Page 1

Gemeentelijke maandkrant voor Oldambt - oplage 23000 exemplaren

JAARGANG 5 - NUMMER 2- FEBRUARI 2014 - 32 PAGINA’S

Inspraak reconstructie Oldambtplein afgerond

Nieuwe Gemeentegids

van suggesties onderzocht of de verbinding van het cultuurhuis De Klinker naar het winkelhartiets extra kan worden gebogen ten gunste van de natuurlijke looprichting naar de Langestraat. Ook zal worden onderzocht of het beoogde fietsgedeelte rond het Oldambtplein in kleur (subtiel) kan afwijken ten opzichte van het wandelgebied. In samenspraak met de bewoners van het nieuwe gezondheidscentrum wordt gekeken naar extra parkeermogelijkheden voor mensen die slecht ter been zijn. De werkzaamheden voor de reconstructie starten naar verwachting in april, maar voor aanvang van deze maand zullen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen verleggen. Direct omwonenden zullen daarover per brief nog geïnformeerd worden. De werkzaamheden zullen ongetwijfeld tot overlast leiden. We proberen deze overlast vanzelfsprekend tot een minimum te beperken.

De mogelijkheid om suggesties te doen voor de reconstructie van het Oldambtplein is geëindigd. In de periode van half december tot eind januari 2014 konden mensen suggesties indienen voor de reconstructie. Diver-

se mensen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt. Ofwel door langs te komen in het InfoPunt van de gemeente aan het Oldambtplein ofwel door schriftelijk suggesties aan te geven. Elke suggestie is afgewogen op

haalbaarheid en een aantal zijn zeer bruikbaar. Zo hebben diverse mensen aangegeven in de nieuwe situatie ook een ‘eyecatcher’ te willen laten terugkeren, zoals de fontein er ook één was. Daarnaast wordt naar aanleiding

De reconstructie van het Oldambtplein is één van de projecten uit het actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten. Daarin werken ondernemers, provincie en gemeente nauw samen aan een binnenstad van Winschoten die klopt, ook voor de komende 50 jaar.

Oldambt positief over tweede advies commissie Jansen

Provincie wil herindelen gemeenten snel doorzetten Oldambt moet met Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren één zogenoemde A7-gemeente worden. Ten zuiden daarvan moeten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde de andere nieuwe gemeente in Oost-Groningen vormen. Dat zegt het tweede advies van de ‘commissie Jansen’ aan de Provincie en de Groninger Gemeenten. De Provincie neemt, volgens gedeputeerde Wilpstra, dit advies onverkort over en wil nu dat er haast gemaakt wordt. Ze wil voor 1 maart van alle betrokken gemeenten een reactie zien.

Vraag

Het advies komt overeen met de keuze van een meerderheid in de Oldambtster raad. In een eerste reactie zegt het college van Oldambt dat ze dit advies volledig onderschrijft. Voor Oldambt biedt deze optie in vele opzichten het meeste perspectief. Tegelijk toont het college begrip voor reacties uit andere gemeenten. Dit tweede advies was immers nodig omdat de negen gemeenten het in eerste ronde onderling niet eens konden worden. Een aantal van hen zette nadrukkelijk in op andere varianten. Het gaat dan om Slochteren, Menterwolde, Veendam, Bellingwedde en Vlagtwedde. Die 5 zijn het dan overigens onderling ook nog niet eens. De laatste twee hebben zelfs midden in het proces al innig gekozen voor een onderling huwelijk en zijn al zo’n beetje in ondertrouw gegaan. Dit terwijl in ieder geval alle overige Oost-Groninger gemeenten het er wél over eens

1 maart gesteld. Hoewel het Oldambtster college dus de inhoudelijke insteek onderschrijft en ook vindt dat het tempo in het proces moet blijven, vindt zij dit ook wel heel kort dag voor een zorgvuldig besluitvormingsproces. Ook hecht het college daarbij aan een goede terugkoppeling naar de eigen raad en kan er begrip voor hebben dat andere gemeenten daar wellicht nog wat meer tijd voor nodig hebben.

zijn, dat een veel grotere schaal van herindeling gewenst is. Eén van de gedachten achter de herindeling is immers, dat hierdoor de vele ondoorzichtige en on-democratische samenwerkingsverbanden tussen gemeenten beperkt kunnen worden. Het nieuw te vormen Westerwolde zal met circa 25.000 inwoners echter te klein zijn om alle gemeentelijke taken zelfstandig te vervullen en heeft daarom al aangegeven wel te rekenen op nieuwe samenwerkingsverbanden.

Gemeentelijke herindeling: Horizontaal scenario: A7/Z.O. Gn

kiezingen van 19 maart afronden en heeft daarom de reactietermijn op

Balies gemeentehuis gesloten De Oldambtster digitaal terugzien?

Vanwege een interne opleiding op dinsdag 25 maart zijn de balies van burgerzaken en is de afdeling burgerlijke stand van de gemeente Oldambt gesloten. Dit houdt in dat u op bovengenoemde datum geen afspraak kunt inplannen om uw rijbewijs, paspoort, IDkaart, e.d. aan te vragen. Voor wat betreft de afdeling burgerlijke stand kunt u bovengenoemde datum geen afspraak

Gemeentegids App Uw gemeentegids is ook als gratis applicatie in de App/GooglePlayStore te vinden. Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,9 miljoen actuele adressen in heel Nederland, met bijbehorende informatie, altijd en overal te raadplegen. Met uw Smartphone of Tablet kunt u onderstaande QR code scannen en direct de GemeentegidsApp downloaden:

Ervaring

Insteek

Oldambt vindt ondertussen in A7-variant op dit moment alleen nog Hoogezand-Sappemeer aan haar zijde. Slochteren en Menterwolde hebben aangegeven hier weinig tot geen heil in te zien. Veendam heeft zich voorstander van weer een andere optie getoond. De Provincie wil het hele besluitvormingsproces echter vóór de raadsver-

De nieuwe gemeentegids Oldambt 2014 is klaar en valt volgende week bij u in de bus.. De gids wordt huisaan-huis bezorgd door PostNL. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis. Heeft u na 24 februari nog geen gids ontvangen? Mail ons onder vermelding van de gemeentegids Oldambt en uw adres op info@aksemedia.nl of breng ons telefonisch op de hoogte: 0223 – 668877.

inplannen om een huwelijksaangifte te doen of aangifte geboorte. De receptie is de gehele dag geopend. U kunt dus wel reeds aangevraagde rij- en reisdocumenten komen afhalen. ------------------------------------------In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart zijn de balies op het gemeentehuis in Winschoten ’s middags en ’s avonds geslo-

Burgemeester Smit en onze wethouders menen daarom, dat het proces op dit moment meer gebaat is bij het verschaffen van ruimte en faciliteiten om in goed overleg te komen tot realisatie van het nieuwe advies. Daarnaast menen zij, als pas heringedeelde gemeente, uit ervaring te hebben geleerd, dat een herindeling veel beter slaagt als de fusiepartners er ook achter staan. Het college zal haar gedachten in dit kader en over de reactie van Oldambt naar de Provincie in een voorstel aan de raad voorleggen in de raadsvergadering van 19 februari. Deze vergadering is op de officiële verschijningsdatum van deze Oldambtster. In verband met de lengte van de agenda is het mogelijk, dat deze vergadering op 20 februari vervolgd wordt.

Kijk voor de

verkiezingsbijlage pagina 13 t/m 20 143048-4 ProDemos StemWijzer banner_336 x 280 px 07-02-14 12:48 Pagina 34

Doe de ten. Dit houdt in dat u op die datum geen afspraak kunt inplannen om uw rijbewijs, paspoort, ID-kaart e.d. aan te vragen. Ook voor vragen ten aanzien van belastingen kunt u die middag niet op het gemeentehuis terecht. Heeft u een dringende vraag,dan is het team belastingen telefonisch bereikbaar. De receptie is de gehele dag geopend. U kunt dus wel reeds aangevraagde rijen reisdocumenten komen afhalen. De avondopenstelling op deze woensdag komt echter wel te vervallen.

Oldambt 19 maart Gemeenteraadsverkiezingen


UIT AGENDA

MAART ZA 1 MAART, 19.30 – 22.00 UUR

TSIGANI

Tsigani speelt een mix van flamenco, Jazz en Latin. Tsigani laat zich inspireren door de rijke traditie van deze werelden. Diner vooraf mogelijk. € 12,50. KOETSHUYS DE ENNEMABORGH HOOFDWEG 96, 9681 AJ MIDWOLDA

ZA 15 MAART, 10.00 – 17.00 UUR

SCHILDEREN A LA HUNDERTWASSER WORKSHOP (ZIE HOOFDFOTO)

Dompel je een dag onder in kleur en vorm en laat het gebeuren, de geboorte van jouw eigen “Hundertwasser” fantasiestad. Je gaat met een kunstwerk naar huis. Inclusief lunch. € 60,00. ALS DE ZON, HOOFDSTRAAT 154, 9686 PJ BEERTA

ZO 16 MAART, 11.00 – 17.00 UUR

OOST-GRONINGER BLOEMBOLLENROUTE KROKUSZONDAG

Open dag voor tuinliefhebbers die willen genieten van vroege voorjaarstuinen. Er zijn 4 deelnemende tuinen langs de route, die allemaal totaal verschillend zijn qua aanleg en sfeer. Entree varieert per deelnemer. WUBSBOS, ST.VITUSHOLT 86, 9673 AK WINSCHOTEN

WO 19 MAART, 19.30 – 22.00 UUR ZA 1 MAART, 20.00 – 22.00 UUR

IRIS KROES IS THUS

Theatershow van de jonge Friese zangeres waarin ze met klassieke snaarinstrumenten verrassende popmuziek speelt. € 19,50. TRAMWERKPLAATS, HAVENKADE-WEST 3, 9672 BB WINSCHOTEN

ZO 2 MAART, 11.00 – 17.00 UUR

OOST-GRONINGER BLOEMBOLLENROUTE SNEEUWKLOKJESZONDAG

OLDAMBT.GRONINGEN.NL MEER DAN JE DENKT IN OLDAMBT

In Oldambt is meer te beleven dan menigeen denkt. Groots zijn het straattheaterfestival Waterbei in Winschoten, het Keltisch Midzomerfeest in Bad Nieuweschans en het openluchtconcert Pura Vida aan de rand van het Oldambtmeer. En wat dacht je van de Groenmarkt Rosarium Winschoten en het Waterweekend Blauwestad? Maar ook de meer kleinschalige optredens, tentoonstellingen en voorstellingen in Oldambt bieden voor ieder wat wils. Deze uitkalender geeft je een selectie van alles wat er in Oldambt de komende tijd te beleven valt. Kijk voor het complete overzicht op de website.

ZELF EEN EVENEMENT AANMELDEN?

Voor het aanmelden van je eigen evenement, activiteit, voorstelling of expositie vul je het digitale aanmeldformulier in op de website van UITagenda Oldambt via de link www.uitagendaoldambt.nl/aanmelden. Vervolgens wordt deze op de website geplaatst. Je vindt daar ook een overzicht met de uiterlijke aanmelddata voor deze gedrukte agenda.

FEBRUARI DO 20 FEBRUARI, 10.00 – 14.00 UUR

POLDERWANDELING GRAANREPUBLIEK

Leuke polderwandeling in het Oldambt van 10 km o.l.v. wandelcoach Eltjo Glazenburg. Rustig tempo met onderweg pauze en bij terugkomst gezamenlijke lunch. € 17,50. FONTANA BAD NIEUWESCHANS WEG NAAR DE BRON 3, 9693 GA BAD NIEUWESCHANS

Open dag voor tuinliefhebbers die willen genieten van vroege voorjaarstuinen. Er zijn 4 deelnemende tuinen langs de route, die allemaal totaal verschillend zijn qua aanleg en sfeer. Entree varieert per deelnemer. WUBSBOS, ST.VITUSHOLT 86, 9673 AK WINSCHOTEN

NIEUWSBRIEF

ZO 2 MAART, 17.30 – 22.00 UUR

VVV OLDAMBT

Iedere 1e zondag van de maand ruim baan voor de Argentijnse Tango. Georganiseerd door Bettie Bolks van Tangoschool La Escuela uit Groningen. Gratis entree. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

Wil je de UITagenda Oldambt maandelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@uitagendaoldambt.nl om je aan te melden. Waar je kunt wandelen, fietsen, golfen, varen, shoppen, eten, uitgaan en overnachten hoor je in de VVV, gevestigd in toren d’Olle Witte in Winschoten. Enthousiaste vrijwilligers wijzen de weg en hebben een scala van tips voor je. Ook koop je er de bonnen waarmee je je vrienden en familieleden kunt verrassen: VVV cadeaubon, Bongo Belevingsbon, Podium Cadeaukaart, Nationale Dinercheque, Nationale Bioscoopbon en natuurlijk Fontana Bronnenbon.

CONTACT

TANGOSALON

ZA 8 MAART, 9.30 – 15.00 UUR

ALGEMENE RUILBEURS

Niet alleen postzegels maar ook andere verzamelartikelen worden geruild. Diverse semi handelaren zijn aanwezig. € 1,50, jeugd en leden vrij. PHILATELISTENVERENIGING WINSCHOTEN & OMSTREKEN TROMPLAAN 86, 9675 JW WINSCHOTEN

OPEN PODIUM SESSIE

ZO 23 FEBRUARI, 15.30 – 18.30 UUR

ZA 8 MAART, 20.00 – 22.30 UUR

Iedere laatste zondagmiddag van de maand organiseert de Stichting Oldambtblues een gezellige bluesmiddag met een live-band, dit keer met The Bluesblasters. € 7,50. CAFÉ CARAMBOLE, BLIJHAMSTERSTRAAT 2, 9671 AV WINSCHOTEN

Vita Nova speelt de komedie ‘Vet Verdient Goed!’ Wil je weten hoe het er aan toegaat in een gezondheidscentrum? Kom dan kijken in de afvalkliniek van Gemma Glitter. € 10,00 vvk, € 12,50 kassa. THEATERZAAL DOLLARD COLLEGE, MR. D.U. STIKKERLAAN 4, 9671 BZ WINSCHOTEN

Je ontwerpt en maakt jouw eigen unieke sieraad, voor jezelf of om kado te geven. Inclusief 10 gram zilverklei, koffie en thee. € 75,00. GALERIE DE GRENS, VEENWEG 13, 9686 SB BEERTA

Een avond swingen op de geweldige muziek uit de jaren 80 met DJ’s Jan van der Meide (RTV Noord) en Jurgen van den Berg (Radio 1). Gratis entree. BRASSERIE DENDERMONDE, TORENSTRAAT 6, 9671 EE WINSCHOTEN

ZA 22 FEBRUARI T/M ZO 2 MAART

ZO 9 MAART, 19.00 – 22.00 UUR

CIRCUS WONDERLAND

Internationale circusshow met dieren, artiesten en andere bijzondere acts. In het hele gebouw zijn aanverwante activiteiten om een hele dag in zoet te brengen. € 7,50 ERFGOEDPARK DE TOEKOMST TOEKOMSTKADE 1, 9679 TV SCHEEMDA

MA 24 FEBRUARI, 20.00 – 22.00 UUR

FILMLIGA WINSCHOTEN - STILL MINE

Romantisch feel good drama over een koppige man die vecht voor zijn droom tegen de allesoverheersende bemoeizucht van de overheden. € 7,00 leden, € 10,00 niet-leden (incl. consumptie). TRAMWERKPLAATS, HAVENKADE-WEST 3, 9672 BB WINSCHOTEN

WO 26 FEBRUARI, 13.00 – 15.00 UUR

INTRODUCTIEWORKSHOP ART CLAY SILVER

Een leuke manier om met zilverklei in contact te komen en een klein sieraad te maken, voor jezelf of als kado. Inclusief 2 gram zilverklei, koffie en thee. € 15,00 GALERIE DE GRENS, VEENWEG 13, 9686 SB BEERTA

VR 28 FEBRUARI, 10.00 – 16.00 UUR

WORKSHOP COLLAGE MAKEN ZO 23 FEBRUARI, 11.00 – 17.00 UUR

OOST-GRONINGER BLOEMBOLLENROUTE SNEEUWKLOKJESZONDAG

Tijdens de workshop wordt een mooie collage voor aan de muur gemaakt m.b.v. schildersdoek, papier, verf en alles wat je maar kan opplakken. Inclusief materialen en lunch. € 65,00. GALERIE DE GRENS, VEENWEG 13, 9686 SB BEERTA

POLDERWANDELING GRAANREPUBLIEK

Leuke polderwandeling in het Oldambt van 10 km o.l.v. wandelcoach Eltjo Glazenburg. Rustig tempo met onderweg pauze en bij terugkomst gezamenlijke lunch. € 17,50. FONTANA BAD NIEUWESCHANS WEG NAAR DE BRON 3, 9693 GA BAD NIEUWESCHANS

ZO 23 MAART, 14.00 – 17.00 UUR

ZONDAGMIDDAG MUZIEK SESSIE

Muzikanten, verhalenvertellers, dichters, theatermakers, beeldend kunstenaars, performers - ieder met eigen ideeën is welkom om zijn talent uit te proberen voor publiek. Gratis toegang. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

ZO 23 MAART, 14.00 – 19.00 UUR

BUSTOUR O.L.V. CEES STOLK

Schrijver en journalist Cees Stolk neemt je mee naar het Nederlandse en het Duitse Reiderland. Onderweg korte tussenstop en na afloop stamppotbuffet. € 25,00, opgave vooraf. BRASSERIE DENDERMONDE, TORENSTRAAT 6, 9671 EE WINSCHOTEN

KOMEDIE ‘VET VERDIENT GOED!’

DISCO DANCE AVOND

BASISWORKSHOP ART CLAY SILVER

DO 20 MAART, 10.00 – 14.00 UUR

Muzikanten spelen op verschillende instrumenten liedjes in het genre folk/roots/singer/songwriter. Ook zijn er nu en dan dichters of bandjes te beluisteren. Gratis toegang. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

ZA 8 MAART, 21.00 UUR

ZA 22 FEBRUARI, 13.00 – 17.00 UUR

Leer hoe je kleuren toepast in je kleding o.b.v. jouw persoonlijke kleurenanalyse. In deze workshop speciale aandacht voor het gebruik van kleur bij lange vrouwen. € 39,50. KLEUR JE DAG, HOOFDWEG 17, 9684 CA FINSTERWOLDE

ZA 8 MAART, 14.00 – 17.00 UUR

Torenstraat 10, 9671 EE Winschoten 0597 43 00 22, info@uitagendaoldambt.nl Ma t/m vr 12.30 – 16.30 uur, Za 10.00 – 16.00 uur

BLUESMIDDAG - THE BLUESBLASTERS

WORKSHOP KLEUR VOOR LANGE DAMES

MR. BRIGHT’S QUIZ NIGHT IN CAFÉ CARAMBOLE

Een gezellig avond vermaak met een quiz die bestaat uit acht ronden met vragen en foto’s en die je met het door jou samengestelde quizteam speelt. € 3,00 p.p. incl. hapjes. CAFÉ CARAMBOLE, BLIJHAMSTERSTRAAT 2, 9671 AV WINSCHOTEN

MA 10 MAART, 20.00 – 22.00 UUR

FILMLIGA WINSCHOTEN

St. Filmliga Winschoten vertoont tweewekelijks op maandag in Theater De Tramwerkplaats een film die niet in het circuit van de grotere bioscopen draait. € 7,00 leden, € 10,00 niet-leden (incl. consumptie). TRAMWERKPLAATS, HAVENKADE-WEST 3, 9672 BB WINSCHOTEN

DI 11 MAART, 20.00 – 22.00 UUR

ZO 23 MAART, 14.30 – 17.30 UUR

CONCERT DE STROATKLINKERS

Een concert van de Groningse groep de Stroatklinkers belooft een mooi begin van de lente te worden. Ze waren al eerder in de kerk samen met Hink Uil en Linda Smeets. Ook speelden Bob en Adrian tijdens het herinneringsconcert voor Piet Lingbeek. KERK NIEUW BEERTA, HOOFDWEG 18, 9687 PL NIEUW BEERTA

ZO 23 MAART, 19.00 – 22.00 UUR

MR. BRIGHT’S QUIZ NIGHT IN CAFÉ CARAMBOLE

Een gezellig avond vermaak met een quiz die bestaat uit acht ronden met vragen en foto’s en die je met het door jou samengestelde quizteam speelt. € 3,00 p.p. incl. hapjes. CAFÉ CARAMBOLE, BLIJHAMSTERSTRAAT 2, 9671 AV WINSCHOTEN

MA 24 MAART, 20.00 – 22.00 UUR DI 25 MAART, 20.00 – 22.00 UUR

HET WINSCHOTER STADSJOURNAAL FILMISCHE JUWEELTJES

Onvergetelijke beelden uit het verleden gekoppeld aan actueel materiaal door het team van het Winschoter Stadsjournaal. Twee avonden achtereen kan er weer worden gesmikkeld van aloude en kersverse filmbeelden. TRAMWERKPLAATS, HAVENKADE-WEST 3, 9672 BB WINSCHOTEN

EXPOSITIES T/M 28 FEBRUARI

START CURSUS: ENGELSE DANS

In deze cursus van 6 lessen komen twee Engelse stijlen aan bod zodat je een goed beeld krijgt van de verschillen én overeenkomsten. € 60,00, studenten € 50,00. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

WO 12 MAART, 19.00 – 23.00 UUR

PRIVATE SHOPPING @DENDERMONDE

Open dag voor tuinliefhebbers die willen genieten van vroege voorjaarstuinen. Er zijn 4 deelnemende tuinen langs de route, die allemaal totaal verschillend zijn qua aanleg en sfeer. Entree varieert per deelnemer. WUBSBOS, ST.VITUSHOLT 86, 9673 AK WINSCHOTEN

Onder het genot van een Italiaans buffet kun je genieten van een private shopping avond met medewerking van IT Fashion. € 17,50. BRASSERIE DENDERMONDE, TORENSTRAAT 6, 9671 EE WINSCHOTEN

ZO 23 FEBRUARI, 14.00 – 17.00 UUR

DO 13 MAART, 19.30 – 22.30 UUR

ZONDAGMIDDAG MUZIEK SESSIE

START CURSUS: KIES JE SOLLICITATIEKLEDING

Muzikanten, verhalenvertellers, dichters, theatermakers, beeldend kunstenaars, performers - ieder met eigen ideeën is welkom om zijn talent uit te proberen voor publiek. Gratis toegang. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

Leer hoe je jouw kwaliteiten en vaardigheden in je kledingstijl tot uitdrukking kunt brengen bij een sollicitatiegesprek. Cursusdata: 13 mrt, 27 mrt en 10 apr. € 115,00. KLEUR JE DAG, HOOFDWEG 17, 9684 CA FINSTERWOLDE

VR 28 FEBRUARI, 21.00 UUR

ZA 15 MAART, 20.30 UUR

Een heerlijke avond vol met Salsa muziek met een Latin DJ in da house! Lekker dansen of gewoon genieten van een heerlijke Mojito!! Gratis entree. EL-MOLINO, OLDAMBTPLEIN 7, 9671 PP WINSCHOTEN

Peter Mulvey is niet alleen een zanger, liedjesschrijver en dichter, maar ook een filosoof, iemand die ons vol humor een spiegel van de werkelijkheid voorhoudt. € 10,00. DE OUDE REMISE, OUDEZIJL 1, 9693 PA BAD NIEUWESCHANS

SALSA MOJITO CAFÉ

PETER MULVEY

EXPOSITIE ELLEN VERHEIJEN

“Een gevoel van vrijheid en onbegrensde creativiteit” Kunstenares Ellen Verheijen. Ze is spiritueel kunstzinnig tekenares. LANGE DAME WINSCHOTEN BOSSTRAAT 6, 9671 GG WINSCHOTEN

ZO 23 FEBRUARI, 12.00 – 17.00 UUR

PREVIEW

Expositie PREVIEW met werk van Maria Jose Ramirez Ramirez: schilderijen, foto’s, ruimtelijk werk, video. De tentoonstelling is in de maand februari op zondagen te zien. LAKASERNA, MOLENSTRAAT 5, 9693 EJ BAD NIEUWESCHANS

OLDAMBT.GRONINGEN.NL


Pagina 3

Februari 2014

Uit het gemeentehuis

Klant Contact Centrum Gemeente Oldambt Openingstijden voor het publiek

Het gemeentehuis is voor publiek geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag tot 16.00 uur. Op woensdag is het gemeentehuis tot 19.30 uur geopend.

Noordelijke duurzaamheidslening nu nog aantrekkelijker

Energiebesparende maatregelen met lage rente, subsidie én energiecoach

Voor de overige dienstverlening worden de vrije inlooptijden enigszins aangepast. Kijk in onderstaand schema wanneer u voor welk product terecht kunt.

Een comfortabele en energiezuinige woning ligt binnen handbereik van woningeigenaren in Groningen, Fryslan en Drenthe. Wie niet direct beschikt over geld om te investeren in energiebesparende maatregelen, kan dit toch doen door een duurzaamheidslening met een zeer lage rente af te sluiten. De rente van de lening is maximaal 2,4 %, en dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Door een energiecoach en een subsidie voor het maatwerkadvies beschikbaar te stellen, verwachten de provincies dat de duurzaamheidslening nog aantrekkelijker wordt.

Pinnen bij alle balies, contante betaling slechts nog bij één balie

Comfortabeler wonen en energie be-

Afspraak maken voor rijbewijs, paspoort of identiteitskaart

Voor een aantal producten was het al gebruikelijk om een afspraak te maken. Met ingang van 1 januari 2013 is de dienstverlening op afspraak met de hieronder genoemde producten uitgebreid. Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen vanaf die datum alleen nog op afspraak een rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Via onze website www.gemeente-oldambt.nl kunt u zelf een afspraak maken en daarbij kiezen uit de beschikbare dagen en tijden. Als u geen internet heeft, kunt u bellen voor het maken van een afspraak. Dienstverlening op afspraak zal op termijn ook voor andere producten van de gemeente gaan gelden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Vanaf 1 januari kunt u bij alle balies pinnen, als u moet betalen voor een product. Het is dan nog slechts bij één balie mogelijk om contant te betalen. Houdt u daar rekening mee als u een afspraak maakt. Pinnen gaat snel en is veilig voor u en voor onze medewerkers.

Telefonische bereikbaarheid

U kunt de gemeente tijdens werkdagen bellen tussen 9.00 uur en 16.30 uur en op vrijdag tot 16.00 uur. Buiten deze tijden wordt u te woord gestaan door een medewerker van ons callcenter.

Ik kom voor Aanvraag • Rijbewijs, Paspoort, Ned. Identiteitsbewijs Alleen op afspraak Afhalen • Rijbewijs, Paspoort, Ned. Identiteitsbewijs Ma t/m do 9.00 tot 16.30 uur Woe 9.00 tot 19.30 uur Vr 9.00 tot 16.00 uur Aangifte • Naturalisatie, Huwelijk, Erkenning • Eerste inschrijving vanuit het buitenland Aangifte • geboorte/overlijden Aanvraag • Vergunningen • WMO participatiefonds • Collectieve ziektekosten • Langdurigheidstoeslag • Overige verstrekkingen • Gemeentelijke belastingen Vragen over • Gemeentelijke belastingen Aanvragen en afhalen • Uittreksel en verklaring Aangifte • Verhuizing

Alleen op afspraak Ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur Woe 9.00 tot 16.30 uur

Ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur Woe 9.00 tot 16.30 uur Ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur Woe 9.00 tot 16.30 uur

Ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur Woe 9.00 tot 19.30 uur

Sportverkiezingen Oldambt:

We zoeken nog aanmeldingen

sparen is op veel verschillende manieren mogelijk. Zoals door het isoleren van daken en vloeren, vervangen van de verwarmingsketel of plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboilers. Om te bepalen welke maatregelen het meeste voordeel opleveren moet voor het aanvragen van de duurzaamheidslening een zogeheten maatwerkadvies worden uitgevoerd. Om dit extra aantrekkelijk te maken subsidiërt de provincie Groningen dit advies tot maximaal € 250 en kan vanaf maart gebruik gemaakt worden van een energiecoach die het traject van aanvraag tot uitvoering begeleidt. Het landelijke lage BTWtarief van 6% dat geldt tot eind 2014

Huiseigenaren kunnen een bedrag lenen tussen € 2.500 en € 15.000. De lening kan tot 1 september 2014 worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van SNN www. snn.eu/iebb. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) is de financiële partner voor de regeling. Zij geven onder andere informatie over het actuele rentepercentage op www.svn.nl.

