Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

GIÁO ÁN TỰ CHỌN TOÁN LỚP 9 Ngày soạn: 29/8/2017

N

TIẾT 1:

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ÔN TẬP VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

H

Ơ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

10 00

B

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

1- Củng cố kiến thức về tam giác đồng dạng HS nhắc lại đ/n, ký hiệu, tỷ số đồng dạng. ? Nêu các tính chất của tam giác đồng dạng:

1- Khái niệm tam giác đồng dạng a. Định nghĩa: Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu: ’ ’ ’ ∠A = ∠A ; ∠B = ∠B ; ∠C = ∠C ;

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

A ' B ' A 'C ' B 'C ' = = AB AC BC

+ Ký hiệu: ∆A’B’C’

∆ABC.

+ Tỷ số các cạnh tương ứng

? So sánh điểm giống và khác nhau giữa KN hai tam giác bằng nhau và KN hai là tỷ số đồng dạng tam giác đồng dạng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ, SGK toán 8 1. Học sinh: Thước, SGK toán 8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

1- Kiến thức: Củng cố khắc sâu định nghĩa và các trường hợp đồng dạng của tam hai giác. Phương pháp chứng minh hai tam giác đồng dạng. 2- Kỹ năng: Nhận biết 2 tam giác đồng dạng, chứng minh 2 tam giác đồng dạng dựa vào các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng vào các tình huống thực tế.

A' B ' = k gọi AB

Lưu ý cho học sinh Hai tam giác bằng b. Tính chất của hai tam giác đồng nhau là trường hợp đặc biệt của hai tam dạng: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

giác đồng dạng khi tỷ số đồng dạng Tính chất 1: Mỗi tam giác đồng dạng với bằng 1. chính nó. Tính chất 2: Nếu ∆A’B’C’ ∆ABC thì ∆ABC ∆A’B’C’ Tính chất 3: Nếu ∆A’B’C’ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ∆ABC thì ∆A’B’C’ ∆ABC c- Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác: ? Nêu các trường hợp đồng dạng của a) Trường hợp thứ nhất (c.c.c) b) Trường hợp thứ 2(c.g.c) tam giác; các trường hợp đồng dạng của c) Trường hợp thứ 3(g.g) tam giác vuông So sánh điểm giống nhau và khác - Các trường hợp đồng dạng của hai tam nhau giữa các trường hợp đồng dạng của giác vuông. hai tam giác với các trường hợp bằng + Có 1 cặp góc nhọn tương ứng bằng nhau của hai tam giác nhau. + Có 2 cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ + Có cạnh huyền và một cạnh góc vuông tương ứng tỷ lệ. 2- Dạng bài tập chứng minh tam giác 2- Dạng toán chứng minh tam giác đồng dạng đồng dạng Ví dụ 1: Bài tập 2: Cho hình thang GV nêu ví dụ 1 HS đọc đề, vẽ hình và ABCD (AB//CD), AC cắt BD tại O. ghi gt, kl Chứng minh: ∆ OAB ∆ OCD ? chứng minh: ∆ OAB ∆ OCD A B ? Cần chỉ ra điều gì, dựa vào kiến thức nào O ? Nhận xét về 2 tam giác, đã có những yếu tố nào bằng nhau hay tỉ lệ C Gọi HS trình bày chứng minh. D

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

ABCD, AB//CD AC cắt BD tại O KL ∆ OAB ∆ OCD

D

IỄ N

GT

GV nêu VD 2

Ví dụ 2: Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ơ

N H Ư

C

B

AM 10 2 = = ; AC 15 3 AM AN = => AC AB

TR ẦN

Giải: Ta có: 18 2 = 12 3

Xét ∆ABC và ∆ANM có: AM AN = (c/m trên) Góc MAN chung AC AB

=> ∆ABC

∆ANM (c.g.c)

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

=

AN AB

ÀN

TO

ÁN

-L

GV nhắc lại PP chứng minh 2 tam giác đồng dạng GV: Dạng bài toán chứng minh cho hai tam giác đồng dạng với nhau, kiến thức sử dụng: - Tính chất của hai tam giác đồng dạng. Thường sử dụng tính chất 1 (mỗi tam giác đồng dạng với chính nó) và tính chất 3 (tính chất bắc cầu). - Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

M

GV cho HS làm bài theo nhóm ? chứng minh cho ∆ABC ∆ANM Gọi HS trình bày bài làm

IV. CỦNG CỐ:

Đ ẠO

GV nêu VD 3, gọi HS nêu gt,kl

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

∆ABC; AB = 12cm; GT AC = 15cm BC = 18cm; AM = 10cm; AN = 8cm ∆ABC ∆ANM KL

H

TP

.Q

∆DBC (c.g.c)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

⇒ ∆BAD Ví dụ 3:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

∆DBC ? Chứng minh: ∆BAD Gọi HS trình bày chứng minh

N

AB 4 1 BD 8 1 = = , = = BD 8 2 DC 16 2 AB BD 1 ⇒ = ( cùng bằng ) BD DC 2

Y

C

D

N

∆DBC Chứng minh: ∆BAD C/M: Xét ∆BAD và ∆DBC. Góc ABD = góc BDC (so le trong, AB // CD)

B

U

A

D

IỄ N

Đ

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Nắm vững Đ/n, T/c và các trường hợp đồng dạng của tam giác Bài tập 1: Cho ∆ABC có góc A > góc C, trong góc BAC kẻ tia Ax cắt cạnh BC tại D sao cho ∠ BAD = ∠ ACB. Chứng minh rằng: ∆BAD ∆BCA

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

3

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 29/8/2017

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Ó

A

10 00

B

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Nêu định nghĩa, các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác HS chữa bài tập về nhà (T1) 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

1- Dạng toán chứng minh đẳng thức, hệ thức GV Kiến thức sử dụng để giải bài toán chứng minh đẳng thức, hệ thức thường là: - Tính chất của tỷ lệ thức. - Tam giác đồng dạng GV nêu VD 1, gọi HS vẽ hình và ghi gt, kl

1. Dạng toán chứng minh đẳng thức, hệ thức Ví dụ 1: Cho ∆ABC có AB = 5 cm, AC = 10 cm. Trên tia AB lấy điểm D sao cho AD = 6 cm, trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = 3 cm. BC cắt DE tại I. Chứng minh rằng: a) ∠ ADE = ∠ ACB; b) ID.IE = IB.IC

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ. SGK toán 8 2. Học sinh: Thước, SGK toán 8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1- Kiến thức: Củng cố khắc sâu định nghĩa và các trường hợp đồng dạng của tam hai giác. Phương pháp chứng minh 2 tam giác đồng dạng, chứng minh 2 tích bằng nhau, 2 tỷ số bằng nhau 2- Kỹ năng: Chứng minh 2 tam giác đồng dạng dựa vào các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, chứng minh 2 tích bằng nhau, 2 tỷ số bằng nhau. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng vào các tình huống thực tế.

N

TIẾT 2

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ÔN TẬP VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Chứng minh Chứng minh

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

4

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

a) Ta có

AD AE = AC AB

Xét ∆ADE và ∆ACB có:

C

B i

AD AE = AC AB

Góc A chung ⇒ ∆ADE ∆ACB (c.g.c) ⇒ ∠ ADE = ∠ ACB (đfcm) b) Xét ∆IDB và ∆ICE, có: ∠ BID = ∠ CIE (đối đỉnh); ∠ ADE = ∠ ACB (theo câu a) ⇒ ∆IDB ∆ICE (g.g)

;

Đ IỄ N D

Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

H Ư Ví dụ 2: Cho ∆ABC có góc A > góc C, trong góc BAC kẻ tia Ax cắt cạnh BC tại D sao cho ∠ BAD = ∠ ACB. Chứng minh rằng: ∆BAD ∆BCA 2 AB = BD.BC.

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

<= ∆IDB ∆ICE (g.g) <= ∠ BID = ∠ CIE (đối đỉnh); ∠ ADE = ∠ ACB (Chứng minh câu a) Gọi HS chứng minh GV nêu VD 2, Gọi HS nêu gt, kl ? Bài toán yêu cầu cm điều gì GV: Hướng dẫn viết AB.AB = AB2, ta có AB2 = BD.BC <=> AB.AB = BD.BC đưa bài toán về chứng minh cho 2 tích bằng nhau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ID IB = IC IE

⇒ ID.IE = IB.IC (đfcm)

10 00

⇒ ID.IE = IB.IC <=

ID IB = IC IE

ID IB = IC IE

B

Sơ đồ phân tích đi lên:

TR ẦN

? Muốn cm cho ∠ ADE = ∠ ACB cần chứng minh điều gì ? C/m cho 2 tam giác nào đồng dạng. Gọi HS trình bày chứng minh Chứng minh cho ID.IE = IB.IC ta làm như thế nào? Chứng minh cho 2 tích bằng nhau ta đưa về chứng minh cho 2 tỷ số bằng nhau, chúng minh cho 2 tam giác đồng dạng mà các tỷ số đó là tỷ số cạnh tương ứng.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

D

AE 3 = AB 5

N

;

Ơ

E

AD 6 3 = = AC 10 5

H

A

A

Gọi HS làm B

D

C x

Chứng minh: Xét ∆BAD và ∆BCA có: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)---------∠ ABD = ∠ CBA ∠ BAD = ∠ ACB (gt)

⇒ ∆BAD

AB2 = BC. BD

N

AB BD ⇒ = BC AB

Ơ

∆BCA (g.g)

2. Luyện tập Bài tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Chứng minh rằng: AB2 = BH.BC; a) b) AH2 = BH.CH.

GV nêu bài tập 2 Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

Bài tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A; đường cao AH (H thuộc cạnh BC) AH.BC = AB. AC. Chứng minh rằng:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

Làm bài tập: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AM, AD, CE cắt nhau tại H. a) Chứng minh: HD.HB = HC.HE. b) Chứng minh: BE.AB = BH.HD. Hướng dẫn A a)Xét ∆BEH và ∆ CDH có: ∠ BEH = ∠CDH = 900 (gt) E D ∠ EHB = ∠ DHC (đối đỉnh) h => ∆BEH đồng dạng với ∆ CDH (g.g) C BH EH B m = => BH.HD = CH.HE (Đfcm) CH DH BH EH BH CH b) Theo a) = => = CH DH EH DH BH CH = Xét ∆BHC và ∆EHD có : ∠ BHC= ∠ EHD (đối đỉnh); (chứng minh EH DH trên) => ∆BHC và ∆EHD đồng dạng => ∠EDH = ∠HCB Mặt khác ∠EAH = ∠HCM (cùng phía với EHA, CHM)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

B

GV cho HS nhắc lại PP giải dạng toán chứng minh đẳng thức, hệ thức sử dụng kiến thức về tam giác đồng dạng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

IV. CỦNG CỐ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

N

H

2- Luyện tập GV nêu bài tập 1 Tổ chức cho HS làm theo nhóm (bàn) Gọi đại diện trình bày bài làm

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

GV cho HS nhắc lại PP chứng minh đẳng thức sử dụng kiến thức về tam giác đồng dạng

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

=> ∠EAH = ∠ EDH (cùng bằng ∠ EHC) Xétt ∆BHA và ∆ BED có góc B chung, ∠EAH = ∠ EDH => ∆BHA và ∆ BED BH AB đồng dạng = => AB.BE = BH.BD. (đfcm) BE BD

Ơ

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Kiến thức: Nắm chắc tính chất của luỹ thừa, KN giá trị tuyệt đối, định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm. Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán tính các căn bậc hai đơn giản; so sánh các số thực. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

B

II. CHUẨN BỊ

-H

Ó

A

10 00

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ, phiếu học tập. 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9.

Ý

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TO

ÁN

-L

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: 3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Ôn tập lý thuyết GV yêu cầu HS nhắc lại và hệ thống lại các kiến thức về luỹ thừa, giá trị tuyệt đối, căn bậc hai. HS: Nhắc lại theo sự gợi ý của GV. ? Nêu các tính chất của luỹ thừa bậc hai? Viết dạng tổng quát

ÀN Đ IỄ N D

Giới thiệu chương trình Đại số lớp 9 NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ a. Một số tính chất của luỹ thừa bậc hai: +) ∀ a ∈ R; a 2 ≥ 0; a 2n ≥ 0 (n ∈ N* ) . +) a 2 = b 2 ⇔ a = ± b . +) ∀ a,b > 0 ta có: a ≥ b ⇔ a 2 ≥ b 2 . +) Tổng quát: a 2 ≥ b 2 ⇔ a ≥ b .

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TIẾT 3

Đ ẠO

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ÔN TẬP VỀ CĂN BẬC HAI

TP

Ngày soạn 07/9/2017

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ơ H N

Y

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

IỄ N

Đ

ÀN

TO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

? Nêu Đ/nghĩa căn bậc hai của số c. Căn bậc hai: thực a GV lưu ý + Mỗi số thực a > 0, có x ≥ 0 a ≥ 0 a = x ⇔  2 2 đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối  x = ( a ) = a nhau: a , − a + Số 0 có căn bậc hai là chính nó: - Định lý: Với a, b > 0, ta có: 0 =0 + Nếu a < b ⇒ a < b + Số a < 0 không có căn bậc hai + Nếu a < b ⇒ a < b ? Nêu định nghĩa CBHSH của 1 số a không âm 2. Luyện giải toán 2. Luyện tập Dạng toán : Tìm căn bậc hai, căn Bài tập 1 : Tìm căn bậc hai của các số sau : 121; 1 bậc hai số học ; 3− 2 2 144 ; 324 ; 64 GV nêu bài tập 1 Tìm căn bậc hai của các số sau : 121 ; 144 ; 324 ; HD + Ta có CBHSH của 121 là : 121 = 112 = 11 1 ; 3− 2 2 64 nên CBH của 121 là 11 và -11 ? Làm thế nào để xác định được + CBHSH của 324 là : 324 = 182 = 18 căn bậc hai của1 số nên CBH của 324 là 18 và -18 HS làm bài cá nhân +Ta có : Gọi HS lên bảng chữa bài 2 3 − 2 2 = 2 − 2 2 + 1 = ( 2 − 1) = 2 − 1(vi 2 − 1 > 0) ? Nêu cách giải dạng toán tìm căn nên CBH của 3 − 2 2 là 2 − 1 và − 2 + 1 bậc hai của 1 số Dạng toán: So sánh các số thực Bài tập 2 : So sánh các số sau GV nêu Bài tập 2: So sánh các số a) 2 và 3 b) 7 và 47 sau c) 2 33 và 10 d) 1 và 3 − 1 a) 2 và 3 b) 7 và 47 e) 3 và 5- 8 g) 2 + 11 và 3 + 5

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

x ≥ A

*) x 2 ≥ A 2 ⇔ x ≥ A ⇔  x ≤ - A

N

2

a a2 +) (a.b)2 = a2.b2;   = 2 (với b ≠ 0 ). ? Thế nào là giá trị tuyệt đối của b b một số, một biểu thức? b. Định nghĩa giá trị tuyệt đối: Viết dạng tổng quát A nếu A ≥ 0 A= - A nếu A < 0 Chú ý Với A ≥ 0: *) x 2 ≤ A2 ⇔ x ≤ A ⇔ - A ≤ x ≤ A .

c) 2 33 và 10

d) 1 và 3 − 1

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

8

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

N Ơ H N

Y

2 < 3   ⇒ 2 + 11 < 3 + 5 11 < 5 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

g) Ta có:

Đ ẠO

TP

3 < 2  ⇒ 3 + 8 < 5⇒ 3 < 5− 8 8 < 3 

Bài tập 3 : Tìm x không âm biết Giải a) x = 3 => x = 32 = 9

TR ẦN

b) x = 5 => x = ( 5)2 =5 c) x = 0 => x = 0 d) x = −2 => không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện đề bài

Bài tập 4: Tính giá trị các biểu thức a) 0, 04 + 0, 2 0, 25 ; 1 ⋅ 0,81 + 0, 09 ; 9

c)

b) d) (

25 9 − 1 36 16 3 16 1 16 + 2 ):2 5 25 16

Giải c)

1 1 ⋅ 0,81 + 0, 09 = ⋅ 0.9 + 0,3 = 0,6 3 9

d) (

3 16 1 3 4 1 16 + 2 ):2 = ( ⋅ 4 + 2 ⋅ ):2 ⋅ 5 25 16 5 5 4

=4:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

e) Ta có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

TO

ÀN Đ IỄ N D

4 > 3 ⇒ 2 > 3 ⇒ 2 −1 > 3 −1 ⇒ 1 > 3 −1

10 00

c) x = 0 d) x = −2 - Sử dụng kiến thức nào để làm bài này. HS làm bài cá nhân Gọi HS chữa bài Dạng toán: Tính giá trị các biểu thức: GV nêu bài tập 4 ? Tính các căn bậc hai ? Tính giá trị của biểu thức Gọi HS làm HS Nhận xét, bổ sung

b) Vì 49 > 47 nên 49 > 47 ⇒ 7 > 47 c) Vì 33 > 25 nên 33 > 25 ⇒ 33 > 5 ⇒ 2 33 > 10 d) Vì 4 > 3 nên

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

HS làm theo nhóm bàn, gọi đại diện trình bày bài làm ? Muốn so sánh 2 số a và b, ta làm ntn, sử dụng kiến thức nào đã học (T/c bắc cầu, T/c của căn bậc hai) GV : Phương pháp : - Xác định bình phương của hai số - So sánh các bình phương của hai số - So sánh giá trị các CBHSH của các bình phương của hai số Dạng toán: Tìm x GV nêu bài tập 3: Tìm x a) x = 3 b) x = 5

G

3 +5

N

2 + 11 và

http://daykemquynhon.ucoz.com

g) Giải a) Vì 4 > 3 nên 4 > 3 ⇒ 2 > 3

3 và 5- 8

H Ư

e)

1 =8 2

IV. CỦNG CỐ:

GV yêu cầu HS nhắc lại phương pháp giải các dạng toán đã học V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Bài tập: Tìm x, biết: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

9

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

a) x = 15 . b) 2 x = 14 . c) x < 2 . d) 2x < 4 . HD c) x < 2 ⇔ 0 ≤ x < 2 . d) 2x < 4 ⇔ 0 ≤ 2x < 42 ⇔ 0 ≤ x < 8 .

N

H

Ơ

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

1. Kiến thức: Nắm chắc điều kiện xác định của căn thức bậc hai, hằng đẳng thức

G

A2 = A .

TR ẦN

H Ư

N

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng rút gọn biểu thức, XĐ điều kiện của biến để căn thức có nghĩa. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ

B

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

10 00

nhóm.

A

- Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ. SGK toán 9 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9

Ó

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

ÁN

-L

Ý

-H

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập: Tìm x, biết: HS1 a) x = 15 . . c) x < 2 . HS2 b) 2 x = 14 d) 2x < 4 . 3. Tiến trình bài học:

TO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Ôn tập lý thuyết ? Nêu điều kiện để căn thức A có nghĩa -Tìm x để − 4 x ; 5 − x ; 2 x + 1 có nghĩa? - Yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày - Gọi 2 HS khác nhận xét và GV chốt lại bài làm trên

ÀN Đ

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ +) A xác định ⇔ A ≥ 0. A nếu A ≥ 0. +) A 2 = A =

– A nếu A < 0

+) A = B ⇔ +) A = B ⇔

A ≥ 0, B ≥ 0, A = B. A ≥ 0, A = B2

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

IỄ N D

A2 = A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÔN TẬP CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TIẾT 4

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

.Q

U

Y

Ngày soạn 07/9/2017

10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)---------A = B

Ơ

7 2 4 . 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

2

2

H Ư

b; ( 3 − 2) + ( 2 − 3)

TR ẦN

c; 5 − 2 6 + 4 + 2 3 x2 − 2x + 1 x −1

e; x + 2 x − 1

Bài tâp 3: Giải phương trình

a) x 2 = 7 . b) x 2 = - 8 c) 4x 2 = 6 d) 3+2 x = 5 e) x 2 − 10 x + 25 = x + 3

-L

Ý

-H

Ó

A

HD g) x − 5 + 5 − x = 1 g) x − 5 + 5 − x = 1 HD e) Đk: x ≥ -3 Đk : x-5 ≥ 0 và 5-x ≥ 0 nên x=5 x 2 − 10 x + 25 = x + 3 ⇔ x − 5 = x − 3 (1) Với x = 5 thì VT = 0 Vập PT vô nghiệm x − 5 = x − 3 ⇔ x =1 (1) ⇔ 

ÁN

x − 5 = 3 − x

TO

IV. CỦNG CỐ: GV yêu cầu HS nhắc lại phương pháp giải các dạng toán đã học V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

ÀN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

G

a; (1 − 2) 2

B

10 00

Sử dụng hằng đẳng thức A 2 = A .

