Page 1

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

MỤC LỤC I.

TÓM TẮT ......................................................................................... 2

II.

GIỚI THIỆU ..................................................................................... 3

III. PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu: ............................................................... 12 2. Thiết kế nghiên cứu: .................................................................. 12 3. Quy trình nghiên cứu: ............................................................... 13

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

4. Đo lường: .................................................................................. 14

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Kết quả: ...................................................................................... 15

2. Phân tích dữ liệu: ........................................................................ 16 3. Bàn luận: .................................................................................... 18

V.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................... 19

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 20

VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục 1: Kế hoạch nghiên cứu ................................................. 21 2. Phụ lục 2: Hệ thống bài tập ôn luyện phần Tính chất hoá học ..... 22 3. Phụ lục 3: Hệ thống bài tập ôn luyện phần Điều chế kim loại ...... 25

4. Phụ lục 4: Bài kiểm tra sau tác động ........................................... 27

5. Phụ lục 5: Kết quả bảng điểm ..................................................... 29

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

1


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

TÓM TẮT Hiện nay dạy và học bộ môn Hoá học trong trường THPT vẫn còn trong tình trạng khối lượng kiến thức khá nhiều và đa dạng, thời lượng học ít, quá tải về lượng kiến thức khiến học sinh không có hứng thú trong việc học môn Hoá. Hình thức kiểm tra đánh giá là kiểm tra trắc nghiệm khách quan với đặc điểm hỏi mở rộng dàn trải nhiều kiến thức, từ đặc điểm cấu tạo của chất, tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và cả trạng thái tự nhiên của chất… làm học sinh phải học gần như trọn vẹn cả một bộ sách giáo khoa, không có trọng tâm dẫn đến tình trạng nhiều học sinh hiện nay thường gặp khó khăn trong việc ôn tập có hiệu quả. Môn hoá học trong những năm gần đây thường là một trong những môn thi tốt nghiệp, và là một trong 3 môn thi đại học khối A, B. Hơn nữa với phương pháp thi trắc nghiệm khách quan hiện nay thì việc tổ chức ôn tập có hiệu quả cho học sinh là điều rất cần thiết. Vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để học sinh có thể tiếp nhận đầy đủ khối lượng kiến thức ngày càng nhiều trong khi quỹ thời gian dành cho dạy và học, ôn tập luyện tập không thay đổi. Thực trạng hiện nay ở các trường trung học phổ thông nói chung thì đa số giáo viên còn nặng về việc thuyết trình, chỉ chú trọng vào việc hoàn thành bài giảng, phương pháp dạy học theo kiểu “truyền thụ một chiều” mà chưa chú ý đến việc phát huy tính tích cực của người học, học sinh chỉ có một nhiệm vụ là tiếp thu một cách thụ động kiến thức do người thầy cung cấp. Trong quá trình công tác, qua các đợt sinh hoạt chuyên môn nhóm, qua trao đổi thảo luận chúng tôi nhận thấy trong quá trình học tập học sinh tỏ ra rất hứng thú và nhớ rất lâu những kiến thức khi chính các em là người khám phá ra. Còn như bắt các em phải ghi nhớ kiến thức một cách thụ động như trên thì gây nên tâm lí ỷ lại, kiến thức dồn nén không được vận dụng đẫn đến tình trạng lười học, chán nản. Khi được hỏi ý kiến về việc xây dựng một hệ thống bài tập môn hoá học củng cố và phát triển kiến thức đễ hỗ trợ cho quá trình tổ chức hoạt động dạy học thì toàn bộ giáo viên đều nhất trí đây là một giải pháp hay và có tính khả thi trong việc nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Hoá học. Rõ ràng trong bộ môn hoá học có rất nhiều vấn đề cần khai thác để làm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, và xây dựng các bài tập hoá học theo hướng tích cực để giúp học sinh củng cố, ôn luyện, tìm tòi và phát triển kiến thức cho riêng mình là một cách mà chúng tôi đang hướng tới nghiên cứu áp dụng. Đây là dạng bài tập đòi hỏi học sinh không chỉ tái hiện lại kiến thức mà còn phải tìm tòi, phát hiện kiến thức mới và từ đó phát triển cả kiến thức và tư duy, đặc biệt phát huy khả năng tự học của học sinh. Chúng ta có thể xây dựng một hệ thống bài tập nhận thức môn hoá học cho các khối lớp để hỗ trợ quá trình tổ chức hoạt động dạy học theo xu hướng đổi mới hiện nay.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

I.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

2


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Trong khuôn khổ đề tài, chúng tôi thực hiện nghiên cứu vận dụng xây dựng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng theo hướng tích cực vào giảng dạy ôn luyện kiến thức phần lý thuyết Chương Đại cương kim loại (Hoá học 12), nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và dễ dàng ôn luyện kiến thức có định hướng, nâng cao hứng thú học và nâng cao chất lượng học tập bộ môn. Nghiên cứu được 5 thầy cô gồm thầy Bùi Quốc Hùng, cô Phạm Thị Siêng, cô Lê Thị Hạnh, cô Đỗ Thị Khánh Minh, cô Lê Thị Điệp tiến hành lập kế hoạch, xây dựng giáo án và hệ thống bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc định hướng, thu thập kết quả và phân tích dữ liệu, tiến hành nghiên cứu trên sáu lớp: Thầy Bùi Quốc Hùng dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C3 và lớp đối chứng là lớp 12C6 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Cô Đỗ Thị Khánh Minh dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C4 và lớp đối chứng là lớp 12C5 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Cô Lê Thị Điệp dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C8 và lớp đối chứng là lớp 12C9 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Sáu lớp này có xuất phát điểm đồng đều về ý thức thái độ và kết quả học tập. Các lớp thực nghiệm được ôn luyện kiến thức Chương Đại cương kim loại bằng phương pháp sử dụng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng. Các lớp đối chứng được ôn luyện theo cách truyền thống thông thường, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức trọng tâm đã học, sau đó cho học sinh làm và giải các bài tập có trong sách giáo khoa, sách bài tập Hoá học 12. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động của phương pháp ôn luyện lý thuyết bằng cách sử dụng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc theo hướng tích cực đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả của học sinh. Học sinh lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra đầu ra các lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,2. Điểm kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 6,1. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy có nghĩa là có sự khác biệt rõ rệt giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Hứng thú học tập của học sinh lớp thực nghiệm cũng tăng lên nhiều đối với các tiết học có sử dụng phương pháp dạy học theo góc. Điều đó chứng minh rằng, phương pháp ôn luyện lý thuyết bằng cách sử dụng hệ thống bài tập phân loại có chọn lọc theo hướng tích cực có hiệu quả. II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng: Giảng dạy ôn luyện kiến thức Hoá học tại trường THPT Thuỷ Sơn hiện nay vẫn theo phương pháp dạy học cũ, giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức trọng tâm đã học, sau đó cho học sinh làm và giải các bài tập có trong sách giáo khoa, sách bài tập mà không có sự đầu tư xây dựng các bài tập liên quan… Cách tiếp cận kiến thức này không gây được hứng thú học tập cho học sinh, không kích thích

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

3


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

được tính tích cực chủ động tìm tòi khám phá những kiến thức đã học, làm giảm khả năng ghi nhớ kiến thức và giảm chất lượng học tập. Đa số giáo viên khi ra bài tập cho học sinh thường lấy những bài tập đã có sẵn trong sách giáo khoa, sách bài tập mà rất ít khi sử dụng bài tập tự mình ra. Một số lớn giáo viên trong tiết học chỉ chú trọng vào truyền thụ kiến thức mà xem nhẹ vai trò của bài tập. Một số giáo viên còn lại có sử dụng bài tập trong tiết học nhưng chỉ sử dụng để kiểm tra miệng, và cuối tiết học để hệ thống lại bài học. Một số ít giáo viên sử dụng bài tập như là nguồn kiến thức để học sinh củng cố, tìm tòi, phát triển kiến thức cho riêng mình. Học sinh lười học bài cũ, thụ động trong ôn luyện kiến thức vì lượng kiến thức quá nhiều, chưa có phương pháp học tập ôn luyện hiệu quả hoặc ôn luyện không có sự định hướng theo chuyên đề, không có hứng thú trong học tập dẫn tới kết quả học tập bộ môn thấp, chất lượng giảng dạy giảm sút và không đạt theo yêu cầu. 2. Giải pháp: Trong quá trình giảng dạy các bài mới chúng tôi cố gắng dạy thật chậm và nhắc nhiều lần phần kiến thức trọng tâm. Chúng tôi đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến các dạng đề thi. Và cho học sinh gạch dưới những ý quan trọng. Sau mỗi bài học chúng tôi tổ chức ôn tập ngay cho học sinh, nhằm giúp học sinh nắm bắt kịp chương trình. Quá trình ôn tập cho học sinh chúng tôi phát cho các em hệ thống những bài tập được phân loại có chọn lọc định hướng ôn tập theo từng chuyên đề, dành cho các em một khoảng thời gian nhất định để các em tìm tòi những kiến thức đã học để giải quyết bài tập theo dạng, thông qua đó các em tự học và nhớ lâu những kiến thức trọng tâm đã được định hướng qua hệ thống bài tập. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy để đạt được hiệu quả, khi sử dụng hệ thống bài tập có chọn lọc có thể thực hiện theo hai hướng: Hướng 1: Bước 1: Học sinh nghiên cứu bài tập. Học sinh thông qua bài tập do giáo viên thiết kế, bằng kiến thức đã học liên hệ với nội dung bài tập để phát hiện mâu thuẫn. Bước 2: Giải bài tập. Giáo viên có thể chia nhóm cho học sinh nghiên cứu tìm lời giải của bài tập (đối với bài tập có nhiều nội dung cần nghiên cứu) hoặc cho học sinh làm việc cá nhân (với bài tập có ít nội dung cần nghiên cứu). Trong bước này giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tìm kiếm lời giải với những học sinh còn lúng túng khi trao đổi. Sau khi dành thời gian cho các nhóm làm việc, tiếp theo giáo viên cho từng nhóm học sinh lên trình bày lời giải của nhóm, nhóm tiếp theo chỉ bổ sung ý kiến không nhắc lại ý kiến trùng với nhóm trước. Cuối cùng giáo viên tổng hợp lại có bổ sung kiến thức cần thiết để có lời giải hoàn chỉnh. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

