Page 1

14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3145 | week 3 | 14 januari 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Winnaars waarderingsprijs Hart voor De Rijp bekend gemaakt

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Snertevent Zuidschermer - Wie maakt de lekkerste snert van NoordHolland? Pruttelende pannen met snert; erwten, prei, wortelen en natuurlijk knolselderij met wellicht één of meer geheime ingrediënten. Op zaterdag 25 januari vindt vanaf 10 uur het NoordHollands kampioenschap snert-koken plaats met als jury, enthousiaste culinaire vakgenoten uit de NoordHolland. Op het SnertEvent bij het knolselderij- en aardappelteeltbedrijf van Boer Ted en Nicoline Vaalburg kunt u komen koken, proeven en beleven van snert en andere streekproducten. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen bij het kampioenschap en op het bedrijf. Tevens is er een boerenstreekmarkt met diverse leuke kraampjes, waar men met boeren en telers in gesprek kan gaan en lokale producten kan kopen. Voor opgave: info@ boerted.nl/www.boerted.nl

Toewijzing nieuwbouw Eiland Mieuwijdt? De Rijp - Wethouder Lino Zwitselaar heeft op de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente GraftDe Rijp de namen van de winnaars van de waarderingsprijs Hart voor De Rijp bekend gemaakt. Deze vijf eigenaars van monumentale panden hebben

volgens de monumentencommissie hun geld, ziel en zaligheid gestopt in hun monumentale panden en daardoor hun bijdrage geleverd aan de bescherming van het historische dorpsgezicht. De waarderingsprijs ging naar inwoners die zich hebben ingezet om een monumentaal

pand nieuw leven in te blazen. De winnaars zijn familie Muijs, Rechtestraat 2, familie De Vries, Kerkstraat 1. familie Woudt, Grote Dam 7. familie De Lange, Rechtestraat 92-96 en familie Paree, Rechtestraat 79.

Op de foto: De aanwezige prijswinnaars, v.l.n.r, familie De Lange, Wethouder Lino Zwitselaar, Silvia Woudt, Burgemeester Ria Oosterop en Arjan Woudt

Maak afspraak voor het beste hypotheek advies!

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

Tekst en beeld: Ad Hodde

Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

TE HUUR RAADHUISSTRAAT 32 TE GRAFT 3 slaapkamers In 2009 gemoderniseerd Aanvaarding februari

Sport SPORTIEF REGIONIEUWS PAGINA 18 & 19

Huurprijs: € 850,-

per maand excl. g,w,e.

HRIJFGELD IN JANUARI GÉÉN INSC L TRAINER 3X GRATIS PERSONAEB 3X GRATIS ZONN ANK VOOR INFORMATIE BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.FITNESSDEKLOEK.NL

Alkmaar T. 072 562 55 44 www.broekmanmakelaars.nl

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Hart voor De Rijp De Nieuwjaarsreceptie van 7 januari jl. stond in het teken van vitaliteit in Graft-De Rijp en het bezoek van de Koning en Koningin aan De Rijp op 26 april 2014. Ook vond de uitreiking plaats van de prijs “Hart voor De Rijp”. Dit is een waarderingsprijs die gaat naar inwoners die zich inzetten om een om een monumentaal pand nieuw leven in te blazen.

Want dat is het natuurlijk, het gaat in De Rijp niet alleen om op zichzelf staande monumenten maar het gaat om het ensemble, om het geheel. De Rijp, een rijkdom aan schilderachtige plaatjes zonder een al te hoog Anton Pieck gehalte. Geen goot of nokhoogte gelijk, allemaal huizen met individuele identiteit en toch als geheel een samenhangend beeld vormen. Wethouder Lino Zwitselaar: “Wat is nu doorslaggevend geweest om te kunnen spreken van het succes. Dat zijn de particulieren die hun ziel en zaligheid en niet te vergeten veel geld in de monumenten hebben gestopt. Een mooi voorbeeld van Participatie maar dan in cultureel erfgoed. Nu hebben we het over participatiesamenleving maar dat hadden wij hier al sinds 1969 maar dan gericht op cultureel erfgoed.

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte

De overheid schept kaders en de burgers gaan binnen die kaders aan de slag. In het begin stond daar nog een behoorlijke subsidiepot tegenover maar dat is allang al historie. Het gaat dus in essentie om particulieren die de afgelopen 45 jaar bij hebben gedragen aan ons historische dorpskern. Dat daar onder andere “Red De Rijp” een vooraanstaande en stimulerende rol bij heeft gespeeld doet niets af aan de inbreng van particulieren.” Dit heeft de monumentencommissie op het idee gebracht om burgers die zich in het bijzonder hebben ingespannen voor onze monumenten eens in het zonnetje te zetten. Wethouder Lino Zwitselaar reikte de prijzen uit aan: Familie Muijs, Rechtestrtaat 2; familie de Vries, Kerkstraat 1; familie Woudt, Grote dam 2; familie de Lange, Rechtestraat 9296 en familie Parree voor het oude postkantoor aan de Rechtestraat.

Verwarring rondom Burgernetactie Burgernet werd op 23 december rond 22.00 uur opgestart vanwege de vermissing van een 64-jarige dame vanaf de omgeving van de Julianalaan. Door 287 deelnemers en de politie is naar haar gezocht. Bij het afsluiten van de actie rond 23.15 uur was zij nog niet terecht. De dame is later die avond aangetroffen en veilig naar huis gebracht. Er was verwarring door de burgernetdeelnemers over de berichtgeving na de afloop van de zoektocht. Als

Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk mevrouw dr. M.A.M. Klompe en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de heer Ir. W.F. Schut, de oude kern van De Rijp hebben aangewezen als dorpsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet. Gemakshalve hebben wij het steeds over “het beschermde dorpsgezicht”. De overweging was dat de oude kern van De Rijp, door haar structuur alsmede door aard en aanleg van de bebouwing een typerend voorbeeld is van een Noordhollands dijk- en polderdorp en als zodanig een historisch waardevol geheel vormt.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp

een Burgernetactie wordt afgesloten kan er daarna niet nogmaals een sms of spraakbericht worden verzonden naar de betreffende deelnemers. Wel kan eenmalig naar de deelnemers die bij de betreffende actie betrokken zijn een e-mail worden verstuurd met aanvullende info. Dit wordt meestal gedaan bij vermissingen. Op deze manier zijn de deelnemers via de mail (en op de website) op de hoogte dat de vermiste persoon weer terug is.

De Rijp telt af naar Koningsdag 2014 Nog 100 dagen te gaan! Koninklijk nieuws! Donderdag 16 januari om 11 uur telt burgemeester Ria Oosteropvan Leussen in het winkelcentrum ‘t Boegbeeld nog 100 dagen tot Koningsdag 2014. De voorbereidingen voor Koningsdag zijn inmiddels in volle gang. Zo is in het gemeentehuis een ‘orange room’

ingericht waar de projectorganisatie, vrijwilligers en andere betrokkenen zich voorbereiden op de grote dag. Burgemeester Ria Oosterop: "We kijken uit naar deze primeur. We hebben echt de eerste Koningsdag. Het wordt vast heel druk, maar wel ontzettend leuk. En als ik zie met welk enthousiasme de verenigingen, scholen en vrijwilligers afgelopen voorjaar in touw waren, twijfel ik er niet aan dat we er ook nu weer iets moois van gaan maken.“

Kerstbomenactie succes Woensdag 8 januari 2014 is er in de verschillende dorpskernen in de gemeente Graft-De Rijp een inzamelactie voor kerstbomen gehouden. De ingeleverde bomen worden versnipperd, waarna de houtsnippers worden afgevoerd.

ingeleverd. Hiervoor kregen de kinderen 25 eurocent per boom.

De kinderen hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om mee te werken aan de actie. In totaal hebben de kinderen 820 kerstbomen OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance

BURGERLIJKE STAND

Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Geboren:

Jongerenwerker

Hugo Kristian van Ringelenstein, zv K.J. van Ringelenstein en M. Kaars

Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Overleden:

Bekendmakingen via e-mail

Jacoba Aaltje de Groot, wv P. Stekelbos, 92 jaar Dirkje Kluit, ev T. Krekt, 88 jaar

Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 14 januari 2014 Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

De Rijp - Van 22 januari t/m 1 februari 2014 gonst de bibliotheek van gezellige voorleesactiviteiten. De Nationale voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. Zo worden kleintjes grote lezers.

VERVOLG

Subsidieplafonds 2014 De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 7 november 2013 het subsidieplafond voor 2014 vastgesteld. Dit subsidieplafond is het maximale bedrag wat uitgegeven kan worden aan subsidies. Per beleidsterrein zijn deelplafonds vastgesteld volgens onderstaand overzicht. Subsidies worden verstrekt op grond van de Algemene Subsidieverordening GraftDe Rijp 2012. Daarnaast is de nota Subsidiecriteria 2012 van toepassing. Beleidsterrein Cultuur en Recreatie Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Subsidieplafond totaal

Nationale Voorleesdagen Voor iedere dag een in de bibliotheek smakelijke aanbieding

Plafond € 214.468,00 € 133.119,00 € 2.250,00 € 163,00 € 350.000,00

Meer informatie over subsidieverstrekking kunt u vinden op de website www.graftderijp.nl.

Kinderen kunnen altijd gratis lid worden van de bibliotheek. Maar tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen peuters en kleuters tot en met 6 jaar bij inschrijving een klein cadeautje naar aanleiding van het prentenboek Krrrr...okodil! Dit boek van Catherine Rayner is verkozen tot Prentenboek van het jaar. Krrrr…okodil! In Graft-De Rijp Woensdag 22 januari en woensdag 29 januari om 14.30 uur wordt het wekelijkse voorleesuurtje in de bibliotheek Graft-De Rijp nog spannender. Deze middagen wordt Krrrr…okodil voorgelezen. Voor kinderen vanaf 3 jaar, toegang is vrij! Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekwaterland.nl of ga naar een van de bibliotheken.

Laatste nieuwjaarsreceptie Gemeente Graft-De Rijp De Rijp – Het was de laatste nieuwjaarsreceptie van Graft-De Rijp in het Gemeentehuis van De Rijp. Dinsdag 7 januari 2014 toostte Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen, na een toespraak ‘met een dubbel gevoel’, op het nieuwe jaar.

