Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

CHỦ ĐỀ: PHI KIM H

Ơ

N

I. Nội dung chủ đề: 1. Nội dung 1: Tính chất của phi kim. (1 tiết)

G

II. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ.

TR ẦN

- Tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi kim.

H Ư

N

a, Kiến thức HS nêu được: - Các tính chất và ứng dụng của clo, cacbon, silic:

H

Ó

A

10 00

B

- Nêu được Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). - Nêu được một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat. - Trình bày được sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất đồ gốm, xi măng.

-L

Í-

b, Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đọc sách, tìm hiểu thu thập thông tin, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

ÁN

- Vận dụng kiến thức để liên hệ thực tế.

ÀN

TO

- Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2, muối silicat, sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng. - Viết được các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

6. Nội dung 6: Silic – Công nghiệp Silicat (1 tiết)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

4. Nội dung 4: Các oxit của cacbon (1 tiết) 5. Nội dung 5: Axit cacbonic và muối Cacbonat (1 tiết)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

3. Nội dung 3: Cacbon. (1 tiết)

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. Nội dung 2: Clo (2 tiết)

IỄ N

c. Thái độ

D

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học, lòng say mê nghiên cứu khoa học. - Tin tưởng vào khoa học bộ môn - Bảo vệ môi trường bằng các việc làm cụ thể dựa vào kiến thức đã được học

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

d. Phát triển năng lực. - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Đọc tên nguyên tố,tên các hợp chất,CTHH,PTHH… - Năng lực tính toán: Tính theo PTHH, CTHH - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Phân tích, tìm hiểu thông tin…

ÀN

TO

ÁN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

- Năng lực tự học của bản thân: Tự học, khai thác các kênh thông tin: internet, tạp chí khoa học…, hợp tác, chia sẻ trong hoạt động học theo nhóm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

- Năng lực tính toán hóa học: Tính theo CTHH.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ứng dụng, hiện tượng tự nhiên liên quan đến silic và các hợp chất của silic.

U Y

- Năng lực giải quyết vấn đề: Vận dụng tính chất hóa học, tính chất vật lí giải thích một số

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết, hiểu về KHHH, NTK của Silic, trạng thái tự nhiên, TCVL,TCHH của Silic. Biết hiểu về TCHH của silic đioxit

N

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG. Tiết 1: Tính chất của phi kim Tiết 2, 3: Clo

N

Tiết 4: Cacbon

H

Ơ

Tiết 5: Các oxit của cacbon

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

H Ư

N

G

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI (KHỞI ĐỘNG) Học sinh hoạt động cá nhân để hoàn thành phiếu học tập số 1.

Câu 1:

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Quan sát hình ảnh các chất sau đây và hoàn thành các thông tin còn thiếu.

ÀN

Clo là chất khí màu vàng lục, mùi hắc. Chất này công thức hóa học là: ……..

IỄ N

Chất này màu đen, có nhiều trong than. Chất này có công thức hóa học là…………….

D

….…………….

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

Tiết 7: Silic – Công nghiệp Silicat

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tiết 6: Axit cacbonic và muối Cacbonat

Chất này là nguyên tố phổ biến sau oxi trong vỏ Trái Đất (25,7 %), cứng, có màu xám sẫm - ánh xanh kim loại, là á kim có hóa trị IV. Chất này có tên là……………….

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 2. Em hãy kể tên những lĩnh vực có ứng dụng của các nguyên tố trên mà em biết? TL: Clo: Dùng diệt khuẩn trong nước sinh hoạt, nước tẩy rửa. Cacbon: Trong than (than đá) dùng đốt lò, rèn, luyện kim, ….

Ơ H

Đ

CHUẨN BỊ

N

G

GV: - Dụng cụ: Bình làm TN, ống dẫn khí có đầu vuốt nhọn để đốt, bật lửa, giá thí nghiệm

TR ẦN

- Nghiên cứu nội dung trong sgk, sách GV. - Tranh vẽ H3.1/ SGK

B

HS: Xem trước bài mới.

10 00

PHIẾU HỌC TẬP

Tiến hành thí

Hiện tượng quan

Giải thích –

nghiệm

sát được

Kết luận.

-L

Í-

H

Ó

A

Tên thí nghiệm TN1: Clo tác dụng với hiđro

H Ư

- Hóa chất: Khí H2 500ml, khí clo 500ml, quỳ tím, nước cất 200ml.

ÁN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Năng lực cần đạt

TO

GV: ĐVĐ: Phi kim có những tính chất HS: Nhận TT của GV NL hiện.

ÀN

chung nào? So với kim loại, phi kim có tính chất nào khác? Để trả lời câu

tái

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM (Học sinh hoạt động nhóm).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Tiết 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Câu 3. Nhớ lại kiến thức hóa học bài oxi (Học lớp 8) hãy cho biết chất nào tác dụng được với oxi? PTHH?

N

Silic: Dùng trong ngành công nghiệp điện tử, chế tạo điot, chip, IC, …

IỄ N

hỏi này Chúng ta cùng nghiên cứu bài

D

mới.

1. Nội dung 1: Nghiên cứu tính chất vật lý của phi kim

Hướng dẫn hs nghiên cứu SGK, tìm HS: Nghiên cứu SGK-T74.

NL

hiểu tính chất vật lý của phi kim

quyết vấn

GV: Phi kim có những tính chất vật lý

đề.

4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

giải

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS: Rút ra nhận xét về tính chất vật lý

nào?

NL sáng tạo.

N

GV: Dẫn ra một số phi kim và yêu cầu của phi kim. HS cho biết trạng thái và tính chất của

Ơ

phi kim.

HS: Trao đổi, tìm các ví dụ, viết các

NL

ứng của phi kim với kim loại

PTHH

quyết vấn

GV: Ta biết kim loại tác dụng được

HS: Rút ra nhận xét.

với phi kim (Tính chất HH của KL).

Phi kim tác dụng được với kim loại 

Các em cho một số ví dụ, viết PTHH? Oxi tác dụng với kim loại?

muối hoặc oxit.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Hướng dẫn hs tìm hiểu khả năng phản

t

o

2Na(r) + Cl2(k)  2NaCl(r)

Các phi kim khác tác dụng với kim

giải

đề. NL sáng tạo.

to

B

2Al(r) + 3S(r)  Al2S3(r)

10 00

loại?

- GV: Nhận xét, hướng dẫn hs kết luận HS: Thực hiện yêu cầu

A

vấn đề.

H

Ó

II. Tính chất hoá học của phi kim

to

-L

Í-

1. Phi kim tác dụng với kim loại a) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit

ÁN

VD: 2Zn + O2  2ZnO

TO

b) Các phi kim khác tác dụng với kim loại tạo thành muối to

2Na(r) + Cl2(k)  2NaCl(r)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Một số độc: F2; Cl2; Br2 2. Nội dung 2: Nghiên cứu tính chất hoá học của phi kim

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Cl2…..) phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, nhiệt độ nóng chảy thấp.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

I. Tính chất vật lý của phi kim - Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở 3 trạng thái: rắn (C, S, P,….); lỏng (Br2); khí (O2,

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

GV: Nhận xét và kết luận.

to

IỄ N

Đ

2Al(r) + 3S(r) Al2S3(r) to

D

Fe + S  FeS Phi kim tác dụng được với kim loại  muối hoặc oxit.

GV: Yêu cầu h/s lại tính chất hóa học

HS: Quan sát tranh vẽ H3.1/sgk. Tái

NL quan

của Hiđro rút ra khả năng phản ứng

hiện kiến thức về tính chất hóa học của

sát,

của Hiđro với phi kim và yêu cầu HS

hiđro.

quyết vấn

giải

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

đề.

viết PTHH.

và rút ra kết luận.

Hiđro.

2H2(k) + O2(k)  2H2O (h)

GV: Gọi HS nhận xét hiện tượng. GV: Nhận xét, kết luận

H 2 (k) + Cl2(k)  2HCl(k)

ẠO

chất khí

G

Đ

2. Phi kim tác dụng với hiđro - Oxi tác dụng với hiđro tạo thành nước

N

to

H Ư

2H2(k) + O2(k)  2H2O(h) to

H2(k) + Cl2(k)  2HCl(k)

TR ẦN

- Phi kim tác dụng với hiđro  hợp chất khí

HS: Nêu ví dụ, viết PTHH và nhận xét.

cháy trong oxi ở lớp 8. Hãy nhớ lại và

- Phi kim tác dụng với oxi  oxit axit

10 00

B

GV: Các em đã nghiên cứu TN: S, C

o

tái

hiện, giải quyết vấn đề.

Í-

3. Tác dụng với oxi

H

Ó

A

t viết PTHH? S (r) + O2 (k)  SO 2 (k) GV: Nhận xét và kết luận về phản ứng HS: Nhận kiến thức từ Gv của phi kim với oxi.

NL

to

-L

- Phi kim tác dụng với oxi  oxit axit

to

ÁN

S (r) + O2(k)  SO 2(k)

ÀN

TO

C(r) + O2(k)  CO2(k)

3. Nội dung 3: Mức độ hoạt động của phi kim

GV: Thuyết trình về mức độ hoạt HS: Đọc TT trong Sgk

IỄ N

NL

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

- Phi kim tác dụng với hiđro  hợp

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

to

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

N

to

động hóa học của phi kim và dẫn chứng bằng các PTHH minh hoạ. HS: Nhận TT của Gv

D

N

GV: Biếu diễn TN Clo tác dụng với

Ơ

HS: Quan sát. Nêu hiện tượng, nhận xét

H

dụng với Hiđro.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H3.1/Sgk và mô tả thí nghiệm clo tác

ghi

nhớ, tiếp thu.

Mức độ phản ứng của các phi kim với kim loại và hiđro là khác nhau. Căn cứ vào đó người ta đánh giá: HS: Ghi bài vào vở - Phi kim mạnh: F2, Cl2, O2, (F2 là phi

6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

kim mạnh nhất)

N

- Phi kim yếu: S, C, Si, …. GV: Dẫn chứng bằng các PTHH

TP

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

- Flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động mạnh (flo là phi kim hoạt động mạnh nhất).

Đ

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 1. Viết PTHH thực hiện:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn

G

to

N

H 2 + Cl2 

H Ư

to

H2 + S 

TR ẦN

to

H 2 + Br2  Bài 2: Viết PTHH thực hiện

10 00

B

1 2 3 4 5      S  SO2  SO3  H2SO4  Na2SO4  BaSO 4

HD: to

Ó

A

1) S + O2  SO 2

Í-

to

H

to

2) SO2 + O2  SO3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

- Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim thường được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro.

-L

3) SO3 + H2O  H 2SO4

ÁN

4) H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + H2O

ÀN

TO

5) Na2SO 4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

III. Mức độ hoạt động của phi kim - Mức độ hoạt động hóa học của các phi kim khác nhau là khác nhau.

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 2, 3 HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CLO CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên:

N

- TN1 clo tác dụng với nước và thử tính tẩy màu của clo ẩm, lọ đựng khí clo, một cốc

.Q

tẩm xút, bình đựng khí.

Giải thích –

nghiệm

sát được

Kết luận.

G

H Ư

TN1: Clo tác dụng với nước

TR ẦN

TN2: Clo tác dụng với kiềm

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Năng lực cần đạt

B

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

10 00

Gv: Giới thiệu bài mới: Clo là nguyên HS: Nhận TT của Gv NL

vậy clo có những tính chất như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài

hiện.

tái

H

Ó

A

tố phi kim hoạt động hóa học mạnh,

Í-

học hôm nay.

-L

1. Nội dung 1: Nghiên cứu, tìm hiểu tính chất vật lý của clo - HS: quan sát mẫu và nêu nhận xét.

TO

ÁN

- GV: Cho học sinh quan sát lọ khí clo Hãy nêu trạng thái, màu sắc của clo? - GV nêu thêm những thông tin khác

NL giải quyết vấn đề.

ÀN

về tính chất vật lí của clo

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hiện tượng quan

Đ

Tiến hành thí

N

Tên thí nghiệm

ẠO

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học PHIẾU HỌC TẬP

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- Sơ đồ thùng điện phân dd muối ăn để điều chế khí clo trong công nghiệp

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

- 1 bộ dụng cụ như hình vẽ 3.5 trang 79 sgk, dd HCl đặc, MnO2, đèn cồn, diêm, bông

I. Tính chất vật lý - Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc. Nặng gấp 2,5 không khí, và tan được trong nước. Clo là khí độc. 2. Nội dung 2: Nghiên cứu tính chất hoá học của clo

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

nước, giấy quỳ tím. - TN2: Cl2+ dd NaOH : Lọ đựng khí clo, 1 ống nghiệm đựng 1- 2ml dd NaOH

GV: Clo là một phi kim mạnh. Vậy

HS: Nhận TT của GV

NL tái

Clo có những tính chất hóa học nào?

HS: Trả lời cá nhân nêu tính chất hóa

hiện.

GV: Nhận xét và thông báo thêm Clo

học chung của Clo dựa trên tính chất

NL

8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

giải

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

không tác dụng trực tiếp với oxi.

chung của phi kim.

quyết vấn

GV: Yêu cầu HS viết PTHH cho các tính chất trên của Clo.

HS: Thảo luận viết các PTHH

đề.

a) Tác dụng với kim loại:

N

to

NL sáng

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

tạo.

TP

HS: Nêu kết luận.

 Kết luận: Clo có tính chất HH của

ẠO

GV: Lưu ý: Clo không phản ứng trực tiếp với Oxi.

.Q

0

1. Clo có những tính chất hoá học của phi kim a) Tác dụng với kim loại:

TR ẦN

to

N

G

Tính chất hoá học

H Ư

II.

Đ

phi kim  Clo là phi kim mạnh.

2Fe + 3Cl2  2FeCl3 to

B

Cu + Cl2  CuCl2

10 00

b) Tác dụng với hiđro: to

H2(k) + Cl2(k)  2HCl(k)

Ó

A

- Khí Hiđro clorua tan nhiều trong nước  dd Axit HCl.

H

*Kết luận: CKết luận: Clo có những tính chất hoá học của phi kim: tác dụng hầu hết kim loại

Í-

tạo thành muối clorua (kim loại thể hiện mức hóa trị cao nhất), tác dụng với hiđro tạo thành

-L

hiđroclorua. Clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh.

ÁN

3. Nội dung 3: Nghiên cứu tính chất hoá học khác của clo

TO

GV: Ngoài các tính chất HH của phi HS: Nhận TT của GV

NL quan

ÀN

kim. Clo còn có tính chất HH nào - HS: nêu hiện tượng, rút ra nhận xét, sát, khác.

viết phương trình phản ứng.

giải

quyết vấn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

nhiều trong nước  dd Axit clohiđric. b) Tác dụng với hiđro: H2 (k) + Cl2 (k) t 2HCl (k) - GV: Hướng dẫn hs kết luận.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

GV: Thông báo: Khí Hiđro clorua tan

H

to

Cu + Cl2  CuCl2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

b) Tác dụng với hiđro:

Ơ

a) Tác dụng với kim loại:

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

D

IỄ N

Đ

- GV tiến hành TN: Sục khí clo vào Hiện tượng: dd nước clo có màu vàng, đề. nước, dùng giấy quỳ nhúng vào dung mùi hắc. dịch thu được. Nêu hiện tượng quan sát được và rút ra nhận xét? - Nhúng một mẩu giấy quì tím vào dd - Nhúng mẫu quì tím  sang màu đỏ, 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

thu được.  gọi HS nhận xét hiện sau đó mất màu. tượng.

Ơ

N

GV: Phản ứng của clo + nước theo hai HS: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi HS: Nêu kết luận. chiều:

H Đ

ẠO

GV: Nêu câu hỏi: Vậy khi dẫn khí Clo - HS: nêu được vừa là hiện tượng vật lí vào nước xảy ra hiện tượng vật lý hay (Clo tan trong nước), vừa là hiện tượng hóa học (clo tác dụng với nước) hiện tượng hoá học.  Kết luận: Clo phản ứng với nước 

N

G

GV: Nhận xét và kết luận.

Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO

TR ẦN

2. Clo còn có tính chất hoá học nào khác? a) Tác dụng với nước:

H Ư

chất mới là HCl và HClO.

B

 Kết luận: Clo phản ứng với nước  chất mới là HCl và HClO.

10 00

Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất Cl2, HCl, HClO nên có màu vàng lục, mùi hắc. HClO có tính oxi hóa mạnh nên nước clo có tính tẩy màu.

Ó

A

HClO  HCl + [O]

H

GV: Giới thiệu phản ứng Clo tác dụng

NL

giải

quyết vấn

Í-

với dd NaOH.

HS: Nghiên cứu nội dung Sgk

đề.

dung dịch NaOH, nhỏ dung dịch thu được vào giấy quỳ

NL sáng tạo.

TO

ÁN

-L

- GV tiến hành TN: Sục khí clo vào

ÀN

Nêu hiện tượng quan sát được và rút HS: Quan sát, nhận xét. ra nhận xét?

HS: Viết PTPƯ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

làm mất màu quì tím.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

hipoclorơ) có tính oxi hoá mạnh 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

- Nước clo có tính tẩy màu (do axit

GV: Hướng dẫn HS viết PTPƯ. Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + - Thông báo: dd hỗn hợp NaCl, NaClO H 2O gọi là dd nước gia ven có tính tẩy màu HS: Thực hiện yêu cầu

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO

do NaClO là chất oxi hoá mạnh GV: Kết luận. b)

Tác dụng với dd NaOH:

10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O + dd nước gia ven có tính tẩy màu do NaClO là chất oxi hoá mạnh.

N

NaClO  NaCl + [O]

Đ

ẠO

GV: Giải thích cơ sở khoa học của các ứng dụng của Clo.

H học

vào cuộc sống

N

G

III. Ứng dụng của clo

hóa

TR ẦN

H Ư

- Khử trùng nước sinh hoạt. - Tẩy trắng vải sợi, bột giấy. - Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu, cao su. - Điều chế nước giaven, clorua vôi.

B

5. Nội dung 5: Điều chế khí clo chế clo trong phòng thí nghiệm:

10 00

GV: Giới thiệu hóa chất dùng để điều HS:

Quan sát tranh vẽ H3.5, nhận

kiến thức GV nêu ra và ghi bài.

Năng lực quan sát

H

Ó

A

GV: Hướng dẫn HS viết PTHH xảy ra. HS: Phương trình:

Í-

GV: Nhận xét về cách thu khí clo? vai

MnO2(đen)+ HClđ lục)

to  

MnCl2 + Cl2(vàng

+ 2H2O.

HS: Hoạt động nhóm và trả lời:

tẩm xút (NaOH). Có thể thu khí clo

H2SO 4 đặc có tác dụng hút ẩm làm khô

bằng cách đẩy nước không? Vì sao?

khí Cl2. NaOH có tác dụng làm sạch khí clo có lẫn HCl, khí clo độc tràn ra được

ÀN

TO

ÁN

-L

trò của bình đựng H2SO4 đặc. Bông

NL giải quyết vấn đề.

NaOH khử. Khí clo tan trong nước, tác

GV: Nhận xét kết quả của các nhóm

dụng với nước nên không thu bằng cách

và kết luận

đẩy nước.

- Thu bằng cách đẩy không khí.

HS: Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

cầu HS nêu những ứng dụng của clo.

kiến thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

HS: Nhận xét.

vận dụng MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

GV: Treo tranh vẽ (hình 3.4) và yêu

Năng lực

U Y

ứng dụng của clo:

.Q

đời sống, sản xuất.

Đ D

Quan sát sơ đồ H3.4 và nêu các

N

GV: Khí clo có nhiều ứng dụng trong HS:

IỄ N

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

4. Nội dung 4: Tìm hiểu về ứng dụng của clo (Học sinh hoạt động cá nhân)

Ơ

NaClO + CO2 + H2O  NaHCO3 + HClO

IV. Điều chế khí clo 1. Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. *Hóa chất: MnO2 (hoặc KMnO4, KClO3...), dd HCl đậm đặc. 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

*Cách điều chế: Cho dd axit HCl đặc + chất Oxi hóa mạnh như MnO2 (hoặc KMnO4) MnO2(đen) + HClđ

to  

MnCl2 + Cl2(vàng lục) + 2H 2O

N

Làm khô khí clo bằng dd H2SO4 đặc.

Ơ

HS: Nhận TT của GV và ghi bài.

Năng lực

thuyết trình về phương pháp điều chế clo trong CN.

HS: Quan sát H3.6, nghe giảng và ghi bài:

quan sát NL giải

Trong công nghiệp Clo được điều chế

HS: Viết PTPƯ:

bằng pp điện phân dd NaCl bão hoà

2NaCl + 2H2O  có màng ngăn xốp

đề.

N

G

Đ

ẠO

(có màng ngăn xốp). 2NaOH + Cl2 + H2 GV: Hướng dẫn HS viết PTHH xảy ra. HS: Nhận TT của GV đưa ra. Màng GV: Nói về vai trò của màng ngăn ngăn xốp có tác dụng không cho Clo và

TR ẦN

H Ư

xốp, sau đó liên hệ thực tế sản xuất ở Hiđro sinh ra tiếp xúc với nhau để Việt Nam (nhà máy hoá chất Việt Trì, không xảy ra phản ứng: Cl + H  2 2 nhà máy giấy Bãi Bằng, ...) 2HCl.

