Page 1

28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 1

ZATERDAG 9 OKTOBER A.S.

OPEN HUIZEN ROUTE

Nummer 2977| week 39 | 28 september 2010

VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Vitale open dag Volger Tekst en beeld: Ad Hodde Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Gemeentebegroting Beemster openbaar Beemster - Tijdens de gemeenteraad van 23 september 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beemster de gemeentebegroting 2011 aan de raad aangeboden. Voor de komende jaren is er sprake van een flink tekort in de exploitatie. Dit heeft forse bezuinigingen voor de gemeente Beemster tot gevolg. Vanwege het voordelig saldo van de algemene reserve kan de gemeente de bezuinigingen wel in een geleidelijk tempo het hoofd bieden. In de begroting wordt aangegeven dat de gemeente Beemster op basis van huidige inzichten in de komende jaren voor een taakstellende bezuiniging staat van € 350.000 in 2012, € 700.000 in 2013 en structureel € 1.050.000,- met ingang van 2014. Op een totaal aan structurele inkomsten van bijna € 13 miljoen is dit een bezuiniging van ruim 8%. Door de voorlopige saldi van de begroting 2011, de meerjarenraming en de komende bezuinigingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, zijn bezuinigingen op de gemeentebegroting noodzakelijk. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk om uiteindelijk een sluitende begroting te bereiken. Daarbij zullen pijnlijke keuzes niet te vermijden zijn. Op dit moment valt nog niet aan te geven op welke posten dit gaat gebeuren. Het college heeft aangegeven zich de komende maanden op zorgvuldige wijze te willen buigen over de mogelijkheden voor een vermindering van uitgaven en/of een vergroting van inkomsten om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Een commissie, ondermeer bestaande uit een aantal raadsleden zal zich ook over dit vraagstuk buigen.

Graft-De Rijp - Meer dan 35 ondernemers van bedrijvenpark De Volger in Graft-De Rijp hielden zondag 26 september open dag. De open dag begon met de start van het revitaliseringsproject. Daarbij was een fototentoonstelling bij autobedrijf Leo Borst te bewonderen. De officiële opening van deze dag werd verricht door gedeputeerde Jaap Bond, waarbij hij met een shovel, voor het pand van de Firma Vopo, een symbolische muur omver reed. Bij de deelnemende bedrijven waren de producten en diensten te zien die zij aanbieden. Ook aan de kinderen werd gedacht; er was een gratis draaimolen, een springkussen, indoor waterskiën voor kids en een gratis suikerspin. Een draaiorgel zorgde voor de nodige muzikale omlijsting. Daarnaast werden er door diverse deelnemende bedrijven een aantal specifieke activiteiten aangeboden. Zo hield Co Schipper een workshop ‘bandenplakken’, bij Rob Gorsseling kon men indoor waterskiën en bij Leo Borst mochten de kinderen een heuse leenauto beschilderen. Op de inzetfoto hiernaast leeft Sabine Roelofsen, 6 jaar oud, zich artistiek helemaal uit op de auto.

*HUDDNWGRRU COMPUTERPROBLEMEN?

vindt u op pagina 7

TELEFOON: 0630630368

ZIE ONZE W O O N PA G I N A ' S

L E E S

H A A R

C O L U M N

O P

P A G I N A

9

OP 10 EN 11

EIDSTEST! GRATIS GEZONDHER CENTAGE, BMI,

MEET JE: GEWICHT, VETP TSLAG BLOEDDRUK EN HAR MAAK EEN AFSPRAAK EN START MET FITNESS!

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Schermerhorn kachels. Biedt Gas, Hout en Hout/CV kachels aan. Internet is onze winkel. www.schermerhornkachels.nl

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

Raadhuisjes

OOK LAST VAN UW KEEL NA EEN AVOND ZINGEN? Neem dan Zangles/stemvorming bij gedipl. Zangpedagoge Saskia Verdonk 0299674026/0620214469.

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 3 oktober, dienst in De Rijp, aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds P.M. Rappoldt. AANGEBODEN: opslag- en/of stallingsruimte op De Volger. € 2,50 p/m2 per maand. Inlicht.: martleek@live.nl

VLEES VOOR DE DIEPVRIES Alle soorten vlees van het Rund of lam verpakt met etiket en ingevroren, gratis thuis gebracht per 5 of 15 kg info bij jaap bark, 0612397279 of j.bark@ziggo.nl "SCHERP GEPRIJST". VR. Koor Bella Donna ZOEKT NIEUWE LEDEN! We zingen oude renaissance muziek en volksliedjes. rep. woensdagavond 20-22 uur. Info Saskia Verdonk 0299 - 674026 of 06 20214469

HEEFT U TIJDELIJK RUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05.

Ook hoofd-, nek- of schouderklachten kunnen behandeld worden met VOETREFLEXTHERAPIE De Cirkel, Ineke Poel Tel: 06 - 41 74 69 36 Vergoeding mogelijk.

BIBSIES BABY De Volger 25, De Rijp Tel. 0299 67 97 09 WWW.BIBSIES.NL NIEUWE HERFST-EN WINTERBREIGARENS BIJ SYLKA-MODE Rechtestraat 118, De Rijp. Kijk ook op onze website WWW.SYLKAMODE.COM

PEDICURE ook voor o.a.(voet) MASSAGE en GEZICHTS verzorging. Anneke Swart. Bel nu 06 - 30 59 22 68 WWW.HAPPYFEET-DERIJP.NL HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110a, 1636 VH Schermerhorn. Voor het vakkundig trimmen, scheren en wassen van uw hond. Tel. 072 502 22 15.

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu, sport, triggerpoint, voetreflexmassage. Balans herstellen en klachten verminderen. Vergoeding mogelijk. Info. Gerda Beets: tel: 06 - 27 59 64 72

Buurtvereniging De Tuinhoek uitverkozen tot:

Buurtvereniging van het jaar 2009-2010 Beemster - Op woensdag 22 september jl. werd tijdens de Informatieavond voor buurtverenigingen de Buurtvereniging van het Jaar 2009 - 2010 bekend gemaakt. De jury, bestaande uit bestuursleden van de Commissie Buurtvereniging heeft de titel en de prijs toegekend aan buurtvereniging De Tuinhoek. Zij hebben met het plaatsen van een groot bord in een tuin, langs Beemsters wegen, een bord geplaatst waarop iedere bezoeker aan Beemster het fraaie logo en de dagenteller tot 2012 kan aflezen. Deze creatieve en originele uiting van het Beemster 400 jaar gebeuren kreeg een bijzonder hoge waardering van de jury. Het bijna voltallig aanwezige bestuur van buurtvereniging De Tuinhoek ontving uit handen van commissielid mevrouw Erica Helder - Pauw een cheque van € 150,-. Daarnaast ook een oorkonde en een prachtig bord waarop de titel en het logo in feeststijl, een ontwerp van Arjen IJff, staan. Gedurende de In-

formatieavond kwamen diverse sprekers aan het woord om buurtverenigingen voor te lichten over allerlei zaken rondom Beemster 400 jaar. Kijk voor een uitgebreid verslag op www.beemster400jaar.nl Tevens vragen wij of uw buurtvereniging zich al heeft ingeschreven voor de praalwagen optocht? Op de

eerste zondag 26 augustus 2012 zal een lange stoet van wagens vol bonte en kleurige creaties langs Beemsters wegen trekken.

ZONNEBRIL VERLOREN in grijs foedraal. Wie heeft hem gezien? M. Michielshof 35 De Rijp. 0299 67 18 44.

KALEBASSEN, herfst-kalebassenbakjes, potgr, open dag kerstworkshops volgt nog. 06 11 51 07 18. WWW.VET-URSEM.NL

PRAKTIJK ARTEMIS in Graft organiseert op vrijdagavond 15 okt. een workshop aromatherapie. Zin in een gezellige, leerzame en ontspannende avond? Meld je aan via info.artemis@quicknet.nl of bel 06 -11 12 27 54.

ZHINENG QIGONG LES Bewegen,ontspannen en een rustpunt in je dagelijks leven creeeren. Dinsdagavond om 20.00 uur in doopsgezinde kerk te De Rijp. Nader info. Gerda Beets 06 - 27 59 64 72

GEFELICITEERD ondernemers met de geslaagde open dag! Ook bij juridische problemen weet u zich voortaan gesteund: Mr. Ruut Verhoeven, Kiewitt Advocaten, Ampèrestraat 11b, 1817 DE Alkmaar. 072-5402722.

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

VRIJ TEKENEN EN SCHILDEREN in de Groene Zwaan te De Rijp. Kinderen,jeugd en volwassenen. o.b.v. Docente. www.hellenokx.nl 0299 67 33 15.

PIANOLES VOOR JONG EN OUD! Gedipl. lerares Saskia Verdonk heeft weer plaats voor nieuwe leerl. 06 20214469 / 0299 674026.

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.DE-UITKOMST.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34

RAADHUISJES BON Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

Als u nog niet bent aangemeld, doe dat dan nu of binnenkort via: beemster400jaar.buurtvereniging@ gmail.com

Fotonieuws Schermer Gre Breedt-Piersma: 06 53 22 65 52 Fotonieuws Beemster Helmut de Voer: 06 22 08 18 29 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer ADVERTENTIES AANLEVEREN

t/m 4 regels € 4,50

VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

€ 5,45 (incl. BTW)

DEZE KRANT IS MILIEUVRIENDELIJK VERVAARDIGD MIDDELS EEN WATERLOOS DRUKPROCES

€ 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

GRAFT-DE RIJP, OOST- EN WESTGRAFTDIJK, NOORDEINDE, DRIEHUIZEN, DE BEEMSTER, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, STARNMEER, ZUIDSCHERMER, MARKENBINNEN, DE WOUDE, STOMPETOREN EN OTERLEEK.


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Helpt u mee hooikoortsplant Ambrosia bestrijden?

Tien nieuwe AED’s in Graft-De Rijp en Schermer

De hooikoortsplant ambrosia komt door klimaatverandering steeds meer voor in ons land. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat het hooikoortsseizoen tot twee maanden wordt verlengd. Om verdere verspreiding van Ambrosia in Nederland te voorkomen kan iedereen - van particulieren tot terreinbeheerders - een bijdrage leveren. In onze gemeente haalt WNK eventuele Ambrosiaplanten in de openbare ruimte weg. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt iedereen alert te zijn en eventueel aanwezige Ambrosiaplanten op de juiste manier te bestrijden.

