Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 1

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Đ IỄ N D

Số câu: 02 câu Số điểm: 04 điểm

phần nguyên phân, giảm phân để làm bài tập.

1 câu: câu 1 (2 điểm)

- Hiểu được quy trình nhân lên của virut - Hiểu được chức năng các thành phần cấu trúc nên virut

Vận dụng kiến thức sinh trưởng ở vi khuẩn để xây dựng đường cong sinh trưởng.

1 câu: câu 5 (2 điểm)

1 câu: câu 4 (2 điểm)

1 câu: câu 3 (2 điểm)

6.0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

N H Ư TR ẦN B

10 00

Ó H

các loại riboxom và

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

Sinh học vi sinh vật

Vận dụng kiến thức

giải thích.

A

Số câu: 03 câu 1 câu: câu 2 Số điểm: 06 điểm (2 điểm)

Phân biệt chức năng

G

sinh chất. - Nêu các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

Cao

Đ

các thành phần cấu tạo nên màng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Trình bày

Tổng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Thấp Sinh học tế bào

H

Vận dụng

N

Thông hiểu

U Y

Nhận biết

.Q

TÊN CHỦ ĐỀ

Ơ

A – Ma trận đề:

4.0

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Chuyển hóa vật chất và năng

Hiểu được cơ chế đóng mở khí khổng và lợi

TO

Ơ H U Y

.Q

TP

ẠO

2.0 10 câu

4.0 (20%)

6.0 (30%)

6.0 (30%)

4.0 (20%)

20 điểm

Đ

Tổng

6.0

Vận dụng được vai trò của hoocmon để giải thích một số hiện tượng cụ thể 1 câu: câu 8 (2 điểm)

ÁN

Số câu: 01 câu Số điểm: 02 điểm

1 câu: câu 10 (2 điểm)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Sinh trưởng và phát triển

1 câu: câu 7 (2 điểm)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Số câu: 03 câu 1 câu: câu 9 Số điểm: 06 điểm (2 điểm)

trao đổi khí ở phổi.

Đ

thụ thức ăn ở ruột non là quan trọng nhất đối với thú ăn tạp

G

sát tim ếch

giải thích quá trình

N

vật

Vận dụng công thức để

H Ư

Giải thích được tiêu hóa và hấp

2.0

TR ẦN

Nêu quy trình thực hành quan

N

1 câu: câu 6 (2 điểm)

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số câu: 01 câu Số điểm: 02 điểm

N

ích của việc đó

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

lượng ở thực vật

D

IỄ N

Cấu trúc: 100% tự luận, trong đó nhớ 20%; thông hiểu 30%; vận dụng thấp 30%; vận dụng cao 20%

B – Đề thi: Câu 1 (2,0 điểm). (Vận dụng thấp)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 2 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cho các loại protein sau: Amilaza, insulin, tubulin, ADN polimeraza. Protein nào được tổng hợp ở riboxom bám màng, riboxom tự do và riboxom ti thể. Giải thích. Câu 2 (2,0 điểm). (Nhận thức) Cho các hình vẽ về cấu trúc màng sinh chất (A, B, C, D và E) dưới đây:

N

(3) (3)

B

ATP

D

E

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

b) Hãy chỉ ra các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất ở hình D. Câu 3 (2,0 điểm). (Vận dụng cao) Ở 1 loài động vật, theo dõi quá trinh giảm phân của 9 tế bào sinh trứng ở 1 cá thể người ta thấy trong các thể định hướng được tạo ra có 81 NST đơn. a) Xác định bộ NST 2n của loài? b) Viết kí hiệu bộ NST 2n. Biết rằng đây là giới dị giao tử (XY) và các NST đều có cấu trúc khác nhau. c) Ở kỳ giữa của giảm phân I và kỳ giữa của giảm phân II, có bao nhiêu cách sắp xếp của NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào? d) Trên thực tế, từ 9 tế bào trên có thể thu được nhiều nhất là bao nhiêu loại trứng và loại thể định hướng? Ít nhất bao nhiêu loại trứng và thể định hướng? Câu 4 (2,0 điểm). (Vận dụng thấp) Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucozo cho đến khi đang ở pha lag, đem cấy chủng sang các môi trường sau: - Môi trường 1 : có cơ chất là glucozo - Môi trường 2 : có cơ chất là mantozo - Môi trường 3 : có cơ chất là glucozo và mantozo Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn gồm những pha nào trong từng môi trường nói trên? Câu 5 (2,0 điểm). (Thông hiểu) a) Dựa vào kiến thức về chu trình nhân lên của virut hãy giải thích các ý sau: - Mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định? - Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, HIV có khả năng lây lan vào tế bào limpho T, tế bào đơn nhân, đại thực bào của hệ thống miễn dịch?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

C

a) Gọi tên các thành phần tương ứng được kí hiệu: (1), (2), (3), (4) ở các hình trên

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A

(b)

N

(a)

(3)

H

(2)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(4)

(3)

Ơ

(1)

U Y

(3)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 3 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b)Người ta tiến hành thí nghiệm với 2 chủng virut A và B như sau: Lấy vỏ capsit của virut A trộn với lõi axit nucleic của virut B tạo thành virut lai. Biết rằng mỗi loại virut chỉ kí sinh trong 1 loại vật chủ.

Ơ

N

- Virut lai có thể xâm nhập vào vật chủ nào. - Giả sử sau khi xâm nhập, virut lai nhân lên thành các virut mới thì các virut mới này có thể xâm nhập vào vật chủ nào?

H

∆PA trong đó ∆P là chênh lệch áp suất hai bên màng, A là diện tích trao đổi khí, k là hệ d

TO

=k

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

b) Trình bày phương pháp mổ lộ tim ếch và tiến hành quan sát tim ếch? c) Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịm tim của ếch thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? - Nhỏ adrenalin 1/100000 - Nhỏ axetincolin Câu 10 (2,0 điểm). (Vận dụng cao) Cường độ khuếch tán của 1 chất khí qua 1 lớp màng mỏng được tính theo công thức: D

số khuếch tán, d là khoảng cách khuếch tán. Ở một người, không khí trong phế nang có phân áp O2 là 100mmHg, phân áp CO2 là 40mmHg. Các chỉ số này ở trong máu của các tĩnh mạch đến phế nang lần lượt là 40mmHg và 45mmHg. Biết hệ số khuếch tán của CO2 cao gấp 20 lần hệ số khuếch tán của O2. Hãy xác định tỉ lệ giữa cường độ khuếch tán của O2 so với CO2 qua màng phế nang của người này?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 8 (2,0 điểm). (Vận dụng thấp) a) Anh Sultan Kosen 31 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là người có chiều cao nhất thế giới với 2,51m. Ông Chandra Bahahur 74 tuổi người Nepal là người thấp nhất thế giới với 0,55m. Hãy giải thích tại sao những người đàn ông trên lại có chiều cao khác thường như vậy? b) Ở độ tuổi 17 của các em có nên sử dụng hoocmon sinh trưởng để cải thiện chiều cao không? Vì sao. Câu 9 (2,0 điểm). (Nhận thức) a) Nêu các thao tác hủy tủy ở ếch.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn ở ruột non là quan trọng nhất đối với thú ăn tạp. Vì sao?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

a) Khí khổng đóng trong những trường hợp nào? b) Khí khổng đóng đã đem lại lợi ích và tác hại gì cho thực vật? Câu 7 (2,0 điểm). (Thông hiểu)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6 (2,0 điểm). (Thông hiểu)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 4 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

--------------------------- Hết ----------------------------(Giám thị không giải thích gì thêm)

Nội dung

Điểm

0,5

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Đ

0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

0,5

A

a) Chú thích hình: (1) – Photpholipit (2) – Cacbohidrat (hoặc glicoprotein) (3) – Protein xuyên màng (4) – Các chất tan (hoặc các phân tử tín hiệu) Câu 2 b) Hình D: (2đ) (a) Vận chuyển thụ động (b) Vận chuyển chủ động

IỄ N D

0,5

Đ

ẠO

bào, riboxom ti thể tổng hợp các protein dùng cho ti thể. - Amilaza là enzim phân giải tinh bột, do tuyến tụy và tuyến nước bọt tiết vào ống tiêu hóa để tiêu hóa tinh bột nên đây là protein xuất bào, do đó protein Câu 1 này được tổng hợp từ riboxom bám màng (2đ) - Insulin là hoocmon điều hòa đường huyết, là protein xuất bào nên protein này được tổng hợp từ riboxom bám màng - Tubulin là thành phần cấu tạo nên tơ vô sắc khi phân bào, khung xương tế bào. ADN polimeraza là enzim dùng cho quá trình nhân đôi ADN nên cả 2 loại protein này được tổng hợp ở riboxom tự do - ADN polimeraza có cả ở trong nhân tế bào và cả ti thể nên riboxom ti thể cũng tổng hợp enzim này

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Các loại riboxom thực hiện tổng hợp các loại protein đặc trưng cho tế bào. Riboxom bám màng (nằm trên lưới nội chất hạt) tổng hợp các protein xuất bào, riboxom tự do (nằm trong tế bào chất) tổng hợp các protein dùng trong tế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu

H

Ơ

N

C – Hướng dẫn chấm:

a) 1 tế bào sinh trứng giảm phân tạo ra 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng nên 9 tế bào sinh trứng sẽ tạo ra 9 x 3 = 27 thể định hướng. Số NST trong 1 thể định hướng là 81/27 = 3  bộ NST đơn bội n = 3  bộ NST lưỡng bội 2n = 6 0,25 b) Quy ước A, B, Y là các NST có nguồn gốc từ mẹ; a, b, X là các NST có 0,25 nguồn gốc từ bố  kí hiệu bộ NST 2n : AaBbXY c) Ở kì giữa I của giảm phân có 23-1 = 4 cách sắp xếp của NST trên mặt phẳng 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 5 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cách 3: AAbbXX

Cáh

0,25

aa bb YY aa bb XX aa BBYY aa BBXX Ở kì giữa II của giảm phân có 23-1 = 4 cách sắp xếp của NST trên mặt phẳng

N

Ơ

H .Q

Cách 4: AAbbYYvà

0,5

a) - Mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định vì thụ

0,5

0,5

0,5

0,5

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

- Các môi trường đều trong hệ thống kín, có nghĩa là cơ chất chỉ được cung cấp 1 lần và chất thải không được lấy ra - Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong hệ thống kín gồm 4 pha: pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Đường cong sinh trưởng của vi Câu 4 khuẩn tương ứng với các môi trường như sau: + Môi trường 1: cơ chất là glucozo, đường cong sinh trưởng gồm 3 pha: pha (2đ) log, pha cân bằng và pha suy vong. Vì môi trường cũ và môi trường mới cơ chất đều là glucozo, mà trong môi trường cũ vi khuẩn đang ở pha log nên cấy sang môi trường mới vi khuẩn không phải trải qua giai đoạn thích ứng nên không có pha lag + Môi trường 2: Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn có đủ 4 pha: pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Vì mantozo là cơ chất mới nên vi khuẩn phải trải qua giai đoạn thích ứng, tiết ra enzim phân giải cơ chất mới nên có pha lag + Môi trường 3: Đường cong sinh trưởng gồm 1 pha lag, 2 pha log, 1 pha cân bằng, 1 pha suy vong. Vì vi khuẩn đang ở pha log trong môi trường glucozo ban đầu được cấy sang môi trường mới có đồng thời cả 2 cơ chất glucozo và mantozo thì vi khuẩn sẽ sử dụng glucozo trước, nó sẽ sinh trưởng theo pha log, khi sử dụng hết glucozo thì chúng phải thích ứng với cơ chất mới nên các pha tiếp theo là pha lag, pha log, pha cân bằng và pha suy vong.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G

N

d) Trên thực tế 9 tế bào sinh trứng có thể thu được: - Tối đa: 8 loại trứng và 8 thể định hướng - Tối thiểu: 1 loại trứng và 2 thể định hướng

ẠO

TP

Cách 3: AAbbXX và aaBBYY aaBBXX

0,25 0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Cách 2: AABBYY và

aabbXX Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

0,25

N

xích đạo của thoi phân bào Cách 1: AABBXX và aabbYY

http://daykemquynhon.ucoz.com

0,25

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

xích đạo của thoi phân bào Câu 3 Cách 1:AABBXX Cách 2: AABBYY (2đ) 4:AAbbYY

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 6 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

thể của vi rút phải phù hợp với thụ thể của tế bào chủ. - HIV có khả năng xâm nhập vào tế bào limphoT, tế bào đơn nhân, đại thực 0,5

H

Ơ

0,5

0,25

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

- Khi nồng độ CO2 cao: Hô hấp mạnh hơn quang hợp làm hoạt hóa enzim chuyển đường thành tinh bột. Khi đường bị chuyển thành tinh bột thì lượng đường trong tế bào chất giảm dẫn tới làm giảm áp suất thẩm thấu của tế bào hạt đậu làm cho tế bào mất nước và khí khổng đóng - Vào buổi trưa cường độ thoát hơi nước cao (lượng nước mất đi nhiều hơn lượng nước hút vào) dẫn tới giảm sức trương tế bào nên khí khổng đóng - Khi cây bị hạn, hàm lượng axit abxixic trong lá tăng kích thích kênh K+ mở cho ion này ra khỏi tế bào bảo vệ dẫn tới mất nước và xẹp lại nên khí khổng

0,25 0,25 0,25

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 6 đóng (2đ) - Khi tế bào bão hòa nước (sau mưa), các tế bào biểu bì xung quanh khí khổng tăng thể tích, ép lên các tế bào làm khe khí khổng khép lại 1 cách bị động - Ban đêm hoặc đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối, khi thiếu ánh sáng làm cho K+ và nước thoát ra ngoài tế bào nên khí khổng đóng (trừ thực vật CAM)

0,25

TO

ÁN

b) Vai trò và tác hại của đóng khí khổng: - Vai trò: Khí khổng đóng ngăn chặn sự thoát hơi nước, do đó làm giảm sự mất nước của cây có tác dụng chống héo cho cây - Tác hại: + Khí khổng đóng làm cho nước không thoát ra được nên không tạo được động lực phía trên để kéo nước và ion khoáng từ đất lên lá. + Khí khổng đóng thì CO2 không khuếch tán được vào lá dẫn tới không có

0,25

0,25

Đ IỄ N D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

a) Khí khổng đóng trong các trường hợp sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

vật chủ của virut B.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Sau khi nhân lên, các virut mới tạo ra sẽ giống với virut B vì chúng được 0,5 tổng hợp từ gen của virut B, do vậy các virut mới chỉ xâm nhiễm được vào

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

thụ thể tương ứng của virut HIV Câu 5 b) (2đ) - Virut lai chỉ xâm nhập được vào vật chủ của virut A vì vỏ của virut lai chứa thụ thể của virut A mà không chứa thụ thể virut B

N

bào vì màng tế bào có các thụ thể đặc biệt giúp nó nhận ra và liên kết với các

0,25

CO2 cho quang hợp. Đồng thời khí khổng đóng thì hạn chế thoát hơi nước nên lá sẽ bị đốt nóng bởi ánh sáng. Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn ở ruột non quan trọng nhất vì:

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 7 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Ở miệng và dạ dày thức ăn mới tiêu hóa chủ yếu về mặt cơ học, về biến đổi

0,5

hóa học chỉ có gluxit và protein được biến đổi bước đầu - Nhờ câú tạo ruột non rất dài, diện tích tiếp xúc với thức ăn rất lớn, thời gian

0,5

Ơ H

H Ư

N

0,5 0,5

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

0,5

TO

ÁN

0,5 Câu 9 a) Tay phải cầm kim nhọn, tay trái cầm ếch, dùng ngón tay cái của bàn tay (2đ) trái ghì lên đầu hơi gập cổ ếch xuống nhằm kéo dãn đốt sống cổ, dùng kim nhọn lách vào khe khớp của đốt sống cổ và đưa kim sâu xuống 2 - 3 cm dọc theo cột sống ngoáy nhẹ, đến khi thấy các chi không cử động là được b) - Phương pháp mổ lộ tim: Ếch đã hủy tủy, ghim ngửa trên khay mổ, dùng 0,5 kéo và kẹp cắt bỏ 1 khoảng da ngực hình tam giác. Sau đó dùng mũi kéo nâng xương ức, bấm 1 nhát hình chữ V ở giữ xương ức và cơ bụng. Từ đây nâng mũi kéo cắt dọc 2 đường sát hai bên xương ức. Cuối cùng cắt 1 đường ngang phía đầu lật bỏ xương ức để lộ xoang bao tim và cắt bỏ màng bao tim. - Quan sát tim ếch: 0,5

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

G

Đ

Câu 8 a. - Anh Sultan Kosen người Thổ Nhĩ Kỳ do hàm lượng hoocmon sinh trưởng (2đ) GH tiết ra quá nhiều, thúc đẩy quá trình phát triển cơ, xương và quá trình tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ vì thế cơ thể người có kích thước cao lớn khác thường. - Ông Chandra Bahahur người Nepal do hàm lượng hoocmon sinh trưởng GH tiết ra quá ít dẫn đến cơ thể người có kích thước nhỏ bé khác thường. b. Ở độ tuổi 17 của các em không nên sử dụng hoocmon sinh trưởng để cải thiện chiều cao. Vì: - Hoocmon chỉ thực sự phát huy hiệu quả ở lúa tuổi còn nhỏ, khi mà tốc độ sinh trưởng đang diễn ra mạnh mẽ. - Ở độ tuổi 17 nếu dùng hoocmon kích thích sinh trưởng sẽ gây ra những dị dạng khác thường trên cơ thể như đầu to ra, các đầu khớp xương trên cơ thể phình to…

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

tuyến tụy và tuyến ruột đã phân cắt các chuỗi polipeptit ở các vị trí xác định thành các axit amin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

0,5

pepsin biến đổi thành chuỗi polipeptit ngắn. Còn ở ruột non có các enzim từ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

có thể hấp thụ vào máu. - Protein là loại thức ăn có cấu trúc phức tạp nhưng ở dạ dày chỉ có enzim

0,5

N

Câu 7 tiêu hóa và hấp thụ thức ăn chủ yếu xảy ra ở ruột (2đ) - Dịch tiêu hóa ở ruột non chứa đầy đủ các enzim tiêu hóa như gluxit, lipit, protein và tác dụng của các enzim (dịch tụy, dịch ruột) rất mạnh, phân hủy hoàn toàn thức ăn phức tạp trở thành đơn giản nhất. Nhờ đó, tế bào lông ruột

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 8 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Quan sát trình tự hoạt động của tâm nhĩ và tâm thất, xác định các pha co tim; Quan sát và so sánh màu máu của tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái với máu của tâm thất. + Đếm số nhịp tim trung bình trong 1 phút

Ơ

H N

G

N H Ư

60.a.A 100.a.A 3 D2 = : = = 60% d d 5 D1

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Lưu ý: học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

D

IỄ N

Đ

0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

Đ

- Cường độ khuếch tán của O2 so với CO2 qua màng phế nang của người này:

0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

(100 - 40).A 60.a.A = d d

0,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D2 = a.

U Y

- Cường độ khuếch tán của O2 là D2:

(45 - 40).A 100.a.A = d d

.Q

D1 = 20a.

TP

- Cường độ khuếch tán của CO2 là D1:

0,25 0,25

- Gọi hệ số khuếch tán của O2 là a  hệ số khuếch tán của CO2 là 20a.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nhỏ axetincolin: tim đập chậm, yếu, nhịp tim giảm Câu 10 (2đ)

N

+ Quan sát sự vận chuyển máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao mạch c) - Nhỏ adrenalin 1/100000 tim đập nhanh, mạnh, nhịp tim tăng

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 9 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 2

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

H

thấp

cao

TO Đ

- Hiểu được sự sinh trưởng của vsv trong các đk môi trường khác nhau. ( Câu 4- 2 điểm)

- Gải thích hoạt động của vsv khi lên men giấm từ rượu. ( Câu 2- 2 điểm)

Hiểu được

Vận dụng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A H

Í-L

ÁN

Sinh học Vi sinh vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO

Đ G

( Câu 5- 2 điểm)

B

(Câu 3a- 1 điểm) 3điiểm

tính thời gian chu kì tế bào.

TR ẦN

kết quả thí nghiệm hoạt động của enzim.

N

điểm) - Nhận biết

H Ư

- Hiểu được vai trò của các nhân tốt mt ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim. (Câu 3b- 2 điểm)

Ó

Số câu , số điểm

- Giải bài tập

bào. ( Câu 1- 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Vận dụng

U Y

Vận dụng

10 00

- Thành phần hóa học của tế bào. - Cấu trúc tế bào - Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. - Phân bào

IỄ N D

Thông hiểu

Sinh học tế - Nhận biết về cấu trúc tế bào

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nhận biết

Tổng

N

Cấp độ nhận thức

.Q

Tên chủ đề

Ơ

A. Ma trận đề:

Số câu, số điểm Chuyển hóa

Vận dụng

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 10 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

vật chất và năng lượng ở

đặc điểm tiêu kiến thức hóa ở một số giải thích

thực vật,

nhóm đv

động vật.

( Câu 8a- 1 điểm)

kiến thức quang hợp

ứng dụng giải thích một trong thực tế. số thí nghiệm. ( Câu 6 – 2 điểm)

H

Ơ

N

( Câu 72điểm)

Ó Đ

IỄ N D

H

-L

G N

Í-

TO

ÁN

Sinh trưởng phát triển ở thực vật, động vật

Giải thích vai trò của iot đối với sự sinh trưởng phát triển ở người. ( Câu 10b- 1 điểm)

1 câu 2đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 điểm

B

Số câu, số điểm

Hiểu được một cung phản xạ gồm những bộ phận nào tham gia. ( Câu 8b- 1 điiểm)

10 00

Liệt kê các kiểu hướng động và vai trò của hướng động ( Câu 10a- 1 điểm)

A

Cảm ứng

2 câu 3đ

H Ư

1 câu 1đ

TR ẦN

Số câu, số điểm

Đ

( Câu 9 – 1 điểm)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

hoàn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

kiến thức để giải bài tập về hệ tuần

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vận dụng

Số câu, số điểm

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 11 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Tổng

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số điểm 4,0 (20%)

Số điểm 6,0 (30%)

Số điểm 6,0 (30%)

Số điểm 4,0 (20%)

10 câu 20 điểm

N

Câu 1 (2.0 điểm). Nhận biết Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy giải thích? a. Mọi tế bào đều có màng, tế bào chất, các bào quan và nhân.

H N

U Y

TR ẦN

H Ư

c. Vì sao nếu để cốc giấm có váng trắng quá lâu thì độ chua của giấm sẽ giảm đi dần? Cách khắc phục hiện tượng này? Câu 3 (3.0 điểm). Người ta làm các thí nghiệm đối với enzim tiêu hóa ở động vật như sau: Cơ chất

B

Enzim

Điều kiện thí nghiệm Nhiệt độ (oC)

pH

Tinh bột

37

7-8

Tinh bột

97

7-8

Lòng trắng trứng

30

2-3

10 00

Thứ tự thí nghiệm

Amilaza

2

Amilaza

3

pepsin

4

pepsin

Dầu ăn

37

2-3

pepsin

Lòng trắng trứng

40

2-3

Pepsin

Lòng trắng trứng

37

12-13

7

Lipaza

Dầu ăn

37

7-8

Lipaza

Lòng trắng trứng

37

2-3

8

Ó

H

Í-

-L

TO

6

ÁN

5

A

1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

a. Váng trắng do vi sinh vật nào gây ra? Ở đáy cốc có loại VSV này không? Giải thích b. Nhỏ một giọt dịch nuôi cấy VSV này lên lam kính, rồi nhỏ bổ sung 1 giọt H2O2 vào giọt dịch nuôi cấy trên thì thấy hiện tượng gì? Giải thích.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 2 (2.0 điểm). Vận dụng thấp Trong quá trình chế biến giấm từ rượu, sau một thời gian ta thấy có một lớp màng trắng phủ lên bề mặt:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

d. Bơm Na – K sử dụng năng lượng ATP để vận chuyển các ion Na+ và K+.

