Page 1

11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3166 | week 24 | 11 juni 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Tuinen kijken in de Beemster Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

HYPOTHEEK NODIG? Eerste gesprek hypotheekadvies altijd voor onze rekening.

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

DIERENSPECIAALZAAK EN WEBSHOP JAN BOONPLEIN 10 DE RIJP

Beemster- afgelopen Pinksterweekend stond in het teken van de ‘Open tuinen dag’. En dat dit veel bezoekers trekt heeft men gemerkt. Er stonden maar liefst tien tuinen op het programma. De één nog mooier dan de ander. Wij bezochten er drie, geheel verschillend, met één overeenkomst: geweldig mooi! Mies en Chris Démoed organiseerden het dit jaar De eerste tuin die bezocht werd was tuin nummer 10, aan de Purmerenderweg 59 in Zuidoostbeemster. Dit is de tuin van Mies en Chris. Een tuin met veel diversiteit, van een bos gedeelte naar prachtige borders met vaste planten. Het is een genot om hier te vertoeven, in elk hoekje is er wel een verrassingseffect te vinden. Een tuin om weg te dromen op een mooie zomerdag. Of gewoon te genieten van alles wat het te bieden heeft aan zoveel meer dan alleen bomen en planten; insecten en vogels, ook daar is deze tuin een paradijs voor.

De opbrengst van deze tuin ging naar stichting Hakuna Matata Tanzania. Dit kunt u elders in de krant lezen. Midden in Middenbeemster Aan de H.M. van Randwijklaan ligt de tuin van Mariët en Hans Geerlings. Het echtpaar heeft deze parel zelf ontworpen en rondom hun moderne woning gesitueerd. Opvallend is de vijver waar het krioelt van de kikkervisjes, salamanders en wantsen, een genot om naar te kijken. Ga je verder door de tuin de hoek om,

word je verrast door een geweldige border met een verscheidenheid aan vaste planten. Opvallend is de ‘kruidige’geur die deze planten afgeven. Midden in de tuin staat een mooie en opvallende ‘Cornus Controversa Pagode’, een boom die niet te beschrijven valt, zo mooi. De boerderijtuin van Ria en Jaap Ook geen onbekende is de tuin van Ria en Jaap Oostwouder aan de Jisperweg 137. Rondom de boerderij is deze zeer mooie en

diverse tuin aangelegd. Onvoorstelbare borders met sprookjesachtige planten. Hoogstamfruitbomen een echte ophaalbrug met singel en gracht. Het is er goed toeven! Niet zo vreemd dat er zoveel bezoekers op juist deze tuin afkwamen. Het ‘Walhalla’ aan de Jisperweg hoorde je bezoekers zeggen. En dat klopt ook nog eens! Beeld en tekst: Cor Koomen

Ruim 7500 artikelen online. Levertijd: max. 3 werkdagen

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

WIST U DAT!!

DE JEUGD VAN 15 TOT 21 JAAR BIJ ONS ONBEPERKT KAN FITNESSEN INCL. ALLE GROEPSLESSEN VAN ‘S MORGENS 8.00 TOT ‘S AVONDS 22.00U.

VOOR SLECHTS € 29,- P. M. IN JUNI GEEN INSCHRIJFGELD EN 3X GRATIS PERSONAL TRAINING Mies en Chris Démoed

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

Heeft u schade aan uw auto en bent u hier niet voor verzekerd? Door middel van gebruikte onderdelen kunnen wij de schade aan uw auto voordeliger repareren. Dit kan honderden euro’s besparen. AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST De Volger 10, 1483 GA De Rijp - t. 0299 67 41 99 - www.leoborst.nl


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Bouw brede school in zicht

Fusienieuws

De nieuwe brede school in De Rijp begint nu echt vorm te krijgen! De trekken van De Rijp zijn duidelijk terug te vinden in het nieuw te bouwen gebouw, ontworpen door Architectenbureau Breddels uit Heerhugowaard. Centraal element vormen twee pakhuizen die geïnspireerd zijn op de Rijper pakhuizen in het oude dorp. Na de bouwvak kan gestart worden met de bouw. De totale bouwtijd wordt geschat op een jaar. Doel is dat de gebruikers de nieuwe brede school in de zomer van 2015 kunnen betrekken.

Donderdag 5 juni, is de Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt daarmee 6 juni 2014 in werking. Met de in werking treding van deze wet wordt o.a. de gemeenteraadsverkiezing in november mogelijk gemaakt. De nieuwe gemeente Alkmaar ontstaat op 1 januari 2015.

Wethouder Lino Zwitselaar: “Gemeente Graft-De Rijp is een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is voor jong en oud. Waar voorzieningen binnen handbereik zijn, nu en in de toekomst. Een plek waar je wilt blijven wonen. Een brede school kon dan ook niet uitblijven. Woensdag 4 juni is het bouwbord geplaatst. Dit is de eerste concrete stap naar een kindcentrum van 0 tot 12 jaar, waar flexibele opvang onder deskundige begeleiding mogelijk wordt gemaakt. Een historisch moment dus!.”

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

In de brede school Alle basisscholen van Graft en De Rijp komen in het nieuwe gebouw. De Baanbreker en de Sint Jozefschool worden gefuseerd tot één nieuwe katholieke basisschool. Deze school wordt in een deel van de pakhuizen en de linkervleugel gehuisvest. De openbare school De Tweemaster komt in het aan de achterkant gelegen gebouwdeel. Aan de rechterkant komt Forte Kinderopvang. In dat gedeelte komt ook de peuterspeelzaal van

Jonas in de Walvis. In het komende jaar gaan Forte en Jonas in de Walvis verdergaande samenwerking met elkaar onderzoeken. De nieuwe bibliotheek komt in de voorzijde van het linker pakhuis, naast de hoofdentree, en het Centrum voor Jeugd en Gezin komt op de verdieping, dus boven de bibliotheek. Centraal hart van het gebouw wordt gevormd door een aula en twee speelzalen die voor multifunctioneel gebruik inzetbaar zijn.

Meldpunt Openbare Ruimte

Ruimere openingstijden In verband met de te verwachten zomerdrukte is de afdeling Burgerzaken de volgende donderdagen open van 15.30 tot 19.00 uur: - donderdag 12 juni 2014 - donderdag 26 juni 2014

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

BOUWPLAN VOOR 13 WONINGEN OP DE LOCATIE AGGELENSTRAAT 10A TE DE RIJP (TERREIN VOORMALIGE POLITIEBUREAU) Raadsbesluit 3-4-2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de gemeenteraad op 3 april 2014 heeft besloten om de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van 13 woningen en de wijziging van de inrichting op/van het perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp (en deel naastgelegen perceel). De te coördineren (voorbereiding van) besluiten betreffen in ieder geval de wijziging van de bestemming; de omgevingsvergunning Wabo (voor o.a. de activiteit slopen; aanleggen; wijzigen perceel en bouwen); ook wordt (en kan) tegelijkertijd een (ontwerp)besluit hogere grenswaarde geluid ter inz\age (moeten) gelegd voor twee woningen uit het project omdat uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarden volgens de Wet Geluidhinder zal worden overschreden. Door de gecoördineerde voorbereiding is de samenhang tussen de te nemen besluiten voor iedereen duidelijk en wordt de rechtsbescherming vereenvoudigd en versneld. Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

AANVRAGEN 24-4-2014 Op 24 april 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) en een verzoek (aanvraag) tot wijzigen van de bestemming (Wro) ingediend ter realisatie van 13 woningen (en herinrichting perceel) op het perceel Aggelenstraat 10a te De Rijp (en deel naastgelegen perceel) Deze aanvragen zijn slechts bij de gemeente ingediend en (ontwerp) besluiten liggen nog niet ter inzage. Om deze reden kan dan ook nog geen bezwaar worden gemaakt of een zienswijze worden ingediend tegen (ontwerp)besluiten. Informatie Wenst u informatie over onderhavig (bouw)plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) (14072). Het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning staan geagendeerd op de raadsvergadering van 12 juni aanstaande. De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp.

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: - Venbuurt 4, 1483 BV De Rijp - Realiseren veranda en schuur Dossiernr.: WABO 2014-0038. Datum ontvangst: 18 mei 2014 - Jan Ploegerlaan 1, 1483 VR De Rijp - Realiseren brede school Dossiernr.: WABO 2014-0039. Datum ontvangst: 22 mei 2014 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) (14072).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer

- Starnmeerdijk 6, 1488 AG Starnmeer - Verbouw van een stal Dossiernr.: WABO 2014-0010. Verzenddatum beschikking: 15 mei 2014

Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

INTREKKEN AANVRAAG

Ambulance

Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingetrokken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn afgegeven, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

- Groenedijk 6, 1487 ME Oost-Graftdijk - Het plaatsen van een schuur Dossiernr.: WABO 2014-0021. Verzenddatum besluit: 20 mei 2014 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) bij de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening (14072). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 11 juni 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK

VERVOLG

Koningsbrug doorgang van en naar bedrijventerrein Verleden jaar is het idee voor de brug ontstaan naar aanleiding van het vitaliseren van het bedrijvenpark en de daarmee gemoeide gevel en terreinsubsidie. Naast collectieve initiatieven, met behulp van de coöperatie, werden de bedrijven ook gestimuleerd zelf plannen te maken. Ook het bedrijfspand van Veerman De Rijp B.V. kon wel een ander aanzicht/entree gebruiken. Bij de aankondiging van de komst van de Koningin was de voortuin al opgeknapt. Helaas kwam zij niet! Daarna was de gevel aan de beurt. Met het opknappen van de gevel en het terrein ontstond de situatie dat de openbare weg dood liep. En dat was jammer, vooral omdat veel fietsers en wandelaars gebruik maakten van het pad naar het fietserstunneltje. Rene Veerman: “Met het bezoek van de Koning in zicht en de vraag of het terrein gebruikt mocht worden als tijdelijke parkeerplaats voor Koningsdag was de verbinding van en naar het bedrijventerrein snel gemaakt! Er kwam een ophaalbrug, een type

Het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van de kernen van de gemeente Graft-De Rijp en het versterken van de onderlinge betrokkenheid! Donderdag 12 juni van 19.00 – 20.00 uur Gemeentehuis Graft-De Rijp, Sloep 7 De Rijp. De fusiegemeenten ontvangen een extra uitkering. Dit bedrag wordt in 2014 in gelijke delen (à € 633.000) uitgekeerd aan de drie gemeenten. Elke gemeente heeft eigen keuzes gemaakt in de besteding. Instellingen/verenigingen van de zeven kernen in Graft-De Rijp worden gevraagd om gezamenlijk per kern één aanvraag (mogelijk bestaande uit meerdere onderdelen/projecten) te formuleren voor een eenmalige bijdrage. De hoogte van het bedrag waar per kern aanspraak op gemaakt kan worden, wordt vooraf bepaald naar omvang van de kern. Voor de formulering van aanvragen wordt een aantal kaders, criteria en voorwaarden meegegeven. Wij leggen u graag alles uit tijdens de informatiebijeenkomst. brug dat hoort bij De Rijp. Maar ook na Koningsdag blijft de brug in leven! En is de brug een prima doorgang voor fietsers en wandelaars! De brug is gemaakt met behulp van onder andere Volger Konstruktie B.V. en onze eigen mensen, die hierin energie staken

naast hun reguliere werk. De vrijdag voor Koningsdag werd de brug geopend.” Wethouder Pieter Dijkman: “Deze initiatieven van ondernemers kunnen wij alleen maar van harte aanmoedigen. Het college is daarom ook erg blij met de komst van de brug.”

raad. De haalbaarheidsstudie CPO Aggelenstraat heeft aangetoond dat een bouwplan verenigbaar is met de omgeving. Met een nu bescheidener bouwplan (13 woningen) wordt rekening gehouden met bezwaren uit de omgeving. Het bouwplan zoals nu voorgesteld heeft met name betrekking op het perceel van het voormalige politie-

Programma 18.45 uur 19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur

Inloop met koffie Wethouder Pieter Dijkman geeft een toelichting Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde

Graag tot ziens op donderdag 12 juni!

Rectificatie

Bouwplan voor 13 woningen Aggelenstraat De Rijp De (bestuurlijke) wens is aanwezig voor een spoedige realisatie van woningen, onder andere voor starters, op de daarvoor aangewezen locatie aan de Aggelenstraat (omgeving voormalig politiebureau). Verschillende intentieverklaringen voor woningbouw op deze locatie zijn in het verleden afgegeven door het college en besproken in de

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Voor instellingen en verenigingen SAMEN BIJDRAGE(N)

bureau (Aggelenstraat 10a te De Rijp) en heeft geen betrekking meer op bouwen van woningen op de locatie van het sportveld of naastgelegen perceel met bestemming ‘Groen’. Zie de Officiële Mededelingen voor meer informatie en de procedure.

