Page 1

21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3146 | week 4 | 21 januari 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Theezetten op de Olympische Spelen Stompetoren – Mevrouw Cha wordt (tijdelijk) Mevrouw Chai. De 25-jarige Linda Appelman, die vanuit haar theekamer aan de Noordervaart de hele Schermer aan de verse Chinese thee probeert te krijgen, werkt in februari in de VIP-lounge van het Holland Heineken House in Sochi. Atleten, sponsoren en wellicht zelfs het koninklijk paar kunnen straks een kopje thee of koffie of een glas bier of fris bestellen bij haar.

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

DE JUISTE FRAMEMAAT? Stuur hoogte, de beenstand en zadel hoogte bepalen. Met bodyscanning en zadelmeting. Dit lost de nek-, been-, arm- en zadelpijn-problemen op. 0299 67 34 64

“In september was ik voor een internationale theebeurs in Rusland”, vertelt Linda, terwijl ze een kopje Russische zwarte thee schenkt. “Via een vriendin kwam ik daar in contact met een jongen die op de Olympische Spelen in Londen had gewerkt. Ik genoot van zijn verhalen en zei tegen hem dat zoiets voor mij nooit weggelegd zou zijn. Een paar dagen later stuurde hij me een mail door met informatie over vacatures in het Holland Heineken House in Sochi. Omdat hij de moeite had genomen mij die mail te sturen, solliciteerde ik. Ik verwachtte niet dat ik zou worden aangenomen, maar ik kwam steeds verder in de procedure. En op 4 november, de verjaardag van mijn broertje, kreeg ik te horen dat ik naar Sochi mocht.” “In het begin grapte ik af en toe dat ik niet zou terugkomen uit Rusland voordat ik een kopje thee

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

voor Koningin Maxima geschonken had. Nu ik achter de bar in de VIP-lounge ben ingedeeld, is er inderdaad een kans dat ik een drankje mag inschenken voor haar.” Omdat Heineken de medewerkers van het Holland Heineken House erg betrekt bij de organisatie, heeft Linda inmiddels al veel geleerd over hoe je zaken doet in Rusland. “Bedrijfstechnisch opent het misschien mogelijkheden voor me. En ik ga natuurlijk sowieso een

paar kilo Russische thee kopen. De mensen die een thee-abonnement hebben afgesloten bij me, kunnen erop rekenen dat ze binnenkort een keer Russische thee thuisgestuurd krijgen.”

Zeven dagen per week geopend van 08.00 uur voor koffie, lunch en diner! WERKT MET VERSE HUISGEMAAKTE STREEKPRODUKTEN

VOOR GEZELLIG LEKKER ETEN Wij hebben altijd tongstrelende gerechten buiten de kaart. Tekst en beeld: Em van Es

HUIGENDIJK 3, 1645 RD RUSTENBURG - URSEM - TEL.: 072 - 502 1282 FAX: 072 - 502 2363 INFO@DEGOUDENKARPER.NL - WWW.DEGOUDENKARPER.NL

TE KOOP Aggelenstraat 31 1483 TB De Rijp Hoekwoning met garage en onderhoud. Na een opknapbeurt als beloning een grote woning met garage op een kindvriendelijke en verkeersluwe locatie?

indernieuws PAGINA 11

Meer info: www.ascoba.nl

HRIJFGELD IN JANUARI GÉÉN INSC L TRAINER 3X GRATIS PERSONAEB 3X GRATIS ZONN ANK VOOR INFORMATIE BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.FITNESSDEKLOEK.NL

Vraagprijs: € 159.000,- k.k. Rechtestraat 65 De Rijp 0299 67 23 83 WWW.ASCOBA.NL

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

Heeft u schade aan uw auto en kunt u hierdoor niet meer verder rijden? Bij ons krijgt u gratis vervangend vervoer. U kunt ook profiteren van onze gratis haal- en brengservice.

AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST De Volger 10, 1483 GA De Rijp - t. 0299 67 41 99 - www.leoborst.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Op volle toeren naar Koningsdag 2014 De terugtelklok, een initiatief van Ondernemersbelang, werd al op 13 oktober 2013 tijdens de Koningsbeurs onthuld door Ton Kunst van firma VOPO, de enige hofleverancier uit De Rijp en blijft tot en met Koningsdag hangen in het winkelcentrum. De organisatie van Koningsdag 2014 draait alweer op volle toeren en heeft nu ook de aandacht van de nationale pers getrokken. Zo zijn er woensdag 15 januari jl. tv-opnames gemaakt door RTL-Boulevard in Amstelveen en De Rijp. Via deze link kunt u het filmpje terugzien: http://www.rtlnieuws.nl/boulevard/ laatste-videos-boulevard/gemeenten-druk-de-weer-voor-koningsdag. Donderdag 16 januari telde burgemeester Ria Oosterop-van Leussen in het winkelcentrum ‘t Boegbeeld nog 100 dagen tot Koningsdag 2014.

Dit moment werd vastgelegd door RTV NH. U kunt dit terugzien op http://www.rtvnh.nl/nieuws/ 132797/De+Rijp+telt+af+voor+ Koningsdag.

Kom naar de aftrapbijeenkomst Koningsdag! Woensdag 29 januari 2014 om 19.30 uur zijn bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers van harte welkom in De Grote Kerk in De Rijp om de aftrapbijeenkomst Koningsdag bij te wonen. De projectorganisatie Koningsdag rekent op uw komst! Kom, hoor en stel al uw vragen!

De projectorganisatie is voor vragen en suggesties bereikbaar via het volgende mailadres: Koningsdag2014@graftderijp.nl of twitter met @Koningsdag2014.

Deze ontheffingen liggen vanaf heden voor een periode van 6 weken op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking hun bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, Adres en woonplaats van de belanghebbende, en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Als een belanghebbende een schorsing van het besluit of een andere voorziening wil verkrijgen, kan hij tegelijkertijd met of na indiening van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementenrechtbank Alkmaar Sector Bestuursrechtspraak, Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn op het telefoonnummer (0299) 391989.

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: • Oosteinde 5, 1483 AB De Rijp - Het plaatsen van een luifel Dossiernr.: WABO 2014-0001. Datum ontvangst: 30 december 2013 • De Moor 9, 1486 MS West-Graftdijk - Aanbouw woning Dossiernr.: WABO 2014-0002. Datum ontvangst: 30 december 2013 • Zuiderstraat 59, 1486 MK West-Graftdijk - Verbouw kapberg tot Bed and Breakfast Dossiernr.: WABO 2014-0003. Datum ontvangst: 7 januari 2014 • Heikeshof 14, 1483 XE De Rijp - Plaatsen van uitbreiding en dakkapel Dossiernr.: WABO 2014-0004. Datum ontvangst: 8 januari 2014

Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte

Koninklijk nieuws!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente GraftDe Rijp maakt bekend dat is besloten tot het verlengen van twee voorwaardelijke ontheffingen voor transporten over de Noorderstraat in West-Graftdijk. Dit betreft een totaal van 59 transporten in de periode 1 januari tot met 1 mei 2014. Deze transporten worden onder andere gereguleerd aan een snelheidsbeperking tot maximaal 15 km/u. Voor de Noorderstraat in West-Graftdijk is op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de gesloten verklaring voor voertuigen breder dan 2,2 meter (Bord C18) op de Noorderstraat in West-Graftdijk op 22 augustus 2013 besloten ontheffing te verlenen.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp

Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn ter gemeentesecretarie (0299-391950).

COMMISSIEVERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUZAKEN datum: 28 januari 2014 tijdstip: 20.00 uur plaats: gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp Agenda o.a. • Voorstel tot het in realisatie nemen van de eerste fase van Woongebied De Pauw Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

RAADSVERGADERING datum: 30 januari 2014 tijdstip: 20.00 uur plaats: Gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp Agenda, o.a. • Voorstel aanwijzing plaatsvervangend griffier. • Voorstel ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester • Bestuurlijke besluitvorming 3D in regio Alkmaar. • Verordening Startersleningen Graft-De Rijp 2014. • Voorstel tot het beschikbaar te stellen van krediet ten behoeve van de vervangingsinvesteringen riolering 2013 en 2014. • Voorstel om kennis te nemen van de aanvraag om (en weigering) omgevingsvergunning voor het oprichten van een hobbykas. • Voorstel om de grondexploitatie sport af te sluiten per 31-12-2013 en ter vervanging twee kredieten beschikbaar te stellen voor de planvorming sportgebied cq. infrastructuur brede school. • Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. • Voorstel tot oprichting van één regionale uitvoeringsorganisatie Sociale dienst Regio Alkmaar en WNK Bedrijven. • Voorstel tot het in realisatie nemen van de eerste fase van Woongebied De Pauw. • Voorstel overdracht bedrijfsvoeringsbudgetten per 1-1-2014 naar gemeente Alkmaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 21 januari 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Mijlpaal voor De Rijp: realisatie woongebied De Pauw een stap dichterbij! Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, kan het woongebied De Pauw worden gerealiseerd. In december 2013 hebben vijf marktpartijen, na een grondige voor-selectie, hun plannen voor De Pauw gepresenteerd. De keus is gevallen op Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk. Voor het behoud van voorzieningen heeft de gemeente het programma Vitaal Graft-De Rijp ontwikkeld waarin wonen, onderwijs en sport centraal staan. Door gezinsverdunning en de sterke vergrijzing kan het inwoneraantal in De Rijp drastisch teruglopen. Om deze trend te keren is de gemeente gestart met de ontwikkeling van dit woongebied. Wethouder Lino Zwitselaar: “Ik ben zeer trots dat we na jaren van voorbereidingen een belangrijke

mijlpaal hebben bereikt. De woningen in het plan sluiten helemaal aan bij de bouwstijl van de oude kern van De Rijp. In totaal komen er 31 woningen in verschillende stijlen: 13 rijwoningen, 6 appartementen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 6 vrijstaande woningen. Helemaal naar de individuele woonwens van de bewoner of eigenaar. In het pakhuis aan de oostzijde worden de 6 appartementen gerealiseerd. De planning is om rond de zomer het terrein bouwrijp te maken en begin 2015 te starten met de bouw.” Presentatie plan Op 28 januari 2014 om 20.00 uur presenteert Smit’s Bouwbedrijf het plan tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op 30 januari 2014

wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad met het verzoek in te stemmen met de realisatie van de eerste fase.

Zoek een leuke klus in de buurt!

Informatieavond woninginbraken

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 voor de tiende keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Wilt u een dag (deel) de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling? Doe dan op 21 en 22 maart 2014 mee met NLdoet. U maakt dan kennis met vrij-

Wat kunt u doen om woninginbraken zoveel mogelijk te voorkomen? Dat leggen gemeente Graft-De Rijp en politie Noord-Holland graag uit tijdens de informatieavond: Wanneer: maandag 27 januari 2014 Tijd: van 19.30 - 22.00 uur Waar: in de kantine van SV De Rijp, Jan Ploegerlaan 1, De Rijp.

willigerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En reken maar dat het nog gezellig is ook! Zoek naar een leuke klus bij u in de buurt en meldt u aan! Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.nldoet.nl.

Wilt u hier ook bij zijn? Dan kunt u zich tot vrijdag 24 januari 2014 aanmelden via e-mail: receptie@graftderijp.nl of telefoon 0299 - 39 19 49. Geeft u ook aan met hoeveel personen u komt?

OFFICIËLE MEDEDELINGEN (VERVOLG)

De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

BURGERLIJKE STAND Geboren: Milan Kuijn, zv E.G. Kuijn en D.M. Klijn

Overleden: Ida Julia Jacobs, wv B. Gorsseling, 79 jaar Johanna Wilhelmina de Ruyter, wv P.J.T. de Groot, 84 jaar www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 21 januari 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Activiteitencommissie Koningsdag De Rijp - In de aanloop naar de eerste echte Koningsdag, zijn de voorzitters van de verschillende werkgroepen vanaf half januari begonnen met het opnieuw warmlopen voor de historische gebeurtenis. Ook de verenigingen en vrijwilligers uit Graft-De Rijp staan alweer in de startblokken. Afgelopen maandag 13 januari, zat de werkgroep Evenementen Koningsdag bij elkaar in de ‘orange room’ in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. In deze werkgroep, welke werd voorgezeten door Marit Broersen van Productieburo Zorro, waren aanwezig: Gerard Kuijn, voorzitter werkgroep Volksfeesten, Tineke Butter, voorzitter werkgroep Scholen, Joke Landman, voorzitter Kunst en Cultuur, Frits Lieman, voorzitter Storytelling en Karin Ossebaar, projectondersteuner Koningsdag. De projectorganisatie is voor vragen en suggesties bereikbaar op maandagdinsdagochtend, woensdag, donderdag- en vrijdagochtend, via het mailadres: Koningsdag2014@graftderijp.nl of telefonisch via nummer 0299391950 Beeld en tekst: Ad Hodde


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Familieberichten

Informatiebijeenkomst carillon De Rijp De Rijp - Donderdag 9 januari heeft de raadscommissie Algemene Zaken en Welzijn van de Gemeente Graft-De Rijp in haar vergadering het idee besproken om te komen tot het installeren van een carillon in de toren van de Grote Kerk. De toren is immers, in tegenstelling tot het kerkgebouw zelf, eigendom van de burgerlijke gemeente. Het idee werd dermate goed ontvangen dat de initiatiefnemers graag de mogelijkheden tot plaatsing verder willen onderzoeken. Naast de bouwkundige consequenties en de financiële onderbouwing dient uiteraard ook de informatieverstrekking aan dorpelingen en bewoners uit de directe omgeving te hand genomen te worden. Daartoe nodigen de initiatiefnemers alle geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 januari om 20.00 uur in de Grote Kerk van De Rijp. Daar zal het plan, zoals dat tot nu toe bekend is, uit de doeken worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

Uit de archiefstukken blijkt dat de kerktoren van De Rijp vóór 1654 een carillon heeft gehad, ‘een sieraad voor het dorp’. Het toreninstrument is in de grote brand roemloos ten onder gegaan en daarna nooit meer herbouwd. Sinds de eerste helft van de zeventiende eeuw is de situatie drastisch gewijzigd: de toren werd herbouwd zonder spits en de plaats van de enkele luidklok in de oude toren werd ingenomen door twee nieuwe luidklokken - uit 1663. Het zijn deze klokken (slagtoon es en fis) die kunnen fungeren als bourdonklokken van een carillon. Het zou dan een middelzwaar carillon kunnen worden op basis gis’, een toonhoogte die goed past bij de hoogte van de toren en de omvang van het dorp. Voor het vertolken van het grootste gedeelte van de beiaardmuziek is een instrument van 3 ½ octaaf nodig; iets meer dan veertig klokken. Het ontbreken van een spits op de toren van De Rijp is een ‘blessing in disguise’. Anders dan bijvoorbeeld in de Alkmaarse torens zullen de klokken binnen in de toren, op de luidzolder een plek moeten vinden. Het aangezicht van de toren zal niet veranderen en de muziek wordt in een milde en reeds gemengde vorm via de galmgaten over het dorp uitgestrooid. Het carillon kan zowel automatisch als handmatig bespeeld worden. Automatisch als voorslag voorafgaand aan de uur- en de halfuurslag, bijvoorbeeld gedurende de late ochtend- en de middaguren. Tegenwoordig gebeurt dat door middel van een computerspeelwerk dat tal van melodieën en liedjes kan reproduceren. Daarnaast is het gebruikelijk dat de beiaardier op een vast moment in de week een uurtje live het carillon bespeelt. Het ligt voor de hand dat te doen op donderdagmiddag, tijdens de markt. Tenslotte worden feesten van lokaal of nationaal belang met beiaardspel opgevrolijkt.

