Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: ....................................................................................................................

Tuần: 20

Ngày giảng: ....................................................................................................................

Tiết: 19

Điều chỉnh: ...................................................................................................................

N

G

Đ

4. Phát triển năng lực - Phát triển năng lực quan sát, tư duy.

TR ẦN

H Ư

II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: hình vẽ phóng lớn hình 16.1 ; 16.2 ; 16.3 sgk 2. Học sinh: Nghiên cứu kĩ SGK. Mỗi nhóm: 1 lực kế 5N

10 00

B

1 khối trụ kim loại 200g 1 ròng rọc cố định, 1 ròng rọc động

Ó

A

Giá đỡ, Dây kéo Bảng kết quả thí nghiệm chung cho các nhóm.

-L

Í-

H

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

TO

Vắng

ÁN

Lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không

D

IỄ N

Đ

ÀN

3. Nội dung bài mới *Đặt vấn đề: Từ việc nhắc lại cách giải quyết tình huống đã học, GV đưa ra tình huống thứ tư như ở SGK: Yêu cầu hs quan sát SGK Hình 16.1 SGK: Dùng ròng rọc để kéo vật lên thì được lợi ích gì, và gặp những khó khăn gì? Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y ẠO

TP

3. Thái độ - Nghiêm túc, tích cực, tự giác.

.Q

2. Kĩ năng - Biết sử dụng ròng rọc trong những công việc thích lợi.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được hai thí dụ về sử dụng ròng rọc trong cuộc sống và chỉ rõ được ích lợi của chúng.

N

TIẾT: 19 RÒNG RỌC

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Tìm hiểu cấu tạo của ròng rọc Cho học sinh đọc phần Học sinh thảo luận nhóm Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

I. Tìm hiểu về ròng rọc

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

thu thập thông tin ở mục 1: C1: Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2. Giáo viên giới thiệu

C1: Ròng rọc là bánh xe có rãnh, quay quanh trục có móc treo. Ròng rọc cố định là một bánh xe có rãnh để vắt dây

- Ròng rọc là bánh xe có rãnh, quay quanh trục có móc treo.

chung về ròng rọc: qua, trục của bánh xe được ?Em hãy nêu đặc điểm mắc cố định (có móc treo trên bánh xe). của ròng rọc cố định? Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định. (Hình 16.2a) ?Em hãy nêu đặc điểm - Ròng rọc động là một của ròng rọc động? bánh xe có rãnh để vắt qua

của bánh xe được mắc cố định (có móc treo trên bánh xe). Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định.

G

Đ

- Ròng rọc động là một bánh xe có rãnh để vắt qua dây, trục của

H Ư

N

dây, trục của bánh xe bánh xe không được mắc cố không được mắc cố định. định. Khi kéo dây, bánh xe vừa

B

TR ẦN

H16.2b quay vừa chuyển động cùng với Khi kéo dây, bánh xe vừa trục của nó. quay vừa chuyển động

10 00

cùng với trục của nó.

A

HĐ2: Tìm hiểu xem ròng rọc giúp con nguời làm công việc dể dàng hơn như thế nào?

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Giáo viên tổ chức cho - Nêu mục đích TN. II. Ròng rọc giúp con người học sinh làm thí - Chuẩn bị dụng cụ: lực kế, làm việc dễ dàng hơn như thế nghiệm: Học sinh làm khối trụ kim loại, giá đỡ, nào? việc theo nhóm. ròng rọc và dây kéo. Bảng 1. Thí nghiệm

TO

Giới thiệu chung về ghi kết quả TN. - Mục đích dụng cụ thí nghiệm - Nêu các bước tiến hành - Dụng cụ, lắp đặt cách lắp thí nghiệm và TN. - Tiến hành

D

IỄ N

Đ

các bước thí nghiệm: - Kết quả. C2: Học sinh tiến hành C2: Tiến hành đo (Ghi kết

đo theo hướng dẫn của giáo viên. C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

2

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

- Ròng rọc cố định là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục

Ơ

Hoạt động của GV

N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

quả vào bảng16.1) C3: 2. Nhận xét a. Chiều của lực kéo vật lên - Đo lực kéo vật theo phương trực tiếp (dưới lên). thẳng đứng F1 = 2N

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung ghi bảng

H Ư

N

3. Rút ra kết luận - Hướng dẫn hs rút ra - Làm bài tập C4 và rút ra - Ròng rọc cố định có tác dụng

chổ

b. Động

10 00

vào

H

- Hướng dẫn hs làm bài - Làm theo hướng dẫn. C5: Tuỳ học sinh (Có sửa chữa) C6: Dùng ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo (được lợi về

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

tập vận dụng C5: Tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc? C6: Dùng ròng rọc cố định, ròng rọc động có

vật lên có cường độ nhỏ hơn trọng lượng của vật. 4. Vận dụng C5: Ví dụ về sử dụng ròng rọc: - Kéo vật liệu xây dựng lên nhà cao tầng. - Kéo hàng qua sông, núi. - Đưa nông sản từ trên núi xuống

hướng); dùng ròng rọc - Ròng rọc động dùng để cẩu động được lợi về lực. hàng, tời kéo. C7: Sử dụng hệ thống C7: Sử dụng hệ thống gồm ròng rọc nào trong hình cả ròng rọc cố định và ròng 16.6 có lợi hơn? Tại rọc động thì có lợi hơn vì sao? vừa lợi về cường độ lực, vừa lợi về hướng của lực kéo.

Đ IỄ N

làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp - Dùng ròng rọc động thì lực kéo

HĐ3: Vận dụng

Ó

A

thích hợp trống:

B

TR ẦN

kết luận theo hướng kết luận: dẫn của C4. C4: C4: Học sinh điền từ a. Cố định

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định F2 = 2N - Đo lực kéo vật qua ròng rọc động. F3 = 1N

TP

So sánh chiều của lực kéo vật qua ròng rọc cố định (trên xuống) là ngược nhau. Độ lớn của hai lực này bằng nhau.

ẠO

a/ Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

Đ

Hoạt động của HS

G

Hoạt động của GV

lợi gì?

D

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b. Chiều của lực kéo vật lên b/ Chiều, cường độ của trực tiếp (dưới lên ) so sánh lực kéo lực lên trực tiếp với chiều của lực kéo vật và lực kéo vật qua ròng qua ròng rọc động (dưới rọc động lên) là không thay đổi. Độ lớn của lực kéo vật lên trực tiếp lớn hơn độ lớn của lực kéo vật qua ròng rọc động

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4. Củng cố GV yêu cầu hs đọc ghi nhớ SGK T52, đọc mục “Có thể em chưa biết”. 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài theo vở ghi + SGK. - Làm các bài tập trong SBT.

H

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ơ

N

IV. RÚT KINH NGHIỆM

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

..........................................................................................................................................................................................................................................................

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: ....................................................................................................................

Tuần: 21

Ngày giảng: ....................................................................................................................

Tiết: 20

Điều chỉnh: ....................................................................................................................

TIẾT 20: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC

N Ơ

H Ư

II. CHUẨN BỊ Cho HS chuẩn bị phần ôn tập ở nhà

TR ẦN

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

10 00

B

Lớp Vắng

Í-

H

Ó

A

2. Kiểm tra bài cũ a. Ròng rọc cố định có cấu tạo như thế nào? Nó giúp ích gì khi kéo 1 vật lên cao? b. Ròng rọc động có cấu tạo như thế nào? Nó giúp ích gì khi kéo 1 vật lên cao?

-L

3. Giảng bài mới

TO

ÁN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Ôn tập I. Ôn tập: 1: A. Thước B. Bình chia độ, bình tràn. C. Lực kế. D. Cân.

2. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật

2: Lực.

Đ

ÀN

Yêu cầu học sinh trả lời 1. Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo: A. Độ dài B.Thể tích C. Lực D. Khối lượng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

TP

N

G

Đ

ẠO

3. Thái độ - Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống. - Hợp tác trong các hoạt động của nhóm, lớp.

IỄ N D

.Q

2. Kĩ năng - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tế. - Hệ thống lại toàn bộ kiến thức.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Ôn lại kiến thức cơ bản về phần cơ học đã học trong chương.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

N Ơ

Đ

ẠO

7: Khối lượng của kem giặt trong hộp là 1kg. 8: 7800 kg/m3 là khối lượng riêng của sắt. 9: Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

H Ư

N

Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là m3. Đơn vị đo lực là Niu tơn, kí hiệu là N.

B

TR ẦN

Đơnvị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m3.

10 00

10. Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng 10: P = 10.m và khối lượng của cùng một vật. 11: D =

m V

12: mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy. 13:

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

11. Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích. 12. Hãy nêu tên 3 loại máy cơ đơn giản đã học. 13. Nêu tên máy cơ đơn giản dùng trong công việc sau: – Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ trần nhà. – Đưa một thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải. – Cái chắn ô tô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc.

– Ròng rọc. – Mặt phẳng nghiêng.

D

IỄ N

Đ

– Đòn bẩy

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

TP

.Q

5: Trọng lực hay trọng lượng. 6: Lực đàn hồi.

G

lực đó gọi là hai lực gì? 5. Lực hút của Trái đất lên các vật gọi là gì? 6. Dùng tay ép hai đầu một lò xo bút bi lại, lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là gì? 7. Trên vỏ hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ gì? 8. Hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. 9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

khác là gì? 3. Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những 3: Làm vật bị biến dạng hoặc làm biến đổi kết quả gì trên vật? chuyển động của vật hoặc cả hai tác dụng. 4. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào một vật 4: Hai lực cân bằng. đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai

Hoạt động 2: Vận dụng

1. Dùng các từ có sẵn viết thành 5 câu II. VẬN DỤNG khác nhau: 1. a. Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày. b. Người thủ môn bóng đá tác dụng lực đẩy 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Ơ

N

lên quả bóng đá. c. Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên các đinh. d. Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt.

B

TR ẦN

đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong 3 hòn bi đó có một hòn bi bằng sắt, một hòn bằng nhôm, hòn nào

H Ư

N

động của nó bị biến đổi. 3. Có ba hòn bi kích thước bằng nhau được 3. Chọn cách B.

H

Ó

A

10 00

bằng chì? Chọn cách trả lời đúng trong 3 cách: A, B, C

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

4. Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong 4. a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kg trên khung để điền vào chỗ trống. mét khối. b. Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn c. Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niu tơn trên mét khối. e. Thể tích nước trong bể là 3 mét khối. 5. Chọn từ thích hợp trong khung để điền 5. a. Mặt phẳng nghiêng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

e. Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn. 2. Một học sinh đá vào quả bóng. Có những 2. Chọn câu C. hiện tượng gì xảy ra với quả bóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: a. Quả bóng bị biến dạng. b. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi c. Quả bóng bị biến dạng đồng thời chuyển

vào chỗ trống.

b. Ròng rọc cố định. c. Đòn bẩy. d. Ròng rọc động. 6. Tại sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài 6. Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào hơn lưỡi kéo? tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Mặt phẳng nghiêng 6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Í-

H

Ó

A

- Tọng lực 7.Thiết bị gồm cả ròng rọc động và ròng rọc cố định. - Pa lăng

ÁN

-L

Từ hàng dọc: Điểm tựa.

TO

Ô CHỮ THỨ HAI Theo hàng ngang: 1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật? - Trọng lực 2. Đại lượng chỉ lượng chất chứa trong vật? - Khối lượng 3. Cái gì dùng để đo khối lượng? - Cái cân 4. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi tay ép lò xo lại?

Đ

D

Đ G N

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N

10 00

B

TR ẦN

H Ư

- Ròng rọc động 2. Dụng cụ đo thể tích. - Bình chia độ 3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ. - Thể tích 4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc dễ dàng hơn. - Máy cơ đơn giản 5. Dụng cụ giúp làm thay đổi cả độ lớn và hướng của lực.

ẠO

TP

.Q

U Y

III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ Ô CHỮ THỨ NHẤT: Theo hàng ngang 1. Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lực?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

cắt dài theo tờ giấy.

Ơ

vào tay cầm. 7. Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm 7. Vì cắt giấy, cắt tóc thì chỉ cần có lực có ngắn hơn lưỡi kéo? cường độ nhỏ. Lưỡi kéo dài hơn tay cầm tay ta vẫn có thể cắt được. Bù lại tay được lợi là tay ta di chuyển ít mà tạo ra được vết

N

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Lực đàn hồi 5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa là? 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Đòn bẩy 6. Dụng cụ mà thợ may thường dùng để lấy số đo cơ thể khách hàng? - Thước dây

N

Theo hàng dọc: Lực đẩy 4. Củng cố bài - Hệ thống lại kiến thức của chương.

Ơ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y .Q

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TP

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ẠO

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

5. Hướng dẫn về nhà – Học sinh xem trước bài: Sự nở vì nhiệt của chất rắn. – Làm bài tập từ số 1 đến số 5.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 9 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: ....................................................................................................................

Tuần: 22

Ngày giảng: ....................................................................................................................

Tiết: 21

Điều chỉnh: ....................................................................................................................

N

CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC TIẾT 21: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Ơ G N H Ư

3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức tập thể.

Đ

ẠO

2. Kĩ năng: - Biết đọc bảng để rút ra kết luận cần thiết. - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

B 10 00

Ó

A

II. CHUẨN BỊ 1. GV: - Quả cầu và vòng kim loại - Đèn cồn - Chậu nước

TR ẦN

- Vận dụng được kiến thức của bài để giải thích các vấn đề trong thực tế cuộc sống, nhằm góp phần cho học sinh tin tưởng vào khoa học vật lí.

ÁN

-L

Í-

H

- Khăn khô, sạch - Bảng ghi độ tăng chiều dài các thanh kim loại - Phiếu học tập 1, 2 2. HS: SGK, vở ghi. + Mỗi nhóm: Một quả cầu kim loại, và một vòng kim loại, một đèn cồn, một chậu

ÀN

nước, khăn sạch.

Đ

+ Cả lớp: Tranh vẽ phóng to hình tháp épphen, 18.1, 18.2.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

TP

.Q

- Thể tích chiều dài của vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. - Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Học sinh nắm được

D

IỄ N

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh Lớp Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Nội dung

10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nội dung

HĐ 1: Tạo tình huống học tập

N Ơ

N

G

Đ

lịch nổi tiếng của nước Pháp. Các phép đo chiều cao tháp vào

HĐ 2: Thí nghiệm về sự nở vì nhiệt

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

ngày 01/01/1890 và ngày 01/07/1890 cho thấy, trong vòng 6 tháng tháp cao thêm 10cm. Tại sao lại có sự kì lạ đó? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có thể “lớn lên” được Tìm hiểu các vấn đề và dự kiến câu trả lời. hay sao? - Tại sao chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa lại có khe hở? - Ở hai đầu cầu bằng thép người ta có gắn hai gối đỡ, tại sao có một gối đỡ phải đặt trên con lăn?

D

IỄ N

Đ

- GV yêu cầu HS đọc SGK phần - HS đọc SGK, quan sát 1) Làm thí nghiệm hình vẽ. Nêu: Mục đích, - Mục đích thí nghiệm quan sát hình 18.1 dụng cụ thí nghiệm, các - Dụng cụ thí nghiệm

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N

ẠO

TP

.Q

U Y

1889 tại quảng trường Mars. Nhân dịp Hội chợ quốc tế lần thứ nhất tại Pari. Hiện nay tháp được làm trung tâm Phát thanh và Truyền hình và là điểm du

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dựa vào phần mở bài trong -HS quan sát tranh SGK giáo viên giới thiệu thêm: Đọc vấn đề và dự kiến câu Tháp Epphen là tháp cao 320m trả lời. do kĩ sư người Pháp Eifelt thiết kế. Tháp được xây dựng năm

bước tiến hành thí nghiệm. - Các bước tiến hành thí - Hướng dẫn hs tiến hành thí - HS tiến hành, theo dõi nghiệm. nghiệm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

hiện tượng xảy ra.

- Hiện tượng.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 11 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

vòng kim loại. Cho HS trả lời câu hỏi :

HS trả lời:

N Ơ

+ Học sinh nhận xét: Quả cầu lọt qua vòng kim loại.

- Để làm tăng nhiệt độ của quả cầu. - Nhúng quả cầu đã đun nóng - Để làm giảm nhiệt độ của

B

TR ẦN

- Hơ nóng quả cầu để làm gì?

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

+ Học sinh nhận xét: Quả cầu không lọt qua vòng kim loại.

quả cầu.

10 00

vào nước lạnh để làm gì?

A

HĐ 3: Trả lời câu hỏi

-L

Í-

H

Ó

Cho học sinh làm việc cá nhân Làm việc cá nhân trả lời: 2) Trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi C1, C2 C1: Tại sao khi bị hơ nóng, quả C1: Vì quả cầu nở ra khi C1: Khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua cầu lại không lọt qua vòng kim nóng lên. vòng kim loại vì quả cầu nở ra khi nóng lên. C2: Tại sao khi được nhúng vào C2: Vì quả cầu co lại khi C2: Khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt vòng lạnh đi. nước lạnh, quả cầu lại lọt kim loại? vòng kim loại vì quả cầu - Lớp nhận xét - Gọi đại diện nhóm trả lời co lại khi lạnh đi. - GV chốt lại

TO

ÁN

loại?

Đ

D

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

nóng quả cầu có lọt qua vòng kim loại không? + Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại trong 3 phút, rồi thử xem quả cầu có còn lọt qua vòng kim loại không? + Nhúng quả cầu đã hơ nóng vào nước lạnh rồi thử thả qua

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quan sát làm thí nghiệm: Quan sát quả cầu và vòng kim loại. + Thử thả cho quả cầu lọt qua + Học sinh nhận xét: Quả vòng kim loại. Trước khi hơ cầu lọt qua vòng kim loại.