.Q

Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức sau

d;

GV nêu bài tập 3: Giải phương trình Gọi HS làm

1 ≥ 0 ⇔ - 1 + x ≥ 0 ⇔ x ≥ 1. -1+x MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3. Vận dụng hẳng đẳng thức để rút gọn biểu thức GV nêu bài tập 2: Rút gọn các biểu thức sau Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi HS chữa bài

TP

1 . Có nghĩa -1+x

Đ ẠO

c)

Y/c học sinh làm bài cá nhân Gọi HS chữa bài

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-1+x

Y

N

H

2. Tìm điều kiện để căn thức có nghĩa 2. Luyện tập GV nêu bài tập 1 Tìm x để mỗi căn thức Bài tập 1: sau có nghĩa: a) 2x + 7 cónghĩa ⇔ 2x + 7 ≥ 0 ⇔ x ≥ a) 2x + 7 b) - 3x + 4 . b) - 3x + 4 cónghĩa ⇔ - 3x + 4 ≥ 0 ⇔ x ≤ 1 c) .. d) 1 + x 2 .

N

+) A 2 = B2 ⇔ A = B ⇔  A = - B

D

IỄ N

Đ

Bài tập1: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: a; 2 x + 1 ;

b;

1 2− x

c;

3 2

x −1

d; 2 x 2 + 3

Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức sau: a) A = 4 + 2 3 + 4 − 2 3

b) B = 6 + 2 5 + 6 − 2 5

c) C = 9 x 2 − 2 x ( x < 0)

d) D = 2 3 + (2 − 3 )

2

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày soạn: 14/9/2017

Ơ H Y

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

N

TIẾT 5:

N

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ÔN TẬP CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AM, AD, CE cắt nhau tại H. a) Chứng minh HD.HB = HC.HE. b) Chứng minh BE.AB = BH. HD. 3. Tiến trình bài học:

TO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ Cho ∆ABC vuông tại A,đường cao AH

D

IỄ N

Đ

ÀN

1. Lý thuyết GV: Cho ∆ABC vuông tại A,đường cao AH

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ. SGK toán 9. 2. Học sinh: Thước, bảng nhóm, SGK toán 9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

1 - Kiến thức: Củng cố nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 2- Kỹ năng: Sử dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính cạnh, đường cao, hình chiếu của cạnh góc vuông trong những trường hợp cụ thể. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức về các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào các tình huống thực tế.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

y

G

x y

b)

16

H Ư

a)

N

72 = (x + y).y ⇒ y =

52 . 74 72 . 74

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

b) Theo định lý 1, ta có: ?a) Xác định x,y trong tam giác vuông 14 2 ? Bài toán y/c làm gì (tính độ dài hình chiếu 142 = 16.y ⇒ y = = 12,25 . 16 của 2 cạnh góc vuông khi biết 2 cạnh của tam ⇒ x = 16 - y = 16 - 12,25 = 3,75. giác vuông. ? Tính x,y sử dụng hệ thức nào HS làm theo nhóm, gọi đại diện trình bày bài làm Bài 2 ? Tính 2 cạnh góc x y x vuông khi biết độ dài 2 8 2 hình chiếu của nó 2 6 b) a) Theo định lý 1, ta có: a) ? Tính độ dài đường cao biết độ dài x2 = 2(2 + 6) = 16 2 hình chiếu của 2 cạnh góc vuông ⇒ x = 4. ? Tính x, y sử dụng hệ thức nào y2 = 6(2 + 6) = 48 b) Theo định lý 2, ta có: ⇒ y = 48 = 4 3 . x2 = 2.8 = 16 ⇒ x = 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

52 = (x + y).x ⇒ x =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

7

x

Theo định lý 1, ta có:

14

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

x + y = 52 + 7 2 = 74 .

Đ ẠO

5

N

Đl Pytago: a 2 = b 2 + c 2 2. Luyện tập Bài 1: a) Theo pitago ta có:

Ơ

1 1 1 = + 2 2 2 h b c

H

ĐL4.

N

b 2 = ab'; c 2= ac' h 2 = b'c' ah = bc

Y

? Phát biểu các định lí về cạnh và đường cao và ĐL1. đọc các hệ thức tương ứng ĐL2. ĐL3.

2. Luyện tập GV: Đưa bài tập lên bảng phụ: Hãy tính x và y trong các hình sau: Bài 1:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài 3:

Bài 3: a) Theo pitago, ta có: y = 7 2 + 92 = 130 .

Theo định lý 3, ta có: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

13

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

5

B

C

N

Y U H Ư

y

b)

10 00

A Ó

Theo pitago, ta có: y = 152 + 202 = 25

Theo định lý 3, ta có: 25x = 15.20 ⇒ x =

-H

IV. CỦNG CỐ:

AB 3 15 3 = = ⇒ AC 4 AC 4

⇒ AC = 20.

B

? Xác định x, y trong tam giác vuông ? Tính x,y sử dụng hệ thức nào Gọi HS nêu cách tính HS làm bài cá nhân

b) Ta có:

TR ẦN

a)

15.20 = 12. 25

ÁN

-L

Ý

- Phát biểu lại nội dung 4 định lý về hệ thức giữa cạnh và đường cao. - GV lưu ý cho HS cách giải các dạng bài tính độ dài đoạn thẳng sử dụng các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông

TO

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. a) Cho AH = 16, BH = 25. Tính AB, AC, BC, CH b) Cho AB = 12, BH = 6. Tính AH, AC, BC, CH

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x

3 4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x

AB AC

N

2

15

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3

H

Ơ

A

y

Bài 4: a) Theo định lý 2, ta có: 32 = 2.x ⇒ x = 4,5. Theo định lý 1, ta có: y2 = (2 + x).x = (2 + 4,5).4,5 = 29,25 ⇒ y = 29,25 .

Đ ẠO

? Xác định x,y trong tam giác vuông ? Tính x,y sử dụng hệ thức nào HS làm theo nhóm, gọi đại diện trình bày bài làm Bài 4:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

y

b)

.Q

y

a)

x

b) Trong tam giác vuông, trung tuyến thuộc cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, do đó: x = 5. Theo pitago, ta có: (5 + 5)2 = y2 + y2 ⇒ y = 5 2 .

N

y

63 . 130

TP

x

7.9 = y

G

7

x.y = 7.9 ⇒ x =

x

9

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

14

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 14/9/2017

N

TIẾT 6:

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG ÔN TẬP CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

H

Ơ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

H Ư

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ. 2. Học sinh: Thước, SGK III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

p

q

1 1 1 = 2 + 2 2 h p r

r'

Ý

h

p'

q

-L

d)

r

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Hãy viết các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông PQR (hình vẽ) Đáp án: a) p2 = q.p’ ; r2 = q.r’. b) h2 = p’.r’. c) q.h = p.r.

r

ÁN

p

TO

3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

D

IỄ N

Đ

ÀN

1. Luyện tập GV nêu bài tập 1 (bảng phụ) HS vẽ hình

NỘI DUNG CHÍNH

Luyện tập: Bài 1: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 5 và đường cao ứng với cạnh huyền là 2. Tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông. Giải: Ta có các hệ thức sau: x’ + y’ = 5 (1); x’.y’ = 22. (2) Giả sử x’ < y’.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

1 - Kiến thức: Củng cố nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 2- Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính độ dài cạnh, đường cao của tam giác vuông. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức về các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào các tình huống thực tế.

15

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

y b

N Y

y

125cm

A

Đ

ÀN

TO

ÁN

x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

AB 5 = , đường cao AH = 30cm. Tính AC 6

30 B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

4a

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP Bài 2: Cho một tam giác vuông. Biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 3 : 4 và cạnh huyền là 125cm. Tinh độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Giải: Gọi một cạnh góc vuông của tam giác có độ dài là 3a (cm) (a > 0) thì cạnh góc vuông kia có độ dài là 4a (cm). Theo Pitago, ta có: (3a)2 + (4a)2 = 1252 => a = 25 cm Do đó các cạnh góc vuông có độ dài là: 3a = 3.25 = 75 cm; 4a = 4.25 = 100 cm. Theo định lý 1, ta có: 752 = 125.x => x = 45 cm. 1002 = 125.y => y = 80 cm. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng

TR ẦN

B

10 00

A

Ó -H

3a

IỄ N D

Đ ẠO

? Giả sử 2 cạnh góc vuông độ dài là x, y, làm thế nào để biết được cạnh nào nhỏ hơn (SS 2 hình chiếu) ? Nêu ĐL liên hệ giữa đường xiên và hình chiếu ? Tính x’ , y’ ? Tính x, sử dụng hệ thức nào. Gọi HS trình bày bài làm GV nêu bài tập 1 (bảng phụ) HS vẽ hình GV Gọi một cạnh góc vuông của tam giác có độ dài là 3a, cạnh góc vuông còn lại XĐ thế nào? ? Tìm a? ?Tính x,y Gọi HS trình bày bài làm, GV chữa bổ sung

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

5

H

Ơ

y'

G

x'

N

2

H Ư

x

Từ (1) và (2) suy ra x’ = 1; y’ = 4. Cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông đã cho là cạnh a (có hình chiếu trên cạnh huyền là a’). Ta có: x2 = 5.x’ = 5.1, suy ra x = 5 .

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

C H

? Tính HB, HC sử dụng CT BH.CH = AH2

HB, HC. HD: Ta có: ∆ABH

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

∆CAH ⇒

AB AH = CA CH

16

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Cần tính CH AB 5 => CH ? = AC 6

5 30 = ⇒ CH = 36 cm. 6 CH

Mặt khác: BH.CH = AH2. ⇒ BH =

AH 2 302 = = 25 cm. CH 36

N

Gọi HS làm IV. CỦNG CỐ:

10 00

Giải ra ta có: AC = 12(cm) và BC = 13 (cm)

-H

Ó

A

Nhóm 2: Cho tam giác vuông Biết tỉ số hai cạnh góc vuông là 3: 4; cạnh huyền là 125 cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền ?

Ý

HD:

TO

ÁN

-L

A

3 4

=> ( AC )2 + AC 2 = 1252

C H

Đ

ÀN

Có : AB2 +AC2 = BC2= 1252

30

B

AB 3 3 = ⇒ AB = AC AC 4 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

 BC − AC = 1  BC = AC + 1 ⇔  2  2 2 2 2 2  AB + AC = BC 5 + AC = ( AC + 1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TR ẦN

H

N

C

H Ư

B

IỄ N D

HD: Giả sử BC lớn hơn AC là 1 cm Ta có: BC - AC = 1 và (AC + AB)- BC = 4 Tính : AB; AC ; BC . Từ (AC + AB)- BC = 4 Suy ra AB - ( BC - AC) = 4 AB - 1 = 4. Vậy AB = 5 (cm) Như vậy :

G

A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

GV nhắc lại cách giải các dạng bài tập đã làm. GV nêu bài tập 1; 2 cho HS làm bài tập sau theo nhóm Nhóm 1: Cạnh huyền của tam giác vuông lớn hơn cạnh góc vuông là 1cm; tổng hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền 4cm. Hãy tính các cạnh của tam giác vuông?

Ơ

? Từ gt

Giải ra : AC = 138,7 cm, AB = 104 cm Mặt khác : AB2 = BH . BC Nên

AB 2 104 2 BH = = = 86,53 BC 125

CH = BC -BH = 125 - 86,53 = 38,47 cm V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Xem lại các bài tập đã làm. Bài 1: Biết tỉ số giữa các cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 5 : 6; cạnh huyền là 122 cm. Hãy tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh lên cạnh huyền? https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài 2: Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 3 : 7; Đường cao ứng với cạnh huyền là 42 cm. Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền?

TP

Ngày soạn 27/9/2017

II. CHUẨN BỊ:

A

10 00

B

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, bảng nhóm, SGK

Ó

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

-L

Ý

-H

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới:

ÁN

HS1 Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa: HS2 Rút gọn a) A = 4 + 2 3 + 4 − 2 3 3. Tiến trình bài học:

b;

1 2− x

b) B = 6 + 2 5 + 6 − 2 5

TO

ÀN Đ

a; 2 x + 1 ;

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Kiến thức: Nắm vững quy tắc khai phương một tích, nhân các căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng rút gọn biểu thức, nhân các căn thức bậc hai. Vận dụng tốt công thức ab = a. b thành thạo theo hai chiều. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. HS yếu tích cực tham gia hoạt động học.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

IỄ N D

Đ ẠO

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA TIẾT 7. ÔN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ: 1. Kiến thức cần nhớ: ? Phát biểu và viết công thức của quy tắc 1. Quy tắc khai phương một tích: khai phương một tích ? A.B = A. B với A ≥ 0; B ≥ 0. ? Phát biểu và viết công thức của quy tắc 2. Quy tắc nhân các căn bậc hai: nhân các căn bậc hai ? A. B = A.B với A ≥ 0; B ≥ 0.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

18

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

* Tổng quát:

5 45 − 13. 52

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

c)

A

Bài tập 2:Biến đổi các biểu thức thành tích và tính a)

2

= 25. 1 = 5.1 = 5

b) c)

b) 17 − 8 = ?.. ⇒ KQ

17 2 − 82 = (17 + 8)(17 − 8) 117 2 − 1082 = (117 + 108)(117 − 108) 225. 9 = 15.3 = 45

-L

Ý

=?=?

132 − 12 2 = (13 + 12)(13 − 12)

25. 9 = 5.3 = 15

-H

=?=? 2

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= 225 − 132.22 = 15 − 26 = −11

2 2 c) 117 − 108 = ?.. ⇒ KQ

ÁN

=?=?

Đ

ÀN

TO

HS làm bài cá nhân Gọi HS chữa bài Dạng 3: Rút gọn biểu thức GV nêu bài 3 trên bảng phụ và yêu cầu h/s suy nghĩ cách làm HS: Hãy nêu cách tính các phần a; b; c. GV :Yêu cầu h/s thảo luận nhóm trong 5 phút lên bảng trình bày. (nhóm 1; 4 làm phần a; nhóm 2; 5 làm phần b;

Bài tập 3: Rút gọn biểu thức. a,

4a 5 . = 5 a3

4a 5 4 2 . 3 = = (a>0) 2 a a 5 a

b, 9 + 17 . 9 − 17 =

(9 +

)(

17 . 9 − 17

)

2

= 92 − ( 17 ) = 81 − 17 = 64 = 8 c, 6,82 − 3, 22 = (6,8 − 3, 2).(6,8 + 3, 2)

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

= 3.20 + 5.1,2 = 66

TP

9.400 + 25.1,44 = 9 400 + 25. 1,44

Ó

2 2 a) 13 − 12 = ?... ⇒ KQ

N

Ơ

H

N

Y .Q

U

b) 45.80 + 2,5.14,4 =

c) 5 45 − 13. 52 HS làm bài cá nhân HD Sử dụng quy tắc khai phương một tích. Gọi HS chữa bài GV Viết biểu thức lấy căn dạng tích của các số chính phương Dạng 2: Biến đổi các biểu thức thành tích và tính GV nêu bài 2 trên bảng phụ ? Nêu cách biến đổi thành tích các biểu thức

IỄ N D

Với A1; A2; …; An ≥ 0. 2. Luyện tập Bài tập 1: Tính a) 7. 63 = 7.63 = 7.7.9 = 49.9 = 7.3 = 21

2. Luyện tập Dạng 1: Áp dụng quy tắc khai phương một tích, nhân các căn bậc hai GV nêu bài 1- Tính: b) 45.80 + 2,5.14,4

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A1.A 2 ... A n = A1 . A 2 ... A n

19

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 1: Rút gọn a 2 (a + 1) 2 với a >0.

A

Bài 2: Rút gọn và tìm giá trị của P = 4(1 + 6 x + 9 x 2 ) 2 tại x = − 5

-H

Ó

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TO

ÁN

-L

Ý

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày soạn 27/9/2017 TIẾT 8.

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ÔN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

B

bậc hai.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

IV. CỦNG CỐ: GV cho HS nhắc lại quy tắc khai phương một tích, nhân hai căn thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

4.0,5 − 5 = 1,2 0,5 − 3

TR ẦN

P=

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

nhóm 3; 6 làm phần c; d ) = 3, 6.10 = 36 = 6 HS: Đại diện các nhóm trình bày bảng 100 49 81 36 4 . . d, 1 .5 .0,81 = (3 nhóm) 64 9 100 64 9 GV :Nhận xét và kết luận cách trình bày 49.81 49.9 7.3 21 = = = = của học sinh. 64.9 64 8 8 GV: Nhận xét và bổ sung. GV nêu bài 4: Rút gọn rồi tính giá trị của Bài tập 4: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu biểu thức ( x − 2) 4 x 2 − 1 + ( với x < 3) thức P = (3 − x) 2 x−3 ( x − 2) 4 x 2 − 1 P= + với x < 3 (3 − x) 2 x−3 tại x = 0,5 Giải: tại x = 0,5 ? Rút gọn P? (x − 2)2 x2 −1 − x2 + 4x − 4 + x2 −1 4x − 5 + = = P= 3− x x −3 x −3 x −3 GV chú ý x < 3 Gọi HS làm (Vì x < 3) Thay x = 0,5 ta có giá trị của biểu thức

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

D

IỄ N

Đ

ÀN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Nắm vững quy tắc khai phương một thương, chia các căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng rút gọn biểu thức, nhân, chia căn thức bậc hai. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. HS yếu tích cực tham gia hoạt động học. II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

20

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

- Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, bảng nhóm, SGK

Ơ

N

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

N

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Đ ẠO

NỘI DUNG CHÍNH

TR ẦN

H Ư

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1. Kiến thức cần nhớ 1. Kiến thức cần nhớ: ? Phát biểu và viết công thức của quy tắc Quy tắc khai phương một thương: khai phương một thương? A A = với A ≥ 0; B > 0. ? Phát biểu và viết công thức của quy tắc B B chia hai căn bậc hai? Quy tắc chia hai căn bậc hai:

a)

289 289 17 = = 225 225 15

b)

8,1 81 81 9 = = = 1, 6 16 16 4

Ó

-H

Ý

-L

TO

ÁN

c)

Đ

ÀN

d)

Dạng 2: Rút gọn biểu thức GV nêu bài 2 trên bảng phụ

a) 2300. 23 − b)

16a 4b 6 128a 6b 6

6 25 + 144 150

2 2 1 1 1 = = = = 18 9 18 9 3

65 23.35

=

65 25.35 = = 22 = 2 3 5 3 5 2 .3 2 .3

Bài tập 2. Rút gọn biểu thức a) 2300. 23 − = 2302 −

(Vớia<0 ; b ≠ 0 )

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A với A ≥ 0; B > 0. B

2. Luyện tập Bài tập 1. Tính

A

10 00

B

2. Luyện tập Dạng 1: Áp dụng quy tắc khai phương một thương, chia hai căn bậc hai GV nêu bài 1 trên bảng phụ HS làm bài cá nhân HD Sử dụng quy tắc khai phương một thương Gọi HS chữa bài

A = B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

3. Tiến trình bài học:

IỄ N D

Y

Rút gọn a 2 (a + 1) 2 với a >0.

HS2: Rút gọn và tìm giá trị của P = 4(1 + 6 x + 9 x 2 ) 2 tại x = − 5

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS1:

H

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập

6 25 + 144 150

6 25 1 5 13 + = 230 − + = 230 150 5 12 60 144

21

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

16a 4b 6

b)

128a 6b 6

b)

x+ y a −a a −1

)(

)

(

=

a −1

H N

Y

x

) ( x + y) a) a ( a − 1) =-

x− y

a 1−

=

)

U

x− y

x− y

a −1

2x − 50 = 0 ⇔ x = ? ⇔ x = ?

H Ư

TR ẦN

Dạng 3: Giải phương trình ?-Nêu yêu cầu bài toán ,cách giải a)

N

G

=- a Bài tập 4: Giải phương trình a) 2 x − 50 = 0 ⇔ x =

50 50 ⇔x= 2 2

⇔ x = 25 ⇔ x = 5

10 00

B

b)?-Nêu cách biến đổi

3x + 3 = 12 + 27 ⇔ 3x = 2 3 + 3 3 − 3

3 x + 3 = 12 + 27 ⇔ 3 x = ? ⇔ 3x = 4 3 ⇔ x = ? ⇔ x = ?

b)

4 3 ⇔x=4 Gọi HS làm 3 IV. CỦNG CỐ: GV cho HS nhắc lại quy tắc khai phương một tích, một thương; quy tắc nhân, chia hai căn thức bậc hai.

Ý

-H

Ó

A

⇔ 3x = 4 3 ⇔ x =

-L

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

a−b (a, b > 0; a ≠ b) ; a− b

b)

x − 2 x +1 ( x ≥ 0; x ≠ 1) ; x −1

TO

ÁN

Bài 1: Rút gọn biểu thức a)

ÀN

c) x + 2 x − 1 + x − 2 x − 1( x ≥ 1)

Đ IỄ N

c)

x2 − 4x + 4 = 3 ;

x2 − 2 x + 1 = x −1 ;

b)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(

(

)(

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tổ chức cho HS làm theo 2 nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm.

Bài 2: Giải phương trình a)

D

x

=

x+ y

.Q

(a ≠ 1, a≥0)

(

− xy

TP

a −1

x − xy = x− y

a)

2

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b)

(x ≠ y, x≥0, y≥0)

( x)

Ơ

Bài tập 3. Rút gọn biểu thức

GV nêu bài 3

a −a

N

16a 4b 6 1 1 Vì a <0 =− = 6 6 2 128a b 8a 2a 2

=

x − xy a) x− y

(Vớia<0 ; b ≠ 0 )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Tổ chức cho HS làm theo đôi Gọi 2 HS trình bày bài làm.

x2 − 6x + 9 = 3 ;

d) x 2 − 10 x + 25 = x + 3 .