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP

Als eerder vermeld - en ook dat werd door de raadscommissie onderkend kan de installatie van een carillon de weg naar de opheffing van Graft-De Rijp als zelfstandige gemeente begeleiden. Het biedt de mogelijkheid om als dorpsgemeenschap in gezamenlijkheid iets duurzaams tot stand te brengen, een ‘sieraad voor het dorp’.

Praktijk de Zonnesteen

Foto nieuws?

Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

Voor een antwoord op al uw juridische vragen!

Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

Tijdens de informatiebijeenkomst zullen de volgende zaken aan de orde komen: Voorstellen van het toekomstig bestuur van de carillonstichting; Verslag van de acties tot nu toe; Een blik vooruit - ondersteund met beeld en geluid; Financiële onderbouwing; Gelegenheid tot het stellen van vragen. Eventuele reacties naar Fred Hoek, Heikeshof 67, 1483 XH De Rijp, fc.hoek@quicknet.nl Foto: De mensen achter het carillon voor de Grote Kerk Beeld: Ad Hodde


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Taartenbakwedstrijd bij Open Dag De Rijp - Bij Firma & familie Poel staat Alpe d’HuZes hoog op het lijstje. Doordat zij zelf een paar keer in aanraking zijn geweest met deze vreselijke ziekte zijn zij zeer gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Bij de ondernemersbeurs hebben zij hiervoor 1.000 vogelhuisjes verkocht nadat zij ze eerst allemaal zelf hadden gemaakt. En dat is toch echt een hele klus! Vele bedrijven sponsoren het enthousiaste team royaal voor hun inzet en passie. Nu hebben zij zondag 26 januari een open dag bij Poel Bloembollen met onder andere een taartenbak wedstrijd op zondag 26 januari alles wat het opbrengt komt ten goede van het KWF. Open Dag 26 januari De taartenbak wedstrijd! Daar mag iedereen aan meedoen, je kan de taart inleveren op zaterdag 25 januari van 14.00 tot 18.00 uur bij Poel Bloembollen, Zuiddijk 7, De Rijp. Dus maak er gewoon iets heerlijks van, want er is een echte vakjury om het bakproduct te testen. De jury bestaat uit Sjaak Bakker (PLUS), Henk Blokdijk (oud bakker bij Zomerdijk), Koos Verdonk (oud banketbakker) en Margreet Boot (Designline). Als deze jury een keuze heeft gemaakt dan mag burgemeester Ria Oosterop

worden in de winter 5.000.000 tulpen in bloei getrokken en ze telen 37 ha tulpen in de Beemster. Alp d’HuZes Op 5 juni is het dan zover dan gaat de familie Poel met z’n tienen op de fiets de berg beklimmen. Vier gaan het lopend doen en eentje hardlopend. Want hier gaat het allemaal om, geld ophalen voor het KWF om deze ziekte zoveel mogelijk te bestrijden. Iedereen is meer dan welkom bij de familie Poel op zondag 26 januari aan de Zuiddijk 7 in De Rijp. Nog vragen, bel Gerdina: 06 20 49 08 66. Louis, Ineke, Gerdina en Peter Poel van Leussen de beslissing nemen tussen 1, 2 of 3! Zij beoordelen de smaak, structuur en presentatie. Iedereen kan van deze zalige bakproducten proeven op deze dag. De winnaar krijgt een leuke prijs en de eeuwige roem. Verder zijn er nog workshops te doen; een mooie oranjekrans maken voor op je deur met koningsdag of een leuk theeboeket. Er is een kraam van Floris Electrotechniek met leuke acties, tulpenverkoop, live muziek van Renate en Marga Poel, klein Artis is er met allemaal dieren, voor een kleine

vergoeding kunt u een medische check up doen en uw bloeddruk en bloedsuikergehalte laten bepalen. Een koffiehoek met de overheerlijke taarten maakt het helemaal af. U bent van harte welkom zondag 26 januari tussen 11.00 en 17.00 uur. Poel Bloembollen U mag ook het bedrijf van de familie Poel deze dag bewonderen. Het mooie bloembollenbedrijf dat deze dag in volle productie is. Er worden bollen geplant, tulpen geplukt, gebost, verpakt en verkocht. Op dit bedrijf NATUURGENEESKUNDE

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

De fietsers die het gaan doen op 5 juni: bovenste rij: Merel Tromp, Yvonne Krul-Poel, Maurice Krul, Marcel Poel, Mike Poel en Chris Poel. Onderste rij: Louis Poel, Jos Kolk, Jan Tromp en Emiel Kolk.

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

THERAPIE

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

J. van Leijen uitvaartverzorging

Wollandje 1, 1483 WG De Rijp Noordervaart 132, Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00

FLEXIBELE THUISZORG

UITVAART

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

Symfonie uitvaarten Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl THUISZORG

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

RM RM

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL PEDICURE

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

KRP 12213, Lid van ProVoet

DIËTISTENPRAKTIJK

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 26 januari / oecumenische viering Raad van kerken Graft-De Rijp Plaats: Doopsgezinde kerk De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Padre L. Weel m.m.v. Koor St. Cecilia

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 25 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL 1e ORGELCONCERT op gerestaureerde orgel in WEST-GRAFTDIJK op wo. 22 januari om 20.00 uur. Organist JOCHEM SCHUURMAN speelt 9 stukken waaronder Preludium & Fuga van F.M. Bartholdy. Toegang is gratis (graag na afloop een vrijwillige bijdrage) KBO GRAFT - DE RIJP Zanggroep “Spontaan” brengen gezellige muziek uit de jaren 30/60 en liedjes die zij zelf leuk vinden. De liedjes worden afgewisseld met sketches. Deze middag is op 28 januari in het Rijperhuis, aanvang 14.00 uur. Kosten leden € 2,--, NIETleden € 4,00 LEDEREN TASSEN 49,99 29,99 STOCKS

OPTREDEN POP- EN MUSICALKOOR POPART IN DE RIJPEREILANDEN TE DE RIJP. Het concert “PopArt On Broadway” is op zaterdag 1 februari aanvang 20.30 uur , zaal open 20.00 uur en zondag 2 februari aanvang 15.30 uur, zaal open 15.00 uur . De toegangsprijs bedraagt € 10,en is inclusief een pauzedrankje. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Shell in Graft en Bakkerij Kaandorp in het Boegbeeld De Rijp en aan de zaal. Zie ook www.popart-koor.nl

WIE HEEFT ZATERDAG 18-1-2014 MIJN ZWARTE OUDE GAZELLE OMAFIETS MEEGENOMEN? Hij stond tegen het hek bij het park, ingang de Reiger. Ik was hem vergeten, ging later terug en toen was hij weg! Ik vind het verschrikkelijk, hij was nog van mijn oma! De emotionele waarde is dus groot! Wil hem heel graag terug... De koplamp is wit geschilderd! Alvast bedankt Kim!

TE HUUR: gezellige kamers in centrum De Rijp, met eigen opgang en keuken. Tel: 06 28 53 94 56

DAMESJACKS 99,99 29,99 STOCKS

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28

HEREN-OVERHEMDEN 39,99 29,99 STOCKS OPGELET Nieuwe website. www.deboetserie.nl waar u creatief met klei bezig kunt zijn. Tel: 0299 690428/06 12818830 LADY’S KICKBOKSEN elke vrijdag avond SAMBONSPORTS.NL (Gratis in de maand januari) KIDS KICKBOKSEN verbeter de motoriek, zelfvertrouwen en Discipline van u kind, spelenderwijs kickboksen leren? SAMBONSPORTS.NL

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

OOK DEZE RUIMTE IS INMIDDELS VERHUURD BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR in De Rijp met ruime parkeergelegenheid - ca 100 m2. Voor een zeer voordelige prijs. Peacock Trade Centre - De Rijp Tel. 0299 67 97 97

PARANORMAAL BEURS zon. 2-2-2014 Purmerend, Concordia, Koemarkt 45. U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur. Er is veel te doen: helderzienden, aura-fotografie, consult, enz., enz. Tel. info/deelname: 06 14 16 41 52

TE HUUR ZUIDSCHERMER, LANDELIJK APPARTEMENT. In de voormalige stal achter het woonhuis van Mandenmakerij de Mythe. ca. 100m2. Grote woonkamer/keuken, 1 slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Grote tuin. 665,00 per maand excl. gas/elektra. Laanweg 16. 072 503 8123

UW KIND nog niet op karate of kickboksen???? weerbaarheid is erg belangrijk!!! SAMBONSPORTS.NL

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

NIEUW LADY’S KICKBOKSEN alleen voor dames leeftijd 30+40+50+60+ vanaf 10 januari elke vrijdag SAMBONSPORTS.NL

CECIL JEANS 59,99 39,99 STOCKS KICKBOXING zak/kracht/cardio training elke ma/wo/do 20:00 nieuwe dojo. De meest intense work-out! verbrand 800/900 calorieën per uur. SAMBONSPORTS.NL VIKING SCHAATSEN EN MEER! Eilandspolder Schaatsen is een nieuwe dealer voor o.a. Viking schaatsen. Kijk op www.eilandspolderschaatsen.nl of bezoek onze showroom op Westeinde 42A in De Rijp (op telefonische afspraak). Leden van de lokale ijsclubs ontvangen korting van 7,5%. Telefoon 06 11 26 28 61. Paul van Dijk en Barry van Arkens.

1 FEBRUARI 2014, 09.30 OPENING van onze nieuwe brocante winkel, pal naast onze andere winkel. Prachtige kasten en overige meubelen in een nieuw jasje gestoken. Tot ziens op De Volger 25 in De Rijp. Team Tweedehands winkel Steenhof 06 49 96 80 25. Er is pin gelegenheid aanwezig. HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80 Nu ook KLEDING REPARATIE bij FASHION PLUS. G.G. Schipperstraat 20, 1483 GE De Rijp. Tel: 06 26 74 14 19 GRATIS gehele maand januari dames kickboksen. Alle leeftijden 20 tot 70 jaar elke vrijdag 20.00 uur SAMBONSPORTS.NL Gebr. "LUNDIA"opbergsijssteem Staander 2.40 X 0.40 € 12,50 Legbord 1.00 of 1.20 € 5,-/6,Z.O.Beemster 06-16240741

TE KOOP: Prima open haardhout(eiken). Gekloofd in blokjes. PER VUILNISZAK € 4,Bram Spanjer, A.P. Prinsstraat 1, De Rijp. tel. 67 36 82.

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L VRIEND VAN DE UITKOMST

Nr: 0001

Raadhuisjes

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!!

KAARTHOUDER

:

Word ‘vriend’ en pak voordeel met onze pas! De vriendenpas biedt: - Wekelijks één voordelige aanbieding bij één van onze ondernemers! - Gratis familie-advertentie in de Uitkomst van 100 mm bij 100 mm Tevens ondersteunt u onze krant op redactioneel gebied.

DEZE WEEK ACTIE BIJ

PERFECT WOMAN KRIJGT U: MET DE 'VRIENDEN VAN DE UITKOMST-PAS'

1X0T% RA E

KASSAKORTING óók op de SALE! Perfect Woman | De Volger 25 De Rijp | 0299 67 97 72 | www.perfectwoman.nl Deze actie is de maand januari 2014 geldig

Bestel de pas via www.de-uitkomst.nl. U kunt deze pas ook kopen bij bovenstaande ondernemer voor € 15,-. Verkooplocaties 'Vrienden van de Uitkomst-pas': Kapsalon Panta Rhei - De Rijp, Plus Graft-De Rijp - De Rijp, Perfect Woman - De Rijp, Borst Wonen - De Rijp, Green Mill PC - Schermerhorn, Novalux - Middenbeemster.