HĐ 4: Rút ra kết luận - Yêu cầu HS dựa vào thí - HS thảo luận, trả lời theo 3) Rút ra kết luận nghiệm tìm từ thích hợp điền câu hỏi của GV a) Thể tích của quả cầu 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

tăng khi quả cầu nóng lên b) Thể tích của quả cầu giảm khi quả cầu lạnh đi

- Yêu cầu HS trả lời câu C4: nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau? - Gọi HS trả lời, lớp nhận xét GV chốt lại

Kết luận: Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Ơ

H

N

U Y

.Q

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

4) Vận dụng C5: Khi lắp khâu phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán vì khi lạnh đi khâu sẽ co lại và giữ chặt lấy cán.

cán? C6: Hãy chỉ ra cách làm cho quả cầu đang nóng trong H 18.1 - Trả lời. vẫn lọt qua vòng kim loại. Làm thí nghiệm kiểm chứng.

C6: Nung nóng vòng kim loại để vòng nở rộng ra. Khi đó quả cầu có thể lọt

- Nhận xét, chốt lại. - Trả lời. C7: Trả lời câu hỏi ở đầu bài học. Biết rằng, ở Pháp tháng 1 đang là mù đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.

qua vòng kim loại C7: Vào mùa hè, nhiệt độ tăng lên cao hơn mùa đông, thép nở ra, nên thép dài ra và cao lên.

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

H

Ó

A

Í-

10 00

khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào

- HS theo dõi - HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét - Lớp nhận xét

B

- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi C5, C6, C7. C5: Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ thường có một đai sắt, gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao

TP

C4: Nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng, đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau.

N

vào chỗ trống ở phần kết luận. - GV giới thiệu “chú ý” - Đại diện trả lời - Treo bảng ghi độ tăng chiều Lớp nhận xét của 3 thanh. -HS tìm từ điền vào kết luận

HĐ 5: Vận dụng

IỄ N D

Nội dung

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

4. Củng cố bài - Một thanh kim loại đang ở vị trí cân bằng, nếu dùng đèn cồn đun nóng một đầu thì sự cân bằng có bị phá vỡ không? (Cân bằng bị phá vỡ, do bên bị nung nóng nở dài ra.) - Hãy chọn câu đúng: A. Mọi vật rắn đều dãn nở như nhau.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 13 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Chất rắn nở ra khi lạnh và co lại khi nóng C. Khi nhiệt độ thay đổi thì chất rắn không dãn nở. D. Khi nhiệt độ tăng chất rắn nở ra, khi nhiệt độ giảm chất rắn co lại. (Chọn D) - Giải bài tập 18.2; 18.3 SBT

N Ơ H Ư

......................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Đ D

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y TP ẠO Đ

N

G

IV. RÚT KINH NGHIỆM

.Q

5. Hướng dẫn về nhà - Học bài. - Làm các bài tập ở SBT: Bài tập 18.4; 18.5 sách bài tập. - Đọc trước bài “Sự nở vì nhiệt của chất lỏng”

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Cho học sinh nhắc lại nội dung phần ghi nhớ. Ghi nhớ: Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: ....................................................................................................................

Tuần: 23

Ngày giảng: ....................................................................................................................

Tiết: 22

Điều chỉnh: ....................................................................................................................

TIẾT 22: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

U Y .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

G

Đ

ẠO

TP

2. Kĩ năng - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất lỏng. - Biết thực hiện thí nghiệm ở hình 19.1 và 19.2 SGK mô tả hiện tượng xảy ra và rút ra được kết luận.

H Ư

N

3. Thái độ - Nghiêm túc, tích cực trong giờ học.

TR ẦN

- Học sinh vận dụng được kiến thức của bài để giải thích các vấn đề trong thực tế cuộc sống, nhằm góp phần cho học sinh tin tưởng vào khoa học vật lí.

10 00

B

- Biết ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày: Lợi dụng làm việc, phòng tránh sự cố do sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Í-

H

Ó

A

4. Phát triển năng lực - Phát triển năng lực quan sát, tư duy logic. - Năng lực hợp tác khi làm việc chung.

TO

ÁN

-L

II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - 1 bình thuỷ tinh đáy bằng - 1 ống thuỷ tinh - 1 nút cao su có lỗ gắn 1 ống thủy tinh - 1 chậu thuỷ tinh - Nước pha màu (dd KMnO4) - 1 phích nước nóng

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Tìm được thí dụ thực tế về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Học sinh biết được - Thể tích của chất lỏng tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.

- 1 chậu nước ở nhiệt độ thường. Ba bình cầu thuỷ tinh giống nhau có nút cao su gắn ống thủy tinh trong suốt: 1 đựng nước, 1 đựng rượu, 1 đựng dầu. Chậu thuỷ tinh to đựng cả ba bình cầu. 2. Học sinh

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 15 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập. Cho mỗi nhóm học sinh (3 nhóm): 1 ống thủy tinh thẳng, 1 chậu thủy tinh, 1 bình thủy tinh đáy bằng, 1 nút cao su có lỗ ở giữa gắn ống thủy tinh. Cho cả lớp: 1 bình đựng nước pha màu, 1 bình thủy nước nóng.

Ơ

N

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh

TR ẦN

Hoạt động của HS

H Ư

U Y .Q

N

G

Cho hai HS nêu sự tranh cãi giữa Bình và An Vào bài như ở SGK Hoạt động của GV

TP

Đ

3. Nội dung bài mới HĐ 1: Tạo tình huống học tập: Học sinh đọc tình huống ở đầu bài

ẠO

2. Kiểm tra bài cũ ?Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? Lấy ví dụ trong đời sống?

Nội dung

HĐ 2: Làm thí nghiệm xem nước có nở ra khi nóng lên không

10 00

B

- Yêu cầu HS đọc SGK phần - Đọc mục 1. Làm thí 1) Làm thí nghiệm 1. làm thí nghiệm nghiệm. ?Mục tiêu của thí nghiệm - Kiểm tra xem nước có nở vì nhiệt không? Từ đó rút ra đặc tính chung

Ó

A

này là gì?

cho sự nở vì nhiệt của chất lỏng. - Một bình cầu bằng thủy tinh trong suốt, nút bình bằng cao su có gắn

H Í-L

TO

ÁN

- Dụng cụ thí nghiệm?

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vắng

- Cách tiến hành thí nghiệm?

1 ống thủy tinh trong suốt xuyên qua. Đổ đầy nước màu vào bình, đậy nút lại, nước màu dâng lên 1 chút trong ống. - Đặt bình cầu vào nước nóng và quan sát

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Lớp

hiện tượng xảy ra. 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

N Ơ H N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

2) Trả lời câu hỏi - HS đọc C1 SGK C1: Sau khi đặt bình thủy tinh vào chậu nước nóng thì mực - HS nêu hiện tượng và nước trong ống thủy tinh dâng giải thích. lên, do nước nóng lên, nở ra thể - HS dự đoán tích tăng lên.

G

cẩn thận. Và yêu cầu hs ghi lại kết quả thí nghiệm. -Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu C1. Gọi đại diện trả lời, lớp nhận xét, GV chốt lại vấn đề. ? Nếu đặt bình vào chậu nước lạnh thì có hiện tượng

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

10 00

- Lưu ý cho học sinh: Trong các thí nghiệm trên coi sự nở

nước lạnh thì mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống, do nước lạnh đi co lại và thể tích giảm.

B

TR ẦN

nghiệm kiểm chứng và ghi nhóm. kết quả vào phiếu. ?Vì sao mực nước hạ xuống - HS ghi kết quả

H Ư

N

gì xảy ra? - Cho HS tiến hành thí - HS tiến hành theo C2: Đặt bình cầu trên vào chậu

H

Ó

A

về nhiệt của bình cầu là không đáng kể.

-L

Í-

HĐ 3: Kiểm chứng các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - GV tiến hành thí nghiệm - HS quan sát hiện - C3:

TO

ÁN

như hình 19.3 cho HS quan tượng xảy ra thảo luận, Kết quả thí nghiệm: Trong 3 sát và nhận xét kết quả. trả lời. chất lỏng: Rượu, dầu, nước thì rượu nở vì nhiệt nhiều nhất, - HS trả lời, nhận xét nước nở vì nhiệt ít nhất. Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Hướng dẫn học sinh tiến - Làm theo hướng dẫn hành thí nghiệm. và quan sát hiện tượng - Cho HS tiến hành thí xảy ra. nghiệm: Chú ý HS làm thí nghiệm

HĐ 4: Rút ra kết luận - Yêu cầu HS đọc câu C4, - HS tìm từ thích hợp 3) Rút ra kết luận thảo luận tìm từ điền thích điền vào chỗ trống. C4: hợp trong khung vào chỗ a) Thể tích nước trong bình tăng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 17 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


* Lưu ý cho hs: sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng nằm trong khoảng từ nhiệt độ nóng chảy đến nhiệt độ sôi.

co lại khi lạnh đi. - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

H Ư

N

G

- HS trả lời các câu C5, 4. Vận dụng C6, C7 theo hướng dẫn C5: Không đổ đầy nước vào ấm khi đun vì khi bị đun nóng ấm - HS chú ý. và nước đều nở ra nhưng nước trong ấm sẽ nở ra nhiều hơn nên - Vì do bình thủy tinh tràn ra ngoài gây lãng phí và có

TR ẦN

- Hướng dẫn HS trả lời các câu C5, C6, C7 ở SGK C5: Tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? - Tại sao khi đun nóng một

Đ

HĐ 5: Vận dụng

10 00

B

lượng nước chứa trong bình nóng trước nở ra trước thể làm tắt bếp. thủy tinh, mực nước trong nên nước hạ xuống, sau

-L

Í-

H

Ó

A

bình hạ xuống sau đó dâng đó nước nở ra dâng lên. lên? C6: Tại sao người ta không C6: Không đóng các chai nước ngọt thật đầy vì phòng khi nóng đóng chai nước ngọt thật đầy? lên: nước và chai đều nở ra

TO

ÁN

C7: Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1 ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào bình đựng dung tích bằng nhau và cùng chất lỏng như nhau. Hỏi mực nước dâng lên trong hai ống chất lỏng thế nào? Tại sao?

Đ

C7: Mực chất lỏng nhưng nước nở ra nhiều hơn trong ống nhỏ dâng lên nên có thể làm cho nắp chai bị nhiều hơn. Vì thể tích bật ra hoặc có thể làm vỡ chai. chất lỏng ở hai bình nở ra và tăng lên như nhau nhưng ở ống có tiết diện nhỏ hơn, thì chiều cao cột chất lỏng phải

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

*Kết luận: - Chất lỏng nở ra khi nóng lên,

N

Nội dung

khi nóng lên, giảm khi lạnh đi. b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.

IỄ N D

Hoạt động của HS

trống. - Hướng dẫn hs rút ra kết - Dựa vào nội dung luận theo gợi ý từ C4: nước hoàn thiện C4 rút ra kết lỏng đại diện cho chất lỏng. luận chung cho sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

(Khi nhúng vào nước nóng) lớn hơn. - Nhận xét, chốt lại sau khi HS trả lời. 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4/ Củng cố - Cho HS đọc phần ghi nhớ - Đọc phần “có thể em chưa biết”

- So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng thì ta thấy: A. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO Đ G

H Ư

5/ Hướng dẫn về nhà - Học bài. - Làm bài tập ở SBT. (19.1 đến 19.13) - Đọc trước bài: “Sự nở vì nhiệt của chất khí”

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TR ẦN

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn C. Cả hai chất nở vì nhiệt như nhau. Chọn B - Cho HS trả lời vấn đề đầu bài? Bình trả lời sai, vì nước nóng lên sẽ nở ra, thể tích tăng lên, nước dâng lên và tràn ra ngoài.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 19 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: ....................................................................................................................

Tuần: 24

Ngày giảng: ....................................................................................................................

Tiết: 23

Điều chỉnh: ...................................................................................................................

.Q

TP

H Ư

N

G

Đ

ẠO

2. Kĩ năng - Làm thí nghiệm trong bài, mô tả được hiện tượng xảy ra và rút ra được kết luận cần thiết. - Biết cách đọc bảng rút ra kết luận.

TR ẦN

3. Thái độ - Nghiêm túc, tích cực. Rèn tính cẩn thận, trung thực.

- Tìm được thí dụ thực tế về sự nở vì nhiệt của chất khí.

10 00

B

4. Phát triển năng lực - Phát triển năng lực quan sát, tư duy, so sánh rút ra kết luận. - Phát triển năng lực hợp tác khi nghiên cứu kiến thức.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

II. CHUẨN BỊ Mỗi nhóm học sinh: - Một bình thuỷ tinh đáy bằng, một ống thuỷ tinh thẳng. - Một nút cao su có đục lỗ gắn ống thủy tinh. - Một chậu thuỷ tinh hoặc chậu nhựa. - Nước có pha màu, một phích nước nóng, một chậu nước thường hay nước lạnh. - Một miếng bìa trắng có vẽ vạch chia và được cắt ở hai chỗ để có thể lồng vào ống thuỷ tinh. - Phiếu học tập.

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

U Y

lên, giảm khi lạnh đi. - Các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Sự nở vì nhiệt của: chất khí nhiều hơn chất lỏng, của chất lỏng nhiều hơn chất rắn. - Giải thích được sự nở vì nhiệt của một số hiện tượng đơn giản.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

N

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HS biết được - Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi: Thể tích của chất khí tăng khi nóng

N

Tiết 23 - Bài 20. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

D

IỄ N

Cả lớp : - Bảng 20.1 (khổ A1 hoặc A0), tranh hình 20.3

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh Lớp Vắng

20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2. Kiểm tra bài cũ - Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất lỏng? Lấy ví dụ có sự nở vì nhiệt của chất lỏng? 3. Bài mới Nội dung

N

Hoạt động của HS

H

N

ẠO

TP

.Q

U Y

CỦA CHẤT KHÍ

N

G

Đ

bóng nở ra khi nóng lên. Để kiểm tra dự đoán ta làm

H Ư

thí nghiệm.

TR ẦN

HĐ 2: Làm thí nghiệm kiểm tra

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

- Yêu cầu hs nêu mục đích - Nêu mục đích: Tìm 1) Thí nghiệm thí nghiệm? hiểu đặc tính của chất - Mục đích: khí khi nhiệt độ thay đổi. - Yêu cầu HS đọc SGK, - Dụng cụ: Một bình - Dụng cụ: quan sát hình 20.1, 20.2 thuỷ tinh đáy bằng, một T62 nêu dụng cụ thí nút cao su có đục lỗ gắn nghiệm? ống thủy tinh. Một chậu thuỷ tinh. Nước có pha

IỄ N D

Tiết 23: SỰ NỞ VÌ NHIỆT

quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng phồng lên là do chất khí trong bóng bị nóng lên nở ra và đẩy vỏ phồng lên hay do vỏ quả

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nguyên nhân nào làm cho - Theo dõi, nghe giảng.

Ơ

HĐ 1: Tạo tình huống học tập

màu, một phích nước nóng, một chậu nước thường hay nước lạnh. Một miếng bìa trắng có vẽ vạch chia và được cắt ở hai chỗ để có thể lồng vào ống thuỷ tinh.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hoạt động của GV

- Các bước tiến hành thí - Tiến hành - Yêu cầu HS dựa vào SGK nghiệm: SGK - T62. nêu cách tiến hành thí nghiệm? -

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

HS

tiến

hành

thí

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 21 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

- Cho các nhóm làm thí nghiệm và quan sát hiện nghiệm tìm hiểu. tượng xảy ra. - Hiện tượng: Giọt nước màu - Đánh dấu vị trí giọt trong ống thủy tinh chuyển - Hướng dẫn học sinh tiến nước màu trong ống thủy động đi lên trên. hành ghi quan sát, ghi lại tinh trên miếng giấy

N U Y .Q TP

N

G

Đ

2) Trả lời câu hỏi: Nhận xét: - Khi nhiệt độ tăng thể tích chất khí tăng. Khi nhiệt độ giảm thể tích chất khí giảm. - Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

TR ẦN

H Ư

- Hướng dẫn hs đọc và trả - Đọc và trả lời C1. lời C1. C1: Giọt nước màu đi lên chứng tỏ thể tích không khí trong bình tăng. - Hướng dẫn hs đọc và trả - Đọc và trả lời C2. lời C2. C2: Giọt nước màu đi xuống chứng tỏ thể tích

ẠO

HĐ3: Vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng xảy ra, rút ra nhận xét

10 00

B

không khí trong bình - Khi áp suất không đổi: các giảm. chất khí nở vì nhiệt giống

-L

Í-

H

Ó

A

- Hướng dẫn hs đọc và trả - Đọc và trả lời C3. nhau. Chất khí nở vì nhiệt lời C3. C3: Thể tích không khí nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt trong bình cầu tăng do ít nhất. không khí trong bình nóng lên.

TO

ÁN

- Hướng dẫn hs đọc và trả lời C4. - Lưu ý cho học sinh: Trong thí nghiệm áp suất khí quyển, trong bình cầu không thay đổi. - Bình cầu là chất rắn cũng nở ra khi nóng lên, co lại

Đ

IỄ N D

H

trước và sau khi áp tay vào bình cầu. - Hs theo dõi, tiến hành theo nhóm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

hiện tượng xảy ra.

- Đọc và trả lời C4. C4: Thể tích không khí trong bình cầu giảm do không khí trong bình lạnh đi.

N

Hoạt động của HS

Ơ

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

khi lạnh đi. Qua kết quả thí nghiệm, em hãy so sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn với 22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

N Ơ H N U Y .Q TP ẠO

G

HĐ 4: Rút ra kết luận

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

-Yêu cầu HS tìm từ thích - Hoàn chỉnh nội dung 3) Rút ra kết luận hợp điền vào câu C6. C6: HS điền từ C6: a) Thể tích khí trong bình tăng khi khí nóng lên. b) Thể tích khí trong bình giảm

Ó

H

Í-L

khi khí lạnh đi. c) Chất rắn nở vì nhiệt ít nhất, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất.

- Hướng dẫn hs rút ra kết - Dựa vào nhận xét, C6, luận của bài học. rút ra kết luận.

*Kết luận: Khi áp suất khí không đổi: - Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

ÀN

TO

ÁN

- Các chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt giống nhau. - Chất rắn nở ra vì nhiệt ít nhất, chất khí nở ra vì nhiệt nhiều nhất.

Đ IỄ N D

+ Các chất khí nở vì nhiệt như nhau (áp suất khí không đổi) + Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.

