Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA

PHAN MINH PHỤC

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH HÓA HỌC

2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA

PHAN MINH PHỤC

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH HÓA HỌC

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts. TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG

2017


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Môn Hóa Học

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------

N

NHẬN XÉT CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

H

Ơ

1. Cán bộ hướng dẫn: Ts. Tôn Nữ Liên Hương

N

2. Tên đề tài:

3. Sinh viên thực hiện: Phan Minh Phục 5. Nhận xét về hình thức của LVTN:

N

G

..............................................................................................................................

H Ư

.............................................................................................................................. 

TR ẦN

a. Nhận xét về nội dung của LVTN (đề nghị chi tiết và đầy đủ): Đánh giá về nội dung thực hiện của đề tài:

B

..............................................................................................................................

10 00

..............................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế:

A

..............................................................................................................................

-H

Ó

.............................................................................................................................. b. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện đề tài:

-L

Ý

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2017

Đ

ÀN

TO

ÁN

.............................................................................................................................. c. Kết luận kiến nghị và điểm: ..............................................................................................................................

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

4. Nội dung nhận xét:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

MSSV: B1303963

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

“Tổng hợp nano bạc bằng tác nhân khử dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa L.) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn”

D

IỄ N

Cán bộ hướng dẫn

Ts. Tôn Nữ Liên Hương

i Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Môn Hóa Học

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------

N

NHẬN XÉT CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

H

Ơ

1. Cán bộ hướng dẫn: Ts. Tôn Nữ Liên Hương

N

2. Tên đề tài:

3. Sinh viên thực hiện: Phan Minh Phục 5. Nhận xét về hình thức của LVTN:

N

G

..............................................................................................................................

H Ư

.............................................................................................................................. 

TR ẦN

d. Nhận xét về nội dung của LVTN (đề nghị chi tiết và đầy đủ): Đánh giá về nội dung thực hiện của đề tài:

B

..............................................................................................................................

10 00

..............................................................................................................................  Những vấn đề còn hạn chế:

A

..............................................................................................................................

-H

Ó

.............................................................................................................................. e. Nhận xét đối với sinh viên thực hiện đề tài:

-L

Ý

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2017 Cán bộ hướng dẫn

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

.............................................................................................................................. f. Kết luận kiến nghị và điểm: ..............................................................................................................................

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

4. Nội dung nhận xét:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

MSSV: B1303963

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

“Tổng hợp nano bạc bằng tác nhân khử dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa L.) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn”

Ts. Tôn Nữ Liên Hương

ii Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

LỜI CẢM ƠN

Ơ

Y

N

H

Quý thầy, cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là quý thầy, cô Bộ môn Hóa – Khoa Khoa học Tự nhiên đã truyền đạt những kiến thức quý báu, những kỹ năng bổ ích trong suốt bốn năm em học tập tại trường.

N

Để hoàn thành luận văn này, em đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, dạy bảo to lớn từ các thầy, cô, bạn bè và gia đình. Vì vậy, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

Ó

A

10 00

B

Cần Thơ, ngày .... tháng .... năm 2017

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Phan Minh Phục

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Xin chân thành cảm ơn!

TR ẦN

H Ư

N

Cuối cùng, con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những thành viên trong gia đình đã luôn luôn ủng hộ, quan tâm, chăm sóc và tạo mọi điều kiện để con hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong PTN Hóa dược 2 đã luôn đồng hành, quan tâm, giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Em xin chân thành cảm ơn cô Tôn Nữ Liên Hương đã quan tâm, giúp đỡ, theo dõi, chỉ bảo tận tình và tạo mọi điều kiện để em có thể hoàn thành tốt luận văn của mình.

iii Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TÓM TẮT

Ơ

Y

N

H

(Lagerstroemia speciosa L.), muối bạc được sử dụng là bạc nitrat (AgNO3). Kích thước và hình thái của các hạt nano bạc có thể được kiểm soát bởi các thông số như: môi trường pH, tỉ lệ thể tích dịch chiết với dung dịch bạc nitrat, nồng độ bạc nitrat, nhiệt độ phản ứng và thời gian phản ứng.

N

Trong đề tài này dung dịch nano bạc được tổng hợp theo phuơng pháp khử hóa học với chất khử là dịch chiết lá bằng lăng nước

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Từ khóa: bằng lăng nước, Lagerstroemia speciosa L., nano bạc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Dung dịch nano bạc có hoạt tính kháng khuẩn tốt với vi khuẩn Staphylococcus aureus và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Quang phổ hấp thụ UV-Vis được sử dụng để xác định sự hiện diện của nano bạc trong dung dịch sau phản ứng. Đỉnh hấp thụ cực đại của nano bạc sẽ nằm trong khoảng từ 400 - 420 nm. Kết quả chụp TEM giúp xác dịch được dạng hình cầu và kích thước các hạt nano bạc từ 20 - 35 nm.

iv Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trường Đại Học Cần Thơ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Khoa Khoa Học Tự Nhiên

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Học

-----

Ơ

N

------

Y

N

H

Năm học 2016 – 2017

Ó -H

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Phan Minh Phục

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2017

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

LỜI CAM ĐOAN

G

Đ ẠO

TP

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đề tài:

v Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN .......................... i

Ơ

H

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... iii

N

NHẬN XÉT CỦA ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN ......................... ii

N

TÓM TẮT ......................................................................................................... iv

TP

DANH SÁCH BẢNG ....................................................................................... ix

N

Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1

H Ư

1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................... 1

TR ẦN

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 1 1.3 Nội dung nghiên cứu.................................................................................... 2

B

Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3

10 00

2.1 Sơ lươ ̣c tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới ........................... 3 2.2 Sơ lươ ̣c về công nghệ nano và vật liệu nano ............................................... 4

Ó

A

2.2.1 Sơ lươ ̣c về công nghệ nano ................................................................ 4

-H

2.2.2 Vật liệu nano ...................................................................................... 6

Ý

2.2.3 Hạt nano bạc....................................................................................... 8

-L

2.3 Tổng quan về cây bằng lăng nước ............................................................. 18

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

2.3.1 Phân loại ........................................................................................... 18 2.3.2 Đặc điểm .......................................................................................... 19

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... xi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

DANH SÁCH HÌNH ......................................................................................... x

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

MỤC LỤC ........................................................................................................ vi

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. v

2.3.3 Công dụng và thành phần hóa học ................................................... 19

2.4 Phương pháp nghiên cứu nano bạc ............................................................ 21 2.4.1 Phương pháp phổ tử ngoại và phổ khả kiến UV - Vis ..................... 21 2.4.2 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) ........................................... 22 2.5 Giới thiệu vi khuẩn Staphylococcus aureus và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa ....................................................................................................... 24 2.5.1 Vi khuẩn Staphylococcus aureus ..................................................... 24

vi Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.5.2 Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa................................................. 25 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................. 26 3.1 Dụng cụ và hóa chất................................................................................... 26

Ơ

H

3.1.2 Hóa chất ........................................................................................... 26

N

3.1.1 Dụng cụ và thiết bị ........................................................................... 26

N

3.2 Nguyên liệu tổng hợp................................................................................. 26

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP

3.2.3 Dịch chiết lá bằng lăng nước ........................................................... 27

H Ư

N

G

3.3.2 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước ................................................................................................................... 28

TR ẦN

3.4 Định tính các nhóm chức hóa học trong dịch chiết lá bằng lăng nước...... 29 3.4.1 Triterpenoid - steroid ....................................................................... 29 3.4.2 Alkaloid ............................................................................................ 30

10 00

B

3.4.3 Flavonoid ......................................................................................... 30 3.4.4 Saponin............................................................................................. 30

A

3.4.5 Tannin .............................................................................................. 30

-H

Ó

3.5 Khảo sát các yếu tô ảnh hưởng đến quá trình tạo nano bạc ...................... 31 3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng của pH ............................................................. 31

-L

Ý

3.5.2 Khảo sát tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 .............................................................. 31

ÁN

3.5.3 Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3................................................ 32

TO

3.5.4 Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc ........................................................ 32

Đ IỄ N D

3.5.5 Khảo sát thời gian tạo nano bạc ....................................................... 33

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3.3.1 Xác định độ ẩm ................................................................................ 27

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

3.3 Điều chế dịch chiết lá bằng lăng nước ....................................................... 27

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

3.2.2 Dung dịch bạc nitrat (AgNO3) ........................................................ 27

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

3.2.1 Dung dịch ổn định hạt nano bạc ...................................................... 26

3.6 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc .......................... 33 3.7 Sơ đồ quy trình thực nghiệm tạo nano bạc từ dịch chiết lá bằng lăng nước .......................................................................................................................... 35 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 36 4.1 Kết quả xác định độ ẩm ............................................................................. 36 4.2 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước ................................................................................................................. 36

vii Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4.2.1 Ảnh hưởng của thời gian chiết ........................................................ 36 4.2.2 Ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng .......................................................... 38

N

H

4.4.1 Khảo sát pH môi trường tạo nano bạc ............................................. 39

Ơ

4.4 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo nano bạc .......... 39

N

4.3 Kết quả định tính thành phần nhóm chất hóa học trong dịch chiết lá bằng lăng nước ................................................................................................. 39

Y

4.4.2 Khảo sát tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 .............................................................. 40

TP

4.4.4 Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc ........................................................ 42

G

4.6 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc .......................... 45

H Ư

N

4.6.1 Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano bạc ................................................................................................................... 45

TR ẦN

4.6.2 Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano bạc ............................................................................................................. 46

B

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 47

10 00

KẾT LUẬN...................................................................................................... 47 KIẾN NGHỊ ..................................................................................................... 47

Ó

A

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 48

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

PHỤ LỤC ........................................................................................................ 50

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

4.5 Kết quả khảo sát đặc tính của hạt nano bạc ............................................... 45

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

4.4.5 Khảo sát thời gian tạo nano bạc ....................................................... 44

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

4.4.3 Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3................................................ 41

viii Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Bảng 2.1 Số nguyên tử và năng lượng bề mặt của hạt nano hình cầu [14] ....... 5 Bảng 2.2 Độ dài đặc trưng của một số tính chất của vật liệu [15] .................... 6 Bảng 2.3 Hằng số vật lý của bạc........................................................................ 8 Bảng 2.4 Tổng hợp nano bạc từ vi khuẩn và kích thước hạt tổng hợp [16] .... 15 Bảng 2.5 Tổng hợp nano bạc từ nấm và kích thước hạt nano tổng hợp [16] .. 15 Bảng 2.6 Tổng hợp từ dịch chiết thực vật và kích thước hạt nano tổng hợp [16] .......................................................................................................................... 16 Bảng 3.1 Thực nghiệm kiểm tra tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc... 34 Bảng 4.1 Kết quả xác định độ ẩm trong lá bằng lăng nước ............................. 36 Bảng 4.2 Điều kiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng chiết lá bằng lăng nước .. 36 Bảng 4.3 Điều kiện khảo sát ảnh hường của thời gian chiết ........................... 36 Bảng 4.4 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng chiết lá bằng lăng nước ................................................................................................................. 38 Bảng 4.5 Kết quả định tính các nhóm chức hóa học ....................................... 39 Bảng 4.6 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường tạo nano bạc ..... 39 Bảng 4.7 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 ...................... 40 Bảng 4.8 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch AgNO3 .............. 41 Bảng 4.9 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ tạo nano bạc....................... 42 Bảng 4.10 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của thời gian tạo nano bạc ............. 44 Bảng 4.11 Kết quả kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano bạc ............ 45 Bảng 4. 12 Kết quả kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano bạc ... 46

N

DANH SÁCH BẢNG

ix Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Hình 2.1 Giản đồ về dao động plasmon cho một hạt nano hình cầu. ................ 9 Hình 2.2 Đặc điểm về hình thái cây và hoa bằng lăng nước ........................... 19 Hình 2.3 Công thức hóa học của một số hợp chất trong lá bằng lăng nước. ... 20 Hình 2.4 Sơ đồ mô phỏng cấu tạo của máy quang phổ .................................. 21 Hình 2.5 Phổ chuẩn của các hạt nano bạc với các đường kính khác nhau [18] .......................................................................................................................... 22 Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý của kính hiển vi điện tử truyền qua. ...................... 23 Hình 2.7 Staphylococcus aureus ...................................................................... 24 Hình 2.8 Pseudomonas aeruginosa ................................................................. 25 Hình 3.1 Sơ đồ thực nghiệm ............................................................................ 35 Hình 4.1 Đồ thị ảnh hưởng của thời gian chiết đến quá trình tạo nano bạc .... 37 Hình 4.2 Đồ thị ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng đến quá trình tạo nano bạc. ..... 38 Hình 4.3 Đồ thị ảnh hưởng của pH đến quá trình tạo nano bạc. ..................... 40 Hình 4.4 Đồ thị ảnh hưởng của thể tích dịch chiết đến quá trình tạo nano bạc .......................................................................................................................... 41 Hình 4.5 Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ dung dịch AgNO3 đến quá trình tạo nano bạc. .......................................................................................................... 42 Hình 4.6 Đồ thị ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình tạo nano bạc. ............. 43 Hình 4.7 Đồ thị ảnh hưởng của thời gian đến quá trình tạo nano bạc. ............ 44 Hình 4.8 Ảnh TEM của hạt nano bạc (thang đo 100 nm). .............................. 45

N

DANH SÁCH HÌNH

x Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

Từ viết tắt Atomic Absorption Spectrophotometric Silver nanoparticles Ultraviolet – Visible Transmission Electron Microscopy Scanning Electron Microscope X – ray Diffraction Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa polyvinylpyrrolidon polyvinyl ancol Luria - Bertani

N

Ký hiệu AAS AgNPs UV – Vis TEM SEM XRD S. aureus P. aeruginosa PVA PVP LB

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

xi Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 1: GIỚI THIỆU

Ơ

Y

N

H

Ngày nay công nghệ nano phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: y học, sinh học, công nghệ xúc tác, công nghệ thông tin, quang học, dệt may, mỹ phẩm,… Trong đó công nghệ nano bạc được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm.

