Page 1

11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 1

T E

K O O P

Vraagprijs: e 209.000,- k.k.

Wevershof 68, 1483 XM De Rijp

Nummer 2919 | 11 augustus 2009 rEDACTIE-ADrES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Fortis warmdraaitoernooi bij S.V. De rijp Op vrijdag 14 augustus en zondag 16 augustus vindt op de velden van S.V. De Rijp het jaarlijkse Fortis Warmdraaitoernooi plaats. Na een rustperiode van enkele maanden gaat de bal weer rollen bij S.V. De Rijp. Hieronder staat het wedstrijdschema afgedrukt van het traditionele Fortis Warmdraaitoernooi, dat dit jaar zijn negende editie kent. Voor de deelnemers is het een welkome aanloop naar een nieuw, ongetwijfeld enerverend, voetbalseizoen 2009-2010. De eerste trainingsweken zijn achter de rug, de vakanties voor de meesten ongetwijfeld ook. Voor de trainers is het Warmdraaitoernooi een ideale gelegenheid om voor de start van de competitie op 6 september nog wat te sleutelen aan de opstellingen. Te meer daar ook de tweede teams meedoen, hetgeen dit evenement een uniek karakter geeft. We zijn ook dit jaar weer verguld met een sterk deelnemersveld. RKAV Volendam, Berdos, IVV en natuurlijk S.V. De Rijp zullen de strijd met elkaar aan gaan. We hopen dat er wordt gestreden met grote inzet, maar ook sportiviteit. Tijdens het toernooi hopen we veel toeschouwers te mogen begroeten. De entree is namelijk gratis. We wensen u veel (kijk)plezier! Gids Joke Landman (in Leeghwater-outfit) geeft toelichting tijdens een rondwandeling

Zondagse wandelingen door het hart van de De rijp groot succes De Rijp - Afgelopen zondag 9 augustus organiseerde onze plaatselijke VVV dorpswandelingen met een gids. Er kon die dag elk uur worden gewandeld, nl. om 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. Een verrassing voor velen was dat de gidsen Jan van Beek, Joke Landman, Nel Muysson, Ank Rosse-

naar, Marion Smit en Mary van Straalen de gasten ontvingen in 17e eeuwse Leeghwater-kleding. Uiteraard was de start van elke wandeling in het hart van ons dorp: bij het oude Raadhuis aan de Kleine Dam. Dorpsomroeper Jan Geert de Eerste kwam omstreeks 13.00 uur

VRIJDAG 14 AUGUSTUS

langs om nog meer mensen te enthousiasmeren mee te lopen met de wandelingen. Op bovenstaande foto geeft Joke Landman uitleg in de Buurtjes; dit is een van de bekendste plekjes voor bruidsparen om zich te laten fotograferen. Op de achtergrond: de Grote Kerk.

Kirsten Koning provinciaal kampioen De Rijp - Zaterdag 8 augustus jl. is Kirsten Koning (11 jaar oud) met haar pony Jaapie (16 jaar oud) bij het springen in de klasse B (kleine pony’s) kampioen van NoordHolland geworden.

Het provinciale kampioenschap werd gehouden in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Kirsten wist als enige in haar springrubriek tot twee keer toe foutloos het parcours af te leggen.

KO

rT IN G

20%

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

BERDOS 1

19.00 uur

RKAV VOLENDAM 1

IVV 1

19.00 uur

ZONDAG 16 AUGUSTUS S.V. DE RIJP 2

BERDOS 2

11.00 uur

RKAV VOLENDAM 2

IVV 2

11.00 uur

S.V. DE RIJP 1

RKAV VOLENDAM 1

14.00 uur

IVV 1

BERDOS 1

14.00 uur

S.V. DE RIJP IS TROTS OP ZIJN SPONSORS

Kijk voor onze aktie op de achterpagina

s Start vanaf 17 augusotu n met Zumba en Kickb )xe (ook voor tieners

S.V. DE RIJP 1

Bijzonder is dat deze combinatie dit jaar in februari j.l. ook indoor kampioen werd van de regio Noord Holland en in juni Kring kampioen van het gebied Noord-Holland

Midden. Rijvereniging Leeghwater uit Graft-de Rijp feliciteert haar ponylid met deze geweldige prestatie. Foto aangeleverd

Verdwaald in De Rijp Nieuw in de Uitkomst! Een maandelijkse column van Ellen Verdwaald U VINDT DEZE COLUMN OP PAGINA. 7

ZIE ONZE ADVErTENTIE OP PAG. 11


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFOrMATIErUBrIEK De N244 wordt voorzien van

LEAB

Laag Energie Asfalt Beton

Groot onderhoud N244 tussen Kogerpolderbrug en De Rijp Van 17 augustus tot en met 7 september 2009 pleegt de Provincie groot onderhoud aan de Provincialeweg N244 tussen de Kogerpolderbrug en De Rijp. Hieronder een opsomming van de werkzaamheden. De Provincie communiceert deze werkzaamheden zelf ook nog. 1. Werkzaamheden aan de kruising N244 / N246. Maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 augustus wordt er gewerkt aan het kruispunt in de nacht van 20:00 uur tot 5:00 uur. De doorstroming noord-zuid is dan afgesloten voor alle verkeer. Overdag wordt er ook gewerkt maar dan kunt u er wel langsrijden.

2. Werkzaamheden aan de kruising N244 / Julianalaan Donderdag 20 en vrijdag 21 augustus wordt gestart met de asfalteringswerkzaamheden op de kruising N244/Julianalaan in De Rijp. Het verkeer kan met hinder doorrijden.

3. Als deze werkzaamheden afgerond wordt begonnen aan het groot onderhoud tussen de beide kruispunten. De weg is dan voor alle verkeer inclusief de hulpdiensten afgesloten.

raadhuisjes

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

OOK IN UW WOONPLAATS EEN VAKKUNDIG SErVICEMONTEUr Voor alle huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, drogers, vaatwassers, (combi)magnetrons en gas-elektrische-ceramische kookplaten ongeacht het merk. Vooraf prijsopgave! HELLA ELECTRONICS, Alkmaar. Tel. 06 - 22 37 73 39.

PrOTESTANTSE KErK Zondag 16 augustus 10.00 uur: dienst in Oost-Graftdijk, voorganger Ds. P.M. Rappoldt.

WIL JE AFSLANKEN IN EEN GrOEP? Op je eigen manier of volgens ons advies? www.slankingraft-derijp.nl

KICKBOXING DE rIJP Stoere jongens en meisjes, die eens wat anders willen. September probeermaand, een maand GRATIS trainen. Reserveer snel een plek, 06 53 21 67 79 of kijk op WWW.SAMBONSPORTS.NL

HEEFT U TIJDELIJK rUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05.

