De Groene Venen 25 oktober 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN oktober 2013 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS25 • VINKEVEEN • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE

1

17-14°C

De winte rtijd g a at in!

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Jaargang 18 – Nummer 43 – 25 oktober 2013

Canadese Gans 61 Uithoorn Vraagprijs € 199.000,- k.k.

oktober Woensdag 30 Open avond; r! uu .00 van 18.00 - 21

Risico’s nemen of liever niet?

Advies op maat voor uw bedrijf

Kijk eens naar het vogeltje… Eén klein, zeer zeldzaam vogeltje heeft de afgelopen dagen de Waverhoek tot het centrum van vogelminnend Nederland gemaakt. Voor de Daurische Klauwier (Lanius isabellinus) kwamen vogelspotters van heinde en ver naar het doorgaans zo rustige natuurgebiedje bij Botshol. De Daurische Klauwier, die broedt in Mongolië en China, werd hier zaterdag jl. voor de eerste maal gespot. Het bleek niet makkelijk om het vogeltje met z’n schutkleuren te ontdekken en te fotograferen. Het diertje, dat begin deze maand ook op Vlieland werd gezien, had het in De Ronde Venen blijkbaar goed naar z’n zin, het is er een aantal dagen gebleven. Zie ook http://devogelkijker.blogspot.nl. GRote foto: HANs NieKus fotoiNZet: mARiANNe wusteNHoff

ascol.nl

Bewoners Zideris ontvangen cheque en cadeaus van Culinaire Venen

Zie de test op pag. 19

niet tevreden met uw multifocaalglazen? wij zijn de

Woensdagavond jl. is aan de bewoners van Zideris de opbrengst overhandigd van de vorige maand gehouden Culinaire Venen. Zideris exploiteert in Mijdrecht drie zelfstandig wonen-units voor mensen met een beperking. De organisatie vroeg ondersteuning voor projecten waar bewoners samen kunnen leren verantwoord te koken en te leven en de bewonersgroep had zelf ook een verlanglijstje opgesteld. Het bestuur van de Stichting Culinaire Venen had voor hen een complete Wii-spelcomputer met diverse spellen meegenomen; Marleen Graper, Clustermanager van Zideris Mijdrecht mocht een cheque ter waarde van 2.000 euro in ontvangst nemen en bovendien gaat een aantal koks van deelnemende restaurants aan de Culinaire Venen workshops en kooklessen verzorgen op de Zideris-locaties aan de Molenwiek, de Proosdijstraat en de Verfmolen. Bestuursleden John den Hollander (links op de foto) en Norbert Karthaus (rechts naast Marleen Graper) van de Culinaire Venen danken alle sponsors van het evenement en zien uit naar de negende editie op zaterdag 13 september 2014 . foto RoB isAACs

Herenweg 232 A te Wilnis

NIEUW IN DE VERKOOP!

Verkocht !

specialist van mijdrecht en omstreken!

hans winter brillen de lindeboom 8 | mijdrecht

Futenlaan 14, Vinkeveen Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

WEB S ITE M A R C EL S TR A V ER BY TW E E D .NL

Kijk voor andere leuke woningen op www.korvermakelaars.nl !


2

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

schrijf u alvast in!

15 Luxe appartementen aan het Abcoudermeer www.abcoudermeer.nl Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze makelaars:

CAFÉ

RESTAURANT

MOTEL

De Plashoeve

T 020 636 05 80 (Menno Mönch) m.monch@hoekstraenvaneck.nl

BAAMBRUGSE ZUWE 167

Onbeperkt Mosselen! OP HOLLANDSE WIJZE GESERVEERD MET BOEREN BROOD, FRIET EN SLA info@plashoeve.com - 0294 291 381 www.facebook.com/deplashoeve

Plashoeve

Talent 2013 AANVANG 20.30 UUR

Voorrondes

31 oktober, 7 en 14 november Finale

23 november

16,

50

per persoon

See You On Sunday

Bram Koning & friends AANVANG 17.00 UUR

Zondag

3 en 17 november

TIJDENS EVENEMENTEN IS ONS RESTAURANT OPEN!

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Wonen in groen en aan water Ruime zonnige balkons met uitzicht over het meer Kleinschalige appartementenpaviljoens met lift Dicht bij diverse recreatievoorzieningen Oppervlakte tussen circa 110m2 en 160m2 VOLG ONS

/abcoudermeer

T 0294 281670 info@vlaanderenmeybaum.nl

GROEP


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Lieve kinderen Vorige week zondag is er een enorme hoeveelheid regenwater gevallen, ook in De Ronde Venen. Dat heeft veel overlast veroorzaakt. Op sommige plekken heeft het wel heel lang geduurd voor het water weer was afgevoerd. Kan dat niet sneller? Als je met een extreme hoeveelheid water te maken krijgt, is dat natuurlijk heel vervelend. Lastig bleek daarna ook nog eens dat je als inwoner niet altijd weet waar je terecht moet voor eventuele vragen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is binnen onze gemeente verantwoordelijk voor het waterpeil. Waternet is de uitvoerende organisatie. Na overvloedige regenval moeten zij dus zorgen voor het zo snel mogelijk weer op peil terugbrengen van het waterniveau. Helaas is het voorgekomen dat vragen in een enkel geval ‘heen en weer zijn gestuurd’ tussen de gemeente en het waterschap AGV. Op verschillende plekken was het water enorm gestegen. In de Vinkeveense Plassen stond het water kort na de dag regen bijvoorbeeld 15

centimeter hoger dan gebruikelijk. Bij sluizen zijn noodpompen geplaatst om het water uit de polders af te voeren. Dat kost tijd. Ik heb begrepen dat uiteindelijk vóór het weekeind alles weer op een aanvaardbaar peil was gebracht. Speelt ook in De Ronde Venen de discussie over de intocht van Sinterklaas en de rol van Zwarte Piet daarbij? Behalve dat bovenstaande vraag mij is gesteld, heb ik toch niet de indruk dat die vraag hier speelt. De landelijke kranten staan er vol van. Journalisten, sociologen en columnisten kunnen hun hart ophalen. Wanneer je een en ander leest, dan kom je terecht in een discussie over onze culturele historie en in hoeverre die als discriminerend kan worden ervaren. Maar ook over de vraag of bepaalde tradities niet op zijn tijd zouden moeten veranderen. Op zich begrijp ik de vraag wel. En alleen al het feit dat sommigen die vraag serieus stellen, betekent dat je hem niet kan negeren. In De Ronde Venen wordt Sinterklaas met zijn gevolg in

Ingrid Lambregts ziet toch af van raadslidmaatschap

"Ik had dit allemaal niet voorzien" Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober zou oud-raadslid en oud-wethouder Ingrid Lambregts geïnstalleerd worden als lid van de gemeenteraad. Zij was de regulier aangewezen opvolgster van het vetrekkende CDA raadslid Emiel Hoogendijk. De aankondiging van haar terugkeer in de gemeentepolitiek leverde echter zoveel commotie op dat ze op het laatste moment besloot zich terug te trekken. “Mijn toetreding tot de raad is niet in het belang van mijn partij en van de raad,” concludeert een aangeslagen Lambregts. DooR Piet VAN Buul

Ingrid Lambregts was tijdens de vorige raadsperiode wethouder. Bij de verkiezingen in verband met de herindeling was zij lijsttrekker voor het CDA, dat als grootste partij uit de strijd kwam. Lambregts werd opnieuw wethouder. Kort na het aantreden van het nieuwe college verscheen het rapport over een on-

Agenda Kort

derzoek dat door het oude college in gang was gezet. Daaruit bleek dat de gemeente onaanvaardbare risico’s zou lopen wanneer de plannen voor een aantal grote projecten zouden worden uitgevoerd. Het rapport leidde tot het vertrek van een tweetal gemeentefunctionarissen en het aftreden van burgemeester Marianne Burgman. Ook Ingrid Lambregts trok als zittend wethou-

zes kernen officieel ingehaald, echte kinderfeesten, in elke kern op een eigen manier. Dat is op zich al een prestatie voor Sint om overal op tijd te komen. Persoonlijk vind ik dat je niet een probleem moet maken van de manier waarop we nu Sinterklaas vieren, daarbij sluit ik me aan bij Erik van Muiswinkel (al 14 jaar ervaringsdeskundige als Hoofdpiet) die hierbij echter wel de kanttekening maakte dat het goed zou zijn als Zwarte Piet geleidelijk aan wat minder zwart en minder knecht zou worden. Vorige week zag ik op de televisie dat de raadsvergadering tot na middernacht doorliep. Kan er dan nog wel goed vergaderd worden? Het tijdstip alleen is daarin niet bepalend. Een korte vergadering is geen garantie voor een goede vergadering. Afgelopen donderdag stonden veel verschillende onderwerpen op de agenda. De meeste onderwerpen hadden ook een zorgvuldig traject doorlopen, zoals een uitgebreide behandeling in de raadscommissie. Dat betekent dat tijdens de raadsvergadering de discussie kon

der haar politieke consequenties en trad af. Daarna ging het college van B&W aan de slag om eventuele schade voor de gemeente tot een minimum te beperken. Inschattingsfout Het vertrek van Emiel Hoogendijk gaf Ingrid Lambregts de mogelijkheid terug te keren in de raad. De aankondiging van haar terugkeer werd door de raad bij monde van de meeste fractievoorzitters positief ontvangen. Men was van oordeel dat zij met haar politieke ervaring een waardevolle bijdrage kon leveren aan het raadswerk. Kort daarna verscheen oud CDAfractievoorzitter Jan van Loo met een nogal tendentieus en ongenuanceerd artikel in de landelijke pers. Dat leverde een stroom van negatieve reacties op aan het adres

worden toegespitst op de hoofdlijnen. Daardoor lukte het de discussie vlak voor middernacht af te ronden en alle ‘stemmingen’ een kwartiertje later. Een lange avond, maar toch ook weer efficiënter dan alles uit te smeren over twee volle avonden. Heeft u nog iets bijzonder meegemaakt afgelopen periode? Eén ding wil ik eruit lichten. Nog steeds krijg ik als iemand van buiten onze gemeente hoort dat ik burgemeester van De Ronde Venen ben regelmatig de vraag “dat is toch de gemeente waar André Hazes raadslid is geweest?”. Onlangs ben ik naar de musical ‘Hij Gelooft in Mij’ geweest. Het raadslidschap van André Hazes kwam niet in de musical voor, maar ik heb volop genoten van een prachtige musical over een hele bijzondere persoon en zijn vrouw Rachel en familie. En dat is ook een onderdeel van de geschiedenis van De Ronde Venen.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

van Ingrid Lambregts, die een zodanige omvang kreeg dat ze het niet langer verantwoord vond om haar plek in de raad in te nemen. “Laat ik voorop stellen dat ik een grove inschattingsfout heb gemaakt,” deelt Ingrid ons desgevraagd mee. “Ik heb me verkeken op de aard en de intensiteit van de negatieve reacties aan mijn adres. Ik ben daar erg van geschrokken. Ik weet dat de politiek hard is, maar dit heb ik niet verwacht. Mijn leven is totaal op zijn kop gezet en ik ben bang dat dit mij ernstig zal belemmeren in mijn pogingen om een passende baan te vinden. Kennelijk lopen de dingen zo. Alles overziende vond ik het niet in het belang van de raad en van mijn fractie, noch in mijn eigen belang om in de raad terug te keren.”

De Groene Venen is 24 uur per dag online te lezen op www.degroenevenen.nl

Dit weekend in De Ronde Venen: Zaterdag 26 oktober • Wijnproeverij, De Zwart, Wilnis • Running Bridgedrive, div. locaties centrum Mijdrecht • Vakantie Bijbel Week, De Roeping, Wilnis • Veensteekmachine draait, Museum DRV, Vinkeveen • Lustrumconcert Chr Mannenkoor Immanuël, RK Kerk, Mijdrecht • Dames voor Na Vieren, P.M. Theater, Abcoude • The Cats Aglow in De Boei in Vinkeveen • 80/90's Party met DJ Roel in De Meijert

Zondag 27 oktober • Koor Vaucluse Vocaal, Cosmas en Damianuskerk, Abcoude • chiQ, Roekz, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Maar wat er nu aan de hand is doet mijn oude lijf sidderen. Er zijn tegenwoordig prachtig zwartgekleurde mensen, die op de televisie vertellen dat ik –door mijn Pietermannen aan het werk te zetten en ze daarvoor te betalen– doe denken aan de slavernij van toen. Dat doet mijn oude hart zeer. Er zijn zelfs mensen, de Verenigde Naties vertegenwoordigend, die vinden dat het maar afgelopen moet zijn met Sinterklaas. We moeten maar aan de Kerstman. Nu moet je weten dat die voortkomt uit de traditie van een land dat bommen en granaten op andere landen gooit. Hoe kan het zijn dat de VN, die niet eens in staat blijken om echt een einde te maken aan de ellende in de wereld, zich met het kinderfeest gaat bemoeien waar jullie ouders groot mee zijn geworden. Wat is er nou mis aan de gezellige pakjesavonden, waar ik samen met Pietermanknecht voor zo veel vreugde zorg. Ik ben overigens blij met de hulp van Pietermanknecht. Een sterke man die met gemak de pakjes draagt. Zelf kan ik dat niet, daar ben ik te oud voor.

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Mijn trouwe Pietermannen vertelden mij dat de stoomboot op stoom ligt om naar jullie kikkerlandje te vertrekken. Pietermanknecht heeft gisteren samen met z’n mannen de kolen die nodig zijn voor de reis aan boord gebracht. Ieder jaar is het weer een hele trip, die veel van mijn oude botten vergt. Ik weet niet of ik daar dit jaar ook nog trek in heb. Nadat ik vanuit Turkije naar Spanje vluchtte, honderden jaren geleden, is er veel gebeurd. Ik enterde piratenschepen waar kindslaven heel erg hard werkten. Zwarte kinderen, die voor een schamel stuk brood hun meesters moesten dienen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Ik dacht er goed aan te doen ze mee te nemen en werk aan te bieden en ze daar voor te betalen. Ik gaf ze cadeautjes en kreeg mede daardoor de naam van ‘Kindervriend’. Dat woord heeft me veel narigheid opgeleverd. Mannen met mijters en gewaden hadden hier een heel andere invulling aan gegeven. Wisten jullie trouwens dat ook jullie vaders en moeders als knechten in fabrieken werkten? Er zijn vakbonden opgericht om er voor te zorgen dat ook zij eerlijk worden betaald en niet te lang hoeven te werken. Ze konden daardoor zelfs naar mijn land Spanje gaan om vakantie te vieren. Daar werden ze bruin en keerden trots weer terug naar Nederland.

Het idee dat ik met gele Pieten op stap moet zint me niet. Straks vertellen ze ook nog dat die voortkomen uit de een of andere indianenstam. Krijgen we die ellende weer. Ik denk dat ik maar thuis blijf, in Spanje. Luistervink


4

Kort nieuws Mijdrecht

Oudpredikant Breman in De Wegwijzer Op 27 oktober gaat ds. J. Breman uit Zwijndrecht (oudpredikant van Mijdrecht) in beide diensten van CGK De Wegwijzer voor. In de morgendienst om 10 uur wordt de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5: 16-18 gelezen, en gaat de uitleg over de wil van God. In de middagdienst om 17 uur worden de vragen en antwoorden van zondag 22 uit de Heidelbergse catechismus gelezen. Belangstellenden zijn van harte welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

De Hoef

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

Drumband Abcoude scoort 1e prijs op concours De Groene Pluim 2013 voor de bomen van de dierenarts te Klundert Afgelopen zaterdag nam de drumband deel aan het concours te Klundert. Concerterend speelde de drumband African Suite van Gian Prince en Marcherend Basic Instinct van Theo Rutten. In een sterk deelnemersveld presteerde de drumband goed, waar misschien op een wat hoger punten aantal gehoopt was, werden er uiteindelijk 84,11 punten gescoord. Het aantal debutanten op een concours was nooit zo groot, van de 21 spelende deelnemers debuteerden er 5. Al met al dus een puike prestatie. De groep werd door de jury aangemoedigd om nog meer uit deze getalenteerde groep te halen. Naast de aanbevelingen in het jury rapport,

Het pand aan de Herenweg 129 in Vinkeveen roept bij veel Vinkeveners herinneringen op. In de jaren ’50 en ’60 was het pand in gebruik als bondsgebouw door de R.K. Werkliedenvereniging en werd er getrouwd en gedanst. Veel inwoners hebben in dit gebouw hun eerste film gezien en iedereen heeft er wel eens een feest bijgewoond. In de jaren ’80 diende het pand als onderkomen voor een tapijthandel.

kende de jury de groep ook veel complimenten toe en prees de jury de leiding van instructeur Maarten Rongen. De concoursstukken zijn te beluisteren tijdens het Najaarsconcert welk gehouden wordt op 16 november om 19:30 uur in de concertzaal van het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude.