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

22

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG TIẾT 9: ÔN TẬP TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập HS1: Bài 1: Biết tỉ số giữa các cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 5 : 6; cạnh huyền là 122 cm. Hãy tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh lên cạnh huyền? HS2: Bài 2: Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 3 : 7; Đường cao ứng với cạnh huyền là 42 cm. Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền? 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

-L

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

TO

ÁN

1. Ôn tập lý thuyết 1. Kiến thức cần nhớ ? Nêu Đ/n các tỷ số lượng giác của góc A nhọn b

c

ÀN Đ IỄ N

Gọi HS viết tỷ số lượng giác của một góc nhọn

B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước đo góc, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, bảng nhóm, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố các định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính chất tỉ số lượng giác của góc nhọn, nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ sối lượng giác của hai góc phụ nhau. 2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập có liên quan. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

N

Ngày soạn: 30/9/2017

a

C

Đ/n

D

b a b tanB = cotC = c

sinB = cosC =

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c a c cotB = tanC = b

cosB = sinC =

23

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

?Nêu t/c tỷ số lượng giác của góc nhọn * Tính chất tỷ số lượng giác của góc nhọn ? Tỷ số lượng giác của hai góc phụ + 0 < sin α , cosα < 1 ; sin 2 α + cos 2α = 1 ; nhau sin α : cos α = tan α ;cos α : sin α =cot α . Nêu tỉ số lượng giác của các góc đặc tan α .cot α = 1 biệt *Nếu α và β là 2 góc phụ nhau thì:

Y

AB = 6, góc B = α . Biết tan α = Tính AC, BC ? A

B

5 AC 5 5 ⇔ = ⇒ AC = . AB = 2,5 12 AB 12 12

b

c

α

B

a

C

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

? Tính BC Gọi HS làm

5 . 12

tan α =

5 AC 5 5 ⇔ = ⇒ AC = . AB = 2,5 12 AB 12 12

BC2 = 62 + 2,52 = 42.25 ⇒ BC = 6,5 Bài tập 3 : Cho tam giác vuông ABC, Â=900 , kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC. Biết AB = 13 và BH = 5

Đ

ÀN

TO

GV nêu bài tập 3, gọi HS đọc đề ? Muốn tính sinB, sinC biết AB = 13 và BH = 5 ta làm n.t.n?

Giải :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Bài tập 2: Cho tam giác ABC , Â=900,

10 00

tan α =

AB AC sin C AB AC AB ⇒ = = ,sin B = : BC BC sin B BC BC AC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

BC ? Tính AC như thế nào

sin C =

TR ẦN

5 . Tính AC, 12

Giải :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

? Tính sinB, sinC HS: Giải cá nhân GV: Cho 1 em lên bảng trình bày GV nêu bài tập 2, gọi HS đọc đề Cho tam giác ABC , Â=900, AB = 6,

AB sin C = AC sin B

TP

Â=900. Chứng minh rằng

.Q

AB sin C = AC sin B

Góc B = α . Biết tan α =

N

2. Luyện tập Bài tập 1: Cho tam giác vuông ABC,

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

? Chứng minh rằng

H

sin α = cos β ; tan α = cot β 2: Luyện tập GV nêu bài tập 1, gọi HS đọc đề

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

D

IỄ N

A

B

C H

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

24

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Giải : Ta có sin B =

sin C =

N

AH 2 = 28,8 ⇒ BC = 33,8 BH

Ơ

HC =

AB 2 − BH 2 132 − 52 = ≈ 0,923 AB 13

AH 132 − 52 = ≈ 0, 3550 AC 33,8

H

GV: Cho 1 em lên bảng trình bày

AH = AB

N

GV cho HS làm theo nhóm đôi. Gọi đại diện trình bày bài làm

Y

IV. CỦNG CỐ:

TR ẦN

H Ư

N

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày soạn: 30/9/2017

10 00

B

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG TIẾT 10: LUYỆN TẬP TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

-L

Ý

-H

Ó

A

1. Kiến thức: Nắm vững tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính chất tỉ số lượng giác của góc nhọn. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính tỷ số lượng giác của góc nhọn và vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

ÁN

II. CHUẨN BỊ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK, máy tính bỏ túi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

- Học thuộc các hệ thức, nắm chắc các cách tính tỉ số lượng giác của góc nhọn - Bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sin B, sin C trong các trường hợp sau: a, AB = 14; BH = 6. b, BH = 3; CH = 4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

GV nhắc lại cách làm từng dạng bài đã giải và các kiến thức cơ bản đã vận dụng.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: HS 1: Nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn? Viết công thức thể hiện mối liên hệ giữa hai góc nhọn phụ nhau? https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

25

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

HS2: Chữa bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sin B, sin C biết BH = 3; CH = 4. 3.Tiến trình bài học NỘI DUNG CHÍNH

Ơ

N

Bài tập 1:

AB2 7,52 56,25 = = =12,5(cm) BH 4,5 4,5

10 00

B

⇒BC =

AB 7,5 = = 0,6 BC 12,5

cos C =

AC 10 = = 0,8 BC 12,5

-H

Ó

A

cos B =

Áp dụng định lý Pitago vào ∆ ABC vuông tại A . Ta có: AC2 = BC2– AB2 = 12,52 - 7,52 = 156,25 –56,25 = 100 ⇒ AC = 10 (cm) Vậy AC = 10 cm , BC = 12,5 cm

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

Vậy cos B = 0,6 ; cos C = 0,8 GV nêu bài tập 2 trên bảng phụ: - Chứng minh rằng diện tích của một Bài tập 2: tam giác bằng một nửa tích của hai cạnh với sin của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng chứa hai cạnh ấy - Áp dụng tính diện tích tam giác ABC biết AB = 6cm, AC = 7 cm và Â = 720 GV Gọi α là góc tạo bởi hai đường Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng AB thẳng AB và AC của tam giác ABC. và AC của tam giác ABC. Kẻ BH ⊥ AC, ta Kẻ BH ⊥ AC. Chứng minh rằng BH 1 ⇒ BH = AB. sin α có: Sin α = S = AC.AB.sin α

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

a) Tam giác ABH vuông ở H, theo định lý Pitago ta có : BH2 = AB2 – AH2 = 7,52 – 62 = 20,25 Suy ra HB = 4,5 (cm) Tam giác ABC vuông ở A, có AH ⊥ BC, ta có AB2 = BH.BC

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

Đ ẠO

H

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TP

.Q

U

Y

N

H

A

TR ẦN

Dạng 1: Tính các tỉ số lượng giac của góc nhọn GV nêu bài tập 1: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Biết AB = 7,5 cm ; AH = 6 cm. a) Tính AC, BC b) Tính cosB, cosC - Tính AC, BC trước hết phải tính gì? - Áp dụng hệ thức nào để tínhBH? -Áp dụng hệ thức nào để tính BC? -Áp dụng hệ thức nào để tính AC? - Cos B = ? Cos C = ? Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm b) Trong tam giác vuông ABC ta có

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

ABC

AB

2

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

26

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

N H

N Y

x = 8.sin300 = 4 x = y.cos500 => y = x : cos500 y = 4 : cos500 ≈ 6,2

N

TR ẦN B

- Hình vẽ cho ta biết điều gì ? - Nêu cách tính cạnh CP = x ? - Gọi HS lên bảng trình bày ? - HS nhận xét cách làm ?

H Ư

B

P

10 00

IV. CỦNG CỐ:

Ý

-H

Ó

A

GV cho HS nhắc lại: Tính cạnh góc vuông khi biết cạnh huyền và góc nhọn ta làm như thế nào ? - Tính cạnh góc vuông khi biết cạnh góc vuông kia và góc nhọn ta làm như thế nào ? - Tính cạnh huyền một cạnh góc vuông và góc nhọn ta làm như thề nào ?

-L

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

ÁN

- Làm bài tập 54; 55 trang 96; 97 SBT - Ôn lại lý thuyết bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn, giải tam giác vuông”

TO

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

P

y

y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

50 x

.Q

U 30

30 A

8

A

50 x

8

C

Đ ẠO

C

α

TP

1 AC.BH) 2

Cần tính BH = ? Biến đổi tiếp để tính SABC = ? Gọi HS trình bày chứng minh Gọi HS lên bảng tính SABC = ? Dạng 2: Tính độ dài cạnh của tam giác Bài tập 3: GV nêu bài 3 trên bảng phụ Tính x, y trong hình vẽ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

(SABC =

1 1 AC.BH = AC.AB. sin 2 2 1 Ta có : SABC = AC.AB.sin α 2 1 = .7.6.sin 700 ≈ 19,7 (cm2) 2

Vậy SABC =

Ơ

? Viết công thức tính diện tích tam giác ABC SABC = ?

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

27

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn 03/10/2017 CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA TIẾT 11: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập x2 − 4x + 4 = 3 ;

HS 2: Giải phương trình b)

x2 − 6x + 9 = 3 ;

10 00

a 2b với a ≥ 0; b ≥ 0

A

HS 3: Rút gọn biểu thức:

B

HS 1: Giải phương trình a)

-H

3. Tiến trình bài học:

Ó

Giải: Ta có: a 2 b = a 2 . b = a . b = a. b vì a ≥ 0; b ≥ 0 .

Ý

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

TO

ÁN

-L

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn GV giới thiệu phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn * a 2b = a b * Với A , B mà B ≥ 0 ta có

a 2b = a b

? Khi nào thì ta đưa được thừa số ra ngoài dấu căn HS: khi thừa số dưới dấu căn có dạng bình phương của 1số ( số chính phương)

ÀN Đ IỄ N D

NỘI DUNG CHÍNH

? Với A , B mà B ≥ 0 ta có A2 .B = ? GV nêu bài tập 1;2 vận dụng phép

A 2 .B = A . B

- Với A ≥ 0 , B ≥ 0 thì

A2 B = A B

- Với A<0 , B ≥ 0 thì

A2 B = − A B

*Vận dụng

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: SGK, máy tính bỏ túi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. 2. Kỹ năng: Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn. Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực hợp tác xây dựng bài.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

28

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn Bài 1.Tính Bài 2. Rút gọn biểu thức. HS làm bài cá nhân Gọi 2 HS lên bảng chữa bài

Bài 1. Tính a)

3 2 .2 = 3 2

Ơ

2 + 8 + 50 = 2 + 2 2.2 + 5 2.2

H

a)

N

b) 20 = 4.5 = 2 2.5 = 2 5 Bài 2.Rút gọn biểu thức .

N

= 2 + 2 2 + 5 2 = (1 + 2 + 5) 2 = 8 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

b) − 2 3 = − 2 2.3 = − 12

TR ẦN

3. Luyện tập: Bài 4. So sánh a, 3 3 vµ 12 .

10 00

Ta có : 3 3 = 3 2.3 = 9.3 = 27 Mà 27 > 12 ⇒ 3 3 > 12

Ta có : 3 5 = 32.5 = 9.5 = 45

1 1 51 vµ 150 3 5

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Ta có :

c,

Lại có : 7 = 49 > 45 ⇒ 7 > 3 5 GV nêu bài tập 5: Rút gọn biểu thức ? Cho biết các căn thức nào là các căn thức đồng dạng. Cách rút gọn các căn thức đồng dạng . GV yêu cầu HS nêu cách làm sau đó cho HS làm bài. Gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải.

Lại có :

1 1 17 51 = .51 = 3 9 3

1 150 = 5

1 18 .150 = 6 = 25 3

18 17 1 1 > ⇒ 51 < 150 3 3 3 5

Bài 5. Rút gọn biểu thức: a, 2 3x − 4 3x + 27 − 3 3x = (2 − 4 − 3) 3x + 27 = −5 3x + 27 b, 3 2 x − 5 8 x + 7 18 x + 28 = 3 2 x − 5 4.2 x + 7 9.2 x + 28 = 3 2 x − 5.2 2 x + 7.3 2 x + 28 = (3 − 10 + 21) 3x + 28 = 13 3x + 28

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G

N

a) 3 7 = 32.7 = 9.7 = 63

Gợi ý: Hãy đưa thừa số vào trong dấu căn sau đó so sánh các số trong dấu căn Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện 3 trình bày bài làm b, 7 và 3 5

ÀN Đ IỄ N D

*Vận dụng Bài 3. Tính

B

-Với A < 0 và B ≥ 0 -> A B = − A2 B GV nêu bài tập 3 vận dụng phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu HS làm bài cá nhân Gọi 2 HS lên bảng chữa bài 3. Luyện tập GV nêu bài tập 4: So sánh hai số ? Để so sánh các số trên ta sử dụng những kiến thức nào

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

b) 20 − 45 + 3 18 + 72 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn thức 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn: GV giới thiệu: + Với A ≥ 0 và B ≥ 0 ta có A B = A2 B -Với A ≥ 0 và B ≥ 0 -> A B = A2 B + Với A < 0 và B ≥ 0 ta có A B = − A2 B

29

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)---------IV. CỦNG CỐ:

Nêu công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

17 và 3

6.

Ơ

a) 3 3 và 2 3 ; b)

H

Bài tập 1: So sánh

N

- Xem lại cách giải các bài tập đã làm

;a ≥0

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Ý

II. CHUẨN BỊ:

-H

Ó

A

10 00

B

1. Kiến thức: Nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai: Khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu, các cách biến đổi để giải bài toán liên quan đến khử mẫu và trục căn thức . 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực tham gia hoạt động học.

ÀN

TO

ÁN

-L

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA TIẾT 12: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ngày soạn 03/10/2017

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

VI. RÚT KINH NGHIỆM

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

b) 9a − 16a + 49a

Y

a ) 75 + 48 − 300

N

Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức

D

IỄ N

Đ

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: HS 1:

a ) 75 + 48 − 300

Rút gọn biểu thức HS 2: b) 9a − 16a + 49a

;a ≥0

3. Tiến trình bài học:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

30

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

H N Y

A A B = B B

.Q

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C ( A + B) A− B

TR ẦN

H Ư

2. Luyện tập Bài tập 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn a)

3 với x > 0 , x

48 x 16

b)

Bài tập 2. a)

3 3 +1

Trục căn thức ở mẫu. b)

2 3 −1

c)

2+ 3 2− 3

-H

Ó

A

10 00

B

2. Luyện tập GV nêu bài tập 1 Khử mẫu của biểu thức lấy căn Bài tập 2 Trục căn thức ở mẫu Y/c HS vận dụng quy tắc để làm ? Để trục căn thức ở mẫu ta làm ntn? ? Tìm biểu thức liên hợp của mỗi mẫu Gợi ý: - ý 1: Nhân cả tử và mẫu với 3 − 1

N

A− B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

G

=

- ý 2: Nhân cả tử và mẫu với 3 +1

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

- ý 3: Nhân cả tử và mẫu với 2 + 3 Gọi 3 Hs lên chứa 3 ý trên Gọi 3 HS làm GV nêu bài tập 3 trên bảng phụ ? Để trục căn thức ở mẫu thì ta phải làm gì? -Đối với từng ý trên thì biểu thức liên hợp của nó là gì: -Hãy thực hiện nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp sau đó rút gọn biểu thức. Tổ chức cho HS làm theo 3 nhóm

Bài tập 3. Rút gọn biểu thức: a)

15 − 5 1− 3

5 ( 3 − 1) 1− 3

=− 5

b) 2 3− 6 22.3 − 6 12 − 6 = = 8 −2 8− 4 8 − 22 =

6( 2 − 1) 6 = 2 4( 2 − 1)

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a) Với B>0 thì

N

AB B

* Trục căn thức ở mẫu:

AB B

C

IỄ N D

AB = B2

U

AB = B2

A = B

Với AB ≥ 0; B ≠ 0 thì

Trục căn thức ở mẫu trong các trường b) Với B ≥ 0; A2 ≠ B thì hợp a),b),c) C( A + B) C = Lưu ý cho học sinh điều kiện của các A− B A− B biểu thức A, Byêu cầu học sinh ghi nhớ. c) Với A ≥ 0 ; B ≥ 0 và A ≠ B thì

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A = B

NỘI DUNG CHÍNH 1. Kiến thức cần nhớ * Khử mẫu của biểu thức lấy căn :

Ơ

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 1. Kiền thức cần nhớ GV cho HS nhắc lại Khử mẫu của biểu thức lấy căn

31

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Gọi đại diện trình bày bài làm

c)

GV nêu bài tập 4: Rút gọn

Bài 4 Rút gọn .

)(

x − y x + xy + y

N Ơ

(

)

x− y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

G

N

H Ư

1 x+ 3

TR ẦN

=

IV. CỦNG CỐ:

10 00

B

? Trục căn thức ở mẫu là gì. Để trục căn thức ở mẫu thì ta có cách làm như thế nào? GV lưu ý cho HS cách xác định biểu thức liên hợp của mẫu V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Ó

A

Bài tập: Rút gọn biểu thức

-H

2 1 + 2+ 9 18

b) 6 + 2 5 − 6 − 2 5

c)

1 x −1

1 x +1

+1

Ý

a) 4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x− y

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x x−y y

H

=

;( x ≥ 0 ; y ≥ 0 ; x ≠ y)

N

x x +3 3

;x ≥ 0

x− y

Y

x − 3x + 3

x x−y y

U

a)

;(x ≥ 0 ; y ≥ 0 ; x ≠ y)

.Q

x− y

1− a

Gọi HS đọc đề bài và nêu cách làm . = x + xy + y - Gợi ý: Phân tích tử thức và mẫu thức x − 3x + 3 thành nhân tử rồi rút gọn . b) ;x ≥ 0 x x +3 3 Cách 2: Dùng cách nhân với biểu thức x − 3x + 3 liên hợp của mẫu rồi biến đổi rút gọn . = x x +3 3 - Gọi 2 HS lên bảng mỗi em làm một x − 3x + 3 = cách sau đó cho HS nhận xét so sánh 2 ( x + 3 )( x − 3x + 3) cách làm .

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

-L

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TO

ÁN

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

b)

x x−y y

a ( a − 1) =− a − ( a − 1)

=

TP

. a)

a− a

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

32

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn 10/10/2017 CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

TIẾT 13:

2 1 + 2+ 9 18

10 00

HS 1: a) 4

Rút gọn biểu thức

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới:

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HS 2: b) 6 + 2 5 − 6 − 2 5

A

1 1 − +1 x −1 x +1

Ó

c)

-H

HS 3:

3. Tiến trình bài học:

Ý

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Luyện tập: Bài tập 1: Rút gọn biểu thức a) 20 − 45 + 3 18 + 72

b) 0,1 200 + 2 0,08 + 0,4 50

= 2 5 −3 5 +9 2 +6 2

ÀN

TO

ÁN

-L

GV nêu bài tập 2 Rút gọn biểu thức; a) 20 − 45 + 3 18 + 72 Tổ chức cho HS làm theo nhóm đôi Gọi 2 HS lên bảng chữa bài

IỄ N

Đ

NỘI DUNG CHÍNH

= 15 2 − 5

b) 0,1 102.2 + 2

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai vào giải toán. Phối hợp các kỹ năng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán. 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực tham gia hoạt động học.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

22.2 + 0, 4 52.2 2 10

= 2 + 0, 4 2 + 2 2 = 3, 4 2

GV nêu bài tập 2 trên bảng phụ

Bài tập 2: ĐK: x ≥ -1

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

33

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Cho biểu thức : M = 16 x + 16 − 9 x + 9 + 4 x + 4 + x + 1 a) Rút gọn biểu thức M b) Tìm x sao cho M có giá trị là 16 ? làm thế nào để rút gọn được M? HD -Đặt nhân tử chung của biểu thức dưới căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn -Sau khi rút gọn rồi thay M =16 rồi tính toán giải phương trình tìm x. Tổ chức cho HS làm theo nhóm đôi Gọi 2 HS lên bảng chữa bài GV nêu bài tập 3 trên bảng phụ HD + Phần (a) : Đưa ra ngoài dấu căn (x + y ) và phân tích x2 – y2 thành nhân tử sau đó rút gọn . + Phần (b): Phân tích thành bình phương sau đó đưa ra ngoài dấu căn và rút gọn (Chú ý khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối)

M = 16 x + 16 − 9 x + 9 + 4 x + 4 + x + 1 a) Rút gọn M M= 16( x + 1) - 9( x + 1) + 4( x + 1) + x + 1

N

= 4 x +1 − 3 x +1 + 2 x +1 + x +1

Ơ

= (4 -3 +2 +1) x + 1

N

H

= 4 x +1

H Ư

Ta có:

3( x + y ) 2 (víi x ≥ 0 , y ≥ 0 vµ x ≠ y ) 2

G

2 2 x − y2

N

a)

2 2 x − y2

=

2 ( x + y) 3 = ( x + y )( x − y ) 2

b)

2 5a 2 (1 − 4a + 4a 2 ) víi a > 0,5 2a − 1

B

10 00

x + y. 3 3( x + y ) 2 2 = 2 2 x − y2 2

2 3 2 ( x − y)

.

