Page 1

IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Y

U

.Q

MÔN SINH HỌC LỚP 9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

N

Ơ

H

N

TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

1. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

N

H

Ơ

2. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

N

Phòng GD&ĐT Huyện Điện Biên.

G

4. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

5. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

TR ẦN

Trường THCS Khánh Hải.

10 00

Trường THCS Kiến Hải.

B

6. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

A

7. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

-H

Ó

Trường THCS Long Kiến.

-L

Ý

8. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

ÁN

Trường THCS Ngô Quyền.

TO

9. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Trường THCS Vinh Thái.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

3. Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án -

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Trường THCS Phước Thắng.

Đ

ÀN

Trường THCS Phú Cường.

D

IỄ N

10. Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Sinh 9 năm 2017-2018 có đáp án Trường THCS xã SinCheng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 91 HỌC KỲ I

Nhận biết

Thông hiểu

H N 50 %=2 điểm 1 câu 2 điểm 20 %

N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

A Ó -H Ý -L ÁN

2 câu 6 điểm 60 %

Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc và chức năng của ADN và ARN ?

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

H Ư

TR ẦN

50 % = 2 điểm 1 câu 2 điểm 20%

40% = 4 điểm Số câu: 4 Số điểm:10 điểm 100%

G

Viết sơ đồ mốí quan hệ giữa gen và tính trạng? Nêu bản chất mối quan hệ đó?

B

Chương III- ADN và gen (7 tiết)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

100% = 3 điểm

30% = 3 điểm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Đ ẠO

Chương II- NST (7 tiết)

.Q

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân, giảm phân, và thụ tinh?

Y

100 % = 3 điểm

TP

30% = 3 điểm

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

Bài tập lai 1 cặp tính trạng

Chương I- Các thí nghiệm của Men Den ( 7 tiết)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Chủ đề

Vận dụng Cấp độ Cấp độ thấp cao

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Sinh học lớp 9

Ơ

Y

Câu 2: (3 điểm)

.Q

Câu 3: (4 điểm)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

a Viết sơ đồ mốí quan hệ giữa gen và tính trạng? Nêu bản chất mối quan hệ đó? b. Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc và chức năng của AND và ARN ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân, giảm phân, và thụ tinh? Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

N

Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng . a/ Sẽ nhận được kết quả gì ở F2 ? nếu cho bò đực có sừng lai vơí bò cái không sừng thuần chủng. b./ Sẽ nhận được kết quả gì nếu cho bò đực không sừng đời F2 lai với bò cái đời F1 ?

N

Câu 1: (3 điểm)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

-L

ÁN

Câu 3: ( 4 điểm) a. Sơ đồ mốí quan hệ giữa gen và tính trạng? Nêu bản chất mối quan hệ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

- Sơ đồ : Gen(đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng . - Bản chất mối quan hệ : + trình tự nuclêôtít trên ADN qui định trình tự nuclêôtít trên mARN . + trình tự nuclêôtít trên mARN qui định trình tự các axit amin của phân tử Prôtêin. + Prôtêin tham gia vào các hoạt động của tế bào biểu hiện thành tính trạng của cơ thề. b. Những điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc và chức năng của ADN và ARN Đại phân tử Cấu trúc Chức năng - Chuỗi xoắn kép - Lưu giữ thông tin DT ADN - 4 loại nucêôtít: A,T,G,X - Truyền đạt thông tin di truyền - Chuỗi xoắn đơn 4 loại - Truyền đạt thông tin DT ARN nuclêôtít:A,U,G,X - Vận chuyển axít amin -tham gia cấu trúc ribôxôm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

- Ý nghĩa của nguyên phân: + Là hình thức sinh sản của tb , giúp cơ thể lớn lên , tái tạo lại các mô và cơ quan bị tổn thương + Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tb và qua các thế hệ cơ thể đối với sinh vật sinh sản vô tính . -Ý nghĩa của giảm phân : tạo ra các tb con có bộ NST đơn bội và khác nhau về nguồn gốc - Ý nghĩa của thụ tinh : khôi phục bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ cơ thể, làm xuất hiện các BDTH * sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của loài giao phối qua các thế hệ cơ thể, đồng thời tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho tiến hoá và chọn giống.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

Câu 2: ( 3 điểm)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Qui ước gen : A qui định tính trạng không sừng ; gen a qui định tính trạng có sừng. a./ bò không sừng thuần chủng có kiểu gen là: AA bò có sừng có kiểu gen là : aa P : ♂(có sừng) aa x AA ♀(không sừng) G: a , A F1: 100 % Aa. Aa X Aa F1 x F1: GF1 : A,a ; A , a - kiểu hình: 3 không sừng : 1 F2 : - kiểu gen : 1 AA : 2Aa : 1aa có sừng. b./ Bò đực không sừng đời F1 có kiểu gen AA và Aa nên có 2 trường hợp xẩy ra : TH1: P : AA X Aa G: A ; A , a F1: - kiểu gen : 1AA : 1Aa - kiểu hình: 100% không sừng TH2: P: Aa X Aa G: A,a ; A,a F1: - kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa - kiểu hình: 75% không sừng : 25% có sừng.

N

Câu 1: ( 3 điểm)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH 9 Thời gian làm bài : 45 phút MÃ ĐỀ 01

Ơ

Vận dụng thấp Vận dụng cao Bài tập lai một cặp tính trạng.

Làm bài tập xác định trình tự các nuclêotit của ADN, ARN

H Ư

10 00

B

TR ẦN

3. ADN và Gen

A

Số câu : 02 câu 4 điểm(40%) Tổng số câu : 5 câu Tổng số điểm : 10 điểm(100%)

-L

Ý

-H

Ó

1 câu (1.0đ) (10%)

Số câu : 01 câu 2.5đ (60%) 2câu (4.5đ) (45%)

Số câu : 2 câu 1.5đ ( 40%) 3câu ( 4.5đ) (45%)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cấu trúc của phân tử ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung.

N

Số câu : 01 câu 2.0 điểm(20 %)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Phân biệt NST giới tính và nhiễm sắc thể thường Số câu : 01 câu 2.0 điểm(100%)

Đ ẠO

TP

Số câu : 01 câu 3 điểm(75%)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

N

H

Thông hiểu

G

Số câu : 02 câu 4 điểm (40%) 2. Nhiễm sắc thể

Nhận biết Khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản. Cho ví dụ Số câu : 01 câu 1.0 điểm(25%)

TO

ÁN

B. Đề kiểm tra :

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chủ đề 1.Các thí nghiệm của Menđen

N

A.Thiết kế ma trận đề kiểm tra sinh học 9

1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

Mạch 2: ­ T ­ X ­ A ­ G ­ G ­ A­ X ­ T ­ X ­ A Xác định trình tự của các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2. Câu 5 (3.0 đ) : Ở đậu Hà lan, khi cho đậu Hà lan thân cao thuần chủng lai với đậu Hà Lan thân thấp thì thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 335 cây thân cao : 115 cây thân thấp. a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên. b. Khi cho đậu Hà lan F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

Câu 1 ( 1.0 đ): Nêu khái niệm: tính trạng, cặp tính trạng tương phản, cho mỗi khái niệm một ví dụ minh họa. Câu 2 ( 2.0 đ): Những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. Câu 3 ( 2.5 đ) Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN ? Nêu hệ quả của nguyên tắc bổ sung ? Câu 4 ( 1.5 đ): a. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: ­ A ­ T ­ G ­ X ­ T ­ A ­ X ­ G ­ A­ X Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó để tạo thành phân tử ADN hoàn chỉnh. b. Một đoạn gen có cấu trúc như sau: Mạch 1: ­A­G­T­X­X­T­G­A­G­T

