Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số tiết đã giảng: 0

Y U .Q

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

O Ạ Đ

TÊN BÀI HỌC: Unit 1 : COMPUTER APPLICATIONS

N

TP

NG - Giới thiệu khái quát về các ứng dụng của máy tính, chức năng, sự cần thiết HƯcủa máy tính trong cuộc sống hàng ngày. N - Yêu cầu: - Nắm được một số từ vựng quan trọng Ầ TR - Nắm được các ý chính của bài, và một số từ vựng quan trọng B 0 0 0 1 I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút A Ó Số học sinh vắng H Í Lớp -L HS-SV vắng N Á II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời TO gian: 0 Dự kiến học sinh N À Đ ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu tổng quát về chương trình học, cách đánh giá, phương pháp tự học

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

Nội dung kiểm tra: Không III. GIẢNG BÀI MỚI:

O Ạ Đ

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 1,2 STT 1

2

Nội dung - Giới thiệu chung về giáo trình, chương trình học, số bài kiểm tra, hình thức đánh giá kết quả học tập, tài liệu tham khảo, cách thức tự nghiên cứu. - Làm quen với lớp

- Reading: Computer applications: Các ứng dụng của máy tính - Gợi mở về nội dung bài đọc - Đọc bài, giải thích từ mới và nắm nội dung của bài. - Làm các bài luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng bài đọc.

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 30’

A Ó H 15’ 30’

15’

N

TP

NG Ư H Phương pháp thực hiện

N GiáoẦ viên R trình giảng dạy, hình - Khái quát chương T thức đánh giá. Phương pháp học tập. B 0 0 0 1

- Gợi mở cho SV về các chức năng của máy tính: What are computer applications? - search information - write letters, reports - read news and all topics - Yêu cầu học sinh đọc qua bài đọc và nối từng đoạn của bài với các bức tranh phù hợp. - … - Vào bài đọc: - giải thích từ mới, khái

Sinh viên - Nghe và đặt câu hỏi nếu có

- Nêu các chức năng của máy tính - Thảo luận để đưa ra đáp án

- Nối đoạn văn với các bức tranh cụ thể. - Ghi chép từ mới, dịch cùng giáo viên đoạn văn.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Thời gian (phút)

Nội dung

Phương pháp thực hiện Giáo viên

niệm mới. - Làm bài tập - Yêu cầu học sinh nối từ với khái niệm đúng

Tiết số 3 STT 1

2

Nội dung Reading: What can computers do? - help us study/ work/ manage - help us relax - help us connect to the world Đọc bài và trả lời câu hỏi của giáo viên - Where can you find a computer? + school/ hospital/ shop/ company… - What can computer help us in work? + store/ manage data Tổng kết nội dung bài đọc Bài đọc có những ý chính sau: - Computers are used in telephone system - Chips are used in calculator, microwave, TV set - Computer can be connected around the world.

N À Đ

N Á TO

Í -L

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 1’

- Các chức năng của máy tính trong cuộc sống:

ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 10’

25’

A Ó H 5’

Y U .Q

Sinh viên

O Ạ Đ

N

N Ơ H Phương

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

NG HƯ

Sinh viên

- Giáo viên gợi mở, giúp học sinh trả lời câu hỏi

- Đưa ra câu trả lời

- Vào bài đọc: - giải thích từ mới, khái niệm mới. - Yêu cầu học sinh nối từ với khái niệm đúng - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi - Yêu cầu SV xem lại bài đọc và tổng kết ý chính của bài.

- Ghi chép từ mới, dịch cùng giáo viên đoạn văn. - Làm bài tập

10

B 0 0

N Ầ TR

- Trả lời câu hỏi của giáo viên - Tổng kết ý chính của bài đọc

tiện

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Appear in every field of life, everywhere V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV học từ mới VI. Tự đánh gíá của giáo viên

NG ....................................................................................................................................................... HƯ ....................................................................................................................................................... N Ầ TR B 0 0 tháng năm 20 Ngày THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 0 Giáo 1 viên soạn bài A Ó H Mai Thành Hạnh Í -L N Á TO N À Đ ỄN I D

.......................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Help us study/ work

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 3

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 2: CONFIGURATIONS - Mục đích:

- Giới thiệu về cấu hình chung của một chiếc máy tính

- Yêu cầu:

- Nắm được 3 phần chính của máy tính, chức năng của chúng

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản (hardware, software, peripherals, storage/ input/ output devices)

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

Í -L

N Á II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5’ O T Dự kiến học sinh N À Lớp Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nội dung kiểm tra: Chuyển các câu sau đây sang thể bị động -

People use computers to store databases. People use computers everywhere. People use computers to manage manufacturing. People use computers to relax.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

B 0 0

Tiết số 4, 5

STT 1 2

3

Nội dung

H Í 25’ L -

- Giới thiệu chung về hệ thống máy tính - Điền từ vào tranh Reading: What is a computer?: Cấu hình - Đọc bài, giải thích từ mới và nắm nội dung của bài. - Làm các bài luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng bài đọc. Questions: Nối từ với định nghĩa

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

ÓA

Thời gian (phút) 15’

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

20’

N Ầ TR

10

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên - SV điền từ vào bức tranh

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HS-SV

Phương tiện

- Yêu cầu SV điền từ vào tranh - Chữa bài - Gợi mở về nội dung bài đọc - Đọc bài, phát âm từ mới, giải thích nghĩa của từ, của câu và đoạn. - Gọi SV dịch từng đoạn sau khi đã giải thích từ mới.

Giáo trình, phấn bảng. - SV có cái nhìn khái quát về nội đề cương bài giảng dung bài đọc - SV ghi chép từ mới, dịch bài cùng GV.

- Yêu cầu SVlàm bài tập - Giải thích một số từ mới

- SV làm việc theo đôi, hoàn thành bài tập

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Thời gian (phút)

Nội dung

Phương pháp thực hiện Giáo viên - Chữa bài

4

Read and guess

20’

Tiết số 6 STT 1

Nội dung - Unit 3: Giới thiệu chung về kết cấu bên trong của một hệ thống máy tính - Dịch bài đọc

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 5’ Trả lời các câu hỏi sau:

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 40’

A Ó H

Y U Q . - Làm việc theo đôi - Đưa ra câu TtrảPlời O Ạ Đ Sinh viên

- Giáo viên hướng dẫn yêu cầu của bài, gợi mở cách làm, giúp học sinh hoàn thành bài tập - Chữa bài

NG Phương HƯ pháp thực hiện

N Giáo viên Ầ - Gợi mở cho SVR về kết cấu bên trong của T một hệ thống máy tính B 0 - Giải 0 thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu 0 SV dịch bài. 1

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

N

N Ơ H Phương

Sinh viên

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

- SV suy nghĩ về kết cấu bên trong Giáo trình, của một chiếc máy tính phấn bảng. - SV ghi chép từ mới đề cương - Dịch bài cùng giáo viên bài giảng

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- What is the main parts of computers? - What is the function of each part? V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV học từ mới VI. Tự đánh gíá của giáo viên .......................................................................................................................................................

NG ....................................................................................................................................................... HƯ N Ầ TR B 0 0 0 1 A Ó H Í -L N Á TO N À Đ ỄN I D .......................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Mai Thành Hạnh Ơ NH Y U .Q

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 6

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 3: INSIDE THE SYSTEM

O Ạ Đ

N

TP

NG Ưlogic unit, registers, program counter, Rom, - Yêu cầu: - Nắm được định nghĩa ngắn gọn của các bộ phận sau: control unit, arithmetic H RAM, expansion slots, clock N Ầ R T I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút B 0 0 Số học sinh vắng 0 1 A Lớp Ó HS-SV H vắng Í -L N10’ II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời Á gian: Dự kiến học sinh TO N Lớp À Đ HS-SV ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu về kết cấu bên trong của một chiếc máy tính

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nội dung kiểm tra: - Trình bày các nội dung sau: How many main parts of a computer? What is the meaning of ‘hardware, software, peripherals) What are the components of peripherals? Give examples of peripherals

Y U .Q

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 7,8 STT 1

Thời gian (phút) 35’

Nội dung Reading: Tóm tắt nội dung bài đọc hôm trước, và đọc tiếp phần còn lại Tổng kết lại nội dung chính của bài đọc Kiểm tra từ mới Questions: - Xem các câu hỏi liên quan đến CPU, Main memory

2

Tiết số 9 STT

ỄN I D

N Á TO

Í -L

N Nội dung À Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H 45’

Thời

B 0 0

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

N Ầ TR Phương pháp thực hiện Giáo viên

bài 1-- 0Dịch Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu

Sinh viên

Phương tiện

- Chép từ mới - Dịch bài SV dịch bài. - Hoàn thành bài với các câu cho - Gợi ý về cách điền câu vào đoạn sẵn Yêu cầu SV tóm tắt lại nội dung chính - Nêu ý chính của bài đã đọc của bài đọc - Liệt kê từ vựng quan trọng trong Tổng hợp từ mới, yêu cầu SV giải nghĩa bài - Cho SV đọc các câu đưa ra - Chữa bài - Làm việc theo đôi - Chữa bài

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương pháp thực hiện

Phương

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


2

Unit 4: Bits and bytes 1. Reading 1. Units of memory Gợi ý về nội dung bài đọc bằng cách trả lời một số câu hỏi trước khi đọc bài. - Đọc bài Tổng kết: - Tổng kết lại kiến thức rút ra từ bài đọc

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ Trả lời các câu hỏi sau: -

Í -L

What is a bit? What is a byte? What are primary colors What is a colour pallete? How is a bit reperesented on the screen? What is BIT? – What are they?

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

gian (phút) 30’

10’

A Ó H

Giáo viên

Sinh viên

Y U .Q

N

N Ơ H tiện

- Gợi ý, giúp học sinh trả lời câu hỏi - SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi về Giáo trình, - Chữa bài đơn vị cơ sở của máy tính. phấn bảng. - Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu - SV ghi chép từ mới đề cương SV dịch bài. - Dịch bài cùng giáo viên bài giảng GV tổng kết các ý sau: - One Pixel on the screen is one dot in computer system - 8 bits a grouped to make a byte - A byte is a character - There are 256 ways of combining binary digits to make characters - There are 3 primary colors: red, green, blue.

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

P T - TổngO kết bài cùng GV. ĐẠ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

N Ơ Ngày tháng năm 20 H soạn bài Giáo Nviên Y U .Q Mai Thành Hạnh

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Yêu cầu SV học từ mới, làm lại các bài tập VI. Tự đánh gíá của giáo viên ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

NG HƯ

.......................................................................................................................................................

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 9

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 2009 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 4: Bits and Bytes

O Ạ Đ

NG - Yêu cầu: - Nắm được định nghĩa ngắn gọn của các khái niệm sau; bit, byte, binary digit, HƯ KB, MB, GB N Ầ I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút TR B Số học sinh vắng 0 0 0 Lớp 1 A HS-SV Ó vắng H Í -L II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10’ N Á Dự kiến học sinh O T Lớp N À HS-SV Đ ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu về đơn vị cơ sở của máy tinhs

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


N

Nội dung kiểm tra: - Trình bày các nội dung sau: Vẽ lại sơ đồ của một hệ thống máy tính (p.14) Nêu chức năng của ROM, RAM

Y U .Q

III. GIẢNG BÀI MỚI:

O Ạ Đ

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài

NG Ư H Phương pháp thực hiện

Nội dung phương pháp Tiết số 10 STT 1

2

Nội dung Unit 4: Bits and bytes 2. Reading: Bits for pictures Gợi ý về nội dung bài đọc bằng cách trả lời một số câu hỏi trước khi đọc bài. - Đọc bài Tổng kết: - Tổng kết lại kiến thức rút ra từ bài đọc

N À Đ

N Á TO

Í -L

Tiết số 11

ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 30’

A Ó H 5’

TP

N Ầ Rsinh trả lời câu hỏi - Gợi ý, giúp học T - Chữa bàiB - Giải 0 thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu 0 SV dịch bài. 0 1GV tổng kết các ý sau: Giáo viên

- One Pixel on the screen is one dot in computer system - 8 bits a grouped to make a byte - A byte is a character - There are 256 ways of combining binary digits to make characters - There are 3 primary colors: red, green, blue.