In de Uitkomst van 27 mei, pagina 18 staat er onder het artikel Bewonersbijeenkomst buurt- en kernenbeleid vermeld dat er twee gebiedsconsulenten komen en dat zij worden gehuisvest in de Mieuwijdt. Dit is echter niet zo genoemd tijdens de bijeenkomst. Er is slechts de mogelijkheid aangegeven dat de gebiedsconsulenten ook vanuit de servicepunten in De Rijp en Schermer hun werkzaamheden kunnen gaan verrichten. Het precieze takenpakket en de werkwijze van de gebiedsconsulenten moeten echter nog concreet worden ingevuld

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING TRANSPORTEN VILLAPARK DE RIJP Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maakt bekend dat zij voornemens is tot het verlenen van een voorwaardelijke ontheffing voor zware transporten over de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk. Dit betreft totaal 378 transporten in de periode vanaf week 21 tot en met week 39. Deze transporten worden onder andere gereguleerd middels tijdsbeperkingen, verkeerslichten en een snelheidsbeperking. Voor deze ontheffing is het college op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2 meter (bord C18) en een aslast groter dan 4,8 ton (bord C20) op de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk voornemens om een RVV-ontheffing te verlenen. De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 11 juni 2014 tot en met 23 juli 2014 ter inzage. Eenieder kan gedurende bovengenoemd tijdvak een gemotiveerde zienswijze inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente GraftDe Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A. Nurmohamed, Unit Vergunningen & Subsidies gemeente Alkmaar.

COMMISSIEVERGADERING ALGEMENE ZAKEN EN WELZIJN datum: donderdag 19 juni 2014 tijdstip 20.00 uur plaats: Gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp Agenda, o.a. • • • •

Veiligheidsplan 2014 en presentatie (woning-)inbraken en presentatie Veiligheidshuis. Voorstel vaststellen jaarstukken 2013 Voorstel behandeling Voorjaarsnota 2015-2018. Voorstel m.b.t. de jaarstukken 2013 en begroting 2015 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/Regionaal Archief (RHCA).

Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

BURGERLIJKE STAND Geboren: Daan Disseldorp, zv A.C. Disseldorp en J. Suk Sam Maria Diependaal, zv P.B. Diependaal en D.B.T. Blokdijk

Verkoop 3D hobby artikelen Graft - Donderdag 12 juni is er een verkoop van het 3d hobbyhoekje in Wooncentrum Mieuwijdt in Graft. Tussen 14.00 en 16.00 kunt u weer

terecht voor advies en verkoop van alles op het gebied van kaarten maken. Er is een ruim assortiment 3D knipvellen voor verjaardagen,

trouwen, geboorte en andere gelegenheden. Ook is er volop keuze uit stickervellen, papier en enveloppen in verschillende kleuren, maten en

diktes. We hebben allerlei materialen voor pergamano, borduren, patronenboekjes, complete pakketten en nu ook alles op het gebied van

Dots. Heel veel snij- en embossemallen 25 % korting. U bent van harte welkom.


AAN HUIS

11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

RECTIFICATIE In de Uitkomst van 27 mei, pagina 18 staat er onder het artikel Bewonersbijeenkomst buurt- en kernenbeleid vermeld dat er twee gebiedsconsulenten komen en dat zij worden gehuisvest in de Mieuwijdt in Graft. Dit is echter niet zo genoemd tijdens de bijeenkomst. Er is slechts de mogelijkheid aangegeven dat de gebiedsconsulenten ook vanuit de servicepunten in De Rijp en Schermer hun werkzaamheden kunnen gaan verrichten. Het precieze takenpakket en de werkwijze van de gebiedsconsulenten moeten echter nog concreet worden ingevuld. EXTRA OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN Het loket Burgerzaken is in de maanden juni en juli 2014 extra geopend op de maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze avondopenstelling kunt u alleen terecht voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en Verklaring Omtrent Gedrag. Buiten de extra openingstijden om, is het loket Burgerzaken geopend tijdens de reguliere tijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

FUSIENIEUWS Donderdag 5 juni, is de Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt daarmee 6 juni 2014 in werking. Met de in werking treding van deze wet wordt o.a. de gemeenteraadsverkiezing in november mogelijk gemaakt. De nieuwe gemeente Alkmaar ontstaat op 1 januari 2015. AGENDA RAADSCOMMISSIE 19 JUNI 2014 Op donderdag 19 juni 2014 om 17.00 uur vindt in gemeentehuis Wittenburg in Stompetoren een commissievergadering plaats. De vergadering is openbaar. U heeft de mogelijkheid om tijdens de vergadering in te spreken. Aan het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter wie bij welk agendapunt wil inspreken. Voorafgaande aan dat agendapunt wordt u dan in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. DEEL 1: Ruimtelijke ordening (voorzitter P.A.M. van der Vliet) 1. Opening, vaststelling agenda en inventarisatie insprekers 2. Horen indieners zienswijze tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2014 en planm.e.r. Landelijk

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning/evenementenvergunning: Locatie omschrijving Noordervaart 127, Stompetoren herbouw werkschuur

ontvangstdatum 8 mei 2014

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de omgevingsvergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvragen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de unit vergunning- en subsidieverlening gemeente Alkmaar.

WWW.SCHERMER.NL

gebied 2014’ (van 17.00 - 19.00 uur) 3. Behandeling Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 2014/planm.e.r. Landelijk gebied 2014 (vanaf 19.30 uur) 4. Krediet uitvoering Dorpshart Stompetoren 5. Samenvatting voorzitter over wijze van afdoening commissievoorstellen aan de raad DEEL 2: Maatschappelijke zaken c.a. (voorzitter W.G. Zeilemaker) Geen agendapunten 6. Sluiting

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072 503 73 20 (voor Burgerzaken: 072 503 73 21), Fax: 072 503 73 55, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Receptie en Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ‘s middags na 13.00 uur op afspraak. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

Avondvierdaagse afscheid voor Astrid Schermerhorn - Vijf avonden lang wandelde de Schermerhornse schooljeugd vorige week onder leiding van de jeugdraad door en om hun dorp. Officieel was er avondVIERdaagse, maar de meeste deelnemers liepen gezellig alle avonden mee. Vrijdagavond was er een feestelijk onthaal door ouders, grootouders en bekenden. Voor het eerst was er een erepoort met ballonnen gemaakt voor de sportievelingen en die gaf de avond een extra feestelijk tintje. De avondvierdaagse was de laatste activiteit onder leiding van Astrid de Groot. Na vijf jaar lang met de voorzittershamer gezwaaid te hebben, geeft ze dat attribuut door aan Robin Haring. Gelukkig zijn er al wat nieuwe leden toegetreden tot de jeugdraad, die vol enthousiasme aan de slag gegaan zijn. Op de foto poseert de jeugdraad nog een keer met Astrid (letterlijk) in haar midden. Achterste rij vlnr: Marloes van der Zee, Robin Haring, Ben van Etten en Lilianne Bakker, daarvoor Loretta Reijne en Melissa Harders, vooraan Astrid de Groot en Sandra Schut. Op de foto missen Niels Molenaar en Marion Mol. Op Facebook vindt u foto’s van veel deelnemers aan de avondvierdaagse. Tekst en beeld: Em van Es

Lid van

Reigerlaan 56 1645 TD Ursem Tel 0229 76 90 49 Fax 0847 - 11 78 68 Werkplaats Vlakdissel 10H 1648 HD De Goorn Tel 06 - 221 998 71


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 15 juni. Dienst in: West-Graftdijk Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. P. Meijer

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 14 juni tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 0229 57 37 40 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 10.500

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR BEZORGKLACHTEN? GA NAAR: WWW.DE-UITKOMST.NL

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

WWW.DE-UITKOMST.NL

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

Veel plezier, rust en kennis krijgt u tijdens het boetseren in de Boetserie. WWW.DEBOETSERIE.NL Tel: 0299 69 04 28/06 12818830

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!!

TE HUUR: Multifunctionele praktijkruimte in voormalig schoolgebouw. Prachtig panoramarust, huurprijs in overleg. Purmerenderweg 24, Beemster tel. 06-24116177

FOTO

RAADHUISJE PLAATSEN?

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

Klaar met school? GEZOCHT FT. PROD. MEDEW. voor in de textieldrukkerij in Wormerveer. Stuur motivatie + cv naar: machteld@carebo.nl

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

ONTMOETING MET JE VORIG ZELF! Ben je nieuwsgierig wie of wat je was in een vorig leven? Kom dan op 8 juli naar het Rijperhuis, sloep 1 te De Rijp. Dan duiken we in een vorig leven. € 10 pp. Van 20.00 tot 21.30. Je bent van harte welkom. Je kan je opgeven via: www.centrumlichthart.nl

BROCANTE BIJ DE BUREN, Wij verkopen prachtige brocante spulletjes,ook uit grootmoederstijd. Elke week nieuwe aanvoer. Openingstijden: Maandags gesloten. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 09.00 tot 16.00. Zaterdag van 09.30 tot 16.00. Elke dag pauze 12.30 - 13.00. Tel: 06 - 49 96 80 25

Heeft u een hele bijzondere foto gemaakt en wilt u deze delen met onze lezers? Mail de foto dan naar: redactie@de-uitkomst.nl. Vermeld uw naam en een korte beschrijving waarom de foto zo bijzonder is.

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

Opbrengst ‘Open tuin’ voor ‘Hakuna Matata’! Zuidoostbeemster - Mies en Chris Démoed dragen dit jaar hun opbrengst van de open tuinen dag af aan stichting Hakuna Matata. Een stichting die zich inspant in Tanzania. En daar in het zuid-westen behoorlijk aan de weg timmert. Geweldige resultaten in Mkwajuni Hakuna Matata wil de bevolking van Mkwajuni een betere toekomst geven. Het eerste project was het zorgen voor schoon drinkwater voor iedereen. Drinkwater is een onontbeerlijk iets voor ons als mens. Maar dan moet het schoon en zuiver zijn. Dit is gerealiseerd in het dorpje Mkwajuni. Er is een drinkwaterleidingnet aangelegd waarbij alle winkels en woonhuizen een tappunt met watermeter hebben gekregen. Daarbij zijn er ook een aantal openbare tappunten gerealiseerd waar men tegen een kleine vergoeding het water per emmer kan afnemen. Dit project is ‘selfsupporting’ en werkt zo goed dat het geheel afgerond is. Momenteel werkt men daar aan een ‘community center’ Dit wordt een gebouw dat speciaal door een aantal studenten Bouwkunde is ontworpen. De enige eis was dat het een duurzaam en onderhoudsarm gebouw moest worden wat wel aan alle eisen van deze tijd voldoet. Daarbij komt een tuin met fruitbomen, geiten en kippen. Dit alles kan worden gerealiseerd door onder andere een aantal donaties die de stichting heeft gehad. Denk hierbij aan de Wereldwinkel Purmerend en de ING. Door deze donaties was

het mogelijk om in een recordtijd het gebouw neer te zetten. Het nichtje van de familie Démoed, Eveline Lowie is gelukkig met het

feit dat zij op deze dag de kans krijgt om het belang van deze stichting uit te dragen. Mocht u meer over deze stichting willen

weten, kijk dan even op: www.stichtinghakunamatata.nl. Beeld en tekst: Cor Koomen


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

TUINCENTRUM

KOEN DĂŠ leverancier van uw tuinplezier!

altijd weer verrassend

IEDERE ZONDAG OPEN

KOM IN DE KAS!

Grootste assortiment tuin- & bloeiende planten van de regio Voor vader; extra grote opgemaakte terraspotten, hang & staand. IEDERE VRIJDAG VERSE GRASZODEN OP BESTELLING PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 68 12 52 GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND.

Tijdens het shoppen bij voor uw DA Drogist kunt u genieten van professioneel advies van een make-up artist Zaterdag 14 juni van 10.00 - 17.00 uur Het team van DA Drogisterij C. en F. Rijkes verwelkomt u graag

DA C. en F. Rijkes

Driemaster 11, De Rijp, www.darijkes.nl


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

BEELD EN TEKST: AD HODDE COR KOOMEN EM VAN ES

VADERDAG WOR LEUKER MET D DT NU NOG E VAN DE SPARTA AANSCHAF E-SPEED!

VADER WIL WEL EENS WAT ANDERS EEN STOERE E-BIKE

. EENTJE MET MEER POWER. MAG WAT SNELLER DAN 25KM PER UUR RIJDEN. EEN HIPPE FIETS MET EEN SPORTIEVE UITSTRALING. VANAF

2.599,LAAT U NU INFORMEREN

INCL. GRATIS VRIJWILLIGE VALHELM EN ZONNEBRIL!