A

Ta có :

Ó

2 2 2 5a 2 (1 − 4a + 4a 2 ) = 5.[a (1 − 2a )] 2a − 1 2a − 1 2 2 a (1 − 2a ) . 5 = .a (2a − 1). 5 = 2a − 1 2a − 1 = 2a. 5

-L

Ý

-H

Tổ chức cho HS làm theo 2 nhóm Gọi đại diện lên bảng chữa bài

ÁN

IV. CỦNG CỐ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

- GV cho học sinh nhắc lại các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai - GV lưu ý cho học sinh khi rút gọn trước hết nhận xét các biểu thức dưới dấu căn để biến đổi hợp lý (dùng các hằn đẳng thức) và sử dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Bài tập 3. Rút gọn biểu thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

⇔ x = 15 (TMĐK)

Đ ẠO

⇔ x+1 = 16

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x +1 = 4

.Q

M =16 ⇔ 4 x + 1 =16

TP

Do đó

Y

b) Với x ≥ -1, M = 4 x + 1

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

- Xem lại các bài tập đã làm - Bài tập:

Cho biểu thức thức

1 1   a +1 a +2 − − :    a   a − 2 a − 1   a −1

M= 

a) Rút gọn biểu thức M b) Tính giá trị của M tại a = 25 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

34

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

HD: Kết quả M=

a −2 3 a

N

H

Ơ

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

II. CHUẨN BỊ:

A

10 00

B

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK

Ó

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

-L

Ý

-H

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: 

1

1   a +1

ÁN

TO

3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CHÍNH

1. Dạng toán chứng minh đẳng thức GV nêu bài tập 1 Chứng minh đẳng thức

Bài tập 1: Chứng minh đẳng thức

a) (1 + 2 + 3 ) . (1 + 2 − 3 ) = 2 2.

Giải. Biến đổi VT ta có:

ÀN Đ IỄ N D

a +2

Rút gọn biểu thức M =  − −  : a   a − 2 a − 1   a −1

? Nêu các phương pháp giải bài toán chứng minh đẳng thức HD Biến đổi VT => VP Gọi 1 HS làm

a) (1 + 2 + 3 ) . (1 + 2 − 3 ) = 2 2.

(

)( ) = (1 + 2 ) − ( − 3 ) = 1 + 2 2 + 2 − 3 = 2 Vậy (1 + 2 + 3 ) . (1 + 2 − 3 ) = 2 2. VT = 1 + 2 + 3 . 1 + 2 − 3 2

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. Nắm vững phương pháp chứng minh đẳng thức. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chưa căn bậc hai vào giải toán. Phối hợp các kỹ năng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán. 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực tham gia hoạt động học.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA TIẾT 14: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Ngày soạn 10/10/2017

2

2.

35

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Gọi 1 HS làm b)

b) 16 x + 16 − 9 x + 9 + 4 x + 4 + x + 1 = 4 x + 1 , với x ≥ -1 Bài 2. Chứng minh đẳng thức:

GV nêu nội dung bài toán. Bài 2.Chứng minh đẳng thức :

Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

VT = VP (Đpcm)

H Ư

Bài 3. Chứng minh đẳng thức

TR ẦN

3 2 3 6 6+2 −4 = 2 3 2 6

10 00

A

Ó

Giải

VT = =

3 2 3 3 2 6 4 6 6 +2 −4 = 6 + − 2 3 2 2 3 2

9 6 4 6 8 6 6 + − = = VP 6 6 6 6

VT=VP

(Đpcm)

TO

ÁN

-L

Ý

-H

3 2 3 6 6+2 −4 = 2 3 2 6

Ta có:

B

GV hỏi - Để chứng minh đẳng thức ta làm thế nào? ở bài này ta biến đổi vế nào ? (biến đổi VT = VP) - Gợi ý: Biến đổi VT thành VP bằng cách nhân phá ngoặc (áp dụng quy tắc nhân căn bậc hai và 7 hằng đẳng thức đáng nhớ vào căn thức). 2. Dạng toán rút gọn biểu thức GV nêu bài 4 Cho biểu thức

ÀN Đ IỄ N

a2 + a

a − a +1

2a + a a

+1

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A. b) Rút gọn biểu thức A c) Biết a ≥ 1, hãy so sánh A và A d) Tìm các giá trị của a để A = 2 e) Tìm GTNN của A Gọi HS đọc lại đề

Bài tập 4 a) ĐKXĐ: a > 0 b) Rút gọn được: A = a − a c) Ta có: A = a − a = a ( a − 1) - Với a ≥ 1 => a ≥ 1 => a − 1 ≥ 0 => A ≥ 0. Do đó A = A d) Ta có:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

− b =?=?VP

a+ b

GV nêu nội dung bài tập Bài 3. Chứng minh đẳng thức

A=

D

= ( a − b ) = VP

a 3 + b3

N

VT =

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Giải : ? Để chứng minh đẳng thức ta làm thế a 3 + b3 VT = − b có : Ta nào a+ b - Gợi ý: Biến đổi VT thành VP bằng cách ( a + b )(a − ab + b) − ab nhân phá ngoặc (áp dụng quy tắc nhân VT = a+ b căn bậc hai và 7 hằng đẳng thức đáng VT = a − ab + b − ab = a − 2 ab + b nhớ vào căn thức) . 2

N

a a +b b − ab = ( a − b )2 a+ b

N

a a +b b − ab = ( a − b)2 Vì a > 0 ; b > 0 a+ b Vì a > 0 ; b > 0

36

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đị diện trình bày

a − a = 2 <=> a − a − 2 = 0 <=> ....

(

a −2

)(

)

a +1 = 0

N

Giải ra được a = 4 Vậy với a = 4 thì A = 2 4

2

Y

2

4

N

2

H

1 1 1 e)Ta có: A = a − a =  a − 2. a +  −

Ơ

<=>

H Ư

N

G

- GV cho HS nhắc lại phương pháp chứng minh đẳng thức - Các phép biến đổi đơn gian căn thức bậc hai. - Xem lại các bài tập đã làm. Bài 1. Chứng minh đẳng thức 3− 5 3+ 5 + =3 3+ 5 3− 5

(x

y+y x

B

b)

)(

xy

x− y

) = x − y (vói x > 0; y > 0)

10 00

a)

TR ẦN

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

-L

Ý

-H

Ó

A

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Ngày soạn 18/10/2017

ÁN

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

TO

TIẾT 15:

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IV. CỦNG CỐ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

hay a = 1/4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. Rút gọn và tính được giá trị của biểu thức chứa căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai vào giải toán. Phối hợp các kỹ năng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán. 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực tham gia hoạt động học.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

1 1 1 =  a −  − Vì  a −  ≥ 0 nên A ≥ 2 4 2   1 -1/4 Vậy min A = -1/4 khi a − = 0 2

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

37

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

- Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK

Ơ

N

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

x− y

xy

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CHÍNH

Bài tập 1: Cho biểu thức

N

G

1. Luyện tập GV nêu bài tập 1 trên bảng phụ Cho biểu thức 1+ a ( a − 1)2 . a ( a − 1) a −1

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

a) Tìm ĐKXĐ của M b) Rút gọn M c) So sánh M với 1 ? Nêu cách giải bài toán GV tổ chức cho HS làm theo nhóm bàn Gọi đại diện trình bày bài làm ? Để so sánh M với 1 ta làm thế nào? (Để so sánh M với 1 thì ta hãy xét hiệu M - 1)

Đ

1+ a ( a − 1)2 . a ( a − 1) a −1

H Ư

M=

a) Tìm ĐKXĐ của M b) Rút gọn M c) So sánh M với 1 Giải: a) ĐKXĐ: a > 0 ; a≠ 1 b) Rút gọn

TR ẦN

M=

N Y

3. Tiến trình bài học

IỄ N D

U

) = x − y (víi x > 0; y > 0)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

)(

GV nêu bài tập 2: Cho biểu thức 1 1   a +1 a +2 − −   :  a   a −2 a − 1   a −1 

M=

1+ a ( a − 1)2 . = a ( a − 1) a −1

1 a −1 a −1 − a −1 = =− a a a

Có a > 0 ; a≠ 1 ⇒ a > 0 ⇒ −

1 <0 a

Hay M – 1 < 0 ⇒ M < 1 Bài tập 2: Cho biểu thức 1 1   a +1 a +2 − −   :  a   a −2 a − 1   a −1 

Q= 

Q= 

a) Tìm a để Q có nghĩa b) Rút gọn Q

a) Tìm a để Q có nghĩa b) Rút gọn Q

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

a −1 a

c) Xét hiệu: M – 1 ta có: M–1=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

y+y x

.Q

(x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

HS 2: b)

3− 5 3+ 5 + =3 3+ 5 3− 5

TP

a)

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HS 1:

H

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chứng minh đẳng thức

38

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

c) Tìm a để Q = -1 d) Tính giá trị của Q khi a = 25 Giải: a) Q có nghĩa khi a > 0 ; a≠ 4, a≠ 1

GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm. -Cho Hs rút gọn và thay Q = -1 vào để tìm a. Gọi đại diện trình bày Gọi HS nhận xét bài làm của các nhóm.

Q=

H N

Y

a −2 = -1 3 a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

c) Q = -1 ⇔

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

với a > 0 ; a ≠ 1 ; a ≠ 4

N

⇔ a -2 = - 3 a ⇔ 4 a = 2 1 2

⇔a=

1 ( TM ĐKXĐ) 4

TR ẦN

d) Với a = 25, Q có gia trị là Q = 1/5

B

IV. CỦNG CỐ:

A

10 00

-GV lưu ý cho HS cách trình bày bài toán rút gọn và tính giá trị của biểu thức - Chú ý đến điều kiện xác định của biểu thức, phải kiểm tra xem có thỏa mãn ĐKXĐ hay không mới thay giá trị của biến vào biểu thức rút gọn.

Ó

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

B=

a −1

(

x− y

)

2

tại x = 2; y = 8;

-L

x+ y

Ý

x x+y y

-H

Rút gọn rồi tính giá trị của biêu thức A=

ÁN

TO

b +1

ÀN Đ IỄ N

:

B=

b −1

tại a = 7,25; b = 3,25

a +1

x x+y y x+ y a −1 b +1

:

(

x− y

b −1 a +1

=

)

2

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a −2 3 a

.Q

1 ( a − 2)( a − 1) = . 3 a ( a − 1)

U

a − a +1 a −1 − a + 4 : a ( a − 1) ( a − 2)( a − 1)

Ơ

a − ( a − 1) (a − 1) − (a − 4) : a ( a − 1) ( a − 2)( a − 1)

TP

=

⇔ a=

HD: A =

D

b) Q =

N

c) Tìm a để Q = -1 d) Tính giá trị của Q khi a = 25 GV: câu a) b) làm tương tự bài 1 Câu c) Tìm a để Q= -1, cho biểu thức rút gọn của Q bằng – 1 để tìm a, đối chiếu ĐKXĐ Câu d) thay a = 25 vào biểu thức rút gọn của Q để tính

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

xy . Thay x = 2, y = 8 Ta được A = 4

a −1 b +1

:

b −1 a +1

=

( (

)( b − 1)(

a −1

)= b + 1) a +1

a −1 . b −1

Thay a = 7,25; b = 3,25. Ta được B = 5/3 VI. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

39

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn 18/10/2017

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

a −1 b +1

:

(

)

10 00

B=

x+ y

x− y

b −1

A

HS2:

x x+y y

Ó

A=

a +1

2

tại a = 7,25; b = 3,25

3. Tiến trình bài học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

NỘI DUNG CHÍNH

Ý

-L

Đ

ÀN

TO

ÁN

1. Ôn tập lý thuyết GV cho HS nhắc lại các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai Gọi 1 HS viết dạng tổng quát

IỄ N D

tại x = 2; y = 8

-H

HS1:

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

GV nêu bài tập 1: Chứng minh đẳng thức ? Nêu phương pháp giải Gọi 1 HS làm Cả lớp làm bài cá nhân

1. Lý thuyết Các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai: 1. Đưa thừa số ra ngoài (vào trong) dấu căn. 2. Khử mẫu biểu thức lấy căn. 3. Trục căn thức ở mẫu. 2. Luyện tập: Bài tập 1. Chứng minh đẳng thức a −2 1   a +1 a +2  1 − −  =   :  3 a a   a −2 a −1   a −1

Với khi a > 0 ; a≠ 4, a≠ 1

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai. Rút gọn và tính được giá trị của biểu thức chứa căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai vào giải toán. Phối hợp các kỹ năng biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải các bài toán. 3. Thái độ: Ham thích môn học, tích cực tham gia hoạt động học.

N

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA TIẾT 16: LUYỆN TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

40

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài tập 2: Cho biểu thức

a −2

3 a

>

N

1   a +1 a + 2   :  − a   a −2 a − 1 N Y U .Q

a −2 1 1 >0 6 6 3 a

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3 a

Đ ẠO

a −2

2 a −4− a

H Ư

 a −1

b) Ta có

TP

Giải: a) ĐKXĐ: a > 0; a ≠1 và a ≠ 4

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1

1 6

b) Tìm giá trị của a để Q >

GV nêu bài tập 2; Cho biểu thức 

H

a) Rút gọn Q

Q = …..=

Q = 

1   a +1 a + 2   :  − a   a −2 a − 1 

6 a

>0 

a −4

6 a

>0

 … a > 16 (TMĐK)

b) Tìm giá trị của a để Q >

1 6

Bài tập 3: Cho biểu thức

10 00

TR ẦN

a) Rút gọn Q

1 6

B

Vậy với a > 16 thì Q >

   3 + 1 + 1 − a  :   1+ a   1− a2 

a) Rút gọn B

Ó

A

3

-L

Ý

b) Tìm giá trị của B nếu a =

3 2+ 3

TO

ÁN

c) Với a = ? thì B > B

ÀN

Gọi đại diện trình bày bài giải

Đ

Bài tập 3: Cho biểu thức    3 + 1 + 1 − a  :   1+ a   1− a2  

B = 

3

a) Rút gọn B

-H

B = 

b) Tìm giá trị của B nếu a =

IỄ N D

3 2+ 3

c) Với a = ? thì B > B Giải a) ĐKXĐ -1 < a < 1. Rút gọn được B = 1 − a b) Ta có: a =

3 2+ 3

=

(

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

 a −1

GV tổ chức cho HS làm theo 4 nhóm Nhóm 1;2 làm bài tập 2; Nhóm 3;4 làm bài tập 3

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

N

Q = 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

?GV tìm ĐK để biểu thức có nghĩa Rồi rút gọn

Ơ

GV nêu bài tập 2, 3

)

3 2− 3 = 2 3 −3 22 − 3

=> B = ... = 3 − 1 c) Ta có: B > B B − B > 0 <=> B (1 − B ) > 0 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

41

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Do B > 0 => 1 − B > 0 => B < 1 => B < 1 1 − a < 1 ….<=> a > 0 Vậy 0 < a < 1 thì B > B

Ơ H

N

- GV cho HS nhắc lại cách giải các dạng toán chứng minh đẳng thức. - Bài toán tổng hợp sử dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

N

IV. CỦNG CỐ:

Y B

VI. RÚT KINH NGHIỆM

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

a) Rút gọn P b) Tính giá trị của a khi P = 7 − 4 3 Đáp án: a) ĐKXĐ: 0 < a ≠ 1; P = (1 – a)2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

G N

1− a a  1+ a a  Cho biểu thức: P =  + a . − a   1− a   1+ a 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

- Xem lại các bài tập đã giải, nắm vững cách giải các dạng toán chứng minh đẳng thức. Bài toán tổng hợp sử dụng các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai. - Làm bài tập:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

42

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 23/10/2017 CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG TIẾT 17: ÔN TẬP HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

10 00

B

TR ẦN

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: HS 1: Nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn? Viết công thức liên hệ giữa góc và cạnh của tam giác vuông 3.Tiến trình bài học HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CHÍNH

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

1. Kiến thức cần nhớ 1. Kiến thức cần nhớ: Em viết các hệ thức giữa các cạnh và Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác góc trong tam giác vuông. vuông A Cho tam giác ABC (A = 900), c b AB = c, AC = b, BC = a b = a. Sin B = a. Cos C; c = a. Sin C = a. Cos B b = c. tan B = C. Cot C; C a B c = b. tan C = b. Cot B 2. Giải tam giác vuông GV ? giải tam giác vuông là gì. Trong một tam giác vuông nếu cho biết trước 2 cạnh hoặc 1 cạnh và 1 góc thì ta sẽ tìm được tất cả các cạnh và các góc còn lại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, thước đo góc 2. Học sinh: Thước, SGK, Máy tính bỏ túi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

II. CHUẨN BỊ:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Nắm vững tỉ số lượng giác của góc nhọn, một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính tỷ số lượng giác của góc nhọn; giải các bài tập về giải tam giác vuông. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

43

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ó

21 ≈ 23,17cm 0,9063

-H

=> BD ≈

A

AB AB => BD = BD CosB1

Cos B1 =

TO

ÁN

-L

Ý

GV gọi HS nhận xét và chốt bài

AC = AB. CotC => AC = 21. Cot 400 AC ≈ 21. 1,1918 = 25,03 cm Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC ta có: AB = BC.Sin C => BC = AB : Sin C b) Trong ∆ABC có góc A = 900 B + C = 900 (2 góc phụ nhau) mà C = 400 (gt) ⇒ B = 500 mà BD là phân giác của ABC => B1 = 250

B

10 00

HD: Xét tam giác vuông ABD có:

D

IỄ N

Đ

ÀN

GV nêu bài tập 2: Giải tam giác Bài tập 2: Giải tam giác ABC vuông tại A ABC vuông tại A biết: AB = 10cm; C biết: AB = 10cm; C = 450 = 450 Giải: B a) Tam giác ABC vuông tại A B + C = 900 mà C = 450 ⇒ B = 450 Tam giác ABC vuông cân tại A => AB = AC = 10 A C AB = BC. Sin C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

A D C ? Tính góc B ? Tính cạnh BD ta xét trong tam giác Giải nào a) Áp dụng hệ thức cạnh - góc trong tam giác vuông ABC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ ẠO

? Áp dụng hệ thức nào để tìm BC GV gọi HS thực hiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cả lớp làm vào vở

U

Y

N

H

Ơ

2. Luyện tập 2. Luyện tập: GV nêu bài tập 1 Bài tập 1: Cho tam giác vuông tại A, có AB Gọi HS vẽ hình và nêu gt, kl = 21cm, góc C = 400. ? Bài toán yêu cầu tính độ dài đoạn Tính: thẳng nào a. AC, BC b. Phân giác BD của góc B. ? Áp dụng kiến thức nào để tìm AC Tính góc B và cạnh BD

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

44

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

BC =10:Sin450

GV phân tích nội dung bài toán: ? -Tính góc B. - Tính cạnh AC - Tính cạnh BC GV tổ chức cho HS làm theo nhóm -GV gọi HS thực hiện

2 2

=

20 2

= 10 2

Y

N

H

Ơ

N

Vậy AC = 10, BC = 10 2 , B = 450

G

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

Ngày soạn: 23/10/2017

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………

A

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG TIẾT 18: ÔN TẬP HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

1. Kiến thức: Nắm vững tỉ số lượng giác của góc nhọn, một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính tỷ số lượng giác của góc nhọn; giải các bài tập về giải tam giác vuông. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

TO

II. CHUẨN BỊ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, thước đo góc 2. Học sinh: Thước, SGK, Máy tính bỏ túi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Bài tập: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ A kẻ đường cao AH xuống cạnh BC. Tính BC, AH và góc C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

TP

.Q

GV cho HS nhắc lại các hệ thức giữa góc và cạnh trong tam giác vuông. Bài toán giải tam giác vuông

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

IV. CỦNG CỐ.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: HS 1: Chữa bài tập về nhà (T 17) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

45

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

NỘI DUNG CHÍNH

1. Giải tam giác vuông GV nêu bài tập 1. Giải tam giác ABC vuông tại A biết: BC = 20cm; góc B = 350 B

Bài tập 1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: BC = 20cm; góc B = 350 Giải: AC = BC. Sin B = 20. Sin 350 Thay số: b ≈ 20. 0,573 ≈ 11,472 cm Tương tự: AC = BC. Cos B = 20. Cos 350 AC ≈ 20. 0,819 ≈ 16,380 Tam giác ABC vuông tại A => B + C = 900 mà B = 350 => C = 900 - 350 = 550 Vậy b ≈ 11,472; c ≈ 16,38, C = 550 Bài tập 2:

Ơ

H

N

Y

B

b)

40 0

y 60 0 D

B

ÁN

Đ

ÀN

TO

Hình a: Trong ∆PAC vuông: x = 8.sin300 = 8.0,5 = 4 Trong ∆PBC vuông tại P: y=

x 4 = = 6,22 0 0,6428 cos 50

Giải: Hình b: Trong ∆ABC vuông tại A: x = 7.sin400 = 7.0,6328 = 4,5 Trong ∆ACD vuông tại A: y = x.cotg600 = 4,5.0,5774 = 2,6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

P

A

-L

Ý

A

300

y

-H

Ó

x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

8

7

x

A

500

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

H Ư

TR ẦN C

B

Tổ chức cho HS làm theo nhóm bàn Gọi HS lên trình bày bài làm 2. Luyện tập GV nêu bài tập 2 Tính x, y trên hình vẽ a) C

IỄ N D

Đ ẠO

C

N

A

N

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 6cm, AC = 8cm. Từ A kẻ đường cao AH xuống cạnh BC. Tính BC, AH và góc C. 3.Tiến trình bài học

Tổ chức cho HS làm theo 2 nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

46

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài tập 3

150 0

5

R

H

Ó

IV. CỦNG CỐ.

Ý

-H

GV cho HS nhắc lại định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn; các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

-L

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

ÀN

TO

ÁN

Bài tập: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: a) AB = 12 cm; góc C = 500 b) AC = 9 cm; góc C = 800 c) AB = 10 cm; AC = 15 cm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

10 00

B

TR ẦN

? SPQR = SPQH - SQRH Gọ HS trình bày bài làm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Giải: Kẻ QH ⊥ PR (H ∈ PR) Góc QTH = 1800 – 1500 = 300 a) Trong ∆HQT: QH = 8.sin300= 4 TH = 8.cos300 = 8.0,866 = 6,93 => RH = 6,93 – 5 = 1,93 Trong ∆HQP: PH = QH.cot180 = 4.3,078 = 12,31 => PT = PH – TH = 12,31 – 6,93 = 5,38 b) SPQR = SPQH - SQRH = 1/2 . QH.PH – 1/2 QH.RH = 1/2 QH(PH – RH) = 1/2.4(12,31 – 1,93) = 20,76 cm2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

T

Y

180

P

N

H

Ơ

8

? Làm thế nào tính được độ dài đoạn PT GV hướng dẫn: Kẻ QH ⊥ PR (H ∈ PR) ? Tính QH ? Tính RH ? Tính PH => PT = PH – TH Gọi HS làm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

GV nêu bài tập 3: Cho hình vẽ (bên) Tính: a) PT =? b) SPQR = ?

