Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Hồ Thanh Hảo (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

U .Q TP

6,00 của 10,00 (60%)

N

Câu hỏi  1 Hoàn thành xem

H Ư

lại Không chính xác

TR ẦN

Điểm 0,00 của 1,00

10 00

B

Cờ câu hỏi

Chọn một:

A

a. e

-H

-L

d. a

Ý

c. d

Ó

b. c 

TO

ÁN

e. b

Câu trả lời đúng là: a

IỄ N

Đ

ÀN

Câu trả lời của bạn không chính xác.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10

8 Điểm

9 phút 30 giây

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9

7

Tuesday, 31 May 2016, 10:41 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6

Đã hoàn thành

Đ ẠO

5

Tuesday, 31 May 2016, 10:32 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc ĐIỀU HƯỚNG BÀI Tình trạng KIỂM TRA Hoàn thành vào lúc 1 2 3 4 Thời gian thực hiện

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

D

Câu hỏi  2

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chọn một: plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a. c b. a c. d  d. b

N

H

Ơ

N

e. e

Y

Câu trả lời của bạn không chính xác.

G TR ẦN

H Ư

N

Cờ câu hỏi

Chọn một:

10 00

B

e d

A

c

-H

Ó

a

-L

Ý

b

ÁN

Câu trả lời đúng là: e

Đ

Chính xác

ÀN

Câu hỏi  4

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm 0,00 của 1,00

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Không chính xác

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Câu hỏi  3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu trả lời đúng là: c

IỄ N

Điểm 1,00 của 1,00

D

Cờ câu hỏi

Chọn một: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn c

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a e

N

d

N

H

Ơ

Câu trả lời đúng là: d

.Q TP H Ư

N

Chọn một: a. c

TR ẦN

b. a c. b

B

d. e

A

10 00

e. d 

-H

Ó

Câu trả lời của bạn chính xác.

Ý

Câu trả lời đúng là: d

ÁN

Câu hỏi  6

TO

Chính xác

ÀN

Điểm 1,00 của 1,00

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ ẠO

Cờ câu hỏi

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm 1,00 của 1,00

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chính xác

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Câu hỏi  5

D

IỄ N

Đ

Cờ câu hỏi

Chọn một: c  b d a

Câu trả lời đúng là: c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Chính xác

Câu hỏi  8

B

10 00

Câu trả lời đúng là: a

TR ẦN

c

G

N

d

a

H Ư

Đ ẠO

b

Chọn một:

a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ó

Điểm 1,00 của 1,00

-H

Cờ câu hỏi

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  7 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

b

c

d

Câu trả lời đúng là: c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  9

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

N

Cờ câu hỏi

Ơ

Chọn một:

N

H

d

Y

b

TR ẦN

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

10 00

B

Cờ câu hỏi

Ó

A

Chọn một:

-H

d

-L

c

Ý

b

Câu trả lời đúng là: a

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

a

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Câu hỏi  10

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Câu trả lời đúng là: b

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

c

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a

D

Hoàn thành xem lại

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.  Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Hồ Thanh Hảo (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

U .Q TP

3,00 của 10,00 (30%)

N

Câu hỏi  1 Hoàn thành xem

H Ư

lại Không chính xác

TR ẦN

Điểm 0,00 của 1,00

-L

Chọn một:

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

c

e d b

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

a

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10

8 Điểm

2 phút 34 giây

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9

7

Thursday, 2 June 2016, 6:35 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6

Đã hoàn thành

Đ ẠO

5

Thursday, 2 June 2016, 6:32 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc ĐIỀU HƯỚNG BÀI Tình trạng KIỂM TRA Hoàn thành vào lúc 1 2 3 4 Thời gian thực hiện

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

Câu trả lời đúng là: d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ ÁN

TO

A

Ó

-H

Cờ câu hỏi

B

10 00

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

TR ẦN

Câu hỏi  3

Câu trả lời đúng là: a

G

N

H Ư

Đ ẠO

c

Chọn một:

a

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

e

N

Ơ

H

N

a

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Y

d

U

.Q

b

TP

Chọn một:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

c

b

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ c

d

a

A

Chọn một:

Ó

-H

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

TR ẦN

Cờ câu hỏi

B

10 00

Câu hỏi  5

Đ ẠO

Câu trả lời đúng là: c

G

N

H Ư

d

Y

U

.Q

a

e

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

b

TP

N

Ơ

H

N

c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Câu trả lời đúng là: e

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  6

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

N

Chọn một:

.Q N

G

b

H Ư

Câu trả lời đúng là: d

Câu hỏi  7

B

Không chính xác

10 00

Điểm 0,00 của 1,00

-L

Ý

-H

Ó

A

Cờ câu hỏi

ÁN

Chọn một:

b. c c. a d. c

e. b

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

a. e 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

d

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

e

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

a

Câu trả lời của bạn không chính xác. Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  8

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

Ơ

N

Cờ câu hỏi

N

H

Chọn một:

Y

c

TR ẦN

Câu hỏi  9 Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

-L

d

Ý

b

-H

a

Ó

Chọn một:

Câu trả lời đúng là: d

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

c

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Câu trả lời đúng là: a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

d

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

b

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a

Câu hỏi  10

D

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Chọn một:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn d

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a c

N

b

Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn 

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoàn thành xem lại

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

N

H

Ơ

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Đinh Quang Huy (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Điểm

Đ ẠO

Thời gian thực hiện 3 phút 46 giây 0,00 của 10,00 (0%)

H Ư

N

Câu hỏi  1 Không chính xác

TR ẦN

Điểm 0,00 của 1,00

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

ÁN

Chọn một:

d a b

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

c

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 7:03 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 6:59 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

Cờ câu hỏi

A

Câu hỏi  3

Ó

-H

Câu trả lời đúng là: e

B

10 00

c

G

a

N

H Ư

b

e

TR ẦN

Đ ẠO

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Chọn một:

b

d

a

c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu hỏi  4 Không chính xác

N

Điểm 0,00 của 1,00

.Q

b

N

G

c

TR ẦN

H Ư

a

Câu trả lời đúng là: e

10 00

Câu hỏi  5 Không chính xác

Ó

A

Điểm 0,00 của 1,00

-L

Ý

-H

Cờ câu hỏi

Chọn một:

d b c a

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

e

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

e

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

Ơ

Cờ câu hỏi

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  6

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không trả lời Chấm điểm của 1,00

.Q TP

a

c

H Ư

N

G

b

TR ẦN

Câu trả lời đúng là: a

B

Câu hỏi  7

10 00

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

-L

Ý

-H

Ó

A

Cờ câu hỏi

ÁN

Chọn một:

c b

ĐIỀU HƯỚNG BÀI

a

IỄ N

ÀN

e

Đ

TO

d

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

D

KIỂM TRA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câu trả lời đúng là: b

Hoàn thành xem lại

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  8

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

H Ư

N

G

b

Câu trả lời đúng là: a

Câu hỏi  9

10 00

B

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

-L

Ý

-H

Ó

A

Cờ câu hỏi

ÁN

Chọn một:

b. d

c. a  d. e e. c

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

a. b

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

a

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn một:

Câu trả lời của bạn không chính xác. Câu trả lời đúng là: c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không trả lời Chấm điểm của 1,00

N

Cờ câu hỏi

H

Ơ

Chọn một:

N

b

.Q H Ư

N

G

Câu trả lời đúng là: d

TR ẦN

Hoàn thành xem lại

B

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. 

