Page 1

17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3167 | week 25 | 17 juni 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Talentenjacht Alkmaars Talent strijkt neer in Oost-Graftdijk

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

HYPOTHEEK NODIG? Eerste gesprek hypotheekadvies altijd voor onze rekening.

Paul van Dijk financieel advies

HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

ADMINISTRATIE - SALARISADMINISTRATIE - JAARREKENING BELASTINGAANGIFTE - INTERIM WERKZAAMHEDEN BOEIJERSTRAAT 29, 1483 TG DE RIJP TEL. 06 12 96 95 92 WWW.OVERMANADMINISTRATIE.NL

G.G. Schipperstraat 18 | De Rijp 06 44 80 05 28 info@autosericevendel.nl Reparatie & Onderhoud | APK Banden | Airco-service | Bandenhotel Voordeliger dan u denkt

Westgraftdijk - Dit jaar organiseert het Jeugdcultuurfonds Alkmaar een talentenjacht genaamd Alkmaars Talent. Jeugd van 6 t/m 18 jaar heeft zich ingeschreven voor de verschillende voorrondes in juni. Voor kinderen en jongeren uit Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer werd de tweede voorronde van de talentenjacht gehouden op zondag 15 juni in de Eeterij De Rijp in Oostgraftdijk. Het doel van de talentenjacht is

kinderen te stimuleren om deel te nemen aan cultuur en meer bekendheid te genereren voor het Jeugdcultuurfonds Alkmaar. Dit fonds maakt het voor kinderen uit arme gezinnen mogelijk om lid te worden van bijvoorbeeld muziekof dansles. Er hebben zich 200 kinderen (100 acts) aangemeld om auditie te doen. De voorrondes vinden plaats op verschillende data en locaties. Daarna zal, na de kwartfinales en

de halve finale, een spetterende finale plaatsvinden in het TAQA Theater De Vest op zondag 2 november. De deelnemers maken kans op mooie prijzen, zoals een fotoshoot en workshops op het gebied van dans, zang- of muziek. Voor de winnaar(s) van de finale wacht een geweldige prijs. Meer informatie hierover op: www.alkmaarstalent.nl Op de foto: het optreden de vier deelneemsters uit De Rijp

Josien Ossebaar (14) en Rianne Stoop (14) zij zongen samen het lied Beauty and the Brains. Lyn Volkstedt en Florian de Boer zongen en dansten op een Franstalig liedje. Tekst en beeld Ad Hodde

RECREATIE KRANT GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING KIJK OP PAGINA 9

WIST U DAT!! DE JEUGD VAN 15 TOT 21 JAAR BIJ ONS ONBEPERKT KAN FITNESSEN INCL. ALLE GROEPSLESSEN VAN ‘S MORGENS 8.00 TOT ‘S AVONDS 22.00U.

VOOR SLECHTS € 29,- P. M. IN JUNI GEEN INSCHRIJFGELD EN 3X GRATIS PERSONAL TRAINING

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Inbrekers gaan niet met vakantie Zorgeloos op vakantie? De vakantieperiode staat voor de deur. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Ruimere openingstijden

zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dus alsof het lijkt dat u zo binnen zou kunnen komen.

In verband met de te verwachten zomerdrukte is de afdeling Burgerzaken de volgende donderdag open van 15.30 tot 19.00 uur:

Er zijn nog veel meer tips en maatregelen om uw woning veilig achter te laten. Deze zijn te vinden op www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties.

- donderdag 26 juni 2014 Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, moet u er voor

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl. OFFICIテ記E MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wegwerkzaamheden Provinciale weg N246 Week 26 t/m week 30 's nachts tussen 20.00 uur en 05.00 uur door Dure Vermeer Infra structuur (verleend op 2 juni 2014)

Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn afgegeven, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Zomerspelen 2014 in Graft-De Rijp Maandag 11 augustus tot en met zaterdag 16 augustus 2014 (verleend op 2 juni)

- Dorpsstraat 12, 1484 EJ Graft - Veranderen woonhuis Dossiernr.: Wabo 20140028. Verzenddatum beschikking: 5 juni 2014

COMMISSIEVERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUZAKEN Donderdag 26 juni 2014 om 20.00 uur in gemeentehuis Graft-De Rijp, Sloep 7 De Rijp Agenda o.a. 窶「 Voorstel om medewerking te verlenen aan de bouw van enkele woningen op het (voormalig) agrarisch perceel Raadhuisstraat 4-6 te Graft. 窶「 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet t.b.v. de bouw van de brede school te De Rijp. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: - Noordeinde 45, 1485 ET Noordeinde - Plaatsen tijdelijke carport/ autoberging Dossiernummer: WABO 2014-0040. Datum ontvangst: 21 mei 2014 - Jan Ploegerlaan 1, 1483 VR De Rijp - Nieuwbouw brede school Dossiernr.: WABO 2014-0039. Datum ontvangst: 22 mei 2014 - Venbuurt 4, 1483 BV De Rijp - Plaatsen veranda en schuur Dossiernr.: WABO 2014-0038. Datum ontvangst: 18 mei 2014 - Klipper 24, 1483 TW De Rijp - Uitbouw woning Dossiernr.: WABO 2014-0037. Datum ontvangst: 12 mei 2014

- Oostdijkje 1, 1483 AA De Rijp - Renovatie woonhuis en plaatsen hekwerk Dossiernr.: Wabo 20140027. Verzenddatum beschikking: 5 juni 2014 - Oostgraftdijk 40, 1487 MC Oost-Graftdijk - Plaatsen schutting Dossiernr.: WABO 2014-0015. Verzenddatum beschikking: 21 mei 2014 - Zuiddijk 40, 1483 MA De Rijp - (Her)bouw woonhuis Dossiernr.: WABO 2014-0025. Verzenddatum beschikking: 23 mei 2014 - G.G. Schipperstraat 3, 1483 GE De Rijp - Uitbreiden bedrijfspand Dossiernr.: WABO 2014-0023. Verzenddatum beschikking: 26 mei 2014 - Bellesloot 25, 1483 XA De Rijp - Realisatie uitbouw Dossiernr.:WABO 2014-0026. Verzenddatum beschikking: 26 mei 2014 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) bij de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening (14072). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 14072. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

- Dorpsstraat 44, 1536 AH Markenbinnen - Realisatie aanbouw bij woning Dossiernr.: WABO 2014-0035. Datum ontvangst: 5 mei 2014

Jongerenwerker

- Middelweg 6, 1488 AL Starnmeer - Uitbreiden ligboxenstal Dossiernr.: WABO 2014-0034. Datum ontvangst: 29 april 2014 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) (14072).

Meldpunt Openbare Ruimte

Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

BURGERLIJKE STAND Rectificatie: Geboren: Sam Maria Diependaal, dv P.B. Diependaal en D.B.T. Blokdijk

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 17 juni 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK

VERVOLG

Verbetering van verkeersveiligheid in De Rijp Een wens die al lange tijd op de agenda stond is de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit was afhankelijk van de locatiekeuzes binnen het programma Vitaal Graft-De Rijp. Inmiddels staat de locatie van de brede school vast en wordt daarnaast ook gestart met de woningbouw in De Pauw. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is er een verkeersvisie ontwikkeld. Samen met een werkgroep vanuit de scholen, die bestaat uit leden van de medezeggenschapsraden (ouders en leerkrachten), is afgelopen half jaar een pakket met maatregelen opgesteld. Dit pakket is op 6 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad en hierbij hebben zij ook ingestemd met de realisatie van deze plannen. In 2014 en 2015 worden de volgende maatregelen gerealiseerd:

• Aanleg rotonde op de kruising Julianalaan - Koning Willem Alexanderlaan – Bellesloot • Aanleg fietsstroken op en verbetering van de oversteekbaarheid van de Julianalaan, Koning Willem Alexanderlaan en Driemaster • Herinrichting Driemaster (vanaf gemeentehuis tot en met kruispunt Grafterbaan / Westeinde) • Herinrichting van toegangsroute brede school (Julianalaan / Oranjestraat) • Aanpassing voetpad Zuideinde (tussen Bernhardstraat - Oranjestraat) Planning De samenloop met bouwactiviteiten in De Pauw en de bouw van de brede school zijn belangrijke factoren voor de planning van de werkzaamheden. Daarnaast is de participatie van de bewoners bij de aanpassing

van hun straat van groot belang. Wij gaan dan ook samen met de werkgroep vanuit de scholen per straat de buurt betrekken bij de uit-

werking van plannen. Er is al gestart met de aanpassing van de Oranjestraat / Julianalaan. Het eerste resultaat is op de foto al duidelijk zichtbaar.

Informatie De verkeersvisie ligt ter inzage op het gemeentehuis en is ook te vinden op www.graftderijp.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maakt bekend dat zij op 10 juni 2014 de ‘nadere regels SAMEN BIJDRAGE(N)’ heeft vastgesteld. Ter uitvoering van deze nadere regels heeft de gemeenteraad op 15 mei 2014 het subsidieplafond voor deze regeling vastgesteld op € 633.000,-. De regeling treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan. De regeling houdt in dat elk van de zeven kernen van Graft-De Rijp een gezamenlijke aanvraag voor een financiële bijdrage kan indienen voor (één of meerdere) activiteiten/projecten ter bevordering van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen en het versterken van

de onderlinge betrokkenheid. Het aan te vragen bedrag per kern is middels een staffel naar omvang bepaald. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats door een beoordelingscommissie, bestaande uit voorzitter wethouder Dijkman en een vertegenwoordiger van elke fractie. De commissie brengt een zwaarwegend advies uit aan het college, dat vervolgens besluit over toekenning van een bijdrage. De volledige tekst van de besluiten kunt u lezen op www.overheid.nl. De bijlagen bij de besluiten liggen ter inzage op het gemeentehuis in de Rijp.

Fietsen voor de clubkas

Briljanten huwelijkspaar De Rijp - Ze hebben elkaar ontmoet in Middelie, Meindert Vink (88) werkzaam bij zuivelfabriek Ons Belang zocht iemand voor op kantoor. Jannie Vink (86) geboren in Spanga (Friesland) solliciteerde op deze baan. Meindert wilde haar wel inwerken en van het één kwam het ander; op 9 juni 1949 zijn ze in Middelie in het huwelijk getreden. Een jaar later kreeg Meindert een baan bij zuivelfabriek De Volharding in Hem, gemeente Venhuizen.

Daar zijn hun drie dochters en zoon geboren en opgegroeid. Meindert kreeg daarna een baan bij zuivelfabriek Eijsden in Alkmaar en toen zijn ze verhuisd naar De Rijp. Daar kwam hij in aanraking met Maatschappij tot bevordering van Nijverheid in De Rijp; het fonds van wijlen Jan Boon en het Erven Cosfonds. Hiernaast heeft Meindert nog andere hobby’s, zoals biljarten en fietsen. Jannie heeft 17 jaar geholpen bij de bibliotheek, zij houdt

van handwerken, wandelen en jeu de boules. Sinds november 2013 wonen zij in het mooie appartementengebouw aan de Klipper met een prachtig uitzicht op de Eilandspolder. Voor deze gelegenheid kwam burgemeester Ria Oosterop langs op hun Briljanten 65-jarige huwelijksdag en bracht een mooi boeket bloemen mee. Tekst en beeld: Ad Hodde

Oterleek - Het is voor veel verenigingen inmiddels een vaste aanvulling voor de clubkas: meedoen aan de Rabobank Fietssponsortocht. Maximaal tien deelnemers van een stichting, vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk verdienen door dertig kilometer te fietsen ieder dertig euro voor de clubkas. In deze tijd waar steeds minder subsidies beschikbaar zijn, komt driehonderd euro extra goed van pas. Vijfenveertighonderd fietsers trokken zaterdag vanuit Heerhugowaard door Oterleek om via de Korte Molenweg de Schermer weer te verlaten. Op de parkeerplaats van molen De Otter was een stempelplaats. Gerda Baltus en Loes Dorssers van bakkerij De Otter stonden al vroeg in de ochtend klaar om allerlei zoete en hartige hapjes te verkopen en ze deden goede zaken. De meeste verenigingen uit de Schermer startten in Heerhugowaard. Maar voor de mensen van het Zwarte Kerkje in Zuidschermer was opstappen in Alkmaar logischer. Om negen uur waren ze present en rond het middaguur hadden ze de tocht er al opzitten. In Oterleek streken ze neer op het terras van Bianca’s voor een kop koffie en een appelpunt. V.l.n.r. zien we: Elly Klein, Evelien Jonk, Siem Klaver, Louk Vervaat, Jos Konijn, Wout Baltus, Piet Oud en Arie Klein. Tekst en beeld: Em van Es


AAN HUIS

17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

UITNODIGING INFORMATIEAVOND FUSIE: ZORG EN WELZIJN Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit de drie gemeenten zijn van harte welkom op de informatieavond fusie met als thema Zorg en Welzijn. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 juni 2014 van 19.30 tot 21.45 uur in het Genot van Grootschermer, Noordeinde 12 in Grootschermer. Doel van de avond is om u actief te informeren over wat er speelt op de verschillende beleidsterreinen en wat er allemaal bij komt kijken voor de fusie per 1 januari 2015.

20.45 uur Pauze 21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 21.45 uur Einde; drankje

13. Besteding aanvullende ARHI-bijdrage 14. Toetreding Den Helder tot Cocensus 15. Sluiting

Vragen over de bijeenkomsten kunt u mailen aan: projectbureaufusie@alkmaar.nl.

EXTRA OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN Het loket Burgerzaken is in de maanden juni en juli 2014 extra geopend op de maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze avondopenstelling kunt u alleen terecht voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en Verklaring Omtrent Gedrag.

De stuurgroep Fusie stelt uw aanwezigheid zeer op prijs en hoopt u dan ook bij deze gelegenheid te ontmoeten! AGENDA RAAD 24 JUNI 2014 Op dinsdag 24 juni 2014 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Schermer in gemeentehuis Wittenburg. Wie de vergadering wil bijwonen is van harte welkom. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening en vaststelling agenda Spreekrecht Loting bepaling volgorde stemmingen over zaken Vaststelling verslag raadsvergadering 27 mei 2014 Vragenhalfuurtje en ingekomen stukken Korte voorstellen/mededelingen

Hamerstukken 7. Jaarstukken 2013 MRA en ontwerpbegroting RUD NHN 2014 (wijziging) en 2015 8. Jaarstukken GGD Stemstukken Geen Programma 19.30 uur Inloop met koffie 20.00 uur Welkom door burgemeester Floor Vletter 20.10 uur Projectleider Fusie Joost Cox geeft een toelichting op de voortgang van de fusie en wat er allemaal speelt op het terrein van Zorg en Welzijn

Discussiestukken 9. Krediet uitvoering Dorpshart Stompetoren 10. Jaarrekening 2013 11. Voorjaarsnota 2015-2018 12. Huisvesting servicepunt Schermer

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning/evenementenvergunning: Locatie omschrijving Prof. W. Schermerhornstraat 33 plaatsen dakkapel Grootschermer Driehuizen 5, Driehuizen wijzigen gevel

ontvangstdatum 26 mei 2014 10 juni 2014

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de omgevingsvergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvragen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de unit vergunning- en subsidieverlening gemeente Alkmaar. Verleende collectevergunningen Op 4 juni 2014 verleend: • 10 tot en met 15 november 2014 collectevergunning Nederlandse Stichting voor het gehandicapte Kind • 1 tot en met 6 september 2014 collectevergunning voor KWF Kankerbestrijding • 26 tot en met 1 november 2014 collectevergunning Diabetes Fonds

WWW.SCHERMER.NL Jaarlijks buurtfeest kleurt oranje De Rijp - Geheel in oranje stijl heeft buurtvereniging Het Oranje Plein afgelopen zaterdag 14 juni het traditionele buurtfeest gevierd. Na de overwinning vrijdag van Nederland tegen Spanje was het natuurlijk dubbel feest. De dag begon met het opzetten van de tenten door diverse bewoners op het plein. Bob van Straaten zorgde voor de tafels en het springkussen. Daarna volgde een rondleiding door ons mooie dorp, onder leiding van gids Joke Landman van de VVV. Zij wist in de anderhalf uur durende rondleiding toch nog veel te vertellen, wat zelfs geboren Rijpers nog niet wisten. Na deze toertocht door het dorp is rond 17.30 uur de bbq van Reinoud Glim aangestoken. Daarna is het nog laat geworden, lekker warm in de rook rond de vuurkorven. Op de foto: De rondleiding op het Vlaander en ‘s avonds lekker rond het vuur Tekst en beeld Ad Hodde

Buiten de extra openingstijden om, is het loket Burgerzaken geopend tijdens de reguliere tijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072 503 73 20 (voor Burgerzaken: 072 503 73 21), Fax: 072 503 73 55, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Receptie en Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ‘s middags na 13.00 uur op afspraak. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Lekker buiten spelen Paarden knuffelen en trekkerrijden Stompetoren - Twaalf kinderen met het syndroom van Down hadden zondag de dag van hun leven op stoeterij frá Hófadyn in Stompetoren. Ze mochten pony’s aaien, poetsen en berijden, trekker rijden en stallen uitmesten bij de familie Tak. Hoewel de familie zelf vijftien IJslanders bezit, was de hulp van ‘buurvrouw’ Macliza Henderiks nodig om de kinderen te kunnen laten rijden. “We hebben zelf op dit moment maar één paard dat bereden kan worden”, vertelde Cees Tak, “en dat is kreupel.” Gelukkig kwam Macliza met haar drie IJslanders graag een dagje helpen. Cees rijdt een rondje op de trekker met de zesjarige Juliëtte Ambrose. Schaterend stuurt ze het oranje

monster door een greppel. Op de foto knuffelt Rif van Geloven met een van de pony’s van de familie Tak. Eline Morssink kijkt toe. Zij vertelt dat ze deze dag erg leuk vindt. “Het paardrijden is het leukste. Maar ik heb ook een paard gepoetst. Dat was ook leuk.” Eline is met haar dertien jaar de oudste deelnemer aan de dag. De jongste is nog maar vier en heeft in de stal meer belangstelling voor een plastic paasei dan voor borstelmodel Kvieka. Maar ook zij geniet met volle teugen. Annemieke Blank zit in het bestuur van de kerngroep. Zij kent Cees Tak uit zijn schoenwinkel in Amsterdam. “Veel kinderen met Downsyndroom hebben speciale schoenen nodig. Na een tip gingen we bij Cees

schoenen kopen voor onze dochter. Ik vroeg hem of hij misschien schoenlepels met logo of iets anders leuks had voor in het welkomstpakket voor nieuwe leden. Daar wilde hij wel over nadenken, maar hij stelde ook voor dat we eens op zijn stoeterij zouden komen. Hij wist wel wat vrijwilligers die wilden helpen een groepje kinderen een leuke dag te bezorgen. Twee jaar geleden kwamen we hier voor het eerst en het was zo’n succes dat we graag nog eens terug wilden komen. De kinderen genieten en de ouders ook. Het is een prachtige dag!”

