Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPICS

N Ơ H Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

ÀN D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N

1. Hobby 2. Your closest friend 3. Your favourite sports 4. House/ flat 5. Weather in Vietnam 6. Importance of learning English 7. Your hometown 8. Your favourite TV program 9. How to keep your body fit & healthy 10. City and countryside 11. Your English class 12. Travelling 13. Means of transport you like/ hate 14. The most useful machine in 20th century 15. Your favourite leisure activity 16. Advantage of living in the country 17. Disadvantage of living in a city 18. Weekend activities 19. The most interesting place you have been to 20. A memorable birthday party 21. Difficulties at work 22. Traditional festival 23. Your favorite restaurant 24. Your last holiday 25. How to improve English 26. Ways of relaxing 27. Going to a friend’s birthday party 28. Moving to Hanoi city 29. A holiday with some unpleasant things 30. My new flat 31. Shopping 32. Importance of English to work 33. Friendship 34. Family is important 35. Three things you take to the desert 36. Do you want to become a famous person? Why? 37. The person who has the most influence on you. 38. The season you like most

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

for SPEAKING TEST

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 1: HOBBY People have different hobbies, for example: listening to music, watching T.V, dancing, playing games. My hobby is to read books.

N

I enjoy reading many types of books, but my favorite is detective. I like reading

Ơ

stories about Sherlock Holmes of author Conald Doyle. I often read books in the

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

ẠO

copies of the books I want.

N

G

Books help me relax a lot after days of hard work. Thanks to books, I can broaden

TR ẦN

H Ư

my knowledge and learn new things.

Mọi người có sở thích khác nhau như nghe nhạc, xem TV, khiêu vũ, chơi trò chơi. Sở thích của tôi là đọc sách.

10 00

B

Tôi thích đọc nhiều loại sách, nhưng yêu thích của tôi là thám tử. Tôi thích đọc những câu chuyện về Sherlock Holmes của tác giả Conald Doyle. Tôi thường đọc

Ó

A

sách vào buổi tối sau khi tôi hoàn thành công việc.

H

Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường đi đến nhà sách để tìm những cuốn sách

-L

Í-

mới. Tôi thường đi đến thư viện thành phố để đọc. Đôi khi tôi đọc sách trên mạng, nếu tôi không có những bản sao của những cuốn sách tôi muốn.

ÁN

Sách giúp tôi thư giãn rất nhiều sau những ngày làm việc chăm chỉ. Nhờ sách,

TO

tôi có thể mở rộng kiến thức của tôi và học hỏi những điều mới.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

the city library to read there. I sometimes read books online if I cannot get hard

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

When I have free time, I often go to bookstores to look for new books. I often go to

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

evening after I finish all the work.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 2: YOU CLOSEST FRIEND Hix or her name/age/job

-

When you first met him her

-

Why you two become close friends

-

His or her …

H

Ơ

N

-

.Q

a bank in the city. Nam is married and has 2 children. Because of work, we are now

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

about our family, our work and life. We still share problems with each other. Nam is

G

Đ

very kind, friendly, funny and responsible. He always know what is right, what is wrong.

H Ư

N

We usually have the same opinions, so, I am very happy to have a friend like Nam.

TR ẦN

Nam là bạn thân nhất của tôi. Tôi gặp Nam ở trường cấp 3. Chúng tôi học chung 1 lớp/ Khi còn đi học, Nam học rất tốt và thường xuyên đạt điểm cao. Bây giờ, Nam là cho 1

B

ngân hàng trong thành phố. Nam đã kết hôn và có 2 con. Vì công việc, chúng tôi bây giờ

10 00

bận rộn, nên ko gặp nhau thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn đi café

A

hoặc uống bia và nói chuyện về gia đình, công việc, cuộc sống. Chúng tôi vẫn chia sẻ

Ó

các vấn đề với nhau. Nam rất tốt bụng, thân thiện, vui tính và có trách nhiệm. Anh ý

Í-

H

luôn biết cái gì đúng, cái gì sai. Chúng tôi thường xuyên có chung quan điểm, vì vậy tôi

TO

ÁN

-L

rất vui khi có một người bạn như Nam.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

busy, so we don’t meet often. But sometimes, we go out for a coffee or beer and talk

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

we were at school, Nam learnt very well and often got high marks. Now, Nam works for

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Nam is my closest friend. I met Nam at high school. We studied in the same class. When

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Name of the sport

-

Where you play it

-

When how often/ who you play the sport wwith

-

What aquipment you neet to play it

-

The beneft you get from it

-

Why it is your favorite sport.

TP

As you know, I often play sport at the weekend and my favorite sport is football - the most the same number of players. There maybe 6, maybe 7 and maximum of 11 players in one

H Ư

N

G

Đ

team.

I often play with my co-workers. We love it because it helps us to have a good health and

TR ẦN

fun at the same time. Sometimes, we join in competition. It helps us love our group, love

10 00

B

our company more.

A

Như bạn đã biết, tôi thường chơi thể thao vào cuối tuần và môn thể thao yêu thích

Ó

của tôi là bóng đá - môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, môn thể thao "vua".

Í-

H

Bóng đá là một môn thể thao đồng đội giữa hai đội có cùng một số lượng người chơi.

ÁN

-L

Có có thể 6, có thể 7 và tối đa 11 cầu thủ mỗi đội. Tôi thường chơi với đồng nghiệp của mình. Chúng tôi yêu thích nó vì nó giúp chúng

ÀN

tôi cùng 1 lúc có sức khỏe và niềm vui. Thỉnh thoảng chúng tôi tham gia vào các giải

D

IỄ N

Đ

đấu. Nó giúp chúng tôi thêm yêu nhóm, yêu công ty của mình hơn.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

popular sport in the world, “King” sport. Football is a team sport between two teams with

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

-

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Topic 3: FAVORITE SPORT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

The location of the house or alat

-

The zie

-

The age/ How long it was built

-

The number and names of the rooms

-

The view/the garden/the yard

-

The furniture and color of the house/flat

-

The things you like and dislike about your house/flat

-

Your favorite

Đ

It has 5 rooms, a living-room, 3 bedrooms and a kitchen. The living-room, is large with

N

G

beautiful pictures on the walls. It is the place for our family to gather and have big meals.

H Ư

The bedrooms are nice, too; one is for my parents, one is for me and my wife and one is for

TR ẦN

my children. The kitchen is tidy with a gas cooker, a washing-machine and a fridge. Around the house is a large garden with many fruit-trees and flowers.

10 00

B

I like this house very much. It is the place where I can relax after a work hard day. It brings

Ó

A

me happiness all the time. I wish I would live in it forever.

