Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................................ 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................... 2 1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................... 2 2. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. ............................................................ 3 3. Mục đích và đóng góp của đề tài (ứng dụng) ......................................................... 3 PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ......................................................................... 4 Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn ...................................................................... 4 1.1. Cơ sở lí luận ....................................................................................................... 4 1.2. Cơ sở thực tiễn (hiện trạng) ................................................................................ 4 Chương II. Xây dựng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình ..................... 6 2.1. Cơ sở lí thuyết. ................................................................................................... 6 2.1.1. Đặc điểm khác biệt cơ bản của thể lưỡng bội, thể lệch bội, thể đa bội. ............ 6 2.1.2. Các phép lai giữa thể lưỡng bội và thể đột biến. .............................................. 7 2.2. Phương pháp xây dựng công thức tính nhanh tỉ lệ phân ly kiểu hình .................. 7 2.3. Mối tương quan số alen trội của cơ thể bố và mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con. ..................................................................................................................... 9 2.4. Kiểm chứng công thức bằng sơ đồ lai. .............................................................. 10 2.5. Phương pháp giải bài tập dựa vào công thức tính nhanh ................................... 13 2.6. Áp dụng giải bài tập ......................................................................................... 14 2.7. Chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng công thức tính nhanh sự phân li kiểu hình ở đời con. ................................................................................................. 22 Chương III. Thực nghiệm, đánh giá kết quả ....................................................... 26 3.1. Mục đích thực nghiệm ...................................................................................... 26 3.2. Phương pháp thực nghiệm ................................................................................ 26 3.3. Kết quả 3 bài kiểm tra như sau ......................................................................... 27 Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ........................................................ 29 1. Kết luận ............................................................................................................... 29 2. Khuyến nghị ........................................................................................................ 29 PHỤ LỤC

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

D

IỄ N

Đ

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

1. Lí do chọn đề tài Đối với bài tập quy luật di truyền thì bắt buộc học sinh phải biết xác định tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình. Sự phân li kiểu hình ở đời con có thể liên quan tới nhiều quy luật, hiện tượng di truyền khác nhau, mỗi quy luật có một cách tính riêng. Trong trường hợp bố mẹ không phải là thể đột biến thì việc xác định tỉ lệ phân li kiểu hình cũng không phải quá khó khăn. Tuy nhiên, khi bố hoặc mẹ hoặc cả bố và mẹ là thể đột biến thì việc xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con tương đối mất nhiều thời gian. Thông thường, một bài tập trắc nghiệm có thời gian trung bình 1,25 phút/câu nếu không có biện pháp tính nhanh kết quả sự phân li kiểu gen và kiểu hình ở đời con thì chắc chắn sẽ không đảm bảo thời gian. Dưới đây tôi xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể để chứng minh cho nhận định trên. Ví dụ 1: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là A. 33:11:1:1. B. 105:35:3:1. C. 35:35:1:1. D. 105:35:9:1. Với bài toán này, theo thông lệ HS phải làm như sau: Bước 1: Tách phép lai AAaaBbbb x AAaaBbbb thành 2 phép lai P2: Bbbb x Bbbb P1: AAaa x AAaa Bước 2: Xác định tỉ lệ giao tử của cây bố mẹ ở mỗi phép lai Bước 3: Lây tổ hợp giao tử từ đó xác định sự phân li kiểu hình của từng phép lai Bước 4: Nhân hai nhóm lỉ lệ kiểu hình với nhau để xác định kết quả. Cụ thể: Xét phép lai: P1 AAaa x AAaa PLKH 1/6AA, 2/6Aa, 1/6aa ; 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa GP 35 Trội : 1 Lặn TLKH lặn = 1/6a x 1/6aa = 1/36 (35:1). F1 → TLKH trội = 1- 1/36 = 35/36. Xét phép lai: P2: Bbbb x Bbbb PLKH 3/6Bb, 3/6bb ; 3/6Bb, 3/6bb G P: 3 Trội : 1 Lặn. TLKH lặn = (3/6bb x 3/6bb ) = 9/36 = 1/4 (3:1) F1: → TLKH trội = 1- 1/4 = 3/4. Kết quả chung (35:1) (3:1) 105:35:3:1 -> đáp án B

N

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ví dụ 2 : Ở cà chua, gen A - quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a - quả vàng. Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây cà chua dị hợp 4n giao phấn với nhau, F1 thu được 11 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng. Phép lai giữa các cây bố mẹ phải là: A. Aaaa x Aaaa. B. AAaa x AAaa. D. AAaa x Aaaa. C. AAAa x Aaaa. Để làm bài này HS phải viết sơ đồ lai -> xác định tỉ lệ kiểu hình của 4 phép lai-> Chọn đáp án phù hợp. Nếu làm vậy thì thời gian phải mất 5-7 phút. Cả hai cách này đều mất rất nhiều thời gian. Từ VD 1 và VD 2 có thể nhận thấy rằng, để tìm ra kết quả tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con thì một học sinh giỏi, có kĩ năng giải bài tập tốt ít nhất học sinh phải mất 3 phút đến 10 phút. Vậy có cách nào chỉ trong vòng 5 giây – 7 giây (kể cả 2 ví dụ trên) có thể cho kết quả chính xác mà không có sự sai sót, nhầm kết quả không? Để giải quyết bài toán này tôi đã chọn đề tài: Xây dựng và sử công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li và phân li độc lập. 2. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. a. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2017 - tháng 3/2018. b. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: - Đối tượng: Hệ thống công thức xác định nhanh sự phân li kiểu hình trong quy luật phân li và phân li độc lập (các gen quy định các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau). - Khách thể: Học sinh ban KHTN lớp 12A2 trường THPT Thạch Bàn. c. Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian và với khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm nên tôi chỉ xây dựng công thức để tính nhanh kết quả của các phép lai giữa hai cơ thể mang một cặp tính trạng do hai alen (A, a) của một gen quy định trong các trường hợp bố, mẹ có chứa bộ nhiễm sắc thể 2n (lưỡng bội), 2n + 1 (ba nhiễm), 2n + 2 (bốn nhiễm) hoặc 4n (tứ bội) trong hai trường hợp: - Bài toán thuận: Từ kiểu gen, các dữ kiện đề bài xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con. - Bài toán ngược: Từ tỉ lệ kiểu hình ở đời con xác định kiểu gen của bố mẹ. 3. Mục đích và đóng góp của đề tài (ứng dụng) - Tìm ra quy luật về sự phân li kiểu hình ở đời con khi cho các thể 2n (lưỡng bội), 2n + 1 (ba nhiễm), 2n + 2 (bốn nhiễm) hoặc 4n (tứ bội) lai với nhau. - Xây dựng công thức tính nhanh sự phân li kiểu hình ở đời con khi cho các thể 2n (lưỡng bội), 2n + 1 (ba nhiễm), 2n + 2 (bốn nhiễm) hoặc 4n (tứ bội) lai với nhau.

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

1.1. Cơ sở lí luận Vai trò của công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình đối với người dạy và người học - Đối với giáo viên + Tìm ra kết quả nhanh nhất sự phân li kiểu hình từ đó có thể mở rồng để tính số kiểu hình, sự phân li kiểu gen trong bài toán lai một cặp tính trạng do một cặp gen quy định + Kiểm tra việc học và xác định kiến thức sai: giúp đỡ giáo viên trong việc đánh giá kết quả của quá trình giảng dạy. - Đối với học sinh: + Xử lí nhanh kết quả trong các đề trắc nghiệm đối với các bài toán lai liên quan đến đề tài. + Hạn chế sai sót khi làm bài tập trắc nghiệm liên quan tới các dạng bài tập lai một cặp tính trạng do một cặp gen quy định. + Giảm căng thẳng, nhàm chán, tăng hứng thú của học sinh khi học các bài tập quy luật di truyền. 1.2. Cơ sở thực tiễn (hiện trạng) - Để xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của các quy luật di truyền, đa phần giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh giải theo cách lập sơ đồ lai, xác định tỉ lệ giao tử từ đó tính tỉ lệ phân li kiểu gen và phân li kiểu hình mà chưa xây dựng công thức giúp HS xác định nhanh chóng kết quả sự phân li kiểu hình trong các bài tập quy luật di truyền. Công thức này tôi xem nó như là một bảng cửu chương. - Qua thực tế thấy rằng, các dạng bài tập di truyền nói chung là phần khó, kiến thức trừu tượng. Do đó, HS khó tiếp cận và khó hiểu rõ bản chất vấn đề,

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I. Cơ sở lí luận và thực tiễn

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

- Sử dụng công thức từ SKKN để giải các bài tập quy luật di truyền liên quan sao cho đạt kết quả nhanh nhất, chính xác nhất. - Nâng cao năng lực xử lý kết quả, từ đó rút ngắn thời gian khi giải các bài tập liên quan mà không có sự nhầm lẫn, sai sót. - Đề tài có thể giúp học sinh tăng khả năng vận dụng, khả năng xử lý thông tin, khả năng suy luận, từ đó nâng cao năng hiệu quả giải các câu hỏi trong đề thi đặc biệt trong đợt thi THPT Quốc gia. - Cung cấp một phương pháp giải mới các bài tập liên quan, làm tư liêu cho giáo viên và học sinh phục vụ cho việc dạy học.