Ơ

b. Tế bào thực vật có thành tế bào, không bào, lục lạp, ti thể, trung tử, nhân… c. Chỉ tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật mới có thành tế bào.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

a. Hãy cho biết sản phẩm sinh ra từ mỗi thí nghiệm. nhận biêt b. Hãy cho biết mục tiêu của các thí nghiệm sau: hiểu - Thí nghiệm1 và 2 - Thí nghiệm 3 và 5

- thí nghiệm 1,3,6,7 - Thí nghiệm 3,4,7,8.

Câu 4: (2.0 điểm) vận dụng thấp

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 12 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường nuôi cấy không liên tục có cơ chất là glucôzơ cho đến khi đang ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau: - Môi trường 1: Có cơ chất là glucôzơ .

H

Ơ

N

- Môi trường 2: Có cơ chất là glucôzơ và mantôzơ. Các môi trường đều trong hệ thống kín. Ngoài nguồn Cácbon thì các điều kiện khác của môi trường cũ và mới được coi là giống nhau. Hãy vẽ đường cong sinh trưởng của vi khuẩn

TO

ÁN Câu 7 ( 2.0 điểm) Có 1 thí nghiệm được tiến hành ngoài ánh sáng như sau : Cho 2 cành rong tươi có kích thước tương tự nhau vào 2 ống nghiệm A và B đổ đầy nước đã đun sôi để nguội. trên mặt nước có phủ 1 lớp dầu thực vật. Cho thêm vào ống A một ít natri cacbonat. Sau đó tiến hành qua sát 2 ống nghiệm một thời gian dài. Hãy cho biết: a. Mục đích của thí nghiệm trên. b. Tác dụng của lớp dầu thực vật. c. Tại sao cho muối natri cacbonat vào ống A mà không cho cả 2 ống? d. Sẽ quan sát được hiện tượng gì?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 6 ( 2.0 điểm) Giải thích các công việc sau đây? a. Khi mới trồng cây người ta phải cắt bớt lá? b. Khi trồng lúa phải làm cỏ sục bùn?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Quá trình phân bào đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu mới hoàn toàn tương đương với 1240 NST. Thời gian tiến hành kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối của 1 chu kì nguyên phân lần lượt tương ứng 1:3:2:4. a. Xác định thời gian mỗi kì trong chu kì nguyên phân. b. Xác định thời gian của 1 kì trung gian. c. Ở thời điểm 9 giờ 32 phút và 23 giờ 38 phút (tính từ lúc tế bào bắt đầu phân bào lần thưc nhất): - Tế bào trên đang phân bào ở đợt thứ mấy? - Đặc điểm về hình thái của NST ở mỗi thời điểm nói trên?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 5. (2.0 điểm) vận dụng cao Ở một loài có bộ NST 2n = 20. Theo dõi sự phân bào của 1 tế bào sinh dưỡng trong 24 giờ ta nhận thấy thời gian kì trung gian dài hơn thời gian tiến hành phân bào là 14 giờ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

trong các môi trường trên và giải thích?

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 13 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8 ( 2.0 điểm) a. Tại sao thức ăn của động vật ăn thực vật chứa hàm lượng protein rất ít nhưng chúng vẫn phát triển và hoạt động bình thường?

N

b. Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy phân tích những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phẩn ứng trên và đó là phản xạ gì?

Nội dung

B

Câu, ý

TR ẦN

C/ HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 0.5

Câu 2 a – Váng trắng là do nhóm vi khuẩn axetic liên kết với nhau tạo thành. - Vi khuẩn axetic là nhóm vi khuẩn hiếu khí bắt buộc nên đáy cốc không có nhóm vi khuẩn này do không có oxi.

0,25đ 0,25đ

0,5 0,5 0,5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 1 1. Sai. Một tế bào nhân chuẩn điển hình mới có đủ các thành phần trên chứ không phải mọi tế bào. Ví dụ: Tế bào vi khuẩn không có các bào quan như bộ máy gôngi, lưới nội chất,… Tế bào hồng cầu không có nhân. 2. Sai. Tế bào thực vật bậc cao không có trung tử. Tế bào lông hút không có lục lạp. 3. Sai. Nấm cũng có thành tế bào bằng kitin. Không phải tất cả vi khuẩn đều có thành tế bào như Mycoplasma. 4. Đúng.

Đ D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

Câu 10 ( 2.0 điểm) a. Các kiểu hướng động và vai trò của hướng động trong đời sống thực vật? b. Vì sao thiếu iot gây bệnh bướu cổ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

a. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kì tim của người phụ nữ trên. b. Tính lượng máu bơm trên 1 phút của người phụ nữ đó.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

đo được là 84nhip / phút. Khối lượng máu trong tim cô ấy là 132,252ml vào cuối tâm trương và 77,433ml vào cuối tâm thu.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 9 ( 1.0 điểm) Một chu kì tim gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ , co tâm thất và pha dãn chung. Thời gian trung bình của một chu kì tim của người bình thường là 0,8 s. Một người phụ nữ có nhịp tim

b - Nhỏ 1 giọt nuôi cấy dịch nuôi cấy VSV này lên lam kính, rồi nhỏ bổ sung 1 giọt H2O2 vào thì thấy có hiện tượng sủi bọt (bọt khí bay lên).

0,25đ 0,25đ

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 14 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giải thích: Vi khuẩn axetic là vi khuẩn hiếu khí bắt buộc nên có enzim

Ơ

Í-

- Thí nghiệm 3 và 5: Nhiệt độ môi trường càng tăng thì tốc độ xúc tác 0,5

-L

cơ chất của enzim càng tăng (trong giới hạn).

ÁN

- Thí nghiệm 1, 3, 6 và 7: Mỗi enzim tiêu hóa hoạt động thích nghi 0,5

TO

trong môi trường có độ pH xác định.

- Thí nghiệm 3, 4, 7 và 8: Mỗi loại enzim chỉ xúc tác biến đổi một loại 0,5

D

IỄ N

Đ

chất (cơ chất) nhất định.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H

thể (khoảng 37oC). Ở nhiệt độ cao enzim bị phá hủy.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ó

A

- Thí nghiệm1 và 2: Enzim chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cơ 0,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO Đ G N H Ư

10 00

b. Mục tiêu của các thí nghiệm:

TR ẦN

TN7: Glyxêrin + axít béo TN8: Không biến đổi

1.0 đ

B

TN5: Axít amin TN6: Không biến đổi

TP

Câu 3 a. Sản phẩm được sinh ra: TN1: Glucozo TN2: Không biến đổi TN3: Axít amin TN4: Không biến đổi

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Cách khắc phục: duy trì nồng độ rượu trong dịch nuôi cấy ít nhất từ 0,3% đến 0,5% để ức chế hoạt động của vi khuẩn Acetobacter.

0,5đ 0,5đ

H

c. – Khi giấm để lâu ngày, vi khuẩn Acetobacter có khả năng oxi hóa axit lactic thành CO2 và H2O, làm độ pH của dịch nuôi giấm giảm tính axit dần => giấm giảm độ chua.

N

Enzim Catalaza

N

catalaza phân giải H2O2 thành nước và giải phóng oxi: 2H2O2 2H2O + O2

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 15 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 4 - Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn tương ứng với các môi trường như 0.5 sau: + Môi trường 1: cơ chất là glucôzơ , đường cong sinh trưởng gồm 3 pha: 0.5 pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Vì môi trường cũ và mới đều có cơ

H

Ơ

N

chất là glucôzơ, mà ở môi trường cũ vi khuẩn đang ở pha log, nên cấy sang môi trường glucôzơ mới, vi khuẩn không phải qua giai đoạn thích ứng với

D

IỄ N

Đ

Câu 5 a . - Gọi x là số lần nguyên phân (x – nguyên dương), ta có: 2n.(2x - 2) = 1240 => x = 6. - Gọi t là thời gian của 1 lần phân bào (4 kì nguyên phân), ta có: 24.60p – 6.t = 14.60p => t = 50 phút. Vậy thời gian các kì:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ G

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

+ Môi trường 2: Đường cong sinh trưởng gồm 1 pha lag, 2 pha log, 1 pha 0.5 cân bằng, 1 pha suy vong. Vì vi khuẩn đang ở pha log trong môi trường gluco ban đầu được cấy sang môi trường mới có đồng thời hai cơ chất gluco và manto thì vi khuẩn sẽ sử dụng glucôzơ trước, nó sẽ sinh trưởng theo pha log, khi sử dụng hết glucôzơ thì chúng phải thích ứng với cơ chất mới nên các pha tiếp theo là pha lag, pha log, pha cân bằng và pha suy vong.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q 0.5

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

cơ chất mới nên không có pha lag.

0,25

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 16 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Kì đầu: 1/10 . 50 = 5 phút. + Kì giữa: 3/10 . 50 = 15 phút.

c. Ở thời điểm 9 giờ 32 phút ~ 572 phút. - Thời gian của 1 chu kì nguyên phân: 190 + 50 = 240 phút.

0,5

H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

A

Ó

-L

Í-

H

TO Đ

1.0

Khi cây mới trồng bộ rễ bị tổn thương nên khả năng hút nước giảm đi. Trong khi đó nếu không cắt bớt bộ lá thì quá trình thoát hơi nước diễn ra bình thường . Do đó không cung cấp đủ nước cho nhu cầu của cây làm cây bị héo 1.0

ÁN

a.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,5

TR ẦN

H Ư

pha G1 thì NST ở trạng thái đơn, nếu ở pha S hoặc G2 thì NST ở trạng thái kép). * Ở 23 giờ 38 phút ~ 1418 phút. - Số lần phân bào đã thực hiện: 1418/240 = 5 lần dư 218 phút. - Với 218 phút tế bào đã trải qua các kì của lần phân bào thứ 6 là: 190 phút kì trung gian + Kì đầu 5 phút + Kì giữa 15 phút = 210 phút và đang ở phút thứ 8/10 phút của Kì sau. Do vậy NST kép đang tách nhau ra ở tâm động thành 2 NST đơn và bắt đầu phân li về 2 cực của tế bào.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

N

G

gian nên không biết chính xác NST đang ở trạng thái nào (nếu tế bào vẫn ở

IỄ N D

.Q

Đ

ẠO

TP

- Số lần phân bào đã thực hiện: 572/240 = 2,38(3) ~ 2 lần phân bào và dư 0,38(3).240 = 92 phút. Như vậy tế bào đã kết thưc lần phân bào 2 và đang ở kì trung gian lần phân bào 3. Do không xác định rõ thời gian của các pha (G1, S, G2) của kì trung

Câu 6

N

0,25

Ơ

b. - Thời gian của 1 kì trung gian = (24.60p – 6.50p)/6 = 190 phút.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Kì sau: 2/10 . 50 = 10 phút. + Kì cuối: 4/10 . 50 = 20 phút.

b. Nhằm mục đích + Loại bỏ cỏ tránh cạnh tranh dinh dưỡng với lúa + Đất trồng lúa thường xuyên ngập nước nên dễ bị thiếu ooxxi tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động hô hấp kị khí tạo các sản phẩm gây ngộc độc cho cây trồng đồng thời kìm hãm hoạt động hô hấp

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 17 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

của rễ làm chức năng hút nước và muối khoáng kém

Câu 7

a. Chứng minh quang hợp cần CO2

0.5

TO Đ Câu 10

-

a. Các loại hướng động là : hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc

0.5 0.25 0.25 0.5 0.5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a. Thời gian chu kỳ tim: 60:84 = 0,714 s Thời gian của pha co tâm nhĩ : 0.1 :0.8:0.714 = 0,089s Pha co tâm thất:0.3 :0.8:0.714= 0.268s Pha giãn chung 0.357s b. Lượng máu bơm /phút của người phụ nữ là: 84x(132,252- 77,433) =4604,796 ml/phút

ÁN

Câu 9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

B

-L

Í-

H

Ó

-

10 00

-

b. Các bộ phân tham gia: bộ phận tiếp nhận kích thích(các thụ thể trên 0.5 0.5 da),bộ phân phân tích và tổng hợp(các dây thần kinh và trung khu thần kinh), bộ phận thực hiện Gồm 2 loại phản xạ là: + PXKĐK : môi tím tái sởn gai ốc + PXCĐK: đi tìm áo ấm mặc

A

-

IỄ N D

a Khối lượng thức ăn hàng ngày lớn. 0.5 Có sự biến đổi sinh học với sự tham gia của hệ vsv trong dạ cỏ và 0.5 hệ vsv phát triển sẽ là nguồn bổ sung prooteein cho cơ thể

Đ

Câu 8

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

b. Lớp dầu thực vật có tác dụng ngăn cách nước với không khí không 0.5 cho CO2 từ không khí đi vào nước. 0.5 c. Ở ống A chứa natricacbonat sẽ cho ra CO2, còn ống B không chứa 0.5 nattri cacbonat không có CO2 co2 dùng làm đối chứng với A. d. Quá trình quang hợp xãy ra ở ống A và xuất hiện bọt khí O2 còn ống B không xãy ra quang hợp

N

Người ta sục bùn giúp cho các khí độc thoát ra đồng thời cung cấp thêm ooxxi cho đất giúp bộ rễ sinh trưởng và hô hấp tốt hơn.

0.5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 18 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và

0.5

phát triển 1.0

N H N https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

TSH được tiết ra nhiều làm tăng số lượng và kích thước nang tuyến giáp và làm tăng tiết dịch nang làm tuyến giáp phình to gây bệnh bướu cổ.

Ơ

tiroxin. Lượng tiroxin ít sẽ không đủ để ức chế tuyến yên tiết ra TSH nên

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

b. - Iot là thành phần cấu tạo nên hoocmôn tiroxin, thiếu iot tức là thiếu

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 19 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 3

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Vận dụng

màng màng

đơn, quan

bào nào

A

Ó

Í-

H

không có màng bao bọc? Nêu đượcloại tế bào nào có nhiều lizoxom : hồng cầu, bạch cầu, cơ, thần kinh.

-L ÁN TO Đ

phù hợp với chức

năng của ADN.

10 00

trúc kép,

ẠO

G N H Ư

đặc điểm cấu trúc

TR ẦN

bào quan nào có cấu

Câu 2 Chỉ ra được các

B

Câu 1 Nêu được trong tế bào nhân thực:

Câu 10 Làm được bài tập về phân bào.

Đ

Sinh học tế bào

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

cao

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

thấp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Cấp độ

.Q

Cấp độ

U Y

Cộng

chương...)

IỄ N D

hiểu

(Nội dung,

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tên chủ đề

Thông

TP

Nhận biết

N

Cấp độ

H

Ơ

A. MA TRẬN

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 20 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Số điểm 2đ

Số điểm 2đ

Số điểm 2đ

6.điểm=30%

Câu 3 HS vận

ẠO

quả và giải thích thí nghiệm

N

G

Đ

dụng trong thực tiễn.

TR ẦN

H Ư

Số câu 1 Số điểm 2đ

10 00 A Ó H Í-

-L

Số câu 1 Số điểm 2đ

Câu 6 Phân biệt hướng động và ứng động không sinh

Câu 8 Giải thích được các hiện tượng xảy ra khi dùng thuốc liên quan

TO

ÁN

Số câu 1 Số điểm 2đ

Đ

Câu 7 Câu 5 Giải thích - Tính được được một tốc độ thoát số hiện hơi nước, tượng về - Làm được trao đổi bài tập về nước ở chu kì tim thực vật.

Số câu Số điểm Tỉ lệ %

IỄ N

Số câu 2 4 điểm=20%

B

Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Số câu 1 Số điểm

Số câu 4 điểm=20%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

khuyết dưỡng. ứng

Tỉ lệ %

H

TP

đoán kết

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

học về VSV dự

Ơ

dụng kiến thức đã

sinh vật nguyên dưỡng, vi sinh vật

Số câu Số điểm

N

Câu 4 Nêu được khái niệm vi

Cảm ứng

D

Số câu 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vi sinh vật

Số câu 1

N

Tỉ lệ %

Số câu 01

U Y

Số điểm

Số câu 1

.Q

Số câu

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 21 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

trưởng. giải thích

đến khả năng dẫn

cơ chế của truyền xung ứng động. tk qua

2điểm=10%

Số câu 3

Số câu 3

Số câu 2

Số câu 10

Số điểm 4 20%

Số điểm 6 30%

Số điểm 6 30%

Số điểm 4 20%

Số điểm 20 (100%)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Tổng số điểm Tỉ lệ %

Số câu 2 4 điểm=20%

Số câu 2

10 00

Tổng số câu

Số câu 1 Số điểm 2đ

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số câu Số điểm Tỉ lệ %

B

TV.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

H Ư

kì đến sự ra hoa của

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

phát triển

TP

- Câu 9 Giải thích được ảnh hưởng của quang chu

.Q

U Y

N

Số điểm 2đ

ẠO

Tỉ lệ %

Số câu

Sinh trưởng và

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số điểm

Số câu 1

Đ

Số câu

H

Ơ

N

xinap.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 22 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

B. ĐỀ THI

H

Ơ

Câu 1 (2,0 điểm):

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 3. (2,0 điểm). 1. Cho 3 ống nghiệm đánh dấu 1,2,3 - Ống 1 chứa dịch phagơ - Ống 2 chứa dịch vi khuẩn - Ống 3 chứa hỗn hợp dịch ống 1 và 2 Tiến hành thí nghiệm như sau: lấy một ít dung dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng) a. Nêu các hiện tượng có thể quan sát được? b. Giải thích hiện tượng? Câu 4 (2,0 điểm). Nêu khái niệm vi sinh vật nguyên dưỡng, vi sinh vật khuyết dưỡng. Hiểu về vi sinh vật khuyết dưỡng có ứng dụng gì trong thực tiễn? Câu 5 (2,0 điểm): Trên cơ sở hút và thoát nước ở cây xanh, hãy giải thích: a. Hiện tượng 1: Cây sống trong môi trường dư thừa nước (hiện tượng ngập úng) nhưng cây vẫn không hấp thụ được nước, thậm chí cây có thể bị chết? b. Hiện tượng 2: Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và những cây thân thảo? Câu 6(2,0 điểm). Phân biệt hướng động và ứng động không sinh trưởng của thực vật? Cho một ví dụ về ứng động không sinh trưởng và giải thích cơ chế của ứng động đó?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

điểm nào về cấu trúc của ADN giúp tế bào có thể sữa chữa được thông tin di truyền một khi có sai sót?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

cho biết loại tế bào nào có nhiều lizoxom nhất? Tại sao?L Câu 2((2,0 điểm): Trình bày các đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của ADN ? Đặc

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

đơn, bào quan nào không có màng bao bọc? b.Trong cơ thể người, có các loại tế bào sau: hồng cầu, bạch cầu, cơ, thần kinh. Hãy

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

a. Hãy cho biết trong tế bào nhân thực: bào quan nào có cấu trúc màng kép, màng

Câu 7. (2,0 điểm). 1. Cắt một mảnh lá ngô diện tích 100cm2, cân ngay sau khi cắt được 20g. Để mảnh lá nơi

thoáng 15 phút rồi cân lại, được 18,95g. a. Tính tốc độ thoát nước của lá ngô trong một giờ (đơn vị g/cm2/giờ)?

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 23 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b. Dung tích nước ước tính mà cây ngô trên thoát nước trong một ngày đêm là bao nhiêu lít trên 1cm2 ? 2. Một chu kì tim của người gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung. Thời gian trung bình của một chu kì tim của người bình thường là 0,8s. Một người phụ nữ X có nhịp

H

Ơ

N

tim đo được là 84 nhịp /phút. Khối lượng máu trong tim của cô ta là 132,252ml vào cuối tâm trương và 77,433ml vào cuối tâm thu.

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

- tác dụng an thần của thuốc aminazin Câu 9 (2,0 điểm): Một cây ngày ngắn có thời gian chiếu sáng tới hạn là 9 giờ. Trong những điều kiện sau, điều kiện nào làm chúng ra hoa? Giải thích? a. 8h chiếu sáng/10h tối/2h chiếu sáng/4h tối b. 6h chiếu sáng/che tối/6h chiếu sáng/12 h tối. c. 8,5h chiếu sáng/15,5h tối (có chiếu sáng ngắt quãng) d. 9h sáng/15h tối Câu 10 (2,0 điểm): a. Theo dõi 3 nhóm tế bào sinh dục sơ khai đang nguyên phân, sau cùng một khoảng thời gian người ta nhận thấy: Nhóm A gồm 1/4 số tế bào đã nguyên phân 3 lần; nhóm B gồm 1/3 số tế bào đã nguyên phân 4 lần; nhóm C gồm các tế bào còn lại đã nguyên phân 5 lần; tất cả tạo thành 2480 tế bào con. Hãy xác định số tế bào đã tham gia nguyên phân. b. Nhuộm màu các tế bào con của nhóm A đang ở lần nguyên phân thứ 3 đếm được 1920 nhiễm sắc thể đơn đang di chuyển về các cực của tế bào. Xác định bộ NST 2n của loài?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

- tác dụng giảm đau của thuốc atropin

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8 (2,0 điểm): Dựa trên cơ sở dẫn truyền xung thần kinh qua xinap, hãy giải thích :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

a. Xác định thời gian mỗi pha của 1 chu kì tim của người phụ nữ đó? b. Tính lượng máu bơm trong một phút của người phụ nữ đó?

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 24 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu

- Bào quan có màng kép: nhân, ti thể, lục lạp - Bào quan có màng đơn: lưới nội chất, bộ máy Gonghi, peroxisome,

1.0

* Chức năng ADN : luư trữ và truyền đạt TTDT. * Cấu tạo phù hợp : + Theo nguyên tắc đa phân => lưu trữ TTDT. + Cấu tạo bởi 2 mạch theo NTBS nên TTDT được bảo quản tốt qua qt tự nhân đôi và phiên mã. * Đặc điểm về cấu trúc của ADN giúp tế bào có thể sữa chữa được thông tin di truyền một khi có sai sót: Cấu tạo bởi 2 mạch theo NTBS. Nếu hư hỏng mạch này thì mạch kia sẽ làm khuôn sữa chữa.

0,5đ

G

N

H Ư

0,5đ 0,5đ

a. - Đĩa 1: không xuất hiện khuẩn lạc - Đĩa 2: xuất hiện khuẩn lạc của vi khuẩn - Đĩa 3: +TH1: ban đầu xuất hiện khuẩn lạc sau đó khuẩn lạc mất +TH2: xuất hiện khuẩn lạc b. Giải thích - Đĩa 1 do phagơ(VR kí sinh trên vi khuẩn) không sống được trong môi trường nhân tạo (kí sinh nội bào bắt buộc) nên không xuất hiện khuẩn lạc - Đĩa 2: vi khuẩn sinh sống được trong môi trường nhân tạo nên tao quần thể vi khuẩn gọi là khuẩn lạc - Đĩa 3: +TH1: ban đầu vi khuẩn phát triển tạo khuẩn lạc nhưng sau đó phagơ sinh sản phá vỡ tế bào tiêu diệt vi khuẩn (phagơ độc) nên không thấy khuẩn lạc nữa

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 3

10 00

B

TR ẦN

0,5đ

Đ

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0.5

ẠO

- Giải thích: do TB bạch cầu có chức năng tiêu diệt các TB vi khuẩn cũng như các TB già, TB bệnh lí nên nó phải có nhiều lizoxom nhất.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0.5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

a.

