Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 4 – TIẾT 8 - PHẢN ỨNG HÓA HỌC (TT)

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:

Ơ

N

- Chỉ ra dấu hiệu có thể xác nhận chất mới tạo thành, tức là có phản ứng hóa học xảy

N

H

ra.

H Ư

- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, nghiên cứu xử lí thông tin.

TR ẦN

- Viết sơ đồ phản ứng bằng chữ để biểu diễn phản ứng hóa học.

B

3. Thái độ:

10 00

- Hứng thú, có tinh thần say mê trong học tập.

A

- Tích cực, tự giác trong học tập.

-H

Ó

4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

-L

Ý

- Năng lực hợp tác.

ÁN

- Năng lực thực hành.

TO

- Năng lực đọc hiểu, xử lý thông tin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

- Quan sát thí nghiệm, kênh hình và rút ra kết luận.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2. Kĩ năng:

Đ ẠO

TP

ứng hóa học cụ thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Xác định được chất tham gia phản ứng và sản phẩm tạo thành trong một số phản

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

- Nêu được điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra.

II. Tổ chức hoạt động của học sinh: A. Hoạt động khởi động

D

IỄ N

Đ

ÀN

- Năng lực vận dụng kiến thức.

- GV hướng dẫn HS các nhóm thảo luận hoàn thành kiến thức bài cũ: H? Em hãy cho ví dụ về hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học xảy ra trong tự nhiên. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Dựa vào dấu hiệu nào để phân biệt được hiện tượng vật lí với hiện tượng hóa học. - HS các nhóm thảo luận hoàn thành. - Đại diện HS nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét.

Ơ

N

- GV nhận xét.

N

H

- GV sử dụng phần bài cũ về hiện tượng hóa học, giới thiệu dẫn dắt vào bài mới.

Y N

G

- HS quan sát, nhận biết màu sắc, trạng thái các chất, nhận biết số chất ban đầu (2

H Ư

chất).

TR ẦN

- GV nêu câu hỏi dẫn dắt HS phân biệt: kẽm (Zn) là đơn chất, axit clohiđric (HCl) là hợp chất.

10 00

B

- GV biểu diễn thí nghiệm: nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào ống nghiệm đựng sẵn 1 hạt kẽm (để kim loại kẽm tan hết).

-H

Ó

A

- HS quan sát cách GV tiến hành thí nghiệm và hiện tượng xảy ra.

Ý

- GV nêu câu hỏi:

ÁN

-L

H? Ở thí nghiệm trên có chất mới sinh ra không? Dựa vào đâu em biết.

TO

- Đại diện HS trả lời, GV thông báo trước toàn lớp: Quá trình xảy ra như trên được gọi là phản ứng hóa học. Vậy, phản ứng hóa học là gì?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

dung dịch axit clohiđric (HCl).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV đưa 2 lọ hóa chất cho HS quan sát: một lọ đựng kim loại kẽm (Zn), một lọ đựng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

II. Phản ứng hóa học

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. Hoạt động hình thành kiến thức

D

IỄ N

Đ

- HS cá nhân trả lời. - GV chốt kiến thức (ghi bảng). 1. Định nghĩa: * Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác (sinh ra chất

mới). - GV hướng dẫn HS dự đoán và xác định số chất mới sinh ra ở phản ứng trên. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

(Kẽm clorua: ZnCl2 và khí hiđro: H2)

- GV phát phiếu học tập cho HS các nhóm thảo luận xác định số chất ban đầu, số chất mới được sinh ra, tên các chất tham gia và tên chất mới được sinh ra.

Ơ

N

H

* Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia phản ứng.

N

- GV nhận xét đi đến khái niệm chất tham gia phản ứng và sản phẩm tạo thành.

N

G

- GV chiếu mô hình phản ứng giữa kim loại kẽm với dung dịch axit clohiđric (viết

H Ư

tên gọi các chất dưới mô hình).

TR ẦN

- GV thông báo: phản ứng hóa học được biểu diễn bằng phương trình chữ. Tên các chất tham gia → Tên các sản phẩm

10 00

B

- GV viết phương trình chữ của phản ứng giữa kẽm với axit clohiđric:

A

Kẽm + Axit clohiđric → Kẽm clorua + Khí hiđro

-H

Ó

- GV hướng dẫn cách đọc phương trình chữ (chú ý tới các kí hiệu, dấu + trước phản

Ý

ứng và dấu + sau phản ứng; dấu → trong phản ứng).

-L

- GV ra bài tập vận dụng yêu cầu HS viết phương trình chữ của một phản ứng hóa

TO

ÁN

học cụ thể, xác định chất tham gia và sản phẩm tạo thành. - HS trình bày trên bảng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2. Phương trình chữ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

lượng chất tham gia phản ứng giảm dần còn lượng sản phẩm tạo thành tăng dần.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- GV sử dụng phản ứng trên hoặc lấy ví dụ thực tiễn nêu câu hỏi giúp HS nhận biết

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

* Chất mới được sinh ra gọi là sản phẩm tạo thành.

D

IỄ N

Đ

3. Diễn biến của phản ứng hóa học: - GV chiếu mô hình động của phản ứng giữa kẽm với axit clohiđric. H? Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau? Sau phản ứng những

nguyên tử nào liên kết với nhau. H? So sánh số nguyên tử Zn, H, Cl trước và sau phản ứng. - Đại diện cặp đôi trả lời, các cặp đôi khác nhận xét. GV chốt đáp án. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 2 (dựa vào câu trả lời đã hoàn

thành ở phần trên), các nhóm báo cáo kết quả và ghi vào vở. - GV chốt kiến thức.

Ơ

N

4. Điều kiện và dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra:

xảy ra là do

H Ư

N

G

2

TR ẦN

- HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.

B

- Các nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.

10 00

- GV lấy ví dụ thực tiễn về một số phản ứng hóa học ngoài điều kiện các chất tham

A

gia phản ứng phải tiếp xúc với nhau thì cần thêm điều kiện nhiệt độ hoặc có mặt chất xúc

-H

Ó

tác.

Ý

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:

ÁN

-L

H? Khi nào phản ứng hóa học xảy ra.

TO

- GV biểu diễn thêm một thí nghiệm về phản ứng giữa hai chất lỏng không màu có sinh ra một chất kết tủa (rắn) không tan trong dung dịch và có sự thay đổi màu sắc, trạng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

tỏ có chất mới tạo thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Phản ứng hóa học

.Q

Dấu hiệu quan sát được chứng

TN

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

N

H

- GV phát phiếu học tập cho HS nhóm hoàn thành (từ thí nghiệm trên):

D

IỄ N

Đ

thái.

H? Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra. - HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung. - GV chốt kiến thức lên bảng. - GV tổng kết nội dung tiết học. - GV dặn dò, hướng dẫn hoàn thành bài tập về nhà và sự chuẩn bị cho tiết học sau.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

B

I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức:

A

- Trình bày được khái niệm mol, mol nguyên tử, mol phân tử, khối lượng mol

-H

Ó

nguyên tử, khối lượng mol phân tử, thể tích mol phân tử của chất khí, tỉ khối của chất

-L

Ý

khí.

ÁN

- Viết được biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) của

TO

các chất và thể tích (V) của chất khí; biểu thức tính tỉ khối của chất khí này với chất khí kia và đối với không khí.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Bài 6: MOL. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ (4 T)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

26/11/2017

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO G N H Ư

Ngày soạn:

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

- Vận dụng các biểu thức để tính được + Khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử của chất. + Khối lượng của một số tiểu phân( nguyên tử, phân tử, số mol) và của một thể tích

của khí. + Thể tích mol của một lượng khí. + Tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí. 2. Kĩ năng: Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Hình thành kĩ năng quan sát ghi chép, mô tả giải thích các hiện tượng thí nghiệm

rút ra kết luận về mol và tỉ khối của chất khí. - Hình thành kĩ năng vận dụng tính toán về mol, khối lượng mol, thể tich mol khí

N

và tỉ khối của chất khí.

H

Ơ

3. Thái độ:

Y

N

- Tích cực tự giác hình thành kiến thức mới.

G

- Phát triển năng lực đọc hiểu, xử lý thông tin, năng lực vận dụng kiến thức, năng

TR ẦN

II. Tổ chức hoạt động học của học sinh:

H Ư

N

lực thực hành. 1. Hướng dẫn chung:

- Do học sinh đã học về khái niệm nguyên tử và phân tử vì vậy trong phần

10 00

B

hoạt động khởi động HS ôn tập các kiến thức đã học về nguyên tử, phân tử trả lời được các câu hỏi từ đó bước vào phần hình thành kiến thức mới.

Ó

A

- HS tự đọc thông tin trong sách hướng dẫn đưa ra lần lượt các khái niệm

-H

mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí và tỉ khối của chất khí.

-L

Ý

2. Hướng dẫn cụ thể:

ÁN

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - HS hoạt động cá nhân quan sát hình a, b, c, d, đ trong sách hướng dẫn, trả lời câu

D

IỄ N

Đ

ÀN

hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

thành năng lực hợp tác.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- Thông qua các hoạt động “cá nhân”, “cặp đôi”, “Học theo nhóm” góp phần hình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

4. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Hứng thú say mê môn học.

- HS trả lời: + Hình a → có đếm được số hạt cụ thể. + Hình b, c, d, đ → không đếm được. → GV đưa ra vấn đề: Hình b, c, d, đ chúng ta cũng sẽ đếm được số nguyên tử Na

... vậy muốn đếm được có bao nhiêu nguyên tử Na trong 23 gam Na ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC I. Mol và khối lượng mol 1. Mol

N

- HS hoạt động cặp đôi nghiên cứu thông tin sách hướng dẫn trả lời các câu hỏi sau:

N

H

Ơ

H? Số A-vô-ga-đrô có kí hiệu là gì? Có trị số bằng bao nhiêu.

Y

H? Mol là gì.

H Ư

* Hoạt động cá nhân: Mol dùng để làm gì?

N

G

phân tử) chất đó.

TR ẦN

- GV: Mol dùng để chỉ lượng chất có bao nhiêu nguyên tử, phân tử. * Hoạt động nhóm: làm bài tập 1, 2, 3, 4 sách hướng dẫn.

B

- Các nhóm nhận xét bài làm của nhau, sau đó GV bổ sung đưa ra đáp án đúng

10 00

nhất.

A

*Bài tập 4. Có thể dùng đại lượng mol để tính số người, số vật thể khác như bàn,

-H

Ó

ghế, nhà, xe ... không? (Nhờ các nhóm cho ý kiến giải thích cho HS dể hiểu)

( Tiết 2) 2. Khối lượng mol (M)

TO

ÁN

-L

Ý

→ Số Avogađro lớn như thế nào?

- Hoạt động cặp đôi các mục 1, 2, 3 (phần 2 học sinh kẻ bảng sẵn vào vở trước)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Mol là lượng chất có chứa N (6,022.1023) số tiểu phân vi mô ( nguyên tử,

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ N = 6,022.1023

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

+ Số A-vô-ga-đrô kí hiệu là N

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- GV chốt kiến thức (HS ghi chép):

Đ

- GV hướng dẫn học sinh các cặp hoạt động theo tuần tự các mục 1, 2, 3 → GV

D

IỄ N

chốt kiến thức về khối lượng mol - HS ghi chép: + Khối lượng mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của 6,022.1023 nguyên tử hay phân tử hay của một mol chất. + Đơn vị đo khối lượng mol là gam.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

+ Đối với mỗi nguyên tố khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng trị

số, khác nhau về đơn vị. Đối với mỗi chất khối lượng mol phân tử và phân tử khối có cùng trị số khác nhau về đơn vị đo.

N

H Ư

N

G

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nhiệt độ 200C, p = 1 atm

TR ẦN

2. Hoạt động nhóm: a. Thảo luận các ý kiến trả lời câu 1.

B

GV chốt kiến thức

10 00

- ĐKTC : t0 = 00 C, p = 1atm

Ó

A

- Đk thường t0 = 200 C, p = 1atm

-H

b. Tại sao 1mol chất khí ở điều kiện thường lại có thể tích lớn hơn đktc : Các nhóm

-L

Ý

đưa ra câu trả lời và bổ sung.

ÁN

GV: Vì ở đk thường nhiệt độ cao hơn nên các phân tử chất khí cách xa nhau hơn

TO

nên thể tích lớn hơn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Ở điều kiện tiêu chuẩn , thể tích của 1mol chất khí bằng 22,4lit

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

tử khí hay 1mol chất khí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

- Thể tích mol phân tử của một chất khí là thể tích chứa N = 6,022.1023 phân

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Điều kiện tiêu chuẩn : Nhiệt độ (to) O0C, áp suất(p) 1atm

Y

*Bài tập 1: Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh thông tin trong các câu sau:

H

Ơ

1. Hoạt động cặp đôi đọc thông tin mục 1(thể tích của chất khí) làm bài tập 1

N

II. Thể tích mol phân tử của chất khí

ÀN

3. Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chổ trống ở ô kết

D

IỄ N

Đ

luận dưới đây : * Hoạt động cặp đôi GV cho 3 cặp đôi trả lời các cặp đôi khác bổ sung a, (1) mol; (2) 6,022.1023 ; (3) 22,4; (4) lit b, (5) khác nhau ; (6) 6,022.1023

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

c, (7) Bằng nhau ; (8) 24 - GV chốt kiến thức: + Ở đktc thể tích của 1mol chất khí bằng 22,4 lít.

Ơ

N

+ Ở đk thường thể tích của 1 mol chất khí bằng 24 lít

N

H

( Tiết 3, 4) III. Tỉ khối của chất khí

H Ư

N

+ dA/KK = MA/ 29

TR ẦN

*Hoạt động nhóm:

- GV phân chia mỗi nhóm 1 bài tập và phát phiếu học tập cho các nhóm.

10 00

- GV nhận xét chốt đáp án.

B

- Các nhóm báo cáo kết quả trên bảng nhóm khác bổ sung.

Ó

A

Bài tập 1: (1) khối lượng mol; (2) khối lượng mol

-H

Bài tập 2: dCO /O = MCO / MO = 44/32

-L

Ý

Bài tập 3: dX/H = MX / MH = MX / 2 = 14  MX = 14 .2 = 28(g)

TO

ÁN

Bài tập 4: a, đáp án B b, Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

ứng, dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ dA/B = MA / MB trong đó MA, MB là khối lượng mol phân tử của khí A và B tương

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

- GV chốt kiến thức:

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

- GV cho học sinh hoạt động cá nhân đọc thông tin mục III ghi nhớ kiến thức

D

IỄ N

Đ

ÀN

Củng cố 3 mục I, II, III (giải quyết vấn đề ) Trả lời câu hỏi ở mục khởi động 1. Hình b : Cân mẫu Na, lấy khối lượng chia cho khối lượng mol sau đó nhân với

6,022.1023 (Mở rộng: số mol (n), khối lượng (m)  n = m/ M; số nguyên tử, phân tử = n. 6,022.1023). 2. Tính thể tích của một lượng khí mà không phải đo Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

- Tính số mol sau đó suy ra thể tích ở đk thường.

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Sau đó tính số nguyên tử, phân tử = n . 6,022.1023 3. So sánh được khối lượng của cùng một thể tích của 2 khí ở cùng điều kiện về

N

nhiệt độ, áp suất (mà không phải cân).

N

H

Ơ

- Áp dụng công thức dA/B = MA / MB

10 00

- GV chấm điểm bài làm của một số nhóm khen ngợi nhóm làm tốt.

A

D- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

-H

Ó

- GV: Về nhà các em có thể tham khảo ý kiến của người thân về thành phần của

Ý

gas dân dụng và những điều cần chú ý khi sử dụng gas dân dụng, biện pháp phát hiện sự

ÁN

-L

rò rỉ gas cách giải quyết

TO

- GV có thể trao đổi vấn đề này ở buổi học sau

Đ

ÀN

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

- GV Chốt đáp án đúng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N H Ư

TR ẦN

- HS báo cáo kết quả.

G

- GV chia nhóm học sinh làm các bài tập.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

- GV hướng dẫn các nhóm hoạt động.

U

.Q

Đ ẠO

TP

- Áp dụng công thức dA/KK = MA/ 29

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

không khí ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất mà không phải cân.

Y

- So sánh được khối lượng của cùng một thể tích của cùng một chất khí với

- Hoạt động này nhằm kích thích học sinh tìm tòi về khí cầu một phương tiện vận

D

IỄ N

chuyển , về những loại khí có thể được bơm vào khí cầu, những ưu điểm và hạn chế của khí cầu so với các phương tiện vận chuyển khác.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

ÀN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ngày soạn:

Đ

Tiết 10, 11, 12

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

/10/2016 BÀI 5. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (3 tiết) I. Mục tiêu bài học 1) Kiến thức, kĩ năng, thái độ

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

a. Về kiến thức:

- Phát biểu và vận dụng được định luật bảo toàn khối lượng. - Thông qua quan sát thí nghiệm, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn

Ơ

N

H

- Trình bày ý nghĩa, biểu diễn và lập được phương trình hoá học (PTHH)

N

khối lượng các chất trong phản ứng hoá học.

Y

- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ

G

- Hình thành kĩ năng quan sát, ghi chép mô tả, giải thích được các hiện tượng thí

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

nghiệm và rút ra được kết luận về nội dung của định luật bảo toàn khối lượng của các

TR ẦN

chất trong phản ứng hóa học.

- Hình thành kĩ năng viết được PTHH, viết được biểu thức liên hệ giữa khối

B

lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.

10 00

- Hình thành kĩ năng vận dụng tính toán khối lượng của một chất trong phản

Ó -H

c. Về thái độ:

A

ứng hóa học khi biết khối lượng của các chất còn lại.

-L

Ý

- Hứng thú, có tinh thần say mê trong học tâp.

ÁN

- Tích cực tự lực phát hiện và thu nhận kiến thức.

TO

2) Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

b. Về kĩ năng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

chất còn lại.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

thể. Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các

ÀN

Thông qua các hoạt động “Học cặp đôi; Học theo nhóm” góp phần hình thành cho

Đ

HS năng lực hợp tác.Thông qua các hoạt động về hình thành kiến thức cơ bản, hoạt động

D

IỄ N

thực hành, hoạt động vận dụng góp phần hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu, năng lực xử lý thông tin, năng lực thực hành, năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh. II. Tổ chức hoạt động học của học sinh 1) Hướng dẫn chung

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Do HS đã được học bài: Phản ứng hóa học vì vậy trong hoạt động khởi động HS

ôn lại các kiến thức đã học như dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra để từ đó HS sẽ vận dụng được khi bước sang hoạt động hình thành kiến thức mới. HS sẽ được

Ơ

ĐLBTKL. HS tự đọc các thông tin trong sách hướng dẫn học, kết hợp với thảo luận

N

tiến hành thí nghiệm để tự rút ra được nhận xét và đi đến kết luận về nội dung của

N

H

nhóm để viết phương trình hóa học, viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất

H Ư

N

hiện tượng trong thực tiễn.

TR ẦN

Hoạt động tìm tòi mở rộng sẽ giúp cho HS thấy được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của ĐLBTKL đồng thời HS sẽ biết thêm được thân thế sự nghiệp của 2 nhà bác

B

học nổi tiếng, là những người đã nghiên cứu và phát hiện ra được định luật bảo toàn

10 00

khối lượng.

A

2) Hướng dẫn cụ thể cho mỗi hoạt động

-L

Ý

Mục đích:

-H

Ó

A . HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

ÁN

Tìm mối liên hệ giữa tổng khối lượng của các chất trước phản ứng và tổng khối

TO

lượng của các chất sau phản ứng.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Hoạt động vận dụng sẽ giúp HS vận dụng được ĐLBTKL vào giải thích một số

IỄ N D

Đ ẠO

việc giải các bài tập hóa học.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

của một chất trong phản ứng hóa học khi biết khối lượng của các chất còn lại thông qua

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Hoạt động luyện tập sẽ giúp các em vận dụng ĐLBTKL để tính toán khối lượng

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

trong một số phản ứng cụ thể.

Nội dung hoạt động: - Xác định các chất tham gia phản ứng và tạo thành sau phản ứng.

- Dự đoán mối liên hệ giữa tổng khối lượng của các chất trước phản ứng và tổng

khối lượng của các chất sau phản ứng. - Đề xuất cách làm thí nghiệm để kiểm chứng các dự đoán đó. Phương thức hoạt động:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ở bài trước các em đã nghiên cứu TN cho dd bariclorua BaCl2 tác dụng với dd

natrisunfat Na2SO4. Các em hãy thảo luận nhóm để xác định những chất tham gia và tạo thành sau phản ứng. Đồng thời dự đoán và giải thích về mối liên hệ giữa tổng khối lượng của các chất trước phản ứng và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng, đồng

Ơ

N

thời đề xuất phương án thí nghiệm để để kiểm chứng các dự đoán đó.

N

H

Dụng cụ:

G

- Bơm hút

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoá chất:

TR ẦN

- dd BaCl2 - dd Na2SO4

10 00

B

*GV yêu cầu HS chuyển sang hoạt động hình thành kiến thức. B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Ó

A

Căn cứ vào mục tiêu của bài, hoạt động hình thành kiến thức được tổ chức

-H

để HS tìm tòi NCKH tự thu nhận kiến thức thông qua tiến hành TN, quan sát thí

-L

Ý

nghiệm, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản

ÁN

ứng hoá học. Đồng thời với việc tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm kết hợp với sử

TO

dụng kĩ thuật “ Khăn trải bàn”, kĩ thuật “hợp tác theo nhóm”, hoạt động cá nhân đọc

ÀN

thông tin, làm việc độc lập hoặc làm việc theo cặp đôi, để HS tự thu nhận được các

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

- Quả cân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Cốc thủy tinh

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

- Cân đĩa hoặc cân điện tử

D

IỄ N

Đ

kiến thức mới. Nội dung 1: I. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1. Thí nghiệm: - Giáo viên yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm ở hình 5.1 SHD (cách 1 hoặc cách

2 hoặc cả 2 tùy vào TBDH của nhà trường) tiến hành làm TN theo nhóm: HS sẽ vận dụng kiến thức ở HĐ khởi động để nhận biết có dấu hiệu phản ứng hóa học xảy ra, việc Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

ghi số liệu khối lượng trước thí nghiệm và sau khi tiến hành TN (có xảy ra phản ứng hóa học) HS sẽ tự rút ra nhận xét: Khối lượng trước và sau phản ứng không thay đổi từ đó rút ra kiến thức mới về nội dung của định luật bảo toàn khối lượng. - Trong hoạt động này GV sử dụng kĩ thuật hợp tác theo nhóm, cho HS làm TN

Ơ

N

theo nhóm thảo luận, quan sát và điền các thông tin vào bảng (ghi vào vở). Từ đó HS rút

N

H

ra được nhận xét: Khối lượng trước khi làm thí nghiệm bằng khối lượng sau khi làm thí

TR ẦN

trắng

H Ư

Có kết tủa màu

1

Có kết tủa màu

2

không thay đổi Khối lượng trước khi làm thí nghiệm: m1 = ? Khối lượng sau khi làm thí nghiệm: m2 = ?

Nhận xét: Khối lượng của các chất trước và sau phản ứng không thay

đổi.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

trắng

Vị trí kim cân:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

hóa học

Nhận xét

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Dấu hiệu phản ứng

Cách

Đ ẠO

khác bổ sung.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- GV có thể gọi đại diện 1-2 em đứng tại chỗ báo cáo kết quả làm việc. Các bạn

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

nghiệm.

2. Nội dung định luật: - Từ thí nghiệm và nhận xét ở trên, HS làm bài tập (thảo luận cặp đôi) để phát

biểu được chính xác định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hoá học, tổng

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng và ngược lại”. - Để phát biểu chính xác nội dung định luật này, GV có thể yêu cầu HS đứng tại

Ơ

Chất tạo thành sau phản ứng

TP

Cũng như biểu diễn phương trình bảo toàn khối lượng của phản ứng hóa học ở thí

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vận dụng làm bài tập:

TR ẦN

1. Giả sử có sơ đồ phản ứng hóa học: A + B → C + D Kí hiệu : mA ; mB ; mC ; mD lần lượt là khối lượng của các chất A ; B; C;

10 00

B

D

Viết được phương trình bảo toàn khối lượng: mA + mB = mC + mD

Ó

A

2. Giả sử ta gọi a, b, c là khối lượng của ba chất đã biết, khối lượng chất còn lại là x

Ý

-H

Ta có : a + b = c + x hoặc a + x = b + c → x = a + b - c hoặc x = b + c - a

-L

3. Bari clorua BaCl2 phản ứng với natri sunfat Na2SO4 tạo ra bari sunfat BaSO4 và

a) Phương trình bảo toàn khối lượng cho phản ứng hóa học trên: mBaCl2 + mNa2SO4 = m BaSO4 + mNaCl (1) b) Thay số liệu vào (1) ta có : 20,8 (g) + 14,2 (g) = 23,3 (g) + mNaCl

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

mỗi chất.

