Page 1

4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3148 | week 6 | 4 februari 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Aftrapbijeenkomst Koningsdag!

Vanaf nu hoeft u Vanaf nu hoeft u drie lette nog maar nog maar drie te letters onthouden voo te onthouden voor al uw verzekeringe al uw verzekeringen. Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

RACEFIETSEN, ATB EN SPORTFIETSEN VAN FOCUS EN KOGA 29˝ vanaf € 629,- (inclusief koffie!) 0299 67 34 64

Vanaf nu hoeft u nog maar drie letters onthouden Bel of mailtevoor een afspraakvoor Jasper Posthumus of Willem H al uw verzekeringen.

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.n J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

J.P. Poelstraat 2, De Rijp 0299 67 22 79 De Rijp – De informatiebijeenkomst op woensdag 29 januari 2014 voor bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers voor de Koningsdag op 26 april 2014 is goed bezocht. Na de ontvangst in de Grote Kerk van De Rijp gaf Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen de aftrap voor deze bijeenkomst. Zij en projectleider Joost Cox schetsten een beeld van de opzet van het evenement. Er zullen tien leden

van de koninklijke familie op 26 april naar de Rijp komen. Tussen 10.00 en 11.00 uur zullen ze in de oude kern van het dorp worden ontvangen. Een week voor Koningsdag zal er in het dorp langzaam wat zichtbaar worden van het gebeuren. Donderdag 24 april zullen er veiligheids- en verkeersmaatregelen worden genomen en komen er 70 mensen van de NOS met TV ploegen. Zij zullen circa 10 kilometer kabel gaan uitrollen. Ook komt

er een hoogwerker van 40 meter voor mooie beelden vanuit de lucht. Op de 26e zullen er vanaf 05.00 uur ’s morgens zo’n 500 politiemensen aanwezig zijn. Gerard Kuijn van de werkgroep Activiteiten en Volksspelen vertelde welke verenigingen iets organiseren. Er komt onder andere een meer(zes)kamp en een beperkte Vrijmarkt. Benedictus, Derba, Argonauten, de tennisvereniging, de brandweer en de Rijper IJsclub zullen zich presenteren. Iedereen

Ook de (dagelijkse) beheerwerkzaamheden van uw vastgoed portefeuille kunt u overlaten aan Ascoba. Denkt u bijvoorbeeld aan maandelijkse huurincasso, jaarlijkse indexering, debiteurenbeheer, (technische) klachten afwikkeling en nog veel meer...

loopt zich opnieuw warm voor deze historische gebeurtenis. Een aantal leden van het Eilandspolderkoor zong tijdens de avond samen met de aanwezigen het Rijperlied. Voor alle duidelijkheid, de projectorganisatie kan nog géén informatie geven over het definitieve programma of de wandelroute van de Koninklijke familie. Deze worden pas rond begin april 2014 bekend gemaakt. Eind maart, begin april

zal er een vervolgbijeenkomst plaats inden. De projectorganisatie is voor vragen en suggesties bereikbaar op maandag- en dinsdagochtend, woensdag, donderdag- en vrijdagochtend via het mailadres Koningsdag2014@graftderijp.nl of telefonisch 0299 - 39 19 50. Tekst en beeld: Ad Hodde

HRIJFGELD IN FEBRUARI GÉÉN INASC L TRAINER 3X GRATIS PERSON EB 3X GRATIS ZONN ANK

Informeer naar de mogelijkheden!

VOOR INFORMATIE BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.FITNESSDEKLOEK.NL

www.ascoba.nl

Rechtestraat 65 De Rijp 0299 67 23 83 www.ascoba.nl verhuur@ascoba.nl

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

Ook voor ruitschade kunt u bij ons terecht Wij handelen alles voor u af met de verzekering. U krijgt bij ons in de meeste gevallen 50% korting op het eigen risico.

AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST De Volger 10, 1483 GA De Rijp - t. 0299 67 41 99 - www.leoborst.nl


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Aftrapbijeenkomst Koningsdag druk bezocht Het was volle bak afgelopen woensdag in de Grote Kerk van De Rijp waar de projectorganisatie aanwezig was om bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers te informeren over Koningsdag. Het Eilandspolderkoor trapte de bijeenkomst af met het Rijperlied. Deze avond is er een beeld geschetst van de opzet van het evenement. Er zijn nog heel veel vragen en nog weinig antwoorden. Vanaf volgende week is op de website www.graftderijp.nl onder de banner Koningsdag een overzicht met vragen en antwoorden te vinden.

Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar

Het definitieve programma of de wandelroute van de Koninklijke familie wordt eind maart/begin april bekend gemaakt. Dan plannen we uiteraard een vervolgbijeenkomst waarin we het definitieve programma en de route met u kunnen delen.

Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Koninklijk nieuws!

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Nieuwe gemeentesecretaris gemeente Graft-De Rijp Maandag 1 februari is de nieuwe gemeentesecretaris Mandy Brussaard aan de slag gegaan in gemeente Graft-De Rijp. Zij vervangt Jelle Brouwer die per 1 februari een nieuwe baan in Alkmaar heeft aanvaard. Mandy Brussaard is 46 jaar, samenwonend, moeder van

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp

twee kinderen en woont in Hoorn. Van huis uit is Mandy politicoloog (UVA). Naast andere werkomgevingen is de gemeente Graft-De Rijp de vierde gemeente in haar loopbaan. Vanaf 2006 heeft zij diverse leidinggevende functies vervuld. In 2013 is Mandy bij de gemeente

Schermer in dienst geweest. Hier heeft zij o.a. aan de dienstverleningsovereenkomsten gewerkt. Zodoende is zij bekend met de drie gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer.

aan de dossiers Brede school en de Ontsluitingsweg. Daarnaast stuurt zij aan op de juiste uitvoering van de afspraken met de gemeente Alkmaar. Vanzelfsprekend vraagt ook Koningsdag de nodige inzet

Mandy gaat de komende maanden een belangrijke bijdrage leveren

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen.

OFFICIテ記E MEDEDELINGEN

OP 6 EN 7 MAART 2014 GEEN REISDOCUMENT AANVRAGEN

MANDAAT EN MACHTING HEFFINGS- EN INNINGSBEVOEGDHEDEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In verband met de invoering van de tienjarige geldigheid van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (NIK) is het niet mogelijk om deze reisdocumenten op 6 en 7 maart aan te vragen. Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de NIK voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar en wordt een nieuw model ingevoerd.

De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Graft-De Rijp maakt bekend dat hij op 27 januari 2014 het besluit "Mandaat en machting heffings- en inningsbevoegdheden gemeentelijke belastingen" heeft genomen. In dit besluit wordt aan diverse functionarissen, ieder voor zover het hun bevoegdheden en werkgebied betreffend, de bevoegdheid gemandateerd om namens hem op te treden bij de uitvoering van de Verordening op de heffing en invordering van leges. Ondermandaat van deze bevoegdheden is mogelijk. Het besluit is genomen uit praktische overwegingen. Het besluit treedt een dag na deze bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2014."

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance

- Groenedijk 6, 1487 ME Oost-Graftdijk - Verbouw bestaande receptie in een showroom met kantoor Dossiernummer: WABO2014-0007 Datum ontvangst: 28 januari 2014 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) (14072).

BURGERLIJKE STAND Aangifte huwelijken/geregistreerde partnerschappen:

Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

W.F. Kooijman en C.L. Zegers

Jongerenwerker

Overleden:

Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Christianus Joannes Gooijer, ev A.E. Leijen, 81 jaar Maria Metselaar, wv J.J. Bakker, 81 jaar

Bekendmakingen via e-mail

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 4 februari 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Realisatie woongebied De Pauw een stap dichterbij

Herinnering informatieavond jeugd en onderwijs De stuurgroep Fusie Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer nodigt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven van harte uit voor een informatieavond over de stand van de zaken met betrekking tot de gemeentelijke herindeling met als speciaal thema Jeugd en Onderwijs. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 11 februari 2014 van 19.30 tot 21.45 uur in Hotel Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a De Rijp.

Kijk voor het programma op: www.alkmaar.nl/fusie.

Programma informatieavond Brede school Dinsdag 18 februari 2014 20.00 uur kantine SV De Rijp 20.00 – 20.10 uur: Woord van welkom door wethouder Joop Klukhuhn

Donderdagavond 30 januari jl. stemde de raad in met de realisatie van de eerste fase van het project woongebied De Pauw. Een historisch besluit dat de weg vrijmaakt voor woningbouw in De Pauw. Daarmee krijgt De Rijp een nieuwe woonwijk die aansluit bij de kenmerkende kwaliteiten van het oude dorpscentrum van De Rijp zo verklaarde de Wethouder Lino Zwitselaar nadat de raad het besluit had genomen.

20.10 – 20.20 uur: Toelichting op het stedenbouwkundig plan voor de brede school en omgeving door K. de Visser, stedenbouwkundige.

20.20 – 21.00 uur: Presentatie van het ontwerp voor de brede school door Breddels Architecten. 21.00 – 22.00 uur: Pauze en gelegenheid voor het stellen van vragen bij de diverse stands van de participanten.

Voorlichtingsavond over Ben Meijland voorkomen van woninginbraken 40 jaar bij Gemeente Graft-De Rijp

De Rijp – Op de informatie avond ‘Het voorkomen van Woninginbraken’ op maandagavond 27 januari in de kantine va SV De Rijp waren zo’n 100 inwoners aanwezig. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Gemeente Graft-De Rijp in samenwerking met politie Noord–Holland. Na de opening door Burgemeester Ria Oosterop en een presentatie door rechercheur F. Verburg, was het woord aan Evert Jansen. Deze ex-inbreker is nu ervaringsdeskundige en heeft al heel wat voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en inbraakpreventie verzorgd. Evert wordt nog steeds herkend van het tv-programma De Inbreker, waarin hij drie jaar geleden de hoofdrol had. Evert toonde toen aan hoe gemakkelijk een inbreker een huis

binnendringt en hij gaf tips hoe je de kans op een inbraak zelf kunt verkleinen. Maandag heeft hij in onze gemeente rondgelopen en foto’s gemaakt van inbraakgevoelige situaties. Het was schrikken toen de bewoners tijdens de bijeenkomst de foto van hun eigen huis of dat van een bekende zagen, dat niet goed beveiligd was. Hij maakte foto’s van openstaande ramen en deuren, sleutels die nog in het slot zaten, maar ook losse ladders, en kliko’s om op te klimmen. Met een ladder uit een steeg in West-Graftdijk klom hij op een dak en opende een raam. Evert maakte foto’s zonder dat iemand hem maar enigszins opmerkte, aansprak of een melding aan de politie deed. In De Rijp stonden twee kliko’s klaar om op te klimmen en een kruiwagen om de buit in te

vervoeren. Verder had hij foto’s gemaakt van niet afgesloten fietsen zichtbaar in de schuur en niet afgesloten achterdeuren. De aanwezigen reageerden zeer enthousiast op verhalen en tips van deze ervaringsdeskundige. De tips waren: Laat geen waardevolle spullen in het zicht staan, sluit de vitrage gordijnen en schaf een tijdlichtschakelaar aan. Maar de belangrijkste tips waren om geen ramen open te laten staan en goed hang- en sluitwerk te plaatsen. Op de foto: Evert Jansen voor een volle zaal met een aantal geschrokken inwoners Tekst en beeld: Ad Hodde

Graft – Hij is al een jaartje aan het afbouwen en dat mag dan ook wel, Ben Meijland was op 1 januari 2014 veertig jaar als ambtenaar bij Gemeente Graft- De Rijp in dienst. Ben is geboren in Schagen en begon zijn loopbaan in Oterleek. Daarna werkte hij op het Gemeentehuis van Schermer. Op 1 januari 1974 is hij aangesteld bij de Gemeente Graft de Rijp en in december 2005 benoemd tot Raadsgriffier, waarbij hij de Raad en de door de Gemeenteraad ingestelde Commissies bijstaat in hun taak. Nu werkt hij nog tweeëneenhalve dag per week. Ben heeft zich ook jarenlang als bestuurslid

ingezet bij de S.F.V. (Stichting Volksfeesten) maar gaat nu meer tijd vrijmaken voor zijn vrouw Ria, dochter Nienke en zoon Menno. Zo ook voor zijn vele hobby’s, zoals beeldhouwen (het beeldje in het water van de Mieuwijdt, de Watertrappelaar, is zijn creatie). Ook doet hij nog aan schilderen, klaverjassen en niet te vergeten ‘s maandags sporten en nazitten bij VBTO in sporthal De Oosterven. Op de foto: Ben Meijland op zijn plek in de Raadzaal van Graft-De Rijp

Tekst en beeld: Ad Hodde


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

GEMEENTE BEEMSTER

CDA Beemster is uw vertrouwen waard op 19 maart zieningen zoals de speeltuin in de Zuidoost en natuurspeeltuin in Middenbeemster wordt alom bewonderd. Mede op ons aandringen wordt eindelijk ook het onderhoud aan speelterreintjes ter hand genomen. Enhuis er komt er een nieuw Een kopen ? terreintje bij voor de allerkleinsten. Maak gebruik van de zekerheden die een

notaris met persoonlijke aandacht u biedt.

Hieronder volgen enkele kwesties die in onze gemeente spelen. Onze standpunten daarin helpen u misschien om te bepalen of u ons uw vertrouwen wil geven. Samenwerken of fusie: wij vinden dat je als zelfstandige gemeente de beste garantie hebt, dat je kunt blijven beslissen wat er gebeurt in onze gemeente. Daarom: geen fusie. Maar helemaal alleen doorgaan is geen optie, daarvoor zijn de taken en de risico’s te groot. Wij hadden graag samengewerkt met vergelijkbare, groene gemeenten als Schermer en De Rijp. Ze wilden alleen fuseren en zelfs met een aantal kleine gemeenten zouden we samen nog te klein zijn. De ambtelijke samenwerking met Purmerend betekent juist dat we

Welstand en smaak Als je woongebied tot het Werelderfgoed wordt dan heb Kralingergracht 15, 1483 AH Degerekend, Rijp je volgens ons de plicht scherp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp te letten op wat er past en niet Telefoon (0299)past. 671901/671384 En ofschoon wij duurzaamheid een warm hart toe dragen, de fusie buiten de deur houden. vinden wij zonnepanelen op E-mail notaris@roem.knb.nl Het CDA is steeds kritisch geweest, stolpboerderijen taboe. Plaats ze Internet www.notarisroem.nl maar we hebben nu het vertrouop boerenschuren. Om dezelfde wen dat de Beemsterling zeker niet reden vinden we windmolens slechter af is. Voorbeelden: loketten (moderne!) niet passend in onze zijn vaker en langer open net als de polder en zien we rondom nieuafvalstraat én financieel een kleine we boerderijen graag een boombesparing! De gemeenteraad houdt singel. Ook wij houden namelijk de regie en wij houden als CDA van groen! scherp in de gaten of de afspraken nagekomen worden. Dit zijn natuurlijk maar enkele punten. Wilt u meer weten en Wonen: Als het CDA nu zou moemet meer uitleg en achtergrond ten meebeslissen, dan zou er flink dan verwijzen we u graag naar gesnoeid zijn in de woningbouwonze website of belt u met tel. aantallen. Maar dat is wijsheid 425366 of mail met ancommanSamenwonen ! achteraf. Ver voor de crisis is grond deur@gmail.com of leanderZonder samenlevingscontract/testament gekocht en we lijden daarop vertravel@yahoo.com zijn ouders, broers en Wel zussen erfgenaam. lies. Dat is het eerlijke verhaal. hebben we steeds kwaliteit geëist Stem CDA op 19 maart, bij de woningbouw en respect voor we zijn het waard. Kralingergracht de Beemster stijl. Wat er de laatste15, 1483 AH De Rijp Postbus tijd is gebouwd met prachtige voor-10, 1483 ZG De Rijp

1974 - 2014

40 jaar BPP

Groenvoorziening! Staat er onkruid in het openbaar groen? Wilde je het wel eens anders inrichten? Stoor je je ook al zolang dat het bankje stuk is of dat het gras nog niet is gemaaid? Jammer je moet wachten tot de gemeente enz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------jubileumjaar zien veel meer te kunnen samen met uw buren als voor mogelijk werd gehouden door diezelfde wethouder en hoofd technische dienst. Die bepalen toch niet hoe het groen er in uw buurt komt uit te zien! Kinderen ? Groen, zelf doen!Met een voogdijregeling houdt u altijd

zelf de regie. Informeer vrijblijvend.

