Page 1

25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 1

T E

K O O P

e 369.000 k.k. Vraagprijs:e Vraagprijs: 235.000,- k.k.

De Vleet 70, 1484 EZ Graft

Nummer 2992 | week 4 | 25 januari 2011

ERA-GARANTIE

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Verontruste Grafters Beeld en tekst: Ad Hodde

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

Zwart op wit Westbeemster - Toneelvereniging Paulus 2 brengt het toneelstuk Zwart op wit geschreven door Frits Criens in de Kerckhaen. De uitvoeringen zijn op zaterdag 5 en 12 maart 2011. Het is een kluchtige komedie met erg veel humor. Het stuk speelt zich af in ‘Rusthuis Quirinus’ wat wordt gerund door Arnold, een nukkige man op leeftijd die wel van de jongere vrouwtjes houdt. Kaartverkoop: Tineke Puister 0299-681546 of Adrie Glorie 0299683487 de prijs is € 7,50 voor volwassenen en € 4 voor kinderen.

Vlooienmarkt in De Kloek Een aantal deelnemers van het actiecomité voor HUN Raadhuis

Graft - Het voornemen van de Gemeente Graft-De Rijp om het monumentale Renaissance Raadhuisje van Graft uit 1613 in de verkoop te doen is, bij een groot aantal mensen verkeerd gevallen. De Gemeente GraftDe Rijp, eigenaar van het pand verkeert in geldnood, om de begroting voor 2011 sluitend te krijgen is er voor gekozen dit unieke Raadhuis van Graft te verkopen. Hierbij bestaat de kans dat het Raadhuisje verkocht gaat worden aan een particulier of bedrijf. Daarmee komt een einde aan vier eeuwen gemeenschappelijk (Grafter) dorpsbezit en verdwijnen ook voor de toeristen de huidige functies. Verontruste dorpsgenoten/sympathisanten hebben een actiecomité opgericht tegen de verkoop. Ook is er een website in het leven geroepen www. raadhuisgraft.nl waar men kan reageren. Na afloop worden de reacties gebundeld en aan de gemeente overhandigd.

Reactie Gemeente Omdat het niet helemaal duidelijk is hoe de gemeente tegen deze situatie aankijkt, vragen wij om hun mening: Wethouder Aart Koning: “Het raadhuis in Graft is een prachtig historisch pand. Dit moet zo behouden blijven voor onze gemeenschap. Daarover verschilt de gemeente niet van mening met het actiecomité. Het is echter zo dat een gemeente in zwaar financieel weer keuzes moet maken. Keuzes die pijnlijk

zijn. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 11 november 2010 (de begrotingsraad) unaniem besloten het raadhuis in Graft te verkopen. De verkoop van het raadhuis is één van de vele bezuinigingsmaatregelen die de gemeente Graft-De Rijp moet nemen. Het onderwerp ‘Verkoop raadhuis Graft’ staat op de agenda van de commissie AZW van dinsdag 1 februari. Ook al stemde de gemeenteraad in november vorig jaar unaniem in met de verkoop van het raadhuis in Graft, lijkt er inmiddels op dat niet de volledige gemeenteraad nog achter dat besluit staat. Het college heeft de opdracht om de verkoop van het raadhuis te realiseren, maar wil graag met

de gemeenteraad de randvoorwaarden etc. bespreken. Het is natuurlijk duidelijk dat het onderwerp veel commotie en emoties teweeg heeft gebracht. Het college gaat daar graag zo zorgvuldig mogelijk mee om. Mensen die hun zienswijze over de verkoop van het raadhuis kenbaar willen maken, kunnen tijdens die commissievergadering inspreken.”

Middenbeemster- Op zondag 30 januari wordt in sporthal De Kloek (Insulindeweg 11) een grote vlooienmarkt gehouden. Deze vlooienmarkt met ruim 80 standhouders maken schoon schip en bieden u leuke spullen voor een mooie prijs. De markt is geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur. De toegang bedraagt € 2,-. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Meer info: Organisatieburo de Lang 0229 757766 of 06 36124825 www.organisatieburodelang.nl

11 OOK: WIL JIJ IN 20 KER WORDEN

AFVALLEN - STER OON - REVALIDEREN OF GEW CONDITIE VERBETEREN LLIGHEID SPORTEN VOOR DE GEZE

Verdwaald PU+L9PQW

DAN IS FITNESS DE KLOEK HET JUISTE ADRES!

DE MAANDELIJKSE COLUMN VAN ELLEN VERDWAALD VINDT U OP PAGINA 9

FITNESS-DEKLOEK.NL L E E S

H A A R

C O L U M N

O P

P A G I N A

1 1

F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 2

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 30 januari, kerk WestGraftdijk. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ds. P.M. Rappoldt VOETREFLEXTHERAPIE/ STRESSCONSULT De Cirkel, Ineke Poel Tel. 06 41 74 69 36. Vergoeding mogelijk.

SCHERMERHORN KACHELS. Biedt Gas, Hout en Hout/CV kachels aan. Internet is onze winkel. www.schermerhornkachels.nl

AANGEBODEN: opslag- en/of stallingsruimte op De Volger. € 2,50 p/m2 per maand. Inlicht.: martleek@live.nl

HEEFT U TIJDELIJK RUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05.

HERENSCHOENEN (echt leder) 79,99 59,99 STOCKS KICKBOXING ma/do Graft De meest intense body work-out en calorie killer die er bestaat. Begin het jaar met een leuke sport M/V. Sambonsports.nl.

LEON’S GELUID EN LICHT Verhuur van geluid - en lichtinstallaties van klein tot groot. Voor zangers, bands en diverse evenementen. Bel: 06 26 86 03 96 of 0299 67 33 90. KARATEDO verbeter de motoriek, zelfvertrouwen, discipline en weerbaarheid van uw kind. Vanaf 6 jaar ma/do/zat. Sambonsports.nl.

WOEDE kijk eens in de spiegel op www.kerkengraftderijp.nl

WIL JIJ HUISHOUDELIJK WERK DOEN BIJ OUDEREN THUIS? Kijk dan snel op: WWW.ZORGCIRKEL.COM

KBO GRAFT-DE RIJP. Gezellige spelletjes- en kaartmiddag op dinsdag 1 februari in het Rijperhuis. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 1,50, inclusief koffie en/of thee. ANBO-leden zijn ook welkom.

PAARDENDEKENS wassen en waterdicht maken. 0621-428829. www.paardendekenswassen noordholland.nl

BIBSIES BABY De Volger 25, De Rijp Tel. 0299 67 97 09 WWW.BIBSIES.NL

NIEUW ARTI zingt Latijns/ Amerikaans in De Rijp. Wie doet er mee? We starten maandag 7 maart a.s. Info Rita Koerse: 0299 67 35 63, Wim Heine: 0299 67 14 33 DAMES KOLBERTS (zwart) 49,99 STOCKS Openavond 11 feb, opendag 12 feb. Voorjaar/paasworkshops Tineke/ Jaap Vet. Nieuw: Powertex/stone art workshops. www.vet-ursem.nl

OVERMAN ADMINISTRATIEKANTOOR. Uw jaarrekening opstellen? Wij helpen u graag! Bel voor info 06 12 96 95 92

Nico Beumer

Opvallend onopvallend; dat was Nico Beumer De Rijp - Vrijdag 14 januari overleden op 76-jarige leeftijd. Nico was een man van mens en dier; altijd stond hij klaar om te helpen. Je zag hem langs de weg op de fiets of met zijn handkar. Onderweg naar een ‘klussie’, zoals heggen knippen, ander tuinonderhoud of het doen van boodschappen.

TE HUUR 2-kamer appartement in Grootschermer. Vanaf 1 februari Tel. 06 22 38 18 08.

HEEFT U ONS KONIJN GEZIEN? Ze is een zwart-witte Lotharinger; sinds 2 weken weg van huis. Familie Smit: 67 45 38.

Hij haalde bij de bakker het niet verkochte brood op, zodat de grote groep eenden, rietkippen, waterhoentjes en zwanen in de Eilandspolder niet verhongerde. Hij veegde rondom de kerk, gaf er de bloemen water, luidde de klok, zette de verwarming aan; was koster. Iedere donderdag haalde hij oud papier op voor ‘de zangertjes van

YOGA op 1/2 kracht in ‘t Wavertje Grootschermer. Voor beweging en verbetering bij lichamelijke klachten. Info Karlijn 06 38 28 64 97

Nieuwe ontsluitingsweg?

Wie heeft onze kater van nog geen jaar oud gezien? Hij is wit met donkergrijze vlekken (lijkt op Felix kat) en sinds 1 januari weg van de Globdijk. Tel. 0299 675272.

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 Fotonieuws Schermer Gre Breedt-Piersma: 06 53 22 65 52

Roeach organiseert POEZIEAVOND met dichter Aloyius Klepper, dwarsfluit door Hilde de Jong. Donderdag 27 jan, 20.00 uur in de Grote Kerk De Rijp. Toegang vrij. Iedereen welkom!

STOCKS

Kees Verdonk

TEKSTEN GRAAG IN WORD OF LOS IN DE MAIL. FOTO’S IN HOGE RESOLUTIE

Beeld en tekst: Ad Hodde

DAMES JEANS 19,99

Dat was Nico Beumer: opvallend onopvallend.

TEKST EN BEELD AANLEVEREN BIJ DE UITKOMST

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 29 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

Uw kind niet op KARATE????? Begin het jaar goed en kom eens langs. Erkent fitness docent & karate leraar A zorgt dat uw kind in beweging komt. Wij trainen op 130m2 wedstrijdmatten. Karatedo sambonsports.nl

Volendam’, waarvan zijn broer meester Evert Beumer - de oprichter was. Zijn enorme inzet voor mens en dier is beloond met een Koninklijke onderscheiding.

Fotonieuws Beemster Helmut de Voer: 06 22 08 18 29 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

De Rijp - Bij de sloot en het fietstunneltje onder de N244 zijn werkzaamheden gestart, langs de sloot geldt een maximum snelheid van 30 km. Volgens omwonende is er een begin gemaakt met de ontsluiting van het oeverpark en het plan

De Pauw? De nieuwe ontsluitingsweg is wel bedoeld voor langzaam verkeer (fietsers en hondenwagens stapvoets). Bij navraag bij de gemeente, bleek er is een grappenmaker actief te zijn.

Bibsies nieuwe openingstijden De Rijp - De Baby showroom ‘Bibsies’, de Volger 25, (in het Peacockgebouw) te De Rijp heeft nieuwe openingstijden. Door omstandig-

heden zijn deze niet vermeld in de Opruimings-advertentie. Bibsies Baby is geopend op: Di., Do, Vr. van 11.00 uur tot 17.30 uur Za. van 10.00.

DEZE KRANT IS MILIEUVRIENDELIJK VERVAARDIGD MIDDELS EEN WATERLOOS DRUKPROCES

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

GRAFT-DE RIJP, OOST- EN WESTGRAFTDIJK, NOORDEINDE, DRIEHUIZEN, DE BEEMSTER, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, STARNMEER, ZUIDSCHERMER, MARKENBINNEN, DE WOUDE, STOMPETOREN EN OTERLEEK.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Gemeentesecretarie Sloep 7, 1483 HA De Rijp

Gevonden voorwerpen in gemeentehuis Portemonnee kwijt? Sleutels kwijt? Misschien heeft iemand het gevonden en afgegeven in het gemeentehuis.

Neem contact op met de receptie van de gemeente Graft-De Rijp via telefoonnummer (0299) 319950 en

omschrijf het voorwerp dat u bent verloren zo goed mogelijk. Dan proberen wij u en uw verloren

voorwerp weer bij elkaar te brengen. Let op! Op dit moment liggen er alleen sleutels in het gemeentehuis.