Project Historische Haven Winschoten wordt verder ontwikkeld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft besloten dat het project Historische Haven Winschoten in samenwerking met het particulier initiatief verder ontwikkeld kan worden. De Historische Haven is oorspronkelijk een initiatief van Partij voor het Noorden. Doel is om meer maritieme activiteiten te ontwikkelen aan de Renselkade en Havenkade West in Winschoten. Een jaar geleden heeft het college besloten

om via een proefperiode het project voor te bereiden. In de periode die tot maart 2014 liep, zou gewerkt worden aan nutsvoorzieningen en acquisitie van robuuste historische schepen passend in het beeld van het “Winschoter Waterkwartier”. In het afgelopen jaar zijn deze nutsvoorzieningen gerealiseerd. Na evaluatie bleek dat er meer tijd nodig is voor werving en selectie van historische bedrijfsvaartuigen. Besloten is de proefperiode nu af te sluiten. Het project kan verder in samenwerking met het particulier initia-

tief ontwikkeld worden. Het particulier initiatief houdt zich bezig met het oprichten van een vereniging/stichting die activiteiten organiseert en de acquisitie gaat verrichten. Inmiddels zijn toelatingscriteria voor historische schepen geformuleerd. De gemeente richt zich op de randvoorwaarden voor vestiging van historische schepen. Historische schepen zijn van harte welkom.

Chinees-indisch restaurant China You-Yi in Beerta heropend Na veel gekrakeel de afgelopen jaren in hun strijd met de provincie, is woensdagmiddag 22 januari “de chinees in Beerta” door burgemeester Smit heropend. Na het uitdiepen van het Beertsterdiep ontstonden er scheuren in de muren van het restaurant en de voorgevel stond bijna op het punt het te begeven. Tussen de eigenaar van het restaurant en de provincie ontstond er een frictie wie de schade zou moeten bekostigen. Na een juridische strijd en veel heen en weer gepraat heeft de provincie besloten de herstelwerkzaamheden voor hun rekening te nemen, wat nu naar tevredenheid is afgerond. Gelukkig is dit alles nu achter de rug en heeft de familie Hu weer vertrouwen in de toekomst. Met o.a. een pracht van een terras, kan men weer genieten van een heerlijk moment in restaurant China You-Yi.

© K vd Spek

Beste sporter of sportteam van 2013? Bent u of kent u iemand uit de gemeente Oldambt die in 2013 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd? U kunt nog tot 23 februari uw aanmelding doorgeven op www.sportinoldambt.nl.

Kunst aan de Venne

Op donderdag 24 April worden de namen van de sportman, de sportvrouw en het sportteam van het jaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond. Dit evenement vindt plaats sporthal De Rietkraag in Oostwold.

Op de plek op de Venne in Winschoten waar eerder de gedichten van lokale dichters hingen, hangt nu kunst van kunstenaar Martin Been. Stichting de Nieuw Ambtster, die gaande is met het tijdelijk aankleden van lege etalages heeft kans gezien om de kunstenaar hiervoor te interesseren, zo ook de ei-

De sportverkiezingen maken onderdeel uit van de Nationale Sportweek. In deze week van 19 tot en met 26 april zullen op meerdere locaties in de gemeente Oldambt allerlei beweegactiviteiten plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op www.sportinoldambt.nl

maakt het nemen van energiebesparende maatregelen nog interessanter.

genaren van de etalages. Medewerkster van de genoemde stichting is dan ook blij met deze samenwerking: Kunst mag dan op deze manier mensen plezieren, verwonderen en inspireren, en we hopen dan ook dat dit bij het passerend publiek gebeurt.

De uitzendingen van RTV Blauwestad zijn te volgen: - Digitaal via Ziggo op kanaal 40 - Analoog via de kabel op kanaal 7 (189,25 MHz) Voor meer Informatie raadpleeg onze website: www.rtvblauwestad.nl


Pagina 5

Februari 2014

Inschrijving standplaatsen Noordrand Blauwestad te Midwolda, zomerseizoen 2014 Voor het innemen van een standplaats aan de Noordrand Blauwestad in Midwolda kunnen tot 1 april 2014 aanvragen worden ingediend. Een tweetal standplaatsen kan worden ingenomen; één voor de verkoop van vis/aanverwante artikelen en één voor patat/aanverwante artikelen. Toewijzing van de standplaatsen vindt plaats op basis van de hoogte van de ontvangen inschrijvingen voor de te betalen vergoeding voor de in te nemen standplaats. Het minimale inschrijvingsbedrag is € 250,00. Voor de haven van Oostwold (Pier

Noorderringdijk) zijn tevens een tweetal standplaatsen beschikbaar. Voor dit terrein is geen branchepatroon vastgesteld. Ook geldt hiervoor geen inschrijvingsbedrag. Schriftelijke aanmeldingen, met bijbehorende bewijsstukken, kunt u sturen naar de Gemeente Oldambt, Cluster Ruimtelijke Zaken, Team VTH, J.Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met Henk Elderman, van het Team Vergunningen, toezicht en handhaving, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder nummer: (0597) 48 20 00.

Voor werkzoekenden

WERKPLEIN OLDAMBT EN NETWERKCAFÉ VEENDAM

Bovengenoemde instanties helpen werkzoekenden uit de regio Oost-Groningen bij het creëren van mogelijkheden betreffende het vinden van een baan. INFO: Werkplein Oldambt is maandag t/m donderdag tussen 8.30 uur – 16.30 uur en vrijdag tussen 8.30 uur – 15.00 uur te bereiken op het adres Garst 1 te Winschoten; Netwerkcafé Veendam is via de website www.vanenvoorwerkzoekenden.nl te bereiken en houdt op de laatste dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur, behalve juli en augustus, een bijeenkomst in het Sportplein aan Jan Salwaplein 3 te Veendam.

Werk in uitvoering Hieronder vindt u een overzicht van lopende projecten of projecten die binnenkort van start gaan: • Waterberging Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden te Bad Nieuweschans; • Aanleg Blauwe Passage noordzijde Midwolda (ontsluiting Oldambtmeer richting Nieuwolda via het Nieuwe Kanaal en Termunterzijldiep), inclusief het verbreden van de Oudlandseweg. Oplevering medio 2015. • Herontwikkeling noordelijk centrumgebied Winschoten. Aanleg parkeerterrein Klinkerplein, Zeeheldenstraat, M.U. Stikkerlaan, Nassaustraat en Oldambtplein Oplevering eind 2014;

• Reconstructie Hoofdweg Westerlee. Start oktober 2013. Oplevering voorjaar 2014; • Aanleg sanitairgebouw jachthaven Beerta. Oplevering februari 2014. • Rioolver vanging Hogeweg in Scheemda. De werkzaamheden duren tot april 2014; • Vervangen bestrating fiets- en wandelboulevard Hoofdweg Midwolda vanaf de Langezuidwending tot centrum. Oplevering medio februari 2014. Voor nadere informatie over bovenstaande werken verwijzen we u naar onze website www.gemeente-oldambt.nl of neem contact op met het KCC van de gemeente Oldambt op telefoonnummer 0597-482000.

60 is hard genoeg in de polder

Kijk-op-je-Dorp Scheemda benemen het zicht op tegenliggend verkeer. De kinderen hebben als oplossing een verkeerverbod bedacht. Ook vinden zij het ophangen van een spiegel een goed idee.

Op woensdagmiddag 29 januari mochten de kinderen die mee hebben gedaan aan het project Kijk-op-je-Dorp Scheemda het plan overhandigen aan de gemeente. Wethouder R. van den Aker en dhr. R.J. Bakker namen het plan in ontvangst. Het project was er op gericht om kinderen te laten meedenken over hun leefomgeving. Wat zij daar goed aan vinden en wat ze zouden willen veranderen. Er deden 12 kinderen, afkomstig van de drie basisscholen uit Scheemda mee. De projectbegeleiding bestond uit twee jongerenwerkers van Stichting Het Oude Ambt. De belangrijkste uitkomsten die in het plan beschreven staan zijn in het kader van verkeer het kruispunt bij de brug (Stationsstraat). De kinderen hebben hiervoor een prachtig verkeersbord ontworpen om automobilisten attent te maken dat rechts voorrang heeft, ook fietsers dus. Ook wordt de bocht bij de dierenwinkel (ook Stationsstraat) gevaarlijk bevonden omdat er veel auto’s langs de weg geparkeerd staan, terwijl er even verderop een hele grote parkeerplaats is. De auto’s

© J K Dommisse

Rondom het thema speelplekken kwam naar voren dan er in principe voldoende speelplekken zijn maar sommige zijn niet goed onderhouden. En de hondenpoep die overal ligt, wordt als zeer irritant ervaren. De kinderen hadden het idee om speciale hondenuitlaatplekken te creëren met hondenpoepzakjes. Wethouder van den Aker en dhr. Bakker gingen in gesprek met de kinderen over deze onderwerpen zodat er een helder beeld ontstond van de wensen en ideeën van de kinderen en daar tegenover de mogelijkheden die de gemeente heeft om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. De kinderen die mee hebben gedaan aan Kijkop-je-Dorp Scheemda kijken terug op een hele geslaagde middag in het gemeentehuis! Zij hebben er vertrouwen in dat de gemeente Oldambt serieus naar het plan zal kijken en doen wat mogelijk is!

Webwinkel Winschoten24: een update Winschoten maakt een slag voorwaarts op het digitale vlak. Daarom werken gemeente en ondernemers samen in het project ‘Het Nieuwe Winkelen’ . In dit project ontwikkelen gemeente Oldambt en winkeliers ideeën en initiatieven om Winschoten als koop- en uitgaanscentrum meer aantrekkingskracht te geven. Eén van die initiatieven is het project Winschoten24: Een webwinkel in een leegstaand pand, het lanceren van een webplatform om producten via internet te (ver)kopen en het installeren van gratis wifi in de Winschoter binnenstad. Een verbinding tussen “toetsenbord en steen”zoals projectleider Alexander Nicolai het noemt. Hij bedoelt daarmee te zeggen dat oud en nieuw (internet) winkelen aan elkaar verbonden worden met een paar extra’s. “Gratis wifi komt er nog dit jaar. De fysieke webwinkel ook: 1 mei is de feestelijke opening gepland. De dag van de arbeid,” zegt Alexander Nicolai, projectleider van het “Nieuwe Winkelen” . “Dan komen er veel Duitsers deze kant op en ziet het hier zwart van de mensen.” De ondernemer spreekt met veel geestdrift over het project. “Wij willen als projectgroep 1 april klaar zijn dan kunnen we 1 mei open met de winkel”. In de maand april gaan we proefdraaien zodat het webplatform goed werkt en dat de kinderziektes er uit zijn op 1 mei”

De winkel

De inrichting van de fysieke webwinkel in de Langestraat wordt een cross-

over tussen ultra-modern en ouderwets. Meubels uit grootmoederstijd, maar ook ultramodern en “kekke” zaken. En natuurlijk een iMac waarop je je kunt orienteren op het aanbod van de winkels in Winschoten. “De tafel waar je aan zit is te koop! De stoelen ook. Elk artikel van de inrichting is te bestellen via het webplatform. Alleen de iMac zelf moet blijven staan,” zegt Alexander met een grijns. “Alles draait om beleving. Langs de muren van het pand komen afbeeldingen van artikelen. Overal staat een QR-code bij zodat je met je telefoon de code kunt scannen en direct naar het artikel toe kan gaan via internet. Maar…. de ontwikkelingen gaan snel: als er een nieuwe mogelijkheid ontstaat om digitaal te shoppen, gaan we dat zo mogelijk inzetten om het de consument zo makkelijk mogelijk te maken. Via een touchscreen aan het etalageraam is het webplatform ook toegankelijk als de winkel zelf gesloten is. De winkel is 24 uur, 7 dagen per week geopend voor het publiek om zich te oriënteren op het aanbod en om online bestellingen te plaatsen. Uiteraard kunnen bestellingen ook vanaf de thuiscomputer of de I pad, I Phone enz.

Het webplatform

Bij de opening van de winkel wordt ook het webplatform gelanceerd. Dit is de digitale winkel waarbij je bij alle aangesloten Winschoten winkels kunt kopen. Het mooie van de webwinkel is dat mensen bij winkel A, winkel B en winkel C iets kunnen kopen en dat in één keer digitaal kunnen afrekenen. De projectgroep Winschoten24 heeft visie: “Het webplatform wordt meertalig. Eerst in het Nederlands en Duits, maar later in het Engels maar ook in het Swahili! Het wordt één webshop voor heel Winschoten. Elke ondernemer kan zich aansluiten om producten via Winschoten24 te verkopen. Als de ondernemer moeite heeft met het realiseren van de technische kant, dan bieden we ze hulp. “Wij als gezamenlijke Winschoter ondernemers gaan het maken met dit webplatform; samen staan we sterk” aldus de heer Nicolai. We zien dat individuele webwinkels ook hun eerste fysieke winkel openen, maar dit project is uniek doordat meerdere winkels samen één platform opzetten. De winkeliers gaan voor een sterk centrum en attractief centrum gericht op de toekomst. “We moeten niet wachten tot de klant over onze drempel komt, wij moeten zijn daar waar de klant is. Winschoten vooruit!” zo zegt de projectleider. In de maand maart wordt bekend in welk pand aan de Langestraat “Winschoten 24” zich gaat vestigen.

In het gebied tussen de N362 (de Gereweg), Midwolda, Nieuwolda en Oostwold mag binnenkort niet harder dan 60 kilometer per uur worden gereden. Op dit moment geldt voor de polderwegen nog een snelheidslimiet van 80 kilometer. De gemeente gaat in maart borden plaatsen waarop de snelheidslimiet staat aangegeven. De lange wegen in de polder hebben vaak een smal wegprofiel en zwakke bermen. Ook het landbouwverkeer maakt veel gebruik van

deze wegen. Daarom is de kans, dat er modder op de weg ligt, groot. Het gevaar daarvan wordt vaak onderschat. Eventueel gewenste aanvullende maatregelen, zoals plateau’s, drempels en belijning, worden, gecombineerd met het groot onderhoud, aan de wegen uitgevoerd. Notoire hardrijders zijn dus gewaarschuwd en moeten ernstig rekening houden met onverwachte controles van de politie.

Oost-Groningen legt focus op verbetering woningvoorraad Oost-Groningen moet zich sterk maken voor verbetering en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Dat vindt de stuurgroep waarin bestuurders van de Oost-Groninger gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, na vaststelling van het rapport Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) Oost-Groningen. Tijdens een lunchbijeenkomst op 31 januari presenteert de stuurgroep de resultaten van het RWLP. Een drietal resultaten springt eruit. Het belangrijkste resultaat is dat gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen regionale afspraken hebben gemaakt over de kwantiteit en de kwaliteit van de woningvoorraad. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Regionaal Prestatiekader’. De afspraken hebben betrekking op de transformatie en omvang van de woningvoorraad en het opvangen van de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. Onderdeel van het RWLP – naast het regionaal prestatiekader – is de doelstelling concrete invulling te geven aan samenwerkingsvormen in het primair onderwijs. Onderwijsorganisaties

hebben een verkenningsonderzoek laten uitvoeren. Intensivering van de samenwerking is gewenst om de kwaliteit van het primair onderwijs op termijn te borgen. Samenwerking zal in de komende jaren bij vijftien tot dertig scholen in de regio aan de orde komen. Het derde resultaat betreft de particuliere woningvoorraad. De voorziene sloop van woningen van de corporaties zal leiden tot vermindering van de woningvoorraad. Dit is noodzakelijk vanwege de bevolkingsontwikkeling. Maar ook particuliere woningen kunnen in de toekomst voor sloop in aanmerking komen. De aanpak van verpaupering en daardoor waardedaling van de particuliere voorraad is door de gemeenten erkend als één van de meest urgente en tegelijkertijd lastigste thema’s. Doelstelling is het bereiken van een kwalitatieve verbetering en verdunning van de particuliere voorraad. Het regionaal prestatiekader is opgesteld door de zeven Oost-Groninger gemeenten, de provincie, de corporaties Lefier en Acantus en diverse zorginstellingen. Zij hebben het kader op vrijdag 31 januari te Winschoten ondertekend.


Pagina 7

Februari 2014

Oldambt verbindt… ook digitaal

Terugblik op vier jaar intensief werken

De gemeente Oldambt onderzoekt de mogelijkheden om breedband binnen de gemeente uit te rollen. Oldambt is vanuit het Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen aangewezen als pilotgebied. Dit project heeft als doel een start te maken met de verbetering van de ICTinfrastructuur in Oost-Groningen.

Bij de start van de nieuwe gemeente Oldambt is een coalitieakkoord en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vier jaar na dato stelt het college met voldoening vast dat veel voornemens zijn gerealiseerd. Daarnaast is veel gerealiseerd dat niet in het uitvoeringsprogramma was opgenomen. Ontwikkelingen die op de gemeente afkwamen en wijzigingen in Rijksbeleid vroegen veel van het college en boden tegelijkertijd ook nieuwe kansen. Het zijn geen vier makkelijke jaren geweest, mede door de financieel moeilijke tijden voor de gemeente.

Oldambt onderzoekt mogelijkheden breedband

In het huidige tijdsgewricht, waarin het functioneren van economie en samenleving steeds afhankelijker wordt van een digitale infrastructuur, is het van belang dat ieder bedrijf en iedere bewoner de beschikking kan hebben over snel internet (Glasvezel). De uitkomsten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door IP Fiber uit Rotterdam, en in een business case zal worden uitgewerkt, zal als basis fungeren voor de inmiddels opgerichte Stichting “Oldambt Verbindt”. Deze stichting heeft onder meer tot doel het laten inrichten, in stand houden en exploiteren van een breedbandnetwerk in de onrendabele buitengebieden, in de kernen en de bedrijventerreinen van de gemeente Oldambt. Draagvlak in de regio voor de uit-

rol van breedband is van groot belang. Daarom zijn diverse partijen betrokken in de pilot. Het streven is om medio april duidelijk te hebben hoe er een rendabel breedbandnetwerk kan worden aangelegd.

Aanleiding

Het ontbreken van een stabiel internetnetwerk vormt een bedreiging voor de leefbaarheid op het platteland en de economische ontwikkeling in het landelijk gebied. Ook in grotere bevolkingsconcentraties op het platteland, de zogenoemde kernen, tekenen zich problemen af. De regio Oost-Groningen kenmerkt zich door dunbevolkte gebieden. De zorgvraag zal, mede door de demografische ontwikkelingen, in deze gebieden toenemen. Naar verwachting zal het, door de vergrijzing en ontgroening, in de toekomst onmogelijk zijn om zonder digitalisering (denk maar aan zorg op afstand en domotica) de noodzakelijke zorg te blijven leveren. Daarnaast is er een tendens en behoefte van bewoners om langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving te willen blijven wonen.

Nieuwe Woonboetiek in de Torenstraat

© K vd Spek

Vrijdag 24 januari opende wethouder Van Leeuwen de nieuwe WoonBoetiek vooraan in de Torenstraat in Winschoten. De wethouder memoreerde in zijn openingsspeech aan het gebruik van de regeling om de leegloop van winkels een halt toe te roepen. De gemeente Oldambt gaat samen met de provincie Groningen, met ondernemers en vastgoedeigenaren, de komende jaren fors investeren in het versterken

van de binnenstad van Winschoten. De WoonBoetiek was de eerste zaak die van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Deze is verhuisd van het eind, naar het beging van de Torenstraat, in het pand van voorheen Koos Kamst, tegenover de toren. De WoonBoetiek in Winschoten is een eigentijdse woonwinkel met een aantrekkelijk geprijsde collectie lifestyle meubels, verlichting en woonaccessoires.

Gezondheidscentrum Winschoten Het nieuwe Gezondheidscentrum Winschoten heeft de deuren in het oude gerechtsgebouw aan de rotonde bij de Nassaustraat 17 in Winschoten geopend. In het gebouw zijn gevestigd de huisartspraktijk van Arts en Zorg , apotheek Boschplein en Beweegcen-

trum Winschoten. De locatie van Beweegcentrum Winschoten op de Visserdijk in Winschoten zal ook blijven bestaan, De specialisatie handtherapie is meeverhuisd naar de nieuwe locatie.

College van Oldambt blikt met voldoening terug op vier intensieve jaren

De lastenstijging voor de burger hebben we zeer beperkt kunnen houden: voor de huishoudens mét een eigen woning zijn de lasten in de afgelopen vier jaar met totaal slechts 2,25% gestegen. Voor de huishoudens zonder een eigen woning zijn de lasten zelfs met 11% gedaald als gevolg van een verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing. Al met al reden genoeg voor het college om met voldoening terug te kijken.

Contact met de inwoners

Het college is de afgelopen vier jaar veel in contact geweest met haar inwoners. Iedere twee weken had het college een schouw in een dorp of wijk. Daarna ging het college een avond in gesprek met de inwoners. Ook bij de jaarlijkse nieuwjaarsrondes gaat het college naar haar inwoners toe. Het college doet er op die manier alles aan om de afstand tussen inwoner

en bestuur zo klein mogelijk te houden.

ken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Deze zogenoemde ‘decentralisatie’ geven de gemeenten met ingang van 2015 nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als gevolg van een kanteling binnen de WMO wordt er nu op een andere manier gewerkt. De mogelijkheden van de klant zelf zijn bepalend voor de ondersteuning die de gemeente gaat bieden.

Grote projecten, fysiek

En meer dan dat…

Verschillende grotere projecten zijn voltooid, bijna voltooid of worden gestart. De brede school tussen Midwolda en Oostwold is al weer ruim twee jaar in gebruik. Het Onderwijs Zorg Centrum ‘de Stuwe’ aan de Grintweg is geopend in 2013. Het nieuwe Cultuurhuis zal in 2014 gereed zijn. Er wordt druk gewerkt aan de Noordelijke Vaarverbinding en de reconstructie van de Blijhamsterweg is zo goed als gereed. In het centrum van Winschoten staan grote investeringen op stapel ter versterking van de binnenstad.

Grote projecten, sociaal

Op sociaal gebied zijn er ook meerdere grote projecten gerealiseerd. Zo bereidt de gemeente zich, samen met andere gemeenten, voor op de nieuwe ta-

In totaal 43 pagina’s geeft het college aan wat er allemaal is gerealiseerd in de afgelopen vier jaar. Dit gaat over alle beleidsterreinen. Of het nu gaat om vergunningverlening of handhaving, om openbare orde en veiligheid of financiën, om armoedebeleid of cultuur, om sport of het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het is allemaal terug te lezen in de realisatie uitvoeringsprogramma dat het college heeft opgesteld. En meer dan dat…. in de inleiding worden in het kort ook een aantal onderwerpen genoemd die zijn gerealiseerd dan wel de aandacht van het college hebben gevraagd, hoewel die niet waren opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Het volledige document is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/nieuws.

Brandweercluster Oldambt zet vrijwilligers in het zonnetje Het Oldambtster brandweercluster eerde haar vrijwilligers. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse feestavond op zaterdag 25 januari in de Pyramide te Finsterwolde. De brandweerlieden werden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange bijdrage aan de veiligheid in onze gemeente. Samen staan deze vrijwilligers garant voor ruim 217,5 jaar brandweerervaring. Onderscheiden werden : Imko Mooij (blusgroep Winschoten) 12,5 jaar; Jenny Cazemier, Harm Musch, Harry v.d. Veen (allen Blusgroep Winschoten) Harold Klein (blusgroep Scheemda), Jan Klooster en Ruud Mooij (blusgroep Finsterwolde) 20 jaar; Gerrit Smeins (blusgroep Finsterwolde) en Bert Starke (blusgroep Winschoten) 25 jaar en tenslotte Harrie Buiter die maar liefst 35 bij de blusgroep Finsterwolde is. Burgemeester Pieter Smit speldde allen een medaille op en overhandigde een bijbehorende oorkonde.

© M Lameijer

Schminken bij Diana van Hees

Aan het Zuiderveen 42 is sinds begin dit jaar een schminkatelier gevestigd. Diana van Hees, al ruim twintig jaar als schminkster actief, runt dit nieuwe bedrijf dat zich breed opstelt. Zo is de schminkshop ingericht voor volledig verzorgde verjaardagsfeestjes voor kinderen, schminkpartijtjes, maar ook

schminkworkshops voor volwassenen waar men de basistechnieken leert. Kinderen en volwassenen kunnen ook via afspraak langskomen en zich laten schminken (voor bijv. Valentijnsdag, zwarte piet, feesten waar men geschminkt naar toe wil gaan etc.). Van Hees, van huis uit specialistisch maat-

schappelijk werker, is haar carrière in “Het Land van Ooit” begonnen. Hiernaast heeft zij meerdere jaren als schminkster in binnen- en buitenland gewerkt. Wie nieuwsgierig is geworden kan contact opnemen met Diana van Hees via 06-43128989 en dianavanhees@zuiderveen42.nl


TERUGBLIK JC ‘t SPOOR Tijdens de kinderactiviteiten is er weer druk gewerkt en volop geknutseld. In het Parkholt, het jongerencentrum en in de Eextahal zijn door de kinderen weer de mooiste creaties gemaakt, waaronder een heuse vogeltaart en opbergbakken voor tijdschriften!

HUISWERKBEGELEIDING

KINDERACTIVITEITEN

Tja, dan zit je op de middelbare en kom je met bergen huiswerk thuis. Vaak is het veel, niet altijd even leuk of soms best moeilijk. In jongerencentrum ’t Spoor kun je elke middag vanaf 13.00 uur terecht met al je vragen en de inhoud van die zware tas! Huiswerk maken doen we samen of alleen en er zijn computers met internet die je kunt gebruiken. Het samen huiswerk maken kost niets en je hoeft je niet op te geven!

Parkholt:

JEUGD DARTTOERNOOI GROOT SUCCES

Op 21 en 23 januari hebben we leerlingen ontvangen 4e jaars TL; ze kwamen kennis maken met zorg en welzijn en de leerlingen hebben leuke activiteiten voor het jongerenwerk bedacht! Jongens en meiden; veel succes met het maken van een keus voor vervolgonderwijs!

Zaterdag 18 januari was er een jeugd darttoernooi in Boelie's Pub in Winschoten. Het toernooi was voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Het idee ontstond in jongerencentrum 't Spoor, Brandon Brink was 1 van de initiatiefnemers; "Ik had bij het jongerencentrum gevraagd of we iets konden doen met darten, en na wat overleg zijn we met Boelie's Pub gaan praten, en uiteindelijk hadden we een top dag!"

De laatste dag van januari was voor de achtste groepers; op vrijdag 31 januari gingen ruim 70 tieners uit hun dak op de hipste muziek in felle neon kleuren! ’t Was weer een groot succes en tot de volgende keer (14 maart). In februari hebben jongeren mee kunnen doen aan zwemmen in Veendam, een darttoernooi en een avondje bowlen! Daarnaast is het jongerencentrum natuurlijk gewoon 4 dagen per week open, ook ’s avonds!