ÁN

natri clorua NaCl. Kí hiệu : m BaCl2 ; mNa2SO4 ; mNaCl ; mBaSO4 lần lượt là khối lượng của

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

lượng của bari sunfat và natri clorua tạo thành sau phản ứng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

nghiệm trên: Tổng khối lượng của bari clorua và natri sunfat phản ứng = tổng khối

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Chất tham gia phản ứng Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bari sunfat + natri clorua

N

Y

Bari clorua + natri sunfat

H

- GV hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin về việc biểu diễn bằng sơ đồ chữ:

N

chỗ phát biểu định luật BTKL.

Vậy mNaCl = 20,8 (g) + 14,2 (g) - 23,3 (g) mNaCl = 11,7 (g)

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV có thể tổ chức cho cá nhân HS tự làm bài tập vận dụng hoặc tổ chức cho HS

làm việc theo nhóm. Sau khi quan sát và theo dõi kết quả của HS hoặc các nhóm, GV có thể giúp đỡ các em khi cần thiết hoặc ghi nhận xét vào vở.

N

H

phản ứng hóa học này bằng các công thức hóa học cho gọn người ta biểu thị bằng

Ơ

gia phản ứng hóa học với nhau để tạo thành các chất mới. Muốn biểu diễn quá trình

N

- Kết thúc hoạt động này GV đặt vấn đề: khi chúng ta tiến hành cho các chất tham

TR ẦN

+ Viết sơ đồ của phản ứng hóa học bằng chữ:

to Sắt + Lưu huỳnh ⎯⎯→ Sắt sunfua

B

+ Viết sơ đồ của phản ứng hóa học bằng cách thay tên các chất bằng công thức

to Fe + S ⎯⎯→ FeS

Ó

A

10 00

hoá học:

-H

+ Việc làm cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế của phản ứng hóa học

-L

Ý

bằng nhau gọi là cân bằng phương trình hóa học.

ÁN

- HS làm bài tập:

TO

a) Cho phản ứng:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

- HS đọc thông tin và biết được cách viết phương trình hóa học cần có các bước

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Đ ẠO

1. Phương trình hóa học:

IỄ N D

TP

.Q

Nội dung 2: II. PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

phương trình hóa học. Vậy PTHH là gì chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động tiếp theo.

to Khí hiđro + Khí oxi ⎯⎯→ Nước

to + Viết sơ đồ của phản ứng hóa học: H2 + O2 ⎯⎯→ H2O

b) Nhìn vế trái và vế phải sơ đồ của phản ứng trên thấy số nguyên tử của mỗi

nguyên tố không bằng nhau. Vế trái có 1 phân tử H2 gồm 2 nguyên tử H và 1 phân tử O2 gồm 2 nguyên tử O, vế phải có 1 phân tử H2O gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Tổ chức HS hoạt động theo nhóm để thảo luận các câu hỏi trong hình vẽ 5.2 a,b,c

+ ) Đọc thông tin và thảo luận các hình 5.2 a; 5.2.b; 5.2.c; rút ra nhận xét PTHH

N

được viết như thế nào?

H

Ơ

+) Đọc thông tin và rút ra được nhận xét về các bước khi lập PTHH.

Y

N

- GV chốt lại kiến thức: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng

TR ẦN

+ Bước 3: Viết phương trình hoá học

H Ư

+ Bước 2 : Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

Bài tập vận dụng: Biết nhôm (Al) tác dụng với oxi (O2) tạo thành nhôm oxit

10 00

B

(Al2O3). Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng trên.

A

to Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng : Al + O2 ⎯⎯→ Al2O3

-H

Ó

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố: Thêm hệ số 4 vào nguyên tử Al thì phải thêm hệ số 2 vào phân tử Al2O3 lúc đó có 6 nguyên tử O vì vậy phải thêm hệ

-L

Ý

số 3 vào phân tử oxi.

ÁN

to Bước 3: Viết phương trình hóa học: 4Al + 3O2 ⎯⎯→ 2Al2O3

Trình bày trước lớp: GV đề nghị đại diện một nhóm lên trình bày, các nhóm khác

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

+ Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV rút ra các bước lập PTHH:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

2. Các bước lập phương trình hóa học

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

hóa học bằng kí hiệu và công thức hóa học của các chất trong phản ứng.

D

IỄ N

Đ

ÀN

bổ sung. 3. Ý nghĩa của phương trình hóa học - HS học theo nhóm, đọc thông tin và biết được ý nghĩa của phương trình hoá học

là: Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. Từ đó vận dụng làm bài tập: Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhìn vào các phương trình hoá học dưới đây, hãy cho biết tỉ lệ về số nguyên tử,

số phân tử giữa các chất trong phản ứng? H2 + Cl2 → 2HCl (2)

Ơ

N

to 4Al + 3O2 ⎯⎯→ 2Al2O3 (3)

N

H

Phương trình (2) :

.Q

N

G

nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3.

H Ư

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

TR ẦN

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho HS được vận dụng các kiến thức đã học ở trên để khắc sâu các khái niệm, vận dụng vào các tình huống các dạng bài tập cụ thể.

10 00

B

Hoạt động này cũng nhằm rèn luyện các kĩ năng viết PTHH, hiểu dược ý nghĩa của PTHH, kĩ năng tính toán dựa vào định luật BTKL để tính khối lượng các chất tham gia

A

hoặc chất sản phẩm tạo thành. Trong hoạt động này HS làm việc cá nhân là chính, nên

-H

Ó

GV cần theo dõi giúp đỡ HS khi cần thiết đồng thời ghi nhận xét vào vở đánh giá kết

ÁN

-L

Đáp án :

Ý

quả làm việc của các em.

TO

to Bài 1. Đáp án: a) Viết PTHH : 2Mg + O2 ⎯⎯→ 2MgO

b) Viết phương trình bảo toàn khối lượng.

Đ

mMg + mO2 = mMgO c) Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số nguyên tử Al : Số phân tử O2: Số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2 . Như vậy: Cứ 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Phương trình (3)

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

tử H2 tác dụng với 1 phân tử Cl2 tạo ra 2 phân tử HCl.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Số phân tử H2 : Số phân tử Cl2 : Số phân tử HCl = 1 : 1 : 2 . Như vậy: Cứ 1 phân

mO2 = mMgO – mMg mO2 = 15 (g) – 9 (g) = 6 (g) Bài 2. Lập PTHH:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

to 4Na + O2 ⎯⎯→ 2Na2O

a)

Tỉ lệ : cứ 4 nguyên tử Na tác dụng với 1 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Na2O

Ơ

Tỉ lệ : cứ 1 phân tử P2O5 tác dụng với 3 phân tử H2O tạo ra 2 phân tử H3PO4

N

H

to 2HgO ⎯⎯→ 2Hg + O2

c)

N

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b)

G

H Ư

N

Tỉ lệ : cứ 1 phân tử Na2CO3 tác dụng với 1 phân tử CaCl2 tạo ra 1 phân tử CaCO3

TR ẦN

và 2 phân tử NaCl

Bài 3. Phương trình hoá học cân bằng đúng là :

10 00

B

to D. Mg(OH)2 ⎯⎯→ MgO + H2O

a) O2 + 2Cu → 2CuO

-H

Ó

A

Bài 4. Đáp án:

Ý

b) N2 + 3H2 → 2NH3

d) 2HgO → 2Hg + O2

TO

ÁN

-L

c) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

e)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Tỉ lệ : cứ 2 phân tử Fe(OH)3 phân hủy tạo ra 1 phân tử Fe2O3 và 3 phân tử H2O.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

to 2Fe(OH)3 ⎯⎯→ Fe2O3 + 3H2O

d)

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

Tỉ lệ : cứ 2 phân tử HgO phân hủy tạo ra 2 nguyên tử Hg và 1 phân tử O2

Hoạt động này nhằm giúp HS vận dụng được các kiến thức đã học vào trong thực

D

IỄ N

tiễn, GV không tiến hành HĐ này trên lớp mà giao cho các em về nhà làm. Về nhà các em có thể tham khảo ý kiến của người thân quan sát hình 4.3 hoặc có thể tự tiến hành thí nghiệm, vì thí nghiệm này đơn giản, an toàn nên GV có thể gợi ý cho HS làm theo các cách khác nhau như có thể cân nến trước khi đốt nến, sau đó đốt cho nến cháy một lúc sau đó cân lại, so sánh khối lượng của cây nến trước và sau khi đốt có sự thay đổi như thế nào và giải thích. Ngoài ra có thể có nhiều cách làm khác.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Giải thích: khi nến cháy tạo ra chất khí bay lên làm cho khối lượng giảm đi vì vậy

bên có nến cháy sẽ nhẹ đi cân lệch về phía cây nến không cháy. Bài 2. Đây là một bài tập vận dụng thực tiễn, đòi hỏi sự quan sát của HS các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống và biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích đồng thời

Ơ

N

cũng đòi hỏi sự sáng tạo của HS thông qua việc đề xuất các bước tiến hành thực nghiệm

N

H

để chứng minh hiện tượng đó.

Y

N

G

được định luật bảo toàn khối lượng. Yêu cầu viết một bài thuyết trình nhằm giúp các em

H Ư

rèn luyện kĩ năng thu thập thông tin đồng thời rèn cho các em khả năng viết, trình bày

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

các thông tin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

sự nghiệp của 2 nhà bác học nổi tiếng, là những người đã nghiên cứu và phát hiện ra

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Hoạt động này nhằm kích thích HS biết tìm tòi thông tin để biết thêm về thân thế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

E. HOẠT ĐÔNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

GV có thể tổ chức trao đổi 2 bài tập này ở buổi học sau.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ

B

a. Về kiến thức:

TR ẦN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

10 00

- Xác định được thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất

-H

Ó

nguyên tố trong hợp chất.

A

khi viết công thức hóa học; tính được tỉ lệ về số mol nguyên tử tỉ về khối lượng giữa các

Ý

- Xác định được công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm khối

ÁN

-L

lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất.

TO

- Xác định được tỉ lệ số mol giữa các chất theo phương trình hóa học cụ thể. - Tính được lượng chất tham gia phản ứng khi biết lượng sản phẩm tạo ra, hoặc ngược

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Bài 7. TÍNH THEO CÔNG THỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (3T)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

30/10/2016

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Ngày soạn:

Đ ẠO

Tiết 17, 18, 19

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

lại tính được lượng sản phẩm tạo ra khi biết lượng các chất tham gia phản ứng. b. Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tính toán - Hình thức cho học sinh kỹ năng tính toán dựa theo phương trình c. Về thái độ: - Hứng thú, có tinh thần say mê học tập Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Tích cực tự lực phát hiện và thu nhận kiến thức

2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh. Thông qua các hoạt động hình thành kiến thức cơ bản, hoạt động vận dụng góp phần

N

hình thành và phát triển năng lực xử lý thông tin, năng lực vận dụng kiến thức cho học

H

Ơ

sinh.

Y

N

II. Tổ chức hoạt động của học sinh

TR ẦN

2. Hướng dẫn cụ thể: A. Hoạt động khởi động

10 00

B

- GV yêu cầu học sinh tính khối lượng mol của Kali pemanganat - Theo em số mol nguyên tử và khối lượng của mỗi nguyên tố trong mol Kali

Ó

A

pemanganat.

Ý

-H

- Nguyên tố nào có thành phần phần phần trăm theo khối lượng lớn nhất.

-L

B. Hoạt động hình thành kiến thức

ÁN

1. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hóa học của hợp chất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

được khối lượng mol, khối lượng của mỗi nguyên tố.

G

Học sinh tự đọc các thông tin sách hướng dẫn học, kết hợp kiến thức đã học tính

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

sinh ôn lại kiến thức đã học như dấu hiệu để nhận biết.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Học sinh đã được học bài nguyên tử, nguyên tố hóa học, phản ứng hóa học. Cho học

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Hướng dẫn chung:

D

IỄ N

Đ

ÀN

- Thực hiện theo mẫu:

Hợ p chất

Khối lượng mol

Số mol

Khối

Thành phần phần trăm

nguyên tử

lượng của mỗi

theo khối lượng của mỗi

của mỗi

nguyên tố có

nguyên tố trong hợp chất

nguyên tố Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


trong 1 mol

hợp chất

hợp chất

85g/mol

1mol

14 = 48 g

nO =

% mN= mN/ MNaNO . 100% = 14/85 x 100% =

mO = 3 .

3mol

16,47%

16 = 48 g

TR ẦN

- Tính thành % theo khối lượng các nguyên tố trong KMnO4.

10 00

B

Yêu cầu hs hđ cặp đôi, xem ví dụ SGK. Hs thực tính toán đối với hợp chất KMnO4 . - GV: Cho HS các nhóm thảo luận 2 câu hỏi SGK

Ó

A

H? Nêu các bước xác định thành phần % theo KL của các nguyên tố khi biết công

-H

thức hóa học của hợp chất.

-L

Ý

H? Viết công thức tính thành phần thành phần % theo KL của các nguyên tố khi biết

ÁN

công thức hóa học của hợp chất. - HS: Các nhóm thảo luận và trình bày

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

56,47%

H Ư

N

G

3 . 16/85 x 100% =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

%mO = mO/MNaNO =

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

27,06%

mN = 1 .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

nN =

100% = 29/85 . 100% =

H

16.3 =

23 = 23 g

N

mol

%mNa = mNa/ MNaNO .

N

23 + 14 +

mNa = 1 .

Ơ

nNa = 1

Y

MNaNO =

U

NO3

trong 1 mol

.Q

Na

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

TP

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

- GV: Chốt kiến thức - GV nhận xét bổ sung chốt kiến thức và sửa và chốt phần khởi động 2. Xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về

khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất. BÀI TẬP 1 (SGK) Hs đọc thông tin( hoạt động cá nhân ).

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Trả lời câu hỏi ở SGK : Làm thế nào có thể xác định được CTHH của hợp chất khi

biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất? Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra được các bước

N

+ B1: Tìm khối lượng mỗi nguyên tố có trong 1mol hợp chất.

N

H

Ơ

+ B2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất.

Y N

G

lượng các nguyên tố trong hợp chất?

H Ư

- HS thảo luận theo nhóm:

TR ẦN

Giải:

10 00

B

* Khối lượng mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất Naò N y O z . 27,06 .85 = 23g 100 16.47 mN = .85 = 14 g 100 mO = 48g

Ý

-H

Ó

A

mNa =

-L

nNa= 1mol ; nN= 1mol ; nO= 3mol.

ÁN

Công thức hợp chất: NaNO3

TO

* Từ bài toán trên: Nêu các bước giải bài toán xác định công thức hoá học của hợp

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hãy xác định công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm khối

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

*BÀI TẬP 2:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

- GV nhận xét bổ sung chốt kiến thức.

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ B3: Suy ra công thức

D

IỄ N

Đ

ÀN

chất khi biết thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất - GV: Chốt kiên thức 3. Tính theo phương trình hóa học: Có yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân là chính làm bài tập 1: Đọc và làm theo mẫu

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

VD: Trong phòng thí nghiệm, hiđro được điều chế bằng cách cho sắt (Fe) tác dụng

với axitclohidric (HCl). Sản phẩm phản ứng là muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2) a. Tính thể dich khí hiđrô được (ở đktc) khi cho 5,6g sắt phản ứng hết với dung

H

Ơ

N

dịch HCl.

Y TP

- GV: H? Viết PTPH xẩy ra ->

G N

HS: nFe = m/M = 5,6/56 = 0,1 mol

- HS: Theo PT hoá học (1) ta có:

TR ẦN

- GV: Tìm số mol H2 sinh ra sau phản ứng:

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tìm số mol Fe tham gia phản ứng:

FeCl2 +

10 00

B

Cứ 1mol Fe tham gia phản ứng sinh 1 mol H2

A

Vậy 0,1mol Fe_______________0,1mol H2

VH = n . 22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

-L

Ý

-H

Ó

Thể tích khí H2 sinh ra sau phản ứng (đktc) là:

ÁN

b. GV: Tìm số mol HCl để phản ứng vừa đủ với 0,1mol Fe

TO

- HS: gọi số mol HCl cần dùng là x (mol)

H2 (1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2HCl

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+

Đ ẠO

Fe

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

(cho H = 1; Cl = 35,5; Fe = 56)

- HS:

N

b. Tính khối lượng HCl cần dùng để phản ứng vừa đủ với 5,6g sắt.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Theo pthh (1) ta có: 1 mol Fe tham gia phản ứng cần dùng 2 mol HCL Vậy 0,1 mol Fe tham gia phản ứng cần dùng x mol HCl x = 0,1 x 2 / 1 = 0,2 (mol) Tìm khối lượng HCl cần dùng mHCl= nHCl . MHCl = 0,2 . 36,5 = 7,3 (g)

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

*Bài tập 2:

(Nêu các bước giải bài toán tính theo Pthh) - GV: H? Viết PTHH. +

Cl2 → 2HCl (2)

N

H2

Ơ

- HS:

N

H

- GV: Tìm số mol khi H2 tham gia phản ứng (đktc):

Y

n H = V/22,4 = 67,2/22,4 = 3 mol

G

1 mol khí H2 tham gia phản ứng với 1 mol khí Cl2

TR ẦN

H? Tìm thể tích khí Cl2 tham gia phản ứng:

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Vậy 3 mol khí H2 tham gia phản ứng với 3 mol khí Cl2

- HS: VCl = n . 22,4 = 3 . 22,4 = 67,2 (l)

10 00

B

- GV: Tìm sô mol khí hiđro clorua thu được sau phản ứng: Gọi y là số mol HCl thu được sau phản ứng

Ó

A

- HS: Theo PT (2) ta có:

Ý

-H

1 mol khí H2 tham gia phản ứng với tạo thành 2mol HCl

-L

Vậy 3mol khí H2 tham gia phản ứng với tạo thành y mol HCl

TO

ÁN

y = 3 . 2/1 = 6 (mol)

ÀN

- GV: Tìm khối lượng khí HCL thu được sau phản ứng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

- HS: Theo phương trình HH (2) ta có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- GV: Tìm số mol khí clo (đktc) cần dùng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

- HS:

D

IỄ N

Đ

- HS: m HCl = nHCl . MHCl = 6 . 36,5 = 219 (g) H? Rút ra các bước giải bài toán tính theo PTHH. B1: Lập phương trình hóa học B2: Chuyển đổi dữ kiện đề bài cho về số mol B3: Tính lượng chất tham gia phản ứng khi biết được lượng sản phẩm tạo ra, hoặc

ngược lại tính được lượng sản phẩm tạo ra khi biết lượng các chất tham gia. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Vận dụng tìm hiểu thêm các hiện tượng xảy ra trong thực tiễn cuộc sống thông qua

các bài tập. Trong hoạt động này học sinh làm việc cá nhân là chính, nên giáo viên cần theo giỏi

N

giúp đỡ học sinh khi cần thiết, đồng thời ghi nhận xét vào vở đánh giá kết quả việc của

H

Ơ

các em.

Y

N

Trong hoạt động này giáo viên có thể sử dụng nguyên bài tập trong SGK phần

H Ư

N

sản xuất. Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố có trong phân

TR ẦN

tử (H2O)

Bài tập 2: Khí X là khí chứa trong các mỏ khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao … khí X có thành phần % các nguyên tố: 75% C còn lại là H. Hãy xác định CTHH khí X

10 00

B

biết tỉ khối của khí X so với không khí là 0,5517 lần.

A

Bài tập 3: Giống bài tập SGK.

-H

Ó

D. Hoạt động vận dụng

Ý

- Giáo viên: Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành mục 1, 2 SGK vào giấy nạp vào tiết

ÁN

-L

học sau. GV chấm và nhận xét. - Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho học sinh được vận dụng các kiến thúc đã học ở trên để khắc sâu kiến thức và tính theo PTHH, và tính theo PTHH. Rèn kỹ năng làm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Bài tập 1: Chúng ta đã biết nước (H2O) có vai trò rất quan trọng trong đời sống và

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

nhà tìm hiểu làm).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Nhưng cũng có thể điều chỉnh thay đổi bài tập tương tự như sau: (BT trong SGK về

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. Phần luyện tập.

D

IỄ N

Đ

ÀN

các bài tập liên quan đến phần tính theo PTHH, viết PTHH. E. Hoạt động tìm tòi mở rộng - GV: Yêu cầu HS hoạt động thảo luận nhóm ngoài giờ lên lớp, về vấn đề trong SGK

đặt ra. - Các nhóm nạp báo cáo thảo luận theo các phần câu hỏi đặt ra.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 2, 3

Ngày soạn:

12/09/2016

N

Bài 2. NGUYÊN TỬ, NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

N

H

Ơ

I. Mục tiêu bài học

Y N

G

+ Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ được tạo bởi các hạt electron

H Ư

(e) mang điện tích âm.

TR ẦN

+ Hạt nhân gồm các hạt proton (p) mang điện tích dương và các hạt nơtron (n) không mang điện.

10 00

B

- Trong mỗi nguyên tử, số p luôn bằng số e (vì nguyên tử trung hòa về điện). - Những nguyên tử có cùng số p trong hạt nhân thuộc các nguyên tử cùng loại. Tập

Ó

A

hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân thuộc cùng một nguyên tố hóa

Ý

-H

học. Kí hiệu hóa học biểu diễn ngắn gọn một nguyên tố hóa học.

-L

- Khối lượng nguyên tử và nguyên tử khối, phân tử khối.

ÁN

- Vai trò của nguyên tố hóa học. b. Về kĩ năng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện và tạo nên mọi chất.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- Mô tả được thành phần cấu tạo nguyên tử:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

a. Về kiến thức:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

D

IỄ N

Đ

ÀN

- Hình thành kĩ năng vận dụng tính toán NTK, PTK. - Củng cố kĩ năng viết KHHH. - Đọc được tên một nguyên tố khi biết kí hiệu hoá học và ngược lại. - Tra bảng tìm được nguyên tử khối của một số nguyên tố cụ thể. c. Về thái độ: - HS có hứng thú, tinh thần say mê học tập. - Tích cực tự giác, tự lực phát hiện và thu nhận kiến thức.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho HS - Hợp tác. - Năng lực đọc hiểu, xử lí thông tin. - Năng lực vận dụng kiến thức.

Ơ

N

II. Tổ chức hoạt động học của HS

N

H

Tiết 2

Y

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

N

G

- HS thảo luận nhóm, quan sát hình ảnh 2.1 trong sgk/tr 10 (đính chính sai sót:

TR ẦN

nguyên tử, nguyên tử có mang điện không.

H Ư

proton và nơtron đổi cho nhau), video (nếu có) về cấu trúc nguyên tử để dự đoán cấu tạo

a.Thiết bị dạy học

- Màn hình, máy chiếu.

A

b.Sản phẩm hoạt động

10 00

B

- Tranh về cấu trúc nguyên tử (tự vẽ hoặc dùng máy chiếu).

-H

Ó

- Bản báo cáo của nhóm về cấu tạo nguyên tử, về các loại điện tích.

-L

Ý

- GV tổ chức cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả, nêu vấn đề.

ÁN

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Nguyên tử

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3. Phương thức hoạt động:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

tạo nên nguyên tử.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

2. Nội dung hoạt động: Xác định cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của các loại hạt cấu

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Mục đích: Tìm đặc điểm cấu tạo của nguyên tử.

ÀN

*Hoạt động nhóm: Dựa trên kết quả hoạt động khởi động, nghiên cứu nội dung

D

IỄ N

Đ

thông tin thảo luận trả lời các câu hỏi: H? Nguyên tử có thành phần cấu tạo như thế nào. H? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt cơ bản nào. H? Nêu đặc điểm của những loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. - GV có thể gọi đại diện 1-2 em đứng tại chỗ báo cáo kết quả làm việc. Các bạn khác bổ sung.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV chốt lại kiến thức. - Vận dụng làm bài tập: H? Hoàn thành sơ đồ cấu tạo nguyên tử.

……………..... …………………………………………

NGUYÊN TỬ

10 00

B

- GV tổ chức cho HS đọc thông tin và thảo luận rút ra nhận xét:

A

H? Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có những đặc điểm chung nào.

Ó

H? Nguyên tố hóa học là gì.

-H

- GV gọi đại diện 1-2 em đứng tại chỗ báo cáo kết quả làm việc. Các bạn khác bổ

-L

Ý

sung.

ÁN

- Vận dụng làm bài tập:

TO

H? Tại sao cần có chế độ ăn đầy đủ các nguyên tố hóa học cần thiết.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

II. Nguyên tố hóa học

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H? Vì sao nguyên tử trung hòa về điện.

H Ư

N

G

Đ ẠO

………………………………………… …………………………….

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

…………...

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

………………………………………… ………………………………

N

H

Ơ

N

…………………………………

CẤU TẠO

ÀN

H? Dựa vào bảng 2.1, hãy viết KHHH của các của các nguyên tố: natri, magie, sắt,

D

IỄ N

Đ

clo và cho biết số p, e trong mỗi nguyên tử của các nguyên tố đó.

Tiết 3 III. Nguyên tử khối, phân tử khối 1. Nguyên tử khối - GV cho HS đọc thông tin về khối lượng nguyên tử ở tài liệu để thấy được khối

lượng nguyên tử được tính bằng gam thì số trị rất nhỏ bé. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV cho HS theo dõi thông tin trong tài liệu và giới thiệu cách tính khối lượng

nguyên tử bằng gam. - HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập điền từ.