RUNDERGEHAKT

5,98 H.O.H. GEHAKT 98 kilo 4, kilo

KOGELBIEFSTUK

3 stuks

7,98

RUNDVLEES SALADE UIT EIGEN KEUKEN 100 gram

0,99

FILET AMERICAIN 200 gr 2,79

De nieuwjaarsreceptie stond in het teken van vitaliteit in Graft-De Rijp. Speciale aandacht was er voor het bezoek van de Koning en Koningin aan De Rijp op 26 april 2014. Daarna was er gelegenheid om op een informele manier kennis te maken met de burgemeester, wethouders en raadsleden en de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen, onder het genot van een hapje en een drankje.

ROOKWORST TWEEDE HALVE PRIJS

Tekst en beeld: Ad Hodde

Cursus levensverhalen schrijven is geen therapiegroep Schermerhorn - “Ik ben heel benieuwd welke gezichten ik straks bij me aan tafel krijg.” De Schermerhornse Henkje Koning geeft vanaf februari een cursus Levensverhalen schrijven in haar woonplaats en kijkt daar nu al naar uit. De psychotherapeute, die zelf twee romans geschreven heeft, wil mensen helpen hun leven op papier te zetten. “Bij iedereen zit wel een soort creativiteit in de hersenen, het is alleen zaak om jouw eigen vorm te vinden”, zegt ze. “Ik geef mijn cursisten oefeningen waardoor ze een bepaalde losheid in hun hersens krijgen. Dat helpt bij het schrijven. Maar in welk tempo ze schrijven en over welke periode van hun leven is aan hen. Ik ga daarin absoluut niet sturend optreden. Natuurlijk zullen er persoonlijke

dingen naar boven komen tijdens de cursus, maar het is geen therapiegroep. Als je wilt meedoen om je ellende van je af te schrijven, kun je beter in therapie gaan”, zegt ze stellig. In haar voormalige woonplaats Purmerend geeft Henkje al vijftien jaar schrijfcursussen. “Maar het is de eerste keer dat ik mensen ga helpen hun levensverhaal te schrijven. Een heel belangrijk woord vind ik herinneren, het je opnieuw eigen maken van gebeurtenissen uit je leven. Door erover te schrijven, ga je ze opnieuw bekijken.” De cursus telt tien bijeenkomsten, steeds op de eerste woensdag van de maand. Meer informatie kan opgevraagd worden via Koningh@xs4all.nl. Tekst en beeld: Em van Es

KIP/VARKENS SCHNITZELS

4 voor

5,95

Keurslager Han de Vries Driemaster 7 1483 WB De Rijp 0299 671339 Rijperweg 54 1462 ME Midden-Beemster 0299 685015 info@devriesderijp.keurslager.nl


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Familieberichten

Winterwandeling in de Beemster Halfweg - Het was afgelopen zondag heerlijk winterweer om een wandeling te maken. Dat dacht ook de familie De Boer uit Zuidoostbeemster. Dus jassen aan en op stap. Lekker gezond een rondje om Het was een lekkere dag om een wandeling of fietstocht te maken afgelopen zondag. De zon scheen volop en de temperatuur viel mee, tenminste naar hetgeen verwacht mocht worden. Dat was dan ook de reden dat familie De Boer, vader, moeder en de kinderen Eneline en Joost, de jassen en wandelschoenen aantrokken om vanuit ‘Zuidoost’ een lekkere wandeling te maken. En tijdens zo’n wandeling zie je van alles en nog wat. Tenminste, als je het allemaal wilt zien. Zo kwam men afgestoken vuurpijlen

van het afgelopen oudjaar tegen en zag men de planten aan de bermen al weer uitlopen. En dus genoten de vier van de aangename zonnestralen. Al met al een genoeglijk familie uitje, dat ook nog eens lekker gezond is. Want wees eerlijk, je zet met zo’n wandeling alle zorgen even aan de kant.

Beeld en tekst: Cor Koomen


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Familieberichten

FOTO Houdt u van fotograferen en heeft u in uw verzameling een

mooie

foto?

Deel ‘m met onze lezers!

Mail de foto naar ons met een korte beschrijving waarom deze zo bijzonder is. redactie@de-uitkomst.nl

Wie wordt Waterlander van het jaar 2013? West Graftdijk - Wie mag zich Waterlander van het Jaar 2013 noemen? Er zijn personen en instellingen geselecteerd voor deze titel. Vorig jaar werd Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen Waterlander van het jaar 2012. Voor de verkiezing Waterlander van het jaar 2013 is het comité Vrienden van de Vinckhuysenschool genomineerd. Uiteraard een mooie erkenning voor de positieve en succesvolle inzet rondom het behoud van de school in WestGraftdijk, maar vooral weer een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de activiteiten rondom de dorpen van de Gemeente GraftDe Rijp. Het comité zal zich ook in 2014 weer blijven inzetten voor een prachtige groene en duurzame plattelandsschool en daarmee de

school nog mooier en aantrekkelijker maken voor de nieuwe aanwas en huidige leerlingen. Breng voor 17 januari uw stem uit op de Vrienden van de Vinckhuysenschool als Waterlanders van het jaar 2013. Via het Noord-Hollands Dagblad kunt u uw stem uitbrengen. Daarmee toont u nogmaals aan dat de Graftdijken en omstreken leven en steunt u het behoud van de Vinckhuysenschool.

Beeld en tekst Ad Hodde


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!! WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 19 januari Dienst in: De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. L.J.T. Heuvelman

HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28 KICKBOXING zak/kracht/cardio training elke ma/wo/do 20:00 nieuwe dojo. De meest intense work-out! verbrand 800/900 calorieën per uur. SAMBONSPORTS.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl

TE KOOP: Prima open haardhout(eiken). Gekloofd in blokjes. Per zak 4 euro. Bram Spanjer, A.P. Prinsstraat 1, De Rijp. tel. 67 36 82.

LADY’S KICKBOKSEN elke vrijdag avond SAMBONSPORTS.NL (Gratis in de maand januari)

KIDS KICKBOKSEN verbeter de motoriek, zelfvertrouwen en Discipline van u kind, spelenderwijs kickboksen leren? SAMBONSPORTS.NL LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29. BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR in De Rijp met ruime parkeergelegenheid - ca 100 m2. Voor een zeer voordelige prijs. Peacock Trade Centre - De Rijp Tel. 0299 67 97 97

T.FLEX Uw winterschilder in uis. Vraag naar de speciale tarieven voor wand en plafond-afwerking. Winterpremie E30 per dag. Tim Ligtermoet 06 28 34 10 40

VIKING SCHAATSEN EN MEER! Eilandspolder Schaatsen is een nieuwe dealer voor o.a. Viking schaatsen. Kijk op www.eilandspolderschaatsen.nl of bezoek onze showroom op Westeinde 42A in De Rijp (op telefonische afspraak). Leden van de lokale ijsclubs ontvangen korting van 7,5%. Telefoon 06 11 26 28 61. Paul van Dijk en Barry van Arkens. GRATIS gehele maand januari dames kickboksen. Alle leeftijden 20 tot 70 jaar elke vrijdag 20.00 uur SAMBONSPORTS.NL

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

WIE WORDT DE TAARTBAKKAMPIOEN VAN DE RIJP E.O.? Zie voor meer informatie www.alpe d'HuZes/team poel!

NIEUW LADY’S KICKBOKSEN alleen voor dames leeftijd 30+40+50+60+ vanaf 10 januari elke vrijdag SAMBONSPORTS.NL

UW KIND nog niet op karate of kickboksen???? weerbaarheid is erg belangrijk!!! SAMBONSPORTS.NL

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L

WWW.DE-UITKOMST.NL

Oplage: 10.500

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

'INVESTEER IN UW TOEKOMST!'

Maandag a.s. starten we weer met PILATES VOOR BEGINNERS van 15.00 tot 16.00 uur in het Rijperhuis. Dit is geschikt voor alle leeftijden, kom langs en maak kennis met Pilates en doe mee aan een gratis les, u bent leniger dan u denkt. Voor inlichtingen kunt u bellen met 06 13 03 75 65

OPTREDEN POP- EN MUSICALKOOR POPART in de Rijpereilanden te De Rijp. Het concert “PopArt On Broadway” is op zaterdag 1 februari aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur en zondag 2 februari aanvang 15.30 uur, zaal open 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,en is inclusief een pauzedrankje. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Shell in Graft en Bakkerij Kaandorp in het Boegbeeld De Rijp en aan de zaal. Zie ook: WWW.POPART-KOOR.NL

TE HUUR: GARAGEPLAATS in parkeergarage in het centrum van De Rijp. Interesse: bel: 674630 (tijdens kantooruren) of mail aan peter@julianastaete.nl

1 FEBRUARI 2014, 09.30 OPENING van onze nieuwe brocante winkel, pal naast onze andere winkel. Prachtige kasten en overige meubelen in een nieuw jasje gestoken. Tot ziens op De Volger 25 in De Rijp. Team Tweedehands winkel Steenhof 06 49 96 80 25. Er is pin gelegenheid aanwezig.

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97 GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80

VRIEND VAN DE UITKOMST

Nr: 0001

Raadhuisjes

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

KAARTHOUDER

:

Word ‘vriend’ en pak voordeel met onze pas! De vriendenpas biedt: - Wekelijks één voordelige aanbieding bij één van onze ondernemers! - Gratis familie-advertentie in de Uitkomst van 100 mm bij 100 mm Tevens ondersteunt u onze krant op redactioneel gebied.

DEZE WEEK ACTIE BIJ

STOCKS MET DE 'VRIENDEN VAN DE UITKOMST-PAS'

80 denier Panty Zwart van 7,50

voor 4,95

WINTER-POWERTEX/STONE ART-FIETSBAND workshops 3 pers zelf een datum kiezen. Kijk op facebook. www.vet-ursem.nl 06 11 51 07 18. OPEN DAG BIJ POEL BLOEMBOLLEN op zondag 26 januari. Op deze dag kunt u alle stappen zien hoe een tulp van bol tot bloem groeit. Verder zal deze dag in het teken staan van onze deelname aan Alpe d'HuZes. U komt toch ook!