Paulusschool Abcoude:

Fondsenwervingsactie ‘De Jarige Job’

Klaverjassen bij HSV Zaterdagavond 26 oktober wordt er weer een klaverjasavond gehouden in de sportkantine van HSV aan de Dchatterkerweg in De Hoef. Het begint om 20 uur en er worden 3 giffies gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro en na afloop is er een loterij.

Zo’n tien jaar geleden besloten dierenartsen Hans Walder en Klaartje Dulfer om hun dierenartsenpraktijk in het pand te vestigen. Het pand is rigoureus opgeknapt, in oude staat hersteld en omgetoverd in een mooie en praktische werkruimte.

derom met grote zorg verhuisd. En na al die tijd blijken de bomen het uitstekend te doen. De statige inheemse bomen zijn vandaag de dag een ware blikvanger en maken inmiddels onlosmakelijk onderdeel uit van de totale aanblik van het pand.

Projectontwikkelaar Fred Theijsmeijer had vervolgens het uitstekende idee om de drie knotwilgen die ooit voor de boerderij van de familie Van Selm hadden gestaan terug te plaatsen. Deze knotwilgen zijn destijds uitgegraven en gedurende een winterperiode opgeslagen. De bomen zijn vervolgens we-

En dat is de reden waarom natuuren milieuvereniging De Groene Venen heeft besloten om, zonder voorbij te gaan aan de belangrijke inbreng van de heer Theijsmeijer, dierenartsen Hans Walder en Klaartje Dulfer De Groene Pluim 2013 toe te kennen!

Mijdrecht

Running Bridgedrive op 26 oktober Op zaterdag 26 oktober vindt voor de zesde keer de Running Bridgedrive plaats, georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis. In het centrum van Mijdrecht worden zeven horecagelegenheden en het gemeentehuis bezocht om te bridgen. De bridgeparen spelen iedere ronde op een andere locatie, die allemaal op loopafstand van elkaar liggen. De opbrengst van de dag gaat naar het G-team (gehandicapten-team) van HVM. Tussen 10:00 en 10:30 uur kan men zich aanmelden bij Het Lokaal aan de Rondweg 1a. Na de opening verspreiden de spelers zich door het centrum. Dit jaar zijn de locaties: Rendez Vous, la Farola, Corfu, Lunchroom Tof, Croissanterie de Lindehof, Het Lokaal, Lotus Corner en het Gemeentehuis. Na de derde ronde wordt er van een heerlijke lunch genoten in de gelegenheid waar de bridgeparen op dat moment zijn. Er wordt gespeeld tot ongeveer 16 uur waarna de prijsuitreiking en de afsluiting plaats zullen vinden in Het Lokaal. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro per paar, inclusief lunch en een kopje koffie. Er worden 28 spellen top integraal gespeeld; de uitslag wordt berekend door de computer. Voor het winnende paar is behalve de bekende Lions Wisselbeker een superhoofdprijs beschikbaar. Aanmelden kan per e-mail bij caro.toebosch@tele2.nl.

Geweldige ROM-show in De Meijert De Paulusschool in Abcoude heeft de afgelopen maand gewerkt aan het project De Jarige Job, een stichting die ervoor zorgt dat kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op hun verjaardag een verjaardagdoos krijgen. Daarin zitten: slingers, een pak taartmix, een traktatie die de kinderen op school uit kunnen delen en een verjaardagscadeautje dat de ouders en broertjes en zusjes aan de jarige kunnen geven. Er zijn in Nederland ruim 60.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren en dus ook niets krijgen. Alle kinderen van de Paulusschool maakten een vlaggetje voor de lange verjaardagsslinger die nu nog door de hele school hangt en vulden een spaarpot met geld dat ze ingezameld hadden met activiteiten als heitje voor karweitje en de verkoop van zelfgemaakte verjaardagskaarten. De school hield een traktatiedag, waarop ieder gezin een leuke,

gezonde, originele traktatie mocht meenemen naar school. Een jury koos een aantal traktaties uit die werden gefotografeerd. Daar werd een recept bij geschreven en zo ontstond een traktatieboekje. Ook die werden verkocht voor het goede doel. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 hielden een sponsorloop. Het project werd afgesloten met een groot spelletjesfeest waar de kinderen sieraden, boeken, boekenleggers konden verkopen. Ook kon je je laten schminken, nagels lakken of een heerlijke massage/voetenbadje nemen. Er waren zelfgebakken taarten en cupcakes en 's avonds kon iedereen blijven eten van de hutspot, boerenkool met worst of Surinaamse kip. De Paulusband trad op en de avond werd afgesloten met een loterij. Een deel van opbrengst gaat naar de Stichting De Jarige Job en met het andere deel wordt het schoolplein van de Paulusschool nog gezelliger gemaakt.

Jayson (8) wint spinnenwedstrijd Blik Op Hout Maandag jl. heeft Jolanda Zaal van speelgoedspeciaalzaak Blik Op Hout in Mijdrecht een waardebon uitgereikt aan Jayson Pieters (8 jaar). Jayson won de spinnenwedstrijd. De afgelopen weken stond de etalage van Blik Op Hout in het teken van Halloween. In deze griezelige etalage was tussen vele andere griezelattributen een groot aantal

spinnen te vinden. Tot en met zaterdag jl. mochten kinderen opgeven hoeveel spinnen zij geteld hebben in deze etalage. Van de ruim honderd opgaven hadden er zeven kinderen het goede antwoord gevonden. Er zitten 28 spinnen in de etalage. Uit de zeven goede antwoorden is de winnaar getrokken. De wedstrijd is voorbij, maar de (griezel)spinnenetalage is nog te bewonderen tot en met 31 oktober.

Het ROM-koor heeft afgelopen weekeind wederom haar visitekaartje afgegeven. In een wervelende muzikale show werd de hele wereld klankvol bezocht. De goed geregisseerde afwisseling van opstelling en kleding zorgde ervoor dat niemand zich hoefde te vervelen. Bijgestaan door de S(w)ingkids uit Vinkeveen werd dit weekeind De Meijert weer even op zijn kop gezet. Een geweldig stel solisten zorgde voor een regelmatige afwisseling en werden daarvoor eveneens getrakteerd op een daverend en goedkeurend applaus. Drama, lichtvoetige humor, klassiek en modern, alle stijlen die je je maar kunt bedenken waren aanwezig

om dit concert tot een ware show te maken, tot een vrolijke Nonnenmedley aan toe. De Meijert was beide dagen nagenoeg uitverkocht en het publiek genoot ervan. Niet alleen zichtbaar, maar zeker ook hoorbaar. Aan het eind ontvingen ze een daverend applaus en nog één keer met z’n allen werd gezongen: ‘Je leeft alleen vandaag!’ uit La Cage aux Folles. Dirigent Ferdinand Beuse was na afloop uiterst goed te spreken over de verrichtingen van zijn ROM-koor. Dit smaakt naar meer hoorde je alom, want het is jammer dat het na twee dagen alweer voorbij is. Op naar Night of the ROM’s Vol. 3? foto wim lutjes


DE GROENE VENEN

Zonnige diplomering voor mediatoren Jozefschool

25 oktober 2013

Vinkeveense ijsclubs gaan samen Op zaterdag 9 november vieren de Vinkeveense ijsclubs VIOS (sinds 1897) en Voorwaarts (sinds 1896) dat zij samen verder gaan als ‘IJsvereniging Vinkeveen’. De nieuwe vereniging telt 450 leden die, zodra het ijs sterk genoeg is, zorgt voor veel ijsplezier op het Meertje, op de Plassen en op de Demmerikse sloten. Met de hulp van heel veel vrijwilligers hoopt men deze winter de bekende verlichte baan op het Meertje, een toertocht over de Plassen en natuurlijk een

Een beetje verlegen maar ook trots wacht een aantal leerlingen van de Jozefschool op de uitreiking van hun welverdiende certificaat. Zij hebben de lessen en het examen Mediator met goed gevolg afgelegd. Juf Jenny legt uit: “Op de Sint Jozefschool werken we nu al bijna vier jaar met mediatoren. Dit zijn kinderen die een speciale opleidingsmodule hebben gevolgd uit het leerprogramma De Vreedzame School. De kinderen leren hoe zij conflicten in een vroegtijdig stadium kunnen herkennen en hoe zij gerezen conflicten kunnen helpen oplossen. Op deze manier begeleiden zij andere kinderen bij meningsverschillen en misverstanden.

Zo worden conflicten en pesterijen op het schoolplein voorkómen. Kinderen kunnen zelf heel veel. Elkaar helpen en aanspreken op gedrag vergroot het zelfvertrouwen én de zelfredzaamheid.” Dat de mediatoren veel draagvlak hebben, blijkt wel uit de vele felicitaties en dankwoorden van andere kinderen. Na een uitleg aan de aanwezigen over de taak en het opleidingstraject, reikt directeur juf Corrie onder toeziend oog van familie en een aantal klasgenootjes de diploma´s uit en nemen de mediatoren deze met prachtige bloemen in ontvangst. Een feestelijke dag voor de hele Jozefschool!

Scouting beleefde succesvol Jota-Joti-evenement Afgelopen weekend stond de Scoutingwereld in het teken van communiceren via amateurradio en internet. Zo’n 500.000 Scouts wereldwijd deden mee aan JOTA-JOTI, het jaarlijkse communicatie- en techniekevenement. Ook de Scouts van Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht/ Wilnis. Het thema van dit jaar was ‘Share it!’ Tijdens de JOTA-JOTI, de Jamboree On The Air en de Jamboree On The Internet, maken Scouts over de hele wereld kennis met de vele vormen van communicatie die er bestaan. Voorbeelden hiervan zijn Facebook, WhatsApp, chat, maar ook morsecode en amateurradio. De Scouts maken contact met andere Scouts over de hele wereld. Zo komt de hele wereld samen in clubhuizen in heel Nederland! Als je via de radio wilt praten met Scouts van ver, dan heb je een hoge toren nodig om je antenne op te zetten. Die toren, die bouwden de scouts van Scouting Jan van Speyk natuurlijk zelf, met hout en touw. De radio, antenne en andere apparatuur zijn van radioamateurs, die ook dit jaar weer hun materiaal, enthousiasme en kunde beschikbaar hebben gesteld aan Scouting Jan van Speyk. De weersomstandigheden waren dit jaar erg goed. Zo kon met de 2 meter band, normaal alleen voor contacten binnen Nederland, contact gelegd worden met een groep vlakbij Lille, Zuid-België. Het verste contact werd dit weekend gelegd met een Scoutinggroep uit Bleumont, Virginia in de Verenigde Staten op 6236 kilometer afstand van Mijdrecht. De verbinding werd gemaakt op de korte golf (40 meter band). Verder werden o.a. contacten gelegd met Duitsland en Portugal. Naast het zenden, internetten en

fakkeltocht voor de kinderen te organiseren. Ook is de vereniging nauw betrokken bij het jaarlijkse evenement Venen-onIce op het Raadhuisplein in Mijdrecht en organiseert ze de Avond4daagse Vinkeveen. Op zaterdag 9 november is er in Dorpshuis De Boei van 17.30 uur tot 18.30 uur een receptie voor iedereen die het glas wil heffen op de nieuwe vereniging en ’s avonds is er voor alle leden een feestavond. Zie ook:

www.ijsverenigingvinkeveen.nl.

Rode Kruis De Ronde Venen eert vijf jubilarissen Het Nederlandse Rode Kruis, kring De Ronde Venen, beleefde in haar najaarsbijeenkomst een uniek moment: maar liefs vijf jubilarissen, die werden geëerd als vrijwilliger. Miriam Mayenburg en Paula van Eijk zijn beiden 10 jaar vrijwilliger, Map Strieper is 20 jaar vrijwilliger en Yvonne Noteboom en Rinie Bouterse zijn al 30 jaar vrijwilliger! De jubilarissen werden toegesproken door districtsvoorzitter Ad Röling; de afwezige

jubilarissen krijgen hun oorkondes en bloemen bonnen thuisbezorgd. Op de bijgaande foto enkele van de jubilarissen samen met enkele leden van het districtbestuur. Wie als vrijwilliger van het Rode Kruis over 10 jaar in het zonnetje gezet wil worden, moet zich nu als vrijwilliger aanmelden! Dat kan bij het Rode Kruis, dat tegenwoordig kantoor houdt bij stichting Tympaan-De Baat aan de Kerkvaart in Mijdrecht.

televisie maken, waren er voor de jeugdleden ook dit jaar weer veel andere activiteiten georganiseerd die in het teken staan van communicatie. Onder andere een QR code spel, een blind doolhof, stop motion filmpjes maken, een gebarentaalspel en blind lego bouwen (via een walkie talkie) vermaakten de Scouts op zaterdag op verschillende locaties.

Vakantie Bijbel Week Wilnis Heb jij zaterdagmiddag al wat te doen? Nee? Kom dan gezellig naar de VBW-middag van de Vakantie Bijbel Week in Wilnis. Aanstaande zaterdagmiddag, 26 oktober, ben je van harte welkom in de Roeping (het gebouw achter de Hervormde Kerk). We zingen de liedjes die we in de tent geleerd hebben, luisteren Scouting bij de Boni Bij de Boni in Mijdrecht kan momenteel met sponsormunten gespaard worden voor Scouting Jan van Speyk. Aanstaande zaterdag 26 oktober van 14 – 16 uur komen de Scouts met een leuke activiteit naar de Boni om zichzelf te presenteren. Vind je het ook leuk om te komen kijken of om mee te doen, dan ben je van harte welkom!

naar een té gek Bijbelverhaal en maken een leuke knutsel. Ook is er deze middag de prijsuitreiking van de ballonwedstrijd, die in de tent gehouden is. Ben je benieuwd of jij gewonnen hebt? Kom dan van 14 tot 16 uur gezellig meedoen! En neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee.

5

Kort nieuws Mijdrecht

Open dag bij Gastouder Karina Altijd al een keer binnen willen kijken bij een gastouder? Dat is nu mogelijk op zaterdag 2 november van 10 tot 13 uur bij Gastouder Karina. Ouders en aanstaande ouders die nadenken over gastouderopvang, kunnen dan een kijkje binnen nemen en zien waar de kinderen spelen en slape. Er zullen knutselwerkjes en foto’s klaarliggen om zo een beeld te krijgen hoe het er aan toe gaat. Gastouder Karina vertelt hoe zij invulling geeft aan de dag en over de samenwerking met Gastouderbureau Kroostopvang. Gastouder Karina biedt kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer aan kinderen van 0 tot 4 jaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Gastouder Karina staat geregistreerd in het Landelijk Register ‘Kinderopvang en Peuterspeelzalen’. De opvang komt daarmee in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Adres: Kruiwiel 15 te Mijdrecht (Molenland). Zie www.gastouderkarina.nl voor meer informatie.

De Ronde Venen

Bedrijfscompetitie in Tennishal DRV De bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde Venen is afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote competitie in De Ronde Venen. Tijdens de bedrijfscompetitie speelden bedrijven uit de omgeving in teams van minimaal 4 personen tegen elkaar. Om de bedrijfscompetitie toegankelijker te maken, is het minimum aantal spelers per team verlaagd naar 2 spelers. De grotere bedrijven die afgelopen jaren deelnamen aan de bedrijfscompetitie als team, kunnen nu een differentiatie aanbrengen bij opgave van meerdere koppels. Doordat de bedrijven per koppel inschrijven is er een betere indeling naar sterkte te maken. Het bestaat uiteraard ook tot de mogelijkheden om deel te nemen onder een bedrijfsnaam met klanten, vrienden of kennissen. Bedrijfscompetitie 2013/2014 • Opgave per dubbelkoppel (2 personen) • Meerdere opgaves per bedrijf mogelijk • Verschillende niveaus (meerdere poules) • 2 wedstrijden van een uur aaneengesloten • 6 speelavonden van 2 wedstrijden in de periode november 2013 t/m maart 2014 • Gemiddeld 1 keer per maand spelen op vrijdagavond • Kosten € 175,- per dubbelkoppel. • Inschrijving sluit 8 november Kijk voor inschrijven of uitgebreide informatie op www.tennishalderondevenen.nl.


25 oktober 2013

W in k

20

DA LA G N E G N

6

e c el

DE GROENE VENEN

m u r t n

g o n t f e e h U

m o k e e w 1 ! n e r a p s e t

PRIJZENFESTIVAL

SPAAR 7 KASSABONNEN EN WIN MOOIE PRIJZEN!

ACTIEPERIODE: 11 T/M 31 OKTOBER 1e PRIJS

9,9 4 € .

T.W.V

2e PRIJS

€3 29, T.W

42” LED TV

IPAD MINI

.V.

3e PRIJS

€2 70, T.W

.V.

