Page 1

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 1

+0/./?./?8>

Ookbedankt voor:voor Iedereen Evenementen, de mooie kermis Bedrijfs Bas Henneke en feesten medewerkers & zijn wij as vrijdag weer open om 1500 uur Borrels

Nummer 3071 | week 31 | 31 juli 2012 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

3../8A/1167//7=>/< 0299683212

Holland Acht Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Gemiste kans op een mooie toekomst Van onze verslaggever in Westbeemster - In de nacht van vrijdag 27 juli 2012 op zaterdag 28 juli 2012 heeft een jeugdige kanshebber op een mooie toekomst deze volledig voor zich verknalt. In een geslaagde poging om een betonnen deksel van een sierbrievenbus fysiek de baas te zijn, door deze van zijn sokkel te tillen en in de ringvaart te gooien, heeft de onverlaat zich geestelijk verlaagd tot het niveau van een eencellige en hiermee zijn kansen op een gezonde en succesvolle toekomst tot nul gereduceerd. Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend of hij zijn geweldige prestatie diezelfde nacht ook herhaald had op andere brievenbussen op de Westdijk.

De Rijp - Het Olympisch avontuur is begonnen. Familie en vrienden van de boomlange roeier uit De Rijp, Roel Braas, zijn donderdag vertrokken naar Londen om hem aan te moedigen tijdens het grootste sportevenement van de wereld. Roel heeft nog nooit eerder meegedaan aan zoâ&#x20AC;&#x2122;n wedstrijd en is met zijn 26 jaar de benjamin van de roeiploeg Holland Acht. Als 5e in de boot is hij ĂŠĂŠn van de sterkste roeiers van de groep, hij levert de meeste kracht. Met een uitstekend gevoel, trots op hem en de hele ploeg, vertrokken de familieleden vanaf het Wapen van Munster richting Londen. Alleen Oma Trien (91) is niet mee, zij volgt het thuis op de tv. Zijn sponsor Dennis Blokdijk heeft er veel vertrouwen in, de Holland Acht is op de Olympische Spelen in Londen kanshebber op goud. Ook zijn voedingadviseurs Nico en Jolanda Blokdijk, die hem al 6 jaar begeleiden met hun Herbalife (Coach 4 everybody systeem), zijn trots op wat Roel nu heeft bereikt. Het vertrouwen van de ploeg is groot, zilver en brons zijn leuk, maar zij gaan voor GOUD. Op de foto van links naar rechts: Dennis, Frans, Margret, Cor, Oma Trien, Nico, Jolanda en Huub. Tekst en foto: Ad Hodde

TE HUUR S. Visserstraat 5

De Rijp

Kantoorruimte op bedrijventerrein De Volger II in De Rijp. 60m2 te huur aangeboden. Eigen entree, pantry, toilet, vloerbedekking, systeemplafond + armaturen, ruim voldoende gelegenheid om te parkeren. De ruimte is perfect afgewerkt, na het plaatsen van uw bureau's kunt u direct aan het werk!

Reactie van Huub Braas, de vader van Roel Braas uit Londen, betreffende de herkansing maandagochtend 30 juli om 10.50 uur: â&#x20AC;&#x153;Ze zijn derde na een zinderende race met ruim veertigduizend man. Laatste stuk het â&#x20AC;&#x2DC;sterkstspannendeâ&#x20AC;&#x2122;. We waren laat, het was heel druk en de beveiliging heeft ons net op tijd op onze plek gekregen.â&#x20AC;? Allemaal kijken woensdag 1 augustus om 13.30 uur, dan gaat Roel weer roeien!

Vervolg op pagina 3.

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

Huurprijs: â&#x201A;Ź 400,- p/mnd excl. 19% BTW Rechtestraat 65 De Rijp 0299 67 23 83 WWW.ASCOBA.NL

Vermoedelijk bezat de dappere strijder al weinig hersencelletjes meer na overvloedig drankgebruik. In ieder geval kon geconstateerd worden dat zijn memorie behoorlijk aangetast was, minimaal niveau â&#x20AC;&#x153;Alzheimer lightâ&#x20AC;?, omdat hij was vergeten dat hij zijn dappere daad nog geen jaar hiervoor al eens aan zijn maatjes had laten zien.

WIL JIJ OOK D EN N O Z E G N E E R E V IE L T IE N ACTIEF LEVEN LEIDEN! INVESTEER IN JE GEZONDHEID EN MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK.

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Openingstijden tijdens zomervakantie Ook in de zomervakantieperiode zijn alle afdelingen van de gemeente Graft-De Rijp op maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 12.30 uur.

â&#x20AC;&#x2DC;s Middags is het gemeentehuis gesloten. Let op! De donderdagmiddagopenstelling van Burgerzaken vervalt van 26 juli t/m 31 augustus 2012.

Zomerdrukte reisdocumenten In verband met de zomerdrukte adviseren wij u uw nieuwe reisdocument tijdig aan te vragen.

nd die een Kent u iema nt? lintje verdie weten! Laat het ons p oet, leest u o Hoe u dat d rijp.nl. www.graftde

Zorgen voor elkaar Heeft u dat nou ook? - U zorgt voor uw dementerende vader of moeder en zou hier graag eens met een ander over willen praten. - Uw kind is anders dan het gemiddelde kind en zorgintensief. Het is soms lastig om de zorgtaken te combineren met een betaalde baan.

- U heeft iemand wel eens iets horen zeggen over het mantelzorgcompliment. U wilt dit aanvragen, maar weet niet hoe dit moet. - Uw partner heeft psychiatrische problematiek en u komt graag in contact met anderen in een soortgelijke situatie. Deze vragen kunnen spelen op het moment dat u zorgt voor een naaste.

Dit kan een familielid zijn, maar ook een buurman of buurvrouw. Dit kan voor veel voldoening zorgen. Er kan echter ook een moment komen waarop het als zwaar wordt ervaren of dat er vragen ontstaan. Speciaal daarvoor is er de mantelzorgondersteuning. Om u beter van dienst te kunnen zijn heeft de Regionale Stichting WonenPlus

haar website volledig vernieuwd. Via de website kunt u wellicht al antwoord krijgen op vragen. Verder staat er duidelijk aangegeven wie de consulenten zijn van de verschillende gemeenten. Neem dus een kijkje op www.mantelzorgondersteuning.org.

OFFICIĂ&#x2039;LE MEDEDELINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

In de middag rijdt de bus in omgekeerd volgorde

- Nabij kleine Dam 1, De Rijp - Vernieuwen kademuur Dossiernummer: WABO 2012-0062, Datum ontvangst: 20 juli 2012 - Kerkstraat 8, De Rijp - Funderingsherstel Dossiernummer: WABO 2012-0063, Datum ontvangst: 26 juli 2012

De werkzaamheden duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk. Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur, contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer (0299) 39 19 89.

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 39 19 50.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Verkiezing Tweede Kamer 2012

STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Graft-De Rijp maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op woensdag 12 september 2012 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Reguliere voorbereidingsprocedure - Jan Boonplein 17, De Rijp - Plaatsen dakkapel Dossiernummer: WABO 2012-0042, Verzenddatum beschikking: 23 juli 2012 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299-391950). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

NIET PARKEREN OP TUINGRACHT EN KRALINGERGRACHT Dinsdag 7 augustus worden de bomen aan de Tuingracht en Kralingergracht in De Rijp gesnoeid. Het is daarom die dag niet mogelijk om te parkeren aan beide straten. De weg wordt niet afgesloten, doorgaand verkeer is dus wel mogelijk. Door de werkzaamheden kan de doorgang wat vertragen.

AFSLUITING RAADHUISSTRAAT GRAFT De Raadhuisstraat in Graft wordt opnieuw bestraat. Dat gebeurt tussen maandag 20 augustus 2012 en vrijdag 7 september 2012. In die periode is de Raadhuisstraat vanaf nummer 25 t/m nummer 57 en vanaf nummer 24 t/m nummer 40 afgesloten op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur. De afsluiting geldt niet voor (brom)fietsers en voetgangers. Parkeert u uw auto tijdens de afsluiting ergens anders, dan houdt u de werkzaamheden niet op. De Raadhuisstraat is na werktijd en in het weekeinde bereikbaar door middel van rijplaten op de zandbaan. Op de tijden dat de Raadhuisstraat niet is afgesloten rijdt bus 123 de route volgens de diensregeling (6.33 uur, 7.31 uur en vanaf 16.46 uur). Tijdens de afsluiting is de route als volgt: vanuit Alkmaar de N244, rotonde West-Graftdijk, Groeneweg, Dorpsstraat, Grafterbaan, Westeinde en via het Wollandje vervolgd de bus de bestaande route.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. Machtiging door overdracht van de stempas 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS De burgemeester van Graft-De Rijp maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. En in de maanden april, mei en juni op donderdag in de even weken van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

WMO-loket Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK

Vervolg

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. Schriftelijke aanvraag 1. Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. Mondelinge aanvraag 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming de stempas over te leggen bij Bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau Verkiezingen, Sloep 7 in De Rijp. Plaats: Graft-De Rijp Datum: vrijdag 27 juli 2012 De burgemeester voornoemd, H.R. Oosterop - van Leussen

2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

BURGERLIJKE STAND Geboren Nora Lotte Hoekert, dv A. Hoekert en E.M. Scholte Roy Schrama, zv J.N. Schrama en A. Aafjes

Huwelijken/Geregistreerde Partnerschappen D.G. Tossijn en P. Bieseman

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 31 juli 2012 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Goede financiële positie voor Graft-De Rijp Graft-De Rijp - De gemeente Graft-De Rijp heeft van de provincie Noord-Holland de kwalificatie ‘goed’ gekregen voor haar financiële positie in 2012. Tot voor kort was de financiële positie van Graft-De Rijp als ‘redelijk’ beoordeeld. De provincie geeft aan dat op alle onderzochte onderdelen vooruitgang is geboekt. De provincie Noord-Holland keek naar de weerstandscapaciteit, risico’s, het grondbeleid en de jaarrekening van de gemeente Graft-De Rijp. Ook concludeerde de provincie dat de begroting en meerjarenraming materieel in evenwicht zijn. Als toezichthouder toetst de provincie jaarlijks de financiële positie van gemeenten.

Vervolg pagina 1, 'Gemiste kans op mooie toekomst'. De kansloze brievenbusdeksel is jammerlijk verdronken. De eigenaar heeft uiteraard aangifte gedaan bij de politie maar verwacht, volgens zijn zeggen, weinig resultaat hiervan. Natuurlijk zorgde onze onverschrokken held er wel voor dat zijn publiek zich beperkte tot net zulke domme, onopgevoede en hersenloze individuen. Zoveel hersencapaciteit had hij nog net wel.

Prachtig handwerk De Rijp - In het Walhuis is tot en met 2 september de tentoonstelling ‘Nuttig en Fraai’ te zien. Gré Koster en Marijke Visser zijn vanaf hun jeugd al creatief bezig met allerlei handwerktechnieken. Vroeger op school werd er naast de vakken lezen en rekenen ook les in handwerken onderwezen. De expositie laat veel verschillende vormen van handwerken zien, zoals kantklossen, borduren, haken en breien. De tentoonstelling is gratis te zien en open in het weekend van 13.30 –17.00 uur, het Walhuis (van de Stichting Jan Boon) is gelegen in de Rechtestraat, achter de bibliotheek. Op de foto - Marijke Visser (links) en Gré Koster met een zelf gemaakt handwerk. Foto en tekst: Ad Hodde

Tenzij de ouders van onze held der helden alsnog tot een opvoedkundige oprisping komen of misschien één van de nog schaarse hersencelletjes bij deze mannetjesputter gaat functioneren, zal het niet veel worden met onze fantastische boy. Hij zal het dan ook nooit gaan beleven dat een ander later ongevraagd zaken van hem zinloos gaat vernielen. Toch jammer, het was zo’n lief kind vroeger. Nu al kansloos!

fotonieuws? Mail het naar de Uitkomst, redactie@de-uitkomst.nl


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 4

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 5 augustus, dienst in De Rijp, aanvang 10.00 uur. Voorganger: mevr. C. Frederiks CRISIS! Let op uw uitgaven. Bij ons huur je opslagruimte BIJNA voor niks. www.selfstore.nl tel. 072 576 20 80.

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

FEESTJE? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 06 21 42 43 82 DE Feestmuzikant van NL Keyboard-orgel-accordeon Bel 06 53 33 04 07 www.vokkobrugge.nl

WEGENS VAKANTIE is Witte Wielsport gesloten van 6 tot en met 12 augustus. Onze webwinkel met giga aanbiedingen blijft open. www.wittewielsport.nl. U ook een fijne vakantie!

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

De beste elektrische fiets uit Zwitserland, Flyer, koop je bij Witte Wielsport in Ursem. 6 dagen open, 072-5022300 WWW.WITTEWIELSPORT.NL VERBETER JE GEZONDHEID! Afslanken of aankomen, er bestaan geen wondermiddelen. Ik kan je wel helpen! SMS ‘Gezond’ naar 06 23 31 47 18.

KOSTER TUININTERIEUR voor uw sierbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83 www.kostertuininterieur.nl ATTENTIE Fietstocht Stichtingwelzijn ouderen en gehandicapten Op donderdag 9 augustus wordt weer onze fietstocht gehouden Start vanaf het Rijperhuis om 13.30 uur. Inl. Rie Poel, tel. 0299 67 12 90.

Het KWF KANKERBESTRIJDING zoekt in West-Graftdijk nog enkele collectanten voor de week van 3 t/m 8 september a.s. Aanmeldingen of vragen Alma Enzerink tel. 0299-67 40 60 ZOMERAANBIEDING BIJ ARTEMIS: In deze echt Nederlandse zomer gaan we het gewoon zelf doen: zon, zee en rust! En dat allemaal in Graft. Kijk op www.artemispraktijk.nl/nieuws of bel 06 - 111 22 754.

Een Gazelle elektrische fiets koop je in Ursem bij Witte Wielsport! Waarom? Vanwege de prijs, de uniek goede service, de prettig en goed opgeleide mensen, gratis parkeren, de overheerlijke koffie! Tot morgen.