Openingstijden

Wat gaat u doen op 18 en/of 19 maart 2011? Op 18 en 19 maart organiseert het Oranje Fonds samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET

NL DOET zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers. Het Oranje Fonds roept iedereen op om een dag of een

dagdeel de handen uit de mouwen te steken daar waar het nodig is. Doet u ook mee? Kijk voor meer

informatie op de gemeentelijke website www.graftderijp.nl of op www.nldoet.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Reguliere voorbereidingsprocedure • Jan Boonplein 20, De Rijp - Plaatsen berging met luifel en maken van een in- en uitrit Dossiernummer: 201100130, Datum ontvangst: 19 januari 2011 Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391950. Ontvangen aanvraag hogere geluidswaarde Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat een aanvraag is ingediend voor een hogere geluidswaarde voor het pand op het perceel Zuiderstraat 109 in West-Graftdijk ten behoeve van een woning in het pand.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING EN ONTHEFFING O.G.V. ARTIKEL 3.23 WRO De burgemeester van Graft-De Rijp maakt bekend dat de volgende bouwvergunning en ontheffing o.g.v. artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening is afgegeven: • Tuingracht 5, 1483 AP De Rijp - bouw tuinkamer en berging Datum bekendmaking besluit *2) 18 januari 2011 De bouwvergunning en ontheffing liggen op grond van afdeling 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf woensdag 26 januari 2011, gedurende 6 weken, ter inzage op het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit is tot en met woensdag 9 maart 2011. U kunt het besluit met de daarbij behorende stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. *2) Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na datum bekendmaking besluit bij 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift tegen de afgegeven vergunning indienen bij de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden waarop het beroepschrift rust. Bij een beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing was: • Kralingergracht 6, De Rijp - aanbrengen calamiteitenvoorzieningen als funderingsstabilisatie dossiernummer: 201001958, datum ontvangst: 15 november 2010

ONTWERP MONUMENTENVERGUNNING, ONTWERP ONTHEFFING VAN HET BESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP BOUWVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maakt bekend dat vanaf 25 januari 2011 de volgende stukken, gedurende 6 weken, in het gemeentehuis ter inzage liggen: Een ontwerp-monumentenvergunning, ontwerp-ontheffing van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en een ontwerp-bouwvergunning voor het plaatsen van

Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

een brandtrap op het perceel Grote Dam 7, 1483 BK in De Rijp/Jan Boonplein 20, 1483 BL in De Rijp. U kunt op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 12.30 uur de ontwerp-besluiten en de relevante stukken inzien. U kunt het beste een telefonische afspraak maken over het inzien van de stukken in de middaguren. Iedereen kan tot 6 weken vanaf de bekendmaking een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact op nemen met de heer R. Klaassen, afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391977 of de heer R. van Diepen, telefoonnummer (0299) 391997.

AANVRAAG ONDERHOUDSSUBSIDIE 2010 Tot 1 april 2011 kan nog een aanvraag voor onderhoudssubsidie worden ingediend. Deze onderhoudssubsidie is bestemd voor regulier onderhoud aan de buitenzijde van een pand, dat is aangemerkt als een: - rijksmonument, - provinciaal monument, - gemeentelijk monument (categorie 1, 2 en 3) De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd in 2010. Een aanvraagformulier kan worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening of via de gemeentelijke website, www.graftderijp.nl (Dienstverlening-Formulieren). Bij het aanvraagformulier moeten ook nota’s en betalingsbewijzen worden ingediend. Heeft u nog vragen, dan kunt u van maandag t/m donderdag telefonisch contact met ons opnemen via (0299) 391986.

COMMISSIEVERGADERING ALGEMENE ZAKEN EN WELZIJN Dinsdag 1 februari 2011, 20.00 uur, gemeentehuis tijdstip 20.00 uur Agenda o.a. • Mondelinge toelichting op lopende projecten. • Jaarplan politie 2011 • Voorstel tot het behandelen van de bezuinigingsnotitie van de GGD Hollands Noorden. • Rapport Randvoorwaarden en uitgangspunten informatiebeleid GraftDe Rijp 2010-2015 • Voorstel 1e begrotingswijziging 2011 • Opiniërende discussie verkoop raadhuis Graft. • Voorstel tot het vaststellen van de afstemmingsverordening Wwb, IOAW, IOAZ • Voorstel tot het vaststellen van de Toeslagenverordening Wwb • Voorstel tot het vaststellen van verordeningen in het kader van de Wet investeren in jongeren (WIJ) Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

BURGERLIJKE STAND Overleden Antje Kroon wv A. Veld, 90 jaar Wilhelmina Albertina Leander wv D.J. de Reus, 86 jaar Eva Johanna Twisterling wv J. Kiefer, 79 jaar Jannetje Kieft wv C. J. Bloemendaal, 84 jaar Nicolaas Beumer, 76 jaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 25 januari 2011 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 uur tot 17.00 uur. Elke derde donderdag van de maand zelfs van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis altijd gesloten. Ook telefonisch is het gemeentehuis dan niet bereikbaar.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen.

Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer) Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid. nl of via www.graftderijp.nl (actueel/ bekendmakingen).


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 4

AAN HUIS Gemeente Schermer

HET CENTRUMPLAN STOMPETOREN; EEN NIEUWE START

Na jaren van overleg en plannenmakerij heeft het gemeentebestuur eind 2010 moeten concluderen dat het plan voor de revitalisering van het centrum van Stompetoren maatschappelijk en financieel niet haalbaar is. De economische recessie speelt daarbij een belangrijke rol. Ook hebben wij moeten constateren, dat door het achterblijven van duidelijke en tijdige informatie over de planvorming het geloof in het plan onder de burgers is afgenomen en dat laatste trekt het gemeentebestuur zichzelf aan. Betekent dit een streep door het centrumplan? Nee; er komt een nieuwe start. Daarbij wordt er op een andere, eenvoudiger manier naar het Centrum van Stompetoren gekeken. De wens en de noodzaak van een centrumontwikkeling is nog net zo hard aanwezig. In opdracht van de gemeente wordt sinds december vorig jaar hard gewerkt aan een “nieuw” ontwikkelingsplan. Een plan dat zich moet onderscheiden van voorgaande plannen, vooral in de eenvoud van opzet, optimaal ruimtegebruik, logische functiemenging of juist functiescheiding en praktische (snelle) uitvoerbaarheid. De eerste aanzet voor dit ontwikkelingsplan is al informeel met de raad besproken. In de opiniërende raadscommissie van 25 januari wordt de stand van zaken formeel ter kennis van de raad gebracht. Deze vergadering is openbaar. De klankbordgroep is geïnformeerd over de hernieuwde aanpak

en hun toekomstige rol is daarbij besproken. En inmiddels hebben ook de eerste gesprekken plaatsgevonden met direct betrokken partijen. Volgens de planning kan halverwege dit jaar de raad een besluit nemen over het ontwikkelingsplan. De uitvoeringsfase start daarna. Voor het zover is zullen nog een aantal gesprekken gevoerd en bijeenkomsten belegd moeten worden. Daar zullen ook de bewoners bij betrokken worden. Niet alleen via de klankbordgroep en de Dorpsraad, maar ook door middel van een of meer “inloopavonden” waarin de plannen toegelicht zullen worden en waar ideeën geuit kunnen worden.

De eerste stappen zijn gezet en als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zal ik er op toezien dat de voortvarendheid waarmee we gestart zijn zal blijven. Daar mag u mij op aanspreken. Wim van Enter, wethouder ruimtelijke ordening. Commissie bezwaarschriften, te houden op donderdag 3 februari 2011 in het gemeentehuis van Schermer te Stompetoren Agenda OPENBAAR 20:00 uur behandeling van het bezwaarschrift van 6 december 2010, ingekomen 8 december 2010, tegen het besluit van het college

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen verzoeken (omgevings)vergunning: Locatie Westeinde 85 Schermerhorn ’t Venje 22 Oterleek Zuidervaart 25A Zuidschermer

van B&W van Schermer van 24 november 2010, verzonden 1 december 2010 waarbij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van een schutting, is afgewezen. 20:30 uur behandeling van het bezwaarschrift van 6 december 2010, ingekomen 14 december 2010, tegen het besluit van het college van B&W van Schermer 29 oktober 2010, verzonden 8 november 2010, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het vellen van een houtopstand te weten twee essen nabij Driehuizen 4 te Driehuizen en 1 es nabij Oostdijk 1 te Driehuizen. 21:00 uur behandeling van de bezwaarschriften van resp. 31 oktober 2010, ingekomen 4 november 2010, 4 november 2010, ingekomen 4 november 2010 en 30 oktober 2010, ingekomen 4 november, tegen het door het college van B&W van Schermer genomen besluit van 28 september 2010, gepubliceerd 5 oktober 2010, waarbij, op grond van artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening de twee loswallen aan de Molendijk zijn aangewezen als parkeerplaats waar het verboden is te parkeren met een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter. BESLOTEN 21:45 uur Raadkamer, beraadslaging zaken. Jaarverslag commissie 2010.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Omschrijving 1e fase wijzigen bestemming naar woonfunctie verwijderen asbest plaatsen container + aanleg paardenbak

Ontvangstdatum 12 januari 2011 17 januari 2011 18 januari 2011

Het is nog niet bekend of aan de verzoeken medewerking wordt verleend.

Verleende (Omgevings)vergunningen: Locatie

Omschrijving

Verzenddatum

Korte Molenweg 10 Oterleek

oprichten van een stal

18 januari 2011

Tegen bovengenoemd besluit kunt u, mits u aangemerkt kunt worden als belanghebbende, op grond van het bepaalde in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking van dit besluit bij burgemeester en wethouders van Schermer een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Bekendmaking CAR/UWO Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari jl. de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/ UWO) vastgesteld. De regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2011. De regeling is opgenomen in het Verordeningenregister op 28 januari 2011, onder nummer IIa. De stukken liggen bij de receptie op het gemeentehuis ter inzage. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van het bedrag aan leges hiervan een afschrift krijgen. De stukken zijn ook gratis te downloaden van de website van de gemeente: www.schermer.nl

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: R. Karman, Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

VNG Vrijwilligersverzekering Per 1 januari 2011 is de dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering nog uitgebreider én wordt de premie die de gemeente betaalt, verlaagd. Wat verandert er precies? - het eigen risico van € 100,- voor organisaties bij aansprakelijkheid wordt geschrapt; - het eigen risico van € 500,- voor organisaties bij verkeersaansprakelijkheid wordt ook geschrapt; - de maatschappelijke stagiaires worden voortaan volledig meegenomen in de dekking; - de premie die de gemeente betaalt, wordt verlaagd met 20% tot € 0,20 per ingezetene, inclusief assurantiebelasting.

W W W. S C H E R M E R . N L

Een spekgladde brug Schermer - Het voorjaar komt er aan, maar je weet maar nooit! Overal in Schermer staan goed zichtbaar zoutcontainers bij de bruggen, zodat er gestrooid kan worden bij gladheid. Bij de Noorderbrug in Grootschermer staat er ook één, alleen was dat niet iedereen opgevallen doordat er bij binnenkomst in het dorp een bord voor was geplaatst, waarop de dag staat vermeld wanneer er oud papier werd opgehaald. Zonder bord is het evengoed niet eenvoudig om bij het zout te komen. Dan moet je eerst over een spek-gladde brug om zout te halen, zodat het verkeer weer het dorp uit kon. Deze brug is zo glad, bij vorst, dat de bewoners tegenover de brug zaten te wachten wanneer er een auto hun huis binnen zou glijden. Het oponthoud doordat de bus en menig automobilist de brug niet over durfde veroorzaakte vaak een lange rij wachtenden in het dorp. Vaak werd er dan particulier

gestrooid met de zoutbus. Bij navraag aan Marco de Jong van de gemeente Schermer over dit ongemak, krijgt de zoutcontainer nu een andere zichtbare plaats. De goedbedoelende strooiers kunnen nu het zout weer gebruiken om over de aardappelen te strooien.

Beeld en tekst: Gre Breedt


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 5

SCHERMER Contactblad

MAIL U W V ER EN IG IN G S N IEU WS VAN D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G RAAG V OOR HET WEEK END )

Zaterdag 5 februari

Theater: Zo zijn de Nederlanders Een voorstelling met een happy end

De Joegoslavische ‘troubadour’ Srdan Kekanovic zingt Hollandse liederen met een Balkantouch. Zijn zelfgeschreven Nederlandse liedjes vormen een prachtige combinatie van zijn eigen gevoeligheid en onze Hollandse nuchterheid. Beminnelijke liederen van Willem Vermandere, Miel Cools, Connie Stuart… maken in zijn programma een rentree voor het publiek. Ook de mooie balladen uit zijn eigen land krijgen een plekje in dit muzikale verhaal. Srdan is zanger in hart en nieren, zijn stem streelt ons oor en raakt ons hart. Na vele omzwervingen door ons land en nu al 18 jaar in Nederland wonend, heeft Srdan zijn plekje in het Noord-Hollandse Heiloo gevonden. Hij staat met zijn gevoelige Joegoslavische hart, diep verankerd in onze Hollandse klei. Hij heeft in al die jaren de Nederlanders beter leren kennen en houdt ons in cabaretvorm een spiegel voor, waarin wij onze typisch Hollandse gewoonten en ‘eigen-aardigheden’ ontwaren. Daarom de titel; “Zo zijn de Nederlanders”. Een mooie ontmoeting tussen verschillende culturen, een sfeervolle avond met anekdotes en veel muzikale juweeltjes. Nadere informatie: www.srdan.zingt.nl. www.musicianswithoutborders.org tijd: 20.00 uur, plaats: kerk Stompetoren Noordervaart 122, kosten: € 5 reserveren kan: via www.pkn-schermer.nl of Mieneke Kostelijk 0299 673243

Secretariaat erf 23, 1841 gr stompetoren (072-5039650)

Jaarprogramma 2011 Jaarvergadering Keezen Paaseieren zoeken Koninginnedag Kermis Halloween Sinterklaas

dinsdag 15 maart vrijdag 1 april maandag 2e paasdag 25 april zaterdag 30 april 16 - 17 - 18 - 19 juni vrijdag 28 oktober zaterdag 26 november

Noteer deze data nu alvast in uw agenda!

