Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Trần Nguyễn Quang Khải đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 1

N

3, 2, 4, 1

Chọn một câu trả lời

2, 4, 1, 3 4, 3, 2, 1

B

1, 2, 3, 4

10 00

2, 3, 1, 4

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

có điện trường ở vị trí 10 cm là:

-H

Một điện tích điểm cách điện có điện tích

2 Điểm : 1

18N/C

Chọn một câu trả lời

-L

Ý

1800N/C 1,8N/C

TO

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

180N/C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Giản đồ bên dưới minh họa bốn cặp tấm dẫn rộng vô hạn đặt song song nhau. Giá trị điện thế ứng với mỗi tấm được cho bên dưới. Sắp xếp các cặp theo thứ tự tăng dần độ lớn điện thế giữa hai tấm.

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sunday, 12 January 2014, 11:01 AM Sunday, 12 January 2014, 11:07 AM 6 phút 26 secs 17/20 8.5 out of a maximum of 10 (85%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

Một electron di chuyển với vận tốc v xung quanh một vòng tròn bán kính r thì tương đương với một dòng điện có độ lớn:

3 Điểm : 1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

D

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

Không đúng Điểm: 0/1.

4

Tám giọt nước mưa hình cầu y hệt nhau, mỗi giọt có điện thế V. Khi chúng kết hợp thành một giọt lớn hơn hình cầu, điện thế của nó là

Điểm : 1

Chọn một câu

2V

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn trả lời

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

4V 8V

V/2 V/8

Hai điện tích điểm tự do +q và +4q cách nhau một khoảng L. Một điện tích thứ ba được đặt sao cho toàn bộ ở trạng thái cân bằng. Tìm vị trí của điện tích thứ ba.

N

Không có vị trí nào thỏa bài toán. Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và cách đều hai điện tích đó.

U

Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và ở khoảng giữa hai điện tích đó.

.Q

Điểm : 1

G

Đường sức điện trường đi ra khỏi hạt có điện tích âm

Chọn một câu trả lời

N

Đường sức điện trường có thể cắt nhau

H Ư

Không có đáp án đúng

Đường sức điện trường gần hơn khi điện trường mạnh hơn

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích dương Q đuợc đặt trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có bán kinh trong R1 và bán kính ngoài R2. Một điện tích q được đặt tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm trong lõi cách tâm một khoảng r (r nhỏ hơn R1)

7

10 00

B

Điểm : 1

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

0

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

ÀN

8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Chọn đáp án đúng liên quan đến đường sức điện trường:

6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nằm ở bên ngoài đường thẳng nối hai điện tích đã cho.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

Y

Điểm : 1

H

Ơ

5

N

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

a. c.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

b. d.

Đúng Điểm: 1/1.

Một điện tích điểm q được đặt ngay tâm của một mặt Gauss có dạng lập phương. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của khối lập phương sẽ là

9 Điểm : 1

10 00

B

Chọn một câu trả lời

A

Đúng Điểm: 1/1.

Đồ thị nào bên dưới thể hiện mối quan hệ giữa điện trường E với khoảng cách r tính từ tâm quả cầu của một quả cầu rắn cách điện bán kính.

-H

Ó

11

TO

ÁN

-L

Ý

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điện tích dương +Q được đặt cố định ở nửa trên của một thanh và một điện tích –Q được đặt cố định ở nửa dưới. Hướng của điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của thanh

10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

a. c. b.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

e. d. Không đúng Điểm: 0/1.

12

Năng lượng tương tác tĩnh điện của hệ n điện tích điểm (

) với

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

là điện thế của từng điện tích điểm tương ứng:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Điểm : 1

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

.Q

360000V

TP

676976V

Đ ẠO

457668V

G

Đúng Điểm: 1/1.

Một mặt cầu bán kính R tích điện đều với tổng điện tích là q, điện thế tại một điểm ở ngoài mặt cầu cách mặt cầu một đoạn a>0 là:

H Ư

N

14 Điểm : 1

B

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn mảnh. Khi chúng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, mỗi quả cầu và tại bề mặt của mỗi quả cầu sẽ liên hệ với nhau qua hệ thức:

A

Điểm : 1

Ó

Hai quả cầu dẫn điện bán kính , có điện tích và thì điện trường

15

10 00

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

Một điện trường có độ lớn 400 N/C thì gây ra lực điện trên một điện tích điểm 0.02C là

16 Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

6868V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Nếu một quả cầu dẫn điện, cô lập với bán kính 10cm có một điện tích 4,0 µC và V= 0 ở vô cực. Hỏi điện thế ở trên mặt của quả cầu?

13

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

Một khối cầu có bán kính 2.7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá trị là . Điện tích toàn phần trên khối cầu là Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

N

Câu nào phát biểu đúng

Ơ

Điểm : 1

H

Điện tích của vật dẫn cân bằng tĩnh điện (nếu có) phân bố trên toàn bộ vật dẫn.

Chọn một câu trả lời

N

Công của lực tĩnh điện khi di chuyển điện tích q trên mặt đẳng thế luôn khác không Điện trường vuông góc với mặt đẳng thế tại mọi điểm.

Y U TP

.Q

Đúng Điểm: 1/1.

H Ư

N

nhỏ hơn

TR ẦN

Không đúng Điểm: 0/1.

Hai điện tích điểm được đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều và điện trường bằng 0 ở đỉnh thứ 3. Chúng ta kết luận:

20 Điểm : 1

Hai điện tích trái dấu và khác độ lớn

Chọn một câu trả lời

B

Có ít nhất một hạt điện tích khác

10 00

Hai điện tích trái dấu và có cùng độ lớn

Hai điện tích cùng dấu nhưng khác độ lớn

Finish review

-L

Ý

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

TO

ÁN

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

Đ ẠO

Một thanh tích điện đều đặt trong một điện trường đều. Khi thanh nằm song song với đường sức điện trường, lực điện trường tác dụng lên thanh có độ lớn là , khi thanh nằm vuông góc với các đường sức điện trường, lực tác dụng lên thanh có độ lớn là . Khi đó:

19

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Năng lượng điện trường của tụ điện định xứ trên các điện tích của 2 bản tụ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

18

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Thị Thúy Hằng (CQ)

N

Ngô Hoàng Nam đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3402_CQ ► Các đề thi ► Chuong 6+7 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Chuong 6+7

Y

Xem lại lần thử 1

A

1, 2, 3, 4, 5

Ó

2, 1 = 3 = 4, 5

-H

2 = 3, 1 = 4 = 5

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

2 = 3, 1 = 4, 5

2

Một thanh tích điện đều đặt trong một điện trường đều. Khi thanh nằm song song với đường sức điện trường, lực điện trường tác dụng lên thanh có độ lớn là , khi thanh nằm vuông góc với các đường sức điện trường, lực tác dụng lên thanh có độ lớn là . Khi đó: Chọn một câu trả lời

nhỏ hơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

1, 4 = 5, 2 = 3

Chọn một câu trả lời

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hai tấm kim loại đặt song song nhau cùng có một lượng điện tích dương bằng nhau. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên suốt mặt trong của chúng. Sắp xếp các điểm từ 1 đến 5 theo thứ tự tăng dần của giá trị điện trường tại mỗi điểm

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

Sunday, 12 January 2014, 10:40 AM Sunday, 12 January 2014, 11:00 AM 20 phút 8 secs 17/20 8.5 out of a maximum of 10 (85%)

G

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

Không đúng Điểm: 0/1.

3

Một điện tích điểm cách điện có điện tích

có điện trường ở vị trí 10 cm là:

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

180N/C

Chọn một câu trả lời

1,8N/C 1800N/C 18N/C

4

. Vectơ điện trường là:

N

H

Một điện trường có điện thế xác định trong không gian theo biểu thức

Y

Điểm : 1

Vuông góc với cả điện trường và momen lưỡng cực

B

Song song với momen lưỡng cực và vuông góc với điện trường

10 00

Song song với trường và vuông góc với momen lưỡng cực

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

-H

6

TO

ÁN

-L

Ý

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Song song với cả điện truờng và momen lưỡng cực

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP Đ ẠO

Momen quay do một điện trường gây ra trên lưỡng cực là:

5

H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chọn một câu trả lời

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

Đúng Điểm: 1/1.

2, 3, 1 1, 2, 3 1 = 2, 3 3, 2, 1 1 = 3, 2

Đúng Điểm: 1/1. http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

Một êlectron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng

7 Điểm : 1

tĩnh điện của êlectron là bản âm. Chọn đáp số đúng: 400(V/m)

Chọn một câu trả lời

N

300(V/m)

H

Ơ

200(V/m)

N

100(V/m)

Y

Đúng Điểm: 1/1.

Điểm : 1

B

Cường độ điện trường của mặt đẳng thế có giá trị:

9

10 00

với

Mặt nón

Ó

A

Mặt đẳng thế có dạng: Chọn một câu trả lời

TR ẦN

H Ư

V'=125V

-H

Mặt phẳng

Ý

Mặt cầu

ÁN

Không đúng Điểm: 0/1.

-L

Mặt trụ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

V'=25V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

V'=V

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

V=125V'

Chọn một câu trả lời

G

Điểm : 1

Đ ẠO

Cho 125 giọt nước hình cầu cùng bán kính, cùng tích một điện lượng q. Mỗi giọt có điện thế V. Dồn 125 giọt nước này thành một giọt hình cầu có điện thế V'. Khi đó:

8

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Không đúng Điểm: 0/1.

Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 0,15m có điện thế 200V (với V=0 ở vô cực)?

Điểm : 1

ÀN

10

D

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Một lớp vỏ hình cầu tích một lượng điện tích trong của quả cầu là

11

Điểm : 1

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

. Một hạt tích điện

được đặt ở tâm. Điện tích của lớp vỏ

+7C

Chọn một câu trả lời

0C -3C

N

+3C

H

Ơ

-7C

Mốc để tính thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu?

G

32(V)

H Ư

N

-32(V)

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

13

Hai điện tích điểm Q và –Q được đặt cố định tại hai đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Nếu

Điểm : 1

, công cần

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

thiết để di chuyển một điện tích q từ đỉnh thứ ba của tam giác đến trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích điểm kia là

TO

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

–20(V)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

20(V)

Chọn một câu trả lời

.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Điểm : 1

.Q

Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là

TP

12

0

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Đúng Điểm: 1/1.

Đúng Điểm: 1/1.

14 Điểm : 1

Một mặt phẳng rộng vô hạn tích điện mật độ điện tích mặt . Từ điểm O cách mặt phẳng một đoạn d, vẽ mặt cầu tâm O bán kính R(R>d). Thông lượng của vectơ cường độ điện trường do mặt phẳng tích điện gây ra gửi qua mặt cầu là:

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

cách nhau một đoạn d là:

đặt

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Tích điện cho quả cầu thép bán kính 6,0 cm đến điện thế 300 V, quả cầu nhôm bán kính 4,0 cm đến điện thế 500 V. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Hai quả khá xa nhau. Sau khi nối chúng bằng dây dẫn mảnh, điện thế của mỗi quả là:

16

V1’=V2’=380 V

Chọn một câu trả lời

V1’=V2’=400 V

10 00

B

Điểm : 1

Ó

A

V1’=V2’=190 V

-H

V1’=V2’=760 V

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện cùng dấu

Điểm : 1

khí thì đẩy nhau một lực F1. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:

ÁN

17

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

, đặt cách nhau một khoảng r trong không

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Các câu trên đều sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Chọn một câu trả lời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Điểm : 1

U

Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu với mật độ điện mặt

.Q

15

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

đẩy nhau một lực F2 > F1. đẩy nhau một lực F2 nhỏ hơn F1. đẩy nhau một lực F2 = F1. không tương tác với nhau nữa.