Grafterbaan 42a | Graft | 0299 67 50 88 www.stocksgraft.nl Geopend vanaf 09.30 uur. Óók tussen de middag. Bestel de pas via www.de-uitkomst.nl. U kunt deze pas ook kopen bij bovenstaande ondernemer voor € 15,-. Verkooplocaties 'Vrienden van de Uitkomst-pas':

TE HUUR: gezellige kamer in centrum De Rijp. Tel: 06 28 53 94 56

Kapsalon Panta Rhei - De Rijp, Plus Graft-De Rijp - De Rijp, Perfect Woman - De Rijp, Borst Wonen - De Rijp, Green Mill PC - Schermerhorn, Novalux - Middenbeemster.


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Gegoochel tijdens nieuwjaarsreceptie Buurtvereniging Het Oranjeplein

SALE start vandaag

tot

70%

GRAFTERBAAN 42A | GRAFT | 0299 67 50 88 | WWW.STOCKSGRAFT.NL

Geopend vanaf 09.30 uur. Óók tussen de middag.

De Rijp - Buurtvereniging Het Oranjeplein organiseerde afgelopen vrijdag een jaarvergadering/ nieuwjaarsreceptie. Om de beste wensen uit te wisselen en weer eens even bij te praten waren er

allemaal gezellige buurtjes in Het Rijperhuis bijeen. Voorzitter André opende de vergadering met wat nieuwtjes, penningmeester Reinoud vertelde over de kasinhoud en bestuurslid Annemiek zorgde voor

de koffie met iets lekkers. Ook het Koningsbezoek in april is ter tafel gekomen. Daarna was er een verrassingsactie van buurtgenoot Lucas van Straaten. NATUURGENEESKUNDE

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

Deze docent wiskunde ontpopte zich als goochelaar. Hij liet speelkaarten komen en verdwijnen zonder dat iemand het snapte, met de vingervlugge trucs aan de tafels verbaasde hij de aanwezigen.

Op de foto’s: een overzicht met de trucs van goochelaar Lucas en de waardering en bloemen van André.

Beeld en tekst: Ad Hodde

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

THERAPIE

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00 UITVAART

Symfonie uitvaarten Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl THUISZORG

Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

RM RM

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

PEDICURE

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

www.de-uitkomst.nl

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

KRP 12213, Lid van ProVoet

DIËTISTENPRAKTIJK

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

FYSIOTHERAPIE

THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL FLEXIBELE THUISZORG

Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl


AAN HUIS

14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gemeente Schermer

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen verzoek om intrekken bouwvergunning: Locatie Huygendijk 43, Oterleek

GEMEENTEHUIS WITTENBURG

omschrijving het aanleggen van een glasvezelkabel

ontvangstdatum 8 januari 2013

Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het intrekken van de vergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende verzoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 072-503 73 20. Verleende omgevingsvergunning/vergunning: Locatie De Eendracht 5, Zuidschermer

omschrijving bouw garage/schuur

verzenddatum 8 januari 2014

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ingetrokken (gedeeltelijk) bouwvergunning: Locatie De Eendracht 5, Zuidschermer

omschrijving bouw garage/schuur

verzenddatum 8 januari 2014

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Kennisgeving incidentele festiviteit 9 februari 2014 Jongerenvereniging De Ruiterstok Open dag tussen 16.00 en 23.00 uur, waarbij de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit’ niet van toepassing zijn.

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

W W W. S C H E R M E R . N L

Van de Armeense bergen naar de vlakke Schermer Schermer – Negentien Armeense kinderen kwamen dinsdag na een lange reis aan in Schermerhorn. Tot en met 1 februari worden ze opgenomen in Nederlandse gastgezinnen, die hen laten kennismaken met het leven hier. Negen van de kinderen hebben hun tijdelijke thuis in de gemeente Schermer, waar ze zich vooral verbazen over het vlakke landschap. Thuis leven de kinderen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak in huizen die in Nederland nog niet eens als stal zouden dienen. Ze hebben weinig eten, weinig kleren en vaak geen speelgoed. En wat het ergste is: ze hebben geen hoop op een beter leven. Pax Kinderhulp hoopt de kinderen met hun bezoek aan Nederland te stimuleren om iets van hun leven te maken. Dat blijkt bij gastkinderen die in het verleden naar Nederland gekomen zijn, vaak goed gelukt. Ze doen hun best op school en leren een vak waarmee ze de armoede kunnen ontvluchten. Jack Rijlaarsdam en Macliza Henderiks uit Stompetoren hebben dit jaar voor het eerst Armeense gastkinderen in huis. Op de foto hebben ze hun tijdelijke zonen Avag (11) en Surren (9) net ontmoet. Via de in Nederland wonende tolk Frida Awetisyan krijgen ze wat informatie over de kinderen. Thuis communiceren ze met handen en voeten. Macliza zegt hierover: “Ik wil het de jongens graag naar de zin maken, maar weet niet hoe ze zich voelen. Dat vind ik erg zwaar. Maar ze zijn lekker aan het spelen bij ons op het erf en ik denk wel dat ze zich vermaken. Voor onze eigen kinderen Corné en Pieter is het wel even wennen dat ze hun speelgoed moeten delen, maar dat vind ik helemaal niet verkeerd. Daar leren ze van.” Macliza weet nog niet of ze volgend jaar weer gastouder wordt. “Het is zwaar, maar erg leuk. Als de jongens weer terug naar Armenië zijn, beslissen we wel wat we volgend jaar doen.” Tekst en beeld: Em van Es


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Kinderchampagne en speurtocht in nieuw gebouw Bonte Mol Schermerhorn – De leerlingen van basisschool De Bonte Mol zijn 2014 rustig begonnen. De eerste dag na de kerstvakantie waren ze nog vrij en op de tweede dag moesten ze wel naar school, maar bleven de boeken dicht. Op dinsdag 7 januari werd namelijk het nieuwe schoolgebouw aan het Zuidje geopend. In plaats van rekenen en taal, kregen de leerlingen kinderchampagne en een speurtocht om het nieuwe gebouw te verkennen. Zes lokalen heeft het nieuwe schoolgebouw. En door slim indelen (er zijn bijna geen gangen in het gebouw) konden die lokalen lekker ruim gemaakt worden. Vooral de onderbouwleerlingen krijgen letterlijk alle ruimte om zich te ontwikkelen. Naast de vaste

lokalen is er een multifunctioneel lokaal dat eenvoudig in tweeën gesplitst kan worden. De royale aula heeft een echt podium, een bibliotheekhoek en een computerhoek. De hele week zijn er na schooltijd rondleidingen gegeven voor nieuwsgierige ouders. Die werden goed bezocht. Directeur Lia van Roosmalen vertelde trots over de eetbare bessen op het schoolplein, het klimaatsysteem, de digitale schoolborden en nog veel meer. Later dit jaar wordt nog een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken bij de nieuwbouw. Dan kunnen ook andere belangstellenden het schoolgebouw bezoeken.

Tekst en beeld: Em van Es

Kerk van Driehuizen klinkt als timmerfabriek Driehuizen – Hij sloeg vaker naast dan op een spijker, gebruikte de figuurzaag soms als hamer en haalde het hout over het schuurpapier heen in plaats van andersom. Maar de vierjarige Tymo van der Stoop had zondag dikke pret en dat was het enige dat telde. Samen met nog 28 jongens in de basisschoolleeftijd deed hij mee aan de jongensdag van de Driehuizer Gemeenschap. De oudste deelnemers bouwden een driedimensionale vogel, die echt lijkt te vliegen. De jongens uit de groepen 1 tot en met 4 maakten een deurhanger met de eerste letter van hun naam. Die letters waren vooraf door behulpzame vaders en moeders uit multiplex gezaagd, zodat iedereen een vlotte start kon maken. Een enkeling ervoer aan den lijve dat met de hamer beter niet op de

vingers geslagen kon worden, maar dat mocht de pret niet drukken. Op straat was het ijverige getimmer al goed te horen. De kerk in Driehuizen, waar de jongensdag gehouden werd, heeft een prima akoestiek. Dat bleek maar weer. Het leek wel of er een timmerfabriek in het dorp verrezen was. Na anderhalf uur timmeren, zagen en schilderen gingen de jongste jongens naar huis. De grote jongens werkten nog een half uurtje langer door. In november had de Driehuizer Gemeenschap al een meidendag georganiseerd. Beide evenementen waren een groot succes en zijn voor herhaling vatbaar.

Tekst en beeld: Em van Es

Start bouw ‘t Waver Grootschermer op 17 februari

Grootschermer - De Bouwcompagnie is met het Bouwbedrijf V.B.K. Noordwest uit Schagen de bouwvoorbereidingen voor ’t Waver gestart. Omdat de palen voor het project geboord gaan worden, kan er snel gestart worden met het heiwerk voor de 14 huurwoningen. Het is van belang dat het bouwproces als een continu proces georganiseerd wordt, waardoor de aannemer inzet op een start van de bouw in de week van 17 februari. De planning gaat ervan uit dat ’ijs en weder dienende’ de bouw voor het eind van dit jaar geheel gereed is. Dus inclusief bestrating, aldus Ir. Limburg, projectontwikkelaar van Wooncompagnie. Beeld en tekst: Gré Breedt


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

De laatste eerste baby geboren in de Schermer

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN TE HUUR ngalows in de

nog enige moderne bu bossen. Zwembaden en recreatieteam aanwezig.p.w. All in. April - mei - juni € 175,-

Stompetoren - Op vrijdag 3 januari 2014 om 18.50 uur werd de eerste baby in het nieuwe jaar in de Schermer geboren. Het is ook gelijk de laatste keer dat er in de gemeente Schermer een eerste baby in het nieuwe jaar wordt geboren. Op 1 januari 2015 wordt de gemeente Schermer door de fusie gemeente Alkmaar. Heel blij zijn mama Manon en papa Arend-Klaas Kramer met de kleine Jens. Broertje van Jade (3) en Florine (2) die graag al met hun broertje willen spelen, maar daar is hij nog even te klein voor. Het zal Jens allemaal een zorg zijn, dat gedoe als eerste baby in het nieuwe jaar. Op de foto en zo, het gaat allemaal lekker langs hem heen. Mama Manon komt uit Anna-Paulowna en papa Arend-Klaas uit de Zaanstreek. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school in Alkmaar. De vlam sloeg niet meteen in de pan, maar toen ze elkaar na verloop van tijd op een feestje weer tegen kwamen en Arend-Jan Manon vroeg voor een gezellig etentje samen, werd het al snel duidelijk wat ze voor elkaar voor elkaar voelden. In 2007 zijn ze in Stompetoren komen wonen en dat bevalt ze prima. Arend-Klaas werkt als zelfstandige ondernemer, terwijl Manon werkte als verloskundige. En nu met drie kinderen verder zijn, ze een heel gelukkig gezin. Van harte gefeliciteerd!

