Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. 25%

D. 12,5%

Ơ

B. 0%

H

A. 100%

N

Câu 1: Tính theo lý thuyết, quá trình giảm phân diễn ra bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra loại giao tử abd với tỉ lệ

D.

AB Ab dd  dd ab Ab

ẠO

Câu 3: Phản xạ là gì?

Đ

A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

G

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

H Ư

N

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể. D. Phản ứng của cơ thể chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể

TR ẦN

Câu 4: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết B. Insulin, FSH và LH.

B

A. GnRH, FSH và LH.

10 00

C. Ơstrôgen, FSH và LH.

D. Testostêron, FSH và LH.

A

Câu 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Ó

A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

Í-

H

B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

-L

C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

ÁN

D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây. Câu 6: Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, FADH2, được giải phóng ở giai đoạn nào?

ÀN

A. Đường phân

D. Đường phân và chuỗi chuyền electron.

Đ

C. Chuỗi chuyền electron

B. Chu trình Crep

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

AB Ab Dd  dd ab ab

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

AB AB DD  dd ab ab

U Y

B.

.Q

AB AB Dd  Dd ab ab

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 2: Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có ít kiểu gen nhất?

D

IỄ N

Câu 7: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết, hình ảnh này minh họa cho kì nào cùa quá trình phân bào?

A. Kì sau của nguyên phân.

B. Kì giữa của nguyên phân. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Kì sau giảm phân.

D. Kì giữa của giảm phân.

Câu 8: Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. Vì hệ sắc tố của lá cây không hấp thu ánh sáng màu xanh lục. B. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục.

N

C. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Ơ

D. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh.

.Q

B. 2

C. 3

D. 4

H Ư

N

A. 1

G

Đ

IV. Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và ăn tạp diễn ra trong các cơ quan tiêu hóa.

Ab . Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A và a là 20%. Theo lý aB thuyết, giao tử mang gen ab chiếm tỉ lệ

A. 20%

TR ẦN

Câu 10: Xét cá thể có kiểu gen

B. 30%

C. 10%

D. 40%

10 00

B

Câu 11: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây? B. Kỉ Đêvôn.

C. Kỉ Pecmi.

D. Kỉ Ocđôvic.

A

A. Kỉ Silua.

H

Ó

Câu 12: Loại hoocmôn nào dưới đây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ đường huyết? B. Tirôxin

C. Ơstrôgen

D. Insulin

Í-

A. Canxitônin

-L

Câu 13: Cho các loài sinh vật sau:

ÁN

(1) Chuột bạch mang gen sinh trưởng của chuột cống. (2) Cà chua có gen gây chín bị bất hoạt.

ÀN

(3) Cây bông mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

III. Tiêu hóa ở động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, với sự tham gia của các enzim chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

II. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, quá trình tiêu hóa gồm cả tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

I. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là tiêu hóa nội bào, nhờ các enzim thủy phân trong lizôxôm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 9: Khi nói về quá trình tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

Đ

(4) Dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.

IỄ N

Các sinh vật chuyển gen là:

D

A. (2), (3), (4).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (2), (4).

Câu 14: Vì sao nói tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất của động vật ăn thịt và ăn tạp? A. Vì ruột có đầy đủ các loại enzim để tiêu hóa thức ăn. B. Vì ruột có đầy đủ các loại enzim để tiêu hóa thức ăn và ruột có bề mặt hấp thụ lớn nhất trong hệ tiêu hóa. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Vì ruột có bề mặt hấp thụ lớn nhất trong hệ tiêu hóa. D. Vì thời gian tiêu hóa diễn ra ở ruột là lâu nhất.

C. ABB và abb hoặc AAB và aaB.

D. ABb và a hoặc aBb và A.

Ơ

B. ABb và A hoặc aBb và a.

H

A. Abb và B hoặc ABB và b.

N

Câu 15: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và BB. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

Đ

D. Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

2/5

Tần số kiểu gen Aa

1/5

F2

F3

25/36

36/49

49/64

10/36

12/49

14/64

1/36

1/49

1/64

10 00

Tần số kiểu gen AA

F1

TR ẦN

P

B

Thế hệ

H Ư

N

G

Câu 17: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Tần số kiểu gen aa

2/5

H

Ó

A

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, di - nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

Í-

A. Cây hoa hồng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.

-L

B. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.

ÁN

C. Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên. D. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.

ÀN

Câu 18: Trong quá trình dịch mã, thành phần nào tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp prôtêin?

Đ

A. ADN, mARN và tARN.

D

IỄ N

C. mARN, tARN và rARN.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 16: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

B. mARN, rARN và ADN. D. tARN, ADN và rARN.

Câu 19: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu? A. 0,3

B. 0,4

C. 0,6

D. 0,5

Câu 20: Đặc điểm chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên là Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. B. làm phát sinh những kiểu gen mới trong quần thể. C. làm thay đổi tần số alen của quần thể. D. làm phát sinh những biến dị mới trong trong quần thể.

(2) Bạch tạng.

(4) Thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm.

(5) Mù màu.

H D. 4.

Đ

C. Ở tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn tại trong nhân tế bào.

N

G

D. ARN được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

H Ư

Câu 23: Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1? II. AaBBDD x AABbDD.

III. Aabbdd x AaBbdd.

IV. AaBbdd x aaBbdd.

V. AaBbDD x AABbdd.

VI. AaBBdd x AabbDD.

B

10 00

A. 3

TR ẦN

I. AaBbdd x AABBDD.

B. 5

C. 6

D. 4

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 24: Quan sát hình ảnh bệnh nhân dưới đây và cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đấy là bàn tay của một bé trai.

ÀN

B. Bệnh/tật này do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. ARN tham gia vào quá trình dịch mã.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. ARN được tổng hợp dựa trên mạch gốc của gen.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Khi nói về ARN, phát biểu nào sau đây sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3.

N

B. 2.

U Y

A. 1.

(3) Phêninkêtô niệu.

Ơ

(1) Máu khó đông.

N

Câu 21: Có bao nhiêu bệnh dưới đây được biểu hiện ở cả nam và nữ với xác suất ngang nhau?

Đ

C. Bệnh/tật này biểu hiện ở nam và nữ với tỉ lệ ngang nhau.

D

IỄ N

D. Bệnh/tật này do gen trội nằm trên NST giới tính X quy định.

Câu 25: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đay sai? A. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. B. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.

D. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

G

Đ

Câu 28: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

H Ư

N

A. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ chết.

B. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

TR ẦN

C. Trong khoảng chống chịu của các nhân tố sinh thái, hoạt động sinh lí của sinh vật bị ức chế. D. Giới hạn sinh thái ở tất cả các loài đều giống nhau.

10 00

B

Câu 29: Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính? II. Chặt phá rừng

III. Đốt nhiên liệu hóa thạch.

IV. Sản xuất công nghiệp.

Ó

B. 2

C. 3

D. 4

H

A. 1

A

I. Quang hợp ở thực vật.

Í-

Câu 30: Khi nói về chu trình sinh địa hóa, những phát biểu nào sau đây sai?

-L

I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.

ÁN

II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp. III. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng và NH 4 và NO 2 .

ÀN

IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon.

Đ

A. I và II.

B. II và IV.

C. I và III.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. cách li địa lí.

C. cách li sinh sản

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. cách li sinh thái

ẠO

A. cách li tập tính

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3 cây thân cao : 5 cây thân thấp.

N

B. 5 cây thân cao : 3cây thân thấp.

U Y

A. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

H

Ơ

Câu 26: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp (P), thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho các cây F2 tự thụ phấn, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

N

D. Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao nhất luôn có sinh khối lớn nhất.

D. III và IV.

D

IỄ N

Câu 31: Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau: Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

100

120

80

90

Mật độ (cá thể/ha)

22

25

26

21

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất. II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C.

N

III. Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của quần thể này là 26,25 cá thể/ha.

D. 2.

TR ẦN

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3. III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

A

A. 4.

10 00

B

IV. Cho F1 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 34: Có bao nhiêu phát biểu về lưới thức ăn sau đây là đúng ?

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

I. Các cây hoa hồng thuần chủng ở F2 có 2 loại kiểu gen.

N

G

Đ

ẠO

Câu 33: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phần li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6 25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Phân bố ngẫu nhiên.

U Y

C. Phân bố theo chiều thẳng đứng.

.Q

B. Phân bố theo nhóm.

TP

A. Phân bố đều.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có trong quần xã sinh vật?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3.

H

B. 1.

N

A. 4.

Ơ

IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng thêm 152 cá thể.

D

I. Lưới thức ăn trên có tối đa 5 chuỗi thức ăn II. Diều hâu và rắn tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất.

III. Châu chấu, bọ rùa, gà rừng, cáo, hổ, ếch tham gia vào số chuỗi thức ăn bằng nhau. IV. Hổ có thể có bậc dinh dưỡng cao hơn diều hâu. A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 35: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7:7:1:1? AB ab  , f  40% ab ab

B.

Ab ab  , f  25% aB ab

C.

AB ab  , f  20% ab ab

D.

Ab ab  , f  12,5% aB ab

N

A.

C. 4.

D. 3.

Đ

B. 1.

A.

1 4

B.

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 37: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là: A > a > a1 . Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lý thuyết, phép lai ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1 cho loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ 1 9

C.

2 9

D.

1 6

A

10 00

B

Câu 38: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

H

Ó

I. Thế hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

Í-

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.

-L

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.

ÁN

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256. A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Đ

ÀN

Câu 39: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 2.

ẠO

IV. Khi gen nhân đôi liên tiếp 5 lần, tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp là 14400.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

III. Số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen quy định tổng hợp là 498.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Tổng số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2999.

.Q

U Y

I. Gen có số nuclêôtit loại A/G = 3/7.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 36: Một gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,5l μm. Hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác là 20%. Có bao nhiêu kết luận sau đây là sai?

D

IỄ N

cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt AB D d AB D trắng và nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Ở phép lai X X  X Y thu ab ab được F1 trong đó kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 11,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Khoảng cách giữa hai gen A và B là 40%

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

II. F1 có tối đa 40 loại kiểu gen. III. Số cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là 48,75% IV. Tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 3,75%. A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

TR ẦN

(3) Có ít nhất 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen. (4) Có tối đa 10 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp. C. 3.

B

B. 2.

10 00

A. 1.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

(2) Xác suất để cặp vợ chồng (15) và (16) sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là 1/6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

(1) Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

G

Đ

Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 40: Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định:

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-A

6-B

7-B

8-A

11-B

12-D

13-B

14-B

15-D

16-D

17-B

18-C

19-C

20-A

21-C

22-C

23-A

24-A

25-D

26-B

27-A

ẠO

9-D

10-C

28-D

29-C

30-D

31-C

32-C

33-B

34-C

35-D

36-D

38-C

39-C

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-B

N

U Y

2-D

.Q

1-B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 01 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Kiểu gen AaBbDD không tạo ra giao tử abd.

H Ư

N

Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

TR ẦN

Câu 4: Đáp án A

B

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết GnRH, FSH và LH.

10 00

Câu 5: Đáp án A

Tập hợp sinh vật được gọi là quần thể khi thỏa mãn :

Ó

A

+ Tập hợp cá thể cùng loài.

H

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định.

-L

Í-

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

ÁN

Dựa vào thông tin trên ta thấy

A là quần thể sinh vật, B, C, D không phải là quần thể sinh vật vì những tập hợp này có thể gồm nhiều loài khác nhau.

ÀN

Câu 6: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 3: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

ẠO

TP

Bố mẹ càng chứa nhiều cặp gen dị hợp đời con càng có nhiều kiểu gen, đồng thời bố mẹ càng nhiều cặp AB Ab gen đồng hợp thì đời con có ít kiểu gen nhất. Dựa vào cơ sở này ta thấy, phép lai dd  dd cho đời Ab Ab con ít kiểu gen nhất.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án B

Đ

Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, FADH2 được giải phóng ở chu trình Crep

D

IỄ N

Câu 7: Đáp án B Quan sát hình ảnh trên ta thấy NST sắp xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc → đây là kì giữa của quá trình nguyên phân.

Câu 8: Đáp án A Lá cây có màu xanh lục là vì hệ sắc tố của lá cây không hấp thu ánh sáng màu xanh lục. Câu 9: Đáp án D Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- I, II, III, IV đều là những phát biểu đúng Câu 10: Đáp án C Ab cho giao tử Ab = aB = 40%; AB = ab = 10% aB

Câu 11: Đáp án B

N

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ Đêvôn.

H

Ơ

Câu 12: Đáp án D

N

- (2) không phải là sinh vật chuyển gen.

H Ư

Câu 14: Đáp án B

Câu 15: Đáp án D

10 00

B

- Cặp Aa phân li binh thường → tạo giao tử A, a

TR ẦN

Tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất của động vật ăn thịt và ăn tạp là vì ruột có đầy đủ các loại enzim để tiêu hóa thức ăn và ruột có bể mật hấp thụ lớn nhất trong hệ tiêu hóa.

- Cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường → tạo giao tử Bb,O

Ó

A

P : (A, a) x (Bb, O)

H

GP: ABb và a, aBb và A

Í-

- Vậy kết hợp 2 cặp gen ta có giao tử được tạo ra là: Abb và a hoặc aBb và A

ÁN

-L

* Lưu ý: Trong bài này ta cần lưu ý, giao tử tạo ra Abb và a chứ không phải là A (vì 2 giao tử tạo ra không được chứa đồng thời A) nên trường hợp Abb và A bị loại. Câu 16: Đáp án D

ÀN

- A sai ở từ “luôn” không phải lúc nào CLTN và yếu tố ngẫu nhiên cũng hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

- (1), (3), (4) là sinh vật chuyển gen.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Sinh vật có được kiểu gen của loài khác bằng cách đưa thêm gen lạ vào hệ gen được gọi là sinh vật chuyển gen.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 13: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Insulin là hoocmôn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ đường huyết. Chúng thực hiện chức năng chuyển hóa glucôzơ trong máu thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ, giúp làm hạ đường huyết.

IỄ N

Đ

- B sai vì CLTN thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

D

- C sai vì đây không phải là đặc điểm của cả 2 yếu tố trên. - D đúng vì cả chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. Câu 17: Đáp án B Quy ước gen

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AA:đỏ; Aa = hồng; aa = trắng P: 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa = 1 - A, D sai vì nếu quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt thì tỉ lệ đồng hợp trội và đồng hợp lặn đều tăng, nhưng theo đề bài thì tỉ lệ đồng hợp lặn giảm.

N

- C sai, B đúng vì qua các thế hệ tỉ lệ hoa đỏ tăng lên và hoa trắng giảm đi nên cây hoa đỏ có khả năng sinh sản.

H

Ơ

Câu 18: Đáp án C

G

Đ

- A chọn vì cả 3 nhân tố tiến hóa “Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọc lọc tự nhiên” đều làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

H Ư

N

- B, D sai vì “giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên không làm phát sinh những kiểu gen mới, không phát sinh những biến dị mới trong quần thể.

TR ẦN

- C sai vì “giao phối không ngẫu nhiên” không làm thay đổi tần số alen của quần thể. Câu 21: Đáp án C

10 00

B

- Bệnh mù màu, máu khó đông là do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Biểu hiện cả nam và nữ nhưng biểu hiện ở nam với tỉ lệ cao hơn vì giới nữ phải ở trạng thái đồng hợp lặn mới biểu hiện ra kiểu hình. Còn giới nam thì chỉ cần 1 giao tử X mang gen bệnh sẽ biểu hiện ra kiểu hình.

A

- “Bạch tạng, phêninkêtô niệu, thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm” do đột biến gen gây ra nên biểu hiệu ở nam và nữ với tần số ngang nhau

H

Ó

Vậy có 3 bệnh biểu hiện ở cả nam và nữ với xác suất ngang nhau

-L

- A, B, D đúng

Í-

Câu 22: Đáp án C

ÁN

- C sai vì ARN chủ yếu nằm trong tế bào chất. * Lưu ý: Phương án có từ “chỉ”, “luôn” thường là những phương án sai.

ÀN

Câu 23: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 20: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Tần số alen a của quần thể này là: aa = 0,36 + 0,48/2 = 0,6

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 19: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Trong quá trình dịch mã, thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin là mARN, tARN và rARN. ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin.

Đ

Đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1 = (1:2:1)(1:1)(1)

D

IỄ N

Phép lai phù hợp trong các phép lai trên là: III. Aabbdd x AaBbdd, IV. AaBbdd x aaBbdd; V. AaBbDD x AABbdd Câu 24: Đáp án A

Quan sát hình ảnh ta thấy đây là một bệnh nhân mắc bệnh tật dính ngón tay 2 và 3, tật này chỉ xảy ra ở nam, do đột biến gen nằm trên NST giới tính Y. Vậy chỉ có phương án A đúng, đây là bàn tay của một bé trai.

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 25: Đáp án D - A đúng - B đúng vì mỗi loài có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn. - C đúng vì rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao hơn thảo nguyên. - D sai vì trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao nhất thường có sinh khối nhỏ nhất.

Ơ

N

Câu 26: Đáp án B

U Y

P : AA x aa → F1 : Aa

Đ

+ 2/4 (Aa x Aa) → F3 : 2/4(1/4 AA : 2/4Aa : 1/4aa) = 1/8AA : 2/8Aa : 1/8aa

N

G

+ 1/4aa tự thụ → F3 : 1/4aa

H Ư

Vậy F3 : (1/4+1/8)AA : 2/8Aa : (1/8+1/4)aa = 3/8AA + 2/8Aa + 3/8aa

TR ẦN

→ 5 cây cao : 3 cây thấp Câu 27: Đáp án A

10 00

B

Những cá thể đột biến có màu sắc khác biệt dẫn đến thay đổi về tập tính giao phối, nên các cá thể có cùng màu sắc thích giao phối với nhau hơn (giao phối có lựa chọn), dần dần tạo nên một quần thể cách li về tập tính giao phối với quần thể gốc.

Ó

- A, B, C là những phát biểu đúng.

A

Câu 28: Đáp án D

H

- D là phát biểu sai vì giới hạn sinh thái ở các loài khác nhau là khác nhau.

Í-

Câu 29: Đáp án C

-L

Một trong những nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính là sự gia tăng khí CO2

ÁN

- I. Quang hợp ở thực vật làm giảm hàm lượng khí CO2 - II, III, IV đều làm gia tăng hàm lượng khí CO2

ÀN

Vậy có 3 hoạt động có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

+ 1/4 AA tự thụ → F3: 1/4 AA

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

F2 tự thụ phấn

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

F1 x F1 : Aa x Aa → F2 : 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A: cao >> a: thấp

Đ

Câu 30: Đáp án D

D

IỄ N

- I, II đúng - III sai vì thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng NH 4 và NO 3

- IV sai vì trong chu trình sinh địa hóa cacbon vẫn có sự lắng đọng vật chất dưới dạng than đá, dầu lửa. → Vậy phát biểu sai là III và IV Câu 31: Đáp án C Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

100

120

80

90

Mật độ (cá thể/ha)

22

25

26

21

Kích thước quần thể

2200

3000

2080

1890

N

- I đúng, D có kích thước quần thể nhỏ nhất

Ơ

- II đúng, kích thước của quần thể A (2200) lớn hơn kích thước quần thể C (2080)

Câu 33: Đáp án B

TR ẦN

- Giả sử hai cặp alen quy định màu hoa là A, a và B, b

H Ư

N

- A, B, D sai vì đây là kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

G

Đ

- C đúng, kiểu phân bố chỉ có trong quần xã sinh vật là phân bố theo chiều thẳng đứng.

P : hoa hồng x hoa hồng → F1 hoa đỏ (100%); F1 x F1 → F2: 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng (tỉ lệ của tương tác bổ sung)

10 00

B

Nhận thấy F2 có 16 tổ hợp → F1 cho 4 giao tử (hay F1 dị hợp 2 cặp gen), kiểu gen của F1 là AaBb F1 x F1 : AaBb x AaBb → F2 : 9 A-B- (hoa đỏ): 3A-bb (hoa hồng) : 3aaB- (hoa hồng) : laabb (hoa trắng)

Ó

A

- I đúng, cây hoa hồng thuần chủng ở F2 có 2 loại kiểu gen là AAbb và aaBB.

H

- II sai vì trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng AAbb và aaBB chiếm tỉ lệ là 2/6 = 1/3.

-L

Í-

- III đúng, vì cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn với cây hoa trắng

ÁN

F2 : (1AABB : 2AaBB : 2 AABb : 4AaBb) x (aabb) GF2: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : l/9ab) x ab F3: 4/9AaBb : 2/9Aabb : 2/9aaBb : l/9aabb

ÀN

Kiểu hình : 4 hoa đỏ : 4 hoa hồng : 1 hoa trắng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 32: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Vậy có 3 phát biểu đúng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- IV sai vì, kích thước của quần thể C tăng 5%/năm thì sau một năm quần thể này tăng lên số cá thể là: 5%.2080 = 104 cá thể.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

- III đúng, kích thước quần thể B tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể B có kích thước là: 3000 + 5%. 3000 = 3150 → mật độ cá thể của quần thể B là: 3150 :120 = 26,25 cá thể/ha

Đ

- IV đúng, vì

D

IỄ N

F1 (AaBb) x aabb → Fb : lAaBb : lAabb : laaBb : laabb Kiểu hình : 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng

Vậy có 3 phát biểu đúng Câu 34: Đáp án C Có 4 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên là Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(1) Cỏ → Châu chấu → Gà rừng → Diều hâu → Sinh vật phân giải. (2) Cỏ → Châu châu → Gà rừng →Cáo →Hổ → Sinh vật phân giải. (3) Cỏ → Bọ rùa → Ếch → Cáo → Hổ → Sinh vật phân giải. (4) Cỏ → Bọ rùa → Ếch → Rắn → Sinh vật phân giải. → I sai

Câu 36: Đáp án D

TR ẦN

o

Ta có chiều dài của gen: L  0,51m  5100 A

2  L 2  5100   3000 3, 4 3, 4

10 00

B

→ Tổng số nuclêôtit trong gen là N 

X  T  20% mà X  T  50%  X  G  35%  35%.3000  1050;

A

A  T  15%  15%.3000  450  A / G  450 /1050  3 / 7  I đúng

H

Ó

- Tổng số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là: N  2  3000  2  2998 → II sai.

-L

Í-

- III sai vì gen phân mảnh nên chứa cả những đoạn mã hóa axit amin và những đoạn không mã hóa axit amin nên không thể xác định được số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen quy định.

ÁN

- Khi gen nhân đôi liên tiếp 5 lần tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp là  25 1  Tgen   25  1  450  13950 → IV sai

ÀN

Vậy có 3 kết luận sai

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

Tần số hoán vị gen bằng tổng hai kiểu hình có tỉ lệ thấp/tổng số kiểu hình được sinh ra 11 f  12,5%  7  7  1  1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Thế hệ lai có 4 kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau từng đôi một, đây là kết quả của phép lai phân tích.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 35: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

U Y

- IV. đúng vì hổ có bậc dinh dưỡng cao nhất là cấp 5, còn diều hâu có bậc dinh dưỡng cấp 4.

N

- III đúng vì châu chấu, bọ rùa, gà rừng, cáo, hổ, ếch, mỗi loại đều tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.

Ơ

N

- II đúng vì diều hâu và rắn đều chỉ tham gia vào 1 chuỗi thức ăn.

Đ

Câu 37: Đáp án A

IỄ N

A : đỏ >> a : vàng >> a1: trắng

D

Ta có phép lai: P: ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1

GP : (l/6Aa: 2/6 Aa1 : 2/6aa1 : l/6a1a1 ) x (2/6Aa : l/6Aa1 : 2/6aa1: l/6aa) Tỉ lệ hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ:

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2/6aa1.2/6aa1 + 2/6aa1.1/6aa + l/6a1a1.2/6aa1 +l/6a1a1l/6a1a1 = 1/4 Câu 38: Đáp án C Gọi tần số kiểu gen Aa ở thế hệ ban đầu là x. Tỉ lệ kiểu gen aa = 100 – 80 = 20% = 0,2. → P : (0,8 – x) AA : xAa : 0,2aa = 1

N

Qua một thế hệ ngẫu phối tần số alen a = 0,2 + x/2 → Qua một thế hệ ngẫu phối tỉ lệ kiểu gen

Ơ

aa   0, 2  x / 2   0, 0625  x  0,1  P : 0, 7 AA : 0,1Aa : 0, 2aa  1

U Y

Xét các phát biểu đưa ra:

.Q 2

ẠO

Đ

N

G

- II sai vì thế hệ P số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử  AA  aa   0, 7  0, 2  0,9  90%

H Ư

- III đúng

TR ẦN

Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm

B

- IV đúng

0,1  12,5% 0, 7

10 00

Cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ P:  0, 7AA : 0,1Aa  hay  7 / 8AA :1/ 8Aa   15 /16A :1/16a 

H

Ó

A

Tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang 1 1 1 kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ: .  16 16 256

Câu 39: Đáp án C

-L

Í-

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

ÁN

A : xám >> a: đen; B: cánh dài >> b: cánh cụt; D: đỏ >> d: mắt trắng AB D d AB D X X  X Y ab ab

ÀN

P:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

 2pq   0,1   2pq  2 2 +     0, 0025  p  q     quần thể chưa cân bằng  2   2   2 

TP

+ p2  q 2  0, 7  0, 2  0,14

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- I sai vì thế hệ P quần thể không cân bằng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

2

IỄ N

Đ

1 1 1 1 - XD Xd  XD Y  XD X D : X D Y : X DX d : X d Y 4 4 4 4

D

- Thân đen, cánh cụt, mắt đỏ  aabbD    11, 25%  aabb  11, 25% : 75%  0,15 hay 0,15

ab  0,3ab  0,5ab → xảy ra hoán vị gen ở ruồi cái với tần số f   50%  30%  .2  40% → I đúng ab

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Số kiểu gen tối đa ở F1 là: 7.4  28 vì (

AB AB hoán vị gen xảy ra ở một bên tạo 7 loại kiểu gen ) →  ab ab

II sai. - Ta có %aabb  0,15  %A  B  0,5  0,15  0, 65 → Số cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là: A  B  D  0, 65.0, 75  48, 75% → III đúng

N

- Tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là aabbX D X d  0,15.0, 25  3, 75% → IV đúng

H

Ơ

Vậy có 3 phát biểu đúng

H Ư

- (3) đúng, có 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen là: 1,2,3,4,5,6,12,8,9,14,16.

TR ẦN

- (4) đúng vì

+ (5), (6), (12), (14), (16) bị bệnh nên đều có kiểu gen là aa

10 00

B

+ Có 5 người chưa biết kiểu gen trong phả hệ là: (7), (10), (11), (13), (15) (5 người này có thể có kiểu gen đồng hợp trội AA) → vậy có tối đa 10 người trong phả hệ có kiểu gen đồng hợp.

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Vậy 4 kết luận trên đều đúng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

ẠO

2 1  - (15) có kiểu gen là  AA : Aa  ; (16) có kiểu là aa, (15) x (16) sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên 3 3  2 1 1 1 là    → (2) đúng 3 2 2 6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Quy ước cặp alen quy định tính trạng là A, a

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: bố mẹ bình thường sinh ra con gái bị bệnh → bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định → (1) đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 40: Đáp án D

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. AABB

D. aabb

H

B. AaBB

Ơ

A. AABb.

N

Câu 1: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét?

D. Aabb x aabb.

D. Kỉ Đệ tứ.

ẠO

C. Kỉ Jura.

B. 0,5.

C. 0,3.

H Ư

A. 0,7.

N

G

Đ

Câu 4: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu? D. 0,4.

TR ẦN

Câu 5: Khi nói về hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hiện tượng liên kết gen làm gia tăng sự xuất hiện của biến dị tổ hợp. B. Tần số hoán vị gen đạt giá trị tối thiểu là 50% và tối đa là 100%.

10 00

B

C. Hiện tượng liên kết gen phổ biến hơn hiện tượng hoán vị gen. D. Hiện tượng hoán vị gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

Ó

A

Câu 6: Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo những giai đoạn nào?

H

1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

-L

Í-

2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

ÁN

3. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân 4. Giai đoạn nước từ mạch gỗ của thân lên lá Tổ hợp đúng là:

ÀN

A. 1,2,3

B. 1,2,4

C. 1,3,4

D. 2,3,4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Kỉ Đệ tam.

A. Kỉ Cacbon.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 3: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. AaBB x aabb.

.Q

B. AaBb x AaBb.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. AaBb x aabb.

U Y

N

Câu 2: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 ?

Đ

Câu 7: Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào B. Tác nhân kích thích không định hướng.

C. Có nhiều tác nhân kích thích.

D. Có sự vận động vô hướng.

D

IỄ N

A. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.

Câu 8: Nitơ ở dạng nào dưới đây là độc hại đối với cơ thể thực vật? 1. NO A. 1,3

2. NO2 B. 1,2

3. NH 4 C. 1, 2, 4

4. NO 3 D. 3, 4

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 9: Một cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 3 cặp tương đồng AA’BB’CC’ thì dạng thể ba sẽ là A. AA’A’BB’B’CC’C’ B. ABC

C. AA’B

D. AA’BB’CC’C’

Câu 10: Trình tự đúng chu kì hoạt động của tim là: A. pha co tâm nhỉ → pha co tâm thất → pha dãn chung. B. pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha dãn chung.

Ơ

N

C. pha co tâm nhỉ → pha dãn chung → pha co tâm thất.

.Q

G

II. Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới.

Trình tự đúng về quá trình sinh sản hữu tính ở động vật là: B. II → I → III.

C. II → III → I.

TR ẦN

A. I → II → III.

H Ư

N

III. Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.

D. III → I → II.

Câu 13: Bệnh/hội chứng nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

B. Hội chứng Tơcnơ.

10 00

B

A. Hội chứng Claiphentơ.

D. Bệnh câm điếc bấm sinh.

C. Bệnh bạch tạng.

A

Câu 14: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? B. Ở màng trong.

C. Ở tilacoit.

D. Ở màng ngoài.

H

Ó

A. Ở chất nền.

Í-

Câu 15: Mối quan hệ nào dưới đây không gây hại gì cho tất cả các loài tham gia?

-L

A. Hội sinh

ÁN

C. Ức chế - cảm nhiễm

B. Vật chủ - vật kí sinh D. Con mồi - Vật ăn thịt

TO

Câu 16: Sinh vật sản xuất có thể tham gia vào bao nhiêu kiểu quan hệ sau đây? I. Vật chủ - vật kí sinh

II. Ức chế - cảm nhiễm

III. Hội sinh

IV. Cộng sinh

Đ

IỄ N

B. 4.

C. 1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

I. Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. ưu thế lai

C. siêu trội

Câu 12: Cho các giai đoạn sau:

A. 2.

D

B. thoái hóa giống

TP

A. tiến hóa

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 11: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. pha co tâm thất → pha dãn chung → pha co tâm nhĩ.

D. 3.

Câu 17: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào? A. Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào. B. Tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào. C. Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào.

Ơ

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

G

Đ

II. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của các cá thể đực với các cá thể cái ít.

N

III. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

B. 3.

C. 4.

TR ẦN

A. 1.

H Ư

IV. Những cá thể còn sót lại cạnh tranh nhau về nguồn thức ăn và nơi ở.

D. 2.

Câu 20: Trường hợp nào sau đây phản ánh hiện tượng biến động số lượng không theo chu kì?

10 00

B. Số lượng ve sầu tăng lên trong mùa hè.

B

A. Mạ non trên một thửa ruộng bị chết hàng loạt sau một đợt rét.

A

C. Cứ 9 - 10 năm lại xảy ra sự biến động số lượng của thỏ rừng và mèo rừng Bắc Mĩ.

Ó

D. Số lượng cá thể của các loài động vật nổi thường tăng lên vào ban đêm và giảm ban ngày.

-L

Í-

H

Câu 21: Trong một hệ sinh thái, các bậc dinh dưỡng A, B, C, D, E lần lượt có sinh khối là 500 kg, 400 kg, 50 kg, 5000 kg, 5 kg. Chuỗi thức ăn có thể xảy ra là

ÁN

A. A → B→ C → D. B. D → A → C → E. C. A → B → E → D. D. D → C → A → B. Câu 22: Khi phân tích thành phần đơn phân của các axit nuclêic tách chiết từ 3 chủng virut, người ta thu được kết quả sau :

ÀN

Chủng A : A = U = G = X = 25%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

I. Số lượng cá thể trong quần thể quá ít, sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 19: Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây dẫn đến kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

A. Di – nhập gen.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 18: Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào ?

Đ

Chủng B : A = T = 35%; G = X = 15%.

D

IỄ N

Chủng C : A = G = 20%; X = U = 30%. Loại axit nuclêic của chủng A, B, C lần lượt là A. axit ribônuclêic, axit đêôxiribônuclêic, axit ribônuclêic. B. axit nuclêic, axit ribônuclêic. C. axit đêôxiribônuclêic, axit ribônuclêic, axit ribônuclêic.

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. axit ribônuclêic, axit ribônuclêic. Câu 23: Trên một cây to có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình thành nên A. các quần thể khác nhau.

B. các ổ sinh thái khác nhau.

C. các quần xã khác nhau.

D. các sinh cảnh khác nhau.

Ơ

N

Câu 24: Cho các quần thể có các cấu trúc di truyền như sau:

H

Quần thể 1: 0,5 AA + 0,5 aa = 1

A. 4.

C. 2.

D. 1.

G

B. 3.

Đ

Trong các quần thể trên, số quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền là:

H Ư

N

Câu 25: Trong các phát biểu sau về mã di truyền, có bao nhiêu phát biểu đúng? 1. Mọi dạng sống trên Trái Đất đều có chung một bộ mã di truyền.

3. Mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

TR ẦN

2. Trong 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã hoá axit amin, đó là: UAA, AUG và UAG.

A. 2.

10 00

B

4. Sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có bộ ba mở đầu giống hệt nhau. B. 3.

C. 4.

D. 1.

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 26: Ở người, gen A quy định da bình thường là trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh bạch tạng, gen này nằm trên NST thường; gen B quy định mắt nhìn màu bình thường là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh mùa màu đỏ - xanh lục, gen này nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh ra người con trai mắc đồng thời cả hai bệnh trên?

ÁN

A. AAXBXB  AaXbY. B. AAXBXb  aaXBY. C. AAXbXb  AaXBY. D. AaXBXb  AaXBY. Câu 27: Bao nhiêu đặc điểm sau đây của hệ sinh thái nông nghiệp?

ÀN

(1) Nguồn năng lượng được cung cấp gồm : điện, than, dầu mỏ, thực phẩm....

Đ

(2) Toàn bộ vật chất đều được tái sinh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Quần thể 5: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Quần thể 4: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quẩn thể 3: 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = 1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Quần thể 2: 100% Aa

IỄ N

(3) Ngoài năng lượng mặt trời còn bổ sung thêm nguồn vật chất khác như : phân bón, thuốc trừ sâu...

D

(4) Phần lớn sản phẩm được đưa ra khỏi hệ sinh thái để phục vụ con người

(5) Phần lớn sản phẩm được chôn lấp hoặc chuyển sang hệ sinh thái khác A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 28: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả theo bảng sau: Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Kiểu gen AA

Kiểu gen Aa

Kiểu gen aa

F1

0,04

0,32

0,64

F2

0,04

0,32

0,64

F3

0,5

0,4

0,1

F4

0,6

0,2

0,2

F5

0,65

0,1

0,25

U Y

Từ kết quả trên, bạn Hà rút ra các nhận xét sau:

Số nhận xét đúng là: B. 3

C. 1

TR ẦN

A. 2

H Ư

N

G

5. Hiện tượng tự phối đã xảy ra từ thế hệ F3

D. 4

Câu 29: Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:

B

B. Đấu tranh sinh tồn C. Phân li tính trạng

D. Chọn lọc nhân tạo

10 00

A. Chọn lọc tự nhiên

Câu 30: Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

Ó

A

A. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ trong tế bào đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bội.

Í-

H

B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.

-L

C. Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường.

ÁN

D. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hấu thường là tự đa bội lẻ. AB DE . Nếu xảy ra hoán vi gen trong giảm phân ở cả 2 cặp nhiễm sắc ab de thể tương đồng thì qua tự thụ phấn có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại dòng thuần?

TO

Câu 31: Một cá thể có kiểu gen

Đ

A. 8.

B. 16.

C. 9.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

4. Ở thế hệ F1 và F2 quần thể ở trạng thái cân bằng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

3. Ở thế hệ F3 có thể đã có hiện tượng kích thước quần thể giảm mạnh.

TP

2. Chọn lcọ tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. Tần số alen trội tăng dần qua các thế hệ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Thế hệ

D. 4.

D

IỄ N

Câu 32: Phép lai P: ♀ XA Xa  ♂ X A Y , thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây? A. XAXAXa.

B. XaXaY.

C. XAXA

D. XAXaY.

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho hai cây (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 860 cây, trong đó có 215 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? II. Aabb  Aabb

III. AaBb  AaBB

IV. aaBb  aaBb

V. aaBb  AaBb

VI. aabb  aaBB

VII. AaBb  aabb

VIII. Aabb  aabb

C. 5.

D. 6.

Ơ

B. 4.

(4) 3n x 3n → 6n.

D. 4.

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 35: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

TR ẦN

(1) Ở F1 số cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử bằng số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp. (2) Ở F1 số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử luôn bằng số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử.

B

(3) F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

A

A. 4.

10 00

(4) Nếu lấy ngẫu nhiên 3 cấy ở F1 để đem trồng, xác suất thu được 2 cây hoa đỏ là 13,84%

Í-

H

Ó

Câu 36: Một gen có tổng số 2185 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

-L

I. Mạch hai của gen có A/G = 1/3

ÁN

II. Số nuclêôtit loại A và G của gen lần lượt là 575 và 230. o

III. Gen có chiều dài là 2737 A .

ÀN

IV. Mạch một của gen có 14,29 % số nuclêôtit loại T. B. 1.

C. 2.

D. 4.

IỄ N

Đ

A. 3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 2.

.Q

B. 1.

TP

A. 3.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có bao nhiêu phép lai đời con có thể được hình thành do đa bội hóa?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(3) 2n x 2n → 4n.

N

(2) 4n x 2n → 3n.

U Y

(1) 4n x 4n → 4n.

H

Câu 34: Cho các phép lai sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 3.

N

I. AaBb  Aabb

D

Câu 37: Giả sử lưới thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả như sau:

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

H

Ơ

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?

U Y

II. Hổ tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất.

.Q D. 4.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 38: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.

H

Ó

A

Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng?

Í-

I. Xác định được chính xác kiểu gen của 8 người trong phả hệ.

-L

II. Xác suất để cặp vợ chồng (15) x (16) sinh ra người con mắc cả hai bệnh trên là 11,25%.

ÁN

III. Cặp vợ chồng (15) x (16) không thể sinh được con gái mắc cả hai bệnh. IV. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên là 34,125 %. B. 2.

C. 3.

ÀN

A. 1.

D. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2.

ẠO

A. 1.

TP

IV. Cáo có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

III. Thỏ, dê, cáo đều thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

I. Gà chỉ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

AB D d AB D X X  ♂ X Y thu được, F1. Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể đực có ab ab kiểu hình trội về cả ba tính trạng chiếm 16,5%. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

D

IỄ N

Đ

Câu 39: Phép lai P: ♀

I. F1 có 40 loại kiểu gen. II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cm. III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen. Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IV. F1 có 28% số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng. A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

ẠO Đ

.Q

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

D. 4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3. --- HẾT ---

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2.

H Ư

A. 1.

477 484

G

IV. Xác suất để họ sinh ra hai người con bình thường là

3 242

TP

1 484

N

III. Xác suất để họ sinh ra 2 người con bạch tạng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Xác suất để họ sinh ra 1 người con bình thường, một người con bạch tạng là

U Y

N

H

Ơ

I. Khả năng để cặp vợ chồng bình thường trong quần thể nói trên sinh ra người con gái bị bạch tạng là 1 242

N

Câu 40: Ở người, alen A quy định khả năng màu da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh bạch tạng. Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng là 1%. Trong quần thể, hai người bình thường kết hôn với nhau. Biết rằng không có đột biết xảy ra. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng về quần thể trên?

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-D

5-C

6-A

7-B

8-B

11-D

12-D

13-B

14-A

15-A

16-B

17-C

18-B

21-B

22-A

23-B

24-B

25-A

26-D

27-D

31-B

32-D

33-A

34-C

35-D

36-A

9-D

10-A

29-D

30-B

38-B

39-

40-D

Đ

G

N H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

37-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

28-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

20-A

ẠO

19-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-B

U Y

2-A

.Q

1-C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 02 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Thể đồng hợp trội về hai cặp gen AABB → C đúng

.Q

Đ

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam.

G

Câu 4: Đáp án D

- B sai, vì tần số hoán vị gen luôn ≤ 50%

TR ẦN

- A sai, vì hiện tượng liên kết gen làm giảm biến dị tổ hợp.

H Ư

Câu 5: Đáp án C

N

Tần số alen A của quần thể này là: A = 0,16 + 0,48/2 = 0,4

10 00

B

- C đúng, vì các gen thường có xu hướng liên kết với nhau.

- D sai, vì đột biến gen mới tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

A

Câu 6: Đáp án A

H

Ó

Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo 3 giai đoạn là:

Í-

1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

-L

2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

ÁN

3. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân Câu 7: Đáp án B

ÀN

- Ứng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Tỉ lệ kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 1:1:1:1 = 4 x 1 = 2 x 2 chỉ có phép lai AaBb x aabb là phù hợp

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

- Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

Vậy ứng động khác hướng động ở đặc điểm là tác nhân kích thích không định hướng. Câu 8: Đáp án B - NH 4 và NO 3 là những dạng nitơ mà cơ thể thực vật hấp thụ được để tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- NO và NO2 lại là những thành phần độc hại đối với cơ thể thực vật. Vậy ý 1 và 2 đúng Câu 9: Đáp án D Thể ba là dạng đột biến mà cặp NST nào đó được thêm một chiếc (tức là cặp NST đó có 3 chiếc), vậy kiểu gen thể ba là AA'BB’CC’C’

N

Câu 10: Đáp án A

H

Ơ

Trình tự đúng chu kì hoạt động của tim là:

U Y

Đ

Trình tự đúng về quá trình sinh sản hữu tính ở động vật là:

Câu 13: Đáp án B

TR ẦN

- A loại vì “Hội chứng Claiphentơ” chỉ xảy ra ở nam giới

H Ư

N

G

Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng → Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử) → Giai đoạn phát triển phôi hình thành cơ thể mới hay III → I → II.

- B chọn hội chứng chỉ xuất hiện ở nữ giới là “Hội chứng Tơcnơ”

B

- C, D loại vì bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh xảy ra ở cả hai giới.

10 00

Câu 14: Đáp án A

A

Pha tối (pha cố định CO2) diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

Ó

Câu 15: Đáp án A

-L

Í-

H

- A chọn vì “Hội sinh” phản ánh mối quan hệ hỗ trợ trong quần xã, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không gây hại gì.

ÁN

- B, C, D loại vì quan hệ “Vật chủ - vật kí sinh”; “Ức chế - cảm nhiễm”; “Con mồi - vật ăn thịt” đều gây hại cho ít nhất một loài tham gia. Câu 16: Đáp án B

ÀN

Sinh vật sản xuất là thực vật có thể tham gia vào những mối quan hệ sau đây:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 12: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Hiện tượng con lai có năng suất phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với bố mẹ là hiện tượng “ưu thế lai”.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 11: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất → pha dãn chung.

Đ

- Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh (ví dụ: tơ hồng và các cây thân gỗ);

IỄ N

- Ức chế - cảm nhiễm (ví dụ: tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các vi sinh vật ở xung quanh) ;

D

- Hội sinh (ví dụ: Phong lan sống bám trên thân cây gỗ); - Cộng sinh (ví dụ: cây keo sống cộng sinh với kiến). Vật sinh vật sản xuất có thể tham gia vào cả 4 kiểu quan hệ trên. Câu 17: Đáp án C

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Các hình thức tiến hóa diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp và hoàn thiện hơn nên “Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào” đúng. Câu 18: Đáp án B

Ơ

N

Hình ảnh trên có bọ cánh cứng màu nâu và xanh lá cây. Con chim là kẻ ăn thịt. Con bọ cánh cứng màu màu xanh sẽ được con chim chú ý đầu tiên. Vì vậy, trong trường hợp này, các bọ cánh cứng màu nâu sẽ sống đủ lâu để vượt qua những đặc điểm của nó cho thế hệ tiếp theo. Chọn lọc tự nhiên là quá trình mà các sinh vật thích nghi tốt nhất với môi trường của chúng tồn tại và vượt qua những đặc điểm của nó cho thế hệ tiếp theo. Vậy nhân tố tiến hóa được thấy trong hình ảnh trên là “Chọn lọc tự nhiên”

U Y

Đ

Câu 20: Đáp án A

N

G

- A chọn vì mạ non chết hàng loạt do một đợt rét xảy ra không theo chu kì, không phải năm nào cũng xảy ra.

H Ư

- B là ví dụ thuộc chu kì mùa

TR ẦN

- C là ví dụ thuộc chu kì nhiều năm - D là ví dụ thuộc chu kì ngày đêm

B

Câu 21: Đáp án B

10 00

A: 500 kg; B: 400 kg; C: 50 kg; D: 5000 kg; E: 5 kg

A

Năng lượng là giảm dần qua các bậc dinh dưỡng → Chỗi thức ăn phải bắt đầu từ D (nếu chuỗi thức ăn có cả A và D thì D phải đứng trước A → loại phương án A và C.

H

Ó

- Phương án D loại vì A phải đứng trước C.

Í-

Câu 22: Đáp án A

-L

Chủng B, các đơn phân không có loại U mà có loại T, vì vậy đây là axit đêôxiribônuclêic (ADN).

ÁN

Chủng A và C, các đơn phân không có loại T mà có loại U, vì vậy đây là axit ribônuclêic (ARN). Câu 23: Đáp án B

Đ

ÀN

Trên một cây to có nhiều loài chim sinh sống, có loài sống trên cao, có loài sống dưới thấp, hình thành nên các ổ sinh thái khác nhau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Vậy số ý đúng là 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- IV sai vì khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu, quần thể sẽ không chịu áp lực lớn về nguồn thức ăn và nơi ở

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- I, II, III là những ý đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 19: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 24: Đáp án B - Quần thể chứa 2 loại kiểu gen đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn luôn không cân bằng → loại quần thể 1

- Quần thể chứa toàn kiểu gen dị hợp tử luôn không cân bằng → loại quần thể 2 - Quần thể 3: 0,49 AA + 0,42 Aa + 0,09 aa = 1 → cân bằng di truyền - Quần thể 4: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1 → cân bằng di truyền Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Quần thể 5: 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1 → cân bằng di truyền Vậy có 3 quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền Câu 25: Đáp án A - Trên Trái Đất, hầu hết các loài đều có chung bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ → 1 sai

N

- Trong 64 bộ ba thì có 3 bộ ba không mã hóa axit amin, đó là: UAA, UGA và UAG. Bộ ba AUG mã hóa cho axit amin mở đầu → 2 sai

H

Ơ

- Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin → 3 đúng

G

B: bình thường >> b: màu màu đỏ - xanh lục

H Ư

N

Con trai mắc cả 2 bệnh thì kiểu gen của con trai phải là aaX a Y → bố mẹ đều phải cho giao tử a → loại A, B, C

TR ẦN

→ D thỏa mãn Câu 27: Đáp án D

B

Đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp là: (3) và (4)

10 00

Câu 28: Đáp án B

- (1) sai vì từ thế hệ F1 đến thế hệ F2 thành phần kiểu gen không đổi nên tần số alen không đổi.

Ó

A

- (2) sai vì từ thế hệ F3 đến thế hệ F4 tỉ lệ kiểu hình đồng hợp trội vẫn tăng từ 0,5 → 0,6.

-L

Í-

H

- (3) đúng vì tần số alen ở thế hệ F2 (A = 0,2; a = 0,8); tần số alen ở thế hệ F3 (A = 0,7; a = 0,3) thay đổi một cách đột ngột → do yếu tố ngẫu nhiên → thế hệ F3 có thể đã có hiện tượng kích thước quần thể giảm mạnh.

ÁN

- (4) đúng vì tần số alen và thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

TO

- (5) đúng vì từ thế hệ F3 sang thế hệ F4 tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng lên, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi → có hiện tượng tự phối đã xảy ra.

Đ

Vậy có 3 nhận xét đưa ra là đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

A: bình thường >> a: bạch tạng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 26: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

- Sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực có bộ ba mở đầu giống hệt nhau, đó là AUG (bộ ba này mã hóa cho axit amin foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ và mã hóa cho axit amin mêtiônin ở sinh vật nhân thực) → 4 đúng

D

IỄ N

Câu 29: Đáp án D Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là chọn lọc nhân tạo. Nó giải thích vì sao mỗi giống vật nuôi hay cây trồng đều thích nghi cao độ với một nhu cầu xác định của con người. Câu 30: Đáp án B - A, C, D là những phát biểu đúng.