10 00

B

2. Điều chế khí Clo trong công nghiệp. Trong công nghiệp Clo được điều chế bằng pp điện phân dd NaCl bão hoà (có màng ngăn xốp).

điện phân

2NaCl + 2H2O  có màng ngăn xốp 2NaOH + Cl2 + H2

Ó

A

PTHH:

Í-

H

PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng: B. Hiện tượng vật lí

-L

A. Hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.

TO

ÁN

C. Hiện tượng hóa học. D. Không có hiện tượng gì. Bài 2: Giấy quỳ hóa đỏ khi tiếp xúc với nước clo là do trong nước clo có: A. Cl2.

C. HCl.

B. HClO.

D. Cl2 và HClO.

Bài 3: Giấy quỳ hóa đỏ khi tiếp xúc với nước Giaven là do trong nước Giaven có: B. NaOH

Đ

A. NaClO

C. NaCl

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

điện phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

quyết vấn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

GV: Cho HS quan sát H 3.6 và

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thu bằng cách đẩy không khí.

D. Cl2

IỄ N

Bài 4: Chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi và hoàn thành các sơ đồ phản ứng (kèm theo

D

điều kiện nếu có). a. Fe

+

Cl2

b. ? + NaOH c. ? + H 2 

? NaClO

+ ?

+ ?

HCl

12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

d. Cl2 + ? e.

?

+ H2O 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

NaCl HCl + ?

Bài 5. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào: A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch NaOH. C . Dung dịch NaCl. D. Nước

N

Câu 6: Cần bao nhiêu gam KMnO4 và bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để điều chế đủ khí

Ơ

Cl2 tác dụng với sắt tạo ra 16,25g FeCl3.

N MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

 CaBr2 + Ca(BrO)2 + 2H2O)

.Q

( Đáp án: 2Br2 + 2Ca(OH)2

U Y

dễ kiếm để hủy hết lượng brom lỏng chẳng may bị làm đổ, bảo vệ môi trường.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Bài 7. Tương tự như clo, brom lỏng hay hơi đều rất độc, hãy lấy một hóa chất thông thường,

13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 4 HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CACBON CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH + GV:Nghiên cứu nội dung bài dạy

N

Dụng cụ, hoá chất: Ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, muỗng lấy hoá chất, cốc thực hành, ống

Ơ H Kết luận.

TN1: Tính hấp phụ của than

ẠO

hoạt tính

H Ư

N

G

Đ

TN2: C tác dụng với CuO

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

NL

tái

hiện.

10 00

loài người biết đến sớm nhất, rất gần

B

GV: ĐVĐ vào bài mới: Cacbon là 1 trong những nguyên tố hóa học được

TR ẦN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS: Nhận TT của Gv

gũi với đời sống con người, vậy

Ó

A

cacbon tồn tại ở dạng nào trong tự nhiên? Cacbon có những tính chất vật

H

lí và hóa học nào? Cacbon có những

-L

Í-

ứng dụng gì? Để trả lời, chúng ta sẽ

ÁN

nghiên cứu bài học hôm nay.

TO

1. Nội dung 1: Tìm hiểu các dạng thù hình của cacbon

GV: Lấy ví dụ về khí Oxi: Oxi có 2

HS: Nhận TT của Gv và trả lời cá nhân

NL

dạng thù hình là O2, O3, đây là những

về dạng thù hình

quyết vấn đề.

Đ

đơn chất, vậy dạng thù hình là gì?

D

IỄ N

GV: Giới thiệu 3 dạng thù hình của cacbon

giải

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

sát được

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nghiệm

Giải thích –

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N Hiện tượng quan

.Q

Tiến hành thí

TP

Tên thí nghiệm

U Y

PHIẾU HỌC TẬP

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

dẫn khí, CuO, than gỗ nghiền nhỏ, bông. + HS: Ôn lại tính chất hoá học của phi kim và xem trước bài mới.

HS: Nhận TT của GV. HS: Quan sát sơ đồ/sgk và nêu tính chất của từng dạng thù hình: + Kim cương:

14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

+ Than chì: GV: Nhận xét và kết luận

+ Cacbon vô định hình

N Ơ H

Đ

GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu thí HS: Trình bày mục đích, dụng cụ, hóa NL thực

N

G

nghiệm tính hấp phụ của than gỗ (than chất, cách tiến hành thí nghiệm. HS: Tiến hành TN.

H Ư

hoạt tính).

hành NL

giải

TR ẦN

GV: Cho hs thực hiện thí nghiệm về HS: Quan sát nhận xét hiện tượng: dd quyết vấn sự hấp phụ màu của than gỗ. Hướng mực sau khi qua lớp than gỗ trở thành đề. chảy qua lớp than gỗ.

10 00

GV: Than gỗ có khả năng giữ trên bề

B

dẫn HS quan sát dd thu được sau khi dd trong suốt, không màu. NL sáng tạo.

Ó

A

mặt của nó chất khí, chất hơi, chất trong trong dd.

H

GV: Vậy từ đó ta rút ra được kết luận HS: Rút ra kết luận

Í-

gì?

ÁN

-L

GV: Giới thiệu: Than gỗ, than xương, .... mới điều chế có tính hấp phụ cao

TO

gọi là than hoạt tính. Ứng dụng của

ÀN

than hoạt tính.

II. Tính chất của cacbon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

2. Nội dung 2: Tìm hiểu tính chất của cacbon

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- Cacbon vô định hình hoạt động hóa học mạnh.

TP

.Q

- Cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

2. Các dạng thù hình của cacbon

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

I. Các dạng thù hình của cacbon 1. Dạng thù hình - Dạng thù hình là những đơn chất khác nhau của cùng 1 nguyên tố.

D

IỄ N

1. Tính chất hấp phụ của cacbon - Than hoạt tính có tính hấp phụ: có khả năng giữ trên bề mặt của nó chất khí, chất hơi, chất trong trong dd. - Than gỗ, than xương, .... mới điều chế có tính hấp phụ cao gọi là than hoạt tính. - Ứng dụng: Than hoạt tính dùng để làm trắng đường, chế tạo mặt nạ phòng độc, ...

GV: Cacbon là 1 phi kim. C

có HS: Nhận TT

NL quan 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS: Trả lời về tính chất hoá học sát,

GV: Cacbon là 1 phi kim hoạt động chung của phi kim. HH yếu. Điều kiện xảy ra phản ứng HS: Quan sát, viết PTHH.

giải

N

quyết vấn đề.

H

Ơ

của cacbon với hiđro và kim loại rất

ẠO

cầu hs quan sát hiện tượng xảy ra và - Quan sát nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra.

viết PTHH?

o

o

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

t GV: Phản ứng này toả nhiệt rất C + O  CO2 + Q 2 nhiều. HS: Trả lời cá nhân GV: Vậy từ tính chất này C dùng để HS:Hoạt động nhóm, quan sát, nêu hiện làm gì? tượng và rút ra nhận xét: Nước vôi trong GV: Nhận xét và kết luận vẩn đục, màu của hỗn hợp CuO + C (từ GV: Biễu diễn thí nghiệm CuO với C. màu đen chuyển dần sang màu đỏ gạch GV: Yêu cầu HS nhận xét và rút ra kết của đồng). luận. HS: Viết PTHH xảy ra. GV: Tương tự như phản ứng của C + t  Cu + H2O C + CuO CuO, hãy viết các PTHH của C với một số oxit kim loại như Sắt, chì, HS: Thực hiện yêu cầu

Í-

thiếc, kẽm.

HS: Rút ra kết luận.

ÁN

-L

GV: Y/c HS rút ra kết luận.

TO

2. Tính chất hoá học của cacbon a. Cacbon tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao to

C + O2  CO2 + Q

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

GV: Yc HS quan sát H3.8/sgk. Yêu HS: Quan sát H3.8/sgk, đọc TT /sgk.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

nhiều ứng dụng trong thực tế của cacbon.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

khó khăn. Ta xét 1 số tính chất HH có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

những tính chất HH gì?

Đ

b. Cacbon tác dụng với một số oxit kim loại ở nhiệt độ cao to

D

IỄ N

C + 2CuO  Cu + CO2 to

C + 2PbO  Pb + CO2 to

C + 2ZnO  Zn + CO2 to

C + 2FeO  Fe + CO2 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS: Thảo luận, trả lời ứng dụng của

Năng lực

thức thực tế, SGK-T84. Hãy nêu ứng

cacbon.

vận dụng

Ơ

N

GV: Hướng dẫn Hs dựa vào kiến

kiến thức hóa học

dụng của C.

vào cuộc

Cacbon dưới dạng than chì được sử dụng như là các thanh điều tiết nơtron trong các lò phản

TR ẦN

ứng hạt nhân. Graphit cacbon trong dạng bột, bánh được sử dụng như là than để đun nấu, bột màu trong mỹ

B

thuật và các sử dụng khác.

10 00

Than hoạt tính được sử dụng trong y tế trong dạng bột hay viên thuốc để hấp phụ các chất độc từ hệ thống tiêu hóa hay trong các thiết bị thở.

H

Ó

A

PHIẾU HỌC TẬP Câu 1. Ở nhiệt độ cao cacbon có thể phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất. Lập các b. C + Al → ?

-L

a. C + S → ?

Í-

phương trình hóa học sau và nêu vai trò của cacbon trong từng phản ứng c. C + Ca → ?

d. C + H2O → ?

e. C + CuO →?

ÁN

Câu 2. Viết các phương trình của các phản ứng chuyển hóa các chất trong sơ đồ sau:

ÀN

TO

CO2 → C → CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CO2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Cacbon được thêm vào quặng sắt để sản xuất gang và thép.

G

Đ

Kim cương được sử dụng vào mục đích trang sức hay trong các mũi khoan và các ứng dụng khác đòi hỏi độ cứng cao của nó.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

III. Ứng dụng của cacbon Graphit kết hợp với đất sét để tạo ra 'chì' sử dụng trong các loại bút chì.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

sống.

TP

.Q

U Y

N

H

HS: Nhận xét và bổ sung dụng của cacbon? GV: Giải thích cơ sở của các ứng

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3. Nội dung 3: Tìm hiểu ứng dụng của cacbon

17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 5 HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU CÁC OXIT CỦA CACBON CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH + GV: Tranh vẽ phóng to H3.11/ sgk.

N

Dụng cụ, hoá chất: Ống dẫn khí, cốc thuỷ tinh 250ml, ống nghiệm, giá thí

Ơ H G

Đ

ẠO

TN1: dd CO2 làm đổi màu quỳ tím

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

này thuộc loại nào? Chúng có những

HS: Nhận TT của Gv

Năng lực cần đạt

NL

tái

hiện.

B

chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và

TR ẦN

GV viết CTHH CO và CO2. Hai oxit

H Ư

N

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

tính chất và ứng dụng gì? để trả lời

Kết luận.

10 00

ứng dụng của các oxit này.

Ó

A

1. Nội dung 1: Tìm hiểu Cacbon oxit NL

giải

HS: Đọc TT/ Sgk và nêu tính chất vật

quyết vấn

về tính chất vật lý của CO. GV: Giải thích tính độc của CO.

lí của CO

đề.

TO

GV: Kết luận

ÁN

-L

Í-

H

GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu Sgk

I. Cacbon oxit

ÀN

1. Tính chất vật lí:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

sát được

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nghiệm

Giải thích –

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N Hiện tượng quan

.Q

Tiến hành thí

TP

Tên thí nghiệm

U Y

PHIẾU HỌC TẬP

- CO là chất khí, không màu, không mùi, không vị, tan rất ít trong nước và rất bền với nhiệt.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nghiệm, đèn cồn, nến, dd NaOH, nước vôi trong, giấy quì tím. + HS: Ôn tập lại phần tính chất hoá học của oxit.

D

IỄ N

- CO là khí rất độc vì nó kết hợp với hemoglobin ở trong máu tạo thành hợp chất bền làm cho hemoglobin mất tác dụng vận chuyển khí O2.

GV: Giới thiệu: CO là 1 oxit trung tính: HS: Nhận TT của GV và ghi bài không tác dụng với nước, kiềm, axit. HS: Quan sát tranh vẽ H3.11/Sgk

- CO là chất khử

18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

NL giải quyết vấn

HS: Nhớ lại phản ứng khử oxit sắt trong đề.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

lò cao.

phản ứng CO khử CuO. GV: Đặt vấn đề CO là 1 chất khử, có

HS: Viết PTHH.

N

GV: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ

H

Ơ

thể khử được 1 số oxit kim loại ở nhiệt

to

ẠO

C + O2  CO2

Đ

GV: Hướng dẫn hs nhận xét và kết

N

G

luận.

H Ư

GV: Y/c HS nêu ứng dụng của CO.

TR ẦN

2. Tính chất hoá học:

A

10 00

B

- Phân tử CO có liên kết ba bền vững nên ở nhiệt độ thường C rất trơ, chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao. - CO là oxit trung tính không có khả năng tạo muối → không tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit ở nhiệt độ thường. - CO là chất khử mạnh. + Tác dụng với các phi kim: t 2CO + O2  2CO2 (7000C)

H

Ó

o

ÁN

-L

Í-

CO + Cl2 → COCl2 (photgen- Cực độc) + CO khử oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại (phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao). t 3CO + Fe2O 3  3CO2 + 2Fe

TO

o

to

ÀN

CO + CuO  CO2 + Cu 3. Ứng dụng - CO được ứng dụng trong ngành luyện kim để sản xuất kim loại trong lò cao: nhiên liệu,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

CO

CO + CuO  Cu + CO2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

GV: Đọc TT/sgk và nêu ứng dụng của

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

to

.Q

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu Sgk, viết PTHH.

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

độ cao, phản ứng cháy.

D

chất khử. 2. Nội dung 2: Tìm hiểu Cacbon đioxit

GV: ĐVĐ: CO2 là 1 chất khí rất gần HS: Quan sát lọ đựng khí CO2 và liên NL quan gũi có ngay trong hơi thở, chúng ta hệ thực tiễn rút ra nhận xét về tính chất sát, giải 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

hãy nghiên cứu về CO2. Em hãy cho vật lý của CO2.

quyết vấn

biết những nhận xét về khí CO2?

đề.

HS: Quan sát và rút ra nhận xét.

N Ơ H N

HS: Quan sát, thảo luận nêu hiện tượng NL quan

GV: Nhận xét và kết luận

và nhận xét: Cho CO2 vào nước, dd làm sát,

ẠO

GV: Làm TN như H3.12/ Sgk

giải

G

Đ

cho giấy quì tím thành đỏ, sau khi đung quyết vấn GV: Thực hiện TN: Cho CO2 tác nóng dd giấy quì tím chuyển thành tím. đề. dụng với H2O.

H Ư

N

HS: Viết PTHH xảy ra

TR ẦN

GV: Hướng dẫn HS quan sát, nhận CO2(k)+ H2O(l) ⇌ H 2CO3 (dd) Năng lực xét: HS: Quan sát nêu hiện tượng, rút nhận vận dụng kiến thức GV: Nhận xét và kết luận xét và viết PTHH. hóa

tượng phản ứng, viết PTHH? GV: Nhận xét

sống

A

10 00

B

GV: Thực hiện cho CO2 tác dụng với HS: Nhận TT của GV nêu ra dd Ca(OH)2. Y/c HS quan sát hiện HS: Viết PTHH xảy ra.

Í-

H

Ó

GV: Thông tin: Tuỳ thuộc vào tỉ lệ CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O mol giữa CO2 và dd bazơ mà cho sản CO2 + NaOH  NaHCO3

-L

phẩm là muối trung hoà, muối axit,

TO

ÁN

hoặc hỗn hợp hai muối. HS: Trả lời câu hỏi. Viết PTHH: CO2 GV: CO2 là oxit axit nên có tác dụng + CaO  CaCO 3 với oxit bazơ không?

ÀN

GV: Y/c HS rút ra kết luận về tính HS: Nghiên cứu Sgk, liên hệ thực tiễn chất HH của CO2 nêu ứng dụng của CO

học

vào cuộc

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C thành CO và O2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

- Khí CO2 không tham gia các phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Khí CO2 có

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II. Cacbon đioxit 1. Tính chất vật lý - CO2 là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

2

IỄ N

GV: Các em hãy cho biết CO2 có

D

những ứng dụng gì?

2. Tính chất hoá học của CO2 a. Tác dụng với nước: CO2(k) + H2O(l) ⇌ H2CO3(dd) 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

b. Tác dụng với dung dich bazơ: Tùy theo tỉ lệ CO2 : bazơ có thể tạo muối trung hòa hay muối axit.

N

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

H

Ơ

CO2 + NaOH  NaHCO 3

Đ

rượu, đạm ure.

G

- Trong công nghệ hàn CO2 được sử dụng làm khí bảo vệ trong một số phương pháp hàn

N

- Chú ý: Khí CO2 không độc, không gây cháy nổ, tuy nhiên khi nồng độ quá cao sẽ gây

H Ư

nguy hại đến sức khỏe con người vì nó nặng hơn không khí nên có thể tích tụ tại các nơi kín

TR ẦN

khí, gây ngạt khí.

B

PHIẾU HỌC TẬP

10 00

1. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết CO, CO2? HD:

A

Dẫn khí qua dd Ca(OH)2 nước vôi trong vẫn đục thì có khí CO2

Ó

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

Í-

H

Dẫn khí qua CuO nung nóng thấy có kim loại Cu màu đỏ thì chứng tỏ có khí CO.

-L

2. Làm gì khi có người bị ngộ độc CO? HD:

TO

ÁN

Những triệu chứng thông thường khi bị ngộ độc khí CO thường khá giống với một số bệnh khác, chẳng hạn như bệnh cúm. Chúng bao gồm:

ÀN

- Nhức đầu;

- Buồn nôn;

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

mưa nhân tạo. Khí CO2 được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất nước giải khát và bia

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

3. Ứng dụng - Băng khô CO2 được sử dụng trong làm lạnh thực phẩm, làm sạch bề mặt thay cho cát, gây

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

CO2 + CaO  CaCO3

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c. Tác dụng với oxit bazơ:

D

IỄ N

- Yếu người; - Chóng mặt; - Khó tập trung; - Đau ngực; - Khó thở; - Các vấn đề về thị lực; 21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Môi ửng đỏ; - Tay chân hơi xanh; - Chảy máu đằng sau mắt (võng mạc); - Các thay đổi về tinh thần bao gồm lơ mơ, hôn mê.

Đ

Một phương pháp điều trị khác là liệu pháp oxy cao áp. Liệu pháp này sẽ giúp làm tăng

N

G

lượng oxy hòa tan trong máu. Bác sĩ sẽ sử dụng liệu pháp oxy cao áp cho những người có

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

mức carboxy-hemoglobin cao hơn 40%, những người đang hôn mê hoặc bất tỉnh, phụ nữ mang thai có mức CO cao hơn 15%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

mức oxy trong cơ thể. Ở các trường hợp nặng, có thể cần phải sử dụng đến máy thông khí để đưa oxy vào cơ thể.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

CO. Sau đó nạn nhân cần được hít thở oxi (với mức 100% oxy trong không khí) để cải thiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

Để điều trị ngộ độc khí CO, đầu tiên nạn nhân cần được đưa ra khỏi khu vực bị ô nhiễm khí

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

bị ngộ độc khí CO khi đang ngủ hoặc say có thể tử vong mà không biểu hiện hay triệu chứng gì. Gọi cho bác sĩ hoặc đến ngay cơ sở y tế, bệnh viên ngay nếu bạn có những dấu hiện trên.

N

Bạn có thể bị ngất hoặc thậm chí mất mạng nếu hít phải quá nhiều khí CO. Những nạn nhân

22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 6 HOẠT ĐỘNG 5: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

N

Dụng cụ: Bảng nhóm, nam châm

Ơ

nghiệm

sát được

Giải thích – Kết luận.

H Ư

N

TN1: Tác dụng với dd axit TN2: Tác dụng với dd bazơ

10 00

B

TR ẦN

TN3: Tác dụng với dd muối

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Năng lực cần đạt

Ó

A

Nội dung 1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý

H

- Cho hs nghiên cứu thông tin sgk

- Nghiên cứu nội dung SGK.

Í-

Yêu cầu hs trình bày ngắn gọn trạng thái Ghi chép nội dung theo yêu cầu NL tái hiện; NL thí nghiệm; NL

axitcacbonic do nước hòa tan khí CO2 có

thuyết trình

TO

ÁN

-L

tự nhiên và tính chất vật lý. GV Giới thiệu trong nước mưa cũng có

ÀN

trong khí quyển

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hiện tượng quan

Đ

Tiến hành thí

G

Tên thí nghiệm

ẠO

PHIẾU HỌC TẬP

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

Tranh: Chu trình cacbon trong tự nhiên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

N

H

Hóa chất + Dung dịch: CaCl2; K2CO3; HCl; Na2CO3; Ca(OH)2;NaHCO3

I. AXIT CACBONIC H 2CO3

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

+ Ống nghiệm, ống hút , giá ống nghiệm, kẹp gỗ, khay để dụng cụ thí nghiệm.