Đ

quả bảng 20.1 T63 SGK nêu nhận xét sự nở vì nhiệt của các nhóm chất: chất rắn, chất lỏng, chất khí.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

chất khí? - Lưu ý: Nước ở trạng thái hơi (hơi nước) cũng coi như một khí. - Yêu cầu hs dựa vào kết - C5:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động 4: Vận dụng và củng cố - Hướng dẫn HS trả lời câu - HS đọc và trả lời các 4) Vận dụng C7 SGK: C7: Phải có điều câu C7 C7: Trong quả bóng phải có kiện gì thì quả bóng bàn bị không khí, khả năng chịu lực móp, được nhúng vào nước của vỏ quả bóng nhỏ, khi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 23 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

nóng lại có thể phồng lên? - Hướng dẫn HS trả lời câu C8 SGK: C8: Tại sao không - HS đọc và trả lời các khí nóng lại nhẹ hơn không câu C8: Không khí nóng khí lạnh? có trọng lượng riêng nhỏ

nhúng vào nước nóng không khí vỏ và trong quả bóng nóng lên và nở ra, không khí nở ra nhiều hơn làm cho vỏ quả bóng phồng lên như cũ.

H N U Y

G

Đ

ẠO

TP

.Q

lượng khí xác định thì P không đổi, V tăng thì d - Hướng dẫn HS trả lời câu giảm. C9 SGK: C9: Tại sao dựa - HS đọc và trả lời các C9: Khi trời nóng hơn không khí trong bình cầu nở ra sẽ sinh vào mức nước trong ống câu C9 lực đẩy mực nước trong ống xuống dưới. Trời lạnh hơn thì

B

ngược lại. Dụng cụ này không dùng để đo nhiệt độ.

10 00

4/ Củng cố - Cho 2 HS đọc ghi nhớ T64-SGK.

TR ẦN

H Ư

N

người ta có thể biết được thời tiết nóng hay lạnh?

A

5/ Hướng dẫn về nhà

-L

Í-

H

Ó

- Học bài theo ghi nhớ + SGK - Đọc phần “có thể em chưa biết” - Làm bài tập ở SBT

ÁN

- Chuẩn bị bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

hơn không khí lạnh nên P nhẹ hơn. d = . Với V

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ÀN

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

N

Hoạt động của HS

Ơ

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

24

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 5/2/2017

Tuần: 25

Ngày giảng: 6C(18/2/2017); 6B, D (20/2/2017); 6A (22/2/2017)

Tiết: 24

Điều chỉnh: …………………………………………………………..

Tiết 24 – Bài 21:

N

MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT

H Ư

N

G

Đ

ẠO

2. Kỹ năng - Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn. - Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế. Giải thích được một số ứng dụng đơn giản. - Phân tích hiện tượng để rút ra nguyên tắc hoạt động của băng kép.

TR ẦN

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự ngiên cứu, hợp tác theo nhóm.

10 00

B

3. Thái độ - Cẩn thận, nghiêm túc khi tiến hành thí nghiệm. Tích cực trong học tập.

Ó

A

4. Năng lực cần đạt - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn.

-L

Í-

H

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác theo nhóm. - Năng năng tư duy, suy luận trước các tình huống có vấn đề. II. CHUẨN BỊ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Mỗi nhóm: + Một băng kép, và giá thí nghiệm để lắp băng kép, đèn cồn, bông, bật lửa, + 1 thanh thép, chốt ngang bằng nhôm, giá thí nghiệm hình 21.1, 21.2 SGK-T65. Cả lớp: dụng cụ thí nghiệm hình 21.1 SGK. Cồn, bông, một chậu nước, khăn.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Nhận biết được sự nở ra hay co lại vì nhiệt của chất khi bị ngăn cản có thể gây ra một lực rất lớn. - Mô tả được cấu tạo và hoạt động của băng kép.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: Kiểm diện học sinh Lớp Vắng 2. Kiểm tra bài cũ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 25 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HS 1: - Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí. So sánh điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của ba chất rắn, lỏng, khí. HS 2: Bài C5, C6 SGK 3. Bài giảng NỘI DUNG

N

HĐ CỦA HS

H

.Q

TP

ẠO

Đ

HĐ2: Quan sát, tìm hiểu lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt

TR ẦN

H Ư

N

G

- Hướng dẫn hs tìm hiểu - Làm theo hướng dẫn I. Lực xuất hiện trong sự co kiến thức qua thí nghiệm của GV. dãn vì nhiệt - Yêu cầu hs đọc SGK nêu - Mục đích: Tìm hiểu 1. Thí nghiệm mục đích làm thí nghiệm? trong quá trình chất nở - Mục đích:

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

ra hay co lại khi nhiệt độ thay đổi có sinh ra lực không, lực đó có cường độ lớn hay nhỏ. - Yêu cầu hs nêu dụng cụ - Nêu dụng cụ: đèn cồn, - Dụng cụ: cần thiết để tiến hành thí bông, bật lửa, thanh nghiệm? thép, chốt ngang bằng nhôm, giá thí nghiệm.

TO

nghiệm?

ÁN

- Yêu cầu hs đọc SGK nêu - Tiến hành: cách tiến hành làm thí + Lắp chốt ngang. Bố - Tiến hành:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

- Các chất nở ra khi nóng - Nghe giới thiệu bài Tiết 24 – Bài 21: lên, coa lại khi lạnh đi. học MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA Nhờ đặc tính này mà có SỰ NỞ VÌ NHIỆT nhiều sự ứng dụng của của chúng trong đời sống.

Ơ

HĐ1: Tổ chức tình huống học tập

trí thí nghiệm như hình 21.1a, vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Dùng bông tẩm cồn đốt nóng thanh thép theo

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

HĐ CỦA GV

hình 21.1 a. Và quan sát hiện tượng xảy ra. + Lắp chốt ngang. Bố trí thí nghiệm như hình 26

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

HĐ CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HĐ CỦA HS

NỘI DUNG

Ơ

N

21.b, đốt nóng thanh thép, vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Dùng khăn tẩm nước lạnh đặt lên thanh thép còn nóng

HĐ3: Dựa vào hiện tượng quan sát, kiến thức đã học trả lời câu hỏi.

-L

Í-

H

Ó

A

trả lời câu hỏi C1, C2. C1: Có hiện tượng gì xảy ra với thanh thép khi nó nóng lên? C2: Hiện tượng xảy ra với

10 00

B

- Hướng dẫn HS mô tả - Thực hiện theo yêu 2. Trả lời câu hỏi hiện tượng, giải thích và cầu. rút ra kết luận bằng cách C1: Khi nóng lên thanh thép nở ra và thanh thép dài ra. C2: Chốt ngang gãy,

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

chốt ngang chứng tỏ điều chứng tỏ khi thanh thép gì? dãn nở vì nhiệt nếu gặp vật cản sẽ gây ra một lực có cường độ rất lớn. C3: Từ thí nghiệm theo C3: Khi lạnh đi thanh hình 21.1b. Chốt ngang thép co lại, chiều dài cũng bị gãy. Từ đó rút ra giảm, thanh thép sinh ra kết luận gì? lực có cường độ lớn nếu

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TR ẦN

H Ư

N

hình 21.1b: chốt ngang bị thanh thép kéo gãy.

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

theo hình 21.1b. Và quan sát hiện tượng xảy ra. - Yêu cầu hs trình bày hiện - Hiện tượng: - Hiện tượng: Chốt ngang bị gãy. tượng quan sát được khi + Ở thí nghiệm theo tiến hành thí nghiệm. hình 21.1a: chốt ngang bị thanh thép đẩy gãy. + Ở thí nghiệm theo

bị ngăn cản. HĐ4: Rút ra kết luận

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 27 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

HĐ CỦA HS

N

3. Rút ra kết luận - Sự co dãn vì nhiệt của chất khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực có cường độ rất lớn.

N

G

4, Vận dụng C6: Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau, một gối đỡ được đặt trên các con lăn để khi cầu dãn nở vì nhiệt sẽ di chuyển được không bị ngăn cản và không bị cong, giữa

H Ư

- Đọc, nghiên cứu thảo luận trả lời câu hỏi. C5: Chỗ nối tiếp hai dầu thanh ray đường tàu hỏa có khe hở nhỏ, để phòng cho sự nở vì

TR ẦN

- Treo hình vẽ 21.2 và 21.3 lên bảng. Yêu cầu HS nhận xét và trả lời câu C5, C6. C5: Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh

Đ

HĐ5: Vận dụng

10 00

B

ray đường tau hỏa. Em có nhiệt của thanh ray, cho kết cấu cầu đảm bảo an toàn nhận xét gì? Tại sao người thanh ray dài ra không đi lại trên cầu.

-L

Í-

H

Ó

A

ta phải làm như thế? bị ngăn cản nên sẽ C6: Hình 21.3 vẽ gối đỡ không bị uốn cong. hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ có cấu tạo giống nhau không? Tại sao

TO

ÁN

một gối đỡ phải đặt trên các con lăn? - Hoàn chỉnh câu trả lời cho học sinh.

Đ IỄ N D

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

luận. - Lưu ý: Sự nở ra vì nhiệt của chất theo mọi phía. Phía nào bị ngăn cản mới gây ra lực.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Hướng dẫn hs hoàn chỉnh - Hoàn chỉnh nội dung C4. C4. (1) nở ra, (2) lực (3) vì nhiệt, (4) lực - Hướng dẫn hs rút ra kết - Rút ra kết luận.

NỘI DUNG

Ơ

HĐ CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HĐ6: Nghiên cứu về băng kép

- Yêu cầu HS quan sát và - Quan sát và mô tả cấu II. Băng kép mô tả băng kép đã phát tạo của băng kép. Và 1. Thí nghiệm cho mỗi nhóm. sau đó đưa ra nhận xét. - Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có đặc tính nở vì - Yêu cầu HS lắp TN như - Tiến hành TN và quan nhiệt khác nhau, chúng được gắn

28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


HĐ CỦA HS

NỘI DUNG

N

Ơ

H

N

U Y

H Ư

N

G

- Treo hình 21.5 lên bảng - Nêu ứng dụng của 3. Vận dụng và mô tả cấu tạo của bàn băng kép. - Băng kép được ứng dụng đóng ngắt mạch điện tự động ở thiết bị là.

B

TR ẦN

- Hướng dẫn HS thảo luận - HS: Quan sát và thảo điện sinh nhiệt như bàn là, bình và trả lời câu C10. luận để trả lời câu C10. nước nóng. C10. Khi bàn là đủ nóng (đạt tới - Hoàn chỉnh câu trả lời

10 00

cho hs.

A Ó H Í-

-L

ÁN

ÀN

TO

- Yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ - Đọc phần có thể em chưa biết

5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học bài theo vở ghi và SGK. - Làm các bài tập 21.1 đến 21.10 trong SBT. - Đọc trước nội dung bài 22.

Đ

nhiệt độ cần thiết) băng kép cong lại về phía thanh đồng đẩy các tiếp điểm ra xa nhau làm ngắt mạch điện. (Thanh đồng nằm dưới)

4. Củng cố - Củng cố kiến thức trọng tâm của bài.

IỄ N D

bị cong về phía thanh thép. Vì thanh đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn nên ngắn hơn. - Nhận xét: Ở nhiệt độ bình thường băng kép ở dạng thẳng. Khi thay đổi nhiệt độ băng kép bị uốn cong.

.Q

kép luôn cong về thanh đồng. Vì đồng nở ra vì nhiệt nhiều hơn thép nên độ tăng nhiệt độ như nhau thì thanh đồng dài hơn thanh thép.

2. Trả lời câu hỏi C9: Băng kép đang thẳng nếu làm cho băng kép lạnh đi thì nó

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

dung trả lời câu C7, C8.

chặt với nhau dọc theo chiều dài.

TP

hình 21.4 a,b dự đoán hiện sát để trả lời câu C7, tượng xảy ra. C8, C9. C7: Đồng và thép nở vì - Hướng dẫn HS làm TN nhiệt khác nhau. và rút ra kết luận từ nội C8: Khi đốt nóng băng

ẠO

HĐ CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

IV. RÚT KINH NGHIỆM .......................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 29 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 11/2/2017

Tuần: 26

Ngày giảng: 6C(25/2/2017); 6B, D (27/2/2017); 6A (1/3/2017)

Tiết: 25

Điều chỉnh: …………………………………………………………..

U Y TP

.Q

2. Kĩ năng - Phân biệt được hai loại thang đo nhiệt độ Farenhai và Xenxiut. - Lựa chọn được nhiệt kế phù hợp để đo nhiệt độ.

N

G

Đ

ẠO

3. Thái độ - Nghiêm túc quan sát các hiện tượng vật lí, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

TR ẦN

H Ư

4. Phát triển năng lực - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác theo nhóm.

A

H

TS HS

Vắng mặt

TO

ÁN

-L

Í-

Lớp

Ó

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định:

10 00

B

II. CHUẨN BỊ Nhóm: 3 chậu thủy tinh đựng nước, phích nước nóng, nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau.

D

IỄ N

Đ

2. Kiểm tra bài cũ HS 1: Nêu kết luận chung về sự nở vì nhiệt của các chất? Tại sao chỗ nối hai thanh ray của đường tàu phải có khe hở? HS 2: Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì dễ vỡ hơn là khi rót nước vào cốc thủy tinh mỏng?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được nhiệt kế là dụng cụ sử dụng dựa trên nguyên tắc sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

N

NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ

Ơ

Tiết 25:

3. Bài giảng *Đặt vấn đề: Để biết hôm nay thời tiết nóng hay lạnh chúng ta dùng dụng cụ nào để đo. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu dụng cụ đó. 30

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nội dung

Hoạt động 1: Nhiệt kế.

N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

U Y

.Q

TP

10 00

B

TR ẦN

H Ư

- Yêu cầu HS làm C2 - Trả lời C3, C4 ? nhiệt độ của nước đá đang tan là bao nhiêu độ? ? Nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu độ? - Cho Hs quan sát 3 loại nhiệt kế rượu, nhiệt kế y tế, nhiệt kế thủy ngân. - Yêu cầu HS thực hiện C3, - Đọc SGK C4 - Chốt lại cấu tạo, công dụng của các loại nhiệt kế. ?Nhiệt kế hoạt động dựa

N

G

Đ

- Cho HS quan sát hình - Nhận nhiệt kế: quan sát dụ: bầu đựng thủy ngân 22.3; 22.4 hoặc rượu trong nhiệt kế) cấu tạo, cách sử dụng.

IỄ N

Đ

ÀN

trên nguyên tắc nào? - Yêu cầu HS đọc SGK

D

(thủy tinh), chất lỏng (rượu, - Thực hiện C2 thủy ngân). + Đo nhiệt độ của nước đá - Cấu tạo: Một nhiệt kế có và nước sôi bằng nhiệt kế. hai thành phần quan trọng: - Trả lời câu hỏi của GV phần cảm nhận nhiệt độ (thí

ẠO

lạnh. - Hướng dẫn HS tiến hành TN: theo C1 - Yêu cầu HS nêu kết quả TN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

N

1, Nhiệt kế. - Khi bị ốm, làm thế nào để - Trả lời câu hỏi của GV - Là dụng cụ để đo nhiệt độ biết mình có bị sốt không? - Nhận dụng cụ, tiến hành - Nhiệt kế thường dùng - Cho các nhóm dụng cụ: TN hoạt động dựa trên sự nở vì chậu nước nóng, chậu nước - Báo cáo kết quả TN nhiệt của các chất: chất rắn

Kiến thức tích hợp: Sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo được nhiệt độ trong khoảng biến thiên lớn, nhưng thủy ngân rất độc hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

và phần biểu thị kết quả (thí dụ: thang chia vạch trên nhiệt kế) - Có nhiều loại nhiệt kế: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, ….

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 31 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

.Q

U Y

Cách xác định khoảng nhiệt độ: + Nhiệt độ nước đá đang tan: 0oC + Nhiệt độ của hơi nước

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

đang sôi: 100oC Khoảng nhiệt từ 0oC đến

N

G

? Trong nhiệt giai Faren hai

TR ẦN B 10 00 A

Ó H Í-L ÁN TO Đ

IỄ N D 32

100oC được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1oC. - Nhiệt độ dưới 0oC: nhiệt độ âm

H Ư

nhiệt độ nước đá đang tan, nhiệt độ nước đang sôi là bao nhiêu độ?

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Yêu cầu HS đọc thêm mục b SGK

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

b) Thang nhiệt độ Fa ren hai - Đơn vị đo nhiệt độ: Độ Farenhai, kí hiệu: oF Cách xác định khoảng nhiệt độ: + Nhiệt độ nước đá đang tan: 32oF + Nhiệt độ nước sôi: 212oF Khoảng nhiệt từ 32oF đến 212oF được chia thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1oF. Như vậy khoảng nhiệt 100oC bằng khoảng nhiệt 180oF. Hay 1oC ứng với 1,8oF (1oC = 1,8oF)

Ơ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2. Thang nhiệt độ ? Trong nhiệt giai Xen- xi- HS: Trả lời câu hỏi của a) Thang nhiệt độ Xenút nhiệt độ nước đá đang GV xi- út - Đơn vị đo nhiệt độ: độ tan, nhiệt độ nước đang sôi là bao nhiêu độ? Xenxiut, kí hiệu: oC

N

Hoạt động 2. Thang nhiệt độ

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nội dung

Ơ

-GV hướng dẫn HS xét ví - HS làm bài theo hướng 30oC ứng với: dụ SGK, đổi 300C =?0F 32oF + 30.1,8oF = 86oF dẫn của GV 370C =?0F 37oC ứng với:

N

Hoạt động 3: Vận dụng

G

Đ

5. Hướng dẫn về nhà - Đọc bài thực hành đo nhiệt độ, trả lời các câu hỏi chuẩn bị trong báo cáo.

H Ư TR ẦN

IV. RÚT KINH NGHIỆM

N

- Chuẩn bị báo cáo thực hành. - BTVN: 20.1 đến 20.10 SBT.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N ẠO

TP

.Q

U Y

4. Củng cố - Hệ thống bài giảng. - Làm các câu hỏi phần vận dụng. - HS đọc ghi nhớ, đọc phần “Có thể em chưa biết”.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

32oF + 37.1,8oF = 98,6oF

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 33 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 1/3/2017

Tuần: 27

Ngày giảng: 6C(4/3/2017); 6D, B(6/3/2017); 6A(8/3/2017)

Tiết: 26

Điều chỉnh: ………………………………………………………………..