Stompetoren - Woensdag 11 juni was het dan zo ver, de kinderen van Stompetoren konden heerlijk vrij op straat spelen, want het was weer Buitenspeeldag. In heel Nederland stond buitenspelen op de Buitenspeeldag centraal. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, omdat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen en vooral heel erg leuk! In samenwerking met Kern 8 organiseerde de Dorpsraad van Stompetoren een Buitenspeeldag aan de lange kant van de Buitenkruier. Het is een 30 km zone, maar er word ook daar veel te hard gereden en daar wilde de Dorpsraad ook de aandacht op vestigen. Voor deze gelegenheid was de weg van 13.00 tot 17.00 uur afgesloten, zodat de kinderen zonder gevaar lekker buiten konden spelen. Er werden diverse spelletjes en activiteiten gedaan met kinderen van 4 tot 16 jaar zoals een springkussen, waterspelletjes, zaklopen, flespoepen en nog veel meer. Ook was er een limonadetap en aan snoepjes was geen gebrek. Er werden ook de meest mooiste straattekeningen gemaakt. Kortom, het was een geslaagde zonnige Buitenspeeldag, waar met veel plezier door de kinderen aan werd deelgenomen. Tekst en beeld: Gre Breedt

Tekst en beeld: Em van Es

Oostdijk 42 Zuidoostbeemster

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Woning verkopen? Woning kopen? Sijtje op RTV-NH, hoe een koe de Taxatie nodig? uitslag voorspelt Middenbeemster - De koe van melkveehouder Harry Heeman heeft voorspellende gaven en gaat iedere wedstrijd van het Nederlands Elftal voorspellen. Sijtje wordt dan ook regelmatig gespot op RTV-NH in het programma Hi Ha Hilarius. Dus aan haar de vraag: wie gaat er winnen Nederland of Australië? Zou het voer er wat mee te maken hebben? Allerlei dieren begonnen een aantal jaren geleden diverse wedstrijden te voorspellen. Van inktvissen tot ratten, en van olifanten tot muizen. Elk land leek wel een dier met voorspellende vermogens te hebben. En

laten wij in de Beemster nu ook zo’n dier hebben rondlopen. Ja, onze eigen Sijtje van veehouder Heeman. Dat heeft RTV-NH ook ontdekt en Sijtje mag voor elke wedstrijd een voorspelling doen van de winnaar. Deze keer lijkt Sijtje voor Australië te gaan. De

Wij bieden een vrijblijvende verkoop offerte met gratis waardebepaling! Wij bieden een full-service aankoop-pakket tegen aangenaam tarief!

Wij bieden deskundigheid en kwaliteitsrapporten tegen scherpek.k. tarieven! Richtprijs: € 450.000,--

emmer met ‘skippy’ voer was in no time leeg gegeten. Hopelijk kan Bedrijfsmakelaar nodig? Voor net taxatie, verkoop, aankoop, huur of Een paradijs onder de rook van Purmerend 2 Sijtje geen vlaggen onderscheiden, Hier vindt u uw eigen paradijs, een zeer ruim bemeten perceel verhuur. Onze bedrijfsmakelaar is op (5475m alle ) want na de zege op Spanje denk ik met volwassen begroeiing, een bescheiden gedateerde bungalow uit vlakken deskundig! begin jaren 60, met 2 garages en een romneywat anders! Maar hou Sijtje wel in loods, eigen toegangsbrug/dam. de gaten, want wellicht heeft ze wat Kijkdag; Zaterdag 21 juni van 14.00 uur tot en van de boerenslimheid van haar met 16.00 uur. verzorgers meegekregen. En dan zou Sluiting inschrijving maandag 30 juni 17.00 uur. ze het best wel een goed kunnen hebben. Presentator Hilarius gewww.willemschuitmakelaardij.nl www.willemschuitmakelaardij.nl looft er heilig in! Telefoon: Telefoon: 0226 – 350226 60 35- 35 60 35 info@willemschuitmakelaardij.nl info@willemschuitmakelaardij.nl Beeld en tekst Cor Koomen


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 22 juni Dienst in: De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. L. Heuvelman m.m.v. Gemengd kerkkoor Graftdijk DOOPSGEZINDE GEMEENTE OOST-GRAFTDIJK Zondag 22 juni 10.00 uur Ds. M.J. IJspeert

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 0229 57 37 40 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 10.500

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR BEZORGKLACHTEN? GA NAAR: WWW.DE-UITKOMST.NL

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80 KOSTER TUININTERIEUR voor uw sierbestrating, herbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83 www.kostertuininterieur.nl

HUISDIERENBAZAAR Dierenspeciaalzaak & Webshop Jan Boonplein 10, De Rijp, 0299673365, www.huisdierenbazaar.nl BALLONNEN, BALLONNEN Ballonnen horen bij ieder feest! De Blije Ballon bezorgt, plaatst, Versiert en ruimt weer op. U heeft er geen omkijken naar! WWW.DEBLIJEBALLON.NL Tel. 06 38 30 58 15

HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28

VRIJDAG 20 JUNI OPSTAPDAG ELEKTRISCHE GAZELLE FIETSEN. Aanbiedingen met € 300 inruilkorting. WITTE WIELSPORT URSEM. 072-5022300

ORANJE WORTELTJES, rode bietjes, sperziebonen etc. uit de kassen van "WELGELEGEN". Alles is onbespoten!! Raadhuisstr. 24a Graft. 7 dagen per week open. Wel even het pad op. PS Ook voor onbehandelde perkplanten!

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!!

SPORTING®

DE RIJP

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354. MOOIE OOSTENRIJKSE HANGGERANIUMS, streptocarpus, knol-zaaibegonia's, losse hangpl., Kuippl., Kwekerspotgr., Milieu vriendelijk gekweekt. VET, DE LEET 14 URSEM

Fitness W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L

BROCANTE BIJ DE BUREN, Wij verkopen prachtige brocante spulletjes,ook uit grootmoederstijd. Elke week nieuwe aanvoer. Openingstijden: Maandags gesloten. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 09.00 tot 16.00. Zaterdag van 09.30 tot 16.00. Elke dag pauze 12.30 - 13.00. Tel: 06 - 49 96 80 25 HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97 ONTMOETING MET JE VORIG ZELF. Was je een man, was je een vrouw? Welk leven heb je nog meer geleefd? Op 8 juli van 20.00 tot 21.30 in het Rijperhuis, sloep 1 te De Rijp. Je kan je aanmelden op www.centrumlichthart.nl

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

Interactieve lezing over de (on)zin van relaties

Zware dag voor Bas

Alkmaar – Suzanne Buis, auteur van ‘Ik date maar wat’ is op 24 juni te gast bij Restaurant Koekenbier. Ze bespreekt hilarisch datingleed, beantwoordt vragen en leest voor uit haar serieus grappige boek. De avond is voor iedereen die dol is op verhalen over liefde en relaties. Kaarten à € 7,50, zijn verkrijgbaar via http://www.grandcafekoekenbier.nl/ en bij aanvang in de zaal. Wil je ‘Ik date maar wat’ alvast lezen? Bestel het boek of het e-book via www.suzannebuis.nl/ikdate.html

De Rijp - Het was een zware dag voor Bas van Schaik van Paybas, de bekende sommelier uit De Rijp. De vriendenclub van Vak W van AZ wilde wel met Bas door de Eilandspolder varen, maar niet met zijn speciaal uitgezochte wijnen. De gasten gingen alleen mee als er voldoende vloeistof met een witte kraag aan boord was. Dus zorgde Bas voor een boot vol met bier. Op de foto: De club van AZ in de sluis van De Rijp

Wilt u uw mening kwijt?

Foto en tekst Ad Hodde

Mail naar: redactie@de-uitkomst.nl

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

CATERINGSERVICE Als het echt goed moet zijn Voor al uw:

Feesten - Bruiloften - Vergaderingen Condoleances en Bedrijfsfeesten Koude en warme buffetten vanaf 25 personen Luxe hapjes Met of zonder bediening

Wij kunnen uw feest verzorgen van A tot Z op de door u gekozen locatie van Rijperhuis tot bij u thuis Meer informatie;

M. Kuiper Fluytschip 40 tel. (0299) 674372 A. Blokdijk Venbuurt 16 tel. (0299) 674504


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Studenten Wat gebeurt er als je enthousiaste scholieren met serieuze schrijfambities op een inspirerende plek bij elkaar zet? Vrijdag 6 juni waren 55 leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam te gast op de Buitenwerkplaats in Starnmeer. Daar kregen ze workshops van schrijvers die ook op het Montessori Lyceum hadden gezeten. De leerlingen van de workshop journalistiek struinden de omgeving af voor een goed verhaal. Vandaag beschrijft Adinda Blank (16) uit Amsterdam hoe het er op de Buitenwerkplaats zelf aan toe gaat. Van as naar idylle Starnmeer - De idyllische en rustige sfeer van de oude boerderij genaamd ‘De Buitenwerkplaats’, aan het Noordhollandsch Kanaal in De Rijp, grijpt iedereen meteen aan. De zwarte hond Nop komt op ons af, hij duwt kwispelend zijn neus onder onze vingers. De Buitenwerkplaats is een uitgelezen plaats voor iedereen die zich even wil terugtrekken om rustig te kunnen werken, zoals schrijvers, schilders, regisseurs en zo voort. Deze vrijdag, 6 juni, zijn wij hier met een grote groep leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam, we krijgen workshops schrijven van oud-leerlingen van de school, die later schrijver zijn

geworden, zoals Willem Asman (thrillerschrijver), Alma Mathijssen (romanschrijfster), Maren Stoffels (kinderboekenschrijfster) en Pay-Uun Hiu (journaliste bij de Volkskrant). De dag begint al vroeg, we komen bij elkaar op een grote lichte zolder in de boerderij. Er wordt verteld wanneer welke workshop is en hoe de dag verder verloopt. Dan gaat iedereen aan de slag met zijn eigen workshop. Het is een drukte van belang. ‘Dit is de groep die we normaal hebben, maar dan keer vijf’, zegt Dagobert Bergmans, samen met Maud Aarts oprichter en organisator van de Buitenwerkplaats. Ook onderzoekers kunnen hier terecht, zoals Jeff Schmuki en

Wendy DesChene. De Amerikaan en de Canadese doen een kunstproject met motten. Ze lokken de motten en fotograferen ze. Ze bewerken de foto’s tot caleidoscopische figuren, die ze projecteren op doeken. Zo vragen ze aandacht voor het milieu, ze hopen te laten zien hoe direct het effect op de natuur is van wat je doet en willen simpele en positieve veranderingen aanreiken die duurzaamheid kunnen verbeteren, aldus Schmuki. Op de Buitenwerkplaats kunnen kunstenaars projecten uitvoeren zonder gestoord te worden door de dagelijkse karweitjes, zoals het huishouden of de lunch, want daar wordt voor gezorgd. Bergmans en Aarts hebben deze boerderij sinds 2005. In 2012 hebben ze de boerderij officieel geopend als de Buitenwerkplaats. ‘Ik ben van huis uit architect en toen we langs deze plek reden, zag ik een

afgebrande boerderij en wist ik al meteen wat ik er mee wilde’, aldus Bergmans. In de Buitenwerkplaats doet iedereen zijn eigen dingetje, het is niet de bedoeling dat je er even een uurtje komt om te netwerken met andere mensen. De kunstenaars zitten hier vooral de hele dag om met hun eigen project bezig te zijn en zich ondertussen te laten verzorgen door Aarts, die heerlijke maaltijden bereidt met biologisch voedsel. Hun producten komen grotendeels uit eigen tuin, die bestaat

uit een moestuin en een boomgaard met oud-Hollands fruit, zoals appels, peren en pruimen. De gezamenlijke maaltijd, het zwembad (een bak met vijverwater), de vriendelijke gastheer en -vrouw en de andere kunstenaars geven je een warm gevoel. Als het nodig is, is er zelfs de mogelijkheid hier te slapen. Ik snap waarom kunstenaars hier komen om te genieten van de rust en het uitzicht. De weilanden met schapen en koeien en schattige boerderijtjes lachen je toe.

FLEXIBELE THUISZORG

FYSIOTHERAPIE

MEDISCHEhulpdiensten TANDTECHNIEK

THUISZORG

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl DIËTISTENPRAKTIJK

SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

075 653 30 00

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

Voor postcode 16** en 18**:

PEDICURE

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

(huisartsenpost Zaanstreek).

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp Tel. 0299 67 12 04 klousuitvaart@ziggo.nl www.klousuitvaart.nl UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

DORKAS JONGEBREUR MEDISCH PEDICURE Oterleek, ’t Venje 22 Stompetoren, Salon KaRé, Schermeerstraat 15 072 5039354 / 06 48809535 www.dorkaspedicure.nl KRP 12908, Lid van ProVoet PEDICURE

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl KRP 12213, Lid van ProVoet

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

Uw advertentie hier? advertentie@de-uitkomst.nl

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

THERAPIE

WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk

NATUURGENEESKUNDE

UITVAART

Symfonie uitvaarten

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

Wollandje 1, 1483 WG De Rijp Noordervaart 132, Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

RM RM

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

THUISZORG

ZORGCIRKEL THUISZORG

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

Wij werken met buurtteams vanuit Middelwijck/De Mieuwijdt 0299 419 100 www.zorgcirkel.com


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Fietsclub Vrijbuiters van Beemster naar Vlaanderen heeft is dit zeer de moeite waard. ’S Middags nog weer een gedeelte van de Ronde gereden die we nog niet gefietst hadden en koffie gedronken in een echt Vlaams wielercafé, waar we de beklimming van de Stelvio in de Giro op TV konden volgen. Wat ons opviel is dat men heel veel bewondering voor fietsers heeft in dit gebied, het was bijzonder te ervaren dat iedere auto voor je stopt.

Beemster - Vlaanderen - Na vele jaren een week in de bergen te zijn geweest om de allerhoogste cols te bedwingen, besloot men dit jaar eens Vlaanderen te bezoeken. Deelnemers waren, in willekeurige volgorde: Tom Velzeboer, Jan Smit, Jan Hartog, Jan Stam, Cees Stoop, Arie Peerdeman, Piet Knook, Peter Mulder, Ger Ritsma, Sjaak Tromp, Jaap Roet, Ed Lankhoorn en Margareth Peerdeman. Op zaterdag 24 mei vertrokken wij om klokslag 8.00 uur: 12 mannen en een 1 vrouw vanuit Middenbeemster, voor de eerste etappe naar Gilze-Rijen. De start was vanuit de kantine van Electro 2000, het electrotechnisch bedrijf van Andre Konijn, ook lid van de Vrijbuiters. Hij kon vanwege sportieve verplichtingen elders, dit jaar niet mee. Maar hij stelde wel spontaan zijn bedrijfsbus voor vervoer van de ba-

gage, belangeloos ter beschikking. De bus werd door iedere fietser om de beurt bestuurd. Het was een geweldige mooie route, die ons via drie pontjes en over een afstand van 161,50 km naar Gilze bracht. Bij het pont van Gorinchem werden we vermaakt door een blaaskapel van het Leger Des Heils. Zondag 25 mei: wederom fantastisch fietsweer en geleid door de

GPS van Ed Lankhoorn en Peter Mulder zaten we al heel snel in België. En door Antwerpen en Brussel links en rechts te laten liggen kwamen we via een rustige route aan het eind van de middag in Oudenaarde aan, het middelpunt van Vlaanderen. Het was een tocht van 180 km om bij ons hotel aan te komen waar we vier nachten zouden verblijven. Jan Hartog, onze mecanicien, was de chauffeur van de bus voor het laatste gedeelte, en hij reed via de GPS naar het nieuwe hotel, wat net 2 weken open was Maandag 26 mei: de weersverwachtingen waren niet best voor vandaag, vandaar dat er gekozen werd voor een verkorte versie van de Ronde Van Vlaanderen. Maar na 10 venijnige heuvels, waaronder de Oude Kwaremont, de Paterberg en de Koppenberg, waar de stijgingspercentages boven de 20% lopen en vele voorzien zijn van de bekende kinderkoppies, waren de meesten toch blij dat we na 80 km voor de regen uit en op tijd bij het hotel waren. Dinsdag morgen 27 mei: eerst een bezoek aan het museum van de Ronde Van Vlaanderen, waar we werden rondgeleid door oud-wereldkampioen Freddy Maertens. Voor degene die iets met wielrennen

Achtentwintigste stratenvolleybal toernooi in de Beemster Middenbeemster – Afgelopen zondag was het dan weer zover, het bekende stratenvolleybal toernooi, georganiseerd door BEVOK, werd gehouden op de ijsbaan. Dit jaar deden er weer veel teams mee en was het uitmuntend weer om deze sport te bedrijven. Taartje kreeg een staartje Het was geweldig weer voor een partijtje volleybal. Niet te heet en wel af en toe een lekker zonnetje door het wolkendek. Niet zo gek

dat het toernooi, dat voor de 28e keer werd gehouden, goed bezocht was. Aan het eind van de dag werden de winnende teams beloond met eeuwige roem en een taart. Dit taartje kreeg later nog een staartje. Aan het einde van de dag waren de winnaars bekend. Bij de heren Hoofdklasse waren dit Van ’t Hek (1e) en Lekker Spelen (2e). Bij de heren Ereklasse werden De Houthakkers eerste en Nevobo tweede. Bij de dames ging de eerste plaats naar ‘De bal is rond’ en tweede werd ‘Een bij elkaar geraapt zooitje’.

Natuurlijk moesten de winnende teams even op de foto, waarbij een aantal speelsters van De bal is rond reeds naar hun werk waren vertrokken. Alle eerste prijs winnaars kregen een heerlijke taart. Dat smaakte best wel goed na zo’n dagje volleybal, vooral met een biertje er bij! Toen de speelsters van De bal is rond samen met Van ’t Hek op de foto gingen, liep dit uit op een slapstickachtig gebeuren. Enkele spelers begonnen met kleine stukje taart te gooien. En dat eindigde in een echt taartgevecht. Een mooie afsluiting van een prima georganiseerd toernooi.

Beeld en tekst Cor Koomen

Woensdag 28 mei: we vertrokken in de miezerregen, die later gelukkig ophield, naar Frankrijk over een afstand van 75 km, waarna we de laatste 50 km van Parijs - Roubaix gingen fietsen, met als klap op de vuurpijl de finish op de wielerbaan van Roubaix. Als men dacht dat men wel wat gewend was door de kasseien in België, dan was dit toch wel nog iets heftiger. Een geweldige belevenis en helemaal toen de opleidingsploeg van Rabo ons ook nog passeerde op de kasseien, op het beroemde stuk van Carrefour de l’Arbre! Toen wisten we weer precies wat onze plaats was. We hebben dit gezien als een verkenningsrit, want de vijfde etappe van de Tour de France zal deze route ook rijden, weliswaar in tegenovergestelde richting, maar we zullen de verrichtingen met spanning volgen. Daarna vervolgden we onze weg weer naar het hotel in Oudenaarde om na een tocht van totaal 171,50 km weer aan te komen. Donderdag 29 mei: we begonnen weer aan onze tocht richting Holland, door onder Brussel door te fietsen kwamen we na 121 km aan in de bijzonder mooie stad Leuven.