Wijziging datum snert-boerenkooldag De snert-boerenkooldag die jaarlijks in de ”Horn” georganiseerd wordt, is verplaatst naar woensdag 23 februari 2011. Wat gebeurt er op die dag? Gezellig samen eten! Keuze uit boerenkool

of aangeklede snert, voorafgaand van een borreltje met als afsluiting een nagerechtje. Voor zover mogelijk worden er producten uit eigen tuin gebruikt en bereid door de beste kookgiganten uit Schermerhorn

onder de bezielende leiding van de voorzitter van de vrijwilligersgroep. Daarna bent u in de gelegenheid om aan een spel deel te nemen of gezellig het wereldgebeuren te bespreken.

Kalender t/m april 2011 DATUM ORG. DRIEHUIZEN 28/1 DG 29/1 DG 4/2 DG 5/2 DG 6/2 DG 7/2 DG 28/2 DG

De middag wordt afgesloten met het altijd weer succesvolle bingospel. Kosten: totaal 8,00 euro p.p. Locatie: Dienstencentrum de “Horn” Hornplein 8 te Schermerhorn

Tijd: de middag begint om 12.00 uur, maar om half 12 bent u al welkom. U kunt zich NU of tot maandag 21 februari opgeven bij Janny Alles tel. 072-502 17 12.

Plattelandsmannen Grootschermer

EVENEMENT

LOCATIE

AANV.

Bingo, kinderen groep 5 tm groep 8 Koekgooien Zwemmen, groep 8 tm 16 jaar Oud papier dijken Theaterbezoek groep 1 tm 4 (datum onder voorbehoud) Oud papier dorp Jaarvergadering

Kerk de Vriendschap

19.00 20.00

de Vriendschap

GROOTSCHERMER 29/1 5mThi Midwinter puzzeltocht 31/1 VvNu Jaarvergadering + Vluchtelingenwerk Schermer 7/2 PLM Plattelands Mannen Grootschermer 12/2 PodT Rauw Spul met DAD NAMED SUE - kleinkunst 28/2 VvNu Boekbespreking door Gerda Mak 7/3 PLM Plattelands Mannen Grootschermer 19/3 PodT Markante meiden met een drieluik - cabaret 24/3 Thalia Toneeluitvoering door Toneelvereniging Thalia 25/3 Thalia Toneeluitvoering door Toneelvereniging Thalia 27/3 Thalia Toneeluitvoering door Toneelvereniging Thalia 28/3 VvNu Creatieve avond

t Wavertje Roddels In de kerk t Wavertje Roddels In de kerk Roddels Roddels Roddels t Wavertje

19.30 20.00 20.00 20.15 20.00 20.00 20.15 20.00 20.00 14.00 20.00

SCHERMERHORN 30/1 Pgem 6/2 Pgem 13/2 Pgem 27/2 Pgem 13/3 Pgem 27/3 Pgem 10/4 Pgem

Dhr. J.W. Stam Alkmaar Ds. S.H. Hoogendijk Ds. S.H. Hoogendijk Ds. M. Sloots Zwaag Ds. S.H. Hoogendijk Ds. S.H. Hoogendijk Ds. I. de Boer, Famsum

Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88 Kerk W.einde 88

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

STOMPETOREN 25/1 Cl65 30/1 Pgem 6/2 Pgem 8/2 Cl65 20/2 Pgem 22/2 Cl65 1/3 DR 6/3 Pgem 20/3 Pgem

Soos Dhr. J.W. Stam, Alkmaar Ds. S.H. Hoogendijk Soos / Stamppot Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht Soos Jaarvergadering Ds. S.H. Hoogendijk Ds. G. van Schuppen, Amsterdam

Schermer Wapen Kerk N.vaart 122 Kerk N.vaart 122 Schermer Wapen Kerk N.vaart 122 Schermer Wapen Schermer Wapen Kerk N.vaart 122 Kerk N.vaart 122

14.30 10.00 10.00 14.30 10.00 14.30 20.00 10.00 10.00

Het is weer de eerste maandag van december en zaten vol verwachting met kloppend hart te wachten op wat er komen zou deze avond we hadden een thuis wedstrijd. H v T was heel benieuwd en verwelkomde Ruud van Truijen welkom bij de club, tot dat die opstond en vertelde dat we die avond onder leiding van hem een banket letter gingen maken . Dus eerst allemaal handjes wassen in de keuken denk om de KLAP deur, daar na de kant en klare spijs afwegen en uit rollen tot een rol van twee maal de lengte van de roller, we kregen een stuk korst deeg ook die mochten we uit rollen spijs er in en de randen een beetje nat maken met water dan plakken de raden beter verteld Ruud en dicht vouwen tot een staaf. Maar die past niet in de doos dus nu komt het mooiste we mochten zelf de letter of vorm verzinnen nou we hebben alles voor bij zien komen alle letters van het alfabet tot meest rare vormen. Alle letters op de bakplaat gelegd en in gesmeerd met ei, en onder genot van een biertje opgeruimd en wachten voor het raampje van de oven tot dat ze klaar waren gelukkig was er nog iemand wakker en behoede ons voor een zwarte banket letter bedankt Nick. Dus ging iedereen na een gezellige avond met zijn eigen stukje banket glibberend naar huis. Groetjes Erik en Martin PS. Sjourd kwam het nou van de drank of de gladheid dat je van je fiets viel.

De Nieuwjaarsduik........ Ook is het nieuwe jaar begonnen voor de Plattelandsmannen uit Grootschermer. Na veel te hebben gegeten en gedrongekn tijdens de feestdagen, moest er ook weer wat gesport worden. Dus 3 januari 2011 verzamelden wij bij Restaurant Roddels en vertrokken naar zwembad de Waardse Golf in Heerhugowaard. We hesen ons in de zwembroekjes en de badmeester stond al klaar om ons aquajoggen te geven. De badmeester stond versteld van de groep mannen, want ja normaal is dit iets voor de vrouwen. Na een uur lang intensief te hebben gesport, kreeg de groep te horen van Niels en Arné(de organisatoren) dat ze nog een uurtje mochten vrijzwemmen, waarop martin vroeg: “Mogen we ook van de glijbaan?” Dat mocht. Nou dat lieten we ons geen tweede keer zeggen. De verborgen kinderen kwamen in ons naar boven. Voortaan moeten we wel even wachten tot de bak onderaan de glijbaan is gevuld met water zodat er minder gewonden vallen. Het was weer een geslaagde happening en daarna afpilzen bij Roddels. Niels en Arné


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 6

MEDISCHE hulpdiensten

Grond boringen ELMPDUJULHW in de Schermer ]RHNHQ]H Personeel gezocht

FYSIOTHERAPIE

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

(huisartsenpost Alkmaar).

072 518 06 18

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

THERAPIE

FYSIOTHERAPIE

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER� Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie

Voor postcode 16** en 18**:

Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk Rechtestraat 59b De Rijp Noordervaart 132 Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

QRJHHQ PDUJULHWPY 0GFFO3PPT PGFFO*SJT PGFFO4BOESBPGFFO*TBCFM )FUNBBLUFJHFOMJKLOJFU[PWFFMVJUIPFKFIFFU)PFKF NFULJOEFSFOCFOUEFTUFNFFS8BOU#JK.BSHSJFU JTFFOMJFGEFWPM LMFJOTDIBMJHLJOEFSEBHWFSCMJKG 8FXFSLFOJOFFOPQFO HF[FMMJHFNBBSQSPGFTTJP OFMFTGFFS0NEBUXFHBBOHSPFJFO[JKOXFWBOBG BVHVTUVTPQ[PFLWPPSEFXPFOTEBHFO WSJKEBH VVS OBBSFFOHFLXBMJmDFFSE HSPFQTMFJE TU FS)FUHBBUPNWFSUJDBMFHSPFQNFU LJOEFSFO NBYJNBBMCBCZ EVTKFXFSLUBMMFFO NFUOBUVVSMJKLFFOBDIUFSXBDIU #JKJOUFSFTTFLBOKF NJKNBJMFOPGTDISJKWFO7PPSNFFSJOGPSNBUJFLBOKF LJKLFOPQXXXCJKNBSHSJFUOMPGKFCFMU 

FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling� trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl

PRIKPOSTEN

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

PERSONENALARMERING

ELMPDUJULHW

./(,16&+$/,*.,1'(5'$*9(5%/,-),1((1+8,6(/,-.(20*(9,1*

PERSONENALARMERING Kromme Horn 38, 1484 EH Graft Tel. 0299 67 12 24 3(LQGGUITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

,QHQYHUNRRSUHSDUDWLHRQGHUKRXG$3. 6FKDGHHQWD[DWLH1RRNDLUFRVHUYLFH FORD C- MAX 1.8 16V TREND, VOL OPTIES, AIRCO, TREKHAAK 87.000 KM

TANDTECHNIEK

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

PROLINE BUSINESS, BLAUW MET. CC.ECC.NAV. 100.000 KM

OPEL ZAFIRA COSMO 2.2 16V

7 PERSOONS, 111.492 KM, ZWART MET.

OPEL CORSA 1.2 ENJOY,

GRIJS METALLIC, ELEKTRISCH PAKKET 3 DRS, 59.000 KM

WWW.DE-UITKOMST.NL

PEUGEOT 406 2.0 HDI

ROOD MET., 183.000 KM, VOL OPTIES, ECC, NAV.

BODY WORKOUT, SPINNING, AEROBICS, ZUMBA, DANCE MIX, BBB. U BENT ALTIJD WELKOM VOOR EEN PROEFLES.

63257,1*Š

'(5,-3

Fitness Zumba Spinning BBB Outdoorlessen Medical fitness Fysiotherapie Bodymix Zonnebank Yoga Kinderballet Jeugdfitness

WWW.SPORTINGDERIJP.NL G.G. SCHIPPERSTRAAT 8 - 1483 GE - DE RIJP (INDUSTRIETERREIN DE VOLGER) TEL: 0299 - 67 55 31

SEAT IBIZA STELLA 1.4 16V

116.000 KM 5-DRS, AIRCO/KLIM.CONTR., NAVIGATIE, ZILVER MET.

FORD FOCUS 1.8 16V

5 DRS, HATCHBACK, AIRCO, 180.000 KM, ELEKTRISCH PAKKET

CITROEN JUMPER 2.0 HDI

LUXE DUBB. CAB., 141.000 KM, BLAUW

OPEL VECTRA 2.2 I

ZWART, BENZINE, STATION, VOL OPTIES, 131.000 KM

FORD FIESTA 1.3

BLAUW MET, 5 DEURS, NIEUW MODEL, ELEKTRISCH PAKKET, 85.000 KM.

AUDI A3 1.6 FSI

ZWART, NIEUW MODEL, AIRCO, AUDI CONCERT, 130.000 KM.

2004

â‚Ź 9.750,-

2005

P.O.A.V.

2005

VERKOCHT

2004

â‚Ź 5.750,-

2003

â‚Ź 3.850,-

2004

â‚Ź 6.500,-

2002

VERKOCHT

2003

â‚Ź 4.800,-

2004

â‚Ź 7.750,-

2004

KOMT BINNEN

2003

KOMT BINNEN

www.jipautomobielen.nl G.G. SCHIPPERSTRAAT 18 - DE RIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

Beeld en tekst: Gre Breedt

Schermer - In opdracht van de Provincie Noord-Holland worden in het kader van sectoregalisatie door de firma Mos Grondmechanica grondboringen in de Schermer gedaan en uitgevoerd door Dennis Tabbes uit Rotterdam en collega Paul Klok uit Putten, beide werkzaam bij de firma Mos. Er worden monsters van verschillende grondlagen genomen en in het laboratorium van Mos onderzocht waarna de uitslagen bekend worden gemaakt aan de Provincie. Mos Grondwerkmechanisatie is een onafhankelijk bureau en behoort al jaren tot een van de toonaangevende bureaus op het gebied van de geotechniek (grondmechanica en funderingstechnie k),geohydrologie en milieukunde, zowel wat betreft grondonderzoek als advies. Het bureau werd in 1950 opgericht en momenteel zijn er circa 75 werknemers werkzaam. De werkzaamheden worden voor diverse projecten(groot en klein) uitgevoerd vanuit vestigingen Rhoon, Amsterdam, Helmond en Rijssen in Nederland en een vestiging in Suriname. Ook worden projecten elders in de wereld uitgevoerd, daar waar de specifieke deskundigheid gevraagd wordt.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Familieberichten  

 

          

   

! ! " # $ %  &' $ % ()  * $ + , -!    ./$ 01  !