VERDER ZIJN ER NOG 32 WAARDEBONNEN T.W.V. € 25,- TE WINNEN VAN DE DIVERSE WINKELS.

4e PRIJS WAARDE BON

In onze Albert Heijn Mijdrecht kun je snel en eenvoudig boodschappen doen. Als je tijdens het afrekenen deze waardebon inlevert, ontvang je max. € 100,- korting.

26204933453412756476

€1 00, T.W

.V.

Haal het inschrijfformulier in de winkels en lever het ingevulde formulier en de 7 verschillende kassabonnen van de deelnemende winkels in bij Walk-inn of Blues basic in De Passage. Prijsuitreiking: zaterdag 2 november 2012 om 13.00 uur

Las Flores

Poelier Van Egmond

TE HUUR

Multifunctionele bedrijfsruiMte Met kantoor - totaal oppervlakte ca 990 M2 Nijverheidsweg 17 A, Mijdrecht Ca 580 m2 Bedrijfsruimte: • Elektrisch bedienbare overheaddeur; • Krachtstroom; • Vloerbelasting maximaal circa 2.500 kg/m2; • Vrije hoogte circa 6 m¹.

Vestiging Mijdrecht Veenweg 158a 3641 SM Mijdrecht Postbus 300 3640 AH

Ca 410 m2 Kantoorruimte: • Representatieve entree; • Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen; • Pantry; • sanitaire voorzieningen. Parkeren: • Royale parkeermogelijkheden

Huurprijs € 5.090 per Maand, excl. btW.

0297 - 231 050

www.A2bedrijfsmakelaars.nl


DE WEEK IN BEELD DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

Zaterdag 19 oktober organiseerde Atelier De Kromme Mijdrecht een workshop Matroesjka schilderen. Dit evenement vond plaats in het kader van de Russische Herfst in De Ronde Venen. De bekende Russische kunstenares Larisa Bilous ontving gedurende de ochtend een groep kinderen en ’s middags was het de beurt aan de volwassenen. Larisa vertelde over de historie van de bekende drie-inéén poppetjes en over de culturele achtergrond. Aan de hand van voorbeelden liet ze zien hoe de poppetjes beschilderd kunnen worden. Het was opmerkelijk dat zowel de kinderen als de volwassenen na afloop met drie creatief beschilderde poppetjes naar huis gingen.

Na weken van voorbereiding en spanning bij de kinderen van groep 4 en 5 was het dan zo ver: Op de vrijdag voor de herfstvakantie trouwde Juf Lianne met haar Mark. Het bruidspaar kwam ‘s morgens op school om met groep 4 en 5 alvast een voorproefje te nemen op het feest. De juf en Mark werden enthousiast toegezongen, deden een quiz en de cadeaus werden overhandigd. ‘s Middags waren de kinderen ook uitgenodigd voor de kerkdienst. Bij de kerk stonden de kinderen het bruidspaar op te wachten met prachtig versierde bogen. De juf en haar man genoten er zichtbaar van. Het was een mooie dag, die niemand snel zal vergeten.

Petra Peek, winnares van de OVAB-kassabonnenactie, onderging een ware metamorfose bij Christiaan Coiffures in Abcoude, zo was vorige week in deze krant te lezen. Maar wat onvermeld bleef, is dat Petra's kleding is verzorgd door Jamie Joëlle uit de Stationsstraat in Abcoude. Beide bedrijven hebben gezorgd dat Petra, met haar trendy half opgestoken kapsel en een natuurlijke, lichte make-up, plus een fraaie herfstgarderobe met nieuwe looks de winter in kan. Weg met herfststormen en winterdips: verwen uzelf ook met een heerlijke make-over bij Christiaan Coiffures en Jamie Joëlle. Dan bent u helemaal winterklaar!

In Wilnis is de Russische herfst gevierd met een Buurtkamer Eettafel in stijl. In de sfeervolle eetkeuken konden gasten genieten van een heerlijk driegangenmenu aan een mooi gedekte tafel. Verandering van spijs doet eten: zeker als je het gezellig kunt doen met anderen en de maaltijd met veel liefde gekookt wordt door het buurtkamerteam. 55-plussers uit Wilnis kunnen elke dinsdag en donderdag van 12 uur tot ca 13:15 uur een Buurtkamereettafel bijwonen. Mee-eten kost 5 euro. Uiteraard is men vanaf 10 uur welkom voor koffie, activiteiten en gezelligheid.

In de kleine zaal van De Boei waren donderdag 17 oktober zo’n veertig gasten uit Vinkeveen en daarbuiten aanwezig om te luisteren naar de boeiende verhalen van Elza Vis, opgeluisterd met accordeonmuziek van Wim Holla. Ook videoclub De Ronde Venen had haar medewerking verleend en toonde prachtige filmbeelden bij het “Piggelmee”-verhaal. Het ‘koetjesreep’-verhaal liet de vroegere schaatswedstrijden herleven, temeer omdat er voor alle gasten bij vertrek een echte koetjesreep was. Op de foto wordt Elza Vis (links) bedankt door Buurtkamercoördinator Annie van Gelder voor de gezellige middag in theatersfeer.

Donderdagmorgen is de bestuurder van een scooter licht gewond geraakt bij een ongeluk op de Dr. van de Berglaan in Mijdrecht. Een automobilist heeft de scooter aangereden op de rotonde bij het Veenlanden College. De bestuurder van de scooter is nagekeken door het ambulancepersoneel en bleek enkel lichte verwondingen te hebben.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

7


8

Familieberichten Jolanda Dirksen

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

Uitvaartbegeleiding

Uitvaartverzorging

Abcoude e/o

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Dag en nacht bereikbaar 06-23367997 /06-15442046

Volledig begeleid door één persoon

Liefde Aandacht Respect www.charonuitvaart-abcoude.nl

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126

In memoriam Hanneke Rossino 4 juli 1962 – 3 september 2013

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl Een mens kan na een welbestede dag 's-avonds blij en tevreden gaan slapen zo kan ook sterven zijn na een lang en welbesteed leven Na een korte ziekte overleed toch nog onverwacht onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma. Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

JOHANNA ELISABETH VAN LINT - VAN SCHAICK - ANNY sinds 16 oktober 2006 weduwe van Kees van Lint 5 december 1928

18 oktober 2013 Zij was voorzien van de H. Sacramenten der zieken. Corry en Wim Wesley Anouk en Boaz Kevin Hans en Sandra Jesper Jolisa Brenna Cas

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van onze dochter, zus en schoonzus Hanneke. Zij kwam op 3 september 2013 om het leven tijdens het paragliden in de Spaanse Pyreneeën. Hanneke is 51 jaar oud geworden. Enzo & Annie Rossino, Ed Rossino en Gerda Möhlen p/a Vennicxstraat 17, 1391 GM Abcoude

Correspondentieadres: Indijkweg 1 1396 LA Baambrugge De uitvaartdienst in de parochiekerk van de HH. Cosmas en Damianus en de begrafenis op de R.K. Begraafplaats te Abcoude, hebben op donderdag 24 oktober plaatsgevonden.

De vierdaagse was zijn leven

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Na een korte, maar hevige strijd overleed mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom

BARTHOLOMEUS VAN DER MEER Bart * 5 december 1943

† 17 oktober 2013 C.H. van der Meer - Vermaas F.J. van der Meer † Wil en Rijk Ton en Fiet Anneke en Krieno Neven en Nichten

Talingenlaan 7 3645 GJ Vinkeveen De crematieplechtigheid heeft op donderdag 24 oktober plaatsgevonden.

Workshops Bloemschikken bij Tympaan-De Baat Al vele jaren geeft Riet Veldman met veel enthousiasme cursussen bloemschikken in de Angstelborgh in Abcoude. Dat deze cursussen een succes zijn blijkt wel uit het feit dat veel cursisten jaarlijks terugkomen. Zij gaan dan ook na elke cursusdag met prachtige werkstukken naar huis. Dit seizoen wil Riet 3 workshops geven op 18 december, 25 februari 2014 en 16 april 2014. Alle workshops vinden ’s ochtends plaats van 10 tot 12 uur en ’s middags van

13:30 tot 15:30 uur in De Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Riet zorgt voor de bloemen. Deelnemers dienen het volgende mee te nemen: Takjes of groen, een snoeischaar, een eigen bakje, mandje of glazen schaal. De kosten bedragen 25 euro voor alle drie de workshops. U betaalt via een machtiging. Aanmelden via het Servicepunt Abcoude: Kerkgaarde 5, Abcoude, tel. 0297- 587600.


DE GROENE VENEN

Starters Renteregeling GroenWest biedt uitkomst voor starters Eenvoudig is het niet, als starter een hypotheek krijgen. Er is altijd wat: een te laag inkomen, een te onzeker contract, te weinig eigen geld. Met de introductie van de Starters Renteregeling biedt GroenWest starters op de woningmarkt uitkomst. Met deze regeling, die een aantal corporaties en de Vereniging Eigen Huis samen hebben ontwikkeld,

wil GroenWest iets extra’s doen voor starters op de koopmarkt en huurders voor wie de aankoop van de woning zonder extra ondersteuning niet mogelijk blijkt. Het idee is simpel: GroenWest betaalt 20 procent van de maandelijkse hypotheekrente, tien jaar lang. Deze mag wel bijna helemaal worden afgetrokken van het be-

25 oktober 2013

9

lastbaar inkomen. De maandelijkse hypotheeklasten zijn zo dus een stuk lager. Pas wanneer de woning verkocht wordt, of na dertig jaar, moet de koper de voorgeschoten hypotheekrente terugbetalen. En alléén als het huis meer waard is geworden.

dat het inkomen van de koper na tien jaar is gestegen en dat het dan gemakkelijker zal zijn om als koper het volledige maandbedrag zelf te kunnen betalen. Als het inkomen niet is gestegen kan de Starters Renteregeling steeds voor vijf jaar worden voortgezet.

Om in aanmerking te komen voor de regeling mag het gezamenlijk bruto jaarinkomen niet hoger zijn dan € 45.822. De verwachting is

GroenWest hanteert de Starters Renteregeling voor huurwoningen die te koop worden aangeboden. Op dit moment heeft GroenWest onge-

3 november 2013: Zilveren Turfloop

veer 25 woningen beschikbaar voor verkoop met de Starters Renteregeling. Kijk voor meer informatie op www.groenwestverkoopt.nl. Regeling vervangt Koopgarant De Starters Renteregeling vervangt het product Koopgarant. Voor kopers die in het verleden een woning van GroenWest hebben gekocht met Koopgarant gelden nog steeds de Koopgarantvoorwaarden en verandert er dus niets.

Eerste dag valpreventietraject snel volgeboekt Het was op 19 oktober een komen en gaan van senioren, die zich hadden opgegeven voor de valscreening. Niemand wil vallen, de gevolgen kunnen immers heel ingrijpend zijn. Daarom is het goed om te checken hoe het staat met je evenwicht en soepelheid. Voor een aantal bezoekers was het advies om ook de cursus In Balans te gaan volgen. Ook u kunt zich nog laten testen, de tweede screeningsdag is op zaterdag 26 oktober. Het traject bestaat uit twee onderdelen. Eerst een screening door de fysiotherapeut: Waar ligt bij u het risico? Wat is er aan te doen? Dit onderzoek bestaat uit een gesprek en een aantal eenvoudige tests. Daarna kunt u, als dat zinvol voor u blijkt te zijn, meedoen aan de cursus In Balans, vier donderdagmiddagen in november. In Balans wordt gegeven door docenten van Spel en Sport DRV.

Op 3 november organiseert de Atletiekvereniging De Veenlopers uit Mijdrecht voor de 23e keer De Zilveren Turfloop. Voor de jeugd is er de Rabo Kinderloop over een afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10 km en 16,1 km. Dit zijn alle prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen als 5 en 10 km. De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband en de gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop enorm. Het parcours voert de deelnemers zoals elk jaar door het polderlandschap van Mijdrecht, De Hoef en langs de Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers zullen zorgdragen voor een veilige route.

Een deel van de inkomsten van de startgelden van de Zilveren Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Duchenne Heroes, die zich inzet voor de ziekte van Duchenne, een spierziekte, waarbij door een genfout de spieren langzaam afbreken. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. De start van de RABO Kinderloop is om 10.15 uur. In de sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid, het prijzengeld, het parcours etc. op

www.zilverenturfloop.nl.

175 miljoen euro extra voor kinderopvang per 1 januari 2014 Deze week heeft directrice Margo van Loon van Borus Kinderopvang haar klanten per brief geïnformeerd dat er in de rijksbegroting voor 2014 in totaal 175 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld t.b.v. van de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Hiermee draait de regering eerder doorgevoerde bezuinigingen gedeeltelijk terug. Wat gaat er gebeuren? Verhoging van de kinderopvangtoeslag Er wordt 100 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor de verhoging van het kinderopvangtoeslag voor de inkomensgroep vanaf 50.000 euro per jaar. Dit gebeurt door verhoging van het toeslagpercentage van de eerste kindtabel en door de herinvoering van een vaste voet van 18%. Indexatie over 2012 en 2013 50 miljoen euro wordt gebruikt voor de indexatie over 2013. Reeds eerder was 25 miljoen euro in de begroting opgenomen voor de correctie van de indexatie over

2012. Hierdoor stijgt het maximum uurtarief voor hele dagopvang met 3,7% en voor naschoolse opvang met 3,8%. Margo van Loon ziet de verhoging van de kinderopvangtoeslag als erkenning vanuit de politiek dat de bezuinigingen op de kinderopvangsector te ver zijn doorgeschoten. Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen, daarnaast stelt kinderopvang ouders in staat om te werken. Beide aspecten zijn belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Op haar brief ontving Margo van Loon inmiddels vele positieve reacties van ouders. Met name het feit dat werken meer gaat lonen, wordt door ouders als positief ervaren. Borus Kinderopvang is een familiebedrijf dat sinds 1997 professionele kinderopvang verzorgt in onder andere Abcoude, De Hoef, Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep en Uithoorn.

Hofland 54 in Mijdrecht, tel. 25 50 03. Dan kunt u meteen een afspraak maken voor zaterdag 26 oktober. Voor meer informatie kunt u ook bij haar terecht. Voorkomen is beter dan vallen, daarom nodigen we u van harte uit om deze kans te grijpen en mee te doen aan het valpreventietraject van fysiotherapeutenpraktijk Kerngezond en Spel en Sport DRV!

In Balans is een cursus, die u elke keer zal verrassen. U leert zien waar de gevaren om te vallen liggen. U krijgt te horen hoe u dat kunt voorkomen. U gaat oefenen wat u daaraan kunt doen. Het is niet alleen een informatieve, maar ook een actieve cursus. Het onderzoek bij Kerngezond wordt vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekering. Voor de cursus In Balans wordt een kleine bijdrage gevraagd. U kunt zich telefonisch of persoonlijk opgeven bij Marja van de Helder van Kerngezond,

Persoonlijk en zorgvuldig Altijd directe hulp bij overlijden Dag en nacht bereikbaar 0297 - 32 58 65 De mensen achter Uitvaartverzorging Finnema Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging Finnema. Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en De Ronde Venen staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of een crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer. Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. www.uitvaartcentrumfinnema.nl


10

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

CULTUUR Vanaf 27 oktober elke laatste zondag van de maand

chiQ: nieuw betoverend concept in Roekz Vinkeveen Aanstaande zondag beleeft De Ronde Venen de eerste editie van het nieuwe event chiQ. Dit splinternieuwe concept, dat wordt gehouden in club Roekz in Vinkeveen, neemt je als het ware mee op een reis waarbij muziek, verrassend entertainment, heerlijke hapjes en drankjes, maar vooral gezelligheid de boventoon voeren. Resident DJ's Ron Ferreira en Brian Dessaur zorgen voor een sublieme selectie van funky soulvolle sexy house: bringing the beats in a fashionable way. Het wordt een onvergetelijke zondag. De intitiatiefnemers van chiQ, Ronald van Gelderen (LightKnight Productions, Kid Vicious) en Liana van Zwieten (Eigenwijz Advies), vonden Club Roekz in Vinkeveen bij uitstek de meest geschikte locatie voor hun nieuwe concept. Doel is om elke laatste zondag van de maand een ander thema te belichten, maar wel met diezelfde gezellige sfeer. “Hoe lekker is het als je op zondagmiddag vanaf een uur of vier heerlijk kunt genieten van een hapje, een drankje, leuk entertainment en heerlijke muziek in een club met een betoverende sfeer?” De eerste editie moet gelijk een schot in de roos worden, met de geweldige zangeres Lex Empress, bekend van Sensation en Mysteryland, die de resident DJ’s Ron Ferreira en Brian Dessaur vocaal ondersteunt. De chiQ ladies zorgen ervoor dat elke gast warm wordt onthaald en zich gelijk op z’n gemak voelt. Het zal een avond zijn die ervoor zorgt dat je de dag erna op je werk nog heerlijk nageniet en alweer uitkijkt naar de volgende editie.”