Onlangs heeft stichting Polderhart tien nieuwe AED’s (automatische externe defibrillator) geplaatst in Graft-De Rijp en Schermer. De nieuwe locaties zijn: Gemeente Graft-De Rijp • Jan Boonplein 10, De Rijp • Rechtestraat 5, De Rijp Gemeente Schermer • Westeinde 57, Schermerhorn • Noordervaart 198, Rozenkwekerij bij de Omval • Noordervaart 98-100, Stompetoren Garage Houtkoper • Zuidervaart 26, Zuid-Schermer woning "de Eendracht" • Zuideinde 56, Grootschermer woning "de Zegge" • Haviksdijkje 1, Grootschermer • Laanweg 2, Zuid-schermer boerderij Landlust • Dres 1, Stompetoren, gebouw Univé. Met de komst van deze tien AED’s zijn er in totaal 24 AED’s binnen beide gemeenten te vinden. De AED’s hangen in de openbare ruimte en zijn daardoor 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Op www.ambrosiavrij.nu kunt u lezen hoe Ambrosia het beste te bestrijden is en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen. Ook staat daar hoe de plant te herkennen is en waar u kunt melden dat u de plant heeft aangetroffen. Door het melden van waarnemingen van Ambrosia kan de nVWA de ontwikkeling van de plant in Nederland verder volgen.

Vrijwilligers gezocht Een AED moet bediend worden door een opgeleide burgerhulpverlener/vrijwilliger. De stichting zorgt er ook voor dat mensen worden opgeleid. Inmiddels zijn er meer dan 150 vrijwilligers opgeleid tot burgerhulpverlener. Stichting Polder- hart is echter nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Vrijwillger zijn iets voor u? Aanmelden kan via info@ polderhart.com. Op de website van Stichting Polderhart, www.polderhart.com, staat meer informatie en een compleet overzicht van alle AED-locaties. OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN

RAADSVERGADERING

• Oostgraftdijk 36, Oost-Graftdijk - plaatsen kippenren

Donderdag 30 september, 19,30 uur, gemeentehuis Agenda o.a. • Stand van zaken ontwikkelingen bestuurlijke toekomst Graft-De Rijp. • Voorstel tot kennis nemen van de ruimtelijke uitgangspunten voor het Programma Vitaal Graft-De Rijp. • Voorstel tot het vaststellen van de ISV-3 notitie Graft-De Rijp 20102014. • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de 1e fase revitalisering De Volger. • Voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag 2009 van de commissie bezwaarschriften en het wijzigen van de verordening commissie bezwaarschriften Graft-De Rijp 2008. • Voorstel tot het wijzigen van de bouwverordening (incl. bijlagen). • Voorstel tot het wijzigen van de legesverordening en de tarieventabel 2010. • Voorstel tot het vaststellen van de verordening Wet inburgering. • Voorstel samenwerking Programmaraden. • Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Graft en het Noordeinde. • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de vervanging centrale server

Deze aanvraag is ingediend, over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391977.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN • Achter Sloep 7, De Rijp - vervangen bestaande beschoeiing Datum bekendmaking besluit 16 september 2010 • Kromme Horn 19, Graft - vervangen bestaande beschoeiing Datum bekendmaking besluit 16 september 2010 • Beatrixstraat 35, De Rijp - plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde woning Datum bekendmaking besluit 22 september 2010 • Klipper 67, De Rijp - plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde woning Datum bekendmaking besluit 22 september 2010 • Schakelstraat 16, Markenbinnen - vergroten bestaande schuur Datum bekendmaking besluit 22 september 2010 Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift tegen de afgegeven vergunningen indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Graft -De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp.

VERMOGENSBEREKENING WET WERK EN BIJSTAND De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang hebben vastgesteld dat de waarde van een auto meegenomen dient te worden in de vermogensberekening Wet werk en bijstand (Wwb) voor zover de waarde hoger is dan € 5.000,-. De stukken liggen ter inzage bij het loket van de Centrale uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster, telefoonnummer (0299) 682121. Tegen betaling van het bedrag aan leges kan iedereen desgewenst een afschrift krijgen.

De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

BURGERLIJKE STAND GRAFT-DE RIJP Geboren Roos Catharina Maria van Geijten, dv F. van Geijten en S.C. Kuiper

Huwelijken/Geregistreerde partnerschappen B.P. van der Meijden en A.M. Roozendaal P.H. van Bennekom en C. Schur

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 28 september 2010 | Burgemeester en wethouders van Graft - De Rijp

Gemeentesecretarie Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 uur tot 17.00 uur. Elke derde donderdag van de maand zelfs van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis altijd gesloten. Ook telefonisch is het gemeentehuis dan niet bereikbaar.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen.

Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer) Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid. nl of via www.graftderijp.nl (actueel/ bekendmakingen).


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 4

AAN HUIS Gemeente Schermer

GEWIJZIGDE DATUM TEXTIELINZAMELING

Het Ned. Rode Kruis zamelt in week 48 (29 november t/m 5 december) Textiel in voor KICI en niet zoals eerder is vermeld in week 40.

WEGWERKZAAMHEDEN NOORDERVAART (N243, TUSSEN KM 3,8 EN 4,8) De provincie Noord-Holland werkt in week 39 (maandag 27 september t/m vrijdag 01 oktober) in de nacht tussen 19:00 en 06:00 aan de berm langs de Noordervaart (N243 tussen km 3,8 en 4,8). Gedurende de nachten is de Noordervaart volledig afgesloten tussen de Oterlekerweg en de Rustenburgerweg wegens wegwerkzaamheden. Het fietspad blijft wel begaanbaar voor fietsers, bromfietsers en hulpdiensten. Tijdens de nachten gelden de volgende omleidingen: - N243 vanuit het oosten (Schermerhorn etc.) naar de aansluiting met de N242/N243. U wordt omgeleid via de de Rustenburgerweg - Huygendijk (N508)-Oterlekerweg langs Stompetoren.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VOOR HET AANVRAGEN VAN BOUWVERGUNNINGEN, SLOOPVERGUNNINGEN, MILIEUVERGUNNINGEN EN NOG 23 ANDERE VERGUNNINGEN.

Wilt u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen of een andere activiteit in of bij uw woning of bedrijf uitvoeren? Dan is voor u het volgende van belang. Vanaf 1 oktober 2010 worden 25 vergunningen ondergebracht in één vergunning, de omgevingsvergunning. U moet hierbij denken aan de bouwvergunning, de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de wijziging of ontheffing van een bestemmingsplan, de milieuvergunning, de kapvergunning en de gebruiksvergunning, om de meest voorkomende te noemen. Stel, u wilt uw bestaande serre vervangen en vergroten. Vroeger moest u dan een sloopvergunning, een bouwvergunning en - omdat er een boom in de weg staat - een kapvergunning aanvragen. Per 1 oktober hoeft dat niet meer. U vraagt één vergunning aan voor alle drie activiteiten die u wilt uitvoeren, en u krijgt, als alles in orde is, één vergunning voor de drie activiteiten samen. Voortaan heet dit dan ook een “omgevingsvergunning”. Minder aanvragen en dus minder vergunningen is één aspect van de omgevingsvergunning, maar er is meer!

Deze omleidingen worden ook ter plaatse aangegeven.

• De gemeente is bij eenvoudige aanvragen gebonden aan strikte termijnen. Op een eenvoudi-ge aanvraag moet de gemeente binnen 8 weken een beslissing nemen. De gemeente mag deze 8 weken verlengen tot hooguit 14 weken. Beslist de gemeente niet binnen deze 8 of 14 weken, dan is de vergunning “van rechtswege” verleend. • De mogelijkheden om vergunningvrij te (ver)bouwen zijn verruimd. Informeert u wel vooraf bij de gemeente of wat u wilt echt vergunningvrij mag. Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op onze website www.schermer.nl in de rubriek Actueel/Nieuws. Voor algemene informatie en brochures over vergunningvrij bouwen kunt u terecht op de website van het ministerie van VROM www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning. Wilt u nagaan of en zo ja waarvoor u vergunning nodig heeft ga dan naar de website www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u per activiteit checken of u een vergunning nodig heeft en via deze website kunt u ook een vergunning aanvragen. Heeft u geen internet of komt u er niet uit? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte, telefoon 072-5037320.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN GEMEENTEHUIS WITTENBURG Ingekomen verzoek om vergunning: Locatie

Omschrijving

Noordervaart 140 Stompetoren

bouw kantoor/restaurant

Ingekomen d.d. 24 september 2010

Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag.

Het is nog niet bekend of aan de verzoeken medewerking wordt verleend.

Verleende bouwvergunningen: Locatie

Omschrijving

F.Wiedijk Jzn.straat 1 Grootschermer Morgen 35 Stompetoren Rustenburgerweg 6, Ursem gem. Schermer

kap van 2 essen kap van 1 (zieke) kastanje vergroten woning

Verzenddatum 21 september 2010 21 september 2010 24 september 2010

Tegen deze besluiten kunt u, mits u aangemerkt kunt worden als belanghebbende, op grond van het bepaalde in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking van deze besluiten bij burgemeester en wethouders van Schermer een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Verleende evenementenvergunningen: Locatie

Omschrijving

Korendijk 2 Driehuizen Dorpsstraat 13 Oterleek

koeien-op-stalfeest 16 okt 2010 kerstbraderie 19 dec 2010

Verzenddatum 21 september 2010 21 september 2010

Tegen deze besluiten kunt u, mits u aangemerkt kunt worden als belanghebbende, op grond van het bepaalde in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking van deze besluiten bij burgemeester van Schermer een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

W

W

W .

S

C

H

E

R

7DOVPD 3HWIDVKLRQ ' ( 2 1 / , 1 ( ' , ( 5 ( 1 : , 1 . ( /

DIERENDAG 4 OKTOBER WWW.PETFASHION.NL

Het adres om uw huisdier te verwennen!

$OOHVYRRUNDWHQKRQG ZZZSHWIDVKLRQQO

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl

M

E

R

.

N

L

Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Vrijwillige Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Vrijwillige Brandweer Schermer: R. Karman, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard 072-5755960 Ondercommandant Vrijwillige Brandweer Schermer: tevens Chef eenheid Schermer-Zuid, T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

Floralia in Grootschermer Grootschermer - Zondag 26 September was de jaarlijkse planten en huisvlijt show van start in dorpshuis ’t Wavertje. Zaterdag werden alle planten en zelf gemaakte brei-, of schilderwerken en meerdere soorten creatieve huivlijt ingeleverd, om op zondag door het publiek bekeken te worden. Onder alle inzendingen werd een mooie mand met levensmiddelen verloot op zondagavond om 19.00 uur. De winnaar(es) moest dan wel zelf bij de trekking aanwezig zijn, ander werd de mand weer verloot. De belangstelling was groot en het was als altijd oer gezellig. Het bestuur bestaat uit zeven dames, die het weer geweldig voor elkaar hadden, Wat altijd weer een hele organisatie is, petje af voor deze dames: Elly Kraay, , Marjon Cohen, Paulien Vink, Riek Roos, Alie

Tekst en beeld: Gre Breedt

Reitsma en Beb Steenwinkel. Tineke Blaauw ontbreekt op de foto, zij is met vakantie.