 20 334## 5 &6 ) 

  5

³$OOHVZDWMHXLWOLHIGHJHGDDQKHEWEHKRXGW]LMQZDDUGH´ :LMGDQNHQXKDUWHOLMNYRRUXZPHGHOHYHQELMKHW DIVFKHLGYDQ

6LPRQ%RUVW

ADVERTORIAL

Het Goede Voornemen voor 2011: Gezonder leven, gezond gewicht Graft-De Rijp: Anneke Beccari, Astrid Blokdijk, Rineke Zaal, Gerda Smit en Tim de Boer organiseren vanaf 1 en 2 februari een nieuwe workshop van 12 weken, Jouw Persoonlijke Uitdaging. Wie heeft zich niet al zo vaak voorgenomen om de extra kilotjes kwijt te raken maar haakte steeds weer af voordat het doel bereikt was? Ondersteuning en motivatie is bij het afslanken heel belangrijk gebleken en samen afslanken is beter voor de motivatie. Dit kan wederom bij de coaches van Jouw Persoonlijke Uitdaging, die zich nu alweer een aantal seizoenen inzetten om je te helpen je eigen doel te bereiken. Deze cursus duurt 12 weken waarbij men ĂŠĂŠn keer per week bij elkaar komt om te wegen. Er wordt een powerpointpresen-

tatie gebruikt om informatie en tips te geven over o.a. het belang van bewegen, gevarieerde en uitgebalanceerde voeding, water, proteĂŻne (eiwitten) en vezels. Instroming tijdens deze 12 weken is altijd mogelijk, de cursus loopt continu door tot de zomermaanden. Bij de vorige cursus werd een geldprijs uitgereikt aan drie deelnemers die procentueel het meest waren afgeslankt. Van dit principe is afgestapt, een leuke attentie blijft over als je je doel hebt bereikt en er wordt een bestemming gegeven aan een goed doel. Deelname voor twaalf weken kost â‚Ź 80,00 en is niet geheel vrijblijvend. Men gaat een overeenkomst aan om hieraan mee te doen. Belangrijk tijdens deze Uitdaging is met name de begeleiding van de persoonlijke coach, de ondersteuning van de groep, het

Kijk voor meer informatie op de website: www.jouwpersoonlijke uitdaging.nl.

Zuidoostbeemster - Op vrijdag 21 januari, zou om 11.00 uur de eerste paal geslagen worden aan het Middenpad tegenover het Multifunctioneel Centrum De Boomgaard. Dit omdat de speeltuinvereniging ‘De Spelemei’ gaat verhuizen van de Dirk Dekkerstraat in de Zuidoostbeemster naar het Middenpad. Maar door een breuk in de duimen dikke kabel van de heistelling ging het niet door op deze regenachtige ochtend. Zij zouden het in de late namiddag nog eens proberen als de nieuwe kabel er doorheen getrokken en gespannen zou zijn. De dames van de Spelemei, Monique van Boven en Moniek Riecker konden evenals Wethouder Jos Dings en publiek onverrichter zaken huiswaarts keren.

Beeld en tekst: Helmut de Voer

gezamenlijk een warme maaltijd genuttigd, waarna er even een rustpauze is en voor wie dat nodig heeft, is er een speciale ruimte om een dutje te doen. Daarna is het theetijd en om vier uur worden de gasten weer naar huis gebracht, door een taxi of door vaste vrijwilligers die de mensen halen en brengen. Tijdens deze dagen is er veel te doen en zonder de steun van een aantal vrijwilligers zouden de mensen niet de aandacht krijgen die hier voor nodig is. En omdat de bezetting nogal krap is, doen wij bij deze een beroep op die vrijwilliger/ster die het leuk zou vinden om het team te komen versterken.

7LQ\%RUVW6PDO NLQGHUHQNOHLQHQDFKWHUNOHLQNLQGHUHQ 'H5LMSMDQXDUL

Middenbeemster - Alle bewoners van de Middenbeemster kunnen sinds 20 januari genieten van een ‘echte’ plakzuil. Deze is geplaatst op de kruising Rijperweg en de Prins Mauritsstraat. Naast de kledingcontainer vlak bij de Deen. Deze plakzuil is uitsluitend voor de burgers en verenigingen, dus heeft u iets te melden dan kunt u dat daarop plakken. De zuil wordt ĂŠĂŠn keer per maand gereinigd, door de gemeente. Er mag geen handelsreclame op komen. Dus als u het laatste nieuws heeft gemist in ‘de Uitkomst’ dan kan u naar de ‘plakzuil’.

Is je interesse gewekt? Kom naar de vrijblijvende informatiebijeenkomst op dinsdagavond 1 februari om 20.00 uur. Of op woensdagochtend 2 februari om 09.30 uur. Locatie: CafĂŠ Dam2 in De Rijp.

Kink in de kabel

(HQZDUPHKDQGGUXNRPKHO]LQJRIDUPRPMHKHHQ 'HYHOHOLHYHNDDUWHQWHOHIRRQWMHVEULHYHQHQEORHPHQÂŤ 'H]HEOLMNHQYDQPHGHOHYHQQDKHWRYHUOLMGHQYDQPLMQ GLHUEDUHPDQRQ]HYDGHUJURRWHQRYHUJURRWYDGHU WURRVWHQRQVLQGH]HPRHLOLMNHWLMG

Plakzuil in Middenbeemster

elkaar stimuleren en vooral het plezier tijdens de bijeenkomsten. De Uitdaging is er voor mannen (een speciale mannengroep!) en vrouwen vanaf 14 jaar, die op een gezonde manier wil afslanken.

Beeld en tekst: Gre Breedt

Wie komt dit team versterken? Schermerhorn - Het is altijd een gezellige boel op de Dagverzorging in de Horn. Waar de koffie klaar staat op maandag, dinsdag en vrijdag als de gasten arriveren. Terwijl gastvrouw Sandra en een vrijwilligster uit het team nog een rondje

koffie schenken, komen de verhalen los, want bijna iedereen heeft wel wat te vertellen en gezelligheid kent geen tijd. Er zijn verschillende activiteiten op zo’n dag waar de gasten aan deelnemen en de tijd vliegt voorbij. Om half ÊÊn wordt er

Meer informatie, neem dan even contact op met de dagverzorging in ’De Horn’ en vraag naar Sandra op maandag, dinsdag of vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, tel: 0299-72 20 21. Er is ook nog plaats voor een paar gasten op deze dagen en heeft u interesse om eens te komen kijken op zo’n gezellige dag en een kopje koffie of thee in de Horn te komen drinken neem dan contact op met Sandra, zie het bovenstaande telefoonnummer.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Familieberichten

UIT IN HET LAND VAN DE HORECA Dineren | dansen | kletsen | feest vieren | ontspanning | ontmoeten | lachen...

TONEELVERENIGING

PAULUS II TE WESTBEEMSTER SPEELT VOOR U:

  EEN KLUCHTIGE KOMEDIE IN 2 BEDRIJVEN Geschreven door: Frits Criens

5 EN 12 MAART 2011 In De Kerckhaen te Westbeemster

Aanvang: 20.00 uur Volwassenen: â‚Ź 7,50 Kinderen t/m 12 jaar: â‚Ź 4,00 Verkoopadressen: Tineke Puister 0299 68 15 46, Adrie Glorie 0299 68 34 87

5IVVMVUQLLIO;KPMZUMZPWZV_MV[\

BINGO

Middenbeemster - Pieter Tiddens speelde op zondag 23 januari zijn cabaretvoorstelling een ‘Broodje Kind’ in de locatie Onder de Linden. Het was speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar tot aan de pubertijd. Want een kind zit altijd overal tussenin, zoals tussen de kinderen op school, tussen de ouders thuis, tussen zichzelf en de allerlaatste modetrends. Een kind zit tussen zoete dromen en de harde werkelijkheid, want een kind is het beleg en het leven is het broodje. Pieter neemt het voor de kinderen op, want hij begrijpt ze, en daarom verkoopt Pieter ze lucht, die nog mooier gebakken is dan de pancakes van de supermarkt. Geeft dingen weg, die nog meer geld kosten dan een halve dag gratisVWOMMV[RIIZ UM\LQ\OWLLMTQRSMTQKPIIU

Aanvang: 20.00 uur georganiseerd door het VolksspelencomitĂŠ Verjaardag, bruiloft, partij of vergadering. Vraag naar de mogelijkheden!!

JISPERWEG 57 | WESTBEEMSTER | 0299 74 36 90 | 06 23 17 25 39 | BART@DEKERCKHAEN.NL

6IUMV[WV[ITTMUIIT

^IVPIZ\MOMNMTQKQ\MMZL

NOG VOOR DE ZOMER DANSEN?

EERSTE LES: 7 FEBRUARI A.S.

Het goede voornemen voor 2011 NĂş inschrijven voor onze VOORJAARSCURSUS Ook zeer geschikt voor Paren met Trouwplannen! NIEUWE LOCATIE: ‘CONCORDIA’, KOEMARKT Info: 020 615 69 28 Mob: 06 10 77 25 48 www.dansschoolbonel.nl

DANSSCHOOL BONEL PURMEREND

AL 30 JAAR DANSLES IN PURMEREND

1AAFLOOP GEZELLIGNAPRATEN

Broodje Kind

3M[[M

ZATERDAG 29 JANUARI

CATERINGSERVICE Als het echt goed moet zijn Voor al uw:

Feesten - Bruiloften - Vergaderingen Condoleances en Bedrijfsfeesten Koude en warme buffetten vanaf 25 personen Luxe hapjes Met of zonder bediening

www.restaurantroddels.nl

Wij zoeken: Oproepkrachten in de bediening en voor feesten en partijen. Leeftijd vanaf 20 jaar en ervaring is een prĂŠ!

Wij kunnen uw feest verzorgen van A tot Z op de door u gekozen locatie van Rijperhuis tot bij u thuis Meer informatie;

M. Kuiper Fluytschip 40 tel. (0299) 674372 A. Blokdijk Venbuurt 16 tel. (0299) 674504

Noordeinde 12, Grootschermer, telefoon 06 22 38 18 08

DWefSgdS`f 6W?Sd]W`

5))6,5-6=.-*:=):1 >WWZOMZMKP\MV" /MZWWS\M_QTLb_QRV Ă&#x201A; [ITILMUM\JW[^Z]KP\MV 8-:8-:;776 LZM[[QVOMV_QTLXI\uWN <WVQRVKIZXIKKQWUM\TMUWV SIXXMZ\RM[LZM[[QVO Deze gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

0WWNLOMZMKP\MV" 8IZMTPWMVJW]\RMUM\RIKP\[I][ WN<WVQRVWXMMVJMLRM^IVZI\I\W]QTTM Deze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappel en diverse schaaltjes met groenten.

6IOMZMKP\MV" 12[\IIZ\UM\_IZUMSMZ[MV[I][MV [TIOZWWUWN6W]OI\XIZNIQ\UM\ [TIOZWWU

,7:8;<:))<5):3-6*166-6<-4 ???:-;<)=:)6<5):3-6*166-664

pretpark. Er werd dan ook smakelijk gelachen om de grappen en kluchten welke ten gehore werden gebracht. De videobeelden en gi-

taarspel werd door Jacob Tiddens verzorgd, en het licht en geluid was voor rekening van Henk Wagemaker. Beeld en tekst: Helmut de Voer

talisa 06 - 22 56 94 03 - Rijperweg 29 - Westbeemster

W W W . T A S T Y B Y T A L I S A . N L

%$5'$1&,1* BAR-DANCING '(52'(/((8: DE RODE LEEUW 856(0 Walingsdijk 4 1645 RN Ursem 072-5021287

=RQGDJRNWREHU

,Q'H5RGH/HHXZ8UVHPVSHHOWYRRUMXOOLH )5$16'8,-76PHWGM1('1,;YDXXU =RQGDJRNWREHU =21'$*)(%58$5, GHYROHQGDPVHURFNEDQG

&29(5%$1'9$1-2+11<&$6+%2<61$0('68( %/,1'('/,*+7YDXXU 9$1$)(175((½ =DWHUGDJQRYHPEHU 7+(&$76$*/2:%$1'YDXXU WWW.CAFEDERODELEEUW.NL CafÊ De Rode Leeuw, Walingsdijk 4, Ursem

:::&$)('(52'(/((8:1/


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 9

kunst op kamers

COLUMN

Verdwaald PU+L9PQW het vervolg oostdijkje 14 1483aa de rijp tel. 0299-673072 info@kunstopkamers.nl www.kunstopkamers.nl MXQLHQMXOL

Ellen Verdwaald woont in De Rijp en kan zich op een leuke manier verbazen over de dingen om haar heen. Haar eigen leefomgeving - de supermarkt, school, werk of straat - is haar onuitputtelijke inspiratiebron. Ze schrijft daar herkenbare stukjes over die u maandelijks als columns kunt lezen.