2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

C. Đáp án và biểu điểm : Câu Nội dung

Ơ

N

0.5 đ

H

0.5 đ

N

­ Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể. VD: ­ Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. VD:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

Trình tự các đơn phân của mạch bổ sung : ­ T ­ A­ X ­ G ­ A ­ T ­ G ­ X ­T ­ G b. Trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 ­A­G­U­X­X­U­G­A­G­ U

TO

4 (1.5đ)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

2.5đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

N

G

Đ ẠO

TP

2.0đ

B

3 (2.5 đ)

.Q

NST giới tính ­ Chỉ có 1 cặp, có thể tồn tại thành cặp tương đồng hoặc không tương đồng tuỳ giới tính và tuỳ từng loài. ­ Gen trên NST giới tính XY tồn tại thành nhiều vùng. ­ Mang gen quy định tính trạng thường và gen quy định tính trạng liên quan tới giới tính ­ Cấu trúc không gian của phân tử ADN : + Phân tử ADN là chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải + Mỗi vòng xoắn cao 34 A0, gồm 10 cặp Nu, đường kính vòng xoắn 20 A0 + Các Nu giữa 2 mạch liên kết với nhau theo NTBS : A ­ T, G ­ X và ngược lại ­ Hệ quả của NTBS : + Khi biết trình tự các Nu trên mạch đơn này thì có thể suy ra các Nu trên mạch còn lại. + Tỉ lệ các loại đơn phân : A = T, G = X A + G =T + X NST thường ­ Thường gồm nhiều cặp NST ( lớn hơn 1 cặp), luôn tồn tại thành từng cặp NST tương đồng. ­ Gen trên NST thường tồn tại thành từng cặp gen tương ứng. ­ Mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể

H Ư

2 (2.0)

0.75đ 0.75đ

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

1 (1.0đ)

Điểm

3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


N

Ơ

1.5đ

H

V× F2 thu ®­îc 335cao : 115 thÊp kÕt qu¶ nµy t­¬ng ®­¬ng víi tØ lÖ 3 cao : 1 thÊp Theo qui luËt ph©n ly cña Men®en Th©n cao lµ tÝnh tr¹ng tréi Qui ­íc: Gen A qui ®Þnh th©n cao, c©y ®Ëu Hµ Lan th©n cao cã kiÓu gen AA Gen a qui ®Þnh th©n thÊp, c©y ®Ëu Hµ Lan th©n thÊp cã kiÓu gen aa Ta cã s¬ ®å lai: x aa Ptc: : AA (th©n cao) (th©n thÊp) GP A a F1 Aa(100% th©n cao) (1.0 ®) F1 x F1: Aa x Aa GF1 A, a A,a F2 1AA : 2Aa :1aa (1.0 ®) KiÓu gen: 3 th©n cao : 1 th©n thÊp b. Cho F1 lai ph©n tÝch FB : ( F1) Aa x aa (0.5 ®) A, a a GFB F2 1Aa : 1aa VËy khi cho ®Ëu Hµ Lan F1 lai ph©n tÝch th× cho kÕt qu¶: 1th©n cao: 1 th©n thÊp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1.5đ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

Câu 5 ( 3.0đ)

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2017 – 2018 Môn: Sinh học 9 Thời gian : 45 phút Lời phê của thầy (cô)

N

Trường THCS 1 Khánh Hải Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A Điểm

Ơ

I- Trắc nghiệm ( 4,0 điểm )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

8. Prôtêin thực hiện được c/n của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây? A. Cấu trúc bậc 1 B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2 C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 II- Tự luận ( 6,0 điểm )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất 1. Lai phân tích nhằm mục đích: A. Kiểm tra kiểu gen B. Kiểm tra kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội. C. Xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội. D. Kiểm tra kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội . 2. Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng? A. AA và aa B. AA và Aa C. Aa và Aa D. Aa và aa 3. Thế hệ F1 trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là A. Đồng tính trạng lặn. B. Đồng tính trạng trội. C. Đều thuần chủng. D. Đều khác bố mẹ. 4. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta nhận thấy: P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm F1 : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau: A. P : Aa x Aa B. P : AA x Aa C. P : AA x aa D. P : AA x AA 5. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? A. rARN B. tARN C. mARN D. Cả 3 loại ARN trên. 6. Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tại ở dạng nào. A. Đơn bội. B. Cặp NST tương đồng. C. Bộ NST lưỡng tính. D. Bộ NST đặc thù. 7. Từ một noãn bào bậc I qua giảm phân sẽ tạo ra. A. 4 trứng. B. 3 trứng và 1 thể cực. C. 2 trứng và 2 thể cực. D. 1 trứng và 3 thể cực.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 1( 2,0 đ ). Cơ chế nào dẫn đến sinh con trai, con gái ở người. Quan điểm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Câu 4 (1,5đ). Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Câu 3 (1,0đ). Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau : -U-U-G-X-U-A-G-A-X Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 2( 1,5 đ ). Thế nào là nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐÁP ÁN

5 C

6 B

7 D

8 D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Câu 4 (1,5đ): * Sơ đồ mối quan hệ : mARN 2 Prôtêin 3 Tính trạng Gen (một đoạn ADN) 1 * Bản chất mối quan hệ: Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN , qua đó trình tự này quy định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và các hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

ADN - A - A - X - G - A - T - X - T - G -T-T-G- X-T-A- G - A-X-

H Ư

ARN - U - U - G - X - U - A - G - A - X -

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 1( 2,0 đ ). - Qua giảm phân, ở người mẹ chỉ chi ra 1 loại NST giới tính X, còn ở người bố thì cho ra 2 loại NST giới tính X và Y. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính X với trứng tạo ra hợp tử chứa XX sẽ phát triển thành con gái, còn tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng tạo ra hợp tử chứa XY sẽ phát triển thành con trai. - Quan điểm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là sai. Câu 2( 1,5 đ ). - Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể - Giảm phân là sự phân chia của tế bào sinh dục mang bộ NST lưỡng bội (2n) ở thời kì chín - Thụ tinh là sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái Câu 3 (1,0đ): Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên là :

N

I- Trắc nghiệm ( 4,0 điểm ) HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm 1 2 3 4 C A B A II- Tự luận ( 6,0 điểm )

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2017 – 2018 Môn: Sinh học 9 Thời gian : 45 phút Lời phê của thầy (cô)

N

Trường THCS 1 Khánh Hải Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A Điểm

Ơ

I- Trắc nghiệm ( 4,0 điểm )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II- Tự luận ( 6,0 điểm ) Câu 1( 2,0 đ ). Mô tả cấu trúc và chức năng của NST