Dit is de inleidende en afsluitende tekst van onze visie op openbaar groen in uw omgeving. Voor de gehele inhoud van de Nieuwsbrief Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp verwijzen we u naar onze web-site www.beemsterpolderpartij.nl. Geen Postbus 10, 1483 ZG De Rijp internet? Even een belletje naar onze fractievoorzitter: Nico de Lange 06 53 62 41 47 en u krijgt de tekstTelefoon thuisbezorgd. (0299) 671901/671384 Zie ook onze Nieuwsbrieven en verkiezingsprogramma op: E-mail notaris@roem.knb.nl www.beemsterpolderpartij.nl

Internet www.notarisroem.nl

Beemster Polder Partij, uw partner in zelfstandigheid!

Gemeenteraads verkiezingen Een nalatenschap afwikkelen ? Daar komt meer bij kijken dan u lief is... Werk samen met uw notaris. Informeer vrijblijvend. Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Gemeente Beemster 19 maart 2014

Telefoon (0299) 671901/671384

Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) 671901/671384

E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl

E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen!

Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

Onzeker over de rechtsvorm van uw bedrijf ? Informeer vrijblijvend.

Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) 671901/671384

KRRRR…okodil, prentenboek van het jaar 2014 Westgraftdijk - De Nationale Voorleesdagen zijn in volle gang. Dinsdag 28 januari was er een voorleesontbijt op de peuterspeelzaal ’t Speelhuys. Samen met de kleuters (groep 1/2) van denotaris@roem.knb.nl Vinckhuysenschool is er voorgelezen uit E-mail het prentenboek van het jaar 2014, ‘KRRRR…OKODIL’ van Catherine Rayner. Met krentenbollen en chocolademelk Internet www.notarisroem.nl luisterden de peuters en kleuters naar het spannende verhaal, dat werd voorgelezen door juf Ada van Oosten. De Nationale Voorleesdagen worden in het hele land gehouden bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en bibliotheken. Daarbij worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals het voorleesontbijt. Op de foto: Juf Anneke van Velzen en juf Annemiek Mul zorgen voor de krentenbollen en chocolademelk en juf Ada van Oosten leest voor. Beeld en tekst: Ad Hodde

Samenwonen!! Zonder samenlevingscontract/testament Met persoonlijke aandacht. erven ouders, broers en zussen alles. (en niet de eigen partner) Kralingergracht 15, 1483 15, AHDeDe Rijp Kralingergracht Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) Telefoon 0299 67 19671901/671384 01 / 67 13 84

notaris@notarisroem.nl E-mail notaris@roem.knb.nl www.notarisroem.nl Internet www.notarisroem.nl

Fotonieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Wat een prestatie, na vele uren trainen hebben Yvonne, Sandra en Liesbeth het toch maar gedaan, De Alternatieve Elfstedentocht rijden op de Weissensee, door weer en wind. JULLIE ZIJN TOPPERS!

Familie Molenaar

Meester Twint neemt afscheid van de Baanbreker Bent u al ‘vriend van de Uitkomst’? Bezoek snel onze site: www.de-uitkomst.nl

Graft - Meester Wim Twint heeft vrijdag 31 januari 2014 officieel afscheid genomen van de Baanbreker en gaat hij met FPU (pensioen). Na 43½ jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs heeft Wim besloten er mee te

NATUURGENEESKUNDE

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

stoppen en zijn schooltas aan de wilgen te hangen. Afgelopen vrijdag was er vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur een receptie op de Baanbreker. ‘s Morgens heeft hij op zijn verzoek een spelletjes ochtend met de kinderen gehouden en zo afscheid genomen van zijn school.

Foto: Meester Wim Twint bij de kinderen en zijn tas opgehangen aan de ingang

Tekst en beeld: Ad Hodde

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

THERAPIE

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00 UITVAART

Symfonie uitvaarten Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl THUISZORG

Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

RM RM

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

PEDICURE

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

www.de-uitkomst.nl

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

KRP 12213, Lid van ProVoet

DIËTISTENPRAKTIJK

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

FYSIOTHERAPIE

THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL FLEXIBELE THUISZORG

Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 9 februari Dienst in: West-Graftdijk Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Mevr. L. Schutten

DOOPSGEZINDE GEMEENTE DE RIJP Zondag 9 februari 2014 Dienst: 10.00 (tien) uur. Ds. M.J. IJspeert Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 6 februari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

KBO GRAFT - DE RIJP Het is weer tijd voor BINGO. Dinsdag 11 februari in het Rijperhuis. De entreeprijs is € 4,-- inclusief koffie en thee. Aanvang 14.00 uur

WINTER-POWERTEX-STONE ART-FIETSBAND WORKSHOPS. 3 Pers. Zelf een datum kiezen. We komen op locatie 06 11 51 07 18 www.vet-ursem.nl

LEKKER ETEN & DRINKEN VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS!! LUNCHROOM DE WALVIS DE RIJP. Iedere dinsdag/woensdag én donderdag familiezak patat voor € 5,-

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

RAADHUISJE PLAATSEN?

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!! WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

CECIL JEANS 69.99 59,99 39,99 STOCKS

LADY’S KICKBOKSEN elke vrijdag avond SAMBONSPORTS.NL (Gratis in de maand januari) KIDS KICKBOKSEN verbeter de motoriek, zelfvertrouwen en Discipline van u kind, spelenderwijs kickboksen leren? SAMBONSPORTS.NL

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

UW KIND nog niet op karate of kickboksen???? weerbaarheid is erg belangrijk!!! SAMBONSPORTS.NL HANDSCHOENEN wind- én waterdicht 14,99 STOCKS

GRATIS gehele maand januari dames kickboksen. Alle leeftijden 20 tot 70 jaar elke vrijdag 20.00 uur SAMBONSPORTS.NL

WWW.DE-UITKOMST.NL

WIE HEEFT ER NOG voorbeelden van LEGO uit de jaren 1970/1975 voor onze kleinzoon? Tineke Stoop, tel. 0299 67 12 48

VLOOIENMARKT

ZONDAG 16 FEBRUARI

Van 09.30 tot 16.00 uur Toegang € 2,00 t/m 12 jaar gratis

Sporthal De Kloek Middenbeemster Meer info: www.organisatieburodelang.nl

BELASTING AANGIFTE 2013 OF NOG NOOIT AANGIFTE GEDAAN? Wellicht heeft u van 5 jaar iets tegoed! Ook contr. oude aang. op basis No cure No pay. Dirk en Beryl Salm, 06 5435 7404 admin.derijp@planet.nl Adm. ktr De Rijp VOF

OPGELET Nieuwe website. WWW.DEBOETSERIE.NL waar u creatief met klei bezig kunt zijn. Tel: 0299 690428/06 12818830

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

KEEZEN om het open Rijper Kampioenschap! Zaterdag 15 maart in DE WALVIS IN DE RIJP Opgeven kan op www.lunchroomdewalvis.nl of 0299-671992 KICKBOXING zak/kracht/cardio training elke ma/wo/do 20:00 nieuwe dojo. De meest intense work-out! verbrand 800/900 calorieën per uur. SAMBONSPORTS.NL

VIKING SCHAATSEN EN MEER! Eilandspolder Schaatsen is een nieuwe dealer voor o.a. Viking schaatsen. Kijk op www.eilandspolderschaatsen.nl of bezoek onze showroom op Westeinde 42A in De Rijp (op telefonische afspraak). Leden van de lokale ijsclubs ontvangen korting van 7,5%. Telefoon 06 11 26 28 61. Paul van Dijk en Barry van Arkens.

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L VRIEND VAN DE UITKOMST

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80 GEZELLIG AVONDJE GOURMETTEN met uw familie, vrienden of collega's? Bij DE WALVIS IN DE RIJP voor € 27,50 p.p. inclusief drank!! www.lunchroomdewalvis.nl / 0299-671992

NIEUW LADY’S KICKBOKSEN alleen voor dames leeftijd 30+40+50+60+ vanaf 10 januari elke vrijdag SAMBONSPORTS.NL

KANTOORRUIMTE TE HUUR in De Rijp met ruime parkeergelegenheid - ca 25 m2. Voor een zeer voordelige prijs. Peacock Trade Centre - De Rijp Tel. 0299679797.

Nr: 0001

TE HUUR: gezellige kamers in centrum De Rijp, met eigen opgang en keuken. Parkeerruimte voor de deur en snelle internetverbinding. Tel: 06 28 53 94 56.

KAARTHOUDER

:

Word ‘vriend’ en pak voordeel met onze pas! De vriendenpas biedt: - Wekelijks één voordelige aanbieding bij één van onze ondernemers! - Gratis familie-advertentie in de Uitkomst van 100 mm bij 100 mm Tevens ondersteunt u onze krant op redactioneel gebied.

DEZE WEEK ACTIE BIJ

80's PARTY DE RIJP

TENTOTWO horlogeservice. Reparaties, vernieuwen van batterij, glaasje of armband. Boeijerstraat 138, De Rijp, 06 53 16 57 17.

Voor het VERMAKEN en HERSTELLEN van uw KLEDING, nu ook bij FASHION PLUS. G.G.Schippersstraat 20 1483 GE De Rijp (Volger) Tel: 0626741419 HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28

CECIL DAMES-JACK 99,99 29,99 STOCKS

Regio nieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

Tijdens de 80's PARTY in De Oosterven 0p 8 februari a.s. krijgt iedereen op vertoon van de 'Vrienden van de Uitkomstpas' een

HELE LEUKE VERRASSING! 80's Party De Oosterven Jan Ploegerlaan 2 in De Rijp Bestel de pas via www.de-uitkomst.nl. U kunt deze pas ook kopen bij bovenstaande ondernemer voor € 15,-. Verkooplocaties 'Vrienden van de Uitkomst-pas': Kapsalon Panta Rhei - De Rijp, Plus Graft-De Rijp - De Rijp, Perfect Woman - De Rijp, Borst Wonen - De Rijp, Green Mill PC - Schermerhorn, Novalux - Middenbeemster.


‘Brocante bij de Buren’ nieuw in De Rijp

De Rijp - Naast de bekende Tweedehandswinkel van René Steenhof op de Volger 25 in De Rijp, heeft hij op zaterdag 1 februari een nieuwe brocante winkel geopend. Over de naam waren ze het gauw eens: Brocante bij de Buren. Yvonne de Lange uit Oterleek zal in de brocante winkel van dinsdag tot vrijdag aanwezig zijn om alles te vertellen over opgeknapte meubels, vintage, retro en vele mooie

woonaccessoires. Door de combinatie met de Tweedehandswinkel van René krijgen bijvoorbeeld meubels een tweede kans bij Yvonne. Zij gebruikt voor het opknappen een speciale verf, die mooie resultaten geeft. René Steenhof vind de winkel een aanvulling op het winkelbestand van De Rijp. “Onze collectie wordt met zorg door ons uitgezocht, soms ingekocht en bewerkt, waarbij sfeer en uitstra-

ling bepalend voor ons is. Zodoende weten we elke keer weer een unieke collectie samen te stellen die wekelijks zal worden aangevuld.”

4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Sparen bij uw Keurslager Han de Vries De Rijp/Middenbeemster Dit is uw Gouden Kans, start nu met sparen en ontvang een cadeaukaart t.w.v. € 5,00. Sparen met het Keurslagerprogramma is zeer winstgevend en werkt eenvoudig. U koopt bij elke bestede euro voor 5 eurocent een spaarpunt. De spaarwinst is maar liefst 32%. Voor 125 punten heeft u € 6,25 betaald en u krijgt er maar liefst € 8,25 voor terug. De spaarpunten wisselt u in voor prachtige cadeaus uit de cadeaugids of contante spaarwinst (125 spaarpunten of een veelvoud hiervan). Bestellen kan bij de Keurslager in de winkel.

Voor iedere dag een smakelijke aanbieding RUNDERGEHAKT

5,98KT H.O.H. GEHA 98 kilo 4, kilo

KOGELBIEFSTUK

3 stuks

7,98

V.l.n.r. Yvonne, Daphne en René in hun nieuwe winkel Tekst en beeld Ad Hodde

Alle Plus zegelspaarders bedankt! De Rijp - De Pakketzegelaktie, die Ellie Kiewiet en Wilma Huider zijn gestart, om de overgebleven zegels van Plus Graft-de Rijp voor het boodschappenpakket te sparen, is een geweldig succes geworden. Voor de Kerst zijn 24 pakketten (aangevuld door Plus tot 50) naar Gemeente Graft-De Rijp gebracht. Die hebben ervoor gezorgd dat mensen in onze gemeente, die wel eens een extraatje kunnen gebruiken, in december al een pakket hebben gekregen. Het was fijn om te horen dat in De Rijp iedereen voorzien is. Niettemin bleven er toen nog 20 pakketten over, die door de voedselbank uit Purmerend zijn opgehaald. Omdat de actie duurde tot eind januari zijn er nog heel veel zegels meer gespaard, in totaal voor 214 pakketten. De bus waarin de zegels konden worden gedeponeerd, was gevuld met volle kaarten, halve kaarten, een hele berg losse zegels en zelfs koopzegels. De extra pakketten die bij elkaar gespaard zijn,

500 gr

zijn inmiddels verdeeld over de voedselbanken van Purmerend (70) en Alkmaar (120). Die zijn er ongelooflijk blij mee, want ook daar wordt het aanbod van leveranciers minder. Voor de 2 kaarten met koopzegels zijn 45 pakken macaroni en spaghetti gekocht, welke zijn meegegaan naar de voedselbank Purmerend. De inwoners van Graft-de Rijp hebben heel veel mensen blij kunnen maken dankzij de gedeponeerde zegels. Ellie en Wilma bedanken Plus Graft-de Rijp voor hun medewerking en enthousiasme waardoor zij in de gelegenheid zijn gesteld deze actie te organiseren.