VOETrEFLEXTHErAPIE ook bij overgangsklachten! Vergoeding mogelijk. De Cirkel, Ineke Poel. Tel. 06 41 74 69 36 KICKBOXING DE rIJP PrESENTEErT DE SEPTEMBEr PrOBEErMAAND. De enige Echte, geeft iedereen een kans om deze mooie sport te proberen. Schrijf je snel in 06 53 21 67 79 of kijk op WWW.SAMBONSPORTS.NL

ZWANGErSCHAPSYOGA start weer in De Rijp! Donderdagavond van 18.45 - 19.45 uur. Opgave bij: Karen Jaspers, tel. 0299 67 40 45

BEZOrG(ST)Er GEVrAAGD voor in de ochtend, 6 ochtenden in de week NHD/Telegraaf. Vergoeding ca. 180 euro. Tel. 06 22 07 83 89

Voor het sluipverkeer door Graft en De Rijp worden voor bovenstaande werkzaamheden de volgende maatregelen getroffen voor het verkeer en de bereikbaarheid van de hulpdiensten: a. In verband met de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer wordt er tijdelijk een parkeerverbodszone ingesteld op de Dorpsstraat, Grafterbaan en Westeinde te Graft. b. In verband met de verkeersveiligheid wordt tevens op bovenstaande wegen tijdelijk een inrijverbod voor vrachtverkeer (bord C7) ingesteld. Uitzondering hierbij geldt voor het openbaar vervoer. c. In overleg met de gemeente en de veiligheidsregio heeft de Provincie in verband met de bereikbaarheid van De Rijp en omgeving gezorgd voor het beschikbaar stellen van een ambulancemotor tussen 8.00 en 18.00 uur en een ambulance tussen 18.00 uur en 8.00 uur. Deze wordt gestationeerd bij de brandweer in De Rijp. Daarnaast heeft de provincie de volgende werkzaamheden in directe omgeving gepland, die ook van invloed zijn op de bereikbaarheid van de gemeente:

Voegovergangen viaducten A7 in de N244 (Beemster) Hiermee wordt gestart in het weekend van week 34. Hiervoor zijn twee weekenden gereserveerd. Er wordt gestart met de zuidelijke rijstrook en de

KAP- EN SCHOONHEIDSSALON PANTA rHEI. Ook het adres voor totale voetverzorging. Gediplomeerd voetverzorger gespecialiseerd in de verzorging van de z.g. risicovoet en kalknagels. Wij staan vermeld in het kwaliteitsregister pedicures van Provoet. De pedicurebehandelingen van de diabetische en de reumavoeten worden dan ook door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen 0299 76 3530 of kom langs, Rechtestraat 112 De Rijp. Stofzuigerzakken nodig? Wij hebben alle merken op voorraad.

KArATE/WEDSTrIJD-KArATE GEEFT UW KIND MEEr ZELFVErTrOUWEN, een betere motoriek. Ook leren onze kids normen en waarden binnen de sport, kom langs en kijk op WWW.SAMBONSPORTS.NL of bel 06 53 21 67 79

LIGPLAATS GEZOCHT voor bootje met verbinding met de Lei (Eilandspolder). Kosten N.O.T.K. Tel. 06 20 38 75 98 Zondag 16 augustus DIENST DOOPSGEZINDE GEMEENTE GrAFTDIJK vanaf 10.00 uur o.l.v. Ds. Roobos. COMMUNICATIEBUrEAU ZOEKT DAME MET COMMErCIËLE VAArDIGHEDEN OP PArTTIME BASIS. Spreekt u beschaafd Nederlands en heeft u een MBO opleiding gevolgd, kunt u daarbij goed overweg met de computer, neem dan contact op met mevrouw Mobron 0299 - 67 51 78.

TE KOOP TAFELBILJArT afm. 175 x 95 cm incl. toebehoren 25,euro. Tel. 0299 67 32 52

rAADHUISJES BON Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

NAAM

ADrES t/m 4 regels € 4,50 € 5,45 (incl. BTW) € 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

TEL.:


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFOrMATIErUBrIEK meest noordelijke. Voor het verkeer uit Middenbeemster geldt dan dat zijn als zij naar Purmerend willen een klein stukje moeten omrijden (A7 - knooppunt 5 Purmerend). Na deze werkzaamheden wordt gestart met de middelste rijstrook.

Markeringswerkzaamheden N244 (De Rijp - A7) In de nachten van week 37 en 38 worden op de N244 tussen de Julianalaan en de westelijke op/afrit A7 markeringen aangebracht. Voor al het verkeer is een omleidingsroute aanwezig. Hulpdiensten kunnen door het werkvak.

Asfalteringswerkzaamheden N246 tussen Noorddijk (West-Knollendam) en Ned Benedictweg (Wormerveer) Deze werkzaamheden starten in week 39. Duur is vier nachten (20:00 uur tot 5:00 uur)

Vragen? Bij het servicepunt Wegen en Vaarwegen (tel 0800 - 0200 600) kunt u gratis terecht met al uw vragen en klachten over het onderhoud aan en beheer van de Provinciale wegen. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte: 0299 - 39 19 84.

Openingstijden gemeente in augustus Ook in de zomervakantieperiode zijn alle afdelingen van de gemeente Graft-De Rijp op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. NB: de donderdagmiddagopenstelling voor afdeling Burgerzaken komt te vervallen t/m 20 augustus 2008. Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 0299 - 39 19 50.

Fietstocht Stichting welzijn ouderen en gehandicapten Op donderdag 13 augustus wordt de derde fietstocht van de Stichting Welzijn Ouderen en Gehandicapten gehouden. Start in De Rijp is vanaf het Rijperhuis om 13.30 uur. Daarnaast kunt u ook meefietsen vanaf 13.45 uur vanaf pontje Spijkerboor. Voor meer informatie: mevrouw Poel-Out, 0299 - 671290

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AFGEGEVEN ONTHEFFING VAN HET BESTEMMINGSPLAN EN BOUWVErGUNNING Betreft: Plaatsen van een luifel en de oprichting van een bijgebouw Op perceel: Dorpsstraat 52 - 54 te Markenbinnen Datum bekendmaking besluit: 6 augustus 2009 Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na datum bekendmaking besluit bij 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een beroepschrift tegen de afgegeven vergunning indienen bij de rechtbank Alkmaar, Sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden waarop het beroepschrift rust. Bij een beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

AFGEGEVEN MONUMENTENVErGUNNING Betreft: Geheel afbreken van een woonhuis, garage en bijgebouw Op perceel: Zuiderstraat 75 te West-Graftdijk Datum: 8 augustus 2009 Belanghebbenden kunnen tot en met 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift tegen de afgegeven vergunningen indienen: postbus 16, 1483 ZG De Rijp

AANGEVrAAGDE BOUWVErGUNNINGEN Betreft: Het gedeeltelijk vergroten van een woning Op perceel: Middelweg 38 te Starnmeer Betreft: Het geheel plaatsen van een erfafscheiding Op perceel: Oostgraftdijk 62 te Oostgraftdijk Betreft: Het geheel vernieuwen van een steiger Op perceel: Oostgraftdijk 62 te Oostgraftdijk

Donderdag 27 augustus Maandag 31 augustus Maandag 7 september Woensdag 16 september

AFSLUITING OPENBArE WEG In verband met het herstraten is van maandag 17 augustus tot en met donderdag 20 augustus de Tuingracht in De Rijp ter hoogte van nummer 1 tot en met nummer 7 afgesloten zijn voor al het verkeer van 7.00 uur tot en met 16.30 uur. De werkzaamheden duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte: 0299-391984.