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- B là phát biểu sai vì hiện tượng đa bội khá phổ biến ở thực vật trong khi ở động vật rất hiếm Câu 31: Đáp án B P:

AB DE cho tối đa số loại giao tử khi có hoán vị gen xảy ra là: 4.4 = 16 ab de

→ Số dòng thuần tạo ra khi tự thụ phấn của cá thể trên là: 16 dòng thuần

Ơ

N

* Để tạo được dòng thuần thì giao tử phải kết hợp với chính nó

H

Câu 32: Đáp án D

G

Câu 33: Đáp án A

H Ư

215 1   số tổ hợp giao tử là 4 = 2x2 = 4 x 1 (cả bố và mẹ phải cho giao tử ab) 860 4

TR ẦN

 aa, bb  

N

A: cao >> a: thấp, B: tròn >> b: dài

- TH1 = 4 = 2 x 2 → II, IV thỏa mãn

B

- TH2 = 4 = 4 x 1 → VII thỏa mãn

10 00

→ Có 3 phép lai phù hợp

A

Câu 34: Đáp án C

H

Ó

(1) 4n x 4n → 4n → 4n cho giao tử bình thường 2n, giao tử 2n kết hợp với nhau tạo hợp tử 4n → không có hiện tượng đa bội

-L

Í-

(2) 4n x 2n → 3n → 4n cho giao tử bình thường 2n, 2n cho giao tử bình thường n, kết hợp giữa giao tử 2n và n tạo hợp tử 3n → không có hiện tượng đa bội

ÁN

(3) 2n x 2n → 4n → 2n cho giao tử n, giao tử n kết hợp với giao tử n tạo hợp tử 2n, đa bội hóa 2n tạo hợp tử 4n → có hiện tượng đa bội hóa xảy ra.

ÀN

(4) 3n x 3n → 6n → tương tự thì phép lai này cũng xảy ra đa bội hóa

Đ

Vậy có 2 phép lai thỏa mãn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Vậy: X A , X a  X a Y, O  X A X A Y, X A O, X A X a Y, X a O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

- Cặp NST giới tính XA Xa giảm phân bình thường tạo giao tử: XA, Xa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- Theo đề bài cặp NST giới tính X A Y không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường → cho tỉ lệ các loại giao tử là: X A Y , O

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

P: ♀ X A X a  ♂ X A Y

IỄ N

Câu 35: Đáp án D

D

A-B-: đỏ; A-bb : vàng; aaB- và aabb : trắng Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F, gồm 3 loại kiểu hình, ta xét thấy - Để đời con thu được hoa vàng A-bb thì cả hai bên bố mẹ phải chứa giao tử b

- Để đời con thu được hoa trắng aaB- thì cả hai bên bố mẹ phải chứa giao tử a → Cây hoa đỏ ở thế hệ P dị hợp hai cặp gen AaBB. Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

P tự thụ phấn: AaBB x AaBB → F1: 9A-B- (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb) đỏ : 3A-bb (1Aabb : 2Aabb) vàng : 3aaB- (1aaBB : 2aaBb) trắng : 1aabb trắng. - Số cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm: Aabb = 2/16 = 12,5% - Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm: aaBb = 2/16 = 12,5% → (1) đúng

N

- Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 là: aaBB + aabb = 1/16 + 1/16 = 2/16 = 12,5% → (2) đúng

2

H

Ơ

- Ở F1 có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ là: AABB; AaBB; AABb; AaBb → (3) đúng

N

G

Mạch 1:

H Ư

A1 = T1 = T2 = A2

X1 = 3T1 = 3A1 = G2 

A2 A 1  1   I đúng G 2 3A1 3

TR ẦN

G1 = 2A1 = X2

10 00

B

A = A1 + A2 = A1 + T1 = 2A1 ; G = G1 + G2 = G1 + X1 = 2A1 + 3A1 = 5A1 Thay vào số liên kết hidrô ta có: H  2A  3G  4A1  15A1  19A1  2185  A1  115

Ó

A

→ A = 115.2 = 230 → G = 5.115 = 575 → II sai

H

→ Tổng số nuclêôtit của gen là: N = 2A + 2G = 2.230 + 2.575 = 1610

Í-

o N 1610 .3, 4  .3, 4  2737 A → III đúng 2 2

-L

→ chiều gen của gen là: L 

115 .100  14, 29% → IV đúng. 1610 : 2 

ÁN

→ %T1  %A1 

ÀN

Vậy có 3 phát biểu đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Tổng số liên kết H = 2A + 3G = 2128

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 36: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

 9 7 - Nếu lấy ngẫu nhiên 3 cây ở F1 để đem trồng, xác suất thu được 2 cây hoa đỏ là: C32 .   .  41,53%  16  16 → (4) sai

Đ

Câu 37: Đáp án A

D

IỄ N

- Sai vì gà có thể vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 trong chỗi thứ ăn “Cỏ → Gà → Cáo → Hổ” và bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn “Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ” - II sai vì dê và sâu mới tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất. - III sai vì thỏ và dê thuộc bậc sinh dưỡng cấp 2. - IV đúng vì cáo có thể vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn “Cỏ → Gà → Cáo → Hổ” và bậc dinh dưỡng cấp 4 trong chuỗi thức ăn “Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ” Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng Câu 38: Đáp án B Quy ước gen: A: bình thường >> a: bạch tạng B: bình thường >> b: mù màu/gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y

Ơ

N

- Xét bệnh bạch tạng

U Y

(9), (12) có kiểu gen aa → (1), (2), (5), (6) đều có kiểu gen là Aa.

N

G

Xét chung cả 2 bệnh ta thấy có 6 người biết chính xác kiểu gen trong phả hệ là:

H Ư

(1), (3), (5); (8); (9); (14) → I sai.

TR ẦN

* Xét bệnh bạch tạng

10 00

Kiểu gen của (11) là Aa hay (1/2A : l/2a)

B

Sơ đồ lai của (1) và (2); Aa x Aa → 1AA : 2Aa : laa → kiểu gen của (10) là (1AA : 2Aa) hay (1/3AA : 2/3Aa)  (2/3A : l/3a)

Ó

A

Sơ đồ lai (10) x (11) : (2/3A : l/3a) x (1/2A : l/2a) → 2/6AA : 3/6Aa : l/6aa → kiểu gen của người chồng 7 3 (15) là (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa)  ( A: a) 10 10

H

+ (8) có bị bệnh bạch tạng (aa) → kiểu gen của (14) là Aa hay (1/2A : l/2a)

-L

Í-

- Sơ đồ lai của (5) và (6): Aa x Aa → 1AA : 2Aa : laa → kiểu gen của (13) là (1AA: 2Aa) hay (1/3AA : 2/3Aa)  (2/3A : l/3a)

ÁN

Sơ đồ lai (13) x (14): (2/3A : l/3a) x (1/2A : l/2a) → 2/6AA : 3/6Aa : l/6aa → kiểu gen của người vợ (16) 7 3 a) là (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa)  ( A: 10 10

IỄ N

Đ

ÀN

3  7 3   91 9 7  → Sơ đồ lai (15) x (16) :  A : a    A : a    A : aa  10   10 10   100 100   10

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- (1), (3), (5), (7), (9), (10), (13), (15) là con trai không bị bệnh nên đều có kiểu gen là XBY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

(8) bị bệnh mù màu nên kiểu gen của (8) là XbXb → kiểu gen của (14) XBXb

TP

- Xét bệnh mù màu

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(3), (8) có kiểu gen aa → (11), (14) có kiểu gen Aa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Nhìn vào phả hệ ta thấy (3), (8), (9), (12) bị bệnh bạch tạng nên đều có kiểu gen là aa.

D

* Bệnh mù màu 1  1 - Chồng (15) bình thường nên kiểu gen là XB Y hay  X B : Y  2  2

- (13) bình thường nên kiểu gen của (13) là XB Y

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 1 1 1 Sơ đồ lai (13) x (14): X B Y  X B X b  X B X b : X B X b : X B Y : X b Y 4 4 4 4

→ kiểu gen của (16) là

1 B B 1 B b 1 3  X X : X X hay  X B : X b  4  2 2 4

N

1  3 1 1 3 1 1  3 → Sơ đồ lai (15) x (16):  X B : Y    X B : X b   X B X B : X B X b : X BY : X b Y 2  4 4  8 8 8 8 2

H

H Ư

AB D d AB D X X  ♂ X Y ab ab

TR ẦN

P: ♀

N

Câu 39: Đáp án

- I đúng vì F1 có số loại kiểu gen là: 10 x 4 = 40 (kiểu gen)

B

- II sai vì

Ó

A

10 00

+ Theo bài ra ta có số cá thể đực có kiểu hình trội về cả ba tính trạng chiếm 16,5% hay  66%  50%  16%  A, b  XDY   16,5%   A, B    16,5% : 25%  66%  ab ab ab  40%ab  40%ab ab

Í-

H

Hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau nên ta có: 16%

ÁN

- III đúng vì

-L

→ Giao tử ab  40% → tần số hoán vị f = 10%.2 = 20% hay khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cm.

TO

AB AB AB Ab  f  20%    f  20%    32%;  2%   Aa, Bb   32%  2%  34% ab ab ab aB

Đ

Vậy F1 có cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen  Aa, Bb, X D X d   34%.25%  8,5%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

91 3 273    34,125% → IV đúng 100 8 800

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

- Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên  A  X B Y  là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

TP

.Q

- III đúng vì bố (15) bình thường về bệnh mùa màu (bệnh này nằm trên NST giới tính X) → tất cả con gái của họ đều bình thường về bệnh này.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

9 1 9 .   1,125% → II sai. 100 8 800

Ơ

- Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh  aaX b Y  nêu trên là:

D

IỄ N

- IV sai vì Số cá thể có kiểu hình trội về hai trính trạng là

 A, B, dd    A, bb, D     aa, B , D   0, 66.0, 25  0, 09.0, 75  0, 09.0, 75  30% Vậy có 2 phát biểu đúng Câu 40: Đáp án D Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A : bình thường >> a : bệnh bạch tạng Theo định luật Hacđi - Vanbec, khi đạt trạng thái cân bằng di truyền thì thành phần kiểu gen của quần thể thỏa mãn đẳng thức : p2AA + 2pqAa + q2aa=l (p và q lần lượt là tần số alen A và a; p + q = 1) Theo bài ra ta có : Tỉ lệ người bị bệnh bạch tạng là 1% = q2 → q = 0,1 → p = 1 - 0,1 = 0,9

Ơ

N

Vậy thành phần kiểu gen của quần thể là:

H Ư

N

2

1 3 2  3  → II đúng.    Aa  Aa  .  2.  A   .  aa    4  11   4  242

TR ẦN

2   1 2  1 2 - Xác suất để họ sinh ra 2 người con bạch tạng là    Aa  Aa  .     aa    → III đúng  4   484  11   

10 00

B

- Khi hai người bình thường kết hôn, xác suất họ sinh ra 2 người con bình thường là:

A

2   2 2  3   477 1 1 → IV đúng 1      Aa  Aa  .  2.  A   .  aa      aa      4   484   11  4 4     

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Vậy cả 4 dự đoán trên đều đúng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO Đ

G

- Xác suất để họ sinh ra một người con bình thường, một người con bạch tạng là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

1 1 1 2 → I đúng    Aa  Aa  .  aa  .  4 2 242  11 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

TP

- Khả năng để cặp vợ chồng bình thường trong quần thể nói trên sinh ra người con gái bị bạch tạng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Người bình thường trong quần thể có thể mang kiểu gen AA hoặc Aa với xác suất : 0,81 0,18 9 2 AA : Aa  AA : Aa 0,81  0,18 0,81  0,18 11 11

H

p2 AA + 2pqAa + q2aa= 0,81AA + 0,18Aa + 0,0 laa = l

Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 03 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

C. 3’AUG5’.

D. 5’AUG3’.

D.

Aa bB

C. các yếu tố ngẫu nhiên.

D. di - nhập gen

Đ

B. chọn lọc tự nhiên.

N

G

A. đột biến.

ẠO

Câu 3: Trong các nhân tố tiến hóa, nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể chậm nhất là

H Ư

Câu 4: Đặc điểm về cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối qua nhiều thế hệ là

TR ẦN

A. cấu trúc di truyền ổn định B. phần lớn các gen ở trạng thái đồng hợp

B

C. tỉ lệ dị hợp ngày càng tăng

10 00

D. các cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng nhất. Câu 5: Khi nói về hoạt động của tim, phát biểu nào sau đây sai?

Ó

A

A. Tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì”

H

B. Tim không có khả năng hoạt động tự động.

-L

Í-

C. Tim hoạt động theo chu kì.

ÁN

D. Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 giây.

TO

Câu 6: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra A. không có định hướng.

B. theo một chiều

C. theo hai chiều.

D. theo một số hướng nhất định.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ab ab

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C.

U Y

AB Ab

TP

B.

.Q

AB ab

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A.

N

Câu 2: Trong các kiểu gen dưới đây kiểu gen nào viết sai?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 5’UUA3’.

H

A. 5’UAA3’.

N

Câu 1: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

D

IỄ N

Đ

Câu 7: Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó A. nằm trên NST giới tính Y.

B. nằm trên NST giới tính X.

C. nằm ở ngoài nhân.

D. nằm trên NST thường.

Câu 8: Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. có sức sống trung bình.

B. phát triển thuận lợi nhất.

C. có sức sống giảm dần.

D. chết hàng loạt.

Câu 9: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là A. diệp lục b.

B. carôtenôit.

C. phitôcrôm.

D. diệp lục a, b và phitôcrôm.

Ơ

N

Câu 10: Khi nói về thực vật C4, nhận định nào dưới đây là chính xác? B. Lá mọng nước

C. Năng suất sinh học thấp

D. Điểm bão hòa ánh sáng thấp

B. 3:3:1:1.

C. 2:2:1:1:1:1.

TR ẦN

A. 3:1:1:1:1:1.

D. 1:1:1:1:1:1:1:1.

Câu 13: Tập hợp nào sau đây được xem là một quần thể sinh vật? A. Một đàn gà ri nuôi trong vườn.

10 00

B

B. Một lồng gà bán ngoài chợ.

C. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.

D. Một rừng cây.

A

Câu 14: Cho các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, có bao nhiêu hình thức có ở động vật? (2) Nảy chồi

(4) Phân mảnh.

(5) Trinh sinh.

(3) Giâm cành. (6) Ghép mắt.

Í-

H

Ó

(1) Phân đôi

B. 3.

C. 1.

-L

A. 4.

D. 2.

ÁN

Câu 15: Năng suất cây trồng phụ thuộc vào bao nhiêu nhân tố nào sau đây? 1. Khả năng quang hợp của giống cây trồng

ÀN

2. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bộ lá

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

Câu 12: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 3 cây thân cao, hoa đỏ; 3 cây thân thấp, hoa đỏ; 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Chuỗi chuyền electron

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. Đường phân và chuỗi chuyền electron

TP

B. Chu trình Crep

ẠO

A. Đường phân

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 11: Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, ôxi dược sử dụng ở giai đoạn nào?

U Y

N

H

A. Không xảy ra hô hấp sáng

Đ

3. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

IỄ N

4. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

D

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 16: Đây là hình ảnh quần xã đồng lúa, em hãy cho biết bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng khi nói về thành phần hữu sinh của quần xã này?

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ơ

I. Sinh vật sản xuất là: cây lúa

U Y

III. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là chim sâu, rắn.

.Q D. 5.

A. cộng sinh.

C. hợp tác

D. kí sinh.

H Ư

B. hội sinh.

N

G

Đ

Câu 17: Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xenlulôzơ ở gỗ mà mối ăn. Quan hệ này giữa mối và trùng roi là

TR ẦN

Câu 18: Nhận định nào sau đây thể hiện quan điểm tiến hóa của Đacuyn? A. Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa. B. Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp của điều kiệu ngoại cảnh.

10 00

B

C. Sự hình thành các giống vật nuôi cây trồng là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên. D. Các loài mới được hình thành từ một loài ban đầu dưới tác động của quá trình chọn lọc tự nhiên.

A

Câu 19: Khi nói về chu trình cacbon, điều nào dưới đây là sai?

H

Ó

A. Phần lớn CO2 được lắng đọng, không hoàn trả vào chu trình.

Í-

B. Cacbon đi vào quần xã sinh vật chủ yếu dưới dạng cacbonđiôxit.

-L

C. Thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để tạo ra chất hữu cơ.

ÁN

D. Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cơ bản cấu tạo lên các chất sống. Câu 20: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

ÀN

A. Lúa chuyển gen tổng hợp β – caroten

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 3.

ẠO

A. 2.

TP

V. Sinh vật phân giải là nấm, vi khuẩn, giun đất.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

IV. Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất là diều hâu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

II. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: sâu đục thần lúa, rệp,chuột.

Đ

B. Vi khuẩn E. coli sản xuất hoocmôn insulin của người

D

IỄ N

C. Cừu chuyển gen tổng hợp prôtêin huyết thanh của người

D. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng prôtêin cao.

Câu 21: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở A. kỉ Jura.

B. kỉ Pecmi.

C. kỉ Đêvôn.

D. kỉ Cambri.

Câu 22: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai? Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho các hoạt động sinh lí của sinh vật. B. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không thể tồn tại được. C. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất. D. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài đều giống nhau.

C. AABBDD x aabbDD.

D. AabbDD x AabbDd.

Ơ

B. AaBbDD x AaBBDD.

C. 9/256.

B

B. 9/64.

D. 3/64.

10 00

A. 27/64.

TR ẦN

Câu 25: Ở một loài thực vật, xét phép lai P: AaBBDdHh x AabbDdHh. Biết rằng không có đột biến xảy ra, các gen trội lặn hoàn toàn. Tính theo lý thuyết kiểu hình A-B-D-hh được tạo ra từ phép lai trên là bao nhiêu?

Câu 26: Khi nói về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây là đúng?

Ó

A

(1) Quá trình nhân đôi ADN ở tế bào sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực và ADN của tất cả các virut đều theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn.

Í-

H

(2) Gen cấu trúc là gen mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào.

ÁN

-L

(3) Thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt cho thế hệ tế bào con thông qua các cơ chế nhân đôi, phiên mã và dịch mã. (4) Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. B. (2), (3).

C. (3), (4).

D. (2), (4).

ÀN

A. (l), (4).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Kì cuối.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G C. Kì sau.

H Ư

B. Kì giữa.

N

A. Kì đầu.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 24: Hình ảnh dưới đây minh họa cho kì nào của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

A. AaBbDd x AabbDd.

N

Câu 23: Phép lai nào sau đây có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen?

D

IỄ N

Đ

Câu 27: Một trong những bệnh rối loạn chuyển hóa ở người là bệnh phêninkêtô niệu. Người bệnh không chuyển hóa được axit amin phêninalanin thành tirôzin làm axit amin phêninalanin ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến mất trí nhớ. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng? (1) Nguyên nhân gây bệnh do đột biến xảy ra ở cấp độ phân tử. (2) Bệnh có khả năng chữa trị hoàn toàn nếu phát hiện sớm. (3) Bệnh có khả năng chữa trị nếu phát hiện sớm và có chế độ ăn kiêng hợp lí.

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(4) Bệnh do gen đột biến không tạo được enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin. A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 28: Có bao nhiêu biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển? (1) Khai thác hợp lý và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật

Ơ

N

(2) Tập trung khai thác các loài sinh vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao

H

(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như : rừng ngập mặn, san hồ, đầm đá, bãi ngập triều

D. 1.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Giao phối ngẫu nhiên.

10 00

B

C. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 30: Các bệnh do đột biến phân tử ở người:

A

A. hội chứng Claiphentơ, hội chứng Tơc-nơ.

H

Ó

B. bệnh Phêninkêtô niệu, hồng cầu liềm, bạch tạng.

Í-

C. tật ngắn xương tay chân, bệnh bạch cầu ác tính.

-L

D. bệnh mù màu lục - đỏ, tật dính ngón, ung thư máu.

TO

ÁN

Câu 31: Một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Hạt phấn (n +1) không có khả năng sinh sản, hạt phấn (n) sinh sản bình thường và các loại tế bào noãn có khả năng thụ tinh bình thường. Phép lai của các thể lệch bội nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/3? A. P: ♀ AAA  ♂ AAA.

B. P: ♀ AAa  ♂ Aaa.

C. P: ♀ Aaa  ♂ Aaa.

D. P: ♀ AAa  ♂ AAa.

Đ D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. Di - nhập gen.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 29: Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

C. 2.

.Q

B. 4.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3.

N

(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu...

Câu 32: Ngày nay, việc kiểm tra sức khỏe thai nhi định kì có thể phát hiện được nhiều bất thường của thai nhi. Dùng phương pháp quan sát tiêu bản NST các bác sĩ có kết luận : Thai nhi là một thể một nhiễm. Kết luận trên đến từ quan sát nào sau đây? A. Trong tiêu bản nhân tế bào có 47 NST.

B. Trong tiêu bản nhân tế bào có 194 NST.

C. Trong tiêu bản nhân tế bào có 92 NST.

D. Trong tiêu bản nhân tế bào có 45 NST.

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Một phụ nữ bình thường (1) lấy chồng (2) bị bệnh máu khó đông sinh con trai (3) bị bệnh máu khó đông. Người con trai này lớn lên lấy vợ (4) bình thường và sinh một bé trai (5) cũng bị bệnh như bố. Biết rằng bệnh do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định. Kiểu gen của 5 người nói trên lần lượt là: A. (1) XX, (2) XYA, (3) XYA, (4) XX, (5) XYA B. (1) XX, (2) XYa, (3) XYa, (4) XX, (5) XYa

N

C. (1) XAXa, (2) XaY, (3) XaY, (4) XAXa, (5) XaY

H

Ơ

D. (1) XaXa, (2) XAY, (3) XAY, (4) XaXa, (5) XAY

D. 36,75%

H Ư

(1) Giới cái có kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm 32%.

TR ẦN

(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái có kiểu hình trội, xác suất để cá thể này thuần chủng là

2 . 3

(3) Trong số các cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính là 5 đực : 1 cái.

A. 1.

10 00

B

(4) Trong số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ giới tính là 3 đực : 1 cái. B. 2.

C. 3.

D. 4.

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 36: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

ÁN

I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4. III. Mạch 2 của gen có T = 2A.

IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

ÀN

A. 2.

II. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).

IỄ N

Đ

Câu 37: Màu lông gà do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Lai gà trống lông trắng với gà mái lông đen (P), thu được F1 gồm 50% gà trống lông đen và 50% gà mái lông trắng. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

ẠO

Câu 35: Quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen trên Y, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tần số alen a là 0,2. Cho các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về quần thể ruồi giấm nói trên?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 22,75%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B. 25,75%

TP

A. 6,75%

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 34: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 gen nằm trên 2 NST khác nhau, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn với alen a quy định quả dài, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn với alen b quy định quả chua. Tần số alen A là 0,5; alen B là 0,7. Tỉ lệ cây có kiểu hình quả dài, ngọt là:

D

I. Gen quy định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. II. Cho gà F1 giao phối với nhau, thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình giống nhau ở giới đực và giới cái. III. Cho gà F1 giao phối với nhau, thu được F2. Cho tất cả gà F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 13 gà lông đen: 3 gà lông trắng.

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

IV. Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen thuần chủng, thu được đời con toàn gà lông đen. A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

N

Câu 38: Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 gồm: 6 cây thân cao, hoa đỏ; 6 cây thân cao, hoa trắng; 3 cây thân thấp, hoa đỏ; 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng chiều cao cây do một cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định không có hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

U Y

II. Ở F1 có 2 kiểu gen quy định thân cao, hoa trắng

.Q

D. 3.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 39: Cho một sơ đồ lưới thức ăn giả định ở hình dưới đây. Mỗi chữ cái trong sơ đồ biểu diễn một mắt xích trong lưới thức ăn. Có bao nhiêu phát biểu về lưới thức ăn này là đúng?

Ó

A

I. Mắt xích có thể là sinh vật sản xuất là B

H

II. Mắt xích có thể là động vật ăn thịt là: D, E, A.

-L

Í-

III. Mắt xích có thể là động vật ăn thực vật là: C, D, A

ÁN

IV. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn trên có 5 mắt xích. B. 3.

C. 4.

TO

A. 1.

D. 2.

Câu 40: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh ở hai gia đình. Alen A quy định màu da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bị bạch tạng (gen nằm trên NST thường). (1) và (2) là hai chị em song sinh cùng trứng.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 2.

G

B. 1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 4.

Đ

ẠO

TP

IV. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về ba cặp gen trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1 cây thân cao, hoa đỏ; 1 cây thân cao, hoa trắng; 1 cây thân thấp, hoa đỏ; 1 cây thân thấp, hoa trắng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

III. Ở F1 có 4 kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

I. Tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định và bị chi phối bởi quy luật tương tác gen kiểu bổ trợ.

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Biết rằng không có đột biến xảy ra ở tất cả các người trong phả hệ, có bao nhiêu phát biểu dưới đây về phả hệ trên là đúng? I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 4 người trong hai gia đình trên. II. Nếu cặp vợ chồng (2) và (4) dự định sinh thêm con thì xác suất sinh ra người con mang gen bệnh ở lần sinh thứ 3 là 75%.

Ơ

N

III. Nếu người đàn ông (3) mang kiểu gen đồng hợp trội thì xác suất người con gái (5) mang gen bệnh là 50%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 4.

.Q

C. 3. --- HẾT ---

TP

B. 2.

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1.

U Y

N

H

IV. Nếu người con gái (7) kết hôn với một người đàn ông có kiểu gen giống bố của của cô ấy thì xác suất 17 sinh lần lượt 2 người con bình thường của cặp vợ chồng này là . 24

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 03 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-B

5-B

6-B

7-C

8-B

11-D

12-C

13-A

14-A

15-D

16-D

17-A

18-D

19-A

20-D

21-A

22-D

23-A

24-C

25-B

26-D

27-D

ẠO

9-C

10-A

28-A

29-A

30-B

31-C

32-D

33-C

34-C

35-C

36-D

38-B

39-C

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-A

N

U Y

2-D

.Q

1-D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 03 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

H Ư

N

Câu 3: Đáp án A

TR ẦN

Vì tần số đột biến gen tính trên mỗi gen trong một thế hệ dao động từ 10-6 → 10-4. Như vậy, ở mỗi thế hệ, cứ khoảng một triệu giao tử sẽ có một giao tử mang alen đột biến. Với tốc độ như vậy, đột biến gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm và có thể coi như không đáng kể. Câu 4: Đáp án B

10 00

B

Quần thể tự phối qua các thế hệ thì tỉ lệ đồng hợp tăng lên và tỉ lệ dị hợp giảm đi qua các thế hệ thì phần lớn các gen ở trạng thái đồng hợp. Câu 5: Đáp án B

Í-

H

Ó

A

- A đúng vì khi kích thích cường độ dưới ngưỡng thì tim hoàn toàn không co bóp, kích thích cường độ tới ngưỡng thì cơ tim co tối đa, nếu kích thích cường độ trên ngưỡng thì cơ tim cũng không co mạnh hơn nữa.

TO

- C, D đúng

ÁN

-L

- B sai vì tim có khả năng hoạt động tự động, khi tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, oxi và nhiệt độ thích hợp.

Câu 6: Đáp án B

Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo một chiều.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Aa ”, các gen alen với nhau không cùng nằm cùng phía với NST. bB

G

Kiểu gen viết sai là “

ẠO

Câu 2: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy bộ ba 5’AUG3’ thỏa mãn

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mà mARN có chiều từ 5’ → 3’ và bộ ba mở đầu luôn là AUG

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mã hóa axit amin mêtiônin là bộ ba mở đầu trên phân tử mARN

N

H

Câu 1: Đáp án D

D

IỄ N

Đ

Câu 7: Đáp án C Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó nằm ở ngoài nhân hay di truyền theo dòng mẹ. Câu 8: Đáp án B Khoảng thuận lợi là khoảng mà các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. Câu 9: Đáp án C Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Phitôcrôm là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật. Câu 10: Đáp án A - A đúng vì hô hấp sáng chỉ xảy ra ở các đại diện của nhóm thực vật C3. - B sai vì lá mọng nước chỉ có ở các đại diện của nhóm thực vật CAM.

Ơ

N

- C, D sai vì thực vật C4 có cường độ quang hợp cao, điểm bão hòa ánh sáng cao, mặt khác lại không có hô hấp sáng nên năng suất sinh học của nhóm thực vật này cao hơn hẳn so với thực vật C3 và thực vật CAM

Đ

Câu 13: Đáp án A

H Ư

N

G

Một tập hợp sinh vật được coi là quần thể khi nó thỏa mãn : là những cá thể cùng loài sống trong khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định và có khả năng giao phối với nhau để sinh ra thế hệ sau. - A thỏa mãn là quần thể

TR ẦN

- B, C không phải là quần thể vì không có quan hệ sinh sản để sinh ra thế hệ sau, mặt khác gà khu vực phân bố trong lồng gà chỉ là nhất thời.

B

- D không phải là quần thể vì trong rừng cây gồm nhiều loài cây khác nhau.

10 00

Câu 14: Đáp án A

Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là: Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trích sinh.

Ó

A

Câu 15: Đáp án D

ÁN

Câu 16: Đáp án D

-L

Í-

H

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào những nhân tố như : khả năng quang hợp của cây trồng, nhịp điệu sinh trưởng, thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp, khả năng tích lũy chất thô vào cơ quan kinh tế. Vậy cả 4 ý trên đều đúng

TO

-I đúng.

- II đúng vì sâu đục thân lúa, rệp, chuột đều ăn lúa (sinh vật sản xuất)

Đ

- III đúng vì chim sâu ăn sâu đục thân và rệp, rắn ăn chuột

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Kiểu hình F1 : 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) → tỉ lệ phân li kiểu gen : (1:2:1)(1:1) = 1:2:1:1:2:1 = 2:2:1:1:1:1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vì các gen là trội hoàn toàn nên ta có

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 12: Đáp án C

U Y

Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, oxi được sử dụng trong chuỗi electron.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 11: Đáp án D

IỄ N

- IV đúng vì diều hâu ăn rắn

D

- V đúng Vậy cả 5 phát biểu đưa ra là đúng Câu 17: Đáp án A

Con mối mới nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas. Trùng roi có enzim phân giải được xenlulôzơ ở gỗ mà mối ăn đây là hiện tượng cộng sinh. Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 18: Đáp án D - A sai vì đây là quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại. - B sai vì đây là quan điểm thuyết tiến hóa của Lamac. - C sai vì sự hình thành giống vật nuôi cây trồng là kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo. - D đúng là quan điểm của Đacuyn

Ơ

N

Câu 19: Đáp án A

U Y

- B, C, D là những phát biểu đúng.

Đ

Câu 21: Đáp án A

G

Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, bò sát cổ ngự trị ở kỉ Jura.

H Ư

N

Câu 22: Đáp án D - A, B, C là những phát biểu đúng

TR ẦN

- D sai vì giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài là khác nhau. Câu 23: Đáp án A

10 00

B

Phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen khi trong kiểu gen không có cặp đồng hợp giống nhau lai với nhau. Vậy chỉ có phép lai “AaBbDd x AabbDd” Câu 24: Đáp án C

H

Ó

A

Quan sát hình ảnh ta thấy NST di chuyển về hai cực của tế bào → đây là kì sau của quá trình nguyên phân.

Í-

Câu 25: Đáp án B

ÁN

Câu 26: Đáp án D

-L

P: AaBBDdHh x AabbDdHh → tỉ lệ kiểu hình A-B-D-hh = 3/4.1.3/4.1/4 = 9/64

- (1) sai, vì một số tế bào virut có hệ gen là ADN mạch đơn hoặc ARN không tuân theo cấu trúc bán bảo tồn.

ÀN

- (2) đúng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- D là thành tựu của phương pháp gây đột biến.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- A, B, C là những thành tựu của phương pháp ứng dụng công nghệ gen.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 20: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- A là phát biểu sai vì chỉ một phần CO2 được lắng đọng, không hoàn trả vào chu trình.

IỄ N

Đ

- (3) sai, thông tin di truyền được truyền lại cho tế bào con thông qua cơ chế nhân đôi ADN.

D

- (4) đúng. Vậy có 2 phát biểu đúng là (2) và (4).

Câu 27: Đáp án D - (1), (4) đúng vì bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- (2) chưa chính xác. - (3) đúng, bệnh có thể được chữa trị nếu phát hiện sớm ở trẻ em và bệnh nhân tuân thủ với chế độ ăn kiêng với thức ăn chứa phêninalanin ở một lượng hợp lí. Vậy có 3 kết luận đúng. Câu 28: Đáp án A

N

Những biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển là: (1); (3); (4)

H

Ơ

Câu 29: Đáp án A

G

Đ

- B đúng, “bệnh Phêninkêtô niệu, hồng cầu liềm, bạch tạng” đều do đột biến gen gây nên → đây là những bệnh liên quan đến đột biến phân tử.

H Ư

N

Câu 31: Đáp án C A: đỏ >> a: vàng

TR ẦN

- A loại vì đời con cho toàn quả đỏ

10 00

- Xét phép lai C: P: ♀ Aaa x ♂ Aaa

1 2 1 a. a  → B loại 6 3 9

B

- Xét phép lai B: P: ♀ AAa x ♂ Aaa → hoa vàng chiếm tỉ lệ:

H

Ó

A

2 2 1  1 2 1 2 1 2 1 G P :  A : a : Aa : aa  A :  → hoa vàng chiếm tỉ lệ:  aa  aaa      .  thỏa mãn. 6 6 6  3 3 6 6 6 3 3

Câu 32: Đáp án D

1 1 1 → loại D. a. a  6 3 18

-L

Í-

- Xét phép lai D: P: ♀ AAa x ♂ AAa → hoa vàng chiếm tỉ lệ:

ÁN

Thể một nhiễm dạng (2n – 1) = 46 – 1 = 45 NST → trong tiêu bản nhân tế bào có 45NST. Câu 33: Đáp án C

ÀN

Quy ước A: bình thường >> a: bệnh máu khó đông.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- A, C, D sai vì đây có chứa những bệnh/hội chứng liên quan đến NST → do đột biến tế bào.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- Bệnh do đột biến phân tử ở người là bệnh liên quan đến đột biến gen.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 30: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Quan sát hình ảnh ta thấy có một cá thể di cư từ quần thể I sang quần thể II là xuất hiện alen a ở quần thể II → hình ảnh phản ánh hiện tượng di – nhập gen.

Đ

Biết rằng bệnh do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định → loại A, B

D

IỄ N

(1) bình thường nên (1) có chứa alen A → loại D Câu 34: Đáp án C

A: tròn >> a: dài B: ngọt >> b: chua Tần số alen A = a = 0,5 → Cấu trúc di truyền về cặp tính trạng này là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Tần số alen B = 0,7 → b = 0,3 → Cấu trúc di truyền về cặp tính trạng này là: 0,49BB : 0,42Bb : 0,09bb Vậy tỉ lệ kiểu hình quả dài ngọt (aaB-) = 0,25.0,91 = 22,75% Câu 35: Đáp án C

Ơ

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền nên thành phần kiểu gen của quần thể thỏa mãn đẳng thức: 0,5p 2 X A X A  p.qX A X a  0,5q 2 X a X a  0,5pX A Y  0,5qX a Y  1

H

Theo đề bài ra: q = 0,2; p = 1 – 0,2 = 0,8.

pq 0,16   32% → (1) đúng. 2 0,5p  pq  0,5q 0,5

10 00

B

Câu 36: Đáp án D

*Lưu ý: bài này đề bài cho 1500 cặp nuclêôtit nên tổng số nuclêôtit của gen là 1500.2=3000

A

- Gọi số nuclêôtit ở mạch 1 của gen lần lượt là A1, T1, G1, X1

H

Ó

- Gọi số nuclêôtit ở mạch 2 của gen lần lượt là A2, T2, G2, X2

Í-

A = T = 15% = 0,15.3000 = 450; G = X = 50% - 15% = 35% = 0,35.3000 = 1050

-L

T1 = A2 = 150 ; G1 = X2 = 0,3.1500 = 450

ÁN

T2 = A1 = A – A2 = 450 – 150 = 300; G2 = X1 = G – G1 = 1050 – 450 = 600 - G1 / X1 = 450/600 = 3/4 → 1 đúng

ÀN

- (A1 + G1) = 300 + 450 = (T1 + X1) = 150 + 600 = 750 → II đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

0,5p 0, 4 5   → (4) sai 2 0,5p  pq 0,32  0,16 6

TR ẦN

Trong số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ đực/cái là:

G

0,5q 0,1 5   → (3) đúng 2 0,5q 0, 02 1

H Ư

Ta thấy tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ đực/cái là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Đ

ẠO

Khi lấy ngẫu nhiên một cá thể cái có kiểu hình trội thì xác suất để cá thể này thuần chủng là: 0,5p 2 0,32 2   → (2) đúng. 2 0,5p  pq 0,32  0,16 3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Giới cái có kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm:

Vậy có 3 phát biểu đúng

N

Gọi p và q lần lượt là tần số alen A và a

Đ

- T2 = 300, A2 = 150 → T2 = 2A2 → III đúng

D

IỄ N

- (A2 + X2) / (T2 + G2) = (150 + 450)/(300 + 600) = 2/3 → IV đúng Vậy cả 4 phát biểu đều đúng. Câu 37: Đáp án D Ở gà: gà mái (XY), gà trống (XX)

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Lai gà trống lông trắng với gà mái lông đen (P), thu được F1 gồm 50% gà trống lông đen và 50% gà mái lông trắng → tính trạng phân bố không đều ở 2 giới → gen quy định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, đen là trội còn trắng là lặn → I đúng Quy ước gen : A : đen >> a : trắng 1 1 P. X a X a  X A Y  F1 : 2X A X a : X a Y 2 2

Ơ

N

F1  F1 : X A X a  X a Y  F2 :1X A X a :1X A Y :1X a X a :1X a Y → kiểu hình : 1 gà trống lông đen : 1 gà trống

U Y

Kiểu hình là: 7 đen : 9 trắng → III sai.

TR ẦN

- Cho gà mái lông trắng giao phối với gà trống lông đen thuần chủng ta có sơ đồ lai X a Y  X A X A  X A X a : X A Y (toàn lông đen) → IV đúng.

10 00

B

Vậy có 3 dự đoán đúng Câu 38: Đáp án B

A

Xét dự di truyền riêng của từng cặp tính trạng

H

Ó

- Cao/thấp = 12/4 = 3:1 → cao là trội so với thấp, ta quy ước : A : cao >> a: thấp → P: Aa x Aa

ÁN

→ P: BbDd x BbDd

-L

Í-

- Đỏ/trắng = 9:7 → số tổ hợp giao tử = 9 + 7 = 16 = 4 x 4 → màu sắc hoa bị chi phối bởi hai cặp gen (Bb, Dd) theo quy luật tương tác bổ sung → I đúng

Xét sự di truyền chung của 2 cặp tính trạng ta có F1 : 6 : 6 : 3 : 1

ÀN

→ số tổ hợp giao tử = 6 + 6 + 3 + 1 = 16

IỄ N

Đ

Nhận thấy số tổ hợp gen của 2 cặp gen bằng số tổ hợp của 3 cặp gen → 3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST (liên kết gen hoàn toàn).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G N

1 A A 1 A a 1 A 3 3 3 X X : X X : X Y : XAXa : Xa Xa : Xa Y 16 16 8 16 16 8

H Ư

F3 :

ẠO

3  1 1 1  1 G F2 :  X A : X a    X A : X a : Y  4  4 4 2  4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

1 1 1  1  F2  F2 :  X A X a : X a X a    X A Y : X a Y  2 2 2  2 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- F2 :1X A X a :1X A Y :1X a X a :1X a Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

lông trắng : 1 gà mái lông đen : 1 gà mái lông trắng → II đúng

D

Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên một cặp NST, Dd nằm trên một cặp NST khác. P: (Aa,Bb)Dd x (Aa,Bb)Dd 1 2 1 Xét phép lai: Dd  Dd  DD : Dd : dd 4 4 4

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Theo bài ra ta có kiểu hình thân cao, hoa đỏ: A  B, D 

6  0,375 6  6  3 1

  A, B    0,375 : 0, 75  0,5   aa, bb   0  P không cho giao tử ab Kiểu gen của P là:

Ơ

H

- I đúng, vì từ B mũi tên xuất phát ra các điểm khác trong lưới thức ăn nên B có thể là sinh vật sản xuất.

B

- II đúng vì nếu D, E, A nằm chuỗi thức ăn: B → C → D → E → A thì D, E, A có thể là động vật ăn thịt.

10 00

- III đúng vì C, D, A đều là mắt xích tiếp theo của B nên C, D, A có thể là động vật ăn thực vật.

Ó

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng

A

- IV đúng, chuỗi thức ăn dài nhất chứa toàn bộ sinh vật trong lưới thức ăn: B → C → D → E → A

H

Câu 40: Đáp án D

-L

Í-

- (2) x (4) sinh ra người con trai bị bạch tạng (6) → (6) mang kiểu gen aa; (2) và (4) đều mang kiểu gen dị hợp (Aa) → (1) cũng mang kiểu gen dị hợp là (Aa).

TO

ÁN

Vì người đàn ông (3) chưa cho biết kiểu hình về tính trạng đang xét → không thể xác định được kiểu gen của người đàn ông (3) và người con gái (5); mặt khác, người con gái bình thường (7) có bố mẹ đều mang kiểu gen Aa → (7) có thể mang kiểu gen AA hoặc Aa → trong gia đình trên chỉ có thể xác định chính xác được kiểu gen của 4 người là (1); (2); (4) và (6) → I đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 39: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

Vậy có 2 phát biểu đúng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Đ

N

G

Ab ab Ab aB Ab aB  Ab ab  Dd  dd   :   Dd : dd   Dd : dd : dd : Dd aB ab ab ab ab ab  aB ab 

ẠO

- Cây P giao phấn với một cây có kiểu gen đồng hợp ta có sơ đồ lai:

Kiểu hình : 2 cao, trắng : 1 thấp, trắng : 1 thấp, đỏ → IV sai.

U Y

Ab Ab DD; Dd → III sai. aB aB

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

→ có 2 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ là:

Ab Ab Ab Ab DD; Dd; dd; dd → II sai. Ab Ab Ab aB

.Q

→ có 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa trắng là:

N

Ab Ab  Ab Ab   Ab Ab aB  :2 :1  1DD : 2Dd :1dd   Dd  Dd hay    Dd  Dd   1 aB aB  aB aB   Ab aB aB 

TP

P:

D

IỄ N

Đ

- Cặp vợ chồng (2) và (4) đều mang kiểu gen Aa → nếu cặp vợ chồng người em dự định sinh thêm con 1 1 3 thì xác suất sinh ra người con mang gen bệnh (aa; Aa) ở lần sinh thứ 3 là:  aa    Aa    75% → 4 2 4 II đúng - Vì (1) mang kiểu gen Aa nên nếu người đàn ông (3) mang kiểu gen đồng hợp trội (AA) thì xác suất người con gái (5) mang gen bệnh (có kiểu gen Aa) là: 50%(a). 100%(A) = 50% → III đúng.

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 2 AA : Aa → nếu người con gái (7) kết 3 3 hôn với một người đàn ông có kiểu gen giống bố (Aa) thì xác suất sinh ra 2 người con bình thường của cặp vợ chồng này là:

- Người con gái (7) mang kiểu gen Aa hoặc AA với xác suất:

1 2 3 3 1 3 17 → IV đúng. .100%.  A   .100%.  A    . .  A   .  A      3 3 4 4 3 8 24

Ơ

N

Vậy có 4 phát biểu đưa ra là đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

----- HẾT -----

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 04 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong quá trình dịch mã, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp theo chiều nào? D. 3’ → 3’.

N

A. AabbDdHH.

C. aabbddHH.

D. AaBbddhh

C. 0,3 và 0,7.

D. 0,4 và 0,6.

ẠO

Câu 4: Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở

B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh.

C. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung sinh.

D. kỉ Triat (Tam điệp) của đại Trung sinh.

N

G

Đ

A. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh.

B. Hướng đất.

C. Hướng nước.

TR ẦN

A. Hướng sáng.

H Ư

Câu 5: Kiểu hướng động nào giúp các cây dây leo uốn quanh những cây gỗ? D. Hướng tiếp xúc.

Câu 6: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

B

A. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

10 00

B. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit trong gen.

A

C. Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp.

Ó

D. Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.

ÁN

A. axit lactic.

-L

Í-

H

Câu 7: Sản phẩm của quá trình đường phân tham gia vào quá trình hô hấp hiếu khí theo chu trình Crep ở ti thể là

C. axit phôtpho glixêric.

B. axit piruvic. D. axit glicôlic.

Câu 8: Thành phần chính trong thức ăn của động vật ăn thực vật là

ÀN

A. prôtêin.

B. tinh bột.

C. lipit.

D. xenlulôzơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 0,6 và 0,4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 0,5 và 0,5.

TP

.Q

Câu 3: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

B. aaBBddHh.

N

Câu 2: Tính theo lý thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3’ → 5’.

Ơ

B. 5’ → 5’.

H

A. 5’ → 3’

D

IỄ N

Đ

Câu 9: Ở người, dạng đột biến nào sau đây là đột biến thể lệch bội? A. Ung thư máu.

B. Hồng cầu hình liềm.

C. Đao.

D. Dính ngón tay 2 và 3.

Câu 10: Ý nào nói về cân bằng nội môi là sai? A. Duy trì sự ổn định nồng độ muối trong máu. B. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Duy trì sự ổn định của môi trường ngoài cơ thể. D. Duy trì sự ổn định nồng độ glucozơ trong trong huyết tương. Câu 11: Giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp ở thực vật là B. tổng hợp axêtyl - Coa.

C. đường phân.

D. khử axit piruvic thành rượu êtilic.

N

A. chuỗi chuyền electron.

D. 0,0475.

G

Đ

C. Bố mẹ bình thường sinh ra con trai bị bệnh.

N

D. Bố mẹ bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh.

C. Pha sáng.

TR ẦN

A. Quang phân li nước. B. Chu trình Canvin.

H Ư

Câu 14: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là giai đoạn nào sau đây? D. Pha tối.

Câu 15: Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6° C đến 42° C. Nhận định nào sau đây sai?

B

B. 42° C là giới hạn dưới.

10 00

A. 42° C là giới hạn trên. C. 42° C là điểm gây chết.

D. 5,6° C là điểm gây chết.

Ó

A

Câu 16: Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành

H

A. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước.

-L

Í-

B. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

ÁN

C. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt.

TO

D. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn. Câu 17: Khi nói về sự ảnh hưởng của hệ thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, phát biểu nào sau đây sai?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

A. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bệnh.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Dữ kiện nào dưới đây giúp chúng ta xác định chính xác tính trạng do gen trội/lặn nằm trên NST thường/NST giới tính quy định?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 0,9975.

N

B. 0,095.

U Y

A. 0,25.

H

Ơ

Câu 12: Xét một quần thể thực vật cân bằng di truyền, cây bạch tạng có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. Cây không bị bạch tạng nhưng mang alen lặn chiếm tỉ lệ là:

D

IỄ N

Đ

A. Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn quá trình sinh trứng, giảm sinh tinh trùng. B. Thiếu chất dinh dưỡng, chế độ ăn uống không hợp lí làm ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng. C. Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý gây rối loạn quá trình sinh trứng giảm sinh tinh trùng. D. Con đực không có tác động đến quá trình phát triển chín và rụng trứng ở con cái.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 18: Ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY. Trong quá trình phát triển phôi sớm, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Thể đột biến có A. hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2. B. ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng dột biến 2n+l và 2n-l. C. hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1.

Ơ

N

D. ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

H

B. Rừng trồng.

C. Rừng mưa nhiệt đới.

D. Tập hợp các cây cọ trên đồi Phú Thọ.

C. 2n = 48.

D. 2n = 26.

G

Đ

Câu 21: Những dạng muối nitơ mà thực vật có thể hấp thụ là

B. muối amôni và nitrit.

C. nitơ hữu cơ và nitơ vô cơ.

D. muối amôni và nitrat.

A. số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn.

B. lưới thức ăn của quần xã càng phức tạp. D. số lượng loài trong quần xã càng giảm.

B

C. ổ sinh thái của mỗi loài càng rộng.

TR ẦN

Câu 22: Một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì

H Ư

N

A. muối nitrat và nitrit.

Ó

A

A. Gây chết hoặc giảm sức sống

10 00

Câu 23: Một NST ban đầu có trình tự gen là: ABCD.EFGH. Sau đột biến, NST có trình tự là: D.EFGH. Dạng đột biến này thường gây ra hậu quả gì?

H

B. Làm tăng cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện tính trạng

-L

Í-

C. Làm phát sinh nhiều nòi trong một loài

ÁN

D. Làm tăng khả năng sinh sản của cá thể mang đột biến Câu 24: Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

ÀN

(1) Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2n = 28.

ẠO

A. 2n = 22.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 20: Ở lúa 2n = 24, do đột biến một số thể đột biến có số lượng NST thay đổi. Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến lệch bội?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

A. Một giọt nước lấy từ ao hồ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 19: Trường hợp nào sau đây không phải là một hệ sinh thái?

