Page 1

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 10) [DC17042018] T1- THPT Lục Ngạn 1- Bắc Giang- Đề THPT 2018- Lần 2- Có lời giải T2- THPT Đặng Thúc Hứa- Nghệ An- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T3- THPT Thanh Chương 3- Nghệ An- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T4- THPT chuyên Tiền Giang- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải T5- THPT chuyên Lê Khiết- Quảng Ngãi- Đề THPT 2018- Lần 1- Có lời giải L1- Đề chất lượng cao- Thi thử THPT 2018- Cấu trúc của Bộ- Số 13- Có lời giải L2- Đề chất lượng cao- Thi thử THPT 2018- Cấu trúc của Bộ- Số 14- Có lời giải L3- Đề chất lượng cao- Thi thử THPT 2018- Cấu trúc của Bộ- Số 15- Có lời giải L4- Đề chất lượng cao- Thi thử THPT 2018- Cấu trúc của Bộ- Số 16- Có lời giải L5- Đề chất lượng cao- Thi thử THPT 2018- Cấu trúc của Bộ- Số 17- Có lời giải H1- Sở GD&ĐT Ninh Bình- Đề thi thử THPT 2018- Có lời giải H2- THPT chuyên Hưng Yên- Đề thi thử THPT 2018- Lần 2- Có lời giải H3- THPT chuyên Biên Hòa- Hà Nam- Đề thi thử THPT 2018- Lần 1- Có lời giải H4- THPT Yên Lạc 2- Vĩnh Phúc- Đề thi thử THPT 2018- Lần 3- Có lời giải H5- THPT Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh- Đề thi thử THPT 2018- Có lời giải


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT LỤC NGẠN 1- BẮC GIANG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

7 4

C.

D.

B. ( 0; +∞ )

C. ( −2;0 )

D. ℝ

Đ

A. ( −∞; −2 )

C. Hàm số y = log 2 ( x 2 + 1) đồng biến trên ℝ

H Ư

TR ẦN

A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x + 2 x − 2 bằng 4.

N

G

Câu 3: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

B. Hàm số y = 23− x nghịch biến trên ℝ

ẠO

Câu 2: Hàm số y = x 3 + 3x 2 − 4 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

21 4

B

D. Hàm số y = log 1 ( x 2 + 1) đạt cực đại tại x = 0

10 00

2

Ó

A

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm A (1; −1; 2 ) và có một véc tơ pháp tuyến n = ( 2; 2; −1) . Phương trình của (P) là:

H

A. 2x + 2y − z − 6 = 0 B. 2x + 2y − z + 2 = 0 C. 2x + 2y − z − 6 = 0 D. 2x + 2y − z − 2 = 0

B. [ 4; +∞ )

C. ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) D. ( 3; 4]

ÁN

A. ( 3; +∞ )

-L

Í-

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình log 2 ( x − 3) + log 2 x ≥ 2 là

Câu 6: Lớp 12A2 có 10 học sinh giỏi, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 3 học sinh đi dự hội nghị ‘’Đổi mới phương pháp dạy và học’’ của nhà trường. Tính xác suất để có đúng hai học sinh nam và một

ÀN

học sinh nữ được chọn. Giả sử tất cả các học sinh đó đều xứng đáng được đi dự đại hội như nhau.

IỄ N

Đ

A.

2 5

B.

1 3

C.

2 3

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

13 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

.Q

9 4

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

hình phẳng giới hạn bởi ( P ) và hai tiếp tuyến đó bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 1: Cho parabol ( P ) : y = x 2 + 2 và hai tiếp tuyến của ( P ) tại các điểm M ( −1;3) và N ( 2;6 ) . Diện tích

1 2

D

Câu 7: Với các số thực x, y dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. log 2 ( x + y ) = log 2 x + log 2 y

 x  log 2 x B. log 2   =  y  log 2 y

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x2  C. log 2   = 2 log 2 x − log 2 y  y 

D. log 2 ( xy ) = log 2 x.log 2 y

Câu 8: Cho hàm số y = − x 3 − mx 2 + ( 4m + 9 ) x + 5, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m

Ơ

D. 4

2

B. S = 1

C. S = 2

D. S = −2

3 2 a 2

C.

D.

3 3 a 2

H Ư

N

Câu 11: Cho lăng trụ đứng ABCD.A ' B 'C 'D ' có đáy là hình thoi cạnh a, góc

 = 60 ; AA ' = a 2. M là trung điểm của AA’ . Gọi ϕ của góc giữa hai mặt phẳng ( ( B'MD ) BAD

3 3

3 4

B.

2 3

C.

B

A.

TR ẦN

và ( ABCD ) . Khi đó cosϕ bằng:

D.

5 3

10 00

Câu 12: Bổ dọc một quả dưa hấu ta được thiết diện là hình elip có trục lớn 28cm, trục nhỏ 25cm. Biết cứ 1000cm3 dưa hấu sẽ làm được cốc sinh tố giá 20.000đ. Hỏi từ quả dưa hấu trên có thể thu được bao

Ó

A

nhiêu tiền từ việc bán nước sinh tố? Biết rằng bề dày vỏ dưa không đáng kể.

A. 183.000đ.

H

B. .180.000đ.

C. 185.000đ.

D. 190.000đ.

ÁN

A. −8

-L

Í-

Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x 3 − x 2 − 8x trên [1;3] B. −6

C.

176 27

D. −4

Câu 14: Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để

ÀN

khiêu vũ?

2 B. A 38

C. C220 C118

1 D. C120 C18

Đ

2 A. C38

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3 a 2

B.

Đ

1 a 2

G

A.

ẠO

Khoảng cách giữa hai đường thẳng OA và BC bằng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 10: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = OC = 3a.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. S = 0

.Q

1

U Y

Câu 9: Biết rằng ∫ ln ( x + 1) dx = a ln 3 + b ln 2 + c với a, b, c là các số nguyên. Tính S = a + b + c

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 7

H

B. 6

N

A. 5

N

để hàm số nghịch biến trên ( −∞; +∞ ) ?

IỄ N

Câu 15: Cho hàm số y = 3x 4 − 2mx 2 + 2m + m 4 . Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho có

D

ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng 3.

A. m = −3

B. m = 3

C. m = 4

D. m = −4

Câu 16: Cho hàm số y = log 1 ( x 2 − 2x ) . Tập nghiệm của bất phương trình y ' > 0 là 3

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. ( −∞;0 )

A. ( −∞ − 1)

C. (1; +∞ )

D. ( 2; +∞ )

3 1  2 Câu 17: Cho hàm số f ( x ) xác định trên ℝ \   thỏa mãn f ' ( x ) = , f ( 0 ) = 1 và f   = 2. Giá trị 3x − 1 3 3

D. 5ln 2 + 2

Ơ

D. ( 0;1)

Đ

B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = −3, y = 3

ẠO

A. Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.

G

C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

A. I =

∫ f ( x ) dx = 2 và

2

∫ g ( x ) dx = −1. Tính I = ∫  x + 2f ( x ) − 3g ( x ) dx

2

−1

−1

−1

11 2

B. I =

TR ẦN

2

Câu 20: Cho

H Ư

N

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = −3, x = 3

7 2

C. I =

17 2

D. I =

5 2

10 00

B

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu đi qua hai điểm

A ( 3;1; 2 ) ; B ( −1;1; −2 ) và có tâm thuộc trục Oz là:

Ó H

2

C. x 2 + ( y − 1) + z 2 = 11

A

A. x 2 + y 2 + z 2 − 2y − 11 = 0

2

B. ( x − 1) + y 2 + z 2 = 11 D. x 2 + y 2 + z 2 − 2z − 10 = 0

1 Bh 2

ÁN

A. V =

-L

Í-

Câu 22: Công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy là B và chiều cao h là 1 B. V = Bh 3

C. V = Bh

D. V =

2 Bh 3

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : x − 2y + 3z + 3 = 0 . Trong các véc tơ

Đ

ÀN

sau véc tơ nào là véc tơ pháp tuyến của ( P ) ?  A. n = (1; 2; −3) B. n = ( −1; 2;3)

 C. n = (1; 2;3)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x →−∞

TP

x →+∞

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) có lim f ( x ) = 3 và lim f ( x ) = 3 . Khẳng định nào sau đây đúng?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. (1;3)

.Q

B. ( 0; 2 )

A. ( 5;10 )

U Y

Câu 18: Nghiệm của phương trình 25x − 2 ( 3 − x ) 5x + 2x − 7 = 0 nằm trong khoảng nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 5ln 2 + 4

H

B. 5ln 2 − 2

N

A. 5ln 2 + 3

N

của biểu thức f ( −1) + f ( 3) bằng

 D. n = (1; −2;3)

D

IỄ N

Câu 24: Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên tập ℝ và có đạo hàm 2

f ' ( x ) = x 3 ( x + 1) ( 2 − x ) . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 25: Cho tứ diện ABCD có các cạnh AD = BC = 3, AC = BD = 4; AB = CD = 2 3. Thể tích tứ diện ABCD bằng:

2470 12

4x − 9 các điểm M1 , M 2 để độ dài M1M 2 đạt x −3

C. 2 6

D. 3 2

B. 16πa 3

C. 9πa 3

H Ư

A. 5πa 3

N

G

Câu 28: Một hình nón có đường sinh bằng 5a và bán kính đáy bằng 4a. Thể tích của khối nón bằng: D. 15πa 3

Câu 29: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 4 x − 8.2 x + 4 = 0 bằng bao nhiêu? A. 1

D. 8

x +3 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? x −3

B

Câu 30: Cho hàm số y =

C. 2

TR ẦN

B. 0

10 00

A. Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −∞;3) và ( 3; +∞ )

A

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞;3) và ( 3; +∞ )

H

Ó

C. Hàm số nghịch biến trên ℝ \ {3}

Í-

D. Hàm số đồng biến trên ℝ \ {3}

-L

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a 3; AD = a 2.SA vuông góc

5 4

TO

A.

ÁN

với mặt phẳng đáy SA = a 3 . Cosin của góc giữa SC và mặt đáy bằng:

B.

10 4

6 4

C.

D.

7 4

1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. F ( x ) = x 3 + x 2 + C

TP

C. F ( x ) = x 3 + x 2 + 5x + C

ẠO

B. F ( x ) = x 3 + x + C

Đ

A. F ( x ) = x 3 + x 2+5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. 2 2

Câu 27: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3x 2 + 2x + 5 là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 2 5

U Y

giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất đó bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 26: Tìm trên mỗi nhánh của đồ thị ( C ) : y =

D.

N

2074 12

C.

Ơ

2047 12

B.

H

2740 12

A.

D

IỄ N

Đ

Câu 32: Tích phân I = ∫ ( 2x + 1) dx có giá trị bằng: 0

A. 0

B. 1

C. 2 D. 3   Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a = ( 3; −2; −1) , b = ( −2;0; −1) . Độ dài a + b là: A. 2

B. 3

C. 1

D.

2

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1;0;1) ; B ( 2;1; 2 ) và mặt phẳng

( P ) : x + 2y + 3z + 3 = 0 . Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng ( P ) là: _ D. x + 2y − 3z + 6 = 0

-

N

.Q

−∞

−∞

ẠO

−∞

TP

3

−3

−2

Đ

Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

N

G

A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = −3và y = 3.

H Ư

B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = −1 và x = 1 D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

TR ẦN

C. Hàm số không có đạo hàm tại x = 0 nhưng vẫn đạt cực trị tại x = 0

2

2

2

Câu 36: Tâm I và bán kính R của mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z + 3) = 9 là: C. I (1; 2; −3) ; R = 3

10 00

B

A. I ( −1; 2; −3) ; R = 3 B. I ( −1; −2;3) ; R = 3

D. I (1; −2;3) ; R = 3

Câu 37: Phương trình 15 s inx + cos x = m, với m là tham số có nghiệm khi giá trị của m bằng: m ≥ 1 B.   m ≤ −1

C. −1 ≤ m ≤ 1

m ≥ 4 D.   m ≤ −4

H

Ó

A

A. −4 ≤ m ≤ 4

Í-

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A ( 4; 0;0 ) , B ( 0; 4;0 ) ; C ( 0; 0; 4 ) . Bán kính mặt cầu

4 6+2 3

ÁN

A.

-L

nội tiếp tứ diện OABC bằng:

B.

3 6+2 3

C.

4 3+ 3

D.

5 6+2 3

ÀN

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A ( 2; 0;0 ) ; M (1;1;1) . Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM

Đ

cắt các tia Oy; Oz lần lượt tại B, C . Khi mặt phẳng (P) thay đổi thì diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+∞

+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

+

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+

+∞

1

U Y

0

−1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

−∞

H

Câu 35: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau:

x y' y

N

B. x + 2y − 3z + 6 = 0 C. x − 2y + z − 2 = 0

Ơ

A. x + 2y − z + 6 = 0

D

IỄ N

nhất bằng bao nhiêu?

A. 2 6

B. 4 6

C. 3 6

D. 5 6

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 2; −3; 4 ) . Gọi A, B, C là hình chiếu của M trên các trục tọa độ. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. 6x − 4y + 3z − 12 = 0

B. 6x − 4y + 3z + 1 = 0 Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. 6x − 4y + 3z + 12 = 0

C. 6x − 4y + 3z − 1 = 0

Câu 41: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ

N

100.000 đồng một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải

D. 2.100.000 đồng

7 2

C. I =

9 2

D. I =

C. π

D. 6π

H Ư

N

B. 12π

A. 3π

G

Câu 43: Cho hình lập phương có cạnh bằng 1. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó bằng

TR ẦN

Câu 44: Cho dãy số ( u n ) được xác định bởi u1 = 2; u n = 2u n −1 + 3n − 1. Công thức số hạng tổng quát của dãy số đã cho là biểu thức có dạng a.2n bn + c, với a, b, c là các số nguyên, n ≥ 2, n ∈ N. Khi đó, tổng

a + b + c có giá trị bằng ?

C. −3

D. 3

10 00

B

B. 4

A. −4

Câu 45: Với n là số nguyên dương thỏa mãn C1n + Cn2 = 55. Hệ số của số hạng chứa x 5 trong khai triển

Ó

A. 8064

A

n

2   của biểu thức  x 3 + 2  bằng x  

C. 8440

D. 6840

Í-

H

B. 3360

-L

Câu 46: Có 10 quyển sách toán giống nhau, 11 quyển sách lý giống nhau và 9 quyển sách hóa giống

ÁN

nhau. Có bao nhiêu cách trao giải thưởng cho 15 học sinh có kết quả thi cao nhất của khối A trong kì thi thử lần 2 của trường THPT Lục Ngạn số 1, biết mỗi phần thưởng là hai quyển sách khác loại ? 7 A. C15 .C39

6 B. C15 .C94

3 C. C15 .C94

2 D. C30

ÀN

Câu 47: Phương trình sin 2x = cos x có nghiệm là  x = A.  x = 

Đ IỄ N D

11 2

π kπ + 6 3 (k ∈ ℤ) π + k2π 2

 x = B.  x = 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. I =

Đ

5 2

ẠO

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

tích phân I = ∫ f ( x ) dx .

A. I =

Tính

.Q

3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

U Y

∫ x.f ( x ) dx = 5.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3

Câu 42: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ℝ và thỏa mãn f ( 4 − x ) = f ( x ) . Biết

H

C. 2.200.000 đồng

N

B. 2.250.000 đồng

A. 2.225.000 đồng

Ơ

cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng ?

π kπ + 6 3 (k ∈ ℤ) π + k2π 3

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn  x = D.  x = 

π + k2π 6 (k ∈ ℤ) π + k2π 2

π k2π + 6 3 (k ∈ ℤ) π + k2π 2

Ơ

Câu 48: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ a; b ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm

N

 x = C.  x = 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

b

a

A. x = 66

B. x = 63

ẠO

Câu 49: Nghiệm của phương trình log 4 ( x − 1) = 3 là C. x = 68

D. x = 65

G

Đ

Câu 50: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A ' B 'C ' có độ dài cạnh đáy bằng a, chiều cao là h. Tính thể

πa 2 h 9

B. V =

πa 2 h 3

H Ư

A. V =

N

tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ.

C. V = 3πa 2 h

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. V = πa 2 h

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a

D. V = 2π ∫ f 2 ( x ) dx

TP

a

b

C. V = π2 ∫ f ( x ) dx

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b

B. V = π2 ∫ f 2 ( x ) dx

.Q

b

A. V = π∫ f 2 ( x ) dx

U Y

quay D quanh trục hoành được tính theo công thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

số y = f ( x ) , trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b ( a < b ) . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT LỤC NGẠN 1- BẮC GIANG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H

7-C

8-C

11-A

12-A

13-B

14-D

15-B

16-B

17-A

18-B

21-D

22-B

23-D

24-D

25-D

26-C

27-C

31-B

32-C

33-B

34-C

35-D

36-C

41-B

42-A

43-A

44-C

45-A

9-A

10-C 20-C

28-B

29-C

30-B

37-A

38-A

39-B

40-A

47-D

48-A

49-D

50-B

G

Đ

ẠO

19-A

H Ư

TR ẦN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

46-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

6-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

5-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

4-B

U Y

3-C

.Q

2-C

TP

1-A

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT LỤC NGẠN 1- BẮC GIANG- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

−1

Câu 2: Đáp án C

.Q 2

Đ G N

+ 2 − ( −2x + 1) ) dx +

2

∫ (x 1 2

2

+ 2 − ( 4x − 2 ) ) dx =

9 4

10 00

B

Ta có y ' = 3x 2 + 6x = 3x ( x + 2 ) ⇒ y ' < 0 ⇔ −2 < x < 0 Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng ( −2;0 )

A

Câu 3: Đáp án C

H

Ó

Câu 4: Đáp án B

-L

Câu 5: Đáp án B

Í-

Phương trình của ( P ) là 2x + 2y − z + 2 = 0

TO

ÁN

x − 3 > 0 x > 3  x > 3  x > 3  ⇔ ⇔ 2 ⇔ [ x ≥ 4 ⇒ x ≥ 4 ⇒ S = [ 4; +∞ ) BPT ⇔  x > 0  x ( x − 3) ≥ 4  x − 3x − 4 ≥ 0   x ≤ −1 log  x − 3 x  ≥ 2 ( )  2   

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

∫ (x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Suy ra diện tích hình phẳng cần tính là S =

TR ẦN

1 2

H Ư

 x 2 + 2 = −2x + 1  x = −1, x = 2  2  PT hoành độ giao điểm là  x + 2 = 4x − 2 ⇔  1 −2x + 1 = 4x − 2  x = 2 

ẠO

TP

 x = −2x + 1 PT tiếp tuyến tại hai điểm M, N là   y = 4x − 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 6: Đáp án D

D

IỄ N

Xác suất bằng

C62 .C14 1 = 3 C10 2

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Đáp án C Ta có y ' = −3x 2 − 2mx + 4m + 9

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hàm số nghịch biến trên ( −∞; +∞ ) ⇔ ∆ ' = m 2 + 3 ( 4m + 9 ) ≤ 0 ⇔ −9 ≤ m ≤ −3 Suy ra có 7 giá trị của m thỏa mãn đề bài.

Câu 9: Đáp án A

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 11: Đáp án A

Gọi O là tâm hình thoi ABCD. Gọi Q = B’M ∩ AB ⇒ A là trung điểm của BQ

Đ

ÀN

Dựng AP ⊥ DQ , mặt khác AA ' ⊥ DQ ⇒ DQ ⊥ ( MPA )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3a 2 2

TR ẦN

Do đó d ( OA; BC ) = OH =

H Ư

và BC

của OA

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO N

G

Ta có : OA ⊥ ( OBC ) , dựng OH ⊥ BC ⇒ OH đoạn vuông góc chung

Đ

Câu 10: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a = 3  ⇒  b = −2 ⇒ S = 0 c = −1 

U Y

2

2 1   2 2 =  x ln ( x + 1)  − ∫  1 −  dx =  x ln ( x + 1)  1 =  x − ln ( x + 1)  1 = 3ln 3 − 2 ln 2 − 1 1 x +1 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

1  2 2 u = ln ( x + 1) du = dx x 2 Đặt  ln x 1 dx x ln x 1 dx ⇒ ⇒ + =  +  = ( ) ( ) 1 ∫ x +1  ∫ x 1 + dv = dx 1 1  v = x

D

IỄ N

 Giữa hai mặt phẳng ( B'MD ) và ( ABCD ) là MPA

Ta có: AP = BP = Lại có AM =

AB a = (Do tam giác ABD đều cạnh a) 2 2

a 2 AP 3 ⇒ cosϕ = = 2 2 2 3 AP + AM

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án A Độ dài trục lớn 2a = 28, trục bé 2b = 25 ⇒ a = 14; b = 12,5

x2 y2 + =1 142 12,52

Ơ

Thể tích của quả dưa hấu chính là thể tích khối tròn xoay khi quay diện tích hình phẳng giới hạn bởi Elip

N

Phương trình Elip là:

N

[1;3]

H Ư

Câu 14: Đáp án D

Ta có y ' = 12x 3 − 4mx = 4x ( 3x 2 − m )

TR ẦN

Câu 15: Đáp án B

B

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị ⇔ y ' = 0 có 3 nghiệm phân biệt, suy ra m > 0

10 00

 m 4 m2   m 4 m2  ;m − ;m − Suy ra tọa độ ba điểm cực trị là A ( 0; 2m + m 4 ) , B  + 2m  , C  − + 2m  3 3 3  3   

Ó

A

m m4 m , BC = 2 + ⇒ ∆ABC cân tại A. 3 9 3

H

Suy ra AB = AC =

Í-

1 m m2 BC ⇒ BH = ⇒ AH = AB2 − BH 2 = 2 3 3

-L

Gọi H ∈ BC, BH =

1 1 m2 m m2 + m AH.BC = . .2 = =3⇒ m =3 2 2 3 3 3 3

ÁN

Gọi SABC =

ÀN

Câu 16: Đáp án B

IỄ N

Đ

x > 2 Hàm số xác định ⇔ x 2 − 2x > 0 ⇔  ⇒ D = ( −∞;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) x < 0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO Đ G

Suy ra y (1) = −7, y ( 2 ) = −12, y ( 3) = −6 ⇒ max y = −6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x = 2 Ta có y ' = 3x − 2x − 8 ⇒ y ' = 0 ⇔  x = − 4 3  2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 13: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

14 14  x2  8750 V .20 = 183 nghìn đồng π ( cm 3 ) ⇒ T = Ta có: V = π ∫ y 2 dx = π ∫ 12,52  1 − 2  dx = 3 1000  14  −14 −14

N

H

quay trục hoành.

D

Ta có y ' =

2 − 2x ⇒ y ' > 0 ⇔ 2 − 2x > 0 ⇔ x < 1 ( x − 2x ) ln 3 2

Kết hợp với tập xác định, suy ra tập nghiệm của BPT y ' > 0 là ( −∞;0 )

Câu 17: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 3 dx = ln 3x − 1 + C 3x − 1

H

Ơ

N

1  f ( x ) = ln ( 3x − 1) + C1 khi x > 3 Khi đó:  f ( x ) = ln (1 − 3x ) + C khi x < 1 2  3

TP

Đ

ẠO

5x = 3 − x − x + 4 5x = 7 − 2x Suy ra PT ⇔  x ⇔ x ⇒ 5x = 7 − 2x ⇔ 5x + 2x − 7 = 0 (1) 5 = 3 − x + x − 4  5 = −1

N

G

Xét hàm số f ( x ) = 5x + 2x − 7, f ' ( x ) = 5x ln 5 + 2 > 0, ∀x ∈ ℝ ⇒ f ( x ) đồng biến trên ℝ

H Ư

Suy ra (1) có nghiệm thì là nghiệm duy nhất

Dễ thấy (1) có nghiệm x = 1 ⇒ PT ban đầu có nghiệm x = 1 .

TR ẦN

Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án C 2

2

2

+ 2.2 − 3 ( −1) =

10 00

B

x2 Ta có I = ∫ xdx + 2 ∫ f ( x ) dx − 3 ∫ g ( x ) dx = 2 −1 −1 −1

Câu 21: Đáp án D

−1

17 2

2

Ó

A

Gọi tam của mặt cầu là I ( 0;0; t ) ta có: IA = IB ⇒ 9 + 1 + ( t − 2 ) = 1 + 1 + ( t + 2 )

Í-

H

⇔ t = 1 ⇒ I ( 0; 0;1) ; R = IA = 11

2

ÁN

Câu 22: Đáp án B

-L

Do đó PT mặt cầu là: x 2 + y 2 + ( z + 1) = 11 hay x 2 + y 2 + z 2 − 2z − 10 = 0

Câu 23: Đáp án D

ÀN

Câu 24: Đáp án D

Đ

f ' ( x ) đổi dấu 2 lần, suy ra hàm số y = f ( x ) có 2 điểm cực trị.

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

2

Ta có ∆ ' = ( 3 − x ) − ( 2x − 7 ) = ( x − 4 ) ⇒ ∆ = x − 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 18: Đáp án B

2

N

2 Do f ( 0 ) = 1 và f   = 2 ⇒ C2 = 1;C1 = 2 ⇒ f ( −1) + f ( 3) = ln 4 + 1 + ln 8 + 2 = 5ln 2 + 3 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có f ( x ) = ∫

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IỄ N

Câu 25: Đáp án D

D

Giải bài toán với AD = BC = a, AC = BD = b; AB = CD = c

Dựng tứ diện A.PQR saocho B, C, D lần lượt là trung điểm của các cạnh QR, RP, PQ.

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn PQ mà D là trung điểm của PQ do đó AQ ⊥ AP. 2

Chứng minh tương tự ta cũng có AQ ⊥ AR; AP ⊥ AR ⇒ VA.PQR =

1 AP.AQ.AR 6

H

Ơ

N

1 1 1 Do SBCD = SPQR ⇒ VA.ABC = VA.PQR = AP.AQ.AR 4 4 24

+ b 2 − c 2 )( b 2 + c2 − a 2 )( a 2 + c 2 − b 2 ) =

2470 12

Câu 26: Đáp án C

TR ẦN

Gọi M1 , M 2 có tọa độ M1 ( x1 ; y1 ) , M 2 ( x 2 ; y 2 )( x1 < 3 < x 2 )

2

B

3 3 Đặt x1 = 3 − a, x 2 = 3 + b ( a, b > 0 ) ⇒ y1 = 4 − , y 2 = 4 + a b

10 00

36 36 2 2  3 3 Suy ra ( M1M 2 ) = ( b + a ) +  +  ≥ 4ab + ≥ 2 4ab = 24 ⇒ M1M 2 = 2 6 ab ab b a

ÁN

Câu 28: Đáp án B

-L

Câu 27: Đáp án C

Í-

H

Ó

A

a = b  Suy ra min ( M1M 2 ) = 2 6 ⇔  36 ⇒ a = b = 3  4ab = ab

1 Chiều cao: h = l2 − r 2 = 3a ⇒ V( N ) = πr 2 h = 16πa 3 3

ÀN

Câu 29: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

 x = log1 4 + 2 3 2x = 4 + 2 3  PT ⇔ ( 2 ) − 8 ( 2 ) + 4 = 0 ⇔  ⇔ x  x = log 4 − 2 3  2 = 4 − 2 3 2  ⇒ x1 + x 2 = log 2  4 + 2 3 4 − 2 3  = log 2 4 = 2   x 2

( (

x

(

)(

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

G

6 2

(a

N

1

H Ư

Do đó VABCD =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y Đ

ẠO

TP

.Q

AP = 2 ( b 2 + c 2 − a 2 )   Từ đó suy ra AQ = 2 ( a 2 + c 2 − b 2 )  AR = 2 ( a 2 + b 2 − c2 ) 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2 2 2 2 2  AP + AQ = PQ = 4AD = 4a Mặt khác  2 . 2 2 2 2 2  AQ + AR = 4c ; AR + AP = 4b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có: AD = BC =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

) )

)

Câu 30: Đáp án B Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hàm số có tạp xác định D = ℝ \ {3} 6

( x − 3)

2

> 0, ∀x ∈ D => Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞;3) và ( 3; +∞ )

H

AC a 5 10 = = 2 2 SC 4 5a + 3a

U Y

Câu 32: Đáp án C + x ) 01 = 2

TP

0

H Ư

N

G

Câu 34: Đáp án C   Ta có: AB (1;1;1) n ( α ) =  AB; n ( P )  = (1; −2;1) ⇒ ( α ) : x − 2y + z − 2 = 0  

Đ

ẠO

Câu 33: Đáp án B   a + b = (1; −2; −2 ) ⇒ a + b = 1 + 4 + 4 = 3

TR ẦN

Câu 35: Đáp án D

Do lim y = ∞;lim y = ∞ nên x = ±1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số x →( −1)

x →1

lim y = 3; lim y = −3 ⇒ y = ±3 là các đường tiệm cận của đồ thị hàm số x →+∞

B

x →−∞

10 00

Hàm số không xác định tại điểm x = 1 nên không thể đạt cực tiểu tại điểm x = 1

Câu 36: Đáp án C

Ó

A

Câu 37: Đáp án A

H

Phương trình có nghiệm ⇔ 15 + 1 ≥ m 2 ⇔ −4 ≤ m ≤ 4

-L

Í-

Câu 38: Đáp án A

ÁN

1 32 Ta có: VOABC = OA.OB.OC = . Tam giác ABC đều cạnh 4 2 6 3 Gọi I là tâm mặt cầu nội tiếp khối chóp khi đó

3V = SOAB + SOAC + SOBC + SABC

32 8+8+8+

(4 2 )

=

2

3

4 6+2 3

4

D

IỄ N

Đ

ÀN

⇒r=

1 r. ( SOAB + SOAC + SOBC + SABC ) = VOABC 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

.Q

∫ ( 2x + 1) dx = ( x

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

Ta có:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

= Ta có: AC = AB2 + AD 2 = a 5 ⇒ cosSCA

Ơ

N

Câu 31: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có y ' = −

Câu 39: Đáp án B

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Gỉa sử B ( 0; b; 0 ) ;C ( 0;0;c )( b, c > 0 ) , phương trình mặt phẳng ( ABC ) là

1 1 1 1  1 2 2 b c + 4 ( b2 + c2 ) + = .SABC =  AB; AC  = b c 2 2 2

Do ( ABC ) qua điểm M (1;1;1) ⇒

Ơ

N

bc = b + c ≥ 2 bc ⇒ bc ≥ 16; b 2 + c 2 ≥ 2bc = 32 2

H U Y Đ

Suy ra ( ABC ) : 6x − 4y + 3z − 12 = 0

N

G

Câu 41: Đáp án B

H Ư

Giả sử người đó tăng thêm giá thuê mỗi căn hộ 100000n đồng mỗi tháng thì số căn hộ cho thuê lad

Ta có f ( n ) = 200000 ( 20 + n )( 25 − n ) ≤ 200000.

TR ẦN

50 − 2n. Tổng số tiền người đó thu được trong 1 tháng là ( 2000000 + 100000n )( 50 − 2n ) = f ( n )

( 20 + n + 25 − n ) 4

2

= 101250000 đồng

10 00

B

Xảy ra khi 20 + n = 25 − n ⇔ n = 2,5 nên số tiền cho thuê 1 tháng là 2.250.000 đồng.

Câu 42: Đáp án A

3

A

Vì f ( 4 − x ) = f ( x ) không phụ thuộc x nên chọn f ( x ) = con st 3

3

Í-

H

Ó

kx 2 5 Chọn f ( x ) = k mà ∫ xf ( x ) dx = ∫ kxdx = = 4k = 5 ⇒ k = 2 1 4 1 1 3

3

-L

5 5 5 → I = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = 4 41 2 1

ÁN

Do đó f ( x ) =

Câu 43: Đáp án A

ÀN Đ IỄ N

Suy ra bán kính mặt cầu là R =

1 độ dài đường chéo của hình lập phương 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

x y z + + =1 2 −3 4

ẠO

Do đó PT đoạn chắn của mặt phẳng ( ABC ) là:

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp bằng

D

.Q

Ta có: A ( 2;0;0 ) ; B ( 0; −3; 0 ) ;C ( 0;0; 4 )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 40: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Vậy SABCmin = 4 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Mặt khác

x y z + + =1 2 b c

12 + 12 + 12 3 = .Vậy S = 4πR 2 = 3π 2 2

Câu 44: Đáp án C Ta có u n + 3n = 2  u n −1 + 3 ( n − 1)  + 5 ⇔ v n = 2n −1 ⇔ v n + 5 = 2 ( v n −1 + 5 ) ⇔ h n = 2h n −1

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Suy ra ( h n ) là cấp số nhân với q = 5 và v1 = u1 + 3 = 5 ⇒ h1 = v1 + 5 = 10 Khi đó h n = 10.2 n −1 ⇒ v n = 10.2n −1 − 5 ⇒ u n = v n − 3n = 5.2 n − 3n − 5. Vậy a + b + c = −3

Câu 45: Đáp án A

Ơ

k

N U Y

Đ

• 6 bộ giống nhau gồm 1 Toán- 1 Lý

G

• 5 bộ giống nhau gồm 1 Lý – 1 Hóa

H Ư

N

• 4 bộ giống nhau goomg 1 Toán – 1 Hóa

6 cách Chọn 6 học sinh trong 15 học sinh để trao bộ Toán- Lý có C15

TR ẦN

Chọn 5 học sinh trong 9 học sinh còn lại để trao bộ Lý- Hóa có C59 cách 6 .C95 cách trao thưởng. Vậy 4 học sinh còn lại sẽ được nhận bộ Toán – Hóa. Vậy có C15

10 00

B

Câu 47: Đáp án D

H

Ó

A

π   2x = − x + k2π  x = 2 π  Ta có sin 2x = cos x ⇔ sin 2x = sin  − x  ⇔  ⇔ 2   2x = π −  π − x  + k2π x =    2  

Í-

Câu 48: Đáp án A

-L

b

Thể tích khối tròn xoay cần tính là V = π∫ f 2 ( x ) dx

ÁN

a

Câu 49: Đáp án D

ÀN

Đ

Câu 50: Đáp án B

IỄ N

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R =

π k2π 6 3 π + k2π 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

30 quyển sách chia thành 15 bộ gồm :

Ta có log 4 ( x − 1) = 3 ⇔ x − 1 = 43 ⇔ x = 65

D

.Q TP

Câu 46: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

5 Số hạng chứa x 5 ứng với 30 − k = 5 ⇔ k = 5 .Vậy hệ số cần tìm là 25.C10 = 8064

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10

10 10 10 − k  2  2   2   k k . ( x 3 ) .  2  = ∑ C10 .2k.x 30 −5k Xét khai triển  x 3 + 2  =  x 3 + 2  = ∑ C10 x   x    x  k =0 k =0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

n

N

n ( n − 1) n! = 55 ⇔ n + = 55 → n = 10 2 ( n − 2 )!.2!

H

Ta có C1n + Cn2 = 55 ⇔ ±

a 3 3 2

a 3 πa 2 h Vậy thể tích khối trụ cần tính là V = πR h = π.  .h =   3  3   2

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT ĐẶNG THÚC HỨA- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

TP

C. L = +∞

D. L = 1

N

B. L = 0

2

A. M(1;1;1)

B. N ( 0;1;0 )

TR ẦN

được cho dưới đây, điểm nào nằm ngoài mặt cầu (S)?

H Ư

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + ( y − 1) + z 2 = 2. Trong các điểm C. P (1;0;1)

D. Q (1;1; 0 )

A. y =

x+2 x2 +1

B. y =

10 00

B

Câu 5: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây không có tiệm cận ngang?

x+2 x +1

C. y =

x2 −1 x+2

D. y =

1 x+2

H

B. y = ln (1 − x 2 )

C. y = ln ( x + 1)

2

D. y = ln ( x 2 + 1)

Í-

A. y = ln ( x 2 − 1)

Ó

A

Câu 6: Trong các hàm số được cho dưới đây, hàm số nào có tập xác định là D = ℝ

-L

Câu 7: Tìm phần ảo của số phức z, biết (1 + i ) z = 3 − i

ÁN

A. 2

B. −2

C. 1

D. −1

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1; 2; 2 ) , B ( 3;-2;0 ) . Một vectơ chỉ phương

 B. u (1; 2; −1)

 C. u ( 2; −4; 2 )

 D. u ( 2; 4; −2 )

Đ

ÀN

của đường thẳng AB là A. u ( −1; 2;1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. L = −∞

x −3 x +3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x →3

D. S = ( −∞; +∞ )

Đ

Câu 3: Tính giới hạn L = lim

C. S = ( 0;1)

ẠO

B. S = ( −∞;1)

G

A. S = (1; +∞ )

.Q

Câu 2: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 4 x < 2 x +1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Sxq = 4πr 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Sxq = 2πr 2

U Y

B. Sxq = πrl

A. Sxq = 2πrl

N

H

Ơ

Câu 1: Hình trụ tròn xoay có độ dài đường sinh bằng l và bán kính đáy bằng r có diện tích xung quanh Sxq cho bởi công thức

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Câu 9: Cho x, y là các số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là đúng A. e x + y = e x + e y

B. e x − y = e x − e y

C. e xy = e x .e y

D.

ex = ex − y ey

Câu 10: Kí hiệu A kn là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử (1 ≤ k ≤ n ) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. A kn =

n! ( n + k )!

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. A kn =

n! k!( n + k ) !

C. A kn =

n! k!( n − k ) !

D. A kn =

n! ( n − k )!

Câu 11: Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần?

N

D. 3 lần

2

+∞

2

-1

G

Đ

−∞

H Ư

N

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và x = 1

C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 2 D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −2

TR ẦN

B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −1.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 13: Cho đồ thị hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên.

−∞

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

U Y

+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

y

+

+∞

.Q

0

1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

y'

0

−2

TP

−∞

ẠO

x

N

Câu 12: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 18 lần

Ơ

B. 9 lần

H

A. 27 lần

D

IỄ N

Đ

Tìm số nghiệm của phương trình f ( x ) = x

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3 e

1+ x dx x 1

Câu 14: Tính tích phân I = ∫

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. I = 1 +

1 e

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. I = 2 −

1 e

C. I = 2 +

1 e

D. I = 1 −

1 e

Câu 15: Hỏi điểm M(3; −1) là điểm biểu diễn số phức nào sau đây B. z = 1 − 3i

C. z = 3 − i

D. z = −3 + i

D. x = 0

U Y

C. y + z = 0

10 00

B. Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( 0; +∞ )

A

C. Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng ( −∞; −3)

H

Ó

D. Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( −3; −2 ) .

ÁN

-L

A. a / /b và b ⊂ ( α )

Í-

Câu 18: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a sống sống với mặt phẳng ( α ) B. a / / ( β ) và ( β ) / / ( α ) D. a ∩ ( α ) = ∅

C. a / /b và b / / ( α )

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (1; 2; 2 ) , B ( 3;-2;0 ) . Viết phương trình

ÀN

mặt phẳng trung trực của đoạn AB

B. x − 2y − 2 − 1 = 0

C. x − 2y − z = 0

D. x − 2y + z − 3 = 0

IỄ N

Đ

A. x − 2y − 2z = 0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

A. Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng ( −2; 0)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

f ' ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây đúng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 17: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên ℝ và có đạo hàm f ' ( x ) . Biết rằng hàm số

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. y − z = 0

A. z = y + z

N

H

Ơ

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào được cho dưới đây là phương trình mặt phẳng (Oyz)?

N

A. z = −1 + 3i

D

Câu 20: Một chiếc hộp có chín thẻ đánh số từ 1 đến 9 . Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn. A.

5 54

B.

8 9

C.

4 9

D.

13 18

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. f ( x ) =

x2 + cos x 2

D. f ( x ) =

x2 1 + cos x + 2 2

B. S = 4 ln 2 + e − 6

C. S = e 2 − 7

D. S = e − 3

D. P = 2x + 3y

Đ

Câu 24: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau

||

-

B. min f ( x ) = f (1) ( 0;+∞ )

+

C. min f ( x ) = f ( 0 ) ( −1;1)

B

( −1;+∞ )

+∞

G

0

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. min f ( x ) = f ( 0 )

1

H Ư

-

y’

0

N

-1

−∞

TR ẦN

x

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 25: Đường cong ở hình bên là dạng của một đồ thị hàm số.

ÀN

Hỏi hàm số đó là hàm số nào trong các hàm số sau

0

-

D. min f ( x ) = f ( −1) ( −∞ ;−1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. P = 6xy

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. P = x 2 + y3

ẠO

A. P = x 2 y3

TP

.Q

Câu 23: Cho các số thực dương a b, thỏa mãn log 2 a = x, log 2 b = y. Tính P = log 2 ( a 2 b3 )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. S = 4 ln 2 + e − 5

U Y

Câu 22: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = e x , y = 2, x = 0, x = 1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x2 − cos x − 2 2

Ơ

B. f ( x ) =

H

x2 − cos x + 2 2

N

A. f ( x ) =

N

Câu 21: Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn đồng thời các điều kiện f ' ( x ) = x + sin x và f ( 0 ) = 1. Tìm f ( x )

D

IỄ N

Đ

A. y = − x 3 − 4 B. y = x 3 − 3x 2 − 4

C. y = − x 3 + 3x − 2 D. y = − x 3 + 3x 2 − 4

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 73,8 (triệu đồng)

D. 87,3 (triệu đồng)

Ơ

B. 78,3 (triệu đồng)

H

A. 83,7 (triệu đồng)

N

Câu 26: Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là 4,5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm 0,3 triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư được nhận sau 3 năm làm việc cho công ti.

TP

ẠO

 C. MN ( 3; −3; 6 )

 D. MN (1; −1; 2 )

Đ

 B. MN ( 2; −2; 4 )

G

 A. MN ( 5; −5;10 )

a 2

Í-

B. MN =

a 3 2

C. MN =

a 3 3

D. MN =

a 4

-L

A. MN =

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 29: Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Xác định độ dài đoạn thẳng MN để góc giữa hai đường thẳng AB và MN bằng 30°.

Câu 30: Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = π, biết rằng thiết diện của vật

ÁN

thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ( 0 ≤ x ≤ π ) là một tam giác đều cạnh là 2 sinx

ÀN

A. V = 3

B. V = 3π

C. V = 2π 3

D. V = 2 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x − 4 y −1 z + 5 x −2 y+3 z = = . = = và ∆ 2 : 3 −2 −1 1 3 1 Giả sử M ∈ ∆1 , N ∈ ∆ 2 sao cho MN là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng ∆1 và ∆ 2 . Tính MN

Câu 28: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng ∆1 :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 23

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 26

.Q

B. 24

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 25

U Y

N

Câu 27: Cho các số tự nhiên m n, thỏa mãn đồng thời các điều kiện C2m = 153 và Cmn = Cnm+ 2 . Khi đó m + n bằng

Đ

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (0; 2; −2) và B(2; 2; −4). Giả sử I ( a; b; c )

D

IỄ N

là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. Tính a 2 + b 2 + c2

A. T = 8

B. T = 2

C. T = 6

D. T = 14

Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA ⊥ ( ABCD ) , SA = x. Xác định x để hai mặt phẳng (SBC) và (SDC) tạo với nhau một góc bằng 60°

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x +1 y z − 2 , mặt phẳng = = 2 1 1 ( P ) : x + y − 2z + 5 = 0 và A(1; −1; 2). Đường thẳng ∆ cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung

Đ

G N

H Ư

điểm của đoạn thẳng MN . Một vectơ chỉ phương của ∆ là:  A. u ∆ ( 2;3; 2 ) B. u ∆ (1; −1; 2 ) C. u ∆ ( −3;5;1)

ẠO

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :

 D. u ∆ ( 4;5; −13)

TR ẦN

Câu 34: Cho hàm số y = x 3 + 3mx 2 + ( m + 1) x + 1 có đồ thị (C). Biết rằng khi m = m 0 thì tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x 0 = −1 đi qua A(1;3). Khẳng định nào sau đây là đúng? B. 0 < m 0 < 1

C. 1 < m 0 < 2

D. −2 < m 0 < −1

B

A. −1 < m 0 < 0

10 00

Câu 35: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm xác định, liên tục [0;1] đồng thời thỏa mãn các điều kiện 2

f ( 0 ) = −1 và f ' ( x )  = f '' ( x ) . Đặt T = f (1) − f ( 0 ) hãy chọn khẳng định đúng? B. −1 ≤ T < 0

Ó

A

A. −2 ≤ T < −1

C. 0 ≤ T < 1

D. 1 ≤ T < 2

Í-

H

Câu 36: Gọi z1 , z 2 , z3 là các nghiệm của phương trình iz3 − 2z 2 + (1 − i ) z + i = 0. Biết z1 là số thuần ảo.

ÁN

A. 4 < P < 5

-L

Đặt P = z 2 − z3 hãy chọn khẳng định đúng? B. 2 < P < 3

C. 3 < P < 4

D. 1 < P < 2

Câu 37: Tích tất cả các nghiệm của phương trình log 22 x + log 2 x + 1 = 1 bằng −1− 5 2

B. 1

Đ

ÀN

A. 2

C. 2

1− 5 2

D.

1 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

a 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. x =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a 3 2

.Q

C. x =

TP

B. x = a

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. x = a 3

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

3

D

IỄ N

x2 − x +1 a−4 b Câu 38: Biết rằng ∫ dx = với a, b, c là các số nguyên dương. Tính T = a + b + c c x −1 2 x+

A. T = 31

B. T = 29

C. T = 33

D. T = 27

Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C 'D ' có cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD′. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và A’D′ bằng Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

log 5 ( mx ) = 2 có nghiệm duy log 5 ( x + 1)

ẠO

Câu 40: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

a 3

C. Vô số

D. 2

G

B. 3

N

A. 1

Đ

nhất?

A. T = −4

TR ẦN

H Ư

ax 2 + bx + c khi x ≥ 0 . Khi hàm số f ( x ) có đạo hàm tại x 0 = 0. Tính giá Câu 41: Cho hàm số f ( x ) =  khi x<0 ax − b − 1 trị biểu thức T = a + 2b B. T = 0

C. T = −6

D. T = 4

B

Câu 42: Cho lăng trụ ABC.A1B1C1 có diện tích mặt bên ABB1A1 bằng 4; khoảng cách giữa cạnh CC1 và

28 3

C.

A

B.

14 3

D. 28

Ó

A. 14

10 00

mặt phẳng ( ABB1A1 ) bằng 7. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A1B1C1

-L

Í-

H

Câu 43: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cos 3x − cos 2x + m cos x = 1 có  π  đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng  − ; 2π   2 

ÁN

A. 3

B. 5

C. 7

D. 1

TO

Câu 44: Biết rằng hàm số có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f f ( x )  ?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2a 3 3

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a 3 2

.Q

B.

TP

a 3 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 216

D. 600

N

G

Câu 46: Cho hàm số f ( x ) = 8x 4 + ax 2 + b , trong đó a, b là các tham số thực. Biết rằng giá trị lớn nhất

B. a > 0, b |> 0

C. a < 0, b > 0

TR ẦN

A. a < 0, b < 0

H Ư

của hàm số f ( x ) trên đoạn [ −1;1] bằng 1. Hãy chọn khẳng định đúng

D. a > 0, b < 0

Câu 47: Cho tứ diện đều ABCD, AA1 là một đường cao của tứ diện. Gọi I là trung điểm của AA1. Mặt

43 51

B.

1 2

C.

1 4

D.

48 153

A

A.

10 00

B

phẳng (BCI) chia tứ diện đã cho thành hai tứ diện. Tính tỉ số hai bán kính của hai mặt cầu ngoại tiếp hai tứ diện đó.

10 3

Í-

B. M = 1 + 3

C. M = 4 5

D. M = 9

-L

A. M =

H

Ó

Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn 5 z − i = z + 1 − 3i + 3 z − 1 + i . Tìm giá trị lớn nhất M của z − 2+3i ?

ÁN

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 0; 2; 2 ) , B ( 2;-2; 0 ) . Gọi I1 (1;1; −1) và

TO

I 2 (3;1;1) là tâm của hai đường tròn nằm trên hai mặt phẳng khác nhau và có chung một dây cung AB. Biết rằng luôn có một mặt cầu (S) đi qua cả hai đường tròn ấy. Tính bán kính R của (S).

219 3

B. R = 2 2

C. R =

129 3

D. R = 2 6 1

IỄ N

Đ

A. R =

D

Câu 50: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn f (1) = 1, 1

∫ f ' ( x ) 0

2

2

dx=

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 120

Đ

A. 384

ẠO

Câu 45: Từ các chữ số 0; 2; 3; 5; 6; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4

.Q

B. 3

TP

A. 5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

9 và 5

1

∫ f ( x ) dx = 5 . Tính tích phân I = ∫ f ( x ) dx 0

0

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

1 4 C. I =

--- HẾT ---

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N

Ơ

H

N

B. I =

3 4 D. I =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

3 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

A. I =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 1 5

Trang 9

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT ĐẶNG THÚC HỨA- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H

5-C

6-D

7-B

8-A

11-A

12-A

13-D

14-B

15-C

16-B

17-D

18-B

21-A

22-D

23-B

24-D

25-C

26-C

27-B

31-B

32-A

33-B

34-B

35-B

36-A

37-C

41-A

42-D

43-C

44-A

45-C

46-A

30-A

38-D

39-C

40-C

47-C

48-C

49-B

50-D

Đ

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

29-D

28-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

20-A

N

TP 19-D

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10-D

D

IỄ N

Đ

ÀN

9-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4-C

ẠO

N

3-B

U Y

2-B

.Q

1-A

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT ĐẶNG THÚC HỨA- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án A

Đ

Câu 4: Đáp án C 2

N

G

Điểm nằm ngoài mặt cầu ( S ) : x 2 + ( y − 1) + z 2 = 2 tâm I ( 0;1;0 ) , R = 2 thỏa mãn IM 0 > 2

H Ư

Câu 5: Đáp án

x2 −1 x2 −1 = ∞ ⇒ đồ thị hàm số y = không có tiệm cận ngang x →∞ x + 2 x+2

TR ẦN

lim

10 00

B

Câu 6: Đáp án D

3−i = 1 − 2i 1+ i

ÁN

Câu 9: Đáp án D

-L

Í-

H

Câu 8: Đáp án A AB = ( 2; −4; −2 ) = −2 ( −1; 2;1)

Ó

(1 + i ) z = 3 − i ⇒ z =

A

Câu 7: Đáp án B

Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án A

ÀN

Câu 12: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

BPT ⇔ 2x < x + 1 ⇔ x < 1 ⇒ S = ( −∞;1)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 13: Đáp án D

D

IỄ N

Từ đồ thị, suy ra hàm số y = f ( x ) = −2x 3 + 3x 2

x = 0  1 Pt hoành độ giao điểm −2x 3 + 3x 2 = x ⇔  x = 2  x = 1 

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14: Đáp án B e

e

e

1+ x 1  1 1  1  I=∫ dx = ∫  2 + dx =  − + ln x  = 2 − x x x e  x 1 1 1

N

Câu 15: Đáp án C

H

Ơ

Câu 16: Đáp án B

U Y

Câu 18: Đáp án B

G

Đ

 Ta có trung điểm của AB là I ( 2; 0;1) ; AB = 2 (1; −2; −1)

H Ư

N

 Phương trình trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB có n = (1; −2; −1) và đi qua I ( 2; 0;1) là x − 2y − 2 − 1 = 0

TR ẦN

Câu 19: Đáp án D Có 2 trường hợp sau:

10 00

B

+) 1 thẻ ghi số chẵn, 1 thẻ ghi số lẻ, suy ra có C14 C15 = 20 cách rút

20 + 6 13 = C92 18

H

Ó

Suy ra xác suất bằng

A

+) 2 thẻ ghi số chẵn, suy ra có C24 = 6 cách rút

-L

Câu 21: Đáp án A

Í-

Câu 20: Đáp án A

ÁN

Phương trình hoành độ giao điểm là e x = 2 ⇒ x = ln 2 Suy ra diện tích cần tính là S =

ln 2

1

e x − 1dx+ ∫ e x − 1dx = 4 ln 2 + e − 5

0

ln 2

ÀN

Câu 22: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 17: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+ )f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( −3; −2 ) ⇒ f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( −2; +∞ )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ )f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( −3; −2 ) ⇒ f ( x ) đồng biến trên khoảng ( −3; −2 )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Dựa vào đồ thị hàm số f ' ( x ) ta thấy

IỄ N

Đ

Ta có P = log 2 ( a 2 b3 ) = log 2 a 2 + log 2 b3 = 2 log 2 a + 3log 2 b = 2x + 3y

D

Câu 23: Đáp án B

Câu 24: Đáp án D Câu 25: Đáp án C

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tổng tiền lương 4,5 + ( 4,5 + 0, 3) + ... + ( 4,5 + 0, 3.11) =

12 ( 4, 5 + 0,3.11 + 4,5) = 73,8 (triệu đồng) 2

Câu 26: Đáp án C

N

Ta có C2m = 153 ⇒ m = 18

H

Ơ

n n +2 = C18 ⇒ n = 18 − ( n + 2 ) ⇒ n = 8 ⇒ m + m = 26 Suy ra C18

U Y

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 28: Đáp án B

H

Gọi E là trung điểm cuả AC

-L

Í-

AB, MN ) = ( NE, MN ) Khi đó NE / /AB SUY RA (

TO

ÁN

 = 30°  ENM AB a a . Lại có NE = = , ME = nên tam giác MNE cân tại E suy ra Do đó  2 2 2  ENM = 150° = 30° ⇒ NEM = 120° ENM

Đ

=a 3 Suy ra MN = ME 2 + NE 2 − 2ME.NE.cosMEN 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

 Suy ra MN ( 2; −2; 4 )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

 ⇒ MN = ( −2 + u − 3t; −4 + 3u + t; u + 2t + 5 )

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Gọi M ( 4 + 3t;1 − t; −5 − 2t ) ; N ( 2 + u; −3 + 3u; u )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 27: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 29: Đáp án D

(

Diện tích tam giác bằng: 2 sin x

)

2

3 = 3 sin x 4

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

π

π

Suy ra thể tích cần tìm là V = ∫ 3 sin xdx = − 3 cos x = 2 3 0

0

Ơ

N

Câu 30: Đáp án A  Do OA;OB  = −4 (1;1;1) ⇒ ( OAB ) : x + y + z = 0

H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

 hoặc 180° − BKD Khi đó góc giữa hai mặt phẳng ( SBC ) và ( SDC ) là BKD

ÁN

Ta có BC ⊥ ( SAB ) ⇒ ∆SBC vuông tại B có đường cao BK suy ra BK =

SB.BC SB2 + BC 2

TO

 = 60° ⇒ BKO = 30° ⇒ BK = OB = a 2 (loại) TH1: BKD sin 30°

=

a x2 + a2 x 2 + 2a 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

H

Ó

A

 AC ⊥ BD Do  ⇒ BD ⊥ ( SAC ) ⇒ SC ⊥ BD  BD ⊥ SA

Dựng OK ⊥ SC ⇒ SC ⊥ ( BKD )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q ẠO

TP

Câu 31: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a 2 + b 2 + c 2 = a 2 + ( b − 2 )2 + ( c + 2 ) 2  IO = IA a = 2   2 2 2  2  2 2 Ta có  IO = IB ⇒ a + b + c = ( a − 2 ) + ( b − 2 ) + ( c + 4 ) ⇔ b = 0    c = −2  I ∈ ( OAB ) a + b + c = 0 

<a

IỄ N

Đ

2 2 = 120° ⇒ BKO = 60° ⇒ BK = OB = a 2 = a x + a ⇒ x = a TH2 : BKD sin 60° 3 x 2 + 2a 2

D

Câu 32: Đáp án A Gọi M ( −1 + 2t; t; 2 + t ) ∈ ∆ ⇒ N ( 2x A − x M ; 2y A − y M ; 2z A − z M ) Suy ra N ( 3 − 2t; −2 − t; 2 − t ) , do N ∈ ( P ) ⇒ 3 − 2t − 2 − t − 4 + 2t + 5 = 0 ⇒ t = 2

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ M ( 3; 2; 4 ) ⇒ AM ( 2;3; 2 ) = u ∆

Câu 33: Đáp án B

Ơ

N

Ta có y ' = 3x 2 + 6mx + m + 1 ⇒ y (1) = 4 − 5m; y ( −1) = 2m − 1

−1 −1 = x + C ⇒ f '(x) = f '( x ) x+C

1

1

0

0

Suy ra ∫ f ' ( x )dx = ∫

TR ẦN

Do f ' ( 0 ) = −1 ⇒ C = 1

−1 dx ⇔ f (1) − f ( 0 ) = − ln 2 x +1

3

10 00

B

Câu 35: Đáp án B 2

Đặt z1 = bi ⇒ i ( bi ) − 2 ( bi ) + (1 − i ) bi + i = 0 ⇔ b3 + 2b − b + bi + i = 0 ⇔ b = −1

Ó

A

Do đó z1 = −i ⇒ iz 3 − 2z 2 + (1 − i ) z + i = 0 ⇔ ( z + i ) ( iz 2 − z + 1) = 0

H

−b + ∆ + b + ∆ ∆ = = 2a a

ÁN

Câu 36: Đáp án A

Điều kiện: log 2 x + 1 ≥ 0 ⇒ x ≥

TO

12 − 4i 4 = 17 i

-L

Í-

P = z 2 − z3 =

1 2

2 2  t 2 ≤ 1  t ≤ 1  t ≤ 1 ⇔ ⇔ → t + t + 1 = 1 ⇔  4  2 2 2 2  t ( t + 1) ( t − t − 1) = 0 (1 − t ) = t + 1  t − 2t − t = 0  x = 2−1 log 2 x = −1  t = −1   t = −1; t = 0  1− 5 −1− 5 1− 5     2 2 ⇔ t = 0 ⇔ ⇔ log x = ⇔ x = 2 ⇒ x x x = 2 1 2 3  t = 1 − 5  2 2  t 2 − t − 1 = 0 x = 1   2 log x = 0   2 2

D

IỄ N

Đ

t = log 2 x ≥−1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= ∫ dx ⇔

H Ư

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO df ' ( x )

∫ f ( x )

Đ

Lấy nguyên hàm 2 vế ta có

=1

2

G

 f ' ( x ) 

TP

f '' ( x )

N

2

f ' ( x )  = f '' ( x ) ⇒

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

1 2

Câu 34: Đáp án

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Do tiếp tuyến qua A (1;3) ⇒ 3 = 2 ( 4 − 5m ) + 2m − 1 ⇔ −4 = −8m ⇔ m = m 0 =

N

H

PTTT tại điểm cóa hoành độ x 0 = −1 là y = ( 4 − 5m )( x + 1) + 2m − 1

Câu 37: Đáp án C Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(

)(

)

3 3 x+ 3 x −1 x − x −1 x 2 − ( x − 1) x2 − x +1 dx dx dx = = = ∫2 x + x − 1 ∫2 x + x − 1 ∫2 ∫2 x − x − 1dx x + x −1 3

3

 19 − 8 2 19 − 4 8 = ⇒ a = 19; b = 8, c = 6 ⇒ T = 33 ( x − 1)  = 6 6 2

N

2

H

Ơ

Câu 38: Đáp án D

H Ư

N

Câu 39: Đáp án C

TR ẦN

 x > −1 log ( mx ) = 2 log 5 ( x + 1) log 5 ( mx ) =2⇔ 5 ⇔ 2 log 5 ( x + 1) mx = ( x + 1)  x > −1

10 00

B

 x > −1  2 Do x = 0 không phải nghiệm của phương trình ⇒ PT ⇔⇔  x + 1) ( = g (x) m =  x

Ó

A

Lập bảng biến thiên của hàm số g ( x )

( x + 1) = x

-1

=x+

1 + 2 trên ( −1; 0 ) ∪ ( 0; +∞ ) x

0

1

Í-

H

x

2

0

ÁN

-L

y'

0

TO

y

+∞

+∞

+∞ 2

−∞

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

a 3

G

Khi đó d ( CK; A 'D ) = d ( D; ( P ) ) =

ẠO

Phương trình mặt phẳng qua C (chứa CK) và sống sống với DA’ là ( P ) : 2x − y − 2z + a = 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP

.Q

   a a2 Khi đó DA ' ( a; 0;a ) , KC  0;a; −  ⇒  DA ', KC  = ( 2; −1; −2 ) 2 2 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a  Chọn hệ trục với D ( 0;0;0 ) , A ( a;0;0 ) , A ' ( a; 0;a ) , K  0;0;  , C ( 0;a;0 ) 2 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

 x2 2 = −  2 3

IỄ N

Suy ra phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi m < 0

D

Câu 40: Đáp án C

lim+

x →0

f ( x ) − f (0) ax 2 + bx = lim+ = lim+ ( ax + b ) = b x →0 x →0 x −0 x

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

f ( x ) − f ( 0) ax = lim+ = lim+ a = a x →0 x x →0 x −0

Yêu cầu bài toán ⇔ lim+ x →0

f ( x ) − f ( 0) f ( x ) − f (0) = lim− ⇔a=b x → 0 x −0 x −0

N

x →0

H N

Câu 41: Đáp án A

U Y .Q TP

3 3 28 VC.ABB1A1 = . = 14 2 2 3

Câu 42: Đáp án D

G

Đ

cos 3x − cos 2x + m cos x = 1 ⇔ 4 cos3 x − 3cos x − 2 cos 2 x + 1 + m cos x = 1

ẠO

Mà VABC.A1B1C1 =

H Ư

N

 cos x ⇔ 4 cos3 x − 2 cos 2 x + ( m − 3) cos x = 0 ⇔  2  4 cos x − 2 cos x + m − 3 = 0

(1) ( 2)

π  π   π 3π  + kπ mà x ∈  − ; 2π  ⇒ x =  ;  2  2  2 2 

TR ẦN

Giải (1), ta có cos x = 0 ⇔ x =

B

Giải (2), ta có t = cos x ∈ ( −1;1) khi đó ( 2 ) ⇔ f ( t ) = 4t 2 − 2t + m − 3 = 0

10 00

 π   π 3π  Yêu cầu bài toán ⇔ ( 2 ) có 5 nghiệm khác nhau thuộc khoảng  − ; 2π  , khác  ;   2  2 2 

Í-

1 − 13 − 4m 1 + 13 − 4m <0< <1⇔1< m < 3 4 4

-L

⇔ −1 <

H

Ó

A

⇔ f ( t ) = 0 có 2 nghiệm phân biệt t1 , t 2 thỏa mãn −1 < t 2 < 0 < t1 < 1

ÁN

Vậy m = 2 là giá trị cần tìm

Câu 43: Đáp án C

TO

 x = 0; x = 2 f ' ( x ) = 0  Ta có y = f  f ( x )  ⇒ y ' = f ' ( x ) .f '  f ( x )  = 0 ⇔  ⇔ f ( x ) = 0  f '  f ( x )  = 0 f ( x ) = 2

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 28 Ta có VC.ABB1A1 = d ( C; ( ABB1A1 ) ) .SABB1A1 = 3 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x →0

Ơ

Mà lim+ f ( x ) = lim− f ( x ) ⇔ 1 = −b − 1 ⇒ b = −2 ⇒ a = −2 ⇒ T = −6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x →0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Và lim−

D

IỄ N

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy rằng: Phương trình f ( x ) = 0 có 1 nghiệm kép x = 0 , 1 nghiệm đơn x = 2 Phương trình f ( x ) = 2 có 1 nghiệm đơn x = x 0 > 2

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi đó, có thể coi y ' = x 3 ( x − 2 )( x − x 0 ) ⇒ hàm số y = f f ( x )  có 4 điểm cực trị

Câu 44: Đáp án A 1 2 3 4 5 6

Ơ

N

Số các chữ số gồm 6 chữ số khác nhau được lập từ 6 chữ số đã cho là 5.5! = 600 số.