PLANVOOrNEMEN ‘KLEINE’ DOrPSKErNEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om voor de dorpskernen Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk en West-Graftdijk een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Met dit nieuwe bestemmingsplan voor de ‘kleine’ dorpskernen wordt een nieuw ruimtelijk ordeningskader opgesteld voor de bestaande bebouwde gebieden; het betreft de bebouwde gebieden waar geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen gepland zijn. Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening zal inspraak worden geboden zodra het voorontwerpbestemmingsplan beschikbaar is. Dit wordt middels een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt. Met betrekking tot de voornemens zoals vermeld in deze kennisgeving kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Evenmin worden onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag, dan kunt u kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0299-391950. De rijp, 11 augustus 2009

Betreft: Het vergroten van de woning Op perceel: Burgemeester van Staverenstraat 10 te West-Graftdijk Er wordt op gewezen dat deze aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en dat over het verlenen van de vergunning nog geen besluit is genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn ter gemeentesecretarie (0299 39 19 77).

BEPErKTE OPENSTELLING WMO-LOKET Het Wmo-loket is normaliter op werkdagen geopend voor publiek van 9.00 tot 12.00 uur. In verband met een noodzakelijke cursus voor de medewerkers is het Wmo-loket echter op de volgende dagen alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar:

Gemeentesecretarie Sloep 7, 1483 HA De rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 gemeente@graftderijp.nl www.graftderijp.nl Open van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur. ’s Middags op afspraak.

Openbare Orde en Veiligheid Graft-De rijp Voor klachten en/of vragen over vandalisme, overlast, of andere (kleine) ergernissen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 0900 88 44 (€ 0,13/min) Bureau wijkagent Graft-De rijp: Aggelenstraat 10a, 1483 TA De Rijp, tel. 0900 88 44 (€ 0,13/min) Geopend woensdag en vrijdag 13.30 uur - 16.30 uur.

Aangifte doen? Dat kan op het politiebureau en ook telefonisch of via internet (voor een aantal delicten) www.politie.nl

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 072 564 44 44. Meldkamer Ambulance/ Brandweer Bureau commandant Graft-De rijp Sloep 7, 1483 HA De Rijp, tel. 0299 391942. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: tel. 072 564 44 44. Meldkamer Ambulance/ Brandweer

BUrGErLIJKE STAND

Meldpunt Openbare ruimte

Geboren Daniek Hofstra, dv M.G. Hofstra en C. van Oostende Mila Oud, dv R.C.N.S. Oud en M. Beeker

Voor klachten en/of vragen over de openbare ruimte van de gemeente zoals het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen/ omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen en rioolstoringen, onderhoud van wegen en groen, meldingen defecte lantaarn-palen, kunt u bellen tijdens kantooruren 0299 39 19 84. Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Huwelijken/Geregistreerde partnerschappen M.T.A. Kocx en C.G. Taekema

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl 4 augustus 2009 | Burgemeester en wethouders van Graft - De Rijp


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 4

MEDISCHE hulpdiensten

Familieberichten

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

In -en verkoop - reparatie/onderhoud - APK Schade en taxatie - Nù ook aircoservice AUDI A4 AVANT 1.8 T, AUTOMAAT TIP Tr. VOL OPTIES, ZILVER, 122.000 KM

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar). PRIKPUNTEN

Openingstijden van de prikpunten STArLET DC De rijp: Het Rijperhuis - Driemaster 5 ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 08.30 uur Schermerhorn: De Horn - Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. FYSIOTHERAPIE

2 X HYUNDAI H200 TDCI, WIT 50.000 KM

2006

VErKOCHT

CITrOËN BErLINGO 1.9D, NIEUW MODEL ZIJSCHUIFDEUR, 100.000 KM

2003

€ 4.150,- EX BTW

FOrD FOCUS 1.6 16V, 5-DEURS, ZILVER, AIRCO, 75.000 KM

2003

€ 6.750,- EX BTW

CITrOËN BErLINGO 2.0 HDI WIT

2001

€ 2.500,- EX BTW

SEAT VArIO 1.4 STATION ZWART, 148.000 KM

2000

€ 3.500,- EX BTW

V.W. POLO 1.4 MPI AUTOMAAT 98.000, GROEN METALLIC

2000

€ 5.750,- EX BTW

V.W. GOLF 1.6 Sr, ELEKTrISCH PAKKET 3-DEURS, GOUD METALLIC, 206.000 KM

1999

€ 4.750,- EX BTW

SEAT COrDOBA 1.6, 5 DEURS, ZILVER 124.000 KM

1998

VErKOCHT

VOLVO AMAZONE WIT

1964

VOOr LIEFHEBBEr

DAEWOO MATIZ ZILVEr, NIEUW MODEL STUURBEKRACHTIGING, ZILVER

2001

€ 3500,- EX BTW

G.G. SCHIPPErSTrAAT 18 - DE rIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37

PV de reisduif

mama blijft gewoon mama papa blijft gewoon papa maar vind je ons niet stoer vanaf vandaag zijn wij grote zus en broer

Graft-De Rijp - Deze vlucht is gesponsord door: Interieurspecialist De Rijp

Onze dochter en zusje is geboren!

MILA

FYSIOTHErAPIE GrAFT-DE rIJP Sportfysiotherapie Manueeltherapie Kinderfysio

5 augustus 2009 21.47 uur • 3280 gram

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 Fax: 0299 67 52 85 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Ronald, Marinka, Romijn en Bente De Vleet 6 • 1484 EW • Graft Bel, kom en bewonder! 0299-675997

THERAPIE

PrAKTIJK VOOr INTEGrATIEVE KINDErTHErAPIE

Datum: 01-08-2009 | Losplaats: Peronne 321km | Wind: O Aantal duiven: 283 | Deelnemers: 10 | Lossing: 08:30 | Eerste duif: 12:08 De uitslag van deze vlucht zag er als volgt uit: 1. Dirk Verleun 2. Comb:Berk-Zomerdijk 3. Frans Redder 4. Jos Stoop 5. Jelle Aries 6. Joep Smit 7. Cor Strijbis 8. Martijn van Zelst 9. Dennnis Kamps 10. Comb.van Selm

20% TI

NG

Jacqueline Hebly Rechtestr. 22, 1483 BD De Rijp 06 51 18 68 06 Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42

Dirk Verleun ook op loodzware vlucht nr:1 Dit weekend werd er vanuit het franse Peronne gevlogen. Met oosten wind was dit heel zwaar voor de jonge duiven. Normaal is het concours met twintig minuten dicht,dit keer stond het vier uur open. En ook hier bewijst Dirk Verleun dat hij zijn duiven in goede conditie heeft. Dirk van harte gefeliciteerd!!

KO r

FYSIOTHERAPIE

PErSONEELSADVErTENTIES

ALLEEN IN AUGUSTUS!

WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS Hornplein 8 1636 XE Schermerhorn Informatie en advies over wonen, zorg, welzijn en praktische dienstverlening. Huisbezoek op aanvraag.

ADVErTENTIES AANLEVErEN VOOr DONDErDAG 12.00 UUr

STICHTING SCHONE SCHOOL Stichting Schone School is een stichting die opgericht is om personeel in dienst te nemen voor de schoonmaak van twee basisscholen; de Vinckhuysenschool in West-Graftdijk en de 2Master in De Rijp.

Transportbedrijf P.C. Roet B.V. Insulindeweg 8, 1462 MJ Middenbeemster Telefoon 0299 - 68 19 06

Tel. 072 502 04 00 Ma. t/m vrij. van 9 - 12 uur E-mail: aangenaam@quicknet.nl www.aangenaamwonenplus.nl

Per school werken er 4 medewerkers die op vijf avonden in de week (maandag t/m vrijdag) de school schoon houden. We zijn op zoek naar twee nieuwe medewerkers/sters voor basisschool de2Master in De Rijp.