Sinh viên

N

Phương tiện

- SV suy nghĩ và trả lời câu hỏi về Giáo trình, đơn vị cơ sở của máy tính. phấn bảng. - SV ghi chép từ mới đề cương - Dịch bài cùng giáo viên bài giảng - Tổng kết bài cùng GV.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1

Nội dung 1. Interacting with your computer and About the keyboard - Tìm hiểu khái quát về các phím trên bàn phím máy tính - Các phím được chia thành các nhóm phím cụ thể Practice: - Nối các phím với các chức năng của chúng

2

3

Tìm các ký tự đặc biệt trên bàn phím đặc biệt

Thời gian (phút) 10’

20’

10’

Phương pháp thực hiện Giáo viên - Gợi ý, giúp học sinh đọc và dịch bài - Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu SV tìm các phím trên hình minh họa để minh họa cho từng nhóm phím được nhắc đến

Nội dung

1

Reading: Mouse actions - Đọc bài, dịch, nêu từ mới

2

Practice: - Nối từ với định nghĩa phù hợp

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 25’

A Ó H 10

NG HƯ

N

- Yêu cầu SV nối phím với chức năng của chúng - Giúp SV với các từ mới - Chữa bài cùng GV. - Chữa bài - Yêu cầu SV tìm các biểu tượng cho các - SV hoàn thành bài tập khái niệm - Chữa bài

B 0 0

Tiết số 12 STT

Y - SV đọc bài. U - SV ghi chép từ mới Qviên . - Dịch bài cùng giáo TP O Ạ việc theo đôi Đ-- Làm Hoàn thành bài tập Sinh viên

N Ơ H Phương

10

N Ầ TR

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

- Dịch bài - Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu SV dịch bài. - Gợi ý, liên hệ với thực tế về chức năng của con chuột

- Ghi lại từ mới - Luyện tập dịch bài - Liên hệ bài đọc với thực tế, lấy VD minh họa thêm cho nội dung bài

- Hướng dẫn SV làm bài tập - Giải thích từ mới nếu có - Chữa bài

- Làm việc theo đôi - Hoàn thành bài tập

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trả lời các câu hỏi sau: - What does it mean by “click”? - What does it mean by “doule-click”? - What does it mean by “drag”? - What does it mean by “grab”? V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV học từ mới, làm lại các bài tập VI. Tự đánh gíá của giáo viên

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

.......................................................................................................................................................

10

.......................................................................................................................................................

A Ó H

.......................................................................................................................................................

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 12

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

Tiết số 13 ÔN TẬP: 45’ - Handout Tiết số 14: Kiểm tra

Tiết số 15:

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

10

TÊN BÀI HỌC: Unit 7: CAPTURE YOUR FAVOURITE IMAGE - Mục đích:

- Giới thiệu về máy quét

- Yêu cầu:

- Nắm được cơ chế vận hành của chiếc máy quét ảnh

Í -L

N Á - Nắm được phương thức hoạt động của chiếc màn hình máy tính TO N À I. ỔN ĐỊNH LỚP: Đ 2 phút ỄN I D - Củng cố kiến thức về so sánh hơn và hơn nhất

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Lớp HS-SV vắng

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 3’ Dự kiến học sinh Lớp HS-SV

-

Nội dung kiểm tra: - Trình bày nội dung sau: - What does it mean by “click”? - What does it mean by “doule-click”? - What does it mean by “drag”? - What does it mean by “grab”?

Í -L

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

10

N Á Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài O T Nội dung phương pháp N À Đ ỄN I D III. GIẢNG BÀI MỚI:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số học sinh vắng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1 2

Nội dung Reading: The eye of your computer - Tìm hiểu khái quát về máy quét và cơ chế hoạt động của nó Tổng kết

Thời gian (phút) 25’ 10’

Cơ chế hoạt động của máy quét, so sánh với máy photocopy

Phương pháp thực hiện Giáo viên

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ Trả lời các câu hỏi sau: - What is resolution? - What is the function of resolution? - What is “flickering”? - What can limit flickering?

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

10

Í - 1’L V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: N Á - Yêu cầu SV học từ mới, làm lại các bài tập, nắm được tổng quan ý chính của bài O T VI. Tự đánh gíá của giáo viên N À ....................................................................................................................................................... Đ ỄN I D - What is VGA?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y - SV đọc bài. U - SV ghi chép từ mới Q . - Dịch bài cùng giáo viên P - Tổng kết bài và từ vựng Tcơ chế - So sánh hoạt động của 2 O loạiẠ máy Đ Sinh viên

- Gợi ý, giúp học sinh đọc và dịch bài - Giải thích từ mới, phát âm từ, yêu cầu SV dịch bài - Gợi ý câu trả lời để hòan thành phần tổng kết - Yêu cầu SV so sánh

N Ơ H Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.......................................................................................................................................................

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

....................................................................................................................................................... THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 15

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 8: VIEWING THE OUTPUT + Unit 9: CHOOSING A PRINTER - Mục đích:

- Giới thiệu về cách đưa ra lời khuyên, các loại máy in

- Yêu cầu:

- Nhớ được tên các loại máy in được nhắc đến trong bài - Nắm vững chức năng, đặc điểm của từng loại máy in.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

Í -L

N Á II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5’ O T Dự kiến học sinh N À Lớp Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

Y U .Q

Nội dung kiểm tra: - Trình bày nội dung sau: - How to make a picture bigger?/ How to move a picture?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

Tiết số 16, 17

STT

Nội dung

Thời gian (phút) 35’

A Ó H

1

Reading: The monitor - Đọc bài để nắm về phương thức hoạt động, cũng như những đặc điểm liên quan đến chiếc màn hình máy tính.

2

Tổng kết lại kiến thức Unit 8: Nội dung chính, từ vựng quan trọng

20’

Quesions: - Trả lời các câu hỏi liên quan đến bài

20’

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B 0 0

10

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát - Ghi từ mới âm của từ. - Dịch bài - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết ý quan trọng cùng GV. - Tổng kết ý quan trọng trong quá trình đọc bài - Yêu cầu SV nêu bật ý chính trong bài, - SV nêu các ý chính trong bài, liệt phát vấn các câu hỏi ngắn kê từ vựng quan trọng - Trả lời câu hỏi phát vấn của giáo viên - Gợi ý câu trả lời cho SV.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HS-SV

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng, đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

Thời gian (phút)

đọc

Tiết số 18 STT

Nội dung Reading: Types of printers

Thời gian (phút) 40’

Máy in ma trận điểm, máy in phun mực, máy in laser

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ Nhắc lại đặc điểm cơ bản

A Ó H

Phương pháp thực hiện

N Y - SV làm bài tập U - Chữa bài Q . P T O Ạ Đ hiện Phương pháp thực G Giáo viên Sinh viên N - Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, Ư cách phát - Ghi từ mới H âm của từ. - Dịch bài - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết ý quan trọng cùng GV. N - Tổng kết ý quan Ầ trọng trong quá trình R đọc bài T B 0 0 10 Giáo viên

Sinh viên

Í - 1’L V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: N Á - Yêu cầu SV học từ mới, làm lại các bài tập, nắm được các đặc điểm cơ bản của các loại máy in O T VI. Tự đánh gíá của giáo viên N À ....................................................................................................................................................... Đ ỄN I D - Speed: slow – Capacity: small – How?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Ơ H Phương tiện

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng, đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.......................................................................................................................................................

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

....................................................................................................................................................... THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 18

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 9: CHOOSING A PRINTER (cont) + Unit 11: Floppies - Mục đích:

- Giới thiệu về cách đưa ra lời khuyên, các loại máy in

- Yêu cầu:

- Nhớ được tên các loại máy in được nhắc đến trong bài

NG HƯ

N Ầ R tàn tật - Các đặc điểm cơ bản của các thiết bị, phần mềm dành choTngừoi B 0 0 0 I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút 1 A Số học sinh vắng Ó H Lớp Í L HS-SV vắng N Á O T II. KIỂM TRA BÀI N CŨ: Thời gian: 3’ Dự kiến học sinh ĐÀ ỄN I D - Nắm vững chức năng, đặc điểm của từng loại máy in.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 7

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

- Đưa ra các đặc điểm cơ bản của từng loại máy in - Dot-matrix printer - Ink-jet printer - Thermal priner - Plotter - Photosetter

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

B 0 0bảng, đài Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, 0 1 Nội dung phương pháp A Ó H Tiết số 19, 20 Í Thời Phương pháp thực hiện -L gian STT Nội dung Giáo viên Sinh viên N (phút) Á 10’ - Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát - Ghi từ mới 1 1. Reading: (cont) O - Nhắc lại kiến thức của đoạn đọc trước: âm của từ. - Dịch bài T Máy in ma trận điểm, máy in phun mực, - Yêu cầu SVdịch - Nắm được các đặc trưng của các N máy tin laser Tổng kết đặc điểm quan trọng của các công nghệ dành cho người tàn tật À công nghệ tiên tiến dùng cho người tàn tật Đ ỄN I D III. GIẢNG BÀI MỚI:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng, đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Thời gian (phút) 30’

Nội dung - Tiếp tục bài đọc: Máy in nhiệt, thiết bị tạo ảnh.

2

Phương pháp thực hiện Sinh viên

Questions - Phát vấn SV với các câu hỏi liên quan đến nội dung các loại máy in, tổng kết từ vựng

20’

- Yêu cầu SV nêu các ý chính về các loại máy in, các từ vựng liên quan

- Nối từ với định nghĩa

20’

- Yêu cầu SV Trả lời câu hỏi, giải thích

NG HƯ

Tiết số 21 STT

Y U .Q

Giáo viên

Thời gian (phút) 15’

Nội dung

1

Tổng kết lại bài đọc trước: Đưa ra các ý quan trọng cho từng loại máy in

2

1.1. Protect your floppies - Những việc nên và không nên làm với đĩa mềm để bảo quản chúng

N Á TO

Í -L

A 25’ Ó H

N À - Đưa ra các đặcĐ điểm cơ bản của từng loại máy in ỄN I D IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B 0 0

-

Tóm tắt ý chính của bài Ôn lại từ vựng

O Ạ Đ

- Trả lời câu hỏi

N Phương pháp thực hiện Ầ R viên TGiáo

10

- Yêu cầu SV nối những cách bảo vệ đĩa mềm với các bức tranh minh họa tương ứng. (không giải thích từ mới) - Chữa bài - Gợi ý thêm để SV đưa ra các cách bảo quản khác.

TP

N

Sinh viên

N Ơ H Phương tiện

Phương tiện

- Nối các lời khuyên với tranh phù Giáo trình, hợp phấn bảng. - Chữa bài đề cương bài giảng, - Suy nghĩ thêm về các cách bảo vệ đài đĩa mềm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Ink-jet printer - Thermal priner - Plotter - Photosetter

O Ạ Đ

NG Ư - Yêu cầu SV học từ mới, làm lại các bài tập, nắm được các đặc điểm H THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN cơ bản của các loại máy in. N Ầ VI. Tự đánh gíá của giáo viên R T ....................................................................................................................................................... B 0 0 ....................................................................................................................................................... 0 1 A ....................................................................................................................................................... Ó H Í -L N Á TO N À Đ ỄN I D V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N

TP

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Mai Thành Hạnh

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Dot-matrix printer

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 21

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 12: Optical breakthrough

O Ạ Đ

NG - Yêu cầu: - Nắm được các đặc điểm cơ bản và hoạt động của ổ đĩa quang, đặc điểm của HƯđĩa quang N Ầ I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút TR B Số học sinh vắng 0 0 0 Lớp 1 A HS-SV Ó vắng H Í L II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5’N Á Dự kiến học sinh O T Lớp N À HS-SV Đ ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu Cách thức hoạt động của ổ đĩa quang

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-

Y U .Q

Nêu đặc điểm của đĩa mềm Nêu đặc điểm của máy in kim, máy in laser, thiết bị tạo ảnh

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infotech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài

NG HƯ

Nội dung phương pháp Tiết số 22 STT 1

Nội dung 1.2. Reading: Technical details - Các đặc điểm kĩ thuật của đĩa mềm

2

Luyện tập - Nối từ với định nghĩa

Tiết số 23, 24

N Á TO

Í -L

N À 1 1. Reading: Đ Optical disks and drives ỄN I D STT

Nội dung

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 20’

A 15’ Ó H Thời gian (phút) 35’

B 0 0

O Ạ Đ

TP

N Phương pháp thực hiện Ầ R viên TGiáo

- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát âm của từ. - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết đặc điểm quan trọng về mặt kĩ thuật của đĩa mềm - Trợ giúp SV, Giải thích từ mới - Chữa bài

10

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nội dung kiểm tra: Các cách thức hình thành danh từ ghép

Phương tiện

- Ghi từ mới Giáo trình, - Dịch bài phấn bảng, - Nắm được các đặc trưng của đĩa đề cương mềm. bài giảng