D

IỄ N

1) Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí - Nước tự nhiên và nước mưa có hòa tan khí cacbonic: 1000cm3 nước hòa tan được 90 cm3 khí CO2.

- Một phần khí CO2 tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit cacbonic. Vậy axit H2CO3 có trong nước tự nhiên và nước mưa. Khi đun nóng, khí CO2 bay ra khỏi dung dịch.

23

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Yêu cầu HS trả lời

- Các hs khác bổ sung

quyết vấn

- Rút ra kết luận

đề

N

biết, tái hiện, giải

Đ

ngay thành CO2 và H2O.

N

G

Nội dung 2. Tìm hiểu về Muối cacbonat

TR ẦN

H Ư

GV: Hãy nêu 1 số ví dụ: công thức, tên HS: Hoạt động nhóm trả lời câu muối cacbonat. (dựa vào kiến thức lớp hỏi của Gv đưa ra một số ví dụ. 8). Cho HS phân biệt về thành phần gốc HS: Các nhóm báo cáo kết quả axit trong các muối đó

10 00

GV: Axit cacbonic tạo ra 2 muối: cacbonat trung hoà và hiđrocabonat,

B

HS: Ghi bài

Ó

A

GV: Nhận xét và kết luận

H

II. Muối cacbonat - Phân loại

ÁN

-L

Í-

1. Phân loại - Muối cacbonat trung hoà: CaCO 3, Na2CO3…. - Muối cacbonat axit (hiđro cacbonat): NaHCO3, Ca(HCO3)2

TO

GV: Sử dụng bảng tính tan tr/170, HS: Dựa vào bảng tính tan/170

ÀN

hướng dẫn HS nghiên cứu về tính tan nêu tính tan của muối cacbonat của muối cacbonat.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

axit mạnh đẩy ra khỏi muối. - H 2CO3 là một axit không bền: H2CO3 tạo thành trong các phản ứng hóa học bị phân hủy

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

- H2CO3 là một axit yếu, dung dịch H2CO3 chỉ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt, bị

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

2) Tính chất hóa học

H

Ơ

hợp chất vô cơ, cacbonđioxit ..rút ra nhận xét nhận xét về tính chất của axit cacbonnic-

HS: Nhận xét và bổ sung

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức về các - HS nhớ lại kiến tức đã học rút ra NL nhận

D

IỄ N

GV: Nhận xét và kết luận.

2. Tính chất a. Tính tan - Đa số muối cacbonat không tan (trừ muối của kim loại kiềm)

24 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GV: Từ tính chất chung của muối, em HS: Trả lời cá nhân

NL tái hiện,

hãy cho biết muối cacbonat có những

NL

tính chất hoá học gì? GV: Nhận xét và hoàn chỉnh

hành, sử dụng ngôn hóa

tính chất HH của muối cacbonat:

viết

U Y

GV: Hướng dẫn HS làm TN kiểm chứng HS: Quan sát thí nghiệm, thảo ngữ luận, viết PTHH.

.Q

học,

ẠO

TP

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

GV giao dụng cụ, hóa chất cho các HS: Làm TN theo hướng dẫn của PTHH. nhóm, y/c HS nghiên cứu TN sgk tiến GV hành làm TN

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

- Nhóm trưởng các nhóm giao

G

GV kiểm tra , theo dõi, giúp đỡ các nhiệm vụ cho từng thành viên

H Ư

N

nhóm làm TN: trong nhóm nhận dụng cụ, hóa + NaHCO3, Na2CO3 tác dụng với dd chất, tiến hành thí nghiệm, quan HCl.

TR ẦN

sát, nhận xét, kết luận

+ K2CO3 tác dụng với dd Ca(OH)2.

- Các nhóm báo cáo kết quả thí

+ Na2CO3 tác dụng với dd CaCl2.

nghiệm

A

GV: Hướng dẫn hs viết PTHH

10 00

B

GV: Kết luận: Muối cacbonat tác dụng HS: Quan sát nêu hiện tượng và với axit, bazơ, muối.

rút ra nhận xét. HS: Viết PTPƯ xảy ra. NaHCO3 + HCl ?

cacbonat còn bị nhiệt phân huỷ.

Na2CO 3 + 2HCl ?

H

Ó

GV: Ngoài tính chất chung muối

Í-

t

o

ÁN

to

-L

Ca(HCO2)2  CaCO3 + H2O + CO2

K2CO3 + Ca(OH)2 ? NaHCO3 + NaOH ? HS: Nhận TT của GV và ghi bài

TO

CaCO3  CaO + CO2

- Y/C HS hoàn thành phiếu học tập và - HS hoàn thành phiếu học tập => NL trình bày trước lớp Trình bày trước lớp => Các nhóm hợp

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

thực

tổng

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Hầu hết muối hiđrocacbonat tan trong nước.

Đ

- Bằng vốn kiến thức đã học, ND phiếu bạn nhận xét, bổ sung.

D

IỄ N

học tập trên cho thấy muối cacbonat có - HS rút ra kết luận về TCHH của tính chất hóa học nào?

muối cacbonat, viết PTHH minh

- GV: Kết luận.

họa cho mỗi tính chất.

2. Tính chất hóa học của muối cacbonat a. Muối cacbonat tác dụng với axit tạo ra muối mới và axit mới 25

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

ẠO Đ

Chú ý: Các muối Na2CO3, K,CO3,... không bị nhiệt phân.

muối cacbonat

H Ư

ứng dụng của muối cacbonat

N

G

GV cho HS đọc thông tin sgk và nêu các - HS đọc, ghi các ứng dụng của - NL tự học

TR ẦN

3. Ứng dụng - CaCO3 là thành phần chính cùa đá vôi, đuọc dùng để sản xuất vôi, xi măng ...

10 00

B

- Na2CO3 được dùng để nâu xà phòng, sản xuất thủy tinh,.. - NaHCO3 được dùng làm dược phẩm, hóa chất trong bình cứu hỏa,... Nội dung 3. Tìm hiểu về Chu trình cacbon trong tự nhiên

A

GV: Y/C HS quan sát hình 3.17 phóng HS: Quan sát tranh vẽ H3.17 hoạt - NL tự học

H

Ó

to nêu lên chu trình của cacbon trong tự động nhóm nêu lên chu trình

Í-

nhiên.

cacbon trong tự nhiên.

TO

ÁN

-L

III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên (SGK)

PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Trong các cặp chất sau cặp nào có thể tác dụng với nhau? B. H2SO 4 và KHCO3

Đ

A. MgCO3 và HCl

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

o

t 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2↑ + H2O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

o

t CaCO3  CaO + CO2↑

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl d. Muối cacbonat bị phân hủy ở nhiệt độ cao

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c. Muối cacbonat tác dụng với 1 số dd muối tạo ra hai muối mới

N

b. Muối cacbonat tác dụng với 1 số dung dịch kiềm tạo ra muối mới và bazơ mới K2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2 KOH

Ơ

Na2CO3 + 2HCl

 NaCl + H2O + CO2  2 NaCl + H2O + CO2

H

NaHCO3 + HCl

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

D

IỄ N

C. K2CO3 và NaCl D. Na2CO 3 và CaCl2 Câu 2: Viết các PT HH thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: CaO  Ca(OH)2 

CaCO3 

CO2

 NaHCO3

- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học. Bài 2: Có những chất sau: NaHCO3; Ca(OH)2; CaCO3; CaCl2: 26 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a) Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl ? b) Chất nào tác dụng được với dung dịch Na2CO3 ? c) Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH ? Viết các PTHH

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ơ

A. 60% , B. 40% , C. 80% , D. 50% Bài 2: Hãy tính thể tích khí CO2(đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa

N

Bài 3: Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO.Hiệu suất của phản ứng là:

27

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 7

N

trong vỏ trái đất. Ngành CN liên quan HS: Nhận TT và ghi bài vào vở

Đ

ẠO

đến silic và hợp chất của nó gọi là CN silicat rất gần gũi trong đời sống. Chúng

NL tái hiện;

N

G

ta hãy nghiên cứu về silic và ngành CN

H Ư

này.

TR ẦN

Nội dung 1. Tìm hiểu Silic.

10 00

B

Cho HS quan sát hình ảnh

A Ó H Í-L

ÁN

TO

nhận

biết,

tái

hiện, quyết

giải vấn

đề

GV: Em hãy nhận xét tỉ lệ phần trăm về HS: Si chiếm 1/4 khối lượng vỏ Trái khối lượng của Silic trong vỏ trái đất như Đất thế nào so với các nguyên tố khác ? Trong tự nhiên silic có ở đâu? Các em cùng quan sát các hình ảnh sau:

ÀN

NL

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

GV: Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

cần đạt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Năng lực

U Y

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

.Q

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ơ

CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: - Tranh ảnh, máy chiếu. HS: - Tìm hiểu các hoạt động sản xuất xi măng, đồ gốm sứ ở địa phương, mức độ ô nhiễm môi trường mà các hoạt động này gây nên ảnh hưởng đến cuộc sống người dân thế nào

N

HOẠT ĐỘNG 6: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT

28 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

A Ó H Í-L ÁN TO

ÀN

? Silic là một phi kim, silic có dẫn điện HS: Silic tinh khiết có tính bán dẫn không: GV: Qua môn vật lý lớp 9 em hiểu tính bán dẫn là gì? GV: Nêu ứng dụng của silic? Dựa vào tính chất nào của silic mà sử dụng nó vào kỹ thuật điện tử?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H Ư

TR ẦN

HS: Trạng thái rắn, màu xám, có ánh kim.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y .Q TP ẠO

giải vấn

G

Đ

HS: Trong tự nhiên silic chỉ tồn tại NL quyết ở dạng hợp chất chủ yếu là SiO2 (có đề. nhiều trong cát, đất sét, thạch anh, ...)

B

Cát trắng (SiO2) Qua các hình ảnh vừa xem em có nhận xét gì về trạng thái tự nhiên của silic? GV: Tại sao silic không tồn tại ở dạng đơn chất trong tự nhiên? GV: Chúng ta cùng tìm hiểu ở các phần sau của bài học. GV: Cho HS quan sát hình ảnh đơn chất Silic, hãy nhận xét về trạng thái và màu sắc của silic.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

Đất sét, cao lanh (thành phần chính là SiO2)

29

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

TR ẦN

H Ư

1. Trạng thái tự nhiên Si là nguyên tố phổ biến thứ 2 (sau oxi). Si không tồn tại ở dạng đơn chất mà ở dạng hợp chất như: đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), cát trắng (SiO2), thạch anh (SiO2)

10 00

B

2. Tính chất Silic là chất rắn màu xám, khó nóng chảy, dẫn điện kém, tinh thể silic là chất bán dẫn.

Ó

A

- Si là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn C, Cl, O. - Silic là phi kim hoạt động hóa học rất yếu. Ở nhiệt độ cao, silic tác dụng với oxi sinh ra silic đioxit (SiO2) to

-L

Í-

H

Si + O2  SiO2

Nội dung 2. Tìm hiểu về Silic đioxit.

ÁN

GV: Si là phi kim, vậy SiO2 là oxit gì? HS: Trả lời cá nhân: là oxit axit. NL tái hiện,

TO

Có những tính chất gì?

giải quyết HS nêu tính chất của SiO2. HS: Nghiên cứu Sgk, thảo luận, vấn đề.

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu Sgk, viết viết PTHH.

D

IỄ N

Đ

PTHH chứng minh SiO2 là 1 oxit axit.

GV: Nhận xét

SiO2 + 2NaOH

0

t  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

I. Silic

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

oxi ở nhiệt độ cao.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y ẠO

TP

.Q

- Giáo viên mở rộng về một số ứng dụng cua Silic. HS: Viết PTHH GV: Nhấn mạnh silic là 1 phi kim hoạt to động hoá học yếu. Si chỉ tác dụng với Si + O2  SiO2

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

HS quan sát hình ảnh:

Na2SiO3 +

H 2O to

SiO2 + CaO  CaSiO3

GV: Thông tin SiO2 không phản ứng SiO2 + H2O  không phản ứng

30 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

với nước

H

Ơ

N

II. Silic đioxit (SiO2). - Silic đioxxit là oxit axit. - Ở nhiệt độ cao SiO2 tác dụng với dd bazơ và oxit bazơ. to

ẠO

Nội dung 3: Tìm hiểu sơ lược về công nghiệp silicat

HS: Lắng nghe

H Ư

N

silicat

G

Đ

GV: Giới thiệu sơ lược về ngành CN

NL tự học, tự nghiên cứu.

TR ẦN

GV:? Nguyên liệu sản xuất? các công HS: Dựa vào TT/sgk trả lời cá nhân

đoạn sản xuất?

HS: Nhận xét

B

GV: Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện

10 00

kiến thức.

GV: Giới thiệu một số cơ sở sản xuất HS:

Ó

A

chính ở nước ta

Nhận TT của GV đưa ra.

H

III. Sơ lược về công nghiệp silicat.

TO

độ cao.

ÁN

-L

Í-

1. Sản xuất đồ gốm, sứ a/ Nguyên liệu: Đất sét, thạch anh, fenfat. b/ Các công đoạn chính: Nhào nguyên liệu với nước  khối dẻo  tạo hình  nung ở nhiệt

ÀN

c/ Cơ sở sản xuất chính: sgk GV: Xi măng có công dụng gì?

HS: Dựa vào thực tế trả lời: NL tự học,

D

IỄ N

GV: Hãy cho biết nguyên liệu sản xuất Nguyên liệu kết dính trong xây tự xi măng? dựng GV: Cho HS quan sát H30 và tóm tắt HS: Dựa vào sgk trả lời cá nhân các công đoạn chính

nghiên

cứu.

HS: Quan sát H30/sgk và nhận TT

31

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

- SiO2 không tác dụng với H2O.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

SiO2 + CaO  CaSiO3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

to

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

GV: Giới thiệu một số cơ sở sản xuất của Gv HS: Lắng nghe

Ơ

N

chính ở nước ta

H ẠO

GV: Thông báo thành phần chính của HS: Trả lời cá nhân

NL tự học,

G

Đ

tự nghiên thủy tinh: Na2SiO3, CaSiO3 GV: Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh HS: Dựa và sgk nêu các công đoạn cứu. chính sản xuất thủy tinh.

H Ư

N

là gì?

GV:Cho HS nghiên cứu các công đoạn HS: Nhận xét

TR ẦN

HS: Lắng nghe

chính sản xuất thủy tinh. GV: Nhận xét và kết luận.

B

GV: Giới thiệu các cơ sở sản xuất chính

10 00

ở nước ta 3. Sản xuất thuỷ tinh

A

a/ Nguyên liệu: Cát thạch anh, đá vôi, sôđa.

Í-

H

Ó

b/ Các công đoạn chính: Trộn hỗn hợp theo tỉ lệ thích hợp  nung hỗn hợp ở 900oC  dạng nhão  làm nguội  thủy tinh dẻo  thổi ép thành các đồ vật.

ÁN

-L

c/ Cơ sở sản xuất chính: sgk

ÀN

TO

PHIẾU HỌC TẬP Bài tập: Bằng cách nào có thể phân biệt được SiO2 với Na2O, P2O5 HS: vận dụng kiến thức về tính chất không tan, không tác dụng với nước để phân biệt  Bài tập Bài 1 : Chí Linh có nhiều nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp Silicat. Em hãy kể tên các nguồn nguyên liệu mà em biết ? Nguồn nguyên liệu đó thuộc xã (phường) nào của Chí Linh ? Kể tên các nhà máy sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu trên? Bài 2: Em có nhận xét gì về môi trường xung quanh các lò gạch thủ công, nhà máy gạch công nghiệp ở địa phương chúng ta ? Em hãy đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề trên.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

c/ Cơ sở sản xuất chính: sgk

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

cao  clanhke rắn  nghiền clanhke nguội và phụ gia  xi măng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

b/ Các công đoạn chính: Nghiền nhỏ hỗn hợp với nước  dạng bùn  nung hỗn hợp ở to

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. Sản xuất xi măng a/ Nguyên liệu: Đất sét, đá vôi, cát

32 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. LUYỆN TẬP. Học sinh có thể hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi hoặc trao đổi nhóm. - Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học, cụ thể: - Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết

N

vấn đề thông qua môn học.

H

Ơ

Bài tập 1: Một loại đất sét có chứa 80% Silic đioxit. Tính khối lượng của Si trong 1 tấn đất

N

N

G

Đ

D. VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG Câu 1: Hãy kể tên một số nhà máy xi măng ở địa phương mà em biết. Theo em tại sao nói “sản xuất xi măng là kẻ thù của môi trường”.

H Ư

Câu 2: Xi măng là nguyên liệu kết dính trong xây dựng. Em hãy nêu những ưu điểm của xi

TR ẦN

măng so với các vật liệu xây dựng khác (bùn đất, vôi…).

Câu 3: Theo thông tin của bài, để sản xuất được 10 tấn xi măng . Hãy tính: a, Thể khí CO2 sinh ra ở (đktc)

B

b, Lượng điện cần cung cấp cho quá trình sản xuất trên.

10 00

Câu 4: Nếu gia đình em làm nhà, đổ mái… em có tư vấn cho cha mẹ chọn lựa vật liệu xi

Ó

A

măng không? Tại sao? Theo em có nên cấm sản xuất xi măng không?

H

Câu 5: Em hãy đề ra các giải pháp phù hợp để các nhà máy sản xuất xi măng vẫn hoạt động

Í-

mang lại công ăn việc làm cho công nhân, nguồn thu cho ngân sách mà vẫn giữ được môi

ÀN

TO

ÁN

-L

trường sống trong lành.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

sản xuất xi măng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

em về vấn đề này như thế nào? Em hãy bày tỏ ý kiến thông qua khí thải CO2 trong quá trình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Bài tập 2: Có ý kiến cho rằng “chất thải nếu biết sử dụng đó cũng là tài nguyên” ý kiến của

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

sét nói trên?

33

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC A. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và định hướng năng lực được hình thành.

hỏi/bài tập

Nhận biết (mô Thông hiểu (mô Vận

dụng

thấp Vận

dụng

cao

tả yêu cầu cần tả yêu cầu cần (mô tả yêu cầu (mô tả yêu cầu đạt)

đạt)

cần đạt)

N

câu

cần đạt)

Ơ

Loại

- Giải thích các

Câu

H Ư

N

G

họa. mạnh yếu. - Viết PTHH thực hiện tượng trong - Nêu được tính - HS viết được hiện chuyển đổi. các thí nghiệm cụ hỏi/bài mạnh yếu của các PTHH thể - Xác định các phi thể, kiểm chứng

tập định tính

TR ẦN

phi kim đã học: hiện tính chất kim

tác

dụng sản phẩm sau các

tính chất hóa

H

Ó

A

học của phi kim và một số hợp

10 00

- HS biết được

B

Oxi, clo, hóa học của phi được với dung thí nghiệm. cacbon, silic, ... kim. dịch axit, dung Vận dụng

-L

một số bài tập giải thích các tính theo PTHH, hiện tượng các ứng dụng trong thực tế.

-

Tính

lượng - Xác định tên phi - Xác định chất

chất tham gia kim.

dư, và lượng dư.

TO

ÁN

TCHH các chất

- Vận dụng làm học trong bài để

CTHH đơn giản.

Í-

chất của chúng.

dịch muối, bazơ.

Câu hỏi, Bài

phản ứng và sản - Xác định thành - Vận dụng làm

tập

định

phẩm

Đ

IỄ N

phần

phi

kim một số bài tập

trong hỗn hợp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

độ ứng cụ thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

mức

Đ

lập PTHH minh theo

ẠO

silic, CO, CO2, xếp các phi kim đoán kết quả phản kim.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

của phi kim, kiện phản ứng. chất hóa học của kim. clo, cacbon, - Biết cách sắp phi kim để dự - Nhận biết phi

lượng

D

N

học xảy ra và điều - Vận dụng tính khỏi hỗn hợp phi

hóa

.Q

chất

bỏ tạp chất ra

U Y

chất vật lý, tính phản ứng có thể chế phi kim.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

- Nêu được tính - Xác định các - Nhận biết, điều - Tách chất, loại

tính theo PTHH, CTHH ở cấp độ cao

Câu hỏi, Bài - Mô tả và nhận - Lắp ráp dụng - HS tự lựa chọn - HS tự thiết kế tập thực biết hiện tượng cụ (theo yêu cầu hóa chất để thực thí nghiệm hành/thí xảy ra. của thí nghiệm) hiện thí nghiệm - Nhận xét, giải

34 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nghiệm

- Giải thích hiện - Vận dụng kiến thích hiện tượng. tượng

thức vào thực tiễn - Tách chất, làm cuộc sống sạch chất

N

ÀN

TO

ÁN

-L

b, 2 c, 3. d, 4. Câu 5: Trong vỏ trái đất Silic là nguyên tố hóa học: a, Phổ biến nhất. b, Phổ biến thứ hai, sau oxi. c, Có khối lượng rất ít.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

H

Ó

A

10 00

B

xảy ra: a, Quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau đó mất màu ngay. b, Quỳ tím chuyển sang màu đỏ. c, Quỳ tím mất màu sau đó chuyển sang màu đỏ. d, Quỳ tím chuyển sang màu xanh sau đó chuyển sang màu đỏ. Câu 4: Số các dạng thù hình của cacbon: a, 1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

d, Dẫn điện và dẫn nhiệt kém. Câu 2: Sắt khi tác dụng với Clo ở nhiệt độ cao tạo ra : a, Muối sắt (II). b, Muối sắt (II). c, Muối sắt (II) và Muối sắt (III). d, Không phản ứng. Câu 3: Dần khí Clo vào cốc đựng nước, rồi nhúng mẩu quỳ tím vào dung dịch thu được. Hiện tượng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

3. Xây dựng câu hỏi bài tập minh họa cho các cấp độ đã mô tả. 3.1, Mức độ nhận biết. Chọn câu trả lời đúng Câu 1: Phi kim : a, Dẫn điện tốt. b, Dẫn nhiệt.. c, Chỉ tồn tại ở trạng thái rắn và khí.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI/BÀI TẬP CHỦ ĐỀ PHI KIM.