N

Q

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………............………………

D

IỄ N

Đ

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

47

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 26/10/2017

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: HS1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: AB = 12 cm; góc C = 500 HS2: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: AC = 9 cm; góc C = 800 HS 3: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: AB = 10 cm; AC = 15 cm. 3.Tiến trình bài học NỘI DUNG CHÍNH

Ó

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Bài tập 1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: c = 10cm; C = 450 B

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

GV nêu bài tập 1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: c = 10cm; C = 450 B

A

A Giải:

C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, thước đo góc 2. Học sinh: Thước, SGK, Máy tính bỏ túi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

II. CHUẨN BỊ:

IỄ N D

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Nắm vững tỉ số lượng giác của góc nhọn, một số hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính tỷ số lượng giác của góc nhọn; giải các bài tập về giải tam giác vuông. 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

N

CHỦ ĐỀ 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG TIẾT 19: ÔN TẬP HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

C

GV phân tích nội dung bài toán: -Để tính cạnh BC ta áp dụng hệ thức a)Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc nào? Thay số cụ thể và tính toán. trong tam giác vuông ABC - Tính cạnh AC

AB = BC. Sin C ⇒ BC =

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

AB SinC

48

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

2

=

20 2

= 10 2

AC = 10 vì ∆ABC vuông cân tại A Mặt khác tam giác ABC vuông tại A B + C = 900 mà C = 450 ⇒ B = 450 Vậy b = 10, a = 10 2 , B = 450

N

2

Ơ

BC =10:Sin450 = 10.

H

-Tính góc B. -GV gọi HS thực hiện -Y/c HS khác NX và GV chốt bài

-L

Giải: Áp dụng hệ thức b = a. Sin B = 20. Sin 350 Thay số: b ≈ 20. 0,573 ≈ 11,472 cm Tương tự: c = a. Cos B = 20. Cos 350 c ≈ 20. 0,819 ≈ 16,380 ∆ABC vuông tại A 0 ⇒ B + C = 90 mà B = 350 0 0 0 ⇒ C = 90 - 35 = 55 Vậy b ≈ 11,472; c ≈ 16,38, C = 550

Đ

ÀN

TO

ÁN

-Y/c HS khác NX và GV chốt bài

C

GV nêu bài tập 3; 4 Gọi HS đọc đề bài Tổ chức cho HS làm theo nhóm Nhóm 1, 2 làm bài tập 3 Nhóm 3,4 làm bài tập 4 Gọi đại diện trình bày bài làm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

-Biết góc B hãy tính góc C? GV cho HS làm theo nhóm -Gọi đại diện học sinh trình bày bài làm

A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G N H Ư TR ẦN

10 00

B

- Tính AC như thế nào; áp dụng hệ thức nào để tính - Tương tự nêu cách tính AB? -Áp dụng tương tự để tính AB.

IỄ N D

B

Đ ẠO

-Y/c HS cho biết bài toán cho biết gì? Cần tính gì?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

GV nêu bài tập 2: Giải tam giác ABC vuông tại A biết: a = Bài tập 2: Giải tam giác ABC vuông tại 20cm; B = 350 A biết: a = 20cm; B = 350

Bài tập 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết hai cạnh góc vuông là 7 và 8. Tính các yếu tố còn lại của tam giác vuông đó Bài tập 4: Cho tam giác MNP vuông tại

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

49

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

M, kẻ đường cao MH. Biết hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông là 7 và 12. Tính các yếu tố còn lại của tam giác vuông đó.

Ơ

N

IV. CỦNG CỐ:

N

H

GV cho HS nhắc lại các hệ thức liên hệ giữa góc và cạnh trong tam giác vuông; Cách giải tam giác vuông

Y

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

Ngày soạn: 26/10/2017

TIẾT 20:

B

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ÔN TẬP CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

10 00

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

-L

II. CHUẨN BỊ:

Ý

-H

Ó

A

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản của chương: Hằng đẳng thức A 2 , điều kiện xác định của căn thức bậc hai, các phép biến đổi căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực tham gia hoạt động theo nhóm

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………….......………………………….………………

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

- Xem lại các bài tập đã làm - Làm bài tập: Cho tam giác PRK vuông tại R, kẻ đường cao RH. Biết đường cao RH là 5 và một hình chiếu 7. Tính các yếu tố còn lại của tam giác vuông đó.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Viết dạng tổng quát các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai 3. Tiến trình bài học: Ôn tập https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

50

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

NỘI DUNG CHÍNH

H N

Y

G

2. Dạng toán thực hiện phép tính

b) 15 − 6 6 + 33 − 12 6 =

(3 − 6 )

2

+

(3 − 2 6 )

2

= 3 - 6 +2 6 −3 = 6

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm - 4 HS lên bảng trình bày. GV cho HS nhắc lại công thức các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai

H Ư

N

Gv nêu bài tập 2

Đ

ÀN

TO

3. Dạng toán tổng hợp

GV nêu bài tập 3 HS làm bài theo nhóm đôi Gọi lần lượt 7 HS trình bày bài làm Kết quả 1) x > 0, x ≠ 1 2) A=

x +1 x −1

c)

7+ 5 7− 5

7+ 5

( =

) ( 2

7+ 5 + 7− 5 7−5

)

2

=… = 12 d)

3− 5 3+ 5 + = 3+ 5 3− 5

(3 − 5 )

2

9−5

(3 + 5 )

2

+

9−5

= ... = 3

Bài tập 3: Cho biểu thức:  x x −1 x x + 1   3 − x  A =  −  : 1 −  x + x   x + 1   x− x

1, Tìm ĐKXĐ của biểu thức A. 2, Rút gọn A. 3, Tính giá trị của biểu thức A khi x =

1 6−2 5

4, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

+

7− 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

d) Đáp án: x < 1 Bài tập 2: Thực hiện phép tính a) (15 200 − 3 450 + 2 50 ) : 10 =… = 23 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

1 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Giải: a) 3x có nghĩa 3x ≥ 0 x ≥ 0 b) Đáp án: x ≤ 0

Ơ

1 1− x

d)

c) Đáp án: x ≥

- 4 Hs lên bảng trình bày.

IỄ N D

c) 2 x − 3

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

GV nêu bài tập 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi biểu thức sau: GV nêu bài tập: - Nhắc lại A có nghĩa khi nào? - HS làm bài vào vở.

N

Bài tập 1: Tìm điều kiện xác định của mỗi biểu thức sau: a) 3x b) − 2 x

1. Dạng toán tìm điều kiện để căn thức có nghĩa

51

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A bằng -3.

6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức A nhỏ hơn -1. 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu

N Y

TR ẦN

H Ư

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1, Tìm x để biểu thức B xác định. 2, Rút gọn B. 3, Tính giá trị của biểu thức B khi x = 11 − 6 2 4, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức B nhận giá trị nguyên. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B bằng -2.

IV. CỦNG CỐ:

Ó

A

Nhắc lại các công thức khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu

-H

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

-L

Ý

Bài tập:

1− a a  1+ a a  Cho biểu thức: P =  + a . − a   1− a   1+ a 

a) Rút gọn P; b) Tìm a để P = 7 − 4 3 Đáp án: a) ĐKXĐ : 0 < a ≠ 1; P = (1 – a)2 b) Ta có: (1 – a)2 = (2 − 3 )2 => a = 3 − 3 hoặc a = 3 − 1

ÁN TO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

TP

x −3 x −2

Đ ẠO

kq:

1  x−2 x : x − 1  x − 1

.Q

 4 x B =  1 − + x −1 

10 00

3) x = 11 − 6 2 = 2 − 2.3. 2 + 9 x= ( 2 − 3 )2 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B âm. 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B nhỏ hơn -2. 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức B lớn hơn x − 1

Bài tập 4: Cho biểu thức:

B

x −3 x −2

2) B=

H

Ơ

N

−2 x +1

GV nêu bài tập 4 HS làm bài theo nhóm đôi Gọi lần lượt 8 HS trình bày bài làm Kết quả 1) x > 0, x ≠ 1

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

thức A lớn hơn

ÀN

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………………

D

IỄ N

Đ

………………………………………………………………………………………………………

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

52

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 10/11/2017 TIẾT 21:

CHỦ ĐỀ 2: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA ÔN TẬP CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

B

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

TR ẦN

1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới 3. Tiến trình bài học: Ôn tập (tiếp theo)

A

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

TO

? Giải bpt

1 x −1 > − 3

x −1 < 2 x + 3

  2x +1   1 + x3 x C =  x − −     3   x −1 x + x +1   1+ x 

kq: x − 1 1, Biểu thức C xác định với những giá trị nào của x? 2, Rút gọn C. 3, Tính giá trị của biểu thức C khi x = 8−2 7 4, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C bằng -3. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C lớn 1 3

hơn − . 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C nhỏ hơn 2 x + 3 . 7, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức C nhỏ

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NỘI DUNG CHÍNH

Bài tập 1. Cho biểu thức:

10 00

Giáo viên nêu các bài tập 1; 2; 3 Tổ chức cho HS làm theo nhóm Nhóm 1: Làm bài tập 1 Nhóm 2: Làm bài tập 2 Nhóm 3: Làm bài tập 3 Gọi đại diện mỗi nhóm trình bày bài làm HD bài 1 ? Tìm ĐKXĐ của bêu thức C GV chú ý biểu thức ở mẫu ? Rút gọn C ? Khi x = 8 − 2 7 , kiểm tra xem giá trị của x có thoa mãn ĐKXĐ hay không ? Giải PT x − 1 = - 3

ÀN Đ IỄ N D

H Ư

N

G

- Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

nhóm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

II. CHUẨN BỊ:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản của chương: Hằng đẳng thức A 2 , điều kiện xác định của căn thức bậc hai, các phép biến đổi căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực tham gia hoạt động theo nhóm

N

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

53

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

N Ơ H N TP

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

? Với x nguyên, thì D có giá trị nguyên ki nào (x là số chính phương và x − 3 là ước của 2)

Ó

A

9, Tìm x để D nhỏ hơn

Ý

-H

HD bài 3

TO

ÁN

-L

? Tìm ĐKXĐ của bêu thức E GV chú ý đk của biểu thức chia ? Rút gọn E

D

IỄ N

Đ

ÀN

? Khi x = 24 − 8 5 , kiểm tra xem giá trị của x có thoa mãn ĐKXĐ hay không

Bài tập 3. Cho biểu thức:  a +1 a −1 8 a   a − a − 3 1  E =  − − −  :   a +1 a −1   a −1 a − 1   a −1

1, Tìm a để biểu thức E có nghĩa. 2, Rút gọn E. 3, Tính giá trị của biểu thức E khi a = 24 − 8 5 4, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E bằng -1. 5, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E dương. 6, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ hơn a + 3 . 7, Tìm giá trị của a để giá trị biểu thức E nhỏ nhất.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 . x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2 <-2 x −3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

1, Tìm ĐK XĐ của biểu thức D. 2, Rút gọn D. 3, Tính giá trị của biểu thức D khi x = 13 − 48 . 4, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D bằng 1. 5, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D âm. 6, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D nhỏ hơn -2 . 7, Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức D nhận giá trị nguyên. 8, Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức D lớn nhất.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2 < 0; x −3

2 x −3

Đ ẠO

2 <0 x −3

? Giải bpt

kq:

.Q

2 =1 x −3

 x−2 x   4− x x −2 x −3 D =  − 1 :  − −  x + 2   x−4   x − x −6 3− x

G

? Giải PT

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HD bài 2 ? Tìm ĐKXĐ của bêu thức D GV chú ý đk của biểu thức chia ? Rút gọn D ? Khi x = 13 − 48 , kiểm tra xem giá trị của x có thoa mãn ĐKXĐ hay không

nhất. Bài tập 2. Cho biểu thức:

54

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

8, So sánh E với 1 . IV. CỦNG CỐ:

N

Nhắc lại các dạng bài tập đã giải

 a +1  1  a −1 − + 4 a   a −  a +1 a  a −1 

Y

N

(kq: 4a)

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

10 00

B

TR ẦN

H Ư

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………………

Ngày soạn: 10/11/2017

CHỦ ĐỀ 3: ĐƯỜNG TRÒN SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Ó

A

TIẾT 22:

-H

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

1. Kiến thức: Củng cố cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn. Nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng, có trục đối xứng. 2. Kỹ năng: Rèn cách vẽ đường tròn, dựng đường tròn qua ba điểm không thẳng hàng . 3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn đơn giản.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

4, Tìm giá trị của a để F = -1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2+ 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6

Đ ẠO

3, Tính giá của biểu thức F khi a =

TP

.Q

U

1, Tìm ĐK XĐ của biểu thức F. 2, Rút gọn biểu thức F.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bài tập: Cho biểu thức: F = 

H

Ơ

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - PP và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước thẳng, com pa, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9 III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

55

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

2.Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu nội dung chủ đề 3 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

1. Ôn tập lý thuyết ? Nêu ĐN đường tròn tâm O bán kính R Đường tròn tâm O bán kính R được ký hiệu như thế nào?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Nhắc lại về đường tròn: Đường tròn tâm O bán kính R được ký hiệu: (O;R) hoặc (O) khi không chú ý đến bán kính. - Một điểm M nằm trên - Một điểm M nằm trên đường tròn (O;R) khi và chỉ OM thế nào đường tròn (O;R) khi và chỉ OM =R - Điểm M nằm bên trong đường tròn khi so với R? - Điểm M nằm bên trong đường tròn khi và chỉ khi: OM <R. và chỉ OM thế nào so với R? - Điểm M nằm ngoài đường tròn khi và - Điểm M nằm ngoài đường tròn khi và chỉ khi: chỉ OM thế nào so với R? OM > R. 2. Cách xác định đường tròn: - Đường tròn xác định khi nào? Một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính của nó, hoặc biết một đoạn thẳng -Tâm đối xứng của đường tròn ở đâu? là đường kính của đường tròn. 3. Tâm đối xứng: Đường tròn có tâm đối xứng chính là -Trục đối xứng của đường tròn là đường tâm của đường tròn đó. nào? 4. Trục đối xứng: Trục đối xứng của đường tròn là đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đó. 2. Luyện tập 2. Luyện tập Bài tập 1: GV chuẩn bị bảng phụ và cho HS hoạt động theo nhóm bài tập 2 SGK-Tr 100

N

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

56

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

10 00

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Bài tập 3: Thực hành vẽ hoa bốn cánh và vẽ lọ hoa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q H Ư

N

G

Bài tập 2: Vẽ đường tròn đi qua 3 đỉnh của 1 tam giác trong các trường hợp sau: a.Tam giác có 3 góc nhọn b.Tam giác có 1 góc vuông c. Tam giác có 1 góc tù

TR ẦN

Giáo viên nêu bài tập 2 Yêu cầu HS thực hành vẽ đường tròn đi qua 3 đỉnh của 1 tam giác trong các trường hợp sau: a) Tam giác có 3 góc nhọn b) Tam giác có 1 góc vuông c) Tam giác có 1 góc tù GV hướng dẫn bổ sung HS chuẩn bị giấy ô vuông hình và thực hành vẽ hoa bốn cánh và vẽ lọ hoa -Y/C HS nêu cách XĐ tâm và cách vẽ cung tròn.

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

- Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.” - Cho các nhóm nhận xét bài của nhóm khác. - GV nhận xét và trình bày đáp án. Đáp án: 1-5 : 2-6 : 3- 4

IV. CỦNG CỐ: GV cho HS nhắc lại Đ/N, cách xác định đường tròn. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

57

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài tập: Cho tam giác nhọn ABC; đường cao AH, BM. Vẽ đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác ABC, AHB, AHC, BMA và CHM.

H

Ơ

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

Y

10 00

B

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học: PP nêu vấn đề, hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước thẳng, com pa, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9

A

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Ý

-H

Ó

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu Đ/n đường tròn (O,R), nêu các cách XĐ 1 đường tròn. 3. Tiến trình bài học

-L

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

Bài tập 1: Cho ∆ABC, đường cao BD, CE Chứng minh rằng B,E,D,C nằm trên cùng 1 đường tròn tâm O, xác định vị trí điểm O

Đ

ÀN

TO

ÁN

1. Dạng toán chứng minh 1 điểm thuộc đường tròn cho trước GV nêu bài tập 1. - Gọi HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL? ? Muốn C/m B, E, D, C nằm trên cùng 1 đường tròn cần chỉ ra điều kiện gì? ∆DBC là ∆ gì? ? Theo bài 3 (SGK) tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm nào? Gọi HS làm

NỘI DUNG CHÍNH

A D E

B

C M

Chứng minh:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Kiến thức: Củng cố cách xác định một đường tròn, vị trí tương đối của điểm và đường tròn. 2. Kỹ năng: Chứng minh một điểm thuộc đường tròn cho trước; cách vẽ đường tròn qua ba điểm không thẳng hàng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn đơn giản.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

IỄ N D

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

TIẾT 23:

TP

CHỦ ĐỀ 3: ĐƯỜNG TRÒN SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

N

Ngày soạn: 14/11/2017

58

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H N Y

N

C

H Ư

D

Chứng minh Kẻ đường chéo AC. Gọi O là trung điểm của AC. ∆ABC vuông tại B, có trung tuyến BO BO = 1/2 AC (1) ∆ADC vuông tại D, có trung tuyến DO DO =1/2 AC (2) Từ (1) và (2) => BO = DO =AO = CO = 1/2 AC A, B, C, D ∈ (O) đường kính AC. Bài tập 3: E Tứ giác ABCD, B

B

Đ

ÀN

Hướng dẫn: - Dựa vào t.c HCN 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại truug điểm mỗi đường nên 4 điểm của HCN cungc thuộc 1 đường tròn. - Hãy c/m MNPQ là hình chữ nhật

Dˆ + Cˆ = 900

AM = MB, DN = NB AQ = QC, DP = PC D M, N, P, Q ∈ (O)

N

Q P

C

Chứng minh Ta có MN là đường trungbình của ∆ADB. MN //AD và MN = 1/2 AD (1) QP là đg trung bình của ∆ADC QP//AD và PQ = 1/2 AD (2) Từ (1) và (2) => MN//PQ và MN = PQ MNPQ là hình bình hành.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

M A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

Đ ẠO

TP

B

10 00 A Ó

TO

ÁN

-L

Ý

-H

* GV nêu bài tập 3: - Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình.