Wintermoe Ondanks een geplande frisse start bleek het nieuwe jaar een moeizaam begin. Lijf en leden sputterden in alle heftigheid tegen, moe van een Kerstvakantie(?). Langdurige sneeuwval had de boel inderdaad wat ontregeld; in mijn hoofd, op de straat en bij de ophaaldienst. Met een blijkbaar schele blik bestudeer ik de ophaalkalender van de gemeente; ontgaat mij de mededeling over de sneeuwroute voor containerafval en verkijk ik mij op het ijsvrij maken van de rijweg binnen onze hof.

Elk mens heeft wel een talent. HET VERVOLG Kunst op Kamers 2011 - De laatste fase. U kunt een bijdrage leveren als vrijwilliger. Stichting Kunst op Kamers bestaat uit een kleine kernploeg die twee jaar aan de voorbereidingen gewerkt heeft om van HET VERVOLG een groot succes te maken. Dit dankzij een zo gevarieerd mogelijk programma op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek. Nieuw is dat behalve in de woonhuizen in De Rijp, waar vormgeving te zien zal zijn, in samenwerking met Natuurmonumenten als ‘huiseigenaar’ van het fort bij Spijkerboor, in en rondom het fort een bruisende kunststad wordt gecreëerd. Onze website www.kunstopkamers.nl/vervolg laat u alvast een voorproefje van HET VERVOLG zien. Om de twee weekenden van de eindpresentaties, die plaatsvinden op 25, 26 juni en 2, 3 juli 2011 te laten slagen, kunnen wij heel goed de steun gebruiken van een grotere groep vrijwilligers. Onder u zijn er vast velen bereid zich samen met ons in te zetten voor het welslagen van HET VERVOLG. ELK MENS HEEFT WEL EEN TALENT De uwe kunnen wij inzetten bij een van de volgende onderdelen: de catering onder deskundige leiding het voorbereiden van lekkere hapjes en het presenteren daarvan aan alle betrokkenen, zoals kunstenaars, vrijwilligers en bezoekers. toezichthouders voor alle 28 locaties hebben wij toezichthouders nodig die helpen alles soepel en veilig te laten verlopen. Onder het toeziend oog van de vrijwilliger zal samen met de kunstenaar en de huiseigenaar de locatie worden bemand. boekverkopers zowel in het centrum van De Rijp als bij de ingang van het fort bij Spijkerboor komt een boekverkooppunt. gastheren en –dames deze zullen bezoekers ontvangen en informeren over een aantal onderdelen van HET VERVOLG. manusjes van alles op allerlei gebied, ter ondersteuning van de installaties van de kunstenaars, kunnen de kunstenaars steun gebruiken. Benut uw talent en laat ons weten op welke wijze u een bijdrage denkt te kunnen leveren. donateurs U kunt ook een financiële bijdrage leveren als donateur. Donateurs die minimaal € 100 doneren ontvangen toegangskaarten en de publicatie en leveren een belangrijke bijdrage in het welslagen van HET VERVOLG. donaties: Stichting Kunst op Kamers, De Rijp, bankrekeningnummer 84.35.70.539 Mogen wij met HET VERVOLG op u rekenen? Wij bieden u mooie, nieuwe en onvergetelijke ervaringen! U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij: Stichting Kunst op Kamers, info@kunstopkamers.nl telefoon 0299-673072

Terwijl medeburgers al weer lang en breed serieus aan de slag zijn volg ik de bomenroute binnen onze gemeente, inmiddels op de hoogte van het feit dat er 61 bomen niet meer gezond zijn en weldra gekapt zullen worden. Ik ontdek inderdaad een boom die er treurig en moe uitziet, maar een merkteken op de stam ontbreekt. In stilte spreek ik de boom moed in: “Hou vol, laat je takken wuiven en schud al jouw wortels eens wakker!”. In mijn agenda ontdek ik een lichtpuntje, dat de vermoeidheid zou kunnen verdrijven. De Nationale Voorleesdagen staan voor de deur, een feest wat je niet mag missen! Dus … op woensdagmiddag - door de regen - naar de Bieb gefietst om het Prentenboek van het Jaar “Fiet wil rennen” van Bibi Dumon Tak te bewonderen. Ook struisvogel Fiet blijkt last te hebben van vermoeidheid; hij wordt moe van het rennen tegen de wind in. Opgevrolijkt door het verhaal besluit ik net als Fiet- mijn tocht ‘windje mee’ voort te zetten. Dat brengt mij in Graft. Waar ik helaas voor de dichte deur kom te staan van het kleinste winkeltje van Nederland ‘Bram en Aagje’. Jammer, want graag had ik daar, onder het genot van een Oud Hollands Snoepje, wat meer informatie gekregen over het Winterarrangement ‘Land van Leeghwater’. Buiten in de regen raak ik aan de praat met 2 dames, die enthousiast het Raadhuisje staan te fotograferen. Nieuwsgierig informeer ik naar hun belangstelling. De dames komen van ver en hebben geen idee welk lot het Raadhuisje boven het hoofd hangt. Na mijn uitleg klinken de bezwaren luid over straat. Ik verwijs hen naar de website www. raadhuisgraft.nl, om daar meer kennis te nemen van de plannen van onze gemeente tot verkoop van dit unieke pand, waar zij bovendien hun bezwaar hierover kunnen achterlaten. Inmiddels is mijn vrije tijd verstreken, dus op naar de Plus voor de Hollandse Prijsweken. Met de moeder van Daan, Jop en Sara raak ik spontaan in gesprek over de Fred & Ed squeezy dubbelpasta. Jawel, 2 halen 1 betalen! De Funky Vlokkies met fun stones (mix) leiden volgens moeder - tot te dik belegde boterhammen en bovendien heeft dochter Sara liever de K3-versie, want daar zitten hartjes in. Ik kan dit beleg niet direct ontdekken, maar manager Dhr. Stoop toont mij enthousiast een breed assortiment aan Vlokkies en Hagelslag met of zonder hartjes, stones etc. De keuze is aan mij. Met de spreuk: ‘Hollandse wijsheid zit in de knip’ weet ik de verleiding te weerstaan. Bij de kassa aangekomen blijk ik mijn zegelboekjes (en dus mijn spaargeld) te zijn vergeten. Jammer, want ik had mijzelf graag getrakteerd. Caissière Monique vertaalt mijn verlangen: “Een lekker geurtje zeker?” Ik leg uit dat een flink stuk chocolade vandaag meer passend lijkt. Bij DA ontdek ik dat half De Rijp mij voor is geweest met de aanschaf van tampons (in de aanbieding). Een leeg schap, dat morgen weer volop keuze zal bieden, staart mij aan. Moe en besluiteloos blokkeer ik de doorloop in de hal van het Boegbeeld, op zoek naar ‘activiteit’. Het memobord biedt uitkomst: tot eind maart kan ik de Tentoonstelling: 125-jarig bestaan van de Rijper IJsclub gaan bekijken of mijn haaknaalden uit het vet halen voor een creatieve workshop. Ook kan ik mij aanmelden bij het vrouwenkoor Bella Donna van Saskia Verdonk. Ideeën genoeg, maar allen niet direct uitvoerbaar.

vrijwilligers bij Kunst op Kamers 2006

Onderweg naar huis pik ik het laatste lichtuurtje mee terwijl ik speur naar het zoekgeraakte Lotharinger konijn van Renate Smit. Een moment van helderheid brengt een nieuw idee in mijn hoofd, om mij thuis te wagen aan een Oud Rijps recept tegen vermoeidheid in de winter; een recept dat hier vroeger in grote hoeveelheden in de vele traankokerijen bereid werd, van het stinkende spek van de walvis tot … een lepeltje levertraan. Als een echte angsthaas sjees ik door het dorp - de vermoeidheid voorbij - op weg naar huis.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 10

E X P O S I T I E S

T O N E E L

C A B A R E T

A G E N D A

kalender

C O N C E R T

Live muziek van Victory met walking dinner

Mevr. Ophelia in theater de Verbeelding in Purmerend

Purmerend - Ophelia is een oude dame. Op een dag ontmoet ze een schaduw die bij niemand hoort, net als zij. Ze besluit om de schaduw onder haar hoede te nemen. Maar dan komen er meer. Omdat Ophelia met al haar schaduwen niet al te erg wil opvallen, moeten ze overdag in haar tasje blijven zitten. Maar ’s avonds mogen ze er eindelijk uit en dan begint het gedonder. Totdat Mevr. Ophelia begint te vertellen... De voorstelling is gebaseerd op het prentenboek ‘Ophelia’s Schimmentheater’ van Michael Ende. Maar in plaats van een heleboel letters maakt regisseur Ramses Graus gebruik van alles wat hij maar kan vinden. Poppen, papier, karton, spel, muziek, licht, ontzettend veel spullen en nog veel meer schaduwen. Ze spelen allemaal mee in deze sprankelende objecttheater voorstelling. “...alle ingrediënten voor een voorstelling die zowel kinderen als volwassenen recht in het hart raakt,” Noord Hollands Dagblad. “Mevr. Ophelia is drie kwartier theaterplezier,” Het Parool. Na de voorstelling deelt Het Filiaal een leuke bouwplaat uit aan de kinderen. www.hetfiliaal.nl

Stadhuis in Purmerend. Kaarten kosten voor kinderen tot 13 jaar €5, en €7 voor volwassenen. Reserveren is mogelijk via www.theaterdeverbeelding.nl of via De Verbeelding reserveerlijn, tel. 0299 41 12 34.

De Rijp - Het 5-koppige gezelschap Victory is terug. Van de late middag tot de vroege avond trekken ze alles uit de kast om een uiterst muzikaal optreden in de Groene Zwaan te geven. Drie doorgewinterde artiesten als drummer, bassist en toetsenist spelen met het grootste gemak de moeilijkste nummers. Zangeressen Sanne en Marit kunnen hier vervolgens al hun energie in kwijt. Het repertoire varieert van swingend tot gevoelig maar is altijd van de bovenste plank. Om 14:30 openen wij de deuren. Het optreden begint om 16:00 en duurt tot 20:00. Hierna kunt u uiteraard nog even blijven hangen aan de bar tot u compleet verzadigd weer huiswaarts gaat. De entree voor het optreden bedraagt vijf euro. Optioneel: Walking dinner met wijnarrangement. Om u van alle gemakken te voorzien bieden we u de mogelijkheid het optreden te combineren met een walking dinner. Restaurant De Reghter verzorgt voor deze gelegenheid drie culinaire hoogstandjes per persoon. Elk gerecht komt met een passende wijn van importeur L’Exception Lenselink. Onze charmante serveersters zullen u rond 18:00 in de zaal bedienen. Voor de combinatie van het optreden met walking dinner en 3 bijbehorende wijnen betaalt u slechts vijfentwintig euro. Hiervoor kunt u reserveren via info@degroenezwaan.nl . Ook te reserveren via Paul Dikstaal tel. 06 27 06 89 90. Wij hopen u zondag 6 februari te verwelkomen op deze gezellige, muzikale en smakelijke dag!

Zondag 30 januari 15.00 uur Het Filiaal, voorstelling: Mevr. Ophelia (6+)

De voorstelling is te zien in Theater De Verbeelding in het Pop en Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-19 t/o het