N

1.1 Đặt vấn đề

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

Đề tài “Tổng hợp nano bạc bằng tác nhân khử dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa L.) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn” nghiên cứu tổng hợp hạt nano từ dung dịch bạc nitrat với dịch chiết lá bằng lăng nước và phân tích một số đặc tính của hạt nano bạc tạo thành. Đề tài hướng tới việc giảm thiểu sử dụng hóa chất và tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có là lá bằng lăng nước để tổ ng hợp nano bạc. Từ đó có thể nâng cao giá trị sử dụng cũng như tiềm năng khai thác của cây bằng lăng nước.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

Hiện nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp nano bạc bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, các phương pháp này lại tạo ra nhiều phụ phẩm độc hại sau quá trình tổng hợp. Vì vậy, việc sử dụng phương pháp hóa học xanh là cần thiết để giải quyết vấn đề về môi trường, chẳng hạn như việc giảm thiểu chất phản ứng hoặc dung môi.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Nano bạc có nhiều tính chất khác hẳn với bạc khối như tính chất quang, từ, điện… Nhưng đặc trưng nhất của nano bạc là tính kháng khuẩn. Tất cả các vi khuẩn không đề kháng với kháng sinh bạc, vì thế các hạt nano bạc không bị mất tác dụng. Ngoài ra, các hạt nano bạc cũng giúp tạo ra các oxygen hoạt tính từ không khí hoặc nước và từ đó phá hủy màng tế bào của vi khuẩn. Nano bạc được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, chúng được đưa vào các polymer như polyetylen (PE), polypropylen (PP), các loại giấy, vải…

Đề tài “Tổng hợp nano bạc bằng tác nhân khử dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa L.) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn” bao gồm các mục tiêu sau:

- Xây dựng quy trình tạo nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử dịch chiết lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa L.). - Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc đối vi khuẩn Staphylococcus aureus và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa.

1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

1.3 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước. - Định tính các nhóm chức trong dịch chiết lá bằng lăng nước.

Ơ

N

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo nano bạc.

H

- Xác định đặc tính của dung dịch nano bạc bằng UV – Vis và TEM

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

- Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa.

2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Ơ

N

H

Công nghệ nano là một khoa học mới đang phát triển rất nhanh chóng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như điện tử, hóa học, y sinh,... Trong đó, nano bạc rất được chú ý vì nano bạc có hoạt tính kháng khuẩn cao, không độc hại với con người và môi trường.

N

2.1 Sơ lươ ̣c tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực nano trên thế giới, trong nước cũng có khá nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. Các nghiên cứu khoa học tiêu biểu như: chế tạo nano bạc bằng phương pháp hóa ướt ứng dụng diệt khuẩn E.Coli [8], chế tạo nano bạc bằng phương pháp chiếu xạ, sử dụng polyvinylpyrrolidone/ chitosan làm chất ổn định [9], nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khă năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính [10], nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp Ag-nano/ carbon nanotubes (CNTs)/ cotton và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm khuẩn [11], nghiên cứu chế tạo hạt Ferit gatnet R3Fe5O12 (R=Y, Gd, Dy) có kích thước Nanomet [12], nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano – composite từ polyester bão hòa và đất sét biến tính bằng poly (Ethylene Oxid) [13],…

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng nano bạc như: phân hủy nhiệt tạo ra hạt nano bạc [1], hoạt động kháng khuẩn phụ thuộc vào hình dáng của nano bạc [2]; tổng hợp và khảo sát các đặc tính diệt khuẩn của hạt nano bạc [3]; tổng hợp nano bạc từ Fusanrium oxysporium [4]. Các nghiên cứu cho thấy nano bạc không thể phân biệt giữa các chủng vi khuẩn khác nhau và do đó có thể tiêu diệt các cả các vi khuẩn có lợi [5]. Nano bạc gây độc với tế bào hơn so với amiăng [6]. Nano bạc độc hại đối với các loài thủy sản vì ion bạc có thể tương tác với mang cá và ức chế hoạt động basolateral Na+, K+- ATPase, gây ức chế osmoregulation trong cá [7],… Mặc dù, những nghiên cứu này cho rằng nano bạc có thể gây ra độc tính đối với sinh vật. Nhưng các nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện in vitro là khác biệt so với trong điều kiện cơ thể và ở nồng độ các hạt nano bạc khá cao.

3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.2 Sơ lươ ̣c về công nghệ nano và vật liệu nano 2.2.1 Sơ lươ ̣c về công nghệ nano

Ơ

A

Khi vật liệu có kích thước nhỏ thì tỉ số giữa số nguyên tử trên bề mặt và tổng số nguyên tử của vật liệu gia tăng.

-L

Ý

-H

Ó

Ví dụ, xét vật liệu tạo thành từ các hạt nano hình cầu. Nếu gọi ns là số nguyên tử nằm trên bề mặt, n là tổng số nguyên tử thì mối liên hệ giữa hai con số trên sẽ là: ns = 4n2/3

f = ns/n = 4/n1/3 = 4ro/r

Trong đó: ro là bán kính của nguyên tử. r là bán kính của hạt nano.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Tỉ số giữa số nguyên tử trên bề mặt và tổng số nguyên tử sẽ là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

Hiệu ứng bề mặt

B

TR ẦN

H Ư

N

Khoa học và công nghệ nano là một trong những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong khoa học vật liệu ngày nay. Bởi vì, đối tượng là vật liệu nano. Vật liệu nano có những tính chất khác hẳn với các tính chất của vật liệu khối đã được nghiên cứu trước đó. Sự khác biệt về tính chất của vật liệu nano so với vật liệu khối dựa trên 2 hiện tượng sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

G

2.2.1.2 Cơ sở khoa học của công nghệ nano

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Công nghệ nano cũng có thể hiểu là ngành công nghệ dựa trên các hiểu biết về các quy luật, hiện tượng, tính chất của cấu trúc vật lý có kích thước đặc trưng ở thang nano.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Công nghệ nano là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanomet (nm, 1 nm = 10-9 m). Ở kích thước nano, vật liệu sẽ có những tính chất đặc biệt mà vật liệu truyền thống không có được đó là do sự thu nhỏ kích thước và việc tăng diện tích mặt ngoài.

N

2.2.1.1 Khái niệm

4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Y

N

H

Như vậy, nếu kích thước của vật liệu giảm (r giảm) thì tỉ số f tăng lên. Do nguyên tử trên bề mặt có nhiều tính chất khác biệt so với tính chất của các nguyên tử ở bên trong lòng vật liệu nên khi kích thước vật liệu giảm đi thì hiệu ứng có liên quan đến các nguyên tử bề mặt, hay còn gọi là hiệu ứng bề mặt tăng lên do tỉ số f tăng. Khi kích thước của vật liệu giảm đến nm thì giá trị f này tăng lên đáng kể. Sự thay đổi về tính chất có liên quan đến hiệu ứng bề mặt không có tính đột biến theo sự thay đổi về kích thước vì f tỉ lệ nghịch với r theo một hàm liên tục.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ó

A

Hiệu ứng kích thước

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Các tính chất vật lý, hóa học của các vật liệu đều có một giới hạn về kích thước, gọi là kích thước tới hạn. Nếu vật liệu nhỏ hơn kích thước này thì tính chất của nó hoàn toàn bị thay đổi. Vật liệu nano có tính chất đặc biệt là do kích thước của nó có thể so sánh được với kích thước tới hạn của các tính chất vật liệu. Các tính chất khác như tính chất điện, từ, quang và các tính chất hóa học khác đều có độ dài tới hạn trong khoảng nm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

Năng lượng bề mặt/ Năng lượng tổng (%) 7,6 14,3 35,3 82,2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

40.000 3.000 250 30

B

10 5 2 1

Năng lượng trên bề mặt (erg/mol) 4,8.1011 8,6.1011 2,04.1011 9,23.1012

H Ư

Số nguyên tử

Tỉ số nguyên tử trên bề mặt (%) 20 40 80 90

TR ẦN

Đường kính hạt nano (nm)

N

G

Bảng 2.1 Số nguyên tử và năng lượng bề mặt của hạt nano hình cầu [14]

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Qua Bảng 2.1 cho biết một số giá trị của hạt nano hình cầu. Với một hạt nano có đường kính 5 nm thì số nguyên tử mà hạt đó chứa là 3000 nguyên tử, tỉ số f là 40%, năng lượng bề mặt là 8,16×1011 và tỉ số năng lượng bề mặt trên năng lượng toàn phần là 14,3%. Tuy nhiên, các giá trị vật lí giảm đi một nửa khi kích thước của hạt nano tăng gấp hai lần lên 10 nm.

5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

H

Điện

Thông số Độ dài đặc trưng (nm) Bước sóng điện từ 10 - 100 Quãng đường tự do trung bình không 1 - 100 đàn hồi Hiệu ứng đường ngầm 1 - 10 Vách đômen, tương tác trao đổi 10 - 100 Quãng đường tán xạ pin 1 - 100 Giới hạn siêu thuận từ 5 - 10 Hố lượng tử (bán kính Bohr) 1 - 100 Độ dài suy giảm 10 - 100 Độ sâu bề mặt kim loại 10 - 100 Hấp thụ Plasmon bề mặt 10 - 500 Tương tác bất định xứ 1 - 1000 Biên hạt 1 - 10 Bán kính khởi động đứt vỡ 1 - 100 Sai hỏng mầm 0,1 - 10 Độ nhăn bề mặt 1 - 10 Hình học topo bề mặt 1 - 10 Độ dài Kuhn 1 - 100 Cấu trúc nhị cấp 1 - 10 Cấu trúc tam cấp 10 - 1000 Nhận biết phân tử 1 - 10

Ơ

Tính chất

N

Bảng 2.2 Độ dài đặc trưng của một số tính chất của vật liệu [15]

10 00

B

Miễn dịch

2.2.2 Vật liệu nano

Ó

A

2.2.2.1 Khái niệm

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Vật liệu nano là vật liệu trong đó ít nhất một chiều có kích thước nanomet. Đây là đối tượng nghiên cứu của khoa học nano. Tính chất của vật liệu nano phụ thuộc vào kích thước của chúng, cỡ nanomet đạt tới kích thước tới hạn của nhiều tính chất lý hóa của vật liệu thông thường. Vật liệu nano có kích thước từ vài nanomet đến vài trăm nanomet tùy thuộc vào phương pháp chế tạo và ứng dụng của chúng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Siêu phân tử

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Xúc tác

TR ẦN

H Ư

N

G

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Quang

IỄ N D

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Từ

2.2.2.2 Phân loại vật liệu nano Có nhiều cách phân loại vật liệu nano, mỗi cách phân loại cho ra rất nhiều loại nhỏ nên thường hay làm lẫn lộn các khái niệm. Sau đây là một vài cách phân loại thường dùng.

6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phân loại theo hình dáng của vật liệu

Y

N

H

Vật liệu nano hai chiều là vật liệu trong đó hai chiều tự do, một chiều có kích thước nano, ví dụ màng mỏng (có chiều dày kích thước nano).

Ơ

Vật liệu nano một chiều là vật liệu trong đó một chiều tự do, hai chiều có kích thước nano. Ví dụ dây nano, ống nano.

N

Vật liệu nano không chiều là vật liệu mà cả ba chiều đều có kích thước nano, ví dụ đám nano, hạt nano.

2.2.2.3 Các phương pháp tổng hợp vật liệu nano

-H

Ó

A

Phương pháp từ trên xuống (top - down): là phương pháp tạo vật liệu nano từ vật liệu khối ban đầu.

-L

Ý

Nguyên lý: phương pháp này sử dụng kỹ thuật nghiền hoặc biến dạng để biến vật liệu có kích thước lớn về kích thước nano.

Đ

ÀN

TO

ÁN

Ưu điểm: đơn giản, khá hiệu quả, có thể tạo ra một lượng lớn vật liệu nano với hạt nano có kích thước tương đối nhỏ 10 – 100 nm. Khuyết điểm: tính đồng nhất của các hạt nano không cao, có thể tạo nên khuyết tật ở cấu trúc bề mặt hạt nano, tốn nhiều năng lượng, trang thiết bị phức tạp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Ngoài ra có thể phối hợp hai cách phân loại với nhau, hoặc phối hợp hai khái niệm nhỏ để tạo ra các khái niệm mới. Ví dụ, với đối tượng là “hạt nano kim loại”. trong đó “hạt” được phân loại theo hình dáng, “kim loại” được phân loại theo tính chất hoặc “vật liệu nano từ tính sinh học” trong đó cả “từ tính” và “sinh học” đều là khái niệm có được khi phân loại theo tính chất.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Thể hiện sự khác biệt ở kích thước nano như vật liệu nano kim loại, vật liệu nano bán dẫn, vật liệu nano từ tính, vật liệu nano sinh học,…

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Phân loại theo tính chất vật liệu

IỄ N D

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Ngoài ra còn có vật liệu có cấu trúc nano hay nano composite trong đó chỉ có một phần của vật liệu có kích thước nm, hoặc cấu trúc của nó có nano không chiều, một chiều, hai chiều đan xen lẫn nhau.

Phương pháp từ dưới lên (bottom - up): tạo hạt nano từ các ion hoặc các nguyên tử kết hợp lại với nhau. Đây là phương pháp phổ biến hiện nay để chế tạo hạt nano kim loại. Nguyên lý: phương pháp này dựa trên việc hình thành các hạt nano kim loại từ các nguyên tử hoặc ion. Các nguyên tử hay ion khi được xử lí bởi các tác nhân vật lý hoặc hóa học sẽ kết hợp với nhau tạo thành hạt nano. 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ưu điểm: tạo ra các hạt nano có tính đồng nhất cao, có kích thước tương đối nhỏ và đồng đều. Tạo ra ít các khuyết tật trên cấu trúc bề mặt hạt nano và trang thiết bị đơn giản.

N

Khuyế t điểm: Chỉ tạo ra được một lượng nhỏ vật liệu nano.

H

Ơ

2.2.3 Hạt nano bạc

N

2.2.3.1 Giới thiệu về kim loại bạc

A

10 00

B

Bạc là kim loại chuyển tiếp, màu trắng, sáng, dễ dàng dát mỏng, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất, có giá trị điện trở thấp nhất trong các kim loại. Bạc không tan trong nước, môi trường kiềm nhưng có khả năng tan trong một số axit mạnh như acid nitric, acid sufuric đặc nóng,…

Nhiệt độ nóng chảy (ºC) 960

-L

Ý

Màu

ÁN

Trắng

Nhiệt độ sội (ºC) 2167

Nhiệt độ thăng hoa (KJ/mol) 283,6

Tỷ khối 10,50

Độ cứng thang moxo 2,7

Độ dẫn điện Hg =1 59

Độ dẫn nhiệt Hg = 1 49

Bạc là kim loại quý có giá trị lâu dài, được sử dụng làm đồng tiền xu, đồ trang sức, chén đũa và các đồ dùng trong gia đình và như một khoản đầu tư ở dạng tiền xu và nén. Kim loại bạc được dùng trong công nghiệp làm chất dẫn và tiếp xúc, trong gương và trong điện phân của các phản ứng hóa học. Các hợp chất của được dùng trong phim ảnh. Bạc nitrat pha loãng được dùng làm chất tẩy khuẩn. Các ứng dụng trong y học của bạc đã và đang được nghiên cứu lâm sàng.