• Chữ số 0 và 5 cạnh nhau tại ô số 1 và 2 có 1.4! = 24 số.

H Ư

N

4 2 g ( x ) = 8x + ax + b ⇒ k ( x ) = g ( x ) − h ( x ) = ( a + 8) x 2 + b − 1 Xét  4 2 h ( x ) = 8x − 8x + 1

G

Đ

Câu 45: Đáp án C

TR ẦN

Giả thiết, ta có max g ( x ) = 1 ⇒ g ( x ) ≤ 1, ∀x [ −1;1] ⇒ g ( x ) ∈ [ −1;1] [ −1;1]

10 00

B

 1   1  Khi đó k ( −1) ≤ 0, k  −  ≥ 0, k ( 0 ) ≤ 0, k   ≥ 0, k (1) ≤ 0 2   2

Suy ra k ( x ) = 0 có 4 nghiệm trên đoạn [ −1;1] mà k(x) là đa thức bậc 2 ⇒ k ( x ) ≡ 0

Ó

A

Vậy a = −8, b = 1

H

Câu 46: Đáp án A

  1  1  1  AP . Ta có 2OM + OD = 0 ⇔ AO = 2AM + AD ⇒ AI =  2AM + AP  AD 3 6 x 

TO

ÁN

ĐẶT x =

-L

Í-

Chuẩn hóa AB = 1. Gọi M là trung điểm của BC, P = IM ∩ AD

Ba điểm M, I, P thẳng hàng nên

(

)

2 1 1 + =1⇔ x = 6 6x 4 2

+ h2 .

( r − l)

2

+ h2

2h

IỄ N

Đ

Áp dụng công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện R =

( r + l)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Do đó, số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là 600 − 216 = 384 số

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO

Vậy có tất cả 24 + 192 = 216 số mà chữ số 0 và 5 đứng cạnh nhau.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

• Chữ số 0 và 5 đứng cạnh nhau tại các ô ( 2;3) , ( 3; 4 ) , ( 4;5) , ( 5;6 ) có 4.2! .4! = 192 số.

U Y

N

H

Ta tìm số các số mà hai chữ số 0 và 5 đứng cạnh nhau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Xếp một hàng thành 6 ô đánh số từ 1 đển 6 như hình bên:

D

Với r là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy, l là độ dài bên và h là chiều cao Khi đó R P.BCD =

R 86 102 43 , R P.ABC =  → P.BCD = 16 16 R P.ABC 51

Câu 47: Đáp án C Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

GỌI A ( −1;3) , B (1; −1) , C ( 0;1) ⇒ C là trung điểm AB MA 2 + MB2 AB2 − ⇔ MA 2 + MB2 = 2MC 2 + 10 với M ( z ) = ( x; y ) 2 4 2

+ 32 )( MA 2 + MB2 ) = 10 ( 2MC 2 + 10 ) ⇔ MC ≤ 2 5

N

(1

Ta có 5MC = MA + 3MB ≤

Ơ N

H

Khi đó z + 2 − 3i = z − 1 + ( −2 + 4i ) ≤ z − 1 + −2 + 4i = MC + 2 5 ≤ 4 5

U Y

2

TR ẦN

8 5 2 Tâm mặt cầu (S) chứa cả 2 đường tròn có tâm I  ; ; −  là giao điểm của d1 , d 2 3 3 3 2

2

B

129 8 5   2  Bán kính mặt cầu cần tìm là R = IA =   +  − 2  +  − − 2  = 3 3 3   3 

10 00

Câu 49: Đáp án B

1

2 1 x dx = ∫ 2tf ( t ) dt = 2 ∫ x.f ( x ) dx = ⇔ ∫ x.f ( x ) dx = 5 5 0 0 0

( )

-L

0

1

H

Khi đó ∫ f

1

Í-

1

Ó

A

x = 0 ⇒ t = 0 Đặt t = x ⇒ t 2 = x ⇒ dx = 2tdt và  x = 1 ⇒ t = 1

ÁN

1 du = f ' ( x ) dx 1 1 1 u = f ( x ) x 2 .f ( x ) 1 2 3  2 ⇔ ⇒ ∫ x.f ( x ) dx = − ∫ x .f ' ( x ) dx ⇒ ∫ x 2 .f ' ( x ) dx = Đặt  x 2 20 5 dv = xdx 0 0 v = 0  2 1

1

1

1

2 9 6 1 2 2 2 2 2 4 ∫0 f ' ( x ) + kx  dx = ∫0 f ' ( x )  dx + 2k ∫0 x f ' ( x ) dx + k ∫0 x dx = 4 + 5 k + 5 k = 0 ⇔ k = −3

Đ

ÀN

Xét

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

x = 3 + t   Lại có  I2 A; I2 B = ( 2; −4;10 ) / / (1; −2;5 ) ⇒ d 2 :  y = 1 − 2t là trục đường tròn tâm I 2 , đi qua A, B z = 1 + 5t 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

 x = 1 + 5t   Ta có  I1A; I1B = (10; 4; 2 ) / / ( 5; 2;1) ⇒ d1 :  y = 1 + 2t là trục đường tròn tâm I1 , đi qua A, B z = −1 + t 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 48: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

⇒ MC 2 =

D

IỄ N

Do đó f ' ( x ) − 3x 2 = 0 ⇔ f ' ( x ) = 3x 2 ⇒ f ( x ) = ∫ f ' ( x )dx = x 3 + C mà f (1) = 1 ⇒ C = 0 1

1

x4 1 → I = ∫ x dx = = Vậy f ( x ) = x  4 0 4 0 3

3

Câu 50: Đáp án D

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 20

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT THANH CHƯƠNG 3- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

1 D. V = πr 2 h 3

3 3

C.

D.

C. 2

Đ

B. 1

D. 10

2x + 1 bằng x −1

D. −2

TR ẦN

A. −1

N

x →−∞

C. 19

H Ư

Câu 4: lim

B. 20

G

A. 9

ẠO

Câu 3: Phương trình cot3x = cotx có mấy nghiệm thuộc ( 0;10π] ?

2 6

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng

( P ) đi

qua hai điểm

10 00

B

 x = −1 + t  A ( 2;1;3) , B (1; −2;1) và song song với đường thẳng d :  y = 2t z = −3 − 2t  B. 10x − 4y + z − 19 = 0

A

A. 2x + y + 3z + 19 = 0

Ó

C. 2x + y + 3z − 19 = 0

D. 10x − 4y + z + 19 = 0

Í-

H

Câu 6: Giải phương trình log 2 x.log 3 x + x.log 3 x + 3 = log 2 x + 3log 3 x + x. Ta có tổng các nghiệm là B. 9

C. 5

-L

A. 35

D. 10

ÁN

Câu 7: Cho số phức u = 3 + 4i . Nếu z 2 = u thì ta có z = 4 + i A.   z = −4 − i

 z = 1 + 2i B.  z = 2 − i

z = 2 + i C.   z = −2 − i

z = 1 + i D.  z = 1 − i

ÀN

Câu 8: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?

IỄ N

Đ

A. y =

1 x

B. y =

1 x +1 4

C. y =

1 x +1 2

D. y =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

.Q

3 6

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Tứ diện đều ABCD cạnh a, M là trung điểm của CD. Côsin góc giữa AM và BD là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 2 πr h 6

H

C. V =

N

B. V = 2πr 2 h

U Y

A. V = πr 2 h

Ơ

Câu 1: Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

1 x + x +1 2

D

Câu 9: Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích

xung quanh Sxq của hình trụ (T) là

A. Sxq = πRl

B. Sxq = πRh

C. Sxq = 2πRl

D. Sxq = πR 2 h

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: Hàm số y = f ( x ) (có đồ thị như hình vẽ) là hàm số nào trong 4 hàm số sau? 2

C. y = − x 4 + 4x 2 + 3

D. y = − x 4 + 2x 2 + 3

Ơ

B. y = ( x 2 − 2 ) − 1

N

2

A. y = ( x 2 + 2 ) − 1

N

H

Câu 11: Một người gửi vào ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 0,6% một tháng, sau mỗi tháng lãi suất

TP

2

B. ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z − 3) = 2

2

2

2

2

2

D. ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 2 ) = 2

Đ

2

G

2

A. ( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 2 ) = 2

2

2

2

N

C. ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z − 3) = 2

H Ư

2

ẠO

Câu 12: Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I (1; 2;3) đi qua điểm A (1;1; 2 ) có pt là:

Câu 13: Lập phương trình của mặt phẳng đi qua A ( 2;6; −3) và song song với (Oyz). A. x = 2

C. y = 6

TR ẦN

B. x + z = 12

D. z = −3

Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 4 − 2x 2 + 5 trên đoạn [ −2; 2] B. max f ( x ) = 13 [ −2;2]

C. max f ( x ) = −4

B

[ −2;2]

10 00

A. max f ( x ) = 14

[ −2;2]

D. max f ( x ) = 23 [ −2;2]

2

−1

3

A. a 3 b 5

A

2 1 Câu 15: Nếu log x = log a − log b thì x bằng 3 5 1

3

C. a 2 b

1 5

3

D. a 2 b −5

H

Ó

B. a 2 b 5

-L

Í-

Câu 16: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = ( x − 1) ( x 2 − 3x + 2 ) và trụchoành là B. 1

A. 0

C. 2

D. 3

TO

ÁN

Câu 17: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x − e − x A. ∫ f ( x ) dx = e x + e − x + C

B. ∫ f ( x ) dx = e x − e − x + C

C. ∫ f ( x ) dx = −e x − e − x + C

D. ∫ f ( x ) dx = −e x + e − x + C

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

12

D. 500 (1, 006 ) (triệu đồng)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

12

C. 500 (1 + 12.0, 006 ) (triệu đồng)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. 500. (1, 06 ) (triệu đồng)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

12

A. 500 x 1, 006 ( triệu đồng)

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

được nhập vào vốn. Hỏi sau một năm người đó rút tiền thì tổng số tiền người đó nhận được là bao nhiêu?

D

IỄ N

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình 33x ≤ 3x + 2 là A. ( −∞;1)

B. [1; +∞ )

C. ( −∞;1]

D. ( 0;1]

Câu 19: Khối đa diện bên dưới có bao nhiêu đỉnh? A. 9

B. 3

C. 11

D. 12

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N H

C. 420

D. 20 4

N .Q

U Y +

0

ẠO

5 2

+∞

0

B. ( 0;1)

C. ( −1;1)

D. (1; +∞ )

TR ẦN

A. ( −∞; 0 )

H Ư

Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

N

0

+∞

Câu 22: Khối 12 có 9 học sinh giỏi, khối 11 có 10 học sinh giỏi, khối 10 có 3 học sinh giỏi. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trong số đó. Xác suất để 2 học sinh được chọn cùng khối.

B.

4 11

C.

B

2 11

10 00

A.

3 11

D.

5 11

A

Câu 23: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên.

Ó

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

Í-

H

A. Hàm số nghịch biến trong khoảng ( x1 ; x 2 )

-L

B. f ; ( x ) > 0, ∀x ∈ ( x 2 ; b )

ÁN

C. Hàm số nghịch biến trong khoảng ( a; x 2 ) D. f ' ( x ) < 0, ∀x ∈ ( a; x 2 )

ÀN

Câu 24: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc S lên đáy trùng với

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-

0

Đ

y

+

0

+∞

1

TP

-

y'

0

−1

−∞

G

x

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 21: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. A 420

A. C420

Ơ

Câu 20: Một tổ có 20 học sinh. Số cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi lao động là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

trung điểm BC và góc giữa SA và mặt phẳng đáy bằng 60. Thể tích khối chóp S.ABC theo a là:

IỄ N D

a3 4

3a 3 4 Câu 25: Cho đường thẳng ∆ đi qua điểm M ( 2;0; −1) và có vectơ chỉ phương a = ( 4; −6; 2 ) . Phương

A.

3a 3 24

B.

3a 3 8

C.

D.

trình tham số của đường thẳng ∆ là:

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn  x = 2 + 2t  A.  y = −3t z = −1 + t 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x = −2 + 4t  B.  y = −6t z = 1 + 2t 

 x = 4 + 2t  C.  y = −6 − 3t z = 1 + t 

B. I = 1

C. I =

 x = −2 + 2t  D.  y = −3t x = 1 + t 

lb2

2x

dx

D. I =

3 2

H

1 8

N

1 2

U Y

A. I =

Ơ

0

.Q

Đ

a

b

b

C. S = ∫  f ( x ) − g ( x ) dx

G

D. S = ∫ f ( x ) − g ( x ) dx

N

a

a

H Ư

Câu 28: Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều cạnh

B.

3πa 3

2 3πa 3 9

A. −3

10 00

Câu 29: Phần ảo của số phức z = 2 − 3i là B. −3i

3πa 3 24

C.

D.

3πa 3 8

B

A.

TR ẦN

bằng a. Tính thể tích của khối nón tương ứng.

C. 2

D. 3

40

Ó

A

1   Câu 30: Số hạng chứa x 31 trong khai triển  x + 2  là x   31 A. C37 40 x

2 x 31 C. C40

4 x 31 D. C40

Í-

H

31 B. C31 40 x

A. 102000

ÁN

đó u 2018 bằng

-L

Câu 31: Cho dãy số ( u n ) thỏa mãn log u1 + −2 + log u1 − 2 log u 8 = 2 log u10 và u n +1 = 10u n , ∀n ∈ ℕ* . Khi

B. 10 2008

C. 102018

D. 10 2017

ÀN

Câu 32: Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số y = x 2 + 2x + m − 4 trên đoạn [ −2;1] đạt giá trị nhỏ nhất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. S = ∫  f ( x ) − g ( x )  dx

a

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

b

A. S = ∫  f ( x ) − g ( x ) dx

ẠO

b

TP

bởi đồ thị hai hàm số đó và các đường thẳng x = a, x = b được tính theo công thức

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Cho hai hàm số y = f ( x ) và y = g ( x ) liên tục trên đoạn [ a; b ] . Diện tích hình phẳng giới hạn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

∫e

N

Câu 26: Tính I =

IỄ N

Đ

Giá trị của m là

A. 5

B. 4

C. 1

D. 3

D

Câu 33: Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 cạnh đáy bằng 1 và chiều cao bằng x. Tìm x để góc tạo bởi đường thẳng B1D và ( B1D1C ) đạt giá trị lớn nhất.

A. x = 1

B. x = 0, 5

C. x = 2

D. x = 2

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Cho f ( x ) = ( m 4 + 1) x 4 + ( −2m +1.m 2 − 4 ) x 2 + 4m + 16, m ∈ ℝ. Số cực trị của hàm số y = f ( x ) − 1 là

C. 6

D. 7

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thăng ∆ :

x y −1 z − 2 = = và mặt 1 1 −1

N

B. 5

Ơ

A. 3

 x = −2 − 4t  C. d :  y = −1 + 3t ( t ∈ ℝ ) z = 4 − t 

 x = −1 − t  D. d :  y = 3 − 3t ( t ∈ ℝ ) z = 3 − 2t 

Câu 37: Cho hàm số f ( x ) xác định trên ℝ \ {−1} thỏa mãn f ' ( x ) =

Ó

A

Giá trị f ( −3) bằng

3 ; f ( 0 ) = 1 và f (1) + f ( −2 ) = 2. x +1

A. 1 + 2 ln 2

H

B. 1 − ln 2

C. 1

D. 2 + ln 2

-L

Í-

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d và mặt cầu (S) lần lượt có

ÁN

phương trình là: d :

x + 3 y z +1 = = ; ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2x + 4y + 2z − 18 = 0. Biết d cắt (S) tại hai −1 2 2

điểmM, N thì độ dài đoạn MN là:

ÀN Đ IỄ N

Câu 39: Biết

30 3 π

20 3

C. MN =

16 3

D. MN = 8

1 − x tan x π−a dx = ln ( a; b ∈ ℤ ) là. Tính P = a + b 2 cos x + x π−b

∫x

2π 3

A. P = 2

B. MN =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3 ≤ m ≤ 7

C. −3 ≤ m < 7

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO

Đ

G

N

H Ư

m ≥ 7 B.   m ≤ −3

10 00

m ≥ 7 A.  m ≤ 3

B

của m để ta luôn có ω ≥ 2 5 là

TR ẦN

Câu 36: Cho hai số phức z; ω thỏa mãn z − 1 = z + 3 − 2i ; ω = z + m + i với m ∈ ℝ là tham số. Giá trị

A. MN =

D

U Y

 x = 3t  B. d :  y = 2 + t ( t ∈ ℝ ) z = 2 + 2t 

.Q

 x = −3 + t  A. d :  y = 1 − 2t ( t ∈ ℝ ) z = 1 − t 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

với đường thẳng ∆ là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

phẳng ( P ) : x + 2y + 2z − 4 = 0. Phương trình đường thăng d nằm trong ( P ) sao cho d cắt và vuông góc

B. P = −4

C. P = 4

D. P = −2

(

)

Câu 40: Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ) thỏa mãn ( z + 1 + i ) z − i + 3i = 9 và z > 2. Tính P = a + b A. −3

B. −1

C. 1

D. 2

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 41: Cho hàm số y = x 3 − 3x 2 có đồ thị ( C ) và điểm A ( 0;a ) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng hai tiếp tuyến của ( C ) đi qua A . Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

B. −1

C. 0

D. 3

Ơ

N

Câu 42: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3x 2 và nửa

U Y

Câu 43: Tìm m để hàm số f ( x ) = − x 3 − mx + A. m ≤ −

15 4

B. −

15 ≤m≤0 4

3 nghịch biến ( 0; +∞ ) 28x 7 C. m ≥ −

15 4

2

TR ẦN

Câu 44: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 4 x − 3.2 x biệt.

A. 4

B. 12

C. 9

2

D. − +1

15 <m≤0 4

+ m − 3 = 0 có 4 nghiệm phân

D. 3

10 00

B

Câu 45: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD các cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên SA và mặt đáy bằng 30 . Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp hình

πa 2 6 12

H

B. Sxq =

Í-

A. Sxq =

Ó

A

vuông ABCD và chiều cao bằng chiều cao của hình chóp S.ABCD πa 2 3 12

C. Sxq =

πa 2 3 6

D. Sxq =

πa 2 6 6

-L

Câu 46: Cho hình lập phương ABCD.A 'B 'C ' D ' cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD'. Tính khoảng

A.

4a 3

ÁN

cách giữa hai đường thẳng CK và A’ D.

B.

a 3

2a 3

C.

3a 4

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 47: Cho hàm số y = f ( x ) . Hàm số y = f ' ( x ) có đồ thị như hình vẽ.

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2π + 3 3

.Q

D.

TP

4π + 3 3

ẠO

C.

Đ

4π + 5 3 3

G

B.

N

2π + 5 3 3

H Ư

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

đường tròn có phương trình y = 4 − x 2 với −2 ≤ x ≤ 2 (phần tô đậm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 1

Hàm số y = f ( x 2 ) có bao nhiêu khoảng nghịch biến. Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 3

A. 5

C. 4

D. 2

Đ

Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho A ( 0;0; −3) , B ( 2; 0; −1) và mp ( P ) : 3x − 8y + 7z − 1 = 0. Có bao

N

C. 3

B. 1

D. 2

H Ư

A. vố số

G

nhiêu điểm C trên mặt phẳng (P) sao cho ABC đều.

TR ẦN

Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên khoảng ( 0; +∞ ) biết

1 f ' ( x ) + ( 2x + 3) f 2 ( x ) = 0, f ( x ) > 0, ∀x > 0 và f (1) = . Tính giá trị của 6

B.

6055 4038

10 00

6059 4038

C.

6053 4038

--- HẾT ---

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

A.

B

P = 1 + f (1) + f ( 2 ) + ... + f ( 2017 )

6047 4038

D

IỄ N

Đ

D.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. ( 0;6;0;7 )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. ( 0;0; 6 )

ẠO

B. ( −0;7; −0;6 )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

A. ( −0;6;0 )

TP

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f ( x ) x − 1 = m có số nghiệm lớn nhất

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 48: Cho hàm số y = f ( x )( x − 1) liên tục trên ℝ và có đồ thị như hình vẽ.

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT THANH CHƯƠNG 3- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H

7-C

8-A

11-D

12-B

13-A

14-B

15-A

16-C

17-A

18-C

21-B

22-B

23-D

24-B

25-A

26-D

27-D

31-A

32-D

33-A

34-A

35-C

36-B

41-A

42-D

43-C

44-D

45-D

9-C

10-B

20-A

28-C

29-A

30-A

37-C

38-B

39-C

40-C

47-B

48-A

49-D

50-B

G

Đ

ẠO

19-D

H Ư

TR ẦN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

46-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

6-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

5-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

4-C

U Y

3-D

.Q

2-A

TP

1-D

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT THANH CHƯƠNG 3- NGHỆ AN- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

)

(

A Ó

)

H

-L

Câu 3: Đáp án D

2 2 2 a 3 a = AM + MN − AN = 3 ; MN = ⇒ cos AMN 2 2 2.AM.MN 6

Í-

Mặt khác AM = AN =

ÁN

sin 3x ≠ 0 kπ ĐK:  ⇔x≠ 3 s inx ≠ 0

ÀN

Khi đó: PT ⇔ 3x = x + kπ ⇔ x ± k

π (k ∈ ℤ) 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(

 BD = cos AM; MN Khi đó MN / /BD ⇒ cos AM;

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Gọi N là trung điểm của CD.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 2: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

Câu 1: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

π  0 < k 2 ≤ 10π x ∈ ( 0;10π] ⇒  ⇔ k = {1;3;5; 7;9;11;13;15;17;19} x ≠ π  3

Suy ra PT đã cho có 10 nghiệm thỏa mãn đề bài.

Câu 4: Đáp án C

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 2+ 2x + 1 x =2 Ta có lim = lim x →−∞ x − 1 x →−∞ 1 1− x

H

Ơ

N

Câu 5: Đáp án B   Ta có: u AB ( −1; −3; −2 ) ⇒ VTPT của mặt phẳng cần tìm là: n =  u AB ; u d  = (10; −4;1)

.Q TP

Điều kiện x > 0

TR ẦN

Suy ra (1) có nghiệm thì là nghiệm duy nhất, dễ thấy (1) có nghiệm x = 2

 x1 = 3 Suy ra  ⇒ x1 + x 2 = 5. x 2 = 2

10 00

B

Câu 7: Đáp án C

 a 2 − b 2 = 3 a 2 − b 2 = 3 Đặt z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ) ⇒ z = a − b + 2abi = 3 + 4i ⇒  ⇔ 2ab = 4 ab = 2 2

2

A

2

ÁN

Câu 8: Đáp án A

-L

Í-

H

Ó

 a = 2 2  2 2    b = a 4 = z = 2 + i  b =  b = 1 3  ⇒ ⇔ ⇒ ⇒ 3 2 ⇒ a = −2  z = −2 − i a 2 − 4 = 3 a 4 − 3a 2 − 4 = 0 b =  a   2  a  b = −2

Câu 9: Đáp án C

ÀN

Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N

1 + 1 > 0, ∀x > 0 ⇒ f ( x ) đồng biến với x > 0 x ln 2

H Ư

Ta có f ' ( x ) =

Đ

x = 3 log 3 x − 1 = 0 ⇔ ⇔ log 2 x + x − 3 = 0 f ( x ) = log 2 x + x − 3 = 0 (1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

PT ⇔ log 2 x ( log 3 x − 1) + x ( log 3 x − 1) − 3 ( log 3 x − 1) = 0 ⇔ ( log 3 x − 1)( log 2 x + x − 3) = 0

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Suy ra ( P ) :10x − 4y + z − 19 = 0

IỄ N

Đ

Câu 12: Đáp án B

D

Ta có: R = IA = 2

Câu 13: Đáp án A  n Oyz = i = (1;0;0 ) ⇒ ( P ) : x = 2

Câu 14: Đáp án B Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x = 0 Ta có f ' ( x ) = 4x 3 − 4x = 4x ( x 2 − 1) ⇒ f ' ( x ) = 0 ⇔   x = ±1 Suy ra f ( −2 ) = f ( 2 ) = 13, f (1) = f ( −1) = 4, f ( 0 ) = 5 ⇒ max f ( x ) = 13 [ −2;2]

Ơ

N

Câu 15: Đáp án A 2

1

1 5

U Y

b5

.Q

Đ

Câu 18: Đáp án C

N

G

BPT ⇔ 3x ≤ x + 2 ⇔ x ≤ 1 ⇒ S = ( −∞;1]

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 19: Đáp án D

Câu 20: Đáp án A

A

Câu 21: Đáp án B

Í-

H

2 C92 + C10 + C32 4 = C222 11

ÁN

Câu 23: Đáp án D

-L

Xác suất bằng

Ó

Câu 22: Đáp án B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy +) Hàm số nghịch biến trong khoảng ( a; x 2 )

ÀN

+) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( x 2 ; b )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 17: Đáp án A

TP

x = 1 2 PT hoành độ giao điểm là ( x − 1) ( x 2 − 3x + 2 ) = 0 ⇔ ( x − 1) ( x − 2 ) = 0 ⇔  x = 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 16: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

⇒ x = a3b

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta có log x = log a − log b = log

a3

H

1 5

N

2 3

IỄ N

Đ

+) f ' ( x ) ≤ 0, ∀x ∈ ( a; x 2 ) ( f ' ( x1 ) = 0 )

D

Câu 24: Đáp án B

Diện tích đáy S =

a2 3 a 3 3a = 60 ) ;SH = AH tan 60 = . 3= (với H là trung điểm của BC và SAH 4 2 2

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 a3 3 Suy ra V = S.h = 3 8

Ơ

N

Câu 25: Đáp án A 1 a = ( 2; −3;1) 2

0

3 2

Câu 28: Đáp án C

Đ

ẠO

a a 3 1 3π3 Cạnh đáy của nón r = ; chiều cao h = ⇒ V = πr 2 h = 2 2 3 24

G

Câu 29: Đáp án A

40

H Ư

N

Câu 30: Đáp án A k

TR ẦN

40 40 1    1  k k Ta có  x + 2  = ∑ C40 x 40− k  2  = ∑ C40 x 40−3k x   x  k =0 k =0

Số hạng chứa x 31 ⇔ 40 − 3k = 31 ⇔ k = 3 ⇒ a 3 = C340 x 31

B

Câu 31: Đáp án A

10 00

Dễ thấy u n là cấp số nhân với q = 10. Ta có: u 8 = 107 u1 ; u10 = 109 u1

A

Do đó PT ⇔ log u1 + −2 + log u1 − 2 log107 u1 = 2 log109 u1

H

Ó

⇔ log u1 + −2 − log u1 − 14 = 18 + 2 log u1 ⇔ −16 − log u1 = log u1 + 18

-L

Câu 32: Đáp án D

Í-

Giải PT ta được log u1 = −17 ⇔ u1 = 10−17 ⇒ u 2018 = 10 2017 u1 = 102000

2

TO

ÁN

y = x 2 + 2x + m − 4 = ( x + 1) + m − 5 2 Ta có ( x + 1) + m − 5 ∈ [ m − 5; m − 1]  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

Câu 27: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0

ln 2

N

1 e d ( 2x ) = e 2x 2 2x

U Y

ln 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 Ta có I = 2

H

Câu 26: Đáp án B

Đ

Giá trị lớn nhất của hàm số y = x 2 + 2x + m − 4 trên đoạn [ −2;1] đạt giá trị nhỏ nhất khi

D

IỄ N

m − 5 < 0  ⇔ m=3 m − 1 > 0 5 − m = m − 1 

Câu 33: Đáp án A Chọn hệ truch tọa độ với A ( 0;0; 0 ) ; B (1; 0;0 ) ;C (1;1;0 ) ; D ( 0;1;0 ) ; A1 ( 0;0; x ) Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi đó B1 (1;0; x ) ; D1 ( 0;1; x )

    Ta có: u = B1D ( −1;1; − x ) ; B1D1 = ( −1;1;0 ) ; B1C ( −;1; − x ) ⇒ n =  B1D1 ; B1C  − ( x; x; −1)

1

2   2  2x + 5 + 2  x  

N

2 1 ≥ 4 ⇒ sin ϕ ≤ dấu bằng xảy ra ⇔ x = 1 2 x 3

.Q

2

f ( x ) − 1 .f ' ( x ) ⇒ y' =  ( *) 2  f ( x ) − 1

TP

( f ( x ) − 1)

ẠO

Ta có: y = f ( x ) − 1 ⇒ y =

G

Đ

Do f ( x ) = ( m 4 + 1) x 4 + ( −2m +1.m 2 − 4 ) x 2 + 4m + 16 có 3 điểm cực trị (vì ab < 0 ) nên f ' ( x ) = 0 có 3

H Ư

Do f ( x ) = 1 ⇔ ( m 4 + 1) x 4 − ( 2 m +1.m 2 + 4 ) x 2 + 4m + 15 = 0

N

nghiệm phân biệt.

TR ẦN

⇔ m 4 x 4 − 2.2m.m 2 + 4m + x 4 − 4x 2 + 15 = ( m 2 x 2 − 2m ) + x 4 − 4x 2 + 15 = 0 vô nghiệm Do đó (*) có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 35: Đáp án C

A Ó

-L

Í-

Câu 36: Đáp án B

H

 x = −2 − 4t  Vậy d :  y = −1 + 3t ( t ∈ ℝ ) z = 4 − t 

10 00

B

  Ta có: ∆ ∩ ( P ) = M ( −2; −1; 4 ) ⇒ d qua M và có VTCP u =  u ∆ ; n ( P )  = ( −4;3; −1)  

ÁN

Ta có: z = w − m − i ⇒ w − m − 1 − i = w + 3 − m − 3i

TO

Tập hợp điểmM biểu diễn w là trung trực của A ( m + 1;1) ; B ( m − 3;3) nên là đường thẳng d qua trung điểm I ( m − 1; 2 ) và có n ( 4; −2 ) ⇒ d : 2x − y − 2m + 4 = 0

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 34: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x + 2. 2x + 1

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

N

x 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

( )

U Y

Do 2x 2 +

)

Ơ

(

H

  Khi đó sin B D; B = D C cos u; n = ( ) 1 1 1

Đ

Đặt z = a + bi ( a; b ∈ ℝ ) ; Do ω ≥ 2 5 nên M nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R = 2 5

D

IỄ N

⇒ d ( O; ( d ) ) ≥ R ⇔

2m − 4 5

m ≥ 7 ≥2 5⇔  m ≤ −3

Câu 37: Đáp án C Ta có ∫ f ' ( x ) dx = 3ln x + 1 + C Hàm số gián đoạn tại điểm x = −1

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nếu x > −1 ⇒ f ( x ) = 3ln ( x + 1) + C mà f ( 0 ) = 1 ⇒ C = 1 Vậy f ( x ) = 3ln ( x + 1) + 1 khi x > −1 Tương tự f ( x ) = 3ln x ( − x − 1) + C2 khi x < −1

Ơ

N

Do f (1) + f ( −2 ) = 2 ⇒ 3ln 2 + 1 + C 2 = 2 ⇒ C2 = 1 − 3ln 2

U Y

Câu 38: Đáp án B

TR ẦN

cos x − x sin x 1 − x tan x cos x − x sin x Ta có 2 = 2 cos x = x cos x + x x cos x + x x cos x ( x cos x + 1)

10 00

B

Đặt t = x cos x ⇒ dt = cos x − x sin x −π

dt t Đổi cận suy ra I = ∫ = ln t +1 1 t ( t + 1) 3

= ln

1 3

A

π−3 ⇒ a = 3; b = 1 π −1

Ó

−π

H

Câu 40: Đáp án C

-L

Í-

Đặt z = a + bi ⇒ ( a + 1) + ( b + 1) i  ( a − bi − i ) = 9 − 3i 2

ÁN

⇔ a ( a + 1) + ( b + 1) + a ( b + 1) i − ( a + 1)( b + 1) i = 9 − 3i a = 0; b = 2 2 b = 2 ⇔ a ( a + 1) + ( b + 1) − ( b + 1) i = 9 − 3i ⇔  ⇔ a ( a + 1) = 0 a = −1; b = 2

Đ

ÀN

Do z > 2 ⇒ a = −1; b = 2 ⇒ a + b = 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 39: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q N

G

2 39 20 ⇒ MN = 2 R 2 − IH 2 = 3 3

H Ư

Suy ra IH =

Đ

ẠO

 4 Ta có: IH ( −4 − t; 2t + 2; 2t ) .u d ( −1; 2; 2 ) = 0 ⇔ 4 + t + 4t + 4 + 4t = 0 ⇔ t = − 9

TP

Gọi H ( −3 − t; 2t; −1 + 2t ) là hình chiếu của I trên d

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có: ( S) có tâm I (1; −2; −1) , R = 24

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Suy ra f ( −3) = 3ln 2 + 1 − 3ln 2 = 1

IỄ N

Câu 41: Đáp án A

D

Phương trình đường thẳng đi qua A ( 0;a ) , có hệ số góc k là y = kx + a

(d)

( x 3 − 3x 2 ) ' = ( kx + a ) ' Vì ( d ) tiếp xúc với ( C ) ⇒  (2 ĐT tiếp xúc nhau ⇔ f ' = g ';f = g ) 3 2  x − 3x = kx + a

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

k = 3x 2 − 6x ⇔ 3 ⇔ x 3 − 3x 2 = ( 3x 2 − 6x ) x + a ⇔ a = −2x 3 + 3x 2 = f ( x ) 2  x − 3x = kx + a

Ơ

N

a = 0 Yêu cầu bài toán ⇔ a = f ( x ) có 2 nghiệm phân biệt ⇔  a = 1

4

 x2  1 1 x2 x2 x2 x2 1 5 1  5  Lại có x + 8 = + + + + 8 ≥ 5 5   . 8 = ⇒ min  x 2 + 8  = 4x 4 4 4 4 4x 4 4x  4   4  4x 2

10 00

B

1  15 15  Vậy (*) ⇔ − m ≤ 3. min  x 2 + 8  = ⇒ m ≥ − ( 0;+∞ )  4x  4 4

A

Câu 44: Đáp án D 2

(*)

H

Ó

Đặt t = 2x ≥ 1, khi đó phương trình tương đương với: t 2 − 6t + m − 3 = 0

Í-

Để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt ⇔ ( *) có 2 nghiệm dương phân biệt lớn hơn 1.

ÁN

-L

 ∆ ' = ( −3 ) 2 − ( m − 3 ) > 0 12 − m > 0  (*) m < 12 m∈ℤ   ⇔ ( t1 − 1) + ( t 2 − 1) > 0 ⇔  t1 + t 2 = 6 > 0 ⇔  → m = {9;10;11} m > 8  t t − t + t + 1 > 0  1 2 ( 1 2) ( t1 − 1) . ( t 2 − 1) > 0

ÀN

Câu 45: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

( *)

TR ẦN

H Ư

1   Hàm số nghịch biến trên ( 0; +∞ ) ⇔ f ' ( x ) ≤ 0 ⇔ −m ≤ 3  x 2 + 8  ; ∀x > 0 4x  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

3 3 ⇒ f ' ( x ) = −3x 2 − m − 8 ; ∀x > 0 7 28x 4x

N

Ta có f ( x ) = − x 3 − mx +

Đ

Câu 43: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

1 1  2π + 3 Khi đó, diện tích cần tính là H = 2 x  ∫ 4 − x 2 dx − ∫ 3x 2  = 3 0 0 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

 x = −1 3x 2 = 4 − x 2 ⇔  x = 1

Hoành độ giao điểm của (P) và ( C) là nghiệm của

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Câu 42: Đáp án D

IỄ N

Đ

Gọi O là tâm hình vuông ABCD ⇒ SO ⊥ ( ABCD )  = SAO = 30 ⇒ SO = OA.tan 30 = a 6 ⇒ SA; ( ABCD ) = SA;OA 6

)

D

(

Vậy diện tích xung quanh hình trụ là Sxq = 2πRl = 2π

a 6 a πa 2 6 . = 6 2 6

Câu 46: Đáp án B Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Gắn hệ trục tọa độ Oxyz, với D ( 0;0;0 ) , A (1;0;0 ) , C ( 0;1;0 )

( a = 1)

1  Khi đó D ' ( 0; 0;1) , A ' (1;0;1) ⇒ Trung điểm K của DD’ là K  0;0;  2 

N Ơ H

Vậy hàm số đã cho có 3 khoảng nghịch biến.

B

Câu 48: Đáp án A

TR ẦN

H Ư

N

G

  x < 0   x < 0   2 2  −1 < x < 0  f ' ( x ) > 0   x ∈ ( −1;1) ∪ ( 4; +∞ ) 2 Xét g ' ( x ) < 0 ⇔ x.f ' ( x ) < 0 ⇔  ⇔ ⇔  x < −2    x > 0   x > 0 1 < x < 2  2  2  ∈ −∞ − ∪ x ; 1 1; 4 < ( ) ( ) f ' x 0     ( )

10 00

TH1: Với x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1, khi đó f ( x ) x − 1 = m ⇔ m = f ( x ) . ( x − 1)

(1)

A

Dựa vào đồ thị ( C ) trên khoảng [1; +∞ ) , để (1) có 2 nghiệm ⇔ −0, 6 < m ≤ 0

( 2)

H

Ó

TH2: Với x − 1 < 0 ⇔ x < 1, khi đó f ( x ) x − 1 = m ⇔ −m = f ( x ) . ( x − 1)

Í-

Dựa vào đồ thị ( C ) trên khoảng ( −∞; −1) để (1) có 3 nghiệm ⇔ 0 ≤ − m < 0, 7 ⇔ 0 ≪ m > −0, 7

-L

Kết hợp 2 TH, ta thấy −0, 6 < m < 0 ⇔ m ∈ ( −0, 6;0 ) thì phương trình có tối đa 5 nghiệm ( m = 0 loại vì

ÁN

phương trình có 4 nghiệm).

Câu 49: Đáp án D

ÀN

Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là ( α ) : x + z + 1 = 0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Ta có g ( x ) = f ( x 2 ) ⇒ g ' ( x ) = 2x.f ' ( x 2 ) ; ∀x ∈ ℝ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Câu 47: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

  CD.  CK; A ' D  1 a = = Vậy d ( CK; A 'D ) =  3 3 CK; A 'D   

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

  1 Đường thẳng CK có u ( CK ) =  0; −1;  và đi qua điểm C ( 0;1;0 ) 2  Đường thẳng A’D có u ( A 'D ) = ( −1; 0; −1) và đi qua điểm D ( 0;0; 0 )

D

IỄ N

Đ

xC 3  − x C + zC + 1 = 0  yC = − Vì tam giác ABC đều ⇒ C ∈ ( α ) mà C ∈ ( P ) ⇒  ⇔ 2 4 3x C − 8y C + 7z C − 1 = 0 z C = − x C − 1

 11 + 2 46 xC = −   x 11  18 Mặt khác BC = AB ⇔ BC2 = 8 suy ra x 2C +  − C −  + x C2 = 8 ⇒    2 4 11 − 2 46 xC = − 18  2

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy có 2 điểm C thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 50: Đáp án B

TO

ÁN

Ơ

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

1 1 1 1 1 1 6055 Vậy P = 1 + − + − + ... + − = 2 3 3 4 2018 2019 4038

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 1 1 1 1 1 1 = − ⇒ f (1) = − ;...;f ( 2017 ) = − x + 3x + 2 x + 1 x + 2 2 3 2018 2019 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Khi đó f ( x ) =

1 1 1 = x 2 + 3x + C ⇔ f ( x ) = 2 mà f (1) = ⇒ C = 2 f (x) x + 3x + C 6

H

(x)

= x 2 + 3x + C ⇔

N

f

2

U Y

d ( f ( x ))

.Q

⇔ ∫−

N

f '( x ) f '(x) = 2x + 3 ⇔ ∫ − 2 = ( 2x + 3) dx 2 f (x) f (x) ∫

Ta có f ' ( x ) + ( 2x + 3) f 2 ( x ) = 0 ⇔ −

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TIỀN GIANG- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

D. ( −3;1;1)

.Q

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ ( ABCD ) ,SB = a 3. Tính thể tích V

a3 2 3

D. V =

a3 3 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. V =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a3 2 6

Đ

B. V =

ẠO

A. V = a 3 2

TP

của khối chóp S.ABCD theo a.

C. ( 0;1) .

B. [1; +∞ ) .

C. ( 0; +∞ ) .

D. (1;0 ) .

D. ℝ \ {1} .

( 2 − 3i )( 4 − i ) .

B

A. (1; +∞ ) .

TR ẦN

1

Câu 4: Tập xác định của hàm số y = ( x − 1) 5 là

H Ư

B. ( −1; 4 ) .

N

G

Câu 3: Cho hàm số y = x 3 − 3x + 2. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là A. ( −2; 0 ) .

B. (1; 4 ) .

3 + 2i

C. (1; −4 ) .

D. ( −1; 4 ) .

A

A. ( −1; −4 ) .

10 00

Câu 5: Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức z =

H

Ó

Câu 6: Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là A. A 37 .

C. 7.

-L

Í-

B. C37 .

D.

7! . 3!

ÁN

Câu 7: Tìm đạo hàm y’ của hàm số y = s inx + cos x. A. y ' = 2 cos x.

B. y ' = 2sin x

C. y ' = s inx − cos x.

D. y ' = cos x − s inx.

ÀN

Câu 8: Một hình nón tròn xoay có đường cao h, bán kính đáy r và đường sinh l. Biểu thức nào sau đây dùng để tính diện tích xung quanh của hình nón ? B. Sxq = 2πrl

C. Sxq = πrh.

D. Sxq = 2πh

IỄ N

Đ

A. Sxq = πrl

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. ( 3; −1; 0 )

U Y

B. ( 3; −1;1)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. ( 3;0; −1)

N

H

Ơ

Câu 1: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 3x − z + 1 = 0. Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

Câu 9: Cho hai hàm số f ( x ) , g ( x ) liên tục trên ℝ. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

∫ f ( x ) + g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx. ∫ f ( x ) − g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx. A.

B. ∫ f ( x ) .g ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx.∫ g ( x ) dx.

C.

D. ∫ k.f ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx, ( k ∈ ℝ ) .

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình s inx = 0? A. cos x = −1.

B. cos x = 1.

C. tanx=0.

D. cot x = 1.

Câu 11: Tìm hàm số F(x) biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x và F (1) = 11. D. F ( x ) =

2 5 x x− . 3 3

D. x = 3.

A. ( 3;0; −1)

B. ( −1; 0;3)

TR ẦN

Câu 14: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho OA = 3k − i. Tìm tọa độ điểm A. C. ( −1;3; 0 )

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 15: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

ÀN

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

Đ

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 2.

D. ( 3; −1; 0 )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

N

C. y = 2.

H Ư

B. y = 3.

3x + 2 . x +1

G

Câu 13: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =

ẠO

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

.Q

U Y

A. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì cắt nhau.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 12: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ?

A. x = −1.

N

2 1 1 1 x x + . C. F ( x ) = + . 3 3 2 x 2

B. F ( x ) =

Ơ

2 x x. 3

H

A. F ( x ) =

D

IỄ N

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2.

D. Hàm số có ba cực trị.

Câu 16: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

D. y = − x 4 + 2x 2 − 1.

Ó

( )

x

1 B. y =   . 2

x

3 .

C. y =

H

A. y =

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 17: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

( )

x

2 .

x

1 D. y =   .  3

-L

Í-

Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?

ÁN

A. y = x 3 + x − 5.

B. y = x 4 + 3x 3 + 4.

C. y = x 2 + 1.

D. y =

2x − 1 . x+2

Câu 19: Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình 4.9 x − 13.6 x + 9.4 x = 0. B. T = 3.

C. T =

13 . 4

1 D. T = . 4

Đ

ÀN

A. T = 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. y = − x 4 − 2x 2 + 1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. y = − x 4 + 2x 2 + 1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. y = − x 4 + 1.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Câu 20: Tìm tập giá trị T của hàm số y = x − 3 + 5 − x. A. T = ( 3;5 ) .

B. T = [3;5].

C. T =  2; 2  .

D. T = 0; 2  .

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M (1; 2;3) ; N ( 2; −3;1) ; P ( 3;1; 2 ) . Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. Q ( −4; −4;0 )

C. a = 2.

D. a = 4.

H

D. ( 0; 2 ) .

C. 2πa 3

D.

2πa 3 3

Đ

B. πa 3

G

A. 2a 3

ẠO

TP

Câu 24: Cho hình trụ có bán kính bằng a. Một mặt phẳng đi qua các tâm của hai đáy và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Thể tích của hình trụ bằng

H Ư

N

Câu 25: ] Cho cấp số cộng ( u n ) có u 5 = −15, u 20 = 60. Tổng S20 của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là

B. S20 = 60.

C. S20 = 250.

TR ẦN

A. S20 = 600.

D. S20 = 500.

2

4

0

0

2 ∫ x.f ( x ) dx = 2, hãy tính I = ∫ f ( x ) dx.

A. I = 2.

B. I = 1.

10 00

B

Câu 26: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ℝ. Biết

1 C. I = . 2

D. I = 4.

Ó

A

Câu 27: Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng ( α ) qua ba điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu của

B. 15x − 10y − 6z + 30 = 0 D. 15x + 10y − 6z − 30 = 0

Í-

A. 15x − 10y − 6z − 30 = 0

-L

H

điểm M ( 2;3; −5 ) xuống các trục Ox, Oy, Oz.

ÁN

C. 15x + 10y − 6z + 30 = 0

Câu 28: Gọi z1 , z 2 là hai nghiệm phức của phương trình 2z 2 − 3z + 4 = 0. Tính 1 1 + + i.z1z 2 . z1 z 2

D

IỄ N

Đ

ÀN

w=

3 A. w = − + 2i. 4

Câu 29: Cho F ( x ) =

B. w =

3 + 2i. 4

3 C. w = 2 + i. 2

D. w =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. ( 2; +∞ ) .

.Q

B. ( −∞;1) .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. ( −1;1) .

U Y

Câu 23: Hàm số y = x 3 − 3x 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. a = 3.

N

A. a = 1.

Ơ

3x + a − 1 khi x ≤ 0  Câu 22: Cho hàm số f ( x ) =  1 + 2x − 1 . Tìm tất cả giá trị của a để hàm số đã cho liên tục tại khi x > 0   x điểm x = 0.

N

C. Q ( 2;6; 4 )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Q ( 4; −4;0 )

A. Q ( 2; −6; 4 )

3 + 2i. 2

1 + ln x a ( ln x + b ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 , trong đó a, b ∈ ℤ. Tính x x

S=a+b

A. S = −2.

B. S = 1.

C. S = 2.

D. S = 0.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ v = ( 3;3) và đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 − 2x + 4y − 4 = 0. Ảnh của (C) qua phép tịnh tiến vectơ v là đường tròn nào ? B. ( C ' ) : ( x − 4 ) + ( y − 1) = 9

2

2

2

D. ( C ' ) : x 2 + y 2 + 8x + 2y − 4 = 0

H

C. ( C ' ) : ( x + 4 ) + ( y + 1) = 9

2

N

2

Ơ

2

A. ( C ' ) : ( x − 4 ) + ( y − 1) = 4

Đ

D. Hai cạnh đối của tứ diện vuông góc

G

Câu 32: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2;1;1) và mặt phẳng ( P ) : 2x − y + 2z + 1 = 0. Phương trình 2

2

2

2

2

H Ư

2

N

của mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là 2

A. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 1) = 9

2

2

2

2

TR ẦN

B. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 1) = 2 2

C. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 1) = 4

D. ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 1) = 36

7 3

B. S = −5

10 00

A. S =

B

Câu 33: Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ) thỏa mãn z + 1 + 3i − z i = 0. Tính S = a + 3b. C. S = 5

D. S = −

7 3

Ó

A

Câu 34: Tìm số giao điểm n của đồ thị hàm số y = x 2 x 2 − 3 và đường thẳng y = 2. A. n = 8

Í-

H

B. n = 2

C. n = 6

-L

Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y =

ÁN

A. −2 < m < −1

B. −2 < m < 2

D. n = 4

mx + 4 và đường thẳng ( −∞;1) . x+m

C. −2 ≤ m ≤ 1

D. −2 < m ≤ −1

(

Câu 36: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình 4 log 2 x

)

x

+ log 2 x + m ≥ 0

ÀN

nghiêm đúng với mọi giá trị x ∈ (1;64 ) .

B. m ≥ 0

C. m < 0

D. m > 0

D

IỄ N

Đ

A. m ≤ 0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Hình chiếu của A lên mặt phẳng (BCD) là trực tâm tam giác BCD

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. Tam giác BCD vuông

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Ba mặt phẳng (ABC),(ABD),(ACD) đôi một vuông góc

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 31: Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

1 4 Câu 37: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 2 , y = − x + và trục hoành. 3 3 A.

11 6

B.

61 3

C.

343 162

D.

39 2

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A ( 2; 0;0 ) ; B ( 0;3;0 ) ; C ( 0;0; 4 ) . Gọi H là trực tâm tam giác ABC. Tìm phương trình tham số của đường thẳng OH.

 x = 6t  C.  y = 4t z = 3t 

 x = 4t  D.  y = 3t z = 2t 

N

 x = 3t  B.  y = 4t z = 2t 

Ơ

 x = 4t  A.  y = 3t z = −2t 

30a 3 12

D. V =

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 41: Một xe ôtô sau khi chờ đến hết đèn đỏ đã bắt đầu phóng nhanh với vận tóc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol có hình bên. Biết rằng sau 10 s thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 50 m/s và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đã đi được quãng đường bao nhiêu mét ?

100 m. 3

ÀN

A.

B.

1100 m. 3

C.

1400 m. 3

IỄ N

Đ

Câu 42: Cho tam giác SOA vuông tại O, có MN//SO với M, N lần lượt cạnh SA,OA như hình vẽ bên. Đặt SO = h không đổi. Khi quay hình vẽ SO thì tạo thành một hình trụ nội tiếp hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn bán kính R = OA. Tìm độ dài của MN theo h để thể tích khối trụ là lớn

D

30a 3 8

h A. MN = . 2

B. MN =

D. 300m.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

C. V =

G

30a 3 4

B. V =

N

3 30a 3 8

H Ư

A. V =

Đ

phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là 600. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 17 tháng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 15 tháng

.Q

B. 14 tháng

Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy (ABCD) trùng với trung điểm AB. Biết AB = a, BC = 2a, BD = a 10. Góc giữa hai mặt

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 16 tháng

U Y

N

H

Câu 39: Môt sinh viên muốn mua một cái laptop có giá 12,5 triệu đồng nên mỗi tháng gửi tiết kiệm vào ngân hàng 750.000 đồng theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 0,72% một tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng sinh viên đó có thể dùng số tiền gửi tiết kiệm để mua được laptop ?

nằm trên quanh tâm O, nhất.

h 3.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn h C. MN = . 4

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

h D. MN = . 6 2

2

Câu 43: Biết số phức z thỏa mãn điều kiện z − 3 − 4i = 5 và biểu thức P = z + 2 − z − i đạt giá trị

C. z = 10.

D. z = 5 2.

Ơ

B. z = 50

H

A. z = 5 2.

N

lớn nhất. Tính z .