Zondag 6 februari:

foto: Joris van Bennekom

De Groene Zwaan, Rechtestraat 12-14, De Rijp www.degroenezwaan.nl

AGENDA Poezie in de Graft-De Rijp Donderdag 27 januari organiseert Roeach, trefpunt voor Cultuur, kerk en samenleving een avond over poëzie. Het is dan ‘nationale dag van de poëzie’. Dichter Aloysius Klepper uit De Rijp vertelt aan de hand van eigen werk hoe hij gedichten maakt en waarom. Er worden voorbeelden getoond van verschillende soorten gedichten. Ook van nieuwe vormen van poëzie. De mooiste gedichten die mensen opstuurden na een oproep worden getoond. Alles afgewisseld met muziek op dwarsfluit door Hilde de Jong. De avond is in de Grote Kerk in De Rijp. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom! Zondag 6 februari: Live muziek van Victory met walking dinner Het 5-koppige gezelschap Victory is terug. Van de late middag tot de vroege avond trekken ze alles uit de kast om een uiterst muzikaal optreden in de Groene Zwaan te geven. Drie doorgewinterde artiesten als drummer, bassist en toetsenist spelen met het grootste gemak de moeilijkste nummers. Zangeressen Sanne en Marit kunnen hier vervolgens al hun energie in kwijt. Het repertoire varieert van swingend tot gevoelig maar is altijd van de bovenste plank. Om 14:30 openen wij de deuren. Het optreden begint om 16:00 en duurt tot 20:00. Hierna kunt u uiteraard nog even blijven hangen aan de bar tot u compleet verzadigd weer huiswaarts gaat. De entree voor het optreden bedraagt vijf euro. Wij hopen u zondag 6 februari te verwelkomen op deze gezellige, muzikale en smakelijke dag! De Groene Zwaan, Rechtestraat 12-14, De Rijp. www.degroenezwaan.nl Midwinter Puzzeltocht in Grootschermer Zaterdag 29 januari is er een Midwinter puzzeltocht georganiseerd door de 5-mei vereniging en IJsclub Thialf. In 2007 hebben zij dit ook georganiseerd, dit was een groot succes. Inschrijving op het Scheepjeserf, De puzzeltocht gaat langs het Scheepjeserf, Zuideinde, Wiedijkjznstraat en de Prof. W. Schermerhornstraat, deze straten zijn allemaal gezellig

verlicht met vuurkorven, waxinelichtjes enz. De kosten zijn € 1, wel of geen lid maakt deze keer niet uit. Na de puzzeltocht staat er een grote koek-en-zopie tent op het Scheepjeserf waar u kunt genieten van het Apres midwinterfeest. Uilenballen pluizen!!! Zondag 30 januari kunnen speurneuzen van 7-12 jaar uilenballen pluizen in Bezoekerscentrum De Breek in Etersheim. Deze leuke natuuractiviteit is van 10 tot 12 uur en wordt georganiseerd door IVN-Waterland. Uilenballen pluizen is erg leuk om te doen! Vooral in de braakballen van kerkuilen vind je alle onderdelen van muizen (en eventuele andere prooien) terug. Deze natuurochtend in de Breek gaat over uilen en over de beesten die door uilen gegeten worden. We kijken niet alleen hoeveel muizen er in 1 uilenbal zitten, we willen ook weten wat voor muizen het zijn! Aan hun kiezen kun je zien of ze planteneter, vleeseter of alleseter zijn.Natuurlijk zoek je ook een compleet bouwpakket van een muis bij elkaar! Ouders kunnen hun kinderen brengen en halen en ondertussen zelf een wandeling maken, de molen bekijken of iets gebruiken in het bezoekerscentrum. Meedoen mag natuurlijk ook! Bezoekerscentrum De Breek vindt u aan de Etersheimerbraakweg 5 in Etersheim bij Oosthuizen. Kosten: € 2 per kind. De activiteit wordt begeleid door natuurgidsen van IVN-Waterland. Aanmelding is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: Annemarie Dekker, 0299-404512 of bezoekerscentrum De Breek, 0299-403316. zie ook: www.ivn.nl/waterland Rommel/Curiosamarkt bij Bric & Brac Kom zaterdag 29 jan. a.s. naar de gezellige binnenmarkt van Bric & Brac voor originele cadeautjes en gebruiksartikel en kom gezellig struinen tussen allerlei leuke bijna nieuwe en prima bruikbare spullen die nog wat jaartjes mee kunnen. Want retro, vintage is dé trend van dit moment. Heerlijk om voor een prikkie iets leuks te vinden, er is weer nieuwe aanvoer van servieswerk, mooie kettingen, antiek, manden, mooi glas-

werk, aardewerk, potterie, maar ook tassen, gordijnen, kasten, kleding. (kinder)boeken, speelgoed, kleding, lampen, snuisterijen.enz. teveel om op te noemen. Elke laatste zaterdag van de maand is Bric & Brac open van 09.30 tot 14.30 uur aan de Noordervaart 168 (zuidzijde) Stompetoren. Opendag Ruiterstok Schermerhorn Zondag 30 januari houdt jongerenvereniging De Ruiterstok een open dag. Hierbij zijn we open voor iedereen, zodat iedereen ziet hoe de Ruiterstok er nu uitziet en beleeft wordt. We hopen op veel belangstelling en een drukke, gezellige avond. Dus nog even ter info: Zondag 30 januari, en het begint vanaf 16:00 uur en zal naar verwachting rond 0:00 uur weer afgelopen zijn. Zoals de naam al aangeeft is de Ruiterstok voor iedereen(!) open.Er zijn optredens van twee bands uit de buurt (Grootschermer). The Alcoholic Sheeps en Spijker gaan deze avond van live-muziek voorzien. De entree is gratis en er is ook een buffet. ‘Parels voor de Haaien’ Een toneelstuk in vier bedrijven, geschreven door Jan Duynhoven dat gebracht zal worden door toneelvereniging Wapenspel op vrijdag 11 en zaterdag 12 Februari 2011 in het Schermer Wapen te Stompetoren aanvang 20.00 uur. Het stuk speelt zich af op een cruiseschip waar u kennis maakt met een bont gezelschap dat in een nacht de overtocht maakt van Nederland naar Ierland. Een overtocht om nooit te vergeten, want hoewel de zee rustig is,verlopen de diverse onderonsjes tussen e passagiers tamelijk turbulent. En als dan ook nog eens kostbare juwelen verdwijnen, breekt de storm helemaal los aan boord. De purser eerste klas moet samen met haar zus en zwager, die zo hun eigen plannen voor het snoepreisje hebben, alle zeilen bijzetten om het schuitje waarin ze verkeren niet te laten kapseizen. Het geheel staat onder regie van: Marius Prein.

EXPOSITIES GALERIE DE EILANDSPOLDER

Graft-De Rijp: Doorlopende expositie: Keramiek: Annelie Pieters, Agda de Jong, Joke Kok, Elly Hoek de Reus. Schilderijen: Marianne Singels, Ans van den Doorn. Sieraden Henca de Vilder. Glas uit Polen, Tsjechie. Dorpsstr. 32 Graft de Rijp dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00. ma. en di. gesloten.

STOLPBOERDERIJ DE VRIENDSCHAP

GEMEENTEHUIS WITTENBURG

GALERIE DE GROENE POORT

‘T HOUTEN HUIS

Stompetoren: Permanente tentoonstelling van de dorpsfiguren van De Rijp uitgebeeld in poppen, gemaakt door Luus Spanjer prijswinnares van de Goudenhanden te Noordervaart 51. www.stolpboerderij.com. Tel. 072 - 503 96 46.

Stompetoren: Van 17 januari tot 1 april exposeren cursisten van Alkmaarse kunstenares Tineke Hoogendam. Geopend: ma. t/m do. 10.0013.00 en 13.30-17.00 uur en vrij. 10.00-13.00 uur. Adres: Noordervaart 99. Tineke Hoogendam: 06 51 99 87 91

Middenbeemster: Vanaf heden “Een fascinatie voor gebouwen en machines” met o.a. Jaap Binnema, Mirjam Hagoort en Rogier Oversteeg. Middenweg 124, Middenbeemster. Tel. 0299 683976. www.degroenpoort.nl

Graft-De Rijp: T/m 27 maart Warmte op het ijs, Rijper IJsclub 125 jaar. Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp. www.houtenhuis.nl Van 16 april t/m 31 mei: dinsdag t/m zondag 13 - 17 uur. t/m zondag 27 maart ook op zaterdag geopend: 13 -17 uur. Info zie website.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Schiettentfoto’s welkom!

Ineke Brinkmann heeft alles met dieren. Ze woont en werkt niet alleen midden tussen de paarden en koeien maar communiceert ook met ze, met zeer verrassende resultaten. Dieren met gedragsproblemen maakt ze weer gelukkig, en daarmee ook zijn of haar baasje. In deze column bespreekt ze maandelijks een praktijkgeval.

Graft-De Rijp - In 2011 verschijnt een fotoboek samengesteld uit polaroidfoto’s geschoten in de schiettent van de Rijper kermis. Samensteller Mels de Gooijer heeft al een collectie van deze foto’s bijeengebracht waarvan sommige zelfs dateren uit de jaren ‘50. Mels is druk bezig alle ingestuurde foto’s te archiveren en ze in de komende weken terug te brengen naar iedereen die er een of meer heeft ingeleverd. Voor het boek is hij nog op zoek naar foto’s die gemaakt zijn in de jaren ‘60 en ‘70. Dit hoeven niet per se polaroids te zijn want met name in de jaren ‘60 werden de schiettent foto’s met de hand afgedrukt. Een dag of wat later kon je hem dan op komen halen. Er doen zelfs verhalen de ronde over Schutter : Ric schiettenten die uitgerust waren met een hard K oppes eigen donkere kamer, maar daarover later Figurant: Rol f S chrama, Arjan meer. Nogmaals, de enige voorwaarde is Enzerink, Laurens Dekk er, Pascal Potm dat de foto geschoten moet zijn op de a, W outer Ott De Rijp: ca. 19 kermis in de Rijp. Wordt vervolgd... 93

Zonnetje

COLUMN

Woonachting in Grootschermer, getrouwd met Ernst en twee kinderen Nick (23 jr) en Wendy (21 jr), is gestopt met roken door middel van acupunctuur en probeert nu de overtollige kilo’s kwijt te raken bij WeightWatchers.

7UHHVHQ]R

Houd moed, zet door... “Nog steeds druk bezig met de lijn. Het resultaat was afgelopen keer zeer verdrietig, 1 kilo erbij. Zo vervelend, maar het kan natuurlijk niet altijd feest zijn. Nu is de kunst om niet de hele handel in de hoek te klappen, en te denken ‘zoek het ook uit met die zooi!’ Nee, dat doen wij natuurlijk niet, want dan zit alles er zo weer aan met een bonus erbij. Dus gewoon doorzetten, de verleidingen proberen te vermijden. Sandra ging gelukkig wel goed, die is inmiddels ruim 10 kilo lichter. Kijk met zo’n verhaal kan je nog eens thuiskomen. Helemaal goed. Van de week sprak ik Laura en die had het Cambridge dieet gevolgd, binnen een paar maanden 20 kilo lichter! Inderdaad heeft zij een heel mooi ‘lijntje’. Dit is een dieet met allemaal shakes, dus geen gewone voeding. Het grote voordeel vond zij dat je niet aldoor aan eten hoefde te denken, dat kreeg je toch niet. Daar zit natuurlijk ook weer een logica achter. Nu denk ik dat het er dan ook zo weer aanzit, maar dat viel erg mee zei Laura achter een overheerlijke appelpunt. Tja, die heb ik maar afgeslagen. Zo kom ik tijdens mijn leuke baan bij deze ‘top’ regiokrant heel veel leuke mensen tegen. Veel mensen lezen mijn collumn, dus krijg ik wel veel verhalen te horen over dit grote probleem. Ach gedeelde smart is halve smart. Dan denk ik maar ‘komt wel goed schatje’, eens komt de tijd dat ik een bikini weer leuk vind staan!” Wordt vervolgd. trees@de-uitkomst.nl

Jazzcafé met Open Podium Middenbeemster - Op vrijdag 21 januari presenteerde Cultureel Centrum Onder de Linden ‘Jazzcafé met Open Podium’ onder de naam ‘Jacatra Kwartet’. Deze jamsessie werd geleid door Peter Engelenberg op piano, medewerkende aan dit kwartet zijn Kees van Lier - Saxofoon/Sopraan Sax, Tony Gee - Bas en Huub Dockus op de Drum. Het geluid en licht werd verzorgd door Jos Mol. Jazzmuzikanten en liefhebbers waren welkom en konden meespelen op hun meegebrachte instrumenten. Het was een gezellig Jazzcafé.