Đ

Câu 2

IỄ N D

Điểm

lizoxom, không bào. - Bào quan không có màng bao bọc: riboxom, trung thể. b. - TB bạch cầu có nhiều lizoxom nhất.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1

Nội dung

0,25

0,25 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 25 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+TH2: phagơ ôn hòa sinh sản nhưng không phá vỡ tế bào (vi khuẩn không bị tiêu diệt) nên khuẩn lạc xuất hiện và tồn tại 0.5đ

- Khái niệm vi sinh vật khuyết dưỡng. - Ứng dụng:

0.5đ

Ơ

N

- Khái niệm vi sinh vật nguyên dưỡng

0.5đ 0.5đ

10 00

0,5đ

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

0,5đ

Đ Câu 7

1. a. - Tốc độ thoát hơi nước của lá ngô : (20 – 18,95).60/15.100 = 0.042g/cm2/giờ b. - Thoát hơi nước trong một ngày đêm: 0.042 . 24 = 1,008g/cm2/24h

0,5đ 0,5đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

a. Phân biệt: - Khái niệm: Hướng động là phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định còn ứng động không sinh trưởng là phản ứng của thực vật đối với tác nhân kích thích không định hướng - Cơ chế: Hướng động là do sự sinh trưởng không đều tại hai phía đối diện của cơ quan với kích thích, còn ứng động không sinh trưởng không phải do sinh trưởng mà do sự biến đổi sức trương nước trong tế bào và trong cấu trúc chuyên hóa hoặc xảy ra sự lan truyền kích thích cơ học hay hóa chất - Hướng động phản ứng chậm còn ứng động không sinh trưởng phản ứng nhanh b. Cho ví dụ về ứng động không sinh trưởng - cụp lá của cây hoa trinh nữ: khi va chạm sức trương nước ở nửa dưới của chỗ phình ở cuống lá và gốc lá chét bị giảm do nước di chuyển sang các mô lân cận (nước di chuyển là do các ion K+ di chuyển ra ngoài nên Ptt của chỗ phình cuống lá và gốc lá chét giảm)

B

Câu 6

0,5đ 0,5đ

TR ẦN

H Ư

- Những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bão hoà hơi nước. - áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá gây ra hiện tượng ứ giọt.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,5đ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

0,5đ

G

Đ

ẠO

yếu, tích luỹ chất độc hại cho tế bào, lông hút chết và không hình thành lông hút mới nên cây không sử dụng được nước. - Khi cây bị ngập úng lâu phá vỡ cân bằng nước trong cây làm cây bị chết. b. Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và cây thân thảo vì:

IỄ N D

a. - Khi cây bị ngập úng nước, cây không hút được nước vì tế bào rễ hô hấp

TP

Câu 5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

+ Để nhận biết sự có mặt của một số nguyên tố... + Ví dụ: Sử dụng vi khuẩn khuyết dưỡng triptophan để kiểm tra thực phẩm có triptophan hay không.

H

Câu 4

0,25 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 26 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2. Ở người bình thường, thời gian của mỗi pha là Pha nhĩ co: 0,1s; Pha thất co: 0,3s; Pha giãn chung: 0,4s = 1: 3: 4 Người phụ nữ X có thời gian của 1 chu kì tim là: 60 : 84 = 0,7143 (s)…………… Vậy, thời gian cho mỗi pha ở người này là: Pha nhĩ co: (0,7143 : 8) x 1 = 0,0893s

H

Ơ

N

0,5

Ó

H

TO Đ

0,5 0,5 0,5 0,5

Í-

-L

a. Xác định số tế bào tham gia nguyên phân Gọi x là số TB đã tham gia nguyên phân, ta có: - Số tế bào con tạo ra của nhóm A là: (x/4).23 - Số tế bào con tạo ra của nhóm B là: (x/3).24 - Số tế bào con tạo ra của nhóm C là: x- x/4 - x/3).25 (x/4).23 + (x/3).24 + (x- x/4 - x/3).25 = 2480 => x = 120 tế bào b. Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n

ÁN

Câu 10

0,5đ

Nhóm tế bào A ban đầu có 120. 1/4 = 30 tế bào Số tế bào nhóm A tham gia lần nguyên phân thứ 3 là: 30 . 22 = 120 TB Bộ nhiễm sắc thể 2n = 1920/(2.120) = 8

0,5 đ 0,5 đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

TR ẦN

B

10 00

- Độ dài đêm tối đa: 15h. -> + a: Không ra hoa... + a: Không ra hoa... + c: Không ra hoa... + d. Ra hoa....

A

Câu 9

0,5đ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,5đ

N

G

0,5đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

TP

- Khi uống thuốc atropin có tác dụng giảm đau vì: + thuốc atropin làm mất tính mẫn cảm của màng sau với axetylcolin + lượng axetylcolin gắn vào màng sau giảm nênhạn chế tính hưng phấn làm giảm đau. - Khi uống thuốc aminazin có tác dụng an thần vì: + thuốc aminazin phân giải adrenalin + adrenalin bị phân giải sẽ làm giảm lượng thông tin về não giảm mức độ xử lí thông tin của não.

Đ

Câu 8

ẠO

Lượng máu bơm/phút của người này là: 54,819 x 84 = 4604,796 ml

IỄ N D

0,25

.Q

Pha giãn chung: (0,7143 : 8) x 4 = 0,3572s…………………… Lượng máu bơm trong một chu kì tim của người này là: 132,252 – 77,433 = 54,819 ml……………

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Pha thất co: (0,7143 : 8) x 3 = 0,2679s

0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ

............................... HẾT.................................. Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 27 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 4

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Chủ đề 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

- Trình bày được phương pháp chiết rút sắc tố

- Giải thích các nguyên tắc thí nghiệm để phân biệt cây C3 và cây C4

TR ẦN

- Giải thích tại sao thực vật C3 có hô hấp sáng còn thực vật C4 và CAM thì không có hố hấp sáng

- Trình bày thí nghiệm chứng minh ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng xanh tím

Số câu:3 Số điểm: 6 điểm

Số điểm: 1

Số điểm: 2

Số điểm: 2

10 00 A Ó H

-L

Số điểm: 1

TO

ÁN

Chủ đề 2 Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Đ Số câu:1 Số điểm: 2 điểm Chủ đề 3

- Tính được thời gian các pha trong chu kì tim - Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật ít hoạt động

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thông hiểu

B

Nhận biết

Í-

H Ư

Các mức độ nhận thức

Các chủ đề

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ

III. Xây dựng ma trận:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

ẠO

- Thời gian làm bài:180 phút.

IỄ N D

TP

II. Hình thức và cấu trúc đề kiểm tra: - Kiểm tra bằng hình thức tự luận 100%

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

I. Mục đích kiểm tra: - Nhằm đánh giá khả năng học tập và kĩ năng của học sinh qua bộ môn Sinh học - Giúp phân hoá được học sinh, qua đó phát hiện những em giỏi môn sinh học 11

H

Ơ

A. MA TRẬN

Số điểm: 2 - Vận dụng

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 28 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Sinh trưởng và

thuyết quang

phát triển ở động

chu kỳ vào sản xuất nông nghiệp nhằm

vật

U Y của nguyên phân Số điểm: 4

Chủ đề 5 Sinh học vi sinh vật

- Nêu được những nguyên nhân dẫn đến sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong các pha khác nhau khi nuôi trong môi trường nuôi cấy không liên

- Phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

TO

ÁN

-L

Số điểm: 1

Đ

Số điểm: 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Nhận biết được tế bào ở từng kì

Í-

H

Ó

A

10 00

B

đến hoạt tính của enzim

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

TR ẦN

hưởng của yếu tố môi trường

Số câu: 3,5 Số điểm: 6 điểm

.Q

TP

ẠO

con đường vận chuyển một số chất qua màng tế bào

Đ

chu kì tế bào bào nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào

- Vận dụng giải bài tập về phân bào

G

- Chỉ ra được

N

- Trình bày được

- Giải thích được sự ảnh

IỄ N D

Số điểm: 2

Chủ đề 4 Cấu trúc tê bào

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số câu: 1 Số điểm: 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

trồng

H

Ơ

N

nâng cao giá trị kinh tế của cây

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 29 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

tục - Nhận biết các

30%

30%

Tổng điểm: 20

Số điểm: 4

Số điểm: 6

Sô điểm: 6

U Y

20%

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Số điểm: 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

20%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tổng: 100%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Số điểm: 2

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Số điểm: 3 điểm

N

H

Ơ

Số điểm: 1

Số câu 1,5

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 30 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. ĐỀ BÀI

H

Ơ

N

Câu 1: (2 điểm) a. Trình bày phương pháp chiết rút sắc tố từ lá? (Nhận biết) b. Để phân biệt một cây C3và cây C4, người ta tiến hành một trong haithí nghiệm sau: Để hai cây vào một chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên tục(1).

H

Ó

trùng hoạt động tích cực nhưng vẫn có hệ tuần hoàn hở?

ÁN

-L

Í-

Câu 5: (2 điểm) (Vận dụng thấp) Có ý kiến cho rằng “hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3”. Điều này đúng hay sai, giải thích

TO

Câu 6. (2 điểm) a. Chu kỳ tế bào là gì? Ý nghĩa của việc điều hoà chu kỳ tế bào? (Nhận biết) b.Trong nhân của tế bào lưỡng bội (2n) ở người chứa khoảng 6.109 cặp nuclêôtit. Hãy cho biết trong nhân các tế bào sau đây chứa bao nhiêu cặp nuclêôtit? (Thông hiểu) - Tế bào ở pha G1

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

b. Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích nghi với động vật ít hoạt động, trong khi đó côn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

Câu 4: (2 điểm) (Vận dụng thấp) a. Một chu kỳ tim ở người gồm 3 pha: pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất và pha dãn chung. Thời gian trung bình của một chu kỳ tim ở người bình thường là 0,8s. Một người phụ nữ X có nhịp tim đo được là 84 nhịp/phút. Khối lượng máu trong tim của cô ta là 132,252ml vào cuối tâm trương và 77,433ml vào cuối tâm thu. Xác định thời gian mỗi pha của một chu kỳ tim ở người phụ nữ X?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H Ư

a. Thắp đèn ở vườn hoa cúc vào mùa thu. b. Thắp đèn ở vườn thanh long vào mùa đông.

G

Đ

Câu 3: (2 điểm) (Vận dụng cao) Dựa vào thuyết quang chu kì, hãy giải thích các hiện tượng sau:

ẠO

TP

.Q

Câu 2: (2 điểm) (Vận dụng cao) Người ta đã khẳng định ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng xanh tím. Hãy thiết kế các thí nghiệm chứng minh và giải thích cơ sở khoa học của các thí nghiệm này.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hãy giải thích nguyên tắc của từng thínghiệm. (Thông hiểu)

N

Trồng cả hai cây trong nhà kính có thể điều chỉnh được nồng độ ôxi (2).

- Tế bào ở pha G2 - Tế bào nơron - Tinh trùng.

Câu 7: (3 điểm) (Thông hiểu)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 31 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a.NO, CO2, O2, Na+, Ca2+, C6H12O6, H2Ovận chuyển qua màng sinh chất bằng những con đường nào? Phân biệt khuyếch tán của NO và Na+? b. Tại sao người ta bảo quản trứng sống bằng phương pháp bảo quản lạnh mà không bảo quản bằng phương pháp nóng?

N

Câu 8( 2điểm).(Vận dụng thấp)

H

Ơ

a. Một tế bào 2n có hàm lượng ADN trong nhân là 6,6 x 10 −6 gam qua một lần phân

Đ

phân?

TR ẦN

H Ư

N

G

- Có tối đa bao nhiêu loại trứng? - Có tối thiểu bao nhiêu loại trứng? - Quá trình trên cần môi trường cung cấp nguyên liệu để hình thành bao nhiêu nhiễm sắc thể?

10 00

B

Câu 9: (2 điểm) a. Cho các vi sinh vật sau: trùng biến hình, vi tảo, vi khuẩn nitrobacter và vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh. Hãy xếp chúng vào các kiểu dinh dưỡng thích hợp. (Nhận biết) b. Vì sao nói hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men đều là quá trình dị hóa? Căn cư

Ó

A

vào đâu người ta phân biệt 3 quá trình này? (Thông hiểu)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Câu 10: (1 điểm) (Nhận biết) Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong các pha khác nhau khi nuôi trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

D

IỄ N

Đ

........................HẾT................

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Có bao nhiêu cách sắp xếp nhiễm sắc thể vào kì giữa lần phân bào thứ nhất giảm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

trứng đều giảm phân tạo trứng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

b. Một tế bào sinh trứng sơ khai (loài 2n = 10) có nhiễm sắc thể được kí hiệu AaBbDdEeXY thực hiện nguyên phân 2 đợt tạo ra các tế bào sinh trứng. Các tế bào sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quá trình phân bào của tế bào đó là nguyên phân hay giảm phân? Giải thích?

N

bào bình thường sinh ra 2 tế bào con đều có hàm lượng ADN trong nhân là 6,6 x 10 −6 gam.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 32 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm

a. - Lấy 2-3g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối nghiền với axeton 80% 0.25 - Thêm axeton, khuấy đều, lọc qua phễu vào bình chiết ta được hỗn hợp

H

Ơ

1 (2 điểm)

Nội dung

N

Câu

H

Ó

A

10 00

B

b. - Ở thí nghiệm (1): Dựa vào nguyên tắc điểm bù CO2 của cây C3 luôn cao hơn cây C4. Do đó khi cả hai cây cùng quang hợp thì nồng độ CO2 0.5 trong bình kín giảm nhanh, cây nào ngừng quang hợp trước sẽ là cây C3. - Ở thí nghiệm (2): Dựa vào nguyên tắc là chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng, mà hô hấp sáng thì xảy ra ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao. Do đó khi tăng nồng độ O2, cây nào 0.5

Đ IỄ N D

0.5

ÁN

-L

- Thí nghiệm 1: Chiếu ánh sáng đơn sắc màu đỏ và màu xanh tím vào các lá cây rồi so sánh số lượng tinh bột hình thành bằng cách nhuộm màu với Iôt. - Thí nghiệm 2: Chiếu ánh sáng qua lăng kính vào sợi tảo trong môi trường có vi khuẩn hiếu khí. VK sẽ tập trung ở hai đầu sợi tảo nhưng tập trung nhiều hơn ở đầu chiếu ánh sáng đỏ Giải thích: - Hiệu quả quang hợp chỉ phụ thuộc vào số lượng phôtôn ánh sáng mà không phụ thuộc vào năng lượng phôtôn, cứ 48 phôtôn --> tổng hợp được 1 glucôzơ - Trên cùng một mức năng lượng thì số phôtôn ánh sáng đỏ nhiều gấp

TO

2 (2 điểm)

Í-

có hô hấp sáng là cây C3

0.5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

carotenoit tan trong bezen, benzen nặng hơn axeton nên chìm xuống 0.25 dưới.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

G

Đ

do carotenoit tan trong benzen - Lớp màu xanh lục nổi lên trên còn lớp màu vàng chìm xuống dưới là do

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

+ Vài phút sau, quan sát thấy dung dịch phân thành 2 lớp: lớp trên có màu xanh lục là do chlorophyl tan trong axeton; lớp dưới có màu vàng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

sắc tố màu xanh lục - Tách các sắc tố thành phần: 0.5 + Lấy một lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào hỗn hợp sắc tố, lắc đều rồi để yên

0.5 0.5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 33 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đôi số phôtôn ánh sáng xanh tím 3

a. Cúc ra hoa mùa thu vì mùa thu có thời gian đêm dài hơn ngày, thích 1.0 hợp cho cúc ra hoa. - Thắp đèn đêm ở vườn cúc mùa thu để rút ngắn thời gian ban đêm nhằm

N Ơ H

N

G

- Pha tâm nhĩ co: 60 x 0,1 / 84 x 0,8 = 0,0893s - Pha tâm thất co: 60 x 0,3 / 84 x 0,8 = 0,2679s - Pha dãn chung: 60 x 0,4 / 84 x 0,8 = 0,3571s

TR ẦN

10 00

B

b. - Hệ tuần hoàn hở chỉ thích nghi với động vật ít hoạt động vì: 1.0 + Máu chảy trong mạch và được điều phối đến các cơ quan với tốc độ chậm --> đáp ứng đủ nhu cầu O2 cho động vật ít hoạt động

Í-

H

Ó

A

- Côn trùng hoạt động tích cực nhưng lại có hệ tuần hoàn hở vì: + Côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn để cung cấp O2 cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể + Côn trùng sử dụng hệ thống ống khí để vận chuyển khí tới tận các tế

* Nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 là đúng. Bởi vì: - chỉ có thực vật C3 mới có hô hấp sáng, không phát hiện thấy hô hấp 0.5 sáng ỏ thực vật C4 và CAM - Khi sống trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao thì tất cả các 1.0 nhóm thực vật đều có khí khổng đóng. Khi đóng khí khổng thì CO2 không khuếch tán vào dịch bào của lá. Ở thực vật C4 và CAM do có cơ chế dự trữ CO2 theo chu trình C4 nên khi khí khổng đóng vẫn có CO2 cho quang hợp. Còn ở thực vật C3 khi khí khổng đóng làm CO2 không đi vào lá thì trong dịch bào của lá không có CO2 để cung cấp cho quang hợp.

TO

5 (2 điểm)

ÁN

-L

bào --> Hệ tuần hoàn hở không ảnh hưởng đến sự cung cấp O2 cho tế bào

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1.0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

Đ

a. Thời gian mỗi pha của một chu kỳ tim ở người phụ nữ X

H Ư

4 (2 điểm)

ẠO

- Để thanh long ra hoa trái vụ, phải thắp đèn ban đêm để cắt đêm dài --> 2 đêm ngắn.

IỄ N D

1.0

TP

+ hoa sẽ có cuống dài, đoá hoa to, đẹp hơn + mùa đông ít hoa, nhu cầu hoa lớn --> lãi hơn. b. Thanh long ra hoa mùa hè - Mùa đông đêm dài hơn ngày, thanh long không ra hoa

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

mục đích: + để cúc ra hoa chậm hơn (vào mùa đông khi không thắp đèn nữa)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

(2 điểm)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 34 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi đó sẽ xảy ra hô hấp sáng làm tiêu tốn các sản phẩm của quang hợp

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

a. 1.0 - NO, CO2, O2: Có kích thước nhỏ, khuyếch tán qua lớp kép phôtpholipit - Na+, Ca2+, C6H12O6: Khuyếch tán qua màng nhờ kênh prôtêin - H2O: được thẩm thấu qua tế bào nhờ kênh prôtêin đặc hiệu là aquaporin - ngoài ra khi tế bào cần Na+, Ca2+, C6H12O6, có thể được vận chuyển chủ động nhờ các bơm prôtêin tốn Q ATP 1.0 + Phân biệt khuyếch tán NO và Na : - NO: vận chuyển trực tiếp qua lớp photpholipit nên không mang tính

TO

7 (3 điểm)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

b. - Tế bào ở pha G1 = 6.109 cặp nuclêôtit - Tế bào ở pha G2 = 12.109 cặp nuclêôtit - Tế bào nơron = 6.109 cặp nuclêôtit - Tinh trùng = 3.109 cặp nuclêôtit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

.Q

TP ẠO

1.0

+ Thời gian và tốc độ phân chia TB ở các bộ phận khác nhau của cùng 1 cơ thể rất khác nhau và được điều khiển nhằm đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. + Chu kỳ TB được điều khiển bằng 1 hệ thống điều hoà rất tinh vi. Nếu TB vượt qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S. Nhân tố điều chỉnh điểm R là protein không bền vững có tác dụng kìm hãm. + Nếu các cơ chế điều hoà bị hư hỏng hoặc trục trặc, có thể bị lâm bệnh. VD: bệnh ung thư là do TB ung thư đã thoát khỏi các cơ chế điều hoà phân bào của cơ thể nên phân chia liên tục tạo thành khối u chèn ép các cơ quan. 0.5

IỄ N D

a. - Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Thời 0.5 gian của 1 chu kỳ tế bào tuỳ thuộc từng loại TB trong cơ thể và tuỳ thuộc từng loài. VD: chu kỳ TB ở giai đoạn phát triển phôi sớm là 15 - 20 phút, TB ruột 2 lần/ngày, TB gan 2 lần/năm,… - Ý nghĩa của việc điều hoà chu kỳ tế bào:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6 (2 điểm)

H

Ơ

N

0.5 mà không tạo được năng lượng ATP - Cơ chế hô hấp sáng là do: Khi ở trong gian bào có nồng độ O2 cao, CO2 thấp sẽ kích thích hoạt động của ezim rubisco theo hướng oxy hóa, làm oxy hóa Ri-1,5dP thành APG và axit glycolic. Axit glycolic chính là nguyên liệu của quá trình hô hấp sáng

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 35 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

chọn lọc - Na+: vận chuyển qua kênh prôtêin, có chọn lọc, tốc độ nhanh hơn, đặc hiệu với chất mang vận chuyển. 1.0 b. Trong trứng có nhiều protein, cấu trúc không gian của protein được

Ơ H

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

1.0

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

- vi tảo: quang tự dưỡng - vi khuẩn nitrobacte: hóa dị dưỡng - Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh: quang di dưỡng b. Vì: Cả 3 quá trình này đều là quá trình phân giải chất hữu cơ, đồng 1.0 thời giải phóng năng lượng Căn cứ vào chất nhận e cuối cùng: Hô hấp hiếu khí (Chất nhận e cuối cùng là O2), hô hấp kị khí (Chất nhận e cuối cùng là ôxi liên kết), lên

Đ IỄ N

men (Chất nhận e cuối cùng là chất hữu cơ).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

a. Trùng biến hình: hóa dị dưỡng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9 (2 điểm)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a - Quá trình phân bào của tế bào đó có thể là nguyên phân. 1.0 Giải thích: Kết quả nguyên phân tạo ra 2 TB giống nhau và giống TB mẹ - Quá trình phân bào của tế bào đó có thể là giảm phân I Giải thích: Lần phân bào I NST nhân đôi rồi phân chia tạo 2 tế bào con 1.0 b - Có 16 cách sắp xếp - Có tối đa 4 loại trứng - Có tối thiểu 1 loại trứng - Cần 70 NST

Đ

8 (2 điểm)

10 (1 điểm)

D

ẠO

TP

.Q

- không dùng phương pháp bảo quản nóng vì: nhiệt độ cao --> liên kết hidro bị phá vỡ --> cấu trúc không gian protein bị phá vỡ --> protein mất hoạt tính, trứng nhanh bị hỏng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

hidro không bị đứt --> cấu trúc không gian của protein không bị phá vỡ -> nó chỉ ức chế và làm giảm hoạt tính của protein nên trứng lậu bị hỏng

N

hình thành bởi các liên kết hidro, không bền với nhiệt độ cao… - Dùng phương pháp bảo quản lạnh, điều kiện nhiệt độ thấp --> liên kết

- Pha tiềm phát (pha lag): tính từ khi vi sinh vật được cấy vào bình cho đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng. Đây là giai đoạn thích nghi của VSV, 0.25 chúng tiến hành tổng hợp mạnh ADN và các enzyme để phân giải các chất trong môi trường chuẩn bị cho sự phân bào nên số lượng cá thể của quần thể chưa tăng - Pha lũy thừa (pha log-pha cấp số): vi sinh vật phân chia mạnh mẽ, số 0.25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 36 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

lượng tế bào tăng theo lũy thừa và đạt đến cực đai. Thời gian thế hệ đạt tới hằng số, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất. - Pha cân bằng: tốc độ sinh trưởng và trao đổi chất của vi sinh vật giảm 0.25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

dần. Do chất dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, chất độc hại tăng trong môi trường nuôi cấy, số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian. - Pha suy vong: số lượng tế bào trong quần thể giảm do bị phân huỷ ngày 0.25 càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tăng

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 37 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 5

H

Ơ

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Nhớ

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao Số câu

Sinh học tế bào

Câu 1a

Câu 1c

Câu 1b

Câu 10b

Câu 2a

Câu 2b

Câu 10a

Câu 2c

Số điểm = 30% = 6 điểm

Số điểm = 33% = 2điểm

Số điểm =17 % = 1điểm

Số điểm = 17% = 1điểm

Sinh học vi sinh vật

Câu 3a

Câu 3c

Câu 4a

Số điểm = 20% = 4 điểm

Số điểm = 25% = 1điểm

Số điểm = 25% = 1điểm

Sinh học cơ thể

Câu 9a

Số điểm = 50% = 10 điểm Tổng điểm = 100% = 20 điểm

Câu 4b Số điểm = 25% = 1điểm

Câu 6b Câu 8a Câu 9b Câu 9c

Câu 6a Câu 8b

Câu 7

Số điểm = 10% = 1điểm

Số điểm = 40% = 4điểm

Số điểm = 40% = 4điểm

Số điểm = 10% = 1điểm

4

Số điểm = 20% = 4điểm

Số điểm = 30% = 6điểm

Số điểm = 30% = 6điểm

Số điểm = 20% = 4điểm

10

3

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Số điểm = 25% = 1điểm

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Số điểm = 33% = 2điểm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

Nội dung

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 38 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 1: (2 điểm) a. Mô tả cấu trúc của nhân tế bào?N b. Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế

N

bào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao?VDT c. Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng

H

Ơ

qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?H

N H Ư

Q

Q

B

+

+

10 00

b. Hai nhóm vi khuẩn trên thực hiện kiểu chuyển hóa dinh dưỡng nào? Phân biệt kiểu chuyển hóa đó với các kiểu chuyển hóa còn lại của vi sinh vật hóa dưỡng theo bảng sau:H Chất nhận electron cuối cùng

Ó

A

Kiểu chuyển hóa dinh dưỡng

H

1.