9 . 28

C.

D.

4 . 9

B. R =

a 93 . 12

C. R =

a 37 . 6

N

a 29 . 8

D. R =

H Ư

A. R =

G

Đ

ẠO

Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính bán kính R của khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.CMN. 5a 3 . 12

5

B.

.

55 . 10

C.

B

2

10 00

A.

TR ẦN

Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AB = BC = a, AD = 2a, SA vuông góc với mặt đáy (ABCD, SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, CD. Tính cosin của góc giữa đường thẳng MN và (SAC). 3 5 . 10

D.

1 5

.

Câu 47: Phương trình 2 log 3 ( cot x ) = log 2 ( cos x ) có bao nhiêu nghiệm trong khoảng ( 0; 2018π ) ?

A

B. 1008 nghiệm.

Ó

A. 2018 nghiệm.

C. 2017 nghiệm.

D. 1009 nghiệm.

A. m ≤

47 47 hoặc m ≤ . 64 64

47 3 <m≤ . 64 2

ÀN

C.

ÁN

-L

Í-

H

Câu 48: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình sin 4 x + cos 4 x + cos 2 4x = m có bốn nghiệm phân  π π biệt thuộc đoạn  − ;  .  4 4 B.

47 3 <m< . 64 2

D.

47 3 ≤m≤ . 64 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

9 . 28

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

.Q

4 . 27

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 44: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số lập được từ tập hợp X = {1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9} .

D

IỄ N

Đ

Câu 49: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng với B qua D. Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện, trong đó khối chứa điểm A có thể tích V. Tính V. A.

11 2a 3 . 216

B.

7 2a 3 . 216

C.

2a 3 . 8

D.

13 2a 3 . 216

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên ℝ. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của

H Ư

C. Hàm số g ( x ) nghịch biến trên (1; 2 ) .

TR ẦN

D. Hàm số g ( x ) đồng biến trên ( 2; +∞ ) .

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

B. Hàm số g ( x ) nghịch biến trên ( −∞; −1) .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

A. Hàm số g ( x ) đồng biến trên ( −1; 0 ) .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

hàm số y = f ' ( x ) . Xét hàm số g ( x ) = f ( x 2 − 3) . Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TIỀN GIANG- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H

5-A

6-B

7-D

8-A

11-B

12-C

13-B

14-B

15-C

16-B

17-D

18-A

21-C

22-C

23-D

24-C

25-C

26-D

27-D

31-B

32-C

33-B

34-C

35-D

36-B

37-A

41-A

42-B

43-D

44-A

45-B

46-B

30-B

38-C

39-A

40-D

47-D

48-C

49-A

50-C

Đ

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

29-B

28-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

20-C

N

TP 19-A

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10-C

D

IỄ N

Đ

ÀN

9-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4-A

ẠO

N

3-D

U Y

2-C

.Q

1-A

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN TIỀN GIANG- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án A.

N

G

Câu 3: Đáp án D.

H Ư

Ta có y ' = 3x 2 − 3 ⇒ y ' = 0 ⇔ x = ±1.

TR ẦN

 y" (1) = 6 Mặt khác y" = 6x ⇒  ⇒ Tọa độ cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;0 ) .  y" ( −1) = −6

B

Câu 4: Đáp án A.

10 00

Hàm số xác định ⇔ x − 1 > 0 ⇔ x > 1 ⇒ D = (1; +∞ ) .

Ó

( 2 − 3i )( 4 − i ) = −1 − 4i. 3 + 2i

H

Ta có z =

-L

ÁN

Câu 8: Đáp án A.

Í-

Câu 6: Đáp án B. Câu 7: Đáp án D.

A

Câu 5: Đáp án A.

Câu 9: Đáp án B.

Câu 10: Đáp án C.

ÀN

Câu 11: Đáp án B.

D

IỄ N

Đ

Ta có F ( x ) = ∫ xdx =

Mặt khác F (1) = 1 ⇒

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

1 a3 2 Do đó V = SA.SABCD = . 3 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Ta có: V = SB2 − AB2 = a 2;SABCD = a 2 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

2 x x + C. 3

2 1 2 1 + C = 1 ⇔ C = ⇒ F(x) = x x + . 3 3 3 3

Câu 12: Đáp án C. Câu 13: Đáp án B. Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14: Đáp án B. Câu 15: Đáp án C. Câu 16: Đáp án B. Câu 17: Đáp án D.

Ơ

N

Câu 18: Đáp án A.

H TR ẦN

Suy ra y ( 3) = 2, y ( 4 ) = 2, y ( 5 ) = 2 ⇒ T =  2; 2  .

Câu 21: Đáp án C.

B

 Do MNPQ là hình bình hành nên MN = QP = (1; −5; −2 ) ⇒ Q ( 2;6; 4 ) .

10 00

Câu 22: Đáp án C.

1 + 2x − 1 = lim+ x →0 x

x →0

)(

) = lim

1 + 2x − 1

1 + 2x + 1

(

)

x

1 + 2x + 1

x → 0+

2 = 1. 1 + 2x + 1

H

Ó

x →0

(

A

Ta có lim+ f ( x ) = lim+

Í-

Mặt khác lim− f ( x ) = lim− ( 3x + a − 1) = a − 1, f ( 0 ) = a − 1. x →0

-L

x →0

Hàm số lien tục tại điểm x = 0 ⇔ lim− f ( x ) = f ( 0 ) = lim+ f ( x ) ⇔ a − 1 = 1 ⇔ a = 2. x →0

ÁN

x →0

TO

Câu 23: Đáp án D.

Ta có y ' = 3x 2 − 6x = 3x ( x − 2 ) ⇒ y ' < 0 ⇔ 0 < x < 2.

Đ

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng ( 0; 2 ) .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

1 1 − ⇒ y ' = 0 ⇔ 5 − x = x − 3 ⇔ x = 4. 2 x −3 2 5 − x

H Ư

Ta có y ' =

Đ

Hàm số có tập xác định D = [3;5] .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Câu 20: Đáp án C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

 3  x   = 1 2x x x = 0  2 3 3 PT ⇔ 4   − 13   + 9 = 0 ⇔  ⇒ ⇒ T = 2. x  2 2 x = 2 3     = 1  2 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 19: Đáp án A.

IỄ N

Câu 24: Đáp án C.

D

Bán kính đáy r = a, chiều cao h = 2a ⇒ V = πr 2 h = 2πa 3 .

Câu 25: Đáp án C.

u1 + 4d = −15 u1 = −35 . Gọi số hạng đầu và công sai của CSC ( u n ) là u1 , d, ta có  ⇒ d = 5 u1 + 19d = 60 Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Suy ra S20 =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

20 ( −35 + 60 ) = 250. 2

Câu 26: Đáp án D.

Ơ

 a = −1 1 ⇒ S = 1. ( ln x + 2 ) + C ⇒  x b = 2

10 00

B

⇒ F(x) = −

TR ẦN

H Ư

N

1  du = dx u = 1 + ln x  1 + ln x 1 1 1 1   x dx = − (1 + ln x ) + ∫ 2 dx = − (1 + ln x ) − + C ⇒ ⇒ F(x) = ∫ Đặt  1 2 1 x x x x x dv = 2 dx  v=−  x  x

Câu 30: Đáp án B.

A

Đường tròn ( C ) : x 2 + y 2 − 2x + 4y − 4 = 0 có tâm I (1; −2 ) bán kính R = 3.

H

Ó

 Gọi I’ là tâm đường tròn ( C ' ) ⇒ II ' = v = ( 3;3) ⇒ I ( 4;1) 2

2

-L

ÁN

Câu 31: Đáp án D

Í-

Do đó ( C ' ) : ( x − 4 ) + ( y − 1) = 9.

TO

Câu 32: Đáp án C.

2

2

2

Bán kính mặt cầu là: R = d ( S; ( P ) ) = 2 ⇒ ( S ) : ( x − 2 ) + ( y − 1) + ( z − 1) = 4.

Câu 33: Đáp án B.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 29: Đáp án B.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

3  1 1 z +z 3 3 z1 + z 2 = Ta có  + 2i = + 2i. 2 ⇒ w = + + i.z1z 2 = 1 2 + i ( z1z 2 ) = z1 z 2 z1z 2 2.2 4 z1z 2 = 2

TP

.Q

Câu 28: Đáp án B.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

x y z + + = 1 hay 15x + 10y − 6z − 30 = 0. 2 3 −5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là:

N

H

Câu 27: Đáp án D.

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

2 4 4 x = 0 → t = 0 1 Đặt t = x 2 ⇒ dt = 2xdx,  ⇒ ∫ x.f ( x 2 ) dx = ∫ f ( t ) dt ⇒ ∫ f ( x ) dx = 4 ⇒ I = 4. 20 x = 2 → t = 4 0 0

D

IỄ N

Đ

a = −1 Đặt z = a + bi ( a; b ∈ ℝ ) ta có: a + 1 + bi + 3i − a 2 + b 2 i = 0 ⇔  2 2 b + 3 = a + b a = −1 a = −1  ⇔  4 ⇒ S = −5. 2 b = − 3 b + 3 = b + 1

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Đáp án C.  x 4 − 3x 2 = 2 Phương trình hoành dộ giao điểm là x 2 x 2 − 3 = 2 ⇔ x 4 − 3x 2 = 2 ⇔  4 2  x − 3x = −2

N Ơ H ( 0;6 )

Ó

A

Lập bảng biến thiên suy ra 0 ≥ −m ⇔ m ≥ 0.

H

Câu 37: Đáp án A.

Í-

Vì diện tích của 3 đường nên ta cần vẽ hình:

TO

ÁN

-L

1 4 PT hoành độ giao điểm giữa 2 đường y = x 2 , y = − x + là 3 3 x = 1 1 4 2 x =− x+ ⇔  . x = − 4 3 3 3  1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Khi đó bài toán trở thành f ( t ) = t 2 + t ≥ −m ( ∀t ∈ ( 0;6 ) ) ⇔ Min f ( t ) ≥ −m

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

Đặt t = log 2 x, với x ∈ (1;64 ) ⇒ t ∈ ( 0;6 )

TR ẦN

)

2

1  + log 2 x + m ≥ 0 ⇔ 4  log 2 x  + log 2 x ≥ −m 2 

B

(

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

Câu 36: Đáp án B.

4 log 2 x

G

H Ư

m 2 − 4 < 0 ⇔ −2 < m ≤ −1. Hàm số nghịch biến trên ( −∞;1) ⇔  − m ≥ 1

Đ

ẠO

m2 − 4 x+m

N

D = ℝ \ {−m} ; y ' =

TP

Câu 35: Đáp án D.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

  x 2 = 1; x 2 = 2  3 + 17 ⇔ x 2 = ⇒ PT có 6 nghiệm.  2   x 2 = 3 − 12 < 0 loai ( )  2

4

IỄ N

Đ

11  x 4 Dựa vào hình vẽ ta có: S = ∫ x 2 dx + ∫  − +  dx = . 3 3 6 0 1

D

Câu 38: Đáp án C.

Do H là trực tâm tam giác ABC suy ra được H là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng (ABC) (học sinh tự chứng minh).

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x = 6t  x y z  Khi đó OH ⊥ ( ABC ) : + + = 1 ⇒ u OH = ( 6; 4;3) . Do đó OH :  y = 4t . 2 3 4 z = 3t 

N

Câu 39: Đáp án A.

H

3a 3 . 2 10

1 AD + BC a 3 30 .AB.SH = . 3 2 8

ÁN

Vậy V =

-L

Í-

Do đó SH = HK tan 600 =

Câu 41: Đáp án A.

ÀN

Gọi (P): y = ax 2 + bx + c là phương trình parabol.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

1 AB.AD 3a 1 Lại có: AD = BD 2 − AB2 = 3a, HK = d ( A; BD ) = . = 2 2 BD 2 10

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

 = 600. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là SKH

10 00

( SKH ) ⊥ BD ⇒

B

Dựng HK ⊥ BD, do SH ⊥ BD nên ta có:

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 40: Đáp án D.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 − (1 + r ) ≥ 12,5. Với r = 0, 72%, sử dụng máy tính CASIO suy ra n min = 16. 1 − (1 + r )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

n

= 750 (1 + r )

H

+ ...750 (1 + r )

N

n −1

U Y

n

Ta có tổng số tiền cả gốc lẫn lãi sau n tháng là: 750 (1 + r ) + 750 (1 + r )

Ơ

Gọi n là số tháng ít nhất sinh viên đó cần gửi.

D

IỄ N

Đ

b 1   = 10 c = 0; − a = − Vì (P) đi qua gốc O và đỉnh I (10;50 ) ⇒  . ⇔ 2a 2 100a + 10b + c = 50 b = 10;c = 0 10

1000 1  1  m. Suy ra phương trình (P) là y = − x 2 + 10x. Vậy S = ∫  − x 2 + 10x  dx = 2 3 2  0

Câu 42: Đáp án B. Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi quay hình vẽ quanh trục SO sẽ tạo nên khối trụ nội tiếp hình nón. Suy ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình chữ nhật MNPQ.

Ơ

πR 2 2 h − x ) x. 2 ( h

H U Y .Q

2

2

2

2

2

N

G

Đặt z = x + yi ( x, y ∈ ℝ ) ⇒ Tập hợp các điểm M là đường tròn (C) có tâm I ( 3; 4 ) , bán kính R = 5. 2

H Ư

Ta có P = z + 2 − z − i = x + 2 + yi − x + ( y − 1) i = ( x + 2 ) + y 2 − x 2 − ( y − 1)

TR ẦN

= x 2 + y 2 + 4x + 4 − x 2 − y 2 + 2y − 1 = 4x + 2y + 3 → ( ∆ ) : 4x + 2y + 3 − P = 0.

4.3 + 2.4 + 3 − P 42 + 22

≤ 5 ⇔ 23 − P ≤ 10 ⇔ −10 ≤ 23 − P ≤ 10 ⇔ 13 ≤ P ≤ 33.

10 00

B

Ta cần tìm P sao cho đương thẳng ( ∆ ) và đường tròn (C) có điểm chung ⇔ d ( I; ( ∆ ) ) ≤ R.

Í-

Câu 44: Đáp án A.

H

Ó

A

4x + 2y − 30 = 0 x = 5 . Vậy z = 5 2. Do đó max P = 33. Dấu “=” xảy ra ⇔  ⇔ 2 2  y = −5 ( x − 3) + ( y − 4 ) = 5

ÁN

-L

d = {2, 4, 6,8} Gọi số cần tìm có dạng abcd, vì chia hết cho 6 ⇒  . a + b + c + d : 3 Khi đó, chọn d có 4 cách chọn, b và c đều có 9 cách chọn (từ 1 → 9 ).

ÀN

Nếu a + b + c + d : 3 thì a = {3, 6,9} ⇒ có 3 cách chọn a.

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO Đ

Câu 43: Đáp án D.

D

TP

4πR 2 h h h . Dấu “=” xảy ra khi 2x = h − x ⇔ x = ⇒ MN = . 3 3 27

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vậy V ≤

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3

1 1  2x + ( h − x ) + ( h − x )  4h 2 . Theo AM − GM, ta được .2x. ( h − x ) ≤   = 2 2 3 27 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Thể tích khối trụ là V = πR 2 h = π.IM 2 .OI =

N

IM SI OA.SI R ( h − x ) . = ⇒ IM = = OA SO SO h

N

Theo định lí Talet, ta có

Nếu a + b + c + d : 3 dư 1 thì a = {2,5,8} ⇒ có 3 cách chọn a.

Nếu a + b + c + d : 3 dư 2 thì a = {1, 4, 7} ⇒ có 3 cách chọn a.

Suy ra a chỉ có 3 cách chọn ⇒ có 4.9.9.3 = 972 số chia hết cho 6. Vậy xác suất cần tính là P =

972 4 = . 94 27

Câu 45: Đáp án B. Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

B

  1 1 3   3 1 Suy ra IM =  ; − ; − m  ; SI =  ; ; m − .  2  4 4  4 4 2

A

1  3 5 5 3 Mà SI = IM = R ⇒ m + =  m − .  + ⇒ m =  8  2  8 12

H

Ó

2

Í-

1 93 a 93 . = = 8 12 12

-L

Vậy R = IM = m 2 +

TO

ÁN

Câu 46: Đáp án B.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3 1  Gọi I là tâm mặt cầu cần tìm ⇒ I ∈ ( d ) ⇒ I  ; ; m  4 4 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

H Ư

N

4x = 3  Phương trình đường thẳng qua E, song song với Oz là ( d ) : 4y = 1 . z = t 

G

Đ

ẠO

3 1 1   3 1  Chọn a = 1 ⇒ M (1; 0;0 ) , N  ; ;0  , S  0;0;  ⇒ Trung điểm của MN là E  ; ; 0  . 2  2 2   4 4 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Xét trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, với O là trung điểm của AD.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Dễ thấy CD ⊥ ( SAC ) ⇒ cos ( MN; ( SAC ) ) = sin ( MN;CD ) .

Ơ

H Ư

N

G

cot x > 0 . Ta có 2 log 3 ( cot x ) = log 2 ( cos x ) ⇔ log 3 ( cot 2 x ) = log 2 ( cos x ) = t Điều kiện:  cos x > 0 

TR ẦN

 cos 2 x t cot 2 x = 3t = 3t 4t  4 t t t t t 2 Suy ra  2 ⇔ ⇒ = 3 ⇔ 4 + 12 − 3 = 0 ⇔ 1 − cos x   + 4 − 1 = 0. t t 1− 4 3 cos x = 4 cos 2 x = 4 t  t

t

10 00

B

4  4  4 Xét hàm số f ( t ) =   + 4 t − 1 trên ℝ, có f ' ( t ) =   .ln + 4 t.ln 4 > 0; ∀t ∈ ℝ. 3  3  3

π 1 ⇒ x = + k2π. 2 3

Ó

A

⇒ f ( t ) là hàm số đồng biến trên ℝ mà f ( −1) = 0 ⇒ t = −1 ⇒ cos x =

-L

Câu 48: Đáp án C.

Í-

H

1 k∈ℤ Kết hợp với điều kiện x ∈ ( 0; 2018π ) ⇒ − < k < 1008,83  → Có 1009 nghiệm. 6

ÁN

Ta có sin 4 x + cos 4 x =

3 1 + cos4x, khi đó phương trình đã cho trở thành: 4 4

TO

1 3 cos 2 4x + cos 4x + = m ⇔ 4 cos 2 4x + cos4x + 3 = 4m 4 4

(*).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 47: Đáp án D.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

 = 1 − cos 2 MNC = 55 . Vậy cos ( MN; ( SAC ) ) = sin MNC 10

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2 2 2 = MN + NC − MC = 3 5 . Tam giác MNC, có cosMNC 2.MN.NC 10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a 6 . 2

H

Tam giác MHC vuông tại H, có MC = MH 2 + HC2 =

N

a 10 . 2

U Y

Tam giác MHN vuông tại H, có MN = MH 2 + HN 2 =

N

Gọi H là trung điểm của AB ⇒ MH ⊥ ( ABCD )

Đ

Đặt t = cos4x mà 4x ∈ [ −π; π] ⇒ t ∈ [ −1; 0] , khi đó (*) ⇔ 4m = 4t 2 + t + 3

D

IỄ N

1 Xét hàm số f ( t ) = 4t 2 + t + 3 trên [ −1;0] , có f ' ( t ) = 8t + 1 = 0 ⇔ t = − . 8

47  1  47 Tính f ( −1) = 6; f  −  = ; f ( 0 ) = 3 → minf ( t ) = ; max f ( t ) = 6. 16  8  16

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

47 47 3  π π Để phương trình đa cho có 4 nghiệm thuộc  − ;  ⇔ < 4m ≤ 6 ⇔ <m≤ . 16 64 2  4 4

Câu 49: Đáp án A.

N

Nối ME ∩ AD = Q, NE ∩ CD = P ⇒ mp ( MNE ) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện gồm

Ơ

PQD.NMB và khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích A.

U Y

Câu 50: Đáp án C.

B

Ta có g ' ( x ) = ( x 2 − 3) '.f ( x 2 − 3) = 2x.f ' ( x 2 − 3) , ∀x ∈ ℝ.

Í-

H

Ó

A

10 00

  x > 0 x > 0  2  2  f ' ( x − 3) > 0 x > 1   x − 3 > −2 2 . ⇔ ⇔ Khi đó g ' ( x ) > 0 ⇔ x.f ' ( x − 3) > 0 ⇔  −1 < x < 0 x<0     x < 0   2   x 2 − 3 < −2 f ' x − 3 < 0 ( )  

TO

ÁN

-L

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng ( −1;0 ) và (1; +∞ ) .

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

7 S.h 7 11 11 2 3 . a. = VABCD ⇒ V = VABCD = 18 3 18 18 216

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO Đ

H Ư

N

G

1 S.h S.h ; VQPDE = . Khi đó VM.BNE = .d ( M; ( BCD ) ) .S∆BNE = 3 6 27 Suy ra VPQD.MNB = VM.BNE − VQ.PDE =

TP

h  d ( M; ( BCD ) ) = 2 Họi h là chiều cao của tứ diện ABCD ⇒  . d ( Q; ( BCD ) ) = h  3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 1 S Gọi S là diện tích ∆BCD ⇒ S∆PDE = S∆CDE = S∆NBE = . 3 3 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Dễ thấy P,Q lần lượt là trọng tâm của ∆BCE, ∆ABE.

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT- QUẢNG NGÃI- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

 D. a = ( 3; −2;1)

3x 2 +C 2

B.

4 3x 2 x x+ +C 3 2

3 3x 2 x x+ +C 2 2

C.

TR ẦN

A. 2x x +

D. 4x x +

3x 2 +C 2

Câu 4: Thể tích của khối trụ có chiều cao bằng h và bán kính đáy bằng R là C. V = 2πRh

D. V = R 2 h

10 00

B

B. V = πRh

A. V = πR 2 h

Câu 5: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ a; b ] ; và f ( x ) > 0, ∀x ∈ [ a; b ] . Gọi D là hình phẳng giới

A

hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) , trục hoành và 2 đường thẳng x = a, x = b ( a < b ) . Thể tích của vật thể

H

Ó

tròn xoay khi quay D quanh Ox được tính theo công thức b

b

b

2

C. π∫  f ( x )  dx

a

-L

a

b

B. π ∫ f ( x 2 )dx

Í-

A. ∫ f ( x 2 )dx

D.

a

2

∫ f ( x ) dx a

x

ÁN

Câu 6: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau −∞

ÀN

y'

0

+

+∞

− 2

0

−1

0

5 2

+∞

+ +∞

D

IỄ N

Đ

y

0

− 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x + 3x là

D. 4a

G

C. 3a

N

B. 2a

H Ư

A. a

Đ

ẠO

Câu 2: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4πa 2 và bán kính đáy bằng 2a. Độ dài đường sinh của hình trụ đã cho bằng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

 C. a = ( 3; 2;1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

x + 1 y −1 z − 2 . Đường = = 3 −2 1

U Y

thẳng d có một VTCP là:  A. a = (1; −1; −2 ) B. a = ( −1;1; 2 )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

−1

−1

Hàm số y = f ( x ) đạt cực đại tại

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. x = −1

A. x = − 2

C. x = 2

D. x = 0

Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

0

y

+

+∞

0

N

y'

2

Ơ

0

−∞

5

C. 205

TR ẦN

B. 5!

D. C520

Câu 9: Cho hàm số y = x 4 − x 2 Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số. Tính M + m C. −2

B

B. 4

10 00

A. 2

D. 0

B. 20

C. 120

D. 35

Ó

A. 210

A

Câu 10: Có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc với a < b < c và a, b, c thuộc tập hợp {0;1; 2;3; 4;5; 6}

H

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x 2 + y 2 + z 2 = 9 và

-L

phương trình là:

Í-

điểm M (1;-1;1) . Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi nhỏ nhất có

ÁN

A. x − y + z − 1 = 0

B. 2x − y − 3z = 0

C. x − y + z − 3 = 0

D. x + y + z − 1 = 0

Câu 12: Cho số phức z = (1 + 2i )( 5 − i ) , z có phần thực là

ÀN

A. 5

B. 7

C. 3

D. 9

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

A. A 520

H Ư

Câu 8: Cho tập hợp M có 20 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của M là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. (1;7 )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO Đ

C. ( −5;1)

G

B. ( 0;1)

TP

−∞

Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (1;3)

.Q

1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

+∞

H

x

IỄ N

Đ

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 2 điểm A ( 2;1;0 ) , B (1;-1;3) . Mặt phẳng qua AB

D

và vuông góc với mặt phẳng ( P ) : x + 3y − 2z − 1 = 0 có phương trình là

A. 5x − y + z − 9 = 0

B. −5x − y + z + 11 = 0 C. 5x + y − z + 11 = 0

D. −5x + y + z + 9 = 0

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 điểm M (1;1;1) , N (1;0; -2 ) , P ( 0;1;-1) . Gọi

G ( x 0 ; y0 ; z 0 ) là trực tâm tam giác MNP. Tính x 0 + z 0 5 2

C. −

13 7

D. 0

H

Câu 15: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, B'D ' = a 3.

N

B.

Ơ

A. −5

D. 2 5

B. y = ln x

C. y = tan x

2

8

TR ẦN

x 2 −1 A. y = x+2

H Ư

N

Câu 17: Đồ thị của hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng

3

D. y = e

1 x

5

Câu 18: Trong các số phức: (1 + i ) , (1 + i ) , (1 + i ) , (1 + i ) số phức nào là số thực? B. (1 + i )

8

C. (1 + i )

2

D. (1 + i )

B

3

5

10 00

A. (1 + i )

Ó

A

Câu 19: Theo thống kê dân số thế giới đến tháng 01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người và có tỉ lệ tăng dân số là 1,03%. Nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm 2020 dân số nước ta có bao nhiêu triệu người, chọn đáp án gần nhất C. 102 triệu người.

D. 98 triệu người

C. +∞

D. −∞

Í-

ÁN

A. 0

-L

ln x x →1 x − 1

Câu 20: Tính lim

B. 100 triệu người.

H

A. 104 triệu người.

B. 1

Câu 21: Cho a, b, c, d là các số thực dương, khác 1 bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng B. a c = b d ⇔

IỄ N

Đ

ÀN

ln a c = ln b d

a d C. a c = b d ⇔ ln   = b c

ln a d = ln b c

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. 5

2+ 5

Đ

B.

G

A. 10

3a 3 8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D.

Câu 16: Cho số phức z thỏa mãn z = 5 và số phức w = (1 + i ) z. Tìm w

A. a c = b d ⇔

D

a3 8

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a3 3 8

U Y

B.

.Q

3 3 a 4

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Góc giữa CC’ và mặt đáy là 60°, trung điểm H của AO là hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABCD. Tính thể tích của hình hộp

a c D. a c = b d ⇔ ln   = b d

e

Câu 22: Biết rằng

∫ x ln xdx = ae

2

+ b, a, b ∈ ℚ. Tính a + b

1

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 10

1 4

C.

D.

1 2

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2;1;3) . Mặt phẳng (P) đi qua A và song

N

song với mặt phẳng ( Q ) : x + 2 y + 3z + 2 = 0 có phương trình là

D.

1 0 2

U Y

Đ

ẠO

Câu 25: Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị của 2 hàm số y = x 2 và y = x + 2. Diện tích của hình (H) bằng 9 2

3 2

C.

G

B. −

N

7 6

D.

9 2

H Ư

A.

Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang cân có AB = CD = BC = a, AD = 2a. Cạnh bên

16 2πa 3 3

B.

16πa 3 3

16 2πa 3 6

C.

10 00

B

A.

TR ẦN

SA vuông góc với mặt đáy, SA = 2a. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.BCD.

Ó

B. 2

1

32 2πa 3 3

f (x)

∫ 1+ e

C. 4

D.

Í-

−1

1 2

ÁN

A. 45°

-L

Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC đều cạnh a, SA ⊥ ( ABC ) , SA = mặt phẳng (SAB).

B. 60°

1

dx = 1. Tính ∫ f ( x )dx x

−1

H

A. 1

A

Câu 27: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ℝ và là hàm số chẵn, biết

D.

C. 90°

a 2 . Tính góc giữa SC và 2

D. 30°

D

IỄ N

Đ

ÀN

u = 1 1 1 1 . Gọi Sn = Câu 29: Cho dãy số ( u n ) với  1 . Tính limSn + +,, , + u1 u 2 u 2 u 3 u n u n +1 u n +1 = u n + 2, n ≥ 1 A. limSn = 1

B. limSn =

1 6

C. limSn = 0

D. limSn =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5 5

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 0

.Q

5 5

TP

A. −

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

SA ⊥ ( ABCD ) . Gọi α là góc giữa 2 đường thẳng SC và BD. Khi đó, cosα bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA = 2a và

H

Ơ

A. x + 2y + 3z − 9 = 0 B. x + 2y + 3z − 13 = 0 C. x + 2y + 3z + 5 = 0 D. x + 2y + 3z + 13 = 0

1 2

20

Câu 30: Cho P ( x ) = (1 + 3x + x 2 ) . Khai triển P(x) thành đa thức ta được

P ( x ) = a 0 + a1x + a 2 x 2 + ... + a 40 x 40 . Tính S = a1 + 2a 2 + ... + 40a 40

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. S = 20.521

A. S = −20.519

C. S = 20.519

D. S = 20.520

Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và DB’ D.

a 2

C. 2

D. 1

U Y

0

y

-

TP

+∞

0

ẠO

+

y'

3 +

4

H Ư

N

G

+∞

Đ

-1

−∞

x

.Q

Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên có bảng biến thiên như sau:

−2

TR ẦN

−∞

A. 4

10 00

B

Biết f ( 0 ) < 0, phương trình f ( x ) = f ( 0 ) có bao nhiêu nghiệm?

B. 5

C. 3

D. 2

A

Câu 34: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị y = f ' ( x ) cắt trục Ox tại 3 điểm có

-L

Í-

A. f ( a ) > f ( b ) > f ( c )

H

Ó

hoành độ a < b < c như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng

ÁN

B. f ( c ) > f ( b ) > f ( a )

C. f ( c ) > f ( a ) > f ( b )

ÀN

D. f ( b ) > f ( a ) > f ( c )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 0

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3

N

Câu 32: Phương trình 3.2 x + 4.3x + 5.4 x = 6.5x có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2 a 7

C.

N

a 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

Ơ

a 2 7

H

A.

2

D

IỄ N

Đ

Câu 35: Gọi x1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình 2 x = 3x Tính x1 + x 2 A. log 3 2

B. 5

C. 0

D. log 2 3

Câu 36: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng x − 2 y − 2 z +1 x −1 y z d1 : = = ;d 2 : = = . Viết phương trình đường phân giác góc nhọn tạo bởi d1 , d 2 1 1 −1 −1 −1 2

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A.

x −1 y z = = 2 3 −3

B.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x −1 y z = = 1 1 1

x +1 y z = = 2 −3 3

C.

D.

x +1 y z = = 1 1 1

Câu 37: Hỏi a và b thỏa mãn điều kiện nào để hàm số y = ax 4 + bx 2 + c, ( a ≠ 0 ) có đồ thị dạng như hình

TR ẦN

D. a > 0, b > 0

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 38: Cho tam giác ABC đều cạnh a và nội tiếp trong đường tròn tâm O, AD là đường kính của đường tròn tâm O. Thể tích của khối tròn xoay sinh khi cho phần tô đậm (hình vẽ) quay quanh đường thẳng AD bằng

4πa 3 3 27

TO

A.

B.

πa 3 3 24

D

IỄ N

Đ

Câu 39: Xét số phức z thỏa mãn (1 + 2i ) z = A.

3 < z <2 2

B. z > 2

C.

23πa 3 3 216

D.

20πa 3 3 217

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

C. a < 0, b > 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

B. a < 0, b > 0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ

A. a > 0, b < 0

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

vẽ?

10 − 2 + i. Mệnh đề nào dưới đây đúng? z

C. z <

1 2

D.

1 3 < z< 2 2

Câu 40: Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn x + y − z = 2. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 2 + y 2 + z 2 − 2x − 2y − 2z + 3 + x 2 + y 2 + z 2 − 4x − 2y + 5 đạt tại ( x 0 ; y0 ; z 0 ) . Tính x 0 + y 0 Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


A.

3 2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 4

C. 3

D.

5 2

D. 18

4

Ó

A

Câu 42: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm không âm trên [0;1] thỏa mãn 2

3

3 < f (1) < 2 2

ÁN

A.

-L

Í-

H

f ( x )  f ' ( x )  ( x 2 + 1) = 1 +  f ( x )  và f ( x ) > 0 với ∀x ∈ [0;1], biết f ( 0 ) = 2. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: B. 3 < f (1) <

7 2

C.

5 < f (1) < 3 2

D. 2 < f (1) <

5 2

3x − mx 2 +1

( 2018− m ) x 2 +1

có 2 tiệm cận

Đ

ÀN

Câu 43: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y = e ngang?

x−

B. 2019

C. 2019

D. 2018

IỄ N

A. 2016

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 15

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 16

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

A. 17

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 41: Một con quạ đang khát nước, nó tìm thấy một cái lọ có nước nhưng cổ lọ lại cao không thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách, nó gắp từng viên bi (hình cầu) bỏ vào trong lọ để nước dâng lên mà tha hồ uống. Hỏi con quạ cần bỏ vào lọ ít nhất bao nhiêu viên để có thể uống nước? Biết rằng mỗi viên bi 3 có bán kính là (đvđd) và không thấm nước, cái lọ có hình dáng là một khối tròn xoay với đường sinh 4 là một hàm đa thức bậc ba, mực nước bạn đầu trong lọ ở vị trí mà mặt thoáng tạo thành hình tròn có bán kính lớn nhất R = 3, mực nước quạ có thể uống là vị trí mà hình tròn có bán kính nhỏ nhất r = 1 và khoảng cách giữa 2 mặt này bằng 2, được minh họa như hình vẽ sau:

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

Câu 44: Rút gọn tổng sau S = C 22018 + C52018 + C82018 + ... + C2018 2018 A. S =

22018 − 1 3

B. S =

2 2019 + 1 3

C. S =

22019 − 1 3

D. S =

2 2018 + 1 3

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 45: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho GTNN của hàm số y = sin 4 x + cos 2x + m bằng 2. Số phần tử của S là

B. 1

C. 3

D. 4

2

= 25. Mặt phẳng ( P ) : ax + by + cz − 2 = 0 đi qua A, B và cắt ( S) theo

C. T = 2

D. T = 4

U Y

B. T = 3

N

giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính T = a + b + c

A. T = 5

Ơ

2

H

2

( S) : ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z − 3)

N

Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A B (3; 2;6), (0;1;0) − và mặt cầu

B. 5, 37cm 3

C. 5, 61cm3

H Ư

A. 4,36cm3

N

G

Đ

Câu 48: Một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân và đường sinh có độ dài bằng 3 cm 2 . Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 60° chia khối nón thành hai phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm). D. 4,53cm 3

TR ẦN

Câu 49: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

sin 2x + cos2x + sin x + cosx − cos 2 x + m − m = 0 có nghiệm thực?

C. 3

D. 5

B

B. 2

10 00

A. 9

Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên ℝ \{1; 2} và có bảng biến thiên như sau 1

−∞

y

Ó H

+

y'

+

0

+∞

-

+

4

+∞

−∞

ÁN

-L

Í-

+∞

2

2

A

x

−∞

−1

−∞

A. 3

B. 5

D

IỄ N

Đ

ÀN

 5π  Phương trình f ( 2sin x ) = 3 có bao nhiêu nghiệm trên 0;   6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. max P = 6 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. max P = 5 5

ẠO

B. max P = 7 5

TP

A. max P = 4 5

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 47: Cho số phức z thỏa mãn z − 2 + 3i + z − 2 + i = 4 5. Tính GTLN của P = z − 4 + 4i

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. 2

C. 2

D. 4

--- HẾT ---

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT- QUẢNG NGÃI- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

H 8-D

11-C

12-B

13-A

14-C

15-B

16-A

17-D

18-B

21-B

22-D

23-B

24-C

25-D

26-C

27-B

31-A

32-D

33-C

34-C

35-A

36-A

37-A

41-B

42-C

43-B

44-A

45-A

46-B

20-B

29-D

30-D

38-C

39-D

40-D

47-A

48-A

49-C

50-A

ẠO

19-D

Đ

28-A

G

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

10-B

D

IỄ N

Đ

ÀN

9-D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-C

U Y

4-A

.Q

3-B

TP

2-A

N

1-D

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT- QUẢNG NGÃI- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

U Y

Cách giải: Sxq = 2πRl ⇔ 4πa 2 = 2π.2al ⇔ l = a

Câu 3: Đáp án B x α+1 +C α +1

B

α ∫ x dx =

10 00

Phương pháp:

A

Cách giải:

3

1 2

x2 x2 4 3x 2 2 x + 3x dx = 2 ∫ x dx + 3∫ xdx2. + 3 + C = x x + +C 3 2 3 2 2

H

Ó

)

Í-

∫ f ( x )dx = ∫ (

TR ẦN

sinh.

ÁN

-L

Câu 4: Đáp án A Phương pháp: Thể tích khối trụ: Vtru = Bh = πR 2 h, trong đó: B: diện tích đáy, h: chiều cao, R: bán kính đáy.

ÀN

Cách giải: Vtru = Bh = πR 2 h, trong đó: B: diện tích đáy, h: chiều cao, R: bán kính đáy.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO Đ

H Ư

N

G

Câu 2: Đáp án A Phương pháp: Diện tích xung quanh của hình trụ Sxq = 2πRl trong đó: R : bán kính đáy, l : độ dài đường

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

 x − x 0 y − y0 z − z 0 = = có 1 VTCP là u = ( a; b;c ) a b c Cách giải: Đường thẳng d có 1 VTCP là u = ( 3; −2;1)

Đường thẳng d :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án D Phương pháp:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

Câu 5: Đáp án C Phương pháp: Dựa vào công thức ứng dụng tích phân để tính thể tích vật tròn xoay. b

2

Cách giải: V = π∫  f ( x )  dx a

Câu 6: Đáp án D Phương pháp:

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quan sát bảng biến thiên, tìm điểm mà f ' ( x ) = 0 hoặc f ' ( x ) không xác định.

Đánh giá giá trị của f ' ( x ) , và chỉ ra cực đại, cực tiểu của hàm số y f x( ) :

N

- Cực tiểu là điểm mà tại đó f ' ( x ) đổi dấu từ âm sang dương.

H

Ơ

- Cực đại là điểm mà tại đó f ' ( x ) đổi dấu từ dương sang âm.

G

Đ

f ' ( x ) = 0 tại hữu hạn điểm.

H Ư

N

Cách giải:

Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng (0;1)

B

Câu 8: Đáp án D Phương pháp:

TR ẦN

Quan sát bảng biến thiên, ta thấy: hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng (0; 2). Do ( 0;1) ⊂ ( 0; 2 ) ⇒

10 00

Số tập con gồm 5 phần tử của 1 tập hợp gồm 20 phần tử là một tổ hợp chập 5 của 20.

A

Cách giải: Số tập con gồm 5 phần tử của M là C520

Í-

H

Ó

Câu 9: Đáp án D Phương pháp: Sử dụng phương pháp hàm số, tìm GTLN, GTNN của y = f ( x ) trên [ a; b ]

-L

Bước 1: Tính f ' ( x ) giải phương trình f ' ( x ) = 0, tìm các nghiệm x ∈ [ a; b ]

ÁN

Bước 2: Tính các giá trị f ( a ) ;f ( b ) ;f ( x i )

TO

Bước 3: So sánh và kết luận max f ( x ) = max {f ( a ) ; f ( b ) ;f ( x i )} ; min f ( x ) = min {f ( a ) ; f ( b ) ;f ( x i )} [ a;b]

[ a;b]

Đ

Cách giải:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hàm số y = f ( x ) đồng biến (nghịch biến) trên (a; b) khi và chỉ khi f ' ( x ) ≥ 0 ( f ' ( x ) ≤ 0 ) ∀x ∈ ( a; b ) và

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

Câu 7: Đáp án B Phương pháp:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quan sát bảng biến thiên, ta thấy: Hàm số y = f ( x ) đạt cực đại tại x = 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Cách giải:

D

IỄ N

y = x 4 − x 2 .TXD : D = [ −2; 2]

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

y ' = 1 4 − x 2 + x.

−2x

2 4 − x2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

= 4 − x2 −

x2 4 − x2

=

4 − 2x 2 4 − x2

y ' = 0 ⇔ 4 − 2x 2 = 0 ⇔ x = ± 2 ∈ [ −2; 2]

( 2 ) = 2; y ( − 2 ) = −2

Ơ

N

y ( −2 ) = 0; y ( 2 ) = 0; y

Vậy min y = −2 = m ⇔ x = − 2; m ax y = 2 = M ⇔ x = 2 [ −2;2]

U Y Đ

Nếu trong 3 số đã chọn, tồn tại số 0 thì do a < b < c nên a = 0 : Loại.

N

G

Vậy, số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài bằng số cách chọn bất kì 3 số trong tập số {1; 2;3; 4;5;6}.

H Ư

Cách giải: Số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài bằng số cách chọn bất kì 3 số trong tập số

Câu 11: Đáp án C Phương pháp:

10 00

Kiểm tra M nằm trong hay ngoài mặt cầu.

B

TR ẦN

{1; 2;3; 4;5; 6} và bằng C36 = 20

A

Để giao tuyến là đường tròn có chu vi nhỏ nhất thì bán kính của đường tròn đó là nhỏ nhất ⇔ d ( O; ( P ) ) = OI là lớn nhất ⇔ M ≡ I

H

Ó

Cách giải:

-L

Í-

x 2 + y 2 + z 2 = 9 có tâm O ( 0;0;0 ) .

ÁN

Nhận xét: Dễ dàng kiểm tra điểm M nằm trong (S), do đó, mọi mặt phẳng đi qua M luôn cắt (S) với giao tuyến là 1 đường tròn.

TO

Để giao tuyến là đường tròn có chu vi nhỏ nhất thì bán kính của đường tròn đó là nhỏ nhất. ⇔ d ( O; ( P ) ) = OI là lớn nhất.

Đ

Mà IO ≤ OM (Vì OI ⊥ IM ) ⇒ IO lớn nhất khi M trùng I hay OM vuông góc với (P)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Khi chọn bất kì bộ 3 số từ các số của tập số đã cho, ta luôn sắp xếp 3 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn bằng duy nhất một cách.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 10: Đáp án B Phương pháp:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒M+m=0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

[−2;2]

D

IỄ N

 Vậy, (P) là mặt phẳng qua M và có VTPT là OM (1; −1;1).

Phương trình mặt phẳng (P) là: 1( x − 1) -1( y + 1) +1. ( z − 1) =0 ⇔ x − y + z − 3 = 0

Câu 12: Đáp án B Phương pháp: Số phức z = a + bi ( a, b ∈ ℝ ) có phần thực là a, phần ảo là b.

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cách giải:

z = (1 + 2i )( 5 − i ) = 5 − i + 10i − 2i 2 = 5 − i + 10i + 2 = 7 + 9i có phần thực là 7.

Ơ

   Phương pháp: Cho u1 , u 2 là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng ( α ) , khi đó n =  u1 , u 2  là một vectơ

U Y

Cách giải:

H Ư

Phương trình ( α ) : 5x − y + z − 9 = 0

TR ẦN

Câu 14: Đáp án

A

G ∈ ( MNP )   là trực tâm tam giác MNP ⇔ MG.NP = 0   PG.MN = 0

H

Ó

Cách giải: G ( x 0 ; y 0 ; z 0 )

10 00

B

G ∈ ( MNP )   Phương pháp: G là trực tâm tam giác MNP ⇔ MG.NP = 0   PG.MN = 0

-L

Í-

 MN = ( 0; −1; −3) , NP ( −1;1;1)

ÁN

  Mặt phẳng (MNP) có một VTPT n =  MN, NP  = ( 2;3; −1) Phương trình (MNP): 2x + 3y − z − 4 = 0

ÀN

G ( x 0 ; y 0 ; z 0 ) ∈ ( MNP ) ⇔ 2x 0 + 3y 0 − z 0 − 4 = 0 (1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

  Khi đó, ( α ) có một vectơ pháp tuyến là: n =  u1 , u 2  = ( 5; −1;1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

AB ⊂ ( α ) ⇒ n ( α ) ⊥ AB = (1;-2;3)

.Q

có một VTPT n ( P ) (1;3;-2) = u1. Vì ( α ) ⊥ ( P ) ⇒ n ( α ) ⊥ n ( P)

TP

( P ) : x + 3y − 2z − 1 = 0

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Gọi mặt phẳng cần tìm là ( α )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

pháp tuyến của ( α )

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 13: Đáp án

Đ

  MG ( x 0 − 1; y 0 − 1; z 0 − 1) ⇒ MG.NP = ( x 0 − 1)( −1) + ( y 0 − 1) .1 + ( z 0 − 1) .1 = 0 ⇔ x 0 + y 0 + z 0 − 1 = 0 ( 2 )

D

IỄ N

  PG ( x 0 − 0; y 0 − 1; z 0 + 1) ⇒ PG.MN = ( x 0 − 0 ) .0 + ( y0 − 1) . ( −1) + ( z0 + 1) . ( −3) = 0 ⇔ y0 + 3z 0 + 2 = 0 ( 3)

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

−5  x 0 = 7 2x 0 + 3y 0 − z 0 − 4 = 0  10 13   ⇒ x 0 + z0 = − Từ (1),(2),(3), suy ra  x 0 + y 0 + z 0 − 1 = 0 ⇔  y 0 = 7 7  y + 3z + 2 = 0  0  0 8  z0 = − 7 

N

G

Do AA’ / / CC’ nên ( AA ',ABCD ) = ( CC ',ABCD ) = 60°

H Ư

A 'H ⊥ ( ABCD ) , H ∈ ( ABCD )

TR ẦN

⇒ ( AA ', ( ABCD ) ) = A ' AH = 60°

Tam giác OAB vuông tại O: 2

2

2

-L

Í-

H

Ó

A

2

10 00

 a 3  a2 OA = AB − OB = a −   = 4  2  a a ⇒ OA = ⇒ AH = ; AC = a 2 4 2

B

Hình thoi ABCD có AB = BC = CD = DA = a, BD=B'D'=a 3

1 1 a2 3 AC.BD = a.a 3 = 2 2 2

TO

ÁN

Diện tích hình thoi ABCD: SABCD =

Tam giác A’AH vuông tại H: tan A 'SH =

Đ

A 'H A 'H a 3 ⇔ tan 60° = ⇔ A 'H = a AH 4 4

IỄ N

Thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’: V = SABCD .A 'H =

D

Đ

Cách giải:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

h: chiều cao

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B: diện tích đáy,

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thể tích hình hộp V=Bh, trong đó:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Câu 15: Đáp án D Phương pháp:

a 2 3 a 3 3a 3 . = 2 2 8

Câu 16: Đáp án A Phương pháp: Cho z1 , z 2 là hai số phức bất kì, khi đó z1.z 2 = z1 . z 2

Cách giải: Ta có: w = (1 + i ) z ⇒ w = (1 + i ) z = 1 + i . z = 12 + 12 5 = 10

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 17: Đáp án Phương pháp: Tìm TCĐ của đồ thị hàm số (nếu có) của từng đáp án. Cách giải:

N

x 2 −1 có một tiệm cận đứng là x = −2. x+2

Ơ N

=0

Câu 18: Đáp án B 2

TR ẦN

Phương pháp: Sử dụng (1 + i ) = 1 + 2i + i 2 = 1 + 2i − 1 = 2i Cách giải:

(1 + i )

2

(1 + i )

8

2 4 = (1 + i )  = ( 2i ) = 16  

(1 + i )

3

= (1 + i ) (1 + i ) = 2i (1 + i ) = 2i − 2

(1 + i )

5

2 2 = (1 + i )  (1 + i ) = ( 2i ) (1 + i ) = −4i + 4  

B

= 2i

10 00

4

A

2

H

Ó

2

8

ÁN

Câu 19: Đáp án

-L

Í-

Như vậy, chỉ có số phức (1 + i ) là số thực

n

TO

Phương pháp: Công thức A n = M (1 + r% ) Với: A n là số người sau năm thứ n,

Đ IỄ N

H Ư

N

x →0

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

+) lim+ e

1 x

G

ẠO

+) TXD: D = ( 0; +∞ )

M là số người ban đầu,

D

U Y .Q

không có tiệm cận đứng, vì:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

y=e

1 x

TP

π + kπ, k ∈ ℤ 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

y = tan x có vô số tiệm cận đứng là x =

H

y = ln x có một tiệm cận đứng là x = 0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

y=

n là thời gian gửi tiền (năm), r là tỉ lệ tăng dân số (%)

Cách giải: Từ 1/2017 đến năm 2020 có số năm là: 3 năm Dân số Việt Nam đến năm 2020:

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3

3

A 3 = M (1 + r% ) = 94, 970,597. (1 +1, 03% ) ≈ 97, 935,519 ≈ 98 riệu (người)

N

Câu 20: Đáp án B ln ( x + 1) Phương pháp: lim =1 x →0 x

Ơ

ln ( ( x − 1) + 1) ln x = lim =1 x →1 x − 1 x →1 x −1

U Y b

Đ

b

Phương pháp: Công thức từng phần: ∫ udv = uv a − ∫ vdu

Ó

A

10 00

B

e x2 1 e 2  e 2 1  e2 + 1 ⇒ I = .ln x − ∫ xdx = −  −  = 2 21 2  4 4 4 1 1 1 ⇒a =b= ⇒a+b= 4 2

TR ẦN

dx  du =  u = ln x   x Cách giải: Đặt  ⇔ 2 dv = xdx v = x  2 e

N

a

H Ư

a

G

b

-L

Í-

H

Câu 23: Đáp án B Phương pháp: ( P ) / / ( Q ) : x + 2y + 3z + 2 = 0 ⇒ ( P ) : x + 2y + 3z + m, m ≠ 2

Cách giải:

ÁN

Thay tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng (P) và tìm hằng số m

( P ) / / ( Q ) : x + 2y + 3z + 2 = 0 ⇒ ( P ) : x + 2y + 3z + m, m ≠ 2

Đ

ÀN

Mà ( P ) / /A ( 2;1;3) ∈ ( P ) ⇒ 2 + 2.1 + 3.3 + 2 = 0 ⇒ m = −13 (thỏa mãn)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 22: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

ln a d = ln b c

ẠO

Cách giải: a c = b d ⇔ ln a c = ln b d ⇔ c ln a = d ln b ⇔

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 21: Đáp án B Phương pháp: log a b c = c log a b ( a, b > 0, a ≠ 0 )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Cách giải: lim

D

IỄ N

⇒ ( P ) : x + 2y + 3z − 13 = 0

Câu 24: Đáp án Phương pháp:

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Xác định góc giữa hai đường thẳng: Cho a, b là hai đường thẳng bất kì, đường thẳng

a '/ /a ⇒ ( a; b ) = ( a '; b ) Cách giải:

N

Gọi O, M lần lượt là tâm của hình chữ nhật ABCD và trung điểm của SA

H

Ơ

⇒ MO là đường trung bình của tam giác SAC

ẠO

SA 2a = =a 2 2

H Ư

+) M là trung điểm SA ⇒ MA =

N

G

Đ

BD a 5 = 2 2

TR ẦN

⇒ OA = OB =

Tam giác MAB vuông tại A ⇒ MB = MA 2 + AB2 = a 2 + a 2 = a 2 2

a 5 3a Tam giác MAO vuông tại A ⇒ MO = MA + OA = a +   = 2  2  2

2

10 00

B

2

2

A

+) Xét tam giác MBO:

2  3a   a 5   − a 2   + MO 2 + OB2 − MB2  2   2  cos MOB = = 2MO.OB 3a a 5 2. . 2 2

)

2

=

5 > 0 ⇒ MOB = 90° 5

ÁN

-L

Í-

H

Ó

(

⇒ MOB = ( MO; BD ) ⇒ cos ( SC; BD ) =

5 5

ÀN

Câu 25: Đáp án Phương pháp:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

⇒ AC = BD = AB2 + AD 2 = a 2 + ( 2a ) = a 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+) ABCD là hình chữ nhật

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ ( BD,SC ) = ( BD,MO )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

⇒ MO//SC

D

IỄ N

Đ

Diện tích hình phẳng tạo bởi hai đồ thị hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) và các đường thẳng x = a, x = b, a < b b

S = ∫ f ( x ) − g ( x ) dx a

Cách giải: Phương trình hoành độ giao điểm của y = x 2 và y = x + 2

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 x = −1 x2 = x + 2 ⇔ x2 − x − 2 = 0 ⇔  x = 2 Diện tích hình (H): 2

2

2

1 1  S = ∫ x − ( x − 2 ) dx = ∫ x − x − 2dx = − ∫ ( x − x − 2 )dx =  x 3 − x 2 − 2x  2 3  −1 −1 −1 −1

N

2

Ơ

2

H

2

N U Y Đ

- Xác định tâm O đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

G

- Vẽ đường thẳng (d) qua O và vuông góc đáy.

H Ư

N

- Vẽ mặt phẳng trung trực của một cạnh bên bất kì cắt (d) tại I chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp cần tìm và bán kính R = IA = IB = IC = …

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Cách giải:

-L

Í-

ABCD là hình thang cân ⇒ ABCD là tứ giác nội tiếp ⇒ Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD trùng với đường tròn ngoại tiếp hình thang ABCD.

ÁN

Gọi I là trung điểm AD. Do AB = CD = BC = a, AD = 2a, ta dễ dàng chứng minh được I là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD ⇒ I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SD, SA.

ÀN

⇒ MI, MN là các đường trung bình của tam giác SAD

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp hình chóp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 26: Đáp án Phương pháp:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 1 3 2 1  1  9 =  23 − 2 2 − 2.2  +  ( −1) − ( −1) − 2 ( −1)  = 2 2 3  3  2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

D

IỄ N

Đ

⇒ MI//SA, MN//AD

MI ⊥ ( ABCD ) Mà SA ⊥ ( ABCD ) ⇒  MN ⊥ SA

⇒ MB=MC=MD=MA,MN là trung trực của SA

Trang 18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ MB=MC=MD=MS ( = MA ) ⇒ M là tâm khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.BCD

)

=

N Ơ

3

=a 2

8πa 3 2 3

.Q Đ

Đặt t = − x ⇒ dt = −dx.

H Ư

N

G

 x = −1 ⇒ t = 1 Đổi cận   x = 1 ⇒ t = −1

−1 −1 f (x) f ( −t ) f (t) = − = − dx dt ∫−1 1 + ex ∫1 1 + e− t ∫1 1 + e t dt (do f ( x ) là hàm chẵn) et −1 t 1 x 1 x e f (t) e f (x) e f (x) dt dt dt = 1 = −∫ = ⇒ ( 2) t x ∫ ∫ 1+ e 1+ e 1 + ex 1 −1 −1 1

10 00

B

TR ẦN

Khi đó: I =

1 x 1 1 e x + 1) f ( x ) ( ex f ( x ) e f (x) dt+ dt 2 dx=2 Từ (1), (2), suy ra ∫ = ⇔ ⇔ ∫ 1 + ex ∫ 1 + ex ∫ f ( x )dx=2 1 + ex −1 −1 −1 −1

-L

Câu 28: Đáp án A Phương pháp:

Í-

H

Ó

A

1

ÁN

- Xác định góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P): Bước 1: Xác định giao điểm I của AB và (P)

ÀN

Bước 2: Từ B hạ BH vuông góc với (P)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(1)

dx = 1

−1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x

TP

f (x)

∫ 1+ e

ẠO

1

Cách giải: I =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Đáp án Phương pháp: Đặt t = − x

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(

2

H

4 3 4 πR = π a 2 3 3

2

U Y

Thể tích mặt cầu: V =

2

( 2a ) + ( 2a )

N

SD SA 2 + AD 2 Bán kính R = MS = = = 2 2

Đ

Bước 3: Nối IH ⇒ Góc HIB là góc tạo bởi AB và (P).