H

Gia đình tôi rất đông: bố mẹ tôi, vợ tôi và con tôi. Vì vậy, nhà tôi khá rộng. Có 5

-L

Í-

phòng, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và bếp. Phòng khách thì rộng với những bức tranh đẹp trên tường. Đây là nơi gia đình tôi tụ hợp và có những bữa ăn lớn. Phòng

ÁN

ngủ cũng đẹp, 1 phòng cho bố mẹ tôi, 1 cho vợ chồng tôi, và 1 cho các con tôi. Bếp thì gọn gàng với bếp ga, máy giặt và tủ lạnh. Xung quanh nhà tôi là 1 khu vườn rất

D

IỄ N

Đ

ÀN

rộng với cây ăn quả và hoa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

My family is very big: my parents, my wife and my children. So, my house is quite big.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

-

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Topic 4: HOUSE/FLAT

Tôi yêu nhà tôi lắm. Đó là nơi tôi thư giãn sau 1 ngày làm việc vất vả. Nó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc mọi lúc. Tôi ước có thể sống ở đó mãi mãi.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Features/Length of each season

-

How the season infiuence your life

-

The season(s) you like and dislike

-

Typical activities in each season

Ơ

-

H

Number of seasons

.Q

There are four seasons in HN during the year. At the begging of the year, it is Spring.

TP

-

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

rộ). However, there is a little rain in this time of the year. The biggest festival of the

G

year is in this season – Tet’s holiday. Then, it is summer. At this time, it is sunny and

H Ư

N

hot all day. It’s best time for you to go swimming or go to the beach (bãi biển). You should also remember to bring (mang theo) with you an umbrella because there are

TR ẦN

often showers (mưa rào) in Summer.

10 00

B

In the middle of the year, it is Autumn. The weather is cool but quite dry. It is the

A

time for you to play with fashion (diện đồ thời trang) .

H

Ó

At last, that is winter. It is very cold and windy. The temperature is lowest in a year.

-L

TO

ÁN

in VN

Í-

But compared to other countries, it may not be really awful because there is no snow

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

The weather in Spring is warm and cool. It is the best time for flowers to bloom (nở

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

The weather in Vietnam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

-

N

Topic 5: WEATHER IN VIETNAM

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 6: IMPORTANCE OF LERRNING ENGLISH The reasons why learning English is very important

-

When/where you started learning English

-

How much time you spend learning English

-

Advantages of learning English

-

Difficulties of learning English

.Q

TP

about new things in the world. There are a lot of books written in English, French, Japanese,

N

G

Đ

Chinese....

H Ư

Second, it help us feel confident when we travel abroad. We can talk very easily with do business without an interpreter.

TR ẦN

people in other countries and learn a lot from them. We can use the language to work and

B

Finally, though a foreign language we learn we can learn more about the people of that

10 00

country, we know a lot about their culture and customs. We can become friends of many

A

people so our life is more interesting.

H

Ó

In short, when we know a foreign language we can open a new door to our world.

-L

Í-

Ngày nay, rất quan trọng để học một ngôn ngữ nước ngoài vì những lý do:

ÁN

Đầu tiên, học một ngôn ngữ nước ngoài, tiếng Anh ví dụ, giúp chúng ta học hỏi và

TO

nhận được thông tin về những điều mới trên thế giới. Có rất nhiều cuốn sách viết bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc ....

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

First, learning a foreign language , English for example, helps us learn and get information

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nowadays, it is very important to learn a foreign language because of these reasons:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

-

Đ

Thứ hai, nó giúp chúng ta cảm thấy tự tin khi chúng ta đi du lịch nước ngoài. Chúng

IỄ N

tôi có thể nói chuyện rất dễ dàng với những người ở các nước khác và học được rất nhiều

D

từ họ. Chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ để làm việc và làm kinh doanh mà không có một thông dịch viên.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cuối cùng, mặc dù một ngôn ngữ nước ngoài chúng ta biết chúng ta có thể tìm hiểu thêm về người dân của nước đó, chúng ta biết rất nhiều về văn hóa và phong tục. Chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhiều người để cuộc sống của chúng tôi là thú vị hơn.

N

Tóm lại, khi chúng ta biết một ngôn ngữ nước ngoài, chúng ta có thể mở một cánh cửa

Good morning, my name is Thuy. I work for Hanoi College of Technology, at

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ẠO

but I still know that it is important for my career (nghe nghiep) and want to learn it

G

First, English gives me chances to work with foreigners or work at internation

N

-

Đ

better.

H Ư

environment (moi truong quoc te). It means I can have high salary. Maybe in future, -

TR ẦN

my college will co-operate with foreign universities.

Second, English is international language. Many things are in English. If I know

That’s all. (Thế là hết ạ)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

-

10 00

myself and good my work, too.

B

English well, it means I can understand more about everything, that is good for

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Student Management Department. At the moment, I don’t use English in my work,

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

U Y

Bài khác tham khảo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

mới cho thế giới của chúng tôi.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic7: YOUR HOMETOWN Where it is

-

What it look like

-

How the weather/food/scenery/people are like

-

Some activities

-

Its speciality

U Y

My hometown is Luc Ngan, Bac Giang. It is 150km far (cách xa) from Hanoi. It is a

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ẠO

lành because there are not many people or much traffic (giao thông). People in Bacgiang

Đ

is very kind and helpful (tốt bụng và giúp người). I love living here more than crowded

H Ư

N

G

city.

It is famous (nổi tiếng) for …(1 loại bánh) cake. People visiting Bacgiang often buy this

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

cake as a present (quà) for their friend.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

nghiệt). It is really hot in summer and really cold in winter. But the air is fresh (trong

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

peaceful (thanh bình) town with many hills (đồi). The weather here is quite hard (khắc

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

-

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 8: YOUR FAVOURITE TV PROGRAM Name of the program

-

What time and chanel the program is on

-

Why you like it

-

How you first became interested in it

-

Features of the program

-

The benefit you get from it

.Q

ẠO

news all over the world. This information is very useful for me, for my work and for my

Đ

life. I really like gathering with my co-workers and discuss about politics, economics and

TR ẦN

H Ư

magazine to update hot issues of the day, of the week.

N

G

talk about future. If I miss the news program, I often come online to read electronic

Tôi rất bận với công việc nhưng tôi vẫn dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để

10 00

B

xem tin tức trên TV. Nó được phát sóng vào 7 giờ tối trên kênh VTV3. Nó cập nhật mọi tin tức trên thế giới. Thông tin này rất hữu ích cho tôi, cho công việc và cuộc

A

sống của tôi. Tôi rất thích tụ tập cùng đồng nghiệp và thảo luận về các vấn đề chính

H

Ó

trị, kinh tế và về tương lai. Nếu tôi nhỡ 1 chương trình bản tin nào, tôi sẽ lên mạng

TO

ÁN

-L

Í-

để đọc báo điện tử để cập nhật các vấn đề nóng của ngày, của tuần.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

watching news on TV. It’s broadasted everyday at 7p.m on VTV3 channel. It updates every

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Well, I’m really busy with work these days, but I still spend at least one hour a day

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

-

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 9: KEEPING BODY FIT AND HEALTHY If you want to have good health, you should follow these pieces of advice:

Ơ

N

First, you should eat healthy food: lots of fruits, vegetable, fish and drink enough

H

water everyday to stay healthy. The Japanese eat a lot of fish so they live very long.