Vaucluse Vocaal opnieuw in Cosmas en Damianuskerk Op zondag 27 oktober 2013 treedt het gelegenheidskoor Vaucluse Vocaal voor de tweede keer op in de Cosmas en Damianuskerk in Abcoude. Het sfeervolle en succesvolle optreden met Palmpasen in 2012, toen de Via Crucis van Liszt ten gehore werd gebracht, verdiende een vervolg. Dat wordt komende zondag werkelijkheid met stukken van Franz Schubert en Robert Schumann. De dirigent René Lin-

nenbank, woonachtig in Frankrijk, zal het koor dirigeren en Catherine Sternis zal het op piano begeleiden. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is vanaf 14.30 uur open. Iedereen is van harte welkom! Dat geldt óók voor de borrel die na afloop wordt aangeboden. En, de toegang is gratis (na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven). Dus kom met velen: de kerk biedt plaats genoeg.

chiQ: vanaf zondag 27 oktober van 16 tot 23 uur in club Roekz, Herenweg 55, Vinkeveen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Paylogic. www.facebook.com/chiQonsunday

Zaterdag 26 oktober: Anne van Rijn & Hanneke Drenth: ‘Bruids- en Grafwerk’

Nederland Leest: Erik of het klein insectenboek Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans is het boek dat dit jaar centraal staat tijdens Nederland Leest van 1 t/m 30 november. Voor de achtste keer brengt Nederland Leest een boek uitgebreid onder de aandacht. Een maand lang staat één boek volop in de schijnwerpers in de Bibliotheek, op scholen, in de media en tijdens culturele evenementen. Eetbare insecten Zijn insecten eetbaar? U kunt het komen proeven op vrijdagmiddag 1 november. De Bibliotheek serveert in samenwerking met Stichting 2BE/ Het Lokaal toepasselijke lekkernijen. Elza Vis vertelt Dezelfde vrijdag 1 november, is Elza Vis van BinnensteBuiten verhalen om 19 uur te gast in de Bibliotheek Mijdrecht. Zij vertelt het verhaal van Erik of het klein insectenboek. Daarbij wordt ze begeleid door Angela Strubbe met zang en gitaar. Ook komt Elza Vis 7 middagen voorlezen uit het boek. U bent van harte welkom op de woensdag- en vrijdagmiddagen in november, van

16.45 tot 17.15 uur: woensdag 6, vrijdag 8, woensdag 13, vrijdag 15, woensdag 20, vrijdag 22, woensdag 27 november. Voor iedereen die alle middagen komt luisteren is er aan het eind een kleine verrassing. Haal vooraf een strippenkaart bij de infobalie in de Bibliotheek. Foto-tentoonstelling Speciaal voor Nederland Leest maakte de Fotoworkshop De Ronde Venen foto’s van insecten. De fotoexpositie is de hele maand november te zien in de Bibliotheek Mijdrecht. Cadeau voor Bibliotheekleden Als lid van de Bibliotheek ligt ook voor u een gratis exemplaar klaar

(op=op). Haal het boek in de Bibliotheek, lees het en praat erover met andere mensen. Het boek vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten terechtkomt. Daar merkt hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. Door de belevenissen van Erik leren we de mens kennen, en diens eigenschappen van bekrompenheid en hang naar materialisme. Erik of het klein insectenboek stelt vragen over de plek van de mensheid in het grotere geheel, en toont gulle gevers naast grote graaiers. Nog geen lid? Nog geen lid van de Bibliotheek? Wie in november lid wordt krijgt het boek er direct gratis bij. Op = op, dus wees er snel bij. Meer informatie: www.bibliotheekavv.nl en op

www.nederlandleest.nl.

‘Borstkanker in Beeld’, beeldhouwen met lotgenoten In Atelier van Steen tot Beeld wordt in november weer een bijzondere cursus gegeven. In samenwerking met Inloophuis ’t Anker organiseren wij een cursus beeldhouwen voor (ex) borstkanker patiënten. In drie lessen ga je aan de slag met een speksteen, een zachte steen die makkelijk te bewerken is. De ervaring is dat werken aan een steen veel plezier en ontspanning geeft. Vaak blijkt dat de therapeuti-

sche waarde van dit proces groot is. Staat het beeldje eenmaal op een sokkel, dan is dit een mooie weerspiegeling van jouw gevoelens. Tijdens de vorige cursus bleek dat naast het beeldhouwen er voldoende ruimte is om eigen ervaringen van dit proces met elkaar te delen. Herkenning en erkenning kunnen veel doen voor de verwerking. Corinne Bredemeijer, zelf ex borstkanker patiënt en beeldend kunstenaar, begeleidt deze ochtenden.

De lessen vinden plaats op vrijdagmorgen van 9.00-12.00 op 1, 8 en 15 november. De kosten: €30,- p.p. incl. twee stenen, 1 sokkel, koffie/ thee en iets lekkers. We heten jou van harte welkom in Atelier van Steen tot Beeld, Genieweg 45 te Mijdrecht. Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Bel Corinne Bredemeijer: 06 153 146 03 of mail: corinne@van steentotbeeld.nl (www.vansteentotbeeld.nl).

Try-out Dames Voor Na Vieren in Theater Piet Mondriaan

Een aangenaam weerzien in Theater Piet Mondriaan. Vijf jaar geleden stonden de Dames Voor Na Vieren hier op het podium met hun genomineerde cabaretvoorstelling ‘Hijgende Hakken’. Nu zijn ze terug met de try-out van ‘Bruids-en Grafwerk’ - een avond vol prachtige liedjes, energiek acteerwerk en rake typeringen. De kracht van de dames Anne van Rijn en Hanneke Drenth zit ‘m in hun uiterst flexibele mimiek. Met hun onmiskenbaar eigen stijl van slapstick, snelheid en satire zijn zij uniek in de wereld van het cabaret. ‘Bruids- en Grafwerk’ is een wervelende mix van fysieke acts, krachtige zang, humoristische en absurdistische sketches. Menselijke relaties worden uitvergroot en onder de loep genomen.

Tekst, zang en spel: Anne van Rijn en Hanneke Drenth. Regie: Wil van der Meer (NNT). Muzikale begeleiding: Daniel van Veen. Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 16,00 / CJP € 11,00. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl.

foto CuRlY AND stRAiGHt

DE HERFSTCOLLECTIE IS BINNEN! KOM GEZELLIG EEN KIJKJE NEMEN. We hebben o.a. merken als; Aaiko B. by Bridget Olsen Rino & Pelle Herenweg 21c 3645 DE Vinkeveen Rinascimento 0297 - 77 66 11 S’nob Tramontana welkom@stellathomas.nl 10 Feet www.stellathomas.nl We hebben maat 36 t/m 46


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

11

Zaterdag 2 november: Open Dag Hunnie

Bier brouwen van slootwater en vuurwerk van wilgen Na de avonturen Kleiputten, Jagen, Wilgen Vlechten, Fluit en Overleven sluit Hunnie het jaar af met Winterklaar: een open dag op zaterdag 2 november van 13 tot 17 uur. Op 2 november is het nationale Natuurwerkdag en dat is een mooie gelegenheid voor alle Bovenlanders die nog geen avontuur hebben beleefd om een kijkje te komen nemen op de Veldwerkplek van Hunnie. Deze is te bereiken via de Zorgboerderij Amstelkade 61, Wilnis. De Hunnie Attributenkast is winterklaar en wordt in gebruik genomen. Het Kleiputtenservies, de Dubbeloops (een fictief geweer), de Lakenvelder (een koevriendelijke koeienhuid als jas voor wandelaars), de Gut Parka (een reddingsdeken verwerkt tot ultralichte parka) en andere voor het gebied ontworpen attributen kunnen geleend maar ook gekocht worden. Ontwerpers Sophie Krier en Henriëtte Waal zijn aanwezig om een rondleiding

te geven. Nooit een natuurles gehad? Natuurgidsen geven de eerste natuurles in het Hunnie Veldlokaal. Grijp je kans… De mobiele Buitenbrouwerij brouwt een bier van water uit de Veldwetering. Hobbybrouwers en andere geïnteresseerden kunnen meebrouwen! Internationale studenten Social Design zijn in de Bovenlanden te gast en presenteren in hun ‘conversation piece about nature’ een exotische kijk op het nederlandse polderlanschap. Ontdek de natuurverlangens van de jonge generatie! De dag wordt feestelijk afgesloten met het openbaar maken van de Hunnie Stichting, een gratis borrel en wilgenvuurwerk! De Knotgroep de Venen en scouting Mijdrecht zijn ook van de partij. De open dag is de afsluiting van een jaar Hunnie. De ontwerpopdracht aan Henriëtte Waal en Sophie Krier uit 2011 kwam voort uit de

Zaterdagmiddag 26 oktober

Laatste demonstratie van Vinkeveense Veensteekmachine Aanstaande zaterdagmiddag 26 oktober zal voor de laatste keer dit jaar de Veensteekmachine worden gestart. Slechts een paar keer per jaar wordt deze enorme baggermachine voor publiek gestart. De unieke Bronsmotor wordt nu nog een keer tot leven gebracht door de vrijwilligers van het museum en wel aanstaande zaterdag. Vanaf 14.00 uur kunt u dit ook meemaken en vervlogen tijden herleven. Museum De Ronde Venen geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Utrechtse veengebied. Veel aandacht is er voor de rol van de turfproductie. De veensteekmachine werd hierbij van 1895 tot 1977 in Vinkeveen gebruikt voor het steken en baggeren van het laagveen. De machine was niet fraai, maar wel functioneel. Met een bemanning van tien man kon het 300 tot 400 vierkante roede gespreid veenslik per dag produceren. Uit één roede, zo’n veertien vierkante meter, werden 1600 turven gemaakt. Per dag produceerde de machine hierdoor net zoveel als één handbaggeraar daarvoor in een heel seizoen. De Veensteekmachine is nu het topstuk van het Museum De Ronde Venen en industrieel icoon voor de

SEPTEMBER OKTOBER

31: Russische verhalen, dans en muziek met Elza Vis, Zvarniara en Trio Tirámido Binnenste Buiten. Hoeve Kazan, Blokland 28, Nieuwveen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang € 10, incl. koffie/thee. Info en reserveren: elza@ binnenste-buitenverhalen.nl, M 06 23150498. natuur-inrichtingsopgave voor de Wilnisse Bovenlanden en richtte zich op nieuwe manieren van recreatie in dit veenweidegebied. In samenwerking met lokale gidsen en wetenschappers zijn nieuwe seizoensgebonden routes ontworpen die de Bovenlanden de komende jaren op een buitengewone manier beleefbaar maken. De op te richten Hunnie Stichting beoogt

de voortzetting en verder professionaliseren van natuurroutes en het Hunnie lidmaatschap. De Stichting wil een onderzoeksorgaan zijn op het snijvlak van kunst, natuur en wetenschap. Meer informatie en tijdschema op www.hunnie.nu en

www.facebook.com/hunnie foto joRN VAN eCK

WIK komt naar u toe Toneelvereniging WIK komt naar u toe. U zult de leden op verschillende plaatsen en evenementen tegen kunnen komen om zichzelf te promoten. Zo ook op de najaarsmarkt van Wilnis, zie bijgaande foto. U ziet verschillende leden in jassen die gesponsord zijn door HVMtechniek.nl. De werving is met name bedoeld om meer bekendheid te krijgen, maar ook om nieuwe leden, nieuwe donateurs en nieuwe sponsors te krijgen. Men is welkom

op een van de uitvoeringen van 21, 23 en 30 november. Meer informatie is te vinden op:

www.wiktheater.nl.

Documentatiecentrum geopend brandstofvoorziening in Nederland. De Vinkeveense Plassen herinneren ons nog dagelijks aan de enorme invloed die de machine op het landschap heeft gehad. Want waar de machine kwam, daar bleef water over. Zo zijn in zeer korte tijd de plassen ontstaan, waar menig recreant en watersporter tegenwoordig gebruik van maakt.

Museum De Ronde Venen, Herenweg 240, Vinkeveen. Tel. 0297-262223. www.museumderondevenen.nl, www.veensteekmachine.nl.

Met voortschrijdend inzicht brengen de medewerkers van het documentatiecentrum van de historische vereniging De Proosdijlanden historisch lezenswaardige en ook vaak aangename feiten en wetenswaardigheden in een catalogus bijeen. Niet alleen historische informatie over het grondgebied van De Ronde Venen, maar ook de wijde omgeving levert een bijdrage door middel van geschreven teksten,

foto’s en prenten. Het documentatiecentrum bevindt zich in de Oudheidkamer in Dorpcentrum De Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen. Alle maandagmiddagen zijn vrijwilligers aanwezig om toegang in de vele honderden documenten mogelijk te maken. De laatste maandag van elke maand kunt u ook in de avond vanaf 19.30 uur in de Oudheidkamer terecht om boeken, tijdschriften of andere publicaties in te zien.

NOVEMBER

1: Russisch culinair De Rank PKN Mijdrecht (besloten). 2: Simultaan schaaktoernooi met lezing door Genna Sosonko Schaakverenigingen Denk en Zet en Amstel en Gein. De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang: 19.00 uur. Deelname toernooi € 6. Informatie en aanmelding: T 020-4964927 bohnckej@gmail.com www.svdenkenzet.nl. 3: Russische middag met o.a. muziek, theater, dans en OKTOBER beeldende kunst Stichting Kunst en Cultuur Abcoude Baambrugge. Piet Mondriaangebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude. Aanvang: 14.00 uur. Toegang € 5. Info: www.kunstencultuurabcoude.nl. 9: De Olifant, muziektheatervoorstelling v.a. 4 jaar Troupe A’dour, Eet&Drink Lokaal. Rondweg 1a, Mijdrecht. Aanvang: 14.30 uur. Toegang € 7,50 volwassenen/€ 5 kinderen. Reserveren: info@troupeadour.nl. 9: Concert zang en dansgroep Zarjanka Zorgcentrum Careyn Maria Oord. Herenweg 69, Vinkeveen. Aanvang: 14.30 uur. Voor bewoners, familie en begeleiders van zorgcentra. GEHELE PERIODE

Wandelen langs Russische boerderijen Wandelroute Kazan-Lindenhorst. Startpunt De Lindenhorst Groene Hart Landwinkel, Westzijde 17a De Hoef. www.recreatiemiddennederland.nl. Solo-expositie van Oleg Bondarenko Art Vinkeveen, Groenlandsekade 3 in Vinkeveen. Wijzigingen voorbehouden.


12

Kort nieuws

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

Het Mysterie van het Abcoudermeer

Wilnis

Sluiting apotheek Wilnis veroorzaakt commotie De sluiting van de enige apotheek in Wilnis heeft geleid tot verontruste reacties bij de inwoners. Vorige week maakte Major Apotheken bekend dat Apotheek Veldzijde genoodzaakt is de deuren te sluiten. Per 1 januari 2014 worden personeel en klanten overgedragen aan de twee apotheken in Mijdrecht, van dezelfde eigenaar. Met name ouderen maken zich zorgen over het feit dat ze nu naar Mijdrecht moeten voor hun medicijnen. WilnisKlopt meldde op Twitter dat de leefbaarheid in het dorp in gevaar komt. De apotheker stelt dat er een uitgebreide bezorgservice komt, die zorgt voor een betere dienstverlening.

Regio

Gemeenten gaan samenwerken maar blijven zelfstandig De gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen gaan de komende maanden gedeeltelijke ambtelijke samenwerking verder voorbereiden. Dat hebben de colleges van B en W van de vier gemeenten dinsdag jl. besloten. De vier gemeenten blijven zelfstandig. Wel willen zij op een aantal gebieden ambtelijk samenwerken om kosten te besparen, hun kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van het werk te verhogen. Dit voorjaar startten de vier colleges een onderzoek om te zien in hoeverre ze elkaar door ambtelijke samenwerking kunnen versterken. Versterking is gewenst omdat vanuit het Rijk nieuwe eisen en taken op de gemeenten afkomen terwijl er tegelijkertijd wordt bezuinigd. Door de krachten op een aantal terreinen te bundelen, kan er goedkoper worden gewerkt en zijn gemeenten minder kwetsbaar. De samenwerking richt zich o.a. op ICT, staf, dienstverlening, vergunningverlening en het beheer van de openbare ruimte. Hoewel de samenwerking flinke ambtelijk veranderingen met zich mee brengt, heeft het voor inwoners minimale gevolgen. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeenten autonoom blijven en dat het beleid in de eigen gemeente wordt ontwikkeld en vastgesteld. Ook vinden de colleges het belangrijk dat de gemeenten dicht bij de inwoners blijven; dat het bestuur goed bereikbaar is en de dienstverlening in de nabijheid van inwoners plaatsvindt. Alle vier gemeenten willen hun eigen karakter behouden en wijk- en kerngericht blijven werken. Tegelijkertijd denken ze door gezamenlijk op te trekken richting andere overheden sterker te staan en dat inwoners en bedrijven daarvan uiteindelijk de vruchten zullen plukken. De komende maanden wordt de samenwerking verder voorbereid en uitgewerkt in verschillende deelplannen. De planning is dat er voor 1 februari 2014 een ‘kaderbesluit’ aan de vier gemeenteraden wordt voorgelegd.