ZOMERROOSTER VAN Š 22 JULI TOT 31 AUGUSTUS 63257,1* '(5,-3

WWW.WITTEWIELSPORT.NL 6 dagen open. 072 502 23 00 KOM JIJ IN AANMERKING voor een Herbalife proefpakket? Kijk op www.proefpakket4u.nl code 1670. Verbeter je gezondheid nu! Team JPU, onafh.distr.

DE BOETSERIE, waar u creatief bezig kunt zijn met klei. Voor: cursus, workshop of kinderfeestje, 0299 69 04 28. WWW.POPPEN ATELIERDE BOETSERIE.NL BALLONNEN BALLONNEN Ballonnenboog, heliumballonnen, ballonnenbloemen of slinger voor huwelijk, feest, geboorte en opening. De Blije Ballon verzorgt het graag! www.deblijeballon.nl, 06 22 00 66 06.

IVM MET VAKANTIE zijn wij van 6 t/m 25 augustus alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend!! Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Kapsalon Panta Rhei Rechtestraat 112 De Rijp 0299-67 35 30

+DSS\6SRUW\+ROLGD\V

WWW.SPORTINGDERIJP.NL NIEUW! WWW.DARIJKES.NL IS IN DE LUCHT! MET LEUKE AKTIES EN EEN PRIJSVRAAG! BRIDGECURSUS voor beginners start dinsdag 4 september. Inl. C. Tromp, tel. 075 641 15 74.

Mail het de Uitkomst!

RAADHUISJE PLAATSEN?

redactie@de-uitkomst.nl

WWW.DE-UITKOMST.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68

TE HUUR GARAGEBOX in Middenbeemster, aan de J. Ruiterstraat (ingang naast huisnr. 25)

Redactie: redactie@de-uitkomst.nl

Per direct beschikbaar!

Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl

info@boxinvest.nl, www.boxinvest.nl, tel.: 0251 21 80 26

Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 Em van Es 0299 67 22 74

RAADHUISJES BON Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

Foto nieuws?

Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 41 56 95 52 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Tekstcoördinator Adelheid van Rossum Administratie Thea Cramer

t/m 4 regels € 4,50

Oplage: 10.500

€ 5,45 (incl. BTW)

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

€ 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 5

De leukste straat van Nederland

Tipi op De Woude De Woude - In het Alkmaardermeer ligt het eilandje De Woude. Als natuurreservaat van Staatsbosbeheer is de Woude één van de vijf rijkste weidevogelgebieden van ons land. Op het eiland is Restauranteetcafé De Woude een unieke gelegenheid, direct aan het water en zeer geschikt voor het vieren van uw bruiloft, verjaardag of bedrijfsfeest. Naast het restaurant staat een traditionele Zweedse tipi-tent, die kan afgehuurd worden voor het vieren van een mooi feest.

Regio - 'De leukste straat van Nederland' verkiezing is een groot succes en inmiddels doen er al 248 straten uit heel Nederland aan mee. De meeste deelnemende straten komen uit de provincies Limburg en Noord-Holland. In Limburg doen er al 145 straten mee en in Noord-Holland zijn er al 80 deelnemende straten. Tot 18 augustus kan iedereen zijn straat nog aanmelden voor deelname aan de verkiezing.

Tijdens de Kermisweek van 3 tot 5 augustus is er op zaterdag muziek van Ab in de zaal. Afgelopen woensdag had Trees Schouten daar een bijeenkomst georganiseerd voor de fotografen van de Uitkomst. Het was een speciale bijeenkomst, vanwege het mooie weer kwam Cor Koomen in zijn Harley Davidsonoutfit en Gré Breedt in een rolstoel vanwege een operatie aan haar knie.

Deze verkiezing is er voor alle straten in Nederland. Het initiatief is van Jouwstraat.nl, het sociale netwerk voor buren en straatgenoten. Met deze verkiezing wil jouwstraat.nl buren met elkaar in contact brengen en het wij gevoel in de straat versterken. Daarnaast kunnen buren en straatgenoten laten zien dat ze trots zijn op de straat waarin ze wonen en de rest van Nederland laten weten hoe leuk hun straat is.

Op de foto van links naar rechts Trees Schouten, Gré Breedt, Ad Hodde en Cor Koomen voor de tipi-tent.

Iedereen kan zijn straat aanmelden op www.deleukstestraatvannederland.nl en op zijn of haar favoriete straat stemmen. De 36 straten (drie per provincie) met de meeste stemmen gaan door naar de halve

Foto en tekst: Ad Hodde

finale op zaterdag 1 september. De straten zullen dan tegen elkaar gaan strijden door middel van een 'streetbattle'. De 12 straten (één per provincie) die de 'streetbattle' winnen gaan door naar de finale op zaterdag 15 september. Een straatjury zal gaan bepalen wat de leukste straat van Nederland is. Jantje Beton, PostNL, de Nationale Postcode Loterij, Barbecue.nl, Thuisbezorgd.nl, Dierenpark Emmen en EnergieDirect ondersteunen deze verkiezing en bieden de deelnemende straten en stemmers een prijzenpakket aan. Op de website deleukstestraatvannederland.nl worden de spelregels van de verkiezing uitgelegd en kunnen de deelnemers en stemmers zien welke prijzen er te winnen zijn. De hoofdprijs is de titel 'Leukste Straat van Nederland' die de winnende straat een jaar lang mag dragen en een straatfeest voor de hele straat.

MEDISCHE hulpdiensten TANDTECHNIEK

FYSIOTHERAPIE

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar). DIERENARTS

DIERENKLINIEK DE RIJP Schoener 2, 1483 TP De Rijp Tel. 0299 67 13 66 Inloopspreekuur: Ma., wo. en vr. Van 14.00 tot 14.30 uur Van 18.30 tot 19.00 uur Ook op afspraak. www.dierenkliniekderijp.nl NATUURGENEESKUNDE

‘Aandacht voor je bron’ DE BRON HOLISTISCHE MASSAGE THERAPIE Dory van Breda, ‘De Noorderhoeve’, Uitgang 6D, Ursem, tel. 06 21 69 24 79 Lid Holos, vergoeding verzekering.

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl FYSIOTHERAPIE

ACUPUNCTUUR GRAFT-DE RIJP

CEES VAN OUWERKERK Bv. hooikoorts, migraine, energiemeting www.acupunctuurgraftderijp.nl Globdijk 4, Graft 0299 67 41 01 Lid nva, vergoeding verzekering THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL

THUISZORG

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

KARIN BESSELINK PEDICURE G.G. Schippersstraat 14, De Rijp, M. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl FLEXIBELE THUISZORG

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl THERAPIE

NATUURGENEESKUNDE

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

PEDICURE

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk Rechtestraat 59b De Rijp Noordervaart 132 Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

UW ADVERTENTIE HIER? advertentie@de-uitkomst.nl


AAN HUIS

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 6

Gemeente Schermer

SCHERMER START DRAAGVLAKONDERZOEK VOOR OTERLEKERS BOVEN HUYGENDIJK: INWONERS KUNNEN ZICH UITSPREKEN VOOR ALKMAAR OF HEERHUGOWAARD

Kiezen we voor Alkmaar of wordt het Heerhugowaard? Deze vraag legt het gemeentebestuur van Schermer vanaf 30 juli voor aan de inwoners van Oterleek, die ten noorden van de Huygendijk wonen. De vraag maakt deel uit van een draagvlakonderzoek dat loopt tot 21 september dit jaar. Dit onderzoek is een uitvloeisel van een amendement dat de gemeenteraad van Schermer op 21 juni dit jaar aannam.

Daarbij is gekozen voor het laten uitvoeren van een representatief onderzoek onder inwoners van het deel van Oterleek, ten noorden van de Huygendijk. Hier woont ongeveer tweederde van de bevolking van deze kern. Het besluit van de raad volgde op een handtekeningenactie, begin juni 2012, onder een deel van de bevolking van Oterleek. Dit was een initiatief van enkele betrokken inwoners. Tegengeluiden van andere inwoners van Oterleek, die pleitten voor een ongedeelde fusie met Alkmaar, zijn er ook. Hierbij gaat dus de gehele gemeente Schermer, inclusief Oterleek, over naar Alkmaar.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Centrumplan Stompetoren Eind december 2011 heeft een initiatiefgroep onder leiding van Architectenbureau Douma gevraagd een ultieme poging te mogen doen om een plan uit te werken, waarbij de voorzieningen school, sport, horeca en winkels toch in het centrum worden gerealiseerd. Het afgelopen half jaar heeft de initiatiefgroep zijn plannen uitgewerkt en in maart en juni gepresenteerd. Het college heeft het plan ontvangen en informeel met de raad besproken. In oktober zal het college een voorstel aan de opiniërende raadscommissie voorleggen hoe om te gaan met het voorgestelde plan. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2011’ en hogere waarde geluid. Op 26 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2011’ gewijzigd vastgesteld. De raad heeft voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vastgesteld. Ligging plangebied: Het bestemmingsplan betreft de 6 dorpskernen van de gemeente Schermer: Stompetoren, Oterleek, Driehuizen, Schermerhorn, Grootschermer en Zuidschermer. Globaal zijn de volgende grenzen aangehouden: • Dorpskern Stompetoren: in het noorden de Bovenkruier, Oterlekerweg en Einder, in het westen Noordervaart inclusief het bedrijventerrein aan de Melkweg, in het oosten de Buitenkruier, in het zuiden de Noordervaart inclusief het bedrijventerrein aan de Melkweg. • Dorpskern Oterleek: in het noorden de Polderweg, in het westen de Dorpsstraat, in het oosten Dorpsstraat, ’t Venje, Hornstraat en Burg. Schagenstraat en in het zuiden de Oterlekerweg. • Dorpskern Driehuizen: in het noorden en oosten Driehuizen en Visweg, in het westen de Schermerringvaart en in het zuiden Driehuizen. • Dorpskern Schermerhorn: in het noorden de Westmijzerdijk, in het westen de Zwartedijk, in het oosten de Beemsterringvaart en in het zuiden Provincialeweg N243 en Groeneweg. • Dorpskern Grootschermer: in het noorden Haviksdijk, in het westen de Meerdijk, in het oosten Noordeinde/Zuideinde en in het zuiden Zuideinde. • Dorpskern Zuidschermer: in het noorden, westen en zuiden de Zuidervaart 33 tot en met 105 en in het oosten De Eendracht en Kerkbuurt. Betreft: Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard. Het bestemmingsplan bevat wijzigingsbevoegdheden op verschillende locaties in diverse dorpskernen teneinde o.a. woningbouw, natuur en bedrijven/rondweg mogelijk te maken. Wijzigingen: Er zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve en hebben o.a. betrekking op het corrigeren van omissies of het verbeteren en actualiseren van de verbeelding, regels en toelichting. Voor de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het realiseren van een rondweg op het bedrijventerrein in Stompetoren is ontheffing verkregen van de provincie. Voor een compleet overzicht van wijzigingen, de inhoud van het bestemmingsplan en overige relevante stukken, verwijzen wij u naar de locaties waar de stukken ter inzage beschikbaar zijn gesteld. Hogere waarde geluid: Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor een drietal woningen op het terrein van de voormalige CONO melkfabriek, gelegen aan de Noordervaart te Stompeto-ren, als gevolg van het wegverkeer op de Provinciale weg N243 (Noordervaart) een hogere geluidbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde zoals aangegeven in de Wet geluidhinder van 48 dB. De geprojecteerde woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Provinciale weg N243 (Noordervaart). De geluidbelasting op de voorgevel van de woningen is echter lager dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de woningen, op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde voor geluid vastgesteld van ten hoogste 59 dB. Inzage en beroep: Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststelling inclusief alle bijlagen en het besluit hogere waarde voor geluid, liggen met ingang van vandaag, 31 juli 2012, voor een ieder ter inzage op de navolgende locaties: • Bij het gemeentehuis, afdeling Ruimte, aan de Noordervaart 99 te Stompetoren, gedurende de openingstijden. • Digitaal op de landelijke website voor informatie omtrent ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planid: NL.IMRO.0458.BPDorpskernen2011-VS01. • Op de website van de gemeente www.schermer.nl onder ‘plannen en projecten’.

Inwoners vanaf 18 jaar kunnen kiezen In het kader van het draagvlakonderzoek ontvangen alle inwoners die op 30 juli 2012 achttien jaar of ouder zijn een brief. Hierop kunnen ze aangeven of ze kiezen voor Alkmaar of Heerhugowaard. In dat laatste geval is een grenscorrectie nodig. Ook kunnen inwoners hun antwoord toelichten. Voor hen is het eveneens mogelijk om via internet deel te nemen aan de enquête. Op 3 september dit jaar krijgen inwoners nog een herinneringsbrief. Daarin wordt aangegeven dat ze tot 21 september 2012 kunnen reageren. Deelname aan het onderzoek is volstrekt anoniem. Hoe verder? De gemeenteraad van Schermer neemt het via de handtekeningenactie afgegeven signaal serieus. Maar dan moet het wel gaan om een overduidelijke meerderheid van de bevolking. Dit is vervolgens vertaald in de volgende normen: Tenminste vijftig procent van de ondervraagden moet gehoor hebben gegeven aan het verzoek om een voorkeur aan te geven. Wordt dat aantal niet gehaald, dan wordt een grenscorrectie niet in overweging genomen. Als dat aantal wordt gehaald, dan moet ook tenminste twee derde daarvan de voorkeur voor aansluiting bij Heerhugowaard hebben aangegeven. BMC BMC neemt het onderzoek af. Dit onafhankelijk onderzoeksen adviesbureau begeleidde gemeente Schermer ook bij het fusietraject en is betrokken bij onderzoek onder een groot aantal gemeenten.