TO ÀN Đ

IỄ N D

-H

Ó

Bảng 2.3 Hằng số vật lý của bạc

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Trạng thái oxi hóa ổn định nhất của bạc là +1 (chẳng hạn như bạc nitrat: AgNO3) và ít gặp hơn là một số hợp chất trong đó nó có số oxi hoá +2. Trong tự nhiên, bạc tồn tại hai dạng đồng vị bền là 107Ag (52%) và 109Ag (48%).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Bạc có ký hiệu là Ag, số nguyên tử 47, thuộc phân nhóm IB trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bạc có khối lượng phân tử là 107,868 (đơn vị C). Cấu hình electron [Kr] 4d105s1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Bạc được sử dụng trong hàng nghìn năm để trang trí và như đồ dùng gia đình, để buôn bán và làm cơ sở cho nhiều hệ thống tiền tệ. Trong một thời gian dài nó được coi là kim loại quý thứ hai sau vàng bởi những đặc tính quý giá của nó.

8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.2.3.2 Giới thiệu về nano bạc

Ơ

-H

Ó

A

10 00

B

Plasmon bề mặt là những sóng điện từ được truyền dọc theo giao diện kim loại - điện môi. Đơn giản hơn, ta có thể định nghĩa: plasmon bề mặt là sự dao động của điện tử tự do ở bề mặt của hạt nano với sự kích thích của ánh sáng tới. Cường độ điện trường của plasmon bề mặt giảm theo hàm mũ khi xa dần giao diện kim loại - điện môi.

ÁN

-L

Ý

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt là sự kích thích các electron tự do bên trong vùng dẫn, dẫn tới sự hình thành các dao động đồng pha. Khi kích thước của một tinh thể nano kim loại nhỏ hơn bước sóng của bức xạ tới, hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt xuất hiện.

TO ÀN Đ

IỄ N D

Nano bạc có đặc tính kháng khuẩn và ngăn ngừa vi khuẩn phát sinh tới 99,99%, lợi ích hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm kháng khuẩn khác. Nano bạc sẽ kết hợp với các bức tường tế bào của vi khuẩn gây bệnh, sau đó sẽ trực tiếp nhận được bên trong vi khuẩn và nhanh chóng kết hợp với sulphydryl (-SH) của enzyme chuyển hóa oxi để diệt chúng, để chặn đường hô hấp và quá trình trao đổi chất và làm nghẹt thở vi khuẩn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(http://www.numis.northwestern.edu/Research/Projects/Nanoparticles.shtml)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hình 2.1 Giản đồ về dao động plasmon cho một hạt nano hình cầu.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Các hạt nano bạc có hiện tượng cộng hưởng Plasmon bề mặt. Hiện tượng này tạo nên màu sắc từ vàng nhạt đến đen cho các dung dịch có chứa hạt nano bạc với các màu sắc phụ thuộc vào nồng độ và kích thước hạt nano.

N

Hạt nano bạc là các hạt bạc có kích thước từ 1 nm đến 100 nm. Do có diện tích bề mặt lớn nên hạt nano bạc có khả năng kháng khuẩn tốt hơn so với các bạc ở dạng khối do khả năng giải phóng nhiều ion Ag+ hơn.

9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.3.3.3 Tính chất hạt nano bạc

Ơ

N

Hạt nano kim loại có hai tính chất khác biệt so với vật liệu khối đó là hiệu ứng bề mặt và hiệu ứng kích thước. Tuy nhiên, do đặc điểm các hạt nano có tính kim loại, tức là có mật độ điện tử tự do lớn thì các tính chất thể hiện có những đặc trưng riêng khác với các hạt không có mật độ điện tử tự do cao.

N

H

a. Tính chất quang học

-L

ÁN

TO ÀN Đ

IỄ N D

Tính dẫn điện của kim loại rất tốt, điện trở của kim loại nhỏ nhờ vào mật độ điện tử tự do cao. Đối với vật liệu khối, độ dẫn dựa trên cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn. Điện trở của kim loại đến từ sự tán xạ của điện tử lên các sai hỏng trong mạng tinh thể và tán xạ với dao động nhiệt của nút mạng (phonon). Tập thể các điện tử chuyển động trong kim loại (dòng điện I) dưới tác dụng của điện trường (U) có liên hệ với nhau thông qua định luật Ohm: U = IR, trong đó R là điện trở của kim loại. Định luật Ohm cho thấy đường I - U là một đường tuyến tính. Khi kích thước của vật liệu giảm dần, hiệu ứng lượng tử do giam hãm làm rời rạc hóa cấu trúc vùng năng lượng. Hệ quả của quá trình lượng tử hóa này đối với hạt nano là I - U không còn tuyến tính nữa mà xuất hiện một hiệu ứng gọi là hiệu ứng chắn Coulomb (Coulomb blockade) làm cho đường I - U bị nhảy bậc với giá trị mỗi bậc sai khác nhau một lượng e/2C cho U và

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

b. Tính chất điện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Ngược lại, khi kích thước của kim loại nhỏ hơn quãng đường thì hiện tượng ngắt điện không còn mà điện tử sẽ dao động cộng hưởng với ánh sáng kích thích. Vì vậy, tính chất quang của hạt nano là do sự dao động của các điện tử dẫn đến quá trình tương tác với bức xạ sóng điện từ. Khi dao động các điện tử sẽ phân bố trong hạt nano làm cho hạt nano bị phân cực tạo thành điện lưỡng cực. Xuất hiện một tần số cộng hưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố về hình dáng, độ lớn của hạt nano và môi trường ảnh hưởng nhiều nhất. Ngoài ra, mật độ hạt nano cũng ảnh hưởng đến tính chất quang. Nếu mật độ loãng thì hạt dạng tự do.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Nano bạc trộn trong thủy tinh làm cho các sản phẩm từ thủy tinh có các màu sắc khác nhau đã từ rất lâu. Các hiện tượng đó bắt nguồn từ hiện tượng cộng hưởng Plasmon bề mặt do điện tử tự do trong hạt nano hấp thụ ánh sáng chiếu vào. Kim loại có nhiều điện tử tự do, các điện tử tự do này sẽ dao động dưới tác dụng của điện từ trường bên ngoài như ánh sáng. Thông thường các dao động bị dập tắt nhanh chóng bởi các sai hỏng mạng hay bởi chính các nút mạng tinh thể trong kim loại khi quãng đường tự do trung bình của điện tử nhỏ hơn kích thước.

10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

e/RC cho I, với e là điện tích của điện tử, C và R là điện dung và điện trở khoảng nối hạt nano với điện cực.

Ơ

Ps = 4N(-1/3)×100

-H

Ó

A

10 00

B

Hạt nano có số lượng nguyên tử hoạt động trên bề mặt lớn hơn so với kim loạị. Vì vậy, hạt nano sử dụng trong xúc tác sẽ tốt hơn so với các chất rắn thông thường. Hạt nano có cấu trúc chặt chẽ về kích thước với lượng lớn các nguyên tử có trên bề mặt. Xác định sự tập trung các nguyên tử bằng công thức:

-L

Ý

Trong đó: Ps: tỉ số của số nguyên tử trên bề mặt N: Tổng số nguyên tử trong hạt vật liệu

Với hiệu ứng bề mặt, sự thay đổi khả năng phản ứng của hạt nano từ hiệu ứng điện tử. Sự thay đổi này trong cấu trúc điện tử có thể làm tăng hoạt tính xúc tác đặc biệt trong hạt nano mà khác rất nhiều so với hiệu ứng ở vật liệu khối.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Một hạt nano với 13 nguyên tử ở cấu hình lớp vỏ ngoài thì có tới 12 nguyên tử trên bề mặt và chỉ một ở phía trong. Hạt nano bạc 3 nm có chứa khoảng 1000 nguyên tử thì có 40% tổng số nguyên tử trên bề mặt. Hạt có đường kính 150 nm chứa khoảng 107 nguyên tử thì có khoảng 1% nguyên tử trên bề mặt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

e. Tính chất xúc tác

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

Nhiệt độ nóng chảy Tm của vật liệu phụ thuộc vào mức độ liên kết giữa các nguyên tử trong mạng tinh thể. Trong tinh thể, mỗi một nguyên tử có một số các nguyên tử lân cận nhất định có liên kết mạnh gọi là số phối vị. Các nguyên tử trên bề mặt vật liệu sẽ có số phối vị nhỏ hơn số phối vị của các nguyên tử ở bên trong nên chúng có thể dễ dàng tái sắp xếp để có thể ở trạng thái khác hơn. Như vậy, nếu kích thước của hạt nano giảm, nhiệt độ nóng chảy sẽ giảm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

d. Tính chất nhiệt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Các kim loại có tính nghịch từ ở trạng thái khối do sự cho nhận cặp điện tử. Khi vật liệu kích thước nhỏ thì sự cho nhận trên sẽ không bền và vật liệu có tính từ tương đối mạnh. Các kim loại có tính sắt từ ở trạng thái khối như các kim loại chuyển tiếp sắt, côban, niken thì khi kích thước nhỏ sẽ phá vỡ trật tự sắt từ làm cho chúng chuyển sang trạng thái siêu thuận từ.

N

c. Tính chất từ

11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Y

N

H

Phổ quang học chỉ ra rằng cấu trúc điện tử của kim loại nhỏ hơn khoảng 5 nm so với vật liệu khối. Một lượng nhỏ các nguyên tử kéo theo kết quả của sự thành lập các dải electron với phạm vi của các electron hóa trị lớn hơn, và trong vùng nhỏ hơn của dải hóa trị. Sự biến đổi năng lượng và cấu trúc điện tử được phát ra bởi độ cong bề mặt của hạt nano kim loại làm tăng độ co bóp của hàng rào so với vật liệu khối. Hằng số hàng rào nhỏ hơn là nguyên nhân làm thay đổi trung tâm của dải d tới những năng lượng cao hơn, làm tăng khả năng phản ứng của bề mặt chất bị hút bám.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Vật liệu nano bạc vừa kết hợp được những tính chất ưu việt của vật liệu nano, vừa kết hợp được những tính chất quý báu của Ag kim loại nên có rất nhiều ứng dụng quan trọng và thú vị, một ứng dụng quan trọng của nano bạc đó là hoạt tính diệt khuẩn của nó. Nhiều công trình khoa học nghiên cứu giải thích hoạt tính diệt khuẩn của bạc. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của bạc và ion Ag+ tấn công vào vi sinh vật như thế nào thì không thực sự rõ ràng. Hiện nay, các nhà khoa học đưa ra 3 giả thiết về cơ chế diệt khuẩn:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

f. Tính kháng khuẩn của nano bạc

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Những hạt nano của một dãy lớn của sự chuyển tiếp giữa kim loại và oxit kim loại đã được tìm thấy những hoạt tính xúc tác phụ thuộc vào kích thước hạt. Điều này đang được nghiên cứu. Hình dạng, sự ổn định và sắp xếp của các hạt đã được chứng minh có ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác. Trong các ứng dụng cụ thể của hạt nano, hoạt tính xúc tác cần đến một chất nền phù hợp để ổn định, bảo vệ, ngăn ngừa sự kết tụ và có thể thu hồi lại. Hiện nay, sự quan tâm trong việc tìm kiếm các phương pháp có hiệu quả để chế tạo vật liệu xúc tác có hạt nano với các chất nền như các oxit vô cơ, nhôm, silica và titan hay các polyme.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Có sự gia tăng một số cạnh và góc trong hàng rào kim loại và điều này có thể làm cho phản ứng khác so với bề mặt phẳng của kim loại. Sự gia tăng phản ứng tại những vị trí sắp xếp hụt của các hạt có thể rất lớn, nó quyết định một mức độ rất lớn hoạt tính xúc tác của vật liệu, mặc dù sự tập trung này là rất thấp.

- Sau khi Ag+ tác động lên lớp màng bảo vệ của tế bào vi khuẩn gây bệnh, đi vào bên trong tế bào và phản ứng với nhóm sunfuahydrin (-SH) của enzym chuyển hóa oxy và vô hiệu hóa enzyme làm ức chế quá trình hô hấp của vi khuẩn. - Ag+ ngăn cản quá trình hô hấp của các vi sinh vật, virus do Ag+ có khả năng ức chế các enzim tham gia vào quá trình hô hấp như xitocrom, oxidaza, các muối của sucxinat dehydrogenaza…

12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

- Ag+ tấn công vào các ADN của tế bào vi khuẩn, phá huỷ các mạch nucleotit bằng cách chuyển chỗ, làm đảo lộn các liên kết hidro giữa các nhóm purin và các nhóm pyrimidin liền kề nhau.

Ơ

N

Tuy là chất độc đối với các loài vi khuẩn, virus nhưng Ag lại không độc hại với các tế bào sống của cơ thể con người và động thưc vật.

N

H

2.3.3.3 Các phương pháp chế tạo hạt nano bạc

-H

Ó

A

Trong phương pháp này, ion Ag+ dưới tác dụng của chất khử sẽ tạo ra nguyên tử Ag, sau đó các nguyên tử này kết hợp với nhau tạo thành các hạt bạc có kích thước nano.

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Thông thường, nguồn cung cấp ion Ag+ là các muối của bạc như AgNO3. Các tác nhân khử hóa học có thể sử dụng là: sodium citrate, citric acid, ethanol, ethylene glycol, hydrogen, hydrogen peroxid, hydroxylamine, hydrazine, formaldehyde và các dẫn xuất của nó,…

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cơ chế của quá trình khử hóa học: Ag+ + e- → Ag

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

G

N

10 00

B

Trong phương pháp này, các tác nhân hóa học được sử dụng để khử ion bạc tạo thành bạc kim loại. Thông thường, phản ứng được thực hiện trong dung dịch lỏng nên còn gọi là phản ứng hóa ướt.

IỄ N D

H Ư

TR ẦN

b. Phương pháp khử hóa học

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đây là phương pháp từ trên xuống. Vật liệu ban đầu là một tấm bạc được đặt trong một dung dịch có chứa chất hoạt động bề mặt. Một chùm laser xung có bước sóng 532 nm, độ rộng xung 10 ns, tần số 10 Hz, năng lượng mỗi xung là 90 mJ, đường kính vùng kim loại bị tác dụng là 1 – 3 mm. Dưới tác dụng của chùm laser xung, các hạt nano có kích thước khoảng 10 nm được hình thành và được bao phủ bởi chất hoạt động bề mặt CnH2n+1SO4Na với n = 8, 10, 12, 14 có nồng độ từ 0.001 M đến 0.1 M [19].