TR ẦN

H Ư

N

G

3. Năng lực cần đạt - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, tư duy, hợp tác theo nhóm. II. CHUẨN BỊ - Mỗi nhóm: Một nhiệt kế y tế; nhiệt kế thủy ngân, rượu, một bình thủy tinh, một giá

A

10 00

B

treo, giá đỡ, một đèn cồn, lưới tản nhiệt, bật lửa, bông lau, khăn sạch, bảng ghi kết quả đo, vẽ sẵn hình 23.2. - Cả lớp: Chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo thực hành vào giấy.

ÁN

2) Bài mới:

-L

Í-

H

Ó

III. BÀI MỚI 1) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

TO

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp Lớp TS HS

Ơ

D

IỄ N

Đ

Vắng mặt

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Đ

ẠO

2. Thái độ - Có thái độ cẩn thận, trung thực và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

I. MỤC TIÊU 1. Kỹ năng - Biết đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế. - Biết theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian và vẽ được đường biểu diễn theo sự thay đổi này. - Biết cách tổ chức và làm việc theo nhóm để đạt hiệu quả cao.

N

TIẾT 27: THỰC HÀNH: ĐO NHIỆT ĐỘ

2. Kiểm tra bài cũ HS 1: Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên và nêu công dụng của các loại nhiệt kế mà em biết. 34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HS 2: Xác định GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế trên bàn của GV? Nhiệt kế này có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi không? Vì sao? 3. Bài giảng Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

N

Hoạt động1: Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể

H Ư

TR ẦN

C1 đến C5.

B

- Làm thí nghiệm theo nhóm, theo các bước sau. + Phân công trong nhóm. + Tiến hành đo. + Ghi kết quả đo. + Thảo luận về kết quả đo.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

hiểu một số đặc điểm của nhiệt kế y tế (C1 đến C5): Tìm hiểu 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế ghi vào mẫu báo cáo. - Hướng dẫn HS theo các bước tiến hành. + Đo theo tiến trình trong SGK. - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1 như trong SGK. - Hướng dẫn HS ghi kết quả vào báo cáo. Cho một số HS

N

G

Đ

- Quan sát nhiệt kế y tế C5: Nhiệt độ ghi màu đỏ: - Hướng dẫn học sinh tìm để trả lời các câu hỏi từ 370C

2. Tiến trình đo - Kiểm tra mực thủy ngân, vẩy mạnh để thủy ngân tụt hết xuống bầu. - Lau sạch nhiệt kế. - Tay phải cầm nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt

ÀN

đọc kết quả. Hướng dẫn HS - Thảo luận về kết quả kế. thảo luận về kết quả đo để rút thí nghiệm để rút ra - Chờ 3 phút lấy nhiệt kế ra

D

IỄ N

Đ

ra nhận xét. - Yêu cầu HS nhận xét và tìm ra nguyên nhân dẫn đến những kết quả đo nằm ngoài các giá trị trên.

nhận xét: Nhiệt độ của người bình thường từ khoảng 36,50C đến 37,50C.

đọc kết quả. - Đo nhiệt của mình và một bạn khác - Ghi kết quả vào bản báo cáo.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

- Kiểm tra chuẩn bị của HS ở - Đưa dụng cụ thí I. Dùng nhiệt kế y tế để nhà, các dụng cụ thí nghiệm nghiệm và mẫu báo cáo đo nhiệt độ của cơ thể: cần thiết của mỗi nhóm. viết sẵn để trên mặt bàn 1. Dụng cụ - Nhắc nhở HS: cần cẩn thận cho GV kiểm tra. C1: Nhiệt độ thấp nhất: 350C trong khi làm thí nghiệm ở - Lắng nghe sự căn dặn C2: Nhiệt độ cao nhất: 420C mỗi nhóm, nhiệt kế bằng thủy của GV về thái độ khi C3: Phạm vi đo: 350C- 420C C4: ĐCNN: 0,10C tinh dễ vỡ. tiến hành thí nghiệm

Hoạt động 2: Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 35 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

Nội dung

II. Theo dõi sự thay đổi - Hướng dẫn HS làm TN II. nhiệt độ theo thời gian - Hướng dẫn hs tìm hiểu nhiệt - Quan sát tìm hiểu theo trong quá trình đun nước kế dầu (rượu) hướng dẫn C6, 7, 8, 9. 1. Dụng cụ: - Nhiệt kế, giá đỡ, cốc chịu

B

TR ẦN

2. Tiến trình đo - Y/cầu HS phân công người - Trưởng nhóm phân - Lắp dụng cụ thí nghiệm. phụ trách từng công việc. công người phụ trách - Dùng đen cồn đun nước + Nhóm trưởng chịu trách từng công việc cụ thể. - Ghi lại nhiệt độ của nước

A

H

Í-

-L

ÁN

TO

Đ

IỄ N D

+ Một người theo dõi thuộc của nhiệt độ. nhiệt kế để đọc nhiệt độ tương ứng với từng thời điểm (theo phút). + Một người ghi kết quả vào bảng. - Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV - Từng người tiến hành nhiệm vụ của mình.

Ó

nghiệm. - Cho HS làm thí nghiệm II như trong SGK. + Những người còn lại chịu trách nhiệm theo dõi những hoạt động trên để phát hiện sai lầm nếu có. - Chú ý: + Tháo nhiệt kế ra khỏi giá và để vào hộp.

10 00

nhiệm điều hành chung và + Một người theo dõi sau 1’ từ lúc đun đến 10’ vấn đề an toàn khi làm thí đồng hồ để đếm phút. - Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

H Ư

N

C9: ĐCNN: 10C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

nhiệt, nước, đèn cồn, lưới tản nhiệt. C6: Nhiệt độ thấp nhất: 100C C7: Nhiệt độ cao nhất: 1100C C8: Phạm vi đo: -100C đến 1100C

N

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

+ Đậy nắp đèn cồn. - Sau khi có kết quả đo + Lau khô bàn ghế nếu có của nhóm, mỗi HS ghi nước. kết quả vào báo cáo của mình và sử lí cá nhân các kết quả này, không

36

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

H

Ơ

N

trao đổi ở trong nhóm. - Hướng dẫn hs dựa vào kết - Vẽ đồ thị biểu diễn sự quả đo được vẽ đồ thị biểu thay đổi nhiệt độ của diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. nước theo thời gian.

N U Y ẠO

TP

.Q

5. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc nội dung ghi nhớ các bài đã học, giờ sau ôn tập. - Làm các bài tập trong SBT: 22.11 đến 22.15

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

IV. RÚT KINH NGHIỆM

G

..........................................................................................................................................................................................................................................................

N

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

4. Củng cố - Viết báo cáo thực hành thí nghiệm, nhận xét giờ thực hành.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 37 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 5/3/2017

Tuần: 28

Ngày giảng: 6C(11/3/2017); 6D, B(13/3/2017); 6A(15/3/2017)

Tiết: 27

Điều chỉnh: ……………………………………………………………….. Tiết 27 : ÔN TẬP

N Ơ

- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác theo nhóm.

H Ư

N

G

Đ

3. Thái độ - Nghiêm túc làm bài, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

TR ẦN

II. CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập.

10 00

TS HS

Vắng mặt

-L

Í-

H

Ó

A

Lớp

B

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp

TO

ÁN

2. Kiểm tra - Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? - Lấy VD trong thực tế có sự nở vì nhiệt của chất lỏng, chất khí?

D

IỄ N

Đ

3. Bài giảng: Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N ẠO

TP

.Q

U Y

2. Kĩ năng – Năng lực - Biết vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập. - Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Ôn lại một số kiến thức về ròng rọc, sự nở vì nhiệt của các chất.

Nội dung

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức

- Cho HS ôn tập lại kiến - Ôn lại kiến thức lí I. Lí thuyết thức lí thuyết: ròng rọc, thuyết theo hướng 1. Ròng rọc sự nở vì nhiệt của chất dẫn của GV rắn, lỏng, khí. 38

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

- Ròng rọc cố định: - Ròng rọc động: www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

Nội dung

2. Sự nở vì nhiệt của chất rắn - VD: 3. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng - VD: 4. Sự nở vì nhiệt của chất khí

N

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

TR ẦN

H Ư

N

Farenhai (oF). Khoảng nhiệt 1oC tương ứng với khoảng nhiệt 1,8oF.

Hoạt động 2: Bài tập II. Bài tập

H

Ó

A

chiều dài - Nghe hướng dẫn, khi tăng làm bài tập theo các bước. chiều dài khi tăng

-L

Í-

- tính độ tăng của dây đồng lên 1độ - tính độ tăng của dây đồng

10 00

B

- Hướng dẫn HS làm bài - Đọc bài tập trong Bài 18.11/58 tập 18.11/ 58 SBT Độ tăng chiều dài của 50m dây đồng SBT

TO

ÁN

lên 20 độ - tính chiều dài của dây đồng - Hướng dẫn HS làm bài tập 19.11/62 SBT

khi nhiệt độ tăng thêm10C là: 50. 0,017 = 0,85mm Độ tăng chiều dài của 50m dây đồng khi nhiệt độ tăng thêm 200C là: 0,85.20 = 17mm = 0, 017m Vậy chiều dài của dây đồng là: 50 + 0,017= 50,017m.

ÀN Đ IỄ N D

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

TP

ẠO

Đ

- Trả lời

G

- Thang nhiệt độ gồm có?

U Y

- Trong quá trình các - Trả lời chất co, dãn vì nhiệt cần lưu ý điều gì? - Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ? - Trả lời

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

-VD: 5. Sự co dãn vì nhiệt của chất (vật) khi bị ngăn cản có thể gây ra lực có cường độ rất lớn. 6. Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ - Gồm có: nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, nhiệt kế rượu - Thang nhiệt độ Xenxiut (oC),

Bài 19. 11/62 - Xác định độ tăng thể - Thực hiện theo Ở 00C: 800kg rượu có thể tích 1m3 tích của 800 kg rượu ở hướng dẫn. Ở 500C: 800kg rượu có thể tích 1m3 + 50 độ - Xác định khối lượng

(50. 0,001) = 1,05m3 Vậy khối lượng riêng của rượu ở

riêng của rượu ở 50 độ

500C là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 39 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

Nội dung

N

U Y

ẠO

H Ư

N

G

Đ

Bài 18. 1: D Bài 18.7: D Bài 20.1 C Bài 21.7: D

TP

.Q

120 0F =? 0C

TR ẦN

4. Củng cố - Hệ thống kiến thức bài giảng.

10 00

B

5. Hướng dẫn về nhà - Ôn tập kĩ các bài đã học, giờ sau kiểm tra một tiết. IV. RÚT KINH NGHIỆM

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ó

A

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ơ

Bài tập : Đổi 500C = 00C + 500C = 320F + (50 . 1,8) - HS thực hiện đổi = 32 0F + 900C = 122 0F đơn vị đo theo hướng 120 0F = 320F + 88 0F dẫn. = 00C + ( 88 : 1,8) 0C = 48,90C

Bài tập : Đổi 500C =? 0F

http://daykemquynhon.ucoz.com

m 800 = ≈ 762kg/m3 V 1,05

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D=

H

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

40

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 7/3/2017

Tuần: 29

Ngày giảng: 6C(18/3/2017); 6D, B(20/3/2017); 6A(22/3/2017)

Tiết: 28

Điều chỉnh: ………………………………………………………………..

N

Tiết 28 : KIỂM TRA 45 PHÚT

Ơ TP

ẠO

Đ

A

TS HS /43

6D

/43

6B

H

-L

/44 /44

N H Ư Vắng mặt

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

6A

Ó

6C

Í-

Lớp

10 00

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định:

B

TR ẦN

II. CHUẨN BỊ *Đề - ma trận đề * Đáp án - biểu điểm

G

3. Thái độ - Nghiêm túc làm bài kiểm tra.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

.Q

2. Kĩ năng - Biết vận dụng các kiến thức để làm bài tập. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu. - Có năng lực vận dụng các kiến thức để làm bài tập.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày được một số kiến thức đã học ở kì 2.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 41 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

2. Ma trận đề kiểm tra:

TNKQ

TL

ẠO

TP

- Nêu được tác dụng của ròng rọc là giảm lực kéo hoặc đổi hướng của lực kéo.

N

4 2đ - Mô tả được nguyên tắc cấu tạo và cách chia độ của nhiệt kế dùng chất lỏng. - Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen - xi - ut.

7,5 (7,5đ)75%

N

TS câu hỏi

6

TR ẦN

H Ư

1 1đ

TO

Số câu hỏi Số điểm

1 1,5 0.5 3đ Đổi đơn vị đo nhiệt độ

H

Ó

A

10 00

B

1 2đ

Đ

0,5 1đ 1

1

2

1,5 (2đ)20% 10(10đ) (100%)

IỄ N D

42

TL

1 (0,5đ)5%

-L Í-

Số câu hỏi Số điểm Nhiệt kế. Nhiệt giai.

TNKQ

1 0,5đ - Mô tả được hiện tượng nở - Nêu được ví dụ về các vật khi - Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, nở vì nhiệt của các chất vì nhiệt để giải thích được một lỏng, khí. Nhận biết được số hiện tượng và ứng dụng các chất khác nhau nở vì thực tế. Tính được sự biến đổi nhiệt khác nhau. chiều dài khi tăng nhiệt độ

ÁN

Sự nở vì nhiệt

Cộng

Cấp độ cao

Cấp độ thấp

TL

U Y

TNKQ

G

Số câu hỏi Số điểm

TL

Vận dụng

Đ

Ròng rọc.

TNKQ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tên chủ đề

Thông hiểu

.Q

Nhận biết

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IV. Nội dung đề:

A. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng ở các câu sau : Câu 1: Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực kéo?

C. Mặt phẳng nghiêng và đòn bẩy. D. Ròng rọc động và mặt phẳng nghiêng.

N

A. Đòn bẩy và ròng rọc cố định. B. Ròng rọc cố định và ròng rọc động.

D. Hơ nóng đáy lọ

TP

Câu 3: Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là A. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

U Y

B. Hơ nóng cổ lọ

.Q

A. Hơ nóng nút

ẠO

C. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Đ

B. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. D. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

N

G

Câu 4: Khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là

C. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

D. C¸c chất khí nở vì nhiệt Ýt h¬n c¸c chÊt láng.

H Ư

A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau

TR ẦN

Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn? C. Thể tích của vật tăng.

B. Khối lượng riêng của vật tăng.

D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng

10 00

B

A. Khối lượng của vật tăng.

Câu 6: Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên:

A

A. sự co dãn vì nhiệt của chất rắn.

D. sự co dãn vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng.

H

Ó

B. sự co dãn vì nhiệt của chất lỏng.

C. sự co dãn vì nhiệt của chất khí.

Í-

B. TỰ LUẬN:

-L

Câu 7(2đ): Lấy 2 ví dụ chứng tỏ có sự nở vì nhiệt của chất lỏng, chất khí trong thực tế?

ÁN

C©u 8(2®): Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh hay bị vỡ cốc? Cách khắc phục? Câu 9(1đ): Nhiệt kế là gì? Nêu công dụng, đặc điểm của nhiệt kế y tế?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

Câu 2: Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

ÀN

Câu 10(2®): a) Khi nhiệt độ tăng thêm 1oC thì 1m dây đồng dài thêm 0,017mm. Hỏi 80m b) - Đổi sang oF:30oC ; 70oC - Đổi sang oC: 122oF ; 194oF

D

IỄ N

Đ

dây đồng ở 0oC có chiều dài bằng bao nhiêu khi ở nhiệt độ 50oC?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 43 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Điểm

-VD: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng: Đổ nước thật đầy ấm khi đun nóng thấy

.Q

H

N

ẠO

TP

H Ư

N

G

Đ

khi nóng lên không khí ở trong chai nở ra và nở nhiều hơn so với chai. + Đặt chai nhựa trong tủ lạnh thì thấy chai bị móp. Chứng tỏ khi lạnh đi không khí ở trong chai co lại vàco lại nhiều hơn so với chai.

TR ẦN

8 - Khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh hay làm vỡ cốc vì: Nước sôi nóng, thủy (2đ) tinh dẫn nhiệt kém nên rót nước sôi vào cốc thì làm cho bên trong cốc nóng lên nhanh, còn bên ngoài chưa nóng. Do đó có sự chênh lệch nhiệt độ giữa

10 00

B

bên trong và bên ngoài. Bên trong nóng lên nở ra nhiều hơn bên ngoài nên bị ngăn cản và sinh ra lực lớn làm vỡ cốc.

Ó

A

- Cách khắc phục: Rót 1 ít nước nóng vào đáy cốc và tráng đều cho cốc nóng lên đều.

Í-

H

- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ. - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể.

-L

9

o

1đ o

o

ÁN

(1đ) - Nhiệt kế y tế có thể đo nhiệt độ từ 35 C đến 42 C. Có GHĐ: 42 C, ĐCNN: 0,1oC.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

7 nước tràn ra ngoài. Chứng tỏ khi nóng lên nước nở ra và nở ra nhiều hơn so (2đ) với ấm. - VD: Sự nở vì nhiệt cúa chất khí: Dùng 1 chai nhựa chứa không khí ở bên trong, vặn chặt lắp lại. + Đặt chai nhựa ngoài trời nắng nóng thì thấy chai căng phồng lên. Chứng tỏ

Ơ

Nội dung

- Khi nhiệt độ tăng thêm 1oC thì 1m dây đồng dài thêm 0,017mm.

ÀN

- Khi nhiệt độ tăng 50oC thì 1m dây đồng dài thêm: 50.0,017 = 0,85mm.