IỄ N D

Gọi M là trung điểm BC. Ta có: DM = 1/2BC, EM = 1/2BC => DM = EM = BM = CM (= 1/2 BC) => B, E, D, C ∈ (O) đường kính BC. Bài tập 2: Tứ giác ABCD GT Góc B = góc D = 900 KL A, B, C, D ∈ (O)

TR ẦN

GV nêu bài tập 2 - YC HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL? HD - Tìm cách xuất hiện tam giác vuông? (Kẻ AC) - Trong hình có những tam giác vuông nào? - Từ Kq bài 1 =>? Tổ chức cho HS làm theo nhóm bàn Gọi đại diện HS trình bày bài làm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

59

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

* Kéo dài DA và CB cắt nhau tại E. ∆EDC vuông tại E (do góc C + góc D = 900) DE ⊥ EC Mà MN //DE; QM//CE => MN ⊥ QM Do đó MNPQ là hình chữ nhật. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo MP và NQ OM = ON = OP = OQ => M, N, P, Q ∈ (O)

2. Dạng toán sử dụng t/c của điểm nằm trên đường tròn

Bài tập 4: ∆ABC nhọn; (O) đường kính BC, (O) cắt AB, AC ở D, E. Chứng minh rằng: a) CD ⊥ AB, BE ⊥ AC b) AK ⊥ BC

GV nêu bài tập 4 trên bảng phụ Gọi HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL

K

N

G

D

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

? Muốn c/m CD ⊥ AB cần chỉ ra B C điều gì ? chứng minh ∆DBC vuông tại D ? Từ gt B,C,D nằm trên đường Chứng minh tròn đường kính BC =>? a) Xét ∆DBC có BC là đường kính đường tròn (O) ?KL => OB=OC=OD => ∆DBC vuông tại D hay CD ⊥ AB. GV cho HS làm theo nhóm bàn Tương tự: Gọi đại diện trình bày bài làm ∆EBC có BC là đường kính đường tròn (O) - HS làm bài vào vở tại lớp. => ∆EBC vuông tại E hay BE ⊥ AC. b) Xét ∆ABC có BE, CD là đường cao BE cắt CD tại K => AK ⊥ BC IV. CỦNG CỐ: GV nhắc lại PP giải các dạng toán đã làm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

E

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

- HS làm bài vào vở - HS lên bảng trình bày?

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Bài tập: Tứ giác ABCD có góc B = 900, AB = 15; BC = 20; CD = 24 và DA = 7. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn?

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

60

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 14/11/2017 CHỦ ĐỀ 3: ĐƯỜNG TRÒN ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

TIẾT 24:

Ơ

N

nhóm.

TR ẦN

H Ư

- Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, com pa, bảng phụ 2.Học sinh: Thước, SGK toán 8 III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Chữa bài tập: Tứ giác ABCD có góc B = 900, AB = 15; BC = 20; CD = 24 và DA = 7. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn? 3. Tiến trình bài học:

Ý

-H

1. Ôn tập lý thuyết

Ó

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

-Trong các dây của đường tròn dây lớn nhất là dây nào ? -Cho HS phát biểu định lý 1 -Trong một đường tròn đường kính vuông góc với dây thì đi qua điểm nào của dây đó ? -Cho HS phát biểu định lý 2 -Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì như thế nào ? -Cho HS phát biểu định lý 3 2. Luyện tập

NỘI DUNG CHÍNH

1. Lý thuyết: * So sánh độ dài của đường kính và dây: Định lý: Trong các dây của một đường tròn dây lớn nhất là đường kính. * Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây: Định lý2: Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy. Định lý 3: Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó 2. Luyện tập

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

1. Kiến thức: - Nắm chắc được đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đường tròn, ghi nhớ hai định lý về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm. 2. Kỹ năng: Biết vận dụng các định lý trên để chứng minh bài tập cụ thể. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn đơn giản.

N

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

61

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

GV nêu nội dung của bài toán. Bài tập 1: Cho đường tròn (O) đường kính AD = 2R. Vẽ cung tâm D bán kính R, cung này cắt đường tròn (O) ở B và C a. Tứ giác OBDC là hình gì? Vì sao? b. Tính số đo góc CBD; CBO, OBA c.Chứng minh ∆ABC là tam giác đều

Ơ

N

A

H

O

N

B

TP

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

H Ư

N

G

?DB và DC như thế nào với nhau

10 00

B

?OB, OD, BD như thế nào với nhau

TR ẦN

?OB và OC nhu thế nào với nhau

? BC là đường gì của góc OBD

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

GV gọi HS lên bảng thực hiện ? số đo góc ABC bằng bao nhiêu Gọi HS thực hiện

IỄ N D

Giải: a.Theo gt vẽ cung tròn tâm D bán kính R ⇒ DB = DC (= R) (1) Mặt khác: B, C thuộc đường tròn (O, R) ⇒ OB = OC (= R) (2) Từ (1) và (2) ⇒ OB = OC = DB = DC (= R) ⇒ Tứ giác OBDC là hình thoi b.Ta có: DO= DB (= R); OB =OD (= R) ⇒ OB = OD = BD Xét tam giác OBD có: OB = OD = BD (c/m trên) ⇒ ∆OBD đều ⇒ góc OBD= 600 mà BC là đường chéo hình thoi nên BC là phân giác góc OBD ⇒ CBD = CBO = 300 Mặt khác tam giác ABD có đường trung tuyến BO bằng nửa AD nên góc ABD = 900 Suy ra góc OBA = 300 c. Theo chứng minh trên Ta có: góc ABC = ABO = OBC ABC = 300 + 300 = 600 Chứng minh tương tự ta có: góc ACB = 600 ⇒ ∆ABC là tam giác đều

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-GV gọi HS vẽ hình

.Q

U

Y

C

GV nêu bài tập 2 - Cho nửa đường tròn (O) đường kính Bài tập 2: AB. Trên các bán kính OA và OB lần lượt lấy các điểm E, F sao cho OE = OF. https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

62

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Từ E, F lần lượt vẽ hai đường thẳng song song với nhau cắt nửa đường tròn tại C, D. Biết AB = 10; CD = 6. Tính diện tích tứ giác CDFE? - YC HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL? - Tương tự bài 1. HS làm bài vào vở

C

H

A

N

D

Ơ

B

E

F

H

O

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

H Ư

N

G

Bài tập: Cho ABC cân ở A ; BC = 12 cm ; Đường cao AH = 4 cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp ABC

TR ẦN

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

10 00

B

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 22/11/2017

A

CHỦ ĐỀ 4: HÀM SỐ BẬC NHẤT LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ

Ó

TIẾT 25:

-H

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

TO

ÁN

-L

Ý

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về hàm số, đồ thị của hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 2. Kỹ năng: Tính các giá trị tương ứng của hàm số tại các giá trị của biến. Biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ. 3. Thái độ: Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

GV cho HS nhắc lại đlý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

IV. CỦNG CỐ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Chứng minh Vẽ OH ⊥CD, trong tam giác vuông OCH có OC = 5; CH = 3 => OH = 4cm => diện tích tứ giác CDFE là 24cm2

D

IỄ N

Đ

ÀN

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ 3. Học sinh: Thước, SGK toán 9 III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

63

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

2.Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu nội dung chủ đề 4 3. Tiến trình bài học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ -Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ GV hướng dẫn học sinh nhắc lại thuộc vào đại lượng x sao cho với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ một ? khái niệm hàm số ? Các cách cho 1 hàm số giá trị tương ứng của y thì y được gọi là ? Đồ thị của hàm số hàm số của x, x được gọi là biến số. ?Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến y = f(x) - Đồ thị của hàm số y = f(x): Tập hợp các điểm (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ. - Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến Với x1; x2 bât kỳ thuộc R * Nếu x1 < x2 mà f(x1) <f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R. * Nếu x1 < x2 mà f(x1) >f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R 2. Luyện tập: 2. Luyện tập Bài tập 1: GV nêu bài tập 1 Cho hàm số y = 3x + 2 HS làm bài cá nhân a) Tính f(0); f(2), f(5), f( 2 ) Gọi 2 HS trình bày bài làm. b) Hàm số y = 3x + 2 đồng biến bay nghịch biến? vì sao Giáo viên nêu bài tập 2: Bài tập 2. Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng a) Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x; y = -2x trên cùng mặt phẳng tọa độ. tọa độ. y = 2x; y = -2x y = 2x b) Hàm số nào đồng biến, hàm số nào y nghịch biến y = - 2x Giải 3+ a) Vẽ đồ thị hai hàm số: y = 2x; y = -2x 2+ -Với x = 1 ⇒ y = 2 ⇒ A(1;2) thuộc 1+ đồ thị hàm số y = 2x. O + + + x -Với x = 1 ⇒ y =-2 ⇒ B(1;-2) thuộc + 1 2 3 đồ thị hàm số y = -2x. 2+ Vậy đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng OA.

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Ôn tập lý thuyết

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

64

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Đồ thị hàm số y= -2x là đường thẳng OB.

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

TR ẦN

HS nhắc lại khí niệm hàm số, đồ thị của hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến.

B

Bài tập 1: Vẽ đồ thị các hàm số y = x; y = - 2x, y = x + 1 trên cùng mặt phẳng tọa độ.

10 00

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

-L

TIẾT 26:

Ý

-H

Ó

A

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 22/11/2017 CHỦ ĐỀ 4: HÀM SỐ BẬC NHẤT ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

ÁN

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về hàm số bậc nhất. 2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức vào giải các bài tập có liên quan: Tìm giá trị của HS khi biết gt tương ứng của biến hoặc ngược lại; Tìm điều kiện của tham số để HS đồng biến (nghịch biến), ... 3. Thái độ: Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

IV. CỦNG CỐ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

N

G

Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

b) Đường thẳng song song với Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ y = 5 lần lượt cắt các đường thẳng y = 3x; y = x tại các điểm A và B. Tính chu vi tam giác AOB.

.Q

Xác định tọa độ điểm A, B Tính chu vi tam giác AOB.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Ơ

b) Hàm số y = 2x đồng biến; Hàm số y = -2x nghịch biến. Giáo viên nêu bài tập 3: Bài tập 3. Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng a) Vẽ đồ thị hai hàm số y = 3x; y = x tọa độ. y = 3x; y = x, y = 5 trên cùng mặt phẳng tọa độ.

N

HS làm theo nhóm bàn Gọi 1 HS lên bảng trình bày

nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

65

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

2.Học sinh: Thước, SGK toán 9 III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Ơ H

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiến thức cần nhớ Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số HS nêu lại Định nghĩa hàm số bậc nhất ? cho bởi công thức y = ax + b HS tại chỗ phát biểu tính chất của hàm số a, b là các hệ số cho trước, a ≠ 0 bậc nhất. Tính chất: - Hàm số bậc nhất y = ax+b nghịch biến trên R khi hệ số a < 0. - Hàm số bậc nhất y = ax+b đồng biến trên R khi hệ số a a > 0. 2. Luyện tập 2. Luyện tập: GV nêu bài tập 1 Bài tập 1: Xét những hàm số sau: 1) Hàm số nào là hàm số bậc nhất? Chỉ a) y = -2x2 + 3x + 3 b) y = 3 – 2x rõ hệ số a, b trong mỗi hàm số đó? d) y + 3 = 5 - x c) y = 3 x + 2 2) Hàm số nào là hàm số đồng biến, hàm e) y = -2,5 x f) y = (2 − 5 )x + 2 số nào là hàm số nghịch biến? Vì sao? g) y = 3(x – 1) - x h) y = 2(x + 1) – 2x Tổ chức cho HS làm theo nhóm 1 k) y = x + Gọi đại diện trình bày bài làm. x Bài tập 2: Hãy biểu thị y theo x được cho * GV nêu bài tập 2 dưới đây. Biểu thị nào là hàm số bậc nhất? a)Chu vi y của hình thoi và cạnh x của nó. b)Chu vi y của đường tròn và đường kính x của nó. - HS làm bài vào vở tại lớp. c)Diện tích y (m2) của tam giác có đáy 4m và chiều cao tương ứng x (m). Diện tích y (m2) của hình thang có đường trung bình bằng 6m và chiều cao x (m) GV nêu bài tập 3 Bài tập 3: với giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất.

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

1. Ôn tập lý thuyết

N

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

N

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Cho hàm số y = - 2x + 1. Tính f(0); f(2), f(-2), f(3) 3. Tiến trình bài học:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

66

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a) y = (m – 5).x – 4 b) y = m2x – m + 2 − x c) y = m2x + 3 - mx + m3 + x Giải: a) y = (m – 5).x – 4 là hàm số bậc nhất m–5≠0m≠5 b) y = m2x – m + 2 − x y = (m2 – 1)x + 2 - m là hàm số bậc nhất khi (m2 – 1) ≠ 0 m ≠ ± 1 c) y = m2x + 3 - mx + m3 + x

- Điều kiện để hàm số y = ax + b là hàm số bậc nhất là gì?

N

H

Ơ

- Để biết hàm số nào là hàm số bậc nhất ta phải làm gì?

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Y

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

hàm số bậc nhất với mọi m Bài tập 4: Cho hàm số y = (m - 2 ) x + 5 GV nêu bài tập 4 trên bảng phụ a)Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch ? Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến. biến. b)Với m = 3. Tính các giá trị tương ứng ? Khi m = 3 hàm số có công thức của y khi x nhận các giá trị 0; 1; y = (3 - 2 ) x + 5 2 ;3 + 2 ;3 − 2 ? tính giá trị tương ứng của y theo x c)Với m = 3. Tính giá trị của x khi y Gọi HS trình bày nhận các giá trị; 0; 1; 8; 2 + 2 ;2 − 2

-L

Ý

Giải: a) m < 2 IV. CỦNG CỐ: HS nêu Định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất

ÁN

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Bài tập 1: Với giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất. b) y = m2 – mx + 3x a) y = (m + 2 ) x + 6 Bài tập 2: Với giá trị nào của m thì mỗi hàm số y = (m2 – 1)x + 3 là hàm số đồng biến.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

1 2 3 3 ) + ≥ ∀m Vậy hàm số đã cho luôn là 2 4 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ ẠO

= (m2 – m + 1)x + m3 + 3 là hàm số bậc nhất khi m2 – m + 1 ≠ 0 Ta thấy m2 – m + 1 = ( m -

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi 3 học sinh trình bày bài làm - HS làm bài vào vở

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

67

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 27/11/2017 TIẾT 27:

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

G

nhóm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

H Ư

N

- Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: HS 1: Với giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất. a) y = (m + 2 ) x + 6 b) y = m2 – mx + 3x HS 2: Với giá trị nào của m thì mỗi hàm số y = (m2 – 1)x + 3 là hàm số đồng biến. 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

Ó

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TO

ÁN

-L

Ý

-H

1. Lý thuyết 1. Lý thuyết. GV cho HS nhắc lại đặc điểm của đồ thị a) Đồ thị hàm số y = ax + b: hàm số y = ax + b - Song song với đường thẳng y = ax. - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng ? Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b khi a, b ≠ b. b) Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b 0 ta cần xác định những gì? * Với b = 0: Hàm số có dạng y = ax. Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua gốc toạ - Trong thực hành để nhanh và chính độ O(0;0) và A(1;a) xác ta nên chọn hai điểm nào? * Với b ≠ 0: - Nêu cách xác định điểm thuộc trục - Xác định 2 điểm: tung và trục hoành . + Cắt trục tung tại điểm (0; b)

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Hiểu được đồ thị của HS y = ax+b (a≠0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0, hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. 2. Kỹ năng: Vẽ đồ thị hàm số y = ax+b bằng cách xác định 2 điểm thuộc đồ thị 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học.

N

CHỦ ĐỀ 4: HÀM SỐ BẬC NHẤT ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

+ Cắt trục hoành tại điểm ( https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

−b ;0 ) a

68

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

N Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-H

IV. CỦNG CỐ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

N

2. Luyện tập Bài tập 1: a) Vẽ đồ thị hàm số y = x +1 Đồ thị là đường thẳng đi qua P(0; 1) và Q ( -1; 0) . ( P thuộc Oy , Q thuộc Ox ) + Vẽ đồ thị hàm số y = - x + 3 Đồ thị là đường thẳng đi qua P’ (0; 3) và Q’ (3 ; 0) . (P’ thuộc Oy , Q’ thuộc Ox ) b) Điểm C thuộc đồ thị y= x + 1 và y = -x + 3 → hoành độ điểm C là nghiệm của phương trình : x + 1 = - x + 3 → 2x = 2 → x = 1 Thay x = 1 vào y = x + 1 → y = 2 . vậy toạ độ điểm C là : C( 1 ; 2 ) . Bài tập 2: Vẽ đồ thị hàm số y = x và y = 3x +1 Trên cùng mặt phẳng tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của 2 đồ thị trên

H Ư

2. Luyện tập Giáo viên nêu bài tập 1: a) Vẽ đồ thị hàm số y = x +1 và đồ thị hàm số y = - x + 3 trên cùng một hệ trục tọa độ. b)Xác định tọa đô giao điểm của hai đồ thị trên ? Đồ thị hàm số y = x+1 là đường gì , đi qua những điểm đặc biệt nào ? ? Đồ thị hàm số y = -x + 3 là đường gì? đi qua những điểm đặc biệt nào ? - Hãy xác định các điểm P, Q và vẽ đồ thị y = x + 1 . Điểm P’, Q’ và vẽ đồ thị y = -x + 3. - Điểm C nằm trên những đường nào ? vậy hoành độ điểm C là nghiệm phương trình nào ? từ đó ta tìm được gì ? HS làm theo nhóm. Gọi đại diện trình bày Giáo viên nêu bài tập 2, HS làm theo nhóm. Gọi đại diện trình bày

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ý

GV cho học sinh nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

-L

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

ÁN

Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và y = x +2 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của 2 đồ thị trên VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm đó.

D

IỄ N

Đ

ÀN

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

69

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 27/11/2017 TIẾT 28:

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

G

nhóm.

H Ư

N

- Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, phấn màu, bảng phụ 2. Học sinh: Thước, SGK toán 9

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x và y = x +2 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của 2 đồ thị trên 3. Tiến trình bài học:

A

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

NỘI DUNG CHÍNH

Bài tập 1: a) Xác định hệ số a, biết đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A(-1;3) b) Xác định hệ số b, biết đồ thị hàm số y = 3x + b đi qua điểm B(4; 11)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

1. Lập công thức xác định hàm số bậc nhất Giáo viên nêu bài tập 1 ? đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A(-1;3) => tọa độ điểm A thảo mãn đk gì GV A(x,f(x)) hay A(x,ax +5) HS làm bài cá nhân Gọ 2 HS chữa bài 2. Vẽ đồ thị hàm số và tính diện tích tam giác. Giáo viên nêu bài tập trên bảng phụ. a) Vẽ đồ thị hai hàm số: y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mf tọa độ b) Gọi A là giao điểm của 2 đồ thị trên,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về vẽ đồ thị , xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. 2. Kỹ năng: Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị của hàm số, xác định các hệ số a,b khi biết đồ thị của hàm số. 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình và tính toán.

N

CHỦ ĐỀ 4: HÀM SỐ BẬC NHẤT ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

Bài tập 2.

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

70

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

A

1

N

O

2

Ơ

-1 -2 -3

x

H

-1

(d1 ) C (d)

N

H -2

f(x)

6 5 4 B3 2 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

TR ẦN

B 10 00

A

GV nêu bài tập 3 a) Vẽ đồ thị hàm số y = - x + 2 và

Ó

1 x + 2 trên cùng mặt phẳng tọa độ. 2

-H

y=

a.Vẽ đồ thị hàm số y =

1 x+2 2

+ Điểm cắt trục tung: P (0 ; 2) + Điểm cắt trục hoành Q(- 4 ; 0) Vẽ đồ thị hàm số y = - x + 2 . + Điểm cắt trục tung : P( 0 ; 2 ) y + Điểm cắt trục hoành : Q’(2 ; 0)

ÁN

-L

Ý

b) Tính chu vi và diện tích của tam giác tạo bởi 2 đồ thị và trục trục ox.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số của hai hàm số trên? ? Hãy xác định các điểm cắt trục tung, điểm cắt trục hoành? Gọi HS lên bảng vẽ đồ thị 2 HS đã cho.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

a) (d) : y = x đi qua điểm O ( 0 ; 0 ) và A ( -2: -2) ( d1) : y = 2x + 2 đi qua điểm B ( 0: 2) Và D ( -1: 0 ) b) Điểm A là giao điểm của hai đồ thị nên điểm A thuộc (d) và (d1) Hay x = 2x + 2 ⇒ x = -2 thay vào (d) được y = -2 Vậy điểm A (-2 ; -2) c) Đường thẳng đi qua điểm B(0;2) song song trục Ox là đường thẳng y = 2, đường thẳng này cắt y = x tại C. Nên x = 2 ⇒ Điểm C(2;2) Ta có SABC = ½ OH.BC AH = 4; BC = 2 Vậy SABC = 4 (đvdt) Bài tập 3.