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

a. Phương pháp ăn mòn laser

Để các hạt phân tán tốt trong dung môi mà không bị kết tụ thành đám, người ta sử dụng phương pháp tĩnh điện để làm cho bề mặt các hạt nano có cùng điện tích và đẩy nhau hoặc dùng phương pháp bao bọc chất hoạt động bề mặt. Phương pháp tĩnh điện đơn giản nhưng bị giới hạn bởi một số chất khử. Phương pháp bao bọc phức tạp nhưng có nhiều tính năng hơn.

13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

H

Phương pháp này sử dụng các tác nhân vật lý như điện tử, sóng điện từ năng lượng cao (tia gamma, tia tử ngoại, tia laser) để khử ion Ag+ thành nguyên tử Ag. Dung dịch muối bạc được chiếu bằng phương pháp chiếu xạ với bức xạ năng lượng cao. Quá trình này tạo ra các electron hydrate hóa và hydro nguyên tử có khả năng khử bạc ion.

N

c. Phương pháp khử vật lý

Y

d. Phương pháp khử hóa lý

A

f. Phương pháp tổng hợp sinh học

- Tổng hợp nano bạc từ vi khuẩn: cơ chế sinh tổng hợp nano bạc là sự hiện diện của enzyme reductase nitrat. Các enzyme chuyển đổi nitrat thành nitrit. Trong quá trình khử nitrat được chuyển thành nitrit và điện tử được chuyển giao cho các ion bạc. Vì vậy, các ion bạc được giảm xuống còn bạc (Ag+ đến Ag).

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

Có ba nguồn chính để tổng hợp hạt nano bạc là: vi khuẩn, nấm và các dịch chiết thực vật do chúng có tính kháng oxi hóa. Sinh tổng hợp các hạt nano bạc là một cách tiếp cận từ dưới lên mà chủ yếu là liên quan đến việc khử/ quá trình oxy hóa. Ba thành phần chính tham gia vào việc tổng hợp hạt nano bằng phương pháp sinh học là dung môi để tổng hợp, các chất khử thân thiện với môi trường, và chất ổn định không độc hại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Đây là phương pháp sử dụng sóng siêu âm để hỗ trợ thực hiện các phản ứng hóa học để tổng hợp hạt nano. Trong đó, các phản ứng hóa học xảy ra dưới tác dụng của sóng siêu âm như một dạng xúc tác. Hóa siêu âm được ứng dụng để chế tạo rất nhiều loại vật liệu nano như vật liệu nano xốp, nano dạng lỏng, hạt nano, ống nano,…

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

e. Phương pháp hóa siêu âm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Đây là phương pháp trung gian giữa hóa học và vật lý. Nguyên lý là dùng phương pháp điện phân kết hợp với sóng siêu âm để tạo hạt nano. Phương pháp điện phân thông thường chỉ có thể tạo được màng mỏng kim loại. Trước khi xảy ra sự hình thành màng, các nguyên tử kim loại sau khi được điện hóa sẽ tạo các hạt nano bám lên điện cực âm. Khi đó tác dụng một xung siêu âm đồng bộ với xung điện phân thì hạt nano kim loại sẽ rời khỏi điện cực và đi vào dung dịch.

14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

200

2

Bacillus megaterium

46,9

3

Plectonema boryanum

1 - 200

4

Enterobacter cloacae

50 - 100

5

Escherichia coli

6

Bacillus licheniformis

7

Lactobacillus fermentum

8

Klebsiella pneumonia

9

Proteus mirabilis

10

Brevibacterium casei

N

5 - 25

50

10 - 20

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-H Ý -L

ÁN TO ÀN Đ

Sinh vật Verticillium sp. Phoma sp. 3.2883 Fusarium oxysporum Phanerochaete chrysosporium Aspergillus fumigatus Aspergillus flavus Fusarium semitectum Coriolus versicolor Fusarium solani Aspergillus clavatus

Kích thước hạt (nm) 25 70 20 - 50 100 5 - 25 7 - 10 10 - 60 350 - 600 5 - 35 10 - 25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

50

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

11,2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U

Y

50

Bảng 2.5 Tổng hợp nano bạc từ nấm và kích thước hạt nano tổng hợp [16] STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Pseudomonas stutzeri AG259

Ơ

1

H

Sinh vật

- Tổng hợp từ nấm: so với vi khuẩn, nấm có thể sản xuất số lượng lớn của các hạt nano vì chúng có thể tiết ra một lượng lớn các protein để nâng cao năng suất của các hạt nano. Cơ chế tổng hợp hạt nano bạc từ nấm theo các bước sau đây: bẫy các ion Ag+ ở bề mặt của các tế bào nấm và khử tiếp theo các ion bạc bởi các enzyme hiện diện trong nấm. Các enzym ngoại bào như naphthoquinones và anthraquinones được cho là để tạo điều kiện khử.

IỄ N D

Kích thước hạt (nm)

STT

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảng 2.4 Tổng hợp nano bạc từ vi khuẩn và kích thước hạt tổng hợp [16]

- Tổng hợp từ dịch chiết thực vật: có ưu điểm chính của việc sử dụng dịch chiết từ thực vật để tổng hợp các hạt nano bạc có tính an toàn, không độc hại và trong nhiều trường hợp có sẵn các chất chuyển hóa để hỗ trợ việc khử các ion bạc. Quá trình tổng hợp nano bạc từ dịch chiết thực vật nhanh hơn so với tổng hợp từ vi khuẩn. Cơ chế chính quá trình này là sự khử các ion bởi các nhóm chức thực vật. Các nhóm chức hữu cơ chính tham gia là triterpenoid, flavonoid, alkaloid, tanin, saponin và quinon. 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Bảng 2.6 Tổng hợp từ dịch chiết thực vật và kích thước hạt nano tổng hợp [16]

A

10 00

B

Muốn cho hệ keo được bền vững, phải làm tăng lực đẩy tĩnh điện, làm giảm xác suất va chạm hiệu quả của các hạt keo.Thường người ta sử dụng các phương pháp:

-L

Ý

-H

Ó

- Tạo cho bề mặt các hạt keo hấp phụ điện tích - Giữ cho hệ keo có nồng độ nhỏ - Tạo cho bề mặt hạt keo hấp phụ chất bảo vệ (chất hoạt động bề mặt hoặc một số hợp chất cao phân tử).

N

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Trong dung dịch, bạc có thể tồn tại ở dạng ion Ag+, Ag2+ hay trong các hợp chất chứa bạc như oxit, các ion phức hoặc ở dạng nano bạc. Nano bạc là các cụm phân tử bạc có kích thước nanomet huyền phù trong dung dịch ở dạng các hạt keo phân tán. Với cơ chế bảo vệ hạt keo thích hợp thì các hạt keo này trở nên bền vững, không bị cộng kết hay lắng đọng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Hệ keo là hệ có độ phân tán cao, trong đó pha phân tán (hay hạt keo) gồm tập hợp nhiều phân tử kích thước xấp xỉ từ 10-7 – 10-5 cm (1 – 100 nm), không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học, phân bố trong môi trường phân tán, hệ không đồng nhất (hệ dị thể).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

2.3.3.4 Dung dịch keo nano bạc

Ơ

H

N Y U

10 - 20 5 - 20 26 3 - 37

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

7 8 9 10

50 - 100

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

6

15

TP

5

55 - 80

Đ ẠO

4

http://daykemquynhon.ucoz.com

Kích thước hạt nano (nm) 2 - 20 50 15 - 20

Sinh vật Cỏ Linh lăng (Medicago sativa) Sầu đâu (Azadirachta indica) Nha đam (Aloe vera) Lá Long não (Cinnamomum camphora leaf) Trái Đu đủ (Carica papaya fruit) Vỏ Tích Lan quế (Cinnamomum zeylanicum bark) Jatropha curcas Desmodium triflorum Lá rau mùi (Coriandrum sativum leaf) Lá trầu (Piper betle leaf)

G

STT 1 2 3

16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.2.3.5 Ứng dụng hạt nano bạc

Ơ

Y

N

H

Trong lĩnh vực y học, nano bạc được sử dụng rất phổ biến. Nano bạc không chỉ làm các dung dịch có tính sát trùng rất cao trên cơ thể. Hiện nay, các nghiên cứu còn tìm ra phương pháp phủ nano bạc lên các dụng cụ y tế để vô trùng tuyệt đối, nhất là các thiết bị hoạt động bên trong cơ thể khi mổ nội soi, tim, phổi, làm khớp xương nhân tạo, những bộ phận giả,...

N

a. Trong y tế

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

- Hàng tiêu dùng: nano bạc được đưa vào các polymer như polyethylene (PE), polypropylene (PP) có khả năng giết chết nhiều loại vi khuẩn: tụ cầu khuẩn vàng, Bacillus pneumoniae, Escherichia coli, ….và khả năng khử mùi hiệu quả. Hiện nay một số mặt hàng tiêu dùng có sử dụng nano bạc như tủ lạnh, máy điều hoà, máy giặt, đầu ti (núm vú), bình sữa cho trẻ sơ sinh, hộp đựng thực phẩm, nước rửa rau, các loại sơn, mỹ phẩm, ca uống nước,…

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

b. Vật dụng, trang thiết bị

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

Hiện nay, các sản phẩm y tế đã ứng dụng phương pháp dùng nano bạc như: găng tay, khẩu trang kháng khuẩn và các loại vải kháng khuẩn trong bệnh viện,… Kết quả mang lại khá thành công, được chấp nhận.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Gần đây, các nghiên cứu phát hiện việc dùng nano bạc như một chất kháng sinh thiên nhiên có nhiều ưu điểm so với chất kháng sinh tổng hợp. Thứ nhất, các kháng sinh tổng hợp thường có hiệu ứng phụ là diệt cả những enzym và vi sinh vật có ích trong cơ thể nên sau khi dùng chúng thường làm cơ thể thiếu vitamin và có thể gây tiêu chảy. Bạc tránh được hiện tượng này vì bạc diệt vi khuẩn có hại nhưng không đụng đến các tế bào và vi khuẩn có ích. Bạc còn diệt được nhiều virus mà kháng sinh tổng hợp không làm được. Thứ hai sau một thời gian sử dụng kháng sinh tổng hợp, nhiều vi sinh vật gây bệnh sống sót, và qua vài đời, ở chúng xuất hiện tính đề kháng với các loại kháng sinh. Các vi khuẩn không đề kháng với kháng sinh bạc, vì thế các hạt các hạt nano bạc không bị mất tác dung.

- Kỹ thuật dệt may: nano bạc còn được đưa vào vải sợi giúp áo quần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm, giảm mùi hôi và giảm thiểu rủi ro nhiễm khuẩn và nấm, chống tĩnh điện và cân bằng sinh học cho da. Nano bạc được ứng dụng trong sản xuất các loại quần áo thể thao ngoài trời, áo choàng phòng thí nghiệm và phẫu thuật, khăn trẻ em,… Ngoài ra còn sử dụng trong công nghiệp bao bì.

17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

- Xúc tác: Khi được sử dụng làm xúc tác thì các hạt nano bạc thường được phủ lên các chất mang là silica phẳng, alumina,… Chúng có tác dụng giữ cho các hạt nano bạc bám trên các chất mang đồng thời có thể làm tăng độ bền, tăng tính chất xúc tác, bảo vệ chất xúc tác khỏi kết khối cục bộ giúp kéo dài thời gian hoạt động của chất xúc tác.

H

c. Xử lý môi trường

2.3.1 Phân loại

10 00

B

Tên khoa học: Lagerstroemia speciosa L.

Ó

Giới: Plantae

A

Phân loại thực vật:

Lớp: Magnoliopsida Bộ: Myrtales

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ngành: Magnoliophyta

Họ: Lythraceae Chi: Lagerstroemia

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2.3 Tổng quan về cây bằng lăng nước

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Ngày nay, nano bạc được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Nano bạc nhằm tiêu diệt những vi khuẩn, nấm gây bệnh thường có ở trên cây trồng. Đặc biệt, ứng dụng nano bạc vào thuốc bảo vệ thực vật và dung dịch nước rửa kháng khuẩn không gây hại cho người sử dụng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

d. Ứng dụng trong nông nghiệp

IỄ N D

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Hạt bạc có diện tích bề mặt riêng khá lớn, có kích thước nano. Nano bạc có hoạt tính khá cao được ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường. Cụ thể, xử lý nước nhiễm khuẩn và lọc nước uống theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Loài: Lagerstroemia speciosa L.

Bằng lăng nước còn có nhiều tên gọi khác nhau ở các quốc gia như: Giant Crape-myrtle, Queen's Crape-myrtle, Banaba Plant (Philippines), Pride (Ấn Độ), Queen's flower…

18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

-H

Ó

A

10 00

Ở Việt Nam, cây phân bố rất nhiều ở khu vực miền Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trên thế giới phân bố ở các nước vùng Nam và Đông Nam Á như: Myanma, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines. Ở Nam Trung Quốc, Ấn Độ và Australia cũng gặp loài này.

-L

Ý

2.3.3 Công dụng và thành phần hóa học

ÁN

TO ÀN Đ

IỄ N D

Trong y học, sử dụng lá bằng lăng nước để trị bệnh đái tháo đường, rễ và vỏ điều trị sốt, đau và loét dạ dày, trái đắp trị lở miệng. Mặt khác, cây bằng lăng nước với hoa tím, bóng mát còn được trồng làm cây cảnh ở đường phố, công sở, trường học. Hàng năm, lượng cành được mé nhánh nhiều nhưng chưa được sử dụng [17].

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

Bằng lăng nước ra hoa vào giữa mùa hè, thường nở rộ vào khoảng tháng 6. Quả nang, hình trứng, quả mọc thành chùm, kích thước 20×18 mm, nằm trong đài, mở theo 6 mảnh. Khi tươi quả có màu xanh nhạt, lúc già có màu xám, khi chín màu đen bung ra để phát tán hạt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

Hình 2.2 Đặc điểm về hình thái cây và hoa bằng lăng nước

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Bằng lăng nước là loại cây thân gỗ, cao khoảng 10-20 m, phân cành cao, thẳng, tán dày. Lá màu xanh lục, hình bầu dục hay hình giáo dài, cứng, không lông, dài đến 20 cm, cuống to. Cụm hoa hình tháp ở ngọn các cành, màu tím hồng, mọc thẳng. Nụ hoa hình cầu, hoa lớn 6 cánh, có móng ngắn, trên cánh có những ngấn nhăn nhỏ.