RUIM 250 STRATEN STRIJDEN OM DE TITEL ‘DE LEUKSTE STRAAT VAN NEDERLAND’. De verkiezing ‘De leukste straat van Nederland’ is een groot succes. Inmiddels doen er al 248 straten uit heel Nederland aan mee. De meeste deelnemende straten komen uit de provincies Limburg en Noord-Holland. In Limburg doen er al 145 straten mee en in Noord-Holland zijn er inmiddels tachtig deelnemende straten. Tot 18 augustus kan iedereen zijn straat nog aanmelden voor deelname aan de verkiezing. Deze verkiezing is er voor alle straten in Nederland. Het initiatief is van Jouwstraat.nl, het sociale netwerk voor buren en straatgenoten. Met deze verkiezing wil www.jouwstraat.nl. buren met elkaar in contact brengen en het wij gevoel in de straat versterken. Daarnaast kunnen buren en straatgenoten laten zien dat ze trots zijn op de straat waarin ze wonen en de rest van Nederland laten weten hoe leuk hun straat is. Streetbatlle Iedereen kan zijn straat aanmelden op www.deleukstestraat vannederland.nl en op zijn of haar favoriete straat stemmen. De 36 straten (drie per provincie) met de meeste stemmen gaan door naar de halve finale op zaterdag 1 september. De straten zullen dan tegen elkaar gaan strijden door middel van een ‘streetbattle’. De twaalf straten (één per provincie) die de ‘streetbattle’ winnen gaan door naar de finale op zaterdag 15 september. Een straatjury zal gaan bepalen wat de leukste straat van Nederland is. Prijzenpakket Jantje Beton, PostNL, de Nationale Postcode Loterij, Barbecue.nl, Thuisbezorgd.nl, Dierenpark Em-men en EnergieDirect ondersteunen deze verkiezing en bieden de deelnemende straten en stem-mers een prijzenpakket aan. Op www.deleukstestraatvannederland.nl worden de spelregels van de verkiezing uitgelegd en kunnen de deelnemers en stemmers zien welke prijzen er te winnen zijn. De hoofdprijs is de titel ‘Leukste Straat van Nederland’ die de winnende straat een jaar lang mag dragen en een straatfeest voor de hele straat.

De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. Vanaf de dag ná de terinzagelegging (vanaf woensdag 1 augustus 2012), kan gedurende zes weken beroep ingediend worden door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een ver-zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden gericht aan de afdeling respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. N.A.E. Houtkamp - van Offeren, telefoonnummer 072-5037326. Burgemeester en wethouders van Schermer, 31 juli 2012.

W W W. S C H E R M E R . N L


AAN HUIS

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Gemeente Schermer

GEMEENTEHUIS WITTENBURG

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN (VERVOLG)

Ingekomen verzoeken om omgevingsvergunning/APV-vergunningen Locatie Oterlekerweg 26,34 Stompetoren Kopdammerdijk 1A, Grootschermer Rustenburgerweg 2, Ursem Parkeerterrein Schermer Wapen Stompetoren

omschrijving vergroten woning oprichten schuur en vellen boom verbouw stolp rommelmarkt 8 september 2012

ontvangstdatum 4 juli 2012 8 juli 2012 20 juli 2012 25 juli 2012

Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvraag, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met het Team Ruimte 072-503 73 20.

Verleende omgevingsvergunning/evenementenverguning: Locatie Dorp Schermerhorn Huygendijk 43, Oterleek

omschrijving Nazomerspektakel Floor 8 en 9 september het oprichten van twee schakelvelden en vellen van 17 bomen.

verzenddatum 20 juli 2012 26 juli 2012

omschrijving oprichten schuur

verzenddatum 20 juli 2012

Geweigerde omgevingsvergunning Locatie Kleine Dijk 2 Driehuizen

Bezwaar Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en ge-motiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

Zomerconcert met cello en piano Schermerhorn - Zondagmiddag 5 augustus concerteren drie grote jonge talenten in de Grote Kerk Schermerhorn. Ook dit concert wordt weer aangeboden door The International Holland Music Sessions, de organisatie die aan de basis stond van de carrière van zoveel grote namen in de muziek. Twee Noren bijten de spits af: Ivan Valentino (cello) en Ole Christian Haagenrud (piano ) met werken van Brahms en Schumann. De 23 jarige Ivan Valentin speelde al cello op zijn achtste jaar, en al heel jong trad hij op als solist bij het Vivaldi-orkest in Italië en Grienkenland. Ole Christian Haagenrud speelde al piano op zijn zesde en kreeg in 2008 de prijs voor Musicus van het Jaar in Noorwegen.

Nostalgische doorlaat boten Oterleek - Je waant je toch wel vrij lang terug als een mevrouw leuk de hekjes bij de brug dicht gaat doen. Ook zo heerlijk handmatig, dan gaat de brug een stuk omhoog met een max. doorvaarhoogte van 2.40 meter. Martha de Meij heeft deze taak op zich genomen samen met Will Schuurman. Op zo’n mooie dag als afgelopen zaterdag gaat dit ritueel ongeveer tien à 15 keer gebeuren. Hieronder een klein interview met Martha de Meij. Hoe weet je dat de boot eraan komt? “Vroeger deden zij met de toeter lang, kort, lang. Maar tegenwoordig hebben de schippers een 06 nummer van ons, soms gebeurd het nog wel eens dat het via de toeter gaat.” Hoe lang doe je dit werk al samen met Will Schuurman? “Zo’n vijfentwintig jaar doe ik het, Will doet het nog langer ongeveer vijfendertig jaar. Daarvoor deed Will haar schoonmoeder het. Wij doen dit van april tot en met oktober.”

Heb je nog een leuke anekdote? “Het is altijd wel gezellig werk, maar voorheen had je meer contact door het klompje. Het klompje mag niet meer. Maar ik weet nog een leuk verhaal van de schoonmoeder van Will, Er was een man die heel ‘mans’ uit de boot op de brug sprong, daarna wilde hij hetzelfde doen maar dan in de boot springen. Helaas (nou ja helaas) sprong hij mis dus in het water, en toen hij met zijn hoofd boven water kwam bleek hij stukken minder haar te hebben. Zijn toupetje dreef ernaast!” Prachtig verhaal bij een nostalgisch beroep.

Foto en tekst: Trees Schouten

Na de pauze speelt Alice Gi-Young Hwang uit de VS piano. Zij vertolkt werken van Beethoven, Chopin en Stravinsky. Ook Gi-Young Hwang is reeds veel gelauwerd vanwege haar bijzondere kwaliteiten. Zo ontving zij de prijs in de beroemde Schimmel International Piano Competition. Het concert in de Grote Kerk Schermerhorn begint om 12 uur (tot ongeveer 1.30uur). Entree € 16,00. Begunstiger TIHMS € 13,00. CJP/Jongeren tot 30 jaar € 8,00


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Happy Travel! De Rijp - Groep 8 van basis school De Tweemaster nam afscheid met spetterende musical. Net als elke jaar nam ook dit jaar groep 8 afscheid met een musical. Er was gekozen voor de musical Happy Travel. En dat het een vrolijke reis werd was al snel duidelijk. Met goede zang zeer duidelijk gesproken teksten en een leuk decor kwam groep 8 snel los. Het was een genot om naar te kijken en naar te luisteren, zo mooi om te zien hoe 35 kinderen zich razend snel verkleden en hup in een volgende rol weer op komen. Of als bepaalde personage bleef in hun rol tijdens de gehele musical. Als jullie met net zo veel plezier terug kijken, als het bezoek dat kwam kijken dan weten jullie dat jullie het heel goed gedaan hebben.

^^^QHUZLUOV]LUPLYZUS

Tevens oorgaatjes prikken èn Shellac nagellak

n 6 weke ls ndeerd kte teennage ra a g e G la e g re pedicu SHELLAC! frenchmet

+DQJ3HWXQLD½ YRRU½ +RUWHQVLD½ 0RRLHYDVWHSODQWHQ 6DOYLD0DOYD3KOR[

YRRU½

=DQGYDQDI ½SHUP

Hairstyliste Jolanda van Lunteren Telefoon: 06 29 58 85 29 Klipper 43, De Rijp

%HPHVWHWXLQDDUGH/ j½SHU]DN

1LHWPHHUPDDLHQ" .XQVWJUDVYDQDI ½SHUP

/DYHQGHOYDQDI ½SHUVWXN

*HEDNNHQZDDOIRUPDDW YDQDI ½SHUP

OV]LUPLYZ[\PUJLU[Y\T[\PUTH[LYPHSLU -DQVHQ+RYHQLHUV%90DUNHUYDDUW$%0DUNHQELQQHQ7HO

Sinds 1896

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan â&#x20AC;˘ C.V. en sanitair installaties â&#x20AC;˘ gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties â&#x20AC;˘ C.V., gas-, water- en sanitair installaties â&#x20AC;˘ Zink-, looden dakwerk â&#x20AC;˘ Zink-, lood- en dakwerk â&#x20AC;˘ Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Hot Water Regio - Het wordt swingen op het Canadaplein op zondagmiddag 5 augustus. Die middag is het podium voor de dynamische groep Hot Water, die authentieke Zuid- Afrikaanse muziek brengt in combinatie met folk, blues en indie-pop-rock. In het voorprogramma staat Rina Mushonga, een Nederlands-Zimbabwaanse zangeres waarbij je de combinatie van beide continenten in haar muziek kunt horen. Feelgood De muziek van Hot Water brengt mensen bij elkaar, ongeacht leeftijd, cultuur en achtergrond. De groep opent met haar muziek een poort naar de spirit die Afrika en Zuid- Afrika te bieden heeft. In een wereld die in crisis is, brengt Hot Water's muziek perspectief, feelgood en het onweerstaanbare gevoel om te dansen: de optredens zijn vaak een dynamische en interactieve happening. De Zuid-Afrikaanse singer-songwriter, gitarist en multi-instrumentalist, Donovan Copley, heeft niet alleen het talent voor het creĂŤren van opzwepende en authentieke Zuid-Afrikaanse muziek, maar ook voor het samenbrengen van een dynamische groep muzikanten met muliticulturele achtergronden. Gratis festival Het gratis toegankelijke Zomer op het Plein 2012 brengt maar liefst acht weekenden lang een gevarieerd zomerprogramma. Kijk op: www.zomerophetplein.nl.


SCHERMER

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Contactblad

MAIL U W V ER ENIG IN G S N IEU WS VAN D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G R AAG V OOR HET WEEK END )

Kalender t/m najaar 2012 DATUM ORG. DRIEHUIZEN 1-9 DG 3-9 DG 14-9 DG 15-9 DG 15-9 DG 16-9 DG 12-9 DG

EVENEMENT

LOCATIE

Oud papier Oud papier Culturele Openingsavond Dorpsborrel en maaltijd Optredens door wijken en feestavond Creatieve workshops Bezoek Speeltuin gr. 1-4

Dijken Dorp Vriendschap

AANV.

17.00

Kerk

GROOTSCHERMER 31-8 Kcom t/m 4 sept. Kermis (zie programma) 1-9 GSV Dirk Wiedijk toernooi 1-10 PMG Plattelands mannen 6-10 GSV Kerkeveiling 21-10 GSV 91 jaar GSV met Henkie CD 29-10 GSV Jaarvergadering GSV 5-11 PMG Plattelands mannen 3-12 PMG Plattelands mannen

Roddels Roddels

SCHERMERHORN 12-8 Prgem 26-8 Prgem 31-8/1-9 JR 8/9-9 FS

Ds. Appers, Castricum Mw W.D. Balder-Timmerman Spelletjesdagen Floorweekend

Kerk Westeinde 88 10.00 Kerk Westeinde 88 10.00 Veld O.weidestraat 10.00 Hele dorp

STOMPETOREN 22-7 Prgem 5-8 Prgem 19-8 Prgem 27-10 FvSt 25-11 StCr 1-12 FvSt

Ds. G. van Schuppen, Amsterdam Ds. E. Sluis-Sluis, Heiloo Ds. H. Hummelen, Alkmaar Halloween Creatiefmarkt van 11 tot 16 uur Sinterklaas

Kerk N'vaart 122 Kerk N'vaart 122 Kerk N'vaart 122

10.00 10.00 10.00

Schermer Wapen

11.00

Sportveld GSV Roddels Rest. Roddels GSV kantine

Leeghwaterdag Schermer op zondag 5 augustus

20.00 15.00 20.00 20.00 20.00

Schermer - Koeien gemolken door een robot, geitjes op de biologische geitenboerderij. Op de eerste zondag van de maanden april t/m september, dus ook op zondag 5 augustus kunt u het bekijken. Op deze dag openen circa 33 deelnemers hun deuren voor publiek. Van paardenstoeterij tot wijngaard, van kleinste huisje tot mooie kerk en van mandenmakerijk tot bloemenpluktuin. Er zijn diverse exposities te bekijken bij de deelnemers, o.a. van quilts bij het Zwarte Kerkje in Zuidschermer en glaskunst bij de Nic Jonk in Grootschermer.

Abraham Swart

50

Er is dus van alles te zien en te beleven in de Schermer. In de Schermer kunt u heerlijk fietsen, wandelen en genieten van het open landschap, de koeien en schapen met lammeren in de wei. U kunt op ontdekkingsreis langs de "schatten" van de Schermer. Tussendoor kunt u heerlijk genieten van een lunch, solex rijden of gaan varen en de dag afsluiten bij de meerdere horecagelegenheden. U bent van harte welkom van 10 tot 16 uur. De schatkaarten zijn beschikbaar bij alle deelnemers en horecagelegenheden in de Schermer. Voor meer info/adressen/tijden www.leeghwaterdag.nl of 072 5039970. Bij de VVV in de Schermer Museummolen zijn tevens diverse fietsroutes beschikbaar.

dag )

) Leeghwater

HE RM ER IN DEENSC OMGEVING Een polder VOL

14

Zuidschermer - Sjaak Swart werd niet ongezien vijftig jaar, de buren en familie hadden de hele buurt volgebouwd met borden, poppen en een trekker. Zoals je kan zien is het een gezellige buurt met elkaar. Sjaak heeft er geen probleem mee dat hij de mooie leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt: “Deze mijlpaal is een reden om het te vieren, daarom heb ik 20 juli een groot feest gegeven in Akersloot. Het was met elkaar een geslaagde verjaardag.”

17

schatten

16

15 18

13

19

12 20

24

21

1

22

25

23 26

11

2

10

3

27 28 29

9 8 7 30

4

31 5 32

Sjaak vindt het heerlijk wonen in Zuidschermer. Zijn werk is agrarisch makelaar bij LTO Vastgoed gevestigd in Haarlem. Naast zijn geliefde werk heeft Sjaak nog een paar sportieve hobby’s, hij zwemt, golft en reist graag. De trekker stond natuurlijk niet voor niks bij de deur, hij heeft nog een landelijke hobby en dat is schapen houden. Namens de Uitkomst nog vele gezonde jaren gewenst.