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

- Việc giải một bài tập liên quan đến việc xác định tỉ lệ kiểu gen hoặc kiểu hình thường chiếm rất nhiều thời gian. Do đó, trong khoảng thời gian ngắn nhiều HS thường chọn ngẫu nhiên hoặc làm không đúng đáp án. - Qua các năm học 2015-2016; 2016-2017 và kinh nghiệm các năm học trước đó tôi nhân thấy: Khi HS làm các bài tập xác định sự phân li kiểu gen và kiểu hình trong một pháp lai mà bố mẹ là thể đột biến (lệch bội hoặc đa bội) đặc biệt là xác định sự phân li kiểu gen, đa phần HS có lực học trung bình thường không làm được, còn HS khá giỏi thì rất lúng túng, mất nhiều thời gian để giải ra kết quả (thông thường phải mất 7-10 phút/1 câu trắc nghiệm) Xuất phát từ thực trạng trên tôi đã tìm hiểu để xây dựng một bảng công thức (giống như một bảng cửu chương) giúp học sinh chỉ cần nhìn vào kiểu gen của bố, mẹ có thể biết chính xác kết quả sự phân li kiểu hình ở đời con hoặc từ sự phân li kiểu gen, kiểu hình ở đời con biết chính xác kiểu gen của bố mẹ, từ đó có thể mở rộng đề xác định số tổ hợp, sự phân li kiểu gen hoặc từ tỉ lệ kiểu hình có thể suy ra kiểu gen của bố mẹ trong một số dạng toán lai.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

những HS có lực học trung bình thường chán nản khi làm các bài tập quy luật di truyền. - Đối với môn Sinh học, hiện nay Bộ GD & ĐT đang sử dụng phương thức thi TNKQ để xét tuyển tốt nghiệp và xét CĐ, ĐH (thi thi THPT Quốc gia). Do đó, các em cần phải nâng cao kỹ năng giải các câu hỏi TNKQ. - Học sinh lựa chọn các môn thuộc ban KHTN để thi THPT Quốc gia, phải thi tổ hợp 3 môn lý, hóa, sinh. Đây là 3 môn khó, lượng kiến thức nhiều. Do vậy, thường gây quá tải về mặt kiến thức cho HS, - Một thực tế khác là số HS đăng kí sử dụng kết quả môn sinh xét đại học không nhiều (Kết quả điều tra được thống kê trong bảng 1). Do vậy, đa phần các em chưa chuyên tâm vào học bộ môn, học đối phó nên khi gặp các bài toán lai HS thường không quyết tâm làm mà chọn ngẫu nhiên nên kết quả không cao. Bảng 1: Thống kê tỉ lệ HS đăng kí môn Sinh học xét tốt nghiệp, ĐH, CĐ. Nguyện vọng của HS Tỉ lệ % Ban KHTN 34% Ban KHXH 66% Sử dụng kết quả môn Sinh học đề xét ĐH, CĐ. 20%

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Y

N - Trong thu tinh: Giao tử 2n + giao tử 2n → thể tứ bội (4n).

- Trong thụ tinh: Giao tử 2n + giao tử n → thể tam bội 3n.

- Trong quá trình nguyên phân: Ở tế bào sinh dưỡng (2n), bộ NST không phân ly → thể tứ bội (4n).

- Cây 4n (tạo giao tử 2n) giao phấn với cây 2n (tạo giao tử n) → thể tam bội 3n.

6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Trong giảm phân: Ở tế bào sinh dục (2n), bộ NST không phân ly → giao tử 2n.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

- Trong giảm phân Ở tế bào sinh dục (2n), bộ NST không phân ly → giao tử 2n.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ý

-L

Nguyễn Viết Trung

TP

G N H Ư

TR ẦN

10 00

B

- Trong giảm phân: Trong phân bào, thoi phân bào hình thành nhưng một hay một số cặp NST không phân li tạo giao tử lệch bội. - Trong thụ tinh: - Trong thụ tinh: Các giao tử n Các giao tử lệch bội kết hợp với kết hợp với giao tử bình thường hoặc các nhau → 2n giao tử lệch bội khác → thể lệch bội. - (n-1)+(n-1) = (2n -2) - (n)+(n-1) = (2n -1) - (n)+(n+1) = (2n +1) - (n+1)+(n+1) = (2n+2)

Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số lẻ của bộ đơn bội lớn 2n (3n, 5n, …).

Đ ẠO

Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là 1 bội số chẵn của bộ đơn bội lớn 2n (4n, 6n, …).

Ó

TO ÀN Đ

IỄ N

Ơ

Sự thay đổi số lượng NST ở một hoặc một số cặp NST. - Các dạng thường gặp: + Thể một: (2n - 1). + Thể ba: (2n + 1). + Thể bốn: (2n + 2). + Thể không: (2n- 2).

Thể đa bội Thể đa bội chẵn Thể đa bội lẻ

H

Là cơ thể mà trong mỗi tế bào sinh dưỡng NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST một có nguồn gốc từ bố và một có nguồn gốc từ mẹ. -Trong giảm phân: Bố mẹ đều tạo giao tử n

ÁN

Cơ chế phát sinh

D

Thể lệch bội

A

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khái niệm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đặc điểm so sánh

Thể lưỡng bội

N

Chương II. Xây dựng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình 2.1. Cơ sở lí thuyết. 2.1.1. Đặc điểm khác biệt cơ bản của thể lưỡng bội (2n), thể lệch bội, thể đa bội. Bảng 2: Phân biệt thể lưỡng bội, thể lệch bội, thể đa bội

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

D

N https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Lưu ý: Cơ thể tam bội (3n) hầu như không có khả năng sinh giao tử. Do đó, trong đề tài này tôi chỉ đề cập đến cơ thể 2n + 1. 2.1.2. Các phép lai giữa thể lưỡng bội và thể đột biến. Đối với dạng bài toán xác định TLKH của phép lai tính theo lý thuyết trong trường hợp một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình về mặt lý thuyết sự kết hợp bộ nhiễm sắc thể của bố và mẹ thông qua thụ tinh có thể các khả năng như sau (chỉ xét một cặp tính trạng): - P: 2n x 2n - P: 2n + 1 x 2n + 1. - P: 2n x 2n + 1 - P: 2n + 1 x 2n + 2. - P: 2n x 2n +2. - P: 2n + 2 x 2n + 2. 2.2. Phương pháp xây dựng công thức tính nhanh tỉ lệ phân ly kiểu hình Bài toán: Xét một gen có hai alen Alen A và a. A quy định tính trạng trội, a quy định tính trạng lặn. alen A trội hoàn toàn so với alen a, một gen quy định một tính trạng. Cho hai cơ thể bố mẹ lai với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân, thụ tinh diễn ra bình thường. Các bước xây dựng công thức:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì không có khả năng tạo giao tử bình thường.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Thể đa bội chẵn sinh sản hữu tính được vì tạo được giao tử bình thường có khả năng tham gia thụ tinh.

Ơ

TP

.Q

U

Y

N

H

- Thể đa bội lẻ thường gặp ở những cây ăn quả không hạt (dưa hấu, chuối, …).