Í-

2.

-L

3.

ÁN

c. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?VDT

TO

Câu 4: (1,5 điểm) Sự sinh trưởng của một chủng vi sinh vật thể hiện ở bảng sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

?

Vi khuẩn lactic

?

TR ẦN

C6H12O6

G

Câu 3 (2.5 điểm) a.Hoàn thành các phương trình sau Nhớ C6H12O6 Vi khuẩn êtilic ? +

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

glucôzơ trong máu. Hãy cho biết trong tế bào β tuyến tụy, Insulin được tổng hợp và phân phối theo con đường nào để có thể ra khỏi tế bào, đi vào máu thực hiện chức năng?VDC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

c. Insulin là một loại hooc môn có bản chất prôtêin. Nó được tổng hợp trong các tế bào β của tuyến tụy nội tiết và được bài xuất vào máu để tham gia vào cơ chế điều chỉnh lượng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 2: (2,5 điểm) a. Nêu những điểm khác biệt cơ bản về cấu trúc giữa prôtêin và ADN trong tế bào sinh vật.N b. Tại sao prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng trong tế bào? H

a. Hãy cho biết thời gian thế hệ(g) của chủng vi sinh vật trên?VDT b. Giả sử, cấy một lượng khoảng 100 tế bào vi sinh vật trên vào môi trường dinh dưỡng thích hợp. Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 39 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Sau 3 giờ số lượng tế bào thu được là bao nhiêu? - Muốn thu được 102400 tế bào thì cần phải nuôi trong thời gian bao lâu?VDC Câu 5: (1,5 điểm) H Một cây ngày ngắn có thời gian chiếu sáng tới hạn là 9 giờ. Trong những điều kiện sau, điều

Ơ H

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 8: (2,5 điểm) a. Tại sao những cây cao hàng chục mét vẫn có thể lấy được nước từ dưới đất lên phần trên của tán cây?H b. Khi chăm sóc cây trồng, người ta thấy có hiện tượng: ở đầu lá và mép lá bị hóa trắng sau đó hóa đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại và cho rằng đây là hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng kali. - Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? - Nếu thiếu photpho, kali, và magie thì gây hậu quả như thế nào đối với cây trồng?VDT Câu 9: (3 điểm) a. Hãy mô tả cơ chế điều hòa sinh tinh ở động vật có vú.N b. Phân biệt cơ chế điều hòa ngược âm tính và điều hòa ngược dương tính. Trong hai cơ chế đó, cơ chế nào quan trọng hơn? Vì sao?H c.Tương quan tỷ lệ các phitôhoocmôn sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh? H Auxin/Xitôkinin; Axit Abxixic/Gibêrelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Axit Abxixic.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

H Ư

Câu 7: (1,0 điểm) Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của nơron sẽ như thế nào trong mỗi trường hợp sau? Giải thích.VDC - Trường hợp 1: Ăn mặn làm tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào. - Trường hợp 2: Sử dụng một loại thuốc làm bất hoạt kênh K+.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ

mệt hơn những người thường xuyên luyện tập?VDT b. Sự thay đổi nồng độ O2, hoặc CO2 trong máu động mạch làm thay đổi sự thông khí của phổi và hoạt động của tim theo cơ chế như thế nào?H

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N ẠO

TP

Câu 6: (1,5 điểm) a.Tại sao khi lao động nặng, những người ít luyện tập thể lực thường thở gấp hơn và chóng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

6 giờ sáng/ che tối/ 6 giờ sáng/ 12 giờ tối. 8,5 giờ sáng/15, 5 giờ tối (có chiếu sáng ngắt quãng) 9 giờ sáng/ 15 giờ tối.

.Q

N

kiện nào giúp chúng ra hoa và ngược lại? Giải thích? • 8 giờ sáng/ 10 giờ tối/ 2 giờ chiếu sáng.

Câu 10 (1,5 điểm)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 40 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1. Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào môi trường đẳng trương rồi làm tiêu bản và quan sát bằng kính hiển vi quang học, ta sẽ quan sát thấy tế bào có hình gì? Giải thích?

H

Ơ

N

2.Người ta tách một tế bào vừa kết thúc kỳ trung gian từ mô đang nuôi cấy sang một môi trường mới. Trải qua 14 giờ 15 phút ở môi trường mới các tế bào sử dụng của môi trường nội bào lượng ADN tương đương 420 NST đơn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

lệ 2:1:1:2 tương ứng với 6/19 chu kỳ tế bào, kỳ cuối chiếm 18 phút. b.Cần bao nhiêu thời gian để tế bào trên tạo thành mô gồm 128 tế bào? VDC

N

a.Tìm bộ NST lưỡng bội của loài. Biết rằng thời gian các kỳ của quá trình nguyên phân có tỉ

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 41 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Nội dung

Điểm

1

2

N

a.Nhân cấu tạo gồm 3 phần:

.Q

ẠO

Đ

A

Ó

H

-L

a.Sự khác nhau giữa protein và ADN ADN

Thành phần hóa học

C, H, O, N, S

C, H, O, N, P

Đơn phân

20 loại axit amin

4 loại nucleotit

TO

ÁN

Prôtêin

Cấu trúc - Mỗi phân tử gồm 1 hoặc không nhiều chuỗi polipeptit liên kết gian với nhau, tạo nên hình dạng không gian ba chiều đặc trưng

Đ

0,25 0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,25

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

0,25 0,,25

2

Í-

2

IỄ N D

0,5

TP

phân chia tế bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể với số lượng và hình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có: prôtein và ADN. b. – Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu là tế bào không nhân. - Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng. Vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoà mọi hoạt động sống của tế bào. c. Tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể vì: - Năng lượng chứa trong phân tử glucôzơ quá lớn so với nhu cầu năng lượng của các phản ứng đơn lẻ trong tế bào. - ATP chứa vừa đủ năng lượng cần thiết và thông qua quá trình tiến hóa các enzim đã thích nghi với việc dùng năng lương ATP cung cấp cho các hoạt động cần năng lượng của tế bào.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

N

H

Ơ

- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự trao 0,25 đổi chất giữa nhân với tế bào. - Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất. 0,25

0,25 - Mỗi phân tử gồm hai chuỗi polinucleotit song song ngược chiều, liên kết với nhau bằng các liên kết H tạo nên cấu trúc

0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 42 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

xoắn đều đặn. - Cấu trúc không gian tương đối

(hình cầu hoặc hình sợi. - Cấu trúc không gian dễ bị

Số bậc

nhân tố môi trường.

ổn định, phân tử có độ bền tương đối.

4 bậc

2 bậc

N

thay đổi dưới tác động của các

H

Ơ

cấu trúc

0,125

Ó

H

a. Hoàn thành phương trình :

2C2H5OH

+ 2CO2 + Q

TO

ÁN

C6H12O6

-L

Í-

0,25

0,25

Đ

C6H12O6 2CH3CHOHCOOH +Q b. - Hai nhóm vi khuẩn trên chuyển hóa dinh dưỡng theo kiểu lên men. - Phân biệt các kiểu chuyển hóa dinh dưỡng: Kiểu chuyển hóa dinh dưỡng

0,25

Chất nhận electron cuối cùng

1. Lên men

là các phân tử hữu cơ .

2. Hô hấp hiếu khí

là O2 .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

2,5

A

3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

0,125

0,125 - Sự đa dạng về cấu trúc của prôtêin dẫn đến sự đa dạng về đặc tính lí hóa. - Sự đa dạng về đặc tính lí hóa giúp cho prôtêin có thể tham gia vào rất nhiều 0,25 chức năng khác nhau trong tế bào. c. – Con đường tổng hợp và phân phối Insulin: 0,25 + Insulin được tổng hợp nhờ các ribôxôm trên lưới nội chất hạt sau đó được đóng gói trong các túi đưa sang bộ máy gôngi để hoàn thiện cấu trúc. + Sau khi hoàn thiện cấu trúc, Insulin được đóng gói trong các túi xuất bào và đưa ra màng tế bào. Khi có tín hiệu, các túi này dung hợp với màng tế bào để giải phóng Insulin ra dịch mô. Từ dịch mô, Insulin khuếch tán vào máu để thực hiện chức năng.

IỄ N D

0,125

ẠO

từ 20 loại đơn phân khác nhau và có cấu trúc nhiều bậc.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Prôtêin có thể tham gia vào hầu hết các chức năng khác nhau trong tế bào là do prôtêin có tính đa dạng cao về cấu trúc. - Tính đa dạng về cấu trúc phân tử của prôtêin có được là do nó được cấu tạo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

b.

0,25 0,25 0,25 0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 43 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. Hô hấp kị khí .

là 1 chất vô cơ như

ầu như không có vi sinh vật gây bệnh vì trong sữa ữ chua lên c. Trong sữa chua hầu v men tốt, vi khuẩnn lactic đã tạo môi trường axit (pH thấp) ức chế vi sinh vật 1,5

Ơ

4

0,25

N

H Ư TR ẦN

5 6

2,5 1 0,5

0,25

H

Ó

A

mệt hơn. khí và do vậy sẽ chóng m b. Nồng độ O2 giảm m hoặ hoặc CO2 tăng

Í-

10 00

B

tri a.- Ở những người thường xuyên luyện tập thể lực, các cơ hô hấp phát triển ng lên, làm cho th thể tích lồng ngực tăng giảm m nhiều nhiề hơn. hơn, sức co giãn tăng ện tậ tập phải thở gấp mới đáp ứng được nhu cầu ầu trao đổi - Những người ít luyện

1,5

TO

ÁN

-L

ạch gi giảm (hoặc CO2 trong máu động mạch ch tăng) tă quá -O2 trong máu động mạch thụ quan hóa học ở xoang động mạch ch cảnh và ngưỡng sẽ tác động lên các th cung động mạch chủ. chạy về trung khu hô hấp ở hành não, chi phối hoạt - Từ đó xung thầnn kinh ch động của các cơ hô hấp làm tăng sự thông khí của phổi.

Đ IỄ N D

thời chạy về trung khu điều hòa hoạt động ng của củ tim ở - Xung thần kinh đồng thờ ạ động ccủa tim. não, tăng cường hoạt ặc CO2 gi giảm quá ngưỡng cũng có ảnh hưởng đến đế sự Nồng độ O2 tăng hoặc

0,25 0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,25

G

Đ

ẠO

TP

c: 100. 26 = 6400 tế bào + Số tế bào thu được: -Thời gian nuôi cấy để thu được 102400 tế bào là: ương) Gọi n là số lầnn phân chia ccủa các tế bào trên (n là số nguyên dương) n ủa các ttế bào là: 2 . 100 = 102400 => n = 10 Số lần phân chia của Thời gian nuôi cấy là: 10. 30 = 300 phút = 5 giờ

0,25

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- Sau 3 giờ số tế bào là giờ là: 180 : 30 = 6 lần + Số lần vi khuẩnn phân chia sau 3 gi

.Q

U Y

N

H

0,5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

a.Thời gian thế hệ g = 90 : 3 = 30 phút b.

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

gây bệnh.

0,25

ếu hơn ở thông khí của phổi và hoạt động của tim nhưng mức ảnh hưởng yếu giảm hoặc CO2 tăng. trường hợp Nồng độ O2 gi

7

1 - Trường hợp 1:

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 44 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Điện thế nghỉ không thay đổi. Giải thích: Độ lớn của điện thế nghỉ phụ thuộc vào lượng K+ từ trong ra ngoài màng chứ không phụ thuộc nồng độ Na+ 0,25 ngoài màng.

0,25 0,25 0,25 0,5 0,25

ÁN

TO Đ

0,25

trong hô hấp. Các hợp chất photpho hữu cơ và polisaccritbị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protein và các nucleotit tự do. 0,25 - Nếu thiếu kali: giảm năng suất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dòng đồng hóa từ lá, lỗ khí đóng. - Nếu thiếu Magie: ức chế quá trình tạo các hợp chất photpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosaccrit, ức chế sinh tổng hợp polisaccarit, hoạt động 0,25 của bộ máy tổng hợp protein kém hiệu quả, riboxom bị phân giải. Sự hình

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

a -Sự chuyển nước từ dung dịch đất vào các tế bào lông hút qua các tế bào sống ở lớp vỏ đến mạch gỗ là một dòng liên tục tăng dần áp lực, tạo thành sức đẩy của rễ, làm cho nước đi lên phần trên trong mạch gỗ của cây. -Sự thoát hơi nước ở lá chiếm phần lớn lượng nước do rễ hút vào cho cây, làm cho áp suất ở phần trên tán cây giảm xuống so với phần dưới của cây, từ đó tạo nên sức hút của lá hút nước từ dưới lên. -Trong mạch gỗ không có vách ngăn tế bào, các phân tử nước liên kết hidro với nhau tạo thành cột nước liên tục, vững chắc, cộng váo đó là sức bám của cột nước lên thành mạch gỗ đã làm cho cột nước càng bền vững. - Sức đẩy của rễ, sức hút của lá và mối liên kết tạo thành cột nước là cơ chế làm cho cây lấy được từ nước dưới đất lên phần trên của cây. b. – Ý kiến đó sai. - Vì cây thiếu canxi mới có hiện tượng trên. - Nếu cây trồng thiếu photpho: tốc độ hút O2 bị giảm, thay đổi hoạt tính enzim

2,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Đ

8

IỄ N D

ẠO

tái phân cực.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

+ Điện thế nghỉ không có. Giải thích: Bất hoạt kênh K+ làm cho K+ không đi từ trong ra ngoài được. + Điện thế hoạt động không có. Giải thích: Do không có điện thế nghỉ, mặt 0,25 khác kênh K+ bị bất hoạt nên khi có kích thích không có khử cực, đảo cực và

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

+ Điện thế hoạt động tăng. Giải thích: Nồng độ Na+ bên ngoài tăng, khi có 0,25 kích thích lượng Na+ đi vào nhiều hơn làm trong màng tăng giá trị dương trong pha đảo cực. - Trường hợp 2: 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 45 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

thành lục lạp bị hư hại, lá bị bạc màu. 9

3 a.

1

- Các hoocmôn kích thích sinh tinh trùng là hoocmôn FSH, LH của tuyến yên

H

Ơ

N

và testostêrôn của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH 0,25 điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.

- Tăng nồng độ của các hoocmôn tuyến đích là tín hiệu làm tăng tiết các hoocmôn kích thích của tuyến chỉ huy. Kết quả là nồng độ hoocmôn tuyến đích tiếp tục tăng thêm. - Kém phổ biến và có tính tạm thời.

TR ẦN

B

10 00

A Ó

0,5

TO

ÁN

-L

Í-

H

- Cơ chế ngược âm tính quan trọng hơn. Vì nó đảm bảo duy trì sự ổn định nồng độ của các loại hoocmôn trong máu. Cơ chế điều hòa ngược dương tính chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhất định, vì nó làm cho nồng độ hoocmôn tăng liên tục, nếu kéo dài sẽ gây rối loạn sinh lí cơ thể. c. 0,5 - Auxin/Xitôkinin: Điều chỉnh sự tái sinh rễ, chồi và ưu thế ngọn. Nếu tỉ lệ nghiêng về auxin thì rễ hình thành mạnh hơn và tăng ưu thế ngọn. Còn ngược lại, chồi bên hình thành mạnh, giảm ưu thế ngọn. - Axit Abxixic/Gibêrelin: Điều chỉnh sự ngủ nghỉ và nảy mầm của hạt. Nếu tỉ lệ nghiêng về axit abxixic thì hạt ngủ, nghỉ. Ngược lại thì nảy mầm. - Auxin/Êtilen: Điều chỉnh sự xanh, chín quả. Nếu nghiêng về auxin thì quả xanh. Ngược lại, thúc đẩy quả chín. - X itôkinin/Axit Abxixic: Điều chỉnh sự trẻ hoá, già hoá. Nếu nghiêng về

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Sự tăng nồng độ của các hoocmôn tuyến đích là tín hiệu ức chế tuyến chỉ huy, làm ngừng tiết các hoocmôn kích thích. Kết quả là làm giảm nồng độ hoocmôn tuyến đích. - Rất phổ biến và có tính lâu dài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Điều hòa ngược dương tính

H Ư

Điều hòa ngược âm tính

ÀN Đ IỄ N D

N

G

Đ

ẠO

và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testostêrôn. Nồng độ testostêrôn giảm không gây ức chế lên 0,5 vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên 2 bộ phận này lại tăng tiết hoocmôn. b.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

- FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ 0,25 trong tinh hoàn sản xuất ra testostêrôn, testostêrôn kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 46 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

xitôkinin thì trẻ hoá và ngược lại. 0,25

N

0,25

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

0,25 0,25 0,25 0,25

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

0,5

b.Gọi k là số lần phân chia để tạo 128 tế bào 2k = 128 → k = 7 - Thời gian để tế bào trên thực hiện 7 lần phân chia:

Đ

0,25

(171 x 7) – 117 = 1080phút = 18h

D

IỄ N

0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1,5

G

Đ

ẠO

1. + Nếu loại bỏ thành tế bào của các loài vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào môi trường đẳng trương rồi làm tiêu bản và quan sát bằng kính hiển vi quang học, ta sẽ quan sát thấy các tế bào có hình cầu. + Giải thích: Vì thành tế bào có chức năng cố định hình dạng tế bào, khi mất thành tế bào áp suất thẩm thấu tác động đều lên bề mặt màng sinh chất làm cho chúng căng tròn → tế bào có hình cầu. 2. a. - Thời gian các kì của quá trình nguyên phân: Kì trước + Kì giữa + Kì sau + Kì cuối = (2 + 1 + 1 + 2)18/2 = 54 phút - Thời gian của cả chu kì tế bào: 54 x 19/6 = 171 phút - Vì tế bào đầu tiên được tách ra khi kết thúc kì trung gian của chu kì tế bào, ta có: 14giờ 15phút = 855phút = 54phút + 4 x 171phút + 117phút → Sau 14giờ 15phút các NST của tế bào đã nhân đôi 5 lần. - Gọi bộ NST của loài là 2n. (n: nguyên, dương) Ta có: 2n x 25 – 2 x 2n = 420 2n = 420 : 30 = 14 NST

0,25

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

10

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 47 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 6

Vận dụng

Nêu được

- Giải thích

cấu trúc các thành phần

được kết quả một số thí nghiệm về

Câu 4 (2 đ)

(6 đ) = 30%

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Vi sinh vật

Đ IỄ N D Số câu: 2

Câu 6 (2 đ) Câu 9 (2 đ)

- Giải thích được thí nghiệm lên men rượu. - Giải thích cơ chế hô hấp kị khí. - Hiểu được bản chất của nội độc tố và ngoại độc tố. - Phân tích được đặc điểm của quang hợp ở vi sinh vật. Câu 2, 3 (4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N H Ư TR ẦN

Số câu: 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

enzim. - Giải được bài tập phân bào.

Đ

hóa học cấu tạo TB

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Cấp độ cao

ẠO

Sinh học tế bào

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cấp độ thấp

Tổng

N

Thông hiểu

U Y

Nhận biết

.Q

Tên chủ đề

H

Ơ

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 48 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đ)

Câu 7 (2 đ),

(6 đ) = 30%

Câu 1 (2 đ)

N ẠO

G N

B 10 00

- Nhận biết được các hình thức cảm ứng ở thực vật. - Nêu được khái niệm xinap và quá trình truyền tin qua xinap

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Cảm ứng

câu 8 (2 đ)

TR ẦN

Số câu: 3

H Ư

ở động vật.

Đ

bản chất quá trình tiêu hóa

Số câu: 1 (2 đ) = 10%

Câu 5 (2 đ)

Sinh trưởng và phát triển

- Nêu được đặc điểm của hoocmon TV - Nêu được vai trò của hoocmon ĐV

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

cơ thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

thực vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nhịp tim với khối lượng

TP

cơ chế đồng hóa CO2 ở

- Hiểu được

IỄ N D

được mối quan hệ giữa

CAM và C3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

chuyển hóa nito. - Hiểu được

lượng tim. - Giải thích

Ơ

được sơ đồ về quá trình

H

vật chất và năng lượng

- Giải được bài tập về lưu

N

- Phân tích

U Y

Chuyển hóa

.Q

(4 đ) = 20%

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 49 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Số câu: 1 (2 đ) = 10%

Câu 10 (2 đ)

Số điểm: 4

Số điểm: 6

Số điểm: 6

Số điểm: 4

10 câu, 20

điểm (20%)

điểm (30%)

điểm (30%)

điểm (20%)

điểm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tổng

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 50 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q

III

G

Đ

1.

N

Quan sát sơ đồ trên, hãy cho biết:

TR ẦN

H Ư

những dạng nào? a.Rễ cây hấp thụ Nitơ ở nh b.Tên củaa các nhóm sinh vvật ở các vị trí (I), (II), (III), (IV).