4


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Bước 3: Rút ra kết luận. Giáo viên nêu ra những kiến thức được lĩnh hội, những kiến thức cần hệ thống lại và đặc biệt là những kiến thức cần được khắc sâu. Hướng 2: Bước 1: Học sinh nghiên cứu bài tập. Trong bước này giáo viên thường sử dụng ngay những kiến thức, kĩ năng mà sách giáo khoa đề cập. Vì vậy, để có thể thực hiện tốt bước này giáo viên cần chuẩn bị những vấn đề có tính chất làm rõ hơn bản chất các nội dung đã có sẵn. Học sinh tự hệ thống lại các kiến thức đã được học, nghiên cứu bài tập và phát hiện ra điểm chưa hoàn thiện của kiến thức ở bản thân (có khi là lỗ hổng của kiến thức bản thân). Bước 2: Giải bài tập. Vì những nội dung đưa ra có tính chất củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức kĩ năng, do đó tuỳ theo từng đối tượng học sinh mà giáo viên cần chuẩn bị bài tập cho phù hợp để giờ học đạt hiệu quả. Nội dung các bài tập đưa ra nên tập trung vào kiến thức trọng tâm của chương (với tiết học ôn tập) hay của một phần nhỏ (với tiết học luyện tập). Trong quá trình giải bài tập giáo viên cần theo dõi để xác định mức độ nhận thức của học sinh khi học xong những bài đã học trước đó. Giáo viên cũng chia nhóm và cho học sinh nghiên cứu tìm lời giải cho bài tập hoặc cho học sinh làm việc cá nhân (với những bài tập có nội dung mang tính chất kiểm tra thông tin đã biết). Sau khi dành thời gian cho các nhóm là việc xong giáo viên cho đại diện các nhóm lên trình bày lời giải, nhóm tiếp theo bổ sung, cuối cùng giáo viên tổng hợp lại để được lời giải hoàn chỉnh. Bước 3: Rút ra kết luận. Giáo viên nêu ra những kiến thức cần lĩnh hội, kiến thức cần hệ thống lại và đặc biệt là nhấn mạnh những kiến thức trọng tâm của một chương hay một phần vừa học.

3. Một số nghiên cứu:

3.1. BÀI TẬP HOÁ HỌC VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC 3.1.1. Khái niệm về bài tập hoá học

Trong thực tiễn dạy học cũng như trong tài liệu giảng dạy, các thuật ngữ “bài tập”, “bài tập hoá học” được sử dụng cùng các thuật ngữ “bài toán”, “bài toán hoá học”. Ở từ điển tiếng Việt “bài tập” và “bài toán” được giải nghĩa khác nhau : Bài tập là bài ra cho học sinh để vận dụng những điều đã học; Bài toán là vấn đề cần giải quyết bằng phương pháp khoa học. Trong một số tài liệu lý luận dạy học thường người ta dùng thuật ngữ “bài toán hoá học” để chỉ những bài tập định lượng (có tính toán) trong đó học sinh phải thực hiện những phép toán nhất định. Trong tài liệu lý luận dạy học của tác giả Dương Xuân Trinh phân loại bài tập hoá học thành: bài tập định lượng (bài toán hoá học), bài tập lý thuyết, bài tập thực Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

5


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

nghiệm và bài tập tổng hợp. Còn theo giáo sư Nguyễn Ngọc Quang đã dùng bài toán hoá học để chỉ bài toán định lượng và cả những bài toán nhận thức (chứa cả yếu tố lý thuyết và thực nghiệm). Các nhà lí luận dạy học của Liên Xô cũ lại cho rằng: Bài tập đó là một dạng bài làm gồm những bài toán, những câu hỏi hay đồng thời cả bài toán và câu hỏi, mà trong khi hoàn thành chúng, học sinh nắm được một tri thức hay kĩ năng nhất định hoặc hoàn thiện chúng. Câu hỏi đó là những bài làm mà khi hoàn thành chúng, học sinh phải tiến hành một hoạt động tái hiện bất luận trả lời miệng, trả lời viết hay kèm theo thực hành hoặc xác minh bằng thực nghiệm. Bài toán đó là bài làm mà khi hoàn thành chúng học sinh phải tiến hành một hoạt động sáng tạo, bất luận hình thức hoàn thành bài toán là trả lời miệng hay viết, thực hành, thí nghiệm, bất cứ bài toán nào cũng xếp vào hai nhóm bài toán định lượng (có tính toán) và bài toán định tính. Ở nước ta theo cách dùng tên sách hiện nay: “bài tập hoá học 12”, “bài tập hoá học 11”, v.v... thì thuật ngữ bài tập có sự tương đồng với quan niệm trên. Tóm lại: Bài tập hoá học là khái niệm bao hàm tất cả, giải bài tập hoá học học sinh không chỉ đơn thuần là vận dụng kiến thức cũ mà cả tìm kiếm kiến thức mới và vận dụng kiến thức cũ trong những tình huống mới. 3.1.2. Các dạng bài tập hoá học nhận thức 3.1.2.1. Bài tập mô tả: Bản chất là sự mô tả các đối tượng và hiện tượng nghiên cứu. Để giải dạng bài tập này trong giảng dạy cần rèn luyện các kĩ năng và phương pháp quan sát, đo đạc thực nghiệm hoá học. Dạng bài tập này có đặc điểm học sinh phải có thao tác hoạt động thực với các chất, đối tượng thực nghiệm. Kết quả của sự quan sát thực thí nghiệm hoặc đo đạc luôn trùng với sự mô tả bằng lời của các sự kiện đã rõ ràng. Ví dụ: có 3 dung dịch có màu tương tự nhau là dung dịch AlCl3, NaCl và FeCl2 bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt chúng? 3.1.2.2. Bài tập giải thích: Giải bài tập này đòi hỏi học sinh phải có một hệ thống kiến thức nhất định và có sự hấp dẫn hứng thú học tập: Ví dụ: Vì sao khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thì ban đầu có hiện tượng xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan? Học sinh cần biết hiện tượng, bản chất của các quá trình phản ứng diễn ra. Khi giải thích học sinh cần xây dựng, chứng minh những sự kiện, nhận xét các nguyên nhân cụ thể hay cơ chế gây ra hiện tượng đã được quan sát. Điều đó tạo khả năng giải thích được hiện tượng nêu ra. 3.1.2.3. Những bài tập phương pháp luận: Là dạng bài tập dạy cách thức tổ chức hoạt động nhận thức, có hai dạng: - Bài tập liên quan đến sự phân tích các kiến thức khoa học: Ví dụ: trên cơ sở tính chất nào để xếp nhôm hiđrôxit vào loại hiđrôxit lưỡng tính? Học sinh cần phân tích tính axit, tính bazơ của nhôm hiđrôxit và đưa ra kết luận. - Bài tập liên quan đến việc phân chia các giai đoạn chứng minh hay kết luận. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