Hier werden we verwelkomd door een gezellige jazzband en dat was een goede reden om er een blond biertje bij te nemen. Vrijdag 30 mei: we kwamen met een goed gevoel weer de grens over en moesten weer wennen aan het rijgedrag van de Hollandse automobilist. Via een spectaculaire overtocht met een pont kwamen we in Tiel aan waar we na 169,50 km bij hotel Van der Valk weer een goed onderkomen hadden gevonden. Zaterdag 1 juni: alweer de laatste etappe van onze achtdaagse tocht. Met stralend mooi weer kwamen we om 15.00 uur in Middenbeemster aan, waar we in het IJsclubgebouw van IJsclub Bamestra werden opgevangen door onze echtgenotes, na een tocht van 123 km. Zonder ongelukken en met een groep waar iedereen zijn steentje heeft bijgedragen om het tot een perfect georganiseerde en onvergetelijke tocht van totaal 1053,10 km te maken, kunnen we terugkijken op een geweldige week. DE VRIJBUITERS Verslagen per dag door: Arie Peerdeman Foto’s per dag door: Jaap Roet


17 juni 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

recreatie KRANT

 logeeradressen o  Uitjes in de regi de boer en lekker naar DAG EN OP  recreatiekrant - genieten in het land van leeghwater en omgeving Het voorjaar is al bijna voorbij. De vogeltjes kwetteren er lustig op los. Het zonnetje laat zich al regelmatig zien. De lammetjes huppelen weer in de wei, dit is de tijd om weer heerlijk te wandelen en te fietsen. Langs de wegen zijn in grote getale bloeiende boterbloemen en koolzaad, deze gele gloed maakt autorijden ook tot een genot. Kijk in deze derde recreatiekrant wat u de komende tijd kunt gaan doen in onze prachtige natuurlijke en culturele omgeving. www.houtenhuis.nl | www.fortspijkerboor.nl | www.museummolen.nl | www.stolpboerderij.com | www.grotekerkschermerhorn.nl | www.museumgemaalwilhelmina.nl www.poldermuseumheerhugowaard.nl | www.kerkvanstompetoren.nl | www.beemsterinfo.nl r e c r e at i e k r a n t J U NI 2 0 1 4

Inhoud

13

17

19

Reuring

10 jaar golfbaan

Kofferbakmarkt

Purmerend

Beemster

Stompetoren

23 De 2ste Er-op-uit-fietsroute van de uitkomst ‘Land van Leeghwater op niveau’.


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Kinderworkshop insectenhotel maken Woensdagmiddag 18 juni verzorgt Ynske Hoekstra een workshop insectenhotel maken bij Hortus Alkmaar. De workshop start om 14.30 uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

meestal voorbij lopen, vallen hem op en legt hij vast. Vaak zijn dat organische structuren en patronen in de natuur, die hij manipuleert en tot een nieuwe werkelijkheid omvormt. Door bepaalde details te vergroten, verkleinen, spiegelen, van kleur te veranderen en op onverwachte wijze te combineren, verandert een ogenschijnlijk gewoon stuk bos in een wonderlijk spannend woud of het opspattende water van een woest stromende beek in een prachtig ornament.

1

materialen, limonade en wat lekkers. De workshop wordt gegeven bij Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

De kinderen maken onder begeleiding van Ynske een insectenhotel met behulp van stukjes riet, bamboe en andere materialen. Tijdens de workshop vertelt Ynske Hoekstra ook van alles over bijen en andere insecten. De kosten zijn € 7,50 per kind, inclusief alle

Warme ontvangst voor Plus Wandel4Daagse in Hortus Alkmaar

3

Alkmaar - De deelnemers van de Plus Wandel4Daagse wacht ook dit jaar in de Hortus Alkmaar een warme ontvangst. De kruidentuin, die in deze tijd uitbundig in bloei staat, is een van de hoogtepunten van de tweede wandeldag, donderdag 19 juni. Gezellig terras met live-muziek Midden in de tuin wordt een gezellig terras ingericht, waar de wandelaars even kunnen uitrusten en genieten van een beker vers fruit, vruchtensap of een ijsje. Het duo ´De Zwagers´ zorgt net als vorig jaar voor live-muziek.

Tip

DE ZOMERSE VAN CO DEZE MAAND

5

HEERLIJK GEL ZADEL

BIDON GROOT MODEL

NORMAAL 34.95 NU KAN JE PRETTIG ZITTEN

SAMEN MET EEN HOUDER

VOOR

29,95

VOOR MAAR

10,VOOR MAAR

HANDIG MEENEEM

OPROL SLOT VAN ABUS

19,95

LEREN ZACHTE CORDO HANDVATTEN

Ruud Streefkerk in Agrarisch Museum Westerhem 2

Middenbeemster - In Agrarisch Museum Westerhem in Middenbeemster is van 18 juni t/m 12 augustus fotowerk van beeldend kunstenaar Ruud Streefkerk te bewonderen. Ruud Streefkerk is een van de professionele beeldend kunstenaars die elk jaar op Open Dag en tijdens de Kunstroute Beemster hun woon/ werkruimte, de Leeghwater Ateliers in de voormalige Witte Mavo in Middenbeemster openstellen.

Het werk van Ruud Streefkerk is t/m 12 augustus te zien in de hooiberging van Museum Westerhem. Gedurende het hele zomerseizoen is daar tevens de de jaartentoonstelling ‘Kijk! De Beemster’ te zien. Naast de vaste collectie worden er diverse fotocollages gepresenteerd met de Beemster in verleden en heden als thema. Zo zijn er van Cees de Waal foto’s van beroemde stamboekrunderen en een serie foto’s met de titel ‘Een Rondje om de Kerk’. In de zomerstal is het ‘Koperpoetsen’ in een tafereel verbeeld. Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185 in Middenbeemster is tot 1 oktober geopend op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt 3,50 voor volwassenen, kinderen van 4 t/m 16 jr. 2,00. Gratis toegang met MJK of lidmaatschap HGB.

Naast zijn olieverfschilderijen is Ruud Streefkerk al ruim 10 jaar bezig met fotografie als kunstvorm, wat inmiddels tot een bijzonder oeuvre heeft geleid. Zijn inspiratie vindt hij zowel op zijn reizen door Europa, alsook dicht bij huis. In de hooiberging van Agrarisch Museum Westerhem zijn nu een twintigtal van zijn fotowerken te bewonderen. Net als in het schilderwerk stelt hij in zijn fotowerk zichzelf en de toeschouwer de vraag: klopt het wel wat wij zien, of denken te zien? Dingen waaraan we

EEN SET VAN IEDER MODEL. GEEN ZWETENDE EN PLAKKENDE HANDEN MEER.

HEERLIJK ETEN! KEUZEMENU JUNI 2014

NU TIJDELIJK VOOR

10,-

9,95 4

VOORGERECHTEN KEUZE UIT: ASPERGESOEP OF COCKTAIL MET RIVIERKREEFTJES OF SALADE MET GEROOKTE BIEFSTUK

GAADI BINNENBAND

WISSEL NU JE BINNENBAND ZONDER HET WIEL TE DEMONTEREN. HANDIG VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN. AANBIEDING GELDIG VANAF 17 T/M 28 JUNI.

Rijper Wieler Boetiek Co Schipper De Volger 10A, De Rijp | 0299 67 34 64 | info@rijperwielerboetiek.nl

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

Restaurant ‘t Kombof Restaurant ‘t Kombof is gesitueerd op het eilandje de Woude in het Alkmaardermeer. Wij hebben een prachtig terras met eigen aanlegsteigers. Het adres voor een gezellig diner, een lekkere lunch, bruiloft of verjaardag. In het seizoen geopend van woensdag tot en met maandag vanaf 12.00 uur.

Restaurant ‘t Kombof | Woude 32 | De Woude 075 641 17 31 | www.kombof.nl

HOOFDGERECHTEN KEUZE UIT: RIBEYE VAN DE GRILL MET KNOFLOOKSAUS OF KALFSVLEESSTOOFPOTJE OF KABELJAUW UIT DE OVEN OP PROVENCAALSE WIJZE OF GEBAKKEN EENDENBORST MET CALVADOSJUS NAGERECHT; SINAASAPPELBAVAROIS MET MANGOSAUS EN SLAGROOM ELKE WOENSDAG DAGHAP VOOR MAAR 10,- EURO! ZIE WWW.KOMBOF.NL


17 juni 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

RECREATIEKRANT - genieten in het land van leeghwater en omgeving

JUNI 2014

Presentatie bands van De Popfabriek in P3 Purmerend - Op vrijdag 20 juni sluit De Popfabriek het seizoen af met een spetterende avond vol swingende muziek. De bands van De Popfabriek zullen op deze avond ook met trots hun eerste cd presenteren. Er treden maar liefst drie bands en diverse solisten op in de kleine zaal van het Purmerendse poppodium. De Popfabriek bestaat al ruim twee jaar en is inmiddels een begrip geworden in Purmerend en omgeving. Bij De Popfabriek kun je kiezen uit korte cursussen (zoals Popstart en Rising Star), langer lopende trajecten (Bandcoaching) en individuele lessen. De begeleidende coaches en docenten staan zelf vaak op het podium. Dat laatste geldt zeker voor bandcoaches Pim Kamp en Auke Haaksma, maar ook zeker voor zangcoach Amanda

4

Muller. Regelmatig komen er ook andere professionele popmusici als gastdocenten langs. Zo hebben de afgelopen tijd Kim de Boer (Voice of Holland), Janice, Gerhardt en Marlies Schuitemaker (Idols) De Popfabriek vereerd met speciale clinics en gastoptredens. De Popfabriek is een gezamenlijk initiatief van Poppodium P3 en Muziekschool Waterland. Iedereen is van harte uitgenodigd om te zien en te horen hoe leuk het is om onder begeleiding van enthousiaste popmuzikanten in een band te spelen en op te treden. Aanvang: 19.30 uur, deur open om 19.20 uur. De toegang is gratis. Op 16 september begint het eerste blok van het nieuwe seizoen. Voor meer info: www.depopfabriek.nl, zie ook facebook.com/DePopfabriek.

Feestelijke familievoorstelling met een echte kinderopera Middenbeemster - Op 22 juni kan men in de Keyserkerk in Midden Beemster een bijzondere voorstelling bijwonen van een kinderopera over een schoorsteenvegertje in het victoriaanse Engeland. De opera The Little Sweep is geschreven door Benjamin Britten en wordt uitgevoerd door kinderen van de Operakidsamsterdam, professionele volwassen solisten en kinderen van diverse scholen in de Beemster. Deze productie komt mede tot stand in samenwerking met Save The Children in het kader van de Dag Tegen Kinderarbeid ingesteld door UNICEF. Het verhaal gaat over kinderarbeid in de 19e eeuw: een klein jongetje is verkocht aan schoorsteenvegers. Hij moet voor hen in schoorstenen kruipen om het roet te verwijderen. In een groot buitenhuis waar veel schoorstenen te vegen zijn, komt hij echter vast te zitten. Als de vinnige huishoudster juffrouw Bagger en de schoorsteenvegers hem aan zijn lot overlaten, ontdekken de kinderen van het huis het ongelukkige jongetje en bedenken plannen hem te bevrijden. Als dat gelukt is willen ze hem ook uit de handen van die gemene kerels te houden. Die bruten en juffrouw Bagger springen uit hun vel als ze een roetspoor ontdekken van het ontsnapte knechtje. Wat ze echter niet weten: hij zit verstopt zit in de speelgoedkast. Hoe het verder afloopt moet je komen zien en horen!

De begeleiding is door een professioneel strijkensemble met slagwerk en piano. Bekende zangers als Elsbeth Gerritse, Carolien Luppers, Jan Willem Hagen en Steven Schilp zingen de volwassen rollen en de operakids kinderen de solorollen. Maar ook andere kinderen mogen meezingen. De componist wil namelijk graag dat heel veel kinderen meedoen, daarvoor heeft hij drie makkelijke liedjes geschreven die we ĂŠĂŠn keer op 21 juni instuderen. Ook meedoen? Opgeven kan via de website: www.operakidsamsterdam.com. Of op operakids.nl@gmail.com. Je hoort dan precies waar en wanneer we repeteren. THE LITTLE SWEEP (de kleine schoorsteenveger) van Benjamin Britten. 22 juni 13.30 en 14.30. Keyserkerk, Middenweg 148, Middenbeemster. Operakidsamsterdam, leerlingen van Beemster scholen, volwassen solisten, instrumentaal ensemble. Regie Rik Adema, kostuums Nana Seijlhouwer, algehele leiding Jan Maarten Koeman. Toegang 8,50 Kaarten reserveren: productie.operakids@gmail.com

Wandelen in het Twiske op zondag 22 juni 2014 Twiske - Vanaf 13.30 uur kunt U weer met IVN natuurgids Henk Strijker op stap. Tijdens een ontdekkingstocht van twee uur zijn er tal van ontmoetingen met vogels, planten en dieren. Er zijn veel bloeiende planten, waaronder de moerasandoorn, grote berenklauw en akkerdistel. Wie weet, horen we de mechanistische klanken van de snorzang, het

klinkt alsof er een wekkertje afloopt. De kans is groot dat we de koekoek over de rietvelden zien vliegen om ergens een kleine zanger met een koekoeksei op te zadelen. Ook een bezoek aan de Schotse Hooglanders maakt onderdeel uit van deze excursie. Datum: zondag 22 juni 2014 Tijd: 13.30 -15.30. Plaats: parkeerplaats P 9 bij de stuw Oostzaan

6

Honden mogen aangelijnd mee, maar geheel op eigen risico van zijn of haar baasje. De kosten zijn 2,50 p.p. (gratis voor kinderen en leden van het IVN en KNVV). Aanmelding via de website van het Twiske (www.ivntwiske.nl). Alleen als u geen internet heeft telefonisch (06-29208975). Wilt u graag een routebeschrijving, wat meer info of heeft u speciale wensen stuur een bericht naar strijkertjes@ quicknet.nl of bel 06-29208975.

3 1

2

18 juni 2014: Kinderworkshop insectenhotel maken (Hortus Alkmaar)

Vanaf 18 juni 2014: Ruud Streefkerk in Agrarisch Museum Westerhem (Beemster)

4

19 juni 2014: Plus Wandel4Daagse (Alkmaar)

5

20 juni 2014: Presentatie bands van De Popfabriek in P3 (Purmerend)

5

6

22 juni 2014: Familievoorstelling De Little Sweep (Keyserkerk Beemster)

22 juni 2014: Wandelen in het Twiske (Twiske)

Tip


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Lekker naar boer Jantjes

1

Westgraftdijk - Als je langs de Oudelandsdijk rijdt kan je deze ‘nieuwe’ boerderij niet missen, sinds kort woont en werkt de familie Jantjes hier op hun Biologische melkveebedrijf. Nu is er zaterdag 21 en zondag 22 juni de mogelijkheid om dit mooie bedrijf tijdens ‘Lekker naar de Boer’ open dagen te gaan bekijken! Mis het niet. Jan-Jaap en Sandra Jantjes wonen en werken hier met hun kinderen Maurice (21), Diede (19), Landolin (17) en David (14). David de jongste is al een jonge agrariër in de dop. In 2011 is de stal gebouwd en het woonhuis in 2013, dus alles is nu net klaar. Daarom leek het hun wel leuk om iedereen de mogelijkheid te bieden om hun mooie bedrijf te bekijken. Hoezo een nieuw bedrijf Jan-Jaap: “Wij zaten hier dichtbij, tegen het dorp aan, maar wij konden niet meer uitbreiden. Nu waren de regels voor een biologisch bedrijf dat de koeien niet meer vast mochten staan. Dat stonden zij nog wel bij ons in één stal. En vanwege de geurwet moesten wij naar een nieuwe locatie zoeken. In overleg met de gemeente is deze verplaatsing, op onze eigen grond, tot stand gekomen, het heeft wel zes jaar geduurd voordat de ver-

Open dagen

gunning rond was.” Het andere stuk grond werd verdeeld in zes bouwkavels, daar mocht op gebouwd worden naar vrij ontwerp, het moest natuurlijk wel bij de omgeving passen. Vier huizen staan er al, de vijfde gaan ze volgende week mee beginnen en de zesde is net verkocht. Mede dankzij de makelaar Nico Hoedjes en Jan Buitenweg voor het bestemmingsplan. Ze hebben zoveel mogelijk geprobeerd de stallen en de woning in de stijl van de omgeving te maken. Boerenfamilie Al eeuwen is de familie Jantjes een boerenfamilie, de traditie blijft zich nog steeds voortzetten. Jan-Jaap en Sandra hebben het overgenomen van zijn vader en moeder Jaap en Trien die aan de Noorderstraat 76 in West Graftdijk zaten. Jan-Jaap heeft gekozen voor een biologische vorm van de veehouderij, met agrarisch natuurbeheer dat houdt onder andere in met weidevogel bescherming. Er kan bijvoorbeeld niet gemaaid worden voor 8 juni. Biologische melkveehouderij Het nieuwe bedrijf heeft twee melkrobots, de koeien worden ongeveer 2,5 keer gemolken per dag. De koe gaat er zelf heen, als hij genoeg melk heeft dat krijgt hij extra voer en wordt hij gemolken. Is hij niet aan de beurt krijgt hij geen voer en gaat het poortje

i n u j 1 2 g a d r e t Za i n u j 2 2 g a d n & zo Van 10.00 – 17.00 uur om bi j de U be nt va n ha rte we lk Fa m ili e Ja nt je s 86 PD Wes t Gr af td ijk Ou de la nd sd ijk je 1 | 14

weer open. Bij dit bedrijf wordt ook nog met vaste mest gewerkt, dus de koeien liggen prinsheerlijk in het stro in de ligboxstal. Het is een bedrijf met weidegang, dat betekent dat de koeien heerlijk naar buiten kunnen als zij dat willen. De stal kan 120 melkkoeien herbergen, op dit moment lopen er zo’n 85 melkkoeien en 60 stuks jongvee. De veestapel wordt verder uitgebreid met eigen teelt. Duurzaamheid De 210 zonnepanelen zijn bijna zelfvoorzienend, de woning wordt verwarmd met een warmtepomp dat wordt gewonnen door een 3 kilometer lange slang onder de stal door. Er staan bijenkasten die deel uitmaken van het ecosysteem. Caro (schoonzus) is de imker voor deze tak. Waterzuivering gebeurd met het helofytenfilter systeem, het eigen afvalwater wordt hiermee gezuiverd, de koeien drinken gewoon uit de sloot. Al met al een prachtig bedrijf van deze tijd in harmonie en respect voor en met de natuur! Pak u kans en ga even kijken op de open dagen. Wilt u nog meer weten dan kunt u kijken op de blog van Sandra: sandrasdierenfotos.wordpress.com


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Vijfentwintig jaar Biologisch boeren van de stalperiode is hij leeg in de loop van de winter komt er elke keer een nieuwe laag stro op en wordt daardoor hoger. Aan het einde van het stalperiode is de kuil geen kuil meer, als de koeien naar buiten gaan wordt hij leeggehaald. Dan wordt het nog een jaar bewaard om te vercompesteren, daarna gaat de mest het land over. Er worden twintig koeien gemolken, door Jan die eerst de koeien ging halen en daarna melken. Bij dit bedrijf is geen robot. Zij hebben ongeveer veertig stuks vleesvee, de meeste zijn limousine roodbruine koeien. De kalveren mogen gezellig de hele zomer bij mama koe blijven. Tijdens de rondleiding over het bedrijf kwamen wij bij een tweeling, kalfjes wel te verstaan. "Het is geen eeneiige tweeling, maar zij doen wel allebei precies hetzelfde. Zij waren echt een cadeautje, 1 mei waren wij officieel 25 jaar een biologisch bedrijf. Jan had die Middenbeemster - Aan de Volgerweg 41 ziet de u de authentieke boerderij 'Sonnevanck’ van de familie Waal. "Vijfentwintig jaar geleden besloten Maarten en ik dat wij graag onze boerderij op een biologische wijze wilden voortzetten, dat paste meer bij ons." Vertelde mevrouw Guus Waal aan de keukentafel onder het genot van een kopje thee. "Ik vertelde het ook aan mijn moeder toentertijd zij vroeg; "wie boeren nog meer zo in de Beemster?" "Helemaal niemand mam, wij zijn de eerste." Dat haar moeder daar een beetje bedenkelijk bij keek is natuurlijk niet zo vreemd. Zo is het begonnen en hier hebben zij nooit spijt van gehad. Maarten was één van de eerste die met een foto 'werkend in de stal' op de biologische vla stond, vooruitstrevend en werkend vanuit het hart. Helaas is Maarten overleden in 2010 nadat hij was aangereden. Dit gebeurde toen hij op de Purmerenderweg fietste, een vreselijk ongeval, die iedereen die woont in de Beemster zich nog wel kan herinneren.