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Afscheid van Meester Wim Twint Graft - Vrijdag 31 januari 2014 neemt Meester Wim Twint officieel afscheid van de Baanbreker en gaat hij met FPU (pensioen). Na 43,5 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs heeft Wim besloten zijn schooltas aan de wilgen te hangen. Vrijdag 31 januari vanaf 16.30 uur t/m 18.00 uur is er op de Baanbreker, ter gelegenheid van het afscheid van Wim, een receptie. Tekst en beeld: Ad Hodde

INTERVIEW: Door Vincent Honigh (collega van Wim Twint). Wim Twint verlaat zijn ‘dienstplicht’ Wim Twint verlaat na ruim 43 jaar het onderwijs. Het gezicht van de Baanbreker kijkt met een positieve blik en een glimlach terug op zijn loopbaan. Vrijdag 31 januari 2014 zal Wim zijn laatste dag in het onderwijs meemaken. Met nog enkele dagen te gaan blikken Wim en zijn collega Vincent alvast terug. Je hebt generaties Grafters en Rijpers zien passeren. Ook bekenden? “Dat is een leuke vraag. Ik kan zo snel niet iemand bedenken die bekend is geworden. Uiteindelijk is iedereen die in mijn klas heeft gezeten mij bekend!” Waarom besloot je om leerkracht te worden? “Ik was 12 jaar en zat in klas 6 (nu groep 8). Ik kreeg bezoek van een missiepater uit Cadier en Keer. Die missiepater kwam praten over de zielige kinderen in Afrika. De man vroeg wie van de kinderen uit klas 6 daar zouden willen werken. Dat zou betekenen dat ik 12 jaar lang naar een priesteropleiding zou moeten gaan in Driehuis. Daar was een internaat om een opleiding tot priester te volgen. Ik kwam thuis en mijn moeder was verrukt. Zij had namelijk zelf een broer die priester was. “Hoera! Wim gaat in de kleren!” , was de reactie. Maar…. de volgende dag kwam de priester

opnieuw op school waarbij hij ditmaal dia’s liet zien. Na het zien van deze beelden besloot ik om het niet te doen! Ik zag allemaal foto’s waarbij ik me afvroeg: “Wat kruipt daar door het struikgewas?!” Dit soort onverwachte en plotselinge gebeurtenissen sloot ik liever uit. “Toch maar niet mam” , was mijn tweede reactie toen ik thuiskwam. Mijn moeder reageerde teleurgesteld met: “Ach Here, ach Here, Wim gaat niet in de kleren!”. Toch besloot ik later om toch iets met mensen te gaan doen, waarnaar ik via de Ulo op de Kweekschool in Amsterdam belandde in 1965.” Zo terugkijkend, wat vond je het leukste aan je job? En het minst leuke? “Het leuke vond ik altijd om met kinderen om te gaan. Ik streefde er altijd naar dat kinderen zich prettig voelden. Dat betekent dat er een gezonde en fijne sfeer gecreëerd moest worden vanuit beide partijen (zowel de kinderen als mijn persoontje). Mijn streven was altijd om de kinderen iedere dag met meer kennis te zien vertrekken dan dat ze binnen kwamen. Met kennis bedoel ik niet alleen cognitieve kennis. Ook sociaal-emotionele omgang vind ik erg belangrijk. Wat ik minder leuk aan mijn werk vond waren de vergaderingen. Hoe is het publiek veranderd in die 43 jaar? Het publiek is mondiger en beweeglijker geworden dan toen ik startte. Daarnaast bemerk ik dat

kinderen de laatste jaren veel ‘aan hun kar hebben hangen’. Kinderen moeten een hoop in deze tijd. Dat lijkt me wel eens te veel. Wat ik een groot pluspunt vind is dat de kinderen in de afgelopen jaren opener zijn geworden naar de leerkrachten. De spontaniteit is toegenomen en dat vind ik een positief element!” Welk advies zou je geven aan beginnende leerkrachten? “Hang niet de eerste dagen de ‘Jopie Popie’ juf of meester uit, want dan kom je op de koffie. Houd de teugels strak. Je kunt ze altijd nog laten vieren. Daarnaast is het belangrijk dat je vooral jezelf blijft. Probeer je eigen koffer met inhoud te tonen aan kinderen. Hiermee bedoel ik dat je je eigen persoonlijkheid niet mag verloochenen voor de klas. Je kunt natuurlijk best om advies bij collega’s vragen als je ergens niet uitkomt. Het is wel belangrijk dat je authentiek blijft en dat je herkenbaar bent voor kinderen. Zorg ervoor dat je rechtvaardigheid hoog in het vaandel hebt staan.”

Je woonde vroeger in De Rijp, nu in Grootschermer. Is het een voordeel voor een leerkracht om in je eigen dorp te wonen? “Ik moet zeggen dat ik het in het begin best lastig vond om in de buurt van mijn school te wonen. Ik was lid van een vereniging waarbij ik bijvoorbeeld wel eens in een café kwam. Ik kwam daar regelmatig ouders van kinderen tegen. Ik vond dat in het begin soms moeilijk omdat ik dan dacht: “Wat zullen ouders hier wel niet van denken?” Privé en werk wilde ik namelijk altijd graag gescheiden houden. Dit duurde niet lang, want ik heb het al snel als heerlijk ervaren om in mijn eigen dorp te werken. Het was een feest van herkenning!” Waarom stop je er net nu mee? “Omdat het tijd is. Ik vind het leuk om andere ‘ sociale ervaringen’ te beleven. Ik ben nu nog fit genoeg om mezelf te leren kennen in andere, nieuwe situaties.” Wat ga je doen na je pensioen? Heb je concrete plannen? “Ik zou wel willen reizen. Daar-

naast vind ik het heerlijk om oppasopa te zijn en van mijn kleinkinderen te genieten. Ik bezoek graag mensen voor een praatje en een lekkere kop koffie. Momenten van Moccona, zullen we maar zeggen.” Heb je nog een grappige anekdote, een verhaaltje dat je ons graag wilt meegeven? “Ja, die heb ik wel.” Wim lacht met een grijns. “Er kwam eens een kind naar mij toe en die zei: “Meester, meester !, Mijn vader heeft zo veel last van zijn rug, hij heeft Isaias”! Ik wist niet dat een profeet uit het oude testament zo’n verstorende werking kon hebben!” Wim komt ook in het einde van het gesprek op dreef en vertelt verder. “Er was een oud leerling die lichtelijk motorisch beperkt was. De leerling had problemen met schrijven en zijn handmotoriek. Zijn moeder kwam bij de schooldokter voor jaarlijks onderzoek. De dokter deelde mee: ”Mevrouw, uw zoon is lichtelijk motorisch beperkt”, waarop de vrouw antwoordde: ”Motorisch gestoord, motorisch gestoord? Hij zet zo een brommer in- en uit elkaar!”

Een zware klus voor de firma Haker uit Alkmaar Grootschermer - ‘Nereïde op Triton’, een bronzen beeld van Nic Jonk is afgelopen dinsdag 14 januari verhuisd van Museum Beeldentuin Nic Jonk in Grootschermer naar de Keukenhof in Lisse. “Een blikvanger’’, zegt landgoed-voorzitter Herman Hollander die blij is met het topstuk. ’Nereïde op Triton’, is een geschenk van de Van Lynden Society, de businessclub van landgoed Keukenhof. Al eerder werd er één aangekocht door een bedrijf in ons land en dit beeld verhuisde naar Chateau St. Gerlach in het Limburgse Houten. Het origineel staat in de Museum Beeldentuin in Grootschermer. Het beeld ’Aarde en Water’ van de beeldhouwer staat al in de Keukenhof, waar ook ‘Nereïde op Triton’ een speciaal plekje krijgt bij het gerestaureerde kasteel. De lege plek op de sokkel voor de Museum Beeldentuin in Grootschermer krijgt een mooie nieuwe invulling. Het was de grote wens van Nic Jonk dat zijn beeld Moeder en Kind’ daar een plek zou krijgen. Beeld en tekst: Gre Breedt

Foto nieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl


AAN HUIS

21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

textiel en schoeisel maakt u anderen weer blij!

INZAMELING TEXTIEL Op dinsdag 28 januari a.s. zamelt de HVC in de gemeente Schermer textiel in. U kunt uw textiel op die dag aanbieden in de zakken die u deze ontvangt. Zorg ervoor dat uw zak op 28 januari vóór 8.00 uur aan de rand van de weg staat. Anders bestaat de kans dat u de inzamelronde mist. Heeft u meer dan één zak oud textiel? U kunt deze in andere tassen erbij zetten. Deze worden dan ook opgehaald.

Actief talent HVC verzorgt de afvalinzameling in Schermer. HVC werkt hiervoor samen met ‘Actief Talent’. Deze organisatie brengt mensen met een verslavingsachtergrond in beweging. Actief Talent ondersteunt hen bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven en bij het vinden van werk. Voor dat doel kunnen zij de opbrengsten van uw oude textiel goed gebruiken.

Welk textiel? Welk textiel kunt u aanbieden? Het betreft kleding, schoeisel (per paar samengebonden), handdoeken, lakens, dekens, kussens, grote lappen stof (groter dan 50 x 50 cm), tafellakens, gordijnen en pluchen knuffels. Sterk vervuild textiel (bv. met olie/verf) en lappen stof kleiner dan 50 x 50 cm zijn niet geschikt om aan te bieden.

PINAUTOMAAT STOMPETOREN TIJDELIJK BUITEN GEBRUIK De pinautomaat aan de Dres in Stompetoren is van maandag 27 januari tot en met vrijdag 31 januari buiten gebruik. Deze pinlocatie wordt gerenoveerd als onderdeel van de nieuwbouw van de brandweerkazerne op die plek. In de week van 27 januari kunt u voor de dichtstbijzijnde geldautomaat terecht in Schermerhorn, Hornplein 8.

Wat gebeurt ermee? Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht in tweedehands kledingzaken of het wordt geëxporteerd naar Afrika of Oost-Europa. Het overige textiel wordt gebruikt om poetslappen voor garages of machinefabrieken van te maken en het dient als vulling voor matrassen. Ook wordt het gebruikt voor de productie van dekens, vilt voor geluidsisolatie of als garens voor vloerbedekking. Met het apart houden van oud

Nieuwbouw Vanuit de nieuwe brandweerkazerne kan de brandweer straks aanzienlijk sneller aanwezig zijn bij een brand of calamiteit. Dit komt de veiligheid van de inwoners van Schermer ten goede. Als alles volgens planning verloopt, is de kazerne eind februari klaar om in gebruik te worden genomen.

1. 2. 3. 4.

Opening en vaststelling agenda Spreekrecht Loting bepaling volgorde stemmingen over zaken Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 10 en 23 december 2013 5. Vragenhalfuurtje en ingekomen stukken 6. Korte voorstellen/mededelingen Hamerstukken 7. Uitwerking congruent samenwerkingsverband Regio Alkmaar en Regionale bestuurlijke kalender 3D 8. Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 66, Oterleek Stemstukken Geen Discussiestukken 9. Wijziging APV in verband met vechtsporten 10. Beleidskader Decentralisatie jeugdzorg 2015 11. Regionale Sociale Dienst 12. Wijziging amendement 21 november 2012 13. Sluiting

GEMEENTEHUIS WITTENBURG

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Verleende omgevingsvergunning/evenementenvergunning Locatie omschrijving Nabij Oostdijk 6, Zuidschermer aanleg stuk rietland Kleine Molenweg 18, Oterleek het vergroten van een veestal Eilandspolder Eilandspolderschaatstocht Schermer Schermer Molen schaatstocht

AGENDA GEMEENTERAAD 28 JANUARI Op dinsdag 28 januari 2014 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Schermer in gemeentehuis Wittenburg. Wie de vergadering wil bijwonen is van harte welkom.

verzenddatum 13 januari 2014 14 januari 2014 14 januari 2014 14 januari 2014

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Verlengde beslistermijn omgevingvergunning Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig hebben wij besloten de behandelingstermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met zes weken: - het bouwen van twee loodsen op het perceel Noordervaart 172A te Stompetoren. - het kappen van houtopstanden op het perceel Huygendijk 43 te Oterleek. - het aanleggen van een dam op het perceel Zuidervaart 75 te Zuidschermer. Kennisgeving incidentele festiviteit Café Veronica Oterleek op 8 februari 2014 tussen 21.00 en 02.00 uur. Deze melding houdt in dat het een inrichting is toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Receptie en Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ‘s middags na 13.00 uur op afspraak. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

WWW.SCHERMER.NL Bric & Brac curiosa rommelmarkt

Lid van

Reigerlaan 56 1645 TD Ursem Tel 0229 76 90 49 Fax 0847 - 11 78 68 Werkplaats Vlakdissel 10H 1648 HD De Goorn Tel 06 - 221 998 71

Stompetoren - Zaterdag 25 januari a.s. is Bric & Brac geopend. Kom gezellig langs op de rommel en curiosamarkt. Lekker struinen tussen allerlei leuke nieuwe en prima bruikbare spullen. We hebben weer leuke spullen op de kop getikt. Heerlijk om voor een prikkie iets leuks te vinden, verzamelartikelen, vintage, er zijn deze keer heel veel boeken voor een prikkie, ook weer aanvoer van servieswerk, mooie nieuwe kettingen, antiek, manden, mooi glaswerk, aardewerk, nieuwe tuin binnenpotten van PTMD, cadeautjes maar ook tassen, gordijnen, kasten, kleding voor kleine prijsjes, speelgoed, lampen, snuisterijen.enz. teveel om op te noemen. De koffie staan klaar, we zijn zaterdag open van 09.30 tot 15.00 uur. U bent welkom aan de Noordervaart 168 (zuidzijde) Stompetoren.


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Voor iedere dag een smakelijke aanbieding RUNDERGEHAKT

5,98KT H.O.H. GEHA 98 kilo 4, kilo

KOGELBIEFSTUK

3 stuks

7,98

SHOARMA PAKKET

6,98

Aftellen naar Koningsdag 2014

per stuk

De Rijp - Nog 100 dagen te gaan tot Koningsdag 2014. In winkelcentrum ’t Boegbeeld heeft burgemeester Ria Oosterop-van Leussen donderdag 16 januari de aftelklok weer gestart. De voorbereidingen voor Koningsdag zijn inmiddels in volle gang. Zo is in het gemeentehuis van Graft-De Rijp een ‘orange room’ ingericht waar de projector-

ITALIAANSE BIEFSTUKROL

ganisatie, vrijwilligers en andere betrokkenen zich voorbereiden op de grote dag. Iedereen loopt zich opnieuw warm voor deze historische gebeurtenis. De terugtelklok, een initiatief van Ondernemersbelang, werd op 12 oktober 2013 tijdens de Koningsbeurs onthuld door Ton Kunst van de firma VOPO, de enige hofleverancier uit De Rijp.

Groenrijk bakte ze weer bruin afgelopen jaar Zuidoostbeemster - Ook afgelopen jaar stond de alom bekende oliebollenkraam weer bij Groenrijk Zuidoostbeemster. Werd in 2012 de stichting ‘Opkikker’ als goed doel gekozen, in 2013 zocht men het wat dichterbij en was het hospice ‘Thuis van Leeghwater’ de gelukkige om een cheque in ontvangst te nemen. Altina en Wendy kiezen, samen met alle medewerkers, het goede doel Een jaarlijks terugkerend evenement is de oliebollenkraam bij tuincentrum Groenrijk Zuidoostbeemster. In het drukste weekend voorafgaand aan de kerstdagen, is het de uitdaging om binnen twee dagen zoveel mogelijk oliebollen te verkopen voor het goede doel. Het overheerlijke beslag word elk jaar weer gesponsord door banketbakkerij Mastenbroek uit Purmerend. Dit, tezamen met

Hair & Body

tillyhairstyling.nl

...Laat zien wie je bent!