Middenbeemster – Tja, dan wordt je zoon op 14 januari veertien jaar geleden geboren. Niet zo gek dat je dan nog niet denkt dat hij veertien jaar later, op 14 januari 2014 veertien jaar wordt. Maar een speciale verjaardag zal het zeker worden, al is het alleen maar wat cijfers betreft. Patricia van Inn’s en Out’s is blij met Jochem Jochem van der Linden wordt deze week veertien jaar. Dat gebeurt meer, zou u denken, maar voor Jochem wil deze verjaardagsdatum toch iets meer zeggen. Veertien jaar geleden werd Jochem op 14-01-2000 geboren. “Op dat moment stonden wij nog niet stil bij het feit dat dit een speciale datum zou worden”, aldus zijn moeder Patricia. Dat kwam eigenlijk een aantal jaren geleden, toen wij er achter kwamen dat als Jochem veertien jaar oud zou worden, dit op 14-01-2014 zou gebeuren. Tja, dat is toch wel een hele bijzondere dag. Wij willen Jochem langs deze weg een geweldige verjaardag wensen. Dat wij er een speciale dag van maken staat als een paal boven water. Jochem, bij deze namens je

gehele familie, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Natuurlijk sluit De Uitkomst zich daarbij aan. Beeld en tekst: Cor Koomen

Beeld en tekst: Gre Breedt

OPRUIMING! Bij Nico van de Nes!

Slaap lekker

€ 375,per week all-in

VOOR FOLDERS EN MEER INFO: TEL. 0529 45 72 24 OF WWW.VAKANTIECENTRUMLIBRA.NL

14 jaar op 14-01-2014

! N E G N I T R O O M KO R EN EN MATRASSEN!

W O H E LEDIKANT S R A B L E E E G D , H O OXSPRINGS, LEDIKANTEN

SlaapHoeslakens lekkervanaf 15,-! OP O.A B

Slaap lekker

Dekbedovertrekken halve prijs! Dekbedden afgeprijsd!

NICO VAN DE NES Wonen & Slapen

Maandags gesloten, dinsdag tot vrijdag: 09.30 - 17.30 uur, vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur, zaterdag: 09.30 - 16.00 uur. * Gratis parkeren vóór de deur. * 800 m2 woon- en slaapcomfort.

Drechterlandsedijk 14 - Ursem - 072 502 13 57


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Financieel Wijzer

Ondernemer van het jaar staat als een huis! Halfweg/Middenbeemster - Het was druk afgelopen maandag in het restaurant van de golfbaan in Halfweg. Veel ondernemers hoopten op het feit dat zij voor de titel ‘Ondernemer van het jaar’ in aanmerking zouden komen. Slechts één kwam in aanmerking voor deze titel, Willem Tromp. Willem was verrast door het feit dat hij gekozen werd. Martha OortmanGerlings, voorzitter van de ondernemingsvereniging maakte dit tijdens de bijeenkomst bekend. Van slager naar makelaar Willem Tromp, alom bekend in de regio als de Garantiemakelaar van de Beemster en omstreken, had eigenlijk gehoopt dat deze prijs een tiental jaar eerder aan hem was toegekend. Dit daar, toen zijn bedrijf het 25 jarig jubileum vierde. “Maar, ik ben blij en gelukkig dat ik hem nu voor mijn bedrijf in ontvangst mag nemen.”, geeft Willem (67) aan. Willem, geboren in Kwadijk, was zeer gelukkig met zijn prijs. “Het is een kroon op mijn, wat zeg ik, ons werk. Want dit bereik je niet alleen.” Ooit is hij begonnen als slagersknecht in de slagerij van zijn vader. Maar door zelfstudie

Zal ik extra gaan aflossen? Geachte Heer/Mevrouw, Mijn vrouw wil graag dat we extra aflossen op de hypotheek. Ik twijfel. Waarom zouden we meer aflossen? Ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe alles nu geregeld is. Groet, Henk Beste Henk, Bedankt voor het insturen van jouw vraag. Meer mensen vragen zich dit af. Afgelopen jaar hebben Nederlandse huiseigenaren veel meer afgelost dan in het jaar daarvoor. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, de angst voor restschuld is waarschijnlijk de belangrijkste. Het is goed mogelijk dat het voor jullie ook aantrekkelijk is om extra af te lossen.

wist hij zich op te werken als een bekende en vooral bekwame makelaar. Zoals de voorzitter memoreerde, doet een goede makelaar het ook in slechte jaren goed. En dat heeft Willem en zijn crew gedaan. Hij liet zich niet uit het veld slaan door wat mindere tijden. En handhaafde zich als een echte Garantiemakelaar binnen en buiten de Beemster. “Het zijn momenteel geen top tijden, maar wij weten ons met de gehele crew te manifesteren als een top makelaar. En zoals ik al

zei, dat doe ik niet alleen maar met al mijn medewerkers. Zij hebben dan ook mede gezorgd dat wij nu gekozen zijn als Ondernemer van het Jaar 2013. Ik wil iedereen daarvoor dan ook bedanken, en wij, dat beloof ik, gaan de komende jaren zeker op gelijke voet verder”, aldus een gelukkige winnaar van de ondernemersprijs 2013 van de Beemster.

Beeld en tekst: Cor Koomen

Is jullie huis minder waard dan de hoogte van de hypotheek? Door extra af te lossen verlaag je de hoogte van de hypotheek en verklein je de kans op een restschuld als je wilt verhuizen. Daar komt bij dat, doordat de hypotheekschuld lager wordt, je ook minder rente hoeft te betalen. Je maandlast kan omlaag. Dit heeft ook invloed op je renteaftrek, die is tenslotte gekoppeld aan de hoeveelheid rente die je betaald. Ook als er sprake is van overwaarde kan aflossen gunstig zijn: aflossen levert meer op dan een spaarrekening. De rente op een spaarrekening is zo laag dat het netto meer oplevert als je aflost op je hypotheek. Niet alleen huizen bezitters zijn bang voor restschulden, banken zitten er ook niet op te wachten dat de hypotheek veel hoger is dan de waarde van het onderpand. Voor hun is het risico dan te groot. Daarom gaan banken soepeler om met de regels voor extra aflossen. Veel banken hebben hun boetebeleid aangepast of helemaal geschrapt, helemaal als er gebruik gemaakt wordt van een schenking. Door af te lossen kun je ook voorkomen dat je vermogensrendementsheffing moet betalen. Interessant als je veel spaargeld hebt. Natuurlijk zitten er ook nadelen aan extra aflossen. Geld kun je maar een keer uitgeven bijvoorbeeld. Er zijn nog meer voor- en nadelen te bedenken, die kan een hypotheekadviseur je in een gesprek beter uitleggen. Dan weet je ook meteen welke er voor jou van toepassing zijn. Ik hoop dat ik je vraag daarmee beantwoord heb. Mocht dat niet het geval zijn, kun je mij of een van mijn collega’s altijd bellen of e-mailen. Met vriendelijke groet, Maarten Woudstra Team Zorgeloosch

U kunt uw vraag stellen over financiële zaken. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, verzekeringen, pensioenen en nog veel meer. Mail het naar ons dan wordt uw vraag behandeld in deze rubriek, redactie@de-uitkomst.nl.

Zorgeloosch, Neerlandia 2, Stompetoren, 072 511 41 94 www.zorgeloosch.nl, info@zorgeloosch.nl


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Mandy viert haar dertigste verjaardag Beemster - ‘Blikkenschel 114’ , al van verre is de grote witte pagodetent op het erf van Mandy en Aaron Knook te zien. Reden om eens te vragen wat deze tent voor doel heeft. Mickey en Sten traden ook op Afgelopen weekend werd Mandy Knook dertig jaar. Reden voor haar partner Aaron om dat groots te vieren. Aaron, bekend in de Beemster van zijn tap en diverse andere interesses, had dan ook een grote witte pagodetent op het erf geplaatst om daarin het feest te vieren. En een succes was het. Ruim 50 gasten vermaakten zich afgelopen zaterdag, tijdens de verjaardag in deze reuze ‘tipi’. Mandy was dan ook blij verrast met hetgeen Aaron voor haar organiseerde. Zo had hij het duo Mickey en Stan als band binnengehaald en dat was een succes. Niet zo gek dat het feestje tot tussen drie en vijf uur in de morgen duurde. Op de foto staat Mandy

FA. BLOKDIJK

TEGELZETTERS & TEGELHANDEL

elwerk Voor al uw teg

met zoon Cas en Aaron met zoon Sam. Dat Aaron dit meer doet, is in de Beemster alom bekend. Zo stond hij met zijn bekende, en te huren, bar al diverse keren op de veemarkt. Maar ook de op de foto staande tent is te koop. De omvang

D

E

A

N

D

E

R

E

K

A

N

T

V

A

N

M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl

W W W . L E O B O R S T . N L

Rioolproblemen?

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

D

E

R

I

J

P

De Volger 8, 1483 GA De Rijp telefoon (0299) 67 41 99, fax (0299) 67 33 06

Nieuwbouw Utiliteitsbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk

gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Beeld en tekst: Cor Koomen

DE VOLGER

M.C. van Voordenstraat 22 1483 GB De Rijp Jan - 06 51 29 18 60 Jos - 06 20 97 02 78

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud,

is zeker niet ‘misselijk’. Hoogte ruim 7 meter, zeshoekig met een afmeting van 10 bij 8 meter. Heeft u interesse bel dan even met 06 51 99 47 62.