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Em hãy chọn ý trả lời đúng nhất 1. Ví dụ nào sau đây là đúng với cặp tính trạng tương phản? A. Hoa kép và hoa đơn. B. Hạt vàng và hạt trơn. C. Quả đỏ và quả tròn. D. Thân cao và thân xanh lục 2. Quy luật phân li được Menđen phát hiện trên cơ sở thí nghiệm: A. Phép lai một cặp tính trạng. B. Phép lai nhiều cặp tính trạng. C. Phép lai hai cặp tính trạng. D. Tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai. 3. Để xác định độ thuần chủng của giống, người ta cần thực hiện phép lai với cơ thể mang kiểu gen A. Đồng hợp trội. B. Đồng hợp lặn C. Dị hợp. D. Có kiểu hình trội. 4. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì: A. Vào kì trung gian B. Kì đầu C. Kì giữa D. Kì sau 5. Ở người, có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân? A. 2 loại trứng 22A + X và 22A +Y và 1 loại tinh trùng và 22A + X. B. 2 loại trứng 22A + X và 22A +Y và 2 loại tinh trùng 22A + X và 22A +Y. C. 1 loại trứng 22A + X và 1 loại tinh trùng 22A + X. D. 1 loại trứng 22A + X và 2 loại tinh trùng 22A + X và 22A +Y. 6. Kết quả của quá trình nguyên phân là: Từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n sẽ tạo ra A. 2 tế bào con, có bộ NST đơn bội (n). B. 4 tế bào con, có bộ NST lưỡng bội (2n) C. 4 tế bào con, có bộ NST đơn bội (n) D. 2 tế bào con, có bộ NST lưỡng bội (2n) 7. Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN là: A. Cấu tạo 2 mạch xoắn song song B. Cấu tạo bằng 2 mạch thẳng C. Gồm có 4 loại đơn phân là A, T, G, X D. Kích thước và khối lượng nhỏ hơn so với phân tử ADN 8. Quá trình tổng hợp ARN được thực hiện từ khuôn mẫu của: A. Phân tử prôtêin B. Ribôxôm C. Phân tử ADN D. Phân tử ARN mẹ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

TO

ÁN

-L

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

Mạch2:- T - A - X - G – A – G – X – A – Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-H

Ó

A

Câu 3 (1,0đ). Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau: Mạch1:- A - T – G – X – T – X – G – T –

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

Câu 2(2,0đ ). Nêu đặc điểm cấu tạo của ADN . Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù ?

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 4 (1,5đ). Vì sao prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

Câu 4 (1,0đ): Bởi vì prôtêin có nhiều chức năng quan trọng : là thành phần cấu trúc của tế bào , xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất ( enzim ,hooc môn ) ,bảo vệ cơ thể ( kháng thể ) ,vận chuyển ,cung cấp năng lượng …. liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào ,biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

- A–U–G–X–U–X–G–U–

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 1( 2,0 đ ). * Cấu trúc: - Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì gữa : mỗi NST gồm 2 crômatit (NST tử chị em) gắn với nhau ở tâm động. - Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và Prôtêin loại histôn * Chức năng: - NST là cấu trúc mang gen quy định các tính trạng của sinh vật. - Nhờ có đặc tính tự nhân đôi của NST, mà các gen quy định tính trạng được sao chép lại qua các thế hệ. Câu 1( 2,0 đ ). * Đặc điểm cấu tạo của ADN . (1,0 điểm) - ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P - ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit thuộc 4 loại : A , T , G , X * Vì sao ADN có ct rất đa dạng và đặc thù ? (1,0 điểm) - Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của ADN. - ADN của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit Câu 3 (1,0đ): Đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 là:

N

ĐÁP ÁN I- Trắc nghiệm ( 4,0 điểm ) HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 A A B C D B D C II- Tự luận ( 6,0 điểm )

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2015 – 2016 Môn: Sinh học 9 Thời gian : 45 phút Lời phê của thầy (cô)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Câu 1( 2,0 đ ). Thế nào là di truyền và biến dị ? Cho ví dụ ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ý

Phần hai : Tự luận ( 7,0 điểm )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Phần một : Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) Em hãy khoanh tròn ý trả lời đúng 1. Thế hệ F1 trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là A. Đồng tính trạng lặn. B. Đồng tính trạng trội. C. Đều thuần chủng. D. Đều khác bố mẹ. 2. Thực chất của quá trình thụ tinh là . A. Kết hợp giữa trứng và tinh trùng. B. Hai bộ NST. C. Sự kết hợp 2 bộ đơn bội (n NST) thành 1 nhân lưỡng bội (2n NST) D. Sự kết hợp của 2 tế bào sinh dục. 3. Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau của nguyên phân thì có số lượng NST là bao nhiêu ? A. 4 B. 8 C. 16 D. 32 . 4. Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là. A. Từ 1 tế bào mẹ (2n) cho 4 tế bào con (n) B. Từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con. C. Trãi qua kì trung gian và giảm phân. D. Là hình thức sinh sản của tế bào. 5. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? A. mARN B. tARN C. rARN D. Cả 3 loại ARN trên. 6. Prôtêin thực hiện được c/n của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây? A. Cấu trúc bậc 1 B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2 C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

N

Trường THCS 1 Khánh Hải Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A Điểm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

Câu 3 (3,0đ). Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nuclêôtit như sau : - U - U - G - X- U - A - G - A - X a. Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên. ( b. Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

Câu 2( 2,0 đ ). Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐÁP ÁN Phần một : Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 đ 1B ; 2C ; 3C ; 4A ; 5A ; 6D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

b. Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2,0đ ) * Sơ đồ mối quan hệ : mARN 2 Prôtêin 3 Tính trạng (0,5 đ) Gen (một đoạn ADN) 1 * Bản chất mối quan hệ: Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN , qua đó trình tự này quy định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và các hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể (1,5 đ)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-H

Ó

ADN - A - A - X - G - A - T - X - T - G -T-T-G- X-T-A- G - A-X-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 1 ( 2,0 đ ): - Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. 0,5 điểm Ví dụ : HS nêu đúng 0,5 điểm - Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. 0,5 điểm Ví dụ : HS nêu đúng 0,5 điểm Câu 2( 2,0 đ ): * Quá trình tự nhân đôi của ADN: Vào kì trung gian, ADN dãn xoắn cực đại trở về trạng thái ổn định, dưới tác dụng của enzim ADN-poolimeraza , hai mạch đơn của ADN tác dần nhau ra theo chiều dọc Các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn lần lược liên kết với các nuclêôtit của môi trường nội bào theo NTBS ( A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại). Kết quả tạo ra 2 ADN con giống hệt ADN mẹ, nhờ đó mà thông tin di truyền từ bố mẹ truyền đạt nguyên vẹn lại cho con . * Hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ là vì: Các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn được liên kết với các nuclêôtit tự do ở môi trường nội bào theo đúng NTBS. Vì vậy, từ mỗi mạch đơn cũ lại tạo nên 1 mạch đơn mới. Trong mỗi phân tử ADN vừa được tạo ra sẽ có một mạch đơn cũ và một mạch đơn mới (giống hệt mạch cũ trước đây đã có) Câu 3 (3,0đ): a. Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên là : (1,0 đ) ARN - U - U - G - X - U - A - G - A - X -

N

Phần hai : Tự luận ( 7,0 điểm )

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phần một : Trắc nghiệm ( 3,0 điểm )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Câu 1 ( 2,0 đ ): Thế nào là di truyền và biến dị : Cho ví dụ ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