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tillyhairandbody.nl

de bakkwaliteiten van onder andere Wendy, staat garant voor een overheerlijke bol. En dat is dan ook te merken, vele klanten komen elk jaar terug om deze bekende ‘Groenrijkbol’ te kopen. “Al meer dan 10 jaar is de oliebollenactie bij Groenrijk Zuidoostbeemster een publiekstrekker! Er zijn natuurlijk vele goede doelen te bedenken, maar ieder jaar besluiten we met elkaar welke doelen het uiteindelijk gaan worden”, zeggen Altina en Wendy. Vorig jaar ging de gehele opbrengst stichting Opkikker. Haar & naar Styling Dit jaar is één van de goede doelen het hospice Thuis van Leeghwater, in Middenbeemster. Annemieke Make-up Dijt neemt de cheque van €250 namens het hospice in ontvangst en beaamt dat met dit bedrag een goede aankoop zal worden gedaan bronzing ten Body behoeve van het welbevinden van de bewoners van het hospice. Tekst en beeld: Cor Koomen Wenkbrauwen

De opening door de burgemeester en het duo Jan & Jan, Jan Prins als Jan Geert den Eerste en Jan van Beek in zijn nieuwe pak als Jan Adriaanszoon Leeghwater, werd door TV en de nationale pers bijgewoond. De aftelklok is duidelijk zichtbaar aangebracht bij de uitgang van het winkelcentrum. De projectorganisatie is voor vragen en suggesties

bereikbaar via het volgende mailadres: Koningsdag-2014@graftderijp.nl of twitter met @Koningsdag2014. Op de foto: de opening door de burgemeester, dorpsomroeper en Jan Adriaanszoon Leeghwater

Beeld en tekst: Ad Hodde

100 gram

1,95

RUNDERGEHAKT 2x 500 gram

6,48

4 SCHNITZELS

5,95

Keurslager Han de Vries Driemaster 7 1483 WB De Rijp 0299 671339 Rijperweg 54 1462 ME Midden-Beemster 0299 685015 info@devriesderijp.keurslager.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Filmmiddag van Historisch Genootschap Beemster druk bezocht

Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Bloomingville Circle of Trust | Corel | Country Field | Etui | Grace | Hoogendam | PTMD House Doctor | Label 88 | Long Island Living | Madam Stoltz | Mogene Mado et les Autres | Mat Fashion | Soulmate Fashion | Verpass | Yoek Yankee Candle | ZUSSS De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl Middenbeemster - Maar liefst zeventig bezoekers kwamen op deze middag af. Het was goed druk, zeker tegen de 70 bezoekers waren er. Al ruim voor de aanvang meldden de eerste belangstellenden zich aan de deur van Agrarisch Museum Westerhem, waar deze middag gehouden werd. Net als in een ‘echte’ bioscoop, kon men kiezen tussen stalles en balkon. Er waren veel HGB (Historisch Genootschap Beemster) leden, maar ook veel betalende bezoekers. Dit zorgde ervoor dat alle stoelen bezet waren. De films vielen goed in de smaak. Bij velen was de film over de restauratie van de Nachtegaal een

soort van openbaring. De meeste wisten niet dat het zoveel werk was en dat het handwerk de boventoon voerde. De drie vertoonde films na de pauze waren met recht bronnen van herkenning. Op bezoek bij Betje Wolff was een filmische rondwandeling geleid door Geert Heikens en eens opgenomen door Regio TV 22. De film van Cor Ubbels, over de bietenoogst op boerderij Belvliet, was één en al herkenning. Er waren zelfs bezoekers uit Anna Paulowna gekomen om deze film te zien. Als laatste kwam de film van slagerij Jonker aan bod. Deze

liet vele Beemsterlingen uit het verleden zien. Menig keer hoorde je de kreet; “kijk mijn vader, moeder, of oma”, in de zaal roepen. En laten we eerlijk zijn, daar doe je het toch voor. Aan het einde klonk een flink applaus, voor de organisatie een teken dat getoonde films gewaardeerd werden. Over een half jaar weer een voorstelling met nieuw oud materiaal, zeker is dat ook dan unieke beelden getoond zullen worden.

De vraag naar woningen in Zuidoostbeemster beantwoorden door voltooien Nieuwe Tuinderij!

Beeld en tekst: Cor Koomen

Het ondersteunen van ondernemersinitiatieven door te denken in kansen en mogelijkheden!

1974 - 2014

40 jaar BPP

Wonen en werken,

Ruimte bieden aan agrarische ondernemers met behoud van open landschap!

‘Goed Gemutst’

Zie ook onze Nieuwsbrieven op: www.beemsterpolderpartij.nl

Beemster Polder Partij, uw partner in zelfstandigheid!

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN TE HUUR te huur in de

Nog enige bungalows baden en vakantie periode. Zwem recreatieteam aanwezig. . all-in. r € 175,- p.w April-september-oktobe

€ 375,per week all-in

VOOR FOLDERS EN MEER INFO: TEL. 0529 45 72 24 OF WWW.VAKANTIECENTRUMLIBRA.NL

Beemster - Nieuwe-stijlviering ‘Goed Gemutst’ o.l.v. Corrie Laros in samenwerking met Cees van Harten van Dorcas Hulp & Ontwikkeling. Zondag 26 januari, 19.15 uur, Schuilkerk Beemster. Wij zijn een kleine gemeente, desalniettemin zijn we geïnspireerd om aansprekende 'projecten' in het licht te zetten. Daarom zijn we vorig jaar januari gestart met een breiproject 'Goed Gemutst'. Een optimistisch geluid aan het begin

van het jaar 2013. Met deze ludieke actie konden we tevens de wol van ons wildbrei project Beemster 400 jaar hergebruiken. Inmiddels zijn we een jaar verder en ronden wij het breiproject af. We hebben vele kleurrijke mutsen gebreid en willen ze overhandigen aan een goed doel. Mensen die wat kleur, warmte en een optimistisch geluid kunnen gebruiken in hun leven. Dorcas kwam in beeld, deze organisatie komt in actie voor mensen

in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de Bijbelse opdracht om te zorgen voor armen en verdrukten. Cees van Harten vertelt in woord en beeld over Dorcas en enkele projecten in Moldavië. Koffie en thee staan klaar om 19.00 uur. Aanvang viering 19.15 uur. Schuilkerk Beemster. Doopsgezinde Vermaning, Middenweg 86, Noordbeemster.

Spirituele beurs Purmerend - Zondag 2 februari wordt er een leuke gezellige huiselijke spirituele beurs gepresenteerd in Concordia op Koemarkt 45. Veel te verwachten op deze huiselijke beurs, van 11.00 tot 17.00 uur. Er zijn paragnosten, aura fotografie, reikie, helderzienden, edelstenen, mediums, sieraden, wellness producten, kaartlegsters, boeddha’s, psychometrie etc. Entree is € 5,00. Kinderen onder begeleiding tot 12 jaar gratis. Gratis consult via sterrenbeeld van de edelstenen. Er komen deze dag top Paragnosten o.a. Sjaan van der Gaauw bekend van het programma het zesde zintuig. Alles wat u wil weten voor lichaam en geest kunt u vinden, een gedeelte van de opbrengst van deze beurs gaat naar de straatkinderen van Nepal www.straatkinderenvankathmandu.nl. Organisatie en presentatie is ‘pracht en kracht van het licht’ tel. 06-1416 4152


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

indernieuws

NIEUWSRUBRIEK VOOR EN DOOR KINDEREN

Naam: Senna Ootes (3)

Leah Al (3)

Kian Schotten (3)

Simeon Verhart (2)

Emie van Heerdt (3)

Pascal Weltevrede (3)

Sem Groot (3)

Anick Worp


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Doppen voor geleide honden

De Rijp - Leerlingen van de St. Jozefschool uit De Rijp hebben duizenden doppen van water- en frisdrankflessen en van melk- en sappakken gespaard. Om de actie ‘Hulphonden’ van de Vrouwenvereniging GraftDe Rijp een flinke ondersteuning te geven, hebben ze in drie maanden heel veel doppen gespaard. Met deze spaaractie hebben de leerlingen geleerd, dat je samen inspannen voor een goed doel, ook

echt resultaat oplevert om trots op te zijn. En ze hebben ook geleerd om zich te beseffen dat je niet alles zo maar doelloos weg moet gooien, dat heel veel gebruikte zaken ook hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Alle doppen gaan terug naar de plasticindustrie om ze te recyclen. Met het geld dat de doppen opbrengen, worden jonge puppies gekocht, opgevoed en getraind tot geleide- of hulphond voor blinden

PAK UW VOORDEEL EN SPAAR MEE! • UNIEKE AANBIEDING VOOR CAROCROC EN CASA FERA HONDEN- EN KATTENVOER BEZOEK OOK ONZE • 10 + 1 GRATIS WEBSHOP MET • GRATIS THUISBEZORGD +7000 ARTIKELEN. • DIVERSE DUOPAK AANBIEDINGEN • NIET GOED, 110% VAN HET AANKOOPBEDRAG RETOUR

EEN SELECTIE UIT DE OVERIGE MERKEN: ACANA - CANAGAN (GRAANVRIJ) - CAVOM - FARMFOOD FIRST CLASS - FOKKER - HILL’S - NATURIS - NUTRAM - ORIJEN - PRINS - ROYAL CANIN - SMOLKE - YARRAH (BIOLOGISCH)

Jan Boonplein 10 De Rijp, tel. 0299 67 33 65, info@huisdierenbazaar.nl, www.huisdierenbazaar.nl

Op de foto worden de laatste doppen ingeleverd door Liam Blauw, links en Maud Boerkool, rechts, aan de initiatiefneemsters: Els, Mia en Henny.

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

of mensen met een andere ernstige handicap. De leerlingen van de St. Jozefschool (met name de groepen 3, 4 en 5) hebben met heel veel plezier gespaard voor dit goede doel. Om plaats te maken voor andere leeractiviteiten stopt de actie nu op school. Donderdag 16 januari zijn de doppen overhandigd aan Mia Bakker, vertegenwoordigster van de Vrouwenvereniging Graft-De Rijp. Er zijn veel doppen nodig; er gaan namelijk ongeveer 400 doppen in één kilogram en er is 68000 kg nodig om één hulphond te kopen en op te leiden. Natuurlijk kan iedereen doorsparen en de doppen dan zelf inleveren bij Mia Bakker, zij woont op Wevershof 71 in De Rijp.

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

Beeld en tekst: Ad Hodde

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE MERCEDES SPRINTER 215 CDI, L2 H2, ROOD MET, 191000 KM, CLIMATRONIC

2006 € 11750,- EX

OPEL CORSA 1.2 16V, 5 DRS, AIRCO, GEEL, RADIO/CD, 83000 KM, NIEUW MODEL

2006 € 5450,-

OPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL,105000 KM, GRIJS MET, AIRCO

2005 VERKOCHT

OPEL MERIVA 1.4 16V ZWART, AIRCO, RADIO/CD, 120000 KM.

2005 KOMT BINNEN

RENAULT TWINGO 1.2, VOL LEER, AIRCO, INITIALE, 139000 KM.

2001 € 1950,-

TOYOTA AYGO, GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM.

2008 € 5750,-

TOYOTA COROLLA VERSO, 2.2 D4D, MPV, VOL OPTIES, LEER, 173000 KM, GRIJS MET.

2008 € 8950,-

VOLKSWAGEN FOX 1.2 ZILVER, AIRCO, RADIO/CD, ELEKTRISCH PAKKET 106000 KM.

2008 VERKOCHT

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI, 5 DEURS, ZWART, KLIMAATCONTROL, 107000 KM.

2010 € 12500,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2TDI, 3 DRS, BLAUW MET, AIRCO, NAVIGATIE 52000 KM

2010 € 10450,-

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Schieten in plaats van mediteren Zuidschermer – Vanuit heel Noord-Holland kwamen afgelopen week schutters naar de baan van schietvereniging ’t Schermer Eyland om deel te nemen aan de Noord- Hollandse districtskampioenschappen. Op de baan in boerderij Houtlust kwamen in totaal 51 schutters in actie. Er werd geschoten in de categorieën dames, heren, junioren, veteranen en opgelegd. Verreweg de meeste deelnemers (42) schoten met een luchtpistool. Dit wapen is vooral bij jonge schutters veel populairder dan het luchtgeweer.

Veilig internetbankieren Een nieuw jaar, daar horen een paar veranderingen bij. De grootste veranderingen zijn de regels omtrent veilig internetbankieren. Waar moet uw systeem volgens de bank aan voldoen om veilig te internetbankieren? Ik zal de belangrijkste punten bespreken.

Ton Pouleijn, bestuurslid van ’t Schermer Eyland, trad op als official. Hij controleerde de pistolen vooraf op grootte, gewicht en trekkerdruk. Dat laatste gebeurt door een gewichtje van 500 gram aan de trekker te hangen. Als het wapen door dit gewicht afgaat, is de trekkerdruk niet hoog genoeg en mag de schutter niet deelnemen aan de wedstrijd. De 21-jarige Saskia Radersma (foto) deed buiten mededinging mee aan de kampioenschappen. De nationaal kampioene doet

ARTHUR STOLK IS BEGINNEND ONDERNEMER BINNEN DE IT-SECTOR. IEDERE MAAND GAAT HIJ IN OP VEEL VOORKOMENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT ZIJN VAKGEBIED.

binnenkort mee aan het grote internationale toernooi Intershoot en moet wedstrijdritme opdoen. Daarom doet ze elk weekend wel ergens in het land aan een toernooi mee.