Đúng Điểm: 1/1.

18

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

Điểm : 1

trong là Chọn một câu

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

) xuyên qua lớp vỏ mặt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 21 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3402_CQ: Chuong 6+7 https://daykemquynhon.blogspot.com

trả lời

H

Ơ

N

0

Hai điện tích trái dấu và khác độ lớn Hai điện tích trái dấu và có cùng độ lớn

N

G

Hai điện tích cùng dấu nhưng khác độ lớn

TR ẦN

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

0 và Q 2Q và -Q

10 00

2Q/3 và Q/3

Chọn một câu trả lời

A

Điểm : 1

B

Hai quả cầu dẫn điện cách xa nhau. Quả cầu nhỏ mang điện tích toàn phần Q. Quả cầu lớn có bán kính gấp đôi quả cầu nhỏ và không tích điện. Sau khi hai quả cầu được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, điện tích của hai quả cầu nhỏ và lớn lần lượt là

20

-H

Ó

Q/3 và 2Q/3

-L

Finish review

TO

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

Ý

Q/2 và Q/2

Đ

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Có ít nhất một hạt điện tích khác

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Hai điện tích điểm được đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều và điện trường bằng 0 ở đỉnh thứ 3. Chúng ta kết luận:

19

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=237068&showall=true

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Trần Nguyễn Quang Khải đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 1

N

2, 4, 1, 3

U=V(lon)-V(nho)

4, 3, 2, 1

B

1, 2, 3, 4

10 00

2, 3, 1, 4

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

có điện trường ở vị trí 10 cm là:

-H

Một điện tích điểm cách điện có điện tích

2 Điểm : 1

18N/C

Chọn một câu trả lời

E=k*q/epsilon/r^2

-L

Ý

1800N/C 1,8N/C

TO

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

180N/C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

3, 2, 4, 1

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Giản đồ bên dưới minh họa bốn cặp tấm dẫn rộng vô hạn đặt song song nhau. Giá trị điện thế ứng với mỗi tấm được cho bên dưới. Sắp xếp các cặp theo thứ tự tăng dần độ lớn điện thế giữa hai tấm.

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sunday, 12 January 2014, 11:01 AM Sunday, 12 January 2014, 11:07 AM 6 phút 26 secs 17/20 8.5 out of a maximum of 10 (85%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

Một electron di chuyển với vận tốc v xung quanh một vòng tròn bán kính r thì tương đương với một dòng điện có độ lớn:

3 Điểm : 1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

D

I=e*f f=v/2/pi/r Không đúng Điểm: 0/1.

***

4

Tám giọt nước mưa hình cầu y hệt nhau, mỗi giọt có điện thế V. Khi chúng kết hợp thành một giọt lớn hơn hình cầu, điện thế của nó là

Điểm : 1

Chọn một câu

2V

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn trả lời

4V

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

THUOC

8V V/2 V/8

Hai điện tích điểm tự do +q và +4q cách nhau một khoảng L. Một điện tích thứ ba được đặt sao cho toàn bộ ở trạng thái cân bằng. Tìm vị trí của điện tích thứ ba.

N

Không có vị trí nào thỏa bài toán. Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và cách đều hai điện tích đó.

U

Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và ở khoảng giữa hai điện tích đó.

.Q G

Đường sức điện trường đi ra khỏi hạt có điện tích âm

Chọn một câu trả lời

N

Đường sức điện trường có thể cắt nhau

H Ư

Không có đáp án đúng

Đường sức điện trường gần hơn khi điện trường mạnh hơn

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích dương Q đuợc đặt trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có bán kinh trong R1 và bán kính ngoài R2. Một điện tích q được đặt tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm trong lõi cách tâm một khoảng r (r nhỏ hơn R1)

7

10 00

B

Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

0

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

ÀN

8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Chọn đáp án đúng liên quan đến đường sức điện trường:

6

ÁN

***

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nằm ở bên ngoài đường thẳng nối hai điện tích đã cho.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

Y

Điểm : 1

H

Ơ

5

N

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

a.

THUOC

c.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

b. d.

Đúng Điểm: 1/1.

Một điện tích điểm q được đặt ngay tâm của một mặt Gauss có dạng lập phương. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của khối lập phương sẽ là

9

***

Điểm : 1

10 00

B

Chọn một câu trả lời

A

Đúng Điểm: 1/1.

Đồ thị nào bên dưới thể hiện mối quan hệ giữa điện trường E với khoảng cách r tính từ tâm quả cầu của một quả cầu rắn cách điện bán kính.

-H

Ó

11

TO

ÁN

-L

Ý

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điện tích dương +Q được đặt cố định ở nửa trên của một thanh và một điện tích –Q được đặt cố định ở nửa dưới. Hướng của điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của thanh

10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn một câu trả lời

a. c.

THUOC

b.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

e. d. Không đúng Điểm: 0/1.

***

12

Năng lượng tương tác tĩnh điện của hệ n điện tích điểm (

) với

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

là điện thế của từng điện tích điểm tương ứng:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Điểm : 1

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn một câu trả lời

Ơ

N

THUOC

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

V=k*q/epsilon/r

.Q TP

676976V

Đ ẠO

457668V

G

Đúng Điểm: 1/1.

Một mặt cầu bán kính R tích điện đều với tổng điện tích là q, điện thế tại một điểm ở ngoài mặt cầu cách mặt cầu một đoạn a>0 là:

H Ư

N

14 Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

B

TR ẦN

V=k*q/epsilon/r

được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn mảnh. Khi chúng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, mỗi quả cầu và tại bề mặt của mỗi quả cầu sẽ liên hệ với nhau qua hệ thức:

A

Điểm : 1

Ó

Hai quả cầu dẫn điện bán kính , có điện tích và thì điện trường

15

10 00

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

V1=V2 E1*R1=E2*R2

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

Một điện trường có độ lớn 400 N/C thì gây ra lực điện trên một điện tích điểm 0.02C là

16 Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

6868V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

360000V

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Nếu một quả cầu dẫn điện, cô lập với bán kính 10cm có một điện tích 4,0 µC và V= 0 ở vô cực. Hỏi điện thế ở trên mặt của quả cầu?

13

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

Một khối cầu có bán kính 2.7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá trị là . Điện tích toàn phần trên khối cầu là Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Q=S*sigma=4*pi*r^2*sigma

Đúng Điểm: 1/1.

N

Câu nào phát biểu đúng

Ơ

Điểm : 1

H

Điện tích của vật dẫn cân bằng tĩnh điện (nếu có) phân bố trên toàn bộ vật dẫn.

Chọn một câu trả lời

N

Công của lực tĩnh điện khi di chuyển điện tích q trên mặt đẳng thế luôn khác không Điện trường vuông góc với mặt đẳng thế tại mọi điểm.

Y U .Q TP

Chọn một câu trả lời

G

THUOC

H Ư

N

nhỏ hơn

TR ẦN

Không đúng Điểm: 0/1.

Hai điện tích điểm được đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều và điện trường bằng 0 ở đỉnh thứ 3. Chúng ta kết luận:

20 Điểm : 1

Hai điện tích trái dấu và khác độ lớn

Chọn một câu trả lời

B

Có ít nhất một hạt điện tích khác

10 00

Hai điện tích trái dấu và có cùng độ lớn

Hai điện tích cùng dấu nhưng khác độ lớn

Finish review

-L

Ý

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

Đ ẠO

Một thanh tích điện đều đặt trong một điện trường đều. Khi thanh nằm song song với đường sức điện trường, lực điện trường tác dụng lên thanh có độ lớn là , khi thanh nằm vuông góc với các đường sức điện trường, lực tác dụng lên thanh có độ lớn là . Khi đó:

19

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

***

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Năng lượng điện trường của tụ điện định xứ trên các điện tích của 2 bản tụ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

18

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

***

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=237083

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

N

Nguyễn Đoàn Hữu Phúc đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Đề kiểm tra Chương 06+07

Y

Xem lại lần thử 1

Lực cần thiết để di chuyển một electron đi 1 m

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Năng lượng cần thiết để di chuyển một electron đi xuyên qua 1 m của một điện trường bất kỳ Năng lượng một electron thu được khi đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V Công thực hiện khi 1 Coulomb điện tích đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V

10 00

B

Lực tác động lên một electron trong điện trường 1

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Bảng bên dưới cho ta giá trị điện thông (

Điểm : 1

Gauss có dạng một hình trụ.

-L

Ý

-H

2

Đáy trên

) xuyên qua hai mặt đáy và mặt xung quanh của một mặt

Đáy dưới

Mặt xung quanh

TO

ÁN

Hình trụ 1

Hình trụ 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một electron volt là

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

Saturday, 18 January 2014, 03:02 PM Saturday, 18 January 2014, 03:23 PM 21 phút 19 secs 19/20 9.5 out of a maximum of 10 (95%)

G

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

D

IỄ N

Đ

Hình trụ 3 Hình trụ 4

Sắp xếp các hình trụ theo thứ tự, dựa vào điện tích bên trong, đi từ điện tích âm nhất sang dương nhất Chọn một câu trả lời

1234 4312 3421 4321

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

3142

Đúng Điểm: 1/1.

Một quả cầu kim loại bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q. Thế năng của điện tích điểm cách tâm quả cầu một đoạn (chọn gốc tính thế năng ở vô cực):

3

Ơ

N

Điểm : 1

đặt tại một điểm

N

H

Chọn một câu trả lời

nhỏ hơn

10 00

B

Chọn một câu trả lời

A

Đúng Điểm: 1/1.

Một êlectron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng

Ó

5

-H

Điểm : 1

200(V/m)

-L

ÁN

Chọn một câu trả lời

Ý

tĩnh điện của êlectron là bản âm. Chọn đáp số đúng:

100(V/m) 400(V/m) 300(V/m)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

TR ẦN

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một thanh tích điện đều đặt trong một điện trường đều. Khi thanh nằm song song với đường sức điện trường, lực điện , khi thanh nằm vuông góc với các đường sức điện trường, lực tác dụng trường tác dụng lên thanh có độ lớn là . Khi đó: lên thanh có độ lớn là

4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO G

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Không có câu nào đúng

IỄ N

Đ

ÀN

Không đúng Điểm: 0/1.

