Page 1

22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 1

T E K O O P Wij wensen u fijne feestdagen en een on(t)roerend goed 2010!

RuT

Vraagprijs: e 369.000 k.k. Driekoningenhof 27, 1483 XP De Rijp

Nummer 2938 | week 52 | 22 december 2009

ERA-GARANTIE

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Polencomité prachtig initiatief dozen gevuld met de goederen, welke door het Polencomite bij de plaatselijke middenstand waren besteld. Binnen no-time waren de 270 dozen ingepakt. Vervolgens gingen de drie busjes op pad. Een vrijwilliger verteld: “Het blijft schrijnend om te zien hoe de mensen aldaar moeten leven”. De vrijwilligers van het Polencomite zien helaas weinig verandering ten opzichte van de eerste keer men daar aankwam, alweer 18 jaar geleden. ’s Avonds werden de vrijwilligers uitgenodigd door de directie en ouderenvereniging van de school in Gogolice, waarmee het Polencomite al vele jaren een jeugduitwisselingsprogramma heeft. De kinderen voerden een kerstmusical op en de ouders hadden voor een heerlijke Poolse maaltijd gezorgd. Graft-De Rijp - Het Polencomité heeft dit jaar een bedrag van maar liefst € 8.225,00 ingezameld. Een bedrag dat goed is voor 270 kerstpakketten. Omgerekend betekent dit, dat per pakket € 30,50 kon worden besteed. Wederom een prachtig succes. Ieder jaar weer kijken de leden van het Polencomité gespannen uit naar het resultaat van de opbrengst. Kunnen zij net als vorig jaar wederom hun doelstelling verwezenlijken of dienen bepaalde artikelen worden

geschrapt. Of moeten het aantal pakketten worden bijgesteld. De prijzen van de artikelen in Polen zijn net zo duur als hier, maar ook de koers van de zloty speelt een grote rol. Zo heeft het comite een paar jaar geleden moeten besluiten het aantal pakketten te verlagen van 300 naar 270. Maar dankzij alle giften is van verdere verlaging dit jaar geen sprake. Op woensdag 9 december vertrokken 20 personen ‘s morgensvroeg om 5.30 uur vanuit De Rijp met vier

volgepakte busjes en een auto. Zonder enig oponthoud kwam de karavaan ca. 15.30 uur aan in Trzcinsko-Zdroj. Vele dozen met goederen als kleding, overgebleven Sint Nicolaas snoepgoed van de Plus, pakken chocoladepoeder van Gerkens etcetera; een enorme hoeveelheid spullen, die voor tijdelijke opslag in een grote zaal werden uitgestald onder het Hollands Centrum aldaar. Tussentijds werd snert opgewarmd en de kinnebak aangesneden. De volgende morgen werden de

Op de laatste dag werd er kleding gebracht naar een plaatsje verderop. De 25 dozen met hoofdzakelijk winterkleding gingen als warme broodjes weg. Ook werd er kleding gebracht naar weeshuizen en een verzorgingstehuis. Zondag 13 december ging men weer op weg naar Nederland en bij aankomst werden deze prachtige en altijd weer indrukwekkende dagen gezamenlijk afgesloten.

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

ATTENTIE Op 29 december (week 53) verschijnt er GEEN editie van de Uitkomst. DE UITKOMST VERSCHIJNT WEER OP 5 JANUARI 2010.

Voor deze editie ontvangen wij graag eventuele berichten en advertenties vòòr dinsdag 29 december om 12.00 uur!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2010

Z I E P A G I N A’ S 7, 8, 10, 11 EN 14

Dorpshuis Stompetoren Lezersonderzoek De Uitkomst Stompetoren - De Dorpsraad zoekt vrijwilligers die mee willen helpen aan het leefbaar maken van het nieuwe centrum in ons dorp. Stompetoren is een dorp wat groeit naar bijna 2000 inwoners. Verspreid in het dorp zijn verschillende voorzieningen aanwezig zoals bijvoorbeeld een restaurant, een basisschool, Pullelat en Pullebad en 't Honk.

De Dorpsraad Stompetoren heeft in 2007 een enquete gehouden onder de bewoners met o.a. de vraag wat zij als belangrijkste basisvoorzieningen in het nieuwe centrum willen. De uitkomst is duidelijk: een supermarkt, een basisschool, een huisarts en een dorpshuis. De Dorpsraad Stompetoren overlegt sindsdien met B&W over realisatie hiervan. Inmiddels heeft B&W een haalbaarheidsonderzoek laten doen

naar een Dorpshuis voor Stompetoren in het nieuwe centrum. De uitkomst daarvan is positief. In de ontwikkeling van het Centrumplan is dit terug te zien. Maar om vinger aan de pols te houden is de Dorpsraad Stompetoren van mening dat er nu een ‘Bestuur Dorpshuis Stompetoren i.o.’ moet komen. De Dorpsraad roept bewoners in Stompetoren op zich hiervoor beschikbaar te stellen. Het is een tijdelijke vrijwilligersklus! Ben je een goede netwerker, een fondsenwerver, een bestuurder, een volhouder, een enthousiasteling? Herken je je hierin en wil je je actief inzetten voor ons dorp? Laat het de Dorpsraad weten en we nemen contact met je op. Je kunt dit doen via info@dorpsraadstompetoren.nl

Graft-De Rijp - In het kader van de ontwikkeling en verbetering van De Uitkomst, zijn wij benieuwd naar uw mening en ervaring met onze huis-aan-huiskrant. Samen met u als lezer werken wij aan de kwaliteit van de krant, zodat De Uitkomst niet alleen nog plezieriger wordt om te lezen, maar ook om uw betrokkenheid met De Uitkomst te vergroten. De Uitkomst is er tenslotte voor u!

JAARREKENINGEN ADVISERING

ONZE RUBRIEK VRIJWILLIGERS COMPUTERPROBLEMEN? TELEFOON: 0630630368

V I N D T

U

O P

P A G I N A

9

BELASTINGAANGIFTES ADMINISTRATIES Vestiging De Rijp Vestiging Middenbeemster

T: 075 616 46 73 W W W. P B B - A C C O U N T A N T S . N L

Door middel van een korte enquête, die slechts 5 minuten van uw tijd in beslag zal nemen, willen wij uw mening peilen. Wij hechten zeer veel waarde aan uw mening. Om onze waardering te laten blijken verloten wij drie VVV-waardebonnen t.w.v. 25 euro.

inleveren bij de Raadhuisjesdesk in winkelcentrum ’t Boegbeeld in De Rijp. Tot slot kunt u t/m 15 januari de enquête aan de deur verwachten of overdag (tot 16.00 uur bellen naar Marieke Kuijs 06 51 87 95 85.

U kunt uw mening laten gelden via onze website (www.de-uitkomst.nl), de enquête uitprinten en ingevuld

Fit, slank, sportief 2010!!! Onze vernieuwde afslank cursussen starten vanaf 15 januari. Meld je aan om zeker te zijn van deelname.

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Kinderbijschrijving paspoort vanaf juni 2012 ongeldig De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt op 26 juni 2012. Daarna moeten alle kinderen die willen reizen een eigen reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. De Europese Raad heeft op 27 april 2009 met deze wijziging ingestemd. Om gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen reisdocument voor kinderen is vanaf 1 januari 2010 de prijs van een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen tot en met

13 jaar verlaagd. De Nederlandse Identiteitskaart Jeugdtarief, heeft in 2010 dezelfde prijs als de kinderbijschrijving. Om dit te financieren wordt met ingang van 1 januari 2010 de gratis verstrekking van de identiteitskaart aan veertienjarigen afgeschaft. Belangrijke informatie aanvraag gratis identiteitskaart. Kinderen van veertien jaar of kinderen die uiterlijk 25 februari 2010 14 jaar worden, kunnen nog tot en met uiterlijk 31 december 2009 een gratis identiteitskaart aanvragen.

Een kwarretje voor een sparretje Op 6 januari 2010 wordt er in de verschillende dorpskernen in de gemeente Graft-De Rijp weer een inzamelactie voor kerstbomen gehouden. De ingeleverde bomen worden versnipperd, waarna de houtsnippers vervolgens in de gemeentelijke plantsoenen worden verwerkt. De kerstbomen kunnen op de bovenvermelde datum op de onderstaande locaties worden aangeboden:

Plaats: Oost-Graftdijk West-Graftdijk Markenbinnen Noordeinde Graft De Rijp De Rijp

13.15 - 13.30 uur 13.30 - 13.45 uur 14.15 - 14.30 uur 13.15 - 13.30 uur 13.30 - 13.45 uur 14.15 - 14.45 uur 13.15 - 15.30 uur

Van/tot:

Straat/locatie:

Oostgraftdijk 45 Graftdijkplein 1 Bongerdstraat 1 Noordeinde 25 Grafterbaan 31 Boeijerstraat 14 J. Ploegerlaan

(nabij N.H. Kerk) (nabij N.H. Kerk) (Trefpunt) (ingang speelterrein) (parkeerplaats naast gymzaal) (O.B.S. De Tweemaster) (parkeerplaats S.V. De Rijp)

Wij vragen u ook dit jaar weer aan deze actie mee te werken door uw kerstboom tijdig aan de weg te leggen en niet in de groene container te proppen of als grof huisafval aan te bieden. Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt 25 eurocent gegeven. Dus kinderen verzamel de kerstbomen en breng ze op 6 januari 2010 naar de verzamellocaties en ontvang 25 eurocent per boom! OFFICIËLE MEDEDELINGEN

WEGSLEEPREGELING

KAPWERKZAAMHEDEN FLUYTSCHIP

Op 24 september 2009 heeft de gemeenteraad besloten tot vaststelling van de Wegsleepverordening Graft-De Rijp alsmede de beleidsnota Wegsleepregeling gemeente GraftDe Rijp. Deze verordening regelt de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen bij fout parkeren. De gemeente Graft-De Rijp zal een terughoudend beleid voeren met betrekking tot het wegslepen. Alleen in het geval dat een geparkeerd voertuig dusdanig hinderlijk of gevaarlijk is geparkeerd, zodat ingrijpen zeer wenselijk of noodzakelijk is, zal van de bevoegdheid tot wegslepen gebruik worden gemaakt. De Wegsleepverordening en de beleidsnota Wegsleepregeling gemeente Graft-De Rijp treden in werking op 1 januari 2010. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp.

De bomen achter Fluytschip 2 t/m 26 te De Rijp worden tussen maandag 28 december 2009 tot en met donderdag 31 december 2009 gekapt in verband met overlast van de omvang van de huidige bomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren verzoeken wij de eigenaren van de boten ter plaatse van de te kappen bomen hun boot tijdelijk ergens anders te leggen. Na de kap van de bomen worden er nieuwe bomen teruggepland in januari 2010. De gemeentelijke sorbusboom achter Julianalaan 25 zal begin van 2010 worden gekapt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn op het telefoonnummer 0299 39 19 84.

HERINRICHTING BELLESLOOT

Er is een vergunning verleend voor het maken van de volgende uitwegen: 1. een uitweg op de openbare weg ter plaatse van Bellesloot 97 te De Rijp; 2. een uitweg op de openbare weg ter plaatse van Bellesloot 99 te De Rijp. Tegen het verlenen van deze vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG te De Rijp. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Begin januari 2010 wordt gestart met de herinrichting van de rijbaan van de Bellesloot. De rijweg zal voor de verkeersveiligheid smaller worden gemaakt en er komen langs en haakse parkeervakken. Het regenwater van de verharding wordt afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe regenwaterriool. Tevens wordt de openbare verlichting vervangen. De werkzaamheden zullen tot en met april 2010 duren. Ook met het herinrichten worden er gefaseerd delen van de Bellesloot afgesloten. Hierbij wordt het verkeer omgeleid via de Boeijerstraat en het Galjoen. De aannemer zal per brief laten weten als er een afsluiting plaatsvindt. Dit zal soms betekenen dat uw straat van 7.30 uur tot 17.00 uur afgesloten wordt voor autoverkeer. Deze afsluiting geldt echter niet voor de hulpdiensten. Om problemen met de bereikbaarheid van hulpdiensten te voorkomen verzoeken wij u dringend om met het parkeren rekening te houden dat te allen tijde de doorgang voor hulpdiensten niet gehinderd wordt. Bij afsluiting van uw straat vragen wij bewoners hun auto op een daarvoor als parkeerplaats aangegeven plek te parkeren. Daarnaast verzoeken wij de bewoners niet te parkeren op de nieuw aangebrachte voetpaden. Voor vragen: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur via het Meldpunt Openbare Ruimte: 0299 39 19 84.