Phần hai : Tự luận ( 7,0 điểm )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 1(2,0đ). Em hãy khoanh tròn ý trả lời đúng 1. Thế hệ F1 trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là A. Đồng tính trạng lặn. B. Đồng tính trạng trội. C. Đều thuần chủng. D. Đều khác bố mẹ. 2. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F2 như thế nào trong các trường hợp sau ? A. Toàn lông ngắn B. Toàn lông dài C.1 lông ngắn : 1 lông dài D. 3 lông ngắn : 1 lông dài 3. Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau của nguyên phân thì có số lượng NST là bao nhiêu ? A. 4 B. 8 C. 16 D. 32 . 4. Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là. A. Từ 1 tế bào mẹ (2n) cho 4 tế bào con (n) B. Từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con. C. Trãi qua kì trung gian và giảm phân. D. Là hình thức sinh sản của tế bào. Câu 2(1,0đ). Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau: Bậc cấu trúc Cấu trúc không gian của prôtêin Kết quả (A) (B) (C ) a) Cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho 1……… 1. Bậc 1 từng loại prôtêin 2……… 2. Bậc 2 b) Trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi 3…..…… 3. Bậc 3 4. Bậc 4 c) Hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay 4…….. khác loại kết hợp với nhau d) Chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò so đều đặn

N

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2014 – 2015 Trường THCS 1 Khánh Hải Họ và tên: ……………………… Môn: Sinh học 9 Lớp: 9A Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của thầy (cô)

Câu 2 ( 2,0 đ ): Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Câu 3 (3,0đ): Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau : - U - U - G - X- U - A - G - A - X a. Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên. (1,0đ) b. Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2,0đ )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

ĐÁP ÁN Phần một : Trắc nghiệm ( 3,0 điểm ) Câu 1(2,0đ): HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 đ 1B ; 2D ; 3C ; 4A Câu 2(1,0 đ ): HS ghép đúng mỗi ý được 0,25 điểm 1. b 2. d 3. a 4. c

Ơ

N

Phần hai : Tự luận ( 7,0 điểm )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

b. Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2đ ) * Sơ đồ mối quan hệ : Gen (một đoạn ADN) 1 mARN 2 Prôtêin 3 Tính trạng (0,5 đ) * Bản chất mối quan hệ: Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN , qua đó trình tự này quy định trình tự các axit amin của phân tử prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và các hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể (1,5 đ)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

ADN - A - A - X - G - A - T - X - T - G -T-T-G- X-T-A- G - A-X-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Câu 1 ( 2,0 đ ): - Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. 0,5 điểm Ví dụ : HS nêu đúng 0,5 điểm - Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. 0,5 điểm Ví dụ : HS nêu đúng 0,5 điểm Câu 2( 2,0 đ ): - Qua giảm phân, ở người mẹ chỉ chi ra 1 loại NST giới tính X, còn ở người bố thì cho ra 2 loại NST giới tính X và Y. - Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính X với trứng tạo ra hợp tử chứa XX sẽ phát triển thành con gái, còn tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng tạo ra hợp tử chứa XY sẽ phát triển thành con trai. Câu 3 (3,0đ): a. Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên là : (1 đ) ARN - U - U - G - X - U - A - G - A - X -

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trường THCS 1 Khánh Hải Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A Điểm

Phần một : Trắc nghiệm ( 3,0 điểm )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Câu 1(2,0 đ). Lai phân tích là gì ? Cho ví dụ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

Phần hai : Tự luận ( 7,0 điểm )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 1(2,0đ). Em hãy khoanh tròn ý trả lời đúng 1. Ở lúa, chính sớm trội hoàn toàn so với chín muộn P: Chính sớm thuần chủng x chính muộn, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau ? A. Toàn lúa chín sớm B. Toàn lúa chín muộn C.1 chín sớm : 1 chín muộn D. 3 chín sớm : 1 chín muộn 2. Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau của nguyên phân thì có số lượng NST là bao nhiêu ? A. 4 B. 8 C. 16 D. 32 . 3. Thế hệ F1 trong lai 1 cặp tính trạng của Menđen sẽ là A. Đều thuần chủng. B. Đều khác bố mẹ. C. Đồng tính trạng lặn. D. Đồng tính trạng trội. 4. Điểm khác nhau cơ bản của quá trình giảm phân so với nguyên phân là. A. Trãi qua kì trung gian và giảm phân. B. Là hình thức sinh sản của tế bào. C. Từ 1 tế bào mẹ (2n) cho 4 tế bào con (n) D. Từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con. Câu 2(1,0đ). Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau: Bậc cấu trúc Cấu trúc không gian của prôtêin Kết quả (A) (B) (C ) a) Cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho 1……… Bậc 1 từng loại prôtêin 2……… Bậc 2 b) Trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi 3…..…… Bậc 3 Bậc 4 c) Hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay 4…….. khác loại kết hợp với nhau d) Chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò so đều đặn

N

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2014 – 2015 Môn: Sinh học 9 Thời gian : 45 phút Lời phê của thầy (cô)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Mạch 2 - A - T - G - X - T - A - G - A - X -

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

a) Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.(1,0đ) b) Viết sơ đồ và nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2,0đ )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Mạch 1 - A - A - X - G - A - T - X - T - G -

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

Câu 3 (3,0đ): Một đoạn mạch ADN có trình tự các Nu như sau :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

Câu 2 ( 2,0 đ ): Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com KIỂM TRA MỘT TIẾT Sinh 9

III. Ma trận đề :

N Ơ H N Y U

.Q 33,3%= 1 điểm

50%= 2điểm 2 câu 3 điểm 30%

Xác định trình tự các nuclêôtit trong mạch của gen ; Trình bày bản chất mối quan hệ 50%= 2 điểm 3 câu 3 điểm 30 %

1 câu 1điểm 10%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Trình bày cấu tạo và chức năng của prôtêin

TR ẦN B 10 00

ÁN

-L

Ý

-H

3 câu 3 điểm 30%

Ó

A

40%= 4 điểm

TO

TP

Đ ẠO

66,7%= 2 điểm

Chương III AND và gen (6 Tiết )

Tổng số câu: 9 10 điểm (100%)

Phân biệt NST thường và NST giới tính

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

30% = 3 điểm

Vận dụng cao TNKQ TL

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chương II Nhiễm sắc thể (7 Tiết )

33,3%= 1 điểm

33,3%= 1 điểm Chọn lựa Diễn biến của NST ở các kì

Vận dụng thấp TNKQ TL .Giải thích được biến dị tổ hợp ở những loài sinh sản hữa tính lại phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính 33,4%= 1 điểm

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

30% = 3 điểm

Thông dụng TNKQ TL Trình bày được khái niệm biến dị tổ hợp là gì; Cho ví dụ

G

Chương I : Các thí nghiệm của Men Đen (7 tiết )

Nhận biết TNKQ TL Chọn lựa Kết quả của phép lai ; mục đích của phép lai phân tích

N

Tên chủ đề

D

IỄ N

Đ

ÀN

IV / ĐỀ KIỂM TRA Câu 1(1 đ)Khoanh tròn vào chữ cái đầu các phương án đúng trong câu sau: 1. Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ...... a. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn b. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn c. F1 đồng tính vè tính trạng của bố hoặc mẹ và F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn. d. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội: 1 lặn. 2. Mục đích của phép lai phân tích là gì? a. Phân biệt đồng hợp trội với thể dị hợp. b. Phát hiện thể đồng hợp trội với đồng hợp lặn. c. Phát hiện thể đồng hợp lặn và thể dị hợp. www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com d. Cả a và b. Câu 2(2đ): Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả ở cột C trong bảng sau:

N Ơ H

Y

1234-

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 3(1đ). Biến dị tổ hợp là gì? Cho ví dụ ? Câu 4 (1đ).Giải thích tại sao ở các loài sinh sản hữu tính (giao phối) biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính? Câu 5 (2đ) Một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau : - U – U – G – X- U – A - G – A- X – a. Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên. b. Trình bày bản chất mối quan hệ gen – ARN. Câu 6(1đ) Phân biệt NST thường và NST giới tính ? Câu 7 (2đ) Trình bày cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử prôtêin ? V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1: 1. c (0,5 điểm) 2. a (0,5 điểm) Câu 2: 1- b, c (0,5 điểm) 2- e, g (0,5 điểm) 3- d (0,5 điểm) 4-a (0,5 điểm) Câu 3: (1 điểm) - Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ trong quá trình sinh sản dẫn đến con cái xuất hiện những kiểu hình khác với bố mẹ (0,5 điểm). - VD: Lai đậu Hà Lan hạt vàng, trơn thuần chủng với đậu hạt xanh, nhăn thuần chủn. F1 thu được toàn hạt vàng, trơn. Cho F1 tự thụ phán thu được F2 với tỉ lệ: 9 hạt vàng, trơn: 3 hạt vàng, nhăn: 3 hạt trơn, nhăn: 1 hạt xanh, nhăn. (0,5đ) Câu 4 (1đ)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

a. Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng dợi mảnh dần thành chất nhiễm sắc. b. các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệt. c. Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động. d. Từng cặp NST kép tách nhau ở tâm động hình thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào. e. Các NST kép đóng xoắn cực đại. g. Các NST kép nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kết qủa (C)

N

Những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân (B)

.Q

Các kì (A) 1. Kì đầu 2. Kì giữa 3. Kì sau 4. Kì cuối

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn https://daykemquynhon.blogspot.com Ở loài sinh sản hữu tính có sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền (gen) trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp. Ở loài sinh sản vô tính không có quá trình này. (1đ) Câu 5 (2đ) a. Trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn ARN trên là (2đ) : - U – U – G – X- U –A- G – A- X – ADN - A - A - X - G - A –T - X - T - G -

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

-T-T-G- X-T-A-G- A-Xb. Bản chất mối quan hệ gen – ARN. (1đ) + Trình tự các nuclêôtit trong ADN (gen) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN qua đó quy định trình tự các aa cấu tạo prôtêin. Prôtêin tham gia cấu tạo, hoạt động sinh lí của tế bào và biểu hiện thành tính trạng. Câu 6 (1đ) Sự khác nhau giữa NST thường và NST giới tính qua bảng . NST thường NST giới tính 1. Tồn tại với số lượng 1 cặp trong tế bào 1. Tồn tại với số lượng lớn hơn 1 cặp trong tế bào sinh dưỡng.. sinh dưỡng. 2. Có thể tồn tại thành cặp tương đồng hoặc 2. Luôn tồn tại thành cặp tương đồng. không 3.Mang gen quy định giới tính và các tính 3. Mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể. trạng thường của cơ thể. Câu 7 (2đ). Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của prôtêin : + Cấu tạo hoá học (1đ) : - Prôtêin là chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O... - Prôtêin thuộc loại đại phân tử. - Prôtêin cấu tạo t0heo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là các axit amin gồm khoảng 20 loại axit amin khác nhau. + Cấu trúc không gian: (1đ) + Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa. + Cấu trúc bậc 2: là chuỗi aa tạo các vòng xoắn lò xo. + Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng. + Cấu trúc bậc 4: gồm 2 hay nhiều chuỗi aa cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 còn thể hiện tính đặc trưng của prôtêin.

THCS Thanh Hång Đề kiểm tra 45 phút Câu 1 : (2điểm) a, Thế nào là di truyền và biến dị : Cho ví dụ ? b, Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập. Câu 2 : (2điểm) Trình bày diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân ?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 3 : (2 điểm) Mô tả sơ lược quá trìng tự nhân đôi của ADN ? Quá trình tự nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc nào ?

Ơ

H

a, Ở đậu Hà Lan , tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với hạt màu xanh. Xác định kết quả ở F1, F2 khi đem thụ phấn hai cây đậu thuần chủng hạt màu vàng và hạt màu xanh.

N

Câu 4 : (4 điểm)

TP

- XXU – GAU – UAU – GUG – AXA – XGA –

G

Câu 1 :(2điểm)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

a, Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. 0,5đ

TR ẦN

b, Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết. 0,5đ Ví dụ : đúng đạt được

0,5đ

10 00

B

c, Quy luật phân li độc lập : Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử. 0,5đ Câu 2 : (2điểm)

Ó

A

Diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân :

-H

- Kì đầu : NST co ngắn, đóng xoắn và dính vào sợi thoi phân bào ở tâm động.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

0,5đ - Kì giữa : Các NST kép co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 0,5đ - Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động và phân li về hai cực của tế bào. 0,5đ - Kì cuối: Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới với số lượng = 2n như ở tế bào mẹ. 0,5đ Câu 3: (2điểm) *Quá trình tự nhân đôi của ADN: - Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, 2 mạch đơn tách dần dần. 0,5đ - Các Nu trên mạch đơn sau khi tách ra lần lượt liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào để dần hình thành mạch mới. 0,5đ - Kết thúc quá trình tự nhân đôi, 2 phân tử ADN con được tạo thành giống nhau và giống phân tử ADN mẹ. 0,5đ *Quá trình tự nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc bổ sung. 0,25đ - Nguyên tắc bán bảo toàn( giữ lại một nửa) 0,25đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hướng dẫn chấm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Xác định trình tự các cặp Nu trong gen tổng hợp nên phân tử ARN trên.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c,Trong một đoạn mạch ARN có trình tự các loại RibôNu như sau :

U

Y

N

b, Bộ NST ở ngô (bắp) 2n = 14. Hỏi ở kì đầu của nguyên phân thì số lượng NST đơn, số tâm động trong tế bào là bao nhiêu ?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


A

Cấp độ

-H

Ó

Nhận biết Chủ đề

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Chương I – Các thí nghiệm của MenĐen

TN

Ý

TL

Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chương II – Nhiễm sắc thể

- Lựa chọn được đáp án đúng về hình dạng và kích thước đặc trưng của NST được thấy rõ nhất ở kì

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Vận dụng

Thông hiểu TL TN - Hiểu về thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen để chọn được kiểu gen của cơ thể P phù hợp - Hiểu được về phép lai một cặp tính trạng của Menđen để chọn được kiểu gen của cây quả đỏ mang lai 2 1 33% - Dựa vào những hiểu biết về nguyên phân để chọn được đáp án đúng

Cấp độ thấp TL TN - Vận dụng kiến thức để tìm được phương pháp xác định kiểu gen của cơ thể thực vật mang kiểu hình trội

1 2 67%

Cộng

Cấp độ cao

TL

TN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10 00

KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN SINH HỌC 9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Câu 4; (4 điểm) a, Xác định trội lặn: màu vàng là trội hoàn toàn so với màu xanh( theo đề bài). * Quy ước gen: màu vàng gen A màu xanh gen a 0,25đ * Xác định kiểu gen: Cây mẹ hạt vàng thuần chủng: AA Cây bố hạt xanh thuần chủng : aa 0,25đ * Viết sơ đồ lai và kết quả: P: mẹ hạt vàng( AA) x (aa) bố hạt xanh Gp A a F1 Aa 0,5đ * Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa Tỉ lệ kiểu hình : 100% hạt vàng 0,25đ F1 x F1 mẹ hạt vàng ( Aa) x (Aa) bố hạt vàng GF1 A, a A, a F2: 1AA : 2 Aa : 1aa 0,5đ * Kết quả: Tỉ lệ kiểu gen: 1 AA : 2 Aa : 1aa Tỉ lệ kiểu hình : 3 hạt vàng : 1 hạt xanh 0,25đ b, Kì đâu của nguyên phân : số NST đơn = 0 0,5đ số tâm động = 14 0,5đ c, Trình tự các cặp Nu trong đoạn gen tổng hợp nên đoạn mạch ARN Mạch 1: - GGA – XTA – A TA – XAT - TGT – GXT – 0,5đ Mạch 2: - XXT - GAT - TAT – GTA - AXA- XGA - 0,5đ

