Page 1

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 25) [DC18052018] T1- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 88- GV Đặng Thành Nam- Đề 1 T2- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 89- GV Đặng Thành Nam- Đề 2 T3- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 90- GV Đặng Thành Nam- Đề 3 T4- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 91- GV Đặng Thành Nam- Đề 4 T5- Đề thi thử THPT môn Toán 2018- Đề tuyển chọn 92- GV Đặng Thành Nam- Đề 5 L1- THPT chuyên Trần Phú- Hải Phòng- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải L2- THPT chuyên Hoàng Văn Thụ- Hòa Bình- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải L3- THPT chuyên Vĩnh Phúc- Đề thi thử THPT 2018- Lần 4- Có lời giải L4- Cụm các trường THPT chuyên ĐB sông Hồng- Đề thi thử THPT 2018- Lần 1 L5- THPT chuyên ĐH Vinh- Nghệ An- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải H1- Đề thi thử THPT môn Hóa 2018- GV Trần Hoàng Phi- Lize- Đề 01- Có lời giải H2- Đề thi thử THPT môn Hóa 2018- GV Trần Hoàng Phi- Lize- Đề 02- Có lời giải H3- Đề thi thử THPT môn Hóa 2018- GV Trần Hoàng Phi- Lize- Đề 03- Có lời giải H4- Đề thi thử THPT môn Hóa 2018- GV Trần Hoàng Phi- Lize- Đề 04- Có lời giải H5- THPT chuyên ĐH Vinh- Nghệ An- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 88 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. lim f ( x) = 1.

x →∞

x →∞

Đ

Câu 3: Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số cách chọn ra hai phần tử của M và sắp xếp hai phần tử đó là D. A102 + 2!.

G

C. C102 + 2!.

N

B. A102 .

A. C102 .

B. V =

1 Bh. 2

C. V =

1 Bh. 6

TR ẦN

1 A. V = Bh. 3

H Ư

Câu 4: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là D. V = Bh.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

B. (−∞ ;3).

C. (0; +∞ ).

D. (2; +∞ ).

ÀN

A. (−2; 2).

D

IỄ N

Đ

Câu 6: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x), trục hoành và hai đường thẳng x = a và x = b( a < b) được tính theo công thức nào dưới đây ?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x →∞

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. lim f ( x) = −1.

x →∞

TP

A. lim f ( x) = 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. lim f ( x) = −3.

x →∞

ẠO

x →∞

U Y

D. z = −1 + 2i.

Câu 2: Cho lim[ f ( x) + 2] = 1. Tính lim f ( x).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. z = −2i.

.Q

B. z = −2.

A. z = 2 + 2i.

N

Câu 1: Số phức nào dưới đây là một số thuần ảo ?

b

b

A. S = ∫ f ( x) dx.

B. S = π ∫ f 2 ( x) dx.

a

a

b

C. S = π ∫ f ( x) dx. a

b

D. S = ∫ f ( x) dx. a

Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 1

A. ln 1 − x + C.

B.

1 ln(1 − x )2 + C. 2

ẠO

Đ

1 là 1− x

G

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x) =

D. ln( ab) = ln a − ln b.

C. − ln 2 − 2 x + C.

1 D. − ln 1 − x + C. 2

B. N ( −1; −1;0).

C. P (0; −1;0).

D. Q ( −1;0;0).

B

A. M (0; −1;1).

TR ẦN

Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A( −1; −1;1). Hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox là ?

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 11: Đồ thị ở hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây ?

Đ

A. y = x3 − 6 x 2 + 9 x − 2.

D. y = − x 4 + 3 x 2 − 2.

D

IỄ N

C. y = x 4 − 3 x 2 − 2.

B. y = − x 3 + 6 x 2 − 9 x − 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 B. ln( ab) = ln a + ln b. C. ln(a b ) = ln a. b

N

1 ln b. a

H Ư

A. ln(a b ) =

TP

Câu 8: Với a, b là các số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3

.Q

B. 0

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. −1

U Y

Hàm số có giá trị cực tiểu bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2 x − 2 y + z + 5 = 0. . Mặt phẳng ( P ) có một véctơ pháp tuyến là   A. n1 = (2; −2;1). B. n2 = (1;1;0). C. n3 = (2; −2;5). D. n4 = (−2;1; 2).

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình log 2 ( x + 1) < 1 là A. (−1; +∞ ).

B. ( −∞ ;1).

C. ( −1;2).

D. (−1;1).

8 6a . 3

D. r =

4 6a . 3

TP

.Q

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 B. x = − . 2

C. x = 3.

3 D. x = − . 2

H Ư

A. x = 2.

3x + 1 . x−2

Đ

Câu 16: Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =

D. Q ( −1;2; −3).

ẠO

C. P (1;1;1).

G

B. N (0; −3;0).

N

A. M (2; −1;0).

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 17: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Ó

Số nghiệm của phương trình f ( x) + 3 = 0 là

B. 2.

Í-

H

A. 3.

A.

11 . 5

ÁN

-L

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 15: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 3 = 0,(Q) : x + y + z − 3 = 0. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( P ),(Q ) là một đường thẳng đi qua điểm nào dưới đây ?

B. 3.

C. 1.

D. 0.

2x + 3 trên đoạn [0; 4] là: x +1 12 . 5

C. −1.

D.

C. −6.

D. −2.

1

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 19: Tích phân ∫ (3 x 2 + 1)dx bằng A. 6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. r =

H

B. r = 2a.

N

A. r = 4a.

Ơ

N

Câu 14: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông và diện tích toàn phần bằng 64π a 2 . Bán kính đáy của hình trụ bằng

0

B. 2.

Câu 20: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình 4 z 2 − 4 z + 3 = 0. Giá trị của biểu thức

z1 z2 + z2 z1

bằng

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A.

3 . 2

B.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 . 3

1 C. − . 2

2 D. − . 3

a 2 . 2

C.

2a.

D.

a 3 . 2

Ơ

B.

H

A. a.

N

Câu 21: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OB = OC. Gọi M là trung điểm BC , OM = a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC bằng

1 . 126

C.

D.

1 . 21

A. 2 x − 2 y + z + 6 = 0. B. x + z + 1 = 0.

5 A. S = 1 + log 3 . 2

−1

D. 2 x − 2 y + z − 3 = 0.

= 5 có hai nghiệm a,b. Giá trị của biểu thức a + b − ab bằng

B

2

C. x + z − 5 = 0.

10 00

Câu 25: Biết phương trình 2 x.3x

TR ẦN

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A( −1; 2;0), B (3; −2; 2). Mặt phẳng cách đều hai điểm A, B và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

2 B. S = 1 + log 3 . 5

2 C. S = 1 + ln . 5

5 D. S = 1 + ln . 2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 26: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi M là trung điểm của SD (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai đường thẳng BM và AD bằng

Đ IỄ N D

A.

3 5 . 10

B.

3 5 . 20

C.

55 . 10

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 . 42

G

B.

N

1 . 252

H Ư

A.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

Câu 23: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 5 nam và 5 nữ thành một hàng dọc. Xác suất để không có bất kì hai học sinh cùng giới nào đứng cạnh nhau bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

D. 67,5 triệu đồng.

ẠO

A. 20,128 triệu đồng. B. 70,128 triệu đồng. C. 17,5 triệu đồng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 22: Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau đúng 5 năm người đó mới rút lãi thì số tiền lãi người đó nhận được gần nhất với số tiền nào dưới đây ? nếu trong khoảng thời gian này người này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi.

155 . 20

Câu 27: Cho hình lập phương ABCD. A′B′C ′D′ (tham khảo hình vẽ bên). Tang góc giữa đường thẳng BD′BD′ và mặt phẳng ( ADD′A′) bằng

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D.

MA =2 MB

MA 1 = . MB 2

C.

D.

MA 2 = . MB 3

H Ư

1− x , y = 0 (phần tô x đậm màu đen ở hình vẽ bên). Thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay ( H ) quanh trục hoành bằng

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 29: Gọi ( H ) là hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm số y = 2 x, y =

ÁN

-L

2 2 5   5   A. V = π  − 2 ln 2  . B. V = π  2 ln 2 −  . C. V = π  + 2 ln 2  . D. V = π  2 ln 2 +  . 3 3 3   3   20

10

TO

1  1   Câu 30: Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức  x − 2  +  x 3 −  có bao nhiêu số hạng x x    B. 27.

C. 29.

Đ

A. 32.

IỄ N

Câu 31: Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số y =

D. 28.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B.

Đ

MA 3 = . MB 2

N

A.

ẠO

x +1 y −1 z MA = = . Đường thẳng qua điểm M (1;1;1) và cắt d1, d2 lần lượt tại A, B. Tính tỉ số . 2 −1 2 MB

G

d2 :

x −1 y −1 z + 1 = = và 1 1 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

2 . 6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2 . 2

C.

U Y

6 . 3

.Q

B.

TP

3 . 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

2 3 x − (2m + 9) x 2 + 2( m 2 + 9m) x + 10 nghịch 3

D

biến trên khoảng (3;6) ?

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Cho hình nón đỉnh S. Xét hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác ngoại tiếp đường tròn đáy của hình nón và AB = BC = 10a, AC = 12a , góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB)) và (ABC) bằng 450. Thể tích khối nón đã cho bằng C. 27π a 3

D. 3π a 3

TP

D. ∫ f ′′( x)(1 − x)dx = −1.

0

ẠO

0

G

8 x − m2 2 x +1 + (2m 2 − 1)2 x + m − m3 = 0

H Ư

C. S =

3 . 2

D. S =

TR ẦN

3

4 B. S = . 3

N

có ba nghiệm thực phân biệt là khoảng (a;b). Tính S = ab.

.

Đ

Câu 34: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

2

Ơ U Y

1

C. ∫ f ′′( x)(1 − x)dx = 2018.

3

5 3 . 3

c+ d 1 dx = a − b + ln với c nguyên dương và a, b, d , e là các số nguyên tố. Giá 2 x e 1 trị của biểu thức a + b + c + d + e bằng

1+

A. 10

10 00

B

Câu 35: Cho

B. 14

C. 24

D. 17

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 36: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

Hàm số y = f ( x 2 − 2) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

ÀN

A. (−2;0).

B. (2; +∞ ).

C. (0; 2).

D. ( −∞ ; −2).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

.Q

0

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

0

A. S =

H

1

B. ∫ f ′′( x)(1 − x) dx = 1.

A. ∫ f ′′( x)(1 − x)dx = −2018.

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

1

N

Câu 33: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm cấp hai f ′′( x) liên tục trên đoạn [0;1] thoả mãn f (1) = f (0) = 1, f ′(0) = 2018. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 12π a 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 9π a 3

D

IỄ N

Đ

Câu 37: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị (C) như hình vẽ bên và có đạo hàm f ′( x) liên tục trên khoảng (−∞ ; +∞ ). Đường thẳng ở hình vẽ bên là tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 0. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ′( x) . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q

x −1 có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) tạo với hai trục tọa một 2x + 2 tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng y = − x. B. 1.

C. 3.

TR ẦN

A. 4.

H Ư

N

G

Câu 39: Cho hàm số y =

D. 2.

Câu 40: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình ln ( m + 2sin x + ln ( m + 3sin x ) ) = sin x có nghiệm thực ?

C. 5.

B

B. 3.

D. 6.

10 00

A. 4.

A

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; −2;1), B ( −2; 2;1), C (1; −2; 2). Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) tại điểm nào dưới đây ? 2 4  B.  0; − ;  . 3 3 

2 8  C.  0; − ;  . 3 3 

Í-

H

Ó

4 8  A.  0; − ;  . 3 3 

-L

Câu 42: Cho dãy số (an ) thỏa mãn a1 = 1 và 5an +1 − an − 1 =

 2 8 D.  0; ; −  .  3 3

3 , với mọi n ≥ 1. Tìm số nguyên dương 3n + 2

ÁN

n > 1 nhỏ nhất để an là một số nguyên.

A. n = 49.

B. n = 41.

C. n = 123.

D. n = 39. 3

ÀN

Câu 43: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x − (2m + 1) x 2 + 3m x − 5 có

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. vô số.

z là số thuần ảo ? z−4

Đ

A. 0

D. m > 2.

TP

Câu 38: Có bao nhiêu số phức z thoả mãn z − 3i = 5 và

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. 0 < m < 2.

ẠO

B. −2 < m < 0.

A. m < −2.

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

3 điểm cực trị.

1  A.  −∞ ;  . 4 

B. (1; +∞ ).

C. (−∞ ;0].

 1 D.  0;  ∪ (1; +∞ ).  4

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A( a;0; 0), B (1; b;0), C (1;0; c), với a,b,c là các số thực thay đổi sao cho H (3; 2;1) là trực tâm của tam giác ABC. Tính S = a + b + c. A. S = 2

B. S = 19

C. S = 11

D. S = 9

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 45: Cho số thực z1 và số phức z2 thoả mãn z2 − 2i = 1 và

z2 − z1 là số thực. Gọi a,b lần lượt là giá 1+ i

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z1 − z2 . Tính T = a + b.

C. T = 3 2 + 1

D. T = 2 + 3

4 3 . 3

D. V =

3 . 2

Đ

đường tròn cố định. Tìm bán kính R của đường tròn đó. C. R =

2 11 . 3

G

2 33 . 3

D. R = 6.

H Ư

B. R =

N

A. R = 4.

B.

3844 . 4845

C.

B

46 . 95

49 . 95

D.

1937 . 4845

10 00

A.

TR ẦN

Câu 48: Một hội nghị gồm 6 đại biểu nước A;7 đại biểu nước B và 7 đại biểu nước C trong đó mỗi nước có hai đại biểu là nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 4 đại biểu, xác suất để chọn được 4 đại biểu để mỗi nước đều có ít nhất một đại biểu và có cả đại biểu nam và đại biểu nữ bằng

= Câu 49: Cho khối tứ diện ABCD có BC = 3, CD = 4, ABC = BCD ADC = 900. Góc giữa hai đường

43 . 86

C.

H

B.

Ó

2 43 . 43

4 43 . 43

Í-

A.

A

thẳng AD và BC bằng 600. Côsin góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ACD) bằng

D.

43 . 43

1

ÁN

-L

Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [0;1] thoả mãn ∫x 2 f ( x )dx = 0 và max f ( x) = 6. Giá [0;1]

0

1

trị lớn nhất của tích phân ∫x 3 f ( x)dx bằng

1 . 8

B.

3(2 − 3 4) . 4

C.

2− 3 4 . 16

D.

1 . 24

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

ÀN

A.

0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A(1;1;1), B ( −3; −3; −3). Mặt cầu ( S ) đi qua A, B và tiếp xúc với (P) tại C. Biết rằng C luôn thuộc một

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z − 3 = 0 và hai điểm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. V =

TP

B. V = 2 3.

.Q

2 3 . 3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. V =

U Y

N

H

Câu 46: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 1, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Gọi A′, B ′, C ′ lần lượt là các điểm đối xứng của A,B,C qua S. Thể tích của khối đa diện ABCA′B ′C ′ bằng

N

B. T = 4 2

Ơ

A. T = 4

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 88 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H 8-B

11-A

12-A

13-D

14-D

15-C

16-A

17-B

18-A

21-A

22-A

23-C

24-D

25-A

26-A

27-C

31-A

32-A

33-A

34-A

35-A

36-B

37-A

41-C

42-B

43-C

44-B

45-B

46-A

20-D

29-A

30-C

38-C

39-D

40-A

47-D

48-D

49-A

50-B

ẠO

19-B

Đ

28-B

G

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10-D

D

IỄ N

Đ

ÀN

9-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-D

U Y

4-D

.Q

3-B

TP

2-B

N

1-C

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 88 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

1 = lim[ f ( x) + 2] = lim f ( x) + 2 ⇒ lim f ( x) = 1 − 2 = −1. x →∞

x →∞

Đ

x →∞

N

G

Câu 3: Đáp án B

H Ư

Số cách chọn ra hai phần tử của M và sắp xếp hai phần tử đó là số chỉnh hợp chập 2 của 10 phần tử và bằng A102 .

TR ẦN

Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án D

10 00

B

Quan sát bảng biến thiên với chiều mũi tên đi lên, hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞ ; −2) và (2; +∞ ).

Câu 6: Đáp án D

A

Câu 7: Đáp án B

H

Ó

Câu 8: Đáp án B

1

-L

∫ 1 − x dx = − ln 1 − x + C = − ln 2 − 2 x + C ′.

ÁN

Ta có:

Í-

Câu 9: Đáp án C

Câu 10: Đáp án D

Câu 11: Đáp án A

ÀN

Đồ thị hàm số đã cho là của hàm đa thức bậc ba với hệ số của x3 dương.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 2: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Số phức là số thuần ảo nếu phần thực bằng 0.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 12: Đáp án A

IỄ N

Câu 13: Đáp án D

D

Câu 14: Đáp án D 2 2 4 6a 8 6a  S = 2π rh + 2π r = 64π a Ta có  tp ,h = . ⇒r= 3 3 2r = h

Câu 15: Đáp án C Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Dễ thấy điểm P(1;1;1) thuộc cả hai mặt phẳng nên nó thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng này.

Câu 16: Đáp án A

Đ G

 3 1− 2   4  = − 2. 3 3 4

H Ư

2 2

N

2

z z z +z ( z + z ) − 2 z1z2 = = 1 2 Ta có 1 + 2 = z2 z1 z1 z2 z1 z2 2 1

ẠO

Câu 20: Đáp án D

OM ⊥ OA, OM ⊥ BC ⇒ d (OA, BC ) = OM = a.

Câu 22: Đáp án A

TR ẦN

Câu 21: Đáp án A

10 00

B

Số tiền lãi người này nhận được sau 5 năm là 50(1 + 0, 07)5 − 50 ≈ 20,128 (triệu đồng).

Câu 23: Đáp án C

Ó

H

Ta tìm số cách xếp thoả mãn:

A

Số cách xếp ngẫu nhiên là 10!.

Í-

Đánh số hàng từ 1 đến 10. Có hai khả năng: 5 nam xếp vị trí lẻ và 5 nữ xếp vị trí chẵn có 5!× 5! = 1202.

5 nam xếp vị trí chẵn và 5 nữ xếp vị trí lẻ có 5!× 5! = 1202.

ÁN

-L

Theo quy tắc cộng có 1202 + 1202 = 2 ×1202 cách xếp thoả mãn. 2

Đ

ÀN

2 ( 5!) 1 . Vậy xác suất cần tính = 10! 126

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 19: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

1 11 < 0,∀ x ∈ [0;4] ⇒ min y = y (4) = . 2 [0;4] ( x + 1) 5

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có y′ = −

U Y

Câu 18: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Ta có f ( x) + 3 = 0 ⇔ f ( x) = −3. Kẻ đường thẳng y = −3 cắt đồ thị y = f ( x) tại đúng hai điểm có hoành độ x1 ∈ (−1;2), x2 ∈ (2; +∞ ).

N

Câu 17: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 24: Đáp án D Ta có AB(4; −4;2)// (2; −2;1) và trung điểm đoạn thẳng AB là I (1;0;1).

Mặt phẳng cần tìm có phương trình 2( x − 1) − 2 y + 1( z − 1) = 0 ⇔ 2 x − 2 y + z − 3 = 0.

Câu 25: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(

2

)

Lấy logarit cơ số 3 hai vế, ta được: log 3 2 x.3x −1 = log 3 5 ⇔ x 2 + x log 3 2 − log 3 5 − 1 = 0.

a + b = − log 3 2 5 Theo vi – ét ta có:  ⇒ S = − log 3 2 + log 3 5 + 1 = 1 + log 3 . 2 ab = − log 3 5 − 1

Ơ

N

Câu 26: Đáp án A

1 AB ′A = Vì vậy tan ( BD′, ( ADD′A′) ) = tan BD . = AD′ 2

10 00

B

Câu 28: Đáp án B

Gọi A(1 + a;1 + a; −1 + a ) ∈ d1 , B(−1 + 2b;1 − b; 2b) ∈ d 2 .

A

 Ta có MA = (a; a; a − 2), MB = (2b − 2; −b; 2b − 1) và điều kiện thẳng hàng

ÁN

-L

Í-

H

Ó

4  a = 3 a = k (2b − 2) a − 2kb + 2k = 0,   4    ⇔ a + kb = 0, ⇔ kb = − . MA = k MB ⇔ a = − kb 3 a − 2 = k (2b − 1) a − 2kb + k = 2    k = −2   MA = k = 2. MB

ÀN

Khi đó

U Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Ta có AB ⊥ ( ADD′A′) ⇒ AD′ là hình chiếu của BD′ lên mặt phẳng ( ADD′A′).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N H Ư

Câu 27: Đáp án C

.Q

ẠO

Đ

BM 2 + BC 2 − CM 2 2 BM .BC

G

 = Vậy cos( BM , AD) = cos MBC

5a 2 3a 2 + a2 − 4 = 3 5. = 4 10 5 2 a2 4

TP

2 ( BS 2 + BD 2 ) − SD 2 2 ( a 2 + 2a 2 ) − a 2 3a 5a , BM = . BC = a, CM = = = 2 4 4 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tam giác BCM có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ta có AD //BC ⇒ ( AD, BM ) = ( BC , BM ).

IỄ N

Đ

Câu 29: Đáp án A

D

Phương trình các hoành độ giao điểm: 2 x =

1− x 1 ⇔ x = −1; x = . x 2

2x = 0 ⇔ x = 0 1− x = 0 ⇔ x =1 x Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 1 2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2

1

 1− x  5  Dựa vào hình vẽ ta có V = π ∫ ( 2 x ) dx + π ∫   dx = π  − 2 ln 2  . 3  1 x  0 2

2

k

k =0

m =0

U Y .Q

H Ư

Câu 31: Đáp án A

TR ẦN

x = m Ta có y′ = 2 x 2 − 2(2m + 9) x + 2(m 2 + 9m); y′ = 0 ⇔  x = m + 9

Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng (m; m + 9).

10 00

B

m ≤ 3 Yêu cầu bài toán tương đương với: (3;6) ⊂ (m; m + 9) ⇔  ⇔ −3 ≤ m ≤ 3 ⇒ m ∈ {1; 2;3} . m + 9 ≥ 6

Ó

A

Câu 32: Đáp án A

S ( p − a )( p − b)( p − c) = = 3a. p p

Í-

H

Ta có bán kính nội tiếp đáy r = rd =

-L

Tâm O của đường tròn đáy là tâm nội tiếp tam giác ABC.

ÁN

Do đó chiều cao h = SO = r tan 450 = 3a ⇒ V =

π r 2h 3

= 9π a 3 .

Câu 33: Đáp án A

1

Đ

1

ÀN

Theo công thức tích phân từng phần ta có:

IỄ N

1

f ′′( x)(1 − x)dx = ∫ ( x − 1)d ( f ′( x) ) = (1 − x) f ′( x) 0 − ∫ f ′( x)d (1 − x) 1

0

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N

Vậy trong khai triển đã cho có tất cả 21 + 11 − 3 = 29 số hạng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3k + 10 3k + 10 ⇒0≤ ≤ 10 ⇒ k ∈ {0;1;...;10} ⇒ (k ; m) = (2; 4); (6;7);(10;10). 4 4

Đ

Suy ra m =

ẠO

TP

0 ≤ m ≤ 10, 0 ≤ k ≤ 20 Ta tìm các số hạng trong hai khai triển có cùng luỹ thừa của x, tức  . 20 − 3k = 30 − 4m

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

= ∑(−1) k C20k x 20 −3 k + ∑(−1)m C10m x30− 4 m .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10

N

20

m

Ơ

10

H

20

20 10 1  1    −1   −1  Ta có  x − 2  +  x 3 −  = ∑C20k x 20− k  2  + ∑C10m x 3(10 − m )   x  x    x  m =0  x  k =0

N

Câu 30: Đáp án C

0

0

1

= − f ′(0) + ∫ f ′( x)dx = − f ′(0) + f (1) − f (0) = −2018. 0

Câu 34: Đáp án A

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đặt t = 2 x (t > 0) phương trình trở thành: t 3 − 2mt 2 + (2m 2 − 1)t + m − m3 = 0

⇔ (t − m)(t 2 − mt + m 2 − 1) = 0

U Y

u2 I= ∫ 2 du = u − 1 2

1  1 u −1    ∫ 1 + u 2 − 1  du =  u + 2 ln u + 1  2 2

= 2 − 2 + ln

2

1+ 2 3

.

10 00

Vậy a + b + c + d + e = 2 + 2 + 1 + 2 + 3 = 10.

2

B

2

TR ẦN

Đặt u = 1 + x 2 ⇒ u 2 = 1 + x 2 ⇒ 2udu = 2 xdx, x 2 = u 2 − 1

Câu 36: Đáp án B

Ó

A

Với u = x 2 − 2 ta có y = f (u ) ⇒ y ′ = u ′f ′(u ) = 2 xf ′( x 2 − 2).

Í-

H

Theo yêu cầu bài toán ta cần tìm tập nghiệm của bất phương trình:

-L

y ′ = 2 xf ′( x 2 − 2) < 0 ⇔ −2 x ( x 2 − 2 − (−2) )( x 2 − 2 − 0 )( x 2 − 2 − 2 ) < 0

TO

ÁN

x > 2  ⇔  −2 < x < − 2 0 < x < 2 

Câu 37: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 35: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO N

G

Đ

2 . 3

H Ư

Vậy S =

.Q

 ∆ = m 2 − 4(m 2 − 1) > 0  2 S = m > 0 . ⇔1< m < m⇔ 2 3 P = m −1 > 0 m2 − m2 + m 2 − 1 ≠ 0 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Yêu cầu bài toán tương đương với m > 0 và (1) có hai nghiệm dương phân biệt khác

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

t = m ⇔ 2 2 t − mt + m − 1 = 0 (1)

D

IỄ N

Đ

Dựa trên đồ thị ta có f (0) = 0 và phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 0 là y = f ′(0) x.

Dựa trên đồ thị có hệ số góc của tiếp tuyến là f ′(0) = tan α < −2 với α là góc tạo bởi tiếp tuyến và chiều dương của trục Ox Do đó theo định nghĩa giá trị nhỏ nhất, ta có m = min f ′( x ) ≤ f ′(0) < −2.

Câu 38: Đáp án C

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn z 4bi . = bi ⇔ z = bi ( z − 4) ⇔ z (bi − 1) = 4bi ⇔ z = z−4 bi − 1 4bi (4b + 3)i + 3b − 3i = = bi − 1 bi − 1

(4b + 3)2 + (3b)2 1 = 5 ⇔ b = −1, b = − . 2 5 b +1

N N

H

1 m −1 ( x − m) + . 2 2m + 2 (m + 1)

U Y

Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = m là y =

Ơ

Câu 39: Đáp án D

.Q N

G

 m 2 − 2m − 1 = 0 m 2 − 2m − 1 − m 2 + 2m + 1 = − ⇔  2 2 2( m + 1) 2  (m + 1) = 1

H Ư

yB = − xA ⇔

Đ

Theo giả thiết ta có

Hệ này có bốn nghiệm trong đó chỉ có hai nghiệm thoả mãn mà A, B ≠ O.

TR ẦN

Vậy có hai tiếp tuyến thoả mãn.

Câu 40: Đáp án A

10 00

B

Phương trình tương đương với: m + 2sin x + ln(m + 3sin x) = esin x ⇔ m + 3sin x + ln(m + 3sin x) = esin x + sin x

Ó

A

⇔ eln( m +3sin x ) + ln(m + 3sin x) = esin x + sin x

H

⇔ ln(m + 3sin x ) = sin x ⇔ m + 3sin x = esin x

-L

Í-

1 ⇔ m = esin x − 3sin x ∈ [e − 3;3 + ]. e

ÁN

Do đó m ∈ {0;1; 2;3} .

Có tất cả bốn số nguyên thoả mãn.

ÀN

Câu 41: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

 − m 2 + 2 m + 1   m 2 − 2m − 1  là A  ;0  , B  0; . 2 2(m + 1)2    

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Toạ độ giao điểm của tiếp tuyến và các trục toạ độ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Khi đó z − 3i =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

Ta có véctơ chỉ phương của phân giác trong góc A là

1 2

2

(−3) + 4 + 0

2

( −3; 4;0 ) +

 3 4  (0; 0;1) =  − ; ;1  5 5  0 + 0 +1 1

2

2

2

D

IỄ N

 1 1 u= AB + AC = AB AC

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

3  x = 1 − 5 t  4 5 2 8   ⇒ AM :  y = −2 + t ∩ (Oyz ) : x = 0 ⇒ t = ⇒ M  0; − ;  . 5 3 3 3   z = 1 + t  

Câu 43: Đáp án C

3

B

Xét f ( x ) = x 3 − (2m + 1) x 2 + 3mx − 5 và f ( x ) = x − (2m + 1) x 2 + 3m x − 5.

10 00

Ta có 3 = 2a + 1 ⇔ a = 1 là số điểm cực trị dương của hàm số y = f ( x). Vậy yêu cầu tương đương với: f ( x) có đúng một điểm cực trị

Ó

A

dương ⇔ f ′( x) = 3 x 2 − 2(2m + 1) x + 3m = 0 có hai nghiệm thoả mãn x1 ≤ 0 < x2 ⇔ m ≤ 0.

H

Câu 44: Đáp án B

-L

Í-

Ta có I (1;0; 0) và tứ diện IABC vuông đỉnh I.

ÁN

Do đó mặt phẳng ( ABC ) ⊥ IH ⇒ ( ABC ) : 2 x + 2 y + z − 11 = 0.  11   9  Do đó A  ;0;0  , B  1; ;0  , C (1;0;9). 2   2 

11 9 + + 9 = 19. 2 2

Đ

ÀN

Vì vậy S =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ N

5k − 2 53 − 2 ≥ = 41. 3 3

TR ẦN

Vậy để an ∈ Z ⇒ 3n + 2 = 5k ⇔ n =

G

3n + 2 + 1 = log 5 (3n + 2). 5

H Ư

= log 5

ẠO

3n − 1 8  3n + 2  = log 5  + ... + log 5 + 1  + log 5 3n − 4 5  3n − 1 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Do đó an = (an − an −1 ) + (an −1 − an − 2 ) + ... + (a2 − a1 ) + a1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

3 3n + 5  3n + 5  = ⇔ an +1 − an = log 5  . 3n + 2 3n + 2  3n + 2 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có 5an +1 − an = 1 +

H

Câu 42: Đáp án B

IỄ N

Câu 45: Đáp án B

D

Với z1 = a ∈ R ta có

z2 − z1 = k ∈ R ⇔ z2 − a = k (1 + i ) ⇔ z2 = a + k + ki. 1+ i

Thay vào giả thiết ta có a + k + (k − 2)i = 1 ⇔ (a + k ) 2 + (k − 2) 2 = 1

⇔ a 2 + 2ka + 2k 2 − 4k + 3 = 0

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

∆ ′a ≥ 0 ⇔ k 2 − ( 2k 2 − 4k + 3) ≥ 0 ⇔ 1 ≤ k ≤ 3.

Khi đó z2 − z1 = k 1 + i = 2 k ∈  2;3 2  .

A

d ( I , Ox) − R ≤ NH ≤ d ( I , Ox) + R ⇔ 2 − 1 ≤ NH ≤ 2 + 1 ⇒ MN = z2 − z1 ∈  2;3 2  .

H

Ó

Vậy T = 2 + 3 2 = 4 2.

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 46: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

Do đó

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

NH NH NH = = 2 NH .  = 1 sin NMH sin ( i , u ) 2

B

MN =

TR ẦN

Gọi H là hình chiếu vuông góc của N lên Ox, ta có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ

H Ư

N

G

Theo giả thiết M ∈ Ox và N ∈ (C ) : x 2 + ( y − 2) 2 = 1 có tâm I (0; 2) và bán kính R = 1.  Và z2 − z1 = k (1 + i )(k ∈ R) ⇒ MN //u (1;1).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Cách 2: Gọi M,N lần lượt là điểm biểu diễn của z1 , z2 .

1 3 1  2 3 . Ta có V = 8VS . ABC = 8  . . . 3  = 3 3 3 4 

Câu 47: Đáp án D Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Gọi M = AB ∩ ( P ), khi đó dễ có M (3;3;3). Gọi tâm mặt cầu là điểm I ta có MA.MB = MI 2 − R 2 = MI 2 − IC 2 = MC 2 = 36 ⇒ MC = 6. Do đó C di động trên đường tròn (C) nằm trên mặt phẳng (P) có tâm M và bán kính r = 6.

Ơ

N

Cách 2: Gọi C ( a; b; c) ∈ ( P) ⇒ a + b − c − 3 = 0.

G

Đ

( a + t − 1) 2 + (b + t − 1) 2 + (c − t − 1) 2 = 3t 2

N

  − 1 + −1 − c + b  a 1 = 0 2( −3− a −b − c )  2 

2t

⇔ (a − 3) 2 + (b − 3) 2 + (c − 3) 2 = 36.

TR ẦN

⇔ (a − 1)2 + (b − 1)2 + (c − 1)2 − 4(3 + a + b + c) = 0

H Ư

⇔ (a − 1) 2 + (b − 1)2 + (c − 1)2 +

2

10 00

B

3+3−3−3 Vậy bán kính đường tròn giao tuyến là r = 36 −   = 6.  1+1+1 

A

Câu 48: Đáp án C

H

Ó

Số cách chọn ra ngẫu 4 đại biểu là C204 .

Í-

Ta tìm số cách chọn ra 4 đại biểu thoả mãn:

-L

Tư duy. *Ta sử dụng phần bù để giải bài toán này.

ÁN

- Tính số cách chọn ra 4 đại biểu sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu, gọi số cách là X. - Tính số cách chọn ra 4 đại biểu là nam sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu, gọi số cách là Y.

ÀN

- Tính số cách chọn ra 4 đại biểu là nữ sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu, gọi số cách là Z.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Mặt khác IA = IC = R nên

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO

Do đó ( a + t ) + (b + t ) + (c − t ) + 3 = 0 ⇔ t = −3 − a − b − c.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mặt khác IA = IB ⇒ I ∈ (Q) : x + y + z + 3 = 0 là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

x = a + t  Phương trình đường thẳng IC ⊥ ( P ) tại C là  y = b + t ⇒ I (a + t ; b + t ; c − t ). z = c − t 

Đ

Khi đó số cách cần tính là X – Y – Z.

D

IỄ N

*Số cách chọn ra 4 đại biểu sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu là C62 .7.7 + 6.C72 .7 + 6.7.C72 = 2499 cách.

*Số cách chọn ra 4 đại biểu là nam sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu là C42 .5.5 + 4.C52 .5 + 4.5.C52 = 550 cách.

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*Số cách chọn ra 4 đại biểu là nữ sao cho mỗi nước gồm ít nhất một đại biểu là C22 .2.2 + 2.C22 .2 + 2.2.C22 = 12 cách. *Vậy số cách cần tính là P = 2499 − 550 − 12 = 1937 cách.

N

1937 1937 . = 4845 C204

Ơ

Xác suất cần tính bằng

H

ÁN

-L

2 Tam giác ABC có BC = 3, AC = 52, AB = 27 + 16 = 43 ⇒ S ABC =

387 . 4

2 Tam giác ACD có CD = 4, AC = 52, AD = 27 + 9 = 6 ⇒ S ACD = 144.

9 × 52 × 36 × 3 2 43 . = 387 43 4× × 144 4

Đ

ÀN

Vậy cos α = 1 −

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

H

Và HC = 5, AC 2 = 27 + 25 = 52.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ó

A

1 1 Suy ra VABCD = . .3.4.3 3 = 6 3. 3 2

10 00

Vậy HBCD là hình chữ nhật và ADH = ( AD, HD) = ( AD, BC ) = 600 ⇒ AH = HD 3 = 3 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

 BC ⊥ AB Hạ AH ⊥ ( BCD) tại H ta có  ⇒ BC ⊥ ( AHB ) ⇒ BC ⊥ HB và  BC ⊥ AH CD ⊥ AD ⇒ CD ⊥ ( AHD) ⇒ CD ⊥ HD.  CD ⊥ AH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 49: Đáp án A

D

IỄ N

Câu 50: Đáp án B 1

Với mọi số thực a ta có ∫ax 2 f ( x)dx = 0, do đó 0 1

1

1

1

0

0

0

0

3 3 2 3 2 ∫x f ( x)dx = ∫x f ( x)dx − ∫ax f ( x)dx = ∫( x − ax ) f ( x)dx

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 1

1

0

0

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1

≤ ∫ x3 − ax 2 . f ( x) dx ≤ ∫ x3 − ax 2 .max f ( x) dx = 6 ∫ x3 − ax 2 dx,∀ a [0;1]

0

Do đó 1

a∈R

a

Đ G N H Ư

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

ẠO

0

1 (2a 4 − 4a + 3). 12

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N a

x3 − ax 2 dx = ∫ x 3 − ax 2 dx + ∫ x3 − ax 2 dx =

U Y

.

.Q

2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

Trong đó

1 3

0

TP

Đạt tại a =

[0;1]

0

H

0

1 3(2 − 3 4) min(2a 4 − 4a + 3) = . 2 [0;1] 4

N

1

3 3 2 3 2 ∫x f ( x)dx ≤ 6 min ∫ x − ax dx ≤ 6 min ∫ x − ax dx =

Ơ

1

Trang 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 89 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

B. 0.

C. 3.

D. 1.

G

A. 2.

Đ

Số mệnh đề đúng là ?

x−x

2

.

H Ư

x −1

1

B. y =

.

C. y = x3 − 3 x 2 + 1.

TR ẦN

1

A. y =

N

Câu 2: Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang ?

D. y = x 4 − x 2 + 1.

Câu 3: Tập A = {a, b, c, d } có tất cả bao nhiêu hoán vị ? C. 16.

B

B. 8.

10 00

A. 4.

D. 24.

Câu 4: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 10 và chiều cao bằng 3 là: B. 10.

C. 3.

D. 5.

A

A. 30.

x +1 . x+3

Í-

B. y = x3 + x.

C. y =

x −1 . x−2

D. y = − x 3 − 3 x.

-L

A. y =

H

Ó

Câu 5: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ( −∞; +∞) ?

ÁN

Câu 6: Viết công thức tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = ln 4, bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ ln 4), có thiết diện là một hình

TO

vuông có độ dài cạnh là

Đ

A. V = π

xe x .

ln 4

x ∫ xe dx. 0

ln 4

B. V =

ln 4

xe x dx.

C. V =

0

x ∫ xe dx. 0

ln 4

D. V = π

∫ ( xe

x 2

) dx.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(3) z vừa là số thực vừa là số thuần ảo khi và chỉ khi a = 0, b = 0.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(2) z là số thuần ảo khi và chỉ khi a = 0, b ≠ 0.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1) z là số thực khi và chỉ khi a ≠ 0, b = 0.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 1: Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ). . Xét các mệnh đề sau :

0

D

IỄ N

Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. x = 2.

C. y = 3x .

D. y = x −3 .

.Q C. − cos x + x + C.

D. cos x + C.

G

sin 2 x + x + C. 2

N

B.

H Ư

A. cos x + x + C.

Đ

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x + 1 là

Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(2; 2;1). Tính độ dài đoạn thẳng OA. B. OA = 3.

C. OA = 9.

TR ẦN

A. OA = 5.

D. OA = 5.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 11: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

B. y = − x 3 + 2 x 2 .

C. y = x 4 − 2 x 2 .

D. y = x3 − 2 x 2 .

TO

A. y = − x 4 + 2 x 2 .

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng toạ độ (Oyz)?

Đ

A. x = 0.

B. y + z = 0.

C. y − z = 0.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

B. y = log 3 x.

ẠO

1

A. y = x 3 .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8: Hàm số nào dưới đây xác định trên ℝ ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. x = 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. x = 0.

U Y

A. x = 1.

N

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây ?

D. z = 0.

D

IỄ N

Câu 13: Cho bất phương trình 9 x + 3x+1 − 4 < 0. Khi đặt t = 3x , ta được bất phương trình nào dưới đây ? A. 2t 2 − 4 < 0.

B. 3t 2 − 4 < 0.

C. t 2 + 3t − 4 < 0.

D. t 2 + t − 4 < 0.

Câu 14: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, chiều cao bằng 2a. Độ dài đường sinh của hình nón là A. l = 3a.

B. l = 2 3a.

C. l = 5a.

D. l = 4a.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. −∞ .

H D. 0.

Câu 18: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 3 trên đoạn [0; 3]. B. m = 2.

C. m = 3 − 3.

D. m = 0.

Ó

A

A. m = −1. 1

-L

0

Í-

H

Câu 19: Tích phân ∫10 x dx bằng B. 40.

ÁN

A. 90.

C.

9 . ln10

D. 9 ln10.

Câu 20: Nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2 − 2 z + 5 = 0 là B. z = 1 − 2i.

C. z = 1 + 2i.

ÀN

A. z = −1 − 2i.

D. z = −2 − i.

D

IỄ N

Đ

Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng AC và BD′ bằng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 1.

B

B. 3.

10 00

A. 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Số nghiệm của phương trình f ( x) + 3 = 0 là

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 17: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. 1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. 3

x 2 − 3x + 2 . x−2

A. +∞ .

http://daykemquynhon.ucoz.com

x = 1 + t  D.  y = 1 + 2t  z = -2 + t 

U Y

x→2

x = 3 + t  C.  y = 5 + 2t z = t 

.Q

Câu 16: Tính lim

x = 1 + t  B.  y = 2 + t  z = 1- 2t 

Ơ

 x = 1 + 3t  A.  y = 2 + 5t z = 1 

N

Câu 15: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;1), B(2;3; −1). . Đường thẳng qua hai điểm A,B có phương trình là

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. −4.

D. 4.

G

B. −3.

N

A. 3.

Đ

log x1 + log x2 bằng

H Ư

Câu 23: Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất. Xác suất để xuất hiện mặt có số chấm là một số nguyên tố bằng 1 . 4

B.

1 . 2

2 . 3

TR ẦN

A.

C.

D.

1 . 3

10 00

B

Câu 24: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng cắt nhau x −1 y +1 z x − 3 y z +1 . Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng d1 , d 2 . d1 : = = , d2 : = = 2 1 2 1 −1 −1

A

A. 3 x − y + 5 z − 4 = 0. B. 3 x − y + 5 z + 4 = 0. C. 3 x − y − 5 z − 4 = 0. D. 3 x − y − 5 z + 4 = 0. n

B. n = 32.

-L

A. n = 30.

Í-

H

Ó

1  Câu 25: Biết rằng hệ số của x n − 2 trong khai triển  x −  bằng 31. Tìm n. 4 

C. n = 31.

D. n = 33.

TO

ÁN

Câu 26: Một sinh viên A trong thời gian 4 năm học đại học đã vay ngân hàng mỗi năm 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm (thủ tục vay một năm một lần vào thời điểm đầu năm học). Khi ra trường A thất nghiệp nên chưa trả được tiền cho ngân hàng do vậy phải chịu lãi suất 8%/năm cho tổng số tiền vay gồm gốc và lãi của 4 năm học. Sau 1 năm thất nghiệp, sinh viên A cũng tìm được việc làm và bắt đầu trả nợ dần. Tổng số tiền mà sinh viên A nợ ngân hàng sau 4 năm học đại học và 1 năm thất nghiệp gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Đ

B. 48.621.980 đồng

C. 46.538.667 đồng

D. 45.188.656 đồng

D

IỄ N

A. 43.091.358 đồng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 22: Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình log 2 x + log 3 x.log 27 − 4 = 0. Giá trị của biểu thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 450.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 600.

.Q

B. 300.

TP

A. 900.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Câu 27: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ với AB = 2 3, AA′ = 2 (tham khảo hình vẽ bên). Tang góc giữa đường thẳng AB′ và mặt phẳng (BCC′B′) bằng

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

7 . 3

a 6 . 6

B.

a 3 . 3

C.

a 3 . 6

D.

a 6 . 3

Ó

A

Câu 29: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba đường thẳng

ÁN

-L

Í-

H

x = 3 x y −1 z +1 x −1 y +1 z  d1 : = = ; d2 : = = ; d 3 :  y = 1 − 3t . 1 2 −1 2 1 −2  z = 4t  Đường thẳng d có véctơ chỉ phương u (a; b; −2) cắt d1 , d 2 , d3 lần lượt tại A, B, C sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Tính T = a + b.

B. T = 8.

C. T = −7.

ÀN

A. T = 15.

D. T = 13.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7

D.

.

TP

3

3

C.

.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

.Q

B.

3.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

Câu 30: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hàm số y = f (3 − x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. (−∞ ;0).

B. (4;6).

C. ( −1;5).

D. (0; 4).

D. r = 8.

1 1 , x = , x = 2 và trục hoành. Đường x 2

3− 5 . 2

1+ 3 . 2

C. S =

H

Ó

B. S =

1− 3 . 2

Í-

A. S =

A

Câu 33: Biết rằng sin a,sin a cos a, cos a theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính S = sin a + cos a. 1− 5 . 2

m cos x + 1 đồng biến trên cos x + m

ÁN

 π khoảng  0;  .  3

-L

Câu 34: Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y =

D. S =

ÀN

A. (−1;1).

 1  B. ( −∞ ; −1) ∪ (1; +∞ ). C.  − ;1 .  2 

1  D.  −1; −  . 2 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. k = 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7 C. k = . 5

B

B. k = 1.

10 00

A. k = 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

1  thẳng x = k  < k < 2  chia (H) thành hai phần có diện tích là S1 và S2 như hình vẽ bên. Tìm tất cả giá 2  trị thực của k để S1 = 3S 2 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 32: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y =

Ơ

C. r = 1.

H

B. r = 2.

N

A. r = 4.

N

Câu 31: Cho hai điểm A,B cố định, AB = 1. . Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB bằng 4 là một mặt trụ. Tính bán kính r của mặt trụ đó.

D

IỄ N

Đ

Câu 35: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

ẠO

tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12 + x22 = 68. Tính tổng các phần tử của S.

∫ 1

A.

1 1 + 6 dx = a 2 − b 5 với a,b là các số hữu tỉ. Giá trị của biểu thức a + b bằng 8 x x

H Ư

Câu 37: Cho

D. 2.

7 . 8

B.

TR ẦN

2

C. 1.

G

B. −2.

N

A. −1.

11 . 24

7 . 5

C.

D.

11 . 5

A.

10 00

B

Câu 38: Gọi A,B,C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z, iz và 2z. Biết diện tích tam giác ABC bằng 4. Môđun của số phức z bằng B. 8.

2.

C. 2.

D. 2 2.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 39: Cho hàm số y = f ( x). Hàm số y = f ′( x) có đồ thị như hình vẽ bên.

D

IỄ N

Đ

Hàm số y = f ( x 2 ) có bao nhiêu điểm cực đại ?

A. 3.

B. 5.

C. 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 36: Cho phương trình log 22 x − 4 log 2 x − m 2 − 2m + 3 = 0. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4.

.Q

B. 5.

TP

A. 2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình f (2 sin x + 1) = f ( m) có nghiệm thực ?

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. 1.

Câu 40: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, có bao nhiêu mặt phẳng qua M (−4; −9;12) và cắt các trục toạ độ x ′Ox, y ′Oy, z ′Oz lần lượt tại A(2; 0;0), B, C sao cho OB = 1 + OC. A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn m

Câu 41: Cho I (m) = ∫ 0

A. 100.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 99 dx. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m để e I ( m ) < . 50 x + 3x + 2 2

B. 96.

C. 97.

D. 98.

thực. Giá trị lớn nhất của biểu thức a 2b bằng

4 . 27

B.

15 . 4

27 . 4

C.

TR ẦN

A.

B. P = 4.

D.

4 . 15

z − 2i là số thuần ảo. Khi số phức z có môđun lớn z−2

10 00

nhất. Tính giá trị biểu thức P = a + b.

B

Câu 45: Cho số phức z = a + bi €( a, b ∈ R) thoả mãn

A. P = 0.

H Ư

N

Câu 44: Xét các số thực với a ≠ 0, b > 0 sao cho phương trình ax 3 − x 2 + b = 0 có ít nhất hai nghiệm

C. P = 2 2 + 1.

D. P = 1 + 3 2.

B. V =

Í-

2a 3 . 30

-L

A. V =

H

Ó

A

Câu 46: Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của A qua D. Mặt phẳng qua CE và vuông góc với mặt phẳng (ABD) cắt cạnh AB tại điểm F. Tính thể tích V của khối tứ diện AECF. 2a 3 . 60

C. V =

2a 3 . 40

D. V =

2a 3 . 15

ÁN

Câu 47: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thoả mãn 3 f ( x) + xf ′( x) ≥ x 2018 với 1

TO

mọi x ∈ [0;1]. Giá trị nhỏ nhất của tích phân ∫ f ( x) dx bằng

Đ

A.

1 . 2021× 2022

0

B.

1 . 2018 × 2021

C.

1 . 2018 × 2019

D.

1 . 2019 × 2021

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. C (18; −7;9).

Đ

C. C (6; 21; 21).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

B. C (20;15;7).

G

A. C (6; −17; 21).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 117.

.Q

C. 118.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1; 2; −1), M (2; 4;1), N (1;5;3). Tìm toạ độ điểm C nằm trên mặt phẳng ( P ) : x + z − 27 = 0 sao cho tồn tại các điểm B,D tương ứng thuộc các tia AM, AN để tứ giác ABCD là hình thoi.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. 234.

U Y

An ≠ An −1 có hoành độ xn . Tìm giá trị nhỏ nhất của n để xn > 5100.

A. 235.

H

N

hai A3 ≠ A2 có hoành độ x3. Cứ tiếp tục như thế, tiếp tuyến của (C) tại An −1 cắt (C) tại điểm thứ hai

Ơ

N

Câu 42: Cho hàm số y = 2 x3 − 3 x 2 + 1 có đồ thị (C). Xét điểm A1 có hoành độ x1 = 1 thuộc (C). Tiếp tuyến của (C) tại A1 cắt (C) tại điểm thứ hai A2 ≠ A1 có hoành độ x2. Tiếp tuyến của (C) tại A2 cắt (C) tại điểm thứ

D

IỄ N

Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + z − 4 = 0. Có tất cả bao nhiêu mặt cầu có tâm nằm trên mặt phẳng (P) và tiếp xúc với ba trục toạ độ x′Ox, y′Oy , z ′Oz ? A. 8 mặt cầu.

B. 4 mặt cầu.

C. 3 mặt cầu.

D. 1 mặt cầu.

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 = 1200. Cạnh bên Câu 49: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, AB = 3, AD = 4, BAD

181 . 625

B.

24 . 625

32 . 125

C.

TR ẦN

A.

H Ư

N

G

Câu 50: Một dãy phố có 5 cửa hàng bán quần áo. Có 5 người khách đến mua quần áo, mỗi người khách vào ngẫu nhiên một trong 5 cửa hàng đó. Xác suất để có ít nhất một cửa hàng có nhiều hơn 2 người khách vào bằng

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

21 . 625

D

IỄ N

Đ

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 30°

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 90°

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

B. 45°

Đ

A. 60°

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

SA = 2 3 vuông góc với đáy. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, AD và BC (tham khảo hình vẽ bên). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (MNP).

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 89 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H 8-C

11-A

12-A

13-C

14-C

15-B

16-B

17-C

18-A

21-A

22-B

23-B

24-A

25-B

26-C

27-C

31-D

32-A

33-D

34-C

35-B

36-B

37-A

41-C

42-A

43-C

44-A

45-B

46-D

20-B

29-A

30-D

38-D

39-C

40-A

47-D

48-C

49-B

50-A

ẠO

19-C

Đ

28-D

G

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10-B

D

IỄ N

Đ

ÀN

9-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-B

U Y

4-B

.Q

3-D

TP

2-A

N

1-D

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 89 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

G

z là số thuần ảo khi và chỉ khi a = 0. nên (2) sai

H Ư

N

z vừa là số thực vừa là số thuần ảo khi và chỉ khi a = 0, b = 0. nên (3) đúng Vậy chỉ có một mệnh đề đúng.

TR ẦN

Câu 2: Đáp án A x →+∞

B

1 = 0 nên đồ thị hàm số này có tiệm cận ngang y = 0. x −1

Ta có lim

10 00

Câu 3: Đáp án D

Tập A gồm 4 phần tử nên số hoán vị bằng 4! = 24.

Câu 5: Đáp án B

Ó H

ÁN

Câu 6: Đáp án C

Í-

Sh 10.3 = = 10. 3 3

-L

Ta có V =

A

Câu 4: Đáp án B

Câu 7: Đáp án B

Câu 8: Đáp án C

ÀN

Câu 9: Đáp án C

∫ ( sin x + 1) dx = ∫ sin xdx + ∫dx = − cos x + x + C.

IỄ N

Đ

Ta có:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

z là số thực khi và chỉ khi b = 0. nên (1) sai

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Với z = a + bi thì

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 1: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

Câu 10: Đáp án B

Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án C

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14: Đáp án C Ta có: l = r 2 + h 2 = a 2 + 4a 2 = 5a.

Câu 15: Đáp án B

U Y Đ

Phương trình tương đương với f ( x) = −3, , kẻ đường thẳng y = −3 cắt đồ thị hàm số đã cho tại duy nhất một điểm có hoành độ nhỏ hơn −2.

N

G

Câu 18: Đáp án A

H Ư

Câu 19: Đáp án C 10 x 101 − 100 9 Ta có: ∫ 10 dx = = = . ln10 0 ln10 ln10 0 x

Câu 20: Đáp án B

TR ẦN

1

1

10 00

B

Ta có ( z − 1)2 = −4 = (2i )2 ⇔ z − 1 = ±2i ⇒ z = 1 ± 2i. Nghiệm phức có phần ảo âm là z = 1 − 2i.

A

Câu 21: Đáp án A

H

Ó

Ta có: AC ⊥ BD, AC ⊥ BB′ ⇒ AC ⊥ ( BDD′B′) ⇒ AC ⊥ BD′.

Í-

Câu 22: Đáp án B

ÁN

-L

Phương trình tương đương với: log 2 x + log 33 log 3 x − 4 = 0 ⇔ log 2 x + 3log 3log 3 x − 4 = 0

⇔ log 2 x + 3log x − 4 = 0. Do vậy theo vi – ét ta có log x1 + log x2 = −3.

ÀN

Câu 23: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

Câu 17: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

( x − 1)( x − 2) x 2 − 3x + 2 = lim = lim( x − 1) = 2 − 1 = 1. x→2 x → 2 x →2 x−2 x−2

Ta có: lim

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 16: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

x = 1+ t   Ta có: u = AB(1;1; −2) ⇒ AB :  y = 2 + t  z = 1 − 2t 

IỄ N

Đ

Không gian mẫu là {1; 2;3; 4;5;6} . Số kết quả thuận lợi cho biến cố là {2;3;5} .

D

Vậy xác suất cần tính bằng

3 1 = . 6 2

Câu 24: Đáp án A

  Ta có A(−1;1; 0) ∈ d1 ⇒ A ∈ ( P ) và nP = u1 , u2  = (3; −1;5). Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy 3 x − y + 5 z − 4 = 0.

Câu 25: Đáp án B n

k

k

N

n n 1  −1    −1  Ta có:  x −  = ∑Cnk x n − k   = ∑ak x n − k với ak = Cnk   . 4  k =0  4    4  k =0

Ơ

2

 1 Theo giả thiết a2 = 31 ⇔ C  −  = 31 ⇔ n = 32.  4

U Y

Câu 26: Đáp án C

TR ẦN

Câu 27: Đáp án C

N

1030  4 (1, 03) − 1 (1 + 0, 08) ≈ 46,538667. 3 

H Ư

1

A (1 + 0, 08 ) =

G

Tổng số tiền còn nợ sau 1 năm ra trường là

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Gọi M là trung điểm BC ⇒ AM ⊥ ( BCC ′B′) ⇒ ( AB′, ( BCC ′B′) ) = AB′M

ÁN

3 .2 3 3 AM và tan . AB′M = = 2 = B′M 4+3 7

ÀN

Câu 28: Đáp án D

D

IỄ N

Đ

Có CD //AB ⇒ CD // ( SAB ) ⇒ d (CD, SA) = d ( D, ( SAB )) = 2d (O, ( SAB )).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

)

ẠO

(

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

(1, 03) 4 − 1 1030 4 = (1, 03) − 1 . 1, 03 − 1 3

Đ

= 10(1, 03)

TP

A = 10(1 + 0, 03)4 + 10(1 + 0, 03)3 + 10(1 + 0, 03)2 + 10(1 + 0, 03)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tổng số tiền A (gồm cả gốc và lãi) nợ ngân hàng sau 4 năm học là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2 n

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 a + 3 2a − 3c + 2 −a + 4c − 1  Gọi A ( a;1 + 2a; −1 − a ) ∈ d1 , C ( 3;1 − 3c; 4c ) ∈ d 3 ⇒ B  ; ; . 2 2  2 

10 00

B

− a + 4c − 1 a+3 2a − 3c + 2 −1 +1 7 2 2 = = ⇔ a = − , c = 0. Vì B ∈ d 2 nên 2 2 1 3 −2

H

Ó

A

  16 14 4  Do đó u // AC  ; ; −  / /(8;7; −2) ⇒ a = 8, b = 7 ⇒ T = 15. 3  3 3

Í-

Câu 30: Đáp án D

ÁN

Câu 31: Đáp án D

-L

Ta có y′ = − f ′(3 − x) > 0 ⇔ f ′(3 − x) < 0 ⇔ −1 < 3 − x < 3 ⇔ 0 < x < 4.