Đ

(2) Chống xâm nhập mặn cho đất.

IỄ N

(3) Tiết kiệm nguồn nước sạch.

D

(4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 25: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây về chọn lọc tự nhiên là sai? A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và qua đó gián tiếp tác động lên vốn gen của quần thể. Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ loại bỏ hết alen lặn ra khỏi quần thể. C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành cá thể mang kiểu hình thích nghi với môi trường. D. Chọn lọc chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

1 128

C.

3 32

D.

9 64

Ơ

B.

H

9 128

N

A.

N

Câu 26: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDdEeHh x aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là:

C. nhân đôi ADN và dịch mã.

D. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.

D. 56,25%.

A.

AB AB  ab ab

B.

AB Ab  ab aB

TR ẦN

H Ư

Câu 29: Mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1? C.

Ab aB  ab ab

D.

AB AB  ab aB

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 30: Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu về hình ảnh này là đúng?

ÁN

(1) Đây là phương pháp tạo giống áp dụng cho cả động vật và thực vật. (2) Các cây con thu được đều có kiểu gen thuần chủng.

ÀN

(3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 37,5%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

B. 18,75%.

N

A. 6,25%.

G

Đ

ẠO

Câu 28: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

B. phiên mã và dịch mã.

.Q

A. nhân đôi ADN và phiên mã.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

IỄ N

Đ

(4) Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính như : kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh,...

D

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

AB AB   f  40%  . Biết rằng không có đột biến ab ab xảy ra, tính theo lý thuyết, số cá thể mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ

Câu 31: Ở ruối giấm, người ta thực hiện phép lai P :

A. 50%

B. 65%

C. 66%

D. 59%

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Khi tìm hiểu về thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, những kết luận nào đưa ra sau đây là đúng? I. Tiến hóa nhỏ hiện đang chiếm vị trí trung tâm trong thuyết tiến hóa hiện đại. II. Sự hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. III. Tiến hóa sẽ vẫn xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.

B. I, III

C. III, IV

D. I, IV

U Y

I. Trùng roi sống trong ruột mối là mối quan hệ cộng sinh.

C. 3.

D. 1.

G

AB Ab và . Giả sử bố mẹ đều hoán vị gen với tần số 40% và ab aB aB kiểu hình thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen dạng: thì cây có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ ở đời con chiếm a tỉ lệ bằng bao nhiêu?

A. 9%

TR ẦN

H Ư

N

Câu 34: Một cặp bố me có kiểu gen là

B. 6%

C. 19%

D. 13%

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 35: Trên một cánh đồng có nhiều loài cỏ mọc chen chúc nhau. Một đàn trâu hàng ngày vẫn tới cánh đồng này ăn cỏ. Những con chim sáo thường bắt ve bét trên lưng trâu và bắt châu chấu ăn cỏ. Từ trên cao, chim đại bàng rình rập bắt chim sáo làm mồi cho chúng. Những phát biểu nào là đúng khi nói về mối quan hệ các sinh vật được minh họa bằng lưới thức ăn dưới đây của cánh đồng trên?

ÁN

I. Trâu và châu chấu có mối quan hệ cạnh tranh nhau. II. Ve bét và trâu là mối quan hệ kí sinh. III. Chim sáo và trâu là mối quan hệ hỗ trợ.

ÀN

IV. Chim sáo và cỏ là mối quan hệ hỗ trợ. B. 2.

C. 3.

D

IỄ N

Đ

A. 1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2.

Đ

A. 4.

ẠO

IV. Dây tơ hồng sống bám trên các cây nhãn là mối quan hệ kí sinh.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

III. Cây nắp ấm bắt côn trùng là mối quan hệ vật ăn thịt con mối.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng bắt ve bét là mối quan hệ hợp tác.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 33: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Ơ

A. I, II

N

IV. Mỗi cá thể được xem là một đơn vị tiến hóa cơ sở.

D. 4. o

Câu 36: Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 5100 A . Số nuclêôtit loại G của gen là 600. Sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 3601. Hãy cho biết gen đã xảy ra dạng đột biến nào? (Biết rằng đây là dạng đột biến chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen). A. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T. B. Mất một cặp A – T.

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X.

Ơ

Câu 37: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Xét phép lai sau đây Ab DH E e Ab DH E X X  X Y . Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm P : aB dh aB dh 8,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về đời con đúng?

U Y

II. F1 có 33% tỉ lệ kiểu hình (A-,B-,D-,H-).

TR ẦN

II. Tần số alen A và a của quần thể lần lượt là 0,36 và 0,64.

H Ư

I. Tần số nữ bị mù màu trong quần thể người đó là 1,28%

N

G

Đ

Câu 38: Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên NST X quy định, A nhìn bình thường là trội hoàn toàn so với alen a. Cho biết trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu là 18%. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây về quần thể trên là đúng?

III. Tỉ lệ người nhìn màu bình thường trong quần thể là 24,48%

B. 3.

C. 2.

10 00

A. 4.

B

IV. Tần số nữ đồng hợp trong quần thể là 26,96%.

D. 1.

Í-

H

Ó

A

Câu 39: Ở một loài thực vật, đem cây hoa tím thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa tím. Đem cây F1 lai phân tích thu được đời con có 4 loại kiểu hình là hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ và hoa vàng với tỉ lệ ngang nhau. Đem các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Đem loại bỏ các cây hoa đỏ và hoa trắng ở F2, sau đó cho các cây còn lại giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

-L

I. Tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng ở F3 là 1/9.

ÁN

II. Có 3 loại kiểu gen quy định hoa vàng ở loài thực vật trên. III. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen không alen kiểu bổ trợ.

ÀN

IV. Tỉ lệ hoa tím thuần chủng trong tổng số hoa tím ở F3 là 1/6. B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đ

A. 1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. 3.

ẠO

B. 2.

TP

IV. F1 có 12,75% tỉ lệ kiểu hình lặn về các cặp gen.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

III. F1 có 16,5% số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

I. Nếu có hoán vị gen xảy ra thì F1 có tối đa 400 kiểu gen.

A. 1.

N

D. Thêm một cặp G – X.

D

IỄ N

Câu 40: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh M ở người do một trong hai alen của một gen quy định:

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 3.

D. 4.

H Ư

N

G

Đ

B. 2.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 1.

ẠO

IV. Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 – III14 là 5/12.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

III. Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của cặp vợ chồng II7 – II8 là 1/4.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen giống nhau.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

I. Bệnh M do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

N

H

Ơ

Biết rằng không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ trên?

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 04 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-D

6-B

7-B

8-D

11-C

12-B

13-A

14-B

15-B

16-B

17-D

18-D

21-D

22-B

23-A

24-C

25-C

26-C

27-B

31-B

32-A

33-A

34-C

35-D

36-C

9-C

10-C

29-B

30-B

38-D

29-B

40-B

Đ

G

N H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

37-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

28-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

20-C

ẠO

19-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-B

U Y

2-C

.Q

1-A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 04 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

N

H

Câu 1: Đáp án A

Đ

Tần số alen A = 0,4 + 0,4/2 = 0,6

G

Tần số alen a = 1 – 0,6 = 0,4

H Ư

N

Câu 4: Đáp án A

TR ẦN

Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh. Câu 5: Đáp án D

B

Cây dây leo uốn quanh những cây gỗ tiếp xúc với giá thể là cây gỗ → đây là ví dụ về hướng tiếp xúc.

10 00

Câu 6: Đáp án B

- A, C, D là những phát biểu đúng về đột biến gen

H

Ó

A

- B sai vì đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

Í-

Câu 7: Đáp án B

ÁN

-L

Sản phẩm của quá trình đường phân tham gia vào quá trình hô hấp hiếu khí theo chu trình Crep ở ti thể là axit piruvic.

TO

Câu 8: Đáp án D

Thành phần chính trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật là xenlulôzơ. Câu 9: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen là aabbddHH.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Trong quá trình dịch mã, chuỗi pôlipeptit được tổng hợp theo chiều 5’→3’ theo chiều của mARN.

IỄ N

Đ

- A, B, D sai vì đây là những dạng đột biến gen

D

Dạng đột biến thể lệch bội là hội chứng Đao, dạng thể 3 nhiễm (2n +1) Câu 10: Đáp án C Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Vậy phương án C là ý sai. Câu 11: Đáp án C Giai đoạn đầu tiên của quá trình hô hấp ở thực vật là đường phân. Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Đáp án B Gọi tần số alen của A và a lần lượt là p và q Quần thể cân bằng nên tuần theo định luận Hacđi - Vanbec nên ta có : p2 AA + 2pqAa + q2aa= 1 Theo bài ra ta có q2 = 0,025 → q = 0,05→ p = 1 – 0,05 = 0,95

Ơ

N

Cây không bị bạch tạng nhưng mang alen lặn (Aa) chiếm tỉ lệ: 2pq = 2.0,95.0,05 = 0,095

ẠO

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 ở cây mía là chu trình Canvin.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 15: Đáp án B

A

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 42oC là giới hạn trên nên phương án sai cần tìm là B

Ó

Câu 16: Đáp án B

ÁN

Câu 17: Đáp án D

-L

Í-

H

Dựa vào nguồn gốc, các kiểu hệ sinh thái (HST) trên Trái Đất được phân chia thành hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

- A, B, C là những phát biểu đúng.

TO

- D sai vì sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển chín và rụng trứng ở con cái.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 14: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- Bố bình thường sinh con gái bị bệnh → bệnh nằm trên NST, vì nếu nằm trên NST giới tính thì bố bình thường tất cả các con gái phải bình thường.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh → bệnh do gen lặn qui định.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 13: Đáp án A

Đ

Câu 18: Đáp án D

IỄ N

Thể đột biến có 3 dòng tế bào:

D

- 1 dòng tế bào bình thường (2n) và 2 dòng tế bào đột biến 2n + 2; 2n – 2.

- Các tế bào đó mang bộ NST được ký hiệu: AaBbDdXY (2n), AaBbDDddXY (2n+2), AaBbXY (2n-2), AaBbDDXY (2n); AaBbddXY (2n). Câu 19: Đáp án D Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã. Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A là một hệ sinh thái vì “một giọt nước lấy từ ao hồ có hầu hết các thành phần cấu trúc nên một hệ sinh thái”. - B là hệ sinh thái nhân tạo - C là hệ sinh thái tự nhiên - D là một quần thể sinh vật nên không phải là hệ sinh thái.

N

Câu 20: Đáp án C

U Y

- 2n = 22 (2n - 2) → đột biến lệch bội thể không nhiễm.

Đ

Câu 21: Đáp án D

H Ư

N

G

Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối, như muối amôn  NH 4  , nitrat  NO3  . Câu 22: Đáp án B

TR ẦN

- A. sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng cá thể của mỗi loài càng giảm. - B. đúng vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng loài trong quần xã càng tăng → lưới thức ăn trong quần xã ngày càng giảm.

10 00

B

- C. sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì ổ sinh thái của mỗi loài càng hẹp. - D. sai vì một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì số lượng loài trong quần xã càng tăng.

Ó

A

Câu 23: Đáp án A

-L

Câu 24: Đáp án C

Í-

H

Ta nhận thấy so với NST ban đầu, NST sau dột biến bị mất đoạn ABC. Đây là dạng đột biến mất đoạn nên gây hậu quả là thường gây chết hoặc giảm sức sống.

ÁN

Những hoạt dộng của con người góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ môi trường là: - Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.

ÀN

- Chống xâm nhập mặn cho đất.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- 2n = 26 (2n + 2) → đột biến lệch bội thể bốn nhiễm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- 2n = 48 (4n) → thể tứ bội → đột biến đa bội

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- 2n = 28 (2n + 2 + 2) → đột biến lệch bội thể bốn nhiễm kép.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Đột biến lệch bội (dị bội) là những biến đổi về mặt số lượng NST nhưng chỉ xảy ra ở một hay một số cặp nào đó.

Đ

- Tiết kiệm nguồn nước sạch.

IỄ N

- Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

D

Vậy cả 4 hoạt động trên đều đúng Câu 25: Đáp án C - A, B, D là những phát biểu đúng.

- C sai vì kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với môi trường. Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 26: Đáp án C P: AaBbDdEeHh x aaBBDdeehh Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là: A-B-D-E-H- = 1/2A-.1B-.3/4D-.1/2E-.1/2H- = 3/32 Câu 27: Đáp án B

Ơ

N

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã từ ADN sang mARN rồi dịch mã từ mARN sang prôtêin và từ prôtêin biểu hiện thành tính trạng

U Y

A: cao >> a : thấp

- C loại vì cho tỉ lệ kiểu hình là : 1 : 1: 1 : 1

B

- D loại vì cho tỉ lệ kiểu hình toàn trội.

10 00

Câu 30: Đáp án B Dựa vào hình ảnh ta thấy

Ó

A

- (1) sai vì đây là phương pháp tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn nên chỉ áp dụng đối với thực vật.

Í-

H

- (2) đúng, vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu.

-L

- (3) đúng, cách 1: gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành 2n rồi mọc thành cây lưỡng bội.

ÁN

Cách 2: cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội 2n bằng cách gây đột biến thể đa bội. - (4) đúng

ÀN

Vậy có 3 phát biểu đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

AB Ab AB AB Ab aB hay tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1   F1 : : : : ab aB aB Ab ab ab

TR ẦN

- B chọn vì

G

AB AB cho tỉ lệ kiểu hình 3:1  ab ab

- A loại vì

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q Đ

Câu 29: Đáp án B

ẠO

Đời con thu được kiểu hình thân cao, hoa đỏ là: A-B- = 3/4.1/2 = 37,5%

TP

P: AaBb x Aabb

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B: đỏ >> b: vàng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 28: Đáp án C

IỄ N

Đ

Câu 31: Đáp án B

D

P:

AB AB  ab ab

G P : AB  ab  30% Ab  aB  20%

AB  ab  50%

%A  B  0,3.0,5.3  0, 2.0,5.2  0, 65

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Đáp án A - I đúng - II đúng - III sai vì sự tiến hóa trong sinh giới bắt đầu từ sự biến đổi cấu trúc di truyền của quẩn thể (tiến hóa nhỏ) → tiến hóa sẽ không thể xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền.

Ơ

N

- IV sai vì quần thể có tính toàn vẹn trong không gian, tồn tại thực trong tự nhiên và biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ → mỗi quần thể được xem là một đơn vị tiến hóa cơ sở chứ không phải cá thể.

N

H

Câu 33: Đáp án A

G

Câu 34: Đáp án C

N

AB Ab  ab aB

TR ẦN

P:

AB Ab và hoán vị gen xảy ra ở cả hai với tần số 40% ta có sơ đồ lai như sau: ; ab aB

H Ư

Bố mẹ mang kiểu gen là

aB ở đời sau là: a

Ó

A

Tỉ lệ cơ thể mang kiểu hình dạng

10 00

Ab  aB  20% Ab  aB  30%

B

G P : AB  ab  30% AB  ab  20%

H

30%ab.30%aB  20%aB.20%ab  20%aB.30%aB  19%

-L

Í-

Câu 35: Đáp án D

ÁN

- I đúng vì trâu và châu chấu cùng ăn cỏ nên chúng cạnh tranh nhau về nguồn thứ ăn. - II đúng ve bét hút máu trâu để sống; nên ve bét được hưởng lợi còn trâu bị hại nên đây là mối quan hệ kí sinh.

ÀN

- III đúng vì giữa chim sáo và trâu do chim sáo bắt ve bét cho trâu.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- IV đúng dây tơ hồng lấy chất dinh dưỡng của cây nhãn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

- III đúng, cây nắp ấm là vật ăn thịt, côn trùng là con mồi.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- II đúng vì chim ăn con ve, bét dưới lớp lông của trâu, khi có thú dữ chim bay lên báo động cho trâu, vậy cả hai loài đều có lợi.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- I đúng vì giúp mối tiêu hóa xenlulôzơ thành đường (là nguồn cung cấp cho cả mối và trùng roi).

Đ

- IV đúng vì giữa chim sáo và cỏ do chim sáo bắt châu chấu cho cỏ.

IỄ N

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng.

D

Câu 36: Đáp án C Số nuclêôtit của gen là: 2.

5100  3000 Nu . 3.4

Số nuclêôtit loại G = số nuclêôtit loại X = 600 Nu.

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số nuclêôtit loại A = số nuclêôtit loại T 

3000  600  900 Nu . 2

Số liên kết hiđrô của gen ban đầu là: 3.600 + 2.900 = 3600 Gen sau đột biến hơn gen ban đầu 1 liên kết hiđrô (liên kết H) mà đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen nên đây là dạng đột biến thay thế một cặp A – T (chứa 2 liên kết H) bằng một cặp G – X (chứa 3 liên kết H).

Ơ H Ư

N

1 1 1 1 Xét riêng từng cặp NST ta có: P : X E X e  X E Y  F1 : X E X E : X E Y : X E X e : X e Y 4 4 4 4

TR ẦN

Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8,25% Hay  A, B, D , H   X E Y  8, 25%   A, B, D, H    8, 25% : 25%  33% → II đúng Ab Ab Ab (vì ruồi đực chỉ xảy ra liên kết gen nên ruồi đực cho 2 loại giao tử là:  ♂ aB aB aB Ab  aB  50% )

10 00

B

P: ♀

Ó

A

Ab Ab ab không tạo được đời con có kiểu gen là → IV sai  ♂ aB aB ab

H

→ P: ♀

-L

Í-

→  aa, bb   0%   A  B    50%   aaB     A  bb   25%

ÁN

Có  A, B, D, H    33%   D, H    33% : 50%  66%   dd, hh   66%  50%  16%

  D, hh    dd, H    25%  16%  9%

ÀN

- Số cá thể cái mang tất cả các tính trạng trội ở F1 là: → III đúng.

Đ

 A  B, D  H   X E X  0,33.0,5  16,5%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Ab DH E e Ab DH E X X  X Y cho số kiểu gen tối đa nếu có hoán vị gen xảy ra là: 7.7.4 = 196 → I aB dh aB dh

ẠO

P :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái, giới đực liên kết hoàn toàn nên ta có phép lai. Đối với trường hợp phép lai giữa 2 cặp gen dị hợp nằm trên một cặp NST tương đồng, hoán vị gen xảy ra ở một bên thì đời con cho 7 kiểu gen (không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ab DH E e Ab DH E X X  X Y aB dh aB dh

U Y

P :

N

Câu 37: Đáp án B

D

IỄ N

Vậy có 2 phát biểu đúng. * Lưu ý: Đối với trường hợp phép lai giữa 2 cặp gen dị hợp nằm trên một cặp NST tương đồng, hoán vị gen xảy ra ở một bên thì đời con cho 7 kiểu gen (không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn). Câu 38: Đáp án D Gọi p và q lần lượt là tần số alen A và a của quần thể

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền nên tần số alen của giới nam = tần số alen giới nữ. Cấu trúc di truyền của quần thể xét chung là:

p A q p2 2pq A a q 2 a a X Y  Xa Y  XA X A  X X  X X 1 2 2 2 2 2 Theo bài ra ta có

Ơ

H

q  0,18  q  0,36  p  1  0,36  0, 64 → II sai vì tần số alen A và a lần lượt là 0,64 và 0,36. 2

H Ư

N

G

p2 A A q 2 a a 0, 642 0,362 X X  XX    0, 2696  26,96% → IV đúng. 2 2 2 2

TR ẦN

Vậy có 1 phát biểu đưa ra là đúng. Câu 39: Đáp án B

Pt/c: Hoa trắng x hoa trắng → F1 toàn cây hoa tím.

10 00

B

Lai phân tích hoa tím thu được đời con có 4 loại kiểu hình là hoa tím, hoa trắng, hoa đỏ và hoa vàng với tỉ lệ ngang nhau → số tổ hợp giao tử của phép lai phân tích là 4 = 4 x 1 → F1 có kiểu gen AaBb và các gen quy định màu hoa bị chi phối bởi quy luật tương tác bổ sung → III đúng.

Ó

A

Ta có sơ đồ phân tích:

H

AaBb x aabb → Fb : 1AaBb (Tím) : 1Aabb (vàng) : 1aaBb (đỏ) : 1aabb (trắng)

-L

Í-

F1 tự thụ phấn : AaBb x AaBb → F2: 9A-B- (tím) : 3A-bb (vàng) : 3aaB- (đỏ) : 1aabb (trắng)

ÁN

Đem loại bỏ các cây hoa đỏ và hoa trắng ở F2 ta được: F2: 9A-B- (tím) : 3A-bb (vàng) = 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb = 1/12AABB : 2/12 AaBB : 2/12AABb : 4/12AaBb : 1/12Aabb : 2/12Aabb

ÀN

Giao tử F2: 1/3AB : 1/3 Ab : 1/6aB : 1/6ab

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- Tần số nữ đồng hợp trong quần thể là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

- Số người nhìn màu bình thường trong quần thể là: 1 – nam mù màu – nữ mù màu = 100% - 18% 6,48% = 75,52% → III sai.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

q 2 0,362   6, 48% → I sai. 2 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

→ Tần số nữ bị mù màu trong quần thể người đó là:

U Y

N

N

Tần số nam bị bệnh mù màu trong quần thể là 18%

Đ

F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau: (1/3AB : 1/3Ab : 1/6aB : 1/6ab)(1/3AB : 1/3Ab : 1/6aB : 1/6ab)

D

IỄ N

- Tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng ở F3 là: aaBB = 1/6.1/6 = 1/36 → I sai - II sai vì chỉ có 2 kiểu gen quy định hoa vàng là: Aabb và Aabb - Hoa đỏ ở F3 =

1 1 1 . .3  6 6 12

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Hoa vàng ở F3 =

1 1 1 1 2 .  . .2  3 3 3 6 9

1 1 1 .  6 6 36

→ Tỉ lệ hoa tím ở F3 là: 1 

1 2 1 2    12 9 36 3

N

- Hoa trắng F3 =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 2 1 :  → IV đúng. 9 3 6

U Y

Đ

Nhìn vào sơ đồ phả hệ ta thấy, (1) và (2) có kiểu hình bình thường mà sinh được con gái (6) bị bệnh → bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định → I sai

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Quy ước A: bình thường >> a: bệnh

A

Nhìn vào phả hệ ta thấy: (1), (2), (3), (4), (10), (11) đều có kiểu gen Aa

H

Ó

Những người (5), (7), (8), (12), (13), (14) có kiểu hình bình thường nên kiểu gen là Aa hoặc AA → Vậy có thể có tối đa 12 người trong phả hệ này có kiểu gen Aa → II đúng

-L

Í-

- Aa (1) x Aa (2) → 1AA : 2Aa : 1aa → (7) có kiểu gen là (1/3AA : 2/3Aa)

ÁN

- Aa (3) x Aa (4) → 1AA : 2Aa : 1aa → (8) có kiểu gen là (1/3AA : 2/3Aa) - Để sinh được con bị bệnh M thì bố mẹ phải cho giao tử a → Xác suất sinh con thứ ba bị bệnh M của II7 - II8 là: 2/3.2/3.1/4 = 1/9 → III sai

ÀN

- (7) x (8) → (13) có kiểu gen là (1/2AA : 1/2aa)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 40: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy có 2 kết luận đúng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Tỉ lệ cây hoa tím thuần chủng (AABB) trong tổng số các cây hoa tím là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

1 1 1 Tỉ lệ hoa tím thuần chủng là: AABB  .  3 3 9

Đ

- (10) và (11) có kiểu gen là Aa → (14) có kiểu gen là (1/3AA : 2/3Aa)

D

IỄ N

- (13) x(14)

(1/2AA : 1/2aa) x (1/3AA : 2/3Aa)

GP : (3/4A : 1/4a) x (2/3A : 1/3a) → 6/12AA : 5/12Aa : 1/12aa → Xác suất sinh con đầu lòng có kiểu gen dị hợp tử của cặp vợ chồng III13 - III14 là 5/12 → IV đúng Vậy có 2 phát biểu đúng là II và IV

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 05 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

D. 63

C. 6

D. 7

.Q

B. 5

C. 11 nm.

D. 300 nm.

B. AABB x aabb

C. AaBb x AaBb

D. Aabb x aaBb

N

A. AaBb x AAbb

G

Đ

Câu 4: Ở thực vật, quá trình thụ phấn có thể được minh họa bằng phép lai nào dưới đây?

B. 2n  1

C. 2n  1

TR ẦN

A. 2n  2  2

H Ư

Câu 5: Trong các thể lệch bội dưới đây, loại nào thường ít gặp nhất?

D. 2n  2

Câu 6: Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là

B. Nitơ trong đất

B

A. Nitơ trong không khí.

D. Nitơ trong đất và trong không khí.

10 00

C. Nitơ trong nước.

H

-L

2. Tích lũy năng lượng.

Í-

1. Tạo ra chất hữu cơ.

Ó

A

Câu 7: Những ý nào dưới đây nói về ý nghĩa của quang hợp đối với đời sống của các sinh vật trên Trái Đất?

ÁN

3. Giữ trong sạch bầu khí quyển. 4. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

ÀN

Câu 8: Trong quang hợp ở cây xanh, sản phẩm nào dưới đây được tạo thành ở pha sáng?

IỄ N

Đ

A. NADPH, ATP, O 2

D

C. ATP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2 nm.

ẠO

A. 30 nm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 3: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 có đường kính khoảng bao nhiêu?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 4

U Y

Câu 2: Từ các ribônuclêôtit A và U có thể tạo ra tối đa bao nhiêu bộ ba mã hóa các axit amin?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 61

H

B. 64

N

A. 16

N

Câu 1: Có bao nhiêu bộ ba mã hóa axit amin?

B. NADPH D. O2

Câu 9: Theo định luật Hacđi - Vanbec, các quần thể sinh vật ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? I. 100% AA.

II. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa.

III. 0,5AA: 0,5aa.

IV. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

V. 100% aa.

VI. 100% Aa.

A. II, III, IV.

B. I, V, VI.

C. I, IV, V.

D. III, IV, VI.

Câu 10: Rễ có những kiểu hướng động dương nào? A. Hướng sáng, hướng hóa.

B. Hướng đất, hướng sáng.

C. Hướng nước, hướng trọng lực.

D. Hướng sáng, hướng nước.

Ơ

N

Câu 11: Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính là

U Y

B. cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.

Đ

A. quá trình khử H 2 O nhờ năng lượng ánh sáng.

D. quá trình khử CO 2 nhờ ATP và NADPH.

N H Ư

TR ẦN

C. quá trình khử CO 2 nhờ năng lượng ánh sáng.

G

B. quá trình ôxi hoá H 2 O nhờ năng lượng ánh sáng.

Câu 13: Ở động vật, có bao nhiêu hình thức hô hấp chủ yếu? C. 4

B

B. 3

D. 2

10 00

A. 1

Ó

A

Câu 14: Một sinh vật có kiểu gen Aa. Khi phát sinh giao tử, cặp NST mang kiểu gen này ở một sổ tế bào sinh tinh không phân li trong giảm phân II nhưng phân li bình thường ở giảm phân I. Các loại giao tử có thể được hình thành từ các tế bào sinh tinh bất thường đó là B. Aa, O.

H

A. A, a.

C. A, a, Aa, O.

D. AA, aa, O.

-L

Í-

Câu 15: Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

ÁN

A. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh sau cháy rừng vào năm 2002. Việt Nam, số lượng cá thể của quần thể ếch đống tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.

ÀN

C. Số lượng sâu hại lúa trên một cánh đồng lúa bị giảm mạnh sau một lần phun thuốc trừ sâu.

Đ

D. Số lượng cá chép ở Hồ Tây bị giảm mạnh do ô nhiễm môi trường nước vào năm 2016.

B. Ở

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 12: Pha sáng của quang hợp là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. tạo nhiều biến dị là cơ sở cho tính da dạng và tiềm năng thích nghi.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. có nhiều cá thể tham gia vào cơ chế sinh sản.

IỄ N

Câu 16: Tập hợp nào sau đây không được xem là một quần thể sinh vật?

D

A. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

B. Các cá thể cá rô phi sống chung một ao. C. Tập hợp các cá thể cá chép sống chung trong một ao. D. Tập hợp những con voi sống ở Châu Phi và Châu Á.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 17: Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh nhất vào kỉ nào? A. Kỉ Tam điệp

B. Kỉ Cacbon

C. Kỉ Silua

D. Kỉ Pe cmi

Câu 18: Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?

N

1. Chọn lọc tự nhiên không chỉ tác động tới từng cá thể riêng lẻ mà tác động tới cả quần thể.

H

Ơ

2. Chọn lọc tự nhiên dựa trên cơ sở tính biến dị và di truyền của sinh vật.

ẠO

TP

Câu 19: Trong quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen trong một gen nào đó? B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Giao phối không ngẫu nhiên

D. Đột biến

N

G

Đ

A. Chọn lọc tự nhiên

H Ư

Câu 20: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, khi nói về các nhân tố tiến hóa phát biểu nào sau đây sai?

TR ẦN

A. Đột biến và giao phối ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. B. Đột biến luôn làm phát sinh các biến dị có lợi từ đó cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. tố ngẫu nhiên có thể loại alen có lợi ra khỏi quần thể.

C. Yếu

10 00

B

D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng.

Câu 21: Mục đích của việc sử dụng xung điện trong quá trình chuyển ADN tái tồ hợp vào tế bào nhận là gì? B. Làm

H

Ó

A

A. Làm dãn màng sinh chất để phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng chui vào trong tế bào nhận. tăng khả năng kết dính của ADN với hệ gen nhân của tế bào nhận.

-L

Í-

C. Kích thích ADN tái tổ hợp nhân lên trong tế bào nhận. D. Dung hoà ADN tái tổ hợp với hệ gen ngoài tế bào chất của tế bào nhận.

ÁN

Câu 22: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, những phát biểu nào sau đây đúng? I. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3'  5'

ÀN

II. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5'  3' .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 1, 2, 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 1, 2, 3, 4

.Q

B. 1, 3, 4

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 2, 3

U Y

4. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

3. Chọn lọc tự nhiên không tác động tới từng gen mà tác động tới toàn bộ vốn gen

D

IỄ N

Đ

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3'  5' là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5'  3' là không liên tục (gián đoạn). IV. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3'  5' A. II, III, IV.

B. I, II, III.

C. I, II, IV.

D. I, III, IV.

Câu 23: Ở người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25%? Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. XM XM  XM Y

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. XM Xm  Xm Y

C. Xm Xm  Xm Y

D. Xm Xm  XM Y

Câu 24: Lai 2 cây cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục thu được F1 100% quả đỏ, tròn. Cho F1 lai với F1 ở F2 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó quả vàng, tròn chiếm 9%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và không có đột biến xảy ra, trong các kết luận dưới đây, kết luận đúng là A. F1 hoán vị gen xảy ra ở một bên với f  36% .

Ơ

N

B. F1 hoán vị gen xảy ra ở một bên với f  20% .

U Y

C. 1 đỏ : 3 hồng : 4 trắng.

D. 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng.

G

H Ư

N

Câu 26: Hệ sinh thái nào sau đây nằm ở vùng Bắc cực?

B. Thảo nguyên.

C. Rừng lá kim phương Bắc.

D. Đồng rều hàn đới. bất thường nhiễm sắc

H

A. mắc hội chứng Tơcnơ.

Ó

A

10 00

B

Câu 27: Dưới đây là hình ảnh bộ nhiễm sắc thể của một người bệnh. Em hãy cho biết đây là bộ thể của người

TR ẦN

A. Rừng mưa nhiệt đới.

D. mắc hội chứng Claiphentơ.

-L

Í-

C. mắc hội chứng Đao.

B. mắc hội chứng siêu nữ.

ÁN

Câu 28: Khi nói về quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

TO

A. Trong quan hệ cộng sinh, các loài hợp tác chặt chẽ với nhau và tất cả các loài tham gia đều có lợi. B. Trong quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, kích thước cơ thể sinh vật ăn thịt luôn lớn hơn kích thước cơ thể con mồi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 3 đỏ : 1 hồng : 1 trắng.

Đ

A. 2 đỏ : 1 hồng : 1 trắng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 25: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ; A-bb và aaB- : hoa hồng, aabb : hoa trắng. Phép lai P : Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở đời con là bao nhiêu?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. F1 hoán vị gen xảy ra ở một bên với f  40% .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

. C. F1 hoán vị gen xảy ra ở một bên với f  32% .

Đ

C. Trong quan hệ kí sinh, kích thước cơ thể sinh vật kí sinh nhỏ hơn kích thước cơ thể sinh vật chủ.

D

IỄ N

D. Trong quan hệ hội sinh, có một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại.

Câu 29: Ví dụ nào sau đầy thể hiện quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? A. Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá sống trong cùng một môi trường. B. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn các cây thông nhựa sống riêng rẽ. C. Vào mùa sinh sản, các con cò cái trong đàn tranh giành nơi làm tổ.

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. Câu 30: Nhân tố nào sau dày là nhân tố sinh thái hữu sinh? A. Động vật.

B. Độ pH.

D. Nhiệt độ.

C. Ánh sáng.

Câu 31: Khi cho lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn sẽ cho đời F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình là B. 3 trội : 1 lặn.

C. 2 trội : 1 trung gian : 1 lặn.

D. 1 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

B. X A X A X A .

C. X a X a Y.

TR ẦN

A. X A X A Y.

Câu 34: Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?

10 00

B

(1) Duy trì đa dạng sinh học. (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.

A

(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.

H

Ó

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường. B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3).

Í-

A. (1), (2), (4).

ÁN

-L

Câu 35: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình? AB AB Dd  dd. ab ab

B.

Ab aB Dd  dd. aB ab

Ab aB Dd  dd. ab ab

D.

AB aB Dd  dd. ab ab

ÀN

A.

IỄ N

Đ

C.

D

D. X A X a X a .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

Câu 33: Phép lai P: XA Xa  X a Y , thu được F1 . Biết rằng trong quá trình giảm phần hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1 , có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa

.Q

C. 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa

TP

B. 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa

ẠO

A. 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 32: Một quần thể cây trồng có thành phần kiểu gen 0,36 AA: 0,54Aa: 0,1 aa. Biết gen trội tiêu biểu cho chỉ tiêu kinh tế mong muốn nên qua chọn lọc người ta đã đào thải các cá thể lặn. Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau được dự đoán là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

Câu 36: Thế hệ xuất phát (P) của quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phẩn kiểu gen là 0,5 AA: 0,5Aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quần thể này? I. Tần số kiểu gen aa sẽ tăng dần qua các thế hệ. II. Tần số kiểu gen AA ở F1 là 62,5%.

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

III. Thế hệ F1 đạt trạng thái cân bằng di truyền. IV. Tần số kiểu gen Aa ở F3 là 6,25%. V. Tần số kiểu gen aa ở F2 là 43,75%. A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Ơ

N

Câu 37: Ở một loài thực vật, cho giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần chủng được F1 có 100% cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỷ lệ : 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Cho

U Y

I. Tính trạng màu hoa chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen kiểu bổ sung.

C. 1.

D. 4.

H Ư

N

Câu 38: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I.

10 00

B

TR ẦN

Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau

A

đây đúng?

H

Ó

I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ản.

Í-

II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

-L

III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

A. 2

ÁN

IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G. B. 1

C. 3

D. 4

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 39: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người. Alen A quy định không bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen a quy định bị bệnh N, alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bị bệnh M. Hai gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X và giả sử cách nhau 20 cm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

B. 2.

G

A. 3.

ẠO

IV. Cây hoa đỏ ở F3 chiếm tỉ lệ 16,33%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

III. Có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ ở loài thực vật này.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. F3 có tỉ lệ cây hoa trắng thuần chủng là 18,37%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

tất cả các cây hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Theo lý thuyết có bao

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nhiêu kết luận đúng về phả hệ nói trên? I. Người con gái số 5 mang kiểu gen dị hợp hai cặp gen. II. Người con gái (10) có thể mang alen quy định bệnh M. III. Xác định dược tôi da kiểu gen của 6 nguôi trong các gia đình trên.

C. 4

D. 2

AB D d AB D X X  X Y , thu được F1 . Trong tổng số cá thê ở F1 , số cá thể cái có kiểu ab ab hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

U Y

C. 2 --- HẾT ---

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

D. 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4

B

A. 3

TR ẦN

IV. F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

H Ư

III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.

N

G

II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cm.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO Đ

I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 40: Phép lai P:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. 1

H

A. 3

Ơ

V. Xác suất sinh con thứ hai là con gái không bị bệnh N và M của cặp vợ chồng (5) và (6) là 12,5%.

N

IV. Cặp vợ chồng (5) và (6) sinh con thứ hai là con trai có thể không bị bệnh N và M.

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 05 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-C

5-A

6-B

7-C

8-A

11-C

12-B

13-C

14-D

15-B

16-D

17-B

18-D

19-B

20-B

21-A

22-B

23-B

24-A

25-D

26-D

27-D

ẠO

9-C

10-C

28-B

29-C

30-A

31-A

32-C

33-D

34-C

35-C

36-D

38-C

39-C

40-A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

N

U Y

2-D

.Q

1-C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 05 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

N

G

Câu 3: Đáp án D

H Ư

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 có đường kính khoảng 300 nm.

TR ẦN

Câu 4: Đáp án C

Quá trình thụ phấn là kiểu gen tự kết hợp với chính nó. Vậy phép lai “AaBb x AaBb” minh hoạ cho quá trình tự thụ phấn.

B

Câu 5: Đáp án A

10 00

Trong tự nhiên, những đột biến liên quan đến càng nhiều cặp NST thì càng ít gặp  vậy dạng ít gặp nhất trong các dạng trên là 2n  2  2

Ó

A

Câu 6: Đáp án B

H

Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là nitơ trong đất.

-L

Í-

Câu 7: Đáp án C

Cả 4 ý trên đều nói về ý nghĩa của quang hợp với đời sống của các sinh vật trên Trái Đất.

ÁN

Câu 8: Đáp án A

Trong quang hợp ở cây xanh, sản phẩm được tạo thành ở pha sáng NADPH, ATP, O2

ÀN

Câu 9: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Theo lý thuyết, từ các ribônuclêôtit A và U có thể tạo ra tối đa : 23  8 bộ ba, trong số các bộ ba này, có một bộ ba không mã hoá axit amin (bộ ba kết thúc), đó là: UAA số bộ ba mã hoá axit amin có thể tạo ra là: 8  1  7 .

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Từ 4 loại ribônuclêôtit: A, U, G, X tạo ra số bộ ba là 43  64 bộ ba. Trong đó có 3 bộ ba không mã hoá axit amin là: UAA, UAG, UGA  Số bộ ba mã hoá axit amin  64  3  61

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án C

IỄ N

Đ

- Quần thể có cấu trúc di truyền 100% đổng hợp thì luôn ở trạng thái cân bằng di truyền  I, V ở trạng thái cân bằng di truyền  loại A, D.

D

- Quần thể có cấu trúc di truyền 100% dị hợp thì không ở trạng thái cân bằng  loại VI  loại B.

Câu 10: Đáp án C - Đỉnh rễ sinh trưởng theo hướng của trọng lực gọi là hướng trọng lực dương. - Rễ cây hướng tới nguồn nước gọi là hướng nước

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 11: Đáp án C Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cơ thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực với giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới. Từ đây tạo ra nhiều biến dị là cơ sở cho tính đa dạng và tiềm năng thích nghi. Câu 12: Đáp án B

N

Pha sáng của quang hợp là quá trình ôxi hoá H 2 O nhờ năng lượng ánh sáng.

Ơ

Câu 13: Đáp án C

U Y

- Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Đ

Câu 14: Đáp án D

TR ẦN

H Ư

N

G

Nếu cặp NST Aa phân li bình thường ở giảm phân 1 thì sau giai đoạn này sẽ tạo ra 2 loại tế bào con, một loại mang NST A ở trạng thái kép và một loại mang NST a ở trạng thái kép. Khi vào giảm phân 2, nếu cả hai loại tế bào này đều phân li không bình thường thì sẽ tạo ra 3 giao tử : một loại mang 2 NST A ở trạng thái đơn (AA); một loại mang 2 NST a ở trạng thái đơn (aa) và một loại không mang NST nào của cặp NST đang xét. Vậy đáp án của câu hỏi này là: AA, aa, O. Câu 15: Đáp án B

10 00

B

- Biến động theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường. - Là kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể tăng hay giảm đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết: lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệnh, hay do hoạt động khai thác quá mức của con người.

Ó

A

Xét các phương án trên ta thấy

Í-

H

- A, C, D là những biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì.

ÁN

Câu 16: Đáp án D

-L

- B là biến động số lượng cá thể của quần thể có tính chất chu kì hàng năm.

Một tập hợp sinh vật được xem là một quần thể nếu thoả mãn : + Tập hợp cá thể cùng loài.

Đ

ÀN

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Hô hẩp bằng phổi.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- Hô hấp bằng mang.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ở động vật có 4 hình thức hô hấp chủ yếu đó là:

D

IỄ N

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau. Dựa vào những thông tin trên ta thấy A, B, C đều là quần thể sinh vật. Chỉ có D không phải là quần thể sinh vật vì chúng không sống trong cùng một không gian xác định. Câu 17: Đáp án B Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống trên Trái Đất, dương xỉ phát triển mạnh nhất vào kỉ Cacbon.

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 18: Đáp án D Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm 1, 2, 4. - Ý 3 là quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại chứ không phải được phát triển từ quan niệm của Đacuyn. Câu 19: Đáp án B

N

Trong quần thể có kích thước nhỏ, nhân tố tiến hóa làm biến đổi nhanh nhất tần số tương dối của các alen trong một gen nào đó là các yếu tố ngẫu nhiên.

H

Ơ

Câu 20: Đáp án B

N

Câu 21: Đáp án A

TR ẦN

H Ư

Mục đích của việc sử dụng xung điện trong quá trình chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận là làm dãn màng sinh chất để phân tử ADN tái tổ hợp dễ dàng chui vào trong tế bào nhận. Câu 22: Đáp án B - I, II, III là những phát biểu đúng

10 00

B

- IV sai vì trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phần tử mARN được dịch mã theo chiều 5'  3' . Câu 23: Đáp án B

A

- A loại vì con của cặp vợ chồng này đều bình thường

Í-

H

Ó

1 1 1 1 - B chọn vì X M X m  X m Y  X M X m : X M Y : X m X m : X m Y  X m Y  25% 4 4 4 4

ÁN

Câu 24: Đáp án A

-L

- C loại vì con của cặp vợ chồng này 100% bệnh máu khó đông Lai 2 cây cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục thu dược 1j 100% quả đỏ, tròn  đỏ, tròn là trội hoàn toàn so với vàng, bầu dục.

ÀN

Quy ước: A: đỏ >> a: vàng; B: tròn >> b: bầu dục

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

- D đúng, chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa quy định chiều hướng và nhịp độ tiến hóa nên nó là nhân tố tiến hóa có hướng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

- C đúng, vì yếu tố ngẫu nhiên xảy ra đột ngột, không theo một hướng xác định, do thiên tai hoặc dịch bệnh nên có thể thể loại alen có lợi ra khỏi quần thể.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- B sai vì đột biến có thể phát sinh những biến dị có lợi, có hại hoặc trung tính.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

- A đúng, đột biến tạo nguyên liệu sơ cấp, còn giao phối ngẫu nhiên tạo nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

IỄ N

Đ

F2 :  aa, B  9%   aa, bb   25%  9%  16%  40% ab  40% ab  50% ab  32% ab

D

 Hoán vị gen xảy ở một bên với tần số  50%  32%  .2  36% hoặc hoán vị gen xảy ra ở hai bên với

tần số  50%  40%  .2  20% Câu 25: Đáp án D

P : Aabb  aaBb  1Aa :1aa 1Bb :1bb   1AaBb :1Aabb :1aaBb :1aabb

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 kiểu hình : 1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng Câu 26: Đáp án D Hệ sinh thái nằm ở vùng Bắc cực là “Đồng rêu hàn đới” Câu 27: Đáp án D

N

Quan sát hình ảnh ta thấy cặp NST giới tính XY tăng thêm một chiếc X dẫn đến cặp NST giới tính trở thành XXY  đây là bộ NST của người bị hội chứng Claiphentơ.

H

Ơ

Câu 28: Đáp án B

G

Câu 29: Đáp án C

H Ư

N

- A không chọn vì “Tảo giáp nở hoa gây độc cho tôm, cá sống trong cùng một môi trường” là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm trong quần xã.

TR ẦN

- B, D không chọn vì đây là những mối quan hệ hỗ trợ nhau trong quần thể. - C chọn vì “các con cò cái trong đàn tranh giành nơi làm tổ” đây chính là ví dụ thể hiện mối quan hệ cạnh tranh trong quần thể.

10 00

B

Câu 30: Đáp án A

- Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Là tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường quanh sinh vật.

H

Ó

A

- Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Là mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác sống xung quanh, trong đó con người là nhân tố sinh thái có tác động rất lớn tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

-L

Câu 31: Đáp án A

Í-

Dựa vào những thông tin trên ta thấy “Động vật” thuộc nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh.

ÁN

Khi cho lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, hiện tượng di truyền trội không hoàn toàn sẽ cho đời F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình là 1 trội: 2 trung gian : 1 lặn Ví dụ

Đ

ÀN

P : AA  aa  F1 : Aa; F1  F1  F2 :1AA : 2Aa :1aa

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- D là phát biểu đúng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

- C là phát biểu đúng vì trong quan hệ kí sinh thì vật kí sinh sống nhờ trên cơ thể của vật chủ nên có kích thước nhỏ hơn cơ thể vật chủ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- B là phát biểu sai ví dụ ở những loài trăn, răn và cá Black Swallower có thể nuốt chửng con mồi lớn hơn chính nó.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

- A là phát biểu đúng

D

IỄ N

Câu 32: Đáp án C P : 0,36AA : 0,54Aa : 0,1aa , chọn lọc đào thải cá thể lặn nên ta viết lại cấu trúc di truyền của quần thể như sau : P : 0,36AA :, 054Aa hay

0,36 0,54 AA : Aa  0, 4AA : 0, 6Aa 0,36  0,54 0,36  0,54

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Tần số alen A là 0, 4 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0, 6  0, 7 2

Tần số alen a là: 1  0, 7  0,3

 Qua ngẫu phối quần thể đạt trạng thái cân bằng nên có cấu trúc di truyền là: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1  0, 49AA : 0, 42Aa : 0, 09aa

TR ẦN

- (1) đúng

- (2) sai vì nếu lấy rừng làm nương rẫy làm cây xanh bị chặt phá  giảm tài nguyên thiên nhiên.

10 00

B

- (3) đúng, tài nguyên tái sinh như : đất, nước, sinh vật... chúng có khả năng tái sinh khi con người sử dụng hợp lí, còn nếu con người sử dụng không hợp lý thì tài nguyên này không kịp tái sinh.

Ó

A

- (4) đúng, vì nếu gia tăng dân số quá nhiều dẫn đến sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, làm tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. Ngoài ra, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường giúp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của con người  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

H

Vậy những biện pháp góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên là (1), (3), (4).

Í-

Câu 35: Đáp án C

-L

Nhận thấy cặp NST Dd  dd giống nhau ở tất cả các phương án, nên ta chỉ xét cặp NST còn lại AB AB AB AB ab  1 :2 :1  kiểu hình 3 : 1  loại A ab ab AB ab ab

- Xét B:

Ab aB Ab Ab aB aB  1 :1 :1 :1  kiểu hình 1 : 1  loại B aB ab ab ab aB ab

TO

ÁN

- Xét A:

Đ

Ab aB Ab Ab aB ab  1 :1 :1 :1  kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1  chọn C ab ab aB ab ab ab

- Xét D:

AB aB AB Ab aB ab  1 :1 :1 :1  kiểu hình 2 : 1 : 1  loại D ab ab aB ab ab ab

D

IỄ N

- Xét C:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Để phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên ta xét các ý sau:

N

Câu 34: Đáp án C

G

Đ

ẠO

* Lưu ý : Cặp NST X A X a không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo giao tử là X A X a , O. Nên với bài này ta có thể chọn ngay được phương án đúng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

F1: X A X a X a , X A X a Y, Xa O, OY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

GP: X A X a , O X a , Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

P: X A X a  X a Y (cặp NST của con cái không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, giảm phân của con đực diễn ra bình thường

Ơ

N

Câu 33: Đáp án D

Câu 36: Đáp án D P : 0,5 AA : 0,5 Aa  1

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- I đúng, quần thể tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp tử tăng lên và tỉ lệ dị hợp tử giảm đi qua các thế hệ. - II đúng 1

1 1   2 Tỉ lệ kiểu gen AA ở F1 là: 0,5    .0,5  62,5% 2

N

- III sai vì quần thể tự thụ phấn nên không đạt trạng thái cân bằng di truyền.