6

D

Điểm : 1

Một quả cầu dẫn điện bán kính 5 cm được tích điện sao cho điện thế của nó là +100V. Mật độ điện tích trên bề mặt của quả cầu là Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

Điện thế của một điện trường có dạng

, với

là một hằng số dương,

là khoảng cách từ gốc O. Khi

Ơ H

Vuông góc với phương r Có hướng tùy thuộc giá trị của

Y

Nằm trên phương r và hướng ra ngoài O

U .Q

Trong định luật Gauss thì mặt Gauss chọn phải là mặt:

8

G

Điểm : 1

N

cầu

Chọn một câu trả lời

H Ư

kín và đối xứng kín

TR ẦN

đối xứng

10 00

B

Đúng Điểm: 1/1.

Một vật dẫn có mũi nhọn được tích điện như hình vẽ. Điện tích tập trung rất nhiều ở mũi nhọn. Gọi điện thế tại M là và ở N là . Khi đó:

9

nhỏ hơn

ÁN

Chọn một câu trả lời

-L

Ý

-H

Ó

A

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nằm trên phương r và hướng về O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

N

Điểm : 1

N

đó điện trường:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

7

Đ

ÀN

Đúng Điểm: 1/1.

Một quả cầu dẫn điện có bán kính 0.01 m tích một điện tích

Điểm : 1

quả cầu có độ lớn (

D

IỄ N

10

Chọn một câu trả lời

. Điện trường xung quanh bề mặt của

) là 900 90000 4500 450 0

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

Mặt đẳng thế của một điện tích điểm

11 Điểm : 1

Mặt phẳng thằng đứng

Chọn một câu trả lời

Ơ

N

Mặt phẳng nằm ngang

H

Quả cầu đồng tâm với tâm tại vị trí của hạt

N

Hình trụ đồng tâm có hạt nằm trên trục

Y TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Một electron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng

B

13 Điểm : 1

10 00

tĩnh điện của electron là bản âm. Chọn đáp số đúng: 0

TO

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

Nếu một quả cầu dẫn điện, cô lập với bán kính 10cm có một điện tích 4,0 µC và V= 0 ở vô cực. Hỏi điện thế ở trên mặt của quả cầu?

14 Điểm : 1

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Đơn vị của cường độ điện trường là:

12

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đúng Điểm: 1/1.

360000V 676976V 6868V

D

457668V Đúng Điểm: 1/1.

15

Một điện trường có điện thế xác định trong không gian theo biểu thức

. Vectơ điện trường là:

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn một câu trả lời

B

và và

Ó

A

-L

Ý

-H

Đúng Điểm: 1/1.

Tam giác vuông ABC có chiều dài các cạnh

Điểm : 1

trong một điện trường đều, cường độ bằng:

TO

thế

ÁN

18

,

, được đặt

, đường sức song song với cạnh AB như hình vẽ. Hiệu điện

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Chọn một câu trả lời

10 00

Điểm : 1

. Mật

TR ẦN

Một dây dài tích điện với mật độ điện dài quấn quanh trục của một lớp vỏ hình trụ có mật độ điện dài độ điện trên một đơn vị độ dài của mặt trong và mặt ngoài của hình trụ lần lượt là

17

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

. Số electron có trong hạt bui là…

.Q

. Khoảng cách giữa hai bản

Điểm : 1

http://daykemquynhon.ucoz.com

nằm giữa hai bản phẳng nằm ngang được tich điện đến hiệu điện thế

Y

Một hạt bụi có khối lượng

U

16

N

H

Ơ

N

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

5000V

Chọn một câu trả lời

3000V -5000V 7000V

Ơ

N

Đúng Điểm: 1/1.

Một vành cầu có bán kính trong là 3,7 cm và bán kính ngoài là 4,5 cm. Tính điện tích toàn phần của vành cầu, biết . rằng điện tích được phân bố đồng đều với mật độ điện tích là

N

H

19

Nằm trên đường trung trực của đường thẳng nối hai điện tích đầu

B

Chọn một câu trả lời

10 00

Có điện tích cùng độ lớn với hai điện tích ban đầu nhưng trái dấu Có cùng điện tích với hai điện tích đầu

A

Nằm trên đường thẳng của hai điện tích đầu

Finish review

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

Đúng Điểm: 1/1.

TO

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

TR ẦN

Hai điện tích điểm, có điện tích cùng dấu và cùng độ lớn đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều. Một hạt tích điện thứ ba được đặt sao cho điện trường tại đỉnh thứ ba bằng 0. Hạt thứ ba phải:

20

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U G

Đ ẠO

TP

.Q

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245780

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

N

Nguyễn Thị Thu Mơ đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Đề kiểm tra Chương 06+07

Y

Xem lại lần thử 1

H Ư

Điểm : 1

B

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

A

10 00

Đúng Điểm: 1/1.

Với chất điện môi cấu tạo từ những phân tử phân cực, mỗi phân tử là một lưỡng cực điện có moment điện

Điểm : 1

câu đúng :

-H

. Chọn

Ý

Phân tử phân cực giống như một lưỡng cực cứng. Câu A, B, C đều đúng

-L

ÁN

Chọn một câu trả lời

Ó

2

Phân tử phân cực là loại phân tử có phân bố electron không đối xứng quanh hạt nhân. Điện trường ngoài hầu như không ảnh hưởng đến độ lớn của

.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

. Độ lớn của điện trường ở khoảng cách r so với một điện tích điểm mang điện tích q là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

Saturday, 18 January 2014, 07:22 AM Saturday, 18 January 2014, 07:48 AM 26 phút 49 secs 20/20 10 out of a maximum of 10 (100%)

G

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

IỄ N

3

Đ

ÀN

Đúng Điểm: 1/1.

D

Điểm : 1

Một hạt có điện tích

cách hạt thứ hai, có điện tích

, một khoảng 3.5 cm. Thế

năng của hệ hai hạt này Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

4

Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau

Điểm : 1

nhất bằng

rồi được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ

và của hạt thứ hai bằng

. Nếu khối lượng của hạt thứ nhất bằng

Ơ

N

, độ lớn của điện tích trên các hạt là:

N TR ẦN

H Ư

Chọn một câu trả lời

10 00

B

0

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

Điểm : 1

trong là

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

-L

Ý

6

) xuyên qua lớp vỏ mặt

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ngoài là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

) xuyên qua lớp vỏ mặt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

G

5

Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

0

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Chọn một câu trả lời

7

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích dương được phân bố đều trong quả cầu cách điện. Điện thế cao nhất có ở:

Điểm : 1

Chọn một câu

Điểm giữa tâm và vỏ quả cầu

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn trả lời

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Tâm quả cầu Bên ngoài quả cầu Vỏ quả cầu

N

Đúng Điểm: 1/1.

Ơ

Trong định luật Gauss thì mặt Gauss chọn phải là mặt:

H

Điểm : 1

N

kín và đối xứng

U

Y

đối xứng

.Q TP

kín

có một mặt trụ kín giới hạn một lượng điện tích bên trong

. Thông lượng cường độ điện trường đi qua mặt trụ đó có giá trị bằng:

H Ư

N

Điểm : 1

G

Trong miền không gian với điện tích phân bố tổng cộng

9

B

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

A

10 00

Đúng Điểm: 1/1.

Một hình trụ có bán kính 2,1 cm và chiều cao là 8,8 cm. Điện tích toàn phần của hình trụ này là

Điểm : 1

được phân bố đồng đều. Mật độ điện tích thể tích của hình trụ sẽ là

Ý -L

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

10

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

cầu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

8

IỄ N

Đ

Đúng Điểm: 1/1.

Công lực tĩnh điện

D

11

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

bằng không. bằng độ tăng thế năng. bằng độ giảm thế năng tất cả đều sai

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

Mặt phẳng rộng vô hạn, mật độ điện mặt

12

tích điện đều thì cường độ điện trường là:

Điểm : 1

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

Nằm trên đường trung trực của đường thẳng nối hai điện tích đầu

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Khi momen lưỡng cực của một lưỡng cực đặt trong một điện trường đều quay để góc hợp bởi moment lưỡng cực và vectơ cường độ điện trường giảm dần về 0 thì:

Điểm : 1

10 00

B

14

Công của lực điện là âm và thế năng lưỡng cực giảm dần

Chọn một câu trả lời

Ó

A

Công của lực điện là dương và thế năng lưỡng cực giảm dần

-H

Công của lực điện là âm và thế năng lưỡng cực tăng dần

-L

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

Ý

Công của lực điện là dương và thế năng lưỡng cực tăng dần

Lực do điện trường đều gây nên trên lưỡng cực điện là:

15 Điểm : 1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

16

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Có cùng điện tích với hai điện tích đầu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Có điện tích cùng độ lớn với hai điện tích ban đầu nhưng trái dấu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Nằm trên đường thẳng của hai điện tích đầu

Chọn một câu trả lời

N

Điểm : 1

Đ ẠO

Hai điện tích điểm, có điện tích cùng dấu và cùng độ lớn đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều. Một hạt tích điện thứ ba được đặt sao cho điện trường tại đỉnh thứ ba bằng 0. Hạt thứ ba phải:

13

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đúng Điểm: 1/1.

Song song với momen lưỡng cực Vuông góc với momen lưỡng cực Song song với điện trường Không có đáp án nào đúng

Đúng Điểm: 1/1.

Các đường sức điện trường do hệ điện tích đứng yên gây ra là những đường:

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Giao nhau

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Không khép kín

Xuất phát từ điện tích âm, tận cùng ở điện tích dương Khép kín

N

Đúng Điểm: 1/1.

Ơ

Điện tích thử dùng để xác định điện trường có tính chất nào sau đây:

H

Điểm : 1

N

Không có đáp án nào đúng

U

Y

Độ lớn điện tích bằng 1C

.Q TP

Điện tích

Sơ đồ bên dưới chỉ ra 4 cách phân bố của 4 điện tích . Những điện tích cách đều so với tâm. Điện trường ở tâm là:

G

18

Bằng 0 ở trường hợp 4

10 00

Chọn một câu trả lời

B

TR ẦN

H Ư

N

Điểm : 1

Lớn nhất ở trường hợp 3.

A

Lớn nhất ở trường hợp 1.