Đ ẠO

- Lượng ADN tăng gấp đôi, quá trình tổng hợp các chất diễn ra mạnh mẽ. - Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, cơ thể khỏe, chống chịu tốt, …

B

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khả năng sinh sản

– NST luôn có - Mất cân bằng toàn từng cặp đồng bộ hệ gen → kiểu dạng. hình thiếu cân đối → không sống được, giảm sức sống. – Có hình thái, - Xảy ra ở thực cấu tạo, sinh vật và động vật. trưởng và phát triển bình thường. Có khả năng Mất khả năng sinh sinh sản bình sản hoặc giảm khả thường. năng sinh sản tuỳ loài.

Thể đa bội Thể đa bội chẵn Thể đa bội lẻ

H Ư

Đặc điểm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thể lệch bội

TR ẦN

Đặc điểm so sánh

Thể lưỡng bội

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ H

Giao tử n hoặc 2n đều có khả năng thụ tinh.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

Chỉ có các giao tử lưỡng bội mới đủ sức sống và 2n + 2 tham gia thụ tinh (cơ thể đa hoặc 4n bội lẻ thường không có khả năng sinh giao tử bình thường nên thường bất thụ) Ghi chú: Thể 4n có thể tạo ra giao tử O, giao tử n, 2n, 3n, 4n. Tuy nhiên, chỉ có giao tử 2n mới có khả năng thụ tinh. Kiểu Giao tử có khả Các loại giao tử có thế được tạo ra gen năng thu tinh AAAA 0; AAAA, 4A; 6AA; 4AAA 1AA.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tất cả các giao tử tạo ra đều có khả năng thụ tinh bình thường

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

Đ ẠO

N H Ư

1A 1/2A: 1/2a 1a 1/2A: 1/2AA 2/6A:1/6AA:2/6Aa:1/6aa. 1/6A:2/6Aa:1/6aa:2/6aa. 1/2a:1/2aa 1AA. 1/2AA:1/2Aa. 1/6AA:4/6Aa:1/6aa. 1/2Aa:1/2aa 1aa.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

2n + 1

Ghi chú

G

Tỉ lệ giao tử có khả năng thụ tinh

10 00

2n

Giao Số kiểu tử có gen có khả thể có năng thụ tinh AA n Aa aa AAA n và Aaa n + 1 Aaa aaa AAAA AAAa Aaaa 2n Aaaa aaaa

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cơ thể

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

Bước 1: Xác định tất cả các kiểu gen có thể có của một cơ thể chứa alen A, a. (chỉ xét hai alen A, a nằm trên NST thường) Bảng 3: Các loại kiểu gen của thể lưỡng bội, thể lệch bội, thể đa bội Cơ thể Số kiểu gen Các loại kiểu gen 2n 3 AA; Aa; aa 2n + 1 hoặc 3n 4 AAA; AAa; Aaa; aaa. 2n + 2 hoặc 4n 5 AAAA; AAAa; Aaaa; Aaaa;aaaa Cơ thể kn k+1 Bước 2: Xác định tỉ lệ các giao tử được tạo ra có khả năng thụ tinh từ một kiểu gen. Bảng 4: Tỉ lệ giao tử của thể lưỡng bội, thể lệch bội, thể đa bội

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

AAAa 0; AAAa, 3A; 1a; 3AA; 3Aa; 1AAA; 2Aaa

1/2Aa:1/2Aa.

Aaaa

0; AAaa, 2A; 2a; 1AA; 4Aa; 1aa; 2Aaa; 2Aaa

1/6AA:4/6Aa:1/6aa.

Aaaa

0; Aaaa, 1A; 3a; 3Aa; 3aa; 2Aaa; 1aaa

1/2Aa:1/2aa

aaaa

0; 4a; 6aa; 4aaa

1aa.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

8

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

• Tương quan số alen trội của bố mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con Trong tất cả các phép lai trên thì tỉ lệ kiểu hình và tương quan số alen trội của bố mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con chỉ có thể thuộc 1 trong 7 trường hợp và đều tuân theo nguyên tắc được thống kê ở bảng 5. Bảng 6: Tương quan số alen trội của bố mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con Công thức Số alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 1 3/4A hoặc 100% A 100% trội 2 2A x 2A 35 : 1 3 2A x 1A 11 : 1 4 2A x 0A 5:1 5 1A x 1A 3:1 6 1A x 0A 1:1 7 0A x 0A 100% lặn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Bước 3: Tập hợp các phép lai có TLKH giống nhau thành nhóm. (Xem bảng tổng hợp mục 2.3- Bảng 7, phần phụ lục) Bước 4: Tìm ra điểm chung về tương quan số alen trội (A) và alen lặn (a) trong một tổ hợp gen của bố và mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con. Trong mọi phép lai giữa các cơ thể lưỡng bội (2n), các cơ thể đột biến lệch bội (2n + 1), cơ thể bốn nhiễm (2n + 2) hoặc tứ bội (4n) thì ở thế hệ sau chỉ có thể xuất hiện 1 trong 7 nhóm tỉ lệ kiểu hình như sau: - Trường hợp 1: 100% trội. - Trường hợp 5: 3 trội : 1 lặn. - Trường hợp 2: 35 trội : 1 lặn. - Trường hợp 6: 1 trội : 1 lặn. - Trường hợp 3: 11 trội : 1 lặn. - Trường hợp 7: 100% lặn. - Trường hợp 4: 5 trội : 1 lặn. Bước 5: Lập công thức tổng quát cho mỗi trường hợp (bảng thống kê mục 2.3) Bước 6: Viết sơ đồ lai để chứng minh giả thuyết đưa ra. 2.3. Mối tương quan số alen trội của cơ thể bố và mẹ với tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con. • Cách xác định số alen trội trong một tổ hợp gen. Bảng 5: Thống kê số alen trội A trong một kiểu gen Các tổ hợp kiểu gen Số alen A trong một kiểu gen (chỉ xét gen trên NST thường) 100% A (0a) AA, AAA, AAAA 3/4A AAAa 2A AAaa, Aaa. 1A Aa, Aaa, Aaaa 0A (100% a) aa, aaa, aaaa

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

9

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Bảng thống kê kết quả phân li kiểu hình ở đời con trong các phép lai (xem phụ lục 1-Bảng 7) 2.4. Kiểm chứng công thức bằng sơ đồ lai. Trong mỗi trường hợp tôi xin đưa ra 3 ví dụ để chứng minh các công thức. 1) Kiểm chứng công thức 1:

H

Ơ

N

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

Công thức Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 1 3/4A hoặc 100% A 100% trội VD1.1. P AA (Trội) x aa (Lặn) PLKH A ; GP a 100% trội F1 Aa VD1.2. P AAAa (trội) x aa (Lặn) PLKH 1/2AA, 1/2 Aa ; GP a 100% trội F1 1Aaa : 1Aaa VD1.3. Aaa P AAAa x PLKH 1/2AA, 1/2 Aa ; 1/6A, 2/6Aa, 1/6aa, 2/6aa GP 100% trội F1 100% trội 2. Kiểm chứng công thức 2 Công thức Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 2 2A x 2A 35 : 1 VD2.1: PLKH P AAa (Trội) x AAa (Trội) 2/6A, 1/6a, 1/6AA, GP 2/6A, 1/6a, 1/6AA, 2/6Aa ; 2/6Aa 35 Trội : 1 TLKH lặn = 1/6a x 1/6a = 1/36→ TLKH trội = 1- 1/36 = Lặn. F1 35/36. VD2.2: P AAa (Trội) x AAaa (Trội) PLKH 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa GP 2/6A, 1/6a, 1/6AA, 2/6Aa ; 35 Trội : 1 TLKH lặn = 1/6a x 1/6aa = 1/36 Lặn. F1 → TLKH trội = 1- 1/36 = 35/36. VD2.3:

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

PLKH 35 Trội : 1 Lặn.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

3. Kiểm chứng công thức 3 Tỉ lệ phân li kiểu hình TT Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen 3 2A x 1A 11 : 1 VD3.1. P AAa (Trội) x Aa (Trội) PLKH 1/2A, 1/2a GP 2/6A, 1/6a, 1/6AA, 2/6Aa ; 11 Trội : 1 TLKH lặn = 1/6a x 1/2a = 1/12 Lặn. F1 → TLKH trội = 1- 1/12 = 11/12. VD 3.2. AAa (Trội) Aaa (Trội) P x PLKH GP 2/6A, 1/6a, 1/6AA, 2/6Aa ; 1/6A, 2/6a, 2/6Aa, 1/6aa TLKH lặn = (1/6a x 2/6a) +( 1/6a x 1/6aa) 11 Trội : 1 Lặn. = 2/36 + 1/36 = 3/36 = 1/12 → TLKH trội = 1- 1/12= F1 11/12. VD3.3 P AAaa(Trội) x Aaaa (Trội) PLKH 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa ; 3/6Aa, 3/6aa GP 11 Trội : 1 TLKH lặn = (1/6aa x 3/6aa ) = 3/36 = 1/12 Lặn. F1 → TLKH trội = 1- 1/12 = 11/12. 4. Kiểm chứng công thức 4 TT Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 4 2A x 0A 5:1 VD4.1: P: AAa (Trội) x aa (Lặn) PLKH a GP: 2/6A, 1/6a, 1/6AA, 2/6Aa ; 5 Trội : 1 TLKH lặn = 1/6a x 1,0 a = 1/6→ TLKH trội = 1- 1/6 = Lặn. F1: 5/6. VD4.2: P: AAaa(Trội) x aaa (Lặn) PLKH 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa ; a G P: 5 Trội : 1 Lặn. F1: TLKH lặn = (1/6aa x 1,0 a) = 1/6→ TLKH trội = 1- 1/6

Ơ

N

AAaa (Trội) AAaa (Trội) P x 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa ; 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa GP F1 TLKH lặn = 1/6aa x 1/6aa = 1/36 → TLKH trội = 1- 1/36 = 35/36.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

= 5/6. VD4.3: P: AAaa(Trội) x aaaa (Lặn) 1/6AA, 4/6Aa, 1/6aa ; G P: a TLKH lặn = (1/6aa x 1,0 a) = 1/6 → TLKH trội = 1- 1/6 = F1: 5/6.

N

H

Ơ

N

PLKH 5 Trội : 1 Lặn.

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

IỄ N

Đ

ÀN

TO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

; 1/2XA, 1/2Xa 1/2XA, 1/2Y 3 Trội : 1 a TLKH trội = 1- 1/4 = Lặn. F1: TLKH lặn = 1/2X x 1/2Y = 1/4→ 3/4. VD5.3: P: Aaa(Trội) x Aaa (Trội) PLKH GP: 1/6A, 2/6a, 2/6Aa, 1/6aa ; 1/6A, 2/6a, 2/6Aa, 1/6aa TLKH lặn =(2/6a x 2/6a) + ((2/6a x 1/6aa) +(1/6aa x 3 Trội : 1 Lặn. 2/6a) +(1/6aa x 1/6aa) = 9/36 = 1/4 → TLKH trội = 1F1: 1/4 = 3/4. VD5.4: P: Aaaa(Trội) x Aaaa (Trội) PLKH 3/6Aa, 3/6aa ; 3/6Aa, 3/6aa G P: 3 Trội : 1 TLKH lặn = (3/6aa x 3/6aa ) = 9/36 = 1/4 Lặn. F1: → TLKH trội = 1- 1/4 = 3/4. 6. Kiểm chứng công thức 6 Công thức Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 6 6 1A x 0A 1:1 VD6.1: G P:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

5. Kiểm chứng công thức 5 Công thức Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 5 1A x 1A 3:1 VD5.1: P: Aa (Trội) x Aa (Trội) PLKH 1/2A, 1/2a ; 1/2A, 1/2a G P: 3 Trội : 1 TLKH lặn = 1/2a x 1/2a = TLKH trội = 1- 1/4 = Lặn. F1: 1/4→ 3/4. VD5.2: P: x PLKH XAXa (Trội) XAY (Trội)

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

P:

XAXa (Trội) 1/2XA, 1/2Xa

G P:

x

PLKH

XaY (Lặn) 1/2Xa, 1/2Y

;

1 Trội : 1 TLKH lặn = (1/2Xa x 1/2Xa) + (1/2Xa x 1/2Y) = 2/4 = ½ Lặn. → TLKH trội = 1- 1/2 = 1/2. VD 6.2: Aaa(Trội) aaa (Lặn) P: x PLKH 3/6a, 3/6aa GP: 1/6A, 2/6a, 2/6Aa, 1/6aa ; TLKH lặn = (2/6a x 3/6a) + ((2/6a x 3/6aa) +(1/6aa x 1 Trội : 1 Lặn. 3/6a) +(1/6aa x 3/6aa) = 18/36 = 1/2 → TLKH trội F1: = 1- 1/2 = 1/2 VD 6.3: P: Aaaa(Trội) x aaaa (Lặn) PLKH 3/6Aa, 3/6aa ; aa G P: 1 Trội : 1 TLKH lặn = (3/6aa x 1,0aa) = 3/6 = 1/2 Lặn. F1: → TLKH trội = 1- 1/2 = 1/2 7. Kiểm chứng công thức 7 Công thức Tỉ lệ alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 7 0A x 0A 100% lặn VD 7.1: P1: x aa (Lặn ) aa (Lặn ) PLKH GP: a ; a 100% lặn. F1: aa VD 7.2: P2: x aaaa aaa PLKH GP: aa ; aa, a 100% lặn F1: aaaa: aaa VD 7.3: P3: x aaa aa PLKH GP: aa, a ; a 100% lặn F1: aaa: aa

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2.5. Phương pháp giải bài tập dựa vào công thức tính nhanh

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

F1:

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

13

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

VD: Bài tập ở phần đặt vấn đề có thể giải ngắn gọn như sau: Đề bài: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là A. 33:11:1:1. B. 105:35:3:1. C. 35:35:1:1. D. 105:35:9:1. Bước 1: Xác định kiểu gen; P: AAaaBbbb x AAaaBbbb. Bước 2, 3: - Số alen trội A của bố và mẹ đều là 2 alen A -> công thức 2A x 2A -> tỉ lệ phân li tính trạng là 35: 1 - Số alen trội B của bố và mẹ đều là 1 alen B -> công thức 1B x 1B -> tỉ lệ phân li tính trạng là 3: 1 => Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con (35:1)(3:1) = 105:35:3:1. Vậy với cách này HS làm thành thạo chỉ cần mất khoảng 3 giây là ra chính xác kết quả. 2.6. Áp dụng giải bài tập Câu 1 : (CĐ-2010) Ở cà chua, gen A - quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a - quả vàng. Cho cây cà chua dị hợp 4n giao phấn với nhau, F1 thu được 5 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng, phép lai giữa các cây bố mẹ phải là: A. AAaa x AAaa. B. AAaa x aaaa. C. AAAa x Aaaa. D. Aaaa x Aaaa. Cách giải TLKH 5: 1 → 2A x 0A → AAaa x aaaa. Câu 2 : (ĐH-2010) Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

14

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Đ

ÀN

A. B. C. D.

N

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

15

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

H Ư

-L

Nguyễn Viết Trung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

Câu 5

Ý

-H

Ó

A

A.

IỄ N D

10 00

B

Câu 4 :

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

A. C.

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Câu 3 :

Y

N

H

Ơ

A. C.

quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Cách giải Phép lai Aaaa x aaaa → 1A x 0A → 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. (CĐ-2009) Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là AAaa x Aa và AAaa x AAaa. B. AAaa x Aa và AAaa x aaaa. AAaa x Aa và AAaa x Aaaa. D. AAaa x aa và AAaa x Aaaa. Cách giải TLKH 11:1 → 2A x 1A → AAaa x Aa và AAaa x Aaaa.. (CĐ-2012) Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng? AAaa B. AAaa × Aaaa. C. Aaaa × Aaaa. D. AAAa×AAAa. ×AAaa. Cách giải TLKH 35:1 → 2A x 2A → AAaa × AAaa. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Lần lượt cho các cây có kiểu gen Aaaa giao phấn với các cây có kiểu gen Aaaa và aaaa. Kết quả phân tính đời lai lần lượt là 3 đỏ: 1 vàng và 1 đỏ : 1 vàng. 1 đỏ: 1 vàng và 3 đỏ : 1 vàng. 11đỏ: 1 vàng và 3 đỏ: 1 vàng. 100% đỏ và 3 đỏ: 1 vàng. Cách giải Phép lai Aaaa x Aaaa →1A x 1A →3 : 1 Phép lai Aaaa x aaaa → 1A x 0A → 1 : 1 Kết hợp 2 phép lai theo thứ tự → Chọn đáp án (A)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Ơ

H

N

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Câu 9 :

A. C.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

16

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A.