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 5

ALLE BEZOEKERS VAN DE VOLGER OPEN DAG BEDANKT VOOR ALLE BELANGSTELLING!

Geldig t/m zaterdag 2 oktober

63257,1*Š

'(5,-3

Fitness Zumba Spinning BBB Outdoorlessen Medical fitness Fysiotherapie Bodymix Zonnebank Yoga Kinderballet Jeugdfitness

WWW.SPORTINGDERIJP.NL G.G. SCHIPPERSTRAAT 8 - 1483 GE - DE RIJP (INDUSTRIETERREIN DE VOLGER) TEL: 0299 - 67 55 31

PER KRAT

8.

99

Heineken of Brand Pils Krat 24 flesjes à 30 cl Maximaal 6 kratten per klant

Podoinstituut: Steunzolen, Therapie-zolen, Podologie, Sportpodologie, Kinderpodologie, Podoposturale therapie, Pedicure, Diabetische en Reumatische voet, Medisch Pedicure

50%

Pitloze druivenmix 2.99

12.39

Schoonheidscentrum: Schoonheidsbehandelingen, Lichaamsmassages, Endermologie, Microdermabrasie, Hotstone massages, IPL (definitieve haarverwijdering), Tanden bleken, Cadeaubonnen

korting

1.49

Bak 500 gram Karvan Cévitam Limonade siroop

3.99

2.49

Alle smaken

Huidtherapie: Acnébehandeling, Lipoedeem, Littekens, Lymfoedeem, Pigmentafwijkingen, Elastische kousen

2 bussen à 750 ml naar keuze

Kapsalon: Knippen, Kleuren etc., Great Lengths Hairextensions

2 VOOR

3.

Roomboter appeltaart Vers uit eigen oven

Geschikt voor 5-6 personen

11.99

Vergoedingen van diverse ziektekostenverzekeraars

4.50

99

Cobie Brouwer, Podoinstituut, Schoonheidscentrum en Kapsalon Melkweg 4 Stompetoren T: 072 503 80 99 F: 072 503 80 77

www.cobiebrouwer.nl

7.99 Sukadelappen Per kilo

Street Beanz veroveren Nederland!

%HHQDWXUDO

Huidverzorgings- en massagepraktijk voor hem en haar

NIEUW bij Bee Natural: aromatherapie bij de behandelingen.

HERFSTA ANBIEDING:

Kijk snel op www.PLUS.nl.

Nooit eerder bij de schoonheidsspecialist geweest? Dan is dit het moment om het te proberen!

39/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

N CADEAUBO f er één NODIG? Gee al! ur van Bee Nat in elk r aa gb rij Verk drag. be st gewen

Laat u ook eens heerlijk verwennen met de kennismakingsaanbieding bestaande uit: gezichtsreiniging, aangepaste peeling, een ontspannende massage van gezicht, decolleté, hals, nek, schouders en bovenrug en een nabehandeling voor maar 20 euro! Kijk voor meer info en andere aanbiedingen op: www.beenatural.nl WALINGSDIJK 27 | URSEM | 06 - 16 30 83 47


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 6

MEDISCHE hulpdiensten

familieberichten

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

      

   

     !   "  # 

 #  #  

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar). PRIKPOSTEN

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER� Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling� trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl THERAPIE

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW Elly Hellinga Roel Nooteboom Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42 WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS www.aangenaamwonenplus.nl PERSONENALARMERING

PERSONENALARMERING Kromme Horn 38, 1484 EH Graft Tel. 0299 67 12 24

             

    

      

     

  !"#

$

 "% & "''( 

 ) * + + 

,&  - ) . / 0/ 

  $ #" 1 2) * ,

% & #$ ' # ( ) ( 

 ) 3 0 " 4 - &) 3 . $  ) ,  , *

 " #+  " ,/

 ) (  , ' -##. 

 5  6& 7" 7%"*( 

  (  8/   

 & "# "!  9' &  :8''%8'' 8 4 9' & !89'     * 

4& * &  ; 

     8 < '89' 

  &        &  2 8 /     '

  0  

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

Afscheid van Truus

Verenigingsnieuws? redactie@de-uitkomst.nl

Tekst en beeld: Gre Breedt

Schermerhorn - Na negentien jaar nam Truus Stam uit Schermerhorn tijdens een vergadering van de Zonnebloem afdeling Schermerhorn afscheid. Truus was betrokken bij de oprichting van de afdeling op 19 augustus 1991 en heeft vanaf het begin het voorzitterschap op zich genomen. Zij heeft zich altijd voor honderd procent ingezet bij alle activiteiten. Zieken en eenzame ouderen konden altijd rekenen op een bezoekje van Truus. Maar voor alles is een tijd en de jaren waarin Truus zich heeft gegeven voor het werk van de Zonnebloem

werd bij haar afscheid door Corry Konijn van de afdeling nog eens naar voren gebracht, toen Truus als waardering een speciaal beeldje voor dit afscheid in ontvangst mocht nemen. Deze Zonnebloemvrouw was een begrip in Schermerhorn en zal niet snel worden vergeten.

Een speciale rubriek voor ingezonden brieven van lezers van De Uitkomst die, in hun ogen, iets belangwekkends te melden hebben. Brieven worden alleen geplaatst met vermelding van naam en woonplaats van de inzender en telefoonnummer voor de redactie. De tekst mag niet meer dan Âą 350 woorden bevatten en is alleen voor particulieren! De meegezonden brieven (alleen digitaal) geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. De redactie houdt zich het recht om brieven te weigeren, te redigeren of in te korten. Beste mensen, Nu is een goed moment om iets te doen. Niet dat ik de illusie koester dat het een verschil zal kunnen maken maar wie weet. Ga naar de onderstaande link, geef je stem en stuur dit bericht a.u.b. aan iedereen die ons misschien kan helpen. Alstublieft... Ik weet niet hoe u zich voelt maar ik ben bang dat ik in een wereld leef waar de banken, managers, speculant worden gered, hun foutjes zijn door ons allemaal kwijtgescholden maar het zijn nu de oudere mensen die wat van hun pensioen moeten inleveren en de hele kunstsector die afgeslacht wordt... Ik wil u graag vragen om te proberen een beeld te maken van een Nederland met 30% minder kunstâ&#x20AC;Ś 30%!! Zelf twijfel ik nog tussen huilen of braken. Het gevoel van machteloosheid is overheersend. Het enige die wij nu kunnen doen is brullen. http://petities.nl/petitie/stop-culturele-kaalslag#tabs Alvast bedankt, David Bonsels (Muzikant, Directeur Popschool De Rijp, Muziekschool Legato, Gastdocent Conservatorium Alkmaar).


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 7

*HUDDNWGRRU TEKST EN BEELD: WIL SPANJER

of mooi ingetogen Helder uitgesproken r met de Eilandspolde laten ze hun band vrije essioneel of in hun of pr n zij Ze . en ijk bl n. landschap verbonde tijd met dit unieke riĂŤr, gepassioneerd Als biologisch agra ier tuinder of particul vogelteller, kleine ging, aar ook de ijsvereni â&#x20AC;&#x2122;met een landjeâ&#x20AC;&#x2DC;. M als de coach zien het de binnenvisser en sgebied. Deze serie hun vertrouwd thui n Eilandspolder. gaat over hen en hu

Jan Butter De laatste echte binnenvisser

Zijn vader viste in de Zeevang en zijn opa op het IJsselmeer. JAN BUTTER vist in de 1000 hectare van de Eilandspolder, vooral op aal. Nu al 29 jaar. â&#x20AC;&#x2DC;Mijn twee jongens denken er niet over om me op te volgen. Voor de verdienste kan het ook bijna niet meer. Sinds ze de glasaal bij Spanje en Frankrijk afvangen en verkopen aan China en Japan voor kweekaal, is het natuurlijke systeem van aalvisserij in binnenwateren, als de Eilandspolder, praktisch verdwenen. Ik zet hier zelf de glasaaltjes uit. Die kosten nu â&#x201A;Ź 1000 per kilo; daar zitten 3000 aaltjes in. Toen ik begon was het 12 gulden.â&#x20AC;&#x2122;

IXLNHQVWRNNHQ

9DQQDDU

Behalve op zondag stapt Jan Butter tussen april en oktober elke ochtend om half zes in Grootschermer in zijn boot. Hij komt dan uit Hobrede, het dorp waar ie aan de ringvaart woont en waar hij ook zijn vis schoonmaakt. â&#x20AC;&#x2DC;Het is dan al lang licht en de fuiken moet ik leeg halen voordat het druk op het water wordt. En trouwens, vis moet niet te lang in fuiken blijven zitten. â&#x20AC;&#x2122;s Middags zet ik dan mijn zestig fuiken met de 120 stokken weer op andere plekken in de Eilandspolder en die haal ik dan de volgende ochtend weer op. In de winter bij flinke noordenwind en sterke golven merk ik wel aan mijn spieren dat het zwaar werk is, maar verder kan ik het gelukkig goed aan. De eerste maanden van het jaar vis ik trouwens altijd in de ringvaart tussen West Graftdijk en Schermerhorn. Nee, het werk verveelt me geen dag.â&#x20AC;&#x2122;

Zijn beroep deelt hij met vissers over de hele wereld. Tenminste met hen die nog traditioneel, duurzaam vissen en de natuur respecteren. Maar de harde commercie en internationale regels betekenen een gestage ondergang van de kleine vissers. â&#x20AC;&#x2DC;In Noord-Holland zijn we nog met 25 binnenvissers; het waren er 80. Met mijn 51 jaar ben ik een van de jongste. Ik vis sinds mijn tiende, omdat het in mijn familie heel gewoon was. Mijn vader ging in de strenge winter van 1979 met zijn oom Niek Molenaar, die in de Rijp en omgeving ook de Poolse Jood werd genoemd, omdat ie ook in vodden handelde, mee de fuiken legen. Ze zaten toen barstensvol aal en ze konden het amper aan. Ik heb indertijd de pacht overgenomen

van Tinus Kieft uit Grootschermer. Die was bekend van het gezegde: â&#x20AC;?een beetjeâ&#x20AC;? als je vroeg of hij wat gevangen had. Ik heb eerst drie jaar met hem gevist, want je kwam er niet zomaar tussen.â&#x20AC;&#x2122;