Ta có S MAB =

AB.d ( M , AB) 2S 2.4 ⇒ d ( M , AB) = MAB = = 8. 2 AB 1

ÀN

Vậy M thuộc mặt trụ có trục AB và bán kính r = 8.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 29: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

G N

2a a 6 . = 3 6

H Ư

Vậy d (CD, SA) =

ẠO

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

1 1 1 1 1 1 1 6 = + + = + + = 2. 2 2 2 2 2 2 d (O, ( SAB)) SO OA OB a  a   a   a         2  2  2

TP

Mặt khác S.OAB là tứ diện vuông đỉnh O nên

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

IỄ N

Đ

Câu 32: Đáp án A 2

D

Diện tích của hình thang cong (H) bằng S = ∫ 1 2

2

1 1 1 2 dx = ∫ dx = ln x 1 = ln 2 − ln = 2 ln 2. x 2 2 1 x 2 k

Vậy theo giả thiết có S1 = 3S 2 = 3 ( S − S1 ) ⇔ S1 =

3 3ln 2 1 3ln 2 S= ⇔ ∫ dx = 4 2 2 1 x 2

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 2

⇔ ln x 1 = 2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3ln 2 ln 2 ⇔ ln k = ⇔ k = 2. 2 2

Câu 33: Đáp án D

N

1± 5 . 2

Ơ

Ta có điều kiện: sin a + cos a = 2sin a cos a ⇔ S = S 2 − 1 ⇔ S =

Đặt t = 2sin x + 1 ∈ [−1;3],∀ x phương trình trở thành f (t ) = f (m) có nghiệm t ∈ [−1;3].

10 00

B

Dựa trên bảng biến thiên để đường thẳng y = f (m) cắt đồ thị hàm số y = f (t ) trên đoạn [−1;3] ta phải có −2 ≤ f (m) ≤ 2 ⇔ −1 ≤ m ≤ 3.

A

Vì vậy m ∈ {1; 2;3} .

H

Ó

Câu 36: Đáp án B

-L

Í-

t = 1 − m Đặt t = log 2 x phương trình trở thành: t 2 − 4t − m 2 − 2m + 3 = 0 ⇔  t = 3 + m

ÁN

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt ⇔ 1 − m ≠ 3 + m ⇔ m ≠ −1.

TO

 x1 = 21− m log x = 1 − m  m = −2 Khi đó  2 1 ⇔ ⇒ x12 + x22 = 68 ⇔ 41− m + 43+ m = 68 ⇔  m +3 m = 0 log 2 x2 = m + 3  x2 = 2

IỄ N

Đ

Câu 37: Đáp án A

D

Ta có

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ N

H Ư TR ẦN

Câu 35: Đáp án D

G

 −1 < m < 1 1  ⇔ 1  ⇔ − ≤ m < 1.  2  m ∉  −1; − 2    

ẠO

1 − m 2 > 0 (1 − m 2 ) sin x π    y′ = > 0, ∀x ∈  0;  ⇔   π 2 (cos x + m)  3 m ≠ − cos x, ∀x ∈  0; 3    

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Ta có yêu cầu bài toán tương đương với:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 34: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

1− 5 Đối chiếu S ∈  − 2; 2  ⇒ S = .   2

3

2

∫ 1

2

1+

1 1 1 . 3 dx = − ∫ 2 21 x x

1   1 + 2  2 1  1  1  x  2 2 5 5 1 + 2 d 1 + 2  = − . . = − 3 1 2 3 24 x  x  2

2 5 7 Vậy a = , b = và a + b = . 3 24 8 Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Đáp án D Chú ý M biểu diễn số phức z1 và N biểu diễn số phức z2 ta có MN = z1 − z2 .

H

10 00

B

 −4 −9 12 + = 1,  M ∈ ( P)  + b c Theo giả thiết ta có  ⇔ 2 OB = 1 + OC  b = 1+ c 

-L

Í-

H

Ó

A

4b  c = b + 3 b = 3, c = 2 ⇔ ⇔ b = −4 − 13, c = 3 + 13  b = 1 + 4b  b+3

ÁN

Vậy có tất cả hai mặt phẳng thoả mãn.

Câu 41: Đáp án C m

1 x +1 dx = ln ( x + 1)( x + 2) x+2 0

m

ÀN

Đ

ln

2 m+ 2 m+2

IỄ N

Do đó e I ( m ) = e

=

= ln 0

1 2m + 2 m +1 . − ln = ln 2 m+2 m+2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x y z Ta có B (0; b;0), C (0;0; c) và mặt phẳng ( P) : + + = 1. 2 b c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

Câu 40: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO Đ G

H Ư

N

Lập bảng xét dấu của y′ suy ra hàm số đạt cực đại tại các điểm x = −1; x = 1 và đạt cực tiểu tại các điểm x = −2; x = 0; x = 2.

Ta có I (m) = ∫

D

TP

x = 0 x = 0  2 x = −1  x = 0 2  Ta có: y′ = 2 xf ′( x ); y′ = 0 ⇔  ⇔ 2 ⇔ x = ±1 2  x =1  f ′( x ) = 0  x = ±2  2  x = 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 39: Đáp án C

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

U Y

 1 + 2 + 5   1 + 2 − 5  1 + 5 − 2  2 + 5 − 1  2 1 2 S ABC =     z = z = 4 ⇒ z = 2 2.     2 2 2 2 2     

Ơ

N

 AB = z − iz = z (1 − i ) = z . 1 − i = 2 z AC = z − 2 z = z Vậy theo giả thiết có  và = − 2 = ( − 2) = . − 2 = 5 BC iz z z i z i z 

2m + 2 99 < ⇔ m < 98 ⇒ m ∈ {1; 2;...;97} . m + 2 50

Có tất cả 97 số nguyên dương thoả mãn.

Câu 42: Đáp án A Phương trình tiếp tuyến tại điểm An −1 là: y = ( 6 xn2−1 − 6 xn −1 ) ( x − xn −1 ) + 2 xn3−1 − 3 xn2−1 + 1.

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Phương trình hoành độ giao điểm: 2 x 3 − 3 x 2 + 1 = ( 6 xn2−1 − 6 xn −1 ) ( x − xn −1 ) + 2 xn3−1 − 3 xn2−1 + 1

⇔ 2 x 3 − 3 x 2 − ( 6 xn2−1 − 6 xn −1 ) x + 4 xn3−1 − 3xn2−1 = 0.

N Ơ H

B

10 00

1 1 1 19 22 (1; 2; 2 ) + ( 0;3; 4 ) =  ; ;  // (5;19; 22). 3 5  3 15 15 

A

=

Í-

H

Ó

 Nên AC = (5t ;19t ; 22t ) và suy ra điểm C (1 + 5t ; 2 + 19t; −1 + 22t ) .

ÁN

Câu 44: Đáp án A

-L

Mặt khác C ∈ ( P ) : x + z − 27 = 0 ⇒ 27t − 27 = 0 ⇔ t = 1 ⇔ C (6; 21; 21).

Xét hàm số f ( x) = ax 3 − x 2 + b có f ′( x) = 3ax 2 − 2 x; f ′( x) = 0 ⇔ x = 0; x =

D

IỄ N

Đ

ÀN

Để phương trình f ( x) = 0 có ít nhất hai nghiệm ta phải có

2 . 3a

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 1 (1; 2; 2) + (0;3; 4) 1+ 4 + 4 0 + 9 + 16

=

TR ẦN

Câu 43: Đáp án C  1 1 Theo giả thiết thì AC = AB + AD // AM + AN AM AN

H Ư

N

⇔ 2k > log 2 ( 2.5100 − 1) ≈ 233,192 ⇒ 2k ≥ 234 ⇒ n − 1 ≥ 234 ⇒ n ≥ 235.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

22 k + 1 100 > 5 ⇔ 22 k > 2.5100 − 1 2

G

Do đó n − 1 phải chẵn, tức n − 1 = 2k , khi đó xn =

ẠO

TP

1 1 1 1 1 (−2) n−1 + 1 100   = −2  xn−1 −  ⇒ xn − = (−2) n −1  x1 −  = (−2) n−1 ⇔ xn = >5 . 2 2 2 2 2 2  

Đ

xn −

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có biến đổi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

3 − 2 xn −1 , x1 = 1. 2

U Y

Vậy ta có dãy số ( xn ) với xn =

P = xn −1 xn −1

4 xn3−1 − 3 xn2−1 3 2 = − 2 xn −1. 2 xn −1 2

.Q

Phương trình này có nghiệm thứ hai là xn =

  2 3  2  2   2  f (0) f   ≤ 0 ⇔ b  a   −   + b  ≤ 0  3a    3a   3a  

4  4  ⇔ bb − ≤ 0 ⇔ a 2b ≤ (b > 0). 2  27 a  27 

Câu 45: Đáp án B

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Theo giả thiết ta có

z − 2i (2 − 2k )i . = ki, k ∈ R ⇔ z − 2i = ki ( z − 2) ⇔ z (1 − ki ) = (2 − 2k )i ⇔ z = z−2 1 − ki

Ơ H

∫(x

3

x

x

f ( x) ) dx ≥ ∫x 2020 dx,∀ x ∈ [0;1] ⇔ x3 f ( x ) ≥ 0

0

0

10 00

3

1

1

A

x 2018 x 2018 1 , ,∀ x ∈ [0;1] ⇒ ∫ f ( x)dx ≥ ∫ . dx = 2021 2021 2019 × 2021 0 0

Ó

⇔ f ( x) ≥

x 2021 x , ∀x ∈ [0;1] 2021 0

B

x 2021 ,∀ x ∈ [0;1] ⇔ x f ( x) ≥ 2021

TR ẦN

x

Í-

H

Câu 48: Đáp án C

ÁN

-L

Giả sử I ( x; y; z ) là tâm mặt cầu cần tìm; ta có hình chiếu vuông góc của I lên các trục toạ độ lần lượt là A( x;0;0), B (0; y;0), C (0;0; z ) và theo giả thiết, ta có:

TO

 x + 2 y + z − 4 = 0  I ∈ (P) ⇔ 2  2 2 2 2 2  IA = IB = IC = R  x + y = y + z = z + x

Đ

x + 2 y + z − 4 = 0   x = −2, y = z = 2 x = y = z  x y z + 2 + − 4 = 0   ⇔ ⇔  x = y = −z ⇔  x = y = z = 1   x = y = z  x = z = − y  x = y = 2, z = −2    y = z = − x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ta có: 3 x 2 f ( x) + x 3 f ′( x) ≥ x 2020 ⇔ ( x 3 f ( x) ) ≥ x 2020 ,∀ x ∈ [0;1]

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q H Ư

N

Câu 47: Đáp án D

Đ

AF 2 AF AE 2 2a 3 2a 3 . . = ⇒V = VABCD = .2. = AB 5 AB AD 5 12 15

G

Ta tính được

ẠO

Do đó F = EG ∩ AB ⇒ (CEF ) là mặt phẳng cần dựng.

IỄ N D

TP

Gọi G là trọng tâm tam giác ABD ⇒ CG ⊥ ( ABD).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 46: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

1 1 4i = ⇔ k = −1 và z = = 2 + 2i ⇒ P = 2 + 2 = 4. −1 k 1+ i

U Y

Dấu bằng xảy ra ⇔

N

2 2 2 2 2 − 2k 2 (1 + ( −1) )(1 + k ) (2 − 2k )i Khi đó z = = ≤ = 2 2. 1 − ki 1+ k 2 1+ k 2

Vậy có tất cả 3 mặt cầu thoả mãn.

Câu 49: Đáp án B Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 MN / / SD Ta có  ⇒ ( MNP ) / /( SCD ) ⇒ (( SBC ), ( MNP )) = (( SBC ), ( SCD)).  NP / / CD

N

1 1 3 Tính được VS . BCD = . .3.4. .2 3 = 6. 3 2 2

U Y

2 Tam giác SBC có BC = 4, SC = 5, SB = 12 + 9 = 21 ⇒ S SBC = 75.

N

G

Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = 55.

+) Chọn 1 trong 5 cửa hàng có C51 cách.

10 00

+) Chọn 3 trong 5 vị khách có C53 cách.

B

TH1: Một cửa hàng có 3 vị khách vào

TR ẦN

H Ư

*Gọi A là biến cố cần tính xác suất; theo giả thiết bài toán chỉ có một cửa hàng mà có số khách vào là 3, 4 hoặc 5.

+) 3 khách vừa chọn sẽ vào cửa hàng vừa chọn ở trên có 1 cách.

Ó

A

+) 2 khách còn lại mỗi khách có 4 lựa chọn nên có 42 cách.

H

Vậy trường hợp này có C51.C53 .42 cách.

-L

Í-

TH2: Một cửa hàng có 4 vị khách vào, có tất cả C51.C54 .4 cách.

ÁN

TH3: Một cửa hàng có 5 vị khách vào, có tất cả C51.C55 cách. Vậy n( A) = C51.C53 .4 2 + C51.C54 .4 + C51.C55 = 905 cách.

n( A) 905 181 . = = 625 n(Ω) 55

D

IỄ N

Đ

ÀN

Xác suất cần tính P( A) =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 50: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

9 × 25 × 36 2 . = 4 × 75 × 54 2

ẠO

Vì vậy cos α = 1 −

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2 Tam giác CD = 3, SC = 5, SD = 12 + 16 = 28 ⇒ SSCD = 54.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

1 Ta có AC 2 = 32 + 42 − 2.3.4. = 13 ⇒ SC 2 = 12 + 13 = 25. 2

----- HẾT -----

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 90 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

ẠO

C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2i.

A.

1 . 2

G N

x+2 −2 . x−2

B. 0.

10! . 3!

B

B.

C.

10 00

A. C103 .

1 . 4

C.

Câu 3: Số chỉnh hợp chập 3 của 10 phần tử bằng

H Ư

x→2

TR ẦN

Câu 2: Tính lim

Đ

D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng −2i .

10! . 7!

D.

1 . 6

D. 10!− 3! .

Câu 4: Thể tích của khối lập phương có độ dài cạnh bằng 6 là B. 216.

C. 108.

D. 36.

Ó

A

A. 72.

B. y = x 4 + 1 .

-L

1 . x

C. y = x + 1 .

D. y = x 3 + 1 .

ÁN

A. y = 1 −

Í-

H

Câu 5: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ( −∞; +∞ ) ?

TO

Câu 6: Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = x3 , y = 0, x = 0, x = 1 quanh trục hoành bằng

Đ

A. V =

π 4

.

B. V =

2π . 5

C. V =

π 6

.

D. V =

π 7

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng −2 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 1: Điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z.

.

D

IỄ N

Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên ℝ . Biết đồ thị của hàm số f ′ ( x ) như hình vẽ. Các điểm cực đại của hàm số y = f ( x ) trên đoạn [ 0;3] là

A. x = 0 và x = 2 . B. x = 1 và x = 3 .

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. x = 2 . D. x = 0 . Câu 8: Cho a,b là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Ơ H

2

+C.

C.

( 2 x + 1)

3

3

D.

+C .

3

( 2 x + 1)

3

4

+C .

Đ

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 0;0; −2 ) , B ( 4;0;0 ) . Tâm đường tròn C. P ( 2;0; −1) .

N

B. N ( 4;0; −2 ) .

D. Q ( 0; 2; −1)

H Ư

A. M ( 0; 4; −2 ) .

G

ngoại tiếp tam giác OAB là

B. y =

Í-

x +1 . x−2

-L

A. y =

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 11: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

x−2 . x +1

C. y =

x −1 . x+2

ÁN

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

D. y =

x+2 . x −1

x − 2 y −1 z = = . Đường thẳng d đi 2 1 −1

qua điểm nào dưới đây ?

ÀN

A. M ( −1; 2;1) .

B. N ( 2;1;1) .

C. P ( −2; −1;0 ) .

D. Q ( 2;1; 0 ) .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

2

.Q

3

TP

B.

( 2 x + 1)

ẠO

A.

1 +C . 2x +1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x + 1 là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

D. ln ( ab ) = ln a + 2 ln b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

U Y

C. ln ( ab 2 ) = ln a + ( ln b )

N

 a  ln a B. ln   =  b  ln b

A. ln ( ab ) = ln a.ln b

D

IỄ N

Đ

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình 100 x < 10 x+3 là A. ( 0;3) .

B. ( −∞;3) .

C. ( −∞;1) .

D. ( 3; +∞ ) .

Câu 14: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh bằng 1. Tìm chiều cao của hình nón.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

A. h =

2 . 2

B. h =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 3 . 4

C. h =

1 . 2

D. h =

3 . 2

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng qua điểm A (1; 2;3) và song song với mặt

Ơ

C. y = 2 .

D. y = 3 .

B. 4.

C. 0.

D. 3.

B

A. 2.

B. 0. 2

1

8 D. 2 ln . 3

Ó

Í-

1 8 ln . 5 3

8 C. 5ln . 3

∫ 5x − 2 dx bằng 1

-L

B.

1 8 ln . 2 3

ÁN

A.

D. 2.

H

Câu 19: Tích phân

C. −1 .

A

A. −2 .

10 00

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x trên đoạn [ −2; 2] bằng

Câu 20: Cho phương trình z 2 + bz + c = 0 ( b, c ∈ ℝ ) có một nghiệm phức z = 3 − 2i . Nghiệm phức còn lại của phương trình là

ÀN

A. 3 + 2i

B. −3 − 2i .

C. −3 + 2i .

D. 2 + 3i .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Số nghiệm của phương trình 2 f ( x ) − 1 = 0 là

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 17: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f ( x ) .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. y = 1 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. y = 0 .

1 là x − 3x + 2

N

Câu 16: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

D. z − 3 = 0 .

H

C. z + 3 = 0 .

U Y

B. y − 2 = 0 .

.Q

A. x − 1 = 0 .

N

phẳng toạ độ (Oxy) có phương trình là

D

IỄ N

Đ

Câu 21: Cho hình hộp ABCD. A′B′C ′D′ có tất cả các mặt là hình thoi và các góc đỉnh A bằng 60° (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng BD và A′C bằng

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 60° .

D. 16184.

13! 5!138

B.

13! . 8!813

13! . 5!813

C.

H Ư

A.

N

G

Đ

Câu 23: Có 8 người cùng vào thang máy của một toà nhà gồm 13 tầng, mỗi người sẽ đi ra ngẫu nhiên ở một trong 13 tầng. Xác suất để mỗi người ra ở một tầng khác nhau bằng D.

13! . 8!138

TR ẦN

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 3; −1;1) . Gọi M 1M 2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục y′Oy, z ′Oz . Đường thẳng M 1M 2 có véctơ chỉ phương nào dưới đây ? C. u3 ( 0; −1;1) .

B

 B. u2 ( 3;1; 0 ) .

 D. u4 ( 3; −1;0 ) .

10 00

 A. u1 ( 0;1;1) .

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 25: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng

Đ

A.

3 . 3

B.

1 . 2

C.

3 . 2

D.

3 . 6

IỄ N

(

)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 14450.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 15895.

ẠO

A. 17802.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nature, trung bình làm cha ở 30 tuổi sẽ có 55 đột biến cho con cái của mình. Đột biến này tăng theo độ tuổi. Cứ tăng 1 tuổi, số lượng đột biến sẽ tăng thêm 12% so với số lượng đột biến ở độ tuổi trước đó. Hỏi sau đúng 50 năm, tức ở độ tuổi 80 lượng đột biến là bao nhiêu ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 45° .

N

B. 30° .

U Y

A. 90° .

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

9

D

Câu 26: Có tất cả bao nhiêu số hạng mà luỹ thừa của x nguyên trong khai triển 2 x − 3 x ? A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 27: Tổng các nghiệm của phương trình log 4 x − 5log 2 x + 4 = 0 là:

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 10010.

B.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

11011 . 100

C. 110.

D.

11 . 100

Đ

ẠO

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A (1; 2;1) , B ( −2;1;3) , C ( 2; −1;3) , D ( 0;3;1) . Mặt phẳng ( P ) : ax + by + cz − 10 = 0 đi qua hai điểm A, B và

C. S = 6 .

H Ư

B. S = 15 .

A. S = 7 .

N

G

cách đều hai điểm C, D và hai điểm C, D nằm khác phía so với mặt phẳng ( P ) . Tính S = a + b + c .

D. S = 13 .

TR ẦN

Câu 30: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y = x 3 + mx + 2 x đồng biến trên khoản ( 0; +∞ ) ?

B. 0.

C. 2.

D. 4.

B

A. 3.

10 00

Câu 31: Cho ( H ) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y 2 = 2 x , cung tròn có phương trình y = 8 − x 2

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

(với 0 ≤ x ≤ 2 2 ) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của ( H ) bằng

2 + 3π B. . 3

C.

(

).

4 2 4 8 −1 3

D.

5 3 − 2π . 3

Đ

ÀN

2π + 3 A. . 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

14 . 2

D.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

14 . 7

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2 . 3

B.

.Q

3 . 6

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 28: Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M là trung điểm cạnh AC (tham khảo hình vẽ bên). Tang góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (BCD) bằng

IỄ N

Câu 32: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm cấp hai liên tục trên đoạn [ 0;1] thoả mãn

D

1

1

1

x ∫ e f ( x ) dx = ∫ e f ′ ( x ) dx = ∫ e f ′′ ( x ) dx ≠ 0 . Giá trị của biểu thức x

0

x

0

A. −2 .

0

B. −1 .

C. 2.

ef ′ (1) − f ′ ( 0 ) bằng ef (1) − f ( 0 ) D. 1.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Cho hình trụ (T ) có MN , PQ vuông góc với nhau lần lượt là hai đường kinh nằm trên hai đường tròn đáy của hình trụ. Thể tích khối tứ diện MNPQ bằng 10. Tính thể tích của khối trụ (T ) .

A. 1.

D. 15π .

B. 0.

C. 2018.

Ơ

N

1 1 1 − − ... − − 2018 = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực ? x −1 x − 2 x − 2018

H

Câu 34: Phương trình e x −

C. 45π .

D. 2019.

U Y

Câu 35: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình m + sin ( m + sin 3x ) = sin x ( 3sin x ) + 4sin 3 x có nghiệm

3

ẠO

Câu 36: Cho hàm số y = x − mx + 2018 , với m là tham số thực. Hàm số đã cho có thể có nhiều nhất bao C. 2.

D. 4.

G

B. 1.

N

A. 3.

Đ

nhiêu điểm cực trị ?

H Ư

Câu 37: Số phức z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ) có z = 2 2 và z 2 có phần ảo bằng 8, điểm biểu diễn số phức z nằm trong góc phần tư thứ ba của hệ trục toạ độ. Giá trị của biểu thức P = a + b bằng

A. P = 4 .

C. P = −4 .

TR ẦN

B. P = 0 .

D. P = 2 .

B. 3.

C. 9.

10 00

A. 7.

B

Câu 38: Có bao nhiêu điểm có toạ độ nguyên nằm trên đường thẳng x = 2 kẻ được ít nhất hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x . D. 8.

Câu 39: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x − 1)( x − 4 ) g ( x ) , trong đó g ( x ) > 0, ∀x . Hàm

H

Ó

A

số y = f ( x 2 ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. ( −∞; −2 ) .

C. ( −2; −1) .

D. (1; 2 ) .

Í-

B. ( −1;1) .

-L

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 3;1;3) , mặt phẳng ( P ) : x + y + z − 7 = 0 và x −1 y z = = . Mặt cầu (S) có tâm I ( a; b; c ) thuộc ( P ) , bán kính R = 6 và tiếp xúc 2 1 3 với ( d ) tại A với a,b,c là các số thực dương. Giá trị của biểu thức a + 2b + 3c bằng

ÁN

đường thẳng ( d ) :

ÀN

A. 11.

B. 17.

C. 16.

D. 12.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 8.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4.

.Q

B. 5.

TP

A. 9.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

thực.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 30π .

N

A. 60π .

IỄ N

Đ

Câu 41: Gọi S là tập hợp các số phức z thoả mãn z − i ≥ 3 và z − 1 ≤ 5 . Kí hiệu z1 , z2 là hai số phức

D

thuộc S và là những số phức có môđun lần lượt nhỏ nhất và lớn nhất. Tính z2 − z1 .

A. z2 − z1 = 5 .

B. z2 − z1 = 2 10 .

C. z2 − z1 = 4 10 .

D. z2 − z1 = 10 .

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 42: Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên ℝ thỏa mãn f ( x 5 + 4 x + 3) = 2 x + 1 với mọi 8

x ∈ ℝ . Tích phân

∫ f ( x ) dx bằng −2

32 . 3

C. 72.

D. 2.

N

B.

Ơ

A. 10.

x −1 y − 2 z x−2 y−2 z x y z −1 x − 2 y z −1 = = , d2 : = = ; d3 : = = , d4 : = = . 1 2 −2 2 4 −4 2 1 1 2 2 −1 Biết rằng đường thẳng ∆ có véctơ chỉ phương u ( 2; b; c ) cắt cả bốn đường thẳng đã cho. Giá trị của biểu

G

Đ

ẠO

d1 :

3 C. − . 2

B. −1 .

TR ẦN

A. 5.

H Ư

N

thức 2a + 3b bằng

1 D. − . 2

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 45: Cho hình vuông ABCD. Dựng khối da diện ABCDEF , trong đó EF = 2a và song song với AD (tham khảo hình vẽ bên). Tất cả các cạnh còn lại của khối đa diện ABCDEF bằng a. Tính thể tích V của khối đa diện ABCDEF.

2a 3 . 6

ÁN

A. V =

B. V =

5 2a 3 . 6

C. V =

2a 3 . 3

D. V =

2a 3 . 12

ÀN

Câu 46: Cho dãy số ( un ) xác định bởi u1 = 5, unn++11 = unn + 2n + 2.3n với mọi n ≥ 1 . Tìm số nguyên nhỏ

Đ

nhất thỏa mãn unn − 2n > 5100

B. 233.

C. 232.

D. 147.

D

IỄ N

A. 146.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn đường thẳng có phương trình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 2008.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 2017.

U Y

B. 2013.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 2009.

.Q

bộ ba số thực a, b, c ∈ [ −1;3] thì f ( a ) , f ( b ) , f ( c ) là độ dài ba cạnh một tam giác nhọn.

N

H

Câu 43: Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 3x + m + 2 . Có bao nhiêu số nguyên dương m < 2018 sao cho với mọi

Câu 47: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C’ có AB = 2, AA′ = 2 3 (tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB’ và A’C

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2 39 . 13

2 33 . 11

C.

D.

3 . 2

D. 3 3 .

54 + 6 78 .

N

Câu 49: Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập A = {1, 2,3,...,100} . Xác suất để chọn được ba số mà các số đó lập

53 . 3 C100

B.

54 . 3 C100

52 . 3 C100

C.

TR ẦN

A.

H Ư

thành một cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương bằng

D.

51 . 3 C100

x

3

B

Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) nhận giá trị không âm và liên tục trên đoạn [ 0;1] . Đặt

10 00

g ( x ) = 1 + 2 ∫ f ( t ) dt . Biết g ( x ) ≥  f ( x )  với mọi x ∈ [ 0;1] . Tích phân 0

5 . 3

H

Ó

B. 4.

C.

3

4 . 3

--- HẾT ---

TO

2

 g ( x )  dx có giá trị lớn

0

ÁN

-L

Í-

A.

A

nhất bằng

1

D

IỄ N

Đ

D. 5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C.

Đ

B. 3 3 + 78 .

MA + 2 3 bằng MB

G

A. 3 6 + 78

ẠO

A (1; 2;3) , B ( 3; 4;5) .Gọi M là một điểm di động trên (P). Giá trị lớn nhất của biểu thức

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + 2 z − 3 = 0 và hai điểm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B.

U Y

2 17 . 17

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 90 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H 8D

11A

12D

13B

14D

15D

16A

17B

18A

21A

22B

23A

24A

25A

26C

27B

31B

32D

33D

34D

35A

36B

41B

42A

43D

44B

45C

46D

20A

28C

29A

30C

37C

38C

39C

40B

47B

48C

49A

50A

G

Đ

ẠO

19A

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10C

D

IỄ N

Đ

ÀN

9B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5D

U Y

4B

.Q

3C

TP

2C

N

1B

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 90 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

10! 10! . = (10 − 3)! 7!

TR ẦN

Số chỉnh hợp chập 3 của 10 phần tử bằng A103 =

H Ư

N

Câu 3: Đáp án C

Câu 4: Đáp án B

B

Có V = 63 = 216.

10 00

Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D .

A

7

H

0

π

Ó

1

Ta có V = π ∫ ( x3 ) 2 dx =

Í-

Câu 7: Đáp án B

-L

Các điểm cực đại của hàm số là các điểm mà f ′( x) đổi dấu từ dương sang âm.

ÁN

Căn cứ vào đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) các điểm đó là x = 1, x = 3.

Câu 8: Đáp án D

ÀN

Câu 9: Đáp án B

D

IỄ N

Đ

Ta có

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

x→2

1 1 1 x+2 −2 x + 2 − 22 = lim = lim = = . x → 2 ( x − 2)( x + 2 + 2) x→2 x−2 x+2 +2 2+2 +2 4

G

Có lim

ẠO

Câu 2: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Có A(3; 2) ⇒ z = 3 + 2i ⇒ z = 3 − 2i.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

(2 x + 1)3 1 (2 x + 1)3 2 x + 1dx = . +C = + C. 1 2 3 +1 2

Câu 10: Đáp án C Tam giác OAB vuông tại O nên tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm cạnh AB, tức điểm P (2; 0; −1).

Câu 11: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 2; tiệm cận ngang y = 1. Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án B

N

Câu 14: Đáp án D

Đ

Câu 17: Đáp án B

G

Câu 18: Đáp án A

H Ư

N

Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A

B

Vậy z 2 − 6 z + 13 = 0 ⇔ z = 3 − 2i, z = 3 + 2i.

TR ẦN

3b + c + 5 = 0 b = −6 Ta có (3 − 2i )2 + b(3 − 2i ) + c = 0 ⇔ 3b + c + 5 − (2b + 12)i = 0 ⇔  ⇔ −(2b + 12) = 0 c = 13

10 00

*Chú ý mẹo làm nhanh, phương trình bậc hai có nghiệm phức z = 3 − 2i thì sẽ có nghiệm phức z = 3 + 2i.

A

Câu 21: Đáp án A

H

Ó

Ta có AB = AD, CB = CD, C ′B = C ′D ⇒ ( ACC ′) là mặt phẳng trung trực của BD.

Câu 22: Đáp án B

-L

Í-

Do đó BD ⊥ ( ACC ′) ⇒ BD ⊥ AC ′.

ÁN

Gọi Sn là lượng đột biến ở độ tuổi n(30 ≤ n ≤ 80). Theo giả thiết bài toán ta có S30 = 55, S n = S n −1 + 0,12 S n −1 = (1 + 0,12).S n −1 = (1 + 0,12)n −30 S30

ÀN

S80 = S30 (1 + 0,12)50 = 55(1 + 0,12)50 ≈ 15895 đột biến.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 = 0 ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. x − 3x + 2 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

x →∞

ẠO

Ta có lim

.Q

Câu 16: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 15: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

1 3 . = 4 2

U Y

2r = l = 1 ⇒ h = l 2 − r 2 = 1 −

Ơ

Thiết diện qua trục là một tam giác cân có độ dài cạnh 2r, l, l vậy theo giả thiết có

IỄ N

Đ

Câu 23: Đáp án A

D

Số cách đi ra của 8 người bằng 138.

Số cách đi ra của 8 người mà mỗi người một tầng bằng A138 . Xác suất cần tính bằng

A138 13! . = 8 13 5!(138 ) Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24: Đáp án A

 Ta có M 1 (0; −1;0), M 2 (0;0;1) ⇒ M 1M 2 = (0;1;1). Câu 25: Đáp án A

N

Gọi H là tâm mặt đáy và M là trung điểm cạnh

k

9

B

k =0

2k 3

.

10 00

k =0

9−

2k ∈ Z ⇔ 2k ⋮ 3 ⇔ k ∈ {0, 3, 6, 9} . 3

A

Luỹ thừa của x nguyên khi và chỉ khi 9 −

H

Ó

Vậy có bốn số hạng với luỹ thừa của x nguyên.

Í-

Câu 27: Đáp án B

ÁN

-L

log 2 x = 1 log x = ±1  1 1  Phương trình tương đương với:  2 , ,10,100  . ⇔ ⇒ x∈ 100 10  log x = ±2 log x = 4 Tổng các nghiệm là

1 1 11011 . + + 10 + 100 = 100 10 100

ÀN

Câu 28: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

k

9

Ta có: (2 x − 3 x )9 = ∑C9k (2 x)9 − k .(− x) 3 = ∑(−1) 3 .29− k C9k x

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 26: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G

TR ẦN

H Ư

N

a 3 a 3 a HM = Ta có SM = , HM = ⇒ cos SMH . = 2 = 2 2 3 SM a 3 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

 = (( SCD), ( ABCD)). CD ⇒ ( SHM ) ⊥ CD ⇒ SMH

IỄ N

Đ

Gọi H là tâm mặt đáy, ta có AH ⊥ ( BCD ) và gọi N là trung điểm CH ⇒ MN ⊥ ( BCD).

D

. Do vậy ( BM , ( BCD)) = MBN

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B

Vì (P) cách đều hai điểm C,D và hai điểm C,D nằm khác phía so với mặt phẳng (P). Nên (P) đi qua điểm E (1;1; 2) là trung điểm của đoạn thẳng CD.

10 00

Vậy mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1; 2;1), B (−2;1;3), E (1;1; 2) có phương trình là

A

x + 3 y + 3 z − 10 = 0.

Í-

H

Câu 30: Đáp án C

Ó

Do đó S = 1 + 3 + 3 = 7.

1 1 + m ≥ 0, ∀x > 0 ⇔ m ≥ −3 x 2 − , ∀x > 0 x x

ÁN

y′ = 3 x 2 +

-L

Ta có yêu cầu bài toán tương đương với:

TO

55 3 1  1  ⇔ m ≥ max f ( x) = f  5 = − ≈ −2, 0547, f ( x) = −3x 2 −  5 (0; +∞ ) x 2 8  144 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO Đ G

TR ẦN

Câu 29: Đáp án A

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

BM 2 − MN 2

a 6 14 6 . = 7 3a 2 a 2 − 4 6

N

MN

H Ư

 = MN = Do đó tan BMN BN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

2

 a  a −  a 3 AH a 6  3 Ta có AB = a ⇒ BM = , MN = . = = 2 2 2 6 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

Vậy m ∈ {−2; −1} .

D

IỄ N

*Chú ý. Bước cuối tìm max các em nên MODE 7. Câu 31: Đáp án B

Với 0 ≤ x ≤ 2 2 ⇒ y 2 = 2 x ⇔ y = 2 x . Phương trình hoành độ giao điểm:

2 x = 8 − x 2 ⇔ x = 2(0 ≤ x ≤ 2 2). Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 2

Vậy S = ∫ 2 xdx +

2 2

0

8 − x 2 dx =

2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2 + 3π . 3

Câu 32: Đáp án D

0

0

0

1

0

0

N Ơ H

1

1

U Y

1

N

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có x x x x ∫ e f ′′( x)dx = ∫ e d ( f ′( x)) = e f ′( x) − ∫ f ′( x)e dx

.Q

0

TP

⇒ k = ef ′(1) − f ′(0) − k ⇒ ef ′(1) − f ′(0) = 2k .

1

1

0

0

1

ẠO

Và 1

Đ

x x x x ∫ e f ′( x)dx = ∫ e d ( f ( x)) = e f ( x) − ∫ f ( x)e dx

G

0

N

0

ef ′(1) − f ′(0) = 1. ef (1) − f (0)

TR ẦN

Vậy

H Ư

⇒ k = ef (1) − f (0) − k ⇒ ef (1) − f (0) = 2k .

Câu 33: Đáp án D

10 00

B

Ta có MN = PQ = 2r , d ( MN , PQ ) = h, ( MN , PQ ) = 900.

A

1 1 2hr 2 = 10. Do đó VMNPQ = .MN .PQ.d ( MN , PQ ).sin( MN , PQ) = .2r.2r.h.1 = 6 6 3

H

Ó

Vì vậy r 2 h = 15 ⇒ V(T ) = π r 2 h = 15π .

Í-

Câu 34: Đáp án D

-L

1 1 1 − − ... − − 2018 ta có x −1 x − 2 x − 2018

f ′( x) = e x +

ÁN

Xét hàm số f ( x) = e x −

1 1 1 + + ... + > 0,∀ x ≠ k ∈ {1, 2,..., 2018} . 2 2 ( x − 1) ( x − 2) ( x − 2018) 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

0

Đ

ÀN

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định, nên trên mỗi khoảng đó phương trình f ( x) = 0 có tối đa một nghiệm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

Theo giả thiết đặt ∫e x f ( x)dx = ∫e x f ′( x)dx = ∫e x f ′′( x)dx = k ≠ 0.

IỄ N

Lập bảng biến thiên của hàm số f ( x) suy ra f ( x) = 0 có 2019 nghiệm thực.

D

Câu 35: Đáp án A Phương trình tương đương với: m + sin 3 x + sin(m + sin 3 x) = 3sin x + sin(3sin x) ⇔ m + sin 3 x = 3sin x ⇔ m = 4sin 3 x ∈ [−4; 4].

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy có tất cả 9 số nguyên thoả mãn.

Câu 36: Đáp án B

U Y

−m . 3

TR ẦN

duy nhất một điểm cực trị là x = −

H Ư

N

G

 x 2 − m > 0 ( x > 0) −m −m chỉ đổi dấu khi đi qua x = − nên có Nếu m < 0 ⇒ y′ =  ⇒ y′ = 0 ⇔ x = − 2 3 3  −3 x − m ( x < 0)

Vậy với mọi m hàm số có duy nhất một điểm cực trị.

B

Câu 37: Đáp án C

Và z 2 = a 2 − b 2 + 2abi ⇒ 2ab = 8.

10 00

Ta có z = 2 2 ⇔ a 2 + b 2 = 2 2 ⇔ a 2 + b 2 = 8.

Í-

H

Ó

A

a 2 + b 2 = 82 ⇔ (a; b) = (2; 2);(−2; −2). Vậy ta có hệ phương trình  ab = 8

ÁN

Câu 38: Đáp án C

-L

Đối chiếu điều kiện nhận a = −2, b = −2.

Xét điểm A(2; a ) và đường thẳng qua A có hệ số góc k là y = k ( x − 2) + a. Ta có hệ điều kiện tiếp xúc:

IỄ N

Đ

ÀN

3  x − 3 x = k ( x − 2) + a ⇒ x 3 − 3 x = (3 x 2 − 3)( x − 2) + a ⇔ a = −2 x 3 + 6 x 2 − 6.  2 3 x − 3 = k

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

m . 3

nhất một điểm cực trị là x =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

3 x 2 − m ( x > 0) m m Nếu m > 0 ⇒ y′ =  chỉ đổi dấu khi đi qua x = nên có duy ⇒ y′ = 0 ⇔ x = 2 3 3  −3 x − m < 0 ( x < 0)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nhất một điểm cực trị là x = 0 .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

2 3 x > 0 ( x > 0) Nếu m = 0 ⇒ y′ =  đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm x = 0 nên hàm số có duy 2  −3x < 0 ( x < 0)

N

 x3 − mx + 5 ( x ≥ 0) 3 x 2 − m ( x > 0) Ta có y =  3 và hàm số không có đạo hàm tại điểm x = 0. ⇒ y′ =  2 − x − mx + 5 ( x < 0)  −3 x − m ( x < 0)

D

Ta cần tìm điều kiện của a để phương trình cuối có ít nhất hai nghiệm ⇔ yct ≤ a ≤ ycd ⇔ −6 ≤ a ≤ 2.

Do đó a ∈ {−6, −5,..., 2} có tất cả 9 số nguyên thoả mãn.

Câu 39: Đáp án C

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2

Ta có y′ = 2 xf ′( x 2 ) = 2 x ( x 2 ) ( x 2 − 1)( x 2 − 4 ) g ( x 2 )

x > 2 = 2 x ( x + 1)( x + 2)( x − 1)( x − 2) g ( x ) > 0 ⇔  −2 < x < −1  0 < x < 1

N

2

Ơ

5

H

Câu 40: Đáp án B

TR ẦN

Suy ra AI 2 = 6u 2 = 6 ⇒ u = ±1 ⇒ I (1; 2; 4), I (5;0; 2).

Đối chiếu điều kiện có a = 1, b = 2, c = 4 và a + 2b + 3c = 1 + 4 + 12 = 17.

Câu 41: Đáp án B

10 00

B

Theo giả thiết, gọi M (a; b) là điểm biểu diễn số phức z ta có OM = z và M phải nằm ngoài hình tròn

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

(C1 ) : x 2 + ( y − 1)2 ≥ 9 và nằm trong hình tròn (C2 ) : ( x − 1)2 + y 2 ≤ 25.

Quan sát hình vẽ, ta có OA ≤ OM ≤ OB ⇒ 2 ≤ z ≤ 6.

Đ

Vậy min z = 2 ⇔ M ≡ A ⇔ M (0; 2) ⇒ z1 = −2i và

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

 Vì I ∈ ( P), €IA ⊥ (d ) ⇒ I ∈ (∆) ⇒ I ( 3 − 2u;1 + u;3 + u ) ⇒ AI = ( −2u; u; u ) .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

 x = 3 − 2u  Suy ra (∆) có phương trình:  y = 1 + u z = 3 + u 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

   u∆ =  nP , ud  = (−2;1;1) €(nP = (1;1;1), ud = (2;1;3)).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Vì (S) tiếp xúc (d) tại I nên IA = R = 6 và IA ⊥ (d ). Gọi (∆) là đường thẳng qua A, nằm trong (P) và vuông góc với (d). Khi đó (∆) có véctơ chỉ phương

D

IỄ N

max z = 6 ⇔ M ≡ B ⇔ M (6;0) ⇒ z2 = 6.

Vậy z1 − z2 = −6 − 2i = 2 10.

Câu 42: Đáp án A Đặt x = t 5 + 4t + 3 ⇒ dx = ( 5t 4 + 4 ) dt và f ( x) = f (t 5 + 4t + 3) = 2t + 1.

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Với x = −2 ⇒ t 5 + 4t + 3 = −2 ⇔ t = −1; x = 8 ⇒ t 5 + 4t + 3 = 8 ⇔ t = 1. 8

1

0

−1

Do đó ∫ f ( x)dx = ∫ (2t + 1)(5t 4 + 4)dt = 10.

N

Câu 43: Đáp án D

H

Ơ

Với m nguyên dương, ta có f ′( x) = 3 x 2 − 3; f ′( x) = 0 ⇔ x = −1; x = 1.

min f ( x) = min { f (−1), f (1), f (2)} = min {m + 4, m, m + 4} = m > 0.

ẠO

Điều kiện cần có để f (a ), f (b), f (c) là độ dài ba cạnh một tam giác nhọn là

(

2

) (

G

Đ

f 2 (a ) + f 2 (b) > f 2 (c).

[ −1;2]

[ −1;2]

2

2

[ −1;2]

H Ư

[ −1;2]

N

Chọn f (a ) = f (b) = min f ( x), f (c) = max f ( x) ⇒ 2 min f ( x) − max f ( x)

2

) > 0.

) (

[ −1;2]

[ −1;2]

2

2

2

2

[ −1;2]

TR ẦN

) > 0 thì f (a ) + f (b) − f (c) ≥ 2 ( min f ( x) ) − ( max f ( x) ) > 0. (

Ngược lại nếu 2 min f ( x) − max f ( x)

2

10 00

B

[ −1;2]

Vậy điều kiện cần và đủ để mọi bộ ba số thực a, b, c ∈ [−1; 2] thì f (a ), f (b), f (c ) là độ dài ba cạnh một

(

2

2

) (

tam giác là 2 min f ( x ) − max f ( x) [ −1;2]

) > 0.

Ó

A

[ −1;2]

H

Vậy 2m 2 > (m + 4)2 ⇒ m > 4 + 4 2 ≈ 9, 656.

ÁN

Câu 44: Đáp án B

-L

Í-

Vậy m ∈ {10,11,..., 2017} có tất cả 2008 số nguyên dương thoả mãn.

TO

Ta có d1 //d 2 . Gọi (P) là mặt phẳng chứa d1,d2 ta có

  A(1; 2; 0) ∈ d1 , B(2; 2;0) ∈ d 2 , A, B ∈ ( P) và n( P ) =  AB, u1  = (0; 2; 2).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

[ −1;2]

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

max f ( x) = max { f (−1), f (1), f (2)} = max {m + 4, m, m + 4} = m + 4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

[ −1;2]

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Khi đó

Đ

Do đó ( P ) : y + z − 2 = 0.

D

IỄ N

Tọa độ giao điểm M = d 3 ∩ ( P) là nghiệm của hệ  x y z −1 1 3  = =  1 3 1 ⇔ x = 1, y = , z = ⇒ M 1; ;  . 2 1 2 2  2 2  y + z − 2 = 0

Toạ độ giao điểm N = d 4 ∩ ( P) là nghiệm của hệ

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x − 2 y z −1 = =  2 −1 ⇔ x = 4, y = 2, z = 0 ⇒ N (4; 2;0).  2  y + z − 2 = 0 Đường thẳng cần tìm đi qua hai điểm M, N.

U Y

Vậy a = 1, b = −1 và 2a + 3b = −1.

.Q

B

10 00

A

2 a2 2 a 2a 3 (a + . ) = . Vì vậy V = VAHB.DKC + 2VF . AHB = S AHB . AD + S AHB .HF = S AHB .EF = 3 3 2 3 2 2

H

Ó

Câu 46: Đáp án D

ÁN

-L

Í-

unn − unn−−11 = 2n −1 + 2.3n −1  n −1 n − 2 n−2 n−2 un −1 − un − 2 = 2 + 2.3  Ta có ... u 2 − u = 21 + 2.31  2 1 u1 = 5 

Đ

ÀN

Cộng lại theo vế ta được: n n

D

IỄ N

u = (2

n −1

+2

n−2

+ ... + 2 ) + 2 ( 3 1

n −1

+3

n−2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

a2 a 3  EF − AD  2 Ta có AH = BH = BK = CK = AF −  . =  = a − 2 4 2   2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, D lên EF ta có EF ⊥ ( ABH ), EF ⊥ (CDK ).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 45: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

  3 3  Do đó có véctơ chỉ phương là u // MN =  3; ; −  // (2;1; −1).  2 2

3n −1 − 1) ( 2n −1 − 1 + ... + 3 ) + 5 = 2 + 2.3 + 5 = 2n + 3n. 2 −1 3 −1 1

Vậy theo giả thiết có 3n > 5100 ⇔ n > 100 log 3 5 =

100 ln 5 ≈ 146, 497. ln 3

Do đó số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là 147.

Câu 47: Đáp án B Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Gọi I, M lần lượt là trung điểm AB′, BC

⇒ A′C / / IM ⇒ A′C / /( AB′M ) ⇒ d ( AB′, A′C )) = d (C , ( AB′M )) = d ( B, ( AB′M )). Kẻ BH ⊥ B′M ( H ∈ B′M ) ⇒ BH ⊥ ( AB′M ).

2 3.1 2 39 . = 13 12 + 1

N

BB′2 + BM 2

=

Ơ

BB′.BM

H

Do đó d ( B, ( AB′M )) = BH =

1.2 − 2.2 + 2.2

-L

ÁN

Trong đó sin( AB, ( P)) =

3.2 3

=

 3 18 − 2 78 AB, ( P )  . ⇒ sin   =  9 6  2 

Câu 49: Đáp án A

ÀN

3 . Số cách chọn ra ngẫu nhiên 3 số từ A bằng C100

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

Í-

H

Ó

=

H Ư

B−M 1 2 ≤ 1 ≤ = 54 + 6 78. A A  AB, ( P)  sin sin 2 2 sin  2   

cos

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B+M B−M cos 2 2 A A 2sin cos 2 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO G

Đ 2sin

10 00

sin B + sin M = = sin A

TR ẦN

MA + 2 3 MA + AB 2 R sin B + 2 R sin M = = MB MB 2 R sin A

B

P=

N

Theo giả thiết và hệ thức lượng cho tam giác, ta có

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 48: Đáp án C

Đ

Ta tìm số cách chọn ra bộ ba số thoả mãn:

D

IỄ N

Giả sử ba số chọn ra là x1 , x2 = qx1 , x3 = q 2 x1 với q ∈ Z, q ≥ 2.

Ta có x3 ≤ 100 ⇒ q 2 x1 ≤ 100 ⇔ q ≤

100 ≤ 100 = 10 ⇒ q ∈ {2, 3,...,10} . x1

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 100  100 ⇒ x1 ≤  2  . 2 q q 

Ơ

100  = 53. 2  q=2 

.Q G

Câu 50: Đáp án A

H Ư

N

Ta có g (0) = 1 và đạo hàm ta có x

B

0

x 3 3 3 d ( g ( x)) ≤ 2 x ⇔ 3 [ g ( x)]2 ≤ 2 x ⇔ 3 [ g ( x)]2 ≤ 2 x + 3 g ( x) 0 2 2 2 1

10 00

x

⇔∫

x

g ′( x) g ′( x) dx ≤ ∫ 2dx ≤2⇒∫ 3 g ( x) 3 g ( x) 0 0

TR ẦN

g ′( x) = 2 f ( x) ≤ 2 3 g ( x) ⇒

1

A

5  4x + 3  ⇔ 3 3 [ g ( x)]2 ≤ 4 x + 3 ⇒ ∫ 3 [ g ( x)]2 dx ≤ ∫   dx = . 3  3 0 0 3

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

 4x + 3  Dấu bằng xảy ra ⇔ g ( x) =   .  3 

D

IỄ N

Đ

----- HẾT -----

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

€ALPHA€− €ALPHA100 € €÷ €ALPHA€X €X 2 €∇ €2 €∆ 10 € =

Đ

SHIFT €log

ẠO

Thao tác máy tính như sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

∑  q

53 53 . = 3 C100 161700

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Xác suất cần tính bằng

H

10

Vậy theo quy tắc cộng và quy tắc nhân có tất cả

N

100  Với mỗi q ∈ {2,3,...,10} thì  2  cách chọn và x2 = qx1 , x3 = q 2 x1 có tương ứng duy nhất một cách q  chọn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Mặt khác x1 ≤

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trang 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 91 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

C. −2 .

D. 3.

A. 24.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 3: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường ?

B. 10.

C. 16.

D. 36.

A

Câu 4: Thể tích của khối hộp chữ nhật có độ dài các cạnh bằng a, b, c là 1 abc . 2

Ó

1 A. V = abc . 6

C. V = abc .

Í-

H

B. V =

1 D. V = abc . 3

2

-L

Câu 5: Hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 1) ( x − 2 ) , ∀x ∈ ℝ . Hàm số y = f ( x ) nghịch biến

ÁN

trên khoảng nào dưới đây ?

A. ( 2; +∞ ) .

B. ( 0; 2 ) .

C. ( −∞;0 ) .

D. (1; +∞ ) .

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 6: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3 x 2 , trục hoành và hai đường thẳng x = −1, x = 1 quanh trục hoành bằng A.

3π . 5

B.

2 3π . 3

C.

3π . 3

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

3 A. − . 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x−3 bằng x+2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 1.

.Q

D. Q ( −2;1) .

TP

x →+∞

C. P (1; −2 ) .

ẠO

Câu 2: lim

B. N ( 2;1) .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. M (1; 2 ) .

U Y

N

H

Câu 1: Cho số phức z = 1 − 2i . Điểm biểu diễn của số phức w = iz trên mặt phẳng toạ độ là điểm nào dưới đây ?

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

6π . 5

Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 3.

H

C. 4.

U Y

Câu 8: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là khoảng ( 0; +∞ ) ?

D.

ẠO

B. 3e3 x + C .

1 3x e +C. 3

Đ

1 x e +C . 3

G

A.

H Ư

N

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( −1; 2; −1) . Hình chiếu vuông góc của A trên trục toạ độ x′Ox là

A. M ( 0; 2; −1) .

C. P ( 0; 2;0 ) .

TR ẦN

B. N ( −1;0; 0 ) .

D. Q ( 0;0; −1) .

Ó

A

10 00

B

Câu 11: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

A. y = − x 4 + 2 x 2 + 2 . B. y = x 4 − 2 x 2 + 2 .

D. y = − x 3 + 3 x 2 + 2

Í-

H

C. y = x3 − 3 x 2 + 2 .

-L

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α ) : x + 2 y + 3z − 6 = 0 . Hỏi điểm nào

ÁN

dưới đây thuộc mặt phẳng (α ) ?

A. M (1; 2;3) .

B. N (1;1;1) .

C. P ( 3; 2;0 ) .

D. Q (1; 2;1) .

C. x = −2018 .

D. x = −

ÀN

Câu 13: Nghiệm của phương trình 22 x = 2 x+ 2018 là

IỄ N

Đ

A. x = 2018 .

B. x =

2018 . 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. e3x + C .

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e3x là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. y = x 3 .

.Q

C. y = ln ( x + 1) .

TP

B. y = e x .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

A. y = 3 x .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. −2 .

A. −1 .

Ơ

N

Cực đại của hàm số y = f ( x ) là

2018 . 3

D

Câu 14: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, độ dài đường sinh bằng 2a. Góc ở đỉnh của hình nón bằng A. 30° .

B. 120° .

C. 60° .

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

D. 150° .

x −1 y −1 z = = . Hỏi d song song 2 1 −2

với mặt phẳng nào dưới đây ?

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 2 x + y − 2 z = 0 .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. x + z − 1 = 0 .

C. x + 2 y + 2 z − 3 = 0 . D. 2 y + z = 0 .

Câu 16: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ? A. y =

x2 . x2 + 1

B. y = x 2 − 1 .

C. y =

1

x2 − 1

D. y =

.

x2 − x . x −1

B. ln

4 . 3

4 C. log . 3

H Ư

1 . 12

TR ẦN

A.

D.

7 . 144

Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x 2 ( x 2 − 4 ) trên đoạn [ −2; 2] bằng C.

B

B. −4 .

2.

10 00

A. 32.

D. 0.

Câu 20: Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1 + 2i và 1 − 2i làm nghiệm ? B. z 2 − 2 z − 3 = 0 .

C. z 2 − 2 z + 3 = 0 .

D. z 2 + 2 z − 3 = 0 .

A

A. z 2 + 2 z + 3 = 0 .

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 21: Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. Biết AB = CD = AN = BN = CM = MD = a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

bằng

0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

∫ x + 3 dx

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q Câu 18: Tích phân

D. 5.

G

1

C. 4.

Đ

B. 6.

N

A. 3.

ẠO

Số nghiệm của phương trình f ( x ) = 2 là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 17: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

A.

a 3 . 3

B.

a 3 . 2

C.

a 3 . 6

D.

a 2 . 2

Câu 22: Ở địa phương X , người ta tính toán thấy rằng: nếu diện tích khai thác rừng hàng năm không đổi như hiện nay thì sau 50 năm nữa diện tích rừng sẽ hết, nhưng trên thực tế thì diện tích khai thác rừng tăng trung bình hàng năm là 6%/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa diện tích rừng sẽ bị khai thác hết ? Giả thiết Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

trong quá trình khai thác, rừng không được trồng thêm, diện tích rừng tự sinh ra và mất đi (do không khai thác) là không đáng kể.

C. 22.

D. 21.

B.

30 . 49

1 . 24

C.

D.

1 . 144

H

5 . 49

N

A.

Ơ

Câu 23: Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau bằng

U Y

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M (1;1;1) và

.Q

D. x + z − 2 = 0 .

5 . 16

B.

11 . 16

C.

10 00

A.

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = 3a và vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SB (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai đường thẳng AM và SC bằng

5 . 8

D.

3 . 8

A

Câu 26: Với n là số nguyên dương để Cn1 , Cn2 , Cn3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng, số hạng không n

Í-

H

Ó

2  chứa x trong khai triển của biểu thức  x 4 + 3  bằng x  

B. 672.

-L

A. 560.

C. 280.

D. 448.

ÁN

Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình log 4 ( 3x − 1) .log 1

ÀN

A. S = ( −∞;1] ∪ [ 2; +∞ ) .

B. S = (1; 2 ) . D. S = ( 0;1] ∪ [ 2; +∞ ) .

Đ

C. S = [1; 2] .

4

3x − 1 3 ≤ là. 16 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. z − 1 = 0 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. x − 1 = 0 .

TP

A. y − 1 = 0 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

vuông góc với hai mặt phẳng ( Oxy ) , ( Ozx ) .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 24.

N

A. 23.

D

IỄ N

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( −1;1;3) và hai đường thẳng

x −1 y + 3 z −1 x +1 y z = = , ∆′ : = = . Phương trình nào dưới đây là đường thẳng qua M và vuông 3 2 1 1 3 −2 góc với ∆ và ∆′ . ∆:

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A.

x +1 y −1 z −1 . = = 1 3 −1

B.

x y −1 z − 3 . = = 1 1 −1

C.

x +1 y −1 z − 3 . = = 1 −1 −1

D.

x +1 y −1 z − 3 . = = 1 1 −1

∫ 0

D. 96.

1 a a − b ln 2 dx = với a,b,c là các số nguyên dương và tối giản. Giá trị của c c x +1 + x +1

10 00

A. 43.

B

biểu thức a + b + c bằng

B. 48.

C. 88.

D. 33.

A

Câu 32: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên ℝ . Đồ thị của hàm số y = f ( x ) như hình vẽ

ÁN

-L

Í-

H

Ó

bên

4

2

0

0

Đ

ÀN

Khi đó tổng ∫ f ′ ( x − 2 ) dx + ∫ f ′ ( x + 2 ) dx bằng

B. −2 .

C. 2.

D. 6.

D

IỄ N

A. 10.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 31: Cho

x+m nghịch biến trên khoảng ( 0; +∞ ) . x + x +1 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9 16

C. 97.

2 17 . 17

TR ẦN

B. 99.

D.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP Câu 30: Có bao nhiêu số nguyên m < 100 để hàm số y = A. 98.

ẠO

5 . 5

C.

Đ

2 5 . 5

G

B.