6


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

3.1.2.4. Những bài tập sáng tạo: Khi giải loại bài tập này học sinh thu nhận được các thông tin mới do sự tìm kiếm độc lập của mình, dạng bài tập này có đặc điểm học sinh độc lập vận dụng kiến thức, kĩ năng thu được vào tình huống mới và từ đó mà thu thập được phương pháp nhận ra vấn đề mới trong các tình huống quen thuộc hoặc thấy được chức năng mới của đối tượng quen thuộc. Ví dụ: Viết phương trình phản ứng điều chế khí NO từ các hoá chất sau: Cu, dung dịch NaHSO4, dung dịch NaNO3? Thông thường học sinh sẽ nghĩ đến phản ứng giữa Cu với HNO3 loãng. Sau khi giải xong bài tập học sinh sẽ rút ra tính oxi hoá của ion NO3trong môi trương axit cũng tương tự như HNO3 loãng. 3.1.3. Ý nghĩa, tác dụng của bài tập hoá học ở trường phổ thông Trong quá trình dạy-học hoá học ở trường phổ thông, không thể thiếu bài tập. Bài tập hoá học là một biện pháp hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học, nó giữ một vai trò lớn lao trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo: Bài tập vừa là mục đích, vừa là nội dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu nghiệm. Nó cung cấp cho học sinh kiến thức, con đường giành lấy kiến thức và cả hứng thú say mê nhận thức. Bài tập hoá học có những ý nghĩa tác dụng to lớn về nhiều mặt: 3.1.3.1. Ý nghĩa trí dục - Làm chính xác hoá các khái niệm hoá học. Củng cố, đào sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn. Chỉ khi vận dụng được kiến thức vào giải bài tập thì học sinh mới thực sự nắm được kiến thức một cách sâu sắc. - Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức một cách tích cực nhất. Khi ôn tập học sinh dễ rơi vào tình trạng buồn chán nếu chỉ yêu cầu họ nhắc lại kiến thức. Thực tế cho thấy học sinh rất thích giải bài tập trong các tiết ôn tập. - Rèn luyện kĩ năng hoá học như cân bằng phương trình phản ứng, tính toán theo công thức hoá học và phương trình hoá học... Nếu là bài tập thực nghiệm sẽ rèn các kĩ năng thực hành, góp phần vào việc giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho học sinh. - Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống lao động sản xuất bảo vệ môi trường. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học và các thao tác tư duy. Bài tập hoá học là một phương tiện có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển tư duy hoá học của học sinh, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp nghiên cứu khoa học. Bởi vì giải bài tập hoá học là một hình thức làm việc tự lực căn bản của học sinh. Trong thực tiễn dạy học, tư duy hoá học được hiểu là kĩ năng quan sát hiện tượng hoá học, phân tích một hiện tượng phức tạp thành những bộ phận thành phần, xác lập mối liên hệ định lượng và định tính của các hiện tượng, đoán trước hệ quả lí thuyết và áp dụng kiến thức của mình. Trước khi giải bài tập học sinh phải phân tích điều kiện của đề bài, tự xây dựng các lập luận, thực hiện việc tính toán, khi cần thiết có thể tiến

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

7


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

hành thí nghiệm, thực hiện phép đo ... Trong những điều kiện đó, tư duy logic, tư duy sáng tạo của học sinh được phát triển, năng lực giải quyết vấn đề được nâng cao. 3.1.3.2. Ý nghĩa phát triển Phát triển ở học sinh năng lực tư duy logic, biện chứng khái quát, độc lập, thông minh và sáng tạo. Cao hơn mức luyện tập thông thường, học sinh phải biết vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, sáng tạo để giải quyết bài tập trong những tình huống mới, hoàn cảnh mới, biết đề xuất đánh giá theo ý kiến riêng bản thân, biết đề xuất các giải pháp khác nhau khi phải xử lí một tình huống... thông qua đó, bài tập hoá học giúp phát hiện năng lực sáng tạo của học sinh để đánh giá, đồng thời phát huy được năng lực sáng tạo cho bản thân. 3.1.3.3. Ý nghĩa giáo dục Bài tập hoá học còn có tác dụng giáo dục cho học sinh phẩm chất tư tưởng đạo đức. Qua các bài tập về lịch sử, có thể cho học sinh thấy quá trình phát sinh những tư tưởng về quan điểm khoa học tiến bộ, những phát minh to lớn, có giá trị của các nhà khoa học tiến bộ trên thế giới. Thông qua việc giải các bài tập, còn rèn luyện cho học sinh phẩm chất độc lập suy nghĩ, tính kiên trì dũng cảm khắc phục khó khăn, tính chính xác khoa học, kích thích hứng thú bộ môn hoá học nói riêng và học tập nói chung. 3.1.3.4. Ý nghĩa đánh giá phân loại học sinh Bài tập hoá học còn là phương tiện rất có hiệu quả để kiểm tra kiến thức, kĩ năng của học sinh một cách chính xác. Trong quá trình dạy học, khâu kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra đánh giá việc nắm vững tri thức, kĩ năng kỹ xảo của học sinh có một ý nghĩa quan trọng. Một trong những biện pháp để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình đó là làm bài tập. Thông qua việc giải bài tập của học sinh, giáo viên còn biết được kết quả giảng dạy của mình, từ đó có phương pháp điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy của mình cũng như hoạt động học của học sinh. 3.2. SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ HỌC NHƯ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP Ở bất cứ công đoạn nào của quá trình dạy học đều có thể sử dụng bài tập. Khi dạy học bài mới có thể dùng bài tập để vào bài, để tạo tình huống có vấn đề, để chuyển tiếp từ phần này sang phần kia, để củng cố... Khi ôn tập củng cố và kiểm tra đánh giá thì nhất thiết phải dùng bài tập. Rõ ràng để phát triển kĩ năng và tính sáng tạo của học sinh, nâng cao tính tích cực độc lập trong việc nắm vững kiến thức hoá học người giáo viên cần tổ chức thực hiện tiết ôn luyện tập qua các dạng bài tập nhận thức. 3.2.1. Sử dụng bài tập hoá học để củng cố kiến thức Bài tập hoá học là một hình thức củng cố, ôn tập hệ thống hoá kiến thức một cách sinh động và hiệu quả. Khi giải bài tập hoá học, học sinh phải nhớ lại kiến thức đã học, phải đào sâu một khía cạnh nào đó của kiến thức hoặc phải tổ hợp, huy động Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

8


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

kiến thức để có thể giải quyết được bài tập. Tất cả thao tác tư duy đó đã góp phần củng cố, khắc sâu mở rộng kiến thức cho học sinh. 3.2.2. Sử dụng bài tập hoá học để hình thành các khái niệm hoá học cơ bản (cung cấp, truyền thụ kiến thức) Ngoài việc dùng bài tập hoá học để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng hoá học cho học sinh người giáo viên có thể dùng bài tập để tổ chức, điều khiển quá trình nhận thức của học sinh hình thành khái niệm mới. Trong bài dạy hình thành khái niệm học sinh phải tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới mà học sinh chưa biết hoặc chưa biết một cách chính xác rõ ràng. Giáo viên có thể xây dựng, lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp để giúp học sinh hình thành khái niệm mới một cách vững chắc. 3.2.3. Sử dụng bài tập hoá học để phát triển kiến thức lý thuyết khi nghiên cứu tài liệu mới Bài tập hoá học được sử dụng là phương tiện nghiên cứu tài liệu mới, khi trang bị kiến thức cho học sinh nhằm đảm bảo cho học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách sâu sắc và vững chắc. Việc nghiên cứu một kiến thức mới thường bắt đầu bằng việc nêu vấn đề. Mỗi vấn đề xuất hiện khi nghiên cứu tài liệu mới cũng là một bài tập đối với học sinh. Để làm một vấn đề trở nên mới và hấp dẫn và xây dựng vấn đề nghiên cứu còn có thể dùng cách giải các bài tập. Việc xây dựng các vấn đề dạy học bằng bài tập không những sẽ kích thích được hứng thú cao của học sinh đối với kiến thức mới sắp được học, mà còn tạo ra khả năng củng cố kiến thức đã có và xây dựng được mối liên qua giữa các kiến thức cũ và mới. 3.2.4. Sử dụng bài tập hoá học để hình thành và phát triển kĩ năng Bài tập hoá học là phương tiện rất tốt để rèn luyện và phát triển những kĩ năng, kỹ xảo, liên hệ lí thuyết với thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào đời sống, lao động sản xuất. Bởi kiến thức sẽ được nắm vững thực sự, nếu học sinh có thể vận dụng thành thạo chúng vào việc hoàn thành những bài tập lý thuyết và thực hành, từ đó có tác dụng giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh. Trong đề tài nghiên cứu, chúng tôi giảng dạy tiết 33 (Bài 22 – Luyện tập tính chất của kim loại) và tiết 38 (bài 23 – Luyện tập Điều chế kim loại) bằng phương pháp sử dụng hệ thống bài tập nhận thức chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng. Trong nhưng tiết này, giáo viên tổ chức chia học sinh thành từng nhóm nhỏ, từng thành viên trong mỗi nhóm có thời gian tự nghiên cứu trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập, sau đó tập trung thảo luận trong nhóm và thống nhất đưa ra ý kiến chung để tổng hợp. Sau khi dành thời gian cho các nhóm là việc xong giáo viên cho đại diện các nhóm lên trình bày lời giải, nhóm tiếp theo bổ sung, cuối cùng giáo viên tổng hợp lại để được lời giải hoàn chỉnh.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

9


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

4. Vấn đề nghiên cứu: a. Vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện tập có sử dụng hệ thống bài tập phân loại có chọn lọc định hướng có làm tăng chất lượng học tập của học sinh không? b. Vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện tập có sử dụng hệ thống bài tập phân loại có chọn lọc định hướng có làm tăng hứng thú học tập đối với môn Hoá của học sinh không?

5. Giả thuyết nghiên cứu: a. Có, sau tác động kết quả chất lượng học tập sẽ tăng lên.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

b. Có, học sinh sẽ hứng thú hơn đối việc học tập bộ môn.