Ơ

- GV hướng dẫn HS hoạt động cặp đôi dựa vào định nghĩa NTK nêu định nghĩa

N

2. Phân tử khối

N

H

PTK, trả lời câu hỏi trang 13.

U

Y

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”:

N

G

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

H Ư

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi hoàn thành 3 bài tập trong SGK trang 13.

TR ẦN

- HS thảo luận, thống nhất câu trả lời, đại diện lần lượt trình bày đáp án, nhóm khác bổ sung sai sót.

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

- GV hướng dẫn học sinh học ở nhà phân còn lại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

PTK của 1 phân tử, nhóm nào hoàn thành nhanh nhất, đúng nhất sẽ chiến thắng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV cho HS 3 phút chuẩn bị, sau đó mỗi nhóm cử lần lượt 1 bạn lên bảng tính

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

NaNO3.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H? Tính phân tử khối của các phân tử sau: Ba(OH)2, SO2 ,CO2, KHCO3, H2O,

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tiết 4, 5, 6

18/09/2016

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ngày soạn:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 3: CÔNG THỨC HOÁ HỌC, HOÁ TRỊ (3 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

Ơ

N

a) Kiến thức:

N

H

- Trình bày được ý nghĩa của CTHH của chất

N

G

b) Kĩ năng:

H Ư

- Viết đúng công thức hoá học và tính phân tử khối.

TR ẦN

- Tính hoá trị của một nguyên tố khi biết CTHH của hợp chất và hóa trị của nguyên tố kia (nhóm nguyên tử).

10 00

B

c)Thái độ:

A

- Hứng thú, có tinh thần say mê trong học tập.

-H

Ó

- Tích cực tự lực phát hiện và thu nhận kiến thức

-L

Ý

2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển

ÁN

Thông qua các hoạt động “Cá nhân”, “Học cặp đôi”, “Học theo nhóm” góp phần hình thành cho học sinh năng lực hợp tác. Thông qua các hoạt động về hình thành kiến thức cơ bản, hoạt động vận dụng góp phần hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

một số nguyên tố và nhóm nguyên tử thường gặp .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

vận dụng trong việc thiết lập một số công thức hợp chất vô cơ đơn giản. Biết hoá trị của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

- Xác định được hóa trị của một số nguyên tố hóa học. Phát biểu quy tắc hóa trị và

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

- Viết được CTHH của một số đơn chất và hợp chất đơn giản

D

IỄ N

Đ

ÀN

năng lực xử lí thông tin, năng lực vận dụng kiến thức. II. CHUẨN BỊ 1. GV: Phiếu học tập 2. HS: Nhớ lại kiến thức về: nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 1. Hướng dẫn chung: HD HS ôn lại kiến thức liên quan ở lớp 6 Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Các hoạt động chính: Tiết 4

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

...

...

H Ư

TR ẦN

nguyên tử O O2

2 nguyên tử O

...

...

Lưu

S

1 nguyên tử S

...

...

...

...

10 00

B

Khí oxi

Al

1 nguyên tử Al

Ó

Nhôm

A

huỳnh

-H

*Sau khi HS hoàn thành bảng trên, GV thông báo đáp án và nêu 3 câu hỏi SGK.

-L

Ý

1/ Cách ghi CTHH của một chất như thế nào?

ÁN

2/ CTHH của chất cho biết những điều gì?

IỄ N

Đ

ÀN

TO

3/ Vì sao từ 118 NTHH có thể tạo ra hàng chục triệu chất khác nhau?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO G

nguyên tử S và 3

CaSO3

sunfit

...

N

1 nguyên tử Ca, 1

Canxi

Y

...

tử khối

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2 nguyên tử H và

H2O

U

tạo nên chất

1 nguyên tử O

http://daykemquynhon.ucoz.com

D

phân tử

Phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nước

Số NTHH

.Q

chất Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thành phần

CTHH

TP

Tên

N

H

Ơ

phiếu)

N

*Hoạt động cặp đôi: (GV treo bảng sau và yêu cầu HS hoàn thành hoặc phát

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. CÔNG THỨC HÓA HỌC *Hoạt động cặp đôi: H? Trong bảng trên, hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất (đã học ở

lớp 6). H? Vậy CTHH của đơn chất khác với CTHH của hợp chất như thế nào. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV yêu cầu HS đọc SGK. - HS trả lời câu hỏi:

H? CTHH của đơn chất được biểu diễn như thế nào? Lấy ví dụ.

Ơ

N

- HS khác nhận xét

N

H

H? CTHH của hợp chất được biểu diễn như thế nào? Lấy ví dụ.

.Q CTHH của hợp chất

G

CTHH của đơn chất

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đơn chất kim loại và một số phi kim: A

TR ẦN

(A là KHHH). VD: Al, Fe ...

Trong đó: A, B, ... là KHHH x, y, ... là chỉ số

nguyên tử (chỉ số = 1 thì không ghi).

10 00

B

P, C, S ...

AxBy ...

Đơn chất phi kim khác: Ax (x thường

-H

Ví dụ: O2, H2 ...

Ó

A

bằng 2).

-L

Ý

2. Ý nghĩa của CTHH

ÁN

- GV quay lại bảng phụ ban đầu.

TO

Từ các CTHH và thông tin ở trên, HS nêu được 3 ý nghĩa của CTHH.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

1. CTHH của đơn chất và hợp chất

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- GV chốt nếu cần và ghi bảng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

- HS khác nhận xét.

D

IỄ N

Đ

ÀN

- GV cho HS làm bài tập hoàn thành bảng trang 16, 17 SGK. Lưu ý: + Mỗi CTHH chỉ 1 phân tử chất đó (trừ đơn chất kim loại và một số phi kim: mỗi

CTHH chỉ một nguyên tử). + Phân biệt hệ số với chỉ số ... VD:

H2 chỉ một phân tử khí hiđro

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2H2O chỉ 2 phân tử nước Zn chỉ 1 nguyên tử kẽm

(Tùy theo năng lực học sinh từng lớp có thể làm thêm bài tập 1,2 mục C)

Ơ

N

Chủ đề 3. SINH HỌC CƠ THỂ

N

H

A. Hướng dẫn chung dạy học chủ đề

H Ư

thể thích nghi với quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. Động vật thích nghi với

TR ẦN

hướng dị dưỡng, các hệ cơ quan như tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp phục vụ cho quá trình chuyển hóa chất hữu cơ lấy từ môi trường ngoài.

B

Đặc trưng thứ hai của cơ thể sống là khả năng cảm ứng. Nhờ có cảm ứng mà cơ thể

10 00

có khả năng thích nghi với môi trường sống. Khả năng cảm ứng của động vật và thực vật

A

khác nhau phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ thần kinh. Hệ thần kinh càng phát triển,

-H

Ó

khả năng cảm ứng càng nhạy bén.

Ý

Đặc trưng thứ ba của cơ thể sống là khả năng sinh trưởng và phát triển, nghĩa là cơ

-L

thể sinh vật, cụ thể là động vật và thực vật có khả năng lớn lên, biến đổi về hình thái, sinh

ÁN

lí.

Khi sinh trưởng và phát triển đến một mức độ nhất định, cơ thể sẽ có khả năng sinh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

chuyển hóa vật chất và năng lượng. Thực vật tiến hóa theo hướng tự dưỡng, cấu tạo cơ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đặc trưng thứ nhất và cũng là đặc trưng quan trọng nhất của cơ thể sống là khả năng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

nhàng cùng nhau thực hiện bốn đặc trưng cơ bản của cơ thể sống:

TP

.Q

Mỗi cơ thể sống là một bộ máy hoạt động hoàn hảo. Các cơ quan phối hợp nhịp

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

I. Vai trò của chủ đề

ÀN

sản,đó là đặc trưng thứ tư. Sự sinh sản thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau ở cả thực

IỄ N

Đ

vật và động vật: từ sinh sản vô tính bằng bào tử đến sinh sản hữu tính bằng hạt, từ sự phân

D

bào đơn giản cho đến đẻ con và nuôi con bằng sữa. Đa dạng sinh học: Các loài sinh vật, được hình thành và phát triển trên trái đất hàng trăm triệu năm đã và đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người, nhiều loài đang bị suy giảm một cách nhanh chóng, thậm chí có một số loài đang ở ngưỡng cửa của sự diệt vong mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống bị phá huỷ, do săn bắt quá mức và

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

do sự tấn công một cách dữ dội của các loài nhập cư cũng như sự cạnh tranh của các kẻ thù khác ...

Tất cả các đặc trưng cơ bản của cơ thể sống và đa dạng sinh học sẽ được trình bày

N

một cách hệ thống trong chủ đề 3 “Sinh học cơ thể”.

H

Ơ

II. Mục tiêu chủ đề

Y

N

1. Kiến thức:

H Ư

N

- Nêu được thế nào là sinh trưởng, phát triển ở sinh vật.

- Phân tích được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở cơ thể sinh vật.

TR ẦN

- Nêu và lấy được các ví dụ về ảnh hưởng của các nhân tố đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

10 00

B

- Nêu được thế nào là sinh sản ở sinh vật.

- Phân biệt được các hình thức sinh sản của sinh vật.

A

- Trình bày được vai trò của sinh sản đối với sinh vật.

-H

Ó

- Nêu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật là gì.

Ý

- Mô tả được cơ chế cảm ứng của sinh vật: tiếp nhận kích thích – phân tích, tổng hợp

-L

– phản ứng trả lời.

ÁN

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh, hình vẽ, video nhận biết kiến thức.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hóa năng lượng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- Phân tích được quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể sinh vật,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

dinh dưỡng và trao đổi khí ở sinh vật.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- Mô tả được sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: vai trò của quá trình trao đổi nước, sự

D

IỄ N

Đ

ÀN

- Rèn luyện kĩ năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm; vẽ sơ đồ. - Đa dạng các nhóm sinh vật theo tiêu chí nào? 3. Thái độ: - Ứng dụng kiến thức sinh sản ở sinh vật trong thực tiễn đời sống như: tăng số con,

điều chỉnh tỉ lệ đực cái, nhân giống, nuôi cấy mô… - Giải thích được một số hiện tượng cảm ứng của sinh vật.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Vận dụng kiến thức cảm ứng (phản xạ ở động vật) trong việc hình thành các thói

quen tốt trong đời sống hằng ngày. - Đa dạng các nhóm sinh vật có ý nghĩa như thế nào?

N

III. Nội dung chính của chủ đề

H

Ơ

Chủ đề “Đặc trưng của cơ thể sống” gồm 5 bài học:

Y

N

Bài 8. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

TR ẦN

Hãy cho biết các cấp độ tổ chức dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức chức cơ bản của thế giới sống ? Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cấp tổ chức cơ thể sống là: TĐC

10 00

B

và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường? Đặc điểm nổi trội : Hệ thống mở và tự điều chỉnh

A

là gì ? Sinh vật không chỉ chịu sự chi phối của môi trường (như tác động của môi trường)

-H

Ó

mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống (?)

-L

Ý

Làm thế nào để sinh vật có thể đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng nội môi?

TO

ÁN

B. Hướng dẫn dạy các bài cụ thể của chủ đề

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

IV. Một số lưu ý về tổ chức dạy học chủ đề

N

G

Bài 12. Đa dạng các nhóm sinh vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Bài 11. Cảm ứng ở sinh vật

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

Bài 10. Sự sinh sản ở sinh vật

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài 9. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 8. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG A- HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Trò chơi đóng vai

N

- GV để 4 – 6 HS đóng vai là “xúc tác” (enzyme), số HS còn lại đóng vai là các phân

N

H

Ơ

tử đường glucozơ. HS sẽ chơi trò này trong khoảng thời gian 2-3 phút.

Y G

N H Ư

Yêu cầu HS kể tên được các chất là nguyên liệu của quang hợp: Khí cacbonic và

TR ẦN

nước, các chất là sản phẩm của quang hợp: Gluco và khí oxi.

B

B- HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

10 00

Hoạt động nhóm:

A

1. Dựa vào những hiểu biết của mình, hãy hoàn thành chú thích cho hình 8.1 và cho

-H

Ó

biết những chất được trao đổi giữa cây xanh với môi trường là gì?

-L

Ý

HS dựa vào kiến thức đã học ở môn Khoa học tự nhiên lớp 6, có thể trả lời :

Đ

2- Khí cacbonic

3- Khí oxi

4- Ánh sáng

TO

ÁN

1- Hơi nước

5- Tinh bột

6- Nước và muối khoáng

7- Muối khoáng

8- Chất thải

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N¨ ng l- î ng as ⎯⎯⎯⎯⎯ → glucôzơ + khí oxi HÖ s¾c tè (dl)

Khí cacbônic + nước

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

môi trường những chất gì và trả lại cho môi trường những chất gì ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

Đ ẠO

3. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Trong quá trình quang hợp, cây xanh đã lấy ở

IỄ N D

.Q

H? Tại sao nhai cơm lâu lại cảm thấy vị ngọt.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. Hoạt động ăn bánh

2. Em hãy dự đoán, điều gì sẽ xảy ra nếu cây ngừng trao đổi những chất trên với

môi trường ? HS có thể phát biểu nhiều đáp án: Cây không sinh trưởng, sinh trưởng chậm hay cây chết… HS thấy được sự trao đổi các chất giữa cây với môi trường là cần thiết cho quá trình sống của cây.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

1. Trao đổi nước

Hoạt động theo cặp trả lời câu hỏi: HS dựa vào thông tin được đưa ra và nêu được: Trao đổi nước ở thực vật :

Ơ

N

1. Vai trò của nước với cây là:

N

H

- Nước là thành phần cấu tạo của cây : nước chiếm khối lượng lớn trong cơ thể thực

H Ư

...................................................................................................................... - Nhờ có

TR ẦN

quá trình thoát hơi nước qua lá, cây hút được nước và muối khoáng. ...................................................................................................................... - Thoát

Trao đổi nước ở người:

10 00

B

hơi nước giúp cây làm mát

-H

Ó

A

1. Ý nghĩa của quá trình toát mồ hôi với cơ thể:

-L

hòa thân nhiệt

Ý

...................................................................................................................... - Điều

ÁN

...................................................................................................................... - Thải các chất độc ra khỏi cơ thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

2. Vai trò của quá trình thoát hơi nước qua lá là:

G

- Nước là môi trường diễn ra các hoạt động trao đổi chất trong cây.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

quang hợp.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Nước tham gia vào các hoạt động trao đổi chất của cây : là nguyên liệu quá trình

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

vật.

IỄ N

Đ

ÀN

2. Điều gì xảy ra nếu cơ thể thiếu nước: ...................................................................................................................... - Các

D

hoạt động trao đổi chất không thể diễn ra bình thường. 3. Các cách đảm bảo đủ nước cho cơ thể hằng ngày (em nên uống nước vào những thời gian nào trong ngày)?GV có thể gợi ý HS căn cứ vào lượng nước cần thiết mỗi ngày, uống nước sao cho đủ lượng và đúng cách.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Sự dinh dưỡng

Hoạt động : Thảo luận nhóm kể tên các loại “thức ăn” của thực vật và thức ăn của con người (Điền vào bảng dưới đây):

N

GV gợi ý «thức ăn » của thực vật thực chất là các chất mà thực vật lấy từ môi trường

Con người

1

Nước

Tinh bột

2

Muối khoáng

3

Khí cacbonic

….

10 00

3. Trao đổi khí

Ó

A

Hoạt động theo cặp : Em hãy trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi sau :

-H

1. Hệ cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể? Hệ hô hấp

ÁN

-L

Ý

2. Vì sao khi vận động mạnh hoặc tập thể dục, nhịp hô hấp tăng? E- HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

TO

1. Em hãy quan sát sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng sau, phân biệt trao

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Vitamin, muối khoáng

B

TR ẦN

H Ư

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Lipit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Đ ẠO G

Protein

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Thực vật

TT

Y

N

H

Ơ

phục vụ cho quá trình sống của mình.

D

IỄ N

Đ

ÀN

đổi chất ở cấp cơ thể với trao đổi chất ở cấp tế bào :

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và cấp độ tế bào.

10 00

B

2. Thảo luận:

1. Các chất được trao đổi giữa cơ thể và môi trường như thế nào? Thường là những

Ó

A

chất gì?

-H

2. Năng lượng được chuyển hóa trong cơ thể như thế nào?

-L

Ý

3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng có ý nghĩa như thế nào với sinh vật?

ÁN

Nêu được do cơ thể cần lượng oxi nhiều hơn nên nhịp hô hấp tăng. C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

môi trường xung quanh, và nêu được các chất đó đến từ đâu? Để thấy được mối quan hệ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình và nêu được các chất trao đổi giữa tế bào với

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP N

G

- GV sử dụng SGK sinh học 8 để hướng dẫn HS học.

Đ ẠO

Hình 8. Sơ đồ chuyển hóa vật chất và năng lượng

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

ÀN

1. Sử dụng dụng cụ đo hàm lượng các chất khí ôxy và cacbônic tiến hành thí nghiệm

IỄ N

Đ

về sự hô hấp của người. (thí nghiệm thở qua ống hút vào bình nước vôi trong sẽ thấy

D

nước vôi vẩn đục). D- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HS làm việc cùng gia đình, tìm hiểu: 1. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Gợi ý: do giun không thể thực hiện quá trình trao đổi khí vì da bị khô.

2. Tại sao chúng ta phải thường xuyên tắm gội, giữ vệ sinh cơ thể? Gợi ý: Thường xuyên tắm gội, giữ vệ sinh cơ thể giúp cơ thể có sức khỏe tốt,

N

H

Ơ

3. Trao đổi với bố mẹ và người thân để tìm hiểu thế nào là ăn, uống khoa học.

N

phòng chống bệnh tật.

Y

GV có thể gợi ý các em lập khẩu phần ăn cho từng thành viên trong gia đình mình

Độ dài ruột 55 - 60m

2.

22 m

10 00

Lợn

Thức ăn

B

1. Trâu, bò

TR ẦN

Động vật

H Ư

Bảng 3. Đặc điểm tiêu hóa của một số động vật

(Heo)

A

7m

3. Chó

Ó -H

ÁN

-L

Ý

4. Cừu

32 m

TO

H? Hãy nhận xét độ dài ruột và thức ăn của mỗi loài.

ÀN

- GV tổ chức cho các nhóm hoạt động và chia sẻ ý kiến với cả lớp, làm nền tảng để

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

thức ăn cho phù hợp với từng loài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2. Cho biết độ dài ruột của một số động vật như bảng dưới đây. Em hãy điền loại

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Đ ẠO

TP

E- HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

theo tuần và chia sẻ với cả lớp.

D

IỄ N

Đ

học những bài tiếp theo.

BÀI 9. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT Chuẩn bị của GV GV nghiên cứu và chuẩn bị thêm các tranh ảnh, video về sự sinh trưởng của một số

loài cây có hoa; video quá trình sinh trưởng và phát triển của con người; các tranh, hình Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

và video về các loại bệnh do sự sinh trưởng, phát triển không bình thường như người lùn, người khổng lồ, trẻ em còi xương, trẻ em suy dinh dưỡng ... Đọc thêm tài liệu về sinh trưởng, phát triển ở TV và sinh trưởng, phát triển ở ĐV.

N

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

H

Ơ

GV tổ chức cho các nhóm thi tìm hiểu về bệnh còi xương, bệnh suy dinh dưỡng,

N

bệnh béo phì ở trẻ em ở Việt Nam. Thế nào là bệnh còi xương? Nguyên nhân bệnh còi

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Mỗi nhóm báo cáo về bài tìm hiểu của nhóm.

TR ẦN

- GV yêu cầu HS đọc thông tin và hoàn thành bảng, gợi ý đáp án như sau: Bảng 1. Tìm hiểu về sinh trưởng, phát triển ở sinh vật Sự tăng về kích thước và khối lượng cơ thể

10 00

B

Bản chất

Sinh trưởng

Hình thức

A Ó

Bản chất

Ý

Phát

Những biến đổi cơ thể theo từng giai đoạn của một cá thể sinh vật.

Hình thức

biểu hiện

Biểu hiện ở ba quá trình liên quan mật thiết với nhau, đó là sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) và phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

triển

lớn lên, đó là những thay đổi về lượng

-H

biểu hiện

Do sự phân chia, lớn lên của TB, làm cho cơ thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

1.1. Đọc thông tin sau và hoàn thành bảng:

G

I. Tìm hiểu thế nào là sinh trưởng – phát triển ở sinh vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

xương là gì? Làm thế nào để chữa bệnh còi xương?...

Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết với nhau, đan xen nhau và luôn liên quan đến môi trường sống. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển. Nếu không có sinh trưởng thì không có phát triển và ngược lại.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Khoanh tròn những nhận định Đúng hay sai trong bảng sau Nhận định

Đúng

Sai

Ơ

Khi người trưởng thành tăng chế độ ăn và béo lên, tăng kích

N

hay Sai

N

H

thước bụng cũng là sinh trưởng.

G

sinh trưởng.

Đúng

Đúng

Cây ngô ra hoa gọi là phát triển.

Đúng

TR ẦN

H Ư

N

Hạt đậu này mầm thành cây non gọi là phát triển.

10 00

B

II. Tìm hiểu các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật H? Dựa vào quan sát các hình bên dưới, hãy vẽ sơ đồ sinh trưởng và phát triển của

Ó

A

cây đậu, con người, con châu chấu và con ếch.

-H

Sơ đồ phát triển của cây đậu: Hạt đậu→ cây con→ cây trưởng thành→ cây ra hoa,

-L

Ý

kết hạt.

ÁN

Sơ đồ phát triển của con người: Hợp tử → em bé → người trưởng thành Sơ đồ phát triển của con châu chấu: Trứng → ấu trùng → ấu trùng lớn do lột xác

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Cá trắm trong ao thiếu chăm sóc nên chỉ dài ra mà to chậm là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

khối lượng của lợn là sinh trưởng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sai

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Khi người ta bơm nước vào bụng lợn trước khi làm thịt để tăng

Đ

ÀN

nhiều lần → châu chấu trưởng thành → trứng Sơ đồ phát triển của con ếch: Trứng đã thụ tinh → nòng nọc → ếch con → ếch

D

IỄ N

trưởng thành → trứng. H? Hãy chỉ ra những điểm giống nhau trong chu trình phát triển của các sinh vật ở

trên (hình dạng, kích thước con non; các giai đoạn phát triển;… ).

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đều trải qua các giai đoạn: sinh trưởng: kích thước con non/ cây non tăng dần. Ở

TV, châu chấu và con người, hình dạng cây non /con non giống cây / châu chấu/ người trưởng thành. Các giai đoạn sinh trưởng- phát triển của cây bao gồm: sinh trưởng, phát triển sinh

H

Ơ

N

dưỡng và phát triển sinh sản.

Hình

dạng

Hình dạng con

ếch Hình dạng con

B

cây con và cây em bé và người non và con trưởng non và con trưởng thành trưởng

thành thành

giống

nhau. giống nhau. Khác nhưng để lớn được trường sống khác nhau.

10 00

trưởng

giống nhau thành khác nhau, môi

cao, chiều ngang.

-H

chiều

nhiều lần lột xác. Kích

thước

khác

nhau.

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

chiều ngang.

Ý

về

Ó

A

Nhưng khác nhau nhau về chiều cao, con non phải trải qua Kích thước khác nhau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

dạng

con châu chấu

Phát triển ở con

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Hình

con người

TR ẦN

ở cây đậu

Phát triển ở

N

Phát triển ở

H Ư

Phát triển

G

phát triển;… ).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

đậu, con người, con châu chấu và con ếch (hình dạng, kích thước con non; các giai đoạn

IỄ N D

U .Q

TP

H? Hãy thảo luận và viết ra những điểm khác nhau trong chu kỳ phát triển của cây

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đoạn sinh trưởng, phát triển phôi và sinh trưởng, phát triển hậu phôi.

Y

N

Ở các động vật và con người, các giai đoạn sinh trưởng- phát triển bao gồm: giai

H? Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi/bài tập:

H? Các loài động vật sau loài nào phát triển trải qua biến thái, loài nào phát triển không qua biến thái: mèo, chó, cá, ếch nhái, bướm, ruồi, gián. - Không qua biến thái: mèo, chó, cá, - Qua biến thái: ếch nhái, bướm, ruồi, gián.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Hãy vẽ vòng đời của muỗi. Muỗi là vật trung gian truyền bệnh. Chúng ta có thể

tiêu diệt chúng bằng những cách nào? Muỗi trưởng thành

Trứng

Bọ gậy

Quăng

Muỗi trưởng thành

N

Phòng ngừa bằng cách hạn chế tối đa những chỗ đọng nước và ẩm thấp mà muỗi

H

Ơ

có thể đẻ trứng như: phát quang xung quanh nhà, dọn dẹp những chai lọ có thể ứ đọng

N

nước. Riêng giai đoạn muỗi trưởng thành thì có thể sử dụng cửa lưới chống muỗi, thuốc

Y

Sự sinh trưởng và phát triển của thực vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên trong

TR ẦN

và bên ngoài:

Nhân tố bên trong : tuỳ thuộc vào loài cây, hooc môn…

Nhân tố bên ngoài : chất dinh dưỡng, nhiệt độ, ánh sáng, nước…

10 00

B

A

H? Hãy thảo luận và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát

-H

Ó

triển của động vật. Cho ví dụ minh họa.