OVER DE NIEUWE GENERATIE ELEKTRISCH FIETSEN ONDER DE VERZAMELNAAM SPEED BIKE. U E-BIKE SPECIALIST HEEFT NU OOK DE RDW LICENTIE VOOR DE VERKOOP EN REPARATIE VAN DEZE SPEEDBIKES.

Rijper Wieler Boetiek Co Schipper De Volger 10A, De Rijp 0299 67 34 64 info@rijperwielerboetiek.nl

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

1 augustus valt het doek, einde voorstelling De Rijp – In een tijd dat er nog geen pc’s en mobieltjes bestonden, is hij begonnen met lesgeven op de Nicolaasschool in Volendam. Het was in 1970 dat Wiro Gresnich zijn klaslokaal ’s avonds moest delen met de bekende Volendamse groep BZN voor repetities. Na het behalen van de Hoofdakte en een jaartje militaire dienst, kwam hij, na een telefoontje van meester Pielage, in De Rijp terecht. Op de St. Jozefschool waar hij vervolgens 34 jaar met plezier heeft gewerkt. 22 jaar als directeur en later tevens als intern begeleider voor kinderen met extra aandacht en zorg. In 2006 nam hij afscheid van de St. Jozefschool, waarna hij aan de slag ging als inval leerkracht bij de Stichting Flore. Dit is een vooruitstrevende en interconfessionele onderwijsorganisatie die met persoonlijke aandacht een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Er zijn ruim 30 scholen aangesloten bij Flore, dus aan werk was geen gebrek.

Honderd keer vijfhonderd

“Zonder gedoe gewoon voor de klas, iedereen was blij als je kwam, want er was een probleem opgelost.” Hij vond deze periode ook een mooie afbouw van zijn loopbaan. Het mooiste van het vak vindt hij nog steeds hoe kinderen zich ontwikkelen, wat kinderen zelf ontdekken, jongens en meiden met een mening, ideeën en plannen. Aanreiken en begeleiden is volgens Wiro wat een leerkracht eigenlijk doet. Hij wil iedereen bedanken die in zijn carrière een rol heeft gespeeld. Hij heeft genoten van de vele avonturen in onderwijsland, met collega’s, ouders, besturen, inspectie en is dankbaar voor hun vertrouwen. Op 1 juli is op zijn laatste vaste werkplek, de Lourdesschool in Westbeemster, een afscheidsfeest. Daarna gaat hij met pensioen, maar stil zitten gaat hij niet. Zijn hobby’s zijn o.a. het zingen en voorzitterschap bij het Eilandspolderkoor en het fotograferen van herten, reeën en wilde zwijnen. Beeld en tekst: Ad Hodde

Praktijk de Zonnesteen Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

Oterleek – Het was een koddig gezicht: honderd keer passeerde zaterdagmiddag via de Noordschermerdijk een Fiat 500 het zonnige Oterleek. De grappige autootjes, bestuurd door leden van de Fiat 500-club, maakten een tocht door het Land van Leeghwater. ’s Ochtends om half elf vertrokken ze vanaf de Telefooncentrale in Alkmaar en rond vier uur waren ze daar weer terug. Tijdens hun tocht zagen de inzittenden onder meer Driehuizen, Grootschermer, Schermerhorn en Ursem aan zich voorbijtrekken. Erg comfortabel zijn de autootjes niet. Menigeen moet zich haast dubbelvouwen om in dit type plaats te kunnen nemen en de vering is vaak ook niet al te best. Toch zwaaiden bestuurders en passagiers ook aan het einde van hun lange tocht nog vrolijk naar fietsers en voetgangers die even bleven staan om de stoet te bewonderen. Tekst en beeld: Em van Es

Afscheid Miriam en Raymond De Rijp - Na zestien jaar bij PLUS Graft-De Rijp te hebben gewerkt namen Miriam Bouwman-Teerhuis en Raymond van den Hoven afscheid. Vrijdagavond was er een afscheidsreceptie voor Raymond en Miriam. Raymond gaat een nieuwe uitdaging, hij gaat bij RANKO werken. Miriam gaat met haar gezin verhuizen naar Woerden.

BEN JIJ DE VRIJWILLIGER DIE INVULLING WIL GEVEN AAN “SAMEN DE ZORG DRAGEN”? Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster biedt, in een huiselijke omgeving, ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Daarnaast zetten onze vrijwilligers zich ook in bij mensen thuis met als doel de mantelzorg te ontlasten. In het hospice wordt samengewerkt door een team van beroepskrachten en vrijwilligers. De vrijwilligers worden bij hun werkzaamheden begeleid door de coördinatoren. WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE ZICH WILLEN INZETTEN ALS:

• Zorgvrijwilligers gedurende de gehele week, gevraagd wordt een minimale inzet van 1 x per week en 1 x per 4 weken gedurende het weekend. Het betreft diensten van 4 uur. • Zorgvrijwilligers, inzetbaar in het weekend en tijdens vakantie- en feestdagen • Vrijwilligers die bekendheid geven aan het hospice tijdens diverse activiteiten zoals: FortFair Beemster, Open Dag Beemster, Huis-aan-huis collecte, Zondagsmarkt Beemster. Vrijwilligers volgen eerst een snuffelstage in het hospice en daarna worden er afspraken gemaakt voor het volgen van de VPTZ Introductiecursus. Nieuwsgierig geworden? Graag informeren we je uitgebreid en vrijblijvend tijdens de volgende informatiebijeenkomst op donderdag 26 juni om 14.00 uur. Vrijwilligerswerk voor Hospice Thuis van Leeghwater is zinvol maar niet vrijblijvend. VOOR INFORMATIE BEN JE VAN HARTE WELKOM

Je kunt contact opnemen met de coördinator via e-mail: info hospiceleeghwater.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur via 0299-682020. Neem ter inspiratie een kijkje op de website van het hospice: www.hospiceleeghwater.nl


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

90 jaar in goede gezondheid De Rijp - Het is toch wel bijzonder als je 90 jaar bent en nog geen één medicijnen slikt. Bets Commandeur geboren en opgegroeid in Schermerhorn op de boerderij met 15 zusters en broers.

Op 17 juni 2014 zijn onze ouders en grootouders

Jaap en Trien Jantjes

Vrijdag 30 mei heeft zij haar 90e verjaardag gevierd en afgelopen zondag werd dit feest gevierd bij Restaurant Oudejans met familie, kinderen, en kleinkinderen. Na haar huwelijk met Piet Commandeur zijn zij in 1957 samen in de Rechtestraat in De Rijp gaan wonen. Daar werden ook hun twee zoons geboren. Bets was toen actief als gezinshulp en kraamverzorgster.

60 jaar getrouwd. Dit willen wij samen met hen vieren op vrijdag 20 juni in ’t Torenerf te Zuidschermer. Wilt u hen feliciteren dan bent u van harte welkom tussen 16.00-17.30 uur.

Haar grote hobby is het maken van 3D kaarten en zingen in het Dameskoor. Door het vele onderhoud in het oude huis zijn ze in 1999 verhuisd naar een nieuwbouw woning aan de Klipper, waar ze alles nog zelf doen. Loco burgemeester Lino Zwitselaar bracht de felicitaties met bloemen felicitaties van de Gemeente Graft-De Rijp. Tekst en beeld: Ad Hodde

Familieberichten

Kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen Bets krijgt de felicitaties loco burgemeester Lino Zwitselaar.

MEDISCHEhulpdiensten TANDTECHNIEK

THUISZORG

Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl DIËTISTENPRAKTIJK

SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

075 653 30 00

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

Voor postcode 16** en 18**:

PEDICURE

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

(huisartsenpost Zaanstreek).

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp Tel. 0299 67 12 04 klousuitvaart@ziggo.nl www.klousuitvaart.nl UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

DORKAS JONGEBREUR MEDISCH PEDICURE Oterleek, ’t Venje 22 Stompetoren, Salon KaRé, Schermeerstraat 15 072 5039354 / 06 48809535 www.dorkaspedicure.nl KRP 12908, Lid van ProVoet PEDICURE

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl KRP 12213, Lid van ProVoet

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

Uw advertentie hier? advertentie@de-uitkomst.nl

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl THERAPIE

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42

WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl

www.de-uitkomst.nl

NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN

NATUURGENEESKUNDE

UITVAART

Symfonie uitvaarten

FYSIOTHERAPIE

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK

0299 31 32 33

FLEXIBELE THUISZORG

Ruud Molenaar Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

THUISZORG

ZORGCIRKEL THUISZORG

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

Wij werken met buurtteams vanuit Middelwijck/De Mieuwijdt 0299 419 100 www.zorgcirkel.com


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

3e Kortebaandraverij in Middenbeemster Middenbeemster - Voor de derde keer vindt dit jaar de Kortebaan Harddraverij in de Beemster plaats. Op donderdagmiddag 28 augustus 2014 strijden de pikeurs weer, op de Rijperweg, om de grote prijs van de Beemster!

Kortebaandraverij binnenkort met het zoeken naar sponsoren en de verkoop van consumptiemunten. Meer nieuws hierover volgt spoedig!

Wilt u uw mening kwijt?

Voor sponsoring of vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via de mail, kortebaandraverij@ beemstergemeenschap.nl of via telefoonnummer 0299 68 42 87. "Laten we er samen weer een d(r)averend succes van maken!"

Dit jaar is er geen VIP-tent. De commissie Kortebaandraverij en de Beemster gemeenschap zetten een grote tent neer, die voor iedereen toegankelijk is voor een hapje en drankje, te kopen met consumptiemunten.

Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

De Kortbaandraverij commissie bestaande uit Cees van Baarsen, Peter Helder, Jaap van der Oord, Kees Oudhuis, Cees Pauw, Marcel Peettoom, Johan de Ruiter, Willem Schoon, Trudy Veerman en Huib Vet, namens de Beemster Gemeenschap Simon Bosga.

De NDR, Nederlandse Draf en Rensport, was vorig jaar zeer enthousiast over de locatie en de organisatie en heeft de Beemster opgenomen in hun programma. Om alles weer in goede banen te leiden start de commissie

Hair & Body

Haa

...Laat zien wie je bent!

Bod

tillyhairstyling.nl

Oosteinde 28, Schermerhorn T. 072 - 502 23 85 www.tillyhairandbody.nl

We

&W

Oosteinde 28 - Schermerhorn t: 072 - 50 22 385 - tillyhairstyling.nl

Uitbreiding Waterinjectie Zuid-Schermer A9

U kunt nu formeel een reactie indienen Zuid-Schermer

N244

Het Die A9

U kunt nu formeel een reactie indienen (zienswijze) U mag uw zienswijze geven op de uitbreiding Waterinjectie Zuid-Schermer. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning en de onderliggende stukken.

Eilandpolder

N244

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke (delen van) de ontwerp-omgevingsvergunning of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Graft

Akersloot

N244 N244

De Rijp

Alkmaardermeer N244

N246 A9

Zuiddijk

Starnmeerveld

N246 Uitgeestermeer

Uitgeest

A9

Markervaart

Taqa Onshore BV heeft het voornemen de waterinjectie van productiewater in Zuid-Schermer uit te breiden. Productiewater is water dat van nature in gasreservoirs aanwezig is en tijdens gasproductie wordt meegeproduceerd. Bij de gasbehandeling wordt het productiewater afgescheiden van het geproduceerde aardgas. Een verwachte toename van productiewater is de aanleiding voor Taqa Onshore BV om de reeds vergunde waterinjectiecapaciteit in de velden Zuid-Schermer en Starnmeer te vergroten tot 200 m3 per dag. Het is de bedoeling de 200 m3 water per dag ofwel via put STM-2 in het Starnmeerveld, ofwel via put ZSM-1 in het Zuid-Schermerveld ofwel in beide putten tegelijkertijd te injecteren (maar dan niet meer dan 200 m3 per dag in totaal). Het te injecteren productiewater is afkomstig van gasproductie van velden in de Winningsvergunning Bergen en de Opslagvergunningen in Alkmaar (Piekgasinstallatie - PGI) en Bergermeer (Gasopslag Bergermeer). Productiewater is verontreinigd met van nature in de ondergrond aanwezige koolwaterstoffen, zouten en metalen en dient daarom milieuverantwoord te worden verwerkt. Het productiewater zal per tankwagen naar de locatie Zuid-Schermer worden aangevoerd. Om dit project mogelijk te maken, moet de omgevingsvergunning worden aangepast. Dit besluit wordt met de rijkscoördinatieregeling voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. Het ontwerpbesluit Wat gaat er precies gebeuren? De omgevingsvergunning wordt veranderd om de beoogde toename van waterinjectie mogelijk te maken.