Nếu xây dựng được hệ thống bài tập hoá học theo hướng củng cố và phát triển

kiến thức thì sẽ phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, gây hứng thú học tập cho học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả của việc dạy và học môn hoá học.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 10 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

PHƯƠNG PHÁP 1. Khách thể nghiên cứu: Thầy Bùi Quốc Hùng dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C3 và lớp đối chứng là lớp 12C6 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Cô Đỗ Thị Khánh Minh dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C4 và lớp đối chứng là lớp 12C5 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Cô Lê Thị Điệp dạy lớp thực nghiệm là lớp 12C8 và lớp đối chứng là lớp 12C9 Trường THPT Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng. Sáu lớp được lựa chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về ý thức đạo đức và học tập (Xét hạnh kiểm năm học lớp 11) và thành tích học tập (điểm số bộ môn Hoá)..; cụ thể như sau:

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

III.

Bảng 1: Tương quan học sinh 6 lớp 12 nghiên cứu của trường THPT Thuỷ Sơn Học lực (môn Số HS Hạnh kiểm Hoá – số HS) Giáo viên Lớp phụ trách Sĩ Trên Dưới Nam Nữ G-K TB Yếu số TB TB Thực nghiệm 43 22 21 7 28 8 (12C3) Thầy Hùng Đối chứng 42 24 18 9 27 6 (12C6) Thực nghiệm 43 24 19 13 21 9 (12C4) Cô Minh Đối chứng 43 23 20 12 25 6 (11C5) Thực nghiệm 39 24 15 10 24 5 (12C8) Cô Điệp Đối chứng 38 19 19 7 27 4 (12C9)

2. Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng thiết kế: Kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các nhóm tương đương. Chọn sáu lớp nguyên vẹn: Lớp 12C3, 12C4 và 12C8 là lớp thực nghiệm và 12C6, 12C5 và 12C9 là lớp đối chứng. Chúng tôi dùng bài kiểm tra 15 phút làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có khác biệt, do đó chúng tôi dùng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động: Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 11 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

Bảng 2: Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương (trước tác động) Đối chứng (12C6) Thực nghiệm (12C3) ĐTB 5,7 6,0 Xác suất p theo t-test 0,204 Do p = 0,204 > 0,05 chênh lệch này có khả năng xảy ra ngẫu nhiên cao nên sự chênh lệch điểm số trung bình của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm 12C3 và 12C6 được coi là tương đương. Thực nghiệm (12C4) 6,1 0,171

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

ĐTB Xác suất p theo t-test

Đối chứng (12C5) 5,8

Do p = 0,171 > 0,05 chênh lệch này có khả năng xảy ra ngẫu nhiên cao nên sự chênh lệch điểm số trung bình của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm 12C4 và 12C5 được coi là tương đương.

ĐTB Xác suất p theo t-test

Đối chứng (12C9) 5,8

Thực nghiệm (12C8) 5,8 0,459

Do p = 0,459 > 0,05 chênh lệch này có khả năng xảy ra ngẫu nhiên cao nên sự chênh lệch điểm số trung bình của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm 12C8 và 12C9 được coi là tương đương.

Sử dụng thiết kế: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 3): Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu Kiểm tra Kiểm tra Lớp Tác động trước tác động sau tác động Sử dụng hệ thống Lớp thực nghiệm O1 bài tập phân loại O3 (12C3 - C4 - C8) có chọn lọc Lớp đối chứng (12C6 - C5 - C9)

O2

O4

Hai thiết kế này tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập. 3. Quy trình nghiên cứu: Chuẩn bị của giáo viên: - Nhóm đối chứng: thiết kế bài dạy, quy trình chuẩn bị bài dạy và tiến hành giảng dạy các tiết 33 (Bài 22 – Luyện tập tính chất của kim loại) và tiết 38 (bài 23 – Luyện tập Điều chế kim loại) theo phương pháp thông thường. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 12 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

- Lớp thực nghiệm: thiết kế bài dạy, quy trình chuẩn bị bài dạy và tiến hành giảng dạy các tiết 33 (Bài 22 – Luyện tập tính chất của kim loại) và tiết 38 (bài 23 – Luyện tập Điều chế kim loại) bằng phương pháp sử dụng hệ thống bài tập nhận thức phân loại có chọn lọc định hướng (xem phần Phụ lục 2 và 3). Tiến hành dạy thực nghiệm: thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. 4. Đo lường: - Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra 15 phút sau khi học xong phần tính chất hoá học của kim loại và điều chế kim loại mà chưa tiến hành tiết luyện tập. - Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra 45 phút sau khi học xong các tiết luyện tập (xem phần Phụ lục 4). Hình thức kiểm tra là dạng bài tập trắc nghiệm. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành bài kiểm tra sau tác động (nội dung kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). Sau đó tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng và tổng hợp kết quả.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 13 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

IV.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 1. Kết quả: (Xem tổng hợp điểm phần Phụ lục 5) Từ bảng điểm thu được sau kiểm tra ta có bảng thống kê sau:

GV phụ trách

Bảng 4: Thống kê điểm kiểm tra sau tác động Điểm / số học sinh đạt điểm Số Lớp HS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

8

1

7,3

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Lớp 12C3 Thầy Hùng

(Lớp thực nghiệm) Lớp 12C6

(Lớp đối chứng) Lớp 12C4

Cô Minh

(Lớp thực nghiệm) Lớp 12C5

(Lớp đối chứng) Lớp 12C8

Cô Điệp

(Lớp thực nghiệm) Lớp 12C9

(Lớp đối chứng)

43

Điểm trung 10 bình

0

0

0

1

3

7

14

42

0

0

1

3

8

12 14

2

2

0

6,2

43

0

0

0

2

2

8

13

7

10

1

7,3

43

0

0

1

4

11 10 11

3

3

0

6,1

39

0

0

0

1

1

6

11 15

5

0

7,4

38

0

0

1

4

7

10 10

3

0

6,2

3

Bảng 5: So sánh điểm trung bình của bài kiểm tra sau tác động Giá trị trung GV phụ trách Lớp Số học sinh bình 7,3 Lớp thực nghiệm (12C3) 43 Lớp đối chứng (12C6) 42 6,2 Thầy Hùng Chênh lệch 1,1 Lớp thực nghiệm (12C4) 43 7,3 Lớp đối chứng (12C5) 43 6,1 Cô Minh Chênh lệch 1,2 Lớp thực nghiệm (12C8) 39 7,4 Lớp đối chứng (12C9) 38 6,2 Cô Điệp Chênh lệch 1,2

Kết quả kiểm tra trước tác động của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm tương đương nhau. Sau tác động, kết quả điểm trung bình của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng lần lượt là 1,1 điểm, 1,2 và 1,2 điểm, vì vậy có thể kết luận tác động có kết quả, giả thuyết đặt ra là đúng.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 14 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

Bảng 6: So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Lớp đối chứng (12C6)

Lớp thực nghiệm (12C3)

Điểm trung bình

6,2

7,3

Độ lệch chuẩn

1,3

1,3

Giá trị p của T- test

0,00009

Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD)

0,86 Lớp thực nghiệm (12C4)

Điểm trung bình

6,1

7,3

Độ lệch chuẩn

1,4

1,4

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Lớp đối chứng (12C5)

Giá trị p của T- test

0,00012

Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD)

0,83

Lớp đối chứng (12C9)

Lớp thực nghiệm (12C9)

Điểm trung bình

6,2

7,4

Độ lệch chuẩn

1,5

1,1

Giá trị p của T- test

Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD)

0,00010 0,80

2. Phân tích: Như trên đã chứng minh rằng kết quả hai nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch điểm trung bình bằng T–test độc lập cho kết quả p lần lượt là 0,00009 ; 0,00012 hay 0,00010 đều nhỏ hơn nhiều 0,05, cho thấy sự chênh lệch điểm trung bình nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn lần lượt là SMD =

7,3 − 6,2 = 0,86 1,3

7,3 − 6,1 7,4 − 6,2 = 0,83 và = 0,80 . 1,4 1,5

Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của dạy học ôn tập lý thuyết bằng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng đến ĐTB học tập của nhóm thực nghiệm là lớn.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 15 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

Dựa trên các kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy chất lượng học tập của học sinh các lớp thực nghiệm cao hơn học sinh các lớp đối chứng, điều đó thể hiện ở các điểm chính: + Tỷ lệ % học sinh yếu kém của lớp thực nghiệm trong đa số trường hợp là thấp hơn so với lớp đối chứng. + Tỷ lệ % học sinh đạt trung bình đến khá, giỏi của các lớp thực nghiệm trong đa số trường hợp là cao hơn so với với lớp đối chứng. + Điểm trung bình cộng của học sinh các lớp thực nghiệm dần được nâng cao và luôn cao hơn so với lớp đối chứng. 7.3

8.0

5.7

6.2

6.0

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

7.0 6.0 5.0

Trước tác động

4.0

Sau tác động

3.0 2.0 1.0 0.0

Lớp đối chứng 12C6

Lớp thực nghiệm 12C3

7.3

8.0 7.0

5.8

6.1

6.1

6.0 5.0

Trước tác động

4.0

Sau tác động

3.0 2.0 1.0 0.0

Lớp đối chứng 12C5

Lớp thực nghiệm 12C4

7.4

8.0 7.0

5.8

6.2

5.8

6.0 5.0 Trước tác động

4.0

Sau tác động

3.0 2.0 1.0 0.0

Lớp đối chứng 12C9

Lớp thực nghiệm 12C8

Biểu đồ 1: So sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 16 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