Kraanwagenchauffeur Collega chauffeur gezocht gezocht

LOTGENOTEN

GEZOCHT: INTERIEURVERZORGERS/STERS

www.lotgenotensexueelgeweld.nl is een veilige ontmoetingsplaats voor en door (naasten van) lotgenoten seksueel geweld m/v. Hier vind u veel informatie over alle aspecten van dit thema.

Werkdagen: Werkdagen: Werktijd: Leeftijd: Aanmelden of nadere informatie:

woensdag- en vrijdagavond of maandag- en vrijdagavond 2 uur per avond minimaal 16 jaar Wilma Visser tel. 06-20230752 of per mail wilmavisser@de2master.nl

Wij een Wij zoeken zoeken een kraanwagenchauffeur chauffeur die zelfstandig die zelfstandig kan werken kanenwerken in het bezit in het en bezit is van is van groot rijbewijs eeneen groot rijbewijs en en chauffeursdiploma CCV-B. chauffeursdiploma.

UITGAVE I.S.M. “ONDErNEMErSBELANG GrAFT-DE rIJP”

DEZE KrANT IS MILIEUVrIENDELIJK VErVAArDIGD MIDDELS EEN WATErLOOS DrUKPrOCES

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN GrAFT-DE rIJP, OOST- EN WESTGrAFTDIJK, NOOrDEINDE, DrIEHUIZEN, DE BEEMSTEr, GrOOT-

UITVAART

UITVAArTONDErNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

-

www.jipautomobielen.nl

FYSIOTHErAPIE “DE SCHErMEr” Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie FYSIO-BALANS TrAINING een conditie verbetering met de “Simple sling” trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl

10/2004

SCHErMEr, SCHErMErHOrN,

Het salaris is afhankelijk van uw leeftijd. Tijdens de schoolvakanties heeft u vrij. De werkdagen kunnen in overleg eventueel aangepast worden.

STArNMEEr, ZUIDSCHErMEr,

Wie wil ons team op de Tweemaster versterken?

MArKENBINNEN, DE WOUDE, STOMPETOrEN EN OTErLEEK.


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 augustus 2009

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging. Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel.: (0299) 397497 - Mob.: 06 - 25266095 - www.ranko.nl De Volger / G.G Schipperstraat 12 Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten

500 gram Rode bessen Bak 500 gram 2.49

Timmerbedrijf K. Drok Verbouwingen en onderhoudswerk Keukeninstallatie Haringbuis 131 1483 CS De Rijp Tel. (0299) 674214 Fax (0299) 673963

Jolypart sieraden Aparte sieraden Zilver en RVS In alle prijsklasse Op zaterdag open, of op afspraak. Venbuurt 20 1483BV De Rijp 06-23314718

CATERINGSERVICE Als het echt goed moet zijn Voor al uw:

Hollandse sla + komkommer Samen 1.38

Honingtomaatjes Bak 200 gram 1.99

0.99 samen

0.99

200 gram

1.49

Aardappelschijfjes, krieltjes of golfjes 2 zakken à 450 gram naar keuze 2.38

Zespri Kiwi Green of gold 500 gram 1.99

500 gram

0.79 2e zak GRATIS

1.19

500 gram

0.99

Feesten - Bruiloften - Vergaderingen Condoleances en Bedrijfsfeesten Koude en warme buffetten vanaf 25 personen Luxe hapjes Met of zonder bediening

Hollandse Triomphe de Vienne handperen Knapperige en sappige handpeer.

Wij kunnen uw feest verzorgen van A tot Z op de door u gekozen locatie van Rijperhuis tot bij u thuis Meer informatie;

Perziken of nectarines Uit Spanje Van teler Ribera del Çinca 500 gram 1.29

M. Kuiper Fluytschip 40 tel. (0299) 674372 A. Blokdijk Venbuurt 16 tel. (0299) 674504

Voor alle werkzaamheden aan • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood- en dakwerk

Hollandse bospeen Verpakt in zak voor betere kwaliteit en versheid 0.99

kilo

0.

Kilo 1.79

0.79

Slaschotel Alle smaken Schaal 140-300 gram Bijv. Caesar 2.79

79

0.99

Zijn wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De Rijp tel. (0299) 673425 Hollandse bloemkool Per stuk 1.49

33/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

1.99 www.plus.nl


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Activiteiten kalender EXPOSITIE Expositie in Museum In ’t Houten Huis De Rijp: t/m 18 oktober: Wilfried Put, beelden en penningen. Museum In ‘t Houten Huis, Tuingracht 13, De Rijp, (0299) 671286. Geopend in augustus di. t/m zon. van 11.00-17.00u. Expositie in het Walhuis, De Rijp: “Walvisvaart vanuit De Rijp”. De expositie bestaat uit enige gereedschappen, walvisbotten, kaarten en diverse prenten. Geopend t/m 31 augustus: zat. en zo. van 13.00-16.00u. Rechtestraat 146, De Rijp. Grafter Raadhuis: Gebakken schilderijtjes: Tegels op het Schermereiland tot en met 18 oktober 2009. Raadhuisstraat 22, Graft. In Juli geopend za. en zo. van 13.00-17.00u. Expositie “Kom uit de bedstee mijn liefste: Stompetoren: T/m 1 november 2009 in stolpboerderij “De Vriendschap”. De expositie is rolstoelvriendelijk. Open: Zaterdags en zondags van 10.00-13.00u. Toegang gratis. Expositie bij museum en beeldentuin nic jonk, Grootschermer: Museum en Beeldentuin nic jonk is geopend tot 7 december 2009, wo. t/m vrij. 11.00-17.00u. en za. en zo. 13.00- 17.00u. Museum en Beeldentuin nic jonk, Haviksdijkje 5, 1843 JG Grootschermer. Tel: (0299) 671560. Expositie in Galerie De Eilandspolder te Graft: De van oorsprong Engelse Keramiste Sarah Michael en schilderijen van Renske v.d Pluijm exposeert tot en met 27 september. Verder is er werk in stock van Henk Bloks, Gertruud Hartog, Beatrix Smit, Annelie Pieters, Vera v/d Lingen en Elly Hoek de Reus allen keramisten. Ook zijn er weer nieuwe sieraden in de vitrinekasten. Dorpsstraat 32. Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00u. behalve maandag en dinsdag. Expositie Grote Kerk, Schermerhorn: In augustus exposeert Tilly van Tongeren haar kleurige schilderijen in de Grote Kerk van Schermerhorn. Geopend: iedere zaterdag en zondag 11.00 - 17.00u. Toegang gratis.