6

33 op afspraak ! = horeca ! =

500 m


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 10

E X P O S I T I E S

T O N E E L

C A B A R E T

A G E N D A

kalender

C O N C E R T

Opening expositie Dorpskerk Grootschermer met jazz kwartet

Grootschermer - Zondag 5 augustus wordt de laatste expositie van deze zomer geopend in de Dorpskerk van Grootschermer. De kunstenaars Anneke Harting en Bianca van Twuijver-de Vos exposeren met hun werken. De opening wordt muzikaal aangekleed door het Jazz kwartet DWJT. Om 15.00 uur wordt de expositie officieel geopend door Louk Aalderink uit Stompetoren. Onder het genot van een drankje kunnen de bezoekers kennismaken met de kunstenaars en hun werken en genieten van sfeervolle jazzmuziek.

Romantische brunch in de boot bij Landsmeer Regio - Voor bijzondere natuur hoeft u echt de grens niet over. Het eerste weekend van augustus kunt u dat bij Landschap Noord-Holland zelf ervaren. Het Ilperveld staat niet voor niks op de lijst van Natura 2000. Dat zijn de mooiste natuurgebieden van Europa. Stap in de fluisterboot en geniet van het prachtige landschap!

Anneke Harting uit Aalsmeer exposeert voor de tweede keer in de Dorpskerk. Haar vorige expositie was een groot succes. Anneke Harting maakt keramische vaasobjecten die zij prachtig decoreert met kalligrafie in allerlei vormen. Van antiek tot modern, van oosters tot westers, teksten uit alle windstreken en uit alle tijden. Bianca van Twuijverde Vos exposeert onder de titel “schilderijen die het gevoel beïnvloeden”. De abstracte doeken zijn vaak herkenbaar en de figuratieve werken geven de schilderijen vaak iets spannends waardoor je als kijker diep in het schilderij wilt doordringen. Haar krachtige werken hebben veelal een maatschappelijke betekenis. De kleuren zijn veelal sprankelend en warm. De maatschappelijke en emotionele schilderijen zijn soberder van kleur. Het Jazz kwartet DWJT bestaat uit de vier rasmuzikanten Jeroen van Dijk (saxen), Thomas Hans (piano), Dick Schoonderbeek (bas) en Willem de Melker (drums). De muziek van het kwartet is een samensmelting van stijlen, van wereldmuziek, filmmuziek, soul tot funk, waarbij jazz de boventoon voert. Het kwartet zorgt voor en na de officiële opening voor de sfeervolle live achtergrondmuziek.

Beleef de zomer in het Ilperveld

In de boot door het Ilperveld is een mooie ervaring. In het riet klinkt het geluid van vogels en andere dieren. En langs de oevers bloeit nu van alles. Onderweg stappen we even uit om zelf te beleven hoe het is op trilveen te lopen. De grond danst onder uw voeten! We komen ook vast vlinders en libellen tegen. Op zaterdag 4 augustus kunt u meedoen aan een bijzondere tocht. Al varend geniet u van een smakelijke brunch. Tijd: 11.00-13.00 uur. De kosten bedragen € 27,00 per persoon, Beschermers betalen € 22,00. Kinderen half geld.

De expositie duurt van 4 t/m 26 augustus 2012 en is elke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur te bezichtigen. De werken zijn te koop, een deel van de opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

AGENDA

Op zondag 5 augustus maakt de schipper van de fluisterboot van 13.30-15.30 uur een rondvaart. Deelname kost € 10,00 per persoon, Beschermers betalen € 6,50. Kinderen tot 12 jaar € 4,50, van Beschermers € 3,50. U kunt de hele zomer op zondagmiddag van 13.3015.30 uur een rondvaart maken door het Ilperveld. Zin om mee te doen aan de? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in. Bij problemen kunt u bellen met 088-0064455 (tijdens kantooruren). Trek waterdichte schoenen of laarzen aan en warme (regen)kleding. Het kan soms fris zijn op het water. U vindt het Bezoekerscentrum Ilperveld aan de Kanaaldijk 32A, 1121 NX Landsmeer. Kijk voor informatie over de route op: www.ilperveld.nl.

’n Vleugje historie in Theetuin Joséphine Op zaterdag 11 augustus is Theetuin Joséphine weer geopend, ditmaal met een extra feestelijk en Beemsters tintje. Dan is er namelijk een gastvrouw in historische kleding aanwezig om zo het 400-jarig bestaan van de Beemster extra glans te geven en iets te vertellen over de diverse activiteiten dit jaar. Alle gebak en High Tea’s worden door Joséphine zelf gebakken met uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Uiteraard ontbreekt dit jaar een feesttaart niet. Info/reserveringen: 0299-432156 of www. theetuinjosephine.nl. Het adres is: Purmerenderweg 196, Zuidoostbeemster. Na 11 augustus is de theetuin dit seizoen nog 2x open, nl. 19 augustus en 1 september, altijd van 14-18 uur. Bij slecht weer is het terras overdekt.

op een muzikale wereldreis. Zij starten met het bekende West Friesland lied en via de Zuiderzeeballade naar de Witte Rozen uit Athene. Dan brengen zij een bezoek aan Indonesië met een medley en Bora Bora. Via Argentina naar de Verenigde Staten met Country Road en via Ierland met de Wild Rover weer terug naar De Rijp met het Rijperlied.

Duo Jan Brugman en Arie Bakker in de Grote Kerk Op zondag 5 augustus komen Jan Brugman en Arie Bakker beiden accordeonist naar de Grote Kerk in De Rijp om daar een inloopconcert te verzorgen. Zij nemen de bezoekers mee

Jan Brugman is al jaren de vaste accordeonist van het Eilandspolderkoor en samen met Arie Bakker treedt hij op voor de Zonnebloem en in verzorgingstehuizen. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Canto Ostinato in de openlucht Regio - Het bijzondere pianomuziekstuk Canto Ostinato, geschreven door de Bergense componist Simeon ten Holt, staat weer midden in de belangstelling. De actualiteit van de prijswinnende IDFA -documentaire Over Canto vormde de aanleiding voor het concert, dat op zaterdag 4 augustus vanaf 20.30 uur in de openlucht wordt uitgevoerd op het Canadaplein door Kees Wieringa en Polo de Haas. Canto Ostinato (letterlijke betekenis: ‘koppig lief’) is een minimalistisch muziekstuk dat aanhoort als een ‘eeuwigdurende rotonde’ waarbij elk rondje niet exact hetzelfde is als een van de vorige. Ondanks de aanhoudende cadans wordt voor de pianisten ruimte opengelaten voor eigen interpretatie en invulling. Het is een stuk om bij weg te dromen en urenlang naar te luisteren. Simeon ten Holt heeft jarenlang gewerkt aan dit meesterwerk en voltooide het muziekstuk in 1976. Op 4 augustus wordt Canto Ostinato uitgevoerd op twee vleugels door Kees Wieringa en Polo de Haas. De cd van de uitvoering van Canto Ostinato door Polo de Haas en Kees Wieringa werd met goud bekroond. Het werk is een van de beroemdste werken uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. De documentaire Over Canto trok meer dan tienduizend bezoekers en is in februari van dit jaar tijdens het Nederlands Film Festival bekroond met een Kristallen Film, een prijs speciaal voor documentaires. Over Canto gaat over het muziekstuk Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt en de invloed die het heeft gehad op verschillende mensen.

Foto: Varen door het Ilperveld is prachtig. De gids vertelt onderweg van alles. (Fotograaf: Dutchphoto).


Kermisprogramma De Woude Donderdag 2 aug. Klaverjassen* 19:30

Vrijdag 3 aug.

Jeugd Spelen 14:00 Playback show 19:30

Wij wensen iedereen een geweldig gezellige kermis toe

Zaterdag 4 aug.

Viswedstrijd* 09:00 Puzzeltocht 11:00 Bakvoetbal 14:00 Katknuppelen* 16:00 (vanaf 12 jaar)

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Zondag 5 augustus:

Zwemmarathon* 10:30 Ballonnenwedstrijd* 13:00 Blindroeien *14:00 *U kunt zich vanaf 30 min. voor de start inschrijven

KERMIS DE WOUDE 3 t/m 5 Augustus Playback Show m.m.v. JAN RAB

Katknuppelen, Bakvoetbal en DJ RUUD

Zwemmarathon, Blindroeien, Vanaf 16.00 uur:

Imca Marina & Dario

daarna open podium en dansen op de dijk.

WWW.KOMBOF.NL

Café in Oterleek weer open Oterleek - Alle Oterlekers waren bang dat het niet meer zou lukken, een enthousiast stel te vinden voor hun dorpscafé. Maar gelukkig het is gelukt. Ben en Mary Ann de Vries worden de nieuwe uitbaters. Zij zijn al druk bezig met de verbouwing, de hele ‘tent’ staat op zijn kop. Ben (49) en Mary Ann (46) zijn bekend met het fenomeen horeca, zij zijn elf jaar de eigenaars geweest van de Boet, waar zij in mei 2001 mee zijn gestopt. De Boet was een café op ’t Kruis bij Heerhugowaard. Dorpscafé met de naam ..... Zij willen het graag als dorpscafé houden. De deur staat binnenkort weer open voor iedereen, 31 augustus gaan zij open. Martin Beemsterboer het jarenlange gezicht van het cafe in Oterleek is ook al langs geweest om kennis te maken en was heel enthousiast. Het grote nieuws! Hoe gaat het café heten, wij mogen als eerste krant dit naar voren brengen. De naam wordt net als vroeger de Veronica bar. Deze vertrouwde naam, komt weer terug in het dorp. Ben en Mary Ann hebben er zin in!

Tekst en foto: Trees Schouten


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 12

DOOR COR KOOMEN EN TREES SCHOUTEN

MIDDENBEEMSTER 2012


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Kermis Middenbeemster


90

31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 14

Felgekleurd spandoek schreeuwt om aandacht voor musical Schermerhorn - Waar eerst een stoere man uit de zwarte modder klom, hangt nu een felgekleurd reclamedoek langs de N243. Rock Schermerhorn heeft de aankondiging van haar prutmarathon verwijderd en plaatsgemaakt voor de eveneens Schermerhornse musicalvereniging Nieuw Leven. Automobilisten die van Alkmaar richting Hoorn rijden, zien nu ter hoogte van de Groeneweg een vrolijk blauw kruis met allerlei felroze attributen. Het blijkt te gaan om reclame voor de musical Ja zuster, nee zuster, die Nieuw Leven in oktober vier maal opvoert in het Schermer Wapen in Stompetoren. De kaartverkoop voor de voorstelling is inmiddels gestart. Hoewel er al veel kaarten besteld zijn door musicalliefhebbers uit de wijde omtrek, zegt voorzitter Arie Koomen dat wat extra aandacht geen kwaad kan. “Vorig jaar hebben we voor het eerst een spandoek opgehangen, voor de voorstelling Barnum, en dat is ons goed bevallen. Je bereikt zo toch een breder publiek.” Foto en tekst: Em van Es

Grootschermer - Mevrouw Krul kon geen mooiere dag uitzoeken om haar negentigste verjaardag te vieren. Afgelopen woensdag 26 juli zat zij met haar familie, kennissen en buren bij de Beeldentuin Nic Jonk gezellig bijeen. Mevrouw Krul, ook bekend als Lies Krul, geboren als Liebeth Veldhuis. Zij is geboren in Middenmeer bij de Spaarnebrug, toen zij ongeveer negentien jaar was is het gezin verhuist naar Grootschermer. Haar ouders hadden een boerenbedrijf, helaas zijn zij veel te jong overleden. Vrij snel kwam zij Cor Krul tegen op een dansavond, zij zijn samen getrouwd en hadden een boerderij in Grootschermer aan de Eilandspolder. Zij heeft een zoon, Klaas, schoondochter Ans en vier kleinkinderen, Karin, Rob, André en Kees. Vol trots vertelt zij over haar kleinkinderen, die heel erg lief zijn voor haar. Maar Ans haar schoondochter helpt haar met zoveel dingen dat is geweldig, zij waardeert dit heel erg. Eigenlijk willen wij allemaal zo zijn op deze leeftijd, zij fiets elke dag nog een rondje als het weer het toelaat. En woont nog steeds zelfstandig.

Foto en tekst: Trees Schouten

Schilderijen van dorpsgenoten Graft-De Rijp - Paula Broerse exposeert tot 24 augustus met haar aquarellen en acryldoeken in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Zij heeft markante personen uit West-Graftdijk geportretteerd, zoals Dirk de Jong, Piet Wouda, Arie Taam, Joop Kos, Wiebe Wagenaar, Jan Knegt en Wim van der Hoff. Jan Knegt en Wim van der Hoff zijn kort geleden overleden

Schilderen in de zon Oterleek - Weer of geen weer, in de laatste week van juli trekt een groepje kunstenaars uit Castricum naar buiten. Elke dag kiest de groep een ander stekje en vandaag is dat de Noordschermerdijk. Onder de meegebrachte parasols wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. De kunstenaars zijn lid van Perspectief uit Castricum. Normaal worden de cursisten begeleid door professionele docenten, maar nu beoordelen ze elkaars werk. “We blijven altijd positief hoor”, zegt Walter Driessen, “er is geen goed of fout in de kunst, ieder maakt zijn eigen keuzes.” Er wordt gewerkt met acryl- of aquarelverf, potlood of pastelkrijt. Josephien Hollenberg maakt een aquarel. Voor haar is het een voordeel dat het warm weer is, dan droogt de verf lekker snel. Voor de mensen die met acryl werken, is dat juist een nadeel. Maar ook zij schilderen met veel plezier in de zon. Foto en tekst: Em van Es

Op zoek naar een baan? En wilt u gebruik maken van onze gratis rubriek ¶Ik zoek werk·, meld u aan: redactie@de-uitkomst.nl.