-H

Ó

Hướng xuống ở trường hợp 3

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Trong từng thí nghiệm riêng biệt, bốn hạt khác nhau được phóng với cùng vận tốc và va chạm trực tiếp với hạt nhân của vàng. Khối lượng và điện tích của các hạt lần lượt là: , điện tích Hạt 1: khối lượng

ÁN

19

Hạt 2: khối lượng

, điện tích

Hạt 3: khối lượng

, điện tích

TO

Điểm : 1

Hạt 4: khối lượng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có điện tích bằng 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

17

, điện tích

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

Sắp xếp các hạt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn khoảng cách mà chúng đến gần hạt nhân vàng nhất 1 = 2, 3, 4 4, 1 = 2, 3 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 3, 1 = 2, 4 Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Một bề mặt tích điện hình bán cầu với bán kính R, mật độ điện mặt

20

. Điện thế ở tâm hệ là:

Điểm : 1

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Finish review

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=245032

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Cao Nguyễn Linh Tú đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 1

N TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

H Ư

q1 và q2 phải có cùng độ lớn và cùng dấu

N

q1 và q2 phải có cùng độ lớn nhưng trái dấu

Hình vẽ dưới đây biểu diễn đướng sức điện trường giữa hai tấm kim loại tích điện đặt song song. Chúng ta kết luận:

2

10 00

B

Điểm : 1

Một proton ở X sẽ chịu một lực lớn hơn nếu nó được đặt tại Z

A

Chọn một câu trả lời

Ó

Một electron ở X có thể có sự cân bằng lực giữa trọng lực và lực điện trường

-H

Tấm trên tích điện dương và tấm dưới tích điện âm Một proton ở X sẽ chịu cùng một lực nếu nó được đặt tại Y

ÁN

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Một hạt có khối lượng m và điện tích –q được phóng với vận tốc vào trong vùng giữa hai bản song song như hình bên dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản là V và khoảng cách giữa chúng là d. Sự thay đổi động năng của hạt khi nó đi ngang qua vùng này là

3

TO

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

q1 và q2 phải trái dấu và độ lớn khác nhau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

q1 và q2 phải có cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau

Chọn một câu trả lời

G

Điểm : 1

Đ ẠO

Hai điện tích điểm q1 và q2 được đặt cách nhau một khoảng r. Điện trường bằng 0 tại điểm P- trung điểm của đường thẳng nối hai điện tích đó. Chúng ta kết luận:

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sunday, 19 January 2014, 06:57 PM Sunday, 19 January 2014, 07:19 PM 21 phút 48 secs 14/20 7 out of a maximum of 10 (70%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247124

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Tất cả đều sai

Đúng Điểm: 1/1.

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

4

G

c.

Điểm : 1

được uốn thành vòng dây có góc ở tâm

, bán kính

TR ẦN

Một sợi dây với mật độ điện dài trị:

5

H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

A

Một kết quả khác

10 00

B

Chọn một câu trả lời

. Cường độ điện trường ở tâm vòng dây có giá

-H

Ó

Đúng Điểm: 1/1.

Quả cầu tích điện mặt thì điện thế tại tâm và tại một điểm trên bề mặt quả cầu:

Ý

6

ÁN

Chọn một câu trả lời

-L

Điểm : 1

bằng nhau. điện thế tại tâm lớn hơn điện thế trên bề mặt lơn hơn bằng không.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

d.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO

b.

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Điểm : 1

7

Đ

ÀN

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Điểm : 1

Một quả cầu kim loại bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q. Thế năng của điện tích điểm (chọn gốc tính thế năng ở vô cực):

đặt tại một điểm cách tâm quả cầu một đoạn

Chọn một câu trả lời

Không có câu nào đúng

Không đúng Điểm: 0/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247124

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 8

Điện thông của một điện trường

Điểm : 1

phương yz là

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com xuyên qua mặt phẳng có diện tích

dọc theo

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Công cần thiết để mang một hạt điện tích 6,0 C từ mặt đẳng thế 5,0 V sang mặt đẳng thế 6,0 V và quay lại mặt đẳng thế 5,0 V là

10 Điểm : 1

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

Đúng Điểm: 1/1.

Dạng vi phân của định luật Ohm(

là điện trở suất,

Điểm : 1

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

là điện dẫn suất):

-L

Ý

11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ ẠO

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

là:

.Q

Điện thế tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện dài

9

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

Không đúng Điểm: 0/1.

IỄ N

Đ

Đúng Điểm: 1/1.

12

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

) xuyên qua lớp vỏ mặt ngoài là

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247124

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

0

Không đúng Điểm: 0/1.

Mặt ngoài của lõi các tông của một cuộn giấy vệ sinh

13 Điểm : 1

Không thể là một mặt Gauss do nó không chứa điện tích bên trong

Chọn một câu trả lời

N

Không thể là một mặt Gauss do nó không phải là một mặt kín

Ơ

Có thể là một mặt Gauss

H

Các câu trên đều sai

N

Không thể là một mặt Gauss do nó không dẫn điện

Y TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Câu nào phát biểu đúng:

15

B

Điểm : 1

Phổ đường sức điện trường E liên tục tại mặt ngăn cách 2 môi trường có hằng số điện môi khác nhau.

10 00

Chọn một câu trả lời

Phổ đường sức điện cảm D liên tục tại mặt ngăn cách 2 môi trường có hằng số điện môi khác nhau. Thông lượng điện trường E gửi qua mặt kín S bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín S đó.

A

Điện thông gửi qua mặt kín S bao quanh điện tích q>0 bằng không.

16

-H

Ó

Không đúng Điểm: 0/1.

TO

. Điều nào sau đây là đúng?

-L

ÁN

Chọn một câu trả lời

Ý

Xét định luật Gauss:

Điểm : 1

Nếu bên trong mặt kín đang xét có ba điện tích điểm có giá trị lần lượt là +q, +q, -2q, khi đó tích phân bằng 0 Nếu tồn tại một điện tích bên ngoài bề mặt, nó không thể tác động đến Nếu q = 0, khi đó song song với

tại mọi nơi trên mặt Gauss tại mọi điểm trên bề mặt Gauss

tại bất kỳ điểm nào trên bê mặt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ ẠO

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Một khối cầu có bán kính 2.7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá trị là . Điện tích toàn phần trên khối cầu là

14

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đúng Điểm: 1/1.

Đ

Không đúng Điểm: 0/1.

IỄ N

17

Mặt đẳng thế của một lưỡng cực điện là

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Quả cầu tâm nằm trên lưỡng cực Mặt phẳng song song với momen lưỡng cực Tất cả đều sai Hình trụ có trục dọc theo momen lưỡng cực Mặt phẳng vuông góc với momen lưỡng cực

Không đúng Điểm: 0/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247124

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Một điện tích điểm q nằm ở tâm O của hai đường tròn đồng tâm như hình vẽ, với dịch chuyển điện tích điểm từ B đến C và từ C đến D là và

18

. Công của lực điện trường do

gây ra khi

. Ta có:

H

Ơ

N

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

H Ư

N

G

số đúng:

TR ẦN

0

10 00

B

Đúng Điểm: 1/1.

Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích q trên mặt đẳng thế là:

20 Điểm : 1

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

TO

ÁN

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Finish review

D

IỄ N

Đ

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một electron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng tĩnh điện của electron là bản âm. Chọn đáp

19

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247124

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Cao Nguyễn Linh Tú đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 2

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 2

N

3, 2, 1

Chọn một câu trả lời

B

1, 2, 3

10 00

1 = 2, 3 2, 3, 1 1 = 3, 2

2

Một hạt bụi có khối lượng

Điểm : 1

giữa hai bản

nằm giữa hai bản phẳng nằm ngang được tich điện đến hiệu điện thế

. Khoảng cách

-L

Ý

. Số electron có trong hạt bui là…

ÁN

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sunday, 19 January 2014, 07:19 PM Sunday, 19 January 2014, 07:45 PM 26 phút 10 secs 18/20 9 out of a maximum of 10 (90%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

IỄ N

3

Đ

ÀN

Không đúng Điểm: 0/1.

Các đường sức điện trường do hệ điện tích đứng yên gây ra là những đường:

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Xuất phát từ điện tích âm, tận cùng ở điện tích dương Giao nhau Không khép kín Khép kín

Đúng Điểm: 1/1.

4

Bốn sơ đố sau đây chỉ ra 4 hướng có thể có của một lưỡng cực điện trong một trường không đổi E. Sắp xếp lại chúng theo độ lớn của momen

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

quay trên lưỡng cực, từ thấp đến cao

Điểm : 1

1, 2, 3, 4

Chọn một câu trả lời

1, 2=4, 3 3, 2=1, 4

Ơ

N

1, 2, 4, 3

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn phương án đúng. Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:

A lớn hơn 0 nếu q nhỏ hơn 0

H Ư

Cường độ điện trường tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q là:

6

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

Điểm : 1

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

10 00

B

Không có câu đúng

Không đúng Điểm: 0/1.

) với

là điện thế của từng điện tích điểm tương ứng:

Ó

A

Năng lượng tương tác tĩnh điện của hệ n điện tích điểm (

7 Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

A > 0 nếu q > 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A khác 0 nếu điện trường không đều

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

A=0

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

.Q

U

5

Đ

ÀN

Đúng Điểm: 1/1.

IỄ N

8

Mặt đẳng thế của một điện tích điểm

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Mặt phẳng nằm ngang Mặt phẳng thằng đứng Hình trụ đồng tâm có hạt nằm trên trục Quả cầu đồng tâm với tâm tại vị trí của hạt

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 9

Người A dùng điện tích thử

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

và người B sử dụng điện tích thử

để đo điện trường tĩnh. A đã tìm thấy cường độ điện trường

Điểm : 1

Có độ lớn lớn hơn hoặc bé hơn điện trường của B, phụ thuộc vào sự gia tốc của điện tích thử

Chọn một câu trả lời

Có độ lớn lớn hơn điện trường của B Có hướng và độ lớn giống với điện trường của B Ngược hướng với điện trường của B

Ơ

N

Đúng Điểm: 1/1.

N

H

Điện thế gây bởi lưỡng cực điện tỷ lệ với:

Điểm : 1

TP

3r

Hai điện tích điểm Q và –Q được đặt cố định tại hai đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Nếu

, công cần thiết để di chuyển một điện

G

Điểm : 1

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

tích q từ đỉnh thứ ba của tam giác đến trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích điểm kia là

-H

Ý

0

Ó

A

Chọn một câu trả lời

ÁN

-L

Đúng Điểm: 1/1.

12

Cho mặt Gauss hình trụ bán kính R được đặt trong một điện trường đều

Điểm : 1

đó là:

. Trục hình trụ song song với điện trường. Thông lượng đi qua mặt kín

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

11

Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

2r

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

r

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

13

Đúng Điểm: 1/1.

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

H

Ơ

N

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

N

b.

Y

a.

U

d.

.Q và một hạt tích

, được đặt cách nhau 4m. Điện trường tính bằng N/C ở trung

N

13500

Chọn một câu trả lời

H Ư

135000

TR ẦN

22,5 Đúng Điểm: 1/1.

B

Chọn câu đúng:

15

10 00

Điểm : 1

Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là vật đẳng thế.

Chọn một câu trả lời

Tất cả các câu trên đều đúng.

A

Thành phần tiếp tuyến của véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt vật dẫn bằng không.

-H

Ó

Hiện tượng các điện tích cảm ứng xuất hiện trên vật dẫn (lúc đầu không mang điện) khi đặt vật dẫn trong điện trường ngoài gọi là hiện tượng điện hưởng.

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 0,15m có điện thế 200V (với V=0 ở vô cực)?