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

3 3 30%

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

N

H

Ơ

N

1 2 20%

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

ĐỀ BÀI Phần A) Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c hoặc d) ở đầu câu. Câu 1 (0.5 đ). Xét hai cặp gen xác định 2 tính trạng di truyền độc lập ở bố mẹ khi lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 9: 3: 3: 1 thì kiểu gen của bố mẹ (P) phải là: a. AaBb x aabb b. AaBb x AaBb c. AaBb x aaBb d. Cả b và c Câu 2 (0.5 đ). Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axitamin trong quá trình tổng hợp Prôtêin? a. mARN b. rARN c. tARN d. Cả b và c Câu 3 (0.5 đ). Một phân tử ADN có tỉ lệ các nuclêôtit trên một mạch là A= 15%, T = 25%, G = 35%, X = 25% . Vậy tỉ lệ mỗi loại nuclêôtit trên cả phân tử ADN là: a. A = T = 20%; G = X = 30% b. A = T = 25%; G = X = 25% c. A = T = 15%; G = X = 35% d. A = T = 35%; G = X = 15% Câu 4 (0.5 đ). Ở kì nào của quá trình phân bào NST có hình dạng và kích thước đặc trưng? a. Kì đầu b. Kì giữa c. Kì sau d. Kì cuối Câu 5 (0.5 đ). Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) là trội so với tính trạng quả vàng (a). Khi lai phân tích cây quả đỏ thu được thế hệ sau gồm toàn cây quả đỏ. Vậy kiểu gen của cây quả đỏ mang lai là: a. Aa b. AA c. aa d. Cả a và b Câu 6 (0.5 đ). Có 3 tế bào của ruồi giấm đều nguyên phân liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con? a. 6 b. 8 c. 12 d. 24 Phần B) Tự luận (7 điểm) Câu 7 (2 điểm) Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cơ thể thực vật mang kiểu hình trội? Câu 8 (3 điểm) Trình bày những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Câu 9 (2 điểm). Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có A = 600 nucleotit. a. Tính số nucleotit mỗi loại còn lại của gen b. Mạch 1 của gen có A = 200 nucleotit, G = 500 nucleotit. Tính số nucleotit mỗi loại trên phân tử ARN do gen trên tổng hợp. Biết mạch 1 là mạc khuôn để tổng hợp ARN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 2 20%

3 3 30% 9 10 100%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 2 66%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U

Y

- Vận dụng kiến thức để làm bài tập

G

3 4 40%

3 4 40%

TP

1 0.5 17%

Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %

1 0.5 12.5% - Tính được tỉ lệ mỗi loại nucleotit trên ADN dựa vào số liệu đã có từ đó chọn được đáp án đúng 1 0.5 17% 4 2 20%

Đ ẠO

nào của quá trình phân bào - Trình bày được diễn biến của NST trong nguyên phân 1 1 3 0.5 75% 12.5% - Lựa chọn được đáp án đúng thể hiện chức năng của mỗi loại ARN

Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chương III – ADN và gen

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


TP

0.5 0.5 0.5

ÁN

-L

Ý

-H

1

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0.5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

TR ẦN

B

0.5

A

10 00

0.5

Ó

Câu 9 (2 điểm)

2

Đ ẠO

- Lai phân tích hoặc cho tự thụ phấn, nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp. - Kì trung gian NST tháo xoắn cực đại thành sợi mảnh, mỗi NST tự nhân đôi thành 1 NST kép. - Kì đầu: NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt. Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động. - Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. - Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. - Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc. Kết quả: từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống như tế bào mẹ. a. Theo NTBS 2 (A + G) = 3000 => G = 900 Vậy A = T = 600 (nucleotit); G = X = 900 (nucleotit) b. A1 = 200 mà A = A1 + A2 = 600 => A2= 600- 200 = 400 Mà theo NTBS ta có A2= T1= 400 G1= 500 => G2= G – G1= 900 – 500 = 400 Theo NTBS ta có G2= X1= 400 Mạch 1 là mạch khuôn nên số lượng mỗi loại nucleotit trên ARN là: A = T1= 400; U = A1= 200; G = X1= 400; X = G1= 500

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8 (3 điểm)

b c a b b d

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A (3 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B (7 điểm) Câu 7 (2 điểm)

Điểm

.Q

Phần/ câu

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM Đáp án

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trường THCS Khánh Hải 2010 Họ và tên: ……………………… Lớp: 9A Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

BÀI KIỂM TRA – Năm học : 2009 – Môn: Sinh học 9 Thời gian : 45 phút www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

-L

ÁN

TO

Mạch 2 - T – A – X – G –A – G – X – A – Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2

D

IỄ N

Đ

ÀN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó -H Ý

II- Tự luận (7 điểm) Câu 1(2đ): Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm hững điểm nào? Câu 2(2đ): Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người Câu 3(2đ): Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ: Gen (một đoạn AND) 1 mARN 2 Prôtêin 3 tính trạng Câu 4(1đ): Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau: Mạch 1: - A – T – G – X –T – X – G – T –

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Kết quả (C ) 1………… 2………… 3………… 4…………

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

Cấu trúc không gian của prôtêin (B) a) Cấu trúc cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin b) Trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi c) Hai hoặc nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau d) Chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò so đều đặn

A

Bậc cấu trúc (A) 1. Bậc 1 2. Bậc 2 3. Bậc 3 4. Bậc 4

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

I- Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1(2đ): Hãy khoanh tròn vào một chữ A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất 1. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả F2 như thế nào trong các trường hợp sau đây? A. Toàn lông ngắn B. Toàn lông dài C. 3 lông ngắn : 1 lông dài D. 1 lông ngắn : 1 lông dài 2. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta nhận thấy: P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau: A. P: Aa x Aa B. P: AA x Aa C. P: AA x aa D. P: AA x AA 3. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào A. Kì đầu B. Kì giữa C. Kì sau D. Kì trung gian 4. Tại sao những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ? A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái D. Cả B và C Câu 2 (1đ): Hãy sắp xếp thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C ở bảng sau:



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I- Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1(2 đ): HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm . 1. C 2. A 3. D 4. A www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 2 (2 đ ): HS ghép đúng mỗi ý được 0,25 điểm 1. b 2. d 3. a 4. c

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)



TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu 3 ( 2 đ ): - Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ (1đ) - Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng. (1 đ) Câu 4 (2 đ ): - Qua giảm phân, ở người mẹ chỉ chi ra 1 loại NST giới tính X, còn ở người bố thì cho ra 2 loại NST giới tính X và Y. (1 đ) - Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính X với trứng tạo ra hợp tử chứa XX sẽ phát triển thành con gái, còn tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng tạo ra hợp tử chứa XY sẽ phát triển thành con trai. (1 đ) Câu 5 (2 đ ): Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN , qua đó trình tự này quy định trình tự các aa của phân tử prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và các hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể Câu 6 ( 1 đ ): Đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 là: –A–U–G–X–U–X–G–U–

N

II- Tự luận (7 điểm)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Tuaàn 30 – Tiết 59 Ngày soạn: ....../......./....... ....../......./.......