Schilderijen in de kerk van Stompetoren In de maand augustus is in kerk van Stompetoren een veelzijdige tentoonstelling te bewonderen van Sandra Nagtegaal en Joke Biersteker. De bezoeker aan de expositie kan meedoen aan een verloting. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de kerk op te knappen en de nodige voorzieningen aan te brengen. De prijs voor de verloting is een werk dat door de kunstenaar ter beschikking wordt gesteld. De expositie in de NH Kerk aan de Noordervaart 122 te Stompetoren is te zien van 1 t/m 30 augustus op de zaterdag- en zondagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Expositie Els van Noppen in Wittenburg. Van 3 augustus tot eind september organiseert de Kunstcommissie Schermer een expositie van aquarellen van Els van Noppen. Els van Noppen schildert al bijna 30 jaar. Nadat ze jaren met acrylverf heeft geschilderd, is nu de oude liefde voor het tekenen en het aquarel weer terug. Zij exposeert regelmatig. Haar laatste expositie in deze gemeente was in juli 2007 in de Grote Kerk van Schermerhorn en nú in Wittenburg. Gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99, Stompetoren. Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 10.00-17.00 uur (tussen 13.00 en 13.30 uur gesloten) Vrijdag van 10.00-13.00 uur. Toegang vrij

Graft-De Rijp. - Medio september 2009 verschijnt een fotoboek samengesteld uit polaroidfoto’s geschoten in de schiettent van de Rijper kermis. Samensteller Mels de Gooijer heeft al een collectie van deze foto’s bijeengebracht waarvan sommige zelfs dateren uit de jaren ‘50. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze polaroids in dit boek te plaatsen. Dat kunnen oude maar ook hele nieuwe foto’s zijn. Elke week zullen we een foto in de Uitkomst plaatsen, die als voorproefje fungeert. Een formulier met alle informatie is af te halen op het Jan Boonplein 10 in De Rijp. U kunt uw foto voorzien van een datering en beschrijving en eventueel een kort verhaal hier inleveren. De foto’s zullen met zorg gereproduceerd en teruggestuurd worden. Nogmaals, zo veel mogelijk foto’s zullen worden geplaatst. De enige voorwaarde is, dat de foto in de schiettent op de Rijper kermis gemaakt is.

Schutter : Sa brino Forster Figuranten (v lnr): Ingrid K nijn, Gerard K hamer en Cee links Twint. Rijpe r kermis 1991.

Links Aylen Pritchin en rechts Georgiy Tchaidze

BRIDGECLUB DE RIJP Uitslag d.d. 3 augustus 2009 A-lijn 1. Martin Phaff & Gerda Schoonderbeek 55 % 2. Jan Tromp sr & Cor Ruiter 53,75 % 3. Riet Poel & Martin Taam 52,5 % B-lijn 1. Kees vdBosch & Gré Mul 59,38 % 2. Zeger Everaars & Sjoukje Westra 57,81 % 3. Willem Friso Dekker & Wernard Riedijk 57,6 % C-lijn 1. Cor Hogendoorn & Truus Kramer 61,81 % 2. Ina vdBosch & Gees Prins 53,06 % 3. Jan Mul & Kees Timmer 52,78 %

MIDDAGBRIDGE Uitslag d.d. 29 juli 2009 1. Martin Phaff & Hans Spekken 61,98 % 2. Tineke Stoop & Gré Zomerdijk 61,98 % 3. Gerda Schoonderbeek & Sjoukje Westra 59,38 %

AGENDA

Expositie in Galerie De Enghel, De Rijp: Tot en met 06 september groepsexpositie met schilderijen van Janni Jonkers, keramiek van Henneke Chevalier, houtsculpturen van Hans van Haastert en strandobjecten van Cees van der Linde. Galerie De Enghel is geopend vr. van 11.00-17.00u. en za.en zo. van 12.00-17.00u. Rechtestraat 156. De Rijp. www.galeriedeenghel.nl

Schiettentfoto’s welkom!

Deze week in ’t Praethuys Dinsdagavond 11 augustus is er de bijeenkomst voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Elke tweede dinsdagavond van de maand kun je komen voor steun en het delen van je ervaringen. Het begint om 19.30 tot 21.30 uur. Geen kosten, eigen bijdrage welkom. Zondag 16 augustus is er wandelen voor nabestaanden. Tijdens het wandelen kunnen er op een ontspannen wijze ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld. Aan-

Afgelopen woensdag was het eerste concert van de International Holland Music Sessions in de Grote Kerk van De Rijp. Tijdens een intiem concert haalden de Koreaanse, Albanese en twee Russische musici alles uit de kast om het publiek te laten genieten van hun kunsten. Vooral de modern klassieke stukken gaven de musici de mogelijkheid te laten horen wat ze op viool, cello en vleugel voor elkaar kregen. Het was een genoegen om te zien. Na afloop van elk stuk kwam voorafgaand aan het applaus een grommend geluid uit het publiek van het ingespannen luisteren. Recensie

En de zaal gromde van genoegen Het concert werd geopend door de Zuidkoreaanse Jee Yon Kim en Albanese Mirsa Adami. De 21-jarige Koreaanse celliste bewoog zich als een ervaren muzikante op het podium. In het publiek zaten twee landgenoten van haar. De Zuidkoreaanse ambassadeur en z´n cultureel attaché (beiden ook Kim geheten) keken vol aandacht naar de verrichtingen van hun landgenote. Haar solo uitvoering van een stuk van Bach en één van Cassadó was dan ook knap uitgevoerd. Na de pauze waren de twee Russen Aylen Pritchin (viool) en Georgiy

Tchaidze (piano) aan de beurt. De violist en pianist hadden overduidelijk zin in hun optreden. De twee logeren in hetzelfde huis in Bergen en musiceren de hele dag samen. Dat was duidelijk te horen aan hun optreden, met name tijdens de uitvoering van een stuk van Lutoslawski, klonk de samenwerking perfect.

vang 10.00 uur met koffie en na de wandeling is er soep.

tijdens de zomer staat de deur open. Kom gerust een kijkje nemen.

’t Praethuys is een ontmoetingshuis voor mensen met kanker en hun naasten waar het om steun, informatie, aandacht en ontspanning draait. Er zijn activiteiten en bijeenkomsten voor kinderen, jongeren en volwassenen. ’t Praethuys is van maandag t/m donderdag van 10.00 – 16.30 uur geopend. Ook

Meer informatie: ’t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar 072-5113644 of kijk op www.praethuys.nl

Op 19 augustus ’09 organiseert Cartouche het tweede International Holland Music Sessions concert in De Rijp. Dan spelen de Japanse Konami Tanaka, en Amerikanen

Vrijdag 21 augustus: de Argonauten kanovaren. Iedereen vanaf 20 jaar met zin om in een groep te kanovaren, nodigen

Katha Zinn en Illia Filshtinskiy op viool en vleugel. Zij zullen werken ten gehore brengen van Gubaidulina, Liszt, Beethoven, Ysaÿe en Ravel. Ook dit concert begint om 20.30 uur. Kaarten voor de voorstelling zijn online te bestellen op www.cartouchederijp.nl. In de voorverkoop zijn kaarten verder verkrijgbaar bij DA Drogist Rijkes, VVV Graft-De Rijp en Tankstation BP De Poel. Het telefoonnummer voor meer informatie is: 06 21 88 64 56. De prijs van de concerten per avond is € 15,-.

wij hierbij uit vrijdag 21 augustus om 19.00 uur naar ons clubgebouw aan de Meelzak in De Rijp te komen om kennis te maken en daarna het water op te gaan. Na afloop is er voor de liefhebbers koffie of thee. De volgende (tevens laatste) datum voor het toervaren is: 4 september a.s. Voor meer informatie: Hilde de Jong, tel. 0299 67 44 45.