“Sommige mensen associëren de schietsport met agressie, maar agressieve mensen worden juist geweerd van de verenigingen. Ik word zelf extreem rustig als ik

schiet. Je moet je lichaam helemaal onder controle om een goed schot te maken. Voor mij is het schieten eigenlijk net een soort mediteren.” Tekst en beeld: Em van Es

Kruisoord, wellicht het oudste stukje Beemster Beemster - Als je de Nekkerweg volgt, vanuit de richting van Purmerend, kom je vanzelf langs een kleine buurtschap. Kruisoord, wellicht het oudste stukje Beemster. Eens een schiereiland in de Bamesta Voor vele bezoekers van de Beemster bestaat onze polder alleen maar uit rechte wegen en vierkante vlakken. Echter aan de Nekkerweg, vlak voordat je kan afslaan naar Beets, bevindt zich een kleine buurtschap, ‘Kruisoord’geheten. Dit kleine stukje Beemster wijkt af van het grote geheel. De Nekkerweg is niet meer recht, maar heeft wat krommingen en het landschap lijkt er wat anders uit te zien. Als we in het verleden teruggaan, blijkt dat ook juist te zijn. Kruisoord was ooit een schiereilandje in het grote Beemstermeer, de ‘Bamesta’. De oude contouren van dit kleine Veenpoldertje zijn nog duidelijk te zien. Het lijkt zelfs alsof de verkaveling hier niet heeft plaats gevonden. Alle stukjes land zijn wat kleiner en het geheel is meer ‘verbrokkeld’ dan de rest van de Beemster. Het weggetje slingert idyllisch langs de dijk en het buurtschapje lijkt hetzelfde als zo’n 50 jaar geleden of ouder. Toen was er zelfs een bakker waar het ‘grote’ buurdorp Beets op steunde. Tijden veranderen, herinneringen niet en dat is maar goed ook. Kruisoord is voor mij één van de mooiste en intrigerende stukjes Beemster. Al was het alleen maar vanwege het vele brongas, wat dit gebied kan opleveren.

Beeld en tekst: Cor Koomen

Het systeem waarmee u bankiert moet voorzien zijn van een virusscanner. Dit om te zorgen dat u geen bedreigingen heeft op uw systeem. U mag uw systeem niet door onbevoegden laten gebruiken. Door een wachtwoord in te stellen, voor u als gebruiker, kunt u dit voorkomen. Zorg ervoor dat al uw software voorzien is van de laatste update. Met al uw software wordt onder andere bedoeld uw besturingsprogramma, virusscanner, java, flash en firewall. Vaak gebeurt dit automatisch maar sommige installaties vragen om een handmatig akkoord. Geef dit als erom gevraagd wordt. Een zeer belangrijk punt dat de banken hebben benoemd is het weren van illegaal geïnstalleerde software. Op veel computers staat illegaal verkregen software geïnstalleerd. Verwijder deze software zodat dit geen bedreiging kan vormen. Als laatste punt is het belangrijk om te weten dat u uw internetbankier sessie moet afsluiten. Dit niet door de browser te sluiten maar door uit te loggen. De knop uitloggen staat vaak rechts of links in de bovenhoek van uw browser. Uw bank verlangt deze acties van u om de veiligheid te kunnen garanderen. Als u niet aan bovenstaande punten voldoet en er wordt fraude gepleegd met uw bankrekening dan bent u verantwoordelijk. De bank stelt u in dat geval niet schadeloos. U moet de kosten van de fraude zelf dragen. Zorg voor een veilig systeem dat altijd up to date is. Hiermee kunt u het nieuwe jaar zorgeloos beginnen.


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

De Groene Gids

U W VA K M A N D I C H T B I J H U I S

DEZE DENK EN DOE GROEN & SOCIAAL.

GROENE GIDS ZOEK UW VAKMAN DICHTBIJ HUIS. AUTORIJSCHOLEN

AUTORIJSCHOOL KANJER José Roelofsen-Grammer Marten Michielshof 50, De Rijp Tel. 06 50 89 00 33 www.autorijschoolkanjer.nl BUITENSPORT

TOTAL SPORT EN FIT OUTDOOR SPORT BEDRIJF Ga de uitdaging aan... Bas Dekker tel. 06 50 85 58 80 www.totalsportenfit.nl COMPUTERPROBLEMEN

52WEST IT Reza Joemrati Galjoen 24, 1483 TN De Rijp tel. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

IS ER VOOR

U! MEUBELSTOFFERING

Ook voor onderhoud

VAN DRIEL MEUBELSTOFFERING Mijndert van Driel M.C. van Voordenstr. 10, De Rijp, tel. 0299 47 56 94/06 51 13 17 27 E-mail: van.driel@tiscali.nl

De Rijp - Bij van Driel Meubelstoffering kunt u terecht om uw bankstel, stoelen of bank een nieuw leven te geven met stof of leer. Maar Mijndert heeft ook alles in huis om dit goed te onderhouden. Alles voor uw lederen, houten, textielen meubels zo goed als nieuw te houden. Met advies van de vakman erbij.

IETS VOOR U? BENT U EEN VAKMAN OF -VROUW UIT DE REGIO?

Bent u een doe-het-zelver, diverse stoffeermaterialen kunt u ook hier halen. Bij Mijndert bent u altijd welkom.

LAAT HET DE LEZER WETEN! Van Driel Meubelstoffering De Rijp, 0299 47 56 94

ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL OF BEL: 0299 67 22 74

Batavieren vieren vierde elf jaar in mooie nieuwe pakken Zuidschermer - Carnavalsvereniging De Batavieren vierde het 44-jarig jubileum zaterdag met een gezellig “Ball of Princes”. Prins Balthasar en zijn raad van elf ontvingen vele collega’s in de in Amerikaanse stijl versierde zaal van ’t Torenerf. Op de klanken van de Zeurore uit Koog aan de Zaan werd de eerste polonaise al snel ingezet. Speciaal voor het jubileum hebben tien ijverige Zuidschermersen zich ingezet om de raad van elf van nieuwe pakken te voorzien. Dat was nog een hele klus, maar ze kregen het voor elkaar.

Prins Balthasar heeft een mooie donkergroene cape gekregen, zijn adjudant een helderblauwe en de rest van de raad een rode. Het prinsenbal van afgelopen zaterdag was voor De Batavieren nog maar een voorproefje voor het echte carnaval. Dat vindt dit jaar plaats van 28 februari tot en met 3 maart.

Tekst en beeld: Em van Es

Nieke de Jonge verzorgt haar lammetje top Westbeemster - Geen bijzonderheid een drieling. Helaas van de 4 lammetjes is er 1 overleden, ondanks de goede verzorging van Nienke de Jonge. Volgens melkveehouder en vader Trimco zijn de schapen vroeg dit jaar maar dat heb je niet altijd in de hand. Door de bijzondere zachte winter zijn de lammetjes wel groter.


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Oma de Jongh viert haar 102e verjaardag

Ursem - Het was feest in verzorgingshuis De Rustenburg in Ursem, want op 14 januari was oma De Jongh jarig en dat was heel bijzonder. Want om feest te vieren met een bewoonster die 102 jaar is geworden, dat maak je niet vaak mee. In een versierde zaal zaten de bewoners al te wachten op de jarige, die samen met haar twee zonen en hun vrouwen gezellig op de koffie kwamen. En natuurlijk was er gebak voor allemaal, want er moest voor deze bijzonder gelegenheid getrakteerd worden. Daarna kwam iedereen feliciteren. In de middag kwam er ook nog bezoek van burgemeester Rob Posthumus. Hij overhandigde oma De Jongh een mooie bos bloemen.

ding en op de boerderij, tot ze kennis kreeg aan ene Gert de Jongh uit de Schermer. Gert werd geboren in Koedijk als zoon van Elizabeth Rolf en Simon de Jongh. Als kind verhuisde hij met zijn ouders en kwam zo op de boerderij van opa De Jongh aan de Molenweg in de Schermer te wonen. Gert en Trijntje trouwden in 1937, woonden op de boerderij aan de Molenweg in de Schermer en kregen drie kinderen twee zonen en een dochter. Simon, Cato en Pieter. Na 33 jaar werd het tijd om wat kleiner te gaan wonen en verhuisden Gert en Trijntje naar het huisje naast de boerderij. De jongste zoon Pieter kwam op de boerderij. In 1999 overleed Gert de Jong 82 jaar oud.

Trijntje Kostelijk werd geboren op 14 januari 1912 in Oudkarspel als dochter van Elizabeth Pranger en Piet Kostelijk. Het gezin bestond uit vijf personen, vader, moeder en drie kinderen. Als boerendochter werkte Trijntje thuis in de huishou-

Er werd Trijntje niet veel bespaard, want in 2000 kwam dochter Cato te overlijden op 52 jarige leeftijd. Tot groot verdriet van moeder Trijntje, die haar nog zo mist. Zoon Siem liet een boerderij bouwen naast het huisje van zijn moeder.

Daar werd een aparte ruimte gemaakt voor moeder, zodat er dichtbij zorg was en ieder toch op zichzelf kon wonen. Na 30 jaar in het kleine huisje gewoond te hebben, waar toch ook een deel van haar leven lag, viel het afscheid nemen niet mee. “Te kiezen was er niet, want een bejaardenhuis is niks voor mij”, aldus Trijntje. “Dan zit je tussen oude mensen en dat is niks voor mij”. Aan haar verjaardag toen werd niet veel gedaan. “Want je zal het altijd zien, nooit mankeer je wat en dan heb je zomaar een longontsteking en dat opknappen gaat niet meer zo snel als je ouder word.” De zorg werd voor zoon Siem en schoondochter Anneke toch te zwaar en nu zit oma de Jong in mei alweer vier jaar in verzorgingshuis De Rustenburg. Ze heeft het daar goed, maar mist de boerderij en alles wat daarbij hoort. “Als ik naar buiten keek in de winter, zag ik de schapen in de sneeuw. En het voorjaar was zo mooi, er was zo veel om voor te leven.” De herinnering aan het ritje door de Schermer in de oude A Ford uit 1930 van Peter Breedt, samen met burgemeester Moeijes is haar bijgebleven. “Wat was dat een mooie dag en wat erg dat die man er niet meer is, wat ben ik daar van geschrokken.” Oma De Jongh heeft 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Ook leest deze krasse oude dame alles nog zonder bril. Gefeliciteerd oma De Jongh! Tekst en beeld: Gré Breedt

Schermer tiener wordt ambassadeur van Edukans Schermerhorn - De veertienjarige Marjolein Los is een heel gewone tiener. Ze zit in de derde klas van het VMBO, heeft een krantenwijk, speelt piano en doet aan softbal. Maar ze staat wel aan de vooravond van een heel bijzonder avontuur. Op 20 februari vertrekt ze voor twaalf dagen naar Kenia. In dit Afrikaanse land gaat ze met leeftijdsgenoten van de Pokot-stam praten over thema’s als uithuwelijking, ongewenste zwangerschap en vrouwenbesnijdenis. Geen alledaagse onderwerpen voor een meisje uit Schermerhorn. “Ik weet niet echt wat ik van mijn reis verwachten moet”, zegt Marjolein thuis aan de eettafel, “maar ik denk wel dat mijn leven anders zal zijn als ik terugkom.” De reis wordt georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Edukans. Die verwacht dat Marjolein en haar reisgenoten na terugkomst hun

ervaringen in Kenia delen. “We worden een soort ambassadeurs die mensen over het nut van ontwikkelingswerk en het werk van Edukans gaan vertellen. Tijdens de reis doen we ook verslag op internet. We hebben allemaal een rol gekregen en ik ga voor de camera mensen interviewen.” “Voor de meisjes op de school die we bezoeken zal het nog veel vreemder zijn om ons te zien dan omgekeerd”, denkt Marjolein. “Zij wonen in een niet-toeristisch deel van het land en daar komen nooit blanken.” Marjolein en haar reisgenoten zamelen ook geld in voor Edukans. Wie haar wil sponsoren of over haar belevenissen in Kenia wil lezen, kan terecht op: www.marjoleinisgoingglobal. jouwweb.nl

Tekst en beeld: Em van Es

Polderhart certificaat is 1 jaar geldig Regio - De Stichting Polderhart leid mensen op om te reanimeren en AED bediening. Voorheen was het certificaat 2 jaar geldig. Sinds de BurgerAED met de software overgegaan is van AED-Alert naar HartslagNu, is de geldigheid van de certificaten veranderend in 1 jaar voor niet- EHBO’ers of niet-big geregistreerde. Een Polderhart certificaat is dus 1 jaar geldig. Het is natuurlijk altijd prettig indien u op ‘eigen dorp’ kunt herhalen, daarom zijn hier alvast alle Polderhart herhalingsdatums van 2014: Woensdag 22 januari - Locatie: De Rijper Eilanden in De Rijp. Donderdag 10 april - Locatie: Het schermer Wapen in Stompetoren Woensdag 24 september - Locatie: Het Genot van Grootschermer Woensdag 22 oktober - Locatie: Café ’t Torenerf in Zuidschermer Woensdag 19 november - Locatie: ‘s Lands welvaren in Schermerhorn U hoeft niet te wachten op een oproep. U kunt zich opgeven voor een herhalingsles middels een mailtje. Wilt u ook aangeven in welke groep u wilt deelnemen. Er zijn 3 groepen: Groep 1 van 19.00 -19.50, groep 2 van 19.50- 20.40, groep 3 van 20.40- 21.30 uur . Mocht uw laatste herhalingsles te lang geleden zijn, dan kunt u toch voor een herhalingsles opgeven. Wij zorgen ervoor, dat uw reanimatiekennis weer op peil komt! info@polderhart.com


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Sinds 1896

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, looden dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Vraag vrijblijvend een offer te aan! Vraag vrijblijvend een offer te aan!

Website Natuur Gids Alkmaar officieel gelanceerd Alkmaar - Wethouder Anjo van de Ven van de gemeente Alkmaar heeft vanmiddag de officiële lancering van de website van Natuur Gids Alkmaar verricht. In het bijzijn van zo’n 25 vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties uit Alkmaar en directe omgeving gaf de wethouder in de Prinsenzaal van het gemeentehuis het startsein voor dit nieuwe digitale platform.

Vraag vrijblijvend enerdte aan! off eejblnijv Vraag vri een offerte aan!

Initiatief van de gemeente “De gemeente is trots op de nieuwe website, waarop aanbieders en vragers van natuur- en milieueducatie elkaar gemakkelijk

Vraag vrijblijvend een offer te aan!

(072) 502 12 31 (072) (072) 502 12 502 31 5021212 (072) 31

31

Walingsdijk 16 Nu met belastingvoordeel!

kunnen vinden”, aldus de wethouder: “Wij verwachten dat hiermee scholen en inwoners vaker kiezen voor een leerzaam uitje in de natuur.” Meer dan 20 deelnemende organisaties Tot nu toe hebben zich al meer dan 20 natuur- en milieuorganisaties aangesloten bij Natuur Gids Alkmaar. Het complete aanbod van deze organisaties is te vinden op de website www.natuurgidsalkmaar. nl. Scholen, verenigingen én particulieren kunnen op de website alle ‘groene’ activiteiten in Alkmaar en omgeving vinden. Het aanbod

Wij zijn gespecialiseerd in: BESCHOEIING • TUINAANLEG • MAAIEN • VOORJAARSSCHOUW FREZEN • GRAS INZAAIEN • BEREGENEN

Vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan.