RUNDERGEHAKT + 500gr KIPFILET

7,98 MEGABURGERS 4 stuks + saus

5,98

SHOARMA PAKKET (vlees saus broodjes)

6,98

Wilma Huider en Ellie Kiewiet en Sjaak Bakker voor de pakketten die klaarstaan voor verzending naar de voedselbanken

4 KIPSCHNITZELS + 4 HAMBURGERS samen

Tekst en beeld Ad Hodde

9,95

PopArt bestaat 15 jaar De Rijp - PopArt bestaat 15 jaar en dat is met een groot concert ‘PopArt On Broadway’ gevierd op 1 en 2 februari 2014 in Hotel De Rijper Eilanden aan de Zuiddijk 2a in De Rijp. PopArt is een popen musicalkoor uit Graft-De Rijp. Het koor staat onder leiding van dirigent Simon Boerke en presenteert een gevarieerd repertoire, waaronder (neder)pop, rock, soul, musical en kerstzang. Regelmatig treden zij op, ook in samenwerking met andere verenigingen. Het jubileumconcert was een groot succes met een afwisselend programma, mede door solisten en groepjes uit het koor uitgevoerd. Iedere dinsdagavond repeteren zij in het NH kerkje van West-Graftdijk. Nieuwe leden, zowel mannelijk als vrouwelijk, zijn van harte welkom. Tekst en beeld Ad Hodde

Keurslager Han de Vries Driemaster 7 1483 WB De Rijp 0299 671339 Rijperweg 54 1462 ME Midden-Beemster 0299 685015 info@devriesderijp.keurslager.nl


AAN HUIS

4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

GOUDEN DUIF VOOR SCHERMER BRENG UW STEM UIT! Vorig jaar besloot de gemeente Alkmaar om 23 gouden duiven van het kunstwerk ‘De Duivenwagen’ op de Friesebrug uit te laten vliegen over Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp. Voor Schermer zijn verschillende locaties in beeld voor een duif. U mag meebeslissen over de locatie! Via www.verbeterdebuurt.nl kunt u uit een lijst van locaties, uw favoriete locatie kiezen. De locatie die de meeste stemmen ontvangt, krijgt dan ook een gouden duif. U kunt stemmen tot 1 maart 2014. Achtergrond Met de komst van de nieuwe Friesebrug, die in september 2009 officieel geopend is, werd Alkmaar ook een kunstwerk rijker: ‘De Duivenwagen’ van kunstenares Marte Röling. Een uniek kunstwerk van een gevierd kunstenares. Het kunstwerk is echter sinds de opening diverse keren zwaar beschadigd door vandalen. Samen met de kunstenares is nagedacht over het vandalismebestendig maken van het kunstwerk, zonder de essentie ervan aan te tasten. Zij kwam met het idee om de gouden duiven door heel Alkmaar en de fusiegemeenten 'uit te laten vliegen’. Stemmen Stemmen op locaties verloopt via de website www.verbeterdebuurt.nl. Op de kaart van Schermer zijn verschillende locaties aangegeven waarop gestemd kan worden. Het gaat om de kerken, dorpshuizen en scholen in Schermer, het Raadhuis in Grootschermer en het toekomstige dorpsplein

(centrumplan) in Stompetoren. Typ het adres en de plaatsnaam in, klik op uw favoriete locatie (lampje) en stem. De locatie met de meeste stemmen krijgt een gouden duifje. De adressen van de locaties zijn te vinden op www.schermer.nl.

LAND VAN LEEGHWATER IN LANDELIJKE TOERISTISCHE DATABASE De website van Land van Leeghwater (www.landvanleeghwater.nl) is sinds deze week verbonden met de nationale toeristische database. Dat betekent dat alle ingevoerde informatie over bijvoorbeeld evenementen en ondernemers beschikbaar is via verschillende toeristische informatiekanalen. Zoals VVV Nederland, regio VVV HART van Noord-Holland (AlkmaarHoorn) en regio VVV ATCB (Amsterdam-Waterland). Denk daarbij niet alleen aan VVV apps, websites en informatiezuilen, maar ook aan input voor promotiecampagnes zoals de

GEWIJZIGDE AGENDA COMMISSIEVERGADERING Op dinsdag 4 februari 2014 om 19.30 uur vindt in gemeentehuis Wittenburg in Stompetoren een commissievergadering plaats. De vergadering is openbaar. In de agenda van de commissie van 4 februari a.s. zijn twee wijzigingen: 1. Agendapunt 9 komt te vervallen. Het Regiobeeld 2025 komt na de verkiezingen terug op de agenda's van alle gemeenteraden in de acht regiogemeenten. 2. Agendapunt 13 over de 'discussie over de HVC' wordt door de indiener teruggenomen in afwachting van het Rekenkameronderzoek over de HVC dat binnenkort komt. Beide onderwerpen worden in een later stadium gezamenlijk behandeld. Voor de volledige agenda, kijk op www.schermer. nl/bestuur-organisatie onder het menu Vergaderdata.

omschrijving Het aanlegen van een paardenbak

ontvangstdatum 24 januari 2013

Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het intrekken van de vergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende verzoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 072-5037320. Verleende omgevingsvergunning/evenementenvergunning Locatie verzenddatum Nabij Huygendijk 43, Oterleek

DEEL VAN GEMEENTELIJK ARCHIEF NAAR REGIONAAL ARCHIEF In januari 2014 is een deel van het gemeentelijk archief overgedragen aan het Regionaal Archief in Alkmaar. Het gaat over de periode 1970 (ontstaan van de gemeente) tot en met 1992. Dit archief is nu openbaar en kan geraadpleegd worden tijdens de openingstijden van het Regionaal archief of op de website zodra de inventaris online is geplaatst. Voor informatie kunt u terecht bij het Regionaal Archief Alkmaar aan de Bergerweg 1 in Alkmaar, tel. 072-8508200, info@regionaalarchiefalkmaar.nl, www.regionaalarchiefalkmaar.nl. De openingstijden zijn op dinsdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op woensdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. In de maanden juni, juli en augustus is het archief op dinsdagen geopend tot 17.00 uur.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen verzoek om intrekken bouwvergunning: Locatie Polderweg 9, Oterleek

Telegraaf reiskrant en vakantiebeurzen. Hiermee zetten we ons Land van Leeghwater nog beter op de landelijke kaart!

aanleggen glasvezelkabel

omschrijving 27 januari 2014

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Rustenburgerweg 3 te Ursem Burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de inrichting op het perceel Rustenburgerweg 3 te Ursem. Het ontwerpbesluit betreft de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo. Burgemeester en wethouders maken bekend dat, ingevolge artikel 3.10 Wabo juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken vanaf 5 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op het gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99 Stompetoren. De ontwerpbeschikking inclusief de daarbij behorende stukken, is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Schermer www.schermer.nl.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Receptie en Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ‘s middags na 13.00 uur op afspraak. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. de Jongh van het team Vergunningen en Subsidies op telefoonnummer 072- 5488732. Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit. Burgemeester en wethouders van Schermer, februari 2014 Besluit Mandaat en machtiging gemeentelijke belastingen De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Schermer maakt bekend dat hij op 27 januari 2014 het besluit "Mandaat en machtiging heffings- en inningsbevoegdheden gemeentelijke belastingen" heeft genomen. In dit besluit wordt aan diverse functionarissen, ieder voor zover het hun bevoegdheden en werkgebied betreffend, de bevoegdheid gemandateerd om namens hem op te treden bij de uitvoering van de Verordening op de heffing en invordering van leges. Ondermandaat van deze bevoegdheden is mogelijk. Het besluit is genomen uit praktische overwegingen. Het besluit treedt een dag na deze bekendmaking in werking en is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2014.

W W W. S C H E R M E R . N L


44 FEBRUARI FEBRUARI 2014 2014 || DE DE UITKOMST UITKOMST || PAGINA PAGINA 99

‘Cameraland’ Steenhof in de Rijp

Maatschappij ch verband, onbetaald dat u in enig organisatoris Vrijwilligerswerk is werk eving en enl r anderen of voor de sam en onverplicht doet, voo d. ien ged lijk belang wordt waarbij een maatschappe

VRIJWILLIGERS

GEVRAAGD

De volgende aflevering verschijnt: 4 maart 2014

De Rijp - Af en toe kom ik bij Steenhof, de handelsonderneming aan de Volger 25 in De Rijp. Dit doe ik om te informeren of zij oude kaarten uit de Beemster hebben. En afgelopen week kon men mij daar zelfs op een viertal dagen aantreffen. Honderden camera’s, lenzen en flitsers Toen ik verleden week bij Steenhof naar binnen stapte, wist ik niet wat ik zag. Een groot aantal lenzen en flitsers, voor elk merk was er wel wat te vinden. Zelf ben ik geïnteresseerd in de oude Duitse lenzen. Ik kon wat dat betreft mijn hart ophalen en ging in deze dagen met een kleine tien lenzen naar huis. De merken varieerden van Meijer Kreuznach, Enna München tot

Görlitz en Leitz aan toe. Ik kon hoe dan ook mijn verzameling behoorlijk uitbreiden. Maar toen ik de eerste keer weg wilde gaan, zag ik aan de voorkant van de winkel nog een drietal grote vitrines vol met camera’s staan, van box tot de modernere kleinbeeld. Het was dat de winkel sloot, maar de volgende dag was ik terug en kocht een aantal camera’s; zowel oude spiegelreflex camera’s, als de boxen. Ik ga deze gebruiken voor Leekerweide, het ‘Breidablick’ van Wognum, waar ik fotoles geef. Tja, even had Steenhof meer camera’s dan het bekende Cameraland in Alkmaar. Ik begreep dat de camera’s er al enige tijd stonden en dat er al heel wat van verkocht waren. Toch blijft het interessant om bijvoorbeeld een oude

Practica of Zenit te kopen. Doe er een 35 mm filmpje in en je voelt je weer helemaal ‘die oude fotograaf’ van vroeger. Spannend om een aantal dagen te wachten om te bekijken hoe de beelden geworden zijn. Wist u overigens dat er nog steeds rolfilms voor bijvoorbeeld de boxen te verkrijgen zijn? En dat de aanschaf, het ontwikkelen en afdrukken qua prijs best wel meevalt. Zeker is dat ik deze week nog wel een keer langs ga om te zien of ik nog wat kan aanschaffen. Het verzamelen van oude camera’s blijft een leuke hobby!

Tekst en beeld: Cor Koomen

2013, een goed Beemster patatjaar

Spijkerboor / Westbeemster Afgelopen jaar begonnen Pablo en Bianca, waarom komt dit mij zo bekend voor, hun snackbar ‘Pabi’ aan het Noord-Hollands kanaal bij pontje Spijkerboor. Het blijkt dat zij een goed patatjaar hebben gehad, maar er zijn toch wat wolken aan de horizon! Wat mag nu wel en wat niet? Toen ik langs de snackbar van Pablo en Bianca kwam, kon ik het niet laten, even een patatje halen. Tijdens het gesprek dat ontstond bleek dat het afgelopen jaar best goed is gegaan. Vooral de ‘Beemster

patat’ is door de klanten goed ontvangen. Maar zo ook de XXXL frikadel, een echte ‘knoepert’. Het gaat zo goed dat het tweetal een stukje catering heeft opgepakt. En daarbij verkopen ze nu diverse winter stamppotjes voor een zacht prijsje. Het blijkt tevens dat het merendeel van de omwonenden blij is dat er weer activiteit in de snackbar plaatsvindt. Echter, er zijn ook enkele donkere wolken aan de horizon. Maar, geeft Pablo aan, die zullen hopelijk verdwijnen. De twee jonge ondernemers moeten hun hek voor een derde verlagen en wellicht moet het in

zijn geheel verdwijnen. Dat dit de veiligheid van het pand en de bezoekers niet ten goede komt, spreekt voor zich. “Er is al eens een auto tegen het hek aan gereden, dit gebeurde midden in de nacht en met hoge snelheid. Je moet er niet aan denken dat dit hek er niet had gestaan, dan hadden wij een auto binnen gehad. Maar ook voor onze gasten is het van belang dat het hek blijft staan. Vaak komen hier gezinnen met kinderen, dat hek schermt ze af van de weg. Ook moeten wij afscheid nemen van onze vlaggen, maar dat is op zich niet het grootste probleem. Het ergste is dat wij, ondanks d e toestemming van het Hoogheemraadschap, ons terras aan het water moeten slopen. Daar schijnt iemand over geklaagd te hebben, daarbij hoorden we dat deze persoon vele meters van dit terras afwoont. Natuurlijk gaan we met de gemeente hierover in conclaaf. Want dat lekkere ‘Beemster patatje’ willen wij blijven bakken, desnoods met maar één vlag in de top”!

Tekst en beeld: Cor Koomen

Tips om vrijwilligers te behouden! vrijwilligers voor je organisatie organisatie We gaan verder met aandacht besteden aan tips om vrijwilligers te behouden en te zorgen dat men zich prettig voelt, zich maximaal inzet en er een langdurige binding ontstaat. Eerdere tips stonden in deze rubriek van december en januari. 6) Goede rapportage: Bij begeleiding hoort ook rapporteren: vraag papiet te zetten. Vaak worden allerlei aan vrijwilligers om hun ervaringen op papier dingen die niet goed geregeld zijn wel opgemerkt maar niet opgeschreven. Gevolg is dat ze ook tijdens besprekingen niet meer aan de orde komen, terwijl juist die kleine dingen steeds groter wordende bronnen van ongenoegen kunnen gaan vormen. 7) Evaluatie: Houd een of twee keer per jaar een (goed voorbereidde) bijeenkomst voor alle vrijwilligers, waarin alle zaken besproken kunnen worden over het werk van de afgelopen periode.

HEEFT UW ORGANISATIE OOK VRIJWILLIGERS NODIG? Dan kunt u de informatie mailen voor deze maandelijkse rubriek naar Frank Broekman; owschermer@gmail.com. Deze rubriek is samengesteld met medewerking van de Gemeente Schermer, afd. Maatschappelijk Zaken/ Opbouwwerker Frank Broekman en de redactie van De Uitkomst.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Mooi & Gezond

BEAUTYNIEUWS UIT DE REGIO

Reisvaccinatiedag bij GGD Hollands Noorden Regio - GGD Hollands Noorden wil reizigers bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens hun vakantie naar het buitenland. Op woensdag 2 april organiseert de GGD een reisvaccinatiedag waar reizigers met flinke korting op het consulttarief gevaccineerd kunnen worden voor een reis naar Bulgarije, Egypte, Kroatië, Marokko, Tunesië en Turkije. Waarom vaccineren? Met de zomervakantie weer voor de deur boeken vele mensen een reis naar bijvoorbeeld Bulgarije, Egypte, Kroatië, Marokko, Tunesië of Turkije. Uit onderzoek blijkt dat reizigers in deze landen gezondheidsrisico’s lopen. Het landelijk coördinatiecentrum reizigersadvisering (LCR) adviseert vaccinaties voor deze landen. Echter, uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de reizigers naar deze landen ook daadwerkelijk

Marion’s

voetreflex

aak kennis met onze ‘kruidenvrouw’ Jacqueline: “Ik heb de opleiding Kruidengeneeskunde afgerond. De meeste medicijnen komen van oudsher uit de natuur en om daar meer gebruik van te maken, zal ik jullie elke maand wat vertellen over een kruid, plant of bloem die wij hier in Nederland volop kunnen vinden”.

GROENE THEE een vaccinatie haalt. In deze landen is het risico op een besmetting met hepatitis A of een andere ernstige infectieziekte hoog. Bijvoorbeeld door besmet water of voedsel.

Chinees en Westers

Klachten: hoofdpijn, buikklachten, zit alles vast in je lijf of geblokkeerd? Maak dan nu kennis met Chinees/ westerse voetreflex. De manier om je blokkades op te heffen en je ENERGIE (CHI) weer te laten stromen. Marion Veerbeek tel. 06 55 86 89 34 marionsvoetreflex@hotmail.com www.marionsvoetreflex.web.com

Hair & Body

tillyhairstyling.nl

...Laat zien wie je bent!