.Q

Second, you should exercise everyday such as jogging, tennis, badminton, swimming

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

fit and stay healthy. If you don’t have much time, you just need to do morning

N

G

exercises.

H Ư

Finally, you need to have regular health check-up. If you have some problems with

TR ẦN

your health, you should go to the doctor immediately before it gets more serious. You should visit the doctor regularly in order to find out any diseases you may have.

B

Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, bạn nên làm theo một số lời khuyên:

10 00

-

Trước tiên, bạn nên ăn thực phẩm có lợi cho sức khỏe: nhiều trái cây, rau, cá

A

và uống đủ nước hàng ngày để sống khỏe mạnh. Người Nhật ăn nhiều cá để họ sống

H

Ó

rất dài. Bạn nên ăn ít thịt và thực phẩm chất béo vì chúng có thể gây ra các bệnh tim.

-L

Í-

Trái cây và rau quả không chỉ mang lại cho bạn rất nhiều các vitamin

ÁN

Thứ hai, bạn nên tập thể dục hàng ngày như quần vợt, chạy bộ, cầu lông, bơi lội

.... Chúng không chỉ làm cho bạn mạnh mẽ nhưng cũng giúp bạn thư giãn. Vì vậy, nó

D

IỄ N

Đ

ÀN

giúp bạn khỏe mạnh. Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn chỉ cần tập thể dục buổi

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

…. They not only make you strong but help you relax as well. So, it helps you keep

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

and vegetables no only bring you lots of vitamins

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

You should eat less meat and fat food because they may cause heart diseases. Fruits

sáng. Cuối cùng, bạn cần có sức khỏe thường xuyên kiểm tra. Nếu bạn có một số vấn

đề với sức khỏe của bạn, bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn nên đến bác sĩ thường xuyên để tìm ra bất kỳ bệnh nào mà bạn có thể có.

Topic 10: CITY VS.COUNTRYSIDE Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

What advantages & disadvantages of living in the city/the countryside are

-

Where you want to live/why

-

What you do to overcome the difficulties

-

How long you have been living in your place

-

Where you choose to live in the future

TP

Đ

country, you can save a lot of money.

G

Finally, people in the country are more friendly than people in the city so they can

H Ư

N

talk to you everyday and help you when you are in need.

TR ẦN

However, if you live in the countryside, you cannot have good service like education, medical service or entertainment. And, it is hard for you to get a good job with high

10 00

B

salary.

A

In conclusion, there are many benefits of living in the country. -

H

Ó

Sống ở nông thôn là thực sự tốt cho cuộc sống của bạn vì những lý do:

Í-

Đầu tiên, ở nông thôn có thể mang lại cho bạn một môi trường sạch sẽ. Không

-L

khí tươi và có rất nhiều cây xanh -

ÁN

Thứ hai, sống ở nông thôn là rẻ hơn so với ở thành phố vì người dân ở đó có

TO

thu nhập thấp hơn. Nếu bạn sống ở nông thôn, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

ÀN

Cuối cùng, người dân ở nông thôn thân thiện hơn , họ có thể nói chuyện với bạn

D

IỄ N

Đ

hàng ngày và giúp bạn khi bạn cần.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Second, living in the countryside is cheaper than in the city. If you live in the

ẠO

-

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

First, living in the country can bring you a clean environment. The air is fresher and there are lots of trees

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

U Y

N

Living in the countryside is really good for your life because of these reasons:

H

Ơ

N

-

Tuy nhiên, nếu bạn sống ở nông thôn, bạn không thể có dịch vụ tốt như giáo dục, y tế hay giải trí. Và, rất khó để bạn có 1 công việc tốt với lương cao.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 11: YOUR ENGLISH CLASS - Where your class is How often you come to the class

-

How the teacher and student are

-

Activities in the class

-

Why you chose this class

-

The benefit you get from this class

.Q

TP

take place at weekends so we can’t enjoy nice weekends and spend most of our time

Đ

English exam with good results. My friends are very good at English and they help me a lot.

G

Also, what I like about this class is our English teacher. His name is David and he is a very

H Ư

N

good teacher. He has tried his best to helps us, he tell us a lot of jokes in English which

-

TR ẦN

helps us learn new words more easily.

Có 20 sinh viên trong lớp, họ đến từ các nơi khác nhau ở HN. Lớp học diễn ra vào

B

cuối tuần vì vậy chúng tôi ko thể dành thời gian cho ngày cuối tuần mà phải dành

10 00

thời gian học tiếng Anh. Chúng tôi đều thích tiếng Anh vì chúng tôi muốn đỗ kỳ kiểm tra tiếng anh với điểm cao. Bạn tôi học rất tốt và họ giúp tôi rất nhiều. Cái mà tôi

Ó

A

thích ở lớp T.A cũng là giáo viên nữa. Ông ý tên là David và ong ý là 1 giáo viên tốt.

H

Ông ý đã cố gắng hết sức để giúp chúng tôi vui vẻ khi ông kể các câu chuyện cười

-L

Í-

bằng tiếng Anh, những câu chuyện giúp chúng tôi nhó từ mới dễ dàng hơn. Viết lại

ÁN

cho tôi sớm và nói về những tin mới nhất của bạn nhé.

D

IỄ N

Đ

ÀN

-

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

learning English. We are all interested in learning English because we all want to pass

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

There are about 20 students in my classes and they come from different areas. The classes

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

-

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Topic 12: TRAVELLING What beautiful places are

-

Where thay are

-

How the weather/food/hotels and oher services are

-

Activities in those places

-

What alothes travelers need

-

What means of transport they should use

.Q

ẠO

or Thailand.

Đ

I love travelling because travelling has many advantages. Firstly, travelling helps me

H Ư

N

G

discover a new place and know more the beauty and culture of new places. Secondly, I can meet and talk to more people. It will be very fun. Besides, I can

TR ẦN

enjoy different and famous dishes in local area. I’m sure that, after the travel, I will feel more relaxed and therefore, work better .

10 00

B

Before going somewhere, we have to find about the weather and transportation there.

A

Food is important, too if you have hard eating habits.

H

Ó

Có rất nhiều địa điểm đẹp ở VN cũng như trên thế giới mà tôi muốn đến. Đó là….Tôi

-L

Í-

cũng muốn đi du lịch nước ngoài, đến……

ÁN

Tôi thích đi du lịch vì du lịch có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, du lịch giúp tôi khám phá những nơi mới mẻ, biết thêm về vẻ đẹp và văn hóa của chúng.