-Làm bài tập - Chữa bài

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát - Ghi từ mới

Phương tiện Giáo trình,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

Thời gian (phút)

- Các đặc điểm kĩ thuật của đĩa quang, ổ đĩa quang 2

Tổng hợp kiến thức bài đọc về đĩa quang và ổ đĩa quang Phân biệt đặc điểm các loại đĩa quang 2. Quiz - Nối từ với định nghĩa

Phương pháp thực hiện Giáo viên

15’ 25’

B 0 0

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ Các đặc điểm của đĩa cứng - store multimedia applications

Í - Access time, data transfer rate? L - Optical disk (speed, capacity) N Á V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.O T Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV N nắm vững từ vựng À Đ ỄN I D - Speed: fast – Capacity: large

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

NG HƯ

- Trợ giúp SV, Giải thích từ mới - Chữa bài

10

N Ầ TR

N Y - Dịch bài U - Nắm được các đặc trưng của đĩa Q . mềm. TP O Ạ bài tập Đ-Làm - Chữa bài Sinh viên

âm của từ. - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết đặc điểm quan trọng về mặt kĩ thuật của đĩa quang, ổ đĩa quang

N Ơ H Phương tiện

phấn bảng, đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

VI. Tự đánh gíá của giáo viên ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

NG HƯ

....................................................................................................................................................... THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

N Ầ TR

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

B 0 0

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nắm các đặc điểm của đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 24

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

Tiết số 25: Kiểm tra

TÊN BÀI HỌC: Unit 13: OPERATING SYSTEM

N Ầ TR

- Mục đích:

- Giới thiệu về một số hệ điều hành phổ biến, giao diện đồ họa

- Yêu cầu:

- Nắm được đặc trưng của các hệ điều hành phổ biến - Có thể so sánh tổng quát về các hệ điều hành

A Ó H

10

B 0 0

NG HƯ

O Ạ Đ

- Nêu được các đặc điểm của giao diện đồ họa, các điểm khác biệt so với hệ điều hành MS-DOS

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 9

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dự kiến học sinh Lớp HS-SV

Nội dung:

-

Nêu đặc điểm, cơ chế hoạt động của ổ đĩa quang (Đọc đĩa, lưu thông tin) Nêu đặc điểm của các loại đĩa quang khác nhau So sánh đĩa quang với đĩa mềm Một số từ vựng cơ bản trong bài

III. GIẢNG BÀI MỚI:

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

10

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

Tiết số 26, 27

STT

ỄN I D

N Á TO

Í -L

N Nội dung À Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H Thời gian (phút)

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 3’

Phương tiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

1

1. Warm-up Điền từ vào chỗ trống cho bài đọc giới thiệu bao quát về hệ điều hành

2

Reading: Operating systems - Các hệ điều hành phổ biến trong những năm gần đây và đặc điểm của chúng

3

-

Tổng kết đặc điểm của các hệ điều hành phổ biến Thảo luận về 1 số HĐH mới gần đây. HĐH Android và những ứng dụng của nó

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

Thời gian (phút) 35’

15’

15’ 15’

Phương pháp thực hiện Giáo viên

- Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát âm của từ. - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết đặc điểm quan trọng về các các hệ điều hành - Tổng kết ý, từ vựng - Nêu bật sự khác nhau giữa các HĐH - Gợi mở về đặc điểm và chức năng của HĐH Android

10

B 0 0

N Ầ TR

A Ó H - So sánh HĐH trước đây và HĐH Android Í V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ L - Yêu cầu SV nắm vững từ N vựng Á - Phân biệt các HĐH, TOnhớ chức năng của các biểu tượng trên giao diện đồ họa N À Đ ỄN I D - Đặc điểm chính của các HĐH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y - Thảo luận, hoàn thành phần điền U từ Q . - Dịch bài TP - Ghi từ Obàimới Ạ - Dịch Đ- Nắm được các đặc trưng của các Sinh viên

- Gợi ý cho SV từ vựng cần điền - Hướng dẫn cách làm bài, dùng phương pháp đọc lướt, phán đoán và loại trừ

NG HƯ

N Ơ H Phương

HĐH - Phân biệt các HĐH - Nhớ và liệt kê lại các từ vựng - Tổng hợp lại sự khác nhau giữa các HĐH cơ bản - Suy nghĩ, thảo luận về HĐH Android

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

VI. Tự đánh gíá của giáo viên

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 27

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 14: THE GRAPHICAL INTERFACE - Mục đích:

- Giới thiệu về giao diện đồ họa - Giới thiệu về phần mềm Word

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N Ầ R window box, menu, pull down menu …) - Nắm được một số khái niệm cơ bản trong giao diện đồ họa T(icon, B 0 0 0 I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút 1 A Số học sinh vắng Ó H Lớp Í L HS-SV vắng N Á O T II. KIỂM TRA BÀI N CŨ: Thời gian: 10’ Dự kiến học sinh ĐÀ ỄN I D - Yêu cầu:

- Nắm được đặc trưng của giao diện đồ họa (so với giao diện trong HĐH MS-DOS)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Giáo án Số: 10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: - Đặc điểm chính của các HĐH - So sánh các HĐH III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 28, 29 STT 1

2

Nội dung 1. A user-friendly interface - Giao diện người dùng thân thiện - Tìm các hình ảnh minh họa cho các khái niệm được đưa ra. 2. Reading: GUIs Giao diện đồ họa

N À Đ

N Á TO

Í -L

Tiết số 30

ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 30’

A Ó H 45’

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Phương pháp thực hiện

Giáo viên 0 1- Hướng dẫn SV nối khái niệm với tranh

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

Phương tiện

- Hoàn thành bài ghép tranh, hiểu rõ Giáo trình, minh họa bản chất và chức năng của các khái phấn bảng. - Giải thích từ mới niệm được đưa ra. đề cương bài giảng, đài - Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát - Ghi từ mới âm của từ. - Dịch bài - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết các ý chính của bài đọc - Tổng kết đặc điểm quan trọng về Giao diện đồ họa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1

Thời gian (phút) 30’

Nội dung 3. Practice

Phương pháp thực hiện Giáo viên - Yêu cầu SV nêu các biểu tượng và chức năng của các biểu tượng trong giao diện đồ họa

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian:10’ - Đặc điểm của giao diện đồ họa - Ý nghĩa của các khái niệm cơ bản

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 5’

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

N Y - Hoàn thành nhiệm vụU GV nêu Q . TP O Ạ Đ Sinh viên

NG HƯ

10

- Yêu cầu SV nắm được đặc điểm của giao diện đồ họa, so sánh với giao diện của HĐH MS-DOS

Í -L

- Yêu cầu SV nắm được tính năng vượt trội của phần mềm VB so với máy đánh chữ thông thường.

N Á TO

VI. Tự đánh gíá của giáo viên

.......................................................................................................................................................

N À Đ

.......................................................................................................................................................

ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Ơ H Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày tháng năm 200 Giáo viên soạn bài

Y U .Q

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 30

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 16: A WALK THROUGH WORD PROCESSING

O Ạ Đ

N

TP

NG Ư Format, Hyphenation, mail merge, spell - Yêu cầu: - Nắm được đặc điểm của các tiện ích cơ bản được nhắc đến (Search and Replace, H checkers N Ầ Online thesaurus, grammar checkers) R T B 0 0 I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút 10 A Số học sinh vắng Ó H Lớp Í HS-SV L vắng N Á O II. KIỂM TRA BÀI CŨ:T Thời gian: 3’ N Dự kiến học sinh À Đ ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu về các tiện ích của phần mềm văn bản

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Giáo án Số: 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: - Đặc điểm của giao diện đồ họa, so sánh với giao diện của HĐH MS-DOS - Tính năng vượt trội của phần mềm VB

III. GIẢNG BÀI MỚI:

N Ầ TR

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

B 0 0

Tiết số 31 STT

Nội dung

1

Before Reading: Word processing facilities - Tiện ích của phần mềm văn bản

2

Reading: Word processing facilities

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 20’

A Ó H 25’

10

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

Phương tiện

- Hướng dẫn SV trả lời các câu hỏi về - Trả lời câu hỏi trước khi đọc bài Giáo trình, phần mềm văn bản, giúp SV có cái nhìn - Nắm khái quát về chức năng và phấn bảng. tổng quát trước khi vào bài. tiện ích của phần mềm văn bản. đề cương bài giảng, đài - Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát - Ghi từ mới âm của từ. - Dịch bài - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết các ý chính của bài đọc - Tổng kết đặc điểm quan trọng về phần mềm văn bản

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

STT 1

Nội dung Reading: Word processing facilities (cont)

2

Practice

Thời gian (phút) 20’

20’

Phương pháp thực hiện Giáo viên - Đọc bài, nêu từ mới, nghĩa, cách phát âm của từ. - Yêu cầu SVdịch - Tổng kết đặc điểm quan trọng về các tiện ích của phần mềm VB - Hướng dẫn, gợi ý cho SV trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc

NG HƯ

1

Nội dung - Writing - Tổng hợp các điểm cơ bản của phần mềm Word. - Các lệnh và các chức năng cơ bản - Yêu cầu viết thành câu ngắn để tổng hợp ý của bài

Í -L

Thời gian (phút) 15’ 15’

A Ó H 10’

N Á - Đặc điểm các tiện ích TOcủa phần mềm văn bản NTẬP. Thời gian: 1’ V. CÂU HỎI VÀ BÀI À Đ ỄN I D IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B Giáo viên 0 0 hợp kiến thức - Tổng 0 Yêu viết các câu ngắn mô tả các 1lệnh vàcầuchứcSVnăng của chúng - Chữa bài

N

TP

Sinh viên

- Ghi từ mới - Dịch bài - Tổng kết các ý chính của bài đọc

Đ

- Làm việc theo đôi, trả lời câu hỏi, nối từ với định nghĩa

N Ầ TR Phương pháp thực hiện

Tiết số 33 STT

ẠO

Y U .Q

Sinh viên

- Tông hợp ý của bài - Viết câu ngắn để tóm tắt ý

- Chữa bài

Phương tiện

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tiết số 32

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Yêu cầu SV nắm được các tiện ích của phầm mềm văn bản, chức năng của từng tiện ích

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

VI. Tự đánh gíá của giáo viên ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

N Ầ TR

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 33

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 17: SPREADSHEET + Unit 18: DATABASES - Mục đích:

- Giới thiệu về phần mềm excel

- Yêu cầu:

- Nắm được đặc điểm, chức năng của phần mềm tính toán excel

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

N Á TO

Í -L

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10’ Dự kiến học sinh Lớp HS-SV

ỄN I D

N À Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 12

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

Y U .Q

Đặc điểm các tiện ích của phần mềm excel

III. GIẢNG BÀI MỚI:

O Ạ Đ

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài

NG Ư H Phương pháp thực hiện

Nội dung phương pháp Tiết số 34, 35 STT

Nội dung

1

Before Reading: Looking at a spreadsheet

2

Vocabulary - Nối từ với định nghĩa - Tổng hợp từ vựng

Tiết số 36

N Á TO

Thời gian (phút) 30’

ÓA 35’

Í L -

- H 10’

TP

N Ầ - Hướng dẫn, T gợiR ý Sv trả lời các câu hỏi liên quan đến phần mềm Excel. B 0 0 0 1- Hướng dẫn, giải thích nghĩa của các từ Giáo viên

Sinh viên - Trả lời câu hói

- Ghi chép từ mới - Hoàn thành bài tập - Chữa bài

mới - Gợi ý cách hoàn thành bài tập - Tổng hợp lại chức năng của bàn tính EXxcel và các đặc điểm của bảng tính _ Tổng hợp kiến thức

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau:

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

Unit 17: DATABASES STT

ỄN I D

N Nội dung À Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút)

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

Phương tiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

1

Warm-up

2

Reading: Databases

3

Practice

Thời gian (phút) 10’

20’

10’

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ - Đặc điểm của cơ sở dữ liệu, chức năng V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

A Ó H

Phương pháp thực hiện Giáo viên

- Giải thích từ mới, phát âm từ - Dich bài - Tổng kết các ý chính của các tính năng

NG - Hướng dẫn SV làm bài tập Ư H N Ầ TR B 0 0 0 1

- Yêu cầu SV nắm được các tiện ích của phầm mềm văn bản, chức năng của từng tiện ích

Í -L ....................................................................................................................................................... N Á ....................................................................................................................................................... TO N À Ngày tháng năm 20 THÔNG QUA Đ TỔ BỘ MÔN ỄN I D