H

Ơ

- IV đúng 3

TR ẦN

Khi giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần chủng được F1 có 100% cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỷ lệ : 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng  tính trạng màu hoa chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen kiểu bổ sung  I đúng

B

Quy ước 2 cặp alen quy định màu hoa là A, a và B, b. Ta có sơ đồ lai: AaBb AB, Ab, aB, ab

A

G F1 : AB, Ab, aB, aB

10 00

F1 :AaBb

H

Ó

F2 : 9 A  B  : 3A  bb : 3aaB  :1aabb

ÁN

-L

Í-

Cây hoa trắng ở F2 (1AAbb, laaBB, laabb, 2Aabb, 2aaBb) sẽ tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ : 3 2 2 ab : Ab : aB . 7 7 7

TO

2 2 3 2 2  3 Cho các cây hoa trắng giao phấn ngẫu nhiên :  ab : Ab : aB   ab : Ab : aB  7 7  7 7 7  7

Đ

- F3 có tỉ lệ cây hoa trắng thuần chủng là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Câu 37: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Đ

N

G

Vậy có 3 phát biêu đúng là I, II, IV

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

2

1 1   2 Tần số kiểu gen aa ở thế hệ F2 là: aa  0    .0,5  0,1875  18, 75% 2

TP

- V sai

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 Tần số kiểu gen Aa ở thế hệ F3 là: Aa    .0,5  0, 0625  6, 25% 2

D

IỄ N

3 3 2 2 2 2 aabb  AAbb  aaBB  aB. ab  AB. Ab  aB. aB  34, 69%  II sai 7 7 7 7 7 7

- III đúng, 4 kiểu gen quy định hoa đỏ là: AABB, AABb, AaBB, AaBb - Khi cho các cây hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên, số cây hoa đỏ (AaBb) ở F3 chiếm tỉ lệ:

2 2 . .2  16,33%  IV đúng 7 7

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy có 3 phát biểu đúng Câu 38: Đáp án C Chuỗi thức ăn ở lưới thức ăn trên là: - 1. A  B  C  D  E - 2. A  F  D  E

Ơ

N

- 3. A  F  E

U Y

- II đúng vì loài A và loài E tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

N

G

Đ

- III đúng vì D thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 khi D nằm trong chuỗi thức ăn “ A  F  D  E ”, D thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 khi D nằm trong chuỗi thức ăn “ A  B  C  D  E ”.

H Ư

- IV đúng, vì F tham gia vào 4 chuỗi thức ăn, còn G chỉ tham gia vào 3 chuỗi thức ăn.

TR ẦN

Vậy có 3 phát biểu đúng Câu 39: Đáp án C

B

A : bình thường >> a: bệnh N

10 00

B : bình thường >> b : bệnh M

- (2), (6) bị bệnh M nên đều có kiểu gen là X Ab Y

H

Ó

A

- (9) chị bệnh N nên kiểu gen của (9) là: X aB Y  (5) cho giao tử XaB và (5) nhận 1 giao tử X Ab từ (2)  Kiểu gen của (5) là X Ab XaB  I đúng

-L

Í-

- (4) và (8) không bị cả 2 bệnh nên kiểu gen của (4) và (8) đểu là XABY

ÁN

- II đúng vì kiểu gen của (6) là XAbY  (6) nhận giao tử XAb từ (3)  (7) có thê có giao tử XAb  (10) cũng có thể nhận giao tử XAb hay (10) có thể mang alen b.

TO

- III đúng vì xác định được tối đa kiểu gen của 6 người trong các gia đình trên là: (2); (4); (5); (6); (8); (9).

Đ

- IV đúng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Có 6 chuỗi thức ăn  I sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- 6. A  G  H  I  E

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- 5. A  G  F  E

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- 4. A  G  F  D  E

D

IỄ N

Sơ đồ lai của (5) và (6) là: XAbXaB  XAbY  nếu có trao đổi chéo xảy ra thì có loại giao tử XAB của (5) kết hợp với giao tử Y của (6)  con trai có thể không bị bệnh N và M. -V sai vì

XAbXaB  XAbY

Ta có sơ đồ lai (5) kết hợp với (6) là: X Ab  X aB  0, 4

X Ab  Y  0,5

X AB  X ab  0,1

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 Xác suất sinh con thứ hai là con gái không bị bệnh N và M của cặp vợ chồng (5) và (6) là

X

aB

X Ab  X AB X Ab   0, 4.0,5  0,1.0,5  0, 25  25%

Vậy có 4 phát biểu đúng Câu 40: Đáp án A

N

Xét sự di truyền riêng của từng cặp tính trạng ta có

H N H Ư

ab  40% ab  40% ab  tần số hoán vị gen đã xảy ra ở hai giới là f   50%  40%  .2  20%  ab

TR ẦN

Mà 16%

G

  aa, B  A, bb  0, 25  0,16  0, 09  9% 

Đ

  A, B    0,33: 0,5  0, 66   aa, bb   0, 66  0,5  0,16

II đúng

B

- Số cá thể cái dị hợp về 3 cặp gen F1 là A  B  X D X d  0,33.0, 25  8, 25%  III đúng

10 00

- Số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng F1 là: A  bbD   aaB  D  A  B  dd 

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng

A

 0, 09.0, 75  0, 09.0, 75  0, 66.0, 25   0,3  30%  IV đúng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Số cá thể cái có kiểu hình trội cả về 3 tính trạng là  A; B   X D X   33%  0,33

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

 Số kiểu gen tối đa ở F1 là: 4.10  40 kiểu gen  I sai

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

U Y

AB AB   2 căp gen dị hợp trên cùng nằm trên một cặp NST lai với nhau cho 10 kiểu gen ab ab

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

Ơ

1 1 1 1 - XD Xd  XD Y  X D X D : X D Y : X DX d : X d Y 4 4 4 4

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 06 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

.Q

Đ

C. Mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

N

G

D. Mọi dạng sống trên Trái Đất đều có chung bộ mã di truyền.

B. AaBB x AABB.

C. Aabb x AaBb.

TR ẦN

A. AABB x AaBB.

H Ư

Câu 3: Trong các phép lai dưới đây, phép lai cho số kiểu gen và kiểu hình ít nhất là D. AABB x AABb.

B. 0,3

C. 0,5

10 00

A. 0,2

B

Câu 4: Một quần thể có thành phấn kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu? D. 0,8

Câu 5: Người mắc hội chứng nào dưới đây thuộc thể một nhiễm? B. Hội chứng Đao

Ó

A

A. Hội chứng Patau

D. Hội chứng Tơcnơ

H

C. Hội chứng siêu nữ

B. Tĩnh mạch

ÁN

A. Mao mạch

-L

Í-

Câu 6: Trong hệ mạch máu của động vật bậc cao, máu chảy nhanh nhất ở loại mạch nào?

C. Động mạch

D. Đều chảy như nhau ở tất cả các loại mạch

Câu 7: Tiêu hóa là quá trình

ÀN

A. làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực đều có bộ ba mở đầu (thuộc vùng mã hoá) là AUG.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

A. Mã di truyền là mã bộ ba, được đọc liên tục bắt đầu từ một điểm xác định theo từng cụm gồm ba nuclêôtit.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào dưới đây là sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. AUU, UAU, GUA, UGG

H

C. UAA, UAU, GUA, UGA

N

B. AUU, UAA, AUG, UGG

U Y

A. UGA, UAG, AGG, GAU

Ơ

N

Câu 1: Nhóm nào dưới dây gồm những bộ ba mã hoá các axit amin?

Đ

B. tạo các chất dinh dưỡng và năng lượng.

D

IỄ N

C. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và năng lượng. D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Câu 8: Khi không có ánh sáng cây non mọc như thế nào? A. Mọc vống lên và có màu vàng úa.

B. Mọc bình thường và có màu xanh.

C. Mọc vống lên và có màu xanh.

D. Mọc bình thường và có màu vàng úa. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây nói về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở là sai ? A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình. B. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa đến các cơ quan nhanh. C. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao dổi khí và trao đổi chất của cơ thể. D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp và chảy chậm.

Ơ

N

Câu 10: Vai trò của quá trình khử NO 3 , và quá trình hình dỏng hóa NH3 là gì?

U Y

B. Cung cấp nguồn nitơ cho đất.

B. prôgestêron và FSH.

C. ơstrôgen và LH.

D. xitôkinin và ơstrôgen.

H Ư

N

G

A. FSH và LH.

TR ẦN

Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của vòng tuần hoàn kép so với vòng tuần hoàn đơn? A. Áp lực đầy máu lưu thông trong hệ mạch rất lớn, chảy nhanh, đi được xa.

10 00

B

B. Tăng hiệu qủa cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào. C. Thải nhanh các chất thải ra ngoài.

A

D. Có một vòng tuần hoàn, máu chảy dưới áp lực trung bình.

Í-

C. Auxin, êtilen.

-L

A. Auxin và gibêrelin.

H

Ó

Câu 13: Tác động sinh lí của nhóm hoocmôn nào dưới đây góp phần tạo quả không hạt? B. Auxin, xitôkinin. D. Gibêrelin, axit abxixic.

ÁN

Câu 14: Trong quá trình phát sinh phát triển của sự sống, người ta thấy có các sự kiện như sau: Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát. Đây là sự kiện của kỉ B. Kỉ Cacbon

C. Kỉ Silua

D. Kỉ Pe cmi

ÀN

A. Kỉ Tam điệp

Đ

Câu 15: Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ kí sinh?

IỄ N

A. Cây tầm gửi và cây thân gỗ.

D

C. Hải quỳ và cua.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Câu 11: Tuyến yên tiết ra nhiều loại hoocmôn, trong đó có 2 loại hoocmôn đóng vai trò quan trọng trong điều hoà sinh sản là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Ngăn chặn sự mất nitơ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Tạo nguyên liệu để các vi khuẩn cố định nitơ hoạt động.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Hình thành nên các hợp chất chứa nitơ trong cây.

B. Cá ép sống bám trên cá lớn và cá lớn. D. Chim mỏ đỏ và linh dương.

Câu 16: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở một cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193A và 6300G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen sau đột biến là: A. A  T  600; G  X  900.

B. A  T  900; G  X  600.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. A  T  599; G  X  900.

D. A  T  1050; G  X  450.

Câu 17: Cho các thành tựu sau dây, những thành tựu dược tạo ra từ ứng dụng của công nghệ gen? (1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người (2) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia

N

(3) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp  -carôten (tiền vitamin A) trong hạt

C. (1), (2), (3).

D. (2). (3, (4).

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A

H

Ó

Câu 19: Cho hình dưới đây, là hình ảnh chụp bộ NST bất thường của một người

Í-

Dựa vào hình ảnh trên em hãy cho biết, người mang bộ NST này

-L

A. mắc hội chứng Đao và đồng thời mắc cả hội chứng Siêu nữ.

ÁN

B. mắc hội chứng Siêu nữ và hội chứng Patau. C. mắc bệnh Đao và mắc hội chứng Etuôt.

ÀN

D. mắc bệnh Đao và đồng thời mắc cả hội chứng Tơcnơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 8.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. 7.

ẠO

B. 10.

TP

A. 9.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 18: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi lai 2 cây hoa đỏ tứ bội với nhau, đời con thu được 100% hoa đỏ. Nếu không phân biệt cây làm bố, làm mẹ thì kiểu gen của thế hệ P có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. (1), (3), (4).

H

A. (1), (2), (4)

Ơ

(4) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.

IỄ N

Đ

Câu 20: Một quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,3 AA : 0,4 Aa : 0,3 aa. Quần thể sẽ không bị thay đổi tần số alen trong trường hợp nào dưới đây?

D

A. 20 cá thể mang kiểu gen AA di cư khỏi quần thể.

B. 35 cá thể mang kiểu gen aa nhập cư đến quần thể. C. 20 cá thể mang kiểu gen Aa nhập cư đến quần thể. D. 52 cá thể mang kiểu gen aa di cư khỏi quần thể.

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 21: Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể? A. Di – nhập gen.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Giao tử 3n.

Ơ

C. Giao tử 4n.

U Y

A. Những chuột sống trên cùng một ruộng lúa.

.Q ẠO

D. Các cá thể cá sấu sống ở hai khu vực khác nhau.

A. Sâu ăn lá.

C. Chim sâu.

H Ư

B. Cáo.

N

G

Đ

Câu 24: Một chuỗi thức ăn gồm có các sinh vật: Sâu ăn lá; Cây xanh; Cáo; Chim sâu; Hổ. Đâu là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên? D. Hổ.

TR ẦN

Câu 25: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai? A. Khi không xảy ra đột biến thì các yếu tố ngẫu nhiên không thể làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần sổ alen của quần thể.

10 00

B

B. Một quần thể đang có kích thước lớn, nhưng do các yếu tố bất thường làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác với vốn gen của quần thể ban đầu.

H

Ó

A

C. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.

-L

Í-

D. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm sự đa dạng di truyền.

TO

ÁN

Câu 26: Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba? I. AaaBbDdEe.

II. ABbDdEe.

III. AaBBbDdEe.

IV. AaBbDdEe.

V. AaBbDdEEe.

VI. AaBbDddEe.

Đ

A. 5

B. 3

C. 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

C. Các cá thể thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. Các cá thể hươu, nai, sống cùng một khu rừng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 23: Trường hợp nào dưới đây được xem là một quần thể sinh vật?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Giao tử n.

H

A. Giao tử 2n.

N

Câu 22: Ở một tế bào sinh dục đực, sự không phân li của toàn bộ bộ NST trong lần giảm phân I của phân bào giảm nhiễm (giảm phân 2 diễn ra bình thường) sẽ tạo ra loại giao tử náo dưới đây?

D. 4

D

IỄ N

Câu 27: Khi một quần xã bị nhiễm thuốc trừ sâu, bậc dinh dưỡng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là: A. Sinh vật sản xuất, ví dụ các loài thực vật.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc một, ví dụ châu chấu. C. Sinh vật tiêu thụ bậc hai, ví dụ động vật ăn côn trùng. D. Các loài ăn thịt đầu bảng, ví dụ cá mập trắng. Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 28: Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là. A. Sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế. B. Sự cạnh tranh trong loài chủ chốt. C. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài trong quần xã. D. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế.

N Ơ

B. Phương pháp gây đột biến.

C. Phương pháp di truyến học phân tử

D. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh

Đ

A. 100% cây hoa màu vàng.

G

B. 75% cây hoa vàng : 25% cây hoa xanh.

D. trên cùng một cây có cả hoa vàng và hoa xanh.

H Ư

N

C. 100% cây hoa màu xanh.

TR ẦN

Câu 31: Có bao nhiêu phát biểu sau thể hiện quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại? (1) Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

10 00

B

(2) Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình qua đó làm phân hóa vốn gen của quần thể giao phối. (3) Những biến dị xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định mới có ý nghĩa trong tiến hóa.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Í-

H

A. 2.

Ó

A

(4) Chọn lọc tự nhiên và biến dị cá thể là nhân tố thúc đẩy quá trình tiến hóa.

Loài

ÁN

-L

Câu 32: Giả sử cho 4 loài của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có giới hạn sinh thái cụ thể như sau:

Giới hạn sinh thái

A

B

C

D

5, 6C  42C

5C  36C

2C  44C

0C  31, 4C

ÀN

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

kiểu hình thu được ở F2 là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 30: Ở hoa loa kèn, màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng là trội so với hoa xanh, lấy hạt phấn của hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1 . cho F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

A. Phương pháp nghiên cứu tế bào học.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 29: Phương pháp nào dưới đây không được dùng trong nghiên cứu di truyền người?

D

IỄ N

Đ

I. Loài C có vùng phân bố về nhiệt độ rộng nhất. II. Nếu các loài đang xét cùng sống trong một khu vực và nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1C thì chỉ có một loài có khả năng tồn tại. III. Trình tự vùng phân bố từ hẹp đến rộng về nhiệt độ của các loài trên theo thứ tự là: B  D  A  C IV. Tất cả các loài trên đều có khả năng tồn tại ở nhiệt độ 30C A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh. Cho hai dòng thuần chủng hạt vàng lai với hạt xanh được F1 , cho F1 lai phân tích thu được kết quả: A. 3 vàng : 1 xanh.

B. 75% vàng : 25% xanh.

C. 25% vàng : 75% xanh.

D. 50% vàng : 50% xanh.

C. 2%.

D. 4% hoắc 2%.

H

B. 4% hoặc 20%.

D. 2,5%.

H Ư

N

G

Câu 36: Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

TR ẦN

II. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. III. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

10 00

B

IV. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường. V. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. B. 4.

C. 3.

D. 2.

A

A. 5.

-L

Í-

H

Ó

Câu 37: Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái là: 0,1 AA: 0,6Aa: 0,3aa; ở giới đực là 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối thì thế hệ F1 . Dựa vào thông tin trên, trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

ÁN

(1) F1 có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 28%. (2) F1 có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 54%.

Đ

ÀN

(3) Tần số alen A  0,55 ; a  0, 45 .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 20%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

B. 45%.

Đ

A. 25%.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 35: Một loài côn trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cách dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn Ab D aB toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: X Y  X D X d , tạo ra F1 . Biết rằng không xảy ra aB ab đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, số cá thể cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ ở F1 chiếm tỉ lệ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 4%.

Ơ

N

Câu 34: Ở một loài động vật, khi lai 2 cơ thể dị hợp thân xám, cánh dài với nhau, thu được kiểu hình thân đen, cánh cụt tỉ lệ 1%, (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng thân xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt). Tần số hoán vị gen có thể là

IỄ N

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 18%.

D

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 0.

Câu 38: Ở một loài thực vật, chiều cao thân do ba cặp gen (A, a; B, b; C, c) quy định. Sự có mặt của mỗi alen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có chiều cao là 100 cm. Cho giao phấn giữa cây cao nhất với cây thấp nhất thu được F1 . Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1. Cây F1 có chiều cao trung bình là 130 cm. 2. Khi cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, xác suất thu được cây có chiều cao 120 cm ở đời F2 là

15 . 64

3. Khi cho cây mang kiểu gen Aabbcc giao phấn với cây F1 , xác suất thu được cây có chiều cao 140 cm 1 . 16

N

ở đời con là

D. 2.

Đ

được F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau :

G

Thỏ cái: 100% màu mắt và lông dạng hoang dại

H Ư

N

Thỏ đực : 45% màu mắt và lông dạng hoang dại : 45% mắt màu mơ và lông xám : 5% mắt hoang dại và lông xám : 5% mắt mơ và lông dạng hoang dại

TR ẦN

Có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Gen quy định tinh trạng mau mắt nằm trên giới tính

B

(2) Tần số hoán vị gen là 20%

10 00

(3) Gen quy định tính trạng dạng lông nằm trên NST thường

B. 3

Ó

A. 2

A

(4) Gen quy định tính trạng màu mắt và dạng lông nằm trên 2 NST C. 1

D. 4

TO

ÁN

-L

Í-

H

Câu 40: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: bệnh câm điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y quy định.)

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

Câu 39: Khi lai thỏ cái thuần chủng có màu mắt và lông dạng hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ và lông xám thu được F1 có 100% thỏ có màu mắt và lông dạng hoang dại. Cho F1 giao phối với nhau thu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3.

U Y

N

5 . 32

.Q

H

Ơ

4. Khi cho cây mang kiểu gen AABbCc giao phấn với cây F1 ., xác suất thu được cây có chiều cao 150 cm

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Biết rằng không còn ai trong gia đình có biểu hiện bệnh. Tính theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Xác định được chính xác kiểu gen của 5 người trong phả hệ. II. Xác suất để cặp vợ chồng (12) x (13) sinh ra người con mắc cả hai bệnh nêu trên

3 . 160

N

III. Có 4 người trong phả hệ biết chắc chắn có kiểu gen dị hợp về bệnh câm điếc bẩm sinh.

D. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3.

N

B. 2.

U Y

A. 1.

H

Ơ

IV. Xác suất để cặp vợ chồng (12) x (13) sinh ra người con bình thường cả hai bệnh nêu trên 74,375%.

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 06 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-D

6-C

7-D

8-A

11-A

12-D

13-A

14-B

15-A

16-C

17-C

18-C

19-A

20-C

21-A

22-A

23-C

24-C

25-A

26-D

27-D

ẠO

9-D

10-A

28-D

29-D

30-B

31-D

32-C

33-D

34-B

35-A

36-A

38-C

39-A

40-C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

N

U Y

2-D

.Q

1-D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 06 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

3 bộ ba không mã hoá axit amin là: UAA, UAG, UGA

Đ

- D sai vì hầu hết các loài sinh vật đều sử dụng chung bộ mã di truyền, ngoại trừ một vài ngoại lệ

G

Câu 3: Đáp án D

H Ư

N

Phép lai cho số kiểu gen và số kiểu hình ít nhất khi ở hai bên bố mẹ chứa nhiều cặp gen đồng hợp nhất. Vậy chỉ có phép lai “AABB x AABb” cho ít kiểu gen và ít kiểu hình nhất

0,32  0, 2 2

B

Tần số alen A của quần thể này là: A  0, 04 

TR ẦN

Câu 4: Đáp án A

10 00

Câu 5: Đáp án D

A

- Hội chứng Patau; hội chứng Đao và hội chứng siêu nữ đều thuộc thể ba  2n  1

H

Ó

- Hội chứng Tơcnơ thuộc thể một  2n  1 .

Í-

Câu 6: Đáp án C

ÁN

-L

Trong hệ mạch máu của động vật bậc cao, máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy nhanh nhất. Câu 7: Đáp án D

ÀN

Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- A, B, C đúng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 trong các nhóm đưa ra, nhóm gồm những bộ ba mã hoá các axit amin là: AUU, UAU, GUA.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án D

Đ

Câu 8: Đáp án A

D

IỄ N

Khi không có ánh sáng cây sẽ mọc vống lên để tìm nguồn sáng, đồng thời cây không có ánh sáng để quang hợp nên lá cây có màu vàng úa. Câu 9: Đáp án D - A, B, C là những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín.

- D là ưu điểm của hệ tuần hoàn hở.

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: Đáp án A Quá trình khử NO 3 và quá trình hình đồng hóa NH3 có vai trò hình thành nên các hợp chất chứa nitơ hoạt động. Câu 11: Đáp án A

N

Tuyến yên tiết ra nhiều loại hoocmôn, trong đó có 2 loại hoocmôn đóng vai trò quan trọng trong điều hoà sinh sản là FSH và LH của giống đực và con cái.

Ơ

Câu 12: Đáp án D

G

Đ

Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát đây là những sinh vật điển hình ở kỉ Cacbon.

H Ư

N

Câu 15: Đáp án A

- A đúng, cây tầm gửi sống trên cây gỗ và lấy chất dinh dưỡng từ thân cây gỗ đây là mối quan hệ kí sinh.

TR ẦN

- B sai là mối quan hệ hội sinh. - C sai, đây là mối quan hệ cộng sinh.

10 00

B

- D sai, đây là mối quan hệ hợp tác. Câu 16: Đáp án C

H

Ó

Adb  Tdb  4193:  23  1  599.

A

Số nuclêôtit loại A và G của gen đột biến là:

-L

Í-

G db  Xdb  6300 :  23  1  900.

ÁN

* Lưu ý: bài này áp dụng thức: Amoi truong cung cap   2 x  1 Agen ;

Gmoi truong cung cap   2 x  1 Ggen (x : là số lần tự nhân đôi của gen).

ÀN

Câu 17: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 14: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Tác động sinh lí của nhóm hoocmôn auxin và gibêrelin góp phần tạo quả không hạt.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Đáp án A

.Q

U Y

- D là đặc điểm của hệ tuần hoàn đơn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- A, B, C là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép

Đ

- (1), (2), (3) đây là ứng dụng của công gen.

D

IỄ N

- (4) “Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua” người ta dùng dung hợp tế bào trần của phương pháp công nghệ tế bào. Câu 18: Đáp án C A: đỏ >> a : hoa trắng

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cây tứ bội hoa đỏ có thể có kiểu gen : AAAA; AAAa; AAaa; Aaaa. Khi lai 2 cây hoa đỏ tứ bội với nhau, đời con thu được 100% hoa đỏ  ít nhất một bên bố hoặc mẹ phải cho toàn giao tử chứa ít nhất một alen trội (A)  kiểu gen của thế hệ P có thể là một trong 7 trường hợp: 2. AAAA x AAAa;

3. AAAA x AAaa;

4. AAAA x Aaaa;

5.AAAa x AAAa;

6. AAAa x AAaa;

7. AAAa x Aaaa.

N

l. AAAA x AAAA;

Ơ

Câu 19: Đáp án A

G

Đ

Vậy chỉ có trường hợp “20 cá thể mang kiểu gen Aa nhập cư đến quần thể” thì tần số alen của quần thể vẫn không thay đổi.

N

Câu 21: Đáp án A

TR ẦN

H Ư

- A đúng vì nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể và đồng thời làm thay đồi tần số alen của quần thể. - B sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể.

B

- C sai vì chọn lọc tự nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể.

10 00

- D sai vì giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đồi tần số alen của quần thể. Câu 22: Đáp án A

H

Ó

A

Nhiễm sắc thể 2n được nhân đôi thành 4n  nhưng lần phân bào I NST không phân li, giảm phân II bình thường nên sẽ cho giao tử giảm đi một nửa. Vậy giao tử tạo thành là 2n.

Í-

Câu 23: Đáp án C

-L

Một tập hợp sinh vật được xem là một quần thể nếu thoả mãn :

ÁN

+ Tập hợp cá thể cùng loài.

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định.

ÀN

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Quần thể sẽ không bị thay đổi tần số alen khi tỉ lệ kiểu gen đồng hợp luôn bằng nhau và không thay đổi.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 20: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vậy người mang bộ NST này mắc hội chứng Đao và đồng thời mắc cả hội chứng Siêu nữ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Nhìn vào hình ảnh trên ta nhận thấy, cặp NST giới tính có 3 chiếc X  người này bị hội chứng Siêu nữ (3X). Ngoài ra, bộ NST số 21 có 3 chiếc giống nhau  người này mắc hội chứng Đao

Đ

Xét các phương án đưa ra ta thấy

D

IỄ N

- A: không phải là một quần thể sinh vật vì “Những con chuột sống trên một ruộng lúa” có thể gồm nhiều loại chuột khác nhau. - B : không phải là một quần thể sinh vật vì “Hươu, nai” là những cá thể khác loài.

- C: “Các cá thể thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam” thoả mãn là quần thể sinh vật. - D : không phải là quần thể sinh vật vì các con cá sấu không sống trong cùng một không gian xác định. Câu 24: Đáp án C Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Chuỗi thức ăn có thể được thiết lập từ 4 loài sinh vật nêu trên là: Cây xanh  Sâu ăn lá  Chim sâu  Cáo  Hổ. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 tính từ sinh vật mở đầu chuỗi thức ăn. Vậy đáp án cho câu hỏi này là: chim sâu Câu 25: Đáp án A

Ơ

N

- A là phát biểu sai vì kể cả khi không có đột biến thì các yếu tố ngẫu nhiên vẫn làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

N

G

Đ

- Loài bị ảnh hưởng nhiều nhất là các loài ăn thịt đầu bảng, ví dụ cá mập trắng. Vì theo quy luật khuếch đại sinh học, các mắt xích càng về cuối trong chuỗi thức ăn càng tích tụ nhiều chất độc hại của các mắt xích phía trước.

H Ư

Câu 28: Đáp án D

Có 2 nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái:

TR ẦN

- Diễn thế sinh thái: là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường

10 00

B

- Nguyên nhân bên ngoài: do sự tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã như sự thay đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, núi lửa...

A

- Nguyên nhân bên trong: Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhóm loài ưu thế trong quần xã

H

Ó

Câu 29: Đáp án D

ÁN

F1 : xanh

-L

P: vàng x xanh (mẹ)

Í-

Gen trong tế bào chất:

F1 x F1 : xanh X xanh (mẹ)

ÀN

F2: xanh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 27: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Vậy những thể ba của bài là: I, III, V, VI

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thể ba có bộ NST  2n  1 :bộ NST của loài tăng thêm một chiếc ở một cặp NST nào đó

U Y

Câu 26: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- B, C, D là những phát biểu đúng.

Đ

Câu 30: Đáp án B

D

IỄ N

Vi lý do đạo đức và xã hội nên phương pháp gây đột biến không được sử dụng trong nghiên cứu di truyền người. Câu 31: Đáp án D - (1) đúng với quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại. - (2) sai vì theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại thì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình. Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- (3) sai vì theo quan điểm hiện đại thì những biến dị xuất hiện theo một hướng xác định (thường biến) thường không có ý nghĩa cho tiến hóa. - (4) sai vì khái niệm biến dị cá thể là của học thuyết tiến hoán của Đacuyn. Vậy chỉ có 1 phát biểu đưa ra là đúng Câu 32: Đáp án C

N

Dựa vào dữ kiện đề bài, ta nhận thấy khoảng giới hạn về nhiệt độ của loài A, B, C, D lần

Ơ

Giới hạn sinh thái

36, 4C

31C

42C

31, 4C

N

G

- III đúng (sắp xếp theo tăng dần về nhiệt độ)

TR ẦN

H Ư

- IV. đúng vì 30C nằm trong giới hạn sinh thái của tất cả các loài A, B, C, D nên cả 4 loài đều có khả năng tồn tại. Vậy có 3 phát biểu đúng Câu 33: Đáp án D

10 00

B

A : vàng; a : xanh Pt/c: AA x aa  F1 : Aa

Ó

A

F1 lai phân tích : Aa  aa  1Aa :1aa  50% vàng : 50% xanh

H

Câu 34: Đáp án B

-L

Í-

TH1: 1%  aa, bb   10% ab  10% ab  ab 10%  25%  f  20%

ÁN

TH2 : 1%  aa, bb   2% ab  50% ab  ab 2%  25%  f  4% Câu 35: Đáp án A

Đ

Ab aB 1 Ab 1 Ab 1 aB 1 aB   : : : aB ab 4 aB 4 ab 4 aB 4 ab

D

IỄ N

-

ÀN

A : thân xám >> a : thân đen; B : cánh dài >> b : cánh cụt; D : mắt đỏ >> d : mắt trắng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

- II sai vì nhiệt độ 5,1C nằm ngoài giới hạn sinh thái của loài A  khi nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1C thì có ba loài có khả năng tôgn tại  II sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- Nhìn vào bảng trên ta thấy loài C là có giới hạn sinh thái về nhiệt dộ rộng nhất nên loài C phân bố rộng nhất  I đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D

H

C

N

B

U Y

A

.Q

Loài

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

lượt là

1 1 1 1 - XD Y  XD Yd  XD XD : X D Xd : X DY : X d Y 4 4 4 4

 Số cá thể cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ ở F1 chiếm tỉ lệ  aaB  X D X   0,5.0,5  25% Câu 36: Đáp án A

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nhìn vào các hoạt động trên ta thấy cả 5 hoạt động đều góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Câu 37: Đáp án A Giới cái:  0,1AA : 0, 6Aa : 0,3aa    0, 4A : 0, 6a  Giới đực :  0, 49 AA : 0, 42 Aa : 0, 09aa    0, 7A : 0,3a 

TR ẦN

H Ư

- Khi giao phấn cây cao nhất (mang kiểu gen AABBCC) với cây thấp nhất (aabbcc), đời F1 mang kiểu gen dị hợp về ba cặp alen (AaBbCc)  Chiều cao của cây F1 là: 100  3.10  130 cm  1 đúng

B

- Cây có chiều cao 120 cm mang : 120  100  :10  2 alen trội

10 00

 Khi cho F1 giao phấn ngẫu nhiên : AaBbCc x AaBbCc

Ó

A

C62 15  Xác suất thu đươc cây có chiều cao 120 cm ở đời F2 là: 6   2 đúng 2 64

ÁN

-L

Í-

H

- Cho cây có kiểu gen Aabbcc giao phấn ngẫu nhiên với cây F1 ta có sơ đồ lai “AaBbCc x Aabbcc”  đời F1 luôn nhận hai alen lặn (b, c) từ cây mang kiểu gen Aabbcc  khi giao phấn cây mang kiểu gen C4 1 Aabbcc với cây F1 thì xác suất thu được cây có chiều cao 140 cm (mang 4 alen trội) là: 44   3 2 16 đúng

TO

- Khi cho cây mang kiểu gen AABbCc giao phấn với cây F1 ta có sơ đồ lai “AaBbCc x AABbCc”  đời F1 luôn nhận một alen trội (A) từ cây mang kiểu gen AABbCc nên khi cho cây mang kiểu gen AABbCc C54 5 giao phấn với cây F1, xác suất thu được cây có chiều cao 150cm (mang 5 alen trội) là: 5  4 2 32 đúng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

Câu 38: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ

Vậy có 3 kết luận đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y TP

0, 4  0, 7  0,55; tần số alen a a  1  0,55  0, 45  (3) đúng 2

ẠO

- Tần số alen A A 

.Q

- Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở F1 là: 100  28%  18%  54%  (2) đúng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn F1 chiếm tỉ lệ : 0, 6a.0,3a  18%  (4) đúng

N

- Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử F1 là: 0, 4A.0, 7A  0, 6a.0,3a  0, 28  0,18  46%  (1) sai

H

Ơ

N

P.  0, 4A : 0, 6a    0, 7A : 0,3a 

Vậy có 4 phát biểu đúng

Câu 39: Đáp án A Khi lai thỏ cái thuần chủng có màu mắt và lông dạng hoang dại với thỏ đực có mắt màu mơ và lông xám thu được F1 có 100% thỏ có màu mắt và lông dạng hoang dại  màu mắt và lông dạng hoang dại là trội so với màu mắt màu mơ và lông xám. Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Nhận thấy F2 tất cả các con cái đều có màu mắt và lông hoang dại, trong khi con đực có nhiều loại kiểu hình  Hai tính trạng này đều di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X  (1) đúng, (3) sai, (4) sai 55  2  20% (vì đề bài cho đực chiếm 100%, cái chiếm 100% nên ta 45  45  5  5 phải nhân thêm 2)  (2) đúng

Tần số hoán vị gen là 

Ơ

N

 có 2 kết luận đưa ra là đúng

U Y

ẠO

B: bình thường >> b : máu khó đông/X

TR ẦN

(3), (10) có kiểu gen là aa  (9); (13) có kiểu gen là Aa

H Ư

(7) có kiểu gen là aa  (1) và (2) đếu có kiểu gen là Aa

N

(3), (7), (10) bị bệnh câm điếc bẩm sinh nên có kiểu gen là aa

G

Đ

* Bệnh cảm điếc bẩm sinh

* Bệnh máu khó đông

10 00

B

(6) có kiểu gen là X b X b  (11) có kiểu gen là XB Xb

(1), (3), (5), (7), (8), (10), (12) nam bình thường nên có kiểu gen là XB Y

A

Vậy kết hợp cả hai bệnh thì những người biết kiểu gen là: (1), (3), (7), (10)  I sai

Í-

* Bệnh câm điếc bẩm sinh

H

Ó

- III đúng, có 4 người biết chắc chắn kiểu gen dị hợp về bệnh câm điếc bẩm sinh đó là “(1), (2), (9), (13).

ÁN

-L

2 1  1  2 - (1) và (2) đều có kiểu gen là Aa  (8) có kiểu gen là  AA : Aa  hay  A : a  3 3  3  3

TO

1  1 1  3 1  2 2 (8) x (9):  A : a  x  A : a    AA : Aa : aa  3  2 2  6 6  3 6

D

IỄ N

Đ

3  3  2 7  (12) có kiểu gen là (2AA : 3Aa) hay  AA : Aa  hay  A : a  5 10  5   10

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Quy ước gen A : bình thường >> a : câm điếc bẩm sinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Câu 40: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

* Lưu ý: tỉ lệ đực và cái luôn bằng 100%, nếu đề bài cho khác tỉ lệ này ta quy đổi về tỉ lệ 100%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

* Lưu ý: Khi có hoán vị gen ở các cặp gen nằm trên NST giới tính thì tần số hoán vị gen được tính dựa vào tỉ lệ kiểu hình của giới XY ở đời con.

3  1 1   17 3  7 (12) x (13):  A : a  x  A : a    A : aa  10   2 2   20 20   10

* Bệnh máu khó đông 1 1 1 1 (10) x (11): X B Y  X B X b  X B X B : X B X b : X B Y : X b Y 4 4 4 4

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 1 1  3   kiểu gen của (13):  X B X B : X B X b  hay  X B : X b  2 4  2  4 1  3 1 1 3 1 1  3 (12) x (13):  X B : Y    X B : X b   X B X B : X B X b : X B Y : X b Y 2  4 4  8 8 8 8 2

H

TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

----- HẾT -----

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q ẠO

TP

Vậy có 3 phát biểu đúng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Xác suất để cặp vợ chổng (12) x (13) sinh ra người con bình thường cả hai bệnh nêu trên  17 7   .   74,375%  IV đúng  20 8 

Ơ

N

- Xác suất để cặp vợ chồng (12) x (13) sinh ra người con mắc cả hai bệnh nêu trên là 3 1 3 aaX b Y  .   II đúng 20 8 160

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 07 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. Lai phân tích.

D. Lai cải tiến.

Ơ

B. Lai trở lại.

H

A. Lai thuận nghịch.

N

Câu 1: Phép lai nào dưới đây thường được sử dụng để xác định tần số hoán vị gen?

Đ

D. được dọc theo cụm nối tiếp không gối lên nhau.

A. Đột biến.

H Ư

N

G

Câu 3: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo quan niệm hiện đại, nhân tố tiến hoá nào được xem là cơ bản nhất? B. Giao phổi.

C. Di nhập gen.

D. Chọn lọc tự nhiên.

A. Đại Tân sinh.

TR ẦN

Câu 4: Đại địa chất nào còn được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát”? B. Đại Cổ sinh.

C. Đại Trung sinh.

D. Đại Thái cổ.

B.

AB AB  ab ab

A

Ab Ab  aB aB

C.

Ó

A.

10 00

B

Câu 5: Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST thường. Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen trội lặn hoàn toàn. Hỏi hoán vị gen không có ý nghĩa trong phép lai nào dưới đây? Ab AB  ab ab

D.

AB aB  ab aB

Í-

H

Câu 6: Để thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, người ta thường sử dụng loại hoocmôn nào? B. Gibêrelin

-L

A. Auxin

C. Xitôkinin

D. Êtilen

ÁN

Câu 7: Đột biến đa bội chẵn có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây? A. Trao đổi chéo không bình thường giữa các crômatit.

ÀN

B. Rối loạn trong phiên mã.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. mọi loài sinh vật đều dùng chung một bộ mã.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. một loại axit amin được mã hóa bởi nhiều bộ ba.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. một bộ ba chỉ mã hóa một loại axit amin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 2: Tính thoái hóa của mã di truyền biểu hiện ở

Đ

C. Không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào.

IỄ N

D. NST bị đứt do các tác nhân gây đột biến.

D

Câu 8: Ở người, hoocmôn GnRH có vai trò gì? A. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn FSH và LH. B. Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrôgen. C. Làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng.

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Kích thích quá trình chuyển hoá đường glucôzơ thành glicôgen. Câu 9: Hệ thống mạch máu không gồm thành phẩn nào sau dây? A. Động mạch

B. Mao mạch

C. Tĩnh mạch

D. Tim

Câu 10: Ở tim người, khi có kích thích với cường độ tới ngưỡng thi cơ tim có phản ứng như thế nào? B. Co tối đa

A. Co nhẹ

D. Dân tối đa

C. Không co

H

Ơ

N

Câu 11: Ở người, sự vận chuyển máu trong hệ mạch (từ dộng mạch qua mao mạch đến tĩnh mạch) chủ yếu là do

D. mạch máu

G

C. tim và mạch máu

N

B. hành não

H Ư

A. thụ quan áp lực ở mạch máu

Đ

Câu 12: Trong cơ chế duy trì huyết áp, bộ phận tiếp nhận là

TR ẦN

Câu 13: Một quần thể có tần số kiểu gen AA là 0,4, tần số kiểu gen aa là 0,3. Hãy tính tần số alen a của quần thể. B. a  0,35

A. a  0,3

C. a  0, 6

D. a  0, 45

B. Axit abxixic

D. Êtilen

A

Câu 15: Cảm ứng ở động vật là gì?

C. Auxin

10 00

A. . Xitôkinin

B

Câu 14: Loại hoocmôn nào dưới đây có vai trò thúc đẩy quả chóng chín và gây rụng lá?

H

Ó

A. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tổn tại và phát triển

-L

Í-

B. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng tránh xa một số tác nhân kích thích có trong môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tổn tại phát triển

ÁN

C. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các tác nhân kích thích có định hướng từ môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tổn tại phát triển

ÀN

D. Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích vô hướng từ môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tổn tại và phát triển.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

D. sự đàn hồi theo chu kì của các cơ ở thành mạch.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. sự ma sát của máu vào thành mạch.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. sự hỗ trợ của các van trong hệ mạch.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

A. sự chênh lệch huyết áp giữa động mạch và tĩnh mạch.

IỄ N

Đ

Câu 16: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng công nghệ tế bào?

D

A. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp  - carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt.

B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa. D. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt

Câu 17: Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. nhân đôi ADN

B. phiên mã

C. sau phiên mã

D. dịch mã

Câu 18: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thế lưỡng hội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là C. 2n  1

D. 3n

Ơ

N

Câu 19: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

H

A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ

U Y

N

B. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Tây Hồ

.Q

B. Kì giữa

C. Kì sau

10 00

A. Kì đầu

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 20: Hình ảnh dưới đây minh hoạ cho kì nào của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật?

D. Kì cuối

Câu 21: Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

H

Ó

A

A. Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và sự phân bố của các cá thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển

-L

Í-

B. Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể

ÁN

C. Cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao dẫn đến quần thể bị diệt vong D. Cạnh tranh cùng loài góp phần nâng cao khả năng sống sót và thích nghi của quần thể.

ÀN

Câu 22: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

Đ

A. Hội chứng Tơcnơ.

D. Hội chứng Claiphentơ.

D

IỄ N

C. Hội chứng Đao.

B. Hội chứng AIDS

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Tập hợp chim đang sống trong rừng Amazôn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc Phương

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 4n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 2n  1

Câu 23: Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào A. cạnh tranh cùng loài

B. cân bằng sinh học

C. khống chế sinh học

D. cân bằng quần thể

Câu 24: Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên? Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Rừng mưa nhiệt đới

B. Rừng trồng

C. Hồ nuôi cá

D. Đồng ruộng

Câu 25: Khi nói về chu trình sinh địa hoá và sinh quyển, những phát biểu nào dưới đây đúng? I. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monôxit (CO). II. Nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng lên đó là nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính.

Ơ

N

III. Trong thiên nhiên có khoảng 25 nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống.

C. II, III, IV

D. I, II, IV

.Q

ẠO

B. quy định chiều hướng tiến hoá

D. tạo ra biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá

G

Đ

C. làm thay đổi tần số các alen trong quần thể theo một hướng xác định.

TR ẦN

H Ư

Câu 27: Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I. Sử dụng tiết kiệm nguồn điện. II. Trồng cây gây rừng.

10 00

B

III. Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy B. 2

A

A. 1

C. 3

D. 4

-L

Í-

H

Ó

Câu 28: . Quần thể (1) có tần số alen A  0, 2 ; a  0,8 ; quần thể (2) có 1500 cá thể và tần số alen A  0,5 ; a  0,5 . Khi cho 500 cá thể thuộc quần thể (1) xác nhập vào quần thể (2) thì thu được quần thể mới (3). Tần số alen A và a quần thể (3) lần lượt là B. A  0, 425; a  0,575.

C. A  0,575; a  0, 425.

D. A  0, 65; a  0,35.

TO

ÁN

A. A  0,35; a  0, 65.

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 29: Ở ruồi giấm, khi lai 2 cơ thể dị hợp thân xám, cánh dài với nhau, thu được kiểu hình thân đen, cánh cụt tỉ lệ 1%, (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng thân xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt). Tần số hoán vị gen có thể là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

A. tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 26: Theo quan niệm hiện đại, một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. I, III, IV.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. I, II, III

U Y

N

H

IV. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối, như muối amôn ( NH4 ) và nitrat ( NO 3 ).

D

A. 4%

B. 4% hoặc 20%

C. 2%

D. 4% hoặc 2%

Câu 30: Tính theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây luôn cho đời con đồng tính? A.

AD AD BD  bb AD ad

B.

AD ad bb  bb AD ad

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn C.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AD Ad Bb  BB AD aD

D.

aD Ad Bb  BB aD Ad

Câu 31: Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai? A. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã sinh vật. B. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra ở cả hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

Ơ

N

C. Diễn thế thứ sinh luôn dẫn đến hình thành quấn xã ổn định.

G

III. Đối tượng tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là quần thể.

H Ư

B. I, III.

C. III, IV.

D. II, IV.

TR ẦN

A. I, II.

N

IV. Chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hoá có hướng.

Câu 33: Cho các phép lai sau

2. AaBbDd x AaBbDd

3. aabbDd x AaBbDD

4. Aabbdd x AaBbDd

5. AaBbDD x AABBDd

6. AaBbDd x aabbdd

10 00

B

1.AaBbDd x aaBbDD

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai để đời con có tỉ lệ dị hợp về cả ba cặp gen là 12,5%? B. 4

C. 6

D. 5

A

A. 3

A. 3,125%

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 34: Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do hai cặp gen (A, a; B, b) cùng quy định. Khi trong kiểu gen có đồng thời cả hai loại alen trội A và B cho lông nâu; khi trong kiểu gen chỉ có một loại alen trội (A hoặc B) hoặc không có alen trội nào cho lông trắng. Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x aaBbDd, cho đời con có số con lông nâu, chân cao chiếm tỉ lệ B. 28,125%

C. 42,1875%

D. 9,375%

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 35: Do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axit amin thứ 12 trong chuỗi pôlipeptit do gen điều khiển tổng hợp. Biết gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hiđrô. Khi gen đột biến nhân đôi 5 lần liên tiếp thì số nuclêôtit mỗi loại do môi trường nội bào cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen chưa bị đột biến?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

II. Khi mâu thuẫn nảy sinh giữa lợi ích cá thể và quần thể thì chọn lọc tự nhiên thường hướng tới sự bảo tồn quần thể hơn là cá thể.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

I. Chọn lọc tự nhiên tác động gián tiếp lên kiểu hình và trực tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 32: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, những phát biểu dưới đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường

A. A  T  64; G  X  32.

B. A  T  62; G  X  31.

C. A  T  31; G  X  62.

D. A  T  2; G  X  1.

Câu 36: Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có số người bị bệnh bạch tạng chiếm tỉ lệ 1%. Trong quần thể đang xét, một cặp vợ chồng bình thường dự tính sinh 2 người con. Xác suất sinh ra 2 người con bình thường của cặp vợ chồng này là Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 98,55%

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 1,86%

C. 99,17%

D. 28,93%

Câu 37: . Ở một loài thú, khi cho con ruồi cái mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt trắng thuần chủng thu được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F2. Biết rằng không có đột biết xảy ra. Tính theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

Ơ

N

II. Các cặp gen quy định màu mắt liên kết hoàn toàn.

H Ư

N

G

I. F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

2 . 3

TR ẦN

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

A

B. 3

C.2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A. 4

10 00

B

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa 10 hồng chiếm tỉ lệ 27

D

IỄ N

Đ

D. 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

TP

Câu 38: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hống (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3

.Q

B. 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1

U Y

IV. Lấy ngẫu nhiên ba cá thể ở F2, xác suất để thu được hai cá thể mắt đỏ là 10,77%

N

H

III. F2 có tỉ lệ kiểu hình 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: Cho một lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng như sau Có bao phát biểu dưới đây là đúng về lưới thức ăn trên? I. Sinh vật sản xuất trong lưới thức ăn này là cây xanh (cây dẻ; cây thông) II. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là: sóc; xén tóc III. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là: thằn lằn, chim gõ kiến

Ơ

C. 4

D. 1

B. Xác suất người số 6 mang kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen là 50%

Ó

A

C. Người số 1 không mang alen quy định bệnh M

--- HẾT ---

TO

ÁN

-L

Í-

H

D. Xác xuất sinh con thứ nhất là con gái và chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là 1/12.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

A. Có 3 người không xác định được kiểu gen về bệnh M

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

B

Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 40: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyến 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. 3

H

A. 2

N

IV. Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhát là: trăn, diều hâu

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 07 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-C

5-A

6-B

7-C

8-A

11-A

12-A

13-D

14-D

15-A

16-B

17-B

18-D

19-B

20-D

21-C

22-A

23-C

24-A

25-C

26-D

27-D

ẠO

9-D

10-B

28-B

29-A

30-B

31-C

32-D

33-C

34-B

35-B

36-A

38-A

39-C

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

N

U Y

2-B

.Q

1-C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 07 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Để xác định tần số hoán vị gen người ta thường sử dụng phép lai phân tích.

.Q

Câu 4: Đáp án C

H Ư

N

Đại địa chất được gọi là “Kỉ nguyên của bò sát” là đại Trung sinh.

G

Đ

Theo quan niệm hiện đại thì nhân tố tiến hoá cơ bản nhất là chọn lọc tự nhiên.