"Samen met Geert de Boer heb ik toen een flyer gemaakt en deze overal verspreid, zelfs in de stad Groningen! Ook via Social Media en de website van het jongerencentrum hebben we veel reclame gemaakt."

Nieuwsgierig geworden? Check onze site www. jctspoor.nl of blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes via Facebook & Twitter (facebook. com/jongerencentrumtspoor & @jctspoor).

29 jonge darters deden deze middag een gooi naar de titel. Er waren zowel in de winnaars- als de verliezersronde prijzen te verdienen, dus de strijdlust bleef tot het einde hoog. De uitslag:

ALZHEIMERCAFÉ OLDAMBT Datum: Locatie:

Dinsdag 11 maart 2014 St. Zorgcentrum “De Blanckenbörg” Eikenlaan 34, Blijham Aanvang: 19.00 uur inloop, Programma: 19.30 uur tot 21.00 uur. Thema: Rouw verwerking bij dementie

Winnaarsronde: 1ste Marnix 2de Youri 3de Jari

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café vindt altijd plaats op een dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur Het Alzheimer Café Oldambt wordt mogelijk gemaakt door TSN Thuiszorg, Stichting Zorgcentrum de Blankenbörg, Zorgketen Oosterlengte en Stichting Welzijn Oldambt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. T. de Roo, nummer 0597- 421833

Verliezersronde: 1ste Klaasjan 2de Bryce 3de Robin

5 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 3 maart :

Mooie fleurige lentebol maken. 13.30-14.30 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

19 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 17 maart :

Cupcakes maken en daarna versieren. 13.30-14.30 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

Jongerencentrum ‘t Spoor: 12 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 10 maart :

Mooie fleurige lentebol maken. 13.30-15.00 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

26 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 24 maart:

Cupcakes maken en daarna versieren. 13.30-15.00 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

Scheemda:

7 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 5 maart :

Mooie fleurige lentebol maken. 15.30-17.00 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

21 maart Groep 3 t/m 8 Opgave tot 19 maart :

Cupcakes maken en daarna versieren. 15.30-17.00 uur eigen bijdrage 1 euro jongerenwerk@hetoudeambt.nl

Via www.facebook.com/jongerencentrumtspoor worden alle activiteiten aangekondigd.

Middagje “chillen” in het jongerencentrum ‘t Spoor. 05 maart en 19 maart

gamen, spelen, knutselen, chillen voor groep 6, 7, 8 van 14.00-16.00 uur.

Activiteiten JC ‘t Spoor

21 februari 1e Klas Party Thema : NEON! 20.00 – 21.30 uur jc ’t Spoor; entree gratis, frisdrank 1 euro 25 februari

Lasergame 14.00 uur kosten 5 euro p.p. opgave tot 21 februari jongerenwerk@hetoudeambt.nl of in het jc! 14 maart

Groep8Disco 20.00 – 21.30 uur Jc ’t Spoor; entree gratis, frisdrank 1 euro

28 maart

1e Klas Party 20.00 – 21.30 uur Jc ’t Spoor; entree gratis, frisdrank 1 euro

BREI/HANDWERKCLUB IN DE BOSCHPOORT In de Boschpoort kunt u elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur terecht bij de brei/handwerkclub. Deze middagen worden georganiseerd door Het Oude Ambt. U kunt gaan breien, haken, borduren, etc. U neemt gewoon uw eigen handwerkspullen mee en gaat aan de slag. Vindt u het gezellig om samen met anderen te handwerken dan neemt u even contact op met Annie Alberts of Bianca Jansen. Momenteel zijn er een aantal plaatsen vrij. De bijdrage is € 0,50 per middag.

VROUWEN GEVEN HUN LEVEN MEER GLANS

Hoe geef je meer glans aan je leven? Hoe houd je meer grip op het leven? Hoe zorg je voor leuke en gezonde bezigheden, een prettige vrienden- en/ of kennissenkring en hoe zorg je dat je je sterke punten kent en gebruikt? Deze vragen worden behandeld in de GRIP&GLANS groepscursus die wordt georganiseerd voor vrouwen van 55 jaar en ouder.

De GRIP&GLANS groepscursus bestaat uit zes bijeenkomsten, van ongeveer drie uur in een groep van maximaal 12 dames. De cursus wordt begeleid door twee docenten. Elke week staat de ‘GLANSschijf van vijf’ centraal. De ‘GLANS-schijf van vijf’ lijkt op de ‘voedingsschijf van vijf. Alleen nu gaat het niet om gezond eten, maar om je goed voelen. Elke letter van het woord GLANS staat voor een partje dat bijdraagt aan je welbevinden: Gemak Bij het ouder worden komen er soms leuke en gezondheid, Leuke bezigheden en lichamelijke veranderingen, zoals het hebben van meer vrije activiteit, Affectie, Netwerken en Sterke punten. In tijd of het krijgen van kleinkinderen. Andere de cursus gaan deelneemsters samen aan de slag veranderingen zijn niet prettig, zoals het wegvallen om zicht te krijgen op welk partje goed gevuld is en van een vaste dagindeling, het uit het oog verliezen welk partje extra aandacht verdient. Begrijpen hoe van vrienden en vriendinnen of het verlies van het er voor staat is niet genoeg. In de cursus wordt dierbaren. geleerd hoe je zelf reële doelen stelt en initiatieven “Je moet er dan zelf iets van maken en deze kan nemen. cursus heeft mij ondersteund om dat te doen”, “In mijn hart wist ik heel veel dingen al wel, maar zegt één van de eerdere deelneemsters. “Ik ben door de cursus zijn ze bevestigd. Ik heb geleerd er flink van opgeknapt. Alleen al het contact met om de dingen die ik zelf leuk vind gewoon te doen vrouwen onderling is prettig. Je wordt gedwongen en niet te wachten op bevestiging van anderen. Ik na te denken over leuke dingen in je leven, waar schrijf mijn doelen op en voer ze ook daadwerkelijk je normaal aan voorbijgaat”, zegt een andere uit, zoals lekker naar de film gaan met een vriendin. deelneemster.

Postadres: Postbus 1 9670 AA WINSCHOTEN

Bezoekadres: Het Boschplein 2 9671 GB WINSCHOTEN

Ik zie nu in hoe belangrijk het voor me is om af en toe voor mezelf te kiezen”, zegt een andere deelneemster bij de afronding van een cursus. De cursus start, bij voldoende deelname, op donderdag 3 april om 13.30 uur in Het Boegbeeld, Zeeheldenstraat 20A8/A9 in Winschoten. Als tegemoetkoming in de kosten betaalt u slechts € 35,-. U ontvangt hiervoor, naast de volledige cursus, een goed verzorgde werkmap en natuurlijk een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij Annie Alberts of Myrthe van der Ploeg, Het Boschplein 2 in Winschoten. Tel: 0597-421833, e-mail aalberts@hetoudeambt.nl of mvanderploeg@hetoudeambt.nl.

Telefoonnummer: 0597 - 421833 Telefoonnummer: Meldpunt Zorg en Overlast: 0597 - 434767

W W W . H E T O U D E A M B T . N L


Het Park in Blauwestad gaat op de schop De bewoners van Het Park in Blauwestad hebben grootse plannen met het park in hun woongebied. Ze willen het om toveren tot een aantrekkelijk gebied, waar bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. Uitgangspunt is een totaalplan waarin gekozen wordt voor een inrichting die aansluit bij de omgeving van de Blauwestad. Er zijn min of meer concrete plannen voor een boomgaard met hoogstamfruitbomen van oude rassen, Mansholt akkertjes die, in samenwerking met de A.N.O.G., worden ingezaaid met oude granen en gewassen en een natuurklas. Daarnaast zijn er ideeën voor een Hof met vergeten groenten, een bijenstal, een slingertuin en een wilgenkathedraal. Het zal niet lukken om al deze onderdelen een plaats te geven in Het Park, maar een aantal zal in de toekomst zeker overwogen worden. Alles overziend valt er, met de plannen voor de toepassing van oude fruitrassen in de boomgaard en akkergewassen op de akkertjes, een thema te ontdekken. We zien mogelijkheden om ook nog een verbinding leggen met de natuurklas, zoals activiteiten rond gezonde voeding in de jaarlijkse week van de smaak. Kortom een geweldige kans om het park met een onderliggende visie nieuwe vorm te geven. Het Park in Blauwestad zal daarmee een uitstraling krijgen die niet alleen zorgt voor een aantrekkelijk woongebied. Het geeft Het Park een plek in zijn omgeving. Een nieuw aangelegde plek, waar een deel van het verhaal van Oldambt wordt verteld. Een ontwikkeling waarbij alle Oldambsters zich thuis kunnen voelen. Verder kan de boomgaard voor de bezoekers van het gebied een prettige pleisterplaats zijn. Goed nieuws Om niet direct teveel hooi op de vork te nemen, hebben we nu eerst een projectplan uitgewerkt voor alleen de boomgaard. We hebben het Onze Bongerd genoemd. Bewonersvereniging Ons Park heeft haar boomgaardproject gepresenteerd bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en dat hebben we goed gedaan. Ons project is samen met negen andere uitgekozen voor de wedstrijd Kern met Pit. Wat is Kern met Pit Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Waarom hebben wij ons aangemeld Bij Kern met Pit hopen wij met name deskundigheid te vinden op het gebied van bodemkwaliteit. Zitten er voldoende voedingsstoffen in de grond en hoe kunnen we zorgen voor een goede afwatering. Uiteindelijk is Kern met Pit ook een wedstrijd. Er zijn nu in totaal 10 deelnemers in de provincie Groningen geselecteerd, waarvan er maar een kan winnen. Een belangrijk criterium zijn de positieve reacties die wij krijgen op onze projectpagina Ons Park op Kern met Pit. Vanaf ongeveer oktober kan er dan bovendien op de deelnemende projecten gestemd worden. Het aantal stemmen dat wij daarop ontvangen zal mede van belang zijn voor het bepalen van de winnaar. Deze ontvangt een extra prijs van € 1.500,— en doet bovendien mee voor de landelijke wedstrijd van Kern met Pit. Hoe nu verder Inmiddels hebben we ook een eerste gesprek gehad met de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente en we zijn blij met de positieve respons die we daarbij kregen. We gaan nu de boer op om subsidies te werven. Als dat goed gaat willen we deze winter nog beginnen met het bodemonderzoek en het daaruit voortvloeiende grondwerk. We hopen dat we dit voorjaar kunnen starten met de aanplant van de bomen, maar het is waarschijnlijker dat we daar pas in het najaar van 2014 aan toe zijn. De leden van Ons Park zullen in 2014 een aantal dagen samen aan slag gaan om een deel van het werk zelf uit te voeren.

Subsidie voor plan Wijkplatform Parkwijk / Kloostervallei in Winschoten Afgelopen vrijdag kreeg het wijkplatfom het bericht, dat zij een subsidie van € 5.305,- subsidie ontvangt van Levende Dorpen. Naast deze subsidie en een bijdrage van € 500,- van de Gemeente Oldambt gaat het wijkplatform nog op zoek naar andere sponsoren om het project van € 11.000,- in zijn geheel uit te kunnen voeren. Uiteraard levert ook het wijkplatform zelf een financiële bijdrage. Het wijkplatform wil langs het fietspad tussen de Klooster- en Beersterbrug een aantal informatiepanelen plaatsen met informatie over bijv. Parkwijk, Winschoterdiep, A7, Blauwestad, de Blauwe Loper, Stadspark, enz. De panelen zullen worden vervaardigd door Liesbeth Peeters en Ronald Raaijmakers van Bureau Het Wilde Oosten. Zij maken ook de Social Sofa’s. Op elk paneel komt een (historische of actuele) foto te staan met betrekking tot het onderwerp. Samenwerking wordt gezocht met het Cultuur Historisch Centrum in Winschoten. De teksten zijn in het Nederlands en Duits. Het wijkplatform wil op deze manier het 2 kilometer lange saaie fietspad aantrekkelijker maken voor de voorbijgangers. Het wijkplatform ziet dit project in samenhang met de reeds door het wijkplatform geplaatste verlichte paal op de dijk (De Eerste Pijler) ter hoogte van de Hoorntjesweg.

Nieuw Scheemda – ’t Waar schoon!

Aangepast toilet in speeltuin Sint Vitus Winschoten

Het is prettig en veilig leven in een schoon land. Schoon heeft onmiskenbaar waarde. Het effect van schoon is dat mensen zich veiliger voelen en zich socialer gedragen. Iedereen voelt zich prettiger in een schone leefomgeving. En als het schoon is, doe je vanzelf je best om het schoon te houden.’

Multifunctioneel speeltuingebouw St. Vitus heeft naast haar uitgebreide speeltuin nu ook een invalidentoilet voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het speeltuinbestuur is daar sinds 2008 al mee gaande, vanaf die tijd hebben er in de speeltuin dan ook meerdere aanpassingen plaatsgevonden voor deze doelgroep. De toegankelijkheid is hierdoor meervoudig toegenomen. Naast de investeringen in speelgoed, tegelpaden en verbrede deuren is er nu dan ook het aangepaste toilet. Het speeltuinbestuur is de subsidiegevers, te weten de Rabobank, de Roode- of Burgerweeshuis, het Oranjefonds en Leader dan ook zeer erkentelijk voor de ontvangen subsidies in de afgelopen jaren. Zo kan de speeltuin met de niet aflatende inzet van de speeltuinvrijwilligers veel betekenen voor de jeugd. Maar ook jeugd van elders. Zo komen ieder jaar zo’n zes weken lang kinderen uit Tsjernobyl, die worden ondergebracht bij gastgezinnen, iedere dag in deze speeltuin spelen. Dat is burgerzin. Voorzitter Henry Mulder is hiernaast ook zichtbaar blij met de nieuwste voorziening en zegt dan ook: ‘Daar doe je het toch voor’.

Bovenstaande komt uit de visie van NederlandSchoon. Daar doen we graag weer aan mee. Tijdens de landelijke schoonmaakdag willen we het zwerfafval langs wegen, paden en in de bossen in Nieuw Scheemda - ’t Waar verwijderen. Doe je mee? Kom dan naar het MFC waar we ons verzamelen. Datum: 29 maart, 09.30-12.00 uur

Vanaf 09.00 inloop en koffie/thee drinken om plm. 12.00-12.30 uur lunch. (Tijdens de lunch staan er broodjes en soep klaar!) Om te weten hoeveel soep we moeten maken, is het handig dat je je aanmeldt, dat kan via onze pagina op de website Nieuw Scheemda – ’t Waar. © Rob Rosendahl

De wandelpadencommissie

Dankbetuigingsfeest Prinses Beatrix in Ahoy Tot onze grote verrassing ontvingen Aart Jan Langbroek, Fokko Pettinga, Harrie Doornbos en Jan Heeringa, allen lid van het wijkplatform Parkwijk/Kloostervallei, een officiële uitnodiging om bij de dankbetuiging van Prinses Beatrix aanwezig te zijn. Dit gebeurde op aanbeveling van de Gemeente Oldambt, die vier inwoners van haar gemeente mocht voordragen. In eerste instantie zou het feest “Beatrix met hart en ziel” in het najaar zijn, maar door het overlijden van Prins Friso werd dit geheel begrijpelijk uitgesteld. Afgelopen zaterdag 1 februari was het dan zover. We verzamelden ons in hotel Ridderkerk en vertrokken van daaruit naar Ahoy, waar wij vanaf half zeven werden verwacht. Onze dames mochten helaas niet mee, maar konden in de hotelbar het feest via het scherm meemaken. Overigens bleken in het zelfde hotel ook Prinses Beatrix en de andere leden van het Koninklijk Huis aanwezig te zijn. De dames zagen hen in een glimp naar Ahoy vertrekken. Het feest in Ahoy was geweldig. Anderhalf uur lang één brok entertainment met een zichtbaar blije Prinses Beatrix. Vooral jonge talenten speelden een hoofdrol en speelden en zongen de sterren van de hemel! Wij bedanken hierbij de Gemeente Oldambt nogmaals voor het feit, dat wij naar Ahoy mochten gaan.

Huurdersvereniging ‘De Bloemenbuurt’ Organiseert op vrijdagavond 14 maart haar jaarlijkse toneelavond. Gespeeld wordt het blijspel door de Komedianten uit Eenrum. Een stuk in 3 bedrijven in het Gronings

Bonje na het bal

Aanvang: 20,00 uur Zaal open: 19.00 uur Locatie: Speeltuinvereniging Bovenburen Tromplaan 86 Kaarten: € 5,00 p.p. (inclusief 2 koffie/thee) Bestel op tijd op is op! Trijntje Kootstra, Azaleastraat 97

Nieuwolda het meest energiezuinige dorp van Nederland? (Onderzoek naar draagvlak onder bewoners) Na eerder huis - aan huis te zijn verspreid zijn de enquête- formulieren over het thema ‘Nieuwolda, het meest energiezuinige dorp van Nederland?’ weer opgehaald. Na 3 informatieavonden in Dorpshuis ‘t Trefpunt en een terugkoppelingsmanifestatie in de Hervormde kerk te Nieuwolda zijn alle dorpsbewoners op deze wijze persoonlijk gevraagd hoe ze tegenover dit initiatief van Woonstichting Groninger Huis, Gemeente Oldambt en Dorpsbelangen Nieuwolda staan. De actie heeft een positieve response van ruim 40 % opgeleverd. In deze fase van het traject is dat een prima score. Dit houdt in dat er vervolgstappen genomen kunnen worden. Hieronder de 15 enquêteurs waaronder wethouder Ricky van den Aker en directeur van Groninger Huis Hilde van Ree.

Belangengroep Finsterwolde jaarvergadering en meer Op woensdag 8 januari 2014 had de Stichting Belangengroep Finsterwolde haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle inwoners van Finsterwolde. Tijdens de bijeenkomst werd een powerpoint presentatie getoond over de vele activiteiten die de belangengroep in 2013 heeft georganiseerd en de onderwerpen waarover overleg is geweest met gemeente Oldambt, Acantus en andere instanties/organisaties. De belangengroep heeft ervoor gekozen om voor deze bijeenkomst (in het kader van de bezuinigingen) geen flyers te laten bezorgen in Finsterwolde. Er werd uitsluitend een uitnodiging geplaatst in de Proathörn en de Oldambster. Helaas kwamen er maar weinig inwoners af op de uitnodiging. Toch kunnen we spreken van een succes, omdat we met deze kleine groep belangstellenden uitgebreid over allerlei belangrijke zaken die spelen in het dorp hebben kunnen praten. Eén van de onderwerpen die op tafel kwam was de rondweg die aangelegd gaat worden rond Beerta. En dan met name de gevolgen voor de Wiegersweg. De belangengroep is inmiddels samen met de bewoners van de Wiegersweg in gesprek met de gemeente. We hebben wel besloten om volgend jaar toch maar weer flyers te verspreiden om de nieuwjaarsbijeenkomst meer onder de aandacht te brengen. De activiteiten die inmiddels jaarlijks terugkeren zijn de Tjammeloop (8 juni 2014), de boerenmarkt (14 September 2014) en de GarageSale Finsterwolde/Beerta (5 oktober 2014). Daarnaast zal de belangengroep ook dit jaar weer aanwezig zijn op de voorjaarsmarkt in Finsterwolde op 4 mei 2014. De belangengroep neemt met een afvaardiging deel in de werkgroep die activiteiten ontplooit in de kerk van Finsterwolde. Denk bijvoorbeeld aan de tentoonstelling van de NOVO en de kerstsamenzang vorig jaar. Zo is er dit jaar o.a. de prachtige tentoonstelling Veurnoam/Voornaam van drie kunstenaressen uit Finsterwolde. Ben je nieuwsgierig? Kom dan tussen 24 mei en 30 juni 2014 een kijkje nemen in de kerk. Het is echt de moeite waard. Over al deze activiteiten zal op een later tijdstip meer informatie bekend worden gemaakt in de Proathörn en de Oldambster. Frannie Oolders (Secretaris Stichting Belangengroep Finsterwolde) www.belangengroepfinsterwolde.com www.boerenmarktfinsterwolde.tk


Februari 2014

Pagina 12

Voor de laatste keer...

Vrouwenagenda Binnen de vrouwenverenigingen zijn verschillende clubs actief. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse (vrije) handwerkgroepen, gymgroepen, klaverjas- en bridgeclubs. Ook zijn er zangkoren, quiltgroepen, toneelclubs, sportieve groepen, leeskringen en creatieve groepen actief. Informeer naar de mogelijkheden bij de vrouwenvereniging van uw keuze. Woensdag 19 februari Passage afd. Scheemda. Thema: Herinneringskleden. Gast: Mw. KettingHorlings. Plaats: De Ontmoeting. Aanvang:Plaats: De Ontmoeting. Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 19 februari ‘De Christenvrouw’ afd. Winschoten. Ledenvergadering. Plaats: De Bouwsteen. Aanvang:19.45 uur. Donderdag 27 februari Vrouwenclub ’90 Midwolda. Reisverhaal over Lapland. Gast: Mw. Bartol. Plaats: Gasterij Smits. Aanvang: 19.30 uur. Donderdag 20 februari NVVH Vrouwennetwerk afd. Winschoten. Jaarvergadering en een lezing over ‘Een stadse boerin’. Gast: Mw. A. Rijnen (Loppersum). Plaats: Zalencentrum Lamain. Aanvang: 14.00 uur. Donderdag 6 maart NVVH Vrouwennetwerk afd. Winschoten. Commissieochtend. Plaats: Zalencentrum Lamain. Aanvang: onbekend. Dinsdag 18 maart Passage en Vrouwen van Nu afd. Nieuwolda. Gezamenlijke avond over Cavalerie Escorte (begeleiden op Prinsjesdag). Gast: dhr. Panman (Haren). Plaats: ’t Trefpunt. Aanvang: 20.00 uur. Dinsdag 18 maart Vrouwen van Nu afd. Scheemda. Bijeenkomst verzorgd

door het 1-dagsbestuur. Plaats: Stay Okay Esbörg. Aanvang: 20.00 uur. Woensdag 19 maart Passage afd. Scheemda. Een avond over het onderwerp ‘Hart en vaatziekten’. Gast: Mw. Tanja Dieterman. Plaats: PCN Kerk Scheemda. Aanvang: 18.30 uur. Woensdag 19 maart Vrouwen van Nu afd. Winschoten. Modeshow door een damesmodezaak. Plaats: Zalencentrum Lamain. Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 19 maart ‘De Christenvrouw’ afd. Winschoten. ‘De Heidelbergse Cathechismus’ Gast: Ds van Assen (Oude Pekela). Plaats: De Bouwsteen. Aanvang: 19.45 uur. Donderdag 20 maart Vrouwen van Nu afd. Oostwold. Een avond over de Grunneger Toal. Gast: Siena Diertens. (let op! Verschoven van 19 naar 20 maart). Plaats: De Twee Oldambten. Aanvang: 19.45 uur. Donderdag 20 maart NVVH Vrouwennetwerk afd. Winschoten. ‘Mijn vlucht uit Iran met 3 kinderen. Gast: Mw. F. Taghvaei (Groningen). Plaats: Zalencentrum Lamain. Aanvang: 14.00 uur. Donderdag 20 maart Vrouwenclub ’90. Jaarvergadering gevolgd door een bingoavond. Plaats: Gasterij Smits. Aanvang: 19.30 uur.

Informatie over de vermelde verenigingen kunt u vinden in de Gemeentegids. De volgende vrouwenagenda verschijnt rond 26 maart . Kopij inleveren voor: 10 maart. Stuur uw gegevens naar info@inhetoldambt.nl of via de post: Gerrit Blaauw, Havenstraat 18, 9682 PL Oostwold (Oldambt) Vermeld de datum, de naam van de vereniging, de activiteit, de aanvang en de locatie.

Jaarcollecte Simavi

In de week van 16 tot 22 maart lopen weer vele vrijwilligers met de collectebus van Simavi voor schoon en veilig drinkwater. Een basisbehoefte die nog steeds niet in alle landen aanwezig is. Simavi spant zich al 89 jaar in voor op het oog eenvoudige zaken als hygiëne en schoon water. Maar dit is van levensbelang. Na 89 jaar is die strijd nog niet gestreden. Toch collecteert in 2014 Simavi voor de allerlaatste keer. Het is erg jammer, maar noodzakelijk om te stoppen met de jaarlijkse collecte. Het wordt voor Simavi steeds moeilijker om de collecte zo goed mogelijk te organiseren. Vanwege het Bel-Me-Niet register kost het werven van vrijwilligers en collectanten meer en meer tijd. Mensen hebben tegenwoordig ook minder contant geld in huis. Dit zorgt ervoor dat de opbrengst van de collecte jaarlijks afneemt en wij noodgedwongen op zoek moeten gaan naar andere inkomstenbronnen. Komende collecteweek hebben we nog één keer de kans om er samen een daverend succes van te maken! Wilt u deze laatste keer ons helpen met collecteren? Neem dan contact op met Marita Heintzmann, T 0597- 591640 of Hennie Nijmeijer, tel. 0597-592307. Lukt dat niet, met een bijdrage in de bus of op IBAN: NL37ABNA0561235104 zijn we ook heel blij!

BUURTVERENIGING PARKLAAN SCHEEMDA

Voorleeswedstrijd op Ubbo Emmius Op 4 februari 2014 vond de allereerste voorleeswedstrijd plaats voor brugklassers van het Ubbo Emmius in Winschoten. Het was een spannende wedstrijd met veel goede voorlezers. Bij deze wedstrijd, Read me, (georganiseerd in samenwerking met de Groninger bibliotheken) is het doel vooral: het bevorderen van het leesplezier bij de leerlingen.In december en januari zijn, voorafgaand aan deze schoolwedstrijd, klassenrondes gehouden, waarbij leerlingen van elke brugklas zich vrijwillig mochten aanmelden voor deze wedstrijd. Uit deze leerlingen zijn per klas winnaars gekozen. In totaal deden er 8 brugklasleerlingen mee aan de schoolwedstrijd, die gehouden werd in de kantine van de school. Dat waren: Chanella Huft, Dewey Everts, Ilona Kuiper, Jefferey Dekens, Kimberley Rath, Merel Spies, Natalie Prak en Nina Hensens. Zij hadden zich allemaal goed voorbereid en werden be-

Belastingdag Ook dit jaar organiseert de Stichting Beheer Welzijn voor iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van de aan-

oordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit: Hennie Nijmeijer (bibliothecaris in Scheemda en Winschoten en Educatiespecialist voor alle bibliotheken in Oldambt en Bellingwedde), Piet Bos (redacteur Oldambster, met jarenlange ervaring als presentator en jurylid) en Otto Bolhuis (docent Duits en Frans bij het Ubbo Emmius, met een voorliefde voor lezen). De jury koos uiteindelijk de schoolwinnaar uit de acht finalisten. Dat werd Nina Hensens uit klas 1E, die (na lang wachten) als laatste voorlezer aan de beurt was. Zij mag door naar de provinciale finale op woensdag 5 maart 2014 in Sappemeer! En de winnaar van de provinciale wedstrijd mag door naar de landelijke ronde, waarin het gaat om de titel ‘Beste voorlezer van heel Nederland’. Ook werd er die middag door het publiek een winnaar gekozen; dat is geworden: Merel Spies uit klas 1B, ook een fantastische voorlezer! gifte 2013 weer de Belastingdag op zaterdag 15 maart in de Boschpoort, Boschplein 2 te Winschoten. Deze hulp wordt verleend door medewerkers van de Belastingwinkel uit Groningen. Per persoon een consult van max. 30 minuten. Denk er aan uw DigiD-inlog_

Op vrijdag 4 april organiseert de buurtvereniging Parklaan voor de 26e keer haar jaarlijkse klaverjastoernooi. Dit toernooi wordt gespeeld in De Esbörg te Scheemda en begint om 19.30 uur. De beste 3 teams gaan met een beker naar huis en het team met de hoogste score mag de wisselbeker een jaar lang meenemen. Voor iedere deelnemer is er een vleesprijs! De inleg voor dit toernooi is € 15,-- per team. Lijkt het je leuk om mee te doen en kun je een team samenstellen van 4 personen, meldt je dan aan voor 26 maart a.s. op onze website www.bvparklaan.nl en klik op “aanmelding klaverjastoernooi”.

