Page 1

KHOA HÓA LÝ KỸ THUẬT BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC *****

THẢO LUẬN HÓA VÔ CƠ Chủ đề: Sự biến đổi màu sắc của các chất

Hà nội


2

MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................................................................................ 2 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .................................................................................................................................. 3 DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................................................................... 4 MỞ ĐẦU .................................................................................................................................................................. 5 1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC MÀU SẮC .................................................................. 6 1.1. Franciscus Aguilonius ((4 January 1567 – 20 March 1617): .................................................................... 6 1.2. Isaac Newton (1642 – 1721) ................................................................................................................... 6 1.3. Tobias Mayer (1723-1762)...................................................................................................................... 7 1.4. Moses Harris (1730 – 1788) ................................................................................................................... 7 1.5. Philipp Otto Runge (1777 – 1810) .......................................................................................................... 7 1.6. Michel Eugène Chevreul (1786 – 1889).................................................................................................. 8 1.7. Albert Henry Munsell (1858 – 1918) ...................................................................................................... 8 2. MÀU SẮC VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH MÀU SẮC .................................................................................. 8 2.1. Khái niệm màu sắc: ................................................................................................................................. 8 2.2. Cơ chế hình thành màu sắc của chất ...................................................................................................... 9 2.2.1. Bản chất của ánh sáng: ........................................................................................................................ 9 2.2.2. Tình trạng mắt người quan sát ............................................................................................................ 9 2.2.3. Đặc điểm của các chất hoá học ............................................................................................................. 11 3. MỘT SỐ CHẤT MÀU THƯỜNG GẶP ..................................................................................................... 15 3.1. Màu trắng .............................................................................................................................................. 15 3.2. Màu đen. ................................................................................................................................................ 17 3.3. Màu vàng ............................................................................................................................................... 18 3.4. Màu Đỏ .................................................................................................................................................. 20 3.5. Màu Xanh .............................................................................................................................................. 21 3.6. Màu Tím ................................................................................................................................................ 22 4. MÀU CỦA PHỨC CHẤT ............................................................................................................................ 23 4.1. Sự tạo màu của phức chất ..................................................................................................................... 23 4.2. Ví dụ ...................................................................................................................................................... 25 5. ỨNG DỤNG................................................................................................................................................... 28 5.1. Bột màu vô cơ ........................................................................................................................................ 28 5.1.1. Tính độc hại của bột màu vô cơ ............................................................................................................ 28 5.1.2. Xu hướng nghiên cứu bột màu thế hệ mới, thân thiện với môi trường dựa trên cơ sở các nguyên tố đất hiếm ........................................................................................................................................................... 29 Hình 5.3................................................................................................................................................................... 30 5.2. Ứng dụng màu của phức chất ...................................................................................................................... 31


3

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1 - Franciscus Aguilonius ........................................................................... 6 Hình 2 ................................................................................................................... 6 Hình 3 ................................................................................................................... 7 Hình 4 ................................................................................................................... 7 Hình 5 ................................................................................................................... 8 Hình 6 ................................................................................................................... 8 Hình 7 ................................................................................................................... 8 Hình 8 ................................................................................................................... 9 Hình 9 ................................................................................................................. 11 Hình 10 ............................................................................................................... 11 Hình 11 ............................................................................................................... 11 Hình 12 ............................................................................................................... 12 Hình 13 ............................................................................................................... 13 Hình 14 – NaHCO3 ............................................................................................. 16 Hình 15 –ZnCl2 ................................................................................................... 16 Hình 16 - NaOH ................................................................................................. 16 Hình 17 - NaCl ................................................................................................... 16 Hình 18 - Crom ................................................................................................... 16 Hình 19 - MnO2 ................................................................................................. 18 Hình 20 - PtCl2................................................................................................... 18 Hình 21 - CuO .................................................................................................... 18 Hình 22 - FeO ..................................................................................................... 18 Hình 23 - Kalicomat: K2CrO4 ........................................................................... 19 Hình 24 - Lưu Huỳnh S ...................................................................................... 19 Hình 25 - Vàng Au ............................................................................................. 19 Hình 26 - Bạc photphat ....................................................................................... 19 Hình 27 - Cu2O ................................................................................................... 20 Hình 28 - Đồng Cu ............................................................................................. 20 Hình 29 - Kali Đicromat: K2Cr2O7 ................................................................... 21 Hình 30 - Sắt(III) Oxit: Fe2O3 ........................................................................... 21 Hình 31 - Cu(OH)2 ............................................................................................. 21 Hình 32 - Cr2O3 ................................................................................................. 21 Hình 33 - CuSO4 ................................................................................................ 22 Hình 34 - NiCl2 .................................................................................................. 22 Hình 35 - KMnO4 : Kali Penmanganat .............................................................. 22 Hình 36 - I2( chất rắn ): Màu tím than ............................................................... 23 Hình 37 - Đihyđrat kaliosmat: K2OsO4.2H2O .................................................. 23 Hình 38 ............................................................................................................... 24


4

Hình 39 ............................................................................................................... 24 Hình 40 - [Cu(NH3)4](OH)2 .............................................................................. 25 Hình 41 – Màu của phức Cu2+ ............................................................................ 26 Hình 42 - Fe3[Fe(CN)6]2 .................................................................................... 26 Hình 43 - Fe4[Fe(CN)6]3 ..................................................................................... 26 Hình 44 ............................................................................................................... 27 Hình 45 - [Ti(H2O)6]3+ ........................................................................................ 27 Hình 46 - [Ag(NH3)2]OH.................................................................................... 27 Hình 47 - Các phức của niken [Ni(NH3)6]2+, [Ni(en)3]2+, [NiCl4]2−, [Ni(H2O)6]2+ ..................................................................................................... 27 Hình 48- Bột màu xanh Schweinfurt và Bột màu chrome vàng ......................... 29 Hình 49 ............................................................................................................... 30 Hình 50 ............................................................................................................... 30

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 - Mối liên hệ giữa bức sóng hấp thụ vào màu sắc của vật hấp thụ..... 10