N

17 . 17

H Ư

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 29: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD (tham khảo hình vẽ bên). Tang góc giữa đường thẳng AG và mặt phẳng (ABCD) bằng

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Câu 33: Cho hình trụ (T) có diện tích đáy bằng 48π và hai dây cung AB,CD lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy của (T) sao cho ABCD là một hình vuông có độ dài cạnh bằng 10 và các cạnh của hình vuông này không song song với đường sinh của (T) (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích của khối trụ (T).

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


C. 192 2π .

D. 384π .

Ơ

B. 96 2π .

H

A. 288π .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

U Y

( −∞ ;0)

.Q D. c − a .

Đ

− x 2 + 3 x − 2.sin π ( 4 x 2 + 2 x )  = 0 có bao nhiêu nghiệm thực

B. 17.

C. 13.

D. 15.

H Ư

Câu 36: Số thực m nhỏ nhất để phương trình 8 x + 3 x.4 x + ( 3 x 2 + 1) 2 x = ( m3 − 1) x3 + ( m − 1) x có nghiệm A. 7.

TR ẦN

dương là a + e ln b , với a,b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức a + b bằng

B. 4.

C. 5.

D. 3.

B

Câu 37: Gọi ( H ) là hình phẳng giới hạn bởi parabol ( P ) : y = 8 x − x 2 và trục hoành. Các đường thẳng 3

10 00

y = a, y = b, y = c với 0 < a < b < c < 16 chia ( H ) thành bốn phần có diện tích bằng nhau. Giá trị của 3

3

biểu thức (16 − a ) + (16 − b ) + (16 − c ) bằng

B. 3584.

C. 2816.

D. 3480.

Ó

A

A. 2048.

-L

Í-

H

Câu 38: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thoả mãn z.z = 1 và z − 3 − 4i = m . Tính tổng các phần tử thuộc S. B. 42.

C. 52.

D. 40.

ÁN

A. 10.

TO

2  5x  Câu 39: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 1) ( x − 2 ) . Hỏi hàm số y = f  2  đồng  x +4 biến trên khoảng nào dưới đây ?

B. ( 0; 2 ) .

C. ( 2; 4 ) .

D. ( −2;1)

Đ

A. ( −∞; −2 ) .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

9a . 16

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 5.

C. c +

G

Câu 35: Phương trình

7a . 16

ẠO

B. c −

N

A. c + 8a .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1  y = f ( x ) trên đoạn  ; 2  bằng 2 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 34: Cho hàm số f ( x ) = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 ) có min f ( x ) = f ( −1) . Giá trị nhỏ nhất của hàm số

D

IỄ N

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2; 0;0 ) , M (1; 2;3) . Có bao nhiêu mặt phẳng qua A, M và cắt các trục toạ độ y′Oy, z ′Oz lần lượt tại B,C khác gốc toạ độ O và toạ độ các điểm B và C là các số nguyên.

A. 8.

B. 15.

C. 13.

D. 16.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x = 0  Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y = t và điểm A ( 0; 4;0 ) . Gọi M là z = 1  điểm cách đều đường thẳng d và trục x′Ox . Khoảng cách ngắn nhất giữa A và M bằng B. 3 2 .

C.

65 . 2

D.

6.

N

1 . 2

Ơ

A.

Đ

B. 4.

C. 2.

D. 3.

G

A. 1.

TR ẦN

và ( MNP ) bằng

181 . 469

120 13 . 469

H

B.

C.

19 . 469

D.

60 61 . 469

Í-

A.

Ó

A

10 00

B

( AB′D′)

H Ư

N

Câu 44: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C ′D′ có AB = 4, AD = 5, AA′ = 6 . Gọi M , N , P lần luợt là trung điểm các cạnh A′D′, C ′D′ và DD′ (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng

-L

Câu 45: Cho hai số phức z1 , z2 khác 0 thoả mãn z12 − z1 z2 + z22 = 0 . Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn

A. 2 3 .

ÁN

của z1 , z2 . Tam giác OAB có diện tích bằng

B.

3.

3 . Tính môđun của số phức z1 + z2 .

C. 2.

D. 4.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 46: Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc. Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng DC. Tính thể tích của khối đa diện ABDSC. A.

3 . 4

B.

3 . 8

C.

1 . 2

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

nguyên âm của tham số m để hàm số y = f ( x ) có đúng một điểm cực trị.

ẠO

Câu 43: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x + 1) ( x 2 + 2mx + 4 ) . Có bao nhiêu giá trị

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 6.

TP

C. 2 2 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

11 . 2

B.

.Q

3 . 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

U Y

N

H

Câu 42: Tiếp tuyến tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x 4 + 3x 3 + 2 x 2 tại đúng hai điểm phân biệt M và N với xM < xN . Giá trị của biểu thức xN − xM bằng

1 . 4

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H ( a; b; c ) với a,b,c là các số thực thay đổi thoả

mãn ab + bc + ca = −1 . Mặt phẳng (α ) qua H và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B,C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Mặt cầu tâm O tiếp xúc với (α ) có bán kính nhỏ nhất bằng

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


D.

2.

3.

Câu 48: Bạn A chơi game trên máy tính điện tử, máy có bốn phím di như hình vẽ bên. Mỗi lần nhấn phím di chuyển, nhân vật trong game sẽ theo hướng mũi tên và độ dài các bước đi luôn bằng nhau. Tính xác suất bốn lần nhấn phím di chuyển, nhân vật trong game trở về đúng vị trí 9 . 32

1 . 8

C.

D.

5 . 8

A.

1 2 ln 1 + 2 . 2

(

)

B.

f ( x)

0

1 + x2

dx bằng

.Q

1

2 −1 2 1 ln 1 + 2 . C. ln 1 + 2 . 2 2

(

)

(

)

D.

(

) (

)

2 − 1 ln 1 + 2 . 2

n

Đ

Câu 50: Cho an là hệ số của x 2 sau khi khai triển thành đa thức của (1 + x )(1 + 2 x ) .... (1 + nx ) . Tìm số

C. 469.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

--- HẾT ---

N

B. 470.

H Ư

A. 384.

G

tự nhiên n nhỏ nhất thoả mãn an − an −1 > 327 .

D. 385.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

0

1 . Tích phân ln 2

TP

2

1 + x  f ′ ( x )  dx = 2

ẠO

1

U Y

Câu 49: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục đoạn [ 0;1] thỏa mãn f ( 0 ) = 0, f (1) = 1 và

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B.

N

9 . 64

Ơ

A.

chuyển di chuyển để sau ban đầu.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2.

H

A. 1.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 91 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

3A

4C

5B

6D

7C

8D

9D

11A

12B

13A

14C

15D

16C

17D

18B

19D

20C

21B

22B

23B

24B

25C

26A

27D

ẠO

29A

30B

31D

32D

33B

34D

35D

36D

37B

38A

39C

40B

41C

42B

43C

44A

45A

46D

48A

49C

50B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

.Q

TP

N H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

47C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

28D

10B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2B

U Y

1B

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 91 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án B

H Ư

Câu 3: Đáp án A Theo quy tắc nhân có 4 × 6 = 24 cách.

TR ẦN

Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B

10 00

B

Ta có f ′( x) ≤ 0 ⇔ x( x − 1) 2 ( x − 2) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 2.

1

Ta có V = π ∫

(

3x 2

)

2

dx =

Ó

−1

6π . 5

A

Câu 6: Đáp án D

Í-

H

Câu 7: Đáp án C

ÁN

Câu 8: Đáp án D

-L

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = −1 và cực đại (giá trị cực đại) của hàm số là 4.

Câu 9: Đáp án D

Câu 10: Đáp án B

ÀN

Câu 11: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

ẠO

3 1+ x+3 x = 1. Có lim = lim x →+∞ x − 2 x →+∞ 2 1− x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có w = i (1 − 2i ) = 2 + i ⇒ N (2;1) là điểm biểu diễn của số phức w.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 12: Đáp án B

IỄ N

Câu 13: Đáp án A

D

Câu 14: Đáp án C Ta có cos α =

l 2 + l 2 − (2r ) 2 (2a )2 + (2a )2 − (2a )2 1 = = ⇒ α = 600. 2 2 2l 2(2a ) 2

Câu 15: Đáp án D

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 A ∉ ( P) Đường thẳng d qua điểm A(1;1;0), u (2;1; −2). Để d / /( P) ⇔   u .nP = 0

Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án D

H

Ơ

N

 f ( x) = 2 Có f ( x) = 2 ⇔   f ( x) = −2.

0

ẠO

Câu 19: Đáp án D

Đ

Câu 20: Đáp án C

H Ư

N

G

 z1 + z2 = 2 Có  ⇒ z 2 − 2 z + 3 = 0.  z1 z2 = (1 + 2i )(1 − 2i ) = 3

Giả thiết có ∆ ABN , ∆ CDM đều cạnh

10 00

B

 MN ⊥ AB a 3 . a⇒ ⇒ d ( AB, CD ) = MN = 2  MN ⊥ CD

TR ẦN

Câu 21: Đáp án B

Câu 22: Đáp án B

A

Ta có tổng diện tích rừng là 50S, trong đó S là diện tích rừng khai thác hàng năm theo dự kiến.

Í-

H

Ó

Trên thực tế diện tích rừng khai thác tăng 6%/năm vậy diện tích rừng đã khai thác trong năm thứ n là S (1 + 0, 06)n .

-L

Tổng diện tích rừng đã khai thác sau năm thứ n là

(1 + 0, 06) n +1 − 1 . 0, 06

TO

ÁN

S + S (1 + 0, 06)1 + ... + S (1 + 0, 06)n = S Sau n năm khai thác hết nếu

(1 + 0, 06)n +1 − 1 = 50 S ⇔ (1, 06)n +1 − 1 = 3 ⇔ (1, 06) n+1 = 4 ⇔ n + 1 = log1,06 4 ≈ 23, 7913. 0, 06

Đ

S

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

1

∫ x + 3 dx = ln x + 3 0 = ln 3 .

TP

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

.Q

Câu 18: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Phương trình f ( x) = 2 có ba nghiệm f ( x) = −2 có hai nghiệm.

D

IỄ N

Vậy sau 23 năm diện tích rừng sẽ bị khai thác hết.

Câu 23: Đáp án B

Số phần tử không gian mẫu bằng 73 và số kết quả thuận lợi cho biến cố bằng 7.6.5 và xác suất cần tính 7.6.5 30 bằng = . 73 49

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24: Đáp án B   n ⊥ k (0;0;1) (Oxy ) : z = 0, (Ozx) : y = 0 ⇒   ⇒ n =  k , j  = (−1; 0;0) ⇒ ( P) : x − 1 = 0. n ⊥ j (0;1;0)

Câu 26: Đáp án A

Đ N

B

n(n − 1)(n − 2) = n(n − 1) ⇒ n = 7. 6

10 00

Ta có điều kiện: Cn1 + Cn3 = 2 ( Cn2 ) ⇔ n + 7

H

Ó

A

2  Và  x 4 + 3  có số hạng không chứa x là 2k C7k x −3k x 4(7 − k ) với −3k + 4(7 − k ) = 0 ⇔ k = 4, tức x   4 4 2 C7 = 560.

Í-

Câu 27: Đáp án D

TO

ÁN

-L

 t≥  3 Đặt t = log 4 (3x − 1), bất phương trình trở thành: t (−t + 2) ≤ ⇔  4 t ≤  3 3 ⇔ log 4 (3x − 1) ≥ ⇔ 3x − 1 ≥ 8 ⇔ x ≥ 2. 2 2

Đ

t≥

3 2 1 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

AM + MN − AN = 2 AM .MN

3a 2 4 = 5. 2 2a 8

2a 2 −

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP 2

H Ư

Do đó cos AMN =

2

G

SB a 3 SC = a, AN = , MN = = a. 2 2 2

TR ẦN

Ta có AM =

ẠO

Gọi N là trung điểm BC, có MN //SC ⇒ ( SC , AM ) = ( AM , MN ).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 25: Đáp án C

D

IỄ N

t≤

1 1 ⇔ log 4 (3x − 1) ≤ ⇔ 0 < 3x − 1 ≤ 2 ⇔ 0 < x ≤ 1. 2 2

Vậy S = (0;1] ∪ [2; +∞ ).

Câu 28: Đáp án D

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x = −1 − t   Có u = u∆ , u∆′  = (−7;7;7). Vậy  y = 1 + t z = 3 + t 

a 2 và H là hình chiếu vuông góc của 2

Ơ

Gọi O là tâm hình vuông ABCD và M là trung điểm CD có SO =

a 5 a 3 1 a 2 . , SM = và GH = SO = 2 2 3 6    Vì GS = −2GM ⇒ AS − AG = −2 AM − AG

U Y

AG 2 − GH 2 = a 2 −

A

10 00

B

a 2 17 GH . ⇒ tan α = = 6 = 17 AH a 34 6

Ó

Câu 30: Đáp án B

Í-

H

( x 2 + x + 1) − (2 x + 1)( x + m) x 2 + m(2 x + 1) − 1 = − ≤0 ( x 2 + x + 1) 2 ( x 2 + x + 1) 2

-L

Ta có y ′ =

a 2 a 34 = . 18 6

TR ẦN

a 2 , AH = 6

N

2

a 5 a 3 2 2 2 2 = 6   + 3a − 2   = 9a ⇒ AG = a .  2 2    

H Ư

2

G

Đ

Và 9 AG 2 = 4 AM 2 + AS 2 + 2 ( AM 2 + AS 2 − SM 2 ) = 6 AM 2 + 3 AS 2 − 2 SM 2

ÁN

⇔ x 2 + m(2 x + 1) − 1 ≥ 0,∀ x ≥ 0 ⇔ m ≥

1 − x2 1 − x2 ,∀ x ≥ 0 ⇔ m ≥ max = 1. [0; +∞ ) 2 x + 1 2x + 1

Vậy có 99 số nguyên thoả mãn.

ÀN

Câu 31: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

  Nên 3 AG = 2 AM + AS ⇒ 9 AG 2 = 4 AM 2 + AS 2 + 4 AM AS

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

)

TP

(

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có AM =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

G lên mặt phẳng (ABCD).

Vì vậy GH =

N

Câu 29: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

 x +1 + x = t 2 1 2   1  Đặt  ⇒ x = t − 4 x t 2 ⇒ = − ⇒ 4dx =  2t − 3  dt.   1 t t   t   x +1 − x = t  2

1 t4 −1 9 − 8ln 2 . Do đó I = ∫ 3 dt = 2 1 t (t + 1) 16 Vậy a = 9, b = 8, c = 16 và a + b + c = 33. Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Đáp án D Dựa vào đồ thị hàm số có f (−2) = −2, f (2) = 2, f (4) = 4. 4

Đặt t = x − 2 ⇒ dt = dx và ∫ f ′( x − 2)dx =

2

∫ f ′(t )dt =

f (2) − f (−2) = 2 − (−2) = 4 và đặt

−2

0 2

4

0

2

Ơ N U Y .Q TP

Giả sử hình vuông ABCD có độ dài cạnh a.

Đ

ẠO

CD ⊥ AD Kẻ các đường sinh AH,BK ta có  ⇒ CD ⊥ ( AHD ) ⇒ CD ⊥ HD ⇒ HC = 2 R. CD ⊥ AH

N

G

Theo pitago ta có

H Ư

AD 2 = AH 2 + HD 2 = AH 2 + ( AC 2 − CD 2 ) ⇔ a 2 = h 2 + 4 R 2 − a 2 ⇒ h = 2a 2 − 4 R 2 . 2

TR ẦN

Vậy h = 2a 2 − 4 R 2 = 2 (10 ) − 4 ( 48 ) = 2 2 ⇒ V = Sh = 48π .2 2 = 96 2π .

Câu 34: Đáp án D

Với a < 0 ⇒ lim f ( x) = −∞ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng (−∞ ;0).

10 00

B

x →−∞

Vậy a > 0 thì theo giả thiết có f ′(−1) = 0 ⇔ −4a − 2b = 0 ⇔ b = −2a.

-L

Í-

H

Ó

A

 1   x = 0, x = −1 ∉  2 ; 2    Khi đó f ( x) = ax 4 − 2ax 2 + c và f ′( x) = 0 ⇔  .  1   x = 1 ∈  ; 2 2  

ÁN

 Khi đó min f ( x) = min  f 1    2 ;2   

 7a  1    , f (1), f (2)  = min c − a, c + 8a, c −  = c − a. 16  2  

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 33: Đáp án B

Câu 35: Đáp án D

ÀN

TH1: − x 2 + 3x − 2 = 0 ⇔ x = 1; x = 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

Vậy ∫ f ′( x − 2)dx + ∫ f ′( x + 2)dx = 6.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

H

4

N

t = x + 2 ⇒ dt = dx và ∫ f ′( x + 2)dx = ∫ f ′(t )dt = f (4) − f (2) = 4 − 2 = 2.

D

IỄ N

Đ

TH2: − x 2 + 3x − 2 > 0 ⇔ 1 < x < 2. Khi đó phương trình tương đương với

sin π (4 x 2 + 2 x)  = 0 ⇔ π (4 x 2 + 2 x) = kπ ⇔ 4 x 2 + 2 x − k = 0, k ∈ Z.

Phương trình có nghiệm khi ∆ ′ = 1 + 4k ≥ 0 ⇒ k ≥ 0. Khi đó nghiệm là x =

−1 − 1 + 4k −1 + 1 + 4k ,x = . 4 4 Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Xét điều kiện 1 <

1<

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

−1 − 1 + 4 k < 2 (vô nghiệm) 4

−1 + 1 + 4 k < 2 ⇔ 5 < 1 + 4k < 9 ⇔ 6 < k < 20 có 13 số nguyên k thỏa mãn tức có 13 nghiệm. 4

N

Vậy phương trình có tất cả 2 + 13 = 15 nghiệm.

H

Ơ

Câu 36: Đáp án D

G

Đ

2x x + 2x = 1+ . x x

⇔ t + x = mx ⇔ 2 x + x = mx ⇔ m =

N

2x  1  trên khoảngh (0; +∞ ), dễ có min f ( x) = f   = 1 + e ln 2. (0;+∞ ) x  ln 2 

H Ư

Khảo sát hàm số f ( x) = 1 +

TR ẦN

Vậy giá trị nhỏ nhất của m để phương trình có nghiệm dương là 1 + e ln 2. Vậy a = 1, b = 2 và a + b = 3.

8

B

Câu 37: Đáp án B

10 00

Ta có diện tích của hình phẳng (H) là S = ∫ 8 x − x 2 dx = 0

256 . 3

3

H

Ó

A

 y = 8x − x2 ( 64 − 4a ) 9S 2 3S 81S 2 , S1 = . Ta có: S1 :  ⇒ = ⇒ (16 − a )3 = 4 36 16 256 y = a

ÁN

-L

Í-

 y = 8x − x2 S (64 − 4b)3 S 2 9S 2 Và S 2 :  , S2 = ⇒ . = ⇒ (16 − b)3 = 2 36 4 64 y = b

TO

 y = 8x − x2 S (64 − 4c)3 S 2 9S 2 , S3 = ⇒ . S3 :  = ⇒ (16 − c)3 = 4 36 16 256 y = c

Đ

Vậy (16 − a )3 + (16 − b)3 + (16 − c)3 =

(81 + 36 + 9) S 2 = 3584. 256

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

⇔ (t + x)3 + (t + x) = (mx)3 + mx

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

⇔ t 3 + 3 xt 2 + 3 x 2 t + x3 + x + t = (mx)3 + mx

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

t 3 + 3 xt 2 + (3 x 2 + 1)t = (mx )3 + mx − ( x 3 + x)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Đặt t = 2 x (t > 0) phương trình trở thành:

D

IỄ N

Câu 38: Đáp án A

 z = 1 a 2 + b 2 = 1 Đặt z = a + bi có  . ⇔ 2 2 2 (a − 3) + (b − 4) = m  z − 3 − 4i = m

Phương trình a 2 + b 2 = 1 là một đường tròn tâm O, R = 1.

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Phương trình (a − 3)2 + (b − 4) 2 = m 2 là một đường tròn tâm I (3; 4), R = m. Để có duy nhất số phức thoả mãn thì hệ có nghiệm duy nhất tức hai đường tròn này tiếp xúc với nhau m = 6 ⇔ OI = m ± 1 = 5 ⇔  (m ≥ 0). m = 4

N

Câu 39: Đáp án C

Do đó b − 4 ∈ {±24; ±12; ±8; ±6; ±4; ±3; ±2; ±1} với chú ý b ≠ 0 ⇒ b − 4 ≠ −4.

B

Vậy có tất cả 15 số nguyên b thoả mãn, tức có 15 mặt phẳng thoả mãn.

10 00

Câu 41: Đáp án C

A

Gọi M (a; b; c ) có d ( M , Ox) = b 2 + c 2 và d ( M , d ) = a 2 + (c − 1) 2 .

H

Ó

Vậy d ( M , Ox) = d ( M , d ) ⇔ b 2 + c 2 = a 2 + (c − 1) 2 ⇔ a 2 = b 2 + 2c − 1.

-L

Í-

Khi đó AM = a 2 + (b − 4)2 + c 2 = b 2 + 2c − 1 + (b − 4)2 + c 2

ÁN

= 2(b − 2) 2 + (c + 1)2 + 6 ≥ 6.

TO

Dấu bằng đạt tại b = 2, c = −1, a = ±1.

Câu 42: Đáp án B

H N

Đ

Tiếp tuyến tại điểm M (m; m 4 + 3m3 + 2m 2 )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Do đó b, c ∈ Z ⇒ b − 4 là ước của 24.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

1 2 3 6b 24 . + + =1⇔ c = =6+ 2 b c b−4 b−4

H Ư

Vì M (1; 2;3) thuộc mặt phẳng nên

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

x y z + + = 1. 2 b c

G

Gọi B(0; b; 0), C (0; 0; c) phương trình mặt phẳng là

ẠO

Câu 40: Đáp án B

.Q

2

TP

2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

U Y

x > 4 Do đó y ′ > 0 ⇔ x(4 − x )(5 x − x − 4) (5 x − 2 x − 8) > 0 ⇔  2 < x < 4 .   −2 < x < 0 2

Ơ

2 2  5 x ′ ′  5 x  5(4 − x ) 5 x  5 x   5x  Ta có y ′ =  2 . 1 f = − − 2 .   2   2   2 2 2 2 x + 4 x + 4 ( x + 4) x + 4 x + 4 x + 4        

IỄ N

y = (4m3 + 9m 2 + 4m)( x − m) + m 4 + 3m3 + 2m 2 .

D

Phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến và đồ thị hàm số đã cho là

x 4 + 3 x 3 + 2 x 2 = (4m3 + 9m 2 + 4m)( x − m) + m 4 + 3m3 + 2m 2 ⇔ ( x − m)2 ( x 2 + (2m + 3) x + 3m 2 + 6m + 2) = 0

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x = m . ⇔ 2 2  x + (2m + 3) x + 3m + 6m + 2 = 0 (1) Yêu cầu bài toán tương đương với (1) có nghiệm kép khác m

Ơ H

Chọn hệ trục toạ độ sao cho

10 00

 5  Vậy M  0; ;6  , N (2;5; 6), P(0;5;3).  2 

B

A(0;0;0), B (4; 0;0), C (4;5; 0), D(0;5;0), A′(0;0;6), D ′(0;5;6), C ′(4;5;6).

H

Ó

A

    15  Và n1 =  AB ′, AD ′  = (−30; −24; 20), n2 =  MN , MP  =  − ;6;5  .  2 

Í-

 15  −30  −  − 24 ( 6 ) + 20 ( 5 )  2

-L

 n1 n2 Vậy cos ( ( AB ′D ′), ( MNP ) ) =  = n1 n2

2

ÁN

 15  302 + 242 + 20 2   + 62 + 52  2

ÀN

Câu 45: Đáp án A

Đ

Từ điều kiện ta sẽ tìm z1 theo z2.

=

181 . 469

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G N

TR ẦN

Câu 44: Đáp án A

x4 + 4 suy ra m ≥ −2 ⇒ m ∈ {−2, −1} . 2 x2

H Ư

Khảo sát lập bảng biến thiên của hàm số y = −

ẠO

x = 0 x = 0 Do đó y ′ = 0 ⇔  4 ⇔ x4 + 4 2  x + mx + = 2 4 0 (1) m = −   2 x2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Ta có y ′ = 2 xf ′( x 2 ) = 2 x 5 ( x 2 + 1)( x 4 + 2mx 2 + 4 ) .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 43: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

−3 − 11 −3 + 11 , xN = . 4 4

U Y

Vậy xM =

N

∆ = (2m + 3)2 − 4(3m 2 + 6m + 2) = 0 −3 ± 11  . ⇔ ⇔m= 2m + 3 4 ≠m  x0 = −  2

2

D

IỄ N

z  z z 1 ± 3i Thật vậy có z − z1 z2 + z = 0 ⇔  1  − 1 + 1 = 0 ⇔ 1 = . z2 z2 2  z2  2 1

Do đó OA = z1 =

2 2

1 ± 3i 1 ± 3i .z2 = . z2 = z2 = OB 2 2

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn AB = z1 − z2 =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 ± 3i 1 ± 3i −1 ± 3i .z2 − z2 = − 1 . z2 = . z2 = z2 2 2 2

Vậy tam giác OAB đều có độ dài cạnh z1 . 2

= 3 ⇔ z1 = 2 ⇒ z1 + z2 = 2 3.

N

4

Ơ N

H

Câu 46: Đáp án D

Và d ( S , ( ABC )) = 2d ( I , ( ABC )) = d ( D, ( ABC )) = DH =

3 . 2

3 . 2

H

Ó

A

1 3 3 3 3 1 Vậy VABDSC = . + . 3= .   = 3 4  2 2  12 4

-L

Í-

Câu 47: Đáp án C

ÁN

Vì H là trực tâm tam giác ABC nên OH ⊥ (α ), do đó R = OH = a 2 + b 2 + c 2 . Ta có a 2 + b 2 + c 2 = (a + b + c) 2 − 2(ab + bc + ca ) = (a + b + c) 2 + 2 ≥ 2 ⇒ R ≥ 2. Dấu bằng đạt tại a + b + c = 0.

ÀN

Câu 48: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

Trong đó d ( S , ( ABD)) = 2d ( I , ( ABD )) = d (C , ( ABD )) = CH =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư

TR ẦN

1 3 Ta có VABDSC = VS . ABD + VS . ABC = . ( d ( S , ( ABD)) + d ( S , ( ABC )) ) . 3 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Gọi I,H lần lượt là trung điểm của CD,AB.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Khi đó SOAB =

3 z1

IỄ N

Đ

Để nhân vật game trở về vị trí ban đầu thì số lần nhất nút di chuyển lên bằng số lần nhấn nhút di chuyển xuống và số lần nhấn nút di chuyển sang trái bằng số lần nhấn nút di chuyển sang phải.

D

Số cách nhấn nút cho 4 lần di chuyển là 44 cách. Vậy P =

2C42 C22 + C41C31C21C11 9 = . 4 64 4

Câu 49: Đáp án C Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Theo bất đẳng thức Cauchy – schwarz ta có:

(

1

Vì vậy

1

2

1 + x 2 ( f ′ ( x ) ) dx. ≥

(

ln 1 + 2

)

.

U Y

0

f ( x)

1

1 + x2

0

(

1

)

∫ ln ( x +

)

(

1 + x2

1 + x 2 d ln x + 1 + x 2

0

) dx

))

( 2 ln (1 + 2 )

) 10 = 12 ln (1 + 2 )

A

ln 2 x + 1 + x 2

Ó

Câu 50: Đáp án B

Í-

H

Đặt bn là hệ số của x trong khai triển, có a1 = 0, b1 = 1 và

-L

... + an x 2 + bn x + 1 = (1 + x)(1 + 2 x)2 ...(1 + nx)n

ÁN

= (... + an −1 x 2 + bn −1 x + 1)(1 + nx)n

TO

= (... + an −1 x 2 + bn −1 x + 1)(... + n 2 Cn2 x 2 + nCn1 x + 1) n3 (n − 1) 2 ) x + (bn −1 + n 2 ) x + 1. 2

TP

ẠO

Đ

= ... + (an −1 + n 2 bn −1 +

Đ

)

(

ln x + 1 + x 2

0

) ( (

)

B

ln 1 + 2 =

(

ln 1 + 2

1

1

=

1

1

dx =

(

ln x + 1 + x 2 .

10 00

Do đó tích phân

1 ln 1 + 2

)

(

G

Nhưng do f ( 0 ) = 0, f (1) = 1 nên f ( x ) =

1+ x

⇒ f ( x ) = k ln x + 1 + x 2 + c

2

N

1+ x

k

⇔ f ′( x) =

2

H Ư

k 4

TR ẦN

f ′ ( x ) .4 1 + x2 =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Do vậy đẳng thức xảy ra, tức

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 + x2

0

) 10 = ln (1 + 2 ) .

Ơ

dx = ln x + 1 + x 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1

N

dx.∫ 0

1

Mặt khác

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

( f ′ ( x ))

0

2

1  2 dx ≥  ∫ f ′ ( x ) dx  = ( f (1) − f ( 0 ) ) = 1 1 + x2 0 

1

H

1+ x

2

N

2

.Q

1

D

IỄ N

an = an −1 + n 2  Vậy ta có  n3 (n − 1) b + bn = bn −1 + n 2  n −1  2 n

Có bn = b1 + ∑ ( bk − bk −1 ) = 1 + 2 2 + 32 + ... + n 2 = k =2

n(n + 1)(2n + 1) . 6

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Do đó an − an −1 = n 2 .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(n − 1)n(2n − 1) n3 (n − 1) n3 (n 2 − 1) . + = 6 2 3

1 Vậy theo giả thiết có an − an −1 = n3 (n 2 − 1) > 327 ⇔ 3ln n + ln(n 2 − 1) > 28ln 3 ⇒ n ≥ 470. 3

Ơ

N

(n − 1)n 2 (n + 1) 2 (n + 2) . 18

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

----- HẾT -----

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Chú ý có thể tìm được công thức tổng quát: an =

Trang 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 92 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 05

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. C53 .

G

C. C83 .

3 . 12

B.

3 . 4

4 3 . 3

C.

TR ẦN

A.

H Ư

N

Câu 4: Khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 1 có thể tích bằng D.

4 3 . 9

Câu 5: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (0; +∞ ) ?

C. y = x + 1.

B

B. y = x 4 − x 2 + 1.

D. y =

10 00

A. y = x3 − x + 1.

−1 . x −1

H

Ó

A

Câu 6: Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = −1; x = 1 và thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ x(−1 ≤ x ≤ 1) là một hình tròn có diện tích bằng 3π. Thể tích của vật thể là A. 3π 2 .

C. 6.

D. 2π .

Í-

B. 6π .

-L

Câu 7: Hàm số y = x 4 − x 2 + 1 có bao nhiêu điểm cực trị ?

ÁN

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 0.

TO

1 Câu 8: Với các số thực dương tuỳ ý a,b thoả mãn log 2 a = 2 log 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? b

B. ab 2 = 1.

C. ab = 2.

Đ

A. a 2b = 1.

1 D. ab = . 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

B. C63 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. x = 1 và x = 2.

Câu 3: Cho tập A = { x ∈ Z | −1 ≤ x ≤ 5} . Số tập con gồm 3 phần tử của A là A. C73 .

N

.Q

C. x = 0.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x−2 là x − 3x + 2 2

TP

B. x = 1.

D. z = −3 + 2i.

ẠO

A. x = 2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =

C. z = 3 + 2i.

U Y

B. z = 3 − 2i.

A. z = −3 − 2i.

H

Câu 1: Cho z = 3 − 2i. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

D

IỄ N

Câu 9: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x) = tan x là A. ln cos x + C.

B.

1 + C. cos 2 x

C. − ln cos x + C.

D. −

1 + C. cos 2 x

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x = 2 − t  Câu 10: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm một véctơ chỉ phương của đường thẳng d :  y = 3 + 2t  z = −1 + t 

 B. u2 (−1; 2;1).

 C. u3 (2;3; 2).

 D. u1 (−1; −2;1).

N

 A. u1 (2;3; −1).

B.

x y z + + = 1. 1 2 3

C.

B

x y z + + = 1. 1 2 3

x y z − + = 1. 1 2 3

10 00

A.

TR ẦN

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt phẳng đi qua ba điểm A(1;0;0), B (0; −2;0); C (0; 0;3) là D.

x y z + + = −1. 1 2 3

Câu 13: Cho hàm số f ( x) = ln( x 2 − 2 x + 3). Tập nghiệm của bất phương trình f ′( x) > 0 là A. (2; +∞ ).

C. ( −2; +∞ ).

D. (1; +∞ ).

Ó

A

B. (−1; +∞ ).

-L

4π . 3

B.

10π . 3

C. 4π .

D.

2π . 3

ÁN

A.

Í-

H

Câu 14: Một khối nón và một khối trụ có chiều cao và bán kính đáy đều bằng 1. Tổng thể tích của khối nón và khối trụ đó bằng

Câu 15: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − 2 z + 18 = 0 có bán kính bằng

ÀN

A. 2.

B. 6.

C. 18.

D. 9.

C. 2(e 2 − 1).

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. y = − x 4 − 2 x 2 .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. y = x 4 + 2 x 2 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N B. y = − x 4 + 2 x 2 .

H Ư

A. y = x 4 − 2 x 2 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 11: Đường cong ở hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây ?

1

D

IỄ N

Đ

Câu 16: Tích phân ∫e 2 x dx bằng 0

A. e2 − 1.

B.

e2 − 1 . 2

e −1 . 2

Câu 17: Đường cong (C ) : y = x 3 − 2 x cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ?

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn C. 1.

A. 8.

B.

5 . 2

2x + 4 trên đoạn [2;3] bằng x −1

C. 5.

1

1

0

0

D.

8 . 3

N U Y

C. 10.

D. 9.

.Q

B. 11.

D. T = 4.

Đ

C. T = 8.

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng AB′ và BC′ bằng (tham khảo hình vẽ bên).

B. 90°.

C. 45°.

Í-

A. 60°.

D. 30°.

ÁN

-L

Câu 22: Giả sử sau mỗi năm diện tích rừng của nước ta giảm x phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau bốn năm diện tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay? 4x . A. 1 − 100

4

 x  B. 1 −   .  100 

4

x   C.  1 −  .  100 

4

x   D.  1 +  .  100 

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 23: Gieo một đồng tiền xu cân đối và đồng chất bốn lần. Tính xác suất để cả bốn lần đều xuất hiện mặt sấp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. T = 2.

A. T = 2 2.

ẠO

của các số phức z1 , z2 . Tính T = OM + ON với O là gốc toạ độ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 20: Kí hiệu z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 4 = 0. Gọi M,N là các điểm biểu diễn

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 8.

H

Câu 19: Cho ∫xf ′( x) dx = 1 và f (1) = 10. Tích phân ∫ f ( x)dx bằng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =

D. 2.

N

B. 3.

Ơ

A. 0.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A.

4 . 16

B.

2 . 16

C.

1 . 16

D.

6 . 16

Câu 24: Cho ba số 2017 + log 2 a, 2018 + log 3 a và 2019 + log 4 a theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Công sai của cấp số cộng này bằng A. 1.

B. 12.

C. 9.

D. 20.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. −12.

A. −5.

C. −15.

D. 11.

6 7 . 7

Câu 27: Gọi ak là hệ số của số hạng chứa x k trong khai triển (1 + 2 x) n . Tìm n sao cho

A. n = 8.

B

a2 a a + 3 3 + ... + n n = 72. a1 a2 an −1

B. n = 12.

10 00

a1 + 2

C. n = 6.

D. n = 16.

1 . 3

H

2 . 3

B.

Í-

A.

Ó

A

Câu 28: Cho hình tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Côsin của góc tạo bởi hai mặt có chung một cạnh của tứ diện đều bằng C.

2 . 4

D.

2 . 8

ÁN

-L

Câu 29: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(6; −3; 4), B( a; b; c). . Gọi M,N,P lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các mặt phẳng toạ độ (Oxy),(Oyz),(Ozx) sao cho M,N,P nằm giữa A và B thoả mãn AM = MN = NP = PB. . Giá trị của biểu thức a+b+c bằng A. −17

B. −34

C. −19

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 30: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến như hình vẽ bên

D. −38

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

6 13 . 13

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ 13 . 6

N

G B.

H Ư

6 . 7

TR ẦN

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 26: Tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc và OA = 1, OB = 2, OC = 3. . Tang của góc giữa đường thẳng OA và mặt phẳng (ABC) bằng

N

Câu 25: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + 3 y − 2 z + 2 = 0 và đường thẳng x −1 y +1 z − 4 . Đường thẳng qua A(1; 2; −1) và cắt (P), d lần lượt tại B và C (a; b; c) sao cho C là d: = = 2 1 −1 trung điểm của AB. Giá trị của biểu thức a + b + c bằng

Số điểm cực trị của hàm số y = f ( x ) bằng Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 5.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 2.

C. 3.

Câu 31: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y =

D. 4. x2 2x2 , đường cong y = 1 − (với 0 ≤ x ≤ 2 ) 4 4

Đ

3

.

( x + 3)( x + 1)

dx = a − b với a,b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức a b + b a bằng

3

B. 57.

C. 145.

D. 32.

256π . 81

81π . 256

A

B.

C.

128π . 81

D.

8π . 3

(

Ó

A.

10 00

B

Câu 33: Cho tam giác OAB vuông tại O, OA = OB = 4. Lấy một điểm M thuộc cạnh AB và gọi H là hình chiếu của M trên OA. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay tam giác OMH quanh OA có thể tích lớn nhất bằng

)

H

Câu 34: Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình log ( m − x ) = 3log 4 − 2 x − 3 có hai nghiệm B. 2.

-L

A. 6.

Í-

thực phân biệt.

C. 3.

D. 5.

ÁN

Câu 35: Có bao nhiêu cặp số thực (x; y) sao cho ( x + 1) y, xy và ( x − 1) y là số đo ba góc một tam giác (tính theo rad) và sin 2 [( x + 1) y ] = sin 2 ( xy ) + sin 2 [( x − 1) y ].

B. 1.

C. 3.

D. 2.

ÀN

A. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

A. 17.

π + 2 −2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0

D.

H Ư

4π + 3 2 − 8 . 12

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP 1

Câu 32: Cho

3π + 4 2 − 6 . 12

N

B.

G

3π − 2 . 12

TR ẦN

A.

ẠO

Diện tích của (H) bằng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

và trục hoành (tham khảo hình vẽ bên).

Đ

Câu 36: Cho hàm số f ( x ) = 3 x 4 − 4 x 3 − 12 x 2 + m . Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [ −1;3].

D

IỄ N

Giá trị nhỏ nhất của M bằng

A.

59 . 2

B.

5 . 2

C. 16

D.

57 . 2

Câu 37: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như sau

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. 2.

1 (2 − i ) z − 3i − 1 là = 4. Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w = iz + 1 z −i một đường tròn bán kính R. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

G

Câu 39: Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn f ( x) + 3 xf ( x 2 ) = 1 − x 2 với mọi x 1

0

π 16

B.

.

π 28

5π . 8

C.

.

TR ẦN

A.

H Ư

N

thuộc đoạn [0;1]. Tích phân ∫ f ( x)dx bằng

D.

π 10

.

Câu 40: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba mặt phẳng

B. 0.

C. −3.

A

A. 3.

10 00

B

(α ) : x + 2 y − z − 1 = 0, ( β ) : 2 x + y − z − 3 = 0, (λ ) : ax + by + z + 2 = 0 cùng đi qua một đường thẳng. Giá trị của biểu thức a + b bằng

Í-

góc với đường thẳng OM.

H

Ó

Câu 41: Có bao nhiêu điểm M thuộc đường cong (C ) : y =

B. 2.

-L

A. 3.

D. 6. x +1 sao cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông x −1

C. 1.

D. 4. 2018

A. 2010.

ÁN

Câu 42: Cho dãy số (un ) thỏa mãn u1 = 2, un +1 = un3 với mọi n ≥ 1. Số tự nhiên n nhỏ nhất để un > 23 B. 2020.

C. 2019.

D. 2018.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 43: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm f ′( x) = x( x − 1) 2 ( x 2 + mx + 9). Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số y = f (3 − x) đồng biến trên khoảng (3; +∞ ). A. 6.

B. 8.

C. 5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. R = 2 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

C. R = 8.

Đ

B. R = 4 5.

ẠO

A. R = 4.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Cho số phức z thoả mãn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 5.

N

B. 3.

U Y

A. 6.

H

Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f (3 − x)

D. 7.

Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; −2;1), B ( −2; 2;1), C (1; −2; 2). Hỏi đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) tại điểm nào sau đây ? 4 8  A.  0; − ;  . 3 3 

2 4  B.  0; − ;  . 3 3 

2 8  C.  0; − ;  . 3 3 

 2 8 D.  0; ; −  .  3 3

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 45: Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ R) thoả mãn z − 3 − 3i = 6. Khi P = 2 z + 6 − 3i + 3 z + 1 + 5i đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của biểu thức a + b bằng

A. 2 − 2 5.

B. 4 − 2 5.

C. 2 5 − 2.

D. 2 5 − 4.

ax + b với a,b,c,d là các số thực và c ≠ 0. Biết f (1) = 1, f (2) = 2 và cx + d d f ( f ( x) ) = x với mọi x ≠ − . Tính lim f ( x ). x →∞ c D.

6 . 5

B.

a 15 . 5

a 3 . 13

C.

D.

a 39 . 13

Đ

a 15 . 15

G

A.

ẠO

TP

Câu 47: Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có cạnh đáy bằng a, góc giữa đường thẳng B′C và mặt đáy bằng 30° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng A′C và B′C′ bằng

A. 5.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, xét ba điểm A( a;0;0), B (0; b;0), C (0;0; c) với a,b,c là các 1 2 2 số thực thay đổi thoả mãn − + = 1. Biết rằng mặt cầu ( S ) : ( x − 2) 2 + y 2 + ( z − 4) 2 = 25 cắt mặt a b c phẳng (ABC) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4. Giá trị của biểu thức a + b + c bằng B. 1.

C. 2.

D. 4.

5 2a 3 . 72

Ó

2a 3 . 72

H

B. V =

C. V =

5 2a 3 . 432

D. V =

Í-

A. V =

A

10 00

B

 = 900 , CSA = 1200. Gọi M,N lần Câu 49: Cho khối chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, ASB = 600 , BSC CN AM lượt là các điểm trên cạnh AB và SC sao cho . Khi khoảng cách giữa M và N nhỏ nhất, tính = SC AB thể tích V của khối chóp S.AMN. 2a 3 . 432

6 . 19

TO

A.

ÁN

-L

Câu 50: Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của một đa giác đều 20 đỉnh. Xác suất để chọn được 3 đỉnh lập thành một tam giác nhọn bằng B.

4 . 19

3 . 19

D.

9 . 19

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

C.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2 . 3

C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

5 . 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

.Q

3 . 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 46: Cho hàm số f ( x) =

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ N U Y

6-B

7-C

11-B

12-C

13-D

14-A

15-B

16-B

17-B

21-A

22-C

23-C

24-A

25-A

26-C

27-A

31-A

32-A

33-A

34-B

35-B

36-A

41-B

42-B

43-A

44-C

45-A

46-A

8-B

10-B

19-D

20-D

28-B

29-A

30-C

37-B

38-A

39-D

40-C

47-D

48-C

49-C

50-B

18-C

H Ư

TR ẦN

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4-B

Đ

3-A

G

2-B

ẠO

9-C

N

1-C

TP

.Q

BẢNG ĐÁP ÁN Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 92 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 05

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H Ư

x−2 1 = ( x ≠ 2) ⇒ lim y = ∞ ⇒ x = 1 là tiệm cận đứng duy nhất của đồ thị hàm số đã x →1 ( x − 1)( x − 2) x − 1

TR ẦN

Có y =

N

Câu 2: Đáp án B

cho.

Câu 3: Đáp án A

10 00

B

Tập A = {−1, 0,1,...,5} có 7 phần tử; số tập con gồm 3 phần tử của A là C73 .

Câu 4: Đáp án B

H

Câu 5: Đáp án C

A

3 3 .1 = . 4 4

Ó

Có V = S .h =

-L

Í-

Câu 6: Đáp án B 1

1

−1

ÁN

Có V = ∫ S ( x) dx = ∫ 3π dx = 6π . −1

Câu 7: Đáp án C

ÀN

Vì ab = −1 < 0 nên hàm số có ba điểm cực trị.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Với z = 3 − 2i ⇒ z = 3 + 2i.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Câu 1: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

N

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 92 GV: ĐẶNG THÀNH NAM- ĐỀ SỐ 05

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Đ

Câu 8: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 9: Đáp án C Có

sin x

∫ tan xdx = ∫ cos x dx = −∫

d (cos x) = − ln cos x + C. cos x

Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án B

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án D ′

− 2 x + 3)

2

2x − 2 > 0 ⇔ x > 1. x − 2x + 3 2

N

x − 2x + 3

=

Ơ

Câu 14: Đáp án A

N .Q

U Y

18 = 6. 1+ 4 + 4

Câu 17: Đáp án B

ẠO

Câu 18: Đáp án C

Đ

Câu 19: Đáp án D

N

G

Tích phân từng phần có

TR ẦN

H Ư

1 1 1 1 1 1 1 = ∫ xf ′( x )dx = ∫ xd ( f ( x)) = xf ( x) − ∫ f ( x) dx = f (1) − ∫ f ( x) dx ⇒ ∫ f ( x) dx = 10 − 1 = 9. 0 0 0 0 0 0

Câu 20: Đáp án D

Có z 2 + 4 = 0 ⇔ z = ±2i ⇒ M (0; −2), N (0; 2) ⇒ OM + ON = 2 + 2 = 4.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 21: Đáp án A

TO

Có AD′//BC ′ ⇒ ( AB′, BC ′) = ( AB′, AD′) = 600 vì tam giác ABD′ đều cạnh bằng

Câu 22: Đáp án C 4

IỄ N

Đ

x   Diện tích rừng ban đầu là S0, sau bốn năm diện tích rừng là S 4 = S0 1 −  . 100  

2a.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Câu 16: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có R = d (O, ( P )) =

H

Câu 15: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

(x f ′( x) =

D

Câu 23: Đáp án C Gọi Ak là biến cố lần thứ k xuất hiện mặt sấp, ta có P( Ak ) =

1 và 2

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 4

1 1 P( A1 A2 A3 A4 ) = P( A1 ) P( A2 ) P ( A3 ) P( A4 ) =   = .  2  16 Câu 24: Đáp án A

Ơ

N

Có điều kiện lập cấp số cộng là ( 2017 + log 2 a ) + ( 2019 + log 4 a ) = 2 ( 2018 + log3 a )

U Y

Vậy công sai d = log 3 a − log 2 a + 1 = 1.

.Q

H Ư

N

G

7 1 − = −5. 2 2

Do đó a + b + c = −8 +

Câu 26: Đáp án C

TR ẦN

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (ABC), có

B

1 1 1 1 1 1 1 49 6 = + + = + + = ⇒ OH = . 2 2 2 2 OH OA OB OC 1 4 9 36 7

6 7

A

 = OH = 6 ⇒ tan sin OAH AOH = OA 7

10 00

AOH và Khi đó (OA, ( ABC )) = (OA, HA) = 

2

n

-L

Câu 27: Đáp án A

6 13 . 13

Í-

H

Ó

6 1−   7

=

n

ÁN

Ta có (1 + 2 x)n = ∑Cnk (2 x) k = ∑2k Cnk x k ⇒ ak = 2k Cnk . k =0

2 C ak = k k −1 ak −1 2 C

IỄ N

Đ

ÀN

Do đó k

k

k n k −1 n

k =0

n! 1 k !(n − k )! k = 2k . = 2k . = 2(n − k + 1). n! 1 n − k +1 (k − 1)!(n − k + 1)! n

D

Do đó theo giả thiết có: S = ∑k k =1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

9 7 1 Mặt khác B ∈ ( P) ⇒ (4t + 1) + 3(−2t − 4) − 2(2t + 9) + 2 = 0 ⇔ t = − ⇒ C ( −8; ; − ). 2 2 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Giả sử C (1 + 2t ; −1 − t ; 4 + t ) ∈ d . vì C là trung điểm của AB nên B (4t + 1; −2t − 4; 2t + 9).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 25: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

1 ⇔ log 2 a + log 2 a = 2 log 3 a ⇔ 3log 2 a = 4 log 3 a ⇔ log 2 a ( 3 − 4 log 3 2 ) = 0 ⇔ a = 1. 2

n n ak = ∑2(n − k + 1) = 2n(n + 1) − 2∑k ak −1 k =1 k =1

= 2n(n + 1) − n(n + 1) = n(n + 1) = 72 ⇔ n = 8.

Câu 28: Đáp án B

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AMO = ( ( ACD ), ( BCD) ) . Gọi O,M lần lượt là trọng tâm tam giác BCD, trung điểm cạnh CD. Khi đó 

Ơ

N

a 3 OM 1 Do đó cos ( ( ACD), ( BCD) ) = = 6 = . AM a 3 3 2

H Ư

Câu 30: Đáp án C

TR ẦN

Số điểm cực trị dương của hàm số y = f ( x) là 1; do đó số điểm của hàm số y = f ( x ) bằng 2.1 + 1 = 3.

∫ 0

2

∫ 2

( x + 3)( x + 1)

ÁN

0

3

dx = ∫

-L

1

1

0

1

dx 1 1 . =− ∫ 2 20 x + 3 ( x + 1) x +1

Í-

1

H

Câu 32: Đáp án A Có

3π − 2 x2 1− . dx = 4 12

Ó

Do đó S =

2 x2 dx + 4

A

2

10 00

2 x2 x2 = 1− ⇔ x = 2(0 ≤ x ≤ 2). 4 4

B

Câu 31: Đáp án A

x+3 1 1  x+3 d = 3 − 2. =− x +1 0 x + 3  x +1  x +1

Vậy a = 3, b = 2 và a b + b a = 32 + 23 = 17.

ÀN

Câu 33: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

Đặt OH = x ⇒ HA = HM = 4 − x. Khối tròn xoay tạo thành là khối nón có bán kính đáy r = 4 − x và chiều cao h = x.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Khi đó a + b + c = −17.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

ẠO

 3 3c  3 3b  3 3a 3 3b Và AP = AB ⇒ P  + ; − + ;1 +  ∈ (Ozx) ⇔ − + = 0 ⇔ b = 1. 4 4 4 4 4 4 2 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

 1 a 3 b c a  Tương tự có AN = AB ⇒ N  3 + ; − + ; 2 +  ∈ (Oyz ) ⇔ 3 + = 0 ⇔ a = −6. 2 2 2 2 2 2 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

 1 c c 9 a 9 b Theo giả thiết có AM = AB ⇒ M  + ; − + ;3 +  ∈ (Oxy ) ⇔ 3 + = 0 ⇔ c = −12. 4 4 4 2 4 4 4

N

H

Câu 29: Đáp án A

3

1 1 1 π  2 x + (4 − x) + (4 − x)  256π Vì vậy V = π r 2 h = π (4 − x) 2 x = π .2 x(4 − x)(4 − x ) ≤   = 81 . 3 3 6 6 3

4 Dấu bằng đạt tại 2 x = 4 − x ⇔ x = . 3

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Đáp án B

H

H Ư

N

G

Đ

0 < ( x + 1) y < π  π Theo giả thiết có 0 < xy < π và ( x + 1) y + xy + ( x − 1) y = π ⇔ 3 xy = π ⇔ xy = . 3 0 < x − 1 y < π ( ) 

TR ẦN

Và thay vào đẳng thức điều kiện có:

π 2π  π  π   sin 2  y +  = sin 2   + sin 2  − y  ⇔ 1 − cos  2 y + 3 3  3 3    3 + =0  2

B

2π    − cos  2 y − 3  

10 00

2π  ⇔ cos  2 y + 3 

 3  2π  − 2y   = + 1 − cos   2  3 

-L

Í-

H

Ó

A

π  2 y = + k 2π  3  2π  3 3 ⇔ −2sin ( 2 y ) sin  ⇔  + = 0 ⇔ sin ( 2 y ) = 2  3  2  2 y = 2π + k 2π  3  π ⇒ ( x; y ) =  2;  6  6

π

ÁN

Đối chiếu với điều kiện nhận y = Câu 36: Đáp án A

x = 0 Xét u = 3 x − 4 x − 12 x + m có u ′ = 12 x − 12 x − 24 x; u ′ = 0 ⇔  x = −1.   x = 2 3

3

2

2

D

IỄ N

Đ

ÀN

4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 35: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Yêu cầu bài toán tương đương phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trên nửa khoảng (0;4], khảo sát hàm số có m ∈ {8;9} .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

3 + (4 − t ) 2 3 3 t 2 19 + t = t + − 4t + (1). 2 2 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

3 + (4 − t ) 2 . 2

Đặt t = 4 − 2 x − 3(0 < t ≤ 4) ⇒ 2 x − 3 = 4 − t ⇔ 2 x − 3 = (4 − t ) 2 ⇔ x =

Phương trình trở thành m =

N

19 3 4 − 2 x − 3 > 0  ≤x< 2 Phương trình tương đương với:  . ⇔ 2 3 m − x = (4 − 2 x − 3) m = x + (4 − 2 x − 3)3 

min u = min {u (−1), u (0), u (2), u (3)} = u (2) = m − 32  [ −1;3] Khi đó  u = max {u (−1), u (0), u (2), u (3)} = u (3) = m + 27. max [ −1;3] Do đó M = max { m − 32 , m + 27 } ≥

1 59 (m − 32) − ( m + 27) = . 2 2

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Dấu bằng đặt tại m − 32 = m + 27 =

59 5 ⇔m= . 2 2

Câu 37: Đáp án B

N

Số điểm cực trị của hàm số y = f (3 − x) bằng số điểm cực trị của hàm số y = f ( x).

H

Ơ

Dựa bảng biến thiên thì hàm số y = f ( x). Có ba điểm cực trị là x = 0; x = 1; x = 2.

U Y ẠO

G

Đ

Thay vào giả thiết có

H Ư

N

Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức w là đường tròn tâm I (−2;1), R = 4.

Câu 39: Đáp án D 1

1

π

1

TR ẦN

1

π

2 2 2 ∫0  f ( x) + 3xf ( x )  dx = ∫0 1 − x dx = 4 ⇔ ∫0 f ( x)dx + 3∫0 xf ( x )dx = 4 . 1

1

1

1

1 dt 1 = ∫ f (t )dt = ∫ f ( x)dx. 2 20 20

10 00

B

Đặt t = x 2 ⇒ dt = 2 xdx và ∫xf ( x 2 )dx = ∫ f (t ). 0

1

A

0

1

π π 3 f ( x)dx = ⇔ ∫ f ( x)dx = . ∫ 20 4 10 0

Ó

1

Vậy có ∫ f ( x)dx +

0

Í-

H

Câu 40: Đáp án C

ÁN

-L

Ta tìm hai điểm thuộc giao tuyến của (α ), ( β ) và điều kiện để ba mặt phẳng này cắt cùng đi qua một đường thẳng là hai điểm này thuộc (λ ).  x + 2 y − z −1 = 0 Xét hệ  cho x = 0; x = 1 ta có lần lượt hai điểm 2 x + y − z − 3 = 0

ÀN

A(0; −2; −5), B (1; −1; −2) ∈ (α ) ∩ ( β ).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1− w − 3i − 1 iw = 4 ⇔ (2 − i )(1 − w) − iw(3i + 1) = 4 ⇔ w + 2 − i = 4. 1− w −i iw

(2 − i )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

1 1 1  1− w . ⇔ z =  − 1 = w iw  iw

TP

Có iz + 1 =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Vậy hàm số y = f (3 − x) có ba điểm cực trị.

D

IỄ N

Đ

3  a=−  −2b − 5 + 2 = 0  2 Vậy A(0; −2; −5), B(1; −1; −2) ∈ (γ ) ⇔  . ⇔ a − b − 2 + 2 = 0 b = − 3  2

Suy ra a + b = −3.

Câu 41: Đáp án B Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2 m +1  m +1 Phương trình tiếp tuyến tại điểm M  m; ( x − m) + .  ∈ (C ) là y = − 2 (m − 1) m −1  m −1 

Ơ

H Ư

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất thoả mãn là 2020.

TR ẦN

Câu 43: Đáp án A Yêu cầu bài toán tương đương với:

B

y′ = − f ′(3 − x) = −(3 − x)(3 − x − 1) 2  (3 − x) 2 + m(3 − x) + 9  ≥ 0, ∀x > 3

10 00

⇔ (3 − x) 2 + m(3 − x) + 9 ≥ 0, ∀x > 3 ⇔ m( x − 3) ≤ ( x − 3) 2 + 9, ∀x > 3

  ( x − 3) 2 + 9 ( x − 3)2 + 9 , ∀x > 3 ⇔ m ≤ min  y = x > 3 = y (6) = 6. x−3 x −3  

Ó

A

⇔m≤

H

Vậy có 6 số nguyên dương m thoả mãn.

-L

Í-

Câu 44: Đáp án C

Ta có véctơ chỉ phương của phân giác trong góc A là

TO

ÁN

 1 1 1 1  3 4  (0; 0;1) =  − ; ;1 u= AB + AC = −3; 4;0 ) + ( AB AC  5 5  (−3) 2 + 42 + 02 02 + 02 + 12 3  x = 1− 5 t  4 5 2 8   ⇒ AM :  y = −2 + t ∩ (Oyz ) : x = 0 ⇒ t = ⇒ M  0; − ;  . 5 3 3 3   z = 1+ t  

n −1

= 23 .

G

⇔ 3n −1 > 32018 ⇔ n − 1 > 2018 ⇔ n > 2019.