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Tasty by Talisa runner-up Beemster ondernemer van het jaar Halfweg / Westbeemster – Afgelopen week werd de Ondernemer van het Jaar van de Beemster gekozen. Wie dat geworden is kan u elders in deze krant uitgebreid lezen. De ‘runner up’ werd, tot haar eigen grote verrassing, Talisa, van Tasty by Talisa. “Dit had ik totaal niet verwacht” Talisa Steenkamp,de vierentwintigjarige eigenaresse van Tasty by Talisa, was op zijn zachtst gezegd zeer verrast toen juist zij op het podium werd geroepen om de prijs van ‘aanstormend talent’ in ontvangst te nemen. Talisa, bekend van haar ‘Tasty busje’ waarmee zij zich reeds in diverse plaatsen heeft geprofileerd, had dit totaal niet verwacht.

Hier komen de meest lekkere producten vandaan op allerlei gebied. Maar ik doe het niet alleen, ook mijn zusje Samanta (22) is betrokken bij alles wat wij doen.” Talisa werd door de Ondernemersvereniging Beemster geprezen om haar actieve houding en aanwezigheid bij de diverse activiteiten die opvallen. Of dat nu een groot evenement of een wat kleinschaliger feestje is, je kan het aan Talisa overlaten. De inwoonster van Westbeemster heeft zich bewezen als iemand die zich op elk niveau weet te bewegen. Niet voor niets viel zij al op tijdens de Beemsterfeesten van 2012. Talisa gaf aan dat deze erkenning voor haar bedrijf haar kracht geeft en haar sterkt in 2014!

Zij werd geroemd om haar culinaire hoogstandjes, waarmee zij binnen en buiten de provincie haar gasten verwend. Daarbij draagt zij de Beemster uit als exclusief leverancier van haar producten. Wat deze producten betreft, denk aan kaas, fruit, diverse groenten, vlees, heerlijke sapjes en daarbij verschillende in de Beemster gebakken broodsoorten. Talisa: “Ik haal zoveel mogelijk producten uit de Beemster.

Beeld en tekst: Cor Koomen

Open Dag Beemster 2014 Beemster - De Open Dag komt er ook dit jaar weer en wordt op Hemelvaartsdag op 29 mei voor de 40e keer georganiseerd. De Stichting Open Dag Beemster is ook nu weer op zoek naar nieuwe deelnemers en speciaal ook naar mensen die vroeger ook al eens hebben deel genoten. Het uitgangspunt van de stichting was om aan de buren te laten zien hoe je je dagelijks brood verdient. Een oproep aan de boerenbedrijven wordt hierbij gedaan. Ook mensen die trots zijn op hun hobby en die dat

graag aan en met anderen willen delen. We zijn uiteraard bijzonder geïnteresseerd, ook in die andere hobby’s en specialiteiten, dan schilderen, vooral nu in ons jubileumjaar. Vooral activiteiten voor de jonge Beemsterlingen hebben onze speciale interesse. Wie heeft er bijvoorbeeld nog een groot treinemplacement op de zolder staan? We hopen dat u, als oprechte Beemsterling, de andere polderbewoners op de hoogte wilt brengen van uw specifieke kennis en van uw hobby. Graag zien we uw aanmelding tegemoet voor 31 januari

a.s. Ik weet het, het is kort dag. Daarom kan dit via de e-mail naar pjmleek@hetnet.nl of via een telefoontje aan één van de hier genoemde bestuursleden.

Vakantie-gastouders gezocht

Marie-Luise Schroevers, 681403 Riet Ilbrink, 673246 Annette en Peter Leek, 690233 Tiny Hooijberg, 684238 Barbara Scheringa, 683635 Lucy ten Vregelaar, 683139

Regio - Europa Kinderhulp zoekt vakantie gastouders die een vakantiekind drie weken een onbezorgde vakantie willen geven. Het gaat om kinderen die opgroeien in moeilijke gezinssituaties. Kinderen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

Adverteren?

Bel: 0299 67 22 74

Is een vakantiekind welkom? De kinderen, in leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, komen in de eerste plaats naar Nederland om even weg te zijn uit hun thuissituatie. Gewoon meedraaien in een gezin is voldoende. Gewoon thuis in uw eigen achtertuin. Met zo weinig kunt u zoveel betekenen. Deze ervaring is zo bijzonder, dat neemt niemand ze af. Geen dure uitjes of luxe fratsen maar gewoon een vakantieperiode waarin rust, structuur, aandacht en geborgenheid centraal staat. Durft u de uitdaging aan voor de komende zomervakantie... Ouders met of zonder kinderen kunnen zich aanmelden. www.europakinderhulp.nl. Gert Pool tel: 023-527 25 60, Elly Dantuma tel: 0251-23 84 07


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

De Groene Gids

U W VA K M A N D I C H T B I J H U I S

DEZE DENK EN DOE GROEN & SOCIAAL.

GROENE GIDS ZOEK UW VAKMAN DICHTBIJ HUIS. AUTORIJSCHOLEN

AUTORIJSCHOOL KANJER José Roelofsen-Grammer Marten Michielshof 50, De Rijp Tel. 06 50 89 00 33 www.autorijschoolkanjer.nl BUITENSPORT

TOTAL SPORT EN FIT OUTDOOR SPORT BEDRIJF Ga de uitdaging aan... Bas Dekker tel. 06 50 85 58 80 www.totalsportenfit.nl COMPUTERPROBLEMEN

52WEST IT Reza Joemrati Galjoen 24, 1483 TN De Rijp tel. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

IS ER VOOR

U! MEUBELSTOFFERING

Buiten in de natuur Stompetoren – Total sport en fit is een ‘outdoor’ sportbedrijf. Lekker buiten fitness in teamverband met een personal trainer. Iedereen kan en mag in zijn eigen tempo sporten, Bas kijkt wat je persoonlijke doelen zijn en past daar het schema voor jou op aan. Wil je graag fitter worden, afvallen of sterker worden? Maar staat het idee van een fitnessruimte je tegen? Dan is dit geschikt voor jou, iedereen kan meedoen op z’n eigen niveau. Bas Dekker: “Het is bewezen dat buiten sporten beter is, meer zuurstof, gezonder en voor

VAN DRIEL MEUBELSTOFFERING Mijndert van Driel M.C. van Voordenstr. 10, De Rijp, tel. 0299 47 56 94/06 51 13 17 27 E-mail: van.driel@tiscali.nl

IETS VOOR U? BENT U EEN VAKMAN OF -VROUW UIT DE REGIO? degene die wat lichter wil worden. Je valt sneller af.” Bas heeft nu de actie van een gratis proefles!

LAAT HET DE LEZER WETEN!

Dus bel en meld je aan om dit te ervaren. www.totalsportenfit.nl

ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL OF BEL: 0299 67 22 74

SAVOND

VOORLICHTING

BSG

uari 2014

donderdag 16 jan r

aanvang: 19.30 uu

M AV O / V M B O - T L • H AV O • AT H E N E U M

De kunst van het leren Kiezen voor de Berger Scholengemeenschap is kiezen voor een kleine, veilige en gezellige school met zo’n 850 leerlingen en zes brugklassen, waar iedere leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De prachtig gelegen school biedt mavo/vmbo-tl, havo en atheneum en op alle niveaus is het mogelijk examen te doen in de beeldende vakken en muziek. Behalve aan intellectuele

ontwikkeling schenkt de BSG veel aandacht aan culturele, sociale en persoonlijke vorming, aan onderzoeksvaardigheden en oplossingsgericht werken. Die aandacht is merkbaar in de lessen, de activiteiten buiten de les, de excursies en de leerlingbegeleiding. De BSG staat voor goede kwaliteit van onderwijs, waarbij de leerlingen een zo hoog mogelijk diploma halen.

DE TENTOONST ELLINGSDAG

Modeshow, expo sitie tekeningen en schilderijen, muzie k, presentaties en bijzondere ontwer pen!

zondag 16 maart 2014 van 11.00 tot 16 .00 uur

OPEN DAG

14

vrijdag 7 februari 20 van 15.30 tot 20.30

uur

MEER WETEN? Berger Scholengemeenschap Rondelaan 34

PROEFLES

januari 2014 woensdag 29 l of via de basisschoo Opgeven via ) 589 41 18 n de BSG: (072 va tie ra ist in m ad

W W W. D E - U I T K O M S T. N L

1861 ED Bergen T

(072) - 589 41 18

E

info@berger-sg.nl

W www.berger-sg.nl


SCHERMER

14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Contactblad

MAI L U W V ER ENIG IN G S N IEU WS VA N D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( GRAAG V OOR HET WEEK END)

Plattelandsmannen in december

Schermer - In de maand december waren we met de mannengroep , na alle afzeggingen, met 22 man beland bij Kippenmestbedrijf Kostelijk aan de Grootschermerweg te Grootschermer. Velen van ons rijden dagelijks met hoge snelheid voorbij dit adres, zonder enig idee te hebben wat hier werkelijk gebeurt. We verzamelden om 20.00 uur bij het Genot met een bakkie koffie en daarna nog een bakkie totdat we compleet waren. Om kwart over acht stapte iedereen vol verwachting in de auto

Kalender

's die klaarstonden voor het café. Twee minuten later stapten we uit op locatie en werden we welkom geheten door Karel Kostelijk. Weer onder het genot van een bakkie koffie en een plak cake werd verteld over de geschiedenis van het bedrijf. Ook over hoe het zich in de loop der jaren heeft moeten uitbreiden en aanpassen om aan de steeds strenger wordende regelgeving te voldoen. We hebben na een verhaal van duizelingwekkende getallen over aantallen, kilo 's en liters water nog gauw via een bezichtigingsruimte van achter een glazen

DATUM ORG. EVENEMENT GROOTSCHERMER 3-2 Plattelandsmannen 5-2 Schermer meisjes STOMPETOREN 21-3 TvWS 22-3 TvWS

wand in één van de stallen mogen kijken. Dat moest voor 21.00 uur gebeuren, omdat dan het licht automatisch gaat dimmen en heel rustig in tien minuten tijd uitgaat. Na het enthousiaste vertellen van (boer) ondernemer Karel zijn we om 22.00 uur weer richting het café gegaan, waar we zeer goed verzorgd werden door de allerliefste 'BierPiet'. De leden weten wel wie! Kees en Nick hadden voor iedereen nog even een halve kip gaargemaakt (klinkt beter dan klaargemaakt) voor bij de borrel. Deze kippen had Erik geregeld en het smaakte bijzonder goed. Maar het blijft natuurlijk de vraag of ze nou uit de schuur van Kostelijk kwamen of bij een poelier uit Alkmaar. Na een kostelijk avondje 'ploften' we voldaan in bed.