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tillyhairandbody.nl

Veel mensen realiseren zich niet dat zij gezondheidsrisico’s lopen op vakantie. Reisvaccinatiedag De reisvaccinatiedag vindt plaats op woensdag 2 april van 13.00-20.00 uur bij GGD Hollands Noorden, locatie Alkmaar (bij station Alkmaar Haar Tijdens & Stylingdeze speciale reisNoord). vaccinatiedag kan men alleen gevaccineerd worden voor een reis naar bovengenoemde landen. Make-up Uiteraard verstrekt de GGD daarbij de nodige informatie en beantwoordt zij vragen. Body bronzing Korting Wat de reisvaccinatiedag speciaal

maakt is de korting die men op ieder consult krijgt! Op deze dag betaalt men slechts €10,- p.p. voor het consult in plaats van € 20,50 p.p. Gezinnen betalen maximaal € 30,voor een consult voor 4 personen of meer. Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties! Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen de kosten voor het consult en de vaccinaties vergoed worden! Meer informatie Meer informatie vindt men op de website: www.ggdhn.nl. Ook voor informatie of het maken van een afspraak kan men op werkdagen tussen 08.30-12.00 en 13.00-17.00 uur bellen met 088- 0100530.

Wenkbrauwen

Ervaamr adnie er ultieme laten' van 'los

& Workshops!

met Holistic Pulsing

Oosteinde 28 - Schermerhorn t: 072 - 50 22 385 - tillyhairstyling.nl

Van Holistic Pulsing tot traditionele Thaise massage

www.ledomassage.nl | 06-37 331 332 | Noordbeemster

GEZICHTSBEHANDELING voor maar € 25,-

Groene thee heeft nog andere goede eigenschappen naast verbranding van vet. Volgens de wetenschappers is het goed voor hart en bloedvaten en diabetici, het verbetert je stofwisseling, vermindert de kans op nierstenen, gaat huidveroudering tegen, vermindert de kans op depressie, ga zo maar door. Dus waarom zouden we niet allemaal liters groene thee gaan drinken? Helaas, is er ook een keerzijde. Groene thee bevat net als koffie ook cafeïne, en geeft dus hetzelfde effect wanneer we teveel koffie drinken. Verder kan het de bloeddruk verhogen en mogelijk leverschade veroorzaken én de werking van bepaalde medicijnen beïnvloeden. Zoals alles is ‘te’ niet goed, daarom zijn 1 tot 3 koppen groene thee meer dan genoeg. En als tip, drink geen groene thee vlak voordat je naar bed gaat en ook niet wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft.

(Reiniging, Scrubben/Lysing, Onzuiverheden verwijderen, masker, dag- of nachtcrème) EXTRA bij gezichtsbehandeling: epileren € 5,- verven wimpers € 5,-, verven wenkbrauwen € 5,(met nog veel meer mogelijkheden) Bel of mail voor vrijblijvende informatie 06-536 191 17 | irma.beauty.salon@gmail.com Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Bloomingville Circle of Trust | Corel | Country Field | Etui | Grace | Hoogendam | PTMD House Doctor | Label 88 | Long Island Living | Madam Stoltz | Mogene Mado et les Autres | Mat Fashion | Soulmate Fashion | Verpass | Yoek Yankee Candle | ZUSSS

Dorpsstraat 83 | 1842 GT Oterleek www.helmass.nl | 06 18 22 52 68 | info@helmass.nl

De feestmaand december ligt weer achter ons en om de overtollige kilo’s van de Kerstdagen te verliezen, is menigeen bezig met wandelen, sporten en vooral letten op wat we eten. Iedereen heeft daar zo zijn/haar eigen manier voor. Groene thee kan ons daar goed bij helpen, toch vinden de meeste mensen het bitter en niet lekker. Dat vond ik ook; groene thee was het laatste op mijn lijstje van theesoorten. Totdat ik hoorde dat het op een speciale manier gezet moet worden. Het gekookte water afkoelen tot 80˚C (ca 10 min.) en na toevoeging van de groene thee ongeveer 3-5 minuten laten trekken. Tot mijn grote verbazing was het erg lekker.

De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl

Er zijn nog andere mogelijkheden met groene thee: haarspoeling voor glanzend, sterker haar; gebruikte afgekoelde theezakjes 10 minuten laten trekken op de wallen onder je ogen of leg een doek met een handvol groene theebladeren in de koelkast en het absorbeert nare luchtjes. Succes! Jacqueline Wichers Mocht je meer willen weten, stuur een e-mail: wich-wam@planet.nl


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Mooi & Gezond

BEAUTYNIEUWS UIT DE REGIO

Stina zorgt goed voor voet en gezicht

Tevens oorgaatjes prikken èn Shellac nagellak

HEERLIJK IN DE WINTER LUXE SCHOONHEIDS BEHANDELING

Middenbeemster - Stina van der Meer is erg blij dat zij haar medische aantekeningen heeft gehaald voor de pedicure. Na heel veel studie-uren mag zij nu alle voeten behandelen. Al jaren beoefent zij het beroep schoonheidsspecialiste en pedicure, dit is een prachtige aanvulling op haar vakgebied.

VAN 1,30 UUR

€ 35,-

Ervaring op hoog niveau:

Schoonheidsbehandelingen - permanente make-up Liftend epileren - Face air-brush beauty make-up Bruids arrangementen make up & haar

De Moor 36, Westgraftdijk Tel. 075 888 00 64 / 06 111 31 809 gecertificeerd door G.G.D

Zo begonnen In haar werkende leven begon zij als verkoopster bij bakkerij Bartels in Purmerend en als medewerkster in een schoonheidssalon en chirpodiste. Daar ontstond de liefde voor dit vak, toen is zij al haar diploma’s gaan halen. Inmiddels heeft zij al jaren haar eigen schoonheidssalon met pedicure aan huis en ambulant voor de mensen die niet meer zo goed ter been zijn. Zij komt regelmatig bij Breidablick om de voeten te verzorgen van de bewoners. Stina: “Ik kom zoveel verschillende voeten tegen, daarom wilde ik toch graag mijn medische aantekeningen halen. Je komt van alles tegen bijvoorbeeld een ingegroeide nagel, dat kan je dan verhelpen door er een nagelbeugel op te zetten. Je kan ook gebruik maken van een orthese, die maak je van een tweecomponenten en dat draag je in je schoen. Dit gebruik je als iemand bijvoorbeeld last heeft van een hamerteen, klauwteen of tenen die over elkaar groeien.” Zo heeft Stina overal een oplossing voor!

deling, massage of voetreflex. Er kan dus heel veel op één adres, u bent van harte welkom bij Stina.

Wat nog meer U kunt na uw pedicure behandeling nog even lekker tot ontspanning komen met een schoonheidsbehan-

Meer informatie: www.schoonheidssalonstina.nl Zwaansvliet 19, Middenbeemster tel. 0299 68 39 41

Hairstyliste Jolanda van Lunteren Telefoon: 06 29 58 85 29 Klipper 43, De Rijp

Proslank De Rijp

Met Marian

Snel slank voor het voorjaar!

Praktijk de Zonnesteen Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

De Rijp meer en meer in teken Koningsdag

Wie bedenkt het lekkerste oranjerecept? Geïnspireerd door de oranje recepten die hij maakte voor het boekje ’t Voorproefje van Oranje, presenteert Dennis Blokdijk vanaf de maand februari een oranje driegangen lunchmenu. Dat bestaat uit gerechtjes met een oranje lintje of tintje en wordt geserveerd voor de prijs van € 19,50. Een oranje lunchmenu is er ook in de maanden maart en april. De Rijp - Ons dorp komt al meer in oranje sferen. De druk bezochte informatieavond in de Grote Kerk, afgelopen woensdag, waarin een eerste beeld werd gegeven van de opzet van Koningsdag en het bezoek van de Koninklijke familie aan De Rijp op 26 april, is daar een goed voorbeeld van. Ook de snelheid waarmee de eerste oplage van ’t Voorproefje van Oranje werd verkocht (de duizend exemplaren waren na ruim een week op) toont aan dat Koningsdag 2014 leeft!

Schoonheidsstudio Frannie

En er is meer! De makers van ’t Voorproefje van Oranje hebben een wedstrijd georganiseerd: Wie bedenkt het lekkerste oranjerecept? Heb jij een recept met een of meerdere oranje ingrediënten en wil je meedingen naar de prijs: een oranje driegangen lunchmenu voor twee personen bij Restaurant Het Wapen van Munster in De Rijp plus een exemplaar van ’t Voorproefje van Oranje, mail dan jouw oranjerecept naar:

Medisch Pedicure Voetreflex Schoonheidssalon Massage Manicure Stina van der Meer Zwaansvliet 19 Middenbeemster Tel. 0299 68 39 41 Mob. 06 40 74 37 43

Diverse schoonheidsbehandelingen, massages, dermalift en microdermabrasie Melkweg 3C, Stompetoren, m. 06 81 60 09 38, t. 072 785 11 64 Openingstijden: ma-, woe- en vrijdag 9.00 - 18.00 uur. fleursbeautysecrets@hotmail.nl

www.schoonheidssalonstina.nl

info@gemaaktinderijp.nl. De keukenbrigade van Het Wapen Van Munster beoordeelt de inzendingen. In de maanden maart en april wordt de wedstrijd herhaald. ’t Voorproefje van Oranje is voor € 9,95 te koop op diverse locaties in en om De Rijp. Voor verkoopadressen: www.gemaaktinderijp.nl

Mooi & Gezond


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

PopArt houdt open huis met een sing-in Uw CV-Ketel vervangen? Vraag nu vrijblijvend een offerte bij ons aan. Deze maand met diverse acties. o.a. Gratis kloktermostaat of Extra garantie...

Pasterkamp Installateurs Ambachtsweg 5d, 1474 HV Oosthuizen

De Rijp - Op dinsdagavond 11 februari om 20 uur houdt Pop- en Musicalkoor PopArt open huis in haar vaste oefenruimte, het sfeervolle kerkje in West-Graftdijk. De toegang is gratis

geen noten te kunnen lezen om mee te doen. PopArt zingt een gevarieerd repertoire, onder meer (neder)pop, rock, soul, musical. Kwaliteit in combinatie met gezelligheid is ons motto. De enthousiaste aanpak van onze ervaren dirigent Simon Boerke maakt samen zingen tot een feest. Vaste begeleider-pianist is de muzikale duizendpoot Jan Doedens.

Heb je zin in een avond zingen, samen met een enthousiast koor? Dan is dit je kans! Tijdens deze sing-in is iedereen welkom. Luisteren kijk mee tussen 20 en 21 uur en proef de sfeer van ons koor. Zing mee na de pauze (21.15 - 22 uur) met bekende nummers. Tekst en bladmuziek zijn aanwezig. Je hoeft

PopArt heeft zijn thuisbasis in Graft-De Rijp. Iedere dinsdagavond repeteren wij in het kerkje van

T. 0299 - 401 400 www.pasterkamp-installateurs.nl

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni. Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Het adres is: Graftdijkplein 2, 1486 ML West-Graftdijk.

De Rijp - Zondag 9 februari, 15.00 uur organiseert de Groene Zwaan een bier- en kaasproeverij. Schaatsen kunnen we dan toch nog niet (of wel) en dit is een leuke aanleiding om eens naar de Groene Zwaan te gaan. Paul heeft zijn best gedaan om vier verschillende, bijzondere bieren te zoeken. Eén biertje, de Tripel Karmeliet, is afkomstig uit ons eigen dorp, van de brouwerij “Onder de toren”. Daarnaast heeft hij vier kazen uitgezocht bij fromagerie Kef uit Amsterdam.

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Meer informatie bezoek onze website www.popartkoor.nl. Of bel met Simon Visser op 0299-673274. Ben je 11 februari verhinderd? Vanaf half februari ben je welkom tijdens een repetitieavond.

Bier- en kaasproeverij

NIEUW: NU OOK LOSSE TEGELS TE VERKRIJGEN OM TE MOZAÏEKEN! 95 KLEUREN

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood-looden dakwerk • Zink-, en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

West-Graftdijk. Regelmatig treden wij ergens op, jaarlijks is er een kooruitje. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Als u geen bierliefhebber bent maar toch graag wilt komen dan bent u West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 van harte welkom. We hebben wijn, www.rinyvandewater.nl fris, koffie of thee. In de zaal staan Keuze uit diverse soorten vloer- en tafeltjes met kaarten en andere wandtegels en natuursteen spelletjes. Heeft u een leuk spel Keuze uit diverse soorten vloeren Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: thuis, meenemen mag ook, dan en natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOOR vindt u vast medespelers! * APARICI * PERONDA Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: We willen er een gezellige middag * ZIRCONIO * ROCA * TAGINA * MIRAFLOOR van maken met bier, kaas, wijn, Ook voor de doe-het-zelver lekkere stokbroodjes en leuke men* APARICI * PERONDA sen! De deelname aan de proeverij * ZIRCONIO Showroom geopend:* ROCA West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur kost € 20,-. 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Graag opgeven bij Paul: Ook voor de doe-het-zelver Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond: tel. 06-27068990. vrijdag 19.00geopend: - 21.00 uur Showroom

West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uurKom je wel maar doe je niet mee 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uurmet de proeverij, dan hoef je je Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond: niet op te geven.

Sinds 1896 vrijdag

Rioolservice Palsma

19.00 - 21.00 uur

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

Maak kans op het winnen van een GRATIS schilder en verf t.w.v. 2000,Bij aanschaf van 1 liter Wijzonol interieurverf

Vind de pot met goud! en win een gratis schilder W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

L


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Donderdag, ‘geschiedenisdag’! Middenbeemster – Bijna elke donderdag komen ze bij elkaar, de vrijwilligers van het Historisch Genootschap. Op deze dag worden er allerlei werkzaamheden verricht, maar ook gezellig even koffie gedronken en bijgepraat. Jaargang 2013 van de Uitkomst werd doorgenomen Bijna elke week is het druk tussen 9.30 en 12.00 uur in museum Westerhem. Op de donderdag is

altijd een groot deel van de vrijwilligers in touw om allerlei werkzaamheden te verrichten. Zo wordt het koper gepoetst, het houtwerk in de was gezet en kleine klusjes worden gedaan. Maar ook wordt alles wat nieuw binnengekomen is, keurig beschreven en gefotografeerd. Dat wil zeggen dat de aanwinst wordt benoemd, maar ook de schenker en de datum van schenking. Dan komt dit alles in een digitale catalogus, zodat het binnen het systeem van

het museum op de goede manier bewaard wordt. Op deze manier is afgelopen week jaargang 2013 van de Uitkomst doorgenomen om daar een aantal belangrijke gegevens voor de kroniek 2013 uit te halen. En er wordt natuurlijk ook gezellig samen koffie gedronken. Dan komen er ook verschillende verhalen naar boven, en deze gaan over zowel het museum, als over privé onderwerpen. Dat is uiteraard ook belangrijk, want juist dat versterkt de adhesie tussen de vrijwilligers. En dat wat juist deze vrijwilligers doen van groot belang is, staat als een paal boven water. Zij zorgen ervoor dat de geschiedenis van de Beemster op een adequate manier bewaard wordt en blijft. Dit betreft zowel de jongste feiten als wat er bij het ontstaan van de Beemster is gebeurd. Aardig om te weten is dat museum Westerhem een gecertificeerd en dus erkend museum is. Het is niet voor niets dat er jaarlijks honderden geïnteresseerden even een kijkje komen nemen naar de historie van onze Beemster. Diegenen die dat al gedaan hebben, begrijpen als geen ander waarom!