3n−1

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2018

⇒ un = ( u1 )

N

n −1

Theo giả thiết có 23 > 23

3n−1

Đ

Có ln un +1 = ln ( un3 ) = 3ln un ⇒ ln un = 3n −1 ln u1 ⇔ ln un = ln ( u1 )

ẠO

Câu 42: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy có hai điểm thoả mãn.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇔ m 4 − 3m3 + 3m 2 − 3m − 2 = 0 ⇔ ( m 2 − 2m − 1)( m 2 − m + 2) = 0 ⇔ m = 1 ± 2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

−2 m +1 . 2 = −1 ⇔ m(m − 1)3 − 2(m + 1) = 0 2 (m − 1) m − m

U Y

Theo giả thiết có

N

m +1 yM − yO m − 1 m +1 Đường thẳng OM có hệ số góc k = . = = 2 xM − xO m m −m

Câu 45: Đáp án A Có (a − 3)2 + (b − 3)2 = 36 và P = 2 ( a + 6)2 + (b − 3)2 + 3 ( a + 1)2 + (b + 5)2 Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 4  (a + 6) 2 + (b − 3)2  + (a + 1) 2 + (b + 5) 2  = 3  9 

Ơ

N

 4  5 (a + 6) 2 + (b − 3) 2  +  (a − 3) 2 + (b − 3) 2 − 36  + (a + 1)2 + (b + 5)2  = 3 9  9 

U Y

Dấu bằng đạt tại a = −1, b = 3 − 2 5. Khi đó a + b = 2 − 2 5.

Ó

A

Câu 47: Đáp án D

TO

ÁN

-L

Í-

H

a ′CB = 300 , suy ra BB′ = a tan 300 = Góc giữa B′C và mặt đáy (ABC) bằng 300 nên B 3

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2a − c 3 a 3 = 1 ⇔ = ⇒ lim f ( x) = . x →∞ 4 a − 4c c 2 2

10 00

B

a + b  c − a = 1 f = (1) 1  2a − c = −b Và  ⇔ ⇔  f (2) = 2 4a − 4c = −b  2a + b = 2  2c − a

H Ư

N

ax + b . cx − a

TR ẦN

Khi đó f ( x) =

G

a a lim f ( f ( x) ) = lim x = ∞ ⇒ lim f   = ∞ ⇒ c   + d = 0 ⇔ d = −a. x →∞ x →∞ x →∞ c c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

a và theo giả thiết có: c

ẠO

x →∞

Đ

Có lim f ( x) =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 46: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

= 3  (a + 1) 2 + (b − 3) 2 + (a + 1)2 + (b + 5)2  ≥ 24.  

D

IỄ N

Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC,B′C′. Vì B′C ′ / / BC ⇒ B′C ′ / / ( A′BC ) mà (A′BC) chứa A′C nên:

d ( B′C ′, A′C ) = d ( B′C ′, ( A′BC ) ) = d ( N ; ( A′BC ) ) Kẻ NHvuông góc với AM, ta có Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B′C ′ ⊥ A′N , B′C ′ ⊥ MN ⇒ B′C ′ ⊥ ( A′MN ) ⇒ BC ⊥ ( A′MN ) ⇒ BC ⊥ NH Vì NH ⊥ BC , NH ⊥ AM ⇒ NH ⊥ ( A′BC ) ⇒ NH = d ( N , ( A′BC ) )

Ơ

a 39 . 13

H G

Đ

d ( I , ( ABC )) = R 2 − r 2 = 25 − 16 = 3.

H Ư

N

Mặt khác d ( I , ( ABC )) ≤ IM = 12 + 22 + 2 2 = 3.

Điều đó chứng tỏ IM ⊥ ( ABC ) ⇒ ( ABC ) : x + 2 y + 2 z − 1 = 0.

TR ẦN

1 1  1   Do đó A(1;0;0), B  0; ; 0  , C  0;0;  và a = 1, b = c = ⇒ a + b + c = 2. 2 2  2  

10 00

B

Câu 49: Đáp án C

2

2

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

a3 2a 3 1  1 Ta có thể tích khối chóp S.ABC là V0 = 1−   −  −  = . 6 12 2  2

CN AM = = m(0 ≤ m ≤ 1), ta có SC AB

Đ

ÀN

Đặt

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Mặt cầu (S) có tâm I ( 2;0; 4 ) , R = 5 và theo giả thiết có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

x y z 1 2 2 + + = 1 và − + = 1 ⇒ M (1; −2; 2) ∈ ( ABC ). a b c a b c

TP

Có ( ABC ) :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 48: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Vậy d ( B′C ′, A′C ) = d ( N , ( A′BC ) ) = NH =

N

1 1 1 3 4 13 3a 2 a 39 2 = + = + = ⇒ = ⇒ NH = NH 2 2 2 2 2 2 NH NM A′N a 3a 3a 13 13

N

Ta có

D

IỄ N

     a2  a2  SA = a , SB = b , SC = c , a = b = c = a, a.b = , b .c = 0, c .a = − . 2 2

Theo đẳng thức trên ta có biểu diễn véctơ      SN = (1 − m)c , SM = SA + AM = a + m AB = a + m(b − a )

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

     ⇒ MN = SN − SM = (1 − m)c −  a + m(b − a )  = ( m − 1) a − mb + (1 − m)c .  Do đó MN = ( m − 1) a − mb + (1 − m)c

(

11a 2 . = (3m − 5m + 3) a ≥ 12 2

2

N

5 SN SN AM 5 1 2a 3 5 2 a 3 . . ⇒V = VS . AMC = V0 = m(1 − m)V0 = . . = 6 SC SC AB 6 6 12 432

H

Dấu bằng đạt tại m =

)

2

Ơ N

Câu 50: Đáp án B

U Y

2

ẠO

20 ( C92 + C92 )

H Ư

N

240 4 = . 3 19 C20

TR ẦN

Xác suất cần tính bằng

G

Đ

3 Số cách chọn ra 3 đỉnh là 3 đỉnh của tam giác nhọn là C20 − 10C181 −

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

= 240.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Số cách chọn ra 3 đỉnh là 3 đỉnh của tam giác tù là

.Q

20 ( C92 + C92 )

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

3 . Số cách chọn ra 3 đỉnh là 3 đỉnh của tam giác vuông là 10C181 . Số cách chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh là C20

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ- HẢI PHÒNG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

D. λ1, λ3, λ2, λ4

A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn. B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức

10 00

B

C. Trong dao động duy trì, biên độ dao động luôn không đổi. D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

B. 0,6127s

C. 201,72s

D. 0,4245s

ÁN

A. 20,724s

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên lò xo gắn cố định, đầu dưới lò xo gắn với vật nặng có khối lượng 100g. Kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng của vật. Phương trình dao động của vật có dạng x = Acos(ωt + φ)cm; t(s) thì lực kéo về có phương trình F = 2cos(5πt - 5π/6)N, t(s). Lấy π2 = 10. Thời điểm có độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5N lần thứ 2018 (tính từ lúc t = 0) có giá trị gần đúng bằng:

TO

Câu 5: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn quan sát là 2m. Trong hệ vân sáng trên màn quan sát, vị trí vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Đ

A. 0,5 µm

B. 0,7 µm

C. 0,6 µm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng?

D. 1,35

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

Đ

G

C. 1,56

N

B. 1,92

H Ư

A. 1,85

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. λ2, λ3, λ4, λ1

.Q

B. λ1, λ4, λ3, λ2

Câu 2: Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự do một điện tích điểm ở nơi có gia tốc g = 10m/s2, khi chạm đất tại B nó đứng yên luôn. Tại C cách đoạn thẳng AB 0,6m có một máy đo độ lớn cường độ điện trường. Biết khoảng thời gian từ khi thả điện tích đến khi máy thu M có số chỉ cực đại lớn hơn 0,2s so với khoảng thời gian từ đó đến khi máy thu M có số chỉ không đổi; đồng thời quãng đường sau dài hơn quãng đường trước là 0,2m. Bỏ qua sức cản của không khí và mọi hiệu ứng khác. Tỉ số giữa số đo đầu và số đo cuối của máy đo gần giá trị nào nhất sau đây?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. λ4, λ3, λ2, λ1

U Y

N

Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo thứ tự tăng dần

D. 0,4 µm

D

IỄ N

Câu 6: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: cam, lam, và tím. Gọi vc, vl, vt lần lượt là tốc độ của tia cam, tia lam, tia tím trong nước. Hệ thức đúng là: A. vc > vl > vt

B. vc = vl = vt

C. vc < vl < vt

D. vc = vl < vt

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 148W

D. 125W

U Y

D. sóng trung

D. 2,43cm2

N

Câu 10: Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?

H Ư

A. Xem thời sự truyền hình qua vệ tinh

TR ẦN

B. Trò truyện bằng điện thoại bàn (gọi là điện thoại cố định) C. Xem phim từ truyền hình cáp

B

D. Xem phim từ đầu đĩa DVD

10 00

Câu 11: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,0625µF và một cuộn dây thuần cảm. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 60mA. Tại thời điểm điện tích trên một bản tụ có độ lớn 1,5µC thì cường độ dòng điện trong mạch là 30 3mA . Độ tự cảm của cuộn dây là:

B. 40mA

C. 60mA

Ó

A

A. 50mA

D. 70mA

-L

Í-

H

Câu 12: Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng dao động điều hoà của con lắc đơn, không cần thiết dùng tới vật dụng hoặc dụng cụ nào sau đây? B. Đồng hồ và thước đo độ dài

C. Giá đỡ và dây treo

D. Vật nặng có kích thước nhỏ

ÁN

A. Cân chính xác

TO

Câu 13: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu dưới của một dây treo không dãn có chiều dài l. Kích thích cho con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kì dao động của nó được xác định bởi công thức

Đ IỄ N

l g

B. T =

1 2π

g l

C. T =

1 2π

g m

D. T = 2π

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

C. 5,28cm2

Đ

B. 8,4cm2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. sóng cực ngắn

G

A. 1,62cm2

A. T = 2π

D

B. sóng ngắn

Câu 9: Giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số 40Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại B, phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại, diện tích nhỏ nhất của tam giác ABM có giá trị xấp xỉ bằng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. sóng dài

N

Câu 8: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 126W

H

A. 136W

Ơ

Câu 7: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 5.10−4 F mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở thuần R = 100 2 Ω , cuộn cảm thuần L = 5/3π H và tụ điện C = 6π các cuộn dây của máy phát điện và điện trở dây nối. Máy phát điện có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của roto thay đổi được. Khi tốc độ quay của roto bằng n (vòng/phút) thì công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất bằng 161,5W. Khi tốc độ quay của roto bằng 2n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ của mạch là:

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

m g

Câu 14: Trên mặt nước, tại M và N có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha nhau. Một phần tử nước nằm trên đường trung trực của MN sẽ dao động với biên độ bằng A. tổng biên độ của hai nguồn B. hiệu bình phương hai biên độ của hai nguồn Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. tổng bình phương hai biên độ của hai nguồn

Câu 15: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha một cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10Ω và độ tự rôto của máy phát có một cặp cực, stato của mát phát có 20 điện trở thuần của cuộn dây là không đáng kể. Cường độ trong mạch được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. thực nghiệm thu được như đồ thị trên hình vẽ. Giá trị của L

Ơ

H

D. 0,35 H

B. 89

C. 105

TR ẦN

A. 74

H Ư

N

G

Đ

Câu 17: Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có hai loại bức xạ λ1 = 0,5µm và λ2 với 0,68µm < λ2 < 0,72µm, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 4 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3 với λ3 = 6λ2/7, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc? D. 59

10 00

B

Câu 18: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30Hz đến 100Hz, tốc độ truyền sóng trên dây luôn bằng 40m/s, chiều dài của sợi dây AB là 1,5m. Biết rằng khi trên dây xuất hiện sóng dừng thì hai đầu A, B là nút. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là B. 93,33Hz

C. 30,65Hz

D. 40,54Hz

A

A. 50,43Hz

-L

Í-

H

Ó

Câu 19: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện đơn giản gồm tụ xoay C và cuộn cảm thuần L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ thuận theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay α. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc α1 thì mạch thu được sóng có tần số f1 = f0/2. Khi xoay tụ một góc α2 thì mạch thu được sóng có tần số f2 = f0/4. Tỉ số giữa hai góc xoay α2/ α1 là

ÁN

A. 4

B. 8

C. 2

D. 5

TO

Câu 20: Công thoát của kẽm là 3,5eV. Biết độ lớn điện tích nguyên tố là e = 1,6.10-19C; hằng số Plang h = 6,625.10-34 Js; vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Chiếu lần lượt vào bản kẽm ba bức xạ có bước sóng λ1 = 0,38µm; λ2 = 0,35µm; λ3 = 0,30µm. Bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện trên bản kẽm?

IỄ N

Đ

A. không có bức xạ

B. hai bức xạ λ2 và λ3 C. cả ba bức xạ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 25 Ω

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. 100 Ω

TP

B. 50 Ω

ẠO

A. 40 Ω

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. 0,20 H.

U Y

B. 0,30 H.

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu một mạch điện chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/4π H. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 0,25 H.

vào hai đầu cảm L. Biết vòng dây và dòng điện Kết quả là

N

D. hiệu biên độ của hai nguồn

D. chỉ một bức xạ λ3

D

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động của của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng A. giao thoa ánh sáng B. phản xạ ánh sáng

C. tán sắc ánh sáng

D. Nhiễu xạ ánh sáng

Câu 22: Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10cm trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24cm và kính đặt sát mắt. Số bội giác của kính lúp là Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. 5,5

D. 5 2cm

D. không khí vào thuỷ tinh

Đ

ẠO

Câu 25: Hai con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể M và N giống hệ nhau, đầu trên của hai lò xo được cố định ở cùng một giá đỡ cố định nằm ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hoà theo

A. 0,09J

B. 0,09J

C. 0,08J

H Ư

N

G

phương thẳng đứng với biên độ của con lắc M là A, của con lắc N là A 3 . Trong quá trình dao động, chênh lệch độ cao lớn nhất của hai vật là A. Khi động năng của con lắc M cực đại và bằng 0,12J thì động năng của con lắc N là

D. 0,27J

C. 60dB

B

B. 40dB

D. 40dB

10 00

A. 50dB

TR ẦN

Câu 26: Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại một điểm trong không khí, điểm M nằm trong môi trường truyền âm có cường độ âm bằng 10-8 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại M là

H

Ó

A

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB gồm ba phần tử RLC mắc nối tiếp, biết cuộn dây thuần cảm, điện dung của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì độ lệch pha giữa uAB và i bằng π/4 và công suất tiêu thụ của mạch bằng 24W, khi C = C2 thì độ lệch pha giữa uAB và i bằng π/6 và công suất tiêu thụ của mạch lúc này bằng B. 12 6 W

C. 48W

D. 12W

Í-

A. 36W

ÁN

-L

Câu 28: Khi bỏ qua trọng lực thì một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng đều trong miền từ trường đều được không? A. Có thể, nếu hạt chuyển động vuông góc với đường sức từ của từ trường B. Không thể, vì khi chuyển động thì hạt luôn chịu tác dụng của lực Lorenxo.

ÀN

C. Có thể, nếu hạt chuyển động theo phương cắt các đường sức từ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. nước vào không khí

.Q

B. không khí vào nước đá

TP

A. không khí vào nước

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 24: Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền theo chiều từ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3 5cm

N

B. 2 7cm

U Y

A. 4cm

H

Câu 23: Hai chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với O là vị trí cân bằng theo các phương trình π 5π    x1 = 2 cos  ω t +  cm; x2 = 2 3 cos  ωt −  cm . Giả thiết trong quá trình dao động hai chất điểm 3 6    không va chạm vào nhau. Tìm khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động của chúng?

N

C. 3,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 3,4

Ơ

A. 4,5

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

D. Có thể, nếu hạt chuyển động dọc theo đường sức từ của từ trường

D

IỄ N

Câu 29: Đơn vị của từ thông là A. Ampe (A)

B. Vebe (Wb)

C. Tesla (T)

D. Vôn (V)

Câu 30: Điện áp xoay chiều có phương trình u = 220 2cos (120π t )(V , s ) . Tần số của điện áp là A. 60Hz

B. 50Hz

C. 120Hz

D. 100Hz

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Tỉ số của lực Cu – lông và lực hấp dẫn giữa hai electron đặt trong chân không có giá trị gần nhất với kết quả nào sau đây? Cho biết G = 6,67.10-11 N.m2/kg2; k = 9.109 N.m2/C2, độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19 C; khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg. B. 3,8.1042

C. 4,2.1042

D. 2,4.1042

D. 4/15 s

suất của động cơ là 0,8. Mắc nối tiếp quạt với tụ điện và mắc vào nguồn điện mới

Đ

u2 = 220 2cos (100π t ) V thì quạt vẫn chạy bình thường. Điện dung của tụ điện gần giá trị nào nhất sau

B. 6 µF

C. 5 µF

H Ư

A. 7 µF

N

G

đây?

D. 8 µF

B. 1,0T

C. 0,4T

D. 0,6T

B

A. 0,8T

TR ẦN

Câu 34: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang dòng điện cường độ 0,75A, đặt trong từ trường đều có đường sức từ vuông góc với dây dẫn. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,03N thì cảm ứng từ có độ lớn bằng:

B. N

C. L

D. M

A

A. O

10 00

Câu 35: Trong nguyên tử hidro, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hidro, electron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r = 1,325.10-9 m. Quỹ đạo đó là

-L

Í-

H

Ó

Câu 36: Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo công thức 13, 6 En = − 2 eV (n = 1; 2; 3;...). Khi chiếu lần lượt hai photon có năng lượng 10,2eV và 12,75eV vào đám n nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản thì đám nguyên tử

ÁN

A. chỉ hấp thụ được 1 photon có năng lượng 10,2eV B. hấp thụ được cả hai photon

ÀN

C. không hấp thụ được photon nào D. chỉ hấp thụ được 1 photon có năng lượng 12,75eV

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

u1 = 110 2cos (100π t ) V thì chạy bình thường và sản ra công cơ học 40W, trong điều kiện đó hệ số công

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 33: Một quạt điện mà dây quấn có điện trở thuần 16Ω, được mắc vào nguồn điện xoay chiều

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3/10 s

.Q

B. 2/15 s

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1/3 s

U Y

N

H

Ơ

Câu 32: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m., đầu trên của lò xo cố định, đầu dưới gắn với vật nhỏ có khối lượng 400g. Kích thích để con lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, chọn gốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t (s) con lắc có thế năng 256mJ, tại thời điểm t + 0,05 (s) con lắc có động năng 288mJ, cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy π2 = 10. Trong một chu kì dao động, thời gian mà lò xo giãn là

N

A. 2,6.1023

D

IỄ N

Đ

Câu 37: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là: A. I 0 = U 0

C L

B. I 0 = U 0 LC

C. U 0 = I 0 LC

D. U 0 = I 0

C L

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Đặt điện áp u = U 2cosω t (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Nếu ω =

1

thì

LC

N

A. điện áp hiệu dụng trên điện trở đạt giá trị nhỏ nhất

Ơ

B. dòng điện vuông pha với điện áp hai đầu mạch

U Y

2

π

cos (100π t ) (ϕ tính bằng Wb; thời gian

B. 200 2V

C. 100 2V

TR ẦN

A. 200V

H Ư

N

t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu dụng bằng

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. 100V

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 40: Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức Φ =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 5 Ω

ẠO

C. 1 Ω

Đ

B. 6 Ω

G

A. 4 Ω

TP

.Q

Câu 39: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r = 1Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R = 5Ω mắc nối tiếp với một biến trở Rx . Để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì Rx bằng bao nhiêu?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. tổng trở mạch đạt giá trị lớn nhất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. điện áp hiệu dụng trên tụ điện và cuộn cảm bằng nhau

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ- HẢI PHÒNG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

5-D

6-A

7-A

8-C

11-B

12-A

13-A

14-D

15-

16-D

17-A

18-B

21-C

22-B

23-B

24-C

25-A

26-D

27-A

31-C

32-D

33-C

34-C

35-A

36-B

37-A

TP

20-B

29-B

30-A

39-B

40-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

19-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-C

10-A

D

IỄ N

Đ

ÀN

28-D

9-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4-C

ẠO

N

3-B

U Y

2-D

.Q

1-D

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ- HẢI PHÒNG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 2: Đáp án D

+ Độ lớn cường độ điện trường đo được ở máy thu M:

⇒ Emax ⇔ rmin = OC ⇒ Emax = EO

A

r2

Ó

q

H

E=k

gt 2 ⇒t= 2

2s g

-L

Í-

+ Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do sau thời gian t là: s =

ÁN

+ Khoảng thời gian và quãng đường điện tích điểm đi được từ khi thả điện tích đến khi máy thu M có số chỉ cực đại là: t1 = tOA =

2.OA ; s1 = OA g

ÀN

+ Khoảng thời gian và quãng đường điện tích điểm đi được từ khi máy thu M có số chỉ cực đại đến khi

2. AB 2.OA − ; s2 = OB g g

IỄ N

Đ

máy thu M có số chỉ không đổi là: t2 = tOB = t AB − tOA =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(λ1, λ3, λ2, λ4)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Sắp xếp các bước sóng theo thứ tự tăng dần: bức xạ tử ngoại, ánh sáng lam, ánh sáng đỏ, bức xạ hồng ngoại.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

+ Theo bài ra ta có:

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

 2.OA  2. AB 2.OA  2 0, 2.OA − 0, 2. AB = 0, 2 −  − t1 − t2 = 0, 2 s   = 0, 2 ⇔ ⇔ g g g      AB = OA + OB = 2.OA + 0, 2  s2 − s1 = OB − OA = 0, 2m  OB = OA + 0, 2  2 0, 2.OA − 0, 2. ( 2.OA + 0, 2 ) = 0, 2 OA = 0,8 ⇔ ⇒ OB = 0,8 + 0, 2 OB = OA + 0, 2

= 1, 343

ẠO

Câu 3: Đáp án B

G

Đ

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức và độ chênh lệch tần số giữa tần số của ngoại lực và tần số dao động.

H Ư

N

Câu 4: Đáp án C Chu kì dao động: T = 2π/ω = 2π/5π = 0,4s

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Thời điểm t = 0 và thời điểm độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5N được biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

-L

Í-

Một chu kì có 4 lần độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5N Sau 504T độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5N lần thứ 2016

ÁN

=> Lực đàn hồi có độ lớn bằng 0,5N lần thứ 2018 vào thời điểm: T π  π 0, 5   .  +  − arccos  = 504.0, 4 + 0, 0746 = 201, 67 s 2π  3  2 4  

TO

t = 504T +

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ 0, 6

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

)

+ 0, 6 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,8

2

U Y

N (

2

)

.Q

0,8 + 0, 2

TP

(

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Cường độ điện trường tại A và B (số đo đầu và số đo cuối của máy thu):

 q  EA = k E A BC 2 OB 2 + OC 2  AC 2 ⇒ = = =  EB AC 2 OA2 + OC 2 E = k q  B BC 2

N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

Câu 5: Đáp án D

D

IỄ N

Ta có: xs 3 = 2, 4 ⇔

3λ.2 2, 4.1 = 2, 4 ⇒ λ = = 0, 4 µ m 1 2.3

Câu 6: Đáp án A

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

c  v = Ta có  ⇒ vcam > vl > vt n ncam < nl < nt

ZC/2

P′ =

ω ′2 Φ 2 .R R 2 + ( Z L′ − Z C′ )

R 2 + ω 2 L2 −

Ơ

H Ư

N

G

Φ 2 .R 1 2L  1  +  R2 − + L2  4 2 C  ω2 ω C 

2L 1 + 2 2 C ω C

Φ 2 .R 2L 1 R2 + L2 − 2 + 4 2 2 ω ω C ω C

10 00

B

 1 2L  1  2 Pmax ⇔  4 2 +  R 2 −  2 +L  C ω  ω C  min

5 6π 2L − − R2 2 . −4 1 ⇔ 2 = C = 3π 5.10 2 2 ω 2 C  6π  −4  5.10

(100 2 )   

2

=

1 14400π 2

2

Í-

H

Ó

A

5   Z L = ω L = 120π . 3π = 200Ω  ω 2Φ2 R ⇒ ω = 120π ⇒  ⇒ Pmax = 2 = 161,5(*) 1 1 2 = 100Ω R + ( 200 − 100 ) −4 ZC = ωC = 5.10  120π . 6π 

-L

+ Khi tốc độ quay của roto là 2n (vòng/phút)

TO

ÁN

 Z L ′ = 2 Z L = 400Ω ω 2Φ2 R 4ω 2 R  (**) ⇒  ′ ZC ⇒ P′ = = 2 2 = 50Ω R 2 + ( 400 − 50 ) R 2 + ( Z L′ − ZC ′ ) ZC =  2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

2

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1   R + ωL − ω C  

ω 2 Φ 2 .R

=

TR ẦN

⇒P=

2

ω 2 Φ 2 .R

ẠO

R 2 + ( Z L − ZC )

=

Đ

ω 2 Φ 2 .R

2

TP

+ Khi tốc độ quay của roto là n (vòng/phút): P=

2

H

R2 + ( Z L − ZC )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2ZL

ω 2 Φ 2 .R

P=

N

2f

ZC

U Y

ZL

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2n (vòng/phút)

http://daykemquynhon.ucoz.com

ω

f

.Q

n (vòng/phút)

N

Câu 7: Đáp án A

Đ

Từ (*) và (**)

( (

D

IỄ N

2 2 100 2 P ′ ω ′2 R + ( 200 − 100 ) P′ 4. ⇒ = 2. ⇔ = Pmax ω R 2 + ( 400 − 50 )2 161,5 100 2

) )

2

2

+ 1002 = + 3502

16 ⇒ P ′ = 136W 19

Câu 8: Đáp án C Sóng cực ngắn có khả năng xuyên qua tầng điện li.

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q

1 AB.MB ⇒ ( S AMB )min ⇔ ( MB )min ⇔ M thuộc cực đại ứng với kmax => d1 – d2 = 6λ = 2

G

9cm.

19 1 cm = MB ⇒ S AMB = AB.MB 18 2

TR ẦN

2

AB 2 + d 22 = d12 ⇔ 102 + d 22 = ( d 2 + 9 ) ⇒ d 2 =

H Ư

+ Áp dụng định lí Pi – ta – go trong tam giác vuông AMB có:

1 19 = .10. = 5, 28cm 2 2 18

10 00

B

Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án B

H

=

2

1−

1, 5.10−6

Ó

q i I 02

(30 1−

3.10−3

TO

Có I 0 = ωQ0 =

)

2

= 3.10−6 C

−3 2

( 60.10 )

ÁN

-L

Í-

i2 q2 + = 1 ⇒ Q0 = I 02 Q02

A

Do u và i dao động vuông pha => tại mọi thời điểm ta có:

2

3.10−6 ) ( Q02 Q0 ⇒ L = = = 40mH C.I 02 0, 0625.10−6. ( 60.10 −3 )2 LC 1

Đ

Câu 12: Đáp án A

D

IỄ N

Chu kì dao động của con lắc đơn T = 2π

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Ta có: S AMB =

10 10 <k< ⇔ −6, 67 < k < 6, 67 ⇒ k = 0; ±1;...; ±6 1,5 1,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

λ

⇔−

TP

AB

ẠO

λ

<k<

Đ

AB

N

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Số cực đại giao thoa trên đoạn thẳng nối hai nguồn bằng số giá trị k nguyên thoả mãn:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

+ Bước sóng: λ = v/f = 0,6/40 = 1,5cm

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 9: Đáp án C

l ⇒ T ∉ m => không cần thiết dùng tới cân chính xác g

Câu 13: Đáp án A

Chu kì dao động của con lắc đơn T = 2π

l g

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

TR ẦN

2π d  2π d  2π d     u I = uMI + u NI = A cos ω t = A1cos  ω t −  − A2 cos  ω t −  = ( A1 − A2 ) cos  ω t − λ  λ  λ     ⇒ A = A1 − A2

r 2 + ω 2 L2

r2 L2 1 = + I 2 ω 2 Φ2 Φ2

10 00

ωΦ

Ta có: I =

B

Câu 15: Đáp án A

r2 L2 1 = + I 2 4π 2 n 2 Φ 2 Φ 2

H

Ó

A

Có: f = np ; p = 1 => = 2 n ; r = 10 Ω ⇒

104 1 1 L4 0 0 = ⇒ = ⇒ = = 1,5625 (1) n2 n2 I 02 Φ 2

+

10 4 1 1 r2 L2 100 0, 01 = ⇒ = ⇒ = + = 7,8125 (2) n2 n2 I 2 100.4π 2 Φ 2 Φ 2

ÁN

-L

Í-

+

L2

2

r + L2 2 100.4π

=

1, 5625 1 = ⇒ L = 0, 25 H 7,8125 5

Đ

ÀN

(1) = (2)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Phương trình sóng tổng hợp tại I:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

G

Đ

ẠO

2π d    uMI = A1cos  ωt − λ     Phương trình sóng truyền từ M đến I và từ N đến I:  u = − A cos  ω t − 2π d  2   NI λ  

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

uM = A1cosω t Giả sử phương trình sóng tại M và N là:  u N = A2 cos (ωt + π ) = − A2 cosωt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Câu 14: Đáp án D

D

IỄ N

Câu 16: Đáp án D

Cảm kháng của cuộn dây: Z L = ω L = 100π .

1 = 25 Ω 4π

Câu 17: Đáp án A + Lần thứ nhất: Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có hai loại bức xạ λ1 = 0,5µm và λ2 Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vạch sáng trung tâm có 4 vạch màu của λ2 => vị trí vân trùng của 2 bức xạ ứng với vị trí vân sáng bậc 5 của λ2 : k1 .0,5 = 0,1k1 5

H

TR ẦN

=> Tổng số vân sáng của 3 bức xạ là: N = 41 + 29 + 34 = 104 vân. (*) - Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ λ1 và λ2:

B

k = 7 n1 k1 λ2 7 = = ⇒ 1 ( n1 ∈ Z ) k2 λ1 5 k2 = 5n1

10 00

Ta có: k1λ1 = k2 λ2 ⇒

Ó

A

Trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm (n = 0; n = 1) có 5 vân trùng nhau của hai bức xạ λ1 và λ2 (ứng với n1 = 1; 2; 3; 4; 5). (**)

H

- Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ λ1 và λ3:

Í-

k = 6n2 k1 λ3 6 = = ⇒ 1 ( n2 ∈ Z ) k3 λ1 5 k2 = 5n2

-L

Ta có: k1λ1 = k3 λ3 ⇒

ÁN

Trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm (n = 0; n = 1) có 6 vân trùng nhau của hai bức xạ λ1 và λ3 (ứng với n2 = 1; 2; 3; 4; 5; 6). (***)

ÀN

- Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ λ2 và λ3:

k2 = 6n3 k2 λ3 6 = = ⇒ ( n3 ∈ Z ) k3 λ2 7 k3 = 5n3

D

IỄ N

Đ

Ta có: k2 λ2 = k3 λ3 ⇒

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

- Trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm (n = 0; n = 1) có tổng 41 vân sáng của λ1; 29 vân sáng của λ1; 34 vân sáng của λ3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q ẠO Đ G N

k1 = 42n  - BCNN ( 5;6; 7 ) ⇒ k1 : k2 : k3 = 42 : 30 : 35 ⇒ k2 = 30n ( n ∈ Z ) k = 35n  3

TP

k1λ1 = k2 λ2 = k3 λ3 ⇔ k1 .0, 5 = k2 .0, 7 = k3 .0, 6 ⇔ 5k1 = 7 k2 = 6k3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Vị trí vân sáng trùng nhau của 3 bức xạ thoả mãn:

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

U Y

+ Lần thứ 2: Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có ba loại bức xạ λ1 = 0,5µm và λ2 = 0,7µm và 6 6 λ3 = λ2 = .0, 7 = 0, 6 µ m . 7 7

Ơ

N

- Mà 0, 68 < λ2 < 0, 72 ⇔ 0, 68 < 0,1k1 < 0, 72 ⇔ 6,8 < k1 < 7, 2 ⇒ k1 = 7 ⇒ λ2 = 0, 7 µ m

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

k1 .0, 5 = 5λ2 ⇒ λ2 =

Trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm (n = 0; n = 1) có 4 vân trùng nhau của hai bức xạ λ2 và λ3 (ứng với n3 = 1; 2; 3; 4). (****) Từ (*),(**),(***),(****) => số vạch sáng đơn sắc quan sát được: Ns = N – 2(5 + 6 + 4) = 104 – 30 = 74.

Câu 18: Đáp án B

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn kv kv k .40 40 k ⇒ f = = = 2f 2l 2.1,5 3

Tần số có giá trị từ 30Hz đến 100Hz ⇒ 30 ≤

40 k ≤ 100 ⇒ 2, 25 ≤ k ≤ 7, 5 ⇒ k = 3; 4;5; 6;7 3

Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất (ứng với k = 7) thì ⇒ f =

N

40 .7 = 93, 33Hz 3

U Y

N

Câu 19: Đáp án D

.Q TP f0 (2) 2

Đ

2π L. ( aα1 + b )

=

=

1

2π L ( aα 2 + b )

=

f0 (3) 4

B

TR ẦN

 aα1 + b = 4 ⇒ aα1 = 3b  b α + Lấy (1)/(2) và (1)/(3) ta được:  ⇒ 2 =5 α1  aα 2 + b = 16 ⇒ aα = 15b 2  b

10 00

Câu 20: Đáp án B

hc 6, 625.10 −34.3.108 = = 0, 3549 µ m A 3, 5.1, 6.10−19

Ó

A

Giới hạn quang điện của kẽm là: λ0 =

ÁN

Câu 22: Đáp án B

-L

Câu 21: Đáp án C

Í-

H

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện λ ≤ λ0 => Hai bức xạ λ2 và λ3 có thể gây ra hiện tượng quang điện trên bản kẽm.

Khi ngắm chừng ở điểm cực cận, mắt thấy ảnh ảo tại điểm cực cận của mắt => d’ = -OCc = - Đ = -24cm

ÀN Đ IỄ N

⇒ GC = k = −

−24.10 120 1 1 1 d ′f cm + = ⇒d = = = ′ ′ d d f d − f −24 − 10 17

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2π LC2

1

(1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

1

2π L.b

G

+ Khi xoay tụ góc α 2 ⇒ C2 = aα 2 + b ⇒ f 2 =

1

N

2π L.C1

=

=

ẠO

2π LC0

1

+ Khi xoay tụ góc α1 ⇒ C1 = a.α1 + b ⇒ f1 =

Sử dụng công thức thấu kính ta có:

D

1

H Ư

+ Khi chưa xoay tụ α = 0 ⇒ C0 = a.0 + b = b ⇒ f 0 =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tụ xoay có điện dung tỉ lệ với hàm số bậc nhất đối với góc xoay α => C = aα + b (a, b là hằng số)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

=

Ơ

λ

H

Ta có: l = k

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

−24 d′ =− = 3, 4 120 d 17

Câu 23: Đáp án B

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

)

 π 5π  − 2.2.2 3.cos  +  = 2 7cm 3 6 

2

Ơ

(

A12 + A22 − 2 A1 A2 cos (ϕ1 − ϕ 2 ) = 2 2 + 2 3

N

⇒ d = x1 − x2 = A cos (ω t + ϕ ) ⇒ d max = A

U Y

Câu 24: Đáp án C

)

2

− 2 A. A 3cos ∆ ϕ

+ Trong quá trình dao động, độ chênh lệch độ cao lớn nhất của hai vật là A:

(

⇒  AMN cos (ωt + ϕ )  max = A ⇔

)

2

− 2 A. A 3cos ∆ ϕ = A ⇒ cos ∆ ϕ =

10 00

B

A2 + A 3

π 3 ⇒ ∆ϕ = 2 6

kA2 = 0,12 J khi vật M ở VTCB. Khi đó ta biểu diễn được vị 2 trí của vật N được biểu diễn trên đường tròn lượng giác (M và N lệch pha nhau góc π/6).

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

+ Động năng của con lắc M cực đại WdM =

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(

A2 + A 3

TR ẦN

AM2 + AN2 − 2 AM AN cos (ϕ M − ϕ N ) ⇔

H Ư

N

d = xM – xN = AMN.cos(ωt + φ) Với AMN =

Đ

G

+ Khoảng cách giữa hai vật nặng của hai con lắc lò xo tại thời điểm t là:

ẠO

 xM = Acos (ωt + ϕ M ) + Phương trình dao động của hai con lắc lò xo:   xN = A 3cos (ω t + ϕ N )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 25: Đáp án A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền theo chiều từ nước vào không khí.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

⇔ d max =

  

H

 π   x1 = 2cos  ωt + 3     Ta có:   x = 2 3cos  ω t − 5π   2 6 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Từ đường tròn lượng giác xác định được xN = A 3cos

π 3

=

A 3 2

=> Động năng của con lắc N là:

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2

WdN = WN − WtN =

(

kAN2 kxN2 k A 3 − = 2 2 2

)

2

A 3 k   2  3  kA2 9   − = 3 −  = .0,12 = 0, 27 J 2 4 2 4 

H

Ơ

IM 10−8 (dB) = 10 log −12 = 40(dB) I0 10

U Y

Câu 27: Đáp án A

(

)

H Ư

 Khi hạt chuyển động dọc theo đường sức từ của từ trường ⇒ α = v , B = 0 ⇒ f = q vB sin α = 0

TR ẦN

Câu 29: Đáp án B Đơn vị của từ thông là Vebe (Wb)

ω 120π = = 60 Hz 2π 2π

10 00

Tần số của điện áp: f =

B

Câu 30: Đáp án A

A

Câu 31: Đáp án C

TO

ÁN

Câu 32: Đáp án D

-L

Í-

H

Ó

 k q1 q2 ke 2 2 =  FC = 2 2 9.109. (1, 6.10−19 ) FC ke2 r r Ta có:  ⇒ = = = 4, 2.1042 2 2 2 − − 11 31 Fhd Gme 6, 67.10 . ( 9,1.10 )  F = Gm1 m2 = Gme 2 2  hd r r

Chu kì dao động: T = 2π

m 0, 4 = 2π = 0, 4 s k 100

D

IỄ N

Đ

+ Tại thời điểm t:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

N

G

Câu 28: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

2

  24 2 = ⇒ P2 = 36W  ⇔ P2 3  

Đ

 U2 π  P = cos2ϕ1 cos 2  P c os ϕ  1 R 1 4 ⇒ 1 = =  2 2 π P c os ϕ U 2 2  cos P = cos2ϕ 2 2 6  R 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch khi C = C1 và C = C2 là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Mức cường độ âm tại M: LM = 10 log

N

Câu 26: Đáp án D

kx12 kA2 kA2 1 + cos2ϕ 2 x1 = A cos ϕ ⇒ Wt1 = = cos ϕ = 0, 256 J ⇔ . = 0, 256 J (∗) 2 2 2 2

+ Tại thời điểm t + 0,05:

π π kA2 mv22 kA2   x2 = A cos  ϕ +  ⇒ Wt 2 = − = cos2  ϕ +  4 2 2 2 4  

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2

kA2 kA2  π π kA2 kA2 1 2 ϕ ϕ c os . cos sin .sin 0, 288 . ( cos ϕ − sin ϕ ) − 0, 288 = − ⇔ − =   2 2  4 4 2 2 2

kA2 kA2 1 kA2 kA2 2 . ( cos ϕ − sin ϕ ) ⇔ − 0, 288 = − 0, 288 = (1 − sin 2ϕ ) (**) 2 2 4 2 4

N

mg 0, 4.10 = = 0, 04 m k 100

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

+ Thời gian lò xo giãn trong một chu kì được biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

π 6

+π +

π 6

=

4π α 4π T 2T 4 T ⇒ ∆t = = α . = . = = s 3 ω 2π 3 2π 3 15

Đ

ÀN

Góc quét được: α =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Độ biến dạng của lò xo ở VTCB: ∆l0 =

TR ẦN

kA2 + Với W = 0,32 J = ⇒ A = 0, 08m 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

3  os2ϕ = 5 ⇒ W = 0, 32 J ⇔ cos2ϕ = − 21 ⇒ W = 1,856 J (loai )  29

TP

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

⇔ (1 + 9cos2ϕ ) = 82 (1 − cos2 2ϕ ) ⇔ 145cos2 2ϕ + 18cos2ϕ − 63 = 0

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

1 2  4 kA (1 + sin 2ϕ ) = 0, 288 1 + sin 2ϕ 9 ⇒ = ⇒ 8 + 8sin 2ϕ = 9 + 9cos2ϕ ⇒ 1 + 9cos2ϕ = 8sin 2ϕ  1 + ϕ 1 cos 2 8 2  kA (1 + cos 2ϕ ) = 0, 256  4

H

Ơ

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:

IỄ N

Câu 33: Đáp án C

D

+ Quạt được mắc vào nguồn điện u1 = 110 2cos (100π t ) V Công cơ học: Pch = P − Php ⇔ 40 = UI cos ϕ − I 2 R ⇔ 40 = 110.I .0,8 − 16 I 2

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

I = 5A ⇔ 16 I 2 − 88 I + 40 = 0 ⇒   I = 0,5 A TH1: I = 5 A ⇒ Z1 = 16 2 + Z L21 = 22 ⇒ Z L1 = 15,1Ω

Ơ

N

TH2: I = 0,5 A ⇒ Z 2 = 162 + Z L22 = 220 ⇒ Z L 2 = 219, 4 Ω

Câu 34: Đáp án C

TR ẦN

Dòng điện đặt trong từ trường có đường sức từ vuông góc với dây dẫn => α = 900 0, 03 F = = 0, 4T Il sin α 0, 75.10.10−2.sin 90

B

=> Lực từ tác dụng lên đoạn dây: F = BIl sin α ⇒ B =

1,325.10−9 = 25 ⇒ n = 5 => quỹ đạo đó là O 5,3.10 −11

A

Ta có: rn = n 2 r0 ⇒ n 2 =

10 00

Câu 35: Đáp án A

H

Ó

Câu 36: Đáp án B

-L

Í-

Khi nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản: E1 = −

13, 6 = −13, 6eV 12

TO

ÁN

Khi chiếu lần lượt hai photon có năng lượng 10,2eV và 12,75eV vào đám nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản thì đám nguyên tử này hấp thụ được 2 photon trên nếu thoả mãn: ∆E = En – E1  13, 6 − n 2 + 13, 6 = 10, 2 n = 2 ⇔ ⇒ − 13, 6 + 13, 6 = 12, 75 m = 4  m 2

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G H Ư

N

⇒ Z C 2 = 659,1 ⇒ C = 4,83µ F

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP 220 2 = 440 ⇔ 162 + ( 219, 4 − ZC 2 ) = 4402 0, 5

Đ

2

TH2: I ′ = I = 0,5 A ⇒ Z ′ = R 2 + ( Z L 2 − Z C 2 ) =

ẠO

⇒ Z C1 = 56,1 ⇒ C = 56, 7 µ F

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

220 2 = 44 ⇔ 162 + (15,1 − Z C1 ) = 442 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

TH1: I ′ = I = 5 A ⇒ Z ′ = R 2 + ( Z L1 − Z C1 ) =

.Q

thường => I’ = I

U Y

N

H

+ Mắc nối tiếp quạt với tụ điện và mắc vào nguồn điện u2 = 220 2cos (100π t ) V thì quạt vẫn sáng bình

D

=> Đám nguyên tử hấp thụ được cả hai photon.

Câu 37: Đáp án A Ta có:

CU 02 LI 02 C = ⇒ I0 = U 0 L 2 2

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Đáp án C

H

Ơ

N

U R max = U  1  tan ϕ = 0 ⇒ ϕu = ϕi ⇒ Z L = ZC ⇒  LC U L = U C  Z min = R

2

U Y

62.Rx 36 = 2 36 36 + 12.Rx + Rx + Rx + 12 Rx

G H Ư

N

Pxmax khi mẫu min.

36 36 + Rx ≥ 12 ⇔ = Rx ⇔ Rx = 6 Ω Rx Rx

TR ẦN

Theo bất đẳng thức Cosi ta có:

Câu 40: Đáp án C

=

2

2

10 00

ω Φ0

2

π = 100 2V

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

E=

100π .

B

Suất điện động cảm ứng hiệu dụng xuất hiện trong khung dây:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

( 6 + Rx )

=

TP

62.Rx

Đ

Công suất tiêu thụ trên biến trở: Px = I 2 Rx =

.Q

6 6 = R + Rx + r 6 + Rx

ẠO

Cường độ dòng điện chạy trong mạch: I =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 39: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Khi ω =

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Tổng trở Z = R 2 + ( Z L − Z C )

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ- HÒA BÌNHLẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

D. Ánh sáng nhìn thấy

.Q

Đ

C. Sóng điện từ có thể (phản xạ, khúc xạ, giao thoa)

Câu 3: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây:

TR ẦN

A. Cường độ và chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian

H Ư

N

G

D. Sóng điện từ là sóng dọc, trong quá trình truyền sóng, các véctơ và vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng

B. Chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian

B

C. Cường độ thay đổi tuần hoàn theo thời gian.

10 00

D. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Câu 4: Giới hạn quang điện của canxi là λ0 = 0,45µm . Tìm công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi B. 4,5.10-19 J.

C. 4,42.10-19 J

D. 5,51.10-19 J

Ó

A

A. 3,12.10-19 J.

B. G = 4.

-L

A. G = 1,8

Í-

H

Câu 5: Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp, người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm, kính này có độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là: C. G = 6.

D. G = 2,25.

ÁN

Câu 6: Hãy sắp xếp giá trị dung kháng của tụ điện theo thứ tự tăng dần, khi tần số của dòng điện qua tụ có giá trị lần lượt là f1 = 10 Hz; f 2 = 8Hz; f 3 = 12 Hz; f 4 = 20 Hz

ÀN

A. Z C 3 < Z C 4 < Z C1 < Z C 2

Đ

C. Z C 4 < ZC 3 < Z C 2 < Z C1

B. Z C 4 < Z C 2 < Z C1 < ZC 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

TP

A. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất kể cả chân không.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Tia hồng ngoại

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Tia tử ngoại

U Y

A. Tia gamma

N

Câu 1: Hồ quang điện không thể phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau:

D. Z C 4 < ZC 3 < Z C1 < Z C 2

D

IỄ N

Câu 7: Tia X được phát ra từ: A. Sự phân hủy hạt nhân.

B. Ống Rơnghen

C. Máy quang phổ.

D. Các vật nung nóng trên 4 000 K.

Câu 8: Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây: Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Quy tắc cái đinh ốc

B. Quy tắc nắm tay phải

C. Quy tắc bàn tay trái.

D. Quy tắc bàn tay phải

A. 9.1016 J.

B. 9.1013 J

60 27

Co bằng:

C. 3.105 J

D. 3.108 J.

D. 50Hz

D. Cơ năng

Câu 12: Một bóng đèn ghi 3V-3W, khi đèn sáng bình thường thì điện trở của đèn có giá trị là: C. 6Ω

D. 9Ω

Đ

B. 3Ω.

G

A. 12Ω

H Ư

N

Câu 13: Trong một dao động điều hòa có phương trình: x = A cos ( ωt + φ ) , rad/s là đơn vị của đại lượng nào?

B. Tần số góc ω.

TR ẦN

A. Chu kì dao động T. C. Biên độ A

D. Pha dao động (ωt+φ)

A. 0,2N.

B. 0,1N

10 00

B

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1kg và lò xo có độ cứng k = 40N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động với biên độ 3cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực cực đại mà lò xo tác dụng vào điểm treo là: C. 2,2N

D. 1N

H

Ó

A

Câu 15: Một bộ ắc quy được nạp điện với cường độ dòng điện nạp là 3A và hiệu điện thế đặt vào hai cực ắc quy là 12V. Xác định điện trở trong của ắc quy, biết bộ ắc quy có E’ = 6V. B. 1Ω.

Í-

A. 2Ω

C. 4Ω.

D. 3Ω

A. 2/6

ÁN

-L

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm, tại li độ -2cm thì tỉ số giữa thế năng và động năng của vật có giá trị nào sau đây? B. 1/8.

C. 3.

Câu 17: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

ÀN

A. Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí.

D. 8/9.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. pha ban đầu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. biên độ

ẠO

A. Tần số

TP

.Q

Câu 11: Đối với một dao động riêng điều hòa, đại lượng nào sau đây hoàn toàn không phụ thuộc vào cách kích thích dao động?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 20Hz

U Y

B. 100Hz

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 10Hz

N

H

Ơ

Câu 10: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vecto quay 300 vòng /phút và được tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực bắc và 10 cực nam), tần số của dòng điện do máy phát ra là:

N

Câu 9: Năng lượng nghỉ của 1 gam nguyên tử Côban

D

IỄ N

Đ

B. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh C. Tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím

Câu 18: Thấu kính có độ tụ D = -5dp. Đó là: A. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = -20cm

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5cm C. Thấu kinh hội tụ có tiêu cự f = + 20 cm D. Thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 cm

N

Câu 19: Để phân loại sóng dọc, sóng ngang, người ta căn cứ vào yếu tố nào sau đây?

H

Ơ

A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng

U Y

C. Phương dao động của các phân tử môi trường với phương truyền sóng

.Q

D. 15,32.10-4 (s)

B. 1,5 s.

C. 2 s.

H Ư

A. 1,6 s.

N

G

Câu 21: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy có 5 ngọn sóng truyền qua trước mặt trong 8 s. Chu kì truyền sóng trên mặt nước là:

TR ẦN

Câu 22: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

D. 1s.

A. prôtôn, nơtron.

B. nơtron và êlectron

C. prôtôn, nơtron và êlectron.

D. prôtôn và êlectron.

10 00

B

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác, thì trên màn quan sát sẽ thấy B. khoảng vân không thay đổi.

A

A. khoảng vân tăng lên.

Ó

C. vị trí vân trung tâm thay đổi.

D. khoảng vân giảm xuống

B. Nước biển.

-L

A. Nước sông.

Í-

H

Câu 24: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do: C. Nước mưa.

D. Nước cất.

TO

ÁN

Câu 25: Điều kiện sảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC được diễn tả theo biểu thức nào? A. ω =

1 LC

B. ω2 =

1 LC

C. f =

1 2π LC

D. f 2 =

1 2πLC

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 9,34 (s)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2,57.10-6 (s).

Đ

A. 2,09.10-6 (s)

ẠO

TP

Câu 20: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung C = 10-6 (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4.10-6 (H). Chu kì dao động điện từ trong mạch là?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Phương dao động của các phần tử môi trường và vận tốc truyền sóng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. Phương truyền sóng và bước sóng

D

IỄ N

Đ

Câu 26: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động với biên độ góc α0 = 0,158 rad tại nơi có g = 10 m/s2. Điểm treo con lắc cách mặt đất nằm ngang 1,8 m. khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị đứt. Điểm chạm mặt đất của vật nặng cách đường thẳng đứng đi qua vị trí cân bằng một đoạn là: A. 0,4 m.

B. 0,2 m.

C. 0,3 m.

D. 0,5 m.

Câu 27: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ φ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 9,5 MeV.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 0,8 MeV.

C. 7,9 MeV.

D. 8,7 MeV.

B. Giảm đến một giá trị nào đó rồi tăng lên.

C. Tăng lên.

D. 1. giảm dần

H

Ơ

A. Tăng đến một giá trị cực đại sau đó giảm.

N

Câu 28: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 50 Ω và tụ điện có dung kháng 100 Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220 2cos100πt (V). Cho R tăng từ 50 3 Ω thì công suất trong mạch sẽ

H Ư

N

1 Câu 31: Chu kỳ bán rã của 2 chất phóng xạ A và B lần lượt là T1 và T2. Biết T1 = T2 . Ban đầu, hai khối 2 chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 2T1 tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là B. 2.

C. 1/2.

TR ẦN

A. 1/3.

D. 1

A. 4V.

B. 3,6V.

10 00

B

Câu 32: Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 8nF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V. Khi cường độ dòng điện trong mạch banwgg 6mA, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng C. 3 2V

D. 3 3V

B. 5

C. 11

D. 9

Í-

H

A. 7

Ó

A

Câu 33: Tại A và B cách nhau 9cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có cùng tần số f = 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 1m/s. Số gợn cực đại đi qua đoạn AB là:

TO

ÁN

-L

Câu 34: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây có (r, L) và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai π 2π    đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là: ud = 80 6.cos  ωt +  V , uC = 40 2.cos  ωt −  V , điện 6 3    áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là U R = 60 3V . Hệ số công suất của mạch trên là:

A. 0,862.

B. 0,908.

C. 0,664.

D. 0,753

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 7,5.10-3T.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

C. 2,5.10-3T.

Đ

B. 2.10-3T.

G

A. 5.10-3T.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 4,5.105 V/m.

.Q

C. 2,25.105 V/m.

B. 0

Câu 30: Một ống dây hình trụ dài 0,5 m, đường kính 16 cm. Một dây dẫn dài 10 m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100 A. Tìm độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 4,5.106 V/m.

U Y

N

Câu 29: Cho hai điện tích điểm q1 = -10-6C và q2 = 106C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40 cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là

D

IỄ N

Đ

Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có K = 1N/cm, M = 1000g. Từ vị trí cân bằng nâng vật M lên vị trí lò xo không dãn rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc O ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí x = 8cm lần đầu tiên thi có vật m = 200g bay ngược chiều với tốc độ 1m/s đến cắm vào M. Kể từ thời điểm thả M đến khi M đi được 28,04 cm thì tốc độ của vật M có giá trị xấp xỉ bằng: A. 75,51 cm/s.

B. 61,34cm/s.

C. 0m/s.

D. 60m/s

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A.

16 27

B.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 37: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao dộng điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng vuông góc với Ox và qua gốc tọa độ. Biên độ của M là 6cm, của N là 8cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N là 10cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là:

9 16

27 16

C.

D.

16 9

B. 4

Ó

A. 5

A

10 00

B

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về ggiao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,525 µm; λ2 = 0, 675 µm . Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,2m. Hỏi trên màn quan sát, xét một vùng giao thoa bất kì có bề rộng L = 18mm thì có thể có tối đa bao nhiêu vân tối? C. 6

D. 3

ÁN

-L

Í-

H

Câu 39: Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian như hình vẽ. Biết t1 = 0,05s. Tại thời điểm t2 khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M, N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây: B. 18cm

C.

21cm

D.

20cm

TO

A. 19cm

Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

Đ

B. 0,5 µm.

C. 0,4 µm.

D. 0,6 µm.

D

IỄ N

A. 0,7 µm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 2 2 lần.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2,5 lần.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP B. 2 lần.

ẠO

A. 1,5 lần.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 36: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dun C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C thì thấy: ở cùng thời điểm, số chỉ của V1 cực đai thì số chỉ của V1 gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì số chỉ của V2 gấp bao nhiêu lần số chỉ V1? (V1 chỉ điện áp trên R, còn V2 chỉ điện áp trên C)

--- HẾT ---

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ- HÒA BÌNHLẦN 2

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

6-D

7-B

8-B

10-D

11-A

12-B

13-B

14-C

15-A

16-B

17-D

18-A

19-C

20-C

21-C

22-A

23-A

24-D

25-C

26-B

27-A

28-D

29-D

30-A

31-C

32-D

33-D

34-B

35-B

36-C

38-B

39-C

40-C

G

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

37-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

4-C

.Q

3-D

TP

9-B

ẠO

2-D

Đ

1-A

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ- HÒA BÌNHLẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

G

hc 6, 625.10−34.3.108 = = 4, 42.10−19 J −6 λ0 0, 45.10

H Ư

N

Áp dụng công thức tính A =

Đ

Câu 4: Đáp án C

Câu 5: Đáp án C

1 1 1 => f = = = 0, 05m = 5cm f D 20

TR ẦN

Từ công thức tính độ tụ ta có: D =

10 00

B

Áp dụng công thức tính độ bội giác của kính lúp, ta có: G =

Câu 6: Đáp án D

Ó

A

Dung kháng của tụ:

OCc 30 = =6 f 5

H

Suy ra dung kháng tỉ lệ nghịch với tần số f 4 > f 3 > f1 > f 2 ⇒ Z C 4 < Z C 3 < Z C1 < ZC 2

ÁN

Câu 9: Đáp án B

-L

Câu 8: Đáp án B

Í-

Câu 7: Đáp án B

Áp dụng công thức E = m.c 2 = 1.10−3.(3.108 )2 = 9.1013 J

ÀN

Câu 10: Đáp án D 300 = 50 Hz 60

IỄ N

Đ

Ta có: f = n. p = 10.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 2: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP

.Q

Câu 1: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

Câu 11: Đáp án A

Câu 12: Đáp án B Áp dụng công thức: P = I 2 .R =

U2 U 2 32 => R = = = 3Ω R P 3

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án C

H

Ơ

m.g 0,1.10 = = 0, 025m = 2,5cm k 40

U Y

Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật là:

A

Câu 17: Đáp án D

H

Ó

Câu 18: Đáp án A

Câu 19: Đáp án C

1 1 1 => f = = = −0, 2m = −20cm f D −5

-L

Í-

Sử dụng công thức tính độ tụ, ta có: D =

ÁN

Câu 20: Đáp án C

Chu kì dao động là: T = 2π LC = 2π. 4.10−6.10−6 = 12,57.10−6 s

ÀN

Câu 21: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

Wt 1 1 = = Wd 9 − 1 8

10 00

W = Wt + Wd =>

TR ẦN

1 . . 2 Wt 2 k x x 2 22 1 = = 2 = 2 = 6 9 W 1 .k . A2 A 2

H Ư

Lập tỉ số giữa thế năng và cơ năng, thế năng và động năng.