2PpWMDDU Het beeld van Jan en zijn boot is vergelijkbaar met dat van zijn vader of zijn opa, maar toch zijn er verschillen. â&#x20AC;&#x2DC;De netten zijn nu van nylon, vroeger van katoen. Die werden ieder jaar getaand. Dat betekent dat de netten in een taanketel gevuld met teer gekookt werden, waardoor ze geconserveerd werden. Deze van mij zijn nu 30 jaar oud en gaan nog wel even mee. De drie meter lange bamboestokken waarmee ik de netten in het water steek, vervang ik om het jaar, want anders worden ze zwak en dan kan ik bij het in het water steken te water

vallen.â&#x20AC;&#x2122; Lachend: â&#x20AC;&#x2DC;Dat is me overigens in al die jaren nog nooit gebeurd!â&#x20AC;&#x2122;

1RUPDDODMDDU Jan vertelt het bijna magische verhaal over de aal: â&#x20AC;&#x2DC;Het verhaal is, denk ik, wel bekend, maar blijft bijzonder. Een aal of paling gaat eens in zijn leven naar de Sargassozee in het Caribisch gebied om daar te zorgen voor voortplanting. De nieuwe glasaaltjes trekken daarna en masse naar Europa terug, om daar volwassen te worden. Zij hebben daar zoet water voor nodig. De meeste glasaal vinden echter bij het binnengaan van een rivier of sluis een enorm net, waardoor de binnenwateren leeg blijven. De massaal afgevangen glasaal wordt verkocht aan grote aalkwekerijen in Japan en China, want die betalen het meest. Daar zijn ze in een half jaar consumptierijp. In de natuur is dit 8 ĂĄ 9 jaar. Kun je nagaan. Maar tegen die enorme belangen kunnen wij gewoon weg niet op.â&#x20AC;&#x2122;

NLOR Jan is een man van weinig woorden, die weet dat wijsheid niet altijd voortkomt uit nationale of Europese wet- en regelgeving, maar dat de

natuur zijn eigen wetten kent. â&#x20AC;&#x2DC;Als vereniging van binnenvissers hadden we een plan om 157.000 kilo aal in zee te zetten, voorbij de gemalen, waar ze vaak kapot gaan, zodat ze daarna vrij naar de Sargassozee konden gaan om zich voort te planten. â&#x20AC;&#x2122;t Ging niet door; de minister wees het af, om niet geheel duidelijke redenen. Waarschijnlijk iets Europees. Het steekt als afspraken niet voor heel Europa gelden, zoals nu met het nieuwe verbod om in de maanden september, oktober, november niet meer op aal te mogen vissen. Weer minder vangst, dus minder inkomen.â&#x20AC;&#x2122;

MDDUMRQJHU Kijkend over het water: â&#x20AC;&#x2DC;Als ik 30 jaar jonger zou zijn geweest had ik dit beroep niet gekozen, want voor de verdiensten hoef je het niet meer te doen. Nu ik dit zeg, realiseer ik me dat ik moet oppassen dat ik niet, net als mijn voorganger Tinus Kieft, standaard â&#x20AC;&#x2DC;een beetjeâ&#x20AC;&#x2122; ga zeggen als ze vragen naar de vangst. Het staat trouwens op zijn huis in Grootschermer geschreven. Want ondanks alles is dit bijna uitgestorven beroep wel helemaal mijn leven.â&#x20AC;&#x2122;


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Ondernemers bedankt! Winnaars Brandweerwedstrijden kermis De Rijp Vrijdag 17 september organiseerde de vrijwillige Brandweer van Graft-De Rijp voor de 47ste keer brandweerwedstrijden. Traditioneel vinden deze wedstrijden plaats op de vrijdagavond tijdens de Rijper kermis. De wedstrijd bestond uit het bestrijden van brand en olielekkage op en bij een boortoren. Op twee banen tegelijk werd gestreden om de eer. In totaal namen negentien ploegen van verschillende brandweerkorpsen uit de omgeving deel aan de wedstrijd. De eerste prijs was voor het team uit Volendam, de teams uit Schermer en Avenhorn gingen met respectievelijk de tweede en derde prijs naar huis. De wisselbeker – die door autobedrijf Leo Borst uit De Rijp beschikbaar was gesteld - voor de beste bevelvoerder van die avond, ging naar Oudorp. Behalve deze bekerwinnaars, zijn alle deelnemers en organiserende vrijwilligers ook winnaars; in de verbroedering onder brandweervrijwilligers! De wedstrijden waren alleen mogelijk door de vrijgevigheid van ondernemers.

PORTRETFOTOGRAFIE

TROUWREPORTAGES BEDRIJFSREPORTAGES PRODUCTFOTOGRAFIE

REISFOTOGRAFIE

Ondernemers bedankt! C. en P. Kraanverhuur Aannemersbedrijf Slot Machine- en pompenfabriek VOPO Poel BV Bloembollen uit De Rijp B.P. de Poel uit Graft Van ’t Hek funderingstechniek Loon en machineverhuur De West uit Beemster Jansen Hoveniers uit Markenbinnen en faciliteiten van de gemeente Graft-De Rijp

BEELDBEWERKING MARCO VAN AMMERS FOTOGRAFIE DE VLEET 50 | 1484 EZ GRAFT | 06 38 89 55 17 | 0299 67 17 22 WWW.MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL | INFO@MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL

De Schermer nieuwe Voorbereidingen Midwinterfeest locatie MCA? in volle gang De Rijp - Voor de vijfde keer zal op zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 het Midwinterfeest in GraftDe Rijp van start gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang, in 2008 hebben ruim 40.000 bezoekers het spectakel bezocht. Op 17 locaties in het centrum van het dorp worden de bezoekers hartelijk ontvangen en kunnen zij genieten van een keur aan artiesten, kunstenaars en muzikanten. Meer dan 60 enthousiaste groepen en verenigingen, voor het merendeel uit NoordHolland hebben zich al aangemeld om tijdens het dit eerste lustrum van het Midwinterfeest hun kunsten te

Tekst en beeld: Ad Hodde

Voorpret: leden van het bestuur midwinterfeest passen alvast de kleding.

komen vertonen. Het stichtingsbestuur zal in Restaurant Oudejans op woensdag 6 oktober 2010 een pers-

presentatie geven. Afgelopen week hebben enkele leden van het bestuur vast de kleding uitgezocht.

Tekst en beeld: Ad Hodde

Schermer - Voorafgaand aan de persconferentie, op donderdagavond 23 september, in het gemeentehuis van de Schermer te Stompetoren, werden de bewoners van de Omval op de hoogte gebracht van de plannen rond hun woongebied door burgemeester Moeijes. De plannen betreffen de Omval als eventuele nieuwe locatie voor het MCA. De plannen werden met weinig enthousiasme ontvangen. Natuurlijk wist men wel dat er iets zou gaan gebeuren, maar een ziekenhuis achter je huis, dat vindt men niet wenselijk. Zodra er voor de gemeente meer duidelijkheid is, zullen de bewoners op een later tijdstip weer uitgenodigd worden en dan zullen zij antwoord krijgen op de door hun gestelde vragen.

De ijzerwerf Overdie Staal aan de Noordervaart, zou volgens het college van de Schermer, de enige plek in de Schermer zijn welke in aanmerking zou kunnen komen voor de locatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis. Het zou goed zijn voor de regio. En voor de Schermer economisch gezien een enorme opsteker; voor het bouwplan in Stompetoren-centrum

en de verkoop van de nieuw te bouwen huizen aldaar, maar ook voor een stuk werkgelegenheid. Ook Alkmaar is een voorstander van deze nieuwe locatie, aldus wethouder de Baat van de gemeente Alkmaar. Het MCA is positief en wil serieus gaan kijken naar de mogelijkheden op deze plek, die zoals het er naar uitziet aan alle criteria voldoet. Volgens burgemeester Moeijes zullen er nog wel een aantal hobbels moeten worden genomen. Of de locatie beschikbaar is, hangt af van de goedkeuring van Provinciale Staten. “Ik ben vol vertrouwen, we mogen de preabele vraag stellen aan Gedeputeerde Staten, of de Schermer een kans maakt”, aldus burgemeester Moeijes. “Als de Gedeputeerde Staten het niet zag zitten, hadden wij de vraag niet mogen stellen, dus heb ik er alle vertrouwen in”. Alkmaar kiest voor de plek in de gemeente Schermer, maar daarmee is het aanbod van deze stad niet van de baan. Ook Heerhugowaard blijft bij hun aanbod. De beslissing ligt bij het MCA. Beeld en tekst: Gre Breedt

Langs de deur De Rijp - In het museum ‘t Houten Huis vond zondag 26 september de boekpresentatie plaats van het boek ‘Langs de deur’ en andere verhalen over De Rijp. In zijn boek ‘Langs de deur’ schetst musicus Hans Keuning (83) het vooroorlogse De Rijp. Hij vertelt wat voor mensen er in het dorp woonden en hoe het dagelijks leven verliep in de dertiger jaren, in de oorlog en net daarna. Geen dramatische hoogtepunten, maar het gewone leven van alledag in een dorp, dat alleen maar vergane glorie kende en een grote mate van verval en armoede. Hans Keuning was muziekdocent, componist en tot aan zijn pensioen directeur van de muziekschool Waterland in Purmerend. Hij woonde tot zijn 25e in De Rijp en over die tijd (1930 - 1950) schrijft hij. Fragmenten uit het boek werden tijdens de boekpresentatie voorgelezen door Wil Bijlsma en Hans Keuning speelde daarbij eigen composities op de piano.

V.l.n.r.: Mw. Mosch (persvoorlichter gemeente Alkmaar), Peter de Baat (wethouder gemeente Alkmaar), burgemeester Piet Moeijes, Wim van Enter (wethouder ruimtelijke ordening gemeente Schermer) en Jack Stroomer (wethouder financiën en sociale zaken).


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Ineke Brinkmann heeft alles met dieren. Ze woont en werkt niet alleen midden tussen de paarden en koeien maar communiceert ook met ze, met zeer verrassende resultaten. Dieren met gedragsproblemen maakt ze weer gelukkig, en daarmee ook zijn of haar baasje. In deze column bespreekt ze maandelijks een praktijkgeval.