Hilde en Isolde zijn twee ganzen die 18 jaar te gast waren bij ons. Twee prachtige witte zussen, voor niemand bang, en zeer, soms te zeer, waakzaam. Hilde en Isolde waren altijd samen. Zij leggen in het voorjaar eieren, en ofschoon deze niet bevrucht waren, probeerden beide dames ze toch uit te broeden. Dan zagen wij Hilde en Isolde soms een maand niet, want beiden zaten gezamenlijk, naast elkaar op hetzelfde nest. De eieren moest ik na verloop van tijd onder de ganzen uit halen; dit leidde tot grote opwinding bij beide dames. In de zeer strenge winter van 2009, toen ik zag dat Isolde zich niet zo goed voelde, hebben mijn man en ik Hilde en Isolde voorzichtig in de schuur gedreven, zodat zij daar meer beschut zouden zitten. De volgende dag was Isolde dood. Een dier dat niet permanent bij ons in huis woonde, maar mij 18 jaar lang iedere keer weer vrolijk en opgewekt kwam begroeten wanneer ik ze kwam voeren, miste ik erg. En ik niet alleen: Hilde was ontroostbaar, ofschoon ik Isolde nog ruim één dag bij Hilde heb laten liggen om haar te laten zien dat haar zus Isolde dood was, bleef zij naar Isolde roepen. Soms wel een hele nacht lang. Zij stopte met eten, was erg onrustig en angstig. Tijdens een meditatie vroeg ik de spirits van de dieren en van het land of er misschien een nieuw maatje gevonden kon worden voor Hilde, zodat zij zich niet meer zo alleen zou voelen. Na twee weken diende er zich een mooie, wilde jongen aan. Een grote grijze gans. Hij leek veel interesse te hebben in deze dame op leeftijd. Zoals het een echte dame betaamt die sjans heeft van een jongere man, deed Hilde eerst of zij hem niet zag staan. Maar als snel liepen zij parmantig verliefd te zijn. Ofschoon haar nieuwe lover een wilde gans was, was hij niet bang voor mij. Het voorjaar en broedseizoen volgt, en Hilde bouwt een nest. Haar nieuwe lover scharrelt zoals het lovers betaamt een beetje over het land, controleert nonchalant of zijn verenpak nog goed zit, neemt af en toe een bad met massage en geniet van het weidse uitzicht. Mijn verwachtingen over eventuele pullen waren niet zo hoog gespannen; Hilde was tenslotte al 18 jaar. Maar – zo hield ik mijzelf voor – één jong zou natuurlijk zeer welkom zijn. De spirits van het land en de dieren moeten deze wens van mij gehoord hebben, want Hilde krijgt één pul. We noemen haar Zonnetje. Vader’s attitude is helemaal niet meer nonchalant. Hij is één en al waakzaamheid en wijkt geen moment van de zijde van Hilde en Zonnetje. Het wonderlijke is dat - wanneer ik Hilde voer gaf – hij steevast op redelijke afstand bleef. Maar vanaf het moment dat Zonnetje er is, eet hij gewoon mee. Hij lijkt wel te willen blijven, zo tam gedraagt hij zich. Maar als Zonnetje groot genoeg is, zodat zij niet meer opgegeten kan worden door eksters of reigers, verdwijnt vader. Af en toe keert hij nog even terug, samen met een aantal andere ganzen, om naar zijn kind te kijken. Maar niet voor lang. Dan vertrekt hij definitief. Ofschoon Hilde niet kan vliegen, leert Zonnetje wel vliegen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Er volgen botsingen tegen struiken en schuurtjes. Maar zij wordt een bekwaam vliegenier. Vlak voor het begin van deze winter (2010) vind ik Hilde dood op het land. Zij is aangevallen door een roofvogel en onthoofd. Zonnetje blijft roepen om haar moeder. Het is inmiddels half december, dan verzamelen zich honderden ganzen op het land van de buren. Zonnetje moet er in eerste instantie niet al te veel van hebben. Toch zie ik dat zij er af en toe naar toe vliegt. Maar als het voertijd is, staat zij toch iedere keer weer bij haar bak. Zij kan nu perfect vliegen. Op een gegeven moment komt zij over onze boerderij vliegen, samen met zeven andere ganzen. Ik herken haar aan het typische geluid dat zij maakt. Oudejaarsdag staat zij nog bij de voerbak, Nieuwjaarsdag is Zonnetje vertrokken, samen met alle andere ganzen. De zon komt op. Een geweldig 2011 toegewenst. Ineke Brinkmann Een healing of gesprek met een dier door een dierentolk is geen vervanger voor een bezoek aan een dierenarts.

Beeld en tekst: Helmut de Voer

I N E K E

B R I N K M A N N

T E L .

0 7 5

6 4 1 1 5 7 3


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 12

HEERLIJKWONEN...

Onze vakmensen zorgen ervoor!

> Diverse [mooie] projecten van Blok Stucadoorsbedrijf De Rijp - Sinds 2006 is Arjon Blok voor zichzelf begonnen. Na 15 jaar in loondienst geweest te zijn. Kan hij dus spreken van een rijke ervaring. Hoe bevalt het bedrijf? Perfect: ik heb er geen dag spijt van, dat ik de stap heb genomen naar een eigen bedrijf. Ik sta achter de kwaliteit van mijn werk dat levert veel mond op mond reclame op. Wat voor projecten heb jij meestal? Dat is variĂŤrend, de ene week sta ik bij particulier in een woning. Die moet worden gesierpleisterd en/of sausklaar gemaakt met lijstwerk. Een andere keer ben ik weer voor een aannemer met een renovatie klus bezig. Laatst had ik in Amsterdam een grote klus waar tâ&#x20AC;&#x2122; Kabouterhuis van kinderopvang Berend Botje gestuct moest worden. (Zie fotoâ&#x20AC;&#x2122;s voor en na).

Maar ik doe ook buitengevels. Op de foto zie je een achtergevel uit Graft. Ook voor en na. Specialistische stucwerk doe ik ook af en toe. Zoals laatst heb ik in samenwerking met een kunstenaar, bij â&#x20AC;&#x2122;het Pakhuysâ&#x20AC;&#x2122; in De Rijp aan de voorgevel gewerkt. Ik doe het allemaal met plezier, en lever zo goed mogelijk werk af. Het is duidelijk dat Arjon een goede stucadoor is na een rondleiding in het huis van de familie Blok, zie je dat alle soorten stucwerk gemaakt zijn, sier-, glad-, ooikos-, en de laatste trend betonlook van Pandomo pleisterwerk. zie foto met Arjon zelf. De laatste twee kunnen ook in badkamers/ wc gebruikt worden. Er zijn dus vele mogelijkheden op het gebied van stucwerk. Kijk ook even op www.blokstuc.nl of bel Arjon 06-14798592

TEKST: TREES SCHOUTEN

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan â&#x20AC;˘ C.V. en sanitair installaties â&#x20AC;˘ gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties â&#x20AC;˘ C.V., gas-, water- en sanitair installaties â&#x20AC;˘ Zink-, lood-looden dakwerk â&#x20AC;˘ Zink-, en dakwerk â&#x20AC;˘ Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Timmerbedrijf K. Drok

7(/()221 67(%$#+(71(71/

Verbouwingen en onderhoudswerk Keukeninstallatie 6FKXWWLQJKRXW %HVFKRHLLQJKRXW 9ORQGHUKRXW ,VRODWLHPDWHULDDO

Haringbuis 131 1483 CS De Rijp Tel. (0299) 674214 Fax (0299) 673963

7XLQPHXEHOHQ 3ODDWPDWHULDOHQ 9ORHUKRXW %ORNKXWWHQ

/HYHUHQ SODDWVHQ

'H-RQJK+RXW_'RUSVVWUDDW_(-*UDIW'H5LMS 7HOID[_ZZZGHMRQJKKRXWQO

Patricia's Voorjaarscollectie!

Sinds 1896Uitverkoop bij De Huiskamer!! /368-2+)2 81 34/977)27 40%-(7;-2(0-',8)2 59-087/%2()0%%67)8'

Haal h voorjaaret in huis!

Jan Boonplein 1, De Rijp 0299 - 67 15 29

;SSRIROEHS[MROIP(I,YMWOEQIV 6IGLXIWXVEEX&+(I6MNTXIPIJSSR ;;;;332;-2/)0(),9-7/%1)620


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 13

...HEERLIJKWONEN Bert Knook onvermoeibaar

INSTALLATIEBEDRIJF

DEKKER BV

Dit verhaal gaat over Bert Knook, werkzaam bij de Fa. Dekker installatiebedrijf te MiddenBeemster. Bij de familie Visser in Graft moest de keuken en badkamer volledig worden vervangen. Via Aannemersbedrijf Duinmaijer kwamen zij in contact met installatiebedrijf Dekker. Die stuurde Bert Knook om de werkzaamheden zoals het realiseren van een nieuwe gas, water, centrale verwarming en vloerverwarmingaansluitingen uit te voeren. Maandag jl. om 7:00 stipt kwamen Bert en zijn hulp om met de werkzaamheden te beginnen. Het heeft de familie verbaasd hoe snel Bert de werkzaamheden in kaart bracht. Hij begon en werkte de hele dag aan een stuk door. Je kon zien dat hij wist waar hij mee bezig was. In No Time, werden leidingen en aansluitingen gemaakt, zonder een echte â&#x20AC;&#x2DC;installatie tekeningâ&#x20AC;&#x2122;. Bert had het allemaal in zijn hoofd opgeslagen en zo werd het ook gemaakt. In ongeveer 2 dagen was alles gereed. Na controle werkte alles zoals het moest.Met dit verhaal wil de familie hun waardering uitspreken voor de mensen die onder hoge werkdruk hun werk doen en met een blij gezicht onverstoorbaar doorgaan ondanks de aanwezigheid van timmerlieden en elektriciens die tegelijkertijd hun werkzaamheden moeten doen. Een tevreden familie Visser, Grafterbaan 6 te Graft

Meer dan 90 jaar Voor aanleg en onderhoud van:

Gas - Water - CV - Sanitair Zinkwerk - Dakwerk - Airco info@slotbouw.nl | www.slotbouw.nl

2QWVSDQQHQVODSHQ RQWVSDQQHQRQWZDNHQ GDWLV6LOYDQD6XSSRUW

ATAG SELECT DEALER

zomernachtstunt

Bamestraweg 21 - 1462 VM Midden-Beemster

0299-681426 www.installatiebedrijfdekker.nl

NU 2DE SILVANA SUPPORT

HALVE PRIJS* Niet eerder vertoond! Dit unieke kussen in de aanbieding. Per 2 nu extra voordelig, dus laat je partner meegenieten!

Raadpleeg de kussenwijzer op silvana.nl en zie welke van de 6 typen het beste bij Ăş past!

Rioolservice â&#x20AC;˘ Grondzuigtechniek â&#x20AC;˘ Grond-, weg- en waterbouw â&#x20AC;˘ Sloopwerk â&#x20AC;˘ Betonboring

Drie apart gevulde bovenvakken

Dorpstraat 13 | 1484 EJ Graft | Tel. 06-23600531 | info@ppalsma.nl

W W W . P P A L S M A . N L

Drie gezichtjes laten zien wat de beste lighouding is

Voor al uw openhaardhout

Neksteun zorgt voor onstpannen nekspieren

www.hetopenhaardhout.nl

per stuk

Âź

85,-

*Niet bij Silvana Support Royale

7XLQJUDFKW'(5,-3 :::%2567:21(11/ Af te halen elke zaterdag 10.00 - 16.00. Bezorgen is ook mogelijk Tel.: Erik Suk: 06 26 09 85 65 Henk Strijbis: 06 46 27 21 73

Korendijk 2 Driehuizen

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

NIEUW!

W

W

W

Harlequin Color System: het nieuwe twee componenten kleursysteem met Italiaanse Allure. Wij kunnen nog professioneler aan uw wensen voldoen op het gebied van spuitwerk. Door de samenwerking met Verkooy interieurtimmerwerk op maat, voor particulieren en bedrijven wordt u de mogelijkheid geboden vanaf ontwerp tot eindproduct uw keuze te bepalen. Kom naar de winkel voor meer informatie ook voor de haal en breng service.

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

L

Machinaal timmerwerk, kozijnen, trappen, lijstwerk, nieuwbouw, verbouw, restauratie. M.C. van Voordenstraat 2 - 1483 GB De Rijp Tel. (0299) 673487/671345 fax. 674626 www.duinmaijer.nl


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 14

V e r s t a n d

v a n

L e k k e r

V l e e s

Winterse traktatie

Wat krijg je als je 500 gram van het allerbeste rundvlees, 500 gram uienringen en verse kruiden laat stoven in de pan? Lekker ouderwetse winterkost: hachee. Heerlijk met wat aardappelpuree en/of rode kool. Krijgt u al trek? Haal dan het Keurslagerkoopje van de week: een compleet hacheepakket voor slechts 6 euro!

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 500 gram gekruid vlees + 500 gram uien

samen

6

00

Varkensoesters

5

50

4 voor

GRATIS

4

95

Gebakken ketjaprookworst met noodle-salade

Pittig preipakketje 100 gram

Kapsalon: Knippen, Kleuren etc., Great Lengths Hairextensions

1

75

Krabsalade 150 gram halen, 100 gram betalen

2e bak halve prijs

Schoonheidscentrum: Schoonheidsbehandelingen, Lichaamsmassages, Endermologie, Microdermabrasie, Hotstone massages, IPL (definitieve haarverwijdering), Tanden bleken, Cadeaubonnen Huidtherapie: Acnébehandeling, Lipoedeem, Littekens, Lymfoedeem, Pigmentafwijkingen, Elastische kousen

SPECIAL

Erwtensoep

Aanbiedingen gelden van 24 t/m 29

RECEPT VAN DE WEEK

100 gram likkepot

UIT EIGEN KEUKEN:

Gehakt cordon bleu 4 stuks

Bij 150 gram rosbief

Podoinstituut: Steunzolen, Therapie-zolen, Podologie, Sportpodologie, Kinderpodologie, Podoposturale therapie, Pedicure, Diabetische en Reumatische voet, Medisch Pedicure

Vergoedingen van diverse ziektekostenverzekeraars Benodigdheden: 1 rookworst, 1 zakje instant noodles, 1 dl zoete ketjap, 2 teentjes knoflook (uit de knijper), 50 g verse gember (geschild en geraspt), 1 eetlepel chilisaus, 1 zakje rauwkostsalade, 2 eetlepels cashewnoten (gehakt), 1 eetlepel korianderblad (gehakt). Bereiding: Wel de noodles volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd de rookworst in plakjes en marineer deze een kwartier in ketjap, knoflook en de geraspte gemberwortel. Bak de plakjes 5 minuten en blus ze af met de chilisaus en wat ketjap. Meng de noodles met de rauwkost en leg de rookworst er op. Garneer het voorgerechtje met cashewnoten en koriander.

januari 2011

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster tel. 0299 68 50 15

Cobie Brouwer, Podoinstituut, Schoonheidscentrum en Kapsalon Melkweg 4 Stompetoren T: 072 503 80 99 F: 072 503 80 77

www.cobiebrouwer.nl

WORKSHOPS FOTOGRAFIE VOOR ELK TYPE DIGITALE CAMERA

1 DAGDEEL OP DONDERDAG, ZATERDAG OF ZONDAG

MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE

Nieuwe pijpleidingen De Rijp - Sinds kort is de Firma Nelis Infra, onderdeel van de BAM bezig met het renoveren van de rioleringen. In een van de eerste nieuwbouw wijken van De Rijp uit de zeventiger jaren worden de oude rioleringen vervangen. Hier op de hoek Julianalaan/ Bernhardstraat zijn Peter van ’t Riet en Arie Nieuwpoort (op de kraan van firma Jonk bv uit Kwadijk) bezig met het vernieuwen van de leidingen. Ook het riool van de WP Lakemanstraat en het pompgemaal op de hoek zal worden vervangen. Als alle werkzaamheden gereed zijn zal de wijk opnieuw worden bestraat.