Đ

- Khi nhiệt độ tăng thêm 50oC thì 80m dây đồng dài thêm: 50.0,85 = 68mm

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. TỰ LUẬN: 7 điểm Câu

N

V. Đáp án và biểu điểm A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B A D C D

D

IỄ N

10 = 0,068m (2đ) - Chiều dài của 80m dây đồng ở 50oC là: 80 + 0,068 = 80,068 (m)

- Đổi sang oF: 30oC ; 70oC 40oC = 0oC + 30oC = 32oF + 30.1,8oF = 86oF

44

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

70oC = 0oC + 70oC = 32oF + 70.1,8oF = 158oF - Đổi sang oC: 122oF ; 194oF 90 o 122oF = 32oF + 90oF = 0oC + C = 50oC; 1,8

N

162 o C = 90oC 1,8

N

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

Ơ

194oF = 32oF + 162oF = 0oC +

U Y

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.Q

.........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 45 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 11/3/2017

Tuần: 30

Ngày giảng: 6C(25/3/2017); 6D, B(27/3/2017); 6A(29/3/2017)

Tiết: 29

Điều chỉnh: ……………………………………………………………….. Tiết 29 :

N

SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

N U Y .Q TP

- Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

2. Kỹ năng – Năng lực - Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn. - Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng đơn giản. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu.

B

3. Thái độ - Nghiêm túc quan sát các hiện tượng vật lí, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn

10 00

trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

-L

Í-

H

Ó

A

II. CHUẨN BỊ Hs: Mỗi học sinh một thước kẻ, một bút chì, một tờ giấy kẻ ô vuông. Cả lớp: Một giá đỡ thí nghiệm; hai kẹp vạn năng; một nhiệt kế chia độ tới 1000C; một đèn cồn; một kiềng và lưới đốt; một cốc đốt; một ống nghiệm và một que khuấy; băng

ÁN

phiến tán nhỏ, nước; một bảng phụ có kẻ sẵn bảng kết quả thí nghiệm 24.1 SGK.

TO

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định: Lớp

TS HS

Vắng mặt

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. Kiến thức - Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất. - Nêu được đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

Ơ

I. MỤC TIÊU

2. Kiểm tra: Không kiểm tra đầu giờ. 46

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

ÀN

Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian

D

IỄ N

Đ

1. Thí nghiệm - Dùng đèn cồn đun nóng băng phiến - Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo từng phút khi băng phiến nóng đến 60oC. Ghi kết quả đo vào bảng 24.1

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

N

U Y

.Q

TP

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN

- Quan sát bảng 24.1. phát biểu và thảo luận về thông tin có thể thu thập được từ các số liệu trong hàng của bảng. - HS: Vẽ đường biểu diễn vào giấy kẻ ô vuông theo hướng dẫn của GV.

10 00

thí nghiệm. - Mô tả TN đun băng phiến - Yêu cầu HS quan sát vào bảng 24.1 và nêu thông tin thu thập từ ba số liệu đặc trưng. - Hướng dẫn HS vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian dựa vào bảng 24.1. - Yêu cầu HS vẽ đồ thị

- Đọc phần thông tin I. Sự nóng chảy. đầu bài trong SGK. * Định nghĩa: - Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. - Trả lời câu hỏi của GV

B

- Để tìm hiểu những đặc điểm của sự nóng chảy người ta làm

Nội dung

Ơ

Hoạt động của HS

- Trước hết chúng ta tìm hiểu đặc điểm của sự nóng chảy. ? Khi đưa một mẩu nước đá ra khỏi tủ lạnh thì có hiện tượng gì xảy ra? ? Khi đá tan, có sự chuyển hóa từ thể nào sang thể nào? - Đưa ra định nghĩa về sự nóng chảy

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoạt động của GV

N

3. Bài giảng: Đặt vấn đề: Việc đúc đồng (kim loại) liên quan đến hiện tượng vật lý đó là sự nóng chảy và sự đông đặc. Để đúc một pho tượng đồng như pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ người ta phải làm những việc gì? Đặc điểm của hiện tượng này như thế nào bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 47 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

to (oC) 86

84

N

82

Ơ

81

U Y

N

79

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ẠO

TP

75

G

Đ

72

H Ư

N

69

TR ẦN

66

10 00

B

63

60

Ó

A

- Hướng dẫn hs quan sát đường biểu diễn và trả lời câu hỏi gợi ý tìm kiến thức.

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(phút)

2. Phân tích kết quả thí

-L

Í-

H

nghiệm - Khi đun nóng nhiệt độ của băng phiến tăng dần theo thời gian: Nhiệt độ của băng phiến tăng từ 60oC đến 86oC trong

ÁN TO

1

C1.

D

IỄ N

ÀN

- Yêu cầu HS đọc và trả lời C1

thời gian 15 phút. - HS: trả lời các câu + Từ phút 0 đến phút 8:

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

77

48

Đường biểu diễn là những đoạn thẳng nằm nghiêng. Băng phiến ở thể rắn.

- Yêu cầu HS đọc và trả lời C2

- HS: trả lời các câu + Từ phút 8 đến phút 11: C2. Đường biểu diễn nằm ngang.

- Yêu cầu HS đọc và trả lời C3

- HS: trả lời các câu Băng phiến ở thể rắn và lỏng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

80

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung Băng phiến bắt đầu nóng

C3.

Thép

1300

Đồng đỏ

1083

Vàng

1063

Ó

H 960

Chì

ÁN

Nhôm

-L

Í-

Bạc

TO

Thiếc

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nước đá

659 327 232 0

Thủy ngân

-39

Rượu

-117

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

1530

TR ẦN

Sắt

nóng chảy: Nước đá ở nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. nỏng chảy ở 0oC. - Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. - Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

10 00

1452

A

Niken

đổi. nóng chảy. - Lấy ví dụ về sự - Phần lớn các chất nóng chảy

B

Hướng dẫn hs trả lời qua bảng Nhiệt độ Chất nóng chảy (oC)

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

chảy. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến không đổi. - Yêu cầu HS đọc và trả lời C4 - HS: trả lời các câu + Từ phút 11 đến phút 15 băng phiến tăng nhiệt độ từ C4. 80 đến 86oC. Đường biểu diễn là đường nằm nghiêng. Băng phiến đã nóng chảy hết, ở thể lỏng. - Yêu cầu HS trả lời C5 - HS: hoàn thành câu 3. Kết luận - Băng phiến nóng chảy ở 800C câu C5: - Khi nóng lên đến nhiệt độ vậy các chất khác có nóng chảy C5: a) (1) 800C. xác định chất chuyển từ thể b) (2) không thay rắn sang thể lỏng gọi là sự ở 800C hay không?

- GV: Yêu cầu HS rút ra kết luận chung về sự nóng chảy.

*Tích hợp: Do sự nóng lên của Trái Đất mà băng ở hai địa cực tan ra làm mực nước biển dâng cao => có nguy cơ nhấn chìm nhiều khu vực trên thế giới trong đó có

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 49 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

đồng bằng sông Hồng và đặc biệt là đồng bằng sông

N Ơ N

G

Đ

ẠO

5. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc nội dung ghi nhớ. - Làm các bài tập trong SBT: 25.1 đến 25.7

H Ư

IV. RÚT KINH NGHIỆM

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TR ẦN

..........................................................................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Đ D

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N TP

.Q

U Y

4. Củng cố - Hệ thống bài giảng. - Làm các câu hỏi phần vận dụng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cửu Long. - Để giảm thiểu tác hại của mực nước biển dâng cao, các nước trên thế giới (đặc biệt các nước phát triển) cần có kế hoạch giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giảm sự tăng nhiệt độ của trái đất.

50

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 15/3/2017

Tuần: 31

Ngày giảng: 6C(1/4/2017); 6D, B(3/4/2017); 6A(5/4/2017)

Tiết: 30

Điều chỉnh: ……………………………………………………………….. TIẾT 30. SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tt)

TP

- Nêu được đặc điểm về nhiệt độ của quá trình đông đặc

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

2. Kỹ năng- Năng lực - Biết khai thác bảng ghi kết quả TN. Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đông đặc. - Vận dụng được kiến thức về quá trình chuyển thể của sự nóng chảy và đông đặc để giải thích một số hiện tượng thực tế. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác nhóm.

10 00

B

3. Thái độ - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ khi tiến hành vẽ đường biểu diễn.

H

Ó

A

- Nghiêm túc quan sát các hiện tượng vật lí, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. - Vận dụng được những kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản.

-L

Í-

II. CHUẨN BỊ * Mỗi h/s: 1 thước kẻ,một bút chì,một tờ giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

* Cả lớp: + Một giá đỡ TN, hai kẹp vạn năng, một nhiệt kế chia độ tới 1000C, một đèn cồn một bảng phụ có kể ô vuông, một kiềng và lưới đốt, một cốc đốt, một ống nghiệm và một que khuấyđặt bên trong, băng phiến tán nhỏ, nước khăn lau. hình phóng to bảng 24.1.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Mô tả được quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất. - Nhận biết được sự đông đặc là quá trình ngược lại của nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định: Lớp TS HS

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Vắng mặt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 51 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu kết luận về sự nóng chảy của chất?

Nội dung

Ơ H N

N

G

Đ

ẠO

- Yêu cầu HS ghi phần dự - HS: Ghi dự đoán của II. Sự đông đặc đoán của HS vào vở học. mình vào vở. 1. Dự đoán - Khi băng phiến đã nóng chảy hết thôi không đun nóng và để

TR ẦN

H Ư

nguội dần thì nhiệt độ của băng phiến giảm, băng phiến sẽ đông đặc lại: Chuyển dần từ thể lỏng sang thể rắn.

A

10 00

B

- Q.sát bảng kết quả 2. Đường biểu diễn 25.1. Và trình bày về thông tin thu được qua số liệu ghi trong mỗi hàng. - Trình bày cách vẽ

-L

Í-

H

Ó

- Mô tả TN về quá trình để nguội băng phiến. ? Khi để nguội băng phiến đã chuyển hóa từ thể nào sang thể nào? - Hướng dẫn HS vẽ đường

TO

ÁN

biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian dựa vào số liệu bảng 25.1. - Yêu cầu HS vẽ đường biểu

Đ

đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi GV yêu cầu. - Vẽ đường biểu diễn

D

IỄ N

diễn vào giấy kẻ ô li theo ra giấy kẻ ô li theo sự dõi và giúp đỡ HS vẽ. hướng dẫn của GV.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hoạt động của HS

TP

Hoạt động của GV

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Bài mới

.Q

U Y

- Phần lớn các chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. - Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. - Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

N

- Khi nóng lên đến nhiệt độ xác định chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

- Thu một số bài vẽ của HS và nêu nhận xét về đường biểu diễn của Hs.

52

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com to(oC) 86 84 82 81

N

80

Ơ

79

U Y

75

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ẠO

69

G

Đ

66

60

- Treo bảng phụ hình vẽ đường biểu diễn đã vẽ sẵn. Dựa vào đường biểu diễn hướng dẫn HS thảo luận trả lời câu C1, C2, C3. - Hướng dẫn HS hoàn thành câu C4.

1

2

3

4

5

6

7

TR ẦN

0

H Ư

N

63

9

10

11

12

13

14

15

3. Phân tích kết quả thí nghiệm - Khi để nguội nhiệt độ của băng phiến giảm dần, đồng thời băng phiến chuyển dần từ thể lỏng sang thể rắn. - Từ phút 0 đến phút 4 đường biểu diễn là đường nằm nghiêng. Nhiệt độ giảm từ 86oC xuống 80oC. Băng phiến ở thể lỏng. - Từ phút 4 đến phút 7 đường

? so sánh đặc điểm của sự 7 là đường nằm ngang. biểu diễn là đường nằm ngang. nóng chảy và sự đông đặc? - Đường biểu diễn từ Nhiệt độ giữ ở 80oC. Băng phiến - Hướng dẫn HS trả lời các phút thứ 7 đến phút thứ câu C5, C6, C7. 15 là đường nằm nghiêng. C3: - Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 nhiệt độ của

Đ IỄ N D

8

(phút)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

-Trả lời các câu hỏi: C1: Tới 800C nhiệt độ của băng phiến bắt đầu đông đặc. C2: - Đường biểu diễn từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 là đường nằm nghiêng. ? rút ra kết luận chung cho - Đường biểu diễn từ sự đông đặc? phút thứ 4 đến phút thứ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

72

ở thể lỏng và rắn. - Từ phút 7 đến phút 15 đường biểu diễn là đường nằm nghiêng. Nhiệt độ giảm từ 80oC xuống 60oC. Băng phiến ở thể rắn.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

77

băng phiến giảm. - Từ phút thứ 4 đến

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 53 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TP

kết luận.

G

Đ

ẠO

độ của vật không thay đổi. - Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

H Ư

N

III. Vận dụng - Hướng dẫn hs làm bài tập - HS: Đọc và làm bài C5: - Từ phút thứ 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ –40C đến 00C. - Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nước đá nóng chảy, nhiệt độ của nước đá không thay đổi. - Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của nước tăng dần. C6: Đúc đồng

nước lỏng. - Cần cung cấp nhiệt để

- Nung đồng nóng chảy: từ thể rắn → thể lỏng, khi nung trong

chuyển trạng thái của chất từ thể rắn sang thể lỏng.

lò đúc. - Đồng lỏng đông đặc: từ thể lỏng sang rắn, khi nguội trong khuôn đúc. C7. Vì nhiệt độ này là không đổi

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

tập C5, C6, C7 phần vận dụng. - Cho HS đọc phần “Có thể C5: Chất nóng chảy ở em chưa biết” 0oC nên là nước đá. - HS khác nhận xét, bổ * Tích hợp: - Vào mùa đông ở các xứ sung câu trả lời. lạnh khi lớp nước trên mặt đóng băng mà các vẫn sống được do nước đá nhẹ hơn

Đ IỄ N

Ơ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

4. Kết luận - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc. - Phần lớn các chất đông đặc ở

- - Hướng dẫn hs dựa vào - HS: Thảo luận trả lời một nhiệt độ xác định. kết quả bảng 25.2 rồi rút ra C5, C6, C7. - Trong thời gian đông đặc nhiệt

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

băng phiến không thay đổi. - Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 nhiệt độ của băng phiến giảm. - Hướng dẫn hs dựa vào kết - Hoàn thành C4. quả thí nghiệm rồi rút ra kết (1) 80oC; (2) bằng; (3) không thay đổi. luận.

N

phút thứ 7 nhiệt độ của

D

trong quá trình nước đá đang tan.

4. Củng cố - Hệ thống bài giảng. - HS đọc ghi nhớ và mục "Có thể em chưa biết". 5. Hướng dẫn về nhà 54

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Học thuộc kiến thức bài học. - Làm các bài tập trong SBT từ 25.7- 25.14 IV. RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................................................................................................................

N

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 55 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 25/3/2017

Tuần: 32

Ngày giảng: 6C(8/4/2017); 6D, B(10/4/2017); 6A(12/4/2017)

Tiết: 31

Điều chỉnh:

TR ẦN

H Ư

thực tế. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu. - Tìm được VD thực tế về hiện tượng bay hơi.

10 00

B

3. Thái độ - Có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ảnh hưởng tiêu cực do độ ẩm không khí quá lớn hoặc quá nhỏ gây ra.

Ó

A

- Tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong sạch, bảo tồn tài nguyên nước.

ÁN

-L

Í-

H

II. CHUẨN BỊ Mỗi nhóm: một giá đỡ, kẹp vạn năng, hai đĩa nhôm giống nhau, bình chia độ, đèn cồn. Cả lớp: Hình vẽ phóng to (hình 26.1 và 26.2) III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp TSHS

Vắng mặt

Ơ

D

IỄ N

Đ

ÀN

Lớp

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

N

G

Đ

2. Kỹ năng – Năng lực - Phân tích, so sánh để tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi của chất lỏng. - Vận dụng được kiến thức về bay hơi để giải thích được một số hiện tượng bay hơi trong

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh hiểu được khái niệm sự bay hơi và sự ngưng tụ. - Nhận biết được hiện tượng bay hơi, sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng. - Biết cách tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc.

N

Tiết 30: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ

2. Kiểm tra bài cũ HS 1: - Nêu kết luận cơ bản của sự nóng chảy và sự đông đặc. So sánh sự giống nhau và khác nhau của sự nóng chảy và sự đông đặc. 56

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HS2: Bài C5, C6 SGK/79

3. Bài giảng * Tạo tình huống học tập: - Gv dùng khăn lau bảng ướt lau lên bảng, một lúc sau bảng khô. GV đặt vấn đề: Vậy nước ở bảng đã biến đi đâu mất? Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho nước trên mặt

.Q

TP

I. Sự bay hơi

N

G

Đ

ẠO

1. Nhớ lại những điều đã học về sự bay hơi + Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.

TR ẦN

+ Mọi chất lỏng đều có ngửi thấy mùi xăng. - Dựa vào phần trả lời của + Khi mở nắp lọ nước hoa thì thể bay hơi.

10 00

B

HS Gv hướng dẫn hs kết ngửi thấy mùi thơm. luận: Mọi chất lỏng có thể + Khi mở nắp hộp sơn thì bay hơi ngửi thấy mùi sơn.

H

Ó

A

Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng bay hơi và rút ra nhận xét về tốc độ bay hơi

-L

Í-

- GV treo hình 26.2a HD HS

ÀN

TO

ÁN

quan sát hình A1, A2, mô tả lại cách phơi quần áo, sau đó đọc và trả lời C1 - GV chốt lại: tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ - GV treo hình 26.2b HD HS quan sát hình B1, B2, mô tả lại cách phơi quần áo, sau đó đọc và trả lời C2 - GV treo hình 26.2c HD HS quan sát hình C1, C2, mô tả lại cách phơi quần áo, sau đó

Đ IỄ N D

- Thực hiện yêu cầu - Tìm ví dụ minh họa về sự bay hơi. VD: + Khi mở nắp chai rượu thì ngửi thấy mùi rượu. + Khi mở nắp chai xăng thì

H Ư

-Y/c HS đọc SGK phần 1, tìm và ghi vào vở một vài TD về sự bay hơi của nước và chất lỏng không phải là nước? - Gọi HS đọc TD của mình

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoạt động1: Tìm hiểu về hiện tượng bay hơi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2/ Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc - Quan sát tranh vẽ và so sánh vào những yếu tố nào? sự giống nhau và khác nhau a) Quan sát hiện tượng trong hình A1 và A2 để rút ra Khi phơi quần áo: nhận xét. + Trời nắng quần áo - Trả lời các câu hỏi theo nhanh khô hơn. hướng dẫn của GV + Có gió thì quần áo C1: Tốc độ bay hơi phụ thuộc nhanh khô hơn. vào nhiệt độ. + Quần áo được căng C2: Tốc độ bay hơi phụ thuộc rộng ra tăng diện tích vào gió. tiếp xúc với không khí C3: Tốc độ bay hơi phụ thì nhanh khô hơn. thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

NỘI DUNG

N

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

U Y

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

H

Ơ

N

đường đã biến mất sau cơn mưa. Bài học hôm nay giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 57 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


đọc và trả lời C3. ? Các hiện tượng quan sát - Dựa vào phần trả lời C1, 2, được chứng tỏ tốc độ bay hơi 3 để thực hiện yêu cầu: Rút ra của một chất lỏng phụ thuộc nhận xét. vào các yếu tố nào?