SLUITINGSTIJDEN HORECA TIJDENS JAARWISSELING De burgemeester heeft toepassing gegeven aan artikel 2.3.1.5 van de APV en besloten om tijdens de komende jaarwisseling aan de horecaondernemers ontheffing te verlenen van artikel 2 van de exploitatievergunning. Dit betekent dat de ondernemers na 02.00 uur nieuwe bezoekers mogen toelaten.

VERVANGEN BRUG SLUISKADE Op 4 januari 2010 wordt gestart met het vervangen van de brug tussen de Sluiskade en de Kanaaldijk te West-Graftdijk. In verband met deze werkzaamheden is de brug voor circa twee maanden afgesloten voor alle verkeer. Voor vragen kunt u contact opnemen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, met het Meldpunt Openbare Ruimte: 0299 39 19 84.

UITWEGVERGUNNINGEN

KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2010 1. Op dinsdag 19 januari 2010 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Graft-De Rijp plaatshebben. 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Sloep 7 te De Rijp, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. Onderstaande formulieren zijn in het gemeentehuis verkrijgbaar: - de lijsten van kandidaten (model H 1) - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidaten lijst. (model H 3-2) - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijsten combinatie (model I 10) Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentehuis verstrekt door Bureau verkiezingen.

Doe jezelf een schone straat kado Graft-De Rijp - Vuurwerk hoort, net als oliebollen en champagne, bij de jaarwisseling. Toch zitten er minder leuke kanten aan. Vuurwerk afval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Duizenden kilo’s vuurwerkafval ontsieren jaarlijks het straatbeeld in onze gemeente. Kinderen struinen de straten af op zoek naar niet afgegaan vuurwerk. Elk jaar gebeuren hierdoor ernstige

ongelukken. Daarom is het belangrijk om het vuurwerkafval op te ruimen. Tips om risico’s te beperken Tijdens de jaarwisseling 2008-2009 zijn 790 Nederlanders als gevolg van vuurwerk, behandeld op de eerste hulp van een ziekenhuis. De helft van de slachtoffers is gewond geraakt door vuurwerk van een ander. Wees dus alert bij het afsteken

van en het kijken naar vuurwerk. Voldoende afstand houden is essentieel! Met deze tips voor het veilig afsteken van vuurwerk beperkt u de risico's voor uzelf, de dierbaren om u heen en andere omstanders: - ruim vuurwerkafval gelijk op en gooi het als het is afgekoeld bij het huisvuil - maak vuurwerkafval eerst nat voor het opruimen

- steek nooit blindgangers en beschadigd vuurwerk opnieuw af - dompel afgestoken vuurwerk én blindgangers onder in een emmer water - verzamel direct na het afsteken het vuurwerk, of doe dit zo vroeg mogelijk op nieuwjaarsdag en veeg de boel aan. - laat nooit kinderen alleen vuurwerk opruimen - zet siervuurwerk stabiel neer op een vlakke ondergrond - steek vuurpijlen af uit een ver zwaarde fles of pvc-buis

- houd voldoende afstand en gebruik altijd een aansteeklont. Doe jezelf een schone straat kado Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes, verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kan wel. Pak daarom even de bezem en veeg de straat schoon. Het is een kleine moeite. Kijk ook eens op www.nederlandschoon.nl.


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Openingstijden gemeentehuis Het college nodigt de inwoners van Graft-De Rijp uit om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 2010 van 19.30 uur - 21.30 uur in het gemeentehuis in De Rijp. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie

zet de gemeente Graft-De Rijp de sport- kampioenen van GraftDe Rijp in het zonnetje. Alle Noord-Hollands, Nederlands, Europees of Wereldkampioenen binnen de eigen (leeftijds)categorie krijgen speciale aandacht.

Op donderdag 24 en 31 december is het gemeentehuis tot 12.30 uur geopend in verband met de feestdagen. Op 31 december is tevens het Hoogheemraadschap niet aanwezig.

Op maandag 4 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur geopend.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

VERGADERING MONUMENTENCOMMISSIE

- Restauratie pakhuis met wijziging bestemming tot logiesgebouw en galerie, Grote Dam 7 te De Rijp - Gedeeltelijk veranderen van de voorgevel, Driemaster 1 te De Rijp

De vergadering van de Monumentencommissie van 23 december 2009 komt te vervallen.

AANGEVRAAGDE SLOOPVERGUNNING - Gedeeltelijk slopen gevel en verwijderen van de betonvloer, Grote Dam 7 te De Rijp

AANGEVRAAGDE MONUMENTENVERGUNNING - Restauratie pakhuis met wijziging bestemming tot logiesgebouw en galerie, Grote Dam 7 te De Rijp Deze aanvragen zijn bij de gemeente ingediend, over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Daarom kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Informatie of inzage in het ingediende plan: de afdeling Ruimte en Welzijn, 0299-391977.

AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN Betreft: Iep Op perceel: Rechtestraat 79 te De Rijp Datum bekendmaking besluit: 14 december 2009 Betreft: 3 Esdoorns Op perceel: Oosteinde 2 te De Rijp Datum bekendmaking besluit: 14 december 2009

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN EN BOUWVERGUNNING Betreft: Oprichten van een machineberging Op perceel: Middelweg 8 te Starnmeer Datum bekendmaking besluit: 19 december 2009 Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift tegen de afgegeven vergunningen indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Graft -De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na datum bekendmaking besluit bij 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift tegen de afgegeven vergunning indienen bij de rechtbank Alkmaar, Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, de gronden waarop het beroepschrift rust. Bij een beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overlegd.

VASTSTELLING VERORDENINGEN Op 17 december 2009 heeft de Raad van Graft-De Rijp het volgende vastgesteld onder nummer 2009-054 en 2009-054a: - De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen; - De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering roerende woon-en bedrijfsruimten; - De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010; - De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en in vordering van een toeristenbelasting; - De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en in vordering van lijkbezorgingsrechten; - De verordening op de heffing en de invordering van leges 2010. - De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en in vordering van afvalstoffenheffing. - De verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2010. De verordeningen treden in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van dit besluit in “De Uitkomst” op 22 december 2009, onder nummer 2938. De genoemde verordeningen liggen ter inzage bij het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp.

BEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN GRAFT - LOCATIE ROELOFSEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Graft - Locatie Roelofsen” alsmede alle daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 25 december 2009 gedurende zes weken tijdens openingstijden (op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur) op het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp, ter inzage ligt. Het nieuwe bestemmingsplan dient als ruimtelijk ordeningskader voor het realiseren van 16 woningen; het betreft een invullocatie die tot een herstructureringsgebied kan worden gerekend. Het plangebied heeft een oppervlakte van 0,8 hectare, ligt aan de zuidwestzijde van de bebouwde kom van Graft, wordt omsloten door watergangen en is gelegen aan een klein meertje aan de zuidkant van Graft, het Mieuwijdt. Ter inzage liggen: 1. het ontwerp van het bestemmingsplan (toelichting, regels en plankaart); 2. het rapport inzake toetsing aan de Flora- en faunawet; 3. het ontwerp-raadsbesluit dat strekt tot het vaststellen van het genoemde bestemmingsplan en dat strekt tot het niet vaststellen van een exploitatieplan. Deze stukken worden tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld via www.graftderijp.nl. Gedurende genoemde termijn kan iedereen naar keuze mondeling of schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG, De Rijp. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimte & Welzijn, tel.: 0299 391 950.

AFGEGEVEN EVENEMENTENVERGUNNING SPORTHAL EN BRANDWEERKAZERNE Op grond van artikel 2.2.2. van de APV is een vergunning verleend voor het houden van twee muziekevenementen in de kleine sporthal van De Oosterven in De Rijp op 26 december 2009 en 1 januari 2010. Ook is een vergunning verleend voor het houden van live-muziek in de brandweerkazerne in verband met het houden van kerstavond op 19 december 2009. Tegen het verlenen van deze vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift: postbus 16, 1483 ZG te De Rijp. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

BURGERLIJKE STAND Geboren Youp Reijm, zv W. Reijm en A. Lammers, geboren op 08-12-2009 Tijl Elvis Versteegh, zv R. Versteegh en F. van Loevesijn, geboren op 12-12-2009

Aangifte huwelijken/Geregistreerde partnerschappen B. Stoffer en M.H. Verzijlbergen

Huwelijken/Geregistreerde partnerschappen G.T.M. van der Zon en C.S. Tangerman

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl 22 december 2009 | Burgemeester en wethouders van Graft - De Rijp

Gemeentesecretarie Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 gemeente@graftderijp.nl www.graftderijp.nl Open van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur. ’s Middags op afspraak.

Openbare Orde en Veiligheid Graft-De Rijp Voor klachten en/of vragen over vandalisme, overlast, of andere (kleine) ergernissen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 0900 88 44 (€ 0,13/min)

Touchscreen politie Voor informatie over de politie kunt u bij de ingang van het gemeentehuis gebruik maken van een zogeheten touchscreen. Dit is een scherm waarop u handmatig informatie kunt opvragen.

Aangifte doen? Dit kan op een politiebureau in de regio, bijvoorbeeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet: www.politie.nl

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 072 564 44 44. Meldkamer Ambulance/ Brandweer Bureau commandant Graft-De Rijp Sloep 7, 1483 HA De Rijp, tel. 0299 391942. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 072 564 44 44. Meldkamer Ambulance/ Brandweer

Meldpunt Openbare Ruimte Voor klachten en/of vragen over de openbare ruimte van de gemeente zoals het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen/ omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen en rioolstoringen, onderhoud van wegen en groen, meldingen defecte lantaarn-palen, kunt u bellen tijdens kantooruren 0299 39 19 84. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 4

MEDISCHE hulpdiensten

Familieberichten

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2010! Groetjes, Cor en Gré Smit (Graft)

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

072 518 06 18

Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: * TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO * ROCA

PRIKPOSTEN

Ook voor de doe-het-zelver

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**: (huisartsenpost Alkmaar).

Showroom geopend: West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

vrijdag

TEKST

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER” Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling” trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl

EN BEELD

Ard Schenk signeert bij BP De Poel Graft-De Rijp - Ard Schenk signeerde afgelopen zaterdag 19 december zijn boek bij tankstation De Poel in Graft. Schenk signeerde onder andere het boek van één van zijn fans Mendelt Jansen uit De Rijp (zie foto boven).

19.00 - 21.00 uur

Timmerbedrijf K. Drok

AANLEVEREN

Verbouwingen en onderhoudswerk Keukeninstallatie

Teksten graag in Word of los in de mail. Foto’s in hoge resolutie.

Haringbuis 131 1483 CS De Rijp Tel. (0299) 674214 Fax (0299) 673963

BIJ DE UITKOMST

De verkoop van de biografie over de schaatskampioen loopt als een trein en is reeds aan de derde druk begonnen. Er zijn zo’n 17.000 exemplaren verkocht in de verschillende boekhandels. De signeringsactie bij BP De Poel was een succes. Met een persoonlijk woordje van Ard Schenk werd de aankoop compleet.

Kerstgezelligheid in Oterleek

THERAPIE

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW Elly Hellinga Roel Nooteboom Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42 WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS Hornplein 8 1636 XE Schermerhorn Informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en praktische dienstverlening. Huisbezoek op aanvraag. Tel. 072 502 04 00 Ma. t/m vrij. van 9 - 12 uur E-mail: aangenaam@quicknet.nl www.aangenaamwonenplus.nl UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

Joop Klukhuhn lijsttrekker CDA afdeling Graft-De Rijp Oterleek - De gezelligste kerstbraderie van Noord-Holland werd op zondag 20 december gehouden in Oterleek. De kerstsfeer was compleet met een levende kerststal en muziek van Sunset-Drive. De kinderen vermaakten zich uitstekend in de draaimolen, maar ook met bodypainting en kinderschminken. In een tent werden versnaperingen verkocht; heerlijke warme gluhwein, oliebollen en paling. Met zo’n veertig marktkramen, was er van alles te koop. Van kinderkleding tot sieraden, dameskleding of woonaccessoires en nog veel meer. Er was in ieder geval heel veel te bewonderen op deze gezellige kerstbraderie in Oterleek.