Wist u dat in de 20e eeuw het Abcoudermeer misschien zelfs een vuilstortplaats had kunnen worden? Gelukkig is dat nooit doorgegaan! Het eeuwenoude meer is behouden gebleven en is tot op de dag van vandaag een prachtige recreatieve plek. “Volgens Wikipedia zou het Abcoudermeer op de lijst hebben gestaan om een vuilstortplaats te worden. Dit werd voorkomen door het optreden van de Gezondheidscommissie Loenen. En latere plannen om het meer droog te leggen - om meer ruimte te creëren - zijn ook voorkomen. Gelukkig maar, want het is een schitterende plek in Abcoude,” vertelt Jack Vlaanderen, makelaar Vlaanderen Meybaum Abcoude. “Het meer werd vroeger gebruikt voor viswedstrijden, begin 1900 werden hier wedstrijden gehouden door eerst vaten karpers in het meer vrij te laten en vervolgens in wedstrijdvorm eruit te laten vissen.” “Tegenwoordig is één kant van het meer door de Gemeente De Ronde

Venen ingericht als ecologische oever. Langs deze oever is het nieuwbouwproject Abcoudermeer ontwikkeld. Niet alleen het meer zorgt er voor dat dit een fijne woonplek wordt, ook het AMC is letterlijk om de hoek, winkels op 500 meter afstand en grenzend aan het golfterrein.” De makelaars starten binnenkort de verkoop van 15 appartementen, die variëren in grootte tussen ongeveer 110m² en 160m². Een gevarieerd woonaanbod dat goed past bij de huidige vraag naar mooie appartementen in Abcoude. Samen met de ontwikkelaar HBB Groep zijn de makelaars druk bezig met de verkoopvoorbereiding. Zodra zij meer informatie hebben worden

alle geïnteresseerden meteen en automatisch geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden over dit project? U kunt zich als geïnteresseerde vrijblijvend aanmelden via www.abcoudermeer.nl óf contact opnemen met één van de makelaars: Vlaanderen Meybaum

uit Abcoude (0294-281 670) of Hoekstra & van Eck uit Amsterdam (020-636 05 80). Het project is ook op Facebook te volgen via www.facebook.com/abcoudermeer en op Google+ (zoek op ‘Abcoudermeer’).

Samen Present

Weg met de CITO-stress

Op de grens van de wijk Proostdijland Noord en Twistvlied in Mijdrecht ligt het gebouw Present, waar kinderen tussen de 2 en 13 jaar elkaar regelmatig ontmoeten en de huisvesting voor Basisschool De Fontein, BSO De Klimboom en Peuterspeelzaal Dribbel. Het gebouw leent zich uitstekend om de Brede school-gedachte verder uit te bouwen. Met elkaar hebben wij namelijk één doel: kinderen tussen de 2 en 13 jaar een plek bieden waar zij zich optimaal, spelenderwijs, kunnen ontwikkelen en kunnen leren.

Herfstvakantie… De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op. Het zijn meestal hectische weken voor leerkrachten en leerlingen omdat in deze periode de fundamenten gelegd moeten worden voor de rest van dit schooljaar. Veel kinderen van groep 8 en hun ouders ervaren het als een spannende tijd; de uitslag van de entreetoets zit nog vers in het geheugen.

Het afgelopen jaar hebben de school, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal regelmatig om de tafel gezeten. In eerste instantie om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Zo hebben de peuters van Dribbel en de kleuters van De Fontein samen een muziek/zangles gehad van een docent van de buitenschoolse opvang. Spannend voor de peuters om al even een uitstapje te maken naar een basisschool. Voor de kleuters leuk omdat zij de peuters konden laten zien hoe groot zij al zijn. En voor de dansdocent een uitdaging om met de peuters en kleuters het geheel aan de ouders te presenteren. Natuurlijk wordt er ook al inhoudelijk samengewerkt, want De Klimboom regelt voor school zowel de tussenschoolse opvang al de naschoolse opvang. Ervaring leert dat zowel ouders als leerlingen dit als erg prettig ervaren, aangezien ze op school en op de opvang dezelfde gezichten zien. Dit jaar willen we de samenwerking versterken. Door meer themagericht te werken, de openingstijden op elkaar af te stemmen, de vakspecialisten die een ieder in huis heeft in te zetten voor

meerdere doelgroepen en het Vooren Vroegschoolse Educatie programma verder handen en voeten geven. Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool werken met VVE: een programma dat er op gericht is kinderen een aanbod te doen waardoor zij op alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Het doel daarvan is om kinderen zonder achterstand aan de basisschool te laten beginnen. Het fijne van deze samenwerking is dat het gebouw zich er uitstekend voor leent en er veel afstemming plaatsvindt waar de kinderen baat bij hebben. Ondertussen blijft er genoeg vrijheid om als organisatie je eigen keuzes te maken. Zo gaan niet alle kinderen van Dribbel naar De Fontein en zijn niet De Fonteinleerlingen de enige leerlingen op de BSO van de De Klimboom. Maar dat het bruist in het gebouw staat voorop. Voor informatie over een van de organisaties kan men een kijkje nemen op www.deklimboom.nl, www.fonteinmijdrecht.nl of

www.stichting-speel-wijs.nl.

“Helaas gaan ze door de hoge druk en faalangst vaak slechter presteren,” zegt Annelies Veerhuis, remedial teacher en leerkracht in het basisonderwijs. Als ervaren bovenbouwleerkracht geeft ze aan kleine groepen de training ‘weg met de CITO stress’ op basisschool Driehuis in Mijdrecht. “Zaak is dat we een betrouwbare uitslag krijgen die weergeeft wat het kind in zijn of haar mars heeft, zonder dat stressfactoren zorgen voor onderpresteren.” “Ik geef duidelijke instructie van de stof die gevraagd wordt door CITO,” zegt Annelies. “Goede uitleg is es-

sentieel voor een beter resultaat. Daarnaast zullen we veel opdrachten oefenen en de tijd nemen oplossingstrategieën te bespreken.” Het resultaat van de training mag er zijn: De kinderen hebben meer zelfvertrouwen en de CITO-scores gaan vaak omhoog. En dat in drie dagen! Voor informatie en inschrijven: www.anneliesveerhuis.nl.

College wil toerisme en recreatie versterken De Visie Recreatie en Toerisme De Ronde Venen 2020 – Binnen en buiten verbonden, waarmee het college van B&W deze week instemde, heeft tot doel de toeristisch-recreatieve sector te versterken; meer bestedingen en werkgelegenheid in de sector te genereren en de waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie te verzilveren. De visie, die tot stand is gekomen met inbreng van een groot aantal betrokkenen, geeft richting aan ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme tot 2020. De gemeente zet de komende jaren in op: het verbeteren van de routegebonden recreatie, het stimuleren van de watergebonden recreatie, verbinding water en land

versterken, verbeteren bereikbaarheid Vinkeveen en Vinkeveense Plassen, versterken cultuurhistorie en recreatie, de ontwikkeling, beheer en onderhoud publieke recreatieterreinen, het ondersteunen van ondernemerschap en promotie en marketing. Belangrijk in de visie is de veranderende rol van de gemeente. De gemeente wil meer verantwoordelijkheid bieden aan ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners. Door hen te betrekken bij het beleid wordt een beter resultaat verwacht. De visie wordt concreet gemaakt in jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s. In 2014 wordt een investeringsplan opgesteld.


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

Een nieuwe serie artikelen

13

JEUGDZORG

Transitie Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de Jeugdzorg over van de provincies naar de gemeenten. Dat wordt een ingrijpende operatie onder de titel ‘Transitie jeugdzorg’. Ook in De Ronde Venen zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze krant gaat in de komende maanden, in samenwerking met de gemeente, op zoek naar het hoe en waarom van deze ingrijpende wijzigingen en welke gevolgen dat heeft voor de betrokkenen. We praten met beleidsmakers, met mensen uit de praktijk, met zorgverleners en met mensen die van de jeugdzorg gebruik maken. In deze tweede aflevering gaat het om vroegsignalering. Aan het woord komen de jeugdarts, de beleidsmedewerker van Careyn en een ouderpaar. teKsteN Piet VAN Buul

Renée van der Sluijs, jeugdarts

“Vroegsignalering kan veel problemen voorkomen” Sinds jaar en dag begint de jeugdgezondheidszorg al vlak na de geboorte. “Er is in de loop der jaren wel wat veranderd in de zorg voor de nul tot vierjarigen, maar we zijn nog steeds een ijzersterk merk,” zegt Renée van der Sluijs van zorginstelling Careyn, jeugdarts bij consultatiebureau De Ronde Venen. En er zijn meer veranderingen op komst. Per 1 januari 2014 gaan de consultatiebureaus over naar de GGD Midden Nederland en wordt het één organisatie voor kinderen van nul tot negentien jaar. De aanpak van de jeugdgezondheidszorg is sterk gericht op het vroegtijdig signaleren van problemen. Renée: “De kern van mijn werk op het consultatiebureau is het volgen van de groei en ontwikkeling van kinderen. Ouders sterker maken en adviezen geven waar nodig. Dit alles om mee te helpen dat kinderen zo gezond en goed mogelijk opgroeien. Het gaat gelukkig ook heel vaak om het bevestigen aan ouders dat het goed gaat. Preventief werken we aan het voorkomen van ziektes. Daarnaast gaat het om het vroeg opsporen van ‘afwijkingen’ in de groei of ontwikkeling van kinderen, zodat met kleine behandelingen erger voorkomen kan worden. Stel dat een kind niet goed praat of hoort. Misschien bieden simpele trommel-

vliesbuisjes de oplossing en wordt een hoop frustratie voorkomen.

Heeft het kind weinig behoefte aan contact maken? Is het kind angstig of verlegen? Het kan van alles zijn. Wat we hier doen is kinderen zien, ouders spreken, de groei en ontwikkeling meten en inschatten. Aan de hand van de bevindingen de ouders bevestigen, ondersteunen, hulp aanbieden of hulp van derden organiseren. En dat varieert dan van huisarts of kinderarts tot maatschappelijk werker, pedagoog of kinderpsychiater.” Renée benadrukt dat de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ook een belangrijke rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen. “Hier komen de kinderen voor het eerst buiten de vertrouwde eigen gezinssituatie. En het personeel kan zien hoe het kind samen met andere kinderen functioneert. Het gedrag van de peuters is soms lastig. Peuters zijn echte theatermakers die proberen hun omgeving naar hun hand te zetten. Wij besteden daarom ook veel tijd aan gesprekken met ouders. Veelal lossen we de zaken samen met hen op.”

Rita van Rooijen, beleidsmedewerker Careyn

Samen optrekken met de ouders en/of de jongere Kinderen worden al vanaf jonge leeftijd gevolgd in hun fysieke en mentale ontwikkeling. Dat gebeurt onder meer door het consultatiebureau, door de schoolarts, de leerkracht en door het personeel van de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Er zijn verschillende mogelijkheden om stagneringen in dat groeiproces te signaleren. “Signaleren is mooi,”zegt Rita van Rooijen, beleidsmedewerker bij zorginstelling Careyn. “Maar dan moet er daarna wel wat gebeuren. Daarom zijn de Centra voor Jeugd en Gezin opgericht waar men snel en gericht hulp kan inzetten.” Zoals veel van haar collega’s uit de lokale jeugdzorg wil ook Rita graag vaststellen dat het met vijfentachtig procent van de kinderen in de leeftijdsgroep tot drieëntwintig jaar goed gaat. Zo’n tien procent vraagt wat meer aandacht en is vaak met kortlopende hulp voldoende gesteund. Dan blijft er nog ongeveer vijf procent over waar extra zorg en begeleiding nodig is. Rita: “Vaak gaat het dan om kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Maar ook de omgeving speelt een belangrijke rol. Zijn er problemen tussen de ouders of is er sprake van schuldenproblematiek. In veel gevallen is het verstandig om eerst dat soort problemen aan te pakken en op te lossen. Daarmee creëer je een beter vertrekpunt om over de opvoeding aan de slag te gaan, afhankelijk van het probleem. Gaat het om gezondheid dan loopt het traject via de huisarts. Maar er kunnen ook pedagogen worden ingeschakeld. We kunnen een beroep

doen op maatschappelijk werk of we zorgen voor thuisbegeleiders. Maar wat je ook doet, het gaat altijd in samenspraak met de ouders of de jongere die om hulp vraagt. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun kind. Soms is er een veelheid aan problemen. Dan moet je eerst met elkaar vaststellen welk probleem het eerst moet worden aangepakt. Ook daarbij spelen de ouders of de jongere een belangrijke rol. De tijd dat hulpverleners bepalen wat goed voor je is, is wel voorbij.” Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG heeft zelf flink wat deskundigheid in huis. “We proberen de lijnen zo kort mogelijk te houden,”zegt Rita. “Wat we meteen samen kunnen aanpakken en oplossen doen we. Vroegtijdige signalering is daarbij belangrijk. Hoe sneller we er bij zijn hoe beter. Het is onze professionele taak om ouders te motiveren om hulp te accepteren.

We zetten daarbij ook verschillende middelen in, variërend van persoonlijke gesprekken, tot groepsgesprekken en cursussen. Ook bieden we thuis hulp. Soms is het nodig om heel specialistische hulp in te schakelen. Ook hier proberen we de lijnen kort te houden om te voorkomen dat er een hele stoet hulpverleners over de vloer komt. Er wordt al veel op locaal niveau gewerkt. Soms kunnen we dure specialistische hulp beperken of zelfs voorkomen. Maar dat lukt niet altijd. Het is nu eenmaal zo dat ingewikkelde problemen geen eenvoudige oplossing kennen.” Rita vindt het ook belangrijk dat ouders een schouderklopje krijgen wanneer het goed gaat. “Af en toe moet je ze ook geruststellen en bevestigen vooral zo door te gaan. Iedereen wil tenslotte het beste voor het kind. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat ze een etiket krijgen opgeplakt waar ze heel lang last van kunnen hebben.”

De jeugdzorg naar de gemeente Renée ziet goede kanten aan de op handen zijnde verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten. “Daardoor wordt de afstand kleiner en kunnen problemen efficiënter worden aangepakt. Ik hoop dat de samenwerking met allerlei instanties ook verbeterd zal worden. Belangrijk is ook dat ouders goed beseffen dat we er zijn om hen te helpen. We zijn er om ouders te ondersteunen zodat proble-

men niet groot behoeven te worden. Persoonlijk vind ik het ook belangrijk dat het beroep op de kinderpsychiatrie toegankelijk blijft en dat daar ook voldoende geld voor beschikbaar blijft. In de nieuwe aanpak wordt er van uitgegaan dat ouders eerst veel meer zelf moeten doen en dat ze pas te hulp geschoten worden wanneer dat niet lukt. Als dokter is dat nog wel wennen want ik wil van nature zelf helpen en problemen oplossen.”