U Y

N

b) Rút ra nhận xét. * Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng: + Nhiệt độ càng cao thì

N

NỘI DUNG

Ơ

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

tốc độ bay hơi càng nhanh.

TP

.Q

C4.

G

Đ

ẠO

+ Gió càng mạnh thì tốc độ thì tốc độ bay hơi càng nhanh.

TR ẦN

H Ư

N

+ Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn

thì tốc độ bay hơi càng nhanh.

B

Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra

H

Ó

3 yếu tố trên, chúng ta cần kiểm tra cả ba yếu tố theo

A

10 00

GV giới thiệu: tốc độ bay hơi -HS theo dõi của chất lỏng phụ thuộc vào

c) Thí nghiệm kiểm chứng. * Kiểm tra sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào

TO

ÁN

-L

Í-

từng yếu tố một. nhiệt độ: - Để kiểm tra tác động của -HS nêu phương án - Dùng hai đĩa giống nhiệt độ vào tốc độ bay hơi nhau về diện tích mặt ta làm thế nào? thoáng, không có tác - Hs có thể không nêu được -Đọc SGK và theo dõi gợi ý động của gió, thay đổi phương án, do đó GV y/c HS của GV nhiệt độ. đọc SGK phần TD và gợi ý * Kiểm tra sự phụ thuộc cho HS cách thực hiện của tốc độ bay hơi vào

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Yêu cầu HS hoàn thành câu - HS hoàn thành câu C4

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

- Sau khi đã HD HS cách -HS tiến hành thí nghiệm gió: thực hiện GV yêu cầu học kiểm chứng ở nhà. - Dùng hai đĩa giống

sinh thực hiện kiểm chứng ở nhau về diện tích mặt nhà. - HS trả lời C5, C6, C7 theo thoáng, không có tác - HD HS trả lời các câu C5, gợi ý của GV. động của nhiệt độ, thay 58

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Ơ

H

N

U Y

.Q

Đ

G

Hoạt động 5: Vận dụng

ẠO

nhiệt độ.

N

đổi tác động của gió. * Kiểm tra sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào diện tích mặt thoáng: - Dùng hai đĩa bằng nhau về nhiệt độ, không có tác động của gió, thay đổi diện tích mặt thoáng.

hơi nhanh hơn chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- HS trả lời vận dụng C9, C10 d) Vận dụng C9: Lá chuối có diện tích bề C10: Thời tiết nắng mặt lớn nên hơi nước bay ra nóng, và có gió thì nước

TR ẦN

H Ư

N

- HD HS trả lời C9, C10

nhiều. Khi trồng rễ cây chưa bay hơi nhanh nên lấy được nhiều nước nên cần nhanh thu được muối.

10 00

B

phạt bớt lá để giảm bớt sự bay hơi, làm cây mất ít nước.

Í-

H

Ó

A

4. Củng cố: - Hệ thống bài giảng. - Làm các câu hỏi phần vận dụng.

ÁN

-L

5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài.

- Làm các bài tập trong SBT: 26-27.1→ 26-27.10

TO

- Đọc trước bài 27

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

C5: Để có cùng điều kiện C6, C7 - Câu C8 GV HD HS về nhà diện tích mặt thoáng của chất thực hiện. lỏng. C6: Để loại trừ tác động của gió. C7: Để kiểm tra tác động của nhiệt độ. C8: Nước ở đĩa hơ nóng bay

TP

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 59 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 3/4/2017

Tuần: 33

Ngày giảng: 6C(15/4/2017); 6D, B(17/4/2017); 6A(19/4/2017)

Tiết: 32

Điều chỉnh: ………………………………………………………………

N

Tiết 31: SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (Tiếp theo)

U Y

.Q TP

- Nêu được ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình ngưng tụ. - Biết được sự ngưng tụ xảy nhanh hơn khi giảm nhiệt độ, tăng áp suất.

Đ

ẠO

2. Kỹ năng – Năng lực - Vận dụng được kiến thức về sự ngưng tụ để giải thích được một số hiện tượng đơn giản. Tìm được ví dụ minh họa về hiện tượng ngưng tụ trong thực tế.

H Ư

N

G

- Đưa ra được phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán về sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi giảm nhiệt độ.

TR ẦN

- Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích vận dụng thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác theo nhóm.

A

10 00

B

3. Thái độ -Yêu thích khám phá tìm hiểu các hiện tượng vật lí. - Nghiêm túc quan sát các hiện tượng vật lí, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

H

Ó

II.CHUẨN BỊ -Giáo viên:

-L

Í-

+ Mỗi nhóm: 2 cốc thuỷ tinh giống nhau, nước pha màu, nước đá đập nhỏ, khăn lau khô, 2 mhiệt kế dầu, khay thí nghiệm.

ÁN

+Cả lớp: 2 cốc thuỷ tinh, 1 cái đĩa đậy được trên cốc, 1 phích nước nóng - Học sinh: Sgk và vở ghi chép

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Mô tả được quá trình chuyển thể: thể hơi → thể lỏng trong sự ngưng tụ của chất lỏng.

Đ

ÀN

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Ổn định: TS HS

Vắng mặt

D

IỄ N

Lớp

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức

2. Kiểm tra bài cũ 60

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-?: Thế nào là sự bay hơi? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tìm ví dụ thực tế chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

-TL: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. - Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, và diện tích mặt thoáng - Ví dụ chứng tỏ sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ: sấy tóc thì tóc sẽ mau khô, quần áo nếu phơi khi có nắng to thì sẽ nhanh -?: Hãy vạch kế hoạch để kiểm tra sự khô

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

+ Lấy 2 đĩa nhôm có diện tích lòng đĩa như nhau, đặt trong phòng không có gió + Đổ vào hai đĩa một lượng nước như nhau + Hơ nóng một đĩa + Quan sát một lúc sau ta thấy đĩa bị hơ nóng nước bay hơi nhanh hơn

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

3. Nội dung bài mới * Đặt vấn đề: - Gv làm thí nghiệm: đổ nước nóng vào cốc, cho học sinh quan sát thấy hơi nước bốc lên. Dùng đĩa khô đậy vào cốc nước. - Một lúc sau nhấc đĩa lên, cho học sinh quan sát mặt đĩa và yêu cầu học sinh nêu nhận xét - Thông báo: hiện tượng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi. - Vậy sự ngưng tụ có đặc điểm gì? Tốc độ ngưng tụ phụ thuộc vào các yếu tố nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về vấn đề này.

TO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt -TL: Kế hoạch để kiểm tra sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ: độ.

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Quan sát sự ngưng tụ và làm thí nghiệm kiểm tra

II. SỰ NGƯNG TỤ -GV giới thiệu tiếp như ở SGK: -HS theo dõi và nêu nhận 1/ Tìm cách quan sát sự Sự ngưng tụ là quá trình ngược xét: Sự chuyển từ thể hơi ngưng tụ lại của sự bay hơi. sang thể lỏng gọi là sự a) Dự đoán: Hiện tượng chất lỏng biến - Yêu cầu HS nêu dự đoán ngưng tụ - Nhận xét -HS theo dõi và ghi vở thành hơi gọi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi

Đ IỄ N D

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 61 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Gọi học sinh nhắc lại

NỘI DUNG

B 10 00

chúng ta làm giảm nhiệt độ của không khí thì ta có thể làm cho

TR ẦN

không ta tiến hành thí nghiệm - Đvđ: trong không khí có hơi nước, vậy bằng cách nào đó

- Đọc phần thí nghiệm kiểm tra và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của GV. - Nêu mục đích, dụng cụ TN, bố trí dụng cụ.

- Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo nhóm. - Điều khiển học sinh thảo luận các câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5 để rút ra kết luận

- Tiến hành TN theo sự phân công của GV. - Các nhóm bố trí thí nghiệm và quan sát hiện tượng.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

hơi nước ngưng tụ nhanh hay không ? - Gợi ý: trên lớp chúng ta tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán theo hướng dẫn phần b/SGK -Y/c HS nêu phương án TN kiểm tra. - Phát dụng cụ cho từng nhóm và cho các nhóm thực hiện TN

Đ

62

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Ơ H

U Y

.Q

TP ẠO Đ G H Ư

N

tụ xảy ra nhanh hơn và dễ quan sát hơn hiện tượng hơi ngưng tụ

IỄ N D

N

sát được sự bay hơi của chất bằng cách tăng nhiệt độ của nó. Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ ta tăng hay giảm nhiệt độ? - Nhận xét - Để khẳng định được có phải -Lắng nghe giảm nhiệt độ của hơi, sự ngưng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Ở bài trước ta đã biết để quan -HS nêu dự đoán:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

b) Thí nghiệm kiểm tra: Muốn dễ quan sát hiện - Mục đích tượng ngưng tụ ta có thể - Dụng cụ, bố trí giảm nhiệt độ của chất - Tiến hành lỏng - Hiện tượng, kết quả

N

biến thành chất lỏng gọi là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Ơ

N

- Thảo luận trên lớp về c) Rút ra kết luận: kết quả thí nghiệm quan C4: Do hơi nước trong sát được và trả lời câu hỏi không khí gặp lạnh, ngưng C1, C2, C3, C4, C5 ⇒ rút ra tụ lại. C5: Đúng kết luận.

.Q

U Y

N

H

*KL: Khi giảm nhiệt độ của hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn, ta có thể dễ dàng quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ.

TP

câu trả lời C1 đến C5 hướng C1: Nhiệt độ ở cốc thí dẫn hs rút ra kết luận chung. nghiệm thấp hơn nhiệt độ * Tích hợp: ở cốc đối chứng. Trời lạnh khiến hơi nước trong C2: Có nước đọng ở mặt không khí ngưng tụ tạo thành ngoài của cốc thí nghiệm. sương mù, làm giảm tầm nhìn, Không có nước đọng ở cây xanh giảm khả năng quang mặt ngoài cốc đối chứng. hợp. Cần có biện pháp đảm bảo C3: Không. Vì nước đọng

G

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TR ẦN

H Ư

N

an toàn giao thông khi trời có ở mặt ngoài cốc thí sương mù. Hơi nước đọng trên nghiệm không có màu các dụng cụ thiết bị điện có thể còn nước trong cốc có gây nguy hiểm, hỏng hóc. màu.

10 00

B

Hoạt động 2: Vận dụng - Yêu cầu học sinh đọc và làm các câu C6, C7, C8 - Hướng dẫn học sinh thảo luận các câu C6, C7, C8

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

-HS làm vận dụng theo HD của GV - Đọc và làm các câu C6, C7, C8 - Thảo luận trên lớp trả * Gợi ý thêm 1 số VD: - Hơi nước trong các đám mây lời. Ghi câu trả lời đúng ngưng tụ tạo thành mưa. vào vở - Khi hà hơi vào mặt gương, hơi -C8: Đối với chai đậy nút

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

- HD HS thảo luận trả lời các câu hỏi từ C1 đến C5. - Nhận xét, hoàn chỉnh câu trả lời. - Dựa vào kết quả thí nghiệm,

NỘI DUNG

ẠO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

2/ Vận dụng -C6: 2 ví dụ về hiện tượng ngưng tụ: + Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ lại thành mưa. + Sự tạo thành sương trên lá cây vào buổi sớm.

D

IỄ N

Đ

ÀN

nước có trong hơi thở gặp kín thì trong chai xảy ra -C7: Ban đêm nhiệt độ gương lạnh, ngưng tụ thành đồng thời 2 quá trình bay xuống thấp làm hơi nước những hạt nước nhỏ làm mờ hơi và ngưng tụ, nhưng 2 trong không khí ngưng tụ quá trình này cân bằng lại thành các giọt sương gương. - Khi đun nấu có những giọt nhau nên rượu không cạn. (giọt nước) đọng trên lá

nước bám vào vung nồi. - Quá trình nấu rượu.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Còn ở chai không đậy nút thì rượu sẽ cạn dần do quá

*Giới thiệu: Độ ẩm không khí trình bay hơi mạnh hơn liên quan đến hơi nước. quá trình ngưng tụ. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 63 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4. Củng cố: - Hệ thống bài giảng. - HS đọc phần ghi nhớ, có thể em chưa biết. - Nhắc lại sự bay hơi và sự ngưng tụ.

N Ơ

.........................................................................................................................................................................................................

ẠO

.........................................................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

.........................................................................................................................................................................................................

Đ D

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y .Q TP

IV. RÚT KINH NGHIỆM

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

5. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc nội dung ghi nhớ. - Làm lại C6 đến C7 SGK - Làm 26-27.11 đến 26-27.17 SBT - Đọc trước nội dung bài 28, 29

64

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 11/4/2017

Tuần: 34

Ngày giảng: 6C(22/4/2017); 6D, B(24/4/2017); 6A(26/4/2017)

Tiết: 33

Điều chỉnh: ……………………………………………………………… SỰ SÔI

N Ơ H N U Y

.Q

2. Kỹ năng – Năng lực - Biết cách theo dõi thí nghiệm và ghi kết quả theo dõi vào bảng. - Vận dụng những kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng có liên quan đến nhiệt độ sôi. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu.

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TR ẦN

H Ư

3. Thái độ - Có thái độ thận trọng trong việc tiến hành thí nghiệm để tránh đổ vỡ, gây nguy hiểm khi tiến hành thí nghiệm. Tích cực học tập, nghiên cứu xây dựng bài học.

A

10 00

B

II. CHUẨN BỊ Cả lớp: - Một giá đỡ, một bình cầu đáy bằng, một kẹp vạn năng, đèn cồn, một nhiệt kế thủy ngân, một đồng hồ đếm thời gian, lưới tản nhiệt, cốc 200ml chịu nhiệt, nước. HS: chép sẵn bảng 28.1 trong SGK vào vở học, một tờ giấy HS và bút chì, thước

-L

TS HS

Vắng mặt

TO

ÁN

Lớp

Í-

H

Ó

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định lớp:

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Mô tả được hiện tượng sôi, nêu được các đặc điểm của sự sôi. - Nhận biết được hiện tượng sôi và nhớ lại các đặc điểm của sự sôi.

D

IỄ N

Đ

2. Kiểm tra bài cũ HS 1: Thế nào là sự ngưng tụ? hiện tượng ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi nào? HS 2: Vì sao sương thường có trên lá cây vào sáng sớm, còn lại mất đi khi mặt trời lên?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tiết 33:

3. Bài giảng: *Đặt vấn đề: - Yêu cầu HS đọc mẩu đối thoại trong phần thông tin đầu bài trong SGK và đưa ra dự đoán của mình. - Để kiểm tra dự đoán, thì ta phải tiến hành thí nghiệm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 65 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

A

10 00

B

II. Mặt nước bắt đầu xáo động. III. Mặt nước bắt đầu xáo động mạnh, hơi nước bay lên rất nhiều.

H

Ó

tượng xảy ra vào bảng 28.1 - Gọi lần lượt HS lên theo dõi hiện tượng TN sau 1 phút, yêu cầu HS ghi lại kết quả.

TO

ÁN

-L

Í-

- Yêu cầu HS ghi lại kết quả Ở trong lòng nước: A. Các bọt khí bắt đầu xuất TN hiện ở đáy bình. B. Các bọt khí nổi lên. C. Nước reo. D. Các bọt khí nổi lên nhiều hơn,.. . Nước sôi sùng sục.

Đ

IỄ N D 66

Ơ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

các em ghi lại nhiệt độ của Ở trên mặt nước: nước và nhận xét các hiện I. Có ít hơi nước bay lên

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

- Yêu cầu hs nêu mục đích thí - Nêu mục đích: Nghiên cứu I. Thí nghiệm về sự sôi nghiệm nhiệt độ khi sôi. 1. Tiến hành thí - Giới thiệu dụng cụ thí - Quan sát cách bố trí thí nghiệm. nghiệm nghiệm, nghe GV hướng dẫn a) Thí nghiệm: Đun cách quan sát TN. nước - Lên theo dõi TN khi GV *Mục đích: -GV tiến hành TN biểu diễn, yêu cầu, chú ý hiện tượng xảy *Dụng cụ, cách bố trí yêu cầu hs quan sát sự thay ra. *Tiến hành đổi nhiệt độ của nước, và * Hiện tượng: - Sự thay đổi nhiệt độ. quan sát các hiện tượng xảy ra ở trong lòng nước và trên - Ghi kết quả vào thí nghiệm - Quan sát hiện tượng vào vở theo mẫu bảng 28.1 trên mặt nước. mặt nước. - Quan sát hiện tượng ở - Khi nhiệt độ của nước đạt trang 86-SGK đến 400C, thì cứ sau 1 phút Các hiện tượng: trong lòng nước.

N

HĐ1. TÌM HIỂU THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI

Kết quả thí nghiệm Thời gian theo dõi (phút)

Nhiệt độ nước (oC)

Hiện tượng trên mặt nước

Hiện tượng trong lòng nước

0

40

I

A

1

45

I

A

2

51

I

A

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


55

I

A

4

61

I

A

5

67

I

A

6

72

II

B

100

7

80

II

B

97

8

85

II

C

92

9

92

II

C

10

97

II

C

11

100

III

D

12

100

III

D

13

100

III

D

14

100

III

D

15

100

III

D

Ơ

Đ

G

72 67

61

55 51

45 40

H Ư

N

80

1

B

- Từ phút 0 đến phút 11: nhiệt độ của nước tăng từ 40oC đến 100oC. Đường biểu diễn là đường nằm nghiêng.