VI. Tự đánh gíá của giáo viên

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y - Trả lời câu hỏi U Q . P T - ĐọcO lướt qua nội dung bài đọc, tómẠ ý chính Đ- Dịch bài Sinh viên

- Hướng dẫn, gợi ý Sv trả lời các câu hỏi liên quan đến Cơ sở dữ liệu

N Ơ H Phương

- Tổng kết ý chính cơ bản

- Làm bài tập

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giáo viên soạn bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 36

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 17: DATABASES (cont) + Unit 18 : FACES OF INTERNET - Mục đích:

- Giới thiệu về Internet

- Yêu cầu:

- Nắm được một số khái niệm cơ bản về Internet - Nắm được cách hình thành danh từ số nhiều

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 5 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

Í -L

N Á II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 10’ O T Dự kiến học sinh N À Lớp Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 13

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: - Đặc điểm của cơ sở dữ liệu, chức năng

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 37 STT 1

2

Thời gian (phút) 15’

Nội dung

Quiz: Điền từ vào ô trống

Language work: Plurals

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H 15’

NG HƯ

O Ạ Đ

N Ầ TR Phương pháp thực hiện

B Giáo viên 0 0 dẫn, gợi ý Sv trả lời các câu hỏi - Hướng 0 liên 1 quan đến ô chữ

TP

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HS-SV

Phương tiện

- Hoàn thành ô chữ và chỗ trống Giáo trình, trong câu. phấn bảng. đề cương bài giảng, đài - Thuyết trình về các dạng biến đổi sang - Ghi chép lý thuyết, làm bài tập danh từ số nhiều

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Unit 18: Faces of the Internet

STT

Nội dung

1

1. Reading: Internet software

2

Dịch bài

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

Thời gian (phút) 15’ 30’

Giáo viên

NG HƯ

Í -L

Sinh viên

N Ầ TR

20’

Dịch bài, giúp SV cách dịch thoát ý. - Chữa bài dịch Không bám chặt vào từ vựng

20’

- Tổng kết ý chính

A Ó H

B 0 0

10

N Á VI. Tự đánh gíá của giáo viên O T ....................................................................................................................................................... N À ....................................................................................................................................................... Đ ỄN I D - Yêu cầu SV nắm được các tiện ích của Mạng toàn cầu Internet

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Đ

TP

- Giải thích từ mới, phát âm từ - Đọc lướt qua nội dung bài đọc, - Yêu cầu SV Dich bài tóm ý chính - Tổng kết các ý chính về đặc điểm của - Dịch bài Internet - Tổng kết ý chính cơ bản

- Đặc điểm của hệ thống mạng toàn cầu, tiện ích của nó V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

ẠO

Phương pháp thực hiện

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tiết số 38, 39

Phương tiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Mai Thành Hạnh

Giáo án Số: 14

Số tiết giảng: 3

NG HƯ

Số tiết đã giảng: 39

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

B 0 0

N Ầ TR

TÊN BÀI HỌC: Unit 18 : FACES OF INTERNET + Unit 19 : Graphics and design - Mục đích:

10

- Giới thiệu tổng quát về nội dung một trang web, cách khai thác trang web.

A Ó H

- Giới thiệu chức năng của việc thiết kế đồ họa

Í - Ldanh từ số nhiều - Nắm được cách hình thành N Á O T I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút N À Số học sinh vắng Đ ỄN I D - Yêu cầu:

- Nắm được một số cách khai thác một trang web

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

HS-SV vắng

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8’ Dự kiến học sinh Lớp HS-SV

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: -

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Đặc điểm của hệ thống mạng toàn cầu, tiện ích của nó (Email, web browsers, IRC, audio and video chattingFTP and Telnet, Newsgroup)

III. GIẢNG BÀI MỚI:

A Ó H

B 0 0

10

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 40 STT

ỄN I D

N À Đ

N Á Nội TOdung

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút)

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Lớp

Phương tiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung 2. Questions - Tổng hợp ý chính của bài, ôn lại từ mới

Thời gian (phút) 15’

Phương pháp thực hiện - Ôn lại ý chính của bài - Ôn tập từ vựng

NG HƯ pháp thực hiện Phương

Tiết số 41 Nội dung

1

3. A typical webpage - Dựa vào hình ảnh trang web trong bài, chỉ ra các tính năng của trang web đó.

2

Tìm trang web cho các nhiệm vụ cụ thể

Tiết số 42

N Á TO

Unit 19: Graphics and design STT

ỄN I D

N À Đ

Í -L

Nội dung

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Sinh viên

- Yêu cầu SV làm bài tập * Nối từ và định nghĩa * Tìm đáp án đúng

- Giải quyết các câu hỏi, phần bài tập

STT

N Y - Làm bài Ucâu trả lời - Giải thích lý do chọn Q . - Chữa bài P T O Ạ Đ

Giáo viên

Thời gian (phút) 25’

A Ó H 10’

Thời gian (phút)

N Ơ H Phương

N Ầ Rcủa đề bài - Giải thích yêu cầu T - Giải thích một số từ mới B bài - Gợi ý,0chữa 0 0 Hướng làm bài 1- Không dẫngiảicách thích từ mới, để phát huy Giáo viên

tính phán đoán của SV.

Sinh viên - Làm bài - Giải thích lý do chọn câu trả lời - Chữa bài - Làm việc theo đôi - Hoàn thành bài tập, giải thích câu trả lời.

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Thời gian (phút) 5’

Nội dung

1

Before Reading

2

1. Reading: Computer graphics Đồ họa máy tính

40’

Phương pháp thực hiện Giáo viên

- Yêu cầu đọc lướt qua bài đọc, nắm các ý cơ bản được nhắc đến - Giải thích từ mới, phát âm từ - Tổng kết ý chính cơ bản - Dich bài - Tổng kết các ý chính về đặc điểm của - Trả lời câu hỏi chương trình đồ họa máy tính - Trả lời câu hỏi

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ - Tính năng của đồ họa máy tính - Các biểu tượng đồ họa và chức năng của chúng V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

Í -L

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

10

- Yêu cầu SV nắm được các biểu tượng đồ họa và chức năng của chúng

N Á TO

VI. Tự đánh gíá của giáo viên

.......................................................................................................................................................

N À Đ

.......................................................................................................................................................

ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y - Trả lời các câu hỏi U theo hiểu biết của cá nhân .Q - Chữa bài P T - ĐọcO lướt qua nội dung bài đọc, tómẠ ý chính Đ- Dịch bài Sinh viên

- Gợi ý trả lời câu hỏi về đồ họa máy tính, giúp SV có cái nhìn bao quát về đồ họa - Chữa bài

N Ơ H Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Y U .Q

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 42

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 19 + Unit 21 : Web design - Mục đích:

- Giới thiệu các biểu tượng đồ họa, chức năng của chúng - Giới thiệu từ vựng liên quan đến đồ họa

- Yêu cầu:

- Nắm được từ vựng cơ bản về đồ họa - Nắm được chức năng của các lệnh

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

N À Dự kiến học sinh Đ ỄN I D

N Á TO

Í -L

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8’

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 15

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: Đồ họa máy tính là gì? What is graphics design? Which software can you use to design?

III. GIẢNG BÀI MỚI:

N Ầ TR

Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

B 0 0

Tiết số 43

STT

Nội dung

1 Ôn tập lại kiến thức, từ vựng Í -L N Á 2. Basic tools: Giải thích chức năng của 2 các thanh công cụ TvẽO N À Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H Thời gian (phút) 20’

20’

10

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

- Tổng hợp từ vựng - Tổng hợp lại ý chính của bài

Sinh viên - Liệt kê từ vựng và ý chính của bài

- Giải thích từ mới, gợi ý cách nối định - Đọc lướt qua nội dung bài tập nghĩa - Đoán và làm bài - Chữa bài - Nghe giáo viên giải thích từ mới, làm lại bài tập và chữa.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng, đài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

STT 1

Nội dung 3. More about graphics - Các lệnh trong đồ họa: VD: Zooming, inverting, black and white dithering Ôn lại các câu lệnh - Nối các lệnh với bức tranh phù hợp

2

Thời gian (phút) 25’

20’

Giáo viên - Giải thích yêu cầu của đề bài - Giải thích một số từ mới - Gợi ý, chữa bài

NG HƯ

- Hướng dẫn cách làm bài - Không giải thích từ mới, để phát huy - Hoàn thành bài tập, giải thích câu tính phán đoán của SV. trả lời.

Tiết số 45 STT 1

2

Thời gian (phút) 10’

Nội dung Warm-up

1. Reading: Creating webpages

Í -L

10’A Ó H 15’

N Á IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 8’ O T - Tính năng của đồ họa máy tính N À đồ họa và chức năng của chúng - Các biểu Đtượng ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y Sinh viênU Q . - Làm bài P - Giải thíchT lý do chọn câu trả lời - ChữaO bài Ạ Đ- Làm việc theo đôi

Phương pháp thực hiện

B 0 0

N Phương pháp thực hiện Ầ R viên TGiáo

Sinh viên

Phương tiện Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tiết số 44

Phương tiện

- Gợi mở kiến thức về thiết kế WEB – - Thảo luận về những điểm đáng Giáo trình, một nhu cầu cần thiết của xã hội và 1 yêu chú ý khi thiết kế WEB phấn bảng. cầu cho những SV ngành CNTT đề cương bài giảng - Yêu cầu SV nối 1 số lệnh thiết kế với - Nối các câu lệnh và chức năng chức năng của nó tương ứng

10

- Yêu cầu đọc và dịch bài

- ĐỌc và dịch để nắm được 1 số lưu ý khi thiết kế web

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Yêu cầu SV nắm được các biểu tượng đồ họa và chức năng của chúng VI. Tự đánh gíá của giáo viên ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

B 0 0

N Ầ TR

Mai Thành Hạnh

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 2’

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 45

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 21 + Unit 23 : Program design - Mục đích:

- Giới thiệu ngôn ngữ cấp cao cấp thấp, ngôn ngữ máy - Giới thiệu từ vựng liên quan đến thiết kế chương trình

- Yêu cầu:

- Nắm được từ vựng cơ bản về ngôn ngữ cấp cao cấp thấp, ngôn ngữ máy, thiết kế chương trình

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

Í -L

N Á II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 8’ O T Dự kiến học sinh N À Lớp Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Giáo án Số: 16

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: Đồ họa máy tính là gì? What is graphics design? Which software can you use to design?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

Tiết số 46 STT

Nội dung

ÓA

Thời gian (phút) 10’

H Í Tìm trong bài đọc các đuôi thiết kếL WEB, nêu tính chất của lệnh 10’ N Á 15’ O T N À Tiết số Đ 47 N IỄ

1

2. Questions

B 0 0

10

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

Hướng dẫn SV làm bài tập, giải thích từ - Làm bài mới quan trọng

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HS-SV

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương - Hướng dẫn vận dụng tiếng anh để đoán - CHữa bài, giải thích vì sao chọn bài giảng đáp án nghĩa của lệnh - Làm bài tập - Chữa bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Thời gian (phút) 10’

Nội dung

1

1. Warm up - Nối từ với định nghĩa, đây là một số từ liên quan đến quá trình lập trình

2

2. Reading: programming language

25’

Phương pháp thực hiện Giáo viên

- Giải thích từ mới - Yêu cầu SV dịch - Cùng SV vẽ sơ đồ chuyển hóa ngôn ngữ hóa thông tin sang mã máy. trong quá trình lập trình để về mã máy - tổng kết nọi dung bài - Tổng kết nội dung bài học

NG HƯ

N Ầ TR Phương pháp thực hiện

Tiết số 48 STT 1

2

Thời gian (phút) 20’

Nội dung After you read - Trả lời câu hỏi liên quan đến bài đọc

Í -L

Tổng kết ý chính, vẽ sơ đồ Sơ đồ biến đổi từ ngôn ngữ cấp cao thành mã máy

A Ó H 20’

N Á IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ TO Nhóa thông tin sang mã máy À - Cơ chế chuyển Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Y - Làm bài Uvì sao chọn - CHữa bài, giải thích Q . đáp án P T - Ghi chép Obài từ mới Ạ - Dịch Đ- Cùng giáo viên vẽ sơ đồ chuyển Sinh viên

Hướng dẫn SV làm bài tập, giải thích từ mới quan trọng - Chữa bài

B Giáo viên 0 0- Giải thích từ mới nếu có

-

-

-

10-

Yêu cầu SV trả lời câu hỏi Gọi SV chữa bài Tổng kết, rút kinh nghiệm Hướng dẫn SV vẽ sơ đồ Chữa bài

N Ơ H Phương

Sinh viên

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

Hiểu câu hỏi, thảo luận trả Giáo trình, lời câu hỏi phấn bảng. Đưa ra câu trả lời đề cương Chữa bài cùng GV. bài giảng Vẽ sơ đồ Giải thích sơ đồ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV nắm sơ đồ chuyển hóa thông tin sang mã máy VI. Tự đánh gíá của giáo viên .......................................................................................................................................................