Tekst en beeld: Gre Breedt

12 1/2 jaar Kees en Angelique Schermerhorn - Schermerhorn stond afgelopen weekend op z’n kop, want Kees en Angelique van Etten Vierden samen met het dorp en omgeving feest vanwege hun 12,5-jarig jubileum als uitbaters van Café ’s Lands Welvaren. Het feest begon op vrijdagavond, met een bingo onder leiding van René Vlaar en de jubilaris zelf Kees van Etten of zoals iedereen hem kent ‘Kesse’. Zaterdag begon de middag om 15.00 uur met dj Henkie CD tot 03.00 uur. De zaal ging op zaterdag om 21.00 uur open voor het optreden

van Tribute to the Cats. Zondag werd het weekend afgesloten met om 16.00 uur klaverjassen onder leiding van Klaas Jonk en het Noord-Hollandse spel Keezen. Voor iedereen die het feest mee heeft gemaakt, was het een weekend om niet gauw te vergeten. Op naar de volgende 12,5 jaar! Angelique en Kees willen langs deze weg iedereen bedanken voor de enorme belangstelling. “We waren helemaal overdonderd door de zee van bloemen die we hebben gekregen; de hele kamer staat vol, super”, aldus

Angelique. “De bingoavond was gezellig en zaterdagavond geweldig. Het klaverjassen en keezen op zondag viel door de kleine opkomst een beetje tegen, ondanks dat we al vanwege de voetbal een uur later begonnen. Maar we blijven doorgaan, want we willen toch proberen het verenigingsleven in stand te houden. Het Caféleven is niet meer zoals het vroeger was, toen kwamen de mensen nog wel op zondagmiddag om een uur of vijf een borreltje halen, alles veranderd, maar dit weekend kan niet meer stuk.”

Trefpunt toplocatie Markenbinnen - Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam ‘Toplocaties in actie’ benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen met de vraag, kom met een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie te maken. Het ‘Trefpunt’ in Markenbinnen deed mee en kreeg € 20.800,van het Oranje Fonds om de activiteiten van de Gemeenschapsruimte verder uit te breiden, met o.a. drie jeu-de-boules-banen, vier buitenzitbanken, veel buitenspelmateriaal, een opslagruimte, een buitentafeltennistafel en een beamer voor het houden van filmvoorstellingen. Jaap Romeijn als voorzitter van Gemeenschapsruimte ‘Trefpunt’ heeft het plaatselijke hoveniersbedrijf Jansen ingeschakeld. Die hebben een mooi stuk werk afgeleverd met de aanleg van de

Vrouwenkoor ‘Bella Donna’ dit jaar 20 jaar! Graft-De Rijp - Ze zingen oude drie stemmige muziek uit de renaissance tijd en daarnaast twee en drie stemmige volksliedjes uit verschillende landen. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden. Zij repeteren op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Kom gerust een keer meezingen, bijvoorbeeld samen met een vriendin. U bent van harte welkom! Wil je meer informatie dan kun je bellen met Saskia Verdonk, telefoonnummer 0299 67 40 26 of 06 20 21 44 69.

Tekst en beeld: Ad Hodde

Jeu de Boules-baan de bestrating en het groen op het pleintje voor ‘Trefpunt’. Zaterdag 25 september (burendag van het Oranjefonds) is

al het moois feestelijk geopend door de jongste Sam Jansen en de oudste Henk de Haan beide inwoners van het dorp.

Herrie in konijnenland Tijdens mijn lezingen en workshops over communicatie met dieren wordt aan mij nog al eens gevraagd of je voor communicatie met dieren heel bijzonder, zeer paranormaal begaafd moet zijn of gestudeerd moet hebben. Mijn antwoord hierop is dat telepathische communicatie je moedertaal is. Je wordt er mee geboren. Wij hebben door onze technologische ontwikkelingen en uitvindingen, zoals bijv. telefoon en email, deze manier van communiceren verleerd. Om met dieren te communiceren, moet je jezelf deze taal weer eigen maken. Want je kunt je paard niet even op zijn mobieltje bellen of je poes een emailtje sturen. En dat je deze taal weer kunt leren wordt weer eens bevestigd tijdens de workshop communicatie met dieren, die ik onlangs gaf aan 15 enthousiaste deelnemers. Ik heb mijn lesprogramma zo ingericht dat de cursisten direct met de dieren van andere cursisten kunnen communiceren. De dieren zijn blij dat er met hun wordt gecommuniceerd, waardoor zij ook graag antwoord geven op bijvoorbeeld hoe zij zich voelen, waar zij bang voor zijn, waarom zij in de ogen van hun baasjes problematisch gedrag vertonen, wat zij graag veranderd willen zien, waar zij pijn hebben etc. etc.. De aanvankelijke scepsis en angst bij de cursisten is verdwenen en maakt plaats voor blijdschap dat de dieren inderdaad zo graag willen communiceren en verwondering dat de informatie die zij hebben ontvangen van de dieren door de eigenaren bevestigd wordt. Mijn ervaring is dat tijdens de workshops communicatie met dieren het de dieren zijn die een leraar en spiegel zijn voor de mensen. Ik ontmoet in het volgende consult een andere leraar: het konijn Nikki, die mij sterk doet denken aan het sprekende konijn uit het het sprookje Alice in Wonderland. Haar baasje had, nadat Jerry, de jarenlange partner van Nikki, die in juni was overleden, om Nikki te troosten een nieuwe partner gezocht bij de konijnenopvang. Er worden door het baasje allerlei praktische zaken geregeld, zo heeft het baasje Danny eerst in een bench naast de ren van Nikki geplaatst. zodat Nikki en haar nieuwe partner Danny aan elkaar kunnen wennen. Na een vrijage op afstand wordt Danny na een tijdje in de ren van Nikki geplaatst, maar dit loopt uit op een fikse vechtpartij. Nikki vlucht in haar hol onder de grond en komt niet meer tevoorschijn. Volgens de geraadpleegde kenners is dit normaal gedrag en zal het na verloop van tijd wel goed komen. Maar het komt niet goed. Als ik contact maak met Nikki tref ik een bedroefd konijn aan. Zij zegt: “Hoe komen zij er op, een ander konijn. Ik mis Jerry nog steeds, hij was erg lief, en wij waren de beste maatjes”. Nikki vertelt dat zij bang is voor Danny, die zeer gestresst en getraumatiseerd is. En dat zijn overdreven dominante gedrag voort komt uit angst. Zij heeft geen behoefte aan deze “stresskip” zoals zij Danny noemt. Danny hoeft voor haar niet weg, maar zij wil hem niet in haar buurt hebben. Nikki vertelt dat zij de goede bedoelingen van haar baasje wel begrijpt, maar dat zij nu nog geen nieuwe partner wil. Als zij aan een nieuwe partner toe is, zal zij dit zelf laten weten. Het enige wat zij nu wil is: liefdevolle aandacht. Het consult was aangevraagd voor Nikki, maar ik wilde toch graag weten wat de reden was waarom Danny zo gestresst is. Daarom maak ik ook contact met Danny. Hier vind ik een heel angstig dier, behoorlijk in de war en heel erg bang dat hij weer weg moet. Danny laat mij beelden zien van meerdere eigenaren, waar hij in een te kleine hok zat en kinderen die hem als speelgoed behandelden. Hij geeft aan dat hij het bij deze nieuwe baasjes eindelijk naar zijn zin heeft en hij kan hier tot rust komen. Als ik dit meld aan het baasje van Nikki en Danny hebben zij hier alle begrip voor. Zij en haar man zijn echte dierenliefhebbers. Er wordt besloten een tweede grote ren te bouwen. Danny mag blijven. Ineke Brinkmann I N E K E

B R I N K M A N

T E L .

0 7 5

6 4 1 1 5 7 3


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 10

HEERLIJKWONEN...

Onze vakmensen zorgen ervoor!

15%

Belangrijke informatie voor de makelaardij in de regio:

Met de sms-dienst van i4info bedient u 211 2 R A A N uw klanten op maat! SMS 2010 O E DIE PE N R S ST MS

R IS EIGEN

Nieuwe collectie!

nieuwe collectie

UR

1,5 NM 0 E ALIG

Ă&#x2030;Ă&#x2030;

VOOR

DEZE STICKE

FO MEER IN

Patricia's

NU MET KORTING

DOM VAN

V O U W

GĂŠĂŠn abonnement, gĂŠĂŠn gestandaardiseerde berichten uit aangekochte database. Uw eigen unieke sms-code voor gerichte communicatie.

GORDIJNEN ...................

Kijk op: www.i4info.nl

Verse koffie, hete appeltaart en je huis beter verkopen...

Voor aanleg, renovatie, bestratingen en winterklaar maken van uw tuin

W W W. B O R S T W O N E N . N L

$DQOHJUHQRYDWLHHQSHULRGLHN RQGHUKRXGYDQXZWXLQ 2RNYRRUDOXZRQGHUKRXG ELQQHQVKXLV

Bruntink

Sinds 1896

9RRUPHHULQIRUPDWLH

:::5':21'(5+28'1/

Voor alle werkzaamheden aan â&#x20AC;˘ C.V., gas-, water- en sanitair installaties â&#x20AC;˘ Zink-, lood- en dakwerk

2IEHO

7(/()221 67(%$#+(71(71/

Timmerbedrijf K. Drok

INSTALLATIEBEDRIJF

Zijn wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Verbouwingen en onderhoudswerk Keukeninstallatie

Gas - Water - CV - Sanitair Zinkwerk - Dakwerk - Airco

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 winkel@venemavoorverf.nl www.venemavoorverf.nl

Dekker Instal.

Een winkel vol decoratieve verfproducten Een uitgebreide collectie behangboeken Kleurenwand met kleurstalen op A4 formaat Advisering en ondersteuning

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

DEKKER BV Meer dan 90 jaar Voor aanleg en onderhoud van:

Haringbuis 131 1483 CS De Rijp Tel. (0299) 674214 Fax (0299) 673963

Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425

W

Voor de mensen die daar niks van kunnen bakken, is er nu zelfs een spuitbus op de markt.

7XLQJUDFKW'H5LMS7HOHIRRQ

Starnmeerdijk 24, Spijkerboor, 075 64 11 852, www.pietgroen.nl

W

Jan Boonplein 1, De Rijp 0299 - 67 15 29

WOONTIP

complete tuinverzorging

W

De nieuw najaarsco e llec is weer bin tie nen! Kom gauw kijken.

ATAG SELECT DEALER

Bamestraweg 21 - 1462 VM Midden-Beemster L

0299-681426 www.installatiebedrijfdekker.nl


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 11

...HEERLIJKWONEN WOONTIP 6FKXWWLQJKRXW %HVFKRHLLQJKRXW 9ORQGHUKRXW ,VRODWLHPDWHULDDO

7XLQPHXEHOHQ 3ODDWPDWHULDOHQ 9ORHUKRXW %ORNKXWWHQ

/HYHUHQ SODDWVHQ

'H-RQJK+RXW_'RUSVVWUDDW_(-*UDIW'H5LMS 7HOID[_ZZZGHMRQJKKRXWQOGordijnen en stoffering in je huis De gordijnen, of â&#x20AC;&#x2DC;stofferingâ&#x20AC;&#x2122; zoals dat chique heet, is bij veel mensen een sluitpost bij het veranderen van het interieur. En dat is niet altijd slim, want een zorgvuldig uitgezocht gordijnstof die past bij je interieur maakt het vaak juist af. Het blijft wel een heel gedoe om de juiste stoffen te vinden. Bij de gespecialiseerde zaken wordt u daarmee op weg geholpen.