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

MỞ ĐẦU Cuộc sống xung quanh ta có muôn vàn màu sắc. Cầu vồng đủ 7 màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bạn có chiếc áo màu màu xanh lam. Lá mới đâm chồi có màu xanh non. Bầu trời sắp mưa màu xám xịt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch CuSO4 có màu xanh lam, muối Niken NiSO4 có màu vàng nhưng muối NiSO4.7H2O lại có màu lục. Ta cho dung dịch KI không màu vào dung dịch PbNO3 lại tạo kết tủa màu vàng đậm. Tại sao lại cùng 1 chất mà ở 2 trạng thái khác nhau lại có màu khác nhau? Tại sao 2 chất không màu lại tạo thành được chất có màu? Tại sao lại có sự biến đổi màu sắc giữa các chất? Để tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi trên nhóm tôi đã cùng thảo luận về đề tài “Sự biển đổi màu sắc của các chất”

N

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC MÀU SẮC

1.1. -

Franciscus Aguilonius ((4 January 1567 – 20 March 1617): Ông là người Hi Lạp, năm 1613, nghiên cứu sớm nhất về màu sắc Ông nhận định: toàn bộ quang phổ màu sắc thay đổi liên tục xuất phát từ màu trắng ban ngày gọi là ALBUS; chuyển về ban đêm màu đen gọi là NIGER.

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

A

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

-

Ó

1.2. -

Hình 1 - Franciscus Aguilonius Isaac Newton (1642 – 1721) Năm 1660 newton chiếu ánh sáng trắng xuyên qua lăng kính---- 7 sắc cầu vồng: đỏ cam vàng lục lam chàm tím Newton cũng phát hiện ra rằng khi chiếu 3 hoặc 4 chùm ánh sáng đơn sắc chồng lên nhau, chúng có thể hoà màu thành màu trắng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

1.

N

6

-

Hình 2 Ông đã chứng tỏ rằng các chùm ánh sáng có màu khác nhau trong quang phổ khi chiếu qua vật chất thì bị khúc xạ theo một góc khác nhau. Đó là lý

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

H

Ó

H

Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Moses Harris (1730 – 1788) Ông xây dựng một bánh xe hòa sắc dựa trên 3 màu sơ cấp đỏ, vàng và lam. Ông là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về sự tương phản giữa các màu bù nhau, và đưa ý tưởng đó vào bánh xe hoà sắc của mình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

Hình 3

A

1.4. -

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

U Y

1.3. -

do khiến khi chiếu qua lăng kính, ánh sáng trắng, do các ánh sáng đơn sắc hợp thành, bị tách ra thành 7 chùm ánh sáng đơn sắc. Ông tuyên bố ánh sáng tự nó không có màu sắc mà chỉ có sức mạnh và khả năng kích động cảm giác về màu sắc trong tâm trí người quan sát. Tobias Mayer (1723-1762) Hệ thống trật tự màu sắc toàn diện đầu tiên đã được nhà toán học và thiên văn học người Đức Tobias Mayer (1723 – 1762) đề xuất vào năm 1758. Dùng tam giác màu sắc của Mayer người ta có thể đi từ các màu sơ cấp tại 3 đỉnh sang các ô màu khác nhau và biết chính xác tỉ lệ đỏ, vàng và lam để pha được màu của mỗi ô.

N

7

1.5. -

Hình 4 Philipp Otto Runge (1777 – 1810) Người đề xuất hệ thống hòa sắc hiện đại đầu tiên.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 6

TO

ÁN

Hình 7

D

IỄ N

Đ

ÀN

2. MÀU SẮC VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH MÀU SẮC 2.1. Khái niệm màu sắc: - Màu sắc là cảm giác mang đến cho hệ thần kinh của người từ sự kết hợp tín hiệu của ba loại tế bào cảm thụ màu ở mắt người. Cảm giác này cũng bị ảnh hưởng "dài hạn" từ trí nhớ lưu lại quá trình học hỏi từ khi lớn lên trong xã hội, và "ngắn hạn" bởi các hiệu ứng ánh sáng của phông nền.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Hình 5 1.6. Michel Eugène Chevreul (1786 – 1889) - Đề xuất mô hình bán cầu màu sắc. (Hình 1.6) 1.7. Albert Henry Munsell (1858 – 1918) - Ông đề xuất Hình trụ màu sắc của Munsell (Hình 1.7)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

H

D

IỄ N

Đ

2.2.2. Tình trạng mắt người quan sát - Mắt chúng ta chỉ nhận được các dao động điện từ ánh sáng ở vùng có bước sóng 400 – 750 µm - Khi ánh sáng trắng đập vào 1 vật thể bị phản xạ hoàn toàn thì mắt ta thấy vật thể màu trắng . - Toàn bộ các tia sáng đập vật thể bị hấp thụ hết thì vật ấy có màu đen .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

Hình 8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

2.2.1. Bản chất của ánh sáng: - Ánh sáng là một dạng năng lượng có tính nhị nguyên: vừa là hạt lại vừa là sóng điện từ với các bước sóng khác nhau. Ánh sáng tự nó không có màu sắc. Phổ sóng điện từ rất rộng, trải dài từ các sóng radio có bước sóng cỡ hàng trăm ngàn km, tới các sóng tia X, tia gamma với bước sóng ngắn hơn 1 phần ngàn tỉ meter (10-12 m, hay 1 phẩn ngàn nanometer, nm). Trong dải phổ sóng điện từ với những bước sóng dài bát ngát đó, phần phổ của ánh sáng mắt người có thể nhìn thấy chỉ chiếm một phần không đáng kể, từ 780 nm xuống tới 380 nm.