NG HƯ

.......................................................................................................................................................

N Ầ TR

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

B 0 0 Thành Hạnh Mai 0 1

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Các khái niệm liên quan đến lập trình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết đã giảng: 48

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

Tiết số 49 : Kiểm tra

TÊN BÀI HỌC: Unit 27 : Electronic communication

N Ầ TR

- Mục đích:

- Giới thiệu về viễn thông, các khái niệm cơ bản

- Yêu cầu:

- Nắm được các khái niệm cơ bản về viễn thông : Modem, bảng

I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng

N Á TO

Í -L

N À II. KIỂM TRAĐ BÀI CŨ: Thời gian: 8’ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số tiết giảng: 3

Giáo án Số: 17

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Lớp HS-SV

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra lại nội dung sau: -

Chữa bức thư xin việc của 1 bạn khác

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infotech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 50 STT 1

Nội dung Before you read - Giới thiệu một số thuật ngữ trong bài

2

Í 1. Reading: Các kênh viễn thông L N Á TO N Tiết số 51 À Đ N IỄ

Thời gian (phút) 15’

A Ó H 30’

10

B 0 0 -

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

N

TP

Phương pháp thực hiện Giáo viên

Sinh viên

yêu cầu SV nối từ với định nghĩa Chữa bài

Yêu cầu SV đọc và tóm tắt ý chính - Giải thích từ mới - Nhấn mạnh vào các nội dung cơ bản của bài

-

Làm bài tập Nhớ từ Chữa bài

-

Đọc lấy ý chính Dịch bài đọc cùng GV Ghi chép từ mới, tổng kết nọi dung chính của bài

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Dự kiến học sinh

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nội dung

1

Reading (cont)

2

2. Questions

Thời gian (phút) 25’

15’

Phương pháp thực hiện Giáo viên - Tiếp tục đọc bài - Tổng kết ý chính - Yêu cầu SV chọn từ điền vào chỗ trống - Chữa bài - Cho từ mới

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

N Ầ TR

Y - Tiếp tục dịch bài U - Ghi chép từ mới Q . - Tóm tắt ý chính P T - Làm bài tập - ChữaO bài Ạ Đ- Ghi chép từ mới Sinh viên

NG HƯ

- Giao tiếp điện tử là gì? Gồm những cách thức nào? Tính chất và ưu điểm của từng phương thức giao tiếp

B 0 0

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’ - Nắm từ vựng

10

A Ó ....................................................................................................................................................... H Í ....................................................................................................................................................... L N Á Ngày tháng năm 20 THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN TO Giáo viên soạn bài N À Đ ỄN I D

VI. Tự đánh gíá của giáo viên

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N

N Ơ H Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mai Thành Hạnh

ỄN I D N À Đ N Á TO Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H 10 B 0 0 N Ầ TR

Y U .Q

NG HƯ O Ạ Đ TP N N

HƠ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 51

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: Unit 28 : Internet issues + Unit 29 : LANs and WANs

O Ạ Đ

NG - Yêu cầu: - Nắm được các khái niệm cơ bản về viễn thông : Modem, bảng tin, nhà cung HƯcấp mạng N Ầ I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút TR B Số học sinh vắng 0 0 0 Lớp 1 A HS-SV Ó vắng H Í -L II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 3 phút N Á Dự kiến học sinh O T Lớp N À HS-SV Đ ỄN I D - Mục đích:

- Giới thiệu các vấn đề liên quan đến mạng Internet, mạng nội bộ và mạng toàn cầu

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Giáo án Số: 18

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài

NG HƯ

Nội dung phương pháp

Tiết số 52, 53 STT 1

Nội dung Before you read - Trả lời một số câu hỏi liên quan đến tính bảo mật của mạng.

Í -L

2

Reading: Tính bảo mật của mạng

3

Practice: Trả lời câu hỏi

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 10’

A Ó H 30’ 20’

B 0 0

O Ạ Đ

N Ầ Phương pháp thực hiện R TGiáo viên

- Đưa ra một số câu hỏi - Yêu cầu SV trả lời để có cái nhìn khái quát về vấn đề sắp đọc. - Yêu cầu SV nối các đoạn mô tả với bức tranh phù hợp - Đưa từ mới, yêu cầu SV dịch - Khái quát ý chính - Nhấn mạnh vào các nội dung cơ bản

10

- Gợi ý cách tìm thông tin trả lời - Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi - Chữa bài

N

TP

Sinh viên

- Trả lời câu hỏi - SV làm bài tập - Chữa bài - Ghi chép từ mới - Dịch bài

- Làm việc theo đôi - Trả lời câu hỏi - Xác định vị trí của thông tin trong đoạn

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Nội dung kiểm tra: - Các khái niệm cơ bản liên quan đến viễn thông?

Phương tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


4

Thời gian (phút) 20’

Nội dung Thảo luận

Phương pháp thực hiện Giáo viên

NG Ư H Phương pháp thực hiện

Tiết số 54

STT

Nội dung

1

Before you read - Liên hệ SV với các kiểu nối mạng, nội bộ hoặc toàn cầu

2

Reading: Reading: Network config

3

After reading

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Thời gian (phút) 5’

A Ó H 20’

15’

N Y - Thảo luận đưa ra các vấn đề liên U quan đến mạng, bảo mật mạng Q . - Trình bày P - Đưa ra giải Tpháp O Ạ Đ Sinh viên

- Yêu cầu nhóm thảo luận, đưa ra các vấn đề liên quan đến tính bảo mật mạng - Yêu cầu trình bày - Yêu cầu đưa ra giải pháp

N Ầ Rdụng kiến thức thực tế - Gợi ý SV vận T thảo luận về các cách liên kết mạng, nội B bộ hay0 toàn cầu. 0 0 1 - Đọc bài, giải thích từ mới, minh Giáo viên

-

họa bằng thực tiễn Tổng hợp các ý chính lên bảng Yêu cầu SV nắm các thuật ngữ chuyên ngành Yêu cầu SV trả lời câu hỏi Chữa bài

N Ơ H Phương

Sinh viên

tiện

Giáo trình, phấn bảng. đề cương bài giảng

Phương tiện

- Liên hệ thực tế các trường hợp nối Giáo trình, mạng LANs và WANs. phấn bảng. đề cương bài giảng - Đọc bài, ghi chép từ mới, nắm nọi dung cơ bản, các thuật ngữ chuyên ngành. -

Thảo luận trả lời câu hỏi Chữa bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

STT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Các vấn đề mạng cần phòng tránh V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 5’ - Tìm hiểu về các hiểm họa tiềm tàng trong giới CNTT VI. Tự đánh gíá của giáo viên

NG ....................................................................................................................................................... HƯ N Ầ Ngày tháng R THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN T năm 20 Giáo viên soạn bài B 0 0 0 1 Mai Thành Hạnh A Ó H Í -L N Á TO N À Đ ỄN I D

.......................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 54

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: ÔN TẬP

O Ạ Đ

NG - Yêu cầu: - Nắm được kiến thức chủ đạo của mỗi bài, hệ thống từ vựng, cách làm bài,Ư H loại trừ đáp án N Ầ I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút TR B Số học sinh vắng 0 0 0 Lớp 1 A HS-SV Ó vắng H Í -L II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 8 phút N Á Dự kiến học sinh O T Lớp N À HS-SV Đ ỄN I D - Mục đích:

- Hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn cách làm bài thi hiệu quả

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Giáo án Số: 19

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


N

Nội dung kiểm tra: Nêu các vấn đề được coi là nguy hiểm đối với mạng toàn cầu Những vấn đề liên quan đến CNTT gần đây (nguy cơ và thách thức0

Y U .Q

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

N Ầ TR

Tiết số 55, 56, 57: Hướng dẫn làm đề cương ôn tập – Làm mẫu 1 số bài

IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 4’ - Các vấn đề liên quan đến bảo mật mạng

Í -L

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 1’

A Ó H

B 0 0

NG HƯ

0 1THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

N Á VI. Tự đánh gíá của giáo viên TO ....................................................................................................................................................... N À Đ ỄN I D - Tiếp tục hoàn thành đề cương ôn tập

O Ạ Đ

N

Mai Thành Hạnh

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giáo án Số: 20

Số tiết giảng: 3

Số tiết đã giảng: 57

Thực hiện ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày

TÊN BÀI HỌC: ÔN TẬP

NG HƯ

O Ạ Đ

N Ầ - Yêu cầu: - Nắm được kiến thức chủ đạo của mỗi bài, hệ thống từ vựng, TRcách làm bài, loại trừ đáp án B 0 0 0 I. ỔN ĐỊNH LỚP: 2 phút 1 A Số học sinh vắng Ó H Lớp Í L HS-SV vắng N Á O T II. KIỂM TRA BÀI N CŨ: 8 phút Dự kiến học sinh ĐÀ ỄN I D - Mục đích:

- Hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn cách làm bài thi hiệu quả

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

Y U .Q

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

.......................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS-SV

-

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc hoàn thành đề cương ở nhà của SV

III. GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương bài giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp

N Ầ Tiết số 58, 59, 60: Hướng dẫn làm đề cương ôn tập – Làm mẫu 1 số bài R T B 0 0 IV. TỔNG KẾT BÀI. Thời gian: 1’ 10 - Các phần trọng tâm phục vụ kỳ thi hết học phầnA Ó H Í V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. Thời gian: 4’ -L N 1 trang A4 và dịch (bài tập lớn) - Yêu cầu Chọn 1 bài đọc khoảng Á TO Ngiáo viên VI. Tự đánh gíá của À Đ ỄN I D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Lớp

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.......................................................................................................................................................

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

.......................................................................................................................................................

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn bài

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

NG Ư Mai Thành Hạnh H N Ầ TR B 0 0

O Ạ Đ

TP

N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Y U .Q

MÔN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT

Unit 1: Computer applications

1. Match the picture 1b

2d

3a

4c

2. Explain the new words for students:

ỄN I D

N À Đ

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N

Giáo trình: Infotech

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


ỄN

N À Đ

trình bày, thể hiện

Client:

vị khách

Mathematical: thuộc toán học

Staff:

nhân viên

Operation:

sự vận hành

Access:

kết nối

Solve:

giải quyết

Financial:

thuộc tài chính

Computer-aided-design: CAD

Transaction:

sự chuyển đổi

PC:

Speed:

tốc độ

Administrative: thuộc quản lý

Control:

kiểm soát

Purpose:

mục đích

Automatic:

tự động

Databases:

dữ liệu

Cash:

tiền mặt

máy tính cá nhân

G N mã Ư H màn hình

Word processors: phần mềm VB

Dispenser:

Records:

tài liệu được lưu

Code;

Race:

cuộc đua

Organizer:

Nhà tổ chức

Current:

hiện tại

Position:

vị trí

Provide:

cung cấp

Consumption: sự tiêu thụ

Stage:

giai đoạn

Manage:

quản lý

Connect:

nối

N Ầ R TDisplay: Monitor:

A Ó H

B 0 0

10

Í Competition: - Lcuộc thi N máy chủ Workstation: Á O TSystem: hệ thống Detect:

khám phá

Drug:

thuốc

Y U .Q

O Ạ Đ

máy bào chế

hiện ra

Data:

dữ liệu

Fuel:

nhiên liệu

Travel agency: đại lý du lịch Available:

có sẵn

Details:

chi tiết

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Perform:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

3. Match the words with their definitions A2

B3

C6

D7

E10

F8

G4

H5

I1

J9

4. Reading 2: What can computers do?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Microchip:

Vi mạch

Miraculous:

kỳ diệu

Part:

phần

Device:

Thiết bị

Design:

thiết kế

Tabula rasa:

Tờ giấy trắng

Produce:

sản xuất

Hardware:

phần cứng

Prepare:

chuẩn bị

Sorftware:

phần mềm

Pick up:

nhặt lên

Speed up:

làm cho nhanh

Dial:

quay số

Filing cabinet: tập đựng tài liệu

Involve:

liên quan đến

Manage:

quản lý

Sophisticated: phức tạp

Inventory:

hàng tồn kho

Make a reservation: đặt trước

Magical:

mang tính ảo thuật

Encouter:

Spring to life: đi vào cuộc sống Switch on:

bật lên

Calculator:

máy tính

Ignition:

sự đánh lửa

Microwave:

Lò vi sóng

A Ó H

G N Document: Ư tài liệu H tương tác Interact: N Ầ vật dụng R TGadgets: Typewriter:

gặp phải

10

B 0 0

máy đánh chữ

Entertainment: Trò giải trí

Relax:

Chip technology: Công nghệ mạch

Í 5. Language work: - LPresent Simple passive Ncó cấu trúc: S + be + PII Câu bị động Á TO VD: N À Đ Câu chủ động: We use computers to store data. Câu bị động:

O Ạ Đ

thư giãn

TP

Y U .Q

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Computers are used to store data.