D

IỄ N

d, Không tồn tại. Câu 6: Trong tự nhiên Silic có nhiều trong: a, Nước biển. b, Quặng Boxit. c, Đất sét, cát trắng d, Núi đá vôi.

35

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 7: Đơn chất Silic có tính chất hóa học của:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a, Kim loại mạnh b, Phi kim mạnh c, Kim loại yếu b, Phi kim yếu

H

Ơ

N

3.2, Mức độ hiểu. Câu 1: Viết PTHH thực hiện chuyển hóa sau:

Đ

(1) (2) ( 3) c, MnO2  Cl2  HCl  FeCl2

H Ư

N

G

(4) FeCl3

10 00

3.3, Mức độ vận dụng thấp. Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P .

B

TR ẦN

(1) (2) ( 3) SiO2  Na2SiO3  NaCl d, Si  Câu 2: Hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt mất nhãn sau: Na2O, SiO2, P2O5 Câu 3: Hãy nhận biết các chất khí riêng biệt mất nhãn sau: HCl, Cl2, O2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

a, Viết PTHH b, Tính thể tích khí oxi vừa đủ cần dùng (đktc). c, Tính khối lượng oxit tạo ra. Câu 2: Đốt cháy 6,2 gam P trong 11,2 lít khí O2 (đktc). a, Viết PTHH b, chất nào còn dư sau phản ứng. Khối lượng dư bao nhiêu? c, Tính khối lượng oxit tạo ra.

ÀN

Câu 3: Cho 4,8 gam kim loại hóa trị II tác dụng với khí Clo cần vừa đủ 4,48 lí khí. a, Viết PTHH b, Xác định tên kim loại. Câu 4: Cho 5,4 gam kim loại hóa trị III tác dụng với khí Clo cần vừa đủ 6,72 lít khí. a, Viết PTHH b, Xác định tên kim loại. Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam P và C cần vừa đủ 11,2 lit O2 (đktc) .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

NaHCO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

(4)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

(1) (2) ( 3) b, C  CO2  Na2CO3  NaOH

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

(1) ( 2) ( 3) (4) a, S  SO2  SO3  H2SO4  CuSO4

a, Viết PTHH b, Tính phần trăm khối lượng mỗi phi kim trong hỗn hợp ban đầu .

36 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn c, Tính khối lượng oxit tạo ra.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H

TO

ÁN

-L

Í-

H

b, Tính khối lượng C cần dùng cho phản ứng trên Bài 12: Hoà tan hoàn toàn 9,1 g hỗn hợp Na2CO3, NaHCO3 vào dung dịch H2SO4 19,6% phản ứng xảy ra vừa đủ sau phản ứng thu được 2,016 lít khí (đktc). a, Tính phần trăm khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu. b, Tính Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng c, Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.

ÀN

Bài 13: Nung4,84 g hỗn hợp KHCO3, NaHCO3 phản ứng kết thúc thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

a, Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng. a, Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit kim loại có trong hỗn hợp ban đầu. Bài 11: Khử hoàn toàn 19,15 g hỗn hợp CuO, PbO ở nhiệt độ cao bằng bột than (C) trong môi trường không có oxi. Toàn bộ khí CO2 sinh ra dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 7,5 gam kết tủa trắng. a, Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit kim loại có trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng mỗi kim loại sinh ra.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

a, SiO2 b, Na2SiO3 Bài 9: Khử hoàn toàn 40 g hỗn hợp CuO, Fe2O3 ở nhiệt độ cao cần dùng 15,68 lít khí CO (đktc). a, Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit kim loại có trong hỗn hợp ban đầu. b, Cho chất rắn thu được sau phản ứng vào dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí sinh ra ở (đktc). Bài 10: Khử hoàn toàn 10,23 g hỗn hợp CuO, PbO ở nhiệt độ cao bằng khí CO (đktc). Toàn bộ khí CO2 sinh ra dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 11 gam kết tủa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

U Y

b, Tính khối lượng NaOH vừa đủ cần dùng. c, Tính khối lượng muối tạo ra. Câu 7: 12 gam Silic đioxit (SiO2) tác dụng với 6 gam NaOH ở nhiệt độ cao. a, Viết PTHH b, Chất nào còn dư sau phản ứng, khối lượng còn dư bao nhiêu? c, Tính khối lượng muối tạo ra. Câu 8: Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Silic có trong các công thức sau:

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 6: 12 gam Silic đioxit (SiO2) tác dụng hoàn toàn với NaOH ở nhiệt độ cao. a, Viết PTHH

Bài 14: Nung 100 g hỗn hợp Na2CO3, NaHCO3 phản ứng kết thúc thu được 69g chất rắn Tính phần trăm khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu. 3.4, Mức độ vận dụng cao. Câu 1: Dung dịch nào sau không được chứa trong bình thủy tinh.

37

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn a, HNO3

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Bµi 8 Cho 11,2 lit CO2 vµo 500ml dd NaOH 25% (d = 1,3g/ml). TÝnh nång ®é mol/lit cña dd muèi t¹o thµnh.(Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng kh«ng ®æi) Bµi 9 DÉn 448 ml CO2 (®ktc) sôc vµo b×nh chøa 100ml dd KOH 0,25M. TÝnh khèi l­îng muèi t¹o thµnh. Bµi 10 Cho 3,36 lit CO2 (®ktc) vµo 500ml dd KOH 1,5M TÝnh nång ®é mol/lit cña chÊt tan cã trong dung dÞch sau ph¶n øng.(Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng kh«ng ®æi) Bµi 11/ Cho 3,36 lit CO2 (®ktc) sôc vµo b×nh ®ùng dd Ba(OH)2 d­. TÝnh khèi l­îng cña muèi thu ®­îc sau ph¶n øng. Bµi 12/ Cho 8,96 lit CO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd Ca(OH)2 1,5M. Muèi nµo t¹o ra? khèi l­îng bao nhiªu? Bµi 13/ Cho 8,96 lit CO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd Ca(OH)2 2,5M. TÝnh nång ®é mol/lit cña dd muèi t¹o thµnh.(Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng kh«ng ®æi) Bµi 14/ Cho 7,84 lit SO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd Ca(OH)2 2M. Muèi nµo t¹o ra? khèi l­îng bao nhiªu? Bµi 15/ Cho 11,2 lit CO2 vµo 500ml dd Ca(OH)2 14,8% (d = 1,3g/ml). TÝnh nång ®é mol/lit cña dd muèi t¹o thµnh.(Coi thÓ tÝch dung dÞch sau ph¶n øng kh«ng ®æi) Bài 16: Dẫn V lit CO2(đktc) vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 10g kết tủa.Tính v. Bài 17: Cho m(g) khí CO2 sục vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, thu được 5 g chất không tan. Tính m. Bài 18: Hoà tan 2,8g CaO vào nước ta được dung dịch A.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

.Q

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Bµi 4 Cho 1,68 lit CO2 (®ktc) sôc vµo b×nh ®ùng dd KOH d­. TÝnh nång ®é mol/lit cña muèi thu ®­îc sau ph¶n øng. BiÕt r»ng thÓ tÝch dd lµ 250 ml. Bµi 5 Cho 4,48 lit CO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd NaOH 1,5M. Muèi nµo t¹o ra? khèi l­îng bao nhiªu? Bµi 6 Cho 8,96 lit CO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd NaOH 2,5M. Muèi nµo t¹o ra? khèi l­îng bao nhiªu? Bµi 7 Cho 7,84 lit SO2 (®ktc) sôc vµo 200ml dd KOH 2M. Muèi nµo t¹o ra? khèi l­îng bao nhiªu?

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

d, HF Hãy giải thích sự lựa chọn. Câu 2: Một loại thủy tinh để làm cửa kính có thành phần: 75% SiO2, 12% CaO, 13% Na2O a, Tính thành phần phần trăm về khối lượng của silic trong loại thủy tinh này. b, Viết CTHH của thủy tinh dưới dạng các oxit ?. Câu 3: Trong xi măng có muối silicat của kim loại hóa trị II. Xác định công thức hóa học và gọi tên muối đó. Biết trong muối nói trên kim loại chiếm 34,48% về khối lượng.

N

b, H2SO4 c, HCl

a/ Cho 1,68 lit khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch A. Hỏi có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành.

38 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com b/ Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 1g kết tủa thì có bao

nhiêu lít CO2 đó tham gia phản ứng. (các thể tích khí đo ở đktc) Đáp số: a/ mCaCO3 = 2,5g

N

b/ TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 dư. ---> VCO2 = 0,224 lit

H

Ơ

TH2: CO2 dư và Ca(OH)2 hết ----> VCO2 = 2,016 lit

TR ẦN

H Ư

N

Bài 21. Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúcthu được 0,84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của FexOy. Hướng dẫn

nCaCO3 = 2/100 = 0,02 mol; nFe = 0,84/56 = 0,015 mol ----> xFe +

yCO

B

+

yCO2

10 00

Phản ứng : FexOy

0,02x/y

0,02

A

CO2 + Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O

Ó

0,02

0,02

H

Ta cso nFe = 0,02x/y = 0,015 ==> 0,015/0,02 = ¾

-L

Í-

Vậy CTPT của oxit là Fe2O3

TO

ÁN

Bài 22. Khử 16 gam hỗn hợp các oxit kim loại : FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2 gam. Tính thể tích khí CO đã tham gia phản ứng (đktc). Hướng dẫn

áp dung ĐLBT khối lượng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Bài 20-: Dẫn V lit CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 10g kết tủa. Tính v.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

TH2: CO2 dư và Ca(OH)2 hết ----> VCO2 = 1,568 lit và % VCO2 = 15,68%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

.Q TP

TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 dư. ---> VCO2 = 0,224 lit và % VCO2 = 2,24%

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Bài 19: Dẫn 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu được 1g kết tủa. Hãy xác định % theo thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp. Đáp số:

Đ

nCO2 = nCO = x mol

IỄ N

moxit + mCO = mchất rắn +mCO2

D

28x – 44x = 11,2 – 16==> x = 0,3. Vậy VCO = 0,3.22,4 = 6,72 lit Bài 23.

a. Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g C trong bình chứa 4,48 lít khí O2 (đktc) sinh ra một hỗn hợp gồm hai khí. Xác định thành phần % của mỗi khí đó.

39

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b. Đốt cháy hoàn toàn 8 kg than đá (chứa tạp chất không cháy) thấy thoát ra 0,5 m3 cacbonic. Tính % cacbon trong than. Hướng dẫn

Ơ

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

* Câu hỏi và bài tập gắn với thực tiễn.

-L

Í-

Sản xuất xi măng, gang thép, nhiệt điện luôn đi kèm với sự tiêu hao năng lượng điện và than, không chỉ thế còn thải ra khối lượng khói bụi khổng lồ vào môi trường sống.

TO

ÁN

Kẻ thù với môi trường Quá trình sản xuất xi măng đồng thời thải ra khói bụi, các chất thải độc hại khác. Tất cả các lò xi măng khi hoạt động đã thải ra khoảng 5% khí thải Cacbonic trên toàn thế giới. Lượng khí thải này

ÀN

gấp đôi lượng thải ra từ các động cơ phản lực của toàn bộ ngành hàng không dân dụng. Vì lẽ đó, sản xuất xi măng trở thành thủ phạm lớn nhất gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính trên trái đất. Để sản xuất ra 1 tấn xi măng sẽ có 770kg CO2 bị đổ vào không khí sau những công đoạn nung nguyên liệu. Không chỉ thế, đây còn là quá trình gây lãng phí phần lớn nhiên liệu và năng lượng .Đế sản xuất 1 tấn xi măng sẽ tiêu hao 100kw giờ điện. Quá trình nung nguyên liệu với nhiệt độ cao sẽ sử dụng than đá là chủ yếu- là loại nhiên liệu hóa thạch có hại với môi trường. Nhiêt độ của khí thải ở mức khá cao 250-370 độ tùy thuộc từng công đoạn, nhưng đó là lượng nhiệt không được tận dụng và trở nên vô ích.(Theo thông tin của thế giới xanh)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Pthh: CO2 + C đ 2CO (*) Suy ra nCO( ở *) = 2nCO2 = 2x = 0,5 mol. Vậy. tổng nCO = 0,25 + 0,5 = 0,75 mol đ VCO = 16,8 lớt

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Gọi nCO, nCO2 ban đầu lần lượt là x, y (mol), ta cú 2 phương trỡnh x + y = 0,5 và 30x + 46y = 18 đ x = 0,25 mol; y = 0,25mol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

Hướng dẫn

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Bài 24. Có 18 gam hỗn hợp 2 khí CO và CO2 chiếm thể tích 11,2 lít (đktc). Xác định thể tích khí CO sau khi cho 18 gam hỗn hợp khí này qua than nóng đỏ (phản ứng hoàn toàn).

N

=> %mC = 3,348%

40 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI TẬP RÈN LUYỆN Câu 1: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là : A. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

D. 4,0 gam.

B. 0,560 lít.

D. 0,448 lít.

N

C. 0,112 lít.

H Ư

A. 0,224 lít.

G

Đ

ẠO

Câu 4: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là :

TR ẦN

Câu 5: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là B. 1,120 lít.

A. 0,896 lít.

C. 0,224 lít.

D. 0,448 lít.

C. 6,72 lít.

B. 5,60 lít.

D. 8,40 lít.

A

A. 2,80 lít.

10 00

B

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 20,0 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50,0 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

H

Ó

Câu 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là : C. 6,78g.

B. 6,86g.

D. 6,80g.

-L

Í-

A. 6,70g.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. ZnO.

TO

A. Fe 3O4.

ÁN

Câu 8: Khử 3,48 g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2(đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là :

ÀN

Câu 9: Cho khí CO qua ống chứa 15,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : B. 10g.

C. 20g.

D. 25g.

D

IỄ N

A. 15g.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 2,0 gam.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 8,3 gam.

A. 0,8 gam.

TP

.Q

Câu 3: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Mg, Al, Fe, Cu.

N

C. Mg, Fe, Cu.

B. MgO, Fe, Cu.

U Y

A. MgO, Fe3O4, Cu.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ơ

N

Câu 2: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm.

Câu 10: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m (g) Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 6,24g.

B. 5,32g.

C. 4,56g.

D. 3,12g.

41

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 11: Chia 47,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và Fe3O4 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối. Giá trị của m là C. 55,6 g.

D. 62 g.

Ơ

D. 0,896 lít.

C. 17,12g.

D. 20,48g.

H Ư

B. 16,48g.

N

A.12,12g.

G

Số gam chất rắn còn lại trong ống sứ là

b)

TR ẦN

Câu 14: Cho hỗn hợp A gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào trong một bình kín dung tích không đổi 11,2 lít chứa CO (đktc). Nung nóng bình 1 thời gian, sau đó làm lạnh tới 0oC. Hỗn hợp khí trong bình lúc này có tỉ khối so với H2 là 15,6. Số gam chất rắn còn lại trong bình sau khi nung là.

a)

B. 35,5g.

C. 28,0g.

D. 36,0g.

B

A. 20,4g.

Nếu phản ứng xảy ra với hiệu suất 100% thì số gam chất rắn sau khi nung là

A. 28,0g.

10 00

b)

B. 29,6g.

C. 36,0g.

D. 34,8g.

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 15: Hỗn hợp A gồm CuO và MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1: 2 (M là kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. a)

Kim loại M là

B. Mg.

D. Pb.

Giá trị của V là

TO

b)

C. Zn.

ÁN

A. Ca.

B. 0,448 lít.

C. 0,224 lít.

D. 0,672 lít.

ÀN

A. 0,336 lít.

Câu 16: Khử hoàn toàn 32,20 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 2O3 và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25,00 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối (không chứa NH4NO3).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,448 lít.

Đ

B. 0,224 lít.

A. 0,112 lít.

ẠO

Giá trị của V là

a)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 13: Dẫn từ từ V lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO và H2 qua ống sứ chứa 16,8 gam hỗn hợp CuO, Fe3O4 và Al2O3 nung nóng đến khi X phản ứng hết, thu được hỗn hợp khí và hơi nặng hơn khối lượng của X là 0,32 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Fe 2O3; 75%.

H

C. FeO; 75%.

N

B. Fe3O4; 75%.

U Y

A. Fe2O3; 65%.

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 12: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng.

N

B. 49,2 g.

A. 124 g.

D

a)

Giá trị của m là

A. 52,90g. b)

B. 38,95g.

C. 42,42g.

D. 80,80g.

C. 6,72 lít.

D. 4,48 lít.

Giá trị của V là A. 20,16 lít.

B. 60,48 lít.

42 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 17: Chia 48,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và ZnO thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 30,4 gam. Phần 2 nung nóng rồi dẫn khí CO đi qua đến khí phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp 3 kim loại. Giá trị của m là D. 24,8g.

C. 6,72 lít.

D. 7,84 lít.

H

N

B. 3,92lít .

A. 15,68 lít.

Ơ

Số lít khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

b)

B. 130,1g.

C. 112,5g.

D. 208,2g.

B. 89,4g.

C. 88,3g.

D. 87,2.g

N

A. 147,7g.

G

Giá trị của y là

b)

A. 70,7g.

TR ẦN

Giá trị của z là

c)

D. 28,8g.

Câu 19: Khử hoàn toàn 18,0 gam một oxit kim loại M cần 5,04 lít khí CO (đktc). Công thức của oxit là B. FeO.

D. CuO.

B

C. ZnO.

10 00

A. Fe 2O3.

A

Câu 20: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe 3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là A. 217,4g.

H

C

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

A

D

B

A

B

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C,B

D,A

B,C

D,C

A,D

A,B,B

D

A

TO

ÀN

C

D. 249,0g.

3

-L

2

ÁN

1

Í-

ĐÁP ÁN

11

C. 230,0g.

Ó

B. 219,8g.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 42,0g.

Đ

B. 34,4g.

H Ư

A. 52,0g.

ẠO

Giá trị của x là

a)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

Câu 18: Khử hoàn toàn 69,6 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO ở nhiệt độ cao thành kim loại cần 24,64 lít khí CO (đktc) và thu được x gam chất rắn. Cũng cho 69,6 gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B chứa y gam muối. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo thành z gam kết tủa.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. 42,6g.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 12,9g.

A. 18,5g.

N

a)

43

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

CHỦ ĐỀ: HIĐROCACBON: METAN, ETILEN, AXETILEN, BEBZEN

Ơ

N

I. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ 1. Về kiến thức: Trình bày được: - Tính chất của một số hiđrocacbon cơ bản: metan, etilen, axetilen

H H Ư

N

G

Đ

3. Về thái độ: - Tạo hứng thú học tập bộ môn thông qua thí nghiệm thực hành, video clip các thí nghiệm khó.

TR ẦN

- Tạo lòng yêu thích bộ môn bằng việc tính toán đúng kết quả. II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NĂNG LỰC CÓ THỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

10 00

B

CHO HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ NÓI TRÊN. - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực tính toán hóa học. - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

Ó

A

- Năng lực thực hành hóa học.

Í-

H

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG.

-L

Tiết 1: Tính chất metan

ÁN

Tiết 2: Tính chất etilen

TO

Tiết 3: Tính chất axetilen

ÀN

Tiết 4: Tính chất benzen

A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, KẾT NỐI (KHỞI ĐỘNG) Học sinh hoạt động cá nhân để hoàn thành phiếu học tập số 1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Tính thể tích, khối lượng, hiệu suất phản ứng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

2. Về kỹ năng: - Viết được PTHH thể hiện tính chất của các hidro cacbon (phản ứng cháy, phản ứng cộng, phản ứng thế)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

- Tính chất đặc trưng cho từng loại hiđrocacbon

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Ứng dụng của từng hiđrocacbon cụ thể

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Câu 1:

Quan sát hình ảnh các chất sau đây và hoàn thành các thông tin còn thiếu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 1 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

G

mạnh hơn. Chất này phân tử

Đ

Ninh (Quảng Bình), cháy càng giữa hai nguyên tử C?