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

2.2. -

Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chỉ là những cái tên con người đặt ra để phân biệt cảm nhận của mình về sự tương tác của ánh sáng với vật chất. Không một màu nào tồn tại khách quan trong tự nhiên Cơ chế hình thành màu sắc của chất Để tạo nên màu sắc gồm 3 yếu tố: ánh sáng, chất hoá học, mắt người Các chất trong tự nhiên tự chúng không có màu sắc, mà chỉ hấp thụ, truyền tải và phản xạ ánh sáng chiếu vào chúng chui vào mắt ta

N

-

N

9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 10

-

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

- Không có sự tham gia của mắt người thì không có ý niệm về màu sắc. - Trên cơ sở của thuyết 3 màu, người ta giải thích rằng mắt cảm thụ được màu, phân biệt được các sắc thái khác nhau trong thiên nhiên là do sự phối hợp của 3 -12- màu cơ bản: đỏ, xanh lục và xanh lam. - Khi mắt nhận được thông tin màu dưới dạng năng lượng sóng của ánh sáng thì hệ thống dây thần kinh thị giác sẽ truyền hình ảnh về não, ở đây não sẽ tập hợp thông tin và dựng lên các yếu tố về màu sắc của vật. - Võng mạc của mắt được cấu tạo từ 2 tế bào hình que và hình nón: Các tế bào hình que làm nhiệm vụ phân biệt sự khác nhau về cường độ của hình ảnh sáng tạo trên võng mạc, không tham gia vào việc cảm nhận màu thị giác. - Các tế bào hình nón có ba miền nhạy cảm cực đại tương ứng với các bước sóng của các màu : đỏ, xanh lục (đúng là vàng lục) và xanh lam ➢ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cảm thụ màu sắc - Nguồn sáng khác nhau: Các nguồn sáng khác nhau: ánh sáng mặt trời, đèn huỳnh quang, đèn Vonfram,.. sẽ làm cho cùng một quả táo có màu sắc trông khác nhau. - Người quan sát khác nhau: Màu sắc có thể sẽ được cảm nhận khác nhau do người quan sát khác nhau - Hướng quan sát (góc quan sát) khác nhau: Góc mà vật được quan sát và góc mà nó được chiếu sáng phải khôngđổiđể sự truyền đạt màu được chính xác.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Bảng 1.1 - Mối liên hệ giữa bức sóng hấp thụ vào màu sắc của vật hấp thụ Bước sóng hấp thụ Màu của ánh sáng hấp thụ Màu của chất 400 – 435 µm Tím Lục - Vàng 435 – 480 µm Lam Vàng 480 – 490 µm Lam – Lục nhạt Da cam 490 – 500 µm Lục – Lam nhạt Đỏ 500- 560 µm Lục đỏ Đỏ tía 560 – 580 µm Lục vàng Tím 580 – 590 µm vàng Lam 595 – 600 µm Da cam Lam -Lục nhạt 605 – 700 µm Đỏ Lục - Lam nhạt

Ơ

N

-

Vật thể chỉ hấp thụ 1 số tia và tán xạ những tia còn lại mắt cho ta thấy vật có màu của những tia không bị hấp thụ tán xạ . Như vậy , màu sắc có thể nói là sự hấp thụ chọn lọc những miền xác định trong phổ liên tục của ánh sáng đập vào mắt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 11

Nền khác nhau:

H

Ơ

N

-

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

2.2.3. Đặc điểm của các chất hoá học 2.2.3.1. Sự chuyển dịch của các e - Màu sắc của chất chủ yếu có liên quan đến tính linh động của electron trong phân tử và khả năng di chuyển của electron lên các mức còn tự do, khi hấp thụ lượng tử ánh sáng. Trong nguyên tử và phân tử electron được phân bố vào các lớp, phân lớp. - Orbital ứng với những mức năng lượng xác định. Sự vận động của electron trong không gian nguyên tử và không gian phân tử được đặc trưng bằng các số lượng tử nguyên tử và số lượng tử phân tử. Khi tương tác với chùm ánh sáng chiếu vào, trạng thái của electron bị thay đổi. Nếu sự chênh lệch giữa các mức năng lượng trong phân tử (đenta E) tương ứng với năng lượng của tia sáng ứng với bước sóng nhất định, thì khi ánh sáng chiếu vào vật thể, electron tiếp nhận năng lượng di chuyển lên mức kích thích có năng lượng cao hơn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO Đ G N

H Ư

Hình 10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

Kích cỡ khác nhau

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

N

Hình 9

Hình 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi các chất hấp thụ và phản xạ tia sáng Mặt Trời để tạo ra màu sắc cho các chất, thì electron trong nguyên tử, phân tử sẽ chịu trách nhiệm chính. bởi vì trong nguyên tử, electron là loại phân tử linh động nhất, nó chuyển động với tốc độ hàng nghìn ki-lô-mét/giây khi xung quanh hạt nhân nguyên tử, hay bị tách ra khỏi nguyên tử và trở thành phần tử tự do. Khi tương tác với chùm ánh sáng chiếu vào, trạng thái của electron bị thay đổi. Nếu sự chênh lệch giữa các mức năng lượng trong phân tử (đenta E) tương ứng với năng lượng của tia sáng ứng với bước sóng nhất định, thì khi ánh sáng chiếu vào vật thể, electron tiếp nhận năng lượng di chuyển lên mức kích thích có năng lượng cao hơn. Như vậy hiện tượng hấp thụ và phản xạ ánh sáng diễn ra và chất thể hiện màu sắc tùy thuộc vào đặc điểm của sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng của chất, nghĩa là phụ thuộc vào cấu trúc electron của phân tử tạo thành chất.

D

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

-

N

12

Hình 12 Khi các electron ở mức năng lượng ban đầu càng linh động thì chúng càng nhạy cảm với ánh sáng. Nếu trong nguyên tử của nguyên tố hay trong phân tử của một chất, các mức năng lượng nằm càng gần nhau thì sự di chuyển của electron nhờ năng lượng ánh sáng ra lớp bên ngoài càng dễ dàng. Đặc biệt, trong nguyên tử hay phân tử còn các orbital trống, tức là chưa có

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 13

H

Đ

MnVII còn các obital d trống, nguyên tử oxi còn 2 electron ở phân lớp 2p,

N

G

các electron này bị ánh sáng kích thích dễ chuyển sang obital d trống của

TR ẦN

H Ư

Mangan. Dải phổ có cường độ rất mạnh MnO4- có màu tím . ❖ Ví dụ 2: Ion CrO42-( Cấu hình Cr: 3d54s1 )

10 00

B

CrVI có các obital trống, các electron không tham gia liên kết ở phân lớp 2p của oxi có thể chuyển sang khi có ánh sáng kích thích. CrO42- có màu vàng.