10 00

B

ng củ của nhóm sinh vật (IV). Hậu quả các hoạt ạ động này và c.Đặc điểm hoạt động biện pháp khắc phục? d.(V) là quá trình gì? Nêu ý nghĩa của quá trình này? ọc ở thực vật CAM thấp hơn thực vật C3? 2. Tại sao năng suất sinh học

Ó

A

Câu 2 (2 điểm - VDT) 1. Một bạn học sinh khi thấy mẹ làm rượu nếp, một món ăn mà bạn ấy rất yêu thích, đã

-L

Í-

H

m nom" và nếm thử để xem rượu nếp đã ăn đượcc hay chưa. Kết quả là bạn thường xuyên "thăm ỏng. Hãy giải thích tóm tắt qui trình lên men rượu từ gạo và giải ấy đã làm mẻ rượu nếp bị hỏng.

ÁN

ọc sinh kia đã làm hỏng rượu. thích nguyên nhân mà bạn học ắt bu buộc chỉ sống và phát triển được trong đđiều ều kiện không có ôxi 2.Vì sao vi sinh vật kị khí bắt phân tử?

D

IỄ N

Đ

ÀN

ng thấ thấp ) Câu 3 (2 điểm – Vận dụng 1. Ngoại độc tố và nội độcc tố được tạo ra từ các nhóm vi sinh vật nào? Phân biệt bản chất c, tính bbền nhiệt của 2 loại độc tố đó. hoá học, khả năng gây độc,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

II

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

V

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I

U Y

IV

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Câu 1: (2 điểm- Hiểu)

ng sáng củ của quang hợp ở vi khuẩn lam và vi khuẩn lưu ư huỳnh màu lục, 2. Phân biệt phản ứng màu tía. Câu 4 ( 2 điểm – Hiểu) chứa prôtêin và axit nuclêic ở tế bào động vật? ật? Phân biệt bi các axit 1. Kể tên 3 loại cấuu trúc có chứ nuclêic có trong ba loại cấuu trúc đó.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 51 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2. Trình bày cấu trúc và mối quan hệ của các loại lipit đó trong việc ổn định cấu trúc của màng. Câu 5 ( 2 điểm – Nhận biết)

Ơ

N

1. Nêu những điểm khác nhau giữa 2 hình thức cảm ứng ở thực vật: hướng động và ứng động. Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn? 2.Xináp là gì ? Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào ?

Ống nghiệm 2: 1ml hồ tinh bột + 1ml nước bọt pha loãng 2 - 3 lần + 1ml thuốc thử iôt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Câu 9 : (2 điểm - VDC) Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản - vùng sinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Ống nghiệm 3: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử iôt + đun nóng, để nguội. • Ống nghiệm 4: 2ml hồ tinh bột + 1ml HCl, đun sôi trong 15 phút, để nguội, trung hòa bằng NaOH (nhờ quỳ tím) + 1ml thuốc thử phêlinh. Hãy nêu hiện tượng quan sát được ở mỗi ống nghiệm và giải thích. Câu 7: (2 điểm – Hiểu) Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy chỉnh lại cho đúng. 1. Trong các mặt biến đổi thức ăn thì biến đổi thức ăn về mặt cơ học là quan trọng nhất. 2. Lông nhung đẩy thức ăn đi trong ruột non. 3. Ở người, quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở dạ dày. 4. Một số người có thể cắt túi mật mà vẫn hoạt động được bình thường vì trong dịch mật không có chứa enzym tiêu hoá. Câu 8: (2 điểm - VDT) 1.Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Nếu tim của một người phụ nữ đập 60 lần trong một phút, khối lượng máu trong tim cô ta là 120ml vào cuối tâm trương và 75 ml ở cuối tâm thu, lượng máu bơm/ phút của người phụ nữ đó bằng bao nhiêu? 2. Tại sao ở các động vật có vú nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể? •

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Ống nghiệm 1: 1ml hồ tinh bột + 1ml thuốc thử iôt.

.Q

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tiến hành thí nghiệm với các ống nghiệm đã đánh dấu lần lượt theo thứ tự như sau:

N

H

Câu 6: (2 điểm - VDC)

D

IỄ N

Đ

trưởng - vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn có trong 1 giao tử tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào lần phân bào cuối tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể hình thành của loài. Biết quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo và đột biến. 1. Xác định bộ NST của loài. 2. Xác định giới tính của cá thể trên.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 52 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. Cá thể trên có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau trong quá trình giảm phân ở các trường hợp sau: a.Trường hợp 1: Có 1 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm.

N

b.Trường hợp 2: Có 2 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc. (Biết rằng quá trình phân bào xảy ra bình thường và các NST có cấu trúc hoàn toàn khác

H

Ơ

nhau)

H Ư

0,5

0,5

0,5 0,5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

(I): vi khuẩn cố định nitơ: khử nitơ khí quyển thành dạng amôn. (II): vi khuẩn amôn hóa: phân giải nitơ từ xác sinh vật thành NH3. (III): vi khuẩn nitrat hóa: chuyển hóa NH4+ thành NO3(IV): vi khuẩn phản nitrat hóa: chuyển hóa NO3- thành thành Nitơ phân tử. c. Đặc điểm: Hoạt động trong điều kiện kị khí Hoạt động này chuyển hóa nitrat (dạng mà cây hấp thụ được) thành Nitơ phân tử. Khắc phục: làm đất thoáng khí để tránh hoạt động của nhóm vi khuẩn này d. (V) là quá trình khử NO3Ýnghĩa: khi tổng hợp các axit amin cây cần nhiều nhóm NH2 2. Năng suất sinh học ở nhóm thực vật CAM thấp hơn nhóm thực vật C3 - Nhóm thực vật CAM sử dụng một phần tinh bột để tái tạo PEP chất tiếp nhận CO2 → giảm lượng chất hữu cơ trong quá trình tích luỹ. - Điều kiện sống của nhóm CAM khắc nghiệt, bất lợi hơn: khô hạn, thiếu nước, ánh sáng gắt

Đ IỄ N D

m

TR ẦN

Câu 1: (2 điểm) 1. a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở dạng NO3- và NH4+ b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí

Điể

N

G

Đ

Nôi dung

Câu 2: (2 điểm) 1 - Quy trình lên men rượu: Đầu tiên tinh bột được một loại nấm men phân giải thành đường glucoza sau đó lại được một loại nấm men khác phân giải thành rượu.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

ở sâu bọ.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Nêu vai trò sinh lý của các hoocmôn đã tác động đến sự phát triển qua biến thái hoàn toàn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 10 : ( 2điểm- Nhận biết ) 1. Hoocmon thực vật có những đặc điểm gì?

0,5 0,5

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 53 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Bạn học sinh khi thăm nom rượu nếp đã làm cho môi trường kị khí trở thành hiếu khí khiến quá trình lên men không xảy ra mà thay vào đó là quá trình hô hấp. Ngoài ra, khi thăm nom có thể bạn đã làm cho rượu nếp bị nhiễm thêm các loại vi khuẩn

1

Ơ H 0,5

H Ư

N

G

Đ

- Các prôtêin hoà tan. - Tổ hợp các loại lipit, sacarit, polipeptit hoà tan. - Độc tính mạnh. - Độc tính yếu. - Không bền nhiệt. - Bền nhiệt.

TR ẦN

2. Sự khác nhau: Vi khuẩn lam

B

- Nguồn electron là H2O. - Có tạo ôxi phân tử.

Vi khuẩn lưu huỳnh

- Nguồn electron: H2S, S0, H2, … - Không tạo ôxi phân tử.

Ó

A

10 00

- NADPH được tạo ra trực tiếp từ pha sáng. NADPH không được tạo ra trực tiếp Sắc tố chính là diệp lục a, b hấp thụ tốt các từ

0,2 5 0,2 5

TO

ÁN

-L

Í-

H

tia có bước sóng ngắn hơn (680 - 700 nm) pha sáng. -Sắc tố chính là khuẩn diệp lục (bacteriochlorophyl) a, b hấp thụ tốt các tia có bước sóng dài hơn (775 - 790 nm)

0,2 5 0,2 5

Đ

ÀN

Câu 4: (2 đ) 1.

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nội độc tố

0,2 5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ngoại độc tố

ẠO

TP

- Nội độc tố: Chủ yếu ở nhóm vi khuẩn Gram-. * Phân biệt

0,2 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

Câu 3 ( 2 điểm) 1. - Ngoại độc tố: Chủ yếu ở nhóm vi khuẩn Gram+. Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

khác làm hỏng rượu nếp. 2. Vì: Vi sinh vật đó không có enzim catalaza, superoxit dismutaza, nên không phân giải được H2O2 (là chất gây độc đối với chúng).

http://daykemquynhon.ucoz.com

0,5

Đó là ribôxôm (chứa rARN và prôtein), ti thể (chứa ADN vòng và prôtein) và 0,5 đ nhân tế bào (chứa ADN và prôtein) Điểm khác nhau: rARN

Mạch đơn

ADN ti thể Mạch kép

ADN nhân Mạch kép

0,5 đ

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 54 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Dạng cuộn xoắn

Dạng vòng

Dạng thẳng

Đơn phân: A, U, G, X

Đơn phân: A, T, G, X

Đơn phân: A, T, G, X

0,5

Phôtpholipit và colestêrôn

Cấu trúc của phôtpholipit: Có cấu trúc gồm hai phân tử axit béo liên kết với một

N

2.

H

Ơ

phân tử glixêrôn, vị trí thứ ba của phân tử glixêrôn được liên kết với nhóm 0,5

cacbon gồm 4 vòng dính nhau. Mối quan hệ:

Ứng động 0.2 5

Ó

A

10 00

Hình thức phản ứng của một bộ phận của Hình thức phản ứng của cây trước một cây trước một tác nhân kích thích theo tác nhân kích thích không định hướng. một hướng xác định. Có thể là ứng động không sinh trưởng( vận động theo sức trương nước) hoặc ứng động sinh trưởng (vận động theo chu kì đồng hồ sinh học).

0.2 5

Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: hướng Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: vận đất, hướng sáng, hướng hoá, hướng động quấn vòng, vận động nở hoa theo nước. nhiệt độ ánh sáng; hoạt động theo sức trương nước.

0.2 5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi là hướng động dương, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm.

Đ D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

Hướng động

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 5: (2 điểm) 1. - Điểm khác nhau giữa 2 hình thức ứng động và hướng động:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

TP ẠO

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Trong khung lipit, các phân tử colestêrôn sắp xếp xen kẽ vào giữa các phân tử phôtpholipit tạo nên tính ổn định của khung. Tỉ lệ phôtpholipit/colestêrôn cao thì màng mềm dẻo, thấp thì màng bền chắc.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

phôtphat tích điện âm. Phôtpholipit có tính lưỡng cực: Đầu ancol phức ưa nước, đầu axit béo kị nước. Cấu trúc của colestêrôn: Chứa các nguyên tử kết vòng, đặc trưng là bộ khung

- Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn? - Hướng đất: Làm đất tơi xốp, thoáng khí đủ ẩm rễ cây sinh trưởng ăn sâu. - Hướng sáng: Trồng nhiều loại cây, chú ý mật độ từng loại cây không che lấp nhau để 0.2 5 lá vươn theo ánh sáng--> quang hợp tốt. 2.- Xináp là giao diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 55 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

thần kinh với các tế bào khác. 0.2 5

Ơ

N

0.2 5

N

H

- Quá trình truyền tin qua xináp : + Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm mở kênh Ca2+ => Ca2+ đi vào chùy xináp. + Ca2+ làm vỡ các bọc chứa chất trung gian hóa học (acêtylcôlin) => chất này đi qua khe xináp đến màng sau. + Acêtylcôlin gắn vào thụ thể của màng sau xináp của nơron tiếp theo => xuất hiện

Í-

-L

TO

ÁN

Câu 7: (2 điểm) 1. Sai. Tiêu hóa hóa học là quan trọng nhất, vì quá trình này biến đổi thức ăn thành những chất đơn giản cuối cùng, hấp thụ được vào cơ thể. 2. Sai. Lông nhung hấp thụ chất dinh dưỡng. 3. Sai. Quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở ruột non vì ruột có đủ các loại enzym để biến đổi tất cả thức ăn về mặt hoá học. 4. Đúng. Mât do gan tại ra. Túi mật chỉ là nơi chứa chứ không tiết mật. Mật giúp phân nhỏ các giọt mỡ để biến đổi mỡ nhanh hơn thành axit béo và glixerol

Đ D

IỄ N

0,5 0,5 0,5 0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

H Ư

TR ẦN

Ống nghiệm 4: Có màu đỏ gạch. Do tinh bột bị thủy phân thành đường đơn. Trong môi trường kiềm, glucôzơ đã phản ứng với thuốc thử phêlinh (khử Cu2+ thành Cu+).

H

Ó

A

10 00

B

xanh đặc trưng. 0,5 Ống nghiệm 2: Không chuyển màu. Do tinh bột bị thủy phân hoàn toàn bởi enzim amilaza, không có phản ứng đặc trưng xảy ra với thuốc thử iôt. 0,5 Ống nghiệm 3: Có màu xanh đặc trưng. Sau khi đun nóng, dung dịch mất màu do các amilôzơ duỗi ra, giải phóng các phân tử iôt. Sau khi để nguội, cấu trúc 0,5 tinh bột hồi tính, nên dung dịch lại có màu xanh đặc trưng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0.2 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

5

Đ

ẠO

0.2

Câu 6 ( 2 điểm) • Ống nghiệm 1: Có màu xanh đặc trưng. Do dạng amilôzơ của tinh bột có cấu 0,5 trúc hình xoắn ốc, các phân tử iôt bị giữ lại trong ống tạo thành chất có màu

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

điện thế hoạt động ở màng sau xináp => xung thần kinh được hình thành tiếp tục lan truyền dọc sợi thần kinh cứ như vậy cho đến cơ quan đáp ứng.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 56 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0.5 1

U Y

0.5

Từ (1) và (2) → x=3, n = 8

0.5

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 9: (2điểm) 1. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, bộ NST của loài là 2n (x, n nguyên dương) Ta có: (2x -1)2n + 2x.2n = 240 (1) Mặt khác theo bài ra ta có: n = 2.2x-1 (2)

0.5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Vậy bộ NST của loài là: 2n = 16 2. Số tế bào sinh dục chín là : 2x = 23 = 8 tế bào Số giao tử được tạo ra = 1/2048.22n = 1/2048.216 = 32 giao tử Vậy số giao tử do 1 tế bào sinh dục chín giảm phân tạo ra là 32/8 = 4 giao tử Vậy cá thể trên là cá thể đực 3. TH1: - 1 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm cho 4 loại giao tử - 7 cặp NST giảm phân bình thường tạo 27 = 128 loại giao tử Vậy số loại giao tử có thể tạo ra là 4.128 = 512 TH2: - 2 cặp NST trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc tạo 62 = 36 loại giao tử - 6 cặp NST giảm phân bình thường tạo 26 = 64 loại giao tử Vậy số loại giao tử có thể tạo ra là 36.64 = 2304.

D

IỄ N

Đ

0.5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

cao, nhu cầu ôxi cao, nhịp tim và nhịp thở cao.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

2. Nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể: - Do tỉ lệ diện tích bề mặt trên thể tích cơ thể khác nhau: động vật càng nhỏ thì tỉ lệ này càng lớn--> tiêu tốn nhiều năng lượng cho duy trì thân nhiệt, tốc độ chuyển hoá

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

tim (thể tích tâm thu): 60. ( 120 – 75) = 2700ml/ phút

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Nếu xét riêng hoạt động của thành cơ thuộc các ngăn tim thì thời gian nghỉ nhiều hơn thời gian co của các ngăn tim ( tâm nhỉ co 0,1s nghỉ 0,7s; co thất 0,3s nghỉ 0,5 s; dãn chung là 0,4 s) - Lượng máu bơm phút của người phụ nữ bằng nhịp đập của tim nhân với lưu lượng

0,5

N

Câu 8: (2 điểm) 1. Tim hoạt động suốt đời mà không mỏi vì: - Thời gian nghỉ trong 1 chu kì tim đủ để khôi phục khả năng hoạt động của cơ tim.

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 57 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: (2 điểm) 1. Hoocmon thực vật có những đặc điểm:

0.5

- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác. Chúng được vận

Ơ

N

0.5

H

chuyển trong cây theo mạch rây và mạch gỗ. - Có hoạt tính sinh học cao, với hàm lượng nhỏ nhưng gây ra những biến đổi sâu sắc. - Tính chuyên hóa thấp hơn so với hoocmon động vật bậc cao.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

ẠO

0.5

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

bướm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

- Khi sâu lớn lên, nồng độ juvenin trong máu giảm dần và khi giảm tới mức giới hạn thì không còn tác dụng ức chế nữa nên ecđixơn kích thích sâu biến thành nhộng và

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

2.- Ecđixơn kích thích lớp biểu bì tạo vỏ kitin ngay dưới lớp vỏ kitin cũ cho nên gây lột xác nhiều lần nhưng do nồng độ juvenin trong máu cao, ngăn cản quá trình biến đổi 0.5 sâu thành nhộng và bướm.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 58 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ7

Vận dụng

thấp

cao

Thành phần hoá học của tế bào

Tính đặc trưng của prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã .

H Ư

TR ẦN B

10 00

A

Câu 5 b

Ó

Số câu, số điểm

H

0,5 đ

1,5đ Bài tập về nguyên phân và giảm phân

ÁN

-L

Í-

Phân bào

Câu 5 a

Câu 2 2,0đ

TO

Số câu, Số điểm:

Đ IỄ N

nuôi cấy liên Giải thích ứng tục và nuôi dụng của vi cấy không liên sinh vật trong tục. lên men rượu Quá trình tổng hợp và phân giải của vi sinh vật

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 3b. 1,0 đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 3a. 1,0đ

N

Số câu, số điểm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

G

Đ

ẠO

bào động vật và cấu trúc của tế tế bào thực vật bào động vật và tế bào thực vật

TP

Cấu trúc của tế bào

Sinh học vi sinh vật

D

Vận dụng

liệt kê các cấu Điểm khác nhau trúc cơ bản của tế về thành phần

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tên chủ đề

Thông hiểu

N

Nhận biết

U Y

Cấp độ

H

Ơ

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 59 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 4 2,0đ

Câu 9 2,0đ

Trình bày đặc Thoát hơi nước điểm cấu của rễ là tai họa tất yếu

thực vật

thích nghi với của cây.

N

Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở

Ơ H N U Y

N

H Ư

TR ẦN Câu 7 1,0đ

10 00

B

Số câu, số điểm

Í-

H

Ó

A

Quá trình truyền Giải thích được tin qua xináp truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước, qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại

TO

ÁN

-L

Cảm ứng ở động vật

Câu 8a 1,5đ

Câu 6 2,0đ

Câu 8b 0,5đ

D

IỄ N

Đ

Số câu, số điểm

Tính hệ số hô hấp của người,Lượng khí CO2 bổ sung trong mỗi lít khí thở ra

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi tổng hợp Insulin và đường đi của Insulin từ tuyến tuỵ đến nơi thực hiện chức năng

G

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2,5đ

.Q

0,5đ

TP

Câu 1.2;1.3

ẠO

Câu 1.1.

Đ

Số câu, số điểm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

chức năng hút Giải thích hiện nước và muối tượng ứ giọt khoáng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Số câu, số điểm

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 60 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Sinh trưởng và phát

Sự phát triển

triển ở động vật

qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang

Vận dụng trong sản xuất mùa màng về diệt trừ sâu bọ.

H

Ơ

N

lại những điểm thuận lợi và bất

U Y .Q 2,0đ

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 1 (3 điểm) 1. Trình bày đặc điểm cấu của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng? 2. Tại sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây? 3. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo? Câu 2. (2 điểm): 1. Bộ nhiễm sắc thể của loài được kí hiệu: A tương đồng với a; B tương đồng với b Mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn. Hãy viết kí hiệu bộ NST 2n ở các kì của giảm phân: - kì trung gian, kì cuối của giảm phân 1. 2. Ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78, một tế bào sinh dục sơ khai cái ở vùng sinh sản nguyên phân, môi trường cung cấp 19812 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trùng là 3,125 %. Biết rằng một trứng được thụ tinh với một tinh trùng. Tính: a. Số hợp tử tạo thành. b. Số lượng tế bào sinh tinh và tinh trùng Câu 3. (2 điểm): a. Hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật và tế bào thực vật? b. Điểm khác nhau về thành phần cấu trúc của tế bào động vật và tế bào thực vật?

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5,0đ

TP

9,5đ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3,5đ

Câu 10b 1,0đ

Đ

Tổng điểm:

Câu 10a 1,0đ

ẠO

Số câu, số điểm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

trình sinh trưởng và phát triển

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

lợi trong quá

D

IỄ N

Câu 4. (2 điểm) Vì sao trong nuôi cấy không liên tục VSV tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra? Câu 5 (2,0 điểm).

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 61 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã ? Trong quá trình phiên mã và dịch mã của một gen, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gen đó có đột biến không ? Giải thích.

H

Ơ

N

b. Tính đặc trưng của prôtêin do yếu tố nào quy định ? Câu 6. (2,0 điểm). Ở một người đàn ông, nồng độ ô xi trong không khí thở ra là 170ml/l. Hệ số hô hấp ( RQ )

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 7 (1,0 điểm): Insulin là hoocmôn do tế bào nội tiết của tuyến tụy tiết ra ngấm thẳng vào máu và tham gia điều hòa đường huyết. a) Insunlin được tổng hợp ở đâu trong tế bào tuyến tụy? b) Hãy mô tả lịch trình (đường đi) của insulin từ nơi tổng hợp đến khi ra khỏi tế bào?

10 00

B

Câu 8 (2,0 điểm): a) Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào? b) Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước, qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại?

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 9 (2.0 điểm) a. Vì sao trong quá trình lên men rượu có những mẻ rượu nhạt, có những mẻ rượu bị chua? b. Nếu chuyển những tế bào nấm men sống nhờ glucozo từ môi trường hiếu khí sang môi trường kị khí thì tốc độ tiêu thụ glucozo phải thay đổi như thế nào để tế bào vẫn tạo ra ATP với tốc độ như cũ?

TO

Câu 10. ( 2 điểm ). a. Sâu non phá hoại mùa màng, bướm không phá hoại mùa màng nhưng tại sao người dân vẫn thường tiêu diệt bướm? b. Sự phát triển qua biến thái hoàn toàn của sâu bướm mang lại cho chúng những điểm lợi và bất lợi gì?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

b. Lượng khí CO2 bổ sung trong mỗi lít khí thở ra ở người đàn ông này là bao nhiêu ml?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

a. Tính hệ số hô hấp của người đàn ông này?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

TP

.Q

U Y

palmitic được diễn ra như sau: C16H32O2 + 23O2 - > 16CO2 + 16H2O Biết rằng, thành phần không khí hít vào có 21%O2 và 0,03CO2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

được xác định là tỉ số giữa lượng CO2 thải ra so với lượng O2 hấp thụ. Sự chuyển hoá axit

.............................HẾT.............................