D

IỄ N

Cách giải:

Gọi D là trung điểm của AB. Tam giác ABC đều ⇒ CD ⊥ AB Mà CD ⊥ SA do SA ⊥ ( ABC )

Trang 19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ CD ⊥ ( SAB ) ⇒ ( SC, ( SAB ) ) = ( SC,SD ) = CSD Tam giác ABC đều, cạnh a, M là trung điểm AB

Ơ

N

a a 3 ⇒ AD = , CD = 2 2 2

H

 a 2   a 2 a 3 Tam giác ADS vuông tại A ⇒ SD = SA + AD =   +   = 2 2   2

Số hạng tổng quát của dãy u n = u n −1 + ( n − 1) d, n ≥ 1

10 00

B

 u1 = 1 1 1 u k +1 − u k 1  1 1  +) Dãy số ( u n ) :  ⇒ = =  −  2  u k u k +1  u n +1 = u n + 2, n ≥ 1 u k u k +1 2 u k u k +1

Ó

A

Cách giải

Í-

H

 u1 = 1 Dãy số ( u n ) :  là dãy cấp số cộng, với u1 = 1 công sai d = 2 u n +1 = u n + 2, n ≥ 1

-L

⇒ u n = u1 + ( n − 1) d = 1 + ( n − 1) .2 = 2n − 1

ÁN

1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  + + ... + =  −  +  −  + ... +  − =  −  u1 u 2 u 2 u 3 u n u n +1 2  u1 u 2  2  u 2 u 3  2  u n u n +1  2  u1 u n +1  1 1 1  n =  − = 2  1 1 + 2n  1 + 2n

TO

Sn =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

 u1 = 1 +) Dãy số ( u n ) :  là dãy cấp số cộng, với u1 = 1 công sai d = 2 u n +1 = u n + 2, n ≥ 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ H Ư

N

G

Câu 29: Đáp án Phương pháp:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a 3 DC Tam giác SDC vuông tại D ⇒ tan DSC = = 2 = 1 ⇒ DSC = 45° ⇒ ( SC; ( SAB ) ) = 45° SD a 3 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

2

U Y

2

D

IỄ N

Đ

Câu 30: Đáp án Phương pháp: n

Công thức nhị thức Newton ( x + y ) = Cn0 x n + C1n x n −1 y + ... + Cnn y n = ∑ Cin x n −i yi n

i=0

Cách giải:

Trang 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

P ( x ) = a 0 + a1x + a 2 x 2 + ... + a 40 x 40 . P ' ( x ) = a1 + a 2 x + ... + a 40 x 39 . 20

19

Ơ

( 3 + 2x ) = P ' ( x ) = a1 + a 2 x + ... + a 40 x 39

TR ẦN

H Ư

- Công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:  Cho ∆ có VTCP u và qua M; ∆ ' có VTCP v và qua M’

N

G

- Sử dụng phương pháp tọa độ hóa.

10 00

B

   u.v  .MM '   d ( ∆; ∆ ' ) =  u.v    Cách giải:

A

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, trong đó:

H

Ó

A ' ( 0;0; 0 ) , B' ( 0; a;0 ) , C ' ( a;a;0 ) , D ' ( a;0;0 )

-L

Í-

a  A ( 0;0; a ) , B ( 0;a;a ) , C ( a;a; a ) , D ( a;0;a ) , M  ;a;a  2 

ÁN

  a  Đường thẳng AM có VTCP u = AM =  ;a; 0  và qua A ( 0;0;a ) 2    Đường thẳng DB’ có VTCP v = DB ' = ( −a;a; −a ) và qua D ( a;0; a )

Đ

ÀN

 AD = (a;0; 0)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Câu 31: Đáp án A Phương pháp:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

a1 + a 2 + ... + a 40 = 20.520 ⇒ S = 20.520

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

( 3 + 2.1) = a1 + a 2 + ... + 40a 40

.Q

19

⇒ 20 (1 + 3 + 1)

U Y

Cho x =1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

19

⇒ 20 (1 + 3x + x 2 )

( 3 + 2x )

N

Ta có P ( x ) = (1 + 3x + x 2 ) ⇒ P ' ( x ) = 20 (1 + 3x + x 2 )

D

IỄ N

   u.v  .AD   Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và DB’: d ( AM; DB ') =  u.v   

Ta có:

Trang 21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x

x

x

x

x

x

G N

x

Đ

2 3 4 ⇔ 3.   + 4.   + 5.   − 6 = 0 (*) 5 5 5 x

TR ẦN

H Ư

2  3 4 Hàm số y = f ( x ) = 3.   + 4.   + 5.   − 6 nghịch biến trên ℝ ⇒ f ( x ) = 0 có nhiều nhất 1 5 5 5 nghiệm trên R(1)

22 ⇒ f ( 0 ) .f ( 2 ) < 0 ⇒ f ( x ) = 0 có ít nhất 1 nghiệm x ∈ (0; 2) ( 2 ) Từ (1), (2) 55 suy ra: phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm thực

10 00

B

Ta có: f ( 0 ) = 6, f ( 2 ) = −

Câu 33: Đáp án C

A

Phương pháp: Từ BBT của đồ thị hàm số y = f ( x ) suy ra BBT của đồ thị hàm số y = f ( x ) , số nghiệm

H

Ó

của phương trình f ( x ) = 0 là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = f ( 0 )

−∞

ÁN

x

-

-3 0

TO

y' y

-L

Í-

Cách giải: Từ bảng biến thiên hàm số y = f ( x ) ta có bảng biến thiên hàm số f ( x ) = f ( 0 ) như sau: 0

3

+

-

0

f ( 0)

+∞

+∞ +

+∞

-2

-2

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x

ẠO

x

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x

 2 3 4 3.2 + 4.3 + 5.4 = 6.5 ⇔ 3.   + 4.   + 5.   = 6 5 5 5 x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q x

TP

Cách giải:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án D Phương pháp: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số, đánh giá số nghiệm của phương trình

N

H

Ơ

a 2 7

U Y

Vây, khoảng cách giữa AM và DB’ là

N

a2 3a 2 2  − + + a .a .0 0  u.v  .AD   2 a 2 3a 2  2 2 a3 a 2    u.v  =  −a ; ; ⇒ d AM; DB' = = = = ( )     4 4 2 2  7 7   a 9a   u.v  a2 a4 + + 2 4 4

Suy ra, phương trình f ( x ) = f ( 0 ) có 3 nghiệm.

Câu 34: Đáp án C Trang 22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Phương pháp: +) f ' ( x ) > 0∀x ∈ ( a; b ) ⇒ y = f ( x ) đồng biến trên (a;b).

N

+) f ' ( x ) < 0∀x ∈ ( a; b ) ⇒ y = f ( x ) nghịch biến trên (a;b).

Ơ

Cách giải:

U Y

G N

H Ư

Câu 35: Đáp án A Phương pháp: Logarit hai vế, đưa về phương trình bậc hai một ẩn.

Đ

Đối chiếu với 4 phương án, ta thấy chỉ có phương án C thỏa mãn.

Cách giải:

B

TR ẦN

2 2 x = 0 2 x = 3x ⇔ log 3 2 x = log 3 3x ⇔ x 2 = x log 3 2 ⇔ x 2 − x log 3 2 = 0 ⇔   x = log 3 2 x1 + x 2 = log 3 2

đường

b

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 36: Đáp án Phương pháp: Xác định đường phân giác của góc tạo bởi hai thẳng cắt nhau a và b trong không gian:  - Lấy hai vectơ u, v lần lượt là các VTCP của đường thẳng a,  ( u, v có cùng độ dài).

-L

- Tìm giao điểm M của a và b.

ÁN

 - Phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng a và b là đường thẳng qua M và có VTCP là u + v + hoặc  u−v

ÀN

Cách giải:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Như vậy, f ( a ) > f ( b ) , f ( c ) > f ( b )

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+) f ' ( x ) < 0, ∀x ∈ ( b; c ) ⇒ y = f ( x ) nghịch biến trên (b;c) ⇒ f ( b ) < f ( c )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+) f ' ( x ) > 0, ∀x ∈ ( a; b ) ⇒ y = f ( x ) đồng biến trên (a;b) ⇒ f ( a ) > f ( b )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Quan sát đồ thị của hàm số y = f ' ( x ) , ta thấy:

D

IỄ N

Đ

 x = 2 + t1 x − 2 y − 2 z +1  d1 : = = ⇔ d1 :  y = 2 + 2t1 1 1 −1 z = −1 − t 1  x = 1 − t 2 x −1 y z  d2 : = = ⇔ d2 : y = −t 2 −1 −1 2 z = 2t  2 Trang 23

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tìm giao điểm M của d1 , d 2 :

H (

)

G

x −1 y z = = 2 3 −3

N

Phương trình đường phân giác cần tìm là

Đ

ẠO

 Suy ra, đường phân giác góc nhọn tạo bởi 1 2 d d, có 1 VTCP là u1 − u 2 = ( 2;3; −3)

TR ẦN

H Ư

Câu 37: Đáp án A Phương pháp: Quan sát đồ thị hàm số và đánh giá dấu của các hệ số a, b.

Cách giải: Đồ thị hàm số y = ax 4 + bx 2 + c, ( a ≠ 0 ) có lim = +∞ ⇒ a > 0 x →−∞

B

y = ax 4 + bx 2 + c ⇒ y ' = 4ax 3 + 3bx = 2x ( 2ax 2 + b )

Ó

A

10 00

x = 0 y' = 0 ⇔  x = − b 2a 

TO

ÁN

Câu 38: Đáp án C

-L

Vậy a > 0, b < 0

b > 0 ⇔ b < 0 vì a > 0 2a

Í-

H

(C) có ba cực trị ⇔ y ' = 0 có 3 nghiệm phân biệt ⇔ −

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

)

TP

(

.Q

 1. ( −1) + 2. ( −1) + ( −1) .2  cos u1 , u 2 = < 0 ⇒ u1 , u 2 > 90° 6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

 d 2 có 1 VTCP là u 2 = ( −1; −1; 2 ) , u 2 = 6

Ơ

)

N

(

U Y

 d1 có 1 VTCP là u1 = (1; 2; −1) , u1 = 6

N

 2 + t1 = 1 − t 2  t1 = −1  Giải hệ phương trình 2 + 2t1 = − t 2 ⇔  ⇒ M (1;0; 0 ) t 2 = 0 −1 − t = 2t 1 2 

Trang 24

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Phương pháp: Thể tích của khối tròn xoay sinh khi cho phần tô đậm (hình vẽ) quay quanh đường thẳng AD bằng thể tích hình cầu đường kính AD trừ đi thể tích hình nón tạo bởi khi quay tam giác ABC quanh trục AD. Cách giải:

Ơ

3

Í-

H

Cách giải:

10 10 − 2 + i ⇔ (1 + 2i ) z + 2 − i = z z 2 2 10 10 ⇔ ( z + 2 )( 2 z − 1) i = ⇔ ( z + 2 ) ( 2 z − 1) = 2 z z

-L

=

ÁN

(1 + 2i ) z

2

2

ÀN

⇔ z + 4 z + 4 + 4 z − 4 z +1 =

4 2 1 3 ⇔ 5 z + 5 z − 10 = 0 ⇔ z = 1 ;  2 2 z

10

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

Chuyển vế, lấy mođun hai vế.

TP

.Q H Ư

10 00

Câu 39: Đáp án D Phương pháp:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

23πa 3 3 = 216

B

V = Vcau − Vnon

TR ẦN

*) Tính V

N

2

1 1 1  a  a 3 πa 3 3 = Vnon = Sday .h = πHB2 .AH = π   . 3 3 3 2 2 24

Đ

a 3 BC a , bán kính đáy HB = = 2 2 2

G

Hình nón (H) có đường cao AH =

ẠO

*) Tính thể tích hình nón (H) tạo bởi khi quay tam giác ABC quanh trục AH:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vcau

4 4  a 3  4πa 3 3 = πOA 3 = π   = 3 3  3  27

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2 2a 3 a 3 AH = = 3 3 2 3

U Y

Tam giác ABC đều, cạnh a ⇒ OA =

N

*) Tính thể tích hình cầu đường kính AD:

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Đáp án

Trang 25

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2

+

2

( x − 2 ) + ( y − 1)

2

+ z2

Đ

2

2

2

( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1)

2

+

2

( x − 2 ) + ( y − 1)

2

+ z 2 = SM + SN

TR ẦN

A=

H Ư

Lấy S ( x; y; z ) ∈ ( P ) : x + y − z = 2. bất kì, M (1;1;1) , N ( 2;1;0 )

G

2

( x − 1) + ( y − 1) + ( z − 1)

N

=

Ta thấy (1 + 1 − 1 − 2 )( 2 + 1 − 0 − 2 ) < 0 ⇒ M, N N nằm khác phía so với mặt phẳng ( P ) : x + y − z = 2.

10 00

B

Ta có: SM+SN ≥ MN

( SM+SN )min ≥ MN ⇔ S, M, N

Í-

H

Ó

A

Khi đó, S là giao điểm của MN và (P). *) Xác định tọa độ của S: MN = (1;0; −1)

ÁN

-L

x = 1 + t  Phương trình đường thẳng MN:  y = 1 z = 1 − t  S ∈ MN ⇒ S (1 + t;1;1 − t )

1 3 1 ⇒ S  ;1;  2  2 2

Đ

ÀN

S ∈ ( P ) ⇒ (1 + t ) + 1 − (1 − t ) = 2 ⇔ 1 + 2t = 2 ⇔ t =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A = x 2 + y 2 + z 2 − 2x − 2y − 2z + 3 + x 2 + y 2 + z 2 − 4x − 2y + 5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Cách giải:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Phương pháp: Chuyến sang hệ trục tọa độ trong không gian.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

5 3 1 Vậy, biểu thức A đạt GTNN tại  ;1;  ⇒ x 0 + y 0 = 2  2 2

Câu 41: Đáp án Phương pháp: - Gắn hệ trục tọa độ Oxy, xác định phương trình hàm số bậc ba. Trang 26

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Ứng dụng tích phân vào tính thể tích. Cách giải: Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Ơ

N

Gọi phương trình của đường sinh là: y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( C ) , a ≠ 0

H

B

3 314π 1  Thể tích đã cho vào: V = π∫  x 3 − x 2 + 3 dx = 2 2 35  0

10 00

3

4 3 4  3  9π πrbi = π   = 3 3  4  16

A

Thể tích 1 viên bi là Vbi =

ÁN

-L

Í-

H

Ó

314π Cần số viên bi: 35 ≈ 16 (viên). 9π 16

Câu 42: Đáp án

TO

Phương pháp: ∫ f ( x ) u ' ( x )dx = ∫ f ( x ) d ( u ( x ) )

Đ

Cách giải:

4

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

1  a = 2  3 1 3  Từ (1),(2),(3) và (4) ⇒ b = − ⇒ ( C ) : x 3 − x 2 + 3 2 2 2  c = 0 d = 3 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N ẠO

TP

.Q

U Y

3 = d ⇒ 1 = 8a + 4b + 2c + 3 ( 2 ) c = 0 ( 3) y ' = 3ax 2 + 2bx + c ⇒  12a + 4b + c = 0 ( 4 )

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Theo đề bài, ta có: (C) có điểm cực đại ( 0;3) , điểm cực tiểu là ( 2;1)

3

D

IỄ N

Xét phương trình: f ( x )   f ' ( x )  ( x 2 + 1) = 1 + f ( x )  (1) 3

2

Đặt g ( x ) = 1 + f ( x )  ⇒ g ' ( x ) = 3  f ( x )  .f ' ( x ) 2

4

⇒  g ' ( x )  = 9 f ( x )  .  f ' ( x ) 

2

Trang 27

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com 2

 g ' ( x )  2 1 9 = 2 ( 2) Khi đó  g ' ( x )  ( x 2 + 1) = g ( x ) ⇔  9 g (x) x +1 3

Vì f ( x ) có đạo hàm không âm trên [0;1] và f ( x ) > 0 với ∀x ∈ [0;1]. nên g ( x ) = 1 +  f ( x )  cũng có đạo

H

Ơ N 3

x2 +1

0

 x  dt Đặt t = x + x 2 + 1 ⇒ dt  1 + dx ⇔ =  t x2 +1  

0

x2 +1

x +1

0

dt = 3ln t t

dx = 3

2

1 1

(

1+ 2 1

(

dx

G N

= 3ln 1 + 2

)

x2 +1

H Ư

)

TR ẦN

1+ 2

3

3

0

dx

(đổi cận: x = 0 → t = 1, x = 1 → t = 1 + 2) 1

1

1

dx ⇔ 2 g ( x ) = ∫

(

)

(

⇒ 2 g ( x ) = 3ln 1 + 2 ⇔ 2 g (1) − 2 g ( 0 ) = 3ln 1 + 2 ⇔ 2 g (1) − 2 9 = 3ln 1 + 2

(

)

2

( do g ( 0) = 1 + f ( 0)

3

B

 3ln 1 + 2 + 6    ⇔ g (1) =   2  

10 00

0

2

= 1 + 23 = 9

)

)

)

Í-L

Câu 43: Đáp án Phương pháp:

H

Ó

(

A

 3ln 1 + 2 + 6   = 1 +  f (1)  3 ⇔ f (1) ≈ 2, 61 ⇒ 5 < f (1) < 3 ⇒     2 2  

ÁN

Đồ thị của hàm số y = f ( x ) có hai tiệm cận ngang ⇔ Tập xác định của y = f ( x ) chứa khoảng âm vô cực

TO

 lim f ( x ) = a  x →+∞ và dương vô cực và ∃a, b ∈ ℝ, a ≠ b :  f (x) = b  xlim →−∞

Đ

3x − mx 2 +1

x−

( 2018− m ) x 2 +1

D

IỄ N

Cách giải: y = e

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

g (x)

0

1

=∫

U Y

d (g ( x ))

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x2 +1

0

dx ⇔ ∫

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

g(x)

0

1

3

dx = ∫

.Q

1

∀x ∈ [ 0;1]

TP

g '(x)

x2 +1

ẠO

g (x)

3

=

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1

⇔∫

g '( x )

Đ

( 2) ⇔

N

hàm không âm trên [0;1] và g ( x ) > 0 với ∀x ∈ [0;1].

mx 2 + 1 ≥ 0 Điều kiện xác định:  2 ( 2018 − m ) x + 1 ≥ 0

Trang 28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3x − mx 2 +1

( 2018− m ) x 2 +1

có 2 tiệm cận ngang ⇒ Tập xác định D phải chứa khoảng âm vô cực và

H

( 2018− m ) +

1 x2

x →+∞

= lim e1−

3− m 2018 − m

x →+∞

=a

x →+∞

3− m 2018− m

= a∈ℝ

= a = 0∈ℝ

G

TH2 :1 − 2018 − m = 0 ⇔ m = 2017. Khi đó lim e1−

3− m 2018− m

+ ) lim y = lim e x →−∞

x−

( 2018− m ) x 2 +1

x →−∞

1+

= lim e

1 x2

( 2018− m ) +

x →−∞

(

3+ m 2018 − m

)(

3− m 3+ m = 1 − 2018 − m 1 + 2018 − m

) (

)(

= e1+

3+ m 2018 − m

Ó H ⇔m=

-L

3− m 2018 − m

9081 5

ÁN

⇒ e1−

Í-

9081 ∈ [ 0; 2018] 5

)

A

⇔ 3 − m 1 + 2018 − m = 3 + m 1 − 2018 − m m=

= b ∈ ℝ, ∀m ∈ [ 0; 2018]

B

= e1+

10 00

3− m 2018− m

= lim e

3+ m 1+ 2018 − m

x →−∞

+) Giải phương trình: e1−

1 x2

TR ẦN

3+ m + 3x − mx 2 +1

H Ư

N

x →+∞

 9081  x− Vậy, với mọi số nguyên m ∈ [ 0; 2018] \   , hàm số y = e 5  

ÀN

Số giá trị nguyên của m thỏa mãn là: 2019 số.

3x − mx 2 +1

( 2018− m ) x 2 +1

luôn có 2 tiệm cận ngang.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= e1−

ẠO

3− m 2018 − m

Đ

TH1:1 − 2018 − m ≠ 0 ⇔ m ≠ 2017. Khi đó lim e1−

TP

Ta tìm m để tồn tại giá trị của a ∈ ℝ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

x →+∞

1−

= lim e

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

x →+∞

( 2018− m ) x 2 +1

.Q

+ ) lim y = lim e

N

3x − mx +1 x−

1 x2

U Y

3− m + 2

Ơ

N

m ≥ 0 ⇒ ⇒ 0 ≤ m ≤ 2018 2018 − m ≥ 0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đồ thị hàm số y = e dương vô cực.

x−

IỄ N

Đ

Câu 44: Đáp án A 2016 A 2018 = C02018 + C32018 + ... + C2018

D

2017 B2018 = C12018 + C42018 + ... + C2018

2018 C2018 = C22018 + C52018 + ... + C2018

Ta có kết quả sau A 2018 = C 2018 = B2018 − 1

Trang 29

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(Có thể chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học, tổng quát

A 6k + 2 = C6k + 2 = B6k + 2 − 1; A 6k +5 = C6k + 5 = B6k + 2 5 − 1) Mặt khác ta có

Ơ 22018 − 1 3

H Ư

+) Nếu m < 0 thì cos 4 x + m = 0 ⇒ cos 4 x = −m có nghiệm

TR ẦN

⇒ y = cos 4 x + m ≥ 0, ∀x

min y = 0 ≠ 2 ⇒ Không có giá trị của m để hàm số có GTNN bằng 2.

10 00

B

Vậy S = {2} ⇒ Tổng só phần tử của S bằng 2.

A

Câu 46: Đáp án Phương pháp: - Đưa phương trình mặt phẳng (P) về dạng chỉ còn 1 tham số.

H

Ó

- (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất ⇔ d ( I; ( P ) ) max, trong đó: I là tâm mặt

-L

Í-

cầu (S). Cách giải:

ÁN

3a − 2b + 6c − 2 = 0 b = 2 A ( 3; −2;6 ) , B ( 0;1; 0 ) ∈ ( P ) : ax + by + cz − 2 = 0 ⇒  ⇒ b − 2 = 0 a = 2 − 2c ⇒ ( P ) : ( 2 − 2c ) x + 2y + cz − 2 = 0 2

2

2

= 25 có tâm I (1; 2;3) và bán kính R = 5

Đ

ÀN

( S) : ( x − 1) + ( y − 2 ) + ( z − 3)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

min y = 2 ⇒ m = 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

Đ

+) Nếu m ≥ 0 thì cos 4 x + m ≥ 0, ∀x ⇒ y = cos 4 x + m = cos 4 x + m ≥ m, ∀x

TP

2

y = sin 4 x + cos 2x + m = sin 4 x + 1 − 2sin 2 x + m = ( sin 2 x − 1) + m = cos 4 x + m

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 45: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

⇒ S + ( S + 1) + S = 22018 ⇒ S =

H

= 22018

N

2018

U Y

(1 + 1)

N

A 2018 + B2018 + C 2018 = C02018 + C12018 + ... + C 2018 2018

IỄ N

- (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất ⇔ d ( I; ( P ) ) max, trong đó: I là tâm mặt

D

cầu (S). Ta có d ( I; ( P ) ) =

( 2 − 2c ) .1 + 2.2 + c.3 − 2 2 ( 2 − 2c ) + 22 + c2

=

c+4 5c 2 − 8c + 8

=

c2 + 8c + 16 5c2 − 8c + 8

Trang 30

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ta tìm giá trị lớn nhất của

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

c 2 + 8c + 16 c 2 + 8c + 16 . G ọ i m là giá tr ị c ủ a với c nào đó. 5c 2 − 8c + 8 5c 2 − 8c + 8

2

2

2

2

2

( x + 2 ) + ( y + 1)

+

2

= 4 5 (1)

TR ẦN

Lấy các điểm A ( 2; −3) , B ( −2; −1) Phương trình (1) ⇔ SA + SB = 4 5

⇒ Tập hợp các điểm S là đường elip (E) có tiêu điểm

B

A ( 2; −3) , B ( −2; −1) và có độ dài trục lớn là 2a = 4 5 ⇒ a = 2 5

A

10 00

 AB = 2MA Lấy M ( 4; -4 ) . Dễ dàng kiểm tra được  MA + MB = 4 = 2a

Í-

H

Ó

Suy ra, M là một đỉnh và nằm trên trục lớn của elip (E). Gọi I là trung điểm AB ⇒ I ( 0; −2 ) , N là điểm đối xứng của M qua I.

-L

Khi đó, với mọi điểm S ∈ ( E ) : SM ≤ MN = 2a = 4 5

ÁN

SM max = 4 5 khi và chỉ khi S trùng N ⇔ Pmax = 4 5 khi và chỉ khi S ≡ N ( −4; 0 ) ⇒ z = −4

TO

Câu 48: Đáp án Phương pháp: - Xác định góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng. - Lập tỉ lệ thể tích thông qua tỉ lệ diện tích đáy và tỉ lệ chiều cao. Cách giải:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

( x − 2 ) + ( y + 3)

H Ư

z − 2 + 3i + z − 2 + i = 4 5 ⇔

N

G

Đ

Câu 47: Đáp án A Cho số phức z = x + yi ( x, y ∈ ℝ) ,S ( x, y ) là điểm biểu diễn của z trên hệ trục tọa độ Oxy 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Khi đó T = a + b + c = 2 − 2c + 2 + c = 4 − 1 = 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 c 2 + 8c + 16  −4 (1 + m ) −4 (1 + 5 ) c 2 + 8c + 16 ≤ 5 ⇒ = =1   max = 5 ⇔ c = 2 2  5c − 8c + 8  5c − 8c + 8 1 − 5m 1 − 5.5  

U Y

nghiệm ⇔ ∆ ≥ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

∆ ' = ( 4 + 4m ) − (1 − 5m )(16 − 8m ) = 16 + 32m + 16m − 16 + 8m + 80m − 40m = −24m + 120m

⇒0≤

(*) có

2

Ơ

c 2 + 8c + 16 ⇔ c 2 + 8c + 16 = m ( 5c 2 − 8c + 8 ) ⇔ c2 (1 − 5m ) + 8 (1 + m ) c + 16 − 8m = 0 (*) 2 5c − 8c + 8

H

m=

N

Ta có:

Trang 31

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

Mà SO ⊥ MN

A

⇒ MN ⊥ ( SIO ) ⇒ ( ( P ) , ( ABI ) ) = OIS = 60°

SO SO 3 = = = 3cm tan SIO tan 60° 3

Í-

H

Ó

Tam giác SIO vuông tại O ⇒ IO =

TO

ÁN

-L

1 Sh V0 3 0 S S Gọi V0 là thể tích của phần nhỏ hơn. Ta có: = = 0 ⇒ V0 = V 0 1 V S S Sh 3

*) Tính diện tích đáy của phần có thể tích nhỏ hơn:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

Gọi I là trung điểm của MN (hiển nhiên I không trùng O), suy ra IO ⊥ MN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

Gọi (P) là một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 60°, thiết diện của (P) với mặt đáy là tam giác cân SMN.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

N

1 1 Thể tích hình nón (H): V = SO.π.OA 2 = .3.π.32 = 9π 3 3

G

SA 3 2 = = 3 ( cm ) 2 2

H Ư

Gọi O là trung điểm của AB ⇒ SO = OA = OB =

ẠO

TP

Xét hình nón (H) thỏa mãn yêu cầu đề bài, có một thiết diện qua trục là tam giác SAB. Ta có: SAB cân tại S và là tam giác vuông cân ⇒ ∆SAB vuông cân tại đỉnh S.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 32

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

Đặt x = 3sin t ⇒ dx = 3cost dt

TR ẦN

π 2

S0 = 2 ∫ 9 − x dx=2

2

π 2

2

9 − 9sin t.3cos tdt = 18

1 arcsin 3

3

B

π 2

3

10 00

x =3→ t =

1 3

H Ư

x = 3 → t = arc sin

N

G

Đổi cận:

cos tdt = 18

arcsin

9π 1 9  1  − 9 arcsin − sin  2 arcsin  2 3 2  3 9π 1 9 1   − 9 arcsin − sin  2 arcsin  S 2 3 2  3 ⇒ 0 = S 9π 9π 1 9 1   − 9 arcsin − sin  2 arcsin  S 2 3 2  3 ⇒ V0 = V. 0 = 9π. ≈ 4,36 cm3 S 9π

π

2

1 arcsin 3

1 3

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

=

π 2

(

)

3

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 49: Đáp án Phương pháp: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số, đánh giá số nghiệm của phương trình. Cách giải:

1 + cos 2t 9  2 dt =  9t + sin 2t  2 2   arcsin 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

3

S0 = 2S1 = 2 ∫ 9 − x 2 dx

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Diện tích hình tròn S = πOA 2 = π32 = 9π

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 33

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

sin 2x + cos2x + sin x + cosx − cos 2 x + m − m = 0 ⇔ sin 2x − 2cos 2 x + 1 + sin x + cosx − cos 2 x + m − m = 0 ⇔ sin 2x + 1 + sin x + cosx = 2cos 2 x + cos 2 x + m + m 2

Ơ

N

⇔ sin x + cosx + sin x + cosx = 2cos 2 x + cos 2 x + m + m (1)

U Y

π  ⇔ m = sin 2x − cos2x ⇔ m = 2 sin  2 x −  4 

ẠO

cos 2 x + m ⇔ sin x + cosx = cos 2 x + m ⇔ 1 + 2 sin x cos x = 2 cos 2 x + m

N

H Ư

π π   mà −1 ≤ sin  2x −  ≤ 1, ∀x ⇔ − 2 ≤ 2 sin  2x −  ≤ 2 , ∀x 4 4  

G

Đ

( 2)

TR ẦN

⇒ Để phương trình (2) có nghiệm thì m ∈  − 2; 2 

B

m ∈ ℤ⇒ m ∈ {−1; 0;1}

10 00

Vậy, có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 50: Đáp án A

 5π   5π  *) Phương trình f 2sin x = 3 có nghiệm trên 0;  ⇔ 2sin x ≤ 4, x ∈  0;   6  6

A

)

H

Ó

(

ÁN

y ' = 2sin x.cosx

-L

Í-

 5π  * Xét hàm số y = g ( x ) = 2sin x trên 0;  ⇔  6

y ' = 0 ⇔ cosx = 0 ⇔ x =

π + kπ, k ∈ ℤ 2

Đ

ÀN

π  5π  Mà x ∈  0;  ⇒ x = 2  6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

)

(1) ⇔ f ( sin x + cosx ) = f (

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

⇒ y = f ( x ) đồng biến trên khoảng [ 0; +∞ )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

y ' = f ' ( t ) = 2t + 1 > 0, ∀t ≥ 0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Xét hàm số y = f ( t ) = t 2 + t, t ≥ 0, ta có

x

0

π 2

D

IỄ N

Bảng biến thiên

y’

+

0

5π 6 -

Trang 34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

y

2 1

 π +) Nếu x ∈  0;  điệu tăng từ 1 đến 2: Phương trình f 2sinx = 3 có 2 nghiệm phân biệt trên đoạn này (  2 π Nghiệm khác ) 2

Ơ

)

H Ư

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

)

N

(

ẠO

 5π  Vậy, trên 0;  phương trình f 2sinx = 3 có tất cả 3 nghiệm  6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

)

TP

(

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

 5π  +) Nếu x ∈  0;  thì 2sinx đơn điệu giảm từ 2 xuống 2 : Phương trình f 2sinx = 3 có 1 nghiệm duy nhất  6 π trên đoạn này ( Nghiệm khác ) 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

(

N

2

Trang 35

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 13

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

.Q

Đ

A. điện - phát quang. B. hóa - phát quang.

G

C. nhiệt - phát quang. D. quang - phát quang.

H Ư

B. prôtôn và nơtron.

C. nơtron và êlectron. D. prôtôn và êlectron.

TR ẦN

A. êlectron và nuclôn.

N

Câu 3. Hạt nhân 126 C được tạo thành bởi các hạt

B

Câu 4. Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng B. nhiễu xạ ánh sáng.

10 00

A. giao thoa ánh sáng. C. tán sắc ánh sáng.

D. phản xạ ánh sáng.

H

A. vật có kích thước rất nhỏ.

Ó

A

Câu 5.. Điện tích điểm là

-L

Í-

B. điện tích coi như tập trung tại một điểm. C. vật chứa rất ít điện tích.

ÁN

D. điểm phát ra điện tích. Câu 6. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

ÀN

A. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

đèn LED dựa trên hiện tượng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 2. Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. ω 2 LC = R B. ω2LC = 1 . C. ωLC = R . D. ω LC = 1 .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là

Đ

B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

IỄ N

C. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.

D

D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

R 2 + (ZL − ZC )2 R 2 + (Z L + Z C ) 2

C.

B.

.

D.

R 2 + (Z L − ZC ) 2 R

R 2

R + (ZL + ZC ) 2

.

.

Ơ

R

.

N

R

A.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 0,10 µm.

H Ư

Câu 10. Khi mắc mắc song song n dãy, mỗi dãy m nguồn điện có điện trở trong r giống nhau thì điện trở trong của cả bộ nguồn cho bởi biểu thức B. mr.

C. m.nr.

D. mr/n.

TR ẦN

A. nr.

B. màu tím.

C. màu vàng.

10 00

A. màu đỏ.

B

Câu 11. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng D. màu lục.

A

Câu 12. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai phần tử môi trường

H

Ó

A. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng.

Í-

B. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng.

-L

C. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng.

ÁN

D. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. Câu 13. Tia α là dòng các hạt nhân A. 21 H . B. 31 H .

ÀN

C. 42 H . D. 23 H

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A1 sin ϕ1 − A 2 sin ϕ 2 . A1 cos ϕ1 + A 2 cos ϕ 2

N

D. tan ϕ =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A1 sin ϕ1 + A 2 sin ϕ 2 . A1 cos ϕ1 + A 2 cos ϕ 2

ẠO

C. tan ϕ =

Đ

A1 cos ϕ1 + A 2 cos ϕ 2 A sin ϕ1 + A 2 sin ϕ 2 . B. tan ϕ = 1 . A1 cos ϕ1 − A 2 cos ϕ 2 A1 sin ϕ1 + A 2 sin ϕ 2

G

A. tan ϕ =

TP

.Q

Câu 9. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, ϕ1 vàA2, ϕ2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu ϕ được tính theo công thức

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 0,25 µm.

U Y

B. 0,20 µm.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 0,40 µm.

N

H

Câu 8. Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 µn. Trong chân không, chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ có giá trị là

IỄ N

Đ

Câu 14. Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là

D

A.

λ 4

.

B. 2λ .

C. λ .

D.

λ 2

.

Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ và tiêu cự của thấu kính hội tụ? A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ có giá trị dương;

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn; C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu;

C. vật đi qua vị trí cân bằng. D. lò xo có chiều dài cực đại.

Đ

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

G

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

N

 

H Ư

Câu 18. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220 2 cos 100π t −

A. -220 V. B. 110 2 V.

C. 220 V.

 (V) (t tính bắng s). 4

TR ẦN

Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là

π

D. - 110 2 V.

10 00

B

Câu 19. Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ. sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là A. tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại.

A

B. tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

H

Ó

C. tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

Í-

D. tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại,

-L

Câu 20. Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì

ÁN

A. chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song. B. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song.

ÀN

C. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ. D. chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 17. Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

B. vật có vận tốc cực đại.

U Y

A. lò xo không biến dạng.

Ơ

Câu 16. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

N

D. Đơn vị của độ tụ là đi ốp (dp).

D

IỄ N

Đ

Câu 21. Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là A. 0,5E0.

B.E0.

C. 2E0.

D. 0,25E0.

Câu 22. Cho phản ứng hạt nhân: 42 He + 147 N → 11 H + X . số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là A. 8 và 9.

B. 9 và 17.

C. 9 và 8.

D. 8 và 17. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23. Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 µm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là A. 0,66.10-3 eV.

B.1,056.10-25 eV. C. 0,66 eV. D. 2,2.10-19 eV

H

B. đỏ, vàng và lam.

B

A. vàng, lam và tím.

D. lam và tím.

10 00

C. lam và vàng.

A. 0,4 J.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 27: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m đang dao động điều hoà. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng và động năng vào li độ như hình vẽ. Giá trị của W0 là

B. 0,5 J.

C. 0,3 J.

D. 0,2 J.

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 28. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và một con lắc đơn tích điện q có cùng khối lượng m. Khi không có điện trường chúng dao động điều hòa với chu kì T1=T2. Khi cả hai con lắc đặt trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng xuống dưới thì độ dãn của con lắc lò xo tăng 1,44 lần, con lắc đơn dao động với chu kì T=5/6s. Chu kì của con lắc lò xo trong điện trường là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 26. Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trưòng trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37°. Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 8.

N

C. 6.

H Ư

A. 9. B. 7.

G

Đ

ẠO

Câu 25. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ;

U Y

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn;

N

A. Nếu không biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn;

Ơ

N

Câu 24. Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

D

A. 1s.

B. 0,5s.

C. 1,2s.

D. 2s.

Câu 29. Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 (dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 80,6 m. B. 120,3 m. C. 200 m.

D. 40 m.

Câu 30. Cho phản ứng hạt nhân 126 C + γ → 3 42 He . Biết khối lượng của 126 C và 42 He lần lượt là 11,9970 u và 4,0015 u; lấy lu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? C. 9 MeV.

D. 8 MeV.

N

B. 6 MeV.

2

µH .

C.

32 2

µH .

D.

U Y

.Q

30

Đ

-1

6,02.10 mol , 1 eV = 1,6.10 2 g urani

235 92

-19

U khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA =

J và khối lượng mol của urani

U phân hạch hết là

235 92

U là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi

TR ẦN

23

235 92

N

Câu 33. Cho rằng một hạt nhân urani

G

C. 34,6 V. D. 45,1 V.

H Ư

C. 40,2 V. B. 51,9V.

A. 9,6.1010 J. B. 10,3.1023J. C. 16,4.1023 J.

D. 16,4.1010J.

B. 4%.

Ó

A. 7%.

A

10 00

B

Câu 34. Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi (so với cơ năng ban đầu) trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? C. 10%. D. 8%.

-L

Í-

H

Câu 35. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27 ro (ro là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

ÁN

A. 60r0.

B. 50r0.

C. 40r0.

C. 30r0

TO

Câu 36. Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là

Đ

B. 250 mV.

C. 2,5 V.

D. 20 mV.

D

IỄ N

A. 40 mV.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B.

ẠO

µH .

35

µH . π π π π2 Câu 32. Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng có giá trị el, e2 và e3. Ở thời điểm mà e1 = 30 V thì│e2 - e3│= 30 V. Giá trị cực đại của e1 là 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

34

TP

A.

năng lượng 1 µJ từ nguồn khoảng thời gian như nhau bằng nhau. Xác định độ tự

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 31: Trong mạch dao động tụ điện được cấp một điện một chiều có suất điện động 4V. Cứ sau những 1µ s thì năng lượng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại cảm của cuộn dây ?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

A. 7 MeV.

Câu 37. Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 và tần số góc ω luôn không đổi. Đồ thị của điện áp giữa hai đầu mạch và

cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian trên một hệ trục như hình vẽ. Tỉ số

R

ωL

nhận giá trị

nào dưới đây?

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

B

A O

C. 1,60

D. 2,77 s.

s.

C. 0,5mA.

D. 0,081mA.

TR ẦN

A. 1,33 lần. B. 1,38 lần. C. 1,41 lần. D. 1,46 lần.

H Ư

N

G

Đ

Câu 40. Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ số công suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 0,324mA.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 0,162mA.

ẠO

TP

.Q

Câu 39.Dùng một cặp nhiệt điện sắt – Niken có hệ số nhiệt điện động là 32,4µV/K có điện trở trong r = 1Ω làm nguồn điện nối với điện trở R = 19Ω thành mạch kín. Nhúng một đầu vào nước đá đang tan, đầu kia vào hơi nước đang sôi. Cường độ dòng điện qua điện trở R là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. 2,61 s.

α1 α 1

α1

C

g = π 2 (m / s 2 ) . Chu kì dao động của con lắc là

A. 2,26 s.

treo vào điểm T cố định. đến A rồi thả nhẹ. Mỗi thì dây vướng vào đinh (được minh họa bằng Bỏ qua mọi ma sát. Lấy

T

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 38. Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC hình bên). Biết TD = 1,28 m và α1 = α 2 = 40 .

N

D. 3 .

Ơ

C. 2 .

H

B. 0,5.

N

1 . 3

U Y

A.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 13

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

26.D

31.C

2.A

7.A

12.B

17.B

22.A

27.D

32.C

3.B

8.A

13.C

18.C

23.C

28.A

4.C

9.C

14.D

19.B

24.D

5.B

10D

15.B

20.C

25.A

Đ

G

38.B

29.B

34.D

39.A

30.B

35.C

40.B

N

33.A

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37.A

D

IỄ N

Đ

ÀN

36.A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

21.A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

16.D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q 11.B

TP

6.B

ẠO

1.B

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 13

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y 1 ⇒ ω 2 LC = 1 LC

N

G

Câu 2: Đáp án A

H Ư

Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao.

TR ẦN

Nguyên tắc hoạt động của điện - phát quang.

Câu 3: Đáp án B

C được tạo thành bởi các hạt prôtôn và nơtron.

B

12 6

10 00

Hạt nhân

Câu 4: Đáp án C

Ó

A

Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào

H

trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng tán sắc ánh sáng.

-L

Í-

Câu 5: Đáp án B

ÁN

Điện tích điểm là điện tích coi như tập trung tại một điểm. Câu 6: Đáp án B

ÀN

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ tần số

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= max ⇔ Z L = Z C ⇔ ω =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

R 2 + ( Z L − ZC )

2

TP

U

ẠO

U = Z

Đ

I=

.Q

Cường độ hiệu dụng chạy trong mạch

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

âm với sóng điện từ tần số cao.

D

IỄ N

Câu 7: Đáp án A Hệ số công suất của đoạn mạch cos ϕ =

R 2

R + ( Z L − ZC )

2

Câu 8: Đáp án A Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Điều kiện để xảy ra hiệnt ượng quang điện là λ ≤ λ0 . Do đó với bức xạ λ = 0, 4 µ m > λ0 ⇒ không xảy ra hiện tượng quang điện.

Câu 9: Đáp án C

TR ẦN

*Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ lớn hơn ánh sáng kích thích. Nhận thấy bước sóng màu tím nhỏ hơn màu chàm, nên khi chiếu chiếu ánh sáng đơn sắc màu chàm vào một chất huỳnh

B

quang thì chất đó không thể phát ra màu tím được.

10 00

Câu 12: Đáp án B

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa

H

Ó

A

hai phần tử môi trường gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng.

Í-

Câu 13: Đáp án C

ÁN

-L

Tia α là dòng các hạt nhân 42 H

Câu 14: Đáp án D

ÀN

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai

λ 2

.

IỄ N

Đ

nút liên tiếp là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Câu 11: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

mr n

N

của cả bộ nguồn cho bởi biểu thức rb =

ẠO

Khi mắc mắc song song n dãy, mỗi dãy m nguồn điện có điện trở trong r giống nhau thì điện trở trong

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 10: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

(Công thức này khá quen thuộc, có ở sách giáo khoa cơ bản lẫn nâng cao).

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ N

H

A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2 A1 cos ϕ1 + A2 cos 2

U Y

tan ϕ =

N

Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu ϕ được tính theo công thức

D

Câu 15: Đáp án B

Ta có D =

 f ↑ 1 => Đáp án B sai. → f  D ↓

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 16: Đáp án D Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi lò xo có chiều dài cực đại.

U Y

trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

TR ẦN

Câu 20: Đáp án C

H Ư

phôtôn giảm dần là tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

N

Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ. sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng

Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì chùm tia sáng ló ra khỏi thấu

10 00

B

kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ..

Câu 21: Đáp án A

Ó

A

*Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.

ÁN

Câu 22: Đáp án A

-L

Í-

H

B (t ) E (t ) 0, 5 B0 E( t ) = ⇔ = ⇒ E( t ) = 0,5 E0 B0 E0 B0 E0

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn số proton

Đ

ÀN

4 + 14 = 1 + AX  AX = 17 N X = AX − Z X ⇒  → NX = 9  2 + 7 = 1 + Z X Z X = 8

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Câu 19: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

π  u t =5.10−3 s = 220 2 cos  100π .5.10−3 −  = 220V ( ) 4 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 18: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mọi điểm

Ơ

N

Câu 17: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 23: Đáp án C

*Năng lượng kích hoạt (là năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn)

A0 ( eV ) =

hc 6, 625.10−34.3.108 = ≈ 0, 6607 ( eV ) λ0 .1, 6.10 −19 1,88.10−6.1, 6.10−19 Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24: Đáp án D Ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin là điểu không cần khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số.

Ơ H

0,6.10−6.2 = 2.10−3 m = 2mm 0, 6.10−3

37,120

36,60

Đ

36,40

Tia lam và tia tím không ló ra không khí.

10 00

B

Câu 27: Đáp án D

TR ẦN

* Điều kiện để thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí (tức xảy ra phản xạ toàn phần) là i ≥ igh .

Từ đồ thị ta có khi

H

Ó

A

 x1 = −4 → Wd 1 Wd 1 =Wt 2  → A2 − x12 = x22 ⇒ A2 = x22 + x12 = 80cm 2 ⇒ A = 4 5  x W = 8 → t2  2 2 1 2 1  −2 = 0, 4 J W = 2 kA = 2 .100. 4 5.10  W = W → W = W = 0, 4 = 0, 2 J t 0  d 2 2

Í-

)

TO

ÁN

-L

(

Câu 28: Đáp án A Cần lưu ý: Chu kì của con lắc lo xo (CLLX) chỉ phụ thuộc vào độ cứng k và khối lượng m. Do đó khi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

37,490

Tím

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Lam

N

Vàng

H Ư

igh(góc giới hạn)

Đỏ

n2 1 = n1 n

G

Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là i ≥ igh với sin igh =

ẠO

Câu 26: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

xM ≤ ki ≤ xN ⇔ −5,9 ≤ ki ≤ 9, 7 ⇒ −2,95 ≤ k ≤ 4,85 => Có 7 giá trị của k

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a

=

N

λD

U Y

Khoảng vân i =

N

Câu 25: Đáp án A

Đ

đặt vào trong điện trường đều thì chu kì CLLX không thay đổi. Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào

D

IỄ N

gia tốc trọng trường nơi treo con lắc. T1 = T1′ ⇔ 2π

∆l01 ∆l02 g ′ ∆l = 2π ⇒ = 02 = 1, 44 g g′ g ∆l01

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Chu kì dao động của con lắc đơn khi có điện trường là T2′ .

g′ g′ 5 ⇒ T2 = T2′ = . 1, 44 = 1s g g 6

N H

Ơ

Câu 29: Đáp án B

U Y

rM ⇒ rM ≈ 120, 2856m rM − 60

T T 5T 5 2π 5π .10−7 s + = = . = 7 6 4 12 12 2.10 12

TR ẦN

∆t =

H Ư

N

ε Y = ( 3mα − mC ) 931,5 = ( 3.4, 0015 − 11,9970 ) .931,5 = 6,98625 MeV

G

Đ

Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ γ phải có năng lượng tối thiểu thỏa mãn

ẠO

Câu 30: Đáp án B

Câu 31: Đáp án C

10 00

T = 1µ s ⇒ T = 4.10−6 s 4

A

WL = WC →

B

Hướng dẫn

-L

Câu 32: Đáp án C

2WL ⇒ L =

Í-

H

Ó

1 2W T = 2π LC 2π →T = W = CU 2 ⇒ C = 2  2 U U

TO

ÁN

Giả sử ở thời điểm t nào đó ta có như trên VTLG Giả sử suất điện động xuất hiện trong khung dây có dạng

D

IỄ N

Đ

 e = E cos ωt (1) 0 1  2π   e2 = E0 cos  ωt +  3     2π   e3 = E0 cos  ωt −  3   

T 2U 2 3, 2.10−5 H = π2 8π 2W

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

rM 2

⇒ 6 = 20 lg

.Q

rM1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LM 2 − LM1 = 20 lg

N

*Áp dụng công thức hiệu hai mức cường độ âm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

T 1 → 2= T2′ g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

T~

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

µ

*Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1kg

2 .6, 02.1023 = 5,1234.1021 . 235

N

NA =

H Ư

m

235 92

TR ẦN

*Số hạt nhân Urani trong 2g: N =

U là

10 00

B

Q = N .∆E ≈ 1, 0246824 ( MeV ) ≈ 1, 639.1011 ( J ) Câu 34: Đáp án D

Ó

A

*Trường hợp 1: Sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2% so với lượng còn lại. Ta có:

-L

Í-

H

 A1 = 0,98 A W − W2 A22  1 ⇒ = − = 1 − 0,984 = 0, 0776 ≈ 7, 76% Chọn D.  A2 = 0,98 A1 2 W A  0,982 A 

ÁN

*Trường hợp 2: Sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2% so với biên độ ban đầu.

TO

 A1 = 0,98 A W − W2 A2 ⇒ = 1 − 22 = 1 − 0,964 = 0, 0784 = 7,84% => Chọn D.  W A  A2 = 0,96 A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 33: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

ẠO

TP

2π 2  2 = ±30  −2 E0 sin ωt sin  E0 sin ωt = ±10 3  E0   E0  ⇔ ⇒ 3   +   = 1 ⇒ E0 = 20 3 ≈ 34, 6 V  ±10 3   30  e1 = E0 cos ωt = 30  E0 cos ωt = 30

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2π = ±30 . Kết hợp với (1) ta có 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

a+b a −b sin 2 2

Phương trình (2) được viết lại: −2 E0 sin ωt sin

http://daykemquynhon.ucoz.com

   = ±30 ( 2 ) Áp dụng công thức 

U Y

toán học cos a − cos b = −2sin

2π    − cos  ωt − 3  

N

 2π   e2 = E0 cos  ωt + 3    2π    e2 −e3 =±30 → E0 cos  ωt +  3   e = E cos  ωt − 2π  3 0    3  

IỄ N

Đ

Câu 35: Đáp án C

D

*Động năng tăng thêm 300% tức tăng gấp 4 lần, ta có: Wd =

W W + 300%Wd 1 v22 1 2 v2 = 2 =4 mv ⇒ Wd ~ v 2 → d 2 = 22 ⇔ d 1 2 Wd 1 v1 Wd 1 v1

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*Mặt khác khi electron chuyển động trên các quỹ đạo dừng thì lực Cu-lông đóng vai trò là lực hướng

tâm. Khi đó ta có

Ơ

N

mv 2 kq 2 1 v 2 r 1 r1 − r2 = 27 r0 r1 = 36r0 = 2 ⇒ v 2 ~ → 22 = 1 =  → r r r v1 r2 4 r2 = 9r0

Đ

B

Ó

A

1 R = Lω 3

H

U0 Z π ⇒ ϕ = ϕu − ϕi = ⇒ tan ϕ = L = 3 2 3 R

10 00

u1 =

Í-

Câu 38: Đáp án B

-L

T1 = 2 l1 = 2 1, 92 = 1, 6 3s l g =π 2  →T = 2 l →  g T2 = 2 l2 = 2 (1, 92 − 1, 28 ) = 1, 6 s

TO

ÁN

T = 2π

Chọn gốc thế năng tại O. Cơ năng bảo toàn tại A và C.

Đ

mgTO (1 − cos α 0 ) = mg (TO − TD cos α1 − DC cos (α1 + α 2 ) ) ⇒ α 0 = 5, 66°

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

*Từ VTLG :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

5π π 2π T − = = 6ω 6ω ω 3

TR ẦN

H Ư

N

Câu 37: Đáp án A ∆t = t2 − t1 =

ẠO

B0 .S E ∆t ∆t 0, 2 → cu 2 = 1 ⇒ Ecu 2 = 1 .Ecu1 = .100 = 40mV ∆t Ecu1 ∆t2 ∆t2 0,5

G

Ecu =

TP

Theo đề ta có B1 =B0 còn B2 = 0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

S ( B2 − B1 ) ∆Φ = ∆t t2 − t1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Độ lớn suất điện động cảm ứng được xác định bởi Ecu =

N

H

Câu 36: Đáp án A

D

IỄ N

T T α T  T = 2t AC = 2 ( t AO + tOB + tBC ) = 2  1 + 1 arcsin 1 + 2  = 2, 61s α0 6   4 2π

Chú ý: Ở biểu thức tính chu kì thì khi bấm máy tính phải đổi về đơn vị rad.

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giải thích thêm: Vị trí cân bằng tại O. Vật đi từ B đến C với li độ góc α = 4° =

2

=

α1 + α 2 2

mất hết

Ơ

Chú ý: Chọn chiều dương là chiều từ trái sáng phải. Đi theo chiều OA là chiều dương, đi theo chiều OC

U Y

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 40: Đáp án B

10 00

B

Từ giản đồ vectơ ta có

Pt Pp

H

H=

Ó

A

Ut UP = ⇔ U t sin ϕt = U p sin ϕ ⇔ U t I cos ϕt .tan ϕt = U p I cos ϕ p .tan ϕ p sin ϕ sin (ϕ − ϕt ) cos 2 ϕ =

1 1+ tan 2 ϕ

-L

Í-

Pt tan ϕt = Pp tan ϕ → H tan ϕt = tan ϕ → cos 2 ϕ =

ÁN

RPt RPt U 22 (1 − H1 ) H1 cos 2 ϕ1 → 1 − H = → = . H .U 2 cos 2 ϕ U 2 cos 2 ϕ .H U12 (1 − H 2 ) H 2 cos 2 ϕ2

U 22 (1 − H1 ) H1 cos 2 ϕ1 (1 − H1 ) H1 1 + H 22 tan 2 ϕt = . = . U12 (1 − H 2 ) H 2 cos 2 ϕ 2 (1 − H 2 ) H 2 1 + H12 tan 2 ϕt

Đ

ÀN

hay

1 1 + H tan 2 ϕt 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

.Q

ξ = α T (T2 − T1 ) αT ( T2 − T1 ) 32, 3.10−6 (100 − 0 )  ⇒ = = = 1, 62.10 −4 A I  ξ + 19 + 1 R r = I   R+r

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 39: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

là chiều âm. Máy tính để ở chế độ rad.

H = 1−

N

T2 . (Giá trị thời gian đặc biệt và khá quen thuộc ở các dạng toán trước). 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

thời gian

α12

D

IỄ N

*Áp dụng công thức:

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2 2 2 1 − H1 ) H1 1 + ( H 2 .tan ϕt )  (1 − 0,8 ) 0,8 1 + ( 0,9.0, 75 )  137  U2  ( . = . =   = 2  2   U1  (1 − H 2 ) H 2  1 + ( H1.tan ϕt )  (1 − 0,9 ) 0,9 1 + ( 0,8.0, 75 )  72

U2 ≈ 1, 3794 U1

H

Ơ

N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

----- HẾT -----

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 14

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Đ

A. điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

N

G

B. điện trở của miliampe kế rất nhỏ nên gây sai số lớn.

H Ư

C. giá trị cần đo vượt quá thang đo của miliampe kế.

TR ẦN

D. kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo. Câu 3. Khi chiếu một chùm bức xạ tử ngoại vào dung dịch fluorexêin thì dung dịch này sẽ phát ra B. bức xạ gamma.

C. tia X.

D. ánh sáng màu lục.

10 00

B

A. tia anpha.

H

Ó

A

Câu 4. Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô tồn tại ở các trạng thái dừng có năng lượng tương ứng là EK = − 144E, EL = − 36E, EM = − 16E, EN = − 9E,... (E là hằng số). Khi một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM về trạng thái dừng có năng lượng EK thì phát ra một phôtôn có năng lượng B. 128E.

C. 7E.

D. 9E.

Í-

A. 135E.

-L

Câu 5. Khi bị nung nóng đến 3000oC thì thanh vonfam phát ra

ÁN

A. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy. B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen.

ÀN

C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại.

Đ

D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

Câu 2. Có thể mắc nối tiếp vôn kể với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 . Lω

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D.

C. 2ωL.

.Q

1 . 2Lω

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. ωL. B.

U Y

N

H

Câu 1. Đặt điện áp u = U 0 cos ( 2ωt )( ω > 0 ) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm lúc này là

D

IỄ N

Câu 6. Chùm sáng rọi vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, sau khi qua bộ phận nào sau đây của máy thì sẽ là một chùm song song? A. Hệ tán sắc.

B. Phim ảnh.

C. Buồng tối. D. Ống chuẩn trực.

Câu 7. Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng? A. Biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Dao động duy trì không bị tắt dần do con lắc không chịu tác dụng của lực cản. C. Chu kì của dao động duy trì nhỏ hơn chu kì dao động riêng của con lắc. D. Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.

N

Câu 7.

H

Ơ

Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì. Chọn D.

π . 3

C. 10-19 electron.

D. 60 electron.

Đ

B. 6.1020 electron.

N

G

A. 1019 electron.

ẠO

Câu 9. Một dòng điện không đổi có cường độ 1,6 A chạy qua dây dẫn thì trong một phút số electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

H Ư

Câu 10. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha của chúng bằng π π + k với k ∈ ℤ . 2 4

π + k2π với k ∈ℤ . 2

B.

D. π +

kπ với k ∈ ℤ . 4

10 00

B

C. π + k2 π với k ∈ ℤ .

TR ẦN

A.

Câu 11. Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có cùng tần số là B. mạch chọn sóng.

C. mạch tách sóng. D. loa.

Ó

A

A. micrô.

-L

Í-

H

Câu 12. Ở mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Tại những điểm có cực đại giao thoa thì hiệu khoảng cách từ điểm đó tới hai nguồn bằng A. kλ (với k = 0, ±1, ±2,... ). 1λ

ÁN

λ (với k = 0, ±1, ±2,... ). 2

B. k

C.  k +  (với k = 0, ±1, ±2,... ). 22 

 

1

D.  k +  λ (với k = 0, ±1, ±2,... ). 2 

ÀN

Câu 13. Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng B. từ 16 Hz đến 20 000 kHz.