Câu 5: Đáp án A

10 00

B

TR ẦN

Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái. Ta lại có trong phép lai giữa hai cơ thể dị hợp về hai cặp alen và một bên bố hoặc mẹ mang kiểu gen dị hợp chéo và liên kết gen hoàn toàn thì dù hoán vị gen xảy ra với tần số bao nhiêu, đời con vẫn có kiểu hình : 1 trội-lặn : 2 trội-trội: 1 lặn-trội. Vậy chỉ phép lai Ab Ab là thoả mãn  aB aB Câu 6: Đáp án B

Ó

A

Để thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, người ta thường sử dụng loại hoocmôn gibêrelin.

H

Câu 7: Đáp án C

-L

Í-

- A, D sai vì là nguyên nhân dẫn đến đột biến cấu trúc NST.

ÁN

- B sai vì đây là nguyên nhân dẫn đến đột biến gen. - C đúng, không hình thành thoi vô sắc làm NST nhân đôi mà không phân li  hình thành đa bội chẵn. Câu 8: Đáp án A

ÀN

Ở người, hoocmôn GnRH có vai trò kích thích tuyến yên tiết hoocmôn FSH và LH

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Tính thoái hóa của mã di truyền tức là nhiêu bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án C

Đ

Câu 9: Đáp án D

D

IỄ N

Hệ thống mạch máu bao gồm : động mạch, tĩnh mạch, mao mạch

Tim không thuộc hệ thống mạch máu Câu 10: Đáp án B Ở tim người, khi có kích thích với cường độ tới ngưỡng thì cơ tim co tối đa.

Câu 11: Đáp án A Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ở người, sự vận chuyển máu trong hệ mạch (từ dòng mạch qua mao mạch đến tĩnh mạch) chủ yếu là do sự chênh lệch huyết áp giữa động mạch và tĩnh mạch. Câu 12: Đáp án A Trong cơ chế duy trì huyết áp, bộ phận tiếp nhận là thụ quan áp lực ở mạch máu. Câu 13: Đáp án D

Đ

- Hoocmôn axit abxixic liên quan đến chín và ngủ của hạt.

H Ư

N

- Hoocmôn êtilen có vai trò thúc đẩy quả chóng chín và gây rụng lá.

G

- Hoocmôn auxin kích thích sự nảy mẩm của hạt, của chồi, kích thích sự ra rễ phụ.

Câu 15: Đáp án A

TR ẦN

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

B

Câu 16: Đáp án B

10 00

A, C, D sai vì  đây là thành tựu của ứng dụng công nghệ gen.

Ó

A

B đúng  Đây là thành tựu của nuôi cấy hạt phấn ở thực vật (một thành tựu của công nghệ tế bào đối với thực vật).

H

Câu 17: Đáp án B

Câu 18: Đáp án D

-L

Í-

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã.

ÁN

Lưỡng bộ là 2n  tam bội là 3n Câu 19: Đáp án B

ÀN

Tập hợp sinh vật được gọi là quần thể khi thoả mãn :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Hoocmôn xitôkinin có tác dụng gây ra sự phần chia tế bào.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 14: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

y  0,3  0,5.0,3  0, 45 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Theo bài ra, ta lại có x  0, 4; z  0,3  y  0,3  q  z 

N

H

Ơ

y 2

U Y

q z

N

Trong quần thể có cấu trúc di truyền là: x AA : y Aa : z aa  x  y  z  1 . Gọi q là tần số alen a, ta có:

Đ

+ Tập hợp cá thể cùng loài.

D

IỄ N

+ Sống trong khoảng khòng gian xác định, thời gian xác định.

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau. - A, C, D sai, vì những tập hợp này có thể gồm nhiều loài khác nhau - B đúng, vì tập hợp cá chép đang sống ở Hồ Tây hội tụ đủ các yếu tố của một quần thể như (cùng loài, không gian, thời gian, giao phối).

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 20: Đáp án D Quan sát hình ảnh ta thấy 1 tế bào chuẩn bị tách thành 2 tế bào con  đây thuộc kì cuối cùa quá trình nguyên phân. Câu 21: Đáp án C

N

- A, B, D là những phát biểu đúng vế cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh đảm bảo sự tổn tại và phát triển của các quần thể sinh vật.

H

Ơ

- C là phát biểu sai vì không phải cứ cạnh tranh là dẫn đến diệt vong mà một số cá thể có thể di cư đi nơi khác.

Đ

Câu 23: Đáp án C

Câu 24: Đáp án A

TR ẦN

- A chọn vì “Rừng mưa nhiệt đới” là hệ sinh thái tự nhiên

H Ư

N

G

Ong mắt đỏ tiêu diệt sâu đục thân đây chính là hiện tượng số lượng các thể của quần thể bị kìm hãm ở mức độ nhất định  hiện tượng khống chế sinh học

- B, C, D loại vì đây là những hệ sinh thái nhân tạo

B

Câu 25: Đáp án C

- II, III, IV là những phát biểu đúng.

Ó

A

Câu 26: Đáp án D

10 00

- I là phát biểu sai vì cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon diôxit ( CO 2 ).

Í-

H

- A, C sai vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quẩn thể  không tạo ra alen mới.

-L

- B sai vì giao phối ngẫu nhiên không quy định chiều hướng tiến hoá, mà chọn lọc tự nhiên mới là nhân tố quy định chiếu hướng tiến hoá.

ÁN

- D đúng, vì giao phối ngẫu nhiên tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá. Câu 27: Đáp án D

Đ

ÀN

Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa thoả mãn các nhu cần hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ sau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- D loại vì “Hội chứng Claiphentơ” chỉ xuất hiện ở nam giới.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- B, C loại vì “Hội chứng AIDS” và “Hội chứng Đao” xuất hiện cả ở hai giới.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Hội chứng chỉ xuất hiện ở nữ là “Hội chứng Tơcnơ”  A chọn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 22: Đáp án A

IỄ N

Vậy các hoạt động I, II, III, IV đều góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

D

Câu 28: Đáp án B Tần số alen A của quần thể (3) là

0, 2  500 0,5 1500   0, 425 500  1500 500  1500

Tần số alen a của quần thể (3) là: 1  0, 425  0,575 Câu 29: Đáp án A Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái, con đực liên kết gen hoàn toàn nên ta có :

1%  aa, bb   2% ab  50% ab  ab 2%  25%  f  4% Câu 30: Đáp án B

Ơ

N

Vì đề bài không đề cập đến quy luật di truyền của các cặp gen nên để đời con luôn có kiểu hình đồng tính thì bố mẹ phải thuần chủng về tất cả các cặp gen quy định các cặp tính trạng (đời con đồng nhất về kiểu AD ad gen và kiểu hình)  trong các phép lai đưa ra, phép lai thoả mãn yêu cầu đề bài là " bb  bb" . AD ad

N

G

- I sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi thành phần kiểu gen, tần số alen của quần thể.

H Ư

- II đúng

TR ẦN

- III sai vì đối tượng tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là cá thể

- IV đúng vì khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định  chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hoá có hướng

10 00

B

Câu 33: Đáp án C

Ó

A

1 1 1 Ta nhận thấy để đời con có tỉ lệ dị hợp vẽ cả ba cặp gen là AaBbDd  12,5%  . . 2 2 2

H

Xét kiểu gen nào cho đời con tỉ lệ dị hợp về 3 cặp tính trạng trong đó mỗi cặp tính trạng bằng

-L

Í-

mãn đề bài.

ÁN

Nhận thấy cả 6 phép lai đều thoả mãn. Câu 34: Đáp án B

A-B- : lông nâul (A-bb, aaB-, aabb) : lông trắng

ÀN

D: chân cao >> d: chân thấp

1 đều thoả 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 32: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

- C là phát biểu sai vì trong điều kiện thuận lợi và quá trình biến đổi lâu dài điện thế thứ sinh có thể hình thành nên quần xã tương đổi ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xa bị suy thoái.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- A, B, D là những phát biểu đúng

U Y

Chú ý những phương án có từ “chỉ" hoặc “luôn thường lù những phương án sai.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 31: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

P : AaBbDd  aaBbDd

1 1 - Aa  aa  Aa : aa 2 2 3 1 - Bb  Bb  B : bb 4 4

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3 1 - Dd  Dd  D : dd 4 4 1 3 3  Con lông nấu, chân cao  A  B  D    . .  28,125% 2 4 4

Ơ

- Một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axit amin thứ 12 trong chuỗi pôlipeptit  mất 3 cặp nuclêôtit.

N

Câu 35: Đáp án B

G

Alen A : da bình thường >> alen a : bệnh bạch tạng.

H Ư

N

Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền có số người bị bệnh bạch tạng chiếm ti lệ 1%

TR ẦN

 Theo định luật Hacđi - Vanbec, tần số alen a là: 1%  0,1  tần số alen A là: 1  0,1  9  Quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. - Trong quần thể, một cặp vợ chồng bình thường dự tính sinh 2 người con.

10 00

B

0,18   + Xác suất sinh ra 2 người bị bệnh của cặp vợ chồng này là:    0,81  0,18 

2

1 .  4

2

+ Xác suất sinh ra 2 người con, trong đó có 1 người con bị bệnh, một người con bình thường của cặp vợ

A

2

Í-

H

Ó

 0,18  1 3 chồng này là:   . . .2  0,81  0,18  4 4

2

2

2

477  1   0,18  1 3 .    . . .2   98,55%  484  4   0,81  0,18  4 4

ÁN

 0,18  1    0,81  0,18 

-L

 Xác suất sinh ra hai người con bình thường của một cặp vợ chồng bình thường là:

ÀN

Câu 37: Đáp án B

- Pt /c : ruồi cái mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt trắng thuần chủng thu được F, đồng loạt mắt đỏ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Quy ước

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 36: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- Gen đột biến nhân đôi 5 lần liên tiếp thì số nuclêôtit mỗi loại do môi trường nội bào cung cấp giảm đi: A  T  2   25  1  62; G  X  1  25  1  31 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

- Gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hiđrô nên gen dột biến mất đi 2 cặp A – T và 1 cặp G – X.

IỄ N

Đ

 tính trạng mắt đỏ là trội so với mắt trắng.

D

- F1 lai phân tích ta có tỉ lệ: đỏ/trắng  25% : 75%  1: 3  Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật

tương tác bổ sung  I đúng - Nhận thấy con cái chỉ có mắt đỏ, trong khi con đực có cả mắt đỏ và mắt trắng  tính trạng phân bố không đều ở hai giới, gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X. Quy ước : A-B-: đỏ; (A-bb, aaB-, aabb): trắng

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vì hai cặp gen tương tác bổ sung nên một cặp gen nằm trên NST giới tính X, một cặp gen nằm trên cặp NST thường (Aa hoặc Bb nằm trên NST giới tính X đều cho kết quả đúng)  II sai  P : X A X A BB  X a Ybb  F1 : X A X a Bb : X A YBb Cho F1 giao phối ngẫu nhiên ta có sơ đồ lai: F1 : X A Xa Bb  X A YBb   X A X a  X A Y   Bb  Bb 

Ơ H ẠO G

Đ

Vậy có 2 phát biểu đúng

N

Câu 38: Đáp án A

H Ư

F2 phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng  9 cây hoa đỏ : 6

TR ẦN

cây hoa hống : 1 cây hoa trắng  Số tổ hợp giao tử của F2 là 9  6  1  16  4  4  F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) quy định màu hoa đỏ.

10 00

9 (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb): đỏ

B

F1  F1 ta có sơ đồ lai như sau : AaBb x AaBb  F2:

A

3 (lAAbb : 2Aabb): hồng

Ó

3 (laaBB : 2aaBb): hồng

Í-

H

1 aabb: trắng

-L

- F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ là: AABB; AaBB; AABb; AaBb  I đúng

ÁN

- Có 6 cây hoa hồng ở F2 trong đó có 4 cây dị hợp  trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu 4 2 gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ   II đúng 6 3

Đ

ÀN

- Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, ta có sơ đồ lai như sau : (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb) x aabb

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

9  7 C . .    32, 2%  IV sai 16  16  2 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- Lấy ngẫu nhiên ba cá thể ở F2 , xác suất để thu được hai cá thể mắt trắng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

7 9 mắt đỏ : mắt trắng  III đúng 16 16

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Kiểu hình :

N

2 1   1 A A 1 A 1 A a 1 a  1  X X : X Y : X X : X Y  BB : Bb : bb  4 4 4 4 4  4  4

D

IỄ N

2 2 1  1 4 GP :  AB : Ab : aB : ab   ab 9 9 9  9 9

F3:

4 2 2 1 AaBb : Aabb : aaBb : aabb 9 9 9 9

Tỉ lệ kiểu hình F3: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng  III đúng - Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2 Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

F2: (1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb) x (lAAbb : 2Aabb : laaBB : 2aaBb) 2 2 1  1 1 1  4 Gp:  AB : Ab : aB : ab    Ab : aB : ab  9 9 9  3 3 3  9

Số cây hoa hồng  A  bb  aaB   ở F3 chiếm tỉ lệ là:

Ơ U Y

Câu 39: Đáp án C

Đ

- IV đúng

G

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng

H Ư

N

Câu 40: Đáp án D

TR ẦN

Nhìn vào phả hệ ta thấy (6), (7) bình thường sinh dược (11) bị bệnh P  bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định Quy ước gen:

B

A : bình thường >> a : bệnh P

10 00

B : bình thường >> b : bệnh M * Xét bệnh M

H

Ó

A

- (1) bình thường  sinh ra con trai (5) bị bệnh  bệnh M là do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

-L

Í-

(4), (5), (7) bị bệnh M nên có kiểu gen là XbY; (11) có kiểu gen là X b X b  (6) có kiểu gen là XBXb

ÁN

(2), (9), (10), (12) bình thường nên có kiểu gen là XBY

TO

(5) có kiểu gen là XbY  kiểu gen của (1) làXBXb (4) có kiểu gen là XbY  kiểu gen của (8) là XBXb

D

IỄ N

Đ

1 1 1  3   kiểu gen của (13) là:  X B X B : X B X b  hay  X B : X b  2 4  2  4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- III đúng thằn lằn và chim gõ kiến đều ăn xén tóc.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- II đúng vì sóc ăn quả dẻ, xén tóc ăn nón thông.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- I đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Vậy cả 4 phát biểu trên đều đúng

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 10  IV đúng AB. Ab  AB. ab  aB. aB  aB. ab  aB. Ab  aB. aB  9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 27

Vậy những người biết kiểu gen về bệnh M là: (1),(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) Vậy có 3 người chưa xác định được kiểu gen là: (3), (13), (14)  A sai - B sai vì người số 6 mang kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen với xác suất là 100% - C sai vì (5) bị bệnh nên nhận giao tử mang gen bệnh từ (1) - D đúng

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

* Xét bệnh P - (11) có kiểu gen aa  (6), (7) đều có kiểu gen là Aa 2 1  1  2  kiểu gen của (12) là  AA : Aa  hay  A : a  3 3  3  3

Ơ

N

1  1 1  5 1  2 - (12) x (13):  A : a    A : a    A : aa  3  2 2  6 6  3

H

* Xét bệnh M

Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13:

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

1 3 1 1 aaX B X  .     6  8 8  12

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

3 1 3 1  XBXB : XBXb : XBY : Xb Y 8 8 8 8

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

N

G

Đ

1  3 1 1  - (12) x (13):  X B : Y    X B : X b  2  4 4  2

ẠO

1 1 1  3   kiểu gen của (13) là:  X B X B : X B X b  hay  X B : X b  2 4  2  4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

(4) có kiểu gen là XbY  kiểu gen của (8) là XBXb

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

- (1) bình thường  sinh ra con trai (5) bị bệnh  bệnh M là do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 08 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Xét phép lai P : AaBbDd  AaBbDd . Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ C. 1/64

D. 1/4

Ơ

B. 1/32

N

A. 1/2

D. di - nhập gen

N TR ẦN

A. huyết áp cực đại lớn quá 140 mmHg và kéo dài

H Ư

Câu 4: Người bị bệnh huyết áp cao khi

B. huyết áp cực đại thường xuống dưới 80 mmHg và kéo dài

B

C. huyết áp cực đại trong khoảng từ 80 đến 110 mmHg và kéo dài

10 00

D. huyết áp cực đại trong khoảng từ 110 đến 150 mmHg và kéo dài Câu 5: Ở nữ giới, hoocmôn FSH có vai trò gì?

Ó

A

A. Kích thích nang trứng phát triển và tiết ra hoocmôn ơstrôgen

Í-

H

B. Làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng

-L

C. Kích thích tuyến yên tiết ra hoocmôn LH

ÁN

D. Kích thích vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn insulin

TO

Câu 6: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? A. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên quần thể mà không tác động lên cá thể

Đ

B. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. các yếu tố ngẫu nhiên

Đ

B. chọn lọc tự nhiên

G

A. đột biến

ẠO

Câu 3: Nhân tố có thể làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng, đặc biệt khi kích thước của quần thể nhỏ bị giảm đột ngột là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. Kỉ Krêta (Phấn trắng)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

C. Kỉ Cacbon(Than đá)

.Q

B. Kỷ Đệ tứ

TP

A. Kỷ Đệ tam

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

D

IỄ N

C. Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alen trội D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số alen của quần thể Câu 7: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 , thực vật C4 và thực vật CAM khác nhau chủ yếu ở A. Pha sáng

B. Pha tối

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. Cơ quan quang hợp

C. Cả hai pha

Câu 8: Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là A. 150 C  250 C

B. 350 C  450 C

C. 250 C  350 C

D. 450 C  550 C

Câu 9: Mức độ chính xác của cảm ứng ở động vật đa bào phụ thuộc vào B. mức độ tiến hóa của tổ chức thần kinh D. kích thước cơ thể

N

C. khối

Ơ H N

C. vi khuẩn phản nitrat hóa

D. vi khuẩn cố định nitơ

U Y

B. vi khuẩn amôn hóa

.Q

A. Vi khuẩn nitrat hóa

G

Câu 12: Hiện tượng máu chảy chậm trong mao mạch có tác dụng chính là?

B. Tạo điều kiện cho máu trao đổi chất với các tế bào

H Ư

N

A. Giúp máu tản nhiệt hiệu quả đi khắp cơ thể

TR ẦN

C. Giúp cân bằng huyết áp giữa hai đầu hệ mạch

D. Giúp máu tản nhiệt hiệu quả đi khắp cơ thể và giúp cân bằng huyết áp giữa hai đầu hệ mạch

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 13: Quan sát hình dưới hình ảnh dưới đây và cho biết, đây là hậu quả của dạng đột biến nào?

B. Tự đa bội lẻ

C. Lệch bội

ÀN

A. Tự đa bội chẵn

D. Song nhị bội

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Tác động da hiệu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Tương tác cộng gộp

ẠO

B. Tương tác bổ sung

Đ

A. Tương tác át chế

TP

Câu 11: Kiểu tương tác mà các gen đóng góp một phần như nhau vào sự hình thành tính trạng là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 10: Nhóm vi khuẩn nào dưới đây thường hoạt động trong môi trường kị khí

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. số lượng tế bào trong cơ thể lượng cơ thể

Đ

Câu 14: Có bao nhiêu phương pháp chọn, tạo giống thường áp dụng cho cả động vật và thực vật?

IỄ N

(1) Gây đột biến

D

(2) Tạo giống đa bội (3) Công nghệ gen (4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh (5) Nhân bản vô tính

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(6) Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

A. Lặp đoạn trên NST giới tính Y

B. Lặp đoạn trên NST giới tính X

C. Đảo đoạn trên NST thường

D. Lặp đoạn trên NST thường

H

Ơ

Câu 16: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

N

Câu 15: Dạng đột biến nào ở ruồi giấm làm cho mắt lồi thành mắt dẹt?

Đ

(5) Bệnh máu khó đông

G

(6) Bệnh ung thư máu

H Ư

N

(7) Bệnh tâm thần phân liệt Phương án đúng là: A. (1), (3), (5)

C. (2), (6), (7)

TR ẦN

B. (1), (2), (6)

D. (3), (4), (7)

Câu 17: Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất? B. Rừng mưa nhiệt đới

10 00

B

A. Rừng rụng lá ôn đới C. Rừng lá kim phương Bắc

D. Đồng rêu hàn đới

Ó

A

Câu 18: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 2 có đường kính khoảng bao nhiêu? B. 2 nm

C. 11 nm

D. 30 nm

Í-

H

A. 300 nm

-L

Câu 19: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đột biến và di - nhập gen có chung đặc điểm nào sau đây?

ÁN

A. Là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa B. Có thể làm phong phú vốn gen của quần thể

ÀN

C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa

Đ

D. Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Hội chứng Patau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

(1) Hội chứng Etuôt

D

IỄ N

Câu 20: Dưới đây là hình ảnh bộ nhiễm sắc thể bất thường của một người bệnh. Em hãy cho biết đây là bộ nhiễm sắc thể của người

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

B. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam

ẠO

A. Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, cú mèo và lợn rừng sống trong một rừng mưa nhiệt đới

N

G

C. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao

H Ư

D. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau

TR ẦN

Câu 22: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai ?

I. Ổ sinh thái của một loài là “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển

10 00

B

II. Do nhu cầu về ánh sáng của các loài cây khác nhau dẫn đến hình thành các các ổ sinh thái về ánh sáng khác nhau

Ó

A

III. Các quần thể động vật khác loài cùng sinh sống trong một sinh cảnh chắc chắn có ở sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn

-L

Í-

H

IV. Các loài chim cùng sinh sống trên một loài cây chắc chắn sẽ có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn B. 4

C. 3

D. 2

ÁN

A. 1

Câu 23: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0, 4Aa : 0,6aa . Nếu biết alen A là trội không hoàn toàn so với alen a thì tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể nói trên khi đạt trạng thái cân bằng là B. 36%

C. 4%

D. 16%

ÀN

A. 40%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Câu 21: Trường hợp nào dưới đây được xem là một quần thể sinh vật?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. mắc hội chứng Claiphentơ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. mắc hội chứng Đao

U Y

B. mắc hội chứng siêu nữ

.Q

A. mắc hội chứng Tơcnơ

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

Câu 24: Trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn, phép lai nào dưới đây có thể tạo ra được cơ thể mang ab kiểu gen ? ab A.

Ab Ab  ab ab

B.

Ab Ab  ab aB

C.

aB Ab  ab aB

D.

AB aB  Ab ab

Câu 25: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2

D. Sinh vật phân giải

Câu 26: Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là A. pôlinuclêôxôm

B. pôliribôxôm

C. pôlipeptit

D. pôlinuclêôtit

Ơ

N

Câu 27: Khi nói về lưới và chuỗi thức ăn, kết luận nào sau đây là đúng?

H

A. Ttrong một lưới thức ăn, sinh vật sản xuất có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau

B. Hoán vị gen

C. Tương tác bổ sung

D. Tương tác cộng gộp

G

Đ

A. Phân li độc lập

H Ư

N

Câu 29: Môi trường nào là nơi sống của phần lớn các sinh vật trên Trái Đất? B. Môi trường đất

C. Môi trường sinh vật

D. Môi trường trên cạn

TR ẦN

A. Môi trường nước

B

Câu 30: Khi nói về phiên mã và dịch mã, những đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ?

10 00

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtein (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất

Ó

A

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp

B. (2) và (3)

-L

A. (1) và (4)

Í-

H

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron và nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành C. (2) và (4)

D. (3) và (4)

TO

ÁN

Câu 31: Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội như sau: Quần thể

I

II

III

IV

Tỉ lệ kiểu hình trội

96%

64%

75%

84%

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 28: Hiện tượng di truyền nào dưới đây có thể xảy ra giữa các gen cùng nằm trên một NST?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

D. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

B. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau

D

IỄ N

Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai? A. Trong 4 quần thể trên, quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn nhất B. Quần thể II có tần số kiểu gen AA là 0,16 C. Quần thể I có tần số kiểu gen Aa là 0,32 D. Quần thể III có thành phần kiểu gen là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Các quần thể của cùng 1 loài có mật độ và diện tích môi trường sống tương ứng như sau: Diện tích môi trường sống  m2 

Mật độ (cá thể/ m 2 )

I

2987

12

II

3475

8

III

3573

9

IV

3500

7

H Ư

N

G

A. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó

TR ẦN

B. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích C. Cacbon đi vào chu trình dinh dưỡng dưới dạng cacbon monoxit (CO) D. Toàn bộ cacbon sau khi đi qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí

B

Ab Dd có thể tạo ra tối đa là mấy loại giao tử? aB

B. 20

C. 8

D. 4

A

A. 16

10 00

Câu 34: Ba tế bào sinh dục đực mang kiểu gen

Í-

H

Ó

Câu 35: Một gen chứa 90 vòng xoắn, và có 20% Ađênin. Đột biến điểm xảy ra dẫn đến sau đột biến, số liên kết hiđrô của gen là 2338. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?

-L

A. Thay 1 cặp A  T bằng 1 cặp G  X

D. Thêm một cặp A  T

ÁN

C. Mất 1 cặp G  X

B. Mất 1 cặp A  T

TO

Câu 36: Một loài thực vật có A - cây cao, a - cây thấp, B – hoa kép, b – hoa đơn. DD - hoa đỏ, Dd – hoa hồng, dd - hoa trắng. Cho giao phấn hai cây bố mẹ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 :1:1:1:1 . Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 33: Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây đúng?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. IV  I  III  II

.Q

C. IV  II  III  I

TP

B. IV  II  I  III

ẠO

A. IV  III  II  I

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Biết rằng diện tích khu phân bố của mỗi quần thể nếu thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất nhập cư. Sắp xếp các quần thể trên theo kích thước tăng dần từ thấp đến cao là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Quần thể

Đ

A. AaBbDd  AabbDd hoặc AaBbDd  AabbDd

D

IỄ N

B. AaBbDd  aaBbDd hoặc AaBbDd  aaBbDD C. AaBbDd  aaBbDd hoặc AaBbDd  aaBbdd

D. AaBbDd  AabbDd hoặc AaBbDd  aaBbDd Câu 37: Ở một quần thể thực vật, sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ cây hoa đỏ giảm 30% và tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng gấp 1,5 lần tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp. Biết rằng tình trạng màu hoa do một cặp gen gồm 2 alen quy định và hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng, cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 0,8Aa : 0, 2aa

B. 0,8AA : 0,2Aa

C. 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa

D. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

(4) Gen quy định bệnh G và H là gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y B. 3

C. 4

TR ẦN

A. 2

D. 1

Ó

AB Dd ab

H

(1) Kiểu gen của (P) là

A

10 00

B

Câu 39: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; tính trạng chiều cao cây được quy định bởi hai ge,n mỗi gen có hai alen (B, b và D, d) phân li độc lập. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) dị hợp tử về 3 cặp gen trên lai phân tích thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 cây thân cao, hoa đỏ : 18 cây thân cao, hoa trắng : 32 cây thân thấp, hoa trắng : 43 cây thân thấp, hoa đỏ. Trong các kết luận sau đây có bao nhiêu kết luận đúng?

-L

Í-

(2) Ở Fa có 8 loại kiểu gen

ÁN

(3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49% (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

ÀN

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

(3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc hai bệnh G và H, các con của họ có thể có tối đa 3 kiểu hình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

(2) Có 6 người chắc chắn xác định được kiểu gen trong phả hệ trên

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

(1) Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng II-4 và II-5 là 41,67%

TP

Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Một loài thực vật tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng

II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2 , số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa hồng hoa đỏ ở F2 , thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27 IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thụ được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng A. 4

C. 1

D. 3

H

Ơ

N

B. 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

--- HẾT ---

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 08 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-A

6-C

7-B

8-C

11-C

12-B

13-B

14-C

15-B

16-B

17-B

18-D

19-B

20-B

21-B

22-D

23-C

24-A

25-A

26-B

27-C

ẠO

9-B

10-C

28-B

29-D

30-A

31-A

32-C

33-B

34-C

35-B

36-D

38-A

39-D

40-B

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-C

N

U Y

2-B

.Q

1-B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 08 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

P : AaBbDd  AaBbDd  F1 : aaBbdd  1/4.2/4.1/4  1/32

H Ư

N

G

Yếu tố ngẫu nhiên là yếu tố xảy ra đột ngột, không theo một hướng xác định do thiên tai, khí hậu nên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen một cách nhanh chóng, với những quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại. Câu 4: Đáp án A

TR ẦN

Người bị bệnh huyết áp cao khi huyết áp cực đại lớn quá 140 mmHg và kéo dài Câu 5: Đáp án A

10 00

B

Ở nữ giới, hoocmôn FSH có vai trò kích thích nang trứng phát triển và tiết ra hoocmôn ơstrôgen Câu 6: Đáp án C

A

- A sai vì chọn lọc tự nhiên tác động lên cả cá thể của quần thể

Í-

H

Ó

- B sai vì vi khuẩn có cấu tạo đơn giản nên chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội

-L

- C đúng vì kiểu gen chứa alen trội được biểu hiện ra kiểu hình mà chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình

ÁN

- D sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình chứ không phải kiểu gen Câu 7: Đáp án B

Đ

ÀN

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3 , C4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 3: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát sinh ở kỉ Cacbon (Than đá)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án B

D

IỄ N

Câu 8: Đáp án C

Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là 250 C  350 C

Câu 9: Đáp án B Mức độ chính xác của cảm ứng ở động vật đa bào phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của tổ chức thần kinh Câu 10: Đáp án C

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trong các nhóm vi khuẩn đang xét, vi khuẩn phản nitrat hóa là nhóm vi khuẩn kị khí và hoạt động của chúng làm thất thoát nitơ khoáng trong đất, khiến cho đất trở nên kém màu mỡ Câu 11: Đáp án C Kiểu tương tác mà các gen đóng góp một phần như nhau vào sự hình thành tính trạng là tương tác cộng gộp

N

Câu 12: Đáp án B

H

Ơ

Hiện tượng máu chảy chậm trong mao mạch có tác dụng chính là tạo điều kiện cho máu trao đổi chất với các tế bào

- (5) thường chỉ áp dụng đối với động vật

G

Đ

- (3), (6) áp dụng cho cả động vật và thực vật

H Ư

N

Câu 15: Đáp án B

Dạng đột biến lặp đoạn trên NST giới tính X ở ruồi giấm làm cho mắt lồi thành mắt dẹt

TR ẦN

Câu 16: Đáp án B

Phương pháp nghiên cứu tế bào là những nghiên cứu liên quan đến nhiễm sắc thể

B

- Hội chứng Etuôt  do đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n  1) ở NST số 18

10 00

- Hội chứng Patau  do đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n  1) ở NST số 13

A

- Bệnh ung thư máu do đột biến mất đoạn NST số 21 hoặc 22

H

Ó

(1), (2), (6) là những bệnh liên quan đến NST

Í-

Câu 17: Đáp án B

ÁN

-L

Độ đa dạng loài cao nhất khi trong một lưới thức ăn phức tạp nhất. Xét các phương án đưa ra thì “Rừng mưa nhiệt đới” có độ đa dạng loài cao nhất Câu 18: Đáp án D

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 2 có đường kính khoảng 30 nm

ÀN

Câu 19: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- (1), (2), (4) loại gì “Gây đột biến” thường chỉ áp dụng đối với thực vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 14: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Những giống cây ăn quả không có hạt như nho, dưa hấu,… thường là tự đa bội lẻ và không có hạt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 13: Đáp án B

Đ

- A sai vì đột biến gen và di - nhập gen đều là nhân tố tiến hóa vô hướng

D

IỄ N

- B đúng, cả đột biến gen và di nhập gen (gen nhập vào các khác gen có sẵn trong quần thể) đều có thể xuất hiện alen mới nên làm phong phú vốn gen của 1uần thể - C sai vì cả đột biến gen và di - nhập gen đều không cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa - D sai vì cả đột biến gen và di - nhập gen đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể Câu 20: Đáp án B Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Quan sát hình ảnh ta thấy cặp NST giới tính X có 3 chiếc  đây là bộ NST của người bị hội chứng 3X hay hội chứng siêu nữ Câu 21: Đáp án B Tập hợp sinh vật được gọi là quần thể khi thỏa mãn: + Tập hợp cá thể cùng loài

Ơ

N

+ Sống trong khoảng không gian xác định, thời gian xác định

H

+ Có thể giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau

ẠO

- I, II là những phát biểu đúng về ổ sinh thái

N

G

Đ

- III là phát biểu sai vì cùng trong một sinh cảnh ở các vị trí khác nhau thì nhiệt độ khác nhau, mà các loài thích ứng với điều kiện khác nhau nên không thể chắc chắn chúng trùng nhau hoàn toàn

TR ẦN

H Ư

- IV là phát biểu sai vì các loài chim khác nhau cũng sống trên một loài cây nhưng chúng sử dụng nguồn thức ăn khác nhau: chim ăn sâu, chim ăn hạt, chia ăn quả, chim ăn lá,… nên ổ sinh thái dinh dưỡng không thể trùng nhau hoàn toàn. Vậy có 2 phát biểu sai

B

Câu 23: Đáp án C

10 00

Tần số alen A  0,4/2  0, 2  tần số alen a  0,8

A

Quần thể cân bằng di truyền nên tần số alen theo công thức: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1

H

Ó

 Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội của quần thể nói trên là AA  q 2  0,22  4%

Í-

Câu 24: Đáp án A

ÁN

-L

ab thì cả hai bên bố và mẹ phải cho giao tử ab , vì đề bài cho liên kết gen hoàn toàn ab Ab Ab nên chỉ có phép lai "  " thỏa mãn ab ab

Để tạo được có thể

ÀN

Câu 25: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 22: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B thỏa mãn là quần thể sinh vật

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A, C, D không phải là quần thể vì gồm những cá thể khác loài hoặc sống ở những không gian khác nhau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Dựa vào những thông tin trên ta thấy

IỄ N

Đ

- A đúng: vì nhóm sinh vật có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật là sinh vật sản xuất vì chúng có khả năng tự dưỡng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời

D

- B, C, D loại vì chúng là những sinh vật dị dưỡng Câu 26: Đáp án B Trong quá trình dịch mã, mARN thường không gắn với từng ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với một nhóm ribôxôm gọi là pôliribôxôm (gọi tắt là pôlixôm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. Câu 27: Đáp án C Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A sai, vì trong lưới thức ăn sinh vật sản xuất luôn có bậc dinh dưỡng bậc 1 - B sai, vì trong chuỗi thức ăn chỉ là một mắt xích - C đúng, trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau - D sai, vì trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài sinh vật

Ơ

H

Hiện tượng di truyền có thể xảy ra giữa các gen cùng năm trên một NST là hiện tượng hoán vị gen. Những hiện tượng còn lại là xảy ra giữa các gen trên các NST khác nhau, phân li đọc lập.

N

Câu 28: Đáp án B

U Y

G

Đ

- (4) là đặc điểm chỉ có ở sinh vật nhân thực  chọn (4)

ẠO

- (2), (3) là đặc điểm chung của cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ

N

Vậy có 2 đặc điểm đúng là (1) và (4)

H Ư

Câu 31: Đáp án A

TR ẦN

A trội hoàn toàn so với a

Nhìn thấy ngay quần thể II  A  0,4;a  0,6  và quần thể IV  A  0,6;a  0,4 

10 00

B

 2 quần thể này có tỉ lệ kiểu gen Aa bằng nhau  A là phát biểu sai Câu 32: Đáp án C

Mật độ (cá thể/ m 2 )

Kích thước của quần thể

12

2987.12 = 35844

3475

8

3475.8 = 27800

3573

9

3573.9 = 32157

3500

7

3500.7 = 24500

Diện tích môi trường sống  m2 

I

2987

Í-

H

Ó

A

Quần thể

IV

ÁN

III

-L

II

ÀN

Vậy kích thước tăng dần từ thấp đến cao của các quần thể trên là: IV  II  III  I

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

- (1) là đặc điểm chỉ có ở sinh vật nhân sơ  chọn (1)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Câu 30: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trong các loại môi trường, môi trường trên cạn là nơi sống của phần lớn các sinh vật trên Trái Đất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 29: Đáp án D

Đ

Câu 33: Đáp án B

D

IỄ N

- A sai vì sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó - B đúng - C sai vì cacbon đi vào chu trình dinh dưỡng dưới dạng cacbon điôxit  CO2  - D sai vì một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Đáp án C

Ơ

N

Theo lý thuyết, 1 tế bào sinh dục đực sau giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử  3 tế bào sinh dục đực sau giảm phân sẽ tạo ra: 3.4  12 giao tử. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có thể tạo ra tối đa 12 loại giao tử (nếu ở mỗi tế bào sinh dục đều xảy ra hoán vị gen và cho các giao tử khác loại so với những tế Ab bào sinh dục còn lại). Tuy nhiên, vì kiểu gen Dd chỉ có thể tạo tối đa 4  Ab;aB;ab;AB  .2  D;d   8 aB Ab giao tử nên 3 tế bào sinh dục đực mang kiểu gen Dd chỉ có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử aB

U Y

Câu 35: Đáp án B

G

Mà sau đột biến gen có số liên kết hiđrô  2338  2340  2  mất 2 liên kết hiđrô hay mất 1 cặp A  T

H Ư

N

Câu 36: Đáp án D

A - cây cao, a - cây thấp, B – hoa kép, b – hoa đơn. DD - hoa đỏ, Dd – hoa hồng, dd - hoa trắng

TR ẦN

Phân tích tỉ lệ kiểu hình ở đời con ta có: 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 :1:1:1:1  3 :11: 2 :11:1

B

Trong đó tỉ lệ 1: 2 :1 chỉ xuất hiện ở cặp gen Dd  Dd

10 00

Câu 37: Đáp án B

- Đối với những bài toán như này, thì các em lên lấy ví dụ một cấu trúc di truyền thực tế

Ó

A

Ví dụ: A : đỏ >>a : trắng

H

P : 0, 2AA : 0,6Aa : 0, 2aa  1 (tỉ lệ hoa đỏ = 0,2 + 0,6 = 0,8) nếu cho quần thể này tự thụ qua một thế hệ

Í-

thu được cấu trúc di truyền ở thế hệ F1 : 0,35AA : 0,3Aa : 0,35aa (tỉ lệ hoa đỏ = 0,35 + 0,3 = 0,65). Nhìn

-L

vào thế hệ F1 ta thấy tỉ lệ hoa đỏ giảm so với thế hệ P là 0,8  0,65  0,15

TO

ÁN

Mặt khác ở thế hệ F1 tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng AA tăng so với thế hệ P là: 0,35  0,2  0,15

 Từ đây ta kết luận: Tỉ lệ hoa đỏ giảm qua các thế hệ đúng bằng tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng tăng lên qua các thế hệ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Tổng số liên kết hiđrô của gen trước đột biến là: H  2A  3G  2.360  3.540  2340

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Mỗi 1 vòng xoắn (1 chu kì xoắn) chứa 10 cặp nuclêôtit = 20 nuclêôtit  tổng số nuclêôtit của gen là: 90.20  1800  A  T  0,2.1800  360;G  X0,3  0,3.1800  540

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

%A  20%  %G  %X  50%  20%  30%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

* Lưu ý: 1 tế bào sinh dục đực sau giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử

D

IỄ N

Đ

- Quay lại bài toán đã cho, gọi tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa ở thế hệ ban đầu lại y  0  y  1 1 22  y  0,3 (vì tỉ - Qua hai thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen đồng hợp quy định hoa đỏ tăng lên là 2 lệ hoa đỏ giảm qua các thế hệ đúng bằng tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng tăng lên qua các thế hệ) 1

- Mặt khác, ở F2 tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng gấp 1,5 lần tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp. Gọi tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ ban đầu là z  0  z  1 Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn + Tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp ở F2 là

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 1  y  2  0,8  0, 2 n 2 2

+ Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng ở thế hệ F2 là: z 

1 1 1 2 2 2 yz 2  0,8  z  0,3 2 2

1

N

Theo giả thiết ta có: z  0,3  1,5.0, 2  z  0

H

Ơ

 Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn ở thế hệ P  1  0,8  0, 2

TR ẦN

- Bố mẹ của II- (2) có kiểu hình bình thường mà sinh ra II- (2) bị bệnh H  bệnh H là do gen lặn nằm trên NST thường quy định

10 00

B

- Bố mẹ của II- (4) có kiểu hình bình thường mà sinh ra II- (4) bị bệnh G  bệnh G là do gen lặn quy định. Mặt khác, bố của II- (6) bình thường mà sinh ra con gái II- (6) bị bệnh G  bệnh G là nằm trên NST thường.

 (4) sai

Ó

H

A: bình thường >> a: bệnh H

A

Quy ước

Í-

B: bình thường >> b: bệnh G

TO

ÁN

-L

Ta xác định kiểu gen của các người trong phả hệ như sau

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Câu 38: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

N

G

Đ

ẠO

TP

* Lưu ý 2: Gọi x là tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở quần thể ban đầu, qua mỗi thế hệ tự phối, tỉ lệ kiểu gen dị hợp x x giảm đi một nửa (còn lại ), đồng thời tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội và lặn đều tăng lên  tỉ lệ kiểu 2 4 x gen đồng hợp lặn (hoặc trội) ở thế hệ sau phải có giá trị  4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

* Lưu ý 1: Đối với quần thể tự thụ phấn qua n thì tỉ lệ kiểu hình trội làm qua n thế hệ = tỉ lệ kiểu hình trội thuần chủng tăng qua n thế hệ = tỉ lệ kiểu hình lặn tăng qua n thế hệ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

 Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ ban đầu là: 0,8Aa : 0, 2aa

Vậy có 6 người chắc chắn xác định được kiểu gen trong phả hệ  (2) đúng - Bệnh H

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1   2  : Aa  Aa  1AA : 2Aa :1aa   4  là  2/3A :1/3a 

có kiểu gen là: 1/3AA : 2/3Aa  hay (4) cho giao tử với tỉ lệ

 4    5 :  2/3A :1/3a   1/2A :1/2a    5/6A- :1/6aa  - Bệnh G

Ơ

N

 4    5 : bb  Bb  1/2Bb :1/2bb

H

 Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng II- 4 và II- 5 là:

.Q

kết hôn với người mắc bệnh H ta có sơ đồ lai như sau:

H Ư

 2/3B :1/3b 

N

G

+ Người phụ nữ II – 3 có kiểu gen về bệnh G là 1/3BB : 2/3Bb  hay (4) cho giao tử với tỉ lệ là

TR ẦN

 2/3B :1/3b   2Bb :1bb

10 00

hình  AaBb : Aabb : aaBb : aabb   (3) sai Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

A : đỏ >> a : trắng

-L

Í-

P :  Aa,Bb,Dd    aa,bb,dd 

H

Ó

A

Câu 39: Đáp án D

B

Xét chung cả hai bệnh ta có:  2Aa :1aa    2Bb :1bb   đời con thu được số kiểu hình là: 2.2  4 kiểu

ÁN

* Xét riêng từng cặp tính trạng ta có

TO

- Cao/thấp = 1 : 3  tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật tương tác gen kiểu 9 : 7 Quy ước: B-D- : cao;  B-dd;bbD-;bbdd  : thấp

Đ

- Đỏ/trắng = 1 : 1  Aa  aa

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

 2/3A :1/3a   2Aa :1aa

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

kết hôn với người mắc bệnh H ta có sơ đồ lai như sau:

ẠO

 2/3A :1/3a 

TP

+ Người phụ nữ II – 3 có kiểu gen về bệnh H là 1/3AA : 2/3Aa  hay (4) cho giao tử với tỉ lệ là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- (3) sai vì

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

5/6A-.1/2Bb  5/12  41,67%  (1) đúng

IỄ N

* Xét tỉ lệ chung 2 cặp tính trạng của đề bài ta thấy:  7 : 8 : 32 : 43  1: 31:1  có hiện tượng liên kết

D

gen không hoàn toàn (vì nếu liên kết gen hoàn toàn thì kết quả của phép lai phân tích phải là 1:1:1:1 )

* Vì là tương tác bổ sung nên vai trò của B và D là như nhau nên ta giả sử A liên kết với B 18  0,18 hay  aa, Bb, Dd   0,18 7  18  32  43   aa,Bb   0,18 : 0,5  0,36  aB  0,36 :1  0,36 (vì lai phân tích nên đồng hợp tử lặn cho 1 loại giao

- Tỉ lệ cây cao – trắng ở đời con là:

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

tử)  aB  0,36  0, 25  giao tử aB là giao tử liên kết  kiểu gen của P là dị hợp tử chéo: hoặc

Ab Dd aB

Ad Bb aD

* Xét các kết luận trên ta có:

N

AB Ab Dd  sai vì kiểu gen của P là:  Dd ab aB

Ơ

Ab Dd liên kết gen không hoàn toàn cho 8 loại giao tử, mà aB lai phân tích thì cơ thể đồng hợp tử lặn chỉ cho 1 loại giao tử nên kết hợp lại ta được Fa có 8 loại kiểu gen.

ab dd  0,0196.0,25  0,49% ab

A

Ab Ab  tối đa 10 loại kiểu gen  aB aB

H

Ó

+

Ab Ab Dd  Dd aB aB

10 00

P:

B

- (4) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con có tối đa 21 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình  sai

Í-

+ Dd  Dd  1DD : 2Dd :1dd  tối đa 3 loại kiểu gen

-L

 Vậy P cho tối đa: 10.3 = 30 kiểu gen và 4 kiểu hình

ÁN

Vậy chỉ có 2 phương án đúng là: (2) và (3) Câu 40: Đáp án B

Đ

ÀN

- F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25 cây hoa trắng = 9 hoa đỏ : 6 hoa hồng : 1 hoa trắng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Dd  Dd  1/4DD : 2/4Dd :1/4dd 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ G

H Ư

Ab Ab ab   aB  0,36  ab  0,14    0,14.0,14  0,0196 aB aB ab

TR ẦN

+

Ab Ab Dd  Dd aB aB

N

P:

ẠO

TP

- (3) Cho (P) tự thụ phấn, theo lí thuyết, ở đời con kiểu gen đồng hợp tử lặn về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,49%  đúng ta có sơ đồ lai

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

- (2) Ở Fa có 8 loại kiểu gen  đúng vì P :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- (1) Kiểu gen của (P) là

D

IỄ N

Số tổ hợp giao tử ở F2 : 9  6  1  16  4  4  F1 dị hợp 2 cặp gen  AaBb  Sơ đồ lai của F1 như sau: F1  F1 : AaBb  F2

9 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb  : đỏ

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3 1AAbb : 2Aabb  : hồng 31aaBB : 2aaBb  : hồng 1 aabb : trắng

Xét các phát biểu đưa ra

Ơ

N

- I sai vì F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng là: AAbb;Aabb;aaBB;aaBb

U Y

- III đúng

H Ư

- IV sai

1AAbb : 2Aabb :1aaBB : 2aaBb   aabb

TR ẦN

- Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng

B

G F2 : 1/3Ab :1 / 3aB :1/3ab   ab  F3 :1/3Aabb :1/3aaBb :1/3aabb  kiểu hình là 2 cây hoa hồng : 1

10 00

cây hoa trắng

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Vậy có 2 phát biểu đúng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Số cây trắng  aabb  ở F3 chiếm tỉ lệ là: 1/9.1/3  1/27

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

G F2 :  4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB :1/9ab   1/3Ab :1/3aB :1/3ab 

TP

F2 : 1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb   1AAbb : 2Aabb :1aaBB : 2aaBb 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả cây hoa đỏ ở F2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- II đúng vì trong tổng số cây hoa đỏ ở F2 , số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9

Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 09 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. Kỉ Đevôn

D. Kỉ Jura

Ơ

B. Kỉ Triat (Tam điệp)

U Y

D. 32

B. 0,16Aa : 0, 48AA : 0,36aa

C. 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa

D. 0,16AA : 0, 48aa : 0,36aa

H Ư

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây về điện thế hoạt động là đúng?

N

G

Đ

A. 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa

TR ẦN

A. Chỉ xuất hiện ở trạng thái nghỉ ngơi B. Chỉ xuất hiện khi có kích thích

B

C. Xuất hiện không phụ thuộc vào sự có mặt của tác nhân kích thích

10 00

D. Luôn tồn tại trong các tế bào ở mọi thời điểm Câu 5: Pha tối của quang hợp là

H

Ó

A

A. Quá trình khử H 2O nhờ năng lượng ánh sáng

Í-

B. Quá trình ôxi hóa H 2O nhờ năng lượng ánh sáng

ÁN

-L

C. Quá trình khử CO 2 nhờ năng lượng ánh sáng D. Quá trình khử CO 2 nhờ ATP và NADPH Câu 6: Trường hợp nào sau đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loại?

ÀN

A. những cây tre sống tụ họp thành khóm, cụm

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 3: Một quần thể ngẫu phối có tần số alen A = 0,4; alen a = 0,6. Ở trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec, cấu trúc di truyền của quần thể là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 8

TP

B. 4

.Q

A. 16

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Kỷ Đệ tam

N

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ nào sau đây?