Giả thuyết của đề tài “Nâng cao chất lượng hiệu quả ôn tập lý thuyết bằng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng” có làm tăng kết quả học tập của HS các lớp thực nghiệm 12C3, 12C4 và 12C8 trường THPT Thuỷ Sơn làm nâng cao hứng thú và thái độ tích cực học tập của học sinh đã được kiểm chứng.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

3. Bàn luận: Kết quả điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 7,2, kết quả điểm trung bình bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là 6,2. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 1,0, điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD đều trên hoặc thấp nhất cũng bằng 0,80. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. Bằng phép kiểm chứng T-test đối với điểm trung bình sau tác động của hai lớp, xác suất ngẫu nhiên cao nhất là p = 0,00012 < 0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. Từ kết quả và phân tích kết quả, chúng tôi đã đưa ra một số nhận xét: - Sử dụng bài tập hoá học theo hướng củng cố và phát triển kiến thức một cách có hiệu quả đã làm cho học sinh ở các lớp thực nghiệm tiếp thu kiến thức một cách chủ động, đạt hiệu quả cao hơn hẳn, mặt khác học sinh ở lớp thực nghiệm còn được rèn luyện cả cách tư duy và kĩ năng giải bài tập hoá học một cách logic, chính xác, khả năng độc lập suy nghĩ được nâng cao dần bằng một chuỗi các vấn đề dẫn dắt logic mà bài tập đưa ra. - Với các học sinh ở lớp đối chứng qua tìm hiểu thấy rằng các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận dụng kiến thức vào hoàn cảnh mới, do việc tiếp thu kiến thức một cách thụ động nên chất lượng học tập bị hạn chế. Như vậy phương án thực nghiệm đã nâng cao được khả năng tiếp thu kiến thức và vận dụng kién thức của học sinh, khả năng làm việc từng cá nhân cũng như tập thể được phát huy một cách tích cực. * Hạn chế: Nghiên cứu này vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện lý thuyết có sử dụng hệ thống bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc, người giáo viên cần phải xây dựng được hệ thống bài tập nhận thức phát huy tốt các ý nghĩa của nó.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 17 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: Sau khi thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy nội dụng của đề tài đã khẳng định một số vấn đề sau: - Hệ thống bài tập đưa ra đảm bảo việc củng cố và khắc sâu kiến thức cho học sinh, bên cạnh đó còn có tác dụng phát triển năng lực tư duy và bồi dưỡng khả năng sáng tạo cho học sinh. - Việc hướng cho học sinh vào con đường tự lực tìm tòi phát hiện ra kiến thức thông qua việc giải các bài tập củng cố và phát triển kiến thức như đề tài đã đưa ra có tác dụng thúc đẩy tính tích cực hoá hoạt động nhận thức, bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh trong quá trình học tập, nâng cao chất lượng dạy học và hứng thú bộ môn đối với học sinh. 2. Kiến nghị: - Đối với lãnh đạo và tổ chuyên môn: Tổ chức một lớp học phổ biến, tập huấn và hướng dẫn giáo viên các phương pháp dạy học theo hướng tích cực. - Đối với giáo viên: phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên trau dồi kiến thức, học tập các phương pháp dạy học theo hướng tích cực, nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học nhằm phát huy vai trò chủ động của học sinh, nâng cao chất lượng bộ môn. - Các đồng nghiệp cùng nghiên cứu và biên soạn hệ thống bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc định hướng cho các chương khác trong toàn bộ chương trình hoá học phổ thông. Trên đây là một chuyên đề nhỏ về sử dụng hệ thống bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả ôn luyện tập phần lý thuyết hoá học. Chuyên đề trên của chúng tôi còn nhiều khiếm khuyết, rất mong nhận được sự góp ý chân tình, hay bổ sung quý giá của các đồng nghiệp, để việc đổi mới phương pháp dạy học bộ môn hóa học của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, nâng cao chất lượng dạy học. Chúng tôi xin cảm ơn ban giám hiệu, tổ bộ môn Lý - Hoá – Sinh, nhóm hoá và các đồng nghiệp đã góp ý xây dựng cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

V.

Thuỷ Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 18 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

VI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Xuân Trường (1997). Bài tập Hoá học ở trường phổ thông. Nxb

Đại học Quốc gia Hà Nội. [2] Nguyễn Xuân Trường. Bài tập nhận thức môn hoá học. Hoá học và ứng dụng, tạp chí của hội hoá học Việt Nam - ISSN 0866 - 7004 số 3 (51)/ 2006. [3] Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Bộ GD&ĐT (2009). [4] Cao Thị Thặng (1995). Hình thành kĩ năng giải bài tập hoá học ở trường phổ thông, Luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm tâm lí. Hà Nội.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

[5] Nguyễn Ngọc Quang (1994). Lí luận dạy học Hoá học, tập 1. Nxb Giáo dục. [6] Các trang web www.violet.vn ; www.tailieu.vn

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 19 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

VII. PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHSPƯD Bảng 7. Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Bước

Hoạt động

1. Giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học. 2. Một số giáo viên trong tiết học chỉ chú trọng vào truyền thụ kiến thức mà xem nhẹ vai trò của bài tập. 3. Học sinh lười học, thụ động trong việc ôn luyện bài cũ và làm bài tập về nhà. 2. Giải pháp 1. Vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện lý thuyết sử dụng hệ thống bài tập chia dạng - phân loại có chọn lọc định hướng làm tăng hứng thay thế thú học tập của học sinh, khiến học sinh tích cực chủ động hơn trong các tiết học, nâng cao chất lượng học tập bộ môn. 2. Thiết kế một hệ thống bài tập chia dạng phân loại có chọn lọc định hướng ôn luyện phần lý thuyết chương Đại cương kim loại (HH12) 3. Tổ chức bài dạy theo đúng giờ học quy định và theo khung phân phối chương trình. Vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện lý thuyết sử dụng Hệ thống 3. Vấn đề NC bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc định hướng có làm tăng chất lượng học tập của học sinh không? Có, sau tác động kết quả chất lượng học tập sẽ tăng lên. - Vận dụng phương pháp dạy học ôn luyện lý thuyết sử dụng Hệ thống bài tập chia dạng – phân loại có chọn lọc định hướng có làm tăng hứng thú học tập đối với môn Hoá của học sinh không? Có, học sinh sẽ hứng thú hơn đối việc học tập bộ môn. 1. Lựa chọn kiểm tra trước tác động và sau tác động với các nhóm 4. Thiết kế tương đương. Kiểm tra Kiểm tra Lớp Tác động trước tác động sau tác động Lớp thực nghiệm Dạy học O1 O3 (12C3-4-8) theo góc Lớp đối chứng O2 O4 (12C6-5-9) 2. Mô tả số HS trong nhóm thực nghiệm/đối chứng 1. Kết quả KT trước tác động và sau tác động của các lớp nghiên cứu. 5. Đo lường 2. Bài KT tương tự như các bài KT thường trên lớp. 3. Kiểm chứng độ giá trị nội dung của bài KT sau TĐ của các lớp. 6. Phân tích Sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập. dữ liệu - Kết quả đối với mỗi vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa không? 7. Kết quả - Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng như thế nào? Chú ý: Chưa có dữ liệu

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

1. Hiện trạng

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 20 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

PHỤ LỤC 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP CHIA DẠNG – PHÂN LOẠI ÔN LUYỆN PHẦN TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI (Hoá học 12 – Ban cơ bản)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