N

G

Câu 16: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U − E′ U − E ′ 12 − 6 => r = = = 2Ω r I 3

Đ

I=

ẠO

Áp dụng định luật Ôm cho trường hợp máy thu điện có suất phản điện E’. Ta có:

TP

Câu 15: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Fdh max = k .(∆ l0 + A) = 40.(0, 025 + 0, 03) = 2, 2 N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

P = F0 ⇔ m.g = k . ∆ l0 ⇒ ∆ l0 =

N

Tại vị trí cân bằng, lò xo đã dãn một đoạn ∆ l0 . Vật nặng chịu tác dụng của hai lực cân bằng, trọng lực và lực đàn hồi. Vậy:

Đ

5 ngọn sóng truyền qua, tức là 4 bước sóng, ứng với thời gian 4T.

D

IỄ N

=> T = 8 : 4 = 2 s

Câu 22: Đáp án A

Câu 23: Đáp án A

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vì bước sóng của ánh sáng vàng dài hơn bước sóng của ánh sáng lam. Mà khoảng vân có công thức tính: λ.D i= a

N

nên khoảng vân I tỉ lệ thuận với bước sóng. Vì vậy thay ánh sáng lam bằng ánh sáng vàng thì khoảng vân tăng lên.

H

Ơ

Câu 24: Đáp án D

A

Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng.

Ó

Ta có thể tính được độ cao h của vật ở vị trí ban đầu so với vị trí cân bằng.

Í-

H

h = l − l cos α = l (1 − cos α ) = 1.(1 − cos 0,158) = 0,0125m

-L

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, cho vị trí ban đầu và vị trí cân bằng của quả nặng, ta có:

1 m.v 2 => v = 2 gh = 0, 5m / s 2

TO

ÁN

W = Wt max = Wd max => mgh =

Đến vị trí cân bằng, con lắc bị đứt dây nên nó sẽ chuyển động như 1 vật bị ném ngang với vận tốc ban đầu là v.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Ta có hình vẽ:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 26: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

1 1 => f = LC 2π LC

.Q

1 => ω = ωC

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi cộng hưởng ta có: Z L = Z C ⇔ ωL =

N

Câu 25: Đáp án C

Đ

Khoảng cách từ vị trí vật chạm đất đến vị trí thẳng đứng từ vị trí cân bằng là tầm bay xa của vật

D

IỄ N

Áp dụng công thức:

L = v.t = v.

2 h′ 2.0,8 = 0, 5. = 0, 2m g 10

Câu 27: Đáp án A Phương trình phản ứng là: 11 p + 37 Li →42 He + 24 He Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Gọi ∆E là năng lượng tỏa ra của phản ứng, ta có:

∆ E = (mt − ms ).c 2 = K t − K s = ( K p + K Li ) − (2.K He ) ⇔ −17, 4 = 1, 6 − 2.K He

Ơ

N

⇔ K He = (17, 4 + 1, 6 ) : 2 = 9,5MeV

( Z L − ZC )

2

2. Z L − Z C ( BDTcosi)

Đ

R

G

y = R+

ẠO

R

H Ư

( Z L − ZC )2 => R = Z L − Z C = 50 Ω R

TR ẦN

R=

N

Vậy P đạt cực đại khi y cực tiểu. Theo bất đẳng thức Cosi y đạt cực tiểu khi

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Ta có thể lập bảng xét sự biến thiên của P như sau:

ÁN

Câu 29: Đáp án D

-L

Vậy từ giá trị R = 50 3 Ω trở lên thì P giảm dần.

Vì hai điện tích trái dấu nên cường độ điện trường tại C cùng phương, cùng chiều. Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường, ta tính được:

k. q r2

= 2.

9.109.10−6 = 4, 5.105V / m 0, 22

Đ

ÀN

E = 2 E1 = 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

U2 |(BDTcosi) y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

( Z − ZC ) R+ L

=

.Q

U2

TP

U2 U2 . = .R = R 2 Z2 R2 + ( Z L − ZC )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

P = I 2 .R =

U Y

Ta có công thức tính công suất:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 28: Đáp án D

IỄ N

Câu 30: Đáp án A

D

Tìm số vòng dây: N =

l l = ≈ 20 vòng C 2πR

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B = 4π.10−7.n.I = 4π.10−7.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N 20 .I = 4π.10−7. .100 = 5.10−3 T l 0,5

Câu 31: Đáp án C

Ơ H G

Đ

Áp dụng công thức tính năng lượng mạch dao động ta có:

=> u = 3 3V

10 00

B

Câu 33: Đáp án D

TR ẦN

1 1 1 ⇔ .8.10−9.u 2 + .2.10−3.(6.10−3 ) 2 = .8.10−9.62 2 2 2

H Ư

N

1 1 1 .C.u 2 + L.i 2 = .C.U 2 2 2 2

Điều kiện để 1 điểm M nằm trong miền giao thoa cực đại là: d1M − d 2 M = kλ

A

v 1 = = 0, 02m = 2cm f 50

H

Ó

Với λ = v.T =

-L

− AB −9 λ AB 9λ <k< ⇒ <k< ⇔ −4,5 < k < 4,5 λ λ λ λ

ÁN

− AB < kλ < AB ⇔

Í-

Xét điểm M nằm trong đoạn AB, số cực đại trong đoạn AB được xác định bởi:

Vì k lấy các giá trị nguyên nên k = ±4;±3;..;0 Có 9 giá trị k thỏa mãn.

ÀN

Vậy có 9 cực đại trong đoạn AB.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 32: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

NA 1 = NB 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 N0 2

.Q

=

ẠO

=>

1 N0 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N B = N 0 .2 = N 0 .2

−2T1 2T1

=

N

−t T2

−2T1 T1

U Y

−t

N A = N 0 .2 T1 = N 0 .2

N

Gọi NA và NBlà số hạt nhân còn lại sau thời gian phân rã t. ta có:

IỄ N

Đ

Câu 34: Đáp án B

D

Dựa vào biểu thức điện áp tức thời của cuộn dây và tụ, ta thấy udsớm pha

π 2π 5π + = so với uC . ta vẽ 6 3 6

được giản đồ vecto như sau

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(

)

2

+ (120 − 40 )

2

B

2 = (U R + U r )2 + (U L − U C ) 2 = 60 3 + 40 3 Ta có: U AB

10 00

U AB ≈ 190, 78V

R + r U R + U r 60 3 + 40 3 = = ≈ 0,908 Z U AB 190, 78

Ó

A

Hệ số công suất được xác định bởi: k = cos φ =

H

Câu 35: Đáp án B

-L

Í-

Đổi đơn vị k = 1N/cm = 100N/m; m =1000g = 1kg

TO

ÁN

Độ dãn ban đầu của lò xo là: ∆ l0 =

Tốc độ góc của dao động là: ω =

m.g 1.10 = = 0,1m = 10cm k 100

k 100 = = 10rad / s m 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

π = 120V 3

N

U L = U d .sin α = 80 3.sin

H Ư

π = 40 3V 3

TR ẦN

U r = U d .cos α = 80 3.cos

G

Đ

Từ giản đồ vecto, ta có:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Từ phương trình điện áp ta có U d = 80 3V ;U C = 40V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

π 5π π = => α = 2 6 3

TP

Từ giản đồ vecto thấy góc lệch giữa ud và uClà: α +

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

Biên độ ban đầu của dao động là 10 cm. Tại ví trí x = 8 cm thì vận tốc của vật được xác định bởi biểu thức định luật bảo toàn cơ năng:

1 1 1 Wd + Wt = W => Wd = W − Wt ⇔ .m.v12 = .k . A12 − .k .x 2 2 2 2

=> v =

k .( A12 − x 2 ) = 0, 6m / s = 60cm / s m

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tại vị trí x = 8 cm thì vật m= 200g bay đến va chạm với M và dính vào đó, hai vật sau đó cùng chuyển động. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hai vật ngay trước và ngay sau va chạm, ta có:  pM + pm = ps

TR ẦN

100 2 ( ) 3 8 + = A′2 => A′ ≈ 8,8cm 2  10     1, 2 

B

2

10 00

Quãng đường vật đã đi được đến trước khi va chạm là : 10+ 8 = 18 cm Vậy phần còn lại là 28,04-18=10,04 cm

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Quãng đường của phần còn lại được chia làm các đoạn : 0,8+ 8+ 0,44

Tính thời gian vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động (vật ở biên âm) đến khi va chạm (x = 8 cm)

D

IỄ N

Đ

ÀN

Sử dụng vecto quay:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N

v2 = A′2 ω′2

H Ư

x2 +

Đ

Biên độ mới của vật là A’ thỏa mãn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

k 100 10 (rad / s ) = = m+M 1, 2 1, 2

ẠO

Tần số góc mới của hệ vật là: ω′ =

TP

Vậy hệ vật sau va chạm vẫn chuyển động theo hướng Ox với vận tốc v.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

0, 4 1 100 cm / s = (m / s) = 1, 2 3 3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1.0, 6 + 0, 2.( −1) = (1 + 0, 2).v => v =

N

H

Ơ

Vì vật M chuyển động cùng chiều dương trục Ox và vật m chuyển động ngược chiều dương trục Ox nên ta thay các giá trị đại số vào biểu thức:

N

  M .v1 + m.v2 = ( M + m).v

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ta có: cos α =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

8 => α = 36052′ => β = 1800 − α = 1430 10

Thời gian để vật đi hết quãng đường này là:

Ơ

N

1430 ∆ t1 = .T ≈ 0, 25s 3600

H

Vậy tổng thời gian vật đi là: ∆ t = ∆ t1 + ∆ t2 = 0, 47 s

Í-

ÁN

Câu 36: Đáp án C

S 28, 04 = ≈ 61cm / s ∆ t 0, 47

-L

Tốc độ của vật là: v =

Khi V1đạt cực đại thì xảy ra cộng hưởng điện: U1max = U R = U AB

Đ

ÀN

1 ⇔ U L = U C1 = U AB => R = 2 Z L = 2 Z C1 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

117 0 28′ .T ′ = 0, 22 s 3600

Ó

∆ t2 =

10 00

Thời gian vật chuyển động sau va chạm đến khi tổng quãng đường là 28,04cm là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

=> β ′ = a + b + 900 = 117 0 28′

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G

0, 44 => b = 2051′ 8,8

N

sinb =

H Ư

8 => a = 24037′ 8,8

TR ẦN

Ta có: cosa =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Xét sau va chạm. quãng đường vật đi là: 0,8 + 8,8 +0,44 cm

D

IỄ N

Thay đổi để điện áp trên tụ cực đại thì U C max =

R 2 + Z2L U . R 2 + ZL2 khiZC = R ZL

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U . R 2 + ZL2 U C2 R U.ZL I′ = = = 2 2 R + ZL ZC2 R. R 2 + ZL2 ZL

N G

Đ

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nên có thể vẽ trên cùng một giản đồ vecto, mặt khác khoảng cách lớn nhất theo phương Ox của là 10 cm

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Dễ thấy A12 + A22 = 6 2 + 82 = 10 2 . Tức là góc tạo bởi vecto x1 và x2 là 900.

H

3 3 1 W = . .k . A12 4 4 2

Í-

WdM = 3WtM =

Ó

A

ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng thì:

-L

1 1 1 1 1 WM => k .x12 = . .k . A12 => x1 = ± A1 4 2 4 2 2

ÁN

WtM =

Khi đó vecto OM hợp với trục Ox một góc α;cos α =

1 => α = 600 2

Đ

ÀN

Vậy vecto ON hợp với trục Ox một góc β = α + 900 = 1500

D

IỄ N

=> x2 = A2 .cos1500 =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 37: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

U C max 5 . 5 = 2,5 = ′ UR 2

TP

=>

U. 4Z2L + Z2L U. 5 U . R 2 + ZL2 = V = R 2ZL 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U C max =

U V 5

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

R +Z

2 L

Ơ

2

H

U.ZL

=> U′R = I′.R =

− 3 . A2 2

Khi đó động năng của N bằng: 2

1 1 1 1  − 3 A2  1 1 2 WdN = WN − WtN = .k . A22 − .k .x22 = .k . A22 − .k .   = . .k . A2 2 2 2 2  2  4 2

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3 1 . .k . A12 WdM 4 2 6 2 27 A12 Lập tỉ số động năng của M và N ta được: = = 3. 2 = 3. 2 = 8 16 WdN 1 . 1 .k . A2 A2 2 4 2

N Ơ H

TR ẦN

Vậy nếu ở hai đầu là vân tối thì số vân tối nhiều nhất có thể là 4 vân.

Câu 39: Đáp án C

Thời điểm ban đầu t = 0 thì phần tử N ở biên dương, nên pha ban đầu là 0

10 00

B

Ta có phương trình dao động của N là uN = 4.cos (ωt) (cm)

Thời điểm ban đầu phần tử M ở vị trí x0= +2 và chuyển động theo chiều dương=> pha ban đầu là

Í-

H

Ó

A

π  Ta có phương trình dao động của M là uM = 4.cos  ωt −  cm 3 

-L

Sóng truyền từ M đến N, ta có thể có:

ω.x π v v.T 10 = => x = = = cm v 3 3.2. f 6 3

ÁN

Biên độ của N và M là 4, nên tính từ thời điểm ban đầu đến t1 thì N đi từ biên dướng đến vị trí cân bằng lần 2. Tức là hết ¾.T => T = 4/3.0,05s

ÀN

Xét phần tử N, từ thời điểm ban đầu đến vị trí t2

IỄ N

Đ

Tổng thời gian là: Vậy t2=

D

−π 3

T T 17 + T + = .T 6 4 12

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

L = 3,17 => L = 3,17i i

H Ư

Trong miền L = 18mm có số vân tối là:

G

Đ

Chuyển bài toán thành bài toán giao thoa với ánh sáng có bước sóng I’=0,63.9=5,67mm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

i1 0, 63 7 = = i2 0,81 9

ẠO

Xét tỉ số:

TP

Khi trên màn quan sát thấy vân tối thì đó là vân tối trùng nhau của hai ánh sáng 1 và 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

λ2 .D = 0,81mm a

N

Khoảng vân của ánh sáng 2 là: i2 =

U Y

λ1 D = 0, 63mm a

.Q

Khoảng vân của ánh sáng 1 là: i1 =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Đáp án B

17 .T 12

Thay vào phương trình dao động của N tìm được tọa độ của N tại thời điểm t2 là UN= −2 3cm

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khoảng cách của M và N tại thời điểm t2 là : 10 ∆ d = x 2 + (uM − u N ) 2 = ( ) 2 + 2 3 3

(

)

2

= 23cm

Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

----- HẾT -----

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

λD i.a 0,8.10−3.1.10−3 => λ = = = 0, 4 µm a D 2

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nên áp dụng công thức tính khoảng vân ta có: i =

2, 4 = 0,8mm 3

U Y

Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4mm => Khoảng vân i =

N

Câu 40: Đáp án C

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC- LẦN 4

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

H Ư

D. Tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai điện tích.

I0 2

B. I = 2 I 0

10 00

Câu 4: Đơn vị của độ tự cảm là: A. Tesla (T).

C. I = I 0 . 2

D. I =

I0 2

B

A. I =

TR ẦN

Câu 3: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i= I0cos (ωt+φ) (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:

B. Henri (H).

C. Vê-be (Wb).

D. Vôn (V)

Ó

A

Câu 5: Khi nói về sóng siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai?

H

A. Sóng siêu âm có thể truyền được trong chất rắn

-L

Í-

B. Sóng siêu âm có thế bị phản xạ khi gặp vật cản

ÁN

C. Sóng siêu âm có thể truyền được trong chân không. D. Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 20kHZ.

TO

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, Bước sóng ánh sáng dùng trong thì nghiệm là λ. Khoảng vân được tính bằng công thức

Đ IỄ N

λ.a D

B. i =

λ.D a

C. i =

a.D λ

D. i =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

C. Tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

ẠO

A. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

A. i =

D

TP

Câu 2: Hãy chọn phát biểu đúng. Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. chu kì là 0,02s

N

C. Cường độ hiệu dụng là 2A

U Y

B. Tần số là 25Hz.

.Q

A. Cường độ hiệu dụng là 2 2A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2sin50πt (A). Dòng điện này có:

a λD

Câu 7: Khi bị đốt nóng, các hạt mang điện tự do trong không khí : A. Chỉ là ion dương

B. Chỉ là ion âm

C. là electron, ion dương và ion âm

D. chỉ là electron

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1. Động năng của con lắc biên thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng C. 4 f1

D. 2 f1

C. Hợp lực tác dụng bằng không

D. Hợp lực tác dụng đổi chiều

U Y .Q

B. Phụ thuộc vào áp suất

C. Phụ thuộc vào cách kích thích

D. Chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất khí

TP

A. Phụ thuộc vào nhiệt độ

1 LC

1 2πLC

C.

D.

1 π LC

H Ư

B.

N

2π LC

A. ω =

G

Đ

ẠO

Câu 11: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

TR ẦN

Câu 12: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liên tiếp bằng A. Một phần tư bước sóng

B. hai lần bước sóng

D. Một nửa bước sóng

B

C. một bước sóng

4πQ0 2 I0

C. T =

Ó

B. T =

A

πQ0 2I0

2πQ0 2 I0

D. T =

3πQ0 2I0

H

A. T =

10 00

Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 . Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

Í-

Câu 14: Bức xạ có bước sóng λ = 0,3µm B. là tia hồng ngoại

C. Là tia X

D. là tia tử ngoại

ÁN

-L

A. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy

Câu 15: Hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần có một hiệu điện thế không đổi. Nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất của đoạn mạch đó

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 10: Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

B. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

N

A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại.

Ơ

N

Câu 9: Dao động cơ học đổi chiều khi:

ÀN

A. không đổi

B. tăng 4 lần

C. giảm 4 lần

D. giảm 4 lần

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

f1 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. f1

D

IỄ N

Đ

x  t Câu 16: Cho một sóng ngang có phương trình là: u = 8sin 2π  −  (mm) , trong đó x tính bằng cm, t  0,1 2  tính bằng giây. Chu kì của sóng là

A. T = 0,1s

B. T = 50s

C. T = 8s

D. T =1s

Câu 17: Một khung dây dẫn có diện tích S và có N vòng dây. Cho khung quay đều với vận tốc góc ω trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung . Tại thời điểm ban đầu, pháp

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. e = NBS ωcos(ωt + π/6).

B. e = NBSωcos(ωt – π/3).

C. e = NBSωsinωt

D. e = -NBSωcosωt.

H

Ơ

Câu 18: Chọn một đáp án sai: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều sẽ thay đổi khi

N

tuyến của khung hợp với cảm ứng từ một góc π/6. Khi đó, suất điện động tức thời trong khung tại thời điểm t là

ẠO

Câu 19: Khi một vật dao động điều hòa thì

Đ

A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

H Ư

C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng

N

G

B. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.

TR ẦN

D. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng

B. 450

C. 1800

10 00

A. 900

B

Câu 20: Một vòng dây điện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với BS đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị Φ = 2 D. 600

H

Ó

A

Câu 21: Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung với vận tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/π(Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là B. 50 2

Í-

A. 25V

C. 50 V

D. 25 2

ÁN

-L

Câu 22: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4cm. kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4 2 cm rồi thả nhẹ ( không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy π2=10, g = 10m/s2. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là B. 0,20s

C. 0,13s

D. 0,05s

ÀN

A. 0,10s

D

IỄ N

Đ

Câu 23: Thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với a = 1,5mm; D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1= 0,48µm và λ2=0,64µm. Trên bề rộng của màn L = 7,68mm( vân trung tâm nằm ở chính giữa khoảng đó) có số vị trí hai vân trùng nhau l

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. dòng điện và từ trường đông thời đổi chiều, các độ lớn giữ nguyên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

C. cường độ dòng điện thay đổi độ lớn nhưng chiều giữ nguyên.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. dòng điện đổi chiều, giữ nguyên cường độ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

A. từ trường đổi chiều nhưng giữ nguyên độ lớn cảm ứng từ.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 24: Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn một điện trở thuần R thì dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng I1=3A; Nếu mắc tụ Cvào nguồn thì được dòng điệncó cường độ hiệu dụng I2= 4A; Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 1A

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 2,4A

D. 7A

C. 5A

Câu 25: Một bếp điện gồm hai cuộn dây điện trở là R1 và R2 mắc vào hiệu điện thế không đổi. Nếu dùng cuộn dây thứ nhất thì nước sôi sau thời gian t1 = 15 phút, nếu dùng cuộn thứ 2thì nước sôi sau thời gian t2 = 30phút. Nếu dùng cả hai cuộn mắc nối tiếp để đung lượng nước trên thì nước sôi sau thời gian C. t =30phút

D. t = 15phút

N

B. t= 45phút

D. 1,800V/m

D. 8

B. 25,1cm/s

C. 19,5cm/s

H Ư

A. 22,5cm/s

N

G

Câu 28: Một con lắc đơn dài l = 1m dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 với biên độ 10cm. Lấy π2 =10. Khi quả cầu ở vị trí có li độ góc α =40 thì tốc độ của quả cầu là D. 28,9cm/s

TR ẦN

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R =10Ω, cuôn cảm thuần có L = l/(10π) (H), tụ điện có C = 10-3/2π (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là

u L = 20 2 cos(100πt + π / 2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

10 00

C. u = 40 2 cos(100πt + π / 4) (V)

B. u = 40 2 cos(100πt − π / 4) (V)

B

A. u = 40 cos(100πt + π / 4) (V)

D. u = 40 cos(100πt − π / 4) (V)

Í-

H

Ó

A

Câu 30: Trong thí nghiệm Young bằng ánh sáng trắng ( có bước sóng từ 0,45µm đến 0,75µm), khoảng cách từ nguồn đến màn là 2m. Khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là B. 4

C. 5

D. 6

-L

A. 3

ÁN

Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 5cos(10πt – 0,5π)cm và x2 = 10cos(10πt + 0,5π)cm. Vận tốc cực đại của vật là A. 100π cm/s

B. 10π cm/s

C. 25π cm/s

D. 50π cm/s

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 32: Tiến hành thí nghiệm đo tốc độ truyền âm trong không khí , một học sinh đo được bước sóng của sóng âm là 75 ± 1 cm, tần số dao động của âm thoa là 440 ± 10 Hz. Tốc độ truyền âm tại nơi làm thí nghiệm là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 10

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 11

Đ

A. 9

ẠO

TP

.Q

Câu 27: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứngcó phương lần lượt là u1 = 5cos40πt(mm) và u2 = 5cos(40πt +π)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 36000V/m

U Y

B. 0 V/m

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1800V/m

N

H

Câu 26: Hai điện tích q1= - q2= 5.10-9C, đặt tại hai điểm cách nhau 10cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua 2 điện tích và cách đều hai điện tích bằng

Ơ

A. t = 22,5 phút

A. 330,0 ± 11,9 m/s.

B. 330,0 ± 11,0 m/s.

C. 330,0 ± 11,0 cm/s. D. 330,0 ± 11,9 cm/s

Câu 33: Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình uA = uB = 4cos(40πt) cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. Tại điểm M trên bề mặt chất lỏng với AM – BM = 10/3 cm, phần tử chất lỏng có tốc dao động cực đại bằng

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B. 100π cm/s

C. 80π cm/s

D. 160π cm/s

B. 8m

C. 10m

TR ẦN

A. 1m

D. 9m

A. 60 2

B. 120V

10 00

B

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30 2 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là C. 30 2 V

D. 60V

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 37: Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50N/m một đầu cố định, đầu còn lại gắn vapò quả cầu nhỏ điện tích q = +5µC. Khối lượng m= 200g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xohướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E = 105 V/m. Lấy g = π2 = 10m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là A. 19π cm/s

B. 20π cm/s

C. 30π cm/s

D. 25π cm/s

TO

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB, trong đó AM chứa điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm L, MB chứa tụ điện điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị C0 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời giữa A và M có giá trị cực đại là 84,5V. Giữ nguyên giá trị C0 của tụ điện. Ở thời điểm t0, điện áp hai đầu tụ điện; cuộn cảm thuần và điện trở có độ lớn lần lượt là 202,8V ; 30 V và uR. Giá trị uR bằng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Câu 35: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9m thì mức cường độ âm thu được là L- 20 dB, Khoảng cách d là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 23 V

Đ

C. 125 V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

B. 231 V

G

A. 165 V

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 34: Đặt điện áp u = 200 2 cos ωt (V) ( ω thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2 < 2L. Điện áp hiệu dụng giữa hai bàn tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn càm lần lượt là UC và UL phụ thuộc vào ω, chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên , tương ứng với các đường UC, UL. Giá trị của UM trong đồ thị gần nhất vơi giá trị nào sau đây

N

A. 120π cm/s

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 50V

B. 60V

C. 30V

D. 40V

Câu 39: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là UR = 30 V, UC = 60 V, UL = 20V. Giữ nguyên điện áp giữa hai đầu đoạn mạch , thay

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 40V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với giá trị nào sau đây?

B. 40V

D. 50V

C. 60V

D.

39 cm

7 cm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C.

.Q

B. 15 cm

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 2 3 cm

U Y

N

H

Ơ

Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc vơi nhau( O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là π π x = 4 cos(5πt + )cm và y = 6 cos(5πt + )cm . Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = −2 3 cm và đang đi 2 6 theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

N

A. 30V

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC- LẦN 4

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

5-C

6-B

7-C

8-C

11-B

12-A

13-C

14-D

15-D

16-A

17-B

18-D

21-D

22-A

23-C

24-B

25-B

26-C

27-C

31-D

32-A

33-D

34-B

35-A

36-D

37-C

TP

20-B

29-D

30-A

39-C

40-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

19-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-C

10-D

D

IỄ N

Đ

ÀN

28-A

9-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4-B

ẠO

N

3-D

U Y

2-A

.Q

1-B

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC- LẦN 4

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y .Q

G N k . q1.q2 r2

TR ẦN

Công thức xác định lực điện là: F =

H Ư

Câu 2: Đáp án A

Vậy độ lớn của lực tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách

10 00

B

Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án C

Ó

A

Câu 6: Đáp án B

H

Câu 7: Đáp án C

-L

Í-

Câu 8: Đáp án C

ÁN

Phương trình dao động của vật là: x = A.cos ( ωt + φ ) = A.cos ( 2πft + φ )

TO

Phương trình động năng là:

1 1 Wd = .m.ω2 . A2 . (1 − cos ( 2ωt + 2φ ) ) = .m.ω2 . A2 . (1 − cos ( 2.2πf .t + 2φ ) ) 4 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 = 0, 04 s f

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Chu kì : T =

TP

ω 50π = = 25 Hz 2π 2π

Đ

Tần số: f =

2 = 2A 2

ẠO

Vì cường độ i = 2.sin50πt nên I0= 2A => giá trị hiệu dụng là: I =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

Đ

Vậy tần số dao động của động năng bằng 2 lần tần số của dao động, nên khi tần số dao động tăng gấp đôi thì tần số của động năng tằng 4 lần = 4f1.

D

Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án A

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 13: Đáp án C ta có: q = Q0 .cos ( ωt + φ )

Ơ

2πQ0 2π => T = T I0

H .Q Đ

U2 U2 . = R R2 R

G

Ta có công thức tính công suất : P = I 2 .R =

ẠO

Câu 15: Đáp án D

TR ẦN

 t x Phương trình sóng tổng quát là: u = A.cos 2π  −  cm T λ 

H Ư

Câu 16: Đáp án A

N

Vậy P tỉ lệ nghịch với R, khi R giảm 2 lần thì P tăng 2 lần

10 00

B

Vậy so sánh với phương trình đề bài cho thu được T = 0,1s.

Câu 17: Đáp án B

Í-

π π π π dΦ    = − NBSω sin  ωt +  = NBSω cos  ωt + −  = NBSω cos  ωt −  6 6 2 3 dt   

ÁN

Câu 18: Đáp án D

-L

=> e =

H

Ó

A

π  Ta có công thức tính từ thông là: Φ = N .B.S .cos  ωt +  6 

Câu 19: Đáp án C

vmax = ωA tại vị trí cân bằng

ÀN

Câu 20: Đáp án B

IỄ N

Đ

Từ thông được xác định: Φ = B.S .cos β =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Ánh sáng từ ngoại có bước sóng cỡ 10-8 m đến 0,38µm

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ánh sáng khả kiến có bước sóng từ 0,38µm -0,76µm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Câu 14: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

=> I 0 = Q0 .ω = Q0 .

N

dq = −Q0 .ω.sin ( ωt + φ ) = − I 0 .sin ( ωt + φ ) dt

N

i=

BS 1 ⇒ cos β = ⇒ β = 450 ⇒ α = 450 2 2

D

Câu 21: Đáp án D Ta có: e =

dΦ = NBSω cos ( ωt + φ ) dt

E0 = NBSω = Φ 0 .ω Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

=> E =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

E0 Φ 0 .ω 10 150.2π . = = = 25 2V 2 2 π 2 60

Câu 22: Đáp án A

λ2 D 0, 64.2 = = 0,85(3) mm a 1, 5

i1 0, 64 3 = = i2 0,85(3) 4

A

H

Ó

Để tìm số vân sáng trùng nhau ta coi như hệ giao thoa của 1 ánh sáng có khoảng vân là:

-L

Í-

i′ = 3i2 = 4i1 = 4.0, 64 = 2, 56mm

Trong miền giao thoa có bề rộng L = 7,68mm có số vân sáng trùng nhau là:

ÁN

 7, 68   L  N = 2.   + 1 = 2.   +1 = 3  2.i′   2.2,56 

ÀN

Câu 24: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

i2 =

B

λ1 D 0, 48.2 = 0, 64mm = a 1, 5

10 00

i1 =

TR ẦN

Khoảng vân tương ứng với hai bức xạ lần lượt là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

Câu 23: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP Đ

φnen π 1 = = = 0,1s ω 2.5π 10

G

∆t =

π 2

ẠO

⇒ φnen = 900 =

∆l 4 1 = = => α = 450 A 4 2 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có: φnen = 2α, cos α =

U Y

N

H

Lò xo không dãn tức là lò xo bị nén, là khoảng thời gian vật đi từ vị trí có tọa độ x = -∆l ra biên âm rồi đến vị trí x = -∆l theo chiều dương.

Ơ

N

g 10 = = 5π ( rad / s) ∆l 0, 04

Tần số góc của dao động là: ω =

Đ

Áp dụng định luật Ôm tà có:

D

IỄ N

U  I1 = R = 3A R 4 4 U U U 4 ⇒ = ⇒ R = ZC ⇒ I3 = = = = = 2, 4A  2 2 U 5 5 ZC 3 3 Z R + ZC I 2 = ZC = 4A 3 3 ZC 

Câu 25: Đáp án B

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn U2 U2 .t1 ; Q 2 = P2 .t 2 = .t 2 R1 R2

U2 U2 t R 15 1 .t1 = .t 2 ⇔ 1 = 1 = = => R 2 = 2R1 R1 R2 t 2 R 2 30 2

Q3 = P3 .t 3 =

U2 U2 .t 3 = .t 3 R1 + R 2 3R1

U Y .Q

9.109.5.10−9 = 3, 6.104 = 36000V / m 0, 052

N

2π 2π = 80. = 4cm ω 40π

H Ư

Hai nguồn ngược pha, bước sóng là: λ = v.T = v.

G

Câu 27: Đáp án C

l 1 l 1 λ d1 − d 2 = (2k + 1) (k ∈ Z ) => − − < k < + 2 λ 2 λ 2

B

−20 1 20 1 − <k< + ⇔ −5,5 < k < 4, 5 => k = −5, ±4, ±3, ±2, ±1, 0 4 2 4 2

A

Vậy có 10 điểm cực đại giao thoa.

10 00

TR ẦN

Một điểm nằm trong miền giao thoa dao động cực đại thỏa mãn điều kiện:

Ó

Câu 28: Đáp án A

s 10 = = 0,1rad = 50 43′ l 100

-L

α0 =

Í-

H

Góc lệch cực đại của con lắc là:

ÁN

Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, ta áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

TO

1 Wd + Wt = Wt max ⇔ .m.v 2 + mg .l. (1 − cos α ) = mgl. (1 − cos α0 ) 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

r2

= 2.

ẠO

k. q

Đ

Ta có: E = 2 E1 = 2.

TP

Câu 26: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U2 U2 Q3 = Q1 ⇔ .t 3 = .t1 ⇒ t 3 = 3t1 = 3.15 = 45ph 3R1 R1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Q1 = Q 2 ⇔

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có: Q1 = P1.t1 =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

⇔ v = 2 gl. ( cos α − cos α0 ) = 2.10.1. ( cos 40 − cos 50 43′ ) = 0, 225m / s = 22,5cm / s

D

IỄ N

Câu 29: Đáp án D Ta có: R = 10 Ω, Z l = L.ω = 10 Ω, Z C =

1 = 20 Ω ωC

Cường độ dòng điện hiệu dụng là: I =

U L 20 = = 2A Z L 10 Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Điện trở của mạch là : Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 = 10 2 Ω

U = I .Z = 2.10 2 = 20 2V => U 0 = 40V

N

Z L − ZC π = −1 => φ = − R 4

Ơ U Y

Câu 30: Đáp án A

.Q N

G

4 < 0, 75 ⇔ 8,8 > k > 5, 3 ⇒ k = 6, 7,8 k

H Ư

=> 0, 45 <

Đ

0, 45 µm < λ < 0, 75 µm

Vậy có 3 bức xạ

TR ẦN

Câu 31: Đáp án D

Hai dao động ngược pha nên dao động tổng là: x = 5.cos (10πt + 0,5π )

10 00

B

=> vmax = ωA = 5.10π = 50πcm / s

Câu 32: Đáp án A

-L

∆λ ∆ f 1 10 + = + = 0, 036 λ f 75 440

ÁN

δv = δλ + δf =

Í-

v = λ . f = 0, 75.440 = 330m

Ó

A

λ = λ. f T

H

λ = v.T => v =

=> ∆ v = δv.v = 0, 036.330 = 11, 99m => v = v ± ∆ v = 330 ± 11, 99m

ÀN

Câu 33: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

λ.D λ.2 4 = k. = k .λ.103 => λ = .10−6 −3 a 2.10 k

4.10−3 = k .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tại vị trí x = 4 có vân sáng tức là: 4 = k.i

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

π => u = 40 cos(100πt − )V 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

tan φ =

D

IỄ N

Đ

Bước sóng là: λ = v.T = 2, 5cm

 π ( d 2 − d1 )   π ( d 2 + d1 )  Phương trình dao động tại M là: u = 2. A.cos   cos  ωt −  λ λ      π ( d 2 − d1 )  4π aM =| 2. A.cos  |= 4cm  |=| 2 A cos λ 3  

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

v = ω.aM = 4.40π = 160πcm / s

Câu 34: Đáp án B Khi ω biến thiên:

Ơ H N

1 = ωR2 ⇒ ωC < ωR < ωL LC

Đ

Từ đồ thị ta nhận thấy

N

G

Khi ω2 = 0 thì ZC =∞ => I= 0A; UL =0V

H Ư

Khi ω2 =ωL2 thì ULmax .

TR ẦN

Khi ω2 = ∞ thì ZL = ∞; UL = UAB Tương tự với UC

Mặt khác giá trị ω để UL = UAB nhỏ hơn giá trị ω để ULmax

A

10 00

B

ωL = 2ωC ωC2 1 U U .2 200.2  Ta có:  = = = 230,94V ≈ 231V 1 ⇒ 2 = ⇒ U L max = U C max = 2 ωL 4 3 3 ωC ωL .ωC = LC 1− 2

ωL

H

Ó

Câu 35: Đáp án A

Í-

IA I ; LB = 10 log B = LA − 20 IO IO 2

-L

LA = 10 log

ÁN

I A rB2 ( r + 9 ) 1 = = I B rA2 r2

IA I I = 10 log A − 10 log B IB IO IO

Đ

ÀN

0 log

IỄ N

20 log

D

2 lần

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U L max = U C max ; ωL .ωC =

L − R2 C 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 = ⇔ ωC = . 2 2 L R. 4 LC − R C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

2UL

N

1 2 . L C 2 − R2 C

U Y

⇔ ωL =

.Q

R. 4 LC − R C

2

TP

2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U C max

2UL

ẠO

U L max =

r +9 r +9 = 20 ⇒ = 10 ⇒ r = 1m r r

Câu 36: Đáp án D Ta có giản đồ vecto sau:

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H Ư

U 2 = U L max (U L max − U C ) ⇒ U 2 = U L2 max − U L max .U C ⇒ (30 2)2 = U L2 max − U L max .30

TR ẦN

U = 60V (tm) ⇒  L1 U L 2 = 30V (loai )

B

Câu 37: Đáp án C

k 2π = 5π (rad / s ) ⇒ T = = 0, 4 s m ω

10 00

Tần số góc và chu kì là: ω =

H

Ó

A

Ban đầu vật dao động với biên độ 4 cm. chu kì T = 0,4s. Vậy sau 0,2 s thì vật đi đến bên âm, lò xo đang bị nén 4cm.

Í-

Tại đây vật nặng chịu tác dụng của lực điện, ta có:

-L

k .x + q.E = m.ω 2 . A′ ⇔ 50.0, 04 + 5.10−6.105 = m.ω2 . A′

ÁN

⇔ 2,5 = 0, 2.(5π )2 . A′ ⇒ A′ = 5cm Vậy vị trí cân bằng mới là vị trí lò xo dãn 1 cm.

Đ

ÀN

Tác dụng lực điện 0,2s, tức là lò xo đi được đến biên dương x = + A’ = 5cm, khi này lò xo dãn 5+1 = 6cm. NGừng tác dụng lực, vị trí cân bằng trở về vị trí lò xo không dãn ban đầu, biên độ mới A’’ = 6cm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N

2 U L max ⇔ sin(α + β ) = 1 ⇔ α + β = 900 ⇒ U L max = U 2 + U RC

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

R 2 + Z C2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP R

ẠO

UL U U = ;sin γ = R = sin(α + β ) sin γ U RC

Đ

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ta có:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

IỄ N

Vậy vận tốc cực đại lúc sau là: v = ω. A′′ = 5π.6 = 30πcm / s

D

Câu 38: Đáp án C Ta vẽ giản đồ vec to:

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B

U R = 30V ;U L = 20V ;U C = 60V => U = 50V

U L′ Z L 2 40 2 = = ⇔ = => U R′ = 60V U R′ R 3 U R′ 3

10 00

Z C = 2 R = 3Z L =>

Ó

A

Câu 40: Đáp án A

-L

π  4.cos  5πt +  = −2 3 2 

Í-

H

Với x = −2 3

ÁN

1 π  −2 3 − 3  cos  5πt +  = = ⇒t= s 2 4 2 15 

Vậy khoảng cách giữa hai vật là: d 2 = x 2 + y 2 ⇒ d =

( −2 3 )

2

+ 0 = 2 3cm

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

ÀN

Thay giá trị t vào y ta được y = 0cm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 39: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U 0C U C 202,8 169 U U = = = ⇒ U 0 L = 32,5V ;U 0 R = 78V ⇒ ( 0 L ) 2 + ( R ) 2 = 1 ⇒ U R = 30V U 0L U L 30 25 U0L U 0R

TR ẦN

Mà:

H Ư

∆ OAB ∼ ∆ HAO ⇒ U 0 L .O0 L = U 02RL ⇒ U 0C .U 0 L = U 02RL = 84, 52

G

Đ

U 0 RL = U 0 L − U 0 C = 84,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

30 U L uL = = U C uC 202,8

ẠO

U 0 RL = U 0 L − U 0 C = 84, 5V ; −

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 CỤM CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐB SÔNG HỒNG- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

D. 14.

D. 0,621 eV.

B. tăng lên 4 lần.

C. không thay đổi.

N

A. tăng lên 8 lần.

G

Đ

Câu 3: Nếu cường độ dòng điện chạy trong dây tròn tang lên 2 lần và đường kính vòng dây giảm đi 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây D. giảm đi 2 lần.

A. 5 m/s

TR ẦN

H Ư

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi AB = 1m căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây có 4 bó sóng. Biết dây dao động với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là B. 7,5 m/s.

C. 2,5 m/s.

D. 1 m/s

B. 2 A.

C. 4 A.

10 00

A. 2,8 A.

B

Câu 5: Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị 2A. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là D. 1,4 A.

A

Câu 6: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí B. ACV.

C. DCA.

D. ACA.

H

Ó

A. DCV.

Í-

Câu 7: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó,

-L

A. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

ÁN

B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. C. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

ÀN

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 6,21 eV.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 62,1 eV.

ẠO

A. 0,0621 eV.

TP

Câu 2: Giới hạn quang điện của một kim loại là 200 nm. Công thoát của kim loại có giá trị là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 26.

.Q

B. 24.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 12.

U Y

N

Câu 1: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m và thị kính có tiêu cự 10 cm. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là

IỄ N

Đ

Câu 8: Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng kính. So với chùm tia tới thì tia lệch ít nhất là A. tia lục.

B. tia vàng.

C. tia đỏ.

D. tia tím.

D

Câu 9: Hạt tải điện trong chất điện phân là A. ê lectron dẫn và lỗ trống.

B. ion dương, ion âm và ê lectron.

C. ê lectron tự do.

D. ion dương và ion âm

Câu 10: Đơn vị của từ thông là Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Tesla (T)

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Ampe (A)

C. Vê be (Wb)

D. Vôn (V)

Câu 11: Khi một sóng âm truyền từ nước ra không khí thì B. Tần số không đổi, bước sóng giảm.

C. Tần số giảm, bước sóng không đổi.

D. Tần số không đổi, bước sóng tăng.

N

A. Tần số tăng, bước sóng không đổi.

Ơ D. 2 cm.

B. đơn sắc màu lục

C. tử ngoại

D. tia X

G

A. hồng ngoại

Đ

Câu 14: Trong cách loại bức xạ: tia X, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; bức ạ có tần số lớn nhất là

B. 2,5s.

C. 2s.

TR ẦN

A. 3s.

H Ư

N

Câu 15: Một người ngồi ở bờ biển thấy có 5 ngọn sóng nước đi qua trước mặt mình trong thời gian 10s. Chu kì dao động của sóng biển là D. 4s.

Câu 16: Một hạt mang điện tích có độ lớn q, chuyển động với vận tốc v vuông góc với từ trường đều B. Độ lớn lực Loren xơ tác dụng lên điện tích là C. f = (qB)/v.

B

B. f = (Bv)/q

D. f = (qv)/B

10 00

A. f = qvB.

Câu 17: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là B. biên độ và gia tốc.

A

A. li độ và tốc độ.

Ó

C. biên độ và tốc độ.

D. biên độ và năng lượng.

-L

Í-

H

Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to với số cặp cực là p. Khi rô to quay đều với tốc độ n vòng/s thì suất điện động của máy phát biến thiên tuần hoàn với tần số là A. pn/60

B. n/60p.

C. 60pn.

D. pn.

ÁN

Câu 19: Hai điện tích q1 = q2 = 4.10-10 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a = 10 cm trong không khí. Độ lớn lực điện mà q1 và q2 tác dụng lên q3 = 3.10-12 C đặt tại C cách A và B những khoảng bằng a là

ÀN

A. 2,87.10-9 N.

B. 3,87.10-9 N.

C. 4,87.10-9 N.

D. 1,87.10-9 N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 5 cm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 8 cm.

ẠO

A. 4 cm.

TP

.Q

Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = 3cos(20πt) cm và x2 = 4cos(20πt + 0,5π). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. là sóng dọc.

H

C. không truyền được trong chân không.

N

B. là sóng ngang.

U Y

A. không mang năng lượng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 12: Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ

D

IỄ N

Đ

Câu 20: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ= 30cm. Gọi M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách O lần lượt 10 cm và 15 cm. So với dao động tại N thì dao động tại M A. chậm pha π/3 .

B. nhanh phân π/6

C. nhanh pha π/3

D. chậm pha π/6

Câu 21: Hai con lắc đơn (vật nặng khối lượng m, dây treo dài 1m) dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(2πft + π/2) N. Lấy g = π2 = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 0,2Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. tăng rồi giảm.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. không thay đổi.

C. luôn tăng.

D. luôn giảm.

Câu 22: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì mạch dao động với tần số 30ZMHz, khi C = C1 + C2 thì mạch dao động với tần số 24 MHz, khi C = 4C2 thì mạch dao động với tần số là C. 40 MHz.

D. 60 MHz.

N

B. 80 MHz.

Ơ

A. 20MHz.

C. λ = λ2 − λ1

D. λ = λ2 + λ1

Đ

nối tiếp các phần tử trên vào điện áp u = 2U 2 cos ωt (V ) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua B. 4,8 A

C. 2,4 A

H Ư

A. 4 A

N

G

mạch là

D. 12 A

A. 16

TR ẦN

Câu 25: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp ngược pha A và B cách nhau 10 cm. Tần số hai sóng là 20 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là B. 13

C. 14

D. 15

10 00

B

Câu 26: Cho một mạch dao động điện từ LC lí tưởng. Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u (V), khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 4mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u/2 (V). Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là B. 6mA

Ó

A

A. 4mA

C. 2 5mA

D. 2 3mA

ÁN

A. 0,53 µm

-L

Í-

H

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 1,2 mm và khoảng cách giữa hai khe đến màn bằng 1,6 m. Chiếu áng các khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm. Tại điểm M cách vân trung tâm 6,4mm, bước sóng lớn nhất cho vân sáng tại M là B. 0,69 µm.

C. 0,6 µm

D. 0,48 µm

TO

Câu 28: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V và cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu công suất tỏa nhiệt trên dây quấn là 8W và hệ số công suất của động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là B. 90%.

C. 75%.

D. 80%.

Đ

A. 86 %.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

áp xoay chiều u = U 2 cos ωt (V ) thì cường độ hiệu dụng có giá trị lần lượt là 4A, 6 A và 2 A. Nếu mắc

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 24: Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

λ1 λ2 λ2 − λ1

TP

B. λ =

.Q

λ1 λ2 λ1 + λ2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. λ =

U Y

N

H

Câu 23: Trong quang phổ vạch của Hidro: Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về L thì phát ra phô tôn có bước sóng λ1, khi electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn có bước sóng λ2. Khi ê lectron từ quỹ đạo N chuyển về quỹ đạo K thì phát ra phô tôn có bước sóng là

D

IỄ N

Câu 29: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt – π/3) cm. Tại thời điểm t vật có li độ và tốc độ đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 7/48s là A. −2,5 2 cm

B. – 2,5 cm

C. −2,5 3 cm

D. 2,5 cm

Câu 30: Giao thoa khe Y-âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

lỏng có chiết suất n = 1,6 và dịch chuyển màn quan sát cách xa màn chứa hai khe thêm 0,5m thì khoảng vân bây giờ sẽ là B. 0,5mm

C. 0,2 mm.

D. 0,6mm

B. 80 cm.

C. 90 cm.

D. 1 m

10 00

B. 27dB.

C. 34dB.

D. 42dB.

Ó

A

A. 53dB.

A. 15

ÁN

-L

Í-

H

Câu 34: Thực hiện giao thoa khe Y-âng với hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 thì khoảng vân tương ứng là i1 = 0,3 mm và i2 = 0,4 mm. Gọi A và B là hai điểm trên màn quan sát, nằm cùng một phía so với vân trung tâm và cách nhai 3mm. Biết tại A là vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ, nếu vị trí vân sáng trùng nhau chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được trên đoạn AB (kể cả A và B) là B. 18.

C. 17.

D. 16.

TO

Câu 35: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, véc tơ cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. Khi đó véc tơ cảm ứng từ B. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

D. độ lớn bằng 0

Đ

A. độ lớn cực đại và hướng về hướn Đông.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 50 3Ω

Câu 33: Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một nguồn âm điểm phát âm có công suất P được đặt tại B thì mức cường độ âm tại A là 40 dB, tại C là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AC có giá trị gần đúng bằng

IỄ N D

C. 100 Ω

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 100 3Ω

B

A. 50 Ω

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

mạch theo thời gian tương ứng là im và id được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

chiều có biểu thức u = 100 6 cos (100πt + φ ) V . Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay

H

A. 1,5 m.

Ơ

Câu 31: Cho chiết suất của nước là 4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước một khoảng bằng

N

A. 0,4 mm.

Câu 36: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo tròn thì tương đương như một dòng điện tròn. Tỉ số cường độ dòng điện tròn của êlectron khi nguyên tử ở quỹ đạo dừng M và K là A. 1/3

B. 1/9

C. 1/27

D. 1/81

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 2Ω

Đ

G

N

H Ư

B. 750 2 vòng/phút; 50 3V

C. 6000 vòng/phút; 50 V

D. 1500 vòng/phút; 50 2V

TR ẦN

A. 750 2 vòng/phút; 100 V

A. 6 2cm

B. 2 2cm

10 00

B

Câu 39: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400g được gắn vào lò xo nằm ngang có độ cứng 40N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Kể từ khi thả, sau đúng 7π/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động mới của con lắc là C. 6cm.

D. 2 7cm

B. 1,54 N.

C. 3,54 N.

TO

ÁN

A. 2,14 N.

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 40: Một con lắc đơn gồm sợi dây mảnh dài 1m, vật có khối lượng 100 3g tích điện q = 10-5 C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều có phương vuông góc với gia tốc trọng trường g và có độ lớn E = 105 V/m. Kéo vật theo chiều của véc tơ điện trường sao cho góc tạo bởi dây treo và g bằng 600 rồi thả nhẹ để vật dao động. Lấy g = 10m/s2. Lực căng cực đại của dây treo là

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. 2,54 N.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2 A . Khi thay đổi tốc độ 2 quay của rô to đến giá trị n0 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện có giá trị cực đại là UCmax, giá trị của n0 là UCmax lần lượt là với tốc độ n = 1500 vòng/ phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

Câu 38: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2/π H, tụ điện có điện dung C = 10-4/π F, điện trở R = 100 Ω. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát. Biết rô to máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 4Ω.

.Q

B. 3Ω.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1Ω

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 37: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: r = 2Ω, R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, R3 là một biến trở. Thay đổi biến trở R3 đến giá trị nào thì công suất trên R3 đạt giá trị cực đại

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 CỤM CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐB SÔNG HỒNG- LẦN 1

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

6-B

7-A

8-C

10-C

11-B

12-B

13-C

14-D

15-B

16-A

17-D

18-D

19-D

20-C

21-A

22-A

23-A

24-B

25-C

26-C

27-B

28-B

29-D

30-D

31-C

32-A

33-B

34-A

35-B

36-A

38-A

39-D

40-D

G

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

37-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

4-C

.Q

3-A

TP

9-D

ẠO

2-C

Đ

1-A

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 CỤM CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐB SÔNG HỒNG- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

TR ẦN

Câu 3: Đáp án A

Cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn được tính theo công thức B = 2π.10 −7

B

+ Khi cường độ dòng điện tăng 2 thì B tăng 2 lần

NI với R là bán kính vòng dây R

10 00

+ Khi đường kính giảm 4 lần, nghĩa là R giảm 4 lần thì B tăng lên 4 lần

A

Do đó, khi đồng thời tăng cường độ dòng điện lên 2 lần và giảm đường kính đi 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn tăng lên 8 lần.

H

Ó

Câu 4: Đáp án C

Í-

Vì trên dây có 4 bó sóng nên chiều dài dây thỏa mãn l = 2λ => λ = 0,5m

ÁN

Câu 5: Đáp án B

-L

Vận tốc truyền sóng trên dây v = λ.f = 0,5.50 = 25 m/s

Số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch mắc nối tiếp với ampe k ế đó

ÀN

Câu 6: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

hc 6, 625.10 −34.3.108 = = 9,9375.10−19 J = 6, 21eV λ0 200.10−9

H Ư

Áp dụng công thức A =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

Câu 2: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

f1 1, 2 = = 12 f 2 0,1

ẠO

Áp dụng công thức G∞ =

TP

.Q

Câu 1: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Để chọn chức năng đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí ACV

IỄ N

Câu 7: Đáp án A

D

Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.

Câu 8: Đáp án C Khi chiếu một chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính thì ta thu được chùm tia ló là một dài màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong đó tia đỏ bị lệch ít nhất và tia tím bị lệch nhiều nhất

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng này là do chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Cụ thể, lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đổi với ánh sáng đỏ.

Câu 9: Đáp án D

N

Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và ion âm.

H

Ơ

Câu 10: Đáp án C

U Y

Câu 11: Đáp án B

N

G

Câu 12: Đáp án B

Đ

Mà bước sóng tỉ lệ thuận với vận tốc nên bước sóng cũng giảm

H Ư

Sóng điện từ là sóng ngang.