IỄ N

Đ

B. tảo và nấm trong địa y

D

C. cỏ dại và lúa trên cùng một cánh đồng D. những con cò và nhạn bể làm tổ thành tập đoàn

Câu 7: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là A. mạng lưới nội chất

B. không bào

C. ti thể

D. lục lạp Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Trong cơ thể duy trì nồng độ glucôzơ máu, bộ phận thực hiện là A. tế bào tụy

B. gan

C. tim

D. thận

B. 3n kiểu gen; 2n kiểu hình

C. 2n kiểu gen; 2n kiểu hình

D. 3n kiểu gen; 3n kiểu hình

Ơ

A. 2n kiểu gen; 3n kiểu hình

N

Câu 9: Trong trường hợp bố mẹ đều mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, mối gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn thì số lượng các loại kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ sau theo lý thuyết là

D. 2n  1  1

D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch

ẠO Đ

Câu 12: Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

G

A. Cơ quan sinh sản

H Ư

N

B. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm

TR ẦN

C. Các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… D. Trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết

10 00

B

Câu 13: Thú có túi sống phổ biến ở khắp châu Úc. Cừu được nhập vào châu Úc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh, giành lấy những nơi ở tốt, làm cho nơi ở của thú có túi phải thu hẹp lại. Quan hệ giữa cừu và thú có túi trong trường hợp này là mối quan hệ A. động vật ăn thịt và con mồi

D. cạnh tranh khác loại

Ó

A

C. hội sinh

B. ức chế - cảm nhiễm

Í-

H

Câu 14: ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E.coli nhằm

-L

A. ức chế hoạt động hệ gen của tế bào Ecoli

ÁN

B. làm bất hoạt các Enzim cần cho sự nhân đôi ADN của Ecoli C. tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện

ÀN

D. làm cho ADN tái tổ hợp với ADN vi khuẩn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Qua thành động mạch và mao mạch

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch

TP

A. Qua thành mao mạch

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 11: Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2n  1  1

N

B. 2n  2

U Y

A. 2n  1

H

Câu 10: Trong các thể lệch bội dưới đây, loại nào thường gặp nhất?

IỄ N

Đ

Câu 15: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

D

A. hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển

B. cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa C. cách li địa lí luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới D. cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 16: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? A. các yếu tố ngẫu nhiên chỉ đào thải alen lặn mà không đào thải alen trội ra khỏi quần thể B. các yếu tố ngẫu nhiên luôn làm phong phú vốn gen của quần thể C. các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định D. các yếu tố ngẫu nhiên quy định chiều hướng tiến hóa

H

Ơ

N

Câu 17: Trong số các đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến có thể làm không làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST?

C. 4

D. 1

C. Đảo đoạn

N

B. Lặp đoạn

D. Chuyển đoạn

H Ư

A. Mất đoạn

G

Câu 18: Dạng đột biến cấu trúc NST nào không làm thay đổi số lượng gen trên một NST

TR ẦN

Câu 19: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định? A. Đột biến

B. các yếu tố ngẫu nhiên

C. di - nhập gen

B

D. chọn lọc tự nhiên

10 00

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ổ sinh thái? A. những loài sử dụng cùng một thức ăn thì có ổ sinh thái trùng nhau

Ó

A

B. trong cùng một nơi ở, các cá thể khác loài có thể không cạnh tranh nhau

Í-

H

C. sự trùng lặp về nơi ở là nguyên nhân chính dẫn đến sự cạnh tranh giữa các loài sống cùng khu vực

-L

D. Ổ sinh thái chứa nhiều nơi ở của các loài khác nhau

ÁN

Câu 21: Phân bố ngẫu nhiên và phân bố đồng đều có đặc điểm chung nào dưới đây? A. giữa cá thể trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt

ÀN

B. là những kiểu phân bố phổ biến nhất trong tự nhiên

Đ

C. thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2

Đ

A. 3

ẠO

Mất đoạn NST

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Đảo đoạn NST

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Lặp đoạn NST

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Chuyển đoạn NST

D

IỄ N

D. giúp tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường

Câu 22: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng? A. Xa Xa  X A Y

B. XA Xa  Xa Y

C. XA XA  Xa Y

D. XA Xa  XA Y

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23: Ở người, gen quy định nhóm máu gồm 3 alen I A , I B và IO . Kiểu gen I A I A , I A IO quy định nhóm máu A; I BI B , I BIO quy định nhóm máu B; IA IB quy định nhóm máu AB; IOIO quy định nhóm máu O. Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có 3750 người, trong đó 450 người nhóm máu B, 150 người nhóm máu O còn lại là nhóm máu A và AB. Tần số tương đối của alen IA trong quần thể này là: A. 0,15

B. 0,3

C. 0,6

D. 0,2

C.

D.

U Y

B.

G

Đ

C. Bố mẹ bình thường sinh con trai bị bệnh

N

D. Bố mẹ bị bệnh sinh ra con trai bị bệnh

H Ư

Câu 26: Khi nói về cơ chế điều hòa sinh sản, những Phát biểu nào sau đây đúng?

TR ẦN

I. Cơ chế điều hòa sinh sản chủ yếu là cơ chế điều hòa sinh tinh trùng và sinh trứng II. Hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh tinh trùng và trứng

B

III. Hệ thần kinh chi phối quá trình sinh tinh trùng và sinh trứng thông qua hệ tuần hoàn

A. I, III

10 00

IV. Môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng và sinh trứng chỉ thông qua hệ thần kinh B. I, II

C. I, IV

D. II, IV

A. X Ab X aB

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 27: Ở một loài gà, alen A quy định lông trắng trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen, alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp, các gen cùng nằm trên NST X và thuộc vùng không tương đồng với Y. Khi cho lai cặp bố mẹ đều có kiểu hình lông trắng chân cao, F1 thu được có số con lông trắng, chân thấp chiếm tỉ lệ 15% và chúng đều là gà mái. Hãy xác định kiểu gen của gà trống ở thế hệ P trong phép lai trên B. X AB Y

C. X AB X ab

D. X Ab Y

ÀN

Câu 28: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tôm  Cá rô  Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn, này có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Bố mẹ bị bệnh sinh con gái bình thường

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

A. Bố mẹ bình thường sinh ra con gái bình thường

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 25: Dữ kiện nào dưới đây giúp chúng ta xác định chính xác tính trạng do gen trội/lặn nằm trên NST thường/NST giới tính quy định?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A.

N

H

Ơ

N

Câu 24: Ở người, alen m quy định bệnh máu khó đông, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường, gen nằm trên NST giới tính X. Một gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông và có hội chứng Claiphentơ. Kết luận nào sau đây là đúng về gia đình nói trên?

IỄ N

Đ

I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh

D

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học III. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau IV. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 29: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là A. 2250

B. 1798

C. 1125

D. 3060

B. 11

C. 9

D. 7

H

A. 5

Ơ

N

Câu 30: Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này thuộc cùng một cặp nhiễm sắc thể thường và liên kết hoàn toàn. Xác định số phép lai có thể có thể F1 có hai loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1 (không xét phép lai nghịch)

Đ

D. Bón phân hữu cơ

4. tARN

5. ARN pôlimeraza

A. 1

3 ribôxôm

H Ư

2. mARN

6. ADN pôlimeraza

TR ẦN

1. AND

N

G

Câu 32: Có bao nhiêu thành phần sau đây tham gia vào cả hai quá trình tái bản và phiên mã?

B. 2

C. 3

D. 5

A. 6 và 4

B. 4 và 6

10 00

B

Câu 33: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết, phép lai giữa cơ thể mang kiểu gen AaBb với cơ thể mang kiểu gen aaBb sẽ cho F1 có số loại kiểu gen và kiểu hình lần lượt là C. 4 và 8

D. 6 và 8

Í-

H

Ó

A

Câu 34: Trong một quần xã sinh vật trên cạn, châu chấu và thỏ sử dụng cỏ là muốn thức ăn; châu chấu là nguồn thức ăn của gà và chim sâu. Chim sâu, gà và thỏ đều là nguồn thức ăn của trăn. Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loại trong quần xã trên, phát biểu nào sau đây đúng?

-L

A. Châu chấu và thỏ có ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau

ÁN

B. Gà và chim sâu đều là sinh vật tiêu thụ bậc 3 C. Trăn là sinh vật có sinh khối lớn nhất

ÀN

D. Trăn có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc bậc dinh dưỡng cấp 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Bón phân đạm hóa học

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 31: Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm trong chất?

Đ

Câu 35: Khi nói về quá trình phiên mã, nhận định nào dưới đây là không chính xác?

D

IỄ N

A. Cả hai mạch của gen đều làm mạch khuôn trong quá trình phiên mã

B. Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung  A  U;T  A;G  X;X  G  C. Xảy ra ở cả virus (có ADN dạng sợi kép), vi khuẩn và sinh vật nhân thực D. Trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 36: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát  P  : 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa . Biết sức sống của các hợp tử có các kiểu gen như sau: AA  50%, Aa  100%,aa  25% . Tính theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể ở thế hệ F1 lần lượt là? A. A 

6 5 ;a  11 11

B. A 

5 6 ;a  11 11

C. A 

7 4 ;a  11 11

D. A 

4 7 ;a  11 11

D. 4

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 38: Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

ÁN

I. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên II. Châu chấu tham gia vào một chuỗi thức ăn

ÀN

III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

C. 2

H Ư

B. 3

N

A. 1

Đ

IV. Ở Fa có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả dài, hoa vàng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

AD ad Bb  bb ad ad

ẠO

III. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai phân tích trên có thể là

TP

II. Tần số hoán vị gen trong phép lai phân tích trên có thể là 20%

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

I. Hình dạng quá bị chi phối bởi quy luật di truyền tương tác bổ sung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 37: Ở Bí Ngô, cho lai phân tích một cơ thể dị hợp có kiểu hình quả dài, hoa vàng thu được kết quả Fa : 42 quả tròn, hoa vàng; 108 quả tròn, hoa trắng; 258 quả dài, hoa vàng; 192 quả dài, hoa trắng. Biết rằng màu sắc hoa do một gen quy định. Biết rằng những cây quả tròn, hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đ

IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng

D

IỄ N

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 39: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cũng quy định màu hoa. Khi trong kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại alen trội A thì cho kiểu hình hoa vàng; khi chỉ có một loại alen trội B thì cho kiểu hình hoa hồng; khi có toàn alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Để xác định chính xác kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) người ta tiến hành tự thụ phấn cho cây hoa đỏ (cây T) đó Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

II. Cho cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen lai với nhau thì đời con thu được 4 loại kiểu hình III. Để phân biệt được chính xác kiểu gen (AABB và AaBB) người ta lần lượt cho lai với cây hoa hồng đồng hợp tử hoặc cây hoa đỏ có kiểu gen AaBB IV. Có 2 kiểu gen quy định cây hoa vàng A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

D. Xác suất sinh con thứ nhất bị bệnh của cặp vợ chồng 13- 14 là 1/10

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

C. Người thứ 3 chắc chắn có kiểu gen đồng hợp tử

H Ư

B. Người số 10 và người xuống 13 chắc chắn có kiểu gen giống nhau

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

G

A. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 10 người

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Đ

Cho biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng về phả hệ này?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 40: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 09 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-B

5-D

6-A

7-C

8-B

11-A

12-D

13-D

14-C

15-B

16-C

17-B

18-D

19-D

20-B

21-C

22-A

23-C

24-D

25-B

26-B

27-A

ẠO

9-B

10-A

28-B

29-A

30-B

31-D

32-B

33-A

34-D

35-A

36-A

38-A

39-A

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-A

N

U Y

2-A

.Q

1-B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 09 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

N

H

Câu 1: Đáp án B

G

Đ

Gọi tần số alen A và a lần lượt là p và q

H Ư

N

Quần thể cân bằng nên tuân theo định luật Hacđi - Vanbec nên ta có: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1

TR ẦN

Thay số vào ta có: 0,42 AA :  2.0,4.0,6  Aa :  0,6  aa  1 hay bằng 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa 2

Câu 4: Đáp án B

10 00

B

Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện khi có kích thích, có nghĩa là nó không tồn tại trong mọi thời điểm và phụ thuộc vào sự có mặt của tác nhân kích thích

A

Câu 5: Đáp án D

H

Ó

Pha tối của quang hợp là quá trình khử CO 2 nhờ ATP và NADPH

Í-

Câu 6: Đáp án A

-L

- A chọn “Những cây tre sống tụ họp thành khóm, cụm” phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loại

ÁN

- B, C, D loại vì đây là những mối quan hệ khác loài Câu 7: Đáp án C

ÀN

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 3: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: 22  24  16 (n số cặp gen dị hợp trong kiểu gen)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ Triat (Tam điệp)

Đ

Câu 8: Đáp án B

IỄ N

Trong cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ máu, gan là bộ phận thực hiện

D

Câu 9: Đáp án B Trong trường hợp Bố mẹ đều mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn Số lượng kiểu gen ở đời con là 3n ; số loại kiểu hình ở đời con 2n Câu 10: Đáp án A Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trong tự nhiên, những đột biến liên quan đến càng ít NST thì càng dễ gặp. Mặt khác, thể lệch bội 2n  1 chỉ cần sự góp mặt của một giao tử bất thường nên thường gặp nhất Câu 11: Đáp án A Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch Câu 12: Đáp án D

U Y

Đ

Đưa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin vào trong tế bào E.coli nhằm tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện, giúp cho việc sản xuất insulin với số lượng lớn.

N

G

Câu 15: Đáp án B

H Ư

- A sai vì hình thành loài bằng con đường cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạch

TR ẦN

- B đúng

- C sai ở từ “luôn” vì không phải cứ cách li địa lí là dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

10 00

B

- D sai vì cách li địa lí không trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể Câu 16: Đáp án C

Ó

A

- A sai vì yếu tố ngẫu nhiên xảy ra đột ngột, không theo hướng xác định nên đào thải cả gen trội và gen lặn ra khỏi quần thể

Í-

H

- B sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể

-L

- C đúng

ÁN

- D sai vì yếu tố ngẫu nhiên không quy định chiều hướng tiến hóa

TO

Câu 17: Đáp án B

- Nếu chuyển đoạn xảy ra trong phạm vi một NST thì dạng đột biến này không làm thay đổi hàm lượng ADN trên NST  1 thỏa mãn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 14: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Cừu tranh giành thức ăn, nơi ở của thú có túi dẫn đến nơi ở của thú có túi bị thu hẹp lại  đây là hiện tượng cạnh tranh khác loài

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Bộ phận điều khiển là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận này có chức năng điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn

N

Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

Đ

- Lặp đoạn NST luôn làm tăng hàm lượng ADN do sự xuất hiện thêm các đoạn lặp  2 không thỏa mãn

D

IỄ N

- Đảo đoạn NST chỉ làm thay đổi vị trí các gen, không ảnh hưởng đến hàm lượng ADN trên NST  3 thỏa mãn - Mất đoạn NST luôn làm giảm hàm lượng ADN do đoạn bị mất luôn có chứa gen (một phần của phân tử AND)  4 không thỏa mãn Vậy có 2 dạng đột biến thỏa mãn yêu cầu đề bài

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 18: Đáp án D - Mất đoạn và lặp loạn luôn làm thay đổi số lượng gen trên NST, chuyển đoạn có thể làm giảm bớt, giữ nguyên hoặc tăng cường số lượng gen trên NST - Đột biến đảo đoạn chỉ làm sắp xếp lại trật tự các gen trên NST mà không làm thay đổi số lượng của chúng

N

Câu 19: Đáp án D

U Y

H Ư

- D sai vì nơi ở chứa nhiều ổ sinh thái của các loài khác nhau

N

G

Đ

- C sai vì sự trùng lặp về ổ sinh thái là nguyên nhân chính dẫn đến sự cạnh tranh giữa các loài sống cùng khu vực

TR ẦN

Câu 21: Đáp án C

- A loại vì “giữa các cá thể trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt” chỉ có ở phân bố đồng đều - B loại vì kiểu phân bố phổ biến nhất là phân bổ theo nhóm

10 00

B

- C đúng phân bố ngẫu nhiên và phân bố đồng đều có đặc điểm chung là: Thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều

A

- D loại vì đặc điểm này chỉ có họ phân bố ngẫu nhiên

H

Í-

A : mắt đỏ >> a : mắt trắng

Ó

Câu 22: Đáp án A

ÁN

Câu 23: Đáp án C

-L

Nhìn vào các phương án trên nhìn ra ngay phương án đúng là A Gọi tần số alen IA ,IB ,IO lần lượt là p,q,r  p  q  r  1

ÀN

Tỉ lệ người có nhóm máu O là: 150 / 3750  0,04 hay r 2  0,04  r  0,2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- B đúng vì trong cùng một nơi ở, các cá thể khác loài có thể không cạnh tranh nhau nếu như không giao nhau về ổ sinh thái

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

- A sai vì những loài sử dụng cùng một loại thức ăn có thể sống ở các khu vực khác nhau và chúng có thể có ổ sinh thái hoàn toàn không trùng nhau

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 20: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- D đúng, chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng

Ơ

- A, B, C loại vì đều là nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen của quần thể một các vô hướng

Đ

Tỉ lệ người có nhóm máu B là: 450 / 3750  0,12  2qr  q 2  q  0,2

D

IỄ N

 q  1  0, 2  0, 2  0,6

Câu 24: Đáp án D M : bình thường >> m : máu khó đông - Bố bình thường nên kiểu gen của bố là XM Y  loại C

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Con trai của cặp vợ chồng này bị bệnh máu khó đông nên nhận giao tử X a từ mẹ, mà mẹ có kiểu hình bình thường nên kiểu gen của mẹ là X M X m  loại B - Mặt khác, con trai bị cả hội chứng Claiphentơ nên kiểu gen của con trai là Xa Xa Y (nhận giao tử Xa Xa từ mẹ, và giao tử Y từ bố)  đột biến lệch bội xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử của mẹ Câu 25: Đáp án B

N

- A, C, D loại vì đúng với cả gen trên NST thường và gen trên NST giới tính

U Y

Câu 26: Đáp án B

.Q

N

H Ư

A : lông trắng >> a : lông đen; B : chân cao >> b : chân thấp

G

Câu 27: Đáp án A

Ở gà, gà mái thuộc giới dị giao tử (XY) và gà trống thuộc giới đồng giao tử (XX)

TR ẦN

Gà mái lông trắng, chân thấp ở F1 mang kiểu gen: X Ab Y và chiếm tỷ lệ 15% hay 50%  Y   30%  X Ab  . Ta nhận thấy: 50%  %X Ab  25%  đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen ở gà trống và giao tử X Ab được

10 00

B

tạo ra do liên kết gen hoàn toàn  Kiểu gen của gà trống ở thế hệ P là: X Ab X aB Câu 28: Đáp án B

Ó

A

- I sai vì giữa tảo lục đơn bào và chim bói cá không cạnh tranh nhau, thực chất trong chuỗi thức ăn các loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Í-

H

- II đúng, vì số lượng cá thể của cá rô bị khống chế bởi chim bói cá mà ngược lại

-L

- III đúng, vì tôm, cá rô, chim bói cá có bậc dinh dưỡng lần lượt là 2, 3, 4

ÁN

- IV đúng vì tôm là thức ăn của cá rô phi Vậy có ba phát biểu đưa ra là đúng Câu 29: Đáp án A

Đ

ÀN

A  T  G  X  2.900 : 4  450 nuclêôtit  H  2A  3G  2250 liên kết

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

- IV sai vì môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng và sinh trứng thông qua hệ thần kinh và hệ nội tiết

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- III sai vì hệ thần kinh chi phối quá trình sinh tinh trùng và sinh trứng thông qua hệ nội tiết

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- I, II đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

- B chọn vì bố mẹ bệnh sinh con bình thường  bệnh là do gen trội quy định. Bố bệnh sinh con gái bình thường  gen quy định bệnh nằm trên NST thường

IỄ N

Câu 30: Đáp án B

D

A : cao >> a : thấp; B : đỏ >> b : vàng

1

AB AB  Ab ab

 2

AB Ab  Ab aB

 3

AB aB  Ab ab

AB AB  Ab Ab

 5

AB AB  aB ab

 3

AB Ab  aB aB

 4

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

7

AB AB  aB aB

8

aB aB  ab ab

11

10 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AB AB  aB Ab

9

Ab Ab  ab ab

Ab aB  ab ab

Vậy tất cả có 11 phép lai cho tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 :

N

Câu 31: Đáp án D

Đ

Câu 32: Đáp án B

H Ư

N

G

Trong các thành phần đang xét, những thành phần tham gia vào cả hai quá trình tái bản và phiên mã là: ADN (1) và ARN pôlimeraza (5) Câu 33: Đáp án A

TR ẦN

P : AaBb  aaBb   Aa  aa  Bb  Bb   1Aa :1aa 1BB : 2Bb :1bb  Vậy số kiểu gen tạo ra là  2.3  6

10 00

B

Số kiểu hình tạo ra là: 2.2  4 Câu 34: Đáp án D

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Viết lại lưới thức ăn như sau:

- A sai vì châu chấu và thỏ ăn cùng một loại thức ăn nên có ổ sinh thái dinh dưỡng giống nhau

ÀN

- B sai vì gà và chim sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Vậy cả 4 biện pháp đều giúp bổ sung hàm lượng đạm trong đất

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- IV. Bón phân hữu cơ  tăng nguồn đạm trong đất

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- III. Bón phân đạm hóa học  tăng nguồn đạm trong đất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

- II. Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí  tăng nguồn đạm trong đất

N

H

Ơ

- I. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu làm tăng nguồn đạm trong đất do có các nốt sần ở rễ cây họ đậu chứa nhiều vi khuẩn cố định đạm (rhizobium)

Đ

- C sai vì cỏ mới là sinh vật có sinh khối lớn nhất (trăn loài sinh vật có sinh khối nhỏ nhất)

D

IỄ N

- D đúng vì trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 khi trăn nằm trong chuỗi thức ăn: Cỏ  Châu chấu  Gà  Trăn. Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 khi trăn nằm trong chuỗi thức ăn: Cỏ  Thỏ  Trăn Câu 35: Đáp án A - Trong phiên mã, chỉ có một mạch được chọn để làm khuôn tổng hợp ARN  A không chính xác - Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung  A  U;T  A;G  X;X  G   B đúng

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Quá trình phiên mã xảy ra ở cả vi rút (có ADN dạng sợi kép), vi khuẩn và sinh vật nhân thực  C đúng - Phiên mã trải qua 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc  D đúng Câu 36: Đáp án A - Do  P  : 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa đang ở trạng thái cân bằng di truyền, do đó cấu trúc di truyền (P) Hợp tử F1 (giai đoạn chưa chịu tác động của CLTN): 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

H

Ơ

N

- Theo giả thiết: sức sống của các hợp tử có các kiểu gen như sau: AA  50%, Aa  100%,aa  25% Suy ra:

H Ư TR ẦN

2 8 1   11 11 11

B

6 5  11 11

Ó

Tần số alen a ở thế hệ F1 là: 1 

2 8 1 6  .  11 11 2 11

10 00

Tần số alen A ở thế hệ F1 là: A 

A

aa  1 

Í-

H

Câu 37: Đáp án C

-L

Fb : 42 quả tròn, hoa vàng; 108 quả tròn, hoa trắng; 258 quả dài, hoa vàng; 192 quả dài, hoa trắng

ÁN

- Tròn/dài  150 : 450  1: 3

TO

 Tương tác gen kiểu át chế (A là gen át chế quy định dài)  Phép lai P :  AaBb  aabb   Fa :1AaBb(dµi) :1Aabb  dµi  :1aabb  dµi  :1aaBb  trßn   I sai

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,5 8  0,125  0,5  0,0625 11

Đ

Aa 

G

0,125 2  0,125  0,5  0,0625 11

N

AA 

ẠO

- Cấu trúc di truyền ở thế hệ F1 :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+ Hợp tử aa sống sót: 0,25.25%  0,0625

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Hợp tử Aa sống sót: 0,5.100%  0,5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

+ Hợp tử AA sống sót: 0, 25.50%  0,125

Đ

- Vàng /trắng  300 : 300  1:1  Dd  dd

D

IỄ N

Tích tỉ lệ xét riêng các tỉ lệ chung của bài toán  có hiện tượng hoán vị gen ad  ad  - Tỉ lệ kiểu hình tròn – trắng  Bb   108 / 600  0,18   0,18 : 0,5  0,36  36% ad  ad 

 36%

ad  36%ad  100%ad ad

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giao tử ad  36%  25%  đây là giao tử liên kết gen

 giao tử hoán vị gen  50  36  14%  Tần số hoán vị gen  14.2  28%  II sai

AD AD aD Bb; bb; bb  IV đúng ad ad ad

2. “Cỏ  Châu chấu  Chuột  Rắn  Diều hâu”;

G

Đ

3. “Cỏ  Kiến  Chuột  Diều hâu”;

H Ư

N

4. “Cỏ  Kiến  Chuột  Rắn  Diều hâu”; 5. “Cỏ  Kiến  Ếch  Rắn  Diều hâu”;

TR ẦN

Dựa vào thông tin trên ta thấy:

 I sai, II sai (châu chấu tham gia vào 2 chuỗi thức ăn); III đúng; IV đúng

10 00

B

(“Cỏ  Châu chấu  Chuột  Rắn  Diều hâu”) Câu 39: Đáp án A

A

Quy ước gen

H

Ó

A-B- : đỏ hay  AABB;AaBB,AABb,AaBb  : đỏ (cây T)

-L

Í-

A-bb : vàng

aabb : trắng

ÁN

aaB- : hồng

Cho cây T tự thụ phấn, nếu

ÀN

+ T  T  100% đỏ  kiểu gen T là AABB

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

1. “Cỏ  Châu chấu  Chuột  Diều hâu”;

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- Lưới thức ăn bao gồm 5 chuỗi thức ăn là:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

Ơ

- Fa có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả dài, hoa vàng là

N

AD ad Bb  bb  III đúng ad ad

H

 Kiểu gen của P là dị hợp tử đều

Đ

+ T  T  3 đỏ : 1 hồng  kiểu gen của T là AaBB

D

IỄ N

+ T  T  3 đỏ : 1 vàng  kiểu gen của T là AABb + T  T  9 đỏ : 3 vàng : 3 hồng : 1 trắng  kiểu gen của T là AaBb

 dựa vào kiểu hình của phép lai tự thụ phấn ta có thể xác định được chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ T  I đúng - AaBb  AaBb  9  A-B  đỏ : 3  A-bb  vàng : 3  aaB-1 hồng : 1 aabb  trắng  II đúng Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

-  AABB hoÆc AaBB   AaBB  100% ®á nên không thể phân biệt chính xác kiểu gen của 2 cây hoa đỏ

AABB và AaBB -  AABB hoÆc AaBB   aaBB  100% ®á nên không thể phân biệt chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ

AABB và AaBB  III sai - Có 2 kiểu gen quy định cây hoa vàng là Aabb và Aabb  IV đúng

Ơ

N

Vậy có 3 phát biểu đúng

H

Câu 40: Đáp án D

N

H Ư

- B sai vì người số (10) có thể có kiểu gen khác với người (13)

G

Đ

(1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12)  A sai

- C sai người số (3) có thể có kiểu gen đồng hợp AA hoặc dị hợp AA

TR ẦN

- D đúng vì

+  7    8 : Aa  Aa  1AA : 2Aa :1aa  kiểu gen của 13 : 1/3AA : 2/3Aa  hay  2/3A :1/3a 

10 00

B

+  5   6  : Aa  Aa  1AA : 2Aa :1aa  kiểu gen của 10  : 1/3AA : 2/3Aa  hay  2/3A :1/3a  +  9   10  : 1/2A :1/2a    2/3A :1/3a    2/6AA : 3/6Aa :1/6aa   kiểu gen của

Ó

A

14  :  2/5AA : 3/5Aa  hay  7/10A : 3/10a 

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Xác suất sinh con thứ nhất bị bệnh của cặp vợ chồng 13- 14 là: aa  1/3.3/10  1/10

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Vậy có 9 người đã xác định được chính xác kiểu gen là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

(1), (4), (11), (12) bị bệnh nên đều có kiểu gen là aa  kiểu gen của (5), (6), (7), (8), (9) là Aa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

Quy ước: A bình thường >> a : bệnh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

(7) và (8) có kiểu hình bình thường sinh ra con gái (12) bệnh  bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 10 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. 0,3

D. 0,2

Ơ

B. 0,4

H

A. 0,5

N

Câu 1: Một quần thể đang cân bằng di truyền, trong đó tỉ lệ kiểu gen Aa bằng 8 lần tỉ lệ của kiểu gen aa. Tần số của alen a là

H Ư

D. Tiến hóa nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì cân đối từ thế hệ này sang thế hệ khác

A. 30  35o C

B. 30  40o C

TR ẦN

Câu 4: Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động hô hấp của thực vật nằm trong khoảng C. 25  30o C

D. 20  30o C

A. Gluxit

B. Prôtêin

10 00

B

Câu 5: Enzim pepsin tham gia biến đổi thành phần nào có trong thức ăn? C. Lipit

D. Viatmin

A

Câu 6: Khi nói về vai trò của bơm Na - K trên màng tế bào, nhận định nào dưới đây là đúng?

H

Ó

A. Vận chuyển Na  từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào

-L

Í-

B. Vận chuyển K  từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào

ÁN

C. Vận chuyển Na  K  theo cả hai chiều D. Vận chuyển từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào Câu 7: Nhân tố tiến hóa tác động trực tiếp lên sự hình thành quần thể thích nghi là:

ÀN

A. giao phối

B. đột biến

C. chọn lọc tự nhiên

D. di nhập gen

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

C. Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

B. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật

ẠO

Câu 3: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

.Q

D. Kỉ Đêvôn

C. Kỉ Cacbon

TP

B. Kỉ Cambri

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Kỉ Silua

U Y

N

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất thực vật có hạt xuất hiện ở kì nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

Câu 8: Nếu mã gốc có đoạn TAX ATG GGX GXT AAA thì mARN tương ứng là A. ATG TAX XXG XGA TTT

B. ATG TAX GGX GXT AAA

C. AUG UAX XXG XGA UUU

D. UAX AUG GGX GXU AAA

Câu 9: Quá trình phản nitrat diễn ra thuận lợi trong điều kiện nào dưới đây? A. Môi trường hiếu khí

B. pH thấp

C. độ ẩm không khí bão hòa

D. nhiệt độ cực thấp Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: Huyết áp thấp nhất ở đâu trong mạch hệ mạch? A. động mạch chủ

B. mao mạch

C. tĩnh mạch chủ

D. động mạch chủ, tĩnh mạch chủ

B. quá trình quang hợp

C. quá trình thoát hơi nước

D. quá trình hấp thụ nước

Ơ

A. quá trình hô hấp

N

Câu 11: Năng lượng để cung cấp cho quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng được lấy chủ yếu từ

.Q

C. 4

D. 2

G

B. 3

H Ư

N

Câu 13: Phép lai nào dưới đây có khả năng cho đời con có ưu thế lai cao nhất? B. AABBddEE  AAbbccEE

C. AABBddEE  aabbDDee

D. aaBBddee  aabbDDee

TR ẦN

A. AABBDDEE  aaBBDDee

10 00

A. cây tầm gửi sống bám trên thân cây chò

B

Câu 14: Trường hợp nào sau đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

B. những con cò và nhạn bể làm tổ thành tập đoàn

A

C. những cây thông nhựa sống gần nhau có rễ nối thông nhau

H

Ó

D. những con cá ép sống bám trên thân cá mập

Í-

Câu 15: Theo mô hình opêron Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

-L

A. vì lactozo làm gen điều hòa không hoạt động

ÁN

B. vì gen cấu trúc làm gen điều hòa bị bất hoạt C. vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ

ÀN

D. vì lactôzơ làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 1

Đ

IV. Hệ tuần hoàn kép có hai vòng tuần hoàn, máu chảy dưới áp lực cao và chạy nhanh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

III. Hệ tuần hoàn đơn có một vòng tuần hoàn, máu chạy dưới áp lực trung bình

TP

II. Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông trong mạch kín dưới áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy ngang

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

I. Hệ tuần hoàn howr có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn với dịch mô, máu chảy dưới áp lực thấp và chảy chậm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 12: Khi nói về quá trình tuần hoàn máu có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

D

IỄ N

Đ

Câu 16: Dựa vào nguồn gốc phát sinh, em hãy cho biết hội chứng nào dưới đây không cùng nhóm với những hội chứng còn lại? A. hội chứng claiphentơ

B. hội chứng tơcnơ

C. Macphan (hội chứng người nhện)

D. hội chứng Đao

Câu 17: Ở một loài thực vật alen A quy định Thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Aa  AA

A. Aa  Aa

D. aa  aa

C. AA  AA

Câu 18: Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép lai nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng? A. XA Xa  XA Y

B. Xa Xa  X A Y

D. XA XA  Xa Y

C. XA Xa  Xa Y

Câu 19: Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã là C. loài ưu thế

D. loài thứ yếu

N

B. loài ngẫu nhiên

Ơ N

H

Câu 20: Những hoạt động nào dưới đây của con người gây ô nhiễm môi trường?

U Y

(1) Hoạt động giao thông vận tải

C. 1, 4

D. 2, 3

N

G

Câu 21: Những sinh vật nào sau đây có thể đứng đầu chuỗi thức ăn?

H Ư

1. Sinh vật sản xuất

TR ẦN

2. sinh vật tiêu thụ cấp 2 3. sinh vật tiêu thụ cấp 3 4. sinh vật phân giải

C. 3, 4

B

B. 2, 3

D. 1, 4

10 00

A. 1, 2

Câu 22: Ở người, bệnh nào dưới đây tuân theo quy luật di truyền chéo?

Ó

B. bệnh bạch tạng D. hội chứng có túm lông ở tay

H

C. bệnh câm điếc bẩm sinh

A

A. bệnh máu khó đông

Í-

Câu 23: Ở ngô, gen R quy định hạt đỏ, r quy định hạt trắng. Thể 3 tạo ra 2 loại giao tử là  n  1 và n.

-L

Tế bào noãn  n  1 có khả năng thụ tinh còn hạt phấn thì không có khả năng này. Phép lai Rrr  Rrr cho A.

ÁN

đời con có tỉ lệ kiểu hình là:

B.

C.

D.

ÀN

Câu 24: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chu trình sinh địa hóa và sinh quyển?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 1, 3

Đ

A. 1, 2

ẠO

(4) Sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(3) Trồng cây gây rừng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Chôn cất và xử lý rác thải đúng quy trình

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. loài đặc trưng

Đ

I. Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển

D

IỄ N

II. Trong thiên nhiên có khoảng 25 nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống III. Nitơ chiếm 79% thể tích khí quyển và là một khí trơ

IV. Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 25: Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thụ được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được 158 cây F2 , trong đó có 69 cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là A. 1: 2 :1: 2 : 4 : 2 :1:1:1

B. 4 : 2 : 2 : 2 : 2 :1:1:1:1

C. 1: 2 :1:1: 2 :1:1: 2 :1

D. 3 : 3 :1:1: 3 : 3 :1:1:1

D. thẩm thấu

N Ơ

C. phân giải chất hữu cơ

H

B. quang hợp ở sinh vật tự dưỡng

Đ

B. giảm sự lây lan của dịch bệnh

G

C. tận dụng tối đa nguồn thức ăn trong ao

H Ư

N

D. tăng cường mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài

Câu 28: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư?

TR ẦN

A. cơ chế gây bệnh do đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể B. bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào

10 00

B

C. đột biến gây bệnh chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục

D. bệnh được hình thành do đột biến gen ức chế khối u và gen quy định các yếu tố sinh trưởng

H

Ó

A

Câu 29: Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là: 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa . Hãy xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 trong trường hợp ngẫu phối

-L

Í-

A. 0,38125AA : 0,0375Aa : 0,58125 C. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa

B. 0,36AA : 0, 48Aa : 0,16aa D. 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa

TO

ÁN

Câu 30: Cho cây lưỡng bội dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn. Biết các gen phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong số cá thể thu được Ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen chiếm tỉ lệ A. 25%

B. 37,5%

C. 50%

D. 6,25%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A. làm tăng tính đa dạng sinh học cho ao

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 27: Trong cùng một ao nuôi cá, người ta thường nuôi ghép các loài cá như cá mè trắng, cá mè hoa, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá rô phi… Có các ổ sinh thái khác nhau nhằm mục đích gì?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

A. hô hấp của sinh vật

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 26: Trong chu trình cacbon, CO 2 từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?

D

IỄ N

Đ

Câu 31: Một tế bào sinh dưỡng của thể ba kép đang ở kì sau nguyên phân, người ta đếm được 44 NST. Bộ NST lưỡng bội bình thường của loài này là A. 2n  22

B. 2n  40

C. 2n  20

D. 2n  42

Câu 32: Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại adênin chiếm 30% và số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là A. A  450;T  150;G  150;X  750

B. A  750;T  150;G  150;X  150 Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. A  450;T  150;G  750;X  150

D. A  150;T  450;G  750;X  150

Câu 33: Một quần thể ngẫu phối, alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông đen trội không hoàn toàn so với alen b quy định lông vàng, kiểu gen Bb cho kiểu hình lông nâu. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST thường. Thế hệ xuất phát của quần thể này có tần số alen A là 0,2 và tần số alen B là 0,6. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?

Ơ

N

A. Tần số kiểu hình lông dài, màu đen trong quần thể là 0,3024

U Y

C. Quần thể có 9 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

.Q

C. Nếu diều hâu bị mất đi thì chỉ có 3 loài được hưởng lợi

Ó

A

D. Dê chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn

Í-

H

Câu 35: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình hình thành loài mới?

-L

(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

ÁN

(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới (3) Lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ nhiễm sắc thể song nhị bội

ÀN

(4) Quá trình hình thành loài có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

Đ

A. 3

B. 4

C. 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B. Ếch nhái tham gia vào 4 chuỗi thức ăn

B

A. Sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp 2 là: Bọ rùa, châu chấu, gà rừng, dê, nấm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 34: Giả sử một lưới thức ăn có sơ đồ như sau. Phát biểu dưới đây sai về loại thức ăn này?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Số cá thể lông ngắn, màu nâu chiếm tỉ lệ lớn nhất trong quần thể

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

B. Tần số kiểu gen AaBb là 0,1536

D. 1

D

IỄ N

Câu 36: Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? A. hai cặp gen đang xét cùng nằm một cặp nhiễm sắc thể B. trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40% Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1 , số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7 D. F1 có 10 loại kiểu gen Câu 37: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 75%? Ab AB  ab aB

C.

AB aB  ab ab

D.

Ab aB  aB ab

N

B.

Ơ

Ab aB  ab aB

H

A.

TR ẦN

D. F1 có 16% số cây hoa vàng, quả tròn

10 00

B

Câu 39: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) được 48 con lông xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen. Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn chuột lông xám nâu. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 là 9 lông xám nâu : 3 lông đen : 4 lông trắng

H

Ó

A

II. Ở F2 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng

Í-

III. F2 có 56,25% số chuột lông xám nâu

-L

IV. Trong tổng số chuột lông đen ở F2 , số chuột lông đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 6,25%

ÁN

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

TO

Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

C. F1 có 8% số cây đồng hợp tử về cả 2 cặp gen

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

B. F1 có 10 loại kiểu gen

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

A. F1 có 59% số cây hoa đỏ, quả tròn

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 38: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định thoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4

TR ẦN

A. 3

H Ư

IV. Có tối thiểu 6 người trong phả hệ có gen dị hợp tử

N

G

Đ

III. Nếu vợ chồng (12) và (13) dự định sinh thêm con thì xác suất sinh ra người con mang gen bệnh là 75%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q 10 17

ẠO

II. Xác suất đển người con trai của (11) mang gen bệnh là

TP

I. (11) và (12) có kiểu gen giống nhau

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Biết rằng không còn ai trong phả hệ trên có biểu hiện bệnh. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là chính xác về phả hệ trên?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 10 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-B

6-D

7-C

8-C

11-A

12-C

13-C

14-C

15-D

16-C

17-A

18-B

19-C

20-C

21-D

22-A

23-D

24-D

25-B

26-B

27-C

ẠO

9-B

10-C

28-C

29-D

30-C

31-C

32-A

33-A

34-C

35-B

36-C

38-C

39-A

40-A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-C

N

U Y

2-C

.Q

1-D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 10 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

U Y

Gọi tần số alen A và a lần lượt là p và q

Đ

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở kỉ Cacbon

N

G

Câu 3: Đáp án C

H Ư

- A đúng

TR ẦN

- B đúng

- C sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể

B

Câu 4: Đáp án A

10 00

Nhiệt độ tối ưu cho hoạt động hô hấp của thực vật nằm trong khoảng 30  35o C Câu 5: Đáp án B

Ó

A

Enzim pepsin tham gia biến đổi thành phần prôtêin có trong thức ăn

H

Câu 6: Đáp án D

-L

Í-

Bơm Na – K trên màng tế bào có vai trò vận chuyển Na  từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào và vận chuyển K  từ bên ngoài vào bên trong tế bào

ÁN

Câu 7: Đáp án C

TO

Nhân tố tiến hóa tác động trực tiếp lên sự hình thành quần thể thích nghi là chọn lọc tự nhiên vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình

Đ

Câu 8: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 2: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Theo bài ra ta có: 2pq  8q 2 ;p  q  1  q  0, 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quần thể cân bằng di truyền nên tuân theo công thức: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án D

IỄ N

- A, B loại vì mARN không chứa T

D

- Theo nguyên tắc bổ sung thì: A bổ sung với T, G bổ sung với X, U bổ sung với A, X bổ sung với G

 Vậy trình tự nuclêôtit trên mARN là AUG UAX XXG XGA UUU

Câu 9: Đáp án B Qua trình phản nitrat diễn ra thuận lợi trong điều kiện kị khí và pH thấp Câu 10: Đáp án C Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Huyết án ở tĩnh mạch chủ thấp nhất trong hệ mạch Câu 11: Đáp án A Năng lượng để cung cấp cho quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng được lấy chủ yếu từ quá trình hô hấp Câu 12: Đáp án C

N

- I, II, III, IV đều là những phát biểu đúng

H

Ơ

Câu 13: Đáp án C

G

Câu 15: Đáp án D

H Ư

N

Khi môi trường có lactôzơ, một số phần tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình không gian ba chiều của nó làm cho prôtêin ức chế không thể kiên kết được với vùng vận hành

TR ẦN

Câu 16: Đáp án C

“Hội chứng Claiphentơ, hội chứng Tơcnơ, hội chứng Đao” đều do đều phát sinh do đột biến số lượng NST.

10 00

B

Hội chứng Macphan (hội chứng người nhện) phát sinh do đột biến gen trội trên NST Câu 17: Đáp án A

A

A : cao >> a : thấp

H

Ó

- A chọn vì Aa  Aa  1AA : 2Aa :1aa  Kiểu hình: 3 cao : 1 thấp

Í-

- B, C loại vì đời con 100% cao

-L

- D loại vì đời con 100% thấp

ÁN

Câu 18: Đáp án B

A : trắng >> a : sẫm

Đ

ÀN

- A, C loại vì phép lai XA Xa  XA Y cho cả đực và cái đều có 2 màu sẫm và trắng nên không phân biệt được

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- C đúng, những cây thông thuộc cùng một loài

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

- A, B, D loại vì đây là những trường hợp phản ánh mối quan hệ hỗ trợ khác loài

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 14: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Bố mẹ thuần chủng và càng khác nhau về nhiều cặp tính trạng tương phản thì khả năng cho ưu thế lai ở đời con càng cao và ngược lại  dựa vào lôgic này ta có thể nhận ra AABBddEE  aabbDDee là thỏa mãn

IỄ N

- B sai vì phép lai X a X a  X A Y  1X A X a :1X a Y  tằm đực luôn có màu trắng, tằm cái luôn có màu sẫm

D

- D loại vì phép lai XA XA  Xa Y cho đời con cả đực và cái đều có màu trắng

Câu 19: Đáp án C Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hay do hoạt động mạnh của chúng Câu 20: Đáp án C Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hoạt động gây ô nhiễm môi trường của con người là “Hoạt động giao thông vận tải” gây ô nhiễm không khí. Và “Sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật” gây ô nhiễm môi trường nước… Câu 21: Đáp án D Hệ sinh thái có 2 loại chuỗi thức ăn:

Ơ

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải  sinh vật ohaan giải mùn, bã hữu cơ  động vật ăn sinh vật phân giải  các động vật ăn động vật khác

N

+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh  động vật ăn thực vật  động vật ăn động vật

.Q

G

Đ

Quy ước: R : đỏ >> r : trắng

N

P: ♂Rrr x ♀Rrr

H Ư

G P : 1/3R : 2/3r   1/6R : 2/6r : 2/6Rr :1/6rr 

TR ẦN

Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng ở đời con là: 2/3.3/6  1/3 Vậy kiểu hình thu được ở đời con là: 2 đỏ : 1 trắng

10 00

B

Câu 24: Đáp án D I, II, III, IV đều là những phát biểu đúng

A

Câu 25: Đáp án B

H

Ó

F2 có 69 cây hoa trắng  số cây hoa đỏ ở F2 là: 158  69  89

Í-

 F2 có tỉ lệ hoa đỏ : trắng  9 : 7  Số tổ hợp gen  9  7  16  4  4  F1 : AaBb  AaBb

ÁN

-L

 Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 1: 2 :11: 2 :1  4 : 2 : 2 : 2 : 2 :1:1:1:1 Không cần phải nhân ra tỉ lệ 4 : 2 : 2 : 2 : 2 :1:1:1:1 mà chỉ cần nhìn vào các phương án của đề bài ta nhân thấy ngay chỉ có B là đúng

ÀN

Câu 26: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 23: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Gen nằm trên X có hiện tượn di truyền chéo (cha truyền cho con gái, mẹ truyền cho con trai). Trong các bệnh trên chỉ có bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Dựa vào những thông tin trên ta thấy có hai loại sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn là: Sinh vaath sản xuất và sinh vật phân giải

IỄ N

Đ

Trong chu trình cacbon, CO 2 từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình quang hợp ở cây xanh

D

Câu 27: Đáp án C Vì các loài có ổ sinh thái khác nhau nên tận dụng được diện tích trong ao nuôi  tận dụng tối đa nguồn thức ăn trong ao mà không sợ xảy ra sự cạnh tranh giữa các loài và không làm ảnh hưởng đến sản lượng cá của từng loài Câu 28: Đáp án C

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A, B, D đúng - C sai vì ung thư có thể bắt đầu từ một tế bào đột biến xôma Câu 29: Đáp án D Tần số alen A của quần thể là: 0,25  0,15  0,4 ; tần số alen a  1  0, 4  0,6

N

Vì quần thể đã cho ngẫu phối nên tuân theo công thức: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1

H

N

: 2aaBb) :1aabb

TR ẦN

H Ư

 Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về một cặp gen chiểm tỉ lệ là 2 2 2 2 8 1  AaBB  AABb  Aabb  aaBb         50% 16 16 16 16 16 2 Câu 31: Đáp án C

10 00

B

Ở kì sau của nguyên phân bộ NST dạng  2n  1  1 .2  44 NST  2n  20 * Lưu ý: Kỳ sau của nguyên phân một loại lưỡng bội có số NST là 4n

A

Câu 32: Đáp án A

H

Ó

H  2A  3G  3900;G  X  900,  A  T  600  N  2A  2G  3000

Í-

30 N   450 nu; G1  10%  150 nu 100 2

-L

Mạch 1: A1  30% 

ÁN

A  A1  A 2  A 2  T1  600  450  150 ; tương tự có G 2  X1  750

Câu 33: Đáp án A

ÀN

A : lông dài >> a : lông ngắn

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

F1 : 9 A-B- 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb  : 3 A-bb 1AAbb : 2Aabb  : 3aaB- (1aaBB

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

P : AaBb  AaBb

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Giả sử 2 cặp gen tự thụ phấn là  Aa,Bb  ta có sơ đồ lai như sau:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 30: Đáp án C

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

U Y

Quần thể cân bằng nên không thay đổi cấu trúc qua các thế hệ  cấu trúc di truyền ở thế hệ F3 : 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa

Ơ

Thay số vào ta được cấu trúc di truyền của quần thể cân bằng: 0,16AA : 0, 48Aa : 0,36aa

Đ

B : lông đen; b : lông vàng; Bb : lông nâu

D

IỄ N

Tần số alen a  1  0, 2  0,8  Thành phần kiểu gen khi quần thể cân bằng: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa

Tần số alen b  1  0,6  0, 4  Thành phần kiểu gen khi quần thể cân bằng: 0,36BB : 0, 48Bb : 0,16bb

Thành phần kiểu gen của quần thể về cả 2 lôcut là:

 0,04aa : 0,32Aa : 0,64aa  0,36BB : 0,48Bb : 0,16bb 

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Tần số kiểu hình lông dài, màu đen trong quần thể là: A-BB  0,36.0,36  12,96%  A sai - Tần số kiểu gen AaBb  0,32.0, 48  0, 2536  B đúng - Quần thể có số kiểu gen là: 3.3  9 ; số kiểu hình của quần thể là: 2.3  6  C đúng - Số cá thể lông ngắn, màu nâu chiếm tỉ lệ: aaBb  0,64.0, 48  0,3072  lớn nhất  D đúng

U Y

1. Cây cỏ  Bọ rùa  Ếch nhái  Diều hâu  Vi khuẩn

Đ

- C sai vì nếu diều hâu mất đi thì có ếch nhái, rắn, gà rừng và cáo được hưởng lợi

N

G

- D đúng, dê tham gia vào 1 chuỗi thức ăn là: Cây cỏ  Dê  Hổ  Vi khuẩn

H Ư

Câu 35: Đáp án B

TR ẦN

- (1)  đúng

- (2)  đúng vì đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn NST đều góp phần hình thành loài mới

10 00

B

- (3)  đúng lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ NST song nhị bội chứa bộ NST của hai loài khác nhau

H

Ó

Vậy cả 4 phát biểu trên đều đúng

A

- (4)  đúng vì các yêu tố ngẫu nhiên tác động sẽ dẫn đến cách li địa lí, dẫn đến cách li sinh sản  hình thành loài mới

Í-

Câu 36: Đáp án C

ÁN

-L

- Ta có câ y thân thấp, quả chua chiếm 4% (chiếm tỉ lệ thấp) cà có hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái  thân thấp, quả chua là tính trạng lặn so với thân cao, quả ngọt  A là phát biểu đúng - Thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình  A-B-, A-bb, aaB-, aabb   P dị hợp 2 cặp gen (có hoán vijgen xảy

ÀN

ra nên 2 cặp gen nằm trên 1 NST)  F1 có 10 loại kiểu gen  D là phát biểu đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

4. 3. Cây cỏ  Châu chấu  Ếch nhái  Rắn  Diều hâu  Vi khuẩn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

3. Cây cỏ  Châu chấu  Ếch nhái  Diều hâu  Vi khuẩn

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Cây cỏ  Bọ rùa  Ếch nhái  Rắn  Diều hâu  Vi khuẩn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- B đúng vì ếch nhái tham gia vào 4 chuỗi thức ăn là

Ơ

- A đúng vì bọ rùa, châu chấu, gà rừng, dê, nấm ăn sinh vật sản xuất nên có bậc dinh dưỡng cấp 2

N

Câu 34: Đáp án C

IỄ N

Đ

Quy ước gen:

D

A : thân cao >> a : thân thấp

B : quả ngọt >> b : quả chua 4%

ab  20%ab  20%ab  tần số hoán vị gen f  20.2  40%  B là phát biểu đúng ab

* Lưu ý:

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- F1 gồm 4 loại kiểu hình  A-B-, A-bb, aaB-, aabb   P dị hợp 2 cặp gen - Dựa vào kiểu hình đồng hợp tử lặn để tìm tần số hoán vị gen - Đối với bài này nên dùng phương pháp loại trừ sẽ nhanh hơn Câu 37: Đáp án B

N

A : thân cao >> a : thân thấp

H

N

G

Đ

* Lưu ý: bài tập dạng này ta chỉ cần nhìn vào các phương án là chọn được phương án đúng ngay, không cần phải xét các trường hợp. Mục đích của việc xét các trường hợp như trên là để các em hiểu rõ hơn.