DẠNG 1: VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON, CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố nhóm IIA là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Al (Z = 13) là A. 1s22s22p63s23p3. B. 1s22s22p63s23p1. C. 1s22s22p63s13p2. D. 1s22s22p63s23p2. Câu 4: Một cation kim loại M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy, cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là cấu hình nào? A. 3s1. B. 3s23p1. C. 3s23p3. D. 3s2. Câu 5: Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây là đúng với crom ( Z = 24 )? A. [Ar]3d44s2. B. [Ar]4s23d4. C. [Ar]3d54s1. D.[Ar]4s13d5. Câu 6: Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy chất nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên? A. K+, Cl, Ar. B. Li+, Br, Ne. C. Na+, Cl, Ar. D. Na+, F-, Ne. Câu 7: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là: A. F. B. Na. C. K. D. Cl. 2 2 6 2 Câu 8: Cho các cấu hình electron của các nguyên tố sau: 1s 2s 2p 3s (I) 1s22s22p63s23p3 (II) 1s22s22p63s23p64s2 (III) ; 1s22s22p6 (IV) Các nguyên tố kim loại là: A. I,II,IV. B. I,III. C. III,IV. D. Kết quả khác. Câu 9: Cho Na (Z=11). Cấu hình electron của nguyên tử Na là: A. 1s22s22p63s33p5. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s32p6. D. 1s22s22p53s3. Câu 10: Fe có Z =26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là: A. 1s22s22p63s23p63d44s2. B. 1s22s22p63s23p63d6. 2 2 6 2 6 5 1 C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s . D. Kết quả khác. DẠNG 2: TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI Câu 1: Kim loại có các tính chất vật lý chung là: A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng. Câu 2: Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do: A. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kim loại. B. Trong kim loại có các electron hoá trị. C. Trong kim loại có các electron tự do. D. Các kim loại đều là chất rắn. Câu 3: Câu nào sau đây là đúng? A. Tất cả các kim loại trong điều kiện thường đều là chất rắn. B. Đa số các kim loại trong điều kiện thường đều là chất rắn, trừ Hg. C. Đa số các kim loại trong điều kiện thường đều là chất rắn, trừ Cs. D. Đa số các kim loại trong điều kiện thường đều là chất rắn, trừ Li. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 21 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Câu 4: Kim loại có tính dẫn điện : A. Vì chúng có cấu tạo tinh thể. B. Vì kim loại có bán kính nguyên tử lớn. C. Vì trong tinh thể kim loại có các electron, liên kết yếu với hạt nhân, chuyển động tự do trong toàn mạng. D. Một lí do khác. Câu 5: Kim loại dẻo nhất là: A. Vàng. B. Bạc. C. Nhôm. D. Đồng. Câu 6: Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại sau tăng theo thứ tự: A. Cu < Al < Ag. B. Al < Ag < Cu. C. Al < Cu < Ag. D. A, B, C đều sai. Câu 7: Trong số các kim loại: Nhôm, sắt, đồng, chì, crôm thì kim loại cứng nhất là: A. Crôm. B. Nhôm. C. Sắt. D. Đồng. Câu 8: Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân chính nào sau đây? A. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn. B. Là kim loại rất mềm. C. Là kim loại khó nóng chảy, khó bay hơi. D. Là kim loại rất cứng. Câu 9: Độ dẫn điện của kim loại không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. Bản chất kim loại. B. Bề mặt hay bên trong tinh thể kim loại. C. Nhiệt độ môi trường. D. Áp suất của môi trường. Câu 10: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất các kim loại? A. Vàng. B. bạc. C. đồng. D. Nhôm. DẠNG 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI Câu 1: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là: A. Tác dụng được với axit.B. Dễ nhận electron để trở thành các ion dương. C. Luôn thể hiện tính khử.D. Luôn thể hiện tính oxi hoá. Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử vì: A. nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. B. nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ. C. kim loại có xu hương nhận thêm electron để đạt đến câu trúc bền. D. nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn. Câu 3: Trong các phản ứng hoá học, vai trò của kim loại và ion kim loại là: A. Kim loại là chất khử, ion kim loại có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử. B. Kim loại là chất khử, ion kim loại là chất oxi hoá. C. Kim loại là chất oxi hoá, ion kim loại là chất khử. D. Đều là chất khử. Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất đặc trưng của kim loại A. tác dụng với phi kim. B. tác dụng với axit. C. tác dụng với bazơ. D. tác dụng với dung dịch muối. Câu 5: Tính chất hoá học chung của ion kim loại Mn+ là: A. Tính khử. B. Tính oxi hoá. C. Tính khử và tính oxi hoá. D. Tính hoạt động mạnh. Câu 6: Kim loại nào sau đây có khả năng nhường electron lớn nhất? A. K (Z = 19). B. Rb (Z = 37). C. Mg (Z = 12). D. Ca (Z = 20).

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 22 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Câu 7: Trong số các kim loại Na , Mg , Al , Fe. Kim loại có tính khử mạnh nhất là: A. Na. B. Fe. C. Al. D. Mg. Câu 8: Dãy các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là: A. Al , Mg , Fe. B. Fe , Al , Mg. C. Fe , Mg , Al. D. Mg , Fe , Al. Câu 9: Cho các dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng của tính khử: A. Al,Fe,Zn,Ni. B. Ag,Cu,Mg,Al. C. Na,Mg,Al,Fe. D. Ag,Cu,Al,Mg. Câu 10: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân? A. bột sắt. B. bột lưu huỳnh. C. bột than. D. nước. Câu 11: Cl2 và HCl tác dụng với kim loại nào sau đây thì cùng tạo ra một loại hợp chất? A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag. Câu 12: Khi nung nóng Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II) : A. S. B. Dung dịch HNO3. C. O2. D. Cl2. Câu 13: Kim loại không tác dụng với axit clohidric(HCl) là: A. Al. B. Zn. C. Fe. D. Ag. Câu 14: Kim loại không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Cu. Câu 15: Người ta có thể dùng thùng bằng nhôm để đựng axit: A. HCl. B. H2SO4 đặc, nguội. C. HNO3 loãng. D. H2SO4 đặc, nóng. Câu 16: Người ta có thể dùng thùng bằng sắt để đựng: C. dd HNO3 đặc, nguội. D. dd HNO3 loãng. A. dd HCl. B. dd H2SO4 loãng. Câu 17: Chất nào sau đây khi tác dụng với axit HNO3 không giải phóng khí: A. Fe3O4. B. FeCO3. C. Fe2O3. D. Fe. Câu 18: Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là: A. Cu, Ag, Fe. B. Al, Fe, Ag. C. Cu, Al, Fe. D. CuO, Al, Fe. Câu 19: Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HCl? A. Sn. B. Cu. C. Ag. D. Hg. Câu 20: Kim loại M tác dụng được với các ddịch: HCl, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội. M là kim loại nào? A. Al. B. Ag. C. Zn. D. Fe. Câu 21: Cho Fe phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là: B. N2O. C. N2. D. NH3. A. NO2. Câu 22: Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng là: A. Pt, Au. B. Cu, Pb. C. Ag, Pt. D. Ag, Pt, Au. Câu 23: Cặp gồm 2 kim loại đều không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A. Zn, Fe. B. Fe, Al. C. Cu, Al. D. Ag, Fe. Câu 24: Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + B. bằng: A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 25: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường ? A. Na. B. Ba. C. Ca. D. Al.

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 23 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

PHỤ LỤC 3. HỆ THỐNG BÀI TẬP CHIA DẠNG – PHÂN LOẠI ÔN LUYỆN PHẦN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI (Hoá học 12 – Ban cơ bản) DẠNG 1: PHƯƠNG PHÁP THUỶ LUYỆN Câu 1: M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ + ne → M biểu diễn: A. Nguyên tắc điều chế kim loại. B. Tính chất hoá học chung của kim loại. C. Sự khử của kim loại. D. Sự oxi hoá ion kim loại. Câu 2: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A. bị oxi hoá. B. bị khử. C. nhận proton. D. nhường proton. Câu 3: Phương pháp điều chế kim loại là A. phương pháp điện phân. B. phương pháp thuỷ luyện. C. phương pháp nhiệt luyện. D. tất cả đều đúng. Câu 4: Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là: A. phương pháp nhiệt luyện. B. phương pháp thủy luyện. C. phương pháp điện phân. D. phương pháp thủy phân. Câu 5: Phương pháp thuỷ luyện là phương pháp dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong hợp chất: A. hidroxit kim loại. B. oxit kim loại. C. ddịch muối. D. muối ở dạng khan. Câu 6: Dãy kim loại nào sau đây không thể sử dụng trong phương pháp thuỷ luyện điều chế kim loại: A. Zn, Al, Cu. B. Al, Mg, Fe. C. Ca, K, Ba. D. Cu, Fe, Mg. Câu 7: Bằng phương pháp thuỷ luyện có thể điều chế được kim loại A. kali (K). B. magie (Mg). C. nhôm (Al). D. đồng (Cu). Câu 8: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện t A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4. B. H2 + CuO → Cu + H2O. C. CuCl2 → Cu + Cl2. D. 2CuSO4 +2H2O →2Cu + H2SO4 + O2. Câu 9: Cho các kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. Bằng phương pháp thuỷ luyện có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 10: Phương pháp hoá học nào sau đây biểu diễn phương pháp điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2. B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2. C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2. D. tất cả đều sai. 0

DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN Câu 1: Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như C, Al, CO, H2 ở nhiệt độ cao để khử ion kim loại trong hợp chất. Hợp chất đó là: A. muối rắn. B. ddịch muối. C. oxit kim loại. D. hidroxit kim loại. Câu 2: Phương pháp nhiệt luyện dùng rộng rãi trong CN để điều chế những kim loại nào sau đây? A. Kim loại như: Na, K, Ca… B. Kim loại như: Al, Zn, Sn,… C. Kim loại như Fe, Cu, … D. Điều chế mọi kim loại. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 24 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

Câu 3: Kim loại không thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là: A. Zn. B. Al. C. Cu. D. Fe. Câu 4: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện (nhờ chất khử CO) đi từ oxit kim loại tương ứng: A. Ca, Cu. B. Al, Cu. C. Mg, Fe. D. Fe, Ni. Câu 5: Ở nhiệt độ cao, CuO không phản ứng được với B. Ag. C. Al. D. CO. A. H2. t Câu 6: Cho phản ứng: Fe2O3 + 3CO → 2X+3CO2. Chất X trong phản ứng trên là: C. FeO. D. Fe3C. A. Fe. B. Fe3O4. Câu 7: Dẫn 1 luồng H2 dư qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm Al2O3, MgO, FeO và CuO. Sau phản ứng được hỗn hợp rắn Y gồm bao nhiêu kim loại? A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 8: Từ Fe2O3 người ta điều chế Fe bằng cách: A. điện phân nóng chảy Fe2O3. B. khử Fe2O3 ở nhiệt độ cao. D. A, B, C đều đúng. C. nhiệt phân Fe2O3. Câu 9: Để điều chế Cr từ Cr2O3 có thể dùng tác nhân nào sau đây để khử? A. Al. B. CO. C. Mg. D. Cả A và B.