-L

ÁN

và bên ngoài:

Ý

Sự sinh trưởng và phát triển của thực vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố bên trong

Nhân tố bên trong : tuỳ thuộc vào loài động vật, hooc môn sinh

TO

trưởng,…

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Cho ví dụ minh họa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H? Hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

vật

IỄ N D

U .Q

TP

III. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

xịt muỗi, vợt điện để tiêu diệt muỗi.

Nhân tố bên ngoài : thức ăn, nhiệt độ, nước…

H? Hãy thảo luận nhóm lấy hai ví dụ để chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của

sinh vật phụ thuộc vào loài. Ví dụ: sự sinh trưởng và phát triển của lợn khác với sinh trưởng, phát triển của mèo, cá… Sự sinh trưởng của cây bàng khác sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Hãy lấy một số ví dụ chứng minh sự sinh trưởng của con người bị ảnh hưởng bởi

chất dinh dưỡng. - Lấy ví dụ về bệnh béo phì, bệnh còi xương.

N

- Ví dụ chứng minh sinh trưởng của con người bị ảnh hưởng bởi hoocmon sinh

H N

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Y

C.

Ơ

trưởng: người lùn, người khổng lồ.

N

G

các bước hình thành giả thuyết; thiết kế thí nghiệm; thực hiện thí nghiệm; ghi chép dữ liệu

H Ư

và rút ra kết luận.

TR ẦN

H? Hãy thiết kế chế độ ăn hợp lý cho bản thân em để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển ở tuổi dậy thì.

10 00

B

- GV Yêu cầu HS đọc thêm tài liệu và nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho lứa tuổi vị thành niên, xác định thể trạng mỗi người và xây dựng chế độ ăn hợp lí.

Ó

A

- GV lựa chọn và chiếu cho HS xem một bộ phim về sinh trưởng và phát triển ở sinh

Ý

-H

vật

-L

+ Xem một đoạn phim về chu trình sinh trưởng và phát triển của con người từ

ÁN

khi hợp tử được hình thành đến lúc trưởng thành và sinh sản. Xem chu trình phát triển của muỗi ; ếch ; hoặc ruồi, … Vẽ sơ đồ chu trình sống của các sinh vật đã

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

nhau. Quan sát và ghi chép số liệu). GV gợi ý HS chuẩn bị các dụng cụ cần thiết; Gợi ý

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

đổi điều kiện chiếu sáng ở các cây trong các chậu khác nhau, còn các điều kiện khác như

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

của thực vật chịu ảnh hưởng của ánh sáng (Gợi ý: trồng cây đậu non hoặc ngô non. Thay

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- GV yêu cầu HS thiết kế một thí nghiệm chứng minh sự sinh trưởng và phát triển

D

IỄ N

Đ

ÀN

được xem. D.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức cùng gia đình. 1. Hãy cùng gia đình tìm hiểu về chu trình sống của ruồi, muỗi H? Hãy tìm hiểu từ sách, báo về chu trình sống của ruồi, muỗi. Vẽ sơ đồ về chu trình

sống và giải thích vì sao phải tiêu diệt ruồi, muỗi ở các giai đoạn khác nhau. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Tại sao khi nuôi cá rô phi, người ta thường thu hoạch cá sau một năm mà không

để cho cá lớn hơn ? Dựa vào đâu để quyết định thời gian “xuất chuồng” của các động vật nuôi ? 2. Hãy tiến hành thí nghiệm chứng minh sự sinh trưởng và phát triển của thực vật

H

Ơ

N

chịu ảnh hưởng của ánh sáng (ví dụ: cây lúa, cây đậu, cây cà chua…)

N

3. Thiết kế thí nghiệm ảnh hưởng của phân đạm đối với sự sinh trưởng và phát triển

Y H Ư

N

1. Tìm thông tin về sinh trưởng, phát triển của thực vật và động vật

TR ẦN

Hãy tìm kiếm các nội dung thông tin sau từ sách, báo và các phương tiện thông tin khác:

B

a. Sinh trưởng ở các loài khác nhau thì khác nhau.

10 00

b. Tốc độ sinh trưởng nhanh, chậm tuỳ từng giai đoạn.

Ó

A

c. Ảnh hưởng của các nhân tố lên sự sinh trưởng phát triển của sinh vật.

-H

2. Đọc thêm thông tin về ảnh hưởng của các hoocmon lên sự sinh trưởng và phát

-L

Ý

triển của SV.

ÁN

3. Tìm hiểu về bệnh còi xương, bệnh suy dinh dưỡng, bệnh béo phì… 4. Tìm hiểu vì sao ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sống của con

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

vật, sinh lí động vật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV gợi ý HS tìm thông tin ở các trang web, thông tin ở các sách như: sinh lí thực

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

của cây rau cải.

Đ

ÀN

người thường có chế độ dinh dưỡng khác nhau? 5. Tìm hiểu thêm để biết vì sao trong trồng trọt người ta thường phải bấm

D

IỄ N

ngọn cây khi còn non và thỉnh thoảng có tỉa cành?

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 10. SỰ SINH SẢN Ở SINH VẬT

Ơ

N

Chuẩn bị của giáo viên:

N

H

- GV nghiên cứu và chuẩn bị thêm các tranh ảnh, video về sự sinh sản của con người,

N

G

- GV đọc thêm về công nghệ nuôi cấy mô, ghép các cơ quan ở người. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

H Ư

A.

TR ẦN

- GV hướng dẫn HS hoàn thành bảng liệt kê tên một số loài sinh vật và kiểu sinh sản. Hoạt động này giúp HS huy động kiến thức về các kiểu sinh sản của SV mà HS đã học ở

10 00

B

lớp 5 và lớp 6.

Bảng 10.1. Ví dụ sinh sản ở một số loài sinh vật

Ó

A

- HS trả lời câu hỏi về khái niệm sinh sản. Ở lớp 6 đã học sinh sản ở cây xanh, ở đây

-H

HS có thể tự định nghĩa sinh sản ở SV theo ý hiểu của các em và nêu các kiểu sinh sản

ÁN

thức sinh sản.

-L

Ý

mà HS biết. GV căn cứ vào định nghĩa HS nêu để chốt lại khái niệm sinh sản và các hình

TO

- Sinh sản ở sinh vật là quá trình sinh học tạo ra cơ thể mới, bảo đảm sự phát triển liên tục của loài.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thông tin bổ sung

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

tiễn như nuôi cấy mô, ghép gan, thận, nhân giống,…

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Chuẩn bị một số hình ảnh/video về ứng dụng sinh sản vô tính, hữu tính trong thực

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

của một số loài động vật, thực vật.

- Sinh sản ở sinh vật bao gồm 2 hình thức: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. B.

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu sinh sản vô tính của sinh vật - Hãy thảo luận nhóm và viết lại khái niệm sinh sản vô tính và các hình thức sinh

sản vô tính ở thực vật mà em đã học.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Hoạt động này nhằm giúp HS huy động kiến thức các em đã học ở môn KHTN 6,

qua đó GV có thể đi đến khái niệm sinh sản vô tính ở sinh vật. - Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao

N

tử cái.

H

Ơ

- Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể

N

mới. Con được hình từ một phần/một bộ phận của cơ thể mẹ. Các cá thể mới giống nhau

Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ ẠO

và hoàn thành bảng, gợi ý đáp án của bảng như sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

- GV yêu cầu HS quan sát các tranh hình về các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

và giống cá thể gốc.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Hình

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đại diện

Đặc điểm

thức sinh sản

vật đơn bào và giun chất và nhân

Ơ

đôi

Dựa trên sự phân chia đơn giản của tế bào

N

Xảy ra ở động

Phân

N

H

dẹp. Ví dụ: Trùng

Dựa trên sự nguyên phân nhiều lần, tạo

Từ những mảnh vụn của cơ thể, qua

N

Bào tử

nguyên phân tạo ra cơ thể mới

G

biển, giun dẹp Rêu, dương xỉ …

Cơ thể mới phát triển từ bào tử

TR ẦN

Bào tử thể → túi bào tử → bào tử → cá

Khoai tây,

10 00

Sinh

B

thể mới

dưỡng

khoai lang, cỏ

dưỡng của cơ thể mẹ (rễ, thân, lá) Một cơ quan sinh dưỡng → nẩy chồi → cá thể mới.

-L

Ý

-H

Ó

A

tranh, thuốc bỏng

Phát triển từ một phần của cơ quan sinh

ÁN

- GV yêu cầu HS làm các bài tập, nếu cần có thể gợi ý cho HS.GV có thể gợi ý một

ÀN

TO

số ứng dụng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Xảy ra ở bọt

Tái sinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

biển và ruột khoang thành chồi con trên cơ thể mẹ → cá thể mới

H Ư

chồi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Xảy ra ở bọt

TP

Nảy

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

roi

Đ

1) Phương pháp nhân giống vô tính: Ghép chồi và ghép cành. Chiết cành và giâm

D

IỄ N

cành Nuôi cấy tế bào và mô thực vật - Lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật (củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, túi phôi…) - Nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp (in vitro) để tạo cây con

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Các thao tác phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng - Cơ sở khoa học là tính toàn năng của tế bào

* Ý nghĩa: Đảm bảo được tính trạng di truyền mong muốn.Đạt hiệu quả cao về số

N

lượng và chất lượng cây giống

TR ẦN

Hãy hoàn thành bảng sau để so sánh sinh sản vô tính và sinh

hữu tính

Sinh sản hữu tính

10 00

B

Sinh sản vô tính Giống

A

liên tục của loài.

Ó

nhau

Đều là quá trình sinh học tạo ra cơ thể mới, bảo đảm sự phát triển

- Không có sự kết hợp

TO

Ý

ÁN

cái.

ÀN

- Có sự kết hợp giữa giao tử đực

giữa giao tử đực và giao tử và giao tử cái.

-L

nhau

-H

Khác

- Con được hình thành do có sự

- Cơ thể mới được hình kết hợp của cả bố và mẹ

thành từ một phần của cơ thể

Đ

mẹ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

H Ư

2. Tìm hiểu sinh sản hữu tính của sinh vật

G

thành một cơ thể mới.

- Con có những đặc điểm giống bố và mẹ

- Con giống mẹ

IỄ N D

Đ ẠO

nhân, rồi kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

3) Nhân bản vô tính: Là chuyển một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.

Y

N

dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích hợp giúp cho mô đó tồn tại và phát triển.

H

Ơ

2) Nuôi mô sống: Là tách mô từ cơ thể động vật, nuôi trong môi trường có đủ chất

Động vật đa bào bậc

Các đại diện

thấp.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

ĐV đa bào bậc cao. TV bậc cao.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Rêu, dương xỉ, khoai

tây, khoai lang, cỏ tranh,

.Q

Cơ thể mới

TP

Giao tử đực

Đ ẠO

Cơ thể bố

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh sản ở sinh vật? Cho ví dụ minh họa.

H Ư

- Yếu tố bên trong: di truyền, hoocmon,…

TR ẦN

- Yếu tố bên ngoài: Môi trường sống, dinh dưỡng, mật độ cá thể,….

B

2.1. Hãy đọc thông tin sau và làm bài tập dưới đây:

10 00

H? Hãy khoanh tròn Đúng hay Sai ở các nhận định sau đây:

A

Nhận định

Đúng

-H

Ó

hay Sai

-L

Ý

Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tính đực và tính cái.

Sai

ÁN

Sinh sản vô tính giúp đời con thích nghi với môi trường

Đúng

TO

sống luôn thay đổi. Đúng

ÀN

Sinh sản hữu tính có các giai đoạn phức tạp hơn sinh sản

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hợp tử

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Giao tử cái

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Cơ thể mẹ

N

H

Sơ đồ chung về quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật.

Ơ

N

thuốc bỏng …

D

IỄ N

Đ

vô tính.

C.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1. GV chuẩn bị các video và cho HS xem phim về sinh sản ở sinh vật ❖ Xem phim về sinh sản vô tính của sinh vật Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Xem phim về sự sinh sản vô tính ở trùng roi, trùng giày, giun dẹp, cây thuốc bỏng,

cây rau má, … - HS thảo luận và mô tả sự sinh sản vô tính của các sinh vật dựa theo phim vừa xem.

Ơ

N

H

- Xem một đoạn phim về sự sinh sản hữu tính ở cá, ếch, bò sát, chim, thú…

N

❖ Xem phim về sinh sản hữu tính ở sinh vật

Y

- Mô tả sự sinh sản của các sinh vật vừa xem. Nhận xét đặc điểm sinh sản của mỗi

D.

TR ẦN

thực phẩm, …

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

10 00

B

- GV yêu cầu HS tìm hiểu về ứng dụng của sinh sản vô tính và hữu tính của sinh vật, viết tóm tắt các ứng dụng đã tìm được hoặc viết thành báo cáo để trình bày.

Ó

A

- Thảo luận với người thân về ứng dụng của sinh sản vô tính trong cuộc sống con

-H

người: nuôi cấy mô; cấy ghép nội tạng;…

-L

Ý

- Tìm hiểu và nêu một số biện pháp để điều hòa sinh sản, ứng dụng điều hòa sinh sản

ÁN

để tăng số trứng, tăng số con, điều chỉnh giới tính,….

TO

- Vì sao chim và thú thường sinh sản vào khoảng cuối xuân đầu hè?

Đ

E.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- Đối với con người: Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp, phát triển ngành chăn nuôi;

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

- Đối với đời sống sinh vật: Giúp cho sự tồn tại và phát triển của loài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Đ ẠO

người.

IỄ N D

.Q

TP

❖ Thảo luận và nêu vai trò của sinh sản đối với sinh vật và đối với con

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

loài và sự tiến hóa của hình thức sinh sản.

HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

1. Yêu cầu HS tìm thêm thông tin về quá trình sinh sản của sinh vật: Hãy tìm hiểu trong thực tiễn và trên sách, báo, các phương tiện thông tin về các nội

dung cho trước và viết thành báo cáo để trình bày hoặc nộp cho GV đánh giá. a.

Đọc để hiểu về hiện tượng trinh sinh ở loài Ong.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Một số ứng dụng sinh sản vô tính và hữu tính ở Việt Nam và trên thế

b.

giới: Nuôi cấy mô, nhân bản vô tính, cấy ghép nội tạng ... 2. Bài tập:

N

H? Thế nào là sinh sản.

N

H

Ơ

H? Hãy nêu tên 4 nhóm thực vật và 4 nhóm động vật em biết có hình thức sinh sản

Y

khác nhau.

ÀN

TO

ÁN

-L Bài 11. CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

Đ

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Thí nghiệm: Chạm tay vào lá cây trinh nữ, quan sát và ghi lại hiện tượng xảy ra:

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H? Mô tả quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật.

G

H? Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

H? Sinh sản hữu tính có tính ưu việt hơn sinh sản vô tính ở điểm nào? Tại sao?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H? Em hãy so sánh sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.

Gợi ý: lá cây trinh nữ cụp lại - Sau 5 phút, dùng đầu bút hoặc thước kẻ chạm vào lá cây trinh nữ, quan sát và ghi lại hiện tượng xảy ra: Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Gợi ý: Sau 5 phút, lá cây trinh nữ có thể trở về trạng thái bình thường, sau đó

khi dùng bút, thước kẻ chạm vào, lá cây trinh nữ lại cụp lại. 2. Ví dụ: Khi nóng, con người có phản ứng toát mồ hôi.

N

H? Thảo luận nhóm: trả lời các câu hỏi sau:

H

Ơ

1. Vì sao lá cây trinh nữ cụp lại khi ngón tay chạm vào? (Lá cây trinh nữ cụp lại khi

Y

N

ngón tay (hay các vật khác) chạm vào để bảo vệ cây).

TR ẦN

chú ý giúp HS xác định vị trí đầu, đuôi của giun và khi châm kim, chỉ châm nhẹ đủ để gây kích thích, không gây tổn thương cho cơ thể giun.

B

Yêu cầu HS chuẩn bị trước thí nghiệm đặt 1 chậu cây cạnh cửa sổ trước khi học bài

10 00

này 1 tuần, và mang đến lớp quan sát hiện tượng xảy ra.

A

a. Em hãy mô tả phản ứng của giun đất khi bị châm nhẹ vào các vị trí khác nhau trên

-H

Ó

cơ thể?

-L

Ý

Tùy vào khả năng quan sát của HS, GV có thể gợi ý về phản ứng co của cơ thể

ÁN

giun đất khi châm kim là một phần cơ thể hay toàn bộ.

TO

b. Vì sao giun đất có thể cảm nhận và phản ứng lại khi bị kim châm?

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- GV có thể chia nhóm học sinh trong lớp từ 4-6 HS rồi thực hiện thí nghiệm, GV

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

1. Thí nghiệm thử phản ứng của giun đất:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

IỄ N D

TP

thân nhiệt).

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

2. Vì sao con người có phản ứng toát mồ hôi khi nóng? (Toát mồ hôi giúp điều hòa

Gợi ý: Do sự điều khiển của hệ thần kinh (dạng chuỗi hạch).

H? Em hãy đọc đoạn thông tin sau đây và cho biết: 1. Cảm ứng ở sinh vật là gì? Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng thích hợp (trả lời) với các kích thích

từ môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển. Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng vận động sinh trưởng hoặc vận động dinh dưỡng (ví dụ: vận động bắt mồi của cây nắp ấm, vận động cụp lá của cây trinh nữ khi bị chạm phải), còn Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Ở động vật có hệ thần kinh, phản xạ là 1 dạng điển hình của cảm ứng. 2. Hãy cho biết kích thích trong thí nghiệm về giun đất ở trên là gì?

N

Kích thích tác động gây ra phản ứng ở đây là kim nhọn.

H

Ơ

3. Hãy thay kim nhọn bằng đũa thủy tinh và lặp lại thí nghiệm, so sánh với kết quả

Y

N

thí nghiệm ở trên.

H Ư

N

trên. GV yêu cầu HS phân tích các yếu tố của quá trình trả lời phản ứng ở sinh vật bằng thích của thí nghiệm với giun đất là gì?

TR ẦN

cách xác định: Bộ phận tiếp nhận, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện trả lời kích

B

+ Bộ phận tiếp nhận: Các tế bào trên bề mặt da của giun

10 00

+ Bộ phận điều khiển: Các hạch thần kinh tại các phần khác nhau trên cơ thể

A

giun

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

+ Trả lời kích thích: Phản ứng co tại một phần hay trên toàn bộ cơ thể giun.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

- Sau khi HS tìm hiểu được khái niệm cảm ứng, xác định được kích thích ở thí nghiêm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

vào phần cơ thể của giun đã gây ra phản ứng trả lời, chứ không phải là kim nhọn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

giúp HS phân biệt được tác nhân kích thích ở đây chính là hành động châm kim hay chạm

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- Sau khi thử lại thí nghiệm kích thích, GV sẽ hỏi lại HS về tác nhân kích thích để

- GV tổ chức cho HS nghiên cứu tài liệu phần thông tin về ví dụ phản ứng ở các loài sinh vật khác nhau: phản ứng hướng sáng của thực vật, của trùng roi, hay các hình thức phản xạ của động vật. Ngoài các ví dụ có trong tài liệu hướng dẫn học này, GV có thể cho Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

HS quan sát thêm các ví dụ qua các hình ảnh, video sưu tầm hoặc yêu cầu HS lấy ví dụ từ đời sống thực tế. C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

N

1. Em hãy cho biết tác nhân kích thích và hình thức phản ứng của 3 ví dụ trong phần

H

Ơ

Khởi động là gì? (Điền kết quả vào bảng sau)

Y

Hình thức phản ứng

.Q

Tác nhân kích

Lá cây trinh nữ cụp lại

2

Nhiệt độ

Toát mồ hôi

G N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

TR ẦN

2. Hãy lấy ví dụ về tính cảm ứng ở sinh vật, chỉ ra tác nhân kích thích trong các ví dụ đó bằng cách hoàn thành bảng bên dưới:

10 00

B

Bảng. Một số ví dụ về tính cảm ứng ở sinh vật Ví dụ cảm ứng

A

TT

Hiện tượng bắt mồi ở cây nắp ấm

2

Người đi đường dừng lại trước đèn đỏ

Ý

-H

Ó

1

Sự va chạm Sự thay đổi màu sắc

-L

đèn

ÁN

TO

3

Tác nhân kích thích

5

D

IỄ N

Đ

ÀN

4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Sự va chạm

Đ ẠO

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

thích

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Ví dụ Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Bảng. Một số hình thức phản ứng ở sinh vật

D- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - GV có thể yêu cầu HS làm thí nghiệm hướng sáng của cây trước 1 tuần, Học sinh xác định được các yếu tố của quá trình cảm ứng: Bộ phận tiếp nhận, Bộ phận điều khiển và trả lời kích thích trong hiện tượng này.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV hướng dẫn HS cách thành lập một phản xạ có điều kiện: Muốn thành lập một

phản xạ có điều kiện, ta cần thực hiện lần lượt 3 bước sau: + Xác định mục tiêu của phản xạ muốn thành lập.

N

+ Tìm kích thích đặc trưng có hiệu quả cao.

N

H

Ơ

+ Kết hợp nhiều lần các kích thích không điều kiện và có điều kiện.

Y

- HS thực hiện ở nhà các bước để hình thành các thói quen tốt cho bản thân hay các

2. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hình thành các phản xạ có điều kiện cho các

10 00

B

loài vật nuôi trong nhà:

- Ăn đúng giờ. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

-H

Ó

A

E- HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Ý

H? Em hãy tìm các ví dụ về một số dạng cảm ứng của thực vật:

ÁN

-L

- Tính hướng sáng. Tính hướng đất.

TO

- Cảm ứng đối với sự va chạm. Cảm ứng theo nhiệt độ. - GV có thể chia nhóm, yêu cầu HS làm tập san hoặc bài thuyết trình, chia sẻ với các

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

- Bỏ rác đúng nơi quy định.

H Ư

- Xếp hàng khi mua hàng hoặc nơi công cộng.

N

G

- Thức dậy đúng giờ vào buổi sáng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

thân mình các thói quen tốt:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

1. Em hãy đọc thông tin trên, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hình thành cho bản

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

loài vật nuôi trong nhà, chia sẻ lại kết quả với các bạn cùng lớp vào tuần học tiếp theo.

D

IỄ N

Đ

bạn.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

TR ẦN

B- HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI GV hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin trong tài liệu hướng dẫn học, giới thiệu về hệ thống phân loại 5 giới, có thể yêu cầu học sinh lấy ví dụ về các loài sinh vật ở mỗi giới.

10 00

B

Nội dung bài chủ yếu viết theo lối diễn dịch, HS sẽ nghiên cứu thông tin và làm các bài tập liên quan để hình thành kiến thức mới. GV khuyến khích các HS thảo luận, chia sẻ

Ó

A

thông tin để cùng tìm ra đáp án đúng nhất.

Ý

-H

1. Vi khuẩn

-L

HS đã được học về các loại tế bào trong chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6,

ÁN

các em đã phân biệt được tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Do đó, GV có thể đảo bài tập sau lên trước và gợi ý để các em nhắc lại các đặc điểm của tế bào vi khuẩn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

được sự đa dạng về hình thái giữa các bạn HS với nhau.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

GV cho HS liệt kê các đặc điểm bên ngoài khác nhau giữa các bạn trong lớp để thấy

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Đ ẠO

A- HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

TP

.Q

Bài 12. ĐA DẠNG CÁC NHÓM SINH VẬT

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

1- Lông mao;

Hình 1. Tế bào vi khuẩn (nhân sơ) 2- Roi;

3- Vỏ nhày;

4- Thành tế bào;

D

IỄ N

Đ

ÀN

H? Em hãy quan sát hình 1, chú thích tên tế bào và các bộ phận từ 1 đến 7.

5- Màng sinh chất;

6- Chất tế bào;

7- Vùng nhân

Học cá nhân:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Em hãy quan sát các hình dạng khác nhau của vi khuẩn trong hình 2, 3, 4, 5, 6

và cho biết hình thái của các dạng vi khuẩn đó là gì? (Điền kết quả vào bảng 1). Bảng 12.1. Hình thái của vi khuẩn Tên vi khuẩn

Hình thái

12.3

Vi khuẩn gây bệnh tả

12.4

Khuẩn Bacillus anthracis gây

Ơ

Hình cầu

H

Vi khuẩn viêm màng não

N

12.2

Vi khuẩn Leptospira

Hình que Dạng xoắn

H Ư TR ẦN

2. Virut

B

Học theo cặp:

10 00

H? Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau: Vì sao virut không được coi là tế bào

A

sống:

-H

Ó

Gợi ý: HS có thể nêu được do virut không có cấu tạo tế bào (không có các thành phần

Ý

cơ bản của 1 tế bào sống); do virut chỉ nhân lên khi tồn tại trong cơ thể vật chủ …

ÁN

-L

3. Nguyên sinh vật Học theo cặp:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

12.6

G

Vi khuẩn E.coli

N

12.5

Đ ẠO

bệnh than

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Dạng sợi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Hì12.2h dấu phẩy

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Hình

ÀN

H? Em hãy suy nghĩ và cho biết những điểm giống và khác nhau giữa nguyên sinh

Đ

vật và vi khuẩn. (Ghi kết quả vào bảng 2):

D

IỄ N

Bảng 2. So sánh Vi khuẩn và Nguyên sinh vật So

Vi khuẩn

Nguyên sinh vật

sánh

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Giống

Đều có cấu tạo đơn giản: đơn bào

Khác

Nhân sơ

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

nhau Nhân thực

H

Ơ

N

nhau

U

Y

N

4. Thực vật

Sinh

Bằng

Bằng bào tử

TR ẦN

sống

10 00

Đại

Đất, …

Bằng hạt

Bằng hạt

Cây Thông

Cây Ớt…

B

bào tử

Đất

Dương xỉ

Rêu

-L

5. Động vật

Ý

-H

Ó

A

diện

ÁN

GV hướng dẫn HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 6 chia ĐV thành 2 nhóm chính:

TO

Động vật không xương sống và Động vật có xương sống.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đất

Hạt kín

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi ẩm

H Ư

Nơi

sản

Hạt trần

(Dương xỉ)

G

điểm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Quyết

Rêu

N

Đặc

Đ ẠO

Bảng 3.