Erik en Andé

winter 2014 LOCATIE

AANV.

Het Genot v. Gr.S Het Genot v. Gr.S

Toneelvereniging Wapenspel voert het blijspel "Straf" op Toneelvereniging Wapenspel voert het blijspel "Straf" op

Schermer Wapen Schermer Wapen

20.15 20.15

Nieuwe verzamelbeurs munten, postzegels en oude bankbiljetten Regio - Op zondag 19 januari organiseert de Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) een nieuwe verzamelbeurs met gratis taxaties in Heiloo. Vele belangstellenden, liefhebbers en geïnteresseerden zullen van 10.00 tot 16.00 uur hun weg vinden naar het Fletcher Hotel Heiloo op de Kennemerstraatweg 425. Hier worden die dag vele duizenden munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen – en buitenland aangeboden. U vindt hier munten vanaf de Grieks/Romeinse periode t/m de nieuwste euro’s, postzegels vanaf de allereerste uit 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten. Heeft u al eens een munt van 2000 jaar oud in uw handen gehad? Kent u het bankbiljet ‘Tientje van

Lieftinck’ nog? Wist u dat misdrukken van munten en postzegels veel geld waard kunnen zijn? Kom langs en laat u gewoon eens verrassen door lang vervlogen betaalmiddelen. Gratis taxatie Tevens kan men op deze dag munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis laten taxeren. Ons motto daarbij is ‘Er ligt teveel op zolder’. U weet het vaak niet maar ook in úw keukenla kan iets van behoorlijke waarde liggen. Neem gerust uw spullen mee en wie weet bezit u een kostbaar stuk! Deze beurs gratis taxatie van uw munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten

Zondag 19 januari van 10.00 tot 16.00 uur Fletcher Hotel Heiloo Kennemerstraatweg 425, Heiloo Inlichtingen: 030-6063944 / www.mpo.nl

Bereik je ideale gewicht! Schermerhorn - Op donderdagavond 23 januari 2014 om 20.00 uur geeft Asja een lezing in café s'Lands Welvaren. Het gaat over de levensstijl methode. Deze methode is gericht op het herstellen van de spijsvertering en stofwisseling. De methode is uniek omdat zij alle processen in het lichaam tegelijk verbetert. Ontdek waar jouw lichaam allemaal toe in staat is. Laat je inspireren door Asja’s kennis en deskundigheid en de wijze waarop ook jij je gezondheid drastisch kan verbeteren. Het bereiken van je ideale gewicht is het resultaat dat vanzelf volgt. Schrijf je in op: www.delevensstijl.nl

Nieuwe gemeentegids Schermer 2014 volgende week in de brievenbus Schermer - De nieuwe gemeentegids Schermer 2014 is klaar en valt volgende week bij u in de bus. De gemeentegids geeft een goed beeld van wat Schermer allemaal te bieden heeft en staat vol praktische informatie. De gids is een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Ook zijn overzichtelijke plattegronden en een risico- en rampenwijzer in de gids opgenomen. De gemeentegids Schermer 2014 is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier en wordt huis-aan-huis bezorgd door WNK. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis. Heeft u na 22 januari nog geen gids ontvangen? Mail ons onder vermelding van de gemeentegids Schermer en uw adres op info@aksemedia.nl of breng ons telefonisch op de hoogte: 0223 – 668877. De Gemeentegids App Uw gemeentegids is ook als gratis applicatie in de App/GooglePlay Store te vinden. Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,9 miljoen actuele adressen in heel Nederland, met bijbehorende informatie, altijd en overal te raadplegen. Wat u ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging. Met daarbij de mogelijkheid om direct vanuit de vermelding de website te bezoeken, het bijbehorende telefoonnummer te bellen of de route ernaartoe weer te geven. Ook kunnen de gevonden gegevens worden doorgestuurd naar een e-mailadres, naar Social Media (Twitter, Facebook enz.) of onder Favorieten opgeslagen worden om ze de volgende keer nóg sneller te vinden. Digitale gemeentegids SmartMap Akse Media levert tevens een zeer gebruiksvriendelijke en overzichtelijke digitale gemeentegids, de SmartMap ( www.Schermer.SmartMap.nl ) gekoppeld aan de gemeentelijke website, www.Schermer.nl (onder ‘Snel naar..’). Deze is voorzien van alle informatie uit de papieren versie, Google Maps, een routeplanner met satellietcartografie en duidelijke zoekfuncties, en biedt door de interactieve wijzigingsmogelijkheden de meest actuele adresgegevens van alle instanties.


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Activiteitenkalender

Dubbel genieten: concert Dick Raat en heerlijk eten in ’t Kombof Danstheater De Woude - Dinsdag 18 februari 2014 geeft zanger/gitarist Dick Raat een bijzonder luisterconcertje in het sfeervolle kerkje De Kemphaan op De Woude. Het concertje ‘Alles Puur’ bevat de allermooiste, voornamelijk Nederlandstalige, luisterliedjes over liefde, dromen, delen en durven doen. Nummers van bekende artiesten zoals Marco Borsato, Stef Bos en Boudewijn de Groot maar ook van cabaretiers zoals Claudia de Breij en Toon Hermans. Misschien heeft u enkele al ééns gehoord maar er zijn er vast nog een aantal nieuw voor u. Laat u maar heerlijk verrassen. Zang, akoestische

gitaar en een subtiele muzikale begeleiding… Alles Puur! Daar gaat het om. U kunt dit concertje combineren met een verrassings-theatermenu in Restaurant ’t Kombof. Dubbel genieten dus! De prijs voor het concertje bedraagt € 10,00 (aanvang 20.30 uur) en voor het theatermenu € 25,00, exclusief drankjes (aanvang diner 18.30 uur). U kunt reserveren via: sylvia@sylviasierhuis.nl, 06 - 538 299 27, www.dickraatconcert.nl.

AGENDA 17 JANUARI: LEKKER OUDERWETS KLAVERJASSEN IN DE GROENE ZWAAN Op vrijdagavond 17 januari wordt er in De Groene Zwaan een Klaverjasavond georganiseerd. Men kan zich als team of als eenling inschrijven, kosten €2,- per persoon. Voor een hapje wordt gezorgd. Er wordt gekaart om leuke prijzen. Waar: De Groene Zwaan, Rechtestraat 12, De Rijp. Wanneer: 17 januari, aanvangstijd 20.00 uur. Inschrijfkosten: €2,- per persoon. Opgeven via info@degroenezwaan.nl of 0299 67 16 97.

facetten uit het boerenleven rond 1955 (promotiefilm van het rijk).Na de pauze een Beemster onderonsje met: Altijd in buurt: bezoek aan Betje Wolff, Bietenoogst bij Cor Ubels op boerderij Belvliet gemaakt in 1976, Slagerij Jonker uit de Middenbeemster in kersttijd gemaakt in 1977. De voorstelling eindigt om ongeveer 16.15 uur, hierna kunt u het museum bezoeken. Voor HGB leden is, op vertoon van de lidmaatschapskaart, de toegang gratis (familielidmaatschap maximaal 2 personen). Voor niet HGB bedraagt de toegangsprijs € 3,00.

18 JANUARI: BASISSNOEICURSUS De POMologische Vereniging Noord-Holland organiseert dit voorjaar weer enkele cursussen. Op 18 januari een basissnoeicursus in de Bongerd in Tuitjenhorn en op 15 februari in Spaarnwoude. Ook zijn er vormsnoeicursussen op 15 en 22 maart. Bij de entcursus op 22 februari in Middenbeemster leren de cursisten zelf een ent te zetten op een onderstam en zo een eigen boom te maken. Daarbij is er ruime keus uit diverse oude Noord-Hollandse appels- en perenrassen. Op deze manier wil de vereniging de bijzondere oude rassen over onze mooie provincie verspreiden. Voor verdere informatie zie www.hoogstamfruitnh.com. Opgeven kan via cursussen@hoogstamfruitnh.com of telefonisch bij J. Blankendaal, 072-505 12 05.

25 JANUARI: INDOOR APRES-SKI STEENWERPEN Voorlopig van winterweer nog geen sprake,(of komt het eraan?) daarom gaat de Rijper IJsclub i.s.m. sportcafe de Oosterven toch maar iets organiseren om de “warme winter” door te komen. Na het succes van de vorige 2 jaren hopen we er ook dit jaar weer een gezellige avond van te maken Zowel het sportcafe als de hal worden weer “omgetoverd” in winterse sferen, en dit geldt misschien meteen als een generale repetitie tijdens de Koningsdag waar de Rijper IJsclub weer actief is met dit spel. We zijn dus VORSTIG bezig!! Wat is de bedoeling, we willen op zaterdag 25 januari een Steenwerp toernooi gaan houden voor teams bestaande uit 3 personen. (In de Rijper volksmond ook wel genoemd keien-smijten) Het team van 3 personen mag bestaan uit herendames en/of-gemengd. Het wordt gehouden in de sporthal de Oosterven, dus mocht het echt nog gaan winteren (denk aan sneeuw) heeft de kou geen invloed. U kunt het spel vergelijken dat we altijd met Koninginnedag organiseren (het keiensmijten in het centrum van De Rijp). Datum: Zaterdag 25 januari 2014, tijd: 20.00 uur, lokatie: Sporthal de Oosterven. De deelname per team bedraagt € 5.50. Opgeven kan men bij: Dik Prins: 0299 - 671214, Piet Slooten: 0299 674151, Bert Rijnbout, 0299 673526, Gerrie Huider: 0299 743771, Sportcafe: 0299 671875.