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 62 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HƯỚNG DẪN CHẤM Câu

Nội dung

Điểm

1

(3,0đ)

N

1. Bộ rễ phát triển rất mạnh về số lượng, kích thước và diện tích đặc biệt là lông hút...

Ơ H

1,0 2,0

Ó

H

Í-

-L

TO

ÁN

- Kỳ cuối giảm phân 1: Mỗi tế bào có: n NST kép và chứa 1 NST kép của cặp tương đồng bộ NST: AABB, aabb, AAbb, aaBB. 2.a - (2k – 2) x 78 = 19812 => 2k = 256 - Tỉ lệ % trứng thụ tinh bằng 25% => 256/4 = 64 (hợp tử) b. Tỉ lệ % tinh trùng thụ tinh = 3,125% => số tinh trùng cần: 64/3,125 x 100 = 2048 (tinh trùng) => số tế bào sinh tinh: 2048/4 = 512 (tế bào)

Đ 3

0,25 0,25 0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25

A

1. -. Kì trung gian giảm phân 1: • Khi chưa nhân đôi: AaBb • Đã nhân đôi: AAaaBBbb

0,25 0,25 0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

0,5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

H Ư

bảo cho quá trình quang hợp diễn ra bình thường. Thoát hơi nước còn làm cô đặc dung dịch khoáng từ rễ lên, giúp hợp chất hữu cơ dễ được tổng hợp tại lá. 3. Vì những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bão hòa hơi nước và áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ đến lá gây ra hiện tượng ứ giọt.

IỄ N D

N

.Q

N

G

Đ

ẠO

TP

thiếu nước. Là tất yếu, vì: -Thoát hơi nước là động lực trên của quá trình hút nước.... -Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá..... -Tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán từ không khí vào trong lá đảm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

điều này không dễ dàng gì nhất là đối với những cây sống ở nơi khô hạn,

U Y

Bộ rễ phát triển về chiều sâu và lan rộng hướng đến nguồn nước... 2. Là tai họa, vì: 99% lượng nước cây hút vào được thải ra ngoài qua lá,

http://daykemquynhon.ucoz.com

0,25 0,25

0,5 0,5 2,0

a. Màng sinh chất, nhân tế bào, tế bào chất, ti thể, lưới nội chất, bộ máy gongi, lizoxom, không bào, lục lạp, trung thể...

1,0

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 63 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b. * Tế bào động vật - không có thành xenlulozo - không có lục lạp - không có (hoặc có rất nhỏ) không bào

0,5

H

Ơ

N

- có trung thể * Tế bào thực vật

2,0

Í-

H

Ó

A

10 00

B

a. * Nguyên tắc bổ sung: - Trong tự nhân đôi của ADN: Các nucleotit tự do liên kết với các nucleotit trên hai mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung: A – T; G – X và ngược lại. 0,25 - Trong phiên mã: Các nucleotit tự do liên kết với các nucleotit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung: A - Tg; U - Ag; G - Xg; X - Gg. 0,25 - Trong dịch mã: Các nucleotit trong các bộ ba đối mã của tARN liên kết với các

ÁN

-L

nucleotit của bộ ba tương ứng trên mARN theo nguyên tắc bổ sung: A – U, G – X và ngược lại. 0,25

TO

* Trong quá trình phiên mã và dịch mã, NTBS bị vi phạm: 0,25 - Gen không đột biến. 0,5 - Vì nguyên tắc bổ sung bị vi phạm trong phiên mã và dịch mã không ảnh hưởng đến cấu trúc của gen, chỉ làm thay đổi cấu trúc của ARN và có thể làm thay đổi cấu trúc của protein... 0,5 b. Các yếu tố quy định tính đặc trưng của phân tử protein: - Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các axitamin trong chuỗi polipeptit. - Số chuỗi polipeptit trong phân tử protein. - Bậc cấu trúc không gian của phân tử protein.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

- Trong nuôi cấy không liên tục, thức ăn cạn kiệt, sản phẩm bài tiết tăng → thay đổi tính thẩm thấu của màng → VK bị phân hủy, vi khuẩn tiết ra các chất ức chế 1,0 nhau → vi khuẩn tự phân hủy ở pha suy vong. - Trong nuôi cấy liên tục do thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và lấy ra 1 lượng chất thải tương đương, quá trình chuyển hóa luôn trong trạng thái tương 1,0 đối ổn định → không có pha suy vong.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q TP

2,0

ẠO

4

IỄ N D

0,5

U Y

- có lục lạp - có không bào lớn - không có trung thể

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- có thành xenlulozo

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 64 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

6

2,0 a. Hệ số hô hấp: RQ = 16M/23M = 0,695 0,5 b. Lượng khí CO2 bổ sung trong mỗi lít khí thở ra của người đàn ông :

Ơ

0,5

N

TR ẦN

H Ư

→ màng sinh chất → máu.

8

2,0 0,5

0,5

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

a) Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn sau: - Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp. - Ca2+ làm cho các bóng chứa các chất trung gian hóa học gắn vào màng trước xináp và vỡ ra giải phóng chất trung gian hóa học (axêtincôlin) vào khe xináp đến màng sau. - Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. b) Giải thích: Chỉ màng trước mới có chất trung gian hóa học; chỉ màng sau mới có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

0,5

Đ

0,5

a. Nấm men là sinh vật kị khí không bắt buộc, hô hấp hiếu khí trong môi trường có O2 và lên men etytic trong môi trường không có O2. - Rượu bị nhạt: Quá trình lên men không đảm bảo điều kiện kị khí . O2 xâm nhập vào nấm mên chuyển sang hô hấp hiếu khí Nồng độ rượu etilic giảm. 0,5 - Rượu bị chua: Ở những mẻ rượu, nồng độ etilic giảm, nếu bị nhiễm vi khuẩn lên men giấm (vi khuẩn Acetobacter) thì vi khuẩn này sẽ lên men rượu thành 0,5 giấm ( oxi hoá không hoàn toàn) làm rượu bị chua. b. Nấm men chuyển từ hô hấp hiếu khí sang lên men rượu: Hô hấp hiếu khí tạo ra khoảng 38 ATP, lên men rượu tạo ra 2 ATP  Tế bào phải tiêu thụ năng lượng 1,0

TO

9

0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1,0

b) Lịch trình (đường đi) của insulin: Lưới nội chất có hạt → Thể gôngi Túi tiết

IỄ N D

0,5

G

Đ

a) Insunlin được tổng hợp ở lưới nội chất có hạt của tế bào tuyến tụy.

0,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO

7

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

vào có 210ml O2 và 3ml CO2. - Mà theo bài ra, trong 1 lít khí thở ra của người đàn ông này có 170ml O2, chứng tỏ lượng O2 đã được sử dụng trong hô hấp là 201 - 170 = 40ml. - Lượng khí CO2 được bổ sung trong 1 lít khí khi thở là 0,695 x 40 = 27,8ml

N

- Thành phần khí hít vào có 21% khí O2 và 0,03%CO2 . Suy ra trong 1 lít khí hít

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 65 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

glucozo với tốc độ gấp khoảng 19 lần so với khi sống trong môi trường hiếu khí. 10

a. - Bướm không phá hoại mùa màng nhưng lại sinh ra sâu non. 0,25 - Sâu non có tốc độ phá hại ghê gớm vì chúng cần tích luỹ năng lượng cho giai 0,25 đoạn sau. 0,25

N

- Mỗi con bướm có thể sinh ra rất nhiều sâu non. - Tiêu diệt bướm để giảm số lượng sâu nở ở thời gian tiếp theo. b.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

+ Phát triển qua biến thái hoàn toàn trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lý riêng, đòi hỏi một loại môi trường 0,25 riêng. Điều này làm tăng tính phụ thuộc vào điều kiện môi trường. + Do trải qua nhiều giai đoạn nên vòng đời bị kéo dài, tốc độ sinh sản chậm hơn, 0,25 kém ưu thế trong tiến hoá.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

- Điểm bất lợi:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Thuận lợi: Mỗi giai đoạn có cách khai thác nguồn sống khác nhau, do đó chúng 0,5 có thể thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 66 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 9

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

TR ẦN

sacarôzơ như sau: - Môi trường A: Ưu trương.

H Ư

N

G

vô sinh, người thường dễ bị viêm phổi?(VDT) (VDT)Câu 3(2,0 điểm). Cho 3 tế bào hồng cầu vào 3 môi trường có chứa dung dịch

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

- Môi trường B: Nhược trương. - Môi trường C: Đẳng trương. a. Giải thích các hiện tượng xảy ra. b. Nếu thay tế bào hồng cầu bằng tế bào vảy hành vào môi trường B thì hiện tượng gì sẽ xảy ra. Giải thích? (VDC)Câu 4(2,0 điểm). Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản - vùng sinh trưởng - vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn có trong 1 giao tử tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào lần phân bào cuối tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể hình thành của loài. Biết quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo và đột biến. a. Xác định bộ NST của loài và giới tính của cá thể trên. b. Cá thể trên có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử khác nhau trong quá trình giảm phân ở các trường hợp sau: Trường hợp 1: Có 1 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm. Trường hợp 2: Có 2 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc. (Biết rằng quá trình phân bào xảy ra bình thường và các NST có cấu trúc hoàn toàn khác nhau) (H)Câu 5 (2,0 điểm): a. Ngoại độc tố và nội độc tố được tạo ra từ các nhóm vi sinh vật nào? Phân biệt bản chất

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

nào?(B) b. Giải thích tại sao ở người khi bộ khung xương tế bào bi hỏng thì nam giới thường dẫn đến

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Câu 2(2,0 điểm). a. Nêu đặc điểm cấu trúc khảm động của màng sinh chất? Cấu trúc này có ý nghĩa như thế

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

b. Trong các loại ARN(mARN, tARN, rARN) loại nào có cấu trúc bền vững nhất, dạng nào kém bền vững nhất ? Vì sao?(H)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 1(2,0 điểm). a. Liệt kê những loại liên kết duy trì cấu trúc bậc 3 của phân tử protein? (B)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 67 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

hoá học, khả năng gây độc, tính bền nhiệt của 2 loại độc tố đó. b. Mỗi vi sinh vật thích hợp với một phạm vi pH nhất định cho sinh trưởng nhưng tại sao nhiều vi sinh vật vẫn có thể tồn tại khi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh? Câu 6 (2,0 điểm).

Ơ

N

Ribulôzơ – 1,5 DiP

Nồng độ CO2 cao (II)

Ribulôzơ – 1,5 DiP cacboxilaza

H Ư

N

G

(VDC)b. Tính lượng phân đạm (theo kg) cần bón cho lúa để đạt năng suất trung bình 45 tạ/ha trong các trường hợp: Dùng phân đạm urê, dùng phân đạm nitrat (KNO3). Biết rằng, để thu 100 kg thóc cần 1,4 kg N; 1kg phân đạm urê có 0,46 kg N, 1kg phân đạm

TR ẦN

nitrat (KNO3) có 0,13 kg N; hệ số sử dụng trung bình N ở cây lúa đạt 60%; lượng chất dinh

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

dưỡng còn lại trong đất bằng 0. Câu 7 (2,0 điểm): (B)a. Cho các động vật sau: Trùng roi xanh, Trai, Cua, cá chép, cá hồi, cá heo, chim bồ câu. Hãy sắp xếp các loài động vật phù hợp vào các dạng hệ tuần hoàn ở động vật: (1) Hệ tuần hoàn hở; (2) Hệ tuần hoàn đơn; (3) Hệ tuần hoàn kép; (4) Chưa có hệ tuần hoàn. (H)b. Trong tiêu hóathức ăn sau khi được tiêu hoá ở dạ dày, thức ăn trong dạ dày được chuyển xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ. Điều này ý nghĩa gì? Giải thích cơ chế vận chuyển đó? (VDT)Câu 8 (2,0 điểm): a. Trong thực vật C4 hãy phân biệt lục lạp tế bào mô giậu, lục lạp tế bào bao bó mạch về cấu

TO

trúc và chức năng? b. Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C3? (VDC)Câu 9: (2,0điểm):

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

(VDT)a. Biết (1), (2) là sản phẩm đầu tiên của hai quá trình. Sản phẩm (1) và (2) là chất gì? (I), (II) là quá trình nào và xảy ra ở đâu? Nêu tên nhóm sinh vật có quá trình (I) xảy ra.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

(2)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(I)

U Y

Ribulôzơ – 1,5 DiP oxigenaza

N

H

Nồng độ O2 cao

a. Ở người, hoocmon sinh trưởng GH có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cơ thể, đặc biệt là ở giai đoạn niên thiếu. Vậy, theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu ở tuổi trưởng thành mà tuyến yên vẫn tiết nhiều GH? Giải thích.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 68 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b. Trong quá trình phát triển phôi của động vật có xương sống, từ giai đoạn phân cắt trứng đến giai đoạn phôi nang, kích thước của phôi hầu như không tăng so với kích thước của hợp tử ban đầu. Em hãy tìm lý do để lý giải cho hiện tượng trên?

H

Ơ

N

Câu 10 (2,0 điểm): (B)a. Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu do yếu tố nào? (H)b. Tốc độ dẫn truyền xung thần kinh phụ thuộc vào yếu tố nào? Tại sao xung thần

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-------------------------Hết----------------------------

N

kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 69 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Sinh học Thời gian 180 phút(Không kể thời gian phát đề)

NHÓM 5 - LỚP A TẬP HUẦN

H

Ơ

N

Đề thi gồm có 2 trang

0,25

N

10 00

B

TR ẦN

H Ư

1

0,5

H

Ó

A

a. Màng sinh chất có cấu trúc khảm - động vì: - Màng được cấu tạo từ 2 thành phần chủ yếu là photpholipit và protein.

0,5

ÀN Đ IỄ N

0,25 0,25

TO

ÁN

-L

Í-

- Tính khảm: Lớp kép photpholipit (gồm 2 đầu ghét nước(kỵ nước) quay vào nhau, hai đầu ưa nước quay ra ngoài) được khảm bởi các phân tử prôtêin. - Tính động: Các phân tử protien và photphilipit có thể di chuyển trong màng. - Ý nghĩa của cấu trúc khảm động: Giúp màng thực hiện các chức năng quan trọng của tế bào như: Xúc tác cho các phản ứng TĐC(enzim), vận chuyển các chất, truyền đạt thông tin, thụ thể nhận biết tế bào....

0,25

b. - Khung xương tế bào được cấu tạo từ vi sợi, vi ống và sợi trung gian, trong đó vi sợi là thành phần cấu tạo của đuôi tinh trùng nền khi khung xương tế bào bị bỏng , tinh trùng không thể di chuyển đến ông dẫn trứng để thể tinh

0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25 0,25

G

b. - Loại rARN là cấu trúc bền vững nhất vì cấu tạo từ hàng trăm đến hằng nghìn đơn phân, trong mạch có cấu trúc cuộn xoắn có nhiều đoạn chứa nhiều liên kết hydro(A-U, G-X). ....................................................................................................................... - Loại mARN có cấu trúc kém bền vững nhất vì chỉ được cấu tạo từ cấu tạo từ hàng trăm đến hàng nghìn đơn phân nhưng trong mạch không có các liên kết hydro nối giữa các nucleotit. ...............................................

0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

- Liên kết disunfit(-S-S-)......................................................................... - Liên kết ion, liên kết Vandecvan...........................................................

Điểm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

- Liên kết peptit. .....................................................................................

2

D

U Y

Nội dung

a. Những loại liên kết duy trì cấu trúc bậc 3 của protein: - Liên kết hydro......................................................................................

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu

N

HƯỚNG DẪN CHẤM đề số 13

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 70 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ Vô sinh.......................... - Vi sợi cũng là thành phần cấu tạo của các lông ở đường hô hấp của người. 0,5

Vì vậy khi khung xương hư, các lông đường hô hấp không được hình thành → không thể ngăn vi khuẩn xâm nhập đường hô hấp → Viêm đường hô

Ơ

N

hấp → Viêm phổi.........................

0,75

ẠO

saccarôzơ ưu trương cùng nồng độ thì lượng nước bị thẩm thấu ra ngoài ở 3

Đ

tế bào coi như bằng nhau → thể tích tế bào A > tế bào B > tế bào C.

TR ẦN

H Ư

N

G

b. Chức năng của thành tế bào thực vật: - Giữ hình dạng, kích thước tế bào ổn định, bảo vệ tế bào. - Trên thành có các cầu sinh chất đảm bảo cho các tế bào ghép nối và có thể liên lạc với nhau.

0,25 0,25

10 00

B

a. - Môi trường A: Tế bào hồng cầu bị co lại do nước được thẩm thấu từ trong tế bào ra ngoài môi trường để cân bằng nồng độ.

0,5

- Môi trường B: Tế bào hồng cầu gia tăng kích thước → vỡ do nước được 0,5

A

thẩm thấu từ ngoài môi trường vào trong tế bào để cân bằng nồng độ. 3

H

Ó

- Môi trường C: Tế bào hồng cầu không thay đổi về kích thước do lượng nước vào và ra tế bào cân bằng nhau.

0,5

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

b. Nếu cho tế bào thực vật vào môi trường B thì nước được thẩm thấu từ ngoài môi trường vào trong tế bào để cân bằng nồng độ nhưng không làm vỡ tế bào do tế bào thực vật có thành xenlulozơ quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.

0,5

4

a. - Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, bộ NST của loài là 2n (x, n nguyên dương) Ta có: (2x -1)2n + 2x.2n = 240 (1) x-1 Mặt khác theo bài ra ta có : n = 2.2 (2)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

- Vì saccarôzơ không khuếch nên khi cho 3 tế bào vào trong dung dịch

IỄ N D

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

bào C.

0,75

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

dung dịch C → lượng nước thẩm thấu vào trong tế bào A > tế bào B > tế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

- Ta có P = RTCi → Ptt của dung dịch A < Ptt của dung dịch B < Ptt của

H

a. Nhận xét và giải thích kết quả:

0,5

Từ (1) và (2) → x=3, n=8, Vậy bộ NST của loài là : 2n=16 - Số tế bào sinh dục chín là : 2x = 23=8 tế bào. Số giao tử được tạo ra = 1/2048.22n =1/2048.216=32 giao tử. Vậy số giao tử do 1 tế bào sinh dục Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 71 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

chín giảm phân tạo ra là 32/8 = 4 giao tử. Vậy cá thể trên là cá thể đực

0,5

b. TH1: - 1 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm cho 4 loại giao tử

0,5

7

- 7 cặp NST giảm phân bình thường tạo 2 =128 loại giao tử

N

Vậy số loại giao tử có thể tạo ra là 4.128=512

H 0,25

0,25

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

b. - Mặc dù pH của môi trường biến đổi nhưng pH nội bào hầu như không thay đổi vì H+ rất khó thấm qua màng photpholipid của màng sinh chất. - VSV ưa pH trung tính vận chuyển K+ thay cho H+, VSV ưa kiềm vận chuyển Na+ thay cho H+, khiến cho pH nội bào gần như trung tính. Một số VSV tiết ra các chất làm thay đổi pH môi trường.

Đ

ÀN

TO

a. - 1 là Axit Glicolic; 2 là Axit Photphoglixeric (APG) 0,25 - I là quá trình hô hấp sáng ở thực vật. Xảy ra ở 3 bào quan: lục lạp – peroxixôm – ti thể……… 0,25 - II là pha tối trong quang hợp xảy ra ở lục lạp… 0,25 - Thực vật C3......... 0,25

6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- Các prôtêin hoà tan. - Tổ hợp các loại lipit, sacarit, polipeptit hoà tan. - Độc tính mạnh. - Độc tính yếu. - Không bền nhiệt. - Bền nhiệt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ G

Nội độc tố

TR ẦN

Ngoại độc tố

5

0,25 0,25

H Ư

N

a. - Ngoại độc tố: Chủ yếu ở nhóm vi khuẩn Gram+. - Nội độc tố: Chủ yếu ở nhóm vi khuẩn Gram-. * Phân biệt

ẠO

TP

(Lưu ý: Nếu học sinh giải theo cách khác nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa).

IỄ N D

0,5

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

- 2 cặp NST trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc tạo 62=36 loại giao tử - 6 cặp NST giảm phân bình thường tạo 26=64 loại giao tử Vậy số loại giao tử có thể tạo ra là 36.64=2304

Ơ

TH2:

b. - Lượng N lúa sử dụng để đạt năng suất 45 tạ/ha: 1,4 x 45 = 63 kg N............ 0,25 - Do hệ số sử dụng của N chỉ đạt 60% nên lượng N phải cung cấp là:

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 72 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

63 x100/60 = 105 kg N.................

0,25

- Lượng phân urê cần bón: 105 x 100/46 = 228,3 kg.

0,25 0,25 0,25

(3) Hệ tuần hoàn kép: Cá heo, chim bồ câu …………………..

Ơ

NaHCO3 từ tuỵ và ruột tiết ra với nồng độ cao).................................

0,25

10 00

a. Điểm phân biệt

Ó ÁN

TO ÀN Đ

H

- Kích thước nhỏ - Hạt grana phát triển - Có E. PEP cacboxylaza

Í-

Chức năng

Lục lạp tế bào bao bó mạch 0,25

A

Lục lạp tế bào mô dậu

-L

Cấu trúc

8

0,5

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

+ Đủ thời gian để tuyến tụy và tuyến ruột tiết enzim tiêu hóa. Đủ thời gian tiêu hóa triệt để thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng vào thành ruột… + Cơ chế: Sự co bóp của dạ dày với áp lực ngày càng tăng làm mở cơ vòng cụ thể. Phản xạ co thắt cơ vòng môn vị do môi trường ở tá tràng bị thay đổi khi thức ăn từ dạ dày dồn xuống, khi dịch tiêu hóa xuống ruột non làm môi trường kiềm chuyển sang môi trường axit làm van môn vị đóng nên thức ăn chỉ xuống nhỏ giọt…

0,25

- Kích thước lớn - Hạt grana kém phát triển - Có E. Rubisco

Chủ yếu thực hiện pha Thực hiện giai đoạn cacboxyl sáng và giai đoạn hóa thứ cấp, tổng hợp đường cacboxyl hóa sơ cấp và dự trữ tinh bột

b) Theo chu trình Canvin, để hình thành 1 phân tử Glucozơzơ cần 18 ATP, nhưng ở thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài 18 ATP này còn cần thêm 6

0,25 0,25 0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

7

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

+ Dễ dàng trung hoà lượng axít trong thức ăn từ dạ dày xuống ít một, tạo môi trường cần thiết cho hoạt động của các enzim trong ruột (vì có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

0,25 0,25

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

b.

http://daykemquynhon.ucoz.com

0,25

U Y

(4) Chưa có hệ tuần hoàn: Trùng roi xanh…….................................

N

a. Sắp xếp các động vật phù hợp với các dạng tuần hoàn: (1) Hệ tuần hoàn hở: Trai, cua ………………………………. (2) Hệ tuần hoàn đơn: Cá chép, cá hồi ………………………..

H

- Lượng phân nitrat cần bón: 105 x 100/13 = 807,7 kg.

1,0

D

IỄ N

ATP để hoạt hoá axit piruvic thành phôtphoenolpiruvate (PEP). Nên thực vật C4 và CAM cần 24 ATP. (Thí sinh có thể vẽ sơ đồ để giải thích, nếu đúng cho điểm như đáp án) 9

a. - Người này sẽ bị bệnh to đầu ngón vì:........

0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 73 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Ở tuổi trưởng thành, hầu hết các mô sụn và xương trên cơ thể đã ngưng đáp ứng với GH, trừ phần mặt, tay và chân là vẫn còn đáp ứng → nếu ở tuổi trưởng thành mà tuyến yên vẫn tiết nhiều GH thì phần xương trán, xương hàm và các đầu ngón tay, ngón chân sẽ to bất thường.......