Beeld en tekst: Cor Koomen

Dankzij cartouche zit Emmy Verhey er voortaan warmpjes bij Voor al uw versnipper- en snoeiwerk GROOTSCHERMER

Henk Strijbis: 06 46 27 21 73 of Sven van Truijen 06 20 85 74 95

Pop- en Musicalkoor PopArt uit De Rijp houdt OPEN huis! Welkom in kerkje West-Graftdijk dinsdagavond 11 februari 2014. Heb je zin in een avond zingen, samen met een enthousiast koor? Dan is dit je kans! Luister- en kijk mee tussen 20.00 en 21.00 uur en proef de sfeer van ons koor. Zing mee na de pauze (21.15 - 22.00 uur) met bekende nummers. Gratis entree. Nieuwe leden zijn welkom.

MEER INFO: WWW.POPART-KOOR.NL

De Rijp - Na het dankwoord van Cartouche voor het Trio Belle Image dat afgelopen zaterdag optrad in De Grote Kerk te de Rijp, kreeg Emmy Verhey een daverend applaus. Zij kreeg een 50 jaar oud Inventum straalkacheltje aangeboden. Zo kan ze ook op andere locaties haar zo belangrijke handen geruisloos verwarmen. Men kan daardoor hopelijk tot in lengte van dagen van haar virtuoze vioolspel genieten. Het was mede dankzij de overige leden van het Trio Belle Image, de gebroeders Ed (vleugel) en Lodewijk (cello) Spanjaard voor velen een memorabele avond. De opkomst was overweldigend en betrof toehoorders uit alle hoeken van het land. Het volgende concert georganiseerd door Cartouche vindt plaats op zondag 13 april om 20.30 uur in de Grote Kerk te De Rijp. Dan treedt het gemengde koor Sint Cecilia uit De Rijp op, begeleid door het Deventer Kamerorkest. Zeker weer een belevenis.

Wilt u uw mening kwijt? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

Opinie

Een speciale rubriek voor ingezonden brieven van lezers van De Uitkomst die, in hun ogen, iets belangwekkends te melden hebben. Brieven worden alleen geplaatst met vermelding van naam en woonplaats van de inzender en telefoonnummer voor de redactie. De tekst mag niet meer dan ± 350 woorden bevatten en is alleen voor particulieren! De meegezonden brieven (alleen digitaal) geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. De redactie houdt zich het recht om brieven te weigeren, te redigeren of in te korten.

Luchtbuks In Nederland is het toegestaan om, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een luchtbuks of 'luchtdrukgeweer' te hebben. Zo mag je er alleen in je eigen achtertuin mee schieten op daarop bedoelde schietkaarten, mag je er alleen mee op straat lopen als de buks is ingepakt in een daarvoor bedoelde tas of cassette en mag het ding ook niet schietklaar zijn als je er mee op straat loopt. Bovendien moet je minstens 18 jaar zijn voor je er een mag hebben, laat staan mee schieten. Als je jonger bent dan 18 jaar mag je er alleen mee schieten als er een bevoegde begeleider bij is. De buks moet geregistreerd zijn en aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden voldoen. Het is ten strengste verboden om ermee op dieren te schieten. En bij deze laatste regel ging het deze week in de omgeving Haringbuis/Boeierstraat mis. Een schitterende grijze kat met weelderig lang haar deed op zijn gemak zijn rondje. Niets aan de hand. Even hier snuffelen, dan weer daar, even de kat van de buren laten weten dat ik de baas hier ben etc. Tot hij plotseling een knal hoorde en een scherpe pijn door zijn kopje voelde gaan. HEE! wat was dat nou? Versuft en scheel van de pijn weet hij zich nog naar huis te slepen, waar hij door zijn hevig geschrokken baasje wordt opgevangen en naar de dierenarts wordt gebracht. Helaas, poeslief moet worden ingeslapen. Tranen met tuiten en een gat in het hart van het betreffende gezin. En waarom? Omdat er iemand is in dit mooie dorp die het leuk leek om een onschuldig dier door zijn kop te schieten. Rotkat! Zal de persoon gedacht hebben… Maar hij/zij zal er niet bij hebben stilgestaan dat een huisdier een belangrijke plaats inneemt in een gezin. Een huisdier is je maatje, je vriendje, je alles. Het is er als je 's avonds thuis komt om je eenzaamheid op te vangen. Om je liefde, plezier en warmte te geven en om je troost te bieden als je het even niet ziet zitten. Een huisdier zit in je hart en ziel. Voor sommige mensen is het zelfs een kind. Daar komt mijn volgende punt: Iemand die in staat is om een dier dood te schieten, al is het een mus of een rat, komt langzaam op het punt dat hij ook een kind of volwassen persoon te grazen neemt. Dit kunnen wij als samenleving en betrokken dorpskern toch niet toestaan? Bovendien jaagt een dergelijke moordactie (want dat is het, niet meer en niet minder) de buurtbewoners angst aan. onzekerheid… Zijn mijn spullen veilig? Kan mijn dier nog wel buiten lopen of, nog belangrijker, kan ik mijn kindje nog op straat laten spelen? Daarom wil ik u vragen, als betrokken dorpsbewoner en geboren Graft-De Rijper, om hierover te praten. Kent u iemand die een buks bezit en er actief mee schiet? vraag eens belangstellend waar hij/zij op schiet. Bezit u zelf een buks en heeft u kinderen? bespreek dan met ze wat de regels zijn en waarom deze er zijn en wat de gevolgen kunnen zijn als ze die overtreden. Het komt namelijk fraai op je strafblad te staan als je een dier doodschiet en dat zal een toekomstige werkgever niet grappig vinden. Geen betere controle dan sociale controle! Zorg er daarom voor, als u uw kind laat schieten met een buks, dat u erbij bent. Dat u de tv uitzet, uw jas aantrekt en actief toezicht houdt. Als het fout gaat, heeft dat consequenties. het is geen speelgoed en dat wordt het hopelijk ook nooit. Tot slot: bent u de schutter? gefeliciteerd, het hele dorp praat of je. Vroeg of laat krijg je wat je toekomt, in dit geval weinig fraais. Ik hoop dat je de rest van je leven last krijgt van wroeging. En… laat je behandelen door een psychiater.

Esther Kaptein, De Rijp


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

De Groene Gids

U W VA K M A N D I C H T B I J H U I S

DEZE DENK EN DOE GROEN & SOCIAAL.

GROENE GIDS ZOEK UW VAKMAN DICHTBIJ HUIS. AUTORIJSCHOLEN

AUTORIJSCHOOL KANJER José Roelofsen-Grammer Marten Michielshof 50, De Rijp Tel. 06 50 89 00 33 www.autorijschoolkanjer.nl BUITENSPORT

TOTAL SPORT EN FIT OUTDOOR SPORT BEDRIJF Ga de uitdaging aan... Bas Dekker tel. 06 50 85 58 80 www.totalsportenfit.nl COMPUTERPROBLEMEN

52WEST IT Reza Joemrati Galjoen 24, 1483 TN De Rijp tel. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

IS ER VOOR

U! MEUBELSTOFFERING

Computerproblemen!

VAN DRIEL MEUBELSTOFFERING Mijndert van Driel M.C. van Voordenstr. 10, De Rijp, tel. 0299 47 56 94/06 51 13 17 27 E-mail: van.driel@tiscali.nl

De Rijp - Reza is een IT-specialist die u voordelig kan helpen met uw computer. Wordt uw computer een beetje traag of doet hij niet meer wat u wilt? Dan bent u bij 52west-it aan het goede adres.

IETS VOOR U? BENT U EEN VAKMAN OF -VROUW UIT DE REGIO?

Of het nu privé is of voor uw bedrijf dat maakt niet uit. Door de snelle groei van dit bedrijf kunt u nu ook terecht voor uw aankoop van een computer, notebook, anti-virus of voordelige inkt voor uw printer. Zeker de moeite waard om deze vakman bij u in de buurt te benaderen.

LAAT HET DE LEZER WETEN! www.52west-it.nl

ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL OF BEL: 0299 67 22 74

Dekker BV installatiebedrijf

Dorpse warmte voor benefiet Len

Fotonieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

De Rijp - Een benefiet voor Len Korver. Len is een vrolijk mannetje van 2 jaar oud, zoon van Gwen van der Baan en Twan Korver. Onderzoek heeft uitgewezen dat Len een hersenstamafwijking heeft met als gevolg een algehele ontwikkelingsachterstand. Om zijn ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren gaat Len drie keer in de week naar een therapeu-

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

tische peutergroep in Heliomare. Om zoveel mogelijk uit Len te kunnen halen zou het gezin graag willen afreizen naar Curaçao om daar dolfijn therapie te volgen. Wereldwijd is inmiddels gebleken dat door contact leggen en om te gaan met dolfijnen grote vooruitgangen kunnen worden geboekt bij de ontwikkeling van kinderen. Om deze kostbare wens te kunnen realiseren is er een benefietavond georganiseerd door Ernst van der Baan( oom van Len). Ernst: “Je wilt zo graag iets doen maar je bent eigenlijk zo machteloos als oom.” Benefiet uit liefde voor Len Ernst: "Ik werk bij 'De Hoop op d'Swarte Walvis' op de Zaanse Schans in Zaandam, daar kreeg ik alle medewerking voor mijn idee.” Op 28 februari vanaf 18.00 uur

begint de feestelijke benefietavond. Een avondvullend programma met 7 gangen walking dinner, inclusief drankjes. Live muziek met de topformatie Greyhounds and Delegade. Een wijnproeverij, bierproeverij en veiling & loterij. Maar het allerbelangrijkste is heel veel gezelligheid en saamhorigheid. Ernst: "Zoveel warme reacties van dorpsgenoten en ver daarbuiten, geweldig gewoon. Ook de ondernemers van De Rijp en omstreken zijn begaan met Len en stellen van alles beschikbaar voor de loterij/veiling.” Wil je bij deze feestelijke avond aanwezig zijn, wees dan snel er bij! Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Voor meer informatie en of reserveren ga naar: www.uitliefdevoorlen.nl.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Norma smeedt het ijzer als het heet is

Middenbeemster – Midden in het dorp staat een echte smederij. Dat deze er nog staat is mede te danken aan Koos Koning. Hij heeft ervoor zorggedragen dat het totale pandje door hem gekocht en gerestaureerd werd. Met als gevolg dat er elke laatste vrijdag van de maand gesmeed wordt. Een vrouwelijke smid, kan dat dan? Als ik op vrijdag 31 januari naar de smederij loop, hoor ik al het slaan van de smeedhamer op het ijzer en aambeeld. Bij binnenkomst zie ik een leuke dame die met zwart gezicht het hete ijzer staat te vervormen. Lachend heet ze mij welkom en geeft mij een hand die net even zwarter is dan haar gezicht. “Welkom”, zegt Norma de Vries, “het is hier warmer dan buiten”. En dat is zo, buiten waait een ‘dun’ oostenwindje en binnen geeft het smidsvuur een heerlijke warmte. ”Een vrouw als smid, dat zie je niet zo vaak”, begin ik. “Nee, smeden zijn een uitstervend ras en meestal mannen. Dat het ook heel goed door een vrouw gedaan kan

worden zie je”, geeft Norma met een knipoog aan. Natuurlijk wil ik weten hoe zij tot dit vak is gekomen. “Als kind had ik al interesse in dingen die je van metaal kunt maken. Toen ik ouder werd en ik een vak moest kiezen, stond dus voor mij vast dat dit iets met metaal moest zijn. Daarbij het liefst iets dat uit de ‘oorsprong’ tevoorschijn is gekomen. En dan komt al snel het smeden in beeld, omdat deze vorm van metaalbewerking één van de eerste in onze beschaving was. Natuurlijk na de steentijd, maar dat spreekt voor zich. Kijk, wat is mooier dan een vuurtje op te bouwen en te stoken om daar metaal roodgloeiend in te maken? Daarbij gebruik je ook in deze tijd nog steeds de gereedschappen die al eeuwen geleden gebruikt werden. Maar nog belangrijker is dat je al je eigen ideeën in je werkstuk kwijt kunt. Ik weet zeker dat elke krul die ik smeed iets verschilt van alle voorgaande gesmede krullen. Maar ook heeft elke smid een eigen manier van werken. Je kan dus zeggen dat aan dit ‘signatuur’ de

Nr: 0001

smid te herkennen is. Kijk, het is toch geweldig dat je door middel van een vuurtje allerlei mooie werken kan maken. En dat dit niet altijd heel groot hoeft te zijn blijkt uit het feit dat vandaag een toevallige passant mij vroeg of ik voor een oude kinderstoel een apart scharniertje kon maken. Dat ga ik dus vandaag even doen, maar net zo goed maak ik een mooi en apart hekwerk, een tafel of een uithangbord. En denk ook aan muurankers, trekbellen en levensbomen, eigenlijk is alles mogelijk. Het is toch geweldig dat Koos Koning deze smederij weer in zijn oude glorie heeft hersteld. Bij mij thuis in Beets heb ik ook een smederij. Maar dit hier is echt uniek, hier werden vroeger de grote werkpaarden zoals de ‘Belsen’ beslagen. Maar, kijk maar naar dat luikje, ook grote en lange stukken ijzer konden tot bijvoorbeeld een wielbeslag gesmeed worden. Ook de jeugd komt hier vaak even een blik naar binnen werpen, het vuurtje en het getik van de hamer op het aambeeld trekken wat dat betreft altijd. Wat het smeden betreft durf ik te zeggen dat ik best wel een vakvrouw ben. Zo beheers ik ook het ‘wellen’, dat wil zeggen dat je het ijzer ‘witheet’ maakt en dan twee stukken aan elkaar kan smeden zodat er een geheel ontstaat. Zeg maar de voorganger van het moderne lassen. Ach, zo kan ik nog uren praten, dat doe ik ook vaak met collega’s die ik zowel binnen Nederland als daarbuiten opzoek. Als ik op vakantie ben en hoor dat er een smederij in de buurt is ga ik altijd even kijken. Jammer dat er toch steeds meer van mijn collega’s verdwijnen, maar ook merk je dat er wat jonge aanwas is, gelukkig wel”, aldus Norma. En het is een feit dat een smederij toch altijd een bepaalde magie blijft uitoefenen. Daarbij denk ik dat zolang dit het geval is, er smeden zullen zijn. Overigens, de volgende klus van Norma is het opleiden van een gelegenheidssmid. Dirk Plugboer gaat samen met Norma een paar originele Oudhollandse schaatsen smeden. Maar daarover de komende weken meer.

VRIEND VAN DE UITKOMST

KAARTHOUDER

:

Word ‘vriend’ en pak voordeel met onze pas! De vriendenpas biedt: - Wekelijks één voordelige aanbieding bij één van onze ondernemers! - Gratis familie-advertentie in de Uitkomst van 100 mm bij 100 mm Tevens ondersteunt u onze krant op redactioneel gebied.