10 00

Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn 

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TP

a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

d

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Đinh Quang Huy (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Điểm

Đ ẠO

Thời gian thực hiện 54 giây 2,00 của 10,00 (20%)

H Ư

N

Câu hỏi  1 Không chính xác

TR ẦN

Điểm 0,00 của 1,00

10 00

B

Cờ câu hỏi

A

Chọn một:

-H

-L

c. b 

Ý

b. a

Ó

a. e

ÁN

d. d

Câu trả lời của bạn không chính xác. Câu trả lời đúng là: c

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

e. c

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 7:04 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 7:04 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  2

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

H Ư

N

e a

TR ẦN

b

B

Câu trả lời đúng là: d

A

Câu hỏi  3

-H

Ó

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

TO

ÁN

-L

Ý

Cờ câu hỏi

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một:

b. b 

D

d. a

Câu trả lời của bạn chính xác. Câu trả lời đúng là: b

KIỂM TRA 2

a. c

c. d

ĐIỀU HƯỚNG BÀI

1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

d

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO

Chọn một:

10 00

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

3

4

Đóng góp 5 PDF 6 7bởi8 GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon 5 6 7 8 Câu hỏi  4 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

9 10 Chính xác Hoàn thành xem Điểm 1,00 của 1,00 lại

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

Y

Chọn một:

H Ư

Câu trả lời đúng là: c

Câu hỏi  5 Không chính xác

10 00

B

Điểm 0,00 của 1,00

Ý

Chọn một:

-H

Ó

A

Cờ câu hỏi

-L

d

ÁN

a

b c

Câu trả lời đúng là: c

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

e

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

a

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ Chọn một:

d

A

Ó

-H

Cờ câu hỏi

B

10 00

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

TR ẦN

Câu hỏi  7

Câu trả lời đúng là: a

G

N

H Ư

Đ ẠO

N

Ơ

H

N

e

b

c

a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y

c

U

.Q

a

TP

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  6 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

b

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ ÁN

TO

A

Ó

-H

Cờ câu hỏi

Điểm 0,00 của 1,00

B

10 00

Câu hỏi  9

Không chính xác

TR ẦN

Câu trả lời đúng là: e

G

N

H Ư

e

Đ ẠO

a

Chọn một:

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Y

c

U

.Q

N

Ơ

H

N

b

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

d

TP

Chọn một:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  8 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

b

c

a

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

H Ư

N

G

a

TR ẦN

Câu trả lời đúng là: b

10 00

B

Hoàn thành xem lại

A

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. 

Ó

Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn 

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

d

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn một:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang‱chủ

Khoá‱học

Trang‱của‱tôi

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn‱₫ang‱₫ăng‱nhập‱với‱tên‱Nguyễn‱Hữu‱Lâm‱(Thoát‱ra)

Hướng‱dẫn‱sử‱dụng‱BKEL

Bài‱giảng‱tham‱khảo

Thống‱kê

Vietnamese‱(vi)

N

Hồ‱sơ‱của‱tôi

H

Y

N

Cơ‱học‱lý‱thuyết_Trương‱Quang‱Tri‱(DH_HK152)‱ ► CÁC‱BÀI‱KIỂM‱TRA‱E-LEARNING‱ ► KIỂM‱TRA‱TRẮC‱NGHIỆM‱PHẦN‱ĐỘNG‱HỌC

Ơ

Trang‱của‱tôi‱ ► Các‱khoá‱học‱của‱tôi‱ ► Học‱kỳ‱II‱năm‱học‱2015-2016‱ ► Đại‱Học‱Chính‱Qui‱ ► Khoa‱Khoa‱học‱Ứng‱dụng‱ ►

Điểm 7,00‱của‱10,00‱(70 )

N

Câu‱hỏi‱1

H Ư

Chính‱xác

TR ẦN

Điểm‱1,00‱của‱1,00

10 00

B

Cờ‱câu‱hỏi

Chọn‱một:

Ó

A

d

-H

c

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱e

Đ

ÀN

TO

ÁN

a

-L

b

Ý

e‱

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Thời‱gian‱thực‱hiện 5‱phút‱18‱giây

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Hoàn‱thành‱vào‱lúc Thursday,‱2‱June‱2016,‱7:10‱PM