0,75

bỏ qua pha G1 và G2 → quá trình tổng hợp protein không xảy ra hoặc xảy ra rất yếu → trong giai đoạn này, sự phân chia tế bào làm tăng số lượng tế bào phôi diễn ra nhanh nhưng phôi lớn lên không đáng kể so với kích thước

1,0

Í-

H

Ó

A

10 00

10

ÀN

TO

ÁN

-L

cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi qua theo một chiều bởi chỉ chỳ xinap mới có các bóng chứa chất TGHH, chỉ màng sau xinap mới có các thụ thể tiếp nhận chất 0,5 TGHH…............................................................................................... 20 điểm

D

IỄ N

Đ

TỔNG

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

a. - Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm so với phía bên 0,5 ngoài mang điện dương…………… - Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu là do 3 yếu tố: Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của ion qua màng tế bào; tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion; bơm Na – K ( Học sinh nêu tên đủ 3 yếu tố cho đủ điểm)……. 0,5 b. - Tốc độ dẫn truyền xung thần kinh phụ thuộc vào đường kính của sợi trục và có hay không có bao miêlin………… 0,5 - Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì tính trơ tuyệt đối của vùng màng vừa bị kích thích; các nơron trong

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

của hợp tử ban đầu..............................................

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

hiện pha S (pha tổng hợp ADN) và pha M (phân bào) của 1 chu kỳ tế bào,

H

Ơ

N

b. Trong quá trình phát triển phôi của động vật có xương sống, từ giai đoạn phân cắt trứng đến giai đoạn phôi nang, các tế bào phôi thường chỉ thực

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 74 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 10

bậc cao

Số câu : 1 Số điểm:2 Tỉ lệ 10 % của bài

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số câu: 1 ý Số điểm: 1 Tỉ lệ 50 %

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Đ

A

Ó

H

Í-

ÁN TO

- Nêu cấu trúc, chức -Giải thích năng của hiện tượng một số thành thẩm thấu của tế bào phần cấu trúc của tế bào. -Nêu các bước tiến hành 1 thí nghiệm về

-L

2. Cấu trúc tế

Đ

G

của hàng

N

hàng

H Ư

Số câu: 1 ý Số điểm: 1 Tỉ lệ: 50 %

Tính được chiều dài, số đơn phân mỗi loại, các loại liên kết trong phân tử ADN

TR ẦN

Số câu:1 Số điểm :2 Tỉ lệ 100% của

B

Nêu cấu tạo cấu trúc ,chức năng của một số thành phần hóa học trong tế bào

10 00

1.Thành phần hóa học của tế bào

bào

Cộng bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

bậc thấp

chương trình

IỄ N D

Vận dụng

Nội dung

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cấp độ

Vận dụng

N

Thông hiểu

U Y

Nhận biết

H

Ơ

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 75 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

cấu trúc tế bào Số câu: 3ý

Số câu:1 ý

Số câu : 1

Số điểm :2 Tỉ lệ 100% của hàng

Điểm : 1,5 Tỉ lệ 75% của hàng

điểm:0,5 Tỉ lệ 25% của hàng

Số điểm:2 Tỉ lệ 10 % của bài

3.Chuyển hóa vật chất và năng

Nêu nội

- Giải thích

dung của một quá

đặc điểm một con đường chuyển hóa vật chất, năng lượng trong tế bào Số câu: 1ý

Số điểm :1 Tỉ lệ 100% của

điểm:0,5 Tỉ lệ 50%

điểm:0,5 Tỉ lệ 50% của

Số điểm:1 Tỉ lệ 5 %

hàng

của hàng

hàng

của bài

Đ G N H Ư

TR ẦN

B

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

4. Phân bào

Số câu : 1

Xác định được số nhiễm sắc thể tế bào cung cấp cho phân bào, giới tính

Số câu:1

Số câu: 1 ý

Số câu : 1

Số điểm: 1 Tỉ lệ 100% của hàng

Số điểm:2 Tỉ lệ 5 % của bài

Đ IỄ N

5.Vi sinh vật

-Đặc điểm sinh trưởng của vi sinh vật trong các

-Giải thích cơ chế đặc hiệu của 1 số loại vi rút

- Thời gian các pha sinh trưởng của vi sinh vật

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số câu: 1ý

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Số câu:1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

trình chuyển hóa vật chất và năng lượng

ẠO

bào

Số điểm :1 Tỉ lệ 100% của hàng

D

TP

lượng trong tế

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

N

Số câu:1

- Xác định được kiểu sinh trưởng của VSV

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 76 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

rút

trong môi trường nhất

sống của vi rút

tạo ra trong định. thời gian xác

Số câu : 2 ý

Số câu : 1ý

Số câu : 1

Số câu : 1ý

Số câu : 2

Số điểm :4 Tỉ lệ 100% của hàng

Số điểm:1 Tỉ lệ 25 % của bài

Số điểm:1 Tỉ lệ 25 % của bài

Số điểm:1 Tỉ lệ 25 % của bài

Số điểm:1 Tỉ lệ 25 % của bài

Số điểm:4 Tỉ lệ 20 % của bài

-Giải thích đặc điểm quang hợp, hô hấp ở mỗi nhóm thực - Giải thích đặc điểm hô hấp , tiêu hóa, tuần hoàn ở 1 đại diện động vật

- Xác định hàm lượng các nguyên liệu sản phẩm của quang hợp,

- giải thích

Số câu: 5 ý

Số câu: 2 ý

Số câu: 2 ý

Số câu: 3

Số điểm : 3,25 Tỉ lệ 54,17% của hàng

Số điểm : 1 Tỉ lệ : 16,6710 0% của hàng

Số điểm : 1,25 Tỉ lệ 20,83% của hàng

Số điểm : 6 Tỉ lệ 30 0% của bài

B

10 00 A Ó Í-L

ÁN

Số điểm : 6 Tỉ lệ 100% của hàng

H

Số câu: 3

IỄ N

Đ

ÀN

7. Cảm ứng ở thực vật và động vật

D

- - phân biệt các hình thức cảm ứng ở , động vật

H

N

U Y

.Q

TP

ẠO

cho một hiện tượng thực tế liên quan ứng dụng của hô hấp, quang hợp ở TV, tuần hoàn ở động vật

Đ

G

N

hô hấp - giải thích

TR ẦN

vật chất và năng lượng trong cơ thể thực vật , động vật

H Ư

6. Chuyển hóa

Ơ

Số câu:2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

định

đặc điểm tiêu hóa của 1 nhóm động vật

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

trúc của vi

và số lượng vi sinh vật

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-Nêu cấu

- giải thích đặc điểm

N

môi trường

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

- - Giải thích đặc điểm Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 77 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

cảm ứng ở 1 đối tượng

Số câu: 2 ý Số điểm: 1.5

Số câu: 2 ý Số điểm:

Tỉ lệ 100% của hàng

Tỉ lệ 10 0% của hàng

1.5 Tỉ lệ 7.5% của bài

8. Sinh trưởng

- Giải thích

và phát triển ở động vật và động vật

hiện tượng sinh trưởng sơ cấp thứ cấp ở thực vật - Giải thích ảnh hưởng của một số nội tiết tố lên sinh trưởng và phát triển

Ơ

H

9. Sinh sản

Đ Số câu:1 ý Số điểm: 1 Tỉ lệ 100% của

Í-L

Số câu: 1 ý

Số câu: 1 ý

Số câu: 3 ý

Số điểm:1 Tỉ lệ :66,67% của hàng

Số điểm:0,5 Tỉ lệ 33,33% của hàng

Số điểm: 1.5 Tỉ lệ 7.5% của bài Tính số NST cung cấp cho quá trình sinh sản của ong Số câu:1 ý Số điểm: 1 Tỉ lệ 10 0%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

tượng thực tế

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TR ẦN

phát triển của một đối

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y .Q TP ẠO Đ

H Ư

N

G

- Giải thích ảnh hưởng của một số nội tiết tố lên sinh trưởng và

10 00 Ó

A TO

ÁN

Số điểm:1,5 Tỉ lệ 100% của hàng

H

Số câu: 3 ý

IỄ N D

N

Số câu: 2 ý Số điểm: 1.5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

đột vật

Số câu:1 ý Số điểm: 1 Tỉ lệ 5%

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 78 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

hàng

của hàng

của bài

Tổng số câu

20%

30%

30%

20%

100%

Tổng số điểm

( 4 điểm )

( 6 điểm )

( 6 điểm )

( 4 điểm )

số điểm 20

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tỉ lệ %

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 79 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

III. CÂU HỎI Câu 1( 2 điểm): a. Nêu cấu trúc và đặc tính của nước(NB). b. 1 gen (1 đoạn của phân tử AND) có chiều dài 5100A0, 1 mạch có A= 2T = 3X = 4 G. Hãy

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

b. Ở ruồi giấm, một tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giao tử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm.(VDT) Câu 4 .(2,0điểm).

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

a. Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn ở 340 C, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ sáng thì đến 3 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24.105 vi khuẩn trong 1 cm3 và 7 giờ 30 phút chiều đếm được 9,62.108 vi khuẩn trong 1 cm3. Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v) và thời gian thế hệ (g) của chủng vi khuẩn này.(VDT) b. Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucôzơ cho đến khi đang ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau: - Môi trường 1: Có cơ chất là glucôzơ . - Môi trường 2: Có cơ chất là glucôzơ và mantôzơ. Các môi trường đều trong hệ thống kín. Ngoài nguồn Cácbon thì các điều kiện khác của môi trường cũ và mới được coi là giống nhau. Hãy vẽ đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong các môi trường trên và giải thích?(VDC) Câu 5( 2 điểm):

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(TH)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

a. Hô hấp tế bào là gì?(NB) Vì sao trong hô hấp tế bào phải trải qua nhiều giai đoạn ?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

b. Nêu cách tiến hành thí nghiệm co nguyên sinh và giải thích hiện tượng co nguyên sinh của tế bào đó?(NB- TH) Câu 3( 2 điểm):

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

xác định tổng liên kết hiđro của gen ? (VDT) Câu 2( 2 điểm): a. Nêu cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.(NB)

a. Nêu cấu trúc chung của vi rút?(NB) Vì sao vi rút là dạng sống đặc biệt?(TH) Vì sao vi

rút HIV chỉ xâm nhập vào bào bạch cầu limphoT?(VDT) b. Nêu khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường liên tục.( NB) Tại sao trong nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường liên tục không có pha tiềm phát và suy vong?(TH) Câu 6( 2 điểm):

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 80 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a. Nguyên nhân chính nào giúp thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng? Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng, nhưng thực vật C4 có năng suất cao, còn thực vật CAM lại có năng suất thấp hơn.(VDC) b. Hãy giải tại sao khi tăng CO 2 cho dịch nuôi tảo thì thấy bột khí nổi lên nhiều

U Y ẠO

Câu 8( 2 điểm):

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

a.Giả sử người ta làm phẩu thuật cắt bỏ các túi khí thì chim có sống sót được không? Giải thích? Tại sao những vận động viên thể dục hay tập luyện trên núi cao ?(VDC) b.Vì sao tim hoạt động cả đời mà không mỏi. (TH) Câu 9( 2 điểm): a. Vì sao ở động vật có thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch phản xạ chủ yếu là phản xạ không điều kiện ?(TH) b. Phân biệt hiện tượng cây non trồng trên cửa sổ ngọn cây non hướng ra ngoài cửa sổ

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

với hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ dưới chấn động ( TH) c. Vì sao cây 1 năm thường không to ra mà cây lâu năm thường to ra ?(TH) Câu 10( 2 điểm): a.Vì sao phụ nữ có thai thường không rụng trứng ? gà trống thiến không biết gáy và có mào không phát triển ?( VDT) b. Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ

TO

ÁN

điều kiện về dinh dưỡng, những trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con. - Tìm số ong thợ con và số ong đực con. - Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu? - Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?( VDC) .........................................Hết................................................................

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

b. Tại sao côn trùng có hệ tuần hoàn hở mà vẫn di chuyển tích cực?(TH)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 7( 2 điểm): a. Vì sao trâu bò ăn rơm rạ mà vẫn sinh trưởng được?(TH)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CO2.(VDT)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

hơn?(VDT) c. Ở thực vật C3, để tổng hợp được 90g glucozo thì cần phải quang phân li bao nhiêu gam nước. Biết rằng toàn bộ NADPH do pha sáng tạo ra chỉ được dùng cho pha tối để cố định

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 81 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

III. ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI SỐ 18

1

-Cấu trúc của nước: 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O bằng liên kết

( 2 điểm )

cộng hóa trị- góp chung electron. -Đặc tính của nước: Do độ âm điện của oxi cao hơn hidrô nên cặp đôi elec tron bị lệch về phía oxi làm cho nước có tính phân cực( gần phía nguyên tử oxi tích điện âm, gần nguyên tử hidrô tích điện dương).vì phân cực nên các phân tử nước có thể liên kết với nhau và liên kết với các phân tử phân cực

0,5

0.5

H

Í-

-L

ÁN TO

0,5

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

TR ẦN

B

10 00

0,25

A

a.- Nêu cấu trúc của màng sinh chất . Màng sinh chất cấu tạo bởi hai lớp photpholipit quai đầu kị nước lại với nhau và quai đầu ưa nước ra ngoài . Xen kẽ vào hai lớp photpholipit có những phân tử protein xuyên màng và bám màng. ở động vật còn có thêm các phân tử colesteron ( lipit dạng vòng) - Chức năng + Màng sinh chất cho phép trao đổi chất chọn lọc. + Thu nhận thông tin + Định vị enzim + Liên kết các Tb tạo mô b.- Nêu cách tiến hành thí nghiệm co nguyên sinh: +Dùng lưỡi dao cạo râu tách 1 lớp biểu bì của lá thài lài tía, sau đó đặt lên lam kính đã nhỏ sẵn một giọt nước cất. Đặt một lamen lên mẫu vật . Dùng giấy thấm hút bớt nước còn dư ở phía ngoài. +Đặt lam kính lên bàn kính hiển vi sau đó chỉnh vùng có mẫu vật vào chính

0,25

Ó

2 ( 2 điểm )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

0.25

N

G

Đ

b.- Số nu của gen là: N= (5100/3,4).2 = 3000 nu - Mạch 1: T1= A1/2, X1= A1/3, G1 = A1/4 100% = %A1 + %T1+ %X1 + %G1= A1+ A1/2 + A1/3 + A1/4 Suy ra A 1= 48%, T= 24%, X 1= 16%, G = 12% - A gen = (% A1+ % T1) : 2 = 36% = 0,36. 3000 = 1080 nu G gen = ( % X1+ % G1): 2 = 14% = 0,14 . 3000 = 420 nu - Tổng liên kết hidro của gen là : 2.A + 3 G = 2.1080 + 3. 420 = 3420

IỄ N D

0,5

ẠO

khác.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Nội dung

N

Điểm

câu

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 82 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

giữa hiển vi trường rồi quay vật kính X10 để quan sát vùng có mẫu vật.

Ơ

H

đường hay muối loãng vào rìa lamen rồi dùng giấy thấm đặt phía bên kia của lamen để dung dịch đưa nhanh vào vùng tế bào

N

+ Chọn vùng có lớp tế bào mỏng để để dễ quan sát tế bào biểu bì, sau đó chuyển sang vật kính x40 để quan sát hình ảnh tế bào dễ hơn. + Lấy tế bào khỏi kính hiển vi và dùng ống nhỏ giọt nhỏ 1 giọt dung dịch

G

Đ

a. - Hô hấp tế bào là : quá trình chuyển hóa năng lượng của các phân tử hữu cơ thành năng lược ATP - Trong hô hấp tế bào phải trãi qua nhiều phản ứng để năng lượng chứa trong nguyên liệu hô hấp được lấy ra từng phần

0,25 0,25

TR ẦN

H Ư

N

3 ( 2 điểm )

0,25

0,5

Í-

H

Ó

A

10 00

B

b. - Số giao tử tạo ra : (16 x 100) : 12,5 = 128 - Gọi k là số lần guyên phân của tế bào ban đầu ( k nguyên, dương) + Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân : (2k – 1)2n = (2k – 1)8 + Số NST cung cấp cho quá trình giảm phân : 2k.2n = 2k . 8 Từ giả thiết ta có : (2k – 1)8 + 2k . 8 = 504

0,25

-L

⇒ Số lần nguyên phân k = 5

ÁN

- Số tế bào tạo ra qua nguyên phân (tế bào sinh giao tử) : 25 = 32 - Số giao tử sinh ra từ một tế bào sinh giao tử : 128/32 = 4 ⇒ Một tế bào sinh giao tử qua giảm phân tạo ra 4 giao tử ⇒ Ruồi giấm đực 0,5

ÀN

Đ IỄ N

a. t0 = 15h30 -8h = 7,5 (h); t = 19h 30 – 8h = 11,5 (h) + Tốc độ sinh trưởng: v =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

sinh của tế bào mất nước teo lại – màu tím trong chất nguyên sinh đậm hơn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

cho tế bào, nước trong tế bào sẽ thẩm thấu ra ngoài tế bào làm chất nguyên

Câu 4

D

0,5

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

trước và sau co nguyên sinh. - Giải thích hiện tượng co nguyên sinh của tế bào: Khi nhỏ thêm dung dịch muối hoạc đường là đã tạo môi trường ưu trương

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

+Để một ít thời gian và quan sát tế bào co nguyên sinh, vẽ hình ảnh tế bào

lg 9, 62.108 − lg 7, 24.105 n lg N − lg N 0 = = ≈ (11,5 − 7,5) lg 2 dt (t − t0 ).lg 2

0,5 2,5940 + Thời gian thế hệ: g = 1/v =

1 = 0, 3855 (h) = 23,1303 phút. 2,5940

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 83 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b.

0,5

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

H

-L

Í-

0,25

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,25

TO

ÁN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

10 00

a. - Cấu trúc chung của vi rút : 2 phần chính: + Lõi là Axitnucleic ( AND hay ANR). Mang thông tin di truyền + Vỏ Protein: tạo từ các đơn vị vỏ là các capsome , có chức năng bảo vệ và qui định hình dạng của vi rut. + Một số vi rút còn có vỏ ngoài cấu tạo từ lớp lipit kép và protein, trên vỏ ngoài có các gai glicoprotein chức các thụ thể giúp vi rut bám vào vật chủ. - Vi rút là dạng sống đặc biệt: + vì vi rút chưa có cấu tạo tế bào + Sống kí sinh bắt buộc, ngoài tế bào chủ không có biểu hiện sống và kết tinh + chỉ có biểu hiện sống là nhân lên , nguyên liệu để nhân lên lấy từ tế bào chủ. - Vì sao vi rút HIV chỉ xâm nhập vào bào bạch cầu limphoT: Vì chỉ tế bào bạch cầu limpho T mới có thụ thể tương thích với các gai glicoprotein của virut HIV b. - Sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường liên tục là : môi trường

A

5 ( 2 điểm )

IỄ N D

0,5

B

- Sinh trưởng kép.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

0,5

0,5

0,25 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 84 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nuôi cấy của vi sinh vật luôn được bổ sung dinh dưỡng và lấy đi sinh khối

Ơ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

hé mở khí khổng ban đêm nên lấy được ít CO2 nên năng suất thấp b.Khi tăng CO 2 cho dịch nuôi tảo thì thấy bột khí nổi lên nhiều hơn vì: nồng độ CO2 tăng kích thích pha tối , pha tối hoạt động sử dụng NADPH và 0,5 ATP của pha sáng nhiều nên kích thích pha sáng làm cho quá trình phân li nước nhiều đẫn đến oxi sinh ra nhiều nên bọt khí nổi lên trong dịch nuôi tảo nhiều c. Phương trình quang hợp ở thực vật : 0,25 6CO2 + 12H2 O = C6H12O6 + 6O 2 + 6 H2O + số mol C6H12O6 tạo ra là 90/180 = 0,5 mol.

7 ( 2 điểm )

+ số mol H2 O cần lấy là 0,5. 12 = 6 mol. + Số gam nước cần dùng là : 6. 18 = 108 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

hiện tượng hô hấp sáng. - Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng, nhưng thực vật C4 có năng 0,5 suất cao, còn thực vật CAM lại có năng suất thấp: Thực vật CAM sử dụng sản phẩm cuối cùng của quá trình quang hợp tích lũy dưới dạng tinh bột làm nguyên liệu tái tạo chất nhận CO2 của chu trình CAM, điều này làm giảm chất hữu cơ tích lũy trong cây .Mặt khác chỉ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

của enzim RuBisCo luôn thắng thế hoạt tính oxilaza nên ngăn chặn được

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

a.- Nguyên nhân chính nào giúp thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng

+ Do ở 2 nhóm thực vật này hệ enzim phosphoenolpyruvat cacboxylaza với khả năng cố định CO2 trong điều kiện hàm lượng CO2 thấp; nguồn cung 0,25 cấp CO2 để tổng hợp chất hữu cơ chủ yếu lấy từ acid malic, đây được xem là nguồn CO2 dự trữ. Vì vậy nồng độ CO2 trong tế bào bao bó mạch luôn cao. 0,25 + Nồng độ CO2 trong tế bào bao bó mạch cao giúp hoạt tính carboxylaza

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6( 2 điểm (

N

H

cảm ứng nên không qua pha tiềm phát và luôn để dinh dưỡng sinh khối dư được lất đi nên không trãi qua pha suy vong

N

dư thừa, vi sinh vật sinh trưởng liên tục. - Trong nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường liên tục không có pha tiềm phát và suy vong : vì môi trường nuôi cấy ổn định , vi sinh vật đã có enzim

0,25

a. Trâu bò ăn rơm rạ mà vẫn sinh trưởng được: -Thức ăn của trâu bò là rơm rạ giàu xenlulôzơ nghèo dinh dưỡng nên ruột

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 85 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

dài.

0,25

- Dạ dày 4 túi nên có thêm tiêu hóa sinh học do vi sinh vật cộng sinh đã phân giải xenlulôzơ thành đường và chính xác của vi sinh vật là nguồn cung cấp axit amin bổ sung cho quá trình tổng hợp prôtêin của cơ thể

Ơ

N

0,75

H

b. Côn trùng có hệ tuần hoàn hở mà vẫn di chuyển tích cực vì - Hệ tuần hở không có mao mạch nối giữa tĩnh mạch và động mạch nên áp

0.75

.Q

a.- Giả sử người ta làm phẩu thuật cắt bỏ các túi khí thì chim sẽ chết : 0,25 + vì hô hấp của chim diễn ra với cường độ rất thấp, không đủ khí để cung

H Ư

N

G

8

TR ẦN

cấp oxi cho chim hoạt động.

0,25

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

+ Nguyên nhân là do ở chim, phổi không co bóp, sự lưu thông khí qua phổi có được là do sự co bóp của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích của các túi khí. Nếu không có các túi khí thì không diễn ra lưu thông khí → Hô hấp bị đình trệ. -Hô hấp ngoài ở chim là hiệu quả nhất : vì chim hô hấp bằng phổi, ngoài ra chim còn có 2 túi khí trước và sau giúp cho khí vào và ra qua phổi đề giàu oxi. - Những vận động viên thể dục hay tập luyện trên núi cao: Vì trên cao không khí ít oxi, tập trung điều kiện đó sẽ dần là cho cơ thể thích nghi với điều kiện ít oxi nhưng vẫn lấy được oxi như + nhịp tim tăng , nhịp thở tăng + tăng thể tích lồng ngực và tăng thể tích tâm thất + Tăng số lượng hồng cầu Vậy nên khi thi đấu sẽ có tốc độ lưu thông khí tốt, giúp cơ thể ít mỏi mệt hơn. b.Tim hoạt động cả đời mà không mỏi - Tim hoạt động theo chu kì - trong mỗi chu kì tim có 3 pha: nhĩ co, thất co, dãn chung pha dãn chung tim được nghỉ ngơi ngoài ra nếu tính riêng ở mỗi tâm có thời gian nghỉ nhiều hơn thời gian co nên tim đã phục hồi sức khỏe trong mỗi chu kì tim

Đ

0,25 0,25 0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

-Mặt khác cơ thể côn trùng nhỏ xốp nên tiêu tốn ít năng lượng khi di chuyển.