Najaar bij De Huiskamer

Stationswoonhuis te huur

IN OKTOBER NIEUWE COLLECTIE VAN O.A.: RIVERDALE, BRAXTON EN BASTION

Bedrijfsverzamelgebouw

Huurprijs vanaf â&#x201A;Ź 169,00/maand ZĂŠĂŠr geschikt voor startende ondernemers

Woon- en kadowinkel De Huiskamer Rechtestraat 108-110, 1483 BG De Rijp, telefoon 0299 67 40 40 WWW.WOONWINKELDEHUISKAMER.NL

Kenmerken:

Ligging:

Apart gebouw Diverse grootte oppervlak Onderscheidend Voldoende parkeerplaatsen Opvallend Perfecte werksfeer Riante ligging Casco gerenoveerd in 2010

Gelegen tussen de bedrijventerreinen De Koog, De Baanstee en de Nieuwe Baanstee Zichtlocatie aan N244 bij A7 Aan uitvalswegen Nabij een hoogwaardig kleinschalig bedrijfsverzamel gebouw â&#x20AC;&#x2DC;Gare du Nordâ&#x20AC;&#x2122;

info@slotbouw.nl | www.slotbouw.nl Stationsweg 27

Kwadijk

0299 621 707

info@jhbakker.nl

www.jhbakker.nl

www.bijzonderbouwen.nl

Voor al uw openhaardhout Machinaal timmerwerk, kozijnen, trappen, lijstwerk, nieuwbouw, verbouw, restauratie. M.C. van Voordenstraat 2 - 1483 GB De Rijp Tel. (0299) 673487/671345 fax. 674626 www.duinmaijer.nl

www.hetopenhaardhout.nl ing: d e i b n a a r e Wint 0 liter 80 Kuubskist sief krat) â&#x201A;Ź 55,- (inclu

Af te halen elke zaterdag 10.00 - 16.00. Bezorgen is ook mogelijk Tel.: Erik Suk: 06 26098565 Henk Strijbis: 06 46272173

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

Korendijk 2 Driehuizen

VAN

DRIEL

meubelstoffering

EHGULMYHQWHUUHLQGH9ROJHU_0&YDQ9RRUGHQVWUDDW_*%GH5LMS 7HO_0RE_(PDLOYDQGULHO#WLVFDOLQO


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 12

V e r s t a n d

v a n

L e k k e r

V l e e s

Speciaal voor u! Onze Specials zijn razend populair. Geen wonder, want de Special is mĂŠĂŠr dan vlees van vertrouwde kwaliteit. Het is een culinair feestje, waarmee u thuis geheid de show steelt. Deze week zijn het gemarineerde varkenslapjes, gevuld met mozzarella, spinazie en hazelnoot. En dat noemen we dan de Hazelino. Een prima naam voor een prima gerecht!

SPECIAL

1

80

Hazelino 100 gram

Varkensfilet met vulling van spinazie, mozzarella en licht geroosterde hazelnootjes.

bij 150 gram kalfsrollade

100 gram tonijnsalade

(500 gram gekruid vlees + 500 gram uien) samen

Stukje grillworst naturel of kaas

3

48

Kalfsrolletjes met champignons en ansjovis

GRATIS

Hacheepakket

400 gram

RECEPT VAN DE WEEK:

VLEESWARENKOOPJE

6

00

6

00

Gebraden kiprollade met saus in ovenschaaltje voor 2 personen

per stuk

2002

â&#x201A;Ź 2.750,- EX BTW

FORD FIĂ&#x2039;STA 1.3 I GROEN MET. 3 DEURS 92.000 KM

2002

VERKOCHT

OPEL ZAFIRA 1.8 AUTOM. ELEGANCE, 7 PERS. AIRCO

2001

â&#x201A;Ź 4.750,-

MAZDA 2 1.4 GRIJS MET. AIRCO, VOL OPTIES 35.000 KM

2006

â&#x201A;Ź 9.500,-

FORD FIĂ&#x2039;STA 1.3 5 DEURS, NIEUW MODEL ZWART, AIRCO

2002

VERKOCHT

OPEL ASTRA 1.6 5-DEURS, ZILVER MET. 137.000 KM

2001

VERKOCHT

2005

â&#x201A;Ź 5.350,-

2002

VERKOCHT

2005

P.O.A.

FORD KA

AIRCO, ZWART, 23.000 KM, NIEUW STAAT OPEL OMEGA 2.2I SEDAN VOL OPTIES 103.000 KM

6

95

Benodigdheden: 12 plakjes gebraden kalfsrollade, 12 kleine champignons (of 6 grote gehalveerd), 6 ansjovisfilets (gezouten in olie), 1 eetlepel peterselie (fijngehakt), 1 teentje knoflook (uit de knijper), 2 eetlepels olijfolie, ½ dl medium sherry, prikkertjes Bereiding: Bak de champignons even bruin in een beetje olijfolie. Hak de knoflook en voeg deze toe en breng op smaak met peper en zout. Blus de champignons af met de sherry. Haal ze uit het vocht en leg op ieder plakje rollade een champignon en een half plakje ansjovisfilet. Rol ze op. Verwarm ze even in het vocht van de champignons en serveer ze direct met wat peterselie.

Aanbiedingen gelden van 27 september t/m 2 oktober 2010

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster tel. 0299 68 50 15

BLAUW MET. CC.ECC.NAV. 100.000 KM

www.jipautomobielen.nl G.G. SCHIPPERSTRAAT 18 - DE RIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37

Graftdijkers vieren een nat kermisfeest Graftdijken - De geplande vossenjacht aan het begin van de Graftdijker kermis, op donderdag 23 september, ging wegens het slechte weer niet door. Om 15.00 uur werd de kermis feestelijk geopend door de nieuwe directrice van de Vinckhuijsenschool Ingrid Luntz. Daarna begonnen de feestelijkheden, met o.a het darten en bingo op donderdag; de playbackshows waarvan ook een onderdeel â&#x20AC;&#x2DC;live gezongenâ&#x20AC;&#x2122; (!) op vrijdag. De Zeskamp op zaterdag had wat last van de regen en bij het volleybaltoernooi hielden ze ook geen droge voeten. Maar dat mocht de pret niet drukken. Veel muziek in de feesttent, en mede door het mooie weer op zondag, werd het een zeer geslaagde en gezellige Kermis.

Oktoberfest â&#x20AC;&#x2DC;t Kombof

Beemster - Afgelopen zaterdag opende De Kloek haar deuren met een open dag. Iedereen was van harte welkom om een kijkje te nemen en kon al zijn of haar vragen over sport en fitness stellen aan Martin de Graaf en manager Barry van der Aar. Tijdens het rond kijken werd ook veel aandacht besteed aan de geheel vernieuwde saunaâ&#x20AC;&#x2122;s (infrarood en traditioneel) en het Turkse stoombad. Meer informatie is te vinden op www.fitness-dekloek.nl

Zaterdag 2 oktober 18.00 - 23.30 uur

in de feesttent op het terras van â&#x20AC;&#x2DC;t Kombof Pullen bier, braadworst, kip en Duitse Schlagers. Een volledige feestavond â&#x201A;Ź 60,- (vol = vol)

]HOOLJLQ .RPJH 'LUQGOHQ KRVHRI U H G H / MH DYRQG H ] H G Q D JHQLHWY

Tekst en beeld: Helmut de Voer 

 V E R E N I G I N G S N I E U W S?

  mail het naar De Uitkomst: redactie@de-uitkomst.nl

 +,",)

 + *."))  # "  !  ! &-)!/$/% 

Feestelijke opening Succesvolle Centrum Jeugd en open dag bij De Kloek Gezin in Middelwijck

        | WOUDE 32 | 1489 NC DE WOUDE  â&#x20AC;&#x2DC;TKOMBOF RESTAURANT TEL: 075 641 17 31| WWW.KOMBOF.NL

  FIAT DOBLO 1.9D WIT

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI

500 gram gekruid gehakt + 4 slavinken samen

,QHQYHUNRRSUHSDUDWLHRQGHUKRXG$3. 6FKDGHHQWD[DWLH1RRNDLUFRVHUYLFH

Beemster - Woensdag 22 september 2010, werd in het wijkcentrum Middelwijck te Middenbeemster, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) feestelijk geopend door wethouder Jos Dings. Ouders, verzorgers, jongeren en ook professionals kunnen in het Centrum terecht voor opgroei- en opvoedkundige vragen. Ook was er een prijsuitreiking van winnaars van de kleurplaten in verschillende leeftijdscategorieĂŤn. De hapjes

werden verzorgd door de jeugdclub van de BeeJee, onder de bezielende leiding van Natasha Saba. De drankjes werden door een afgevaardigde dame van het gemeentehuis verzorgd. Het was al met al een geslaagde en gezellige middag met onder andere breakdance, schminken, kleuren en nog veel meer! Tekst en beeld: Helmut de Voer


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 13

G r a ft d ij k e r k e r m is 2 0 10

Foto’s: Ad Hodde


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 14

van 9.30 uur tot 17.00 uur 0DUNWHQ GL3XUPHUHQG ZRGRYU%XLNVORWHUPHHUSOHLQ ]D+RRUQ

   NOORDHOLLANDSE BELEGEN KAAS DEZE WEEK â&#x201A;Ź 6,90

0DUNWHQ GL3XUPHUHQG ZRGRYU%XLNVORWHUPHHUSOHLQ ]D+RRUQ

PER KILO

Kaashandel van Bemmel

Voor al uw verse kipproducten

HET IS WEER MOSSELTIJD!

KOM LANGS

ZEEUWSE MOSSELEN + GRATIS KRUIDEN 2 KILO â&#x201A;Ź 8,95

Markten: di.: Purmerend wo. do. vr.: Buikslotermeerplein, do.: De Rijp za.: Hoorn.

Kom donderdag naar de gezellige markt op het Jan Boonplein en geniet van mooie produkten tegen een zeer scherpe prijs!