N

2.3.2 Đặc điểm

Một hợp chất đã nghiên cứu từ bằng lăng nước nhứ các acid triterpen oleanolic acid, arjunolic acid, asiatic acid, maslinic acid, corosolic acid,….. và các tannin như lagerstroemin, flosin B và reginin A. Trong đó corasolic acid là chất chính trong bằng lăng nước.

19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

3,7,8-tri-O-methylellagic acid

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B 10 00 A Ó

-H

Corosolic acid

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO G N H Ư

Betulinic acid

TR ẦN

Olenoic acid

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Ursolic cid

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Maslinic acid

U

Y

N

H

Ơ

N

Công thức hóa học của một số hợp chất trong lá, vỏ thân cây bằng lăng nước được mô tả ở Hình 2.3.

Largestroemin

Reginin A Hình 2.3 Công thức hóa học của một số hợp chất trong lá bằng lăng nước.

20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Các hợp chất trong bằng lăng nước có khả năng giải phóng H+ là tác nhân khử Ag+ thành Ag. Do đó đề tài đã sử dung dịch chiết lá bằng lăng nước trong tổng hợp nano bạc.

Ơ

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L Hình 2.4 Sơ đồ mô phỏng cấu tạo của máy quang phổ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Phổ tử ngoại khả kiến ((Ultraviolet - Visible Spectroscopy - UV-Vis) là phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi từ rất lâu. Phổ tử ngoại khả kiến của các hợp chất hữu cơ gắn liền với bước chuyển electron từ các obitan liên kết hoặc không liên kết lên các obitan phản liên kết có mức năng lượng cao hơn, đòi hỏi phải hấp thu năng lượng từ ngoài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Nguyên tắc đo quang phổ hấp thu UV – Vis

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

2.4.1 Phương pháp phổ tử ngoại và phổ khả kiến UV - Vis

IỄ N D

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Một vấn đề thiết yếu đối với đề tài này là xác định đặc tính hạt nano bạc tạo thành. Bước đầu tiên là xác định các hạt nano bạc có được tạo thành sau quá trình tổng hợp hay không. Thêm vào đó, nano bạc cần được phân tích về kích thước, hình dạng, cũng như số lượng. Một số phương pháp giúp xác định các đặc tính của các vật liệu nano: UV-Vis, XRD, SEM, TEM, AAS,… Trong phạm vi luận văn này, các phương pháp được sử dụng là UV - Vis, TEM.

N

2.4 Phương pháp nghiên cứu nano bạc

Phổ hấp thụ sẽ khác nhau khi các hạt nano kim loại có kích thước và hình dạng khác nhau. Phổ hấp thụ của hạt nano bạc mà có dạng hình cầu thì chỉ có một đỉnh ở khoảng 400 – 450 nm. Các hạt nano có kích thước càng lớn thì vị trí đỉnh cộng hưởng càng dịch về phía bước sóng dài trong dải bước sóng từ 350 – 600 nm.

21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


N

H

Bản chất của phổ hấp thụ không phải do sự dịch chuyển giữa các mức năng lượng mà là do hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt. Khi tần số của sóng ánh sáng tới bằng tần số dao động của các điện tử dẫn trên bề mặt hạt nano Au, Ag sẽ có hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt. Ánh sáng được chiếu tới hạt nano Au, Ag, dưới tác dụng của điện trường ánh sáng tới, các điện tử trên bề mặt hạt nano Au, Ag được kích thích đồng thời dẫn tới một dao động đồng pha (dao động tập thể), gây ra một lưỡng cực điện ở hạt nano Au, Ag.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

- Thứ ba: vị trí đỉnh cộng hưởng plasmon còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh kim loại đó (εm hoặc tỷ số ε0/εm)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Hình 2.5 Phổ chuẩn của các hạt nano bạc với các đường kính khác nhau [18] 2.4.2 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

- Thứ hai: vị trí đỉnh cộng hưởng plasmon phụ thuộc vào bản chất của chính vật liệu đó (phụ thuộc vào hằng số điện môi của vật liệu).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

- Thứ nhất: vị trí đỉnh cộng hưởng plasmon phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của kim loại kích thước nano (Lx,y,z)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Theo tính toán của Mie cho các hạt dạng cầu thì vị trí đỉnh cộng hưởng plasmon phụ thuộc vào ba yếu tố cơ bản :

Kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmisson Electron Microscope - TEM) được dùng phổ biến trong nghiên cứu cấu trúc ở cấp độ nano. TEM cho phép quan sát chính xác cấu trúc nano với độ phân giải lên đến 0,2 nm và có thể đạt được độ phóng đại 400.000 lần với nhiều vật liệu và có thể đạt được độ phóng đại tới 15 triệu lần với các nguyên tử. Dựa vào ảnh TEM chụp các phần tử nano bạc xác định được kích thước và hình dáng của hạt nano tạo thành, đồng thời xem xét kích thước đó đã đảm bảo là tốt hay chưa để hoạch định quá trình điều chế nano bạc.

22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

ÁN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý của kính hiển vi điện tử truyền qua.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Các bước của ghi ảnh TEM: chiếu một chùm electron qua một mẫu vật, tín hiệu thu được sẽ được phóng to và chuyển lên màn huỳnh quang cho kết quả quan sát. Mẫu vật liệu chuẩn bị cho TEM phải mỏng để cho phép electron có thể xuyên qua giống như tia sáng có thể xuyên qua vật thể trong hiển vi quang học, do đó việc chuẩn bị mẫu sẽ quyết định tới chất lượng của ảnh TEM.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Phương pháp dựa trên việc sử dụng chùm tia điện tử để tạo ảnh mẫu nghiên cứu. Chùm tia được tạo ra từ catot qua hai “tụ quang” điện tử sẽ được hội tụ lên mẫu nghiên cứu. Khi chùm tia điện tử va vào mẫu sẽ phát ra các chùm tia điện tử truyền qua. Các điện tử truyền qua này đi qua điện thế gia tốc rồi vào phần thu và biến đổi thành tín hiệu ánh sáng. Tín hiệu được khuếch đại, đưa vào mạng lưới điều khiển tạo độ sáng trên màn ảnh. Mỗi điểm trên mẫu cho một điểm tương ứng trên màn. Độ sáng tối trên màn ảnh phụ thuộc vào lượng điện tử phát ra tới bộ thu và phụ thuộc vào hình dạng bề mặt mẫu nghiên cứu.

N

Nguyên tắc

23 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.5 Giới thiệu vi khuẩn Staphylococcus aureus và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hình 2.7 Staphylococcus aureus (http://www.rsc.org)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

S.aureus phát triển trong khoảng nhiệt độ rất rộng, từ 7 - 45°C, nhiệt độ cực thuận 30 - 45°C. Chúng có thể sống trong môi trường pH 4,2 - 9,3 với độ pH thuận lợi là 7 - 7,5 và trong môi trường chứa 15% NaCl.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ ẠO

Vi khuẩn S.aureus sống kí sinh trên người bình thường, gây bệnh khi có điều kiện thuận lợi. Bệnh do S.aureus có thể lan truyền trực tiếp nhưng thường gián tiếp qua không khí, đồ dùng, dụng cụ, thức ăn,... Các bệnh thường gặp là: nhiễm khuẩn ngoài da, niêm mạc, nhiễm trùng huyết, nhiễm độc thức ăn, viêm ruột cấp và viêm phổi.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Staphylococcus aureus thuộc họ Staphylococcus caceae, do Robert Koch (1843 - 1910) phân lập từ mủ ung nhọt vào năm 1878 và được Loius Pasteur (1880) nghiên cứu từ thời kỳ đầu của lịch sử ngành vi sinh vật học. Staphylococcus aureus là vi khuẩn hiếu khí hay kỵ khí, hình cầu, không di động, Gram dương, đường kính 0,5 – 1,5 µm, không hình thành bào tử, tế bào xếp thành hình chùm. Trong bệnh phẩm thì vi khuẩn thường tập hợp thành từng cặp hoặc tạo thành những tập đoàn.

N

2.5.1 Vi khuẩn Staphylococcus aureus

24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2.5.2 Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa

Ơ

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

P.aeruginosa là vi khuẩn có độc lực thuộc nhóm vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Khi cơ thể bị suy giảm miễn dịch, các hàng rào bảo vệ không đặc hiệu ở da, niêm mạc,... bị phá vỡ. Nhờ vào các pili và polisaccharide ngoại bào, vi khuẩn bám dính vào bề mặt của các tế bào biểu mô. Sau đó, chúng sản sinh ra các collagenase, elastase, pyocyanin và các sản phẩm khác phá vỡ tế bào. Khi nhiễm khuẩn, tại chỗ xâm nhiễm sẽ có mủ màu xanh. Chúng có thể xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể và gây viêm ở các phủ tạng. Những trường hợp viêm màng tim, viêm phổi, viêm màng não tủy hiếm nhưng cũng có thể xảy ra. Gây bệnh trầm trọng ở các trường hợp nhiễm khuẩn huyết và nhiễm khuẩn ở trẻ mới sinh. P.aeruginosa thường gây viêm tai ngoài cho những người đi bơi. Loại vi khuẩn này có thể xâm nhập vào mắt gây viêm màng kết mạc mắt. Viêm giác mạc có khi tiến triển nhanh là tổn thương giác mạc chỉ sau 24 - 48 giờ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

P.aeruginosa là vi khuẩn hiếu khí, Gram âm, hình que thẳng hoặc hơi cong nhưng không xoắn, hai đầu tròn. Vi khuẩn P.aeruginosa có kích thước 1 - 1,5 µm x 0,5 - 1 µm, đứng riêng lẻ hay thành đôi hoặc kết hợp thành chuỗi ngắn, không sinh bào tử, có khả năng di chuyển nhờ có một lông ở một cực. Các pili của chúng dài khoảng 6 nm, nơi tiếp nhận nhiều loại phage và giúp vi khuẩn gắn vào bề mặt của tế bào vật chủ. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của P.aeruginosa là 30 - 37°C , phát triển tối ưu ở 37°C. P.aeruginosa có thể sống trong điều kiện pH từ 4,5 - 9,0 nhưng thích hợp nhất là từ 7,2 - 7,5.

N

Pseudomonas aeruginosa được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1872 bởi Schroeter. Vi khuẩn P.aeruginosa có khả năng làm cho vết thương sinh ra một loại mủ đặc biệt có màu xanh.

Hình 2.8 Pseudomonas aeruginosa (http://openi.nlm.nih.gov)

25 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Dụng cụ và hóa chất 3.1.1 Dụng cụ và thiết bị

Ý

3.2.1 Dung dịch ổn định hạt nano bạc

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Để dung dịch nano kim loại có độ bền cao, các hạt kim loại cần ổn định lơ lửng với thời gian dài trong dung dịch. Điều này có được nhờ các tác nhân ổn định hạt nano.Vai trò của chất ổn định là khống chế sự lớn lên không kiểm soát của hạt nano, ngăn cản sự kết tụ các hạt, điều chỉnh kích thước hạt và cho phép hạt hòa tan trong các dung môi. Các chất ổn định thường được sử dụng như Polyvinylpyrrolidone (PVP), Polyvinyl Ancol (PVA),... Do vậy, nó có thể tạo ra lực đẩy, sử dụng để ổn định hạt keo. Có hai cơ chế được chấp nhận cho ổn định hạt keo bằng hợp chất cao phân tử của hệ phân tán keo: ổn định không gian (steric stabilization) và ổn định độc lập (depletion stabilization).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-H

Ó

3.2 Nguyên liệu tổng hợp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TR ẦN

Trung quốc Việt nam Việt nam Việt nam Việt nam Trung quốc Việt nam

A

10 00

- Bạc nitrat (AgNO3) - Cồn 96o - Agar - Yeast - Tryptone - NaCl - Nước cất 2 lần

H Ư

N

3.1.2 Hóa chất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q G

Đ ẠO

Cân phân tích, bếp đun hoàn lưu Heating Green , tủ sấy, máy khuấy từ gia nhiệt , máy hấp khử trùng Autoclave, máy đo pH, máy đo phổ UV-Vis Jasco V – 730 Spectrophotometer, TEM (JEOL , JEM 1010).

IỄ N D

TP

b. Các thiế t bị

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Bình cầu 1000 mL, bình tam giác có nút nhám 100 mL, cốc thủy tinh 250 mL, pipet 2 mL, 5 mL, 10 mL, bình định mức 5 mL, 10 mL, 50 mL, 100 mL, giấy lọc, phễu chiế t, đĩa petri thủy tinh 100 x 15 mm, nhiệt kế , chén sứ.

Ơ

N

a. Dụng cụ

26 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

3.2.3 Dịch chiết lá bằng lăng nước

10 00

B

Lá bằng lăng nước thu tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Lá sau khi thu hái sẽ loại bỏ lá sâu hay lá dập úng, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ đun hoàn lưu trong thời gian nhất định.

Ó

A

3.3 Điều chế dịch chiết lá bằng lăng nước

-H

3.3.1 Xác định độ ẩm

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Độ ẩm là lượng nước có trong nguyên liệu ban đầu. Trong thực tế , độ ẩm là tỷ số giữa khối lượng mất đi của mẫu thử khi sấy khô theo phương pháp xác định và khối lượng của nó tại thời điểm lấy mẫu, độ ẩm được tính bằng %. Nguyên tắc: sấy nguyên liệu ở 60°C đế n khối lượng không đổ i.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

TR ẦN

H Ư

Dung dịch bạc nitrat được pha từ muối bạc nitrat với các nồng độ 1 mM, 2 mM, 5 mM và 100 mM.

IỄ N D

G

3.2.2 Dung dịch bạc nitrat (AgNO3)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

- Dung dịch chiết hữu cơ là môi trường phân tán tốt với hệ phân tán keo và hệ nano.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Đề tài có nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng pH đến quá trình ảnh hưởng tạo nano bạc mà chất ổn định không bị ảnh hưởng bởi yếu tố pH.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ổn định không gian AgNPs/ PVP hay AgNPs/ PVA được đánh giá khá tốt vì không độc hại và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố pH. Vì vậy, đề tài nghiên cứu không sử dụng chất ổn định do:

N

Các hạt nano Ag được làm bền theo cơ chế ổn định tĩnh điện của hạt keo. Khi ion Ag+ chưa bị khử hoàn toàn, chúng được hấp phụ trên bề mặt hạt và tạo thành các mixen gồm nhân Ag, và một lớp điện kép của Ag+ và NO3-. Nhờ lớp điện kép này mà các hạt nano Ag mang lực tĩnh điện và đẩy nhau, tránh hiện tượng keo tụ.