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H? Em hãy đọc các đoạn thông tin trên, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng 3:

IỄ N

Đ

ÀN

Sự đa dạng trong loài

GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm sự đa dạng, đa dạng sinh vật là gì, ý nghĩa của

D

đa dạng sinh học đối với loài và môi trường. Học theo cặp: 1. Liệt kê 5 đặc điểm thể hiện sự đa dạng giữa những chú chó trong hình 12.20 Gợi ý: Màu sắc lông, kích thước cơ thể, kích thước chân, kiểu tai, kiểu đuôi…

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Giải thích tại sao các nhà khoa học lại xếp tất cả các con chó nuôi vào cùng một

loài, mặc dù chúng có rất nhiều đặc điểm khác nhau Gợi ý: Do chúng có khả năng giao phối và sinh ra những thế hệ tiếp theo (sinh ra

N

con cái hữu thụ).

H

Ơ

3. Những bông hoa cúc trong hình có chung đặc điểm gì?

Y

H Ư

Làm bài tập về khảo sát sự đa dạng. Mục đích của bài tập là rèn cho HS các kỹ

TR ẦN

năng nghiên cứu khoa học cơ bản : đếm số lượng, trình bày số liệu, vẽ biểu đồ… cụ thể ở đây là nghiên cứu sự đa dạng của các loài sinh vật.

10 00

B

Gợi ý: số hạt ở 20 quả lần lượt là : 7, 3, 8, 6, 3, 4, 7, 5, 6, 6, 7, 8, 3, 4, 6, 4, 3, 7, 8, 4.

Ý

Số lượng

-H

Ó

A

1. Hãy tính số hạt đậu có số lượng hạt tương ứng, ghi kết quả vào bảng 4:

3

4

5

6

7

8

4

4

1

4

4

3

-L

hạt trong quả

Bảng 4. Số lượng hạt đậu

ÁN

Số lượng

TO

quả

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Học cá nhân:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Đ ẠO

TP

Gợi ý: Khác nhau về số lượng cánh hoa

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

4. Nêu những đặc điểm khác nhau của các bông hoa cúc này.

N

Gợi ý: Những bông hoa cúc có đặc điểm chung về màu sắc, hình dạng

2. Vẽ biểu đồ tần suất thể hiện kết quả của bạn Nam, cho biết số lượng hạt/quả bằng

bao nhiêu là phổ biến nhất ở loài đậu đó. Gợi ý: GV hướng dẫn HS sử dụng biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột rời để thể hiện cho bảng số liệu. Sau đó, GV có thể gợi ý HS nhận xét biểu đồ: Số lượng hạt trong đậu bao nhiêu là phổ biến? ...

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

D- HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Học các nhân:

N

Dựa vào cách làm theo bài tập ở phần C, GV có thể hướng dẫn các em tự tiến hành

H

Ơ

một khảo sát sự đa dạng của 1 đặc điểm nào đó: số lá chét của các lá trên cây (như trong

Y

N

tài liệu hướng dẫn học) hoặc chiều cao, cỡ giầy các bạn trong lớp… Thông qua các bài

TR ẦN

Gợi ý : GV có thể gợi ý các em những bệnh phổ biến trong học sinh, hoặc theo đặc thù của từng địa phương, từng vùng miền : Cúm A, Sởi, Thủy đậu…

10 00

-H

Ó

A

gì? (Điền kết quả vào bảng 7)

B

2. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra các căn bệnh – hội chứng trong hình sau là

Tên bệnh

Nguyên nhân (tác nhân gây bệnh)

Ebola

Virut

2

Cúm thường

Vi khuẩn

3

HIV/AIDS

Virut

TO

1

ÁN

TT

D

IỄ N

Đ

-L

Ý

Bảng 7. Tác nhân gây một số bệnh – hội chứng ở người

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

đời sống, cho biết tác nhân gây bệnh là gì ? (Điền vào bảng 6)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

1. Em hãy thảo luận với các bạn và nêu một số bệnh lây nhiễm thường gặp trong

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ ẠO

Học theo nhóm:

TP

biệt HS quan sát được sự đa dạng giữa các loài sinh vật.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

tập này, học sinh rèn luyện được các kỹ năng nghiên cứu khoa học, tư duy logic, và đặc

E- HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG Học theo nhóm:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Em hãy thực hiện khảo sát sự đa dạng về đặc điểm của các loài sinh vật (thực

vật hoặc động vật) mà em biết. Từ đó hãy rút ra ý nghĩa của sự đa dạng với loài? H? Điều gì xảy ra nếu toàn bộ kí sinh trùng trên Trái đất biến mất?

N

Giáo viên có thể chia nhóm, yêu cầu học sinh làm bài thuyết trình hoặc tập san, trình

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

bày ở các buổi học tiếp theo.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

B

- Kể tên được các thành phần chủ yếu của hệ tuần hoàn và phân biệt chúng về cấu

10 00

tạo và chức năng

Ó

A

- Phân tích được mối quan hệ giữa máu, nước mô và bạch huyết.

-H

- Chỉ ra được các tác nhân gây hại cũng như các biện pháp phòng tránh và rèn luyện

-L

Ý

hệ tim mạch.

ÁN

- Có ý thức phòng tránh các tác nhân gây hại và ý thức rèn luyện hệ tim mạch. - Vận dụng được những kiến thức về hệ tuần hoàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Sau khi học bài này, học sinh có thể:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

I. Mục tiêu bài học

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO G

H Ư

N

Bài 25. MÁU VÀ HỆ TUẦN HOÀN

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

và người thân trong gia đình. II. Chuẩn bị - Tranh: Cấu tạo máu, cấu tạo hệ tuần hoàn máu, hướng dẫn thao tác sơ cứu cầm máu - Bảng phụ, phiếu học tập ... III. Tổ chức hoạt động học của học sinh A. Hoạt động khởi động Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV chú ý tổ chức để HS cả lớp được tham gia trò chơi. Chú ý nên chọn bạn lớp

trưởng làm quản trò và một bạn có nét chữ to, dễ đọc làm thư kí đứng lên bục giảng để ghi lại câu trả lời của các đội lên bảng. Khi kết thúc trò chơi, phần còn lại trên bảng là các thành phần của hệ tuần hoàn.

Ơ

N

- GV dẫn dắt HS nghiên cứu từng thành phần một theo tiến trình: Đầu tiên là nghiên

N

H

cứu về máu (mục 1). Tiếp theo nghiên cứu về tim, mạch máu và các vòng tuần hoàn (mục

Y N

G

thích vào hình 1 đồng thời phân biệt được chức năng của các thành phần đó thông qua

H Ư

hoạt động hoàn thành bảng 24.1

Đáp án bảng 25.1:

10 00

Các thành phần của máu

Ý

-L

Bạch cầu

-H

Ó

A

Huyết tương

Hồng cầu

B

TR ẦN

Hình 25.1: Thành phần cấu tạo của máu

ÁN

Tiểu cầu

Chức năng

Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông

dễ dàng trong mạch Vận chuyển O2, CO2 Bảo vệ cơ thể Tham gia vào quá trình bảo vệ cơ thể, chống mất máu

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- GV yêu cầu HS nhận biết được các thành phần của máu thông qua hoạt động chú

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

1. Máu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

B. Hoạt động hình thành kiến thức

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2).

D

IỄ N

Đ

ÀN

+ Trả lời câu hỏi: (1) Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có hồng cầu (2) Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có bạch cầu (3) Điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có tiểu cầu - GV gợi ý trả lời các câu hỏi trên: HS dựa vào chức năng của các thành phần của máu để trả lời. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Hệ thống các câu hỏi trên giúp HS củng cố kiến thức về chức năng các thành phần

của máu 2. Tim, mạch máu và các vòng tuần hoàn

N

a. Tim

H

Ơ

- Thông qua hoạt động “Vẽ và chú thích các bộ phận của tim theo trí tưởng tượng

Y

N

của mình”, từng HS bộc lộ biểu tượng ban đầu của mình về các bộ phận của tim.

H Ư

N

b. Mạch máu

các câu hỏi:

B

+ Có những loại mạch máu nào?.

TR ẦN

- GV có thể tổ chức cho HS hoạt động nhóm. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là trả lời

10 00

HS có thể trả lời được câu hỏi này dựa vào hiểu biết của bản thân và việc quan sát

A

hình cấu tạo ngoài và cấu tạo trong mà HS đã học ở phần nghiên cứu về tim.

-H

Ó

+ “Dự đoán xem trong các mạch máu kể trên, mạch máu nào sẽ có thành dày nhất,

-L

Ý

mỏng nhất? Tại sao?”

ÁN

- HS có thể vận dụng những hiểu biết của mình để trả lời và có thể xuất hiện những

TO

băn khoăn không biết câu trả lời của mình có đúng hay không? Câu trả lời đúng phải như thế nào. → Từ đó kích thích HS mong muốn tìm hiểu để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

ba lá, van động mạch)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

(tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm thất trái) và các van tim (van hai lá, va

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Kết luận: Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết, tạo thành các ngăn tim

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Hoạt động quan sát hình 25.2, hình 25.3

Đ

- Nhiệm vụ thứ 2 của hoạt động nhóm là hoàn thành bảng 1. Sau đây là đáp án bảng

D

IỄ N

1

Các loại

Sự khác biệt về cấu tạo giữa

mạch máu

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Chức năng

các mạch máu

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Động

Thành có 3 lớp: Biểu bì, cơ trơn

mạch

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Dẫn máu từ tim đến các

và cơ liên kết. Lớp mô liên kết và lớp cơ quan với tốc độ cao, áp lực cơ trơn dày hơn của tĩnh mạch Thành có 3 lớp: Biểu bì, cơ trơn

Dẫn máu từ tế bào trở về

N

Tĩnh

lớn

và cơ liên kết. Lớp mô liên kết và lớp tim với vận tốc và áp lực nhỏ

Ơ

N U

.Q

Thành mỏng chỉ có một lớp tế trao đổi chất giữa máu với các tế bào do máu chảy rất chậm bào

H Ư

N

- Từ kết quả bảng 1, HS có thể trả lời được câu hổi: “Giải thích vì sao có sự khác

TR ẦN

biệt về cấu tạo giữa 3 loại mạch máu: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch” + Vì chức năng của chúng khác nhau: Động mạch(dẫn máu từ tim đến các cơ quan

B

với tốc độ cao, áp lực lớn); Tĩnh mạch (dẫn máu từ tế bào trở về tim với vận tốc và áp lực

10 00

nhỏ); Mao mạch (thực hiện chức năng trao đổi chất giữa máu với các tế bào do máu chảy

A

rất chậm).

-H

Ó

c. Các vòng tuần hoàn

Ý

- GV lưu ý: Ở tiểu học, HS đã được học về sự di chuyển của máu trong 2 vòng tuần

-L

hoàn, đây là kiến thức nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức mới.

TO

ÁN

- Đáp án bảng 25.3

Đ

Nơi máu được bơm tới

Tâm nhĩ trái co

Tâm thất trái

Tâm nhĩ phải co

Tâm thất phải

Tâm thất trái co

Động mạch chủ→ Vòng tuần hoàn lớn

D

IỄ N

Các ngăn tim co

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Lòng hẹp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

mạch

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thực hiện chức năng

Y

Nhỏ và phân nhánh nhiều

Mao Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

cơ trơn mỏng hơn của động mạch

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

mạch

Tâm thất phải co

Động mạch phổi→Vòng tuần hoàn nhỏ

+ Hướng dẫn trả lời các câu hỏi: Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn

tim nào có thành cơ tim dày nhất (để có thể khi co tạo lực lớn nhất đẩy máu đi) và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất. - Tâm thất trái có thành cơ tim dày nhất. Tâm nhĩ phải có thành cơ tim mỏng nhất.

Ơ

N

- Hệ tuần hoàn máu gồm mấy vòng tuần hoàn. Đó là những vòng tuần hoàn nào?

N

H

Mô tả đường đi của máu trong từng vòng tuần hoàn.

Y

- Hệ tuần hoàn máu bao gồm 2 vòng tuần hoàn. Đó là vòng tuần hoàn lớn và vòng

N

G

các mao mạch phần dưới cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới (11) rồi cũng trở về tâm nhĩ phải

H Ư

(12)

Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu?

TR ẦN

(1)

- Vai trò chủ yếu của tim: Co bóp tạo lực đẩy máu đi qua các hệ mạch.

10 00

B

- Vai trò chủ yếu của hệ mạch: Dẫn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào của cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim (tâm nhĩ).

A

Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu?

Ó

(2)

-H

- Vai trò của hệ tuần hoàn máu: Lưu chuyển máu trong toàn cơ thể.

-L

Ý

(1) Tế bào cần được cung cấp những chất gì Những chất đó được vận chuyển bằng

ÁN

con đường nào tới tế bào? - Tế bào cần được cung cấp những chất sau: O2 và các chất dinh dưỡng

ÀN

- Những chất đó được vận chuyển bằng đường máu → nước mô → tế bào

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

từ mao mạch phần trên cơ thể qua tĩnh mạch chủ trên (10) rồi trở về tâm nhĩ phải (12), từ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

chủ (7), rồi tới các mao mạch phần trên cơ thể (8) và các mao mạch phần dưới cơ thể (9),

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Máu trong vòng tuần hoàn lớn được bắt đầu từ tâm thất trái (6) qua động mạch

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

tuần hoàn nhỏ.

Đ

(2) Các chất thải ra khỏi tế bào là những chất gì? Hãy mô tả đường đi của các chất

D

IỄ N

thải do tế bào thải ra. - Các chất thải ra khỏi tế bào là CO2 và các chất thải, O2 và các chất thải từ tế bào→

nước mô→ máu ... (3) Bạch huyết có vai trò gì trong quá trình trao đổi chất của tế bào? - Thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong cơ thể và tham gia bảo vệ. - Bài tập điền vào chố trống:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

4. Vệ sinh hệ tuần hoàn - Hoạt động này HS hoạt động theo nhóm. - Gợi ý trả lời câu hỏi:

N

(1) Nhãn mác trên cho chúng ta biết loại thuốc trên có công dụng gì và dùng cho

N

H

Ơ

đối tượng nào? Hãy nêu liều dùng và cách dùng loại thuốc trên.

Y

(2) Công dụng của loại thuốc trên dùng để hỗ trợ điều trị cho người bị cao huyết

H Ư

N

vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch và nêu các biện pháp rèn luyện hệ

TR ẦN

tim mạch.

+ Với câu hỏi 1, 2 HS có được câu trả lời nhờ đọc nhãn mác kết hợp với hiểu biết

B

của bản thân

10 00

+ Gợi ý trả lời câu 3:

A

- Các tác nhân gây hại cho hệ tim mạch:

-H

Ó

+ Các chất kích thích như rượu, thuốc lá, hêrôin, đôping, ...

Ý

+ Một số virut, vi khuẩn gây bệnh có khả năng tiết ra các độc tố có hại cho tim, làm

-L

hư hại màng tim, cơ tim hay van tim.

TO

ÁN

+ Các món ăn chứa nhiều mỡ động vật - Các biện pháp phòng tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

(3) Kể tên một số tác nhân gây hại cho hệ tim mạch. Từ đó nêu các biện pháp bảo

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

những bệnh đó.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

cao huyết áp em còn biết những bệnh nào thường gặp ở hệ tim mạch nữa, hãy kể tên

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

áp. Bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh thường gặp ở hệ tim mạch. Ngoài bệnh

Đ

(1) Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không

IỄ N

mong muốn

D

+ Không sử dụng các chất kích thích có hại như thuốc lá, hêrôin, rượu, đôping, ...

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

+ Cần kiểm tra sức khỏe định kì hằng năm để nếu phát hiện khuyết tật liên

quan đến tim mạch sẽ được chữa trị kịp thời hay có chế độ hoạt động và sinh hoạt phù hợp theo lời khuyên của bác sĩ. + Khi bị sốc hoặc stress cần điều chỉnh cơ thể kịp thời theo lời khuyên của bác

H

Ơ

N

sĩ

N

(2) Cần tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch như thương hàn, bạch hầu ... và

Y

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

1. Đáp án hoạt động chú thích vào hình:

H Ư

N

C. Hoạt động luyện tập

Hình 25.8. Sơ đồ cấu tạo trong của tim

1.Tĩnh mạch chủ trên

5. Tĩnh mạch chủ dưới

9. Tâm nhĩ trái

2.Tâm nhĩ phải

6. Động mạch chủ

IỄ N D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

vừa sức, kết hợp với xoa bóp ngoài da.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- Biện pháp rèn luyện hệ tim mạch: Tập thể dục thể thao thường xuyên, đều đặn,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

(3) Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch như mỡ động vật ...

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

điều trị kịp thời các chứng bệnh như cúm, thấp khớp ...

10. Tâm thất trái

3.Van động mạch chủ

7. Động mạch phổi

11.

Vách

liên thất 4.Van nhĩ thất Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

8. Tĩnh mạch phổi www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Thực hành: Tùy điều kiện của từng trường mà GV tổ chức cho HS tiến hành hoạt động thực hành cho phù hợp. 3, 4. Những hoạt động này giúp HS xác định vị trí một số cơ quan của hệ tuần hoàn

H

Ơ

N

trên cơ thể mình

Y

N

5. Nước không màu đó là huyết tương.

H Ư

N

D. Hoạt động vận dụng

TR ẦN

- Ở hoạt động ứng dụng, khuyến khích HS về nhà thực hiện cả 4 hoạt động, sau khoảng 1- 2 tuần sau đến báo cáo với GV.

B

+ Hoạt động 1, 2: HS tự học ở nhà theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn học

10 00

+ Gợi ý trả lời câu hỏi bài tập 3:

Ó

A

a. Hiến máu có hại cho sức khoẻ không? Vì sao.

-H

- Không. Hiến máu theo hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khoẻ.

-L

Ý

- Vì: Máu có nhiều thầnh phần, mỗi thành phần chỉ có đời sống nhất định và luôn

ÁN

luôn được đổi mới hằng ngày. Do đó, ngay sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ

TO

được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 - 10 lần so với bình thường. Hoạt động này nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

7. Đáp án trò chơi giải ô chữ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

tim mạch:”

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

mỗi biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch và rèn luyện hệ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

6. Đáp án bài tập “Hãy đánh dấu “✓” vào cột “nên” hay “không nên” ứng với

D

IỄ N

Đ

hiến máu khoảng 3 - 4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như bình thường. - Những ngày đầu sau khi hiến máu, các chỉ số máu có thay đổi chút ít nhưng vẫn

nằm trong giới hạn sinh lý bình thường, không hề gây ảnh hưởng đến các chức năng sống của cơ thể. Như vậy, nếu sức khoẻ tốt, không có các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu, đạt tiêu chuẩn hiến máu thì một người có thể hiến máu từ 3 - 4 lần trong một năm, vừa không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bản thân, vừa có máu có chất lượng tốt và an toàn cao cho người bệnh. Giá trị nhân văn ở đây là rất đáng kính trọng.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

b. Những ai có thể hiến máu được, những ai không thể hiến máu được? - Người cho máu được: + Người hiến máu khỏe mạnh, không có tiền căn bệnh tật

Ơ

N

+ Nam tuổi từ 18 – 60

N

H

+ Nữ tuổi từ 18 – 55

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Mạch từ 60 – 90 lần/ phút.

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

+ Với người hiến máu nhắc lại thì phải đảm bảo khoảng thời gian cách lần

TR ẦN

- Người không cho máu được:

H Ư

hiến máu trước tối thiểu là 84 ngày

10 00

+ Người nghiện ma tuý

B

+ Người quan hệ với gái mại dâm, có quan hệ với nhiều bạn tình

Ó

A

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS

-H

+ Người nghiện rượu

-L

Ý

+ Người bị nhiễm viêm gan siêu vi B, C

ÁN

+ Người sống lang thang không nơi cư trú rõ ràng

IỄ N

Đ

ÀN

TO

c. Ngày 7/4 hàng năm được chọn làm ngày “Toàn dân hiến máu nhân đạo”

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

có thể hiến 350ml máu/ lần

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ Cân nặng > 45 kg. Với người đã hiến máu an toàn hoặc cân nặng > 50 kg

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

+ Huyết áp không thấp, không cao (tối đa > 100 mHg và < 140 mHg)

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hãy tìm hiểu trong thư viện (thư viện lớp học hoặc thư viện nhà trường) về các nội

D

dung sau : - GV yêu cầu HS ghi chép vào vở/ giấy thông tin tìm hiểu được. - HS có thể thực hiện hoạt động này với sự trợ giúp của bố/mẹ, ông/bà, anh/chị, hoặc người lớn

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học tiếp theo

- GV cần có những nhận xét, phản hồi kết quả hoạt động ứng dụng của HS 2. Hãy viết một báo cáo về một số bệnh thường gặp ở hệ tuần hoàn:

N

Hoạt động này không chỉ giúp HS ứng dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn giúp các

H

Ơ

em rèn luyện ngôn ngữ viết. GV nên khuyến khích các em viết các loại bệnh khác nhau

Y

N

sau đó trao đổi bài viết cho nhau. Hoạt động này còn giúp HS các em biết được các loại

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q N

G

Đ ẠO

TP

đình sống khỏe mạnh.

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

bệnh thường gặp ở hệ tuần hoàn và cách phòng tránh chúng để giúp cho bản thân và gia

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

-L

TO

ÁN

Sau khi học bài này, học sinh có thể: - Trình bày được khái niệm bài tiết, cân bằng nội môi và vai trò của nó đối với cơ thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

I. Mục tiêu bài học

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ý

-H

Bài 26. BÀI TIẾT VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

sống.

- Mô tả được cấu tạo của thận và chức năng của chúng - Mô tả được quá trình tạo thành nước tiểu và quá trình thải nước tiểu - Trình bày được tác nhân gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó - Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu. II. Chuẩn bị

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Tranh: Cấu tạo các cơ quan bài tiết nước tiểu.

- SGK và SGV sinh học 8; tài liệu hướng dẫn học KHTN 7. - Giáo án, phiếu học tập, ...

Ơ

N

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

N

H

1) Hướng dẫn chung:

TP

tiết nước tiểu và chức năng chính của chúng. Thông qua các hoạt động HS cũng đã kể tên

H Ư

N

để hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động xây dựng kiến thức mới của bài học, ví dụ hoạt

TR ẦN

động khởi động yêu cầu HS phải sử dụng kiến thức các em đã được học ở tiểu học. Đối với trình độ của HS lớp 7, GV không cần thiết phải dạy sâu về cấu tạo của các cơ quan bài tiết nước tiểu, chỉ đi sâu nghiên cứu hơn về cấu tạo cắt ngang của thận vì HS

10 00

B

có nắm vững được cấu tạo cắt ngang của thận thì mới mô tả được quá trình tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu.

Ó

A

Nếu có điều kiện, GV có thể tăng cường tổ chức cho HS tự tìm hiểu nghiên cứu các

-H

nội dung bài học ở nhà trước (Sản phẩm có thể là bài powerpoint hoặc poster), đến lớp

-L

Ý

HS báo cáo lại những vấn đề mình đã tìm hiểu ở nhà, HS khác góp ý, nhận xét bổ sung.

ÁN

Nếu làm được điều này giúp HS phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu đồng thời rèn kĩ năng nói và trình bày trước lớp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

bài tiết nước tiểu. Vì vậy, GV cần khai thác và kế thừa những kiến thức HS đã được học

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

được một số bệnh thường gặp và nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

nội môi. Ở chương trình tiểu học (lớp 3), HS đã được học về các bộ phận của cơ quan bài

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

Kiến thức chủ yếu của mạch kiến thức này ở lớp 7 chủ yếu về bài tiết và cân bằng

ÀN

Trong quá trình giảng dạy, GV cần lưu ý rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh

2) Hướng dẫn cụ thể cho mỗi hoạt động

D

IỄ N

Đ

hình, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Hoạt động khởi động huy động tất cả HS trong lớp tham gia.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Chú ý: Khi tổ chức chơi trò chơi nên chọn bạn lớp trưởng làm quản trò và một bạn

có nét chữ to, dễ đọc làm thư kí đứng lên bục giảng để ghi lại câu trả lời của các đội lên bảng. - Trò chơi có ý nghĩa giúp HS ôn lại kiến thức đã học ở lớp 3: các thành phần chính

H

Ơ

N

và chức năng của các thành phần của hệ bài tiết nước tiểu

Y

N

- Kết thúc trò chơi là câu hỏi: “Nêu chức năng chính của hệ bài tiết nước tiểu”

H Ư

N

G

dụng dẫn dắt HS vào nghiên cứu nội dung kiến thức về cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.