ÀN

Thứ hai, tôi có thể trò chuyện với nhiều người hơn. Sẽ rất là thú vị. Bên cạnh đó, tôi

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

is Sapa, Đà lạt, Hue, Đà năng or HCM city. I also want to travel abroad, to France, America

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

There are many beautiful places in my country and in the world that I want to travel to. That

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

-

D

IỄ N

Đ

có thể thưởng thức những món ăn trong vùng. Tôi chắc chắn rằng, sau khi đi, tôi sẽ

cảm thấy thoải mái hơn, và do vậy, làm việc tốt hơn. Trước khi đi đâu đó, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về thời tiết và giao thông ở đó. Thức ăn cũng khá quan trọng nếu bạn là người khó ăn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC13: THE MEANS OF TRANSPORT YOU LIKE/ HATE MOST (Phương tiện vận tải bạn thích / ghét nhất):

N

Among the public means of transport, I like the bus most because of the following reasons:

Ơ

First, traveling by bus is cheaper than any other means of transport. The cost of bus tickets

U Y

TP

.Q

Second, going by bus is very convenient and comfortable . You can sit on the bus without

ẠO

it’s rainy, you will not be afraid of getting wet. If the weather is hot or cold you always feel

G

Đ

warm because the bus is air- conditioned.

H Ư

N

Third, the bus is the best means to help reduce the traffic jam and pollution. If many people

TR ẦN

travel by bus, fewer people will travel in private vehicles such as motorbikes or cars; thus, there will be fewer motorbikes or cars and we can reduce traffic jams in the rush hour. Also, the environment around us will becomes less polluted because there is less smoke from cars

10 00

B

or motorbikes.

A

In short, the bus is the means of traveling I enjoy most because they bring us many benefits.

H

Ó

Trong số các phương tiện giao thông công cộng, tôi thích xe buýt bởi vì các lý do sau đây:

Í-

Đầu tiên, đi du lịch bằng xe buýt rẻ hơn so với bất kỳ phương tiện vận tải khác. chi phí vé xe buýt

-L

trong một tháng là khoảng 50 ngàn đồng, nhưng chi phí cho đi bằng xe máy, cao hơn rất nhiều khoảng đồng

mỗi

tháng.

ÁN

500,000

Thứ hai, đi bằng xe buýt rất thuận tiện và thoải mái. Bạn có thể ngồi trên xe buýt mà không cần phải lo lắng về các điều kiện thời tiết hoặc đường bẩn và nguy hiểm. Ví dụ, nếu nó mưa, bạn sẽ không sợ bị ướt. Nếu

ÀN

thời tiết nóng hoặc lạnh, bạn luôn luôn cảm thấy ấm áp vì xe buýt có điều hòa không khí.

Đ

Thứ ba, xe buýt là phương tiện tốt nhất để giúp giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm. Nếu nhiều người đi

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

having to worry about the weather conditions or dirty and dangerous roads. For example, if

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

much higher about 500.000 dongs per month.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

for a month is about 50 thousand dongs, but the cost for going by motorbike, for example is

IỄ N

du lịch bằng xe buýt, ít người sẽ đi du lịch trong các phương tiện cá nhân như xe máy hoặc xe hơi, do đó, sẽ

D

có ít xe máy hoặc xe ô tô và chúng tôi có thể làm giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Ngoài ra, môi

trường xung quanh chúng ta sẽ trở nên ô nhiễm ít hơn vì có ít khói từ xe hơi, xe gắn máy. Nói tóm lại, xe buýt là phương tiện đi du lịch tôi thích nhất vì họ mang lại cho chúng tôi nhiều lợi ích.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 14: THE MOST USEFUL MACHINE IN 20TH CENTURY

N

(Loại máy hữu ích nhất trong thế kỷ XX)

Ơ

Among the most useful inventions in the last century; I find the computer the most

ẠO

from the web pages. Besides, you can learn online as well.

Đ

- Second, a computer is convenient because it helps you work faster by typing, printing

N

G

document and storing data if you want.

H Ư

- Finally, Computer is a good way to entertain with many kinds of games and

TR ẦN

entertainments. There are a lot of games and on line activities like forum or blogs for you to share ideas and information with your friends. You can also listen to music or watch movies

10 00

B

if you like.

In short, computers are really useful and important to my life and my work.

trọng

H

quan

Ó

A

Trong số các sáng chế hữu ích nhất trong các thế kỷ trước, tôi tìm thấy máy tính nhất

những

do:

-L

Í-

- Trước tiên, khi máy tính được kết nối với Internet, nó là một cách tốt để học tập và nhận

ÁN

được thông tin. Bạn có thể đọc báo trên đường dây và tải về rất nhiều thông tin từ các trang web.

Bên

cạnh

đó,

bạn

thể

học

trực

tuyến

tốt.

- Thứ hai, một máy tính tiện lợi bởi vì nó giúp bạn làm việc nhanh hơn bằng cách gõ, in ấn

ÀN

tài

liệu

lưu

trữ

dữ

liệu

nếu

bạn

muốn.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

getting information. You can read newspapers on line and download lots of information

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- First, when the computer is connected to the Internet, it is a good way of learning and

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

important because of these reasons:

Đ

- Cuối cùng, máy tính là một cách hay để giải trí với nhiều loại trò chơi và giải trí. Có rất

D

IỄ N

nhiều trò chơi và hoạt động trực tuyến như diễn đàn hoặc blog cho bạn để chia sẻ ý tưởng và thông tin với bạn bè của bạn. Bạn cũng có thể nghe nhạc hoặc xem phim nếu bạn thích. Tóm lại, máy tính thực sự hữu ích và quan trọng với cuộc sống của tôi và công việc

của tôi.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 15: YOUR FAVORITE LEISURE ACTIVITY I often cook when I have free time because cooking is a joyful and relaxing activity for me. - First, cooking a good meal brings happiness to my family. All the members in my family

Ơ

N

can gather around the table and enjoy the food I cook and talk and share the joy with each

N

H

others.

.Q TP

ẠO

When I cook, I can forget the problems that I have and just pay attention to the cooking.

G

Đ

May be, after relaxing, I feel much happier and I can solve my problem.

H Ư

N

In conclusion, cooking is my favourite activity when I have free time.

TR ẦN

Hoạt động giải trí ưa thích của bạn (đối với phụ nữ) / cá (đối với nam giới) Tôi thường nấu khi tôi có thời gian rỗi bởi vì nấu ăn là một hoạt động vui vẻ và thư cho

tôi.

B

giãn

10 00

- Trước tiên, nấu một bữa ăn ngon mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Tất cả các thành viên trong gia đình của tôi có thể tập hợp quanh bàn và thưởng thức các món ăn tôi nấu ăn chuyện

A

nói

chia

sẻ

niềm

vui

với

nhau.

Ó

H

- Thứ hai, nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi bởi vì tôi là một người phụ nữ. Nấu ăn là một

-L

Í-

trong những cách để thể hiện sự nữ tính của tôi và cho thấy trách nhiệm của tôi trong gia

ÁN

đình

- Cuối cùng, nấu nướng giúp tôi giảm bớt căng thẳng của công việc khó khăn hàng ngày và làm cho tôi thoải mái. Khi tôi nấu ăn, tôi có thể quên đi những vấn đề mà tôi có và chỉ cần

ÀN

chú ý để nấu ăn. Có thể, sau khi thư giãn, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và tôi có thể giải vấn

đề

của

tôi.

kết luận, nấu ăn là hoạt động yêu thích của tôi khi tôi có thời gian rảnh rỗi.