U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten: › Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? › Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? › Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze). Hoe kunt u reageren? Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via een digitaal reactieformulier dat te vinden is op de website www.bureau-energieprojecten.nl onder Waterinjectie Zuid-Schermer. U kunt ons ook schrijven: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Waterinjectie ZuidSchermer Postbus 23, 2290 AA Wateringen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan telefonisch via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, (070) 379 89 79. U kunt niet reageren via e-mail. U kunt uw zienswijze geven vanaf 13 juni 2014 tot en met 24 juli 2014. Inzien De ontwerp-omgevingsvergunning en de onderliggende stukken kunt u inzien van 13 juni 2014 tot en met 24 juli 2014 bij: › Gemeente Schermer, Noordervaart 99, Stompetoren. › Gemeente Graft-De Rijp, Sloep 7, De Rijp. › www.bureau-energieprojecten.nl. Waar vindt u meer informatie? Informatie over de ontwerp-omgevingsvergunning is beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl onder Waterinjectie Zuid-Schermer. Hier vindt u alle documenten. Daarnaast vindt u informatie over de manier waarop het publiek is betrokken bij de totstandkoming van de plannen en wat er verder gebeurt. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over de uitbreiding Waterinjectie Zuid-Schermer? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via (070) 379 89 79.


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Portret

E E N S E R I E P O R T R E T T E N VA N O P M E R K E L I J K E V R O U W E N U I T D E R E G I O

NEE KOMT NIET VOOR IN HET WOORDENBOEK VAN ANITA BOERKOEL

“Als het niet linksom lukt, dan maar rechtsom” Schermerhorn - Ze noemt haar handicap geen beperking, maar een versterking. “Dit is wie ik ben, ik voel me niet beperkt door het feit dat ik in een rolstoel zit.” Anita Boerkoel (30) werd veel te vroeg geboren en liep waarschijnlijk door zuurstoftekort een hersenbeschadiging op. Ze heeft nooit kunnen lopen, maar met haar intelligentie is niets mis. Ze heeft de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan en begeleidt nu werkzoekenden. Vanaf volgende week verschijnt regelmatig een column van haar hand in De Uitkomst. "Ik voel me niet beperkt door het feit dat ik in een rolstoel zit.”

Anita heeft een heel normaal leven, zegt ze: “Ik heb een leuke baan, leuke vrienden, ga regelmatig uit. Ik doe de dingen op mijn eigen

manier.” Dat begon al in haar vroege jeugd. “Het was een strenge winter en al mijn vrienden en vriendinnen stonden op de schaats. Ik zat toen

in een loopkarretje en ging daarmee ook het ijs op. Mijn vrienden gebruikten me als een soort slee. Hartstikke leuk, maar ik wilde ook schaatsen. Mijn vader was altijd wel te porren voor mijn wilde ideeën en ging met me naar de winkel. De verkoopster keek ons maar raar aan toen hij zei dat hij roze schaatsen voor me wilde. Maar het lukte en ik ging met mijn loopkar en mijn roze schaatsen het ijs op. En niet even een paar minuten, maar meteen een half uur. Mijn liezen gingen helemaal kapot van het broekje van mijn loopkar, maar dat maakte mij niet uit. Ik heb één keer kunnen voelen hoe het is om op schaatsen te staan.” Klasgenoten “Mijn ouders hebben me sowieso heel veel zelf laten ervaren”, vertelt Anita. “Ze kozen er ook bewust voor om me naar een reguliere school te sturen. Op de basisschool in Grootschermer hielpen mijn klasgenootjes me. Ik kon niet alleen naar de wc, maar dat was geen probleem. Er wilde altijd wel iemand met me mee, zeker tijdens een saaie les. Dan konden we gezellig kletsen op de wc.”

Anita woont in een gezellige woning in Schermerhorn.

Toen het tijd was om naar de brugklas te gaan, bleek het Willem Blaeu de enige school die rolstoeltoegankelijk was. “Alle boefjes van Alkmaar zaten daarop. Mijn moeder bracht me op de eerste schooldag weg en wilde me meteen weer mee naar huis nemen. Er stond een drugsdealer voor de school en er werd gevochten. Maar ik wilde naar binnen,

ik had het idee dat het echte leven daar begon. Het was wel even een cultuurshock. Terwijl ik gewend was dat iedereen de deur voor me openhield, viel hij daar gewoon voor mijn neus dicht. Maar dat duurde maar een paar maanden. Binnen een half jaar hielpen zelfs de grootste boeven me. Die hadden ook maar een klein hartje” Wel belandde Anita minimaal één keer per jaar op de EHBO. “Ik werd overmoedig. Als er een vechtpartij was, dacht ik dat ze wel zouden stoppen als ik ertussen reed. Maar dat was niet zo, ik kreeg ook een paar hoeken. Toen ik op een dag de scherven van een prullenbak in mijn been had zitten omdat iemand vlakbij me een betonstrijker afgestoken had, was voor mijn ouders de maat vol. Maar ik wilde per se op het Willem Blaeu blijven.”

“Ik was het zat om altijd van anderen afhankelijk te zijn om naar de wc te gaan. De professor in het VU wilde me niet opereren omdat er geen medische noodzaak voor was. Maar ik heb hem weten te overtuigen. Nu heb ik een soort tweede navel waar ik zelf een katheter in kan stoppen als ik aandrang heb. Gelukkig hoef ik niet zo’n zak op mijn buik, want dat is echt niet sexy!” Op dit moment doet Anita een opleiding Medische basiskennis. “Die heb ik nodig om voor mezelf te beginnen. Ik wil gehandicapte jongeren en hun ouders coachen. Ook in een rolstoel kun je bereiken wat je wilt. Natuurlijk is het haalbaar om je dromen uit te laten komen, maar wel op je eigen manier. Ik zeg altijd: waar een wi(e)l is, is een weg.”

Losmaken Op haar zeventiende ging Anita een jaar naar Heliomare. “Daar heb ik bewust voor gekozen. Als puber zet je je vaak af tegen je ouders. Maar omdat ik voor veel dingen van ze afhankelijk was, kon ik me niet van ze losmaken. Ik had dat jaar in Wijk aan Zee nodig om los te komen. Mijn ouders zijn schatten en ze doen nog steeds van alles voor me, maar ik ben niet meer afhankelijk van ze.” Het woord nee komt niet in Anita’s woordenboek voor. “Als het niet linksom lukt, dan moet het maar rechtsom.” In 2007 kreeg ze op eigen verzoek een urinestoma.

FOTO'S EN TEKST: EM VAN ES


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

ARTHUR STOLK IS BEGINNEND ONDERNEMER BINNEN DE IT-SECTOR. IEDERE MAAND GAAT HIJ IN OP VEEL VOORKOMENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT ZIJN VAKGEBIED.

Kermisprogramma Stompetoren Mede mogelijk gemaakt door Feestvereniging Stompetoren en Het Schermer Wapen. Donderdag 12 juni: Kermisvissen Verzamelen 18.45 uur bij Het Schermer Wapen Wie wordt de viskampioen Kermis 2014?

Chinees bellen Iphone’s en Samsungs, waar worden ze gemaakt? Juist, in China het land waar tegenwoordig bijna alle elektronica vandaan komt. Maar toch hangt er een stigma over Chinese kwaliteit. Het zou niet goed zijn of zelfs slecht. De twee voorbeelden waarmee ik begon zijn daarop de uitzondering. Jammer genoeg betaal je daar dan ook veel geld voor. China is groeiend, niet alleen qua bevolkingsaantal maar ook zeker op technologisch gebied. Er bestaan sinds een paar jaar Chinese telefoonmerken die niet onderdoen voor onze “westerse� merken. Het grote verschil zit hem in de prijs. Deze Chinese merken doen namelijk niet aan marketing. Vandaar dat slechts een kleine groep mensen buiten China ooit gehoord heeft van deze aanstormende merken. Oppo, One Plus en Xiaomi zijn drie merk voorbeelden van Chinese degelijkheid voor een fractie van de normale westerse prijs. De gemiddelde prijs van deze merken ligt rond de 300,- euro inclusief verzending naar Nederland. Maar wat bieden zij nou eigenlijk aan? De diverse toestellen, die deze merken aanbieden doen niet onder in kwaliteit van concurrerende merken zoals Apple of Samsung. De specificaties van deze Chinese toestellen zijn veelal beter en dat voor minder dan de helft van de prijs! Nu is het de vraag of deze merken ook in Nederland ooit verkocht zullen gaan worden. Het Chinese merk Zopo heeft als eerste Chinese merk afgelopen januari zijn deuren geopend in Rotterdam. Hopelijk volgen de overige merken snel. Nog even ter aanvulling, alle toestellen kunnen in het Nederlands worden ingesteld. U kent vast de reclame uiting “Ik ben toch niet gek?�. Denkt u daar nogmaals aan op het moment dat u een nieuw toestel aan het uitzoeken bent.

Vrijdag 13 juni: Eerste deuntje, van 15.00 tot 18.00 uur met gezellige DORPSmuziek. Katknuppelen op SSV Terrein

Aanvang: 19.00 uur Voetballen WK Spanje tegen Nederland met z’n allen bekijken op groot scherm! Maak het mee, zorg dat je erbij bent. In het cafÊ; aanvang 21.00 uur Polderzaal in Het Schermer Wapen FRISFEEST met de band Stras Like Us Leeftijd van 10 t/m 17 jaar. Limonade ₏ 0,50 en fris ₏ 1,Vanaf 23.00 uur kunnen ook de oudere jeugd met de voetjes van de vloer terecht!

Zaterdag 14 juni Topformatie Liever Live in Het Schermer Wapen Polderzaal vanaf 21.30 uur

Bij Het Schermer Wapen Terraskermis met DORPSmuziek vanaf 15.00 uur. Polderzaal; vanaf 20.00 uur PLAN B, vrij entree!

Zondag 15 juni Kermisspelen bij de Schermeerstraat, Dr. Heringastraat en Burg. J.Poschstraat Om 12.30 uur starten de jeugdteams met aansluitend de prijsuitreiking. De ‘koek en zopie’ wordt verzorgd door ’t Honk. Om 14.00 uur begint de strijd voor iedereen vanaf 14 jaar.

TE KOOP Schellingweg 17C, Zaandam O T U A + EAU! CAD

Financieri via Peaco ng mogelijk!ck

s e d e c r e M . v . w . t Citan 0,= â‚Ź 17.00 Schellingweg 17C, Zaandam Het bedrijfspand bestaat uit 3 verdiepingen en is gelegen aan een rustige weg met ruim uitzicht op het weiland. De begane grond (ingericht als ruime opslag) is voorzien van een nieuw gegoten vloer, roldeur, goede verlichting, keukenblok en toilet. Op de 1e verdieping bevindt zich een ruime kantoorruimte met gelakte houten vloer, ingebouwde kasten en vele raampartijen. Ook de 2e verdieping beschikt over een goed onderhouden houten vloer, veel daglicht en onder andere een nieuwe patchkast.

Meer informatie Meer informatie over pand: funda.nl. Interesse? Neem dan contact op met makelaar Kuijs Reinder Kakes in Zaandam (075-6126400 / zaandam@krk.nl) of Anne de Koning van Peacock (0299-679797 / anne@peacocktc.nl).

Vraagprijs: â‚Ź 175.000,- K.K. Bouwjaar: 2009 Brute vloeroppervlakte: 3 x 80 m2 Locatie: bedrijventerrein Westerspoor Gratis bedrijfswagen cadeau! De koper van het pand aan de Schellingweg 17C krijgt een bijzonder cadeautje; een gloednieuwe Mercedes Citan ter waarde van 17.000 euro! Powered by: Autobedrijf Leo Borst, De Rijp

%F7PMHFS ("%F3JKQŢ5FMFGPPOŢXXXQFBDPDLUDOM Peacock Trade Center


wplannen.

n.nl zn.nl wplannen.

n.nl

embouw, zn.nl uw of oot of klein. bv zou

11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

DekaMarkt Schermeerstraat 11 1841 GE Stompetoren tel. 072-503 90 05

Frida en Karina Wij wensen u eenwensen gezellige iedereen een kermis! gezellige Na de kermis bent u weer van kermis! harte welkom in onze winkel.

Melkweg 5, 1841 JJ Stompetoren T. 0 7 2 5 0 3 7 0 3 7 , F. 0 7 2 - 5 0 3 7 0 3 8 , w w w. p i l k e s . n l

N A T

an Meer d r 65 jaa ur vise uw ad wen! in bou N A T

www.natenzn.nl info@natenzn.nl

an Meer d r 65 jaa ur vise uw ad wen! in bou

www.unive-hal.nl

Stolpboerderijen

Bouwbedrijf J. Nat Onderhoudswerkzaamheden & zn. b.v. Verbouw

Renovatie Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248 www.natenzn.nl info@natenzn.nl

Restauratie Utiliteitsbouw Projectontwikkeling Duurzaam bouwen

Vraag vrijblijvend een offerte!

embouw, uw of oot of klein. -bv5039248 zou

- 5039248

Woningbouw Villabouw Stolpboerderijen Onderhoudswerkzaamheden Verbouw Renovatie Restauratie BOUWBEDRIJFUtiliteitsbouw J. NAT & ZN. b.v. Projectontwikkeling Duurzaam bouwen

Woningbouw villabouw stolpboerderijen onderhoudswerkzaamheden verbouw renovatie restauratie utiliteitsbouw Woningbouw projectontwikkeling duurzaam bouwen Vraag vrijblijvend een offerte! Villabouw www.natenzn.nl - info@natenzn.nl

Dres 1, Stompetoren T (072) 751 39 95 E hal@unive.nl

BOUWBEDRIJF J. NAT & ZN. b.v.

Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.

Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248

VRIJDAG 13 JU

KERMIS STOMPETOREN

NI

in Het Schermer Wapen Met gezellige dorpsmuziek, 15.00 tot 18.00 uur ’s Avonds vanaf 21.00 uur in het voorcafé

WK VOETBAL SPANJE - NEDERLAND Polderzaal vanaf 20.00 tot 23.00 uur

FRISFEEST met DE BAND STARS LIKE US Leeftijd vanaf 10 t/m 17 jaar. Limonade € 0,50 en fris € 1,Vanaf 23.00 uur kan ook de oudere jeugd met de voetjes van de vloer in de polderzaal.

I

ZATERDAG 14 JUN

Vanaf 21.30 uur in de Polderzaal De topformatie

LIEVER LIVE I DAG 15 JUN

ZON

met dorpsmuziek vanaf 15.00 uur In de Polderzaal van 20.00 uur

PLAN B

*legitimatie verplicht

Z o n d a g vr ij en t

re e

Na de ker mis kun t u wee r ter echt bij Ma rin us en Ad a voo r de onvolp rez en kip en bie fst uk

OT ERL EKERW EG 3, ST OM PET OREN, T EL EFOON 072 - 5 0 39 641


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Activiteitenkalender

Rommelmarkt in Schermerhorn Schermerhorn - Ook dit jaar organiseren de leden van de Protestantse Kerk Schermer weer hun jaarlijkse Kerkendag op zaterdag 14 juni. Buiten de grote Rommelmarkt zijn er tal van activiteiten zoals:

Beemster Fortfair voor het hele gezin Zuidoostbeemster - Zondag 15 juni vindt voor de zesde keer de Beemster Fortfair op het fortterrein aan de Kwadijkerweg plaats. Het fortterrein staat deze dag bol van de activiteiten. Zo zijn er gedurende de dag vele malen optredens van diverse muzikanten en wordt de fair opgevrolijkt met straattheater. Ruim 65 deelnemers staan garant voor een veelzijdig en aangenaam aanbod op het gebied van tuin & buitenleven, kunst, brocante en delicatessen. Planten, delicatessen uit o.a. de Beemster (de beroemde Messekleverkaas), design buitenmeubels, brocante, schapenproducten, kunst, sieraden, potten, eetbaar hout, heerlijke broodjes, lekkere taart, etc. Er zijn o.a. demonstraties beeldhouwen, glas-in-lood, en is er een echte molenaar aanwezig. Creativiteit voor jong en oud Ook deze keer zijn er weer creatieve workshops voor jong en oud. Voor kinderen een kleine workshop mozaïek, beeldhouwen

of cupcakes maken. Schep water uit de fortgracht dan kun het bekijken het met IVN. De Scouting zal dit jaar een leuk programma voor de kinderen verzorgen.

Een groot Springkussen voor de kinderen. Bezichtiging van de kleine kerk met daarin een 2e hands Boekenmarkt. Rad van Avontuur met veel prijzen, prachtig houten speelgoed, wenskaarten, sieraden. Voor de inwendige mens is er van alles. Alle activiteiten zijn in en rondom het Zwethuis, Westeinde 93 in Schermerhorn. Van 9.30 tot 14.00 uur. Bij slecht weer is alles binnen. De opbrengst is voor de kerk en het Zwethuis.

Kortom; alle ingrediënten een leuk gezinsuitje zijn aanwezig. Iedereen kan zich uitstekend vermaken op de Beemster Fortfair! U kunt alles bekijken en proeven van 10.00 tot 17.00 uur op het sfeervolle terrein van Fort benoorden Purmerend, onderdeel van de Werelderfgoedlijst van Unesco. Wederom wordt er dit jaar een organisatie met een goed doel aan de fair verbonden, door middel van een grote loterij met een grote hoofdprijs beschikbaar gesteld door Expert, zal het Hospice Thuis van Leegwater een behoorlijke donatie krijgen. Entree € 3,00. Kinderen tot en met 6 jaar gratis. Gratis parkeren op het terrein van Tuincentrum Overvecht. Info via www.beemsterfortfair.nl

AGENDA 13 JUNI: VLEERMUIZEN OP VRIJDAG DE 13E Vleermuizen zijn ongevaarlijke diertjes, maar ze spreken tot de verbeelding door hun bijzondere manier van leven. Op vrijdag 13 juni gaan we er van 21.30 uur tot ongeveer middernacht tijdens een vaartocht naar op zoek in de Eilandspolder. Een bijzondere ervaring! Vleermuizen zijn mysterieuze dieren door hun verborgen manier van leven. Als de schemering valt komen ze tevoorschijn en gaan op jacht naar insecten. Ze kunnen er iedere nacht honderden vangen en zijn daarmee erg nuttig. Als ze vliegen laten ze een geluid horen dat weerkaatst op rondvliegende insecten. Zo kunnen ze hun prooi localiseren en vangen. Voor het menselijk oor is het geluid te hoog om waar te nemen. De gids maakt het voor ons hoorbaar met een apparaat dat hij bij zich heeft, de batdetector. In de lichtbundel van een sterke lamp zijn ze soms mooi te bekijken. Met wat geluk zullen we deze avond meerdere soorten ontmoeten. Kosten: € 10,kinderen tot 12 jaar € 5,-. Beschermers betalen € 7,50 en hun kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gaatumee.nl Voor meer informatie: 088 0064455 (tijdens kantooruren).

14 JUNI: KOGGE KLASSIEK ZINGT IN SPIERDIJK Kogge Klassiek, het enthousiaste koor uit Avenhorn o.l.v. dirigent Meeuwis Rebel, gaat de prachtige muziek van Gluck’s Orfeo ed Euridice (1762) en Mozart’s Idomeneo (1781) laten klinken in de kerk van Spierdijk op zaterdagavond 14 juni. U heeft in eerdere edities van dit blad al kunnen lezen waar deze opera’s over gaan. Het programma bestaat uit een selectie van koorwerken en aria’s uit deze vroege opera’s die concertante zullen worden uitgevoerd. Voor deze gelegenheid zijn maar liefst drie nieuwe gezichten aangetrokken; sopraan Zoe Albrecht, sopraan Violetta Lazin en mezzo sopraan Rut Codina Palacio. Deze gedreven professionals zullen de aria’s vertolken van de diverse personages in Orfeo en Idomeneo in een semi-scenische regie. Op zaterdagavond 14 juni, 20.00 uur, kerk Spierdijk, Spierdijkerweg 107. Toegang € 12,50, tot

14 jr. gratis. Reserveren mogelijk via info@koggeklassiek.nl. Zie ook www.koggeklassiek.nl.

18 JUNI: BEEMSTERWANDELINGEN Woensdag 18 Juni 9.15 naar rustpunt Wennekers in Hobrede. Een actieve rustplaats waar men ook kan kijken naar andere buitenactiviteiten. Boerengolf en kanoën behoort tot de mogelijkheden. Woensdag 25 Juni 9.15 naar de wereldtuin in de Westbeemster. Deze tuin geeft een sfeer van rust en is steeds boeiend om in de verschillende bloeiseizoenen te bekijken. Woensdag 2 juli 9.15 loopbruggenwandeling door de Mijzenpolder en omgeving. Informatie en opgave: Daniella Ernsting. De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk. Tel:47 70 47, www.beemsterwandelingen.webklik.nl.

T/M 12 OKTOBER: DE AMBACHTEN VAN GRAFT, IN GRAFTER RAADHUIS De nieuwe tentoonstelling in het Grafter raadhuis is gewijd aan de ambachten in het dorp Graft door de eeuwen heen. Onder de titel Van Aaluitventer tot Zeildoekwever is een greep gedaan in het objectendepot van Museum In ’t Houten Huis. In de tentoonstelling Van Aaluitventer tot zeildoekwever zijn objecten van verschillende ambachten te bewonderen o.a. van de timmerman, de bakker, de melkventer, de kaasmaker, de naaister, de onderwijzer, de chirurgijn, de turfsteker, de tapper de visser en de gemeenteambtenaar. De tentoonstelling is te zien tot en met 12 oktober. Kijk voor openingstijden: www.houtenhuis.nl. Grafter raadhuis, Raadhuisstraat 22, Graft.

Imaginaire landschappen Middenbeemster - In Agrarisch Museum Westerhem in Middenbeemster zijn nog t/m 15 juni fijnzinnige etsen en schilderijen van beeldend kunstenaar Jan de Haan uit Purmerend te bewonderen. De grondbeginselen van de etstechniek leerde hij op de Gerrit Rietveld Academie, maar zijn ‘grote leermeester’ is Hercules Seghers, tijdgenoot van Rembrandt. Net als Seghers is De Haan een eigenzinnig kunstenaar en bouwer van imaginaire landschappen. Via een bijzondere, door hemzelf ontwikkelde etstechniek, waarbij hij gebruik maakt van asfaltpoeder dat hij met een fijn penseel ordent, bouwt hij zijn prenten op uit ontelbare gracieuze lijntjes, waarbij hij steeds balanceert tussen abstractie en realiteit. In dialoog met zijn materiaal stuurt hij, maar laat zich ook leiden, het ene imaginaire takje voor het andere wevend tot er een ‘echt’ landschap ontstaat. In de hooiberging van Museum Westerhem zijn een negental van deze imaginaire landschappen te bewonderen. Zijn credo: ‘dromen, denken en vooral kijken’ is ook van toepassing op de jaartentoonstelling ‘Kijk! De Beemster’ die het gehele zomerseizoen in Museum Westerhem te zien is. Naast de vaste collectie worden er diverse fotocollages gepresenteerd met de Beemster in verleden en heden als thema. Zo zijn er van Cees de Waal foto’s van beroemde stamboekrunderen en een serie foto’s met de titel ‘Een Rondje om de Kerk’. In de zomerstal is het ‘Koperpoetsen’ in een tafereel verbeeld. Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185 in Middenbeemster is tot 1 oktober geopend op dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Entree bedraagt € 3,50 voor volwassenen, kinderen van 4 t/m 16 jr. € 2,00. Gratis toegang met MJK of lidmaatschap HGB.


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Uit in het land van de Horeca

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Laagdrempelige concerten in Stompetorense huiskamer Stompetoren – Jan Rovers is een man met een missie. Door in zijn eigen huiskamer concerten te organiseren, wil hij mensen in aanraking laten komen met verschillende soorten muziek. Zelf houdt hij erg van jazz, maar hij biedt ook andere muziekstijlen een podium. Figuurlijk dan, want de muzikanten die optreden nemen gewoon plaats op zijn tegelvloer in de serre. Of op het terras, als het weer dat toelaat. “Ik ben nu ruim een jaar bezig en heb al vier concerten en een theatervoorstelling in mijn huis gehad”, vertelt Jan in zijn ‘concertzaal’, onder het toeziend oog van een schilderij van Corneille. “Omdat er maximaal vijftig mensen naar binnen kunnen, zijn de concerten heel laagdrempelig. We beginnen met koffie zodat de bezoekers kunnen kennismaken met elkaar en met de muzikanten. En na afloop blijven de muzikanten, dat spreek ik met ze af. Daardoor kan er gezellig nagepraat worden.” Het idee voor de concerten ontstond toen Jans inmiddels overleden vrouw door de ziekte MS niet meer zo makkelijk de deur uit kon. “Toen organiseerde ik maar een concert voor de buren met een van mijn eigen bands. Het was erg gezellig en daardoor bedacht ik dat ik ook wel eens andere bands

40UP Dansnacht zomereditie bij P3 kon uitnodigen.” Het eerstvolgende concert is zaterdag 14 juni. Dan brengt de Whale Town Jazzband zijn dixieland ten gehore. “Mensen die een instrument bespelen mogen dat meebrengen, want na de pauze wordt er gejamd en mag iedereen meedoen. Er komt een drummer van zes jaar meespelen, dat weet ik nu al. Ik zou het ontzettend leuk vin-

den als er meer kinderen komen. Zij hoeven niet te betalen omdat ik de liefde voor muziek op hen wil overbrengen.” Volwassen bezoekers betalen tien euro om naar binnen te mogen. Reserveren is verplicht en kan via janroversgroen@ gmail.com Tekst en beeld: Em van Es

Purmerend – De 40 (bijna) gepasseerd? Uitgaan is nu een etentje met vrienden, bioscoopje pikken of theaterbezoek? Een stil verlangen naar die tijd dat je zorgeloos met je vrienden aan de zwier ging? Je weet niet waar dat nu kan? Dan zijn de dansavonden van 40up de oplossing! Harry de Winter organiseert ouderwets goede feesten in P3 waarbij 40+ -ers kunnen dansen op 'echte' muziek. Het is een groot feest der herkenning, zowel door de muziekkeuze, de videobeelden en de leeftijdsgenoten die zich weer even veilig thuis voelen en als vanouds een avondje uit hun dak gaan. Met DJ’s, VJ’s en lekker de ruimte om te dansen en extra ruimte waar je gezellig bij kunt kletsen met al die bekenden die je tegen komt op dit feest. 40UP Dansnacht – Zaterdag 21 juni 2014– P3 Purmerend Aanvang: 21:00 uur Voorverkoop €12,50 (ex servicekosten)

Er zijn weer aardbeien!