Graft-De Rijp - Tijdens de algemene ledenvergadering is Joop Klukhuhn gekozen tot lijsttrekker voor het CDA. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ziet er als volgt uit: 1. Joop Klukhuhn, 2. Frits Jonk, 3. Ferdie van Campen, 4. Paul Rietveld, 5. Peter Poel. Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op de website: www.cdagraftderijp.nu

WWW.DE-UITKOMST.NL


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Geldig t/m zaterdag 26 december 2009 Ge

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

et kerst moet je pieken.

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

VRIJDAG VAN 17.00 - 18.00 UUR JEUGD-FITNESS

500 gram

6.

99

Fitness | Wellness | Fysiotherapie | Outdoor sports Groepslessen | Zonnebank

G.G. Schipperstraat 8 | (De Volger) De Rijp | Tel.: 0299 675531 | WWW.SPORTINGDERIJP.NL

Varkenshaas Prosciutto

Gevuld met kruidenroomkaas, gemarineerd en omwikkeld met Italiaanse ham. Ovenschaal 500 gram

Sneeuwpop wpop ijsjes Met vanille ill smaak. k Uit de diepvries s) Doos 200 ml (2 stuks)

PORTRETFOTOGRAFIE

TROUWREPORTAGES BEDRIJFSREPORTAGES PRODUCTFOTOGRAFIE

REISFOTOGRAFIE

BEELDBEWERKING

Gerookte Noorse zalm Ambachtelijk gerookt kt andop beukenhout en handmatig gesneden. Pak 150 gram

OOK VOOR AFDRUKKEN OP CANVAS OF GROOTFORMAAT MARCO VAN AMMERS FOTOGRAFIE DE VLEET 50 | 1484 EZ GRAFT | 06 38 89 55 17 | 0299 67 17 22 WWW.MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL | INFO@MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL

Kerstmanvlaai Gevuld een royale laag bosvruchtenbavaroise. Geschikt voor 10-12 personen

2.99

Per stuk

Zalmfilet et d met huid 500 gram

3.99

150 gram

3.99 5.49

500 gram

6.99 9.74

Tiramisu Bereid met lange ange carpone vingers, mascarpone en koffielikeur. Uit de koeling Bak 500 gram

3.49 4.69

6.99 9.99

1.

49

Galia meloen eloen

9.49

1.99

Tierra Buena ena Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Shiraz of Rosé* Ster- en omfietswijnen uit Argentinië 3 flessen à 75 cl naar keuze

3 flessen

10.00 14.97

LET OP: de openingstijden kunnen rond de feestdagen gewijzigd zijn. Zie hiervoor het raambiljet in de winkel.

Vakwerk met oog voor detail ALKMAAR, TELEFOON: 072 512 47 10 WWW.OLBERS.NL

RECENSIE? MAIL NAAR DE UITKOMST

52/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

www.plus.nl


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 6

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oost-Graftdijk Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur. DA. M.J.IJspeert. KERSTDIENST.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oost-Graftdijk Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur. DA. M.J.IJspeert. KERSTDIENST.

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE KERK Donderdag 24 december. Kerstnachtdienst in De Rijp Aanvang 22.00 uur. m.m.v. Anja Wilbrink (mezzo sopraan) en Wim Zwaag (piano) Voorganger in deze dienst is Ds. P.M. Rappodt.

PROTESTANTSE KERK Vrijdagmorgen 25 december 1e Kerstdag. Dienst in De Rijp. Aanvang 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is Ds. L. Baars. m.m.v. Gemengd koor Graftdijk o.l.v. Ria Ott.

PROTESTANTSE KERK Zondagmorgen 27 december is er dienst in De Rijp. Aanvang 10.00 uur. Zangdienst (+koffie/thee). Voorbereiding: Lituriegroep.

VLEES VOOR DE DIEPVRIES Heerlijk Rund, Kalfs, lamsvlees. Ingevroren, verpakt, gestickert in pakketten van 5 of 15 kg. Geïnteresseerd? Bel of mail J.bark@planet.nl, 06 12 39 72 79

OOK IN UW WOONPLAATS EEN VAKKUNDIG SERVICEMONTEUR Voor alle huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, drogers, vaatwassers, (combi)magnetrons en gas-elektrische-ceramische kookplaten ongeacht het merk. Vooraf prijsopgave! HELLA ELECTRONICS, Alkmaar. Tel. 06 22 37 73 39

AANGEBODEN: opslag- en/of stallingsruimte op De Volger. € 2,50 p/m2 per maand. Inlichtingen: martleek@hotmail

Betaalbare woningen voor jong en oud in de Pauw ZIE: WWW.PVDAGRAFT.NL

PROTESTANTSE KERK Zondagmorgen 3 januari Dienst in oost-Graftdijk. Aanvang 10.00 uur. Nieuwjaarsdienst. Voorganger: Ds. H.A. van Olst.

WILT U AFSLANKEN IN EEN GROEP? Op uw eigen manier of volgens ons advies? WWW.SLANKINGRAFT-DERIJP.NL

Graft verdient een nieuwe Baanbreker met ontmoetingsruimte vindt de PvdA

MIJN DANK VOOR DE GROTE BELANGSTELLING bij mijn verblijf in het ziekenhuis en het Magnushof en bij thuiskomst. Gr. Mw G. Zwerver

EINDEJAARSUITVERKOOP BIJ SYLKA-MODE, Rechtestraat 118, De Rijp: veel afgeprijsd op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december 2009, van 9.30 tot 17.00 uur! (per januari 2010 gewijzigde openingstijden, di-vrij 9.30 - 16.00 uur).

TE KOOP Prachtig hoekhuis Heikeshof de Rijp GROTE tuin info 06 51 28 10 02.

HEEFT U TIJDELIJK RUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05.

SASKIA VERDONK kan in jan. 2010 weer NIEUWE PIANO/ ZANG leerlingen plaatsen info 0299 67 40 26. )ok kinderen v/a groep 3

MANNEN VAN GRAFT-DE RIJP E.O. OPGELET! De Weight Loss Challenge heeft een aparte mannengroep op de maandagavond! (december) Kilootjes kwijtraken? WWW.SLANKINGRAFT-DERIJP.NL

De PvdA maakt zich sterk voor een nieuwe woonwijk in de Pauw met MFO (brede school) en gerenoveerde sporthal.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE!! www.gasteriebijonsthuis.nl mooi wandel/fiets gebied ZuidLimburg. tel. 06 20658298

Zie: WWW.PVDAGRAFTDERIJP.NL

KADOTIP! BRUIDSDUIVEN UIT DE RIJP Dries 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart.

KEUZE GENOEG IN SIERADEN, sjaals, Kerstdec., Houtenspeelgoed, eerlijke koffie enz. ‘t Haventje W-Graftdijk. Open Woens. 23 en dond. 24 dec. 13.30 tot 17.30 uur. PRETTIGE FEESTDAGEN!

RAADHUISJE

PLAATSEN? U KUNT DIT AANLEVEREN VIA

WWW.DE-UITKOMST.NL

IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2010! De Cirkel, Ineke Poel WWW.VOETREFLEX-DECIRKEL.NL

VOOR SPORT EN ONTSPANNINGSMASSAGE: Ans Obdam, Rechtestraat 126, De Rijp. 06 52 14 38 84.

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

UITGAVE I.S.M. ‘ONDERNEMERSBELANG GRAFT-DE RIJP’ DEZE KRANT IS MILIEUVRIENDELIJK VERVAARDIGD MIDDELS EEN WATERLOOS DRUKPROCES

AED: Stichting Polderhart kan niet zonder vrijwilligers Graft-De Rijp - Zoals inmiddels bekend houdt de Stichting Polderhart zich bezig met het opzetten van een netwerk van publiekelijk toegankelijke AED’s in de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. Vorig jaar zijn beide gemeenten gaan samenwerken op dit gebied waarna de Stichting Polderhart in het leven werd geroepen. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator; een levensreddend apparaat waarmee een hart na een (hart)circulatiestilstand weer op gang gebracht kan worden. Het tijdig inzetten van een AED vergroot de overlevingskans. Met behulp van een AED-netwerk kan hulpverlening in geval van een (hart)circulatiestilstand tijdig op gang komen. Inmiddels hangen in beide gemeenten in totaal 14 AED’s. Bij deze krant vindt u een plattegrond met daarop aangegeven waar deze hangen. Momenteel zijn er zo’n 200 vrijwilligers in de verschillende dorpen opgeleid om te kunnen reanimeren en een

AED te bedienen. De laatste certificaten worden binnenkort aan de betrokkenen verzonden. Ondanks dit goede nieuws zijn er nog steeds vrijwilligers nodig! Vooral in de kleinere dorpskernen kan de Stichting Polderhart nog steeds vrijwilligers gebruiken. In februari 2010 wordt er opnieuw een cursus gegeven. Hoe meer aanmeldingen, hoe groter de kans op een levensreddende actie! Aanmelden kan via een mail naar info@polderhart.com of een telefoontje naar het secretariaat van Stichting Polderhart 0299 67 42 34. Tevens willen wij de opgeleide vrijwilligers verzoeken die zich nog niet hebben aangemeld bij www.burgeraed.nl dit alsnog te doen. Eenmaal aangemeld als “burgerhulpverlener” ontvangt u een sms van de 112 meldkamer wanneer er iemand bij u in de buurt een hartstilstand krijgt. U kunt dan hulp bieden in afwachting van een

ambulance starten met de reanimatie in combinatie met een AED. Verenigingen of bedrijven die van plan zijn om een AED aan te schaffen kunnen dit aangeven bij de Stichting Polderhart via info@polderhart.com Als u via de Stichting een AED bestelt kunt u mee profiteren van een aantrekkelijke korting!

AED - locaties Graft-De Rijp 8

7

1 2 3 4 5 6 7 8

1

24 UUR PER DAG BESCHIKBAAR

1

NED. HERVORMDE KERK Dorpstraat 43, 1536 AE Markenbinnen

2

WOONGEBOUW ‘TENTIJ’ Zuiderstraat 65-71, 1486 MK West-Graftdijk

3

DOOPSGEZINDE KERK Oostgraftdijk 27, 1487 MB Oost-Graftdijk

4

WOONGEBOUW ‘DE DILLENBURG’ De Dillenburg 8-44, 1483 VT De Rijp

5

‘HET BOEGBEELD’ / RABOBANK Driemaster 1-13, 1483 WB De Rijp

6

BP POMPSTATION ‘DE POEL’ Grafterbaan 2, 1484 ED Graft

7

RAADHUISSTRAAT 11 1484 EM Graft

8

NOORDEINDER VERMANING Noordeinde 18, 1485 EV Noordeinde

9

GEMEENTEHUIS Sloep 7, 1483 HA De Rijp

Dit project is mogelijk gemaakt door: Gemeente Graft-De Rijp Gemeente Schermer

NAAM

ADRES t/m 4 regels € 4,50 € 5,45 (incl. BTW) € 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

9 5 4

3

RAADHUISJES BON Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjesdesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

6

2

TEL.:

BESCHIKBAAR TIJDENS OPENINGTIJDEN

Stichting Polderhart Stichting Polderhart beheert het AED-netwerk in Graft-De Rijp en Schermer. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator; een levensreddend apparaat waarmee een hart na een circulatiestilstand weer op gang gebracht kan worden. Het tijdig inzetten van een AED vergroot de overlevingskans van een slachtoffer. Met behulp van een AED-netwerk kan hulpverlening in geval van een (hart)circulatiestilstand tijdig/eerder op gang komen. Aan de hand van deze kaart willen we u graag laten weten waar zich op dit moment AED’s bevinden. In geval van nood kunt u deze AED’s gebruiken.