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

o

DẠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN PHÂN Câu 1: Phương pháp nào điều chế được tất cả các kim loại? A. thuỷ luyện. B. nhiệt luyện. C. điện phân. D. nhiệt phân. Câu 2: Bằng phương pháp nào có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết rất cao (99,99%) A. thuỷ luyện. B. nhiệt luyện. C. nhiệt phân. D. điện phân. Câu 3: Phương pháp điều chế kim loại nào sau đây có thể dùng để sản xuất kali? A. Phương pháp nhiệt luyện. B. Phương pháp điện phân dung dịch muối của kali. C. Phương pháp điện phân muối kali hoặc kali hiđroxit nóng chảy. D. Phương pháp thủy luyện. Câu 4: Cho các kim loại: Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. Bằng phương pháp điện phân có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. + Câu 5: Ion Na bị khử khi điện phân: A. ddịch Na2SO4. B. ddịch NaCl. C. ddịch NaOH. D. nóng chảy NaCl. Câu 6: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catot thu được: A. Na. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaCl. Câu 7: Trong quá trình điện phân, những ion âm di chuyển về: A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá. B. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử. C. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử. D. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá. Câu 8: Có thể coi chất khử trong phép điện phân là: A. dòng điện trên catot. B. điện cực. C. bình điện phân. D. dây dẫn điện. Câu 9: Khi điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ) thì nồng độ dung dịch biến đổi: A. tăng dần. B. giảm dần. C. không thay đổi. D. Chưa khẳng định được vì chưa rõ nồng độ phần trăm hay nồng độ mol. Câu 10: Điện phân ddịch CuSO 4 để điều chế Cu. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Cu 2+ bị khử trên cực dương. B. Cu 2+ bị oxi hoá trên cực dương. C. Cu 2+ bị khử trên cực âm. D. Cu 2+ bị oxi hoá trên cực âm. Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 25 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

PHỤ LỤC 4. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 15’ (SAU TÁC ĐỘNG TIẾT 33)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

Câu 1: Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: A. Fe, Zn, Li, Sn. B. Cu, Pb, Rb, Ag. C. K, Na, Ca, Ba. D. Al, Hg, Cs, Sr. Câu 2: Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là: A. Ba , Fe , K. B. Na , Ba , K. C. Be , Na , Ca. D. Na , Fe , K. Câu 3: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là: A. Fe. B. Na. C. Cu. D. Ag. Câu 4: Trường hợp không xảy ra phản ứng là: A. Fe + dd CuSO4. B. Cu + dd HCl. C. Cu + dd HNO3. D. Cu + dd Fe2(SO4)3. Câu 5: Dãy kim loại nào sau đây đều có phản ứng với dung dịch CuSO4? A. Fe, Mg, Na. B. Mg, Al, Ag. C. Ba, Zn, Hg. D. Na, Au, Ni. 3+ 2 2 6 Câu 6: Cation M có cấu hình electron 1s 2s 2p . Vậy M là nguyên tố: A. Ở chu kỳ 3, nhóm A. B. Ở chu kỳ 2, nhóm IIIA. C. Ở chu kỳ 3, nhóm IIIA. D. Ở chu kỳ 2, nhóm II. Câu 7: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Ca, Ba. B. Na, K, Ca, Be. C. Li, Na, K, Mg. D. Li, Na, K, Rb. Câu 8: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A. W. B. Fe. C. Cu. D. Zn. Câu 9: Kim loại nào sau đây mềm nhất trong số tất cả các kim loại? A. Li. B. Cs. C. Na. D. K. Câu 10: Dung dịch MgSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: A. Bột Mg dư, lọc. B. Bột Cu dư, lọc. C. Bột Al dư, lọc. D. Bột Fe dư, lọc. Câu 11: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: A. MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn. C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg. Câu 12: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. C. môi trường. D. chất khử.

Đáp án: 1 2 C B

3 B

4 B

5 A

6 C

7 D

8 A

9 B

10 A

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

11 B

12 B

 26 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

PHỤ LỤC 5. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 15’ (SAU TÁC ĐỘNG TIẾT 38) Câu 1: Trong ppháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử A. K. B. Na. C. Zn. D. Ag. Câu 2: Để điều chế Pb theo phương pháp thuỷ luyện ta có thể cho kim loại nào vào dung dịch Pb(NO3)2: A. Ca. B. Na. C. Cu. D. Fe. Câu 3: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là: A. Na2O. B. CaO. C. K2O. D. CuO. Câu 4: Có thể điều chế Cu bằng cách dùng H2 để khử B. CuO. C. Cu(OH)2. D. CuSO4. A. CuCl2. Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện t A. 2AgNO3 + Zn  2Ag + 2NO2+ O2. → 2Ag + Zn(NO3)2. B. 2AgNO3 → C. 4AgNO3 + 2H2O  D. tất cả đều sai. → 4Ag + 4HNO3 + O2. Câu 6: Dãy các oxit kim loại bị khử bởi H2 khi nung nóng là: A. Al2O3,Fe2O3. B. Cr2O3, BaO. C. PbO, CuO. D. MgO, FeO. Câu 7: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Cu, Al, Mg. B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, MgO. D. Cu, Al2O3, Mg. Câu 8: Từ dung dịch Cu(NO3)2 có thể điều chế Cu bằng cách: A. dùng Fe khử Cu2+ trong ddịch Cu(NO3)2. B. cô cạn ddịch rồi điện phân nóng chảy Cu(NO3)2. C. cô cạn ddịch rồi nhiệt phân muối rắn Cu(NO3)2. D. A, B, C đều đúng. Câu 9: Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng? A. AlCl3. B. NaCl. C. CaCl2. D. AgNO3 (điện cực trơ). Câu 10: Phương pháp nào được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu A. thuỷ luyện. B. nhiệt luyện. C. điện phân. D. nhiệt phân. Câu 11: Điện phân dung dịch CuSO4 với anốt bằng Cu thấy màu xanh của dung dịch không đổi. Tại sao? A. Không xảy ra sự điện phân. B. Quá trình điện phân thực chất là điện phân nước. C. Cu vừa tạo thành ở catốt lại tan ngay. D. Lượng Cu bám vào catốt bằng lượng tan ra ở anốt nhờ điện phân. Câu 12: từ dung dịch AgNO3 điều chế Ag bằng cách: A. dùng Cu để khử Ag+ trong dung dịch. B. thêm kiềm vào dung dịch Ag2O rồi dùng khí H2 để khử Ag2O ở nhiệt độ cao. C. điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ. D. A,B,C đều đúng. 0

1 C

Đáp án: 2 D

3 D

4 B

5 D

6 C

7 C

8 A

9 D

10 A

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

11 D

12 D  27 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

PHỤ LỤC 6. KẾT QUẢ BẢNG ĐIỂM STT

Lớp thực nghiệm (12C3) Trước Họ tên tác động

1

Đoàn Tuấn Anh

2 3 4 5 6 7

Nguyễn Ngọc Ánh Phạm Văn Cương Trần Mạnh Đức Bùi Thị Ngọc Hà Đặng Văn Hải Phạm Thị Hậu

8 9

Nguyễn Thị Hiền Lê Quang Hiệp

10 11

Lê Thị Hoa Đỗ Thị Hoà

12 13

Bùi Khắc Hoàng Tạ Thị Hồng

14 15 16 17 18

Bùi Thị Hợi Lê Ngọc Hợi Vũ Văn Huy Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thị Huyền

19 20 21 22 23 24 25 26

Nguyễn Văn Huỳnh Nguyễn Tố Lan Đỗ Xuân Lộc Nguyễn Đức Lợi Hoàng Phú Mạnh Đào Văn Nam Tống Thị Ngân Nguyễn Ngọc Phi

27 28

Phùng Văn Phượng Vũ Thị Phượng

29 30

Nguyễn Thị Quyên Lê Văn Sơn

31 32 33 34 35 36 37 38

Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Văn Thành Lê Thị Thảo Hoàng Phú Thế Phạm Thị Thuỷ Tiên Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Quang Trung Đỗ Anh Tuấn

39 40 41 42 43

Lớp đối chứng (12C6) Sau tác động 6 9 7

5 6

6 7

5 8

8 9

6 5 3

7 7 6

5 9

6 8

8 5

9 7

7 7 8 6 6 8 9 8

8 7 9 8 7 9 9 7

6 4

8 6

6 7

7 6

6 5 4

8 7 5

4 5

8 5

7 6

9 7

Nguyễn Văn Tùng

6 5 5 8 9 7

8 7 7 9 10 8

Trần Thanh Tuyền Nguyễn Thị Tuyết

4 3

5 4

Nguyễn Thị Vân Tạ Thị Vân

5 5

6 7

Trần Thị Bông Trần Văn Chung Nguyễn Văn Cường Trần Văn Dũng Nguyễn Khương Duy Vũ Văn Duy Bùi Văn Đạt Trần Văn Định Bùi Văn Đức