Walingsdijk 16 Walingsdijk 16

1645 RN Ursem 16

Walingsdijk 1645 RN Ursem 1645 RN Ursem

1645 RN Ursem WWW.WITTE-INSTALLATIE.NL

WWW.WITTE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

• • • •

Kraanverhuur Grondwerk Straatwerk Beschoeiingen enz.

(072) 502 12 31

Allround klussenbedrijf Walingsdijk 16 TEL. 06 26 09 85 65

GROOTSCHERMER 1645 RN Ursem

WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

Heerlijk Wonen

06 53 33 52 43 - W W W. A Z W E R V E R . N L

KEUKEN

MEESTERSPRAEECHN

TIGE HOOGGLANS ROD E KEUKEN 300 CM SHOWROOMPRIJS:

KEUKEN MEESTERS, Noordervaart 190A, Stompetoren

T. 072 503 99 06, F. 072 503 99 26

€ 1795,-

varieert van lespakketten en lezingen tot rondleidingen en themaweekenden. Conversie Partners In augustus 2013 heeft de gemeente Alkmaar opdracht gegeven aan Hortus Alkmaar om het nieuwe digitale platform gestalte te geven. Het ontwerp en de bouw van de website is uitgevoerd door het Alkmaarse bedrijf Conversie Partners.

Beemster wandelingen Beemster - de nieuwe Beemsterwandelingen: Woensdag 22 Januari 9.15: ringdijk/fort Middenwegwandeling. Dinsdag 28 Januari 13.30: wandeling naar molen de Nachtegaal. Woensdag 29 januari 9.15: wandeling naar de prachtige roomskatholieke kerk van west Beemster. Door een wandelaarster is er een bezichtiging geregeld. Maandag 3 februari 13.30: Zicht op de Middenbeemsterwandeling. Woensdag 5 februari 9.15: Twiske wandeling (Marsen). Door natuurgids Henk Strijker uitgezet. Informatie/opgave: Daniella Ernsting. Tel:477047


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Mantelzorger, hoe blijft u overeind? Regio - Door de zorg die u als mantelzorger heeft voor uw zieke familielid of naaste, kunt u zwaar belast zijn. Wat kunt u zelf doen om overeind te blijven en niet overbelast te raken?

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

NIEUW: NU OOK LOSSE TEGELS TE VERKRIJGEN OM TE MOZAÏEKEN! 95 KLEUREN

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

GGZ Noord-Holland-Noord organiseert in samenwerking met Geriant, het Mantelzorgcentrum en Steunpunt Mantelzorg, een informatiemiddag over overbelasting en depressie. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 17 januari 2014 in Alkmaar. Tijdens de bijeenkomst bieden we tips en handvaten aan over wat u kunt doen om uw grenzen te bewaken, zelf het hoofd boven water te houden en er toch te zijn voor uw naaste.

Alkmaar. Toegang: € 3,-. Lisette Pieters, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ NHN geeft een lezing over het voorkomen van overbelasting en (het voorkomen van een) depressie. Ook wordt er een presentatie gegeven door een

De informatiebijeenkomst vindt plaats op: Vrijdag 17 januari 2014 13.00 uur - 15.00 uur. Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Mare, Laan van Straatsburg 2, 1826 BZ

ervaringsdeskundige van RCO de Hoofdzaak. Reserveren is gewenst, dit kan telefonisch: 072-5616957 of per e-mail demare@bibliotheekkennemerwaard.nl.

Jeugd wil snel zakcentje verdienen Het zakgeld van pa en ma is veelal niet meer toereikend • alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds • alleen lichte werkzaamheden • niet zelfstandig werken • Vanaf 16 jaar pizza’s bezorgen, achter de kassa werken of post bezorgen op zaterdag. • In de horeca geldt over het algemeen een minimum leeftijd van 18 jaar.

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni. Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 www.rinyvandewater.nl

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Keuze uit diverse soorten vloer- en Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: en natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI

* PERONDA

Wij werken graag met diverse topmerken, zoals:De jeugd stelt hoge eisen en het * ZIRCONIO * ROCA * TAGINA * MIRAFLOOR geld vliegt hen door de vingers. Daarom zijn steeds meer jongeren Ook voor de doe-het-zelver * APARICI * PERONDA op zoek naar een bijbaantje. * ZIRCONIO Showroom geopend:* ROCA

West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

Telefoon, kleding en hobbies kosten bom duiten. Ook voor de doe-het-zelver een Jonger dan 18 jaar mogen ze alleen vrijdag 19.00geopend: - 21.00 uur Showroom licht werk uitvoeren wat geen riWest 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uursico’s met zich meebrengt. 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur• Vanaf 14 jaar mogen ze kranten

• •

Dekker BV

• •

Koopavond: installatiebedrijf vrijdag 19.00 - 21.00 uur

Tel. (0229) 54 35 14

of folders rondbrengen en vakken vullen in een supermarkt. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden: maximaal 2 uur per schooldag niet meer dan 6 uur per dag op zaterdag of in de vakantie niet werken op zondag niet meer dan 12 uur per week, in de vakantie maximaal 35 uur

Over het algemeen is het niet zo moeilijk om een bijbaantje te vinden en de verdiensten zijn redelijk te noemen. Vanaf hun vijftiende hebben ze recht op een minimum jeugdloon. Vanwege de lage loonkosten zijn vele ondernemers dan ook geïnteresseerd jonge hulpkrachten in dienst te nemen.

Don Schley www.donschley.nl

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

DE ‘WINTERSCHILDER’ KOMT ER WEER AAN! W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

L


SCHERMER

21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Contactblad

MAIL U W V ER EN IG IN G S N IEU WS VA N D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G RAAG V OOR HET WEEK END )

Geef om vrijheid

SWOS

Regio - Amnesty International houdt begin februari voor de twaalfde keer hun landelijke collecte onder het motto Geef om Vrijheid. Giften zijn belangrijk, Amnesty wil onafhankelijk blijven, en kan alleen zijn belangrijke werk voor de mensenrechten blijven doen dankzij giften . Werk bijvoorbeeld ten bate van Nasrin Sotoudeh. Zij verdedigde als advocate de oppositieleden die in 2009 waren gevangen gezet tijdens de Iraanse verkiezingen in juni van dat jaar. Onder de aangeklaagden bevonden zich prominente dissidenten als journalist Isa Saharkhiz, Nobelprijs voor de Vredewinnaar Shirin Ebadi en Heshmat Tabarzadi, leider van het Democratisch Front van Iran. Verder nam ze de verdediging op zich van ter dood veroordeelde jongeren. Uitsluitend vanwege haar werk als advocate werd zijzelf veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf onder het motto ‘propaganda tegen de

Kalender

Schermer - Ook de SWOS is weer vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen. De grootste verandering is de verlaging van de leeftijd van de deelnemers van 55+ naar 50+. Dat houdt in dat alle activiteiten nu toegankelijk zijn voor de bewoners van de gemeente Schermer die ouder zijn dan 50 jaar.

staat’. Amnesty voerde actie voor haar en in 2013 kwam ze vrij. Ander voorbeeld: ook in Congo was Amnesty actief voor een mensenrechtenverdediger in de provincie Noord-Kivu, die zich inzet voor de talloze slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld door het leger. De soldaten van het Congolese leger vielen in maart 2013 ook haar kantoor binnen en dreigden haar te vermoorden als ze niet zou stoppen. Amnesty heeft zich krachtig ingezet om haar te beschermen en heeft bij de regering en de VN de zaak aanhangig gemaakt.

collectanten langs de deuren gaan of op andere wijze proberen zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Geef om vrijheid. Geef om onrecht. Wilt u helpen te collecteren? Neem contact op met regio-coördinator: Henkje Koning: Koningh@xs4all.nl

Voor de bestrijding van dat soort onrecht is geld nodig. Ook in deze regio zullen tussen 2 en 8 februari

winter 2014

DATUM ORG. EVENEMENT GROOTSCHERMER 3-2 Plattelandsmannen 5-2 Schermer meisjes 20/21-9 Floralia-Grootschermer 24-9 St.Ph. Herhalingslessen Polderhart 2014

LOCATIE

Het Genot v. Gr.S Het Genot v. Gr.S Het Genot v. Gr.S Het Genot v. Gr.S

STOMPETOREN 21-3 TvWS 22-3 TvWS 10-4 St.Ph.

Toneelvereniging Wapenspel voert het blijspel "Straf" op Toneelvereniging Wapenspel voert het blijspel "Straf" op Herhalingslessen Polderhart 2014

Schermer Wapen Schermer Wapen Schermer Wapen

ZUIDSCHERMER 22-10 St.Ph.

Herhalingslessen Polderhart 2014

café 't Torenerf

Roeach en poëzie De Rijp - In de week van de Poëzie organiseert Roeach, trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving, in samenwerking met de Groene Zwaan op Gedichtendag 30 januari a.s. een avond met de dichter Hans Tentije (Beverwijk 1944). De eerste gedichten die Hans Tentije in de jaren zestig schreef hadden een politieke inslag. De hoop leefde dat de maatschappij zou veranderen. Toen dat niet gebeurde ontstond er een zekere teleurstelling en cynisme. Dat cynisme spreekt uit zijn vroege werk. Zijn latere gedichten benadrukken meer de avontuurlijke kant van zijn leven. Maar hoe mooi Hans Tentije de dingen om hem heen ook beschrijft, hij legt altijd de vinger op de zere plek. Zijn eerste bundel “Alles is er” verscheen in 1975 en zijn laatste bundel “Gissin-

gen en gebeurtenissen” in november 2013. Door de jaren heen won hij gerenommeerde prijzen als de Van der Hoogtprijs, de Herman Gorterprijs, de Guido Gezelle prijs en de Hans Berghuisstok voor poëzie voor zijn gehele oeuvre. Hans Tentije woonde van 1998 tot 2011 in De Rijp. Een aantal van zijn gedichten hebben onze omgeving als onderwerp, waaronder het mooie “Eilandspolder”. Op 30 januari zal Hans vertellen over zijn ontwikkeling en ambities en zijn jaren in ons mooie De Rijp. Hij zal gedichten voorlezen en hij verheugt zich ook erg op het contact met de aanwezigen. Er is ruim gelegenheid om samen in gesprek te gaan. 30 januari 2014 Filmhuis Groene Zwaan aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

AANV.

20.15 20.15

De verschillende cursussen zijn ook weer gestart, bij de cursus “Tekenen en schilderen” is er nog plaats voor enkele deelnemers, u kunt zich hiervoor opgeven bij Marian Berkhout, tel. 072-5022075 of via de mail marcelberkhout@quicknet.nl De cursus start op vrijdag 07-02-2014, de kosten zijn 72 Euro. Ook bij het darten is nog plaats voor enthousiastelingen van deze sport. Dit vindt plaats op maandagmorgen vanaf 10.00 uur. Op de donderdag is “Samen aan tafel”. De zaal is open vanaf ca. 12.00 uur. Vanaf het nieuwe jaar is het mogelijk uw eigen gasten ook uit te nodigen. Het is wel noodzakelijk dit uiterlijk 1 week van te voren te melden. De maaltijd (en een drankje) kost E 5,20. Op woensdag 22 januari as. wordt er een Vlaams Buffet geserveerd. De aankondiging daarvoor is huis aan huis verspreid. Er zal nog een aantal andere themabuffetten worden georganiseerd door de Zorgcirkel in samenwerking met de SWOS. De data en het thema zullen gemeld worden in de Uitkomst. Woensdag 19 februari as. is er weer de bekende boerenkool- en snertmaaltijd. Het eten wordt door de vrijwilligers zelf gemaakt. De zaal gaat om 11.30 uur open, dan heeft u de gelegenheid wat te drinken en daarna te genieten van de maaltijd. Na het eten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende spellen, zoals klaverjassen, rummycuppen, keezen of vlotbruggen. De middag wordt afgesloten met een bingo, er zijn diverse leuke prijzen te winnen. De kosten voor deze middag zijn 10 euro p.p. U kunt zich opgeven bij: Janny Alles, tel. 072-5021712 na 19.00 uur of bij een van de vrijwilligers in de Horn voor 9 februari 2014.

Weerbaarheid voor vrouwen Op woensdagavond 29 januari a.s. in de sportzaal van Grootschermer: Rots en Water voor vrouwen. 19.30-21.30 uur. Kosten € 10.= p.p. De basis: Zelfvertrouwen- Zelfbeheersing- Zelfreflectie , bouwen aan een krachtige gronding van waaruit je handelt. Deelname? Graag even aanmelden, maximum van 8 deelnemers. “Met 2 benen op de grond”. Training-consult-begeleiding-counseling-coachen-weerbaarheid R & W Tel: 06 23166775 www.met2benenopdegrond.nl.

FOTO

Heeft u een mooie foto gemaakt die u wilt delen met onze lezers? Mail de foto naar ons met een kleine beschrijving waarom hij zo bijzonder is. redactie@de-uitkomst.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Open Huis en opening Cultuurhuis Wherelant

Leegverkoop bij Reventa damesmode Ursem - Na 19 jaar met hart en ziel voor de zaak gewerkt te hebben gaat Anneke Vonk heerlijk genieten van wat meer vrije tijd. Haar damesmode zaak is in de wijde omgeving bekend met mooie kwaliteitsmode en tweede kans mode van luxe merken. Gelukkig voor Natasja en Monique had Anneke één grote wens en dat

was dat de zaak gewoon door zou gaan. “Wij zijn heel erg blij dat Anneke ons deze kans geeft om dit bedrijf te mogen voortzetten. Wij zijn als druk bezig met de voorbereidingen.” Vertelde Nastasja Jongstra en Monique Kenter die geen vreemde in het bedrijf zijn, zij werken al jaren bij Anneke met veel plezier. Daarom is het ook echt gegund door Anneke.