Ruilbeurs Op 8 maart a.s. zal de 4e en tevens laatste ruilbeurs van dit seizoen worden gehouden. Dit is een zgn. algemene ruilbeurs en wordt georganiseerd door Filatelistenvereniging Winschoten e.o. ende Vereniging Ruilbeurs Winschoten e.o. in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 te Winschoten. De beurs duurt van 9.30 uur tot 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Lid of geen lid.Niet alleen postzegels, maar ook andere verzamelartikelen mogen worden geruild of verkocht. Diverse semi-handelaren en de inmiddels befaamde catering zijn ook weer aanwezig. Informatie via J. Rendering tel. 0597-421497.

code mee te nemen. Kosten per consult Euro 7,-. Vooraf beslist aanmelden bij de Boschpoort tijdens kantooruren, of tel.0597 421833. Stichting Beheer Welzijn is een onderdeel van stichting Het Oude Ambt

In pyjama naar de bieb De Nationale Voorleesdagen zijn weer voorbij… maar voorlezen blijft! Op vrijdagavond genoten 6 in pyjama gestoken kinderen en hun ouders nog eens van Krrr..okodil. Inclusief een lekker kleurig hapje en het maken van een krokodil met spetters!

Scoor een boek!

Negen groepen van Oldambtster scholen willen scoren! Tom Hieariej van FC Groningen en woonachtig in Zuidbroek spoort kinderen uit de groepen 6 (en combinaties) te gaan scoren. Niet alleen in wedstrijden, ook met lezen! De aftrap is gegeven, we zijn benieuwd naar de stand wanneer de rust in gaat (maart) (op foto de groep 6,7,8 FT-Venemaschool Westerlee)

Leesvirus

Ook Leesvirus is weer begonnen. Daar doen dit jaar elf Oldambtster klassen aan mee. Bij Leesvirus lezen de kinderen uit 10 besmette boeken. De kinderen kunnen hun mening over de besmetting uiten op internet, op de website www.leesvirus.nl. Ook doen ze mee aan een quiz en maken ze de mooiste dingen naar aanleiding van de boeken. Bij beide projecten worden de leerlingen voor hun inzet beloond met een leuke ochtend of sportieve middag.

Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd Op 19 februari aanstaande vindt in Bibliotheek Winschoten om 14.00 uur de regionale voorronde plaats van De Nationale Voorleeswedstrijd 2014. Tijdens deze voorronde lezen de beste voorlezers van 12 basisscholen voor uit een boek wat ze zelf hebben gekozen. De presentatie is in handen van Marianne Kruyswijk De jury van deze voorronde bestaat uit Tina Drenth, bibliotheek Winschoten, Rob van Rozendaal, CHC Oldambt, Angelica Fuchs, St. Nieuw Ambtster.

Leesbevordering

De Nationale Voorleeswedstrijd in de provincie Groningen is een leesbevorderingsactiviteit voor leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool waar in de loop der jaren steeds meer scholen aan mee doen. Dit jaar doen er weer over de 150 scholen aan mee. Dat bewijst dat veel leerkrachten het stimuleren van lezen belangrijk vinden en dat kinderen het erg leuk vinden om mee te doen.

Finales

De winnaars van de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd in de provincie Groningen strijden tijdens twee halve finales om de acht plekken in de provinciale finale. De halve finales vinden plaats op zaterdagochtend 8 maart 2014 in ‘t Clockhuys in Haren en op dinsdagavond 11 maart 2014 in Bibliotheek Veendam. De provinciale finale is op woensdagmiddag 23 april in Cultuurcentrum vanBeresteyn Veendam.

Nationale Finale

De landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd is op woensdag 21 mei 2014 in Utrecht.

Doe mee aan de Boekenweek schrijfwedstrijd

Ondertussen, ergens anders

De Bibliotheek en reisorganisatie Djoser slaan de handen ineen om alle bibliotheekleden een inspirerende Boekenweek te bezorgen. Samen organiseren zij een bijzondere schrijfwedstrijd. Doe mee en win een literaire reis naar Marokko onder leiding van juryvoorzitter Abdelkader Benali. De opdracht luidt: beschrijf een reiservaring (van maximaal 1000 woorden) die u altijd bijgebleven is. Vanaf 1 februari kunt u uw verhaal via de website www.boekenweek.nl/schrijfwedstrijd insturen. Juryvoorzitter van de Boekenweek-schrijfwedstrijd is wederom auteur Abdelkader Benali. Hij kiest niet alleen de mooiste verhalen uit, hij beloont ze ook. De schrijvers van de vijf beste, mooiste of ontroerendste verhalen worden door Benali meegenomen op een literaire ontdekkingsreis naar Marokko, het land van het Atlasgebergte, van diepgekleurde valleien, van volgebouwde steden en de uitgestrekte Sahara. Wie veel leest, reist misschien nog wel het meest. De Bibliotheek bevat een schat aan reisverhalen; van wereldliteratuur tot aan de reisgidsen. Voor vakantiegangers, globetrotters en zakelijke zwervers is die collectie een bron van inspiratie. Want wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Maar wie veel leest, reist misschien nog wel het meest.


StemWijzer Oldambt online! PMS CYAAN

PMS CYAAN

Op zaterdag 1 februari had Oldambt de primeur; als eerste gemeente

in Nederland de StemWijzer online! Om 14.00 uur was de officiële lancering voor het gemeentehuis in Winschoten, samen met alle lijsttrekkers. Behalve de lancering van de StemWijzer was er meer te doen. Voor het gemeentehuis stond een goedgevulde groentekraam, de zogeheten StemWijzermarkt. In de kraam lagen 24 verschillende soorten groenten en fruit, die ieder corresponderen met een stelling en antwoord daarop. Bij het ‘afrekenen’ kwam het stemadvies op een kassabon eruit.

StemWijzer: heeft u hem al ingevuld? De StemWijzer is bij uitstek hét middel om op een snelle en overzichtelijke manier inzicht te krijgen in de gemeentelijke politiek. In maximaal dertig stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen van 2014 in de

gemeente Oldambt spelen aan de orde. Als gebruiker van de StemWijzer geeft u uw mening over de stellingen. Vervolgens ziet u met welke politieke partij u de meeste overeenkomst hebt. Uiteraard kunt u

meer informatie vinden over de standpunten en de verschillende meningen met elkaar vergelijken. Zo kunt u zich een goed oordeel vormen over de politieke partijen waarop u kunt stemmen!

Activiteitenkalender StemWijzer

Op internet vindt u een online StemWijzer. Aan de hand van een aantal stellingen over diverse thema’s, krijgt u een advies voor een partij. Dit advies wordt gebaseerd op het grootst aantal overeenkomsten tussen partijstandpunten en uw antwoorden. U kunt aan bepaalde thema’s meer gewicht toekennen voor een persoonlijker advies. Ook kunt u per stelling de toelichtingen van de partijen bekijken.

StickerStemWijzer

Om op een andere manier tot een stemadvies te komen, kunt u stickers plakken op de StickerStemWijzer. Op een enorm groot zeildoek kunt u met rode en groene stickers uw mening over de stellingen uit de StemWijzer geven. Als het velletje met stickers leeg is, gaat deze door een apparaatje heen en rolt uw persoonlijke stemadvies eruit. Op 1 maart stond de StickerStemWijzer in Beerta. Op 8 maart kunt u komen plakken in

kalender

Wanneer? 5 tot met 19 maart

Tijd

8 maart 11, 12 of 13 maart 15 maart 15 maart

Wat? Vrijwel dagelijkse filmpjes met updates over de verkiezingscampagne StickerStemWijzer Bezorging kandidatenlijsten Verkiezingsmarkt met stickerstemwijzer Debat met alle partijen op Dollardradio

15 maart

Lijsttrekkersdebat

Begint om 20.00 uur

19 maart

Verkiezingsdag met uitslagenavond

Stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur

Tussen 10.00 en 16.00 uur Tussen 12.00 en 13.00 uur

Scheemda (voor de C1000) en op 15 maart in Winschoten (Israëlplein, voor ’t Rond).

Verkiezingsmarkt

Op zaterdag 15 maart kunt u alle deelnemende politieke partijen vinden op het Israëlplein in Winschoten. Op deze verkiezingsmarkt kunt u in gesprek met de lijstrekkers of andere leden van de partij en kunt u komen stickeren bij de StickerStemWijzer. Tussen 12.00 en 13.00 uur gaan de lijstrekkers met elkaar in debat in de Raadzaal van het gemeentehuis in de Langestraat. Kom gerust binnen om te horen wat de lijsttrekkers te vertellen hebben!

Lijsttrekkersdebat

Op zaterdagavond 15 maart is er een debatavond onder leiding van Femke Wolthuis. Mocht u nog geen keuze voor een partij hebben gemaakt, dan is dit de gelegenheid om u te laten overtuigen door de lijsttrek-

kers. U bent van harte welkom in De Tramwerkplaats in Winschoten vanaf 20.00 uur. Het debat wordt ook live uitgezonden via het digitale kanaal op Ziggo en de websites van RTV Blauwestad (tv) en Dollard-radio (radio).

Waar? www.youtube.com/user/degemeenteoldambt, www.facebook.com/gemeente.oldambt en @OldambtKiest op Twitter. C1000 Scheemda Bij u thuis Centrum Winschoten, Israëlplein In de raadzaal van het gemeentehuis (Langestraat in Winschoten) Via de ether op 105.8 FM - Via de kabel op 104.1 FM - Live via www.dollardradio.nl www.youtube.com/user/degemeenteoldambt Tramwerkplaats, Havenkade-Oost 3 in Winschoten. Het debat wordt live uitgezonden via Ziggo, de website www.rtvblauwestad.nl (tv) en www.dollardradio.nl (radio). U kunt stemmen op elk stembureau in de gemeente. Het dichtstbijzijnde bureau staat op uw stempas. De uitslagenavond is vanaf 21.00 uur in de Tramwerkplaats.


Februari 2014

Pagina 14

Stemmen bij volmacht De burgemeester van Oldambt maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt op woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk

op vrijdag 14 maart 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 3 februari 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.

3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 3 februari 2014 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor

hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot

en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Johan Modastraat 6 in Winschoten.

© K vd Spek

Perspectief voor iedereen! De PvdA is trots op Oldambt en de bijdrage die wij al vele jaren leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van dit gebied. Ook de komende 4 jaar willen wij ons, met uw steun en veel ambitie, daarvoor inzetten.

De PvdA - Oldambt staat daarbij voor: eerlijk delen en solidariteit. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo! Wij schrikken niet terug voor verantwoordelijkheid en zorgen dat Oldambt klaar is voor de toekomst, zoals wij dat al jaren doen. Wij vechten voor gelijke kansen en evenwicht tussen groot en klein, sterk en zwak, jong en oud. Maar ook voor:

Iedereen doet mee! Daarom willen we onder andere: • Verbetering van de positie, mogelijkheden en kansen voor zwakkeren en minima om daadwerkelijk mee te doen. Ook door een eerlijk en sociaal minimabeleid. • Meer invloed en ruimte voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven bij beheer en inrichting van de eigen leefomgeving. • Veilige verbindingen en goede bereikbaarheid van voorzieningen voor jong en oud in de hele gemeente. • Toegankelijk, bereikbaar, vernieuwend en herkenbaar Cultuurbeleid in Cultuurhuis en elders in de gemeente. • Verdere ontwikkeling van Toeristische, Recreatieve en Sportieve voorzieningen in de hele gemeente. • Een krachtige aanpak en herontwikkeling van de binnenstad van Winschoten, want daar profiteert heel Oldambt van

Met de PvdA weet u waar u aan toe bent. Samen vertrouwd en vernieuwd De PvdA-Oldambt staat klaar om verder te werken aan een leefbaar en sociaal Oldambt. We hebben een ploeg deels ervaren, deels nieuwe frisse gezichten. Zo kunnen we het beste inspelen op de actuele vraagstukken en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst benutten.

Contact en Info: www.oldambt.pvda.nl • mail: pvdaoldambt@gmail.com Algemeen adres: Stationsstraat 30, 9679 ED Scheemda • tel. 0597-593744

Onze lijsttrekker is onze huidige fractievoorzitter Gert Engelkens (43 jr.). Een geboren en getogen Oldambtster. Hij koppelt daarnaast ervaring aan jeugdig en fris elan. Wilt u meer weten over ons programma en onze kandidatenlijst, ga dan naar onze website, spreek ons aan op de vele plaatsen waar we onze gezichten laten zien, of bel gewoon met één van ons. Onze mensen staan altijd open en zijn bereikbaar voor uw vragen, opmerkingen en reacties. Kijk voor telefoonnummers op onze website.


Pagina 15

Februari 2014

(1) Ricky van den Aker (2) Geert van der Wal (3) Peter Hagedoorn (4) Frans Huizing (5) Sjaak Overbeek (6) Ada Boerma (niet aanwezig) (7) Fré Haan (8) Eelke Meijer (9) Bianca Lubberts (10) Herman Legtenberg (niet aanwezig) (11) Robert Jalink (niet aanwezig) (12) Ben Volker (13) Arjan van Breugel (niet aanwezig) (14) Willy Ritsema (niet aanwezig) (15) Ad Huizing (16) Corrie Troost (niet aanwezig) (17) Bé Louwdijk (18) Astrid van der Burg (19) Luit Engelage (20) Anne Marie Knottnerus (21) Jan van Erp (22) Ria van der Wal (23) Bouko Slijm (24) Jan Smit (25) Jaap van Dijk

Midden tussen de mensen Gemeente Oldambt zijn wij, jij en ik Moi Oldambtsters

Lijsttrekker Ricky van

den Aker

Wij zetten in op: • Een interessante koopstad Winschoten en ’n vitaal platteland met sprankelende dorpen • Goed en kansrijk onderwijs met Winschoten als regionaal onderwijscentrum • Ruimte voor bedrijven, landbouw en toerisme • Steun voor zelfwerkzaamheid in dorpen en wijken • Zorg dichtbij mensen • Waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers • Toewerken naar vrij parkeren binnenstad • Compensatie voor gevolgen van gaswinning • Een stabiel en effectief gemeentebestuur

We zaten niet stil tussen 1 januari 2010 en nu. Denk met ons eens terug aan: de Meidoornlaan - de Hoofdweg Midwolda - de Huningaweg Oostwold - de Blijhamsterweg - centrum Beerta - Hamrikkenweg Nieuw Scheemda - verfraaiing Zeeheldenbuurt - opknappen Bomenbuurt - toeristische toevoegingen Blauwestad - oprichting Stichting Marketing Oldambt - verlaging afvalstoffenheffing - alle werkplannen voor het groen, wegenonderhoud en riolering op orde - een voordelig 10 jarig wegenonderhoudscontract afgesloten - Landbouwnota ligt klaar en nog heel veel meer........mooi allemaal klaar! En we zijn nog druk doende met Hoofdweg Westerlee - Centrum Winschoten - voorbereidingen rondweg Beerta en Finsterwolde - bouw ziekenhuis en zorgcentrum van Oosterlengte in Scheemda - energieneutraal dorp Nieuwolda - aanpassing Hoofdweg Nieuwolda - elektrische oplaadpunten voor auto’s - voorbereidingen fietsverbinding Blauwe Loper - historische haven - en ook nog veel meer. Mooie karweien om af te mogen maken! Met uw steun willen wij dat graag doen. Jij en ik, wij; samen gemeente Oldambt

rijven d e b n e s r e n o w alle in r o o v p o t m o k A Het CD j ook? ji , A D C ik s ie k Daarom ker Ricky van den A

Website: CDA.nl/oldambt Facebook: Facebook.com/cdaoldambt Twitter: @cdaoldambt Email lijsttrekker: akerv000@planet.nl of r.vandenaker@gemeente-oldambt.nl

stem CDA lijst 2


Februari 2014

Pagina 16

We moeten het zelf doen, maar wel samen! Nieuwe tijden, nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen. Wij pakken door! Dat is het motto van de VVD Oldambt. We moeten echte keuzes maken en als overheid terug naar de basis: in dienst van haar burgers in plaats van andersom. We geven mensen meer ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en omgeving, gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle. En wie echt ondersteuning nodig heeft, kan op ons blijven rekenen. Met recht: samen werken! Het huidige college, waar de VVD geen deel van uitmaakt, heeft veel projecten gefinancierd uit allerlei reservepotjes. Waar we meerdere malen voor hebben gewaarschuwd is nu helaas een feit: de bodem is in zicht gekomen en de gaten kunnen niet meer worden gedicht… Er is veel achterstallig onderhoud bij gemeentelijke bruggen, wegen en gebouwen. Er is te weinig geld gereserveerd voor het beheer en onderhoud en er is ook niet gespaard om tijdige producten te vervangen. We staan voor een grote uitdaging in het sociale domein op het gebied van werk, zorg en jeugd. Daarboven op komen forse bezuinigingen van het Rijk: we moeten er dus voor zorgen dat we of meer geld binnenhalen of in de kosten moeten snijden. In deze tijd de lasten verzwaren is voor VVD Oldambt geen optie: de afgelopen jaren zijn gemeentelijke belastingen zoals de OZB al behoorlijk gestegen en de spreekwoordelijke rek is er echt uit. Naar de mening van VVD Oldambt kunnen we geld besparen door beter samen te werken en ons tot kern-

taken te beperken. Te vaak zijn het maken van beleid, de uitvoering van dit beleid en het toezicht versnipperd over verschillende bestuurslagen. Het Gemeentebestuur is er voor de burger, niet andersom. Daadkrachtig en op tijd handelen bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van een kleine overheid die ten dienste van burgers staat. VVD Oldambt kiest voor vertrouwen in plaats van controle en pleit voor minder regels, minder bemoeienis en meer zelfbeschikking. Het MKB wordt terecht gezien als de banenmotor van onze economie. VVD Oldambt wil een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente door te blijven investeren, een rem te zetten op lokale lasten en de winkelleegstand terug te dringen. Gelukkig zijn de eerste stappen al gezet, maar er is nog een lange weg te gaan. Vrij parkeren in de gehele gemeente is voor onze winkeliers een noodzaak en de aanleg van glasvezelbekabeling een absolute voorwaarde voor veel bedrijven om te kunnen blijven ondernemen. In de vastgestelde sportnota is duidelijk aangegeven dat ook hier

goed naar de kosten moeten worden gekeken. VVD Oldambt kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, dus liever een heel goed ingericht centraal gelegen sportcomplex in plaats van diverse middelmatige, onderhoud intensieve locaties verspreid in de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor onze scholen: samen werken aan kwaliteit levert veel meer op dan stug vasthouden aan het oude. VVD Oldambt ziet de gemeente als aanjager én verbinder tussen al deze ontwikkelingen. De nieuwe rol van de overheid vraagt om een compacte gemeente met voldoende slagkracht. De herindeling met de A7 Gemeenten draagt daar verder aan bij, maar zal de komende tijd ook veel inzet vragen. De nieuwe gemeente moet er over 4 jaar immers staan! Efficiency en effectiviteit zijn voor VVD Oldambt kernbegrippen. Waar zaken slimmer en slanker kunnen, levert dit geld op zonder directe, negatieve gevolgen voor onze inwoners.

menwerking tussen de verschillende bestuurslagen is daarbij onmisbaar. Voor VVD Oldambt is het daarom een groot voordeel dat we tot in het kabinet onze standpunten kan laten doorklinken. VVD Oldambt staat voor samen werken aan een veilige samenleving, samen werken aan een solide financiële huishouding, samen werken aan een ondernemende gemeente, samen met, voor en door alle inwoners van het Oldambt – samen met de VVD!

Stem 19 Maart VVD!

Volg ons ook op Facebook en Twitter www.facebook.com/VVDOldambt twitter.com/vvdoldambt

Uitbesteden van taken en het daardoor verkrijgen van een kleinere, flexibelere organisatie is een grote wens voor de VVD Oldambt. We moeten de omslag maken van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’. Het uitvoeren van het jeugd- en jongerenwerk door een ander dan de gemeente, is hierin een eerste stap. Kijken hoe we de samenleving en bedrijfsleven meer bij onze gemeente betrokken kunnen krijgen, hoort daar ook bij. De verkiezingen van 19 maart a.s. bepalen hoe de komende vier jaar onze Gemeente wordt bestuurd. Er moet heel veel gebeuren en de sa-

Roerige tijden rondom het Oldambt Het zijn roerige tijden in Oost-Groningen. De gaswinning geeft de nodige angst en schade. De regio wordt door dit kabinet van PvdA en VVD met een grijpstuiver het bos in gestuurd. De werkloosheid neemt toe en het huidige kabinet laat het gebeuren. En nu het bericht van zorginstelling Oosterlengte met het dreigende verlies van 400 banen in 2015. Allemaal het gevolg van politieke keuzes van het huidige kabinet van PvdA en VVD. Ook de herindeling is een politieke keuze die © K vd Spek

van boven wordt opgelegd.

De SP is niet voor of tegen een herindeling, maar vindt wel dat de bevolking geraadpleegd moet worden. Daar hadden de meeste andere partijen geen oren naar. Zij denken te weten wat goed is voor u en mij. Dit in tegenstelling tot de SP die rekening houdt met de wensen van de mensen in de gemeente. Een lokale partij is niet een partij die alleen in één gemeente voor komt, maar die ook gedragen wordt door de mening van de mensen in deze gemeente. Wij als SP willen zo lokaal mogelijk zijn in de gemeentelijke politiek. Een lokale partij zou nooit akkoord kunnen gaan met een van boven opgelegde herindeling. Invloed hebben op je directe omgeving is voor ieder mens van groot belang. Nu gaan wij samen met gemeenten die niet op ons zitten te wachten. De A7 variant, geconstrueerd op een

Martin Viel, lijsttrekker SP Oldambt.

studentenrapport van NCO, met als basis minder regeltjes voor ondernemers. Alle andere gevolgen en onbedoelde bijgevolgen van de herindeling zijn niet onderzocht. Dat gaan wij merken wanneer de nieuwe gemeente gestalte krijgt. Het leidt in ieder geval niet tot betere bestuurders en bereikbaarheid. Geografisch lijkt het voorstelbaar dat Hoogezand het nieuwe centrum van de nieuwe gemeente wordt. Grote kans dat Winschoten zijn centrumpositie gaat verliezen. Het bestuur zal dan als eerste uit de stad verdwijnen.

voorstelbaar dat mensen in de nieuwe gemeente gunst en afgunst gaan voelen wat leidt tot disharmonie. De SP vindt de herindeling ondoordacht en ervaart dit als een coup van bestuurders en het bedrijfsleven waarbij de gewone man en vrouw er blijkbaar niet toe doen. Men heeft de herindeling geen onderdeel van de komende gemeenteraadsverkiezingen durven maken. De reden hiervoor is niet zo moeilijk te raden. Slechts één maand voor de verkiezingen wordt de keuze gemaakt om zo de mensen buiten spel te houden.

De SP begrijpt dat de mensen in het Oldambt de beleving hebben dat ze toch geen invloed hebben want zij zijn immers daadwerkelijk aan de kant gezet om deze herindeling mogelijk te maken. Je zult trouwens ergens bij Harkstede wonen en straks de extra kosten van de Klinker moeten betalen. Het is

De SP heeft een aantal standpunten waarmee zij de verkiezingen ingaan. U kent ons, wanneer wij een standpunt innemen laten wij dat niet los om op het pluche te komen. Het heeft echter wel onze voorkeur om de komende 4 jaar bestuurlijke verantwoording te nemen en aan een coalitie deel te nemen.

Hierbij is de leefbaarheid in de gemeente een belangrijk uitgangspunt. Leefbaarheid wordt versterkt doordat alle mensen mee kunnen doen. Leefbaarheid wordt versterkt wanneer alle mensen er toe doen. Zowel jong als oud, gezond of ziek en met of zonder werk. Zo willen wij een door de kinderombudsman ingesteld kindpakket voor kinderen die wonen in gezinnen die leven onder het minimum. Zo willen wij de herinvoering van het schoolzwemmen. Wij laten groepen kinderen die in armoede leven toch niet letterlijk verzuipen? Wij willen goede en betaalbare zorg voor degenen die dat nodig hebben. Wij willen de zorg reorganiseren en de wijk en vooral de wijkverpleegkundige weer centraal in de zorg. Voor elke baan in onze regio heb je vele werklozen die staan te trappelen om dit werk aan te nemen. Wij verwerpen de visie van het huidige kabinet PvdA en

VVD gesteund door D66, ChristenUnie en SGP dat de mensen in de bijstand niet willen werken en als vrijwilliger aan de slag moeten. Verplicht vrijwilligerswerk is geen vrijwilligerswerk. De SP is er van overtuigd dat 90% van de mensen in de bijstand, wanneer ze daar toe in staat zijn, met plezier vrijwilligerswerk doen, als ze het al niet doen. Het is toch ook al fantastisch dat zoveel mensen in onze gemeente mantelzorg bieden aan familie, vrienden of buren. Bestuurders zien dat blijkbaar niet of willen dat niet zien. Vindt u ook dat de mensen en de leefbaarheid van onze gemeente als uitgangspunt moet worden genomen voor plannen en beleid, overweeg dan de keuze voor de SP op 19 maart. Martin Viel, lijsttrekker SP Oldambt.