Ngày dạy:

Ơ

N

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

H

I. Mục tiêu :

Y

N

1. Kiến thức:

H Ư

- GV: đề kiểm tra 45 phút, đáp án, biểu điểm. - HS: chuẩn bị kiến thức các phần đã học.

III. Tiến trình dạy học

-H

Ó

A

10 00

1/ Ổn định (1’) 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Các hoạt động dạy học IV.Thiết kế ma trận

B

+ Áp dụng đối tượng đại trà

TR ẦN

+ Hình thức: Kết hợp TNKQ + Tự luận

Nhận biết

Ý

Chủ đề

-L

TNKQ

của sinh vật là:

Đ

ÀN

TO

Chương I: Sinh vật và môi trường 06 tiết

ÁN

8. Môi trường sống

9. Các nhân tố sinh

thái của môi trường bao gồm 4. Ở người, nhóm tuổi không có khả năng lao động nặng 5. Mối quan hệ một bên có lợi bên kia

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Vận dụng

Thông hiểu

TL

TNKQ 12. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quần xã

TL 17. ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia

18. Nêu sự 13. Nhóm sinh khác nhau chủ vật sản xuất ra yếu giữa quan lượng chất hữu hệ hỗ trợ và quan hệ đối cơ địch

Cấp độ thấp 2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quần xã

C.độ cao

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

II. Chuẩn bị.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, không gian lận trong thi cử kiểm tra.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng, ghi nhớ kiến thức làm bài kiểm tra.

IỄ N D

TP

- Qua bài kiểm tra GV đánh giá trình độ nhận thức của hs

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- HS trình bày được một số kiến thức cơ bản đã học trong chương I, II phần sinh vật và môi trường

3. Số lượng hưu, nai sống trong rừng bị khống chế bởi số lượng hổ

11. Đặc trưng quan trọng nhất củ quần

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

không có lợi và cũng không có hại

N

Trong tự nhiên

Ơ

động vật hoang dã

N

H

thuộc nhóm

Y

7. Cân bằng sinh học

nấm và tảo

G

14. Ánh sáng có vai

H Ư

N

trò quan trọng nhất đối với bộ phận nào

TR ẦN

của cây

16. Trong các

chuỗi thức ăn

10 00

B

sau, chuỗi nào không có thực

15. Một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh 20. Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng? Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào thực vật 2.

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Chương II: Hệ sinh thái 06 tiết

19. phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái

12 câu Mỗi câu (0,25đ)

10 điểm (100%)

3 điểm 30%

Đ

20 câu

3 câu

5 câu.

4 điểm 40 %

3 điểm 30 %

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

10. Mối quan hệ giữa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

thái của môi trường

IỄ N D

.Q

9. Các nhân tố sinh

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

trong quần xã là gì?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6.

V. Đề kiểm tra

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

I/ Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn câu đúng nhất, mỗi câu 0,5 điểm: (4 điểm) 1/ Nơi nào sao đây không phải là một hệ sinh thái ? a/ Một con suối c/ Một cái ao b/ Một cây gỗ mục d/ Biển thái Bình Dương 2/ Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quần xã là: a/ Một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định b/ Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau c/ Các sinh vật trong quần xã đều thích nghi với môi trường sống của chúng d/ Một tập hợp những cá thể sinh vật cùng loài, cùng sống trong một không gian xác 3/ Số lượng hưu, nai sống trong rừng bị khống chế bởi số lượng hổ thông qua mối quan hệ nào sau đây ? a/ Quan hệ hội sinh c/ Sinh vật ăn sinh vật khác b/ Quan hệ cạnh tranh d/ Quan hệ đối địch 4/ Ở người, nhóm tuổi không có khả năng lao động nặng là: a/ > 55 c/ > 65 b/ > 60 d/ > 70 5/ Mối quan hệ một bên có lợi bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ: a/ Quan hệ hội sinh c/ Quan hệ hợp tác b/ Quan hệ cộng sinh d/ Quan hệ hỗ trợ 6/ Trong tự nhiên động vật hoang dã thuộc nhóm nhân tố nào sau đây: a/ Nhân tố vô sinh c/ Nhân tố con người b/ Nhân tố hữu sinh d/ Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh 7/ Cân bằng sinh học trong quần xã là gì? a/ Là hiện tượng các sinh vật trong quần xã và môi trường có mối quan hệ khăng khít tạo nên một thể thống nhất, ổn định. b/ Là hiện tượng số lượng các quần thể trong quần xã ổn định, không có những biến đổi đột ngột thêm hoặc mất đi một quần thể nào đó. c/ Là hiện tượng số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. d/ Là hiện tượng các quần thể sinh vật trong quần xã có quan hệ chặt chẽ với nhau, không gây ra hiện tượng cạnh tranh khốc liệt 8/ Môi trường sống của sinh vật là: a/ Tất cả những gì có trong tự nhiên b/ Tất cả các yếu tố tác động trực tiếp lên cơ thể sinh vật

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

c/ Tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật d/ Tất cả các tác động gián tiếp lên cơ thể sinh vật 9/ Các nhân tố sinh thái của môi trường bao gồm: a/ Vật hữu sinh và vật vô sinh c/ Chế độ khí hậu, gió, ánh sáng, nhiệt độ b/ Nhân tố con người và nhân tố sinh vật khác d/ Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh 10/ Mối quan hệ giữa nấm và tảo tạo thành Địa y là mối quan nào sau đây? a/ Dinh dưỡng c/ Cộng sinh b/ Hội sinh d/ Hợp tác 11/ Đặc trưng quan trọng nhất củ quần thể là: a/ Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi c/ Mật độ b/ Thành phần nhóm tuổi d/ Thành phần nhóm tuổi, mật độ 12/ Quần thể người khác với quần sinh vật về đặc trưng nào sau đây? a/ Văn hóa, giáo dục c/ Tỉ lệ giới tính b/ Thành phần nhóm tuổi d/ Mật độ quần thể 13/ Nhóm sinh vật sản xuất ra lượng chất hữu cơ lớn nhất là: a/ Tảo c/ Thực vật b/ Vi khuẩn d/ Động vật nguyên sinh 14/ Ánh sáng có vai trò quan trọng nhất đối với bộ phận nào của cây? a/ Thân. b/ Lá. c/ Cành. d/ Hoa 15/ Một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh gồm những yếu tố nào? a/ Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ. c/ Sinh vật phân giải, sinh vật tiêu thụ b/ Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải d/ Simh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải 16/ Trong các chuỗi thức ăn sau, chuỗi nào không có thực? a/ Cõy cỏ → Thỏ → Dê → Hổ → Vi sinh vật. b/ Cõy cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật. c/ Cõy cỏ → Dê → Hổ → Vi sinh vật. d/ Cõy cỏ → Thỏ → Vi sinh vật. II/Tự luận (6 điểm) 17/ Cho biết ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì?(2 điểm) 18/ Nêu sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài ?(1 điểm) 19/ Hãy phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái ? (1 điểm) 20/ Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng? Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào thực vật?(2 điểm)

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Đáp án

2 d

3 c

4 c

5 a

6 c

7 c

8 c

9 d

10 c

11 c

12 a

13 c

14 b

15 d

16 d

Ơ

1 b

H

Câu Điểm

N

I/ Trắc nghiệm (4 điểm)

(0,5)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

10 00

(1,5)

(0,5) (0,25) (0,25) (0,25) (0,25) (1)

(1)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

20

-H

Ó

A

19

B

TR ẦN

18

- Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi (hoặc ít nhất không có hại) cho tất cả các sinh vật. - Trong quan hệ đối địch, một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại hoặc cả hai đều bị hại - Thành phần vô sinh: Đất, đá, không khí, nhiệt độ... - Sinh vật sản xuất: Thực vật - Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt - Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm... Ý nghĩa của thực vật đối với đời sống động vật: - Cung cấp nơi ở, nơi sinh sản, thức ăn, oxi... cho động vật Ảnh hưởng của động vật đối với đời sống thực vật: - Giúp thực vật thụ phấn, phát tán...