Ó

A

❖ Ví dụ 3 : Các liên kết giữa 2 nguyên tử clo trong phân tử Cl2 phản xạ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

các tia thuộc miền vàng-lục nhạt, khiến cho clo có màu vàng lục.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

❖ Ví dụ1 : Trong ion MnO4 – ( Cấu hình Mn: 3d54s2 )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

-

Ơ

N

electron điền vào, thì sự di chuyển electron ra lớp ngoài càng thuận lợi. Các electron chuyển động khá tự do. Vì thế, nếu trong nguyên tử có electron độc thân thì sự nhạy cảm với ánh sáng càng lớn, tạo nên các chất có màu đặc trưng. Đó là trường hợp của các nguyên tố d thuộc nhóm chuyển tiếp trong bảng tuần hoàn. Lượng tử ánh sáng tác động lên electron, đưa chúng sang trạng thái năng lượng khác. Sự nhạy cảm của electron trong phân tử đối với những tia sáng nhất định nào đó sẽ dẫn đến hiện tượng chất có màu sắc mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy.

Hình 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 14

Không chất nào có màu “tự thân” của nó, mà màu của chất là kết quả của sự hòa trộn màu của các tia sáng mà nó phản xạ. Còn cấu trúc electron trong phân tử thì quyết định khả năng hấp thụ và phản xạ các sóng ánh sáng của chất, dù là kim loại, các hợp chất vô cơ hay hữu cơ, thì sự xuất hiện màu sắc ở chúng là kết quả của sự tương tác giữa lượng tử ánh sáng với electron trong nguyên tử hay phân tử của chúng. Tuy nhiên, do trạng thái electron trong nguyên tử kim loại hay phi kim, trong phân tử chất vô cơ hay hữu cơ là không giống nhau, nên cơ chế xuất hiện màu ở chúng cũng có những điểm khac nhau. Khi thành phần hóa học hay cấu tạo phân tử bị thay đổi kéo theo sẽ ảnh hưởng đến trạng thái electron trong phân tử , khiến khả năng hấp thụ photon thay đổi nên màu sắc các chất cũng thay đổi. 2.2.3.2. Trạng thái tồn tại của chất - Trạng thái tồn tại của các chất ảnh hưởng tới khoảng cách ion –ion; phân tử - phân tử, hạt nhân – electron... dẫn tới ảnh hưởng tới sự dịch chuyển e khi có nguồn bức xạ chiếu vào làm cho sắc màu của chất bị thay đổi.

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

❖ Ví dụ, trong dung dịch hợp chất iodua chì PbI2 phân lý thành Pb2+ và I- làm tăng khoảng cách giữa chúng nên khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ giảm làm cho chúng không có màu. Khi kết tủa khoảng cách giữa chúng giảm, có sự biến dạng cation và anion tạo ra sự phân cực làm giảm năng lượng kích thích e nên PbI2 màu vàng. Phân tử I2 ở trạng thái rắn có màu đen ánh tím nhưng trạng thái hơi có màu tím. 2.2.3.3. Sự phân cực của phân tử - Sự phân cự dẫn tới sự thay đổi trạng thái electron làm cho chúng dễ bị kích thích khi có nguồn bức xạ chiếu vào và làm thay đổi màu sắc của chất. ❖ Ví dụ: độ phân cực của Ag+ > AgCl > AgI, dưới tác động của ánh sáng mặt trời ion Ag+ không màu; muối AgCl màu trắng; muối AgI màu vàng... 2.2.3.4. Trạng thái oxy hoá - Khi các chất tồn tại ở mức oxy hóa cao, tác dụng phân cực của nó càng lớn và các electron càng dễ bị kích thích. ❖ Ví dụ: Các hợp chất của Mangan như Mn4+ (MnO2) màu xám đen, Mn6+ (K2MnO4) màu lục, Mn7+ (KMnO4) màu tím. Các hợp chất phi kim như V+ màu xám còn V5+ màu vàng cam... ➢ Tóm lại, màu của các chất vô cơ bị chi phối bởi các yếu tố: - Các mức năng lượng của electron trong phân tử phải gần nhau và có các orbital hóa trị còn trống.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

-

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 15

3.1.

Màu trắng

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

- Litioxit: Li2O - Kalioxit: K2O - Natrioxit: Na2O - Litihidroxit: LiOH - Litihidroxit: LiOH - Natrihidroxit: NaOH - Kalihidroxit: KOH - Natrihidrocacbonat tinh thể : NaHCO3 - Natricacbonat: Na2CO3bột - Beri oxit: BeO - Magie oxit: MgO - Bari oxit: BaO \

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

- Bitmut clorua: BiCl3 - Nhôm oxit: Al2O3 - Kẽm clorua: ZnCl2 bột - Nhômhidroxit: Al(OH)3 - Bạc clorua: AgCl - Crom: Cr - Bari sunfat: BaSO4 - Canxi sunfat: CaSO4 - Magie: Mg - Thiếc hidroxit: Sn(OH)2 - Chì hidroxit: Pb(OH)2 - Thiếc(II) diclorua khan: SnCl2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

H

Ó

❖ Ví dụ một số chất có màu trắng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

.Q

Ánh sáng trắng là hỗn hợp của tất cả ánh sáng đơn sắc, trong đó có bảy màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ánh sáng trắng là một trường hợp của ánh sáng phức tạp hay ánh sáng đa sắc. Trước khi các công trình của Newton được chấp nhận, phần lớn các nhà khoa học tin rằng màu trắng là màu nền tảng của ánh sáng; và các màu khác chỉ được tạo thành bằng cách bổ sung thêm một cái gì đó vào ánh sáng. Newton đã chứng minh rằng màu trắng được tạo thành bởi tổ hợp của các màu khác. Newton đã chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tường. Những gì thu được từ thí nghiệm của Newton cho thấy ánh sáng trắng không hề "nguyên chất", mà nó là tổng hợp của một dải quang phổ 7 màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, chàm, tím. Thí nghiệm này thể hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng. Để thử lại xem có phải thủy tinh đã làm thay đổi ánh sáng trắng chiếu vào nó không, Newton đã làm thí nghiêm sau: Tách một chùm có màu xác định thu được trong thí nghiêm trên rồi cho chùm này đi qua lăng kính một lần nữa. Kết quả thí nghiệm cho thấy màu sắc của chùm tia sáng này không đổi.