1

dag een kalfje bij een koe met de opmerking dat hij wel een beetje klein was, zo kwam er een half uur later nog eentje bij. Dus echt heel speciaal juist op deze dag, helemaal omdat het kuien zijn dan mogen zij blijven." Vertelde mevrouw Waal met een warme blik naar de kalveren. Open dag 22 juni De familie Waal doet mee met de Open Dag! 'Lekker naar de Boer', alleen op de zondag 22 juni. Dan is er van alles te doen, er is een boerenmarktje met een proeverij. Er zijn bloemen, groente en nog veel meer. U kunt ook boter schudden, oud gereedschap raden, bomen speurtocht en heerlijk 'spelen in het stro'. Voor het hele gezin een feest. Beeld en tekst: Trees Schouten-Pauw

Met zijn drieën verder Nu doen mevrouw Waal (78) met haar zoon Jan en dochter Michèle het bedrijf samen. De familie heeft er inmiddels al veertien jaar een winkel bij de boerderij, een heerlijke nostalgische boerderijwinkel. Daar verkopen zij rund en lamsvlees van hun eigen veestapel, verse eieren, groentetassen; voor 9,50 kunt u een tas bestellen en dan krijgt u allemaal groente van de tijd van het jaar. Het is dus eigenlijk een groot verrassingspakket. Geitenkaas, die komt van zoon Martin die een geitenboerderij heeft aan de Purmerenderweg genaamd 'het Rijper Wapen'. Boerenbrood en nog veel meer. Mevrouw Waal was af en toe afwezig tijdens de thee want dan kwam er een klant in de winkel, "Ik vind dat zo gezellig die winkel, ik geniet hier zo van." Was de reactie op mijn vraag of het niet erg druk voor haar is zo. Nee dus, zij is duidelijk nog lang niet van plan om het rustig aan te gaan doen. Jan en Michèle hebben ook plezier in deze bedrijfsvoering. Zij hebben naast het boerderij - winkel gebeuren nog een zorgboerderij functie, drie dagen in de week haalt Michèle mensen op voor een heerlijke dagbesteding. Er is een speciale groente tuin voor aangelegd, ook met hoge bakken zodat iedereen zich kan vermaken. Deze mensen genieten hier erg van samen met de familie Waal die dit ook heel fijn vinden. Dit gebeurd allemaal in een gebouw, look-a-like hooiberg, een mooi architectonisch stukje werk zomaar op het erf verscholen. Bedrijfsvoering Zij hebben een potstal, dit is een kuil met een trap er in van drie treden, in het begin

1

2

21 en 22 juni 2014: Open dagen: ‘Lekker naar de boer’ Zie boerderij van Familie Jantjes in Westgraftdijk en boerderij Sonnevanck in Middenbeemster

26 tot en met 29 juni 2014: Zomerfestival Reuring (Purmerend)

OPEN DAG ZONDAG 22 JUNI 10.00 - 16.00 UUR

WINKEL OPEN: DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

BOERDERIJ 'SONNEVANCK', VOLGERWEG 41 , MIDDENBEEMSTER, 0299 - 421405


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Open Kampioenschap Boer&Golf Oudendijk

1

Oudendijk - Op zaterdag 21 juni en zondag 22 juni organiseert Eetcafé Les Deux Ponts uit Oudendijk alweer het 9e Open Kampioenschap Boer&Golf in Oudendijk. Het unieke evenement zal over twee wedstrijddagen gespeeld gaan worden op de prachtige wedstrijdbaan in de Beetskoogpolder. Maar liefst 56 teams hebben zich aangemeld om het 14 holes tellende parcours te spelen. Hiermee zat het evenement binnen een week volledig vol. Boer&Golf is een variatie op het reguliere golfspel. Met behulp van een klompstok en een minibal moet een parcours in zo min mogelijk slagen worden afgelegd. De looplengte van het parcours is +/1750 meter. Je bent ongeveer twee uur bezig. Voor Boer&Golf is geen diploma vereist. Iedereen kan het spelen, ongeacht de leeftijd of sportieve aanleg. Op zaterdag 21 juni vinden vanaf 15.30 uur de kwalificatierondes plaats. Zondag 22 juni zijn vanaf 12.15 uur de finale-

rondes. De teams dienen op zaterdag “de Cut” te halen. Degenen die bij de beste 28 teams eindigen, mogen op zondag de Grote Finale spelen. Voor de overige teams is er de Troostfinale. Men speelt dus altijd zowel zaterdag als zondag. Publiek is beide dagen welkom om alle teams in de Beetskoogpolder aan het werkt te zien. Hiertoe is vrij toegang in de baan. Tevens is er een muzikaal programma in Eetcafé Les Deux Ponts. Voor overige info: www.lesdeuxponts.nl

‘Tien’ zingt koormuziek uit Scandinavië in Schermerhorn 2

Tip

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp 06 499 680 25 www.boedelzorg-steenhof.nl info@boedelzorg-steenhof.nl facebook.com/Brocantebijdeburen Ma. gesloten Di. 09.00 tot 16.00 12.30 - 13.00 gesloten Woe. 09.00 tot 13.00 Do. 09.00 tot 16.00 12.30 - 13.00 gesloten Vrij. 09.00 tot 16.00 12.30 - 13.00 gesloten Zat. 09.00 tot 16.00 12.30 - 13.00 gesloten

TWEEDEHANDSWINKEL Handelsonderneming andelsonderneming Steenhof kunt nugesloten

U Dinsdag ! in 680 25 n16.00  06n499 nnetot Lekker fietsen, toeren, wandele s pi09.00 n o www.boedelzorg-steenhof.nl ij Woensdag 09.00 tot 13.00 b k oo het Land van Leegwater? info@boedelzorg-steenhof.nl Donderdag 09.00 tot 16.00 facebook.com/Brocantebijdeburen Vrijdag 09.00 tot 16.00 te om n dele wan Kom even binnen Nieuwe openingstijden: Zaterdag 09.30 tot 16.00 2 ! llen maandag 13.00 - 16.30 uur genieten van 450 m mooie spu t, vind leuk Dinsdag 09.00 - 16.00 uur u wat Er is alti jd wel iets Woensdag 09.00 - 13.00 uur e. alles in goede schone conditi Donderdag 09.00 - 16.00 uur Zeer voordelig, Vrijdag 09.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.30 - 16.00 uur kom en zie het zelf! Woningontruiming of U bent van harte wel kom. woningopruiming? Bel ons!

Schermerhorn - Op zondag 22 juni brengt Vocaal Ensemble TIEN onder de titel 'Schitterende Eenvoud' een gevarieerd a capella-programma met composities uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Estland, Finland, IJsland en Polen. De Scandinavische en Oostzeelanden kennen een rijke koor- en zangtraditie, geworteld in levende volksmuziek, die nauw samenhangt met natuur, cultuur, gebruiken en gewoonten. Veel componisten verweven de muzikale traditie met andere inspiratiebronnen en muziekstijlen. Het resultaat is gevarieerd: koormuziek met lange serene lijnen en een contemplatieve sfeer, maar ook energieke, op volksmuziek geïnspireerde, ritmische werken. Op het programma staan religieuze en wereldlijke composities uit de 19de, 20ste en de 21ste eeuw, die ook buiten hun gebied van oorsprong boeien en ontroeren. Vocaal Ensemble Tien is een ambitieus a capella kamerkoor uit Amsterdam, dat bestaat uit circa 14 geschoolde amateurzangers. Het koor brengt regelmatig op projectbasis zeer uiteenlopende programma's, variërend van

renaissancewerken tot moderne muziek. Dit project wordt geleid door Ulrikke Reed Fijnsneed. Gezongen wordt onder andere 'Northern Lights' van Ola Gjeilo (*1978), waarin de jonge componist reflecteert op de Noorse winters en op het noorderlicht. Ook uit Noorwegen klinkt het misschien bekende 'Ave Maris Stella' van Edvard Grieg (1843-1907), en het gelijknamige maar onbekende werk van Trond Kverno (*1945), het subtiele folklorewerkje 'Neslandskyrkja' in een arrangement van Knut Nystedt (*1915) en de indrukwekkende 'Psalm' van Frank Havrøy (*1969). Verder staan onder meer '4 Diapsalmata', van de Deense componist Finn Høffding (1899-1997) op teksten van Søren Kierkegaard, het loflied 'Ég vil lofa eina þá' van de IJslandse componiste Bára Grímsdóttir (*1960), leerling van de Nederlandse componist Louis Andriessen, wiegeliedjes van dePoolse componist Henryk Górecki (1933-2010) en sacrale werken van Arvo Pärt (Estland, *1935) op het programma. Zondag 22 juni Grote Kerk Schermerhorn. Aanvang 15.30 uur. Entree 10,-.

De Volger 25 - 1483 GA - De Rijp Maandag

De Volger 25 (Peacock gebouw) De Rijp 06 - 49 96 80 25 | 072 - 50 39 760

WWW.BOEDELZORG-STEENHOF.NL

12-30-13.00 gesloten

Theater Trap Tour op herhaling

12.30-13.00 gesloten 12.30-13.00 gesloten 12.30-13.00 gesloten

Regio - Na het grote succes van vorig jaar organiseren ‘t Kerkhuys in Spanbroek, Het Groene Kerkje in Lambertschaag, de Stompe Toren in Aartswoud en het Theaterkerkje in Wadway dit jaar wederom: De Theater Trap Tour. Als nieuwkomer is Wadway bij de Trap Tour aangeschoven. Samen verzorgen de vier kerken een prachtige Tour waarbij fietsen tússen en theater ín de kerken worden gecombineerd.

3

Houdt u van cultuur, de Westfriese buitenlucht en enige actie? Trap dan op zondag 22 juni de unieke Theater Tour mee. Een passe-partout voor deze ronde kost 17,50 p.p. Enkele voorstelling 5,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Gaarne vooraf reserveren via sites van deelnemende kerken. Telefonische reserveren en verdere info: Kees Nieuweboer: 0229 58 16 30.


17 juni 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

RECREATIEKRANT - genieten in het land van leeghwater en omgeving

JUNI 2014

Spetterende afsluiting Zomer in de Mare op zondag 22 juni Lejo en Cirque Democratique uit België 4

Alkmaar - Zomer in De Mare overtreft alle verwachtingen als het gaat om de bezoekersaantallen. De gratis toegankelijke straattheaterreeks trok de afgelopen zondagen honderden nieuwsgierige toeschouwers naar het Europaplein in De Mare. Lejo en Le Cirque Démocratique uit België zijn dit jaar de hekkensluiters op zondagmiddag 22 juni vanaf 14.30 uur. Op die dag start ook de Zomer op het Plein - reeks op het Canadaplein in Alkmaar.

Hands up! Het vingerpoppetje Lejo, met die oogjes, is wereldberoemd geworden door zijn optreden in Sesamstraat, internationale festivals en talrijke live optredens. Lejo (Le Petersen) toont met zijn handen allerlei vreemde wezens met eigen karaktertjes tevoorschijn. In de handen van de speler veranderen twee witte balletjes en een stipje zwarte verf in de snuit van een blaffende buldog, een monster of een dirigent met een kinderkoor. Lejo brengt de voorstelling ‘Hands up!’ voor iedereen vanaf 4 jaar.

Thea Helbers exposeert in de kerk van Stompetoren

Company Pol en Freddy Le Cirque Démocratique de la Belgique (Company Pol en Freddy) is - de naam zegt het zelf – heel erg Belgisch en dus heel erg democratisch: het publiek kan stemmen en meebeslissen over zowel vorm als inhoud. Uw wil is wet! Het wordt een voorstelling waarin alles mogelijk lijkt, van een jongleernummer met een 24-delig servies, over een tapdansnummer met skilaarzen tot een duik van 4 meter hoog in een 30 centimeter diep zwembadje. Inhoudelijk is het een humoristisch onderzoek naar de grenzen

van de democratie en de dictatoriale neigingen van de meerderheid. Zomer in De Mare Zomer in De Mare is onderdeel van Zomer op het Plein, een gratis toegankelijke festival op het Canadaplein en in De Mare. Lees het volledige programma op: www.zomerophetplein.nl.

7

Stompetoren - In het laatste weekend van juni exposeert Thea Helbers (1948 ) in de kerk van Stompetoren, Noordervaart 122, met een selectie van haar mooiste schilderijen. Thea schildert al vanaf haar 16e. Haar eerste lessen kreeg zij van Cor Heeck van het Sint Lucasgilde in haar geboorteplaats Beverwijk. Na een aantal verhuizingen belandde zij in het zuiden van het land, waar zij o.a. studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk (België). Als zij geboeid raakt door een bijzondere compositie, in de natuur of gewoon in het dagelijks leven, legt zij die in haar geheugen of fotografisch vast en gebruikt die in haar schilderijen. Vooral verstilde landschappen boeien haar enorm. Naast verstilde landschappen maakt zij ook stillevens, portretten (in opdracht) en collages. De technieken

die zij gebruikt zijn olie-, acryl- en aquarelverf en gemengde vormen. Sinds 3 jaar woont en werkt Thea in Alkmaar, waar zij o.a., workshops en schilderlessen geeft. Zij exposeert regelmatig in Nederland en in België. De expositie is te zien op zaterdag 28 en zondag 29 juni van 13.00 tot 16.30. Gratis entree.

Beemsterwandelingen

6

5

Beemster - Woensdag 25 juni 9.15 naar de wereldtuin in de Westbeemster. Deze tuin geeft een sfeer van rust en is steeds boeiend om in de verschillende bloeiseizoenen te bekijken. Woensdag 2 juli 9.15 loopbruggenwandeling door de Mijzenpolder en omgeving. Onderweg is de mogelijkheid om voor eigen kosten koffie te drinken. Gezamelijk vertrek is altijd 9.15 vanaf Middenweg 185 te Middenbeemster. Info/opgave: Daniella Ernsting. De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk. Tel: 477047, http//:beemsterwandelingen.webklik.nl

Avondwandelvierdaagse Stompetoren Stompetoren - Avond Wandelvierdaagse Stompetoren een evenement voor het hele gezin. Op 23-24-25-26-27 juni a.s. incl. 1 snipperdag. Afstanden 5 km en 10 km voor alle leeftijden. Kosten 5,-. Inschrijving in 't Honk, maandag vanaf 17:45 uur (Schermeerstraat 9). De deelnemers lopen zelfstandig de afstanden. Dagelijks kan er gestart worden tussen 18:00 en18:30 uur. Vooraf inschrijven verdient de voorkeur. Opgeven kan bij:

José Buijtendijk,Weide 29, Tel. 5039602. Saskia v.d. Akker, Noordervaart 124, 06-46042603. Of tijdens de kermisspelen bij de snoepkraam van 't Honk.

3 1

2

21 en 22 juni 2014: Open Kampioenschap Boer&Golf Oudendijk (Oudendijk)

22 juni 2014: ‘Tien’ zingt koormuziek uit Scandinavië (Schermerhorn)

4

22 juni 2014: Theater Trap Tour (Omgeving Spanbroek, Lambertschaag, Wadway)

22 juni 2014: Lejo en Cirque Democratique uit België in de Mare (Alkmaar)

5

6

7

23, 24, 25, 26 en 27 juni 2014: Avond4daagse Stompetoren

25 juni 2014: Beemsterwandelingen (Westbeemster)

28 en 29 juni 2014: Thea Helbers exposeert in kerk Stompetoren


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Rijper schilders en muzikant in Noordeinder Vermaning

Maal en Verhaal met muziek; excursie naar Grosthuizen

1

Noordeinde – Muzikaal en kunstzinnig De Rijp manifesteert zich op zaterdag 28 juni (13.00-16.00 uur) in de Noordeinder Vermaning in Noordeinde. Dat gebeurt tijdens de opening van een expositie van acryl- en olieverfschilderijen van Rijper schilders. Dorpsgenoot en beroepsmuzikant Bob Helsloot -met een voorliefde voor jazz en blues- komt optreden. Dit keer speelt hij piano en gitaar en zingt!

2

Beemster - Zondag 29 juni, 17 uur: Maal en Verhaal met muziek. Excursie naar Grosthuizen. Schuilkerk Beemster sluit het seizoen af met een zomerse excursie. Voor de liefhebbers van gezellig samen eten in de open lucht, varen, muziek en kunst is zondag 29 juni een dag om in de agenda te schrijven. We zijn welkom bij Dieuw Schuijtemaker, die ons graag wil ontvangen in en om haar mooie huis in Grosthuizen. Voor wie maar wil aanschuiven bereidt zij een heerlijke maaltijd, waarvoor in haar grote tuin de tafels klaar staan. Gemusiceerd wordt er ook. Tijdens deze bijeenkomst in de reeks ‘Maal en verhaal’ zal Dieuw Schuijtemaker kort iets vertellen over (en laten zien van) het werk van haar in 2010 overleden levensgezel, fotograaf Wijndel Jongens. Aanvang: 17 uur.

Hoewel het aantal schilders dat werken tentoonstelt (dertien in totaal) staat voor ongeluk, varen de exposanten wel bij hun wekelijkse schildersessies. Zij inspireren elkaar, delen hun fantasie en creëren fraaie impressies. Concreet tonen zij landschappen, bloemen en Amsterdamse grachtjes, maar ook spiritualiteit en surrealisme. Helsloot, die de opening zal omlijsten, is een allrounder en zeker niet de minste. Begonnen als zestienjarige bluesgitarist bij onder anderen Hans Dulfer, start hij op zijn negentiende een eigen jazztrio dat vaak met vermaarde muzikanten als Fred Leeflang optreedt. Hij krijgt bekendheid als dirigent, componist en organisator van diverse orkesten; waaronder The Modern Jazz-Orchestra. Dit orkest wint tot twee keer toe het Meervaart Jazz Concours in Amsterdam, treedt op tijdens het North Sea Jazzfestival en geeft diverse radioconcerten. Dat belooft wat, zaterdag de 28e! De expositie is tot en met 13 juli te zien op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Graag uiterlijk een week van te voren opgeven, d.w.z. vóór 23 juni. Adres: Grosthuizen 73. Opgeven bij Corry van Splunter-Koeman, tel. 0299 681263, csplunterkoeman@ziggo.nl. Kosten: een vrijwillige bijdrage naar eigen keus. www.schuilkerkbeemster.nl

Sfeervolle creatieve hobbybeurs in Uitgeest Uitgeest - Op zondag 29 juni wordt in het "Sportcentrum Uitgeest" in Uitgeest voor de 2e keer het Hobbyfestival gehouden. De standhouders vullen circa 50 marktkramen met nieuwe producten en benodigdheden voor de diverse creatieve hobby's. Diverse hobby's Op het Hobbyfestival in Uitgeest zullen de materialen aanwezig zijn voor o.a. (3D)Kaarten, miniaturen, poppen, scrapbooken, ponsen, haken, breien, borduren, sieraden maken, etc.. Ook kunt u aanschuiven bij een aantal demonstraties. Veel hobby's worden al jaren beoefend, maar steeds wordt er wel iets bedacht of uitgevonden om deze hobby te vernieuwen of te verbeteren. Uiteraard komen er ook elke keer nieuwe hobby's bij die nog nooit aan het publiek getoond zijn. Het Hobbyfestival in Uitgeest is de uitgelezen plek voor de standhouders om de noviteiten op hobbygebied te tonen. Een bezoek aan het Hobbyfestival is de beste manier om u te laten informeren over de nieuwe producten. Demonstraties, workshops of een gesprek met een 'kenner'... daar kan geen internet tegenop!