16

ÁN

Điểm : 1

TO

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

điểm của hai điện tích là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hai điện tích điểm, một hạt tích

Điểm : 1

G

14

Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

c.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

Đặt một quả cầu kim loại, bán kính , tích điện dương vào trong lòng quả cầu kim loại rỗng bán kính không chạm vào nhau). Quả cầu rỗng sẽ… Chọn một câu trả lời

chưa tích điện (hai quả cầu

tích điện dương tích điện âm tích điện dương ở mặt trong và điện âm ở mặt ngoài tích điện âm ở mặt trong và điện dương ở mặt ngoài

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

18

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

) xuyên qua lớp vỏ mặt ngoài là

Điểm : 1

0

H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Một đường thẳng xuyên ngang lưỡng cực

Chọn một câu trả lời

10 00

Điểm : 1

B

Một hạt điện tích q được mang từ rất xa đến một điểm gần lưỡng cực điện. Không có công nào được thiết lập, nếu vị trí cuối cùng của hạt nằm trên

20

Tất cả đều sai

Một đường thẳng tạo thành góc

với momen lưỡng cực

A

Một đường thẳng vuông góc với momen lưỡng cực với momen lưỡng cực

Ó

Một đường thẳng tạo thành góc

Finish review

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Đúng Điểm: 1/1.

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn mảnh. Khi chúng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, mỗi quả cầu và tại bề mặt của mỗi quả cầu sẽ liên hệ với nhau qua hệ thức:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

Đ ẠO

Hai quả cầu dẫn điện bán kính , có điện tích và thì điện trường

19

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Cao Nguyễn Linh Tú đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 2

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 2

N

3, 2, 1

Chọn một câu trả lời

B

1, 2, 3

10 00

1 = 2, 3 2, 3, 1 1 = 3, 2

2

Một hạt bụi có khối lượng

Điểm : 1

giữa hai bản

nằm giữa hai bản phẳng nằm ngang được tich điện đến hiệu điện thế

. Khoảng cách

-L

Ý

. Số electron có trong hạt bui là…

ÁN

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TR ẦN

H Ư

N

G

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Sunday, 19 January 2014, 07:19 PM Sunday, 19 January 2014, 07:45 PM 26 phút 10 secs 18/20 9 out of a maximum of 10 (90%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

IỄ N

3

Đ

ÀN

Không đúng Điểm: 0/1.

Các đường sức điện trường do hệ điện tích đứng yên gây ra là những đường:

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Xuất phát từ điện tích âm, tận cùng ở điện tích dương Giao nhau Không khép kín Khép kín

Đúng Điểm: 1/1.

4

Bốn sơ đố sau đây chỉ ra 4 hướng có thể có của một lưỡng cực điện trong một trường không đổi E. Sắp xếp lại chúng theo độ lớn của momen

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

quay trên lưỡng cực, từ thấp đến cao

Điểm : 1

1, 2, 3, 4

Chọn một câu trả lời

1, 2=4, 3 3, 2=1, 4

Ơ

N

1, 2, 4, 3

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn phương án đúng. Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:

A lớn hơn 0 nếu q nhỏ hơn 0

H Ư

Cường độ điện trường tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q là:

6

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

Điểm : 1

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

10 00

B

Không có câu đúng

Không đúng Điểm: 0/1.

) với

là điện thế của từng điện tích điểm tương ứng:

Ó

A

Năng lượng tương tác tĩnh điện của hệ n điện tích điểm (

7 Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

A > 0 nếu q > 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A khác 0 nếu điện trường không đều

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

A=0

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

.Q

U

5

8

IỄ N

***

Đ

ÀN

Đúng Điểm: 1/1.

Mặt đẳng thế của một điện tích điểm

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Mặt phẳng nằm ngang Mặt phẳng thằng đứng Hình trụ đồng tâm có hạt nằm trên trục

THUOC

Quả cầu đồng tâm với tâm tại vị trí của hạt Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 9

Người A dùng điện tích thử

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

và người B sử dụng điện tích thử

để đo điện trường tĩnh. A đã tìm thấy cường độ điện trường

Điểm : 1

Có độ lớn lớn hơn hoặc bé hơn điện trường của B, phụ thuộc vào sự gia tốc của điện tích thử

Chọn một câu trả lời

Có độ lớn lớn hơn điện trường của B Có hướng và độ lớn giống với điện trường của B Ngược hướng với điện trường của B

Ơ H

Điện thế gây bởi lưỡng cực điện tỷ lệ với:

Điểm : 1

Y

r

U

2r

.Q TP

Hai điện tích điểm Q và –Q được đặt cố định tại hai đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Nếu

, công cần thiết để di chuyển một điện

G

Điểm : 1

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

tích q từ đỉnh thứ ba của tam giác đến trung điểm của đoạn thẳng nối hai điện tích điểm kia là

-H

Ý

0

Ó

A

Chọn một câu trả lời

ÁN

-L

Đúng Điểm: 1/1.

12

Cho mặt Gauss hình trụ bán kính R được đặt trong một điện trường đều

Điểm : 1

đó là:

. Trục hình trụ song song với điện trường. Thông lượng đi qua mặt kín

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

11

Đ ẠO

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

THUOC 3r

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10

N

***

N

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

13

Đúng Điểm: 1/1.

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

H

Ơ

N

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

N

b.

Y

a.

U

d.

.Q , được đặt cách nhau 4m. Điện trường tính bằng N/C ở trung

N

13500

Chọn một câu trả lời

H Ư

135000

TR ẦN

22,5 Đúng Điểm: 1/1.

B

Chọn câu đúng:

15

10 00

Điểm : 1

Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là vật đẳng thế.

Chọn một câu trả lời

Tất cả các câu trên đều đúng.

THUOC

A

Thành phần tiếp tuyến của véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt vật dẫn bằng không.

-H

Ó

Hiện tượng các điện tích cảm ứng xuất hiện trên vật dẫn (lúc đầu không mang điện) khi đặt vật dẫn trong điện trường ngoài gọi là hiện tượng điện hưởng.

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 0,15m có điện thế 200V (với V=0 ở vô cực)?

16

ÁN

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

và một hạt tích

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

điểm của hai điện tích là:

Đ ẠO

Hai điện tích điểm, một hạt tích

Điểm : 1

G

14

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

ÀN

***

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

c.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

Đặt một quả cầu kim loại, bán kính , tích điện dương vào trong lòng quả cầu kim loại rỗng bán kính không chạm vào nhau). Quả cầu rỗng sẽ… Chọn một câu trả lời

chưa tích điện (hai quả cầu

tích điện dương tích điện âm tích điện dương ở mặt trong và điện âm ở mặt ngoài tích điện âm ở mặt trong và điện dương ở mặt ngoài

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

***

18

Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. Điện thông (

) xuyên qua lớp vỏ mặt ngoài là

Điểm : 1

0

THUOC

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Một đường thẳng xuyên ngang lưỡng cực

Chọn một câu trả lời

10 00

Điểm : 1

B

Một hạt điện tích q được mang từ rất xa đến một điểm gần lưỡng cực điện. Không có công nào được thiết lập, nếu vị trí cuối cùng của hạt nằm trên

20

Tất cả đều sai

Một đường thẳng tạo thành góc

với momen lưỡng cực

A

Một đường thẳng vuông góc với momen lưỡng cực

Finish review

ÁN

-L

Ý

-H

Đúng Điểm: 1/1.

THUOC

với momen lưỡng cực

Ó

Một đường thẳng tạo thành góc

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn mảnh. Khi chúng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, mỗi quả cầu và tại bề mặt của mỗi quả cầu sẽ liên hệ với nhau qua hệ thức:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

Đ ẠO

Hai quả cầu dẫn điện bán kính , có điện tích và thì điện trường

19

D

IỄ N

Đ

ÀN

***

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=247144

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1_Trần Văn Lượng (CQ)

N

Đinh Nguyên Phú Thịnh đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3095_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06 + 07 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Đề kiểm tra Chương 06 + 07

Y

Xem lại lần thử 1

với với

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Một sợi dây với mật độ điện dài trường ở tâm vòng dây có giá trị:

Ý

2

được uốn thành vòng dây có góc ở tâm

, bán kính

. Cường độ điện

-L

Điểm : 1

10 00

với

B

với

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một vỏ kim loại hình trụ bán kính b. Dọc theo trục của trụ có căng một sợi dây với bán kính a. Nếu hiệu điện thế giữa chúng bằng U thì điện trường ở mặt của sợi dây là:

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO

TP

Saturday, 18 January 2014, 10:27 AM Saturday, 18 January 2014, 10:51 AM 24 phút 39 secs 15/20 7.5 out of a maximum of 10 (75%)

G

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

Một kết quả khác

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

3 Điểm : 1

Một khối cầu có bán kính 2.7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá trị là . Điện tích toàn phần trên khối cầu là Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Y

Điểm : 1

-L

Ý

2, 3, 1

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

3, 2, 1 1 = 2, 3 1, 2, 3 1 = 3, 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

-H

Ó

A

10 00

B

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP Đ ẠO G H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chọn một câu trả lời

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 0,15m có điện thế 200V (với V=0 ở vô cực)?

4

H

Ơ

N

Không đúng Điểm: 0/1.

IỄ N

Đ

Đúng Điểm: 1/1.

D

6

Điện thế tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện dài

là:

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Điểm : 1

Ơ

Tụ điện phẳng không khí, cô lập, diện tích mỗi bản là S, khoảng cách giữa hai bản là d. Tích điện tích Q cho tụ. Dời hai bản ra một đoạn x (điện tích không bị mất đi), độ biến thiên năng lượng của tụ điện là:

7

N

Không đúng Điểm: 0/1.

3, 2=1, 4

Chọn một câu trả lời

1, 2=4, 3

-H

Ó

1, 2, 4, 3

A

1, 2, 3, 4

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn phương án đúng. Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:

ÁN

9 Điểm : 1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

10 Điểm : 1

A=0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Bốn sơ đố sau đây chỉ ra 4 hướng có thể có của một lưỡng cực điện trong một trường không đổi E. Sắp xếp lại chúng theo độ lớn của momen quay trên lưỡng cực, từ thấp đến cao

8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Chọn một câu trả lời

A khác 0 nếu điện trường không đều A > 0 nếu q > 0 A lớn hơn 0 nếu q nhỏ hơn 0

Đúng Điểm: 1/1.

và Cho 2 mặt phẳng kim loại A và B song song tích điện đều, cách nhau 1 đoạn d, lần lượt có mật độ điện mặt ( ). Giữa chúng là 1 chất điện môi có hằng số điện môi . Hiệu điện thế U giữa 2 mặt được xác định?

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

Đ ẠO

Vuông góc với momen lưỡng cực Song song với momen lưỡng cực

G

Song song với điện trường

TR ẦN

H Ư

N

Không đúng Điểm: 0/1.

Sơ đồ dưới có 2 điện tích dương Q. Điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của đường thẳng nối 2 điện tích là:

12

Ó

A

10 00

B

Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

TO

Đúng Điểm: 1/1.

13

Một hạt có khối lượng m và điện tích –q được phóng với vận tốc vào trong vùng giữa hai bản song song như hình bên dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản là V và khoảng cách giữa chúng là d. Sự thay đổi động năng của hạt khi nó đi ngang qua vùng này là

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Không có đáp án nào đúng

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Lực do điện trường đều gây nên trên lưỡng cực điện là:

11

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn một câu trả lời

H

Ơ

N

Tất cả đều sai

Điểm : 1

quả cầu có độ lớn (

. Điện trường xung quanh bề mặt của

0

G

450

H Ư

N

4500 900

TR ẦN

Không đúng Điểm: 0/1.