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

D

N

MỘT SỐ CHẤT MÀU THƯỜNG GẶP

H

3.

-

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trong phân tử có sự phân cực mạnh hay anion và cation có khả năng phân cực lớn.

Ơ

-

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Í-L ÁN TO ÀN Hình 17 - NaCl

Hình 18 - Crom

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hình 16 - NaOH

H

Ó

Hình 15 –ZnCl2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Hình 14 – NaHCO3

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

- Thiếc (IV) oxit: SnO2 - Photphopentaclorua:PCl5tinh thể - Photpho (III) Oxit: P2O3tinh thể - Antimon (III) Florua: SbF3

- Bari peoxit: BaO2 bột - Beri hidroxit: Be(OH)2 khan - Canxihidroxit:Ca(OH)2khan - Bitmut (III)Florua:BiF3

N

16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 17

-

Màu đen. Nếu khi chiếu sáng vào một chất mà trong phân tử chất không có sự di

Ơ

chuyển electron giữa các mức năng lượng, thì các sóng ánh sáng bị chất

N

3.2.

.Q

phản xạ. Chất sẽ có màu đen.Màu đen có thể được định nghĩa như ấn tượng

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

ẠO

này ngược lại với màu trắng, là ấn tượng thị giác khi tổ hợp các màu của

G

Đ

ánh sáng kích thích đều cả ba loại tế bào cảm quang. Các loại vật chất hấp

H Ư

N

thụ hết ánh sáng thì tạo ra cảm giác cho con người là có màu đen (thực tế thì không có loại vật chất nào hiện biết là có khả năng như vậy, nhưng các

TR ẦN

vật chất gần như vậy thì rất nhiều). Các chất màu đen có thể là do tổ hợp của một vài loại chất màu khác (không nhất thiết phải có màu đen) có khả

10 00

B

năng hấp thụ gần như hết mọi thành phần của ánh sáng.

Ó

A

❖ Ví dụ về chất có màu đen:

TO

ÁN

-L

Í-

H

- Sắt (II) sunfua: FeS - Sắt (II) oxit: FeO - Mangan oxit: MnO2 - Kẽm photphua: Zn3P2 - Titan (II) hidroxit: Ti(OH)2 - Titan(II) clorua: TiCl2 - Niobi(III) oxit: Nb2O3 bột \- Vanađi triiotdua: VI3 - Niobi dioxit: NbO2 - Tantan đioxit: TaO2 - Niobi tetraclorua: NbCl4 - Tantan tetraclorua: TaCl4 - Crom (II) oxit: CrO

Đ IỄ N D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

- Platin(II)oxit: PtO - Platin(II)hidroxit: Pt(OH)2 - Pladi(II)hidroxit: Pd(OH)2 - Platin(II)clorua: PtCl2 - Bạc oxit: Ag2O - Bạc(II)oxit: AgO - Chì sunfua: PbS - Đồng sunfua: CuS - Molipden (II) oxit: Mo2O3 - Molipden (III) hidroxit : Mo(OH)3 - Molipdendisunfua: MoS2 - Vonfram disunfua: WS2 - Sắt(II,III)oxit: Fe3O4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

thị giác khi người ta ở trong khu vực hoàn toàn không có ánh sáng. Điều

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

lượng dự trữ trong phân tử chất. Trường hợp này không có tia sáng nào bị

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

hấp thụ hoàn toàn. Năng lượng ánh sáng chất đã hấp thụ chỉ làm tăng năng

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 18

ÀN Đ

Màu của ánh sáng hấp thụ lam

Màu của chất vàng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B 10 00 A Ó H Í-L

Màu vàng Bước sóng hấp thụ 435  480 m

TO

3.3.

Hình 22 - FeO

ÁN

Hình 21 - CuO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Hình 20 - PtCl2

TR ẦN

Hình 19 - MnO2

IỄ N D

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

- Đồng oxit: CuO - Tali(I)oxit: Tl2O - Titan(II)bromua: TiBr2 - Titan(II)iotua: TiI2

- Com(II) florua: CrF2 - Vàng oxit: Au2O3 - Pladi(II)oxit: PdO

❖ Ví dụ một số chất có màu vàng: - Rubidi oxit: Rb2O - Natri peoxit: Na2O2 - Kali peoxit: K2O2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

- Axit cromic: H2CrO4 dung dịch - Lưu huỳnh: S - Cadimi sunfua: CdS

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

Hình 24 - Lưu Huỳnh S

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó

Hình 23 - Kalicomat: K2CrO4

H

N

- Vàng: Au - Chì iotdua: PbI2 - Chì (II) cromat: PbCrO4 - Vonfram trioxit: WO3 - Tecneti hexaflorua: TcF6 tinh thể - Reni hexaflorua: ReF6 - Thủy ngân (I) florua: Hg2F2 - Thủy ngân(I) iotdua: Hg2I2 - Titan (II) oxit: TiO - Vanadi triflorua: VF3 - Niobi (V)clorua: NbCl5

U Y

- Rubidi peoxit: Ru2O2 - Cesi peoxit: Cs2O2 - Kali supeoxit: KO2 - Indi (III) oxit: In2O3 - Thali (I) hidroxit: TlOH tinh thể - Kalicomat: K2CrO4 - Bạc photphat: Ag3PO4 - Thủy ngân (I) iotdua: Hg2I2 - Khí clo: Cl2 - Bari cromat: BaCrO4 - Crom (II) hidroxit: Cr(OH)2

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

19

Hình 25 - Vàng Au

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Hình 26 - Bạc photphat

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 20

Màu của ánh sáng hấp thụ lục - lam nhạt

đỏ

H N U Y

- Kali Đicromat: K2Cr2O7 - Các muối Đồng(I) - Mangan tetraclorua: MnCl4 - Kali ferixianua : K3[Fe(CN)6] - Tecneti trioxit : TeO3 - Remi trioxit: ReO3 - Crom(II) axetat: Cr(CH3COO)2 - Axit tricromic: H2Cr2O10( dd) - Axit tetra Cromic: H2Cr4O13 (dd) - Mangan(III) florua: MnF3