A

10 00

B

Câu 8 :

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

D

G

A.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Câu 7 :

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

A. B. C. D.

không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh.Tỉ lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai AAaa x Aaaa là 1.AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 1AAAa : 4AAaa : 4Aaaa : 1aaaa. 1AAAa : 2AAaa : 2Aaaa : 1aaaa. . Cách giải Phép lai AAaa x Aaaa → 2A x 1A → tỉ lệ phân li kiểu hình 11: 1 → số tổ hợp là 11 + 1 = 12 → 1.AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa = 12 tổ hợp → (A) (CĐ-2007) Ở một loài thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng; các cơ thể đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng là AAaa x B. AAaa x AAaa. C. AAAa x aaaa. D. Aaaa x Aaaa. Aaaa. Cách giải Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng là phép lai trong đó có một bên bố hoặc mẹ chứa 3A → AAAa x aaaa.. Ở đậu Hà lan, gen A : hạt vàng trội hoàn toàn a: hạt xanh, gen B : hạt trơn trội hoàn toàn b: hạt nhăn. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Lai phân tích cây đậu chưa biết kiểu gen thu được thế hệ lai có tỉ lệ 50% hạt vàng, trơn : 50% hạt xanh, trơn. Cây đậu đó có kiểu gen là: AaBB. D. AABb B. aabb. C. AABB. Cách giải Tỉ lệ 50% hạt vàng, trơn : 50% hạt xanh, trơn = 1 : 1 = (1 vàng : 1 xanh)(1 trơn) = (1:1)(1) → (1A x 0A)(100%B x 0B) → AaBB. (Vì là phép lai phân tích) Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân litheo tỉ lệ 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên? Aabb x aaBB. B. AaBb x aaBb. AaBb x AaBb. D. AaBb x Aabb. Cách giải TLKH 3A-B- : 3aaB- : 1A-bb : 1aabb = ( 1A- : 1aa) ( 3B- : 1bb) = (1:1)(3:1) → (1A x 0A)(1B x 1B) → AaBb x aaBb.

N

Câu 6 : Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường,

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Câu 10 : Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so tính trạng quả vàng. Đột

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 13 :

N

.Q

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

17

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

G

N

Ý

-L

Nguyễn Viết Trung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

A. B. C. D.

-H

Ó

A

Câu 12 :

10 00

B

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. B. C. D.

H Ư

Câu 11 :

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

A.

H

Ơ

N

biến đa bội thể có thể làm cho cơ thể 2n trở thành 3n và 4n. Cho giao phấn giữa 2 cây chưa biết kiểu hình, F1 thu đươc tỉ lệ kiểu hình là 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Phép lai nào dưới đây có thể cho kết quả đó ? I. Aa x Aa; II. Aa x aaa; III. Aa x Aaa; IV. Aa x Aaaa Đáp án đúng là: I,II,III. B. I,II,IV. C. I,III,IV. D. II,III,IV. Cách giải TLKH 3 : 1 →1A x 1A → I,III,IV. (ĐH-2008) Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 1AAAA : 8AAAa : 8Aaaa : 8AAaa : 1aaaa. 1AAAA : 4AAAa : 6AAaa : 4Aaaa : 1aaaa. 1AAAA : 6AAaa : 18AAAa : 6Aaaa : 1aaaa. Cách giải Aa lưỡng bội: Aa → AAaa. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau: AAaa x Aaaa → 2A x 2A → Tỉ lệ PLKH 35: 1 = 36 tổ hợp → 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. = 36 tổ hợp → (A) Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai Aaaa x Aaaa là 1.AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa 1AAaa : 4Aaaa : 1aaaa. 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa. . 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. Cách giải Phép lai Aaaa x Aaaa → 1A x 1A → TLPLKH 3: 1 = 4 tổ hợp → 1AAaa : 2Aaaa : 1aaaa. = 4 tổ hợp → (C) (ĐH-2011) Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

A. 5 AAAA : 1 AAAa : 5 AAaa : 1 aaaa. B. 1 AAAA : 5 AAAa : 1 AAaa : 5 aaaa. C. 1 AAAA : 5 AAAa : 5 AAaa : 1 aaaa. D. 5 AAAA : 1 AAAa : 1 AAaa : 5 aaaa.

A.

D

IỄ N

Đ

ÀN Câu 17 :

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

18

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

Câu 16 :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

H Ư

ÁN

-L

Ý

A.

-H

Ó

A

10 00

B

Câu 15 :

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

N

G

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 14 :

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Cách giải F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng = 11:1 = 12 tổ hợp, kiểu gen đồng hợp chỉ có 1 kiểu gen duy nhất → 1 AAAA : 5 AAAa : 5 AAaa : 1 aaaa → (C) (CĐ-2008) Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1), thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra bình thường. Kiểu gen của F1 là AAAaxAAAa. B. Aaaa x Aaaa. C. AAaa xAAaa. D. AAAa x Aaaa. Cách giải (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng → 2A x 2A → AAaa x AAaa. → (C) (ĐH-2012) Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 33:11:1:1. B. 105:35:3:1. C. 35:35:1:1. D. 105:35:9:1. Cách giải AAaaBbbb tự thụ phấn: AAaaBbbb x AAaaBbbb →( 2A x 2A)(1B x 1B) → (35:1)(3:1) = 105:35:3:1→ (B) Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở đời con là 1/2. B. 1/36. C. A. 1/6. D. 1/12. Cách giải Phép lai AAaa x Aa → 2A x 1A → 11:1 = 12 tổ hợp. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp chiếm 1/12 → (D) Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định

N

lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Câu 20 :

D

IỄ N

Đ

ÀN

A.

H

N

Y

U

.Q

x XaY.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

D. XAXa

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

Ó

C. XAXA

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

A.

-L

Ý

-H

Câu 19 :

A

10 00

B

A. C.

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 18 :

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. B. C. D.

Ơ

N

quả màu vàng. Cây tứ bội (4n) thuần chủng quả màu đỏ giao phấn với cây tứ bội quả màu vàng, F1 thu được toàn cây quả đỏ. Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ và F1 xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho các cây F1 giao phấn với nhau. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là: 1 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. 3 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. 11 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cách giải P: AAAA ( Đỏ) x aaaa ( vàng) F1 : AAaa ( Đỏ) F1 x F1 : AAaa x AAaa. → 2A x 2A → 35 đỏ: 1 vàng. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt màu trắng. Cho các cây dị hợp 2n giao phấn với những cây dị hợp 3n và 4n, F1 cho tỉ lệ 3 cây hạt đỏ: 1 cây hạt trắng. Kiểu gen của các cây bố mẹ là Aaaa x Aa; Aaa x Aa. B. AAAa x Aa; AAa x Aa. AAaa x Aa; AAa x Aa. D. AAAa x Aa; Aaa x Aa. Cách giải F1 cho tỉ lệ 3 cây hạt đỏ: 1 cây hạt trắng → 1A x 1A → Aaaa x Aa; Aaa x Aa → (A) Biết A: quả ngọt trội hoàn toàn so với a: quả chua, quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Đem lai các cây tứ bội với nhau nếu thế hệ sau xuất hiện 350 cây quả ngọt trong số 420 cây thì kiểu gen của P là: AAaa x aaaa. B. Aaaa x aaaa. C. Aaaa x Aaaa. D. AAaa x Aaaa. Cách giải Ta có số quả chua là 420 – 350 = 70 →TLKH là 5 : 1→ 2A x 0A → AAaa x aaaa. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào cho đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng ? B. XAXa x XaY. XaXa x XAY. x XAY. 19

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

A.