Museumnachtfestival De Rijp - â&#x20AC;&#x2DC;Atlantis, verdronken landâ&#x20AC;&#x2122; is het thema van de 7e Museumnacht in De Rijp. Wij nemen u zaterdagavond 30 oktober mee door de wereld van water en polders. In de Tuingracht, de Grote Kerk, museum In â&#x20AC;&#x2122;t Houten Huis, de Groene Zwaan, de Waag, de Vermaning en in de Beemsterpolder kunt u genieten van bijvoorbeeld:

29 september 2010 landbouwdag Alkmaar Schermer - In stallen uit het hele land wordt vee uitgezocht dat getoond gaat worden op de jaarlijkse marktdag. Deze is 29 september in Alkmaar. Voor Monique de Geus uit de Schermer, organisator van de vee tentoonstelling is het een drukke tijd. Er komt veel bij kijken, uit het hele land komen de veehouders woensdag vroeg in de ochtend naar de markt met hun vee. Ook de slagers komen voor de handel, want in de meeste gevallen keert het vee niet terug naar de stallen, maar gaan voor de slacht. Als ze wel naar huis gaan moet er bloed getapt worden, dit in verband met eventuele ziektes die het vee op de markt of tijdens het vervoer op kunnen lopen. Het tappen wordt gedaan door een dierenarts en brengt kosten met zich

mee voor de veehouder, die daar in de meeste gevallen vanaf ziet en daarom verkoopt aan de slager. Er is een strenge regelgeving waaraan men zich dient te houden, bij het aan en afmelden voor het terug kerende vee en voor de dood zoals dit genoemd wordt. Deze meldingen bij het INR worden streng gecontroleerd. Bij Monique op de boerderij wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen. De koeien die mee gaan naar de markt, worden geschoren, gewassen en gekamd, tot ze glimmen. Want ja, wie heeft de mooiste koe bij de keuring op de markt? Bij Monique gaan de koeien weer naar de stal na afloop van de markt, zij neemt die kosten wel op zich, want koe-moeder Ans heeft haar 7e kind gekregen, kalfje Herman en

dit gezinnetje wil Monique nog niet kwijt. Ook koe Ingrid gaat naar de markt, maar keert tijdelijk terug naar huis, zij is verkocht. Monique is een echte boerendochter, maar heeft veel moeite met afscheid nemen van haar beesten en is na het wegbrengen van een koe ook best emotioneel, want je hebt na zoveel jaar best een band met het beest, maar ja het hoort er bij en dan gaat dat zo. Maar nu eerst de Landbouwdag, een hele organisatie maar wel leuk, dus kom kijken woensdag 29 september. Die dag weten we ook wie er Kampioen is geworden. Aldus Monique.

Tekst enbeeld: Gre Breedt

- een spetterende opening met octopus Paul - originele shanti muziek uit de wereld van de zeelieden - jeugdige dans onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;breaking the wavesâ&#x20AC;&#x2122; - dichter Jaap Robben - waterige liefdesduetten - â&#x20AC;&#x2DC;Leeghwaterâ&#x20AC;&#x2122; met zijn duikersklok - lopen over water - zang van de 4tuoze Matroze - poldercabaret van drie heren

Het borstbeeld van Jan Adriaenszoon Leeghwater, onder wiens leiding polders werden drooggemaald.

- een werkgroep rap voor volwassenen (en kinderen) - â&#x20AC;&#x2DC;De Rijp onder waterâ&#x20AC;&#x2122; in graffiti - en uw toekomst voorspeld door een zeemeermin. U hoort spoedig van ons wanneer en waar de kaartverkoop begint en kunt dat binnenkort ook zien op onze geheel nieuwe website: www. museumnachtfestival.nl.

BRIDGECLUB DE RIJP Uitslag d.d. 20 september 2010 A-lijn 1. Jan Jordaan & Geert Vorstermans 2. Hans Outmaijer & Cees Tromp 3. Tineke Stoop & GrĂŠ Zomerdijk B-lijn 1. Mar de Ruijter & Ben de Ruijter 2. Wil Bernards & Tannie Brouwer 3. Wernard Riedijk & Pieter de Vries C-lijn 1. Hannie Sas & Elvira Wallart 2. Anna Bakker & Cisca Mars 3. Riet Kaandorp & Joep Roet Uitslag middag bridge d.d. 22 september 2010 1. GrĂŠ Zomerdijk â&#x20AC;&#x201C; Tineke Stoop 2+3 Jan Jordaan â&#x20AC;&#x201C; Hans Outmaijer 2+3 Martin Phaff â&#x20AC;&#x201C; Cees Tromp 4. Wernard Riedijk â&#x20AC;&#x201C; Pieter de Vries

68,75 % 65,42 % 55,21 % 60 % 57,08 % 54,5 % 64,58 % 56,25 % 54,58 % 59,17% 57,50% 57,50% 57,08%


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Onder de noemer ‘Uit in Graft-De Rijp’ wordt u maandelijks getipt over theatervoorstellingen, exposities, concerten of andere bijzondere activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. U kunt uw evenement of bijzondere activiteit aanmelden bij Christina Twint, (voor de tweede dinsdag van de maand) tel. 0299 39 19 50 of mailen naar c.twint@graftderijp.nl

Oktober GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP Tot en met vrijdag 29 oktober: Fototentoonstelling met de twaalf beste foto’s van de wedstrijd voor de gemeentegids van Graft-de Rijp. De exposities zijn te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. HOTEL DE RIJPER EILANDEN Zuideinde in De Rijp Vrijdag 1 oktober: Nieuw Arti, treedt op met gastoptreden van de "Brugger Zangers" uit Enschede. Info: 0299 67 35 63. HOTEL DE RIJPER EILANDEN, ZUIDEINDE, DE RIJP • Op zaterdag 9 oktober een optreden van o.a. Nick. ‘De Wondere Wereld van Magie’ Een avondvoorstelling met Magische Entertainers en Mentalisten met magie. Let op! De show is geschikt vanaf 12 jaar. Aanvang: 19.45 uur Plaats: De Hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, 1483 MA De Rijp. • De voorstelling van Nick de Jong van 10 oktober in WESTGRAFTDIJK is verplaatst naar zondagmiddag 20 maart 2011, aanvang 15.30 uur: 'Nick draait door'. 'n Verrassende kindershow waarin Goochelaar Nick doldwaze trucs vertoont waar de kinderen spontaan op reageren. Soms mogen ze Nick een handje helpen en zijn ze verbaasd wanneer hun eigen kunsten in de show worden toegepast. De lachspieren van de kinderen worden op de proef gesteld en zo vallen ze van de ene verbazing in de andere. Soms weet Nick het ook niet meer, maar is er altijd 'n kind met een goede oplossing. Rode wangen, veel actie en natuurlijk veel gelach. De voorstelling duurt 60 minuten en is geschikt voor kinderen van 5 - 10 jaar. Toegang € 4,50. Info bij Sjaan Wever 075- 6411622 begin-of-the-skype-highlighting. DE GROENE ZWAAN Rechtestraat 12, De Rijp • Zaterdag 2 oktober: Filmmiddag voor de jeugd. Film: Brief voor de koning. Aanvang: 15.30 uur. Entree € 2,50. • Zaterdag 23 oktober: Filmmiddag voor de jeugd. Info: www.degroenezwaan.nl. MUSEUM IN HET HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp • T/m 17 oktober: Ergens onderweg - Peter Bes, beeldend kunstenaar en Hans Tentije, dichter. Met gedichten, tekeningen en objecten geven ze blijk van hun gevoel van verwantschap. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling publiceren beide kunstenaars de bundel 'Ergens Onderweg', een combinatie van tekeningen en poëzie. • T/m 28 november - Terugblikken, nostalgische schetsen van Willem en Arie Spaarman (galerij). Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur. Vanaf 16 oktober - zondag van 13.00 - 17.00 uur. Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp, www.houtenhuis.nl. KERK IN WEST-GRAFTDIJK Donderdag 21 oktober: Lezing - Gasbronnen: gaslicht uit ‘brandbaar water’, te houden door Douwe Bartstra (auteur van het boek ‘Gasbronnen in Noord-Holland’) activiteit van de Oudheidkundige Vereniging ‘Het Schermereiland’. Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis. FORT BIJ SPIJKERBOOR • Woensdag 20 oktober • Zondag 24 oktober • Zaterdag 30 oktober

: 13.00 - 17.00 uur. : 11.00 - 17.00 uur : 13.00 uur, rondleiding met gids.

CARTOUCHE PRESENTEERT IN DE GROTE KERK Grote Dam, De Rijp Op zaterdag 9 oktober: Denise Jannah en Bert van den Brink. Jazz, Zang en Orgel. Aanvang: 20.30 uur. Entreeprijs: € 17,50 (inclusief pauzedrankje). Theatermenu: € 25,WESTGRAFTDIJK Programma Het Plein Westgraftdijk • Op zondag 10 oktober, Nick de Jong, Kindervoorstelling. Aanvang 15.30 uur. 'Nick draait door', Toegang € 4,50. • Op zaterdag 16 oktober, La Luna met 'Harmoniepark'. De opening van ons nieuwe culturele seizoen! Een nieuw programma - voorpremière. La Luna brengt een grensoverstijgende synthese van muziek en poëzie in een veelheid van talen en stijlen.La Luna: Helen Botman - zang; Ton Nieuwenhuizen - (contra) bas, zang; André van der Hoff - sax en dwarsfluit, zang; Rob Stoop - piano en accordeon, zang; Andries Eleveld - slagwerk, zang. Meer informatie op www.laluna.org. Kaarten bestellen kan vanaf 13 juni 2010. Aanvang: 20.00 uur. Meer info: www.hetplein.info. • Op zondag 17 oktober: Cees Brandt in 'Vakantie' Kindervoorstelling. Aanvang: 15.30 uur DE RIJP Centrum De Rijp Zaterdag 30 oktober: Museumnacht van 20.00 uur tot 31 oktober 00.30 uur. Volg de nadere berichtgeving over de programmering. CULTURELE COMMISSIE MARKENBINNEN Dorps(straat), kerk, Markenbinnen Vrijdag 22 oktober: Orlando Blaaskwintet, Kamermuziek met fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Kaarten: € 20,00 (incl. koffie). Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: 19.30 uur. Info: Deed Stolp, telefoon: 075 - 641 30 32. GRAFTER RAADHUIS Raadhuisstraat 22 in Graft Vanaf 11 april - t/m 17 oktober De Grafter Kerk binnenstebuiten. DE ZERKENVLOER IN GRAFT Raadhuisstraat 22 in Graft De Zerkenvloer van de voormalige NH Kerk is dagelijks geopend van 09.00 uur tot zonsondergang. Het stiltecentrum is voorzien van een infozuil met muziek en gedichten.