Hình 27 - Cu2O

Hình 28 - Đồng Cu

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

- Đồng : Cu - Đồng (I) Oxit : Cu2O - Sắt(III) Hydroxit : Fe(OH)3 - Crom(VI) Oxit: CrO3 Bạc Cromat: Ag2CrO4 - Thủy Ngân Cromat: Hg2CrO4 - Sắt(III) Oxit: Fe2O3 - Phức hexathioxyanua sắt(III):Fe(SCN)3 - Coban octacacbonyl: [Co2(CO)8] - Molipden triflorua : MoF3

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

❖ Ví dụ một số chất có màu đỏ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

490  500 m

Màu của chất

N

Màu Đỏ Bước sóng hấp thụ

Ơ

3.4.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 21

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

A

Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

H Ư

N

G

Đ

ẠO

- Coban(III) Sunfat: Co2(SO4)3 - Molipđen(III) Sunfua: Mo2S3 - Molipđen tetra florua: MoF4 - Flo: F2 - Vanadi Điclorua :VCl2 - Ozon : O3 - Crom(II) clorua: CrCl3 - Vanadi đioxit: VO2 - Crom(III) hyđroxit: Cr(OH)3 - Remi tetra florua: ReF4 - Remi hexaclorua: ReCl6 - Vanadi Đioxit : VO2

TR ẦN

- Đồng Hydroxit: Cu(OH)2 - Các muối Đồng (II) : CuCl2,Cu(NO3)2 - Sắt(II) Sunfat: FeSO4.7H2O - Crom(III) Oxit: Cr2O3 - Sắt(II) Clorua: FeCl2 - Các muối Crom(III) : CrCl3, Cr 2(SO4)3- Các muối Niken (II): NiCl2, NiNO3 - Dung dịch Đồng Sunfat : CuSO4 - Coban(II)Bromua: CoBr2 - Sắt dodecacacbonyl : Fe3(CO)12 - Tecneti hexaclorua : TeCl6 - Mangan tetra florua: MnF4

N

Ơ

Màu của chất xanh lam lam - lục nhạt lục - lam nhạt

H

Màu của ánh sáng hấp thụ vàng da cam đỏ

N

Màu Xanh Bước sóng hấp thụ 580  590 m 595 -600 m 605  750 m

❖ Ví dụ một số chất màu xanh:

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

3.5.

Hình 30 - Sắt(III) Oxit: Fe2O3

U Y

Hình 29 - Kali Đicromat: K2Cr2O7

Hình 31 - Cu(OH)2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Hình 32 - Cr2O3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hình 33 - CuSO4

Axit penmanganic: HMnO4 (dd)

tím

KMnO4 : Kali Penmanganat.

10 00

B

Crom(III) clorua: CrCl3

Màu của chất

TR ẦN

❖ Ví dụ các chất có màu tím:

N

lục vàng

560 µm - 580 µm

G

Đ

Màu của ánh sáng hấp thụ

I2( chất rắn ): Màu tím than. Vonfram hexaflorua : WF6

[Ti(H2O)6]Cl3

Đihyđrat kaliosmat: K2OSO4.2H2O

Ó

A

Titan(III) clorua : TiCl3 (khan),

Vàng oxit: Au2O

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Molipden đioxit: MoO2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Màu Tím Bước sóng hấp thụ

H Ư

3.6.

Hình 34 - NiCl2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

22

Hình 35 - KMnO4 : Kali Penmanganat

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

4.1. Sự tạo màu của phức chất - Người ta thấy rằng, khi trong ion tạo phức có electron độc thân thì phức chất tạo thành có màu đặc trưng. Nếu không tính đến ảnh hưởng đặc biệt cả phối tử, thì bản thân màu sắc của ion kim loại cũng có mối quan hệ nhất định với số electron d trong ion. - Những phức mà Ion trung tâm có cầu hình electron d1-9 thì có màu. Khi chiếu ánh sáng vào phức thì phức sẽ hấp thụ tiasáng có năng lượng tương ứng với năng lượng của thông số tách electron nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao, hấp thụ ánh sáng có tần số v tương ứng và gây màu. - Chất màu là những chất hấp thụ những bức xạ nhìn thấy có bước sóng 380nm – 760nm .Vị trí đám hấp thụ xác định màu của phức chất.

Tính năng lượng tách bằng năng lượng tia sáng được hấp thụ : E = h.v Và tính cho 1 mol thì: E = NA.h.v = (6,62.10-37.3.108.6,02.1023)/(5.10-7) = 239kJ/mol

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

❖ Ví dụ: Phức [Ti(H2O)6]3+ thì Ion Ti3+ có cấu hình electron 3d1 và electron được xếp mức thấp. Khi hấp thụ sóng có bước sóng 500nm gây ra màu tím.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G

MÀU CỦA PHỨC CHẤT

N

4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Hình 37 - Đihyđrat kaliosmat: K2OsO4.2H2O

ẠO

Hình 36 - I2( chất rắn ): Màu tím than

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

23

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Hình 38

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

24

Hình 39 -

Phức chất mà Ion trung tâm có cấu hình 3d10 ( Cu+, Ag+, Zn2+) không màu do tất cả các obital d đã bị lấp đầy, không có electron nhảy từ mức thấp lên mức cao.Sự có mặt của những phốitử khác nhau liên kết với iontrung tâm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 25

N

B

10 00

A Ó H Í-L ÁN TO ÀN Đ

Cl-

Hình 40 - [Cu(NH3)4](OH)2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

❖ Ví dụ 1: Cu : Khi phối tử là H2O: [Cu(H2O)]2+ : xanh lam NH3 : [Cu(NH3)4]2+: xanh thẫm 2+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