Vrijwilligers Een AED dient bediend te worden door een ‘gecertificeerde’ vrijwilliger. De stichting organiseert daarom cursussen waarbij u opgeleid wordt tot burgerhulpverlener. Mocht u geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden of meer informatie willen kijk dan op: www.polderhart.com of mail naar info@polderhart.com

1

1. SNELLE ALARMERING 112

2

2. DIRECTE REANIMATIE

3

3. SNELLE DEFIBRILLATIE

4

4. VROEGE SPECIALISTISCHE HULP


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 7


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 8


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Boven van links naar rechts: Martha Brakel, Giena Postema, Bernadette Commandeur, Tiny van der Meer Onder van links naar rechts: Marleen Jongenelen, Marijke Besseling, Ans van Rietschoten Niet op de foto: Ans Spek, Els Nooij en Truus van Straaten

Vrijwillig, maar nooit voor niets! De gemeente Graft - De Rijp is trots op haar vele vrijwilligers. Ze zorgen voor reuring en saamhorigheid. Ze zijn het cement of de smeerolie van de samenleving. Zonder vast contract, maar met een grote portie gemeenschapszin leveren ze hun maatschappelijke bijdrage. Als jeugdleider, chauffeur, verzorger, bestuurslid, nestbeschermer of in een van de vele andere functies die vrijwilligers vervullen. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die het gewoon vinden om iets te doen voor hun omgeving. Ze doen het vrijwillig, maar nooit voor niets… Dit is het zesde artikel van een serie waarin vrijwilligers centraal staan.

Telefonisch op elkaar letten

sen ook wel eens op andere plekken en dan maak je automatisch een praatje. Overigens vinden de deelnemers het ook erg leuk dat ze telkens andere vrijwilligers aan de telefoon krijgen, want door onze wisselende diensten spreken de deelnemers ons alle negen wel eens.’ Een paar deelnemers gaan ook mee met de dagtochten van het Rode Kruis, waar sommige vrijwilligers ook actief zijn, of zien de vrijwilligers in de kerk of elders in het dorp.’ Er zijn ook bijzondere deelnemers. Bernadette: ‘De sterkste en meest dierbare herinnering heb ik aan een mijnheer die niet meer kon praten. Als ik belde zei hij alleen ‘Buh’, en dan wist ik dat het goed was. Hij overleed bij zijn ochtendpap en toen ik vergeefs belde kwamen we in actie. De kinderen waren erg dankbaar dat ze zo snel gealarmeerd werden en dat vader niet dagen alleen in huis lag.’ Uitstapjes Twee keer per jaar maken de deelnemers en de vrijwilligers een uitstapje. Om elkaar wat beter te leren kennen. Dat wordt altijd erg gewaardeerd. Ans: ‘Soms ken je elkaar alleen van stem en dan is het leuk om het gezicht achter de telefoonstem te leren kennen. Daarom pakken we in de zomer een terrasje

in de buurt en in de winter gaan we naar Overvecht, de kerstshow bekijken. Gezellig koffie drinken, wat praten en samen naar de feestelijke versieringen kijken.’ Uit de dagelijkse telefoongesprekken komt soms intensiever contact tussen de deelnemers voort. Bernadette: ‘Sommige deelnemers gaan bij elkaar op bezoek of bellen elkaar tussendoor eens op. Dat zijn eigen initiatieven; wij mengen ons daar niet echt in.’ Maximaal 10 deelnemers Momenteel zijn zeven mensen lid van de telefooncirkel. Er kunnen nog drie deelnemers bij. Dan blijft de kring overzichtelijk. Bernadette: ‘Deelname is helemaal gratis en het Rode Kruis betaalt de kosten voor de uitstapjes. Onze telefooncirkel is een prettige mogelijkheid voor alleenstaanden om even dagelijks contact te hebben met mensen die om ze geven. Dat geeft niet alleen ons, maar ook de ouders en de kinderen een goed gevoel.’ Meer informatie: Ans van Rietschoten, tel. 675040.

Tekst en foto’s: Wil Spanjer

Dagelijks horen of het goed gaat ’s Morgens klokslag 9 uur gaat de telefoon bij de bovenste van de lijst. Negen vrijwilligers zorgen- in wisseldiensten elke ochtend dat de telefooncirkel van het Rode Kruis in werking wordt gezet. ‘De alleenstaande deelnemers bellen aansluitend elkaar op om te weten of alles goed is. Bij geen gehoor wordt direct door de dienstdoende vrijwilliger gereageerd. Deelname komt voort uit de angst om dagen ongemerkt thuis te liggen, hulpbehoevend en alleen.’ Bernadette Commandeur is er al vanaf 1989 bij, toen de telefooncirkel startte. ‘Ik wilde me nuttig maken met een vrijwilligersklus die ik vanuit huis kon doen; mijn zoon was nog klein. We opereren namelijk als kleine zelfstandigen; we doen ons werk individueel en weten precies wat we moeten doen.’ Trouw en stipt op tijd maakt ze ’s morgens om 9 uur een praatje met de eerste deelnemer van de keten en brengt daarmee de telefooncirkel in beweging. Na een half uur is iedereen gebeld en krijgt zij de bijzonderheden te horen. ‘Wij activeren eigenlijk de mensen om op elkaar te letten. Dat zorgt voor een veilig gevoel; niet alleen bij de deelnemers zelf, maar ook bij eventuele kin-

deren. Die wonen niet altijd in de buurt of zijn niet in de gelegenheid om elke dag even te bellen; die zorg nemen wij van ze over.’ Lichte vorm van contact ‘Wij willen beslist niet als controleurs optreden of als langdurige gesprekspartners. Zie het als een lichte vorm van contact; alleen om te weten of alles goed is. Een alleenstaande is namelijk kwetsbaarder dan een samenwonend stel; dan let men op elkaar. Natuurlijk is er ook wel eens een deelnemer bij die zijn ei kwijt wil en daar nemen we nadat de cirkel gesloten is, ook wel de tijd voor.’ Ans van Rietschoten coördineert sinds 17 jaar de telefooncirkel namens het Rode Kruis. ‘Ik las ergens dat ze

mensen zochten en daar ben ik op afgestapt.’ Niet alleen de vrijwilligers zijn trouw, ook de deelnemers zijn dat. Ans: ‘Er is nog nooit een deelnemer gestopt, terwijl sommige toch aarzelend beginnen. Dan zien ze er tegenop om elke dag om 9 uur thuis te moeten zijn, maar het gevoel van veiligheid overheerst toch. Ook speelt mee dat een alleenstaande ouder de kinderen niet te veel wil belasten. Dan doen ze aan de telefooncirkel mee voor hen en gaandeweg gaan ze het dagelijks gesprekje toch erg waarderen.’ Dankbare kinderen Ook al is het contact niet intensief, toch leren de vrijwilligers hun deelnemers door de jaren heen behoorlijk goed kennen. Ans: ‘Je ziet de men-

Gemeenten werken samen aan toekomst Regio Alkmaar Regio - De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer gaan intensiever samenwerken om de regio beter op de kaart te zetten. Aanleiding is een onderzoek naar de huidige samenwerking door adviesbureau WagenaarHoes. WagenaarHoes Organisatieadvies heeft de afgelopen maanden in opdracht van de gemeenten onderzocht hoe de samenwerking in Regio Alkmaar kan worden verbeterd. Daarvoor zijn onder meer interviews gehouden met de acht colleges en een aantal sleutelfiguren uit en rond

de regio, waaronder de omliggende gemeenten. Uit de analyse blijkt dat binnen verschillende beleidsterreinen goed wordt samengewerkt en resultaten worden bereikt, zoals rond de structuurvisie Noord-Holland en de verstedelijkingsopgave. Tegelijkertijd is de ambitie groter en wordt de noodzaak gevoeld om regionaal meer samen op te trekken om de eigen belangen in samenhang veilig te stellen. Het ontbreekt daarbij aan een gedeelde, overkoepelende strategische visie op de toekomst van de regio en de gemeenten kennen elkaars ambities en gevoeligheden onvoldoende. De

colleges hebben de analyse onderschreven en uitgesproken met elkaar te willen werken aan de verbeterpunten. Ook zal er nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een eerste opzet voor een strategische visie en een samenwerkingsagenda worden gemaakt. De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar van 2010 met de nieuwe raden besproken.

Voor meer informatie: Afdeling communicatie gemeente Alkmaar 072-54 89 555.

Vrijwilligers met deelnemers tijdens uitje kerstshow Overvecht.

Gemeente Graft-De Rijp waardeert vrijwilligers Als blijk van waardering treft u maandelijks een bericht over een vrijwilligersorganisatie in de Uitkomst. De Commissie Erkenning Vrijwilligerswerk van de gemeente Graft-De Rijp kiest een vrijwilligersgroep uit door u voorgedragen organisaties. In aanmerking komen organisaties die met vrijwilligers werken voor welzijn en onderwijs, cultuur en toerisme, sport, volksgezondheid en veiligheid in de gemeente Graft-De Rijp. Wilt u een organisatie onder de aandacht brengen, kunt u een voordrachtsformulier aanvragen bij mevrouw Kroes, c.kroes@graftderijp.nl, telefoon 0299 39 19 73 of downloaden van de website www.graftderijp.nl (vrijwilligerswerk vindt u op de website onder gemeenteloket/ balie welzijn).

A T T E N T I E Op 29 december (week 53) verschijnt er GEEN editie van de Uitkomst.

DE UITKOMST VERSCHIJNT WEER OP 5 JANUARI 2010. Voor deze editie ontvangen wij graag eventuele berichten en advertenties vòòr dinsdag 29 december om 12.00 uur!

A T T E N T I E


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 10


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 11


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Profiteer nu * van 4,00% hypotheekrente voor 1 jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie

De juiste hypotheek is afgestemd op uw persoonlijke voorwaarden en biedt zekerheden voor de toekomst. Vertel ons daarom tijdens een adviesgesprek wat u belangrijk vindt. Dan zoeken wij daar een passende hypotheek bij. Profiteer nu ook van een hypotheekrente van 4,00%*. Kom langs of bel onderstaand Fortis Bank-kantoor voor een afspraak. De Rijp, Driemaster 1, (0299) 45 55 00

* Rente per 4 november 2009. Voor 1 jaar vast met NHG. 4,16% effectieve rente. Rentewijzigingen voorbehouden.


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Prachtige documentaire over ‘Hollandse trots’ op DVD

Levende Molens van Holland Regio - Levende molens van Holland, gemaakt door de uit Laren afkomstige filmmaker Menno Mennes, is een prachtig sfeervol beeldverhaal over molens, Nederlands cultureel erfgoed om trots op te zijn! De documentaire op dvd neemt ons mee door het schitterende Hollandse landschap met zijn draaiende molens, met krakende raderen en zwiepende wieken. Onze statige molens zijn op onnavolgbare wijze in beeld gebracht, en van een aantal molens ook het indrukwekkende binnenwerk. Het commentaar (dat men uit kan zetten ) vertelt over het wel en wee van de molen. Menno Mennes werkte ruim dertig jaar voor de publieke omroep maar heeft zich vanaf 2006 toegelegd op het filmen van Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Voor Levende molens van Holland maakte hij furore met zijn documentaire over 150 veerponten in Nederland. De bekroonde filmmaker - hij won onder meer de prestigieuze Zilveren Nymph in Monte Carlo - wordt internationaal geroemd om zijn vakmanschap en passie. Altijd op

meer met de hand te worden gezaagd. Wind en de wieken deden toen het zware werk. Hierdoor konden aan het eind van de 16e eeuw in de Zaanstreek in ijltempo industriemolens en schepen worden gebouwd. “

zoek naar het Hollandse licht, mooie wolkenluchten en lichtval. Zijn perfecte timing, oog voor detail, beeldkader en licht, maken zijn beelden weergaloos. Menno Mennes filmt in de stijl van de oude meesters en gebruikt zijn camera als schilderspalet. Menno Mennes: “Molens zijn unieke levende monumenten, die we moeten koesteren. Zij hebben mede gezorgd voor de Gouden Eeuw en onze huidige welvaart. Het is onbegrijpelijk hoe ze honderden jaren geleden deze molens hebben kúnnen bouwen. Toen in 1594 de krukas in de molen werd toegepast ging het snel. Boomstammen hoefden niet

DVD Levende Molens van Holland (Living Mills of Holland) • Nederlands en Engels gesproken • Ondertiteld in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch, Japans, Chinees en Koreaans, tevens Nederlandse ondertiteling voor doven en slechthorenden • Speelduur circa 60 minuten • Geluid, Dolby Digital 2 - Beeldformaat 16:9 • Extra filmtrailers: Oude Vissersdorpen, Overzetveren en Flower Parades of Holland.

Regio - Hij is 25 jaar geworden… Een jonge man, in de bloei van zijn leven. Het rijden met teveel drank op is hem noodlottig geworden. Het was gezellig in de kroeg. Aan het eind van de avond bood hij zijn vrienden aan naar huis te rijden.’ Het kon nog best wel, en het was niet ver’, zei hij. Maar hij raakte in een slip met zijn auto. Twee vrienden werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de bestuurder was alle hulp te laat, hij was op slag dood. Een trauma voor zijn familie en vrienden.