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Tình‱trạng Đã‱hoàn‱thành

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã‱bắt‱₫ầu‱vào‱lúc Thursday,‱2‱June‱2016,‱7:05‱PM

IỄ N

Câu‱hỏi‱2

D

Không‱chính‱xác Điểm‱0,00‱của‱1,00 Cờ‱câu‱hỏi

Chọn‱một: c b‱

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn d

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a

N

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱c

H

Ơ

Câu‱hỏi‱3

N

Chính‱xác

.Q 3

4

5

6

7

8

9

10

Chọn‱một: d

B

2

10 00

1

TR ẦN

TRA

c

Hoàn‱thành‱xem‱lại

A

b

Ý

-H

Ó

a‱

ÁN

-L

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱a

TO

Câu‱hỏi‱4

ÀN

Chính‱xác

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ĐIỀU‱HƯỚNG‱BÀI‱KIỂM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO G N H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cờ‱câu‱hỏi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Điểm‱1,00‱của‱1,00

Đ

Điểm‱1,00‱của‱1,00

D

IỄ N

Cờ‱câu‱hỏi

Chọn‱một: d‱ c a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn b

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱d

N

Câu‱hỏi‱5

H

Ơ

Chính‱xác

N

Điểm‱1,00‱của‱1,00

TR ẦN

b‱

10 00

B

a

A

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱b

-H Ý

Không‱chính‱xác

-L

Điểm‱0,00‱của‱1,00

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Cờ‱câu‱hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

d

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP G

e

Câu‱hỏi‱6

D

Đ ẠO

Chọn‱một:

Ó

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Cờ‱câu‱hỏi

Chọn‱một: a.‱b b.‱a c.‱c d.‱d‱

Câu‱trả‱lời‱của‱bạn‱không‱chính‱xác. Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ ÁN

TO a

A B

Cờ‱câu‱hỏi

10 00

G

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱a

N

H Ư

Câu‱hỏi‱8

Chính‱xác

Điểm‱1,00‱của‱1,00

TR ẦN

d

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Ơ

H

N

d

Y

U

a‱

.Q

c

TP

b

Đ ẠO

Chọn‱một:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Chọn‱một:

Ý

-L Ó

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu‱hỏi‱7

Chính‱xác

Điểm‱1,00‱của‱1,00

Cờ‱câu‱hỏi

c‱

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H

Cờ‱câu‱hỏi

B

10 00

Chính‱xác

Điểm‱1,00‱của‱1,00

TR ẦN

Câu‱hỏi‱10

Đ ẠO

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱a

G

N

H Ư

N

Ơ

H

N

e

d‱

Chọn‱một:

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y

c

U

.Q

b

TP

a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn‱một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu‱hỏi‱9 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không‱chính‱xác

Điểm‱0,00‱của‱1,00

Cờ‱câu‱hỏi

e

d‱

a

c

Câu‱trả‱lời‱₫úng‱là:‱d

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Hoàn‱thành‱xem‱lại

Copyright‱2007-2014‱BKĐT-Đại‱Học‱Bách‱Khoa‱Tp.HCM.‱All‱Rights‱Reserved.‱ Địa‱chỉ:‱Nhà‱A1-‱268‱Lý‱Thường‱Kiệt,‱Phường‱14,‱Quận‱10,‱Tp.HCM.‱Email:‱elearning@hcmut.edu.vn‱‱

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Phát‱triển‱dựa‱trên‱hệ‱thống‱Moodle‱

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Nguyễn Thanh Sang (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Điểm

Đ ẠO

Thời gian thực hiện 6 phút 13 giây 9,00 của 10,00 (90%)

H Ư

N

Câu hỏi  1 Chính xác

TR ẦN

Điểm 1,00 của 1,00

10 00

B

Cờ câu hỏi

A

Chọn một:

-H

a

ÁN

-L

Ý

c d

Ó

e

Câu trả lời đúng là: e

IỄ N

Đ

ÀN

TO

b

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 7:26 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 7:20 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

D

Câu hỏi  2

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

ĐIỀU HƯỚNG BÀI

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon KIỂM TRA Chọn một: plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 1

2

3

4

a. c

5

6

7

8

b. e

9

10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

c. d

Hoàn thành xem

d. b

lại

N

H

Ơ

N

e. a 

Y

Câu trả lời của bạn không chính xác.