C. từ 16 kHz đến 20 000 kHz.

D. từ 16 Hz đến 20 000 Hz.

D

IỄ N

Đ

A. từ 16 kHz đến 20 000 Hz.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

π . 2

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3π . 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B.

.Q

2π . 3

A.

U Y

N

Câu 8. Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường, ba suất điện động xuất hiện trong ba cuộn dây của máy có cùng tần số, cùng biên độ và từng đôi một lệch pha nhau một góc

Câu 14. Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch? A. 11 H và 12 H .

C.

235 92 U

và 12 H .

B.

235 92 U

D. 11 H và

239 94 Pu

239 94 Pu

. .

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 15. Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác quy là A. Kích thước.

B. Hình dáng.

C. Nguyên tắc hoạt động.

D. Số lượng các cực.

N

Câu 16. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?

H

Ơ

A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. Hiện tượng quang - phát quang.

Đ D. âm nghe được.

G

B. siêu âm.

C. hạ âm.

N

A. tạp âm.

nghiệp vụ thường sử dụng phát ra âm, đó là

H Ư

Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, chàm và lam. Vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân sáng của ánh sáng màu C. đỏ.

TR ẦN

A. vàng.

B. lam.

D. chàm.

I0 . Q0

B. Q0 I02 .

C.

A

A.

VM có cùng đơn vị với biểu thức A

10 00

động LC đang hoạt động. Biểu thức

B

Câu 20. Gọi A và VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa; Q0 và I0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ đỉện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao

Q0 . I0

D. I0 Q02 .

H

Ó

Câu 21 . Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

Í-

A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

-L

B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.

ÁN

C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit. D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.

ÀN

Câu 22. Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là E −U N E2 E . B. I = . C. I = RN − r RN + r RN − r

.D. I 2 =

E . RN − r

D

IỄ N

Đ

A. I =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 18. Các chiến sĩ công an huấn luyện chó chiếc còi như hình ảnh bên. Khi thổi, còi này

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 1,956.1014 Hz.

.Q

C. 1,875.1014 Hz.

TP

B. 1,596.1014 Hz.

ẠO

A. 1,452.1014 Hz.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 17. Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 µm. Lấy c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 23. Một nguyên tử trung hòa có hạt nhân giống với một hạt trong chùm tia α. Tổng số hạt nuclôn và êlectron của nguyên tử này là A. 4.

B. 6.

C. 2.

D. 8.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24. Một cần rung dao động với tần số 20 Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp (tính từ cần rung) có đường kính chênh lệch nhau B. 6 cm.

C. 2 cm.

D. 8 cm.

C. 360 V.

D. 40 V .

TR ẦN

A. 4,4.106 m/s. B. 6,22.107 m/s. C. 6,22.106 m/s. D. 4,4.107 m/s.

B. 1/ 4 s.

C. 5 /24 s.

D. 1/ 8 s.

10 00

A. 7 /24 s.

B

Câu 28. Một vật dao động với phương trình x = 6cos(4πt + π 6 ) (cm) (t tính bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 3 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ −3√3 cm là

A

Câu 29. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

H

D. 100/11 cm đến 100 cm.

Í-

C. 100/11 cm đến vô cùng.

B. 100/9 cm đến 100 cm.

Ó

A. 100/9 cm đến vô cùng.

-L

Câu 30. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

ÁN

A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

ÀN

C. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Đ

D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Câu 27. Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 11 kV. Bỏ qua tốc độ đầu của êlectron phát ra từ catôt. Lấy e = 1,6.10–19 C và me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ của êlectron khi đến anôt (đối catôt) bằng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

D. 0,50 ± 0,01 (µm).

ẠO

C. 0,60 ± 0,01 (µm).

Đ

B. 0,50 ± 0,02 (µm).

G

A. 0,60 ± 0,02 (µm).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 26. Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng do một laze phát ra bằng thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, một học sinh xác định được các kết quả: khoảng cách giữa hai khe là 1,00 ± 0,01 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 100 ± 1 (cm) và khoảng vân trên màn là 0,50 ± 0,01 (mm). Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 60 V.

U Y

A. 240 V.

N

H

Ơ

Câu 25. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

N

A. 4 cm.

D

IỄ N

Câu 31. Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 4 3 . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng của nó A. giảm 1,35 lần. B. giảm 1,8 lần. C. tăng 1,35 lần. D. tăng 1,8 lần. Câu 32. Một sóng ngang sợi dây dài. Hình vẽ bên là

hình sin truyền trên một hình dạng của một đoạn

u(cm) 1

M

O -1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N x(cm) 12 Trang

4

24

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 8,2 cm.

C. 8,35 cm.

D. 8,05 cm.

C.

3B0 . 4

D.

3B0 . 2

Đ

Câu 35. Electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại thì bay vào từ trường đều với cảm ứng từ -5

C. 1,76.105 m/s

D. 1,76.106 m/s

TR ẦN

H Ư

N

G

B = 10 T theo quỹ đạo tròn mà hính chiếu của electron lên một đường kính sẽ dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Cho khối lượng electron là 9,1.10-31 kg và điện tích của electron là – 1,6.10-19 C. Vận tốc của electron có độ lớn là A. 3,52.106 m/s B. 3,52.105 m/s

B

Câu 36. Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích = 58, hóa trị 2,

B. 2mA.

C. 2,5mA.

ξ, r

Đ

R

40cm2 bằng điện phân. Biết Ni 0,03mm. Dòng điện qua bình

D. 3mA.

A

A. 1,5mA.

10 00

D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là điện phân có cường độ

B

B. 188,5 m.

C. 60 m.

D. 18.85 m.

TO

A. 600 m.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 37. Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l và tiết diện S thì có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng dây dẫn trên trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm cảm của ống dây là L0. Mắc cuộn cảm L0 với tụ điện để tạo thành mạch dao động điện từ lí tưởng tự do, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA. Mạch dao động cộng hưởng được với sóng điện từ có bước sóng là

Câu 38. Cho đoạn mạch có R, L, trị điện dung C thay đổi được. hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự dụng UC giữa hai bản tụ điện và theo giá trị của điện dung C. Giá nào sau đây?

C mắc nối tiếp, trong đó giá Điện áp xoay chiều đặt vào dụng U và tần số f không đổi. phụ thuộc của điện áp hiệu tổng trở Z của đoạn mạch trị của U gần nhất với giá trị

Đ IỄ N D

A. 40 V.

B. 35 V.

C. 50 V.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2B0 . 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B.

TP

2B0 . 2

ẠO

A.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 34. Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0 . Thời điểm t = t0 , cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0 . Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. 2,74.1012 J. C. 1,71.106 J. D. 1,71.1012 J.

U Y

A. 2,74.106 J.

H

Ơ

Câu 33. Cho khối lượng của hạt nhân 42 He ; prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Lấy 1 u = 1,66.10–27 kg; c = 3.108 m/s; NA = 6,02.1023 mol–1. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol 4 2 He từ các nuclôn là

N

A. 8,5 cm.

D. 45 V

Câu 39. Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ (tụ điện có điện dung C thay đổi được). Điều chỉnh C đến giá trị C0 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại, khi Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đó điện áp tức thời giữa A và M có giá trị cực đại là 84,5 V. Giữ nguyên giá trị C0 của tụ điện. Ở thời điểm t0 , điện áp hai đầu: tụ điện; cuộn cảm thuần và điện trở có độ lớn lần lượt là 202,8 V; 30 V và uR. Giá trị uR bằng B. 60 V.

C. 30 V.

D. 40 V.

D. 0,14.

U Y

C. 0,21.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO Đ G N H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. 0,41.

--- HẾT ---

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 0,12.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 40. Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng đừng, Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử đây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là

N

A. 50 V.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 14

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

26.B

31.D

36.B

2.A

7.D

12.A

17.B

22.B

27.B

32.B

37.D

3.D

8.A

13.D

18.B

23.B

28.A

33.B

4.B

9.B

14.B

19.D

24.A

29.A

34.D

5.D

10.C

15.C

20.A

25.D

Đ

N

H Ư

TR ẦN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

30.A

38.A

40.A

D

IỄ N

Đ

35.A

39.C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

21.B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

16.B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q 11.D

G

TP

6.D

ẠO

1.C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 14

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án C

N

G

Câu 2: Đáp án A

H Ư

Có thể mắc nối tiếp vôn kể với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để

TR ẦN

tạo thành mạch kín vì điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng

đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

B

Câu 3: Đáp án D

10 00

Khi chiếu một chùm bức xạ tử ngoại vào dung dịch fluorexêin thì dung dịch này sẽ phát ra ánh sáng màu

A

lục. Vì ánh sáng màu lục có bước sóng lớn hơn bước sóng tử ngoại.

H

Ó

Chú ý: Bước sóng của ánh sáng kích thích bao giờ cũng nhỏ hơn ánh sáng phát quang (Định luật Stốc).

-L

Í-

Câu 4: Đáp án B

ÁN

ε = EM − EK = −16 E − ( −144 E ) = 128E Câu 5: Đáp án D

ÀN

Khi bị nung nóng đến 3000oC thì thanh vonfam phát ra tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Cảm kháng Z L = Lω0 = L.2ω

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

( ω0 là tần số dao động của mạch điện, ω là một hằng số nào đó).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Từ biểu thức u = U 0 cos ( 2ωt ) ⇒ ω0 = 2ω

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 6: Đáp án D

D

IỄ N

Chùm sáng rọi vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, sau khi qua ống chuẩn trực của máy thì sẽ là một chùm song song.

Câu 7: Đáp án D Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Đáp án A Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường, ba suất điện động xuất hiện trong ba

2π ↔ 120° 3

N

cuộn dây của máy có cùng tần số, cùng biên độ và từng đôi một lệch pha nhau một góc

U Y G

Đ

của chúng bằng số lẻ lần của π. Tức là ∆ϕ = ( 2k + 1) π = 2kπ + π .

H Ư

N

Câu 11: Đáp án D

Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm có

TR ẦN

cùng tần số là loa

Câu 12: Đáp án A

10 00

B

Tại những điểm có cực đại giao thoa thì hiệu khoảng cách từ điểm đó tới hai nguồn bằng k λ .

Câu 13: Đáp án D

Ó

A

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz.

Í-

H

Câu 14: Đáp án B

-L

Nhiên liệu của phản ứng phân hạch là

235 92

U và

239 94

Pu .

TO

ÁN

Câu 15: Đáp án C

Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác quy là nguyên tắc hoạt động.

Đ

Câu 16: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ lệch pha

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 10: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

q = I .t It 1, 6.60 ⇒ q = It = N .e ⇒ N = = = 6.1020  −19 q = N . e e 1, 6.10 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 9: Đáp án B

IỄ N

Hiện tượng quang - phát quang.nào chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

D

Câu 17: Đáp án B f =

c

λ0

= 1,596.1014 Hz

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 18: Đáp án B

âm. *Do đó các chiến sĩ

công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử

dụng chiếc còi như hình

ảnh bên. Khi thổi, còi này phát ra âm, đó là

sóng siêu âm (Vì chó nghe

H

Ơ

Rắn, voi và hươu cao cổ giao tiếp bằng sóng hạ

.Q Đ

Bước sóng màu chàm nhỏ nhất trong các bước sóng mà người ta thí nghiệm nên vân sáng gần vân trung

G

tâm nhất là vân sáng của ánh sáng màu chàm.

H Ư

N

Câu 20: Đáp án A

10 00

B

TR ẦN

VM  m / s   1   ω = A =  m  =  s        ω = I 0 =  A  =  1   Q0  A.s   s 

Bình luận: Hẳn rằng bài toán này các em dễ dàng chọn được đáp án nhanh chóng vì chỉ cần liên

A

hệ giữa cơ và điện.

H

Ó

Câu 21: Đáp án B

Í-

Hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất. Lớp điện môi bây giờ là nước

-L ÁN

Câu 22: Đáp án B

ξ RN + r

.

Đ

ÀN

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là I =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒x~λ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

a

TP

λD

ẠO

Vị trí vân sáng được xác định x = k

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 19: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

được sóng siêu âm).

nguyên chất.

N

Chó và dơi và cá heo nghe được siêu âm.

IỄ N

Câu 23: Đáp án B

D

Hạt Anpha có 4 nuclôn và 2 proton, số proton bằng số electrôn (Điện tích thì trái dấu nhau).Do đó Tổng số hạt nuclôn và êlectron của nguyên tử này là 6.

Câu 24: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Bước sóng chính bằng hai gơn lồi liên tiếp: λ =

v 40 = = 2cm . f 20

*Do tính chất đối xứng hai gợn lồi liên

tiếp (tính từ cần rung) có

Ơ

N

đường kính chênh lệch nhau 2λ = 4 cm .

N H Ư

∆i ∆a ∆D  0, 01 0, 01 1   ∆i ∆a ∆D  + + ⇒ ∆λ = λ  + + + + = 0, 02 Chú ý: Sai số tương  = 0,5  i a D a D  1 100   i  0,5

10 00

B

đối của bước sóng có cùng đơn vị với bước sóng. Ta không quan tâm đến đơn vị của các hệ thức

Hình 1. Cách tạo ra tia X bằng ống Cu-lit-giơ

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 27: Đáp án B

TO

Sử dụng Định lý biến thiên động năng

Wd 2 − Wd 1 = e U ⇔

2eU 2.1, 6.10 −19.11.103 = me 9,1.10−31

IỄ N

Đ

0

1 me v 2 = e U ⇒ v = 2

∆i …. i

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

λ

=

TR ẦN

∆λ

G

ia 0, 5.10 −3.10−3 λ= = = 0, 5.10 −7 = 0,5µ m −2 D 100.10

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP ẠO Đ

Câu 26: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

120 1800

 N1 = N 2 + 1200  N = 1800 U 2 = 600 ⇒ 1  → U 2 = 40V   N1 + N 2 = 2400  N 2 = 600

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

H

Câu 25: Đáp án D

D

⇒ v ≈ 6, 22.107 m / s

Câu 28: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A A 3 → x2 = −3 2 = − 2 2

x1 = 3 =

Từ VTLG ta thu được thời gian cần tìm là

Ơ

N

7 T T T =0,2 s s + → ∆t = 2 12 24

H .Q H Ư

N

G

Câu 30: Đáp án A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách

TR ẦN

giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 31: Đáp án D

nthuy tinh

λkhong khi = nthuy tinh = 1,8 λthuy tinh

A

λkhong khi

H

λthuy tinh =

10 00

B

nthuy tinh v c 4 ⇒ = nuoc = 1,35 ⇒ nthuy tinh = nnuoc .1, 35 = .1, 35 = 1,8 v nnuoc vthuy tinh 3

Ó

n=

-L

Í-

Câu 32: Đáp án B

TO

ÁN

Từ đồ thị ta thấy λ = 24 cm

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

( −10 ) . ( −100 ) = 100 . Như vậy, mắt có thể nhìn được vật từ 100/9 cm đến ∞. d ′f = 9 d′ − f −10 + 100

Đ

d=

TP

Khi ngắm chừng ở cực cận d’ = -10 cm, f = - 100 cm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có khi ngắm chừng ở cực viễn d’ = -100 cm; f = - 100 cm, nên d = ∞;

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 29: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

∆t =

D

*Từ VTLG dễ thấy M và N dao động lệch pha nhau

∆ϕ =

2π 2π xMN λ = 24cm =  → xMN = 8 cm λ 3

*Khoảng cách M và N theo phương Ou được tính bởi Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

∆u = uM − uN = 2a.sin

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

∆ϕ π = 2.1.sin = 3 cm 2 3

2

+ 82 ≈ 8,185 cm

Ơ

( 3)

H .Q Đ

A

= 2, 74.1012 J

G

Q = N ∆E = n.N A .N A = 1.6, 02.1023 .

ẠO

Bấm = SHIFT ( − ) để lưu vào biến A

H Ư

N

ALPHA )

TR ẦN

Câu 34: Đáp án D Trong sóng điện từ thì E và B luôn dao động cùng pha nhau.

B

Tại t0 → E = 0,5 E0 ⇒ B = 0,5 B0

10 00

T => Hai thời điểm vuông pha. 4

A

t = t0 + 0, 25T ⇒ t − t0 =

2

B0 3 2

Í-

H

Ó

Do đó, ⇒ B 2 ( t ) + B 2 ( t0 ) = B02 ⇔ B 2 ( t ) + ( 0,5 B0 ) = B02 ⇒ B ( t ) =

-L

Câu 35: Đáp án A

ÁN

* Khi electron bay vào tong từ trường đều thì lực Loren đómg vai trò là lực hướng tâm giữ cho electron chuyển động tròn đề q B.2 A mv 2 mv 2 R =2 A = v q B  → =v q B⇒v= ≈ 3,52.105 m / s R 2A m

Đ

ÀN

Khi đó:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

TP

∆E = 0,0305uc 2 = 0, 0305.1, 66.10−27. ( 3.108 )

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

∆E = ∆mc 2 =  Zm p + ( A − Z ) mn − mHe  c 2 = ( 2.1, 0073 + 2.1, 0087 − 4, 0015 ) uc 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 33: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2 d = ∆u 2 + xMN =

N

Khoảng cách lớn nhất giữa M và N được tính (Xem hình vẽ).

IỄ N

Câu 36: Đáp án B

D

Khối lượng bám vào catôt: m = DV = D.S .h (h là bề dày).

m=

1 A m.F .n D.S.h .F.n . .It ⇒ I = = ≈ 2mA F n A.t A.t

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 37: Đáp án D Công thức tính hệ số tự cảm của ống dây có chiều dài l và tiết diện của ống là S. Số vòng dây là N.

= 10 −12 F

Bảng chuẩn hóa C

C2= 2,5=10/3C1

C3=

C4=3,75=5C1

B

C1=0,75

1

3/10

3/13

1/5

A

ZC

10 00

3,25=13/3)C1

Í-

H

Ó

 ZC 2 Z C 2 + Z C 4 3 /10 + 1/ 5 1 = = Z ⇒ Z2 = Z4 ⇒ ZL = 2 2 4  C4

ÁN

-L

Cách 1. Gọi ZL0 là giá trị để UCmax khi đó

TO

8 3 3 R 2 + 0, 252 1 R 2 + Z L2 Cmax = 2 = C1 ⇒ Z C max = Z C1 = ⇔ = ⇒ R2 = 3 8 8 0, 25 32 ZL R 2 + ( Z L − Z C1 ) Z C1

2

=

32−1 + ( 0, 25 − 1) 1

2

=

25 38 ≈ 38, 53V 4

IỄ N

Đ

U Z = = U C1 Z C1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

1 ) C

TR ẦN

Khi C1 = 0, 75 chuẩn hóa Z C1 = 1 . (Chú ý: ZC ~

N

G

Câu 38: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO Đ

λ = c.T = c.2π LC = 3.108.2π 0,1.10 −3.10−12 = 18,85m

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

)

U Y

−3 2

Bước sóng mạch thu được:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

−3

.Q

LI 2 ( 0,1.10 )(10 1 1 W = LI 02 = CU 02 ⇒ C = 20 = U0 2 2 102

N

H

lượng:

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

N 2S 1 L l 1 → L ~ → 2 = 1 ⇒ L2 = L0 = L1. = 0,1.10−3 H = 0,1mH Từ công thức tính năng l l L1 l2 2

Ơ

L = 4π .10−7.

D

Cách 2. Áp dụng công thức Độc với hai giá trị của C cho cùng UC

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

 Z C1 = 1 U U  ⇒ U C1 = U C 3 = ⇔ 50 = ⇒ U ≈ 38, 53V Câu 39: Đáp án C ZC 3 = 3 2Z L 2.1/ 4 1− 1−  14 3 Z C1 + Z C 3 1+ 14

H

Ơ

Cách giải 1:

N

TR ẦN

10 00

B

Cách giải 2. (Cách hiện đại. Dành cho học sinh giỏi).

25 25 uL Z Z = L = ⇒ L = uC Z C 169 ZC 169

ZL ZC

H

Z 12 U U = ⇒ sin ϕ0 = cos ϕ RL = 1 − L = sin ϕ0 cos ϕ RL Z C 13

ÁN

1−

=

-L

U

U Cmax =

Í-

Khi C thay đổi để UCmax thì:

Ó

A

Ta có: u RL = U 0 RL = 84,5V

12 U R U L = U 02RL −U 02R U 0 RL =84,5 U 0 L = 32,5V =  →U 0 R = 78V → 13 U 0 RL

Đ

ÀN

cos ϕ RL =

2

2

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

 30 + uR   30 + 202,8 + u R  ⇒  +  = 1 ⇒ uR = 30V 202,8  84, 5   

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

H Ư

2 2   u L + uRL   u  Khi C để UCmax nên U ⊥ U RL ⇒   +  =1  U 0 RL   U 0 

G

Đ

ẠO

2

R2 + ( Z L − ZC ) R 2 + Z L2 12 12 ZC = ⇒ R = ⇒ U 0 = U 0 RL = U 0 RL = 202,8 2 2 ZL 5 R + ZL 5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP

.Q

30 25 169 169 uL Z Z L chuẩn hóa Z L = 1 ⇒ Z C = = L = = ⇒ ZC = 25 uC ZC 202,8 169 25

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ta có: u RL = U 0 RL = 84, 5V

2

D

IỄ N

 u   u   u   30  u R ⊥ uL ⇒  R  +  L  = 1 ⇔  R  +   = 1 ⇒ uR = 30V  78   32,5   U0R   U0L 

Cách giải 3. Ta có: U 0 RL = 84, 5 V . Khi C thay đổi để UCmax thì ta có

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

 U U = U 2 1 U 0 LU 0C = 84,52 0 RL ( )  0 L 0C  2 U 0 L = 32,5V  2 2 2 2 2 U 0 RL = U 0 R + U 0 L ⇒ U 0 R + U 0 L = 84,5 ⇒  U 0 R = 78V  U = 6, 76U U Z u 0 0 C L 0 C C C   = =  U 0 L Z L u L 2

2

-L

λ

= ( 80 − 65 ) cm ⇒ λ = 30cm

ÁN

Từ hình vẽ ta có

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 40: Đáp án A

λ

TO

Mặt khác l = k

2

0< x <

λ

4 = 80 + 2 x  →0 <

0,5k λ − 80 λ ≤ ⇔ 5,3 < k < 6, 3 2 4

IỄ N

Đ

→ k = 6 ⇒ Trên dây có đúng 6 bó sóng.

λ 2

= 6.

30 = 90cm = 80 + 2 x ⇒ x = 5 cm → Ab = 2

AM 1 cm = 2π x 3 sin

λ

D

l = k.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

R 2 + Z L2 ⇒ Z L ZC = R 2 + Z L2 ⇔ U 0 LU 0C = U 02RL ZL

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

N

H Ư

*Học sinh khá: Nhớ công thức khi C thay đổi để UCmax thì ta có

G

Đ

suy ra ngay U 0 LU 0 C = U 02RL . (không cần nhớ công thức)

ZC =

TP

ẠO

*Học sinh giỏi: Dùng giản đồ. Khi C thay đổi để UCmax thì ∆AMB vuông tại A.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chú ý: Công thức (1) suy ra từ đi theo hai hướng tư duy như sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

 uR   30    +  = 1 ⇒ uR = 30V  78   32,5 

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

A .2π . f 2π Ab = = δ= b v λ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2π .

1 3 = 0,12 30

Chú ý: Hai điểm cùng pha phải nằm trên cùng bó chẵn hoặc bó lẻ.

Trang 17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 15

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

C. giao thoa ánh sáng.

D. phản xạ ánh sáng.

B. hút nhau một lực 5 N.

C. đẩy nhau một lực 5N.

D. đẩy nhau một lực 0,5 N.

TR ẦN

H Ư

A. hút nhau một lực 0,5 N.

N

G

Đ

Câu 3. Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

Câu 4: Cho các kết luận sau về sự phóng xạ:

(1) phóng xạ là một loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng,

10 00

B

(2) phương pháp chụp X quang trong y tế là một ứng dụng của hiện tượng phóng xạ, (3) tia phóng xạ γ được dùng để chữa bệnh còi xương,

Ó

A

(4) tia phóng xạ α có bản chất là dòng hạt nhân 42 He ,

Các kết luận đúng là

B. (1), (2) và (4).

-L

A. (1), (4) và (5).

Í-

H

(5) độ phóng xạ của một chất không phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh.

C. (3) và (5). D. (2) và (3).

ÁN

Câu 5. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

ÀN

A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.

Đ

B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. nhiễu xạ ánh sáng.

ẠO

A. tán sắc ánh sáng.

TP

Câu 2: Máy quang phổ lăng kính có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. Bức xạ hồng ngoại.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Bức xạ tử ngoại.

U Y

B. Bức xạ gamma.

.Q

A. Bức xạ nhìn thấy.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Người ta có thể quay phim trong đêm tối nhờ loại bức xạ nào dưới đây?

IỄ N

C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

D

D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố. Câu 6: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

B. ε =

λ . hc

C. ε =

hλ . c

D. ε =

hc . λ

C. Tỏa ra 2,67.10-13J.

D. Thu vào 2,67.10-13J.

N

B. Thu vào 2,67MeV.

U Y

A. Tỏa ra 2,67MeV.

H

Ơ

30 Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân α + 27 13 Al → 15 P + n. Biết khối lượng của các hạt nhân là m(α)=4,00150u; m(Al)=26,97435u; m(P)=29,97005u; m(n)=1,00867u. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

.Q

C. ω = LC.

D. ω = LC.

G

Đ

Câu 9: Mắc một vôn kế đo hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một điện trở có dòng điện xoay chiều chạy qua. Số chỉ của vôn kế cho biết

H Ư

N

A. hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở. B. hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở.

TR ẦN

C. cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua điện trở. D. cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở.

A. phóng xạ.

B. hóa học.

10 00

B

Câu 10: Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao có được nhờ các phản ứng ở bên trong lõi của chúng. Đó là các phản ứng C. phân hạch.

D. nhiệt hạch.

A

Câu 11. Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là

H

Ó

A. các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.

Í-

B. các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.

-L

C. hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

ÁN

D. các đường sức là các đường có hướng.

TO

Câu 12. Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,700. Bề dày của bản mặt là e = 2cm. Độ rộng của chùm tia khi ló ra khỏi bản mặt là

Đ

A. 0,146cm.

B. 0,0146m.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 . LC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. ω =

TP

1 . LC

ẠO

A. ω =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch xác định bởi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cλ . h

N

A. ε =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 0,0146cm. D. 0,292cm

D

IỄ N

Câu 13: Trong số 5 thiết bị: quạt điện; đèn lade; pin mặt trời; máy biến áp; đồng hồ quả lắc, có mấy thiết bị có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ? A. 1 thiết bị.

B. 2 thiết bị.

C. 3 thiết bị.

D. 4 thiết bị.

Câu 14: Một bức xạ đơn sắc truyền trong nước có tần số là 1015Hz. Biết chiết suất tuyệt đối của nước là n =1,33. Đây là một bức xạ

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. hồng ngoại

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. nhìn thấy.

C. tử ngoại.

D. Rơn-ghen.

Câu 15. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng

N

D. 2,5o.

.Q

D. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.

C. 3, 45.10−19 J.

D. 3, 45.10−25 J.

N

B. 5,52.10−25 J.

TR ẦN

H Ư

A. 5,52.10−19 J.

G

Đ

Câu 18: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,36µm. Công thoát electron ra khỏi kim loại đó xấp xỉ bằng

Câu 19: Đơn vị đo của cường độ âm là

B. W.m2. C. B (ben) D. W/m2.

A. dB (đề-xi ben).

A

10 00

B

Câu 20: Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và quanh gốc tọa độ O. Một đại lượng Y nào đó của vật phụ thuộc vào li độ x của vật theo đồ thị có dạng một phần của đường pa-ra-bôn như hình vẽ bên. Y là đại lượng nào trong số các đại lượng sau?

H

Ó

A. Vận tốc của vật.

Động năng của vật.

D.

Gia tốc của vật.

Í-

C. Thế năng của vật.

B.

ÁN

-L

Câu 21. Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là A. 4 mT.

B. 8 mT.

C. 8 π mT.

D. 4 π mT.

Câu 22: Dao động của một vật dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn gọi là dao động

ÀN

A. tự do.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

D. tắt dần.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. hai mặt cầu lõm.

TP

B. hai mặt phẳng.

ẠO

A. hai mặt cầu lồi.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 17: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 2(rad/s). C. 0,5π(rad/s). D. π(rad/s).

U Y

A. 0,5(rad/s).

N

π Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos( πt + )cm . Tần số góc của vật là 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3,5o.

Ơ

B. 10o.

H

A. 7,1o.

D

IỄ N

Đ

Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng λ. Chiều dài l của dây phải thỏa mãn điều kiện 1 λ với k=0,1,2,…. 2 4

A. l = (k + ) C. l = k

λ với k=1,2,3,…. 4

B. l = k

λ với k=1,2,3,…. 2 1 λ với k=0,1,2,…. 2 2

D. l = (k + )

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. cùng pha nhau.

B. lệch pha nhau π/2.

C. ngược pha nhau.

D. lệch pha nhau π/4. (1) biểu diễn hiệu điện trong số các phần tử: đường hình sin (2) biểu X chứa

H

Ơ

u,i

U Y

O

N

(1) (2) t

Đ

D. điện trở thuần và tụ điện.

B. 2,25.1018J.

1 10−3 H ,C = F và π 4π

TR ẦN

Câu 27: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp có L =

D. 0,75.1010J.

N

C. 1,50.1010J.

H Ư

A. 4,50.1018J.

G

Câu 26: Một bạn học sinh nặng 50kg. Năng lượng nghỉ của bạn học sinh đó bằng

R = 60 3Ω cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức

π rad. 4

B.

π rad. 6

C.

π rad. 4

10 00

A. −

B

u=240cos(100πt)V. Góc lệch pha giữa hiệu điện thế u và cường độ dòng điện i chạy qua mạch bằng D. −

π rad. 6

H

Ó

A

Câu 28: Vệ tinh Vinasat-1 là một vệ tinh địa tĩnh bay quanh Trái Đất ở độ cao 35786km so với mặt đất. Coi Trái Đất là một quả cầu có bán kính 6378km. Nếu bỏ qua thời gian xử lý tín hiệu sóng điện từ trên vệ tinh thì thời gian truyền sóng điện từ lớn nhất giữa hai vị trí trên mặt đất thông qua vệ tinh xấp xỉ bằng B. 0,28s.

C. 0,24s.

D. 0,12s.

-L

Í-

A. 0,14s.

Câu 29: Một tụ điện có dung kháng 200Ω mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch điện này π 6

ÁN

hiệu điện thế u = 120 2cos(100πt) ( V ) thì cường độ dòng điện qua mạch là i = 0,6cos(100π t − ) ( A ) . Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị xấp xỉ bằng

ÀN

A. 240,0V.

B. 207,8V.

C. 120,0V.

D. 178,3V.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. tụ điện và cuộn dây thuần cảm với ZC<ZL.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. tụ điện và cuộn dây thuần cảm với ZC>ZL.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 25: Trong đồ thị ở hình bên, đường hình sin thế ở hai đầu một hộp kín X chứa hai phần tử điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Còn diễn cường độ dòng điện qua hộp kín X đó. Hộp

N

Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng đang hoạt động. Cảm ứng từ của từ trường trong cuộn cảm và cường độ điện trường của điện trường trong tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số và

D

IỄ N

Đ

Câu 30: Trong một thí nghiệm Y-âng về gia thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,5(mm); khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn ảnh là 80(cm); nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40(µm) đến 0,75(µm). Trên màn ảnh, vị trí có sự trùng nhau của ba vân sáng của ba bức xạ đơn sắc khác nhau ở cách vân sáng trung tâm một đoạn gần nhất là A. 3,20mm.

B. 9,60mm.

C. 3,60mm.

D. 1,92mm.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31:). Mạng điện sinh hoạt ở Nhật Bản có hiệu điện thế hiệu dụng là 110V trong khi ở Việt Nam ta là 220V. Chiếc đài Sony xách tay từ Nhật Bản về nước ta phải được gắn thêm một máy biến áp nhỏ có tổng số 2400 vòng dây. Cuộn sơ cấp của máy biến áp này có số vòng dây là B. 1200 vòng.

C. 800 vòng.

D. 1800 vòng.

B. 0,69µm.

C. 0,70µm.

D. 0,75µm.

Í-

H

Ó

Câu 35: Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

-L

A. 1,625.10-10 m. B. 2,25.10-10 m. C. 6,25.10-10 m D. 1,25.10-10 m.

TO

ÁN

Câu 36: Một điểm sáng S dao động điều hòa trước một thấu kính có tiêu cự 10 cm, theo phương vuông góc với trục chính và cách thấu kính 40/3 cm. Sau thấu kính đặt một tấm màn vuông góc trục chính để thu được ảnh S' của S. Chọn trục tọa độ có phương trùng phương dao động của S, gốc tọa độ nằm trên trục chính của thấu kính. Nếu điểm S dao động với phương trình x = 4cos(5πt +π/4) cm thì phương trình dao động của S' là B. x = 4cos(5πt +π/4) (cm).

IỄ N

Đ

A. x = -12cos(2,5πt +π/4) (cm). C. x = -12cos(5πt +π/4) (cm). (cm).

D

khoảng cách hẹp, D là từ mặt phẳng hẹp đến màn khoảng cách sáng liên tiếp. giá trị trung

A

A. 0,71µm.

10 00

B

TR ẦN

Trong đó a là a(mm) D(m) L(mm) λ(µm) giữa hai khe khoảng cách 0,10 0,60 18 chứa hai khe 0,15 0,75 14 ảnh và L là giữa 5 vân 0,20 0,80 11 Bạn hãy tính bình của bước sóng ánh sáng sử dụng trong lần thực hành của nhóm học sinh này.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Câu 34: Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm giao thoa Y-âng để đo bước sóng ánh sáng và lập được bảng số liệu như sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D. cực đại bậc 2.

TP

C. cực tiểu thứ 2.

ẠO

B. cực đại bậc 3.

Đ

A. cực tiểu thứ 3.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 33: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = 5cos(20πt+π)cm và tạo ra hiện tượng giao thoa sóng. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm M trên mặt nước cách S1 đoạn 16cm và cách S2 đoạn 20cm. Điểm M thuộc đường

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 32: Một điện tích q = 10-8 C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam đều ABC cạnh a = 20cm đặt trong điện trường đều E cùng hướng với BC và E = 3000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là A. – 10 V. B. 10 V. C. -300 V. D. 300V.

N

A. 1600 vòng.

D. x = 4cos(5πt -3π/4)

Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện ξ , r động ξ = 12 V và điện trở trong r = 0. Hai đèn cùng có hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho hai đèn sáng bình thương thì R0 phải có giá trị bằng R0

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 0,5R.

B. R.

C. 2R.

D. 0.

Ơ

D. 0,32J.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,16J.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 0,64J.

TR ẦN

A. 0,48J.

H Ư

N

G

Đ

I(A) 1 10−3 Câu 40: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp có L =O H , C = 2 3F và R =5 60 3Ω , cuộn dây thuần cảm. Đặt π 4π vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=240cos(100πt)V. Năng lượng từ trường trong cuộn dây tại thời điểm t=2017s xấp xỉ bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q

Câu 39: Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. U(10V) Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá5 trị của biến thế nguồn, đọc giá trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện 2,2 bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây? A. 5 Ω. B. 10 Ω. C. 15 Ω. 1,9 D. 20 Ω.

N

D. 3,45MeV.

TP

C. 1,35MeV.

ẠO

B. 1,65MeV.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 4,05MeV.

H

ra là Hêli 42 He và X. Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và phản ứng tỏa ra một năng lượng là 3,0MeV. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân (đo bằng đơn vị u) bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng

N

Câu 38: Người ta dùng prôton có động năng 4,5MeV bắn phá hạt nhân Beri 94 Be đứng yên. Hai hạt sinh

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 15

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

36.C

2.A

7.B

12.C

17.A

22.C

27.B

32.C

37.A

3.B

8.A

13.B

18.A

23.B

28.B

33.D

38.D

4.A

9.A

14.C

19.D

24.B

29.D

34.D

5.C

10.D

15.A

20.B

25.A

TR ẦN

G

H Ư

N TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

30.A

40.A

D

IỄ N

Đ

35.D

39.B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

31.A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

26.A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

21.C

.Q

16.D

TP

11.A

ẠO

6.D

Đ

1.D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

G

Câu 2: Đáp án A

H Ư

Máy quang phổ lăng kính có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng tán sắc ánh sáng.

TR ẦN

Câu 3: Đáp án B Hai điện tích trái dấu thì chúng đẩy nhau.

εr

−4

/ 3)

2.12

2

= 5N

Ó

A

Câu 4: Đáp án A

B

(10 = 9.10 . 9

10 00

F =k

q1q2

Í-

H

Số phát biểu đúng là (1), (4) và (5).

-L

*Phát biểu (2) sai bởi vì phương pháp chụp X quang trong y tế là một ứng dụng của tia X.

ÁN

*Phóng xạ γ không dùng để trị bệnh còi xương.

Câu 5: Đáp án C

ÀN

Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Người ta có thể quay phim trong đêm tối nhờ loại bức xạ bức xạ hồng ngoại

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Câu 1: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

N

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 15

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Đ

electron quay xung quanh nguyên tử là sai.

D

IỄ N

Câu 6: Đáp án D *Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi ε = hf =

hc

λ

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 7: Đáp án B Năng lượng của phản ứng hạt nhân được xác định bởi ∆E = ( mtruoc − msau ) c 2 = ( 4, 00150 + 26,97435 − 29,97005 − 1, 00867 ) uc 2

N

931,5 MeV

U Y

Câu 8: Đáp án A

N

Mắc một vôn kế đo hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu một điện trở có dòng điện xoay chiều chạy qua.

H Ư

Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở .

TR ẦN

Câu 10: Đáp án D

Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao có được nhờ các phản ứng ở bên trong lõi của chúng. Đó là các

10 00

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

hydro thành heli. Quan sát (Hình 1).

B

phản ứng nhiệt hạch. Điều này có nghĩa nó tạo ra năng lượng bằng tổng hợp hạt nhân của hạt nhân

Hình 1. Quá trình phản ứng nhiệt hạch bên trong lõi mặt trời

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Câu 9: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

1 LC

ẠO

Tần số góc riêng của mạch xác định bởi ω =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

⇒ ∆E = −2, 76MeV < 0 => phản ứng thu năng lượng.

D

Câu 11: Đáp án A Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau là sai.

Câu 12: Đáp án C Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

  sin 60   sin 60  sin r = 1, 732 rt = arcsin  1, 732  → SHIFT RCL ( − ) → A     t ⇒  sin 60  r = arcsin  sin 60  → SHIFT RCL ..., → B = 1, 7  1, 7   sin rd  d  

TR ẦN

áp. Câu 14: Đáp án C

λck n

.

A

λmt =

10 00

B

*Ta có bước sóng của bức xạ khi truyền trong chân không và trong nước liên hệ với nhau qua biểu thức

ÁN

Câu 15: Đáp án A

Í-

H

Ó

c 3.108 = 15 = 3.10−7 m = 0,3.10−6 µ m => Thuộc vùng tử ngoại. f mt 10

-L

λmt =

Vì α 0 = 5° < 10° → Nên cơ năng của con lắc được tính gần đúng.

ÀN

Cơ năng trước và sau bị vướng đinh được bảo toàn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Có hai thiết bị có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ đó là quạt điện và máy biến

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ N

G

Câu 13: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

d = C.sin 30° = C.cos 60° → = (Màn hình hiển thị).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

HI = e ( tan rd − tan rt ) = 2. ( tan B − tan A ) → = SHIFT RCL Hyp → C

IỄ N

Đ

l Wtruoc = Wsau ⇔ 0,5mglα 2 = 0,5mg. .α 02 ⇒ α 0 = α 2 = 5 2 ≈ 7,1° 2

D

Câu 16: Đáp án D Tần số góc của vật là π(rad/s).

Câu 17: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.

Câu 18: Đáp án A

6, 625.10−34.3.108 = 5,52.10−19 J −6 0,36.10

N U Y

.Q

[W ] P = 2 4π R  m 2 

ẠO

Câu 20: Đáp án B

G

Đ

*Từ đồ thị ta thấy đại lượng Y phụ thuộc vào li độ x theo một đường parabol. Do đó Y chỉ có thể là thế

H Ư

1 2 kA . 2

TR ẦN

Y = Wd =

N

năng và động năng. Tuy nhiên khi li độ x = 0 động năng của vật đạt cực đại và bằng cơ năng nên

Câu 21: Đáp án C

10 00

B

Cảm ứng từ của ống dây được xác định B = 4π .10−7.

A

Trong đó: N là số vòng dây.

N .I (1) l

H

Ó

l là chiều dài của ống dây.

Í-

N 1 (1) 1 20 = → B = 4π .10−7. .I = 4π .10−7. = 8π .10−3 T l d d 0,5.2.10−3

-L

l = N .d ⇒

TO

ÁN

Chú ý: d là đường kính của dây dẫn. Câu 22: Đáp án C

Đ

Dao động của một vật dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

I=

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đơn vị đo của cường độ âm là W/m2. Đơn vị này suy ra từ công thức tính cường độ âm

N

H

Câu 19: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

λ0

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

hc

Ơ

Công thoát A =

IỄ N

Câu 23: Đáp án B

D

*Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng λ . Chiều dài l của dây phải là số

nguyên lần nữa bước sóng tức là l = k

λ 2

với k=1,2,3,….

Câu 24: Đáp án B Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Do u và i dao động vuông pha nên E trong tụ và B trong cuộn cảm dao động vuông pha với nhau.

Câu 25: Đáp án A *Từ đồ thị ta có đường (1) sớm pha hơn đường (2) tức là hiệu điện thế hai đầu hộp X sớm pha hơn cường

Ơ

N

độ dòng điện.

U Y

Như vậy đáp án A thỏa mãn.

2

TR ẦN

E = m0 c 2 = 50. ( 3.108 ) = 4,5.1018 J

H Ư

Năng lượng nghỉ của bạn học sinh đó được xác định bởi

N

G

Câu 26: Đáp án A

B

Câu 27: Đáp án B

A

10 00

 Z L = Lω = 100Ω Z − Z C 100 − 40 1 π  ⇒ tan ϕ = L = = ⇒ϕ =  1 6 R 60 3 3  Z C = Cω = 40Ω

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 28: Đáp án B

nhìn từ cực Bắc)

IỄ N

Đ

Hình 2. Minh họa vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất (Mặt cắt khi

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Đáp án D. i sẽ sớm pha hơn so với i

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Đáp án B và C thì u và i sẽ vuông pha.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chú ý:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Đáp án A. điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm thì u luôn sớm pha hơn i.

D

*Quá trình truyền sóng từ A đến B thông qua vệ tinh C.

*Nếu bỏ qua thời gian xử lý tín hiệu sóng điện từ trên vệ tinh thì thời gian lớn nhất truyền sóng từ A đến B là

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

2d 2 t= = c

( R + h)

2

− R2

c

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

= 0, 28s

N

Câu 29: Đáp án D

H

Ơ

Bấm SHIFT Mode 4 (Để cài chế độ rad).

H Ư

*Trên màn có 3 vân sáng trùng nhau tức là có 3

a

λmin ≤

= ( k − 2)

λD a

⇒λ =

k λmin k −2

2λmax k λmin ≤ λmax ⇒ k ≥ λmax − λmin k −2

10 00

λmin D

A

k

vân bậc k − 2 của bức

B

xạ λ. Do đó ta có

TR ẦN

Như vậy vân bậc k của bức xạ nhỏ nhất trùng với

phổ chồng lấn.

H

Ó

λ

Í-

2.0, 75 = 4, 29 ⇒ kmin = 5 0, 75 − 0, 4

-L

k≥

ÁN

 Như vậy từ phổ bậc k − 2 = 3 bắt đầu có sự chồng lấn của 3 bức xạ . Khoảng cách nhỏ nhất từ vị trí

TO

trùng gần O nhất đến vân trung tâm là OM.

λmin D a

= 3, 2.10−3 mm

Đ

OM = xmin = kmin

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Câu 30: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP ẠO

U 0d 252,12 = = 178,3V 2 2

Đ

Ud =

U0 d

uC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

u

.Q

π  ud = U 0 ∠ϕu − ( − Z C i ) . ( I 0 ∠ϕi ) = 120 2 + 200i  0, 6∠ −  = 252,12 ∠0, 42  6  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bấm Mode 2 SHIFT Mode ∇ 3 2 (Để cài chế độ tính toán dạng phức).

D

IỄ N

Câu 31: Đáp án A

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-L

v d − d1M 20 − 16 = 2 cm ⇒ k = 2 M = = 2 ⇒ Cực đại bậc 2. f 2 λ

Đ

ÀN

Câu 34: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H

λ=

ÁN

Câu 33: Đáp án D

Í-

U BA = VB − VA = E.d = 3.103.0,1 = 300V ⇒ U AB = −300V

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B

A

BC = 10cm = 0,1m 2

Ó

d = BI =

10 00

Xét điện tích đi từ B đến A. Hình chiếu của vectơ dịch chuyển lên phương của E là BI.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

220 220 U1 N1 N1 N1 = ⇒ = ⇔ = ⇒ N1 = 1600 U 2 N2 110 N − N1 110 2400 − N1

a1 + a2 + a3 0,1 + 0,15 + 0, 2 = = 0,15mm 3 3

D=

D1 + D2 + D3 0, 6 + 0, 75 + 0,8 = = 0, 72mm 3 3

D

IỄ N

a=

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

L1 + L2 + L3 18 + 14 + 11 = = 14,33mm 3 3

λD

i =

a

L λD L.a = ⇒λ = ≈ 0, 75µ m 4 a 4D

N

L=

π A′ A′  ⇔ 3 = ⇒ A′ = 12 cm → x′ = −12 cos  5π t +  ( cm ) A 4 4 

Ó

A

k =

10 00

B

40 .10 40 d. f d′ = 3 = 40cm → k = − = − = −3 < 0 (Ảnh ngược chiều với vật). d′ = 40 40 d− f d − 10 3 3

Í-

H

Câu 37: Đáp án A

-L

Đèn sáng bình thường khi hiệu điện thế (HĐT) hai đầu đèn bằng HĐT định mức và cường độ chạy qua

ÁN

đèn bằng cường độ định mức chạy qua đèn.

TO

U d = U dm = 6V và I d = I dm =

U dm 6 12 = ; I = I d 1 + I d 2 = 2.I d = (1) R R R

Đ IỄ N

I=

ξ Rd + R0 + r

()  → 1

R = 0,5R 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

f = 10cm > 0 thấu kính dùng trong bài là thấu kính hội tụ. Ảnh hứng được trên màn chính là ảnh thật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

Câu 36: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q TP G

Đ

ẠO

 1  1 1, 6.10−19.3.3.103 = 6, 625.10−34.3.108  min − ⇒ λ2min = 1, 25.10−10 m −10  1,875.10   λ2

Điện trở tương đương của hai đèn là Rd =

D

U Y

hc   e U = λ min  1 1   1 Từ công thức  ⇒ e ∆U = hc  min − min  λ1   λ2  e (U + ∆U ) = hc min  λ2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

Câu 35: Đáp án D

12 12 = ⇒ R = 0, 5R R 0, 5 R + R0 + 0

Câu 38: Đáp án D

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*Phương trình phản ứng hạt nhân p11 + 94 Be →24 He + 36 X    p p ⊥ pα p 2 = 2 Km p = pX + pα  → p 2p + pα2 = p X2  → m p K p + mα Kα = mX K X

Ơ

N

*Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có

U Y G N

U 5.10 = = 10Ω I 5

H Ư

Do đó R =

Đ

=5.10V nằm trên đường Vôn – Ampe.

TR ẦN

Câu 40: Đáp án A

10 00

B

 Z L = 100Ω π 240 ⇒i= = 2∠ −  6 60 3 + (100 − 40 ) i  Z C = 40Ω

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

π 1 1 1 π   i = 2 cos  100π t −  ⇒ Wt = Li 2 = . . 2 cos 2  100π .2017 −  ≈ 0, 48 J 6 2 2 π 6  

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Qua 3 lần đo học sinh sẽ vẽ được 3 chấm trên đồ thị. Nhận thấy chấm thứ 3 ứng với I = 5A và U

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 39: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

4,5 + 4 Kα = 6 K X  K = 3, 45 MeV ⇒ ⇒ X  Kα = 4, 05MeV  K X + Kα = 7,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

∆E + K p = K X + Kα = 3 + 4,5 = 7,5

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

D. Gia tốc lực kéo về.

D. giác mạc.

G

C. thủy tinh thể.

N

B. dịch thủy tinh.

H Ư

A. thủy dịch.

Đ

Câu 3: Bộ phận của mắt giống như thấu kính là

TR ẦN

Câu 4. Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì A. dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

B

B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

10 00

C. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng. D. hỏng nút khởi động.

-L

C. tán sắc ánh sáng.

Í-

A. phản xạ ánh sáng.

H

Ó

A

Câu 5: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng B. phản xạ toàn phần. D. giao thoa ánh sáng.

ÁN

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ, biết r = 2 Ω; R = 13 Ω, RA = 1 Ω. Chỉ số của ampe kế là 0,75 là A. 21,3 V. B. 10,5 V.

ÀN

C. 12 V.

A. Suất điện động của nguồn

D. 11,25 V.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Li độ và gia tốc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Gia tốc với vận tốc.

ẠO

A. Li độ và vận tốc.

TP

Câu 2. Trong dao động điều hòa hai đại lượng nào sau đây dao động ngược pha nhau?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. hiện tượng quang điện. D. tác dụng của dòng điện lên nam châm.

.Q

U Y

A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. tác dụng của từ trường lên dòng điện.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên

Đ

Câu 6.

IỄ N

Câu 7: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10−11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng

D

A. 47,4.10−11 m. B. 132,5.10−11 m. C. 84,8.10−11 m D. 21,2.10−11 m.

Câu 8. Khi đo tiêu cự của thấu kính phân kì, đại lượng nào sau đây không cần xác định với độ chính xác cao? A. Khoảng cách từ vật đến thấu kính phân kì; Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Khoảng cách từ thấu kính phân kì đến thấu kính hội tụ; C. Khoảng cách từ thấu kính hội tụ đến màn hứng ảnh; D. hiệu điện thế hai đầu đèn chiếu.

Đ

D. cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở thuần

N

G

Câu 11. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về chùm sáng qua thấu kính hội tụ khi đặt trong không khí là

H Ư

A. chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ;

TR ẦN

B. chùm sáng tới hội tụ, chùm sáng ló hội tụ;

C. chùm sáng tới qua tiêu điểm vật, chùm sáng ló song song với nhau; D. chùm sáng tới thấu kính không thể cho chùm sáng phân kì.

B. 8.

C. 6.

D. 10.

A

A. 9.

10 00

B

Câu 12: Trên một sợi dây AB dài 90 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số 50 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Số bụng sóng trên dây là

B. 3C.

-L

A. 4C.

Í-

H

Ó

Câu 13: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 25 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 50 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên tụ điện có điện dung C' bằng C. 2C.

D. C .

ÁN

Câu 14: Trong một thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Trên màn khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối cạnh nhau bằng

ÀN

A. 2 mm.

B. 0,5 mm.

C. 4 mm.

D. 1 mm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai bản tụ điện

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch A. cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. thấu kính.

Ơ

C. cáp dẫn sáng trong nội soi.

H

B. gương cầu.

N

A. gương phẳng.

N

Câu 9. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

Đ

Câu 15: Khi nói về tia gamma (γ), phát biểu nào sau đây sai ?

IỄ N

A. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

D

B. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X. C. Tia γ không mang điện.

D. Tia γ không phải là sóng điện từ .

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua mạch trễ pha π/ 3 so với điện áp hai đầu mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng C. 2R.

D. R.

Ơ

B. R 3 .

N

A. R 2 .

c . λ0

N0 . 8

C.

3N 0 . 4

D.

7N0 . 8

H Ư

N

Câu 19: Công của lực điện không phụ thuộc vào A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

TR ẦN

B. cường độ của điện trường. C. hình dạng của đường đi.

B

D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

B. f =

I0 . 2πQ0

f=

Ó

I0 . Q0

2πQ0 . I0

D. f =

Q0 . I0

H

A. f =

A

10 00

Câu 20: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực địa của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 21. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Biết R không đổi, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L không đổi, điện dung của tụ điện thay đổi được. Khi điện dung C = C1 và C = C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị, khi C = C1 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc 300, khi C = C2 thì điện áp u hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn i một góc 750. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là UCmax, đồng thời điện áp hiệu dụng hai đầu R lúc này là 90 V. UCmax gần giá trị nào nhất sau đây? A. 175 V. B. 215 V. C. 185 V. D. 195 V. Câu 22. Dùng một thước chia độ đến milimet đo khoảng cách d giữa hai điểm A và B, cả 5 lần đo đều cho cùng giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

Đ IỄ N

A. d = (1345 ± 2) mm.

D

C. d = (1345 ± 3) mm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B.

Đ

N0 . 4

G

A.

ẠO

Câu 18: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. f <

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

λ0 . c

TP

C. f <

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. f < cλ 0 .

.Q

c f

A. λ 0 > .

U Y

N

H

Câu 17: Chiếu một bức xạ đơn sắc có tần số f vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện ngoài là λ0 thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra (electron bứt ra khỏi kim loại). Khi đó, ta có mối quan hệ đúng là (c là vận tốc ánh sáng trong chân không)

B. d = (1,345 ± 0,001) m. D. d = (1,3450 ± 0,0005) m.

Câu 23. Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau

λ

( λ là bước sóng), sóng 3 có biên độ A và chu kỳ T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử ở thời điểm t1, hai điểm M, N có li độ lần lượt

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

là uM=3cm và uN=-3cm. Ở thời điểm t2 liền ngay sau đó có uM=+A. Hãy xác định biên độ A và thời điểm t2?

T . 6

11T . 12

D. A = 2 3cm, t2 = t1 +

T . 6

N

B. A = 6cm, t2 = t1 +

H

C. A = 6cm, t2 = t1 +

11T . 12

Ơ

A. A = 2 3cm, t2 = t1 +

D. 2,5 cm.

H Ư

Câu 26. Âm La của cây đàn ghita và của cái kèn không thể cùng

B. đồ thị dao động âm

C. cường độ âm

D. tần số.

TR ẦN

A. mức cường độ âm

R 2 − ZC 2 R

R

. B.

.

2

R − ZC

C.

R 2 + ZC 2

10 00

A.

B

Câu 27. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện ỉà zc. Hệ số công suất của đoạn mạch là

2

R

. D.

R 2

R + ZC 2

.

H

Ó

A

Câu 28: Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng Em sang quỹ đạo dừng có mức năng lượng En thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân tăng 16 lần. Biết tổng m và n nhỏ hơn 6. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo B. K sang N.

C. N sang K.

D. L sang K.

-L

Í-

A. K sang L.

ÁN

Câu 29. Chiếu từ nước ra không khí một tia sáng gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi sát với mặt phân cách giữa hai môi trường. Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí có màu A. tím, lam, đỏ. B. đỏ, vàng, lam. C. lam, tím. D. đỏ, vàng.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 30. Hai vật nhỏ dao động điều hòa cùng tần sốx.(cm) Đồ thị biểu diễn li độ của hai vật nhỏ phụ thuộc thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Biết A1 rằng t2 − t1 = 5/16 s. Khi thế năng vật một là 25 mJ thì động năng vật hai 1,5 là 119 mJ. Khi động năng vật hai là 38 mJ thì thế năng vật mộ t là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 5,0 cm.

G

B. -5,0 cm.

N

A. -2,5 cm.

Đ

ẠO

Câu 25.Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(8πt-0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t=3 s, ở điểm x=25cm, phần tử sóng có li độ là.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 0,316s.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 0,232s

.Q

B. 0,084s

TP

A. 0,168s

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 24. Một vật treo vào lò xo nhẹ làm nó dãn ra 4cm tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng. Lực kéo và lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm treo lò xo có giá trị lần lượt là 10N và 6N..Hỏi trong 1 chu kỳ dao động thời gian lò xo nén bằng bao nhiêu? Cho g = π2 = 10 m/s2

A. 88 mJ.

B. 98 mJ.

C. 60 mJ.

D. 72 mJ.

t1

t2

t (s)

A2

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

π   (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn 12   cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có R = ZL = 3ZC . Tại thời điểm nào đó điện áp tức thời trên tụ điện đạt

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos  ωt +

cực đại bằng 60V thì độ lớn điện áp tức thời giữa hao đầu đoạn mạch lúc này là C. 60V.

D. 40V

Ơ

B. 60 13V .

N

A. 120V.

A. 20 cm . B. 8 cm . C. 10 cm . D. 16 cm.

TR ẦN

Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, với gia tốc cực đại là 320 cm/s2. Khi chất điểm đi qua vị trí gia tốc có độ lớn 160 cm/s2 thì tốc độ của nó là 40 cm/s. Biên độ dao động của chất điểm là

10 00

B

Câu 35: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5µ F

B. 72 µ W .

Ó

A. 72 mW.

A

. Nếu mạch có điện trở thuần 10−2 Ω , để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng C. 36 µ W .