Cơ sở của phương pháp: nguyên liệu ẩm có thể xem như hỗn hợp cơ học gồm chất khô tuyệt đối và nước tự do: m = mo + w. Độ ẩm tương đối (ω) của nguyên liệu ẩm: là tỷ số giữa khối lượng nước trên khối lượng chung (m) của nguyên liệu ẩm, tính bằng phần trăm: ω() =

w m

100 =

w w+m

100 =

(m1 +m2 )−m3 m

100 =

m2 −m3 m

100 (3.1)

27 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trong đó:

N

H

Ơ

N

m: khối lượng của mẫu nguyên liệu (g) mo: khối lượng của chất khô tuyệt đối (g) w: khối lượng nước chứa trong nguyên liệu (g) m1: khối lượng cốc sứ (g) m2: tổ ng khối lượng cốc sứ và nguyên liệu ban đầu (g) m3: khối lượng nguyên liệu và cốc sứ sau khi sấy (g)

TR ẦN

Đặt cốc sứ vào tủ sấy và sấy ở 60°C, sau 2 giờ lấy ra để nguội trong bình hút ẩm và đem cân. Lập lại như vậy đế n khi khối lượng mẫu và cốc giữa các lần không đổ i ghi nhận được khối lượng m3 (g).

10 00

B

Độ ẩm của các mẫu được tính theo công thức (3.1) và độ ẩm trung bình được tính theo công thức (3.2).

A

3.3.2 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng

-H

Ó

nước

Ý

3.3.2.1 Khảo sát thời gian chiết

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Mục đích: Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn thời gian chiế t tối ưu nhằm thu được dịch chiế t tối ưu của lá bằng lăng nước cho quá trình điều chế nano bạc. Cố định các thông số như sau: - Tỉ lệ rắn/ lỏng: 15 g lá bằng lăng nước/ 200 mL nước cất. - Môi trường pH: pH dịch chiế t - Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3: 3: 30 mL. - Nồng độ dung dịch AgNO3: 1 mM. - Nhiệt độ phản ứng: 30°C. - Thời gian tạo nano: 30 phút.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Chuẩn bị 1 cốc sứ, rửa sạch và sấy khô; đem cân được khối lượng m1 (g). Cân khoảng 10 g lá bằng lăng nước cho vào cốc sau đó đem cân, ghi nhận tổ ng khối lượng của cốc sứ và lá bằng lăng nước là m2 (g).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

(3.2)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4

Cách tiến hành

IỄ N D

∑14 ω(%)

Đ ẠO

ϖ(%) =

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Thực hiện thí nghiệm với 4 mẫu và lấy kế t quả trung bình. Độ ẩm trung bình được tính được tính bằng công thức sau:

Khảo sát thời gian chiế t biế n thiên: t = 10 phút, 20 phút và 30 phút.

28 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Thí nghiệm: Cân 15 g mẫu lá bằng lăng nước, đun hoàn lưu vời 200 mL nước cất, trong khoảng thời gian t phút. Lọc lấy dịch chiết, lấy 3 mL dịch chiết nhỏ vào bình tam giác chứa sẵn 30 mL dung dịch AgNO3. Hỗn hợp được đun trên bếp khuấy từ với tốc độ 400 vòng/ phút trong thời gian 30 phút ở nhiêt độ 30°C. Sau đó đem dung dịch nano bạc vừa tạo ra đo UV – Vis. Chọn thời gian tối ưu ứng với giá trị mật độ quang cao nhất.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Y

N

3.3.2.2 Khảo sát tỉ lệ rắn/ lỏng

-H

nước

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Sau khi đã chọn được thời gian chiế t và tỉ lệ rắn/ lỏng tối ưu, tiế n hành chiế t mẫu lá bằng lăng nước với các thông số cố định để thu được dịch chiế t lá bằng lăng nước tối ưu. Sau đó tiế n hành định tính các nhóm chất có trong lá bằng lăng nước cụ thể như sau:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

3.4 Định tính các nhóm chức hóa học trong dịch chiết lá bằng lăng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Thí nghiệm: thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G N

10 00

B

Khảo sát tỉ lệ rắn/ lỏng biến thiên : 5 g, 10 g, 15 g, 20 g và 25 g/ 200 mL nước cất.

IỄ N D

H Ư

TR ẦN

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiế t đã chọn mục 3.4.1 - Môi trường pH: pH dịch chiết. - Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3: 3: 30 mL. - Nồng độ dung dịch AgNO3: 1 mM. - Nhiệt độ phản ứng: 30°C. - Thời gian tạo nano: 30 phút.

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn tỉ lệ rắn/ lỏng tối ưu nhằm thu được dịch chiế t lá bằng lăng nước tối ưu cho quá trình điều chế nano bạc.

3.4.1 Triterpenoid - steroid Thuốc thử Liebermann - Buchard

Cho vào ống nghiệm lần lược 1 mL anhydride acetic, 1 mL chloroform, làm lạnh ống nghiệm rồi thêm 1 giọt H2SO4 đậm đặc, thêm dịch chiết vào ống nghiệm. Phản ứng dương tính là tạo thành màu xanh dương, lục, cam, đỏ. Màu này bền không đổi.

29 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Thuốc thử Salkowski Cho dịch chiết vào 1 mL H2SO4 đậm đặc. Phản ứng dương tính là dung dịch đổi thành màu đỏ đậm, xanh, xanh tím.

N

3.4.2 Alkaloid

H

Ơ

Thuốc thử Wagner

Nhỏ dung dịch FeCl3 vào 1 ống nghiệm có dịch chứa flavonoid/ ethanol sẽ xuất hiện kết tủa màu xanh đôi khi màu nâu đỏ.

10 00

B

Thuốc thử H2SO4 đậm đặc

Ý

-H

Ó

A

Nhỏ dung dịch H2SO4 vào 1 ống nghiệm có dịch chứa flavonoid/ ethanol sẽ xuất hiện kết tủa màu vàng đậm đến cam, màu đỏ hoặc xanh dương đỏ, hoặc màu từ cam đến đỏ. Tiến hành cho vào ống nghiệm 1 mL dịch chiết, thêm vài giọt dung dịch H2SO4 đậm đặc.

-L

3.4.4 Saponin

Đ

ÀN

TO

ÁN

Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống khoảng 1 mL dịch chiết. Thêm vào ống thứ nhất 5 mL HCl 0,1 N, ống thứ hai thêm 5 mL NaOH 0,1 N. Bịt miệng hai ống nghiệm và lắc mạnh trong 1 phút và để yên. Nếu có tạo thành bọt bền trong 15 phút thì chứng tỏ có saponin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Thuốc thử sắt (III) Clorua (FeCl3)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3.4.3 Flavonoid

H Ư

N

G

Đ ẠO

Hòa tan 1,36 g HgCl2 trong 60 mL nước cất và 5 g KI trong 20 mL nước cất, trộn hai dung dịch lại và thêm nước cho đủ 100 mL. Lấy 1 mL dịch chiết cho vào ống nghiệm. Nếu có alkaloid sẽ xuất hiện tủa màu trắng hoặc vàng nhạt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Thuốc thử Mayer

IỄ N D

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Hòa tan 1,27 g I2 và 2 g KI trong 20 mL nước cất, thêm nước cho đủ 100 mL. Nhỏ vài giọt thuốc thử Wagner vào dịch chiết, nếu có alkaloid sẽ xuất hiện tủa màu nâu.

3.4.5 Tannin Tạo kết tủa với gelatin mặn: lấy 2 mL dịch lọc cho vào ống nghiệm, thêm 5 giọt dung dịch gelatin 1%. Nếu dung dịch xuất hiện tủa bông trắng thì chứng minh có tanin.

30 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3.5 Khảo sát các yếu tô ảnh hưởng đến quá trình tạo nano bạc Sau khi chọn được dịch chiế t lá bằng lăng nước tối ưu ở mục 3.4, tiếp tục tiế n hành khảo sát lần lượt các yế u tố ảnh hưởng đế n quá trình tạo nano bạc.

3.5.2 Khảo sát tỉ lệ Vchiết: VAgNO3

10 00

B

Mục đích: Khảo sát màu sát, bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn thể tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 tối ưu tạo nano bạc.

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiết đã chọn như 3.4.1 - Tỉ lệ rắn/ lỏng đã chọn mục 3.4.2 - pH môi trường được chọn ở mục 3.5.1 - Nồng độ dung dịch AgNO3: 1 mM. - Nhiệt độ tạo nano bạc: 30°C - Thời gian tạo nano bạc: 30 phút

Thí nghiệm: Thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Khảo sát tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 biế n thiên: 1: 30, 2: 30, 3: 30, 4: 30 và 5: 30 mL.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Thí nghiệm: Thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

Khảo sát môi trường pH biến thiên: pH = 5, 6, 7, 8 và 9.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiết đã chọn như 3.4.1 - Tỉ lệ rắn/ lỏng đã chọn mục 3.4.2 - Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3: 3: 30 mL - Nồng độ dung dịch AgNO3: 1 mM - Nhiệt độ tạo nano bạc: 30°C - Thời gian tạo nano bạc: 30 phút

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Mục đích: Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn môi trường pH tối ưu tạo nano bạc.

Ơ

N

3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng của pH

31 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3.5.3 Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3

N Ơ H N Y

TR ẦN

Mục đích: Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn nhiệt độ tối ưu tạo nano bạc.

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiết đã chọn như 3.4.1 - Tỉ lệ rắn/ lỏng đã chọn mục 3.4.2 - pH môi trường được chọn ở mục 3.5.1 - Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 được chọn ở mục 3.5.2 - Nồng độ dung dịch AgNO3 được chọn ở mục 3.5.3 - Thời gian tạo nano bạc: 30 phút

-L

Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc biế n thiên: 30ºC, 40ºC, 50ºC, 60ºC và 70ºC.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Thí nghiệm: Thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

3.5.4 Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc

N

G

Thí nghiệm: Thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3 biến thiên: 1 mM, 2 mM, 5 mM và 100 mM.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiết đã chọn như 3.4.1 - Tỉ lệ rắn/ lỏng đã chọn mục 3.4.2 - pH môi trường được chọn ở mục 3.5.1 - Tỉ lệ thể tích Vchiết: VAgNO3 được chọn ở mục 3.5.2 - Nhiệt độ tạo nano bạc: 30°C - Thời gian tạo nano bạc: 30 phút

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mục đích: Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn nồng độ dung dịch AgNO3 tối ưu tạo nano bạc.

32 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3.5.5 Khảo sát thời gian tạo nano bạc

N Ơ H N Y

H Ư

N

3.6 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc

TR ẦN

Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc được thực hiện ở phòng thí nghiệm động vật và thực vật, Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Vi khuẩn sử dụng trong thử nghiệm là vi khuẩn S.aureus và P.aeruginosa.

10 00

B

Phương pháp thực hiện

-H

Ó

A

Vi khuẩn S.aureus và P.aeruginosa được cung cấp từ Bộ môn Sinh Học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Các vi khuẩn này được duy trì trên môi trường Luria - Bertani (LB). Môi trường Luria - Bertani (LB):

Môi trường LB được hấp khử trùng bằng nồi hấp Autoclave ở 121C trong 30 phút.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

- 10 g tryptone - 5 g cao nấm men - 10 g NaCl - 13 g Agar - nước cất: 1 L

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Thí nghiệm: Thực hiện tương tự như ở mục 3.4.1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Khảo sát thời gian tạo nano bạc biến thiên: 30 phút, 45 phút và 60 phút

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Cố định các điều kiện phản ứng: - Thời gian chiết đã chọn như 3.4.1 - Tỉ lệ rắn/ lỏng đã chọn mục 3.4.2 - pH môi trường được chọn ở mục 3.5.1 - Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 được chọn ở mục 3.5.2 - Nồng độ dung dịch AgNO3 được chọn ở mục 3.5.3 - Nhiệt độ tạo nano được chọn ở mục 3.5.4

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mục đích: Khảo sát bước sóng hấp thụ cực đại và độ hấp thụ cực đại để chọn thời gian tối ưu tạo nano bạc.

33 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

1/8 1/8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

TR ẦN B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN

1/4 1/4

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

1/2 1/2

H Ư

Nguyên chất Nguyên chất

S.aureus P.aeruginosa

G

Nồng độ pha loãng với nước cất 2 lần

Vi khuẩn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Bảng 3.1 Thực nghiệm kiểm tra tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Hoạt tính kháng khuẩn của của dung dịch nano bạc được khảo sát bằng phương pháp Kirby - Bauer (Baueret, et al, 1966). Khả năng kháng khuẩn dung dịch nano bạc được xác định dựa vào sự hình thành vòng vô khuẩn xung quanh khoanh giấy. Dịch vi khuẩn với nồng độ 106 CFU được trải đều trên bề mặt đĩa thạch LB với thể tích dịch khuẩn là 100 µL, sau đó đĩa thạch được để khô 15 phút trước khi đặt khoanh giấy tẩm cao chiết. Khoanh giấy tẩm dung dịch nano bạc ở nồng độ pha loãng bằng nước cất 2 lần với các nồng độ nguyên chất, 1/2, 1/4 và 1/8 được đặt lên các đĩa thạch đã trải vi khuẩn. Mỗi nồng độ được lặp lại 3 lần. Đường kính vòng vô khuẩn (bao gồm khoanh giấy tẩm cao chiết) được đo bằng thước đo đơn vị mm sau 24 giờ ủ mẫu ở nhiệt độ 32°C.

N

Tiến hành cấy khuẩn

34 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3.7 Sơ đồ quy trình thực nghiệm tạo nano bạc từ dịch chiết lá bằng lăng nước

N

Toàn bộ quy trình thực nghiệm nghiên cứu tạo hạt nano bạc bằng dung dịch AgNO3 từ dịch chiết lá bằng lăng nước được thể hiện ở Hình 3.1

N

H

Ơ

Lá bằng lăng nước

Y

B 10 00

Dịch chiết tối ưu

-H

Ó

A

Khảo sát pH môi trường tạo nano

Định tính các nhóm chức

+ dung dịch AgNO3

-L

Ý

Khảo sát tỉ lệ thể tích dịch chiết

Đo TEM Hạt nano Bạc Đo UV - Vis

Khảo sát nhiệt độ tạo nano

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Khỏa sát tỉ lệ rắn / lỏng

TR ẦN

Dịch chiết

N

G

Khảo sát thời gian chiết

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Mẫu nguyên liệu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Xác độ ẩm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Xử lý

Khảo sát thời gian tạo nano Thử khả năng kháng khuẩn

Hình 3.1 Sơ đồ thực nghiệm 35 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết quả xác định độ ẩm Xác định độ ẩm của nguyên liệu được trình bày trong Bảng 4.1

N 79,81

10 00

Bảng 4.2 Điều kiện khảo sát các yếu tố ảnh hưởng chiết lá bằng lăng nước Nhiệt độ phản ứng (°C) 30

pH 6

Thời gian tạo nano (phút) 30

-H

Ó

A

Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 (mL) 3: 30

-L

Ý

4.2.1 Ảnh hưởng của thời gian chiết

TO

ÁN

Ảnh hưởng của thời gian chiết lá bằng lăng nước đến quá trình tạo nano bạc được khảo sát qua các thông số cố định ở Bảng 4.2 kèm theo điều kiện Bảng 4.3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

Hai yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước là thời gian chiết và tỉ lệ rắn/ lỏng, nhằm thu được dịch chiết nước lá bằng lăng nước tối ưu cho quá trình điều chế nano bạc.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

4.2 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ ẠO

Qua Bảng 4.1, nhận thấy rằng độ ẩm trung bình trong mẫu lá bằng lăng nước tươi là 79,81%. Với độ ẩm này, việc bảo quản nguyên liệu trong thời gian 1 - 2 ngày để nghiên cứu.