19 JANUARI: FILMMIDDAG IN WESTERHEM Op zondagmiddag 19 januari 2014 wordt de eerste filmmiddag van dit jaar door het Historisch Genootschap Beemster (HGB) georganiseerd. De voorstelling wordt gegeven in Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185 in Middenbeemster. (parkeren aan de Uilenhoeve of op het Marktplein). Het museum is open vanaf 14.00 uur, aanvang filmvoorstelling 14.15 uur. Het programma ziet er als volgt uit: Voor de pauze: Restauratie en nieuwbouw van korenmolen de Nachtegaal. Familie Gelderman,

voorstelling voor kinderen

Middenbeemster - Kinderen vanaf 3 jaar zijn zaterdag 18 januari van harte welkom in cultureel centrum Onder de Linden voor de interactieve danstheatervoorstelling ‘Zelluf’ door Danstheater Zirr. Aanvang: 14.30 uur, entree: €7,-. Bram en Norah zijn de dikste vrienden. Ze delen alles, vooral hun fantasie. Hun fantasie is onuitputtelijk. Maar, vrienden zijn ook eigenwijs! Alles wordt op hun eigen manier gedaan. Dit leidt tot onhandige, maar ook grappige situaties. Dan raakt de jongen zijn knuffel kwijt. Dat is wel een probleem. Reserveren@onderdelinden-beemster.nl of tel: 084 4300 143 Zaal open: 14.15 uur. Aanvang voorstelling: 14.30 uur. Entrée: €7,-

17 FEBRUARI: WINTERWANDELING POLDERS WERELDERFGOED BEEMSTER EN BEETSKOOG Op zondagmiddag 17 februari a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een heerlijke winterwandeling. Struinen door het winterlandschap en genieten van de oostenwind laat de gids u de mooiste plekjes in het Noordelijkste deel van de polder Werelderfgoed Beemster en veenpolder Beetskoog zien. Vanuit het eetcafe loopt u over het weilandpad van Oudendijk naar Beets. Deze tijd van het jaar leent zich uitstekend om wintergasten o.a. smienten, koperwieken, wintertalingen, kramsvogels, goudplevieren en kleine zwanen deze komen uit Sint-Petersburg/ Rusland), die in het veenweidegebied overwinteren eens van dichtbij te bekijken en misschien de eerste grutto’s. Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de Beemster de veenpolder Kruisoord, vroeger een schiereilandje in het Beemstermeer en de Noorddijk terug naar Oudendijk. Honden niet toegestaan. Start: 14.00 uur Plaats: Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2 in Oudendijk NH Lengte: 6,5 kilometer, duur: 2,5 uur. kosten: € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50. Voor meer informatie, bel naar Les Deux Ponts, tel. 0229541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl of met Theo Neefjes natuurgids IVN Westfriesland, tel. 0229 55 31 83.


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Uit in het land van de Horeca

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Dinsdag 21 januari filmavond: Adam's Apples W W W. D E K E R C K H A E N . N L

Beemster - Dinsdagavond 21 Januari is het weer filmavond in Schuilkerk Beemster. Dit maal wordt de Deense film Adam's Apples vertoond. Een eigenzinninge komedie, die verwart, vol humor zit en tegelijk iets aandoenlijks heeft. Adam moet de laatste maanden van zijn gevangenisstraf uitzitten in een afgelegen parochie onder de hoede van Ivan een positief ingesteld mens die van zijn gemeente een rehabilitatiecentrum wil maken. Als Ivan aan Adam vraagt wat hij hoopt te bereiken, grapt Adam dat hij een appeltaart zal bakken. Dat is niet zo'n eenvoudige klus, als blijkt dat de appelboom waar Adam verantwoording voor draagt, allerlei rampen overkomt. In een recensie schrijft het Parool: "Je zou bijna zeggen dat iedereen de film moet zien om een beter mens te worden". Aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur. Toegangsprijs: € 6,50 (incl. koffie en thee) Doopsgezinde Vermaning Middenweg 86, Noordbeemster www.schuilkerkbeemster.nl

Zaterdag 18 januari Aanvang: 21 uur. Entree € 15,Wij tappen Amstelbier € 2,-

JISPERWEG 57 | WESTBEEMSTER | 0299 74 36 90 | 06 23 17 25 39 | BART@DEKERCKHAEN.NL

Sterren op het doek in Wherelant

Onthulling U kunt bij de onthulling aanwezig zijn dit wordt gedaan tijdens de opening van de nieuwe locatie op 26 januari. Dan zal wethouder Roald Helm om 16.30 uur de drie kunstwerken onthullen. Eén van de portretten mag hij uitkiezen, de

ander twee worden geveild. Er zijn nog veel meer bruisende activiteiten deze dag, meer daar over volgende week in deze krant. Foto: Wethouder Roald Helm wordt geportretteerd. Foto en tekst: Trees Schouten

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G E N C R E AT I E F B E Z I G Z I J N

Purmerend – Cultuurhuis Wherelant organiseert ‘Sterren op het doek’, in het kader van de bijzondere opening. De nieuwe prachtige locatie is gelegen aan de Van IJsendijkstraat 403. Wethouder van Kunst en Cultuur, de heer Roald Helm, kreeg de eer om als geportretteerde te gaan plaatsnemen. Drie topcursisten van Wherelant gaan hun best doen om een mooi portret van de wethouder te maken. Het wordt een schilderij gemaakt in drie verschillende materies; verf, aquarel en potloodtekening. Afgelopen donderdag werd de eerste

schets gemaakt op de oude locatie aan de Purmerweg 29. “Zeer vereerd” De wethouder Roald was zeer vereerd dat hij hiervoor was uitgekozen. Op de vraag of hij al meer keer geportretteerd was antwoordde hij: “Alleen door sneltekenaars in Benidorm en New York, ik vind het wel reuze spannend.” Er werd ook gefilmd, net zoals het veel bekeken TV programma ‘Sterren op het doek’. De kunstenaars gingen de eerste schetsen maken, daarna maakten zij nog allemaal foto’s en

dan kunnen zij het schilderij thuis afmaken. De kunstenaars/cursisten zijn Yvonne Staats uit Purmerend, Ibraham Badakhshan uit Purmerend en Ria Smit-Boterman uit Monnickendam. Zij stonden al te trappelen van ongeduld om aan de gang te gaan, maar het was ook wel een beetje eng! Roald ging plaats nemen in een grote zetel die ‘zeer goed in het zonnetjes stond’. De eerste strepen werden op het doek gezet tijdens het interview, wat tegelijkertijd werd gedaan.

Workshops & ATELIER KERINEKE

Inlooplessen Keramiek Vanaf 13 januari starten de inlooplessen keramiek. Elke week op maandag van 9.30-12.00 en op dinsdag van 19.30-22.00 uur kunt u binnenlopen voor een les volgens een strippenkaartsysteem (5x voor €87,50). Meer info en aanmelden: www.kerineke.nl of tel 06-44780286

Geeft u leuke workshops? Laat het de lezer weten! En adverteer in De Uitkomst advertentie@de-uitkomst.nl


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Budocentrum Fun & Fit Chris Vos officieel Paralympiër De budoschool waar sportiviteit en plezier bovenaan staan!

Judo is voor iedereen Judo nu ook voor mini’s (kleuterjudo)!

Papendal - Op 2 januari heeft de officiële team overdracht plaats gevonden bij het NOC/NSF. Chris heeft daar veel aandacht gekregen van de Olympische sporters en aanwezige sport Pers. Hij hoort nu officieel tot het Paralympisch Team.

Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud, voor jongens en meisjes, met en zonder beperking. Duizenden judoka’s beoefenen wekelijks met veel enthousiasme de judosport. Dat kan op een recreatieve manier, maar ook in wedstrijdverband. Judo is niet zomaar een sport maar, pedagogisch verantwoord sporten en wordt vooral gebruikt als een opvoedkundige methode Judo nu ook voor mini’s (kleuterjudo)! Budocentrum Fun & Fit is nu ook gestart met judo voor kinderen in de leeftijd 3-6 jaar. Op dinsdagmiddag is er een kleutergroep gestart van 16.00 – 16.45 uur in Sportcentrum de Kloek. De les begint altijd met een warming-up. Dit kan ingevuld worden door inlopen of door leuke spelletjes, waarbij verschillende aspecten van het judo in terug komen: rollen, vallen en opstaan! De judoka’s leren worpen en grepen en kunnen ook echt judoband examens doen. Onder begeleiding van een professionele judoleraar maak je op een leuke manier kennis met deze mooie sport. Dinsdag: 16.00 – 16.45 uur kleuter (3-6 jaar) Nieuw!!! 16.45 – 17.45 uur jeugd (7-8 jaar) 17.45 – 18.45 uur jeugd (8-12 jaar) Vrijdag: 17.15 – 18.15 uur Jeugd (7-9 jaar) 18.15 – 19.15 uur jeugd (9 en ouder) Kinderen met een “lichte” beperking kunnen ook instromen in de reguliere groepen. Voor meer informatie of 2 gratis proeflessen kunt u contact opnemen met Budocentrum Fun & Fit. Telefoon: 0299-690872 | Mobiel: 06-51494948 Email: info@funenfit.com | Website: www.funenfit.com

Van 16 tot en met 28 januari gaat hij op World-Cup wedstrijd welke zullen plaats vinden in Copper Mountain USA en Big white Canada. De Paralympische spelen vinden plaats in Sochi Rusland na de Olympische spelen namelijk van 7 tot en met 16 maart. De wedstrijd staat gepland op 14 maart. Check zijn website: www.adaptivechris.com

Grote Clubactie voor sportvereniging Graftdijk succesvol

Budocentrum Fun & Fit Sportcentrum De Kloek Insulindeweg 11 - 1462 MJ Middenbeemster Dojo Budocentrum Fun & Fit Schoolstraat 7 - 1131 CK Volendam Dojo Budocentrum Fun & Fit Twiskepolderstraat - 1135 JV Edam

De budoschool waar sportiviteit en plezier bovenaan staan!

W W W. F U N E N F I T . C O M

Sportnieuws? MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Graftdijk - De vele lotenverkopers van de sportvereniging Graftdijk, onder de supervisie van Leo Koning, zorgden voor een recordbedrag van maar liefst 2716,95 euro voor “hun” club. Er waren niet alleen prijzen van de Grote Clubactie te winnen,

maar sv Graftdijk heeft onder alle loten nog eens, als extra prijs, een midweek vakantie verloot. Ellen van Steijn en Louk Vervaat waren de gelukkige winnaars van deze midweekvakantie op een van

de naar keuze, prachtige vakantieparken van EuroParcs Voorzitter Johan Bloothoofd reikt de extra prijs uit aan de gelukkige winnaars


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Oproep Koersbalvereniging Esther van Etten Sportdietist en trainer. Voor een deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

Middenbeemster - Wist u dat de Koersbalvereniging Middenbeemster, verhuisd is naar de sporthal De Kloek, en dat we op zoek zijn naar nieuwe leden, en dat u van harte welkom bent om eens een keer mee te spelen, wij spelen op woensdagmiddag om 14.30 uur tot 16.30 uur, u kunt u opgeven bij de secretaris mw. Janny Pols, tel. 0299 - 68 35 88 of stuur een email naar Helmut Rolf de Voer, hr.devoer@quicknet.nl.