Controles De Politie Noord-Holland Noord probeert ongevallen onder invloed van drank te voorkomen door dag en nacht blaastesten van bestuurders af te nemen bij routinecontroles, aanrijdingen maar ook tijdens alcoholcontroles. Zo worden er in de regio jaarlijks 60.000 blaastesten gedaan. Hierbij worden zo’n 1800 automobilisten van de weg gehaald. Eigen verantwoording Belangrijker is natuurlijk dat automobilisten hun eigen verantwoording nemen en zich laten rijden indien ze alcohol hebben gedronken.

Het is niet aan te geven hoeveel alcohol iemand mag drinken om onder de limiet te blijven. Dat hangt onder andere af van de lichaamsbouw en het soort drankje. De limiet is echter zo laag dat deze al wordt overschreden bij het drinken van weinig alcohol. Advies is daarom om gewoon helemaal niet te drinken als men nog moet rijden. Of maak goede afspraken en regel een Bob. Want alcohol in het verkeer kan echt niet meer! Eventueel in kader: Feiten over het rijden onder invloed van alcohol • Het rijden onder invloed is geen normale verkeersovertreding, het is een misdrijf. De politie controleert 24 uur per dag; • Het ongevalrisico neemt bij één glas alcoholhoudende drank toe met 25%. Bij drie glazen is dit al 100%. • In Noord-Holland Noord lopen jaarlijks zo’n 300 mensen letsel op door alcohol in het verkeer. • Drankrijders veroorzaken landelijk meer dan 4.000 gewonden. Dit kost de maatschappij zo’n twee miljard euro per jaar.

Graft-De Rijp - S.V. De Rijp heeft diverse keren het verzoek gekregen van ouders om jonge kinderen, die nog niet oud genoeg zijn voor de F-pupillen, alvast te laten voetballen. S.V. De Rijp gaat daarom proberen kaboutervoetbal van de grond te tillen. Echter, een start van kaboutervoetbal (4-6 jaar) is alleen mogelijk, indien er genoeg ouders zijn die de zeer jonge voetballertjes willen begeleiden. Zeker is dat men wil beginnen per 1 februari 2010. Er is ook nog een mogelijkheid dat jongens of meisjes nog in het nieuwe F-team kunnen, dat S.V. De Rijp wil laten starten in januari. Voor het ontvangen van verdere gegevens verzoeken kan men een e-mail verzenden naar abelon@quicknet.nl. Hierna wordt aanvullende informatie toegezonden.

E2 SV De Rijp kampioen!

Consumentenprijs € 14,95. De DVD is te bestellen via www.levendemolens.nl. Of te koop in de molens, VVV kantoren, souvenirshops, Kinderdijk, Zaanse Schans en Schermerpolder.

Glaasje op? Laat je rijden! De politie controleert dag en nacht

Dit is slechts een voorbeeld van een situatie die tientallen keren per jaar voorkomt. Alcohol in het verkeer eist landelijk jaarlijks zo’n 150 levens. In de regio Noord-Holland Noord vinden er jaarlijks ruim 300 aanrijdingen met ziekenhuisletsel plaats waarbij alcohol een rol speelt (328 in 2007 en 326 in 2008). Er wordt hier ook verhoudingsgewijs veel onder invloed van alcohol gereden. Onderzoek door Rijkswaterstaat wijst uit dat van de 100 automobilisten in de weekend-nachten 2,9 % in overtreding is. In Noord-Holland Noord is dat maar liefst 3,5 %.

S.V. De Rijp wil Kaboutervoetbal

De emotionele gevolgen zijn echter niet in cijfers of geld uit te drukken; • Op rijden met drank staan forse straffen, zoals inname van het rijbewijs. • Beginnend bestuurders komen bij een ademalcoholgehalte van 220 µg/l in aanmerking voor de Lichte Educatieve maatregel alcohol en verkeer op eigen kosten (€ 350,-). Andere bestuurders komen bij een ademalcoholgehalte van 570 µg/l of meer in aanmerking voor de gewone Educatieve Maatregel alcohol en verkeer op eigen kosten (bijna € 700,-). Bij recidive of zwaardere overtredingen is ook een onderzoek naar de geschiktheid mogelijk op eigen kosten (ruim € 900). • De meeste verzekeringsmaat schappijen verhalen de schade op de veroorzaker indien blijkt dat deze onder invloed was. Kijk voor meer informatie op: www.om.nl/onderwerpen/verkeer/ overtredingen/alcohol_en_drugs/

Graft-De Rijp - Zaterdag 12 december is het team SV De Rijp E2 kampioen geworden. Zeer overtuigend zijn zij ongeslagen als eerste geëindigd. De nummer twee uit Ilpendam werd tijdens deze kampioenswedstrijd met 3-1 verslagen. Het team staat onder leiding van Gabriël Kamminga en Oscar van der Spruit. Op de foto staan de kampioenen Sjoerd van der Spruit, Thom Koreman, Twan Kamminga, Rutger Ossebaar, Jim Eeltink, Sven Taam, Tyreece en Dave Poel. Ronald de Lange hoort ook bij het kampioensteam van de E2.

Maatwerk voor veteranen Graft-De Rijp - Een stukje maatwerk in het voetbalspelletje zorgt ervoor dat iedereen kan blijven voetballen. Vanuit de gedachte dat er een heleboel mannen van boven de veertig het hele veld niet meer aan kunnen, maar wel graag tegen een balletje willen blijven trappen zijn enkele voetbalverenigingen bij S.D.O.B. in april om de tafel gaan zitten. Al snel bleek 7 tegen 7 op een half veld de ideale oplossing op zondagmorgen. Op deze manier is het fysiek te doen, komt het gezinsleven niet in gevaar, kunnen de kantine opbrengsten een stevige impuls krijgen en vooral: worden de wensen van vele voetballiefhebbers op maat bediend. Het is in september begonnen met een competitie tussen E.V.C. Ilpendam - S.V. De Rijp en S.D.O.B. en het wordt als zeer positief ervaren. Omdat er wordt gespeeld met vier verenigingen, is de wens er dat andere voetbalverenigingen binnen hun club ook proberen dit initiatief van de grond te krijgen. Bij S.V. De Rijp is gebleken, dat met een selectie van 18 man er drie maanden lekker gebald is. Voorwaarden zijn dat je met maximaal 12 man aan een wedstrijd (2 x 30 minuten op een half veld) begint, waarvan er zeven in het veld mogen staan. Vijf wissels is echt geen overbodige luxe, ze zijn hard nodig. Het sportieve aspect staat voorop, slidingen worden alleen gemaakt wanneer men zeker weet dat men niemand blesseert. Winnen is altijd leuk, maar kampioen worden is niet het uitgangspunt. Verder moet men 40 jaar of ouder zijn. Er wordt gespeeld in de maanden september, oktober, november, maart, april en mei. Aanmelden kan via de site van S.V. de Rijp. S.V. de Rijp legt dan de contacten met de KNVB.


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 14


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Nieuwjaarsconcert van fameuze NEVA ensemble uit St. Petersburg in Keyserkerk

Nachtmis in De Rijp Graft-De Rijp - Op kerstavond 24 december a.s. zingt het St. Ceciliakoor de Nachtmis in de St. Bonifatiuskerk in De Rijp. Het voorprogramma begint om 21.45 uur. Naast de vele kerstliederen zingt het koor de Missa Brevis KV 65 en het Laudate Dominum van Mozart. Een bijzondere viering Kerstmis en vooral de nachtmis aan de vooravond van kerstmis is voor vele mensen een moment om naar een kerk te gaan. Iets terug vinden van vroeger, de bijzondere kerststemming ervaren, meezingen met de kerstliederen, kortom kerk en kerst gaan samen. Het parochiekoor St. Cecilia wil graag meewerken aan een bijzondere viering. Dit jaar is een nieuwe mis van Mozart ingestudeerd, de Missa Brevis KV65 om precies te zijn. Wolfgang Amadeus heeft deze mis op 13-jarige leeftijd gecomponeerd; met recht een wonderkind. Voor het eerst in de geschiedenis van het 135-jarig koor is het meerepeteren en meezingen opengesteld voor projectleden. Negen zangers en zangeressen zich hiervoor aangemeld uit De Rijp, Groot-Schermer en Beemster. Het gaat er Russisch aan toe. De dirigent

van het koor, de uit Rusland afkomstige Ilia Belianko, heeft zijn netwerk aangesproken voor de begeleiding van de zang. De 1e en 2e viool zijn in Russische handen: Anfisa Kalinina resp. Lilia Slavny. De sopraansoliste is de Russische Elizabeth Poz. Het internationale gezelschap wordt aangevuld met de Japanse organiste Junko Sakakibara en een Canadese cellist Jamie McLaren. Het koor voelt zich rijk met deze top-musici. Stille Nacht Aan het einde van de dienst zullen de kerkgangers, samen met koor en orkest zich weer naar de stille nacht zingen. Het beroemde lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ van Franz Gruber stamt uit 1818. Het verhaal gaat dat de kerkmuizen de blaasbalgen van het orgel in Oberndorf (Oostenrijk) hadden doorgeknaagd. Geen geluid dus uit de orgelpijpen. Op kerstavond is aan de componist Franz Gruber gevraagd om snel een gitaarbegeleiding te schrijven. St. Cecilia zingt met de aanwezige kerkgangers een vierstemmige versie.

Middenbeemster - Liefhebbers van Russische muziek kunnen op zondagavond, 3 januari a.s. om 20.00 uur in de Keyserkerk in Middenbeemster weer volop genieten van een nieuw programma van het inmiddels fameuze Neva Ensemble uit St. Petersburg. Het ensemble komt al vele jaren vanuit Rusland naar Nederland om een reeks concerten te geven in kerken door heel Nederland en Stichting De Beemster Keyser heeft dit unieke gezelschap ook dit jaar voor u kunnen contracteren. Het Neva Ensemble kan terugzien op enorme successen in de afgelopen jaren. Zo bezochten duizenden bezoekers de optredens in onder andere de Bavokathedraal in Haarlem, de O.L.V. Basiliek te Maastricht en de Wester¬kerk in Amsterdam. Al deze succesrijke optredens zijn de media uiteraard niet ontgaan. De VPRO zond een radioprogramma uit; de NCRV en KRO verzorgden televisieprogramma’s rond het ensemble. Het Neva Ensemble bestaat uit vijf hoogwaardig opgeleide zangers en zangeressen: Irina Shasheva, eerste sopraan Ekaterina Alabina, mezzosopraan Vladimir Matygulin Dmitri Taneev Sergej Ordinetz, counter tenor, dirigent, bariton en bas. De pianobegeleiding van het licht klassieke gedeelte is in handen van Valerya Matygulina. De kerkmuziek is meer dan zeventig jaar in Rusland verboden geweest, maar het volk is altijd blijven zingen, al was het in het verborgene. Wat aan een volk behoort, kan een

regiem niet uitroeien, zelfs niet over drie generaties heen. Men is in het verborgene deze muziek blijven zingen. Na 1990 brak een geweldige opleving aan van godsdienstig leven, ook in de kerkmuziek. Oude tradities werden in ere hersteld. Nu kunnen zij weer met oeroude Slavisch-Russische muziek “naar buiten” optreden. Het Neva-ensemble doet dat met een meesterlijke stembeheersing en een overtuigende bevlogenheid. Ze houden van hun land en van hun kerk. Deze combinatie van technisch meester-

schap en emotionele betrokkenheid maakt hun optredens telkens weer tot een prachtige, ontroerende belevenis. Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop houden de leden van het ensemble zelf bij de uitgang een schaalcollecte. Gezien de enorme belangstelling bij het vorige concert, is Stichting De Beemster Keyser ervan overtuigd dat heel veel mensen zullen genieten van het nieuwe programma van het geweldige NEVA ensemble uit St. Petersburg.

Kerstviering W.J. Driesenschool Grootschermer - Op 17 december 2009 vierden de kinderen van de basisschool in Grootschermer kerstfeest in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar. Een warm

ontvangst wachtte de bezoekers bij binnenkomst in de kerk met een traditioneel glas glühwein, dat hen werd aangeboden. Er was een leuk muzikaal onthaal door de ouders,

met aan het orgel Jacobine Oosterhof, waarna Berend Donker zijn talent op de piano liet horen met het stuk; Deck the hall.