D

IỄ N

Đ

ÀN Câu 25 :

N

Y

U

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

20

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

H Ư

TR ẦN

Nguyễn Viết Trung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

Câu 24 :

-L

Ý

A.

-H

Ó

A

Câu 23 :

B

A. C.

10 00

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Câu 22 :

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

A. C.

H

Ơ

N

Câu 21 :

Từ TLKH ở đời con là 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng → 1A x 1A → XAXa x XAY. (CĐ-2010) Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai AAaa × Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. D. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Cách giải Phép lai AAaa x Aaaa → công thức 2A x 1A → TLKH là 11: 1 Ở cà chua, gen A - quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a - quả vàng. Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây cà chua dị hợp 4n giao phấn với nhau, F1 thu được 11 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng. Phép lai giữa các cây bố mẹ phải là: Aaaa x Aaaa. B. AAaa x AAaa. AAAa x Aaaa. D. AAaa x Aaaa. F1 thu được 11 cây quả đỏ: 1 cây quả vàng → 2A x 1A → AAaa x Aaaa → (D) Ở đậu Hà lan, gen A : hạt vàng, a: hạt xanh, gen B : hạt trơn,b: hạt nhăn. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Trong một phép lai thu được thế hệ lai có tỷ lệ kiểu hình: 1 vàng, trơn : 1 vàng nhăn. Kiểu gen của bố mẹ là AaBB xAAbb. B. AABb xAabb. C. AaBb x Aabb D. AABb x aaBb. Tỉ lệ 1 vàng, trơn : 1 vàng nhăn = (1 vàng)(1trơn:1 nhăn) = (100%A )(1B x 0B) → AABb x Aabb → (B) Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Cho cây tứ bội có kiểu gen AAaa giao phấn với cây tam bội có kiểu gen Aaa. Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n còn cây 3n tạo giao tử n và 2n. Các giao tử này đều có khả năng thụ tinh. Tính theo lý thuyết, kết quả phân tính ở đời lai là: 27 đỏ: 9 vàng. B. 11đỏ: 1 vàng. C. 33 vàng: 3 đỏ. D. 35 đỏ: 1 vàng. P: AAaa x Aaa. → 2A x 1A →11: 1 Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn quả vàng. Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

Câu 29 :

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

A.

A.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

21

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Câu 28 :

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

→ Đáp án A. Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so tính trạng quả vàng. Đột biến đa bội thể có thể làm cho cơ thể 2n trở thành 3n và 4n. Cho giao phấn giữa 2 cây chưa biết kiểu hình, F1 thu đươc tỉ lệ kiểu hình là 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. Phép lai nào dưới đây có thể cho kết quả đó ? 1. AAa x Aa; 2. AAa x aaa; 3. Aa x Aaa; 4. AAa x aaaa; 5. AAaa x aaaa Đáp án đúng là: 2,3,4,5. B. 1,2,3. C. 3,4,5. D. 2,4,5. F1 thu đươc tỉ lệ kiểu hình là 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng → 2A x 0A → (2,4,5) → (C) (ĐH-2012) Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa. (2) Aaaa × Aaaa. (3) AAaa × AAaa. (4) AAaa × Aaaa. Đáp án đúng là: (3), (4). B. (1), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1 = 4 tổ hợp → tỉ lệ kiểu hình có thể là 3:1 → 1A x 1A → Aaaa × Aaaa → (2), trường hợp còn lại là (1), (3) loại vì 2A x 2A có tỉ lệ kiểu hình 35 : 1 = 36 tổ hợp. Cho biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen AAaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/9. B. 17/18. C. 1/2. D. 4/9. Phép lai AAaa x AAaa → 2A x 2A → TLPLKG 35:1 =36 tổ hợp.Trong đó kiểu den đồng hợp AAAA + aaaa = 2 → kiểu gen dị hợp 36 – 2 = 34 → Tỉ

G

Câu 27 :

TP

A.

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

Câu 26 :

H

A. C.

đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen Aaaa, kết quả phân tính đời lai là 3 đỏ: 1 vàng. B. 11đỏ: 1 vàng. 35 đỏ: 1 vàng. D. 5 đỏ: 1 vàng. P: Aaaa x Aaaa. → 1A x 1A →3: 1 → A. Bệnh máu khó đông do gen a nằm trên NST X không có alen tương ưng trên Y, gen trội A qui định máu đông bình thường. Trong một gia đình bố bị bệnh máu khó đông, mẹ bình thường (ông ngoại bị bệnh máu khó đông). Xác suất con của họ sinh ra bị bệnh là bao nhiêu? 50%. B. 25% C. 12,5%. D. 70% P: XAXa x XaY →1A x 0A là 1 : 1 tức 50% bình thường : 50% bị bệnh

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

lệ KG dị hợp 34/36 = 17/18 → (B) Câu 30: Biết A→ quả ngọt trội hoàn toàn so với a→ quả chua, quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ xảy ra bình thường, không có đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Đem lai các cây tứ bội với nhau trong 2 trường hợp, kết quả như sau: Trường hợp 1: Thế hệ sau xuất hiện 240 cây quả ngọt trong số 320 cây. Trường hợp 2: Thế hệ sau xuất hiện 350 cây quả ngọt: 350 cây quả chua. Phép lai nào dưới đây có thể cho kết quả của trường hợp 1 và trường hợp 2? 1. AAaa x AAaa; 2. AAaa x Aaaa; 3. AAaa x aaaa 4. Aaaa x Aaaa; 5. Aaaa x aaaa. Đáp án đúng là: A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 3 và 4. D. 4 và 5 Cách giải Trường hợp 1: Số quả chua là 320 – 240 = 80 →TLKH là 3 : 1 → 1A x 1A → Aaaa x Aaaa → (4) Trường hợp 2: TLKH là 1 : 1 → 1A x 0A → Aaaa x aaaa → (5) Câu 31 : Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Lần lượt cho các cây có kiểu gen Aaaa giao phấn với các cây có kiểu gen Aaaa và aaaa. Kết quả phân tính đời lai lần lượt là A. 3 đỏ: 1 vàng và 1 đỏ : 1 vàng. B. 1 đỏ: 1 vàng và 3 đỏ : 1 vàng. C. 11đỏ: 1 vàng và 3 đỏ: 1 vàng. D. 100% đỏ và 3 đỏ: 1 vàng. Cách giải Phép lai Aaaa x Aaaa →1A x 1A →3 : 1 Phép lai Aaaa x aaaa → 1A x 0A → 1 : 1 Kết hợp 2 phép lai theo thứ tự → đáp án (A) 2.7. Chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng công thức tính nhanh sự phân li kiểu hình ở đời con. Sau đây tôi xin đưa ra một số ví dụ để chứng minh nếu vận dụng thành thạo công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình để giải các bài tập trắc nghiệm sẽ rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả trong việc giải bài tập trắc nghiệm. Câu 1 : Cho biết gen A : thân cao, a : thân thấp. Các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Cho phép lai cơ thể 2n+ 1 với cơ thể 4n, P: Aaa x Aaaa. Theo lí thuyết, sự phân li kiểu hình ở F1 là A. 11 thân cao : 1 thân thấp. B. 3 thân cao : 1 thân thấp. C. 9 thân cao : 7 thân thấp. D. 15 thân cao : 1 thân thấp. Phương pháp thông thường Phương pháp áp dụng công thức Nguyễn Viết Trung