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 7

COLUMN

Verdwaald in De Rijp Ellen Verdwaald woont in De Rijp en kan zich op een leuke manier verbazen over de dingen om haar heen. Haar eigen leefomgeving - de supermarkt, school, werk of straat - is haar onuitputtelijke inspiratiebron. Ze schrijft daar herkenbare stukjes over die u maandelijks als columns kunt lezen.

Duiveltjes Op het speelplein bij ons in de hof staat een grote plataan. Met zijn bladerendak biedt de boom een prachtige schaduwplek tijdens de zomer, en vele kliko’s bladafval tijdens de herfst. Gedurende de wintermaanden vormt hij, dankzij de aangebrachte sierverlichting, een aangenaam herkenningspunt voor een ieder die dreigt te verdwalen; maar in het voorjaar gaat de boom aan onze aandacht voorbij. Echter, met zijn koepelvormige kroon met grote, gespreide takken lijkt hij, in tegenstelling tot de buurtbewoners, helemaal te zijn voorbereid op de komst van zijn gasten: kauwen! Van de één op de andere dag is de boom gevuld met zwarte verenpakjes, die constant in beweging zijn omdat de neergestreken kauwen blijkbaar nog zoekende zijn naar hun plek binnen de hiërarchie. Wie belangrijk is mag hoog in de top zitten en wie minder belangrijk is mag op een lagere tak plaatsnemen. Het zijn net mensen, ware het niet dat kauwen deze rangorde volledig schijnen te accepteren! Eenmaal gesetteld beginnen de kauwen met hun ritueel. Met onze plataan als veilige thuishaven, creëren ze druk vliegverkeer in onze hof, tijdens hun zoektocht naar broodkruimels en etensresten. Wanneer onze hof is verkend en de kauwen in paren verschijnen, eist onze plataan zijn privacy weer op om te kunnen pronken met zijn verse bladeren. Vanaf dat moment zijn de kauwen woningzoekend en hebben zij ‘duivelse plannen’!

Zomeravond-wandeling in de polders werelderfgoed Beemster en Beetskoog Op woensdagavond 12 augustus a.s. organiseert eetcafe Les Deux Ponts in Oudendijk NH een mooie sfeervolle avondwandeling. Struinen door het polderlandschap en genieten van de zomeravond laat de gids de mooiste plekjes van de polders Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien. U loopt over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets en geniet van het weidse blik in de polder. In de veenpolder Beetskoog, maakt u deze avond kennis met de vele dieren die

u van dichtbij kunt aanschouwen. Zij worden s’avonds actief, door de geuren en geluiden, die de zwoele zomernacht inluiden. Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de polder Beemster, de veenpolder Kruisoord, vroeger een schiereiland in het Beemstermeer, en over de Noorddijk naar Oudendijk. Op dit laatste stukje van de dijk ziet u de lepelaars en bergeenden. TIP! Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan. * honden niet toegestaan.

Start: 19.30 uur Plaats: Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2 in Oudendijk Lengte: 6,5 kilometer Duur: 2,5 uur Kosten: € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 Voor meer informatie: bel naar Les Deux Ponts, tel: 0229-54 12 75 of surf naar www.lesdeuxponts.nl of met Theo de Wit van IVN Waterland, tel. 0299 - 673261

Tijdens hun wandeltocht over de daken vinden er diverse inspecties plaats, waarbij de discussie soms hoog oploopt, en het gestoei met dakpannen je het ergste doet vrezen. Herhaaldelijk waarneembare tzap-tzap geluiden vanuit de dakgoot vormen een aanwijzing, dat er een geschikte locatie is gevonden, waarna onherkenbare klopsignalen in de vroege ochtend een mogelijke verbouwing aankondigen. Uit de lucht vallend afval bevestigt dat de interieurinrichting in volle gang is, terwijl een korte periode van ‘diepe rust’ een voorbode lijkt te zijn van naderend onheil. Een aanhoudend tsjak-tsjak geluid in de vroege ochtend bevestigt de gezinsuitbreiding. Het cirkeltje is rond. En terwijl de jonge kauwen uitvliegen en de plataan allang weer een prachtige schaduwplek werpt op ons plein, klimmen bewoners zuchtend het dak op gewapend met hout, gereedschap en…. een fototoestel.

Vakwerk met oog voor detail ALKMAAR, TELEFOON: 072 512 47 10 WWW.OLBERS.NL

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 671339


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 8

DE VOLGER D

E

A

N

D

E

R

E

K

A

N

T

V

A

N

D

E

R

I

J

P

Hondentraining op maat; uw hond verdient het allerbeste!

TWEEDEHANDSWINKEL Handelsonderneming Steenhof De Volger 25 (Peacock gebouw) in De Rijp

06 - 49 96 80 25 (072) 50 39 760

In- en verkoop van antiek, gebruikte goederen en curiosa Internet: www.boedelzorg-steenhof.nl

Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Woensdag 12.00 - 16.00 uur. Vrijdag 09.00 - 12.00 uur. Zaterdag 09.30 - 16.00 uur.

N 244

TWEEDEHANDSWINKEL nieuwbouw - verbouw

Handelsonderneming Steenhof renovatie - onderhoud houtskeletbouw machinale houtbewerking De Volger 25 (Peacock gebouw) in De Rijp

06 - M.C. 49 96 80 25 van Voordenstraat 2 - 1483 GB De Rijp (0299) (072)Tel:50 39673487 760

Steeds meer wordt de hond een onderdeel van het gezin. Niet gek, een hond is immers om van te houden. Mits deze zich in onze steeds drukker wordende maatschappij weet te gedragen. Er wordt steeds kritischer gekeken naar honden. Of ze geen overlast veroorzaken en of ze geen agressie in welke vorm dan ook vertonen. Zaak dus dat de hond goed opgevoed wordt. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich hiervan bewust en gaan met hun viervoeter trainen bij een hondenschool. Er schuilt echter een addertje onder het gras! Hondentrainer is een vrij beroep en iedereen die zich uitgeeft als hondenliefhebber kan en mag dus ook hondentraining geven. Dit wil echter niet zeggen dat ze ook professioneel te werk gaan. En is juist uw hond geen professional waard? Martin Gaus Hondenscholen zijn altijd bezig hun kennis te vergroten en gaan te werk volgens de laatste inzichten op het gebied van hondentraining. Hiervoor

worden zij voortdurend bijgeschoold, zo ook alle instructeurs die op een erkende Martin Gaus Hondenschool lesgeven. Het waarborgcertificaat garandeert dit.

Martin Gaus Hondenschool JOTTEM! In De Rijp is zo’n erkende Martin Gaus Hondenschool. Al bijna 15 jaar geven ze hier op een gedreven manier les waarbij eigenaar en hond elkaar gaan begrijpen. Het trainen van honden bestaat tegenwoordig al lang niet meer uit rukken, trekken en drillen. Betere inzichten in het hondengedrag en moderne trainingsmethoden hebben van het opvoeden een plezierige bezigheid gemaakt, hondvriendelijk en effectief. Honden hebben een andere kijk op de wereld dan wij en als u eenmaal doorheeft wat zo’n dier beweegt en hoe hij tegen het leven aankijkt, dan wordt het opvoeden van de hond ineens een stuk leuker en simpeler.

nieuwe aanvoer FA.Wekelijks BLOKDIJK

100 m snuffelplezier TEGELZETTERS & TEGELHANDEL 2

Internet: www.boedelzorg-steenhof.nl

Openingstijden: Maandag Woensdag en vrijdag lwerk teg-e16.30. l uw13.00 oor- a12.00. V09.00 Zaterdag 09.00 - 16.30

Wij vragen ook inboedels te koop.