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

4 8 5

Họ tên

Phạm Văn Hạnh Lê Thị Hiền

Trần Xuân Hoàn Đỗ Thị Bích Hồng Tống Văn Hùng Trần Văn Kết Đặng Trung Kiên Hoàng Văn Kiên Bùi Thị Liên

Đồng Thị Linh Vũ Văn Long Phạm Thị Ngọc Mai Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Tất Nam Trần Thị Nga Trần Văn Nguyên Lê Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung Lê Thị Bích Như

Hoàng Nam Phương Đinh Mạnh Quyền

Bùi Thị Thảo Lê Thị Phương Thảo Đào Văn Thịnh Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Thị Minh Thuỳ Hoàng Thị Thuỷ Trần Thị Thanh Thuý Lê Thị Thúy

Nguyễn ThịThuỳ Trang Lê Văn Truyện Trần Huy Việt Trần Quốc Vương

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Trước tác động

Sau tác động

5 6 6

4 7 7

4 5

5 6

7 6

6 5

6 5 6

7 4 7

7 1

8 3

8 6

9 7

6 7 5 6 8 6 7 4

5 7 6 7 9 6 7 5

7 5

6 6

6 7

7 8

5 4 6

6 5 6

6 5

6 5

6 6

7 7

6 4 6 4 6 7

7 4 7 5 6 5

5 7

6 7

6

6

 28 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

ST T

Lớp thực nghiệm (12C4) Trước Họ tên tác động

1

Phạm Văn An

2 3 4 5 6 7 8 9

Đào Thị Lan Anh Phạm Thị Bích Bùi Thị Dung Đào Quang Dũng Ngô Văn Duy Đinh Văn Đạt Lê Văn Đức Lê Thị Hương Giang

10 11

Lê Thị Hoa Nguyễn Đình Hoàng

12 13

Trịnh Quang Huy Nguyễn Duy Hưng

14 15 16 17 18 19 20

Ngô Thị Hương Lê Thị Hường Bùi Thị Lan Nguyễn Thế Mạnh Nguyễn Đức Nam Phạm Thị Nga Nguyễn Thị Ngân

21 22 23 24 25 26

Trần Thị Ngân Nguyễn Đăng Ngọc Nguyễn Thị ý Nhi Phạm Thị Nhung Lê Văn Phú Nguyễn Đình Quý

27 28

Sau tác động

Lớp đối chứng (12C5) Trước tác Họ tên động Nguyễn Văn Chung

3 7 8 5 3

6 7 9 7 6

8 5

9 6

5 8

7 9

9 7 5

10 8 6

5 8

6 9

8 8

9 7

6 6 6 5 5 8 6 4

9 8 7 6 8 9 7 6

7 7

7 6

Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Văn Mạnh Vũ Hồng Minh Hoàng Phú Nam Trần Trọng Nam Lê Thị Minh Nguyệt

Bùi Thị Quyên Đỗ Thị Thanh Quỳnh

6 5

8 7

29 30

Hoàng Minh Sơn Bùi Văn Thành

31 32

Nguyễn Duy Thành Đồng Xuân Thao

4 5 5

5 7 4

33 34 35 36 37 38

Vũ Thị Thu Thảo Trần Phương Thảo Đồng Xuân Thịnh Nguyễn Văn Thoại Bùi Việt Trường Đào Hải Trường

7 6

9 7

6 5

8 7

39 40

Bùi Mạnh Tuấn Nguyễn Trọng Tuấn Nguyễn Thị Tươi

9 8 5 7 4 3 6 8

9 9 7 8 5 4 7 8

5 5 5 6 4

4 3 4 7 5

5 6

5 7

5 5

8 6

5 6 5

5 8 6

5 8

6 7

4 7

6 5

8 6 8 6 7 5 5 4

9 7 9 7 6 4 7 5

7 6

8 5

Trần Thị Nhàn Ngô Thị ánh Nhuận

8 5

9 5

Hoàng Xuân Phúc Đào Mạnh Quang

5 6 6

6 7 5

7 2

6 4

7 6

5 7

4 6 7 6 5 6

6 7 6 7 5 5

6 8

6 7

Nguyễn Thuỳ Dung Nguyễn Quang Đạt Hoàng Văn Giang Đỗ Thị Hà Trần Thị Hà Đoàn Văn Hiếu Đồng Thị Hoa Hà Thị Hoài Lê Thế Hoàn Nguyễn Anh Hoàng

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

41 42 43

Nguyễn Văn Vinh Lê Thị Phương Xa

Sau tác động

Phạm Văn Hợi Hoàng Văn Hùng

Lê Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Hương Nguyễn Văn Hướng Đoàn Thị Lan Hoàng Thị Ngọc Lan Đỗ Thị Luyện Cao Hà Ly

Phạm Văn Quang Đàm Tiến Thành

Nguyễn Văn Thành Lê Văn Thảo Hoàng Tiến Thăng Lê Văn Thiện Đào Thị Thoa Mai Trung Thu Nguyễn Thị Thuỳ Lại Thị Thư Phạm Văn Tuấn Tạ Văn Tùng Đồng Tuấn Vũ

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 29 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12)

STT

Lớp thực nghiệm (12C8) Trước Họ tên tác động Bùi Văn Bản

2 3 4 5 6 7 8 9

Hoàng Phú Cường Đào Thị Kim Dung Hoàng Văn Dương Hoàng Thế Được Bùi Thị Hà Lê Văn Hảo Bùi Thị Hậu Nguyễn Thị Hoà

10 11

Bùi Văn Hợi Nguyễn Đình Huỳnh

12 13

Vũ Văn Hưng Lê Văn Hướng

14 15 16 17 18

Nguyễn Văn Khoa Lê Văn Lộc Hoàng Đức Mạnh Bùi Hữu Nam Phạm Văn Nam

19 20

Vũ Thị Hồng Ngát Bùi Thị Ngoan

21 22 23 24 25 26 27 28

Vũ Thị Nhường Tạ Thị Phương Phạm Văn Quang Lê Văn Quyết Nguyễn Thị Thuý Quỳnh Hoàng Phú Sang Hoàng Đắc Sơn Nguyễn Chí Thắng

29 30

Nguyễn Văn Thiết Trần Hợp Thịnh

31 32

Bùi Thị Thuý Trần Thị Thuý

33 34 35 36 37

Hoàng Thị Tốt Vũ Kiều Trang Phạm Tiến Trung Đặng Khắc Tuấn Phạm Khắc Tuyền

38 39

Nguyễn Thị Tuyến

5 6 5 6 5

6 8 8 9 6

6 6 6 7 5 6 7

9 8 9 7 6 8 7

4 7

6 8

6 7

8 9

7 5 7 8 6 7 4 6

7 8 8 8 9 7 6 8

6 7 7 6 4

7 8 7 8 5

6 5

8 4

5 6

8 7

6 6

8 7

2 6 5 7

6 7 7 7

Lớp đối chứng (12C9) Trước Họ tên tác động Nguyễn Đình Chung Phạm Văn Dũng Vũ Đình Dũng Vũ Bá Duy Đồng Xuân Dương Trần Văn Đạt Hoàng Thị Giang Trần Ngọc Hà Đào Thanh Hậu

D ẠY da K yk ÈM em Q qu UY yn N ho H nb ƠN us O in F es F s@ ICI gm AL ai ST l.c &G om T

1

Sau tác động

Bùi Văn Vinh

Lê Thị Thu Hiền Lê Văn Hoà

Nguyễn Thuý Hoàn Nguyễn Thị Huế

Phạm Hữu Hùng Nguyễn Văn Huyên Nguyễn Thị Linh Đàm Văn Lộc Nguyễn Thị Lý Nguyễn Văn Ngà Trần Thị Ngân

Phạm Văn Ngọc Nguyễn Thị Yến Nhung Nguyễn Văn Quang Bùi Thị Quyên Đàm Thị Minh Thái Đinh Thị Thu Thành Nguyễn Thị Thu Thảo Trần Hồng Thắng Lê Thị Thuỷ Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Thị Thuý Bùi Thị Huyền Trang Bùi Thị Minh Trang Đồng Văn Trọng Nguyễn Văn Trung Bùi Văn Tuấn Trần Thành Tuyên Nguyễn Văn Vinh

Sau tác động

3 5 9 8 5

4 5 6 7 5

7 7 8 5 3 6 5

9 7 6 7 3 5 6

5 5

4 9

5 7

7 8

6 6 6 8 8 7 6 4

6 5 8 9 6 7 5 5

6 7 6 5 4

6 7 8 7 5

5 5

6 6

3 6

4 7

6 5

7 6

5 7 7

4 7 6

40 41 42

Nhóm Hoá học – Trường THPT Thủy Sơn – Thủy Nguyên – Hải Phòng

 30 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12) (2013)  
NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN LUYỆN LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (HOÁ HỌC 12) (2013)  

LINK BOX: https://app.box.com/s/7yqfsxfh73wodv5ac0o5hfwli7omrriv LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1w28cwtZcONucZTFnwtfNlTQj...

Advertisement