IỄ N D

0,25

ẠO

động.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

biệt với hệ tuần hoàn, hô hấp bằng hệ thống ống khí phân nhánh đến từng tế bào và thông với bên ngoài qua lỗ thở. Khi di chuyển sự co dãn của cơ thành bụng nhanh làm lưu thông khí nhanh nên đáp ứng đủ khí cho hoạt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

lực máu thấp, vận tốc máu chậm. Tuy nhiên ở côn trùng có hệ hô hấp tách

0,25

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 86 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nên tim hoạt động cả đều mà không mỏi. 9 ( 2 điểm )

a. ở động vật có thần kinh dạng lưới hay chuỗi hạch phản xạ chủ yếu là không điều kiện - có số lượng tế bào thần kinh ít

N Ơ H

Là hướng động

Là kiểu ứng động không sinh trưởng

Tác nhân kích thích

Ánh sáng

Sự va chạm cơ học

Cơ chế

Do tác động của auxin Do sự thay đổi sức trương nước của dẫn đến sự sinh tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá, trưởng không đồng không liên quan tới sinh trưởng đều ở mặt trên và mặt dưới lá

Tính chất biểu hiện

Biểu hiện chậm, có tính chu kỳ

A

Ó

H

Í-

ÁN

-L

Đ

0,5

.a - Phụ nữ có thai thường không rụng trứng: Vì khi có thai thể vàng duy trì thường xuyên tiết hoocmon progestron kích thích niêm mạc dày để giữ thai. Khi nồng độ hoocmon này trong máu cao sẽ ức chế quá trình chín và rụng 0,5 trứng - Gà trống thiến không biết gái mào không phát triển : vì khi gà trống bỏ đi tinh hoàn sẽ không sinh được hoocmon testosteron, từ đó không điều khiển hình thành đặc điểm sinh dục phụ như gáy phát triển mào 0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Biểu hiện nhanh hơn, không có tính chu kỳ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Bản chất

U Y

Cử động của lá cây trinh nữ

TO

10( 2 điểm )

IỄ N D

Hướng sáng ra cửa sổ

0.5

c. Cây 1 năm thường không to ra mà cây lâu năm thường to ra - Cây 1 năm thường chỉ có mô phân sinh đỉnh và lóng nên chỉ làm cây cao lên là chủ yếu - Cây lâu năm có thêm mô phân sinh bên nên làm cho cây ngày càng to ra.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Có tuổi thọ thường ngắn Nên chỉ có nhiều phản xạ không điều kiện b.

b./ - Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực th́ y = 0,02x

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 87 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96 - Tổng số trứng đẻ là (4800x100/80) + (96x100/60) = 6160 - Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến + Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

H

Ơ

N

+Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000 + Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

1

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

+ Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200 - Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

+ Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 88 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HƯỚNG DẪN CHẤM

N

Câu 1 (2,5 điểm): a. Nêu các thành phần chính tham gia cấu tạo nên màng tế bào và nêu vai trò của các thành phần đó.

0,25

0,25 0,25 0,25

0,5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

- Lớp kép phôtpholipit: Giữ nước cho tế bào, vận chuyển các chất không phân cực hòa tan trong lipit, giúp màng có tính khảm động. - Protein xuyên màng và protein bám màng: Vận chuyển các chất qua màng có tính chọn lọc, góp phần vào tính khảm động của màng. - Chôlestêrôn: Tăng cường sự ổn định của màng (tế bào động vật). - Glicoprotein:“Dấu chuẩn” nhận biết tế bào quen và liên kết lại thành mô. b- Bào quan chứa axit nucleic trong tế bào thực vật là: Nhân, lục lạp, ti thể và ribôxôm. Vai trò của các loại bào quan - Nhân: Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào. - Ti thể: Hô hấp nội bào cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào và cơ thể. - Lục lạp: Thực hiện quang hợp tổng hợp chất hữu cơ. -Riboxom: Tổng hợp protein cho tế bào.

0,25

D

IỄ N

Đ

0,25

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

thành phần đó:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm

TP

a. Thành phần nào tham gia cấu tạo nên màng tế bào và nêu vai trò của các

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nội dung

.Q

U Y

Hướng dẫn chấm:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

b. - Trong tế bào thực vật có những bào quan nào chứa axit nucleic? - Cho biết vai trò của các loại bào quan đó.

0,25 0,25 Câu 2 (1,5 điểm): Cho 3 tế bào hồng cầu vào ba môi trường khác nhau:

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 89 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-Tế bào 1 vào môi trường chứa nước cất. -Tế bào 2 vào môi trường chứa dung dịch nước muối nồng độ 1 %. -Tế bào 3 vào môi trường chứa dung dịch muối sinh lí 0,09% Sau 30 phút 3 tế bào trên có thay đổi như thế nào? Giải thích sự thay đổi đó.

N

Hướng dẫn chấm: Nội dung

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 3: Dựa vào nguồn cung cấp năng lượng và cacbon hãy phân biệt các kiểu dinh dưỡng của các nhóm vi sinh vật sau: Nhóm 1: Tảo, VK lam, VK lưu huỳnh màu lục và màu tía Nhóm 2: vi khuẩn nitrat hóa, VK tía không có lưu huỳnh Nhóm 3: nấm, động vật nguyên sinh Phân biệt các kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn cung cấp năng lượng và cácbon Nguồn năng lượng

Nguồn cácbon

Điểm

Tảo, VK lam, VK quang tự dưỡng lưu huỳnh màu lục và màu tía

Ánh sáng

CO2

0,5

vi khuẩn nitrat hóa Hóa tự dưỡng

Chất vô cơ

CO2

0,5

TO

VSV

ÁN

Hướng dẫn chấm:

Kiểu dinh dưỡng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN B

0,25

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

0,25

gây cho tế bào co nguyên sinh nên teo lại. -Tế bào 3 không có hiện tượng gì. + Giải thích: Trong môi trường đẳng trương thì nồng độ trong dịch bào và ngoài 0,25 môi trường bằng nhau nên không xảy ra sự trao đổi chất qua màng. 0,25

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-TB2: Kích thước và khối lượng nhỏ hơn ban đầu. + Giải thích: Trong môi trường ưu trương nước thẩm thấu từ trong tế bào ra ngoài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

0,25 0,25

U Y

- TB1: Trương nước cất, kích thước và khối lượng lớn hơn ban đầu sau đó bị vỡ ra. + Giải thích: Do nước cất là môi trường quá nhược trương nên nước thẩm thấu vào tế bào làm cho tế bào trương nước và vỡ ra.

H

Ơ

Điểm

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 90 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

VK tía không có

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quang dị dưỡng

Ánh sáng

Chất hữu cơ

0,5

Hóa dị dưỡng

Chất hữu cơ

Chất hữu cơ

0,5

lưu huỳnh

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

kiện nuôi cấy này độ dài thế hệ của chủng vi khuẩn là 30 phút. Hỏi thời gian pha lag kéo dài bao lâu ? b. Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn khác ở 340 C, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ sang thì đến 3 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24. 105 vi khuẩn trong 1 cm3 và 7 giờ 30 phút chiều đếm được 9,62 . 108 vi khuẩn trong 1 cm3. Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v) và thời gian thế hệ (g) của chủng vi khuẩn này. Hướng dẫn chấm:

10 00

B

Lời giải

0,5

Í-

H

Ó

A

a. Số lần phân chia là: n = (lg 106 – lg 102 )/ lg2 ≈ 13,2877. Tổng thời gian tính từ khi vi khuẩn bắt đầu phân chia đến khi đạt pha cân bằng là: 13,2877 * 30 = 398,631 phút. Thời gian pha lag là: 7* 60 – 398,631 = 21,369 phút.

Điểm

lg N − lg N 0 n = (t − t0 ).lg 2 dt

ÁN

-L

b. + Tốc độ sinh trưởng: v =

0,5

TO

t0 = 15h30 -8h = 7,5 (h); t = 19h 30 – 8h = 11,5 (h) 0,5 5

lg 9, 62.10 − lg 7, 24.10 ≈ 2,5940 (11,5 − 7,5) lg 2

IỄ N

Đ

v=

8

D

+ Thời gian thế hệ: g = 1/v =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

được sau 7 giờ và vào lúc ấy môi trường chứa N = 106 vi khuẩn/ml. Trong điều

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

a. Người ta nuôi cấy một chủng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy nhân tạo. Khi bắt đầu nuôi cấy thấy nồng độ vi khuẩn là N0 = 102 vi khuẩn/ml, pha cân bằng đạt

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

nấm, động vật nguyên sinh

1 = 0, 3855 (h) = 23,1303 phút. 2,5940

0,5 Câu 5 (2 điểm) Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 91 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Điểm

H Ư

N

Nội dung

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

a. Đây là cấu trúc lá của thực vật C4 vì: - Có lớp tế bào bao bó mạch phát triển, các tế bào nhu mô bao quanh các tế 0,25 bào bao bó mạch - Có quá trình cố định CO2 diễn ra theo 2 giai đoạn ở hai loại tế bào khác 0,25 nhau b. Ghi chú thích - A – tế bào nhu mô lá B – tế bào bao bó mạch 1 – CO2 ; 2 – AOA ; 3 – A.malic ; 4 – A.pyruvic ; 5 – PEP 0,5 6 – Glucozo ( chất hữu cơ) ; Enzym 1 – PEP cacboxylaza ; Enzym2 – Rubisco ( RiDP cacboxylaza) c. So sánh cấu trúc 2 loại lục lạp *Lục lạp tế bào nhu mô: - Grana phát triển - Enzym cố đinh CO2 là PEP cacboxylaza, ít hoặc không có rubisco 0,5

D

IỄ N

Đ

* Lục lạp tế bào bao bó mạch: - Grana kém phát triển. - Enzym cố định CO2 là RiDP cacboxylaza - Chứa nhiều hạt tinh bột

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

c. Phân biệt cấu trúc của lục lạp ở tế bào A và B.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

b. Ghi chú thích cho các chữ cái và chữ số ở hình vẽ trên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

a. Hình vẽ trên mô tả cấu trúc lá của nhóm thực vật nào? Giải thích?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Cho hình vẽ:

0,5

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 92 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 6. a.Có ý kiến cho rằng: “hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 “. điều này đúng hay sai. Giải thích b.. Biểu đồ dưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của một cây trong điều kiện bình thường.

H

Ơ

N

Đường cong nào dưới đây biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây. Giải thích ?.Em hãy cho biết ứng dụng trong việc bảo quản các sản phẩm nông nghiệp như thế

TO

ÁN

-L

0,5 enzym RUBISCO theo hướng oxy hóa (hoạt tính oxidaza), làm oxy hóa RiDP (C5) thành APG (C3) và axit glycolic (C2). Axit glycolic chính là nguyên liệu của quá trình hô hấp sáng. b. - Đường cong C là đường cong thích hợp để biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây vì: Giai đoạn hạt đang nẩy mầm và giai đoạn cây ra hoa quả là giai đoạn hô hấp mạnh trong đời sống của cây, do đó tại vị trí này đường 0,5 cong biểu diễn tăng. - Ứng dụng trong bảo quản hạt giống, hoa quả: Quá trình hô hấp mạnh của các sản phẩm như hoa quả, củ hạt, lúc bảo quản lại gây tỏa nhiệt mạnh làm tiêu hao nhanh chất hữu cơ, nên làm giảm chất lượng sản phẩm. Do đó, cần làm hạn chế hô hấp bằng cách hạ nhiệt độ, tăng lượng khí

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

H

Ó

A

10 00

B

a. Nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 bởi vì: + Nhóm này khi sống trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, phải tiết kiệm nước bằng cách giảm độ mở của khí khổng, làm O2 khó thoát ra ngoài, CO2 0,5 khó đi từ ngoài vào trong + Nồng độ O2 cao, CO2 thấp trong khoảng gian bào kích thích hoạt động của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Điểm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

Nội dung

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

nào.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 93 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CO2khí nitơ, làm giảm độ thông thoáng và độ ẩm... là điều kiện cần thiết. ết.

0,5

U Y 0.5 0,25 0,25

ÁN

-L

Í-

H

a. Thực vật này là cây ngày ngắn vì : + Thời gian tối ít hơn thờii gian ttối tới hạn thì cây không ra hoa tối tới hạn cây ra hoa + Thời gian tối bằng thờii gian tố ng (thí nghi nghiệm 3) chia đêm dài thành 2 đêm ngắn cây + Nếu chiếu ánh sáng trắng không ra hoa. ụng của c b. Thí nghiệm 7 cây ra hoa vì ánh sáng đỏ xa (FR) chiếu sau hủy tác dụng

Điểm

0,25

ÀN

ánh sáng đỏ chiếu trước và ánh sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa củaa cây ngày

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nội dung

Ó

A

10 00

b. Vì sao cây ở thí nghiệm 7 ra hoa, còn cây ở thí nghiệm 6 không ra hoa?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

B

(Chú thích: Critical ninght length = Độ dài đêm tới hạn; Darkness = thời gian che tối) a. Loài thực vật này là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hình dưới đây cho biết các kết quả thí nghiệm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Câu 7: Phitôcrôm là một loại sắc tố tham gia vào quang chu kỳ. Phitôcrôm tồn tại ở hai dạng: P660 hấp thụ ánh sáng đỏ; P730 hấp thụ ánh sáng đỏ xa. Một thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của cây bị ảnh hưởng ra sao bởi các chớp sáng khác nhau [trắng (W), đỏ (R), đỏ xa (FR)] trong giai đoạn tối hoặc trong tối ở giai đoạn sáng của sự phát triển thực vật.

D

IỄ N

Đ

ngắn. m 6 cây không ra hoa vì chiếu ánh sáng đỏ rú ngắn thờii gian tối, ánh Thí nghiệm của cây ngày dài nhưng không kích hích sự ra hoa 0,5 sáng đỏ kích thích sự ra hoa củ của cây ngày ngắn. 0,25 Câu 8 (2 điểm)

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 94 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (Iôt phóng xạ) để tiêu diệt hết tế bào ung thư. Trước khi uống I131 bệnh nhân bắt buộc phải nhịn ăn, ngoài ra không được sử dụng hoocmôn tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) trong 1 tháng. Trong thời gian này, khả năng chịu lạnh và trí nhớ của

N

bệnh nhân sẽ như thế nào? Giải thích vì sao?

Ơ

Khả năng chịu nhiệt và trí nhớ của bệnh nhân sẽ giảm sút, vì: - Tuyến giáp sản sinh ra hoocmôn tirôxin. - Tác dụng của tirôxin: kích thích quá trình chuyển hóa các chất trong

0,25 0,25

H

Điểm

B

10 00

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 9:Sự tiêu hoá hoá học chủ yếu ở dạ dày diễn ra như thế nào? Thức ăn sau khi được tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ có ý nghĩa gì? Trình bày cơ chế của hiện tượng trên. Hướng dẫn chấm: : Nội dung

Điểm

TO

ÁN

- Chủ yếu là biến đổi Prôtêin thành các chuỗi polipeptit ngắn dưới tác dụng của 0,5 enzim pepsin với sự có mặt của HCl - Ý nghĩa của thức ăn xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ: 0,5 + Dễ dàng trung hoà lượng axít trong thức ăn từ dạ dày xuống ít một , tạo môi trường cần thiết cho hoạt động của các enzim trong ruột (vì có NaHCO3 từ tuỵ và ruột tiết ra với nồng độ cao).

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,5

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển của mô thần kinh, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể Vì vậy: - Bệnh nhân đã bị cắt bỏ tuyến giáp và không được tiếp nhận hoocmôn tuyến giáp nhân tạo trong 1 tháng trong cơ thể sẽ còn rất ít tirôxin. - Khi tirôxin ít, chuyển hóa cơ bản giảm làm cho sự sinh nhiệt giảm → khả năng chịu nhiệt giảm; Mô thần kinh phát triển không bình thường → trí nhớ giảm

0,5 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

Nội dung

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hướng dẫn chấm

+ Để các enzim từ tuỵ và ruột tiết ra đủ thời gian tiêu hoá lượng thức ăn đó

+ Đủ thời gian hấp thụ các chất dinh dưỡng

0,25 0,25

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 95 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Cơ chế đóng mở môn vị có liên quan đến: + Sự co bóp của dạ dày với áp lực ngày càng tăng làm mở cơ vòng

0,25

+ Phản xạ co thắt cơ vòng môn vị do môi trường ở tá tràng bị thay đổi khi 0,25

Ơ

N

thức ăn từ dạ dày dồn xuống (từ kiềm sang axít)

.Q

0,5

Từ giả thiết ta có : (2k – 1)8 + 2k . 8 = 504

B

⇒ Số lần nguyên phân k = 5

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Xác định số lần nguyên phân và giới tính - Số giao tử tạo ra : (16 x 100) : 12,5 = 128. - Gọi k là số lần guyên phân của tế bào ban đầu (k nguyên, dương) + Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân : (2k – 1)2n = (2k – 1)8 + Số NST cung cấp cho quá trình giảm phân : 2k.2n = 2k . 8

Điểm

10 00

- Số tế bào tạo ra qua nguyên phân (tế bào sinh giao tử) : 25 = 32 - Số giao tử sinh ra từ một tế bào sinh giao tử : 128/32 = 4

0,5

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

⇒ Một tế bào sinh giao tử qua giảm phân tạo ra 4 giao tử ⇒ Ruồi giấm đực. 0,5

D

IỄ N

Đ

0,5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Nội dung

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm trên.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

hiện giảm phân tạo giao tử, với hiệu suất thụ tinh là 12,5% đã có 16 hợp tử được hình thành. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp là 504.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 10. (2 điểm) Ở ruồi giấm, một tế bào trải qua một số lần nguyên phân, tất cả số tế bào con đã thực

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 96 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN THI: Sinh học Thời gian: 180 phút

ĐỀ SỐ 1

N

Đề thi có 10 câu, gồm 2 trang

TO

ÁN

-L

kiện nuôi cấy này độ dài thế hệ của chủng vi khuẩn là 30 phút. Hỏi thời gian pha lag kéo dài bao lâu ? d. Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn khác ở 340 C, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ sang thì đến 3 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24. 105 vi khuẩn trong 1 cm3 và 7 giờ 30 phút chiều đếm được 9,62 . 108 vi khuẩn trong 1 cm3. Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v) và thời gian thế hệ (g) của chủng vi khuẩn này. Câu 5 (2 điểm) Cho hình vẽ:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

H

Ó

A

Câu 4.(2 điểm): c. Người ta nuôi cấy một chủng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy nhân tạo. Khi bắt đầu nuôi cấy thấy nồng độ vi khuẩn là N0 = 102 vi khuẩn/ml, pha cân bằng đạt được sau 7 giờ và vào lúc ấy môi trường chứa N = 106 vi khuẩn/ml. Trong điều

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

-Tế bào 1 vào môi trường chứa nước cất. -Tế bào 2 vào môi trường chứa dung dịch nước muối nồng độ 1 %. -Tế bào 3 vào môi trường chứa dung dịch muối sinh lí 0,09% Sau 30 phút 3 tế bào trên có thay đổi như thế nào? Giải thích sự thay đổi đó. Câu 3 (2 điểm): Dựa vào nguồn cung cấp năng lượng và cacbon hãy phân biệt các kiểu dinh dưỡng của các nhóm vi sinh vật sau: Nhóm 1: Tảo, VK lam, VK lưu huỳnh màu lục và màu tía Nhóm 2: vi khuẩn nitrat hóa, VK tía không có lưu huỳnh Nhóm 3: nấm, động vật nguyên sinh Phân biệt các kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn cung cấp năng lượng và cácbon

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y .Q

TP

b. - Trong tế bào thực vật có những bào quan nào chứa axit nucleic? - Cho biết vai trò của các loại bào quan đó. Câu 2 (1,5 điểm): Cho 3 tế bào hồng cầu vào ba môi trường khác nhau:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

Câu 1 (2,5 điểm): a. Nêu các thành phần chính tham gia cấu tạo nên màng tế bào và nêu vai trò của các thành phần đó.

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 97 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TO

Câu 7(2 điểm): : Phitôcrôm là một loại sắc tố tham gia vào quang chu kỳ. Phitôcrôm tồn tại ở hai dạng: P660 hấp thụ ánh sáng đỏ; P730 hấp thụ ánh sáng đỏ xa. Một thí nghiệm nghiên cứu sự ra hoa của cây bị ảnh hưởng ra sao bởi các chớp sáng khác nhau [trắng (W), đỏ (R), đỏ xa (FR)] trong giai đoạn tối hoặc trong tối ở giai đoạn sáng của sự phát triển thực vật. Hình dưới đây cho biết các kết quả thí nghiệm.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 6. (2 điểm) a.Có ý kiến cho rằng: “hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3 “. điều này đúng hay sai. Giải thích b.. Biểu đồ dưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của một cây trong điều kiện bình thường. Đường cong nào dưới đây biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong đời sống của cây. Giải thích ?.Em hãy cho biết ứng dụng trong việc bảo quản các sản phẩm nông nghiệp như thế nào.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

e. Ghi chú thích cho các chữ cái và chữ số ở hình vẽ trên. f. Phân biệt cấu trúc của lục lạp ở tế bào A và B.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

d. Hình vẽ trên mô tả cấu trúc lá của nhóm thực vật nào? Giải thích?

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 98 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ống ruột ru từng đợt với Thức ănn sau khi được tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống nghĩa gì? Trình bày cơ chế của hiện tượng trên. lượng nhỏ có ý ngh

10 00

B

ấm, m một tế bào trải qua một số lần nguyên phân, tất cả số tế bào con Câu 10. (2 điểm)Ở ruồi giấm, đã thực hiện giảm phân tạoo giao ttử, với hiệu suất thụ tinh là 12,5% đã có 16 hợp tử được hình

Ó

A

ương đương với số nhiễm sắc thể đơn n mà môi trư tr ờng cung cấp là thành. Tổng số nguyên liệu tươ giấ trên. 504. Xác định số lần nguyên phân của tế bào ban đầu và giới tính của ruồi giấm

TO

ÁN

-L

Í-

H

HẾT! (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

n chịu lạnh và tuyến giáp (tổng hợpp nhân tạo) trong 1 tháng. Trong thời gian này, khả năng trí nhớ của bệnh nhân sẽ như thế nào? Giải thích vì sao? ễ ra như thế nào? Câu 9(2 điểm): Sự tiêu hoá hoá học chủ yếu ở dạ dày diễn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

ẠO

TP

b. Vì sao cây ở thí nghiệm 7 ra hoa, còn cây ở thí nghiệm 6 không ra hoa? nh nhân ung thư tuyến giáp thường được đđiều ều trị tr theo phác đồ: Câu 8 (2 điểm) Các bệnh 131 hế tế bào ung thư. phẫu thuật cắt bỏ tuyếnn giáp, uuống I (Iôt phóng xạ) để tiêu diệt hết 131 nh nhân bbắt buộc phải nhịn ăn, không được sử dụng hoocmôn Trước khi uống I bệnh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

(Chú thích: Critical ninght length = Độ dài đêm tới hạn; Darkness = thời gian che tối) a. Loài thực vật này là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học 99 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học  

https://app.box.com/s/4dn7omveh1700aa521ft9o32xrnr6ka8

Tuyển chọn một số đề thi chọn HSG cấp tỉnh khối 11, năm 2018 môn Sinh học  

https://app.box.com/s/4dn7omveh1700aa521ft9o32xrnr6ka8

Advertisement