4.2. Ví dụ

IỄ N D

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

-

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

-

sẽ ảnh hưởng đếnsự di chuyển electron trongion trung tâm, nên có ảnhhưởng đến cường độ và sắcthái màu của phức chất, đôikhi có thể chuyển từ phức cómàu sang không màu. Sự có mặt của những phối tử khác nhau liên kết với ion trung tâm sẽ ảnh hưởng đến sự di chuyển electron trong ion trung tâm, nên có ảnh hưởng đến cường độ và sắc thái màu của phức chất, đôi khi có thể chuyển từ phức có màu sang không màu. Chẳng hạn, với ion tạo phức là Cu2+, khi phối tử là H2O sẽ tạo thành phức [Cu(H2O)4]2+ màu xanh lam; phối tử là NH3 tạo phức [Cu(NH3)4]2+ xanh sẫm; phối tử Cl- tạo phức [CuCl4]2- màu nâu,… Ngoài ra, nếu ion phức liên kết với các ion đơn có mức oxi hóa khác nhau, thì phức sẽ có màu khác nhau, vì khi đó sự di chuyển electron dưới tác dụng của ánh sáng sẽ diến ra khác nhau. ❖ Ví dụ, các phức chất Fe3[Fe(CN)6]2 và Fe4[Fe(CN)6]3 có màu xanh đậm, vì sự có mặt của ion Fe2+ và Fe3+ bên cạnh ion phức [Fe(CN)6]3- và Fe(CN)6]4- . Sự nhạy cảm với ánh sáng của elecrtron d trong Fe2+ và Fe3+ đã tạo phức có màu đậm hơn so với sự có mặt của ion khác, chẳng hạn K+, bên cạnh ion phức.

: [CuCl4]2-: màu nâu

❖ Ví dụ 2: Cu : K4  Fe(CN )6   Cu2  Fe(CN )6  nâu : Đồng (II) xianoferat ( NH4 )2  Hg (SCN )4   Cu  Hg (SCN )4  xanh 2+

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TR ẦN

( NH4 )2  Hg (SCN)4   Zn2  Hg (SCN)4 trắng

❖ Ví dụ 3:

B

[CrCl3(H2O)6]Cl3 có 3 đồng phân

10 00

[CrCl3(H2O)6]Cl3 : tím

A

[CrCl3(H2O)5Cl]Cl2.H2O: xanh lục

Ó

[CrCl3(H2O)5Cl2]Cl.2H2O: xanh lục

Fe3+: 3SCN   Fe( SCN )3 đỏ máu

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Fe2+: K3  Fe(CN )6   K  FeFe(CN )6  xanh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Zn2+ : K4  Fe(CN )6   K2 Zn3  Fe(CN )6 2

N

G

Hình 41 – Màu của phức Cu2+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

26

Hình 42 - Fe3[Fe(CN)6]2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Hình 43 - Fe4[Fe(CN)6]3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hình 46 - [Ag(NH3)2]OH

Í-

Hình 45 - [Ti(H2O)6]3+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Hình 44

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

27

Hình 47 - Các phức của niken [Ni(NH3)6]2+, [Ni(en)3]2+, [NiCl4]2−, [Ni(H2O)6]2+

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 28

ỨNG DỤNG

5.1. -

Bột màu vô cơ Phần lớn những bột màu vô cơ truyền thống sử dụng trong công nghiệp đời sống đều chứa các thành phần kim loại nặng, độc hại như Chì, Cadmium, Chrom, Selenium, Cobalt Bột màu vô cơ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau chẳng hạn như sơn, mực, nhựa, cao su, gốm sứ, men và thủy tinh [1, 2]. Những bột màu này dựa trên cơ sở các oxit, sulfur, phosphate của các kim loại chuyển tiếp và không chuyển tiếp, được thêm vào trong thành phần các vật liệu trên để tạo ra màu sắc. Các hợp chất này thường không tan, rắn, mịn, có thể hấp thu chọn lọc ánh sáng, nhờ đó khi ánh sáng chiếu vào, chúng ta sẽ quan sát được một phần ánh sáng không hấp thu, cũng chính là màu phụ với màu bị hấp thu. Các bột màu dùng trong gốm sứ, thủy tinh thường là bột màu vô cơ được tạo bởi các oxit kim loại hoặc các hợp chất hình thành từ các oxit kim loại nền, phải có khả năng bền nhiệt và trơ hóa học ở nhiệt độ cao, cũng như không phản ứng với các chất tạo men

-

Bột màu có chứa chì hoặc asen từ lâu đã được công nhận là nguy hiểm. Nhóm này bao gồm màu trắng hoặc Cremnitz vảy trắng (làm bằng cacbonat chì), Naples vàng (từ các bột màu chì antimoniate), các màu vàng chrome (làm bằng chromate chì), chrome xanh (làm bằng hỗn hợp có chứa chromat chì), (tím cobalt khi nó chứa cobalt) asenat và xanh như Schweinfurt xanh lá cây, xanh ngọc lục, xanh Paul Veronese hoặc xanh Paris (màu xanh được làm từ hợp chất của asenic như là đồng acetoarsenite).

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN TO ÀN Đ

IỄ N

Từ năm 1975 nhiều báo cáo đã kêu gọi chú ý đến những tác động nguy hiểm có thể có của các bột màu có chứa cadmium, chromium, manganese, và thủy ngân. Những màu này bao gồm các màu đỏ cadmium, vàng cadmium, cam cadmium, chrom xanh và oxit chrom màu đục, manganese xanh, tím manganese, phẩm màu nâu đen cháy thô, và màu đỏ son (thủy ngân sulfide). Khi kẽm, chì, hoặc cadmium kim loại được đun nóng ở nhiệt

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tuy nhiên đa số chất màu vô cơ cho các ứng dụng trên đều có nguồn gốc từ các kim loại độc hại như cadmium, chì, chrom hoặc cobalt… Những nguyên tố này không chỉ độc hại với sức khỏe con người mà còn gây ô nhiễm môi trường đáng kể

B

-

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

5.1.1. Tính độc hại của bột màu vô cơ

-

D

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

5.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 29

ÀN Đ -

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

B

10 00

A

Ó

H Í-

Phần lớn những bột màu vô cơ truyền thống đều chứa các thành phần kim loại nặng như cadmium, chì, chrom, selenium hay cobalt… Vì vậy, xu hướng nghiên cứu tổng hợp bột màu thân thiện với môi trường để thay thế các loại bột màu có chứa các nguyên tố độc hại ngày càng trở nên cần thiết và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhàkhoa học trên thế giới.