Hai dao động x1 và x2 vuông pha với nhau Biên độ dao động được tính theo công thức A =

A12 + A22 = 32 + 42 = 5cm

10 00

B

Câu 14: Đáp án D

TR ẦN

Câu 13: Đáp án C

Trong cách bức xạ gồm tia X, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục thì tia X là bức xạ có tần số lớn nhất hay bước sóng ngắn nhất

Ó

A

Câu 15: Đáp án B

H

Chu kì dao động của sóng biển là T = 10/4 = 2,5 s

-L

Í-

Câu 16: Đáp án A

ÁN

Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích có độ lớn q được xác định theo công thức f = qvBsinα với α là góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ vận tốc Theo đề bài α = 900 => f = qvB

ÀN

Câu 17: Đáp án D

Đ

Dao động tắt dần là dao động có biên độ dao động giảm dần theo thời gian, có nghĩa là năng lượng cũng giảm dần theo thời gian

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

+ Vận tốc truyền âm giảm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+ Tần số của âm không thay đổi

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Đơn vị của từ thông là Vê be (Wb)

D

IỄ N

Câu 18: Đáp án D

Ta có f = pn (vì n có đơn vị là n vòng/s)

Câu 19: Đáp án D Lực do điện tích q1 và q2 tác dụng lên q3 là

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

F12 = F23 = k

q1q3 a

2

9

= 9.10 .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4.10−10.3.10 −12 2

0,1

= 1, 08.10−9 N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2πd 2π (15 − 10 ) π = = rad λ 30 3

B

∆φ =

TR ẦN

Độ lệch pha giữa hai điểm M và N được tính theo công thức

10 00

Vì M nằm gần nguồn sóng hơn nên M dao động sớm pha hơn N góc π/3 rad

A

Câu 21: Đáp án A

H

Ó

Tần số dao động riêng của con lắc đơn f =

1 2π

g 1 = ℓ 2π

π2 = 0,5 Hz 1

-L

Í-

Như vậy khi tần số ngoại lực tăng từ 0,2Hz đến 2Hz thì

ÁN

+ Từ 0,2Hz đến 0,5Hz thì biên độ dao động tăng + Từ 0,5Hz đến 2Hz thì biên độ giảm

Câu 22: Đáp án A

Đ

ÀN

Tần số của mạch dao động LC được tính theo công thức f =

IỄ N

+ Khi C = C1 thì f12 ∼

D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 20: Đáp án C

1 2π LC

⇒ f ∼

1 C

⇔ f2 ∼

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G

H Ư

N

Lực do q1 và q2 tác dụng lên q3 là F = F132 + F232 + 2 F13 F23 cos 60 = F13 3 = 1,87.10−9 N

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ta biểu diễn 2 lực

1 C

1 1 ⇒ C1 ∼ 2 C1 f1

+ Khi C = C1 + C2 thì f122 ∼

1 1 ⇒ C1 + C2 ∼ 2 C1 + C2 f12

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 1  1 1  1 1  Từ đó suy ra 4C2 ∼ 4  2 − 2  ⇔ 2 = 4  2 − 2  f  f12 f1   f12 f1  Thay số vào ta tính được tần số khi C = 4C2 là f = 20MHz

N Ơ H

U U U = 4 A; I L = = 6 A; I C = = 2A R ZL ZC

TR ẦN

IR =

H Ư

N

+ Khi mắc lần lượt các linh kiện vào điện áp xoay chiều u = U 2 cos ωt (V ) ta có

U U U U U U = ; ZL = = ; ZC = = 4 6 2 IR IL IC

10 00

R=

B

Suy ra giá trị điện trở, cảm kháng và dung kháng của mạch

R 2 + ( Z L − ZC )

2

Ó

2U

=

1 1 1 + −  42  6 2 

= 4,8 A

-L

2

ÁN

Câu 25: Đáp án C

2

H

2U = Z

Í-

I=

A

+ Khi mắc nối tiếp các linh kiện rồi mắc vào điện áp u = 2U 2 cos ωt (V ) thì ta có

Bước sóng λ = v/f = 1,5 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là số giá trị nguyên của k thỏa mãn

Đ

ÀN

1  −10 ≤  k +  λ ≤ 10 ⇔ −7,16 ≤ k ≤ 6,16 2 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 24: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

λλ hc hc hc hc hc ⇔ EN − EL + EL − EK = ⇔ + = ⇔λ= 1 2 λ λ λ1 λ2 λ λ1 + λ2

Đ

E N − EK =

TP

+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo K ta có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

hc λ2

N

+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K ta có EL − EK =

U Y

hc λ1

.Q

+ Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L ta có EN − EL =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 23: Đáp án A

IỄ N

=> k: 0; ±1;…±6; - 7

D

=> Có 14 điểm

Câu 26: Đáp án C Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u (V)

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

22 u 2 22 i2 u2 u2 1 1 1 (1) + = ⇔ + = ⇒ = − I 02 U 02 I 02 U 02 U 02 I 02 Khi cường độ dòng điện qua cuộn dây là 4mA thì điện áp giữa hai đầu tụ là u/2 (V)

Ơ H

Bước sóng lớn nhất ứng với k nhỏ nhất k = 7, thay vào ta tìm được λ = 0,69µm

TR ẦN

Câu 28: Đáp án B

Công suất tiêu thụ của động cơ P = UIcosφ = 80W

P−∆P 8 = 1− = 0,9 ( 90%) P 80

A

Câu 29: Đáp án D

10 00

H=

B

Công suất tỏa nhiệt ∆P trên dây quấn là công suất hao phí nên hiệu suất của động cơ

H

Ó

Chu kì dao động của vật T = 2π/ω = 0,5s

-L

TO

ÁN

Ta có hình vẽ

Í-

Xét thời gian 7/48s = 7T/14 = T/8 + T/6

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

4,8 ≤ 0, 76 ( k ∈ Z ) ⇔ 6, 315 ≤ k ≤ 12, 63 ( k ∈ Z ) k

H Ư

0, 38 ≤

Đ

Vì thí nghiệm được thực hiện với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38µm đến 0,76µm nên ta có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

x a 6, 4.1, 2 4,8 λD ⇒λ= M = = (k ∈ Z ) a kD 1, 6k k

ẠO

xM = ki = k

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

42 1  22  42 1 1 1 1 + − = ⇔ − 2 = 1 − ⇒ I 0 = 2 5mA   2 2 2 4 I0 4  I0  I0 I0

U Y

Thay (1) vào (2) ta được

N

i2 u2 u2 42 1 + = ⇔ + = 1(2) I 02 U 02 I 02 4U 02

Từ hình vẽ ta thấy rằng, sau 7/48s vật đi qua vị trí có li độ x = 2,5 cm

Câu 30: Đáp án D

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com λD = 0,8mm a

+ Khi dịch màn ra xa thêm 0,5m thì D’ = 3m và thực hiện giao thoa trong môi trường có chiết suất 1,6 thì λ ′D ′ λD ′ i′ = = a na

H

Ơ

i′ D′ 3 = = => i ′ = 0, 6mm i Dn 2,5.1, 6

U Y

Câu 31: Đáp án C

H

Ó

Câu 32: Đáp án A

Í-

Từ đồ thị ta thấy được biểu thức của cường độ dòng điện khi K đóng và mở là

ÁN

-L

π  im = 3 2 cos  ωt +  A; id = 6 cos ( ωt ) A 2  + Khi khóa K đóng, mạch điện chỉ gồm R mắc nối tiếp với C

ÀN

Tổng trở được tính theo công thức Z RC = R 2 + Z C2 =

U 0 100 6 = = 100 Ω(1) I 01 6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

JS ′ tan r sin r 1 JS 1, 2 = ≈ = ⇒ JS ′ = = = 0,9m = 90cm 4 JS tan i sin i n n 3

A

Do

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

B

Từ hình vẽ ta thấy rằng IJ = JS’.tani; IJ = JS.tanr

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có hình vẽ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Suy ra

N

+ Khi D = 2,5m và thực hiện giao thoa trong không khí i =

IỄ N

Đ

+ Khi khóa K mở, mạch điện gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. 2

D

Tổng trở được tính theo công thức Z = R 2 + ( Z L − Z C ) =

U 0 100 6 100 3 Ω(2) = = I0m 3 3 2

+ Từ biểu thức cường độ im và id ta thấy rằng hai dòng điện vuông pha với nhau, khi đó ta có

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ZC Z L − ZC . = 1 ⇔ R 2 = Z C ( Z L − Z C )( 3) R R

Ơ

N

200   ZC ( Z L − Z C ) + Z C2 = 1002 Ω ZL =   2 3 Thay (3) vào (1) và (2) ta được  ⇒  100 .3 2  ZC ( Z L − ZC ) + ( Z L − ZC ) =  Z = 50 3Ω 9   C

TR ẦN

L Số vân sáng của bức xạ đơn sắc 1 thu được trên màn N1 = 2   + 1 = 11  2i1 

k1 i2 4 = = ⇒ xtr = 4i1 = 3i2 = 1, 2mm k2 i1 3

A

Xét sự trùng nhau của hai bức xạ

10 00

B

 L  Số vân sáng của bức xạ đơn sắc 2 thu được trên màn N 2 = 2   + 1 = 7  2i2 

Í-

H

Ó

 L  Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là Ntr = 2   +1 = 3  2 xtr 

ÁN

Câu 35: Đáp án B

-L

Số vân sáng quan sát được trên màn là N = N1 + N2 – Ntr = 11 + 7 – 3 = 15 vân sáng

Trong quá trình truyền sóng điện từ, véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng từ và véc tơ vận tốc truyền sóng lập với nhau thành một tam diện thuận

Đ

ÀN

Hoặc có thể dùng quy tắc nắm tay phải: Đặt bàn tay phải sao cho ngón cái chỉ chiều truyền sóng, chiều khum của các ngón tay chỉ chiều quay từ véc tơ cường độ điện trường đến véc tơ cảm ứng từ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

Câu 34: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO

rC 5, 5rA = 20 lg = 20 lg 5,5 = 14,8 ⇒ LC = 25, 2dB rA rA

G

Suy ra LA − LC = 20 lg

rA + rB rA + 10rA = = 5,5rA 2 2

Đ

C là trung điểm của AB nên rC =

.Q

rB r r ⇔ 20 = 20 lg B ⇔ B = 10 ⇒ rB = 10rA rA rA rA

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có LA − LB = 20 lg

U Y

Câu 33: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Thay vào (3) suy ra R = 50Ω

D

IỄ N

Do đó, tại thời điểm t, cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Tây thì véc tơ cảm ứng từ cũng có độ lớn cực đại (vì cùng pha) và hướng về phía Nam

Câu 36: Đáp án A Các electron chuyển động tròn dưới tác dụng của lực Culong

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ta có

ke2 = mω 2 r ⇒ ω = r2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ke 2 mr

Khi ta coi chuyển động của electron giống như một dòng điện tròn thì cường độ dòng điện tròn được tính

ke 2 mr

Ơ

N

e e e = ω= T 2π 2π

theo công thức I =

Đ G N

E ( R3 + 6 )

E.6 R3 6 R3 = 12 R3 + 36 R3 + 6 12 R3 + 36 .

H Ư

Ta có U 23 = IR23 =

ẠO

E ( R3 + 6 ) E E = = RR 6 R3 12 R3 + 36 R1 + 2 3 + r 6 + R2 + R3 6 + R3

TR ẦN

I=

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3 được tính theo công thức 2

B

 E.6 R3    2 2 U 3 U 23  12 R3 + 36  36 ER3 P3 = = = = = 2 R3 R3 R3 (12 + 36 R3 )

3E

2

A

10 00

 1  12  + 3 R3   R   3 

ÁN

Câu 38: Đáp án A

-L

Suy ra R3 = 3Ω

Í-

H

Ó

 1  1 Để P3max thì  + 3 R3  ⇒ = 3 R3 (theo bất đẳng thức Cô-si)  R  R3  3  min

+ Khi tốc độ quay của ddooongj cơ là 1500 vòng/phút thì tần số của dòng điện là f = pn/60 = 50Hz

ÀN

Khi đó, ta tính được ZL = 200Ω, ZC = 100Ω và R = 100Ω

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cường độ dòng điện trong mạch kín được tính theo công thức

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 37: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

rK 1 1 = 2 = 3 rM 3

U Y

IM = IK

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Do đó ta có tỉ số cường độ dòng điện khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M (n = 1)và K(n = 1)

Đ

Và ta tính được tổng trở của mạch Z = 100 2 Ω

D

IỄ N

Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch khi đó là U = IZ = 100 V

+ Khi tốc độ quay của động cơ là n0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, tần số của dòng điện trong mạch khi đó là f0

Ta có f 0 =

1 2π LC

= 25 2 Hz

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi đó tốc độ quay của động cơ là n0 =

60 f 0 = 750 2 vòng/phút p

Mặt khác, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch khi này là

Ơ H

= 100V

+ Người ta giữ tại điểm chính giữa của lò xo

W 3W 7W + = 8 4 8

Ó

A

.=> Cơ năng của con lắc W′ =

B

W 8

10 00

=> Thế năng còn lại Wt′ =

1 2 1 2 W 3W kx = kA = ; Wd = 2 4 4 4

TR ẦN

+ Khi đó thế năng và động năng của con lắc lò xo Wt =

H Ư

Như vậy sau 7π/30s vật nặng đang ở vị trí có li độ x = 4 cm

N

Xét thời gian t = 7π/30s = T + T/6

7W 1 71 2 7 kA ⇒ A′ = A = 2 7cm ⇔ 2kA′2 = 8 2 82 4

-L

Thay vào ta được W′ =

Í-

H

Độ cứng của lò xo thay đổi kl = k’.l/2 => k’ = 2k

ÁN

Câu 40: Đáp án D

TO

 10 −5 .105  q E 2 Gia tốc trọng trường hiệu dụng g ′ = g +   = 10 +   100 3.10−3 m    2

2

2

  = 11,55m / s 2  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Biên độ dao động của con lắc lò xo A = 8 cm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

m 0, 4 π = 2π = s 40 5 k

ẠO

Chu kì dao động của con lắc lò xo T = 2π

TP

Câu 39: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

10−4 2π.25 2. π

U Y

1

.Q

U0 50 2 .Z C = . R 100

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện khi này U C =

N

U0 f 25 2 2 100 2 = 0 = = ⇒ U0 = = 50 2V U f 50 2 2

D

IỄ N

Đ

10−5 105 F qE 1 Góc lệch của dây treo tại vị trí cân bằng tan θ = = = = ⇒ θ = 30° −3 P mg 100 3.10 .10 3

Biên độ góc dao trong dao động của con lắc đơn α0 = 300 Lực căng dây cực đại của con lắc được tính theo công thức Tmax = mg ( 3 − 2cosα0 ) = 100 3.10−3.11,55 ( 3 − 2 cos 30 ) = 2, 54 N Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 16

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

D. không phải là sóng điện từ

I R

B. B = 4π.10 −7

I R

C. B = 2π.10 −7

I R

H Ư

A. B = 2.10−7

N

G

Đ

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I(A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R( m) được tính theo công thức D. B = 4π.10−7 I .R

A. mỗi phôtôn có một năng lượng xác định

TR ẦN

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

B

B. năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng màu đỏ

10 00

C. năng lượng phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau D. phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động

Ó

A

Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ?

H

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn

-L

Í-

B. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng

ÁN

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí

TO

D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không Câu 6: Dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s

IỄ N

Đ

A. Vùng tia Rơnghen

C. Vùng tia hồng ngoại

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. không truyền được trong chân không

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. được ứng dụng để sưởi ấm

ẠO

A. là ánh sáng nhín thấy, có màu hồng

TP

Câu 2: Tia hồng ngoại

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. giao thoa ánh sáng

N

C. nhiễu xạ ánh sáng

U Y

B. tán sắc ánh sáng

.Q

A. tăng cường độ chùm sáng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

B. Vùng tia tử ngoại D. Vùng ánh sáng nhìn thấy

D

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen ( tia X) ? A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh

B. Có thể đi qua lớp chì dày vài centimet

C. Khả năng đâm xuyên mạnh

D. Gây ra hiện tượng quang điện

Câu 8: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. λ =

2πc f

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2πf c

B. λ =

C. λ =

f c

D. λ =

c f

Câu 9: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng D. huỳnh quang.

C. 10Ω

D. 10 2 Ω

.Q

D. 0,55 µ m.

Đ

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động

ẠO

Câu 12: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi.

N

G

B. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ hơn rất nhiều biên độ dao động riêng của hệ dao động.

H Ư

C. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động..

TR ẦN

D. biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng của hệ dao động Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi B. lò xo không biến dạng.

10 00

B

A. vật có vận tốc cực đại. C. vật đi qua vị trí cân bằng.

D. lò xo có chiều dài cực đại.

Ó

A

Câu 14: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

H

A. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.

-L

Í-

B. là lực hút khi hai điện tích đó trái dấu. C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

ÁN

D. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.

TO

Câu 15: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là B. λ /4

C. λ/2

D. λ

Đ

A. 2 λ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,15 µm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 0,65 µ m.

TP

A. 0,30µ m.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 11: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19 J. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m / s,giới hạn quang điện của đồng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 20Ω

U Y

A. 20 2 Ω

N

H

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,2/π H. Cảm kháng của đoạn mạch bằng

N

B. quang - phát quang. C. tán sắc ánh sáng.

Ơ

A. quang điện trong.

D

IỄ N

Câu 16: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là π π x1 = 5cos(2πt − )cm; x2 = 5cos(2πt − )cm . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 6 2 A. 5 3 cm

B. 5 2 cm

C. 5 cm

D. 10 cm

Câu 17: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây? Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện. B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ. C. Song song với các đường sức từ.

B. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

C. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

D. Hệ số công suất của mạch giảm.

H Ư

N

G

A. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm.

A. giảm 2 lần.

B. tăng

3 lần.

TR ẦN

Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài của con lắc đơn thêm một đoạn 3l .Thì chu kì dao động riêng của con lắc C. giảm

3 lần.

D. tăng 2 lần.

10 00

B

Câu 21: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto B. lớn hơn tốc độ biến thiên của dòng điện.

C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

D. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

A

A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

Í-

H

Ó

Câu 22: Hai bóng đèn sợi đốt có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2.Nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2 là A. (U1/U2)2

C. U1/U2

D. (U2/U1)2

-L

B. U2/U1

TO

ÁN

Câu 23: Khi tịnh tiến chậm một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo và luôn vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của một mắt không có tật từ xa đến điểm cực cận của nó, thì có ảnh luôn hiện rõ trên võng mạc. Trong k hi vật dịch chuyển, tiêu cự của thủy tinh thể và góc trông vật của mắt này thay đổi như thế nào? A. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng.

B. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng.

C. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm.

D. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (trong đó U0 không đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu f = f0 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, sau đó tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 1,00

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 0,87

.Q

B. 0,71

TP

A. 0,50

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

π  Câu 18: Đặt điện áp u = U 0 cos  100πt +  V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng 6  π   điện qua mạch là i = I 0 cos  100πt −  A . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 12  

N

D. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.

D

IỄ N

Câu 24: Trong một giờ thực hành vật lí, bạn Tiến sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số như hình vẽ bên, nếu bạn ấy đang muốn đo điện áp xoay chiều 220V thì phải xoay núm vặn đến :

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 16

TR ẦN

Câu 26: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều với độ lớn vận tốc

0,3π 3cm / s và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8cm (tính theo phương truyền sóng). Tốc độ truyền sóng trên dây là: B. 12 cm/s.

C. 2,4 m/s.

B

A. 0,6 m/s.

D. 1,2 m/s.

Ó

A

10 00

Câu 27: Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 và điện trở R = 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T. Cho vòng dây quay đều với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là B. 1,00 J.

C. 0,51 J.

D. 3,14 J.

Í-

H

A. 0,10 J.

TO

ÁN

-L

Câu 28: Một học sinh khảo sát dao động điều hòa của một chất điểm dọc theo trục Ox (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t như hình vẽ. Đồ thịx(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 4

N

B. 2

H Ư

A. 8

G

Đ

ẠO

TP

Câu 25: Một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là k (k > 1). Nhưng do không ghi ký hiệu trên máy nên không biết được các cuộn sơ cấp và thứ cấp. Một người đã dùng máy biến thế trên lần lượt đấu hai đầu mỗi cuộn dây của máy vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi U và dùng vôn kế đo điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây còn lại. Kết quả lần đo thứ nhất thu được là 160V, lần đo thứ 2 là 10V.Máy đó có có tỉ số k bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. vạch số 250 trong vùng ACV.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. vạch số 50 trong vùng DCV.

U Y

B. vạch số 50 trong vùng ACV.

.Q

A. vạch số 250 trong vùng DCV.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

A. (3), (2), (1).

B. (2), (1), (3).

C. (1), (2), (3).

D. (2), (3), (1).

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 8mm

B. 8 3 mm

C. 12mm

D. 4 3 mm

D. 15 bức xạ.

C. 0,5.

N

B. 0,4.

H Ư

A. 1,5.

G

Đ

điểm sáng 1bằng không thì vận tốc của điểm sáng 2 mới giảm đi 2 lần. Vào thời điểm mà hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc lần tiếp theo sau thời điểm ban đầu thì tỉ số độ lớn li độ của chúng khi đó là D. 1,0.

A. r = 4 Ω

TR ẦN

Câu 32: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8Ω thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng B. r = 0,5 Ω

C. r = 2 Ω

D. r = 1 Ω

Ó

B. |q| = 3,4.10-7 C

C. |q| = 5,3.10-9 C

D. |q| = 1,7.10-7 C

H

A. |q| = 2,6.10-9 C

A

10 00

B

Câu 33: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg , được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài l = 0,5 m. Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a = 5cm. Độ lớn điện tích mỗi quả cầu xấp xỉ bằng

ÁN

-L

Í-

Câu 34: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình B = B0 cos(2π.106 t ) (t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là B. 0,25 µs

C. 1,00 µs

D. 0,50 µs

TO

A. 0,33 µs.

Câu 35: Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao 2 cm đặt song song với một màn hứng ảnh cố định. Đặt một thấu kính có tiêu cự f vào khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với màn ảnh. Khi ảnh của vật AB hiện rõ nét trên màn thì khoảng cách giữa vật và màn đo được gấp 7,2 lần tiêu cự. Chiều cao ảnh của AB trên màn bằng

Đ IỄ N D

A. 10 cm hoặc 0,4 cm. B. 4 cm hoặc 1 cm.

C. 2 cm hoặc 1 cm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 31: Cho hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm ban đầu t = 0 hai điểm sáng cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với cùng độ lớn vận tốc, đến khi vận tốc của

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4 bức xạ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B. 6 bức xạ.

TP

A. 10 bức xạ.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 30: iết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức E En = − 20 (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi n chiếu bức xạ có tần sốf1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 = 0,8f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa là

N

Câu 29: Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là

D. 5 cm hoặc 0,2 cm.

Câu 36: Một mạch dao động lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên theo phương trình . Trong ba khoảng thời gian theo thứ tự liên tiếp nhau là ∆t1 = 0,5µs; ∆t2 = ∆t3 = 1µs thì điện lượng chuyển qua tiết diện ngang của dây dẫn tương ứng là ∆q1 = 3.10-6C; ∆q2 = 9.10—6C; ∆q3,trong đó

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


A. ∆q3 = 9.10—6C

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. ∆q3 = 6.10—6C

C. ∆q3 = 12.10—6C

D. ∆q3 = 15.10—6C

C. 42,0 dB

D. 60,2 dB

H

B. 46,0 dB

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện AN vào dao động ký điện tử ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp theo thời gian như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 3A. Tổng điện trở thuần của mạch điện bằng:

B. 100Ω

C. 150 3 Ω

ÀN

A. 50 3 Ω

D. 50Ω

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Một lò xo và một sợi dây đàn hồi nhẹ có cùng chiều dài tự nhiên được treo thẳng đứng vào cùng một điểm cố định, đầu còn lại của lò xo và sợi dây gắn vào vật nặng có khối lượng m =100g như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k1 = 10 N/m, sợi dây khi bị kéo dãn xuất hiện lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ giãn của sợi dây với hệ số đàn hồi k2 = 30 N/m ( sợi dây khi bị kéo dãn tương đương như một lò xo, khi dây bị cùng luwjcj đàn hồi triệt tiêu ) Ban đầu vật đang ở vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn a = 5 cm rồi thả nhẹ. Khoảng thời gian kể từ khi thả cho đến khi vật đạt độ cao cực đại lần thứ nhất xấp xỉ bằng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 0,5 mm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

C. 1,8 mm.

Đ

B. 2,5 mm.

G

A. 1,0 mm.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 2m, nguồn sáng S ( cách đều 2 khe) cách mặt phẳng hai khe một khoảng d = 1m phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75µm. Bố trí thí nghiệm sao cho vị trí của nguồn sáng S, của mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 và của màn ảnh được giữ cố định còn vị trí các khe S1, S2 trên màn có thể thay đổi nhưng luôn song song với nhau. Lúc đầu trên màn thu được tại O là vân sáng trung tâm và khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Sau đó cố định vị trí khe S1 tịnh tiến khe S2 lại gần khe S1một đoạn ∆a sao cho O là vân sáng. Giá trị nhỏ nhất của ∆a là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 56,6 dB

Ơ

Câu 37: Cho tam giác ABC vuông cân tại A nằm trong một môi trường truyền âm. Một nguồn âm điểm O có công suất không đổi phát âm đẳng hướng đặt tại B khi đó một người M đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm là 40dB. Sau đó di chuyển nguồn O trên đoạn AB và người M di chuyển trên đoạn AC sao cho BO = AM. Mức cường độ âm lớn nhất mà người đó nghe được trong quá trình cả hai di chuyển bằng

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

N

Ơ

H

N

C. 0,175 s.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

B. 0,751 s.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

A. 0,157 s.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. 0,457 s.

--- HẾT ---

Trang 7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

5-D

6-C

7-B

8-D

11-A

12-A

13-D

14-C

15-C

16-A

17-C

18-B

21-C

22-A

23-D

24-D

25-C

26-B

27-B

31-C

32-C

33-D

34-B

35-A

36-D

37-B

TP

20-D

29-D

30-A

39-D

40-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

19-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-D

10-B

D

IỄ N

Đ

ÀN

28-D

9-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4-C

ẠO

N

3-A

U Y

2-B

.Q

1-B

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án B

Đ

Câu 3: Đáp án A

G

Câu 4: Đáp án C

H Ư

N

Câu C sai do năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau chứ không phải bằng nhau

TR ẦN

Câu 5: Đáp án D

Sự lan truyền sóng cơ là sự truyền các dao động trong môi trường chân không không có phần tử dao động nên sóng cơ không lan truyền được

B

Câu 6: Đáp án C

10 00

Dải sóng điện từ trên có tần số nằm trong khoảng 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz có bước sóng nằm trong khoảng 1,5.10-5m đến 3,75.10-6m thuộc vùng tia hồng ngoại

A

Câu 7: Đáp án B

H

Ó

Tia X bị chặn bởi lớp chì dày vài milimet nên câu B sai

-L

Í-

Câu 8: Đáp án D

ÁN

Bước sóng của sóng điện từ truyền trong chân không được xác định bởi biểu thức λ =

Câu 9: Đáp án A

Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong

ÀN

Câu 10: Đáp án B

c f

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Tia hồng ngoại được ứng dụng để sưởi ấm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

Đ

Cảm kháng của cuộn dây được xác định bởi biểu thức:

D

Z L = ωL = 100π.

0, 2 = 20 Ω π

Câu 11: Đáp án A Giới hạn quang điện của đồng được xác định bởi biểu thức:

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

λ=

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

hc 6, 625.10−34.3.108 = = 3.10−7 m = 0,3 µm −19 A 6, 625.10

Câu 12: Đáp án A

N

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ

Ơ

Câu 13: Đáp án D

ta thấy lực điện tỷ lệ nghịch với bình phương

G

 π  π  A12 + A22 + 2 A1 A2 cos ( φ1 − φ2 ) = 52 + 52 + 2.5.5.cos  − −  −   = 5 3cm  2  6 

B

A=

TR ẦN

Biên độ dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức :

10 00

Câu 17: Đáp án C

Câu C sai vì lực từ có phương vuông góc với B chứ không song song với các đường sức từ

A

Câu 18: Đáp án B

H

Ó

Hệ số công suất của mạch được xác định bởi biểu thức:

ÁN

Câu 19: Đáp án B

-L

Í-

 π  π  1 cos φ = cos ( φu − φi ) = cos  −  −   = ≈ 0, 71 2  6  12  

Câu 20: Đáp án D

Đ

ÀN

Chu kỳ dao động của con lắc đơn là T1 = 2π

l g

IỄ N

Chu kỳ của con lắc khi tăn chiều dài thêm 3l là T2 = 2π

D

H Ư

Câu 16: Đáp án A

λ 2

N

Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp trong sóng dừng là

Đ

Câu 15: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

khoảng cách do đó câu C sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

εr 2

.Q

q1 q2

TP

Áp dụng công thức tính lực điện Cu lông: F = k

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 14: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Động năng của con lắc lò xo nằm ngang đạt giá trị cực tiểu khi lò xo có chiều dài cực đại tức là vật đang ở vị trí biên khi đó vận tốc có giá trị cực tiểu

l + 3l l = 2.2π = 2T1 g g

Vậy sau khi tăng chiều dài thêm 3l thì chu kỳ của con lắc tăng thêm 2 lần

Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Công suất định mức của hai bóng đèn bằng nhau khi đó ta có: P1 =

U12 U2 R U2 = P2 = 2 => 1 = 12 R1 R2 R2 U 2

N

=> Đáp án A đúng

Ơ

Câu 23: Đáp án D

U Y

Câu 25: Đáp án C

G

Câu 26: Đáp án B

N

Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3mm, chuyển động ngược chiều

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

với độ lớn vận tốc 0,3π 3cm / s và cách nhau một khoảng ngắn nhất 8cm. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

Từ đường tròn lượng giác, xác định được độ lệch pha của hai phần tử trên dây: 2π 2π 2πd min ⇒ = ⇒ λ = 3d min = 3.8 = 24cm 3 3 λ

ÁN

∆φ =

ÀN

Sử dụng hệ thức độc lập theo thời gian của x và v ta có:

v2 ⇒ω= ω2

v 2

A −x

2

=

3π 3 2

2

6 −3

= π ( rad / s ) ⇒ f =

ω = 0,5 Hz 2π

IỄ N

Đ

A2 = x 2 +

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Lấy (1)/(2) ta được: 16 = k2 => k = 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

U1 U ⇔ 10 = (2) k k

+ Lần đo thứ hai: U2’ = 10V => máy hạ thế ⇒ U 2′ =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Lần đo thứ nhất: U2 = 160V => máy tăng thế ⇒ U 2 = kU1 ⇔ 160 = kU (1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 24: Đáp án D

D

Tốc độ truyền sóng trên dây: v = λ.f = 24.0,5 = 12 cm/s

Câu 27: Đáp án B Vận tốc góc: ω = 100 rad/s Khi vòng dây quay 1000 vòng thì góc quay được: ∆α = 1000.2π = 2000π (rad/s) Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

=> Thời gian quay hết 1000 vòng là: t =

∆ α 2000π = = 20π ( s ) ω 100

=> Nhiệt lượng toả ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là: 2

H

Ơ

N

 ωBS  2 2   2 100.0,1.100.10−4 ) ( ( ωBS ) U 2   .t = .20π = 1J Q= t= t= R R 2R 2.0,314

=> (2) là đồ thị của x(t); (3) là đồ thị của v(t); (1) là đồ thị của a(t)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 29: Đáp án D

10 00

B

Bước sóng: λ = vT = v/f = 12cm Biên độ của điểm M và N:

12 cos30 = = 3 ⇒ A N = 4 3cm A N cos60

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

 π ( MB − AM ) π ( MB − AM ) π (17 − 15 ) cos cos A M = 2a. cos λ 12 λ A  ⇒ M = =  AN π ( BN − AN ) π (14,5 − 10, 5 ) π ( BN − AN )  cos cos A = 2a. c os  N λ 12 λ 

Câu 30: Đáp án A

ÀN

Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào vào đám nguyên tử thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ: n ( n − 1)

Đ D

IỄ N

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(3) sớm pha hơn (2) góc π/2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(1) sớm pha hơn (3) góc π/2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Từ đồ thị ta thấy:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 28: Đáp án D

= 3 ⇒ n = 3 ⇒ hf1 = E3 − E1 (1)

Khi chiếu bức xạ có tần số f2 = 1,08f1 thì: hf2 = Ex – E1 (2)

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

E0  E0  1 − − − 2 +1 hf 2 Ex − E1 x 2  12  Từ (1) và (2) ⇒ = ⇔ 1, 08 = ⇔ 1, 08 = x ⇒ x=5 E0 E0  E0  hf1 E3 − E1 − 2 +1 − 2 −− 2  3 3  1 

2

= 10 bức xạ.

Ơ

5 ( 5 − 1)

H

ω1 A2 = ω2 A1

TR ẦN

⇒ ω1 A1 = ω2 A2 ⇒

N

H Ư

+ Ở VTCB theo chiều dương hai điểm sáng có cùng độ lớn vật tốc

G

Đ

ẠO

 π   x1 = A1 cos  ω1 t − 2   v1 = ω1 A1cos ( ω1 t )    ⇒   x = A cos  ω t − π   v 2 = ω2 A 2 cos ( ω2 t ) 2  2   2 2 

- Công thức tính vận tốc tại thời điểm t: v = ω A2 − x 2

10 00

B

Khi vận tốc của điểm sáng 1 bằng 0 thì vận tốc của điểm sáng 2 mới giảm lần:

H

Ó

A

v = ω A2 − x2 = 0  x1 = A1 1 1 1  1   ω2 A 2 ⇒  x = A 2 2 2  v 2 = ω2 A 2 − x 2 =  2 2  2 

TO

ÁN

-L

Í-

Biểu diễn trên đường tròn lượng giác ta có:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

+ Phương trình dao động của hai điểm sáng:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Tại thời điểm t = 0 hai điểm sáng cùng đi qua VTCB theo chiều dương

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 31: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

=> Phát ra tối đa:

N

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Từ đường tròn lượng giác ta thấy: cùng trong khoảng thời gian t, góc quét được của hai chất điểm lần lượt là:

H

Ơ

N

π  α1 = ω1 t = 2 ω A ⇒ 1 =2⇒ 2 =2  A1 ω2 α = ω t = π 2 2  4

U Y

H Ư

N

Với k = 0 => thời điểm đầu tiên hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc.

T2 2T1 = 3 3

TR ẦN

Với k = 1 => thời điểm tiếp theo hai điểm sáng có cùng độ lớn vận tốc là: t ′ = => Góc quét được tương ứng của hai chất điểm trên đường tròn:

A

10 00

B

2π 2T1 4π  α1 = ω1 t ′ = T 3 = 3  1  α = ω t ′ = 2π T2 = 2π 2  2 T2 3 3

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

( k ∈ Z)

Đ

k2π kT2 2kT1 = = 3ω2 3 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

k2π = kT2 ω2

G

 t=  2ω2 t = ω2 t + k2π  ⇔ ⇒  2ω2 t = ω2 t + k2π  t =  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

ω t = ω2 t + k2π ω1 A1cos ( ω1 t ) = ω2 A 2 cos ( ω2 t ) ⇔ cos ( ω1 t ) = cos ( ω2 t ) ⇔  1 ω1 t = ω2 t + k2π

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

- Thời điểm hai điểm sáng có cùng vận tốc:

D

IỄ N

A1 3 A Từ đường tròn lượng giác ta có tỉ số độ lớn li độ của hai điểm sáng: = 2 = 1 = 0,5 x2 A2 3 A2 2 x1

Câu 32: Đáp án C

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Công suất mạch ngoài có cùng giá trị: 2

2

2

2

 E   E   E   E  .0,5 =  P1 = P2 ⇔   R1 =   R2 ⇔   .8   r +8  r + 0,5   r + R1   r + R2 

8

( r + 8)

2

2

2

⇔ 0,5 ( r + 8 ) = 8 ( r + 0, 5 ) ⇒ r = 2 Ω

9.109

2

= 1, 7.10−7 C

Í-

2π 2π = = 10−6 s = 1µs ω 2π.106

ÁN

Chu kì: T =

-L

Phương trình của cường độ điện trường: E = E0.cos(2π.106t)

TO

Biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,1. ( 5.10 −2 )

H

Câu 34: Đáp án B

Fd .r 2 = k

A

kq 2 Lại có: Fd = 2 ⇒ q = r

10 00

B

Fd 2,5 2,5 2,5 P= .0, 2.10 = 0,1N = ⇒ Fd = 2 2 2 2 2 P 50 − 2, 5 50 − 2,5 50 − 2, 52

Ó

tan α =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

Từ hình vẽ ta có:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 33: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

=

N

( r + 0,5)

2

Ơ

0,5

H

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-L

Í-

H

 A ′B′ d ′ 1  AB = d = 5 ⇒ A ′B′ = 0, 4cm ⇒  A ′B′ = d ′ = 5 ⇒ A ′B′ = 10cm  AB d

ÁN

Câu 36: Đáp án D

TO

Điện lượng chuyển qua tiết diện bằng ∆ q = q1 − q2

N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

5, 2 + 4,8  d ′ = 5d ′ d = 2 ⇒  d = 5, 2 − 4,8 d ′ = 0, 2d ′  2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

∆ = 23, 04.d ′2 ⇒ ∆ = 4,8d ′

G

Đ TR ẦN

⇒ d 2 + 2d.d ′ + d ′2 − 7, 2d.d ′ = 0 ⇔ d 2 − 5, 2d.d ′ + d ′2 = 0

H Ư

1 1 1 1 1 7, 2 1 1 1  + = d + d ′ = 7, 2f ⇒ + = d + d ′ ⇔ + = d d′ d d′ d + d′  d d′ f 7, 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Câu 35: Đáp án A Ta có:

.Q

T 1 = = 0, 25 µs 4 4

TP

Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên cường độ điện trường bằng 0 là: t =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D :\gõ v ăn bản\2018\Q uang Tiến\Tháng 4\18\Lý \dav inh2_files\1_8.P N G

D

IỄ N

Đ

T  ∆t1 = 6 T => ∆t1 + ∆t 2 = => q1 = −q 3  2 ∆t = ∆t = T 2 3 3 

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Q0 => ∆ q3 = q4 − q3 = 0 ( Loại trường hợp này) 2

10 00

B

Trường hợp 2 : Nếu q1 > q 2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

−6 ∆q1 = q1 − q 2 q1 = 6.10 C q3 =− ql1 →   −6 ∆q 2 = q 2 − q 3 q 2 = 3.10 C

Đ

q2 q 1 − arccos 1  arccos ω Q0 Q0

D

IỄ N

α=

q4 = q2 =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

q4 = −

TR ẦN

H Ư

N

G

Q  q1 = 0  q q  π 1  2 α =  ar cos 1 − ar cos 2  = => Q0 = 6µC => q 2 = Q 0 =>  ω Q0 Q0  3 q = − Q 0  3 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

ẠO

−6 ∆q1 = q 2 − q1 q1 = 6.10 C q3 =− q1  →   −6 ∆q 2 = q 2 − q 3 q 2 = 3.10 C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Trường hợp 1 : Nếu q1 < q2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

 π q 2 = 0, 5Q 0  = ⇒ Q 0 = 6µC ⇒ q1 = Q0 ⇒  q 3 = −Q 0  3

Q0 Q ⇒ ∆q 3 = q 4 − q 3 = 0 + Q0 = 9µC 2 2

Câu 37: Đáp án B Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

∆ABC vuông cân tại A có BO = AM => OMmin <=> OM là đường trung bình của ∆ABC

= 10.log

B

 BC  4π .    2 

2

A

TO

ÁN

-L

Í-

⇒ ( LM )max = 40 + 10 log 4 = 46dB Câu 38: Đáp án D

4P 4π.BC 2

4P P − 10.log = 10 log 4 ⇒ ( LM ) max = LC + 10 log 4 2 4π.BC 4π.BC 2

H

⇒ ( LM )max − LC = 10.log

P

10 00

BC ⇒ ( LM )max = 10.log 2

Ó

⇒ OM min =

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Ta có: ( LM )max ⇔ OM min

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Khi di chuyển nguồn O trên đoạn AB và người M di chuyển trên đoạn AC sao cho BO = AM thì mức P cường độ âm người nghe được: LM = 10.log 4π.OM 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Đ

ẠO

Khi nguồn âm O đặt tại B, người đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm: P LC = 10.log = 40dB 4π.BC 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

a  MI = S1 I − S1 M = 2 a a − ∆a ∆a  3  4i = 3mm => i = mm  => MI = − =   S S 2 2 2 4 a − ∆ a   S M = 1 2 =  1 2 2

Ơ

N

∆SIM đồng dạng với ∆SOO

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Biểu diễn thời điểm ban đầu t = 0 trên đường tròn lượng giác:

A

=> Pha ban đầu của uAB là: φAB = - π/6 (rad)

Í-

H

Ó

π  => Phương trình của uAB: u AB = 100 6cos  ωt −  V 6 

TO

ÁN

-L

 π  u AB = 100 6cos  ωt − 6  V     π  + Từ đồ thị ta có phương trình của các điện áp: u AN = 2Ucos  ωt −  V 3    π  u AM = 2Ucos  ωt +  V 3  

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Từ đồ thị ta thấy: U 0 AB = 100 6V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+ Viết phương trình của uAB:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 39: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

∆a SI MI d k =1 = ⇔ = 2 → ∆ amin = 0,5mm SI + IO OO ′ s+D ki

2

D

IỄ N

+ U AN = U AN ⇒ r 2 + Z L2 = r 2 + ( Z L − Z C ) ⇒ Z C = 2 Z L ( ∗)

 Z Z − ZC Z −ZL = −1 ⇔ L . = −1 ⇒ r ( R + r ) = Z L2 ( ∗ ∗) + U AM ⊥ U AB ⇒ tan φAM tan φAB = −1 ⇔ L . L r r+R r r+R

+ UAN = UAM; ZC = 2ZL. Ta có giản đồ vecto:

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Í-

50 = 50 Ω 3

-L

⇒ r + R = 3r = 3.

ÁN

Câu 40: Đáp án C

Chọn gốc toạ độ tại VTCB; chiều dương hướng xuống dưới.

mg 0,1.10 = = 2, 5cm k 40

Đ

ÀN

Độ giãn của hệ lò xo + dây đàn hồi khi vật ở VTCB: ∆ l =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10000 10000 50 Ω ⇔ 9r 2 + 3r 2 = ⇒r= 3 3 3

Ó

2

⇔ ( 3r ) + Z L2 =

A

U AB 100 3 100 10000 2 2 = = ⇒ Z 2 = ( R + r ) + ( Z L − ZC ) = 3 3 I 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10 00

B

+ Tổng trở:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ TR ẦN

 ZC = 2ZL  Z2 Từ (*); (**); (***) ta có: r ( R + r ) = Z2L ⇒ r + R = L = 3r r  Z r 3 =  L

Z=

G

N

Z π ZL = ⇔ L = 3 ⇒ Z L = 3r ( ∗ ∗ ∗) 3 r r

H Ư

Từ giản đồ vecto ta có: tan

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

- Khoảng thời gian từ khi thả vật đến khi vật đạt độ cao cực đại lần thứ nhất được chia làm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (sợi dây bị kéo giãn tương đương như một lò xo): Vật đi từ vị trí biên x = 5cm đến vị trí x = -∆l = -2,5cm + Giai đoạn 2 (khi dây bị trùng lực đàn hồi bị triệt tiêu): Vật đi từ vị trị x = -∆l = -2,5cm đến biên âm. - Giai đoạn 1:

Trang 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hệ dao động gồm lò xo và sợi dây đàn hồi nhẹ có cùng chiều dài tự nhiên treo thẳng đứng vào cùng một điểm cố định đầu còn lại của lò xo và sợi dây gắn vào vật nặng được coi như hai lò xo mắc song song => Độ cứng của hệ: k = k1 + k2 = 10 + 30 = 40 N/m

H

- Giai đoạn 2:

mg = 10cm => tại vị trí lò xo không biến dạng x = -10cm k1

H

Ó

A

Độ giãn của lò xo ở VTCB: ∆ l ′ =

2π 52 − 2,52 = 50 3 ( cm / s ) 0,1π

Í-

Vật dao động điều hoà với chu kì và biên độ:

TO

ÁN

-L

 m 0,1 2π = 2π = 0, 2π ( s ) ⇒ ω′ = = 10rad / s T ′ = 2π k1 10 0, 2π   2 2  50 3 v 2 A ′ = x 2 + 2 = ( −10 ) + = 5 7cm ′ ω 102 

(

)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

Tại li độ x = -2,5cm vật có vận tốc: v = ω A2 − x 2 =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư π π 2π 2π T 2π 0,1π π s + = ⇒ t1 = = . = 2 6 3 3 2π 3 2π 30

TR ẦN

=> Góc quét: α1 =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Thời gian vật đi từ x = 5cm đến x = -2,5cm được biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Ban đầu vật ở VTCB, kéo vật thẳng đứng xuống dưới một đoạn a = 5cm rồi thả nhẹ => A = 5cm.

Ơ

N

m 0,1 = 2π = 0,1π ( s ) k 40

Chu kì dao động của hệ: T = 2π

D

IỄ N

Đ

Vật đi từ vị trí x = -∆l = -10cm đến biên âm x = −5 7cm được biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

Trang 21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

=> Khoảng thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật đạt độ cao cực đại: t = t1 + t2 = 0,175s

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

α2 = 0, 071s ω′

TP

Từ đường tròn lượng giác ta tính được: α2 = 0, 71rad ⇒ t2 =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

D. C2H4

Ơ

ẠO

B. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.

G

Đ

C. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.

N

D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 3: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại như sau:

H

Trong thí nghiệm trên, oxit X có thể là B. Fe2O3.

C. MgO.

D. Al2O3.

-L

Í-

A. Na2O.

ÁN

Câu 4: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn? B. Quỳ tím.

C. Cu(OH)2/OH−.

D. Kim loại Na.

TO

A. dung dịch AgNO3/NH3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 2: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. C4H8

U Y

B. C5H10

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. C3H6

N

H

Câu 1: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X (đktc) qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). Công thức phân tử của anken là

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

IỄ N

Đ

Câu 5: Cho m gam Na tác dụng với nước dư thu được 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là A. 3,45.

B. 6,90.

C. 9,20.

D. 4,60.

D

Câu 6: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức cấu tạo của A là A. HCOOC2H5.

B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Câu 7: Cho phenol vào dung dịch Br2 dư thì hiện tượng xảy ra là A. có khí thoát ra.

B. không hiện tượng. C. có kết tủa trắng.

D. có kết tủa vàng.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Cho các phát biểu sau về polime: (a) Tơ Lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là hexametylenđiamin và axit ađipic. (b) Tơ nitron, tơ visco và tơ nilon-7 đều là tơ tổng hợp.

N

(c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

H

Ơ

(d) Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng của buta-1,3-đien với lưu huỳnh.

B. 0,98 gam.

C. 3,31 gam.

D. 2,33 gam.

G

A. 1,71 gam.

Đ

ẠO

Câu 9: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

A. C2H4 và Al(OH)3.

B. C2H6 và Al(OH)3.

H Ư

N

Câu 10: Khi cho Al4C3 tác dụng với nước tạo ra sản phẩm nào sau đây? C. C2H2 và Al(OH)3.

D. CH4 và Al(OH)3.

B

10 00

A. xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa.

TR ẦN

Câu 11: Có một cốc đựng dung dịch HCl, nhúng một lá Cu vào, quan sát bằng mắt thường không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu để lâu ngày, dung dịch trong cốc dần chuyển sang màu xanh. Lá Cu có thể bị đứt ở chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng của cốc axit. Nguyên nhân của hiện tượng này là

B. Cu tác dụng chậm với axit HCl.

A

C. Cu bị thụ động trong môi trường axit.

Ó

D. Cu tác dụng với HCl có mặt của O2trong không khí.

Í-

H

Câu 12: Hiện tượng khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) là

-L

A. xuất hiện kết tủa keo.

B. dung dịch bị vẩn đục.

ÁN

C. dung dịch bị vẩn đục sau đó lại trong suốt. D. không có hiện tượng gì. Câu 13: A là hỗn hợp gồm FeO; Fe2O3;Fe3O4 đều có số mol bằng nhau. Chia A làm 2 phần bằng nhau:

ÀN

- Hòa tan phần 1 bằng V lít dung dịch HCl 2M (vừa đủ). - Dẫn một luồng CO dư qua phần 2 nung nóng được 33,6 gam sắt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4.

.Q

B. 6.

TP

A. 5.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số phát biểu không đúng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

(g) Amilopectin có cấu trúc mạch polime không phân nhánh.

N

(e) Thủy tinh hữu cơ Plexiglas được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat.

D

IỄ N

Đ

Giá trị của V là A. 0,45.

B. 0,75.

C. 0,8.

D. 1,2.

Câu 14: Cho các chất sau: (X) glucozơ, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) glixerol, (R) xenlulozơ. Các chất tham gia phản ứng thủy phân là A. Y, Z, R.

B. Z, T, R.

C. X, Z, R.

D. X, Y, Z.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 15: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe; 0,15 mol Cu (Biết các phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm khử NO) là A. 1,2 lít.

B. 0,8 lít.

C. 1,0 lít.

D. 0,6 lít.

B. HCl.

C. KOH.

D. K2CO3.

Ơ .Q

Đ

(e) Anilin tác dụng với dung dịch brom thu được kết tủa màu vàng.

G

(g) Oligopeptit cấu tạo nên protein.

A. 3.

B. 5.

C. 4.

H Ư

N

Số nhận định sai là

D. 2.

B. 9,234 gam.

C. 8,64 gam.

D. 8,208 gam.

B

A. 9,72 gam.

TR ẦN

Câu 18: Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 72 gam dung dịch glucozơ 10%. Biết hiệu suất phản ứng trên đạt 95%. Khối lượng của bạc bám trên gương là

B. 3,2.

C. 5,6.

D. 5,24.

A

A. 6,4.

10 00

Câu 19: Cho 8,4 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,5M và FeCl3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

B. 0,788 gam đến 3,940 gam. D. 0,788 gam đến 3,152 gam.

Í-

A. 0 gam đến 3,152 gam.

-L

H

Ó

Câu 20: Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,016 mol Ba(OH)2. Hỏi giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi số mol CO2 biến thiên từ 0,004 mol đến 0,0192 mol?

ÁN

C. 0 gam đến 0,788 gam.

Câu 21: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH(có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là B. 8,8 gam.

C. 6,0 gam.

D. 5,2 gam.

ÀN

A. 4,4 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(d) Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6.

TP

(c) Gly-Ala có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thu được glucozơ và saccarozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(a) Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh.

U Y

N

H

Câu 17: Cho các nhận định sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. NaOH.

N

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: NaHCO3 + X → Na2 CO3 + H 2 O . Chất X là

D

IỄ N

Đ

Câu 22: Cho 1,38 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại là Fe và Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là A. 39,13%.

B. 29,35%.

C. 23,48%.

D. 35,22%.

Câu 23: Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Công thức của hai amin trên là A. C3H9N và C4H11N. B. CH5N và C2H5N.

C. CH5N và C2H7N.

D. C2H7Nvà C3H9N.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24: Chất nào sau đây không dẫn được điện? A. Dung dịch HBr.

B. KCl rắn khan.

C. CaCl2 nóng chảy.

D. NaOH nóng chảy.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một este X rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là D. HCOOCH3.

N

B. CH3COOCH2CH3. C. CH3COOCH3.

Ơ

A. HCOOCH2CH3.

C. 7,62 lít.

D. 3,36 lít.

D. V = 22,4(b + 6a).

Đ

Câu 28: Sản phẩm chính thu được khi cho 3-clobut-1-en tác dụng với HBr có tên thay thế là

G

A. 2-brom-3-clobutan. B. 1-brom-3-clobutan. C. 2-brom-2-clobutan. D. 2-clo-3-brombutan.

B. 9.

C. 6.

TR ẦN

A. 7.

H Ư

N

Câu 29: Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Số phương trình phản ứng oxi hóa – khử là D. 8.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là C. 1,19 gam.

B

B. 3,12 gam.

10 00

A. 0,78 gam.

D. 1,74 gam.

Câu 31: : Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất trong tất cả các kim loại lần lượt là B. Fe và Li.

C. Cr và K.

D. W và Hg.

A

A. W và K.

-L

Í-

H

Ó

Câu 32: Teflon là vật liệu polime siêu bền, chịu nhiệt, chịu axit và kiềm, được dùng để tráng lên bề mặt chảo chống dính, bộ phận chịu mài mòn… nên được mệnh danh là “vua của chất dẻo”. Công thức của teflon là

ÁN

A. (−CFCl − CFCl −) n .B. (−CH 2 − CHCl −)n . C. (−CHF − CHF −) n . D. (−CF2 − CF2 −) n . Câu 33: Anilin có công thức là A. CH3COOH.

B. C6H5NH2.

C. CH3OH.

D. C6H5OH.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 34: Tách nước hoàn toàn từ 25,8 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol X và Y (MX<MY), sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn B cần vừa đủ 1,8 mol O2. Mặt khác, nếu tách nước không hoàn toàn 25,8 gam A (ở 140oC, xúc tác H2SO4 đặc), sau phản ứng thu được 11,76 gam hỗn hợp các ete. Biết hiệu suất ete hóa của Y là 50%. Hiệu suất ete hóa của X là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. V = 22,4(4a – b).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. V = 22,4(b + 5a).

ẠO

A. V = 22,4(b + 7a).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 33,60 lít.

Câu 27: Cho a mol chất béo X tham gia phản ứng cộng tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V, a và b là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 6,72 lít.

U Y

N

H

Câu 26: Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO41M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thu được (đktc) là

A. 40%.

B. 75%.

C. 45%.

D. 60%.

Câu 35: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M, thu được 13,44 lít khí CO2 (ở đktc) và 6,48 gam H2O. Nếu cho 0,1 mol hỗn hợp M tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì số mol AgNO3tham gia phản ứng là

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,12.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 0,14.

C. 0,2.

D. 0,1.

C. 10 gam.

D. 13 gam.

Ơ

B. 20 gam.

H

A. 15 gam.

N

Câu 36: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO:mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

D. 22,7.

B. 24,20.

C. 24,92.

10 00

A. 19,88.

B

TR ẦN

Câu 39: Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2,CO2và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là D. 21,32.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 40: Một dung dịch X có chứa các ion sau: x mol H+ , y mol Al3+, z mol SO42− và 0,1 mol Cl−. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

ÀN

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là B. 46,60 gam.

D

IỄ N

Đ

A. 52,84 gam.

C. 51,28 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 29,1.

N

B. 34,1.

H Ư

A. 27,5.

G

Đ

ẠO

Câu 38: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 40,5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 13,5.

.Q

B. 37,0.

TP

A. 43,0.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 37: Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

D. 67,59 gam.

--- HẾT ---

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-A

11-D

12-C

13-C

14-A

15-B

16-A

17-B

18-D

21-A

22-A

23-C

24-B

25-D

26-A

27-A

28-A

31-D

32-D

33-B

34-D

35-B

36-D

37-A

9-C

Đ

10-D

19-B

20-D

29-A

30-B

39-D

40-C

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-B

U Y

4-C

.Q

3-B

TP

2-C

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 01

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án C

H Ư

N

X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.

Câu 3: Đáp án B

TR ẦN

Fe2O3

Câu 4: Đáp án C

B

Sử dụng: Cu(OH)2/OH− tạo dung dịch màu xanh lam đậm: gixerol.

10 00

Kết tủa màu đỏ gạch: CH3COOH Không hiện tượng gì: C2H5OH

H

Í-

1 Na + H 2 O → NaOH + H 2 2 

Ó

A

Câu 5: Đáp án B

ÁN

→ m = 6,9 (g)

-L

0,15

Câu 6: Đáp án B

Este A có công thức: RCOOCH3

ÀN

MA= 74 → R = 15 (−CH3 ) → CH3COOCH3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 2: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

7, 28 =56 → n = 4 →C4H8 0,13

Đ

→ 14n =

TP

Khối lượng bình brom tăng → manken=7,28

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi thoát ra là CH4 → nCH4= 0,12 mol→ nCnH2n= 0,13 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 7: Đáp án C

IỄ N

có kết tủa trắng.

D

Câu 8: Đáp án A

(a) Không phải tơ lapsan mà là tơ nilon 6,6 Tơ Lapsan: poly(etylen-terephtalat) (b) Tơ Visco là tơ bán tổng hợp

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(c) Cao su lưu hóa có cấu trúc mạch không gian (d) Cao su Buna-S là sản phảm trùng hợp của buta-1,3-ddien với stiren (g) Amilopectin có cấu trúc mạnh phân nhánh

N

Câu 9: Đáp án C

H

Ơ

nBa = 0, 01mol ; nCuSO4 = 0, 01mol

0,01

TP

+ SO42− → BaSO4 ↓ 0,01

Đ

Kết tủa gồm có: BaSO4, Cu(OH)2 → m = 3,31 (g)

G

Câu 10: Đáp án D

H Ư

N

CH4 và Al(OH)3. → phản ứng điều chế CH4 Ta có: Al4C3+H2O → Al(OH)3 + CH4

TR ẦN

Câu 11: Đáp án D

Cu tác dụng với HCl có mặt của O2 trong không khí.

Sục từ từ đến dư CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

10 00

B

Câu 12: Đáp án C

Ó

A

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

H

→dung dịch bị vẩn đục sau đó lại trong suốt.

-L

Í-

Câu 13: Đáp án C

ÁN

Do nFeO = nFe2O3 → Coi FeO và Fe2O3 là Fe3O4 Như vậy hỗn hợp A gồm Fe3O4

TO

4 nFe = 0,6 mol → nO = 4nFe3O4 = nFe = 0,8 mol 3

Đ

2H+ + O2− → H2O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,02

ẠO

Ba

2+

.Q

0,01

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cu + 2OH → Cu (OH ) 2 ↓

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

0,01 2+

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,01

N

Ba + 2 H 2 O → Ba (OH )2 + H 2 ↑

IỄ N

→ nH+ = 2nO2− = 0,8. 2 = 1,6 mol → V = 0,8 lit

D

Câu 14: Đáp án A Y, Z, R.

Câu 15: Đáp án B Do cần lượng HNO3 ít nhất nên : Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Fe − 2e → Fe2+ Cu − 2e → Cu2+ Ta có : ne = 2nKL = 2.(0,15 + 0,15) = 0, 6 mol

Ơ

N

4 H + + NO3− + 3e → NO + 2 H 2 O

U Y

Câu 16: Đáp án A

Đ

(b) SAI Tinh bột thủy phân ra glucozơ

N H Ư

(d) Anilin tác dụng với dung dịch brom có màu trắng

G

(c) Gly-Ala là đipeptit → không có phản ứng mà Biure

TR ẦN

(g) - Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α - aminoaxit. Ví dụ nếu có hai gốc thì gọi là đipeptit, ba gốc thì gọi là tripeptit (các gốc có thể giống hoặc khác nhau). - Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α - aminoaxit. Polipeptit là cơ sở tạo nên protein.