Mặt ngoài của lõi các tông của một cuộn giấy vệ sinh

B

15

10 00

Điểm : 1

Không thể là một mặt Gauss do nó không phải là một mặt kín

Chọn một câu trả lời

Không thể là một mặt Gauss do nó không dẫn điện

Ó

A

Có thể là một mặt Gauss

-H

Các câu trên đều sai

-L

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

Ý

Không thể là một mặt Gauss do nó không chứa điện tích bên trong

Điện trường liên quan trực tiếp nhất đến :

16 Điểm : 1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

90000

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

) là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Một quả cầu dẫn điện có bán kính 0.01 m tích một điện tích

.Q

14

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Đúng Điểm: 1/1.

Momen của điện tích thử Thế năng của điện tích thử Động năng của điện tích thử Lực tác động lên điện tích thử

Đúng Điểm: 1/1.

Một êlectron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng tĩnh điện của êlectron là bản âm. Chọn đáp số đúng:

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

200(V/m)

Chọn một câu trả lời

300(V/m) 400(V/m) 100(V/m)

Ơ

N

Không đúng Điểm: 0/1.

Trong một vùng không gian nào đó, điện thế tăng đều từ đông sang tây và không biến đổi trong bất kỳ phương nào khác. Điện trường

H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

Một hình trụ có bán kính 2,1 cm và chiều cao là 8,8 cm. Điện tích toàn phần của hình trụ này là

Điểm : 1

được phân bố đồng đều. Mật độ điện tích thể tích của hình trụ sẽ là

TR ẦN

19

-H

Ó

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau

Điểm : 1

nhất bằng

ÁN

20

và của hạt thứ hai bằng

rồi được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ . Nếu khối lượng của hạt thứ nhất bằng

, khối lượng của hạt thứ hai là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

hướng về phía tây và không biến đổi theo vị trí

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

hướng về phía bắc và không biến đổi theo vị trí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hướng về phía tây và biến đổi theo vị trí hướng về phía đông và không biến đổi theo vị trí

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

hướng về phía đông và biến đổi theo vị trí

Chọn một câu trả lời

.Q

Điểm : 1

Y

N

H

18

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

Đúng Điểm: 1/1.

Finish review

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 7/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1_Trần Văn Lượng (CQ)

N

Đinh Nguyên Phú Thịnh đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3095_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06 + 07 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Đề kiểm tra Chương 06 + 07

Y

Xem lại lần thử 1

với

THUOC

với

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Một sợi dây với mật độ điện dài trường ở tâm vòng dây có giá trị:

Ý

2

được uốn thành vòng dây có góc ở tâm

, bán kính

. Cường độ điện

-L

Điểm : 1

10 00

với

B

với

ÁN

Chọn một câu trả lời

Đúng Điểm: 1/1.

D

IỄ N

Đ

Một kết quả khác

E=2*k*lamda*sin(alpha)/epsilon/r 2*alpha=60

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

H Ư

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một vỏ kim loại hình trụ bán kính b. Dọc theo trục của trụ có căng một sợi dây với bán kính a. Nếu hiệu điện thế giữa chúng bằng U thì điện trường ở mặt của sợi dây là:

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q G

Đ ẠO

TP

Saturday, 18 January 2014, 10:27 AM Saturday, 18 January 2014, 10:51 AM 24 phút 39 secs 15/20 7.5 out of a maximum of 10 (75%)

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

***

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Finish review

3 Điểm : 1

Một khối cầu có bán kính 2.7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng điện tích được phân bố đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá trị là . Điện tích toàn phần trên khối cầu là Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Y

Điểm : 1

TR ẦN

V=k*q/epsilon(-1/d+1/D)

-H

Ó

V=k*q/epsilon*(-1/d+1/D)

A

10 00

B

Điểm : 1

Ý

2, 3, 1

TO

V=k*q/epsilon(-1/D+1/d)

-L

ÁN

Chọn một câu trả lời

3, 2, 1 1 = 2, 3 1, 2, 3 1 = 3, 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP Đ ẠO G

V=k*q/epsilon/r

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Chọn một câu trả lời

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 0,15m có điện thế 200V (với V=0 ở vô cực)?

4

H

Ơ

N

Không đúng Điểm: 0/1.

IỄ N

Đ

Đúng Điểm: 1/1.

D

6

Điện thế tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện dài

là:

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Không đúng Điểm: 0/1.

Điểm : 1

Ơ

Tụ điện phẳng không khí, cô lập, diện tích mỗi bản là S, khoảng cách giữa hai bản là d. Tích điện tích Q cho tụ. Dời hai bản ra một đoạn x (điện tích không bị mất đi), độ biến thiên năng lượng của tụ điện là:

7

N

V=k*lamda*alpha/epsilon k=1/4/pi/eplison0 alpha=2*pi

3, 2=1, 4

Chọn một câu trả lời

1, 2, 3, 4

-H

Ó

1, 2, 4, 3

THUOC

A

1, 2=4, 3

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Chọn phương án đúng. Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì:

9 Điểm : 1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

10 Điểm : 1

A=0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Bốn sơ đố sau đây chỉ ra 4 hướng có thể có của một lưỡng cực điện trong một trường không đổi E. Sắp xếp lại chúng theo độ lớn của momen quay trên lưỡng cực, từ thấp đến cao

8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP Đ ẠO

H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

ÁN

***

W=1/2*Q^2/C=1/2*Q^2/epsilon/epsilon0/(S/d)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Chọn một câu trả lời

A khác 0 nếu điện trường không đều A > 0 nếu q > 0 A lớn hơn 0 nếu q nhỏ hơn 0

Đúng Điểm: 1/1.

và Cho 2 mặt phẳng kim loại A và B song song tích điện đều, cách nhau 1 đoạn d, lần lượt có mật độ điện mặt ( ). Giữa chúng là 1 chất điện môi có hằng số điện môi . Hiệu điện thế U giữa 2 mặt được xác định?

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Chọn một câu trả lời

Ơ

N

E=sigma/2/epsilon/epsilon0 V=E*d

***

Đ ẠO

Vuông góc với momen lưỡng cực Song song với momen lưỡng cực

G

Song song với điện trường

TR ẦN

H Ư

N

Không đúng Điểm: 0/1.

Sơ đồ dưới có 2 điện tích dương Q. Điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của đường thẳng nối 2 điện tích là:

12

Ó

A

10 00

B

Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

-H

Chọn một câu trả lời

TO

Đúng Điểm: 1/1.

13

Một hạt có khối lượng m và điện tích –q được phóng với vận tốc vào trong vùng giữa hai bản song song như hình bên dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản là V và khoảng cách giữa chúng là d. Sự thay đổi động năng của hạt khi nó đi ngang qua vùng này là

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

THUOC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Không có đáp án nào đúng

Chọn một câu trả lời

TP

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Lực do điện trường đều gây nên trên lưỡng cực điện là:

11

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

***

U

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chọn một câu trả lời

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

THUOC

H

Ơ

N

Tất cả đều sai

Một quả cầu dẫn điện có bán kính 0.01 m tích một điện tích

Điểm : 1

quả cầu có độ lớn (

N

THUOC

H Ư

4500

G

450

900

TR ẦN

Không đúng Điểm: 0/1.

Mặt ngoài của lõi các tông của một cuộn giấy vệ sinh

B

15

10 00

Điểm : 1

Không thể là một mặt Gauss do nó không phải là một mặt kín

Chọn một câu trả lời

Không thể là một mặt Gauss do nó không dẫn điện

Ó

A

Có thể là một mặt Gauss

-H

Các câu trên đều sai

-L

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

Ý

Không thể là một mặt Gauss do nó không chứa điện tích bên trong

Điện trường liên quan trực tiếp nhất đến :

16

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

17 Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

) là 90000

Chọn một câu trả lời

Điểm : 1

***

. Điện trường xung quanh bề mặt của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

14

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

***

.Q

U

Y

N

Đúng Điểm: 1/1.

Momen của điện tích thử Thế năng của điện tích thử Động năng của điện tích thử Lực tác động lên điện tích thử

Đúng Điểm: 1/1.

Một êlectron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng tĩnh điện của êlectron là bản âm. Chọn đáp số đúng:

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

200(V/m)

Chọn một câu trả lời

THUOC

300(V/m) 400(V/m) 100(V/m)

Ơ

N

Không đúng Điểm: 0/1.

Trong một vùng không gian nào đó, điện thế tăng đều từ đông sang tây và không biến đổi trong bất kỳ phương nào khác. Điện trường

H Ư

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

Một hình trụ có bán kính 2,1 cm và chiều cao là 8,8 cm. Điện tích toàn phần của hình trụ này là

Điểm : 1

được phân bố đồng đều. Mật độ điện tích thể tích của hình trụ sẽ là

TR ẦN

19

-H

Ó

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau

Điểm : 1

nhất bằng

ÁN

20

và của hạt thứ hai bằng

rồi được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ . Nếu khối lượng của hạt thứ nhất bằng

, khối lượng của hạt thứ hai là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

hướng về phía tây và không biến đổi theo vị trí

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

hướng về phía bắc và không biến đổi theo vị trí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hướng về phía tây và biến đổi theo vị trí hướng về phía đông và không biến đổi theo vị trí

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

hướng về phía đông và biến đổi theo vị trí

Chọn một câu trả lời

.Q

Điểm : 1

Y

N

H

18

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

Đúng Điểm: 1/1.

Finish review

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3095_CQ: Đề kiểm tra Chương 06 + 07 https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1118&attempt=245318

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 7/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

N

Hoàng Thảo Vy đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 1

N

H

Đề kiểm tra Chương 06+07

Y

Xem lại lần thử 1

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Mặt đẳng thế của một điện tích điểm

2 Điểm : 1

-L

Ý

Hình trụ đồng tâm có hạt nằm trên trục

ÁN

Chọn một câu trả lời

Mặt phẳng nằm ngang Quả cầu đồng tâm với tâm tại vị trí của hạt Mặt phẳng thằng đứng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

là hằng số. Khi đó

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q Đ ẠO , trong đó

H Ư

Điểm : 1

và có độ lớn cho bởi

N

Xét điện trường hướng về phía dương của trục điện thế cho bởi

1

TP

Friday, 17 January 2014, 04:35 PM Friday, 17 January 2014, 04:38 PM 3 phút 26 secs 13/20 6.5 out of a maximum of 10 (65%)

G

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

Đ

ÀN

Không đúng Điểm: 0/1.

Một hạt có điện tích

Điểm : 1

được di chuyển từ điểm của hệ hai hạt này là

D

IỄ N

3

được đặt cố định tại gốc tọa độ. Hạt thứ hai có điện tích trên trục x sang điểm

trên trục y. Sự thay đổi thế năng

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Không đúng Điểm: 0/1.

Câu nào phát biểu đúng:

4

H

Ơ

Phổ đường sức điện trường E liên tục tại mặt ngăn cách 2 môi trường có hằng số điện môi khác nhau.