Voor info: Martin Gaus Hondenschool JOTTEM! 0299 - 67 30 10 www. hondenschool-jottem.nl

De andere kant van De Rijp De Volger 20a . 1483 GA De Rijp . tel. (0299) 673673 . fax (0299) 675507

Op het industrieterrein aan de overkant van de N244, met • een winkel vol decoratieve verfproducten groeit gestadig het industrieterrein De Volger. • te een uitgebreide collectie behangboeken Om de lezers informeren over de werkzaamheden en • een metbedrijven. kleurstalen op A4 formaat activiteiten van dekleurenwand verschillende advisering en rubriek ondersteuning ! Maandelijks• deze speciale onder het motto “De andere kantonze van website De Rijp”. Bezoek voor de laatste aanbiedingen

www.venemavoorverf.nl

AUTOBEDRIJF

LEO BORST

De Volger 8, 1483 GA De Rijp Telefoon (0299) 674199, Fax (0299) 673306

Fax: 674626 www.duinmaijer.nl

In- en verkoop van antiek, gebruikte goederen en curiosa

Uiteraard kunt u bij JOTTEM! terecht voor een puppycursus (voor puppen vanaf 8 weken) een basiscursus en een vervolgcursus. Maar ook voor diverse hondensporten, zoals sport & spel, speuren en G&G bent u er aan het juiste adres, alsook voor een gecertificeerd gedragstherapeut als u een hond heeft met ernstige gedragsproblemen. Daarnaast geeft JOTTEM! als één van de eerste in Nederland de cursus Treibball. Een nieuwe vorm van sport voor honden waarbij gewerkt wordt met grote gymnastiekballen die de hond, met behulp van commando’s van de eigenaar, naar een doel moet duwen. De hond duwt dus, hij zet voor en scoort!

Citroen Xsara Picasso 1.8I Attraction, 60.500 km, grijs, hoge instap, parkeersensoren

Jan – 06-51291860 Jos – 06-20970278

nieuwbouw - verbouw

2007

7.450

Hyundai Atos 1.1, 15,000 km, grijs metallic, airco, stuurbekr., elektr. ramen, etc.

2007

6.950

Kia Rio 1.6 automaat, 36.000 km, grijs metallic

2006

10.950

1998

4.250

1999

2.950

Ford Ka 1.3 Futura, 36.500 km, grijs, airco, c.v., abs, CD-speler origineel

Kia Picanto 1.0, 28,000 km, zwart, airco, navigatie, airbags, c.v., elektr. ramen, etc Mitsubishi Space Star 1.6, 78.000 km, grijs metallic, airbags, airco, trekhaak

Opel Vectra 1.6 Station, 98.000 km, grijs metallic

Seat Ibiza 1.4, 15.000 km, zwart metallic, 3-deurs, lm-velgen, automatische airco Suzuki Alto 1.0 GLS, 90.000 km, blauw metallic, 3-deurs, netto auto

Toyota Yaris 1.0 16V VVT-I, 76.000 km, grijs metallic, abs, airbag, origineel radio

1483 GE De Rijp

13.800

2006

Suzuki Swift 1.5 GLS, 139.800 km, rood mica, 5-deurs, airoc, CD-speler, airbags G.G. Schipperstraat 2

2005

Daihatsu Cuore, 22.000 km, grijs metallic

2008

5.950

8.450

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

“VRAAG GERUST NAAR ONZE MEENEEMPRIJZEN!” WWW.LEOBORST.NL


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Graft-de Rijp - Wie ‘Sier’ zegt in De Rijp, zal direct een associatie krijgen met vis. Dat is ook niet verwonderlijk want de familie Sier verkoopt al meer dan 48 jaar vis in De Rijp. Wat ooit begon met de eerste generatie (Evert) en later werd overgenomen door zijn zoon Jan, wordt nu voortgezet door de derde generatie in de persoon van Marc. De familie Sier heeft een warme band opgebouwd met de mensen in De Rijp. Vanaf de eerste tochten met de bakfiets van Evert tot aan de huidige locatie bij het Boegbeeld in De Rijp, draait bij de familie Sier alles om één ding: het leveren van kwaliteit. Alleen op deze manier kun je een langdurige vertrouwensrelatie opbouwen met je klanten. En dan gaat het niet alleen om de producten, maar natuurlijk ook om de service. Om dit in de komende jaren te garanderen hebben ze een nieuwe verkoopwagen aangeschaft die aan de nieuwste eisen voldoet.

Vishandel Sier opent nieuwe visverkoopwagen Vorig jaar wonnen ze de wedstrijd ‘De lekkerste kibbeling van NoordHolland’ en nu hebben ze hun zinnen gezet op de 1e plaats van Nederland. De kibbeling is nu nog beter, omdat zij tegenwoordig weer gebruik maken van echte kabeljauw. Omdat de visstand van deze vissoort terugliep

besloot Sier deze niet meer in te kopen. Nu de vissatnd van de kabeljauw weer optimaal is, schakelt Sier weer over. Vishandel Sier vindt duurzaamheid dan ook heel belangrijk. Ook de vierde en vijfde generatie Sier hoopt nog vis te kunnen verkopen in De Rijp.

(H)eerlijke aanbiedingen in verband met onze opening van de nieuwe verkoopwagen in de Rijp.....

Verse grote tong per kilo .......................................................................... van e 29,50 voor Verse zalmfilet per kilo ............................................................................ van e 19,50 voor Verse scholfilet per kilo ............................................................................ van e 19,50 voor Verse kabeljauwfilet per kilo ........................................................... van e 19,50 voor Alle salades ......................................................................................................... van e 17,50 voor Gestoomde makreel per stuk...................................................................... voor 3 Haringen voor e 5,00 en de 4e GRATIS

e 19,50 e 15,00 e 15,00 e 15,00 e 15,00 e 2,50

Zoals u van ons gewend bent tellen deze aanbiedingen voor alle filialen! Purmerend: Kooiman Centrum, Wormerplein (Vomar passage) • Maandag t/m zaterdag geopend De Rijp: Winkelcentrum het Boegbeeld • Di-Wo-Do-Vrij en Zat. geopend • Telefoon 0299 - 42 04 13


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Fysio Fit G r a f t- d e R i j p Vanaf 3 augustus j.l. zijn de Fysio Fit trainingen weer gestart. Voor geinteresseerden zijn er nog beperkt plaatsen beschikbaar. Wil je onder deskundige leiding aan je conditie werken, dan is dit het goede startmoment.

INSTALLATIEBEDRIJF

DEKKER BV Meer dan 90 jaar Voor aanleg en onderhoud van:

Gas - Water - CV - Sanitair Zinkwerk - Dakwerk - Airco

Actie

Afsluiting N244 tussen Graft-De Rijp en Kogerpolderbrug (N246) Op maandag 17 augustus aanstaande zal de provincie Noord-Holland starten met de herinrichting van de N244 tussen de Julianalaan in Graft-De Rijp en de Kogerpolderbrug (N246). Over dit weggedeelte is drie weken geen verkeer mogelijk. • Van maandagochtend 17 augustus 2009, 5.00 uur. • Tot maandagochtend 7 september 2009, 5.00 uur. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Omleiding verkeer Alkmaar – Purmerend • Verkeer vanuit de richting Purmerend naar Alkmaar en terug, wordt omgeleid via de A7 en de N243.