Donderdag t/m zaterdag VERS UIT DE BEEMSTER LUSTHOF ®

Fruitteeltbedrijf Van Berge | Purmerenderweg 26a | 1461 DB Zuidoost Beemster Telefoon: 0299 - 68 40 12 | www.eerlijkenheerlijk.eu

Reünie St. Jozefschool De Rijp – Het was een vrolijk weerzien zaterdag 7 juni bij het hotel de Rijper Eilanden, er hadden 20 leerlingen uit de 2e klas van de St. Jozefschool uit 1975 op de reünie oproep van Eric Smit gereageerd. Toen ongeveer 8 jaar, nu 39 jaar later waren de dames iets ouder en sommige heren waren wat grijzer en kaler geworden. Hun leraar Wiro Gresnich had nog oude rapporten en cijferlijsten meegenomen en ook een aantal tekeningen, gemaakt door deze 2e klassers. Na een welkomstdrankje werd eerst een nieuwe klassenfoto gemaakt waarna met de echte ‘Koningsboot’ van fluisterbootverhuur De Gouw een rondvaart door de Eilandspolder werd gemaakt. Na de rondvaart hadden de oud-leerlingen werd de dag afgesloten met een gezellige BBQ op een eilandje in de polder. De 2e klas in 1975 tijdens de Leeghwaterfeesten, en in 2014 in ongeveer dezelfde opstelling. Tekst en beeld: Ad Hodde


Verkiezingen

11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ALKMAAR

Verkiezingen Alkmaar op 19 november Alkmaar - Schermer - Graft-De Rijp - De gemeente Schermer en gemeente Graft-De Rijp komen vanaf 2015 bij gemeente Alkmaar. Alle inwoners van deze gemeentes mogen daarom op 19 november naar de stembus. Om u al een klein beetje thuis te laten voelen in deze nieuwe gemeente komen wij regelmatig met het laatste nieuws op politiek gebied. Dit maakt uw politieke keuze straks eenvoudiger. Op 6 oktober dienen de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen te worden ingeleverd. Dan is duidelijk welke partijen daadwerkelijk mee gaan doen.

Het ligt in de verwachting dat alle partijen, die nu zitting hebben in de Alkmaarse gemeenteraad, op 19 november zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen,

behalve Bruisend Alkmaar (een afsplitsing van OPA). De lijstnummering is geregeld in de wet Algemene Regels Herindeling (Arhi). Daarin staat dat de zittende partijen van de organiserende gemeente op basis van het aantal behaalde stemmen in 2010 een lijstnummer ontvangen. De volgorde is dan: Lijst 1: Partij van de Arbeid (PvdA)

Lijst 2: Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) Lijst 3: D66 Lijst 4: GroenLinks Lijst 5: VVD Lijst 6: Leefbaar Alkmaar Lijst 7: CDA Lijst 8: SP De volgorde van de andere deelnemende partijen geschiedt bij loting. Bij de vorige verkiezingen in Alkmaar

deden ook mee: Trots op Nederland, ChristenUnie en de Seniorenpartij Alkmaar. Trots op Nederland (behaalde twee zetels) doet waarschijnlijk niet mee in Alkmaar. De ChristenUnie en de Seniorenpartij, die allebei waarschijnlijk wel mee zullen doen, haalden in 2010 in Alkmaar te weinig stemmen voor een raadszetel. Verder kunnen zich tot 6 oktober nog partijen aanmelden.

Jeugdtrainingscomplex VVD presenteert 45 kandidaten met veel jongeren en met ervaring! AZ in de Westrand Alkmaar - Interpellatiedebat aangevraagd op 12 juni om 19:30 uur over de besluitvorming van het college in relatie tot het jeugdtrainingscomplex van AZ in de Westrand Na het nieuws dat AZ zijn jeugdtrainingscomplex niet in Alkmaar maar in Zaanstad gaat vestigen wordt door de fractie van de PvdA Alkmaar hard gewerkt aan het naar boven halen van de redenen waardoor AZ dit besluit heeft genomen. Dit omdat, het grote gevolgen heeft voor het Willem Blaeu College, AFC34, de Rugbyclub en voor vele anderen in Alkmaar. Nu krijgen wij eindelijk inzage in alle stukken van zowel AZ als het college en worden we volledig geïnformeerd. Dit leidt voor de fractie van de PvdA tot het aanvragen van dit interpellatiedebat. Hierin wil de PvdA wil concreet antwoorden op de volgende vragen:

Kan het college c.q. de verantwoordelijke wethouder aangeven hoe de uitkomst van de onderhandelingen een keuze voor Zaanstad heeft kunnen opleveren? Wat is er fout gegaan in het proces en waar liggen/lagen nu de echte breekpunten? Wat zijn de overwegingen geweest om deze „breekpunten” niet (tijdig) op te lossen en voor te leggen aan de raad? Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente? Wat zijn de feitelijke gevolgen voor de Westrand en de bedrijven, scholen en verenigingen die daar gevestigd zijn? Wat verwacht het college te bereiken met een kort geding tegen AZ? Paul Verbruggen Fractievoorzitter, PvdA

De kandidaatstellingscommissie van de VVD, presenteert voor de fusieverkiezingen van 19 november 2014 in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer de concept-kandidatenlijst aan de leden. Deze wordt 9 juli definitief vastgesteld. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Rudmer Heerema (Tweede Kamerlid VVD), stelt: "We hebben op deze lijst een unieke mix, met ontzettend veel kwaliteit, van niet minder dan 45 kandidaten voor het raadslidmaatschap kunnen samenstellen, als voorstel aan de VVD leden. Ook goed om te constateren; iedereen in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zal iemand op de lijst persoonlijk kennen". De al op 31 maart j.l. benoemde lijsttrekker John van der Rhee is opgetogen over de conceptlijst: "Het is een TOP-lijst, met huidige raads- en commissieleden zoals

Tamara Vermeulen, Bram Eekhout en Stefan de Haan, ondernemers zoals Rich Tiggeler, aanstormende talenten waaronder geneeskundestudent Colin Heus en Ruimtelijke Ordening specialist Jesper Keijzer, maar ook kandidaten met stevige bestuurlijke ervaring, zoals huidig wethouder Pieter Dijkman uit Graft-De Rijp. Onze nieuwe gemeente komt voor nieuwe opgaven te staan; deze ploeg liberalen -waar iedereen wel iemand van kent- kan dat inhoudelijk aan, stuk voor stuk". Chris Obdam, afdelingsvoorzitter, is "apetrots" op deze concept-lijst: "er staan bij de eerste 15 kandidaten wel tien (10!) goed opgeleide liberalen van onder de 35 uit onze gemeente op. Ik heb niet alleen veel vertrouwen in deze verkiezingen, maar de continuïteit voor de komende jaren is ook nog eens ruimschoots gegarandeerd".

De eerste 15 van de 45 kandidaten op de concept-kandidatenlijst: 1. John van der Rhee 2. Tamara Vermeulen 3. Pieter Dijkman 4. Bram Eekhout 5. Stefan de Haan 6. Jolanda Jansen 7. Rich Tiggeler 8. Colin Heus 9. Jesper Keijzer 10. Leonie Weijling 11. Joost Spuijbroek 12. Bryan Schouten 13. Christin Avetisian 14. Dirk Ent 15. Feddo Timmerman

Voor meer informatie: Chris Obdam - 06 5182 9095 Voorzitter VVD Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer

Feestelijke opening Canadaplein Alkmaar - Wat zijn de feitelijke gevolgen voor de Westrand en de bedrijven, schole5 juni opent wethouder Anjo van de Ven het geheel vernieuwde Canadaplein. Het carillon van de Grote Kerk en een strijkersensemble zullen een feestelijk repertoire spelen. Op het plein kan iedereen die dat wil, wat komen eten en drinken en bij warm weer zijn er ijsjes. De feestelijkheden beginnen om 16.00 uur. Bij slecht weer kunnen de gasten in De Studio terecht. Het Canadaplein is omgetoverd tot een levendig plein met een grasveld waar mensen kunnen recreëren en picknicken. De vele culturele instellingen maken het een bruisend en levendig plein in het hart van de stad.


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Contactblad SCHERMER Financieel Wijzer MAIL U W VE RE NI GI NG S NI E UWS VAN D E SCH ERMER N AAR FRAN K.RU YG RO K@ Q U ICKN ET.N L

Verbindende kunst rond het Noordhollands Kanaal

De Noord-Holland biënnale 2014 is in aantocht In de maanden juli en augustus kunnen liefhebbers van kunst en cultureel erfgoed hun hart ophalen in onder meer Alkmaar, Bergen, Den Helder, Hoorn en Purmerend. Vanaf 4 juli a.s. gaat de Noord-Holland Biënnale (NHBNL) van start, een tweejaarlijkse manifestatie die zoveel mogelijk mensen wil laten zien wat de stand van zaken is in de (Noord-Hollandse) beeldende kunst. Thema van dit jaar is het Noordhollands Kanaal. De aanleg van het kanaal had een enorme impact op de bevolking in het gebied. Het verbond Amsterdam met de Noordzee, maar deelde ook dorpen en landbouwgebieden in tweeën. Verbinding en splijting zijn dan ook onderwerpen die in de kunst van de NHBNL ruimschoots aan de orde komen. Tijdens de manifestatie wil de organisatie het gebruik, de betekenis en de geschiedenis van het kanaal belichten en de verwachtingen die men ervan had. Daarom heeft de NHBNL Oud Wasgoed ingeschakeld; een groep jonge historici die de geschiedenis van het kanaal voor iedereen spannend en invoelbaar gaat maken. Dat doen zij samen met onder meer musea, archieven en historische verenigingen in de regio. Kunstenaars aan het werk NHBNL heeft bovendien een drietal curatoren uitgenodigd. Onder hun leiding zullen op verschillende locaties nieuwe kunstwerken en –projecten tot stand komen. Een mooi voorbeeld is het project ‘Een kunst, zou ik bijna zeggen’ van David Bade. Een groep jonge kun-

Kalender

Hoe herken ik een goed advieskantoor? Hoi Zorgeloosch, Ik heb een vraag over mijn hypotheek, maar wil daar een helder en een goed advies over hebben. Door eerdere ervaringen, slecht en onvolledig advies, ben ik op zoek naar een goed advieskantoor… Maar hoe herken ik een goed advieskantoor? Groet, Babette Hoi Babette, stenaars gaat samen met hem aan het werk op een ponton op de werf Nicolaas Witsen in Alkmaar. Later zal dit ponton richting het centrum van Alkmaar varen. Meedoen Belangrijk doel van NHBNL is om kunst dichterbij het publiek te brengen. De organisatie roept daarom iedereen op om zelf werk te creëren en dit te uploaden op de website www.nhbnl.nl. Voor kinderen is hiertoe de website www. schippermagikover.nl in het leven geroepen. Met de mooiste werken wordt later een expositie ingericht.

Daarnaast kent het programma een aantal exposities met werk van cursisten van creatieve centra en andere amateurkunstenaars. Voor het complete programma en de laatste updates: www.nhbnl.nl. Volg NHBNL op Facebook via www.facebook. com/nhbnl14. NHBNL14 komt mede tot stand dankzij Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds, SNSREAALfonds, de gemeenten Alkmaar en Purmerend, het Land van Leeghwater en Nautisch Centrum Nicolaas Witsen.