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

22

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

P: Aaa x Aaaa. Gp: (1/6A: 2/6Aa: 1/6aa: 2/6a ); (1/2Aa: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa + aaa = (1/6 x 1/2) + (2/6 x 1/2) = 1/4 -> Đỏ 3/4 -> 3 thân cao : 1 thân thấp. Câu 2 : Ở đậu Hà Lan, tính trạng chiều cao thân do 1 gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng thụ phấn với cây thân thấp, một phần các hạt thu được đem xử lí cônsixin để gây tứ bội hó. Gieo các hạt chưa xử lí cônsixin và các hạt đã xử lí cônsixin thành công rồi cho cây lưỡng bội giao phấn với cây tứ bội. Biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, cây tứ bội giảm phân chỉ tạo ra các giao tử lưỡng bội. Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là A. 100% đỏ. B. 11 đỏ : 1 vàng. C. 35 đỏ : 1vàng. D. 3 đỏ : 1 vàng. Phương pháp áp dụng công thức Phương pháp thông thường tính nhanh (theo SKKN) Theo đề bài ta có phép lai: Theo đề bài ta có phép lai: P: Aa x AAaa P: Aa x AAaa -> 1A x 2A -> tỉ lệ kiểu Gp: (1/2A: 1/2a ); (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa) hình 11: 1 -> 11 đỏ : 1 vàng -> B. -> Cây vàng aaa = 1/ 12 -> Đỏ 1/12 -> 11 đỏ : 1 vàng -> B. Câu 3: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho giao phấn hai cây cà chua tứ bội (P) với nhau, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây quả đỏ : 25% cây quả vàng. Biết rằng thể tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Kiểu gen của P là A. AAAa × Aaaa. B. AAaa × Aaaa. C. AAaa×AAaa D. Aaaa × Aaaa. Phương pháp áp dụng công Phương pháp thông thường thức tính nhanh F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% cây quả đỏ : Tỉ lệ 3:1 -> 1A x 1A -> Aaaa × Aaaa -> D. 25% cây quả vàng. Tương đương tỉ lệ 3:1. - Xét phép lai P1: AAAa × Aaaa. + Gp: (1/2AA: 1/2AA); (1/2Aa: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 0 -> Đỏ 100% hoa đỏ -> loại. - Xét phép lai P2: AAaa × Aaaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/2AA: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/2 = 1/12 -> Đỏ 11/12 -> loại.

N

tính nhanh (theo SKKN) Tỉ lệ 3 thân cao : 1 thân thấp -> 1A x 1A -> 3 thân cao : 1 thân thấp.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

23

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

- Xét phép lai P3: AAaa × AAaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ) -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/6 = 1/36 -> Đỏ 35/36 -> loại. - Xét phép lai P4: Aaaa × Aaaa. + Gp: (1/2Aa: 1/2aa); (1/2Aa: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 1/4 -> Đỏ 3/4 -> nhận. Vậy P: Aaaa × Aaaa -> đáp án D. Câu 4 : Ở một loài thực vật, alen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu trắng; các cơ thể tứ bội đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai nào sau đây không tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng? A. AAAa x aaaa. B. AAaa x Aaaa. C. AAaa x Aaaa. D. Aaaa x Aa Phương pháp áp dụng công Phương pháp thông thường thức tính nhanh (theo SKKN) Phép lai không tạo ra con lai có - Xét phép lai P1: AAAa × Aaaa. + Gp: (1/2AA: 1/2AA); (1/2Aa: 1/2aa) kiểu hình hạt màu trắng tức tạo -> Cây vàng aaaa = 0 -> Đỏ 100% hoa đỏ -> ra 100% đỏ. nhận. -> Số alen A trong kiểu gen một bên bố hoặc mẹ chiếm 3/4 - Xét phép lai P2: AAaa × Aaaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/2AA: 1/2aa) -> P: AAAa × aaaa -> đáp án -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/2 = 1/12 -> Đỏ A. 11/12-> loại. - Xét phép lai P3: AAaa × AAaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ) `-> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/6 = 1/36 -> Đỏ 35/36 -> nhận. - Xét phép lai P4: Aaaa × Aaaa. + Gp: (1/2Aa: 1/2aa); (1/2Aa: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 1/4 -> Đỏ 3/4 -> loại. Vậy P: AAAa × aaaa -> đáp án A. Câu 5 : Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng? A. AAAa × AAAa. B. AAaa × Aaaa C. AAaa × AAaa. D. Aaaa × Aaaa.

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

24

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Phương pháp áp dụng công thức tính nhanh Tỉ lệ 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng -> (2A x 2A) -> P: AAaa × AAaa -> đáp án C

Phương pháp thông thường

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

- Xét phép lai P1: AAAa × AAAa. + Gp: (1/2AA: 1/2Aa); (1/2AA: 1/2Aa) -> Cây vàng aaaa = 0 -> Đỏ 100% hoa đỏ -> loại. - Xét phép lai P2: AAaa × Aaaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/2AA: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/2 = 1/12 -> Đỏ 11/12. -> loại. - Xét phép lai P3: AAaa × AAaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ) -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/6 = 1/36 -> Đỏ 35/36 -> nhận. - Xét phép lai P4: Aaaa × Aaaa. + Gp: (1/2Aa: 1/2aa); (1/2Aa: 1/2aa) -> Cây vàng aaaa = 1/4 -> Đỏ 3/4 -> loại. Vậy P: AAaa × AAaa -> đáp án C Câu 6 : Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b quy định thân thấp. Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy. Theo lí thuyết, phép lai AAaaBBbb × Aaaabbbb cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là: A. 9:3:3:1 B. 33:11:3:1 C. 55:11:5:1 D. 11:11:1:1 Phương pháp áp dụng công Phương pháp thông thường thức tính nhanh P: AAaaBBbb × Aaaabbbb - Xét phép lai P: AAaa × Aaaa + Gp: (1/6AA: 4/6Aa: 1/6aa ); (1/2AA: 1/2aa) -> (2A x 1A)(2B x 0B) -> Cây vàng aaaa = 1/6 x 1/2 = 1/12 -> Đỏ 11/12. -> (11:1)(5:1) = 55:11:5:1 - Xét phép lai P: BBbb × bbbb + Gp: (1/6BB: 4/6Bb: 1/6bb ); (1bb) -> Cây thấp bbbb = 1/6 x 1 = 1/6 -> Cao 5/6 => (11:1)(5:1) = 55:11:5:1 Câu 7 : Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau, phép lai nào cho đời con có tỉ lệ phân li phân li kiểu hình là 9: 9 : 3: 3: 3: 3: 1: 1? A. AabbDd × aabbDd. B. AaBbDd × AabbDd.

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

25

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

H

N

Y

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Chương III. Thực nghiệm, đánh giá kết quả 3.1. Mục đích thực nghiệm Qua thực nghiệm nhằm khẳng định giả thiết đã nêu ra, kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng công thức trong việc nâng cao năng lực học tập của học sinh, đặc biệt nâng cao kĩ năng giải bài hỏi TNKQ. 3.2. Phương pháp thực nghiệm Bước 1: Chọn nhóm thực nghiệm - Học sinh ban KHTN của lớp 12A2 (chia làm hai giai đoạn thực nghiệm kết quả, giai đoạn 1 hướng dẫn và khảo sát theo cách giải thông thường (giai đoạn đối chứng - ĐC), giai đoạn 2 hướng dẫn cách giải theo phương pháp áp dụng công thức tính nhanh (giai đoạn thực nghiệm - TN). - Số lượng học sinh 20. Lưu ý: Để đảm bảo mức độ đồng đều của đối tượng thực nghiệm, tôi chỉ chọn 20 HS ban KHTN của lớp 12A2. Ở 20 em này giai đoạn đầu tôi hướng dẫn cách giải thông thường sau đó cho làm bài kiểm tra, sau khi kiểm tra xong tôi hướng dẫn HS giải theo phương pháp áp dụng công thức tính nhanh và tiếp tục cho HS làm bài kiểm tra giai đoạn 2. Bước 2: Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá - Thời gian hoàn thành đề khảo sát. - Độ chính xác khi giải bài. - Mức độ hứng thú, tập trung của HS. - Thời gian tối đa cho mỗi bài khảo sát 25 phút. Bước 3: Xây dựng đề trắc nghiệm - Mỗi lần khảo sát tôi ra 3 đề kiểm tra trắc nghiệm. - Đề số 1 và số 2 có 15 câu hỏi. - Đề số 3 có 25 câu hỏi (nhằm tăng lượng kiến thức và áp lực về thời gian).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

9: 9 : 3: 3: 3: 3: 1: 1 => Số tổ hợp giao tử 9 + 9 + 3 + 3+ 3+3+ 1+ 1 = 32 = 4 x 8 -> 1 bên tạo 4 giao tử, một bên tạo 8 giao tử. A. AabbDd × aabbDd -> 4 x 2-> loại. B. AaBbDd × AabbDd -> 8 x 4 -> nhận. C. AaBbDd × AaBbDd -> 8 x 8 -> loại. D. Aabbdd × AaBbdd -> 2 x 4 -> loại.