Practice: 1. are connected 2. are known 3. are typeset

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4. is processed 5. are used 6. is supported 7. are coordinated 8. is held 6. Other applications

O Ạ Đ

TP

Factories: Computers are used to control machinery, robots, production lines, lists of products, etc. By using computer-aided manufacturing software, engineers can simulate and test designs before parts are actually produced.

G N Hospitals: Database programs are used to keep records of patients and medical pesonnel. Computers, monitors and scanners help doctors dignose cancer HƯ and other illnesses. Electronic instruments and robots are used in surgery. N Ầ TR B Tổng kết: 0 0 0 Vậy máy tính có những chức năng 1 gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? A - Helps in shops, companies Ó H - Helps organizations - Equipments/ machines Í L N Á O T N À Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

Y U .Q

Entertainment: people use computers to play all kinds of computer games. There are specialized programs for composing and playing music. PCs can combinesound, text and animated images. Multimedia applicatioins allow users to produce slide shows, retouch photographs, etc. Optical disks make envyclopedias and books available on computers.

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Fomula 1: Computers are used to design and construct racing cars. Computers help engineers to design the car body and the mechanical parts. During races, a lot of microprocessors control the electronic components of the car and monitor the engine speed, emperature and other vital information.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 2: Configuration

1. Reading: What is a computer? New words:

Peripheral: thiết bị ngoại vi

Machine: máy

Functioin: chức năng

Accept: chấp nhận

Execute: thực hiện

Certain; nhất định

Coordinate: phối hợp

Form: dạng

Brain: bộ não

Process: xử lý

Physical unit: bộ phận vật lý

Result: kết quả

Step: bước Memory: bộ nhớ Instruction: chỉ dẫn Screen: màn hình Diagram: biểu đồ

A Ó H

B 0 0

O Ạ Đ

G N Include: bao gồm Ư H Storage device: thiết bị lưu trữ N Ầ R device: thiết bị đầu vào TInput Attach: kết nối

Format: định dạng

Y U .Q

10

Output device: thiết bị đầu ra Disk drive: ổ đĩa Common: phổ biến

Í L máy Machanical:-thuộc Ntiêu chuẩn Standard: Á O phần TSection: Program: chương trình

Extract: triết xuất, lấy ra Monitor: màn hình Rear panel: bảng đằng sau Port: cổng

Central processing unit: bộ xử lý trung tâm

Configuration: Cấu hình

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Electronic: điện tử

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Main memory: bộ nhớ chính

2. Match the definition with the words 1I

2E

3A

4F

5H

6B

7C

8D

9G

3. Read and guess 1. mouse 2. monitor Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. hard disk 4. CPU 5. printer Tổng kết:

ỄN

N À Đ

Y U .Q

ROM and RAM: firmware and instructions in operations Peripherals: helps computer work well

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

What is the main parts of computers? o CPU o Main memory: RAM and ROM o Peripherals: input/ output devices What is the function of each part? CPU: brain of the computer

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 3: Inside the system

Internal: bên trong Evolve: phát triển, tiến hóa Load: tải Transfer: truyền Temporary: tạm thời Permanent: cố định, lâu dài Expansion slot: thanh mở rộng Pulse: mạch Measure: đo Emit: xóa Enable: cho phép Handle: nắm bắt

O Ạ Đ

Y U .Q

TP

NG Cách dùng của “who và which”. Who và Which dùng để nốiH 2Ư câu đơn nói về cùng một người, hiện tượng hoặc sự vật. Who dùng cho danh từ là người, N which dùng cho danh từ là vật, sự việc. Ầ VD: Peter use computers very well. He is aR programmer. T Bis a programmer.  Peter who use computers very well 0 0are used in every field of life. 0 Computers are very useful. They 1 Avery useful are used in every field of life.  Computer which are Ó H Bài tập: Í L 1. which - 2. which 3. who N 4. who 5. which 6. which 7. which Á O T3.Reading: Main memory: RAM and ROM 2. Language work: Relative clause

A. Điền các câu còn thiếu vào các vị trí câu thiếu trong bài đọc

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Nerve centre: Trung tâm thần kinh Microprocessor chip: Vi xử lý Integrated circuit: Mạch tích hợp Supervise: giám sát Consist of: bao gồm Control unit: đơn vị điều khiển Interpret: diễn giải Activate: kích hoạt Function: chức năng Arithmetic logic unit: đơn vị số học logic Register: thanh ghi Program counter: bộ đếm chương trình Instruction register: thanh ghi lệnh

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. New words

1. Microcomputers make use of two types of main memory. 2. All the information stored in the RAM is temporary. 3. the size of RAM is very important. 4. ROM chips have ‘constant’ information. New words

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1. immediate access store: lưu trữ truy cập ngay lập tức 2. available: có sẵn 3. ramdom access memory: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 4. location: Địa điểm 5. require: yêu cầu 6. memory address: địa chỉ nhớ 7. speed: tốc độ 8. order: thứ tự 9. sequential: có tuần tự 10. lost: mất 11. Consequently: Hậu quả là 12. application: ứng dụng

13. complex: phức tạp 14. capacity: dung lượng 15. expand: mở rộng 16. single in-line memory modules: mô đun bộ nhớ đơn 17. motherboard: bản mạch chủ 18. cache: bộ nhớ đệm 19. character: ký tự 20. erase: xóa 21. change: thay đổi 22. reason: lý do 23. refer to: đề cập đến 24. firmware: chương trình cơ sở

Y U .Q

B. Những đặc điểm sau đây thuộc về dạng bộ nhớ nào? 1. RAM 2. secondary storage 3. RAM 4. ROM 5. RAM 6. ROM

A Ó H

7. Secondary storage

N Á TO

Í -L

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Computer system

Hardware

ỄN

N À Đ

Main memory RAM

Input/output devices

Storage

ROM

device Hard

N Ầ TRdisk Optical

B 0 0

NG HƯ

Floppy

disk

A Ó H

T

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TP

O Ạ Đ Keyboard

10

Í - L the chart - Remember N belongs to ROM (basic instructions for ROM) - What Á O- What belongs to RAM? (currect intructions which are used by the users)

Tổng kết

Y U .Q

Mouse

Printer

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CPU

Periphrals

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Software

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 4: Bits and bytes

Reading: Units of memory Before reading:

There are two digits in binary system. “bit” is the smallest unit of memory. There are two digit in binary system but 10 digits in decimal system. a byte 1MB 1GB ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It provides a standared system for binary representation of characters for most of computers in the world. New words 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Y U .Q

unit of memory: đơn vị bộ nhớ electrical signal: dấu hiệu điện tử connect: nối switch: bật/ tắt possible: có thể current: dòng điện condition: điều kiện binary notation: chú thích nhị phân

O Ạ 9. binary digit: số nhị phânĐ 10. represent: đại diện G 11. arrangement: sựN sắp xếp 12. combine: nốiƯ 13. purpose; H mục đích N 14. reserve: dành cho Ầ 15.R symbol: biểu tượng T16. astronomical figure: tổng số lớn

B 17. calculation: sự tính toán 0 0

10

A Ó 1. tiny dot: dấu chấm nhỏ H 2. element: nhân- tố Í 3. pixel: ảnh điểm L system: hệ đơn sắc 4. monochrome 5. color N system: hệ thống màu 6.Áprimary: cơ sở TO7. palette: bảng màu Reading: Bits for pictures

8. convert: chuyển đổi 9. graphic adaptors: cạc màn hình 10. generate: tạo ra Tổng kết: -

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trả lời các câu hỏi sau:

One Pixel on the screen is one dot in computer system 8 bits a grouped to make a byte A byte is a character There are 256 ways of combining binary digits to make characters There are 3 primary colors: red, green, blue.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 6: Type and click

1. Interacting with your computer - Nối tranh với từ tương ứng 1. Lightpen

ỄN

Y U .Q

4. Mouse 5. Keyboard 6. Graphic tablet 7. Trackball 8. Voice recognition 2. Language work: About the keyboard There are 5 groups of keys in the keyboard

B 0 0

1. Alphanumeric keys 2. Function keys 3. Numeric keypad 4. Editting keys 5. Special keys Match the functions with the copatible keys

Í -L

A Ó H

10

1. space bar 2. return 3. escape 4. alt 5. backspace 3. Reading: Point and click

N Á TO

N New words À Đ 1. Typical: điển hình

2. palm-sized: cỡ bằng lòng bàn tay 3. communicate: giao tiếp 4. connection: sự kết nối 5. slide around: trượt quanh 6. desktop; màn hình 7. pointer: con trỏ 8. mouse cursor: con trỏ chuột 9. arrow: mũi tên 10. leap: trượt 11. movememt: di chuyển

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N Ầ TR

NG HƯ

6. 7. 8. 9.

shift capslock tab arrow keys

O Ạ Đ

TP

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Scanner

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2. Joystick

12. issue instructions: đưa ra lệnh 13. option: sự lựa chọn 14. choose: chọn 15. press: ấn 16. drag: kéo 17. release: thả chuột 18. grab: nắm cái gì 19. select; chọn 20. double-click: kích đúp 21. button: nút bấm 22. succession: chuỗi www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Nối từ với định nghĩa đúng 1. double-click 2. Drag 3. Click

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

1. What does it mean by “double-click, drag, grab”? 2. What is the advantages and functions of the mouse? – fast, convinient and helps users move around the desktop and interac with the computer easily.

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tổng kết:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 8: Viewing the output

1. Reading: The monitor New words 11. eliminate: xóa 12. eye fatigue: sự mỏi mắt 13. repetition: sự lặp lại 14. perceive: cảm nhận 15. annoying: khó chịu 16. electron gun: súng phóng điện 17. coat: khoác lên 18. portable computers: máy tính xách tay 19. LCD: liquid crystal display: màn hình tinh thể lỏng 20. block: chặn lại

NG HƯ

O Ạ Đ

Y U .Q

TP

- Trả lời câu hỏi: 1. “Pixel resolution” affects the quality of the images. 2. The unit for refresh rate of a monitor is “hertz” 3. Low refresh rate produces eye fatigue because it produces flickering 4. The subtance is hit by the electrons is phosphor. 5. Standard display system is VGA. 6. LCD stands for liquid crystal display. 2. Listening

B 0 0

N Ầ TR

10

1. You should get a chair, one that supports your lower back and is adjustable so that you can hve both feet on the floor.

A Ó 2. Position the keyboard H at the same height as your elbows, with your arms paralled to the word surface. Í L - the monitor at eye level, or just below. 3. Position N OÁ4. A tilt-and-swivel monitor lets you move the monotor up and around, so you can use it

T

at the right angle and height.

5. You should stay an arm’s length away form the front of the monitor.

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

make up: tạo ra total number: tổng số horizontal: hàng ngang vertical: hàng dọc resolution: độ phân giải cathrode ray tube: ống phóng tia điện tử 7. electron beam: tia điện tử 8. flickering: độ nhấp nhánh 9. unsteady screen: màn hình không liên tục 10. refresh rate: tốc độ làm tươi

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6. If you work in a room with a lot of computers, sit at least 1 m 20 cm away from the sides or backs of the other monitors. 3. Language work - Cách đưa ra lời khuyên: Sử dụng động từ khuyết thiếu “should” hoặc dạng phủ định “shouldn’t” S + should/ shouldn’t + V. Luyện tập đưa ra các lời khuyên trong các tình huống

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-

Do not stare at the screen for long periods of time. Avoid placing the monitor so that it reflects a source of bright light, such as a window. Keep the screen clean to prevent distorting shadows. If you work in an office with a large number of computers, don’t sit too close to the sides or backs of the monitors. - Buy a protecting filter that cuts down the ELF (extremely low frequency) emissions. Tổng kết:

ỄN

N À Đ

Y U .Q

NH

Why can we perceive the flickering? – Because the low frequency in which the electron beam scans the screen. What can reduce flickering? – High refresh rate. What is the standard system display? – VGA

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Inside the tube, there is a electron beam, how does it scan? – It scans from left to right.