D. 36 mW.

ÁN

-L

Í-

H

Câu 36: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 14 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 1,2 cm. Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng một phía so với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyển trên By sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi diện tích của tam giác MCD có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao động với biên độ cực đại có trên đoạn CD là

ÀN

A. 12. B. 13. C. 15. D. 14.

D

IỄ N

Đ

Câu 37. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là A1 và A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình x = 16cosωt (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc α1. Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của lần (nhưng vân giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao dao động thứ hai tăng lên động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc α2, với α1 + α2 = π/2. Giá trị ban đầu của biên độ A2 là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

A. 0,65 µm. B. 0,75 µm . C. 0,45 µm . D. 0,54 µm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

G

Đ

ẠO

Câu 33: Thực hiện thí nghiệm Y−âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,0 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,5 mm có vân sáng bậc 4. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ 2 thì khoảng dịch màn là 0,9 m. Bước sóng λ trong thí nghiệm bằng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. 12,4 Ω . B. 60,8 Ω . C. 45,6 Ω . D. 15,2 Ω.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 32: Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm một tụ điện, một cuộn dây và một biến trở R. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch ổn định. Cho R thay đổi ta thấy: Khi R = R1 = 76 Ω thì công suất tiêu thụ của biến trở có giá trị lớn nhất là P0, khi R = R2 thì công suất tiêu thụ của mạch AB có giá trị lớn nhất là 2P0. Giá trị của R2 bằng

A. 4 cm. B. 13 cm . C. 9 cm. D. 6 cm.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Trong phản ứng tổng hợp Heli 73 Li + 21 H → 2( 42 He)+ 01 n + 15,1 MeV, nếu có 2g He được tổng hợp thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ 00C? Lấy nhiệt dung riêng của nước 4200 J kg.K

B. 27,6.106 kg.

C. 86,6.104 kg .

D. 7,75.105 kg .

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

A. 80,2 dB. B. 50 dB . C. 65,8 dB. D. 54,4 dB.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

Câu 40: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, trên mặt phẳng nằm ngang có 3 điểm O, M, N tạo thành tam giác vuông tại O, với OM = 80 m, ON = 60 m. Đặt tại O một nguồn điểm phát âm công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại M là 50 dB. Mức cường độ âm lớn nhất trên đoạn MN xấp xỉ bằng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. v3max = 4 m / s.

.Q

C. v3max = 10m / s.

TP

B. v3max = 5 m / s.

ẠO

A. v3max = 9 m / s.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 39: Cho ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Biết ba lò xo giống hệt nhau và vật nặng có khối lượng tương ứng m1, m2, m3. Lần lượt kéo ba vật sao cho ba lò xo giãn cùng một đoạn A như nhau rồi thả nhẹ cho ba vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc của hai vật m1, m2 có độ lớn lần lượt là v1 = 20 cm/s, v2 = 10 cm/s. Biết m3 = 9m1 + 4m2, độ lớn vận tốc cực đại của vật m3 bằng

N

A. 9,95.105 kg .

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

16.C

21.C

26.B

31.A 36.D

2.C

7.C

12.A

17.A

22.B

27.D

32.D 37.A

3.C

8.D

13.B

18.B

23.A

28.D

33.B 38.C

4.A

9.C

14.D

19.C

24.A

29.A

5.C

10.D

15.D

20.B

25.B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

35.B 40.D

D

IỄ N

Đ

30.A

34.A 39.D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

11.D

U Y

6.C

.Q

1.A

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án A

H Ư

Câu 4: Đáp án A

TR ẦN

Bộ phận của mắt giống như thấu kính là thủy tinh thể.

N

G

Câu 3: Đáp án C

Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì dòng đoản mạch

10 00

B

kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.

Câu 5: Đáp án C

A

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện

H

Ó

tượng tán sắc ánh sáng.

I=

ξ

ÁN

Câu 6: Đáp án C

-L

Í-

Lưu ý: hiện tượng tán sắc ánh sáng được nhà bác học Niu-Tơn làm thí nghiệm.

RA + R + r

⇒ ξ = I ( RA + R + r ) = 0, 75 (1 + 13 + 2 ) = 12V

Đ

ÀN

Câu 7: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

a = −ω 2 x ⇒ Li độ và gia tốc ngược pha nhau.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

ẠO

Câu 2: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Với quỹ đạo dừng N tương ứng n = 4 ⇒ r = n 2 r0 = 4 2.5, 3.10 −11 = 84,8.10 −11 m

Câu 8: Đáp án D

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi đo tiêu cự của thấu kính phân kì, đại lượng nào sau đây không cần xác định với độ chính xác cao là hiệu điện thế hai đầu đèn chiếu.

Câu 9: Đáp án C

Ơ

N

Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là cáp dẫn sáng trong nội soi.

N

H

Câu 10: Đáp án D

H Ư

N

Câu 12: Đáp án A

k là số bó sóng).

2

⇔ 90.10−2 = k

2

=k

10 ⇒ k = 9 ( 9 bó = 9 bụng). 2.50

B

λ

λ

10 00

Áp dụng công thức l = k

TR ẦN

*Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu dây cố định khi chiều dài sợi dây thỏa mãn l = k

Lưu ý: số bó = số bụng = số

Ó

A

nút -1

Í-

H

Câu 13: Đáp án B

ÁN

-L

Bước sóng λ = 2π LC → λ ~ C *Gọi C là điện dung của tụ lúc đầu, C’’ (gọi là điện dung bộ) là điện dung của tụ sau khi ghép.

Đ

ÀN

λ" C" 50 C" = ⇔ = ⇒ C " = 4C ⇒ C " > C ⇒ C " = C + C ′ (mắc song song) C 25 C λ

v (Với 2f

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

khí là chùm sáng tới thấu kính không thể cho chùm sáng phân kì.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về chùm sáng qua thấu kính hội tụ khi đặt trong không

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Câu 11: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

điện thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở.

U Y

*Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ

IỄ N

C ′ = C "− C = 4C − C = 3C

D

Câu 14: Đáp án D Khoảng vân i =

λD a

=

0,5.10−6.2 = 2.10−3 m = 2mm −3 0,5.10

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối cạnh nhau được tính bởi

i = 1mm . 2

Câu 15: Đáp án D

Ơ

N

Tia γ là sóng điện từ có tần số rất lớn, tần số chỉ bé hơn tia gama.

TR ẦN

Câu 18: Đáp án B −

t T

= N 0 .2

−3T T

=

N0 8

B

Số hạt chưa phân rã tức là số hạt nhân còn lại N = N 0 .2

10 00

Câu 19: Đáp án C

Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phục thuộc vào điểm đầu và

Ó

A

điểm cuối.

Í-

H

Câu 20: Đáp án B

-L

ω f= I0 I 2π  →f = 0 Q0 2π Q0

ÁN

I 0 = ωQ0 ⇒ ω =

Câu 21: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

ÀN

UR  U = cos ϕ 2U R UR U 0 ⇒ U Cmax = = = ≈ 185V  − sin ϕ0 − cos ϕ0 sin ϕ0 − sin 2ϕ0 ϕ = ϕ1 + ϕ 2  0 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

c c ≤ λ0 ⇒ f ≥ λ0 f

G

λ ≤ λ0  →

N

c f

H Ư

λ=

Đ

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi và chỉ khi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Câu 17: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

R R R ⇒Z = = = 2R Z cos ϕ cos π 3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

cos ϕ =

H

Câu 16: Đáp án C

Câu 22: Đáp án B *Kết quả 5 lần đo đều cho kêt quả d = 1,345 m =1345 mm;

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Sai số ∆d = 1mm Do đó kết quả đo được viết là d = (1345 ± 1) mm = (1,345 ± 0,001) m.

N

Câu 23: Đáp án A

H

2π 3

TR ẦN

Trong một chu kì lò xo có nén chứng tỏ A > ∆l0

∆l g 2 = 5π → tn = arccos 0 ≈ 0,168s ∆l0 A ω

Ó

A

ω=

10 00

B

 Fmax = k ( ∆l0 + A ) ∆l0 = 4cm Fmax 4 + A 10  → = = ⇒ A = 16 cm  Fmin A − 4 6  Fmin = k ( A − ∆l0 )

H

Chú ý: Lực kéo lớn nhất khi vật ở vị trí thấp nhất (tức là vị trí lò xo giãn nhiều nhất). Lực nén lớn nhất

ÁN

Câu 25: Đáp án B

-L

Í-

khi vật ở vị trí cao nhất (tức là lò xo bị nén nhiều nhất).

t =3 s u = 5cos ( 8π t − 0, 04π x ) → u = 5cos ( 8π .3 − 0,04π .25 ) = −5cm x = 25cm

ÀN

Câu 26: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Câu 24: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

G

Đ

ẠO

 A 3 = 3 → A = 2 3cm uM ( t1 ) = 2  t = t + ∆t = t + T − T = t + 11T 1 1  2 1 2 12

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

*Sóng truyền từ N đến M chứng tỏ N sớm pha hơn M nên N quay trước M

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

λ

=

N

2π .MN

U Y

∆ϕ M / N =

Ơ

*Độ lệch pha của M so với N:

IỄ N

Đ

*Để phân biệt hai âm khác nhau người dựa vào đồ thị dao động âm. (Đồ

D

thị dao động âm là một đặc trưng vật lý của âm gắn liến với âm sắc). *Do đó Âm La của cây đàn ghita và của cái kèn không thể cùng đồ thị dao động âm. Hay nói cách khác

là hai âm này không thể cùng âm sắc.

Câu 27: Đáp án D Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hệ số công suất của đoạn mạch : cos ϕ =

R = Z

R

R 2 + Z C2

Câu 28: Đáp án D

Ơ

1 tia sáng đi là là giữa hai mặt phân cách n

* Nếu: sin i >

1 tia sáng bị phản xạ toàn phần n

*Nếu: sin i <

1 tia sáng bị khúc xạ ra ngoài n

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

*Nếu: sin i =

H

1 1 1 1 1 > > sin i > > ndo nvang nluc n ntim lam khuc xa

-L

Í-

Ta có:

phan xa

ÁN

Chỉ có tia màu đỏ và màu vàng bị khúc xạ ra khỏi mặt nước (ló ra không khí).

TO

T T + = 1, 5s ⇒ T = 2 s ⇒ ω = π rad/s 2 4

5π 5π ∆ϕ A1 A2 ∆ϕ → cos = ⇒ 12 = cos 2 = cos 2 16 2 2 32 A2 A2

D

IỄ N

Đ

∆ϕ =ω ( t2 − t1 ) =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

n2 1 = . n1 n

H Ư

trường có chiết suất kém và sin igh =

G

*Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sáng môi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

ẠO

Câu 29: Đáp án A

.Q

nm = 2nn nn = 1 → K ⇒ ⇒ như vậy electrôn đã di chuyển từ L sang K. nm + nn < 6 nm = 2 → L

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Fn nm4 n e 2 r ~ n2 1 F ~  → ⇒ = 4 = 16 ⇒ m = 2 ⇒ nm = 2nn 2 4 r n Fm nn nn

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

F =k

N

Lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân được tính bằng công thức

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Bấm = SHIFT RCL ( − ) để lưu vào biến A.

N

Wt W1 A12 A2 = 2 = A và 1 = 12 = A W2 A2 Wt2 A2

Ơ H

10 00

B

Câu 32: Đáp án D

(1)

Í-

H

Ó

A

 U2 2 2 2  PR max = 2 R + r ↔ R1 = r + Z LC ( 1 ) 2  ⇒ R12 = r 2 + ( R2 + r )  2 U 2 2 P = ↔ ( R2 + r ) = Z LC  max 2 ( R2 + r ) 

-L

U2 U2 = 2. ⇒ 2 ( R2 + r ) = ( R1 + r ) ( 2 ) 2 ( R2 + r ) 2 ( R1 + r )

ÁN

Pmax = 2 PR max ⇔

2

( ) () Từ  → r = R1 − 2 R2  → R12 = ( R1 − 2 R2 ) + ( R1 − R2 ) 1

TO

2

2

2

Đ

thay số 762 = ( 76 − 2 R2 ) + ( 76 − R2 )

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

u = 0 + −3uC + uC = −2uC = −120V ⇒ u = 120V

TR ẦN

u R ⊥ uC uC = U 0 = 60V  → u R = 0 ⇒ u = u R + uL + uC

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

H Ư

N

u L = U 0 L cos ωt U u Z Chọn  ⇒ L = − 0 L = − L = −3 ⇒ uL = −3uC U 0C ZC uC = U 0C cos (ωt − π ) uC

Đ

ẠO

Câu 31: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 30: Đáp án A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Wt1 25  25 = ⇒ W2 = Wt2 + Wd2 = + 119 Wt1 = 25mJ ⇒ Wt2 = A A A   W = 38mJ → W = W − W = 25 + 119 − 38 → W = A  25 + 81 = 88   2 t2 d2 t1   d2 A 81mJ  A  

D

IỄ N

(Để giải phương trình trên ta tiến hành giải bằng máy tính Casio FX-570VN). Dùng chức năng SHIFT SOLVE thu được hai nghiệm R2 = 15, 2Ω và R2 = 76Ω (Loại vì trùng R1 )

 PR max = P0 ⇒ Pmax = 2 PR max Chú ý:   Pmax = 2 P0 Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Đáp án B i=

λD

(Khi D tăng thì i tăng). Nói cách khác sau khi D tăng thì khoảng vân dãn ra, vị trí M không thay

a

Í-

H

Câu 35: Đáp án B

ÁN

-L

C 2 1 2 1 2 2  2 LI 0 = 2 CU 0 ⇒ I 0 = L U 0  −6 2  P = 1 RI 2 = 1 R. C U 2 = 1 .10 −2. 5.10 .12 = 72.10 −6 (W ) cc 0 0  2 2 L 2 50.10−3

ÀN

Đ IỄ N

∆AMC đồng dạng với ∆BDM suy ra

S ∆MCD =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00 A

Ó

2 vmax = Aω vmax ⇒ A = = 20 cm  2 amax  amax = ω A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

2

2  a   v   160   40 3  a⊥v⇒ 1 + = ⇔  = 1 ⇒ vmax = 80 cm / s      +  320   vmax   amax   vmax 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q 2

TR ẦN

Câu 34: Đáp án A

H Ư

FX −570VN  → λ = 7, 5.10 −4 mm = 0, 75µ m

Câu 36: Đáp án D

D

Đ

N

G

λD  4, 5 = 4. ⇒ λ D = 1,125  λD  1 xM = k → ⇒ 4, 5 = 2,5. (1,125 + 900λ ) a 4, 5 = 2,5. λ ( D + 900 )  1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

đổi.

6 48 BD = ⇒ BD = CA 8 AC

1 1 2 482 MC .MD = 6 + AC 2 . 82 + AC 2 2 2

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

* Bấm Mode 7 và nhập hàm

N

1 2 482 6 + X 2 . 82 + 2 X 2

λ

.Q TP

⇒ −7, 69 < k < 6, 77

H Ư

N

=> Có 14 giá trị thả mãn

B

TR ẦN

CA   MC = sin α 1 1 CA DB CA.DB Chú ý:  ⇒ S ∆MCD = MC .MD = . = . 2 2 sin α cos α sin 2α  MD = DB  cos α

10 00

 DB = 8 cm ⇒ ( S ∆SMD )min ⇔ sin 2α = 1 ⇒ 2α = 90° ⇒ α = 45° ⇒  CA = 6 cm

Ó

A

Bình luận: Thay vì đạo hàm hay dùng bất đẳng thứcCô Si thì các em học sinh có thể dùng máy tính cầm

H

tay để tìm giá trị nhỏ nhất rất nhanh chóng.

-L

Í-

*Cách dùng bất đẳng thức Côsi 1 1 2 482 MC .MD = 6 + AC 2 . 82 + . (Đặt AC = X →biến số). AC 2 2 2

ÁN

S ∆MCD =

1 82944 82944 2304 + 2304 + + 64 X 2 ⇒ ( S∆MCD )min ⇔ = 64 X 2 ⇒ X min = 6 Như vậy với cách làm 2 2 2 X X 

Đ

ÀN

=

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

AD − BD

Đ

λ

<k<

G

AC − BC

ẠO

 Điều kiện vân cực đại:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dễ thấy F ( X )min khi AC = X = 6 cm ⇒ BD = 8 cm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

 Start = 1  Chọn  End = 10 , bấm = thu được bảng bên phải  Step = 1 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

F (X ) =

≥ 4608

D

IỄ N

này thì các em cũng có thể tìm được giá trị của AC = 6 để cho diện tích tam giác MCD nhỏ nhất.

Câu 37: Đáp án A vuông AM2B

Từ giản đồ ta có: A1′ = A2 . Dựa vào tam giác

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ta có A22 + 15 A22 = 16 ⇒ A2 = 4 cm .

N

Câu 38: Đáp án C

H

Ơ

Năng lượng toàn phần do 2g He sinh ra:

H Ư

Câu 39: Đáp án D

1 k ⇒ m ~ −2 m vmax

TR ẦN

*Tốc độ cực đại khi đi qua VTCB là: vmax = Aω = A

1 9 4 = 2 + 2 ⇒ v2 = 4 m/s 2 v3 20 10

A

10 00

B

 Từ biểu thức m3 = 9 m1 + 4 m2 ⇔ v3−2 = 9v1−2 + 4v2−2 = 9.20 −2 + 4.10 −2

H

Ó

Bình luận: Phương pháp ở trên người ta gọi là phương pháp thuận nghịch.

-L

Í-

Câu 40: Đáp án D

ÁN

*Mức cường độ âm lớn nhất khi khoảng cách nhỏ nhất, dựng OH ⊥ NM , khi đó mức cường độ âm lớn

TO

nhất trên đoạn MN chính là mức cường độ âm nghe được tại H. *Áp dụng hệ thức lượng trong tam giá vuông OMN ta có

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Q 3, 637.1011 = = 86, 6.104 kg c ( t2 − t1 ) 4200. (100 − 0 )

Q1 = Q2 = mc ( t2 − t1 ) ⇒ m =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Nếu dùng nhiệt lượng này để đun sôi cho nước thì:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

sôi cho nước: Q2 = mc ( t2 − t1 )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

1 1 m 1 2 N ∆E = . He .N A .∆E = . .6, 023.10 23.15,1.1, 6.10 −13 = 3, 637.1011 ( J ) Nhiệt lượng dùng để đun k k AHe 2 3

U Y

Q1 =

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

Chú ý: Khoảng cách càng nhỏ thì mức cường độ âm nghe càng lớn

G

Đ

⇒ LH = 54, 4dB

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

802 OM 2 ⇔ L − 50 = 10 log H OH 2 482

ẠO

LH − LM = 10 log

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 1 1 OM .ON = + ⇒ OH = = 48cm 2 2 2 OH OM ON OM 2 + ON 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

1 l . 2π g

D. 2π

l . g

B. tăng 8 lần .

C. tăng 4 lần .

D. Giảm 4 lần

Đ

A. Giảm 8 lần .

ẠO

TP

Câu 2. Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidro, electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng L chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì có tốc độ góc đã

N

G

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng nói về suất điện động?

H Ư

A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.

TR ẦN

B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển. C. Đơn vị của suất điện động là Jun.

10 00

B

D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.

Ó

B. 53,01dB.

C. 56,02dB. D. 56,10dB.

H

A. 56,80dB.

A

Câu 4: Hai bạn Châu và Quý đứng cách nhau 32m cùng nghe được âm có một nguồn âm O phát ra có mức cường độ âm 50dB. Biết rằng Châu cách nguồn O một khoảng 22,62m. Châu đi về phía Quý đến khi khoảng cách hai người giảm một nửa thì người Châu nghe được âm có mức cường độ âm xấp xỉ bằng

Í-

Câu 5: Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng?

-L

A. Chiếu xiên góc chùm ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước.

ÁN

B. Chiếu vuông góc chùm ánh sáng trắng từ không khí vào nước. C. Chiếu vuông góc chùm ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước.

ÀN

D. Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ không khí vào nước.

Đ

Câu 6: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

IỄ N

A. Định hướng cao.

D

C. Cường độ lớn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

g . l

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2π

.Q

1 g . 2π l

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

U Y

N

H

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

B. Kết hợp cao. D. Công suất lớn.

Câu 7: Số prôtôn, số nơtron, số nuclôn thì số hạt nào được bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân? A. Cả số prôtôn, số nơtron và số nuclôn. B. Số prôtôn và số nuclôn. C. Chỉ số prôtôn.

D. Chỉ số nuclôn.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Sóng vô tuyến phản xạ tốt trên tầng điện li và trên mặt đất là A. sóng cực ngắn.

B. sóng trung.

C. sóng ngắn.

D. sóng dài.

D. OH- và Cl- là cation.

U Y

Đ

A. chùm ánh sáng có năng lượng lớn đập vào vật rắn.

G

B. chùm êlectron có động năng nhỏ đập vào vật rắn.

H Ư

N

C. chùm ánh sáng có năng lượng nhỏ đập vào vật rắn. D. chùm êlectron có động năng lớn đập vào vật rắn.

Câu 12: Trong công tơ điện thì kWh là đơn vị của B. công suất. C. công. D. lực.

TR ẦN

A. thời gian.

A. 25r0.

10 00

B

Câu 13: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K của êlectron trong nguyên tử hidro là r0. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo O thì bán kính là B. 16r0.

C. 5r0.

D. 4r0.

A

Câu 14. Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng?

H

Ó

A. Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp.

Í-

B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp.

ÁN

-L

C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kì. D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa dưới là kính hội tụ.

ÀN

Câu 15: Sóng cơ có tần số 160 kHz là C. âm nghe được.

B. siêu âm.

D. nhạc âm.

Đ

A. hạ âm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 11: Tia X được phát ra khi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

A. Hiện tượng quang - phát quang. B. Hiện tượng quang điện ngoài. C. Hiện tượng quang điện trong. D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Na+ và Cl- là cation.

Ơ

B. Na+ và OH- là cation.

H

A. Na+ và K+ là cation.

N

Câu 9: NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì

D

IỄ N

Câu 16: Tại các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, ... thì việc tự động đóng mở cửa, bật tắt đèn, vòi nước,... thực hiện bằng cách dùng A. tia laze.

B. tia X.

C. tia tử ngoại.

D. tia hồng ngoại.

Câu 17. Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét.I(A) ống dây có thể tích 500 (cm3). ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi5 đóng công tắc, dòng

t(s)

Trang 2 O

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

0,05

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình bên . Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05s là A. 0,25V. B. 5V. C. 100V. D. 10V.

P(W)

Ơ H N

12,5

D. Thế năng.

B. 34,6cm.

C. 51,3cm.

D. 85,9cm.

H Ư

A. 11,5cm.

N

G

Đ

Câu 20. Một bể chứa nước có thành cao 80 cm và đáy phẳng dài 120cm và độ cao mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là

TR ẦN

Câu 21. Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong A. Quạt điện. B. Lò vi sóng.

C. Nồi cơm điện.

D. Bếp từ.

B. sóng ngang.

C. sóng dọc.

10 00

A. sóng chạy.

B

Câu 22: Sóng truyền trên một sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là D. sóng dừng.

Í-

C. U = 50 ± 1,2 (V);

H

Ó

A

Câu 23. Trong giờ thực hành một học sinh dùng vôn kế lí tưởng đo điện áp 2 đầu R và tụ C của một đoạn mạch R, C nối tiếp . Kết quả đo được là :UR = 14 ± 1,0 (V); UC = 48 ± 1,0 (V). Điện áp hai đầu đoạn mạch là A. U = 50 ± 2,0 (V). B. U = 50 ±1,0 (V). D. U = 50 ± 1,4 (V).

-L

Câu 24: Hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối là quang phổ

ÁN

A. vạch phát xạ.

B. liên tục.

C. vạch hấp thụ. D. đám hấp thụ.

TO

*Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhay thì rất khác nhau (mỗi nguyên tố hóa học có các quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó).

Đ

Câu 25: Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Trong 30 phút, động cơ sinh ra công cơ học là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Tốc độ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Động năng.

ẠO

A. Biên độ.

TP

Câu 19: Một chất điểm dao động tắt dần. Đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

U Y

O

.Q

D. 40 W.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. 30 W.

N

Câu 18. Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện ξ = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên toàn mạch có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là A. 10 W. B. 20 W. R(

D

IỄ N

A. 2,70.106 J.

B. 3,6.104 J.

C. 2,16.106 J.

D. 4,50.104 J.

Câu 26: Một chất phát quang được kích thích bằng bức xạ tử ngoại có bước sóng 0,26 µ m thì phát ra ánh sáng màu lục có bước sóng 0,52 µ m. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh 1 sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là . Tỉ số giữa công suất của chùm bức xạ kích thích 8 và công suất của chùm sáng phát quang là Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B.

1 . 16

C.

1 . 4

D. 4.

Câu 27. Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn bán kính R = 6cm, tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. trên dây có cường độ 4 A và chiều được minh họa bằng mũi Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn

Ơ

H

D. 2,86.10-5 T.

Đ

ẠO

Câu 29: Hai nguồn A, B trên mặt chất lỏng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40 π t) cm. Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, trên mặt chất lỏng có 9 đường dao động với biên độ cực đại và khoảng cách hai đường ngoài cùng đo được dọc theo A, B là 7,2 cm. Tốc độ truyền sóng là D. 18 cm/s.

N

C. 32 cm/s.

G

B. 36 cm/s.

A. 16 cm/s.

TR ẦN

H Ư

Câu 30: Tổng hợp 42 He từ phản ứng phản ứng nhiệt hạch 21H + 63 Li → 24 He + 24 He. Mỗi phản ứng tỏa năng lượng 22,4 MeV. Cho số Avô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,25 mol 42 He là B. 1,69.1024 MeV.

C. 1,35.1025 MeV.

D. 6,74.1024 MeV.

B

A. 3,37.1024 MeV.

Ó

A

10 00

Câu 31: Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì bước sóng thay đổi 50 nm. Biết chiết 4 suất của thủy tinh, nước đối với ánh sáng này lần lượt là 1,5 và . Bước sóng của ánh sáng này trong 3 nước là A. 700 nm.

H

B. 750 nm.

C. 400 nm.

D. 450 nm.

ÁN

-L

Í-

Câu 32: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của một con lắc lò xo vào thời gian t. Khối lượng vật nặng là 400 g. Lấy π2 = 10. Biên độ dao động là

ÀN

A. 2,5 cm.

D. 2 cm.

Đ

C. 4 cm.

B. 1 cm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3,6 m.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 1,8 m.

.Q

B. 2,4 m.

TP

A. 1,2 m.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 28: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5 mm. Khi chiếu vào hai khe chùm bức xạ có bước sóng λ = 400 nm thì hai vân sáng bậc 3 cách nhau 1,92 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 7,3.10-5T. B. 6,6.10-5 T. C. 5,5.10-5T.

thành vòng tròn Dòng điện chạy tên như hình bên.

N

A. 16.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Câu 33: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm xác định bước sóng của L chùm tia laze. Khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 80 cm. Vị trí các vân sáng, vân tối được đánh dấu trên tờ giấy trắng như hình vẽ. Dùng thước cặp đo được khoảng cách L = 14 mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm là A. 656 nm.

B. 525 nm.

C. 747 nm.

D. 571 nm.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện cực đại, điện tích cực đại trên một bản tụ điện lần lượt là 0,075 A và 3.10-7 C. Giá trị C là B. 2 pF.

C. 8 nF.

D. 2 nF.

3 1 1 H. C. C = F. D. C = F. 5π 6000π 2000π

D. 2378 năm.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 37: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Bỏ qua các lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Quãng đường đi được của vật A từ khi thả tay cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên là A. 21,6 cm.

C. 19,1 cm.

D. 22,5 cm.

Câu 38: Đặt điện áp

A

R

M

L,r

C

B

AB như hình vẽ: điện trở

A

u = U 2cos(50πt) V vào đoạn mạch

10 00

B

B. 20,0 cm.

ÁN

A. 155 V.

-L

Í-

H

Ó

R = 80 Ω , tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây không thuần cảm. Điều chỉnh 1 C= F thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB có giá trị nhỏ nhất là 72 V. Nối tắt tụ điện thì công suất 4800π tiêu thụ của mạch là 184,32 W. Giá trị U gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 300 V.

C. 210 V.

D. 185 V.

TO

Câu 39:. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi 1 dây duỗi thẳng liên tiếp là s. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, điểm M 200 nằm giữa A và B. Khoảng thời gian trong một chu kì mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử tại B 1 không vượt quá độ lớn vận tốc dao động cực đại của phần tử tại M là s. Biết vị trí cân bằng của 150 điểm M cách A một đoạn 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 7640 năm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 11460 năm.

G

A. 22920 năm.

Đ

ẠO

Câu 36: Áp dụng phương pháp C14 để xác định tuổi của một tượng cổ bằng gỗ. Người ta xác định 75% số hạt nhân C14 trong gỗ đã bị phân rã so với khi mới cây mới chết. Chu chì bán rã của C14 là 5730 năm. Tuổi của tượng cổ là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

B. L =

.Q

1 H. 5π

TP

A. L =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 20 3 Ω π và đoạn mạch X thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch sớm pha so với điện áp tức thời hai đầu 6 mạch. Đoạn mạch X chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L hoặc tụ điện có điện dung C. Giá trị của mạch X là

N

A. 8 pF.

A. 60 m/s.

B. 30 m/s.

C. 15 m/s.

D. 120 m/s.

Câu 40: Đặt điện áp u = U0cos( ω đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm

t) (U0, ω không đổi) vào trở R, tụ điện có điện dung L thay đổi. Hình vẽ bên là Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cos ϕ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 220 V.

B. 240 V.

C. 185 V.

D. 160 V.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

--- HẾT ---

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

26.A

31.D 36.B

2.A

7.D

12.C

17.A

22.D

27.C

32.D 37.C

3.C

8.C

13.A

18.B

23.C

28.A

4.B

9.A

14.C

19.A

24.A

29.B

5.D

10.D

15.B

20.D

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

30.B

34.C 39.B 35.D 40.D

D

IỄ N

Đ

ÀN

ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN 25.C

33.A 38.D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

21.B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

16.D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

11.D

Đ

.Q

6.D

TP

1.D

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT LÍ

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án D

TR ẦN

*Bán kính Bo trên các quỹ đạo: rn = n 2 r0

H Ư

N

*Khi electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng  tâm giữ cho electron chuyển động tròn đều. F ht = F d

q2 q2 mv 2 = k . e2 ⇔ mRω 2 = k e2 R R R

1 R =n2 r0 1 1 → ω 2 ~ 6 ⇒ ω ~ 3 3 R n n

A

⇒ ω2 ~

10 00

B

Với R = r0 = 5,3.10 −11 m . Fht = Fd ⇔

H

Ó

Quỹ đạo L ứng với n = 2. Qũy đạo N ứng với N ứng với n = 4 3

-L

Í-

ω N nL3  2  1 = = = . Giảm 8 lần. ωL nN3  4  8

ÁN

Câu 3: Đáp án C

ÀN

Đơn vị của suất điện động là Vôn (V). Đáp án C sai.

Đ

Câu 4: Đáp án B đứng tại điểm B cùng nghe

được âm có mức cường độ âm là

LA = LB = 5 B ⇒ ∆OAB

D

IỄ N

*Lúc đầu Châu đứng tại điểm A và và Qúy

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Câu 2: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

l . g

ẠO

của con lắc đơn là T = 2π

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

LỜI GIẢI CHI TIẾT

cân tại O. *Lúc sau Châu bắt đầu di chuyển đến M (M

là trung điểm của đoạn

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AB).

 OA 22, 62 = 5 + 2 log   22, 622 − 162 OM 

  = 5,301B  

N

LM = LA + 2 log

U Y Đ

Trong phản ứng hạt nhân thì số hạt nuclôn được bảo toàn. (Số hạt luôn nhận giá trị dương).

H Ư

N

G

Câu 8: Đáp án C

*Sóng vô tuyến phản xạ tốt trên tầng điện li và trên mặt đất là sóng ngắn.

TR ẦN

Câu 9: Đáp án A

NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì Na+ và K+ là cation.

10 00

B

Câu 10: Đáp án D

Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

H

Ó

A

Câu 11: Đáp án D

-L

ÁN

Câu 12: Đáp án C

Í-

Tia X được phát ra chùm êlectron có động năng lớn đập vào vật rắn.

TO

Trong công tơ điện thì kWh là đơn vị đo công của dòng điện.

Chú ý: 1kW .h = 36.105W .s = 36.105 J

Đ

Câu 13: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 7: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Tia laze không có đặc điểm là có công suất lớn.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Chiếu xiên góc chùm ánh sáng trắng từ không khí vào nước sẽ gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng.

H

Ơ

Câu 5: Đáp án D

D

IỄ N

Quỹ đạo K ứng với n = 1. Qũy đạo O ứng với n = 5. rK = r0 rO = n 2 rk = 52 rk  → rO = 25r0

Câu 14: Đáp án C

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Lưu ý về mắt lão. Mắt lão có khả năng điều tiết giảm do cơ mắt yếu và thể thủy tinh trở nên cứng. Do đó

điểm cực cận dịch xa ra mắt.

 Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là phân kì nửa dưới là kính

Ơ

N

hội tụ. Đáp án C sai.

U Y

Sóng cơ có tần số 160 kHz = 160000Hz sóng siêu âm.

H Ư

Hệ số tự cảm của ống dây được xác định

TR ẦN

Câu 17: Đáp án A

2 N2 V V = S .l −7 N L .S  → = µ .4 π .10 . . = µ.4π .10−7 n 2 V N n= l l l l

10 00

B

L = µ.4π .10 −7.

N

đèn, vòi nước,... thực hiện bằng cách dùng tia hồng ngoại.

A

Thay số: L = µ.4π .10−7.n 2 V = 1.4π .10−7.20002.500.10−6 = 8π .10−4 H

Câu 18: Đáp án B

Í-

H

Ó

i −i 5−0 ∆i = L. 2 1 = 8π .10−4. = 0, 25V ∆t t2 − t1 0, 05 − 0

-L

ξtc = L.

ÁN

Từ đồ thị ta thấy hai giá trị của biến trở R=R1 hoặc R=R2 cho cùng công suất là P0.

(R + r)

2

IỄ N

Đ

ÀN

ξ2

P = R.I 2 = R.

ξ2

(R + r)

2

=

ξ2    r   R+  R     ≥2 r 

2

= max ⇔ R = r ⇒ Pmax =

ξ2 4r

=

ξ2 4R

(1) Mặt khác ta lại có

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Tại các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, ... thì việc tự động đóng mở cửa, bật tắt

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q Đ

ẠO

Câu 16: Đáp án D

P = R.I 2 = R.

D

TP

Hạ âm có tần số thấp hơn 16Hz và siêu âm có tần số cao hơn 20000Hz.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Chú ý: Âm nghe được có tần số nằm trong khoảng 16Hz-20000Hz.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 15: Đáp án B

⇔ P . R22 + ( 2rP − ξ ) . R + Pr 2 = 0 a x  x c b

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

ξ2 4r

=

ξ2 4R

ξ2

=

4 R1 R2

=

202 = 20W 4 2.12,5

Ơ

Từ (1) và (2) ta có Pmax =

c ↔ R1.R2 = r 2 ⇒ r = R1 R2 (2). a

N

Áp dụng định lý Vi-et: x1.x2 =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

*Một chất điểm dao động tắt dần thì biên độ giảm liên tục theo thời gian.

10 00

Ở đâu có từ trường biến đổi thì sẽ có dòng Fu cô. Trong các vật trên, vật nào cũng dùng điện xoay chiều cả suy ra sản sinh từ trường biến đổi suy ra sinh ra dòng Fu cô. Tuy nhiên, sự gây ra dòng Fu cô ở lò vi

Ó

A

sóng là mờ nhạt nhất vì dòng điện xoay chiều đi vào lò vi sóng sớm được biến đổi thành điện một chiều

H

để nuôi mạch tạo sóng trong đó, nên hầu như không gây ra dòng điện Fu-cô

-L

Í-

Quạt điện có môtơ điện và dòng điện Fu cô sinh ra nhiều ở lõi sắt của mô tơ.

ÁN

Nồi cơm điện cho dòng điện xoay chiều đi thẳng vào các cuộn dây có điện trở lớn để tạo nhiều nhiệt. Bếp từ là ví dụ rõ ràng nhất của ứng dụng dòng điện Fu cô

ÀN

Câu 22: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

Câu 21: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP H Ư

TR ẦN

   sin 60   d = 60 tan  arcsin    = 51, 3cm ⇒ d + s = 85, 9 cm  4 / 3     s = ( h − l ) tan 60 = 34, 6 cm 

N

G

Đ

ẠO

 sin i  sin i   sin r = n ⇒ r = arcsin  n      d = l tan r = l tan  arcsin  sin i        n  

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 20: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 19: Đáp án A

Đ

Sóng truyền trên một sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là sóng dừng.

D

IỄ N

Câu 23: Đáp án C

dao ham 2U .U ′ = 2U R .U R′ + 2U C .U C′ (1) Từ biểu thức U 2 = U R2 + U C2 →

→ U .∆U = U R ∆U R + U C ∆U C ⇒ ∆U =

U R ∆U R + U C ∆U C 14.1 + 48.1 = = 1, 24 Do đó: U = 50 ± 1, 2 (V ) U 50 Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 Cách tính sai số của một biểu thức bất kì

X .Y Z

N

P′ X ′ Z ′ = − P X Z

H

Bước 1: Lấy ln hai vế ta được ln P = ln X + ln Y − ln Z ⇔

Ơ Đ

hạ thấp số mũ. Sau đó thực hiện các bước như trên.

N

G

Câu 24: Đáp án A

H Ư

Hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối là quang phổ vạch phát xạ.

TR ẦN

Chú ý: Quang phổ vạch do các chất khi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích. *Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhay thì rất khác nhau (mỗi nguyên tố hóa học có các quang

B

phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó).

A

Pi Pi Ai = Pt i ⇔ 80% = ⇒ Pi = 1200W  → Ai = 1200.30.60 = 2.16.106 J P 1,5.103

H

Ó

H=

10 00

Câu 25: Đáp án C

-L

Í-

Câu 26: Đáp án A

ÁN

hc N kt . Pkt N λ λkt 0,52 = = kt . pq = 8. = 16 P = N. ⇒ Ppq N . hc N pq λkt 0, 26 λ pq hc

λ pq

Đ

ÀN

Câu 27: Đáp án C

D

IỄ N

Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra tại tâm là B1 = 2.10 −7.

Cảm ứng từ do dây dẫn tròn gây ra tại tâm là B2 = 2π .10−7.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

*Biểu thức có chứa dạng mũ dưới dạng tổng hoặc hiệu thì bước đầu tiên ta tiến hành đạo hàm hai vế để

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP

.Q

∆P ∆X ∆Y ∆Z  ∆X ∆Y ∆Z  = + + ⇒ ∆P = P  + +  P X Y Z Y Z   X

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bước 2: Thay x′ = ∆x và đổi dấu âm thành dương.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

*Biểu thức có dạng tích và thương. P =

I R

I = π B1 R

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*Áp dụng quy tắc nắm tay phải và nguyên lý chồng chất từ trường ta tính được cảm ứng từ tại tâm O là

B = B2 + B1 = B1 (π + 1) = 5,5.10−5 T .

N

Câu 28: Đáp án A

H

400.10−9 D ⇒ D = 1, 2m 1, 5.10 −3

.Q TP

H Ư

Câu 30: Đáp án B

TR ẦN

Sản phẩm thu được là 2 hạt (k = 2) He.

10 00

B

1 1 1 Q = .N .∆E = .n.N A ∆E = .0, 25.6, 02.10 23.22, 4 ≈ 1, 69.10 24 MeV . k k 2 Câu 31: Đáp án D

A

c v =λ f c 1 const  →n =  → n ~ (1) v λf λ

Í-

H

Ó

n=

1

λn − 50.109 4 / 3 = = 4, 5.10−7 m hay λ = 450nm . 1, 5 λn

ÁN

-L

() ntt > nn ⇒ λtt < λn ⇒ λtt = λn − 50.10−9  →

Câu 32: Đáp án D

*Dựa vào đồ thị ta có thế năng đàn hồi cực đại đến thời điểm gần nhất thế năng đàn hồi cực tiểu tương

Đ

ÀN

ứng là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G

λ f = 20 = 7, 2 ⇒ λ = 1,8  → v = 36 m / s 2

N

AB = 8

ẠO

7,2 cm khi đó ta có

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Có 9 đường dao động với biên độ cực đại và khoảng cách hai đường ngoài cùng đo được dọc theo A, B là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 29: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

a

⇔ 1,92.10 −3 = 6.

N

λD

U Y

Do đó ta có ∆x = 2.3.

Ơ

*Hai vân sáng bậc 3 cách nhau tức là hai vân đó đối xứng qua vân trung tâm

D

IỄ N

T −3  4 = (15 − 5 ) .10 ⇒ T = 0, 04s ⇒ ω = 50π rad/s  W max = W = 1 kA2 = 1 mω 2 A2 ⇔ 2 = 1 .0, 4. ( 50π )2 . A2 ⇒ A = 0, 02m = 2cm  dh 2 2 2

Câu 33: Đáp án A

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Từ hình vẽ ta có L λD 14.10−3 λ .0,8 = ⇔ = ⇒ λ ≈ 0, 656nm 4 a 4 0,15.10−3

4i = L ⇒ i =

H

Ơ

N

Câu 34: Đáp án C 2

A

Câu 37: Đáp án C

H

Ó

Độ dãn của lò xo tại VTCB O1 khi treo hai vật A và B.

k

Í-

( mA + mB ) g = 5cm = A1

-L

∆l = O1M =

2

ÁN

Giai đoạn 1: Khi kéo vật B xuống 1 đoạn 10cm (Vật nhẹ thì vật A dao động với biên độ A1 =10cm

ÀN Đ IỄ N

xM ( O1 ) = −∆l = −

A đến vị trí I) rồi buông

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

B

t −  5730 75% 1 2 ⇔ = − ⇒ t = 11460 năm.  

10 00

t −  ∆N  T 1 2 ⇔ = −   N0  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Áp dụng công thức số hạt nhân bị phân rã

TR ẦN

Câu 36: Đáp án B

t −  ∆N = N 0 1 − 2 T 

N

H Ư

−ZC 1 1  π  −ZC F tan  −  = ⇔− = ⇒ Z C = 20Ω ⇒ C = R 2000π 3 20 3  6

Đ

ẠO

đoạn RC mà không chứa RL.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

*Cường độ dòng điện tức thời trong mạch sớm pha so với điện áp tức thời hai đầu mạch nên mạch chứa

Giai đoạn 2: Khi vật A đến vị trí M tức là

D

U Y TP

.Q

Câu 35: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 LC

N

3.10−7 ) ( I0 Q02 1 I 0 = ωQ0  → = ⇒C = = = 8.10−9 F = 8nF I 0 .L 0, 0752.2.10−3 LC Q0 ω=

Aω 3 A ⇒ vM = 1 1 = 50 6 2 2

thì lực đàn hồi thôi tác dụng, sợi dây bị

chùng xuống, vật B xem như được ném lên với vận tốc ban đầu vM.

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Lúc này vật A dao động điều hòa với VTCB là O2 cao hơn O1 một đoạn là

mB g = 2,5cm; xM ( O2 ) = 2,5cm k

x0 = O1O2 =

H

2

= 2,5 7 cm

2

2

( R + r ) + ( Z L − ZC )

2

N

= min ⇔ Z L = Z C = 96Ω

72 ( 80 + r ) U .r U .r ⇔ = 72 ⇒ U = (1) R+r 80 + r r

Ó

A

min ⇒ U MB =

r 2 + ( Z L − ZC )

10 00

U MB = Z MB .I = U

H Ư

Câu 38: Đáp án D

TR ẦN

k k = 10 2 rad/s; ω2 = = 20 rad/s mA + mB mA

B

Chú ý: ω1 =

G

Đ

A1 + x0

Í-

H

*Khi nối tắt C thì công suất lúc này là 2

TO

ÁN

-L

72 2 ( 80 + r ) 2 U r2 P = ( R + r ). ⇔ 184,32 = ( 80 + r ) . ( 2) 2 2 2 ( R + r ) + ZL (80 + r ) + 962 Để giải phương trình (2) ta sử dụng chức năng SHIFT – SOLVE của máy tính cầm tay. Nhập

(80 + X ) . X2

722 ( 80 + r )

( 80 + r )

2

2

+ 96

() , bấm SHIFT SOLVE thu được X = r = 48Ω  → U = 192V gần 1

2

IỄ N

Đ

184, 32 =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A1 + x0

ẠO

d = IO2 + O2 P = 10 + 2,5  + 2,5 7 = 19,1 cm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

(biên âm) là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quãng đường đi được của vật A từ khi thả tay cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên, tức là tại vị trí P

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

202

N

= 2,52

ω22

( 50 6 ) +

U Y

A2 = xM2 +

vM2

Ơ

N

Biên độ dao động của vật A lúc này là

D

với đáp án D nhất. Câu 39: Đáp án B *Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp là

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

∆t =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 1 T s = ⇒T = 2 200 100

TR ẦN

hình vẽ. Mặt khác điểm M cách nút A một khoảng là 5cm nên

λ

3 2π .5 λ = vT = sin ⇒ λ = 30 cm  → v = 30 m / s 2 λ

B

2π .5

10 00

AM = AB .sin

A

Câu 40: Đáp án D

-L

Í-

Từ đồ thị ta có U Lmax = 200V

H

Ó

Cách 1: Đại số.

ÁN

Z L 0 = ZC ⇒ cos ϕ = 1 chuẩn hóa Z L 0 = 1 ⇒ Z C = 1

TO

 R 2 + Z C2 ⇔ k = R2 + 1  Z L1 = ZC 25  U Lmax Khi Z L1 = kZ L 0  → ⇒k = R 16 cos ϕ = = 0,8 2 2  R + ( k − 1) 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

N

1 2T 2 v max 3 (1) AB s= (Thời gian 2T/3 tương ứng góc quét được tô đậm như ⇒ vM ≤ M → = AM 150 3 2 3

H Ư

∆t1 =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

vM AM A = ⇔ vB = vM . B ≤ vMmax vB AB AM

Đ

Do đó:

TP

*Điểm M và B trên cùng 1 bó nên chúng dao động cùng pha nhau.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

*Gọi Ab là biên độ tại bụng. Khi đó biên độ của B là AB = Ab

U Lmax =

U0 Z 2 1− C Z L1

⇔ 200 =

U0 16 2 1− 25

⇒ U 0 = 120 2V ≈ 170V

Cách 2: Dùng công thức Độc Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

U Lmax =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U U ⇔ 200 = ⇒ U = 120V ⇒ U 0 = 120 2V ≈ 170V sin ϕ0 sin ( arccos 0,8 )

----- HẾT -----

Trang 17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

Ơ

I. Nhận biết

D. Ankan.

D. Bột than.

Đ

Câu 3: Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể gây tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 4: Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly là B. 4.

C. 1.

D. 2.

TR ẦN

A. 3.

D. ancol etylic.

G

C. etanal.

N

B. phenol.

H Ư

A. axit fomic.

Câu 5: Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước? A. HCl.

C. C6H12O6 (glucozơ). D. NaOH.

B. CH3COOH.

10 00

B

Câu 6: Chất nào dưới đây không tan trong nước? A. GLyxin.

B. Saccarozơ.

C. Etylamin.

D. Tristearin.

C. AlCl3.

D. Ca(HCO3)2.

A

Câu 7: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính? B. Na2CO3.

H

Ó

A. KHSO4.

Í-

Câu 8: Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân bón kép? B. (NH4)2SO4.

-L

A. KCl.

C. Ca(H2PO4)2.

D. KNO3.

A. teflon.

ÁN

Câu 9: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: B. tơ nilon-6,6.

C. thủy tinh hữu cơ.

D. poli(vinyl clorua).

ÀN

Câu 10: Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây? B. Zn.

C. Ag.

D. Cr.

Đ

A. Sn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Bột sắt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Nước.

ẠO

A. Bột lưu huỳnh.

TP

.Q

Câu 2: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Ankin.

U Y

B. Anken.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Aren.

N

Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

D

IỄ N

II. Thông hiểu Câu 11: Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là A. Sủi bọt khí, chất lỏng tách thành hai lớp.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng tách thành hai lớp. C. Chất lỏng tách thành hai lớp,Chất lỏng đồng nhất. D. Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng tách thành hai lớp.

D. 1,80.

Ơ

Câu 13: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 là

U Y

A. có sủi bọt khí không màu thoát ra.

B. quỳ tím.

N

C. dung dịch NaOH.

D. kim loại natri.

H Ư

A. dung dịch HCl

G

Đ

Câu 14: Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là:

A. 18,75 gam.

TR ẦN

Câu 15: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? B. 16,75 gam.

C. 13,95 gam.

D. 19,55 gam.

B. 3.

C. 4.

10 00

A. 2.

B

Câu 16: Cho dãy các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là: D. 5.

H

Ó

A

Câu 17: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe và FexOy, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là B. 72,0.

C. 70,4.

D. 66,5.

Í-

A. 65,6.

A. 3,9.

ÁN

-L

Câu 18: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ và fructozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 5,824 lít O2 (đktc). Giá trị của m là: B. 11,7.

C. 15,6.

D. 7,8.

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

ÀN

A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

D. có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. không có hiện tượng gì.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2,04.

H

B. 24,6.

N

A. 18,0.

N

Câu 12: Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là:

D

IỄ N

Đ

B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.

C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 20: Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ: NH3 (1), NaOH (2), Ba(OH)2 (3), KNO3 (4). Dung dịch có pH lớn nhất là: A. Ba(OH)2.

B. NaOH.

C. KNO3.

D. NH3.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 21: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. dung dịch HCl.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch NaOH.

D. dung dịch Br2.

Câu 22: Este X có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các điều kiện sau: t °,H 2SO 4 X + H 2 O  → Y1 + Y2

C. etyl axetat.

D. n-propyl fomat.

Đ

G

D. Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

ẠO

C. Xenlulozơ tan trong nước Svayde.

B. chất oxi hóa.

C. chất xúc tác.

D. chất khử.

TR ẦN

A. môi trường.

H Ư

N

Câu 24: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là:

B

Câu 25: Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là B. HCOOCH=CHCH3.

10 00

A. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOCH2CH=CH2.

A

Câu 26: Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

H Í-

III. Vận dụng

B. hiđro hóa (xúc tác Ni). D. làm lạnh.

-L

C. xà phòng hóa.

Ó

A. cô cạn ở nhiệt cao.

ÁN

Câu 27: Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là: A. 4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.

Đ

ÀN

Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau:

IỄ N

H 2SO 4 dac,170° C X  →Y + Z

D

t° X + CuO  →T + E + Z

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. Tinh bột dễ tan trong nước.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. isopropyl fomat.

U Y

A. metyl propionat.

N

Tên gọi của X là

H

Ơ

N

xt,t ° Y1 + O 2  → Y2 + H 2 O

Ni,t ° Y + 2H 2  → ancol isobutylic dd NH 3 ,t ° T + 4AgNO3  → F + G + 4Ag

Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH(OH)CH2CHO.

B. HOCH2CH(CH3)CHO.

C. OHC–CH(CH3)CHO.

D. (CH3)2C(OH)CHO. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H Ư

+ CH 3COOH C6 H12 O6 ( glucozo )  C6 H10 O 4 → X  → Y  → T →

N

Câu 30: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

G

Đ

D. C2H5NH3Cl + NaOH → C2H5NH2 (k) + NaCl + H2O.

TR ẦN

Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?

A. Chất X không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

10 00

B

C. Chất Y phản ứng đựơc với KHCO3 tạo khí CO2.

D. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

H

Ó

A

Câu 31: X là chất hữu cơ có công thức phân tử C3H12N2O3. Khi cho X với dung dịch NaOH thu được một muối vô cơ và hỗn hợp 2 khí đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số đồng phân thỏa mãn tính chất của X là: B. 3.

Í-

A. 4.

C. 1.

D. 2.

ÁN

-L

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là: B. 230,00.

C. 156,25.

D. 173,75.

ÀN

A. 167,50.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (k) + H2O.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H 2SO 4 dac,170° C A. C2H5OH  → C2H4 (k) + H2O.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 29: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

Câu 33: Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X và 1 amino axit Y (trong đó khối lượng của X lớn hơn 20) được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1, tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch G phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch H chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với A. 82,6.

B. 83,2.

C. 82,1.

D. 83,5.

Câu 34: Cho các phát biểu sau:

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%. (2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học. (4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

Ơ

N

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.

H

(6)Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

D. 3.

D. 62,44%.

B. 2,48.

C. 4,25.

TR ẦN

A. 3,64.

H Ư

N

G

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức trong oxi thu được 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O và 0,336 lít khí N2 (ở đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng thu được a gam muối. Giá trị của a là: D. 3,22.

B. 8,88%.

C. 13,90%.

D. 26,40%.

A

A. 50,82%.

10 00

B

Câu 37: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là:

H

Ó

Câu 38: Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X chứa 16,88 gam chất tan. X tác dụng với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là: B. 280.

C. 320.

D. 240.

-L

Í-

A. 300.

ÁN

Câu 39: Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol AgNO3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất với:

ÀN

A. 84.

B. 80.

C. 82.

D. 86.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 56,34%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 87,38%.

Đ

A. 23,34%.

ẠO

TP

.Q

Câu 35: Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 4.

U Y

B. 5.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 2.

N

Số phát biểu đúng là

D

IỄ N

Đ

Câu 40: X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức phân tử chỉ chứa C, H, O. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau hoặc khối lượng bằng nhau đều thu được CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số cặp chất X, Y thỏa mãn là A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

--- HẾT ---

Trang 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-C

6-D

7-D

8-C

9-B

11-C

12-D

13-B

14-B

15-C

16-B

17-C

18-D

19-A

21-D

22-C

23-A

24-B

25-B

26-B

27-C

28-B

31-C

32-D

33-C

34-A

35-B

36-D

37-A

10-A

30-D

39-C

40-D

G

N

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

29-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

20-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

U Y

2-A

.Q

1-C

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Câu 2: Đáp án A

Đ

Câu 4: Đáp án A

G

Câu 5: Đáp án C

H Ư

N

Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án D

TR ẦN

Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án B

10 00

xt,t °,p → (-CF2-CF2-)n. nF2C=CF2 

B

A. Teflon được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

Ó

A

xt,t °,p → [-HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO-]n + 2nH2O. nH2N(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4COOH 

H

C. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:

-L

Í-

xt,t °,p nCH2=C(CH3)COOCH3  → [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

ÁN

D. Poli (vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp: xt,t °,p → [-CH2-CH(Cl)-]n. nCH2=CHCl 

Câu 10: Đáp án A

ÀN

Câu 11: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Hg + S → HgS || HgS là chất rắn, có thể dễ dàng quét dọn được

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dùng bột lưu huỳnh vì 2 chất tác dụng được với nhau ở nhiệt độ thường:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 1: Đáp án C

Đ

Câu 12: Đáp án D

IỄ N

Cả 2 chất đều phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1 ⇒ nX = nNaOH = 0,03 mol.

D

Mặt khác, cả 2 đều có M = 60 ⇒ m = 0,03 × 60 = 1,8(g)

Câu 13: Đáp án B Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 thì xảy ra phản ứng theo thứ tự: NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2O || NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 14: Đáp án B Chọn B vì dùng quỳ tím thì các dung dịch: – Glyxin: không làm quỳ tím đổi màu. – Axit axetic: làm quỳ tím hóa đỏ.

Ơ

N

– Etylamin: làm quỳ tím hóa xanh.

H

||⇒ nhận biết được cả 3 dung dịch.

Đ

Câu 16: Đáp án B

N

G

Các chất thỏa mãn là CO2, NaHCO3 và NH4Cl ⇒ chọn B.

H Ư

Chú ý: SiO2 chỉ phản ứng với dung NaOH đặc nóng hoặc NaOH nóng chảy.

TR ẦN

Câu 17: Đáp án C

Đặt nCO = x; nCO2 = y ⇒ nkhí = x + y = 0,5 mol || mkhí = 28x + 44y = 0,5 × 20,4 × 2. ||⇒ giải hệ cho: x = 0,1 mol; y = 0,4 mol. Lại có: CO + [O] → CO2 ⇒ nO mất đi = nCO2 = 0,4 mol.

10 00

B

► m = mY + mO mất đi = 64 + 0,4 × 16 = 70,4(g) Câu 18: Đáp án D

A

Metyl fomat là C2H4O2 || Glucozơ hay fructozơ là C6H12O6 = 3C2H4O2.

H

Ó

||⇒ quy X về C2H4O2. Phương trình cháy: C2H4O2 + 2O2 → 2CO2 + 2H2O.

-L

Câu 19: Đáp án A

Í-

⇒ nC2H4O2 = nO2 ÷ 2 = 0,13 mol ⇒ m = 0,13 × 60 = 7,8(g)

ÁN

Chọn A vì ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điện.