Zomer 2014

DATUM ORG. EVENEMENT DRIEHUIZEN 27/28-6 DG Zeilweekend GROOTSCHERMER Wk25 TCS Schermermolen tennis toernooi 24-9 St.Ph. Herhalingslessen Polderhart 2014 SCHERMERHORN 12-6 Gr.kerk Rondleiding in de Grote Kerk van Schermerhorn 2/6-6 JgdR Avond4daagse 15-6 Pr.Gem Ds.H.Hummelen, gevangenispredikant 22-6 Pr.Gem Ds.A.Schumacher + Past. Weel R.v.K.-dienst doopviering 26-6 Gr.kerk Rondleiding in de Grote Kerk van Schermerhorn 10-7 Gr.kerk Rondleiding in de Grote Kerk van Schermerhorn 13-7 Pr.Gem Ds.K.Wigboldus uit 's Gravenhage 13-7 Rock Prutmarathon STOMPETOREN 23/27-6 JV'tH Wandel vierdaagse organisatie JV 't Honk 29-6 PrGem Ds. A.Schumacher kindernevendienst 6-7 PrGem Kand. J.de Vries uit Alkmaar 20-7 PrGem Ds.A.Groenendijk uit Bergen ZUIDSCHERMER 22-10 St.Ph. Herhalingslessen Polderhart 2014

LOCATIE

AANV.

Over de Lei T.C, Schermer Het Genot v. Gr.S Grote Kerk

14.00

Kerk Westeinde 88 RK-kerk Grote Kerk Grote Kerk Kerk Westeinde 88 Mijze Polder

10.00 10.00 14.00 14.00 10.00

Schermeerstr.9 Kerk N'vaart 122 Kerk N'vaart 122 Kerk N'vaart 122

18.00 10.00 10.00 10.00

café 't Torenerf

Een goed advies begint en eindigt met vertrouwen, met eerlijke en duidelijke communicatie en met de klik met de adviseur. Het is daarmee heel persoonlijk. Maak het ook persoonlijk. Begin met een eerste oriënterend gesprek waarin je je vragen beantwoord krijgt. Belangrijk is dan dat de adviseur jou het gevoel geeft dat hij of zij er voor jou is. Dat vertrouwen is essentieel. Daarnaast is het slim om in je omgeving of via internet naar referenties te vragen. Je kunt bijvoorbeeld op Facebook en Independer.nl zoeken naar reviews. De ervaring van een ander kan je veel vertellen over hoe een adviseur met zijn klanten omgaat. Dat maakt dat je kan beoordelen of jouw vraag bij het kantoor in goede handen is. Denk ook aan aansluiting bij keurmerk instituten die eisen stellen aan de kwaliteit van een kantoor, zoals KFD, SEH, NVHP, FFP en RFEA. Een kantoor dat zich daarbij aan mag sluiten is daar trots op en gebruikt deze keurmerken als kwaliteitswaarborg. Je ziet de logo’s vaak terug op de website en in de brochure van het kantoor. Komt de adviseur zijn afspraken na en laat hij in het gesprek ook duidelijk zien wat je van hem kunt verwachten, is hij daar helder in, begrijp je zijn advies, voel je je veilig genoeg om je vragen te stellen en geeft de adviseur je daar de ruimte voor. Uiteindelijk is een hypotheek advies een belangrijke gebeurtenis waarin je keuzes maakt voor een langere periode. Wees daarom kritisch en ga uit van je gevoel en beleving van het eerste oriënterend gesprek en de informatie die je vanuit het internet, Twitter, Facebook kan ophalen. Bertina van ’t Hazeveld Hypotheekadviseur, Financieel planner.

U kunt uw vraag stellen over financiële zaken. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, verzekeringen, pensioenen en nog veel meer. Mail het naar ons dan wordt uw vraag behandeld in deze rubriek, redactie@de-uitkomst.nl.

Zorgeloosch, Neerlandia 2, Stompetoren, 072 511 41 94 www.zorgeloosch.nl, info@zorgeloosch.nl


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Vissen op een verantwoorde manier Middenbeemster – HSV de Ringdijk hield afgelopen zaterdagmiddag de eerste viswedstrijd uit een serie van drie voor de jeugd. In aanloop naar deze wedstrijd was er eerst op woensdagavond een theorieles geweest over hoe je het beste kunt vissen. Sam, Niels en Nikki de winnaars Doordat deze wedstrijd gelijk viel met een aantal sport evenementen en het Pinksterweekend was de opkomst niet zo groot te noemen. Toch stonden er 6 jeugdleden aan de waterkant hun geluk te beproeven. En eerlijk is eerlijk, eigenlijk waren ze alle 6 winnaars. Zij wisten het geleerde stukje theorie goed in praktijk te brengen. Zo werden de vissen goed aangeslagen en de haak voorzichtig verwijderd. De dieren mochten hun tijdelijke gevangenschap in een ruime emmer doorbrengen en werden na de wedstrijd weer voorzichtig teruggezet. Nadat de wedstrijd was beÍindigd werd de vangst geteld. De eerste prijs ging naar Sam Beerepoot, tweede werd Niels Roet en als derde eindigde Nikki Wouda. Deze drie winnaars mochten een tuigje uitzoeken. Maar ook voor de andere drie deelnemers was er natuurlijk een leuk prijsje beschikbaar. Mocht je denken, ik wil ook op een goede manier willen vissen. Of kan je dat al en wil je een vispas? Kijk dan even op www.hsvderingdijkmiddenbeemster.nl, daar staat alles op over deze vereniging.

Sam Beerepoot: 1ste prijs

Niels Roet: 2de prijs

d e r a a Ko m n

g a d Beemster Weide

Nikki Wouda: 3de prijs

Beeld en tekst: Cor Koomen

op 14 juni!

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

De dorpen kleuren weer oranje Schermer - Beemster Graft-De Rijp - Nog even en de aftrap van het WK voetbal is een feit. Veel mensen hebben er zin in, lekker alle wedstrijden volgen voor de buis, binnen of buiten. Nederland is natuurlijk onze favoriet. Oranje voert de boventoon. Dit jaar is het gastland Brazilië. De Zuid-Amerikaanse sfeer kunnen wij natuurlijk ook creëren. Misschien zijn wij iets minder soepel in de heupen maar desondanks houden ook wij een ‘oranje’ feestje. Je kunt het nu al merken dat veel

mensen er klaar voor zijn. Langzaamaan kleuren de straten en pleinen oranje. Nu wil de Uitkomst een prachtig oranje pakket weggeven aan het mooist versierde oranje huis of straat in één van onze gemeentes. Onze fotografen houden nauwlettend de straten in de gaten, maar hebben daar ook uw hulp bij nodig. Als u, of iemand die u kent een prachtig versierde woning of straat heeft, tip ons dan. Wij komen dan een foto maken. Mail uw tip naar redactie@de-uitkomst.nl met als onderwerp oranjetip!

Sommige moeten er veel voor doen, anderen zoals hier in dit hofje in de Beemster hebben het makkelijk, aangezien de balkons al aardig hun werk doen. Hier en daar wat vlaggen en spandoeken er bij en het oranjegevoel komt meteen boven drijven. In de Rijp begint het ook al te kleuren, zoals in de Rechtestraat en in de Aggelenstraat. Verder treft u het speelschema aan voor komende week.

Salsa en voetbal in de Groene Zwaan De Rijp - Op zaterdag 14 juni a.s. gaan de heupen los in de Groene Zwaan in De Rijp. DJ Raoul draait vanaf 20.00u salsa en andere latin muziek. Er wordt ook een workshop Salsa dansen gegeven. Leef je uit, kom in Latijsamerikaanse

sfeer en doe mee! Entree: 5 euro. Zo kun je ook in de juiste stemming alle wedstrijden van het Nederlands Elftal op het WK Voetbal in Brazilië op groot scherm bekijken. Vrijdag 13 juni is de eerste wedstrijd tegen Spanje. Vooraf organiseren we in samenwerking

met Restaurant De Reghter een barbecue, bij mooi weer in de tuin. Kosten: 15 Euro, inclusief welkomstdrankje. Reserveer op info@degroenezwaan.nl of op tel.nr. 0627068990. Beleef de WK met je vrienden in de Groene Zwaan, Rechtestraat 12, De Rijp

Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Bloomingville Circle of Trust | Corel | Country Field | Etui | Grace | Hoogendam | PTMD House Doctor | Label 88 | Long Island Living | Madam Stoltz | Mogene Mado et les Autres | Mat Fashion | Soulmate Fashion | Verpass | Yoek Yankee Candle | ZUSSS De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Spar gekapt De Rijp - Na jaren het beeld te hebben bepaald op de Julianalaan/ hoek Bernhardstraat, heeft de hoge spar afgelopen zaterdag het loodje gelegd.

Sinds 1896

> Keuken ontwerpen > Keuken offerte > Keuken plaatsen > Keuken compleet

Alle showroom keukens half geld

Deze Douglasspar komt van nature voor in het westen van NoordAmerika en werd 47 jaar geleden geplant door de toenmalige bewoner Jan Twint. De circa twintig meter hoge boom was ziek, er zat veel dood hout in en er zaten kleine kevertjes in die het huis in kwamen. Onder veel belangstelling van de buurtbewoners werd de boom in een paar uur gekapt en de rommel weer opgeruimd.

Tekst en beeld Ad Hodde

KEUKEN MEESTERS

KeukenMeesters, Noordervaart 190A, 1841 JD Stompetoren, 072 503 99 06

www.dekeukenmeesters.nl

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, looden dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Vraag vrijblijvend een offer te aan! Vraag vrijblijvend een offer te aan! Vraag vrijblijvend enerdte aan! off eejblnijv Vraag vri een offerte aan!

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

Vraag vrijblijvend een offer te aan!

(072) 502 12 31 (072) (072) 502 12 502 31 5021212 (072) 31

31

Walingsdijk 16 Nu met belastingvoordeel! Walingsdijk 16 Walingsdijk 16

1645 RN Ursem 16

Walingsdijk 1645 RN Ursem 1645 RN Ursem

1645 RN Ursem WWW.WITTE-INSTALLATIE.NL

WWW.WITTE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

NIEUW: NU OOK LOSSE TEGELS TE VERKRIJGEN OM TE MOZAÏEKEN! 95 KLEUREN

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

• Kraanverhuur • Grondwerk • Straatwerk • (072) Beschoeiingen enz. 502 12 31

Allround klussenbedrijf Walingsdijk 16 TEL. 06 26 09 85 65

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni. Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 www.rinyvandewater.nl

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Keuze uit diverse soorten vloer- en Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: en natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI

* PERONDA

1645 RN Ursem GROOTSCHERMER

Heerlijk Wonen

WWW.WIT TE-INSTALLATIE.NL

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Een natuurlijke tuin In de Biotope Garden vormen planten en kleine tuindieren een schijnbaar ongecultiveerd, harmonieus paradijs. Als in een groene oase, waar we contact maken met de natuur, waarin we ons gezond voelen. Het heeft een licht verwilderde uitstraling. De gangbare regels gelden er niet, de natuur heeft er vrij spel. Toch is de uitstraling van deze tuin niet armoedig, want kostbare, natuurlijke materialen zorgen er voor een luxe en uniek karakter. In deze tuin krijgen waardevolle steensoorten zoals marmer een plaats, voor het terras en het meubilair. Er is plaats voor koper en andere metaalsoorten die er op een nieuwe, vindingrijke manier worden toegepast. We zien natuurlijke en ambachtelijke vormen, hand-gemaakt, onregelmatig, gestapelde vormen van verschillende materialen, met afgeronde hoeken. In de tuin staan constructieve en stoere objecten die laten zien hoe iets is gemaakt, met de naden naar buiten. Natuurlijke, ruwe materialen zoals hout, natuursteen, leisteen, marmer en marmerimitaties, halfedelstenen, koper, fossielen en natuurlijk textiel met een uitstraling van canvas en linnen.