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

What subtance coats the screen of the monitor? – The phosphor

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

What are there inside the monitor? – The cathrode aray tuble

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 9: Choosing a printer

1. Reading: Types of printers

Tổng kết: Dot-matrix:

B 0 0

16. ink powder: phấn mực 17. prefer: ưa chuộng 18. scalable: đa dạng 19. emulate: cạnh tranh 20. thermal printer: máy in nhiệt 21. electrosensitive: nhạy điện 22. plotter: máy vẽ 23. photosetter: thiết bị tạo ảnh 24. photographic: thuộc nhiếp ảnh 25. microfilm: vi fim 26. drawback: điểm yếu 27. fine pens: bút tốt 28. construction; xây dựng 29. technical: thuộc kĩ thuật

N Ầ TR

- used for drafts - low resolution, low quality of images - not recommended for books and reports. Ink-jet printer

10

A Ó - project droplets H onto paper - has better quality and higher speed than dot-matrix Í Laser printer L - High quality of images, fast N - Áare preferred by experts many fonts TO-- have still expensive Thermal printer

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Y U .Q

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

1. final stage: bước cuối cùng 2. obtain: dành được 3. guide: hướng dẫn 4. take into account: xem xét 5. factor: nhân tố 6. noise: tiếng ồn 7. requirement: yêu cầu 8. dot-matrix printer: máy in ma trận 9. darft: nháp 10. recommend: gợi ý 11. non-impact: không ảnh hưởng 12. ink-jet printer: máy in phun mực 13. project: phóng ra 14. droplet: giọt mực 15. laser printer: tia laze

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

New words:

- Use heat and electrosensitive method. - Quite expensive Photosetter: - do not print on regular paper - use photographic paper and microfilm Plotter:

- use fine pens - used for contruction plans, engineering and technical illustrations. 2. Language work www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1. cheaper than

6. more resident fonts than

2. the fastest

7. at a lower

3. more expensive than

8. operate faster than

4. the most reliable of all

9. too slow

5. cost less than

10. not quick enough

Y U .Q

Unit 11: Floppies

1. Warm-up 1. They are putting a floppy disk into a disk drive. 2. People use floppies to store data on. 2. Protect your floppies A. Nối tranh với các hình ảnh tương ứng

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

N Ầ R B. Trình bày các cách để bảo quản đĩa mềm củaT bạn Bcase 0 1. You must store them in a protective 0 0 2. You must insert the disk1 into the disk drive very carefully. A 3. You must not putÓ disks near strong magnetic fields. H 4. You must keep your disks at a temperature of between 10 degree and 52 degree. Í L 5. You musn’t bend or fold the disk. N Á 3. Reading TO 1e

2b

3c

4f

New words N ĐÀ 1. lost: mất 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

backing store: lưu trữ flexible: linh động plastic: nhựa material: chất liệu concentric: đồng tâm circle: đường tròn track: rãnh ghi

5d

6a

9. sector: bộ phận 10. insert: chèn 11. initialize: cho giá trị ban đầu 12. location; địa điểm 13. operating system: hệ điều hành 14. read/write head; đầu đọc 15. directory: thư mục 16. technical details: chi tiết kĩ thuật

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Bài tập

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nối từ với định nghĩa phù hợp 1c

2d

3f

4e

5a

6b

Tổng kết:

Y U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Unit 12: Hard drive

ỄN

N À Đ

1. Before you read:

O Ạ Đ

1. Hard disks provide permanent storage for both data and programs. 2. Megabyte or MB, gigabyte or GB

TP

NG - A hard disk delivers information to the computer’s brain Ư about ten times faster than a H floppy. N - They have a longer data life Ầ - You can store huge amounts of information.R T 2. Reading 0B Các câu sau đây, câu nào đúng câu nào0 sai? 0 6F 7T 1T 2T 3F 4F 1 5F A Ó Tổng kết: H - Hard disksÍhave a larger capacity than floppies and run faster. Lis the time for recording head find the information on the disks - Seek time - Access N time is the time for the OS transfer the information to the RAM area. - ÁThere are two kinds of removable cartridges: Zip and Jaz. Vocabulary T3. O 3. Hard disk work faster than floppy disks.

Hard

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-

You must format the disk for the first time to use. When you save a file, the read head will find the empty area on the disk. When you want to open a file, the read head will find the correct area which contains the information you need. Concentric rings on the surface of the disk is called ‘track”.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-

Hard sell, hard copy, hard currency, hard drive, hard drugs, hard labour, hard time, hardware, hard worker. Disk Compact disk, disk capacity, disk drive, disk directory, magnetic disk, optical disk, internal disk. 4. Follow-up Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Y U .Q

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

multimeadia megabytes drive time secure protecion compatible highest

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 13: Optical breakthrough 1. Warm-up 1. It’s a compact disk (CD) 2. CD-Rom disks use optical technology. The data is retrieved using a laser beam.

ỄN

N À Đ

Y U .Q

New words 1. 2. 3. 4. 5. 6.

density: độ dày đặc occupy: chiếm secure: bảo mật stable: ổn định shareware: phần mềm tự nguyện institution: cơ sở, công ty

Tổng kết: -

TP

7. distribute: phần phối 8. disadvantage: bất lợi 9. allow: cho phép 10. magneto-optical: quang từ 11. rewritable: viết lại được 12. floptical disk: đĩa quang tẩy xóa được

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

Optical disk has a large capacity, much more than magnetic disks. They are used for multimeadia storage They are not affected by magnetic field.s CD-Rom disks are read only. CD-R drive: can write on CD-R but just one time CD-RW drive: can write many times on CD-RW disk, it means you can erase and rewrite for many times. - Magneto-optical is rewritable as CD-RW. 3. Crossword

Í -L

A Ó H

Across 1. laser 4. PC 6. record 10. store 12. bit 14. millisecond 15. AT 17. track 18. giga 20. ROM 22. drive

N Á TO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B 0 0

10

Down 1. LAN 2. erasable 3. HD 5. cartridge 7. OCR 8. formatted 9. WORM 11. expensive 13. Disk 16. hard 19. CD 21. MB

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Reading

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3. CD-Rom stands for “compact disk read only memory.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 14: Operating system

1. Reading New words Basic: cơ bản

ỄN

N À Đ

Y U .Q

Utility: tiện ích Complier: trình biên dịch Specific: cụ thể Purpose: mục đích Activate: kích hoạt Supply: cung cấp Manufacturer: nhà sản xuất

B 0 0

Luyện tập: Điền từ phù hợp vào đoạn văn 1. 2. 3. 4.

A Ó H

software system software applications software operating system Tổng kết:

Í -L

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

10

N Á TO- The system software refers to all the programs which control basic functions of a PC. There are two main types of software: -

The applications software refers to applications that are used for specific purposes. Most important type of system software is operating system.

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Include: bao gồm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Function: chức năng

Reading: Operating system New words 1. 2. 3. 4. 5.

compatible: Tương thích clone: hàng nhái command: lệnh bootable: khởi động scoll bar: thanh cuộn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10. routine: chuỗi lệnh 11. transfer: truyền 12. automatical: tự động 13. modify: chuyển biến 14. contain: chứa đựng www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 6. 7. 8. 9.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

interface: giao diện content: nội dung Web-page editor: biên soạn trang web enable: cho phép

15. multitask: đa nhiệm vụ 16. Internet set-up: cài đặt Internet 17. Web browser: trình duyệt Web 18. sophisticated: phức tạp 19. thread: luồng thông tin

Tổng kết nội dung bài đọc: Đặc trưng của các hệ điều hành cần nhớ:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ỄN

N À Đ

You have to use commands to interact with the PC. - Windows

O Ạ Đ

Graphics-based operating system

TP

G N It supprts multimedia programs Ư H It has Internet set-up/ outlook express for email/ web-page N editor Ầ - Macintosh TR B OS code is in ROM chips 0 0 0 It allows multitasking 1 A It has Internet set-up assistant Ó H - Warp Í L Most -technically sophisticated OS N Á It provides true multitasking because it divide programs intro threads which can run at the TO same time. You don’t need to memorize commands

2. Luyện tập

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y U .Q

Text-based operating system

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- MS-DOS

Nối các lệnh sau trong hệ điều hành MS-DOS với các chức năng của chúng 1d

2c

3e

4g

5b

6h

7f

8a

4. Quiz 1. The operating system 2. Applciations programs/ Application software

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. Microsoft Disk operating system 4. COPY 5. Hundreds of routines are inside the ROM chips. Other parts of the OS are kept inside the system file and the Finder (in the System folder) 6. Sequence of instructions

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ỄN

N À Đ

9. Java

TP

10. Some viruses search out files to destroy, some destroy the contents of hard disks and others cause problesm by hindering normal operations.

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y U .Q

8. Bell laboratories, AT&T (American Telephone and Telegraph)

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7. IBM

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 15: The graphical user interface

1. A user-friendly interface

Y U .Q

O Ạ Đ

New words 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

user interface: giao diện người dùng follow: theo interact: tương tác memorize: ghi nhớ complex: phức tạp respond: phản ứng promt: một câu hỏi hiện lên sau khi thực hiện lệnh 8. intuitive tool: công cụ trực giác

A Ó H

10

B 0 0

TP

NG Ư H 9. take advantage: tận dụng N tạo ra 10. generate: Ầ 11. pop-up menu: thực đơn đẩy lên TR12. platform: chương trình cơ sở

13. nested folder: thư mục lồng 14. network connectivity: kết nối mạng 15. stimulate: thúc đẩy 16. impact: ảnh hưởng 17. general public; cộng đồng nói chung

Í L sau: - hỏi Trả lời các câu N 1.Á“GUI” stands for “graphical user interface. TO2. From the first, Macintosh somputers had a user-friendly interface based on graphics and Luyện tập:

intuitive tools: pull-down menys, windows, icons, dialog boxes, mouse, pointer, ect. 3. “WIMP” stands for Window, Icon, Mouse, Pointer. 4. The Macintosh environment, Microsoft Windows and IBM OS/2 Warp 5. You can launch the desired program by double-clicking its icon. 6. Graphical user interface are easy to use – you don’t need t memorize complex commands. They also stimulate users to be more creative and productive. 3. Listening

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

1. window box: ô cửa sổ 2. scoll bar: thanh cuộn 3. menu bar: thanh thực đơn 4. pull-down menu: thực đơn kéo xuống 5. pointer: con trỏ chuột 6. icons: biểu tượng a. document: văn bản b. applications: ứng dụng c. wastebasket: thùng rác d. disk: đĩa e. printer: máy in f. folder: thư mục 2. Reading: GUIs

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dựa vào tranh và tìm những hình ảnh đại diện cho các từ dưới đây

1. graphic 2. MS-DOS 3. Windows 98

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4. Window NT 5. Pentium 6. 64MB 7. Wordperfect

ỄN

N À Đ

Y U Macintosh computers were designed on a WIMP interface in order to facilitate the user’s .Q interactioin with the computer. Other innovative GUIs are MS Windows and IBM OS/2 Warp. P T Graphical interfaces have been successful because they are easy to use andO stimulate user to be more creative. ĐẠ NG HƯ N Ầ TR B 0 0 0 1 A Ó H Í L N Á O T

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

In the past, only experts used computers, Nowadays, however, many people have access to comouter system, so there is an emphasis on the user interface.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4. Wringting: Possible answers:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 16: A walk through word processing

1. Before you read: 1. A word processor is a computer program which manipulates texts 9and produces documents suitable for printing) 2. With a word processor, you can;

3. Featrues offered by word processor:

O Ạ Đ

TP

G N - Search and Replace Ư H - Formatting (automtic page numbering, headers and footers, justification, footnotes, N columns) Ầ R - Viewing hidden commands in the text T 0B - typestyle like bold, underline, 0 italics 0 1 - running text and graphics A Ó - Automatic hypenation H Í - spell checker L -N mail merging Á- borders and shadings O T - Editting: copy, cut, paste and delete text and graphics.

2. Reading

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

- edit on-screen, move text around, insert new text, delete unnecessary text, etc. Doing all this with a typewriter requires constant marking and retyping of drafts because you are typing directly on paper.