10 00

- Từ phút 11 đến phút 15: nhiệt độ của nước là 100oC. Đường biểu diễn nằm ngang. HĐ CỦA HỌC SINH

NỘI DUNG

A

HĐ CỦA GV

H

Ó

HĐ 2: TÌM HIỂU NHIỆT ĐỘ SÔI - Quan sát đường biểu diễn trên bảng. - Trả lời các câu từ C1->C3 theo kết quả thí nghiệm của

II. Nhiệt độ sôi 1. Trả lời câu hỏi. 2. Rút ra kết luận: - Nước sôi ở nhiệt độ

luận về kết quả thí nghiệm theo từng câu hỏi từ C1>C4 trong SGK. H: Các chất khác nhau sôi ở một nhiệt độ như thế nào?

nhóm mình. C4: Trong khi nước đang sôi nhiệt độ của nước không tăng. - Trả lời câu C5, C6.

1000C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước - Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước không thay đổi.

TO

ÁN

-L

Í-

- Hướng dẫn hs dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời các câu hỏi: C1, 2, 3, 4 - Điều khiển học sinh thảo

Đ

- Hướng dẫn HS thảo luận C5: Bạn Bình đúng. và trả lời câu hỏi C5, C6. C6:

- Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian

- Ghi kết luận về sự sôi lên a) (1) 1000C bảng. (2) nhiệt độ sôi

sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

85

TR ẦN

*Nhận xét:

Nhiệt độ

N

110

- Hướng dẫn HS về nhà vẽ - Nghe hướng dẫn cách vẽ 2. Vẽ đường biểu diễn. đường biểu diễn trên giấy kẻ đường biểu diễn. ô vuông.

IỄ N D

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 67 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HĐ CỦA HỌC SINH

mặt thoáng. - Các chất thường có nhiệt độ sôi xác định. Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.

U Y

Đ

ẠO

TP

.Q

III. Vận dụng C7: Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi. C8: Vì nhiệt độ sôi của thủy ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước, còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước. C9: Đoạn AB ứng với quá

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

- Hướng dẫn HS thảo luận - HS: thảo luận và trả lời và trả lời câu C7, C8, C9. câu C7, C8, C9. - Nhận xét, chốt phương án - Ghi câu trả lười vào vở. trả lời

H

Ó

A

sôi của nước.

Í-

4. Củng cố - Hệ thống bài giảng.

trình nóng lên của nước. Đoạn BC ứng với quá trình

-L

- Hs đọc kết luận, ghi nhớ, mục "Có thể em chưa biết"

TO

ÁN

5. Hướng dẫn về nhà - Làm các bài tập trong SBT. Trả lời các câu hỏi của bài 30 phần ôn tập - Chuẩn bị bài cho giờ sau học tổng kết chương II - Nhiệt học.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HĐ 3: VẬN DỤNG

Đ

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

suất hơi.

N

- Giới thiệu bảng 29.1 nhiệt b) (3) không thay đổi. độ sôi của một số chất. c) (4) bọt khí Yêu cầu hs rút ra nhận xét (5) mặt thoáng. - Lưu ý: nhiệt độ sôi của các - Ghi lại kết luận vào vở chất còn phụ thuộc vào áp

NỘI DUNG

Ơ

HĐ CỦA GV

IỄ N

.........................................................................................................................................................................................................

D

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

68

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn: 29/4/2017

Tuần: 36

Ngày giảng: …………………………………………………………………

Tiết: 34

Điều chỉnh: ..............................................................................

TỔNG KẾT CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

N

I. MỤC TIÊU

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

G

Đ

ẠO

- Củng cố và đánh giá việc nắm vững kiến thức về nhiệt học. - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ vào việc giải thích hiện tượng đơn giản trong thực tiễn. - Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, hợp tác nhóm.

TR ẦN

H Ư

N

3. Thái độ - Nghiêm túc quan sát các hiện tượng vật lí, tự giác độc lập tư duy, hợp tác với các bạn trong nhóm, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

B

II. CHUẨN BỊ - Các câu hỏi trong phần ôn tập tổng kết chương.

A

TS HS

Vắng mặt

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Lớp

10 00

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra: Kết hợp trong phần ôn tập

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

2. Kỹ năng – Năng lực - Vận dụng được kiến thức trong thực tế, giải thích được các hiện tượng có liên quan trong đời sống và sản xuất.

ÀN

3. Bài giảng:

D

IỄ N

Đ

Hoạt động của GV

- Yêu cầu lần lượt Hs trả lời lần lượt các câu hỏi theo thứ tự của phần I. - Yêu cầu HS khác nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn. - Đưa ra kết luận về câu trả

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Hoạt động của HS

Nội dung

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

1. Kiến thức - Ôn lại những kiến thức cơ bản về nhiệt học đã được học.

- Trả lời các câu hỏi I. ÔN TẬP phần ôn tập khi cô giáo yêu cầu - Theo dõi, nhận xét câu trả lời của bạn. - Chú ý theo dõi nhận Câu 1: Thể tích của hầu hết các www.facebook.com/daykemquynhonofficial 69 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Hoạt động của HS

xét và sửa chữa nếu chất tăng khi nhiệt độ tăng, giảm

Câu 1: Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm? Câu 2: Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất; chất nào nở vì nhiệt ít nhất.?

có sai sót. - HS: Làm v.dụng của trong phiếu Sau đó tham xét bài làm nhóm.

ẠO G

Đ

ngăn trở có thể gây ra lực rất lớn? Câu 4: Nhiệt kế hoạt động

H Ư

N

Câu 4: Nhiệt kế được cấu tạo dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt. + Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt

TR ẦN

dựa trên hiện tượng nào? Hãy kể tên và nêu công dụng của

độ của khí quyển. + Nhiệt kế thủy ngân dùng đo trong các thí nghiệm. + Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Câu 5: Nóng chảy Thể rắn

ÁN

chiều mũi tên.

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

các nhiệt kế thường gặp trong đời sống?

Câu 5: Điền vào đường chấm chấm trong sơ đồ tên gọi của các sự chuyển thể ứng với

Ơ

TP

.Q

U Y

N

H

bài tập mục I học tập. gia nhận Câu 2: Chất khí nở vì nhiệt nhiều của các nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhất. Câu 3: HS tự tìm ví dụ minh họa

N

khi nhiệt độ giảm.

Câu 3: Tìm một thí dụ chứng tỏ sự co dãn vì nhiệt khi bị

Đ

ÀN

Câu 6: Các chất khác nhau có nóng chảy và đông đặc ở

Đông đặc

Thể lỏng

Bay hơi Thể lỏng

Ngưng tụ

Thể khí

cùng một nhiệt độ xác định không? Nhiệt độ này gọi là

Câu 6: Mỗi chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ nhất

gì? Câu 7: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của chất rắn có tăng không khi ta vẫn tiếp tục

định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. Câu 7: Trong thời gian đang nóng chảy nhiệt độ của chất rắn

IỄ N D

Nội dung

lời của HS

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

70

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

không thay đổi dù ta vẫn tiếp tục

đun.

ẠO

Sự bay hơi của chất lỏng ở - Trả lời câu hỏi phần tục đun, nhiệt độ của chất lỏng nhiệt độ này có đặc điểm gì II trước lớp. vẫn không thay đổi. Ở nhiệt độ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

TR ẦN

10 00

- Gọi HS nhóm khác trong lớp nhận xét phần trả lời của bạn.

B

- Gọi các nhóm trả lời lần lượt các câu hỏi phần II

H Ư

N

G

Đ

- Yêu cầu HS thảo luận các - Các HS khác còn lại này chất lỏng bay hơi cả ở trong câu hỏi phần vận dụng theo nhận xét bổ sung câu lòng lẫn trên mặt thoáng của chất nhóm. trả lời của bạn. lỏng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

II. Vận dụng: Câu 1. C

Câu 2. C Câu 3: Để khi có hơi nóng chạy qua ống, ống có thể nở dài mà không bị ngăn cản Câu 4: a) sắt. b) rượu c) - Vì nhiệt độ này rượu vẫn ở thể lỏng - Không, vì ở nhiệt độ này thủy ngân đông đặc. Câu 5: Bình đúng: chỉ cần để ngọn lửa dù nhỏ đủ cho nồi khoai

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 8: Các chất lỏng có bay đun. hơi ở cùng một nhiệt độ xác Câu 8: Không. Các chất lỏng bay định không? Tốc độ bay hơi hơi ở bất kì nhiệt độ nào. Tốc độ của chất lỏng phụ thuộc vào bay hơi của một chất lỏng phụ những yếu tố nào? thuộc vào nhiệt độ, gió, diện tích Câu 9: Ở nhiệt độ nào thì mặt thoáng của chất lỏng. chất lỏng cho dù có tiếp tục - Hoạt động nhóm trả đun vẫn không tăng nhiệt độ? lời câu hỏi phần II. Câu 9: Ở nhiệt độ sôi thì dù tiếp

tiếp tục sôi là đã duy trì được nhiệt độ của nồi khoai ở nhiệt độ sôi của nước. Câu 6: a) Đoạn BC: quá trình nóng chảy. www.facebook.com/daykemquynhonofficial 71 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hoạt động của GV

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động của HS

Nội dung

ẠO

+ Trong vòng 20 giây (có thể trong các ô chữ hàng cho HS ở dưới đếm từ 1 đến ngang.

H Ư

N

G

Đ

20) kể từ lúc đặt câu hỏi và + Tìm đáp án trong ô điền vào chỗ trống. Nếu quá hàng dọc. thời gian không được tính III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ C

2

B A Y H Ơ

I

3

G I

4 T H Í N G H

I

H

Y

B

N Ó N G

10 00

1

TR ẦN

điểm.

Ó

M Ặ T T H

O

Á

N

G

6

N

G

Đ

-L

H

5

Í-

Ó

A

Ệ M

C

T Ố C Đ Ộ

ÁN

7

Đ Ô

TO

4. Củng cố: - Hệ thống bài giảng.

Đ

- Làm các câu hỏi phần vận dụng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

b) - Đoạn AB: nước tồn tại ở thể rắn. - Chơi trò chơi theo - Đoạn CD: nước tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.. điều hành của GV: + Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ + Tìm từ chìa khóa

N

- GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi ô chữ theo thể lệ trò chơi: + Chia 2 đội, mỗi đội 4 người. + Bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi thứ tự với thứ tự hàng dọc của ô chữ.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Đoạn DE: quá trình sôi.

D

IỄ N

5. Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập kĩ chương nhiệt học chuẩn bị thi học kì II. IV. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

72

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 34: Tổng kết chương II: nhiệt học

I. MỤC TIÊU: -Ôn lại các kiến thức về cơ học đã học ở chương II -Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức về khái niệm của HS II. CHUẨN BỊ:

U Y .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GHI BẢNG TRÒ

ẠO

TP

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

Đ

Tiết34: Tổng kết chương II: Nhiệt học

TR ẦN

H Ư

N

G

Hoạt động 1: Ôn tập: Gọi HS trả lời lần lượt các -HS lần lượt trả lời các câu hỏi từ 1 đến 13 ở SGK câu đã chuẩn bị I)ÔN TẬP: phần I theo sự chuẩn bị ở nhà

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

-Yêu cầu HS theo dõi câu trả lời và sữa chữa phần chuẩn bị của mình nếu bị sai Hoạt động 2: Vận dụng: -Yêu cầu HS dọc và trả lời các câu vận dụng ở phần 2 -Yêu cầu các nhóm làm tong câu và gọi đại diẹn lên bảng trả lời -GV cho lớp nhận xét sau đó thống nhất đáp án đúng Hoạt động 3: Trò chơi ô

B

-Yêu cầu các HS khác nhận -HS nhận xét -HS tự sữa chữa sai sót xét, GV thóng nhất ý kiến

-HS đọc và suy nghĩ trả II)VẬN DỤNG: lời -HS đại diện lên bảng Câu 1: ý C trả lời Câu 2: ý C Câu 3: Dể khi hơi nóng chạy -Cả lớp cùng nhận xét qua ống thì ống có thể nở và thống nhất dài mà không bị ngăn cản.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

2/ Nội dung bài mới

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Cho HS chuẩn bị phần ôn tập ở nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1/ Kiểm tra bài cũ: Thông qua ôn tập

-HS theo dõi Câu 5 Bình đúng. chữ: GV kẽ sẵn ô chữ vào bảng phụ và hướng dẫn cách chơi Các nhóm thảo luận và Sau dó GV đọc lần lượt từng đại diện nhóm trả lời ô chữ, nhóm nào có tín hiệu trước thì trả lời

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

III)TRÒ CHƠI Ô CHỮ:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 73 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

74

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. củng cố: Củng cố kiến thức trọng tâm của chương và cách làm bài tập. 4. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì II.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 75 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

76

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Lớp dạy:6A Tiết: Lớp dạy:6B Tiết:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày dạy: Ngày dạy:

Sĩ Số: Sĩ Số:

Ơ

TR ẦN

H Ư

N

2) Nội dung bài mới: HĐ1: Hệ thống kiến thức - GV lần lượt nêu các câu hỏi cho các nhóm HS thảo luân và gọi đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét

10 00

B

-GV chốt lại câu trả lời. Yêu cầu các nhóm tự điều chỉnh, sữa chữa đáp án của nhóm mình và ghi vở. Câu hỏi hệ thống hóa kiến thức

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 1: Thế nào là sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí? Câu 2: So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? Câu 3: Nêu 1 số ứng dụng của sự nở vì nhiệt?

ÁN

Câu 4: Để đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì? Câu 5: Thế nào là sự nóng chảy, sự đông đặc?

Đ

ÀN

TO

Câu 6: Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào? Câu 7: Thế nào là sự bay hơi, sự ngưng tụ? Câu 8: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu 9: Thế nào gọi là nhiệt độ sôi / Câu 10:Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng có thay đổi không? HĐ2: Làm bài tập vận dụng: -GV đưa các bài tập ở SBT lần lượt hướng dẫn HS trên cơ sở các em đã làm bài tập ở

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

.Q TP

G

Đ

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1) Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong ôn tập

IỄ N D

ẠO

II.CHUẨN BỊ: 1.GV: - Hệ thống câu hỏi theo các bài để HS nêu lại kiến thức 2.+HS: - Kiến thức đã học trong học kì I

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I.MỤC TIÊU: 1.KT:- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kì I 2.KN:- Củng cố lại các công thức và vận dụng giải thích bài tập. 3.TĐ:- Nghiêm túc,tự giác khi học.

N

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

vở bài tập. - bài 18.1 ; 18.2 (sbt/22) Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 77 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-bài 19.1 ;19.2 (sbt/23) -bài 20.1 ;20.2 (sbt/24,25) -bài 21.1 ;21.2 (sbt/26) -bài 22.1 ;22.2 (sbt/27,28) -bài 24-25.1 ; 24-25.2 (sbt/29)

N

3.Củng cố: - Củng cố cách làm bài tập cho HS và các kiến thức trọng tâm.

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

4.Hướng dẫn về nhà: -Học bài, làm bài tập trong SBT, chuẩn bị kiến thức giờ sau ôn tập học kì I

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

Ơ

N

-bài 26-27.1 ;26-27.2 ;26-27.3 ; 26-27.4 ; 26-27.5(sbt/31,32)

78

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TIẾT 35 THI KIỂM TRA HỌC KÌ II (THI THEO ĐỀ THI CỦA PHÒNG)

N

Ngày dạy: Ngày dạy:

Ơ

H

N

Lớp dạy:6A Tiết: Lớp dạy:6B Tiết:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Sĩ Số: Sĩ Số:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 79 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Tiết: 8

KIỂM TRA MỘT TIẾT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

I, MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Kiểm tra được việc nắm các đơn vị kiến thức của học sinh về đo độ dài, đo thể tích, lực, 2 lực cân bằng, tác dụng của lực, trọng lực. 2. Kỹ năng: Học sinh vận dụng các kiến thức vào các BT thực tế.

N

3. Thái độ: nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

TNKQ

1. Đo độ dài:2 tiết

B

1

Số câu hỏi

10 00

1.C.1

Số điểm

TL

Ơ Đ

G TNKQ

TL

Cấp độ cao TNKQ

Cộng

TL

1

Ó -L

Í-

H

2. Lực –Hai lực cân bằng :1 tiết

1

0,5

0,5

TO

ÁN

1.C.2

0,5

2 C.1

C.1

1

1

Đ

Số điểm

Cấp độ thấp

0,5 (5%)

A

0,5

Số câu hỏi

N

TL

Vận dụng

TR ẦN

TNKQ

Thông hiểu

H Ư

Nhận biết

2,5 (25%)

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y ẠO

I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Cấp độ kiến thức

Tên chủ đề

TP

.Q

III, TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1, Kiểm tra bài cũ: 2, Giảng bài mới: Kiểm tra

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II, CHUẨN BỊ. + Giáo viên: - Đề bài, đáp án + Học sinh: - kiến thức, giấy kiểm tra, dụng cụ học tập.

D

IỄ N

3. Kết quả tác dụng của lực :1 tiết 0,5

Số câu hỏi

1

C.2.a

1,5 C.3

Số điểm 80

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

0,5

2

2,5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(25%)

4. KL – Đo khối lượng :1 tiết 0,5

Số câu hỏi

0,5

N

C.2.b

Ơ B

TR ẦN

6. Trọng lực – đơn vị lực.:1 tiết

H Ư

2

1

1

10 00

Số câu hỏi

A

C.4

2

Ó

2

(20%)

H 4

2

1

7

2

10,0 (100% )

4,5

3,5

Đ

ÀN

TO

TS điểm

ÁN

-L

Í-

TS câu hỏi

1

2 (20%)

N

Số điểm

G

C.2

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP Đ

Số câu hỏi

IỄ N D

ẠO

1

Số điểm

0,5 (5%)

H

0,5

5. Đo thể tích CL, vật rắn không thấm nước.:2 tiết

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số điểm

II. ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm: (2đ):

1. Khoanh tròn các chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng (1đ) Câu 1: (0,5đ) Đơn vị đo nào dưới đây là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta: A. m B. Kg C. cc D. mm Câu 2: (0,5đ) Lực nào trong các lực dưới đây là lực đẩy? A. Lực mà cần cẩu đã phải tác dụng vào thùng hàng để nâng thùng hàng lên B. Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 81 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Lực mà nam châm tác dụng lên vật bằng sắt.