TR ẦN

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 1. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

B

- Hoạt động này HS làm việc theo nhóm. Tuy nhiên tùy theo điều kiện thực tế lớp

10 00

học, GV có thể tổ chức cho HS hoạt động tiếp thu kiến thức một cách phù hợp.

A

- Hoạt động này được bắt đầu bằng hoạt động đọc thông tin với nội dung:“Thận nhân

-H

Ó

tạo – Vị cứu tinh của những bệnh nhân suy thận”. Nội dung bài đọc cho biết: hiện nay có

Ý

nhiều bệnh nhân bị suy thận. Việc chạy thận nhân tạo đã giúp bệnh nhân suy thận mãn

-L

tính đã sống hàng chục năm ... Đây là một hiện tượng thực tiễn do đó có tác dụng kích của thận.

ÁN

thích HS có động lực nghiên cứu về thận nhân tạo từ đó có nhu cầu tìm hiểu về cấu tạo

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

tiết nước tiểu phải có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào. Câu hỏi này có tác

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Khi kết thúc trò chơi, GV có thể nói : Để thực hiện được chức năng trên thì hệ bài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

và bài tiết nước tiểu.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

- Đáp án của câu hỏi trên là: Chức năng chính của hệ bài tiết nước tiểu là hình thành

D

IỄ N

Đ

ÀN

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sau khi đọc bài đọc + Câu hỏi (1), (2) đã có thông tin trả lời trong bài đọc. + Câu hỏi (3). Bài viết trên có nhắc đến cầu thận. Em hãy dự đoán xem cầu thận là

thành phần cấu tạo của cơ quan nào trong các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu ? Câu trả lời đúng là: Cầu thận là thành phần cấu tạo của thận.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Ý nghĩa câu hỏi: Câu hỏi này yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học ở tiểu học về

chức năng của các thành phần chính của hệ bài tiết nước tiểu để trả lời đồng thời cũng hướng HS có nhu cầu nghiên cứu về cấu tạo của thận. - Tiếp theo là hoạt động quan sát hình và mô tả cấu tạo của thận: Hoạt động này giúp

H

Ơ

N

HS rèn kĩ năng quan sát hình, phát triển tư duy, rèn ngôn ngữ nói.

N

- Sau đây là đáp án của hoạt động chú thích vào hình 26.5. Các cơ quan của hệ bài

Ó

A

5

-H Ý -L ÁN TO ÀN

Thận phải

2.

Thận trái

3.

Ống dẫn nước tiểu

4.

Bóng đái

5.

Ống đái

Đ

1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3

Hình 26.5: Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu

IỄ N D

2

B

TR ẦN

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

tiết nước tiểu:

- Đáp án hoạt động điền vào chỗ trống: thận, bóng đái, 2 quả, lọc máu, nước tiểu. Hệ bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận gồm

2 quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu. Cầu thận thực chất là một búi mao mạch dày đặc. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Tạo thành nước tiểu: - HS hoạt động theo nhóm

- Hoạt động Quan sát hình 26.6 và điền từ thích hợp vào chỗ chấm có ý nghĩa giúp

N

HS rèn kĩ năng quan sát, rèn luyện ngôn ngữ viết, đồng thời giúp HS phát triển được tư

H

Ơ

duy. Mặt khác, thông qua hoạt động này, HS mô tả được quá trình tạo thành nước tiểu.

Y

N

- Đáp án: Lọc máu → Hấp thụ lại → Bài tiết tiếp → Biến nước tiểu đầu thành

H Ư

N

diễn ra ở ống thận.

TR ẦN

Câu (2). Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào? Nước tiểu chính thức được hình thành ở đâu?

10 00

B

- Đáp án:

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn

Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn

-H

Ó

A

Nước tiểu đầu

Chứa ít các chất cặn bã và các chất

độc hơn

Ý -L

độc hơn

ÁN

Còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng

Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất

Gần như không còn các chất dinh dưỡng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

- Đáp án: Gồm 3 quá trình. Quá trình đầu diễn ra ở cầu thận còn 2 quá trình sau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Câu (1). Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

- Tiếp theo là hoạt động trả lời câu hỏi:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nước tiểu chính thức.

IỄ N

Đ

ÀN

- Nước tiểu đầu không có các tế bào máu và prôtêin còn máu thì có. Câu (3). Dự đoán xem nước tiểu chính thức sau khi được hình thành được dẫn đi

D

đâu? + Với câu hỏi số (1) và (2), HS trả lời được thông qua hoạt động quan sát hình 26.6 và điền vào chỗ trống.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

+ Với câu hỏi (3). Dự đoán xem nước tiểu chính thức sau khi được hình thành được

dẫn đi đâu? - Để trả lời được câu hỏi này HS cần vận dụng kiến thức trong hình 26.3. Một đơn

Ơ

chính thức sau khi được hình thành được dẫn xuống Ống góp → Bể thận → Ống dẫn

N

vị chức năng của thận và hình 26.2. Lát cắt dọc thận. Câu trả lời đúng là: Nước tiểu

N

H

nước tiểu → Bóng đái → Thải ra ngoài (nhờ hoạt động của cơ vòng bóng đái, cơ bóng

N

nước tiểu chính thức sau khi được hình thành ở các đơn vị chức năng của thận. Hoạt động

H Ư

này nối tiếp với hoạt động trên, giúp HS vẽ được đường đi của nước tiểu chính thức từ lúc

TR ẦN

được hình thành cho tới khi được thải ra khỏi cơ thể. Sau đây là đáp án của hoạt động: (4) Nước tiểu chính thức sau khi hình thành được được dẫn xuống ống góp, sau đó

10 00

B

được dẫn xuống bể thận.

(3) Tiếp đến, nước tiểu chính thức được chuyển tới bóng đái qua ống dẫn

-H

Ó

A

nước tiểu.

Ý

(2) Nước tiểu chính thức được tích trữ ở trong bóng đái.

-L

(5) Lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới khoảng 200ml sẽ làm căng bóng

ÁN

đái, tăng áp suất trong bóng đái và cảm giác buồn đi tiểu xuất hiện. Chỗ bóng đái thông với ống đái có 2 cơ vòng bịt chặt, cơ nằm ngoài là cơ vân hoạt động theo ý

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

- Hoạt động hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự đúng thể hiện được đường đi của

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- HS hoạt động cá nhân.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

3. Thải nước tiểu:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

đái và cơ bụng). Câu hỏi này giúp HS hệ thống hóa kiến thức, phát triển tư duy.

D

IỄ N

Đ

ÀN

muốn.

(1) Nếu cơ vòng mở ra (có sự phối hợp của cơ bóng đái và cơ bụng ), nước

tiểu sẽ thoát ra ngoài. - Trả lời câu hỏi: Câu (1). Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu (2). Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận có diễn ra liên tục

hay không? Tại sao? → Bổ sung trong sách HD học. Câu (3). Sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra ở những lúc nhất định. Tại sao?

N

*Gợi ý trả lời các câu hỏi trên:

H

Ơ

Với câu hỏi số (1) HS trả lời dựa trên kết quả hoạt động hãy sắp xếp các câu sau theo

Y

N

thứ tự đúng thể hiện được đường đi của nước tiểu chính thức sau khi được hình thành ở

H Ư

N

nước tiểu trong bóng đái lên tới 200 ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu và cơ vòng

ngoài.

B

4. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu:

TR ẦN

ống đái mở ra phối hợp với sự co của cơ vòng bóng đái và cơ bụng giúp thải nước tiểu ra

10 00

- HS hoạt động cả lớp

Ó

A

- Đáp án hoạt động chơi trò chơi:

-H

-L

gây hại cho hệ

Cơ quan bị

Ý

Tác nhân

Các thói quen

ảnh hưởng

Mức độ ảnh

sống khoa học để

hưởng

bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác

ÁN

bài tiết

TO

nhân có hại

Đ

Vi trùng

- Thận

Viêm

cầu

Giữ gìn vệ sinh

thận→ Suy thận → sơ thể cũng như hệ Lọc máu tạo nước tiểu bài tiết nước tiểu.

gây bệnh

đầu có thể kém hiệu

D

IỄ N

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đáp án câu hỏi số (4). Vì nước tiểu chỉ được thải ra ngoài cơ thể khi lượng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

ra liên tục vì máu luôn tuần hoàn qua cầu thận nên nước tiểu được hình thành liên tục.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Đáp án câu hỏi số (3). Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

các đơn vị chức năng của thận.

quả hay ngưng trệ - Đường dẫn hoặc ách tắc. nước tiểu (Bể thận, Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

ống dẫn nước tiểu,

-

bóng đái, ống đái)

Đường

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

dẫn

nước tiểu bị viêm→ Hoạt động bài tiết nước tiểu bị ách tắc.

Ống thận

N

ống thận bị tổn thương ăn ôi thiu và nhiễm

vi khuẩn, độc tố

→Hoạt động hấp thụ chất độc hại.

trong mật cá

lại và bài tiết tiếp của

trắm, ...)

ống thận cũng có thể

dẫn

muốn đi tiểu thì đi

→ Hoạt

ngay, không nên

TR ẦN

động bài tiết nước tiểu

nhịn lâu

10 00

B

bị ách tắc

phôtphat, muối

-H

quá

-L

cao và pH thích

-

Không

quá

nhiều

protein, quá mặn,

Ý

nồng độ quá

ăn

Ó

thể bị kết tinh ở

Uống đủ

nước

A

oxalate, … có

-

quá

nhiều chất tạo sỏi

ÁN

hợp, tạo nên

chua,

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

những viên sỏi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

nước tiểu

Khi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

trong nước tiểu

-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

đường

H Ư

nghẽn

canxi,

.Q

Đ ẠO

Viên sỏi làm tắc

vô cơ và hữu cơ nước tiểu như axit uric,

U

Y

dẫn

N

Đường

chất

G

tắc. Các

N

H

độc (Hg, độc tố

kém hiệu quả hoặc ách

http://daykemquynhon.ucoz.com

Không ăn thức

Các tế bào của

Ơ

chất

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Các

- Dựa vào kết quả của hoạt động chơi trò chơi, HS có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi. (1) Kể tên một số bệnh thường có ở hệ bài tiết nước tiểu (2) Tác nhân có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu (3) Liệt kê các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu. - Sau đây là gợi ý trả lời của các câu hỏi trên.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu hỏi (1). Một số bệnh thường gặp ở hệ bài tiết nước tiểu là: Viêm cầu thận, suy

thận, viêm đường tiết niệu, sỏi thận ... Câu hỏi (2). Tác nhân có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu: Các chất độc có trong

N

thức ăn, đồ uống, khẩu phần ăn uống không hợp lí, các vi trùng gây bệnh, …

H

Ơ

Câu hỏi (3). Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu:

Y

N

- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu

H Ư

(1) Nước tiểu là một sản phẩm thải của cơ thể, ngoài nước tiểu cơ thể còn thải ra đó do các cơ quan nào đảm nhận?

TR ẦN

ngoài những sản phẩm thải chủ yếu nào nữa? Và việc thải những sản phẩm thải chủ yếu

10 00

B

- Ngoài nước tiểu cơ thể còn thải ra ngoài những sản phẩm thải chủ yếu sau: CO2,

Ó

A

mồ hôi. Việc thải những sản phẩm thải đó do các cơ quan sau đảm nhận:

Cơ quan bài tiết

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Sản phẩm thải chủ yếu CO2

Phổi

Mồ hôi

Da

Nước tiểu

Thận

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

- Gợi ý trả lời câu hỏi:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

5. Bài tiết và cân bằng nội môi:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

- Đi tiểu đúng lúc

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Khẩu phần ăn uống hợp lí

(2) Bài tiết là gì? Là một hoạt động của cơ thể thải loại các chất cặn bã và các chất

độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong. - Đáp án hoạt động điền từ:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Hằng ngày cơ thể ta phải không ngừng lọc và thải ra ngoài môi trường các chất

cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào tạo ra, cùng một số chất được đưa vào cơ thể quá liều lượng nên gây hại cho cơ thể. Quá trình đó được gọi là bài tiết. - Hoạt động đọc nhãn của một loại thuốc, kết hợp với hiểu biết của bản thân và trả

Ơ

N

lời câu hỏi giúp HS phát triển năng lực đọc nhãn mác các loại thuốc, dần dần hình thành

N

H

thói quen đọc nhãn mác thuốc trước khi sử dụng chúng. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất

Y H Ư

N

+ Câu hỏi (3). Tại sao chúng ta cần phải bù nước và điện giải (hay còn gọi là các

TR ẦN

khoáng chất) khi bị tiêu chảy, ...?

- Nếu cơ thể không đủ nước thì chức năng chuyển hóa của toàn bộ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng như thiếu máu, lơ mơ, suy tuần hoàn. Cơ thể thiếu chất điện giải thì người bệnh

10 00

B

sẽ lừ đừ, nôn mửa, co giật, bụng chướng, ruột liệt, rối loạn nhịp tim, ngưng tim, tử vong. Đó là biểu hiện của mất cân bằng nội môi.

Ó

A

+ Câu hỏi (4). Tiêu chảy có thể dẫn đến cơ thể người bệnh bị mất cân bằng nội

-H

môi. Vậy cân bằng nội môi là gì? Ngoài nguyên nhân mất cân bằng nội môi là do tiêu

-L

Ý

chảy có thể còn có nguyên nhân nào liên quan đến hệ bài tiết không? Tại sao?

ÁN

- Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. - Ngoài nguyên nhân mất cân bằng nội môi là do tiêu chảy có thể còn có nguyên

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

- HS trả lời dựa vào thông tin trong nhãn mác ở sách hướng dẫn học.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ Câu hỏi (1) và (2):

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

- Gợi ý trả lời câu hỏi:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

lớn trong đời sống hàng ngày của mỗi HS.

ÀN

nhân liên quan đến hệ bài tiết vì thận có vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng nội

Đ

môi vì thận có vai trò ổn định một số thành phần của máu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc

D

IỄ N

thải bớt nước và các chất hòa tan trong máu. - Đáp án hoạt động sắp xếp các câu sau thành một đoạn văn: (4) Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Ví dụ: duy trì nồng độ glucozơ trong máu người ở 0,1 %; duy trì thân nhiệt người ở 36,7oC, … (2) Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì trệ bởi một lí do nào đó thì các chất thải (CO2, urê,

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

axit uric ...) sẽ bị tích tụ nhiều trong máu, làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể (làm mất cân bằng nội môi). (1) Lúc đó cơ thể bị nhiễm độc có các biểu hiện như

mệt mỏi, nhức đầu, thậm chí tới mức hôn mê và chết. (2) Thận có vai trò quan trọng trong điều hòa cân bằng nội môi vì thận có vai trò ổn định một số thành phần của máu nhờ khả

Ơ

N

năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hòa tan trong máu.

N

H

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Y

H Ư

học → HS B trả lời → HS B lại hỏi HS A các câu hỏi và HS A trả lời.

TR ẦN

2. Hoàn thành sơ đồ: Bài tập này yêu cầu HS vẽ được sơ đồ đường đi của nước tiểu chính thức từ lúc được hình thành đến lúc được thải ra ngoài

10 00

B

- Nước tiểu chính thức (được hình thành ở ống thận) được dẫn xuống ống góp → Bể thận→ ống dẫn nước tiểu→ Bóng đái →Ống đái→ Thải ra ngoài.

Ó

A

3. Bài tập hãy viết một đoạn văn từ 5 - 10 câu, trong đó có sử dựng các từ hoặc cụm

-H

từ gợi ý sau: Bài tiết, sản phẩm thải, da, phổi, CO2, mồ hôi, thận, ống dẫn nước tiểu, ống

-L

Ý

đái, sỏi thận ..

TO

HS

ÁN

Bài tập này giúp HS củng cố kiến thức đã học đồng thời rèn luyện ngôn ngữ viết cho

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

HS A và B. Đầu tiên HS A hỏi HS B các câu hỏi như các câu hỏi trong sách hướng dẫn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Cách thực hiện như sau: Hoạt động này được thực hiện theo nhóm 2 HS, giả sử có 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

kiến thức.

IỄ N D

U .Q

TP

- Hoạt động này giúp HS củng cố kiến thức đã học được trong hoạt động hình thức

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Lần lượt em hỏi bạn và nghe bạn trả lời các câu hỏi sau :

- HS tự học ở nhà theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn học - Khuyến khích HS về nhà thực hiện cả 3 hoạt động, sau khoảng 1- 2 tuần sau đến

báo cáo với GV. E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 1. Hoạt động Hãy tìm hiểu trong thư viện (thư viện lớp học hoặc thư viện nhà trường):

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV yêu cầu HS ghi chép vào vở/ giấy thông tin tìm hiểu được.

- HS có thể thực hiện hoạt động này với sự trợ giúp của bố/mẹ, ông/bà, anh/chị, hoặc người lớn.

N

- GV yêu cầu HS hoàn thành và nộp lại ghi chép trước tiết học tiếp theo.

N

H

Ơ

- GV cần có những nhận xét, phản hồi kết quả hoạt động ứng dụng của HS.

TP

em rèn luyện ngôn ngữ viết.GV nên khuyến khích các em viết các loại bênh khác nhau

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

thân và gia đình sống khỏe mạnh.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

loại bệnh thường gặp ở hệ bài tiết nước tiểu và cách phòng tránh chúng để giúp cho bản

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

sau đó trao đổi bài viết cho nhau. Hoạt động này có ý nghĩa giúp các em biết được các

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- Bài tập này không chỉ giúp HS ứng dụng kiến thức vào thực tiễn mà còn giúp các

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

2. Hãy viết một báo cáo về một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.

Bài 27. Nội tiết và vai trò của hoocmôn I. Mục tiêu - Trình bày được các khái niệm “Hệ nội tiết và Hoocmôn”. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Nhận biết được một số đặc điểm của hệ nội tiết - Phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

- Giải thích được vai trò của hoocmôn đối với sự sinh trưởng và phát triển.

Ơ

N

- Ứng dụng được những kiến thức về nội tiết phòng chống các bệnh do nội tiết gây

N

H

ra.

Y TR ẦN

1) Hướng dẫn chung:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

B

Hoạt động 1. Quan sát tăng trưởng của HS trong lớp

10 00

- GV: yêu cầu mỗi HS tự nhận xét về những dấu hiệu thay đổi trên cơ thể trong giai

A

đoạn tuổi dậy thì.

-H

Ó

- HS: Mô tả và trao đổi với nhau về các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp xuất hiện

-L

Ý

trên cơ thể.

ÁN

Hoạt động 2. Phân tích tranh hình ảnh những người khổng lồ và tí hon

TO

- GV định hướng cho HS xem phim về người không lồ và tí hon do hoocmôn hoặc quan sát hình ảnh những người bị bệnh do rối loạn tiết hoocmôn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- Giáo án, phiếu học tập, ...

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

Đ ẠO

- SGK và SGV sinh học 8; tài liệu hướng dẫn học KHTN 7.

.Q

- Tranh: Điều hòa phối hợp hoạt động các tuyến nội tiết.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II. Chuẩn bị

- HS: Trao đổi trong nhóm về các hình ảnh quan sát được. - HS trả lời câu hỏi: Phân biệt dấu hiệu khác nhau giữa người bình thường và người

mắc bệnh do nội tiết qua quan sát. B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1. Đọc và bổ sung các chữ còn thiếu trong đoạn thông tin trong sách HDH

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: Yêu cầu HS điền các thông tin in nghiêng vào chỗ trống. - HS: Trao đổi nhóm và hoàn thành theo yêu cầu của GV.

- GV: Giải thích cho HS các nội dung chi tiết trong đoạn thông tin trong sách HDH.

Ơ

N

Hoạt động 2. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết

N

H

- GV cho HS Quan sát hình trong Sách hướng dẫn từ đó so sánh tuyến nội tiết với

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- HS quan sát và hoàn thành bảng so sánh sau:

điểm

Gồm các tế bào

B

Cấu tạo

Tuyến nội tiết

Các tế bào nội tiết không có

10 00

ngoại tiết có ống dẫn Chất tiết được tiết ra

Ó -H

ngoài qua ống dẫn

Chất tiết được tiết vào máu không qua ống dẫn

ÁN

-L

Ý

năng

A

Chức

ống dẫn

Hoạt động 3. Vị trí và cấu tạo của các tuyến nội tiết

TO

- HS thực hiện trò chơi với nội dung đặt tên và nêu vai trò của các tuyến nội tiết. Trò

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tuyến ngoại tiết

TR ẦN

Đặc

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

+ Những đặc điểm khác nhau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ Những đặc điểm giống nhau: Đều có cấu tạo gồm nhiều tế bào tiết.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

tuyến ngoại tiết.

ÀN

chơi như sau: quản trò chia lớp thành 2 đội sau đó đưa ra hình ảnh 2 người 1 nam và 1 nữ

IỄ N

Đ

trên đó có các tuyến nội tiết, yêu cầu mỗi đội chơi lên gắn tên chỉ các tuyến nội tiết sao

D

cho đúng với mỗi hình (có thể dùng hình trong Sách hướng dẫn). Yêu cầu tiếp theo là mỗi đội trình bày vai trò của các tuyến nội tiết mà đội mình vừa đặt tên trên hình. - GV quản lý và đưa ra đánh giá kết quả của mỗi đội chơi. Hoạt động 4. Tìm hiểu vai trò của tuyến yên

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- HS học theo nhóm.

- GV: yêu cầu 1 nhóm HS xây dựng hệ thống các thông tin về tuyến yên bao gồm cấu tạo, chức năng và hậu quả của những rối loạn chức năng tuyến yên.

N

- HS: thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời.

H

Ơ

- GV: Phân tích những thông tin trao đổi của HS từ đó đánh giá kết quả hoạt động

chức năng tuyến giáp gây nên.

TR ẦN

- GV: Phân tích những thông tin trao đổi của HS đặc biệt là các bệnh do rối loạn

10 00

B

Hoạt động 6. Tìm hiểu vai trò của tuyến tụy - HS học theo nhóm

Ó

A

- GV: yêu cầu 1 nhóm HS xây dựng hệ thống các thông tin về tuyến tụy bao gồm

Ý

-H

cấu tạo, chức năng và hậu quả của những rối loạn chức năng tuyến tụy.

-L

- HS: thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời.

nên.

ÁN

- GV: yêu cầu HS thảo luận về bệnh tiểu đường có nguyên nhân do tuyến tụy gây

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- HS: thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời.

N

G

cấu tạo, chức năng và hậu quả của những rối loạn chức năng tuyến giáp.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- GV: yêu cầu 1 nhóm HS xây dựng hệ thống các thông tin về tuyến giáp bao gồm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

.Q

Đ ẠO

TP

- HS học theo nhóm.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hoạt động 5. Tìm hiểu vai trò của tuyến giáp

Y

N

nhóm của HS.

IỄ N

Đ

ÀN

- HS: Thảo luận nhóm về các triệu chứng và cách phòng chống bệnh tiểu đường. - GV: Phân tích những thông tin trao đổi của HS đặc biệt là các bệnh do rối loạn

D

chức năng tuyến giáp tụy nên. Hoạt động 7. Tìm hiểu vai trò của tuyến trên thận - HS học theo nhóm.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: yêu cầu 1 nhóm HS xây dựng hệ thống các thông tin về tuyến trên thận bao

gồm cấu tạo, chức năng và hậu quả của những rối loạn chức năng tuyến trên thận. - HS: thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời.

N

- GV: Phân tích những thông tin trao đổi của HS đặc biệt là các bệnh do rối loạn

H

Ơ

chức năng tuyến trên thận gây ra.

Y TR ẦN

- GV: Phân tích những thông tin trao đổi của HS đặc biệt là các bệnh do rối loạn chức năng tuyến sinh dục gây nên như vô sinh do nam, vô sinh do nữ, …

B

Hoạt động 9. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

10 00

- HS học cá nhân.

A

- GV: yêu cẫu mỗi HS vẽ sơ đồ điều hòa tiết hoocmôn qua sơ đồ đó giải thích quá

-H

Ó

trình điều hòa.

-L

Ý

- HS: vẽ sơ đồ điều hòa.

ÁN

- GV: Cho HS phân tích vai trò điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết

TO

khác

- HS: Trình bày hệ thống điều hòa hoocmôn trong đó nhấn mạnh vai trò của tuyến

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

- HS: thảo luận nhóm và đưa ra các câu trả lời.