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- change the text as often as you want before printing the final document. (you do not have to retype it)

New words 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

underline: gạch chân bold: béo italics: nghiêng highlight: làm nổi bật enlarge the font: làm lớn phông chữ insert: chèn voice annotation: chú thích về âm thanh manipulate: chế tác

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

16. subscripted: chỉ số dưới 17. accurate: chính xác 18. reduce: giảm 19. frustration: sự khó chịu 20. layout application: ứng dụng về bố cục 21. import: nhập 22. automatic hyphenation: tách từ tự động 23. split: chia

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

9. proof: kiểm định 10. scratch: bản nháp 11. retrieve: gọi lại 12. hidden character: ký tự bị giấu 13. margin: lề 14. indent: lùi dòng 15. supercripted: chỉ số trên

24. fit: vừa vặn 25. reach: tiến đến 26. mail merge: kết hộp thư 27. designate: chỉ định 28. figure: số liệu 29. comprehensive: đồng bộ 30. table of content: bảng nội dung

Search and replace: find particular phrases or words and automatically replace Format: change typestyle Layout applications: design the position of text and picture Mail merge: combine two file of documents and send to specific address.

3. Luyện tập: A. Điền từ vào ô trống 1. WYSIWYG 2. justification 3. font menu 4. type style 5. format

A Ó H

6. mail merging

Í - 2fL 3a

B 0 0

10

B. Nối từ với định nghĩa 1b

N Á TO 1. first

4d

4. Listening

2. command

5c

6e

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Y U .Q

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

-

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tổng kết:

3. now 4. insertion 5. next 6. edit 7. finally

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

8. mistake 5. Writing tools

Spell checkers: kiểm tra lỗi chính tả compare: so sánh notify: gây chú ý match: nối suggest: gợi ý spelling; chính tả common errors: lỗi thường gặp ensure: đảm bảo online thesaurus: từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

10. instance: ví dụ 11. evolve: phát triển 12. count words: đếm từ 13. run-on sentence: câu dườm dà 14. conflict; trái nghịch 15. offer: đưa ra 16. substitute: thay thế 17. grammatical rules: quy tắc ngữ pháp 18. alert: cảnh báo 19. obvious: rõ ràng

Y U .Q

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

New words

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 17: Spreadsheet

1. Warm-up 1. A spreadsheet is like a large sheet of paper with a lot of columns and rows. It is used in business for financial planning: to make specific calculations, keep a record of the company’s accounts, ect.

4. The values of the spreadsheet are automatically recalculated. 2. Listening Nghe và xem câu nào sau đây đúng hay sai? 1. T

2. F

3.F

4. T

5. F

3. Luyện tập Câu nào sau đây đúng hay sai ? 6. T

7.F

4. Vocabulary

8.T

A Ó H

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

10

Nối từ với định nghĩa phù hợp

3C 4F 5E 6H 7A 8D Í L 5. Graphic representation N A. The graph is a visual representation of the spreadsheet illustration in task 1. Á TO B. Net profits of this firm during the period 1997-98: 399-172 = $167.000.000 1G

2B

C. Bar chart

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

3. You can enter text, numbers and fomulas

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Columns are the vertical divisions of the spreadsheet . Each column is labelled with a letter, for example, A, B, C. Rows are the lines, the horizontal divisions of the spreadsheet. They are labelled with numbers.

D. From the graph the reader can immediately compare the 1997 and 1998 figures and can compare the different kinds of revenue and expenses.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 18: Databases

1. Warm-up 1. A database is: - A file f structured data

ỄN

N À Đ

Y U .Q

2. A database is used for:

TP

- to keep personal records or mailking lists with names, addresses, phone numbers, salaries, departments, etc.

O Ạ Đ

- to keep track of stock, sales, orders, bills and other finacial information.

G N - to keep records f students of students at schools. Ư H 3. A “file” might contain the personnel records of a company. The “record” shown here holds N Ầ in a “record” is given a separate information about one employee. Each piece of information R field: for example, the “name” is a “field”. T B 2. Reading 0 0 0 New words 1 A 1. Equivalent: tương ứng 8. market trends: xu hướng thị trường Ó 2. index: chỉ mục H 9. particular: cụ thể 3. feature: đặc điểm 10. simultanously: đồng thời Í L 4. field: trường thông tin 11. sort: phân loại 5. record: bản ghi 12. facility: tiện nghi N chứng khoán 6. stock: 13. productivity: năng suất Á 7. sales: việc bán hàng 14. aspect: khía cạnh TO 15. commission: nhiệm vụ, phận sự - to store and find information abut patients in a hospital or general medical practice.

Trả lời các câu hỏi:

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- An organized collection of data stored in a computer file.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- A large collection of related information

1. A database is used to store, organize and retrieve a large collectioin f related information. 2. Informatin is entered on a database via fields. 3. Each field holds a separate piece of information. 4. “Updating’ a file means making changes, addingnew records or deleting old ones. 5. The advantages of a database program over a manual filing cabinet are:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- it is much faster to cnsult - it occupies much less space - records can be easily stored - information is easily updated

ỄN

N À Đ

Y U .Q

3. Puzzle 1. merging 2. sorted 3. record 4. updated 5. database 6. layout

B 0 0

7. field

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6. Access to a common database can be protected by using password.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- computer’s database can be shared

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 19: Faces of Internet

1. Get ready for listening 1. The Internet is a global network of computer networds. It allows organizations and individuals to share all sorts of information and computer resources.

ỄN

N À Đ

Y U .Q

- buy products online - search for information - read information about thousands of topics 2. Listening 1. modem 2. computer 3. telephone line 4. communicationi port 5. telephone line 6. service provider

New words

1. B

7. email 8. file transfer 9. newsgroup 10. read-time chats 11. World Wide Web 12. pages

N Ầ TR

10

3. Reading

1. A

B 0 0

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

2. F

A Ó H 4. C

3. E

- 3. A Í -L 2. B

4. A

5. B

6.G

7.D

5. A

N Á A typical webpage TO

1. http://www.netscape.com

2e. Reload

2a. home

2f. Search

2b. Back

2g. Images

2c. Forward

3. Guide to the Internet, Company and products, …. One stop software

2d. Stop

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- find and download software

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2. You can send and receive email, explore the Web, transfer files, have live conversations, take part in online forum, use remote computers, etc. You can use the Web to:

4. Netscape navigator 4.0 2. Nối các nhiệm vụ với các trang web cụ thể 1. http://www.greenpeace.org Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2. http://www.telegraph.co.uk 3. http://www.ibm.com 4. http://www.fly.virgin.com 5. http://www.oscars.org

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6. http://www.yahoo.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 20: Graphics and design

1. Before reading

TP

3. Specialized uses: designers in all kinds of industries to design and test products, engineers to plan circuits, weather forecasters to show changes in weather, enonomists to illustrate economic developments, Web designers to create pages for the Internet.

O Ạ Đ General uses: scientists in research, journalists in broadcasting, teachers. NG HƯ New words N Ầ R T 1. Drawings: thanh vẽ 9. diagram: sơ đồ B 2. Interpret: diễn giải 10. figure: số liệu 0 0 3. Transform: truyền 11. process: quá trình 4. Microfilm: vi phim 12. analyse: phân tích 10 5. Illustration: minh hoạ A 13. appropriate: phù hợp 6. sophisticated: phứcÓ tạp 14. particular: cụ thể Hxuất 7. manufacture:-sản 15. visual: thuộc hình ảnh 8. understandable: có thể hiểu được Í -L N Á Reading T2. O 1. Computer graphics are pictures and drawings produced by the computer. 2.

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

2. Cartographers (map makers), car engineers and designers, architects and business executives might use computer graphics.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. The car and the business graph are three-dimensional. Themap and the plan of the house are two-dimensional. Three-dimensional images represent objects (like the car here) more accurately. In graphs they can also illustrate different quantities more clearly.

CAD: Computer aided design CAE: Computer aided engineering CAM: Compuer-aided Manufacturing

3. Computer graphics can be used to develop, model and test car design before the physical parts are made. This can save money and time. 4. Computer graphics can convey information more effectively, which is a benefir in business. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

5. Computer animation is the process of creating objects and pictures which move across the screen 3. Listening A. Nghe và điền vào chỗ trống 1. package

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ỄN

N À Đ

4. circles 5. attributes 6. line 7. icons 8. clicking 9. drawing

N Á TO

Í -L

A Ó H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y U .Q

3. graphical

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2. painting

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Nối các thanh vẽ trong đồ họa máy tính với các chức năng của chúng.

N À Đ

3D

4I

5F

6N

7M

8K

9J

10C

11L

12L

13B

14G

15A

Y U .Q

N Á TO

Í -L

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

NH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

2H 16E

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1H

112 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 23: Graphics and design

Nối từ và định nghĩa 1: a given problem 2: the various parts of the program

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

5: may occur in programs

1. Reading

http://daykemquynhon.ucoz.com

Từ mới

ỄN

Machine code: mã máy Means of communication: phương tiện giao tiếp Translate: dịch Assembly languages: hợp ngữ Mnemonic: thuộc trí nhớ

NG HƯ

O Ạ Đ

Low-level: cấp thấp High-level: cấp cao Convert: chuyển đổi Source program: chương trình nguồn Object program: chương trình đối tượng Generation: thế hệ

B 0 0

2. Trả lời các câu hỏi:

N Ầ TR

10

TP

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y U .Q

4: binary numbers

NH

1. No, conputers don’t understand human languages because the central processor operates only on binary code numbers.

A Ó 2. In a low0level language, each instruction is equivalent to a single machine code instrcution. However, in H is generally translated into many machine code instructions. a high-level language, each statement Í L 3. An assembler-is a special program which converts a program written in a low-level language into machine code. N Á High-level language (source program) TO N À Đ (Complier)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3: language

Low-level language (object program)

113 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com (Assembler)

N Á TO

Í -L

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Machine code

114 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 28: Internet issues

1. Before Reading: 1. Yes, it’s difficult but it’s possible for computer criminal to break into computer systems and read confidential information.

3. Yes, viruses can enter your PC via email attachment or when you download files from the Internet. Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1d

2b

3c

4a

http://daykemquynhon.ucoz.com

3. Reading

ỄN

Crucial: quan trọng Confidential: bí mật Intermediary: trung gian Infiltrate: thâm nhập Secure: bảo mật Cookie: tem dán Standard: tiêu chuẩn

Trả lời câu hỏi

NG HƯ

Privacy: tính riêng tư Temporary: tạm thời Encryption: khoá mã Decryption: giải mã Freeware: phần mềm chia sẻ Bulletin board: bảng tin Strangers: người lạ

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

O Ạ Đ

TP

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y U .Q

2. Nối từ với tranh và định nghĩa.

NH

1. Because the internet is an open system and we are exposed to hackers who break into computers for fun, to steal information or to propagate viruses. Security is vital when we want to send information such as card numbers. 2. They display a lock when the Web is secure and they want you if the connection is not secure. They can also disable or delete cokkies. 3. Banks use digital ceritficates. A popular standard is SET. 4. We can encode our email using an encrytion program like Pretty Good Privacy. 5. The most common methods to protect private networks are password access control, encryption and decrytion system, and firewall. 6. Viruses can enter a PC through files from disks, the Internet or bulletin board system,. We have to take care when opening email attachments or downloading files from the Web. 4. Hoàn thành bảng từ vựng

N À Đ

N Á TO

Í -L

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2. A hacker is someone who gains illegal access to information via computer.

1. password 2. freeware 3. hackers 4. virus

115 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

5. encrytion 6. firewall 7. attachment

N Á TO

Í -L

A Ó H

10

B 0 0

N Ầ TR

NG HƯ

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ỄN

N À Đ

Y U .Q

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

8. decryption

116 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Unit 29: LANs and WANs

1. Before reading: 1. It is a system of interconnected computers that share files and ohter resources.

2. Reading

http://daykemquynhon.ucoz.com

1B

ỄN

2C

3G

4F

5A

6E

7D

G N Cable: dây cáp Ư Transceiver: máy thuH phát Transmit: truyền N Collision: xung đột Ầ Gateway: cổng TR mạng B 0 0

3. Từ mới

Circuit: vòng mạch Node: nút mạng Physical structure: cấu trúc vật lý Topology: cấu trúc mạng Protocol: giao thức

N À Đ

N Á TO

Í -L

A Ó H

10

O Ạ Đ

TP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Y U .Q

NH

Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. A network enables us to get the most from our peripherals. For example, printers, scanners, plotters and highspeed modems can be shared by great number of users on the same network. In the same way, a network allows us to send and receive electronic messages, hav access to large databases, and transfer files to and from other computers, lexible and interactive work between users, etc.

117 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án và đề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin infotech  

"Giáo án và đề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin infotech (Infotech Student's Book English for Computer Users 2E SR...

Giáo án và đề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin infotech  

"Giáo án và đề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin infotech (Infotech Student's Book English for Computer Users 2E SR...

Advertisement