H Ư

N

gồm 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H, CTCT chất này

TR ẦN

là …….. ….…………….

B

Câu 2: Cho các chất có công thức: CH4; C2H 4; C2H 2

10 00

a. Hãy viết CTCT?

b. Cho các chất tác dụng với oxi? Dự đoán sản phẩm và viết PTHH?

A

 GV: Củng cố lại khái niệm, phân loại và tên gọi của của CH4; C2H4; C2H2

Í-

H

Ó

=> Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, tái hiện kiến thức.

-L

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

ÁN

Tiết 1

ÀN

TO

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA METAN (Học sinh hoạt động nhóm).

BÀI 36: METAN CTPT: CH4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Long, xã Xuân Ninh, H.Quảng Có gì đặc biệt trong liên kết tên là ………

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

khoan giếng nước tại nhà ông quả mau chín.Chất này có trong công nghiệp hàn, Nguyễn Văn Cảnh, ở thôn Lộc công thức cấu tạo CH2=CH 2. cắt kim loại. Chất này có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Ngày 6.4.2012, lửa từ mũi ống - Khí Etilen dùng kích thích - Khí này thường dùng

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

PTK: 16

D

IỄ N

1. MỤC TIÊU Về kiến thức: HS nêu được: - CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của metan - Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí - Tính chất hóa học: tác dụng với clo (pứ thế), với oxi (pứ cháy) - Metan được dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống & sản xuất Về kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, ảnh thí nghiệm => nhận xét 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

- Viết PTHH dạng CTPT & CTCT thu gọn - Phân biệt được khí metan với vài khí khác, tính % khí metan trong hỗn hợp c) Về thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn 2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

N

a) Chuẩn bị của GV:

Ơ H Giải thích –Kết

Đ

Hiện tượng quan sát được

H Ư

với clo

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

B

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

NL

quan trọng cho đời sống và cho công

hiện.

tái

Ó

A

10 00

GV: Giới thiệu bài mới: Metan là HS: Nhận TT của GV một trong những nguồn nhiên liệu

H

nghiệp. Vậy metan có cấu tạo, tính

-L

Í-

chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu.

ÁN

1. Nội dung 1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của metan

TO

GV: Dẫn dắt

HS: Trả lời cá nhân

NL quan

ÀN

GV: Yêu cầu HS cho biết trong tự - khí Metan có ở mỏ khí, mỏ dầu, mỏ sát, giải nhiên metan tồn tại ở đâu? quyết vấn than, bùn ao, khí biogaz

IỄ N D

luận.

N

Metan tác dụng

TR ẦN

1

Tiến hành thí nghiệm

G

STT Tên thí nghiệm

ẠO

Phiếu học tập

GV: Cho HS quan sát lọ đựng khí HS: Trả lời

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

b) Chuẩn bị của HS : Làm BT, xem trước bài ở nhà

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

- Dụng cụ: ống thủy tinh vuốt nhọn, cốc thủy tinh, ống nghiệm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

- Hóa chất: Khí CH4, dd Ca(OH)2

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Phương pháp: thảo luận nhóm, đàm thoại, thực hành ....... - Mô hình phân tử CH4

đề.

metan, kết hợp với CTPH: CH4, PTK: - Metan là chất khí, không màu, 16

không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan

Nhận xét trạng thái màu sắc, mùi, tính trong nước. tan trong nước, nhẹ hay nặng hơn HS: Ghi bài không khí?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 3 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

GV: Nhận xét và kết luận

Ơ

Trong tự nhiên, khí metan có nhiều trong các mỏ khí (khí thiên nhiên), trong mỏ dầu,

N

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

H

các mỏ than, trong bùn ao, trong khí bioga.

GV: Yêu cầu nhóm HS lắp mô hình HS: Lắp mô hình phân tử Metan theo NL thực

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

hành,

Đ

ẠO

phân tử metan, viết công thức cấu tạo, nhóm nhận xét về số liên kết giữa nguyên tử HS: Viết công thức cấu tạo của CH4

N

G

cacbon và hiđro chỉ 1 liên kết gọi là HS: Trả lời và đi đến nhận xét: liên kết đơn.

H Ư

trong phân tử metan có 4 liên kết

GV: Hướng dẫn cho HS xem mô đơn. hình phân tử CH4 (H.4.4). C

H

B

H

H

ÀN

H

TO

H H

Í-

-L ÁN

- CTCT: C

Metan: nguyên tử C liên kết với nguyên tử H bằng liên kết đơn.

Ó

A

GV: Giới thiệu : liên kết đơn bền GV: Hướng dẫn hs kết luận.

H

H

- Rút ra kết luận: Trong phân tử

H

II. Cấu tạo phân tử. - CTPT: CH4

C

10 00

H

H

TR ẦN

H

H

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

2. Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử CH4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

29), rất ít tan trong nước.

Trong phân tử Metan: 1 nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H bằng 4 liên kết đơn.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

* Tính chất vật lí: Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (d = 16 /

3. Nội dung 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của metan

GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H4.5/ HS: Quan sát tranh vẽ và nhận xét NL quan sgk, phản ứng cháy khí CH4, hiện tượng, kết luận: sát, giải

- Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện - Khí CO2 (dựa vào dấu hiệu nước quyết vấn tượng, và rút ra nhận xét.

vôi trong có vẩn đục)

đề.

- Hơi nước (vì có các giọt nước bám 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

vào thành ống nghiệm) - Nhận xét: Metan cháy tạo ra khí

N

CO2 và nước.

Ơ

HS: Viết PTHH xảy ra

H

ẠO

III. Tính chất hoá học

G

Đ

1. Tác dụng với oxi. - Metan cháy trong oxi tạo ra khí CO 2 và nước

N

to

H Ư

PTHH: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H4.6 và mô tả thí nghiệm như trong Sgk.

TR ẦN

- Phản ứng toả nhiều nhiệt. Hỗn hợp 1V(CH4) và 2V(O2) là hỗn hợp gây nổ mạnh. HS: Quan sát thí nghiêm.

NL quan

HS: Nêu hiện tượng:

sát,

10 00

B

GV: Biểu diễn TN: metan tac dụng với - Màu vàng nhạt của clo mất đi. clo. - Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ => chứng tỏ đã xảy ra PƯHH. Sản

giải thích viết PTHH.

phẩm PƯ là axit.

Ó

A

Yêu cầu HS nhận xét hiện tượng và ánh sáng

Í-

H

CH4+Cl2 CH 3−Cl + HCl

-L

(Metyl clorua)

TO

phẩm.

ÁN

GV: Hướng dẫn HS cách đọc tên sản

ÀN

GV: Dẫn dắt để HS nhận ra: P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế

HS: Nhận TT của GV P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan.

giải

quyết vấn đề.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Ứng dụng phản ứng này?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

Khí metan dùng làm nhiên liệu.

U Y

hỗn hợp gây nổ mạnh.

GV: Chú ý: Phản ứng thế là phản ứng

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

to

GV: Thông tin: Phản ứng toả nhiều CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O nhiệt. Hỗn hợp 1V (CH4) và 2V(O 2) là HS: Nhận TT của GV trả lời:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Viết PTHH xảy ra?

đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan GV: Phản ứng thế của metan tiếp tục cho đến khi không còn nguyên tử H.

2. Tác dụng với clo. ánh sáng

CH4+Cl2  CH3−Cl + HCl Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 5 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

(Metyl clorua)

H H

HCl

N

H

H

H C H

+

Cl

Cl

ánh sáng

H

Cl

C

Cl

+

U Y

H HCl

.Q

H

+

ẠO

Cl

- P/Ư của CH4 và Cl2 là PƯ thế

G

Đ

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho các phân tử chỉ có liên kết đơn như metan.

H Ư

N

4. Nội dung 4: Tìm hiểu ứng dụng của metan HS: Nêu ứng dụng metan

NL

dụng của CH4.

- Làm nhiên liệu trong đời sống và

học.

TR ẦN

GV: Cho HS đọc Sgk, nêu 1 số ứng

tự

trong sản xuất.

B

- Nguyên liệu điều chế hiđro to

10 00

CH4 + 2H2O  CO2 + 4H2O

-L

Í-

H

- Nguyên liệu điều chế hiđro

Ó

A

IV. Ứng dụng - Làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.

ÁN

PHIẾU HỌC TẬP BT 1. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các chất khí: CH4, CO2

TO

BT 2. Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

ÀN

a) C3H8 + O2  ?

+?

b) C2H6 + Cl2 ? +?

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Cl

C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ánh sáng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Cl

N

Cl

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+

Ơ

H

TP

C

H

H

IỄ N

BT 3. Đốt cháy 11,2 lít khí CH4. Tính thể tích khí O 2 cần dùng, thể tích CO2 sinh ra. (đktc)

D

BT 4: Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp CH 4, CO2 HD: BT 1. Dẫn 2 khí vào dung dịch nước vôi trong

Khí làm nước vôi trong vẫn đục là khí CO 2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O BT 2. 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

to a) C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O

b) C2H6 + Cl2  C2H6Cl + HCl BT 3.

H

Ơ = 11,2 (l)

ẠO

BT 4: Trình bày cách tách chất ra khỏi hỗn hợp CH 4, CO2

Đ

a/ Dẫn hỗn hợp qua dd Ca(OH)2 dư, khí CO2 bị giữ lại do phản ứng với Ca(OH)2 tạo

H Ư

N

G

ra CaCO3↓và khí ra khỏi dd là CH4 b/ Cho CaCO3 thu được ở trên tác dụng với dd HCl sẽ thu được CO2

o

TR ẦN

Mở rộng: PTHH điều chế CH4:

CaO,t CH3COONa + NaOH  CH4 + Na2CO3

Al4C 3 + 12H2O  3CH4 + 4Al(OH)3

10 00

B

Al4C 3 + 12 HCl  3CH4 + 4AlCl3 o

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Cracking,t C3H8   CH4 + C2H6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= 0,5.22,4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

VCO 2 = n.22,4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1mol 0,5mol = 1.22,4 = 22,4 (l)

U Y

0,5 mol VO 2 = n.22,4

N

2H2O

.Q

+

CO2

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

CH4 + 2O2

TP

to 

N

V 11,2   0,5mol n CH 4 = 22,4 22,4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 7 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 2 HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA ETILEN (Học sinh hoạt động nhóm).

BÀI 37: ETILEN

Ơ

N

CTPT: C2H4 PTK: 28

H G

Đ

b) Về kỹ năng: - Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, ảnh thí nghiệm, nhận xét

H Ư

N

- Viết PTHH dạng CTPT & CTCT thu gọn

- Phân biệt được khí etilen với khí metan bằng phương pháp hóa học

TR ẦN

- Tính th/phần % thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở đktc.

c) Về thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn

10 00

B

2. Chuẩn bị của GV và HS

Ó

A

a) Chuẩn bị của GV: - Phương pháp: thảo luận nhóm, đàm thoại, trực quan, ....... - Mô hình phân tử etilen

Í-

H

- Hình vẽ 4.8 : Etilen tác dụng với dd Brom

-L

b) Chuẩn bị của HS : Làm BT, xem trước bài ở nhà HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Năng lực cần đạt

TO

ÁN

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

NL

trong công nghiệp chất dẻo. Bài học

hiện.

ÀN

GV: ĐVĐ: etilen là nguyên liệu để HS: Tiếp nhận thông tin điều chế polietilen (Nhựa PE) dùng

tái

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Ứng dụng: làm nguyên liệu điều chế PE, ancol (rượu etylic), axit axetic

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- Tính chất hóa học: pứ cộng brom trong dung dịch, pứ trùng hợp, với oxi (pứ cháy)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của etilen - Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. MỤC TIÊU a) Về kiến thức: HS nêu được:

IỄ N

hôm nay chúng ta tìm hiểu công thức,

D

tính chất và ứng dụng của etilen. 1. Nội dung 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của etilen GV: Etilen có những tính chất tương HS: Dựa vào TT của GV nêu tính NL

tự Metan. Vậy etilen có chất vật lí nào: chất của etilen

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

giải

quyết vấn

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

trạng thái, màu sắc, tính tan, nặng hay * Etilen là chất khí, không màu, đề. không mùi, ít tan trong nước, nhẹ

GV: Nhận xét và kết luận.

hơn không khí.

Ơ

N

nhẹ hơn không khí?

hành,

Đ

ẠO

đến nhận xét về các liên kết trong phân HS: Nhận xét về đặc điểm cấu tạo NL tổng tử. của Etilen: Giữa 2 nguyên tử cacbon hợp.

N

G

GV: Cho HS quan sát tranh mô hình có 2 liên kết đơn, liên kết giữa C = C gọi là liên kết đôi.

H Ư

phân tử etilen (H.4.7).

Hướng dẫn HS cách viết công thức HS: Nhận xét

H C

H

10 00

C

B

H

HS: Viết công thức cấu tạo của etilen

TR ẦN

cấu tạo dạng khai triển và thu gọn.

A

H viết gọn:CH = CH 2 2

Ó

GV: Hoàn thiện kiến thức: Trong phân

Í-

H

tử Etilen có liên kết đôi, trong liên kết

-L

đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt

ÁN

ra trong các phản ứng hoá học.

ÀN

TO

GV: Từ CTPT, công thức cấu tạo dự HS: Dự đoán tính chất hóa học của đoán tính chất hoá học của C2H4? etilen II. Cấu tạo phân tử CTPT: C2H4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

thức cấu tạo phân tử của etilen từ đó đi theo nhóm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

GV: Yêu cầu HS lắp mô hình công HS: Lắp ráp mô hình phân tử etilen NL thực

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

2. Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử etilen

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

* Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

H

I. Tính chất vật lí.

CTCT:

H

H C

H

C H

viết gọn: CH2 = CH2

Trong phân tử Etilen có liên kết đôi, trong liên kết đôi có một liên kết kém bền dễ bị đứt ra

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 9 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

trong các phản ứng hoá học để hình thành liên kết mới.

đề.

C2H4 có phản ứng cháy.

G

Đ

của etilen

ẠO

C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O

GV: Thông tin thêm về phản ứng cháy

N

III. Tính chất hoá học

B

TR ẦN

H Ư

1) Tác dụng với oxi C2H 4 cháy trong oxi tạo ra khí CO2 và hơi nước, tỏa nhiều nhiệt. to * PTHH: C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O

NL quan

etilen với dd nước brom

sát,

10 00

GV: Chiếu thí nghiệm phản ứng của HS quan sát

giải

H

Ó

A

GV: Yêu cầu HS quan sát rút ra nhận HS: Nhận xét: Etilen đã phản ứng quyết vấn xét về dd nước brom trước và sau khi với dd brom: Dd nước brom bị mất đề. màu  có phản ứng hóa học xảy ra.

Í-

thí nghiệm.

-L

GV: Cung cấp TT cho biết sản phẩm

TO

ÁN

tạo thành là 1 chất duy nhất. Yêu cầu HS viết PTHH. CH2=CH2(k)+Br2(dd)Br-CH2CH2–Br(l)

ÀN

GV: Nguyên nhân nào làm etilen có phản ứng cộng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

to

nhất:

TP

.Q

Y/c HS đi đến kết luận về tính chất thứ HS: Viết PTHH xảy ra

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Kết luận về dự đoán của HS.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

quyết vấn

U Y

GV:

nhiệt.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

phẩm tạo thành gồm những chất gì?

H

Ơ

GV: ĐVĐ: Tương tự CH4 các em dự HS: Dự đoán: Giống CH4, C2H4 NL quan đoán khí C2H4 có cháy không và sản cháy tạo ra khí CO2, hơi nước và toả sát, giải

N

3. Nội dung 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của etilen

IỄ N

GV: Hoàn chỉnh kiến thức

D

*Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng. GV: Ngoài Brom. Etilen còn tham gia phản ứng cộng với H2, Cl2 2) Etilen có làm mất màu dd brom không? (Phản ứng cộng với brom) 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

- Etilen làm mất màu da cam của dung dịch brôm

H

.Q TP

ẠO

CH4 nữa hay không, giữa phân tử HS khác nhận xét,bổ sung etilen có kết hợp với nhau không?

sát,

giải

quyết vấn đề.

G

Đ

GV: Giới thiệu: Người ta tiến hành HS: Dựa vào TT/sgk trả lời cá nhân

NL quan

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H

Br

N

TN cho các phân tử C2H4 tác dụng với

H Ư

nhau ở điều kiện thích hợp, có xúc tác,

TR ẦN

sản phẩm mới là những phân tử có

kích thước và khối lượng lớn gọi là HS: Nhận TT của GV polietilen (viết tắt PE).

B

GV: Giải thích: Trong phân tử C2H4

10 00

liên kết kém bền bị đứt ra khí đó các

Ó

A

phân tử etilen kết hợp với nhau và cứ như vậy tạo thành phân tử mới. Phản HS: Nhận thông tin giới thiệu về phản ứng trùng hợp của etilen

thiệu

tính

polietilen:

chất

của

ÁN

Í-

GV: Giới

-L

H

ứng này gọi là phản ứng trùng hợp.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

N

C

C2H4 còn có phản ứng nào khác HS: Viết PTHH xảy ra

GV:

3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không? (Phản ứng trùng hợp)

TO

- Các phân tử C2H4 tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, có xúc tác, sản phẩm mới là

ÀN

những phân tử có kích thước và khối lượng lớn gọi là polietilen (PE) ...+ CH2 = CH2 +CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +...

IỄ N D

Br

H

*Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Br Br

H

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C

+

Ơ

C

H

H

H

N

H

Br - CH2 - CH2 – Br(l)

U Y

CH2 = CH2(k) + Br2(dd) 

xúctác

 -(-CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 ...-)- (Polietilen: PE) t ,p o

PE là chất rắn không tan trong nước, không độc, là nguyên liệu quan trọng trong CN chất dẻo. 4. Nội dung 4: Tìm hiểu ứng dụng của etilen GV: Yêu cầu HS sơ đồ/Sgk cho biết HS: Quan sát sơ đồ/ sgk nêu ứng NL những ứng dụng của etilen.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

dụng của etilen.

tự

học.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 11 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

GV: Hoàn thiện kiến thức IV. Ứng dụng

cracking  

+ H 2O

C2H6 + C2H4

PHIẾU HỌC TẬP - BT 1: Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các lọ mất nhãn chứa các khí sau: CH4,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

4

TO

ÁN

C4H10

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

o

H SO ,t C2H5OH   C2H4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H

Í-

PTHH điều chế C2H4

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

- Etilen có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất.

D

IỄ N

Đ

C2H 4, CO2 - BT 2: Chỉ ra số liên kết đơn, đôi trong các CTHH:

12

a/

CH3 – CH3

b/

CH2 = CH2

c/

CH2 = CH – CH = CH2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 3 HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA AXETILEN (Học sinh hoạt động nhóm).

BÀI 38: AXETILEN

N

CTPT: C2H 2

Ơ

PTK: 26

H Đ

b) Về kỹ năng: Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, ảnh thí nghiệm, nhận xét.

N

G

- Viết PTHH dạng CTPT & CTCT thu gọn, Phân biệt được khí axetilen với một số

H Ư

khí khác. - Tính thành phần % thể tích khí axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã

TR ẦN

tham gia phản ứng ở đktc.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

B

c) Về thái độ: - Tạo hứng thú học tập bộ môn.

10 00

a) Chuẩn bị của GV: - Phương pháp: thảo luận nhóm, đàm thoại, trực quan .......

-L

Í-

H

Ó

A

- Mô hình phân tử axetilen. Hình vẽ 4. 11; 4 . 12 b) Chuẩn bị của HS : Làm BT, xem trước bài ở nhà

Tên thí nghiệm

ÁN

STT

Tiến hành thí nghiệm

Hiện tượng quan sát được

Giải thích –Kết luận.

Tác dụng với Oxi Tác dụng với Brom

TO

1

Phiếu học tập số 2

ÀN

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Ứng dụng: làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp. Cách điều chế axetilen từ CaC2 và metan

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

của axetilen

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

.Q

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axetilen. Tính chất vật lí, Tính chất hóa học

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. MỤC TIÊU a) Về kiến thức: HS nêu được:

Năng lực cần đạt

GV: Axetilen là một hiđrocacbon có - HS: Tiếp nhận thông tin nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vì sao

NL

gọi là khí đất đèn? Vậy axetilen có

hiện.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

tái

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 13 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Bài học hôm nay

Ơ

N

các em cùng tìm hiểu.

H

GV: Cho HS xem các lọ đựng khí HS: Nêu tính chất vật lý của axetilen

NL

Axetilen và cho HS ngửi. Yêu cầu HS

quyết vấn

nêu một số tính chất vật lý của HS: Nêu cách thu khí axetilen.

đề.

G

đẩy nước?