D

IỄ N

Đ

quyết

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Finally, cooking helps me reduce stress of everyday hard work and makes me relaxed.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

my feminine character and to show my responsibility in the family

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

- Second, cooking is my favorite hobby because I’m a woman. Cooking is one way to show

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 16: THE ADVANTAGES OF LIVING IN THE COUNTRYSIDE (những lợi thế của cuộc sống ở nông thôn) Living in the countryside is really good for your life because of these reasons:

N

First, living in the country can bring you a clean environment. The air is fresher and there

Ơ

are lots of trees , rice fields and rivers. you can walk on the fields or along the rivers to

.Q

ẠO

can save a lot of money.

Đ

Finally, people in the country are more friendly and opener than people in the city because

N

G

they live near each other. People live together in a small village so they can talk to you

TR ẦN

have festivals and you can join and fell very happy.

H Ư

everyday and help you when you are in need. Every month, people in the countryside can

In conclusion, there are many benefits of living in the country.

10 00

B

Sống ở nông thôn là thực sự tốt cho cuộc sống của bạn vì những lý do: Đầu tiên, ở nông thôn có thể mang lại cho bạn một môi trường sạch sẽ. Không khí

A

tươi và có rất nhiều cây xanh, những cánh đồng lúa và các con sông. bạn có thể đi bộ trên

H

Ó

các lĩnh vực hoặc dọc theo các con sông để tận hưởng không khí sạch sẽ và tươi vào buổi sớm.

Í-

sáng

-L

Thứ hai, sống ở nông thôn là rẻ hơn so với ở thành phố vì người dân ở đó có thu nhập thể

ÁN

thấp hơn và không có thói quen chi tiêu rất nhiều tiền. Nếu bạn sống ở nông thôn, bạn có tiết

kiệm

rất

nhiều

tiền.

ÀN

Cuối cùng, người dân ở nông thôn thân thiện hơn và cởi mở hơn những người trong

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

income and don’t have the habit of spending a lot of money. If you live in the country, you

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Second, living in the countryside is cheaper than in the city because people there have lower

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

enjoy the clean and fresh air there in the early morning.

Đ

thành phố bởi vì họ sống gần nhau. Mọi người sống chung với nhau trong một ngôi làng

D

IỄ N

nhỏ để họ có thể nói chuyện với bạn hàng ngày và giúp bạn khi bạn cần. Hàng tháng, người

dân ở nông thôn có thể có các lễ hội và bạn có thể tham gia và đã giảm rất hạnh phúc.

kết luận, có rất nhiều lợi ích ở nông thôn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 17: THE DISADVANTAGES OF LIVING IN THE CITY (Những khó khăn của cuộc sống trong thành phố)

N

Many people find it difficult and unpleasant to live in the city because of these reasons.

Ơ

First, the air in the city is getting more and polluted because the traffic is so heavy, the city

U Y

TP

.Q

Second, the cost of living is much higher than in the rural areas. People have to spend more

Đ

ẠO

the salary has not been much improved.

G

Finally, life in the city is more dangerous than in the countryside because of night clubs,

H Ư

N

discotheques, casinos... City people are easily attracted by social evils such as drinking,

TR ẦN

drug-taking or gambling... So, there are more crimes because some people don’t want to work but only want money to play.

B

In short, living in the city has many disadvantages so people have to struggle a lot to

10 00

survive.

A

Nhiều người thấy khó khăn và khó chịu khi sống trong thành phố vì những lý do.

H

Ó

Đầu tiên, không khí trong thành phố ngày càng ô nhiễm do giao thông là quá đông,

Í-

những con đường thành phố trong điều kiện tồi tệ và dân số là thực sự lớn. Có cây ít hơn và

-L

ít

hồ

sông

ÁN

Thứ hai, các chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với ở các khu vực nông thôn. Mọi người phải chi tiêu nhiều tiền hơn về thực phẩm, đồ uống, quần áo và các hoạt động khác

ÀN

như đi du lịch và vui chơi giải trí, trong khi tiền lương chưa được cải thiện nhiều.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

money on food, drinks, clothes and other activities like traveling and entertainment, while

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

lakes and rivers

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

roads are in bad conditions and the population is really big. There are fewer and fewer trees,

Đ

Cuối cùng, cuộc sống trong thành phố là nguy hiểm hơn trong các vùng nông thôn vì

IỄ N

các câu lạc bộ đêm, vũ trường, sòng bạc ... Người dân thành phố có thể dễ dàng thu hút bởi

D

các tệ nạn xã hội như uống rượu, ma túy hay cờ bạc ... Vì vậy, có là tội phạm vì một số

người

không

muốn

làm

việc

chỉ

muốn

tiền

để

chơi.

Tóm lại, sống trong thành phố có nhiều nhược điểm vì vậy người dân phải đấu tranh rất nhiều để tồn tại.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 18: TALK ABOUT YOUR WEEKEND ACTIVITIES (Nói chuyện về các hoạt động cuối tuần của bạn.) Weekend time is my favorite time in the week because I can enjoy myself and do

Ơ

N

many relaxing activities I like.

N

H

In the morning, after a relaxing breakfast, I often call some of my friends to ask them to go

.Q TP

ẠO

if the weather is hot. In winter I go jogging in the central park instead. I usually have dinner

G

Đ

with my family during weekend, so we can talk with each other and share our stories. After

N

dinner, I sometimes listen to music or surf the net to chat with friends or check emails. I

TR ẦN

H Ư

usually do not go to bed late because I will have lots of work on Monday.

Thời gian cuối tuần là thời gian yêu thích của tôi trong tuần bởi vì tôi có thể thư giãn mình

làm

nhiều

hoạt

động

B

thân

thư

giãn

tôi

thích.

10 00

bản

Trong buổi sáng, sau khi một bữa sáng thư giãn, tôi thường gọi một số bạn bè của tôi một

nhà

Ó

tại

hàng

trung

tâm

Nội.

H

trưa

A

yêu cầu họ đi mua sắm với tôi. Chúng tôi dành toàn bộ mua sắm buổi sáng đi và sau đó ăn

Í-

Sau đó, tôi trở về nhà để ngủ. Trong buổi chiều, tôi thường đi bơi với người hàng xóm

-L

của tôi nếu thời tiết nóng. Vào mùa đông, tôi đi chạy bộ trong công viên trung tâm. Tôi

ÁN

thường ăn tối với gia đình tôi trong thời gian cuối tuần, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau và chia sẻ câu chuyện của chúng tôi. Sau bữa tối, tôi đôi khi nghe nhạc hoặc lướt

ÀN

net để trò chuyện với bạn bè hoặc kiểm tra email. Tôi thường không đi ngủ muộn, vì tôi sẽ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Then, I come back home for a nap. In the afternoon, I often go swimming with my neighbor

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

restaurant in the centre of Hanoi.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

shopping with me. We spend the whole morning going shopping and then have lunch in a

D

IỄ N

Đ

có rất nhiều công việc vào thứ hai.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 19: THE MOST INTERESTING PLACE YOU HAVE BEEN TO (nơi thú vị nhất bạn được đến) I have been to many places in the world and in Vietnam, but the most interesting place that I always remember is Nha Trang, the beautiful coastal city in Vietnam. It’s

Ơ

N

wonderful to me because of these reasons.