Ouders krijgen zorgondersteuning

“We zien al duidelijk verbetering” Ze hebben twee kinderen. De oudste is een jongetje dat nu bijna vier jaar is. Rond de tijd dat zijn jongere broertje geboren werd begon hij een dwars gedrag te vertonen. Dat werd geleidelijk een probleem waar de ouders geen raad mee wisten. Ze hebben steun gezocht bij het consultatiebureau. Daar is, samen met hen een traject ingezet dat moest leiden tot een gedragsverbetering. En dat lijkt goed te lukken.We spraken met beide ouders, die liever niet met naam en toenaam in de krant komen. Het gebeurt wel vaker dat bij de geboorte van een tweede kind, de oudste een beetje jaloers wordt omdat de aandacht nu meer naar de pasgeborene uitgaat. “Maar in ons geval was dat toch duidelijk anders,” vertellen de ouders. “De geboorte van ons tweede kindje ging met veel medische problemen gepaard, waardoor wij toen erg onder druk stonden. In die periode veranderde ook het gedrag van de oudste. Hij sprak weinig en reageerde slecht. We dachten toen: hij hoort wel maar hij luistert niet. Hij vertoonde afwijkend gedrag. Hij kreeg op enig moment middenoorontsteking en kwam bij de huisarts terecht. Op ons aandringen werden we doorverwezen naar een KNO-arts. Omdat zijn gedrag wellicht een gevolg was van slecht horen zijn er buisjes geplaatst. Maar hij sprak ook heel slecht voor zijn leeftijd. We hebben toen een spraak/taaltest aangevraagd. Ook hier bleek een duidelijke achterstand.” Intensieve begeleiding Omdat ze beiden nauwelijks raad wisten met de situatie hebben de ouders in een vroegtijdig stadium het consultatiebureau ingeschakeld. De jeugdarts en de verpleegkundige van het bureau hebben hen gedurende het hele traject intensief begeleid. “Je doet van alles om er achter te komen hoe je greep op de situatie kunt krijgen. We zijn naar een cursus geweest over het omgaan met dwarse kinderen die niet willen luisteren. We hebben daar ook veel

gehad aan tips en ervaringen van de andere ouders.” Speciale peutergroep In goed overleg met het consultatiebureau werd besloten hem te laten onderzoeken bij het audiologisch centrum in Utrecht. Daar is de peuter uitvoerig onderzocht en werd de spraak/taal achterstand vastgesteld. “Het advies was om hem op een speciale peutergroep in Woerden te plaatsen. Daar zijn ze gespecialiseerd in spraak/taal achterstand. Hij is er nu een paar weken en we zien nu al een verbetering. Hij is bijna vier en straks moet hij naar de basisschool. We hebben al een school gevonden waar men bereid is om hem te plaatsen en hem de nodige extra aandacht te geven.” De regie in eigen hand De ouders zijn heel tevreden over de begeleiding vanuit het consultatiebureau. “Het prettige is dat je steeds met dezelfde mensen te maken hebt en dus niet steeds weer je hele verhaal hoeft te vertellen. Ze bieden je een breed perspectief van mogelijke oplossingen, maar laten de keuze aan jou. Je moet uiteindelijk de regie in eigen hand houden en je probleem zelf oplossen, maar je kunt wel volop hulp krijgen. Het contact met andere ouders is ook belangrijk. Bij de peutergroep is er ook een speciale cursus voor ouders. We zien de toekomst inmiddels met aanzienlijk meer vertrouwen tegemoet.”


14

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

Peter Austin, Unlimited Visions b.v.

“Professionele webcams brengen de hele wereld bij u thuis” Een uurtje praten met Abcoudenaar Peter Austin zet je grijze cellen aan tot werken. Zeker als je zoals schrijver dezes behoort tot de generatie die ademloos met een semafoon omging of door het gecodeerde bericht van een buzzer, midden op de Vinkeveense Plassen, huiswaarts werd gemaand. Peter installeert webcams door geheel Nederland en ver daar buiten. Vanuit je luie stoel kijk je even hoe de zon in Mallorca straalt en hoe het hotel waar je wilt boeken er bij ligt. Maar er kan veel meer. teKst PAul BosmAN

Al 15 jaar zit Peter in de business die WebCam.NL heet. Inmiddels heeft hij meer dan 120 professionele webcams in den lande geïnstalleerd en daarbuiten. Deze webcams zijn vrij toegankelijk voor ieder die dit wenst. Daarnaast heeft Peter talloze andere geïnstalleerd die niet publiekelijk toegankelijk zijn, maar bedrijfsmatig worden gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bewakingsdoeleinden. Zittend achter je computer word je een blik gegund op de meest actuele situatie op de Dam, Dierenpark Amersfoort, het strand in Wijk aan Zee, Hoek van Holland en Brouwersdam, Zeeland. Kijk via de webcam hoe druk het is bij de milieustraat alvorens je afreist met je grof vuil. Werp een blik op snelwegen en je ziet of er veel of weinig verkeer is. Bekijk actuele weersomstandigheden; staat er veel wind, is het glad of regent het pijpenstelen?

drs. Kooter

dr. Van der Vis

dr. Haverkamp

dr. Albers

drs. Van der Haven

De specialisten in Orthopedische Chirurgie

• heup-, knie-, schouderklachten • rugklachten • arthrose • 2nd opinion • geen wachtlijst • behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar Centraal nummer voor afspraken en informatie:

035 – 622 32 60

www.ave-orthopedischeklinieken.nl

• almere • alphen aan den rijn • amstelveen • amsterdam • bosch en Duin • hilversum • huizen • Leiden • Mijdrecht • renswoude • Utrecht • Volendam

Kortom: een actueel beeld, vandaar ook dat lokale overheden en provinciebesturen graag gebruik maken van zijn diensten. Stelt u zich voor dat er een evenement aanstaande is. Daar aan voorafgaand komen de aanvoerwegen, indien gewenst, haarfijn in beeld, zodat politie en organisatie op voorhand maatregelen kunnen treffen de gang van zaken in goede banen te leiden. Op basis van actuele gegevens kan er een verkeersomleiding worden ingepast en wordt veel fileleed voorkomen. Is er sneeuw voorspeld, dan zoomt de verantwoordelijke kantonnier even naar de actuele situatie en besluit aan de hand daarvan of er moet worden ingegrepen. Dat kan hij op de vooraf afgesproken locaties doen waar Peter Austin zijn apparatuur heeft geinstalleerd. Een zorginstelling in Amstelveen bouwt op dit moment aan een verzorgingstehuis in Zierikzee. Was het voorheen zo dat de bouwmanager regelmatig van Amstelveen naar Zierikzee reisde, heen-en-weer een reis van vijf uur, nu kijkt hij op z’n computer en ziet de bouwplaats haarscherp in beeld. Door in te zoomen kan hij even kijken of er leveranties hebben plaatsgevonden of die ene verdiepingsvloer echt daadwerkelijk is gestort en meer zaken die de voortgang van de bouw veiligstellen.

foto RoB isAACs

De toepassing waar het o.a. allemaal mee begon, was die van het dierenleed waar destijds, nu overigens ook nog, menig Nederlander zich mee bezig hield. Door ieder uur een andere live afbeelding te laten zien van vrolijk grazende kalfjes werd de toeschouwer gerustgesteld. Het zat daar in de stal Boer Bart wel goed. Deze toepassing heeft tot een systeem geleid waar menig ondernemer zijn of haar voordeel mee doet. Je kunt nog zoveel over je hotel of andere vakantieaccommodatie schrijven, het actuele zicht er op doet wonderen. Je ziet mensen vrolijk zwemmen, ontspannen winkelen en je vormt je een oordeel hoe je daar zelf van zou kunnen genieten. Ondernemers zijn meer dan enthousiast over de resultaten die een webcam oplevert. Ineens wordt een website veel aantrekkelijker en wordt dus meetbaar veel meer bezocht. Met name de landgenoten die in Spanje of elders wonen zijn bijna verslaafd aan het systeem. Ook toeristen die de Zaanse Schans in beeld krijgen om vervolgens spoorslags naar deze attractie af te reizen. Als kritische Nederlander vraag ik natuurlijk direct hoe het met de privacy is gesteld. Peter legt uit dat dit geen enkel probleem is. Alle locaties waar een webcam hangt, zijn voorzien van de bordjes cameratoezicht en er wordt geen bewegende beelden opgeslagen. De beelden zijn actueel of je a.h.w. door een raam kijkt. Maar hoe zit het dan met die onscherpe beelden die je krijgt te zien na een overval of ander misdrijf? “Dat komt door slechte opneemapparatuur en verkeerde installatie van camera’s. Vooraf wordt daar niet voldoende over nagedacht,” vertelt Peter, die uitsluitend beelden in HD-kwaliteit levert. Het gehele systeem draait op een eigen distributieplatform die in een KPN computercentrum staat. Deze servers zorgen er voor dat de internet verbinding van de webcam zo min mogelijk wordt belast en de feitelijke informatie via de server wordt getoond. Kennismaken met de wereld die Unlimited Visions biedt? Surf eens naar www.webcam.nl. Er gaat letterlijk en figuurlijk een wereld voor u open.


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Lutz Vinkeveen

“We willen onze klanten elk seizoen opnieuw verrassen” Lutz in Vinkeveen is een modewinkel met internationale topmerken voor mannen en vrouwen. Men kan er terecht voor feestelijke en zakelijke kleding. Maar ook voor casual kleding biedt men de klant een ruime keuze. Al meer dan een eeuw is Lutz een begrip op modegebied in Vinkeveen en wijde omgeving. Die reputatie en goede naam wordt ook door de vierde generatie zorgvuldig in stand gehouden. “We bouwen voort op de traditie van onze voorouders,” zegt Hanneke Lutz, die samen met haar man Jasper Verhoek de leiding heeft over het bedrijf. Het assortiment van Lutz bestaat vooral uit kleding uit het middenen hoogsegment, waarbij de laatste trends op de voet worden gevolgd. Hanneke: “Hiervoor gaan we de belangrijkste beurzen in Europa af. Zo zijn we het afgelopen jaar in Londen en Florence geweest. In Florence wordt ook dé modebeurs voor herenkleding gehouden. Voor de damesmode zijn de beurzen van Berlijn en Milaan voor ons belangrijk. Ondanks dat we misschien nog de naam hebben klassiek te zijn, kunnen we zeggen dat er de afgelopen jaren veel veranderd is. Daar hebben we bewust heel hard aan gewerkt. We hebben een grote vaste klantenkring. En onze klanten komen vanuit heel Nederland. Naast deskundig advies en professionele service is bij ons het maatwerk een belangrijk aspect. Met Lutz Tailor Made bieden wij onze heren klanten uitgebreide mogelijkheden van op maat gemaakte pakken, jasjes of overjassen.” Vinkeveens familiebedrijf Volgend jaar bestaat het bedrijf 110 jaar. “Mijn overgrootouders zijn hier begonnen op dezelfde plek waar we nu nog steeds zitten,” vertelt Hanneke. “Heel vroeger was het niet alleen een kledingwinkel. Mijn oma had een speciale afdeling corsetterie en er werden ook

meubels verkocht. Toen mijn vader de zaak overnam verkocht Lutz dames en kinderkleding. Hij besloot te stoppen met de kinderkleding en hij ging herenmode erbij doen. Dat doen we nu al bijna dertig jaar en we hebben daarin een goede naam opgebouwd. Na het overlijden van mijn vader vorig jaar, heb ik de leiding overgenomen. Het was oorspronkelijk niet vanzelfsprekend dat ik in de zaak zou komen. Mijn ambitie lag wel in het modevak, maar niet direct hier in de winkel. Na een modemanagement opleiding en een studie bedrijfskunde ben ik bij een groot internationaal bedrijf aan de slag gegaan. Maar al snel bleek daar toch niet mijn passie te liggen. Inmiddels zet ik hier al vijf jaar met heel veel plezier de familietraditie voort. Sinds mei vorig jaar is ook mijn man Jasper tot de bedrijfsleiding toegetreden.” Het Lutz profiel De huidige economische situatie vraagt ook van de ondernemers in de modebranche veel inzet en creativiteit. “De klantbenadering is de laatste jaren veranderd,” stellen Hanneke en Jasper vast. “Dat betekent dat wij veel werk maken van een goede presentatie. We hebben een duidelijke opvatting over het merk Lutz dat we willen uitstralen. We doen de fotografie voor onze

campagnes zelf. Voor de fotoshoots zoeken we ook naar specifieke locaties. Zo hebben we een fotoshoot gehouden bij het Oude Spoorhuis en bij betonfabriek De Adelaar in Vinkeveen. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten weten wat ze aan ons hebben. We hebben een aantal grote en vertrouwde merken waarvan we weten dat daar in onze klantenkring belangstelling voor is. Daarnaast introduceren we telkens weer nieuwe merken. We willen onze klanten elk seizoen opnieuw blijven verrassen.” Lange termijn planning De inkoop is een kwestie van lange termijn. Hanneke: “De wintercollectie die we nu in de zaak hebben, druppelde al vanaf juni bij ons binnen. Voor de zomercollectie 2014 is de inkoop bijna rond en we denken nu al weer na over de wintercollectie voor de volgende winter. In januari komt die collectie op de beurzen en het is de kunst om goed in te schatten wat het gaat worden. We merken wel dat er steeds meer mode komt die wat minder seizoensgebonden is. Seizoenen lopen vloeiender in elkaar over. Voor ons is het belangrijk dat we een zekere mate van continuïteit in onze collectie handhaven. Het Lutz profiel dus.”

Intergemeentelijke samenwerking

Samenwerking prima, samengaan onbespreekbaar In het afgelopen voorjaar presenteerde het college een eerste nota over de mogelijkheden tot intensivering van de samenwerking met andere gemeenten. Kenmerkend voor deze nota was het weidse perspectief dat geschetst werd waarbij samenwerking naar gemeenten uit alle windrichtingen werd opengehouden. Na uitvoerige discussie in de commissie had het college de nota aangepast en aangescherpt. Het resultaat lag ter goedkeuring voor in de raadsvergadering van 17 oktober j.l. DooR Piet VAN Buul

De meerderheid van de raad kon zich wel vinden in de richting die het college gekozen had voor wat betreft samenwerking met andere gemeenten. Naast de bestaande contacten met gemeenten uit de provincie Utrecht is de laatste tijd de aandacht ook meer naar het noordwesten gericht. Het college voert concrete gesprekken met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. (de zogenoemde DUO-gemeenten). Gezien de economische relatie van veel inwoners met de stadsregio Amsterdam, wordt nu ook de Metropoolregio bij mogelijke samenwerkingsverbanden betrokken. Een aantal fracties maakte zich

zorgen over een al te nadrukkelijke relatie met de metropoolregio. “Wij zijn van oudsher een Groene Hart gemeente. We profileren ons ook als zodanig en dat willen we graag zo houden,” was de opvatting van de meeste fracties in de raad. Ook hecht men sterk aan het serviceniveau voor de burgers dat behouden moet blijven. Datzelfde geldt ook voor het kernenbeleid. Men vroeg zich ook af of samenwerking op den duur niet tot samengaan zou kunnen leiden. En de raad was daar, op een enkele fractie na, duidelijk over: men wil voorlopig niet weer een herindeling. Burgemeester Divendal begreep de aarzeling en de zorg over de

ontwikkelingen in de richting van andere gemeenten. Hij legde nog eens uit dat we om tal van redenen niet anders kunnen dan samenwerking zoeken. De bezuinigingen zijn daarbij een belangrijke aanleiding. Hij benadrukte dat herindeling niet aan de orde is en dat de positie als Groene Hart gemeente ook in de toekomst centraal zal staan. De raad stemde in met het ingezette beleid betreffende intergemeentelijke samenwerking. Alleen raadslid Hoogenhout van ChristenUnie/SGP stemde tegen. De nota is integraal te vinden op de gemeentelijke website

www.derondevenen.nl.

Hanneke Lutz, met naast haar Jasper Verhoek: “Mijn overgrootouders zijn hier begonnen op dezelfde plek waar we nu nog steeds zitten, inmiddels zetten wij hier met heel veel plezier de familietraditie voort.” foto PAtRiCK Hesse Jubileumjaar Volgend jaar is voor Lutz dus een jubileumjaar. “Dat is een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij mag gaan,” zegt Jasper. “Het gaat een feestelijk jaar worden. De rijke historie van Lutz zal de rode draad worden van de feestelijkheden in 2014. Wij vinden het bijzonder dat wij dit bedrijf kunnen voortzetten, waarvoor drie generaties Lutz zo hard hebben gewerkt. Die trots willen we graag delen met onze klanten. Uiteraard met een

topcollectie. Ook volgend seizoen voegen we weer een aantal nieuwe internationale merken toe aan ons assortiment. Bovendien gaat Lutz het schoenenassortiment flink vergroten. Met nieuwe merken en een groter aanbod hopen we onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Lutz Fashion is gevestigd aan de Herenweg 45 in Vinkeveen. Telefoon 0297 212121. Meer informatie is te vinden op www.lutz.nl.

De Meerkoeten krijgt steuntje in de rug van Rabobank Amstel en Vecht AZ&PC De Meerkoeten uit Abcoude is een van de negen projecten van verenigingen en stichtingen in onze regio, die worden beloond met een steuntje in de rug van het Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht. Hiermee komt het realiseren van hun doel voor hun leden of voor de samenleving weer een stap dichterbij. Aan de negen aanvragen voor een bijdrage tot € 2.500, is een bedrag van bijna € 20.000, toegekend. AZ&PC De Meerkoeten ontvangt van het fonds een bijdrage voor het uitbouwen van het schoolzwemmen in Abcoude. Sluitingsdatum nieuwe aanvragen Verenigingen, stichtingen en instellingen kunnen het gehele jaar door aanvragen indienen. Meerdere keren per jaar worden aanvragen beoordeeld. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende ronde (aanvragen tot € 2.500) is 6 januari 2014. Het Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht is bedoeld om projecten die onze omgeving mooier of beter maken een steuntje in de rug te bieden. Dat doet de bank graag samen met haar klanten, van-

uit de gedachte dat je samen meer bereikt dan alleen. Om deze reden heeft de bank het Coöperatief Fonds opgericht. Met een deel van onze winst steunen klanten zo ideeën van verenigingen, stichtingen en instellingen in de regio die onze omgeving beter, sterker of mooier willen maken. Meer informatie over het Coöperatief Fonds en het lidmaatschap van de Rabobank is te vinden op

www.rabobank.nl/amstelenvecht.