H Ư

Câu 38: Đáp án C

B : quả tròn >> b : quả dài

TR ẦN

A : hoa đỏ >> a : hoa trắng

10 00

 kiểu gen của P dị hợp 2 cặp gen  Aa,Bb 

B

P: (cây hoa đỏ, quả tròn) x (cây hoa đỏ, quả tròn)  F1 gồm 4 loại kiểu hình  A-B-, A-bb, aaB-, aabb 

Í-

H

Ó

A

 aB  - Số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng    4% (vì hoán vị ở 2 giới với tần số như nhau nên ta có:  aB  aB ab 4%  20%ab  20%ab  ab  50%  20%  30%   30%.30%  9% ) aB ab

-L

 F1 có số cây hoa đỏ, quả tròn  A-B-   50%  9%  59%  A đúng

ÁN

- P dị hợp 2 cặp gen cùng nằm trên 1 NST có hoán vị gen xảy ra ở 2 giới  F1 có 10 loại kiểu gen  B đúng

ÀN

- C sai vì chỉ tính riêng 2 tỉ lệ đồng hợp

aB ab   4%  9%  13%  8% aB ab

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- C, D loại vì không cho tỉ lệ phù hợp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

chiếm 75%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TP

.Q

Ab AB cho đời con với tỉ lệ là: 3 cao, đỏ : 1 thấp, đỏ : hay thân cao, hoa đỏ ở đời con  ab aB

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- B chọn vì

N

Ab aB cho đời con 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 50% : 50%  ab aB

- A loại vì

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

B : hoa đỏ >> b : hoa trắng

IỄ N

Đ

- D đúng, tỉ lệ vàng, tròn  aaB-   25%  9%  16%

D

Câu 39: Đáp án A - Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn) Thu được 48 con lông xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen Hay tỉ lệ xấp xỉ là: 1 con lông xám nâu : 2 con lông trắng : 1 con lông đen

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 Số tổ hợp giao tử là: 1  2  1  4  4  1 (vì lông trắng mang kiểu gen đồng hợp lặn nên chỉ cho một loại giao tử)

 Chuột lông xám nâu cho 4 loại giao tử nên chuột xám nâu dị hợp 2 cặp gen  kiểu gen của chuột xám nâu đem lại là: AaBb - Sơ đồ lai chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (mang kiểu gen đồng hợp lặn)

Ơ

N

AaBb  aabb  1AaBb  x¸m n©u  :1aaBb  ®en  :1Aabb  tr¾ng  :1aabb  tr¾ng 

H

- Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn chuột lông xám nâu

G

Đ

F2 : 9A-B- : x¸m n©u : 3aaB-  ®en  : 3A-bb  tr¾ng  :1aabb : tr¾ng  I đúng

H Ư

N

+ F2 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng là: Aabb, AAbb,aabb  II đúng

TR ẦN

+ Số chuột lông xám nâu ở F2 là 9/16  56, 25%  III đúng

+ Trong tổng số chuột lông đen ở F2 , số chuột lông đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/3  IV sai

B

Vậy có 3 phát biểu đúng

10 00

Câu 40: Đáp án A Quy ước

Ó

A

Alen A : bình thường >> alen a : bệnh bạch tạng

H

(15) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa  (12) và (13) có kiểu gen Aa

-L

Í-

(1) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa  (5) có kiểu gen là Aa

ÁN

(7) bị bạch tạng nên có kiểu gen là aa  (3) và (4) đều có kiểu gen là Aa  (6) có kiểu gen là 1AA : 2Aa   chưa xác định được kiểu gen của (11) (tức là kiểu gen của (11) có thể là AA hoặc Aa)

 có thể giống và khác kiểu gen với (12)  I sai 2 3 AA : Aa 5 5

Đ

ÀN

- (11) có thể có kiểu gen Aa hoặc AA với xác suất:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

F1  F1 : AaBb  AaBb

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

P : aaBB  AAbb  F1 : AaBb

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Sơ đồ lai của lông đen và lông trắng thuần chủng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

 Kiểu gen của lông đen và lông trắng thuần chủng lần lượt là: aaBB, AAbb

D

IỄ N

(8) bị bạch tạng nên kiểu gen của (8) là aa  (10) có kiểu gen là Aa 3  7 10 3 2 Ta có: 10   11 : Aa   AA : Aa   AA : Aa : aa 5  20 20 30 5

 Xác suất để người con trai bình thường của (11) mang gen bệnh (có kiểu gen Aa) là:

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 10  Aa  20 17  Aa  AA  20

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

10  II đúng 17

- Ta có 12   13 : Aa  Aa  1AA : 2Aa :1aa hay 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa

Ơ

 III đúng

H

 0,5  0,25  0,75  75%

N

 Xác suất sinh ra người con mang gen bệnh  aa;Aa  của cặp (12) và (13) là:

U Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Vậy có 3 phát biểu đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

- IV đúng, những người biết chắc chắn kiểu gen dị hợp trong phả hệ là: (3), (4), (5), (10), (12), (13)

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C.

Ab ab  aB ab

D.

AB AB  AB aB

D. 0, 4625AA  0, 075Aa  0, 4625aa  1

ẠO

G

Đ

Câu 3: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ? B. Đỉnh sinh trưởng

C. Miền sinh trưởng

D. Rễ chính

H Ư

N

A. Miền lông hút

TR ẦN

Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây? A. Quy định chiều hướng tiến hóa.

B

B. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

10 00

C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

2. NO 2

3. NH 4

Í-

1. NO

H

Ó

A

Câu 5: Dạng nitơ nào dưới đây không được cây hấp thụ trực tiếp?

B. 2,5

-L

A. 1,2

4. NO 3 C. 1,2,5

5. N 2 D. 2,4,5

ÁN

Câu 6: Vi khuẩn Nitrosobacter tham gia vào quá trình nào dưới đây? A. Chuyển hoá amôn trực tiếp thành nitrat.

ÀN

B. Chuyển hoá nitrat thành nitơ phân tử.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 0, 25AA  0,50Aa  0, 25aa  1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

B. 0, 425AA  0,15Aa  0, 425aa  1

TP

A. 0,35AA  0,30Aa  0,35aa  1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 2: Ở một quần thể thực vật, cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát p có dạng: 0, 2AA  0, 6Aa  0, 2aa  1 . Sau hai thế thệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ab aB  ab aB

Ơ

B.

H

Ab aB  Ab aB

N

A.

N

Câu 1: Tính theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây chỉ cho một loại kiểu gen ở đời sau?

Đ

C. Chuyển hoá nitrat thành nitrit.

IỄ N

D. Chuyển hoá nitrit thành nitrat

D

Câu 7: Năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển thành năng lượng hoá học ATP qua A. quá trình quang hợp.

B. quá trình hô hấp.

C. quá trình đồng hóa.

D. quá trình dị hóa.

Câu 8: Cho NST có cấu trúc và trình tự các gen là ABCDE*FGH (dấu * biểu thị cho tâm động). Đột biến tạo ra NST có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc loại: Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. chuyển đoạn trên một NST.

B. đảo đoạn ngoài tâm động

C. đảo đoạn mang tâm động.

D. lặp đoạn.

Câu 9: Cặp ion nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành điện thế nghỉ của màng tế bào? B. Na  ;Cl

A. Na  ;Ca 2

D. Ba 2 ; K 

C. Na  ; K 

N

Câu 10: Thiếu prôtêin sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật?

Ơ

A. Làm giảm sự tạo máu ở tuỷ xương.

U Y

C. Làm chậm lớn, gầy yếu và dễ mắc bệnh.

.Q

C. Chuỗi chuyền electron

D. Đường phân và chuỗi chuyền electron

Đ

N

G

Câu 12: Cơ chế gây đột biến đa bội của cônsixin là

B. gây tách sớm tâm động của các NST kép.

C. đình chỉ các hoạt động nhân đôi NST.

D. ngăn cản không cho màng tế bào phân chia.

TR ẦN

H Ư

A. làm cản trở sự hình thành thoi vô sắc.

Câu 13: Dạng đột biến NST nào ít ảnh hưởng đến sức sống và góp phần tạo ra sự đa dạng giữa các thứ trong cùng một loài? B. Lặp đoạn.

10 00

B

A. Mất đoạn. C. Đảo đoạn.

D. Chuyển đoạn tương hỗ

A

Câu 14: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không

H

Ó

xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai:

-L

Í-

BD A a BD a X X  X Y cho đời con có tối đa bd bD

B. 32 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

C. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

D. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

ÁN

A. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

ÀN

Câu 15: Các nhân tố tiến hóa nào sau có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Chu trình Crep

ẠO

A. Đường phân

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Câu 11: Trong quá trình hô hấp ở thực vật, ATP được giải phóng nhiều nhất ở giai đoạn nào?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Ảnh hưởng đến phân hóa giới tính.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

B. Làm giảm sự phát triển của xương.

Đ

A. CLTN và yếu tố ngẫu nhiên.

IỄ N

B. Đột biến và giao phối không ngẫu nhiên.

D

C. Đột biến và di - nhập gen. D. Di - nhập gen và giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 16: Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế A. phiên mã.

B. dịch mã.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. nhân đôi của ADN.

D. điều hòa hoạt động của gen.

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn? A. Diễn ra trong phạm vi của loài, với qui mô nhỏ. B. Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm. C. Diễn ra trong thời gian lịch sử dài.

G

Đ

Câu 19: Khi quan sát tiêu bản bộ NST của một người, người ta thấy NST thứ 21 có tới 3 chiếc. Hỏi người này mắc phải hội chứng di truyền nào? B. Hội chứng Đao

C. Hội chứng siêu nữ

D. Hội chứng Patau

H Ư

N

A. Hội chứng Etuôt

TR ẦN

Câu 20: Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thì A. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

10 00

B

B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm đi. C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

A

D. sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.

Í-

H

Ó

Câu 21: Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

-L

A. Hình thành loài bằng con đường địa lí xảy ra ở cả động vật và thực vật.

ÁN

B. Cách li địa lí tất yếu dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới. C. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra nhanh chóng trong thời gian ngắn.

ÀN

D. Hình thành loài bằng con đường sinh thái chỉ xảy ra ở thực vật mà không xảy ra ở động vật. DE DE AaBb  AaBb . Biết các gen liên kết hoàn toàn các giao de de tử kết hợp một cách ngẫu nhiên. Theo lý thuyết, số kiểu gen tối đa tạo ra ở đời con là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

D. Lai tế bào xôma khác loài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. Công nghệ gen.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

A. Lai giữa các dòng thuần chủng kiểu gen khác nhau.

http://daykemquynhon.ucoz.com

H N

Câu 18: Để tạo giống cây trổng có ưu thế lai cao, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

Ơ

N

D. Hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

D

IỄ N

Đ

Câu 22: Ở một loài động vật, khi cho lai

A. 16.

B. 36.

C. 40.

D. 18.

Câu 23: Nhóm nào dưới đây gồm những tật/bệnh/hội chứng di truyền xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới? A. Loạn dưỡng cơ Đuxen; máu khó đông; mù màu; bạch tạng.

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Loạn dưỡng cơ Đuxen; hội chứng siêu nữ; mù màu; hội chứng Đao. C. Tật dính ngón tay số 2 và 3; tật câm điếc bẩm sinh, hội chứng Macphan; thiếu máu hồng cầu hình liềm. D. Tật bàn tay 6 ngón, tật có túm lông ở tai; máu khó đông; hội chứng Etuôt.

N

Câu 24: Có bao nhiêu tác nhân dưới đây có thể gây ra sự biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì?

H

Ơ

1. Dịch bệnh

U Y

3. Thời tiết khắc nghiệt

C. 5.

D. 3.

G

Đ

Câu 25: Mối quan hệ nào dưới đây không có loài nào có lợi? B. Hội sinh

C. Ức chế - cảm nhiễm

D. Sinh vật này ăn sinh vật khác

H Ư

N

A. Vật chủ - vật kí sinh

TR ẦN

Câu 26: Khi nói về mối quan hệ giữa sinh vật ăn thịt và con mỗi trong một quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật ăn thịt và con mồi không cùng một bậc dinh dưỡng.

10 00

B

B. Số lượng cá thể sinh vật ăn thịt bao giờ cũng nhiều hơn số lượng cá thể con mồi. C. Theo thời gian con mồi sẽ dần dần bị sinh vật ăn thịt tiêu diệt hoàn toàn.

Ó

A

D. Mỗi loài sinh vật ăn thịt chỉ sử dụng một loại con mồi nhất định làm thức ăn.

H

Câu 27: Trường hợp nào sau đây phản ánh mối quan hệ hỗ trợ khác loài?

-L

Í-

A. Những con chim bồ nông xếp thành hàng ngang để cùng nhau bắt cá.

ÁN

B. Đàn chim cánh cụt đứng úp vào nhau, kết thành bè lớn trong bão tuyết. C. Những con cò và nhạn bể làm tổ thành tập đoàn. D. Những cây thông nhựa sống gần nhau có rễ nối thông nhau.

ÀN

TX  0, 25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một AG chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

D

IỄ N

Đ

Câu 28: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4.

ẠO

A. 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

5. Lũ lụt

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

4. Hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

2. Cháy rừng

A. A  G  20%; T  X  80%.

B. A  G  25%; T  X  75%.

C. A  G  80%; T  X  20%.

D. A  G  75%; T  X  25%.

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 29: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là A. 18,75%

B. 56,25%

C. 37,5%

D. 3,75%

C. 5AA : 2Aa : 3aa

D. 9AA : 6Aa : 1aa

U Y

N

Câu 31: Có bao nhiêu biện pháp dưới đây giúp bảo vệ các hệ sinh thái rừng?

Đ

4. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

N

G

5. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…

A. 5.

B. 2.

C. 3.

H Ư

6. Phòng cháy rừng

A. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

B. 3 cây thân thấp : 1 cây thân cao. D. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

A

C. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

10 00

B

TR ẦN

Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lý thuyết, F3 thu được có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

A.

1 40

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 33: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,3Aa : 0,1 aa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác.Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là B.

23 180

C.

1 8

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 34: Cho các thông tin ở bảng dưới đây:

D

D. 4.

Bậc dinh dưỡng

Năng suất sinh học

Cấp 1

2, 2  106 calo

Cấp 2

1,1  104 calo

Cấp 3

1, 25  103 calo

Cấp 4

0,5  102 calo

D.

1 36

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

3. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống du canh, du cư.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ rừng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1. Trồng cây gây rừng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 3AA : 1aa

H

A. 7AA : 2Aa : 7aa

Ơ

N

Câu 30: Ở 1 loài thực vật, cho giao phấn giữa 2 cây hoa đỏ thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có hoa đỏ, hoa trắng. Biết tính trạng màu sắc hoa đỏ 1 gen có 2 alen A, a quy định và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, tỷ lệ phân li kiểu gen ở F2 là

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là: A. 0,5% và 4%.

B. 2% và 2,5%.

C. 0,5% và 0,4%.

D. 0,5% và 5%.

Câu 35: Một phân tử mARN được tạo bởi 4 loại ribônuclêôtit là A, U, G, X. Hỏi trong phân tử mARN có tối đa bao nhiêu loại bộ ba chứa nuclêôtit loại G? B. 32

C. 27

D. 16

N

A. 37

Í-

H

I. Lưới thúc ăn trên có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

-L

II. Thỏ, rắn, chim, chuột đều chỉ tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.

ÁN

III. Đại bàng tham gia vào 5 chuỗi thức ăn. IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích. B. 2.

C. 3.

ÀN

A. 1.

D. 4.

D

IỄ N

Đ

Câu 38: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 37: Quan sát lưới thức ăn dưới đây và cho biết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 10

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

C. 8

N

B. 9

H Ư

A. 11

G

Đ

Alen a, b không có chức năng trên. Có bao nhiêu phép lai (P) để F1 biểu hiện tỉ lệ kiểu hình 1:1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 36: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa chịu sự tác động của 2 gen (A, a và B, b) phân li độc lập. Alen A và B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ :

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Người số 13 có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen. B. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh p của cặp 12 – 13 là 1 . 4

N

C. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh p của cặp 12 – 13 là

1 . 16

H

Ơ

D. Người số 4 không mang alen quy định bệnh P.

A. 1.

TR ẦN

H Ư

(4) Cho các cá thể lông dài ở Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời con cho tối đa 36 kiểu gen và 8 kiểu hình. B. 4.

C. 2.

D. 3.

10 00

B

Câu 40: Cho hai cây đều có quả tròn giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt: 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Ó

A

I. F2 có 5 loại kiểu gen quy định quả tròn.

-L

Í-

H

II. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 tự thụ phấn, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt: 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài.

ÁN

III. Cho tất cả các cây quả tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có số cây quả dẹt chiếm tỉ lệ

2 . 9

TO

IV. Cho tất cả các cây quả dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 cây quả dẹt: 64 cây quả tròn : 1 cây quả dài. B. 3.

C. 2.

D. 1.

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

A. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

(3) Có 2 kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

(2) Tình trạng chiều dài lông do hai cặp gen quy định.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

(1) Ở Fa tối đa có 8 loại kiểu gen.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 39: Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng thu được F1 toàn con lông dài, thân đen. Cho con đực F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình 125 con cái lông ngắn, thân đen : 42 con cái lông dài, thân đen : 125 con đực lông ngắn, thân trắng: 40 con đực lông dài, thân trắng. Biết tính trạng màu thân do một gen quy định. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đúng?

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-C

5-C

6-D

7-A

8-C

11-C

12-A

13-C

14-C

15-C

16-C

17-A

18-A

19-B

20-A

21-A

22-B

23-A

24-C

25-C

26-A

27-C

ẠO

9-C

10-C

28-A

29-C

30-D

31-D

32-C

33-D

34-A

35-A

36-D

38-B

39-D

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-A

N

U Y

2-B

.Q

1-A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 11 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

H Ư

N

Câu 3: Đáp án A

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.

TR ẦN

Câu 4: Đáp án C

- A sai vì chọn lọc tự nhiên mới quy định chiều hướng tiến hoá.

B

- B sai vì đột biến làm thay đổi cả tần số aỉen và thành phấn kiểu gen của quần thể.

10 00

- C đúng vì đột biến phát sinh những biến dị, tạo alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

A

- D sai vì đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá.

Ó

Câu 5: Đáp án C

H

Cây chỉ hấp thụ trực tiếp 2 dạng nitơ, đó là: NH 4 (3) và NO 3 (4). Vậy trong các dạng nitơ đang xét, cây

ÁN

Câu 6: Đáp án D

-L

Í-

không hấp thụ trực tiếp NO (1); NO2 (2) và N2 (5)  C đúng

Vi khuẩn Nitrosobacter tham gia vào quá trình : Chuyển hoá nitrit thành nitrat. Câu 7: Đáp án A

ÀN

Thông qua quá trình quang hợp mà năng lượng ánh sáng mặt trời chuyển thành năng lượng hoá học ATP.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

2

1 - Sau 2 thế hệ tự phối tần số kiểu gen Aa    .0, 6  0,15  B đúng 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 2: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Ab aB  ” là phù hợp Ab aB

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

lai “

U Y

Phép lai chỉ cho một loại kiểu gen ở đời con khi bố mẹ đều thuần chủng. Vậy chỉ có phép

N

H

Câu 1: Đáp án A

Đ

Câu 8: Đáp án C

D

IỄ N

Ta thấy đoạn NST DE*F  F*ED  đảo đoạn mang tâm động.

Nếu chuyển đoạn trên một NST thì các số thứ tự chữ cái không đổi ngược thứ tự Câu 9: Đáp án C Na+; K+ là cặp ion đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính thấm và hình thành nên điện thế nghỉ của màng tế bào.

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 10: Đáp án C Thiếu prôtêin sẽ làm chậm lớn, gầy yếu và dễ mắc bệnh. Câu 11: Đáp án C Trong quá trình hô hấp ở thực vật, ATP được giải phóng nhiều nhất trong chuỗi chuyền electron. Câu 12: Đáp án A

Ơ

N

Cơ chế gây đột biến đa bội của cônsixin là làm cản trờ sự hình thành thoi vô sắc.

H

Câu 13: Đáp án C

BD cho 2 loại giao tử: BD = bD bD

N H Ư 10 00

 Số kiểu hình tạo ra từ phép lai này là: 2

BD có chứa một cặp gen đồng hợp) bD

B

= 7 kiểu gen.

TR ẦN

 Số kiểu gen được tạo ra từ phép lai này là: 4  3  C 22 (vì kiểu gen

- X A X a  X a Y  X A X a : X A Y : X a X a : X a Y  số kiểu gen là 4 và số kiểu hình là 4

Ó

A

BD A a BD A X X  X Y cho số kiểu gen là 7  4  28 ; Số kiểu hình là 2  4  8 . bd bD

H

Vậy phép lai

Í-

Câu 15: Đáp án C

ÁN

Câu 16: Đáp án C

-L

- Nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là đột biến gen và di – nhập gen.

Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế nhân đôi của ADN.

ÀN

Câu 17: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

BD có hoán vị gen nên cho 4 loại giao tử: BD = bd ; Bd = bD bd

G

+

ẠO

TP

BD BD  bd bD

Đ

- P1 :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 14: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Trong các dạng đột biến đang xét, đảo đoạn là dạng đột biến ít ảnh hưởng đến sức sống và góp phần tạo ra sự đa dạng giữa các thứ trong cùng một loài.

IỄ N

Đ

- A là phát biểu sai, vì tiến hoá lớn diễn ra trong phạm vị hình thành các nhóm phân loại trên loài, có quy mô lớn.

D

- B, C, D là những phát biểu đúng Câu 18: Đáp án A Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Để tạo được ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp : tạo những dòng thuần chủng khác nhau, sau đó cho các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lại cho ưu thế lai cao. Câu 19: Đáp án B NST thứ 21 có tới 3 chiếc  người này mắc hội chứng Đao. Câu 20: Đáp án A

Ơ

N

Nếu mật độ của một quần thể sinh vật tăng quá mức tối đa thỉ thức ăn và chỗ ở trở lên khan hiếm, do vậy sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

U Y

- A đúng

N

Câu 22: Đáp án B

TR ẦN

H Ư

DE De AaBb  AaBb tạo ra số kiểu gen tối đa ở đời con là: 4  9  36 de de

Câu 23: Đáp án A

10 00

B

- A đúng vì “loạn dưỡng cơ Đuxen; máu khó đông; mù màu; bạch tạng” đều là những bệnh di truyền xuất hiện ở cả nam giới và nữ giới (các bệnh này đều do đột biến gen trên NST thường hoặc NST X gây ra). - B, C, D sai vì “hội chứng siêu nữ chỉ có ở nữ giới, tật dính ngón tay số 2 và 3, tật có túm lông ở tai chỉ có ở nam giới (do gen nằm trên NST Y quy định)

Ó

A

Câu 24: Đáp án C

-L

Í-

H

Sự biến động không theo chu kì là kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể tăng hay giảm đột ngột do điều kiện bất thường của thời tiết: lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệnh, hay do hoạt động khai thác quá mức của con người.

ÁN

Vậy cả 5 ý đưa ra đều đúng Câu 25: Đáp án C

ÀN

- A, B, D loại vì quan hệ vật chủ - vật kí sinh; quan hệ hội sinh; quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác đều có một loài được lợi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

- D sai vì hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xảy ra ở thực vật và các loại động vật ít di chuyển.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

- C sai vì hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều dạng chung gian chuyển tiếp.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- B sai vì không phải lúc nào cách li địa lí cũng dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 21: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

- C chọn vì quan hệ ức chế - cảm nhiễm là không có loài nào có lợi (giữa loài tiết chất độc và loài bị ảnh hưởng không có mối quan hệ về dinh dưỡng với nhau, không cạnh tranh nhau về nguồn sống và nơi ở, loài tiết chất độc chỉ “vô tình” gây hại đến các loài sống quanh nó). Câu 26: Đáp án A - A đúng, trong chuỗi thức ăn vật ăn thịt luôn có bậc dinh dưỡng cấp cao hơn con mồi. - B sai vì thường thì số lượng cá thể con mồi nhiều hơn số lượng vật ăn thịt. - C sai vì con mồi không bị vật ăn thịt tiêu diệt hoàn toàn. Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- D sai vì vật ăn thịt có thể sử dụng nhiều loại con mồi làm thức ăn. Câu 27: Đáp án C - A, B, D loại vì đều phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài. - C chọn vì “Những con cò và nhạn bể làm tổ thành tập đoàn” phản ánh mối quan hệ hỗ trợ khác loài (quan hệ hợp tác giữa 2 loài).

N

Câu 28: Đáp án A

Vậy hai cây hoa đỏ của P là AA và Aa

B

1 1 1  3 P : AA  Aa  F1 : AA : Aa  F1 :  A : a  2 2 4  4

TR ẦN

H Ư

Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có hoa đỏ, hoa trắng  F1 phải chứa cả alen A và a

10 00

1  3 1  3 Cho F1 ngẫu phối ta có:  A : a    A : a   F2 : 9AA : 6Aa :1aa 4  4 4  4

Ó

A

Câu 31: Đáp án D

H

- Những biện pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái rừng là: 1,2, 5, 6

-L

ÁN

A : cao >> a : thấp

Í-

Câu 32: Đáp án C

Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp  3 :1 , số tổ hợp giao tử là 3  1  4  2  2  (P) có kiểu gen Aa. Ta có sơ đồ lai: x

ÀN

P: Aa

Đ

G:A,a

Aa

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

Câu 30: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

G

Đ

Vậy số cá thể dị hợp trong quần thể là: Aa  2.pq  2.0, 75.0, 25  37,5%

ẠO

TP

p 2  9q 2 p  0, 75 Theo bài ra ta có:   p  q  1 q  0, 25

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quần thể đã cho cân bằng dí truyền nên tuân theo công thức: p 2 AA  2pqAa  q 2aa  1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 29: Đáp án C

U Y

N

H

Ơ

TX 1 1  0, 25   T  X  100  20%  A  G  80% AG 4 4 1

A,a  F1: 1AA : 2Aa : 1aa

IỄ N

2 1 A : a . Cây thân thấp chỉ cho 1 loại giao 3 3 tử là a  khi cho cây thân cao F1 giao phấn với cây thân thấp ta có sơ đồ lai là

D

Các cây thân cao F1 (2Aa, 1AA) cho tỉ lệ các loại giao tử là:

1  2 1 2  A : a   a  Aa : aa  tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là: 2 cây thân cao (Aa): 1 cây thân thấp (aa). 3  3 3 3

Câu 33: Đáp án D Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A : đen >> a : trắng P : 0,6AA : 0,3Aa : 0,1 aa. Những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác  đây là dạng bài giao phối có chọn lọc nên ta có các phép lai như sau:

Ơ

N

- 0,1 aa  aa   F1 : 0,1aa

1,1 104  100  0,5% 2, 2  106

Ó

A

- Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 

Câu 35: Đáp án A

-L

Í-

H

0,5  10 2  100  4% - Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 là  1, 25  103

ÁN

Tổng số bộ ba mã hóa axit amin là: 43  64 . Tổng số bộ ba chỉ chứa A, u, X là: 33  27 .

ÀN

Vậy số bộ ba có chứa Guanin (G) là: 64  27  37 .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

Ci+1 : bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc Ci.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ci: bậc dinh dưỡng thứ i

B

eff: là hiệu suất sinh thái (tính bằng %);

TR ẦN

Trong đó,

N

Ci 1 100 Ci

H Ư

Hiệu suất sinh thái tính bằng công thức: eff 

G

Đ

Câu 34: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

1 1  40 8

ẠO

Vậy tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là: 0,1 

TP

.Q

1 1 aa  0,9.    40 6

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

0,3  1   0, 6 5 - 0,9  0, 6AA : 0,3Aa   0,9  AA : Aa   0,9  A : a   giao phần thu được 0,9 6  6  0,9 

D

IỄ N

Đ

Câu 36: Đáp án D Quan sát sơ đồ ta thấy khi có mặt của hai alen A và B trong kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen còn lại đều không màu. A-B-: đỏ; (A-bb, aaB-, aabb) không màu Tỉ lệ kiểu hình : 1 đỏ : 1 trắng Các phép lai cho tỉ lệ trên là:

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1. aabb x AaBB

2. aabb x AABb

3. aaBB x AaBB

4. aaBB x AABb

5. aaBB x Aabb

6. aaBB x AaBb

7. AAbb x aaBb

8. AAbb x AABb

9. AAbb x AaBb

10. aaBb x AaBb

Ơ

N

Câu 37: Đáp án D

U Y

(1) Cỏ  Thỏ  Đại bàng  Vi sinh vật.

Đ

(5) Cỏ  Sâu  Chim  Rắn  Đại bàng  Vi sinh vật

H Ư

Vậy có 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên  I đúng

N

G

(6) Cò  Sâu  Chim  Rắn  Vi sinh vật.

TR ẦN

- II đúng, thỏ, rắn, chim, chuột mỗi loại tham gia vào 2 chuỗi thức ăn. - III đúng, đại bàng tham gia vào 5 chuồi thức ăn là: 1, 2, 3, 4, 5

Câu 38: Đáp án B

10 00

Vậy cả 4 phương án đưa ra đều đúng

B

- IV đúng, chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích là chuỗi số 4 và 5.

H

Ó

A

- Nhìn vào phả hệ ta thấy (6), (7) bình thường sinh được (11) bị bệnh P  bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định

-L

Í-

- (1) bình thường  sinh ra con trai (5) bị bệnh  bệnh M là do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

ÁN

Quy ước gen:

A : bình thường >> a : bệnh P

ÀN

B : bình thường >> b : bệnh M

Đ

* Xét bệnh P

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(4) Cỏ  Sâu  Chuột  Cáo  Đại bàng  Vi sinh vật.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(3) Cỏ  Chuột  Cáo  Đại bàng  Vi sinh vật.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Cỏ  Thỏ  Cáo  Đại bàng  Vi sinh vật.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Nhìn vào lưới thức ăn hình bên trên ta có các chuỗi thức ăn như sau:

IỄ N

- A sai vì (8) có kiểu gen aa  (13) có kiểu gen là Aa

D

- B đúng vì

* Xét bệnh P - (11) có kiểu gen aa  (6), (7) đều có kiểu gen là Aa 2 1  1  2  kiểu gen của (12) là  AA : Aa  hay  A : a  3 3  3  3

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1  5 1  1  1 2 - (12) x (13):  A : a  x  A : a    A : aa  2  6 6  3  2 3

* Xét bệnh M - (1) bình thường  sinh ra con trai (5) bị bệnh  bệnh M là do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định.

N

(4) có kiểu gen là XbY  kiểu gen của (8) là XBXb

A

- Đen/trắng  1:1

Í-

H

Ó

Mặt khác, tính trạng màu thân phân bố không đều ở hai giới (con cái chỉ có thân đen, con đực chỉ có thân trắng)  gen quy định màu thân nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

-L

Quy ước gen: (Aa, Bb) quy định chiều dài lông, cặp Dd quy định màu thân

ÁN

A-B- : lông dài; (aaB-, aabb; A-bb) : lông ngắn; D- : thân đen; d : thân trắng P t/c : AABBXDXD  aabbXdY  F1 : AaBbXDXd : AaBbXDY

ÀN

- Cho đực F1 lai phân tích ta có sơ đồ lai : AaBbXDY x aabbXdXd

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

- Dài/ngắn  1: 3  xảy ra hiện tượng tương tác gen và tính trạng chiều dài lông do hai cặp gen quy định và F1 dị hợp 2 cặp gen  (2) đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

N

B

TR ẦN

Cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng thu được F1 toàn con lông dài, thân đen  tính trạng lông dài, thắn đen là tính trạng trội so với tính trạng lông ngắn, thân trắng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Câu 39: Đáp án D

H Ư

- D sai vì (8) có kiểu gen aa  (4) có kiểu gen là Aa

1 7 7 .  6 8 48

G

- C sai vì: Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12 - 13 là:

ẠO

1 3 1  Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của cặp 12 -13 là: aaX B Y  .  6 8 16

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1  3 1 3 1 3 1 1  - (12) x (13):  X B : Y  x  X B : X b   X B X B : X B X b : X B Y : X b Y 2  4 4  8 8 8 8 2

U Y

N

H

Ơ

1 1 1  3   kiểu gen của (13) là:  X B X B : X B X b  hay  X B : X b  2 4  2  4

D

IỄ N

Đ

1 1 1 1 1 1  Fa  AaBbX D X d : AabbX D X d : aaBbX D X d : aabbX D X d : AaBbX d Y : AabbXd Y 8 8 8 8 8 8 1 1 : aaBbX d Y : aabbX d Y  số kiểu gen được tạo ra là 4.2  8  (1) đúng 8 8

- (3) sai vì có 6 kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng. - Cho các cá thể lông dài ở F giao phối ngẫu nhiên ta có sơ đồ lai như sau AaBbX D X d  AaBbX d Y  số kiểu gen là: 9.4 = 36; số kiểu hình là: 2.4 = 8 (vì tương tác

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

bổ sung theo tỉ lệ 9 : 7 nên AaBb chỉ cho 2 loại kiểu hình)  IV đúng Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng * Chú ý : Phép lai phân tích cho tỉ lệ 1: 3  tính trạng do hai cặp gen quy định và bị chi phối bởi tương tác bổ sung. Câu 40: Đáp án D

Ơ

N

Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài  số tổ hợp giao tử ở F2 : 9  6  1  16  4 x 4  kiểu gen F1 : AaBb

2 2 2 1 2 1 2 4 AaBB  (AaBB x AaBB)  ( AABB : AaBB : aaBB) = AABB : AaBB : 9 9 9 4 4 4 36 36 2 aaBB 36

B

TR ẦN

-

10 00

2 2 2 1 2 1 2 4 AABb  (AABb x AABb)  ( AABB: AABb: AAbb) = AABB : AABb: 9 9 9 4 4 4 36 36 2 AAbb 36

Ó

A

-

H

4 4 4 9 3 3 1 9 3 AaBb  (AaBb x AaBb)  ( A-B- : A-bb : aaB- : aabb) = A-B- : A-bb : 9 9 9 16 16 16 16 36 36 3 1 aaB- : aabb 36 36

ÁN

-L

Í-

-

Kiểu hình F3 là: 25 quả dẹt: 10 quả tròn : 1 quả dài  II sai

ÀN

1 2 1 2 - Cây quả tròn F2 là: ( AAbb : Aabb : aaBB : aaBb) 6 6 6 6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

1 1 AABB  AABB 9 9

H Ư

-

Đ

Cho cây quả dẹt tự thụ ta có :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

2 2 4 1  - Cây quả dẹt ở F2:  AABB : AaBB : AABb : AaBb  9 9 9 9 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Vậy có 4 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn: Aabb; Aabb; aaBB; aaBb  I sai

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

tròn : 3aaB- (1aaBB : 2aaBb) tròn : 1aabb dài.

U Y

N

H

F1 x F1 : AaBb  AaBb  F2 : 9 A B 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb  dẹt : 3A-bb (1Aabb : 2Aabb)

D

IỄ N

Đ

2 1 2 2 1 2 1  1  F2 :  AAbb : Aabb : aaBB : aaBb    AAbb : Aabb : aaBB : aaBb  6 6 6 6 6 6 6  6  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 G F2 :  Ab : Ab : ab : aB : aB : ab    Ab : Ab : ab : aB : aB : ab  6 6 6 6 6  6 6 6 6 6 6  6

1 1  1 1 1  1 F2:  Ab : aB : ab    Ab : aB : ab  3 3  3 3 3  3

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

1 1 1 1 2  Xác suất cây quả dẹt chiếm tỉ lệ: AB. aB  aB. Ab   III đúng 3 3 3 3 9 2 2 4 1  - Cây quả dẹt ở F2:  AABB : AaBB : AABb : AaBb  9 9 9 9 

N

1 1 1 1 1 1 1 1 1  Gp:  AB : Ab : aB : ab : AB : Ab : AB : aB : AB  9 9 9 9 9 9 9 9 9 

U Y

8 AABb 81

8 AaBB 81

2 Ab 9

8 AABb 81

4 AAbb 81

2 aB 9

8 AaBB 81

4 AaBb 81

1 ab 9

4 AaBb 9

2 Aabb 81

TR ẦN B

10 00

A

2 Aabb 81

4 aaBB 81

2 aaBb 81

2 aaBb 81

1 aabb 81

Ó

4 AaBb 81

H

Tỉ lệ kiểu hình quả tròn ở F3 là:

-L

Í-

4 2 4 2 2 2 16 Aabb  Aabb  aaBB  aaBb  Aabb  aaBb  81 81 81 81 81 81 81

ÁN

Tỉ lệ kiểu hình quả dài ở F3 là:

1 81

ÀN

 Tỉ lệ kiểu hình quả tròn ở F3là: 1 

4 AaBb 9

16 1 64   81 81 81

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

16 AABB 81

1 ab 9

Đ

4 AB 9

G

2 aB 9

N

2 Ab 9

H Ư

4 AB 9

ẠO

F3:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

2 2 1  4 2 2 1  4  AB : Ab : aB : ab    AB : Ab : aB : ab  9 9 9  9 9 9 9  9

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Cho tất cả các cây quả dẹt F2 tự thụ phấn ta có sơ đồ lai.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

2 2 1  4 Rút gọn:  AB : Ab : aB : ab  9 9 9  9

IỄ N

Đ

Kiểu hình F3 là: 62 quả dẹt : 16 quả tròn : 1 quả dài  IV sai

D

Vậy có 1 phát biểu đúng

----- HẾT -----

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ

N

D. Đệ tam.

A. cá thể.

C. quần xã.

D. hệ sinh thái.

ẠO

B. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.

D. Làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

TR ẦN

A. mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

H Ư

Câu 4: Đột biến cấu trúc NST bao gồm các dạng cơ bản sau :

N

G

Đ

C. Cung cấp các alen đột biến cho quá trình tiến hóa.

B. mất hoặc mất một số cặp NST.

B

C. thêm hoặc thay thế một số cặp NST.

10 00

D. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn, lặp đoạn.

A

Câu 5: Quá trình thoát hơi nước ở lá thực hiện qua những con đường nào?

Ó

A. Chỉ bằng con đường qua khí khổng.

Í-

H

B. Chỉ bằng con đường qua bề mặt lá.

-L

C. Chỉ qua các mép lá.

ÁN

D. Bằng 2 con đường qua khí khổng và con đường qua bề mặt lá. Câu 6: Khi nói về rễ cây, phát biểu nào dưới đầy là đúng?

ÀN

A. Có cả hướng sáng dương và hướng sáng âm.

Đ

B. Có cả hướng hoá dương và hướng hoá âm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. Loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 3: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có chung vai trò nào sau đây?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

B. quần thể.

H

Câu 2: Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Phấn trắng.

Ơ

B. Đệ tứ.

N

A. Than đá.

IỄ N

C. Có cả hướng trọng lực dương và hướng trọng lực âm.

D

D. Chỉ có hướng nước âm.

Câu 7: Hoocmôn nào dưới đây do tuyến tụy tiết ra, có tác dụng chuyển glicôgen ở gan thành glucôzơ đưa vào máu? A. Insulin

B. Tirôxin

C. Glucagôn

D. Ơstrôgen

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Dưới tác dụng của vi khuẩn cố định nitơ, nitơ khí quyển sẽ bị chuyển hoá trực tiếp thành ion khoáng nào? A. Nitrat

B. Nitrit

C. Amôni

D. Sunfat

B. Auxin, axit abxixic, xitôkinin.

C. Auxin, gibêrelin, êtilen.

D. Êtilen, gibêrelin, axit abxixic.

Ơ

A. Auxin, gibêrelin, xitôkinin.

N

Câu 9: Nhóm nào dưới đây gồm những hoocmôn kích thích sinh trưởng?

C. Tĩnh mạch chủ.

D. Động mạch chủ và tĩnh mạch chủ.

Đ

C. AaBb x aabb

N

B. AaBb x AaBb

D. aabb x aabb

H Ư

A. AABB x AaBb

G

Câu 12: Phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích?

Câu 13: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? B. phổi và da của ếch nhái.

TR ẦN

A. phổi của động vật có vú.

D. da của giun đất.

C. phổi của bò sát.

10 00

B

Câu 14: Trường hợp nào sau đây được xem là quần thể sinh vật? A. Những con chim sẻ cùng đậu trên một cành cây.

A

B. Những con ong cùng kiếm mật trong một vườn hoa.

H

Ó

C. Những con lợn cùng được vận chuyển trong xe tải.

Í-

D. Những con cá trắm đen sống trong một hồ nước.

-L

Câu 15: Trong các hệ sinh thái dưới đây, hệ sinh thái nào có hệ động thực vật nghèo nàn nhất?

ÁN

A. Hệ sinh thái thảo nguyên. B. Hệ sinh thái rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới.

ÀN

C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Mao mạch.

ẠO

A. Động mạch chủ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 11: Huyết áp cao nhất ở đâu trong hệ mạch?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. lặp đoạn NST.

H

C. đảo đoạn NST.

N

B. mất đoạn nhỏ NST.

U Y

A. chuyển đoạn lớn NST.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 10: Dạng đột biến cấu trúc NST được vận dụng để loại bỏ gen có hại là

Đ

D. Hệ sinh thái hoang mạc.

D

IỄ N

Câu 16: Cà chua có bộ NST 2n = 24. Tế bào nào sau đây là thể đa bội lẻ của cà chua? A. Tế bào có 36 NST.

B. Tế bào có 48 NST.

C. Tế bào có 23 NST.

D. Tế bào có 25 NST.

Câu 17: Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng, khi giảm phân tạo giao tử A BD = 15%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết kiểu gen của cơ thể nêu trên và tần số hoán vị gen tương ứng là Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Aa

Bd , f  30% bD

B. Aa

Bd , f  40% bD

C. Aa

BD , f  40% bd

D. Aa

BD , f  30% bd

B. Cáo.

D. Chim ăn sâu.

C. Hổ.

H Ư

N

Câu 20: Ở người, hội chứng nào dưới đây liên quan đến NST giới tính? B. Hội chứng Patau

C. Hội chứng Đao

D. Hội chứng Tơcnơ

TR ẦN

A. Hội chứng Etuôt

A. khi môi trường có Lactozơ.

10 00

B. khi môi trường không có Lactozơ.

B

Câu 21: Theo mô hình Opêron Lac ở E.coli, gen điều hòa hoạt động

A

C. khi môi trường có nhiều Lactozơ.

H

Ó

D. không phụ thuộc vào sự có mặt của Lactozơ.

Í-

Câu 22: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa? B. Di – nhập gen.

C. Đột biến.

D. Chọn lọc tự nhiên.

ÁN

-L

A. Giao phối ngẫu nhiên.

Câu 23: Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit sẽ dừng lại khi ribôxôm A. gặp bộ ba đa nghĩa.

ÀN

B. gặp bộ ba UGG.

C. trượt hết phân tử mARN.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

D. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.

ẠO

C. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

A. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 19: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Ơ

A. Cỏ.

N

Câu 18: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ  Sâu ăn cỏ  chim ăn sâu  Cáo  Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp thấp nhất?

Đ

D. gặp bộ ba kết thúc

IỄ N

Câu 24: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp sau

D

A. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo. B. cấy truyền phôi. C. Nuôi cấy hạt phấn.

D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 25: Ở người, bệnh/hội chứng nào dưới đây do đột biến gen gây nên? A. Bệnh ung thư máu

B. Hội chứng Patau

C. Hội chứng Tơcnơ

D. Bệnh phêninkêto niệu

Câu 26: Ví dụ nào sau đây minh họa cho mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? A. Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.

Ơ

N

B. Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.

U Y

D. Cá mập con khi mới nở sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn.

H Ư

N

các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

G

C. Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa

TR ẦN

D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, chỉ có sự phân tầng của các loài thực vật, không có sự phân tầng của các loài động vật.

B. 0,40 và 0,60

C. 0,25 và 0,75

10 00

A. 0,30 và 0,70

B

Câu 28: Một quần thể gồm 2000 cá thể trong đó có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd và 1400 cá thể có kiểu gen dd. Tần số alen D và d trong quần thể này lần lượt là D. 0,20 và 0,80

Câu 29: Khi nói về đặc trưng của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

Ó

A

I. Tuổi quần thể là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể.

H

II. Cấu trúc tuổi của quần thể thường không đổi theo thời gian.

-L

Í-

III. Trong vòng đời cá thể các loài sinh vật đều trải qua 3 nhóm tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản.

ÁN

IV. Các cá thể trong quần thể phân bố theo ba dạng : phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm. B. 3

C. 4

D. 2

ÀN

A. 1

D

IỄ N

Đ

Câu 30: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của tùng loài.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

A. Sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi như vùng đất màu mỡ, độ ẩm thích hợp, thức ăn dồi dào.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn các cây sống riêng rẽ.

A. 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa.

B. 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa.

C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.

D. 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa.

Câu 31: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, Giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ

AT 1  thì tỉ lệ GX 4

nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 20%.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 40%.

C. 25%.

D. 10%.

Câu 32: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai: AaBBDD x AabbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ A. 37,5%.

B. 25%

C. 50%

D. 12,5%

(2) AaBbDd x aabbDd.

(3) AAbbDd x aaBbDd.

(4) aaBbDd x aabbDd.

TR ẦN

H Ư

(1) aaBbDd x AaBBDd.

(5) AaBbDD x aaBbDd A. 3.

(6) AABbdd x AabbDd

B. 2.

C. 1.

D. 4.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 35: Cho lưới thức ăn dưới đây, dựa vào lưới thức ăn này em hãy cho biết, có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. (A) có thể là cây xanh.

ÀN

II. (C) tham gia vào 2 chuỗi thức ăn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Câu 34: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và trội lặn hoàn toàn. Xét các phép lai dưới đây, tính theo lí thuyết có bao nhiêu phép lai mà đời có có 4 loại hình phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

D. 1 cái lông đen, xoăn : 1 cái lông trắng, thẳng : l đực lông đen, xoăn : 1 đực lông trắng, thẳng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

C. 1 cái lông đen, thẳng: 1 đực lông trắng, xoăn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. 1 lông đen, thẳng : 1 lông trắng, xoăn : 1 lông đen, xoăn : 1 lông trắng, thẳng.