3 1

28 juni 2014: Rijper schilders en muzikant in oordeinder Vermaning (Noordeinde)

2

29 juni 2014: Maal en Verhaal met muziek (Grosthuizen)

29 juni 2014: Creatieve hobbybeurs (Uitgeest)

3

Gratis Magazine en kortingsbon De bezoekers krijgen het magazine "Hobbyfestival nr. 4": 36 pagina's gevuld met informatie over diverse hobby's gratis (zolang de voorraad strekt) bij de entree. Op onze website: www.hobbyfestival.nl, kunt u ook nog een kortingbon van euro 1,- korting op de entreeprijs downloaden. Het Hobbyfestival wordt georganiseerd door Heins & Hobby's, op zondag 29 juni in het "Sportcentrum Uitgeest", Zienlaan 4, 1911 TR Uitgeest. Openingstijden: zondag van 10.30 - 16.30 uur. Entree volwassenen: euro 4,- (kortingbon op site), kinderen tot 12 jaar gratis (onder geleide). Inlichtingen: Heins & Hobby's, Gaffelweide 24, 3437 XH Nieuwegein, tel. 030-7370855, info@heins-hobbys.nl. www.hobbyfestival.nl

Tip

The After Party De Rijp - Dit jaar heeft tijdens de Rijper kermis de Zeskamp het thema 'The After Party' Oproep om voor 22 juni a.s. per mail te reageren naar: zeskampderijp2014@hotmail.com Let op: de inschrijving vereist minimaal de volgende gegevens: een Teamnaam, een Captain met telefoonnummer, alvast 5 namen van teamleden (incl captain), leeftijd >16. Houd de website en of facebook in de gaten. www.stichtingvolksfeestenderijp.nl / https://www.facebook.com/pages/Stichting-volksfeesten-De-Rijp/363956117054524


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Van aardappelveld tot golfbaan Middenbeemster - Vanaf 1926 was het Jan Jonk die een akkerbouwbedrijf had in de Beemster. Het nuchtere ‘boerenverstand’ is bij de Jonken altijd een grote kracht geweest. Opa Jan zaaide lukraak erwten en uien door elkaar en dan keek hij wel wat het zou worden. Kwamen er alleen uien op? Nou, dan wist hij dat en dan ging hij daarmee verder. In 1952 nam de zoon het over, een erg vooruitstrevende boer. In die tijd werden er zo goedkoop mogelijke schuren gebouwd maar hij zette een hoogwaardig bouwwerk neer. Het besloeg 1.000 vierkante meter en had een vrije overkapping. Hij was ook de Beemsterling die met een aardappel-rooimachine in de Beemster was gesignaleerd. Op een gegeven moment moesten er drie gezinnen van leven, dat werd te veel dus werd er naar een ander alternatief gezocht. Een golfcomplex? Dat was een goed idee, dit stond nog helemaal in de kinderschoenen op het platteland. John: “Verstand van golf hadden wij niet; alleen van onderhoud want dat deden wij al. De begroting paste op de achterkant van een sigarendoosje.” Het idee was geboren maar de uitvoering duurde iets langer, tien jaar zijn de gebroeders John en Ronald Jonk bezig geweest om een vergunning te krijgen. Eindelijk was het zover, in 2004 was de droom werkelijkheid geworden. Een golfbaan in de Beemster was een feit. Compleet complex Inmiddels is het uitgebreid met een Hotel die in 2007 gereed is gekomen. Dit hotel heeft zeven kamers met het uitzicht op de

Dat zijn dingen die je zelf kunt bedenken.” De laatste verbouwing is gereed, dit is een grote zaal waar feesten en partijen kunnen gehouden worden, met een lift voor de mensen die slecht ter been zijn. Op Hemelvaartsdag zijn tijdens de open dag ruim 200 mensen de lucht in gegaan met de helikoptervlucht, dit was ook geregeld in verband met het 10 jarig bestaan. Er wilden

nog wel meer mensen maar er was een vergunning voor 50 landingen. Als u lid wil worden van de vereniging in dit lustrumjaar dan hoeft u geen inschrijfgeld te betalen. Meer info: www.golfbaanbeemster.nl

Op de foto's: toen en nu Tekst: Trees Schouten-Pauw

golfbaan. Het hotel wordt veel als groepsaccommodatie gebruikt en door de week regelmatig door ‘hogere’ werknemers voor bedrijven. De golfschool kan er voor zorgdragen dat u uw golfbrevet kan halen. Als u dat heeft kunt heerlijk relaxed spelen, groot voordeel is dat je deze sport tot op een hoge leeftijd kan beoefenen. Heerlijk buiten, dus voor jong en oud een schitterende sport. Horeca Om het plaatje compleet te maken is er een prachtig horeca complex aan de zijde van de golfbaan gecreëerd in 2008. Verstand van de horeca was niet echt aanwezig maar met ‘boerenverstand’ kom je heel ver. John: “We zijn op de stoel van onze toekomstige gasten gaan zitten en hebben ons zelf afgevraagd wat ze zouden willen. En hoe ze zouden willen worden behandeld.

Paviljoen DeJonckheeren VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK, 7 DAGEN IN DE WEEK OPEN V.A. 9.00 UUR.

Voor iedereen toegankelijk, 7 dagen in de week geopend vanaf 9.00 uur.    

Ruime parkeergelegenheid Mooi uitzicht De beste kwaliteit Gunstig geprijsd

Restaurant met mogelijkheid tot een hapje en een drankje, lunch of uitgebreid diner.

Ook mogelijk op aanvraag barbecues, buffetten, high tea. Alles is naar wens te verzorgen.

John en Ronald Jonk staan op dezelfde plek als 10 jaar geleden.

deWoude restaurant

Gegrilde Dorade. Onze 'beroemde' Berner kaasfondue!

Op het zuiden liggend gezellig terras

Party en vergaderruimte Diverse groepsuitjes: golfen, footgolf of laser kleiduiven schieten Diverse arrangementen op aanvraag Hotel en groepsaccommodatie Fiets oplaad punt gratis

eetcafé

Vlakbij Amsterdam, tussen Zaandam en Alkmaar ligt het prachtige eiland De Woude. Hierop vindt u ons karaktervolle restaurant-eetcafé De Woude. Hier kunt u terecht voor koffie met wat lekkers, een lunch of een diner. In een huiselijke sfeer kunt u direct aan het water genieten van onze vers bereide ambachtelijke gerechten. Kijk eens naar onze vernieuwde site.

Een kleine greep uit onze kaart:

TIP!

  

Gewokte Spare Ribsuʼ

rmen ʻOok als kinde

VOLGERWEG 42 BEEMSTER 0299 41 66 65, INFO@GOLFBAANBEEMSTER.NL

Woude 1 | De Woude | tel. 075 - 641 36 09 www.restaurantdewoude.nl

W W W. G O L F B A A N B E E M S T E R . N L


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Wandelrondje(s) Waterland 6 rondjes op Zondag Op 29 juni organiseert de Sportwandelschool voor de zevende keer het Wandelrondje Waterland. Dit jaar zijn er enige veranderingen

doorgevoerd. Er is één start- en finishlocatie in Volendam en er zijn zes wandelrondjes. De afstanden zijn: 10 km; 15 km; 20 km; 30 km; 40 km; 50 km.

4

De 50 km route Het grootste wandelrondje komt door Volendam, Edam, onderlangs Purmerend, Ilpendam, Den Ilp, Landsmeer, Zunderdorp, Amsterdam-Noord,

Kampeervoordeel! 1001 artikelen voor kamperen, wandelen en buitenleven Vanaf (maat 850)

Ook r te huu

Het grootste aanbod in gezinstenten!

999,00

Isabella Multiluifel Voortent en luifel in één! Lichtgewicht en eenvoudig op te zetten. Standaard met CarbonX frame.

Lekker op pad met een nieuwe caravan. Om een goede keus te kunnen maken vindt u in onze showroom tientallen nieuwe caravans van de merken Fendt, Eriba en Adria. Van harte welkom!

Vanaf

4299,00

Ook inkoop

Vouwwagen Cabanon Tabora Snel en makkelijk opzetbare kwaliteitsvouwwagen. Sportief tunnelmodel. Ideaal om trekkend te kamperen.

van 47,95 voor

1ko5rt% ing

99,

95

van 59,95 voor

34,

44,95

95

TEUN opvouwbaar ligbed Compact opvouwbaar ligbed met verstelbaar hoofdeind. Frame: staal. Afm: 190x53x27 cm.

Aconga zelfopblaasbare slaapmat Isolerende slaapmat inclusief transporthoes en reparatieset. Afm: 198x63x6 cm.

van 225,95 voor

van 59,95 voor

189,95

49,95

Mobicool C40 koelbox De beste koelbox voor de warmere vakantielanden! 220 Volt Inhoud: 40 liter. Geschikt voor 2-literflessen.

Campingstoel TEUN Oslo Zeer comfortabele lichtgewicht stoel met verstelbaar ergonomisch rugpand.

van 109,95 voor

van 229,00 voor

79,

199,

TEUN Bolderkar Handige, opvouwbare bolderkar in zeer robuuste uitvoering. Ideaal voor o.a. naar het strand, zwembad en dagjes uit. Inclusief opberghoes.

Campingaz Series Compact gasbarbecue Deze handig verrijdbare barbecue kan worden ingeklapt en verticaal opgeslagen wanneer niet in gebruik. Zeer ruimtebesparend model voor thuis of op vakantie.

95

00

Op alle wandelschoenen 10% korting!

1ko0rtin%g Pauwprijs

24,95

P OP=O Gelert Valley 4 4 persoons tunneltent met stahoogte en grondzeil. 390x300x200cm. (lxbxh) 7,8 kg.

Eurotrail Campsite Festival Snel opzetbaar 2 persoons polyester koepeltent. 255x150x105cm. (lxbxh) 2,5 kg.

juni en juli ELKE ZONDAG OPEN van 12.00 - 17.00 uur kijk op www.pauwrecreatie.nl

Openingstijden t/m juli: ma 11.00 – 18.00 uur di – do 09.30 – 18.00 uur vr 09.30 – 21.00 uur za 09.00 – 17.00 uur zo 12.00 – 17.00 uur

Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl Lid van

Familie afstand Voor vroege vogels dus. Maar dat zijn wandelaars ook. Met het opnemen van de kortere afstanden hoopt de organisatie nieuwe wandelaars te interesseren. Ze zijn ook uitgezet voor de hele familie, waarbij ook de kinderen mee kunnen doen. De routes zijn uitgezet met een gele markering. Bij twijfel kunt u altijd de bij de start uitgereikte routebeschrijving raadplegen. Startlocatie Sporthal Opperdam, Heideweg 4 1132 DB Volendam. Gratis parkeerplaatsen naast de Sporthal. De 50 km start om 06.00 uur, de 40 km om 07.00 uur, de 30 km om 08.00 uur, de 20 km om 08.30 uur en de 15 en 10 km tussen 09.00 en 12.00 uur. Het finishbureau sluit om 17.00 uur

Occasionverkoop en inkoop In de showroom en op de website vindt u permanent een groot aanbod gebruikte caravans met Bovag garantie. Tevens occasions te koop gevraagd.

15% korting op alle outdoorkleding!

Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Uitdam, Monnickendam en Katwoude. De 30 en 40 km route lopen mee met de 50 km route tot aan Ilpendam. Hier gaat deze route binnendoor naar Broek in Waterland of Monnickendam en komen via Katwoude weer in Volendam. De 20 km route gaat vanuit Volendam naar Middelie, Kwadijk en via Edam terug naar Volendam. De 15 km en de 10 km route gaat naar Edam en via het Oorgat en de dijk weer terug naar de Sporthal in Volendam.

Pauw recreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zetfouten en/of prijswijzigingen. Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen. Aanbiedingen geldig t/m zondag 29 juni.

Inschrijfkosten De inschrijfkosten voor de 10, 15 en 20 km zijn 5,00. Voor de 30, 40 en 50 km 6,00. Kinderen tot 17 jaar 1,50. Herinneringsmedaille 1,50. Na-inschrijven bij de start kost 1 euro extra. Bij de finish krijgen de deelnemer een gratis sticker voor hun stempelboekje. Ook zijn er wandelboekjes van de NWB en de KNBLO te koop. IVV stempel is aanwezig. Inschrijven Inschrijving is mogelijk via www.inschrijven. nl, maar ook via de telefoon voor het geval u niet over internet beschikt. Telefoonnummer 0229-239447 of via de email administratie@ sportwandelschool.nl


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Ladies Summer Festival bij bezoekerscentrum Ilperveld

2

1

Expositie etsen van Yolanda Eveleens 1

Zaandam - Vanaf 1 juni t/m 1 augustus 2014 exposeert Beemsterlinge Yolanda Eveleens een veertiental kleuretsen in de praktijk van Dermavita op de Zuiddijk in Zaandam.

Tip

Sinds Eveleens in 1974 haar opleiding Vrije Grafiek aan de Rietveld Academie afrondde, heeft zij een fijnzinnig oeuvre van kleuretsen opgebouwd, waarin ze natuur en cultuur verbindt. Processen van groei en metamorfose en de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur vormen een veelvuldig terugkerend thema. Maar deze elementen en processen staan niet op zichzelf, ze worden gebruikt voor het verbeelden van een ‘binnenwereld’. Want Eveleens duikt naar binnen, in de aarde, in water of in het menselijk lichaam en creëert met onverwachte combinaties van verschillende, nauwkeurig getekende elementen, fascinerende en poëtische prenten.

Regio - Zaterdag 21 juni vindt op het terrein van Bezoekerscentrum Ilperveld het Ladies Summer Festival plaats. Van 11.00 tot 16.00 ben je welkom aan de Kanaaldijk 32a in Landsmeer. Je kunt inspiratie opdoen bij de marktkramen die allemaal in het teken staan van Fair Trade en duurzaamheid. Schoonheidsproducten, workshops, voedingsmiddelen, huisdecoratie en natuurlijk ook lekker eten en drinken. Laat je informeren over alles wat een vrouw van deze tijd belangrijk vindt. Om 14.00 laat Leo Verhoef met zijn muzikanten een swingend repertoire horen. Uiteraard kun je ook een kijkje nemen in het bezoekerscentrum of naar de vogelkijkhut wandelen.

In de praktijk van Dermavita zijn o.a. mantels te zien die opgebouwd zijn uit natuurlijke materialen zoals bladeren, veren of insecten: een ode aan de kwetsbaarheid. Zeer toepasselijk in een paramedische praktijk is de ets ‘Incarnation’, een mantel met een transparante huid waarin de binnenwereld van spieren, aderen en organen zichtbaar wordt. Naast de etsen zelf zijn er ook ansichtkaarten van het werk te koop. Praktijk voor Huidtherapie Dermavita – Zuidddijk 91 in Zaandam (vlak bij parkeerterrein De Burcht) is geopend Ma 16 - 20 uur, Di/Wo 9 - 12.30 uur, Wo/Do 19 - 22 uur, Vrij 10 - 15 uur

Zomeravondwandeling in het werelderfgoed Beemster en veenpolder Mijzen

IEDERE ZONDAG OPEN

altijd weer verrassend

TUINCENTRUM

KOEN Dé leverancier van uw tuinplezier!

3

Beemster - Op woensdagavond 25 juni a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een mooie zomeravondwandeling. Struinend door het polderlandschap laat de gids de mooiste plekjes in het Noordelijkste deel van het Werelderfgoed Beemster en de veenpolder Mijzen zien.

KOM IN DE KAS!

Grootste assortiment tuin- & bloeiende planten van de regio Extra grote opgemaakte terraspotten, hang & staand. Iedere vrijdag verse graszoden op bestelling. PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 68 12 52 GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND.

Onderweg loopt u langs de gedichtenreeks van Bram Vermeulen en verder Het Troontje, een veeneilandje in de Beemsterringvaart bij Avenhorn. Dit is een bijzonder natuurgebiedje, er is nu een heel aantrekkelijk terrein ontstaan voor tal van planten en broedende diersoorten. Wij lopen via de nieuwe wandelbruggen over Beemster Ringvaart met aan de rechterzijde een mooi uitzicht op de oude veenpolder Mijzen. Start: 19.30 uur. Plaats: Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2 in Oudendijk NH, lengte: 6,5 kilometer, duur: 2,5 uur, kosten: 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar:1,50. Voor meer info: 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl of met Nel en Thames Tol van IVN Waterland tel. 0299-365645

3 1

2

1 juni t/m 1 augustus 2014: Expositie etsen van Yolanda Eveleens (Zaandam)

21 juni 2014: Ladies Summer Festival (Bezoekerscentrum Ilperveld)

4

25 juni 2014: Zomeravondwandeling (Beemster en veenpolder Mijzen)

29 juni 2014: Wandelrondje(s) Waterland


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Prutmarathon Oudendijk Oudendijk - Zaterdagavond 28 juni 2014 voor het 37e jaar. Een parcours van 4,2 kilometer langs de Beetskoogkade over de weg en door het land met 40 sloten. De start is om 19.30 uur nabij Les Deux Ponts. Startschot door: Connie Vertegaal verslaggeefster NHD Dagblad Westfriesland, met top speaker Schaats- en Wielerwedstrijden Otto Bruschke. De inschrijving is vanaf 17.30 tot 19.15 uur in Les Deux Ponts te Oudendijk NH. Inschrijfgeld is 5,00 per persoon.

2

Het is een open wedstrijd, er wordt meegedaan op eigen risico. Sportschoenen of ander schoeisel is verplicht. De leeftijdsgrens voor deelname is bepaald vanaf 13 jaar. (jongere leeftijd met toestemming ouders) Prijzen voor: DAMES/HEREN en Dames/Heren Masters vanaf 45 jaar. Om ongeveer 21.30 uur prijsuitreiking in Les Deux Ponts Voor meer informatie kunt u bellen met: Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2,1631 DB Oudendijk NH. 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl.

Westfriese Omringdijk Skeelertocht op zondag 6 juli, 126 en 60 km Regio - Op zondag 6 juli organiseert IJs- en Skeelervereniging Radboud uit Medemblik voor de 5de maal de Westfriese Omringdijk Skeelertocht. Deze bijzondere skeelertocht door het mooie West-Friesland en over deze monumentale dijk is ieder jaar een nieuwe uitdaging. De afstand van de skeelertocht is 126 km. Voor de degene die deze afstand te lang vinden is er ook een 60 km tocht. Beide tochten worden in een peloton verreden en de gemiddelde snelheid is 20-22 km p/uur. Om 8.30 uur is de gezamenlijke start van beide afstanden bij de kantine van IJs en Skeeler vereni-

Korf Catering

Kookstudio Ymuiden Ook voor uw buurtfeest en BBQ!

Cor van Zonderen, Cor van Westeinde Zonderen 56 De Rijp 56 KDe 0 6 2 5 5 3 3 3 0 0 Westeinde • W W W. ORijp R F C AT E R I N G . N L

06 255 333 00

w w w. k o r f c at e r i n g . n l

Proef de overheerlijke appeltaart uit eigen keuken!

Westeinde 2, Schermerhorn 072 502 12 03 Openingstijden: Maandags gesloten. Vanaf 10.00 geopend

WANDELEN ROND 'DE SCHERMER' Zondag 6 juli

40 km aanvang 07.00 uur 30 km aanvang 08.00 uur Geheel verzorgd! Meer informatie: Café 't Torenerf

Café 't Torenerf

Zuidervaart 67, Zuidschermer, tel. 072 504 42 41

4

ging Radboud . Tot aan Schellinkhout rijden beide ‘groepen’ bij elkaar. De 60 km tocht gaat vanaf daar weer richting Medemblik. Onderweg zijn er een aantal tussenstops gepland met eten en drinken. ‘Het is een geweldig tocht door West-Friesland en ik kijk er naar uit om dit jaar weer mee te doen’ zegt Erik Ootes uit Opmeer, vrijwilliger in de organisatie en vaste deelnemer aan de skeelertocht. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de Westfriese Omringdijk Skeelertocht op www.westfrieseomringdijkskeelertocht.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via mail adres: wo.skeelertocht@gmail.com

Brocante KasteelFair

1

Medemblik - Op zaterdag 21 en zondag 22 juni vindt in Kasteel Radboud in Medemblik de Brocante Kasteelfair plaats. Openingstijden: zaterdag 11.00 - 19.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur. Entree: Fair 2,-, Combi Fair/Kasteel 6,-. Kijk voor meer informatie op: www.stal135.nl.