Dat eten... die gastvrijheid... dat uitzicht! Keuken geopend van 12 tot 22 uur. Zaterdag alleen diner. Zondag en maandag gesloten.

Het is weer wild in de polder!

www.voetangel.nl Ronde Hoep Oost 3, Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020 496 13 73


16

25 oktober 2013

Uitgelicht...

Nieuwsronde - wekelijks

Vanaf vrijdag 18.00 uur de hele week, elk uur herhaald

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week, elk uur herhaald

Zaterdag 21.00 - 22.30 (live), elke dag om 21.00 uur herhaald

Oranje Top 30 - wekelijks Zondag 11.00 uur

Rond de Venen - maandelijks

Vanaf woensdag 18.30 uur de hele week elk uur herhaald

Radio

Gepresenteerde programma's:

Maandag 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag

19:00 - 21:00 Alive 21:00 - 23:00 On Music 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Woensdag

19:00 - 21:00 Wicked Wednesday 21:00 - 23:00 On the Rocks 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Titel: Verloren vrouw Auteur: Gillian Flynn Het verhaal wordt afwisselend verteld door Nick en Amy. Als lezer wordt je voortdurend heen en weer geslingerd, want als Nick aan het woord is, lijkt hij tegelijkertijd heel schuldig en heel onschuldig te zijn. Is het nu een passieve, wat onbenullige man of is het een geslepen, sluwe moordenaar? Is hij nu sympathiek of juist niet? Halverwege het boek draait het perspectief 180 graden en dan denk je: o zit het zo! Maar dan ben je pas halverwege het boek! Dan weer leef je mee met Amy en dan weer met Nick. Verrassing volgt verrassing en onthulling volgt onthulling. Spannend tot het einde! GeleZeN DooR HettY AAfjes

Donderdag

19:00 - 21:00 Eindeloos 21:00 - 23:00 Funk & Jazz 23:00 - 00:00 Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag

17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 00:00

Zaterdag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Zondag

10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 01:00

3

De schaduw van mijn vader Mahtob Mahmoody

1

Sportronde - tweewekelijks WZZP - tweewekelijks

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

TV - VANAF 20 SEPTEMBER

DE GROENE VENEN

Met Joris Jouw Weekend In De Platenkast Behind The Grooves Amigos da Musica Middag Venen Voorpremierè Cultura-dio SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Verloren mensen Mirjam Rotenstreich Abbi wil na het overlijden van haar ouders in het reine komen met haar moeizame jeugd. Ze huurt een villa in het Zwitserse Lugano, de plek waar ze tijdens vakanties als kind zo gelukkig leek. Maar het verblijf verloopt allerminst rustig. De eigenaardige verhuurder Philip intrigeert haar en bezorgt haar tegelijkertijd een onbehaaglijk gevoel. Hij voorziet gebeurtenissen. Abbi probeert hem te negeren, totdat enkele van zijn voorspellingen uitkomen en hij zelfs haar dood voorspelt.

2

De twaalf stammen van Hattie Ayana Mathis Hattie Shepherd is vijftien jaar als zij voor het eerst moeder wordt. Met een hart vol hoop op een betere toekomst is zij naar Philadelphia gekomen. Haar Amerikaanse droom wordt echter keer op keer stukgeslagen in het gesegregeerde Amerika van de twintigste eeuw. In deze keiharde wereld brengt zij haar kinderen groot door pure wilskracht, maar zonder de liefde die zij ook zo nodig hebben.

terd door een aantal mannen. Samen met Ab Doderer, zijn vaste chauffeur, wordt hij een busje ingesleurd en afgevoerd. Diezelfde avond ontvangt de politie een brief waarin de ontvoerders het losgeld eisen. In ‘Meneer Heineken, het is voorbij’ beschrijft Gert van Beek, destijds hoofdinspecteur van de Amsterdamse politie, drie uiterst spannende weken.

5

Cirkel van het kwaad Wilbur Smith

De vierjarige Mahtob reist samen met haar ouders naar het land van haar vader, Iran. Maar in Teheran laat haar vader een hele andere kant van zichzelf zien. Hij is niet van plan ooit nog naar Amerika terug te keren en Mahtob en haar moeder Betty moeten zich aan zijn grillen en strenge regels onderwerpen. Een vakantie verandert in een hel. Anderhalf jaar lang zit Mahtob met haar moeder gevangen in een onbekend land. Als ze uiteindelijk via een barre tocht door Turkije weer naar Amerika terug weten te komen, kan de kleine Mahtob niet vermoeden hoe de schaduw van haar vader een leven lang door zal werken.

4

Meneer Heineken, het is voorbij Gert van Beek Op 9 november 1983 verlaat Alfred Heineken zijn kantoor in Amsterdam. Buiten wordt hij overmees-

Hector Cross is een man met uitzonderlijke kwaliteiten. Als zijn vriendin Hazel op brute wijze wordt vermoord, eist hij gerechtigheid en zweert hij wraak. Samen met de Cross Bow Security wil Hector de terroristische moordenaars voorgoed uitschakelen. Hij ontdekt dat zijn grootste vijand zich verbergt achter vele misleidende gedaantes die overal opduiken: in de Afrikaanse woestijn en in het hart van Londen. Als ook Hazels illustere verleden een rol gaat spelen en Hectors vijand hongerig aast op macht en geld, wordt de jacht pas echt geopend. En Hector Cross lijkt de prooi...

Amstelhoek

Klaverjassen op 26 oktober Ook dit seizoen wordt er weer klaverjas gespeeld in de Amstelhoek. De eerste avond is komende zaterdag 26 oktober. Deze prijsklaverjasavond wordt georganiseerd door de Buurt Vereniging Amstelhoek. Iedereen die gezellig kan en wil klaverjassen is van harte welkom. Er wordt gekaart om leuke prijzen en er bestaat de mogelijkheid om lootjes te kopen. De entree bedraagt slechts € 2,50 (en hierbij zit het eerste kopje koffie tijdens het kaarten in). Aanvang 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Adres: Engellaan 3a.

Esthetische ingrepen… U heeft het vast via de media vernomen; de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport neemt maatregelen rondom esthetische cosmetische ingrepen. Eindelijk, dacht ik toen ik dit las. Dit kan veel narigheid in de toekomst voorkomen. De kennisgeving van de minister heeft al voor veel reacties gezorgd, ook binnen mijn branche. Collega’s leggen contact met elkaar en cliënten stellen vragen. Het komt er eigenlijk op neer dat de grijze zone van behandelingen door niet-medici onder de loep genomen gaat worden. Er blijken in de praktijk nog steeds mensen te zijn die zich bekwaam genoeg achten om behandelingen uit te voeren die eigenlijk niet door hen uitgevoerd mogen worden. Mijns inziens is het invoeren van de zogenoemde “vrije beroepen” en het niet vastleggen van bepaalde aanduidingen daar mede debet aan. De term ‘cosmetisch

specialist’ is niet beschermd, evenmin als cosmetische geneeskunde en cosmetisch arts en komen in de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg - Red.) en in het BIG-register niet voor. Deze termen worden dan ook willekeurig gebruikt, wat voor veel verwarring bij de consument zorgt. Maar waar moet je dan op letten als consument, is nu de vraag?

metisch ingrepen, altijd te vragen/te informeren naar de BIG-registratie. Die registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener (zie www.bigregister.nl). Het beroep schoonheidsspecialiste valt hier echter niet onder, waardoor deze specialistes bepaalde behandelingen ook niet mogen uitvoeren. Maar hoe weet je nu als consument wanneer je met een bekwaam schoonheidsspecialiste te maken hebt? Een brancheorganisatie kan in deze uitsluitsel geven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die niet aangesloten is bij ANBOS (brancheorganisatie voor schoonheidsspecialistes) geen gediplomeerd specialist is, maar iemand die niet de juiste diploma’s heeft, kan zicht nooit bij deze organisatie aansluiten.

andere gespecialiseerde behandelingen. Schoonheidsspecialisten met een dergelijk gespecialiseerde vakdiploma staan geregistreerd (ook bij de zorgverzekeraars) en kunnen door de consument gevonden worden (zie www. anbos.nl). Registratie betekent voor de specialist verplichte nascholing en voor gespecialiseerde behandelingen ontwikkelt ANBOS landelijke richtsnoeren. Voor de consument geeft dit duidelijkheid; dit alles met de nadruk op: niet alleen bekwaam, maar ook bevoegd! Behandelingen van schoonheidsspecialisten die volgens het beroepsprofiel werken, zijn niet in strijd met de wet. Ik ben dan ook nog steeds blij met mijn beroep en de mogelijkheden die mijn collega’s en ik aan de consument kunnen bieden om hun huid te verbeteren. Maar zoals gezegd; binnen de grenzen van het vak.

BEAUTY

Mijn advies is om, in geval van cos-

Alle schoonheidsspecialisten aangesloten bij ANBOS beschikken minimaal over het diploma schoonheidsverzorging. Binnen de branche zijn er ook vakspecialisaties zoals acne, ontharingstechnieken, camouflage en

Périne Heerooms Instituut Périne Mijdrecht Winnaar Beauty Award 2013


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

NEUS IN DE BOTER

17

Tekst David Hague foto's PAtRiCK Hesse

Kaas is de wijn van Nederland Jaren geleden woonde ik in het zuiden van Frankrijk op een kleine boerderij. Ik herinner me nog goed dat ik op een dag de oude boer in zeer euforische staat op zijn fiets zag springen met een aantal lege 5-liter-wijnkruiken achterop. Nooit had ik hem zo opgewonden gezien! Lang nadat het donker was geworden zag ik hem zijn fiets naar de boerderij duwen. Hij had een opmerkelijk goede wijn meegebracht die van een wijngaard kwam die blijkbaar grensde aan een wijngaard met een Appellation Controlée, maar die zelf niet over de oorkonde beschikte. Deze wijngaarden genoten dezelfde bodem en zonlicht, maar vielen net buiten de classificatie. Hierdoor konden hun wijnen nooit voor dezelfde prijs verkocht worden als hun gecertificeerde buren, maar in een goed jaar waren hun wijnen net zo goed, soms zelfs beter, en dit was wat de boer net ontdekt had. Het was 1995 en hij betaalde maar een paar Franse francs per liter. Die wijn voor die prijs was geweldig. Het is altijd zeer spannend voor een gastronaut wanneer hij een nieuw product tegenkomt of wordt voorgesteld aan een nieuwe leverancier die wat specialiteiten heeft. Koks en connaisseurs zijn constant op zoek naar deze dingen. Iets nieuws, om een kick te geven aan een maaltijd. Dus, toen ik vorige week een nieuwe partij kaas van een nieuwe producent proefde bij vrienden, werd ik redelijk opgewonden voor een normaal gesproken zo kalme Engelsman. Ik sprong in mijn versleten oude busje en sjeesde weg. Het duurde niet lang voordat ik me in een kelder met een laag plafond bevond, rode tegels op de vloer en witgekalkte muren. En met de kilte van de koude aarde om me heen had het net een wijngrot in Frankrijk kunnen zijn, ware het

niet voor de houten planken met rauwe melkkaas. Toen realiseerde ik me plotseling: kaas IS de wijn van Nederland. Proeven en echt genieten van een goede kaas is meer dan alleen eten, net als dat een goede wijn meer is dan slechts een dorstlesser. In vrijwel dezelfde manier als men een rode wijn drinkt, moet een fijne kaas worden gegeten; bij kamertemperatuur en niet direct uit de koelkast, als het nog fris is. Bij kamertemperatuur wordt de smaak van de kaas veel sterker, eigenlijk dezelfde werking van warmte op een rode wijn. Als je kaas te koud eet, slik je het door voordat de rijke smaak van haar rijping kan worden begrepen. Een fijne kaas verdient een beetje respect en een beetje geduld, net

als een fijne rode wijn. Een goede kaas heeft karakter, een volle smaak en een natuurlijke kleur en wellicht wat extra kenmerken zoals fruitigheid of peperige warmte. Alle of sommige van deze eigenschappen dienen aanwezig te zijn in een fijne kaas. Hoogwaardige kaasmakerij komt best veel voor in Nederland, zeker in het Groene Hart, maar de echte toppers zijn lastig te vinden. Je hebt bijna een wonder nodig als je een uitmuntende kaas voor een aantrekkelijke prijs wilt kunnen vinden. Waar kan je als kaasliefhebber de kazen vinden die tegemoet komen aan jouw persoonlijke voorkeuren? Welke ambachtslieden nemen in deze moderne tijden nog de moeite om ‘echte kaas’ te maken,

kaas waarvan je stil van wordt en waar je geïnspireerd door raakt. De ontwikkeling van deze niveaus van finesse zijn het resultaat van zorgvuldig vakmanschap, de grillige werking van moeder natuur en tijd. Je moet echt een passie hebben om de benodigde inspanning te leveren. Mijn theorie is dat als je iets speciaals, onvoorspelbaar groot en unieks wil maken, je er vanaf het begin bij moet zijn. Gedurende de korte jaren wanneer de trotse producenten hun resultaten delen met degenen die moeite gedaan hebben hen te vinden, verdienen deze speurders het voorrecht de resultaten te proeven. Soms zijn de producenten zo enthousiast over hun product, en waarschijnlijk ook een

beetje verbaasd, dat hun trots tot een vreugde van het delen leidt en de prijzen waanzinnig laag zijn. Nooit voor lang natuurlijk. Als je een liefhebber bent van een goede kaas, is het altijd bij of dichtbij de bron dat de echte topkazen gevonden kunnen worden voor de juiste prijs, omdat als bekendheid en vraag stijgen, de prijs dat ook zal doen. Echte gastronomische producten vind je niet onder de producten die geproduceerd zijn in fabrieken, dus zal er waarschijnlijk weinig aan marketing worden besteed. Dus, hoe vind je de bron? Nou, dan heb je een vriend als David Hague nodig! En dat is mijn primeur voor jullie in mijn column deze week. Topkwaliteit, leuke prijs en lokaal. High five. Dus, nu weet je het: de sleutel tot het vinden van de beste wijn of kaas is bij de bron, waar ambachtslieden nog steeds een passie hebben voor hun ambacht, het liefst in een vroeg stadium van succes en voordat velen hun locatie ontdekken. Dus, met tegenzin, verklap ik het geheim… Kaasboerderij Geingenoegen, GeinNoord 62, 1391 HW Abcoude, nu in hun tweede bedrijfsjaar.

26 oktober van 15 tot 19 uur:

Wijnproeverij bij De Zwart in Wilnis Op zaterdag 26 oktober organiseert De Zwart dranken en delicatessen haar najaarsproeverij. Tussen 15 en 19 uur is men welkom aan de Herenweg 35 te Wilnis, waar zo'n 45 wijnen uit Spanje, Italië, Frankrijk, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië en Californië open staan om te worden geproefd. Ook is er een uitgebreid assortiment portwijnen uit Portugal ontbreken. Edwin de Zwart: “Zoals men van ons gewend is, kan men gewoon binnen lopen. De entree is volledig gratis en iedereen is welkom om te proeven. Naast de heerlijke open wijnen en Port, brengen wij zaterdag ook de delicatessen onder de aandacht. Tussen de wijnen door

kan men dan ook genieten van diverse lekkernijen uit onze delicatessenwinkel.” De geselecteerde wijnen en port zijn uitermate geschikt om binnen lekker van te genieten tijdens de komende donkere dagen. Edwin: “Onze insteek is om bezoekers die dag een grote diversiteit aan wijnen te laten proeven, zodat iedereen zijn of haar smaak kan ervaren.” “De wijnen die we open hebben staan variëren niet alleen in herkomstgebied en smaak, maar ook in prijs tussen de € 6,50 en de € 38, zodat we de mensen de verschillen in smaak en prijs kunnen laten zien èn proeven. Bij ons kun je voor elk

segment terecht en wij adviseren de mensen graag over de juiste wijnen spijscombinaties voor bijvoorbeeld hun wild- of Kerstdiner.” Edwin de Zwart verzekert dat er ook leuke scherpe wijnaanbiedingen op de proeftafel staan. Voor de komende kerstdagen tipt hij Afrikaans Rood: “De Simonsig Cabernet Sauvignon-Shiraz, een perfect glas wijn voor onder de 10 euro, waar je een brede combinatie van gerechten bij kunt serveren, zoals vele vleesgerechten, zoute kazen, etc. Dit is overigens ook een wijn die perfect te drinken is bij een heerlijk avondje ontspannen op de bank.” Smaakt het u naar meer? Kom dan proeven op zaterdag 26 oktober van 15 tot 19 uur op de Herenweg 35 in Wilnis.