Tot 1 september a.s.

mogelijkheid voor gratis

ATAG SELECT DEALER

proefles. Vraag naar de beschikbare lestijden.

Fysiotherapie Graft-de Rijp

Bamestraweg 21 - 1462 VM Midden-Beemster

Tuingracht 7 | 1483 AP De Rijp telefoon: 0299-671877

0299-681426 www.installatiebedrijfdekker.nl

Fysio Fit

WERK IN UITVOERING

Omleiding verkeer Zaanstad – Purmerend • Verkeer vanuit de richting Krommenie en Wormerveer (Zaanstad) naar Purmerend en terug, wordt omgeleid via de A7, de A8 en N246 Bereikbaarheid Graft-De Rijp • Alle verkeer wordt omgeleid via Purmerend, N244, Julianalaan in Graft-De Rijp. Bereikbaarheid Oost Graftdijk • Alle verkeer wordt omgeleid via Purmerend, N244 en Zuiddijk.

Straattheater voor jong en oud

Laatste keer ‘Not the Cheesemarket’ op het Canadaplein snappen uit een stomme film. Ze houden zich op in steegjes, klimmen tegen gevels en creëren de meest absurde situaties, soms komisch, soms poëtisch en zeker verrassend. Drie mannen en een vrouw zorgen samen met het publiek voor bijzondere scènes uit hun eigen zwart-wit wereld. Met een vleugje tango, een snufje klezmer, het ritme van de mambo en de wals, live gespeeld door de acteurs. Vreemde huisjes Baby, where are the fine things you promised me? van Stephan Bain bevindt zich ergens tussen installatie en straatvoorstelling. Het nodigt het publiek uit om na te denken over de verloren utopie van betaalbaar woningbezit. Het huis kan elke dag van locatie veranderen. Nieuwsgierige bezoekers zijn verrast wanneer ze ontdekken dat het huis bewoond wordt door een man die muziek speelt, kookt en kopjes thee uitdeelt aan de voorbijgangers. De muziekdoosjes van Compagnie Folleta blijken ook huisjes te zijn, van een elegant dansende ballerina en een vrolijk jonglerende nar die steeds even uit hun kistjes kunnen ontsnappen tijdens hun muziekje. De kermisdirecteur probeert zijn nieuwste attractie optimaal te laten werken, maar de poppen uit deze nostalgische muziekdoosjes gaan letterlijk en figuurlijk aan het dansen. Haal een magische penning bij de kermisdirecteur en open de muziekdoosjes! Voor de laatste keer deze zomer zal op vrijdag 14 augustus de Alkmaarse kaasmarkt voortgezet worden door Not the Cheesemarket op het Canadaplein. Vanaf 13.00 uur biedt Zomer op het Plein straattheater met nationale en internationale acts.

Schminken De hele middag kunnen kinderen zich gratis laten schminken op het Canadaplein!

Meer dan clownerie Pete Sweet is een man met een missie. Hij combineert fysieke clownerie met een hilarische show met zang, dans, jongleren en, als

Het complete overzicht van Zomer op het Plein is te vinden op de website www.zomerophetplein.nl of in de flyer, die verkrijgbaar is bij Theater De Vest, de VVV en de culturele instellingen.

we geluk hebben, een sidderende finale met een eenwieler hoog op een koord! Compagnie Erectus laat in La Fanfare Muette vier vagebonden ont-

Afsluiting splitsing N244 – N246 bij Kogerpolderbrug • Een nacht: Maandagavond 17 augustus 20:00 uur tot dinsdagochtend 18 augustus 6:00 uur. • Een nacht: Dinsdagavond 18 augustus 20:00 uur tot woensdagochtend 19 augustus 6:00 uur. • Een nacht: Woensdagavond 19 augustus 20:00 uur tot donderdagochtend 20 augustus 6:00 uur. Omleiding verkeer Alkmaar – Zaanstad • Het verkeer wordt omgeleid via de A9.

Verkeershinder Julianalaan en Zuiddijk • Van donderdagochtend 20 augustus 2009, 6:00 uur t/m zaterdag 22 augustus 2009, tot in de loop van de dag (afhankelijk van de weersomstandigheden). Er is slechts een rijbaan beschikbaar. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 11

donderdagmarkt de rijp van 9.30 tot 17.00 uur BIJ AANKOOP VAN 1 KILO KAAS EEN DOOS CHEEZ DIPPERS GRATIS! ZACHT BELEGEN 1 KILO

BIJ BESTEDING VAN € 7,50 EEN BAKJE SALADE NAAR KEUZE GRATIS

€ 5,90

Nu vast laag geprijsd

Kaashandel van Bemmel

GEBAKKEN BOKKING 3 STUKS € 2,50 GEBAKKEN SCHOLFILETS 3 STUKS € 2,95

Water met blauwalg: niet zwemmen, niet drinken Regio - Door het mooie weer neemt blauwalg in het water toe. Het hoogheemraadschap raadt mensen af om in dit water in te gaan of om ervan te drinken. Dit geldt ook voor huisdieren en vee. Blauwalg komt in de hele provincie voor. Er zit veel blauwalg in het Noordhollandsch Kanaal, met name tussen Alkmaar en Den Helder. Die situatie geldt ook voor het boezemwateren. Ook in vaarten en

plassen zit veel blauwalg. Blauwalg komt voor in oppervlaktewater in de hele provincie. Sommige soorten zijn giftig. De giftige stoffen komen vrij als blauwalgen afsterven en drijflagen vormen. Dit is met name het geval bij langdurig hogere temperaturen. Blauwalg leidt tot huid- en darmklachten en kan ook behoorlijk stinken. Tegen blauwalgen is niks te doen. Ze verdwijnen weer als het

weer omslaat. Van de door de provincie erkende en gecontroleerde officiële zwemlocaties is een aantal door blauwalg niet-veilig verklaard. Het is –zeker met dit weer -niet verstandig om op andere plaatsen te zwemmen.

Zie voor het actuele overzicht www.noord-holland.nl of bel de zwemtelefoon 0800 - 99 86 734.

S T O R E S

Nieuwe collectie VELVET SUITS YOU MEN

WOMEN

H U G O B O S S STO R E

Houttil 21 | Alkmaar | 072 51 28 727 velvetmen@velvetfashion.nl

Koorstraat 65 | Alkmaar | 072 52 09 894 velvetwomen@velvetfashion.nl

Koorstraat 59-61 | Alkmaar | 072 51 25 521 velvetvip@velvetfashion.nl


11 AUGUSTUS 2009 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Aanbod! Advertentie Attentie

Adverteren in kleur? Profiteer mee en ontvang ĂŠĂŠnmalig 20% korting* op een advertentie in kleur. *Geldig voor plaatsing in augustus.

ko

rting

20% Bel 0299 67 22 74 voor de aktievoorwaarden.

De Uitkomst week 33 2009  

De Uitkomst week 33 2009

De Uitkomst week 33 2009  

De Uitkomst week 33 2009

Advertisement