Chọn một câu trả lời

N

Điểm : 1

N

Phổ đường sức điện cảm D liên tục tại mặt ngăn cách 2 môi trường có hằng số điện môi khác nhau.

G

N

Điểm : 1

TR ẦN

H Ư

Chọn một câu trả lời

10 00

B

Không đúng Điểm: 0/1.

Một mặt cầu có điện tích phân bố đều, điện trường của mặt cầu bằng 0 ở:

A

6

Ó

Điểm : 1

Chỉ ở tâm của hình cầu

-H

Chọn một câu trả lời

Ở bên trong hình cầu

-L

Ý

Ở bên ngoài hình cầu

ÁN

Không có

TO

Đúng Điểm: 1/1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cho hai tấm cách điện rộng song song với phân bố điện tích dương như nhau. Hỏi ở điểm nằm ngoài khoảng hai tấm.

5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ ẠO

Không đúng Điểm: 0/1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Thông lượng điện trường E gửi qua mặt kín S bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín S đó.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

Điện thông gửi qua mặt kín S bao quanh điện tích q>0 bằng không.

Chọn câu sai:

7

Chọn một câu trả lời

Mặt đẳng thế của điện trường đều là những mặt phẳng Các mặt đẳng thế cắt nhau. Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một điện tích điểm q trên một mặt đẳng thế bằng không.

D

IỄ N

Đ

Điểm : 1

Mặt đẳng thế là quỹ tích những điểm có cùng điện thế. Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Kéo hai bản tụ của một tụ điện phẳng sao cho khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp 2 lần, giữ nguyên hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì năng lượng điện trường trong tụ:

8

Điểm : 1

Tăng lên gấp hai lần

Chọn một câu trả lời

Không thay đổi. Tăng lên gấp bốn lần

Ơ

N

Giảm đi một nửa.

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

Đồ thị nào bên dưới thể hiện mối quan hệ giữa điện trường E với khoảng cách r tính từ tâm quả cầu của một quả cầu rắn cách điện bán kính.

.Q

A

e.

-H

-L

ÁN

Không đúng Điểm: 0/1.

Ý

a.

Ó

c.

Một điện tích toàn phần bề mặt so với điện thế ở xa vô cùng là

10 Điểm : 1

được phân bố đều trong một quả cầu không dẫn, bán kính 5 cm. Điện thế tại

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

d.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO G N H Ư TR ẦN B 10 00

b.

Chọn một câu trả lời

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

9

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

Không đúng Điểm: 0/1.

11

Bảng bên dưới cho ta giá trị điện thông (

Điểm : 1

Gauss có dạng một hình trụ.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

) xuyên qua hai mặt đáy và mặt xung quanh của một mặt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đáy trên

Đáy dưới

Mặt xung quanh

Hình trụ 1 Hình trụ 2

H

Ơ

N

Hình trụ 3

1234

N

G

3142

TR ẦN

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

Điện tích dương +Q được đặt cố định ở trên của nửa hình tròn và điện tích âm –Q được đặt cố định ở nửa bên dưới. Hướng của điện trường ở điểm P nằm ở tâm của nửa hình tròn:

12

-H

Ó

A

10 00

B

Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

Chọn một câu trả lời

13

ÀN

TO

Không đúng Điểm: 0/1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

4312

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4321

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

3421

Chọn một câu trả lời

Chọn phát biểu SAI

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Sắp xếp các hình trụ theo thứ tự, dựa vào điện tích bên trong, đi từ điện tích âm nhất sang dương nhất

Y

N

Hình trụ 4

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Điểm : 1

Định luật Gauss có thể được suy ra từ định luật Coulomb Định luật Gauss áp dụng cho một bề mặt kín có hình dạng bất kỳ Theo định luật Gauss, nếu trong bề mặt kín không chứa điện tích, điện trường bị triệt tiêu tại mọi điểm trên bề mặt Định luật Coulomb có thể được suy ra từ định luật Gauss và ngược lại

Đúng Điểm: 1/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Một quả cầu kim loại rỗng được tích điện đến thế

14

. Thế tại tâm quả cầu là

Điểm : 1

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

.Q

200 Nở trục x dương

N

G

ở trục x âm

TR ẦN

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

16

Hai điểm R và T cách đều hai điện tích điểm cùng độ lớn nhưng trái dấu nhau như hình bên dưới. Nếu

Điểm : 1

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

công cần thiết để di chuyển điện tích Q từ R đến T là

TO

Chọn một câu trả lời

,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

ở trục x dương

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

200 N ở trục x âm

Chọn một câu trả lời

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Một điện trường 200N/C ở phần dương của trục x. Lực tác động lên electron của điện trường này là:

15

U

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

D

0 Đúng Điểm: 1/1.

17

Một electron volt là

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Công thực hiện khi 1 Coulomb điện tích đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V

Chọn một câu trả lời

Năng lượng một electron thu được khi đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V Lực cần thiết để di chuyển một electron đi 1 m Lực tác động lên một electron trong điện trường 1

N

Năng lượng cần thiết để di chuyển một electron đi xuyên qua 1 m của một điện trường bất kỳ

N

H

Ơ

Đúng Điểm: 1/1.

18

. Vectơ điện trường là:

.Q

Hai điện tích điểm q1 và q2 được đặt cách nhau một khoảng r. Điện trường bằng 0 tại điểm P- trung điểm của đường thẳng nối hai điện tích đó. Chúng ta kết luận:

19 Điểm : 1

q1 và q2 phải trái dấu và độ lớn khác nhau

B

Chọn một câu trả lời

10 00

q1 và q2 phải có cùng độ lớn và cùng dấu q1 và q2 phải có cùng độ lớn nhưng trái dấu

A

q1 và q2 phải có cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau

Ý

-H

Ó

Đúng Điểm: 1/1.

Công cần thiết để mang một hạt điện tích 6,0 C từ mặt đẳng thế 5,0 V sang mặt đẳng thế 6,0 V và quay lại mặt đẳng thế 5,0 V là

-L

20

ÁN

Điểm : 1

TO

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ ẠO

TP

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Một điện trường có điện thế xác định trong không gian theo biểu thức

Đúng Điểm: 1/1.

Finish review

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

N

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243454

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 7/7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

Hoàng Thảo Vy đã đăng nhập (Đăng xuất)

N

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 2

Ơ

Đề kiểm tra Chương 06+07

H

Xem lại lần thử 2

N H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

Không có câu đúng

TR ẦN

Đúng Điểm: 1/1.

Quả cầu tích trên toàn thể tích. Sự phụ thuộc của cường độ điện trường vào khoảng cách có dạng:

2

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Điểm : 1

TO

ÁN

Chọn một câu trả lời

a. d. c.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Cường độ điện trường tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q là:

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Friday, 17 January 2014, 04:38 PM Friday, 17 January 2014, 04:45 PM 7 phút 12 secs 14/20 7 out of a maximum of 10 (70%)

TP

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

b.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

IỄ N

Đ

Đúng Điểm: 1/1.

3

Một electron di chuyển từ điểm i đên điểm j, theo hướng của điện trường đồng nhất

. Điều gì sẽ xảy ra trong suốt quá trình dịch chuyển này?

D

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

Công thực hiện bởi điện trường có giá trị âm và thế năng của hệ tăng Công thực hiện bởi điện trường có giá trị dương và thế năng của hệ giảm Công thực hiện bởi điện trường có giá trị dương và thế năng của hệ electron – điện trường tăng

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243465

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Công thực hiện bởi điện trường có giá trị dương và thế năng của hệ không thay đổi Công thực hiện bởi điện trường có giá trị âm và thế năng của hệ giảm

Đúng Điểm: 1/1.

4

Một hạt có điện tích

được đặt cố định tại gốc tọa độ. Hạt thứ hai có điện tích

được di chuyển từ điểm

trên trục y. Sự thay đổi thế năng của hệ hai hạt này là

N

trên trục x sang điểm

Điểm : 1

G

với

H Ư

với

TR ẦN

với với

10 00

B

Không đúng Điểm: 0/1.

Một quả cầu dẫn điện bán kính 5 cm được tích điện sao cho điện thế của nó là +100V. Mật độ điện tích trên bề mặt của quả cầu là

6 Điểm : 1

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

-H

Ó

A

Chọn một câu trả lời

Điện tích thử dùng để xác định điện trường có tính chất nào sau đây:

7 Điểm : 1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

8 Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Chọn một câu trả lời

N

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Một vỏ kim loại hình trụ bán kính b. Dọc theo trục của trụ có căng một sợi dây với bán kính a. Nếu hiệu điện thế giữa chúng bằng U thì điện trường ở mặt của sợi dây là:

5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ ẠO

TP

Không đúng Điểm: 0/1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

Chọn một câu trả lời

Độ lớn điện tích bằng 1C Có điện tích bằng 0 Không có đáp án nào đúng Điện tích

Đúng Điểm: 1/1.

Đặt một quả cầu kim loại, bán kính , tích điện dương vào trong lòng quả cầu kim loại rỗng bán kính không chạm vào nhau). Quả cầu rỗng sẽ… Chọn một câu trả lời

chưa tích điện (hai quả cầu

tích điện âm tích điện dương tích điện âm ở mặt trong và điện dương ở mặt ngoài

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243465

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

tích điện dương ở mặt trong và điện âm ở mặt ngoài Không đúng Điểm: 0/1.

9

Cho hai tấm cách điện rộng song song với phân bố điện tích dương như nhau. Hỏi

ở điểm nằm trong khoảng hai tấm.

Điểm : 1

N

3q

Chọn một câu trả lời

Ơ

0

H

3/2q

Y

N

4q/2

Lực tác động lên điện tích thử Momen của điện tích thử

N

G

Động năng của điện tích thử

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

Một bán cầu có bán kính

mang điện tích toàn phần

. Thông lượng xuyên qua phần vỏ tròn là

TR ẦN

11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Thế năng của điện tích thử

Chọn một câu trả lời

. Tính điện thông đi qua phần đáy phẳng

Điểm : 1

0

Ó

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

Ý

-H

Không đúng Điểm: 0/1.

Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau

Điểm : 1

của hạt thứ hai bằng

-L

12

rồi được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ nhất bằng

, độ lớn của điện tích trên các hạt là:

ÁN

. Nếu khối lượng của hạt thứ nhất bằng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Điện trường liên quan trực tiếp nhất đến :

10

TO

Chọn một câu trả lời

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đúng Điểm: 1/1.

IỄ N

Đ

Không đúng Điểm: 0/1.

13

D

Điểm : 1

Điện tích dương +Q được đặt cố định ở nửa trên của một thanh và một điện tích –Q được đặt cố định ở nửa dưới. Hướng của điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của thanh

Chọn một câu trả lời

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243465

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Đúng Điểm: 1/1.

Điểm : 1

ở vị trí ở vị trí

, hạt thứ 2 có điện tích . Thế năng của hệ ba hạt này

ở vị trí

N

Có ba hạt nằm trên trục x: hạt thứ 1 có điện tích , hạt thứ 3 có điện tích

14

G

Mặt phẳng song song với momen lưỡng cực

Chọn một câu trả lời

N

Mặt phẳng vuông góc với momen lưỡng cực

Quả cầu tâm nằm trên lưỡng cực

TR ẦN

Hình trụ có trục dọc theo momen lưỡng cực Đúng Điểm: 1/1.