Toename schade vandalisme Graft - De Rijp - De scholen in de gemeente Graft-De Rijp hadden in 2011 voor bijna € 5.000,- glas- en vandalismeschade. De schade voor 2012 is nu al meer dan € 6.000,-. De gemeente vergoed schade aan scholen die veroorzaakt is door vandalisme. Denk bijvoorbeeld aan gebroken ruiten, graffiti, schade aan speeltoestellen, bekrassen van ramen en deuren en schades aan het dak. Voor iedere schade moet de school een proces-verbaal laten opmaken. Als de dader bekend is, worden de kosten van de schade op de ouders van de dader verhaald. Bent u ooggetuige van vandalisme? De politie is altijd bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Wilt u anoniem informatie doorgeven, dan kan dat op 0800-7000. U kunt ook 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met het meldpunt openbare orde en veiligheid van de gemeente, telefoonnummer 0226 36 02 33. Om vandalisme te voorkomen worden alle meldingen ook doorgegeven aan de wijkagent en de jongerenwerker. Zij nemen de vandalismegevoelige plekken dan mee in hun ‘rondjes’ door de gemeente.


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 15

De stalvloer wordt van een betonvloer voorzien

Groot onderkomen voor de koeien Sapmeer - De families Klinkhamer hebben eindelijk groen licht gekregen om hun stal te mogen bouwen. Kees: “Het heeft ongeveer drie jaar geduurd, wij hebben wel wat tegenwerking gehad maar nu kunnen

wij gelukkig bouwen.” Iedereen die wel eens van Graft naar Noordeinde of de Schermer of andersom rijdt moet wel eens stilstaan in verband met overstekende koeien. Deze worden tweemaal dagelijks opgehaald om

De oversteek van de koeien voor het melken

te melken en weer terug gebracht naar het weiland. Als je daar sta en je ziet die koeien heerlijk op hun ‘gemakkie’ zo sjokkend oversteken, dan is dat een goed ‘ontstress’ moment. Ik stond daar een keer

met een wielrenner, die er heel erg zenuwachtig van werd, hij wilde doorfietsen. “Een goed ontstress momentje meneer, geniet er gewoon van.” Daarna keek de man al stukken blijer, hij dacht waarschijnlijk waar gaat het ook over, een paar kilometer meer of minder fietsen. Nieuwe stal Drie gezinnen leven van deze boerderij; Kees Klinkhamer, Henk Klinkhamer en Erik-Jan Klinkhamer. Allemaal broers van elkaar. Voor de voortgang van het bedrijf was de bouw van deze schuur belangrijk, meer ruimte voor de koeien. Er komt een nieuwe melkerij in, een melkput met twee keer veertien koeien, zij blijven gewoon twee keer op een

dag melken. De stal biedt ruimte voor honderdentwee melkkoeien. De verwachting is dat de stal medio november waterdicht is. Groen label, emissie arme stal Het wordt een emissie arme stal, dit zijn stallen met een geringere uitworp van vluchtige stoffen. Dus een lage ammoniak uitstoot. Er wordt ook ruige mest geproduceerd, dit is mest met stro erdoorheen, deze wordt dan over de Eilandspolder uitgestrooid. Vroeger deden de boeren dat op deze wijze. Nu gebeurt het meestal met de giertank of wordt het geïnjecteerd in de grond. Oude tijden herleven. Foto's en tekst: Trees Schouten

Historie van de boerderij uit de Sapmeer De Sapmeer is in ongeveer 1840 drooggemalen, door de heer Schade. Eigenaar van de boerderij met de landerijen was de Utrechtse Verzekeringsmaatschappij, Jan en Arie Kramer hebben hier tot 1975 geboerd. Toen werd Cees Klinkhamer eigenaar, de vader van de drie jongens die het bedrijf nu runnen. De boerderij stond eerst meer naar Graft, later is hij verhuist naar de plek waar hij nu staat, in 1900 is de boerderij ervoor gebouwd. De eerste loopstal werd in 1975 gebouwd, rond die tijd werden er veel loopstallen gebouwd. Toen werden de bussen melk niet meer opgehaald dus toen had de boer de keus, stoppen of groter. Als je niet groot genoeg was kon je geen melktank krijgen, dus dan werd de melk niet opgehaald. Nu is het bedrijf, een modern bedrijf wat met zijn tijd mee is gegaan, gelukkig dan kan iedereen nog van de koeien genieten bij oversteek en in het land.

De boerderij in de Sapmeer


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 16

â&#x20AC;&#x2DC;Houten Huisâ&#x20AC;&#x2122; brengt drooglegging Beemster in beeld De Rijp/Beemster - Museum In â&#x20AC;&#x2122;t Houten Huis is trots op haar tentoonstelling over de droogmakerij van de Beemster. Een beter tijdstip dan nu, tijdens het feestjaar â&#x20AC;&#x2DC;400 jaar Beemsterâ&#x20AC;&#x2122;, had men ook niet kunnen kiezen. Tot 14 oktober nog te bezichtigen Jenny Mulder, de beheerder en conservator van dit opzienbarende museum, is trots op hetgeen men nu te bieden heeft. Jenny: â&#x20AC;&#x153;Wij hebben speciaal in het feestjaar een tentoonstelling ingericht over de drooglegging van de Beemster. Dit past natuurlijk perfect in het jaar dat het 400-jarig bestaan gevierd wordt. Onze tentoonstelling laat zo veel mogelijk zien hoe dit in het verleden gebeurd is. Ook zien we hoe de Beemster als

meer op de kaart staat. Natuurlijk wordt er veel aandacht aan Leeghwater besteed. Maar hij heeft het niet alleen gedaan, dat moge duidelijk zijn. Daarnaast willen wij de bezoekers laten zien dat het echt iets uniek is om meters â&#x20AC;&#x2DC;onder waterâ&#x20AC;&#x2122; te leven. Natuurlijk komen ook de materialen en instrumenten uit die tijd aan bod. Dit museum mag zich verheugen op ongeveer 7500 bezoekers per jaar. En daar ben ik best trots op, vooral gezien de omvang van ons museum.

en omgeving. Mede omdat dit een prachtig gebied is met een rijke historie, denk maar eens aan de welvaart tijdens de walvisvaart.â&#x20AC;? Ook de bezoekers zijn zeer enthousiast betreffende hetgeen dit museum te bieden heeft. Neem bijvoorbeeld Yves en Catherine Carin uit het Franse Nice. â&#x20AC;&#x153;Une musĂŠe fantastiqueâ&#x20AC;?, begint Catherine in

Overigens is dat de laatste jaren, vanaf 2004, sterk uitgebreid door de verhuizing van het Jan Boonplein naar Tuingracht nummer 13. Zelf kom ik uit Amsterdam, maar mijn hart ligt echt wel in De Rijp

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN

het Frans. Op de vraag of ze ook Engels spreekt komt een volmondig ja uit haar mond. â&#x20AC;&#x153;Dit is echt een mooi museum, wij zijn op doorreis naar huis en werden hier op geattendeerd door de reisgids. Onvoorstelbaar wat een werk het is geweest om dit 400 jaar geleden te realiseren. Daar kan je duidelijk aan zien dat de Hollanders echte â&#x20AC;&#x2DC;watervechtersâ&#x20AC;&#x2122; zijn. Deze tentoonstelling moet iedereen gezien hebben. Of je nu uit Frankrijk of Nederland komt, dat maakt niets uitâ&#x20AC;?, zegt de Française.

Voor de openingstijden en andere wetenswaardigheden, kijk even op de website www.houtenhuis.nl. Foto's en tekst: Cor Koomen

En als je nadenkt heeft ze gelijk, wij vinden het wellicht heel gewoon, maar als je aanschouwelijk ziet wat er allemaal gebeuren moest is het een onvoorstelbare klus geweest. Daarbij is het in deze tijd op zijn minst gek te noemen dat er geen molen meer langs de Beemsterringvaart staat. Al met al geeft deze tentoonstelling een duidelijk beeld van wat er allemaal gedaan moest worden om de Beemster droog te krijgen. Daarbij zou eigenlijk elke

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING VanDyck dekbedovertrekken

TE HUUR

NU MET HOGE KORTINGEN!

ngalows â&#x201A;Ź 175, 5 ZOEKT EEN GOED MATRAS nog enige moderne buse en per wee-k 0RO½TEER N{ pt 29 f na va en ss bo in de TWEE ZOEKT EEN GOED MATRAS 0529 45 72 24 POCKETVERING all-in .ORMA5IS WEER .EDERLANDS

herfstvakantie Voor folders tel: MATRASSEN

0RO½TEER N{ WWW.VAKANTIECENTRUMLIBRA.NL

Beemsterling, nee, iedereen die geĂŻnteresseerd is in het ontstaan van ons land, een bezoek aan dit museum moeten brengen.

EN DAT VIEREN WE

Dekbedovertrek Boutique 140x200/220

NU AL TWEE VA

TWEE ` POCKETVERING

IS WEER .EDERLANDS

MATRASSEN

Â&#x201E; "ETREFT.ORMA ONZE COLLECTIE EN DAT VIEREN WE NU AL TWEE VA Âł.EDERLANDS +WALITEITSMATRAS´ Â&#x201E; %ERSTEKLAS TOPMATERIALEN Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN 0OCKETVERING X CM Â&#x201E; "ETREFT ONZE COLLECTIE TWEE EN #OMBISPRINGUITVOERING POCKETVERING Â&#x201E; +EUZE UIT DRIE COMFORTLAGEN .ORMA IS WEER .EDERLANDS

³.EDERLANDS +WALITEITSMATRAS´ MATRASSEN

DAT VIEREN WE COMFORTSCHUIM

HR SCHUIM OF NU AL TWEE VA Â&#x201E; EN %ERSTEKLAS TOPMATERIALEN LATEX Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN 0OCKETVERING X CM Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN HOES OF BORDER Â&#x201E;EN "ETREFT ONZE COLLECTIE #OMBISPRINGUITVOERING TWEE UITVOERINGÂł.EDERLANDS MET AFNEEMBARE HOES POCKETVERING +WALITEITSMATRAS´ Â&#x201E;.ORMA +EUZE UIT DRIE COMFORTLAGEN IS WEER .EDERLANDS

Â&#x201E; 6OORZIEN VAN DAGEN OMRUILGARANTIE MATRASSEN

Â&#x201E; %ERSTEKLAS TOPMATERIALEN COMFORTSCHUIM

HR SCHUIM OF EN DATOM VIEREN WE NU AL TWEE VA NIET GOED

DAN TE RUILEN VOOR BIJVOORBEELD EEN Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN 0OCKETVERING LATEX ANDERE HARDHEID 6RAAG ONS NAAR DE VOORWAARDEN EN #OMBISPRINGUITVOERING

â&#x201A;Ź64,95 NU â&#x201A;Ź34,95 240x200/220

 X CM

Plaats uw familie-advertentie voordelig bij ons! Vraag naar het speciale familie tarief.

5 ZOEKT EEN GOED MATRAS ` 0RO½TEER N{

5 ZOEKT EEN GOED MATRAS ` .5 -%4 $!'%. 0RO½TEER N{

/-25),'!2!.4)%

+EUZE UIT DRIE IN COMFORTLAGEN Â&#x201E; Â&#x201E;6ERKRIJGBAAR HOES OF BORDER

Â&#x201E; UITVOERING "ETREFT ONZE COLLECTIE COMFORTSCHUIM

HR SCHUIM 4WEEDE MATRAS HALVEOF PRIJS MET AFNEEMBARE HOES

`  X CM

LATEX ³.EDERLANDS +WALITEITSMATRAS´

Huis aan huis verspreid! Voor uw trouwen of geboorte van uw kind. Maar ook na het overlijden van een dierbare.

Meer info: advertentie@de-uitkomst.nl

â&#x201A;Ź129,95 NU â&#x201A;Ź69,95

Â&#x201E; Â&#x201E;6OORZIEN VAN DAGEN OMRUILGARANTIE 6ERKRIJGBAARTOPMATERIALEN IN HOES OF BORDER Â&#x201E; %ERSTEKLAS NIET GOED MET DANAFNEEMBARE OM TE RUILEN UITVOERING HOES VOOR BIJVOORBEELD EEN Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN 0OCKETVERING Â&#x201E;ANDERE 6OORZIENHARDHEID VAN DAGEN OMRUILGARANTIE 6RAAG ONS NAAR DE VOORWAARDEN EN #OMBISPRINGUITVOERING NIET GOED DAN OM TE RUILEN VOOR BIJVOORBEELD EEN Â&#x201E; +EUZE DRIE COMFORTLAGEN ANDEREUIT HARDHEID 6RAAG ONS NAAR DE VOORWAARDEN COMFORTSCHUIM HR SCHUIM OF 4WEEDE MATRAS HALVE PRIJS LATEX Â&#x201E; 6ERKRIJGBAAR IN HOES OF BORDER UITVOERING MET AFNEEMBARE HOES Â&#x201E; 6OORZIEN VAN DAGEN OMRUILGARANTIE NIET GOED DAN OM TE RUILEN VOOR BIJVOORBEELD EEN ANDERE HARDHEID 6RAAG ONS NAAR DE VOORWAARDEN

4WEEDE MATRAS HALVE PRIJS

.5 -%4 $!'%. /-25),'!2!.4)%

Dekbedovertrek Gallery 140x200/220

â&#x201A;Ź74,95 NU â&#x201A;Ź39,95 240x200/220

â&#x201A;Ź149,95 NU â&#x201A;Ź79,95

.5 -%4 $!'%. /-25),'!2!.4)%

Dekbedovertrek Festival

.5 -%4 $!'%. /-25),'!2!.4)%

140x200/220

â&#x201A;Ź74,95 NU â&#x201A;Ź39,95 240x200/220

â&#x201A;Ź169,95 NU â&#x201A;Ź79,95

14 - Ursem - 072 502 13 57 4WEEDE MATRAS HALVEDrechterlandsedijk PRIJS Maandags gesloten, dinsdag tot vrijdag: 09.00 - 17.30 uur, vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur, zaterdag: 09.00 - 16.00 uur. * Gratis parkeren vóór de deur. * 700 m2 woon- en slaapcomfort.