TO

-

ÁN

-L

5.1.2. Xu hướng nghiên cứu bột màu thế hệ mới, thân thiện với môi trường dựa trên cơ sở các nguyên tố đất hiếm

IỄ N D

Nhiều người cảm thấy việc tiếp xúc với các chất màu độc hại với số lượng nhỏ như vậy sẽ không có nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng liều lượng nhỏ các chất độc hại có thể tích tụ lại gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người thường xuyên tiếp xúc với nó về sau. Cơ thể có thể loại bỏ chất độc, nhưng cần một thời gian dài để quá trình loại bỏ được hoàn thành. Nếu vật liệu độc hại được hấp thu với tốc độ nhanh hơn nó có thể bài tiết, sự tích lũy đó có thể gây bệnh nghiêm trọng tùy theo tuổi tác, hoặc tình trạng cơ thể hay yếu tố khác như việc sử dụng thuốc lá, uống rượu… Do đó, những bột màu chứa các kim loại nặng cần phải được loại bỏ hoặc hạn chế sử dụng trong công nghiệp.

TR ẦN

-

N

G

Hình 48- Bột màu xanh Schweinfurt và Bột màu chrome vàng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

độ cao, hơi của nó bay ra có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu liên tục hít phải hơi đó

Gần đây, các nguyên tố đất hiếm như Scandium, Yttrium, Lanthanum, Cerium, Praseodymium được nhận thấy có thể tạo ra các bột màu thân thiện với môi trường, không độc hại hoặc ít độc hại hơn so với các bột màu vô cơ truyền thống. Nhờ vào cấu trúc điện tử đặc biệt với các orbital f chỉ được

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 30

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

TR ẦN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

-

Hình 49 ❖ Các nguyên tố đất hiếm Praseodymium vàng (ZrSiO4/Pr) được nhận thấy là một trong những bột màu vô cơ cho màu vàng rất đẹp, thân thiện với môi trường và bền nhiệt, có thể sử dụng trong chế tạo cao su, thủy tinh, gốm sứ…[9]. Tuy nhiên, quá trình điều chế bột màu này cần phải được tiến hành ở nhiệt độ cao (trên 1000°C) và vì vậy, kéo theo sự phát triển kích thước tinh thể hạt màu. Điều này làm cho praseodymium vàng khó phân tán tốt trong các môi trường phân tán như sơn, mực…

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

điền điện tử một phần, các nguyên tố đất hiếm này sỡ hữu các tính chất từ và quang học đặc biệt

Hình 50

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 31

Praseodymium vàng( ZrSiO4/Pr) Ngược lại, có rất nhiều phương pháp để điều chế CeO2 và những bột màu liên quan ở kích thước hạt nhỏ [10]. Các bột màu xuất phát từ oxit CeO2 có độ bền nhiệt và hóa học rất cao. Người ta hy vọng có thể điều khiển màu sắc của CeO2 bằng cách doping các nguyên tố khác vào cấu trúc mạng của oxit này, do cơ chế tạo màu của CeO2 dựa trên việc chuyển dời điện tích từ O 2p đến Ce 4f trong cấu trúc điện từ của CeO2. Cấu trúc này có thể bị thay đổi bằng cách tạo ra một mức năng lượng trung gian ở giữa O 2p và Ce 4f, từ đó ảnh hưởng lên màu sắc của bột màu.

-

Những nghiên cứu gần đây đều cho rằng cường độ màu sắc mạnh mẽ của các vật liệu dựa trên nguyên tố đất hiếm dường như xuất phát từ tương tác trao đổi điện tích giữa những thành phần cho và nhận điện tử, trong đó, nguyên tử kim loại đóng vai trò là tiểu phân nhận điện tử. Như vậy, việc thêm các ion kim loại doping vào cấu trúc oxit của các nguyên tố đất hiếm hoặc doping các nguyên tố đất hiếm vào cấu trúc khung mạng của các oxit kim loại chuyển tiếp sẽ cho phép điều chỉnh band gap của vật liệu, từ đó điều chỉnh màu sắc theo ý muốn. Ý tưởng này đã mở ra một hướng nghiên cứu mới: nghiên cứu các bột màu oxit kết hợp giữa oxit nguyên tố đất hiếm và oxit kim loại chuyển tiếp (RExTM)Oy (RE: nguyên tố đất hiếm và TM: kim loại chuyển tiếp).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

5.2. Ứng dụng màu của phức chất Phức chất có màu không chỉ được sử dụng trong phân tích hóa học, mà còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác, trong đó có mụcđích dùng làm chất màu.Chẳng hạn, chất xanh Beclin(xanh phổ) là phức chất Fe 4[Fe(CN)6]3 , một chất bộtmàu xanh đậm, được sửdụng trong ngành in hay rong công nghệ sơn để chế ra các loại sơn xanh, lam tươi và lam đậm, xanh da trời và lục,… Trong hóa phân tích, nó là thuốc thử để nhận biết ion sắt (III)…Các phức chất đóng vai trò quan trọng trong đời sống động, thực vật vì những chất quan trọng nhất về mặt sinh lí học đều là phức chất. Chẳng hạn chất clorophin (diệp lục) tạo ra màu xanh thực vật, là hợp chất nội phức của Mg, còn hemoglobintạo nên màu đỏ của máu, là một phức chất có ion trung tâm là Fe,…

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

-

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

THẢO LUẬN HÓA VÔ CƠ CHỦ ĐỀ SỰ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC CỦA CÁC CHẤT BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MTA  

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYTFZVk1NZzFRblk/view?usp=sharing

THẢO LUẬN HÓA VÔ CƠ CHỦ ĐỀ SỰ BIẾN ĐỔI MÀU SẮC CỦA CÁC CHẤT BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC MTA  

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYTFZVk1NZzFRblk/view?usp=sharing

Advertisement