Nồng độ AgNO3 (mM) 1

Ơ

N

H

ϖ (%)

Y

ω (%) 79,83 79,80 79,79 79,82

m3 (g) 23,05 23,05 23,06 23,05

U

m2 (g) 21,01 21,01 21,01 21,01

.Q

m1 (g) 10,13 10,09 10,13 10,11

TP

STT 1 2 3 4

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảng 4.1 Kết quả xác định độ ẩm trong lá bằng lăng nước

D

IỄ N

Đ

ÀN

Bảng 4.3 Điều kiện khảo sát ảnh hường của thời gian chiết STT 1 2 3

Tỉ lệ rắn/ lỏng (g/ mL nước cất) 15/ 200 15/ 200 15/ 200

Thời gian chiết (phút) 10 20 30

36 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của khả năng tạo dịch chiế t lá bằng lăng nướctối ưu vào tỉ lệ rắn/ lỏng được biểu diễn ở Hình 4.1.

2.5

Y

Abs

10 phút 20 phút

.Q

0

G

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm)

H Ư

N

Hình 4.1 Đồ thị ảnh hưởng của thời gian chiết đến quá trình tạo nano bạc

A

10 00

B

TR ẦN

Qua phân tích Hình 4.1, kết quả phân tích phổ bằng máy UV-Vis cho thấy có sự tạo thành hạt nano bạc khi tổng hợp nano từ dịch chiết lá bằng lăng nước với đỉnh hấp thụ cực đại nằm trong khoảng từ 410 - 425 nm. Đây là các đỉnh ứng với plasmon cộng hưởng bề mặt của nano bạc, chứng tỏ dung dịch tạo ra là dung dịch nano bạc. Với giá trị bước sóng hấp thụ cực đại đo được trong khoảng 410 – 425 nm có thể dự đoán kích thước hạt nano nằm trong khoảng 20 – 30 nm .

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

Theo kết quả khảo sát với từng thời gian chiết khác nhau thì với thời gian chiết 10 phút cho cường độ hấp thụ cao nhất (Amax = 1,9270). Nế u tiế p tục tăng thời gian chiế t thì mật độ quang giảm. Có thể giải thích ở thời gian chiế t là 10 phút đã tạo ra lượng chất khử thích hợp để khử lượng ion bạc thành nano bạc lớn nhất. Khi tăng thời gian chiế t có thể đã tạo ra các chất không có lợi cho quá trình tạo nano bạc hay dẫn đế n hiện tượng keo tụ làm giảm mật độ quang. Vì vậy thời gian chiết 10 phút là tối ưu nhằm thu được dịch chiết nước lá bằng lăng nước tối ưu cho quá trình điều chế nano bạc.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TP

0.5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

30 phút

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

1.5

H

Ơ

N

2

37 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4.2.2 Ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng Ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước được khảo sát qua các thông số cố định ở bảng 4.2 kèm theo điều kiện bảng 4.4

1

20 gam

Ó

25 gam

-H

0

10 gam 15 gam

A

0.5

5 gam

ÁN

-L

Ý

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm) Hình 4.2 Đồ thị ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng đến quá trình tạo nano bạc.

Đ

ÀN

TO

Từ Hình 4.2 cho thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước sóng 415 – 425 nm. Chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc có cường độ hấp thụ cao nhất (Amax = 1,9258) khi tỉ lệ rắn/ lỏng là 15 g/ 200 mL, nghĩa là lượng nano bạc tạo thành là tốt nhất. Nế u tiế p tục tăng tỉ lệ rắn/ lỏng thì giá trị mật độ quang A giảm. Điều này được giải thích như sau: khi khối lượng mẫu vượt quá 15 g thì có thể đã tạo ra nhều chất khử làm hạt nano bạc tạo ra nhanh, dễ bị keo tụ thành các hạt kích thước lớn làm giảm mật độ quang. Vì vậy tỉ lệ rắn/ lỏng tối ưu là 15 g/ 200 mL nhằm thu được dịch chiết nước lá bằng lăng nước tối ưu cho quá trình điều chế nano bạc.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

Abs

1.5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

Ơ

N

G

N TR ẦN

H Ư

2.5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

N

H

Thời gian chiết (phút) 10 10 10 10 10

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của khả năng tạo dịch chiế t lá bằng lăng nước tối ưu vào tỉ lệ rắn/ lỏng được biểu diễn ở Hình 4.2.

IỄ N D

Tỉ lệ rắn/ lỏng (g/ mL nước cất) 5/ 200 10/ 200 15/ 200 20/ 200 25/ 200

STT 1 2 3 4 5

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảng 4.4 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng chiết lá bằng lăng nước

38 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4.3 Kết quả định tính thành phần nhóm chất hóa học trong dịch chiết lá bằng lăng nước

N

Kết quả định tính thể hiện trong Bảng 4.5 và Hình của định tính được trình bày ở phụ lục 2

H

N

bạc

-L

Ý

-H

Ó

A

Sau khi thu được dịch chiế t lá bằng lăng nước tối ưu, các thông số được cố định như sau: - Thời gian chiết: 10 phút - Tỉ lệ rắn/ lỏng: 15 g/ 200 mL nước cất

4.4.1 Khảo sát pH môi trường tạo nano bạc

Bảng 4.6 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của pH môi trường tạo nano bạc

Đ

ÀN

TO

ÁN

Đề tài tiế n hành khảo sát các yế u tố ảnh hưởng đế n quá trình tạo nano bạc dựa trên cơ sở các điều kiện chiế t tối ưu đó.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

4.4 Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo nano

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (+)

TR ẦN

Chú thích: (+) : dương tính (-) : âm tính

(+)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Tannin

G

Saponin

N

Flavonoid

Kết luận (+)

TP

Wagner Mayer FeCl3 H2SO4 HCl 0,1 N NaOH 0,1 N Gelatin mặn

Alkaloid

IỄ N D

Salkowshi

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Triterpenoid - steroid

Hiện tượng Dung dịch màu lục Dung dịch màu đỏ đậm Không hiện tượng Không hiện tượng Dung dịch màu đen Không hiện tượng Cột bọt không bền Cột bọt không bền Kết tủa bông trắng

Y

Thuốc thử Liebermann - Burchard

U

Nhóm chức

Ơ

Bảng 4.5 Kết quả định tính các nhóm chức hóa học

STT 1 2 3 4 5

Tỉ lệ pH Vchiết: VAgNO3 môi trường (mL) 5 3: 30 6 3: 30 7 3: 30 8 3: 30 9 3: 30

Nồng độ AgNO3 (mM) 1 1 1 1 1

Nhiệt độ phản ứng (ºC) 30 30 30 30 30

Thời gian tạo nano (phút) 30 30 30 30 30

39 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano bạc vào pH môi trường được biểu diễn ở Hình 4.3. 2.5

Y

1

TP

0.5

H Ư

N

G

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm) Hình 4.3 Đồ thị ảnh hưởng của pH đến quá trình tạo nano bạc.

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Từ kế t quả phổ hấp thụ UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước song 410 - 430 nm. Chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc. Quan sát Hình 4.3, cho thấy khi pH tăng dần từ 5 đế n 9 thì giá trị mật độ quang đo được tăng dần và đạt giá trị cao nhất khi pH = 6, nghĩa là lượng nano bạc tổ ng hợp được tốt nhất. Nế u tiế p tục tăng giá trị pH thì giá trị mật độ quang giảm dần, có thể giải thích rằng với môi trường có pH lớn hơn 6, lượng bạc tạo thành quá nhanh, dẫn đế n hiện tượng bị keo tụ, làm giảm mật độ quang. Khi pH = 6 ứng với hệ ở trạng thái chứa các acid hữu cơ tự do. Như vậy, môi trường pH = 6 là đảm bảo giá trị mật độ quang cao (Amax = 1,9548) và dung dịch hạt nano bạc tổ ng hợp được bền, không bị keo tụ. 4.4.2 Khảo sát tỉ lệ Vchiết: VAgNO3

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Bảng 4.7 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 STT 1 2 3 4 5

pH môi trường 6 6 6 6 6

Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 (mL) 1: 30 2: 30 3: 30 4: 30 5: 30

Nồng độ Nhiệt độ AgNO3 phản ứng (mM) (ºC) 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

Thời gian phản ứng (phút) 30 30 30 30 30

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

pH 9

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

pH 7 pH 8

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

N

Abs

pH 6

H

pH 5

1.5

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

2

40 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano bạc vào tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 được biểu diễn ở Hình 4.4. 2.5

Y

Abs

N

G

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm)

H Ư

Hình 4.4 Đồ thị ảnh hưởng của thể tích dịch chiết đến quá trình tạo nano bạc

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Từ kế t quả phổ hấp thụ UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước song 410 - 430 nm. Chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc. Từ kế t quả Hình 4.4 cho thấy, khi thể tích dịch chiế t lá bằng lăng nước tăng dần từ 1 mL đế n 4 mL thì giá trị mật độ quang cũng tăng dần, nghĩa là lượng nano bạc tổ ng hợp được cũng tăng, và đạt giá trị lớn nhất với thể tích dịch chiế t là 3 mL (Amax = 1,9347). Ở thể tích dịch chiế t từ 4 - 5 mL, giá trị mật độ quang giảm dần có thể giải thích: ở những nồng độ này, hạt nano bạc tạo ra có kích thước lớn, dễ bị keo tụ. Vậy thể tích dịch chiế t tối ưu là 3 mL.

Ý

4.4.3 Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3

ÁN

-L

Bảng 4.8 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch AgNO3

1 2 3 4

6 6 6 6

Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 (mL) 3: 30 3: 30 3: 30 3: 30

Nồng độ Nhiệt độ AgNO3 phản ứng (mM) (ºC) 1 30 2 30 5 30 100 30

Thời gian phản ứng (phút) 30 30 30 30

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

STT

pH môi trường

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ ẠO

0.5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 5 mL

1.5

H

Ơ

N

2

41 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano bạc vào nồng độ dung dịch AgNO3 được biểu diễn ở Hình 4.5. 2.5

N

100 mM

Ơ

2

H

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Từ kế t quả phổ hấp thụ UV-Vis cho thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước sóng 410 - 430 nm. Chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc. Quan sát Hình 4.5, khi nồng độ dung dịch AgNO3 tăng dần từ 1 mM đế n 100 mM thì giá trị mật độ quang cũng giảm dần. Nồng độ dung dịch AgNO3 là 1 mM với độ hấp thụ cực đại là Amax = 1,9514. Với nồng độ dung dịch AgNO3 2 mM, 5 mM và 100 mM giá trị mật độ quang giảm dần. Bởi vì, những nồng độ này, hạt nano bạc tạo ra có kích thước lớn, dễ bị keo tụ. Vậy nồng độ dung dịch AgNO3 tối ưu là 1 mM.

ÁN

4.4.4 Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc

Đ

ÀN

TO

Bảng 4.9 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ tạo nano bạc STT 1 2 3 4 5

pH môi trường 6 6 6 6 6

Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 (mL) 3: 30 3: 30 3: 30 3: 30 3: 30

Nồng độ Nhiệt độ AgNO3 phản ứng (mM) (ºC) 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70

Thời gian phản ứng (phút) 30 30 30 30 30

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm) Hình 4.5 Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ dung dịch AgNO3 đến quá trình tạo nano bạc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ ẠO

0.5

IỄ N D

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

1 mM

Y

2 mM

U

1.5 Abs

5 mM

42 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano bạc vào nhiệt độ được biểu diễn ở Hình 4.6.

N

2.5

440

460

480

500

520

540

560

580

600

TR ẦN

H Ư

Wavelength (nm) Hình 4.6 Đồ thị ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình tạo nano bạc.

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Từ kết quả phổ hấp thụ UV-Vis ta thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước sóng 410 – 430 nm chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc. Quan sát đồ thị Hình 4.4 có thể nhận thấy rằng cường độ hấp thụ của mẫu thu được tăng khi tăng nhiệt độ phản ứng, tương ứng với nồng độ hạt nano bạc tăng lên trong dung dịch. Tuy nhiên khi tăng nhiệt độ lên 60°C thì đỉnh hấp thụ của dung dịch càng dịch chuyển về vùng lân cận 400 nm và đỉnh hấp thụ có hiện tượng nhô lên ở cạnh vùng hấp thụ cực đại. Điều này chứng tỏ nhiệt độ càng cao càng tạo điều kiện cho sự hình thành nhều hạt nano bạc tạo ra, dễ bị keo tụ thành các hạt kích thước lớn làm giảm mật độ quang, làm cho phổ UV-Vis xuất hiện hiện tượng nhô lên ở cạnh vùng hấp thụ cực đại.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Mẫu có độ hấp thụ cực đại ở nhiệt độ là 70°C nhưng phản ứng ở nhiệt độ cao tiêu tốn nhiều năng lượng và hiệu suất không cao do khả năng xuất hiện sự keo tụ bạc song song. Vì vậy nhiệt độ tối ưu là 60°C với độ hấp thụ Amax = 2,0806.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

420

N

400

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP 0

G

Đ ẠO

0.5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Abs 1

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

Y

1.5

N

H

Ơ

2

43 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4.4.5 Khảo sát thời gian tạo nano bạc

Ơ

Thời gian phản ứng (phút) 30 45 60

H

1 2 3

Nồng độ Nhiệt độ AgNO3 phản ứng (mM) (ºC) 1 60 1 60 1 60

N

STT

Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3 (mL) 6 3: 30 6 3: 30 6 3: 30

Y

pH môi trường

N

Bảng 4.10 Điều kiện khảo sát ảnh hưởng của thời gian tạo nano bạc

H Ư

1

TR ẦN

Abs

1.5

45 phút 60 phút

B

0.5

30 phút

10 00

0

Ó

A

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 Wavelength (nm) Hình 4.7 Đồ thị ảnh hưởng của thời gian đến quá trình tạo nano bạc.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Từ kết quả phổ hấp thụ UV-Vis ta thấy các đỉnh hấp thụ hầu hết nằm trong khoảng bước sóng 405 – 420 nm chứng tỏ đây là dung dịch nano bạc. Từ đồ thị Hình 4.7 có thể nhận thấy rằng cường độ hấp thụ của mẫu thu được có xu hướng tăng theo thời gian phản ứng, tương ứng với nồng độ hạt nano bạc tăng lên trong dung dịch. Tuy nhiên khi ở thời gian phản ứng quá lâu thì mật độ quang có khuynh hướng giảm. Điều này chứng tỏ, khi thời gian phản ứng càng tăng thì có sự hình thành keo tụ song song với sự hình thành nano bạc, làm cho đỉnh hấp thu cực đại có khuynh hướng giảm xuống. Mặc dù, khi thay đổi thời gian phản ứng thì cường độ hấp thụ thay đổi. Vì vậy thời gian phản ứng 45 phút là thời gian phản ứng tối ưu với độ hấp thụ cực Amax = 2,1507.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

2.5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Kế t quả khảo sát sự phụ thuộc của quá trình tạo nano bạc vào thời gian được biểu diễn ở Hình 4.7.