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

BRIDGECLUB DE RIJP De uitslag van maandag 23 juli 2012: A-lijn: 1. Jan Tromp Sr. en Jan Tromp jr. 2. Gerda Schoonerbeek en Sjoukje Westra 3. Cees Tromp en Sjoerd van der Wal

69,44% 60,76% 59,72%

B-lijn: 1. Kees van der Bosch en Gre Mul 2. Diny Sanders en Nico Tromp 3. Ria van Ravensberg en Bertha v.d. Steen

59,00% 57,20% 57,00%

Middagbridge 25 juli 1. Gerda Schoonderbeek en Anita Löwenhardt 2. Lenny de Jong en Toos van Rooyen 3. Willemien van Brakel en John Wish 3. Cor van de Bosch en Hans Secken

56.25% 53.12% 52.50% 52.50%

Jaarlijkse shetlandkeuring in Middenbeemster Middenbeemster - Op zaterdag 18 augustus as. organiseert het Nederlandse Shetland Pony Stamboek afdeling Noord-Holland haar jaarlijkse premiekeuring bij de Beemster Ruiters aan de Nekkerweg 13a te Middenbeemster. Naar dit evenement komen ongeveer 220 shetlandpony’s ,van mini tot grote maat, uit heel Noord-Holland. De pony’s worden door een deskundige jury gekeurd op exterieur, stap en draf, en kunnen hiermee een landelijke premie verdienen.

Le Champion zet in op veiligheid bij Dam tot Dam FietsClassic Regio - De organisatie van de 6e Dam tot Dam FietsClassic op zondag 23 september heeft de veiligheid voor de 6.000 deelnemers en andere weggebruikers hoog in het vaandel staan. Dit heeft geresulteerd in een aantal verbeteringen in de route van deze klassieker met start en finish op de Dam in Amsterdam. Zo fietsen deelnemers aan de Dam tot Dam FietsClassic in de omgeving van Schoorldam over een nieuw fietspad langs het Noord Hollands Kanaal en wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe fietstunnel zodat stoplichten vermeden worden. Ook door Volendam is een nieuwe route gevonden waardoor een aantal kruisingen zijn komen te vervallen. Behalve veiliger is de route hiermee ook een stukje aantrekkelijker geworden. Zondag 23 september vertrekken naar verwachting 6.000 toerfietsers vanaf de Dam in Amsterdam. Zij verlaten de binnenstad via de IJtunnel, voor de 50.000 deelnemers aan de Dam tot Damloop uit. Daarna wordt er langs prachtige Noord-Hollandse plaatsen met “Dam” in de naam gefietst. Onder andere Zaandam, Oostknollendam, Schoorldam, Obdam, Volendam, Uitdam, Durgerdam en Monnickendam kunnen rekenen op doorkomst van de fietsers. Ook fietsen de

deelnemers langs polders en dijken van de waterrijke streken van Noord-Holland zoals de Beemster, Schermer, Purmer, West-Friesland en Waterland. De Dam tot DamFietsClassic kent vier afstanden; 145, 105, 65 of 40 km. De routes zijn volledig uitgepijld en onderweg zijn naast uitgebreide verzorging ook muziek, zitplaatsen,

catering, materiaalhulp, EHBO en sanitaire voorzieningen aanwezig. Inschrijven voor de Dam tot Dam FietsClassic kan nog t/m 2 september of tot de limiet van 6.000 deelnemers is bereikt. Meer informatie en inschrijven kan via www.damtotdamfiets classic.nl

Rond 14:30 uur gaat er een demonstratie partij gespeeld worden. Toegang is gratis.

40ste Ronde van het Lage Land zondag 5 augustus 2012

Jacco Eltingh op bezoek 5 Sinnen Open Tennis Toernooi Regio - Voor de 30e keer start as zaterdag het 5 Sinnen Open Tennis Toernooi op het gezellige tennispark van Elckerlyc (IJsendijkstraat 64 in Purmerend). Omdat het de 30e keer is komt op zondag 29 juli Jacco Eltingh langs, samen met zijn vroegere coach Alex Reijnders.

De dag begint om 9 uur met het keuren van de veulens, jaarlingen en tweejarigen, zowel merries als hengsten. Daarna vinden de kampioenskeuringen voor de jeugd plaats. Na de pauze wordt het programma vervolgd met een rubriek voor onze jeugdige voorbrengers. Daarna is het keuren van de 3 t/m 12 jarige merries. De beste merries uit deze groepen gaan aan het einde van de middag door voor de kampioenskeuringen. Alle kampioenen gaan door naar de Nationale keuring in Lunteren. Wij heten iedereen van harte welkom op onze keuring, De entree is gratis. Website: www.nsps-nh.nl.

Regio - Na de succesvolle 67ste Profronde van Noord-Holland op 22 april jl. zijn op zondag 5 augustus de junioren aan de beurt bij de 40ste Ronde van het Lage Land. Deze landelijk hoog aangeslagen juniorenklassieker wordt gezien als de ‘kleine’ Ronde van Noord-Holland.

Oostzaan, heeft de Stichting Ronde van Noord-Holland i.s.m. de Stichting Komité Wielerronde Oostzaan en de Zaanlandse Wielerclub DTS besloten de 40ste Ronde van het Lage Land weer te combineren met de plaatselijke Ronde van Oostzaan en overige activiteiten.

De Ronde van het Lage Land gaat voor een groot deel over hetzelfde traject van de Profronde van Noord-Holland. Gezien de lengte van 122,4 km, vervalt alleen het noordelijke deel. Veel renners hebben hier hun eerste stap in hun latere (mooie) wielercarrière gezet. Hierbij bekende namen zoals: Servais Knaven, Michael Boogerd, Thomas Dekker, Jos Pronk, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, maar ook de Zaanse renners Rick Flens, Niki Terpstra en Yoeri Havik. Na de twee succesvolle edities in 2010 en 2011 met start- en finish in

Het startschot van de 40ste jubileumversie zal gelost worden door Jan van der Laan uit Wormer, eind jaren ’60 de grote animator en initiatiefnemer van de Ronde van het Lage Land. Om 12.01 uur gaan 31 ploegen met ongeveer 120 renners van start op de Dr. Boomstraat in Oostzaan. Bij die renners zijn o.a. drie kampioenen, Mathieu van der Poel (wereldkampioen veldrijden), Nico Honigh (Nederlands kampioen nieuwelingen 2011) en Niels Goeree (Nederlands kampioen junioren 2012).

Viskampioen in het Land van Leeghwater! Stuur een foto op van uw grootste leukste of mooiste vis die u heeft

Stuur uw foto naar: redactie@de-uitkomst, betreffende ‘Viswedstrijd’.

gevangen in 2010/ 2011/ 2012. Deze vis moet gevangen zijn in de

Graag uw naam, leeftijd, soort vis, het gewicht van de vis en waar hij

buurt van Schermer, Beemster of Graft-De Rijp.

gevangen is naar ons mailen. redactie@de-uitkjomst.nl


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Oude fortenroute opnieuw op de kaart Sportieve insteek van fort Markenbinnen

BP de Poel

NU BIJ BP DE POEL

SD KAARTEN EN USB-STICKS

Markenbinnen - Vanuit Markenbinnen start op 1 september de eerste editie van een nieuwe fietsronde over de Stelling van Amsterdam. Het idee om meer bekendheid te geven aan de vroegere verdedigingslinie is met veel enthousiasme ontvangen. Zowel de afstand van 170 kilometer als het fietsen in het schootsveld van talrijke vestingwerken vormen de uitdaging voor sportieve wielrijders. Bij het oorspronkelijke idee van de Gemeente Amsterdam zijn inmiddels partners aangeschoven die de verdedigingslinie, vaak geassocieerd met â&#x20AC;&#x2DC;het fort even verderopâ&#x20AC;&#x2122;, dichter in het collectieve bewustzijn van de bewoners willen brengen. Door de toertocht over en langs het originele verdedigingswerk worden cultuur en sport gecombineerd en krijgt de gebruikswaarde van de Stelling een nieuw impuls.

AL VANAF â&#x201A;Ź 4,95

Inschrijven De organisatie is nog op zoek naar deelnemers. Belangstellenden aan deze 170 kilometer lange fietstocht kunnen zich tot 15 augustus online inschrijven via www.rondjestelling.nl. Het inschrijfgeld bedraagt â&#x201A;Ź 6,00 p/p met â&#x201A;Ź 2,00 korting voor leden van de NTFU. Vertrek tussen 7.00 â&#x20AC;&#x201C; 9.00 uur bij het clubgebouw van UWTC in Uithoorn of bij het Fort Markenbinnen aan de Provincialeweg 8.

Brand aan de Korte Schermerdijk Alkmaar - In een leegstaand pand aan de Korte Schermerdijk in Alkmaar is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Vlak bij het in brand staande pand, een oude boerderij, vloog even later een personenwagen op de N242 over de kop waarbij een lichtmast sneuvelde. De oorzaak van dat ongeval is niet bekend. Waarschijnlijk was zijn aandacht naar de brand gegaan, waardoor hij de controle over het stuur verloor. De bestuurder is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn auto is total loss.

ZEER VOORDELIG GEPRIJSD!

GRAFTERBAAN 2, GRAFT 0299 - 67 32 63, WWW.BPDEPOEL.NL

Unieke startlocatie bij Fort Markenbinnen De organisatie ligt in handen van een Uithoornse Wielervereniging waar ook de officiĂŤle opening van de fietsroute zal plaatsvinden. Deze wielerclub ging al snel op zoek naar een tweede startlocatie boven het Noordzee kanaal. De heer M. Kokkelink, aanspreekpunt bij Fort Markenbinnen, was direct enthousiast en stelde voor om de vernieuwde genieloods te gebruiken voor het inchecken en pauzeren van deelnemers. Door het professionele brandweeropleidingscentrum binnen de vestingmuren, beschikt het fort over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Fietsen over cultureel erfgoed Sinds de Stelling Werelderfgoed is geworden, zijn grote renovaties uitgevoerd aan de 46 forten en batterijen. De als vanouds bekend staande fortenroute heeft dankzij deze miljoenen investeringen een nieuw gezicht gekregen dat het verkennen meer dan waard is. Met dijken die soms wel vijf meter boven de weilanden uitsteken, is de Stelling een uitstekend decor voor fietsers. Ruime foerageerplekken zijn te vinden in de diverse forten waar pauzeren gepaard gaat met het snuiven van een stukje historie.

Graft

Broodje gemak Lekker en snel klaar. Gemak van de Keurslager met een compleet shoarmapakket: vlees, broodjes en saus.

7UDG LWLRQHOHODVDJQH

41&$*"-

4IPBSNBQBLLFU

#PT BTQFSHFT

Knapperige groene asperges met zachte mascarpone in mals varkensvlees BENODIGDHEDEN: t HLBMGTHFIBLU t HTQFLCMPLKFT t NMSPEFXJKO UCMJL t HHFQFMEFUPNBUFOVJ F t FFUMFQFMTUPNBUFOQVSF t NMPMJKGPMJF t VJ üKOHFTOFEFO T t HSBNXPSUFM JOQMBLKF QMBLKFT t HSBNCMFFLTFMEFSJK JO TOFEFO t UFOFOLOPýPPL üKOHF t UBLKFUJKN t MBVSJFSCMBBEKF UFOLMBBS

t NMCFDIBNFMTBVT LBO t BMBTBHOFWFMMFO OTFLBBT F[BB 1BSN t FFUMFQFMTHFSBTQUF BEREIDING: HSBEFO 0WFOWPPSWFSXBSNFOPQ OIBQKFTQBO 7FSXBSNEFPMJKGPMJFJOFF XPSUFMFO PPL Ă˝ LOP EFVJ JFSJO FOGSVJUI OMBVSJFSUPF CMFFLÂ&#x2014;TFMEFSJK7PFHUJKNF NJOVUFO UPU FM HFIF FOSPFSCBLIFU [JKO UPUEBUEFHSPFOUFO[BDIU UUPF FIBL IFUH KFTFO 7PFHEFTQFLCMPL HWVVSSVM FOCBLEJUPQNJEEFMÂ&#x2014;IPP VTBG JT#M NQU FSEB UPUEBUBMIFUWPDIUW NBUFOFO NFUSPEFXJKOFOWPFHEFUP VS FFOV UEJU EFUPNBUFOQVSFFUPFMBB BVTEPOLFS [BDIUKFTTVEEFSFOUPUEBUEFT BBL7PFH WBOLMFVSJTFOWPMWBOTN UPF FQFS UFOQ FWFOUVFFM[PV PWFOTDIBBM #FTUSJKLEFCPEFNWBOFFO FQFSIFU NFUEFCFDIBNFMÂ&#x2014;TBVT TDI FOEFLBG HSPFOUFÂ&#x2014;FOWMFFTNFOHTFMPQ FSIBBMEJU FO) FWFMM NFUFFOMBBHMBTBHO UEFCFDIB OPHESJFLFFSFOFJOEJHNF LBBT BTQUF NFMTBVTTUSPPJFSEFHFS HOFUPU PWFSIFFOFOQMBBUTEFMBTB NJOVUFOJOEFPWFO

100 gram

175

500 gram vlees + 5 broodjes + saus samen

649

+BQBOTF 98 XPLTDIPUFM

3VOEFSHFIBLU 500 gram

2

1FLFMWMFFT 100 gram

159

%JWFSTFTPPSUFO HFCSBEFO HFIBLU 150 gram

1

50

500 gram

445

3JKLHFWVMEF LSBCTBMBEF 150 GRAM HALEN 100 GRAM BETALEN

Aanbiedingen gelden van 30 juli t/m 4 augustus 2012

Op zoek naar een baan? En wilt u gebruik maken van onze gratis rubriek

Ik zoek werk Meld u aan: redactie@de-uitkomst.nl.

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp, telefoon: 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster, telefoon: 0299 68 50 15

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 19

U R R E U H N M L S 6 Q L V L P U H .

Wij wensen iedereen een talentvolle, pruthappende, kinderspelende, drankvolle, volksspelende, linke soepige, vissende, Henkie cd-ende, gezellige kermis toe!