DEZE WEEK ACTIE BIJ

PLUS GRAFT DE RIJP MET DE 'VRIENDEN VAN DE UITKOMST-PAS'

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

PLUS

verse MAGERE yoghurt 0% vet

van € 0,74

voor € 0,25

Plus Graft-De Rijp, Driemaster 3 1483 WB De Rijp, 0299 67 1 6 19 Deze aanbieding is geldig tot 10 december 2013

Bestel de pas via www.de-uitkomst.nl. U kunt deze pas ook kopen bij bovenstaande ondernemer voor € 15,-. Verkooplocaties 'Vrienden van de Uitkomst-pas': Kapsalon Panta Rhei - De Rijp, Plus Graft-De Rijp - De Rijp, Perfect Woman - De Rijp, Borst Wonen - De Rijp, Green Mill PC - Schermerhorn, Novalux - Middenbeemster.

Tekst en beeld: Cor Koomen

Riool aan de Rijperweg Middenbeemster - Op de foto van midden jaren 30 zijn een aantal grondwerkers te zien die druk bezig zijn om een rioolbuis in de grond te krijgen. Toen een hele klus, nu is dat een stuk makkelijker geworden. ‘Stikkezakkie’ mee Als je ouder wordt lijkt de tijd sneller te gaan dan vroeger. Soms zo snel, dat je vergeet hoe je ouders hebben moeten ‘buffelen’ voor hun centen. En toendertijd ging het echt om centen, elke cent werd geteld. Wij willen die tijd nog wel eens romantiseren, maar zo romantisch was het niet. Petje af als de baas langs kwam en met de palingoproer in Amsterdam werd je als arbeider

gewoon in elkaar geslagen. Geen wonder dat er in de jaren dertig naast werkloosheid een behoorlijk alcoholprobleem was. Overigens lijkt het daar nu ook wel weer wat op af te stevenen. Maar lees het gedicht van domineeszoon Piet Paaltjens maar eens en kijk dan nog even naar de foto en de geharde koppen die er op staan. Weet je nog van toen... Een blauwe kruik met koude thee. Een stikkezak met brood, belegd met appelstroop je weet wel van die rinse.

Zo ging je naar je werk. Als je het had tenminste ... Vlees in blik voor werkelozen. Margarine voor elf cent. Daaglijks langs de straat verpozen. Hangen, zitten op je krent. Zingen, vloeken, klaverjassen. Ouwe klare op de lat. Erwtensoep gepaard met gassen. De ouwe tijd, vertel me wat.

Het spaart je geld. Dat kan je fijn voor later in je spaarpot stoppen. ...

... Trek bouillon uit vissekoppen zei het vrouwtje van Colijn.

Geef ze gratis alle dagen erwtensoep, dat

Tekst en beeld: Cor Koomen

vult de magen. Honger stillen houdt ze zoet. Gaan ze over tot agressie, geen pardon, je kent je lessie. Ram ze in elkaar als 't moet.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

DOOR COR KOOMEN

Dorpsgezichten

‘DORPSGEZICHTEN’ IS EEN SERIE PORTRETTEN OVER MENSEN DIE ‘HEEL GEWOON’ IN ONS DORP WONEN, MAAR TOCH WEL HEEL ‘HEEL SPECIAAL’ ZIJN. DEZE MAAND DORPSGEZICHT DIRK PLUGBOER UIT GROOTSCHERMER.

Warme persoonlijkheid met ijskoude hobby Grootschermer - Dirk Plugboer, wie kent hem eigenlijk niet, is het niet van zijn verzameling schaatsen, of het darten, danwel van zijn eigentijdse muziek. Zelf had ik geen idee wie of wat Dirk voor een man zou zijn. Als ik het van te voren had geweten had ik zeker meer tijd voor dit interview uitgetrokken!

DIRK PLUGBOER Een speciale man met een aantal unieke eigenschappen. Je zou zelfs kunnen zeggen, ‘wie Dirk niet kent, mist wat in zijn leven’. Dirk weet natuurlijk veel over ‘zijn’ schaatsen. Maar ook over de muziek van Peter Tosch tot Bread en bij alles heeft hij een verhaal. Het was dan ook zeker niet moeilijk om dit dorpsgezicht te maken. Ik mag u zelfs verklappen dat ik tijdens het interview geen woord op papier heb gezet. Alles bleef beklijven, Dirk bedankt voor dit verhaal!

Grote foto: Dirk met zijn favoriete LP van Santa Esmeralda.

Zwieren op ‘Santa Esmeralda’, waar vind je dat? Onderweg naar Dirk heb ik een verzameling Friese doorlopers en Rondrijders voor ogen. Maar zeker niet een paar Glissen of de echte Koningsschaatsen. En dat alles werd mij deze middag getoond, met de diverse verhalen daarbij. Terwijl ik het raadhuis voorbij rijd, begin ik naar nummer 62 uit te kijken. Ook begin ik te begrijpen waar de naam Grootschermer vandaan komt. Het dorp is, aan deze kant tenminste, groter dan ik gedacht had. Bij Dirk aangekomen wijst een briefje aan de deur mij de weg naar zijn schuurtje.

Daar staat Dirk mij al op te wachten onder de muziek van Santa Esmeralda. Dit is toevallig één van mijn favoriete groepen. Daarbij was ik nog nooit iemand tegengekomen die hier ook fan van is. Dirk zet op zijn kachel Italiaanse koffie, lekker in een aluminium koffiemaker onder druk, een heerlijk bakkie dus. Ondertussen begint Dirk over zijn verzameling schaatsen te praten en zie dat maar eens te stoppen. Dames en herenschaatsen, bewerkt en onbewerkt, komen voorbij. Mooie en goed onderhouden kinderschaatsen uit vervlogen tijden laat hij mij zien. Sommigen met grote krullen, anderen met een subtiel puntje aan de voorkant. Het meest opvallend zijn de Glissen, twee koeienbotten die met een lederen veter ondergebonden moeten worden. Dirk; “op deze ‘schaatsen’ gingen onze voorvaderen op jacht. Je kan ermee over het ijs glijden, maar het echte schaatsen is onmo-

gelijk. De mannen gebruikten deze hulpmiddelen om over het ijs op jacht te gaan. Daarbij hadden zij een staf in de hand om in evenwicht te blijven. Vanuit deze Glissen zijn onze huidige schaatsen ontstaan. Mijn grote wens is om zelf een paar schaatsen te smeden. En dat gaat zeker binnenkort gebeuren. Dit doe ik dan in de smederij te Middenbeemster, Norma de Vries is daar smid en wij gaan twee paar schaatsen smeden op de echte ouderwetse manier. Het houtwerk heb ik al gereed, dus een groot deel van het werk is al gedaan. Nadat ze gesmeed zijn, hopen wij natuurlijk op mooi vriezend weer zodat we een ritje door de polder kunnen maken. Tja, anders blijft er niets anders over dan ijsbaan De Westfries. Het wordt een beproefd Noord-Hollands model, de ‘Wieringerwaarderschaats’, een stevige schaats met een mooie krul. Schaatsen heeft mij altijd gepakt, als kind was ik al op ijs te vinden. En nu geef ik veel lezingen over


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Portret

deze oer-Hollandse sport. Want een sport is en blijft het. Denk maar eens aan het begin van je schaatscarrière. Veelal achter een stoel en dan krabbelen tot het moment dat je redelijkerwijs de slag te pakken krijgt. En daarna gaat het snel en voor je het weet rijd je de eerste toertocht. Dat schaatsen vind je door de eeuwen heen terug, kijk maar naar de oude winterlandschappen. Daar stonden tientallen mensen op het ijs met een ‘koek en zopie’ tent. Deze tenten werden op het ijs opgesteld omdat men dan geen belasting hoefde te betalen, het water was vrij. Het is zelfs zo dat er ook veelal kermissen op het ijs werden gehouden. Hier komt ook het spreekwoord, ‘van een koude kermis thuiskomen’, vandaan. Spreekwoorden hebben overigens ook mijn interesse, zo komt het ‘niet door de beugel kunnen’, uit de volgende situatie vandaan. In de middeleeuwen mochten er geen

grote, en vaak valse, honden de stad in. Om te bepalen welke hond er mee naar binnen mocht, had de schout een beugel. Als de hond hier doorheen kon was het prima, zo niet moest hij buiten de poort blijven. En dan ‘een blauwtje lopen’; als een vrijer bij het eerste bezoek een wit kopje met thee kreeg was hij goed bevonden. Was het kopje blauw, dan mocht je direct vertrekken. Ach ja eigenlijk interesseert alles mij, de oudere muziek, het darten en mijn aanstekers. Ja, aanstekers, de oude ‘IMCO’ van mij vader heb ik nog. Ik zie het nog zo voor mij dat als hij hem gevuld had met benzine en aanstak, soms de vlammen over zijn handen speelden. Zelf heb ik vanaf mijn jeugd een ‘ZIPPO’ en die gaat overal mee naar toe. Als laatste wil ik mijn priksleetjes laten zien, die maak ik, samen met mijn broer, in een aantal varianten. De modellen zijn veelal

gebaseerd op de modellen van vroeger. De moderne jeugd ontdekt nu ook dat een prikslee een geweldig iets is om ijspret mee te hebben. En waar vind je nog een handgemaakte prikslee, juist in Grootschermer”, aldus Dirk. Met schrik kijk ik op mijn horloge, het is al lang tijd geweest om naar huis te gaan. Ik neem afscheid van Dirk met de toezegging om bij het smeden aanwezig te zijn. Daarbij weet ik zeker dat wij ook nog voldoende gesprekstof hebben om uren met elkaar te bomen over muziek, film, katknuppelen, schaatsen en noem maar op. Tja Dirk Plugboer, bekend in bijna geheel Noord-Holland en als je hem leert kennen, vergeet je hem nooit meer!

A U T H O R I Z E D

ZILVERSTRAAT 6

D E A L E R

• TELEFOON 072 515 26 84 • WWW.BIKEACTION.NL

BEELD EN TEKST: COR KOOMEN

Wilt u op deze pagina adverteren neem dan contact met ons op! Telefoon: 0299 67 22 74 of via advertentie@de-uitkomst.nl 'Glissen', twee koeienbotten, die met een lederen veter ondergebonden werden, waarop onze voorvaderen gingen jagen.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Sokken breien voor de Grote Kerk Schermerhorn – Praten en breien kan wel tegelijk. Dat bewijzen acht dames die op woensdagavond in café ’s Lands Welvaren meedoen aan een sokkenbreiworkshop. Terwijl de pennen tikken, word er gezellig gekletst. Maar regelmatig klinkt er ook: “Even wachten hoor, ik moet even kijken wat ik nu moet doen.” Want sokken breien is nog niet makkelijk. “Dit is de moeilijkste les”, weet Joke Knijn, die met haar rug naar het raam zit. “Vorige week hoefden we alleen maar de boord te breien, dat kon iedereen wel. Maar nu zijn we met de hiel bezig, dat is lastig.” Helemaal aan de andere kant van de tafel zit Joke Pronk. “Mijn schoonmoeder breide altijd sokken voor de hele familie”, vertelt ze.

“Maar zij is inmiddels overleden en nu wil ik het zelf graag leren. Er ligt nog een paar dat zij niet heeft kunnen afmaken. Dat wil ik voor haar doen.” ‘Tante Ien’, zoals veel mensen lerares Ineke Kluft noemen, komt even kijken of het wel goed gaat bij Joke. “Nu moet je die steken weer opnemen”, legt ze uit. Joke voert de opdracht uit en maakt meteen aantekeningen. Ook de andere leerlingen hebben pen en papier voor zich op tafel liggen en schrijven alles op.

helemaal naar de kerk”, vertelt Ineke, die eerder al verschillende keren een sokkencursus gaf. “Ik heb al 39 vrouwen leren sokken breien”, zegt ze trots. Astrid Prins vindt ‘tante Ien’ een goede lerares. “Ze legt het hartstikke goed uit. Ik heb heel vroeger wel eens sokken gebreid, maar ik was helemaal vergeten hoe ik de hiel moest maken. Nu weet ik het weer.”

Tekst en beeld: Em van Es De opbrengst van de sokkenbreiworkshop komt ten goede aan de Grote Kerk van Schermerhorn. “Ik ben vrijwilliger bij de kerk en ik weet dat het onderhoud ontzettend veel geld kost. Alle deelnemers betalen vijf euro en dat geld gaat

Amsterdams Kleinkunst Festival Op zondag 9 februari 2014 verwelkomt Het Plein in West-Graftdijk voor het zevende jaar op rij drie halve-finalisten van het Amsterdams Kleinkunstfestival (AKF). De voorafgaande jaren behoorde dit programma-onderdeel steeds tot de hoogtepunten van het theaterseizoen in West-Graftdijk. De aanloop naar de finale van het AKF is als volgt: na een strenge voorselectie blijft een aantal kandidaten over voor de eindstrijd. Deze kandidaten toeren met hun try outs door Nederland om ervaring op te doen met spelen voor publiek en reacties te krijgen op hun programma. Zo kunnen zij hun optreden verder bijschaven en zich voorbereiden op de finales. Inmiddels zijn de namen van de drie halve-finalisten bekend. Voor ons zullen optreden: Yvonne van den Eerenbeemt, De blonde jongens en Tim, en Julie Cafmeijer. Ook dit jaar verwachten wij weer een heerlijke cabaretmiddag, en wie weet treedt, net als in 2013, de aanstaande winnaar van het AKF vandaag wel voor u op! Zondag 9 februari 2014, aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via de website van Het Plein: www.hetplein.info of via telefoonnummer 06 18585139.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Geweldig optreden PennyLeen in Groene Zwaan

Genieten van afscheidsfeest Beatrix Rotterdam – “Het was geweldig. Dit maak je maar één keer in je leven mee, of nooit zelfs.” Janny Tensen is laaiend enthousiast over de afscheidsavond voor voormalig koningin Beatrix, die ze zaterdag namens de gemeente Schermer mocht bijwonen. “Ik vind dat Beatrix het heel goed gedaan heeft als koningin, dus ze had zo’n mooi afscheid ook echt verdiend.” “Mijn man en ik zaten op de eerste ring en konden alles goed zien. De hele koninklijke familie kwam binnenlopen toen wij al zaten. Maurits en Marilène zag ik en de kinderen van Irene, Irene zelf was er natuurlijk ook en ik herkende ze allemaal.” Janny weet niet waarom zij deze speciale avond in sportpaleis Ahoy mocht bijwonen. “Ik ben voorgedragen door iemand om de gemeente Schermer te vertegenwoordigen, dat weet ik wel. Ik heb nog gevraagd aan de dames van de provincie Noord-Holland wie mij voorgedragen had, maar die zeiden dat dat geheim is. Het had in elk geval niets te maken met het feit dat ik een lintje heb.” “Het was een heel verrassende avond”, blikt Janny terug, terwijl ze door het programmaboekje bladert. “De dresscode was tenue de ville, dus iedereen zag er heel netjes uit. “Martin Schröder stond voor ons in de rij en Joop van den Ende zat ook gewoon in het publiek. Er waren heel veel verschillende optredens. Erica Terpstra deed de wave met ons. En aan het eind van de avond moesten we allemaal een oranje hoedje opzetten en afnemen voor Beatrix. Dat zag er erg grappig uit.”