U Y

and clear sea water or do sunbathing on the soft sand beach under the yellow and warm

.Q TP

enjoy different kinds of seafood such as crab, prawn, lobster, seashell… Also, the people

N

G

Đ

there are friendly, sociable and polite.

H Ư

Third, there are many interesting activities to do beside playing football, tennis on the

TR ẦN

beach, building sandcastles on the beach or watching the sunrise/sunset. For example, we can sail on a boat trip to the Stone Beach called Hon Chong (Husband Rock) and watch the mountain scenery on the way. Also, we may visit the Sea Creature Institute if we want to

10 00

B

see sea animals with our own eyes.

A

For these reasons, Nha Trang has always been one of my favourite tourist attractions

H

Ó

Tôi đã đến nhiều nơi trên thế giới và tại Việt Nam, nhưng địa điểm thú vị nhất mà tôi tôi

-L

với

Í-

luôn luôn ghi nhớ là Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp tại Việt Nam. Đó là tuyệt vời đối bởi

những

do

này.

ÁN

Thứ nhất, phong cảnh ở Nha trang là lý tưởng để chúng tôi đi tắm nắng. Chúng ta có thể bơi trong nước biển trong xanh và sạch hoặc tắm nắng trên bãi biển cát mịn dưới ánh mặt

Đ

ÀN

nắng

trời

màu

vàng

ấm

áp.

Không

khí

tươi

tinh

khiết.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Second, the local sea food are fresh, delicious but not expensive. For example, tourists can

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

sunshine. The air is so fresh and pure.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

First, the scenery in Nha trang is ideal for us to go sunbathing. We can swim in the blue

Thứ hai, thực phẩm biển địa phương được tươi, ngon nhưng không đắt tiền. Ví dụ, du

IỄ N

khách có thể thưởng thức các loại hải sản như cua, tôm, vỏ sò, tôm hùm ... Ngoài ra, người

D

dân

đó

rất

thân

thiện,

hòa

đồng

lịch

sự.

Thứ ba, có nhiều hoạt động thú vị để làm ngoài việc chơi bóng đá, quần vợt trên bãi biển, xây dựng lâu đài cát trên bãi biển hoặc xem mặt trời mọc / mặt trời lặn. Ví dụ, chúng ta có thể đi trên một du thuyền đi thăm Hòn Bãi biển gọi là Hòn Chông (chồng Rock) và xem phong cảnh núi non trên đường. Ngoài ra, chúng tôi có thể ghé thăm Viện sinh vật biển

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

nếu

chúng

ta

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

muốn

nhìn

thấy

tận

mắt

các

loài

vật

động

biển.

Đối với những lý do này, Nha Trang luôn luôn là một trong những điểm thu hút khách

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

du lịch yêu thích của tôi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 20: A MEMORABLE BIRTHDAY PARTY (Bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất) My last birthday is a memorable celebration in my life because it was the first time I had my boyfriend beside me on an important day.

Ơ

N

The birthday party took plave (diễn ra) at a small café’. My close friends came early

.Q

ẠO

friends were all surprised (ngạc nhiên). They didn’t know I had a boyfriend.

G

Đ

I introduced (giới thiệu) my boyfriend to them and we all had a lot of fun wih a lot of

H Ư

N

memorable pictures

TR ẦN

TOPIC 21: DIFFICULTIES AT WORK

I work as the dean’s assistant (trợ lý trưởng khoa) at Accounting Faculty at Hanoi

B

College of Technology. My work is quite interesting (thú vị) but difficult (khó nhọc)

10 00

as well.

Ó

A

It is difficult because of the following reasons (lý do sau đây)

H

First, I have to do a lot of work with both teachers and students. They have different

-L

Í-

characteristics (tính cách). Some are good but some are not responsible (có trách

ÁN

nhiệm), so I have to try a lot to finish the work of the faculty. Second, I have a lot of work to do during a day. It is hard for me to organize the tasks

ÀN

and remember all of them. Besides, there are a lot detaied work (công việc chi tiết),

D

IỄ N

Đ

so sometimes I cannot avoid making mistakes (không thể tránh khỏi mắc lỗi).

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

big bunch of roses (bó hoa hồng) and birthday cake. When we appeared (xuất hiện), my

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I put on my most beautiful dress and came to the party with my boyfriend. He gave a

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

group, when someone’s birthday comes, the other will prepare (chuẩn bị) everything.

H

with presents, flowers and fruits. They set up (chuẩn bị) everything for me because in our

Lastly, my work is not only office work, I also have to teach. Sometimes, I feel very nervous because when I teach, I still think about other office work. It makes my lesson less effective (kém hiệu quả). That’s all.

TOPIC 22: TRADITIONAL FESTIVAL Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

There are many festivals in Vietnam, but the biggest (lớn nhất) and most important (quan trọng nhất) one is Lunar Year festival (tết âm lịch). On this occasion (dịp), Vietnamese don’t work or study, we have a long holidays of about 5 or 6 days. We call it Tet’s holiday.

weekends or special occasions (cac dip dac biet). The food there is very fresh (tươi) and

10 00

B

delicious (ngon). For example, chicken or beef. The servers (nguoi phuc vu) are very friendly and helpful. Some of them can speak Vietnamese very well. We like eatting there

A

because the atmosphere (không khí) is warm (ấm áp) with some soft music. Besides, the

Í-

TO

ÁN

-L

people. (91 words)

H

Ó

price (giá cả) is not expensive. You just have to pay 150.000 dongs for a meal for two

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Well , I often go to a Chinese restaurant near my house. I and my husband often eat there at

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

TOPIC 23: YOUR FAVORITE RESTAURANT

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

From the first day of new Year, we go to pagodas (chùa) to wish happy things for the coming year, and then come to visit our grandparents, relatives (họ hàng) or friends. It is the chance (cơ hội) for us to gather after a year. We share our success or failure, talk and have fun. After four days enjoying the festival, we come back to our work with a lot of energy and hope.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Before the festival, we prepare (chuẩn bị) everything (mọi thứ) from food, decoration (đồ trang trí) and new clothes. Everybody is busy to go shopping and do housework so that everything is perfect (hoàn hảo) to welcome the new year.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 24: YOUR LAST HOLIDAY Last summer holiday, I went to Cat Ba island (đảo) with my coworkers. It is in HaiPhong in Vietnam. We had to move there by ship (thuyền) because it is an island. It is not a big island

N

but the beaches (bãi biển) there are wonderful (đẹp). The water is fresh and the waves

Ơ

(sóng) are fantastic (tuyệt). We took a lot of photographs at noon, and in the evening, we

U Y

sea. There are many foreign tourists (khách nước ngoài) visiting this island, too. However,

.Q

TR ẦN

ways to help you improve (cải thiện) it.