G

nữ. Nêu rõ vai trò của hoocmôn sinh dục đối với sự dậy thì của nam và nữ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

gồm cấu tạo, chức năng và hậu quả của những rối loạn chức năng tuyến sinh dục nam và

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

- GV: yêu cầu 1 nhóm HS xây dựng hệ thống các thông tin về tuyến sinh dục bao

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

- HS học theo nhóm. Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Hoạt động 8. Tìm hiểu vai trò của tuyến sinh dục

D

IỄ N

Đ

chủ là tuyến yên. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 1. Vai trò của tuyến yên lên sự sinh trưởng phát triển của cơ thể người - HS học theo nhóm, hoàn thành các ô trống trong bảng sau: Bảng 1. Vai trò của hoocmon tuyến yên và tác dụng của chúng Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Cơ quan chịu ảnh

Hoocmôn

Tác dụng chính

hưởng

Buồng trứng

Nữ: Kích thích bao

Ơ

Kích tố nang

N

Thuỳ trước tuyến yên

noãn tiết ra ơstrogen.

Y

N

H

trứng (FSH)

Nam: sinh tinh

Buồng trứng

và duy trì thể vàng

Tuyến giáp

TR ẦN

Kích tố tuyến

B

giáp (TSH)

Tuyến trên thận

10 00

Kích tố vỏ tuyến

Tiết hoocmôn Tiroxin Tiết hoocmôn điều trao đổi chất đường, chất

Ó

khoáng

-H Ý

-L

Kích tố tuyến sữa

testosterôn

hòa hoạt động sinh dục,

A

trên thận (ACTH)

Nam: tiết ra

Tuyến sữa

Tiết sữa

Hệ cơ xương

Tăng trưởng cơ thể

TO

ÁN

(PRL)

trưởng (GH)

Đ

ÀN

Kích tố tăng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Tinh hoàn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

(LH)

Nữ: rụng trứng, tạo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

Kích tố thể vàng

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Tinh hoàn

D

IỄ N

Thuỳ sau tuyến yên Kích tố chống

Thận

Giữ nước

đái tháo nhạt (ADH)

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Kích tố ôxitôxin

Dạ con, tuyến sữa

Tiết sữa, co bóp tử cung lúc đẻ

- GV: hướng dẫn HS lấy các thông tin trong sách Sinh học 8 để hoàn thành bảng

TP

.Q

- HS học theo nhóm, hoàn thành các ô trống trong bảng sau

H Ư

Tuyến nội

STT

Vị trí

Vai trò

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Bảng 2. Vai trò của các tuyến nội tiết

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động 1. Tìm hiểu bệnh do rối loạn nội tiết gây ra

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

tiết

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

thực hiện điền vào bảng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK Sinh học 8 và các tài liệu liên quan để

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

phát triển của cơ thể người Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

N

Hoạt động 2. Vai trò của các tuyến nội tiết lên sự sinh trưởng,

Ơ

N

trên

- GV: yêu cầu HS vận dụng các kiến thức đã học viết bài tuyên truyền về sự nguy

D

IỄ N

hiểm của bệnh nội tiết đối với con người. Tuyên truyền trong cộng đồng về việc phòng chống bệnh do rối loạn nội tiết gây ra. - HS: Mỗi HS tự viết 1 bài theo sự hiểu biết của mình sau đó trao đổi với nhau trong nhóm.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: Tổng hợp các nội dung từ các nhóm để xây dựng bài tuyên truyền chung cho

cả lớp Hoạt động 2. Phòng ngừa bệnh thường gặp do rối loạn nội tiết gây nên

N

- HS học theo nhóm.

H

Ơ

- GV: Đưa ra các chủ đề “phòng chống bệnh bướu cổ do thiếu Iốt”; “bệnh ưu năng

Y

N

tuyến giáp”.

H Ư

phòng và chống bệnh theo mỗi chủ đề.

TR ẦN

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG Hoạt động 1. Bổ sung thông tin về sinh trưởng và phát triển người

10 00

B

- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thông tin về sự sinh trưởng và phát triển không bình thường của người

-H

Ó

A

- HS: Sưu tầm qua các kênh thông tin khác nhau

Ý

- GV: Bổ sung các thông tin cập nhật về sinh trưởng và phát triển người cho HS

ÁN

-L

Hoạt động 2. Bổ sung thông tin về giới và giới tính tuổi dậy thì

TO

- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thông tin về giới và giới tính tuổi dậy thì đặc biệt là các đặc tính sinh dục phụ thứ cấp trong lứa tuổi học sinh.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

- GV: Hệ thống hóa theo mỗi chủ đề từ đó nhận mạnh vai trò của các biện pháp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- HS: phản biện lại nhóm khác thong qua báo cáo của mỗi nhóm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Đ ẠO

- GV: Yêu cầu HS báo cáo chủ đề đã trao đổi trong nhóm.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- HS: Thảo luận theo 2 nhóm, mỗi nhóm 1 chủ đề.

D

IỄ N

Đ

- HS: Sưu tầm qua các kênh thông tin khác nhau và tìm hiểu chính trên cơ thể mình. - GV: Bổ sung các thông tin cập nhật về sinh trưởng và phát triển đặc tính sinh dục

phụ bất thường cho học sinh.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

-L

- Mô tả được đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

ÀN

-

Nêu được cấu tạo các bộ phận cơ bản của hệ thần kinh và giác quan.

ÁN

TO

-

Trình bày được chức năng của các bộ phận thần kinh và giác quan. Nêu được các biện pháp vệ sinh hệ thần kinh và giác quan.

-

Ứng dụng được những kiến thức về thần kinh và giác quan trong phòng

Đ

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

- Nêu được vai trò của hệ thần kinh trong việc đảm bảo sự thống nhất của cơ thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ó

A

I. Mục tiêu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Bài 28. Thần kinh, giác quan và sự thích nghi của cơ thể

IỄ N D

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

chống các bệnh, tật về thần kinh và giác quan. II. Chuẩn bị - Tranh: Cấu tạo bộ não, bộ phận thần kinh giao cảm và đối giao cảm, cung phản xạ

vận động và cung phản xạ sinh dưỡng Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Phiếu học tập ...

III. Tổ chức hoạt động học A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Ơ

N

Hoạt động 1. Vai trò của mũ bảo hiêm khi ngồi trên xe máy

N

H

- HS học theo nhóm.

N

G

- GV: Nhấn mạnh vai trò của mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy đối với an toàn của

H Ư

sọ não và những nguy cơ dẫn đến chấn thương sọ não có thể xảy ra đối với HS khi đi học

TR ẦN

bằng xe máy.

Hoạt động 2. Tìm hiểu các tật về mắt

10 00

B

- HS học theo nhóm.

- GV: Cho HS quan sát và nhận xét về các bạn học sinh bị tật cận thị, từ đó yêu cầu

Ó

A

HS tìm hiểu nguyên nhân của tật này.

-H

- HS: Thảo luận nhóm về thực trạng tật cận thị học đường hiện nay ở các cấp học,

-L

Ý

đồng thời tìm kiếm các nguyên nhân không do di truyền từ đó đề xuất các biện pháp phòng

ÁN

tránh.

- GV: Phân tích cho HS vai trò của các biện pháp phòng và tránh các tật về mắt đồng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

dẫn đến nguy cơ gì?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- HS: Thảo luận các vấn đề trong thực tế khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

của thần kinh.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

- GV: yêu cầu HS tìm hiểu các thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến an toàn

D

IỄ N

Đ

ÀN

thời gợi mở các vấn đề lien quan sẽ học trong các hoạt động tiếp. B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1. Tìm hiểu đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh - HS học theo nhóm, hoàn thành chú thích hình 28.1 và bài tập điền từ trong sách hướng dẫn học trang 236. (1) Tua ngắn (sợi nhánh); (2) Thân rron; (3) Eo Răngviê; (4) Cúc xináp; Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

(5) Tua dài (sợi trục); (6) Bao miêlin; (7) Nhân; (8) Dẫn truyền xung thần kinh.

- GV: Đưa ra hình ảnh hoặc video về nơron, yêu cầu HS quan sát và vẽ lại hình đã quan sát được.

N

- HS: Vẽ sơ đồ cấu tạo của nơron theo đơn vị nhóm và sau đó trình bày cho các nhóm

H

Ơ

khác góp ý kiến phản biện.

Y

N

- GV: Khái quát hóa lại cấu tạo của nơron gồm (Tua ngắn, tua dài, sợi trục, bao

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

thích vào hình

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- GV: Yêu cầu HS quan sát hình sau (hình 4 trong sách hướng dẫn) và điền các chú

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

(1) Đại não; (2) Hộp sọ; (3) Đồi thị; (4) Hành não; (5) Tủy sống; (6) Tiểu não.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Đ ẠO

- HS học cá nhân, hoàn thành hình 28.4:

IỄ N D

.Q

TP

Hoạt động 2. Tìm hiểu cấu tạo của não bộ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

miêlin, nhân, thân nơron, tua dài, eo Ranvie).

Hình 4. Vị trí và cấu tạo ngoài của não bộ

- HS: Điền các thông tin theo yêu cầu của GV vào hình 28.5: (1) Thể chai; (2) Vùng dưới đồi (dưới đồi thị); (3) Đồi thị; (4) Củ não sinh tư; (5) Tiểu não; (6) Tủy sống; (7) Hành não; (8) Cầu não; (9) Cuống não; (10) Tuyến yên. - GV: Sửa chữa các sái sót của HS khi điền chú thích vào hình. Hoạt động 3. Tìm hiểu cấu tạo của tuỷ sống

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- HS học cá nhân.

- GV yêu cầu HS quan sát hình sau (hình 28.6 trong sách hướng dẫn) và điền các chú

Ó

- HS học theo nhóm.

A

Hoạt động 4. Chức năng của dây thần kinh tủy sống

-H

- GV: Yêu cầu HS mỗi nhóm lựa chọn một số tình huống gây ra phản xạ của cơ thể

-L

Ý

khi bị kích thích từ môi trường.

ÁN

- HS: Mô tả tình huống đã từng gặp trong cuộc sống hoặc quan sát từ trong thực tiễn

TO

xung quanh.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

- GV: Sửa chữa các sái sót của HS khi điền chú thích vào hình.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- HS: Điền các thông tin theo yêu cầu của GV

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO G N TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

thích vào hình:

ÀN

- GV: Khái quát hóa đưa ra khái niệm về chức năng phản xạ của tủy sống, cấu tạo

Đ

của dây thần kinh tủy sống gồm: cơ quan cảm nhận (cơ quan thụ cảm), dây hướng tâm,

D

IỄ N

nơron trung gian, dây li tâm và cơ quan trả lời. Hoạt động 5. Hệ thần kinh sinh dưỡng - GV yêu cầu HS lấy thông tin trong sách HDH hoàn thành bảng sau:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Cơ quan

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Hệ thần kinh giao cảm

Hệ thần kinh đối giao cảm

Co

Giãn

Tuyến

Giảm tiết

Tăng tiết

Tim

Tăng lực và nhịp co

Giảm lực và nhịp co

Mạch máu

Co

Giãn

Ruột

Giảm nhu động

Y

N

H

Ơ

N

Đồng tử

Ó -H

Ý

- GV: Sửa chữa các thông tin trong bảng.

-L

Hoạt động 6. Cấu tạo và chức năng của cơ quan phân tích

TO

ÁN

- HS học cá nhân.

ÀN

- GV: Yêu cầu HS Quan sát hình 9 trong Sách hướng dẫn và trả lời câu hỏi về mối

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Co

A

quang

Tăng nhu động

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Dãn

B

bàng

10 00

TR ẦN

H Ư

da

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

G N

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

nước bọt

Đ

quan hệ giữa các khâu và chức năng của các khâu trong nhận biết kích thích của giác

D

IỄ N

quan. -HS: Quan sát hình và phân tích cấu tạo, chức năng các khâu của cơ quan phân

tích. - GV: Khái quát hóa về hoạt động của cơ quan phân tích gồm các khâu như thế nào? Từ đó yêu cầu HS lấy ví dụ cho mỗi giác quan. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- HS: Lấy ví dụ về cấu tạo và hoạt động cho mỗi cơ quan phân tích. - GV: Sửa chữa các thông tin của HS đưa ra.

Hoạt động 7. Chức năng của các tổ chức thần kinh

Ơ

N

Cảm ứng và dẫn

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

truyền xung thần kinh. Trung khu phản xạ

Đi ra từ tủy sống

TR ẦN

H Ư

Dây thần kinh tủy

Đại não

Thực hiện phản xạ tủy sống

Bao phủ phía trên các

A

10 00

B

phần khác của não

động sống theo các vùng chức năng.

Tiếp liền với tủy sống

-H

Ó

Trụ não

Điều khiển các hoạt

Điều khiển các nội

Ý

quan Dưới đại não

-L

Tiểu não

Điều hòa

giữ

TO

ÁN

thăng bằng Giữa trụ não và đại

ÀN

Não trung gian

Điều khiển các nội quan

D

IỄ N

Đ

não

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

không điều kiện.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Trong cột sống

Đ ẠO

Tủy sống

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Hệ thần kinh

.Q

Nơron

Chức năng

H

Vị trí

Y

Tên tổ chức

N

- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin và hoàn thành bảng sau:

- HS: Hoàn thành thông tin vào các cột trống Hoạt động 8. Cơ chế thu nhận hình ảnh của mắt GV: Yêu cầu HS quan sát hình ảnh trong hình 14 (Sách hướng dẫn), giải thích hiện

tượng ngược chiều của ảnh trong võng mạc của mắt Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

N

Thủy tinh thể

H

Ơ

Giác mạc

.Q TP

H Ư

N

G

Hoạt động 9. Cơ chế thu nhận âm thanh của tai

TR ẦN

- Học theo nhóm.

- GV: Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau:

B

H? Vành tai có chức năng gì.

10 00

H? Vì sao chuỗi xương tai có khả năng khuếch đại sóng âm.

Ó

A

H? Sóng âm được truyền đi như thế nào trong tai.

-H

H? Cơ thể nhận biết được âm thanh nhở tổ chức nào của tai và hệ thần kinh.

-L

Ý

- HS: Thảo luận theo nhóm, viết kết quả lên bảng của nhóm và trình bày trước lớp.

ÁN

- GV: Giải thích những vấn đề HS chưa hiểu.

IỄ N

Đ

ÀN

TO

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

giải mã của não bộ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- GV: Nhấn mạnh việc con người vẫn nhìn thấy hình ảnh xuôi chiều là do có sự

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- HS: Giải thích dựa trên các kiến thức về quang học.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

Tia sáng

Hoạt động 1. Tìm hiểu chức năng của tủy sống

- GV: Hướng dẫn HS làm các thí nghiệm về tìm hiểu chức năng của tủy sống trong

D

SGK Sinh học 8, từ đó thảo luận các nội dung sau: H? Nhận xét biểu hiện của ếch đã hủy não khi bị kích thích bằng dung dịch HCl có nồng độ khác nhau. H? Tại sao không sử dụng ếch chưa hủy tủy để thí nghiệm.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

H? Chức năng của rễ tủy và dây thần kinh tủy là gì.

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Thí nghiệm nhằm mục đích gì. - HS: làm thí nghiệm và rút ra nhận xét.

Ơ

N

- GV: Giải thích kết quả của thí nghiệm từ đó khẳng định chức năng của tủy sống.

N

H

Hoạt động 2. Tìm hiểu vệ sinh mắt

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN TO

IỄ N

Đ

ÀN

- HS: Quan sát và giải thích trên cơ sở kiến thức về quang học có trong môn Vật lí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

G

Đ ẠO

trong các hình dưới đây:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- GV yêu cầu HS giải thích các hiện tượng quang học lien quan đến các tật về mắt

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

- HS học cá nhân.

Hoạt động 3. Tìm hiểu các biện pháp vệ sinh tai

- HS học theo nhóm. - GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: H? Ráy tai có nguồn gốc từ đâu và có vai trò gì? Khi lấy ráy tai phải làm thế nào để

không làm tổn thương tai. Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H? Tại sao vệ sinh tránh viêm họng lại có thể phòng bệnh về tai H? Vì sao không nên tránh tiếng ồn mạnh.

H? Điếc tai có nguyên nhân do đâu? Phòng chống điếc tai do ô nhiếm tiếng ồn

N

như thế nào.

N

H

Ơ

H? Các biện pháp phòng chống bệnh về tai như thế nào.

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

- HS học cá nhân.

H Ư

- GV yêu cầu HS trao đổi với mọi người trong gia đình về:

TR ẦN

H? Vai trò của hệ thần kinh đối sự thích nghi với môi trường xung quanh.

B

H? Các biện pháp phòng chống bệnh về hệ thần kinh.

10 00

H? Các biện pháp phòng chống bệnh của giác quan.

A

- HS: Báo cáo các kết quả sau khi trao đổi được.

-H

Ó

- GV: Sửa chữa các nội dung báo cáo của HS.

thương đầu

ÁN

-L

Ý

Hoạt động 2. Viết bài tuyên truyền về nguy cơ chấn thương sọ não khi bị tổn

TO

- HS học theo nhóm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

môi trường

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Hoạt động 1. Vai trò của hệ thần kinh đối với sự thích nghi của cơ thể đối với

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

- HS: Thảo luận nhóm và trả lời trước lớp các nhóm khác góp ý.

ÀN

- GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm về về sự nguy hiểm của chấn thương sọ não và

Đ

vai trò của mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Từ đó cả nhóm viết bài tuyên truyền cho việc đội

D

IỄ N

mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. - HS: Thảo luận nhóm và viết báo cáo. - GV: Điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo phục vụ mục đích tuyên truyền trong cộng đồng về vấn đề an toàn sợ não khi giao thông. Hoạt động 3. Tuyên truyền về vệ sinh giác quan trong nhà trường

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- HS học theo nhóm.

- GV yêu cầu mỗi nhóm HS sẽ được phân công tìm hiểu một trong các nội dung dưới đây:

N

H? Tìm hiểu những hoạt động ảnh hưởng đến sự điều tiết của mắt gây ra các tật cận

H

Ơ

thị học đường.

Y

N

H? Vận động mọi người cùng làm vệ sinh môi trường sống để phòng chống các bệnh

H Ư

Hoạt động 1. Sưu tầm thông tin về cấu trúc não của các động vật

TR ẦN

- HS học cá nhân.

- GV: Yêu cầu HS tìm kiếm các nguồn thông tin có liên quan đến tiến hóa não của

10 00

B

các lớp động vật khác nhau.

- HS: Thực hiện sưu tầm từ các nguồn tư liệu khác nhau sau đó báo cáo kết quả quá

Ó

A

trình sưu tầm được.

-H

- GV: Kiểm tra đánh giá và phân loại thông tin làm nguồn tư liệu chia sẽ với cả lớp

-L

Ý

cùng trao đổi

ÁN

Hoạt động 2. Tìm hiểu sự thông minh của người là do đâu?

- GV: Yêu cầu HS tìm kiếm các nguồn tư liệu khác nhau về cấu trúc và chức năng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

- HS: Báo cáo những nội dung đã tìm hiểu được.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

H? Tổ chức tìm hiểu về ô nhiễm tiếng ồn gây nên các bệnh về tai.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

viêm nhiễm giác quan như đau mắt, giảm thị lực, thích lực, viêm mũi họng, …

- HS: Tìm kiếm thông tin phân tích, giải thích các thông tin sưu tầm được, từ đó nêu

IỄ N

Đ

ÀN

của não người liên quan đến sự học tập và tư duy.

D

các biện pháp nhằm phát huy khả năng học tập của não bộ.

Bài 30. Sức khỏe của con người I. Mục tiêu Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- Trình bày được khái niệm sức khỏe, các yếu tố của sức khỏe.

- Tính được chỉ số BMI, đánh giá được tình trạng gầy, béo của mỗi người qua chỉ số BMI.

N

- Mô tả được các yếu tố tác động đến sức khỏe con người: kể tên được các yếu tố

H

Ơ

gây hại, tác hại của các yếu tố đó với cơ thể người và các biện pháp hạn chế tác hại đó.

Y

N

- Đề xuất được các biện pháp rèn luyện để có sức khỏe đảm bảo học tập tốt.

H Ư

N

mình bằng những cách đơn giản (tính chỉ số BMI), và đặc biệt nhấn mạnh đến các biện

TR ẦN

pháp giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 1. Bạn có khỏe không?

B

GV hướng dẫn HS đọc thông tin, ghi vào vở câu trả lời “Sức khỏe là gì?” Điểm

10 00

mấu chốt là phải hướng dẫn HS phân tích “Sức khoẻ thể chất”; “Sức khoẻ tinh thần”; “Sức

A

khoẻ xã hội” hay còn gọi là “Sức khoẻ cộng đồng”.

-H

Ó

Định nghĩa sức khoẻ của tổ chức y tế thế giới (WHO): “Sức khoẻ là một trạng thái

-L

hay thương tật”.

Ý

hài hoà về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không phải chì đơn thuần là không có bệnh

TO

ÁN

*Sức khoẻ thể chất: + Sức lực: sức đẩy, sức kéo, sức nâng cao.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

HS, GV cần chú ý hướng dẫn các em biết cách đánh giá tình trạng sức khỏe của chính

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

vấn đề liên quan và làm thế nào để có một sức khỏe tốt. Do đó, khi tổ chức hoạt động cho

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Nội dung của bài học muốn hướng tới khái niệm “Sức khỏe của con người”, những

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II. Hướng dẫn chung

D

IỄ N

Đ

+ Sự nhanh nhẹn: khả năng phản ứng của cơ thể. + Sự dẻo dai: vận động cơ thể liên tục không mệt mỏi. + Khả năng chống đỡ các yếu tố gây bệnh: ít ốm đau, chóng bình phục. + Khả năng chịu đựng, chống đỡ với môi trường (chịu nóng, chịu lạnh, chịu áp suất,

…).

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

+ Đó là trạng thái thăng bằng của 4 hệ thống: Tiếp xúc, vận động, nội tạng và điều

khiển của cơ thể. *Sức khoẻ tinh thần: Là hiện thân của sự giao tiếp xã hội, tình cảm và tinh thần thể hiện ở cảm giác dễ chịu, cảm xúc vui tươi, thanh thản, lạc quan yêu đời; quan niệm sống

Ơ

N

tích cực, dũng cảm, chủ động; ở khả năng chống lại những quan niệm bi quan, lối

N

H

sống không lành mạnh.

N

G

*Sức khoẻ xã hội: Là sự hoà nhập giữa cá nhân và cộng đồng. Cơ sở của sức khoẻ

H Ư

xã hội là sự thăng bằng giữa hoạt động và quyền lợi cá nhân với hoạt động và quyền lợi

TR ẦN

của xã hội, của những người khác; là sự hoà nhập giữa cá nhân gia đình và xã hội. Ba yếu tố sức khoẻ liên quan chặt chẽ với nhau. Nó là sự thăng bằng của tất cả

10 00

B

những khả năng sinh học, tâm lý và xã hội của con người. 2. Giữ gìn sức khỏe

-H

Ó

A

Ba yếu tố quyết định sức khỏe của con người:

Ý

a. Yếu tố di truyền: Đó là những đặc điểm của cơ thể phản ánh về sưc khoẻ của mỗi

-L

người như: màu da, màu tóc, chiều cao, cân nặng, tuối thọ và bệnh tật. Tính di truyền được

ÁN

quyết định bởi bộ máy di truyền có trong nhân của tế bào. b. Yếu tố môi trường: Môi trường là hoàn cảnh xung quanh cơ thể sống. Con người

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

mẹ, anh chị em ở nhà hoặc giao tiếp giữa HS với nhau ở lớp.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Lưu ý: GV nên tạo ra những chia sẻ của HS trong lớp về giao tiếp giữa HS với bố

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

TP

.Q

trí và tình cảm.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

Cơ sở của sức khỏe tinh thần là sự thăng bằng và hài hoà trong hoạt động giữa lý

ÀN

chịu tác động bởi môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Con người sinh học chịu sự

Đ

chi phối của quy luật tự nhiên: di truyền, biến dị, bảo toàn năng lượng, bảo toàn vật chất…

D

IỄ N

Con người xã hội chịu sự chi phối của quy luật xã hội về kinh tế, văn hoá, chính trị c. Lối sống: Bao gồm tất cả các mặt sinh hoạt của con người về tinh thần và vật chất như tư duy, tình cảm, ăn uống, lao động, học tập, nghỉ ngơi,TDTT, vui chơi, giải trí. Lối sống văn minh, lành mạnh thì có lợi cho sức khoẻ,lối sốngLạc hậu không lành mạnh thì có hại cho sức khoẻ.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Tóm lại, ba yếu tố di truyền - môi trường - lối sống liên quan chặt chẽ với nhau. Di

truyền quyết định giới hạn thể hiện của các đặc điểm. Môi trường và lối sống quyết định mức độ thể hiện cụ thế của mọi đặc điếm trong giới hạn do di truyền quy định. Như vậy, mỗi người có một vốn di truyền về sức khoẻ, còn vốn đó được phát huy đến mức nào là

Ơ

N

do môi trường và lối sống quyết định.

N

H

Khái niệm về giáo dục sức khoẻ: GDSK là một quá trình tác động có mục đích, có

H Ư

N

trường sống.