B

Câu 18: Đáp án D

10 00

Ta có: Glu → 2 Ag

nGlu = 72.10100.180.95100= 0,038 mol → nAg = 0,076 mol → m = 8,208 gam

Ó

A

Câu 19: Đáp án B

0,2

0,3

2+

2+

Í-

0,1

-L

Fe + 2 Fe3+ → 3 Fe 2+ 

H

nFe = 0,15mol , nCuCl2 = 0,1mol , nFeCl3 = 0,2mol

Fe + Cu  → Fe + Cu 0,1

0,05

ÁN

0,05

→ m = 3,2 (g)

ÀN

Câu 20: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(a) SAI CH3−CH(NH2)−COOH → không mất màu quỳ tím.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 17: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

NaOH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

4 → nH + = ne = 0,8 mol →V = 0,8lit 3

IỄ N

Đ

nOH− =0,032mol

D

→T=

nOH − nCO2

8 → BaCO3 (1)  =  BaCO3 1, 67 →  (2)   Ba ( HCO3 )2

Trường hợp (1) : nBaCO3 = nCO2 = 0, 004 mol → m = 0,788 (g)

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trường hợp (2): nBaCO3 max = nBa2 + = 0, 016 mol → m = 3,152 (g)

Câu 21: Đáp án A nCH3COOH = 0,1 mol → hiệu suất 50% → nCH3COOH = 0,05 mol

N

→mCH3COOC2H5 = 0,05.88= 4,4 (g)

H

Ơ

Câu 22: Đáp án A

U Y

KCl rắn khan không dẫn được điện

= 2 → HCOOCH 3

10 00

nCO2

B

Câu 25: Đáp án D nX

A

Câu 26: Đáp án A

Ó

nNH + = 0,3mol

H

4

Í-

NH 4+ + OH − → NH 3 ↑+ H 2 O 

-L

0,3

ÁN

→ V = 6,72 lit Câu 27: Đáp án A

Chất béo X (RCOO)3C3H5

ÀN

X + 5a Br2 → có 5 liên kết pi gốc R thêm 3 liên kết pi ở gốc –COOH → có 8 liên kết pi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 24: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q G

H Ư

N

n1 =1→ CH 5 N → 14n+17=39,4 → n = 1,6 →  n2 = 2 →C2 H 7 N

nCO2 = nCaCO3 = 0, 2 mol → C =

Đ

mHCl = mmuoi − ma min = 9,125 (g) → nHCl = n A min = 0,25 mol

ẠO

Công thức của amin no đơn chức, đồng đẳng kế tiếp là: Cn H 2 n +3 N (n≥1 )

TP

Câu 23: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

56a + 27b =1, 38 a = 0, 015 → →%Al = 39,13%. ⇒ 2a + 3b = 0, 045.2( BTe) b = 0, 02

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

nH2 =0,045mol

IỄ N

Đ

Ta có: nCO2 − nH 2O = (k − 1)n X (với k là số liên kết pi trong phân tử)

D

Hay a . (8 – 1) =

V − b →V = 22,4. (b + 7a) 22, 4

Câu 28: Đáp án A CH2=CH−CHCl−CH3 + HBr → CH3−CHBr−CHCl−CH3

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 29: Đáp án A Các phản ứng oxi hóa khử xảy ra giữa HNO3 với các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2

Câu 30: Đáp án B

Ơ

N

nCr2O3 =0,03mol

H

Bảo toàn Cr → nCr = 2nCr2O3 = 0,06mol → m = 3,12 (g)

ẠO

Câu 33: Đáp án B

Đ

C6H5NH2

2 1, 2 nO2 = mol 3n n

→ 14n + 2+ 16 = 21,5n → n = 2,4

B

nO2 =1,8 mol → nancol = nanken =

H Ư

3n O2 → nCO2 + nH 2 O 2

10 00

Ptrinh: Cn H 2 n +

TR ẦN

Công thức của ancol là Cn H 2 n + 2 O (n ≥ 2) → anken: CnH2n

N

G

Câu 34: Đáp án D

Ó

A

C H OH :amol ( X ) n = 2 do anken đồng đẳng kế tiếp → {n1  1 → 2 5 n2 = 3 C3 H 7 OH :bmol (Y )

ÁN

-L

Í-

H

46a + 60 b = 25,8 a = 0,3  → → 1, 2 b = 0, 2 a + b = 2, 4 

Gọi x là hiệu suất ete hóa của C2H5OH. 2ancol → ete + H2O

ÀN

Do hiệu suất ete hóa của C3H7OH là 50%→ nC3H7OH =0,1mol

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(−CF2−CF2−)n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 32: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

W và Hg.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 31: Đáp án D

IỄ N

Đ

1 0,3 x + 0,1 nH 2O = nancol = = 0,15 x + 0, 05 2 2

D

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có mancol = meste + mH 2O → 0,1. 60 + 46. 0,3x = 11,76 + (0,15x + 0,05). 18

→ x = 0,6 → 60% Câu 35: Đáp án B Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nCO2 =0,6mol , nH2O = 0,36 mol 0, 6 = 3 → ankin: C3H4 0, 2

N

nH 0,36.2 = = 3, 6 → số H của andehit là 2 nM 0, 2

Ơ N

→ andehit là:C3H2O → công thức: CH ≡ C − CHO

U Y

Gọi a, b lần lượt là số mol của ankin và andehit

.Q H Ư

CH ≡ C − CH 3 → CAg ≡ C − CH 3 CH ≡C − CHO  →CAg ≡ C − C OONH 4 + 2 Ag 0,02

→nAgNO3= 0,14mol

10 00

B

Câu 36: Đáp án D

TR ẦN

0,08

A

mO 80 16.nO 80 nO 10 = → = → = mN 21 14.nN 21 nN 3

H

Ó

Vì hỗn hợp X chỉ có 1 NH2 trong phân tử → nN = nHCl = 0, 03mol

Í-

→nO = 0,1mol → mC + mH =1,81(g)

ÁN

-L

12 x + 2 y =1,81 nCO2 = x Gọi  → → x = 0,13 và y 0,125 2 x + y = 0,1 + 0,1425.2 = 0,385( BTNT : O ) nH 2O = y Vậy khối lượng kết tủa tủa m = 13 (g)

ÀN

Câu 37: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

nankin = 0, 08 mol Do chỉ lấy 0,1 mol M hay 50% so với lượng ban đầu →  nandehit = 0, 02 mol

ẠO

TP

a + b = 0, 2 → a= 0,16, b = 0,04  4a + 2b = 0,36.2( BTNT : H )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi đó:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

→ H=

nM

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nCO2

H

→C=

Đ

Ta có: Este đơn chức X + Este đa chức Y + NaOH → 2 muối + 2 ancol cùng số nguyên tử C

IỄ N

nNaOH= 0,56 mol , nCO2 = 0,72mol , nH2O =1,08mol

D

→ nancol = nH2O − nCO2= 0,36 mol → số C trong ancol = nCO2 nancol =

nCO2 nancol

=

0, 72 0, 36

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C H OH :amol n :amol → X → Ancol là:  2 5 C2 H 4 (OH )2 :bmol nY :bmol

N

a + b = 0, 36 a = 0,16 Ta có hệ phương trình:  → a + 2b = 0,56 b = 0, 2

H

Ơ

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

U Y

Câu 38: Đáp án C

= 0,3mol

.Q TP ẠO Đ

TR ẦN

nAgCl = nCl − = 0, 6 mol → mAgCl = 86,1( g ) < 102,3 (g) → mAg = 16,2 (g) → nAg = 0,15mol Fe 2 + + Ag + → Fe3+ + Ag

B

0,15

10 00

→ nFe2 + = 0,15 mol

A

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích trong dung dịch Y → nCu2+ = 0,15 mol

Ó

→ m = mFe + mO + mCu = 0,15. 56 + 0,3 . 16 + 0,15 . 64 + 6,4 = 29,2 (g)

Í-L

ÁN

nNaOH = 0,1mol  nKOH = 0,12 mol

H

Câu 39: Đáp án D

Gọi X là H2N−R−COOH → nHCl = nNaOH + nKOH + nX → n X = 0,14

ÀN

Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH + mKOH = mc tan + mH 2O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nH +

H Ư

nH + = 0, 6 mol → nO 2 − =

N

G

  Fe 2+  Fex Oy   2+ Y Cu + AgNO3 → 102,3( g ) ↓  m( g ) X CuO + 0, 6 mol HCl →   −  Cl :0, 6mol Cu    Cu :0,1mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Do kim loại Cu dư nên dung dịch Y không thể có Fe3+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

meste + mNaOH = mMuoi + mancol → mmuoi= 43,12 (g)

Đ

→ mX = 12,46

D

IỄ N

C2 H 3 ON :0,14 mol ( BTNT : N )  Quy đổi mỗi phần của T thành CH 2 :amol  H O :bmol  2

Khi đốt T → nH 2O = 0,14.1,5 + a + b = 0,39(1)

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Số CONH trung bình =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0,14 −1 b

→ nH 2O ( pu ) = 0,14 − b

N

Bảo toàn khối lượng cho phản ứng phân hủy

H

Ơ

0,14 . 57 + 14a + 18(0,14 – b) + 18b = 12,46 (2)

U Y

→ mT(BD) = 10,66 . 2 = 21, 32g

Đ G

0,35 − nH +

3

→ nH+ = 0,2 mol → x = 0,2 mol

TR ẦN

nNaOH = 0,55 mol Tại  nAl ( OH )3 = 0, 05 mol

10 00

B

→ nAl ( OH )3 = 4n Al 3+ − (nOH − − nH + ) → 0, 05 = 4 n Al 3+ − ( 0,55 − 0, 2 ) → nAl + + = 0,1 mol

Í-

H

Ó

A

 H + :0, 2mol  3+  Al :0,1mol → bảo toàn điện tích → z = 0,2 mol Như vậy dung dịch X gồm có:  − Cl :0,1mol  SO42 − : z mol

nOH − nAl 3+

0, 27.2 − 0, 2 = 3, 4 → kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan 1 phần 0,1

ÁN

→ T=

-L

Thí nghiệm 2: nBa ( OH )2 = 0, 27 mol (chú ý dung dịch X có H+ , và H+ + OH− )

=

ÀN

→ nAl ( OH )3 = 4n Al 3+ − (nOH − − nH + ) = 4. 0,1 – (0,27.2-0,2) = 0,06 mol

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

→ 0, 05 =

N

nOH − − nH +

H Ư

→ nAl ( OH )3 =

ẠO

nNaOH = 0,35 mol Tại  nAl ( OH )3 = 0, 05 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Phân tích thí nghiệm của dung dịch X với NaOH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 40: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

(1), (2) → mT = 10,66

Đ

→ mAl(OH)3= 4,68 (g) → m = 51,28(g)

4

D

IỄ N

→ nBaSO4 = nSO2 − = 0, 2 mol = 0,2mol → m = 46,6 (g)

----- HẾT -----

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H

Ơ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?

U Y

B. Các amin ở điều kiện thường là chất khí hoặc chất lỏng.

Đ

Cho từng chất tác dụng với dung dịch

N

G

B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot.

H Ư

C. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.

TR ẦN

D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Câu 3: Tên thay thế của CH3−CH(CH3)−CH2−CHO là A. 2- mmetylbutan- 4 – al

B. 3 – metylbutanal D. pentanal

10 00

B

C. isopentanal

Câu 4: Trong phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (các số nguyên, tối giản) là B. 4 và 15.

C. 8 và 6.

D. 4 và 3.

Ó

A

A. 8 và 30.

B. 151,9 gam

-L

A. 152 gam

Í-

H

Câu 5: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO410% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là C. 146,7 gam

D. 175,2 gam .

ÁN

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: FeSO4 + H 2 SO4 Br2 + NaOH NaOH du K 2Cr2O7  → X  → Y  →Z

ÀN

Biết X, Y và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là

Đ

A. Cr(OH)3,Na2CrO4 B. Cr(OH)3,NaCrO2

C. NaCrO2,Na2CrO4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 2: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Các amino axit là chất rắn ở điều kiện thường.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Các protein đều dễ tan trong nước.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Các amin không độc

D. Cr2(SO4)3,NaCrO2

IỄ N

Câu 7: Trong các ứng dụng sau:

D

(1) Dùng để uống (2) Dùng làm nhiên liệu (3) Dùng làm dung môi

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(4) Dùng trong công nghiệp dược phẩm (5) công nghiệp mỹ phẩm, phẩm nhuộm. Những ứng dụng nào của ancol etylic B. (1)(2)(3)(4)(5)

C. (2)(3)(4)(5)

D. (1)(3)(4)(5)

C. 73,12 và 70.

D. 68,50 và 40.

A. 117.

B. 97.

C. 75.

H Ư

N

G

Câu 10: Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có 1 nhóm −NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X bằng ? D. 89.

A. 12,7 gam

TR ẦN

Câu 11: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là B. 11,6 gam

C. 13,7 gam

D. 10,6 gam

10 00

B

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thì được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào sau đây ?

Ó

A

A. Este không no

H

C. Este đa chức

B. Este thơm D. Este no, đơn chức, mạch hở

-L

Í-

+ HCl + NaOH Câu 13: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin  → X → Y

ÁN

Chất Y là chất nào sau đây?

A. H2N−CH2−CH2−COOH

B. CH3−CH(NH2)−COONa

C. CH3−CH(NH3Cl)−COONa

D. CH3−CH(NH3Cl)−COOH

Đ

ÀN

Câu 14: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch đến khô, thu được lượng muối khan là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Mg(NO3)2;AgNO3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Fe(NO3)2;AgNO3.

ẠO

B. Mg(NO3)2;Fe(NO3)3.

Đ

A. Mg(NO3)2;Fe(NO3)2.

TP

.Q

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong dung dịch X là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 62,40 và 80.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 51,40 và 80.

U Y

N

H

Ơ

Câu 8: Cho hỗn hợp X gồm C2H6,C2H2,C2H4. Tỉ khối của X so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam và có a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

N

A. (1)(2)(3)(5)

D

IỄ N

A. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gamNa2HPO4 B. 50 gam Na3PO4

C. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4

D. 15 gam Na2HPO4

Câu 15: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quỳ tìm

Quỳ tím chuyển màu xanh

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Nước brôm

Kết tủa trắng

H

Ơ

Y, Z, T lần lượt là

N

A. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

U Y

B. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

.Q

B. K.

C. Al.

D. Fe.

Đ

A. Mg.

ẠO

Câu 16: Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thành Cu?

C. benzen

(1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl.

10 00

(3) Thả một đinh Fe vào dung dịch FeCl3.

B

(2) Thả một đinh Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

D. metan

TR ẦN

Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau:

N

B. hiđro

H Ư

A. etilen

G

Câu 17: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

(4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.

A

(5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2.

H

Ó

(6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4loãng.

B. (1), (3), (5).

-L

A. (1), (3), (4), (5).

Í-

Trong các thí nghiệm trên thì thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là C. (2), (4), (6).

D. (2), (3), (4), (6).

A. Kẽm

ÁN

Câu 19: Sự thiếu hụt nguyên tố ở dạng hợp chất nào sau đây gây bênh loãng xương? B. Photpho

C. Canxi

D. Sắt

ÀN

Câu 20: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2 M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3M thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

Đ

A. 0,11 M

B. 0,22 M

C. 0,38 M

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Z

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X,Y

N

T

D. 0,19M

D

IỄ N

Câu 21: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và A. C17H35COONa

B. C15H31COONa

C. C17H33COONa

D. C17H31COONa

Câu 22: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

Ơ

Câu 23: Ấm đun nước sau khi sử dụng một thời gian thường có lớp cặn bám vào đáy. Để xử lý lớp cặn này, người ta dùng B. nước muối.

C. rượu hoặc cồn.

D. dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng.

D. 1648.

H Ư

Câu 25: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là: B. poli(metyl metacrylat).

TR ẦN

A. poli(vinyl clorua). C. polietilen.

D. poliacrilonitrin.

B. K2CO3.

C. NaNO3.

10 00

A. KCl.

B

Câu 26: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

D. NH4NO3.

H

Ó

A

Câu 27: Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích hỗn hợp khí CO và H2 tối thiểu ở điều kiện tiêu chuẩn cần để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X là B. 4,48 lít.

C. 6,72 lít.

D. 1,12 lít.

C. KNO3 .

D. AlCl3.

Í-

A. 3,36 lít.

ÁN

A. CuSO4.

-L

Câu 28: Dung dịch muối nào có pH = 7? B. Na2CO3.

Câu 29: Phát biểu không chính xác là

ÀN

A. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử.

D

IỄ N

Đ

B. Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (−CH2−) được gọi là hiện tượng đồng đẳng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 3663.

G

B. 2747.

N

A. 4578.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

Để sản xuất được 1000 lít cồn etylic 96o cần m kg loại gạo trên. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,78 gam/ml; hiệu suất của quá trình (1), (2) đều bằng 60%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q TP

1 2 → C6 H12O6  → C2 H 5OH ( C6 H10O5 )n 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

A. nước chanh hoặc dấm ăn.

Câu 24: Một loại gạo chứa (80% tinh bột) dùng để sản xuất ancol etylic theo sơ đồ sau :

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. D. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học.

Câu 30: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 5,74

B. 6,28

C. 8,20

D. 6,94

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. Công thức phân tử của hai anđehit là

B. Rb

C. Li.

D. K.

H

A. Na.

Ơ

Câu 32: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm X tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm X là:

N

A. butanal và pentanal B. propanal và butanal C. etanal và metanal. D. etanal và propanal

C. 35,24%

D. 45,71%

A. 5,04 gam

B. 2,80 gam

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 35: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6562 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m là C. 3,36 gam

D. 4,20 gam

10 00

B

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol (rượu) đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Oxi hoá m gam X (có xúc tác) thu được hỗn hợp Y (H= 100%). Cho Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 30,24 gam Ag. Số mol anđehit trong Y là A. 0,06 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,04 mol.

D. 0,07 mol.

B. 48%

C. 46%

D. 54%

TO

A. 58%

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 37: Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỷ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với

Câu 38: Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CONH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX : nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m: B. 15,56

C. 16,46

D. 14,36

D

IỄ N

Đ

A. 14,46

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

B. 19,05%

Đ

A. 23,49%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 20,4 g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 28,0 g

.Q

B. 24,2 g

Câu 34: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòan toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dung dịch NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 23,6 g

U Y

N

Câu 33: Cho thanh sắt Fe vào dung dịch X chứa 0,15 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2 . Khi thấy thanh kim loại tăng tên 13 gam thì dừng lại. Tính khối lượng kim loại bám vào sắt

Câu 39: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2 . Sự phụ thuộc của mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được biểu diễn theo đồ thị sau

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

G

Đ

ẠO

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170oC thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng ?

H Ư

A. Khối lượng của chất có phân tử khối lớn hơn trong X là 2,55 gam.

TR ẦN

B. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164.

C. Một chất trong X có 3 công thức cấu tạo phù hợp với điều kiện bài toán

10 00

B

D. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 4 :5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 5: 4

.Q

B. 2: 3

TP

A. 4: 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tỉ lệ a : b tương ứng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-A

11-C

12-D

13-B

14-C

15-D

16-B

17-A

18-B

21-A

22-A

23-A

24-A

25-B

26-D

27-A

28-C

31-B

32-A

33-B

34-B

35-D

36-C

37-D

9-A

Đ

10-C

19-C

20-C

29-C

30-D

39-D

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-B

U Y

4-D

.Q

3-B

TP

2-C

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 02

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Các amino axit là chất rắn ở điều kiện thường.

.Q

Đ

Câu 3: Đáp án B

G

3 – metylbutanal

H Ư

N

Câu 4: Đáp án D Số phân tử bị khử chính bằng số phân tử N2O

TR ẦN

8Al + 30HNO3 (loãng) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O Câu 5: Đáp án B

B

98nH 2 SO4 .100

C%

= 147( g )

10 00

- Ta có: nH 2 SO4 = nH 2 = 0,15 mol ⇒ mdd H 2 SO4 = BTKL  → mY = mkl + mdd H 2 SO4 − 2nH 2 = 151,9 g

Ó

A

Câu 6: Đáp án C

H

Các phản ứng xảy ra là

-L

Í-

FeSO4 + K 2 Cr2 O7 + H 2 SO4 → Fe2 ( SO4 )3 + K 2 SO4 + Cr2 ( SO4 )3 + H 2 O

ÁN

Cr2 ( SO4 )3 + NaOH → NaCrO2 + Na2 SO4 + H 2 O

TO

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2 CrO4 + NaBr + H 2 O Câu 7: Đáp án B (1)(2)(3)(4)(5)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Cho I2 vào, tinh bột bị hóa xanh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- Hòa tan các chất vào nước, xenlulozo không tan, tinh bột và saccarozo tan (Tinh bột tan 1 phần)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 1: Đáp án D

IỄ N

Đ

Câu 8: Đáp án A

D

M X = 28,5 g → n X = 0, 4 mol

Vì trong X đều có các chất có số C = 2 → nC = 2nX = 0,8 mol

→ nH =

mX − mC 11, 4 − 0,8.12 = =1,8 mol 1 1

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ Đốt cháy: nCO2 = 2nX = 0,8 mol ; nH 2O = 0,9 mol → mCaCO3 =100.0,8 = 80( g )

N

→ mbinh tang = mCO2 + mH 2O = 51, 4( g )

Ơ

Câu 9: Đáp án A

G N

8, 633 − 6, 675 6, 675 = 75 = 0, 089 mol → M X = 40 − 18 0, 089

H Ư

TGKL   → nX =

Đ

Câu 10: Đáp án C

Câu 11: Đáp án C

nNaOH 0, 2 = = 1,33 → tạo muối nCO2 0,15

 NaHCO3 :amol   Na2 CO3 :bmol

TR ẦN

nCO2 = 0,15mol → T =

10 00

B

CO2 + 2OH − → CO32− + H 2 O CO2 + OH − → HCO3−

-L

Í-

a = 0,1 Giải (1) và (2) →  b = 0, 05

H

Ó

Bảo toàn C: → a + b = 0,15 (2)

A

Bảo toàn Na → a + 2b = 0,2 (1)

ÁN

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mCO2 + mNaOH = mmuoi + mH 2O

→ 0,15 . 44 + 0,2 . 40 – 0,05.18 = 13,7(g)

ÀN

Câu 12: Đáp án D mb1↑

18

= 0,345 mol ; nCO2 = nCaCO3 =

mb 2↑

100

= 0, 345 mol

IỄ N

Đ

- Đốt cháy hỗn hợp este thì: nH 2O =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

→ ion Ag+ pư hết. Vậy 2 muối trong dd X là Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm 2 kim loại là Ag và Fe còn dư.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Fe + 2 Ag + → Fe 2+ + 2 Ag

.Q

U Y

Mg + 2 Ag + → Mg 2 + + 2 Ag

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Khi cho hỗn hợp Fe và Mg vào dd AgNO3 các phản ứng xảy ra theo thứ tự:

D

- Nhận thấy rằng nH 2O = nCO2 , nên trong X chỉ chứa các este no, đơn chức, mạch hở.

Câu 13: Đáp án B Ta có các phản ứng: CH 3 − CH ( NH 2 ) − C OOH + HCl → CH 3 − CH ( NH 3 Cl ) − C OOH

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CH 3 − CH ( NH 3 Cl ) − C OOH + NaOH → CH 3 − CH ( NH 2 ) − C OONa + NaCl + H 2 O

Câu 14: Đáp án C Ta có: nNaOH =1,1mol và nH 3 PO4 = 0, 4mol

Ơ

N

 HPO42 −  Na2 HPO4 :amol  3− hay   Na3 PO4 :bmol  PO4

H

nNaOH 1,1 = = 2, 75 → Tạo muối nH3 PO4 0, 4

U Y

Bảo toàn Na: 2a +3 b = 1,1 (1)

H Ư

K là kim loại tác dụng với nước trước khi tác dụng với dung dịch muối → không khử được Cu2+

TR ẦN

Câu 17: Đáp án A

trong các chất trên, chất làm mất màu dung dịch brom là etilen: C2H4

CH 2 = CH 2 + Br − Br → CH 2 Br − CH 2 Br

10 00

B

Câu 18: Đáp án B

(1) (3) (5) : Không có 2 điện cực khác bản chất

A

Câu 19: Đáp án C

H

Ó

Canxi

Í-

Câu 20: Đáp án C

ÁN

-L

0, 4.0, 2  CMFe2 ( SO4 )3 = 0, 4 + 0,1 = 0,16 M Ta có:  0,1.0, 3 C = 0, 06 M M FeCl3 = 0, 4 + 0,1 

ÀN

Bảo toàn Fe →  Fe3+  = 0,16 . 2+ 0,06 = 0,38M

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Câu 16: Đáp án B

Đ

Từ kết quả của bảng nhận biết → Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

ẠO

Câu 15: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

a = 0,1 Giải (1) (2)→  → 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4 b = 0,3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn P: a + b = 0,4 (2)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Ta có:

Đ

Câu 21: Đáp án A

D

IỄ N

C17H35COONa

Câu 22: Đáp án A nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .

Câu 23: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Lớp cặn có thành phần chính là CaCO3 → dùng H+ để đánh rửa, nhưng không dùng H2SO4 vì lại tạo CaSO4 ít tan dẫn đến kém hiệu quả

Câu 24: Đáp án A VC H OH (96o C ) = 960(l ) → mancol = 748,8 kg → nancol =16278, 26 kg → ntinhbot = 8139,13 mol

Ơ

100 100 100 . . .162 = 4578, 26.103 ( g ) 60 60 80

H U Y

Gần nhất là: 4578 kg

Đ

ẠO

Đất chua có chứa H+

G

 → NH 3 + H + NH 4+ ← 

H Ư

N

Câu 27: Đáp án A nH+ = 0,1 . 1. 2 + 0,1 . 1 = 0,3 mol

TR ẦN

2H + +O → H 2O 0,3……0,15

B

→ V = 3,36 lít

10 00

Câu 28: Đáp án C

A

Muối có pH = 7 → muối trung tính → KNO3

Ó

AlCl3 và CuSO4→ có tính axit → pH < 7

H

Na2CO3→ có tính bazơ → pH >7

-L

Í-

Câu 29: Đáp án C

ÁN

Các chất có cùng công thức phân tử mới là đồng phân của nhau. → SAI Các chất có cùng khối lượng phân tử chưa chắc đã là đồng phân (VD : M = 60 : C2H4O2 hoặc C3H8O)

ÀN

Câu 30: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 26: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

poli(metyl metacrylat).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 25: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

→ mtinhbot = 8139,13.

N

5

N

2

Đ

- Phản ứng:

D

IỄ N

° CH 3 COOCH 3 + NaOH t → CH 3 COONa + CH 3 OH

0,07…………..0,1………………….0,07 → mrankhan = 40nNaOH + 82nCH 3OONa

Có thể sử dụng bảo toàn khối lượng hoặc tính khối lượng từng chất

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Đáp án B Trường hợp 1: Có HCHO loại Trường hợp 2: Không có HCHO

Ơ H

0, 94 = 62, 67 → CTPT của hai anđehit là C3H6Ovà C4H8O 0, 015

U Y Đ

Câu 33: Đáp án B

G

Nếu chỉ có Ag+ phản ứng thì

0,15

0,15

TR ẦN

→ mtang = mAg − mFe = 0,15.108 − 0, 075.56 = 12 < 13 ( g ) Chứng tỏ Cu2+ có phản ứng x

10 00

x

B

2+ Fe → Fe 2+ + Cu Phản ứng: Cu + 

x

H Ư

0,075

N

Fe + 2 Ag + → Fe 2+ + 2 Ag 

→ khối lượng kim loại tăng do Cu bám vào là: 13 – 12 = 64x – 65x → x = 0,125 mol

Ó

A

→ khối lượng kim loại bám vào là: mCu + mAg = 64. 0,125 + 108 . 0,15 = 24,2 (g)

H

Câu 34: Đáp án B

Í-

nBr2 = 0,02mol

ÁN

-L

mCH 3COOH + mCH 2CHCOOH + mCH3CH 2COOH = 3,15  Ta có : nCH 2CHCOOH = nBr2 = 0, 02mol  nCH 3COOH + nCH 2CHCOOH + nCH 3CH 2COOH = nNaOH = 0, 045mol

D

IỄ N

Đ

ÀN

60nCH 3COOH + 72nCH 2CHCOOH + 74nCH 3CH 2COO = 3,15 nCH3COOH = 0, 01   → nCH 2CHCOOH = nBr2 = 0, 02mol → nCH 2CHCOOH = 0, 02   nCH 3COOH + nCH 2CHCOOH + nCH 3CH 2COOH = 0, 045mol nCH3CH 2COOH = 0, 015

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

nX = 2nH 2 = 0, 03mol → M X = 23( Na )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

1 X + H 2 O → XOH + H 2 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

M adh =

N

nAg = 0, 03mol → n− CHO = 0, 015

→ mCH

3

COOH

= 0, 6gam → %CH3 COOH( x ) = 19, 05%

Câu 35: Đáp án D - Ta có ne ( td ) =

It = 0,34 mol 96500 Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Các quá trình điện phân diễn ra như sau : Tại catot

Cu 2+ + 2e → Cu

Ơ

N

0,15….0,3….0,15

U Y

……..0,04…..0,04….0,02

Đ

H 2 O → 4 H + + O2 + 4e

N

G

……..4y……y……..4y

H Ư

- Xét khối lượng giảm sau điện phân ta có:

TR ẦN

2nCl2 + 4nO2 = n etd 2 x + 4 y = 0, 34  x = 0,1mol → →  71x + 32 y = 5, 47  y = 0, 06 mol 71nCl2 + 32nO2 = m dd ↓ − 64nCu − 2nH 2

B

- Dung dịch sau điện phân chứa: Na + , H + :0, 2 mol ; NO3− :0,3 mol

10 00

- Khi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với Fe dư thì: + − 2+ 3Fe + 8 H + 2 NO3 → 3Fe + 2 NO + 4 H 2 O

0,2 mol

A

0,075

Í-

H

Câu 36: Đáp án C

Ó

→ mFe = 0, 075.56 = 4, 2( g )

-L

nCO2 = 0,1 mol; n H 2O = 0, 2mol → Ancol no, đơn chức

ÁN

→ nancol = nH 2O − nCO2 = 0,1mol → CH 3 OH Ta có 4nCH 3OH > n Ag = 0, 28mol > 2n CH 3OH nên khi oxi hóa CH3OH ta thu được HCHO và HCOOH.

Đ

ÀN

nHCHO + nHCOOH = nCH3OH = 0,1 = 0, 04 n → →  HCHO 4nHCHO + 2nHCOOH = n Ag = 0, 28 nHCOOH = 0, 06

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

2x……..x….2x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

2Cl − →Cl2 + 2e

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tại anot

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2 H 2 O + 2e → 2OH − + H 2

D

IỄ N

Câu 37: Đáp án D Do nFeO :nFe3O4 :nFe2O3 = 3 : 2 :1 → Gọi a là số mol của Fe2O3 → nF e3O4 = 2a, nF eO = 3a

Bảo toàn Cl → nAgCl = nCl − ( HCl ) = 0,88mol → mAgCl = 126, 28 ( g ) < 133,84 ( g )

→kết tủa có Ag → dung dịch Y có chứa Fe2+ Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ mAg = 133,84 – 126, 28 = 7, 56 ( g ) → nAg = 0, 07 mol

G

0,02

2

= 0, 42 mol

B

nHCl + nHNO3 − nH + (Y )

10 00

Bảo toàn H → nH 2O =

TR ẦN

H Ư

 Fe3+  2+  Fe : 0, 07 + 0, 06 = 0,13mol →Y  − → bảo toàn điện tích → nFe3+ = 0,18 mol :0,88 Cl mol   H + :0, 08mol

A

Bảo toàn khối lượng → mZ = mX + mHCl + mHNO3 − mH 2O − mY = 5, 44 ( g )

Í-

H

Ó

 NO2 : 0, 08   N 2O :0, 04

-L

Bảo toàn N → 2nFe ( NO3 )2 + nHNO3 = nNO2 + 2nN 2O → nFe ( NO3 )2 = 0, 06 mol

ÁN

Bảo toàn Fe: x + 3a + 6a + 2a + 0,06 = 0,13 + 0,18 → x + 11a = 0,25 Kết hợp với phương trình khối lượng của hỗn hợp X→ x = 0,14 mol

ÀN

%Fe = 53,85% → gần nhất là 54

Đ

Câu 38: Đáp án A

D

IỄ N

nGlyxin =

N Ơ https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,08

N

0,06

Đ

Fe 2+ + 4 H + + NO3− →3Fe3+ + NO + 2 H 2O 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,07

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Ta có: Fe 2 + + Ag + → Fe3+ + Ag ↓ 0,07

H N

TP

.Q

U Y

 Fe x +  Ag : 0, 07 mol  + 0,02 mol NO Y Cl − + AgNO3 dư → 133,84 (g)   AgCl :0,88mol H + 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Fe : x  Fe3+  FeO : 3a  2+   HCl :0,88mol  NO  Fe Ta có 27, 04( g ) X  Fe3O4 : 2a +  → Y  − + 0,12 mol Z  2 + H 2O  N 2O  Fe O : a  HNO3 :0, 04 mol Cl 2 3 +   H  Fe( NO3 ) 2

nGlyxin 8 12 5,34 = 0,16mol ; nAlanin = = 0, 06mol → = (1) 75 89 nAlanin 3

Gọi công thức cấu tạo X là (Gly )a − ( Ala )b và công thức cấu tạo Y là (Gly )c − ( Ala ) d

→ (a + b) + (c+d) = 5+ 1+1 = 7

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ta có :

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nX 1 = (2) nY 2

Từ (1) và (2), ta có :

Ơ

N

a.nX + c.2n X 8 a + 2c 8 = ⇔ = → 3a + 6c = 8b + 16d b.nX + d.2nX 3 b + 2d 3

U Y

→ 21 + 3c ≥ 30 . Mà c ≤ 4 (vì tổng số amino axit tạo nên 2 peptit là 7) nên c = 3.

Đ

Ta có: anX + c.2nX = nGly = 0,16 → 0,16 = 2nX + 3.2nX

H Ư

m = 0, 02.(2.75 + 89 − 2.18) + 0, 04.(3.75 + 89 − 2.18) = 14.46( gam)

N

G

→ 0,16 = 2nX + 3, 2nX → nX = 0, 02mol → nY = 0, 04mol

TR ẦN

Vây: m = 14, 46 ( gam )

Chú ý : Số liên kết peptit trong 1 peptit=số amino axit tạo nên peptit-1

10 00

Ta có: nCa ( OH )2 =b = nCaCO3max =0, 25mol

B

Câu 39: Đáp án D

-L

Í-

Vậy a: b = 4 : 5

Câu 40: Đáp án D

Ó

H

→ nCO2 = a + 2b =0, 7 →a = 0, 2

A

Khi bị kết tủa bị hòa tan thì dung dịch chứa NaHCO3 ( a ) và CaHCO3 ( b )

ÁN

- Khi đốt cháy X có nCO2 = nH 2O → 44nCO2 + 18nH 2O = mb↑ → 44a + 18a = 7, 75 → a = 0,125 mol - Xét quá trình X tác dụng với NaOH :

ÀN

+ Nhận thấy rằng, nNaOH > nanken , trong trong X chứa 1 este và 1 axit. Khi dehirat hóa ancol thì :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Công thức cấu tạo của Y là: Gly3 − Ala

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Công thức cấu tạo của X là : Gly2 − Ala

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi đó 11b + 19d = 30 , và suy ra b = d = 1 → a = 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

→ 3(7 − b − d ) + 3c = 8b + 16d → 21 + 3c = 11b + 19d . Ta có 11b + 19d ≥ 30

IỄ N

Đ

→ neste ( A) = nanken = 0, 015 mol → naxit ( B ) = nX − neste = 0, 025 mol

D

- Gọi CA và CB lần lượt là số nguyên tử C của este A và axit B (với C A ≥ 3 và C B ≥ 1 )

C = 5 → nA .C A + nB .CB = nCO2 → 0, 015C A + 0, 025CB = 0,125 →  A (TM ) C B = 2 Vậy ( A) : C5 H10 O2 ;( B) :C2 H 4 O2

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+) Độ chênh lệch khối lượng giữa A và B là: ∆ m = 102nA − 60nB = 0, 03 g +) Tổng khối lượng phân tử khối của A và B là 162.

+) Este A có 7 đồng phân tương ứng là: CH 3 OO − C3 H 7 (2 đồng phân) ; HCOOC4 H 9 (4 đồng phân) ;

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

C2 H 5 COOC2 H 5 (1 đồng phân) và axit B chỉ có 1 đồng phân là CH 3 COOH

N

102nA .100% = 50,5 → %mB = 49, 5 102nA + 60nB

Ơ

+) %mA =

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. 0,224 lít

C. CH3CH2NHCH3

N

B. CH3NHCH3

D. CH3NH2

H Ư

A. (CH3)3N

G

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

A. 160 ml

TR ẦN

Câu 4: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch chưa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là B. 320 ml

C. 720 ml

D. 329 ml

A. Ca

10 00

B

Câu 5: Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thủy luyện, có thể dung kim loại nào sau đây? B. Na

C. Fe

D. Zn

Ó

A

Câu 6: Lên men 90 gam glucozơ, thu được V ml ancol etylic (D = 0,8 gam/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 90%. Tính V? B. 51,75 ml

H

A. 75,25ml

C. 62,57 ml

D. 87,90 ml

B. 30,25g

C. 38g

D. 41g

TO

A. 34,5g

ÁN

-L

Í-

Câu 7: Trong phân tử của anđehit X, oxi chiếm 37,21% về khối lượng. Khi cho 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc, lượng Ag tối đa thu được là 4 mol. Vậy, khối lượng muối hữu cơ sinh ra khi cho 0,25mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 là

Câu 8: Công thức cấu tạo thu gọn của hợp chất 3 – metylbut – 1 – in là A. CH3−C≡C−CH2−CH3

B. CH3CH2CH2−C≡CH

C. (CH3)2CH−C≡CH

D. CH3CH2−C≡C−CH3

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,56 lít

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 0,112 lít

Đ

A. 0,448 lít

ẠO

TP

Câu 2: Cho V lít CO (đktc) phản ứng với một lượng dư hỗn hợp chát rắn gồm Al2O3 và Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

N

C. Kẽm đóng vai trò anot và bị khử

U Y

B. Sắt đóng vai trò là catot

.Q

A. Sắt đóng vai trò anot và bị oxi hóa

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn

D

IỄ N

Câu 9: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây? A. Na .

B. NaOH.

C. NaCl.

D. Br2.

Câu 10: Thành phần hóa học của supephotphat kép là A. (NH2)2CO

B. Ca(H2PO4)2

C. KNO3

D. Ca(H2PO4)2;CaSO4

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 11: Trong phản ứng oxi hóa khử giữa Fe và HNO3(loãng, dư) tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. Phát biểu nào sau đây luôn đúng A. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là 3 : 1

Ơ

N

B. Tỉ lệ số phân tử Fe đóng vai trò là chất khử và HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa là 3 : 2

U Y

D. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là 4 :1

.Q

D. màu xanh lục

B. 10,7 gam

C. 12,7 gam

D. 9,7 gam

G

A. 11,7 gam

Đ

ẠO

Câu 13: Hỗn hợp X gồm CH2=CH−CH2OH và CH3CH2OH. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác, a gam hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 100 gam dung dịch Br2 20%. Vậy giá trị của a tương ứng là

B. 3,36 lít

C. 5,6 lít

TR ẦN

A. 4,48 lít

H Ư

N

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metan, propin và buta -1,3 – đien thu được 3,136 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O . Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là D. 1,12 lít

Câu 15: Có các chất sau: C2H5OH,CH3COOH,C6H5ONa (natri phenolat), C6H5NH2 (anilin). Số cặp chất có khả năng tác dụng được với nhau là (coi xúc tác, hóa chất đầy đủ) C. 3

B

B. 2

D. 5

10 00

A. 4

Câu 16: Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

Ó H

C. dung dịch HNO3 dư

A

A. dung dịch AgNO3 dư

B. dung dịch FeCl3 dư D. dung dịch HCl đặc

-L

Í-

Câu 17: Thực hiện các thí nghiệm sau:

ÁN

I. Cho kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 dư II. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 III. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ , có màng ngăn.

ÀN

IV. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. màu da cam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. màu đỏ thẫm

TP

A. màu vàng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 12: Crom (VI) oxit có màu gì?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. Tỉ lệ số phân tử Fe tham gia phản ứng và HNO3 đóng vai trò là chất khử là 3 : 3

Đ

V. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3

D

IỄ N

VI. Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là A. II, III, VI

B. II, V, VI

C. I, II, III

D. I, IV, V

Câu 18: Thả từ từ 27,40 gam Ba vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,80%, sau phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa, dung dịch B và khí D. Nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch B là Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. 16,49%.

Câu 19: Có 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số bốn chất: (NH4)2CO3,KHCO3,NaNO3, NH4NO3 . Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau X

Y

Z

T

Dung dịch Ca(OH)2

Kết tủa trắng

Khí mùi khai

Không hiện tượng

Kết tủa trắng, có khí mùi khai

H N

U Y

Đ

Câu 20: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp monome nào sau đây B. CH3−COO−C(CH3)=CH2

C. CH3−COO−CH=CH2

D. CH2=CH−CH=CH2

H Ư

N

G

A. CH2=C(CH3)−COOCH3

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 21: Cho hình vẽ mô tả quá trình xác định C và H trong hợp chất hữu cơ. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm chứa Ca(OH)2?

B. Có kết tủa đen xuất hiện

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng

D. Dung dịch chuyển sang màu xanh

TO

ÁN

A. Có kết tủa trắng xuất hiện

Câu 22: Trộn 100 ml dung dịch HCl 0,12 M với 100 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Nếu sự pha trộn không làm thay đổi thể tích các dung dịch, thì pH của dung dịch X là:

Đ

A. 10

B. 1

C. 7

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. X là dung dịch NaNO3

.Q

C. T là dung dịch (NH4)2CO3

TP

B. Y là dung dịch KHCO3

ẠO

A. Z là dung dịch NH4NO3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Nhận xét nào sau đây đúng?

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

Thuôc thử

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 16,52%.

N

B. 13,42%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 16,44%.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 2

D

IỄ N

+ X ,t ° + ddY Câu 23: Cho dãy chuyển hóa sau: Cr  → CrCl3  → KCrO2

Các chất X, Y lần lượt là A. Cl2,KOH

B. HCl, NaOH

C. Cl2,KCl

D. HCl, KOH

Câu 24: Cacbohidrat X có đặc điểm

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Có thể tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit - Không tham gia phản ứng tráng bạc

N

- Phân tử gồm nhiều gốc β− glucozơ

D. Glucozơ

H

Câu 25: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch với nhau? C. NaOH+FeCl3

D. AgNO3+HCl

C. K,NO2,O2

D. K2O,NO2,O2

Đ

Câu 27: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

G

A. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

C. Oligopeptit là các peptit có từ 2 đến 10 liên kết peptit

H Ư

N

B. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.

TR ẦN

D. Thủy phân hoàn toàn protein thu được các α− amino axit.

B. fomon

C. axetanđehit

10 00

A. axeton

B

Câu 28: Trước đây người ta hay sử dụng chất này để làm bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là D. băng phiến

Câu 29: Este X có CTPT C4H8O2 . Biết +

Ó H

xt ,t ° Y1  → Y2

A

+ H 2O , H X  → Y1 + Y2

B. 20 gam

C. 41 gam

D. 18 gam

ÁN

A. 36 gam

-L

Í-

Cho 12 gam Y2 tác dụng với NaOH dư thì khối lượng muối thu được là

Câu 30: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4), thu được 11 gam este. Hiệu suất quá trình este hóa là: B. 75%

C. 60%

D. 62,5%

ÀN

A. 70%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

B. K,NO,O2

ẠO

A. KNO2,O2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. Ca(OH)2+NH4Cl

Câu 26: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn KNO3 là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. NaNO3+K2SO4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Saccarozơ

N

B. Xenlulozơ

U Y

A. Tinh bột

Ơ

Cacbohidrat X là

D

IỄ N

Đ

Câu 31: Hỗn hợp A gồm vinyl fomat, etyl axetat và propyl fomat. Đốt cháy 3,07 gam A thu được 2,07 gam H2O . Thành phần % về khối lượng etyl fomat trong X là A. 69,09%

B. 25,00%

C. 75,00%

D. 27,92%

Câu 32: Khi cho 2,3,4 – trimetylpentan tác dụng với Cl2 (có chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1: 1 thì có thể tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo? A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Tên gọi của este có công thức phân tử C4H8O2, tham gia phản ứng tráng bạc là: (1) Etylfomat; (2) metylaxetat, (3) propylfomat, (4) isopropylfomat, (5) etylaxetat. B. (1), (3), (5)

C. (3), (4)

D. (1), (3), (4)

C. 4

D. 3

D. 21

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 100ml dung dịch HCl nồng độ a mol/lit, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được biểu diện bằng đồ thị cho dưới đây.

Ó

A

Giá trị của a là B. 4,0

H

A. 1,0

C. 2,0

D. 3,0

B. 15,12

C. 8,4

D. 11,76

TO

A. 11,2

ÁN

-L

Í-

Câu 37: Nung hỗn hợp bột gồm 22,8 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 34,95 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Câu 38: X là hỗn hợp chứa 1 axit, 1 ancol, 1 andehit đều đơn chức, mạch hở có khả năng tác dụng với Br2 trong CCl4 và đều có ít hơn 4 nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 0,35 mol O2. Mặt khác, cho 0,1 mol X vào dung dịch NaOH dư thì thấy có 0,02 mol NaOH phản ứng. Nếu cho 14,8 gam X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng là

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 18

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 19

G

A. 20

Đ

ẠO

Cho 14,64 gam hỗn hợp B gồm tất cả các đồng phân cấu tạo của A thỏa mãn dữ kiện đề bài, có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu m gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 35: Hợp chất A có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaOH. Thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong A là: 68,852% C; 4,918%H, còn lại là phần trăm oxi. Tỉ khối hơi của A so với Heli nhỏ hơn 50.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 2

N

A. 1

H

Ơ

Câu 34: Cho 0,1 mol ancol X phản ứng hết với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Số nhóm chức -OH của ancol X là

N

A. (2), (3), (4)

A. 0,65

B. 0,50

C. 0,40

D. 0,35

Câu 39: Nung 51,1 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, Al đến khi phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 47,25

D. 47,87

H

B. 46,25

D. 55,24%

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Đ

TR ẦN

H Ư

N

G

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 45,98%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 54,54%

ẠO

A. 64,59%

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn m (g) hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y(đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m+11,42)gam hỗn hợp muối của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96g hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 58,25

Ơ

Các khí đều đo ở đktc. Nếu đem Y tác dụng với lượng dư dung dịch Na2CO3 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa

N

Phần 2 hòa tan hết trong dung dịch chứa 1,45 mol HNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa muối tan và 3,36 lít NO thoát ra. Cô cạn Y, lấy chất rắn đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 2 sản phẩm rắn có số mol bằng nhau.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

U Y

6-B

7-C

8-C

11-A

12-B

13-B

14-A

15-C

16-B

17-A

18-D

21-A

22-D

23-A

24-B

25-A

26-A

27-D

31-A

32-D

33-C

34-B

35-D

36-B

9-C

10-B

20-A

28-B

29-C

30-D

38-C

39-D

40-C

G

N

37-D

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Đ

19-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4-B

.Q

3-D

TP

2-A

ẠO

1-C

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 03

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

U Y

Zn −2e → Zn2+

G

Đ

Câu 2: Đáp án A

N

Chú ý Al2O3 không bị khử bởi CO

H Ư

Như vậy chỉ có Fe3O4 phản ứng

→ nO =

TR ẦN

→ khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng O 0,32 = 0,02 mol 16

→ nCO = 0,02 mol → V = 0,448 lít

A

Câu 3: Đáp án D

10 00

B

Bản chất: CO + O → CO2

H

Ó

Amin bậc 1: R−NH2 → CH3NH2: metyl amin

-L

n 47,52 − 30 0, 48 = 0, 48 → VHCl = HCl = = 0, 32 lit = 320 ml 36, 5 CM 1, 5

ÁN

nHCl =

Í-

Câu 4: Đáp án B

Câu 5: Đáp án D

Zn + Fe 2+ → Zn 2 + + Fe

ÀN

Câu 6: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Kẽm đóng vai trò anot và bị khử

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 1: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

IỄ N

Đ

Len men PTPƯ: C6 H12 O6   → 2C2 H 5 OH + 2CO2

D

nC2 H 5OH =

90 .2nC6 H12O6 = 0, 9 mol 100

mC2 H 5OH = 41, 4 g → V =

mC2 H 5OH

D

= 51, 75ml

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 7: Đáp án C 1 mol X phản ứng tạo 4 mol Ag

N

+) Nếu là HCHO →%mO = 53,33% → Loại

Ơ

→ X có 2 nhóm CHO: R(CHO)2 →MX = 86g = R + 29.2 → R = 28

U Y

→ mmuối = 38g

Đ

NaCl

G

Câu 10: Đáp án B

N

Ca(H2PO4)2

Fe − 3e → Fe +3

TR ẦN

Ta có:

H Ư

Câu 11: Đáp án A N +5 + 3e → N +2

B

Phương trình: Fe + 4 HNO3 → Fe( NO3 )3 + NO + 2 H 2 O

10 00

→ tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là: 3: 1 Câu 12: Đáp án B

Ó

A

màu đỏ thẫm

H

Câu 13: Đáp án B

-L

Í-

nBr2 = nCH 2 =CH −CH 2OH = 0,125 mol

→ a = 10,7g

ÁN

→ nancol = 2nH 2 → nC2 H 5OH = 2nH 2 − nCH 2 =CH −CH 2OH = 0, 075 mol

Câu 14: Đáp án A

ÀN

metan, propin và buta -1,3 – đien → là hợp chất hidro cacbon

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 9: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(CH3)2CH−C≡CH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

→ X là C2H4(CHO)2 khí phản ứng với AgNO3/NH3 tạo muối C2H4(COONH4)2

Đ

→ thành phần chỉ có C, H

D

IỄ N

nCO2 = 0,14mol ; nH 2O = 0,12 mol

Vậy: nO2 =

2nCO2 + nH 2O

2

= 0,2 mol → V = 4,48 lít

Câu 15: Đáp án C

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 →CH 3COOC2 H 5 + H 2O C2 H 5OH + CH 3COOH ←  

CH 3COOH + C6 H 5ONa →C6 H 5OH +CH 3COONa

Ơ

N

CH 3COOH +C6 H 5 NH 2 →C6 H 5 NH 3OOCCH 3

U Y ẠO

II. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2

NaCl + H 2O DPDD , MNX  → NaOH + H 2 + O2

TR ẦN

VI. Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 Na2 SO4 + Ba (OH ) 2 → BaSO4 ↓ + 2 NaOH

B

Câu 18: Đáp án D

A

10 00

nBa =0, 2mol  nH 2 SO4 =0,1mol

Ó

Sau phản ứng có nH 2 = nBa = 0, 2 mol ; nBaSO4 = 0,1; nBa (OH ) = 0,1mol

H

2

ÁN

-L

Í-

→ mddsau = mdd H 2 SO4 + mBa − mBaSO4 − mH 2 = 103,7 g → C %Ba ( OH )2 = 16, 49%

N

H Ư

III. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ , có màng ngăn.

G

Đ

Na2CO3 + Ca (OH ) 2 →CaCO3 + 2 NaOH

Câu 19: Đáp án C

Từ bảng kết quả → T là (NH4)2CO3

ÀN

Ca (OH ) 2 + ( NH 4 ) 2 CO3 → CaCO3 ↓ + NH 3 ↑ + H 2O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 17: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

 Fe  + FeCl3 → FeCl2 +CuCl2 Cu

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Sử dụng dung dịch FeCl3 dư, khi đó

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 16: Đáp án B

Đ

X là: KHCO3

D

IỄ N

Ca 2 + + HCO3− + OH − → CaCO3 ↓ + H 2O

Y là NH4NO3

OH − + NH 4+ → NH 3 ↑ + H 2O Z là NaNO3

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 20: Đáp án A CH2=C(CH3)−COOCH3

N

Câu 21: Đáp án A

Ơ

Khí CO2 thoát ra phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư

U Y

Câu 22: Đáp án D

.Q Đ

Câu 23: Đáp án A

N

G

Cr + Cl2 → CrCl3

H Ư

CrCl3 + 3KOH → Cr (OH )3 + 3KCl

TR ẦN

Cr (OH )3 + KOH → KCrO2 + H 2O

Câu 24: Đáp án B

B

Xenlulozơ

10 00

Câu 25: Đáp án A NaNO3 + K 2 SO4

H Í-

KNO3 → KNO2 + O2

Ó

A

Câu 26: Đáp án A

-L

Câu 27: Đáp án D

ÁN

Phát biểu đúng là: Thủy phân hoàn toàn protein thu được các α− amino axit. Các phát biểu sai vì:

+) peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới phản ứng tạo phức với Cu(OH)2

ÀN

+) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α− amino axit được gọi là liên kết peptit.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,012 − 0,01 = 0,01 → pH = − log  H +  = 2 0,1 + 0,1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

→ HCl dư → [ HCl ] =

TP

0,01

ẠO

0,012

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HCl + NaOH → NaCl + H 2O 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

CO2 + Ca (OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H 2O

Đ

+) Oligopeptit là các peptit có từ 2 đến 10 gốc α− amino axit liên kết với nhau.

IỄ N

Câu 28: Đáp án B

D

Fomon

Câu 29: Đáp án C Từ chuỗi phản ứng → X là CH 3COOC2 H 5

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 → CH 3COOH + C2 H 5OH CH 3COOC2 H 5 + H 2O ← 

N

1 ,t ° C2 H 5OH + O2 xt → CH 3COOH 2

H H Ư

nCH 3COOH ( Bd )

.100 = 62,5%

Câu 31: Đáp án A vinyl fomat → HCOOC2 H 4 → C3 H 5O2 : a mol

10 00

etyl axetat và propyl fomat → C4 H 8O2 : b mol

TR ẦN

nCH 3COOH ( PU )

B

→ H% =

N

Theo phản ứng thì neste = nax = 0,125 mol

H

Ó

A

73a +88b =3,07 (meste ) ta có hệ phương trình  → a = 0,03 mol 5a + 8b = 2.0,115(nH 2 O )

-L

TO

ÁN

Câu 32: Đáp án D

Í-

→ % HCOOC2 H 4 = 69,09%

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

 → CH 3COOC2 H 5 + H 2O PTTƯ: CH 3COOH + C2 H 5OH ←  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

nCH COOH =0, 2mol Ta có:  3 → hiệu suất tính theo CH 3COOH nC2 H 5OH =0,3mol

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 30: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

12 = 0,5 mol → nCH 3 COONa = 0,5mol → m = 41( g ) 60

U Y

nCH 3 COOH =

Ơ

→ Y2 là CH 3COOH

D

Câu 33: Đáp án C Este tam gia phản ứng tráng bạc → HCOOR Như vậy các đồng phân của C4 H 8O2 thỏa mãn là: (3) propylfomat, (4) isopropylfomat

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Chú ý: etylfomat: HCOOC2 H 5 hay C3 H 6O2

Câu 34: Đáp án B

N

nOH =2nH 2 = 0, 2mol = 2nX → X có 2 nhóm OH

H

Ơ

Câu 35: Đáp án D

U Y N

G

→ Công thức A có dạng (C7 H 6O2 ) n

H Ư

Mặt khác ta có M X < 200 → 122n < 200

TR ẦN

→n=1

→ X có công thức phân tử là C7 H 6O2 , A có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng được với NaOH

10 00

B

→ A có các CTCT A1 : HCOOC6 H 5

Ó

A

A2 : HO − C6 H 4 − CHO (3 đồng phân o, p, m)

Í-

H

Ta có nhh =0,12 mol

-L

→ nA = 0,03 và nhh B = 0,09 mol

ÁN

A1 phản ứng với KOH cho 2 muối HCOOK: 0,03 mol và C6 H 5OK : 0,03mol B phản ứng với KOH cho muối KO − C6 H 4 − CHO : 0,09 mol

ÀN

→ m muối = 20,85 gam

Đ

Câu 36: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

→ x : y : z = 3,5 : 3 : 1 = 7 : 6 : 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q 68,852% 4,918% 26, 23% : : = 5,74 : 4,92 :1,64 12 1 16

ẠO

x: y:z =

TP

Ta có:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi công thức của A là C x H y Oz

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

%O = 100% - 68,852% - 4,918% = 26,23%

D

IỄ N

 Al 3+  Al +0,1amol HCl → X  + + NaOH → Al (OH )3   Al2O3 H

Tại V = 100 ml → H + hết → nH + =0,1mol Tại V = 250 ml → nOH − = 0,25 mol → nAl ( OH )3 =

nOH − 0, 25 − 0,1 = = 0,05mol 3 3

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tại V = 450 ml → nOH − = 0, 45mol → nAl ( OH )3 = 4n Al 3+ − nOH − → 0,05 = 4. nAl 3+ − (0,45 – 0,1)

→ nAl 3+ = 0,1mol → nAlCl3 = 0,1mol → nHCl = 0,1.3+ 0,1 = 0, 4mol

Ơ

N

→ 0,1 a = 0,4 → a = 4

H

Câu 37: Đáp án D

Đ

0,15

G

→ nAl ( du ) = 0,45 – 0,15. 2 = 0,1 mol

H Ư

N

Cr →H 2 0,3

TR ẦN

3 Al → H 2 2 0,15

B

→ VH 2 = 11,76(lit)

10 00

Câu 38: Đáp án C

3 chất đều phản ứng cộng với Br2 và có không quá 3 C

-L

Í-

H

Ó

A

C3 H 4O2 CH 2 = CHCOOH   → CH 2 = CH − CH 2OH → C3 H 6O C H O CH = CHCHO  3 4  2

ÁN

X + NaOH chỉ có CH 2 = CHCOOH phản ứng → naxit = nNaOH = 0,02 mol

TO

C3 H 4O2 :0,02mol  Xét 0,1 mol hỗn hợp có C3 H 6O :xmol C H O : ymol  3 4

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2Cr 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

nAl = 0,45 mol

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mAl =$34,95 − 22,8 = 12,15( g )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

nCr2 O3 = 0,15 mol

D

IỄ N

C3 H 6O2 +3O2 →3CO2 +3H 2O C3 H 6O + 4O2 → 3CO2 +3H 2O

7 C3 H 4O + O2 →3CO2 + 2 H 2O 2

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ nhh = 0,02 + x + y = 0,1 và nO2 = 3.0,02 + 4x + 3,5y = 0,35

N

 x =0,02mol → → mhh = 6,92g  y =0,06mol

H

Ơ

Trong 17,3g hỗn hợp lượng chất gấp 2,5 lần so với 6,92 gam hỗn hợp

H Ư

N

P2 : Giả sử X có x mol Fe ; y mol Al2O3 và 0,05 mol Al

TR ẦN

→ mP2 ( X ) = 56x + 102y + 0,05.27 = 25,55g

10 00

B

 Fe  Al2O3  to Sơ đồ phản ứng : X  Al + HNO3 → M ( NO3 ) x  →  có số mol bằng nhau Fe O 2 3   Al O  2 3

→ Bảo toàn nguyên tố : nFe ( X ) =2nAl2 O3 + n Al ( X )

A

→ x = 2y + 0,05

H

Ó

→ x = 0,25 ; y = 0,1 mol

Í-

Nếu dung dịch có a mol Fe 2 + và b mol Fe3 +

ÁN

-L

→ Bảo toàn e : 2a + 3b + 3.0,05 = 3 nNO → 2a + 3b = 0,3 mol Lại có: nFe = a + b = 0,25(1) → Vô nghiệm Chứng tỏ có c mol NH 4 NO3 → Bảo toàn e : 2a + 3b = 0,3 + 8c(2)

Đ

ÀN

nNO3 muối KL = 2a + 3b + 3 nAl + 6 nAl2 O3 = (2a + 3b + 0,75) mol

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

→ X gồm Al ; Al2O3 ; Fe

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

2 P1 : nAl = nH 2 =0,05mol → oxit Fe hết 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 39: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C3 H 4O2 :0,05mol  → C3 H 6O :0,05mol → nBr2 = nancol + nax + 2nand = 0,4 mol C H O :0,15mol  3 4

IỄ N

→ Bảo toàn N: nHNO3 = nNO3 ( muoi KL ) + nNO + 2nNH 4 NO3

D

→ 1,45 = (2a + 3b + 0,75) + 0,05 + 2c → 2a + 3b + 2c = 0,65 mol(3)

Từ (1,2,3) → a = 0,17 ; b = 0,08 ; c = 0,035 mol Y + Na2CO3 : Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Fe 2 + → FeCO3 Al 3+ → Al2 (CO3 )3 → Al (OH )3

Ơ

N

→ Kết tủa gồm: 0,18 mol FeCO3 ; 0,07 mol Fe(OH )3 ; 0,25 mol Al (OH )3

U Y

Câu 40: Đáp án C

G

Đ

→ nK 2 CO3 = 0,11 mol

H Ư TR ẦN

1 → nC = nH → nCO2 + nK 2 CO3 =nH 2 O . 2 Có mCO2 + mH 2 O =50,96 g

B

→ nCO2 = 0,79 mol ; nH 2 O = 0,9 mol

10 00

Bảo toàn Oxi : 2 nmuoi aa + 2nO2 =3nK 2 CO3 + 2nCO2 + nH 2 O

A

→ nO2 = 1,185 mol

H

Ó

Ta có: nC = 3x + 5y = nK 2 CO3 + nCO2 = 0,9 mol

Í-

→ x= 0,1 mol ; y = 0,12 mol

-L

→ m + 11,42 = 0,1.127 + 0,12.155

ÁN

→ m = 19,88g

Giả sử trong M có : x mol X ( a nhóm Val ; (4-a) nhóm Ala)

TO

N

Mặt khác ta thấy số H gấp đôi số C trong muối hữu cơ

y mol Y (b nhóm Val ; (5-b) nhóm Ala)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

→ nN ( muoi ) = nK =2nK 2 CO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Khi đốt cháy: nN (muối) = x + y = 2 nN 2 = 0,22 mol

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi số mol Ala − K (C3 H 6O2 NK ) và Val-K( C5 H10O2 NK) là x và y mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

→ m↓ = 47,87g

Đ

→ nN = 4 x +5 y = 2nN 2 = 0,22 mol (*)

D

IỄ N

Khi phản ứng thủy phân : +/ tetrapeptit + 4KOH → muối + H 2O

+/ Pentapeptit + 5KOH → muối + H 2O

→ Bảo toàn khối lượng : mmuoi −m peptit = mKOH − mH 2 O Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ 11,42 = 4.56x – 18x + 5.56y – 18y (**) Từ (*) và (**) → x = 0,03 mol ; y = 0,02 mol

N

Có nVal = ax + by = 0,12 mol

H

Ơ

→ 3a + 2b = 12

U Y

TO

ÁN

N

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

----- HẾT -----

G

Đ

ẠO

Có đáp án thỏa mãn => Không cần xét TH 2 nữa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

→ % mY ( M ) = 45,98%

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ TH1 : Y là ( Ala ) 2 (Val )3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

→ a = 2 ; b = 3 hoặc a = 4 ; b = 0 thỏa mãn

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

C. 225,0

D. 120,0

Ơ

Đ

(3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

G

(4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác

A. 2

B. 3

C. 4

H Ư

N

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol

D. 1

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 3: Nhúng thanh kim loại Mg có khối lượng m gam vào dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, thấy khối lượng CuSO4đã tham gia phản ứng là 80%. Thanh kim loại sau khi lấy ra đem đốt cháy trong O2dư, thu được (m + 12,8) gam chất rắn (cho rằng Cu giải phóng bám hết vào thanh Mg). Khối lượng thanh kim loại sau khi lấy ra khỏi dung dịch CuSO4 là

B. 12,00 gam

C. 16,00 gam

ÀN

A. 10,24 gam

D. 9,60 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Cho các thí nghiệm sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 180,0

U Y

A. 112,5

N

H

Câu 1: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Hấp thụ hết lượng khí sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 , thu được 150 g kết tủa. hiệu suất của quá trình lên men đạt 60%. Giá trị của m là

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

IỄ N

Đ

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, khí Y được điều chế và thu vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

D

Khí Y được tạo từ phản ứng hóa học nào sau đây? t° A. KNO3  → KNO2+O2 t° → NH3(k)+NaNO3+H2O B. NH4NO3+NaOH  t° C. NH4Cl  → NH3+HCl

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

t° D. CH3NH3Cl+NaOH  → CH3NH2(k)+NaCl+H2O

Câu 5: Cho 4,5 gram etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C2H5NH3Cl) thu được là D. 0,85 gam.