18

25 oktober 2013

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Aprilia Atlantic 400

Automatic for the People Maar weer eens een motorscooter, zo dacht ik. Dit vervoermiddel is inmiddels zo ingeburgerd, dat elke serieuze motorfabrikant er wel een paar in het assortiment heeft. En bij Roké Motors hebben ze er een aantal staan; genoeg keuze om iets uitzoeken wat ik nog niet gereden heb. Ik stuit op een Aprilia Atlantic 400 die ik bijna voorbij loop, omdat ik inschatte dat deze dikke scooter nieuw is. Ik zie een kentekenplaat zitten en vraag aan eigenaar Aad of dit een demo is. Hij moet lachen: "Nee man, deze is uit 2009! En heeft 18.000 gelopen.” Bam, ik ben meteen getriggerd. Eerlijk gezegd spreekt de chique diepe kleur blauw me ook enorm aan. “Deze maar even platen

DE GROENE VENEN

dan?” Waarmee Aad bedoelt of hij de groene nummerplaat er op kan zetten, zodat ik verzekerd en al van het mooie herfstweer kan gaan genieten. “Graag!” Binnen een mum van tijd staat de Atlantic te spinnen en hijs ik me in mijn motorkleding. Fototas lekker in het ruim bemeten zadelcompartiment. Ik hoef dus alleen maar gas te geven en de Aprilia gaat van zijn plaats. Hij bevalt me wel, lijkt in de eerste instantie wat lui van zijn plaats te komen, maar wanneer alles op bedrijfstemperatuur is, is het uitstekend en vlot toeven op de Atlantic. Het is geen kleine scooter, ruim bemeten dus, en dat vind ik wel lekker. Je zit heerlijk uit de wind en ondanks dat ik deze keer met een integraalhelm op stap ben gegaan, zou een

jethelm (potje) prima werken. Maar veiligheid boven alles. Met alle gemak verplaats ik me door het verkeer. De historie van de Aprilia Atlantic begint al in 2004 maar dan als 500. In 2007 komt er een 400 uitvoering, met in 2009 een basic,

maar frisse nieuwe uitvoering. De Atlantic 400 wordt aangedreven door een 399cc grote ééncilinder, die goed is voor een vermogen van 34 Pk bij 7.500 toeren en een koppel van 37 Nm bij 5.500 tpm. Goed voor een topsnelheid van 160 km/u. Kruissnelheden tot 140 km/u zijn dan ook geen enkele moeite voor de Atlantic. De Atlantic is een echte "Urban" scooter en de houding is dan ook redelijk rechtop, zeer makkelijk voor de binnenstad. Tijdens deze ontspannen rit denkt even aan het album van R.E.M.: Automatic for the People, met het zo toepasselijke eerste nummer Drive. En dat is misschien ook wel de beste omschrijving voor deze prettige motorscooter, een echte allemansvriend dus. De

it e t i l a w K t g Bren

op

het asfalt!

Ik verwonder mij iedere keer weer over de prullaria die (vooral jonge) automobilisten aan hun binnenspiegel hebben hangen. De één heeft een mini BH waarvan ik, eerlijk gezegd, de gein niet in zie. Een ander schijnt onder het rijden zijn pluche dobbelstenen te moeten raadplegen. En dan heb ik het nog niet eens over de vrachtautochauffeurs, die vlaggetjes, vaantjes, merkschildjes en naamborden van (klein)kinderen en liefjes in hun gezichtsveld geplaatst hebben. Zelfs koffiezetmachines, gordijntjes en laptops zie ik regelmatig tussen de chauffeur en voor-/ zijruit.

Dealer van:

en alle A-merk Scooters!

Nu ook..... Aprilia Off-road & Beta Dealer Roké Motors Ondernemingsweg 9 3641 RZ Mijdrecht Tel: 0297-285218

WWW.ROKE.NL

BH-tjes, dobbelstenen en meer!

Roké Motors Touwslagers 12B 3449 HX Woerden Tel: 0348-500224

Een paar weken geleden zwaaide ik mijn kleinzoon nog uit voor een schoolreisje. Hun bussen hadden ieder een eigen nummer. De buschauffeurs hadden ter verduidelijking A4-tjes in hun gezichtsveld geplakt, rechts op de voorruit. Hierdoor kon iedere klas makkelijk zijn eigen bus terugvinden. Dat de chauffeur een groot deel van zijn zicht naar rechts hiermee wegnam, had hij kennelijk niet helemaal in de gaten. Ik vind het van de beroepschauffeurs erg onprofessioneel en voor de gewone automobilist buitengewoon onverstandig om zo de weg op te gaan. Fabrikanten van auto’s en bussen doen er van alles aan om zoveel

motorscooter is door de vorige eigenaar echt vertroeteld en we kunnen dan ook spreken van nieuwstaat. Met een zeer acceptabele kilometerstand van 18.000 kilometer ben je gegarandeerd van nog jaren rijplezier. En de prijs? Net zo veel als een nieuwe Vespa bromscooter, en dat is natuurlijk helemaal niet slecht... De Aprilia Atlantic 400 uit 2009 kost 2.990 euro en word afgeleverd met servicebeurt en garantie.

Roké Mijdrecht Ondernemingsweg 9 Mijdrecht Tel. 0297-285218 www.roke.nl mogelijk zicht op de overige weggebruikers te hebben. Ruiten en spiegels worden groter en dashboards naar achteren geplaatst. En dat is niet voor niets. Ik zou zelf helemaal kierewiet worden van die plakkaten en/of dat gebengel voor mijn neus tijdens een autorit. Wat de gemiddelde chauffeur kennelijk niet weet, is dat het ook nog eens verboden is. In de Regeling Voertuigen staat: “De voorruiten van personenauto’s, vrachtauto’s en bussen en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren”. Hieraan is een boete gekoppeld van 130 euro, exclusief de bekende 7 euro administratiekosten. Zo’n BH-tje kan dus duur uitvallen, namelijk 137 euro. De wetgever geeft duidelijk aan dat het moet gaan om onnodige voorwerpen. Een binnenspiegel, TomTom en een kastje voor de tolweg mogen duidelijk wel. Tot ziens op de weg en houd uw voorruit vrij. Uw reacties en tips graag via www.petorverkeer.nl of de redactie.


DE GROENE VENEN

25 oktober 2013

AUTO & MOTOR

19

Tekst Michael Reuling foto's PAtRiCK Hesse

Ford Fiesta

Mini Aston Martin Aston Martin probeerde een niche markt te bereiken met de Toyota iQ, omgevormd tot Aston Martin Cygnet. Er ging wel degelijk een aantal over de toonbank voor een belachelijke 40 mille of meer. Oftewel 30 mille meer dan een normale iQ. Nee, dan is er nog een andere optie. Ford hanteert tegenwoordig een nieuwe stijl. En ondanks dat deze gekopieerd lijkt van een ander merk, de grille althans, staat het de auto zeer goed. Maak kennis met de opgefriste Fiesta, voorzien van een heuse Aston Martin grille. We pikken de auto op bij Autobedrijf Stoof in Vinkeveen. Service lijkt hier met hoofdletters geschreven te worden. Niet alleen kun je bij het tankstation aan de Herenweg je auto laten afvullen door een pompbediende, maar ook onze demo stond gepoetst en wel op ons te wachten. Bij het ophalen van de sleutel werd mij een compleet pakket documentatie met brochure, prijslijsten en verdere specificaties aan me overhandigd. En dat waarderen Patrick en ik zeer. We kunnen dan ook lekker snel instappen en wegrijden. De Fiesta was al geen verkeerd ogende auto, maar deze grille maakt de auto een stuk volwassener, chiquer en stoerder. Het is dan eigenlijk wel weer jammer dat de auto is uitgeroepen tot '2013 Women's World Car of the Year'. Ik kan me nog wel betere winnaars voorstellen, maar goed, blijkbaar heeft een deskundige jury hier lang over nagedacht. Feit is namelijk dat

de Fiesta zowel bij een mannelijke als vrouwelijke doelgroep uitermate populair is. Je kunt namelijk alle kanten op met dit model. Wil je stoere donkere kleuren en dikke velgen dan is dan mogelijk, maar zoek je een vrouwelijker kleurtje en (dames dit bedoel ik cynisch) wat kleinere velgen zodat je wat makkelijker een stoeprand kan raken, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Kortom, ook deze Fiesta kent weer een zeer brede doelgroep. Al rijdend merk je dat de Fiesta een middenweg heeft gevonden tussen comfortabel en sportief autorijden. Je kunt vrij hard door de bochten knallen, maar verwacht niet dat je op Zandvoort los kunt gaan. Daarvoor moet je toch echt een knalharde Fiesta ST met 182 pk hebben. Ook qua motorisering kun je alle kanten op. Wij reden met de driecilinder 1.0 EcoBoost met 80 pk. Je kunt ook kiezen voor minder pk's (geen aanrader) of voor meer

pk's (100, 125 en 182). Dieselen kan ook met een 1.6 TDCi motor die 95 pk levert. De driecilinder is goed gedempt, waardoor deze nog wel te horen is, maar niet irritant luid aanwezig is. Op zich kun je met 80 pk prima uit de voeten, maar persoonlijk zou ik minimaal voor 100 pk sterke variant gaan. Wij reden in 2009 al met de Fiesta, die toen 250 cc meer motorinhoud had en 2 pk's extra had. Het nieuwe model met 80 pk is weliswaar 1,5 seconde langzamer, het verbruik is afgenomen van 1 op 17,5 naar 1 op 23,3. Daarvoor lever ik wel wat vermogen in. In het interieur merk je dat Ford geprobeerd heeft er echt iets van te maken. Ik ben persoonlijk geen fan van het glimmende zwarte plastic (dit zit na verloop van tijd onder de vetvlekken), maar alle gebruikte materialen voelen hoogwaardig aan. Gelukkig is het glimmende zwarte plastic een optie en kun je ook gaan voor een iets minder be-

smettelijke keuze. Wel zie je dat de deuren niet mooi aansluiten op het dashboard, maar voor de rest sluit alles netjes aan op elkaar. Met de talloze snufjes in de Fiesta ben je wel even zoet. Al heb je maar één knop nodig om de meeste zaken te bedienen. Middels voice control kun je namelijk de belangrijkste functionaliteiten aanroepen en instellen. Een zeer veilige manier om tijdens het rijden bijvoorbeeld de navigatie in te stellen. Je kunt een Fiesta rijden vanaf € 13.495,- voor een 65 pk sterke vijfdeurs Ambiente. Je kunt ook kiezen voor een sportiever ogende driedeurs. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kun je profiteren van zaken als keyless entry, verwarmbare spiegels, navigatie,

Auto nieuws Dit weekend 15 cent korting bij tankstation Haan van Nieuwkerk! Een spectaculaire actie bij Tankstation Haan Van Nieuwkerk op de Bozenhoven te Mijdrecht. Deze zaterdag en zondag kunt u de nieuwe brandstof BlueOne95 tanken met 15 cent korting! BlueOne95 is dé vervanger van Euro95. De brandstof is schoner, levert betere motorprestaties en is standaard 2 cent per liter goedkoper dan Euro95. De verlaagde prijs wordt mogelijk gemaakt door lagere accijnzen op deze milieuvriendelijke brandstof. Alle benzineauto’s vanaf 2001 kunnen overstappen op BlueOne95 en van het voordeel profiteren. Volgens Van Nieuwkerk is

de nieuwe BlueOne95 dan ook een doorslaand succes. 33% van de klanten is inmiddels overgestapt en de reacties zijn erg positief: “Door het lagere verbruik spaar ik het milieu en mijn portemonnee,” aldus één van de klanten. De komende week zijn er meer acties bij Haan Van Nieuwkerk. Vanaf aanstaande maandag t/m zondag ontvangt u dubbele Superpoints op elke getankte liter brandstof. Hiermee kunt u gratis sparen voor duizenden artikelen! Ook kunt u tot begin januari sparen voor 85% korting op een luxe messenset. Het tankstation is 24 uur per dag open, ook als de shop gesloten is kan men tanken en betalen via een pinautomaat.

Markt voor winterbanden verzadigd Nu het warme naseizoen overgaat in herfstweer komen de afspraken voor de winterbandenwissels op gang. Eén op de drie automobilisten rijdt tegenwoordig op winterbanden. Dat betekent dat zo’n 2,7 miljoen auto’s de komende weken van winterbanden moeten worden voorzien. Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, verwacht echter dat de markt voor winterbanden niet veel meer zal groeien. Winterbandenplicht in Duitsland en een aantal strenge winters hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een stijging, met een top van 1,7 miljoen verkochte winterbanden in ons land

in het seizoen 2010-2011. Deze zomer nog liet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog weten dat onze overheid op korte termijn geen wettelijke maatregelen zal treffen tot verplichting van winterbanden, maar dat zij lokale overheden, personenvervoerders en hulpdiensten zal blijven stimuleren om winterbanden te gebruiken. Het is belangrijk tijdig de afspraak te maken om de zomerbanden te verwisselen voor winterbanden. Op dit moment komt de temperatuur ’s nachts en in de vroege ochtend ook al onder 7ºC, de temperatuur dat winterbanden te prefereren zijn boven zomerbanden.

stoelverwarming en andere zaken die het autorijden nog aangenamer maken. In de eerste drie maanden van 2013 was de Fiesta de best verkochte compacte auto van Europa. Gemiddeld werd er elke 100 seconden een nieuwe Fiesta verkocht. Uiteraard had Nederland hier een groot aandeel in. Het bewijst maar weer dat de Fiesta nog steeds een belangrijke speler is in deze markt.

Ford Stoof Herenweg 165 3645 DK Vinkeveen Telefoon: 0297-261333 Website: www.ford-stoof.nl

Ford Fiesta Gereden versie: Ford Fiësta 1.0 Titanium 5 deurs Vermogen: 80 pk 0-100: 14,9 s Top: 165 km/u Gemiddeld verbruik: 1 op 23,3 / 4,3 l/100km Vanafprijs: € 15.995,00 Alternatieven: Alfa Romeo MiTo, Fiat Punto, Mitsubishi Space Star, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Yaris, Volkswagen Polo


20

25 oktober 2013

DE GROENE VENEN

VACATURES ICT HELPDESKMEDEWERKER Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Parttime medewerker ICT (4-8 uur per week) Organisatie: ERON Communicatie B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Wijkziekenverzorgende – Maarssenbroek Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

Functie: Stagiair medewerker (beheer) ICT (mbo niveau 2/3) Organisatie: ERON Communicatie B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers (parttime) Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f. Plaats: De Hoef

Functie: Junior medewerker Planning & Klantcontact Organisatie: Hub Hub Plaats: Amstelveen

Functie: Customer Service Representative – Uithoorn (36 uur of fulltime) Organisatie: Amacom Werving & Selectie en Detachering Plaats: Uithoorn

Functie: Online Marketeer Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Frontoffice medewerkster m/v Organisatie: Feka ICT & Office Plaats: Mijdrecht

Functie: Verzorgende IG in de wijk – zuilen/ondiep/ pijlsweerd Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

Functie: Distributiechauffeur met rijbewijs C(E) Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V. Plaats: Mijdrecht

Functie: Verzorgende IG Thuiszorg – Overvecht – Utrecht Stad Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht Functie: Verzorgende - Loenen Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht Functie: Verpleegkundige in de wijk – Maarssenbroek Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

Functie omschrijving Als Helpdesk Medewerker ICT ben je het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van SolidQ IT. Je bent verantwoordelijk voor het aannemen, bewaken van de voortgang en afhandelen van de incidenten. Door je sterke communicatieve eigenschappen ben je in staat klantvragen en systeemproblemen optimaal te behandelen. Als ICT Helpdeskmedewerker neem je initiatieven voor het verbeteren van de dienstverlening en ICT producten. Functie eisen · Minimaal 1 tot 5 jaar relevante werkervaring · Flexibele instelling en een pro actieve werkhouding · Positieve persoonlijkheid en in staat makkelijk samen te werken · Zeer sterke communicatieve vaardigheid en goed kunnen luisteren · Klantgericht nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken · Analytisch en oplossingsgericht · Kennis van Windows Servers, Microsoft Exchange Wat bieden wij? · Een vaste basis op ons kantoor in Mijdrecht · Een prima salaris · Een informele werkomgeving in een ontzettend gemotiveerd en leuk team Geïnteresseerd? Geïnteresseerd in bovenstaande functie ? Neem dan contact met ons op via info@solidq.nl. Stuur ons je motivatiebrief en CV en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Functie: Internationaal Transportplanner 2325044 Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Part-time Winkelslager Organisatie: Lindenhoff Plaats: Baambrugge Functie: jr. werkplaatsreceptionist (1966801) Organisatie: Antenna Plaats: Woerden Functie: Welzijnscoach Organisatie: Welzijnspraktijk Van den Berg Plaats: De Ronde Venen e.o.

SolidQ IT B.V.

Industrieweg 15 0297 38 52 55

3641 RK Mijdrecht www.solidq.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.