Kermisprogramma Spijkerboor 2012 Spijkerboor - De Spijkerboorder Gemeenschap en â&#x20AC;&#x2122;t Heerenhuis hebben weer goed hun best gedaan om voor u een veelzijdig programma in te richten dit jaar. Het programma:

Vrijdag 3 augustus:

20.00 - 20.30 uur: Bonnen verkoop â&#x20AC;&#x2DC;bier voor een euro!â&#x20AC;&#x2122; 20.30 - 22.30 uur: De fantastische Talentenshow:

Spijkerboor's got Talent 22.30 - 02.00 uur: Afsluiter van de avond met de Spijkerboorder Top DJ

Zaterdag 4 augustus:

13.00 - 15.00 uur: Kinderspelen 15.30 - 16.30 uur: Viswedstrijd 20.00 - 22.00 uur: Het fantastische kermisspel â&#x20AC;&#x2DC;Viva Hollandia.â&#x20AC;&#x2122; Bent u niet van de spelletjes dan is dit alsnog de moeite waard om te kijken! Be there!

22.00 - 02.00 uur: Wild FM drive in Show!

Zondag 5 augustus:

13.30 - 16.00 uur HighLandGames - de Volksspelen van Spijkerboor 16.00 - 21.00 uur: Het laatste deuntje met HenkieCD

Iedereen is welkom in de tent bij het Heerenhuis te Spijkerboor!

ÂśW+HHUHQKXLV

&DIpSHWLWUHVWDXUDQW

Vrijdagavond 3 augustus: vanaf 20.00 uur: De beroemde - Spijkerboorâ&#x20AC;&#x2122;s got Talent en daarna DJ â&#x20AC;&#x2122;s Matysh en Calvin Zaterdagavond 4 augustus: vanaf 22.00 uur: Wild FM Drive in Show! Zondag 5 augustus: om 13.00 uur: The Highland Games vanaf 16.00 uur: Henkie CD Bob, Ellen en medewerkers wensen iedereen een geweldige kermis toe! Starnmeerdijk 21, Spijkerboor, tel. 075 64 11 369

WWW.HEERENHUIS.COM

NHHU]LMQ QRRNGHKHOH ELMPDUJULHW

XZNLQGHUGDJYHUEOLMIJHERXZG SHQGDJRSHQRNWREHU

De vrijwilligers van de CPFSEFSJK&OOBBTUEJFCPFSEFSJKIFCCFOXFFFODPNQMFFU 6SLMNHUERRUGHU SWPPSBMIĂ?Ă?MHF[FMMJH.FUIFFMWFFMEJOHFOEJFLJOEFSFO *HPHHQVFKDS IBMJHLJOEFSEBHWFSCMJKGXBBSLJOEFSFOPQFFOMJFGEFWPMMF FO/JFVXTHJFSJHHFXPSEFOIPFIFUJT#JK.BSHSJFU EBH%BULBOEFIĂ?Ă?Ă?Ă?Ă?MFEBH

ELMPDUJULHW

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF IN EEN HUISELIJKE OMGEVING. &+$/,*.,1'(5'$*9(5%/,-),1 ((1+8,6(/,-.(20*(9,1*

www.spijkerboornoordholland.nl/ spijkerboorder-gemeenschap

Damkensvoetpad 2, Starnmeer, 075 641 12 41 of 06 50 41 37 96 info@bijmargriet.nl, www.bijmargriet.nl+(1.,(&'

Voor elk feest met gezelligheid... www.henkiecd.nl | Tel: 0299 - 673528


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 20

â&#x20AC;&#x2DC;Ons Hoekjeâ&#x20AC;&#x2122; zet de Beemster onder water Westbeemster - Buurtvereniging â&#x20AC;&#x2DC;Ons Hoekjeâ&#x20AC;&#x2122; heeft een wel heel ludieke manier bedacht om de drooglegging van de Beemster te vieren. Zij hebben de bomen, onder andere aan de Volgerweg, voorzien van geel en hier en daar blauw tape. Dit tape geeft de waterstand aan van 400 jaar geleden, toen de Beemster nog een meer was. Geweldig gevisualiseerd Het lijkt zo eenvoudig: door middel van tape laten zien hoe hoog de

waterstand geweest zal zijn als er geen dijken waren. Ofwel hoe hoog zou het water staan als de Beemster nog een meer zou zijn. Compliment aan â&#x20AC;&#x2DC;Ons Hoekjeâ&#x20AC;&#x2122;, dit is in al zijn (uiterlijke) eenvoud een geweldig project. Een project dat wat mij betreft navolging moet krijgen. Hierbij een oproep aan de gemeente Beemster om in het centrum van elke kern een markering van de waterstand aan te geven. Het is natuurlijk bekend hoe hoog de waterstand is, maar velen gaan er

gewoon aan voorbij. Daarbij zal het vooral toeristen aanspreken en wellicht ook iets beangstigen, als zij zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. Zonder het wellicht te beseffen hebben de leden van deze buurtvereniging iets gevisualiseerd dat velen zouden willen weten of juist zien. Opvallend is dat ik op deze dag ook museum In â&#x20AC;&#x2122;t Houten Huis in De Rijp bezocht. Daar is momenteel een geweldige tentoonstelling over de drooglegging. Twee Franse toeristen vroegen zich

daar af hoe hoog het water in de Beemster zou staan als er een dijkdoorbraak zou zijn. Als ik had geweten dat juist op deze weg het goed zichtbaar zou zijn, had ik ze verwezen. Nu heb ik ze een mail met foto gestuurd (toevalligerwijs hadden we onze adressen uitgewisseld). Gemeente doe wat met het initiatief van â&#x20AC;&#x2DC;Ons Hoekjeâ&#x20AC;&#x2122;, want dit is een goede aanvulling op veel vragen van toeristen. Foto en tekst: Cor Koomen

Banen verdwijnen bij Mulder Obdam Obdam - Bouwbedrijf Mulder Obdam zal de komende maanden tien procent van de medewerkers ontslaan. Er zullen zestien banen verdwijnen, zowel op het hoofdkantoor als op de bouwplaatsen. De directie voelt zich genoodzaakt om de organisatie af te slanken door de aanhoudende slechte vooruitzichten in de bouw. Dit is nodig om de continuĂŻteit van het bedrijf te waarborgen. Het bedrijf verwacht dat de bouw zich vooral zal gaan richten op vrije sector huurwoningen en duurzame grondgebonden woningen.

Botsing dierenredder IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE AUDI A4 AVANT 2.0 FSI, PROLINE BUSINESS, BLAUW MET CC.ECC.NAV. 112.000KM

2005 â&#x201A;Ź 12500.-

FORD C- MAX 2.0 16V,BLAUW MET, AIRCO, KLIMAATCONTROL, 145000 KM. GHIA

2004 â&#x201A;Ź 6500.-

FORD TRANSIT CONNECT, 1.8D, ZIJSCHUIFDEUR, 110000 KM,

2006 â&#x201A;Ź 4750.- EX

OPEL ASTRA 1.8 I , AUTOMAAT, STATION, ROOD MET., AIRCO CLIMAATCONTROL, 108000

2003 VERKOCHT

OPEL TIGRA TWIN TOP, 1.4 16V, CABRIO, 48000 KM, ZILVER MET.

2005 â&#x201A;Ź 7250.-

RENAULT TWINGO1.2 16V ZILVER, STUURBEKRACHTIGING,

2002 â&#x201A;Ź 2950.-

TOYOTA AYGO ROOD, 5 DRS, RADIO/CD, ST.BEKR. 66000KM, LMV.

2008 â&#x201A;Ź 5550.-

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6 FSI, ZWART, AIRCO, 108000 KM.

2006 â&#x201A;Ź 9500.-

VOLKSWAGEN FOX 1.2 STUURBEKRACHTIGING, BLAUW MET, 78000 KM.

2006 â&#x201A;Ź 4450.-

VOLKSWAGEN T5 2.5TDI DUB. CAB. LANG, ZWART, VOL OPTIES 147000 KM.

2007 â&#x201A;Ź 16500.- EX

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

Badkamerrenovatie Vernieuwen van uw goot Rioolontstopping met hoge drukspuit Plaatsen van douche, bad-,toilet en wastafelcombinaties. Advies van de echte vakman, gratis offerte en geen voorrijkosten.

1HWHYHQDQGHUV Net even anders ! Telefoon (0299) 684608 7HOHIRRQID[ Fax (0299) 684833 0RELHO Mobiel 06-22994744 =XLGHUZHJ*$:HVWEHHPVWHU Zuiderweg 10 - 1464 GA Beemster ORRGJLHWHUVEHGULMIFRU#KHWQHWQO

DE UITKOMST

Markenbinnen - Een dierenambulance van de Zaanse stichting Dierenzorg haalde dinsdagmiddag de zwaan niet die men in Markenbinnen wilde helpen. De ambulance kwam op de Provincialeweg N246 in botsing met een achteropkomende auto. Die haalde in op het moment dat de ambulance linksaf sloeg. Flinke schade was het gevolg, er vielen geen gewonden. De dierenhelpers waren op weg naar een zwaan, die bij tuincentrum Jansen naast de sloot lag. â&#x20AC;&#x153;Ziek of dood, dat wist de melder niet'', aldus een woordvoerder van Dierenzorg.


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Danique de dierenvriend Schermerhorn - Danique Korver is gek op dieren. Niet alleen knuffelbare dieren als honden, katten en konijnen, maar ook de eenden in het park. En de eenden zijn al even gek op haar. Zelfs als ze niets te eten bij zich heeft, komen ze naar haar toe. “Deze heb ik Gabriëla genoemd”, vertelt Danique, “en die witte daar is Sneeuwwitje.” Er is ook een White Caramel, een Larissa en een Mariska 2. Waarom Mariska 2? “Nou, de eerste Mariska was helemaal stijf geworden in de winter. Dat was heel zielig.”

EEN LEUKE HONDENBAAN...

HERMAN PESTMAN IS GEDRAGSTHERAPEUT EN INSTRUCTEUR BIJ MARTIN GAUS HONDENSCHOOL JOTTEM! IN DE RIJP.

Tour de Force

Begin deze maand heeft Danique zelfs een eend gered van de dood. Het beestje was waarschijnlijk eerst geraakt door een grasmaaier van de gemeente en daarna gegrepen door een kat. Danique schrok wel van het bloed, maar pakte de patiënt toch gauw op en nam haar mee naar huis. Na wat telefoontjes door haar ouders, die apetrots zijn op hun dierenredster, kon de eend gelukkig terecht in de vogelopvang.

Het eerste gepiep probeer ik te negeren, maar dat lukt natuurlijk niet. Even later klinkt het ongeduldig getrappel van Ridgebacktenen op de vloer. Mevrouw Luca moet nu echt uit. Half verdoofd trek ik de dichtstbijhangende broek aan, doe een greep naar m’n zonnebril en lijn Luca aan. Wanneer ik de camper uitstap blijkt de camping al klaarwakker. Ik hoor gelijk het gegrom van de witte herder van de overburen. Dat begint goed. Ik zie Luca haar staart als reactie omhoog gaan, dus die is er ook al klaar voor. Ik nog niet. De herder valt inderdaad naar haar uit maar ik weet de aandacht van Luca bij mij te houden en zo is de eerste hindernis glansrijk genomen. Nu nog langs de boom met de eekhoorns. Altijd interessant voor een jachthond deze razendsnelle bruine broeders. Gelukkig slapen die nóg wel. Nog een klein stukje omhoog en dan zijn we bij de weg langs de camping waar ze kan plassen en poepen. De weg lijkt vrij tot de middelgrote bruine hond in beeld komt die bij een Duitse caravan hoort. Dit keer loopt hij niet los, maar houdt de dochter van een jaar of zeven hem vast. Moeders staat verderop te kletsen met de buren. Wanneer zij ons ziet raakt ze volstrekt in paniek en gilt over 50 meter afstand naar haar dochter dat ze de hond goed moet vasthouden. Op dat moment geeft die zo’n ruk aan de riem dat dochter voorover valt en de hond vervolgens frontaal op Luca afstormt. Ik laat de lijn vieren en na een paar ‘grauwen en snauwen’ van Luca kiest de hond weer voor z’n veilige thuishonk. Het kind krijgt er vervolgens van haar moeder van langs en krijst de hele boel bij elkaar, wat weer een blafpartij van Luca oplevert.

Foto en tekst: Em van Es

Schapenterras Westbeemster - Zomaar op een veld een aantal schapen in de zon. Op zich niet zo vreemd in een polder waar veehouderij één van de agrarische hoofdzaken is. Maar als de temperatuur de 30 graden nadert wordt het een ander verhaal, of toch niet? Schaapje, schaapje, warm is je wol Het warme weer van afgelopen week wist niet iedereen te waarderen. Zowel mens als dier, en vooral de laatste, hadden er best wel last van. Hoewel, als je de foto ziet die genomen is aan de Volgerweg zijn er maar enkele schapen die de schaduw zoeken. Hoe kan dat, is de eerste gedachte. Zo’n warme jas is toch ondoenlijk met die hitte. Natuurlijk is dat zo, maar zo’n vacht werkt ook als isolatie. En dat laat deze foto duidelijk zien, de meeste schapen die op het land liepen te grazen leken geen last van de zon te hebben. Maar desondanks blijkt dat de eigenaar een veehouder is die goed om zijn dieren denkt. Hij heeft een echt ‘schapenterras’ geïnstalleerd op zijn land. En dat doet een aantal schapen weer goed, want die liggen heerlijk in de schaduw van wellicht iets koeler weer te dromen. Beeld en tekst: Cor Koomen

Hoe aantrekkelijk is wonen in Waterland? Regio - Elsevier heeft samen met Bureau Louter onderzocht wat de beste gemeenten van Nederland zijn. De beste Waterlandse gemeente is Edam-Volendam op plek 21, hekkensluiter in Waterland is Graft-De Rijp op plek 349. In totaal werden 415 gemeenten

COLUMN

vergeleken. Purmerend staat op plek 291. De lijst van Elsevier geeft de woonaantrekkelijkheid voor de gemiddelde Nederlander weer. Naar aanleiding van 101 indicatoren is een ranglijst samengesteld. De gemeente Waterland staat op plek 101, de Beemster op 173 en

Zeevang op plaats 239. Bureau Louter keek ook naar wat de beste buurt is om te wonen binnen een gemeente. Blokgouw 4, 5 en 6 in Edam-Volendam, Monnickendam in Waterland, Warder in Zeevang, Tuinhoek in Zuidoostbeemster, De Rijp in Graft-De Rijp en de

binnenstad van Purmerend rollen als beste buurten per gemeente uit de bus. In de top-50 van beste buurten komt de regio Waterland niet voor. Gelukkig weten wij als inwoners wel beter.