TR ẦN

Hành vi = Kiến thức + Thái độ + Niềm tin + Thực hành Mục tiêu của giáo dục sức khoẻ: Nhằm làm thay đổi hành vi sức khoẻ có hại thành

10 00

B

hành vi sức khoẻ có lợi cho sức khoẻ cá nhân và tập thể trong cộng đồng. Các bước thay đổi hành vi sức khoẻ

Ó

A

- Bước 1: Đối tượng tự nhận ra hành vi có hại cho sức khoẻ bản thân và cộng

-H

đồng.

-L

Ý

- Bước 2: Từ chỗ nhận thức đợc rủi ro và lợi ích, đối tợng phải quan tâm đến

ÁN

hành vi lành mạnh thay thế hành vi cũ, rồi tìm kiếm các thông tin về hành vi mới

TO

đó.

- Bước 3: Đối tượng đặt mục đích thay đổi do mong muốn có sức khỏe tốt hơn.

Đ IỄ N D

G

hưởng tốt hoặc xấu tới sức khoẻ. Ví dụ: Các hành vi dinh dưỡng, vệ sinh, bảo vệ môi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hành vi sức khoẻ: Hành vi sức khoẻ là những thói quen, việc làm hàng ngày ảnh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

thông và giáo dục sức khoẻ là mối liên hệ giữa phương tiện và mục đích.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

sức khoẻ bằng chính những nổ lực của bản thân mình. Mối liên hệ giữa thông tin-truyền

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

kế hoạch vào lý trí và tình cảm của con người nhằm giúp ngời ta tự giác thay đổi hành vi

- Bước 4: Đối tượng quyết định làm thử hành vi sức khoẻ mới. - Bước 5: Đối tượng tự đánh giá xem kết quả thử nghiệm hành vi mới và quyết

định chấp nhận hay từ chối hành vi sức khoẻ mới đó. - Bước 6: Nếu chấp nhận thấy đối tượng cần có sự hỗ trợ về mọi mặt để duy trì hành vi sức khoẻ mới trở thành một thói quen mới, một nếp sống mới. Vai trò của đôi bàn tay: o Cầm

nắm, điều khiển dụng cụ, máy móc

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

hiện các thao tác trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày

o Chăm

sóc con cái, gia đình, người thân, bạn bè

o Truyền

đạt và thế hiện tình cảm

tay bẩn là nơi vi khuẩn tồn tại, phát triển và dẫn đến bệnh tật.

o Tác

hại của bàn tay bân

N

H

Ơ

o Bàn

N

o Thực

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

TR ẦN

+ Bệnh phụ khoa + Cúm gia cầm *Lúc nào cần rửa tay:

B

- Trước khi: Rửa mặt, ăn, chế biến thức ăn, cầm thức ăn,cho trẻ bú hoặc ăn ...

10 00

- Sau khi: Đi vệ sinh và chăm sóc trẻ; chơi bấn hoặc chơi với các con vật; đi học về,

xô, chậu chứa nước sạch

-L

Ý

o Thùng,

-H

Ó

*Đồ dùng để rửa tay:

A

quét dọn rác, đếm tiền, lao động sản xuất, dính các vết bẩn ở bàn tay…

phòng rủa tay

ÁN

o Xà

TO

o Khăn

Đ

o Nếu

sạch

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

+ Giun sán.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

+ Đường da và niêm mạc:hắc lào, ghẻ lở, mụn nhọt, mắt hột...

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

+ Đường tiêu hoá: thương hàn, tả, lỵ..

IỄ N D

TP

.Q

Qua bàn tay bấn vi khuân, trúng giun, sán, nấm sẽ vào cơ thể người và gây ra nhiều bệnh:

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

Trên l cm2 da của người bình thường có 40.000 vi khuẩn, ở bàn tay có nhiều hơn.

thường xuyên rửa tay sạch, chúng ta sẽ giảm 47% rủi ro do nhiễm khuẩn

tiêu hoá, 15% nhiễm khuẩn đường hô hấp hay loại trừ 35% khả năng lây truyền vi khuẩn Shigella, nguyên nhân gây các bệnh tiêu chảy và làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên toàn Thế giới.

Lưu ý: có thể hướng dẫn HS tập thể dục bằng bài “Dân vũ rửa tay” trên internet sẽ thấy rất thú vị. III. Hướng dẫn tổ chức hoạt động học Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoạt động nhóm: Điều tra các vấn đề sức khỏe. Với hoạt động này, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu về các vấn đề sức khỏe mang tính thời sự tại địa phương: Cúm mùa, dịch sốt xuất huyết, dịch sởi … và yêu cầu các em nêu các cách phòng tránh mà HS

H

Ơ

N

có thể thực hiện được.

N

TR ẦN

Bài học có thể bắt đầu bằng tình huống có vấn đề: Bạn có khỏe không? Tại sao có

10 00

B

người béo, có người gầy? Làm thế nào để có sức khỏe tốt?

A

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

-H

Ó

1. Bạn có khỏe không?

Ý

GV hướng dẫn HS cách đọc thông tin, tìm từ chìa khóa: Sức khỏe thể chất, sức khỏe

-L

tinh thần và sức khỏe xã hội; giải thích “trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã

ÁN

hội” là như thế nào bằng các ví dụ cụ thể. GV cần lưu ý tới việc HS tự ghi vào vở suy nghĩ cá nhân sau khi đọc xong thông

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Dịch sởi

N

3

G

Đ ẠO

Dịch sốt xuất sống sạch sẽ, tiêm phòng, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt… huyết

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

H Ư

2

Y

Dịch cúm mùa

U

1

Cách phòng tránh

.Q

Vấn đề sức khỏe

TP

TT

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bảng 1. Cách phòng tránh một số dịch ở địa phương em

Hoạt động cá nhân: Tính chỉ số BMI của mình. GV có thể chuẩn bị thước và cân

IỄ N

Đ

ÀN

tin.

D

giúp HS đo chiều cao và cân nặng của mình. Sau khi tính được chỉ số BMI, HS dựa vào hướng dẫn trong tài liệu Hướng dẫn học để đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân là thiếu cân (suy dinh dưỡng), khỏe mạnh bình thường, thừa cân (nguy cơ béo phì) hay béo phì.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

H Ư

N

Dựa theo các chỉ số đánh giá tình trạng phát triển thể chất, GV liên hệ với phụ hunh để tư vấn cho cha mẹ các em có chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp HS phát triển cân bằng và

TR ẦN

toàn diện.

B

Nếu HS có nguy cơ hoặc rơi vào tình trạng béo phì, cần điều chỉnh chế độ ăn giảm

10 00

lượng calo từ từ (chủ yếu trong bánh kẹo, đường, mật, sữa có bơ đường). Khi chế biến thức ăn cần tăng chất xơ (trong rau xanh, củ, trái cây ít ngọt). Không cho HS ăn quá no,

Ó

A

bơ sữa và tích cực rèn luyện thể lực. Đồng thời thường xuyên theo dõi cân nặng, chiều

-H

cao, khẩu phần ăn và thời gian hoạt động của HS.

-L

Ý

Nếu HS có dấu hiệu thiếu cân, suy dinh dưỡng, cần lên kế hoạch bữa ăn cho các em

ÁN

với một chế độ dinh dưỡng tốt hơn, tăng cường bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như LLysin, Mật ong, Taurin, Calci, DHA, Vitamin nhóm B, PP bằng cách ăn đa dạng các loại

ÀN

thực phẩm. Trong đó chủ yếu là trứng, sữa, các loại hạt, rau xanh thẫm, các loại cá, thịt

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Cân bằng dinh dưỡng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

lập biểu đồ cột để tập phân tích bảng số liệu.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

GV hướng dẫn HS tập hợp số liệu chỉ số BMI của cả lớp thành bảng số liệu rồi cho

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

đỏ, đậu nành. Ngoài ra còn có gan động vật, rau củ màu vàng và các loại trái cây. Bên cạnh đó, thực phẩm chức năng cũng là một lựa chọn giúp bổ sung các dưỡng

chất thiết yếu giúp HS ăn ngon, lớn nhanh và phát triển khỏe mạnh. Lưu ý: GV cần chú ý không để HS có phản ứng tiêu cực trêu đùa các bạn thiếu cân hay béo phì. Cần liên hệ và phối hợp với phụ huynh có biện pháp phù hợp giúp các HS này.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

2. Giữ gìn sức khỏe

Đối với hoạt động nhóm trong nội dung này, GV lưu ý HS về những yếu tố của môi trường tại chính nơi em sống, đánh giá tác hại của những yếu tố đó lên sức khỏe con

N

người.

H

Ơ

a. Môi trường với sức khỏe

Y

N

Hoạt động cá nhân:

thải

sinh

H Ư

Gây ra các bệnh ngoài ra, bệnh về đường hô

hấp, tiêu hóa …

10 00

B

hoạt

người

TR ẦN

Rác

1

Tác hại lên các hệ cơ quan của cơ thể

N

Yếu tố gây hại

TT

Nước thải nhà

2

Ó

A

máy

Công trình xây

-L

Ý

dựng

-H

3

Ô nhiễm nguồn

ÁN

4

TO

nước ….

D

IỄ N

Đ

ÀN

5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Bảng 2. Những yếu tố của môi trường gây hại cho sức khỏe con người

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

khỏe của con người.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

gây hại cho sức khỏe con người và tác hại của những yếu tố đó lên các hệ cơ quan và sức

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

H? Em hãy suy nghĩ, thảo luận với các bạn, liệt kê những yếu tố của môi trường

H? Em hãy nêu những biện pháp làm giảm những yếu tố gây hại của môi trường

lên sức khỏe của con người: Khuyến khích HS liệt kê những biện pháp các em và các bạn cùng thực hiện.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Lưu ý: GV cần khuyến khích HS nêu (có hoạt động cụ thể) biện pháp làm giảm những

yếu tố gây hại của môi trường lên sức khỏe của con người ở chính trường lớp, ngôi nhà, đường phố mà em đang sống. Gợi ý: GV có thể dựa vào thông tin trong phần hướng chung để hướng dẫn HS nêu

H

Ơ

N

các biện pháp vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cần thiết và hiệu quả.

Y

N

b. Hành động vì sức khỏe

TR ẦN

- Tư thế ngồi có ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn hay không và ảnh hưởng như thế nào?

10 00

B

GV có thể tổ chức cho HS tập 1 bài tập thể dục ngắn tại lớp để tạo không khí lớp học vui vẻ và giúp các em hứng thú hơn với bài học

-H

Ý

Học cá nhân:

Ó

A

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

ÁN

độ tuổi 14-16.

-L

Bài tập: Bảng dưới đây là thông tin về chiều cao, cân nặng của 10 thiếu niên trong

1. Hãy tính chỉ số BMI của các thiếu niên này và ghi vào cột “Chỉ số BMI”

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- Em đã được tiêm phòng những loại vắc xin nào?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

- Lần gần đây nhất em đi khám sức khỏe là khi nào?

Đ ẠO

- Bài tập thể dục mà em thích nhất hoặc tập thường xuyên mỗi ngày là gì?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Hãy chia sẻ những nội dung sau với các bạn trong nhóm và cả lớp:

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hoạt động nhóm:

D

IỄ N

Đ

ÀN

2. Đánh giá tình trạng gầy, béo của các thiếu niên này và ghi vào cột “Thể trạng” 3. Em có nhận xét gì về thể trạng của các thiếu niên ở trên? 4. Theo em, có những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của

cơ thể trong giai đoạn này? GV khuyến khích học sinh chia sẻ ý kiến với cả lớp D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

HS làm việc cùng gia đình, tìm hiểu:

1. Hãy cùng mọi người trong gia đình xây dựng một môi trường sống trong lành 2. Hãy tập xây dựng một chế độ ăn cho các thành viên trong gia đình bạn để có một

N

H

Ơ

Gợi ý: Chế độ ăn của trẻ nhỏ khác người trưởng thành, khác người cao tuổi…

N

sức khỏe tốt nhất.

N

G

sau

H Ư

- Lập kế hoạch điều tra (theo hướng dẫn ở bài mở đầu). Tùy theo thực tế địa

TR ẦN

phương mà có thể phân nhóm khác nhau : thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ; thu gom và xử lý rác thải công nghiệp ; thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp ; …

B

- Thực hiện kế hoạch, thu thập số liệu điều tra.

10 00

- Viết báo cáo thu hoạch (chú ý trong báo cáo cần phân tích và đánh giá về các cách thu gom và xử lý rác thải tại địa phương, tác động tới môi trường như thế

-H

Ó

A

nào ? Biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững).

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

- Trình bày báo cáo.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Gợi ý : có thể hoạt động nhóm hoặc cá nhân nhưng cần hướng dẫn HS theo trình tự

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

phương.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Hoạt động điều tra: Em hãy tìm hiểu về các cách thu gom và xử lý rác thải tại địa

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Trình bày được cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nam và nữ.

-

Phân biệt được các đặc điểm hoạt động của cơ quan sinh dục nam và cơ

B

-

10 00

quan sinh dục nữ.

Giải thích được cơ chế của hiện tượng thụ tinh và hình thành hợp tử.

-

Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt và vệ sinh ở nữ.

-

Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai và tai biến dân

-

Mô tả được các bệnh lây qua đường tình dục và ảnh hưởng của nó đến chất

Ý

-H

Ó

A

-

ÀN

TO

dân số.

ÁN

-L

số.

Nêu được tác hại của đại dịch AIDS và vấn đề không kì thị người bị nhiễm

Đ

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

I. Mục tiêu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Bài 31. Sinh sản và chất lượng dân số

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

II. Chuẩn bị

D

IỄ N

HIV, AIDS.

-

Tranh cơ quan sinh dục nam, nữ (nếu có).

-

Bảng phụ (phiếu học tập) ghi nội dung một số câu hỏi và bài tập.

-

SGK, SGV sinh học 8 ...

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

III. Hướng dẫn tổ chức hoạt động

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 1. Phân biệt cấu tạo cơ quan sinh dục nam và nữ

N

GV: Yêu cầu HS quan sát hình 1 trong sách hướng dẫn học, từ đó phân biệt những

N

H

Ơ

đặc điểm cấu tạo của cơ quan này ở nam và nữ.

A

- GV: Nhấn mạnh các đặc điểm cấu tạo khác nhau phù hợp với chức năng sinh sản

-H

Ó

của mỗi giới.

-L

Ý

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

ÁN

Hoạt động 1. Chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam và nữ Học theo nhóm:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

học, hoàn thành bảng 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G N H Ư TR ẦN

B

- HS: Đọc thông tin trong SGK Sinh học 8 và quan sát hình 1 trong sách hướng dẫn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Cơ quan sinh dục nữ

Đ ẠO

Cơ quan sinh dục nam

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

Bảng 1. Cấu tạo cơ quan sinh dục của nam và cơ quan sinh dục của nữ

D

IỄ N

Đ

ÀN

- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK Sinh học 8 hoàn thiện bảng sau: Bảng 2. Chức năng của cơ quan sinh dục nam và nữ Bộ phận

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Chức năng

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- HS: Điền các thông tin tương ứng vào mỗi cột trong bảng

- GV: Sửa chữa các thông tin chưa đúng và nhấn mạnh các chức năng đặc trưng cho mỗi giới.

N

Hoạt động 2. Vai trò của tinh hoàn và buồng trứng

N

H

Ơ

Học cá nhân:

Y

- HS: Quan sát hình 3 trong sách hướng dẫn từ đó mô tả quá trình sản sinh tinh trùng

Hoạt động 3. Phân biệt quá trình thụ tinh và thụ thai

-H

Ó

A

Học theo nhóm:

Ý

- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK Sinh học 8, trình bày những dấu hiệu

-L

khác biệt giữa quá trình sản thụ tinh và quá trình thụ thai

ÁN

- HS: Thảo luận trong nhóm và viết ra giấy khổ lớn báo cáo trước cả lớp, các nhóm

TO

còn lại góp ý bổ sung

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư TR ẦN

10 00

B

- GV: Đề nghị HS tìm điểm khác biệt giữa 2 quá trình này

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Quá trình sản sinh trứng

G

Quá trình sản sinh tinh trùng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Đ ẠO

Bảng 3. Quá trình sản sinh tinh trùng và trứng

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

và trứng

D

IỄ N

Đ

ÀN

- GV: Củng cố những kiến thức cơ bản về vấn đề này cho HS Hoạt động 4. Tìm hiểu sự phát triển của phôi Học cá nhân: - GV: Yêu cầu mỗi HS quan sát hình 5 trong sách hướng dẫn học mô tả quá trình

phát triển phôi - HS: Mỗi HS vẽ lại hình ảnh đã quan sát được và trình bày lại Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: Nhân mạnh các gia đoạn phát triển của phôi và thai Lưu ý: Các dấu hiệu đặc trưng cho mỗi giai đoạn

N

Hoạt động 5. Hiện tượng kinh nguyệt và ngày an toàn

N

H

Ơ

Học theo nhóm:

H Ư

N

+ Nếu căn cứ vào chu kì kinh nguyệt thì có tránh thai được không?

TR ẦN

+ Giải thích các giai đoạn trong chu kì kinh nguyệt - HS: Thảo luận theo nhóm các nội dung kiến thức và trả lời các câu hỏi trên trước

B

cả lớp

10 00

- GV: Chỉnh sửa các câu trả lời của HS

-H

Ó

A

Hoạt động 6. Cơ sở của các biện pháp tránh thai

Ý

Học theo nhóm:

ÁN

-L

- GV yêu cầu HS thảo luận các vấn đề sau:

TO

+ Ngăn trứng chín và rụng + Tránh không cho tinh trùng gặp trứng

Đ IỄ N D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

+ Tại sao lại gọi là chu kì kinh nguyệt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ ẠO

+ Kinh nguyệt là gì?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

đọc thông tin trong SGK, từ đó mỗi nhóm trả lời một trong số các câu hỏi sau

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

- GV: Yêu cầu HS chi làm 4 nhóm, quan sát hình 6 trong Sách hướng dẫn học và

+ Chống sự làm tổ của trứng + Tính ngày an toàn trong chu kì rụng trứng

- HS: Mỗi nhóm HS trao đổi với nhau và báo cáo trước lớp, các nhóm khác góp ý - GV: Nhấn mạnh các biện pháp tránh thai phổ biến dựa trên các cơ sở khoa học kể trên

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niên

Ơ

- GV: Yêu cầu HS chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm hoàn thành một cột trong bảng

Y

Giải pháp

N

G

quá trẻ

H Ư

Mang thai

TR ẦN

ngoài ý muốn

B

- HS: Trao đổi nhóm và cử 1 HS thay mặt nhóm báo cáo trước cả lớp

10 00

- GV: Phân tích kết quả của mỗi nhóm, mở rộng các hậu quả không tốt của tình

A

trạng này đối với HS ở lứa tuổi dậy thì

Ý

Học cá nhân:

-H

Ó

Hoạt động 2. Tìm hiểu bệnh lậu và bệnh giang mai

-L

- GV: Yêu cầu mỗi HS tự tìm hiểu thông tin về các bệnh lâu và giang mai qua SGK

TO

ÁN

Sinh học 8, Sách hướng dẫn học và các nguồn thông tin phổ biến khác - HS: Hoàn thành thông tin trong hình 7 (Sách hướng dẫn) và rút ra nhận xét

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Mang thai khi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

muộn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nạo, nong thai

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hậu quả

U

Tình huống

N

H

sau:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Học theo nhóm:

Đ

- GV: Phân tích nguy cơ của 2 bệnh này lây lan mạnh qua quan hệ tình dục không

D

IỄ N

an toàn từ đó ảnh hưởng đến chất lượng dân số Hoạt động 3. Nguy cơ của đại dịch AIDS ảnh hưởng đến chất lượng dân số HS học theo nhóm: Thảo luận nhóm và hoàn thành các thông tin vào bảng sau:

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Năm

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

Số người lây

Số người bị AIDS

Số người

nhiễm HIV

xuất hiện

chết

1981

H

Ơ

N

1991

.Q N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

2010

H Ư

2013

TR ẦN

- GV: Sửa chữa và bổ sung thông tin trong bảng cho HS

B

Hoạt động 4. Các biện pháp phòng chống HIV, AIDS

10 00

Học theo nhóm:

Ó

A

- GV: Yêu cầu HS thảo luận các nội dung sau:

-H

+ Biện pháp phòng, chống HIV, AIDS

-L

Ý

+ Biện pháp tuyên truyền chống kì thị người bị HIV, AIDS

ÁN

+ Thái độ của học sinh đối với người có HIV?

TO

- HS: Thảo luận và rút ra kết luạn chung của mỗi nhóm, sau đó trao đổi kết quả với

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

2003

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2001

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

2000

D

IỄ N

Đ

ÀN

nhóm khác.

Hoạt động 5. Các con đường lây nhiễm HIV, AIDS

Học cá nhân: - HS: Quan sát hình 8 (sách hướng dẫn học), mô tả các con đường lây nhiễm HIV Hình ảnh

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Các con đường lây nhiễm www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: Hoàn chỉnh thông tin của HS và mở rộng các nội dung lien quan đến các

N

phương pháp phòng bệnh

TR ẦN

+ Đề xuất ý tưởng phòng chống các bệnh cơ quan sinh dục

B

- GV: Tư vấn cho HS thêm các thông tin về vai trò của vệ sinh cơ quan sinh dục

10 00

Hoạt động 2. Chất lượng con người và dân số

Ó

A

Học theo nhóm:

-H

- HS: Thảo luận nhóm về các nội dung sau:

-L

Ý

+ Những nguy cơ vô sinh ảnh hưởng đến chất lượng dân số

ÁN

+ Vai trò của sinh đẻ có kế hoạch và sự ổn định dân số

TO

+ Vai trò của bìu tinh hoàn trong sự thích nghi với quá trình sinh tinh.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

+ Các biện pháp bảo vệ cơ quan sinh sản.

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

+ Những tác hại của việc thiếu vệ sinh cơ quan sinh dục nam và nữ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- HS: Trao đổi với người thân về:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Đ ẠO

TP

Học theo nhóm:

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Hoạt động 1. Vệ sinh cơ quan sinh dục

Y

N

H

Ơ

D. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

ÀN

- GV: Hướng dẫn HS các định hướng thảo luận trong mỗi nhóm và tổ chức cho các

Hoạt động 3. Tuyên truyền về đại dịch AIDS và bảo vệ sức khỏe sinh sản

D

IỄ N

Đ

nhóm báo cáo trước cả lớp

vị thành niên Học cá nhân: - GV: Yêu cầu HS

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

+ Viết bài tuyên truyền về đại dịch HIV, AIDS đối với dân số + Tham gia các hoạt động chăm sóc người có HIV, AIDS + Tham gia các hoạt động bảo vệ sức khỏe vị thành niên

N

H

- HS: Lựa chọn 1 trong các chủ đề trên, viết bài tuyên truyền đọc trước cả lớp

Ơ

N

+ Tuyên truyền trong cộng đồng về tác hại của có thai tuổi vị thành niên.

Y

H Ư

N

- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thông tin về chất lượng dân cư qua các giai đoạn phát

TR ẦN

triển của lịch sử loài người từ Sách hướng dẫn học và các nguồn tư liệu khác - HS: Tự tìm tòi khám phá thông tin theo yêu cầu của GV

B

- GV: Bổ sung các thông tin về dân cư ảnh hưởng đên chất lượng sinh sản và chất lượng

10 00

con người

Ó -H

Học cá nhân:

A

Hoạt động 2. Hạn chế sinh sản

-L

Ý

- GV: Yêu cầu mỗi HS tự tìm hiểu các biện pháp tránh thai, biện pháp phòng ngừa

ÁN

có thai khi quan hệ tình dục - HS: Tìm hiểu các nguồn tư liệu khác nhau theo hướng dẫn của GV

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Học theo nhóm:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Hoạt động 1. Tìm hiểu các vấn đề về dân cư và sự phân bố dân cư

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

E. HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- GV: Sửa chữa và bổ sung thông tin cho các bài luận của HS

D

IỄ N

Đ

ÀN

- GV: Phân tích, bổ sung các thông tin liên quan đến hạn chế sinh sản ở người Hoạt động 3. Hỗ trợ sinh sản

Học cá nhân: - GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các biện pháp hỗ trợ sinh sản thông qua các tài liệu và

sách hướng dẫn - HS: Sưu tầm thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ sinh sản Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KHTN 7 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon Năm học: 2017 - 2018 https://daykemquynhon.blogspot.com

- GV: Đánh giá các thông tin do HS sưu tầm được, bổ sung và cập nhật các kiến thức

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

liên quan đến vấn đề phòng và chống vô sinh.

Giáo viên: Hà Anh Linh Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

GIÁO ÁN KHTN LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN PHÂN MÔN HÓA HỌC - GV HÀ ANH LINH  

"GIÁO ÁN KHTN LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN PHÂN MÔN HÓA HỌC - GV HÀ ANH LINH - TRƯỜNG THCS HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG" https://app.box.com/s/zr4oqlcovy...

GIÁO ÁN KHTN LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN PHÂN MÔN HÓA HỌC - GV HÀ ANH LINH  

"GIÁO ÁN KHTN LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN PHÂN MÔN HÓA HỌC - GV HÀ ANH LINH - TRƯỜNG THCS HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG" https://app.box.com/s/zr4oqlcovy...

Advertisement