Voor onze volledige verkiezingsprogramma kunt u kijken op onze website: www.oldambt.sp.nl


Pagina 17

Februari 2014

Geachte inwoners van Oldambt, In de afgelopen jaren heeft de VCP een eigen, herkenbare politieke cultuur ontwikkeld in Oldambt.De belangrijkste kenmerken zijn het in het openbaar kritisch volgen en bejegenen van politieke bestuurders en gezagsdragers. De kritiek is altijd opbouwend en waar mogelijk worden redelijke alternatieven aangedragen.De VCP is zich ervan bewust dat zij niet alle wijsheid in pacht heeft. Zij schroomt dan ook nooit zich tot anderen te wenden om specialistische kennis te vergaren. Inmiddels beschikt de VCP over een uitgebreid kennisnetwerk waarvan zij in voorkomende gevallen gebruik kan maken.Politiek bedrijven doet de VCP op de eerste plaats in de nabijheid van de inwoners van Oldambt naast het “normale” raadswerk. De VCP voert samen met belanghebbenden acties en faciliteert acties en bijeenkomsten wanneer dat nodig is.De VCP-cultuur staat in veel gevallen haaks op de in Oldambt heersende algemeen gangbare politieke cultuur. De VCP staat transparante politiek voor zonder besloten overleg in gesloten achterkamertjes. Ook in de komende raadsperiode zal de VCP ijveren voor positieve veranderingen in die politieke cultuur. Een aantrekkelijke, levendige gemeente trekt bedrijvigheid aan en dat is noodzakelijk om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden. Op dit moment is de werkloosheid in de regio hoger dan het landelijk gemiddelde en ook het aantal arbeidsgehandicapten in de regio is erg groot.De gemeente Oldambt heeft ingezet op toerisme en middenstand. De VCP staat daar niet afwijzend tegenover maar waakt ervoor de hooggespannen verwachtingen met betrekking tot de groei van de werkgelegenheid te delen. Toerisme is in ons klimaat gebonden aan seizoenen en het gaat in geen geval om de honderden banen die nodig zijn. Om de gewenste groei die nodig is om ons doel, betaald werk voor iedereen, te bereiken, zijn meerdere en

andere maatregelen nodig. De gemeente Oldambt zal al het mogelijke en soms ook het onmogelijke moeten doen grotere bedrijven en dus grotere werkgevers te overtuigen zich in de regio te vestigen. Volgens de VCP dienen te allen tijde de belangen van de inwoners daarbij voorop te staan en mogen deze nooit en te nimmer veronachtzaamd worden. De werkloosheid in Oldambt en de regio is hoog, maar ook het aantal inwoners dat noodgedwongen gebruik moet maken van hun recht op bijstand is groot. Daarnaast telt Oldambt een groot aantal arbeidsgehandicapten

die tegenwoordig “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt” genoemd worden. Wat die afstand betreft geldt dat niet alleen voor hun beperkingen, maar evenzeer geografisch. Er zijn veel te weinig betaalde banen in Oldambt en directe omgeving.Synergon, het SW bedrijf waarvan Oldambt de grootste deelnemende gemeente is, heeft tot doel arbeidsgehandicapten van betaalde arbeid te voorzien, beloond conform de voor deze branche geldende CAO. Daarvoor is Synergon opgericht, maar deze doelstelling staat inmiddels onder zware politieke druk. Synergon wordt nu ook gebruikt om mensen met een uitkering werkervaring te laten opdoen zonder dat daar een behoorlijk loon te-

genover staat. Ook andere, reguliere, werkgevers maken inmiddels op deze wijze misbruik van uitkeringsgerechtigden.De VCP keert zich fel tegen deze gang van zaken en zet zich met woord en daad in om de belangen van zowel de arbeidsgehandicapten als van de uitkeringsgerechtigden te verdedigen. Wie werkt heeft recht op CAO-loon en juist het verkrijgen van loon motiveert werkzoekenden. Op het gebied van gezondheidszorg krijgt Oldambt een aantal omvangrijke en belangrijke nieuwe taken te vervullen. Daarvoor wordt geld beschik-

De kandidaten vlnr: Jan Kenter (3) Stefanie Jansen (6) Alyda Plat (10) Alma de Groot (8) Engel Modderman (1) Peter van Dijk (5) Elsa Kamminga (2) Derk Jan Bleeker (4) Annemiek Udema-Noordegraaf (7) niet op de foto Cindy Borgers (9).

baar gesteld, maar minder dan gewenst is. De VCP zal niet schromen extra middelen vanuit andere budgetten te bepleiten als de kwaliteit van de zorg in gevaar dreigt te komen.De VCP is van mening dat de kwaliteit van de zorg voorop dient te staan en dat bij de aanbesteding van zorg op de eerste plaats de kwaliteit getoetst moet worden aan door de raad vast te stellen normen. De zorgvraag dient volgens de VCP geleverd te worden door kwalitatief goede krachten en zeker niet door vrijwilligers en/ of ongekwalificeerd personeel. Gezien de ervaringen die de VCP heeft met de vorige, recente, herindeling, is de VCP tegen de nieuwe herindeling zoals die nu wordt beijverd door de provincie Groningen en het college van Oldambt. De VCP wenst een referendum te laten plaatsvinden waarbij de inwoners van Oldambt zelf voor de toekomst van hun eigen gemeente kunnen kiezen. Dergelijke belangrijke beslissingen dienen volgens de VCP getoetst te kunnen worden aan normale democratische beginselen en daar maakt een referendum onderdeel van uit. VCP OLDAMBT

de bakens verzetten. Doet u mee? Veel van de ellende waar we nu, maar ook in de komende jaren in gemeenteland mee te maken krijgen heeft zijn oorsprong in het huidige regeringsbeleid. De 6 miljard extra bezuinigingen, bovenop de al bekende bezuinigingen, waarmee we in 2013 werden geconfronteerd hebben we ronduit te danken aan de VVD en de PvdA en werden in de afgelopen herfst mede mogelijk gemaakt door gedoogsteun van D66, de ChristenUnie en SGP. Als lijsttrekker van GroenLinks in de gemeente Oldambt ben ik blij dat mijn partij niet medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor dit huidige afbraakbeleid. Tegelijkertijd heb ik wel te doen met de plaatselijke politici van de genoemde partijen die verantwoordelijk zijn voor, of hun medewerking hebben gegeven aan de keuzes die vooral het sociale domein hard treffen. Kromme dingen praat je immers nooit weer recht, hoe goed je lokale intenties ook zijn. Daar weten wij als GroenLinks zelf over mee te praten. Het zijn roerige tijden voor onze gemeente, haar bevolking en het gebied waarvan zij deel uitmaakt. Het inhumane regeringsbeleid van VVD en PvdA – met gedoogsteun van D66, ChristenUnie en de SGP - wordt meer en meer tastbaar achter de voordeuren van onze gezinnen. De aangekondigde bezuinigingen van 40 % op de thuiszorg – eerder zelfs 75% - vertalen zich nu al heel concreet in ontslagen bij de Oost Groninger thuiszorgorganisatie Oosterlengte. Maar liefst bijna 400 arbeidsplaatsen zijn in het geding en treffen daardoor direct bijna 400 gezinnen. Daar komt nog bij dat vele andere gezinnen hierdoor hun vertrouwde thuishulp moeten gaan inleveren. GroenLinks komt op voor alles wat kwetsbaar is. Dat geldt voor de natuur, ons landschap en het milieu maar bovenal voor de mensen die geen baan meer hebben, in de bijstand zitten of arbeidsgehandicapt zijn. Hun willen we weer perspectief voor de toekomst gaan bieden. In de optiek van GroenLinks kan dat alleen maar slagen indien in onze regio ook voldoende banen voor handen zijn. Het aantrekken van voldoende werk van buitenaf is echter geen succes gebleken en de van oudsher gevestigde bedrijven hebben vaak het water tot aan hun lippen staan. Door landbouwmechanisatie en schaalvergroting, overheveling van productie naar lage lonen landen en de voortschrijdende automatisering zijn er al veel offers gebracht in onze regio. Nu de energieprijzen in ons land steeds meer onder druk komen te staan verdwijnen ook de bedrijven, met Aldel als

eerste trieste voorbeeld, die bovengemiddeld van energie afhankelijk zijn. Het gevolg is dat steeds meer mensen hun baan verliezen of daarvan niet meer zeker kunnen zijn. Uiteindelijk treft deze achteruit boerende economische ontwikkeling ons allemaal. De bakker, de slager en met het oog op de toekomst ook onze kinderen. De economie zoals wij deze kennen en die ons onder eerdere gesternten veel welvaart heeft gebracht, begint op haar laatste benen te lopen. De voortekenen zijn talrijk. We storten ons van de ene crisis in de andere crisis. De rijken worden rijker en nemen in getal toe, terwijl de rekening van de malaise wordt neergelegd bij de gewone burgers, de sappelaars ruim in getal, bij u en ik. Ik pas daarvoor. Het roer moet dan ook om. We moeten zelf meer het heft in handen nemen om ons minder afhankelijk te gaan maken van fossiele energiebronnen waarvan we weten dat door schaarste de prijzen in de toekomst alleen nog maar zullen gaan stijgen. Doorgaan op de huidige weg betekent nog meer omvallende bedrijven en voor de gezinnen een stijgende afdracht aan woonlasten omdat uw aller energierekening de komende jaren nog spectaculair zal doorgroeien. De Groninger bodem zucht en kreunt onder de gaswinning door de NAM. In het gebied rond Loppersum voelen mensen zich niet meer veilig en raken hun huizen en gebouwen beschadigd. Met 12 miljard euro gasinkomsten per jaar heeft de staat er een groot belang bij om ons burgers vastgekoppeld te houden aan het fossiele brandstof infuus. Daardoor wordt de broodnodige overgang naar hernieuwbare energiebronnen al tientallen jaren lang van bovenaf afgehouden. De oplossing moet dus komen van onderaf! De overheid is echter zo verslaafd geraakt aan de opbrengsten uit ons gas dat zij, ondanks de aardbevingen, de schades en de angsten van de burgers, gewoon op het jaarlijkse gemiddelde door blijft produceren. Minder in het risicogebied rond Lopper-

sum maar extra uit de putten aan de randen van het Groninger gasveld, zoals Scheemda. Zo komt dus ook onze gemeente in beeld. Of we daarmee ook een verhoogd risico lopen op allerlei ellende achteraf, is tot op heden volstrekt onduidelijk. GroenLinks bepleit een consequente verlaging van tenminste 40% op de gaswinning voor het gehele Groninger gasveld. Gekscherend: de wollen sokkenclub van vroeger zijn de realisten van nu. GroenLinks wil de omslag bewerkstelligen naar een duurzame lokale economie. Want daarin ligt naar onze stellige overtuiging een groot deel van de oplossing om bestendig de toekomst in te gaan. Een duurzame economie is voor ons allemaal een lonkend perspectief! Lokaal is dan ook lokaal. We vullen de daken met zonnepanelen en zorgen door middel van grootschalige woningisolatieprogramma’s dat uw energiegebruik omlaag gaat. De winst komt u direct toe want de energierekening valt immers lager uit en uw besteedbaar inkomen wordt daarmee ruimer. We creëren daarmee ook werkgelegenheid want alles moet worden geplaatst en onderhouden en bovendien is het goed voor ons milieu. Drie keer winst! Bovendien maakt het ons minder afhankelijk van Essent, Nuon of NAM of van de buitenlandse energiereuzen en het Rusland van Poetin. Naast alle homo’s die hij in zijn eigen land in de kou laat staan, zal zijn regime er wellicht ook niet voor terugdeinzen om, als hem iets niet bevalt ons allemaal datzelfde lot te laten ondergaan. Willen we dat riskeren? Mooi niet! Uiteindelijk dus vier keer winst! De gemeente helpt ons mee door subsidies en goedkope leningen te verstrekken. We richten fondsen op en we werken als buurt of dorp nauw samen. Ook hier weer winst want dit komt de sociale cohesie ten goede. We worden weer een hechte gemeenschap met elkaar. We richten, O goede ouwe tijd, een eigen lokaal energiebedrijf op en produceren op duurzame wijze ons eigen groen gas. Niet willen en niet kunnen, liggen naast elkaar op het

kerkhof! Maar u en ik zijn alive and kicking en we blijven op deze wijze nieuwe groene en duurzame banen scheppen. Die grote megaparken met joekels van windturbines, die willen we niet meer! Kleinschalige parken van hooguit 3 tot 4 molens waarvan de dorpen in de omgeving in de opbrengst direct meeprofiteren, dat is veel beter. In het Friese Pingjum doen ze dat al en met hun eigen dorpsmolen op zo’n park, kon het gemeenschapshuis en de gymzaal voor het dorp worden behouden. Ook windmolens op een kleinschalig park bieden ons volop werk. Wel moet een dergelijk park landschappelijk zijn in te passen want natuur en landschapswaarden zijn voor GroenLinks ook erg belangrijk. Windmolens op de zeedijk langs de Waddenzee of de Dollard? Hoe kom je er op! Alleen de gedachte al. De agrarische sector gaan we stimuleren om de overstap te gaan maken naar een bio based economy wat niets anders is dan dat deze economie gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen. Hierbij worden gekweekte gewassen van land, rest hout uit bossen en plantaardig afval gebruikt voor steeds meer toepassingen. Niet alleen als biobrandstof, maar ook hoogwaardige materialen, medicijnen, chemicaliën of plastics. Het grote voordeel daarvan: de grondstoffen raken nooit op. De hernieuwbare economie levert naast eerlijke en innovatieve producten ook veel werkgelegenheid op, zowel voor lager als hoger geschoolde arbeiders. Daardoor kunnen we de huidige zwakke sociaal economische structuur doorbreken. Met een chemiepark in onze achtertuin biedt de hernieuwbare economie voor het Oldambt veel kansen. Bovendien levert het de boer door de hoogwaardigheid van de op het agrarisch bedrijf te produceren (half)fabricaat een interessante waardevermeerdering per hectare gewas op. Niet mee wachten. Direct doen dus! En? Bent u nog niet enthousiast geworden over onze lokale werkgelegenheidsaanpak? Jammer, dat zouden we erg betreuren. Wel enthousiast geworden? Stem dan op 19 maart op GroenLinks en geef ons de kans en uw vertrouwen om onze gemeente Oldambt groener, duurzamer en socialer te maken. Het is nu de tijd om de bakens te gaan verzetten! Herman Folkerts Lijsttrekker GroenLinks


Februari 2014

Pagina 18

Fokke Fennema

“Samen kiezen, samen vormgeven, samen doen D66 staat voor samen werken aan het Oldambt van morgen”

Wim Houwen

“Baanbrekend onderwijs voor een stabiele vooruitstrevende Oldambtster samenleving”

Pascal Van Corbach

“Een duurzaam Oldambt: schone energie, toekomstgericht bouwen, diervriendelijke landbouw om zo een nieuw soort welvaart te creëren. Welvaart met oog voor onze natuur en het milieu!”

Johnny de Vos

“Oldambt heeft het! Een groot meer, zwemmeer, vismeer, vaarmeer en nog meer: Stilte, donkerte en weidsheid”

Zorgen voor morgen Zorgen voor morgen, dat is de titel die we ons verkiezingsprogramma hebben gegeven. Zorgen voor morgen. Zorg is iets waar iedereen wel een keer mee te maken krijgt.Tot nu toe was het zo dat wanneer u zorg nodig had, u naar de huisarts of de thuiszorg ging en deze regelde alles. Ging het thuis wat moeilijker en zou ondersteuning bij het huishouden wel handig zijn, dan kon u terecht bij de WMO. U betaalde uw verzekeringspremie en de verzekeraar betaalde de zorgverlener, bijna zonder vragen. Straks is dat niet meer zo. Omdat de zorgkosten voor ons land onbetaalbaar zijn geworden, gaat er veel veranderen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alles wat er aan hulpmiddelen of zorg beschikbaar is, ook verstrekt wordt. De ChristenUnie wil dat het geld dat de gemeente nu van de overheid krijgt voor de zorg, ook bestemd blijft voor de zorg.

Zorgen voor morgen. Nederland heeft gas nodig. Voor onze eigen energie voorziening, maar vooral als belangrijk deel van ons landelijk inkomen. De gevolgen van de gaswinning zijn voor ons Groningers al heel lang te zien. Ruim voordat er enige media-aandacht was, al in januari 2013, heeft de ChristenUnie de risico’s van de gaswinning op de Haagse agenda gezet. Weer naar aanleiding van gesprekken met lokale fracties. En ook nu geeft de ChristenUnie duidelijk aan dat de plannen die minister Kamp heeft, niet voldoende veilig zijn.

Zorgen voor morgen. Onderwijs is iets waar iedereen mee te maken heeft of heeft gehad. Het was in onze gemeente zo dat elk dorp of kern haar eigen schooltje had. Maar toen bedacht een onderzoeker dat kleine scholen, wat heet, scholen met minder dan 100 leerlingen, geen bestaansrecht meer zouden hebben.

De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren zowel landelijk als in onze gemeente Oldambt laten zien een betrouwbare partij te zijn, niet bang om verantwoordelijkheid te nemen. Een partij die stabiliteit brengt in bestuur. Ook in tijden van crises. De ChristenUnie gaat niet mee met hypes en gaat niet voor de gemakkelijke korte termijn oplossingen. We zetten ons in voor rechtvaardig, duurzaam en lange termijn beleid. De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen staat, zich voor hen wil inzetten en gericht is op samenwerken.

Daarom zou de toeslag voor deze kleine scholen afgeschaft worden. Dat dit zou betekenen dat in onze plattelandsgemeente meer dan de helft van de scholen zou verdwijnen deed niet ter zake. Samen met andere lokale ChristenUnie fracties hebben we daarover intensief gesproken met de landelijke fractie. Begin februari werd bekend dat door de inzet van de ChristenUnie deze maatregel geschrapt is! Lokale fracties hebben wel degelijk invloed in Den Haag!

De ‘magere jaren’ zijn nu echt aangebroken. Er zijn geen financiële meevallers meer te verwachten waardoor nog speciale potjes gevuld kunnen worden. De ChristenUnie staat met beide benen op de grond, is nuchter en eerlijk en durft verantwoordelijkheid te nemen. We zullen ons de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor Oldambt. Dat kan met uw steun. Stem 19 maart op de ChristenUnie.

Gertjan Bolt, lijsttrekker ChristenUnie Oldambt.


Pagina 19

Februari 2014

GROEP HOP GROEP HOP

gemeente zodat de jeugd ook echte zorg krijgt. www.petitiejeugdggz.nl/

Groep Hop doet dit jaar voor het eerst in de gemeente Oldambt mee met

wp-content/uploads/2013/06/Artikel-Big-Bang-MGV.pdf. Wij pleitten al

de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Als onbekende partij stel ik ons even

jaren voor het Comden model. Effectieve therapie thuis door team (MST)

voor. Groep Hop is een naamspartij en in 2006 opgericht door Jan Hop.

therapeuten waardoor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen

Mijn naam is Hans Zijlstra en ik woon in Nieuw Scheemda.

drastisch zullen afnemen en er geen recidive is tegen lagere prijs dan nu

Een aantal speerpunten van de partij zijn:

betaald wordt voor falende jeugdzorg.

Vrijheid van de burger/familie

Daarnaast zijn er natuurlijk lokale Oldambt programmapunten die Groep

Openbaarheid van informatie

Hop wil realiseren.

Hervorming van falende Jeugdzorg

Nu komt de jeugdzorg middels de nieuwe Jeugdwet naar de gemeente en dat baart ons grote zorgen. De gemeente is niet in staat dit goed op te pak-

genheid geven bijv. inkopen te doen. Werknemers vrij parkeren. •

ken. Een goed voorbeeld is de WMO. De huidige jeugdzorgmedewerkers naar de gemeente halen is geen optie. Hun werkwijze leidt tot jeugd,- en

gezinnen. Groep Hop pleit voor een hervorming van jeugdzorg binnen de

Wateroverlast in Winschoten aanpakken. Het huidige plan voorziet daar niet goed in.

gezinsdrama’s. Europese artsen, psychiaters en burgers delen onze mening maar de politiek blijft doof. De trein rijdt, maar niet ten koste van onze

3 uur gratis parkeren in heel Oldambt teneinde het publiek de gele-

Een busbaan in het centrum Winschoten? Kosten baten analyse? Gevolgen ondernemers?

Herziening accomodatienota want dorpen worden nu “buurtschappen” teneinde te bezuinigen. Dit is onwenselijk.


Februari 2014

Pagina 20

Met een frisse blik de toekomst tegemoet! Op 19 maart mogen we weer naar de stembus. En wederom valt er in Oldambt weer wat te kiezen. Maar dit jaar gaat het ook wel ergens om. “Welke kant willen we op met onze samenleving?” is een vraag die meer dan ooit van groot belang is.

Lokale partijen kunnen daarbij het verschil maken! Oldambt Aktief is zo’n lokale partij. Wij hoeven ons niets aan te trekken van landelijke partijbesturen of landelijke politici die vanuit Den Haag bepalen hoe de partij, ook op lokaal niveau, over bepaalde zaken moet denken. Wij zijn onszelf en wij zijn er voor u! Want Uw belang, het Oldambtster belang, is het enige wat telt! Het opkomen voor de belangen van alle Oldambtsters is echter een droom. Af en toe zullen er beslissingen genomen moeten worden, waar niet iedereen het even blij mee is. Maar die beslissingen moet je dan wel willen en kunnen uitleggen. In grote lijnen staan onze standpunten in het verkiezingsprogramma. Wij zijn echter van mening dat veel van de toekomstige te nemen besluiten, nog niet in te vullen zijn. Wanneer wij hier nu al een mening over zouden hebben, dan kan het heel goed zo zijn dat wij U als kiezer, achteraf een rad voor de ogen hebben gedraaid, omdat wij op ons standpunt terug moeten komen. Wij willen dit zoveel mogelijk voorkomen en daarom willen we niet alles van te voren al in vastleggen in definitieve standpunten.

Toch maken wij wel een aantal keuzes: • Wij zijn van mening dat het Cultuurhuis binnen 10 jaar op eigen benen moet kunnen staan. • Wij zijn van mening dat de burger zich moet kunnen uitspreken over een eventuele herindeling. • Wij zijn van mening dat het schoolzwemmen weer ingevoerd moet worden. • Wij willen dat de OZB in ieder geval niet verder verhoogd gaat worden. • Wij zijn van mening dat de wijk- en dorpsraden ruim voldoende budget moeten krijgen om hun werkzaamheden te kunnen doen. • Wij willen de WMO zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen. • Wij willen de leefbaarheid in de dorpen behouden. Uiteraard maakt Oldambt Aktief meer keuze’s. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website of facebookpagina. www.oldambtaktief.nl of www.facebook.com/OldambtAktief en like ons op Facebook. Tot slot. Ons verhaal had kunnen beginnen met “wij willen dit” en “wij doen dat”. Het enige wat echter telt is het feit dat we weinig te willen hebben. De Haagse politiek bepaalt in grote mate waar het de komende jaren, ook in Oldambt, over moet gaan. We weten niet waar en wanneer de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet in Den Haag stopt. Wat we wel weten is dat we met elkaar deze samenleving vorm moeten geven. Wij willen dat graag samen met U, de Oldambtsters, gaan doen. Wij hopen dat wij op 19 maart Uw vertrouwen mogen krijgen!

Stemlokalen in de gemeente Oldambt Op woensdag 19 maart 2014 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. De stemgerechtigden in de gemeente Oldambt in één van de vijfentwintig stembureaus hun stem uitbrengen. De vijfentwintig lokalen waar een stembureau was gevestigd zijn over twaalf gemeentedelen verspreid. De plaatsen Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg, Finsterwolde, Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw Scheemda en Westerlee hedden elk één stembureau. In Oostwold zijn twee stembureaus gevestigd en in Scheemda zijn drie stembureaus. gevestigd. De kiezer heeft in Winschoten de keus uit elf stembureaus.

In Winschoten kan in plaats van in de bibliotheek nu worden gestemd in het gebouw van Leger des Heils aan de Dr. D. Bosstraat 16.

Ten opzichte van de vorige verkiezing zijn er vijf wijzigingen.

Dorpshuis / café ’t Schoevertje in Nieuw Scheemda is niet meer beschikbaar. In Nieuw Scheemda is het stembureau nu in de kantine van vv Oldambtster Boys (Hamrikkerweg 55 B te Nieuw Scheemda)

In Heiligerlee is de Brasserie van het museum Slag bij Heiligerlee (Provincialeweg 55 te Heiligerlee), weer als van ouds het stemlokaal.

Stem

De tennishal, gelegen aan de Hoorntjesweg in Winschoten heeft een nieuwe eigenaar. De naam van dit stembureau is gewijzigd in: ‘Sportcafé 1873 tennishal’. Paardensportcentrum Blauwe Stad in Oostwold heeft ook een nieuwe eigenaar. De naam van dit stembureau is gewijzigd in ‘Equipo Blauwestad’.

Overzicht van de 25 stemlokalen 1.

De Boschpoort, Het Boschplein 2, Winschoten

10. Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1, Winschoten

18. Dorpshuis ’t Trefpunt, Hoofdstraat 60, Nieuwolda

2.

Leger des Heils, Dr. D. Bosstraat 16, Winschoten

11. Het Vondelhuys, Vondellaan 75, Winschoten

19. Gasterij Smits, Hoofdweg 170, Midwolda

3.

Botanica-Hof, Hofstraat 63, Winschoten

12. Verenigingsgebouw Antenne, Hoofdweg 128, Westerlee

20. Café De Twee Oldambten, Klinkerstraat 1, Oostwold

4.

OBS Beukenlaan, Beukenlaan 42, Winschoten

13. Brasserie Slag bij Heiligerlee, Provincialeweg 55, Heiligerlee

21. Equipo Blauwestad, Zuiderringdijk 3, Oostwold

5.

Voormalige kantine brandweer, Grintweg 85, Winschoten

14. Eextahal Scheemda, Plantsoenlaan 19, Scheemda

22. Pyramide, Hoofdweg 110, Finsterwolde

6.

Speeltuinvereniging Bovenburen, Tromplaan 86, Winschoten

15. Nieuw Vredenhoven, Oude Rijksweg 82, Scheemda

23. Noorderlicht, Oudedijk 8 A, Drieborg

7.

De Renselheerdt, Parklaan 1, Winschoten

16. Dependance gemeentehuis, Brugstraat 2, Scheemda

24. Akkerschans, Bunderweg 14, Bad Nieuweschans

8.

Sportcafé 1873 tennishal, Hoorntjesweg 57, Winschoten

17. Kantine vv Oldambtster Boys, Hamrikkerweg 55 B, Nieuw Scheemda

25. De Tjamme, Hoofdstraat 261, Beerta

9.

Het Parkholt, Jachtlaan 19 A ,Winschoten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PvdA CDA VVD SP VCP GroenLinks D66 ChristenUnie PvhN Groep Hop Oldambt Aktief

143048-4 ProDemos StemWijzer banner_336 x 280 px 07-02-14 12:48 Pagina 34

Doe de

Oldambt 19 maart Gemeenteraadsverkiezingen


Pagina 21

Februari 2014

Vrienden van Scheemda organiseert Koningsdag Nadat Vrienden van Scheemda vorig jaar afzag van het houden van Koninginnedag, komt de organisatie dit jaar terug met het houden van Koningsdag op 26 april 2014 vanaf 13.00 uur op het Vredenhovenplein te Scheemda . Dit jaar is er weer ruimte voor een Vrijmarkt, Live muziek en Rad van avontuur met leuke prijzen. Ook wordt er natuurlijk gezorgd voor zitjes en een hapje en drankje. Voor de vrijmarkt kunt u terecht vanaf 12.00 uur. Zijn er nog vrijwilligers die ons deze dag willen helpen dan horen wij het graag.

Contactpersoon B. Vos tel 591319. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:Vrienden van Scheemda , Handel & Nijverheid, C-1000 Scheemda, plaatselijke Horeca. Dorpsbelangen mogen we niet vergeten, zij ondersteunen al jaren de intocht van Sinterklaas en de verlichte kerstbomen. Tevens hebben zij een aandeel in het tot stand komen van een podiumwagen. Dorpsbelangen werkt veelal op de achtergrond maar zorgt er mede voor dat er allerlei activiteiten door kunnen gaan.

Ik en De Klinker Winschoten bouwt aan jouw Klinker. Een mix van cultuur onder één dak. Een theater, een bibliotheek, een school voor muziek, dans en theater, de lokale omroep LOGO en horeca krijgen er onderdak. De bouw, en alles wat er omheen gebeurt, is ook te volgen viawww.gemeente-oldambt.nl/hetnieuwecultuurhuis

Hedendaagse bibliotheek past prima in nieuw cultuurhuis

© G vd Horst

Van links naar rechts: Gert de Wal, Nanno Nanninga, Onno Drent, Bert Vos en Clementine Edens.