17 juni 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

RECREATIEKRANT - genieten in het land van leeghwater en omgeving

JUNI 2014

Westfriese Waterweken Regio - De Westfriese Waterweken varen 2014 in! Nieuw in het schuitje zijn BDO accountants & adviseurs en de gemeente Drechterland, die de samenwerking bekrachtigen door het Waterweken-convenant te ondertekenen. Samen bepalen de gemeenten, organisatoren en bedrijven de koers voor 2014! Waterweken & bedrijfsleven De Westfriese Waterweken hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een eenduidige uitstraling zodat alle activiteiten herkenbaar lokaal, regionaal en bovenregionaal onder één vlag worden gepromoot. Lokaal wordt het evenement gedragen door vrijwilligers en bedrijven die zich inzetten om alle Waterweken tot een succes te maken. Bovenregionaal wordt het evenement onder één paraplu vermarkt. Het Westfriese bedrijfsleven draagt graag bij aan de campagne van de Waterweken om zo Westfriesland op de kaart te zetten. Partners De Waterweken zijn daarom trots op de gemeenten en de bedrijven die de campagne mogelijk maken. Hoofdsponsoren BDO accountants & adviseurs en Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland, mediapartners Indrukmakers, Promobase, programmabureau Westfriese Omringdijk, Abovo Media

6

en Villavakantiepark Ijsselhof zien de Waterweken als ijzersterk merk voor Westfriesland. Richard Bot, partner van BDO: ‘als de accountant en adviseur van Westfriesland draagt BDO de regio en zijn inwoners een warm hart toe. Om uiting te geven aan die regionale betrokkenheid, sponsoren wij met veel plezier de Westfriese Waterweken en wensen wij alle deelnemers een behouden vaart!’ Kim de Graaf, adviseur Coöperatie Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland: 'Met coöperatieve kracht zetten de Waterweken Westfriesland op de kaart. Zo geeft één evenement een impuls aan de hele regio. Daarom is Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland trotse partner van de Westfriese Waterweken.' Reisschema Reis mee met de Westfriese Waterweken. Van 23 juli tot en met 31 augustus 2014 reizen de Westfriese Waterweken langs historische steden en prachtige dorpen binnen de Westfriese Omringdijk. Van de haven van Enkhuizen naar Bovenkarspel, Medemblik, Drechterland en verder naar Hoorn en Avenhorn, Berkhout en De Goorn. Het waterrijke Westfriesland vormt een prachtig decor en podium voor dit rondreizende festival. Leuk met de kinderen: Waterspelen, vaartochten, drijf in bioscoop, theater te water, culinair aan de kade, drakenbootraces, havenconcerten en meer. En: waanzinnige

Doe jij ook mee aan het Groot Alkmaars Dictee 3

Alkmaar - Hoe groot is uw talenkennis? Wat weet u over Alkmaar? Op zaterdagavond 5 juli om 20.00 uur wordt - als onderdeel van Zomer op het Plein - het Groot Alkmaars Dictee op het Canadaplein georganiseerd. Aan het dictee kunnen maximaal 100 taalliefhebbers deelnemen. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar! Afwisselend programma Het Groot Alkmaars Dictee wordt mede mogelijk gemaakt door de Alkmaarsche Courant, Bibliotheek Kennemerwaard en Boekhandel Feijn en is dit jaar geschreven door de winnaar van twee jaar geleden: Jitze Nijdam uit Alkmaar. Als intermezzo is er een optreden van studenten van de Koningstheateracademie. Zij brengen een Kleinkunstprogramma met de titel ‘Mooi Lied’: een selectie van de mooiste Nederlandse kleinkunstliederen.

De drie beste dicteeschrijvers worden beloond met mooie prijzen. De eerste prijs is een theaterbon ter waarde van 50,- en een verhuisdoos vol nieuwe boeken. De tweede prijs is een Groot Abonnement voor Bibliotheek Kennemerwaard en de derde prijs twee toegangskaarten voor de voorstelling ‘Trio Giphart en Chabot’ van Ronald Giphart en Bart Chabot op zaterdag 14 maart om 20.30 uur. Belangstellenden voor het Groot Alkmaars Dictee kunnen zich uiterlijk vrijdag 27 juni aanmelden via alkmaar@bibliotheekkennemerwaard.nl, onder vermelding van ‘Groot Alkmaars Dictee 2014’ en de volledige persoonsgegevens. Het Groot Alkmaars Dictee is onderdeel van Zomer op het Plein, een zomer- en concertserie op het Canadaplein.

watersporten als kitesurfen, flyboarden en banaan varen staan voor het eerst op het programma! • Enkhuizen: weekend van 23-24-25-26-27 juli • Stede Broec: 2 augustus • Medemblik: 8-9-10 augustus • Drechterland 17 augustus • Hoorn: 22-23-24 augustus • Koggenland: weekend van 30-31 augustus

www.westfriesewaterweken.nl www.facebook.com/WestfrieseWaterweken www.twitter.com/waterweken

Kofferbakmarkt gaat weer van start! 5

Stompetoren - Eindelijk is het dan zover de leukste kofferbakmarkten van Noord Holland gaan weer van start! Mensen uit heel Nederland komen kopen en verkopen op de kofferbakmarkt aan de Noordervaart 194 in Stompetoren. U bent van harte welkom van 08:00 tot 15:00 om te snuffelen, struinen, zoeken, neuzen, scharrelen naar verzamel objecten, vintage kleding, brocante woonaccessoires etc. etc.

Noteer alvast de data in uw agenda! Zaterdagen: 12 juli, 9 augustus, 13 september. Zondagen: 22 juni, 27 juli, 24 augustus. Tot zondag 22 juni in het prachtige polderlandschap van de gemeente Schermer op de kofferbakmarkt Stompetoren!

Parkeren is evenals de entree GRATIS en toiletten zijn aanwezig en operette en musical vereniging Nieuw Leven heeft koffie, thee, frisdrank en broodjes. De poort gaat om 08:00 uur open en u hoeft niet te reserveren.

Het volledige programma van Zomer op het Plein is te lezen op www.zomerophetplein.

3 1

2

21 en 22 juni 2014: Brocante KasteelFair (Medemblik)

28 juni 2014: Prutmarathon Oudendijk

4

5 juli 2014: Groot Alkmaars Dictee (Alkmaar)

6 juli 2014: Westfriese Omringdijk Skeelertocht (West-Friesland)

5

6

22 juni en 12 juli 2014: Kofferbakmarkt (Stompetoren)

juli en augustus 2014: Westfriese Waterweken (Enkhuizen)


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

De 2de Er-op-uit-fietsroute Grootschermer Alkmaar Driehuizen

Noordeinde

an Graft envloer v 1. De zerk

2. Het kleinste winkel tje van Nederland Graft

De Rijp Westgraftdijk Middenbeemster

Oostgraftdijk

Spijkerboor

3. Galerie de Eilandspo lder

7. Agrarisch Museum en infocentrum

met 5. Koeien len il b e k dik

4. IJsspecialist Gusto

6. Museum Betje Wolff

8. Groot boerenkaas

12. Rustende stenen 10. De ezel kijkt toe

9. Boerderij de Eenhoorn

11. Een oud schooltje

13. Snacken bij Pabis snackcorner

17. Bruggetje in West Graftdijk

14. Kerk van Oostgraftdijk te koop

16. Voormalig Vislust

20. Kunst in Driehuize

n

el

re wijnsto

18. Lekke

15. Villapark de Rijp

19. Gekleurd eendjes in sloot


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

Er op uit: De 2e Fietsroute van De Uitkomst ‘Land van Leeghwater op niveau’

Proef onze

BOERENKAAS

Ook in leuke cadeauverpakking

Overheerlijke zelfgemaakte patat! Bij het Pontje Spijkerboor, Kamerhop 1, Oost-Graftdijk, tel.: 06 57 82 79 41. Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 19.00 uur en met mooi weer!

pabissnackhoekje@hotmail.com

Restaurant ‘De Kleine Haag’ U kun bij ons heerlijk genieten op ons terras aan de Eilandspolder! RESTAURANT ‘DE KLEINE HAAG’ NOORDEINDE 41 B | 1485 ET NOORDEINDE TEL: 0299 67 33 64 | WWW.DEKLEINEHAAG.NL

Stilte, schoonheid en rust MUSEUM EN BEELDENTUIN

Nic Jonk

Entree € 6,Gratis koffie met Schermer koek

Haviksdijkje 5, Grootschermer, tel: 0299 67 15 60

W W W. B E E L D E N T U I N N I C J O N K . N L

MOOIE NIEUWE

LUNCHKAART VOOR OP HET TERRAS

VANAF 10.00 UUR ’S MORGENS GEOPEND

w u *** e i N * * * KANO VERHUgUR graa n! reservere

WK VOETBAL OP GROOT BEELDSCHERM WOENSDAG 18 JUNI

AUSTRALIË - NEDERLAND OM 18.00 UUR ‘THEMA’ BUFFET VANAF 17.00 UUR VOOR 10,- EURO (OOK 23 JUNI) BIJ OPLAADPUNT.NL AANGESLOTEN VOOR U ELEKTRISCHE FIETS.

Het Genot van Grootschermer | Noordeinde 12 | Grootschermer 0299 67 55 13 | www.hetgenotvangrootschermer.nl

Er is niet mooier als met een prachtige voorjaarsdag de fiets te pakken en te genieten van onze mooie natuur. Hoor de vogels kwetteren, de lammetjes huppelen in de wei, de bomen verassen ons met hun nieuwe blad en prachtige bloemen. Zo wordt elke fietstocht een ontdekkingstocht. Met deze tocht gaat u onze eigen omgeving ontdekken. U start in Graft of in een dorp waar de tocht langs loopt. 1. Uw start is vanaf het raadhuis van GRAFT, deze is in 1613 gebouwd in de Hollandse Renaissance stijl en straalt enorme rijkdom uit, het was/is ook een welvarend dorp. Toentertijd met name door de vangst van haring en teelt van hennep. Bovenop de topgevels staan schilddragende leeuwen met het wapen van regerend stadhouder van toen, Prins Maurits. Er is nu een expositie van oude ambachten in de junimaand kunt u op zaterdag en zondag terecht. U kunt hier ook de zerkenvloer bezichtigen naast het raadhuis, het restant van de kerk die in 1951 is gesloopt. Bij het monument staat een ‘praat’ paal die u alles vertelt over de levensverhalen, gedichten en muziekfragmenten. 2. Aan de overkant is Bram & Aagie, het kleinste snoepwinkeltje van Nederland. U kunt ook bij de eigenaar Jaap terecht als u het raadhuis wil huren voor een bruiloft, vergadering of iets anders. Of natuurlijk een ouderwets snoepje. 3. Aan het einde van deze weg gaat u links richting de Rijp. Dan ziet u op een gegeven moment de galerie ‘de Eilandspolder’ van Elly Hoek, zeker de moeite om even binnen te kijken. 4. U vervolgt u weg en geniet van al die mooie geveltjes die u onderweg tegenkomt, links komt u Gusto tegen met ambachtelijk ijs. Zomaar een goed idee om even in ‘ho-hou’ te gaan en te gaan testen, mmm. 5. Over de brug slaat u linksaf, de eerste rechts de Rijperweg op zo de Beemsterpolder in, stukken lager maar met strakke rechte wegen. Heel ander landschap maar met mooie boerderijen, veel groen en koeien. Op de foto ziet u een koe waar een Braziliaanse schone niet voor onder doet, zij heeft hele dikke billen. 6. U fietst rechtdoor tot de stoplichten in Middenbeemster, even lekker opsteken kunt u bij diverse horecagelegenheden die hier gevestigd zijn. Dan gaat u rechtsaf de Middenweg op en ziet weldra links het museum Betje Wolff. Dit was een voormalige pastorie, Dominee Adrianus Wolff trouwde op latere leeftijd met de bekende schrijfster Betje Wolff – Becker. Sinds 1950 wordt het gebruikt als museum, daar waar de tijd heeft stilgestaan. Nostalgie overheerst, “oh ja dat hadden wij vroeger ook!” zijn bekende teksten. 7. Dan ziet u aan uw rechterhand, het informatiecentrum en agrarisch museum.

Daar kunt u voor meer informatie terecht en het boerengevoel krijgen in het museum. Let op de diverse soorten bomen in de boomgaard. 8. Als u onder de N244 doorrijdt ziet u links het prachtige bedrijf van Groot kaasmakerij, dus als zij open zijn even binnen wippen voor een heerlijk kaasje gemaakt van melk uit eigen koe! Te krijgen in vele soorten en leeftijden. 9. Vlak voordat u afslaat naar de Volgerweg zie u een van de ‘mooiste en beroemdste’ boerderij in de Beemster. De Eenhoorn, de stelphoeve is gebouwd in 1682. De middenpartij van de voorgevel is een variant van de Amsterdamse Vingboonsstijl. Deze is bekroond met het beeld van een eenhoorn en versierd met gebeeldhouwde gevelornamenten en een cartouche met het jaartal 1682. In de melkkelder bevindt zich een tegelschouw. 10. Als u langs de Volgerweg fiets geniet u van de vergezichten en de groene weide. Koeien, schapen en akkerbouw geven het een prachtig beeld. Maar opeens staat daar zomaar een ezel, zomaar leuk! 11. Verderop op de Volgerweg staat een voormalig schoolgebouw uit 1623 in ‘Zuydt Beemster’. Hier werd tot 1860 les gegeven, nu is het een mooi huis met een schitterende tuin. 12. Aan de overkant zitten er een paar stenen uit te rusten na hun gedane arbeid! 13. Aan het einde van de Volgerweg, gaar u linksaf de Westdijk op. Daarna rechts de brug over en links richting Oostgraftdijk. Bij de Pabis snackhoekje kunt u even een snackje en ijsje nemen of even met de pont over naar Het Heerenhuis in Spijkerboor. De frikadel is goed uit de test gekomen! 14. Dan verder naar Oostgraftdijk, daar staat die mooie kerk uit 1840 en wat blijkt hij is te koop. Dus als je je doorzonwoning toch iets te gewoon vindt worden. Verkoop hem dan en koop gewoon een kerk, hoe bijzonder is dat! Voor 225.000,- bent u de eigenaar, klussen moet waarschijnlijk wel een beetje een hobby zijn! 15. Doorfietsend langs het Noord-Hollands Kanaal zien wij rechts Villa park de Rijp met woningen die u kunt huren voor vakantieverblijf, daar is ook een restaurant bij de Eeterij met terras waar u even kunt gaan zitten. 16. Verder fietsend genietend van de grote boten en mooie ‘dijk’woningen zie picknicktafels aan het water, even op de rust en genieten. Aan de andere kant ziet u vergane glorie, wat het vroeger het ‘hart’ van het dorp was is nu rijp voor de sloop. Vislust, toch jammer dat zulke bedrijven verloren gaan. 17. Als u doorrijdt dan komt u bij een loopbruggetje, u neemt de fiets ter hand en slaat rechts af. Nog een smal bruggetje, daarna komt u bij de sluis van West Graftdijk. Deze wordt bediend door vrijwilligers dus als u met u boot naar het Alkmaardermeer wilt dan moet u door deze sluis, wel even bellen.


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

RECREATIEKRANT - GENIETEN IN HET LAND VAN LEEGHWATER EN OMGEVING

JUNI 2014

18. U slaat links af richting Driehuizen langs de Oostdijk, daar waar Boer Jantjes 22 en 23 juni open dag heeft! Dan ziet u een ‘wijntjesstoel’ langs de weg, hoe handig is dat wijntje valt zo niet om! 19. Dan ziet u zomaar een paar gekleurde eendjes met uitzicht op mini-pony’s! Wat valt er toch veel grappige dingen te zien onderweg. Heel bijzonder, je kunt bij deze mensen verderop nog even op een eilandje zitten. Als de plank over sloot ligt, anders heeft u pech gehad. 20. Dan komt u aan in Driehuizen. Een lieflijk pittoresk plaatsje, daar waar de saamhorigheid nog hoog is. Er is hier ook een kerk die voor vele doeleinden wordt gebruikt, een lagere school die zeer gewaardeerd wordt. Een café restaurant waar veel pannenkoeken over de toonbank gaan, met een idyllisch uitzicht op de Eilandspolder. Maar eerst ziet u een prachtige muurschildering gemaakt door de plaatselijke kunstschilder Fred van Hecke, echt een stukje vakmanschap. De stoeltjesklok is gedetailleerd tot de kleinste radartjes.

21. Overal zie je de vlaggen uithangen met tassen er aan. Heel veel jeugd hebben een vreugdedansje om de tafel gemaakt, geslaagd! Eindelijk de tas kan ‘aan de wilgen hangen’, ohhh eerst nog even aan de vlaggenstok. 22. Als u uit Driehuizen rijdt gaat u richting Grootschermer, eerst slaat u nog even linksaf en aan het einde van de weg over het bruggetje en dan rechts. U rijdt deze weg uit en dan een klein stukje links en dan de brug over dan bent u in Grootschermer. Als u even links gaat kunt u naar Beeldentuin & Museum Nic Jonk daarna weer terug het dorp in. 23. Bij de plaatselijke Horeca kunt u een kano huren en genieten van de prachtige

Eilandspolder, of gewoon stilletje op een terrasstoel met een biertje zitten kijken… is ook leuk! Ook hier is de WK gekte toegeslagen. 24. Er is een prachtige expositie in de kerk van Jan Scholtus, inmiddels een beroemd kunstenaar uit Grootschermer, u weet nog wel van zijn genomineerde inzending van koningin/prinses Beatrix! Nu heeft hij allemaal vrouwen uit Grootschermer geschilderd. Drieëntwintig stuks, als u bekend bent in Grootschermer is het echt heel leuk om zoveel bekende tegen te komen. Typerend dat hij bij bijna allemaal de herkenning en gevoel geeft wat bij die persoon past. U kunt er de gehele maand nog van genieten op zaterdag en zondag. 25. Vanaf de kerk rijdt u weer rechtdoor en bij de tweede links over de Middenweg langs het voetbalveld van GSV. Een hondje ligt op zijn mooie bruggetje te kijken of er nog ‘vreemd volk’ komt! 26. Dan komt u op de dijk en slaat links af naar Noordeinde, hier ziet u het hoogte verschil tussen het oude en het nieuwe land erg duidelijk.

er

B E D & B REAKFASTS & HOTELS IN DE OMGEVING VAN G E M E E N T ES: BEEMSTER, GRAFT-DE RIJP EN SCHERMER

IN

GEMEENTE GRA F T- D E R I J P

25. Brug met hond op uitkijk

kerk otte 24. Expo ermer – L Grootsch

ntuin

22. Museum & Beelde Nic Jonk

21. Geslaagd

23. Café Restaurant het Genot van Grootsche rm

27. U zie onder aan de dijk een monument ter nagedachtenis van twee verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Willem Woestenburg en Lou Beumer, na een poging om een paar vliegeniers van een geallieerd jachtvliegtuig of bommenwerper te helpen werden zij gevolgd door de Duitse politie/leger. Hier opvolgend werden zijn doodgeschoten door de Duitser, waar het kruis staat is het gebeurd! Op 6 februari 1945. Onze helden. 28. Nu komt u bij restaurant de Kleine Haag met een heerlijk terras aan het water, dus zomaar weer een mogelijkheid om even aan te strijken. Genieten dus. Daarna gaat u weer doorrijden en komt u weer in Graft bij het beginpunt. Veel fietsplezier!

de

26. Het oude en nieuwe land

27. Gedenkteken uit de oorlog

Heerlijk slapen in het land van Leeghwater G E M E E N T E G R A F T- D E R I J P

G E M E E N T E G R A FT-DE RIJP

GEMEENTE GRAFT-DE RIJP

B&B HET PAKHUYS, DE RIJP

HET POLDERHUISJE, DE RIJP

B&B DE PAUW & COUNTRY HOME COOKING, GRAFT

CAMPING TUINDERIJ WELGELEGEN, GRAFT

Overnachten in het centrum van het pittoreske dorpje De Rijp. Prachtig gerenoveerde rijksmonument vol kwaliteit en sfeer. Een warm, luxe en welkom onderkomen met een vleugje nostalgie. www.pakhuysderijp.nl

Er even helemaal tussenuit en behoefte aan rust? Dan is het polderhuisje precies wat u zoekt! Het vrijliggende polderhuisje bevindt zich aan de rand van de Eilandspolder. Voor verdere info: www.polderhuisje.nl

Komt u logeren in een knus huisje en Pipo kas, achter onze stolp met het uitzicht op de Eilandspolder. In de stolp de Hollandse familiekamer. Ook voor heerlijke maaltijden, catering en kookworkshops. www.countryhomecooking.nl

Stacaravans o.a. aan het water (ook t.k.), stacaravanverh., kamperen, kanoverh. per dag of avond, thuisverk. van perkplanten, onbesp. groenten en aardappelen. Raadhuisstr. 24a Graft. www.campingtuinderijwelgelegen.nl

TEL. 06 27 06 60 67

TEL. 0299-316237 OF 06-53186806

TEL. 075 641 31 64

DRIEHU I Z E N

URSEM

S C H E R MER

BOERDERIJ-CAMP. NATUURLIJK GENOEGEN

HOTEL DE GOUDEN KARPER, RUSTENBURG

B&B BOERDERIJ DE FRYHOF, GROOTSCHERMER

Ruime rustige camping waar u kunt genieten van het echte boerderij leven, voor kinderen een ware ontdekkingsreis. Kinderen kunnen zich bij ons altijd vermaken in en om de stallen ook met slecht weer. www.natuurlijkgenoegen.nl

Hotel-restaurant De Gouden Karper, een warme huiselijke sfeer en uitstekende kwaliteit van vroegere tijden. Ze beschikken over 10 kmrs die voldoen aan de eisen.Gratis WIFI-aansluiting en gratis parkeren.www.degoudenkarper.nl

Vergezichten over de Eilandspolder en echte stilte. Kom tot rust. Onze stolpboerderij beschikt over 6 luxe gastenkamers en een sfeervolle woonkamer. Voel u thuis. www.fryhof.com

TEL. 072-5044326

TEL. 072 502 1282

TEL. 0299 67 21 97

Heerlijk slapen in het land van Leeghwater

TEL. 0299 67 30 32

B E D & B R E A K FA S T S & H O T E L S I N D E O M G E V I N G VA N G E M E E N T E S : B E E M S T E R , G R A F T- D E R I J P E N S C H E R M E R


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 25

^ Anita

Dealen met wielen...