Alles moet weg dus iedereen kan nog even zijn slag slaan tot 28 februari want dan stopt het. De kortingen zijn nu 60%, er zijn € 10,- , € 15,- en € 25,- rekken. Toni en Mac broeken voor € 25,-. Reventa Damesmode, Reigerlaan 1b-1c in Ursem. Beeld en tekst: Trees Schhouten

Purmerend - Zondag 26 januari houdt Cultuurhuis Wherelant van 13.00 – 16.00 uur een Open Huis op de nieuwe locatie aan de Van IJsendijkstraat 403. Bezoekers kunnen deelnemen aan gratis workshops op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, multimedia, schrijven, muziek, dans en theater. Na het Open Huis vindt tussen 16.00 en 18.00 uur de officiële opening plaats waarbij wethouder van Cultuur, de heer Roald Helm, de portretten zal onthullen die van hem gemaakt zijn door cursisten van Wherelant in het kader van ‘Sterren op het doek’.

lokaal en een fotostudio maar kan men nu ook theater- en danscursussen geven in de nieuwe theaterzaal.

Een grote klus geklaard Directeur José van den Hurk vertelt hoe blij ze is met het eindresultaat. “Ik ben ontzettend dankbaar dat vrijwilligers, medewerkers, hun partners en docenten zich zo enorm hebben ingezet om deze klus te klaren. Kunstenaar Pieter Arend heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd met zijn ontwerp voor de gevel waarbij hij gebruik heeft gemaakt van het werk van cursisten.

Grote voordeur, lage drempel Cultuurhuis Wherelant nodigt u van harte uit om zondag 26 januari langs te komen tijdens het Open Huis en samen te proosten op het nieuwe kunst- en cultuurcentrum. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tijdens deze feestelijke middag. Cultuurhuis Wherelant vindt u aan de Van IJsendijkstraat 403 in Purmerend op bedrijventerrein De Koog. Meer informatie over het cursusaanbod vindt u op www.wherelant.nl.

Beeldende kunst, theater, multi-media en muziek Op de nieuwe locatie heeft het cultuurhuis niet alleen de beschikking over schilder- en beeldhouwateliers, een theorie-

Sterren op het doek Begin januari heeft wethouder Roald Helm geposeerd voor 3 cursisten van Cultuurhuis Wherelant. Net zoals in het televisieprogramma mag Roald Helm een van de schilderijen uitkiezen. Hij zal dit om ca. 16.30 uur doen tijdens de officiële opening. De andere portretten worden geveild, de opbrengst komt ten goede aan de inrichting van de theaterzaal.

Het Cultuurhuis is telefonisch bereikbaar via (0299) 434 777 of mail naar info@wherelant.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Activiteitenkalender

Het festivalgevoel met live feest band & DJ’s in P3

Dian Liesker met ‘Ik blijf verdomme hier!’

Purmerend - De eerste live & feest editie in een wat P3 betreft nieuwe reeks! P3 kreeg al vele malen de vraag van bezoekers om combinaties te maken van de live concerten en de feestavonden en heeft daar met veel plezier gehoor aan gegeven. Deze avond is gekozen voor een combinatie van: We all Love 80’s, 90’s, 00’s en spektakelband The Dirty Daddies.

Middenbeemster - Zaterdag 25 januari speelt Dian Liesker haar voorstelling ‘Ik blijf verdomme hier’. Deze bijzondere vrouw won in 2010 de persoonlijkheidsprijs van Cameretten 2010 en viel al op tijdens de Culture Comedy Award en speelde daarna twee jaar bij de Comedytrain om zich vervolgens op een soloprogramma te richten. Daar is het nu tijd voor. Aanvang: 20.30u. Zie haar struikelen, thuis, in haar relaties, in het park, tegenover haar weerloze kinderen en in de kroeg. Precies daarom

The Dirty Daddies, een nieuwe 7-koppige spektakelband die in hoog tempo een aaneenschakeling van hits op je zal afvuren. Het begrip ‘coverband’ krijgt een totaal nieuwe lading: iedere hit vloeit na maximaal één minuut al naadloos over in de volgende, alsof het ooit zo bedoeld was. De top 2000 die als een tornado over een meezingende, springende en hossende menigte dendert. The Dirty Daddies nemen je mee van Bon Jovi via Queen naar Michael Jackson, van de klassiekers uit de 90’s en de hits van nu, naar Marco Borsato en Kiss. Dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd en genieten van een uitzonderlijke mix van de beste partyknallers die de wereld heeft voortgebracht

slaat ze om zich heen. Wat een heerlijk mens is het eigenlijk! ‘Ik blijf verdomme hier!’ is een programma over machteloosheid, ergernis en cavia’s. Dian komt er maar niet achter of ze gek is in een gewone wereld, of gewoon is in een gekke wereld. Ze zoekt het bij zichzelf maar gaat ook met gevaarlijk gemak over haar eigen grenzen en die van anderen heen. Ze blijft verdomme hier, maar waar is hier? Middenweg 150, Middenbeemster. Reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 084 43 001 43 Entree: €12,-

AGENDA 22 JANUARI: ORGELCONCERT PRIMEUR VOOR WEST-GRAFTDIJK Toen het orgel vorig jaar in mei na de restauratie in gebruik werd genomen, was het eigenlijk nog niet helemaal klaar. Het trompet 8 register was nog niet geïnstalleerd. Nu dat wel gereed is heeft de restaurateur van het Bakker en Timmenga orgel, de firma Pels & van Leeuwen als goedmaker een goede beroepsorganist geregeld voor een spetterend orgelconcert. Jochem Schuurman gaat in twee sets eruit halen wat er aan geluid in de orgelkast zit. Welke stukken hij gaat spelen is momenteel nog niet bekend, maar het beloofd een spektakel te worden. Plaats: Kerk West-Graftdijk, datum: 22 januari, Tijd: 20:00 kerk open 19:30, Toegang: Gratis (vrijwillige bijdrage na afloop) Tevens heeft u de laatste kans een orgelpijp de adopteren! Voor meer informatie: http://jochemschuurman.nl of http://www.orgelnieuws.nl/wcms/ of www.kerkengraftderijp.nl op de Agenda.

25 JANUARI EN 15 FEBRUARI: YOU’VE GOT TALENT FEEST ÈN ZUIDOOSTBEEMSTER MEETS LAS VEGAS - CASINO FEEST IN PAVILJOEN DE JONCKHEEREN 25 januari is het alweer zover! Tijd voor de jaarlijkse talentenshow You’ve Got Talent bij Paviljoen de Jonckheeren bij Golfbaan Beemster. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Op 15 februari is er ’s avonds vanaf 20.30 uur een heuse casino-avond voor volwassenen. Kledingthema dit jaar: feestelijk! Beide evenementen worden georganiseerd door de Oranjevereniging Zuidoostbeemster. You’ve Got Talentshow: De talentenshow gaat om 14.00 uur van start met de talentjes uit groep 1,2, 3 en 4. Daarna is het de beurt aan de hogere groepen. Er wordt live gezongen, geplaybackt, gedanst,… dit alles wordt beoordeeld door een jury. Themafeest: Zuidoostbeemster meets Las Vegas: 15 februari is er het jaarlijkse feest voor de volwassenen. Je kunt deze avond kennismaken met de

wereld die Casino heeft. Tijdens de avond is er live muziek. Toegangskaarten kosten Euro 10,00 in de voor verkoop verkrijgbaar bij het bestuur en bij Paviljoen de Jonckheeren, er kan ook gemaild worden naar oranjeverenigingzob@gmail.com en € 12,50 op de avond zelf. Hiervoor krijg je gratis fiches, hapjes en een welkomstdrankje. Kijk op: www.facebook.com/ oranjeverenigingZOB.

25 JANUARI: INDOOR APRES-SKI STEENWERPEN Voorlopig van winterweer nog geen sprake,(of komt het eraan?) daarom gaat de Rijper IJsclub i.s.m. sportcafe de Oosterven toch maar iets organiseren om de “warme winter” door te komen. Na het succes van de vorige 2 jaren hopen we er ook dit jaar weer een gezellige avond van te maken Zowel het sportcafe als de hal worden weer “omgetoverd” in winterse sferen, en dit geldt misschien meteen als een generale repetitie tijdens de Koningsdag waar de Rijper IJsclub weer actief is met dit spel. We zijn dus VORSTIG bezig!! Wat is de bedoeling, we willen op zaterdag 25 januari een Steenwerptoernooi gaan houden voor teams bestaande uit 3 personen. (In de Rijper volksmond ook wel genoemd keiensmijten) Het team van 3 personen mag bestaan uit heren-dames en/of-gemengd. Het wordt gehouden in de sporthal de Oosterven, dus mocht het echt nog gaan winteren (denk aan sneeuw) heeft de kou geen invloed. U kunt het spel vergelijken dat we altijd met Koninginnedag organiseren (het keiensmijten in het centrum van De Rijp). Datum: Zaterdag 25 januari 2014, tijd: 20.00 uur, lokatie: Sporthal de Oosterven. De deelname per team bedraagt € 5.50. Opgeven kan men bij: Dik Prins: 0299 - 671214, Piet Slooten: 0299 674151, Bert Rijnbout, 0299 673526, Gerrie Huider: 0299 743771, Sportcafe: 0299 671875.

WE ALL LOVE 80’s 90’s 00’s neemt je mee terug naar de tijd van Baywatch, Jiskefet, The A-Team, Flodder, Dirty Dancing, Pippi Langkous en natuurlijk Bassie & Adriaan!! Tijdens elke editie nemen de beste DJ’s plaats achter de draaitafels om een super feest te verzorgen met alle danceable hits uit de charts van de 80’s, 90’s en 00’s. De VJ’s zullen je verrassen met alle legendarische filmmomenten. Tickets a €12,50 (ex fee): via de website www.p3purmerend.nl, bij de lokale Primera en bij de kassa van P3. We All Love 80’s, 90’s & 00’s + The Dirty Daddies Zaterdag 15 februari 2014 van 22.00 – 03.00 uur Pop- & Cultuurpodium P3, www.P3Purmerend.nl

2 FEBRUARI: FILOSOFEREN AAN DE EETTAFEL Filosofisch verhaal in Het Groene Kerkje in Lambertschaag. Met een toegankelijk en bruikbaar verhaal over levenskunst, van de zesenzeventig jarige verteller Bert Borkus, anticipeert Het Groene Kerkje op een groeiende behoefte in de samenleving aan rustpunten, welke steeds meer mensen zoeken in de dynamische en complexe wereld van vandaag. Dat het verhaal van de filosofische autodidact veel meer op straat dan in de studeerkamer is ontstaan, maakt het des te toegankelijker en bruikbaarder voor iedereen en nodigt daardoor uit om alleen en samen vaker te filosoferen over de vormgeving van het leven, wat de levenskunst van alledag is! Terwijl voor veel mensen filosofie vooral een wetenschap is, die veelal in de studeerkamer blijft hangen, brengt Bert Borkus het filosoferen terug waar dit in de oudheid al hoorde, via zijn verhaal in Het Groene Kerkje naar de eettafel, waar generaties lang al de beste gesprekken gevoerd worden. Het Groene Kerkje, Lambertschaag, 2 februari, 15.00 uur. Entree € 10.00 ( incl. 1 cons.) Reserveren: www.hetgroenekerkje.nl


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Uit in het land van de Horeca

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Een beetje winter in De Oosterven

Kosten deelname per team

€ 5,50

NOG VOOR DE ZOMER DANSEN? Nu inschrijven voor onze VOORJAARSCURSUS Ook zeer geschikt voor Paren met Trouwplannen!!

IN HET GEZELLIGE STADSHART DE KOEMARKT

Eerste les woensdag 5 februari Nieuwe locatie ‘CONCORDIA’, KOEMARKT Info: 020 615 69 28, Mob: 06 10 77 25 48 www.dansschoolbonel.nl

DANSSCHOOL BONEL PURMEREND

ONZE 30-JARIGE ERVARING IS UW GARANTIE

De Rijp - De voorbereidingen zijn al begonnen, daar het maar niet wil vlotten met de winter heeft de Rijper IJsclub een Apreski/Steenwerp toernooi georganiseerd. Dit festijn, in de Rijper volksmond ook wel Keiensmijten genoemd, zal zaterdag 25 januari om 20.00 uur in Sporthal De Oosterven starten met een glas glühwein. De zaal en het sportcafé zullen in winterse

sfeer worden aangekleed, ook zal er dit jaar met echte keien en niet met stressballetjes worden gegooid. De Rijper IJsclub zal ook een koningsbaan uitzetten, met gekleurde keien en speciale dobbelstenen en in oranje aankleding. Zo zijn ze nu al VORSTELIJK met de koningsdag bezig voordat het 26 april 2014 is. Een team moet bestaan uit 3 personen, opgeven en

inschrijven kan bij: Piet Slooten, 674151 Dik Prins, 671214 Bert Rijnbout, 673526 Gerrie Huider, 671875 Op de foto: de leden van de Rijper IJsclub: Jaap, Piet en Sjaak

Tekst en beeld Ad Hodde

Klaverjasmarathon succes De Rijp - Zaterdag 11 januari heeft de jaarlijkse klaverjasmarathon weer plaatsgevonden bij SV de Rijp. Er waren tweeënvijftig deelnemers die allemaal 13 potjes gekaart hebben. De sfeer was bijzonder goed, aan het einde van de avond ging de heer Mike Deitmers er met de winst vandoor. Hij werd op de voet gevolgd door respectievelijk de heren Niels van Bavel en Arthur Boerkoel. De organisatie wil de sponsors ontzettend bedanken.