Donateuravonden Shantykoor MARITIEM

Het nieuwe cultuurhuis biedt straks de ideale omgeving om te tonen en te ervaren dat een bibliotheek geen uitstervende voorziening is, maar juist één die midden in de moderne tijd staat en daarin een verbindende rol kan vervullen. Dat is de stellige overtuiging van Alian Spelde, regio-manager en Zora Soldo, locatie-manager Winschoten-Oldambt, van Biblionet Groningen. Ook denken ze dat de ontmoetingsfunctie van een hedendaagse ‘bieb’ in de nieuwe Klinker beter tot z’n recht zal komen, dan in het huidige pand aan de Johan Modastraat. Wie nog denkt, dat de Winschoter ‘bieb’ makkelijk buiten het concept voor het cultuurhuis had kunnen blijven en goedkoper nog vele jaren in dat pand had kunnen blijven kan die illusie ontnomen worden. Dat gebouw is echt achterhaald: te onhandig, te groot, niet zuinig genoeg, te afgelegen en goeddeels afgekeurd. Daar-

naast is de aard van de bibliotheek zonder meer veranderd en daarmee kun je in het huidige pand niet uit de voeten. Praten met de twee managers is dan ook niet een gesprek met twee stoffige wat strenge dametjes. Hoewel beide in de 50, zetten ze energiek uiteen hoe ze aankijken tegen de dynamische rol die de hedendaagse bieb wil en kan vervullen. Het nieuwe cultuurhuis biedt daartoe, volgens hen en om in bibliotheektermen te blijven, uitgelezen mogelijkheden. De open indeling van het gebouw biedt volgens Alian en Zora niet alleen de kans om activiteiten van de diverse gebruikers, zoals muziekschool, lokale omroep, filmliga, theater en bieb te combineren, maar ook om personele functies op het gebied van ontmoeting, kaartverkoop, wegwijs maken enzovoorts te kunnen samenvoegen. De gesprekken tussen de toekomstige gebruikers, over hoe ze dat willen aanpakken, gaan volgens hen ook nadrukkelijk in die richting. Voor de bibliotheek zien ze mede daardoor mogelijk-

heden om straks, in plaats van een beperkt aantal uren, hele dagen van 10.00 – 18.00 uur open te zijn. De hedendaagse bezoeker zal dan een grotendeels open ruimte treffen met nog steeds een flinke hoeveelheid boeken, maar heel anders gepresenteerd. Geen kille ruggen in schappen meer, maar op onderwerp getoond op tafels, zoals in de modernere boekhandel. Maar daarnaast vindt die bezoeker zelfs gelegenheid voor het ontspannen doorbladeren van echte papieren kranten, het werken met moderne digitale media onder handbereik en zelfs wordt gedacht aan de mogelijkheid om ZZP’ers elkaar te laten ontmoeten. Daarnaast biedt de nieuwe huisvesting ook nieuwe mogelijkheden om de educatieve functie van de bibliotheek weer verder te ontwikkelen. Want bijvoorbeeld ook in de bestrijding van het tegenwoordig weer langzaam toenemende analfabetisme speelt deze een belangrijke rol. Alian Spelde en Zora Soldo staan dan ook te popelen om hun nieuwe onderkomen in gebruik te kunnen nemen. Zoals dat nu lijkt is dat nog maar minder dan een half jaar te gaan. Per 1 juli hopen ze de sleutels in ontvangst te kunnen nemen. De bedoeling is dat de bibliotheek dan per 11 augustus, dus voor het nieuwe school- en studiejaar weer ‘in bedrijf’ zal zijn, maar wel op een geheel nieuwe eigentijdse wijze. Tussen die twee data zal de Winschoter bieb hooguit even een week gesloten zijn. Tenslotte moeten, behalve het bedrijf en de mensen, ook nog de boeken overgebracht worden. Want het mag dan zo zijn, dat de bibliotheek in het cultuurhuis net zo modern zal zijn, Alian en Zora zijn er van overtuigd, dat het boek tot in lengte van dagen altijd zal blijven. En wie zou dat nu anders wensen?

Bijzondere tentoonstelling in Galerie 10 bij 10

Shantykoor “Maritiem” geeft op de zaterdagen 22, 29 maart en 5 april voor de 20e keer haar jaarlijkse donateuravonden in de aula van het Dollard College te Winschoten. Aanvang.: 19.30 uur. Ooit werden shanty’s of werkliederen gezongen aan boord van grote zeilschepen. Met het verdwijnen van de grote zeilers dreigden ook de werkliederen te verdwijnen. Zonder de onderzoekingen en inspanningen van Stan Hugill, Armand Hayet en Ate Doornbosch had de wereld van de maritieme muziek er geheel anders uitgezien. Iedere bezoeker wordt onthaald op gratis een kop koffie/thee met koek en

een hapje. Mochten er geïnteresseerden zijn die ook een maritieme donateurs-avond willen meemaken, dan kunnen zij zich alsnog opgeven als donateur van “Maritiem” bij M. de Wit, telefoonnummer 0597-42 13 14 en kunnen dan ook meteen boeken voor één van de donateuravonden. Kosten donateurschap € 5,De zaal is open om 18.30 uur De concerten vangen aan om 19.30 uur en eindigen om ± 23.15 uur. Contactpersonen:Abel Brink tel: 0597417448 mobiel: 06- 41317276 en Jur Bakker tel: 0597- 331200 mobiel: 0612451 96.

Toneelavond Vierwindenbuurt Bewonerscommissie Vierwindenbuurt organiseert op vrijdag 7 maart, aanvang 20.00 uur, de jaarlijkse toneelavond in Zalencentrum Lamain aan de Bosstraat 25 in Winschoten. Het is een klucht in drie bedrijven deels in het Gronings en deels in het Nederlands Het stuk wordt gespeeld door Toneel-vereniging Toveroos uit Zuidbroek. Het stuk heet Lievevrouwenbedstro. Broer en zus Rauw leven zuinig en hebben een geregeld leven en wat betreft Hillechien Rauw blijft dat ook zo. Broer Evert Jan mag alleen maar hard werken en alleen op zondagmiddag naar zijn verloofde. De

komst van een zwerver en een stukje uit de krant lijkt alles op zijn kop te zetten. Zus Hillechien Rauw is zichzelf niet meer en lijkt van het padje af tot de waarheid boven tafel komt. Hierdoor ontstaat een dolkomische situaties. De entreeprijs bedraagt twee euro vijftig per persoon voor niet-leden, Donateurs hebben gratis toegang. U krijgt van ons de eerste kop of thee aangeboden. Kaartverkoop bij Marijke Valeton, Burg. H.J. Wicherstraat 8 Winschoten. tel: 0597-416093. en via Zalencentrum Lamain, Zaal open 19.00 uur.tel: 0597-421777. Daarnaast is er een verloting.

In afwijking van het normale expositie programma heeft Galerie 10 bij10 te Nieuwolda.besloten om in februari de expositieruimtes beschikbaar te stellen voor werken die deelnemers aan de Lentis activiteitencentra te Veendam en Stadskanaal de afgelopen jaren hebben gemaakt. Van zeven deelnemers wordt in Nieuwolda werk geëxposeerd in verschillende

stijlen en materialen. De tentoonstelling is bijzonder omdat hun werk nog nooit in een galerie heeft gehangen, of gestaan. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 9 maart. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www. galerie10bij10.nl. U bent van harte welkom.

Bezinning en Cultuur Protestantse Gemeenten regio Oldambt

PANNENKOEKENDAG 4 MAART Pannenkoekendag is in Nederland nog niet echt een traditie, maar dat gaat veranderen! Vorig jaar was het een groot succes (met 115 deelnemers en € 500 voor de voedselbank) en daarmee willen we graag doorgaan. Het zou mooi zijn als we dit jaar het bedrag kunnen verdubbelen! Pannenkoekendag valt op de dinsdag voor aswoensdag en dat is dit jaar op 4 maart. In Engelstalige landen is het een gevestigde traditie en heet de dag Pancake Day of Fat Tuesday. In Duitsland, Oostenrijk en Slovenië eet men veel gebak en wordt de dag Faschingsdienstag ge-

noemd. Tijdens het vasten was het niet toegestaan om melk, vetten en eieren te eten. Het is zonde deze ingrediënten weg te gooien. En laten het nou net de ingrediënten zijn waar je van die heerlijke pannenkoeken mee maakt! Vanaf 18.00 – 20.00 uur bent u en jij van harte welkom in gebouw Irene naast de Vennekerk in Winschoten. Samen met anderen is het volop genieten van pannenkoeken. De bijdrage van € 5,- pp (kinderen tot 10 jaar gratis) is voor de voedselbank. U hoeft zich niet op te geven.

Toneelclub Midwolda ‘82 Op vrijdag 7 maart, zaterdag 8 maart en zaterdag 15 maart zullen wij “Willem Wipkes leert zaklopen”voor u opvoeren in “Gasterij Smits” te Midwol-

da. Kaarten kunt u bestellen bij mevrouw W. Ellens (tel: 0597552296). De prijzen van de kaarten zijn 5 euro per stuk.

Voor informatie: Ds. Bert L. van der Woude tel 0597-422112 Of Ellen Smid tel 0597-416106.

De gereserveerde kaarten kunt u op woensdag 26 februari tussen 18:00 en 19:00 ophalen bij Gasterij Smits te Midwolda. Dit in tegenstelling tot het bericht dat in de vorige editie van de Oldambster stond. Niet afgehaalde kaarten zullen weer terug de verkoop ingaan.


Februari 2014

Pagina 22

Negen dagen lang in het teken van circusbeleving

Krokus- wordt Circusvakantie in De Toekomst

Hoogtepunt voor vierjarig Oldambt bereikt 28 februari vierde Oldambt op bescheidenwijze een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt in haar nog maar vierjarige geschiedenis. In gezelschap van omwonenden, raadsleden, andere betrokkenen en medewerkers van Simon Benus bv, markeerde burgemeester Pieter Smit het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de nieuwe Klinker.

Erfgoedpark De Toekomst in Scheemda staat komende Krokusvakantie van 22 februari t/m 2 maart in het teken van een bijzonder evenement voor jong en oud. Dan is daar onder de naam ‘Wonderland’ een internationale circusshow te zien met dieren, artiesten en andere bijzondere acts. Hoogtepunt zijn de winnaars van de Circusweb-award 2013 Charlotte en Bernhard Renz Jr. met hun befaamde strapaten-act. Daarnaast zijn in het hele gebouw van de voormalige strokartonfabriek aanverwante activiteiten om een hele dag in zoet te brengen. De Circusshow is drie maal per dag te beleven in een wervelende voorstelling van omstreeks een uur. Daarin zowel acrobatiek vanaf de vloer tot in de nok van de fabriekshal als jongleurs en dressuur van onder andere pony’s, honden en ganzen. Vanzelfsprekend zullen de gebruikelijke clowns niet ontbreken. Daarnaast wordt door het circus een ‘foodplaza’ ingericht, waar bezoekers zich onder andere te goed kunnen doen aan Poffertjes, Hotdogs, Popcorn. Ook de overige delen van de fabriek zijn te bezoeken. In het zogeheten ‘Bol-

kokerlokaal’ is een expositie van schilderijen van Annemarie de Groot met als thema Circus. Ook wordt een kleinrestaurantje ingericht voor koffie, thee, andere drankjes en kleine hapjes. Een andere hal wordt geheel ingenomen door luchtkussenattracties, een ‘stormbaan’ en andere speeltoestellen, waarmee de jeugd zich heerlijk zelf kan uitleven. Tegelijk zijn ook de gedeelten van het strokartonmuseum, waaronder machinekamer, bolkokerruimte en het ketelhuis, te bezichtigen. Bijna alle ruimten in het bezoekersdeel van het complex zullen verwarmd worden.

Praktische Informatie:

De openingstijden van het evenement zijn op alle dagen van 11.00 – 17.00 uur. De Circusvoorstellingen zijn globaal van 12.00 – 12.45, 14.00 – 14.45 en 16.00 -16.45 uur. Per voorstelling is (mede op voorschrift van de brandweer) ruimte voor 250 toeschouwers. Het kan dus zijn dat u even moet wachten, of nog eens voor de tweede keer kunt gaan. Voor de entree geldt een eenheidsprijs van € 7,50 p.p. (Kaarten aan de kassa). Meer en actuele informatie is te vinden op: www.facebook. com/detoekomstscheemda

Smit werd daarin bijgestaan door oud-wethouder Bé Zwiers. Samen met Zwiers bevestigde hij het sluitstuk van het hoogste punt, voorzien van de vlaggen van Oldambt en Benus, aan de takels van de grote kraan. Terwijl de kraan vervolgens haar lading naar zijn bestemming bracht, klauterde Smit via trappen, steigers en ladders zelf naar het topje van het Cultuurhuis, om daar officieel de beide vlaggen te planten. Trots zwaaide hij vervolgens vanaf 26 meter naar de verzamelde toeschouwers. In de kleine partytent werd met ‘pannenbier’ en Prosecco getoost op het bereiken van deze mijlpaal in het bouwproces. Dat proces ligt keurig op schema zodat naar verwachting de gebruikers hun nieuwe cultuurhuis rond mei/juni dit jaar kunnen betrekken. Vanaf september start de schouwburg dan met een serie ‘proefvoorstellingen’ om alle techniek ‘in te regelen’, zoals dat heet. Begin 2015 is de officiële feestelijke opening gepland. Ook komende herfst zal echter voor de theaterliefhebber al het nodige te genieten zijn, zo onthulde programmeur Wubbe Koning alvast. Hiernaast een greep uit het voorlopige programma tot nu toe. Ook dat ademt al de professional uitstraling, die de toeschouwer in de toekomst verwachten mag. Zoals het een echte Klinker betaamt, zou je haast zeggen.

Onder nadrukkelijk voorbehoud staan voor herfst 2014 – begin 2015 o.a. de volgende voorstellingen geprogrammeerd: Oktober:

05: The Dubliners 06: Lennette van Dongen November: 09: The Ashton Brothers 10: Operette Amicitia 11: Operette Amicitia 14: Hans Liberg December: 16: De Notenkraker Januari: 20: Rob de Nijs Februari: 22: Tineke Schouten 24: Ali B. beken(d)t Maart: 27: Bert Visscher 28: Bert Visscher 29: Erwin de Vries

© G v d Horst

-pop/muziek -cabaret -show/amus -amateur -amateur -muziek/amus -ballet/klassiek -pop/muziek -show/amus -cabaret -cabaret -cabaret -Gronings/pop © G v d Horst

Rondje Oldambt

Rob Rosendahl

Kruize Voorverkoop twee voorstellingen gestart

Stadsjournaal sleutelt aan nostalgische films Unieke beelden van Winschoterzijl en het zogenoemde Van Goghbruggetje vormen de kern van de nostalgische film ‘Oh ja Toen... deel III’, die het Winschoter Stadsjournaal op 24 en 25 maart in Theater De Tramwerkplaats op het witte doek tovert. Het materiaal, ‘geschoten’ in de periode van 1967 tot 1971, is dankzij oud-lid Bert van Delden van de Filmclub Oost Groningen (FOG) in bezit gekomen van het Winschoter Stadsjournaal. Het Journaalteam koppelt de FOG-beelden aan materiaal uit het eigen archief Het Winschoter Stadsjournaal is druk doende de voorstellingen in De Tramwerkplaats andermaal tot flonkerende kroonjuwelen te slijpen. De voorverkoop van de kaartjes is inmiddels gestart. Die toegangsbewijzen kosten 8 euro en kunnen worden gekocht via Boekhandel Bruna (v/h Nieborg) aan de Torenstraat. Ook kunnen de kaarten worden besteld via de eigen website www.winschoterstadsjournaal.nl. “Uit kostenoverweging en organisatorische beperkingen kan het Stadsjour-

naal het traditionele kopje koffie niet meer aanbieden. We rekenen op begrip”, zegt voorzitter Jan Witter. Op de avond van de voorstellingen kunnen eveneens kaarten worden aangeschaft, die kosten dan 10 euro. De praktijk leert echter dat de kans op een uitverkochte zaal aanzienlijk is. Niet afgeweken wordt van de succesformule om oude films te smeden aan actueel en dus vers materiaal. Verklapt mag worden dat de bezoekers een interessante film, Gedane Zaken getiteld, over het verdwijnen van ‘oude’ middenstandszaken in Winschoten krijgen voorgeschoteld. Voorts aandacht voor het verkeersonderwijs in Winschoten, de schansen van Vinchotte, stille rondgang over de diverse begraafplaatsen, historie van de Zeeheldenbuurt en Lutje Artis. “We hebben nog een surprise in petto, maar we zijn er nog niet helemaal over uit wat het exact wordt”, spreekt Witter geheimzinnig. Meer info: www.winschoterstadsjournaal.nl

Er zijn van die plekken in de stad waar je bijna altijd aan het zelfde denkt. Natuurlijk uit je verleden. Zo heb ik dat wanneer ik door de Liefkensstraat loop: ja, hier ongeveer stond het. De winkel van Kruize. Tijdschriftenverkoop en boekenuitleen. Het is nu een tijdelijke parkeerplaats omdat er op dit moment geen budget is voor nieuwbouw. Het loopt al naar de twintig jaar geleden toen het winkeltje afbrandde. Hoe de brand ontstond weet ik niet, maar toen ik er van hoorde ben ik er direct naar toe gegaan te kijken en om er een foto van te maken. Een menigte van jewelste en dat in zo’n smal straatje. Ik hoorde de brandweer nog roepen: Aan de kant, aan de kant! Het vuur breidde zich uit en de panden eromheen waren ook verloren. Een zee van vuur en een gejoel wanneer er een deel van een dak naar beneden viel. Voor mij was het een afscheid. Het oude winkeltje, dat cremeerde tot een karkas, sprak in mijn jeugd zeer tot de verbeelding. In de tweede helft van de jaren zestig logeerde ik in Winschoten en ging vaak met vriendjes naar het winkeltje om in de etalage kijken, want daar stond zo af en toe ook het blad De Lach uitgestald. En dat was spannend. En vooral wanneer er eens bladzijde een beetje wegviel en een deel van een dame in pikante kleding te zien was. Hiervoor drukten we onze neuzen plat op het etalageglas. We wisten amper waar we naar keken, maar we genoten. Wanneer dit te lang duurde kwam Kruize naar buiten en verzocht ons vriendelijk ergens anders te gaan spelen. Hij werd

nooit kwaad. Tien jaar later, ik woonde inmiddels in Oost Groningen, ben ik met mijn vriendin de winkel in geweest. Rijen kasten met oude gekafte boeken, stapels tijdschriften en de geur van een bejaarde winkel. Kruize was op dat moment in geanimeerd gesprek met een vertegenwoordiger van het een of ander en verhaalde over de mooie dingen van het leven. Ik bevond me even achter de coulissen van mijn jeugd en genoot, totdat mijn vriendin zei: zullen we gaan? Halverwege de jaren negentig, ik woonde toen al in Winschoten, zag ik hem af en toe eenzaam en voorzichtig naar

de dicht bijzijnde supermarkt lopen. Ik sprak hem daar niet aan, maar heb een keer bij hem aangebeld om te vragen of ik foto’s in zijn winkel mocht maken. Ik had mijn oudste zoontje bij me. Toen Kruize opendeed, keek hij als een oude vermoeide man mij onderzoekend aan. De ouder geworden geur van zijn winkel kwam ook naar buiten en weerhield mijn zoontje om mee naar binnen te gaan. Ik vroeg hem toen maar toestemming om zijn winkel aan de buitenkant te vereeuwigen. Dat vond ie goed en ging weer naar binnen. Ik maakte een paar foto’s en ben daarna nooit meer naar hem toe gegaan. En daar heb ik spijt van.

© R Rosendahl


Pagina 23

Februari 2014

Sta eens stil bij RUN & WALKsport

Coop supermarkt Bad Nieuweschans is de beste van Nederland Wat de buren uit Duitsland direct kunnen vinden als ze Nederland binnen rijden is het beste van wat Coop in Nederland onder de supermarkten te bieden heeft. De supermarkt van Bert Stuut heeft in de strijd om de “Beste Coop supermarkt van Nederland” te zijn alle andere Coop Nederland supermarkten achter zich gelaten. Dinsdag 21 januari kreeg Bert Stuut uit handen van de directeur van Coop Nederland een prachtige wisselbeker uitgereikt. Samen met de 33 collega’s was er naast de wisselbeker, die in de winkel staat opgesteld, nog een prijs, voor alle medewerkers ligt er een reisje in het verschiet. Tijdens de voorronde werd het al duidelijk dat ze om de ereprijs mee zouden doen, er werd toen reeds een prijs van € 750,- gewonnen. Dit gewel-

© K vd Spek

dig begin in 2014 is wel verdiend. Na de brand vorig jaar hebben ze met z’n

allen de handen uit de mouwen gestoken met deze prijs als resultaat.

Genieten met proeven tijdens een workshop © K vd Spek

Sinds oktober 2013 is in Winschoten op de hoek van het Israëlplein en de Venne RUN&WALKsport gevestigd. Deze sportieve hardloopen wandelspeciaalzaak is ontstaan vanuit de passie voor en de ervaring met het hardlopen. Eigenaar Peter Vos, zelf fanatiek hardloper en looptrainer van de Astrea loopgroep in de stad Groningen, geeft u persoonlijke schoenadvies.

het hardlopen zijn er ook veel mensen die bewegen via het wandelen. Goede wandelschoenen zijn daarbij onmisbaar. Bij RUN&WALKsport vindt u de wandelschoen van het bekende Nederlandse merk Hi-Tec. De nieuwe collectie schoenen, gebaseerd op ervaringen vanuit de vierdaagse, komt deze maand binnen. De speciale wandelkledingcollectie wordt ook dit voorjaar verder uitgebreid.

Door middel van een voetscan en een videoanalyse kan hij zien hoe de looppatroon is en of u op de juiste schoenen loopt. RUN&WALKsport heeft hardloopschoenen voor zowel de beginnende als de prestatiegerichte hardloper. Het is altijd goed om uw oude hardloop- of wandelschoen mee te nemen naar de winkel, door te kijken naar het slijtpatroon is er heel veel informatie te halen. Natuurlijk kunt u er ook terecht voor een mooie en functionele collectie hardloopkleding en (compressie)sokken, accessoires, zoals reflectievestjes, ‘drinkbelts’, handschoenen, mutsjes en smartphonehouders. Naast

Schaatsen en skateboard

In de wintermaanden kunt er terecht voor schaatsen van het merk FREESKATE. Dit topmerk is in Winschoten alleen bij RUN&WALKsport verkrijgbaar. IJzer en schoen zijn apart van elkaar te koop. Een ‘skischoen’ van het merk Salomon klikt men, net als bij skiën, op het ijzer. Bij het ijs klikt men het ijzer onder de schoen en na afloop is het ijzer er ook zo weer onderweg. Ook voor het beoefenen van sport op een skateboard is dit uw aangewezen plaats. Doordat de onderdelen los te koop zijn kan men zelf de skateboard samenstellen.

Hessels Zeefbanden zoekt materiaal jubileumboek Hessels Zeefbanden in Heiligerlee is toonaangevend op het gebied van zeefbanden die worden gebruikt in de landen tuinbouw en visserij. Het bedrijf bestaat aleiligerlee is een familiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar bestaat. In al die jaren zijn medewerkers gekomen en gegaan en heeft het bedrijf een geschiedenis opgebouwd. Ter gelegenheid hiervan willen ze een jubileumboek maken over het bedrijf en haar medewerkers. Om een mooi boek te kunnen maken

is er materiaal nodig. Onderzoeksbureau Elles Bulder gaat hier naar op zoek en kan uw hulp daar bij gebruiken. Heeft u verhalen, anekdotes, foto’s, bouwtekeningen of ander materiaal dat kan bijdragen aan een mooi jubileumboek?Neem dan contact op met: Onderzoeksbureau Elles Bulder. Telefoon: 0597-593464 of mail naar Jolanda Janssen: jolanda.jansen@ellesbulder.com.

LEDA praktijk voor verloskunde verandert werkwijze De afgelopen jaren is in Nederland veel nagedacht over de inrichting van de verloskundige zorg. Vanuit het rapport “Een goed begin- veilige zorg rond zwangerschap en geboorte” zijn een aantal speerpunten geformuleerd die voor de komende jaren de leidraad zijn. Momenteel zijn ziekenhuizen, gynaecologen, kraamcentra en verloskundigen bezig om deze speerpunten te realiseren door de zorg meer op elkaar af te stemmen. Ook de verloskundigen van LEDA hebben besloten hun werkwijze te veranderen. Ze kiezen voor één op één zorg gedurende de zwangerschap.

Er komt meer tijd gedurende de zwangerschapscontroles en de avondspreekuren worden uitgebreid. Daardoor is er meer mogelijkheid voor gesprek, informatie en echo’s. Uiteraard blijft het mogelijk thuis te bevallen in de hele regio. De nieuwe koers heeft wel als gevolg dat ze gaan stoppen met de spreekuurlocaties in Siddeburen en Zuidbroek. Zij vinden dit enerzijds jammer deze service niet meer kunnen bieden, anderzijds is er nog betere kwaliteit te bieden op de hoofdlocatie, waar meer faciliteiten zijn. Meer info op www.verloskunde-leda.nl.

Distilleerderij Alambik

Een groot moment van genieten, dat is het bij distilleerdij Alambik, het bedrijf van Sandra en Zarko Nesic aan de Zuiderweg in Midwolda. Een bezoek bij distilleerdij Alambik is een waar genoegen van het proeven. Zo’n 20 producten worden door hun zelf gedistilleerd vanaf de alcohol tot het eindproduct. De alcohol wordt niet kant en klaar ingekocht, nee ook dit maken ze zelf. De drank wordt gemaakt van vergiste grondstoffen (fruit of graan) welke met een Alambiktoestel wordt gedistilleerd. Vier Alambikdestilleertoestellen, waarvan twee ingemetseld en op hout gestookt, bepalen de naam van het bedrijf. Om tot het beste resultaat te komen wordt de alcohol op deze authentieke en ambachtelijke manier geproduceerd. De producten kunnen met verve streekproducten, in de relatie tot de cultuur of geschiedenis van het Oldambt, worden genoemd. De distilleerderij vormt, samen met de ontvangstruimte tevens het proeflokaal, een mooie plek in huiselijke sfeer, waar men zich aan de grote tafels al snel thuis voelt. Met workshops en rondleidingen laat Zarko zien en proeven hoe men hier te werk gaat. Een bijzonder whiskyvat, met een whisky van 64% en heerlijk om te drinken, staat aan het begin van de rondleiding. Het gehele proces van drank maken is een langdurig traject. Door middel van stookwijn, die van tevoren is gemaakt, maken de deelnemers op een middag zelf hun eigen drank. In de vergistingsruimte wordt uitleg gegeven hoe stookwijn wordt gemaakt, waarna het distillatietoestel zich vult en het stookproces begint. Tijdens dit proces valt er tussentijds te genieten

© K vd Spek

van heerlijke ambachtelijke producten en hapjes. Na afloop van een workshop gaan de deelnemers naar huis met een fles eigengemaakte drank. Ook is er de mogelijkheid om de workshop af te sluiten met een gezamenlijk diner. In het zomerseizoen is het “Outdoor Koken”, rondom de ‘heksenketel’ in de buitenlucht een fijne bezigheid, van stoofpot tot heerlijk gebraden vlees aan het spit. Ook leuk voor een familiedag! Voor personen die zelf hun eigen drank willen stoken zijn uitgebreidere workshops in overleg mogelijk. De uitgebreidere workshop wordt dan verspreid over verschillende dagen theorie en praktijk. Ook is er de mogelijkheid om van eigen grondstoffen een drankje te maken.

Oldambtster producten

Omdat het proces met producten vanuit het Oldambt wordt vervaardigd is Zarko Nesic op zoek naar deze producten. Hij vraagt zich af of er een soort van

een vereniging is die zich hier mee bezig houdt, die bijhoudt waar oude Groninger producten nog worden gekweekt. Zarko zou dan graag hier mee in contact komen. Hij heeft bijvoorbeeld kweekperen, graan, de Westerleese kers en walnoten nodig. De walnoten worden gebruikt voor “de Oldambster boerderij”, dit is een likeur reeds bekend in vele Europse landen. Deze heerlijke likeur, gemaakt volgens een oud Hollands recept, heeft als grondstof de ‘groene’ walnoot die wordt geplukt bij oude Oldambtster boerderijen. Begin maart te koop, met de andere 20 producten, in de dan te openen slijterij waar men nu druk bezig is met de inrichting. Familiefeestje, vrouwen van nu, sportvereniging etc. Interesse om een workshop te doen, Sandra en Zarko zijn er klaar voor, meer weten kijk op de site of neem contact op (voor reserveren) 0597 850 286. Ook op de fiets is de Zuiderweg heel goed te bereiken.