H Ư

English is more and more important (càng ngày càng quan trọng). Here are some

First, you should learn more and more new words. Vocabulary (tu vung) helps you

10 00

B

express (diễn đạt) yourself, say what you want effectively (hieu qua). You should know how to pronounce it (phat am) so that other people can understand you.

Ó

A

Second, you should spend time listening to native speakers (người bản ngữ) a lot

Í-

H

because Listening skill is very difficult.

-L

Lastly, you should read more. Reading in English help you use English more fluently

ÁN

and correctly. It not only improve your vocabulary, writing skill (kỹ năng viết) but also your

TO

knowledge (kiến thức) about English culture (văn hóa). (102 words)

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

TOPIC 25: HOW TO IMPROVE MY ENGLISH

G

Đ

ẠO

TP

hotel. But anyway (dù sao chăng nữa), we had good time at CatBa. (114 words)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

the food and other service (dịch vụ) is quite expensive there. So, we just stayed in a small

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

rode bicycles around the island, drank coffee and enjoyed (tận hưởng) the fresh air from the

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 26: WAYS OF RELAXING I often cook when I have free time because cooking is really fun. - First, cooking a good meal brings happiness to my family. All the members in my family

Ơ

N

often sit around the table and enjoy the food I cook. I like to cook new dishes (món mới) for

N

H

them and I will feel happier if they like the food.

.Q

N

G

Đ

ẠO

solve (giải quyết) my problem. (104 words)

H Ư

TOPIC 27: GOING TO A FRIEND’S BIRTHDAY PẢTY

TR ẦN

Last weekend I was very glad (vui vẻ) to come to my close friend’s birthday party. All her friends and relatives came to the birthday party, too.

10 00

B

Before the party, I helped her make up and put on her beautiful dress. Then she went into the room where everyone was waiting (đợi) for her. There were a lot of lovely presents

A

(quà) on a table. I bought her a big birthday cake. Then, I put on it some candles (nến). We

H

Ó

sang (hát) Happy birthday song to her and asked to blow (thổi) the candles and cut the cake.

Í-

We enjoyed the cake and talked with each other. Then, everyone took photographs (chụp

-L

ảnh) with her. I was the photographer. We had a lot of beautiful and funny pictures. It was a

TO

ÁN

good memory of mine. (127 words)

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

attention (chú ý) to the cooking. Even, (tham chi), after cooking, I can find some ways to

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

relaxed. When I cook, I can forget (quên) the problems (các vấn đề) because I just pay

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

- Second, cooking helps me reduce (giảm) stress of a hard-working day and makes me

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 28: MOVING TO HANOI – THE CAPITAL OF VIETNAM

I came to Hanoi 5 years ago when I went to university (học đại học). At first, I found it very

N

noisy and polluted (ô nhiễm). But now, I decide to live here for the rest (phần còn lại) of my

Ơ

life because Hanoi is very exciting. I don’t find it noisy any more. There are many kinds of

U Y

convenient, too. There are many schools and hospitals and the service (dịch vụ) is good.

.Q

N

G

Đ

ẠO

really like living in this active environment (môi trường năng động). (112 words)

H Ư

TOPIC 29: A HOLIDAY WITH SOME UNPLEASANT THINGS

TR ẦN

I am on holiday in Cat Ba island with my coworkers (đồng nghiệp) . It is in HaiPhong in Vietnam. We have to move there by ship (thuyền) because it is an island (đảo). It is not a

B

big island but the beaches (bãi biển) there are wonderful (tuyệt vời). The water is fresh

10 00

(sạch) and the waves (sóng) are fantastic (tuyệt). We swim and take a lot of photographs at noon (buổi chiều), and in the evening, we ride bicycles (đi xe đạp) around the island, drink

Ó

A

coffee and enjoy the fresh air from the sea. There are many foreign tourists (khách nước

Í-

H

ngoài) visiting this island, too. However, the food and other service (dịch vụ) is very

-L

expensive there. So, we just stay in a small hotel. We visit Monkey island (đảo khỉ) nearby

ÁN

(gần đó) but unluckily, we cannot see many monkeys. The sun is so hot and we cannot find

TO

any trees to sit under. It is so terrible (khủng khiếp).

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

a lot with high buildings and factories (nhà máy) so it is easy for a person to find a job. I

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Transportation (sự đi lại) is also excellent (tuyệt vời) with cheap buses. Hanoi is developing

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

entertainment centres (trung tâm giải trí), many parks and sports acitivities. Living here is

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 30: MY NEW FLAT I have moved to a new flat. It is on the fifth floor (tầng 5). It is small but quite clean and modern. We have two rooms only. One is for living and one is for cooking. We just set up a

N

bed, a working table, a wardrobe (tủ) and a fridge (tủ lạnh) in the living room. The kitchen

Ơ

is rather small, but it has a window, so it is quite airy (thoáng khí). What I like most about

U Y

(lo lắng) about the noise (tiếng ồn) and the heat of the sun (sức nóng của mặt trời). (105

.Q N

One of my hobbies is shopping. It is one way to relax (thư giãn) and reduce (giảm)

H Ư

stress. I often shop for clothes with my friends at weekends. We often go to the outdoor

TR ẦN

market (chợ trời) because we can find many kinds of clothes (quần áo) there with low prices (giá thấp). We sometimes go to the shopping centre (trung tâm mua sắm) and look for sales

B

(giảm giá) or just look around to have fun or see the fashion trend. (xu hướng thời trang).

10 00

There are more and more clothes shop near my house. They are small but various (đa dạng) in styles. I often shop there, too because they are not expensive and their product quality

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

(chất lượng sản phầm) is quite good. (105 words)

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO G

Đ

TOPIC 31: SHOPPING

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

words)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

the flat is that it is on the fifth floor; Therefore, it is quiet and cool. We don’t have to worry

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 32: IMPORTANCE OF ENGLISH TO WORK Good morning, my name is Thuy. I work for Hanoi College of Technology (cao đẳng công nghệ hà nội), at Student Management Department (phòng quản lý HSSV). At the

N

moment, I don’t use English in my work, but I still know that it is important for my career

H

Ơ

(nghe nghiep) and want to learn it better (tốt hơn).

.Q

ẠO

foreign universities (đại học nước ngoài).

Đ

Second, English is international language (ngôn ngữ quốc tế). Many things are in

N

G

English. If I know English well, it means (có nghĩa là) I can understand more about

That’s all. (Thế là hết ạ)

10 00

B

TOPIC 33: FRIENDSHIP (TÌNH BẠN)

TR ẦN

H Ư

everything, that is good for myself and good my work, too.

There are many valuable (đáng giá) things in life, but friendship may be one of the

A

most important. In our daily life, we have many friends, for example, friends at school,

H

Ó

friends at work or friends online.