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

17

Điểm (0,5)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đáp án - Để có sự phát triển dân số bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí, không để dân số tăng quá nhanh - Hiện nay Việt Nam đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đìnhvà tàn xã hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát tiển kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường của đất nước.

.Q

Câu

U

Y

N

II/ Tự luận (6 điểm)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN TỔ: TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Sinh học 9 - Tuần 28 - Tiết 56 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) ĐỀ BÀI

DUYỆT CỦA TCM

H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

GV RA ĐỀ

D

IỄ N

Đ

ÀN

DUYỆT CỦA BGH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

Câu 1: Để duy trì ưu thế lai người ta dùng phương pháp nào sau đây ? A. Lai khác dòng B. Lai khác thứ C. Nhân giống vô tính D. Lai kinh tế Câu 2: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng thoái hóa do giao phối gần ở động vật ? A. Bê non có cột sống ngắn B. Gà con có đầu dị dạng, chân ngắn C. Vịt con sinh trưởng và phát triển yếu D. Cả A, B và C Câu 3: Địa y sống trên thân cây gỗ, là mối quan hệ: A. Cộng sinh B. Kí sinh C. Hội sinh B. Hỗ trợ Câu 4: Nhóm sinh vật nào sau đây thuộc sinh vật hằng nhiệt? A. Cá voi, hổ, mèo rừng, chuột đồng B. Nấm, lúa, chim sẻ, cá lóc, kỳ nhông C. Nấm, ngô, thằn lằn, giun đất, cá chép D. Cá chép, cóc, bồ câu, thằn lằn Câu 5: Hệ sinh thái bao gồm: A. Cá thể sinh vật và khu vực sống B. Quần xã sinh vật và khu vực sống C. Quần thể sinh vật và khu vực sống D. Sinh vật và môi trường sống Câu 6: Dựa vào nhân tố ánh sáng và độ ẩm ta xếp cây lúa vào nhóm thực vật: A. Ưa bóng, chịu hạn B. Ưa sáng, chịu hạn C. Ưa bóng, ưa ẩm D. Ưa sáng, ưa ẩm II. Tù luËn (7. 0 ®iÓm) Câu 1 (1.5 điểm): Thoái hóa là gì? Cho biết nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa? Câu 2 (2.5 điểm): Sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào? Cho một số ví dụ về mối quan hệ bất kì mà em biết? Câu 3 (3.0 điểm): Có một quần xã sinh vật gồm các loài sau: vi sinh vật phân giải, dê, gà, cáo, hổ, mèo rừng, cỏ, thỏ. a. Cho biết thành phần sinh vật của hệ sinh thái trên. b.Vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong quần xã trên. c. Loại trừ quần thể nào ra khỏi lưới thức ăn thì gây biến động lớn nhất? Vì sao? ...................Hết....................

Ơ

N

I.Trắc nghiệm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Y LÁI

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC : 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC 9 – Tuần 28

TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN TỔ: TỰ NHIÊN

N

Phần trắc nghiệm ( 3.0 điểm)

Ơ

I.

3 C

4 A

5 B

6 D

Y

2 D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

Gà Mèo rừng d. Loại trừ quần thể thực vật ra khỏi lưới thức ăn thì gây biến động lớn nhất vì cỏ là sinh vật sản xuất. Nếu loại cỏ ra khỏi quần xã thì các sinh vật tiêu thụ bậc I, bậc II … không có nguồn dinh dưỡng, một số chết, một số phát tán đi nơi khác.

1.0

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

3

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ĐÁP ÁN ĐIỂM 0.5 - Thoái hóa là hiện tượng các thế hệ con cháu có sức sống kém dần, bộc lộ tính trạng xấu, năng suất giảm. - Nguyên nhân: + Tự thụ phấn bắt buộc ở những cây giao phấn, giao phối gần ở động 0.5 vật sẽ dẫn đến hiện tượng thoái hoá. + Các gen lặn gặp nhau tạo nên thể đồng hợp lặn, biểu hiện bằng các 0.5 tính trạng có hại. - Sinh vật khác loài có các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối địch 0.5 + Quan hệ hỗ trợ gồm: Cộng sinh, hội sinh 0.5 + Quan hệ đối địch gồm: cạnh tranh; kí sinh, nửa kí sinh; sinh vật ăn 0.5 sinh vật khác. VD: Hải quỳ sống trên vỏ ốc (hỗ trợ - cộng sinh), lúa – cỏ dại (đối địch cạnh tranh), …(lấy 1 VD cũng được điểm tối đa) 1 1.0 a. Thành phần sinh vật: - SV sản xuất: Thực vật - SV tiêu thụ: Bậc 1: Thỏ;Dê;Gà Bậc 2: Cáo; Mèo rừng Bậc 3: Hổ - SV phân giải: Vi sinh vật. b. Sơ đồ lưới thức ăn trong quần xã Dê Hổ 1.0 Cỏ Thỏ Cáo Vi sinh vật phân giải

G

CÂU 1

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II. Phần tự luận (7.0 điểm)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

1 C

N

H

Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN TỔ: TỰ NHIÊN

C1

C2

0.5đ 5%

1.5đ 15%

0.5đ 5%

VD cao TN TL

Tổng

H

C1

VD thấp TL TN

N

Thông hiểu TN TL

0.5đ 5%

1đ 10%

4đ 40%

C5

C3a

0.5đ 5%

1.0đ 10%

10 00

B

1.5 đ 15%

C3b

C3c

1.0đ 10%

1.0đ 10%

Ó -H

Ý

-L

3.5đ 35%

ÁN

TO

Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng Điểm: Tỉ lệ:

3.0đ 30%

1.5đ 15%

1.0đ 10%

10 100%

D

IỄ N

Đ

4.5đ 45%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1.0đ 10%

C2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C2

H Ư

C6

TR ẦN

C 3,4

N

G

Đ ẠO

2.5đ 25%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U

Y

Nhận biết TN TL

A

Chủ đề I. Ứng dụng di truyền học Số điểm: Tỉ lệ %: II. Sinh vật và môi trường Số điểm: Tỉ lệ %: III. Hệ sinh thái

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Mức độ

Ơ

N

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC : 2017 - 2018 MÔN: SINH HỌC 9 – Tuần 28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án  

https://app.box.com/s/4zb32dvfuz1ojzw7z32d5r1q9bjx23dc

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án  

https://app.box.com/s/4zb32dvfuz1ojzw7z32d5r1q9bjx23dc

Advertisement