Accijnzen jagen Nederlanders de grens over! Een delegatie van het CDA Oldambt, Noord Oost Nederland heeft afgelopen week de pomphouders bezocht in de Gemeente Oldambt. Binnen de grens van onze gemeente bevinden zich 13 tankstations met totaal ca 100 werknemers. CDA Oldambt heeft gesprekken gevoerd met de pomphouders met betrekking tot de omzet van brandstof en verkoop van bijkomende producten in de shops. De afstand van de tankstation variëren van 1 tot ca 20 kilometer met de grens van Duitsland. Het verhaal van pomphouders in Oldambt: Vrachtwagenchauffeurs op weg naar het buitenland tanken massaal in Duitsland. De truckers worden door hun bedrijf verplicht te gaan tanken in het buitenland. Bij een tankbeurt door een trucker levert al snel een voordeel op van 35 tot 40 euro. Door de grote hoeveelheden en het aantal tankbeurten loopt dit op tot zeer grote bedragen. De parkeerplaatsen nabij de kruising A7 / N 33 , normaal het gebied voor overnachting, zijn nagenoeg leeg. Ook de omzet in de shops van de pomphouder daalt sterk. Ook de inwoners in de grensstreek tanken steeds vaker bij de oosterburen, Duitsland. Daarbij blijft het niet. In het dorp Bunde in Duitsland 1 km over

de grens bij Bad Nieuweschans staan bij de supermarkt meer auto’s met Nederlandse kentekens dan met Duitse kentekenplaten. Ook de bootschappen bij de supermarkt in Duitsland levert daar een fikse voordeel op. Een gesprek met de eigenaar van de supermarkt in Bad Nieuweschans geeft aan dat er minder Duitse klanten de supermarkt bezoeken. Bij het tankstation op steenworp afstand van de supermarkt is het stil. De pomphouders zien hun omzet drastisch dalen. Een pomphouder met verkoop van andere producten en een wasstation voor vrachtauto’s, dicht aan grens, heeft in de maand januari flink verlies geleden. Hij sprak over een daling tot 90 %. Hij gaf aan bij het niet wijzigen van de situatie hij deze pomp moet sluiten en de werknemers moet ontslaan. Dit is niet vol te houden. De pomphouders gaven aan om de regeringspartijen en de ondersteunende partijen op te roepen om deze maatregel direct te herzien. Niet wachten tot juni zoals wordt gesuggereerd. Het water staat vele pomphouders aan de lippen. Wachten tot juli zal voor een aantal van de pomphouders te laat zijn. Vooral ook omdat bij het terugdraaien van de maatregelen de klanten nog niet meteen terug gewonnen zijn. De

verwachting is dat het na-ijl effect geruime tijd in beslag zal nemen. Enkele pomphouders met 24 dienst gaan binnenkort hun pomp s’ nachts sluiten. De omzet is dusdanig slecht dat het niet verantwoord om in de nacht open te blijven. Aangegeven is dat personeel ontslagen gaat worden. In onze zwakke werkgelegenheidsregio is dit hoogst ongelukkig, omdat geen vervangende werkgelegenheid voorhanden is. Door deze belastingmaatregel mist ook de schatkist in januari zo’n 65 miljoen euro aan belasting en BTW. De CDA fractie van het Oldambt dringt erop aan om het tij te keren. Volgens de gegevens van Transport en Logistiek Nederland is het tanken in het buitenland niet alleen een kwestie van lagere dieselprijzen. Ondernemers kunnen in bepaalde EU landen een deel van de accijnsuitgaven terugvragen. Het is pompen of verzuipen voor de exploitanten in de grensstreken en de grens wordt steeds breder. Namens het CDA Oldambt Frans Huizing


Pagina 25

Februari 2014

Kinderen laten CBS Mons Sinai zien

Op 14 januari 2014 was er op CBS Mons Sinai voor alle kinderen weer gelegenheid om hun ouders rond te leiden door de school. Elk kind kon aan de ouders laten zien wat hij of zijn belangrijk vond op school. De avond werd druk bezocht en kinderen waren trots op wat ze konden vertellen aan hun ouders.

Leesactiviteiten

Obs Heiligerlee ontbijt tijdens het voorlezen op school Ook op obs Heiligerlee werd een ontbijtje verzorgd door de Activiteiten Commissie in het kader van de Nationale voorleesdagen. Er was, in de gelegenheid van deze opening een voorlezer op school, die in alle groepen heeft voorgelezen. Centraal staat dit jaar het Prentenboek van het jaar 2014 genaamd “Krrr....okodil” van Catherine Rayner. De kinderen uit de onderbouw zijn hard aan het werk met dit boekje. Het doel van deze Nationale voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan alle kinderen, voornamelijk de kinderen die nog niet kunnen lezen. Wij hopen dat veel kinderen voorgelezen worden, want wat is er heerlijker om helemaal weg te kunnen dromen bij een voorgelezen verhaal.

Kerstmarkt OBS De Bouwsteen Op woensdag 11 december organiseerde obs De Bouwsteen Finsterwolde voor het eerst een grote kerstmarkt. Er was van alles te beleven zoals: allerlei spelletjes voor de kinderen, op de foto met de kerstman en zijn vrouw, een verloting met mooie prijzen en in het wintercafé en buiten bij de vuurkorf waren diverse hapjes en drankjes te koop. Verder werd er een groot assortiment kerstspullen aangeboden, zoals kerststukjes, sfeerlichtjes en andere kerstversieringen. Deze kerstversieringen werden gemaakt door een groot aantal ouders, het team en alle kinderen van de school. Ook de fanfare uit Finsterwolde kwam langs en speelde verschillende kerstliederen. De kerstmarkt werd druk bezocht en we kunnen dan ook terugkijken op een geslaagd evenement, dat voor herhaling vatbaar is.

Tijdens de nationale voorleesdagen beleefden alle kinderen het plezier van lezen tijdens een high tea. Alle kinderen werden in kleine groepjes voorgelezen door een ouder kind of door de leerkracht. Uiteraard werd ook heerlijk gegeten en gesmikkeld van alle lekkernijen die bij een high tea horen. Bij de activiteiten hoorde ook het jaarlijks terugkerend voorleesontbijt met de peuters van de Duimpiepers en de kleuters van Mons Sinai. Een genoegen om mee temaken, en reken maar dat ze gesmuld

en genoten hebben. In samenwerking met de bibliotheek van Scheemda kwam Hennie Nijmeijer op CBS Mons Sinai de kleuters voorlezen uit KRRRR… OKODIL! Een paar dagen later was Hennie opnieuw in school. Ditmaal was ze bij groep 5/6 die mee doen aan het programma Scoor een boek. Daarbij is het de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk boeken in de maanden februari, maart en april. Per gelezen boek scoor je een doelpunt. Lezen maar dus!

Voorstelling over pesten op OBS De Bouwsteen Op 8 januari jl speelde Theater De Steeg hun voorstelling ‘Wat doe jij?’ op OBS De Bouwsteen Finsterwolde voor de groepen 5 t/m 8. Theater De Steeg maakt voorstellingen over actuele onderwerpen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De voorstelling ‘Wat doe jij?’ gaat over pesten en is eigenlijk meer een interactieve work-

shop. Tijdens de scènes worden kinderen uitgenodigd te reageren, oplossingen te bedenken en mee te doen. Het is een directe manier om sociale vaardigheden te oefenen en vraagt nogal wat van de kinderen. Dit was ook op de Bouwsteen te merken. Eerst keken de kinderen de kat uit de boom, maar naarmate ze werden uitgedaagd speelden steeds

Heropvoeding van lui volk Op 12 maart, in de Week van de Zorg, vindt de eerste historische Nuts-lezing in de Lutherse kerk Vissersdijk 70 in Winschoten. Aanvang 19.30 uur. De lezing is een initiatief van het Cultuurhis-

torisch Centrum Oldambt en het departement Winschoten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Historicus Wil Schackmann spreekt over de bijzondere geschiedenis van de Ommerschans,

meer kinderen met de acteurs mee. Op deze manier passeerden allerlei situaties de revue en konden de kinderen ervaren wat dit voor consequenties heeft. Kortom een leuke en erg leerzame voorstelling, die indruk maakte op de zowel de kinderen als de leerkrachten.

een gesticht voor bedelaars en landlopers uit de negentiende eeuw. Hij doorspekt zijn verhaal met vermakelijke details over de 19e eeuw en brengt met zijn anekdotes de mensen van 200 jaar geleden dichterbij. De lezing begint om 19.30 uur in de Lutherse kerk in Winschoten, Vissersdijk 70. De kosten zijn € 5,00. (leden van ‘t Nut € 4,00)

Schooldammen gemeente Oldambt groep 7/8

OBS De Tweemaster kampioen Voorleesontbijt FT Venemaschool Ook op de FT Venemaschool in Westerlee hadden we op 21 januari j.l. het voorleesontbijt. ’s Morgens voordat de kinderen op school kwamen hadden de ouderraad en de leerkrachten het druk met het klaarmaken van het ontbijt. Voor de kinderen waren lekkere broodjes, beschuitjes en krentenbollen neergezet die ze konden beleggen met diverse soorten broodbeleg. Ook een gekookt eitje ontbrak niet. Nadat alle kinderen hun plekje hadden gevonden en hun tafel hadden gedekt met het zelf meegenomen bord en bestek kon het ontbijten bijna beginnen. Natuurlijk moest er nog worden voorgelezen. Hiervoor hadden we Marnix Kolder uitgenodigd. De prof-voetballer van Go Ahead Eagles kwam in alle groepen een verhaal voorlezen. Hij begon in groep 6, 7 en 8 met een

verhaal over de kermis, daarna ging hij naar groep 3, 4 en 5 waar een verhaal van juf Rommelkont werd voorgelezen. Tot slot werd er bij groep 1 en 2 een verhaal van Kikker voorgelezen. Het was een zeer geslaagd ontbijt waarbij de leerlingen heerlijk hebben gegeten en geluisterd. Wij bedanken de ouderraad voor het lekkere ontbijt en Marnix voor het voorlezen.

Het tweede team van OBS De Tweemaster is damkampioen geworden van de gemeente Oldambt. Deze titelstrijd had betrekking op leerlingen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs. In totaal hadden zich 10 viertallen ingeschre-

Carnaval bij Boerderij Hermans Dijkstra Het Oranjecomité Midwolda organiseert op zaterdag 1 maart 2014 in het kader van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden een prins en prinsessenbal (carnaval) bij Boerderij Hermans Dijkstra. Deze avond is bedoeld voor alle inwoners, jong en oud, van de gemeente Oldambt. We beginnen om 19.00 uur en het eindigt om 0.100 uur. Dj’s Herman en Erwin verzorgen de muzikale omlijsting. Verkleed komen mag, graag zelfs! Wij wensen u alvast een gezellige avond! Alááf! Oranjecomité Midwolda.

ven voor deze titelstrijd, waarvan er 9 compleet aan de start verschenen. De deelnemende basisscholen kwamen uit Finsterwolde, Beerta, Westerlee, Heiligerlee en Winschoten. Directeur dhr. H. Messchendorp had evenals vorige week de gemeenschapsruimte in “zijn” onderkomen beschikbaar gesteld voor dit tweede scholendamtoernooi. Uiteindelijk legde het tweede team van

OBS De Tweemaster beslag op de eerste plaats met 13 punten uit 7 partijen. Tweede werd de kampioen van vorig jaar OBS De Uilenburcht uit Beerta met 11 punten en derde OBS Heiligerlee. De nrs. 1 en 2 plaatsen zich automatisch voor de Provinciale Kampioenschappen op zaterdag 8 maart in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen.


Pagina 27

Februari 2014

© K vd Spek

Op 1 februari vond de eerste uitvoering plaats van het toneelstuk Een hond met veren in de Esbörg te Scheemda. Jan Jansen uit Scheemda werd die avond verrast met een oorkonde en bloemen. Hij is al 60 jaar lid van de Vriendenkring en werd daarom benoemd tot erelid.

De politiek spreekt Kies de Zon: Open huis op zaterdag 8 maart GroenLinks houdt op zaterdag 8 maart van 10.00 – 13.00 uur de ‘Kies de Zon’ open huis aan de Elandhof 131 in Winschoten. Wie de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler overweegt kan binnenlopen, bekijken hoe zo’n systeem er uitziet en verhalen horen uit de praktijk over de aanschaf, de aanleg en het gebruik er van. Energie van de zon is gratis. Zonnepanelen worden in rap tempo fors goedkoper. Steeds meer mensen wekken hun energie zelf op. Toch zie je dat veel geschikte daken nog geen panelen hebben. Ook in het Oldambt en dat is op zich zonde! Duurzame energie, opgewekt met zonnepanelen of met een zonnecollector, heeft immers de toekomst en maakt onze energievoorziening minder kwetsbaar. Daarom zet GroenLinks zich in voor duurzame toepassingen zoals zonnepanelen en zonneboilers.

GroenLinks houdt landelijk op zaterdag 8 en zondag 9 maart de ‘Kies de Zon’ open huis. Op de website kiesdezon.groenlinks.nl is een overzicht van alle open huis activiteiten in Nederland te vinden.

Wandeltocht door het Stadspark Winschoten GroenLinks Oldambt organiseert op zaterdag 1 maart een informatieve wandeltocht door het stadspark in Winschoten. Wij nodigen u allen uit om hieraan deel te nemen. De tocht zal starten vanaf de kinderboerderij aan Bovenburen 96 in Winschoten. Daar zullen we vooraf kort stil staan bij de huidige inzet van de medewerkers, die met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt op deze boerderij via de NOVO een zinvolle dagbesteding vinden. Het Rijk geeft de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid en regierol bij de ondersteuning van mensen met beperkingen. Hoe pakt dat uit voor de NOVO en haar cliënten als daarvoor tegelijkertijd minder geld beschikbaar komt? Hoe werkt dit door op hun werk in het Stadspark en het overkoepelend belang dat de burgers in het Ol-

dambt hechten aan dit prachtige Stadspark dat een belangrijke rol vervult als schakel tussen het groen in de stad en ons groene buitengebied. Vanaf 09.45 uur bent u als belangstellende inwoner uit het Oldambt van harte welkom. Om 10.00 uur zal GroenLinks lijsttrekker Herman Folkerts u kort welkom heten, waarna medewerkers van NOVO u iets zullen vertellen over het werk op dit moment en hoe dat zich in de nabije toekomst mogelijk zal ontwikkelen. Hierbij is er ook de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen. Na een korte pauze met koffie-met-iets-erbij, aangeboden door GroenLinks, zal Aart Jan Langbroek de belangstellenden op informatieve wijze door het Stadspark leiden. Om 12.00 uur zal de bijeenkomst bij de kinderboerderij worden afgesloten.

Hobbyvoorjaarsmarkt Voor de 4 keer is er weer een hobbymarkt in de Esbörg te Scheemda. Deze markt is op 6 april van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. Het is net een paar weken voor Pasen, dus zullen er ook veel paascreaties zijn. Er hebben zich al een groot aantal standhouders aangemeld, maar er is nog ruimte voor nog een paar. Heeft u een leuke hobby en wilt u deze promoten of demonstreren of wilt u gewoon verkopen dan kan dat. Er is weer van alles te zien van sieraden, zeepjes, brocante, poppen, glas graveren, kralen, boeken, bloemenstukjes, haakwerk, kaarten, oriflame. enz. U kunt zich opgeven via najo@ ziggo.nl.

Jubileumavond FNV Bondgenoten Op24 januari hield de woonafdeling Oldambt de jaarlijkse jubileumavond in zalencentrum Lamain te Winschoten. Er waren in totaal 96 jubilarissen waarvan 32 personen 25 jaar ,37 personen 40 jaar en 23 personen 50 jaar lid zijn van de FNV . Ook waren er 6 jubilarissen van 60 jaar lid , deze zijn gezien hun leeftijd door bestuursleden van woonafdeling Oldambt thuis bezocht. Verder gaf onze nieuwe bestuurder voor Bondgenoten Lokaal Groningen Ina Pickart toelichting over de ontwikkelingen bij de oprichting van de Nieuwe Vakbewegingen wat dit betekent voor de leden en de woonafdeling. Deze geslaagde avond werd afgesloten door onze voorzitter Ko Kuipers.

Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 De ouderen bonden KBO/PCOB/ ANBO en Stichting Welzijn Oldambt, organiseren op 5 maart in Zalencentrum Lamain te Winschoten een politieke inloopmiddag . Aanvang 14.00 uur. Alle politieke partijen die, aan de verkiezingen deel gaan nemen hebben voor deze middag een uitnodiging ontvangen , hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om aan te geven wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben staan over “ouderen” beleid voor in de toekomst. Er zal tijd beschikbaar worden gesteld tot het stellen van vragen.!!!! Voor Uw eigen belang is het zeer belangrijk om aanwezig te zijn bij deze inloopmiddag, op 5 maart

van GroenLinks van start laten gaan met het presenteren van het nieuwe GroenLinks-programma. Dit werd goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 22 januari jongstleden. Het nieuwe bestuur van GroenLinks bestaat uit Sander Doeve als voorzitter, Aart Jan Langbroek als secretaris, tevens vicevoorzitter en Marijke Valeton – Sontrop als algemeen bestuurslid voor o.a. campagne en financiën. Sander heeft een lange en brede bestuurlijke ervaring en is vooral bekend geworden als Raadslid in de stad Groningen. Aart Jan heeft ervaring in de buurt, met natuureducatie en is bekend als fractievoorzitter van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s. Marijke was voorzitter van GroenLinks Winschoten en commissielid - samen met Herman Folkerts - in de Commissie Bestuur, Middelen en Ruimte van

Op de Havendag van zondag 29 juni 2014 bestaat weer, evenals vorig jaar, de mogelijkheid een helikoptervlucht vanaf de ijsbaan boven Beerta en de Blauwestad te maken. De vluchten, van ca. 10 minuten, gaan door als er in de voorverkoop voldoende kaarten worden verkocht. In de voorverkoop kosten de kaarten € 35,= per persoon (op de dag zelf € 40,-). Afrekenen voor de vlucht! U kunt met onderstaan-

Oldambt. GroenLinks Oldambt heeft met de samenstelling van de kandidatenlijst en het nieuwe bestuur zijn blik duidelijk op de toekomst gericht: een duurzaam, zorgzaam, groen en sociaal Oldambt op menselijke maat.

de opgavestrook alvast kaarten reserveren. U krijgt van tevoren bericht op welke tijd u bent ingedeeld. Zo’n unieke kans op een mooi uitzicht op Beerta / Blauwestad vanuit de lucht krijgt u nooit weer! En als u zelf niet wilt, is het misschien een idee om een kaart cadeau te doen aan een jarige, vriend, familielid, personeelslid, zakenrelatie e.d.

Opgavestrook helikoptervlucht zondag 29 juni 2014 (Havendag Beerta) JA, dat wil ik meemaken! Naam: Adres: telefoon:

e-mail:

*) Deze strook inleveren bij Erik Helweg, Bovenlandenstraat 12, 9686 PP Beerta (tel. 06 22017200), of bij de Speeltuin.

Oost-Groninger bloembollenroute De duizenden bloembollen in de vier tuinen in Winschoten, Oostwold en Stadskanaal werden door de vele bezoekers van voorgaande jaren zeer gewaardeerd en dat heeft de tuineigenarennog enthousiaster gemaakt. De tuinen worden steeds mooier, want ook nu weer zijn er veel bollen extra toegevoegd.Tijdens de open dagen kunnen tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van deze vroege voorjaarstuinen. De sneeuwklokjeszondagen zijn op 23 februari en op 2 maart. De krokuszondag op 16 maart van en open tuin op zondag 13, 20 en 27 april. Openingstijd steeds van 11.00 tot 17.00 uur. De tuinen zijn: Tuinfleur, Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, 9682 RM Oostwold, tel. 0597-551383 www.tuinfleur.nl Een diepe smalle tuin verdeeld in 10 tuinkamers, grenzend aan het Oldambtmeer. Zeer gevarieerd beplant. Duizenden sneeuwklokjes (150 verschillende cultivars), daarna Scilla, Muscari,Chionodoxa, Nar-

Namens de organisatie Mw. R.Schuur Secretaris ANBO Afd. Oldambt Hoofdweg West 19, 9944 EA Nieuwolda Tel. 0596-541614 e-mail schuurria@msn.com

GroenLinks Oldambt klaar voor de toekomst In de afgelopen maanden heeft het bestuur van GroenLinks in de gemeente Oldambt hard gewerkt aan de samenstelling van een goede en sterke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Voor het reilen en zeilen van onze partij hebben we ook een sterk en ervaren bestuur kunnen samenstellen. De eerste twee kandidaten op de kandidatenlijst zijn Herman Folkerts als lijsttrekker, en Grietje Musch. Herman heeft ruime politieke ervaring. Hij is politiek actief als burgerlid in de commissie Mobiliteit en Energie van de Provinciale Staten en ook als lid van de Raadscommissie Bestuur, Middelen en Ruimte van de gemeente Oldambt. Grietje Musch heeft politieke ervaring bij de commissie Samenleving, Werk en Inkomen en was eerder Raadslid. Binnenkort zal Herman Folkerts met trots de campagne

Helikoptervluchten boven Beerta

cissen, Tulpen, Alliums en Leucojums, gecombineerd met Helleborussoorten. Entree: € 3.- (incl. koffie en iets erbij). Wubsbos, Jannie Bos, St.Vitusholt 86, 9673 AK Winschoten, tel. 0597420896 www.wubsbos.nl. Een bostuin met een hoogteverschil van plm. 5 m. in het Maintebos in bijna hartje Winschoten. In het vroege voorjaar overal sneeuwklokjes en iets later stinzenplanten, verwilderingsbollen en veel narcissen, verspreid door de tuin. Entree: vrije gift. The Stonefarm, Anna en TinusScheltens, Zijdstukkerweg 7, 9501 LB Stadskanaal, tel. 0599-612203, www. stonefarm.nl.Entree: vrije gift. City Channel Garden, Lida Lourens, H.J. Kniggestraat 101, 9501 NJ Stadskanaal, tel. 0599-613089, e-mail: lourens.b@ zonnet.nlen www.kijktuin-city-channel.nl. Groepen kunnen in deze periode ook op andere dagen, dan echter wel op afspraak, de tuinen bezoeken. Uiteraard geven de tuineigenaren graag meer informatie, neemt u gerust contact op.

Advertentie

NOMDEN Z

G N I ER

NW

en rolluiken Klinkerstraat 98 9682 RG OOSTWOLD tel.: 0597-552081

Van links naar rechts: Aart Jan Langbroek, Herman Folkerts, Grietje Musch, Marijke Valeton, Sander Doeve

Ook uw adres voor Ook uw adres REPARATIE voor reparatie en en onderhoud ONDERHOUD

www.nomden-zonweringen.nl

60 jaar lid van de Vriendenkring


Pagina 29

Februari 2014

Super Waterbaan in Hardenberg en Watertoren

Bubbels uit de zwembaden

In de voorjaarsvakantie is voor de jeugd een superwaterbaan in onze baden. Wanneer: Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 februari van 11.15-15.00 uur in de Watertoren. Donderdag 27 en vrijdag 28 februari van 13.00- 15.00 uur in de Hardenberg Diplomazwemmen: Op 3 en 4 februari hebben er weer een groot aantal kinderen afgezwommen voor diverse zwemdiploma’s in zwembad ‘de Watertoren’. In totaal hebben 26 kinderen hun zwemdiploma A gehaald, 24 kinderen hun B-diploma en heeft ook iemand een zwem ABC compleet gemaakt. Allemaal gefeliciteerd! Discozwemmen: Na het grote succes van de vorige keer is er op maandag 24 februari, in de voorjaarsvakantie, weer discozwemmen in ‘de Hardenberg’. De zwemdisco is voor kinderen tot en met 8 jaar van 13.00 tot 15.00 uur. De entreeprijs is de normale prijs voor recreatief zwemmen. Zwemvierdaagse: Ook in de voorjaarsvakantie is er de zwemvierdaagse in ‘de Hardenberg’. Van maandagavond (inhaalavond) t/m vrijdagavond 18.30 tot 20.00 uur kan iedereen met minimaal zwemdiploma A, deelnemen aan deze zwemvierdaagse. U kunt kiezen uit 250 meter, 500 meter of 1000 meter. De kosten zijn 7,50 p.p.inc. medaille.De organisatie van de zwemvierdaagse is een samenwerking tussen het zwembad en de zwemvereniging ‘de Hardenberg’.

Volwassen zwemles in ‘de Watertoren’ en ‘de Hardenberg’ De beide baden beginnen opnieuw met zwemles voor volwassenen. Nooit de mogelijkheid gehad om zwemmen te leren of wilt u uw zwemtechniek wat verbeteren. Dat kan vanaf nu in de beide zwembaden. In ‘de Hardenberg’ kan dat op de dinsdagavond 18.15 tot 19.15 of vrijdagmorgen van 09.30-10.30 uur en in ‘de Watertoren’ op de dinsdagmorgen van 9.00-10.00 uur. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de zwembaden Hardenberg 0597-331640/www.dehardenberg.nl of Watertoren 0597-413455/ www.zwembaddewatertoren.nl. Zwembad De Ringberg abonnementen Seizoen 2014 De voorverkoop van abonnementen voor zwembad De Ringberg vindt dit jaar plaats op woensdag 26 maart, donderdag 27 maart en woensdag 2 april van 14.00-18.00 uur in zwembad De Ringberg, Badhuislaan 6 in Scheemda. De prijzen blijven gelijk aan die van het seizoen 2013, dit betekent dat een persoonlijk abonnement in de voor verkoop 55 euro kost en een gezinsabonnement 110 euro. Daarna kost een persoonlijk abonnement 65 euro en een gezinsabonnement 135 euro. Formulieren t.b.v. de voorverkoop liggen bij de infobalie van C1000 en bij de bibliotheek in Scheemda. U kunt ook een bestelformulier downloaden van onze website. Wij hebben niet de beschikking over een pinapparaat, u moet dus contant betalen. De openingstijden zijn iets veranderd. Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.zwembadderingberg.nl. Zwembad De Ringberg is ook te vinden op Facebook.

De Sportbus Misschien heb je hem wel eens voorbij zien komen in Finsterwolde, Beerta of Bad Nieuweschans: De sportbus. Een gele bus met daar in verschillende sportmaterialen en twee begeleiders. Elke woensdagmiddag wordt er in twee dorpen in oud Reiderland onder leiding van Mandy (Neon) en Bianca (Huis voor de sport Groningen) gesport. Kinderen uit het desbetreffende dorp kunnen gratis en vrijblijvend deelnemen aan o.a., tennissen voetbaltoernooitjes en unihockey. De opkomst is elke week dan ook rond de 20 kinderen/jongeren. Een mooie mix tussen vaste en nieuwe bezoekers zorgt er voor dat elke week andere teams gemaakt kunnen worden en de wedstrijdjes altijd spannend zijn. Naast dat de kinderen gezond en sportief bezig zijn, leren ze ook elkaar te begeleiden als scheidsrechter, scores bij houden en aanvoerdertaken uit te voeren. In de zomermaanden is de sportbus ’s middags in Beerta en ’s avonds in Finsterwolde te vinden en in de wintermaanden binnen in de Hardenberg te Finsterwolde

Drie keer Gronings Kampioen; Marten Luiten doet het! De 12-jarige Marten Luiten uit Winschoten presteerde uitzonderlijk op de Groninger Dressuur Kampioenschappen in Tolbert 25 januari jl. De getalenteerde ruiter heeft momenteel 3 pony’s om te rijden. De mooie merrie Comanche die hij 5 jaar geleden van zijn oma kreeg en dan 2 pony’s die hij voor de fokster Hilde Drent uitbrengt. Hij deed met alle 3 de pony’s mee aan de kampioenschappen in 3 verschillende klassen en won ze alle 3: de klasse L2 met Goldwin’sHoeve’s Movie Star met 67,67%, de M1 met zijn eigen Comanche met 62,09% en in het Z1 met Goldwin’sHoeve’sByonda met 62,72%! De nuchtere Marten weet dat het rijden niet vanzelf gaat, dus zal de VWO leerling flink doortrainen voor de Nederlandse Kampioenschappen 15 maart as. in Ermelo.