November

met haar nieuwe band in kleine zalen en kroegen door het hele land, op 20 november in De Groene Zwaan in De Rijp. Aanvang: 21.00 uur. DE RIJPER EILANDEN Zuiddijk 2a, De Rijp Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november: Toneelvereniging Benedictus speelt Gouwe Handjes geschreven door Haye van der Heijden. De regie is in handen van Leen Koole. Kaartverkoop (á € n.n.b.) vanaf zaterdag 13 november bij woninginrichting Borst aan de Tuingracht, gedurende de openingstijden van de winkel. Gaarne contant betalen. Aanvang: 20.15 uur. CULTURELE COMMISSIE MARKENBINNEN Dorpsstraat(kerk) Markenbinnen Vrijdag 19 november: Sam Pari Country Roots, theaterprogramma met country en bluegrass. In Country Roots gaat vocaliste Sam Pari samen met haar muzikanten op zoek naar de 'roots' - de wortels - van de Country en de Bluegrass. Aanvang: 20.15 uur, toegang € 20,00 (incl. koffie). DE NOORDEINDER VERMANING Noordeinde 18, 1485 EV Noordeinde Zondag 7 november: concert van het 10 man sterke Koperensemble van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Op het programma naast klassieke stukken ook big band muziek. Nadere informatie is te vinden op onze website: www.noordeindervermaning.nl. Aanvang: 15.00 uur. CARTOUCHE IN DE GROTE KERK TE DE RIJP Grote Dam, De Rijp. Woensdag 24 november: De Pietels, Muzikale familievoorstelling. Aanvang: 15.30 uur. Entreeprijs: € 7,50 MUSEUM IN HET HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp. Van woensdag 3 november tot 3 december: Beweging, een reizende educatieve tentoonstelling van Kunst en Cultuur Noord-Holland. De expositie wordt speciaal gehouden in het kader van de Kunstweek die in de maand november valt. De expositie is opgesplitst in twee delen, de ruimtelijke objecten in Museum In ’t Houten Huis, de platte objecten in de hal van het gemeentehuis. Voor verder informatie, zie de maand oktober. GRAFTER RAADHUIS Raadhuisstraat 22, Graft. De Zerkenvloer is dagelijks geopend van 09.00 uur tot zonsondergang.

November

GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP Van woensdag 3 november tot 3 december: Beweging, een reizende educatieve tentoonstelling van Kunst en Cultuur Noord-Holland. De expositie wordt speciaal gehouden in het kader van de Kunstweek die in de maand november valt. De expositie is opgesplitst in twee delen, de ruimtelijke objecten in Museum In ’t Houten Huis, de platte objecten in de hal van het gemeentehuis. De exposities zijn te bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. DE GROENE ZWAAN Rechtestraat 12, De Rijp Zaterdag 20 november, Moon Baker en Band in De Groene Zwaan. Bekend van haar debuutCD “Abc of Romance”. Als voorbereiding op het uitbrengen van haar nieuwe album begin 2011 en de daaropvolgende (inter)nationale tournee doet Moon Baker een uitgebreide try out tour. Van september tot en met december 2010 speelt ze

Reeds geplande activiteiten 2010 Voor het plannen van nieuwe activiteiten kunt op de gemeentelijk website zien welke activiteiten nu al voor de rest van het jaar zijn gepland. www.graftderijp.nl. bij Actueel - Evenementen 2010 VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE ZIE: WWW.CULTUREELPLATFORMGRAFTDERIJP.NL


28 SEPTEMBER 2010 | DE UITKOMST | PAGINA 16

MRHIVIKMS

S.V. De Rijp B2 - E.V.C. B2

Rik Taam Nederlands kapioen atletiek meerkamp bij de junioren! De Rijp - Er is weer een Nederlands kampioen in onze gemeente. Op 18 en 19 september jl. is in Gemert het ‘NK meerkamp voor junioren’ gehouden. Rik Taam (13) is kampioen geworden in de atletiek, meerkamp D junioren. Zijn prestaties op de zeven onderdelen van de meerkamp zijn: 80 Mtr. Sprint (10.21), 80 Mtr. Horden (12.23), Verspringen (5.69 Mtr.),

Stompetoren - Zijn naam is Joel Affolter, woont in Stompetoren samen met zijn vader, moeder broer en zusje. Alle gezinsleden hebben zo hun hobby’s, vader speelt piano, moeder heeft als hobby haar gezin, waar zij het reuze druk mee heeft. De tweeling, Broer Noa (9) en zus Ashly (9) gaan in Stompetoren naar school, maar hebben ook hun hobby’s. Ashly danst Hiphop en kan zich helemaal vinden in musicals en ballet, terwijl broer Noa meer de sportieve kant kiest door te voetballen bij AFC. Joel zit in de 2e van de Willem Blaeuw in Alkmaar, een school die ruimte maakt voor sport. Dit worden Loot leerlingen genoemd. Er zitten op deze school ook veel talenten in de voetbal die spelen bij AZ. Voor Joel begon het al toen hij drie jaar oud was, hij kende alle auto’s bij naam en welk type het was. Een jaar later reed hij voor het eerst samen met zijn vader in een duo- kart. Dat was de echte start In 2003 reed hij zijn eerste race op de kartbaan in Uitgeest met zijn Honda cadet. Van af 2005 reed hij Energy Corse. Joel had de eer vele keren op het podium te mogen staan in zijn korte carrière. Zijn prijzenkast thuis bevat meer dan 130 wedstrijd prijzen. In 2005 werd hij 5 keer kampioen, wat voor Joel wel

Hoogspringen (1.72 Mtr.) Kogelstoten met 3 Kg (12.68 Mtr.) 1000 Mtr. Hardlopen (30.01) en Speerwerpen met speer van 400 gram (47.44 Mtr.). Als lid van de Atletiekvereniging Neavolharding traint hij in Zaandam. Recht zie je Rik met zijn erepenning en gewonnen speer.

Of: Bekeren we door, of niet? De Rijp - Dan bedoel ik natuurlijk niet de buitengebieden bekend maken met het geloof. Maar dan bedoel ik bekeren als fout meervoud van beker, als werkwoord. Het hele team was lekker naar de kermis geweest. De meesten hadden maandag op school al slaap ingehaald, en Junior liet ze licht trainen maandagavond. Want dinsdagavond was er een wedstrijd gepland. Thuis tegen EVC B2. Om de volgende ronde te halen moest er gewonnen worden van de laatste pouletegenstander. We begonnen zonder vaste vlagger Piet. Het is tenslotte nog de tijd van ouderavonden en doordeweekse wedstrijden. Gelukkig vonden de beide coaches, zelf niet erg snel ter been meer, een waardig vervanger in niemand minder dan de voorzitter van de technische commissie. Wij gingen de wedstrijd met vertrouwen in. Meteen werd duidelijk dat we de bovenliggende partij waren. Voetballend beter, en op de meeste posities fysiek sterker. Alleen de spitsen hadden regelmatig moeite met het goede verdedigend centrum van EVC. En hun keeper stopte veel ballen op de goal. Een jongen die op

Graftdijk - Pupil van de Week seizoen 2010/2011. In de thuiscompetitie wedstrijd Graftdijk 1 - Duinrand S1 was Daan Slooten onze Pupil van de Week. Zoals gebruikelijk hebben we Daan ook weer enkele vragen gesteld: Hierbij de antwoorden op de vragen: Mijn hobby's zijn voetbal en lekker buitenspelen. Mijn favoriete club is AZ. Favoriete speler Wesley Sneijder. Bij de F2 ben ik laatste man. Ik weet niet wie er in het 1e team zitten. Na afloop van de wedstrijd wist Daan het wel, de beste is de keeper, Jelle Caton SV Graftdijk vind ik erg leuk.

Europees Kampioen Karten Rotax Max Junioren 2010

Zijn grootste activiteit was in 2008 toen hij Nederlands kampioen werd in de Rotax Minimax Class. Voor zijn jong leeftijd kreeg hij in 2009 dispensatie, waardoor hij mee kon doen aan de Rotax Max Junior kampioenschappen. En niet zonder

Lorenz, Coach

Sportvereniging Graftdijk

Tekst en beeld: Ad Hodde

iets was om trots op te zijn. Na dat seizoen veranderde hij en ging naar de Minimax Class. Ondanks een moeilijke start, eindigde hij op de 3e plaats voor de Nederlandse Kampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Federatie KNAF NK. Het daarop volgende seizoen won hij de Crono zomer en winterkampioenschappen.

doel stond omdat ie veel ballen tegenhoud, niet omdat ie nou zo’n geweldige aanleg heeft om met een snoekduik de bal uit de kruising te stompen. Evengoed stonden we betrekkelijk snel met 3 doelpunten voor. In het begin waren we beter geconcentreerd, later ging het iets te makkelijk en lette we even niet op. De enige tegengoal van de wedstrijd was een feit. Voor de rust bepaalden we zelf de stand nog op 4-1. De tweede helft was direct duidelijk dat EVC uit een ander vaatje zou gaan tappen. Ze speelden veel harder. Er waren meer overtredingen en wij kwamen er niet echt meer aan. De van Dort broers en Dominique buitelden veelvuldig over de lijnen na duwwerk van EVC. Het was Jordi die nog een keer scoorde. Na veel gepiel voor het doel van EVC werd de bal weggewerkt en kwam Jordi in de positie te schieten. De keeper, de onorthodoxe sta in de weg, maakte geen kans en moest ons de 5-1 toestaan. Wij bekeren door, kom maar op met de volgende B2.

succes: Zowel de BNL als de DRMC titels won hij voor zijn 13e jaar. Dit is een heel hoge score als je rekening houdt met zijn leeftijd en het feit dat Nederland een heel sterk juniorenveld heeft. Dit is zijn 10e officiële kampioenschap. 2010 is het jaar waarin Joel Dobla /Energy verlaat om mee te gaan doen in het Engelse Strawberry team in een Tonykart. Hij hoopt hier wat te proeven van de Engelse racementaliteit en om aan de weet te komen waarom de Engelsen het zo goed doen. Voor wat betreft de nationale races zal hij door

Op de foto: Daan met de Man of the Match, Steven Huting. Uit de wedstrijd Graftdjk 1 - Kwadijk 1 d.d. 12-09-2010

Guy Denies racing ondersteund worden. En in de races om het Europese Kampioenschap greep hij de titel bij de Rotax Max Junioren 2010. Joel wordt op zijn tochten naar kampioenschappen vervoerd en bijgestaan door zijn vader, die met een werkplaats in zijn bus altijd bij de hand is. Voor deze speciale gelegenheid kwam wethouder Jack Stroomer namens de gemeente Schermer met een mooie bos bloemen een cadeaubonnen en de felicitaties op bezoek, om de kampioen succes te wensen met zijn carrière. We zullen zeker nog vaak iets horen van dit fenomeen uit Stompetoren.

Beeld en tekst: Gre Breedt De foto van Joel Affolter in actie is gemaakt door Bas Kaligis

De Uitkomst week 39 2010  

De Uitkomst week 39 2010