“Anderen helpen om van hun beperking een versterking te maken”. Dat is wat ANITA BOERKOEL (30) uit Schermerhorn drijft. Door zuurstoftekort bij haar geboorte is ze gebonden aan een rolstoel. En juist dát daagde haar uit om alles uit het leven te halen en daarin een rol(stoel)model te zijn voor haar omgeving. In deze maandelijkse column beschrijft Anita met humor haar dagelijkse belevenissen en haar kijk op de wereld.

Woeste Willem is hier wel heel woest in de weer geweest De Rijp - Van dit pand in Rechtestraat 39 is het bouwjaar niet precies bekend. Er zijn houtmonsters van de staanders genomen, waaruit blijkt dat het wel eens van vóór de Grote Brand van 1654 zou kunnen zijn geweest. Van de bewoners is bekend dat er voor 1926 de familie Holle woonde (ook een juwelier). Daarna is P.A.J. De Rijke er samen met zijn vrouw A. de Rijke – Poppe komen wonen. Van origine waren zij Zeeuwen; hij kwam uit Poortvliet (op Tholen) en zij uit St. Jansteen bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. PAJ, zoals de Rijke in de dorpsmond genoemd werd, heeft hier bijna 70 jaar de kost verdiend

als juwelier, horlogemaker en opticien. Maar ook voor alles wat met fotografie te maken had, kon je bij hem terecht. In 1935 werd hun zoon Jaap hier geboren en hij heeft er tot 2009 gewoond. In 1944 werd hun dochter Connie geboren, zij ging in 1967 het huis uit en trouwde met Ruud Aries. Het was de wens van de familie de Rijke, dat het huis door één van hun nazaten bewoond zou gaan worden. Pieter-Jan, de middelste zoon van Connie en Ruud, gaat eind 2014 het nieuwe huis, samen met zijn vrouw Debby en dochters Anne en Fien én poes Saartje bewonen. Bouwtechnisch bureau Vincent Roodhart heeft een

prachtig ontwerp gemaakt en aannemer Cortie Bouw uit Bovenkarspel heeft aangegeven dat de bouw omstreeks november 2014 klaar zal zijn. Na het succes op Koningsdag van het speciale Woeste Willem bier is de kans heel groot dat onder leiding van Rick Nibbering en Pieter-Jan Aries, Woeste Willem, Almachtige Anne, Fruitige Fien, Krachtige Katja, Dappere Daan, Lichte Lou en vele andere (speciale?) bieren het licht zullen zien het nieuwe onderkomen van brouwerij Onder de Toren. Tekst en beeld Ad Hodde

Buitenspeeldag? Wij spelen al heel vaak buiten! Middenbeemster - Op de Buitenspeeldag spelen duizenden kinderen buiten. De initiatiefnemers vragen hiermee aandacht voor het buitenspelen. Niet alleen omdat buitenspelen leuk is maar ook omdat buitenspelen gezond is en belangrijk voor opgroeiende kinderen. Wij voetballen, boarden, fietsen en praten samen ‘Vroeger, ja toen kon je nog echt buiten spelen’, hoor je vaak roepen. Wel dat kan nu ook, vroeger was het wel anders. In mijn tijd (de jaren 50) waren er nog heel weinig auto’s. Daardoor was een partijtje voetbal op straat geen probleem. Het enige dat kon gebeuren was dat de bal in de tuin kwam. En gebeurde dat bij ‘buurman Hut’ en hij zag het. tja dan had je pech, want hij pakte de bal en sneed hem door de midden. Echter hij had wellicht nog nooit van ‘actie is reactie’ gehoord. Nu werd het voetballen bij Hut voor de deur een spelletje op zich. Tegenwoordig hebben bijna alle gemeenten een aantal goede speelgelegenheden. Zo ook aan de Bijenlust in Middenbeemster. Daar spelen Zakaria, Ayoub, Tim en Grivano regelmatig met elkaar. Op Nickelodeon hebben zij wel gezien en gehoord dat er een buitenspeeldag zou zijn. “Maar dat hebben wij echt niet nodig hoor”, geeft Zakaria als commentaar.

“Wij spelen bijna elke dag samen. Dan voetballen we hier bij het doel. Of we gaan op het board. Maar soms ook gewoon op het veld praten met elkaar. Hoe de dag geweest is.” Deze vier zijn zeer tevreden over de speelgelegenheid die geboden wordt. “Maar”, geeft Ayoub aan, “wij wonen hier bijna rondom het speelveld en dat is makkelijk om

met elkaar om te gaan, weet je.” Buitenspeeldag gaat aan deze vier eigenlijk voorbij. Gelukkig maar want er zijn genoeg jongeren die wel problemen met het buitenspelen hebben.

Beeld en tekst Cor Koomen.

Spoorspellende gaven “Kom je, Aniet?” hoor ik mijn vriendin zeggen. Ineens merk ik dat mijn vriendin al een paar meter voor me uitgelopen is. Ik dacht even aan het filmfragment van opa Flodder in z’n rolstoel, die vast komt te zitten tussen de treinrails. Natuurlijk weet ik dat het maar een film is, maar toch. Ik kijk op mijn mobiel en zie dat de trein over een kwartier vertrekt. “Ik ben benieuwd wanneer die servicemedewerker komt” zeg ik lachend tegen mijn vriendin. Er is ons nadrukkelijk vermeldt dat alleen NS-servicemedewerkers de beun neer mogen leggen om de trein ‘Anita-proof ‘ te maken. De trein komt aan. Mijn vriendin haast zich naar de conducteur. Ik iets later, omdat ik een poging doe niet over tenen heen te rijden van mijn toekomstige medepassagiers. De conducteur kijkt ons verrast aan en pakt zijn portofoon. Hij is niet bevoegd om de beun neer te leggen maar verzekerd ons dat hulp onderweg is. Na een paar minuten staan we nog steeds op het perron evenals de trein, die inmiddels al zeven minuten vertraging heeft opgelopen . Waarom was ik niet gewoon met mijn eigen auto erop uit gegaan? O ja, het leek me een leuk experiment. Oftewel bijna vragen om moeilijkheden. De conducteur stapt de trein in. Even denk ik dat hij toch heeft besloten om zonder ons te vertrekken. Op het moment dat ik me een beetje opgelaten begin te voelen, dat ik deze keer bij de NS de vertragende factor ben, loopt er Securit y voorbij. “U kunt vast wel even helpen deze witte loper uit te leggen”. Mijn vriendin was me voor. Eenmaal in de trein verdween de gedachte ‘heen ga je, terug moet je’ vrij snel maar toch hebben we onze retourreis maar even extra gecheckt op witte loper garantie. Tijdens de terugreis die overigens probleemloos is verlopen, ontvang ik een smsje. “Kom je zo even een bakkie doen?” “Ja, gezellig‘ antwoord ik”. “Heb je een plank bij je om mijn huis binnen te komen?”. “ja, die heb ik’ geef ik aan”. Bij mijn auto aangekomen ben ik blij dat ik weer de regie heb over mijn eigen witte loper. Tot snel!^ Reageren op verhalen van Anita? Mail: a.boerkoel21@gmail.c om of


deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 26

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Twee vaders met dochters volbrengen de Roparun Jos Wassenaar met dochter Kelly en Rob van der Weele met dochter Denise hebben in het pinksterweekend de Roparun volbracht. Wat is de Roparun? De Roparun is een estafetteloop van 520 kilometer van Parijs en 580 km vanuit Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Rob en Jos doen al jaren mee met team 132 Staay-Hispa Food groep, Rob is loper en Jos een fietser. Dit jaar deden beide dochters voor het eerst mee als fietser en hebben ieder een afstand van 300 km in 48 uur afgelegd. Een leuke bijkomstigheid was dat Denise de koningsfiets hiervoor mocht gebruiken. De weersomstandigheden waren prima, overdag iets aan de warme

NIEUW: AVOND TRAINING!

Esther van Etten START OUTDOOR TRAINING OP

Sportdietist en trainer. Voor een DONDERDAGAVOND 15 MEI VAN deskundig voedingsadvies op maat 19.30 - 20.30 UUR. (SERIE VAN 6 LESSEN) en diverse leuke sportlessen.

FIT EN SHAPE INDOOR (EERSTE LES GRATIS) De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren! De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

kant, met name voor de lopers maar dat mocht de pret niet drukken. Team 132 heeft deze editie ruim €30.000,- opgehaald voor het goede doel. De families werden gesponsord

door, Rijper wielerboetiek, Shell de Poel en Bakkerij Pater. Van links naar rechts, Kelly Wassenaar, Denise van der Weele, Rob van der Weele en Jos Wassenaar.

NIEUW: AVOND TRAINING! BRIDGECLUB DE RIJP START OUTDOOR TRAINING OP Middagbridge 11 juni 2014 A-Lijn DONDERDAGAVOND 15 MEI VAN 1. Martin Phaff – Sjoerd van der Wal 61,90% 19.30 - 20.30 UUR. (SERIE VAN 6 LESSEN) 2. Tineke Stoop – Gré Zomerdijk 59,52% 3. Lennie de Jong – Toos v. Rooijen

59,23%

FIT EN SHAPE INDOOR

SV Graftdijk beleeft prima afsluiting seizoen!

Haringtoernooi 2014 barst uit zijn voegen KOM BEWEGING EN GEEF JE OP! vanINpopulariteit (EERSTE LES GRATIS)

De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren!

De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

De Rijp - Het Haringtoernooi, dat wordt georganiseerd door tennisvereniging De Rijp, is mateloos populair! De inschrijving voor het toernooi is reeds gesloten en dit jaar hebben zich meer spelers ingeschreven dan vorig jaar. Met een totaal van 214 spelers en 164 inschrijvingen is de commissie van het toernooi buitengewoon verast. In de afgelopen jaren zijn zowel de spelers als inschrijvingen toegenomen. Het is leuk te zien dat het Haringtoernooi zo’n belangstelling heeft. Meer dan 2/3 komt van buiten De Rijp en deze trend zien wij elk jaar toenemen. Het zal een vol bezet toernooi zijn wat de sfeer altijd extra goed zal doen. Een volle week lang zal er gestreden worden voor de eer in de verschillende categorieën. Hopelijk met mooi weer en veel gezelligheid, want daar staat het Haringtoernooi om bekend. Heel veel gezelligheid! 21 juni a.s. beginnen we en het aftellen is begonnen. Kom gerust kijken naar de spannende wedstrijden en om de gezelligheid te proeven. Vrijdagavond 27 juni is de beruchte wijnproeverij van Bas van Schaik opgeluisterd met de heerlijke muziekkeuze van DJ Vincent. Dat mag je eigenlijk niet missen. En op de finaledag, zondag 29 juni, de heerlijke BBQ waaraan iedereen kan aanschuiven. Wij danken alvast onze sponsoren en vrijwilligers die dit toernooi allemaal tot een succes maken. Nieuwsgierig en wil je meer weten over het toernooi, kijk dan op www.ltvderijp.nl of de facebook pagina van het Haringtoernooi. Meld je aan als vriend want wie weet wil je volgend jaar wel meedoen als het Haringtoernooi zijn 30ste editie heeft! Wij hebben er nu al zin en hopen op veel toeschouwers! De toernooicommissie

Oproep Graftdijk - Afgelopen Zondag, 15 Juni, hield SV Graftdijk hun jaarlijkse Mixtoernooi, zowel voor hand- als voetbal en zowel voor senioren als jeugd! “Een TOPPER”, volgens voorzitter Bloothoofd. Gezellige, fanatieke, onderlinge wedstrijdjes en aan het eind van de middag een prima stukje “live” muziek en een héérlijke BBQ. Met de zonnige dag en een super loterij met prachtige prijzen, (waarvoor dank aan de vele sponsors !), zorgde dit alles voor een prima sfeer en een voortreffelijke afsluiting van het seizoen!

De Rijp - SV De Rijp verzamelt oudijzer, oudpapier, computers, witgoed, frituurvet. U kunt uw bijdrage in leveren tussen 09.00 - 12.00 uur elke zaterdag. (Svp geen grof vuil) Namens de senioren en jeugd bedankt.

De organisatie wil alle sponsoren en verder iedereen bedanken voor een zéér geslaagde editie. Graag tot volgend jaar!!! Met sportieve groet, Bianca, Edwin en Arno Organisatie mixtoernooi 2014


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 27

De dorpen kleuren weer oranje Schermer - Beemster Graft-De Rijp - Nog even en de aftrap van het WK voetbal is een feit. Veel mensen hebben er zin in, lekker alle wedstrijden volgen voor de buis, binnen of buiten. Nederland is natuurlijk onze favoriet. Oranje voert de boventoon. Dit jaar is het gastland Brazilië. De Zuid-Amerikaanse sfeer kunnen wij natuurlijk ook creëren. Misschien zijn wij iets minder soepel in de heupen maar desondanks houden ook wij een ‘oranje’ feestje. Je kunt het nu al merken dat veel

mensen er klaar voor zijn. Langzaamaan kleuren de straten en pleinen oranje. Nu wil de Uitkomst een prachtig oranje pakket weggeven aan het mooist versierde oranje huis of straat in één van onze gemeentes. Onze fotografen houden nauwlettend de straten in de gaten, maar hebben daar ook uw hulp bij nodig. Als u, of iemand die u kent een prachtig versierde woning of straat heeft, tip ons dan. Wij komen dan een foto maken. Mail uw tip naar redactie@de-uitkomst.nl met als onderwerp oranjetip!

Sommige moeten er veel voor doen, anderen zoals hier in dit hofje in de Beemster hebben het makkelijk, aangezien de balkons al aardig hun werk doen. Hier en daar wat vlaggen en spandoeken er bij en het oranjegevoel komt meteen boven drijven. In de Rijp begint het ook al te kleuren, zoals in de Rechtestraat en in de Aggelenstraat. Verder treft u het speelschema aan voor komende week.

Oranje familie Korver Danique, Sharona en Senna Korver tipten de redactie dat hun papa Marcel wel eens in de krant mocht met zijn oranje versieringen. Niet alleen zijn huiskamer en zijn bus hangen vol oranje snuisterijen, maar ook de voorgevel en een groot deel van de straat. “Ik heb acht kisten vol met oranjespul”, vertelt Marcel, “dat staat bij mijn schoonouders op zolder. Elke keer koop ik er wel een paar dingetjes bij, want er waait natuurlijk ook wel eens wat stuk.” Vrijdag keek de hele familie in het oranje gekleed naar de wedstrijd tegen Spanje. En zondag trokken Senna, Sharona, Marcel en Danique (vlnr) speciaal voor De Uitkomst hun oranje outfits nog eens aan. Marcel begon al met het huis versieren toen hij nog bij zijn moeder woonde: “Ik denk dat ik het nu een jaar of 32 doe. Dit jaar heb ik alles de zaterdag voor Moederdag al opgehangen. Ik wilde daarmee laten

Oosteinde 8 De Rijp

Het Genot van Grootschermer zien dat ik veel vertrouwen heb in Van Gaal. Ik ben fan van Ajax en daar heeft hij het ook ontzettend goed gedaan. Maar dat we met 5-1 van Spanje zouden winnen, dat

had zelfs ik niet verwacht. Ik had 3-1 ingevuld in de toto.” Tekst en beeld: Em van Es

Pijlenburg kleurt Oranje

Middenbeemster – Nadat afgelopen zaterdag het Nederlands elftal tegen Spanje een onverstelbare zege heeft behaald, zie steeds meer Oranje op straat verschijnen. Hoewel, nog heel veel buurten doen niets of weinig aan versiering van hun huis met de oranje kleuren. Vier jaar geleden ook al een oranje zee aan vlaggetjes Het was even zoeken deze keer. Ik dacht namelijk dat er na de zege

van Nederland op Spanje veel mensen het ‘Oranjegevoel’ zouden hebben. Maar nee, dat valt eigenlijk toch wel tegen. Echter, een kwart van de

Pijlenburg in Middenbeemster is echt in de ban van het voetbal. Oranje voert er de boventoon. Wie weet staat volgende week uw straat of huis in de Uitkomst.