G N

Cờ câu hỏi

H Ư

Chọn một:

TR ẦN

a d c

Ó

Câu trả lời đúng là: c

A

10 00

B

b

-H

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm 1,00 của 1,00

-L

Ý

Câu hỏi  4

D

IỄ N

Đ

ÀN

Cờ câu hỏi

TO

Điểm 1,00 của 1,00

ÁN

Chính xác

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Chính xác

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Câu hỏi  3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu trả lời đúng là: d

Chọn một: c a d  b

Câu trả lời đúng là: d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ Chọn một:

A

Ó

-H

Điểm 1,00 của 1,00

Cờ câu hỏi

Chính xác

B

10 00

Câu hỏi  6

TR ẦN

Câu trả lời đúng là: e

G

N

H Ư

c

e

Đ ẠO

Y

U

.Q

d

b

d

c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

a

TP

b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

a

-L

N

Ơ

H

N

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu hỏi  5

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Cờ câu hỏi

Câu trả lời đúng là: b

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Chọn một:

Cờ câu hỏi

A

Câu hỏi  8

Ó

-H

Câu trả lời đúng là: e

B

10 00

b

G

e

N

H Ư

a

c

TR ẦN

Đ ẠO

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  7 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

c

d

a

b

Câu trả lời đúng là: c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  9

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

.Q

d. b 

H Ư

N

G

e. e

TR ẦN

Câu trả lời của bạn chính xác. Câu trả lời đúng là: b

10 00

Câu hỏi  10 Chính xác

Ó

A

Điểm 1,00 của 1,00

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Cờ câu hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

c. c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

b. c

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a. a

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Chọn một:

Chọn một: a  d c b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Hoàn thành xem lại

H

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. 

N

Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Đinh Quang Huy (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Điểm

Đ ẠO

Thời gian thực hiện 4 phút 9 giây 10,00 của 10,00 (100%)

H Ư

N

Câu hỏi  1 Chính xác

TR ẦN

Điểm 1,00 của 1,00

e a

d b

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

c

-L

Chọn một:

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 7:53 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 7:48 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC

Câu trả lời đúng là: d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  2

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

N

Chọn một:

.Q G

c

2

Câu hỏi  3

5

6

3

4

7

8

TR ẦN

1

H Ư

ĐIỀU HƯỚNG BÀI Câu trả lời đúng là: b KIỂM TRA

Chính xác

10

B

9

10 00

Điểm 1,00 của 1,00

Hoàn thành xem

ÁN

d

-L

b

Ý

Chọn một:

-H

Ó

A

lạiCờ câu hỏi

a

Câu trả lời đúng là: b

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

c

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

e

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

a

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

d

Câu hỏi  4 Chính xác Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chọn một: plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

b d a

Ơ

N

c

.Q TP

Chính xác

Chọn một:

TR ẦN

a. a  b. c

B

c. d

10 00

d. b

Ó

A

e. e

-H

Câu trả lời của bạn chính xác.

-L

Ý

Câu trả lời đúng là: a

TO

Câu hỏi  6 Chính xác

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO H Ư

N

G

Cờ câu hỏi

ÁN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm 1,00 của 1,00

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu hỏi  5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

Câu trả lời đúng là: d

ÀN

Điểm 1,00 của 1,00

D

IỄ N

Đ

Cờ câu hỏi

Chọn một: d b  a c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu trả lời đúng là: b

Câu hỏi  7

N

Chính xác

Ơ

Điểm 1,00 của 1,00

G

c. d

Câu trả lời của bạn chính xác.