Nog zo’n 30 meter en dan hebben we alle hindernissen gehad. Dan schiet de ‘camping kat’ rakelings voor ons langs en probeert Luca hier een leuke jachtpartij van te maken. Gelukkig verloopt het ‘grote poepen’ op zich voorspoedig. En laat het poepzakje zich dit keer zonder al te veel tegenstribbelen dichtknopen. Ik gooi deze in de vuilcontainer en kan nog net wegspringen voor de wagen van ‘Le Boulanger’ die vol gas en luid toeterend zijn broden komt brengen. Luca schrikt zich kapot en springt als een jong veulen met vier poten de lucht in. Bedankt bakker! Bij onze camper aangekomen heeft Lies inmiddels koffie gezet. Heerlijk, even rustig zitten na deze ‘Tour de Force’. Bij het inschenken gooi ik vervolgens de koffie over m’n broek en voeten. Een goed begin van de ochtend. Ik besluit de rest van de dag maar in m’n luie vakantiestoel te blijven.

WWW.HONDENSCHOOL-JOTTEM.NL


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 22

D

E

A

N

D

E

R

E

K

A

N

T

V

A

N

D

E

R

I

J

P

DE VOLGER Hans Verf blij met winkel

Nieuwbouw Utiliteitsbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk

De Rijp - Hans Verf, eigenaar van de gelijknamige groothandel voor bedrijven en particulieren Hans Verf, is tevreden. Inmiddels ishij al weer tweeĂŤneenhalf jaar op de Volger in de Rijp gevestigd. Voorheen stond hij altijd op de markt met zijn verf en benodigdheden. Hans: â&#x20AC;&#x153;Het was altijd heel erg gezellig op de markt, maar met slecht weer toch stukken minder. Ik stond op de markt in Purmerend maar die wordt al minder. Dus ik ben helemaal gestopt met de markten, als je eenmaal een winkel hebt is dat wel een verwennerij. De locatie is goed, lekker ruim met voldoend parkeergelegenheid.â&#x20AC;?

M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl

Nu de buitenboel doen Bijna iedereen heeft vakantie of krijgt het binnenkort, dus dit is de tijd om de buitenboel weer lekker in de verf te zetten. Bij Hans kunt u onder andere voor uw buitenverf terecht. Hans: â&#x20AC;&#x153;Hele goede verf is Sikkens, Rubbol XD hoogglans. Dit is de beste verf, nu hebben wij het voor een goedkope literprijs op voorraad leverbaar.â&#x20AC;?

FA. BLOKDIJK

Uw advertentie

TEGELZETTERS & TEGELHANDEL

Of binnen aan de gang Sikkens binnenlatex is ook een topproduct voor de binnenboel. In alle kleuren leverbaar, dit wordt ter plekke in de gewenste kleur gemaakt. Bijvoorbeeld 12,5 liter voor â&#x201A;Ź 80,-, 5 liter voor â&#x201A;Ź 45,- en 2,5 liter voor â&#x201A;Ź 27,50. Dus u begrijpt het, mocht u zicht tijdens uw vakantie vervelen! Na gedane arbeid, geeft het altijd zoâ&#x20AC;&#x2122;n goed gevoel. Het knapt zo lekker op, en het is ook noodzakelijk voor het onderhoud.

elwerk Voor al uw teg

hier?

M.C. van Voordenstraat 22 1483 GB De Rijp Jan - 06 51 29 18 60 Jos - 06 20 97 02 78

Mail ons:

Tekst en foto: Trees Schouten

advertentie@de-uitkomstnl

De Volger 8, 1483 GA De Rijp, telefoon (0299) 67 41 99, fax (0299) 67 33 06 +\XQGDL0DWUL[LEODXZNPDLUFR

)RUG)XVLRQDXWRPDDWEODXZNP

1LVVDQ1RWH)LUVWJHHOPHWDOOLFNPHFKWHHQKHOHPRRLHFRPSOHWHDXWR

1LVVDQ4DVKTDL7HNQD]ZDUWPHWDOOLFNPWUHNKDDNDOOHRSWLHV9(5.2&+7

1LVVDQ4DVKTDLDXWRPDDW:'JULMVNP

2SHO&RUVD96SRUWGUV]LOYHUPHWDOOLFDLUFRVSRUWVWRHOHQHQQRJYHHOPHHU

2SHO=DĂ&#x20AC;UDJULMVNP

2SHO7LJUD9&RVPR&$%5,2NP$&7,($872,135,-69(5/$$*'9(5.2&+7

5HQDXOW/DJXQD9GUVNPJULMVPHWDOOLFWUHNKDDNQLHXZVWHPRGHO

6HDW/HRQ5HIHUHQFHGUVNP]LOYHUPHWDOOLFVSOLQWHUQLHXZHDXWR

6X]XNL$OWREDVHGUVNPQLHXZHDXWRPQGRXGMDDUIDEUJDUDQWLH

9:*ROI76,&RPIRUWGUVJULMVPHWDOOLFNP]HHUFRPSOHHWHQ]XLQLJ

W W W. L E O B O R S T. N L

Rioolproblemen?

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten!

Wij zijn Erkend Sikkens Specialist en garanderen u: De beste Service (hulp voor, tijdens en na de verfklus) Het beste Advies (grote specialistische kennis door het hoge opleidingsniveau). De beste Producten (exclusieve Sikkens producten).

W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

L

Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 23

DĂŠ webshop DĂŠ webshop voor voor uw huisdier uw huisdier

O92258:236/$*(1%('5,-)658,07(O7(/O:::6(/)6725(1/O

6HOIVWRUHV%9

'H9ROJHU'H5LMS(GLVRQVWUDDW+HHUKXJRZDDUG

J

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR VLOOIENDRUPPELS, DĂŠ webshop voor uw huisdier HEEFT U OMGEVINGSPRAY EN ONTWORMINGSMIDDEL. HOND LASTW DE WARMTVE?AN VOOR HOND EN KAT. U

DĂŠ webshop DĂŠ webshop voorvoor uw huisdier uw huisdierKUNT BIJ ONS TERECHT VOOR

VERS VLEES VOOR HOND OF KAT? VELE MERKEN V.A. â&#x201A;Ź 2,45 P/KG

  

'H9ROJHU_*$'H5LMS 7_)

 .257,1*

KOELHALSBA NDEN

DIVERSE KONIJNEN- EN KIPPENHOKKEN. MADEN - WORMEN - MESTPIEREN EN HENGELSPORTARTIKELEN.

23'(=20(5&2//(&7,(

'$0(6./(',1*

DĂŠ webshop voor uw huisdier De Volger 25 - De Rijp - 0299 67 33 65

+DQV9HUI

l

*URRWKDQGHOYRRUEHGULMYHQHQSDUWLFXOLHUHQ

KEUZE UIT MEER DAN 40.000 KLEUREN ZOMERACTIE! ACTIE!

HOGE KORTINGEN!

23$//( :221$&&(662,5(6(1 1* , %$%28&+(6/,33(56 7 5

.2  

Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Best Mountain Bloomingville | Cop Copine | Corel | Country Field | Dictionary | Gets | HK Living | House Doctor | Label 88 | Madam Stoltz | Mado et les Autres | Mat Fashion | Mogene | PTMD | Sybelplus | Verpass | Yoek | Zusss De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl www.perfectwoman.nl

SIKKENS RUBBOL XD

WINKELPRIJS â&#x201A;Ź 64,70

1 LITER

NU â&#x201A;Ź 40,-

Producten o.a. van

SIGMA COATING - SIKKENS - FLEXA MENGSERVICE VAN SIKKENS, SIGMA, FLEXA EN HISTOR

TWEEDEHANDSWINKEL Handelsonderneming andelsonderneming Steenhof Y 9OYRXR RWTMRRIR S SOFMNS

Q WRYJJIP TPI^MIV 

Openingstijden: maandag 13.00 - 16.30 uur Woensdag 12.00 - 16.00 uur Vrijdag 09.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

DE VOLGER 25, 1483 GA DE RIJP, MOBIEL: 06 - 51 22 31 52

OPEN OP MAANDAG, WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

Woningontruiming of woningopruiming? Bel ons!

ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 17.00 UUR

De Volger 25 (Peacock gebouw) De Rijp 06 - 49 96 80 25 | 072 - 50 39 760

Poolse kinderen op bezoek De Rijp - Zes Hollandse kinderen hebben samen met 4 begeleiders van 17 mei t/m 20 mei een bezoek gebracht aan Trzcinsko Zdroj

PM+PUU

.BSUJO(BVT Alleen een geldig Waarborgcertificaat geeft zekerheid dat u te doen heeft met een erkende Martin Gaus Hondenschool.

Nu was het de beurt aan de Poolse kinderen. In de week van 7 juli -12 juli bezochten 6 Poolse scholieren en 3 begeleiders uit de Rijper zusterstad onze regio. Na een dag Duinrell was er als afsluiting de BBQ. Hier waren aanwezig onze Poolse gasten, de gastgezinnen en de leden van het Polencomite Graft-De Rijp Beemster. Als afsluiting ,van een leuke en gezellige week met enige regenbuien, ging de gehele groep op de foto.Vrijdag 13 juli zijn zij weer huiswaarts gegaan.

IP TD

 FN

) P O E FO

WWW.BOEDELZORG-STEENHOF.NL

LEREN SAMENWERKEN â&#x20AC;&#x201C; professionele begeleiding â&#x20AC;&#x201C; begeleiding op maat â&#x20AC;&#x201C; positieve training â&#x20AC;&#x201C; straffen overbodig â&#x20AC;&#x201C; leer uw hond denken â&#x20AC;&#x201C; geen baas maar coach â&#x20AC;&#x201C; unieke lesmaterialen â&#x20AC;&#x201C; theorielessen

Peacockgebouw

Martin Gaus Hondenschool Jottem! voor meer informatie bel 0299 67 30 10 of ga naar www.hondenschool-jottem.nl


31 JULI 2012 | DE UITKOMST | PAGINA 24

De 100 van Leeghwater Zuidschermer - Op vrijdag 27 juli om 20.00 uur starten veertien vermetele deelnemers aan de barre tocht van honderd kilometer wandelen. Dertien mannen en één vrouw, ‘De 100 van Leeghwater’, dit is een try out georganiseerd door Café ’t Torenerf uit Zuidschermer. Jan de Reus, de kastelein, liep zelf ook mee met deze barre tocht. Een nacht en een dag lopen, ongeveer 20 uur lopen. Dat is veel, heel veel, er is hier door onze poldermensen een topprestatie neergezet. Route De 100 van Leeghwater is een wandeltocht van - inderdaad - 100 kilometers die binnen 24 uur afgelegd

moest worden. De route was samengesteld uit de dijken van vier droogmakerijen in de omgeving, te weten De Beemster, De Mijzen, De Noordeindermeer en De Schermer. De route liep langs Driehuizen, West-Graftdijk, de Westdijk, Oterleek, Rustenburg en Ursem. Om 02.00 werd er in Schermerhorn een lekker soepje geserveerd in ‘s Lands Welvaren. Oostmijzen, Oudendijk en Beets. Om 04.30 werd Oosthuizen aangedaan waar een verzorger klaarstond met drinken en wat te eten indien de loper daar behoefte aanhad. Hobrede. In Zuidoostbeemster stond een

De deelnemers.

maaltijd klaar voor de sporters. Spijkerboor en De Rijp. In Schermerhorn nog een stop voor de eigengebakken appelgebak en koffie in ’s Landswelvaren. Westmijzen, Ursem, Grootschermer, rondje Korendijk, Meerdijk, Noordeinde werd niet aangedaan. Weer terug naar Roddels in Grootschermer om wat te drinken, via de Grootschermerweg, Oostdijk, langs Driehuizen richting het Molenpaadje, de laatste loodjes wogen zwaar maar dan is de finish in Zuidschermer bij ’t Torenerf. Er werd gefinisht van ongeveer 15.00 tot 16.45. Daar werden ze feestelijk onthaald door een groep belangstellenden

Jan de Reus Zwaar Het was een zware tocht, het is gewoon van hier naar Rotterdam lopen. Dat is een heel eind. En niet in een paar dagen nee gewoon achter elkaar, zij hebben eigenlijk een topprestatie neergezet die sporters uit Zuidschermer. Jan de Reus zei na de vraag of het zwaar was; “Ja, wel zwaar, maar wel te doen. Vooral na de laatste stop bij Kesse en Angelique met koffie en gebak was het zwaar om weer in het ritme te komen. Maar wij hebben het gehaald. Vanavond gaan we met de groep nog even gezellig samen zitten.” Jan liep inmiddels niet meer als een kieviet, door de wisseling van schoenen, viel het lopen ook niet meer mee. Het was jammer dat niet iedereen het eindpunt had gehaald, dit kwam door medische problemen, maar Co Kaandorp

De deelnemers met vrijwilligers. heeft evengoed nog 60 kilometer gelopen. Laus Groot 50 kilometer en Jos Oud 95 kilometer. Dus zeker geen schande. Er waren twee super getrainde lopers bij en dat waren Pieter de Reus en Jos Oud zij kwamen lachend over de finish. De laatste waren Frans de Koning en Pim Klaver. Er is een topprestatie geleverd in Zuidschermer, gefeliciteerd namens de Uitkomst. De Deelnemers Van links naar rechts; Nico Groot, Jos Oud, Richard Oud, Co Kaandorp, Dirkjan Ton, Laus Groot,

Jeroen Oud, Jan de Reus, knielend: Frans de Koning, Vincent Smit, Pim Klaver, Erica v.d. Hulst en Pieter de Reus. Speciale dank gaat uit naar de verzorgers; Jacquelien, Mink, Jeanette, Michiel, Roos en José, de sponsoren en meelopende/ fietsende supporters, verder ook degene die een bloemetje kwamen geven na afloop.

Foto's en tekst: Trees Schouten

De Uitkomst week 31 2012  
De Uitkomst week 31 2012  

De Uitkomst week 31 2012

Advertisement