16

H Ư

Tất cả đều sai

làm cho một quả cầu dẫn điện có bán kính

B

Một điện tích

544V

Chọn một câu trả lời

Ó

-H

744V

A

844V 644V

tăng đến điện thế bằng bao nhiêu ?

10 00

Điểm : 1

-L

Ý

Đúng Điểm: 1/1.

Sơ đồ bên dưới có một hạt tích điện dương Q và một hạt tích điện âm –Q. Điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của đưòng thẳng nối hai điện tích là:

17

TO

ÁN

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Điểm : 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Mặt đẳng thế của một lưỡng cực điện là

15

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q Đ ẠO

TP

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

H

Ơ

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

18 Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

Hai điện tích cố định q1= +1,0µC và q2= -3µC cách nhau 10cm. Một điện tích thứ 3 có thể đặt ở đâu để lực tổng hợp tác dụng lên nó bằng không?

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243465

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Cách q2 về phía trái 8,7cm

Chọn một câu trả lời

Cách q2 về phía trái 5,7cm Cách q1 về phía trái 13,7cm

N

Cách q1 về phía trái 6,7cm

N

H

Ơ

Không đúng Điểm: 0/1.

Mật độ năng lượng điện trường tại một điểm:

Y

Điểm : 1

U .Q H Ư

Các đường sức điện trường do hệ điện tích đứng yên gây ra là những đường:

20 Điểm : 1

Không khép kín

Chọn một câu trả lời

TR ẦN

Giao nhau Khép kín

Xuất phát từ điện tích âm, tận cùng ở điện tích dương

10 00

B

Đúng Điểm: 1/1.

Ó

A

Finish review

TO

ÁN

-L

Ý

-H

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đúng Điểm: 1/1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Tất cả 3 câu trên đều đúng.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn một câu trả lời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

19

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243465

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài tập vật lý 1 _Nguyễn Như Sơn Thủy (CQ)

N

Hoàng Thảo Vy đã đăng nhập (Đăng xuất)

Ơ

BKeL ► 007113_UD3348_CQ ► Các đề thi ► Đề kiểm tra Chương 06+07 ► Xem lại lần thử 4

N

H

Đề kiểm tra Chương 06+07

Y

Xem lại lần thử 4

U .Q Đ ẠO H Ư

dọc theo phương yz là

10 00

B

TR ẦN

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

A

Đúng Điểm: 1/1.

Ba cách sắp xếp electron và proton được trình bày bên dưới. Lấy điện thế 0 ở vô hạn, khi đó hãy sắp xếp các cách từ 1 đến 3 dựa theo điện thế tại điểm S, từ âm đến dương

Ý

2

TO

ÁN

-L

Điểm : 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

tích

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Điểm : 1

xuyên qua mặt phẳng có diện

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điện thông của một điện trường

G

1

TP

Friday, 17 January 2014, 04:50 PM Friday, 17 January 2014, 04:57 PM 6 phút 58 secs 14/20 7 out of a maximum of 10 (70%)

N

Bắt đầu vào lúc Kết thúc lúc Thời gian thực hiện Điểm Điểm

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Finish review

Chọn một câu trả lời

1, 2, 3 1 = 3, 2 3, 2, 1 2, 3, 1 1 = 2, 3

Đúng http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Điểm: 1/1.

Dạng vi phân của định lý Gauss đối với điện trường:

3 Điểm : 1

10 00

B

Đúng Điểm: 1/1.

Lực do điện trường đều gây nên trên lưỡng cực điện là:

5 Điểm : 1

Không có đáp án nào đúng

A

Chọn một câu trả lời

-H

Ó

Vuông góc với momen lưỡng cực Song song với điện trường

TO

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

-L

Ý

Song song với momen lưỡng cực

Một quả cầu dẫn có điện tích Q và điện thế V so với điện thế ở vô cùng. Nếu điện tích của quả cầu được gấp đôi lên 2Q, điện thế của nó sẽ là

6 Điểm : 1

IỄ N

Đ

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Chọn một câu trả lời

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Điểm : 1

Đ ẠO

Một sợi dây tích điện đồng đều, được uốn thành nửa đường tròn. Lực điện do sợi dây tác dụng lên điện tích q ở tâm là 2N. Nếu lúc này sợi dây được cắt đôi thì giá trị của lực điện là:

4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U TP

.Q

Đúng Điểm: 1/1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Ơ

N

Chọn một câu trả lời

V/4 4V 2V

D

V V/2 Không đúng Điểm: 0/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 2/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

7

Hai điện tích điểm, một hạt tích

Điểm : 1

trường tính bằng N/C ở trung điểm của hai điện tích là: Chọn một câu trả lời

và một hạt tích

, được đặt cách nhau 4m. Điện

22,5 13500

Ơ

N

135000

Tất cả các câu trên đều đúng.

N

G

Hiện tượng các điện tích cảm ứng xuất hiện trên vật dẫn (lúc đầu không mang điện) khi đặt vật dẫn trong điện trường ngoài gọi là hiện tượng điện hưởng.

9

Bảng bên dưới cho ta giá trị điện thông (

Điểm : 1

Gauss có dạng một hình trụ.

) xuyên qua hai mặt đáy và mặt xung quanh của một mặt

Đáy dưới

Mặt xung quanh

10 00

B

Đáy trên

TR ẦN

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

A

Hình trụ 1

-H

Ó

Hình trụ 2

ÁN

Hình trụ 4

-L

Ý

Hình trụ 3

Sắp xếp các hình trụ theo thứ tự, dựa vào điện tích bên trong, đi từ điện tích âm nhất sang dương nhất

IỄ N

Đ

ÀN

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là vật đẳng thế.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Thành phần tiếp tuyến của véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt vật dẫn bằng không.

Chọn một câu trả lời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Điểm : 1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Chọn câu đúng:

8

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

N

H

Đúng Điểm: 1/1.

3142 1234 4321 4312

D

3421 Đúng Điểm: 1/1.

10

Mặt đẳng thế KHÔNG có tính chất nào sau đây:

Điểm : 1

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

Điện thông đi qua một mặt đẳng thế luôn luôn bảo toàn

Chọn một câu trả lời

Công của lực điện trường trong sự dịch chuyển của một điện tích nào đó trên mặt đẳng thế bằng không Các mặt đẳng thế không bao giờ cắt nhau

ở trên trục x như hình dưới. Hướng của điện trường ở điểm 1, 2 và 3 tương ứng là:

Điểm : 1

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

Ý

-H

Ó

Đúng Điểm: 1/1.

Hai bản dẫn điện rộng vô hạn đặt song song cách nhau một khoảng d. Cả hai được đặt trong môi trường chân không và được nối với nguồn có hiệu điện thế V. Một ion oxy có điện tích 2e được gia tốc từ trạng thái nghỉ và được phóng đi từ bề mặt của một bản để đến bản còn lại. Giả sử xem e là độ lớn của điện tích electron, động năng cuối cùng của ion này là

-L

13

TO

ÁN

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Mối liên hệ giữa điện trường và điện thế.

12

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

Đúng Điểm: 1/1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q G

Đ ẠO

TP

Chọn một câu trả lời

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Điểm : 1

H

Hai proton

11

Ơ

N

Không đúng Điểm: 0/1.

14 Điểm : 1

Đúng Điểm: 1/1.

Một điện tích toàn phần bề mặt so với điện thế ở xa vô cùng là

được phân bố đều trong một quả cầu không dẫn, bán kính 5 cm. Điện thế tại

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 4/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

N

Chọn một câu trả lời

N

H

Ơ

Không đúng Điểm: 0/1.

Năng lượng cần thiết để di chuyển một electron đi xuyên qua 1 m của một điện trường bất kỳ

TP

.Q

Chọn một câu trả lời

N

Lực cần thiết để di chuyển một electron đi 1 m

Mặt phẳng rộng vô hạn, mật độ điện mặt

TR ẦN

H Ư

Đúng Điểm: 1/1.

16

G

Công thực hiện khi 1 Coulomb điện tích đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V

tích điện đều thì cường độ điện trường là:

Điểm : 1

Ó

A

10 00

B

Chọn một câu trả lời

Ý

-H

Đúng Điểm: 1/1.

Trong từng thí nghiệm riêng biệt, bốn hạt khác nhau được phóng với cùng vận tốc và va chạm trực tiếp với hạt nhân của vàng. Khối lượng và điện tích của các hạt lần lượt là: Hạt 1: khối lượng , điện tích

-L

17

ÁN

Điểm : 1

Hạt 2: khối lượng

, điện tích , điện tích

Hạt 3: khối lượng

, điện tích

ÀN

Hạt 4: khối lượng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Lực tác động lên một electron trong điện trường 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Năng lượng một electron thu được khi đi xuyên qua hiệu điện thế 1 V

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điểm : 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Một electron volt là

15

Chọn một câu trả lời

1 = 2, 3, 4 4, 3, 2, 1 3, 1 = 2, 4

D

IỄ N

Đ

Sắp xếp các hạt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn khoảng cách mà chúng đến gần hạt nhân vàng nhất

4, 1 = 2, 3 1, 2, 3, 4 Không đúng Điểm: 0/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Ngày 20 tháng 1 năm 2014 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

007113_UD3348_CQ: Đề kiểm tra Chương 06+07 https://daykemquynhon.blogspot.com

18

Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu với mật độ điện mặt

Điểm : 1

cách nhau một đoạn d là:

đặt

Chọn một câu trả lời

H

Ơ

N

Các câu trên đều sai

Không đúng Điểm: 0/1.

Kéo hai bản tụ của một tụ điện phẳng sao cho khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp 2 lần, giữ nguyên hiệu điện thế giữa hai bản tụ thì năng lượng điện trường trong tụ:

Điểm : 1

Không thay đổi.

Chọn một câu trả lời

10 00

B

20

Ó

A

Giảm đi một nửa.

-H

Tăng lên gấp bốn lần

-L

TO

ÁN

Đúng Điểm: 1/1.

Ý

Tăng lên gấp hai lần

Đ

© Copyright 2007-2010 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved. Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

D

IỄ N

Finish review

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Chọn một câu trả lời

Đ ẠO

tĩnh điện của electron là bản âm. Chọn đáp số đúng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Điểm : 1

TP

Một electron di chuyển từ một điểm sát bản âm của một tụ điện phẳng đến một điểm sát bản dương thì lực điện sinh ra một công . Tính thế năng tĩnh điện của electron tại sát bản dương. Lấy mốc để tính thế năng

19

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U

Y

N

Không đúng Điểm: 0/1.

http://e-learning.hcmut.edu.vn/mod/quiz/review.php?q=1121&attempt=243499

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 6/6 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Bài tập vật lý 1 - Các đề thi - Đề kiểm tra Chương 06+07 - E-learning.hcmut.edu.vn  

https://app.box.com/s/3d80a62cmasvjlskus383huge6qkoku4

Advertisement