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G E N C R E AT I E F B E Z I G Z I J N

Workshops & ATELIER KERINEKE

Inlooplessen Keramiek Vanaf 13 januari starten de inlooplessen keramiek. Elke week op maandag van 9.30-12.00 en op dinsdag van 19.30-22.00 uur kunt u binnenlopen voor een les volgens een strippenkaartsysteem (5x voor €87,50). Meer info en aanmelden: www.kerineke.nl of tel 06-44780286

GEZOND & WELZIJN

Dance & Shape! Join the party! Iedere donderdag in het mooie kerkje van Driehuizen Gezellig sporten van 20:00-20:50 uur Kennismakingscursus: NU 5 weken voor € 30 www.gezondenwell.com Gratis proefles don. 30 jan

www.hetheerenhuis.nl | estherbeen@hetheerenhuis.nl Tel: 06 300 90 691 | Rijperweg 83 | Middenbeemster


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Esther van Etten Sportdietist en trainer. Voor een deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

Help je mee aan een goed uitzicht voor de weidevogels? Regio - De Green-Kids komen weer in actie bij Landsmeer (7-12 jaar) Op woensdag 29 januari van 14.00 tot 16.00 uur gaan de Green-Kids weer aan de slag. Deze keer zorgen ze dat weidevogels op tijd gevaar kunnen ontdekken. In het Ilperveld broeden in het voorjaar veel weidevogels. Nog een paar maanden en dan zijn de kieviten en grutto’s er weer. Ze houden van vrij uitzicht, want er kan zomaar een rover opduiken

die er met hun eieren of jongen vandoor wil gaan. De Green-Kids gaan deze keer een belangrijke klus klaren. Ze varen naar een eiland waar jonge boompjes zijn gaan groeien. Als die blijven staan levert dat problemen op voor het uitzicht van de weidevogels. Daarom gaan we die uit de grond trekken. En stammetjes van boompjes die anderen hebben gezaagd gaan we gebruiken voor een pad in de buurt. Zo hebben we twee leuke klussen. Help je mee? De Green-Kids komen iedere laatste

woensdag van de maand in actie. Kosten: € 55,- voor 12 keer als je ouders Beschermer zijn. Anders betaal je € 80,-. Een keertje als proef meedoen kost € 6,50. Je bent van harte welkom in het Bezoekerscentrum Ilperveld aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer. Aanmelden kan via www.gaatumee.nl Bel voor meer informatie: 088-0064455 (tijdens kantooruren). Kijk voor informatie over het ontmoetingspunt op: www.ilperveld.nl

FIT EN RUN: EEN UURTJE SPORTEN IN DE BUITENLUCHT, VERFRIST JE DAG! FIT EN SHAPE (EERSTE LES GRATIS) De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren! De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! - ideaal om mee te starten na je zwangerschap. - Veel aandacht voor de probleemzone (buik, billen en benen) - Je figuur behouden ondanks de menopauze. - Je figuur verstrakken. - Op een gezonde manier iets doen aan je overgewicht.

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

Piet Oortwijn exposeert in Onder de Linden Middenbeemster - Van 11 januari tot 1 maart exposeert Piet Oortwijn schilderijen in Onder de Linden. Piet schildert herkenbare taferelen. Soms objecten of portretten, vaak landschappen. Voor deze expositie heeft hij gekozen voor een aantal landschappen uit de nabije omgeving.

met acrylverf. De laatst vervaardigde schilderijen zijn gemaakt met paletmes en olieverf.

Piet Oortwijn is in 1946 geboren in Purmerend en woont sinds 1972 in Zuidoostbeemster. Het duurde tot 1984 voordat hij begon met schilderen. In het begin heel nauwgezet en precies, als een soort fijnschilder, met olieverf. Later soms wat losser, en dan ook

De schilderijen zijn te bekijken tijdens een bezoek aan de voorstellingen of concerten in Onder de Linden. Daarnaast is de expositie te bezoeken op zaterdagmiddag 1 februari. U bent van harte welkom tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Piet is autodidact, hij heeft geen kunstzinnige opleiding gevolgd. Hij vindt zichzelf dan ook meer een ambachtsman dan een kunstschilder.

Gele koorts-vaccinatie momenteel alleen mogelijk tijdens specifieke spreekuren Regio - In verband met een kwaliteitsonderzoek ligt de productie van het monodosis gele koorts-vaccin stil. Als alternatief wordt multidosis vaccin

aangeboden. Bij het multidosis vaccin gaan er 10 vaccinaties uit 1 verpakking, derhalve worden afspraken voor een gele koorts-vaccinatie geclusterd.

Afrika en Zuid-Amerika Gele koorts is een vrij zeldzame maar ernstige tropische ziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met het gele koorts virus. Dit virus komt voor bij apen en wordt door de beet van muggen overgedragen van apen naar de mens. Gele koorts komt uitsluitend voor in Afrika en Zuid-Amerika. Met name in WestAfrika en het Amazonegebied is het risico het grootst. Een vaccinatie is de enige manier om volledig tegen gele koorts beschermd te zijn. Het is een zeer effectief

vaccin: een eenmalige toediening geeft minstens 10 jaar bescherming. Gele koorts-vaccinatie soms verplicht Om te voorkómen dat gele koorts zich kan verspreiden, stellen sommige landen waar gele koorts voorkomt de vaccinatie verplicht. Om te voorkómen dat u gele koorts meeneemt naar gebieden waar geen gele koorts heerst, maar wel de muggen voorkomen die gele koorts kunnen overdragen, stellen ook verschillende andere landen een vaccinatie tegen gele koorts verplicht.

Maken van een afspraak of meer informatie Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met 088 - 0100 530. U kunt ook online een afspraak maken (communicatie@ggdhn.nl).


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Gezellig film kijken bij SV De Rijp De Rijp - Op de druk bezochte filmavond voor de F- en E- pupillen, kregen de 3 beste Grote Clubactie lotenverkopers van SV De Rijp een cadeaubon overhandigd. Dat zijn op nr 3 Nils Ootes met 29 loten, op nr 2 Susan Palsma met 35 loten en op nr 1 Wes Has met 62 verkochte loten. Helaas was Wes Has verhinderd, maar de zeer verdiende prijs komt naar hem toe. Het jeugdbestuur vindt het geweldig dat al onze pupillenteams zich hebben ingezet

om maar zoveel mogelijk loten te verkopen. Uiteraard ging het ook om de filmavond en de F- en E- pupillen konden kiezen uit 3 animatiefilms, namelijk 'Up', 'Turbo' en 'Het regent gehaktballen'. Met veruit de meeste stemmen werd Turbo gekozen en met veel plezier gekeken, getuige dat er door de jeugd veel gelachen en genoten werd. Met een AA'tje en een zak chips in de pauze kon deze avond niet meer stuk.

B A S K E T B A LV E R E N I N G D E R I J P , O P G E R I C H T I N 1 9 6 9

WEDSTRIJD-AANKONDING:

ZATERDAG 24 JANUARI 2014 18.30 DERBA MU14-1 VS DEN HELDER MU14-1 20.00 DERBA HEREN 1 VS FLASHING HEILOO HEREN 1 ZONDAG 26 JANUARI 2014 1 2 . 0 0 DERBA MU 12-2 V S KTC X12-3 SPORTHAL DE OOSTERVEN W W W. D E R B A . N L

BRIDGECLUB URSEM Bridge 16 januari 2014 zittingsuitslag A-Lijn 1. Siem de Jongh & Cor Leeuw 2. Peter Barning & Harry Willemse 3. Lida Grooteman & Rinus Popeyus 4. Jan Boots & Gerard Schneiders

57,40% 56,52% 56,42% 54,34%

B-lijn: 1. Carla Sarlemijn & Bea Barning 2. To Bakker & Joke Smit 3. Ans Versluis & Yvonne Versluis

58,65% 58,25% 54,95%

Goede voornemens? Kom sporten bij Voorwaarts! Gymnastiekvereniging “Voorwaarts” biedt verschillende sporturen aan, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. De volgende lessen worden gegeven:

BRIDGECLUB DE RIJP Bridge 13 januari 2014 A-Lijn 1. Andrien en Dick Blokker 2. Lennie de Jong en Lies Pronk 3. Gerda Schoonderbeek en Marjolijn Tuyt

61,11% 55,21% 54,51%

B-lijn: 1. Mar en Ben de Ruijter 2. Els v.d. Berg en Dirk Jan Nat 3. Vera en Kees Bijvoet

66,15% 57,29% 53,65%

C-lijn: 1. Riet v.d. Heide en Alie Leegwater 2. Martin Ent en Peter Theel 3. Wil Bernards en Tannie Brouwer 3. Gre Freling en Jan Stevens

62,85% 55,90% 55,56% 55,56%

Middagbridge 15 januari 2014 A-Lijn 1. Piet de Jong – John Wiss 2. Lennie de Jong – Toos van Rooijen 3. Gerda Schoonderbeek – Anita Löwenhardt

59,72% 58,33% 51,39%

B-Lijn 1. Gré Mul – Kees Mul 2. Diny Sanders – Nico Tromp 3. Tannie Brouwer – Sjoukje Westra

53,75% 53,75% 52,08%

Maandagmiddag: Gymnastieklessen voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. Maandagavond: Zumba v.a. 16 jaar. Woensdagavond: Bodyfit, bodyfit 40+ en mannen conditietraining met aansluitend een potje volleybal. Donderdagavond: Zumba v.a. 16 jaar Vrijdagmiddag: Streetdance vanaf 6 jaar De lessen worden gegeven in de gymzaal van de school “De Wiekslag” te Stompetoren. Kom gerust langs en neem een gratis proefles. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: gemiddeld € 25,-per kwartaal. Voor meer informatie kunt u terecht bij bestuurslid Conny Visser 072-5039324 of op onze site: www.gvvoorwaarts.com

Klaverjassen en Keezen in de Beemster Beemster - Sectie Sport, van de Stichting Beemster Gemeenschap, organiseert ook dit jaar de Klaverjas/Keezavond. Voor alle bij ons aangesloten verenigingen is er op dinsdag 18 februari 2014 in café De Kerckhaen te Westbeemster weer gezellig uurtjes spelplezier. Er wordt gespeeld om groepsprijzen en vele leuke individuele prijzen!

De inschrijving per team (4 pers.) bedraagt € 10, - en dient op de speelavond te worden voldaan. Telefonisch aanmelden bij Marit Mulders via 06 - 18 33 85 60 met vermelding van de naam en spelkeuze. Graag tot ziens op dinsdag 18 februari 2014 aanvang 20.00 uur

Sportnieuws? MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL


21 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

De prijswinnaars van de Uitkomst-kerstpuzzel Afgelopen jaar had onze krant voor de eerste keer een kerstpuzzel waar u de oplossing van in kon zenden. De oplossing was: ‘Geniet in 2014 ook van uw krant De uitkomst! Volop met nieuws bij u uit de buurt’ Er werd massaal op gereageerd, een kleine tweehonderd inzendingen waren het resultaat. Diverse ondernemers hebben een leuke prijs ter beschikking gesteld wat het puzzelen natuurlijk extra leuk maakte. Afgelopen woensdagmiddag kreeg iedereen die een prijs had gewonnen de gelegenheid om het op te halen bij ons kantoor. De reacties waren allemaal leuk, iedereen was blij met zijn of haar prijs. Op deze pagina kunt u de gelukkige prijswinnaars zien!

De hoofdprijs, een midweek Vakantiebungalow voor 4 pers. vakantiepark naar keuze van Europarcs is gewonnen door mevrouw G. Baltus uit Zuidschermer.

Myrthe Butter, Middenbeemster Externe harde schijf, 1,5 Terra Bite De prijs is aangeboden door: Green Mill PC, Schermerhorn

Jan Rotteveel, Graft fles Nicolas Feuillatte Champagne De prijs is aangeboden door: Restaurant de Beemster Hofstee

Fam. J. Dekker, Westgraftdijk T-shirt met bedrukking De prijs is aangeboden door: Resync, De Rijp

Kees Box, Grootschermer Een tuinadvies. De prijs is aangeboden door: Buitenzorg tuinen, Zuidoostbeemster

Mary Bartels, De Rijp Cadeaubon van € 25,-. De prijs is aangeboden door: Bar Lunchroom de Walvis, De Rijp.

Afra Kamps, Zuidoostbeemster Cadeaubon twv € 17,50. De prijs is aangeboden door: Tineke & Jaap Vet, Ursem.

B. v.d. Berg-de Waal, Middenbeemster. Maand gratis sporten De prijs is aangeboden door: Sporting De Rijp

Fam. Grossouw, De Rijp Waardebon twv € 25,00. De prijs is aangeboden door: Restaurant Quinta Piri Piri, Markenbinnen.

P. van Schieveen, Zuidoostbeemster Giftbox De prijs is aangeboden door: Panta Rhei, De Rijp

Tineke Sas, Middenbeemster Een blik Wijzenol interieurverf De prijs is aangeboden door: Venema voor verf, De Rijp. Tini Molenaar, Schermerhorn. Eerste puppyles ter waarde van € 14,-- gratis. De prijs is aangeboden door: Hondenschool Jottem, De Rijp Herman Rempe, De Rijp Dinerbon ter waarde van € 25,De prijs is aangeboden door: Het Heerenhuis, Middenbeemster

Fam. Konijn, Markenbinnen Maand gratis trainen + drie keer personal trainer. De prijs is aangeboden door: Fitness de Kloek

Anja Conijn, Westbeemster Een Fruit & levensmiddelen mand De prijs is aangeboden door: Plus - Graft De Rijp

Fam. Bierens, Graftdijk 1 jaar eScan Antiviruslicentie of een kleurenset inktcartridges. De prijs is aangeboden door: 52 West-it, De Rijp

Atie Roet, Middenbeemster Fles exclusieve mousserende wijn. De prijs is aangeboden door: Pay Bas, De Rijp

Dionne Roskam, Ursem Overheerlijke appeltaart De prijs is aangeboden door: ’s Landswelvaren, Schermerhorn

N. Nibbering, De Rijp Vogelwinter pakket De prijs is aangeboden door: Welkoop, Middenbeemster

Jose Westendorp, Zuidoostbeemster ‘Diamond vent kit’ De prijs is aangeboden door: Allure, De Rijp

M. Nibbering, De Rijp ‘ouderwetse’ nieuwe fietsbel De prijs is aangeboden door: Rijper Wieler Boetiek, De Rijp

B. Bulselink, De Rijp prachtige tas De prijs is aangeboden door: Perfect Woman, De Rijp

Merel Visser, De Rijp Donzen hoofdkussen, boxmodel De prijs is aangeboden door: Borst Wonen, De Rijp

Fam. Bellekom, Schermerhorn Dames- of herenjeans De prijs is aangeboden door: Stocks, Graft

Fam. L.P. Kout, Middenbeemster Oorkaarsbehandeling t.w.v. € 32,50 De prijs is aangeboden door: Rita Bergsma, Grootschermer

Fam. Epke, De Rijp Hotstone massage De prijs is aangeboden door: Karé, Stompetoren

Dhr. G.A.J. van Diepen, Graft 2 vrijkaarten 80's party 8 februari De prijs is aangeboden door: De Oosterven De Rijp

WINNAARS KERSTPUZZEL DE UITKOMST

De uitkomst week 4 2014