Tekst en beeld: Gre Breedt


Verdwaald

22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 16

BRIDGECLUB DE RIJP

Activiteiten kalender EXPOSITIE Tentoonstelling in Gemeentehuis Graft - De Rijp: Tot en met maandag 21 december is er weer een nieuwe expositie in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit keer is het Maarten Catz, woonachtig in Graft-De Rijp. Hij maakt diverse collages die met muziek te maken hebben. Galerie De Enghel in De Rijp: Galerie De Enghel heeft gedurende de wintermaanden t/m eind februari geen exposities en is alleen op afspraak geopend. Expositie in ‘Onder de Linden’ Vanaf heden exposeert Wilma Hotting (1961) in Cultureel Centrum ‘Onder de Linden’ te Middenbeemster. Het is voornamelijk abstract en figuratief werk in olie en acryl op doek dat de komende maanden aan de wanden van het intieme theater hangt. Wilma Hotting is voornamelijk autodidact, al heeft zij wel lessen gevolgd bij diverse kunstenaars. Vanaf februari dit jaar exposeert zij regelmatig in diverse instellingen. De expositie in Onder de Linden is te bezichtigen tijdens activiteiten en op afspraak: 0299 43 51 99. Zie voor meer informatie de website: www.onderdelinden-beemster.nl

AGENDA Concert accordeonvereniging “Vita-Nova” in De Rijp De Alkmaarse accordeonvereniging “Vita-Nova” geeft op vrijdagavond 22 januari 2010 een concert in de theaterzaal van hotel “De Rijpereilanden” in De Rijp. Het concert begint om 20.00 uur, de entreeprijs bedraagt € 3,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. Eventuele informatie kunt u inwinnen bij Jan Rol 072-5125627. Dansen op zondagmiddag Het gaat weer beginnen! Dansen op zondag in de Inval. Bijna iedere zondagmiddag kunnen 55+ers komen dansen in Wijkcentrum De Inval. Op zondag vanaf 13.30 uur kunt u hiervoor weer terecht De kosten zijn € 1,50 per keer. Wijkcentrum De Inval kunt u vinden aan het Karekietpark 16 in de wijk Overwhere. Voor informatie kunt u bellen met nummer 0299 43 21 21. Klaverjasavonden S.V. De Rijp seizoen 2009-2010: 15 januari 2010. Snert-winterwandelingen in de polder van het werelderfgoed Beemster: Op woensdagmiddag 23 december a.s. en op zondagmiddag 27 december en zondagmiddag 3 januari 2010 zijn er sfeervolle snert winter wandelingen. Struinen door het schitterende winterlandschap en genieten van de oostenwind laten de gidsen de mooiste plekjes van de

Uitslag d.d. 14 december 2009 Viertallen 1. Hans Outmaijer / Cees Tromp & Martin Phaff / Gerda Schoonderbeek 25 WP 2. Lennie de Jong / Lies Pronk & Jan Jordaan / Geert Vorstermans 24 WP 3. Willem Friso Dekker / Wernard Riedijk & Zeger Everaars / Pieter de Vries 21 WP Parenlijn 1. Jan Mul & Kees Timmer 58,68 % 2. Frits de Bruin & Hanneke Singels 57,99 % 3. Ria van Ravensberg & Bertha van der Steen 57,29 %

MIDDAGBRIDGE Uitslag d.d. 16 december 2009 1. Tini Everaars & Truus Nibbering 60,71 % 2. Martin Phaff & Cees Tromp 58,63 % 3. Zeger Everaars & Pieter de Vries 55,65 %

VERVOLG-AGENDA polders Beetskoog en Wereld erfgoed Beemster zien. Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoenen aan. Bij terugkomst staat er erwtensoep met roggebrood en katenspek op u te wachten. Start: 14.00u. Plaats: Slimdijk 2 in Oudendijk NH. Lengte: 6,5Km. Duur: 2,5u. Kosten: € 8,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 7,- incl. erwtensoep. Zonder soep € 3,50 en kind. € 2,- (reserveren gewenst!). Voor meer informatie: bel naar tel. 0229 54 12 75 of met Nel en Thames Tol van IVN Waterland, tel. 0299 36 56 45. Activiteiten in ’t Praethuys, Alkmaar: ’t Praethuys is er voor mensen met kanker en hun naasten. Vier dagen in de week staat de deur open en kun je binnenstappen. Daarnaast zijn er activiteiten voor ontspanning en afleiding en er zijn een aantal lotgenotengroepen. Dinsdag 22 december is er van 10.00- 12.00u. creatief dagboekschrijven o.l.v. Christine de Vries. Schrijven kan je helpen je gedachten te ordenen en geeft ruimte in je hoofd. Bijdrage € 2,50 en eigen pen en papier meenemen. Woensdag 23 december is er talkwalk; samen wandelen en praten of juist stil zijn en lekker een frisse neus halen. Verzamelen 10.30u. in ’t Praethuys. Inloop ma t/m do van 10.00 - 16.30 uur. Let op! donderdag 24 en 31 dec zijn we dicht. Voor meer info: ’t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar 072 51 13 644 of kijk op www.praethuys.nl Kerk Middenbeemster, Kerk Middenbeemster, Middenweg 148. Kerstmusical door kinderen en jongeren - Het lege boek: Woensdag 23 december, 19.00u. Kapel Zuidoostbeemster, Prinses Wilhelminasingel 39. Het lege boek is een mooie kleine kerstmusical over het verdwenen kerstverhaal wat langzaam maar zeker weer wordt gevuld. Zeer geschikt voor oud en jong! Toegang vrij, deuren open, 18.30u.

Schiettentfoto’s welkom!

Ellen Verdwaald woont in De Rijp en kan zich op een leuke manier verbazen over de dingen om haar heen. Haar eigen leefomgeving - de supermarkt, school, werk of straat - is haar onuitputtelijke inspiratiebron. Ze schrijft daar herkenbare stukjes over die u maandelijks als columns kunt lezen.

Graft-De Rijp - In 2010 verschijnt een fotoboek samengesteld uit polaroidfoto’s geschoten in de schiettent van de Rijper kermis. Samensteller Mels de Gooijer heeft al een collectie van deze ‘Ik hou zo van de maand december, zo gezellig, warm en knus’. Op het foto’s bijeengebracht waarvan sommige zelfs moment dat zo’n vrolijke uitlating mij ter ore komt beland ik spondateren uit de jaren ‘50. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze polaroids intaan dit in de zesde versnelling. Door mijn hoofd flitsen beelden van nog vullen schoenen, pepernoten, verlanglijstjes, surprises en gedichten; boek te plaatsen. Dat kunnen oude maar te ook van kaarten, adressen en Kerstmaaltijden. hele nieuwe foto’s zijn. Elke week zullen we een foto in de Uitkomst plaatsen, die als voorproefje fungeert. Wanneer ik mijn mailbox open blijkt dat ik meer vrienden heb dan

Decembergevoel

gedacht, die mij spontaan begroeten en mij attenderen op aanbie-

Een schiettentformulier is per mail op te dingen die ik niet mag missen! Tijdens het lezen van de vele berichten vragen bij redactie@de-uitkomst.nl. U kunt voel ik de adrenaline door mijn lijf jagen. Een extra check van mijn uw foto met formulier toesturen naar: agenda en mijn things-to-do-list brengt rust in de tent, alles lijkt redeDe Uitkomst, Westdijk 40 1464 PC Westeen goede planning creëer je tijd’, zeggen ze! chutter‘Met beemster. De foto’s zullen met zorg gere-lijk onderScontrole. : Piet Mul produceerd en teruggestuurd worden. K ermis De Rij p overblijf op school is de spanning van alle kindergezichten Nogmaals, zo veel mogelijk foto’s zullen Tijdens de Figu ranten: onbe ken d af te lezen; de jongste kinderen stuiteren door het lokaal, terwijl groep 4 worden geplaatst. De enige voorwaarde is, dat de foto in de schiettent op de Rijper mij confronteert met (voor hen) belangrijke decembervraagstukken! kermis gemaakt is. Het voelt als een beloning, wanneer het lukt om ieder kind even de

aandacht te geven die het verdient, waarmee bovendien de feestelijke sfeer behouden blijft. Het moment van hervonden rust blijkt van korte duur te zijn. De (Mexicaanse) griep heeft ook ons dorp bereikt. De data van inentingen stonden gepland, maar het virus slaat onverwachts toe. Druk met de zorg voor eigen ziekenboeg, die veel tijd dreigt te gaan kosten omdat het virus heeft besloten ons bij toerbeurt te verrassen, wordt er herhaaldelijk om hulp gevraagd van elders. Mijn agenda is inmiddels niet meer te vertrouwen. De laatste weken bevatten te veel gekras en doorhalingen, vanwege het verschuiven afspraken, GraftDe Rijp, 18 december eigenvan omgeving vanverplichtingen de scholier. en activiteiten, wat bij mij een gevoel onvrede opwekt. Hoemet zat 2009 - De gemeenten Beemster, Alle van organisaties die werken het ookRijp, al weer met de en juiste planning? Graft-De Schermer vrijwilligers hebben inmiddels een

Kerst met de Zondagsschool Donderdag 24 december. 19.00u. Kerk Middenbeemster, Middenweg 148. Met dit jaar maar liefst twee mini-kerstmusicals & gezellige kerstliederen. De deuren gaan 18.30 open! De toegang is uiteraard gratis, wel is er een collecte bij de uitgang.

Extra aandacht voor vrijwilligerswerk

Kerstnachtdienst, “en het geschiedde”: Donderdag 24 december 22.00u Kerk Middenbeemster, Middenweg 148. Minke Huisenga laat enkele kerstpareltjes klinken. Vooraf is er 20 minuten kerstsamenzang. De deuren gaan open om 21.30.

Zeevang vragen extra aandacht uitnodiging voor de bijeenkomst in voor het onverwachts vrijwilligerswerk. het gemeentehuis van Beemster Totaal wordt, uit onverwachte hoek, antwoord gegeven Zijop roepen hun inwoners ontvangen. mijn vraag. Tijdens op eenom les met mijn NT2-studenten wordt mij opom vrijwillige basis klussen uitleg gevraagd over deteverschillende feestelijke gebeurtenissen in verrichten. De wethouders van probeer NL DOET december. Vol enthousiasme ik hen een stukje Nederlandse de vier gemeenten hebben al Op 19 en 20 maart 2010 werken traditie bij te brengen, waarbij grote ogen mij verbaasd (en vol ongeloof) gehoor gegeven aan de oproep. landelijk - in het kader NL DOET, aanstaren. Hun vraag: “wat moeten wij doen?” vormt voor mij een Ook komt er in januari 2010 een de opvolger van Make a difference belangrijk leermoment. Ik leg dat (MADD) men niks -moet, maar dat een informatiebijeenkomst over de uit, day vrijwilligersorganiieder mee mag doen aan deze tradities. maatschappelijke stage voor saties en bedrijfsleven samen aan organisaties die met vrijwilligers maatschappelijke doelen. Ook de Zelf ook (door eigen wijsheid) gerustgesteld vierdeikgemeenten de afsluitingdoen van werken. besturen van deze dag met een ‘rondje dorp’. Terwijl aanflvrijwilligersitsen fiets meedeenlantaarnpalen willen graag een Deikvier hebben in de Dorpsstraat klus verrichten in de van 15 mijnwethouders favoriete route richting in Graft, omweek te genieten hun tijd verschillende tot en met maart. Eilandspolder. Het bedrijfsleven vanvrije de prachtige beeldententoonstelling van20Galerie klussen verricht. Zo hielpen uit het gebied wordt uitgenodigd In de Rechtestraat vergaap Jan ik mij aan de prachtige wintertaferelen in Twint (Graft-De Rijp)van en Huize Wim Parrée omeninAtelier werktijd voor de vensterbanken de 3vrijwillig Spijkers.iets Ook de van Enter (Schermer) samen de in de etalages van de woon/kadowinkels degemeenschap Huiskamer enteLadoen. petiteWie souris een familie met de tuin wintergemeenten Beemster, Graft-De Rijp, weten mijn aandacht te winnen. De lichtjes en de vele heldere kleuren klaar te maken. Mia Ruys (BeemSchermer of Zeevang een klus wil vormen overal een prachtig schouwspel. Mijn fietstochtje eindigt bij ster) nam mensen met dementie aanmelden en/of zelf doen, kan dat Patricia’s Bloemboetiek op het Janmelden Boonplein, waar altijd als een mee uitwandelen en Jetty Voerbij Ans Poelikvan de gemeente magneet naar toe getrokken wordt, om hun nieuwe ideeën te bewondemans (Zeevang) las bewoners Graft-De Rijp. Haar nummer is renDec.q. af te kijken. Nat maar391 blij950. en vol inspiratie, keer ik van Notaris voor uit degeregend, krant. 0299