De Rijp - Op 15-jarige leeftijd begon PennyLeen Krebbers haar podiumcarrière onder de beschermende vleugels van Hans Dulfer. Bij hem leerde ze op saxofoon te soleren, te improviseren en samen te werken met de muzikanten om haar heen. PennyLeen verzamelde alle verworven ervaring en ging op eigen kracht verder, om zich te ontplooien en te ontwikkelen als muzikante. Zaterdag

1 februari trad zij weer op in de enige echte culturele POPtempel van de Rijp, De Groene Zwaan. Met haar band presenteerde ze de Miss Pretty Perfect Tour. Ook het repertoire van hun laatste CD kwam aan de beurt. Het was voor de liefhebbers een succesvolle avond. Jammer dat men in De Rijp de agenda’s niet naast elkaar leggen. Door een uitvoering van PopArt in De Rijper Eilanden

De Rijp/Hilversum - Afgelopen weekend hebben de bandleden van DIS Band Live de halve finale van ‘The clash of the cover bands’ gewonnen. Het kon eigenlijk niet beter want zij hebben de vakjury en de publieksprijs binnengehaald. Nu kunnen zij gaan knallen aan de Melkweg in Amsterdam voor de finale. Zo als DIS zelf op facebook zegt: “Top dat er weer zoveel fans waren,ze kwamen van alle kanten deze keer naar Hilversum toe! Volgende keer wordt de DIS & Friends NIGHT in de Oosterven de Rijp! De regio Finale van de Clash vindt plaats op 18 mei in de grote zaal van de Melkweg! Kunnen we in ieder geval zeggen dat we daar gestaan hebben. Dit is al een hoofdprijs op zich! Bedankt!” Foto: Raymond van den Hoven

PennyLeen en haar band in het Cultureel Centrum De Groene Zwaan

Tekst en foto: Ad Hodde

Laatste activiteiten rond ‘t Waver kost meer voorbereiding, maar de oplevering staat nog steeds voor eind 2014.

Tekst en beeld: Em van Es

DIS Band in de halve finale

en een optreden van Emmy Verhey in de Grote Kerk moest het publiek kiezen tussen deze drie geweldige activiteiten.

Grootschermer - Afgelopen week heeft de VBK groep onlangs een aantal keten bij het nieuwe bouwplan van ‘t Waver in Grootschermer geplaatst. Deze keten zijn zowel voor VBK Schagen als VBK Hoorn die straks in het dorp reconstructiewerkzaamheden uit gaan voeren op het Zuideinde, F. Wiedijk Jansznstraat, ’t Waver en het Scheepjeserf. Deze werkzaamheden vinden plaatsen tussen 17 februari en 7 november. Op woensdag 13 februari organiseert men daar een informatie avond over in de grote keet bij ’t Waver van 19.00 tot 20.30 uur.

Nieuwbouw ‘t Waver De start van de nieuwe bouw wordt verschoven naar uiterlijk eind maart. Dit heeft te maken met het feit dat de aannemer besloten heeft om de fundering (de balkenroosters) voor het project te prefabriceren. Die worden dus elders in de fabriek gemaakt en op de paalfundering gemonteerd. De voornaamste reden dat zij dit doen is de hoge waterstand op de bouwlocatie. Een traditionele fundering geeft dan veel ‘pomp gedoe’, zo kunnen zij de kwaliteit waarborgen. prefabriceren

Tijdelijke nieuwe ontsluiting De VBK groep heeft besloten om een tijdelijke verbinding te maken vanaf de dijk over het water naar de bouwlocatie. Zo kan het transport naar de bouw, en naar de werkzaamheden voor de VBK infra gewaarborgd worden. Zo hoeven ze niet meer door het dorp te rijden. Voor de Bouwcompagnie was dit veel te duur, ze zijn dan ook erg blij met deze doorgang, ook voor de mensen op ‘t Waver is dit een goede oplossing. De fundering wordt geboord, dat voorkomt trilling en mogelijke schade aan de belendingen en vervoer van lange palen. Voor de bouw zal de aannemer de directe belending bouwkundig laten opnemen. Er worden geen problemen verwacht door de bouw maar die opname kan in geval van calamiteiten veel discussie wegnemen. De VBK zal hetzelfde doen bij de panden die direct grenzen aan hun werkzaamheden.

Tekst en beeld: Gré Breedt


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Activiteitenkalender

Marijn Brouwers zingt. En hoe! Beets - Zondag 16 februari: Marijn Brouwers met ‘Beste meneer Halsema’ in het kerkje van Beets.

D E G R O E N E Z WA A N

Marijn zingt. En hoe! Met zijn liedjes gaf Frans Halsema stem aan de broosheid en bravoure waarmee hij in het leven stond. In 2014 is het dertig jaar geleden dat Halsema stierf. Zijn liedjes zoals ‘Voor Haar’ en ‘Zondagmiddag Buitenveldert’ passen perfect in deze tijd en verdienen het om weer gezongen te worden. Trouw: ‘Brouwers is een fantastische zanger die je meeneemt in het verhaal van het lied. Het Parool: ‘Hij weet de teksten feilloos in een eigentijds jasje te steken’

Film

vrijdag 7 februari 20.30 aanvang

zaal open 20.00

Entrée 5,-

G R A F I S C H O N T W E R P : W W W. A S S I E L A B . N L

Marijn is afgestudeerd aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. Hij speelde onder meer in Five Easy Pieces, Foxtrot, Ciske de Rat en Zorro. Voor ‘Beste meneer Halsema’ ontving hij veel lof van pers, publiek en een Cum Laude waardering van de opleiding Master of Music van het Fontys Conservatorium in Tilburg. Zang: Marijn Brouwers, Piano: Marc-Peter van Dijk, Regie: Ruut Weissman. www.marijnbrouwers.nl 16 februari 2014, aanvang: 15:30 uur. Toegang: € 17,50 Reserveren via info@kerkbeets.nl of tel. 06 13 35 63 84, www.kerkbeets.nl, Beets 51, 1475 JD Beets u

AGENDA 9 FEBRUARI: POPPENTHEATER HANS SCHOEN MET IN HET KERKJE VAN BEETS De Kerk van Beets heeft zich ontwikkeld tot een muziek- en toneeltheater van formaat. De ene prachtige voorstelling na de andere is er te genieten. Deze zondagmiddag is speciaal voor kinderen van 3+ tot en met 7 jaar: een heerlijke voorstelling van poppenspeler Hans Schoen, “een grote dikke pannenkoek”. Hans wil pannenkoeken bakken, maar het lukt niet. De pannenkoek valt op de grond als hij hem wil omkeren. Dan ziet hij het: het is de koekenpan van Tante Mina. "Jullie kennen het verhaal toch van Tante Mina? Nee? Dan zal ik jullie het verhaal vertellen over de grote dikke pannenkoek, die uit de koekenpan springt en allee hop, allee hop de wijde wereld inrolt om een groot avontuur te beleven". Hans Schoen is geboren in 1947, op een bloedhete tweede pinksterdag, in Enkhuizen. Vanaf 1968 heeft hij vier jaar bij ' Popstudio Hinderik' (van Hinderik de Groot) in Beets gewerkt en daar het vak geleerd. In 1972 heeft Hans zijn eigen poppentheater opgericht. Het is voor hem dus een beetje thuiskomen, in Beets. Neem uw kinderen of kleinkinderen bij de hand en kom genieten van “een grote dikke pannenkoek”. Na afloop gratis pannenkoeken eten! 9 februari 2014, aanvang: 14:00 uur, toegang: € 7,50. Reserveren via info@kerkbeets.nl of tel. 06 13 35 63 84. www.kerkbeets.nl

14 FEBRUARI: ROSMARIE BLAAUBOER SPEELT COLOMETA Op 14 februari a.s. speelt Rosmarie Blaauboer de monoloog Colometa in het prachtige kerkje van Markenbinnen. Een aangrijpende en ontroerende voorstellingstelling gebaseerd op de roman ‘La Plaça del Diamant’ van Mercè Rodoreda. Kerkje Marken-Binnen, Dorpsstraat 49, 1536 AE Marken-Binnen. Aanvang: 20.00 uur, kerkje is open van af 19.30 uur. Colometa is de tweede monoloog van Rosmarie Blaauboer. Eerder maakte en speelde zij de voorstelling Emily Dickinson , waarin zij als Emily Dickinson het publiek ontving in het ouderlijk huis van de dichteres. In de nieuwe monoloog Colometa neemt Rosmarie Blaauboer het publiek wederom mee in de leefwereld van een bijzondere vrouw. Volgens de beroemde schrijver Gabriel García Márquez is ‘La Plaça del Diamant’ de mooiste roman die er na de burgeroorlog in Spanje is uitgegeven. Colometa is het levensverhaal van Natalia, tegen de achtergrond van de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). We maken mee hoe Natalia verandert van een naïef, verliefd meisje in een rijpe, volwassen vrouw. Rosmarie Blaauboer speelde o.a. bij de Haagse Comedie, het Nationaal Toneel, in kleine zaalproducties, kindervoorstellingen, films en tv drama. Zij heeft Colometa gemaakt in samenwerking met acteur/regisseur Porgy Franssen en vormgeefster Stans Lutz onder de vlag van Stichting Blauw Land. Meer informatie

over deze voorstelling en de actrice Rosmarie Blaauboer kunt u vinden op www.rosmarie.nl. Voor reserveringen kunt u mailen naar Joke van Zon: jokevanzon@kpnmail.nl of u kunt bellen: 06-23 08 28 56.

16 FEBRUARI: TANGARINE CONCERT BIJ P3 Maar liefst 3 concerten in deze nieuwe “seated” serie op het P3 programma. De Lazy Sunday Concerts kenmerken zich door kwalitatieve programmering in een ontspannen sfeer, bijzondere belichting en jawel, een huiselijke cafésetting in de popzaal, zitplaatsen dus! TANGARINE: Op de plaat klinken ze prachtig, bij DWDD zijn ze steengoed, maar live is Tangarine echt een belevenis. De stemmen van Sander & Arnout zijn altijd perfect in harmonie, de broers zijn zo hecht: zelfs aftellen is niet nodig. Afgelopen Noorderslag editie een van de hoogtepunten! Zondag 16 februari 20.00 uur. ROB MOSTERT: Rob Mostert is een van Neerlands beste Hammondorgelspelers. Regelmatig trad hij op met Edison winnares Lils Mackintosh, maar ook met gitaargod en vriend Jan Akkerman. Zondag 16 maart 20.00 uur. CAREL KRAAYENHOF & JUAN PABLO: Bandoneonist Carel Kraayenhof is al vele jaren de Hollandse ster van de Argentijnse tango. Hij is een van de grootste bandoneonisten sinds Astor Piazzolla en zelfs in het land van de tango is Kraayenhof al heel lang een grote meneer. Deze avond samen met Argentijnse pianist Juan Pablo. Zondag 20 april 20.00 uur'. Kaarten variëren van €10,- tot €15,- per concert. Het is ook mogelijk een passe-partout te bestellen voor alle drie de concerten. Dit passe-partout kost slechts €30,- (exclusief servicekosten)! En is verkrijgbaar via de website, de lokale Primera of bij aanvang van het eerste concert op zondag 16 februari. Meer informatie en kaarten via www.p3purmerend.nl.

22 FEBRUARI: HELLEBORUSDAG BIJ BOERDERIJ 'DE WITTE POORT' Op zaterdag 22 februari a.s, van 10.30 uur tot 17.00 uur, wordt de jaarlijkse Helleborusdag bij boerderij “De Witte Poort” gehouden. ‘Helleborus orientalis’ is de eerst bloeiende vaste plant van het jaar en bestaat in vele soorten en kleuren. Diverse soorten, maar één in het bijzonder, namelijk de ’Helleborus orientalis Flooren’, zijn te bewonderen en te koop. Deze laatste is met veel geduld en bezieling door Joep Lambalk en Michiel Flooren zelf ontwikkeld en nu in productie genomen. Zij willen op deze dag er graag meer over vertellen. Deze prachtplant is echter nog niet bij tuincentra te koop, dus een uniek exemplaar! Tevens is het winkeltje met artikelen

Reserveren en info: groenezwaanfilm@gmail.com De Groene Zwaan, Rechtestraat 12, De Rijp

Doe Maar in de Groene Zwaan De Rijp - De documentaire 'Dit is Alles' van en met Doe Maar wordt verteld vanuit het perspectief van de band ten tijde van hun allerlaatste tour door Nederland. Een film over een band én een tijdperk. Een groep die zijn stempel drukte op een hele generatie. Na achtentwintig jaar geven de leden van Doe Maar eindelijk toestemming om een documentaire te maken over de roemruchte geschiedenis van een hun razend populaire popband. Omlijst door een schat aan archiefbeelden, uiteraard veel muziek en aangevuurd door interviewer Patrick Lodiers vertellen Ernst Jansz, Henny Vrienten en Jan Hendriks alles wat je over Doe Maar zou willen weten. De film bevat archiefmateriaal en nooit eerder vertoond fotomateriaal van onder andere fotografen Jan Bogaerts en Bert Nienhuis. Dit is Alles van en met Doe Maar in de Groene Zwaan in De Rijp op vrijdag 7 februari start om 20.30 en de entree bedraagt 5,-

uit Grootmoederstijd geopend en is er uiteraard koffie, thee, chocolademelk en appeltaart verkrijgbaar. Boerderij 'De Witte Poort', Rijperweg 118, Midden Beemster, tel 06-30191054, www.dewittepoort.nl.

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G E N C R E AT I E F B E Z I G Z I J N

Workshops &

Geeft u leuke workshops? Laat het de lezer weten! En adverteer in De Uitkomst advertentie@de-uitkomst.nl


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Uit in het land van de Horeca

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Het Heerenhuis is open!

Het 125-jarig bestaan Beemster Fanfare

Het bedienend personeel Middenbeemster – Na veel werk gedaan te hebben met het hele gezin, familie en vrienden, heeft het Heerenhuis een ware metamorfose ondergaan. Eindelijk ging 1 februari de deur weer open! Esther Been die al een paar jaar Het Heerenhuis Evenementen verzorgt, heeft nu ook het restaurant in beheer. Bij het restaurant is een lounge-bar gemaakt, zodat u eerst een drankje kunt nemen, voordat u gaat eten. Ook voor alleen een drankje aan de bar met eventueel een borrelplateau bent u van harte welkom. Het Heerenhuis serveert kleine gerechten op goed niveau in een gemoedelijke sfeer. Deze maand wordt u een ‘welkomstdiner’ aangeboden voor maar â‚Ź 29,50 per persoon. De chefkok heeft 8 overheerlijke gerechten voor u uitgekozen waar u volop van kunt genieten en zo kennis kunt maken met de nieuwe kaart. Topsfeer en hoge kwaliteit eten De verslaggeefster ging met haar man zondagavond even genieten van het ‘welkomstdiner’. Dit bestond

Overheerlijk

gerecht

uit smakelijke topgerechten, wat geserveerd werd door zeer vriendelijke bediening. De sfeer en inrichting hebben een warme uitstraling. Zij hebben een uitgebreide lunch en menukaart, waarbij u kunt kiezen uit diverse kleine gerechten, zowel koud als warm, desserts en bijgerechten. De keuken werkt met verse producten, veel uit de Beemster en omgeving. Laat u verrassen en ga het binnenkort zelf ervaren in dit prachtige historische pand wat weer de glorie terugkrijgt die het verdiend. Het Heerenhuis, Rijperweg 83, Middenbeemster. Restaurant tel.0299-681440 - Zalenverhuur/ partijen - tel: 06 300 90 691 www.hetheerenhuis.nl - Openingstijden: wo t/m zo va 12.00 uur. Bovenzalen ma t/m zo op afspraak.