SV De Rijp op BNR Nieuwsradio De Rijp - SV De Rijp is te horen op BNR Nieuwsradio op Zaterdag 18 januari tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Interview met Armand Spee over de SV De Rijp. BNR Radio is te volgen via radiofrequentie 99.9 of 100.1

FIT EN SHAPE: De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren! De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! Start nieuwe trainingen: WOENSDAG 15 JANUARI. - ideaal om mee te starten na je zwangerschap. - Veel aandacht voor de probleemzone (buik, billen en benen) - Je figuur behouden ondanks de menopauze. - Je figuur verstrakken. - Op een gezonde manier iets doen aan je overgewicht.

Zondag 19 januari Team van de week: E1 SV De Rijp 1 - KSV Latje Trap In de rust werd het spel ‘Latje trap’ gespeeld. Hierbij is het de bedoeling dat jullie als team zoveel mogelijk punten scoren door de lat of de paal te raken of in het doel te schieten. Nieuwe aanvangstijd thuiswedstrijd SV De Rijp 14.30 uur ipv 14.00 uur.

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

Zondag 26 januari: Open Beemster Jeugdsnelschaakkampioenschap Middenbeemster - Schaakclub Aris de Heer organiseert weer een spannend jeugdsnelschaakkampioenschap. Iets voor jou? Op zondag 26 januari 2014 in Eterij ’t Middenpunt in Middenbeemster, Middenweg 142 De zaal gaat open om 9.00 uur, en het toernooi begint om 9.30. Leeftijd max. 14 jaar. Je speelt met een echte schaakklok. ’s Morgens duren de partijen 5 minuten per persoon per partij. N.a.v. de ochtenduitslagen word je ‘s middags opnieuw ingedeeld. Voor die partijen krijg je dan 10 minuten per persoon per partij. Prijsuitreiking ongeveer om 15.45 uur. Voor de winnaar is er de “Beemster Jeugdkampioen-trofee”. Voor alle deelnemers is er een beker of medaille. Inschrijfkosten: € 5,00. Te betalen bij binnenkomst. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie www.arisdeheer.tk. Via deze website kun je je (tot uiterlijk 23 januari) inschrijven. Telefonisch mag ook (of voor nadere inlichtingen) : 0299-671836. Er is plaats voor max. 30 deelnemers. Dus wacht niet te lang met inschrijven.

FIT EN RUN: EEN UURTJE SPORTEN IN DE BUITENLUCHT, VERFRIST JE DAG!

BRIDGECLUB DE RIJP De uitslag van de nieuwjaarsdrive (viertallenwedstrijd) is: A-lijn: 1. Truus en Siem Potma en Margriet Bom/ Gerie Nat 2. Gerda en Cor Ruiter en Lies Pronk/ Gre Zomerdijk

32 WP 28 WP

B-lijn: 1. Daniela Outmayer/ Sjoukje Westra en Vera en Kees Bijvoet 2. Adriana Ent/ Kees Mul en Ina v.d.Bosch/ Gees Prins

31 WP 19 WP

C-lijn: 1. Tannie Brouwer/ Wil Bernards enZeeger Everaars/ Pieter de Vries 32 WP 2. Ieke Hogendoorn/ Nel Muysson en Riet Kaandorp/ Joep Roet 26 WP D-lijn: 1. Inga Stoop/Reinout Besse en Elvira Wallaert/Hannie Sas 32 WP 2. Gre Ferling/Jan Stevens en Truus van Straaten/Herman Rempe 23 WP

BRIDGECLUB URSEM Zittingsuitslag 9-1-2014 Lijn A 1 Jan Boots & Ted Boots 2 Theo Verhoef & Gré Verhoef 3 Kees de Boer & Sjaak van der Molen Lijn B 1 Gré Roedema & Martha Zwart 2 Ans Versluis & Yvonne Versluis 3 Toos Graaman & Lies Leeuw Stand na de eerste zitting ion de derde ronde Lijn A 1 Jan Boots & Ted Boots 2 Theo Verhoef & Gré Verhoef 3 Kees de Boer & Sjaak van der Molen Lijn B 1 Gré Roedema & Martha Zwart 2 Ans Versluis & Yvonne Versluis 3 Toos Graaman & Lies Leeuw

61,25% 57,50% 56,25% 62,92% 60,00% 59,17%

Middagbridge 8 januari 2014 A-Lijn 1. Martin Phaff – Sjoerd van der Wal 2. Nel Muijsson – Riet Poel 3. Henk van Hemert – Inga Stoop

60,42% 59,90% 55,21%

B-Lijn 1. Els van den Berg – Jan Hondema 2. Ina van den Bosch – Gees Prins 3. Anna Bakker – Willemien v. Brakel

70,14% 56,25% 54,17%

61,25% 57,50% 56,25% 62,92% 60,00% 59,17%

Sportnieuws? MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL


14 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Nieuw: Spreekuur architect De Rijp - Om de week kunt u nu gratis gebruik maken van een spreekuur voor advies van de erkende architecten BNA Vincent Roodhart en Adrie Reus. Dit gebeurd in de historische raadhuizen van de Rijp en Graft, iedere tweede en vierde woensdag bent u welkom in een van de raadhuizen. De eerste is woensdag 22 januari in het raadhuis van De Rijp. U kunt zo binnenlopen of een afspraak maken. Vincent en Adrie: “Er zijn zoveel regels waar iedereen zich aan moet houden, bij ons kunnen zij alles vragen. En advies voor verbouwingen of over je droomhuis wat je graag wil realiseren. Wij denken dat voor veel mensen dit een uitkomst is om hier vrijblijvend het een en ander over te vragen.” Jaap Klaver is de beheerder & verhuurder van de authentieke raadhuizen, bij hem kunt u terecht als u een raadhuis wil huren voor een speciale gelegenheid. Foto: Jaap, Adrie en Vincent in het authentieke raadhuis van De Rijp

De Rabobank vervult wensen Purmerend - Regio - Rabobank Waterland en omstreken reikte woensdag 8 januari j.l. 45 cheques uit op het hoofdkantoor in Purmerend. De cheques zijn bedoeld om wensen in vervulling te laten gaan die in december zijn ingediend tijdens de actie ‘De Wensboom.’ Er waren wel 335 wensen binnengekomen. Veel publiek bij uitreiking Er zijn in onze regio ook diverse wensen in vervulling gegaan. De heer Hans Timmer uit de Westbeemster mocht een cheque in ontvangst nemen voor twee trainingsdoeltjes voor de jeugd van WBSV. Zo werd er voor de bijenvereniging in Middenbeemster een donatie gedaan voor lesmateriaal. Er was nog meer voor Middenbeemster, onder andere een cheque voor warme kleding voor wandelingen met oudere mensen die een beperking hebben. Bij Breidablick, huis Novalis kunnen zij heel erg blij zijn met het initiatief van Gerda Nibbering uit Graft en Nettie Zijp uit de Beemster. Deze dames hadden een wens ingediend voor een tendemfiets voor de bewoners en gekregen! Tenslotte kreeg Zorgboerderij Saens Groen uit Westgraftdijk een dagje uit met de zorgboerderij aangeboden. De Rabobank heeft veel mensen blij gemaakt met wensen die zij hebben aangevraagd voor een ander!

Foto boven: Gerda Nibbering en Nettie Zijp met hun cheque voor de tendemfiets Foto rechts: Hans Timmer met de cheque voor twee trainingsdoeltjes

COLUMN

Aan tafel met de architect Waarom aan tafel met de architect? Misschien bent u al langer van plan om uw huis te (ver)bouwen of droomt u er al een paar jaar van om uw droomhuis te realiseren, maar u ziet op tegen het gedoe met vergunningen, offertes, de kosten en vooral de vraag, doe ik het wel goed en maak ik de juiste keuze. Maar ook vragen zoals bijvoorbeeld: Wat gaat een verbouwing ongeveer kosten, en kunt u op sommige kosten besparen zonder dat de kwaliteit van uw plan er onder lijdt? Wat is er technisch en esthetisch mogelijk, mogelijkheden waar u misschien nog niet aan heeft gedacht? Dát is het moment om eens, gewoon met een kop koffie, bij ons aan tafel te schuiven. R+R architecten BNA bv. biedt u de mogelijkheid om vanaf januari 2014 vrijblijvend gebruik te maken van het spreekuur 'aan tafel met de architect'. Waarom aan tafel met R+R architecten BNA bv.? De titel architect is wettelijk beschermd en mag alleen officieel gebruikt worden indien een architect daadwerkelijk geregistreerd is bij het Ministerie in het architectenregister. R+R architecten BNA bv. is geregistreerd en lid van de BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, welke de enige Nederlandse beroepsvereniging is van geregistreerde architecten. 2-wekelijks gratis spreekuur 'Aan tafel met de architect'. Vanaf januari 2014 starten wij 2 wekelijks, het gratis inloop spreekuur in het oude Raadhuis van De Rijp of in het Raadhuis van Graft. Beide gebouwen zijn monumenten met een bijzondere geschiedenis. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand tussen 16.30 - 18.00 uur bent u bij ons van harte welkom. Het eerste spreekuur is op woensdag 22 januari 2014 in het raadhuis van De Rijp.U kunt gewoon binnenlopen maar u kunt ook vooraf een afspraak maken via info@r-rarchitectenbna.nl of telefonisch: 0299 - 397 880. Graag tot zo'n woensdagmiddag. Wilt u ook gebruik maken van een van de bijzondere raadhuizen van Graft en De Rijp? Deze zijn te huur voor vele gelegenheden. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website www.raadhuisderijp.nl.

Vincent Roodhart + Adrie reus architect BNA Rechtestraat 53 1483 BB De Rijp t: +31299 - 397880 info@r-rarchitecten.nl www. r-rarchitecten.nl

Fotonieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

De uitkomst week 3 2014  
Advertisement