(van 15.00 uur tot 16.30 uur) en op woensdagavond in de Akkerschans in Bad Nieuweschans. Kijk voor deze tijden op onze facebook pagina of surf naar www.sportinoldambt.nl. Kom ge-

rust een keertje mee sporten! Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Bianca Frieling 06-26975216 of via b.frieling@hvdsg.nl

Sportteam Oldambt Sportteam Oldambt van Huis voor de Sport Groningen organiseert ook de komende periode weer verschillende activiteiten. Je kunt hier kosteloos aan mee te doen! Heb je nog vragen neem dan contact op met Renate Miedema, r.miedema@hvdsg.nl of 06-269752 08.

Woensdagmiddag activiteit (WMA)

Meerdere woensdagmiddagen achter elkaar zal er in een gymzaal bij jou in de buurt de WMA plaatsvinden. Elke week staat er een leuke activiteit voor je klaar om lekker je energie in kwijt te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan tennis, freerunning of een coole clinic van een sportvereniging. De komende periode zullen wij WMA onder andere aanbieden in Nieuwolda en Winschoten. Ben

je benieuwd naar de datum, de tijden en de locatie? Hou de posters bij jou op school in de gaten, kijk op onze website of kijk op onze facebook pagina.

Sport en Spel

Op woensdag 5 maart zal er weer een sportieve activiteit worden georganiseerd in Bad Nieuweschans. In gymzaal de Akkerschans kun je lekker je energie kwijt. Zit je in groep 3, 4 of 5 en ben je benieuwd wat er deze keer wordt gedaan? Kom dan op 5 maart om 13.45 uur naar de Akkerschans, zit je in groep 6, 7 of 8 kom dan om 15.00 uur meedoen. Volg ons ook op twitter: @hvdsgOldambt en op Facebook: HuisvoordeSportOldambt of www.sportinoldambt.nl

Blauwestadhoeve sponsor MTN/ Set Uppers D2

ABIANT/stratenvolleybaltoernooi Op zaterdag 29 maart van 17.00 uur tot ongeveer 22.30 uur wordt het Abiant Stratenvolleybaltoernooi georganiseerd in de sporthal in Scheemda. Het toernooi draagt de naam van een van onze trouwe sponsoren. Wilt u meedoen? Dan kunt voor 15 maart een team opgeven bestaande uit 6 personen waarvan minimaal 2 vrouwen. Er mogen niet meer dan 2 Nevobo (senioren volleyballers) spelers in een team zitten. Het toernooi wordt al een aantal jaren georganiseerd door volleybalvereni-

ging MTN/Set-Uppers uit Scheemda en staat bekend om zijn gezellige en ongedwongen sfeer. Tussen de wedstrijden en na afloop is er gelegenheid voor een drankje in de kantine. De kosten per team bedragen € 30,00. Opgeven kan door het sturen van een email naar de organisatie. Vermeld in uw mail de naam van het team en de naam van het contactpersoon. Het email adres is lynnbakker27@hotmail. com. De kosten kunnen op de dag zelf worden voldaan.

Dubbelkampioenschappen WTTC Op dinsdagavond 14 januari waren de traditionele dubbelkampioenschappen binnen de eigen vereniging. De sterkste tafeltennissers met de zwakste, qua spel…, zodat je leuke en ook wel sterkere teams krijgt. We hadden 6 teams, dus een hoge opkomst! De medail-

les werden gewonnen door 1ste plaats Harm Jan Wolterman en Anja Slagt, 2de plaats Henk Scheffer en Frans Venema, 3e plaats Jan Slagt en Steven v. d. Kreeft. Voor wie geïnteresseerd is in een potje tafeltennis, zie onze website www.WTTC-Winschoten.nl

WWW.DRAVERSFOTO.NL

Dames 2 van volleybalvereniging MTN Set Uppers uit Scheemda is door de Blauwestadhoeve uit Midwolda voorzien van trainingspakken. Het tweede damesteam speelt dit jaar voor het eerst derde klasse.

Health Energizersclinic op OBS De Kleine Dollard Op vrijdag 31 januari namen leerlingen van groep 5 en 6 van OBS De Kleine Dollard in Winschoten deel aan het project Health Energizers. Een gezamenlijk initiatief van GasTerra Flames en Huis voor de Sport Groningen in samenwerking met de plaatselijke basketbalvereniging Millwings. Tijdens het ochtendprogramma kregen de leerlingen een praktijkles basketbal aangeboden van profbasketballers Maarten Bouwknecht en Dan Coleman, onder leiding van Ramon Wiersema, allen van de GasTerra Flames. Aansluitend was het theorieprogramma in de middag gericht op een gezonde leefstijl, waarin het accent lag op het belang van gezonde voeding in combinatie met bewegen. Voor de leerlingen was dit project een mooie voorbereiding op het gemeentelijke basketbaltoernooi, dat op 5 februari plaatsvond in Finsterwolde. Daarnaast ontvingen de kinderen nog een toegangskaart voor een thuiswedstrijd van de GasTerra Flames. Al met al kan er teruggekeken worden op een geslaagde dag.


Pagina 31

Februari 2014

IJsvereniging Eigen Kracht naar Kardinge Buiten schaatsen zit er voorlopig niet in. Daarom nodigen wij al onze leden uit om, op vertoon van hun lidmaatschapskaart, op dinsdagmiddag 25 februari mee te gaan met de bus naar de kunstijsbaan Kardinge te Groningen. Kosten van entree en vervoer zijn voor rekening “Eigen Kracht “. Als u of uw kind zelf geen schaatsen heeft dan is er de mogelijkheid deze daar te huren. De kosten hiervoor bedragen € 6,00 en zijn voor eigen rekening. Indien van toepassing dient dit bedrag bij het instappen van de bus te worden voldaan en bij opgave dient u uw schaatsschoen-

maat door te geven. De baan is die dinsdag geopend tot 15.30 uur. Het vertrek is om 13.00 uur. Opstap plaatsen zijn de parkeerplaats bij café de twee Oldambten in Oostwold en de parkeerplaats bij de ijsbaan in Midwolda. IJsvereniging “Eigen kracht “ zal voor begeleiders zorgen. Deelname op eigen risico. Handschoenen verplicht. (veiliger). Voor opgave en of inlichtingen kunt u bellen met Jolanda Smit tel; 0597430356 of DurandusTakens tel; 0597551662. Opgave is mogelijk tot en met 22 februari 2014.

Kampioenen MTN Set Uppers Aan het eind van de 1e helft van het seizoen behaalden 2 CMV teams van Set Uppers het kampioenschap. Uit handen van jeugdcoördinator Jelle Wiersma ontving het team van Fenjo Vedder afgelopen dinsdag een beker, vaantje en een strandbal. Het team bestaande uit Bas Vedder, Romy Strobos, Elles Kloosterboer, Hannah Visser, Alberto Janssen en Isa Hummel. Dit team kwam uit in de poule op niveau 4.

Omdat het team van Pascal Hoogstra dinsdag tijdens de huldiging niet aanwezig kon zijn, kregen Britt Eleveld, Lian en Isca Dijkman, Sanne en Indy Bleeker donderdag uit handen van hun trainer Pascal de beker, het vaantje en de strandbal overhandigd. Zij speelden in een poule uitkomend op niveau 5 en gaan dit seizoen verder op niveau 6.

Kampioenen niveau 4 2013

Kampioenen niveau 5 2013

Kies Sportcentrum Nico Jager Sportcentrum Nico is het nieuwe seizoen gestart met een spetterende januari actie voor nieuwe en bestaande leden! Het succes van de actie was groot, de sportpakketten die werden uitgereikt ‘zijn de deur uitgevlogen’ en het sportcentrum draait overuren! Een groot aantal nieuwe sporters heeft haar weg gevonden naar het sportcentrum, dat bekend staat om haar professionele, intensieve begeleiding, net als service en goede sfeer. Ook in februari is er voordeel te behalen voor nieuwe sporters, want zij betalen geen inschrijfgeld!

nement besparen uiteraard extra op de lidmaatschapkosten. In januari is ook het EXCLUSIVE abonnement geïntroduceerd. Sporters betalen een kleine toeslag van nog geen € 2,50 per week waarvoor zij onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, cappuccino en sportenergie drank tijdens zijn of haar bezoek aan het sportcentrum. Volgens bedrijfsleider René Beertema “een unieke service waarmee we onze klanten in de watten leggen en die bij geen enkel ander sportcentrum in de regio wordt aangeboden”.

Blijvend in prijs verlaagd

Innovatie

Iedereen in de gemeente Oldambt moet de kans krijgen om aan zijn gezondheid te werken, met ondersteuning van een enthousiast, professioneel team! Het sportcentrum heeft een grote variatie in groepslessen, voor elk wat wils en voor elk doel. De instructeurs stellen hun eigen lessen samen, dus exclusief, creatief en op maat voor de bezoekers. Een FIT abonnement geeft recht op onbeperkt toegang tot de fitness en groepslessen gedurende zeven dagen per week en is inclusief gratis deelname aan het Persoonlijk FITplan. Sporters die kiezen voor een halfjaarabon-

Het sportcentrum zoekt voortdurend naar manieren om haar aanbod verder te professionaliseren. Eén van deze innovaties is het Fitnesspaspoort. In de loop van dit jaar wordt dit paspoort geintroduceerd om mensen nog meer te stimuleren blijvend te werken aan een gezonde leefstijl. Pak de sportieve draad op en maak gebruik van de februari actie. Geen inschrijfgeld. Een proefles is gratis en verplicht tot niets. Meer details over tarieven en lesrooster op www.nicojager.nl

Jeugdjudoka´s Judo Tan-RenJutsu winnen acht keer Zaterdag 1 februari werd er weer een Opstaptoernooi Ter Apel in gehouden. Een Opstaptoernooi is een toernooi voor de beginnende judoka’s met geen of weinig wedstrijdervaring, die zo op een leuke manier kennis maken van het wedstrijdjudo. Aan dit toernooi deden judoverenigingen uit Muntendam, Noordbroek, Nieuwe Pekela, Onstwedde en Stadskanaal en natuurlijk alle locaties van Judo Tan-Ren-Jutsu aan mee. Maar liefst 56 judoka’s van Judo Tan-RenJutsu verdedigden de eer van hun judoclub. Het talrijke publiek genoot van spannende en mooie wedstrijden. Maar liefst acht judoka’s van judo TanRen-Jutsu werden kampioen en ontvingen een gouden standaard, dit waren Marc Schoenmaker, Thijs Mulder, Heleen Pool, Chantal Koetse, Lars Huiting, Tysen Brinks, Jannick Schnieders en Eddy Dunnewind. Voor 11 judoka’s van Judo Tan-RenJutsu was er zilveren standaard en nog eens 14 jonge judoka’s gingen met het

brons naar huis. Weliswaar net naast het erepodium, maar met hele mooie wedstrijden, gingen een aantal judoka’s met een herinnering standaard naar huis. Meer foto’s op onderstaande website. Voor meer informatie en/ of 3 proeflessen zie: www.judotanrenjutsu.nl

FILOSOFIE in Oost-Groningen Staatsrechtgeleerde geeft in eigen dorp lezing over democratie. Op 3 maart wordtin het Voormalig Verenigingsgebouw Molenstraat 14 te Scheemdaeen lezing met discussie worden gehouden in de serie van “Filosofie in Oost-Groningen” door pro-

De Projectgroep Filosofie & Godsdienst in Oost-Groningen is een initiatief van de vrijwilligers rond de culturele pleisterplaats de Scheemder Kerk anno 1515.

fessor mr. dr. H.G. (Gerhard) Hoogers, universitair hoofddocent Staatsrecht en Internationaal Recht aan de R.U. Groningen tevens honorair hoogleraar Vergelijkend Staatsrecht aan de universiteit van Oldenburg en wonende te Scheemda over een klassiek debat in het Westerse denken of democratie wel wenselijk is, zo nee, waarom niet en zo ja, in welke mate. Binnenkort mag u twee keer uw stem uitbrengen (verkiezingen), maar wordt u wel vertegenwoordigd door degene waar u op stemt in uw gemeente en hoe werkt dit in uw eigen Europa? Kan dat eigenlijk wel op dezelfde manier? Doet de poli-

Hierbij feliciteert Het Bestuur de trainers en speelstersmet het behaaldekampioenschap! Tevens bedanken wij de ouders voor hun support en het vervoer van en naar de wedstrijden!

Motortalent Jens Ik ben Jens Sportel, geboren op 31 januari 1994 in Midwolda en ook nog steeds woonachtig in Midwolda, met mijn ouders en 3 broers. Ik ben opgegroeid in een “plattelands-omgeving” waar hard werken de boventoon voert. Daarom heb ik een goede arbeidshouding die me al veel heeft gebracht. Ik ben zeer actief in de door mij zo geliefde motorsport. Dit is niet alleen de sport die ik beoefen maar ik ben ook met een opleiding bezig die mij een maatschappelijke carrière biedt in de motorsport. Ik doe de opleiding 1e motorfietsmonteur bij het Alfacollege in Hoogeveen en werk naast mijn opleiding bij Mulders Motoren in Veendam. Een leer/arbeidsovereenkomst.

Hoe is het zo gekomen ?

Ik was 10 jaar en kreeg van mijn ouders mijn eerste motor, een KTM 65cc. Zoals eerder geschreven groeide ik op in een plattelands-omgeving waar veel ruimte was een ik dan ook over de landerijen in de omgeving kon crossen met mijn 65cc-tje. Natuurlijk onder begeleiding van mijn vader. Geweldig was dat. Op enig moment werd de 65cc ingeruild voor een HONDA 85cc en ging ik met mijn vader naar de crossbaan in Delfzijl, dat lag immers om de hoek. Af en toe bezochten we banen in Duitsland. Ook de 85cc HONDA werd ingeruild toen ik daar te groot voor werd voor een KTM 125cc. In 2009 werd het serieus en werden ook de eerste wedstrijden gereden. Mijn ouders zagen al snel dat een nieuwe KTM 125cc de beste optie voor mij was en er werd dan ook een nieuwe aanschaf gedaan en ik spande me nog meer in om sneller en beter te gaan rijden. Ook liep ik in die periode stage bij JR Tuning Motorsport. Het was ook in deze tijd dat ik kennismaakte met Erik van Klinken, waarvan ik toen nog niet wist dat hij een grote rol in mijn leven zou gaan spelen, maar daarover later meer. We zijn dan aanbelandt in het jaar 2010 waar besloten werd dat ik mee zou doen ik de Regionale Kampioenschappen van de KNMV, beter bekend als Districts Motorcross Noord onder de vlag van de KNMV. In dat jaar werd ik 11e in de MX2. In 2011 heb ik samen met mijn ouders besloten na overleg met Erik om mee te doen in de landelijke competitie van de KNMV, namelijk de 125cc Jeugd. Deze wedstrijden worden verreden op banen tiek wat u wilt? Heeft de politiek van u een vrij of gebonden mandaat? Vertegenwoordigen de door u gekozen politici u wel in uw gemeente Oldambt? En gaat dit op dezelfde manier als de politici u vertegenwoordigen in Europa? Is er wel sprake van een echtedemocratie en zo ja, hoe werkt deze democratie dan precies? Wat is de plaats en de

door geheel Nederland. Dit was een zware opgave en heeft veel van mij gevraagd, naderhand bleek dat ik bloedarmoede had en daarom mijn prestaties achter bleven. Uiteindelijk werd ik dat jaar 15e. Op zeker moment kwam ik Erik van Klinken, motorcrosstrainer KNMV, tegen die mij een beetje onder de vleugels heeft genomen met tips en tricks om nog beter, sneller, handiger en slimmer te worden in de motorcross. Voor mij een onmisbare schakel om nog beter te kunnen presteren. In het jaar 2012 werd besloten om nog een stapje hoger te gaan en te starten in de MX2 Cup en toen werd het echt serieus. In datzelfde jaar ging ik werken bij Mulders Motoren in Veendam, ook de arbeidsplaats van Erik. Ik kwam er achter dat er toch wel heel veel trainingsarbeid verricht moest worden om de aansluiting te vinden bij de top in de MX2 Cup. Deze uitdaging ben ik aangegaan en ben keihard gaan trainen en halverwege het jaar kwamen de resultaten en aan het einde van het seizoen reed ik met de top 5 mee, sterker nog, ik won de laatste wedstrijd in Emmen. Arbeid loont en ik was zo trots als een pauw. De ingeslagen weg wordt gevolgd en in 2013 wordt wederom een startbewijs aangevraagd voor de MX2 Cup. Ik wilde bij de top 3 van dat jaar horen en dat is me gelukt, ik eindigde dan ook als 3e en werd gehuldigd tijdens een groots huldigingsfeest in Reusel. Deze 3e plaats in me niet in de schoot geworpen, ik liep halverwege 2013 tegen een dip aan. Werken en sporten op hoog niveau is moeilijk te balanceren.

Ik heb me snel herpakt en de resultaten bleven dan ook niet achter. Een goed jaar om op terug te kijken.

betekenis van politieke partijen in een parlementaire democratie?

ke denkers een nieuw licht schijnen op de legitimiteit van de door ons gekozen organen. Hij breekt met de gangbare visie op volkssoevereiniteit. Het volk moet volgens hem niet verwachten door te stemmen macht te verkrijgen, maar. U bent 3 maart van harte welkom. De toegang is 6 euro.

Gerhard Hoogers bespreekt in deze filosofiebijeenkomst hoe de klassieke denkers dachten over de democratie en hoe hun visie opvallend actueel is voor onze politieke problemen van vandaag. Gerhard Hoogers laat via klassie-

Hoe gaat het verder ?

In 2014 ga ik nog een stap verder en vraag ik een startbewijs aan voor MX2 Nationalen van de KNMV. Ik ben me bewust dat ik nog veel harder moet trainen om hier een goede klassering te behalen. Wellicht kan ik ook als de resultaten er naar zijn nog starten in de ONK (Open Nederlands Kampioenschap) Ik heb met Erik een trainingsprogramma opgesteld om in ieder geval getraind aan het seizoen te beginnen. Recentelijk ben ik gecheckt op Sportcentrum Papendal hoe het gesteld is met mijn fysieke gesteldheid. Daarover hoef ik me geen zorgen te maken. In november en december verricht ik geen trainingsarbeid op het circuit met de motor, deze training hervat ik halverwege januari en we zullen hiervoor moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Noord Italië of Spanje om daar banen te bezoeken waar gereden kan worden. Ik zal in ieder geval zal ik er voor zorg dragen dat ik goed beslagen ten ijs kom.

Doelstelling?

Ik 2014 wil ik in de top 10 rijden in mijn klasse de MX2 Nationalen. Wellicht kan ik ook als de resultaten er naar zijn nog starten in de ONK (Open Nederlands Kampioenschap) Ook heb ik me voorgenomen om deel te nemen aan het Europees Kampioenschap op 5 juli 2014.


Februari 2014

Pagina 32

Op weg naar een gezonde leefstijl

Stap je Gezond in Oldambt Binnenkort gaat de cursus Stap je Gezond van start in de gemeente Oldambt. Deze cursus over gezonde voeding en bewegen is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens negen bijeenkomsten leren ze meer over het belang van gezond eten en krijgen ze tips hoe ze meer kunnen bewegen in het dagelijks leven.

De Stappenteller en aan de slag met gezonde voeding

De deelnemers krijgen een stappenteller die gebruikt wordt om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Ze dragen de stappenteller dagelijks bij zich tijdens het programma. Deze gegevens verwerken de deelnemers in een persoonlijk dagboekje waardoor ze inzicht krijgen in hoeveel ze bewegen. Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten ook persoonlijke doelen mee die steeds

een beetje hoger komen te liggen. Naast onvoldoende bewegen is ongezonde voeding één van de medeveroorzakers van overgewicht. Daarom wordt naast voorlichting over bewegen ook voorlichting over gezonde voeding gegeven. Er wordt niet allemaal maar voorlichting gegeven, maar gaan deelnemers ook daadwerkelijk actief aan de slag met bijvoorbeeld een kookworkshop, een wandeling en een bezoek aan de supermarkt.

Onderdeel van het Sportimpuls project: ‘Fit zijn’

Deze cursus Stap je Gezond maakt onderdeel uit van het Sportimpulsproject ‘Fit zijn’ dat momenteel uitgevoerd wordt in de gemeente Oldambt. Meerdere zorginstellingen werken binnen dit project samen aan een gezamenlijk plan om meer mensen met een verstandelijke beperking in beweging te krijgen en hen te motiveren een gezon-

de leefstijl aan te nemen. Andere onderdelen van het project zijn ‘Kies je aangepaste sport’ dat in april van start zal gaan en het opstarten van sportgroepen voor mensen van ongeveer 40 jaar en ouder met een verstandelijke beperking.

Meer informatie

De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Boschpoort in Winschoten. De lessen starten op 17 maart. De andere lessen zijn op maandag 31 maart, maandag 14 april, woensdag 7 mei, maandag 12 mei, maandag 26 mei, woensdag 18 juni, maandag 7 juli. Deelname aan de cursus is gratis. Meer weten over de cursus of aanmelden om mee te doen? Neem dan contact op met Mariska Zwartsenburg van Huis voor de Sport Groningen (telefoonnummer: 0598-323200 of e-mailadres: m.zwartsenburg@hvdsg.nl)

Op stap bij het Groninger Land Vogels kijken rond Midwolderplas Op zondag 10 maart , 10.00 – 12.00 uur. Leeftijd vanaf 7 jr. Start bij Parkeerplaats Midwolderplas, Hora Siccamaweg Midwolda.

Bijzonderheden: Het is een beetje een kruip door-sluipdoor- wandeling vanwege wat overhangende takkenen we lopen soms over zeer modderige en

natte paden. Trek daarom laarzen of waterdichte schoenen aan. Aanmelden niet nodig. info@groningerlandschap.nl, of tel. 050-5892714

© R Rosendahl

Schlagerfestival in Winschoten Volle bak in zalencentrum Lamain in Winschoten, tijdens het Schlagerfestival “Rot sind die Rosen”. Op zaterdagavond 1 februari zongen daar de Ostfriesische Berny, nieuwe ster Claudia en duo Leuchtfeuer de sterren van de hemel. Mocht men denken dat de Deutsche schlager in Oost Groningen niet populair is, dan heeft een bezoek-

je aan het festival geleerd dat deze muziekstijl hier zeer levendig is. Het publiek participeerde dan ook in volle mate en bestond uit Oldambtsters, bewoners uit Westerwolde, de Veenkoloniën en ook uit Duitsland, waaronder ook de burgemeester uit Rhede, die met zijn aanwezigheid de Duitse artiesten een hart onder de riem kwam steken.

Trips & Travel uit Oldambt

Grand Café Het Koetshuys 1 Maart Concert Tsigani 19.30 – 22.00 uur. Concert in de stijl van: Tsigan, Flamenco, Jazz en Latin. Marieta Rust, Pascal Binneweg en Don Hofstee vertolken op geheel eigen wijze de spirit uit de wereld van de flamenco, jazz en latin. Tsigani laat zich inspireren door de

rijke traditie van deze werelden. Entree €12,50 p.p. Beschermers Gron Landschap €10,00 (beide incl. consumptie) Voorafgaand aan de concerten: mogelijkheid van 3 gangen menu vanaf 18.00 uur. (reserveren gewenst)

Concert en Diner: €30,- p.p. Beschermers Gron Landschap €25,- (beide incl. consumptie)

Toen het nog echt winter was Zaterdag 8 maart om 16.30 uur wordt het programma Trips & Travel uitgezonden op RTL4. Deze hele uitzending staat in het teken van Oldambt. Aan bod komen o.a. Blauwestadhoeve, Fontana, Winkelen in Winschoten, het Waterbei Straatheater Festival en nog veel meer. Ook wij komen hierin voor. Allemaal kijken dus!

Er wordt een prijsvraag uitgezet waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Houdt de website www.oldambt.groningen.nl en de facebookpagina www. facebook.com/oldambt in de gaten voor het winnen van één van de arrangementen ter beschikking gesteld door de sponsors van het programma.

Digitale gemeentegids SmartMap

Ook onder winterse omstandigheden wordt de melk opgehaald, in dit geval bij Jos Lansbergen uit Scheemda. Bij ons was het wit van de vers gevallen sneeuw, terwijl het in het zuiden stormde en er veel regen viel. Dat er in een klein land zulke grote verschillen kunnen zijn. © K vd Spek

Verschijningsdata Inleveren tekst/red/adv 10 maart 7 april 6 mei 10 juni 8 september 6 oktober 4 november (di) 1 december

verschijningsdata 26 maart 23 april 21 mei 25 juni 24 september 22 oktober 19 november 17 december

Advertentieteksten Contact persoon voor de advertenties is Ronald Nonnekes tel. 06-52306989 Als u wilt adverteren, of wijzigingen in bestaande advertentie wilt aan brengen, stuur dan een email naar: ronald.nonnekes@ndcmediagroep.nl of per post naar; de Oldambtster /advertenties Postbus 170, 9670 AD Winschoten

Het algemene telefoonnummer voor de gemeente Oldambt is 0597-482000

De digitale gemeentegids, de SmartMap van Akse Media (www.oldambt.smartmap.nl) is gekoppeld aan de gemeentelijke website, www.gemeenteoldambt.nl (onder ‘Dienstverlenen’). Deze is voorzien van alle informatie uit de papieren versie, Google Maps, een routeplanner met satellietcartografie en duidelijke zoekfuncties, en biedt door de interactieve wijzigingsmogelijkheden de meest actuele adresgegevens van alle instanties. Voor zowel de gedrukte als de digita-

Inleveren tekst Indien u teksten en foto’s over uw vereniging, instelling, activiteit etc. hierin opgenomen wilt hebben kunt u uw artikel sturen aan het emailadres: de-oldambtster@gemeente-oldambt.nl of kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt, de heer J.K. Dommisse, tel.nummer 0597-482162. (Foto’s dienen minimaal 1 Mb te zijn). Bezorgklachten kunt u doorgeven aan Santibri-Axender BV 0598-631717.

le gemeentegids geldt dat ze tot stand gekomen zijn dankzij de medewerking van adverteerders, verenigingen en instellingen. Wij willen hiervoor onze hartelijke dank uitspreken.

Wijzigingen

Wijzigingen voor de gemeentegids kunt u rechtstreeks doorgeven aan redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegidsOldambt), telefoonnummer 0223-673010 , de bon achterin de gemeentegids of via de digitale gemeentegids www.oldambt. smartmap.nl.

Redactie Jan Kees Dommisse, hoofdredacteur (0597) 48 21 62, mob. 06 51 14 36 90 Koos v.d. Spek, fotograaf (0597) 59 33 31 Gerrit v.d. Horst, redacteur/fotograaf 06 29 13 85 80 Gerrit Blaauw, redacteur 06 50 54 58 78 Piet Bos, redacteur 06 11 90 28 94 Jur Zomer, redacteur (0597) 41 55 53 Jan Fokken, redacteur (0597) 33 19 74 Rob Rosendahl, redacteur 06 11 90 29 21 Lonneke Mellens-Togtema, redacteur (0597) 85 13 06 Christiaan Timmer, redacteur (0597) 67 14 99

Oldambtster februari 2014  
Oldambtster februari 2014  
Advertisement