H Ư

N

GV: Kết luận

TR ẦN

I. Tính chất vật lí

Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí (d =

B

- Thu khí axetilen bằng cách đẩy nước.

26 ) 29

10 00

2. Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử axetilen

Ó

A

GV: Cho HS lắp ráp mô hình phân tử HS: Lắp ráp mô hình phân tử NL thực axetilen axetilen theo nhóm. hành,

H

GV: Y/c HS dựa vào mô hình nêu đặc HS: Nhận xét cấu tạo phân tử:

Đặc điểm: Giữa 2 nguyên tử C có 1 hợp.

-L

Í-

điểm cấu tạo của axetilen

NL tổng

ÁN

GV: Cho HS lên bảng viết cấu tạo liên kết ba. Trong liên kết ba, có hai phân tử? cả lớp nhận xét. liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các PƯHH. HS: Lên bảng viết CTCT

ÀN

TO

GV: Nhận xét và kết luận.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

để biết cách thu axeitlen bằng cách

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

GV: Cho HS quan sát hình 4.9 SGK

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

.Q TP

axetilen?

giải

II. Cấu tạo phân tử CTCT: H - C  C - H viết gọn CH  CH

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. Nội dung 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của axetilen

Đặc điểm: Giữa 2 nguyên tử C có 1 liên kết ba. Trong liên kết ba, có hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các PƯHH. 3. Nội dung 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của axetilen GV: Dựa vào đặc điểm cấu tạo của HS: (có thể dự đoán một số tính chất NL quan axetilen, hãy dự đoán các tính chất hoá sau: 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

sát,

giải

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

quyết vấn

- Axetilen có phản ứng cháy.

học của axetilen?

Năng lực cần đạt

GV: Cho một số em dự đoán tính - Axetilen có phản ứng cộng - làm đề.

Ơ H

GV: Gọi 1 HS lên bảng viết PTPƯ

2C2H2 + 5O2

Đ

4CO2

+ 2H2O

H Ư

N

G

GV: Liên hệ PƯ toả nhiều nhiệt, nên axetilen được dùng làm đèn xì Oxi-

to  

TR ẦN

axetilen để hàn, cắt kim loại. III. Tính chất hoá học

10 00

B

1. Axetilen có cháy không? - Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, C2H2 cháy trong oxi tạo ra khí CO2 và hơi nước. Phản ứng toả nhiều nhiệt. to  

+ 5O2

4CO2

+ 2H2O

A

PTHH: 2C2H2

H

Ó

GV: Y/c HS nghiên cứu TN/sgk và HS: Nhận TT của GV

-L

rút ra nhận xét.

Í-

quan sát H4.11 và nêu hiện tượng và HS: Đọc TN/sgk và quan sát H4.11

ÁN

sát,

giải

HS: Quan sát, nêu hiện tượng và quyết vấn

GV: Biểu diễn TN: axetilen tác dụng nhận xét: - Dd brom có màu da cam bị nhạt

TO

với dd nước brom.

NL quan

GV: Gọi một HS lên bảng viết PTHH: màu dần. (có thể cho các em nhìn vào tính - Axetilen có phản ứng cộng làm mất

đề.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HS: Lên bảng viết PTHH.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

GV: Gọi 1-2 HS nêu hiện tượng

TP

ngọn lửa sáng. -Phản ứng toả nhiều nhiệt.

ẠO

gì? GV: Biểu diễn TN đốt cháy axetilen.

.Q

không? Và nếu cháy cho ra sản phẩm - Axetilen cháy trong không khí với

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

metan và etilen vậy axetilen có cháy dung /sgk nêu hiện tượng

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

của HS và treo bảng phụ GV: Axetilen là hiđrocacbon giống HS: Dựa vào metan, etilen và nội

N

chất, GV tổng hợp các ý kiến dự đoán mất màu dd brom)

D

IỄ N

Đ

chất hoá học của etilen với brom để hS màu dung dịch Brom tương tự Etilen viết)

(đúng như dự đoán)

GV: Thông báo: Sản phẩm sinh ra có HS: Lên bảng viết PTHH liên kết đôi trong phân tử nên có thể Br-CH = CH-Br + Br-Br  Br2CHcộng tiếp với phân tử brom nữa. CHBr2 GV: Trong điều kiện thích hợp cũng Thu gọn: có phản ứng cộng với hiđro và một số C2H2Br2 + Br2  C2H2Br4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 15 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HS: Nghe và ghi bài

chất khác. GV: Dựa vào đặc điểm cấu tạo và tính chất của Axetilen. Hãy so sánh:

N

HS: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi

Ơ H Đ

trên

N

G

2. Axetilen có làm mất màu dung dịch brom không? - Axetilen có phản ứng cộng làm mất màu dung dịch Brom tương tự Etilen. C2H2 + Br2  C2H2Br2

TR ẦN

H Ư

PTPƯ:

Sản phẩm mới sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với một phân tử

B

brom nữa: C2H2Br2 + Br2  C2H2Br4

10 00

4. Nội dung 4: Tìm hiểu ứng dụng của axetilen NL

tắt ứng dụng của axetilen.

học.

-L

Í-

H

Ó

A

Gv: Yêu cầu HS đọc SGK và nêu tóm HS: Tóm lại các ứng dụng chính của Axetilen.

tự

HS: làm nhiên liệu đèn xì, nguyên liệu sản xuất nhựa PVC, cao su, axit axetic, hóa chất khác.

TO

ÁN

III . ỨNG DỤNG - Axetilen được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen dùng để hàn, cắt kim loại

ÀN

- Là nguyên liệu để sản xuất: + Polyvinyl clorua (nhựa PVC) + Cao su

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

GV: Nhận xét và chốt lại các điểm giống và khác nhau cơ bản của ba chất

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Axetien (giống và khác nhau)?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

chất hoá học của Metan, Etilen,

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Cấu tạo phân tử của Metan, Etilen, HS: Nhận TT của Gv Axetien (giống và khác nhau)? Tính

+ Axit axetic

D

+ Hóa chất khác 5. Nội dung 5: Điều chế axetilen

GV: Cho HS quan sát H 4.12, mô tả HS: Quan sát H4.12 và trả lời cá NL quan quá trình hoạt động của thiết bị, giải nhân 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

sát,

giải

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

thích vai trò của bình dd NaOH (dd

quyết vấn

NaOH dùng để loại bỏ các tạp chất khí

đề.

N

có lẫn với C2H2 như H2S, NH 3)

HS: Viết PTHH xảy ra

Ó

A

10 00

B

GV: Yêu cầu HS viết PTHH CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2 1500oC GV: Giới thiệu phương pháp hiện đại: 2CH  4 làm lạnh nhanh C2H2 + 3H 2 Hiện nay thường dùng phương pháp HS: Nhận TT của GV nhiệt phân CH4 (metan) ở nhiệt độ cao

-L

Í-

H

V. Điều chế - Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, axetilen được điều chế bằng cách cho canxi cacbua phản ứng với nước.

ÁN

CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2

TO

- Hiện nay: Nhiệt phân metan 1500oC

2CH4  làm lạnh nhanh C2H2 + 3H2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Vì vậy, C2H2 còn gọi là khí đất đèn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

H Ư

N

G

H2O sinh ra khí C2H2 và cháy sáng khi đốt.

NH3, PH3 ….)

.Q

Đ

cho nước vào, CaC2 sẽ tác dụng với

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Khi cho đất đèn vào bình chứa, sau đó

(khí đất đèn có mùi là do có lẫn H2S,

TP

ẠO

GV: Giới thiệu CaC2 là thành phần HS: Nhận TT của GV chính của đất đèn (được diều chế bằng cách nung đá vôi với C trong lò điện).

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

GV: Gọi HS nêu phương pháp điều chế axetilen

D

IỄ N

Đ

PHIẾU HỌC TẬP 1. Trình bày: + Tính chất vât lí của axetilen có gì khác với metan, etilen, axetilen? + Cấu tạo phân tử của axetilen như thế nào? + Axetilen có tính chất hóa học nào đặc biệt?

2. Nhận biết các chất khí sau bằng phương pháp hóa học: CH4, C2H2, CO2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 17 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 4 HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA BENZEN (Học sinh hoạt động nhóm).

BÀI 39: BENZEN

N

CTPT: C6H6

Ơ

PTK: 78

H G

N

- Ứng dụng: làm nhiên liệu, dung môi tổng hợp hữu cơ.

Đ

pứ cộng với hiđro và clo

H Ư

b) Về kỹ năng: Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, ảnh thí nghiệm, nhận xét - Viết PTHH dạng CTPT & CTCT thu gọn

TR ẦN

- Tính khối lượng benzen đã tham gia phản ứng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế theo hiệu suất.

10 00

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

B

c) Về thái độ: Tạo hứng thú học tập bộ môn.

A

a) Chuẩn bị của GV: - Tranh vẽ mô tả thí nghiệm phản ứng của benzen với brom, ben zen, dầu ăn,

H

Ó

- Dụng cụ : 10 ô/n, đế sứ thí nghiệm, 5 kẹp gỗ, diêm, 5 pipet.

-L

Í-

- Bộ lắp ghép mô hình phân tử C6H6 dạng rỗng, đặc - Tranh vẽ (Hoặc phim) mô tả thí nghiệm p/ư thế của C6H6 với Br2 lỏng

ÁN

- Tranh vẽ (Hoặc phim) một số ứng dụng của C6H 6

TO

- Hóa chất: C6H6, H2O, dd Br2, dầu ăn, .. b) Chuẩn bị của HS: Làm BT, xem trước bài ở nhà.

ÀN

Phiếu học tập số 2

D

IỄ N

STT

18

Tên thí nghiệm

1

Tác dụng với Oxi

2

Tác dụng với Brom

3

Tác dụng với H2

4

Benzen vào nước

Tiến hành thí

Hiện tượng quan

Giải thích –Kết

nghiệm

sát được

luận.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

sôi, đặc tính. - Tính chất hóa học: pứ thế với brom lỏng (có bột Fe đun nóng), với oxi (pứ cháy),

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, khối lượng riêng, nhiệt độ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của benzen

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1. MỤC TIÊU a) Về kiến thức: HS nêu được:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

5

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

Nhỏ dầu ăn vào Benzen Năng lực cần đạt

N

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

H

Ơ

Qua những kiến thức đã học, em biết - HS liệt kê các tính chất hóa học đã

N

hành, giải quyết vấn đề.

HS: Các nhóm tiến hành thí nghiệm. Đại diện nhóm nhận xét các tính chất

B

- Cho vài giọt dầu ăn vào Benzen.

10 00

+ Gọi đại diện nhóm nhận xét: Trạng vật lý của benzen

Ó

A

thái, màu sắc, tính tan,... của benzen các tính chất vật lý.

Í-

H

I. Tính chất vật lí. * Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, là dung môi hoà

2. Nội dung 2: Tìm hiểu cấu tạo phân tử benzen

TO

ÁN

-L

tan nhiều chất như: dầu ăn, nến, cao su, iôt, ... benzen độc.

GV: Cho HS quan sát mô hình phân tử HS: Lắp ráp mô hình phân tử benzen NL thực

ÀN

benzen

theo nhóm

hành,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

- Cho Benzen vào nước lắc nhẹ.

TR ẦN

bày được tính chất vật lý của Benzen. GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm.

H Ư

Benzen để từ đó HS có thể nhận trình lý của benzen.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

bình đựng HS: Quan sát, nhận xét tính chất vật NL thực

GV: Cho HS quan sát

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

ẠO

Đ

1. Nội dung 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của benzen

GV: Cho HS lắp mô hình phân tử HS: Lên bảng viết công thức cấu tạo NL tổng

IỄ N D

TP

3. Tác dụng với hiđro

ta vào nội dung bài học.

.Q

Vậy Benzen cũng là một hiđrocacbon 1. Tác dụng với oxi. có tính chất hóa học nào nữa thì chúng 2. Tác dụng với dd Brom.

tái

hiện.

của metan, Etilen, Axetilen

chất hóa học nào?

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

hợp chất hiđrocacbon có những tính được biết qua bài tính chất hóa học NL

benzen bằng bộ dụng cụ.

của C6H 6

hợp.

GV: Gọi một HS lên viết lại công thức HS: Nêu đặc điểm cấu tạo của cấu tạo của Benzen. GV: Gọi HS nhận xét về cấu tạo của Benzen: 6 nguyên tử C liên kết với Benzen

nhau có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên

GV: Giới thiệu mô hình phân tử dạng kết đơn tạo thành vòng 6 cạnh đều.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 19 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

HS: Nhận xét

đặc. GV: Nhận xét và kết luận

Ơ

N

II. Cấu tạo phân tử

H Đ

- 6 nguyên tử C liên kết với nhau có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn tạo thành vòng 6

G

cạnh đều.

H Ư

N

3. Nội dung 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của benzen Qua những kiến thức đã học, em biết - HS liệt kê các tính chất hóa học đã NL

tái

TR ẦN

hợp chất hiđrocacbon có những tính được biết qua bài tính chất hóa học hiện, giải của metan, Etilen, Axetilen

quyết vấn

1. Tác dụng với oxi. 2. Tác dụng với dd Brom.

đề.

10 00

B

chất hóa học nào?

3. Tác dụng với hiđro

Ó

A

GV: Benzen dễ cháy tạo ra CO2, H2O. HS: Viết PTHH xảy ra to  

12CO2 + 6H2O

Í-

H

Khi Benzen cháy trong không khí, 2C6H6 + 15O2 ngoài CO2, H2O còn sinh ra muội than.

NL

tái

hiện, giải quyết vấn

ÁN

-L

đề.

III. Tính chất hoá học

ÀN

TO

1. Benzen có cháy không? - Benzen dễ cháy trong oxi tạo ra CO2, H2O. Khi Benzen cháy trong không khí, ngoài

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

hoặc

ẠO

hoặc

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H H

CO2, H2O còn sinh ra muội than.

IỄ N

PTHH: 2C6H6 + 15O2

D

TP

H

.Q

H

H

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

H

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

CTPT: C6H6 CTCT của benzen:

to  

12CO2 + 6H 2O

GV: Benzen có tham gia phản ứng thế HS: Hoạt động nhóm

NL

giải

với Brom không?

quyết vấn

GV: Benzen không có phản ứng với HS: Nhận TT của Gv

đề.

dd nước Brom trong dung dịch (không làm mất màu dd Brom như Etilen, 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

Axetilen. GV: Vậy Benzen có tính chất hoá học

N

gì?

Ơ

o

H

H

+ H

Br - Br

Br

H

H

Fe t0

H

H

+

H

10 00

H

HBr

B

H

H

TR ẦN

t , Fe  C6H5Br + HBr C6H6 + Br2 

H

Ó

A

C6H5Br: Bôm benzen (Chất lỏng, không màu) H2SO4 đặc, to Hoặc thế NO2: C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H 2O NL học.

dịch chứng tỏ benzen khó tham gia HS: Viết PTHH xảy ra

giải quyết

phản ứng cộng hơn etilen và axetilen. C6H6 + 3H2  C6H12 Tuy nhiên trong điều kiện thích hợp HS: Tiến hành làm BT theo nhóm. benzen có thể tham gia phản ứng cộng HS: Báo cáo

vấn đề

TO

ÁN

-L

Í-

GV: Giới thiệu: Benzen không tham HS: Nhận TT của Gv gia phản ứng cộng Brom trong dung

tự NL

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ H Ư

N

G

2. Benzen có phản ứng thế với brom không? Benzen phản ứng thế với brôm ở nhiệt đọ cao, có Fe xúc tác.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

o

t GV: Gọi HS nêu tính chất và viết C H + Br Fe, 6 6 2  C6H 5Br + HBr PTPƯ Bôm benzen (Chất lỏng,không màu) Fe, to C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

dịch Brom, ..

.Q

bột sắt)

U Y

dịch Brom lỏng (ở nhiệt độ cao, có HS: Viết PƯ thế: Tác dụng với dung

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

GV: Cho HS quan sát tranh vẽ về thí HS: Quan sát TN và nhận xét nghiệm phản ứng của Benzen với dung

D

IỄ N

Đ

với H 2, Cl2…

3. Bezen có phản ứng cộng không? Ni, to C6H6 + 3H2  C6H12 a/s C6H6 + 3Cl2  C6H 6Cl6 (as) (hexacloran hay 666 hay 1,2,3,4,5,6 - hexacloxiclohexan)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 21 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

*Do phân tử có cấu tạo đặc biệt nên Benzen dễ tham gia phản ứng thế và phản ứng cộng khó xảy ra hơn so với etilen và axetilen.

giải

Là nguyên liệu quan trọng trong quyết vấn

TP

trừ sâu, dược phẩm, …

Đ

N

G

trong phòng thí nghiệm.

ẠO

Là dung môi trong công nghiệp và

dung dịch Brom? Chất nào có phản ứng thế?

B

a)

TR ẦN

H Ư

PHIẾU HỌC TẬP GV: Cho HS làm bài tập: Hãy cho biết chất nào trong các chất sau có thể làm mất màu

10 00

b) CH2 = CH - CH2 - CH3 c) CH = CH  CH

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

d) CH3 - CH3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

.Q

xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, thuốc

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nhiều lĩnh vực trong công nghiệp sản đề.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Benzen trong công nghiệp?

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

NL

H

GV: Yêu cầu HS nêu ứng dụng HS: Trả lời theo ứng dụng SGK.

Ơ

N

4. Nội dung 4: Ứng dụng benzen

22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 5 HOẠT ĐỘNG 5: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA BENZEN (Học sinh hoạt động nhóm).

NL hiện.

tái

H

Ó

A

những tài nguyên quý giá, mang lại sự - HS: Tiếp nhận thông tin. phát triển cho loài người. Vậy từ dầu

Í-

mỏ và khí thiên nhiên người ta tách ra

-L

được những sản phẩm nào và chúng có

ÁN

những ứng dụng gì. Bài học hôm nay

1. Nội dung 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của dầu mỏ

ÀN

TO

chúng ta cùng tìm hiểu.

-GV: Cho HS quan sát mẫu dầu mỏ -HS: Quan sát và nhận xét: NL giải (nếu có). Sau đó gọi HS nhận xét về Dầu mỏ là chất lỏng, sánh, màu nâu quyết vấn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

GV: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Năng lực cần đạt

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

.Q

TP

ẠO

Đ

G

B

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

10 00

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

TR ẦN

H Ư

N

II. CHUẨN BỊ: Giáo viên và học sinh: a. Giáo viên: Tranh vẽ mỏ dầu và cách khai thác dầu mỏ. Sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm. b. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nêu được: - Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. - Ứng dụng: Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp. - Ích lợi và cách khai thác, sử dụng dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí dầu mỏ. 2. Kĩ năng: - Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng. - Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên. 3. Thái độ: - Có ý thức học tập tốt để phục vụ đất nước. 4. Năng lực cần hướng tới: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

trạng thái, màu sắc, tính tan của dầu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn đề. mỏ.

nước.

-GV: Nhận xét.

-HS: Lắng nghe và ghi vở.

I. Dầu mỏ 1) Tính chất vật lý

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 23 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Dầu mỏ: là chất lỏng, sánh, có màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

từng vùng lớn, ở sâu trong lòng đất, -HS: Mỏ dầu thường có 3 lớp:

NL tổng

H

Đ

mỏ?

ẠO

-GV: Em hãy nêu cách khai thác dầu -HS: Trả lời và ghi vở.

H Ư

N

G

2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ - Trong tự nhiện dầu mỏ tập trung thành từng vùng lớn, ở sâu trong lòng đất tạo thành mỏ dầu.

TR ẦN

Mỏ dầu có 3 lớp: - Lớp khí: (khí đồng hành) thành phần chính là metan: CH4.

B

- Lớp dầu lỏng: là hỗn hợp phức tạp của nhiều hiđrocacbon và lượng nhỏ các hợp chất

10 00

khác. - Lớp nước mặn

Ó

A

- Cách khai thác dầu mỏ: Khoan thành giếng, sau đó phải bơm nước hoặc khí xuống.

Í-

H

3. Nội dung 3: Tìm hiểu các sản phẩm chế biến dầu mỏ

-L

GV: Cho HS xem bộ mẫu: ‘‘Các sản HS: Quan sát mẫu vật và tranh vẽ NL

tái

ÁN

phẩm chế biến từ dầu mỏ’’ quan sát H4.17/ sgk và thảo luận kể tên các hiện, giải hình 4-17. Sau đó yêu cầu HS nêu tên sản phẩm từ dầu mỏ và ứng dụng quyết vấn

TO

các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ: đề. Xăng, dầu thắp, dầu diezen, dầu

ÀN

ứng dụng của chúng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

+ Lớp nước mặn

nêu cấu tạo của túi dầu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

-GV: Yêu cầu HS quan sát tranh và + Lớp dầu lỏng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

hợp.

+ Lớp khí dầu mỏ.

tạo thành mỏ dầu.