Foto en tekst Cor Koomen

Aan het Zuideinde, Grootschermer


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 28

Driedubbel examenfeest aan de ‘Broedersbouw’ Middenbeemster – Aan de Broedersbouw 1 in de Middenbeemster staan drie vlaggen voor het huis. De drieling Aris, Bodyn en Jordy de Heer zijn geslaagd voor hun Mavo diploma. Het familie feestje werd helemaal compleet toen bleek dat nichtje Ashley Eggers ook haar diploma gehaald had. Korfbal is de grote hobby van de drie Toen onze fotograaf aan de deur stond, waren de drie geslaagden naar een belangrijke korfbal wedstrijd in Rotterdam. Maar pa De Heer gaf aan dat dit geen probleem hoefde te zijn. Hij zou zorgen dat er een foto van de drie met wat gegevens mijn kant op zou komen. En zoals u merkt is dat ook het geval. De drie, Aris, Bodyn en Jordy, zijn op 18-05-1998 geboren. Het drietal woont samen met hun ouders, broer Danny en zus Anouk op de Broedersbouw nummer 1 in Middenbeemster. Niet zo gek dus dat zij na de basisopleiding op de Nelson Mandela Mavo in Purmerend terecht kwamen. Dat ze het daar best wel naar de zin hadden mag je afleiden uit het feit dat ze in één keer geslaagd zijn voor dit belangrijke examen. Belangrijk omdat het een mijlpaal in hun verdere leven

zal zijn. Want de drie stoppen zeker nog niet met hun opleiding. Nee, alle drie hebben zij besloten om na de vakantie de MBO opleiding Marketing en Communicatie aan het regio college in Purmerend te gaan volgen. Zoals al eerder uit het verhaal blijkt heeft korfbal de interesse van dit drietal. Nog sterker, ze spelen alle drie bij de Koninklijke Korfbalvereniging BEP in Purmerend. Daarnaast vinden ze het belangrijk om regelmatig lekker te chillen. Bodyn houdt ook van lekker winkelen met haar vriendinnen en nichtjes. Gewoon lekker met de meiden de stad in, heerlijk toch? Daarbij werkt zij in haar vrije tijd bij Het Heerenhuis in Middenbeemster en bij Groenrijk Zuidoostbeemster. Aris en Jordy hebben samen een baan bij AH in Purerend en dat spreekt ze best wel aan. Maar de komende tijd wordt er niet aan werken en leren gedacht, het drietal

gaat eerst eens lekker op vakantie. En dat hebben ze best wel verdiend, namens de Uitkomst ook van harte

gefeliciteerd met het behalen van dit belangrijke papiertje! Van links naar rechts: Aris, Bodyn en Jordy.

Beeld aangeleverd tekst Cor Koomen.

Drukke en gezellige Fortfair

Voetbalgekte los gebarsten in de polder!

Zuidoostbeemster – Het was druk bij de Fortfair. Niet zo gek, want het weer was stukken beter dan vorig jaar toen het echt koud was. Veel mensen trokken ‘s middags even naar het terrein om een kijkje te nemen bij een grote verscheidenheid aan kraampjes. ‘The Tall, the Fat & the Ugly, echte ‘Hillbillies’ Ook dit jaar was deze fair weer uitstekend verzorgd. Een grote ver-

scheidenheid aan kramen die een diversiteit aan producten lieten zien. De organisatie mag best wel trots zijn dat een aantal standhouders deze fair leuker en beter vond dan de Tuinfair in Midwoud. Of zoals een standhouder opmerkte: “De grote diversiteit van de producten, samen met deze locatie maken het net wat interessanter en gezelliger dan Midwoud.” En er werd veel gekocht. Zo ging Luc Smit (3) uit Zuidoostbeemster met een mooie

armband naar huis. Dit sierraad was gemaakt door Thea de KockLangeveld die toevallig ook uit Zuidoostbeemster komt. Even verder staat bakker Ronald van bakkerij Jongens de bekende warme broodjes uit de oven te halen. Deze bakker staat al jaren op dit evenement en veel mensen komen juist voor deze overheerlijke warme hartige broodjes. Opvallend was de stand van Atelier Lammie uit Joure. Hier werden supergrote metalen replica’s van bekende oldtimer auto’s verkocht. En de scouting was natuurlijk ook weer aanwezig. Just (8) moest wel even aan de rook wennen, terwijl hij zijn marshmallow roosterde. Veel belangstelling had ook Cash Tuinartikelen uit Purmerend. Zij lieten zien wat je met industriële producten kan maken. In eerste instantie deed dit mij denken aan het spelletje Lekkage. Maar daar had Jack Berkhout van deze firma nog nooit van gehoord. Beeldhouwatelier Ranonkel gaf een mini workshop speksteen bewerken voor de kinderen. Hier vermaakte

Regio - Het WK voetbal is van start gegaan en alle plaatselijke horeca heeft zijn deuren geopend met grote beeldschermen. Alle wedstrijden worden getoond in oranje sfeer. Dam 2 opende haar deuren ook voor het WK voetbal. Vrijdag 13 juni was het feest aan de Grote Dam in De Rijp, eerst een hapje eten waarna de wedstrijd Mexico – Kameroen volgde. Daarna kwam de grote knaller, Spanje – Nederland. De bezoekers was gevraagd zo gek en oranje gekleed als mogelijk te komen om het Nederlands elftal te steunen. Daaraan was gehoor gegeven. Ik kwam binnen op het moment dat het 5e doelpunt werd gescoord, dus DAM2 stond op z’n kop. Volgens Dennis Blokdijk gaat woensdag ‘het dak er weer af’. Op de foto: het 5e doelpunt voor Nederland Tekst en beeld Ad Hodde Eline (5) en Alysha (6) zich zichtbaar met de bewerking van hun stukje speksteen. Ondertussen waren de klanken van een echte ‘Hillbillies’ band te horen. Ring of Fire van Johnny Cash werd op een eigen manier uitstekend ten gehore gebracht door The Tall, the Fat & the Ugly uit Alkmaar. Muziek waar je uren naar kan luisteren en kijken. Al met al een mooi middagje Fortfair mede door een perfecte organisatie! Beeld en tekst Cor Koomen


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 29

Vrijwilligers

I N F O R M AT I E R U B R I E K VA N G E M E E N T E S C H E R M E R

VRIJWILLIGERS IN DE SCHIJNWERPER JAC SMIT IS SECRETARIS VAN STICHTING MANNA WERKGROEP SCHERMER

Groenteteler Margo van der Vliet, van de Firma Appelman richt de schijnwerper op Jac Smit, die haar een klein jaar geleden vroeg of hij tweede keus broccoli mocht oogsten voor de cliënten van de voedselbank. “Ik vind het heel mooi dat Jac het initiatief genomen heeft om groente die wij niet kunnen verhandelen toch te gebruiken. Niet elke broccoli groeit uit tot klasse 1 kwaliteit, en de smaak is hetzelfde. Jac weet precies waar hij wel en niet kan oogsten en respecteert de strenge regels waaraan wij moeten voldoen. Het mooie aan Jac vind ik dat hij altijd enthousiast is, zelfs als het pijpenstelen regent of als het bloedheet is. Chapeau.”

“Er kan nog veel meer voedsel gered worden van vernietiging” Stichting Manna is een samenwerking tussen de Protestantse Diaconie Schermer, de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de katholieke kerk Schermerhorn en de Raad van Kerken in de Schermer. De vrijwilligers van de stichting oogsten zelf groente die telers niet kunnen verkopen en zoeken tussen partijen afgekeurd voedsel de goede exemplaren uit. Jac zegt: “We zijn in Nederland veel te ver doorgeslagen in de eisen die aan ons voedsel worden gesteld. Het wordt tijd dat we meer naar de inhoud kijken, naar de smaak van het spruitje en niet of er aan de buitenkant een bruin blaadje zit.”

worden. De groenten worden bewaard in een koelcel bij Van der Burg en binnen een week na de oogst komen de regionale voedselbanken deze groente ophalen. “Hun cliënten krijgen producten die verser zijn dan de meeste groenten die je in de supermarkt kunt vinden”, zegt Jac.

Elke maandagmiddag gaat Jac met zeven vrijwilligers aan het werk bij de firma Appelman of de gebroeders Van der Burg. Afhankelijk van het seizoen oogsten ze broccoli, spruitjes of witte kool. Ook zoeken ze aardappelen, uien of wortelen uit die door andere telers aangeleverd

jaar geleden al. Ik heb veel affiniteit met de landbouw. Als kind liep ik achter de bouwer aan om de plantjes aan te geven die hij ging poten. Binnen de diaconie waren we met andere projecten bezig waardoor we geen tijd hadden om iets met mijn idee te doen. Maar in april

“Het idee om de groenten die telers niet kunnen verkopen aan de voedselbanken te geven, had ik een paar

vorig jaar besloten we om eens te gaan praten met de voedselbank in Alkmaar. We richtten een projectgroep Voedsel op en in juli gaf Margo van der Vliet als eerste teler toestemming om te komen oogsten.” Na die eerste oogstdag, waarop met vier man zeshonderd kilo broccoli van het land gehaald werd, is het snel gegaan. “De projectgroep Voedsel viel indirect onder de verantwoordelijkheid van de kerken-

verwerkt voor alle voedselbanken waarmee we samenwerken. Het is mijn droom om stichting Manna

uit te breiden met werkgroepen BEELD EN TEKST: EM VAN ES

"We zijn in Nederland veel te ver doorgeslagen..."

Meer weten over Stichting Manna–Werkgroep Schermer? De werkgroep Schermer van Stichting Manna levert voedsel dat niet voldoet aan de standaarden van de levensmiddelensector aan voedselbanken. De werkgroep werkt samen met groentetelers in de gemeenten Schermer en Wogmeer. In 2013 is in totaal 21 ton naar de voedselbanken in Alkmaar, Purmerend en Hoorn gegaan. In het eerste kwartaal van dit jaar was dat al 81 ton en inmiddels staat de teller op 138 ton. Secretaris Jac Smit is bereikbaar via 06-38927842 of j.smit@conprot.com.

raad, die één keer in de twee maanden vergaderde. Dat is niet handig. Omdat we onze groep vrijwilligers wilden uitbreiden zochten we samenwerking met de katholieke kerk in Schermerhorn en richtten een stichting op. De katholieke PCI werkte al samen met de voedselbank in Purmerend, die weer gekoppeld is aan die in Hoorn. En inmiddels gaat er ook veel groente naar Amsterdam.” Voor het eind van dit jaar zal er ook een werkgroep opgericht worden in Alkmaar. “In het pand van de Alkmaarse voedselbank is ruimte over om een complete verwerkingsunit neer te zetten waar vrijwilligers de groente kunnen uitzoeken. In die productielijn wordt het voedsel

Ziet u graag uw actieve vrijwilligers in uw organisatie eens in het zonnetje gezet, en daarmee uw organisatie… meld uw organisatie dan zo snel mogelijk aan voor deze serie. Elke maand een aflevering dus de ruimte is beperkt. Aanmelden kan bij: Opbouwwerk Schermer, t.a.v. Dhr. Frank Broekman, email: owschermer@gmail.com, de naam van uw organisatie, een korte uiteenzetting of verwijzing naar de website en contactgegevens zijn voldoende. Vermeld daarbij ‘Vrijwilliger in de schijnwerpers’. Na aanmelding volgen vanzelf nadere afspraken.

DEZE PAGINA IS EEN SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENTE SCHERMER, AFD. MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN/ OPBOUWWERKER FRANK BROEKMAN EN DE REDACTIE VAN DE UITKOMST.


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 30

Weidedag een groot succes 06-138 921 85 • www.speijktimmerwerk.nl ad 103,75x40mm.indd 6

Beemster – De Weidedag die afgelopen zaterdag werd gehouden was een groot succes te noemen. Op een groot aantal boerderijen mocht je, soms letterlijk en figuurlijk, in de keuken kijken. Veel mensen kwamen op deze gelegenheid af om het wel en wee van een boerenbedrijf mee te maken. Van Koeien en Konijnen Deze dag besloot ik om bij de beide Konijnen te gaan kijken. De ene met een K en de ander met een C. Aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster ligt de plaats van Konijn. Het was hier best wel druk. Veel belangstelling kreeg de workshop Koeienschilderen, vooral van de aanwezige kinderen. Zo hadden Chiel (10) en Chris (12) van Dam een geweldige koe op het linnen gezet. Beide jongens vonden hun werk bijna net zo goed als dat van Frans Mul, die even liet zien hoe je monochroom in een aantal lijnen een hele kudde koeien op papier kan zetten. Ook veel belangstelling had de nieuwe stal, waarin tot groot vermaak van de kinderen een hoop hooi lag. Natuurlijk was er voor de inwendige mens ook van alles te krijgen.

de kinderen met dit dier op de foto. Dat liet de achtjarige Lisa zich geen twee keer zeggen. Overigens vond zij de bijen het meest interessante van wat er te zien was. De boer zelf had het druk met de rondleidingen. Maar ook zijn moeder had voldoende te doen met voorlichting over hoe het in zijn werk gaat op zo’n veehouderij. Op een gegeven moment werd het steeds stiller op het erf.

23-02-14 22:13

Het bleek dat er een toneelstuk over het boerenbedrijf werd gegeven. Daar was een groot deel van de bezoekers te vinden. De twee kaasmeisjes die rondliepen gingen in die tijd maar even bij de imker staan. Beemsterkaas met honing is ook een goede combinatie. Al met al kan men terug kijken op een perfecte dag, mede door het weer. Complimenten aan de bedrijven die zich opengesteld hebben om deze dag mogelijk te maken.

Beeld en tekst Cor Koomen

In Westbeemster kwam ik bij de plaats van Conijn terecht. Daar stond bij binnenkomst een geweldige grote koe. Natuurlijk mochten

blok blok

Blok Stucadoorsbedrijf Van traditioneel tot modern

Voor al uw binnen en buitenwerk

WWW.BLOKSTUC.NL | DE RIJP | TEL 06 - 14 79 85 92 | FAX 08 - 47 12 60 42

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten!

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

AUDI A3 1.6 FSI KLIMA, ZWART, 143000 KM.

2005 € 7250.-

FORD C-MAX 1.6 16V, BLAUW MET. AIRCO/ KLIMA, 77000 KM.

2007 € 8950.-

TOYOTA AYGO GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM.

2008 € 5250.-

VOLKSWAGEN GOLF6 1.4 16V, ZILVER MET. 5 DEURS, KLIMA, 50000 KM.

2009 € 11250.-

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI COMFORTLINE, SEDAN, PDC, KLIMA, VOL. 99000 KM.

2008 € 11750.-

Ook voor vervanging van uw riolering!

Rioolservice Palsma

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

W W W. D E - U I T K O M S T. N L


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 31

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Leerlingen Horizon College maken filmpje voor Happy Project Alkmaar - Leerlingen van het ROC Horizon College hebben een filmpje gemaakt voor het Happy Project van Pharrell Williams. Van over de hele wereld plaatsen jongeren filmpjes op de site www.wearehappyfrom. com. Op de filmpjes zijn mensen te zien die dansen op Williams liedje ‘Happy’. Aanleiding voor de mbo-leerlingen om mee te doen aan het Happy Project was de arrestatie van zes jongeren in Teheran. De autoriteiten in Iran vonden dat hun Happy-filmpje inging tegen de goede zeden en de kledingvoorschriften. De leerlingen van het Horizon College willen laten zien dat wij in Nederland wel de vrijheid hebben om onszelf dansend te uiten. De Iraanse jongeren zijn inmiddels weer vrijgelaten. De leerlingen maken deel uit van de Kansklas van het Horizon College, locatie Alkmaar. In de Kansklas zitten jongeren die om wat voor reden dan ook gestopt zijn met hun mbo-opleiding en een nieuwe keuze moeten maken. Naast de

te delen op straat. Op de flyer stond de vraag om mee te dansen in vier talen opgesteld en de vermelding van de website waarop mensen het filmpje kunnen bekijken.

algemene vakken is er ruimte voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar? Ook is leren samenwerken een belangrijk onderdeel. Het overgrote deel van de jongeren lukt het om weer een nieuwe opleiding te vinden. Plannen maken en taken verdelen Toen het idee geboren was om ook een filmpje te maken voor het Happy Project, werden er onmiddellijk plannen gemaakt en taken verdeeld. Een leerling maakte een choreografie voor een dans, anderen regelden camera’s en maakten flyers om uit

Leerdoelen Iedereen schreef voor zichzelf één of meerdere leerdoelen op. De één wilde leren samenwerken, anderen wilden initiatief nemen, mensen aan durven spreken, mensen motiveren of dansen in het openbaar. Iedereen heeft zijn eigen leerdoelen ruimschoots behaald. De zeven enthousiaste leerlingen hebben onder begeleiding van hun docent geleerd dat als je snel en doordacht te werk gaat, je veel succes kunt boeken. In Alkmaar vonden de jongeren veel mensen bereid om mee te dansen. Medewerkers van de NS en Connexxion bijvoorbeeld, krantenverkopers en een bruid en bruidegom. Hoogtepunt was de Kaasmarkt. De Kaasvader stemde er meteen mee in dat de leerlingen van de Kansklas midden op de Kaasmarkt kwamen dansen. Benieuwd naar het enorm leuke resultaat? De korte video (2.14 min.) is te zien op: https://www.youtube.com/ watch?v=r3o48aroXAo

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

De lange video (7.30 min.) is te zien op: http://www.youtube.com/ watch?v=IyB6Dbmt2Us

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

M.C. VAN VOORDENSTRAAT 16, 1483 VB DE RIJP WWW.STEBAELECTRO.NL

M.C. VAN VOORDENSTRAAT 16 - 1483 GB - DE RIJP

TELEFOON 0299 - 67 28 00 STEBA@HETNET.NL

Zomer bij

Zomerse sferen met windlichten met schelpjes, kransen, fleurige plaids en kussens, tafelzeil, vazen en kaarsen. Kom de sfeer proeven in de winkel.

Musthave van Riverdale voor juni - juli leuke windlichtjes voor maar 4,95!!

Woon- en kadowinkel De Huiskamer Rechtestraat 108-110, 1483 BG De Rijp, T. 0299 67 40 40

WWW.WOONWINKELDEHUISKAMER.NL

We gaan voor goud… We gaan voor het beste… We gaan voor een interieur en slaapsysteem van Borst Wonen • VLOERBEDEKKING: Tapijt, Vinyl, Laminaat, PVC, van gerenommeerde merken als Parade, Bonaparte, Desso, Interfloor, Forbo, Balterio, Novilon, Marmoleum, Moduleo, etc.

Nieuwbouw Utiliteitsbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl

• RAAMDECORATIE: Voor In-betweens, overgordijnen of vitrages, op maat geconfectioneerd van o.a. ADO, Gardisette, JAB, Egger, House of Happiness, etc. • ZONWERING: Plissés, Duo-rolgordijnen, Duettes, Houten Jaloezieën, Rolgordijnen, Zonneschermen, van de merken Luxaflex, Hansa, BeCe, Velux, etc. • SLAAPCOMFORT: Matrassen, Bedbodems, Dekbedden, Kussens, Hoeslakens, Dekbedovertrekken, in vele maten en dessins van o.a. Recor, Eastborn, Cinderella, Beddinghouse, Jade, Ducky Dons, Texeler, etc.

We gaan voor goud!

Wist u dat Borst Wonen... . sinds 1959 in De Rijp is gevestigd . meedenken bij de mogelijkheden, vakmanschap en service belangrijk vindt!

Nieuwbouw, Verbouw, Onderhoud, Renovatie

075 641 13 85 - 06 51 13 17 00 WWW.KOEKKOEKBOUW.NL

Voor sfeervol wonen, vakmanschap en service naar: In de vroegere melkfabriek 'De Nieuwe Beemster' Tuingracht 32 | 1483 AR De Rijp 0299 67 40 55


17 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 32

DOOR: LIEKE BROERTJES

STOMPETOREN

Donderdag avond kermisvissen aan de Noordervaart. Martin en Tess Bakker hebben dankzij hun wormen de 1e en 2e plek gewonnen. Organisatie had alles goed geregeld. Vrijdag Spanje-Nederland 1-5!! Bij eerste doelpunt rondje van Rinus. Gezellige sfeer ook daarna in de zaal. Zondag kermisspelletjes Eerst de jeugd tot 14 jaar. Daarna 14 jaar en ouder. Leuke oude en weer originele nieuwe spelletjes! We kunnen terugkijken op een geslaagde kermis!!

Kermis Stompetoren

De uitkomst week 25 2014