Vrolijk Kerstfeest: Vrijdag 25 december, 10.00u. Kapel Zuidoostbeemster, Prinses Wilhelminasingel 39. Vrolijk Kerstfeest met Beemster Kinderkoor en solisten, met o.a. Melanie Kistenmaker, harp. Komt u vooral met kinderen niet te laat, het wordt altijd gezellig vol? De deuren gaan 9.30u. open. Festival of Carols en Lessons met jubilerend Projectkoor en solisten: Zondag 27 december, 10.30u, Kerk Middenbeemster, Middenweg 148. Op het eind van de negentiende eeuw werd er een begin gemaakt met de zogenaamde ‘festivals of carols & lessons’, een kerstdienst met negen lezingen, afgewisseld met bekende liederen.De Beemsterse variant: Minder lezingen, meer liederen... en achteraf, oerNederlands, koffie met kerstzoetigheid toe. De basis van de morgen is het projectkoor “Carols en kerstliederen”, o.l.v. Theo Koelstra, met Niek Hartog achter het orgel. Verdere muzikale medewerking is er dit jaar van Lea van der Pol, sopraan en Annemieke Hereygers, fluit en Esther van der Ploeg, hobo.

huiswaarts. Voordat ik het gezinsleven weer binnenstap heb ik een besluit genomen; dit is ‘het decembergevoel’ Informatiebijeenkomst Verbinding dat ik wil vasthouden Gemeenten Graft-De door Het de promoten van alle het dag, vrijwilligersen niet wilBeemster, laten ondersneeuwen hectiek van al blijf Rijp en Schermer organiseren werk is onderdeel van een groter ik wel hopen op een witte Kerst! op 18 januari, aanvang 19.30 uur, een informatiebijeenkomst voor de organisaties uit het gebied van de vier gemeenten die met vrijwilligers werken. Het thema is de werving van nieuwe vrijwilligers via de maatschappelijke stage. Vanaf schooljaar 2011-2012 moeten middelbare scholieren verplicht zo’n stage volgen en dat kan natuurlijk prima in de

project: ‘De Verbinding’. Hiermee willen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang de zorg- en dienstverlening aan mensen met een fysieke of psychische beperking verbeteren. In De Verbinding participeren naast de vier gemeenten ook diverse organisaties, zoals woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties.


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Gezond verstand goed voor portemonnee én milieu

De Grote Kerk nog in Nederlander gooit voor honderden de race ‘Het Mooiste euro’s in de vuilnisbak Pand van Nederland’ Regio - Nederlanders verspillen zo’n 50 kilo per persoon per jaar door nog bruikbaar eten in de afvalbak te gooien. Dat is 325 euro per jaar per huishouden. Slecht voor de portemonnee én voor het klimaat. Het Voedingscentrum heeft tips voor slim kopen, bewaren en koken.

Graft-De Rijp - De Grote Kerk in Schermerhorn stond op 15 december jl. bij de kick-off van het programma ‘Het Mooiste Pand van Nederland’ van SBS 6 als één van de 16 genomineerden genoteerd. En behoort nu tot één van de laatste acht kanshebbers! De kick-off speelde zich 15 december af vanaf ‘s morgens tien uur. De Grote Kerk werd vertegenwoordigd door een groep van 27 enthousiaste Schermerhorners, die allen op de ene of andere manier direct bij de kerk betrokken zijn. Er waren spandoeken en vlaggen en er waren foto’s van Schermerhorn met en zonder de kerk meegebracht. Een belangrijk deel van de kick-off bestond uit een gefilmd vraaggesprek, met drie vertegenwoordigers van de groep uit Schermerhorn: Truus Rus, Martin Siecker en Henkje Koning. Verteld werd hoe prachtig de kerk is; waar zij haar waarde vooral aan ontleent; wat de toekomstplannen zijn voor de kerk en waarvoor het te winnen geldbedrag van een miljoen zo dringend noodzakelijk is. Eerder waren door Endemol opnames gemaakt in de kerk. In beeld werd gebracht: de prachtige ruimte, de gebrandschilderde ramen, het beschilderde tongewelf en de troosteloze staat van de muren en de verzakte vloer. Na veel lange uren wachten kwam om half elf ‘s avonds laat eindelijk

De meeste mensen denken dat ze nauwelijks eten weggooien en dat de buren meer weggooien dan zijzelf. Vreemd is dat niet: het gaat steeds om kleine beetjes. Maar per jaar loopt dat flink op. Eenpersoonshuishoudens en jongeren verspillen het meest. Ook gezinnen met kinderen verspillen relatief veel. Gepensioneerden zijn het zuinigst. het beslissende oordeel: de Grote Kerk Schermerhorn gaat verder als één van de laatste acht. Op een nog onbekende datum zal de vakkundige jury van het programma, zelf het pand komen inspecteren. Dan zal de jury zal zich verder gaan verdiepen in de meer concrete plannen voor dat eventueel te winnen miljoen. Hierna zal worden bepaald welke vier panden nog in de race blijven. Na half januari wordt door Endemol gekeken wat het plan van aanpak is omtrent de restauratie en welke hoofdpersonen gedurende een aantal weken met de camera zullen worden gevolgd.

In totaal belandt zo’n 20 procent van onze boodschappen in de vuilnisbak. De helft daarvan is ‘echt afval’: het is onbruikbaar. Denk aan schillen, botten, kaaskorsten, stronken en eierschalen. De andere helft - dus zo’n 10 procent van alles wat we kopen - bestaat uit eten dat we niet opkonden of hebben laten bederven; dat noemen we verspilling. Het zijn bijvoorbeeld restjes pasta of rijst, verlepte sla, oud brood of vleeswaren over de datum. Een kwart van de verse groente die we kopen eten we niet op. Hetzelfde geldt voor een vijfde van het brood. Ook een vrij groot deel van kanten-klaar eten belandt ongebruikt in de vuilnisbak.

Eten weggooien kost veel geld en heeft een slechte invloed op het milieu. Voor de productie van al dat eten is namelijk veel energie, grondstoffen en water gebruikt: voor de teelt, het houden van vee, het bewerken en verpakken, en het (koel) bewaren en vervoeren van voedingsmiddelen. Energieverbruik leidt weer tot uitstoot van broeikasgassen.

meel, verdwijnen soms bij het afval. En dat is vaak onnodig.

Tips Hoe voorkom je dat je eten weggooit? Dat is vooral een kwestie van gezond verstand. Een paar tips:

TGT-datum: Op bederfelijke, gekoelde producten, zoals verse vlees en vis, staat een ‘te gebruiken tot’-datum (TGT). Na deze datum kun je ze beter weggooien. Ook al ziet het er nog goed uit en smaakt het nog prima, je loopt het risico er ziek van te worden. Voor meer tips en de gratis Bewaarwijzer, kijk op: www.voedingscentrum. nl/verspilling

1. Vries bederfelijke producten op tijd in als je ziet aankomen dat je ze niet op tijd opeet 2. Bereid vlees alvast. Daarna is het nog 3 tot 4 dagen houdbaar in de koelkast 3. Bewaar de restjes voor de volgende dag: Bewaar pasta voor in soep. Gebruik broccoli in een roerbakschotel. Maak van oud brood een tosti of wentelteefjes. Maak een lekkere smoothie van overrijp fruit. 4. Gooi niet alles meteen weg wat over de THT-datum is. Houdbaarheidsdatum Veel mensen gooien eten weg zodra het ‘over de datum’ is. Dat is verstandig als het gaat om bederfelijke producten zoals vis en vlees. Maar ook minder bederfelijke producten, zoals koffie, suiker, chips, zout en

THT-datum: Op langer houdbare levensmiddelen staat een ‘ten minste houdbaar tot’-datum (THT). Na die datum kan de kwaliteit wat achteruit gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet meer kunt eten. Ruik en proef en beoordeel zelf of het nog kan.

Feiten en cijfers 20% van al het eten belandt in de vuilnisbak, de helft daarvan is verspilling. Jongeren verspillen het meest. Een gemiddelde Nederlander verspilt vijftig kilo per jaar. Een gemiddeld huishouden verspilt jaarlijks 325 euro aan eten. Fout of te lang bewaren van eten is de voornaamste oorzaak van verspilling.

wenst adverteerders en lezers een sfeervolle kerst en een succesvol...

...2010


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 18

van 9.30 tot 17.00 uur WIJ ZIJN DONDERDAG 24 ÈN DONDERDAG 31 DECEMBER A.S. DE GEHELE DAG GEOPEND!

SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD VOOR DE KERSTDAGEN:

3 buitenlandse kaasjes € 5,naar keuze voor

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2010

Kaashandel van Bemmel

VOOR UW BESTELLING: 06 51 79 27 87

LAATSTE KANS KERSTPRODUKTEN!

Versgebakken oliebollen, warm uit de pan! Uiteraard staan wij ook op oudjaarsdag voor u klaar

Voor al uw verse kipproducten

Markten: di.: Purmerend wo. do. vr.: Buikslotermeerplein, do.: De Rijp za.: Hoorn.

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

BP de Poel

Graft

GRATIS

AUTOWASSEN

Al na 5 keer tanken! (t.w.v. € 6,- bij min. 20 liter per keer)

BP de Poel, Graft BP de Poel, Grafterbaan 2, Graft 0299 - 67 32 63

WWW.BPDEPOEL.NL

FAMILIEBERICHT? MAIL NAAR DE UITKOMST

AUDI A4 AVANT 1.8 T, AUTOMAAT TIP TR. VOL OPTIES, ZILVER, 122.000 KM

10/2004

€ 15.250,-

CITROËN BERLINGO 1.9D, NIEUW MODEL ZIJSCHUIFDEUR, 100.000 KM ELEKTRISCH PAKKET

2003

€ 3.950,- EX BTW

FORD FIËSTA 1.3 CHAMPION APPLE-GREEN, AIRCO, VOL OPTIES 3-DEURS, 49.000 KM

2006

€ 7.950,-

12/2004

€ 8.740,-

HONDA JAZZ COOL BLAUW METALLIC, 42.000 KM, AIRCO, 5-DEURS CITROËN BERLINGO 1.9D BLAUW, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET

2003

€ 3.750,- EX BTW

OPEL ASTRA 1.6 GL ZILVER, 5 DEURS, TREKHAAK, C.V. SCHUIFDAK, 107.000 KM

1999

€ 4.750,-

FORD MONDEO 1.8i WAGON VOL OPTIES, 185.000 KM

11/2002

SEAT ALTEA 1.6 VOL OPTIES, ZILVER, 12.000 KM

2008

VERKOCHT

KOMT BINNEN

www.jipautomobielen.nl G.G. SCHIPPERSTRAAT 18 - DE RIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37

IN HET NIEUWE JAAR DIVERSE JONGE OCCASIONS


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 19

DEELNEMENDE WINKELS: V e r s t a n d v a n L e k k e r V l e e s

De Keurslager trakteert! Ambachtelijke vleeswaren koop je bij de Keurslager. Neem bijvoorbeeld de producten uit onze worstmakerij. Deze lekkernijen zijn gemaakt van de beste ingrediënten en met zorg bereid. Dat proef je. Neem bijvoorbeeld onze leverworst. Daarvan krijg je deze week maar liefst 250 gram gratis bij aankoop van 150 gram beenham. Een traktatie van de Keurslager, die smaakt naar meer!

VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram

beenham GRATIS 250 gram leverworst VERS VLEESAANBIEDING

Sucadelappen 500 gram

495

KEURSLAGERKOOPJE

Runder minute steaks

6

00

4 voor

100 gram

SPECIAL

Franse roomsalade

Fiore

100 gram

100 gram

0

1

95

MAALTIJD VAN DE WEEK

Leverkaas

150 gram

295

125

hutspot met klapstuk per portie

395

E

S

T

W

E

K

E

N

A

K

T

I

E

ADRES: TEL.:

€ 5 tot € 100

Ingrediënten voor 4 personen: 4x hertenbiefstuk, 2 el vloeibare boter, zout en peper uit de molen. Voor de saus: 350 gr. cranberry’s, 175 g rietsuiker, sap en rasp van 2 schoongeschrobde mandarijnen, 2 el rode port, 2 mandarijnen, 1 takje munt (alleen de blaadjes, gehakt). Bereiding: Breng de cranberry’s met de suiker, mandarijnensap, rasp en port in een sauspan aan de kook. Laat de cranberry’s in circa 20 minuten uit elkaar vallen, roer af en toe door de saus. Snijd de schil rondom van de laatste twee mandarijnen en snijd de partjes tussen de vliezen uit. Roer de partjes samen met de munt door de saus. Verwarm de boter in een koekenpan. Bestrooi de biefstukken rondom met zout en peper en bak ze rosé in circa 3 minuten per kant. Laat van het vuur nog 5 minuten afgedekt staan en serveer het vlees dan met de warme saus en bijvoorbeeld gebakken aardappelen.

E

NAAM:

Hertenbiefstuk

SALADE VAN DE WEEK

98

RECEPT VAN DE WEEK: Hertenbiefstuk met mandarijn en cranberry’s

F

F

E

E

S

T

W

E

K

E

N

A

K

T

I

E

Aanbiedingen gelden van 2 t/m 7 november 2009

Han de Vries uw Keurslager

NAAM: ADRES: TEL.:

€ 100 tot € 250 F

E

E

S

T

W

E

K

E

N

A

K

T

I

E

NAAM: ADRES: TEL.:

€ 250 tot € 750


22 DECEMBER 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 20

: ? < 9, , 7 $ , - : - , 96 ) , > 0< 7, 9/ 09 " 8 = > < 0609 / 0. 08 - 0<

Dichtbij, betrokken en toonaangevend

A A A <, - : - , 96 97 A , > 0<7 , 9/ De Rabobank als CoĂśperatie

Agenda "

#

! fi

!

"

C459 A 45 20: ; 09/ > : >

" ; #

" ; #

$

!

$

#

!

#

#

'

# #

! fi

!

&

!

!

! #

!

#

!

! $

!

!

!

%

! '

!

!

%

: ? / 05 , , < = / , 2 C459 : 9C0 6, 9> : < 09

"

940? A 5 , , < = / , 2 C459 : 9C0 6, 9> : < 09 20= 7: > 09 4= $ , - : - , 96 B; : > 30609 20= 7: > 09 ' 4>0< , , < / 6? 9> ? ? ? < ; 0< / , 2 ? A - , 96C, 609 < 020709 8 0> $ , - : 9> 0< 90> - , 9640< 09 / 0 $ , - : 1: : 9 09 / 0 $ , - : 7459

!

! !

!

!

#

!

! " $

Kijk voor de overige activiteiten op onze website

? ? <

? ? < "

" ; % !

%

, , 9/ , 2 / 0. 08 - 0< DRabobank Zaalvoetbal Pupillentoernooi Monnickendam DRabobank spelregeldag SV Marken * : 9/ , 2 5 , 9? , < 4 DWinterconcert Stedelijk Orkest : 9/ 0< / , 2 5 , 9? , < 4+ DBijeenkomst Visie 2010, hoofdkantoor Rabobank

0 60< = > / , 2 C459 : 9C0 6, 9> : < 09 20= 7: > 09

" ; 20: ; 09/ > : >

!

#

#

" ;

$

Rabobank is onder andere betrokken bij:

!

!

$ , - : - , 96 ) , > 0< 7, 9/ 09 " 8 = > < 0609 4= 3: : 1/ = ; : 9= : < @, 9 # ? < 8 0< 09/ 5,,< Als hoofdsponsor adopteert Rabobank het project PURRA 600 years, muziek- en sportdag voor jongeren vanaf 6 jaar dat op zaterdag 14 augustus gehouden wordt. Kijk voor meer informatie op onze website.

! ( , 9, 18 , , 9/ , 2 5 , 9? , < 4 30> 09 A0 ? A00< @, 9 3, < > 0 A076: 8 : ; : 9C0 20- < ? 460 74560 : ; 09492= > 45/ 09 0C0 6? 9> ? @49/ 09 : ; A A A < , - : - , 96 97 A , > 0< 7, 9/

Wat gebeurt er met de winst van de Rabobank? , , > = . 3, ; ; 074560 - 0> < : 6609304/ / : 09 A45 49 / 0 @: < 8 @, 9 = > 0? 9 , , 9 7: 6, 70 494>4, > 40@09 / 40 / 0 7001- , , < 304/ 49 / 0 208 009= . 3, ; - 0@: < / 0< 09 09 @: : < - 007/ 340< @, 9 4= / 0 C00< ? 4>20- < 04/ 0 : 9/ 0< = > 0? 9492 @, 9 30> 7: 6, 70 @0< 0942492= 70@09 " : 6 : ; 7, 9/ 07456 09 49> 0< 9, > 4: 9, , 794@0, ? : 9/ 0< = > 0? 909 A 0 494> 4, > 40@09 : ; . ? 7>? < 007 0. : 9: 8 4= . 3 8 , , > = . 3, ; ; 07456 09 / ? ? < C, , 8 @7, 6 4> , 770= 9: 08 09 A 45 : E; 0< , > 401: 9/ = 90< C45/ = A: < / > / 0 A 49= > > : 020@: 02/ , , 9 / 0 < 0= 0< @0= @, 9 / 0 - , 96 C: / , > / 0 $ , - : - , 96 : : 6 49 8 : 0474560 > 45/ 09 C: , 7= > 45/ 09= / 0 6< 0/ 40> . < 4= 4= 20C: 9/ - 7451> 9/ 0< C45/ = 2001> / 0 $ , - : - , 96 009 / 007@, 9 / 0 A 49= > > 0< ? 2 , , 9 / 0 208 009= . 3, ; A , , < @, 9 A 45 / 007? 4>8 , 609 De ondersteunde projecten 0> , 1207: ; 09 5 , , < 3001> $ , - : - , 96 ) , > 0< 7, 9/ 09 " 8 = > < 0609 @, 9? 4> 30> : : ; 0< , > 401: 9/ = : 9/ 0< , 9/ 0< 0 009 - 45/ < , 20 2070@0< / , , 9 % > 4. 3> 492 0< 63: 1" @0< A00< = 0; : 7/ 0< / 456 , 9/ C45/ 0 @0< @: 0< % > 4. 3> 492 * : 990- 7: 08 $ " : < 4C: 9 : 77020 7? ; ) 07C459= A 0< 6 % > 4. 3> 492 " / 4: 9 ) , > 0< 7, 9/ = 0 CA 08 0= > , 10> > 0 2< , < 4= . 3 9, > ? ? < 7, 9/ = . 3, ; - 0300< ! & & 30, > 0< = . 3: : 7 % > 4. 3> 492 ' 4> / 0 ? 9= > : 994. 609/ , 8 % > 4. 3> 492 @0908 09> 09. : 8 8 4= = 40 / , 8 , > 3, < 49, % > 4. 3> 492 * ? 4/ 0< A : ? / 0 , < 60< @0908 09> 09 % > 4. 3> 492 % > 4. 3> 492 ( : 0/ = 07- , 96 # ? < 8 0< 09/ , / 4560< < ? 9 4= > : < 4= . 30 ( 0< 0942492 " : = > 3? 4C09 : < ; = < , , / A, / 456 ? < 0, ? 4= . < 48 49, > 40C, 609 , 9/ = . 3, ; ! : : < / : 77, 9/ Help ons aan projecten " : 6 ? 6? 9> : 9= 307; 09 : 8 : 9C0 . : E; 0< , > 40@0 < : 7@0< / 0< 49 > 0 @? 7709 / : : < - 49909 / 4> 1: 9/ = ; , = = 09/ 0 , , 9@< , 209 49 > 0 / 40909 : 1 8 00 > 0 / 09609 : @0< / 0 - 0= > 0/ 49209 098 0< 609 A , , < , , 9 / 0 , , 9@< , 209 8 : 0> 09 @: 7/ : 09 09 30> , , 9@< , , 21: < 8 ? 740< = > , , 9 : ; : 9C0 A0- = 4>0 A A A < , - : - , 96 97 A , > 0< 7, 9/

)FUJEFFJTEBUXFFMLBBSOPEJH IFCCFOPNWFSEFSUFLPNFO "MT DPĂ&#x2C6;QFSBUJFWF CBOL HFMPPGU EF 3BCPCBOL IFJMJH JO EF LSBDIU WBO IFU DPMMFDUJFG 4BNFO CFSFJL KF JNNFST NFFS EBO BMMFFO 6 LVOU EBO PPL PQ NFFSEFSF NBOJFSFO HFCSVJL NBLFO WBO PO[F LFOOJT FO EJF WBO PO[F LMBOUFO ;P IFMQFO FSWBSFO POEFSOFNFST TUBSUFOEF POEFSOFNFST &O IFMQFO KPOHFSFO FMLBBS NFU GJOBODJÂżO 7FSEFS LPNFO EPPS TBNFO UF XFSLFO%BUJTIFUJEFF

Een stukje geschiedenis 0> . : E; 0< , > 40@0 20/ , . 3> 02: 0/ @, 9 / 0 $ , - : - , 96 @49/ > 3, , < : : < = ; < : 92 49 / 0 7: 6, 70 6< 0/ 40> . : E; 0< , > 40= / 40 < ? 48 5 , , < 2070/ 09 C459 : ; 20< 4. 3> 0C0 . : E; 0< , > 40= C459 : ; 20< 4. 3> 9, , < 30> @: : < - 007/ @, 9 / 0 . : E; 0< , > 40 / 40 ) 473078 $ , 4ff04= 09 49 ? 4> = 7, 9/ 3001> : ; 20< 4. 3> / : : < 09 @: : < : 9/ 0< 908 09/ 0 8 09= 09 / 40 8 : 04> 0 3, / / 09 8 0> 30> fi9, 9. 40< 09 @, 9 3? 9 - 0/ < 451= , . > 4@4> 04> 09 : : < 30> 20C, 8 097456 49702209 @, 9 = ; , , < 207/ 09 A , = 30> @0< @: 7209= 8 : 207456 / 4> ? 4> > 0 70909 , , 9 , 9/ 0< 0 70/ 09 @, 9 / 0 . : E; 0< , > 40 9 ! 0/ 0< 7, 9/ @: 9/ / 4> 49 00< = > 0 49= > , 9> 40 8 0> 9, 8 0 ; 7, , > = : ; 30> ; 7, > > 07, 9/ 0 70/ 09 A , < 09 @: : < 9, 8 0 7456 - : 0< 09 * : : 9> = > : 9/ 0< 49 ! 0/ 0< 7, 9/ 009 2< : : > , , 9> , 77: 6, 70 - , 9609 / 0 $ , 4ff04= 09- , 96 @: : < 9, 8 0 7456 - : @09 / 0 < 4@40< 09 09 / 0 : 0< 097009- , 96 @: : < 9, 8 07456 - 090/ 09 / 0 < 4@40< 09 ! , / 0 1? = 40 49 : 9> = > : 9/ ? 4> / 0C0 > A00 - , 9609 / 0 3? 4/ 420 $ , - : - , 96

: 7: 1: 9

7, 9> : 9> , . > 09> < ? 8 A A A < , - : - , 96 97 A , > 0< 7, 9/ . : 8 8 ? 94. , > 40 A , > 0< 7, 9/ < , - : - , 96 97

Kantoren Hoofdkantoor Purmerend, ) 40749209= > < , , > Hypotheekkantoor Purmerend : 76= > < , , > Kantoor De Rijp, < 408 , = > 0< Kantoor Volendam, 3< ( , 9 - 6: ? / 0= > < , , > Kantoor Monnickendam, > % ; 47 Kantoor Marken 0< 6- ? ? < > Kantoor Broek in Waterland ! 40? A 7, 9/

4BNFOTUBKFTUFSLFS 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

XXXSBCPCBOLOMXBUFSMBOE

De Uitkomst week 52 2009  

De Uitkomst week 52 2009

De Uitkomst week 52 2009  

De Uitkomst week 52 2009

Advertisement