DE BEEMSTER VIERT ‘WEER’ FEEST... De Beemsterlingen zijn net een beetje bijgekomen van het grote spektakel van 400-jaar Beemster, staat er weer iets nieuws op stapel. Dit geeft direct weer hoe enthousiast de Beemsterlingen zijn. De Muziekvereniging Beemsters Fanfare bestaat 125 jaar dit jaar, dit kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zij hebben 48 spelende leden wat best bijzonder is in deze tijd. Het jubileum winterconcert is net achter de rug, dit was in samenwerking met dansstudio de Kloek. Een groot succes. Zo staat er nog veel te doen in de nabije toekomst... Enthousiaste organisatie Marjo Haan (speelt hoorn) en Saskia Tesselaar (speelt bugel) zitten in de commissie van 125 jaar Beemster fanfare samen met Marting Stroet, Jim Enthoven, Marijke van der HulstStroet en Gerjan Enthoven. Zij hebben gezorgd voor een prachtig programma.

Marjo Haan en Saskia Tesselaar hebben veel zin in dit feestelijke jaar

veel meer. Meer info en kaarten bestellen op de site. Omdat alle Beemsterlingen van de fanfare mogen genieten zorgen zij ervoor dat ze in iedere dorpskern tenmin-

ste ĂŠĂŠn keer een concert geven. Zoals op de Rommelmarkt bij de kapel in de Zuidoostbeemster in april en in de Noordbeemster op 31 augustus bij de floralia.

)&-%&/7"/ 5)&3"#0&%*5*0/ PROGRAMMA: 17 MEI - HELDEN VAN BEEMSTER LIVE , DE KLOEK M-BEEMSTER 28 SEPTEMBER - JEUGDDAG , DE KLOEK MIDDENBEEMSTER 5 OKTOBER - REUNIE , DE KLOEK MIDDENBEEMSTER 22 NOVEMBER - CONCERT I.S.M. VOLENDAMS OPERAKOOR, JOHANNES DE DOPERKER - WESTBEEMSTER.

Op 17 mei is het concert ‘Helden van Beemster Live’ bij de Kloek, u kunt zelfs speciale VIP kaarten bestellen. Buiten de Beemster fanfare kunt u genieten van GIGA, Margriet Eshuys en nog

NA EEN FANTASTISCH OPTREDEN IN DE KERCKHAEN, NU

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014 DE RODE LEEUW TE URSEM GREATESTHITSLIVE.NL

Muziek was mijn eerste liefde en het zal tevens mijn laatste zijn, Muziek van de toekomst en muziek van het verleden

NOG VOOR DE ZOMER DANSEN? Nu inschrijven voor onze VOORJAARSCURSUS Ook zeer geschikt voor Paren met Trouwplannen!!

IN HET GEZELLIGE STADSHART DE KOEMARKT

Eerste les woensdag 12 februari Nieuwe locatie ‘CONCORDIA’, KOEMARKT Info: 020 615 69 28, Mob: 06 10 77 25 48 www.dansschoolbonel.nl

DANSSCHOOL BONEL PURMEREND

ONZE 30-JARIGE ERVARING IS UW GARANTIE

Te leven zonder mijn muziek zou onmogelijk zijn, In deze wereld vol problemen is het mijn muziek die me er doorheen sleept

MET GAST OPTREDENS VAN COCK WITTE EN GEORGE BEENTJES! Verder ook: Remi Beukers (Howling Hurricanes, Razorblade en Memphis), Rock Bitch Marian Bijhouwer (Greyhound), Rob Sibbald (Shithouse band, Memphis), Roland Schaafsma Greyhound, Rotation, Memphis), Henk van Truijen (Henkie CD), Edwin Beukers (Razorblade, New Sensation, Memphis). Henkie CD bijt de spits af om 20.00 uur met de laagste noteringen van de Top 2000 Allertijden. Vervolgens neemt de live band het over, en in de pauzes van de live band draait Henkie CD de hitlijst door. De live band sluit daar weer naadloos op aan en eindigt met de hoogste notering, de nummer 1 van de Top 2000 Allertijden!! Bovenstaande is de basis van Greatesthitslive.nl. Het is een initiatief van een aantal enthousiaste gerenommeerde muzikanten die live de beste nummers uit de Top 2000 allertijden spelen. Wat te denken van Queen, Adele, U2, Deep Purple, Coldplay, Kiss, Van Dikhout, Eagles, Anouk, Nirvana, Stones en Michael Jackson. Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek.

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE RODE LEEUW OF VIA WWW.GREATESTHITSLIVE.NL


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

FITNESS DE KLOEK AL 25 JAAR EEN BEGRIP Fitness de Kloek is al 25 jaar een begrip in de polderdorpen en daarbuiten. De motor achter dit fitnesscentrum is Martin de Graaf. Met zijn pure passie voor sport is hij er in geslaagd om het fitnesscentrum bekend te maken in heel Nederland. Al van kinds af aan beoefende Martin sporten zoals judo en boksen. Fitnessen is hem met de paplepel ingegoten en ook het freestyle steppen is hem niet onbekend. Jarenlang gaf Martin met hart en ziel verschillende groepslessen en nog steeds geeft hij met plezier spinning. Zijn passie voor aerobics en step uitte zich ook in de organisatie van grote nationale aerobic conventies. Tijdens deze conventies liet hij instructeurs uit de hele wereld overvliegen naar Nederland om op

zijn fitnesscentrum lessen te geven aan instructeurs uit heel Nederland. Inmiddels is Martin nog steeds met groot enthousiasme dagelijks bezig met sport en een gezonde leefstijl. Met zijn fitnesscentrum wil hij leden een huiskamergevoel geven. “Onderscheiden met het nieuwste fitnesssmateriaal of een scherpe prijs, daar ga je het tegenwoordig niet mee redden”, aldus Martin. “Wat ons centrum onderscheidt van andere centra is onze persoonlijke aandacht, de betrokken medewerkers en hun motivatie om mensen verder te helpen met een gezonde leefstijl. Dat betekent dat ons fitnesscentrum niet alleen een plek is waar je sport, maar ook een plek is waar je aandacht besteedt aan je geestelijke welzijn.”

RIJFGELD H C S IN N É É G IN FEBRUARI PERSONAL TRAINER 3X GRATIS TIS ZONNEBANK 3X GRA

De tien zekerheden van Fitness de Kloek 1. Persoonlijke aandacht Bij Fitness de Kloek wordt u gezien. U krijgt begeleiding, advies en motivatie daar waar u dat nodig heeft. Wilt u lekker uw eigen gang gaan, dan is dat ook prima! Onze gemotiveerde en professionele instructeurs voelen feilloos aan waar u behoefte aan heeft. U kunt hierbij ook kiezen voor een personal trainer. 2. Expertise Al onze medewerkers weten waar ze over praten. Ze hebben een passie voor sport en blijven zichzelf ontwikkelen en bijscholen. Bij Fitness de Kloek kunt u zelfs terecht als u een blessure heeft, een operatie krijgt, of als u aan

het revalideren bent. Onze medische fitness-specialist helpt u graag verder. 3. Gevarieerd aanbod groepslessen In een groepsles sport u met meerdere mensen tegelijk. Dit kan uw motivatie om een gezonde leefstijl vol te houden vergroten. De instructeur zweept u op en zorgt voor een veilige les. Fitness de Kloek heeft verschillende soorten groepslessen waaronder Pilates en een Fiftyfit-les waar zelfs 80-plussers aan meedoen. 4. Geen lange wachttijden Nummer 3 of hoger in de wachtrij voor een fitnesstoestel zult u niet zijn. Eigenaar Martin de Graaf vindt het belangrijk dat leden snel aan de slag kunnen met het gewenste apparaat. Worden de wachtrijen te lang, dan schaft hij een extra fitnesstoestel aan.

5. De sociale context Een praatje maken, samen sporten, plezier hebben, ontspannen en werken aan uw gezondheid. Deze dingen gaan prima samen! Sporten bij Fitness de Kloek is als lid zijn van een vereniging. Dat betekent dat werken aan uw gezondheid ook gezellig kan zijn.

sporters als lid. Dit komt mede door de samenwerking met het bedrijf Physicall dat fysiotherapie aanbiedt en de kennis van het fitnesscentrum op gebied van medische fitness. Onze medewerkers maken qua aandacht geen onderscheid tussen valide of minder valide sporters. Daardoor voelt iedereen zich welkom en thuis.

6. Een hoogwaardige horeca Dankzij de samenwerking met Sportcentrum de Kloek beschikt Fitness de Kloek over een ruime horeca met de uitstraling van een dorpshuis. Een prima mogelijkheid om na het sporten de gezelligheid voort te zetten. En: je kunt er niet alleen wat drinken maar ook een hapje eten. Zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds.

8. Altijd in voor innovatie Ons fitnesscentrum is vernieuwend want het koopt regelmatig de nieuwste apparatuur op de markt. U als klant bent daardoor verzekerd van de laatste innovaties. En: geen kans dat deze apparatuur op termijn verdwijnt, want eigenaar Martin de Graaf koopt alleen en doet niets met leaseconstructies.

7. Oog voor iedereen Fitness de Kloek heeft ook minder valide

9. Uitgebreide wellness Een sauna'tje pakken, Turks stoombad of

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

een kwartiertje in de infrarood-cabine om uw spieren te doen ontspannen. Ook dat is mogelijk op Fitness de Kloek! Zowel de dames- als herenkleedkamer hebben genoemde wellnessmogelijkheden. Zo kunt u ongegeneerd werken aan uw ontspanning. 10. Climate control en goede parkeervoorzieningen Krijgt u het altijd bloedheet tijdens het sporten? Geen nood, Fitness de Kloek heeft een hoogwaardig climate controlsysteem waardoor u nooit oververhit raakt. Daarnaast hoeft u bij een bezoek nooit lang te zoeken naar een parkeerplek. Er is altijd voldoende parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein. En uiteraard is parkeren gratis.


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Mariska Huisman Nederlands Kampioen op Weissensee Esther van Etten Sportdietist en trainer. Voor een deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

Westgraftdijk - Mariska Huisman heeft woensdag 29 januari 2014 op de Oostenrijkse Weissensee het Open Nederlands Kampioenschap op natuurijs veroverd en daarmee prolongeerde ze haar titel. Mariska (30) uit West-Graftdijk won het goud na de sprint van een kleine

kopgroep aan het einden van een rit over zeventig kilometer. Het zilver was voor Carla Ketellapper-Zielman en het brons voor Foske Tamar-van der Wal. De ruim zestig marathonschaatssters gingen in de vroege ochtend onder een stralende zon en op goed ijs van start voor de jaarlijkse titelstrijd op de Weissen-

see. In bijzijn van haar vriend en trainer Barry de Jong en familie gleed ze trots over de finish. Een archieffoto van Mariska uit 2013

Beeld en tekst: Ad Hodde

Wandeldata in de Beemster Beemster - Woensdag 5 februari 9.15 Twiske wandeling (Marsen). Door natuurgids Henk Strijker uitgezet. Maandag 10 februari 13.30 Conowandeling. Woensdag 12 februari 9.15 genieten van de Beemster. Dinsdag 18 februari 13.30 viereeuwenkruispunt/boerderijenwandeling. Woensdag 19 februari 9.15 Krommeniedijkwandeling. Info: D. Ernsting. 0299 47 70 47, beemsterwandelingen.webklik.nl

- Veel aandacht voor de probleemzone (buik, billen en benen) - Je figuur behouden ondanks de menopauze. - Je figuur verstrakken. - Op een gezonde manier iets doen aan je overgewicht.

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

62,00% 56,25% 53,50%

B-lijn: Ko Vendel & Jaap Doodeman 2 Irien de Vries & Gitte van de Ven 3 Cor Koeman & Siem van Westen

58,75% 57,50% 55,42%

BRIDGECLUB DE RIJP

Middagbridge 29 januari 2014 A-Lijn 1. Marjolijn Tuijt - Ab Post 2. Martin Phaff - Cees Tromp 3. Gerda Schoonderbeek - Anita LĂśwenhardt B-lijn: 1. Zoone van Maaswinkel - Richard Verheul 2. Zeger Everaars - Pieter de Vries 3. Anna Bakker - Willemien van Brakel

De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren!

- ideaal om mee te starten na je zwangerschap.

Bridge 30 januari 2014 zittingsuitslag A-Lijn 1 Siem de Jongh & Cor Leeuw 2 Lida Grooteman & Rinus Popeyus 3 Theo Verhoef & GrĂŠ Verhoef

Uitslag paralelle parenwedstrijd: 1. Riet Kaandorp en Joep Roet 2. Ina van den Bosch en Gees Prins 2. Marianne en Hans Vermeer

FIT EN SHAPE (EERSTE LES GRATIS) De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren!

BRIDGECLUB URSEM

Uitslag van de viertallencompetitie, 1e zitting: A/B lijn: positieve IMP's 1. Lennie de Jong, Lies Pronk, Martin Phaff en Geert Vorstermans 43 2. Gerda Schoonderbeek, Marjolein Tuyt Margreet Broersen en Toos van Rooijen 42 2. Andrien en Dick Blokker, Cees Tromp en Sjoerd v.d. Wal 42

FIT EN RUN: EEN UURTJE SPORTEN IN DE BUITENLUCHT, VERFRIST JE DAG!

WP's 17 17 17

61,25% 55,00% 55,00%

62,50% 60,94% 60,94%

69,44% 61,81% 54,86%

Noord Hollandse kampioenschappen MU 14 op 19 april in De Rijp De Rijp - Afgelopen week is bekend gemaakt door de NBB,de Nederlandse Basketball bond, dat Derba het toernooi voor de Noord Hollandse kampioenschappen voor meisjes onder 14 mag organiseren. Derba doet voor het eerst in haar 44 jarige bestaan mee aan dit toernooi en heeft aangevraagd aan de NBB dit ook te mogen organiseren. Afgelopen vrijdag heeft de bond besloten dat DERBA dit toernooi mag organiseren. Na enkele weken van spanning en een goede lobby is het gelukt om De Rijp weer op de basketball kaart te zetten. 19 april 2014 wordt sporthal de Oosterven omgebouwd tot basketball tempel en spelen de teams van Den Helder, Hoofddorp en Derba voor de titel. De Noord Hollands kampioen mag daarna meedingen in het toernooi Nederlands kampioen meisjes U14. Het team van coach Brian Hirman, de meisjes U14-1 gaat deze titel proberen binnen te halen. In de competitie zijn ze al aardig goed op weg, maar tijdens het toernooi wordt er gespeeld op een groter veld en met de 24 seconden klok, zodat er zeer veel tempo in het spel zit. Het belooft een spektakel te

worden met mooi basketball. Hou je van sport, houd dan 19 april alvast vrij in de agenda.

Het programma voor deze dag volgt in de Uitkomst.

B A S K E T B A LV E R E N I N G D E R I J P , O P G E R I C H T I N 1 9 6 9

WEDSTRIJD-AANKONDING:

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2014 20.30 DERBA HEREN 2 VS SHOPPERS HEREN 2 SPORTHAL DE OOSTERVEN W W W. D E R B A . N L


4 FEBRUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

indernieuws

NIEUWSRUBRIEK VOOR EN DOOR KINDEREN

Arsen en Arthur

Jarik Zhoran

Suzi Yana

Zhasmen Avag

Suren

De uitkomst week 6 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you