Y

Z

T

pH dd nồng độ 0,01M, 250C

6,48

3,22

2,00

3,45

Ơ H

X

.Q

U Y

N

Chất

D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 .

H Ư

N

G

Câu 7: Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s1 . Nhận xét nào không đúng về M?

B. M thuộc chu kì 4 nhóm IA C. Hidroxit của M là một bazơ mạnh

B

D. Hợp chất của M với clo là hợp chất ion

TR ẦN

A. Có thể điều chế M bằng các phương pháp: nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.

A. HCl.

B. NaCl.

10 00

Câu 8: Anilin (C6H5NH2 ) có phản ứng với dung dịch: C. Na2CO3.

D. NaOH.

Ó

A

Câu 9: Trong các nhận xét sau, nhận xét nào sai ?

H

A. Các đồng đẳng của etilen dễ phản ứng cộng với HCl hơn etilen

-L

Í-

B. Tất cả các ank – 1- in đều phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 .

ÁN

C. Trong toluen dễ tham gia phản ứng thế với Cl2 (có xúc tác Fe, đun nóng ) hơn benzen.

TO

D. Toluen dễ tham gia phản ứng với Cl2 có chiếu sáng hơn metan. Câu 10: Cho 5 mẫu chất rắn: CaCO3,Fe(NO3)2,FeS,CuS,NaCl và 2 dung dịch HCl, H2SO4 loãng. Nếu cho lần lượt từng mẫu chất rắn vào lần lượt từng dung dịch axit thì bao nhiêu trường hợp có phản ứng xảy ra? B. 5

C. 4

D. 6

D

IỄ N

Đ

A. 7

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

B. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic.

Đ

A. T cho được phản ứng tráng bạc.

TP

Nhận xét nào sau đây đúng?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH, HCl; C6H5OH(phenol) và pH của các dung dịch trên được ghi trong bảng sau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 8,15 gam

N

B. 8,10 gam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 7,65 gam.

Câu 11: Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1M, thu được dung dịch X chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch NaOH 1M và KOH 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch X là: A. 160,0 ml

B. 225,0 ml

C. . 180,0 ml

D. 200,0 ml

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Cho một lượng dung dịch X chứa hỗn hợp HCHO và HCOOH tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4 gam Ag. Cũng lượng dung dịch X này tác dụng với lượng dư nước brom thấy có x mol Br2 phản ứng. Giá trị x là B. 0,075

C. 0,200

D. 0,150

D. 2,24 lít.

Câu 14: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là: C. Fe,Al,Mg.

D. Mg,Fe,Al.

C. VB :VA = 1:2

D. VA :VB = 1:2

B. 3

C. 4

H Ư

A. 2

N

G

Câu 16: Cho các chất: HCHO, HCOOH, HCOONH4, CH3CHO và C2H2. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là D. 5

A. axit- bazơ.

TR ẦN

Câu 17: Polivinyl clorua(PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng: B. trùng hợp.

C. trao đổi.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

D. trùng ngưng.

B. Nitrophotka là phân phức hợp

10 00

B

A. Amoni nitrat là một loại phân đạm có khả năng làm chua đất

A

C. Supephotphat đơn có công thức là Ca(H2PO4)2

H

Ó

D. Ure còn được gọi là đạm hai lá

Í-

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

-L

+ O2 , t ° + Br2 + H 2 O + NaOH + NaOH FeS 2  → X  → Y → Z → Y

ÁN

A. Na2SO3

B. NaHSO3

C. Na2SO4

D. NaHSO4

Câu 20: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là

ÀN

A. 2,24lít.

B. 1,12lít.

C. 6,72 lít.

D. 4,48 lít

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

B. VA :VB = 3:4

Đ

A. VB :VA = 3:4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. Fe,Mg,Al

Câu 15: Để thu được dung dịch C có pH = 7 cần phải trộn VA ml dung dịch A chứa (HCl 1M + HNO3 1M + H2SO4 1M) và VB ml dung dịch B chứa (KOH 1M + NaOH 2M) với tỉ lệ thể tích là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Al,Mg,Fe

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 6,72 lít.

N

B. 3,36 lít

U Y

A. 4,48 lít.

H

Ơ

Câu 13: Hoà tan 5,4 gam Al bằng một lương dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hidro (ở đktc). Giá trị của V là

N

A. 0,300

D

IỄ N

Đ

Câu 21: Tên IUPAC của ancol isoamylic là A. 2 – metylbutan – 1 – ol

B. 2 – metylbutan – 2- ol

C. 3 – metylbutan – 1- ol

D. 3,3 – đimetylpropan – 1 – ol

Câu 22: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. NaCl

B. CH3COOH

C. H2O

D. HF

Câu 23: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, dun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. protit.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. tinh bột

C. saccarozơ

D. xenluzơ

Câu 24: Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 10,0 gam X trong 200 ml dung dịch NaOH 0,3M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,64 gam chất rắn khan. Vậy tên gọi của X là C. etyl acrylat.

D. metyl metacrylat.

N

B. anlyl axetat.

Ơ

A. vinyl propionat.

D. C4H6

C. 18,24g

D. 17,80g

C. 16,2gam.

N

B. 5,4gam.

D. 10,4gam.

H Ư

A. 2,7gam.

G

Đ

Câu 27: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

A. 18,5

TR ẦN

Câu 28: Nung m gam Mg(NO3)2 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2. Giá trị của m là B. 14,8

C. 11,1

D. 7,4

B. HNO3 loãng.

C. H2SO4 loãng.

10 00

A. KOH.

B

Câu 29: Tất cả các kim loại trong nhóm: Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch nào sau đây

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

D. HCl.

Ó

A

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

H

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

-L

Í-

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.

ÁN

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV. (5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom. Những phát biểu đúng là

ÀN

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 16,68g

ẠO

A. 18,38g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. C4H4

.Q

B. C6H6

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. C2H2

U Y

N

H

Câu 25: Đốt cháy 1 hidrocacbon A thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 2 :1. . Nếu lượng O2 dùng để đốt cháy A nhiều hơn 20% lượng cần thiết, thì hỗn hợp khí thu được sau phản ứng để nguội (ngưng tụ hết hơi nước) bằng 2,5 lần thể tích của A ở cùng điều kiện. Vậy A là

D

IỄ N

Đ

Câu 31: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etyliC. Công thức của X là A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. C2H3COOC2H5.

C. Fe(OH)3.

D. Fe.

Câu 32: Chất chỉ có tính khử là A. FeBr3.

B. FeCl3.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Cho 14,2 gam P2O5 vào 500 ml dung dịch NaOH 1M, thì sau phản ứng khối lượng muối thu được là A. 37,1 gam

B. 73,1 gam

C. 71,3 gam

D. 30,6 gam

C. Metanol; 80%

Ơ

B. Etanol, 75%

D. Propan – 1- ol; 80%

H

A. Metanol; 75%

N

Câu 34: Oxi hóa 4,0 gam ancol đơn chức X bằng O2 (xúc tác, to ) thu được 5,6 gam hỗn hợp Y gồm andehit, ancol dư và nước. Tên của X và hiệu suất phản ứng là

B. 29,38

C. 20,24

D. 24,20

B. 82.

C. 74.

10 00

A. 80

B

TR ẦN

Câu 37: Nung nóng hỗn hợp chất rắn A gồm a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. X tan hoàn toàn trong dung dịch chứa vừa đủ 1,3 mol HCl, thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối clorua, và thoát ra 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị m gần nhất là D. 72.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 38: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2 . Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 26,92

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 36: X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este của một ancol đơn chức với một axit cacboxylic hai chức. Cho m gam hỗn hợp M gồm X, Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau đó cô cạn được ancol Z và rắn khan T trong đó có chứa 28,38 gam hỗn hợp muối. Cho hơi ancol Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng được hỗn hợp hơi W gồm anđehit và hơi nước. Dẫn hơi W qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 95,04 gam bạc. Mặt khác, nung rắn khan T với CaO được 4,928 lít (đkc) một ankan duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 21,03

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 10,60

.Q

B. 13,20

TP

A. 20,13

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 35: Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước để thu được 400 ml dung dịch A. Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của a là

D

IỄ N

Đ

Giá trị của x, y, z lần lượt là : A. 0,6 ; 0,4 và 1,5

B. 0,3 ; 0,6 và 1,4

C. 0,2 ; 0,6 và 1,25

D. 0,3 ; 0,6 và 1,2

Câu 39: Thủy phân tetrapeptit X mạch hở thu được hỗn hợp các α-amino axit (no, mạch hở, phân tử đều chứa 1 nhóm −NH2 và 1 nhóm −COOH). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng CuO giảm 3,84 gam. Cho hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng vào dung dịch NaOH

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đặc, dư thấy thoát ra 448 ml khí N2 (đktc). Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch HCl dư, đun nóng thu được muối có khối lượng là: B. 4,84

C. 4,52

D. 5,12

Ơ

Câu 40: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần:

N

A. 4,74

.Q D. FeO và 19,32.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Fe3O4 và 28,98.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Fe3O4 và 19,32.

ẠO

A. Fe2O3 và 28,98.

TP

Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được dung dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-A

11-D

12-D

13-C

14-C

15-B

16-C

17-B

18-A

21-C

22-A

23-A

24-C

25-A

26-D

27-B

28-B

31-A

32-D

33-D

34-D

35-A

36-D

37-D

9-B

Đ

10-D

19-C

20-A

29-B

30-C

39-B

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-C

U Y

4-A

.Q

3-C

TP

2-B

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV TRẦN HOÀNG PHI- LIZE- ĐỀ 04

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án C

Đ

Câu 2: Đáp án B

G

Bao gồm các thí nghiệm (1), (3), (4)

H Ư

80 = 0,16 mol 100

PTHH: Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

B

Số mol: 0,16......0,16.............................0,16

TR ẦN

nCuSO4 pu = 0, 2.

N

Câu 3: Đáp án C

10 00

Sau phản ứng với dung dịch CuSO4 khối lượng thanh kim loại là

A

m1 = m − 24.0,16 + 64.0,16 = m + 6, 4 (g)

Ó

Thanh kim loại sau khi lấy ra có x mol Mg dư và 0,16 mol Cu

Í-

ÁN

x mol

-L

Mg +O2 → 2 MgO 2

H

Khi đốt trong oxi dư:

Cu +O2 →CuO 2 0,16

ÀN

mO2 = (m + 12,8) – (m + 6,4) = 6,4 → nO2 = 0,2 mol

Đ

0,5 x + 0,08 = 0,2 → x = 0,24 mol

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

→ m = 225 g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

nGlu =0,5.1,5.10060=1,25mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Glucozơ → 2CO2→2CaCO3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

Khối lượng thanh kim loại sau khi lấy ra khỏi dung dịch CuSO4 là

D

0,24 . 24 + 0,16 . 64 = 16 gam

Câu 4: Đáp án A t° → KNO2 + O2 KNO3 

Câu 5: Đáp án C Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nC2H5NH2 = 0,1 mol → mmuoi = 4,5 + 0,1 . 36,5 = 8,15 (g) Câu 6: Đáp án D Tính axit tăng dần theo thứ tự: C6H5OH < CH3COOH < HCOOH< HCl

N

Xét cùng nồng độ mol dung dịch => lực axit yếu hơn sẽ có pH lớn hơn

H

Ơ

→ X : C6H5OH; Y : HCOOH ; Z : HCl ; T :CH3COOH

U Y

Câu 7: Đáp án A

Đ

Câu 9: Đáp án B

G

Tất cả các ank – 1- in đều phản ứngvới dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng đó không phải là phản ứng

N

tráng gương

H Ư

Câu 10: Đáp án D

TR ẦN

Khi cho vào các dung dịch HCl, H2SO4 loãng thì có

CaCO3 + 2 H + → Ca 2 + + CO2 + H 2O

B

Fe 2 + + 4 H + + NO3− → Fe3 + + NO + 2 H 2O

10 00

FeS + 2 H + → Fe 2 + + H 2 S ↑

A

Câu 11: Đáp án D

H

Ó

Glutamic: HOOC − CH ( NH 2 ) − CH 2 − CH 2 − COOH; nGlu =

14,7 = 0,1mol 147

-L

Í-

Ta có ∶ Glu + (HCl,H2SO4) ⟶ Muối

ÁN

Bảo toàn khối lượng ta có : 19,83 = mHCl + mH 2 SO4 + mGlu

→ mHCl mH 2 SO4 = 19,83 − 14,7 = 5,13 ( gam ) nHCl 1 = = 2 nên ta có nHCl = 0,06mol và nH 2 SO4 = 0,03mol nH 2 SO4 0,5

ÀN

Lại có:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

HCl

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 8: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có thể điều chế M bằng các phương pháp: nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

→ Z tạo kết tủa trắng với AgNO3 tạo AgCl

D

IỄ N

Đ

→ ∑nH + = 2nGlu + nHCl + nH 2 SO4 = 2.0,1 +0,06+ 2.0,03 = 0,32mol

Suy ra số mol OH− cần để phản ứng với số chất tan trong dung dịch X cũng là số mol OH−phản ứng với tổng số mol H+

→ nOH − = 0,32 ( mol ) → V =

0,32 = 200 ( ml ) . 1 + 0,6

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án D HCHO → 4Ag HCOOH→ 2Ag

N

HCHO + 2Br2

H

Ơ

HCOOH + Br2

U Y Đ

Fe,Al,Mg.

G

Câu 15: Đáp án B

H Ư

N

nHCl =1VA ; nHNO3 =1VA , nH 2 SO4 =1VA → nH + = 4VA

Để thu được dung dịch có pH = 7 thì nH + = nOH −

B

→ 4VA = 3VB → VA :VB = 3 : 4

TR ẦN

nKOH =1VB ; nNaOH = 2VB → nOH − = 3VB

10 00

Câu 16: Đáp án C

Phản ứng tráng gương xảy ra khi có nhóm CHO

A

Các chất thỏa mãn : HCHO ; HCOOH ; HCOONH4, CH3CHO

H

Ó

Câu 17: Đáp án B

-L

Câu 18: Đáp án A

Í-

Trùng hợp

ÁN

Amoni nitrat là một loại phân đạm có khả năng làm chua đất

Câu 19: Đáp án C

ÀN

+ O2 , t ° + Br2 + H 2 O + NaOH + NaOH FeS 2  NaHSO4 ( Z ) → Na2 SO4 (Y ) → SO2 ( X )  → H 2 SO4 (Y ) →

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 14: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

3nAl = 0,3 mol → V = 6,72 lit 2

TP

nAl = 0, 2 mol → nH 2 =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

→ nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 2nBr2 → nB r2 = 0,15 mol

Đ

Câu 20: Đáp án A

IỄ N

nH 2 = nFe = 0,1 mol →V = 2, 24 lit

D

Câu 21: Đáp án C (CH 3 ) 2 − CH − CH 2 − CH 2OH

Câu 22: Đáp án A NaCl Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23: Đáp án A Protit

Câu 24: Đáp án C

N

nX = 0,1mol ; nNaOH = 0,06 mol → X dư

H

Ơ

→ nran = nNaOH ( chất rắn chính là muối RCOONa )

U Y

→ X là CH2=CHCOOC2H5 ( etyl acrylat )

G

Đ

4Cn H n + 5nO2 → 4nCO2 + 2nH 2O

N

a………………..1,25na………..na…………..0,5na (mol)

CO2 :namol  O2 :0, 25namol → na + 0,25 na – 2,5 na → n = 2 → A là: C2H2

10 00

B

Câu 26: Đáp án D

TR ẦN

H Ư

Nếu dư 20% O2 so với lượng cần thiết thì hỗn hợp khí sau khi ngưng tụ gồm:

( RCOO )3 C3 H 5 +3 NaOH →3RCOONa +C3 H 5 (OH )3 0,06

A

0,02

H

Ó

BTKL: mx / phong = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam

Í-

Câu 27: Đáp án B

ÁN

-L

3 Al + NaOH + H 2O → NaAlO2 + H 2 2

nH 2 =1,5 n Al → n Al = 0, 2 mol → mAl = 5, 4( g )

ÀN

Câu 28: Đáp án B

Đ

2 Mg ( NO3 ) 2 → 2 MgO + 4 NO2 + O2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Phương trình hóa học:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Do CO2 và H2O tỉ lệ mol 2:1 nên công thức của A có dạng CnHn

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 25: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

→ MRCOONa = R + 67 = 94 → R = 27 (CH2=CH− )

IỄ N

nO2 = a → nNO2 = 4a; nMg ( NO3 )2 = 2a

D

Theo bài ra ta có: 5a = 0,25 → a= 0,05 → nMg ( NO3 )2 = 0,1

→ mMg ( NO3 )2 = 14,8 ( g ) Câu 29: Đáp án B

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HNO3 loãng.

Câu 30: Đáp án C (2) sai vì các amin là chất khí ở điều kiện thường chỉ gồm metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin

Ơ

N

(3) sai vì trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa một liên kết peptit.

U Y

CH3COOC2H5

Đ

ẠO

nP2 O5 = 0,1mol ; nNaOH = 0,5 mol

H Ư

N

G

 Na PO :amol Dựa vào tỉ lệ nP2O5 và nNaOH →  3 4  Na2 HPO4 :bmol Bảo toàn Na → 3a + 2b = 0,5

TR ẦN

Bảo toàn P: a + b = 0,1 . 2

→ a = b = 0,1 → m = 0,1 . 164 + 142 . 0,1 = 30,6 (g)

Phương trình hóa học: 2 RCH 2OH + O2 → 2 RCHO + 2 H 2O

10 00

B

Câu 34: Đáp án D

Ó

A

Ta có: mO2 = 5,6 − 4,0 = 1,6 g → nO2 = 0,05 mol

nancol =

-L

4,0 < 40 → ancol đó là CH3OH (metanol) 0,1 + x

ÁN

M ancol =

Í-

H

Vậy số mol ancol phản ứng là 0,1 mol. Gải sử ancol dư x mol ta có

0,1 4,0 .100% = 80% = 0,125 mol → → H % = 32 0,125

ÀN

Câu 35: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 33: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Fe

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 31: Đáp án A

Đ

nCO2 = 0,045mol ; nHCl = 0,15 mol ; nBaCO3 = 0,15 mol

D

IỄ N

nNa2 CO3 = x mol ; nKHCO3 = y mol

Vì cho từ từ HCl vào dung dịch nên thứ tự phản ứng là

CO32 − + H + → HCO3− x……...x………..x Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nHCO− = (x +y) mol 3

HCO3− + H + → CO2 ↑ + H 2O 0,045……….0,015……0,045

N

nHCO − = (dư) = (x + y) – 0,045

H

Ơ

3

U Y Đ

Câu 36: Đáp án D

G

Vì nung T với CaO được 1 ankan duy nhất → Số C trong gốc hidrocacbon của X và Y bằng nhau.

H Ư

N

→ Muối gồm RHCOONa và R (C OONa) 2

TR ẦN

→ nRH = nmuoi = 0, 22mol → M tb muoi =129 g

B

→ R + 68 < 129 < R + 67.2

10 00

→ 0 < R < 61 Xét ancol Z: nAg = 0,88 mol

H

Ó

A

1 Nếu ancol không phải là CH3OH → → nancol = nandehit = nAg = 0, 44 2

-L

Í-

→ nR ( C OONa )2 = nmuoi ( L ) = 0, 22 mol

ÁN

→ ancol Z là CH3OH → nCH 3OH = nHCHO =

1 n Ag = 0,22 mol 4

→ nR ( C OONa )2 = 0,11mol = nRHCOONa

ÀN

→ 0,11.(R + 68) + 0,11.(R + 67.2) = 28,38

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

→ a = 106. 0,105 + 100 . 0,09 = 20,13 (g)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

( x + y ) − 0,045 = 0,15(kettua )  x =0,105 Ta có:  →  x + 0,045 = 0,15(axit )  y = 0,09

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

0,15……….....................................0,15

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

HCO3− + Ba 2 + + OH − → BaCO3 ↓ + H 2O

Đ

→ R = 28(TM) → C2H4−

IỄ N

→ X gồm 0,11 mol C2H5COOH và 0,11 mol C2H4(COOCH3)2

D

→ m = 24,2g Câu 37: Đáp án D Hỗn hợp gồm: Mg ( a mol) ; Cu(NO3)2 ( 0,25 mol)

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 NO Cu ( NO3 )2 :0, 25mol t ° CuO,Cu ( NO3 ) 2  → + 0, 45  2   Mg :amol  Mg , MgO O2

U Y

Vì H2 sinh ra nên không còn NO3− trong muối

Đ

→ a = 0,39 ; b = 0,02 , c = 0,6

N

G

Vậymmuoi = 24.0,39 + 18.0,02 + 64.0,25 + 35,5.1,3 = 71,87 g

H Ư

→ a = 0,39 ; b = 0,02 , c = 0,6 Vậy mmuoi = 24.0,39 + 18.0,02 + 64.0,25 + 35,5.1,3 = 71,87 gam

TR ẦN

Câu 38: Đáp án B Nhìn vào đồ thị ta thấy

10 00

B

nBaCO3 max = nBa ( OH )2 = 0,6 → y = 0,6

Ta lại thấy nCO2 = 1,6 thì không còn tủa. Chứng tỏ không còn CO32 −

Ó H Í-

CO2 + OH − → HCO3−

A

CO2 + 2OH − → CO32 − + H 2O

-L

Khi đó: nCO2 = nOH − → 1,6 = 0,1 + x + 1,2 → x = 0,3

ÁN

→ nCO2 = nOH − − nCO 2− = 1,6 – 0,2 =1,4 3

Câu 39: Đáp án B

ÀN

 NO Phân tích: Đặt công thức trung bình của amino axit tạo nên peptit X là Cn H 2 2 n +1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Bảo toàn O: nO ( trong Cu ( NO3 )2 bdau ) = nO ( NO2 + O2 ) + nO ( H 2 O )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Bảo toàn mol H: 1,3 = 4b + 0,01 . 2 + 2c → 4b + 2c = 1,28 (2)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn điện tích trong dung dịch → 2a + b + 0,25 .2 = 1,3 → 2a + b = 0,8 (1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 NH 4+ :bmol  2+  H :0,01 CuO,Cu ( NO3 )2  Mg :amol 0,13 mol + → + 2 + cmol H 2O   2+  Mg , MgO Cu :0, 25mol  N 2 :0,04 Cl − :1,3mol

Đ

−3 H 2 O → C4 n H 8 n − 2 N 4O5 → Công thức của tetrapeptit X là ∶ 4 H 2 n +1 NO2 

D

IỄ N

4 Ta có nN 2 = nX . = 0,02 → nX = 0,01mol 2

Giống với phản ứng đốt cháy ancol bằng CuO, ta có: t° C4 n H 8 n − 2 N 4O5 + CuO  → 4nCO2 + ( 4n − 1) H 2O + Cu + 2 N 2 ( I )

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

……. 0,01…………………………..…4n̅ . 0,01….. (4n̅ −1).0,01 Khối lượng CuO giảm chính là khối lượng O trong CuO→ nO = nCuO =

3,84 = 0, 24mol 16

N

Bảo toàn nguyên tố O cho phương trình (I), ta có :

Ơ

5nX + nCuO = 2nCO2 + nH2O ⇔ 5.0,01 +0,24 = 8n̅ . 0,01 + (4n̅ −1). 0,01 ⟶ n̅ = 2,5

U Y

Ta có : C10H18N4O5 +4HCl +3H2O ⟶Muối

H Ư

Khi tác dụng với HNO3 dư thu khí NO: 0,165 mol.

TR ẦN

Bảo toàn electron: 3x + 3y – 2z = 3nNO 3x + 3y – 2z = 3.0,165 = 0,495 (2)

10 00

( Vì đề bài cho hai phần không bằng nhau)

B

Quy đổi phần 2: Al, Fe, O với số mol tương ứng là:kx, ky, kz

Khi tác dụng với NaOH . Fe không phản ứng.

H

(3)

Ó

3kx – 2kz = 0,03

A

Bte: 3nAl – 2nO = 2nH2

Í-

Rắn còn lại là Fe: ky = 0,045 (4).

-L

3x − 2 z 2 = → 9x -2y – 6z – 0(4) 3 y

ÁN

Lấy (3)/(4) →

→ x = 0,15, y = 0,135, z = 0,18

ÀN Đ IỄ N

( 4) → k =

y 0,135 3 = = → Fe3O4 z 0,18 4

.Q

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

27x + 56y + 16z = 14,49. (1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

Quy đổi phần 1: thành 3 nguyên tố Al, Fe, O với số mol tương ứng là x, y, z.

Công thức oxit:

D

ẠO

Câu 40: Đáp án B

TP

mmuoi = mX + mHCl + mH 2 O = nX .284 + 4nX.36,5+3nX. 18= 0,01.484 = 4,84 (gam)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn khối lượng, ta có :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Suy ra X có công thức là : C10 H18 N 4O5

0,045 1 = 0,135 3

Vậy: mdau = m1 + m2 = m1 +

m1 4m1 4 = = (27.0,15 + 56.0,135 + 16.0,18). =19,32 g 3 3 3

----- HẾT ----Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

U Y ẠO

Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? B. Amilozo.

C. Polisitren.

D. Poli(etylen-terephtalat).

N

G

Đ

A. Poli(hexanmetylen-ađipamit).

H Ư

Câu 3: Dung dịch nào sau đây với nồng độ khác nhau đều không màu?

B. Dung dịch K2Cr2O7.

TR ẦN

A. Dung dịch FeCl3. C. Dung dịch CuSO4.

D. Dung dịch AgNO3.

Câu 4: Kim loại Al tan được trong dung dịch nào sau đây?

B. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

C. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

10 00

B

A. Dung dịch MgSO4.

D. Dung dịch HCl đặc, nguội.

B. 4

C. 3

H

A. 5

Ó

A

Câu 5: Cho dãy các kim loại sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu. Số kim loại trong dãy có khả năng tác dụng với nước ở điều kiện thường là D. 2

ÁN

A. NaCrO2.

-L

Í-

Câu 6: Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây? B. Na2CrO4.

C. Cr2O3.

D. CrO.

Câu 7: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? A. CH3COOH.

B. HCHO.

C. CH3COCH3.

D. CH3OH

ÀN

Câu 8: Tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây không phải của KNO3? B. Chế tạo thuốc nổ.

C. Dùng làm phân bón.

D. Không tan trong nước.

D

IỄ N

Đ

A. Bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. dung dịch màu xanh.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. kết tủa đỏ nâu.

.Q

B. kết tủa màu trắng.

TP

A. kết tủa vàng nhạt.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Câu 9: Khẳng định nào sau đây không đúng? A. SiO2 tan được trong dung dịch HF. B. Si không có khả năng tác dụng với kim loại.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Thành phần hóa học chính của thạch cao nung là CaSO4.H2O. D. Si tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro. Câu 10: Thành phần chính của quặng hematit đỏ là C. Fe3O4.

D. Fe2O3.

N H

C. Dung dịch NaAlO2.

D. Dung dịch NaHCO3.

N

B. Dung dịch AlCl3.

.Q

C. CH3COOCH3.

B. Mg.

C. Fe.

D. Al.

G

A. Zn.

Đ

ẠO

Câu 13: Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

H Ư

N

Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ có màng ngăn xốp.

TR ẦN

b) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng ở nhiệt độ cao. c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là

A

B. 4

C. 3

D. 2

Ó

A. 5

10 00

e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3.

B

d) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2.

H

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?

-L

Í-

A. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. B. Kim loại Li được dùng làm tế bào quang điện.

ÁN

C. Nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+ được gọi là nước cứng. D. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 16: Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được V lít N2 (đktc). Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 16,3 gam muối. Giá trị của V là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. CH2=CHCOOCH3.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O?

U Y

A. Dung dịch Na2CrO4.

A. CH3COOCH2CH3. B. HCOOCH3.

Ơ

Câu 11: Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch nào sau đây không có hiện tượng hóa học xảy ra?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. Fe2O3.nH2O.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. FeCO3.

A. 1,12.

B. 4,48.

C. 3,36.

D. 2,24.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây không đúng? A. Natri cacbonat khan (còn gọi là sođa khan) được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt. B. Khi tác dụng với kim loại, cacbon luôn tạo ra số oxi hóa -4 trong hợp chất.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Khí CO rất độc, được sử dụng làm nhiện liệu khí. D. CO2 là chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên. Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam kim loại K vào H2O thu được 500 ml dung dịch có pH là C. 14,0.

D. 12,0.

N

B. 13,0.

H

Ơ

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

U Y

B. Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

.Q

B. MgCl2.

C. NaCl.

D. BaCl2.

G

A. KCl.

Đ

ẠO

Câu 20: Điện phân 11,4 gam muối clorua nóng chảy của một kim loại, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít (đktc) một chất khí ở anot. Muối điện phân là

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 21: Để mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành trong phòng thí nghiệm người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) như sau:

Ó

A

Phát biểu đúng liên quan đến các hình vẽ này là

H

A. phương pháp thu khí theo hình (1) có thể áp dụng thu các khí: H2, SO2, Cl2, NH3.

-L

Í-

B. phương pháp thu khí theo hình (1), (3) có thể áp dụng thu các khí: NH3, H2, N2.

ÁN

C. phương pháp thu khí theo hình (2) có thể áp dụng thu các khí: CO2, N2, SO2, Cl2. D. phương pháp thu khí theo hình (3) có thể áp dụng thu các khí: O2, H2, N2. Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau:

ÀN

a) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Triolein là este no, mạch hở.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. Trimetyl là chất khí ở điều kiện thường.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 13,5.

Đ

b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 nóng.

D

IỄ N

c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. d) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. e) Cho Al4C3 vào nước. Số thí nghiệm có khí thoát ra là

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 5

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có cùng số mol vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là C. 23,42.

D. 28,20.

N

B. 16,55.

Ơ

A. 25,75.

D. 3

.Q ẠO

Y + HCl → T + NaCl

Đ

Z + 2 Br2 + H 2 O → CO2 + 4 HBr H 2O

N C. C4H6O4.

TR ẦN

B. C8H8O2.

H Ư

Công thức phân tử của X là

A. C3H4O4.

G

T + Br2 → CO2 + 2 HBr

D. C4H4O4.

Câu 26: Cho dãy các chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. Số chất trong dãy tác dụng được với H2 nung nóng, xúc tác Ni là B. 4

C. 7

B

A. 5

D. 6

Ó

B. 1

C. 3

D. 2

H

A. 4

A

10 00

Câu 27: Cho muối X có công thức phân tử C3H12N2O3. Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Z (làm hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) và muối của axit vô cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện?

Í-

Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Y

Thuốc thử

Hiện tượng

Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa Ag

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển sang màu xanh

Nước Brom

Mất màu

Cu(OH)2

Tạo dung dịch xanh lam

ÁN

X

-L

Mẫu thử

ÀN

X,Z

Đ

X,T

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

H 2O ,t o

X + 2 NaOH → 2Y + Z + H 2 O

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 25: Từ chất X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 5

U Y

A. 2

N

H

Câu 24: Cho dãy các chất: isoamyl axetat, anilin, saccarozo, valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

D

IỄ N

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. glucozo, benzylamin, xiclohexan, glixerol. B. benzylamin, glucozo, glixerol, xiclohexan. C. glucozo, glixerol, benzylamin, xiclohexan. D. glucozo, benzylamin, glixerol, xiclohexan.

Câu 29: Cho các phát biểu sau: (1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom. (3) Tinh bột khi thủy phân trong môi trường kiềm chỉ tạo ra glucozo. (4) Dung dịch abumin trong nước của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

N

(5) Phenol dung để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).

D. 1

U Y

Câu 30: Thực hiện các thí nghiệm sau:

Đ

(4) Cho fructozo tác dụng với Cu(OH)2.

N

G

(5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng.

A. 2

B. 4

C. 1

(a)

D. 3

TR ẦN

Câu 31: Cho các phát biểu sau:

H Ư

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot H2O bị khử tạo ra khí O2.

(c)

10 00

B

(b) Để lâu hợp kim Fe-Cu trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.

Ó

Các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng.

Í-

Số phát biểu đúng là

H

(e)

A

(d) Các kim loại có độ dẫn điện khác nhau do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau.

B. 3

-L

A. 4

C. 5

D. 2

TO

ÁN

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 29,12 gam hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe(NO3)2, Fe, Fe3O4, Mg, MgO, Cu và CuO vào 640 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat trung hòa và hỗn hợp hai khí là 0,14 mol NO và 0,22 mol H2. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo ra kết tủa Y. Lấy Y nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm 10,42 gam so với khối lượng của Y. Nếu làm khô cẩn thận dung dịch X thì thu được hỗn hợp muối khan Z (giả sử quá trình làm khô không xảy ra phản ứng hóa học). Phần trăm khối lượng FeSO4 trong Z gần nhất với giá trị nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2

H

B. 3

N

A. 4

Ơ

Số phát biểu đúng là

A. 18

B. 20

C. 24

D. 22

Câu 33: Hòa tan hết một lượng bột Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít (đktc) khí H2 và dung dịch X. Chia dung dịch X thành 2 phần không bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 3,6 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 68,2 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn C. 5,60.

D. 2,24.

Ơ

Câu 34: Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch chứa (m+18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri của glyxin, valin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được N2, CO2, H2O và 26,5 gam Na2CO3. Cho a gam X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch T. Cho toàn bộ lượng T phản ứng tối đa với 520 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối. Kết luận nào sau đây sai?

U Y

B. Giá trị của a là 71,8.

.Q

C. 64,8 gam.

H Ư

B. 81,0 gam.

N

G

Đ

ẠO

Câu 35: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên kết π trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là D. 108,0 gam.

B. 1,425.

C. 3,136.

D. 2,245.

B

A. 2,550.

TR ẦN

Câu 36: Thủy phân không hoàn toàn một lượng hexapeptit mạch hở X chỉ thu được hỗn hợp Y gồm AlaGly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

Ó

A

10 00

Câu 37: Nung nóng hỗn hợp X gồm kim loại M và Cu(NO3)2 trong bình chân không. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và 0,25 mol hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 là 22,72. Đem hòa tan hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 29,7 gam muối. Phần trăm về số mol kim loại M trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 22.

H

A. 28.

C. 45.

D. 54.

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 38: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Hòa tan hết phần 2 trong 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M đến dư vào Y thu được kết quả như hình vẽ sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Phần trăm khối lượng oxi trong X là 26,74%.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Trong phân tử X có chứa 1 gốc Ala.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Khối lượng muối của gly trong 27,05 gam Z là 29,1 gam.

A. 43,2 gam.

N

B. 3,36.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 4,48.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khối lượng Cr2O3 trong hỗn hợp ban đầu là

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B. 30,40 gam.

C. 6,08 gam.

D. 18,24 gam.

C. 0,01.

D. 0,04.

D. 38,80.

G H Ư

N TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 88,89.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

B. 64,80.

Đ

A. 86,40.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 40: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức; Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm Z và T, thu được 0,27 mol CO2 và 0,18 mol H2O. Cho 0,06 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan E và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được CO2, H2O và 0,04 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G, thu được 0,3 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất với Giá trị nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. 0,03.

H

A. 0,02.

Ơ

Câu 39: Một bình kín chỉ chứa một ít bột niken và hỗn hợp X gồm 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH), 0,1 mol hiđro. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 22,5. Cho Y phản ứng vừa đủ với 0,04 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, sau phản ứng thu được 5,84 gam kết tủa và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

N

A. 7,29 gam.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-D

11-D

12-D

13-C

14-B

15-B

16-D

17-B

18-B

21-D

22-B

23-A

24-C

25-A

26-A

27-C

28-A

31-B

32-D

33-A

34-A

35-D

36-A

37-C

9-A

Đ

10-D

19-D

20-B

29-A

30-A

39-A

40-C

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-C

U Y

4-D

.Q

3-D

TP

2-C

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN ĐH VINH- NGHỆ AN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án A

G

Đ

Câu 3: Đáp án D

N

A. FeCl3 có màu vàng

H Ư

B. dd K2Cr2O7 có màu da cam

TR ẦN

C. dd CuSO4 có màu xanh lam D. dd AgNO3 không màu

B

Câu 4: Đáp án D

10 00

Kim loại Al thụ động với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội Al là kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa nên không tác dụng được với MgSO4

H

Ó

Câu 5: Đáp án C

A

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

-L

Câu 6: Đáp án B

Í-

Các kim loại: K, Ca, Ba tác dụng với H2O ở đk thường => có 3 kim loại

ÁN

Crom có các số oxi hóa là: 0, +2, +3; +6 => số oxi hóa cao nhất là +6 có trong Na2CrO4

ÀN

Câu 7: Đáp án B CH3COOH, CH3OCH3 và CH3OH ở điều kiện thường là chất lỏng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A,B, D đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, chỉ có C là được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng nhạt + 2NH4NO3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

Đ

HCHO ở điều kiện thường là chất khí

D

Câu 8: Đáp án D

A,B,C đúng

D sai vì KNO3 tan rất tốt trong nước

Câu 9: Đáp án A

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. đúng SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O ( phương trình này ứng dụng dùng để khắc thủy tinh) t° B. Sai: Si + 2Mg  → Mg2Si

C.Đúng.

N

D. Đúng Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑

H

Ơ

Câu 10: Đáp án D

U Y

B. Fe2O3.nH2O là thành phần chính của hemantit nâu

Đ

A. Ba(OH)2 + Na2CrO4 → 2KOH + BaCrO4↓ => hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

N

G

B. 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2

H Ư

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

TR ẦN

=> hiện tương: xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần C. không có hiện tượng

D. Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O => hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

10 00

B

Câu 12: Đáp án D

Thu được nCO2 > nH2O => este phải có từ 2 liên kết pi trở lên => CH2=CHCOOCH3 trong phân tử có 2 liên kết pi => đốt cháy cho nCO2 > nH2O

H

Í-

Gọi hóa trị của kim loại là n

Ó

A

Câu 13: Đáp án C

ÁN

Theo PT: 2M

-L

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↓

Theo ĐB: 2,52

=> 2M. 6,84

→ (2M + 96n)

(gam)

→ 6,84

(gam)

= 2,52 (2M + 96n)

ÀN

=> M = 28n

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 11: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Fe2O3 là thành phần chính của quặng hemantit đỏ

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Fe3O4 là thành phần chính của quặng manhetit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. FeCO3 là thành phần chính của quặng xiđerit

Đ

Chạy giá trị n = 1,2,3 thì thấy n = 3 => M =56 thỏa mãn

D

IỄ N

Vậy kim loại M là Fe

Câu 14: Đáp án B

DPMN a) 2NaCl + 2H2O  → 2NaOH + Cl2 ↑ + H2↑ t° b) CO + FeO  → Fe + CO2↑

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

c) 3H2S + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3S↓ + 3HCl ( Chú ý: Fe2S3 không bền phân hủy thành Fe(OH)3 + S) d) 3NH3 + 2Cl2 → 6HCl + N2↑ e) CO2 + H2O + Na2CO3 → Na(HCO3)2

N

=> Có 4 chất sinh ra đơn chất

H

Ơ

Câu 15: Đáp án B

U Y

Câu 16: Đáp án D

G

=> VN2 (ĐKTC) = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

H Ư

N

Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án B nKOH = nK = 1,95/39 = 0,05 (mol)

Ó

A

A. đúng

10 00

Câu 19: Đáp án D

B

=> [KOH] = n :V = 0,05 : 0,5 = 0,1 (M)

TR ẦN

C là phi kim có tính khử nên không tác dụng được với kim loại

H

B. Đúng

-L

Í-

C. đúng D. Sai

ÁN

Câu 20: Đáp án B

nCl2 = 2,688/22,4 = 0,12 (mol) DPNC  → 2M + nCl2↑

ÀN

2MCln

← 0,12

(mol)

Đ

0,24/n

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

BTNT: N => nN2 = 1/2. nC2H8Cl = 0,1 (mol)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

=> nC2H8Cl = 16,3/81,5 = 0,2 (mol)

=> pH = 14 + lg[OH-] = 14 -1 = 13

.Q TP

C2H7N + HCl → C2H8NCl

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Etylamin và đimetylamin là đồng phân của nhau => có cùng CTPT là: C2H7N

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. Sai Xe mới là kim loại được dùng làm tế bào quang điện

IỄ N

Ta có: 0,24/n . ( M + 35,5n) = 11,4

D

=> M =12n => n = 2 thì M =24 (Mg) thỏa mãn

Vậy muối là MgCl2

Câu 21: Đáp án D Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. A sai vì phương pháp 1 để thu khí có tỉ khối nhỏ hơn so với không khí => không thể thu SO2, Cl2 B. Sai vì NH3 tan trong nước nên không thể thu NH3 bằng hình (3) C. Sai vì N2 nhẹ hơn không khí

N

D. Đúng

H

Ơ

Câu 22: Đáp án B

U Y

(b) (NH2)2CO + Ba(OH)2 → 2NH3↑+ BaCO3↓

Đ

=> Có 4 thí nghiệm thu được khí

G

Câu 23: Đáp án A

H Ư

N

Gọi nNa = nBa = x (mol) nH2SO4 = 0,125 (mol); nCuSO4 = 0,125 (mol) ; nH2 = 0,15 (mol)

TR ẦN

Ta thấy: nH2 = 0,15 (mol) > nH2SO4 => Na, Ba phản ứng hết với axit sau đó tiếp tục phản ứng với H2O Ta có: ∑ ne (KL nhường) = ∑ n e( H2 nhận)

10 00

B

=> x + 2x = 0,15.2 => x = 0,1 (mol)

A

=> nOH- = 2 ( nH2 – nH2SO4) = 2 ( 0,15 – 0,125) = 0,05 (mol)

Ó

=> nCu(OH)2 = ½ nOH- = 0,025 (mol)

Í-

H

m↓ = mCu(OH)2 + mBaSO4 = 0,025.98 + 0,1.233 = 25,75 (g)

-L

Câu 24: Đáp án C

ÁN

Các chất có khả năng phản ứng với dd NaOH loãng, đun nóng là: isoamyl axetat ( CH3COOCH2-CHCH(CH3)-CH3) ; Valin ( CH3-CH(CH3) -CH(NH2)-COOH) , phenylamoni clorua ( C6H5NH3Cl ) ; Gly – Ala – Val. => có 4 chất

Câu 25: Đáp án A

ÀN

H2O HCOOH (T) + Br2  → CO2 + 2HBr

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

e) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

d) 2P + 5H2SO4 đặc, nóng → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

c) Fe2O3 + 6HNO3 đặc, nóng → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

(a) NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑

IỄ N

Đ

=> Y là HCOONa

D

HCOONa (Y) + HCl → HCOOH + NaCl => Z là HCHO HCHO (Z) + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr

=> X : HCOOCH2OOCH

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H 2 O,t° HCOOCH2OOCH (X) + 2NaOH  → 2HCOONa (Y) + HCHO (Z) + H2O

=> CTPT của X là: C3H4O4

Câu 26: Đáp án A

.Q

Đ

X là glucozo

G

Y là benzylamin ( C6H5CH2NH2)

H Ư

N

Z là xiclohexen T là gixerol

TR ẦN

Câu 29: Đáp án A

1) đúng vì CH3COOH có phân tử khối lớn hơn và có liên kết H mạnh hơn C2H5OH => có nhiệt độ sôi cao hơn.

10 00

B

2) đúng CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2

3) sai vì tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường axit chứ không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

A

4) đúng

-L

Câu 30: Đáp án A

Í-

=> có 4 phát biểu đúng

H

Ó

5) đúng

ÁN

1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH 2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH 3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5

ÀN

4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 28: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Các CTCT thỏa mãn: (C2H5NH3)OCOONH4 ; (CH3)2NH2OCOONH4 => có 2 công thức thỏa mãn

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

=> X là muối của CO32-

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

X: C3H12N2O3 + NaOH → hỗn hợp khí Z + Muối axit vô cơ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

H

Câu 27: Đáp án C

N

Các chất tác dụng được với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3)CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có 4 chất

IỄ N

Đ

5) C2H5OH + CuO t0→→t0 CH3CHO + Cu↓+ H2O

D

=> có 2 phản ứng KHÔNG thu được chất rắn

Câu 31: Đáp án B

(a) S. Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot H2O bị oxi hóa tạo ra khí O2. (b) Đ

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(c) Đ (d) Đ (e) S. Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Ơ H

t°  → Chat ran + H 2 O

= n Fe( OH ) = x → n H2O =

Fe( OH )2 →Fe( OH )3

2

x + 1, 26 2

 x + 1, 26  → 10, 42 = 18   − 17x → x = 0,115 2  

Ó

A

0,115.152 .100% = 21, 75% 80,36

H

%m FeSO4 ( X ) =

Fe( OH )2 →Fe( OH )3

10 00

m chat ran giam = n H 2O − m OH−

Í-

Câu 33: Đáp án A

-L

P1: nFe(OH)2 = 3,6/90 = 0,04 mol => nFe2+ = 0,04 mol

ÁN

P2: Fe2+: x mol

ÀN

H+: y mol

Đ

Cl-: 2x + y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

→ Fe( OH )3

B

n OH −

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Y + OH − Fe( OH )

4

TR ẦN

4

H Ư

n OH − ( X ) = 2n Fe2+ + 3n Fe3+ + 2n Mg 2+ + 2n Cu 2+ = 2n SO2− − n NH + = 1, 26 ( mol )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

TP

ẠO

Đ

4

N

4

G

BTKL  → m X = 80, 36g → m KL = m X − mSO2− − m NH + = 18,56 g

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

 Fe2+ : x Fe ( OH )2 : x   3+  Fe ( NO3 )2 : 0, 08  Fe2 O3 Fe Fe ( OH )3    2+  Mg  MgO Ba ( OH )2 du t° Fe ddX   → ↓  Y Mg OH → ( )   2 + 2 Fe O  Cu  CuO  3 4  Cu ( OH )2 H 2SO4 :0,64 BT:N +   BaSO 4 29,12 Mg →   → NH 4 : 0, 02   BaSO MgO  4 m giam =10,42g 2−   SO : 0, 64  4   Cu  NO : 0,14 CuO   H 2 : 0, 22  BT:H → H 2 O : 0,38  

N

Câu 32: Đáp án D

IỄ N

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

D

0,06 ← 0,08

0,02

=> y = 0,08 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag x-0,06

x-0,06

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ag+ + Cl- → AgCl 2x+y → 2x+y => 108(x-0,06) + 143,5(2x+y) = 68,2 => x = 0,16

N

=> nFe phản ứng ban đầu = nH2 = 0,04+0,16 = 0,2 mol => VH2 = 4,48 lít

H

Ơ

Câu 34: Đáp án A

Đ

TN2: nX = (nHCl – nNaOH)/5 = (1,04 – 0,04)/5 = 0,2 mol

N

G

Giả sử X là GlyaAlabValc (a+b+c = 5)

H Ư

Muối gồm:

TR ẦN

NaCl: 0,04 mol Gly-HCl: 0,2a Ala-HCl: 0,2b

10 00

B

Val-HCl: 0,2c

=> 111,5.0,2a + 125,5.0,2b + 153,5.0,2c + 0,04.58,5 = 125,04

A

=> 223a + 151b + 307c = 1227

Í-

Vậy X là Gly3AlaVal

H

Ó

Khảo sát nhận thấy chỉ có c = 1; a = 3; b = 1 thỏa mãn

-L

Xét đáp án A:

ÁN

0,1 mol X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 54,1 gam muối Z (Gly-Na (0,3 mol), Ala-Na (0,1 mol), Val-Na (0,1 mol)) chứa 29,1 gam Gly-Na => 27,05 gam Z chứa 14,55 gam Gly-Na => Sai

ÀN

Xét đáp án B: a = 0,2.(75.3+89+117-18.4) = 71,8 gam => Đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

=> X là pentapeptit

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

BTKL: mpeptit + mNaOH = m muối + mH2O => m+0,5.40 = m + 18,2 + 18x => x = 0,1 mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giả sử số mol peptit là x mol => nH2O sau phản ứng = x mol

.Q

U Y

nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,5 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

TN1:

Đ

Xét đáp án C: X có chứa 1 phân tử Ala => Đúng

IỄ N

Xét đáp án D: X có CTPT: C14H25O6N5

D

%mO = 16.6/359 = 26,74% => Đúng

Câu 35: Đáp án D

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C 2 H 4 O 2 : x CO :1, 3  + O 2 :1,25 0, 5mol X C4 H 6 O 4 : y  → 2 H 2 O :1,1 C H O : z  n 2n − 2 2

Ơ

N

BT:O  → n O( X ) = 2n CO2 + n H 2O − 2n O2 = 1, 2 mol

U Y Đ

→ n C2 H 4O2 = 0, 5 − 0,1 − 0,1 = 0,3l

N

G

BT:C  → 0,3.2 + 0,1.4 + 0,1.n = 1,3 → n = 3 ( HCOOCH = CH 2 )

TR ẦN

H Ư

HCOOCH 3 : 0,3 HCOONa : 0, 4  + NaOH X ( COOHCH 3 )2 : 0,1 →  CH 3CHO : 0,1  HCOOCH = CH 2 : 0,1

B

→ n Ag = 2n HCOONa + 2n CH3CHO = 1mol → m Ag = 108gam

10 00

Câu 36: Đáp án A nVal-Ala-Val-Gly = 0,025 mol

Ó

A

nAla-Val-Gly = 0,075 mol

H

nAla-Gly-Val = 0,05 mol

Í-

X là Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly

-L

(1) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly + Val-Ala-Val-Gly

ÁN

x

x

x

x

(2) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + 2H2O → Val + Ala-Gly + Ala-Val-Gly 2y

y

y

y

ÀN

y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

→ n Cn H 2 n−2O2 = 0,1mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

1,3 − 1,1 = 0,1 + n Cn H 2 n−2O2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n CO2 − n H 2O = n C4 H6O4 + n Cn H2 n−2O2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2x + 4y + 2z = 1, 2 → → y = 0,1  x + y + z = 0, 5

IỄ N

Đ

(3) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly-Val + Ala-Val-Gly z

z

z

z

D

nVal = y = 0,025 nVal-Ala-Val-Gly = x = 0,025 nAla-Val-Gly = y + z = 0,075 nAla-Gly-Val = z = 0,05 Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

=> x = 0,025; y = 0,025; z = 0,05 mol => nX = x+y+z = 0,1 mol

Đốt Y tương đương đốt X

Ơ

2,55 mol

U Y .Q ẠO

← 0,12 ← 0, 24 → 0, 06 ( mol )

0,12

Đ

t° 2M + 0, 5nO 2  → M 2On

H Ư

N

G

0, 2 ← 0, 06 − 0, 01 n

CuCl2 : 0,12  Chaá t raé n Y  → 0, 2 MCln : n

0, 2 ( M + 35,5n ) = 29, 7 → M = 32n → n = 2, M = 64 ( Cu ) n

0, 2 0,1 = 0,1mol → %n Cu = = 45, 45% n 0,1 + 0,12

A

→ n Cu =

10 00

B

→ 0,12.135 +

TR ẦN

+ HCl

H Í-

Quan sát đồ thị ta thấy:

Ó

Câu 38: Đáp án C

-L

mFe(OH)3 = 5,236 gam => nFe(OH)3 = 0,048 mol

ÁN

nHNO3 dư = 0,296 mol => nHNO3 pư = 0,8 – 0,296 = 0,504 mol Phần 1: Cho X tác dụng với H2SO4 đặc cũng như cho hỗn hợp đầu tác dụng BT e: 3nAl = 2nSO2 => nAl = 2.0,09/3 = 0,06 mol

ÀN

Phần 2: Cho X tác dụng với HNO3 cũng như cho hỗn hợp đầu tác dụng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

t° Cu ( NO3 )2  → CuO + 2NO 2 + 0,5O 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 NO 2 : x  x + y = 0, 25  x = 0, 24 → →  46x + 32y = 0, 25.22, 72.2 = 11,36  y = 0, 01 O 2 : y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 37: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H

0,1

N

C20H36O7N6 + 25,5 O2 → 20CO2 + 18H2O

IỄ N

Đ

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

D

0,06→0,24 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

0,024←0,144←0,048 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0,02 ←0,504-0,24-0,144 = 0,12 mCr2O3 (1 phần) = 0,02.152 = 3,04 gam => mCr2O3 = 6,08 gam

N

Câu 39: Đáp án A

H

Ơ

BTKL  → m X = m Y → 0, 05.50 + 0,1.2 = n Y .45 → n Y = 0, 06

→ a = n π( L ) = 0,11 − 0, 09 = 0, 02 Câu 40: Đáp án C

10 00

B

T : este 2 chöù c M  Z: ancol ñôn chöù c

n NaOH = n Na 2CO3 = 0, 04 mol 2

H

Ó

A

TN 2 : n T =

Í-

→ n Z = n M − n T = 0, 02 mol → n T = 2n Z

-L

→ n G = 2n T + n Z = 0,1mol

ÀN

TN1 :

Y : CH 2 = CH − CH 2 − OH 0,3 =3→ 0,1  Z : CH ≡ C − CH 2 − OH

ÁN

→ Cancol =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

→ n π( pu AgNO3 ) = 4n C4 H 2du + 3n C4 H4 + 2n C4 H6 = 0, 09

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ

a + b + c = n Y − n Z = 0, 03  → 2a + b + c = n AgNO3 = 0, 04 → a = b = c = 0, 01  264a + 159b + 161c = m ↓ = 5,84

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y ẠO

TP

.Q

C4 H 2 ( HC ≡ C − C − C ≡ H ) : a C 4 Ag 2 : a   + AgNO3 :0,04 → 5,84 ↓ C 4 H3 Ag : b C4 H 4 ( HC ≡ C − C − C = H ) : b   C H Ag : c  4 5 C4 H 6 ( HC ≡ C − C − C − H ) : c

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n H 2Pu = n X − n Y = 0, 09 → n X( Y ) = 0, 05.4 − 0, 09 = 0,11

D

IỄ N

Đ

T : C n H 2n −3O 4 ( 2x mol ) M → n CO2 − n H 2O = 4n T + n Z → 0, 27 − 0,18 = 4, 2x + x → x = 0, 01  Z : C3 H 4 O ( x mol )

→ n O( M ) = 0, 02.4 + 0, 01 = 0, 09 mol → a = m C + m H + m O = 0, 27.12 + 0, 36 + 0, 09.16 = 5, 04 gam

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

→ %m Z =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0, 01.56 .100 = 11,11% → %mT = 88, 89% 5, 04

Trang 19

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Lần 25  

"Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 25) [DC18052018]" https://app.box.com/s/n...

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Lần 25  

"Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 25) [DC18052018]" https://app.box.com/s/n...

Advertisement