N

NL thực hành,

Ơ

-HS: Quan sát và nghe giảng. -GV: Y/c HS quan sát H 4.16: Trong tự nhiên dầu mỏ tập trung thành

GV: Để tăng lượng xăng: người ta sử mazut, nhựa đường. dụng phương pháp crăckinh

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. Nội dung 2: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ

D

(nghĩa là bẻ gãy phân tử) để chế biến dầu nặng (dầu điezen) thành xăng và các sản phẩm khí có giá trị trong công nghiệp như: metan. Etilen... 4. Nội dung 4: Tìm hiểu khí thiên nhiên 24

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

H Ư

nghiệp.

TR ẦN

II. Khí thiên nhiên Khí thiên nhiên có trong mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu là khí metan (75 95%).

10 00

B

- Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. 4. Nội dung 4: Ứng dụng benzen

Ó

A

GV: Cho HS đọc SGK trang 128 và HS: Đọc SGK trang 128

H

cho biết:

giải

quyết vấn đề. 1. Phía nam. 2. Hàm lượng các hợp chất chứa lưu huỳnh thấp. Tuy nhiên do chứa nhiều parafin nên dầu mỏ nước ta dễ bị đông

3. Các mỏ khai thác?

đặc.

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

1. Sự phân bố? 2. Đặc điểm của dầu mỏ ở nước ta?

NL

3. Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, Rạng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

- Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

khí metan(75 - 95%).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

.Q ẠO

dười lòng đất. Thành phần chủ yếu là

IỄ N D

TP

Khí thiên nhiên có trong mỏ khí nằm

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

GV: Y/c hs nghiên cứu sgk biểu đồ -HS: Tìm hiểu thông tin SGK và trả NL giải hình tròn về thành phần của khí thiên lời: quyết vấn 1. Có trong lòng đất. Thành phần nhiên và khí dầu mỏ . đề. chính: CH4(95%). 1. Khí thiên nhiên có ở đâu? Thành 2. Khoan xuống mỏ khí. phần chính? 3. Là nguyên liệu, nhiên liệu trong 2. Cách khai thác? đời sống và sản xuất. 3. Ứng dụng? GV: Tổng kết

Đông, Lan Tây...

III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước ta Sgk/128 Theo Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tổng tiềm năng dầu khí của Việt Nam được dự báo, đánh giá khoảng 3,8 ÷ 4,2 tỷ tấn dầu qui đổi. Trong đó, khoảng 1,4 ÷ 1,5 tỷ tấn dầu condensate và 2,4 ÷ 2,7 nghìn tỷ m3 khí thiên nhiên. Tổng trữ lượng khí có thể khai thác hiện nay của Việt Nam khoảng 150 tỷ m3, tập trung

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 25 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

chủ yếu ở bể Cửu Long (35 ÷ 40 tỷ m3) và Nam Côn Sơn (95 ÷ 100 tỷ m3). Trong tương lai, hy vọng có thể thăm dò và đưa vào cân đối trữ lượng khoảng 100 ÷ 160 tỷ m3 khí nữa.

N

Tổng trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam có thể khai thác còn lại đến nay được dự tính

H

Ơ

khoảng 400 triệu tấn.

B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

10 00

B

C. Dầu mỏ là một Hiđrocacbon.

D. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều hiđrocacbon.

A

Câu 2: Phương pháp tách riêng các sản phẩm từ dầu thô là:

Ó

A. Khoan giếng dầu.

-L

C. Chưng cất dầu mỏ.

Í-

H

B. Crăckinh.

ÁN

D. Khoan giếng dầu và bơm nước hoặc khí xuống.

Bài 1:

TO

Bài tập củng cố

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 1: A. Dầu mỏ là một đơn chất.

TR ẦN

Hãy chọn một câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

PHIẾU HỌC TẬP

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

.Q

TP

G

Đ

ẠO

Như vậy, với tốc độ thăm dò và khai thác như hiện nay, tổng trữ lượng khí thiên nhiên (hiện có và sẽ được bổ sung) của Việt Nam chỉ đủ khai thác trong 18 ÷ 20 năm nữa và đến sau 2020, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khí bổ sung cho mức thiếu hụt trong khai thác.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Về công suất khai thác: Trước năm 2000 công suất khai thác khí ở mức dưới 1 tỷ m3/năm, sau năm 2000 bình quân trên 6 tỷ m3/năm (tăng hơn 6 lần), hiện đạt công suất tối đa khoảng 16 tỷ m3/năm. Hiện ở Việt Nam có 3 hệ thống đường ống dẫn khí lớn từ ngoài khơi vào đất liền (Cửu Long, Nam Côn Sơn và PM3) đang vận hành.

Đ

Ở nông thôn có thể dùng phân gia súc, gia cầm, rác hữu cơ để ủ trong các hầm Bio-gas. Dưới

IỄ N

ảnh hưởng của các vi sinh vật yếm khí, chất hữu cơ sẽ phân hủy tạo ra một loại phân bón chất

D

lượng cao. Bio-gas dùng để đun nấu trong gia đình. Những lý do nào để phát triển các hầm Bio-gas: A. Vốn đầu tư không lớn B. Đảm bảo vệ sinh môi trường và mầm các bệnh bị tiêu diệt C. Có nguồn năng lượng sạch và thuận tiện 26

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Tất cả các lý do trên Bài 2: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì: A.Do dầu không tan trong nước

H

Ơ

C.Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới

N

B.Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau

Đ

Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ:

N

G

A.Phun nước vào ngọn lửa

H Ư

B.Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa

TR ẦN

C.Phủ cát lên ngọn lửa Bài 4:

B

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản

10 00

phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa.

A

a) Viết các phương trình hoá học (biết N2, CO2 không cháy).

-L

Í-

IV. Hướng dẫn giải

H

Ó

b) Tính V (đktc).

ÁN

Bài 1: D

TO

Bài 2: A, C, D

ÀN

Bài 3:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Chọn cách làm đúng và giải thích

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

Bài 3:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

D.Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

A: Không chọn. Do dầu sẽ loang lên trên và cháy mãnh liệt hơn

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

nước bị chết

B và C: Chọn. Do không cho dầu tiếp xúc với không khí Bài 4: a) CH4 + 2O2 → CO2 + H2O

(1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(2)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 27 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b) nCaCO3 = = 0,049 mol Giả sử số mol của V (l) khí là x (mol)

O,96x

N

CH4 + 2O2 → CO2 + H2O

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12l

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

=> x = 0,05 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

mol

Đ

Ta có: 0,98x = 0,049

TP

0,98x

ẠO

0,98x

.Q

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

nCO2= 0,96x + 0,02x = 0,98x mol

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ơ

0,96x

28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

Tiết 6 HOẠT ĐỘNG 6: TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU NHIÊN LIỆU (Học sinh hoạt động nhóm).

Bài 41. NHIÊN LIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

Ơ

N

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

U Y

tái

G

Đ

1. Nội dung 1: Tìm hiểu nhiên liệu là gì

NL

liệu thường dùng.

quyết vấn

N

- GV: Em hãy kể tên một vài nhiên - HS: than, củi, dầu hoả, khí gaz……

H Ư

- HS: Nghe giảng và ghi nhớ.

nhiệt và phát sáng, gọi là chất đốt, nhiên liệu.

đề.

TR ẦN

- GV: Các chất trên đều cháy được toả

giải

- HS: Trả lời và ghi vở. - HS: Nghe giảng và ghi nhớ.

10 00

B

- GV: Vậy nhiên liệu là gì?

- GV: Nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất. Nhiên

H

Ó

A

liệu có sẵn trong tự nhiên, một số nhiên liệu được điều chế từ các nguồn

-L

Í-

nhiên liệu có sẵn trong tự nhiên.

trên.

ÁN

-GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ.

-HS: Lấy ví dụ về hai loại nhiên liệu

TO

I. Nhiên liệu là gì? Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng

ÀN

Ví dụ: than, củi, dầu hoả, khí gaz, cồn,

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

.Q TP ẠO

thế nào cho hiệ quả?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

hiện.

như vậy thì chúng ta phải sử dụng như

IỄ N D

NL

tâm. Vậy thì nhiên liệu nó là gì mà quan trọng như vậy và nó quan trọng

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

được mọi quốc gia trên thế giới quan - HS: Tiếp nhận thông tin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Giới thiệu bài: Nhiên liệu là vấn đề

2. Nội dung 2: Tìm hiểu nhiên liệu được phân loại như thế nào?

- GV: Dựa vào trạng thái em hãy phân -HS: 3 loại: rắn, lỏng, khí

NL thực

loại nhiên liệu? Lấy ví dụ?

hành,

+ Rắn: than mỏ, gỗ

- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK + Lỏng: xăng, dầu hoả, rượu NL tổng và nêu quá trình hình thành các loại + Khí: Khí thiên nhiên, khí mỏ, khí hợp. than. Thuyết trình về đặc điểm của các lò cốc, khí lò cao… loại than gầy, than mỡ, than bùn, gỗ.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

-HS: Đọc và tóm tắt các nội dung www.facebook.com/daykemquynhonofficial 29 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năng lực cần đạt

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

- GV:Treo biểu đồ 4.21 à 4.22 Yêu cầu chính về các loại than. HS nêu đặc điểm và năng xuất toả - HS: Đọc thông tin hình 4.21 và 4.22

N

nhiệt các loại gầy, than mở, than bùn, SGK và trả lời yêu cầu của GV.

Ơ H

Đ

nhiễm môi trường.

N

G

II. Nhiên liệu được phân loại như thế nào 1. Nhiên liệu rắn: gồm các than mỏ, gỗ

H Ư

2. Nhiên liệu lỏng: gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như xăng, dầu hoả, rượu

TR ẦN

3. Nhiên liệu khí: gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ, khí lò cốc, khí lò cao, khí than 3. Nội dung 3: Tìm hiểu sử dụng nhiên liệu như thế nào cho có hiệu quả -GV: Vì sao chúng ta phải sử dụng -HS:

tái

B

Nếu nhiên liệu cháy không NL

nhiên liệu cho hiệu quả?

10 00

hoàn toàn sẽ vừa gây lãng phí vừa hiện, giải làm ô nhiễm môi trường.

quyết vấn

Ó

A

-GV: Sử dụng nhiên liệu như thế nào -HS: Để nhiên liệu cháy hoàn toàn đề. đồng thời tận dụng được nhiệt lượng

H

là hiệu quả?

Í-

-GV: Muốn sử dụng nhiên liệu hiệu do quá trình cháy tạo ra. Nâng cao

-L

quả chúng ta thường phải thực hiện hiệu suất sử dụng.

ÁN

những biện pháp nào?

-HS:

TO

GV: Tác dụng của việc sử dụng nhiên + Cung cấp đủ oxi. liệu có hiệu quả? (tiết kiệm nhiên + Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên

ÀN

liệu, hạn chế ô nhiễm môi trường) GV: Nhận xét và tổng kết như sgk

liệu với không khí.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

GV: Thông báo về ưu điểm của nhiên liệu khí là cháy hoàn toàn nên ít gây ô

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

lỏng, khí,... và gọi HS tóm tắt.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

điểm, ứng dụng của nhiên liệu rắn,

+ Điêu chỉnh lượng nhiên liệu.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

gỗ. - GV: Cho HS đọc SGK và nêu đặc - HS: Đọc SGK và trả lời câu hỏi.

III. Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho có hiệu quả 1) Cung cấp đủ oxi ( không khí) cho quá trình cháy. 2) Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí (Oxi) bằng cách: + Trộn đều nhiên liệu lỏng khí với oxi không khí. Dùng động cơ tăng áp (tăng áp nhiên liệu, khí) + Làm nhỏ nhiên liệu rắn. 30

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Năng lực cần đạt

3) Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết.

N

Cải tiến lò đốt, phương pháp sản xuất, chế tạo động cơ mới có hiệu suất cao.

Ơ

Mở rộng:

G

Đ

sinh học để sản xuất diesel sinh học (dầu thực vật, dầu thực vật phế thải, mỡ động vật). Hay nói cách khác; NLSH là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc

N

động thực vật (sinh học). Ví dụ như nhiên liệu chế xuất từ chất béo của động thực vật (mỡ

H Ư

động vật, dầu dừa,...), ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương...), chất thải trong nông nghiệp

TR ẦN

(rơm rạ, phân,...), sản phẩm thải trong công nghiệp (mùn cưa, sản phẩm gỗ thải...), Loại nhiên liệu này có nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại nhiên liệu truyền thống (dầu khí, than đá...):

10 00

B

Tính chất thân thiện với môi trường: chúng sinh ra ít hàm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính (một hiệu ứng vật lý khiến Trái Đất nóng lên) và ít gây ô nhiễm môi trường hơn các loại

A

nhiên liệu truyền thống.

H

Ó

Nguồn nhiên liệu tái sinh: các nhiên liệu này lấy từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và có

-L

Í-

thể tái sinh. Chúng giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn tài nguyên nhiên liệu không tái sinh truyền thống.

ÁN

Tuy nhiên hiện nay vấn đề sử dụng NLSH vào đời sống còn nhiều hạn chế do chưa hạ

TO

được giá thành sản xuất xuống thấp hơn so với nhiên liệu truyền thống. Trong tương lai, khi nguồn nhiên liệu truyền thống cạn kiệt, NLSH có khả năng là nguồn thay thế. NLSH là khái niệm chung chỉ tất cả những dạng nhiên liệu có nguồn gốc sinh học, có thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Gasohol (Methanol, Ethanol, Buthanol, nhiên liệu tổng hợp Fischer Tropsch); các loại dầu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

thông vận tải chủ yếu gồm: các loại cồn sản xuất bằng công nghệ sinh học để sản xuất ra

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

NLSH là những nhiên liệu có nguồn gốc từ các vật liệu sinh khối như củi, gỗ, rơm, trấu, phân và mỡ động vật... nhưng đây chỉ là những dạng nhiên liệu thô. NLSH dùng cho giao

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Các loại nhiên liệu sinh học

D

IỄ N

Đ

tạm chia làm mấy nhóm sau: 1. Nhiên liệu lỏng: Bao gồm Bio-metanol, Bio-ethanol, Bio-butanol… Trong số các dạng NLSH này, Bioethanol là loại nhiên liệu thông dụng nhất hiện nay trên thế giới vì có khả năng sản xuất ở quy mô công nghiệp từ nguyên liệu chứa đường như mía, củ cải đường và nguyên liệu chứa tinh bột như ngũ cốc, khoai tây, sắn…

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 31 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Có thông tin cho rằng xăng chứa ethanol có trị số octane cao hơn xăng thường nên động cơ mau nóng hơn, máy cũng mau hao mòn hơn, nhất là các vòng đệm cao su bị trương nở do ethanol. Cũng có ý kiến cho rằng bất lợi của Ethanol là tính hút ẩm của nó nên xăng

N

H

cũng phải làm từ kim loại đặc biệt, việc chuyên chở cũng khó khăn hơn xăng thường. Tuy

Ơ

thay đổi vật liệu làm động cơ, phải bảo trì xe thường xuyên. Bồn chứa xăng pha ethanol

N

pha ethanol có xu hướng hút ẩm làm cho gasohol bị nhiễm nước gây khó khởi động động cơ, làm rỉ sét kim loại, hư mòn chất nhựa (plastic), nên để sử dụng gasohol đòi hỏi phải

G

Đ

xăng có pha ethanol có tính “hòa tan” nước cao hơn xăng thường ở một tỷ lệ nhất định, giúp tăng khả năng chống tách nước của nhiên liệu qua đó hạn chế hiện tượng tách nước

H Ư

N

trong bồn chứa xăng. Các yêu cầu kỹ thuật đặt ra hiện nay nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc của xăng pha ethanol với nước (ẩm) tại các kho chứa, CHXD, phương tiện chuyên

TR ẦN

chở, … với mục tiêu chính là đảm bảo chất lượng, giảm hao hụt nhiên liệu (do ethanol tan vô hạn trong nước) phục vụ cho các Nhà kinh doanh xăng dầu. Ethanol hoặc xăng pha

B

ethanol với hàm lượng cao cũng gây biến tính, làm hỏng các vật liệu cao su hoặc nhựa

10 00

(plastic) thông thường. Tuy nhiên với xu thế hướng đến việc sử dụng các loại nhiên liệu

A

thân thiện với môi trường, các nhà sản xuất xe đã có cải tiến vật liệu để phù hợp với nhiên liệu sinh học đặc biệt là xăng pha ethanol do tính ưu việt và phổ dụng của loại nhiên liệu

H

Ó

này. Theo thống kê đã có 27 hãng xe trên thế giới khuyến cáo sản phẩm của mình tương

Í-

thích với xăng pha ethanol có hàm lượng ethanol đến 10% V (E10). Tương tự các quốc giá

-L

khác như Thái lan, Philippines, tại Việt Nam, các loại xe máy sản xuất từ 1990 trở lại đây

TO

ÁN

đều có thể sử dụng xăng pha ethanol đến 10% V. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: bồn, bể chứa, cột bơm xăng, xe bồn vận chuyển xăng, … do đã được đầu tư từ khá lâu nên khi chuyển sang sử dụng cho xăng pha ethanol cần phải có những hoán đổi cho phù hợp

ÀN

nhưng việc thay đổi này khá đơn giản và không tốn nhiều thời gian, chi phí. Đối với các

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

sẽ giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn. Tính hút ẩm cao của ethanol trên thực tế giúp cho

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

thêm ethanol vào xăng thì trị số octane của xăng pha ethanol cao hơn xăng thường do vậy

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

dụng xăng có trị số octane (RON) thấp hơn so với yêu cầu kỹ thuật của động cơ (tỷ số nén) và khuyến cáo của nhà sản xuất. Cả lý thuyết và thực nghiệm đều cho thấy khi pha

xe bồn, cột bơm mới đầu tư thì hầu hết đã được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng xăng

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nhiên, trong thực tế việc nóng động cơ hơn mức bình thường có nguyên nhân từ việc sử

D

IỄ N

pha ethanol. Diesel sinh học (BioDiesel): Diesel sinh học là một loại nhiên liệu có tính chất tương đương với nhiên liệu dầu diesel nhưng không phải được sản xuất từ dầu mỏ mà được sản xuất từ dầu thực vật hay mỡ động vật bằng phản ứng chuyển hóa este (transesterification). Các chất dầu [còn gọi là fatty acid methyl (hay ethyl) ester (FARME)] trộn với sodium

32

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

hydroxide và methanol (hay ethanol) tạo ra dầu diesel sinh học và glycerine bằng phản ứng chuyển hóa este. 2. Khí sinh học (Biogas): Biogas hay khí sinh học là hỗn hợp khí methane (CH4) và một số khí khác phát sinh từ sự

N

phân huỷ các vật chất hữu cơ trong môi trường yếm khí. Thành phần chính của Biogas là

H

Ơ

CH4 (50-60%) và CO2 (>30%) còn lại là các chất khác như hơi nước N2, O2, H2S, CO, …

ẠO

có hàm lượng nhỏ nhưng ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ ngọn lửa, giới hạn cháy, nhiệt

Đ

trị thấp và tỷ lệ không khí/nhiên liệu của Biogas.

G

3. Nhiên liệu sinh học rắn:

H Ư

N

Một số loại nhiên liệu sinh học rắn mà các nước đang phát triển sử dụng hàng ngày trong công việc nấu nướng hay sưởi ấm là gỗ, và các loại phân thú khô.