H Ư

hãy tìm tọa độ của A. c) Vẽ đường thẳng đi qua B(0;2) và song song với trục Ox cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm toạ độ điểm C? d) Hãy tính diện tích tam giác ABC Giáo viên cho HS đọc lại đề bài ? Vẽ đồ thị hàm số y = x, cần xác định mấy điểm. Đồ thị hàm số y = 2x + 2 đi qua điểm nào? ? Tính tọa độ giao điểm. ? Tam giác ABC là tam giác gì ? Hãy kẻ đường cao xuất phát từ A. ? Vậy SABC = …… ? Tính chu vi của tam giác ABC Tổ chức cho HS làm theo nhóm, gọi đại diện trình bày bài làm.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

2 -4

1 GV Gọi giao điểm của đths y = x + 2 2

O

2

x

với trục ox là Q, đths y = - x + 2 với trục ox là Q’, hai đths này giao nhau tại P ? Tính tính chu vi và diện tích của tam https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

71

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

giác QPQ’? -Nêu cách tính chu vi và diện tích của tam giác QPQ’? -Thay số và tính. Gọi HS làm GV chữa bài bổ sung

Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Bài tập 4:

Ó

IV. CỦNG CỐ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

Ta có : S∆QPQ’ = GV nêu bài tập 4: Đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A (2; - 1) và cắt trục tung tại điểm B có tung độ là - 2. a) Xác định hệ số a, b b) Vẽ đồ thị hàm số Gọi C là giao điểm của đồ thị với trục hoành. Tính độ dài BC và diện tích ∆OBC Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

1 1 2 OP.QQ'= .2.6 = 6 (cm ) 2 2

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ý

-H

HS nêu Định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất Cách vẽ đồ thị hàm số bạc nhất, PP giải các dạng toán đã học

-L

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

TO

ÁN

Bài tập 1: a) Xác định hệ số a, biết đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm A(5;5) b) Xác định hệ số b, biết đồ thị hàm số y = x + b đi qua điểm B(3; 8) Bài tập 2: Vẽ đồ thị hai hàm số: y = 2x và y = - 3x + 2 trên cùng một tọa độ hãy tìm tọa độ của A của hai đồ thị trên.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

= 42 + 22 = 20 → QP = 2 5 ( cm ) Tương tự ta có : PQ’2 = OP2 + OQ’2 = 22 + 22 = 8 → pQ’ = 2 2 ( cm ) Vậy PQPQ’ = QQ’ + QP + PQ’ = (6 + 2 5 + 2 2 ) → PQPQ ≈ 13,3 (cm)

N

b) Theo đồ thị đã vẽ ở phần (a) ta có : QQ’ = 6 ; OQ = 4 ; OP = 2 ; OQ’ = 2 → Theo pitgo ta có : QP2 = OQ2 + OP2

D

IỄ N

Đ

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

72

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 30/11/2017 TIẾT 29:

KIỂM TRA CHỦ ĐỀ II

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

Ơ

.Q

Thông hiểu

Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Hiểu khái niệm Vận dụng tìm được căn bậc hai, căn điều kiện xác định bậc hai số học. của biểu thức chứa căn bậc hai 1 2 3 1,0 2,0 3,0 33,3% 66,7% 100% Thực hiện được Vận dụng được các Kết hợp linh các phép tính về phép biến đổi đơn hoạt các phép biến căn bậc hai. giản căn bậc hai. Giải các phương đổi để rút trình đơn giản có gọn biểu chứa căn thức thức 1 1 1 5 2,0 3,0 2,0 7,0 28,6% 42,9% 28,6% 100% 2 4 1 5 3,0 5,0 2,0 10 30% 50% 20% 100%

D

B

10 00

A Ó -H Ý

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

H Ư

N

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1. Đề bài:

TR ẦN

Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nhận biết

Đ ẠO

Cấp độ Chủ đề 1.Khái niệm căn bậc hai

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỰ CHỌN 9 – CHỦ ĐỀ II

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

đẳng thức A 2 , các phép biến đổi căn thức bậc hai. 2. Kỹ năng: Thành thạo giải toán thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, giải phương trình chứa căn thức bậc hai 3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận trong trình bày bài làm

N

1. Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức cơ bản của chủ đề 2: Căn bậc hai, hằng

Bài 1: (1đ). Với giá trị nào của x thì căn thức 2 x − 3 có nghĩa ? Bài 2: (2đ).Thực hiện phép tính: a) 12 + 5 3 - 48 b) ( 18 − 2 8 + 50 ) : 8 Bài 3: (2đ). Rút gọn biểu thức: a)

2+ 2 1+ 2

b)

1 1 − 1+ 2 1− 2

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

73

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Bài 4: (2đ). Giải các phương trình sau:

( x − 4)

b)

Bài 5: (3đ). Cho biểu thức

(

−3 = 2

)

a + 2 a −1 . a −1 a − a

P=

2

2

N

3x + 4 = 7

a)

a) 12 + 5 3 - 48 = 2 3 + 5 3 - 4 3 = 3 3

b)

1+ 2

1 1+ 2

(

)

2 2 +1 1+ 2

=

1 1− 2

=

= 2

1

B

2+ 2

10 00

a)

TR ẦN

b) ( 18 − 2 8 + 50 ) : 8 = (3 2 − 4 2 + 5 2 ) : 2 2 = 4 2 : 2 2 = 2 Bài 4 (2đ). Rút gọn biểu thức:

1 1

1− 2 −1− 2 − 2 2 = =2 2 1− 2 −1

1

3 x + 4 = 7 Phương trính xác định khi 3x + 4 ≥ 0 => x ≥ -4/3

-H

a)

Ó

A

Bài 3. (2đ). Giải các phương trình sau:

Ý

⇔ 3 x + 4 = 49

⇔ 3 x = 45

⇔ x = 15

(thỏa mãn ĐKXĐ)

-L

Vậy phương trình có nghiệm x = 15

Đ

ÀN

2

−3 = 2

ÁN

( x − 4)

TO

b)

( x − 4)

2

= 2+3

( x − 4)

2

=5

=>

0,25 0,5 0,25

Phương trình xác định với mọi x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Bài 2. (2đ).Thực hiện phép tính:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3 2

G

⇔ x ≥

Đ ẠO

2 x − 3 có nghĩa khi và chỉ khi 2 x − 3 ≥ 0 ⇔ 2 x ≥ 3

Bài 1(1đ).

Điểm 0,5 0,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q NỘI DUNG

IỄ N D

TP

2. Đáp án, thang điểm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

a) Tìm ĐKXĐ của P b) Rút gọn P c) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên.

x −4 = 5

Nếu x – 4 ≥ 0 x ≥ 4 => x – 4 = 5 => x = 9 Nếu x – 4 <0 x < 4 => - (x – 4) = 5 => - x+ 4 = 5 => x = - 1 Vậy phương trình có nghiệm x = 9; x = - 1 Bài 4 (3đ). Cho biểu thức

P=

(

)

a + 2 a −1 . a −1 a − a

2

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

0,5

0,5

74

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

a) ĐKXĐ: a > 0 ; a≠ 1

)

2

)

2

(

)

a +2 a

0,5 1,0

N

a +2 2 =1+ a a

N

a = 2 => a = 4 (Thỏa mãn ĐKXĐ)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

Vì a > 0 ; a≠ 1 => 0 < a ≠ 1 => Vậy a = 4 thì P có giá trị nguyên

0,5 0,5 0,5

H

a ∈ Ư(2) = {-1;1;2;-2}

Y

P nhận giá trị nguyên 

http://daykemquynhon.ucoz.com

(

a +2 a −1 = . a −1 a a −1

U

c) P =

(

a + 2 a −1 = . a −1 a − a

Ơ

b) Rút gọn P =

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

75

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 30/11/2017 LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

TIẾT 30:

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: 3. Tiến trình bài học:

NỘI DUNG CHÍNH

GV nêu bài tập 1: a) Tìm m để hàm số y = (m - 1)x + 3 là hàm số bậc nhất đồng biến b) Tìm k để hàm số y = (5 - k)x + 2 là hàm số bậc nhất nghịch biến. ? Với giá trị nào của m, k thì các hàm số đã cho hàm số bậc nhất. ?hàm số y =(m - 1)x+3 là hàm số bậc nhất đồng biến khi nào? y = (5 - k)x + 2 là hàm số bậc nhất nghịch biến khi nào? Gọi 2 HS trình bày bài làm G/v : Nhận xét và kết luận

Bài tập 1: a) Tìm m để hàm số y = (m - 1)x + 3 là hàm số bậc nhất đồng biến b) Tìm k để hàm số y = (5 - k)x + 2 là hàm số bậc nhất nghịch biến. Giải a) Hàm số y = (m - 1)x + 3 là hàm số bậc nhất đồng biến khi m - 1 > 0 hay m > 1 b) Hàm số y = (5 - k)x + 2 là hàm số bậc nhất nghịch biến khi 5 - k < 0 hay k > 5

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Gv nêu bài tập 2 Cho hàm số y = 2 x + (m + 3);

Bài tập 2: Cho hàm số y = 2 x + (m + 3); và y = 3 x + (5 - m)

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

IỄ N D

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản của chương hàm số bậc nhất. Nắm chắc khái niệm, tính chất, cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, tìm điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau và trùng nhau và hệ số góc của đường thẳng thông qua việc giải các bài tập. 2. Kỹ năng: Vẽ đồ thị hàm số. Tìm điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau và hệ số góc của đường thẳng. 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, hứng thú học tập.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

76

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Gv nêu bài tập 3: Cho 2 hàm số y = (a - 1) x + 2 (a ≠ 1) y = (3 - a)x + 1 (a ≠ 3) tìm a để đồ thị 2 hàm số đã cho song song với nhau ? Nhận xét về vị trí của 2 đồ thị trên mặt phẳng tọa độ (không trùng nhau) ? Để 2 đường thẳng này song song với nhau thì a = ? Gọi 1 HS làm G/v: Nhận xét và kết luận

Bài tập 3: Đồ thị của hai hàm số y = (a - 1) x + 2 (a ≠ 1) y = (3 - a)x + 1 (a ≠ 3) Có tung độ gốc khác nhau (2 ≠ 1); do đó khi chúng song song với nhau <=> các hệ số góc bằng nhau => a - 1 = 3 - a <=> a = 2 Vậy khi a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau

D

H

N

Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Bài tập 5: Cho hàm sô y = ax + b. Xác định hệ số a, b biết: a) Đồ thị của nó là đường thẳng song

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

H Ư

Bài 4 Hai đường thẳng y = k x + (m - 2) (k ≠ 0) y = (5 - k) x + (4- m) (k ≠ 5) Trùng nhau khi k = 5 - k và m - 2 = 4 m từ đó ta có k = 2,5 và m = 3 Vậy điều kiện để Hai đường thẳng trùng nhau là k = 2,5 và m = 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

10 00

A

Ó

-H

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

GV nêu bài tập 4 ? Tìm k, m để hai đường thẳng y = k x + (m - 2) (k ≠ 0) và y = (5 - k) x + (4- m) (k ≠ 5) trùng nhau ? Điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau Gọi 1 HS làm G/v: Nhận xét và kết luận GV nêu bài tập 5 trên bảng phụ: Cho hàm sô y = ax + b. Xác định hệ số a, b biết: a) Đồ thị của nó là đường thẳng song

N

tìm m để đồ thị 2 hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giải: Hàm số y = 2 x + (m + 3) và y = 3 x + (5 - m) đều là hàm số bậc nhất đối với x vì hệ số của x đều khác 0. Đồ thị của chúng là các đường thẳng cùng các trục tung tại 1 điểm <=> m + 3 = 5 – m <=> m = 1 Vậy khi m = 1 thì đồ thị của hai hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4

Ơ

và y = 3 x + (5 - m) tìm m để đồ thị 2 hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. ? Nhận xét về vị trí của 2 đồ thị trên mặt phẳng tọa độ (cắt nhau) ? Để 2 đường thẳng này cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung thì m = ? ? Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Gọi 1 HS làm G/v: Nhận xét và kết luận

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

77

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)---------2 3

song với đường thẳng y = - x + 1 và

G

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TR ẦN

H Ư

N

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

B

CHỦ ĐỀ 3: ĐƯỜNG TRÒN LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

10 00

TIẾT 31:

Ngày soạn: 07/12/2017

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững định lý về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn. 2. Kỹ năng: Biết vận dụng các định lý trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây. Rèn kĩ năng vẽ hình. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn đơn giản. II. CHUẨN BỊ:

ÀN

TO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP nêu vấn đề, PP hợp tác theo

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

- Ôn tập về hàm số bậc nhất. - Làm bài tập phần còn lại SGK, SBT

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

V. BÀI VỀ NHÀ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

qua điểm A(3;-1) đi qua điểm A(3;-1) b) Đồ thị hàm số của nó đi qua B(2;1) và b) Đồ thị hàm số của nó đi qua B(2;1) song song với OA (O là gốc toạ độ ), và song song với OA (O là gốc toạ độ ), A(2;3) A(2;3) Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm IV. CỦNG CỐ: GV cho HS nhắc lại: Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau và trùng nhau

N

2 3

song với đường thẳng y = - x + 1 và đi

D

IỄ N

Đ

nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, compa, bảng phụ 2.Học sinh: Thước, SGK toán 9

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Vẽ (O;R) kẻ dây AB, dây CD. Vẽ H, K là chân đường vuông góc hạ từ O xuống dây AB và CD. https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

78

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

3. Tiến trình bài học:

1. Kiến thức cần nhớ

C

Ơ

D

O

C

O A

E

H

B

M

TR ẦN

H Ư

N

K

Giải: a) Xét đường tròn O bên trong có: AB > CD (gt) => OH < OK b) Xét đường tròn O bên ngoài có OH < OK (câu a) => ME > MF c) Ta có ME > MF (câu b) => 1/2 ME > 1/2 MF hay MH > MK Bài tập 2:

Ó

A

10 00

E

ÁN

-L

Ý

-H

? So sánh ME và MF như thế nào Gọi HS làm GV nêu bài tập 2: Cho (O), A nằm trong đường tròn. Dây BC ⊥ OA tại A; Dây EF không ⊥ OA. So sánh BC và EF Gọi HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL - HS làm bài vào vở tại lớp. ? Để so sánh 2 dây BC và EF ta cần so sánh 2 khoảng cách từ dây đó đến tâm. ? Xác định khoảng cách từ tâm

TO

B H

A

F C

Giải: Kẻ OH ⊥ EF (H ∈ EF) Trong ∆AOH có OH < OA (OA là cạnh huyền) => EF > BC

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

F

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Đ ẠO

2. Luyện tập Bài tập 1:

ÀN Đ IỄ N D

B

H

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi HS đọc đầu bài. Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL. ? So sánh OH và OK như thế nào Dựa vào đâu? AB và CD

Y

A

Định lý 2: AB > CD OH < OK 2. Luyện tập GV nêu bài tập 1 trên bảng phụ Cho hình vẽ, AB > CD, hãy: a) So sánh OH và OK b) So sánh ME và MF c) So sánh MH và MK

N

K

Định lý 1: AB = CD OH = OK

N

1. Lý thuyết ? Nêu định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm của đường tròn.

NỘI DUNG CHÍNH

H

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS

79

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ơ H Y

N ∆HOM vuông có: OM2 = OH2 + MH2 =x2 + x2

= 2 x 2 = 2.

R R2 R2 = => OM = 10 5 5

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Cho HS phát biểu lại 2 định lý. Viết minh họa bằng công thức. V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Bài tập: Cho (O) ; hai dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn C/m rằng: a) IO là tia phân giác của một trong hai góc tạo bởi hai dây AB; CD b) Điểm I chia AB; CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một HD: a) Để c/m IO là tia phân giác ta cần c/m điều gì? C/m hai OKI = OHI b)Ta chỉ cần c/m IC = IB từ đó sẽ suy ra IA = ID OH vuông góc với AB =>HA = HB =AB/2 OK vuông góc với CD => KC =KD = CD /2 Mà AB= CD Nên suy ra CK = BH ; Lại có IK = IH Do đó : CI = BI , DI = AI

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

R2 10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x2 + (3x)2 = R2 => x 2 =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

M N H Chứng minh C D A a) Vẽ OH ⊥CD B => HC = HD Trong ∆OMN cân có OH là đường cao => MH = NH => CM = DN b) Đặt OH = x. Ta có AOˆ B = 900 (gt) => ∆HOM vuông cân => HM = OH = x Ta lại có CM = MN = ND (gt) => HC = 3x áp dụng định lý pytago trong ∆HOC ta có:

10 00

A

U .Q

O

Ó

IV. CỦNG CỐ:

N

Bài tập 3

B

GV nêu bài tập 3: Cho (O,R), 2 bán kính OA, OB. Lấy M ∈OA, N ∈OB sao cho OM = ON. vẽ dây CD đi qua M và N (M nằm giữa C và N) a) Chứng minh CM = DN b) Cho góc AOB = 900, CM = MN = ND. Tính OM theo R. - Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL ? So sánh CH và DH, MH và NH => CM = DN - GV gợi ý câu b: + Đặt OH = x. Hãy tính HM, HC theo x. + Từ đó tính OM. Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

đến mỗi dây? Gọi HS chữa bài

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

80

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 07/12/2017

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: Phát biểu định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm của đường tròn. 3. Tiến trình bài học: NỘI DUNG CHÍNH

1. Lý thuyết GV vẽ hình và y/c HS nhận xét lại về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

1. Lý thuyết: Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. a. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau + Số điểm chung: 2 + Hệ thức đặc trưng: d < R b. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc. + Số điểm chung: 1 + Hệ thức đặc trưng: d = R a: gọi là tiếp tuyến Điểm C: gọi là tiếp điểm. c. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau. + Số điểm chung: 0 2. Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đến

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

GV hướng dẫn HS điền vào bảng

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Ghi nhớ ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm. Nắm được các hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. 2. Kỹ năng: HS nhận biết được về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn kể cả những hình ảnh trong thực tế. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực tham gia xây dựng bài.

N

TIẾT 32: LUYỆN TẬP VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

81

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

đường thẳng và bán kính đường tròn. 2. Luyện tập Bài tập 1 (Bài 20.SGK.Tr110)

Ơ H

A

= 100 − 36 = 8(cm)

Bài tập 2

F

10 00

B

C

E H

O

B

-H

Ó

A

A

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

a) Hình thang AEFB (AE//BF vì cùng ⊥EF). Có OC // AE//BF và OA = OB => CE = CF b) Ta có góc EAC = góc OCA (so le trong, AE//OC) góc OCA = góc OAC(∆OAC cân tại O) => góc EAC= góc OAC => AC là tia phân giác của góc BAE c) Ta có ∆AEC = ∆HAC => AE = AH Tương tự: BH = BF Trong ∆ABC vuông tại C có: CH2 = AH . BH = BF. AE (đpcm) IV. CỦNG CỐ: HS nhắc lại ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

OA2 − OB 2 = 102 − 62

H Ư

AB =

N

G

Đ ẠO

Giải: Ta có AB là tiếp tuyến đường tròn (O), B là tiếp điểm. Suy ra tam giác AOB vuông tại B Theo định lý Pi ta go ta có :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

O

TR ẦN

GV nêu bài tập 2: Cho nửa đường tròn đường kính AB. Qua C thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến d với đường tròn. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, B đến d và H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB. Chứng minh: a/ CE = CF b/ AC là phân giác của góc BAE c/ CH2 = BF . AE * Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL. ? Chứng minh CE = CF GV sử dụng t/c đường trung bình của hình thang ? AC là phân giác của góc BAE <= góc EAC= góc OAC Gọi HS trình bày chứng minh

N

2. Luyện tập GV nêu bài tập 1 Y/C HS đọc và nghiên cứu kĩ nội dung bài toán. -Hướng dẫn HS vẽ hình và gọi 1 HS lên bảng vẽ hình. -GV phân tích bài toán trên hình vẽ. Bái toán cho gì? Hỏi gì? Cho R = 6 cm; OA = 10 cm Tính độ dài AB = ? GV Ta có AB là tiếp tuyến đường tròn (O), B là tiếp điểm .Suy ra tam giác AOB là tam giác gì? Vuông tại đâu? -Áp dụng định lý nào để tính AB? -Thay số để tính.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

82

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)---------V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Kiến thức: Nắm vững các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Các tính chất của tiếp tuyến với đường tròn. 2. Kỹ năng: Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, hai đường vuông góc với nhau , hai đoạn thẳng bằng nhau, tia phân giác của một góc, chứng minh được một đẳng thức về độ dài các đoạn thẳng, tính độ dài của tiếp tuyến. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, biết nhận biết một số hình ảnh về tiếp tuyến của đường tròn trong thực tế.

B

II. CHUẨN BỊ:

-H

Ó

A

10 00

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, compa, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

Ý

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TO

ÁN

-L

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vẽ (O;R), đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn tâm O 3. Tiến trình bài học: 1. Lý thuyết - HS tại chỗ nhác lại dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

D

IỄ N

Đ

ÀN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CHÍNH

1. Ôn tập lý thuyết: - Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Nếu C ∈ (O); a ⊥ OC tại C thì a là tiếp tuyến của (O) - Tính chất của tiếp tuyến: 1) xy là tiếp tuyến của (O) ⇔ xy ⊥ OA tại A. 2) Nếu 2 tiếp tuyến tại A và B gặp nhau tại M

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TIẾT 33:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Ngày soạn: 10/12/2017 LUYỆN TẬP TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

N

-Làm lại các bài tập đã chữa và học bài, ghi nhớ lý thuyết. Bài tập: Cho tam giác cân OAB có OA = OB = 5cm , AB = 6cm. Hỏi bán kính R của đường tròn (O,R) phải có giá trị nào để đường tròn tiếp xúc với AB?

83

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

-HS tính chất của tiếp tuyến.

thì : * MA = MB * MO : tia phân giác của góc AMB . * OM : Tia phân giác của góc AOB .