Grote opkomst tijdens voorlichtingsavond inbraakpreventie Grootschermer - In het Dorpshuis ’t Wavertje te Grootschermer werd afgelopen woensdagavond 4 juni, door Tom Jongbloed en Wil Gieling van het Inbraak Team Politie NoordHolland-Noord, voorlichting gegeven over inbraakpreventie. Hans Laufer van de Forensische Dienst gaf een presentatie over sporenonderzoek. De opening van deze voorlichtingsbijeenkomst werd verricht door burgemeester Floor Vletter. Deze avond werd georganiseerd door de Dorpsraad van Grootschermer.

maakt dan pas zijn keuze. Ook het inbraakteam deed dit voorafgaande aan de voorlichtingsavond. Zij maakte verschillende foto’s van huizen, zowel binnen als buiten, en troffen veel onveilige situaties aan, terwijl de bewoner thuis was en niet merkte dat er iemand in of bij zijn huis was. De bewoner werd hierop aangesproken. Als er iemand in je huis geweest is, verdwijnt je gevoel van veiligheid, zoals een bezoekster op deze avond vertelde over haar traumatische ervaring na een inbraak in haar woning. Ook werden er vragen gesteld zoals ‘mag ik ingrijpen als er in mijn huis ingebroken wordt, want het is per slot in mijn huis en het zijn mijn spullen’. Het advies was om 112 te bellen en niet voor eigen rechter te spelen. De regels hierover zijn wel iets versoepeld, aldus burgemeester Vletter, maar het is niet aan de politie om hierover uitspraak te doen, maar aan de rechter en dit zal per geval bekeken worden. In de zaal was aan de reacties te merken dat het waarschijn-

Presentatie gaf duidelijkheid Hoe gaat een inbreker te werk? Hoe makkelijk wordt hem dit vaak gemaakt doordat wij ons huis niet goed beveiligen en daar vaak heel onzorgvuldig mee omgaan? Allemaal vragen die door middel van een presentatie beantwoord werden. Hierbij werd een film vertoond over de manier van werken, de gereedschappen die de inbreker gebruikt en wat kunnen wij doen ter preventie. De inbreker gaat eerst op pad, om te kijken waar hij makkelijk zijn slag kan slaan en

lijk in de praktijk wel eens anders zou kunnen lopen. Er werden in beslag genomen inbrekersgereedschappen getoond en de manier waarop deze gebruikt worden. Dit onderwerp werd aangevuld met uitleg over sporenonderzoek en alles wat daarbij komt kijken, met beelden uit de praktijk. Er werden beelden getoond over Burgernet en hoe belangrijk dit is als steun door burgers aan de politie bij het opsporen van criminelen. Al met al was het een bijzonder interessante en geslaagde avond, die een uur langer duurde dan gepland. De opkomst was groot, waar de Dorpsraad met een goed gevoel op terug kan kijken. Voor meer info: www.bugernet.nl, www.politiekeurmerk.nl en www. hetbeveiligingscentrum.nl.

Dekker BV

Beeld en tekst: Gre Breedt

installatiebedrijf

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

Nu verkrijgbaar! Sikkens RIJKS Kleuren

Venema voor verf uw Erkend Sikkens Specialist

Kleuren uit het Rijksmuseum

W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

V

E

R

F

.

N

L


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Keeper André Krul wordt 1We Sportambassadeur Grootschermer/Amersfoort/ Eindhoven - André Krul uit Grootschermer, keeper bij FC Groningen, is sportambassadeur geworden van 1We - Een Wereld Idee. In die rol steunt hij de campagne ‘Say YES to Play’ rondom het WK voetbal deze zomer. Het doel: het realiseren van voetbalvelden in de sloppenwijken van Brazilië, Bangladesh en Burundi. Als wapen in de strijd tegen armoede. Krul is de tiende profvoetballer die zich inzet voor de voetbalvelden van 1We. Met de campagne ‘Say YES to Play’ wil 1We - Een Wereld Idee, de ontwikkelingsorganisatie nieuwe stijl, zo veel mogelijk topvoetballers in actie krijgen. Dat gebeurt onder meer met de inzet van radio- en tv-commercials, met een fanpage op Facebook en met (oud-)profvoetballers als 1We Ambassadeurs voor de 1We Football Playgrounds. Naast André Krul zijn dat Mustafa Saymak van PEC Zwolle, Dario Tanda van FC Twente, Bart Vriends van Go Ahead Eagles, Berry Powel van Roda JC, oud-NAC-speler Hans van den Dungen, Joep van den Ouweland van FC Oss, Adem Kocak van Club Futsal Eindhoven (zaalvoetbal) en de hoofdtrainers Harry van den Ham van FC Dordrecht en Cor Lems van RVVH in Ridderkerk. Talent ontwikkelen Met de 1We Football Playgrounds krijgen kansarme kinderen de kans om zich te empoweren. In Brazilië kunnen ze hiermee uit handen worden gehouden van de drugsmaffia. In Bangladesh en Burundi belanden ze daardoor niet in het keiharde straatleven. In alle gevallen geldt dat sport, in combinatie met onderwijs, kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief biedt. Elk voetbalveld wordt voorzien van een leslokaal, een kleedruimte en een tribune, met eromheen allerlei ‘community based’ activiteiten. Hiermee krijgen de 1We Football Playgrounds ook een empowerment functie voor de hele wijk. Het doel is om met elk veld per jaar minimaal 500 kinderen en jongeren spelenderwijs te laten

Voetballen ín De Oude Herberg De Rijp – Er kan veel in onze gemeente, maar bar disco De Oude Herberg ombouwen tot voetbalveld was toch wel heel uniek. Met hulp van een aantal ouders had Jasper Blaauw woensdag 4 juni op de dansvloer in het Rijper etablissement een panna veldje gecreëerd. Als afsluiting van het seizoen had hij voor de F5 van SV De Rijp een heus panna toernooi georganiseerd. Na afloop van dit panna feest kreeg iedereen patat en limonade. leren. Met zijn inzet als 1We Sportambassadeur wil André Krul vooral zijn talent delen met kansarme kinderen. “Toen ik een aantal jaren geleden in Ethiopië was, heb ik van heel dichtbij kunnen zien hoe het er aan de andere kant van de wereld aan toe gaat. Ik vind dat kinderen en jongeren in dit soort landen, net als ik, de kans moeten krijgen om hun talent te ontwikkelen.” Universele sport De doelman uit Grootschermer debuteerde in 2009 bij Telstar en werd daar vaste keeper. Daarna kwam hij uit voor achtereenvolgens Sparta Rotterdam, AGOVV Apeldoorn, Valletta FC uit Malta, de Colombiaanse club Boyacá Chicó en als laatste FC Groningen. “Voetbal betekent heel veel voor mij. Het is een sport waarin ik echt mijn passie kwijt kan. Toen ik op mijn zesde van mijn vader op voetbal moest, had ik er helemaal geen zin in. Totdat ik een toernooitje speelde; vanaf dat moment wilde ik alleen nog maar profvoetballer worden.

Het mooie van deze sport is dat het heel universeel is. Overal waar je komt - en ik ben op veel plekken in de wereld geweest leeft het. Begin over voetbal en je hebt altijd een gespreksonderwerp.” De tv-commercials van de 1We Sportambassadeurs zijn te zien op onder meer CNN, Discovery Channel, National Geographic en Animal Planet. Op de radio zijn ze te horen bij Radio Veronica. De ambassadeurs roepen voetbalminnend Nederland op om een donatie te doen. Sms daarvoor YES naar 1008 en bepaal zelf welk bedrag je doneert.

Foto: De leden van SV De Rijp F5 Tekst en beeld: Ad Hodde

Open dag LTV De Rijp zeer geslaagd De Rijp - De open dag, gehouden op zaterdag 7 juni, was gezellig en werd goed bezocht. Michael (tennisleraar van Van Gelderen tennisacademy) gaf een leuke clinic en wist mensen enthousiast te maken. Daarna speelden leden van LTV De Rijp nog een paar partijtjes met de nieuwkomers. De lekkere lunch en het mooie weer hielpen ook een handje mee om de dag succesvol te kunnen afronden.

Kijk voor meer informatie op: www.1We.nl en www.facebook. com/SayYEStoPlay.

Foto: André Krul met directeur Robbert Hagens (links) van 1We - Een Wereld Idee.

Rabobank Beemster jeugdcuptoernooi Middenbeemster - Op zaterdag 31 mei heeft de 1e Rabobank Beemsterjeugdcup plaatsgevonden op het voetbalcomplex van de SV Beemster. Ongeveer 280 jeugdleden van WBSV, ZOB en SV Beemster hebben gestreden om de cup. Totaal werden er 24 wedstrijden gespeeld. Waarvan SV Beemster er achte won, WBSV er zeven en ZOB zes, drie wedstrijden eindigde gelijk. Na een spannende strijd heeft de jeugd van de SV Beemster de Rabobank Beemsterjeugdcup gewonnen. Naast de sportieve inspanning was er tijd voor ontspanning op het luchtkussen, het penalty schieten en de zeven verschillende conditietesten. De heerlijke hamburgers waren na vieren uitverkocht en ook Sport 2000 was in trek met de mooie shirtjes voor het komende WK! Kortom het was een reuze gezellige en sportieve dag en SV Beemster wil dan ook alle vrijwilligers en sponsors bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt!


deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen. 11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Druk voetbalweekend bij SV De Rijp NIEUW: AVOND TRAINING!

Esther van Etten START OUTDOOR TRAINING OP

Sportdietist en trainer. Voor een DONDERDAGAVOND 15 MEI VAN deskundig voedingsadvies op maat 19.30 - 20.30 UUR. (SERIE VAN 6 LESSEN) en diverse leuke sportlessen.

FIT EN SHAPE INDOOR (EERSTE LES GRATIS) De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren! De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

De Rijp - Het was druk op de terreinen van SV De Rijp met de Pinksterdagen want zaterdag 7 juni begon het Medec Jeugdtoernooi. In de ochtend speelden de D-pupillen en s’ middags de C-junioren onder goede omstandigheden. Op zondag vond voor de 31e keer het Mixtoernooi voor onder andere vrienden, familie, bedrijven en verenigingsploegen plaats. Er werd gespeeld in poulevorm op een half veld en de finale werd gespeeld door middel van doelschoppen. De organisatie was in handen van Bianca, Edwin en Arno. Op 2e pinksterdag was het Ladies Day bij het jeugdtoernooi voor de meisjesteams en ‘s middags voetballen voor de B-junioren. Het weer was mooi, het was gezellig en dat zorgde mede voor een leuk toernooi.

Foto boven: het elftal van de C4; dit seizoen 1x kampioen en 1x geëindigd op de 3e plaats. Foto rechts: een overzicht van het Mixtoernooi.

NIEUW: AVOND TRAINING! BRIDGECLUB DE RIJP START OUTDOOR TRAINING OP Zomerdrive 2 juni 2014 A-lijn: DONDERDAGAVOND 15 MEI VAN 59,72% 1. Inga Stoop en Jan Hondema 1. Cees Tromp en Sjoerd van der Wal(SERIE VAN 6 LESSEN) 59,72% 19.30 - 20.30 UUR. 3. Willem Friso Dekker en Wernard Riedijk 58,68% B-lijn: 1. Diny Sanders en Kees Mul 2. Ria van Ravensberg en Bertha van der Steeen 3. Ieke Hoogendoorn en Nel Muijsson (EERSTE LES GRATIS)

FIT EN SHAPE INDOOR

De gehele les4staat in teken van buik-, bil- en beenspieren! Middagbridge juni 2014 A-Lijn De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! 1. Lennie de Jong - Toos van Rooijen Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 2. Tineke Klaver - Jeanne Tijssen 3. Tineke Stoop - Gré Zomerdijk 4. Henk van Hemert - Hans Spekken

De wedstrijd werd bijgewoond door een grote schare supporters uit Graftdijk: het leek wel bijna een thuiswedstrijd! De wedstrijd was amper begonnen of de eerste bal lag al in het net achter de keepster van Con Zelo, hierna werd in een rustig tempo de voorsprong uitgebouwd naar 0-5 waarna C.Z ook een doelpunt maakte, de ruststand was uiteindelijk 4-12. De tweede helft verliep net als de eerste helft met een uitlopend Graftdijk, wat via een tussenstand van 4-16 uiteindelijk resulteerde in een 9- 24 overwinning van de dames en dus het kampioenschap rijker. Dit werd op het veld gevierd met de mee gereisde supporters.

Sportnieuws? MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL

70,42% 62,15% 60,42% 60,42%

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

Beemsterwandelingen Beemster - Woensdag 18 juni 9.15 naar rustpunt Wennekers in Hobrede. Boerengolf en kanoën behoort tot de mogelijkheden om ter plekke te bekijken. Woensdag 25 juni 9.15 naar de wereldtuin in de Westbeemster. Woensdag 2 juli 9.15 loopbruggenwandeling door de Mijzenpolder en omgeving. Onderweg is er altijd de mogelijkheid om voor eigen kosten koffie te drinken. Gezamelijk vertrek is altijd 9.15 vanaf de Middenweg 185 te Middenbeemster. Info: Daniella Ernsting. De avond voor de wandeling tot 19.00 is aanmelding mogelijk. Tel:477047. http//:beemsterwandelingen.webklik.nl

Dames 1 Handbal SV Graftdijk kampioen! Graftdijk - Zondag 1 juni, moesten de dames van SV Graftdijk aantreden voor hun laatste, maar ook hun belangrijkste, wedstrijd deze competitie. Bij gelijk spel of winst was het kampioenschap in de knip. Na de week ervoor gewonnen te hebben van de nummer 3 St.George (Spierdijk), gingen de dames vol goede moed naar ‘t Waarland.

63,19% 59,38% 58,68%


11 JUNI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

DOOR: TON OVERHAART EN MARC HOLLENBERG

URSEM

Ursemmer Kermis

De uitkomst week 24 2014  
De uitkomst week 24 2014  
Advertisement