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (1đ) a, Lực tác dụng lên một vật có thể làm (1)……………của vật đó hoặc làm nó

Câu Đáp án

TR ẦN

1. Khoanh tròn các chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng (1đ) 1

2

A

B

10 00

B

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau (1đ) Mỗi ý đúng được 0,5 đ. (2) biến dang.

b, (1)cân (2)Kilogam (Kg)

A

a, (1) biến dổi chuyển động

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

II.Tự luận: (8đ) Câu1; (2đ) Mỗi ý đúng được 1đ - Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau,cùng phương,ngược chiều,và cùng tác dụng lên một vật. - Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng: + nếu vật đang đứng yên thì tiếp tục dứng yên. + Nếu vật đang chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều.

Ơ H

IỄ N

Đ

Câu2; (2đ) Mỗi ý đúng được 1đ a, Dùng bình chia độ,ca đong, chai, lọ có ghi sẵn dung tích.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

H Ư

N

G

………………………………………………… ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm: (2đ):

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

II.Tự luận: (8đ): Câu 1: (2đ) Thế nào là hai lực cân bằng?vật sẽ như thế nào nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Câu 2: (2đ) a, Để đo thể tích chất lỏng người ta dùng dụng cụ gì? b, Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước người ta dùng dụng cụ gì? câu 3: (2đ) Hãy nêu ví dụ cho thấy vật tác dụng lên một vật làm vật đó biến đổi chuyển động và biến dạng? Câu 4: (2đ) Hãy tính trọng lượng của người nặng 50Kg và 70Kg?

N

(2)……………… b, Để đo khối lượng người ta dùng (1)………….Đơn vị đo khối lượng là (2)…………….

D

b, Dùng bình tràn,bình chứa,bình chia độ. Câu3; (2đ) Mỗi ý đúng được 1đ VD vè lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động: Dùg chân đá quả bóng,quả

cầu... VD về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng: Dùng tay kéo dây cao su,lò so... Câu4; (2đ) Mỗi ý đúng được 1đ 82

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

- ta có: 1Kg = 10N Vậy: 50 Kg = 10. 50 = 500 (N) 70 Kg = 10. 70 = 700 (N)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(Hết)

…………………………………………………….

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 83 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

TIẾT 17:

ÔN TẬP HỌC KÌ I

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

I. MỤC TIÊU: 1.KT:- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kì 2.KN:- Củng cố lại các công thức và vận dụng giải thích bài tập. 3.TĐ:- Nghiêm túc,tự giác khi học.

N Ơ

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

2) Nội dung bài mới: HĐ1: Hệ thống kiến thức - GV lần lượt nêu các câu hỏi(Đề cương ôn tập) gọi đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét -GV chốt lại câu trả lời. Yêu cầu các nhóm tự điều chỉnh, sữa chữa đề cương của nhóm mình

10 00

B

HĐ2: Làm bài tập -GV đưa các bài tập ở SBT lần lượt hướng dẫn HS trên cơ sở các em đã làm bài tập ở

Ó

A

vở bài tập -Nếu còn thời gian thì làm thêm vài bài tập chuẩn bị

ÁN

A. Lí thuyết:

-L

Í-

H

ĐỀ CƯỜNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 6

TO

Câu 1: Hãy nêu cách đo độ dài? Đơn vị đo độ dài là gì? Sử dụng dụng cụ gì để đo độ dài? Câu 2: Hãy nêu cách đo thể tích chất lỏng? Đơn vị đo thể tích là gì? Câu 3: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì dùng dụng cụ gì? Nêu cách đo? Câu 4: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Câu 5: Trên vỏ hộp sữa có ghi 397g điều đó có ý nghĩa gì? Câu 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Đơn vị của lực là gì? Câu 7: Vật sẽ như thế nào khi chịu tác dụng của lực?

Đ D

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

ẠO

TP

.Q

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong ôn tập

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. CHUẨN BỊ: 1.GV: - Hệ thống câu hỏi theo các bài tập để HS nêu lại kiến thức - Bài tập ở SBT và các bài tập làm thêm 2.+HS: - Làm đề cương ôn tập

Câu 8: Trọng lực là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực? Câu 9: Thế nào là lực đàn hồi? Nêu đặc điểm của lực đàn hồi? 84

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10:Lực kế là gì? Nêu cách đo lực? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng? Câu 11:khối lượng riêng là gì? Đơn vị của KLR? Viết công thức tính khối lượng

riêng? Câu 12:Trọng lương riêng là gì? đơn vị của TRọNG LƯợNG RIÊNG? Viết công thức

N Ơ

10 00

B

(Hết) 3.Củng cố: - Củng cố cách làm bài tập cho HS và các kiến thức trọng tâm.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

4.Hướng dẫn về nhà: -Học bài theo đề cương ôn tập, chuẩn bị để kiểm tra học kì I.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

B.Bài tập: -bài 1-2.1 ; 1-2.2;1-2.3 (sbt). -bài 3.1 ;3.2 ; 3.3 (sbt) -bài 4.1 ;4.2;4.3 (sbt) -bài 5.1 ;5.2 (sbt) -bài 6.1 ;6.2 ;6.3(sbt) -bài 7.1 ; 7.2 (sbt) -bài 8.1 ;8.2 ;8.3 8(sbt) -bài 9.1;9.2 (sbt) -bài 11.1;11.2;11.3 (sbt) -bài 13.1;13.2;13.3 (sbt)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

tính trọng lượng riêng? Câu 13:Kể tên các loại máy cơ đơn giản?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 85 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

86

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Lớp dạy:6A Tiết: Lớp dạy:6B Tiết:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày dạy: Ngày dạy:

Sĩ Số: Sĩ Số:

Ơ

Đ

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

N

G

1) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong ôn tập

TR ẦN

H Ư

2) Nội dung bài mới: HĐ1: Hệ thống kiến thức - GV lần lượt nêu các câu hỏi cho các nhóm HS thảo luân và gọi đại diện các nhóm

10 00

B

trả lời. Các nhóm khác nhận xét -GV chốt lại câu trả lời. Yêu cầu các nhóm tự điều chỉnh, sữa chữa đáp án của nhóm mình và ghi vở.

Ó

A

Câu hỏi hệ thống hóa kiến thức

-L

Í-

H

Câu 1: Hãy nêu cách đo độ dài? Đơn vị đo độ dài là gì? Sử dụng dụng cụ gì để đo độ dài?

ÁN

Câu 2: Hãy nêu cách đo thể tích chất lỏng? Đơn vị đo thể tích là gì? Câu 3: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì dùng dụng cụ gì? Nêu cách đo?

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Câu 4: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Câu 5: Trên vỏ hộp sữa có ghi 397g điều đó có ý nghĩa gì? Câu 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Đơn vị của lực là gì? Câu 7: Vật sẽ như thế nào khi chịu tác dụng của lực? Câu 8: Trọng lực là gì? Nêu phương và chiều của trọng lực? Câu 9: Thế nào là lực đàn hồi? Nêu đặc điểm của lực đàn hồi? Câu 10:Lực kế là gì? Nêu cách đo lực? Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N U Y

.Q TP

ẠO

II.CHUẨN BỊ: 1.GV: - Hệ thống câu hỏi theo các bài để HS nêu lại kiến thức 2.+HS: - Kiến thức đã học trong học kì I

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I.MỤC TIÊU: 1.KT:- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kì I 2.KN:- Củng cố lại các công thức và vận dụng giải thích bài tập. 3.TĐ:- Nghiêm túc,tự giác khi học.

N

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

Câu 11:khối lượng riêng là gì? Đơn vị của KLR? Viết công thức tính khối lượng riêng? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 87 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12:Trọng lương riêng là gì? đơn vị của TRọNG LƯợNG RIÊNG? Viết công thức tính trọng lượng riêng? Câu 13:Kể tên các loại máy cơ đơn giản? HĐ2: Làm bài tập vận dụng:

10 00

B

3.Củng cố: - Củng cố cách làm bài tập cho HS và các kiến thức trọng tâm. 4.Hướng dẫn về nhà: -Học bài, làm bài tập trong SBT, chuẩn bị kiến thức giờ sau ôn tập học

-L

Í-

H

Ó

A

kì I.

ÁN

........................................................... Ngày dạy: Ngày dạy:

TIẾT18 KIỂM TRA HỌC KÌ I (THI THEO ĐỀ THI CỦA PHÒNG)

Sĩ Số: Sĩ Số:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Lớp dạy:6A Tiết: Lớp dạy:6B Tiết:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

-bài 1-2.2;1-2.3 (sbt). -bài 3.2 ; 3.3 (sbt) -bài 4.2;4.3 (sbt) -bài 5.2 ; 5.3 (sbt) -bài 6.2 ;6.3(sbt) -bài 7.1 ; 7.2 (sbt) -bài 8.2 ;8.3 8(sbt) -bài 9.2 9.3 (sbt) -bài 11.2;11.3 (sbt) -bài 13.2;13.3 (sbt)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

N

-GV đưa các bài tập ở SBT lần lượt hướng dẫn HS trên cơ sở các em đã làm bài tập ở vở bài tập.

88

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

N

Câu 3: Khi một hòn bi sắt được làm lạnh đi thì? C. Trọng lượng của hòn bi tăng. A. Khối lượng của hòn bi giảm đi.

Ơ

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: Câu 1: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để : A. Đo nhiệt độ. B. Đo khối lượng. C. Đo thể tích. D. Đo lực. Câu 2: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. A. Khối lượng của chất lỏng tăng. B. Khối lượng của chất lỏng giảm. D. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm.

N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ó

A

Câu 7: Có hai băng kép loại đồng- nhôm; đồng –thép. Khi được nung nóng băng kép thứ nhất cong về phía thanh đồng, băng kép thứ hai cong về phía thanh thép. Hỏi cách sắp

ÁN

-L

Í-

H

xếp các chất theo thứ tự nở từ ít đến nhiều nào dưới đây là đúng? A. Thép, đồng, nhôm. C. Đồng, nhôm, thép. D. Thép, nhôm, đồng. B. Nhôm, đồng, thép. Câu 8: Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi? A. Nhiệt kế rượu. C. Nhiệt kế y tế.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

D.Trọng lượng của hòn bi giảm. B. Thể tích của hòn bi giảm. Câu 4: Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây? A. Các chất rắn nở ra khi nóng lên. B. Các chất rắn co lại khi lạnh đi. C. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau. D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít. Câu 5: Quả bóng bàn bị bẹp một chút được nhúng vào nước nóng thì phồng lên như cũ là vì : A. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra. B. Vỏ bóng bàn nở ra do bị ướt. D. Không khí tràn vào bóng. C. Nước nóng tràn vào bóng. Câu 6: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều nào sau đây là đúng? A. Lỏng, rắn, khí. C. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. D. Lỏng, khí, rắn.

D. Cả 3 loại nhiệt kế trên.

ÀN

B. Nhiệt kế thủy ngân .

D

IỄ N

Đ

Câu 9: Tại sao ở chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở? A. Vì không thể hàn hai thanh ray được. C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra. B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ. Câu 10( 1 điểm): Nối cột A với cột B để được câu đúng. A B 1.Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt

a) giống nhau

2.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt

b) nhiệt kế

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 89 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3.Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh

c) khác nhau

4. Để đo nhiệt độ người ta dùng

d) nhiệt giai e) cong lại

1

2

3

4

5

Đáp án

A

D

B

C

A

6

TR ẦN

Câu hỏi

C

U Y

.Q TP

7

8

9

10

A

B

B

C

10 00

B

Câu 11: ( 1 điểm): Nối cột A với cột B để được câu đúng. A

A

1.Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt

B a) giống nhau b) nhiệt kế

3.Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh

c) khác nhau

Í-

H

Ó

2.Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt

d) nhiệt giai e) cong lại

ÁN

-L

4. để đo nhiệt độ người ta dùng

TO

ĐÁP ÁN: 1 + c; 2 + a; 3 + e; 4 + b II. Tự luận (5 điểm) Bài 1(2 điểm): *Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng sự co dãn vì nhiệt. * Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể. * Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí quyển. * Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ nước trong phòng thí nghiệm. Bài 2 (1 điểm): Tại sao đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dễ dàng

Đ

D

Ơ

IỄ N

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm

H Ư

N

G

Đ

ẠO

nóng, còn đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt thì không thể làm thế được? Bài 3: Cho hệ thống ròng rọc như hình vẽ a. Xác định đâu là ròng rọc cố định, đâu là ròng rọc động. b. Để kéo quả nặng có trọng lượng P = 20N lên cao bằng hệ thống ròng rọc này thì lực kéo nhỏ nhất là bao nhiêu? Tại sao? C. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM A.TRẮC NGHIỆM: (6 điểm).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

B. TỰ LUẬN: Bài 1. Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là khi rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? - Vào những ngày trời nắng gắt không nên bơm lốp xe quá căng tại sao? Bài 2: Tại sao đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dẽ dàng khi hơ

N

ĐÁP ÁN:

khi hơ nóng vì ốc bằng đồng nở ra vì nhiệt nhiều hơn sắt.Còn đinh vít bằng đồng có ốc

90

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

bằng sắt thì không thể làm thế được vì ốc bằng sắt nở ra vì nhiệt ít hơn đinh vít bằng đồng. 3. Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra IV. RÚT KINH NGHIỆM

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ơ

N

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 91 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

I, MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Kiểm tra được việc nắm các đơn vị kiến thức của học sinh về sự nở vì nhiệt của chất Rắn, Lỏng, Khí, nhiệt kế, nhiệt giai. 2.Kỹ năng: Học sinh vận dụng các kiến thức vào các BT thực tế. 3. Thái độ: nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

N Ơ Đ

ẠO

I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

II. ĐỀ BÀI PHẦN I: TRẮC NGHIỆM. (2 điểm) I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. (1đ) Câu1: (0,5đ) Trong các câu sau đây câu nào là không đúng? A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. B. Ròng động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. C. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. Câu2: (0,5đ) Các tấm lợp mái nhà thường có dạng lượn sóng vì: B. Để dễ thoát nước. A. Để trang trí. C. Để khi co dãn vì nhiệt mái không bị hỏng. D. Để dễ lợp.

ÁN

-L

Í-

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1đ) Câu 3: a. Các chất rắn, lỏng khác nhau thì bị co dãn vì nhiệt ………………. b. Các chất ………….. khác nhau dãn nở vì nhiệt giống nhau. c. Khi co dãn vì nhiệt chất rắn có thể gây ra một ………….. rất lớn.

ÀN

d. Các chất Rắn,Lỏng,Khí, chất……………….nở vì nhiệt ít nhất.

D

IỄ N

Đ

PHẦN II: TỰ LUẬN.(8điểm) Câu 1: (2đ). Các chất Chì, Nước, Không khí nở ra và co lại khi nào? Chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? Chất nào nở vì nhiệt ít nhất? khi nước tăng nhiệt độ từ 00C – 400C thì thể tích của nước như thế nào? Câu 2: (2đ). Tại sao rót nước nóng vào cố thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng? Nêu cách khắc phục hiện tượng đó? Câu 3: (2đ) Nhiệt kế rượu dùng để làm gì? Nhiệt kế rượu có giới hạn đo là bao nhiêu? Nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ cơ thể người?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H N TP

.Q

U Y

III, TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1, Kiểm tra bài cũ: 2, Giảng bài mới: Kiểm tra

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II, CHUẨN BỊ. + Giáo viên: - Đề bài, đáp án + Học sinh: - kiến thức,giấy kiểm tra, dụng cụ học tập.

92

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 4: (2đ) Tại sao khi đun nước người ta không đổ nước đầy ấm? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

N U Y

G

Đ

ẠO

TP

.Q

II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (1đ) Mỗi ý đúng được 0,25 đ a, khác nhau b, khí c, lực d, Rắn

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TR ẦN

H Ư

N

Phần II. Tự Luận(8 điểm) Câu 1: (2đ). Mỗi ý đúng được 0,5 đ - Các chất Chì,Nước,Không khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. - Chất Không khí nở vì nhiệt nhiều nhất.

10 00

B

- Chất Chì nở vì nhiệt ít nhất. - khi nước tăng nhiệt độ từ 00c – 400c thì thể tích của nước giảm. Câu 2: (2đ). Mỗi ý đúng được 1đ - Tại vì thủy tinh dẫn nhiệt kém nên khi rót nước nóng vào cố thủy tinh dày thì thành cốc

-L

Í-

H

Ó

A

bị dãn nở vì nhiệt không đều nên dễ vỡ hơn là khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng. - Nêu cách khắc phục: Trước khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì phải tráng cốc bằng nước nóng trước sau đó mới rót nước vào.

ÁN

Câu 3: (2đ) - Nhiệt kế rượu dùng để đo độ rượu

(0,5 đ) 0

TO

- Nhiệt kế rượu có giới hạn đo là 50 C - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: (0,5đ) ýC

Đ

Câu 4: (2đ) Tại vì khi đun thì nước nóng lên và nở ra. Nếu đổ nước đầy ấm thì khi đó nước sẽ tràn ra bếp.? Hết

D

IỄ N

(1 đ) (0,5 đ)

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

Ơ

N

Phần1: Trắc nghiệm (2 điểm) I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng. (1đ) Câu1: (0,5đ) ýC

……………………………………….. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 93 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÁN

TO Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Lớp dạy:6A Tiết: Lớp dạy:6B Tiết:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

94

Ngày dạy: Ngày dạy:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Sĩ Số: Sĩ Số:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án vật lý 6 học kì 2 (3 cột) (2017)  
Giáo án vật lý 6 học kì 2 (3 cột) (2017)  

LINK BOX: https://app.box.com/s/zhlo6p5lnk6l6rahwz9z24sg1twdbee9 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1PUG0eKEoCJgC5rqbURjPfQh0...

Advertisement