A

1 1 2

O

N

O

N

H

Ơ

2

Y

B

B Bài tập 2:

A

M

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

? Muốn c/m MD là tiếp tuyến của (O) cần c/m điều gì GV c/m MD vuông góc với OD tại D GV nêu bài tập 2 Cho (O) và điểm M ngoài (O). Vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A,B là 2 tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM với AB. Chứng minh: a) OM ⊥ AB. b) HA = HB GV MA, MB là 2 tiếp tuyến của (O) => ? ? Nêu PP chứng minh OM ⊥ AB, HA = HB (C/m ∆MAB cân tại M) Gọi HS trình bày chứng minh

GV nêu bài tập 3:

H

O

B

Ta có: MA = MB (tính chất 2 tiếp tuyến ) => ∆MAB cân tại M M1 = M2 (tính chất 2 tiếp tuyến ) => OM ⊥ AB HA = HB (Phân giác cũng là đường cao của tam giác cân) Bài tập 3:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

O

C

IỄ N D

H Ư

1 2

TR ẦN

M

- ∆OCM = ∆OMD(c − g − c) ⇒ C = D = 90 0 Vậy MD là tiếp tuyến với (O) tại D .

H

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

- OH là phân giác nên O1 = O2

D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

2. Luyện tập 2. Luyện tập GV nêu bài tập 1: Cho (O) , dây Bài tập 1. cung CD. Qua O vẽ đường OH ⊥ CD - Nối OD. Xét tam giác cân OCD có OH tại H, cắt tiếp tuyến tại C của đường ⊥ CD . tròn ở điểm M.Chứng minh MD là Suy ra HC = HD (Đường kính vuông góc tiếp tuyến của đường tròn . với dây qua trung điểm )

84

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, vẽ Ax ⊥ AB, By ⊥ AB ở cùng phía nửa đường tròn. Gọi I là 1 điểm trên đường tròn. Tiếp tuyến tại I gặp Ax tại C và gặp By tại D. Chứng minh rằng : a) CD = AC + BD. b) góc COD = 900

C I x

A

Ơ

N

D

H

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Gọi đại diện nhóm trình bày bài làm

10 00

B

IV. CỦNG CỐ:

Ó

A

GV cho HS nhắc lại dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Các tính chất của tiếp tuyến với đường tròn.

-H

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

TO

ÁN

-L

Ý

Bài tập 1: Cho đường tròn (O; 5cm). Từ điểm M ngoài đường tròn vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB (A;B là 2 tiếp điểm) sao cho MA ⊥ MB tại M. a)Tính MA , MB b) Qua trung điểm I của cung nhỏ AB vẽ 1 tiếp tuyến (I là tiếp điểm) cắt OA, OB lần lượt tại C và D. Tính CD.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

a) Ta có CI = CA (1) . DI = DB (2) (tính chất 2 tiếp tuyến ) . Từ (1) và (2)=> CI + DI = AC + BD Hay CD = AC + BD . b) Ta có góc AOC = góc COI và góc BOD = góc IOD (tính chất 2 tiếp tuyến ) => AOC +BOD = COI + IOD = 1800/2 =900

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Tổ chức cho HS làm theo nhóm HD sử dụng tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

O

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

D

IỄ N

Đ

ÀN

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

85

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 10/12/2017 TIẾT 34: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: HS 1: Xác định hệ số a, biết đồ thị hàm số y = ax + 2 đi qua điểm A(5;5) HS 2: Xác định hệ số b, biết đồ thị hàm số y = x + b đi qua điểm B(3; 8) 3. Tiến trình bài học:

-H

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

1. Ôn tập lý thuyết -Cho HS nhớ lại kiến thức. Cho 2 đường thẳng y=ax+b (d) (a ≠ 0) Và y = a’x+b’ (d’) (a’ ≠ 0) -Khi nào thì chúng song song ? -Khi nào thì chúng trùng nhau?

IỄ N D

NỘI DUNG CHÍNH

Ó

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

-Cho 2 đường thẳng y=ax+b (d) (a ≠ 0) Và y=a’x+b’ (d’) (a’ ≠ 0) -Khi nào thì chúng cắt nhau? -GV nêu chú ý:

I. Lý thuyết: 1. Đường thẳng song song: - Đường thẳng y = ax+b (d) (a ≠ 0) - Đường thẳng y = a’x+b’ (d’) (a’ ≠ 0) a = a ' b ≠ b '

* (d)//(d’) ⇔ 

a = a ' b = b '

* (d) ≡ (d’) ⇔ 

2. Đường thẳng cắt nhau: -Đường thẳng: y = ax +b (a ≠0) và y = a’x +b’(a’≠0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠a’ Chú ý: Khi a ≠ a’ và b= b’ thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Ghi nhớ điều kiện hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’; song song với nhau khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’; trùng nhau khi và chỉ khi a = a’, b = b’. 2. Kỹ năng: HS biết chỉ ra cặp đường thẳng song song, cắt nhau. HS biết vận dụng tìm các giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, hứng thú học tập.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

86

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1 2 3 4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

G N

x

H Ư

-4 -3 -2 -1-1 -2 -3 -4

f(x)

TR ẦN

4 3 2 1

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Bài tập 2. GV nêu bài tập 2. Cho hai hàm số bậc nhất y= 2mx +3 Cho hai hàm số bậc nhất y=2mx +3 và y = (m+1)x +2. Tìm m để đồ thị của và y = (m+1)x +2. Tìm m để đồ thị của hai hàm số trên là: hai hàm số trên là: a. Hai đường thẳng cắt nhau ? a.Hai đường thẳng cắt nhau ? b. Hai đường thẳng song song ? b.Hai đường thẳng song song ? Giải : -Gợi ý: a. Đồ thị hai hàm số đã cho là hai đường H số: y=2mx +3 có a= ?; b=? thẳng cắt nhau khi và chỉ khi: (a= 2m ; b = 3) 2m ≠ m+1 m ≠ 1. Kết hợp với ĐK trên ta có: m ≠ 0, m ≠ 1 H số: y=(m+1)x+2 có a’=?; b’=? và m ≠ -1. (a’= m+ 1 ; b’=2) b. Đồ thị hai hàm số đã cho là hai đường ? cần điều kiện gì để để 2 đường thẳng thẳng song song khi và chỉ khi: cắt nhau, song song với nhau. 2m = m+1 m = 1. (thỏa mãn ĐK)

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b. 2. Luyện tập II. Luyện tập GV nêu bài tập 1: Tìm các cặp đường Bài tập 1: thẳng Song song; Cặp đường thẳng cắt +Đường thẳng y=0,5x +2; và y=0,5x -1 song song với nhau vì có a = a’ nhau trong các đường thẳng sau: y= 0,5x +2; y= 0,5x -1; y=1,5x+2 +Đường thẳng y=0,5x +2 và y=1,5x+2 +GV vẽ nhanh hình minh họa: cắt nhau vì có : a ≠ a’ -Học sinh trao đổi theo bàn và phát biểu +Đường thẳng y = 0,5x -1 và y = 1,5x+2 Gọi HS khác nhận xét bổ xung. cắt nhau vì có : a ≠ a’

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

GV nêu bài tập 3. Cho hàm số y = ax + 1 (a khác 0) Gọi 1 HS đọc đề bài Tổ chức cho HS làm theo nhóm

Bài tập 3. Cho hàm số y = ax + 1 (a khác 0) a) Xác định hệ số a của đường thẳng y = ax + 1 biết đồ thị của nó đi qua điểm

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

87

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Gọi đại diện trình bày bài làm

có toạ độ ( 2; -3). b) Vẽ đồ thị của hàm số trên. c) Tính số đo góc tạo bởi của đường thẳng với (trường hợp a = 3) trục Ox

Ơ

N

IV. CỦNG CỐ:

N

TIẾT 35:

Ngày soạn: 25/12/2017

B

ÔN TẬP HỌC KỲ I

10 00

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản: Hằng đẳng thức A 2 , điều kiện xác định của căn thức bậc hai, các phép biến đổi căn thức bậc hai. Nắm chắc khái niệm, tính chất, cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, tìm điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau và trùng nhau và hệ số góc của đường thẳng thông qua việc giải các bài tập. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Vẽ đồ thị hàm số. Tìm điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau và trùng nhau và hệ số góc của đường thẳng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực tham gia hoạt động theo nhóm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

IV. RÚT KINH NGHIỆM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

Bài tập: Cho hai hàm số bậc nhất y = mx +5 và y = (m+2)x +3. Tìm m để đồ thị của hai hàm số trên là: a. Hai đường thẳng cắt nhau? b. Hai đường thẳng song song?

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

V. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:

H

-Cho HS nhắc lại điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau, song song với nhau.

D

IỄ N

Đ

ÀN

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

88

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ

TR ẦN B 10 00

A

2. Hàm số và đồ thị GV nêu bài tập 4 Tỏ chứa cho HS làm theo nhóm bàn Gọi đại diện trình bày bài làm

HD: Ta có : A =

=

6 x −2 2 x −1

3(2 x − 1) + 1 1 = 3+ 2 x −1 2 x −1

Để A nguyên thì

1 nguyên nên 2 x − 1 2 x −1

là ước của 1 Vậy 2 x − 1 = 1 suy ra x= 1 Hoặc 2 x − 1 = -1 suy ra x = 0

Bài tập 4: Cho hàm số: y = ax + 3 (1) a) Vẽ đt của hs khi a = -1. b) Xác định a để đồ thị của (1) đi qua điểm A (-3; 1). Giải: a) Khi a = - 1 => y = - x + 3. Đồ thị là đthẳng đi qua điểm (3; 0) và (0; 3)

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

6 x −2 2 x −1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x +1 x −1 2 ) = ( x − 1). = 2 2 x +1

Tìm giá trị của x để A nhận giá trị nguyên ?

Ó

-H

Ý

-L

ÁN

TO

1 nguyên) 2 x −1

ÀN Đ

2 x +1

H Ư

x3 − 1 : x + x +1

G

x x 1 − ): x + x +1 x + x +1

Vì 0 <x <1 nên x - 1 < 0 Vậy P <0 với mọi 0 <x <1 (Điều cần c/m)

GV nêu bài tập 3 : Tìm giá trị của x để A nhận giá trị nguyên Gọi 1 HS nêu PP giải GV phân tích để tách A thành tổng của biểu thức nguyên và phân thức ? A nhận giá trị nguyên khi nào

IỄ N

với mọi 0 <x <1

N

Giải: P = ( =(

2 x +1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x x 1 − ): x + x +1 x + x +1

TP

P=(

.Q

Bài tập 2: Cho biểu thức

Bài tập 3: Cho A =

(

U

Y

N

H

1 4 − 3 +1 3 −1

Chứng minh: P < 0

GV lưu ý đến ĐKXĐ của A

D

b)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Gv nêu bài tập 2 ? Rút gọn P ? Chứng minh: P < 0 với mọi 0 <x <1 Gọi HS làm GV chữa bổ sung

NỘI DUNG CHÍNH Bài tập 1: Thực hiện phép tính a) 45 − 2 20 + 3 500

Đ ẠO

2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: 3. Tiến trình bài học: Ôn tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS 1. Căn thức bậc hai- Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Gv nêu bài tập 1 Gọi 2 HS làm GV cho HS nhắc lại công thức các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

89

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

N https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H Ư

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

GV Em hiểu như thế nào khi nói các đường thẳng (d1) : y = (m2-1) x + m2 -5 (m ≠ 1; m ≠ -1) (d2) : y = x +1 ; (d3) : y = -x +3 đồng quy ? ? Để các đường thẳng này đồng quy thì cần làm như thế nào GV tìm giao điểm của 2 đường thẳng và cho đường thẳng thứ 3 đi qua giao điểm đó. Y/C học sinh về nhà làm IV. CỦNG CỐ: GV nhắc lại nội dung kiến thức đã học về căn bậc hai và hàm số bậc nhất. Lưu ý cho HS phương pháp giải các dạng bài tập đã làm. V. BÀI VỀ NHÀ: Xem lại các bài tập đã làm và làm hoàn thành bài tập 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

.Q

U

Y

N

H

Ơ

b) Để đồ thị của (1) đi qua điểm A (-3; 1) ta có : 1 = a.(-3) + 3 => -3.a = 1 - 3 => -3.a = -2 => a = 2/3 Bài tập 5: Cho các đường thẳng: (d1) : y = (m2-1) x + m2 -5 (m ≠ 1; m ≠ -1) (d2) : y = x +1 ; (d3) : y = -x +3 a) C/m rằng khi m thay đổi thì d1 luôn đi qua 1điểm cố định . b) Xác định m để 3 đường thẳng d1 ;d2 ;d3 đồng qui Giải: a) Gọi điểm cố định mà đường thẳng d1 đi qua là A(x0; y0 ) thay vào PT (d1) ta có : y0 = (m2-1) x0 + m2 - 5 , với mọi m => m2 (x0+1) - (x0 +y0 +5) = 0 với mọi m; Điều này chỉ xảy ra khi: x0 + 1 = 0 và x0 + y0 + 5 = 0 suy ra : x0 = - 1 và y0 = - 4 Vậy điểm cố định là A(-1; -4) b) Ta tìm giao điểm B của d2 và d3 : Ta có pt hoành độ : -x +3 = x+1 => x =1 Thay vào y = x +1 = 1 +1 =2 Vậy B (1;2) Để 3 đường thẳng đồng qui thì d1 phải đi qua điểm B nên ta thay x =1 ; y =2 vào pt (d1) ta có: 2 = (m2 -1) .1 + m2 -5 m2 = 4 => m = 2 hoặc m = - 2 Vậy với m = 2 hoặc m = - 2 thì 3 đường thẳng trên đồng qui

G

GV nêu bài tập 5 trên bảng phụ Gọi 1 HS đọc đề HD C/m rằng khi m thay đổi thì d1 luôn đi qua 1điểm cố định ta làm như thế nào? ? Nếu A(x0; y0 ) là điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua thìa tọa độ của A thảo mãn Đk gì (Tọa độ của A thaonx mãn phương trình y0 = (m2 - 1) x0 +m2 -5 với mọi m => x0 = ? ; y0 =?

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………-

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

90

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Ngày soạn: 25/12/2017 TIẾT 36:

ÔN TẬP HỌC KỲ I (TIẾT 2)

TR ẦN

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới: 3. Tiến trình bài học: Ôn tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS GV nêu bài tập 1: Cho ABC vuông ở A; Đường cao AH chia cạnh huyền BC thành 2 đoạn BH ; CH có độ dài lần lượt là 4 cm, 9 cm. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC a; Tính độ dài đoạn thẳng DE . b; Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và tại E lần lượt cắt BC tại M và N . Chứng minh M là trung điểm của BH và N là trung điểm HC ? c; Tính diện tích tứ giác DENM ?

IỄ N

A

D

E D2 1

NỘI DUNG CHÍNH Bài tập 1: Chứng minh: a) Vì tứ giác ADHE là hình chữ nhật (Tứ giác có 3 góc vuông tai A; D ; E ) suy ra AH = DE Mà AH2= BH . CH =4.9 = 36 AH = 6cm nên DE = 6cm b) Vì ∠D1 + ∠D2=900 ∠ H1 + ∠H2 = 900 mà ∠D2= ∠H2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ ẠO

1. Giáo viên: - Phương pháp và kỹ thuật dạy học trọng tâm: PP vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, PP hợp tác theo nhóm. - Thiết bị dạy học và học liệu: Thước, bảng phụ, phấn màu 2. Học sinh: Thước, SGK

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

II. CHUẨN BỊ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

1. Kiến thức: Củng cố nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao, các hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông. Tiếp tuyến của đường tròn. 2. Kỹ năng: Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao, các hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng, tính tỷ số lượng giác của góc nhọn; giải các bài tập về giải tam giác vuông. Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn 3- Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức tự giác tham gia hoạt động học tập.

N

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

(tính chất HCN ) Suy ra ∠ D1 = ∠ H1 nên DMH cân => DM =MH Tương tự ta sẽ c/m được rằng DM = BM . Vậy M là trung điểm của BH ; Hoàn toàn tương tự ta cũng c/m được rằng N là trung điểm của HC

B

M H N C https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

91

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

H

N

Y D

-L

ÁN

M

TO

CN NB a/ = AC BD

C N

Đ

ÀN

b/ MN ⊥ AB c/ góc COD = 90º Gọi HS vẽ hình, ghi gt, kl ? Nêu PP chứng minh cho 2 tỷ số bằng nahu ? PP chứng minh 2 đường thẳng song song Tổ chức cho HS làm theo nhóm

B

A

a) Ta có AC//BD (gt). Theo định lý Ta lét có:

CN NB = AC BD

(đpcm)

b) Theo tính 2 tiếp tuyến cắt nhau ta có: DB = DM; CM = CA

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

Ó

Bài tập 3:

Ý

-H

GV nêu bài tập 3: Cho đường tròn đường kính AB vẽ các tiếp tuyến A x; By từ M trên đường tròn ( M khác A, B) vẽ tiếp tuyến thứ 3 nó cắt Ax ở C cắt B y ở D gọi N là giao điểm của DC và AO. CMR

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

10 00

C

AB = OA2 − OB 2 = 4 2 − 2 2 = 12

IỄ N D

O

I

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

TR ẦN A

D

B

H Ư

GV nêu bài tập 2 Gọi HS đọc đề bài, vẽ hình. Gọi HS vẽ hình, ghi gt, kl Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm HD: a) OA là tia phân giác của ∆ABC cân => OA đồng thời chứa đường cao => OA ⊥ BC b) Gọi I là giao điểm của OA và BC. Trong ∆BCD có OC = OD = R IB = IC (t/c đk ⊥ dây) => OI là đường trung bình của ∆BCD => OI // BD => BD // AO c) OB = 1/2 OA => góc OAB = 300 => ∆ABC đều => AB = AC = BC

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi HS vẽ hình, ghi gt, kl Tổ chức cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện trình bày bài làm

c; Tứ giác DENM là hình thang vuông vì DM ; EN cùng vuông góc DE SDENM = 1/2(DM +EN ).DE ( Mà DM = 1/2 BH = 1/2. 4= 2 cm ; EN = 1/2 HC = 4,5 cm) Bài tập 2: Cho ( O) và A là điểm nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB ; AC với đường tròn (B , C là tiếp điểm ) a/ Chứng minh: OA ⊥ BC b/Vẽ đường kính CD chứng minh: BD// AO c/Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết OB = 2cm ; OA = 4 cm?

N

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

92

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

Gọi đại diện trình bày bài làm

Thay vào hệ thức của câu a ta được

N

VI. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ ẠO

- Xem lại các bài tập đã làm. - Học thuộc các hệ thức về cạnh và đường cao, các hệ thức về cạnh và góc của tam giác vuông, tính chất tiếp tuyến của đường tròn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

V. BÀI VỀ NHÀ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U

GV cho HS nhắc lại phương pháp giải các dạng bài tập đã nêu Lưu ý tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Ơ

Y

IV. CỦNG CỐ:

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

N

đảo) Mà BD ⊥ AB nên MN ⊥ AB b) áp dụng tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau. Ta được: COD = 1800 : 2 = 900

N

CN NB => MN // BD (định lý Ta lét = CM DM

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

93

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

----------------Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)----------

ÀN Đ IỄ N D

N Ơ H N Y

https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

-H

-L 4 3 3 3 4 4

Nội dung Ôn tập về tam giac đồng dạng Ôn tập về tam giac đồng dạng Ôn tập về căn bậc hai Ôn tập về căn bậc hai Ôn tập về hệ thức về cạnh và đường cao trong……. Ôn tập về hệ thức về cạnh và đường cao trong… Ôn tập liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương Ôn tập liên hệ giữa phép chia và phép khai phương Ôn tập về tỷ số lượng giác của góc nhọn Ôn tập về tỷ số lượng giác của góc nhọn Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai Luyện tập rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Luyện tập rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Luyện tập rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Luyện tập rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai Ôn tập hệ thức về cạnh và góc trong… Ôn tập hệ thức về cạnh và góc trong… Ôn tập hệ thức về cạnh và góc trong… Ôn tập chương I – Căn bậc hai Ôn tập chương I – Căn bậc hai Sự XĐ đường tròn- T/chất đối xứng của đường tròn Sự XĐ đường tròn- T/chất đối xứng của đường tròn Đường kính và dây của đường tròn Ôn tập về hàm số Ôn tập về hàm số bậc nhất Đồ thị hàm số bậc nhất Đồ thị hàm số bậc nhất Kiểm tra Luyện tập về Hàm số bậc nhất Liên hệ giữa dây và K/C từ tâm đến dây Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Tiếp tuyến của đường tròn Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau Ôn tập học kỳ 1 Ôn tập học kỳ 1

Ó

Tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ý

Chủ đề 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4

ÁN

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN TOÁN 9 – NĂM HỌC 2017-2018

94

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)  

https://app.box.com/s/er0d4iqc8p6urqill0iey7fmccci5nrm

Giáo án Tự chọn Toán 9 – Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Tiết 1 đến tiết 36)  

https://app.box.com/s/er0d4iqc8p6urqill0iey7fmccci5nrm

Advertisement