44 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4.5 Kết quả khảo sát đặc tính của hạt nano bạc

10 00

4.6 Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc 4.6.1 Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano

Ó

A

bạc

-L

Ý

-H

Tiến hành khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano bạc như phương pháp ở chương 3, thí nghiệm được lặp lại 3 lần để lấy kết quả trung bình.

ÁN

Bảng 4.11 Kết quả kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano bạc Thể tích (µl) 100 100 100 100

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 31,3 31,9 31,9 31,6

C% tương đối (%) 100 101,9 101,9 100,9

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Nồng độ pha loãng (dung môi nước cất) Nguyên chất 1/2 1/4 1/8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

Kế t quả chụp ảnh TEM ở hình 3.14 cho thấy các hạt nano bạc có kích thước trung bình vào khoảng 20 - 35 nm. Hạt nano bạc tạo thành có dạng hình cầu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

Hình 4.8 Ảnh TEM của hạt nano bạc (thang đo 100 nm).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Kết quả chụp TEM: Dùng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để xác định chính xác kích thước, hình dáng và sự phân bố của hạt nano bạc tạo thành.

45 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Bằng phương pháp vòng vô khuẩn có kết quả Bảng 4.11 như sau: ở nồng độ nguyên chất, 1/2, 1/4, 1/8 thấy xuất hiện vòng vô khuẩn trên vi khuẩn S.aureus, đường kính vòng vô khuẩn càng lớn trên đĩa thạch điều này chứng tỏ mẫu dung dịch keo nano bạc điều chế bằng phương pháp trên có thể kháng khuẩn tốt. Hình khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kết quả thử trên đĩa thạch được trình ở phụ lục 4.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

N

H Ư

TR ẦN

C% tương đối (%) 100 101,6 100 99,7

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Bằng phương pháp vòng vô khuẩn có kết quả Bảng 4.9 như sau: ở nồng độ nguyên chất, 1/2, 1/4, 1/8 thấy xuất hiện vòng vô khuẩn trên vi khuẩn P.aeruginosa. Đường kính vòng vô khuẩn càng lớn trên đĩa thạch điều này chứng tỏ mẫu dung dịch keo nano bạc điều chế bằng phương pháp trên có thể kháng khuẩn tốt. Hình khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kết quả thử trên đĩa thạch được trình ở phụ lục 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thể tích Đường kính vòng vô khuẩn (µl) (mm) 100 31,4 100 31,9 100 31,4 100 31,3

G

Nồng độ pha loãng (dung môi nước cất) Nguyên chất 1/2 1/4 1/8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

Bảng 4. 12 Kết quả kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano bạc

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Tiến hành khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano bạc như phương pháp ở chương 3, thí nghiệm được lặp lại 3 lần để lấy kết quả trung bình.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

4.6.2 Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano bạc

46 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ơ

ÁN

KIẾN NGHỊ

Đ

ÀN

TO

Cây bằng lăng là một loại thực vật phân bố khắp nơi ở Việt Nam. Cây dễ trồng và phát triển tốt, có nhiều ứng dụng đối với y học. Có thể tiế p tục mở rộng nghiên cứu một cách toàn diện như: nghiên cứu tổ ng hợp hạt nano bạc từ dung dịch bạc nitrat bằng tác nhân khử trong dịch chiế t các bộ phận khác của cây bằng lăng nước như thân, quả, hoa hoặc tổng hợp hạt nano bạc từ dịch chiết các cây khác nhau. Điều này góp phần phát triển một hướng đi mới, có thể tổ ng hợp một vật liệu nano vốn đa ứng dụng trong đời sống bằng phương pháp hóa học lành tính, không gây độc hại đối với con người và môi trường.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Mẫu nano bạc có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn S.aureus và vi khuẩn P.aeruginosa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G

Ó

A

Phổ UV-Vis có một đỉnh hấp thụ tại bước sóng 400 – 430 nm, phù hợp với phổ chuẩn, khẳng định sự hình thành nano bạc. Kết quả TEM cho thấy hạt nano bạc có dạng hình cầu, kích thước từ 20 nm đến 35 nm.

IỄ N D

N

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Độ ẩm lá bằng lăng nước: 79,81%. Thời gian chiết: 10 phút. Tỉ lệ rắn/ lỏng: 15 g/ 200 mL nước cất pH môi trường tạo nano bạc: 6. Tỉ lệ Vchiết: VAgNO3: 2 mL: 30 mL. Nồng độ dung dịch AgNO3: 1 mM. Nhiệt độ tạo nano bạc: 60°C Thời gian tạo nano bạc: 45 phút

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Đề tài đã tổng hợp thành công nano bạc bằng phương pháp khử hóa học, sử dụng dịch chiết lá bằng lăng nước như là chất khử và không dùng chất ổn định PVP hay PVA… nhằm ổn định kích thước các hạt nano. Vì trong dịch chiết lá bằng lăng nước có nhiều acid triterpenic và tannin có khả năng khử dung dịch AgNO3 thành nano bạc, dung dịch hữu cơ là môi trường phân tán tốt với hệ phân tán keo và hệ nano. Phương pháp tổng hợp đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí, thời gian phản ứng nhanh, không hao tốn nhiều năng lượng, hiệu quả mà an toàn và thân thiện với môi trường. Các thông số thực nghiệm tổng hợp nano bạc trong nghiên cứu này là:

N

KẾT LUẬN

47 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

[1] Monica Popa, Trinitat Pradell and Daniel Crespo, 2007. Stable silver colloidal dispersions using short chain polyethylene glycol Colloids and Surfaces A: Physicoc hem. Eng. Aspects 303, pp 184-190. [2] Pal, S., Yu, K. T., and Joon, M. S., 2007. Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticle? A study of the gram-negative bacterium escherichia coli. Applied And Environmental Microbiology, vol. 73, pp. 1712-1720. [3] Baker, C., Pradhan, A., Pakstis, L., Poc han D.J., and Shah, S. I., 2005. Synthesis and antibacterial properties of silver nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol 5, pp 244-249. [4] Marcato, P. D. and Souza, G. I., 2006. Antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by Fusarium oxysporum. 2nd Mercosur Congress on Chemaical Engineering. [5] Allsopp, M., Walters, A. and Santillo, D., 2007. Nanotechnologies and Nanomaterials in Electrical and Electronic Goods. A review of uses and health concerns greenpeace research laboratories, London. [6] Soto, K. F., Murr, L. E. and Garza, K. M., 2008. Cytotoxic responses and potential respiratory health effects of carbon and carbonaceous nanoparticulates in the Paso del Norte airshed environment Int. J. Environ. Res. Public Health, 2008, 5, pp 12-25. [7] Wood, C. M., Playle, R. C. and Hogstrand, C., 1993. Physiology and modeling of mechanisms of silver uptake and toxicity in fish Environ, Toxicol. Chem, 1993, 18, pp 71-83. [8] Cao Hữu Trượng, 1980. Công nghệ hóa học vật liệu và công nghệ tiền xử lý. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. [9] Đặng Văn Phú, Bùi Duy Du và các cộng sự, 2008. Chế tạo nano bạc bằng phương pháp chiếu xạ, sử dụng polyvinylpyrrolidone/ chitosan làm chất ổn định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 46, 3, pp 81-86. [10] Trần Thị Bích Hạnh, 2011. Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng khử khuẩn của vật liệu nano bạc mang trên than hoạt tính. Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. [11] Đỗ Quỳnh My, Phan Diệu Phương và Trương Minh Hoàng, 2012. Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp Ag-nano/ carbon nanotubes (CNTs)/ cotton và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm khuẩn. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012.

N

TÀI LIỆU THAM KHẢO

48 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

[12] Đào Thị Thủy Nguyệt, Nguyễn Phúc Dương và Thân Đức Hiền, 2012. Nghiên cứu chế tạo hạt Ferit gatnet R3Fe5O12 (R=Y, Gd, Dy) có kích thước Nanomet. Tạp chí phát triển KH&CN, tập 15, số XI – 2012. [13] Trần Duy Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đăng Mão và Đặng Tấn Tài, 2012. Cấu trúc và tính chất của vật liệu nano – composite từ polyester bão hòa và đất sét biến tính bằng polyethylene oxid. Tạp chí phát triển KH & CN, tập 15, số XI-2012. [14] Mukherjee, P., Ahmad, A., Mandal, D., Senapati, S., Sainkar, S. R., Khan, M. I., Parischa, R., Ajaykumar, P. V., Alam, M., Kumar R. and Sastry M., 2001. Fungus mediated synthesis of silver nanoparticles and their immobilization in the mycelial matrix. A novel biological approach to nanoparticle synthesis Nano Lett.., 2001, 1, pp 515-519. [15] James S., 2002. Murday The coming revolution science and technology of nanoscale structures. AMPTIAC quarterly, 2002, Vol.6, No.1, p5-10. [16] Sukumaran, P. and Eldho, K. P., 2012. Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects. International Nano Letters, 2012, pp 2-32. [17] Phạm Hoàng Hộ, 2000. Cây Cỏ Việt Nam, tập II. Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, pp 28-33. [18] Oldenburg, S. J., 2012. Silver Nanoparticles: Properties and Applications. Sigma Aldrich.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

49 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết quả khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết lá bằng lăng nước

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hình 1.2 Sự ảnh hưởng của tỉ lệ rắn/ lỏng đến màu sắc dung dịch keo nano bạc

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

2. Khảo sát tỉ lệ rắn/ lỏng

TR ẦN

Hình 1.1 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nano bạc theo thời gian chiết

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Khảo sát thời gian chiết

50 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phụ lục 2: Kết quả định tính bằng các thuốc thử

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Hình 2.1 Dịch chiết sau khi thêm thuốc thử Liebermann – Buchard

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Định tính Steroid – triterpenoid

Hình 2.2 Dịch chiết sau khi thêm thuốc thử Salkowski

51 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L Hình 2.3 Dịch chiết sau khi thêm thuốc thử Wagner

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Định tính Alkaloid

Hình 2.4 Dịch chiết sau khi thêm thuốc thử Mayer

52

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L Hình 2.5 Dịch chiết sau khi thêm FeCl3

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3. Định tính Flavonoid

Hình 2.6 Dịch chiết sau khi thêm H2SO4

53

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H B

10 00

Thuốc thử gelatin mặn 1%

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

4. Định tính Tannin

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L Hình 2.7 Dịch chiết sau khi thêm HCl 0,1 N và NaOH 0,1 N

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Định tính Saponin

Hình 2.8 Dịch chiết sau khi thêm gelatin mặn

54

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phụ lục 3: Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo nano bạc

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

2. Khảo sát tỉ lệ Vdịch chiết: VAgNO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hình 3.1 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nano bạc theo pH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q 10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Khảo sát pH môi trường tạo nano bạc

Hình 3.2 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nano bạc theo thể tích dịch chiết

55 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hình 3.4 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nano bạc theo nhiệt độ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

4. Khảo sát nhiệt độ tạo nano bạc

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

TP

.Q

Hình 3.3 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nano bạc theo nồng độ AgNO3

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Ơ

N

3. Khảo sát nồng độ dung dịch AgNO3

56 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L Hình 3.5 Sự thay đổi màu sắc của dung dịch keo nao bạc theo thời gian phản ứng

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

5. Khảo sát thời gian phản ứng

57

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phụ lục 4: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano bạc

10 00

B

Hình 4.1 Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn S.aureus

Ó

A

Bảng 4.1 Bán kính phát triển của vi khuẩn S.aureus qua 3 lần thực nghiệm của dung dịch nano bạc

-H

Nồng độ pha loãng

100 100 100 100

Đường vòng vô khuẩn (mm) Lần 1 Lần 2 Lần 3 31,0 31,6 31,5 31,6 31,8 32,5 32,4 32,0 31,4 31,8 31,5 31,7

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Nguyên chất 1/ 2 1/ 4 1/ 8

Thể tích (µl)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Pha loãng 1/8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO G N H Ư TR ẦN

Pha loãng 1/4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Pha loãng 1/2

Nguyên chất

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn S.aureus của dung dịch nano bạc

58 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn P.aeruginosa của dung dịch nano

10 00

B

Hình 4.2 Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng vi khuẩn P.aeruginosa

Ó

A

Bảng 4.2 Bán kính phát triển của vi khuẩn S.aureus qua 3 lần thực nghiệm của dung dịch nano bạc

-H

Nồng độ pha loãng

100 100 100 100

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) Lần 1 Lần 2 Lần 3 31,5 31,1 31,7 31,6 32,3 31,9 31,1 31,7 31,4 31,4 31,3 31,2

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Nguyên chất 1/ 2 1/ 4 1/ 8

Thể tích (µl)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Pha loãng 1/8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO G N H Ư TR ẦN

Pha loãng 1/4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Pha loãng 1/2

TP

Nguyên chất

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

bạc

59 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

60

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.)...  

"TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN (2017)" http...

TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.)...  

"TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT LÁ BẰNG LĂNG NƯỚC (Lagerstroemia speciosa L.) VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN (2017)" http...

Advertisement