Câu 20: Đáp án A

GIẢ SỬ các dung dịch có cùng nồng độ mol là 1M.

ÀN

Dung dịch có pH lớn nhất khi có [OH–] lớn nhất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Cụ thể: mmuối khan = mFe + mCl + mSO4 = 8,4 + 0,1 × 35,5 + 0,05 × 96 = 16,75(g)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Ps: nếu không so sánh Fe và H+ mà mặc định cho Fe hết thì sẽ chọn đáp án sai!.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

||⇒ mmuối khan = mFe phản ứng + mCl + mSO4 = 0,1 × 56 + 0,1 × 35,5 + 0,05 × 96 = 13,95(g) ⇒ chọn C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

nFe = 0,15 mol; nH+ = 0,2 mol || Fe + 2H+ → Fe2+ + H2↑ ⇒ Fe dư ⇒ nFe phản ứng = 0,1 mol

U Y

N

Câu 15: Đáp án C

Đ

(1) NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH– ⇒ [OH–] < [NH3] = 1M.

D

IỄ N

(2) NaOH → Na+ + OH– ⇒ [OH–] = [NaOH] = 1M.

(3) Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH– ⇒ [OH–] = 2.[Ba(OH)2] = 2M. (4) KNO3 → K+ + NO3– ⇒ không có OH–. ||⇒ Ba(OH)2 có pH lớn nhất

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 21: Đáp án D Câu 22: Đáp án C Nhìn phương trình dưới ⇒ số C/Y1 = số C/Y2 ⇒ Y1 và Y2 đều có 2C. ||⇒ X là CH3COOC2H5 hay etyl axetat

N

Câu 23: Đáp án A

H

Ơ

Chọn A vì tinh bột không tan trong nước lạnh và bị trương lên trong nước nóng.

U Y

► 3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O.

Đ

– NaNO3: chất oxi hóa (N+5(NO3–) + 3e → N+2(NO)).

G

– H2SO4: cung cấp môi trường axit.

H Ư

N

Câu 25: Đáp án B X chứa 2[O] ⇒ X là este đơn chức || Lại có:

TR ẦN

AgNO3 / NH3 NaOH → Ag↓ (4a mol). X (a mol)  → Y  t°

⇒ cả 2 sản phâm thủy phân X đều tráng gương được

10 00

B

Câu 26: Đáp án B

Phản ứng hidro hóa được dùng trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng (dâu)

A

thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo và để sãn xuất xà phòng

H

Ó

Câu 27: Đáp án C

-L

Câu 28: Đáp án B

Í-

Các chất thỏa mãn là glixerol, Gly-Ala-Gly, axit axetic, fomanđehit, glucozơ và saccarozơ

ÁN

– X có phản ứng tách H2O ⇒ chứa OH ⇒ loại C. – X → Y → CH3CH(CH3)CH2OH ⇒ X có nhánh ⇒ loại A. Nhìn mạch C ⇒ loại D

ÀN

Câu 29: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

– Cu: chất khử (Cu → Cu2+ + 2e).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

||⇒ Khi đó, vai trò của các chất là:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(hay phương trình ion rút gọn là: 3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 24: Đáp án B

IỄ N

Đ

– Sản phẩm chứa chất khí (Y) ⇒ loại C.

D

– Thu Y bằng phương pháp đẩy H2O ⇒ Y ít tan hoặc không tan trong H2O.

⇒ loại B và D vì tan tốt trong H2O Câu 30: Đáp án D ► Sơ đồ chuyển hóa hoàn chỉnh:

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H 2SO4 + KMnO4 /H 2 O + CH 3COOH enzim → C2H5OH  → C2H4  (CH3C C6H12O6 (glucozơ)  → C2H4(OH)2 → 30 −35° C 170° C

OO)2C2H4.

► Phương trình phản ứng: xt,t °,p – C6H12O6 (glucozơ)  → 2C2H5OH (X) + 2CO2↑.

Ơ

N

H 2SO4 → C2H4 (Y) + H2O. – C2H5OH (X)  170° C

U Y

– C2H4(OH)2 (T) + 2CH3COOH (H2SO4 đặc, to) ⇄ (CH3COO)2C2H4 (C6H10O4) + 2H2O.

Đ

C. Sai vì C2H4 không phản ứng được với KHCO3.

G

D. Đúng vì chứa 2 gốc OH kề nhau

Chỉ có 1 đồng phân thỏa mãn là (C2H5NH3)(NH4)CO3

TR ẦN

Câu 32: Đáp án D

H Ư

N

Câu 31: Đáp án C

Bảo toàn khối lượng: mdung dịch tăng = mMg – mX ⇒ mX = 3,6 – 3,04 = 0,56(g).

B

⇒ MX = 0,56 ÷ 0,02 = 28 (N2) || Chú ý: "hòa tan hoàn toàn" ⇒ Mg hết.

10 00

► Bảo toàn electron: 2nMg = 10nN2 + 8nNH4NO3 ⇒ nNH4NO3 = 0,0125 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: ∑nNO3–/Y = 0,4 – 0,02 × 2 – 0,0125 = 0,3475 mol.

Ó

A

||⇒ Bảo toàn nguyên tố Natri: nNaOH = nNaNO3 = 0,3475 mol ⇒ V = 173,75 ml

H

Câu 33: Đáp án C

Í-

Đặt nGly-Na = x; nAla-Na = y ||⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,72 mol ⇒ x + y = 0,36 mol.

-L

● Bảo toàn nguyên tố Natri: nNaOH = nNaCl = x + y = 0,36 mol

ÁN

⇒ mmuối = 0,36 × 58,5 + 111,5x + 125,5y = 63,72(g) ||► Giải hệ cho: x = y = 0,18 mol. Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = mG + mH2O ⇒ nE = nH2O = 0,12 mol.

ÀN

⇒ nX = nY = 0,12 ÷ 2 = 0,06 mol || Lại có: m = 0,18 × 97 + 0,18 × 111 – 12,24 = 25,2(g).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Sai vì chứa nhiều gốc OH hơn nên C2H4(OH)2 có nhiệt độ sôi cao hơn C2H5OH.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. Sai vì C2H5OH tan tốt trong H2O.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

► Xét các đáp án:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

– 3C2H4 (Y) + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 (T) + 2KOH + 2MnO2↓.

Đ

mX > 20(g) ⇒ mY < 25,2 – 20 = 5,2(g) ⇒ MY < 5,2 ÷ 0,06 = 86,67 ⇒ Y là Glyxin.

IỄ N

► %mX = 100% – %mY = 100% – 0,06 × 75 ÷ 25,2 × 100% = 82,14%

D

Câu 34: Đáp án A (1) Đúng. (2) Sai, hidro hóa hoặc khử hoàn toàn. (3) Đúng. Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(4) Sai vì phải este no, đơn chức, mạch hở. (5) Sai vì số nguyên tử N là 3 (do Lys chứa 2 gốc NH2). (6) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

⇒ chỉ có (1) và (3) đúng

Ơ

N

Câu 35: Đáp án B

H

|| Do các chất đều đơn chức ⇒ muối có dạng RCOONa với số mol là 0,1.

ẠO

► %meste = 0,09 × 60 ÷ 6,18 × 100% = 87,38%

Đ

Câu 36: Đáp án D

N

G

► Amin đơn chức ⇒ nX = nN = 2nN2 = 0,03 mol.

H Ư

Mặt khác: mX = mC + mH + mN = 1,75(g).

TR ẦN

nH2SO4 = nN ÷ 2 = 0,015 mol. Bảo toàn khối lượng: ||⇒ a = 1,75 + 0,015 × 98 = 3,22(g)

Câu 37: Đáp án A

10 00

B

► Dễ thấy Z là ancol 2 chức ⇒ nZ = nH2 = 0,26 mol. Bảo toàn khối lượng: mZ = mbình tăng + mH2 = 19,24 + 0,26 × 2 = 19,76(g) ⇒ MZ = 19,76 ÷ 0,26 = 76 (C3H8O2).

A

● Do T mạch hở ⇒ X và Y là axit đơn chức ⇒ nmuối X = nmuối Y = nNaOH ÷ 2 = 0,2 mol.

H

Ó

Bảo toàn nguyên tố Natri: nNa2CO3 = 0,2 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nCO2 = 0,6 mol.

Í-

► Gọi số C trong gốc hidrocacbon của 2 muối là x và y (x ≠ y; x, y ∈ N).

-L

||⇒ 0,2x + 0,2y = 0,2 + 0,6. Giải phương trình nghiệm nguyên: x = 0; y = 2.

ÁN

⇒ 1 muối là HCOONa. Bảo toàn nguyên tố Hidro: Hmuối còn lại = 3 ⇒ CH2=CHCOONa. ● Bảo toàn khối lượng: mH2O = 2,7(g) ⇒ ∑nX,Y = nH2O = 0,15 mol ⇒ nT = 0,125 mol.

ÀN

T là (HCOO)(C2H3COO)C3H6 ||► %mT = 0,125 × 158 ÷ 38,86 × 100% = 50,82%

Đ

Câu 38: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

||⇒ Mancol < 3,2 ÷ 0,09 = 35,56 ⇒ ancol là CH3OH ⇒ este là HCOOCH3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

⇒ naxit = 0,01 mol ⇒ neste = 0,09 mol ⇒ nancol > neste = 0,09 mol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

► Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O ⇒ nH2O = 0,01 mol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Bảo toàn nguyên tố Cacbon ⇒ số H/muối = 0,05 × 2 ÷ 0,1 = 1 ⇒ R là H.

IỄ N

► GIẢ SỬ NaOH không dư ⇒ chất tan có thể là Glu-Na hoặc Glu-Na2 hoặc cả 2.

D

– Với chất tan là Glu-Na thì mchất tan = 0,2 × 169 = 33,8(g).

– Với chất tan là Glu-Na2 thì mchất tan = 0,1 × 191 = 19,1(g). ||⇒ 19,1(g) ≤ mchất tan ≤ 33,8(g) ⇒ vô lí!. ⇒ NaOH dư. Đặt nGlu-Na2 = x; nNaOH dư = y. nNaOH = 2x + y = 0,2 mol; mchất tan = 191x + 40y = 16,88(g) ||⇒ x = 0,08 mol; y = 0,04 mol. Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nHCl = 3nGlu-Na2 + nNaOH dư = 0,28 mol ||⇒ V = 280 ml

Câu 39: Đáp án C Do Y tác dụng AgNO3 sinh ra NO ⇒ trong Y có chứa H+ và NO3– hết. 4H+ + NO3– + 3e → NO + 2H2O ⇒ ở phản ứng đầu, nH+ = 0,4 – 0,02 × 4 = 0,32 mol.

Ơ

N

⇒ nNO3– = 0,32 ÷ 4 = 0,08 mol ⇒ nFe(NO3)2 = 0,04 mol.

H

Đặt nFeCl2 = x mol; nCu = y mol. mX = 127x + 64y + 0,04 × 180 = 23,76 gam.

ẠO

⇒ nAg = 0,02 mol; nAgCl = 0,56 mol ⇒ m = 0,02 × 108 + 0,56 × 143,5 = 82,52 gam.

Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe3+ = x + 0,04 mol.

TR ẦN

Bảo toàn điện tích: (x + 0,04) × 3 + 2y = 0,56 mol ⇒ x và y

H Ư

N

Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nNO3– = 0,04 × 2 + 0,58 – 0,1 = 0,56 mol.

G

Đ

Cách khác: nNO = nH+ ÷ 4 = 0,4 ÷ 4 = 0,1 mol.

⇒ giải tương tự như cách trên! Câu 40: Đáp án D

10 00

B

► Đặt CT chung cho X và Y là C2aHbOc và C3aH2bOd (a, b, c, d ∈ N*). 2a 3a 2 = : 24a + b + 16c 36a + 2b + 16d 3

A

Giả sử có 1 gam mỗi chất ⇒ nCO2(X) : nCO2(Y) =

H

Ó

⇒ 12a + b = 16c – 16d > 0 ⇒ c > d || X và Y đều đơn chức ⇒ c = 2 và d = 1.

Í-

||⇒ 12a + b = 16. Giải phương trình nghiệm nguyên cho: a = 1 và b = 4.

-L

⇒ X là C2H4O2 và Y là C3H8O. ||► Gồm các đồng phân đơn chức sau:

ÁN

– X: HCOOCH3, CH3COOH ⇒ có 2 đồng phân đơn chức. – Y: CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3, C2H5OCH3 ⇒ có 3 đồng phân đơn chức.

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

ÀN

||⇒ tổng số cặp chất X, Y thỏa mãn là 2 × 3 = 6 cặp

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ x + 2y + 0,04 = 0,18 – 2x + 3/4 × 0,4 ⇒ giải: x = 0,08 mol; y = 0,1 mol.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Bảo toàn electron cả quá trình : nFeCl2 + 2nCu + nFe(NO3)2 = nAg + 3/4nH+.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn nguyên tố Ag : nAg = 0,58 – (2x + 0,4) = 0,18 – 2x mol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Bảo toàn nguyên tố Clo : nAgCl = 2x + 0,4 mol.

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN HƯNG YÊN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

D. Tơ lapsan.

N

C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOCH3.

D. Kali.

B. CnH2nO2.

C. RCOOR'.

H Ư

A. Rb(COO)abR'a.

N

Câu 4: Công thức tổng quát của este no đơn chức mạch hở có dạng nào sau đây? D. CnH2n-2O2.

A. Poli(vinyl clorua). B. Cao su buna.

TR ẦN

Câu 5: Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro?

C. Polipropen.

D. nilon-6,6.

A. Fe.

10 00

B

Câu 6: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại? B. Cu.

C. Zn.

D. Ag.

H

Ó

A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.

A

Câu 7: Trong phản ứng : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

D. Ion Ag+ bị khử thành Ag.

Í-

C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.

ÁN

-L

Câu 8: Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu có thể dùng dung dịch nào sau đây? A. Giấm ăn.

B. Xút.

C. Nước vôi.

D. Xôđa.

Câu 9: Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

ÀN

A. H2SO4.

B. NaOH.

C. NaCl.

D. NH3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Liti.

Đ

B. Natri.

G

A. Xesi.

ẠO

Câu 3: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3.

TP

Câu 2: Este metyl acrylat có công thức là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Tơ nilon-6,6.

.Q

B. Tơ capron.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Tơ nitron.

U Y

Câu 1: Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

H

I. Nhận biết

D

IỄ N

Đ

Câu 10: Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thủy phân thành A. CO2 và H2O.

B. NH3, CO2, H2O.

C. axit béo và glixerol.

D. axit cacboxylic và glixerol.

Câu 11: Trong số các kim loại sau, cặp kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất: A. W, Hg.

B. Au, W.

C. Fe, Hg.

D. Cu, Hg.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

II. Thông hiểu Câu 12: Tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây không đúng? A. Tính cứng: Fe < Al < Cr.

B. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W.

C. khả năng dẫn điện: Ag > Cu > Al.

D. Tỉ khối: Li < Fe < Os.

Ơ

N

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

H

A. Tinh bột có phản ứng thủy phân.

C. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 16: Những tính chất vật lý chung của kim loại là:

D. 6.

TR ẦN

A. Tính dẻo, có ánh kim và rất cứng.

N

C. 7.

H Ư

B. 8.

G

Câu 15: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. 5.

D. Cu, Mg, Al.

B. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.

10 00

B

C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, có khối lượng riêng lớn. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

H

A. Dung dịch ZnSO4 dư.

Ó

A

Câu 17: Một tấm kim loại bị bám một lớp Fe ở bề mặt. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất bằng dung dịch nào?

D. Dung dịch FeCl3.

-L

Í-

C. Dung dịch FeSO4 dư.

B. Dung dịch CuSO4 dư.

ÁN

Câu 18: So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có khối lượng bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có một sợi. Dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn là B. dây thứ hai dẫn điện tốt hơn.

C. dây thứ nhất dẫn điện tốt hơn.

D. bằng nhau.

TO

A. không so sánh được.

D

IỄ N

Đ

Câu 19: Cho Mg vào dung dịch chứa FeSO4 và CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn A gồm 2 kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Phản ứng kết thúc khi nào?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Cu, Al, MgO.

Đ

A. Cu, Al2O3, Mg.

ẠO

Câu 14: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

D. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

B. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.

A. CuSO4 hết, FeSO4 hết, Mg hết. B. CuSO4 hết, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết. C. CuSO4 dư, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết. D. CuSO4 hết, FeSO4 đã phản ứng và còn dư, Mg hết.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 20: Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là? A. Gly, Val, Ala.

B. Gly, Ala, Glu.

C. Gly, Glu, Lys.

D. Val, Lys, Ala.

Câu 21: Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự tính khử tăng dần? C. Ni, Zn, Pb, Sn.

D. Pb, Ni, Sn, Zn.

H

D. dung dịch AgNO3/NH3.

C. CH3COOCH2CH2CH2OCOCH3.

D. C2H5COOCH2CH2CH2OOCH3.

Đ

B. 50,0 gam.

C. 55,5 gam.

H Ư

A. 40,0 gam.

N

G

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan? D. 45,5 gam.

A. (CH3COO)3C3H5.

B. (HCOO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5. D. (C17H33COO)C3H5.

B

III. Vận dụng

TR ẦN

Câu 25: X là trieste của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả các sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60 gam kết tủa. Chất X có công thức là

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 26: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X, Y, Z, T

ÁN

Chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. Anilin, Glyxin, Metyl amin, Axit glutamic. B. Metyl amin, Anilin, Glyxin, Axit glutamic.

ÀN

C. Axit glutamic, Metyl amin, Anilin, Glyxin. D. Glyxin, Anilin, Axit glutamic, Metyl amin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. HCOOCH2CH2CH2CH2OOCCH3.

ẠO

A. CH3COOCH2CH2OCOC2H5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 23: Este X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 16 gam X phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thu được một ancol Y và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Giấy đo H.

N

B. Giấm.

U Y

A. Nước vôi trong.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Nhận biết sự có mặt của đường glucozơ trong nước tiểu, người ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây?

N

B. Ni, Sn, Zn, Pb.

Ơ

A. Pb, Sn, Ni, Zn.

Đ

Câu 27: Cho các nhận xét sau:

IỄ N

(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.

D

(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại monosaccarit. (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím. (7) Saccarozơ là nguyên để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích. Số nhận xét đúng là B. 7.

C. 5.

D. 6.

C. 212,12.

D. 150,88.

U Y

B. 167,38.

D. 0,100 và 0,050.

A. 20%.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 30: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là B. 80%.

C. 10%.

D. 90%.

Câu 31: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3–, x mol Cl–, y mol Cu2+.

10 00

B

– Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa. – Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là B. 25,30 gam.

C. 26,40 gam.

D.

21,05 gam.

A

A. 20,40 gam.

Í-

H

Ó

Câu 32: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8N2O3. Cho 3,24 gam X tác dụng với 500 mL dung dịch KOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất hữu cơ Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng chất rắn là m gam. Giá trị của m là B. 5,50.

-L

A. 3,05.

C. 4,50.

D. 4,15.

ÁN

Câu 33: Cứ 5,668 gam cao su buna–S phản ứng vừa hết với 3,462 gam Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ butađien và stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu? B. 1 : 2.

C. 3 : 5.

D. 1 : 3.

ÀN

A. 2 : 3.

D

IỄ N

Đ

Câu 34: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,100 và 0,075.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 0,050 và 0,100.

G

A. 0,075 và 0,100.

Đ

ẠO

TP

.Q

Câu 29: Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 xmol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 155,44.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 28: X là tetrapeptit có công thức Gly–Ala–Val–Gly; Y là tripeptit có công thức Gly–Val–Ala. Đun m gam hỗn hợp A gồm X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257,36 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

N

A. 4.

A. 30,0.

B. 27,5.

C. 32,5.

D. 35,0.

Câu 35: Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và V lít (đktc) hỗn hợp khí B ( gồm hai chất khí có tỉ lệ số mol 3:2). Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ % của Fe(NO3)3 trong X là: B. 13,56%.

C. 40,69%.

D. 20,20%.

C. 52,17%.

D. 46,15%.

D. 20%.

H Ư

N

Câu 38: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành hai phần:

TR ẦN

– Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được dung dịch Z và 0,165 mol NO ( sản phẩm khử duy nhất).

B

– Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn.

A. Fe3O4 và 28,98.

10 00

Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là B. Fe3O4 và 19,32.

C. FeO và 19,32.

D. Fe2O3 và 28,98.

Í-

H

Ó

A

Câu 39: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là: B. 0,55.

-L

A. 0,50.

C. 0,65.

D. 0,70.

ÁN

Câu 40: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Khối lượng muối sắt (III) sunfat tạo thành trong dung dịch là B. 80x.

C. 80y.

D. 160x.

D

IỄ N

Đ

ÀN

A. 40y.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 40%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

B. 50%.

G

A. 30%.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 39,13%.

Câu 37: Hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ mạch hở, trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức –OH, – CHO, –COOH. Chia 0,15 mol X thành ba phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Phần hai tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít H2 (đktc). Đun nóng phần ba với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm số mol của chất có phân tử khối lớn nhất trong X là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 28,15%.

U Y

N

H

Ơ

Câu 36: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4 sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn.Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 1,344 lít SO2 (đktc). % khối lượng Mg trong X là:

N

A. 12,20%.

--- HẾT ---

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN HƯNG YÊN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-B

5-B

6-C

7-D

8-A

9-A

11-A

12-A

13-D

14-C

15-B

16-D

17-D

18-A

19-D

21-A

22-D

23-A

24-C

25-B

26-B

27-C

28-A

31-A

32-D

33-B

34-C

35-B

36-B

37-C

10-C

30-D

39-C

40-A

G

N

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

29-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

20-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-A

U Y

2-C

.Q

1-A

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN HƯNG YÊN- LẦN 2

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Câu 2: Đáp án C

Đ

Chọn B vì cao su buna là (-CH2-CH=CH-CH2-)n còn chứa πC=C.

G

Câu 6: Đáp án C

H Ư

N

Loại B và D vì không tác dụng được với HCl. – Xét A: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 || 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 ⇒ loại.

TR ẦN

– Xét C: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 || Zn + Cl2 → ZnCl2 Câu 7: Đáp án D

B

"Khử cho, O nhận" ⇒ Cu là chất khử, Ag+ là chất oxi hóa.

10 00

||⇒ Cu bị oxi hóa thành Cu2+, Ag+ bị khử thành Ag Câu 8: Đáp án A

Ó

A

Dùng giấm ăn (chứa chủ yếu CH3COOH) vì sẽ tạo muối amoni với các amin.

H

⇒ tan tốt trong H2O nên dễ bị rửa trôi

-L

Í-

Câu 9: Đáp án A

Chọn A vì 2C2H5NH2 + H2SO4 → (C2H5NH3)2SO4.

ÁN

Câu 10: Đáp án C

Enzim có vai trò xúc tác phản ứng thủy phân chất béo tương tự H+ ⇒ tạo axit béo và glixerol

ÀN

Câu 11: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 5: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 4: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 3: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 1: Đáp án A

Đ

– Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất là Hg và W.

IỄ N

– Kim loại có khối lượng riêng thấp nhất và cao nhất là Li và Os.

D

– Kim loại độ cứng thấp nhất và cao nhất là Cs và Cr. Câu 12: Đáp án A

Câu 13: Đáp án D D sai vì tinh bột không tan trong nước lạnh ⇒ chọn D. Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ps: tinh bột trương lên trong nước nóng ⇒ tinh bột không tan trong H2O. Câu 14: Đáp án C CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa. ||⇒ chỉ có CuO bị khử thành Cu

N

Câu 15: Đáp án B

H

Ơ

► Cách 1: – Bậc 1: CH3CH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH(NH2)CH3,

U Y

– Bậc 2: 4 = 3 + 1 (2 đồng phân) = 2 + 2 (1 đồng phân).

Đ

Câu 16: Đáp án D

N

G

Câu 17: Đáp án D

– Loại A và C vì Fe không tác dụng được. – Loại B vì sinh ra Cu bám lên tấm kim loại.

TR ẦN

nhưng không sinh ra kim loại khác (tức tạp chất mới).

H Ư

► Muốn rửa lớp Fe tạp chất thì phải dùng dung dịch tác dụng được với Fe

10 00

B

⇒ chọn D vì Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 ⇒ không sinh ra tạp chất mới. Câu 18: Đáp án A

l với R là điện trở, S là tiết diện ngang, l là chiều dài của khối vật dẫn, ρ là điện trở suất của S

A

► R = ρ.

H

Ó

chất.

-L

Câu 19: Đáp án D

Í-

Do không cho chiều dài của 2 dây ⇒ không thể so sánh được độ dẫn điện ⇒ chọn A.

ÁN

Ta có: Mg2+/Mg > Fe2+/Fe > Cu2+/Cu ⇒ A gồm Fe và Cu, B gồm MgSO4 và FeSO4 ⇒ chọn D. Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A

ÀN

Câu 22: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

► Cách 2: áp dụng công thức: 2n–1 (n < 5) ⇒ có 8 đồng phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

||⇒ tổng cộng có 8 đồng phân amin.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

– Bậc 3: 4 = 2 + 1 + 1 (1 đồng phân).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

CH3CH(CH3)CH2NH2, CH3C(CH3)(NH2)CH3.

Đ

Chọn D vì glucozơ có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3/NH3.

D

IỄ N

Câu 23: Đáp án A nX = 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol ⇒ nNaOH ÷ nX = 2 : 1.

||⇒ X là este 2 chức. Bảo toàn khối lượng: mY = 6,2(g). nY = 0,1n (với n là số gốc ancol Y) ⇒ MY = 62n ⇒ n = 1; M = 62.

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ Y là C2H4(OH)2 || Nhìn các đáp án ⇒ chọn A. Câu 24: Đáp án C Bảo toàn nguyên tố Hidro và Clo: nCl– = nHCl = 2nH2 = 1 mol. ||⇒ mmuối khan = mkim loại + mCl– = 20 + 1 × 35,5 = 55,5(g)

N

Câu 25: Đáp án B

H

Ơ

Câu 26: Đáp án B

Đ

Câu 28: Đáp án A

G

Đặt nX = 4x ⇒ nY = 3x ⇒ nKOH = 4 × 4x + 3 × 3x = 25x mol

H Ư

N

nH2O = ∑npeptit = 7x. Bảo toàn khối lượng:

► m = 302 × 4x + 245 × 3x = 155,44(g) Câu 29: Đáp án B

TR ẦN

302 × 4x + 245 × 3x + 56 × 25x = 257,36 + 18 × 7x ||⇒ x = 0,08 mol.

B

M hoặc N + KHSO4 → ↓ trắng ⇒ có chứa Ba2+ ⇒ CO32– không đủ kết tủa hết Ba2+.

10 00

Mặt khác: nCO2 > nBaCO3 ở cả 2 thí nghiệm ⇒ sinh cả HCO3– và CO32–.

A

► Khi đó ta có công thức: nCO32– = nOH– – nCO2. ||⇒ áp dụng:

H

Ó

0, 01 = 0, 2x + 0, 4y − 0, 04  x = 0, 05 ⇒  0, 0075 = 0, 2y + 0, 4x − 0, 0325  y = 0,1

-L

Í-

Câu 30: Đáp án D

ÁN

Glucozơ → 2C2H5OH + 2CO2 ||⇒ nC2H5OH = 1 × 2 × 0,8 = 1,6 mol. men ⇒ 0,1a gam chứa 0,16 mol C2H5OH || Lên men giấm: C2H5OH  → CH3COOH. giam

nCH3COOH = nNaOH = 0,72 × 0,2 = 0,144 mol ||⇒ H = 90%

ÀN

Câu 31: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

⇒ còn lại đều đúng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

(3) Sai vì thủy phân saccarozơ thu được 2 loại monosaccarit là glucozơ và fructozơ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Sai vì cả 2 đều tráng gương được (cho cùng 1 hiện tượng).

.Q

U Y

Câu 27: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

X làm quỳ tím hóa xanh

IỄ N

Đ

● Bảo toàn nguyên tố Clo: x = nAgCl = 86,1 ÷ 143,5 = 0,6 mol.

D

Bảo toàn điện tích: y = (0,2 + 0,6 – 0,1 × 3 – 0,2 × 2) ÷ 2 = 0,05 mol.

► NaOH + X → ghép ion. Ghép 0,2 mol NaNO3 và 0,6 mol NaCl

||⇒ dư 0,05 mol Na+ ghép với AlO2– ⇒ còn 0,05 mol Al cho Al(OH)3. ► Kết tủa gồm 0,05 mol Al(OH)3; 0,2 mol Mg(OH)2; 0,05 mol Cu(OH)2.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

||⇒ m↓ = 0,05 × 78 + 0,2 × 58 + 0,05 × 98 = 20,4(g) Câu 32: Đáp án D X là C2H5NH3NO3 || nX = 0,03 mol; nKOH = 0,05 mol ⇒ KOH dư. ► Rắn gồm 0,03 mol KNO3 và (0,05 – 0,03 = 0,02) mol KOH dư.

Ơ

N

||⇒ m = 0,03 × 101 + 0,02 × 56 = 4,15(g)

H

Câu 33: Đáp án B

U Y

ẠO

Câu 34: Đáp án C

Đ

Quy X về C2H3NO, CH2 và H2O. Đặt nC2H3NO = x; nCH2 = y.

N

G

► Muối gồm x mol C2H4NO2K và y mol CH2 ⇒ mmuối = 113x + 14y = 8,19(g).

H Ư

nO2 = 2,25x + 1,5y = 0,1875 mol ||⇒ giải hệ có: x = 0,07 mol; y = 0,02 mol.

TR ẦN

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nBaCO3 = 0,07 × 2 + 0,02 = 0,16 mol

||⇒ m = 31,52(g) ⇒ chọn C. (Ps: |30 – 31,52| > |32,5 – 31,52| ⇒ gần C hơn). Câu 35: Đáp án B

10 00

B

► Giả sử KOH không dư ||⇒ nKNO2 = nKOH = 0,5 mol ⇒ mrắn ≥ mKNO2 = 42,5(g) ⇒ vô lí!. ⇒ KOH dư. Đặt nKNO3 = x; nKOH dư = y. Bảo toàn nguyên tố Kali: x + y = 0,5.

A

Rắn gồm KNO2 và KOH dư ⇒ 85x + 56y = 41,05 ||⇒ giải hệ có: x = 0,45 mol; y = 0,05 mol.

H

Ó

● Đặt nFe = a; nCu = b ⇒ mA = 56a + 64b = 11,6(g) || 16(g) rắn gồm Fe2O3 và CuO.

Í-

⇒ 160.0,5a + 80b = 16 ||⇒ giải hệ có: a = 0,15 mol; b = 0,05 mol.

-L

nHNO3 = 0,7 mol; nNO3–/X = nKNO3 = 0,45 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN/B = 0,25 mol.

ÁN

Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = 0,35 mol. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nO/B = 0,4 mol. ||⇒ Bảo toàn khối lượng: mX = 11,6 + 87,5 – 0,25 × 14 – 0,4 × 16 = 89,2(g).

ÀN

► nNO3–/X < 3nFe + 2nCu ⇒ X gồm muối Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2. Giải hệ có: nFe(NO3)3 = 0,05 mol ||⇒ C%Fe(NO3)3 = 0,05 × 242 ÷ 89,2 × 100% = 13,56%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

► nbutađien ÷ nstiren = 0,022 ÷ 0,043 ≈ 1 : 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

⇒ nbutađien = nBr2 ≈ 0,022 mol ⇒ nstiren = (5,688 – 0,022 × 54) ÷ 104 = 0,043 mol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

||⇒ dù trùng hợp theo tỉ lệ nào thì Br2 chỉ cộng vào gốc butađien.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Cao su buna-S có dạng [-CH2CH=CHCH2-CH2CH(C6H5)]n.

IỄ N

Đ

Câu 36: Đáp án B

D

Bảo toàn khối lượng: mO2 = 50,56 – 46,72 = 3,84(g) ⇒ nO2 = 0,12 mol.

● Đặt nMg = x; nFe = y. Bảo toàn electron: 2x + 3y = 0,12 × 4 + 0,06 × 2. Bảo toàn khối lượng: mX = 13,04 – 0,12 × 32 = 24x + 56y ||⇒ giải hệ có: x = 0,15 mol; y = 0,1 mol ⇒ %mMg = 39,13% Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 37: Đáp án C nX trong 1 phần = 0,05 mol || Xét phần 1: nCO2 = 0,05 mol. ||⇒ Ctb = 0,05 ÷ 0,05 = 1 ⇒ X gồm các chất có cùng 1 C. ► X gồm CH3OH, HCHO, HCOOH với số mol x, y, z.

Ơ

N

nX = x + y + z = 0,05 mol; nH2 = 0,5x + 0,5z = 0,02 mol.

H

nAg = 4y + 2z = 0,08 mol ||⇒ giải hệ có: x = z = 0,02 mol; y = 0,01 mol.

U Y ẠO

⇒ ne cho TỐI ĐA = 0,01 × 3 + 0,045 × 3 = 0,165 mol.

Đ

||⇒ phần 1 gấp 0,165 × 3 ÷ 0,165 = 3 lần phần 2.

●m=

TR ẦN

⇒ nO = 0,18 mol ⇒ x : y = 0,135 ÷ 0,18 = 3 : 4 ⇒ Fe3O4.

H Ư

||⇒ nAl2O3 = (14,49 – 0,03 × 27 – 0,135 × 56) ÷ 102 = 0,06 mol.

N

G

► Xét phần 1: chứa 0,03 mol Al; 0,135 mol Fe.

4 × 14,49 = 19,32(g) 3

10 00

B

Câu 39: Đáp án C

Quy quá trình về: 0,15 mol Glu + 0,35 mol HCl + NaOH dư.

A

||⇒ nNaOH phản ứng = 2nGlu + nHCl = 0,65 mol

Ó

Câu 40: Đáp án A

Í-

H

► Chọn x = 2 mol ⇒ y = 5 mol. Do chỉ chứa muối nên H2SO4 hết.

-L

Dễ thấy sản phẩm khử không thể là H2! || Fe "tan hoàn toàn"

ÁN

⇒ 2 × 2 ≤ ne ≤ 2 × 3 ⇒ 4 ≤ ne ≤ 6 mol. Lại có:

TO

2H 2SO 4 + 2e → SO 2 + SO 24− + H 2 O ⇒ n e = 5 ( mol )  2− 4H 2SO 4 + 6e → S + 3SO 4 + 4H 2 O ⇒ n e = 7,5 ( mol )  2− 5H 2SO 4 + 8e → H 2S + 4SO 4 + 4H 2 O ⇒ n e = 8 ( mol )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

► Xét phần 2: nAl = nH2 ÷ 1,5 = 0,01 mol; nFe = 0,045 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Nhiệt phân hoàn toàn X ⇒ Y gồm Fe, Al2O3 và Al dư.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

► Chất có PTK lớn nhất là HCOOH ⇒ %nHCOOH = 40%

IỄ N

Đ

⇒ sản phẩm khử là SO2 ⇒ nSO42– = 2,5 mol ||⇒ giải hệ có:

D

► nFe2+ = nFe3+ = 1 mol ⇒ nFe2(SO4)3 = 0,5 mol ⇒ mFe2(SO4)3 = 200(g) = 40y

----- HẾT ----Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA- HÀ NAM- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

B. Toluen.

C. Ancol etylic.

D. Cumen.

ẠO

A. Isoamyl axetat.

TP

Câu 2: Chất nào sau có mùi thơm của chuối chín?

C. Axit glutamic.

D. Đimetylamin.

G

B. Etylamin.

N

A. Lysin.

Đ

Câu 3: Dung dịch chất nào sau trong H2O có pH < 7?

B. Axit butiric.

C. Axit acrylic.

TR ẦN

A. Axit axetic.

H Ư

Câu 4: Chất nào sau vừa phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2, vừa làm mất màu dung dịch Br2? D. Axit benzoic.

Câu 5: Chất nào sau không phản ứng được với dung dịch NaOH? B. Anilin.

C. Phenol.

D. Etyl axetat.

B

A. Axit axetic.

10 00

Câu 6: Chất nào sau không làm mất màu dung dịch nước brom? A. Etilen.

B. Axetilen.

C. Phenol.

D. Toluen.

Ó

A

Câu 7: Dung dịch chất nào sau không hòa tan được Cu(OH)2 B. HNO3.

H

A. NH3.

C. HCl.

D. NaCl.

-L

Í-

Câu 8: Polime nào sau được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng?

ÁN

A. Nhựa poli(vinyl-clorua). C. Sợi lapsan.

B. Sợi olon. D. Cao su buna.

Câu 9: Phân lân là phân bón chứa

ÀN

A. Nitơ.

B. Cacbon.

C. Photpho.

D. Clo.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. C3H6.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. C4H10.

.Q

B. C4H8.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. C4H6.

U Y

Câu 1: Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân hình học. Công thức phân tử nào sau đây thỏa mãn X ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

I. Nhận biết

D

IỄ N

Đ

Câu 10: Chất nào sau khi cho vào dung dịch NaOH không tạo được chất khí? A. Si.

B. Mg.

C. K.

D. Na.

Câu 11: Dung dịch nào sau hòa tan được kim loại Cu? A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch HNO3.

D. Dung dịch NaNO3.

Câu 12: Khí X không màu, được tạo ra khi cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng, khí X bị chuyển màu khi để trong không khí. Khí X là: Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. NO.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. H2.

C. NO2.

D. O2.

Câu 13: Chất rắn nào sau đây không tan được vào dung dịch KOH? A. Al(OH)3.

B. Si.

C. K2CO3.

D. BaCO3.

D. HBr.

C. HCl.

Ơ

B. Ancol etylic.

C. Benzen.

D. Metan.

D. 24,32% và 64.

Giá trị của x là: B. 2,24.

C. 0,336.

D. 1,12.

TR ẦN

A. 0,448.

H Ư

N

G

Câu 17: Cho rất từ từ 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M, K2CO3 0,4M đến phản ứng hoàn toàn, thu được x lít khí ở đktc.

B

Câu 18: Cho dung dịch NaOH loãng, dư vào dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa X. Đem toàn bộ X nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Y. Chất rắn Y gồm: B. Fe2O3, ZnO, CuO. C. FeO, CuO.

10 00

A. Fe2O3, CuO.

D. FeO, CuO, ZnO.

Í-

H

A. CH2=CHCH2COOCH3.

Ó

A

Câu 19: Este X đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X vào 300 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

-L

C. CH3CH2COOCH=CH2.

B. CH2=CHCOOCH2CH3. D. CH3COOCH=CHCH3.

ÁN

Câu 20: Trong công nghiệp HNO3 được điều chế bằng cách A. cho dung dịch HCl phản ứng với dung dịch KNO3. B. cho O2 phản ứng với khí NH3.

ÀN

C. hấp thụ đồng thời hỗn hợp khí NO2 và O2 vào H2O.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 13,26% và 46.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. 21,11% và 56.

Đ

A. 18,39% và 51.

ẠO

TP

Câu 16: Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Zn và 0,2 mol Al phản ứng vừa đủ với 0,45 mol hỗn hợp Y gồm khí Cl2 và O2, thu được x gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của O2 trong Y và giá trị của x tương ứng là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Thông hiểu

U Y

A. Thạch cao.

N

Câu 15: Chất nào sau không phải là hợp chất hữu cơ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. HF.

H

A. HNO3.

N

Câu 14: Dung dịch chất nào sau hòa tan được SiO2?

Đ

D. hấp thụ khí N2 và H2O.

D

IỄ N

Câu 21: Cho 0,1 mol ancol etylic vào một bình chứa 0,2 mol axit axetic có H2SO4 (đặc) làm xúc tác. Đun nóng bình để phản ứng tạo este xảy ra với hiệu suất phản ứng là 80% thu được x gam este. Giá trị của x là A. 8,80.

B. 6,24.

C. 7,04.

D. 5,12.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 22: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O, phản ứng với Na tạo H2 nhưng không phản ứng với dung dịch NaOH. Tên gọi của X là: A. Axit axetic.

B. Ancol etylic.

C. Etyl axetat.

D. Ancol benzylic.

C. Ba2+, HCO3–, NO3–, Mg2+.

D. Ag+, F–, Na+, K+.

Ơ

B. Mg2+, Cu2+, Cl–, NO3–.

U Y

B. 54 gam.

C. 81 gam.

D. 108 gam.

G

A. 27 gam.

Đ

ẠO

Câu 25: Hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X tạo ra số mol nước đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

B. Chất X làm mất màu dung dịch Br2.

B

C. Chất X tan tốt trong H2O.

TR ẦN

A. Chất X bị oxi hóa bởi CuO tạo ra anđehit.

H Ư

N

Câu 26: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH tạo muối. Nhận xét nào sau đây đúng với X?

10 00

D. Chất X được tạo ra khi cho benzen phản ứng với oxi.

A

Câu 27: Khối lượng Ag tạo ra tối đa khi cho một hỗn hợp gồm 0,02 mol HCHO và 0,01 mol HCOOC2H5 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 là: B. 10,8 gam.

C. 6,48 gam.

H

Ó

A. 5,4 gam.

Í-

Câu 28: Nhận xét nào sau không đúng?

-L

A. Glucozơ tan tốt trong H2O và có vị ngọt.

ÁN

B. Fructozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Đường glucozơ không ngọt bằng đường saccarozơ.

ÀN

D. Xenlulozơ bị thủy phân bởi dung dịch NaOH tạo glucozơ.

Đ

III. Vận dụng – Vận dụng cao

D. 21,6 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Dung dịch HF 0,1M.

.Q

B. Dung dịch HCl 0,1M.

TP

A. Dung dịch KOH 0,1M.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 24: Dung dịch nào sau có [H+] = 0,1M ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Ba2+, HSO4–, Cu2+, NO3–.

N

Câu 23: Dãy các ion nào sau không cùng tồn tại trong một dung dịch?

IỄ N

Câu 29: Cho dãy chuyển hóa sau:

D

+ H2O + H2 + H2O CaC2  → X  → Y  →Z xt Pd/ PbCO3 xt H 2SO 4

Tên gọi của X và Z lần lượt là

A. Axetilen và ancol etylic.

B. Etan và etanal.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Axetilen và etylen glicol.

D. Etilen và ancol etylic.

C. Cs.

D. K.

Ơ

B. Li.

H

A. Na.

N

Câu 30: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm. Nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là

D. 21,4.

B. 0,85.

D. 0,41.

10 00

Câu 34: Có các nhận xét sau:

C. 0,48.

B

A. 1,05.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 33: Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B và este C được tạo ra từ A và B (tất cả đều no, đơn chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam P vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q thu được 3,26 gam chất rắn khan Y. Người ta cho thêm bột CaO và 0,2 gam NaOH (rắn) vào 3,26 gam chất rắn Y rồi nung trong bình kín không có khí, thu được m gam chất khí. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau?

A

(1) Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm.

Ó

(2) Phân đạm là phân bón chứa nitơ.

Í-

H

(3) Dung dịch HNO3 đặc, nóng có thể oxi hóa được FeO, Cu, CuO và Ag.

-L

(4) Khí NO2 được tạo ra khi nung nóng KNO3 (rắn) trên ngọn lửa đèn cồn.

ÁN

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

B. 4.

C. 2.

D. 3.

TO

A. 1.

Câu 35: Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc III no, đơn chức, mạch hở và hai ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp E cần dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình bazơ nặng thêm 20,8 gam. Phần trăm khối lượng của amin trong hỗn hợp E là

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 0,86.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 0,70.

Đ

B. 0,72.

G

A. 0,65.

ẠO

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M, thu được 0,672 lít N2 ở đktc (là khí duy nhất thoát ra) và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

C. 28,7.

.Q

B. 38,6.

TP

A. 33,5.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 31: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M; NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là

A. 44,03%.

B. 26,67%.

C. 34,36%.

D. 46,12%.

Câu 36: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 11,48.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 15,08.

C. 10,24.

D. 13,64.

C. C, CO2 và CO.

H Ư

A. Cl2, Cl2O và ClO2. B. C, CO và CO2.

N

G

Đ

Câu 38: Đơn chất X điều kiện thường ở trạng thái rắn, được sử dụng làm bút chì. Cho X phản ứng với O2 thu được khí Y. Cho Y phản ứng với đơn chất X trong điều kiện nhiệt độ cao, không có O2 thu được khí Z là một khí không màu, không mùi và rất độc. Các chất X, Y và Z lần lượt là: D. S, SO2 và SO3.

A. tăng 49,44.

10 00

B

TR ẦN

Câu 39: X là peptit có dạng CxHyOzN6; Y là peptit có dạng CnHmO6Nt (X, Y đều được tạo bởi các aminoaxit no, mạch hở, chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Để phản ứng vừa đủ với 32,76 gam hỗn hợp E (thành phần gồm X và Y) cần dùng 480 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 32,76 gam E, toàn bộ sản phẩm cháy(gồm CO2, H2O và N2) được dẫn vào nước vôi trong dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 123,0 gam kết tủa; và khối lượng dung dịch thay đổi a gam so với trước phản ứng. Sự thay đổi của a là: B. giảm 94,56.

D. giảm 49,44.

Ó

A

Câu 40: Có các nhận xét sau:

C. tăng 94,56.

H

(1) Cả anilin và phenol đều phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa.

-L

Í-

(2) Liên kết nối giữa các mắt xích trong phân tử tinh bột là liên kết β-1,4-glicozit. (3) Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

ÁN

(4) Axit acrylic có khả năng tham gia màu dung dịch Br2. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

B. 2.

C. 3.

D. 4.

D

IỄ N

Đ

ÀN

A. 1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 1,25.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 0,85.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q B. 1,10.

ẠO

A. 1,20.

TP

Giá trị của V gần nhất là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 37: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

--- HẾT ---

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA- HÀ NAM- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-C

11-C

12-A

13-D

14-B

15-A

16-A

17-A

18-A

21-C

22-D

23-A

24-B

25-D

26-B

27-B

28-D

31-B

32-D

33-D

34-C

35-A

36-A

37-B

9-C

Đ

10-B

19-C

20-C

29-A

30-D

39-D

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-B

U Y

4-C

.Q

3-C

TP

2-A

ẠO

1-B

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA- HÀ NAM- LẦN 1

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án B

N H Ư

C. k = 0 ⇒ ankan ⇒ không có đồng phân hình học ⇒ loại.

G

CH2=C(CH3)2 ⇒ có 1 đồng phân thỏa mãn ⇒ chọn B.

Đ

B. Gồm các đồng phân: CH2=CH-C2H5, CH3CH=CHCH3 (cis-trans),

D. Chỉ có 1 đồng phân CH2=CHCH3 ⇒ không có đồng phân hình học ⇒ loại.

TR ẦN

Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án C

B

A, B và D đều có pH > 7

10 00

Câu 4: Đáp án C

A, B và D loại vì không làm mất màu dung dịch Br2

Ó

A

Câu 5: Đáp án B

H

Câu 6: Đáp án D

-L

Câu 8: Đáp án C

Í-

Câu 7: Đáp án D

ÁN

Sợi lapsan được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng etilen glicol và axit terephtalic. xt,t °,p nHOC2H4OH + nHOOCC6H4COOH  → [-OC2H4OOCC6H4COO-]n + 2nH2O

ÀN

Câu 9: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

||⇒ không có đồng phân nào có đồng phân hình học ⇒ loại.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

CH2=C=CHCH3, CH2=CH-CH=CH2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Gồm các đồng phân: HC≡C-C2H5, CH3C≡CCH3,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 10: Đáp án B

IỄ N

A. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑.

D

B. Mg + NaOH → không phản ứng ⇒ chọn B. C. 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑.

D. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑. Câu 11: Đáp án C Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án A Cu là kim loại có tính khử trung bình nên sản phẩm khử thường là NO. || Mặt khác, sản phẩm khử khí của HNO3 không màu, bị chuyển màu trong không khí chỉ có NO.

N

NO không màu nhưng trong không khí bị hóa nâu do: NO + 1/2 → NO2 (màu nâu)

Ơ

Câu 13: Đáp án D

U Y

Chọn B vì SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

Đ

► Đặt nCl2 = a; nO2 = b ⇒ nY = a + b = 0,45 mol.

G

Bảo toàn electron: 2a + 4b = 0,3 × 2 + 0,2 × 3 ||⇒ giải hệ cho:

H Ư

N

a = 0,3 mol; b = 0,15 mol ⇒ %mO2 = 18,39%.

● Bảo toàn khối lượng: x = 51(g)

TR ẦN

Câu 17: Đáp án A

nH+ = 0,2 mol; nOH– = 0,1 mol; nCO32– = 0,08 mol.

B

► Cho từ từ H+ nên phản ứng xảy ra theo thứ tự:

10 00

H+ + OH– → H2O || H+ + CO32– → HCO3– || H+ + HCO3– → CO2 + H2O.

⇒ nCO2 = nH+ – nOH– – nCO32– = 0,02 mol ||⇒ x = 0,448 lít

Fe ( OH ) 2  t ° Fe O  →Y 2 3.    kk CuO  Cu ( OH )2 

-L

Í-

H

FeCl2     ZnCl2  + NaOH DƯ → ↓ X CuCl   2

Ó

A

Câu 18: Đáp án A

ÁN

(Zn(OH)2 tan trong NaOH dư) ||⇒ Y chứa Fe2O3 và CuO

Câu 19: Đáp án C

ÀN

MX = 100 ⇒ X là C5H8O2 || nX = 0,2 mol ⇒ KOH dư

Đ

⇒ nancol = nX = 0,2 mol. Bảo toàn khối lượng: mancol = 20 + 0,3 × 56 – 28 = 8,8(g)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 16: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Chọn A vì thạch cao là CaSO4 là hợp chất vô cơ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 15: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 14: Đáp án B

IỄ N

||⇒ Mancol = 44 (CH2=CH-OH) ⇒ X là C2H5COOCH=CH2 ⇒ chọn C.

D

Ps: CH2=CH-OH không bền bị "hỗ biến" trở thành CH3CHO. Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C

naxit > nancol ⇒ hiệu suất tính theo ancol.

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ neste = 0,1 × 0,8 = 0,08 mol ⇒ x = 0,08 × 88 = 7,04(g) Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án A

N

Chọn A vì HSO4– điện li hoàn toàn ra SO42–: HSO4– → H+ + SO42–.

Ơ

Ion sunfat (SO42–) sẽ tạo kết tủa không tan trong H+, NO3–: Ba2+ + SO42– → BaSO4.

U Y

► Chú ý: AgF tan được trong H2O.

Đ

⇒ chọn B: HCl → H+ + Cl– ⇒ [H+] = [HCl] = 0,1M.

G

Câu 25: Đáp án D

H Ư

N

Đốt X cho nH2O = nX ⇒ các chất trong X đều có 2H.

Mặt khác, cả 2 chất đều tráng bạc theo tỉ lệ 1 : 4.

► nAg = 4nX = 1 mol ⇒ m = 108(g)

B

Câu 26: Đáp án B

TR ẦN

⇒ X gồm HCHO và (CHO)2 (do các chất đều no).

10 00

k = 4 || X + NaOH → muối ⇒ X là đồng đẳng của phenol (⇒ chọn B).

⇒ CTCT của X là CH3-C6H4-OH (⇒ loại B và C).

Ó

A

Oxi hóa X bởi CuO thu được CH3-C6H3=O (xeton) ⇒ loại A.

H

Câu 27: Đáp án B

Câu 28: Đáp án D

-L

Í-

nAg tối đa = 4nHCHO + 2nHCOOC2H5 = 0,1 mol ⇒ mAg = 10,8(g)

ÁN

Chọn D vì xenlulozơ không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

Câu 29: Đáp án A

ÀN

– CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 (X).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

– Xét đáp án C: HF ⇄ H+ + F– ⇒ [H+] < [HF] = 0,1M ⇒ loại.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

– Loại A và D vì không có H+.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 24: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ps: HCO3– điện li ra rất ít ion CO32– ⇒ không đủ để tạo kết tủa BaCO3 ⇒ loại C.

Đ

Pd/ PbCO3 → C2H4 (Y). – C2H2 (X) + H2  t°

D

IỄ N

H 2SO 4 → C2H5OH (Z). – C2H4 + H2O  t°

||⇒ X là axetilen và Y là ancol etylic ⇒ chọn A.

Câu 30: Đáp án D ► Bảo toàn nguyên tố Clo: nMCl = nAgCl – nHCl = 0,52 – 0,5 = 0,02 mol.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

t° ► Nung X chỉ có MHCO3 bị phân hủy: 2MHCO3  → M2CO3 + CO2↑ + H2O.

Khối lượng giảm do thay 2HCO3– ⇄ 1CO32– ||⇒ nMHCO3 = 2 ×

20, 29 − 18, 74 = 0,05 mol. 2 × 61 − 60

N

► Bảo toàn nguyên tố C: nM2CO3 = nCO2 – nMHCO3 = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol.

H

Ơ

||⇒ mX = 0,1 × (2M + 60) + 0,05 × (M + 61) + 0,02 × (M + 35,5) = 20,29(g)

U Y

Câu 31: Đáp án B

Đặt nNH4NO3 = x ||⇒ ∑nNO3/muối KL = ne = (8x + 0,3) mol.

H Ư

N

Câu 32: Đáp án D

G

► Bảo toàn khối lượng: x = mX + mKOH + mNaOH – mH2O = 38,6(g)

Đ

nH2O = nCH3COOC6H5 + nCH3COOH = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol.

TR ẦN

||⇒ mmuối = mKL + mNO3/muối KL + mNH4NO3 = 7,5 + 62 × (8x + 0,3) + 80x = 54,9(g).

⇒ x = 0,05 mol ⇒ nHNO3 = 10nNH4NO3 + 12nN2 = 0,86 mol ⇒ V = 0,86 lít

B

Câu 33: Đáp án D

10 00

► Đặt CT chung của A là CnH2n+2O (n ≥ 1), B và C là CmH2mO2 (m > 1).

Ó

A

Cn H 2n + 2 O + 1, 5nO 2 → nCO 2 + ( n + 1) H 2 O ||⇒ Phương trình cháy:  Cm H 2m O 2 + (1,5m − 1) O 2 → mCO 2 + mH 2 O

Í-

H

⇒ ∑nB,C = 1,5.∑nCO2 – ∑nO2 = 0,03 mol ⇒ Q gồm 0,03 mol muối và 0,02 mol NaOH dư.

-L

CaO ► nNaOH = 0,02 + 0,005 = 0,025 mol || RCOONa + NaOH  → RH + Na2CO3. t°

ÁN

⇒ muối dư, NaOH. Thêm 0,005 mol NaOH ⇄ 0,2 gam NaOH vào để đủ. Bảo toàn khối lượng: ||⇒ m = (3,26 + 0,2 + 0,2 – 0,03 × 106) × 0,025 ÷ 0,03 = 0,4(g)

ÀN

Câu 34: Đáp án C

Đ

(3) Sai vì HNO3 đặc, nóng không oxi hóa được CuO mà chỉ xảy ra phản ứng trao đổi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

||⇒ nKOH = 0,15 mol; nNaOH = 0,25 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

► Tác dụng vừa đủ ⇒ ∑nOH = 2nCH3COOC6H5 + nCH3COOH = 0,4 mol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Dễ tính được nCH3COOC6H5 = 0,1 mol; nCH3COOH = 0,2 mol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

⇒ M = 39 ⇒ M là Kali (K)

IỄ N

t° (4) Sai vì nung nóng KNO3 rắn chỉ thu được khí O2: 2KNO3  → 2KNO2 + O2↑.

D

⇒ chỉ có (1) và (2) đúng Câu 35: Đáp án A

► Đặt nCO2 = x; nH2O = y ⇒ mbình tăng = mCO2 + mH2O = 44x + 18y = 20,8(g). Bảo toàn nguyên tố Oxi: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O ⇒ 2x + y = 2 × 0,5 ||⇒ giải hệ có:

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x = 0,35 mol; y = 0,3 mol ||► Đặt namin = a; nankin = b ⇒ nE = a + b = 0,15 mol. Tương quan đốt: nCO2 – nH2O = 0,05 = – 1,5a + b ||⇒ giải hệ cho: a = 0,04 mol; b = 0,11 mol.

► Đặt số Cacbon của amin và ankin lần lượt là m và n (m ≥ 3, n >2) ⇒ 0,04m + 0,11n = 0,35

N

⇒ m = 3 ⇒ amin là C3H9N || mE = mC + mH + mN = 5,36(g).

H

Ơ

||⇒ %mamin = 0,04 × 59 ÷ 5,36 × 100% = 44,03%

U Y

► Xét phản ứng điện phân: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag↓ + O2↑ + 4HNO3.

N

G

● Do ne : nFe = 2,8 ⇒ Fe tan hết. Lại có: nNO3– = ne = 0,14 mol.

Đ

4H+ + NO3– + 3e → NO + 2H2O || Ag+ + e → Ag↓ ⇒ ne = 0,14 mol.

H Ư

||⇒ mmuối = mFe + mNO3 = 2,8 + 0,14 × 62 = 11,48(g)

TR ẦN

Câu 37: Đáp án B

► Tại V lít Ba(OH)2: kết tủa chỉ có BaSO4 ⇒ nBaSO4 = 0,3 mol.

Bảo toàn gốc SO4: nAl2(SO4)3 = 0,1 mol. Do ↓ chỉ có BaSO4 ⇒ Al(OH)3 bị hòa tan hết.

