Page 1

‫‪www.ddan.org‬‬

‫کیف (کراون) – چارهسهری ددانی زیان لێکهوتوو دهکات‬ ‫ورهبێت‪‌،‬‬ ‫کهی‌زۆر‌گه‌ ‌‬ ‫وتووه‌بۆ‌نموونه‌‌شکابێت‌یان‌کلۆرییه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌ددانێکت‌زیانی‌لێکه‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫یه‌پێویستت‌‬ ‫لهوانه‌ ‌‬ ‫کهی‪‌ ‌.‬‬ ‫وتن‌و‌فرمانه ‌‬ ‫‌‬ ‫و‌ده ‌‬ ‫رکه‬ ‫ی‌شێوه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کرێت‌کیف‌بهکاربهێنرێت‌بۆ‌گێڕانه‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫کهی‌زۆر‌‬ ‫وه ‌‬ ‫سهری‌که‌ناڵیی‌بۆ‌کرابێت‪‌،‬پڕکردنه‌ ‌‬ ‫ت‌چاره ‌‬ ‫‌‬ ‫ددانه ‌‬ ‫که‬ ‫گهر‌ ‌‬ ‫بێت‌ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کیف‌هه‬ ‫به‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‪‌،‬یان‌ددانهکه‌ت‌شکابێت‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫گهوره‌‬ ‫‌‬

‫کیف چییه؟‬ ‫کاردههێنرێت‌بۆ‌داپۆشینی‌‬ ‫‪‌،‬ددانێکی‌دروستکراووه‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کیف‪‌،‬پیشی‌دهوترێت‌كاڵو‪‌،‬ناوبۆشێکه‌‬ ‫‌‬ ‫وهی‌زیاتر‌‬ ‫یپاریزێت‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌و‌ده‌‬ ‫ت‌بنیات‌دهنێته‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کیف‌ددانه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫ددانێکی‌زۆر‌زیان‌لێکه‌وتوو‪‌.‬‬ ‫نگ‌و‌شێوهدا‌‬ ‫‌‬ ‫وتووی‌له‌ ‌‬ ‫ڕه‬ ‫‌‬ ‫روهها‌کیف‌بۆ‌داپۆشینی‌ددانی‌زیان‌لێکه‌‬ ‫هه ‌‬ ‫زیانی‌لێبکه‌وێت‪‌ ‌.‬‬ ‫وتن‌و‌فرماندا‌زۆر‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ڕووی‌ده ‌‬ ‫رکه‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫ر‌کراوه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کیف‌چاره ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫ددانێک‌که‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کاردههێنرێت‪‌.‬‬ ‫به ‌‬ ‫‌‬ ‫ددانی‌ئاسایی‌دهچێت‪.‬‬ ‫‌‬

‫چۆن کیف دروست دهکرێت؟‬ ‫کهت‌بۆ‌سڕ‌‬ ‫ددانه ‌‬ ‫کهت‪‌ ‌،‬‬ ‫م‌جار‌پزیشکی‌ددانه ‌‬ ‫‌‬ ‫یه ‌‬ ‫که‬ ‫‪‌ ‌/1‬‬ ‫دهکات‬ ‫‌‬ ‫کهمێک‌کورت‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫که ‌‬ ‫ت‌له‌هه‌موو‌ڕوویه‌ ‌‬ ‫که ‌‬ ‫ددانه ‌‬ ‫‪‌ ‌/2‬‬ ‫دهکرێته‌وه‌‬ ‫‌‬ ‫سهری‌قاڵب‌‬ ‫ی‌له ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫ت‌چاپ‌دهکرێت‌بۆ‌ئه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ددانه ‌‬ ‫که‬ ‫‪‌ ‌/3‬‬ ‫بگیرێته‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫کیفێکی‌کاتیی‌دروست‌دهکرێت‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ر‌قاڵبه ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌ ‌‬ ‫سه‬ ‫‪‌ ‌/4‬‬ ‫که‌دروست‌ده‌کرێت‪‌.‬کیفه‌‌‬ ‫تاکو‌کیفه‌هه‌میشه‌ییه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هه‬ ‫ی‌زۆر‌جوان‌نییه‪.‬‬ ‫‌‬ ‫نگه ‌‬ ‫که‬ ‫و‌ڕه ‌‬ ‫شێوه‌ ‌‬ ‫کاتییهکه‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کهت‌کیفه‌‌‬ ‫که‪‌،‬پزیشکه‌ ‌‬ ‫واو‌بوونی‌کیفه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پاش‌ته‬ ‫‪‌/5‬‬ ‫دادهنێت‪‌.‬‬ ‫کهت‌بۆ‌ ‌‬ ‫میشهییه‌ ‌‬ ‫هه ‌‬ ‫بات‌و‌کیفه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫کاتییهکه‌‌ ‌‬ ‫الده‬ ‫‌‬

کیفی ددان  
کیفی ددان  

ددان دروستکردنه‌وه‌ به‌ کیف

Advertisement