-L

Í-

With some friends, we just keep a normal relationship (quan hệ bình thường). That is

ÁN

saying hello, saying goodbye and having small talks only. However, with some people, we really love them, want to contact (liên hệ) them most of the time,

not just ask for

information (hỏi thông tin), but to share (chia sẻ) happiness (niềm vui) and sadness (nỗi

IỄ N

Đ

ÀN

buồn) in life. That is friendship.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

(lương). Maybe in future (tương lai), my college (trường học) will co-operate (hợp tác) with

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

or work at internation environment (moi truong quoc te). It means I can have high salary

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

First, English gives me chances (cơ hội) to work with foreigners (người nước ngoài)

It is difficult (khó) to find (tìm) true friendship and not everyone finds true (thật sự)

D

friendship in their life because you know, (bạn biết đấy) it’s difficult to find someone who has the same opinion (quan điểm) or attitude (thái độ) as you and everyone makes mistakes

(mắc lỗi). So, sympathy (lòng thông cảm) is really important in friendship. Without friends, especially (đặc biệt là) true friends, I’m sure that your life is less meaningful (ý nghĩa). That’s all. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 34: FAMILY IS IMPORTANT It’s really happy for anyone who has all parents and brothers and sisters by his side

Ơ

N

(bên cạnh) when he is a child, and it’s really wonderful for anyone who has a happy family

H

with a good husband and lovely children when he or she becomes an adult (người trưởng

.Q

ẠO

muộn).

G

Đ

Family members are the people you can rely on the most (tin tưởng vào nhiều nhất).

TR ẦN

H Ư

family accepts (chấp nhận) and loves you. That’s all.

N

I’m sure that they love you a lot and you love them so much, too. Whoever you are, your

TOPIC 35: THREE THINGS YOU TAKE TO THE DESERT

B

If I have a chance to go to the desert ( phát âm là: đe zớt), the three important things

10 00

I will bring with me are: water, tent (lều, trại) and canned food (đồ ăn đóng hộp)

A

First, of course, it is water, there is no water for you to find at the desert. And under

-L

Í-

we cannot live long.

H

Ó

hot and sunny weather, you really need to have it. You know (bạn biết đấy), without water,

ÁN

Second, it is canned food. There is no stores and no restaurants there, so you have to bring food yourself. I think canned food is a good choice because it is hard to make a fire (nhóm lửa) in the middle of a desert. There is no wood (gỗ) to burn (đốt). Moreover, fresh

IỄ N

Đ

ÀN

food cannot be fresh under hot weather.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

family and wherever you go, you will come back to your home soon or later (sớm hay

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Family is important in every part of your life. Whatever you do, you do it for your

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

thành).

Third, it is a tent. The desert is very large and there is no houses or hotels. Therefore

D

(vì vậy), you really need a tent. When you are tired of walking, you can relax in it. Especially, at night, you need a comfortable place (chỗ thoải mái) to sleep so that you become strong enough on the next day to continue your journey (cuộc hành trình). That’s

all.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 36: DO YOU WANT TO BECOME A FAMOUS PERSON? WHY? Many people want to be famous (nổi tiếng) so that whenever you appear (xuất hiện), they know who you are, they talk about you and admire (ngưỡng mộ) you. You are usually

Ơ

N

the centre (trung tâm) of any group (nhóm). As for me, I don’t like to be famous.

H

The first reason is: If many people know me, it means I have to be careful much

.Q

ẠO

The second reason is: If I am famous, many people may envy (ghen tị) my position

Đ

(vị trí), they may create (tạo ra) bad information about me and I may be stuck (kẹt vào) in

N

G

scandals and stress. It’s very terrible for myself and for my family.

H Ư

The third reason is: If I am famous, people will pay much attention (chú ý) to my

TR ẦN

children just to see how they are, what they do and compare (so sánh) them with me. I don’t want to put any pressure (áp lực) on my children. I just want them to have their own life and

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

their own way. That’s all.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

discussion (thảo luận). I don’t like to be in that case (trường hợp).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

kể khi nào) I go out. Every of my careless (bất cẩn) things may become topics for

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

about my appearance (sự xuất hiện/ dáng vẻ bề ngoài) and my words (lời nói) whenever (bất

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 37: THE PERSON WHO INFLUENCES YOU THE MOST I think that my parents have the most influence on me (có tầm ảnh hưởng lớn nhất). First, it is the characteristics (tính cách) and opinion (quan điểm). As I can see, most

Ơ

N

children have quite the same characteristics and opinions as their parents because in most of

H

the time when you are under 18, you are very close (gần gũi) to your parents and they teach

.Q ẠO

Second, parents are the people you most love and rely on (tin tưởng vào), so you

N

G

your important decisions (quyết định) are influenced by them.

Đ

often ask them for advice (lời khuyên) or just want to make them happy. Therefore, many of

H Ư

Of course, there are many other things that have influence on me such as: friends,

TR ẦN

neighbours (hàng xóm), co-workers (đồng nghiệp) and many people around but I think

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

family, especially (đặc biệt là) parents have the most influence on me. That’s all.

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

myself have the same characteristics and opinions as my parents.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

into and immitate (bắt chước) – Cố gắng học câu này nhé cưng, hê. The same to me, I find

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

you a lot of things. Your parents are like the mirror (giống như tấm gương) that you look

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TOPIC 38: THE SEASON YOU LIKE THE MOST There are four seasons (mùa) in Vietnam. That is spring: cool and warm, winter: cold and windy, autumn: cool and windy and summer: hot and sunny. I love summer the most

N

(nhiều nhất). Although it is very hot and sunny, it is not the problem (vấn đề) because we

Ơ

have high living condition (điều kiện song), we have air conditioning (máy điều hòa nhiệt

.Q

TP

Besides, I love summer because we have many outdoor activities (hoạt động) at that is going to the beach. I live far away from the sea, so each year, I have only one chance (cơ

G

Đ

hội) to go there, just in summer time. I love swimming and eating cheap seafood. That’s

H Ư

N

why I love summer. That’s all.

TR ẦN

(Có thể nói thêm hoặc trường hợp cô giáo hỏi)

I don’t like spring because it is often foggy (sương mù). It makes me sad (buồn)

10 00

B

I don’t like winter because it is too cold. I don’t want to do anything at this weather condition.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

I don’t like autumn because it is dry, it is hard to breathe (hít thở) and my skin is bad. (hihi)

D

IỄ N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

time such as camping (cắm trại), mountain climbing (leo núi), etc, and the most favorite one

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

because we have hats and covers (vật bao phủ) to protect (bảo vệ) ourselves from the sun.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

độ) at our home and workplace. When we go out, we don’t have to be afraid of (e sợ)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Topics for speaking test (Các chủ đề và bài mẫu cho kỳ thi nói trong Tiếng Anh)  

LINK BOX: https://app.box.com/s/kgebrhw0vlpbxzfy20lci951921yoqfp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1xbJw4wzvOVYnjqHAAOWyfse7...

Topics for speaking test (Các chủ đề và bài mẫu cho kỳ thi nói trong Tiếng Anh)  

LINK BOX: https://app.box.com/s/kgebrhw0vlpbxzfy20lci951921yoqfp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1xbJw4wzvOVYnjqHAAOWyfse7...

Advertisement