TR ẦN

Nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học

Nguyên liệu để sản xuất Nhiên liệu sinh học rất đa dạng, phong phú, bao gồm:

10 00

B

Nông sản: sắn, ngô, mía, củ cải đường…

Cây có dầu: lạc, đậu tương, cây hướng dương, dừa, cọ dầu, jatropha…

Ó

A

Chất thải dư thừa: sinh khối phế thải, rơm rạ, thân cây bắp, gỗ, bã mía, vỏ trấu…

H

Mỡ cá

-L

Í-

Tảo

ÁN

Tùy theo lợi thế về nguồn nguyên liệu của mỗi quốc gia, người ta lại chọn những loại nguyên liệu phù hợp để sản xuất NLSH. Ví dụ như Brasil sản xuất ethanol chủ yếu từ mía,

ÀN

TO

ở Mỹ là từ ngô.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

mòn các chi tiết trong động cơ, sản phẩm của nó là SOx cũng là một khí rất độc. Hơi nước

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

phải xử lý biogas trước khi sử dụng tạo nên hỗn hợp nổ với không khí. Khí H2S có thể ăn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

sử dụng biogas làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. Để sử dụng biogas làm nhiên liệu thì

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

được thuỷ phân trong môi trường yếm khí, xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20-40ºC, do đó có thể

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 33 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. LUYỆN TẬP 1. Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung chính: Tính chất vật lý, hóa học của metan, etilen, axetilen, benzen 2. BT 4(sgk-125):

N

Chất b, c làm mất màu dd Br2 vì trong phân tử có liên kết đôi, ba giống phân tử C2H4 và

Br Br

Br

Br

Br

N Đ

N

G

ẠO

nếu cộng 1 phân tử Br2 thì sản phẩm là: CH2 - CH - CH = CH2

H Ư

c. CH3 - C  CH + Br2  CH3 - C = CH

TR ẦN

  Br Br

10 00

B

Br Br

Ó H

  Br Br

Í-

  Br Br

A

  tiếp tục CH3 - C = CH + Br2  CH3 - C- CH

-L

D. VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG

TO

ÁN

Bài tập 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau: a. Benzen không làm mất màu dd brom vì benzen là chất lỏng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Br

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

U Y

b. CH2= CH- CH = CH2 + 2Br2  CH 2 - CH - CH - CH2

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ơ

C2H 2

D

IỄ N

Đ

b. Benzen không làm mất màu dd brom vì phân tử có cấu tạo vòng. c. Benzen không làm mất màu dd brom vì phân tử có có 3 liên kết đôi . d. Benzen không làm mất màu dd brom vì phân tử có cấu tạo vòng trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn. Bài tập 2:

34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 http://daykemquynhon.blogspot.com

a. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng hết bao nhiêu lít oxi ở ĐKTC? Bao nhiêu lít không khí? b. Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại sinh

N

ra nhiều lượng muội than.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Bất ngờ, một vụ nổ mạnh xảy ra, ánh sáng lóe lên và chiếc nắp cống đã bật tung, hất văng cậu bé lên không trung.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN:

vụ nổ toilet vô cùng hy hữu đã xảy ra tại Trung Quốc gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến một người đàn ông phải khâu 40 mũi.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 35 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

36

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

Vứt tàn thuốc xuống cống.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

...và hối hận ngay lập tức.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

III. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT CHO MỖI LOẠI CÂU HỎI/BÀI TẬP TRONG CHỦ ĐỀ

hỏi/bài tập

(Mô tả yêu cầu cần đạt)

(Mô tả yêu cầu cần đạt)

Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu cần đạt)

Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt)

N

Thông hiểu

Ơ

Nhận biết

H

Loại câu

ÀN

TO

- Câu hỏi/ Ứng dụng của - Chọn hóa chất, Phân biệt tính Xử lý tình huống phương pháp tiến chất khác nhau trong thực tế: rò rỉ bài tập gắn từng với thực hiđrocacbon cụ hành thí nghiệm của các chất để nhiên liệu, tràn hành, thí nghiệm gắn với thực tiễn.

nhận biết. thể. Mô tả các thí - Giải thích các hiện nghiệm nhận tượng trong thực tế. biết, thực hành.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

nhận biết, tách chất. Cách điều chế từng hidrocacbon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

dư, thừa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

TP

Giải bài toán thực tế liên quan đến hiệu suất, năng suất tỏa nhiệt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

G

N

Viết CTCT dựa vào CTPT, mô tả cấu tạo. Viết các đồng phân nếu có. Giải bài tập có

ÁN

tập tính theo PTHH.

của hỗn hợp các chất dựa vào hiệu suất phản ứng. Xác định được CTHH của hidrocacbon. Giải thích hiện tượng hóa học.

ẠO

vào V (hoặc m). Xác định tính chất đặc trưng của từng hiđrocacbon. Giải thích hiện tượng cháy nổ, ngộ độc liên quan đên hidrocacbon

H Ư TR ẦN B

Ó

A

10 00

đặc So sánh cấu tạo và tạo nhận biết sự khác các nhau về tính chất hóa học dựa vào cấu đại tạo. tìm Làm thành thạo bài

theo PTHH.

IỄ N D

Nêu được điểm cấu phân tử của hiđrocacbon. Tính các lượng cần

-L

- Câu hỏi /Bài tập định lượng (trắc nghiệm, tự luận)

các chất. - Biết vận dụng tính chất hóa học của từng hiđro cacbon để viết PTHH.

H

(trắc nghiệm, tự luận)

tính chất hóa học đặc trưng cho từng hiđro cacbon. - Nêu hiện tượng thí nghiệm. - Phương pháp sản xuất, điều chế hiđrocacbon

Í-

định tính

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

- Câu hỏi - Nêu được - Dựa vào tính chất Biết tính m Tính được khối /Bài tập CTHH, CTCT hóa học để phân biệt (hoặc V) dựa lượng hoặc thể tích

dầu, cháy nổ khắc phục hậu quả môi trường. - Cấp cứu khi ngạt khí hidrocacbon,

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 37 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IV. HỆ THỐNG CÂU HỎI/BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐÃ MÔ TẢ. Mức độ nhận biết Câu 1: Tính chất vật lí cơ bản của metan là:

N

A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước. B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.

Ơ

C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.

ẠO

C. 2 liên kết đơn C – H và 2 liên kết đôi C = H.

G

Đ

D. 1 liên kết đơn C – H và 3 liên kết đôi C = H. Đáp án: A

H Ư

N

Câu 3: Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo?

TR ẦN

A. C6H6 B. C2H2

B

C. C2H4

10 00

D. CH 4

Í-

C. khí cacbonic và cacbon.

H

Ó

B. khí cacbonic và khí hiđro.

A

Đáp án: D Câu 4: Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là A. khí nitơ và hơi nước.

-L

D. khí cacbonic và hơi nước.

TO

ÁN

Đáp án: D Câu 5: Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là A. metan.

ÀN

B. benzen.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 1 liên kết đôi C = H và 3 liên kết đơn C – H.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y TP

.Q

Câu 2: Trong phân tử metan có A. 4 liên kết đơn C – H.

C. etilen.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án: D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

IỄ N

D. axetilen.

D

Đáp án: A Câu 6: Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ? A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi. B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi. C. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi. 38

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi. Đáp án: D Câu 7: Cho các chất sau: H 2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với

N

A. H2O, HCl. B. Cl2, O2.

Ơ

C. HCl, Cl2.

ẠO

C. phản ứng trùng hợp.

10 00

as D. 2CH4 + Cl2  2CH3Cl + H 2.

B

as C. CH4 + Cl2  CH2 + 2HCl.

TR ẦN

as A. CH4 + Cl2  CH2Cl2 + H2.

as B. CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl.

Đáp án: B

N

H Ư

Câu 9: Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là

G

Đ

D. phản ứng cháy. Đáp án: B

H

Ó

A

Câu 10: Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau: to CH4 + O2 ----> CO2 + H2O

TO

C. 7.

ÁN

A. 5. B. 6.

-L

Í-

Tổng hệ số trong phương trình hoá học là

ÀN

D. 8.

Đáp án: B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. phản ứng thế.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y TP

.Q

Câu 8: Phản ứng đặc trưng của metan là A. phản ứng cộng.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án: B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. O2, CO2.

Câu 11: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi. C. hai liên kết đôi. D. một liên kết ba. Đáp án: B

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 39 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ A. 2 : 1.

N

B. 1 : 2. C. 1 : 3.

Ơ

D. 1 : 1.

H G

Đ

D. axetilen. Đáp án: C

H Ư

N

Câu 14:

C. bốn liên kết đơn và một liên kết đôi.

10 00

D. hai liên kết đơn và hai liên kết đôi.

B

A. bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi. B. ba liên kết đơn và hai liên kết đôi.

TR ẦN

Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là

A

Câu 15: Khí CH 4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là

H

Ó

A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

Í-

B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.

-L

C. tham gia phản ứng trùng hợp.

TO

ÁN

D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước. Đáp án: D Câu 16: Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH nếu có:

ÀN

a. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. etilen.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. etan.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

Câu 13 Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là A. metan.

b. Nhỏ vài giọt dung dịch axit clohidric vào bột CaCO3

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án: D

D

IỄ N

Câu 17: Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH nếu có: a. Dẫn khí C2H2 vào dung dịch Br2 b. Cho dung dịch axit HCl vào dung dịch NaHCO 3 Câu 18: Cấu tạo phân tử axetilen gồm A. hai liên kết đơn và một liên kết ba. B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi. C. một liên kết ba và một liên kết đôi. 40

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba. Đáp án: A Câu 19:Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

N

A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi.

Ơ

C. một liên kết ba.

ẠO

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

G

Đ

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao. Đáp án: D

H Ư

N

Câu 21: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

TR ẦN

A. metan. B. etilen.

B

C. axetilen.

10 00

D. etan.

A

Đáp án: C Câu 22: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

H

Ó

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

Í-

B. Phản ứng cháy với oxi.

-L

C. Phản ứng cộng với hiđro.

TO

ÁN

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng. Đáp án: D Câu 23: Liên kết C  C trong phân tử axetilen có đặc điểm

ÀN

A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y TP

.Q

Câu 20: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án: C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. hai liên kết đôi.

C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. Đáp án: C

Câu 26: Phân tử nào sau đây có cấu tạo là mạch vòng sáu cạnh đều nhau ba liên kết đơn đôi xen kẻ nhau? A. Axetilen. B. Propan. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 41 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Benzen. D. Xiclohexan. Đáp án:C

N

Câu 27: Phản ứng đặc trưng của benzen là A. phản ứng cháy.

Ơ

B. phản ứng cộng với hiđro (có niken xúc tác).

H Ư

N

C. dung dịch AgNO 3/NH3 dư. D. dung dịch nước vôi trong dư.

TR ẦN

Đáp án: A Câu 2: Chất hữu cơ nào sau đây, khi cháy tạo thành số mol khí CO2 nhỏ hơn số mol hơi

B

nước?

10 00

A. CH4

A

B. C2H4 C. C2H2

H

Ó

D. C6H6

Í-

Đáp án: A

-L

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X, thu được thể tích khí CO 2

A. C2H2.

ÀN

B. C2H4.

TO

ÁN

bằng thể tích hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Hiđrocacbon đó là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

A. dung dịch nước brom dư. B. dung dịch NaOH dư.

ẠO

Mức độ hiểu Câu 1:Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y TP

.Q

Đáp án:C

C. CH4.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D. phản ứng thế với clo (có ánh sáng).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. phản ứng thế với brom (có bột sắt).

IỄ N

D. C3H6.

D

Đáp án : C Câu 4: Phương pháp nào sau đây nhằm thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí cacbonic? A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư. B. Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong. C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4. 42

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng nước brôm dư. Đáp án: A Câu 5: Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với metan người ta dùng

N

A. nước. B. khí hiđro.

Ơ

C. dung dịch brom.

U Y

ẠO

B. 3

G

Đ

C. 4 D. 5

H Ư

N

Đáp án: C

Câu 8: Chọn chất và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phản ứng hóa học sau: (4) C2H2  C6H 6

TR ẦN

(1) (2) ( 3) CaCO3  CaO  CaC2 

B

Câu 9: (2,0 điểm) Chọn chất và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phản ứng hóa học sau: (1) (2) ( 3) (4)  CaO  CaC2  C2H2  C6H 6

10 00

CaCO3

Câu 10: (2,0 điểm) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

Í-

H

Ó

A

(1) (2) (3) (4) CO2  CaCO3  CaO  CaC2  C2H2 Câu 11: Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:

CH2 = CH2 +

b/

n CH2 = CH2

ÁN

TO

c/

-L

a/

 

0

,xt,P t  0

C6H 6 +

Br2

CH4 +

O2

, Fe t   0

t 

ÀN

d/

Br2

Câu 12: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 3 chất lỏng: nước, rượu etylic, benzen

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 7: Cho các chất sau: CH4, Cl2, H2, O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một?

Câu 13: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 3 chất khí: CO2; CH4; C2H4 Câu 14: Cho 3 chất khí không màu sau: CH4, C2H2, CO2. Bằng phương pháp hóa học, hãy

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án: C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. khí oxi.

phân biệt 3 chất khí trên. Viết PTHH nếu có. Câu 15: Cho 3 chất khí không màu sau: CH4, C2H4, CO2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt 3 chất khí trên. Viết PTHH nếu có. Câu 16. Trong các công thức cấu tạo sau, công thức cấu tạo nào là của benzen:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 43 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

A.

B.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C.

D.

Câu 17. Trong các công thức cấu tạo sau, công thức cấu tạo nào KHÔNG là của benzen: D.

N

C.

Ơ H N TP

D. CH 4.

ẠO

Đáp án: A

Đ

Câu 19: 1 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ 2 mol brom trong dung dịch.

G

Hiđrocacbon X là

H Ư

N

A. CH4. B. C2H4.

TR ẦN

C. C2H2. D. C6H6. Đáp án: C

10 00

B

Câu 20: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

A

A. 16,0 gam.

Ó

B. 20,0 gam.

-L

Í-

H

C. 26,0 gam. D. 32,0 gam. Đáp án: D

ÁN

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo

TO

ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí)?

ÀN

A. 300 lít. B. 280 lít.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

.Q

C. C2H6.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

B. C2H4 .

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 18: Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là A. C2H2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B.

A.

IỄ N

C. 240 lít.

D

D. 120 lít. Đáp án: B Câu 22: Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là

A. C6H6 +Br  C6H 5Br + H o

B. C6H6 + Br2

Fe, t   C6H 5Br + HBr

C. C6H6 + Br2  C6H6Br2 44

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

o

Fe, t  C6H5Br + HBr D. C6H 6 +2Br 

Câu 23: Trong các hiđrocacbon sau khi đốt hiđrocacbon nào sinh ra nhiều muội than? A. C2H 6 B. CH4

N

C. C2H 4

Ơ

D. C6H 6

Đ

B. 11,2 lít.

N

G

C. 16,8 lít.

H Ư

D. 8,96 lít.

TR ẦN

Đáp án: A Câu 2: Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan là A. 11,2 lít.

B

B. 4,48 lít.

10 00

C. 33,6 lít. D. 22,4 lít.

Ó

A

Đáp án: D

H

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam khí metan, dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước

-L

ÁN

A. 20 gam. B. 40 gam.

Í-

vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là

TO

C. 80 gam.

D. 10 gam.

ÀN

Đáp án: B Câu 4: Khối lượng khí CO 2 và khối lượng H 2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn 8 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A. 5,6 lít.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(đktc) có thể tích là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

TP

.Q

Mức độ vận dụng thấp Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Đáp án: D

khí metan lần lượt là A. 44 gam và 9 gam. B. 22 gam và 9 gam. C. 22 gam và 18 gam. D. 22 gam và 36 gam. Đáp án: C

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 45 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 5: Thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) đo ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam khí metan là A. 8,96 lít.

N

B. 22,4 lít. C. 44,8 lít.

Ơ

D. 17,92 lít.

N

H

Đáp án: C

G

Đ

D. 30% và 70%. Đáp án : B

H Ư

N

Câu 7: Tỉ khối hơi của một ankan đối với khí metan là 1,875. Công thức phân tử của ankan là

TR ẦN

A. C3H8. B. C2H6.

B

C. C4H10.

10 00

D. C5H12.

A

Đáp án: B Câu 8: Cho 6,72 lít etilen vào đung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được là: B. 48 g

C. 56,4 g

H

Ó

A. 8,4 g

Í-

D. 103,8 g

-L

Câu 9: Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư:

ÁN

C2H 2Br4

C2H2 + 2Br2 

TO

Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là A. 34,6 gam.

B. 8,65 gam.

C. 17,3 gam.

ÀN

D. 4,325 gam. Biết: C = 12; O = 16; Br = 80; Na = 23; Ca = 40; Zn = 65; Mg = 24

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. 50% và 50%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 80% và 20%.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

nước. Thành phần phần trăm theo thể tích của khí CH4 và H2 trong hỗn hợp lần lượt là: A. 60% và 40%.

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H 2 (đktc) thu được 16,2 gam

D

IỄ N

Câu 10: Thể tích khí oxi cần để đốt cháy 0,1 mol CH4 ở đktc là: B. 4,48 lit C. 22,4 lit A. 2,24 lit

D. 3,36 lit

Câu 11: Thể tích khí oxi cần để đốt cháy 0,05 mol C2H4 ở đktc theo sơ đồ: C2H4 + O2  CO2 + H2O là: A. 2,24 lit

46

B. 4,48 lit

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

C. 22,4 lit

D. 3,36 lit

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

N

A. 50 % ; 50%. B. 40 % ; 60%.

Ơ

C. 30 % ; 70%.

U Y

ẠO

A. 60% ; 40%.

G

Đ

B. 50% ; 50%. C. 40% ; 60%.

H Ư

N

D. 30% ; 70%. Đáp án: A

TR ẦN

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí C2H2 trong bình chứa khí oxi dư. Thể tích khí CO 2 thu được (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là

B

A. 11,2 lít.

10 00

B. 16,8 lít.

A

C. 22,4 lít. D. 33,6 lít.

H

Ó

Đáp án: A

Í-

Câu 15: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom

-L

dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của

TO

ÁN

mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%.

ÀN

C .40% ; 60%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

lượt là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 25 cm3 một hỗn hợp gồm metan và etilen thì cần 60 cm3 oxi (các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu lần

D. 60%; 40%.

D

IỄ N

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đáp án : D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. 80 % ; 20%.

Đáp án: B Câu 16: Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi (các thể tích khí đo ở đktc). Thể tích khí CO2 sinh ra là A. 24 ml. B. 30 ml. C. 36 ml. D. 42 ml.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 47 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đáp án: C

U Y

ẠO

(Biết Ca=40, C= 12, Br = 80)

G

Đ

Câu 2: Bài toán: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH 4 và C2H4 tác dụng hết với dung dịch brom dư, thu chuẩn (Biết Br = 80, C= 12, H=1)

TR ẦN

a. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng. b. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

H Ư

N

được 6,72 lít khí thoát ra khỏi dung dịch brom. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu

B

c. Cần bao nhiêu lít không khí để có thể đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát ra. Biết oxi

10 00

chiếm 1/5 thể tích không khí.

A

Câu 3: Bài toán: Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và axetilen phản ứng với 200ml dung dịch brom dư.

H

Ó

Sau phản ứng, thu được 2,24 lít khí thoát ra khỏi dung dịch. Thể tích các khí đo ở điều

Í-

kiện tiêu chuẩn.

-L

a. Viết phương trình hóa học cho các phản ứng

TO

ÁN

b. Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. c. Để có được lượng axetilen trên, cần bao nhiêu gam đất đèn (khí đá). Biết CaC2 chiếm 80% khối lượng của đất đèn.

ÀN

Câu 4: Bài toán:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

80% khối lượng của đất đèn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

b. Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. c. Để có được lượng axetilen trên, cần bao nhiêu gam đất đèn (khí đá). Biết CaC2 chiếm

Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etilen phản ứng với dung dịch brom dư. Sau phản

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

a. Viết phương trình hóa học cho các phản ứng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

kiện tiêu chuẩn.

Ơ

Sau phản ứng, thu được 3,36 lít khí thoát ra khỏi dung dịch. Thể tích các khí đo ở điều

N

Mức độ vận dụng cao Câu 1: Bài toán: Cho 8,96 lít hỗn hợp khí metan và axetilen phản ứng với 200ml dung dịch brom dư.

IỄ N

ứng, thu được 2,24 lít khí thoát ra khỏi dung dịch. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu

D

chuẩn. a. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng b. Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. c. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết lượng khí thoát ra. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Biết: C = 12; O = 16; Br = 80; Na = 23; Ca = 40; Zn = 65; Mg = 24

48

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Chủ đề hiđrocacbon - Hóa học 9 www.facebook.com/daykem.quynhon

http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 5: Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 31,4 gam brombenzen? Biết hiệu suất phản ứng là 85% A. 15,6 gam.

N

B. 13,26 gam. C. 18,353 gam.

Ơ

D. 32 gam.

N

H

Đáp án: C

G

Đ

D. 36 kg Đáp án: B

H Ư

N

Câu 7: Cho 7,8 gam benzen phản ứng với brom dư (có bột sắt xúc tác) hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng brombenzen thu được là (chương 4/ bài 39 /mức 3)

TR ẦN

A. 12,56 gam. B. 15,7 gam.

B

C. 19,625 gam.

10 00

D. 23,8 gam.

A

Đáp án: A Câu 8: Khi xảy ra sự cố cháy liên quan đến ga, xăng dầu em phải làm gì?

H

Ó

Câu 9: Trong cống, hầm cầu có nhiều hidrocacbon được sinh ra dưới dạng khí (chủ yếu

-L

Í-

CH4). Có được đốt pháo, giấy, thả tàn thuốc xuống không? Giải thích? Nhận xét, rút kinh nghiệm:

ÁN

...........................................................................................................................................................................................................................................

TO

........................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................

ÀN

KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. 16 kg

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 12 kg

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y TP

.Q

cháy? A. 24 kg

...........................................................................................................................................................................................................................................

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 6: Cần bao nhiêu kg oxi để đốt cháy hết 4 kg benzen chứa 2,5% tạp chất không

D

IỄ N

...........................................................................................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial 49 www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bài soạn chủ đề PHI KIM & HIĐROCACBON hóa học 9 NH 2017-2018 (Chính thức) GV. Triệu Hải Đăng  

LINK BOX: https://app.box.com/s/40w4vh6fufvu1h71p0iobl7m5y2fas0h LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16LXAVfdFe-h1L9m8DJRekiXB...

Bài soạn chủ đề PHI KIM & HIĐROCACBON hóa học 9 NH 2017-2018 (Chính thức) GV. Triệu Hải Đăng  

LINK BOX: https://app.box.com/s/40w4vh6fufvu1h71p0iobl7m5y2fas0h LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/16LXAVfdFe-h1L9m8DJRekiXB...

Advertisement