10 00

B

||⇒ nOH– = 4nAl3+ = 0,1 × 2 × 4 = 0,8 mol ⇒ V = 0,8 ÷ 2 ÷ 0,4 = 1M

Câu 38: Đáp án C

Ó

H

t° – C (X) + O2  → CO2 (Y).

A

– X là Cacbon (C).

-L

Câu 39: Đáp án D

Í-

t° – CO2 (Y) + C  → 2CO (Z)

ÁN

► Quy E về C2H3NO, CH2 và H2O ⇒ nC2H3NO = nNaOH = 0,48 mol. Bảo toàn nguyên tố Cacbon: ∑nC/E = n↓ = 1,23 mol ⇒ nCH2 = 1,23 – 0,48 × 2 = 0,27 mol.

ÀN

||⇒ nH2O = (32,76 – 0,48 × 57 – 0,27 × 14) ÷ 18 = 0,09 mol.

● Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O sản phẩm = 0,48 × 1,5 + 0,27 + 0,09 = 1,08 mol.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

► Xét phản ứng Fe + dung dịch X: nFe = 0,05 mol. Ta có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

||⇒ x = 0,02 mol ⇒ Dung dịch X chứa AgNO3 và HNO3 đều 0,08 mol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đặt nO2 = x ⇒ nAg = 4x ⇒ mdung dịch giảm = 108 × 4x + 32x = 9,28(g)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 36: Đáp án A

IỄ N

Đ

||⇒ a = m↓ – (mCO2 + mH2O) = 123 – (1,23 × 44 + 1,08 × 18) = 49,44(g) > 0 ⇒ giảm

D

Câu 40: Đáp án B (1) Đúng.

(2) Sai, là liên kết α-1,4-glicozit. (3) Sai vì không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

----- HẾT -----

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(4) Đúng vì chứa πC=C.

⇒ (1) và (4) đúng

Trang 12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC- LẦN 3

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

B. HOOC[CH2]4COOH và HO[CH2]2OH.

C. HOOC[CH2]4COOH và H2N[CH2]6NH2.

D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.

N

G

Câu 3: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

H Ư

A. CH3COOCH=CH2. B. CH2=CHCOO-CH3. C. CH2=CHCOOC2H5. D. C2H5COOCH=CH2.

A. C6H5COOCH3.

TR ẦN

Câu 4: Benzyl axetat có công thức cấu tạo là

B. CH3COOCH2C6H5. C. HCOOC2H5.

Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

C. Al.

B

B. Au.

10 00

A. Ag.

D. CH2=CHCOOC6H5.

D. Cu.

Câu 6: Trong các dung dịch có cùng nồng độ mol/lít sau, dung dịch nào đẫn điện kém nhất ? B. CH3COONa.

C. NaOH.

D. HCl

A

A. CH3COOH.

H

Ó

Câu 7: Axit ađipic có công thức là:

Í-

A. HOOC-COOH.

-L

C. HOOC[CH2]4COOH.

B. CH3CH(OH)CH2COOH. D. HCOOH.

ÁN

Câu 8: Cacbohiđrat chứa đồng thời liên kết α–1,4–glicozit và liên kết α–1,6–glicozit trong phân tử là A. tinh bột.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. fructozơ.

ÀN

II. Thông hiểu

Câu 9: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

D

IỄ N

Đ

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Isoamyl axetat.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

C. isoamyl valerat.

Đ

B. Vinyl axetat.

ẠO

Câu 2: Este nào nào sau đây có mùi chuối chín ? A. Benzyl axeat.

.Q

A. H2N[CH2]5COOH.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Tơ nilon–6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

I. Nhận biết

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là A. V1 = 2V2 – 11,2a.

B. V1 = 2V2 + 11,2a.

C. V1 = V2 – 22,4a.

D. V1 = V2 + 22,4a.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 11: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

C. Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic.

D. Glucozơ, glixerol, axit fomic.

Ơ

B. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.

H

A. Fructozơ, glixerol, anđehit axetic.

N

Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

D. 3.

D. 9,80.

B. 3.

C. 4.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai?

D. 5.

TR ẦN

A. 6.

H Ư

N

Câu 15: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.

10 00

B

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

A

D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Í-

H

Ó

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là B. etyl propionat.

C. propyl axetat.

D. etyl fomat.

-L

A. etyl axetat.

ÁN

Câu 18: Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt (xt) và đun ở 9000C, thấy có 90% NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn dư là: A. 2,75 mol.

B. 3,50 mol.

C. 1,00 mol.

D. 2,50 mol.

Đ

ÀN

Câu 19: Cho khí NH3 dư qua hỗn hợp gồm: FeO, CuO, MgO, Al2O3, PbO nung nóng. Số phản ứng xảy ra là:

IỄ N

A. 5.

B. 3.

C. 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 18,9.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 14,7.

G

A. 10,1.

Đ

ẠO

TP

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2.

.Q

B. 1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 4.

U Y

N

Câu 13: Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

D. 4.

D

Câu 20: Để loại tạp chất là hơi nước có trong khí CO, người ta sử dụng hóa chất nào sau đây? A. Dung dịch NH3.

B. Dung dịch H2SO4 đặc.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịch NaOH đặc.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 21: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4loãng là A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 22: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

Ơ H

D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.

C. 29,70.

D. 23,76.

H Ư

N

G

Câu 25: Dãy các chất nào sau đây khi tác dụng với clo trong điều kiện chiếu sáng đều thu được một dẫn xuất monoclo? B. etan, metan, 2,3-đimetylbutan.

C. etan, 2,2-đimetylpropan, isobutan.

D. metan, etan, 2,2-đimetylpropan.

TR ẦN

A. etan, butan, 2,2-đimetylbutan.

A. 2,75.

ÁN

Giá trị của x là

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 26: Người ta hòa tan hoàn toàn hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 vào nước dư thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

B. 2,50.

C. 3,00.

D. 3,25.

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 27: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. 48.

B. 30

C. 60

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 26,73.

Đ

A. 33,00.

ẠO

Câu 24: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 0,65M.

U Y

C. 0,75M.

.Q

B. 0,70M.

TP

A. 0,50M.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 23: Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Điện phân nóng chảy MgCl2.

N

A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2. B. Điện phân dung dịch MgSO4.

D. 58

D

III. Vận dụng – Vận dụng cao

Câu 28: Cho hỗn hợp E chứa bốn chất hữu cơ mạch hở gồm peptit X (cấu tạo từ hai amino axit có dạng H2NCmH2mCOOH), este Y (CnH2n – 12O6) và hai axit không no Z, T (Y, Z, T có cùng số mol). Đun nóng 24,64 gam hỗn hợp E với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

glixerol và a gam hỗn hợp rắn M chỉ chứa 4 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,64 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 1,12 mol O2, thu được 0,96 mol CO2. Giá trị của a gần nhất là B. 41,90 gam.

C. 43,80 gam.

D. 49,50 gam.

C. 11,966%.

D. 9,524%.

D. 0,300.

A. 11,0%.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 31: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al2O3 có trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 13,0%.

C. 12,0%.

D. 20,0%.

Ó

A

10 00

B

Câu 32: Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là B. 20.

C. 22.

D. 21.

H

A. 19.

-L

Í-

Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

ÁN

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. (c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.

ÀN

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0,050.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 0,125.

ẠO

A. 0,100.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 30: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 250 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 125 ml dung dịch X vào 375 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 125 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của x là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 10,526%.

N

A. 10,687%.

H

Ơ

Câu 29: Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là:

N

A. 37,76 gam.

IỄ N

Đ

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào H2O dư.

(f) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

D

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 34: Cho các phương trình hóa học sau xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: t° X + 4NaOH  → Y + Z + T + 2NaCl + H2O.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y + 2AgNO3 +3NH3 + H2O → C2H4NO4Na +2Ag + 2NH4NO3. Z+ HCl → C3H6O3 + NaCl. t° T+ ½.O2  → C2H4O2.

U Y

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

Đ

(4) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.

H Ư

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

N

G

(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

TR ẦN

(7) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng công thức là (C6H10O5)n. Số phát biểu đúng là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

A

10 00

B

Câu 36: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là B. 3,18.

C. 5,36.

D. 8,04.

H

Ó

A. 4,24.

B. 0,60.

C. 0,50.

D. 0,40.

TO

A. 0,45.

ÁN

-L

Í-

Câu 37: Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM và NaCl 2M (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong thời gian 193 phút. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

Câu 38: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa hai muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là

Đ

B. 4,32 gam.

C. 4,64 gam.

D. 5,28 gam.

D

IỄ N

A. 4,80 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(3) Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. HOCH2COOCH(Cl)COOCH(Cl)CH3.

Ơ

C. CH3CH(Cl)COOCH(Cl)COOC2H3.

H

B. CH3CH(Cl)COOCH2COOC(Cl)=CH2.

N

A. CH3CH2COOCH(Cl)COOC(Cl)=CH2.

N

Biết X không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là

Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với nước (dư) thu được chất rắn Y và 2 mol lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2SO4 loãng (dư) thu được 0,5 mol lit khí. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ mol của Fe và Al trong X tương ứng là: A. 1:2.

B. 5:8.

C. 5:16.

D. 16:5.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 40: Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều có thành phần nguyên tố C, H, O, chứa các nhóm chức đã học. Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, trong đó nX = 4(nY + nZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được 13,2 gam CO2. Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KHCO3 0,1M. Cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 56,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T là C. 79,16%.

D. 74,52%.

N

B. 47,90%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

--- HẾT ---

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

A. 32,54%.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC- LẦN 3

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-A

11-D

12-C

13-C

14-D

15-C

16-C

17-A

18-A

21-C

22-C

23-A

24-B

25-D

26-D

27-A

28-B

31-B

32-D

33-B

34-C

35-D

36-D

37-B

9-A

Đ

10-A

19-B

20-B

29-B

30-B

39-B

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-A

U Y

4-B

.Q

3-A

TP

2-D

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT YÊN LẠC 2- VĨNH PHÚC- LẦN 3

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án C

Đ

– Isoamyl axetat: mùi chuối chín.

G

– Etyl butirat và estyl propionat: mùi dứa.

H Ư

N

– Geranyl axetat: mùi hoa hồng.

Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án A

B

Độ dẫn điện/dẫn nhiệt: Ag > Cu > Au > Al > Fe

TR ẦN

Câu 3: Đáp án A

10 00

Câu 6: Đáp án A

Tổng nồng độ mol các ion càng lớn thì dung dịch dẫn điện càng tốt và ngược lại.

Ó

A

Xét các đáp án, GIẢ SỬ nồng độ các dung dịch đều là 1 mol/lít.

H

A. CH3COOH ⇄ CH3COO– + H+ ⇒ ∑[ion] < 2M.

Í-

B. CH3COONa → CH3COO– + Na+ ⇒ ∑[ion] = 2M.

-L

C. NaOH → Na+ + OH– ⇒ ∑[ion] = 2M.

ÁN

D. HCl → H+ + Cl– ⇒ ∑[ion] = 2M. ||⇒ CH3COOH dẫn điện kém nhất

ÀN

Câu 7: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

– Benzyl axetat: mùi hoa nhài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Mùi este cần nhớ:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

Câu 8: Đáp án A

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Bảo toàn nguyên tố Oxi: 2nancol + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O.

10 00

B

V  2V1 2V2  ||⇒ 2 ×  a − 2  + = + a ⇒ V1 = 2V2 – 11,2a 22, 4  22, 4 22, 4  Câu 11: Đáp án D

A

Các đồng phân amin bậc I là CH3CH2CH2CH2 NH2, CH3CH2CH(NH2)CH3,

Ó

CH3CH(CH3)CH2NH2, CH3C(CH3)(NH2)CH3

ÁN

B loại vì saccarozơ

-L

A và D loại vì glixerol.

Í-

H

Câu 12: Đáp án C

Câu 13: Đáp án C

Ăn mòn điện hóa học xảy ra khi thỏa đủ 3 điều kiện sau:

ÀN

- Các điện cực phải khác nhau về bản chất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

V2 . 22, 4

TR ẦN

● Ancol no, mạch hở ⇒ nX = nH2O – nCO2 = a −

N

G

Câu 10: Đáp án A

Đ

– Với các amin béo (amin no) thì tính bazơ: bậc 2 > bậc 1 > bậc 3.

ẠO

– Ngược lại, các nhóm hút e như phenyl làm giảm tính bazơ của amin.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

– Các nhóm đẩy e như ankyl làm tăng tính bazơ của amin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y TP

.Q

Câu 9: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn.

D

IỄ N

- Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li. ● Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

● Ban đầu Fe bị ăn mòn hóa học: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

● Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2. ● Do H+/H2 > Cu2+/Cu ⇒ Fe tác dụng với Cu2+ trước: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. Cu sinh ra bám trực tiếp lên Fe ⇒ xảy ra ăn mòn điện hóa đồng thời với ăn mòn hóa học.

N

⇒ có 2 trường hợp thỏa

H

Ơ

Câu 14: Đáp án D

U Y

MY = 29 ⇒ Manđehit = 29 × 2 – 18 = 40 ⇒ 2 anđehit là HCHO và CH3CHO.

Đ

Câu 15: Đáp án C

N H Ư

● Axit axetic: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

G

Chỉ có natri axetat và metylamin không thỏa ⇒ chọn C.

TR ẦN

● Phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O. ● Glyxin: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O. ● Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.

10 00

B

Câu 16: Đáp án C

Chọn C vì trong phân tử đipeptit mạch hở có 1 liên kết peptit.

A

Câu 17: Đáp án A

Ó

nX = nY = nKOH = 0,1 mol ⇒ MX = 88 (C4H8O2).

Í-

H

MY = 46 (C2H5OH) ⇒ X là CH3COOC2H5

-L

Câu 18: Đáp án A

ÁN

Pt → 4NO + 6H2O || nNH3 phản ứng = 2 × 0,9 = 1,8 mol. 4NH3 + 5O2  900° C

⇒ nO2 phản ứng = 1,8 × 5 ÷ 4 = 2,25 mol ⇒ nO2 dư = 2,75 mol Câu 19: Đáp án B

ÀN

NH3 chỉ khử được oxit của các kim loại sau Al.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

► m = 2/30 × 32 + 5/30 × 46 = 9,8(g)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

||⇒ nAg = 4 × 2x + 2 × 5x = 0,6 mol ⇒ x = 1/30 mol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

● Dùng sơ đồ đường chéo ⇒ nHCHO : nCH3CHO = 2 : 5 = 2x : 5x.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

t° ► RCH2OH + CuO  → RCHO + Cu↓ + H2O ||⇒ nanđehit = nH2O.

IỄ N

Đ

⇒ NH3 chỉ phản ứng với FeO, CuO và PbO

D

Câu 20: Đáp án B

Chọn B vì H2SO4 đặc háo nước và không tác dụng với CO.

Câu 21: Đáp án C Các kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

phải đứng trước H trong dãy điện hóa. ||⇒ các kim loại thỏa mãn là Al và Fe Câu 22: Đáp án C

N

Kim loại kiềm, kiềm thổ và Al được điều chế bằng cách

H

Ơ

điện phân nóng chảy oxit, hidroxit và muối clorua tương ứng

U Y

Do thu được hỗn hợp muối ⇒ X chứa cả Na2CO3 và NaHCO3 với số mol a và b.

G N H Ư TR ẦN

biết hiệu suất = 90% → m = 16,2 ÷ 162 × 0,9 × 297 = 26,73 tấn.

10 00

B

Câu 25: Đáp án D Câu 26: Đáp án D

A

Đồ thị biểu diễn quá trình của 3 phản ứng lần lượt như sau:

Ó

• (1): CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (dùng 0 → a mol CO2).

Í-

H

⇒ tại điểm 0,4a cho biết: nCO2 = nBaCO3 ⇒ 0,4a = 0,5 → a = 1,25 mol.

-L

• (2): CO2 + NaOH → NaHCO3 (từ điểm mol CO2 là a → 2a).

ÁN

• (3): CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2 (từ điểm mol CO2 là 2a → 3a). ⇒ tại điểm x mol CO2 cho biết: x = 3a – 0,5 = 3 × 1,25 – 0,5 = 3,25 mol. Câu 27: Đáp án A

ÀN

CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3↓ + H2O.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 24: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

nNaOH = 0,03 × 2 + 0,2 – 0,08 × 2 = 0,1 mol ||⇒ x = 0,1 ÷ 0,2 = 0,05M

phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat xảy ra như sau:

.Q TP

► Giải hệ cho: a = 0,03 mol; b = 0,2 mol. Bảo toàn nguyên tố Natri:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ ∑nC = a + b = nCO2 + nNa2CO3 = 0,23 mol || mmuối = 106a + 84b = 19,98(g).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 23: Đáp án A

Đ

có 0,4 mol kết tủa CaCO3 → nCO2 = 0,4 mol.

D

IỄ N

enzim → 2C2 H 5OH + 2CO 2 ↑ lên men rượu: C6 H12O 6  30° C

với hiệu suất 75% → mglucozơ cần dùng = 0,4 ÷ 2 ÷ 0,75 × 180 = 48 gam. Câu 28: Đáp án B ► Dễ thấy kY = 7 = 3πC=O + 4πC=C || Mặt khác, M chứa 4 muối.

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

||⇒ Y là este của Z, T và glixerol ⇒ chia 4πC=C = 2 × 1πC=C + 1 × 2πC=C. Không mất tính tổng quát, giả sử Z chứa 1πC=C và T chứa 2πC=C. ⇒ Y chứa 2 gốc Z và 1 gốc T. Đặt nY = t mol ⇒ nZ = nT = t mol.

N

► Quy E về C2H3NO, CH2, H2O, CH2=CHCOOH, HC≡CCOOH, C3H8O3.

H

Ơ

⇒ nCH2=CHCOOH = 3t mol; nHC≡CCOOH = 2t mol; nC3H8O3 = t mol.

U Y

nKOH = x + 5t = 0,35 mol; nO2 = 2,25x + 1,5y + 17,5t = 1,12 mol.

.Q

Đ

Câu 29: Đáp án B

N

G

► Quy quá trình về: X + H2SO4 + (NaOH + KOH) vừa đủ.

H Ư

⇒ nH2O = ∑nOH = 2nX + 2nH2SO4 = 0,4 mol ||⇒ 0,1 mol NaOH và 0,3 mol KOH.

||⇒ %mN = 0,1 × 14 ÷ 13,3 × 100% = 10,526% Câu 30: Đáp án B

TR ẦN

Bảo roán khối lượng: mX = 36,7 + 0,4 × 18 – 0,1 × 40 – 0,3 × 56 – 0,1 × 98 = 13,3(g)

10 00

B

► Xét TN1: đặt nCO32– phản ứng = a; nHCO3– phản ứng = b.

⇒ nCO2 = a + b = 0,15 mol; nHCl phản ứng = 2a + b = 0,1875 mol

A

||⇒ giải hệ có: a = 0,0375 mol; b = 0,1125 mol ⇒ nCO32–/X : nHCO3–/X = a : b = 1 : 3.

H

Ó

► Xét TN2: ∑nC/X = n↓ = 0,25 mol ⇒ 250 ml X chứa 0,5 mol C.

Í-

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: y = 0,5 – 0,25 = 0,25 mol.

-L

● Chia 0,5 mol C thành 0,125 mol CO32– và 0,375 mol HCO3–.

ÁN

Bảo toàn điện tích: nK+ = 0,625 mol. Bảo toàn nguyên tố Kali: x = 0,625 – 0,25 × 2 = 0,125 mol Câu 31: Đáp án B

ÀN

Z chắc chắn phải chứa CO2. Lại có MZ = 44 = MCO2 ⇒ khí còn lại cũng có M = 44.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

► a = 0,3 × 113 + 0,01 × 3 × 110 + 0,01 × 2 × 108 + 0,18 × 14 = 41,88(g) ⇒ chọn B.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

z = 0,03 mol; t = 0,01 mol || M gồm C2H4NO2K, CH2=CHCOOK, HC≡CCOOK và CH2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nCO2 = 2x + y + 18t = 0,96 mol ||⇒ giải hệ cho: x = 0,3 mol; y = 0,18 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

● Đặt nC2H3NO = x; nCH2 = y; nH2O = z ||⇒ mE = 57x + 14y + 18z + 448t = 24,64(g).

IỄ N

Đ

⇒ Khí còn lại là N2O || NaOH + Y → ↓ rồi nung ⇒ chỉ có MgO ⇒ nMg2+ = 0,34 mol.

D

► Ta có sơ đồ sau:

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

Mg 2+ : 0,34   3+  Mg  Al  Al  NaHSO :1, 08 +    Na :1, 08   N 2 O     4 +    → +  + H 2O + Al O HNO : 0,32 CO NH 2 3 3 2    4      MgCO3   NO −  0,12 3   15,84( g ) SO 24 − :1, 08   

H Ư

⇒ nAl2O3 = 0,02 mol ||⇒ %mAl2O3 = 0,02 × 102 ÷ 15,84 × 100% = 12,88%

TR ẦN

Câu 32: Đáp án D

► Bảo toàn gốc OH: nOH/ancol = nKOH = 0,4 mol || -OH + Na → -ONa + 1/2H2↑. ⇒ nH2 = nOH ÷ 2 = 0,2 mol. Bảo toàn khối lượng: mF = 15,2 + 0,2 × 2 = 15,6(g).

10 00

B

● Bảo toàn khối lượng: mmuối = 30,24 + 0,4 × 56 – 15,6 = 37,04(g). Bảo toàn nguyên tố Kali: nCOOK = nKOH = 0,4 mol; nK2CO3 = 0,2 mol. Đặt nCO2 = x; nH2O = y. Bảo toàn nguyên tố Oxi:

A

0,4 × 2 + 0,42 × 2 = 0,2 × 3 + 2x + y || Bảo toàn khối lượng: 37,04 + 0,42 × 32 = 0,2 × 138 + 44x + 18y.

H

Ó

► Giải hệ có: x = 0,52 mol; y = 0 mol ⇒ muối không chứa H ⇒ muối phải là của axit 2 chức.

Í-

⇒ X và Y là este 2 chức ⇒ nX = 0,12 mol; nY = 0,08 mol. Đặt số C trong gốc axit của X và Y là a và b.

-L

0,12a + 0,08b = 0,2 + 0,52. Giải phương trình nghiệm nguyên: a = 2 và b = 6

ÁN

||⇒ 2 muối là (COOK)2 và KOOCC≡C-C≡CCOOK ||● Mặt khác, đốt X hay Y đều cho nCO2 = nO2 ⇒ có dạng cacbohidrat Cn(H2O)m ||● Lại có: X và Y đều là este 2 chức ⇒ m = 4 ⇒ X và Y đều chứa 8H.

ÀN

Do X và Y mạch hở ⇒ 2 ancol đều đơn chức ⇒ nF = nOH = 0,4 mol ⇒ MF = 39 ⇒ chứa CH3OH.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

● ∑nH+ = 10nNH4+ + 10nN2O + 2nO + 2nCO3 ⇒ nO = 0,06 mol

Đ

⇒ nMgCO3 = nCO2 = 0,04 mol. Bảo toàn nguyên tố Mg: nMg = 0,32 mol.

ẠO

► Giải hệ có: x = 0,16 mol; y = 0,12 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nN2O = 0,08 mol.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

⇒ mmuối = 27x + 62y + 137,4 = 149,16(g) || Bảo toàn điện tích: 3x - y = 0,36 mol.

TP

.Q

⇒ nNH4+ = (1,08 + 0,32 - 0,62 × 2) ÷ 4 = 0,04 mol || Đặt nAl3+ = x; nNO3– = y

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn khối lượng: mH2O = 11,16(g) ⇒ nH2O = 0,62 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

149,16( g )

Đ

► X là CH3OOCCOOC2H5 và Y là CH3OOCC≡C-C≡CCOOC2H5 ⇒ Y chứa 21 nguyên tử

IỄ N

Câu 33: Đáp án B

D

(a) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O ⇒ chứa 2 muối là FeCl3 và FeCl2.

(b) 3Fe3O4 + 28HNO3 dư → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O ⇒ chứa 1 muối Fe(NO3)3.

(c) NaOH + SO2 dư → NaHSO3 ⇒ chứa 1 muối NaHSO3. (d) Fe + 2FeCl3 dư → 3FeCl2 ⇒ chứa 2 muối là FeCl2 và FeCl3 dư. Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(e) Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 ⇒ chứa 2 muối là CuCl2 và FeCl2. (f) Do không có khí thoát ra ⇒ sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NH4NO3. 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O ⇒ chứa 2 muối là Al(NO3)3 và NH4NO3.

N

||⇒ chỉ có (b) và (c) không thỏa

H

Ơ

Câu 34: Đáp án C

U Y

● Z + HCl theo tỉ lệ 1 : 1 ⇒ Z chứa 1 COOH ⇒ Z là HOC2H4COONa.

N

G

● X + 4NaOH → 2NaCl ⇒ X chứa 2 gốc este và 2 gốc clo

H Ư

||⇒ X là ClC2H4COOCH(Cl)COOCH=CH2

TR ẦN

Câu 35: Đáp án D (1) Sai, polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. (2) Sai, anilin là chất lỏng ở điều kiện thường.

10 00

B

(3) Đúng.

(4) Đúng vì sữa có thành phần chính là protein. Do chanh chứa axit citric

Ó

H

(5) Đúng vì triolein chứa πC=C.

A

nên khi cho vào thì làm biến tính protein ⇒ protein bị đông tụ lại tạo kết tủa.

Í-

(6) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

-L

(7) Sai vì khác nhau hệ số mắt xích n.

ÁN

⇒ (3), (4), (5) đúng Câu 36: Đáp án D

ÀN

MZ = 36,6 ⇒ Z gồm CH3NH2 và C2H5NH2 với số mol x và y.

Đ

● nZ = x + y = 0,2 mol; mZ = 31x + 45y = 0,2 × 36,6 ||⇒ giải hệ có:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

t° (OHC-COONa + 2AgNO3 + 3NH3  → NH4OOCCOONa + 2Ag↓ + 2NH4NO3).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

|| Mặt khác, sản phẩm của phản ứng tráng bạc chứa Na ⇒ Y là OHC-COONa.

TP

● Y + AgNO3/NH3 sinh ra Ag↓ theo tỉ lệ 1 : 2 ⇒ chứa 1 CHO

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(HOC2H4COONa + HCl → HOC2H4COOH + NaCl).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

t° ● Dễ thấy T là CH3CHO (CH3CHO + O2  → CH3COOH).

IỄ N

x = 0,12 mol; y = 0,08 mol ||⇒ A là (C2H5NH3)2CO3 và B là (COOH3NCH3)2

D

⇒ Y gồm 0,04 mol Na2CO3(D) và 0,06 mol (COONa)2(E). ► mE = 0,06 × 134 = 8,04(g) Câu 37: Đáp án B ne = 0,15 mol; nCl– = 0,2 mol ||⇒ Cl– chưa bị điện phân hết ⇒ nCl2 = 0,075 mol.

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

► Ghép sản phẩm, dễ thấy ghép 0,075 mol CuCl2 thì mgiảm = 10,125(g) > 9,195(g) ⇒ vô lí!. ⇒ sản phẩm gồm CuCl2 và HCl với số mol x và y ⇒ nCl = 2x + y = 0,15 mol. mgiảm = 135x + 36,5y = 9,195(g) ||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,03 mol.

N

● Do catot đã có điện phân H2O ⇒ a = 0,06 ÷ 0,1 = 0,6M

H

Ơ

Câu 38: Đáp án C

U Y

H Ư

N

Câu 39: Đáp án B ► Đặt nAl = x; nFe = y ⇒ nNa = 2x ||⇒ Al tan hết ⇒ Y chỉ có Fe.

TR ẦN

Bảo toàn electron: nNa + 3nAl = 2nH2 ⇒ 2x + 3.x = 2 × 2 ⇒ x = 0,8 mol. nFe = nH2 = 0,5 mol ||► nFe : nAl = 0,5 : 0,8 = 5 : 8

B

Câu 40: Đáp án D

10 00

nCO2 = 0,3 mol; nCOOH = nKHCO3 = 0,04 mol; nCHO = nAg ÷ 2 = 0,26 mol. ► Dễ thấy ∑nC = nCOOH + nCHO ⇒ không có C ngoài nhóm chức CHO và COOH.

Ó

A

||⇒ X là (CHO)2, Y là OHC-COOH và Z là (COOH)2 với số mol x, y và z.

H

gt: x = 4.(y + z) || nCHO = 2x + y = 0,26 mol; nCOOH = y + 2z = 0,04 mol.

TO

ÁN

-L

Í-

► Giải hệ có: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol; z = 0,01 mol ||⇒ %mX = 74,52%

D

IỄ N

Đ

----- HẾT -----

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

||⇒ m = 0,18 × 24 + 0,12 × 64 + 19,44 – 0,1 × 108 – 0,25 × 64 = 4,64(g)

Đ

► Bỏ qua gốc NO3 (do được bảo toàn), bảo toàn khối lượng gốc kim loại:

ẠO

⇒ nCu(NO3)2 = 0,12 mol. Bảo toàn gốc NO3: nMg(NO3)2 = 0,18 mol.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

9,36 − 8, 4 = 0,12 mol < nFe ban đầu ⇒ Fe dư, Cu2+ hết. 64 − 56

TP

nFe phản ứng =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

||⇒ X gồm Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2. Tăng giảm khối lượng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

► Ta có: Mg2+/Mg > Cu2+/Cu > Ag+/Ag || X chứa 2 muối.

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CẨM XUYÊN- HÀ TĨNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

H

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

TP

B. CH3COONH3CH3 C. CH3COONa

D. CH3COOCH=CH2

ẠO

A. C2H5OH

C. Al.

C. C2H5O2N

TR ẦN

B. C3H7O2N

H Ư

Câu 4: Công thức phân tử của glyxin là A. C2H7O2N

D. Cu.

G

B. Be.

N

A. Na.

Đ

Câu 3: Kim loại phản ứng được với H2O ở điều kiện thường là

D. C3H9O2N

Câu 5: Chất làm mất màu dung dịch nước brom là A. fructozơ.

B. vinyl axetat.

C. tristearin.

D. metylamin.

10 00

B

Câu 6: Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat? A. Triolein.

B. Sacarozơ.

C. Tinh bột.

D. Xenlulozơ.

C. Tơ nilon-6

D. Tơ tằm

A

Câu 7: Polime thuộc loại polime nhân tạo là B. Tơ visco

H

Ó

A. Polietilen

B. Phenyl axetat

-L

A. Saccarozo

Í-

Câu 8: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm nóng? C. tripanmitin

D. Gly-ala

A. Mg

ÁN

Câu 9: Kim loại X phản ứng với dung dịch FeCl3, không phản ứng được với dung dịch HCl. Vậy kim loại X là B. Fe

C. Cu

D. Ag

ÀN

Câu 10: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng là

Đ

A. phenylamoni clorua.B. anilin.

C. glucozơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. glixin.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. anilin.

.Q

B. metylamin.

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại este?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. ancol metylic.

U Y

Câu 1: Chất khí ở điều kiện thường là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

I. Nhận biết

D. benzylamin.

D

IỄ N

II. Thông hiểu Câu 11: Thí nghiệm không tạo ra chất khí là A. Cho Ba vào dung dịch CuSO4

B. Cho NaHCO3 vào dung dịch HCl

C. Cho NaHCO3 vào dung dịch NaOH

D. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Nhận xét nào sau đây không đúng A. Trong dung dịch Fe khử được ion Cu2+ thành Cu. B. Bột nhôm bốc cháy khi gặp khí clo.

N

C. Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng với nước ở điều kiện thường.

D. 130,4 gam

Đ

Câu 15: Đun nóng chất X với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chứa hai muối. Chất X là C. Triolein

D. Gly-Ala

G

B. Vinyl axetat

N

A. Gly-Gly

H Ư

Câu 16: Chất X có công thức C5H10O2, đun nóng X với dung dịch NaOH thu được ancol có phân tử khối bằng 32. Số công thức cấu tạo của X là B. 3.

C. 4.

Câu 17: Phản ứng nào sau đây viết đúng?

B. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

10 00

C. FeCl3 + Ag → AgCl + FeCl2

D. 5.

B

A. 2Fe + 6HCl → FeCl3 + 3H2

TR ẦN

A. 2.

D. 3Cu + 2FeCl3 → 3CuCl2 + 2Fe

B. 1.

Ó

A. 2.

A

Câu 18: Số đồng phân amino axit của C3H7O2N là C. 3.

D. 4.

-L

Í-

H

Câu 19: Chất X có công thức C3H9O2N, phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu được khí làm xanh quỳ ẩm, có tỷ khối so với H2 nhỏ hơn 16. Số công thức cấu tạo có thể có của X là A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

ÁN

Câu 20: Cho các kim loại Na, Fe, Mg, Zn, Cu lần lượt phản ứng với dung dịch AgNO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra kim loại là B. 3.

C. 4.

D. 5.

ÀN

A. 2.

Đ

Câu 21: Chọn phát biểu đúng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 130,6 gam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 130,3 gam

ẠO

A. 130 gam

TP

.Q

Câu 14: Cho 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch A và 5,6 lít (đktc). Khối lượng dung dịch A là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Phenylamoni clorua D. Metylamin

N

B. Alanin

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Anilin

U Y

Câu 13: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

H

Ơ

D. Fe phản ứng với dung dịch HCl hay phản ứng với Clo đều tạo thành một loại muối.

D

IỄ N

A. Thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm thu được ancol.

B. Công thức phân tử của tristearin là C57H108O6 C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. D. Ở điều kiện thường triolein là chất rắn không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

Câu 22: Kim loại M có số hiệu nguyên tử là 25. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. nhóm VIIA, chu kỳ 4.

B. nhóm VIIB, chu kỳ 4.

C. nhóm VB, chu kỳ 4.

D. nhóm VA, chu kì 4.

Câu 23: Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Nhận xét nào sau đây là đúng? B. Ở anot xảy ra sự oxi hóa H2O.

C. Ở anot sinh ra khí H2.

D. Ở catot xảy ra sự khử nước.

H

Ơ

N

A. Ở catot xảy ra sự khử ion kim loại Natri.

C. Phenol

D. Alanin

Đ

III. Vận dụng – Vận dụng cao

N

G

Câu 26: Cho các phát biểu sau

H Ư

(1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ.

TR ẦN

(2) Hiđro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sobitol.

(3) Tinh bột là chất bột màu trắng, vô định hình không tan trong nước lạnh.

B

(4) Tơ vicso, tơ xenlulozơ triaxetat đều là tơ nhân tạo.

10 00

(5) Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất vải sợi.

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

H

Ó

Câu 27: Cho các phát biểu sau.

A

Tổng số phát biểu đúng là

Í-

(1) Este no đơn hở khi thủy phân đều thu được ancol.

-L

(2) Phenyl axetat phản ứng với NaOH đun nóng tạo ra hỗn hợp hai muối.

ÁN

(3) Phản ứng của saccarozơ với Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử. (4) Metyl metacrylat là nguyên liệu để sản xuất thủy tinh hữu cơ.

ÀN

(5) Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Anilin

ẠO

A. Ancol benzylic

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 25: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa làm mất màu dung dịch brom?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 36,90.

U Y

C. 37,02.

.Q

B. 37,01.

TP

A. 36,96.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 24: Đun nóng 8,76 gam Gly–Ala với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Đ

Số phát biểu đúng là B. 5.

C. 3.

D. 4.

IỄ N

A. 2.

D

Câu 28: Cho các phát biểu sau (1) Các kim loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó. (2) Trong dung dịch Na, Fe đều khử được AgNO3 thành Ag.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(3) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối. (4) Hỗn hợp Na và Al có thể tan hoàn toàn trong nước. (5) Tính oxi hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

C. 4.

D. 5.

Ơ

B. 3.

H

A. 2.

N

Tổng số phát biểu đúng là

D. 1,08 và 5,16.

H Ư

N

Câu 31: Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% = 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là: B. 5.

C. 3.

TR ẦN

A. 2.

10 00

B

Câu 32: Este X có công thức phân tử dạng CnH2n – 2O2 . Đốt cháy 0,42 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấy dung dịch nước vôi trong vẩn đục. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. Không thể điều chế được từ ancol và axit hữu cơ tương ứng.

Ó

A

B. Tên của este X là vinyl axetat.

Í-

H

C. X là đồng đẳng của etyl acrylat.

-L

D. Thành phần % khối lượng O trong X là 36,36%.

ÁN

Câu 33: Trung hòa 0,89 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit hữu cơ X cần dùng 15ml dung dịch NaOH 1M. Nếu cho 0,89 gam hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 2,16 gam Ag. Tên của X là B. Axit acrylic.

C. Axit metacrylic.

ÀN

A. Axit propionic.

IỄ N

Đ

Câu 34: Cho các phát biểu sau

D

D. 4.

D. Axit axetic.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 8,10 và 5,43.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 0,54 và 5,16.

G

A. 1,08 và 5,43.

Đ

ẠO

Câu 30: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 37,5%

U Y

C. 62,5%

.Q

B. 25%

TP

A. 75%

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp tơ tằm và lông cừu thu được 31,7 gam glyxin. Biết thành phần phần trăm về khối lượng của glyxin trong tơ tằm và lông cừu lần lượt là 43,6% và 6,6%. Thành phần phần trăm về khối lượng tơ tằm trong hỗn hợp kể trên là

(1) Hiđrocacbon không no làm mất màu dung dịch brom. (2) Axit fomic có tính axit lớn hơn axit axetic. (3) Ancol benzylic thuộc loại ancol thơm. (4) Phenol và ancol benzylic đều phản ứng với Na. (5) Axit fomic và este của nó đều tham gia phản ứng tráng gương. Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số phát biểu đúng là A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

Câu 35: Cho các phát biểu sau

N

(1) Amino axit là những chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

H

Ơ

(2) Công thức phân tử của axit glutamic là C5H9NO4.

D. 2.

B. 4,68

C. 6,25

H Ư

A. 5,08

N

.Q

G

Đ

Câu 36: Hỗn hợp E gồm chất X (C4H12N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 5,52 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,08 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là D. 3,46

B. 2219,40

C. 2267,75

10 00

A. 2895,10

B

TR ẦN

Câu 37: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t (s), cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,336 gam hỗn hợp kim loại, 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,112 lít khí H2 (đktc). Giá trị của t là D. 2316,00

B. 64,63%

-L

A. 46,94%

Í-

H

Ó

A

Câu 38: Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và peptapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m+7,9) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, được Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam và có 2,464 lít khí bay ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong A là C. 69,05%

D. 44,08%

TO

ÁN

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là B. 25,75%

C. 15,92%

D. 26,32%

Đ

A. 22,18%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 3.

ẠO

A. 5.

TP

Số phát biểu đúng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(5) Amin là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm NH2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(4) Axit ađipic và hexametylen là nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nilon-6,6.

U Y

N

(3) Tất cả peptit đều có phản ứng màu biure.

D

IỄ N

Câu 40: X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1:1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là:

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

N

--- HẾT ---

Ơ

H

N

C. 3,96%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

B. 3,92%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

A. 3,84%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. 3,78%

Trang 6

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CẨM XUYÊN- HÀ TĨNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H 8-A

11-C

12-D

13-B

14-B

15-D

16-A

17-B

18-A

21-C

22-B

23-D

24-C

25-C

26-D

27-D

28-C

31-D

32-C

33-C

34-D

35-D

36-A

37-D

9-C

Đ

10-A

19-D

20-C

29-B

30-A

39-B

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5-B

U Y

4-C

.Q

3-A

TP

2-D

ẠO

1-B

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT 2018 THPT CẨM XUYÊN- HÀ TĨNH

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y

Câu 1: Đáp án B

Câu 5: Đáp án B

G

Đ

Câu 6: Đáp án A

N

Chọn A vì triolein là chất béo (triglixerit).

H Ư

Câu 7: Đáp án B

TR ẦN

– A và C là polime tổng hợp ⇒ loại.

– D là polime tự nhiên (có nguồn gốc protein) ⇒ loại. Câu 8: Đáp án A

10 00

B

Câu 9: Đáp án C ► Ta có dãy điện hóa:

/Mg > Fe2+/Fe > H+/H2 > Cu2+/Cu > Fe3+/Fe2+ > Ag+/Ag.

A

Mg2+

H

Ó

||⇒ để thỏa yêu cầu đề bài thì phải nằm giữa cặp H+/H2 và Fe3+/Fe2+.

-L

Câu 10: Đáp án A

Í-

⇒ X là Đồng (Cu)

ÁN

Phenylamoni clorua là C6H5NH3Cl ⇒ tác dụng được với NaOH: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O Câu 11: Đáp án C

Đ

ÀN

A. – Đầu tiên: Ba + 2HO → Ba(OH)2 + H2↑.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 4: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 3: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

– Sau đó: Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

D

||⇒ thu được khí H2 ⇒ loại. B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O ||⇒ thu được khí CO2 ⇒ loại.

C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + HO ||⇒ không thu được khí ⇒ chọn C. D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ ||⇒ thu được khí H2 ⇒ loại. Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án D Chọn D vì: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ || 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 ⇒ thu được 2 loại muối. Câu 13: Đáp án B

N

A. Loại vì không phản ứng với NaOH: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

G

N

Bảo toàn khối lượng: mdung dịch A = 8,3 + 122,5 – 0,25 × 2 = 130,3(g)

Đ

⇒ mdung dịch H2SO4 = 0,25 × 98 ÷ 0,2 = 122,5(g).

H Ư

Câu 15: Đáp án D

A. Gly-Gly + 2NaOH → 2Gly-Na + H2O ⇒ thu được 1 muối.

TR ẦN

B. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO ⇒ thu được 1 muối. C. (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 ⇒ thu được 1 muối.

10 00

B

D. Gly-Ala + 2NaOH → Gly-Na + Ala-Na + H2O ⇒ thu được 2 muối. Câu 16: Đáp án A

A

Mancol = 32 ⇒ ancol là CH3OH ⇒ các đồng phân cấu tạo thỏa mãn là:

Ó

CH3CH2CH2COOCH3 và CH3CH(CH3)COOCH3

H

Câu 17: Đáp án B

-L

Í-

A. Sai, phương trình đúng: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑.

ÁN

B. Đúng ⇒ chọn B.

C. Sai, phương trình đúng: FeCl3 + Ag → không phản ứng. D. Sai, phương trình đúng: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

ÀN

Câu 18: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2SO4 = nH2 = 0,25 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 14: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Loại vì không phản ứng với NaOH: CH3NH2 + HCl → CHNH3Cl

U Y

C. Loại vì không phản ứng với HCl: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

 H 2 NCH ( CH 3 ) COOH + HCl → ClH 3 NCH ( CH 3 ) COOH B. Thỏa mãn vì:   H 2 NCH ( CH 3 ) COOH + NaOH → H 2 NCH ( CH 3 ) COONa + H 2O

Đ

Có 2 đồng phân amino axit là H2NCH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH ⇒ chọn A.

D

IỄ N

Câu 19: Đáp án D Mkhí < 16 × 2 = 32 ⇒ khí có thể là CH3NH2 hoặc NH3.

||⇒ các đồng phân thỏa mãn là: C2H5COONH4 và CH3COOH3NCH3 Câu 20: Đáp án C Chỉ có Na không thỏa mãn ⇒ chọn C. Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 21: Đáp án C A. Sai vì CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO ⇒ thu được anđehit. B. Sai vì tristearin là (C17H35COO)3C3H5 hay C57H110O6.

N

C. Đúng: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 ⇒ chọn C.

H

Ơ

D. Sai vì ở điều kiện thường triolein là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.

U Y

► Cấu hình electron của M: 1s22s22p63s23p63d54s2.

Đ

Câu 23: Đáp án D

G

Do ion Na+ không bị điện phân trong dung dịch ⇒ tại catot chỉ xảy ra sự khử H2O

H Ư

N

Câu 24: Đáp án C nGly-Ala = 0,06 mol; nNaOH = 0,3 mol ||► Quy đổi quá trình về:

TR ẦN

Gly-Ala + NaOH + H2SO4 vừa đủ ⇒ nH2SO4 = nGly-Ala + nNaOH ÷ 2 = 0,21 mol. Lại có: Gly-Ala + 1H+ + 1H2O → 2 Cation || NaOH + H+ → Na+ + H2O

B

⇒ nH2O = nNaOH – nGly-Ala = 0,24 mol. Bảo toàn khối lượng:

10 00

||⇒ m = 8,76 + 0,3 × 40 + 0,21 × 98 – 0,24 × 18 = 37,02(g) Câu 25: Đáp án C

Ó

A

A. Loại vì không phản ứng với cả 2 chất.

H

B. Loại vì không phản ứng với NaOH: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr.

ÁN

-L

Í-

C6 H 5OH + NaOH → C6 H 5ONa + H 2O C. Thỏa mãn vì:  ⇒ chọn C. C6 H 5OH + 3Br2 → C6 H 2 Br3OH + 3HBr D. Loại vì không phản ứng với dung dịch Br2: H2NCH(CH3)COOH + NaOH → H2NCH(CH3)COONa + H2O.

ÀN

Câu 26: Đáp án D

Đ

(1) Sai vì cả 2 đều có khả năng tráng bạc.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

– Electron hóa trị = 5 + 2 = 7 ⇒ thuộc nhóm VII.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

– Lớp ngoài cùng là lớp N (n = 4) ⇒ thuộc chu kì 4.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

– Electron cuối cùng điền vào phân lớp d ⇒ thuộc phân nhóm B.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 22: Đáp án B

IỄ N

(2) Đúng.

D

(3) Đúng. (4) Đúng. (5) Sai vì được dùng để sản xuất thuốc súng. ||⇒ chỉ có (1) và (5) sai Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Đáp án D (1) Đúng. (2) Đúng vì: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O.

N

(3) Sai vì không có sự thay đổi số oxi hóa.

Ơ

(4) Đúng.

U Y

||⇒ chỉ có (3) sai

.Q

G

Đ

(3) Đúng vì: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 ||⇒ dung dịch chứa 2 muối là FeCl2 và FeCl3 dư.

H Ư

N

(4) Đúng vì nếu với tỉ lệ thích hợp thì: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ || 2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑.

TR ẦN

(5) Đúng. ||⇒ chỉ có (2) sai Câu 29: Đáp án B

10 00

B

Đặt mtơ tằm = x; mlông cừu = y ⇒ mhỗn hợp = a + b = 200(g). mglyxin = 0,436x + 0,066y = 31,7(g) ||⇒ giải hệ cho: x = 50(g); y = 150(g).

A

► %mtơ tằm = 50 ÷ 200 × 100% = 25%

H

Ó

Câu 30: Đáp án A

Í-

|| Do X tác dụng được với HCl ⇒ Al dư. Bảo toàn electron: nAl dư = 0,01 mol.

-L

Bảo toàn gốc NO3: nNO3–/dung dịch sau = 0,09 mol. Bảo toàn điện tích: nAl3+ = 0,03 mol.

ÁN

► Bảo toàn nguyên tố Al: m1 = 27 × (0,03 + 0,01) = 1,08(g). Lại có: X gồm 0,03 mol Cu; 0,03 mol Ag và 0,01 mol Al dư ||⇒ m2 = 5,43(g) ⇒ chọn A. Câu 31: Đáp án D

ÀN

► Cô cạn Y chỉ thu được H2O ⇒ X là este của phenol. Đặt nX = x.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(2) Sai vì Na không khử được AgNO3 do tác dụng với H2O trước.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

(1) Đúng vì các kim loại sau Al trong dãy điện hóa đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 28: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

(5) Đúng.

IỄ N

Đ

⇒ nKOH = 2x mol; nH2O sản phẩm = x mol ⇒ mH2O/dung dịch KOH = 848x.

D

||⇒ ∑mH2O = 848x + 18x = 86,6(g) ⇒ x = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng: mX = 23 + 0,1 × 18 – 0,2 × 56 = 13,6(g) ⇒ MX = 136 ⇒ X là C8H8O2.

► Các CTCT thỏa mãn là CH3COOC6H5 và o, m, p – CH3C6H4OOCH Câu 32: Đáp án C

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

► Dung dịch nước vôi trong bị vẩn đục ⇒ có kết tủa ⇒ nCO2 ≤ nOH– = 1,848 mol. ||⇒ n ≤ 1,848 ÷ 0,42 = 4,4 ⇒ n = 3 hoặc n = 4. Với n = 3 ⇒ X là HCOOCH=CH2. ⇒ loại vì thủy phân trong NaOH thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương.

N

⇒ n = 4 ⇒ công thức cấu tạo duy nhất thỏa mãn của X là CH2=CHCOOCH3.

H

Ơ

A. Sai vì có thể điều chế từ ancol và axit tương ứng là CH2=CHCOOH và CH3OH.

U Y

C. Đúng ⇒ chọn C.

N

G

0,89 − 0, 01× 46 = 86 ⇒ X là C3H5COOH 0, 005

H Ư

||⇒ MX =

Đ

⇒ nHCOOH = nAg ÷ 2 = 0,01 mol ⇒ nX = 0,015 – 0,01 = 0,005 mol.

Câu 34: Đáp án D

TR ẦN

(1) Đúng vì chứa πC=C.

(2) Đúng vì gốc metyl đẩy electron làm giảm tính axit của CH3COOH.

B

(3) Đúng vì chứa OH liên kêt với Cno thuộc mạch nhánh của vòng benzen.

10 00

(4) Đúng vì đều chứa H linh động ở nhóm OH.

A

(5) Đúng vì đều có dạng OHC-O-? ⇒ chứa nhóm chức CHO ⇒ tráng gương được.

Ó

||⇒ cả 5 ý đều đúng

H

Câu 35: Đáp án D

-L

Í-

(1) Đúng.

ÁN

(2) Đúng, axit glutamic là HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH hay C5H9NO4. (3) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure. (4) Sai vì nguyên liệu là axit ađipic và hexametylenđiamin.

ÀN

(5) Sai, chẳng hạn như amin bậc II như CH3NHCH3 không chứa NH2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

► Nhìn 4 đáp án ⇒ X đơn chức và không tráng gương được

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 33: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Sai vì %mO/X = 32 ÷ 86 × 100% = 37,21%.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. Sai vì tên của este X là metyl acrylat.

Đ

||⇒ chỉ có (1) và (2) đúng

IỄ N

Câu 36: Đáp án A

D

TH1: X là C2H4(COONH4)2 và Y là (CH3NH3)2CO3.

*nNH3 = 0,02 mol và nCH3NH2 = 0,06 mol ⇒ nX = 0,01 mol và nY = 0,03 mol. ⇒ mE = 0, 01×152 + 0, 03 ×124 = 5, 24 gam < 5,52 gam ⇒ loại.

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

*nNH3 = 0,06 mol và nCH3NH2 = 0,02 mol ⇒ nX = 0,03 mol và nY = 0,01 mol. ⇒ mE = 0, 03 × 152 + 0, 01×124 = 5,8gam > 5,52 gam ⇒ loại. TH2: X là CH2(COONH4)(COOCH3NH3) và Y là (CH3NH3)2CO3.

Ơ

N

*nNH3 = 0,02 mol và nCH3NH2 = 0,06 mol ⇒ nX = nY = 0,02 mol.

U Y

⇒ muối gồm 0,02 mol CH2(COONa)2 và 0,02 mol Na2CO3.

G

||⇒ giải hệ có: x = 0,002 mol; y = 0,003 mol || nMg dư = nH2 = 0,005 mol

Đ

Đặt nNO = x; nN2O = y ⇒ nZ = x + y = 0,005 mol; mZ = 30x + 44y = 0,005 × 19,2 × 2.

H Ư

N

⇒ nAg = (0,336 – 0,005 × 24) ÷ 108 = 0,002 mol. Đặt nMg phản ứng = a. Bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 + nAg ⇒ nNH4NO3 = (0,25a – 0,004) mol

TR ẦN

||⇒ mmuối = 148a + 80.(0,25a – 0,004) = 3,04(g) ⇒ a = 0,02 mol. Lại có:

► ne = nH+ = nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 0,048 mol ⇒ t = 2316(s)

B

Câu 38: Đáp án A

10 00

► Quy A về C2H3NO, CH2 và H2O ⇒ nC2H3NO = 2nN2 = 0,22 mol. Muối gồm C2H4NO2Na và CH2 ⇒ mbình tăng = mCO2 + mH2O = 28,02(g).

Ó

A

28, 02 + 0,11× 44 = 0,52 mol ⇒ nCH2 = 0,52 – 0,22 × 2 = 0,09 mol. 44 + 18

H

||⇒ nH2O =

Í-

nNaOH = nC2H3NO = 0,22 mol. Bảo toàn khối lượng: mH2O = 0,9(g) ⇒ nH2O = 0,05 mol.

-L

► Đặt nX = x; nY = y ⇒ nH2O = nA = x + y = 0,05 mol.; nC2H3NO = 4x + 5y = 0,22 mol.

ÁN

||⇒ giải hệ cho: x = 0,03 mol; y = 0,02 mol. Do X và Y chỉ tạo bởi Gly và Ala.

⇒ nAla = 0,09 mol. Gọi số gốc Ala trong X và Y là m và n (m, n ∈ N*).

ÀN

⇒ nAla = 0,03m + 0,02n = 0,09 mol. Giải phương trình nghiệm nguyên cho: m = 1 và n = 3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 37: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

*nNH3 = 0,06 mol và nCH3NH2 = 0,02 mol ⇒ loại.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ m = 0, 02 ×148 + 0, 02 × 106 = 5, 08 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

⇒ mE = 0, 02 × 152 + 0, 02 × 124 = 5,52 gam ⇒ nhận.

Đ

► Y là Gly2Ala3 ||⇒ %mY = 0,02 × 345 ÷ 14,7 × 100% = 46,94%

IỄ N

Câu 39: Đáp án B

D

► Đặt nH2 = x; nNO = y ⇒ nZ = x + y = 0,085 mol; mZ = 2x + 30y = 1,57(g). ||⇒ giải hệ cho: x = 0,035 mol; y = 0,05 mol. Bảo toàn khối lượng: mH2O = 4,5(g).

⇒ nH2O = 0,25 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: nNH4+ = 0,01 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nFe(NO3)2 = 0,03 mol || nHNO3 = 2nO + 2nH2 + 4nNO + 10nNH4+

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

⇒ nO = 0,12 mol ⇒ nFe3O4 = 0,03 mol. Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe2+/Y = 0,12 mol. ► Đặt nCu = a; nMg = b. Bảo toàn điện tích trong Y: 2a + 2b + 0,12 × 2 + 0,01 = 0,61. Kết tủa gồm Cu(OH)2, Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ⇒ m↓ = 98a + 58b + 0,12 × 90 = 24,44(g).

N

||⇒ giải hệ cho: a = 0,08 mol; b = 0,1 mol ⇒ %mCu/X = 25,75%

H

Ơ

Câu 40: Đáp án A

U Y

► Xử lí dữ kiện ancol: -OH + Na → -ONa + 1/2H2↑ ||⇒ nH2 = nOH ÷ 2 = 0,13 mol.

G

N

● Đặt số mol 2 ancol lần lượt là a và b ⇒ nOH = a + 2b = 0,26 mol.

Đ

||⇒ hỗn hợp gồm ancol đơn chức và 2 chức ⇒ có dạng CnH2n+2O và CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

4, 2 > 0,5a + b = 0,5(a + 2b) = 0,13 ⇒ n ≤ 2,16 ⇒ n = 2. 14n + 2

TR ẦN

⇒a+b=

H Ư

mancol = a(14n + 18) + b(14n + 34) = 8,36(g) ⇒ (a + b)(14n + 2) + 16(a + 2b) = 8,36(g)

► Với n = 2 ||⇒ giải hệ cho: a = 0,02 mol và b = 0,12 mol.

10 00

B

Các este đều mạch hở ⇒ axit đều đơn chức ⇒ số mol mỗi muối là 0,13 mol. Bảo toàn khối lượng: mF = 21,32(g) ⇒ Mmuối = 82 ⇒ F chứa HCOONa.

A

||⇒ Mmuối còn lại = (21,32 – 0,13 × 68) ÷ 0,13 = 96 ⇒ muối còn lại là C2H5COONa.

Ó

► Ghép axit và ancol ⇒ X và Y là HCOOC2H5 và C2H5COOC2H5, Z là HCOOC2H4OOCC2H5.

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

⇒ HCOOC2H5 là este có PTK nhỏ nhất với 0,01 mol ||⇒ %mHCOOC2 H5 = 3,84%

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

⇒ nancol = 0,26 mol ⇒ Mancol = 8,36 ÷ 0,26 = 32,15 ⇒ phải chứa CH3OH ⇒ vô lí!. ⇒ loại.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

► GIẢ SỬ 2 ancol có cùng số chức ⇒ đều đơn chức (vì chỉ có 1 este 2 chức)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bảo toàn khối lượng: mancol = mbình tăng + mH2 = 8,1 + 0,13 × 2 = 8,36(g).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Bảo toàn nguyên tố Natri và gốc OH: nOH/ancol = nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,26 mol.

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Lần 10  

"Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 10) [DC17042018]" https://app.box.com/s/6...

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI Lần 10  

"Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 10) [DC17042018]" https://app.box.com/s/6...

Advertisement