.Q

Phương pháp thông thường

D. Aabbdd × AaBbdd. Phương pháp áp dụng công thức tính nhanh (theo SKKN) 9: 9 : 3: 3: 3: 3: 1: 1 = (3:1)(3:1)(1:1) -> (1T x 1 T)(1T x 1T)(1T x 0T) -> chỉ có đáp án B, P: AaBbDd × AabDd mới thỏa mãn công thức trên -> B. (chú thích: T- ký hiệu alen trội A, B hoặc D)

TP

C. AaBbDd × AaBbDd

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

26

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 0 2 0 0 0 3 0

6 0 5 0 4 0 15 0

5 1 5 3 7 3 17 7

5 3 4 4 8 5 17 12

2 5 4 3 1 10 7 18

2 0 12

0 5 0 6 0 0 0 11

5.0 25.0

28.3

28.3

11.7

0.0

0.0

0.0

11.7

20.0

30.0

20.0

18.3

0.0

0 6 4

27

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 0 0 0 0 0 1 0 1. 7 0. 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Ý

TN 20 ĐC 20 TN 20 2 ĐC 20 TN 20 3 ĐC 20 60 Tổngđiểm 3 TN lầnkiểmtra ĐC 60 Tỉ lệ % TN (Thực tổng điểm nghiệm) 3 lần kiểm ĐC (Đối tra chứng) 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

- Sau khi khảo sát đợt 1 (đợt ĐC) tôi đảo lại đề và tiến hành khảo sát đợt 2 (đợt TN) Bước 4: Tiến hành thực nghiệm - Giai đoạn 1: Yêu cầu HS giải theo cách thông thường (giai đoạn ĐC), - Giai đoạn 2: Yêu cầu HS áp dụng các công thức tính nhanh (theo đề xuất của SKKN) để giải (giai đoạn TN). Bước 5: Xử lý kết quả - Kết quả của hai đợt khảo sát tạm gọi là đợt đối chứng (ĐC) và đợt thực nghiệm (TN) được thống kê và xử lý dựa trên 2 chỉ tiêu cơ bản là thời gian hoàn thành và độ chính xác của đáp án, được tính theo thang điểm 10. 3.3. Kết quả 3 bài kiểm tra như sau • Kết quả định lượng - Kết quả thời gian giải bài tập: + Mỗi bài kiểm tra tôi yêu cầu HS làm tối đa 25 phút/15 câu hỏi. + Tính số HS nộp bài trước 15 phút, 20 phút, 25 phút và trên 25 phút: Lần kiểm tra Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 25` > 25` 15` 20` 25` > 25` 15` 20` 0 3 10 7 16 4 0 0 1 0 4 11 5 17 3 0 0 2 0 0 2 18 0 2 12 4 3 - Kết quả điểm số: Bảng tổng hợp kết quả sau 3 lần kiểm tra trong thực nghiệm: Điểm Lần kiểm Nhó Số HS tra m KS 3 4 5 6 7 8 9 10

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

IỄ N

Đ

ÀN

TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Qua đồ thị tỉ lệ % điểm trung bình ba lần kiểm tra cho thấy tỉ lệ % điểm từ 8 đến 10 chỉ có ở nhóm TN trong khi đó nhóm ĐC không có. Điểu này cho thấy khả năng tính toán, xử lý số liệu của nhóm TN hơn hẳn so với nhóm ĐC. • Kết quả phân tích định tính: Sau một thời gian sử dụng BĐTD dạng kênh hình để dạy ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh. Tôi rút ra một số nhận xét định tính sau đây: * Về hứng thú và mức độ tích cực học tập Qua quan sát tôi thấy không khí lớp học trở nên sôi nổi, hào hứng và các em thích được phát biểu, tìm tòi và được tranh luận để đưa ra ý kiến của mình. * Về kĩ năng giải đề TNKQ: Các em đã tính toán, xử lí nhanh và có hiệu quả hơn, làm bài tự tin hơn, các bài hỏi có liên quan, chất lượng giải bài tập đã được cải thiện đáng kể. * Tốc độ giải bài tập: Thời gian giải bài tập bằng việc vận dụng công thức tính nhanh này có thể giảm thời gian giải bài tập xuống khoảng 70% thời gian so với phương pháp giải thông thường. * Độ chính xác khi giải bài tập: Đa phần khi gặp các bài tập lai một cặp tính trạng do một cặp gen quy định trong các trường hợp bố mẹ là thể bình thường hay các thể đột biến các em chỉ cần nhìn vào sơ đồ lai sẽ thấy ngay kết quả. Vì vậy, không chỉ rút ngắn thời gian giải bài tập mà độ chính xác khi giải các bài tập rất cao.

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

28

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

D

IỄ N

Đ

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

• Nếu HS nhớ và vận dụng thành thạo 7 công thức trên thì việc giải một bài tập trắc nghiệm thuộc quy luật phân li và phân li độc lập trở nên đơn giản, thời gian rút ngắn 70-95% so với phương pháp giải thông thường. • Sử dụng công thức tính nhanh trong việc giải bài tập, giúp cho việc học trở nên đơn giản hơn, khả năng xử lý số liệu nhanh hơn, học sinh học tập phấn khởi hơn, giảm bớt sự nhàm chán, căng thẳng khi làm bài tập sinh học. • Bước đầu tôi thấy khi gặp các dạng bài tập xác định sự phân li kiểu gen, kiểu hình, kiểu gen của bố mẹ trong quy luật phân li và phân li độc lập thì hiệu quả giải đề trắc nghiệm của HS đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt các em thường tỏ ra hào hứng hơn, tự tin hơn. 2. Khuyến nghị - Tuy phương pháp sử dụng công thức tính nhanh có nhiều ưu điểm như phân tích ở trên. Tuy nhiên, phương pháp này có khuyết điểm, nếu HS chỉ nhớ máy móc thì sẽ không thấy được bản chất của kiến thức, HS chỉ học vẹt mà không hiểu rõ về cơ sở tế bào học của quá trình giảm phân tạo giao tử, quá trình thụ tinh để xuất hiện các biến dị tổ hợp ở đời con. - Do vậy, cần áp dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau, trong quá trình dạy học GV cần phải dạy cho học sinh hiểu rõ bản chất của các phép lai để tạo ra sự phân li kiểu gen và kiểu hình ở đời con, chỉ sử dụng công thức tính nhanh này khi giải bài tập trắc nghiệm. - Giáo viên nên kết hợp câu hỏi tự luận với câu hỏi TNKQ trong quá trình đánh giá năng lực học tập của HS.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

1. Kết luận • Trong mọi phép lai giữa các cơ thể lưỡng bội (2n), các cơ thể đột biến lệch bội (2n + 1), cơ thể bốn nhiễm (2n + 2) hoặc tứ bội (4n) thì ở thế hệ sau có thể xuất hiện 1 trong 7 nhóm tỉ lệ kiểu hình. Sự phân li kiểu hình của các phép lai đều có tính quy luật. Công thức Số alen trôi (A) trong tổ hợp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình 1 3/4A hoặc 100% A 100% trội 2 2A x 2A 35 : 1 3 2A x 1A 11 : 1 4 2A x 0A 5:1 5 1A x 1A 3:1 6 1A x 0A 1:1 7 0A x 0A 100% lặn

N

Phần III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

29

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

SKKN 2018- Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập.

Ơ H

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nguyễn Viết Trung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

Người viết SKKN

U

Y

N

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

N

- Cần nghiên cứu để áp dụng công thức vào một số dạng bài tập khác như xác định số kiểu gen,sự phân li kiểu gen... ở đời con.

Nguyễn Viết Trung Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

30

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Xây dựng công thức tính nhanh sự phân li kiểu hình trường hợp các gen phân li hoặc phân li độc lập

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

SKKN 2018-Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li  

"SKKN 2018-Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập" https://app.box.com/s...

SKKN 2018-Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li  

"SKKN 2018-Xây dựng và sử dụng công thức tính nhanh tỉ lệ phân li kiểu hình của quy luật phân li hoặc phân li độc lập" https://app.box.com/s...

Advertisement