MARCO VAN AMMERS FOTOGRAFIE STUDIO: G.G. SCHIPPERSTRAAT 14A | 1483 GE DE RIJP (OP AFSPRAAK) DE VLEET 50 | 1484 EZ GRAFT | 06 38 89 55 17 | 0299 67 17 22 WWW.MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL | INFO@MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL

Plien en Bianca binnenkort op de planken

Speelperiode 28 februari 2011 t/m 16 juni 2011

Beeld en tekst: Ad Hodde

Plien en Bianca zijn vanaf 28 februari 2011 t/m 31 mei 2012 met de nieuwe cabaretvoorstelling Heb je hun weer… te zien in de Nederlandse theaters. In deze voorstelling laten Plien en Bianca de allerbeste scènes uit hun voorgaande programma’s zien. De meest lachwekkende, verrassende en ontroerende momenten uit veertien jaar Plien en Bianca. Op verzoek van de theaters hebben de dames besloten de aftrap van de tournee te vervroegen naar dit theaterseizoen. De regie is in handen van Kees Prins en Patrick Stoof. De kaartverkoop start op dinsdag 1 februari 2011 via de theaters.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 15

BRIDGECLUB DE RIJP

MRHIVIKMS

Uitslag d.d. 17 januari 2011 A- lijn 1 Jan Jordaan & Geert Vorstermans 2 Jan Tromp sr & Jan Tromp jr 3 Willem Friso Dekker & Wernard Riedijk

65,42 % 57,92 % 56,25 %

B-lijn 1 Tineke Stoop & Gré Zomerdijk 2 Mar de Ruijter & Ben de Ruijter 3 Gees Prins & Cees Tromp

58,68 % 56,6 % 55,56 %

C-lijn 1 Monica Riedijk & Marjolijn Tuyt 2 Ieke Hogendoorn & Nel Muijsson 3 Trien Blokdijk & Richard Verheul

66,25 % 62,5 % 56,25 %

Uitslag middagbridge 19 januari 2011 A-Lijn 1. Lies Pronk – Gré Zomerdijk 2. Willem Friso Dekker – Wernard Riedijk 3. Gerda Schoonderbeek – Anita Löwenhardt

60,94% 59,38% 56,77%

B-Lijn 1. Els van den Berg – Jan Hondema 2. Zeger Everaars – Pieter de Vries 3. Kees van der Bosch – Hans Spekken

63,02% 58,33% 54,17%

Nieuwe leden nog steeds welkom bij Gymnastiekvereniging “Voorwaarts”

Sport4kids groot succes Westgraftdijk - Buitenschoolse opvang Sport4kids is vanaf 3 januari 2011 geopend en nu al een groot succes. De oprichtster Laura Rietvelt is heel erg tevreden. Wat onderscheidt jullie met ander opvangcentra’s? “De combinatie sporten en opvang is heel erg belangrijk, de kinderen vinden het heerlijk om te sporten/ bewegen na een dag school. Onze sporten variëren van voetbal tot golf. Ook sporten als dans en denksporten komen aan bod. Wij hebben ook aan de kinderen gevraagd welk speelgoed zij het liefste hebben, tevens overleggen wij met de kinderen welke sporten wij gaan doen. Omdat het leeftijdverschil best wel groot is van de kinderen maken wij ook onderscheid voor de activiteiten tussen

de onderbouw en de bovenbouw. Wat voor heel veel ouders ook heel fijn is dat wij de mogelijkheid bieden om de kinderen zelf op te halen van school met onze bus, deze wordt gereden door een van onze pedagogische medewerksters. Belangrijk is dat de kinderen dan direct hun verhalen kwijt kunnen van een dag school. Wij hebben een heel er goed hecht team, die er echt zijn voor de kinderen. Zij zijn ook allemaal pedagogisch medewerker. Er is ook een mogelijkheid dat de kinderen weer thuis worden gebracht met de thuisbrengservice. Het gaat fantastisch met z’n allen.” Hebben jullie nog ruimte voor een paar kinderen? “Het loopt al aardig vol, maar er zijn nog enkele plekken vrij. Ook hebben wij nog ruimte bij de voorschoolse

opvang.” Eigenlijk is het een groot kinder-paradijs bij Saskia, Karin, Esther, Anouk en Laura. De prijsbekers stonden al klaar voor de afsluiting van het voetbalproject, doordat er nooit invalkrachten zijn, altijd vaste. Normaal mag één begeleider tien kinderen hebben, maar Sport4kids kiest ervoor dat er altijd twee begeleiders bij zijn, zij kiezen voor kwaliteit. En inderdaad als je deze gezelligheid ziet, wens je bijna dat je weer ‘heel jong’ bent. Dit enthousiasme is ook duidelijk zichtbaar op de foto. Meer informatie over deze buitschoolse opvang Sport4kids? www.bsosport4kids.nl

Pupil van de week bij SV Graftdijk Graftdijk - Pupil van de Week seizoen 2010/2011. In de wedstrijd Graftdijk 1 - Berdos 1 (16 januari) was Kees van Aalst onze Pupil van de Week. Wij stelden Kees weer onze traditionele vragen. De antwoorden van Kees laten niets aan duidelijkheid over: De hobby’s zijn: voetballen en Deejee. Zijn favoriete clubs is: AZ. Zijn favoriete speler is: Wesley Sneijder. In zijn eigen team, F2 pupillen, speelt Kees op de linksback plaats. Goed bij Graftdijk 1 vindt hij: Niels Bezembinder. Op de vraag wat vind je van Sportvereniging Graftdijk was het antwoord: “Ik vind het leuk om wedstrijden te spelen.” Zijn lievelingseten is: Lasagne. Wat vind je om Pupil van de week te zijn? Leuk, was het spontane antwoord van zowel Kees als vader en moeder.

Als u zin heeft om meer te gaan bewegen, de overtollig kilo’s kwijt te willen raken en nieuwe contacten op te doen, dan kunt u altijd eens langs komen voor een gratis proefles bij een van onze lessen die door de vereniging worden gegeven.Voor het mannenuur kunnen we zeker nog nieuwe leden gebruiken. In dit uur wordt aan conditietraining gedaan, verschillende sport, en atletiekonderdelen en sluiten we het af met volleyballen. Ook voor de kinderen is het belangrijk om te sporten, gym is heel goed voor de motoriek van het kind en ze zijn lekker spelend aan het bewegen. De volgende lessen worden gegeven: Maandagmiddag gymnastiek jeugd o.l.v.Gerda Meissen en Sandra Crotjee Kleuters 4-5 jaar 15.30-16.15 uur Kleuters 5-6 jaar 16.15-17.00 uur Jeugd 7-8 jaar 17.00-18.00 uur Jeugd 8-10 jaar 18.00-19.00 uur Jeugd 10jaar en ouder 19.00-20.00 uur Maandagavond o.l.v. Suzan Wildeboer en Jacintha Bruinsma Aerobics en steps vanaf 16 jaar 20.00-21.00 uur Woensdagavond o.l.v.Judith Nicolaï Bodyfit 19.15-20.15 uur Bodyfit 20.15-21.15 uur Mannenuur:cond.training/volleybal 21.15-22.15 uur Vrijdagmiddag o.l.v. Anouk Aafjes Streetdance 6-9 jaar 15.30-16.30 uur Streetdance 10-13 jaar 16:30-17:30 uur Streetdance 13 jaar en ouder 17:30-18:30 uur De lessen worden gegeven in de gymzaal van de basisschool De Wiekslag te Stompetoren Voor inlichtingen over de gymlessen kunt u terecht bij de gymleidster Gerda Meissen 072-5039369 en over de andere lessen bij bestuurslid Conny Visser 072-5039324

SPORTNIEUWS?

MAILREDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Kees stelt zich even voor aan het arbitrale trio, nam de aftrap en …. doelpunt.


25 JANUARI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 16

2011 een nieuw jaar: kopers kansen! T

E

K

O

O

Aggelenstraat 3

P

DE RIJP

Vraagprijs: e 219.000,- k.k.

T

E

O

O

O

Aggelenstraat 25

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

O

K

DE RIJP

P

T

E

K

O

O

Vraagprijs: e 619.000,- k.k.

Vraagprijs: e 295.000,- k.k.

T

E

± 547 m³ ± 176 m² 760 m²

K

Middenweg 163

O

O

MIDDENBEEMSTER

Vraagprijs: e 264.000,- k.k. Twee-onder-één kap woning 3 Slaapkamers Sfeervol en degelijk verbouwd woon/winkel huis Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

P

± 288 m³ ± 87 m² 98 m²

P

DE RIJP

T

E

Oude werf 6

O

O

P

WEST GRAFTDIJK

Geschakeld herenhuis met garage Achtertuin op noord-west 3 Slaapkamers Ruime zolder met loggia ± 525 m³ ± 150 m³ 238 m²

O

De Vleet 70

P

GRAFT

T

E

O

E

O

P

DE RIJP

O

O

O

OOSTHUIZEN

T

E

K

O

O

Krommehorn 16

GRAFT

P

T

± 310 m³ ± 110 m² 136 m²

E

K

O

O

Rechtestraat 49

Vraagprijs: e 189.000,- k.k.

Vraagprijs: e 229.000,- k.k.

Maisonnette op 1e en 2e verdieping 2 Slaapkamers Berging op begane grond

± 165 m³ ± 73 m²

P

Tussenwoning met ruime berging Achtertuin op het zuiden 3 Slaapkamers en een ruime zolder (mogelijke slaapkamer) Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

O

± 310 m³ ± 100 m² 163 m²

Prof. W. Schermerhornstraat 18 GROOTSCHERMER

Inhoud: Woonopp.:

P

Vraagprijs: e 199.000,- k.k.

± 319 m³ ± 111 m² 181 m²

K

K

G.v. Heemskerkstraat 6

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

Julianalaan 72

T

E

Twee-onder-één kap woning aan water gelegen Tuin en balkon op het zuidoosten 2 Ruime slaapkamers Bijkeuken in achteraanbouw

± 320 m³ ± 113 m² 126 m²

K

T

Vraagprijs: e 223.000,- k.k.

Tussenwoning aan vaarwater gelegen 2 Slaapkamers Zolder eventueel als slaapkamer te gebruiken

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

Koopsom: e 449.000,- V.O.N.

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

O

Twee-onder-één kap woning met garage 4 Slaapkamers Achtertuin op het westen

± 376 m³ ± 120 m² 228 m²

K

K

Vraagprijs: e 279.500,- k.k.

Ruime hoekwoning met achteraanbouw, garage en carport 4 Slaapkamers Recentelijk prima verbouwd Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

E

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

Julianalaan 163

Vrijstaande woning met bijgebouw (garage en praktijkruimte) 3 Flinke slaapkamers Ruime woonkamer met open haard

T

Vraagprijs: e 235.000,- k.k.

± 391 m³ ± 143 m² 203 m²

Jisperweg 86 WESTBEEMSTER

Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

P

Twee-onder-één kap woning met achtertuin aan water 2 Slaapkamers en een ruime zolder Keuken en berging in voormalig garage

± 315 m³ ± 115 m² 118 m²

K

E

Vraagprijs: e 298.500,- k.k.

Tussenwoning met aanbouw aan voorzijde 4 Slaapkamers Eventueel garage bij te kopen Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

T

P

DE RIJP

Vrijstaande woning met atelier Tuin rondom. Achter op zuid en aan vaarwater 2 Slaapkamers Inhoud: Woonopp.: Perceelopp.:

± 205 m³ ± 70 m² 133 m²

Rechtestraat 65, 1483 BB DE RIJP Telefoon: 0299 - 67 23 83 E-mail: makelaardij@ascoba.nl website: www.ascoba.nl

MVA

De Uitkomst week 4 2011  

De Uitkomst week 4 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you