B

Câu trả lời đúng là: b

TR ẦN

H Ư

N

d. c

Câu hỏi  8

Ó

A

Chính xác

-H

Điểm 1,00 của 1,00

ÁN

-L

Ý

Cờ câu hỏi

b c d a

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Chọn một:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

b. b 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

a. a

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Chọn một:

10 00

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Cờ câu hỏi

Câu trả lời đúng là: c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Cờ câu hỏi

A

Câu hỏi  10

Ó

-H

Câu trả lời đúng là: e

B

10 00

d

G

c

N

H Ư

b

e

TR ẦN

Đ ẠO

a

Câu trả lời đúng là: e

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  9 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Chọn một:

a

e

c

d

b

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Hoàn thành xem lại

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. 

Ơ

N

Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Hồ Thanh Hảo (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

U .Q TP

4,00 của 10,00 (40%)

N

Câu hỏi  1 Hoàn thành xem

H Ư

lại Không chính xác

TR ẦN

Điểm 0,00 của 1,00

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10

8 Điểm

7 phút 59 giây

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9

7

Tuesday, 31 May 2016, 10:51 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6

Đã hoàn thành

Đ ẠO

5

Tuesday, 31 May 2016, 10:43 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc ĐIỀU HƯỚNG BÀI Tình trạng KIỂM TRA Hoàn thành vào lúc 1 2 3 4 Thời gian thực hiện

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC

Chọn một:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

Chọn một:

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y

U

Điểm 0,00 của 1,00

.Q

Cờ câu hỏi

TP

Không chính xác

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

N

Ơ

H

N

Câu hỏi  2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn b www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a

c

Câu trả lời đúng là: c

c

d

a

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ a

d

B

10 00

c

A

Ó

-H

TR ẦN

b

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

c

B

10 00

b

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ó

a

-H

d

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

B

b

d

10 00

c

A

Ó

-H

TR ẦN

a

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  5 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

B

a

d

10 00

b

A

Ó

-H

TR ẦN

c

Câu trả lời đúng là: c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  6 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ Câu trả lời đúng là: a d

b

A

Ó

-H

a

c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  7 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H

b

c

B

10 00

d

TR ẦN

a

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  8 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ a

c

d

A

Ó

-H B

10 00

e

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

b

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  9 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Câu trả lời đúng là: d

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

c

Ó

A

a

-L

Ý

-H

b

TO

ÁN

Câu trả lời đúng là: b

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

d

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

D

IỄ N

Đ

ÀN

Hoàn thành xem lại

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.  Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Vietnamese (vi)

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Hồ Thanh Hảo (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Điểm

Đ ẠO

Thời gian thực hiện 6 phút 50 giây 6,00 của 10,00 (60%)

H Ư

N

Câu hỏi  1 Chính xác

TR ẦN

Điểm 1,00 của 1,00

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cờ câu hỏi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 6:44 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 6:37 PM

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC

Chọn một: d a b c 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ c

A

Ó

-H

Chọn một:

a

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

b

-L

TP

Y

U

.Q

N

Ơ

H

N

Cờ câu hỏi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon Câu trả lời đúng là: c plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Câu hỏi  2

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H

a

b

B

10 00

d

TR ẦN

c

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ a

B

10 00

d

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H A

b

Ó

c

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  5

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

ĐIỀU HƯỚNG BÀI

4

5

6

7

8

9

10

H

3

N

2

.Q d

B

c

10 00

b

Ó

A

a

Ý

-H

Câu trả lời đúng là: a

Chính xác

D

IỄ N

Đ

ÀN

Cờ câu hỏi

TO

Điểm 1,00 của 1,00

ÁN

Câu hỏi  6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Chọn một:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

lại

-L

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoàn thành xem

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

1

Ơ

N

KIỂM TRA

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Điểm 0,00 của 1,00

A

Ó

Cờ câu hỏi

-H B

Câu hỏi  7

Không chính xác

10 00

Câu trả lời đúng là: c

TR ẦN

c

G

N

a

H Ư

Đ ẠO

b

c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn một:

b

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ Chọn một:

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

Y

U

Cờ câu hỏi

.Q

Điểm 0,00 của 1,00

b

d

a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

N

Ơ

H

N

Không chính xác

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Câu hỏi  8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn a www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

d

Câu trả lời đúng là: a

c

Câu trả lời đúng là: c

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

B

c

a

10 00

b

A

Ó

-H

TR ẦN

d

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  9 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Không chính xác Điểm 0,00 của 1,00

A

d

ÁN

-L

b

Ý

c

-H

Ó

e

Đ

ÀN

TO

Câu trả lời đúng là: e

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

D

IỄ N

Hoàn thành xem lại

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.  Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Khoá học

Trang của tôi

Hướng dẫn sử dụng BKEL

Bài giảng tham khảo

Thống kê

Hồ sơ của tôi

Vietnamese (vi)

N

Trang chủ

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Bạn đang đăng nhập với tên Nguyễn Thanh Sang (Thoát ra)

Ơ

Trang của tôi  ► Các khoá học của tôi  ► Học kỳ II năm học 2015­2016  ► Đại Học Chính Qui  ►

N

H

Khoa Khoa học Ứng dụng  ► Cơ học lý thuyết_Trương Quang Tri (DH_HK152)  ► CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING  ►

Thời gian thực hiện 4 phút 2 giây Điểm

10,00 của 10,00 (100%)

G 4

Điểm 1,00 của 1,00 5 6 7

H Ư

3

8

TR ẦN

Chính xác 1 2

N

KIỂM TRA Câu hỏi  1

9Cờ câu hỏi 10 Hoàn thành xem

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

lại

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

ĐIỀU HƯỚNG BÀI

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thursday, 2 June 2016, 7:34 PM

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hoàn thành vào lúc

TP

Tình trạng Đã hoàn thành

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Thursday, 2 June 2016, 7:30 PM

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đã bắt đầu vào lúc

Y

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC

Chọn một: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Điểm 1,00 của 1,00

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

.Q

Y

U

Chính xác

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Cờ câu hỏi

Đ ẠO

Câu hỏi  2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

N

Ơ

H

N

Câu trả lời đúng là: c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn e www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

a

d

c

Chọn một:

a

b

d

c

Câu trả lời đúng là: a

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ b

B

10 00

Câu trả lời đúng là: a

A

Ó

-H

c

a

TR ẦN G

N

H Ư

d

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  3 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ a

B

10 00

c

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H A

b

Ó

d

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ a

c

B

10 00

b

A

Ó

-H

d

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  5 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

B

a

b

10 00

c

A

Ó

-H

TR ẦN

d

Câu trả lời đúng là: b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  6 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H B

d

a

10 00

c

TR ẦN

b

Câu trả lời đúng là: a

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  7 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

Câu hỏi  9

Chính xác

B

a

b

10 00

d

A

Ó

-H

TR ẦN

c

Câu trả lời đúng là: c

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  8 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00 Cờ câu hỏi

Điểm 1,00 của 1,00

Cờ câu hỏi

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

A

Ó

-H B

10 00

Câu trả lời đúng là: c

TR ẦN

a

G

N

c

H Ư

Đ ẠO

b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

Chọn một:

TP

Y

U

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu hỏi  10

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Chính xác Điểm 1,00 của 1,00

e

Câu trả lời đúng là: d

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

c

-L

d

Ý

-H

a

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Chọn một:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q 10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Cờ câu hỏi

D

Hoàn thành xem lại

Copyright 2007­2014 BKĐT­Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.  Địa chỉ: Nhà A1­ 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn  Phát triển dựa trên hệ thống Moodle 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING - KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-­2016  

https://app.box.com/s/v2jizwfqopj0pu8i19ehynsj18v8eaar

CÁC BÀI KIỂM TRA E­LEARNING - KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM PHẦN ĐỘNG HỌC - HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-­2016  

https://app.box.com/s/v2jizwfqopj0pu8i19ehynsj18v8eaar

Advertisement