.Q

A. 1 lông đen, xoăn : 1 lông trắng, thẳng.

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 33: Ở một loài thú, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng; alen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với alen b quy định lông thẳng. Cho hai nòi thuần chủng lông đen, xoăn và lông trắng, thẳng giao phối với nhau thu được. Cho F1 lai phân tích. Biết rằng không có đột biến xảy ra, hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng cùng nằm trên một cặp NST thường. Theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu hình của Fa có thể là

Đ

III. Tất cả các chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích.

D

IỄ N

IV. Lưới thức ăn trên có 6 chuỗi thức ăn. A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 36: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao? A. 9.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 37: Ở một quần thể thực vật, sau 2 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì quần thể có cấu trúc di truyền : 0,4225AA + 0,455Aa + 0,1225aa = 1. Quần thể ban đầu gồm :

N

A. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16aa

H

Ơ

B. 180 cây có KG AA, 240 cây có KG Aa, 80 cây có KG aa

U Y

H Ư

C. 3 cao, tròn: 3 cao, bấu dục: 1 thấp, tròn: 1 thấp, bầu dục

N

B. 1 cao, bầu dục: 2 cao, tròn: 1 thấp, tròn.

TR ẦN

D. 9 cao, tròn: 3 cao, bấu dục: 3 thấp, tròn: 1 thấp, bầu dục

10 00

B

Câu 39: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Ó

A

A. Tất cả các cây thân thấp, hoa đỏ ở F2 đều có kiểu gen đồng hợp tử.

H

B. F2 có 37,5% số cây thân cao, hoa hồng.

-L

Í-

C. F2 có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng.

TO

ÁN

D. F2 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa hồng.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

A. 3 cao, tròn: 1 thấp, bầu dục

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 38: Ở cà chua, gen A: thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục. Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng và liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Cho lai giữa 2 giống cà chua thuần chủng: thân cao, quả tròn với thân thấp, quả bầu dục được F1. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 sẽ phân tính theo tỉ lệ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. 200 cây có KG AA, 200 cây có KG Aa, 100 cây có KG aa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. 275 cây có KG AA, 100 cây có KG Aa, 125 cây có KG aa

Câu 40: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền một bệnh ở người. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Quan sát phả hệ và cho biết trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng? I. Bệnh do gen lặn quy định nằm trên NST thường quy định. Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

II. Chỉ có một người trong phả hệ là chưa biết chính xác kiểu gen. III. Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) sinh ra hai người con đều có kiểu hình trội là IV. Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) sinh ra một người con gái bình thường A. 2

C. 4

1 6

D. 3

Ơ

N

B. 1

1 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

--- HẾT ---

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-D

5-D

6-B

7-C

8-C

11-A

12-C

13-A

14-D

15-D

16-A

17-C

18-A

19-D

20-D

21-D

22-A

23-D

24-B

25-D

26-D

27-D

ẠO

9-A

10-B

28-C

29-D

30-D

31-B

32-B

33-A

34-D

35-C

36-C

38-A

39-D

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

N

U Y

2-A

.Q

1-C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

N

H

Câu 1: Đáp án C

G

- B sai vì chỉ có chọn lọc tự nhiên mới làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng nhất định.

H Ư

N

- C sai vì đây không vai trò của của cả hai nhân tố trên.

- D đúng vì cả chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên đều làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

TR ẦN

Câu 4: Đáp án D

Đột biến cấu trúc NST bao gồm các dạng cơ bản là: mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn.

10 00

B

Câu 5: Đáp án D

Quá trình thoát hơi nước ở lá thực hiện bằng hai con đường qua khí khổng và con đường qua bề mặt lá.

A

Câu 6: Đáp án B

H

Ó

- A sai vì rễ cây chỉ có hướng sáng âm

-L

Í-

- Rễ cây có cả hướng hoá dương (đối với các chất dinh dưỡng khoáng) và hướng hoá âm (đối với các chất độc hại  B đúng

ÁN

- C sai vì rễ cây chỉ có hướng trọng lực dương - D sai vì rễ cây chỉ có hướng nước dương Câu 7: Đáp án C

ÀN

Hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng chuyển glicôgen ở gan thành glucôzơ đưa vào máu là glucagôn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- A sai vì chỉ có các yếu tố ngẫu nhiên mới có thể loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

Câu 3: Đáp án D

TP

Theo Đacuyn đối tượng bị tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là cá thể.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 2: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đát, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Phấn trắng  C đúng

IỄ N

Đ

Câu 8: Đáp án C

D

Dưới tác dụng của vi khuẩn cố định nitơ, nitơ khí quyển sẽ bị chuyển hoá trực tiếp thành amôni.

Câu 9: Đáp án A - Nhóm những hoocmôn kích thích sinh trưởng là auxin, gibêrelin, xitôkinin.

- Những những hoocmôn ức chế sinh trưởng là êtilen, axit abxixic. Câu 10: Đáp án B Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Người ta có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng. Câu 11: Đáp án A Huyết áp ở động mạch chủ là cao nhất trong hệ mạch Câu 12: Đáp án C

Ơ

N

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần kiểm tra kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

U Y

G

Đ

Tập hợp cá thể được xem là quần thể khi thỏa mãn là những cá thể cùng loài, sống trong một khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định và có khả năng giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

N

- D thỏa mãn là một quần thể sinh vật

TR ẦN

H Ư

- A, B, C không thỏa mân là một quần thể vì nơi phân bố của những tập hợp này chỉ là nhất thời. Mặt khác lợn hoặc ong có thể gồm nhiều giống khác nhau. Câu 15: Đáp án D

10 00

B

Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít, ít hơn lượng cần thiết để hầu hết các loại thực vật sinh trưởng, là vùng đại diện cho những khu vực có khí hậu nhiệt đợi lục địa khô, có rất ít loại động vật và thực vật có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt này, chỉ có ít những cây bộ gai, họ xương rồng sống được điều kiện khô cằn ít nước. Nên “Hệ sinh thái hoang mạc” có hệ động thực vật nghèo nàn nhất.

A

Câu 16: Đáp án A

H

Ó

2n  24  n  12

-L

Í-

Đột biến đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lấn bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn 2n. Cơ thể có bộ NST 3n, 5n, 7n,... được gọi là thể đa bội lẻ. Vậy đa bội lẻ là bội số của những số lẻ bắt đầu từ số 3.

ÁN

Ta có 36 = 12  3 = 3n  A đúng Câu 17: Đáp án C

IỄ N

Đ

ÀN

Ta có: A BD = 15%  BD = 0,15 : 0,5 = 0,3 > 0,25  BD là giao tử liên kết, tần số hoán vị gen của phép lai là: f   50  30  .2  40%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 14: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Động vật nào càng phát triển thì cơ quan hô hấp trao đổi khí càng hiệu quả. Từ đây ta thấy “phổi của động vật có vú” có trao đổi khí hiệu quả nhất.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Vậy chỉ có phép lai “AaBb x aabb” là phép lai phân tích.

D

 kiểu gen và tần số alen tương ứng là: Aa

BD .f  40% bd

Câu 18: Đáp án A Trong một chuỗi thức ăn, loài có bậc dinh dưỡng thấp nhất là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, vậy trong chuỗi thức ăn trên sinh vật có bậc dinh dưỡng thấp nhất là “Cỏ” Câu 19: Đáp án D Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A, B, C là những phát biểu đúng - D là phát biểu sai quần thể cùng loài có kích thước quần thể khác nhau. Câu 20: Đáp án D - Hội chứng Etuôt  do đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n +1) ở NST số 18 - Hội chứng Patau  do đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n + 1) ở NST số 13

Ơ

N

- Hội chứng Đao  do đột biến số lượng NST dạng thể ba (2n + 1) ở NST số 21

Đ

ẠO

Theo thuyết tiến hoá hiện đại, nhân tố không phải là nhân tố tiến hoá là “Giao phối ngẫu nhiên” vì giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

N

G

Câu 23: Đáp án D

H Ư

Quá trình tồng hợp chuỗi pôlipeptit sẽ dừng lại khi ribôxôm gặp một trong ba bộ ba kết thúc : UAA, UAG, UGA.

TR ẦN

Câu 24: Đáp án B

B

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào gồm các phương pháp A, C, D. Còn phương án B “ Cấy truyền phôi” chỉ áp dụng đối với động vật.

10 00

Câu 25: Đáp án D

* Bệnh ung thư máu do đột biến mất đoạn NST số 21 hoặc 22  loại A

Ó

A

- Hội chứng Patau, hội chứng Tơcnơ, do đột biến số lượng NST gây nên  loại B, C

H

- Bệnh phêninkêto niệu do đột biến gen lặn  chọn D

-L

Í-

Câu 26: Đáp án D

ÁN

- A, B, C sai vì đây là những ví dụ phản ánh mối quan hệ hỗ trợ cùng loài trong quần thể. - D chọn vì “Cá mập con khi mới nở sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn” là ví dụ minh họa mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.

ÀN

Câu 27: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 22: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Gen điều hòa luôn hoạt động tạo ra prôtêin ức chế dù môi trường có hay không có Lactozơ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 21: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

- Hội chứng Tơcnơ  do đột biến số lượng NST dạng thể một (2n - 1) ở NSI giới tính X Vậy hội chứng liên quan đến NST giới tính là hội chứng Tơcnơ.

Đ

- A, B, C là những phát biểu đúng

D

IỄ N

- D sai vì sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật.

Câu 28: Đáp án C Tần số kiểu gen DD 

400 200  0, 2; Tần số kiểu gen Dd   0,1 2000 2000

 Tần số alen D là 0, 2 

0,1  0, 25  Tần số alen d là  1  0, 25  0, 75 2

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 29: Đáp án D - I đúng - II sai vì cấu trúc tuổi của quần thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sống của môi trường. - III sai vì có những loài không trải qua giai đoạn sau sinh sản. Ví dụ cá chình, cá hồi Viễn đông sau khi đẻ, cá bố mẹ đều chết.

N

- IV đúng

H

Ơ

Vậy có 2 phát biểu đúng

U Y

N

1 2 1 AA : Aa : aa) = 0,1AA : 0,2Aa : 0,1aa 4 4 4

H Ư

- 0,4 (Aa x Aa)  F1 : 0,4(

G

Đ

- 0.6AA  F1 : 0,6AA

TR ẦN

Vậy tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1 aa Câu 31: Đáp án B

10 00

B

A  T 1 2A 1     mà tổng %A  %G  50%G  40% G  X 4 2G 4

Ó

H

1 2 1 - Aa x Aa  AA : Aa : aa 4 4 4

A

Câu 32: Đáp án B

Í-

- BB x bb  1Bb

ÁN

-L

1 1 - DD x Dd  DD : Dd 2 2

Số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen ở đời con chiếm tỉ lệ:

ÀN

1 1 1  AA  aa  .1BB. DD   25% 2 2 4

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

0,3  0, 45   0, 45  0,3 AA : 0, 45  0,3 Aa    0, 6AA : 0, 4 Aa  tự thụ  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

P: (0.45AA : 0,3Aa) viết lại cấu trúc di truyền :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Theo bài thì các cá thể aa không có khả năng sinh sản nên chỉ có AA và Aa tham gia vào quá trình tự thụ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 30: Đáp án D

IỄ N

Đ

Câu 33: Đáp án A

D

A : lông đen >> a : lông trắng; B : lông xoăn >> b : lông thẳng Pt/c : lông đen, xoăn (AA, BB) x lông trắng, thẳng (aa, bb)

 F1: Aa, Bb

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cặp Aa, Bb cùng nằm trên một cặp NST thường  F1 :

AB ab AB ab  1 :1  kiểu hình : 1 lông đen, ab ab ab ab

xoăn : 1 lông trắng, thẳng. Câu 34: Đáp án D Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con : 3 : 3 : 1 : 1 = (3 : 1)(1 : 1)  1 cặp dị hợp lai với nhau + 1 cặp lai phân tích + một cặp chỉ cho một loại kiểu hình

Ơ

N

Vậy có 4 phép lai phù hợp là: (1), (3), (4), (5)

U Y

Câu 35: Đáp án C

.Q

G

- IV đúng, 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên là

H Ư

N

1. A  B  E  H 2. A  C  E  H

TR ẦN

3. A  C  F  H 4. A  C  G  H

10 00

B

5. A  D  F  H 6. A  D  G  H

A

Vậy có 3 phát biểu đúng

H

Ó

Câu 36: Đáp án C

-L

Í-

Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp.

ÁN

Đỏ : hồng : trắng  9 : 6 :1  kiểu gen của P là: (Aa, Bb) x (Aa, Bb)  A-B-: đỏ; A-,bb và aaB-: hồng; aabb : trắng

TO

Cao : thấp  12 : 4  3 :1  kiểu gen của P là: Dd X Dd  D quy định thân cao trội hoàn toàn so với d quy định thán thấp.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- III đúng, chuỗi thức ãn trong lưới thức ăn trên đều có 4 mắt xích.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

- II sai, (C) tham gia vào 3 chuỗi thức ăn là: “ A  c  E  H”; “A  C  F  H”; “A  C  G  H”

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- I đúng, trong lưới thức ăn trên A là sinh vật sản xuất hoặc sinh vật phân giải, nên A có thể là cây xanh.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

 Phương án cần chọn D

Đ

Sự di truyền chung của hai tính trạng là: 9 : 3 : 3 : 1

D

IỄ N

Nhận thấy số tổ hợp gen của 2 cặp gen bằng số tổ hợp của 3 cặp gen  3 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST (liên kết gen hoàn toàn) Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. F1 xuất hiện kiểu hình hoa trắng, thân thấp

ad bb  giao tử adb là giao tử liên kết ad

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

 Kiểu gen của P là:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AD AD Bb x Bb ad ad

 Số kiểu gen quy định hoa đỏ, thân cao là:

N

AD AD AD  AD AD   AD  : BB : Bb : Bb : BB   có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ, thân   x  BB : Bb    ad AD ad  AD ad   AD  cao.

H

Ơ

Câu 37: Đáp án C

G

Đ

- Xét phương án C : có cấu trúc di truyền là: 0,55AA : 0,2Aa : 0,25aa  ( A  0, 65 ; a  0,35 )  thoả mãn.

H Ư

N

- Xét phương án D : có cấu trúc di truyền là: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa  D sai. Câu 38: Đáp án A

TR ẦN

A : thân cao >> a : thân thấp; B : quả tròn >> b : bầu dục

AB AB AB ab ab (cao, tròn) x (thấp, bầu dục)  F1 :1 :2 :1 AB AB ab ab ab

10 00

B

Pt/c :

Kiểu hình: 3 cao, tròn : 1 thấp, bầu dục

A

Câu 39: Đáp án D

Ó

A : thân cao >> a : thân thấp

Í-

H

B : hoa đỏ; Bb : hồng; bb : hoa trắng

-L

P: thân cao, hoa trắng (A-,bb) x thân thấp, hoa đỏ (aaBB)

ÁN

F1: 100% cây hoa hồng (AaBb) F1 x F1  F2 có tỉ lệ kiểu hình phân li như sau

ÀN

9 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Xét phương án B : có cấu trúc di truyền : 0,36 AA : 0,48Aa : 0,16aa  B sai

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Qua các thế hệ ngẫu phối tần số alen của quần thể không đổi  A sai

TP

.Q

U Y

0, 455  0, 65  tần số alen a  1  0, 65  0,35 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tần số alen A  0, 4225 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Qua 2 thế hệ ngẫu phối quần thể cân bằng di truyền

IỄ N

Đ

3 1AAbb : 2Aabb 

D

3 1aaBB : 2aaBb 

1 aabb : trắng Xét các phưưng án: - Thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen là aaBB  A đúng

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Thân cao, hoa hồng ở F2 chiếm tỉ lệ là:

6  37,5%  B đúng 16

- Thân thấp, hoa hồng ở F2 chiếm tỉ lệ là:

2  12,5%  C đúng 16

- Thân thấp, hoa hồng ở F2 chỉ có một loại kiểu gen là: aaBb  D sai

N

Câu 40: Đáp án D

U Y

Quy ước cặp alen quy định tính trạng là A, a

TR ẦN

H Ư

1 2 1 1 1 (AA).100% + (Aa). . =  III đúng 3 3 2 2 2

- Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) sinh ra một người con gáí bình thường (mang kiểu gen aa) là:

10 00

B

1 1 1 (Aa). .   IV đúng 2 2 6

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng

D

IỄ N

Đ

2 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

để cặp vợ chồng (7) và (8) sinh ra 2 người con đều có kiểu hình trội (mang kiểu gen A-) là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

1 2 AA : Aa ); (8) có kiểu gen aa  xác suất 3 3

Đ

- (7) có kiểu gen AA hoặc Aa (với xác suất:

TP

Vậy chỉ có duy nhất (7) là chưa biết chính xác kiểu gen  II đúng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(4), (5), (6), (8) bình thường nên có kiểu gen là aa  (1), (2), (3), (9) đều có kiểu gen là Aa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Quan sát phả hệ, ta nhận thấy : bố mẹ bị bệnh sinh ra con gái bình thường  bệnh do gen trội nằm trên NST thường quy định  I sai

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 13 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

C. kiểu hình.

D. gen.

H

B. alen.

Ơ

A. kiểu gen.

N

Câu 1: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lê

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên.

N

H Ư

Câu 4: Sự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột tần số các alen trong một quần thể thường xảy ra do nhân tố nào dưới đây? B. Đột biến gen

TR ẦN

A. Các yếu tố ngẫu nhiên C. Giao phối ngẫu nhiên

D. Giao phối không ngẫu nhiên

10 00

B

Câu 5: Nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ yếu tố nào?

B. Nhờ lực đẩy của rễ gọi là áp suất rễ.

A. Nhờ lực hút của lá.

D. Nhờ lực bám giữa các phân tử nước.

A

C. Nhờ tính liên tục của cột nước.

H

Ó

Câu 6: Dưới tác dụng của vi khuẩn phản nitrat hoá, nitrat sẽ bị chuyển hoá trực tiếp thành B. nitrit.

C. sunfat.

D. nitơ khí quyển.

Í-

A. amôni.

TO

ÁN

-L

Câu 7: Đường cong tăng trưởng của một quần thể sinh vật được biểu diễn ở hình. Phân tích hình, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Đột biến.

G

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Đ

ẠO

TP

Câu 3: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. hổ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. thỏ

.Q

B. gà

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. cáo

U Y

N

Câu 2: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là

A. Đây là đường cong tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể. B. Trong các điểm trên đồ thị, tại điểm C quần thể có tốc độ tăng trưởng cao nhất. C. Tốc độ tăng trưởng của quần thể tại điểm E cao hơn tốc độ tăng trưởng của quần thể tại điểm D. Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Sự tăng trưởng của quần thể này không bị giới hạn bởi các điều kiện môi trường. Câu 8: Chất nào dưới đây là tác nhân chính gây nên phản ứng hướng sáng ở thực vật? A. AIB

B. AAB

C. AIA

D. ANA

Câu 9: Phần lớn khối lượng các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ C. các chất khoáng

D. O2

Ơ

N

Câu 10: Trong ống tiêu hoá của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật

N

H

A. không được tiêu hoá nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

U Y

B. được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.

.Q

B. Giai đoạn tiêu hóa ở dạ dày.

Đ

A. Giai đoạn tiêu hóa ở ruột.

ẠO

Câu 11: Giai đoạn nào là quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa?

N

G

C. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở khoang miệng. D. Giai đoạn biến đổi thức ăn ở thực quản.

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 12: Hình ảnh nào sau đây minh họa cho hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới?

Hình 2

Hình 3

H

Ó

Hình 1

B. Hình 3

C. Hình 4

D. Hình 2

Í-

A. Hình 1

Hình 4

-L

Câu 13: Giai đoạn cơ thể phát dục còn được gọi là B. giai đoạn tiền sinh sản.

C. giai đoạn có khả năng sinh sản.

D. giai đoạn hậu sinh trưởng.

ÁN

A. giai đoạn sinh trưởng.

Đ

ÀN

Câu 14: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Giả sử đột biến làm phát sinh thể một ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu dạng thể một khác nhau thuộc loài này? B. 24

C. 25

D. 23

IỄ N

A. 12

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. CO2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. H2O

D

Câu 15: Một nuclêôxôm được cấu tạo từ các thành phần cơ bản là: A. 8 phân tử prôtêin histon và đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nuclêôtit. B. 9 phân tử prôtêin histon và đoạn ADN chứa khoảng 140 cặp nuclêôtit. C. 9 phân tử prôtêin histon và đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nuclêôtit. D. 8 phân tử prôtêin histon và đoạn ADN chứa khoảng 146 nuclêôtit. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 16: Dạng đột biến nào dưới đây làm cho NST có dạng tâm cân thành dạng có tâm động nằm ở đầu mút NST, nhưng kích thước NST không thay đổi so với bình thường? A. Lặp đoạn NST có mang tâm động.

B. Đảo đoạn hoặc chuyển đoạn trên một NST.

C. Mất đoạn NST.

D. Chuyển đoạn không tương hỗ.

Câu 17: Trong sự điều hòa hoạt động của opêron Lac, chất nào sau đây đóng vai trò là chất cảm ứng?

N

D. Gen điều hoà.

C. ARN pôlimeraza.

Ơ H

Câu 18: Có bao nhiêu trường hợp sau dây không được xem là quần thể sinh vật?

.Q

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đ

A. 1.

ẠO

IV. Những con cá cùng sống trong một bể cá cảnh.

G

Câu 19: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

B. Sâu ăn lá được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 1.

H Ư

N

A. Hổ được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

TR ẦN

C. Nấm hoại sinh được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

D. Giun đất ăn mùn bã hữu cơ được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

A. 27.

10 00

B

Câu 20: Một phân tử m ARN chỉ được tạo bởi ba loại ribônuclêôtit là A, U, G. Hỏi trong phân tử mARN có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa? B. 21.

C. 24.

D. 23.

H

Ó

A

Câu 21: Cho chuỗi thức ăn sau : Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thức ăn trên là đúng?

-L

Í-

I. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải.

ÁN

II. Chuỗi thức ăn này ngồi 5 mắt xích. III. Sinh khối lớn nhất trong chuỗi thức ăn trên thuộc về tảo. IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên.

ÀN

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

III. Những cây cọ ở Phú Thọ cùng sống trên một ngọn đồi.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. Những con cá cóc Tam Đảo cùng sống trong một con suối trên dãy Tam Đảo.

U Y

N

I. Những con hổ châu Á cùng sống trong một sở thú.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. Lactôzơ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. Prôtêin ức chế.

Đ

Câu 22: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?

D

IỄ N

A. Cánh chim và cánh bướm. B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật. C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. D. Chi trước của mèo và tay của người.

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Sơ đồ III

D. Sơ đồ II

H

B. Sơ đồ IV

N

A. Sơ đồ I

Ơ

N

Câu 23: Giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật được kí hiệu là: A, B, C, D, E, F, G và H. Cho biết loài A và loài C là sinh vật sản xuất, các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Trong lưới thức ăn này, nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì chỉ loài D và loài F mất đi. Sơ đồ lưới thức ăn nào sau đây đúng với các thông tin đã cho?

G

TR ẦN

H Ư

N

Câu 25: Giả sử lưới thức ăn đơn giản của một ao nuôi cá như sau:

Đ

D. một phôi được chia cắt thành nhiều phôi

10 00

A. Làm tăng số lượng cá mương trong ao.

B

Biết rằng cá mè hoa là đối tượng được chủ ao chọn khai thác để tạo ra hiệu quả kinh tế. Biện pháp tác động nào sau đây sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của ao nuôi này?

B. Loại bỏ hoàn toàn giáp xác ra khỏi ao.

H

Ó

A

C. Hạn chế số lượng thực vật phù du có trong ao.

Í-

D. Thả thêm cá quả vào ao.

-L

Câu 26: Khi nghiên cứu nhiễm sắc thể ở người thu được kết quả bảng dưới đây Giới nữ

XY, XXY hoặc XXXY

XX, XO hoặc XXX

ÁN

Kiểu gen

Giới nam

ÀN

Dựa vào bảng trên có thể rút ra kết luận đúng nào sau đây?

Đ

A. Sự có mặt của nhiễm sắc thể giới tính X quyết định giới tính nữ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. các con được tạo ra có kiểu gen giống nhau

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. tạo nguyên liệu để xác định mức phản ứng của kiểu gen

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. các phôi được phát triển trong cùng 1 cơ thể mẹ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Câu 24: Điểm khác nhau giữa nhân bản vô tính tự nhiên với phương pháp cấy truyền phôi ở động vật là:

IỄ N

B. Sự biểu hiện giới tính chỉ phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X.

D

C. Nhiễm sắc thể Y không mang gen quy định tính trạng giới tính.

D. Gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y. Câu 27: Dựa vào số lượng NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng, em hãy cho biết hội chứng di truyền nào dưới đây không cùng nhóm với nhũng hội chứng di truyền còn lại? A. Hội chứng siêu nữ

B. Macphan (hội chứng người nhện) Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Hội chứng Patau

D. Hội chứng Etuôt

Câu 28: Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể không? I. AaBbDdEe.

II. AaBbEe.

III. AaBbDddEe.

IV. AaBbDdEee.

V. AaBbDde.

VI. BbDdEe. C. 4.

D. 1.

N

B. 2.

Ơ

A. 5.

4 5

D.

1 2

G

Đ

ẠO

Câu 30: Cho một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở F0: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Do điều kiện môi trường thay đổi nên các cá thể có kiểu gen aa không sinh sản được nhưng vẫn có sức sống bình thường. Xác định cấu trúc di truyền ở F3 của quần thể? B. 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa

C. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa

D. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa

H Ư

N

A. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa

B. AabB.

C. AABB.

10 00

A. aabB.

B

TR ẦN

Câu 31: Trong thí nghiệm lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm và trăng, thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình : 15 đỏ : 1 trắng. Biết rằng tính trạng do hai cặp alen A, a và B, b tương tác với nhau. Kiểu gen nào sau đây quy định màu hạt trắng? D. aaBB.

H

Ó

A. A = T = 300; G = X = 1200.

A

Câu 32: Một gen có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 600 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại của gen trên là

D. A = T = 600; G = X = 900.

Í-

C. A = T = 900; G = X = 600.

B. A = T = 1200; G = X = 300.

A. 37,25%

ÁN

-L

Câu 33: Thực hiện phép lai: ♂ AabbCcDdee x ♀ aaBBCCDdEe. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể mang 4 alen trội ở đời con là bao nhiêu? B. 18,75%

C. 24,75%

D. 31,25%

Đ

ÀN

Câu 34: Ở một loài động vật, cho P thuần chủng mắt đỏ lai với mắt trắng thu được F1 100% mắt đỏ. Cho con cái F1 lai phân tích với con đực mắt trắng thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 mắt trắng : 1 mắt đỏ, trong đó mắt đỏ toàn con đực. Nhận xét nào sau đây đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4 9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B.

.Q

2 5

TP

A.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 29: Ở một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P), số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 10%. Ở F1, số cây thân thấp chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở P, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ

IỄ N

A. Màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Kiểu gen của P: ♂ AAXBXB x ♀ aaXbY.

D

B. Màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. Kiểu gen của P: ♂ AAXBXB x ♀ aaXbY. C. Màu mắt di truyền theo quy luật trội lặn hoàn toàn. Kiểu gen của P: ♂ X AB X BA  ♀ X ab Y

D. Màu mắt di truyền theo quy luật trội lặn hoàn toàn. Kiểu gen của P: ♂ X Ab X aB  ♀ X ab Y

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ab AB ab thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, ở cá thể có kiểu gen  aB ab ab chiếm tỉ lệ 6%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số aB như nhau. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen ở đời con trong phép lai trên. ab

Câu 35: Cho P :

A. 9%

B. 24%

C. 17%

D. 13%

D. A = 0,6; a = 0,4

G H Ư

N

C. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 25 đỏ : 11 trắng. D. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 33 đỏ : 14 trắng.

Đ

B. Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 10 : 10:5:5:5:5:2:2:1:1:1:1.

BD bd  aa bd bd

B. 3.

BD bd  Xa Y BD bd

C. 4.

D. 1.

ÁN

A. 2.

BD bd  aa , f  50% bd bd

(4) X A X A

-L

(3) AAX BD X BD  aaX bd Y

H

Ó

A

(2) AA

Í-

(1) AA

10 00

B

TR ẦN

Câu 38: Ở một loài chim, trong kiểu gen có mặt cả hai gen A và B quy định kiểu hình lông đen, chỉ có mặt một trong hai gen trội A và B quy định kiểu hình lông xám, không có mặt cả hai gen trội quy định kiểu hình lông trắng. Alen D quy định đuôi dài, alen d quy định đuôi ngắn. Khi cho (P) nòi chim lông đen, đuôi dài thuần chủng làm bố giao phối với nòi chim lông trắng, đuôi ngắn thu được F1. Cho con cái F1 tiếp tục giao phối với lông trắng, đuôi ngắn; F2 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1: 1:1. Có bao nhiêu phép lai (P) phù hợp với kết quả trên?

AB D d Ab D X X  X Y , thu được F1. Biết rằng ab aB mỗi gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra nhưng xảy ra hoán vị gen giữa A và B với tần số là 40%. Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1, xác suất thu được một cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

TO

Câu 39: Ở một loài động vật, người ta thực hiện phép lai P :

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. Cây F1 phát sinh các giao tử với tỉ lệ là 4: 4 : 2 : 2 :1 :1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 37: Ở một loài thực vật, kiểu gen A-B- quy định hoa đỏ; A-bb; aaB-; aabb quy định hoa trắng. Khi xử lí các hạt có kiểu gen AaBb bằng côsixin người ta thấy thoi phân bào mang cặp gen Aa bị tác động. Cho cây ở thế hệ P lai với cây có kiểu gen AaBb, nhận xét nào sau đây đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. A = 0,3; a = 0,7

U Y

B. A = 0,4; a = 0,6

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. A = 0,8; a = 0,2

N

H

Ơ

N

Câu 36: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 20%. Sau khi tiến hành tự thụ phấn qua 2 thế hệ, tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong quần thể là 30%. Hãy tính tần số alen A và alen a trong quần thể nêu trên.

D

A. 9,24%

B. 18,84%

C. 37,25%

D. 25,25%

Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ơ

Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ.

U Y

(1) Gen gây bệnh là gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

D. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

C. 2. --- HẾT ---

N

B. 3.

H Ư

A. 1.

Đ

(4) Cặp vợ chồng ở thế hệ thứ II đều có kiểu gen dị hợp.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

(3) Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III (15x16) trong phả hệ này sinh ra đứa con trai bình thường về 1 bệnh trên là . 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Có 5 người trong phả hệ trên chưa xác định được chính xác kiểu gen.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là đúng về phả hệ trên?

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 13 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-A

5-B

6-D

7-D

8-C

11-A

12-C

13-C

14-A

15-A

16-B

17-B

18-B

19-C

20-C

21-C

22-A

23-B

24-A

25-D

26-D

27-B

ẠO

9-B

10-C

28-B

29-B

30-D

31-A

32-D

33-D

34-A

35-D

36-B

38-A

39-B

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-B

N

U Y

2-A

.Q

1-C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 13 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đ

Câu 3: Đáp án B

N

G

Nhân tố tiến hóa có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là đột biến.

H Ư

Câu 4: Đáp án A

TR ẦN

Giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số các alen, đột biến gen làm phát sinh alen mới nhưng làm thay đổi một cách chậm chạp → loại B, C, D. Chỉ có yếu tố ngẫu nhiên (thiên tai, địch bệnh,...) là làm thay đổi tẩn số alen một cách đột ngột

B

Câu 5: Đáp án B

10 00

Nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ lực đẩy của rễ gọi là áp suất rễ.

A

Câu 6: Đáp án D

Ó

Dưới tác dụng của vi khuẩn phản nitrat hóa, nitrat sẽ bị chuyển hóa trực tiếp thành nitơ khí quyển.

Í-

H

Câu 7: Đáp án D

-L

- A sai vì đây là đường con tăng trưởng thực tế của quần thể.

ÁN

- B đúng, tại điểm C quần thể có tốc độ tăng trưởng cao nhất sau đó tăng trưởng lại giảm dần. - C sai, vì ngược lại thì đúng

ÀN

- D sai, vì sự tăng trưởng của quần thể này bị giới hạn bởi môi trường.

Đ

Câu 8: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Cỏ là sinh vật sản xuất, bắt đầu từ sâu mới là sinh vật tiêu thụ bậc 1, gà sinh vật tiêu thụ bậc 2, cáo sinh vật tiêu thụ bậc 3 → A đúng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 2: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại thì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen → C đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án C

IỄ N

Trong các chất đưa ra, AIA (auxin tự nhiên) là tác nhân chính gây nên phản ứng hướng sáng ở thực vật.

D

Câu 9: Đáp án B Phần lớn khối lượng các chất hữu cơ của thực vật được hình thành từ CO2.

Câu 10: Đáp án C Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành Xenlulozơ của tế bào thực vật được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 11: Đáp án A Giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hóa thức ăn là giai đoạn tiêu hóa ở ruột. Câu 12: Đáp án C Quan sát hình ảnh ta thấy - Hình 1 minh họa cho hệ sinh thái rừng ngập mặn

Ơ

N

- Hình 2 minh họa cho hệ sinh thái hoang mạc

U Y

- Hình 4 minh họa cho hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

Đ

2n = 24 → n = 12

G

Thể một có bộ NST dạng 2n - 1 (mất một chiếc NST ở 1 cặp NST nào đó)

H Ư

N

Đột biến làm phát sinh thể một ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể → Số dạng thể ba khác nhau thuộc loài này là C112  12 .

TR ẦN

Câu 15: Đáp án A

Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử histon được quấn quanh bởi 1

10 00

B

nuclêôtit.)

3 vòng xoắn ADN (khoảng 146 cặp 4

Câu 16: Đáp án B

Ó

A

- Lặp đoạn, mất đoạn, chuyển đoạn không tương hỗ đều làm kích thước NST tăng lên hoặc giảm đi so với NST ban đầu → loại A, C, D

-L

Câu 17: Đáp án B

Í-

H

- B đúng

ÁN

Trong sự điều hòa hoạt động của opêron Lac, chất đóng vai trò là chất cảm ứng là Lactôzơ

TO

Câu 18: Đáp án B

Tập hợp cá thể được xem là quần thể khi thỏa mãn là những cá thể cùng loài, sống trong một khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định và có khả năng giao phối nhau tạo ra thế hệ sau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 14: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Giai đoạn cơ thể phát dục còn được gọi là giai đoạn có khả năng sinh sản

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 13: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- Hình 3 minh họa cho hệ sình thái thảo nguyên

IỄ N

Đ

- I không phải là quần thể vì những con hổ này có thể nhốt riêng nên không thể chắc chắn là một quần thể.

D

- II, III là thỏa mãn là quần thể. - IV không phải là quần thể vì những con cá này có thể gồm nhiều loài cá khác nhau. Vậy có 2 tập hợp không được xem là quần thể sinh vậy. Câu 19: Đáp án C

Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A, B, D đúng - C sai vì nấm hoại sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. Câu 20: Đáp án C Ba loại ribônuclêôtit là A, U, G tạo ra số bộ ba là 33 = 27 Trong đó có 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin là: UAA, UAG, UGA.

Ơ

N

→ Số bộ ba mã hóa axit amin là: 27-3 =24

U Y

- I sai vì tảo có khả năng quang hợp nên tảo là sinh vật sản xuất.

.Q

Đ

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

G

Câu 22: Đáp án A

H Ư

N

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự → Cánh chim và cánh bướm là cơ quan tương tự

TR ẦN

- B loại vì ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật là cơ quan thoái hóa. - C, D loại vì đây là những cặp cơ quan tương đồng.

B

Câu 23: Đáp án B

10 00

Theo bài ra ta có loài A và loài C là sinh vật sản xuất → A và C phải đứng ở đầu sơ đồ. - Sơ đồ I: nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì loài B, D, F mất đi → A sai

H

Ó

A

- Sơ đồ IV : Nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì loài D, F mất đi phù hợp với kết quả bài toán → B đúng.

-L

Í-

- Sơ đồ III: nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì loài G, F mất đi → C sai.

ÁN

- Sơ đồ II: nếu loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì loài B, G mất đi → D sai Câu 24: Đáp án A

TO

Điểm khác nhau cơ bản giữa nhân bản vô tính tự nhiên với phương án cấy truyền phôi ở động vật là các phôi được phát triển cùng trong một cơ thể mẹ. Cấy truyền phôi thì các phôi được cấy vào tử cung các con vật khác nhau.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- IV sai vì tôm he ăn tảo (sinh vật sản xuất) nên tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

- III đúng vì tảo là sinh vật sản xuất trên chuỗi thức ăn trên nên tảo là sinh vật sản xuất.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- II đúng vì chuỗi thức ăn trên có 5 mắt xích (tảo, tôm he, cá khế, cá nhồng, cá mập).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 21: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

Câu 25: Đáp án D - A. sai vì nếu tăng số lượng cá mương trong ao thì cá mương sẽ tăng cạnh tranh thức ăn với cá mè hoa → cá mè hoa sẽ giảm. - B. sai vì nếu loại bỏ giáp xác ra khỏi ao thì cá mè hoa và cá mương đều mất đi nguồn thức ăn → sẽ dẫn đến cá mè hoa và cá mương bị diệt vong. - C. sai vì nếu hạn chế thực vật phù du trong ao thì giáp xác mất đi nguồn thức ăn → giáp xác bị diệt vong → cá mương và cá mè hoa bị diệt vong. Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- D. đúng vì khi ta thả thêm cá quả vào ao thì cá quả sẽ lấy cá mương làm nguồn thức ăn → cá mương giảm → cá mè hoa có nhiều thức ăn hơn → số lượng cá mè hoa sẽ tăng lên. Câu 26: Đáp án D - A, B, C sai vì nam và nữ đều chứa NST giới tính X và không phụ thuộc vào số lượng NST giới tính X. - D đúng, kiểu gen chứa NST giới tính Y luôn quy định giới nam.

N

Câu 27: Đáp án B

H

Ơ

- A, C, D đều phát sinh do đột biến số lượng NST dạng thể 3 (2n +1) = 47 NST

.Q

Đ

Câu 29: Đáp án B

N

G

Quy định : A : cao >> a: thấp

H Ư

P: aa - 0,1; gọi tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế thệ P là x ta có: P: (0,9 - x)AA : xAa : 0,1 aa = 1

TR ẦN

F1 : aa = 0,09; vì quần thể là giao phấn ngẫu nhiên nên qua một thế hệ ngẫu phối quần thể cân bằng di truyền, mà aa = 0,09 → tần số alen a = 0,3 → tần số alen A = 1 - 0,3 = 0,7 - Theo bài ra ta có: tần số alen A = (0,9 - x) + x/2 = 0,7 → x = 0,4

10 00

B

→ P : 0,5AA : 0,4Aa : 0,laa = 1

A

- Trong tổng số cây thân cao ở P, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ: 0,4/0,5 = 4/5

H

Ó

Câu 30: Đáp án D

ÁN

-L

Í-

- Trong quần thể ngẫu phối nếu kiểu hình nào đó bị đào thải → Giả sử kiểu hình lặn bị đào thải công thức qo tính tấn số alen a là : q n  a   1  nq o

TO

Trong đó q 0 : tần số a ở thế hệ (P); n: số thế hệ ngẫu phối. F0 : 0, 25AA  0,5Aa  0, 25aa  1

Đ

Do cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản nhưng vẫn sống

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Cơ thể có bộ NST dạng thể không là: II. AaBbEe, VI. BbDdEe.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Thể không có bộ NST dạng (2n - 2), tức là bộ nhiễm sắc thể mất đi 2 chiếc NST ở một cặp NST nào đó.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 28: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

- B chọn vì Macphan (hội chứng người nhện) phát sinh do đột biến gen trội trên NST thường → nên bộ NST là 2n = 46 NST.

D

IỄ N

Áp dụng công thức đào thải alen a: qn a  

q0 0,5  q3  a    0, 2  p3  A   0,8 1  nq 0 1  3  0,5

Cấu trúc di truyền ở thế hệ F3 của quần thể là: Quần thể ngẫu phối nên tuân theo định luật Hacđi – vanbec

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

p 2 AA : 2pqAa : q 2aa  1  0, 64AA  0,32Aa  0, 04aa

Câu 31: Đáp án A

aB

N

AaBb

U Y

AB, Ab, aB, ab

.Q N

2L  3000 Nu 3, 4

N  2A  900 Nu 2

TR ẦN

A1  T1  600  A  T  A1  T1  600 Nu  G  X 

H Ư

o

L  510 nm  5100 A  N 

G

Đ

Câu 32: Đáp án D

Câu 33: Đáp án D

10 00

B

Trong phép lai: ♂ AabbCcDdee x ♀ aaBBCCDdEe

Ó

A

Nhìn vào phép lai ta thấy, mỗi cá thể đời con luôn mang 1 alen lặn a; 1 alen trội B; 1 alen lặn b; 1 alen trội C; 1 alen lặn e (bao gồm 5 alen trong đó có 2 alen trội và 3 alen lặn) mà kiểu gen của mỗi cá thể mang 10 alen về các gen đang xét. 4 2 C10 10 5   31, 25% . 10 5 2 32

-L

Í-

H

→ Tỉ lệ cá thể mang 4 alen trội ở đời con là: Cách khác

ÁN

Bố mẹ có kiểu gen dị hợp khác nhau - Trước tiên ở bài tập này các em cần xác định được ở đời con đã có sẵn những alen nào

ÀN

- Sau đó áp dụng công thức tính số alen trội còn lại như sau:

IỄ N

Đ

Tính xác suất đời con có k alen trội là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

→ Vậy kiểu gen quy định kiểu hình hạt trắng là: aabB.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

F2 : 9 A  B  : 3A  bb : 3aaB :1aabb

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

 Ta có sơ đồ lai: F1 : AaBb G  : AB, Ab, aB, aB

H

G : Ab

Ơ

aaBB

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

P : AAbb

N

Kiểu kình của F2 :15 đỏ : 1 trắng → ta nhận thấy tính trạng màu hạt lúa mì chịu sự chi phối của quy luật tương tác cộng gộp của các gen không alen : Khi trong kiểu gen có cả hai alen trội hoặc có một trong hai alen trội sẽ quy định kiểu hình hạt đỏ; khi trong kiểu gen không có alen trội nào sẽ quy định kiểu hình hạt trắng.

C52 Ckm 10    31, 25% n1 n 2 3 2 2 .2 2 .2 32

D

k: số alen trội còn lại cần tính ở đời con

m: Tổng số alen trong kiểu gen của con khi đã trừ những alen có sẵn trong kiểu gen. n1: Số cặp gen dị hợp của cơ thể mẹ. n2: Số cặp gen dị hợp của cơ thể bố.

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2n1.2n 2 : là số tổ hợp giao tử đời bố mẹ.

Câu 34: Đáp án A - P thuần chủng mắt đỏ lai với mắt trắng thu được F1 100% mắt đỏ → mắt đỏ là trội so với mắt trắng

U Y

Xét phương án A và B thì chỉ có phương án A thỏa mãn.

Đ N

aB   0,5  x  .  0,5  x   x.x   0,5  0, 2  .  0,5  0, 2   0, 2.0, 2  13% ab

TR ẦN

ab  x.  0,5  x   0, 06  x  0, 2 ab

H Ư

Ta có:

Ab  aB  x

G

AB  ab  x

10 00

B

* Lưu ý: đối với những bài tập dạng như này chúng ta nên gọi tần số hoán vị gen theo một biến nào đó, rồi đi tìm hoán vị gen. Câu 36: Đáp án B

A

Trong quần thể có cấu trúc di truyền là: xAA : yAa : z aa  x  y  z  1 . Gọi p và q lần lượt là tần số alen

Í-

H

Ó

y y A và a, ta có: p  x  ; q  z   p  q  1 2 2

-L

Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chúng (AA) sau n thế hệ tự thụ phấn là: n

2

ÁN

1 1 1   1   3 2 2 x    y  x    y  0,3  x  y  0,3 1 2 2 8

ÀN

Theo bài ra, ta có: z  0, 2  x  y  0,8  2 

D

IỄ N

Đ

Từ (1) và (2)  x  0, y  0,8 → tần số alen A  p  x 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G P : Ab  aB  0,5  x AB  ab  0,5  x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Ab AB (gọi tần số hoán vị gen của phép lai là f  2x  x  25%  )  aB ab

ẠO

P:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 35: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

- Mắt đỏ toàn con đực → tính trạng phân bổ không đều ở hai giới một cặp gen quy định màu mắt nằm trên NST thường, một cặp gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X.

N

- Con cái F1 lai phân tích với con đực mắt trắng thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 mắt trắng: 1 mắt đỏ → xảy ra hiện tượng tương tác bổ sung và tính trạng màu sắc mắt do hai cặp gen quy định và F1 dị hợp 2 cặp gen → loại C và D.

y y  0, 4 ; tần số alen a  q  z   0, 6 . 2 2

Câu 37: Đáp án B - Ta có P sau khi bị tác động côsixin thì AaBb → AaaaBb (vì côsixin có tác dụng ngăn cản hình thành thoi vô sắc, dẫn đến NST nhân đôi nhưng không phân li). F1 : Lai AaaaBb x AaBb Xét phép lai từng cặp gen có: Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- AAaa  Aa  F2 :1AAA : 5AAa : 5Aaa :1aaa  11A  :1aaa  - Bb  Bb  F2 :1BB : 2Bb :1bb   3B :1bb  Kết quả phân li chung kiểu gen của phép lai là F2 : 1: 5 : 5 :11: 2 :1

Ơ

- A sai vì, F1 phát sinh các giao tử với tỉ lệ là: (1:4:1)(1:1:1)(1:1)(1:1) chứ không phải tỉ lệ 4:4:2:2:1:1.

N

→ Tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2 là 10:5:5:5:5:2:2:1:1:1:1 → B đúng

H

- C, D sai, vì tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 là: 11A :1aaa  3B :1bb  = 33 đỏ : 15 trắng chứ không phải

.Q

G

Đ

Vì đề bài cho nòi chim lông đen, đuôi dài thuần chủng (AA, BB,DD) → loại (1) và (2) vì không thuần chủng

H Ư

N

- Xét phép lai (3) AAX BD X BD  aaX bd Y  F1 : AaX BD X bd : AaX BD Y , tiếp tục cho con cái F1 giao phối với con lông trắng, đuôi ngắn ta có sơ đồ lai như sau:

TR ẦN

AaX BD Y  aaX bd X bd  1AaX BD X bd :1AaX bd Y :1aaX BD X bd :1aaX bd Y → thỏa mãn

BD bd BD A BD , tiếp tục cho con cái F1 giao phối với  Xa Y  F1 : X A X a :X Y BD bd bd bd con lông trắng, đuôi ngắn ta có sơ đồ lai như sau: BD bd BD bd BD bd → thỏa mãn  Xa Xa  1X A X a :1X A X a :1X a Y ;1X a Y bd bd bd bd bd bd

A

XA Y

10 00

B

- Xét phép lai (4) X A X A

Í-L

AB Ab  ab aB

ÁN

- P:

H

Câu 39: Đáp án B

Ó

Vậy có 2 phù hợp với P

AB  ab  20%

Ab  aB  20%

Ab  aB  30%

TO

G P : AB  ab  30%

ab  0,3.0, 2  6%  A  bb  25%  6%  19% ab

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Ở chim: chim trống (XX); chim mái là (XY).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

A-B-: lông đen; A-bb và aaB-: lông xám; aabb: lông trắng; D: đuôi dài >> d: đuôi ngắn

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 38: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

là 25 đỏ : 11 trắng

D

IỄ N

1 1 1 1 - XD Xd  XD Y  XD X D : X D Y : X DX d : X d Y 4 4 4 4

→ Cá thể có kiểu hình A  bbD  0,19.0, 75  14, 25% → Cá thể có kiểu hình thuần chủng là:

Ab D D X X  0, 2.0,3.0, 25  1,5% Ab

Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Vậy trong số các cây có kiểu hình A-bbD- thì cây có kiểu hình thuần chủng chiếm tỉ lệ: cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ: 1 

1,5 2 →  14, 25 19

2 17  19 19

Ơ

N

Lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1, xác suất thu được một cá thể thuần chủng là: 2 17 C12 . .  18,84% 19 19

H

Câu 40: Đáp án D

Í-

H

Ó

Nhìn vào phả hệ ta thấy có 5 người chưa xác định được chính xác kiểu gen là: (7), (10), (11), (13), (15) → (2) đúng

ÁN

-L

- (8) x (9): Aa x Aa → 1AA : 2Aa : 1aa → (15) có kiểu gen là: (1/3AA: 2/3Aa) hay (15) cho giao tử với tỉ lệ là (2/3A : l/3a)

TO

(15) x (16): (2/3A : l/3a) xaa → 2/3Aa : l/3aa → Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con trai bình thường về bệnh trên là 2/3.1/2 = 1/3 → (3) đúng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Xác định kiểu gen trong phả hệ là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A bình thường >> a: bệnh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Quy ước gen

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

(8) và (9) bình thường mà sinh con gái (14) bệnh → bệnh là do gen lặn nằm trên NST thường quy định → (1) đúng

Đ

- (4) đúng, (8) và (9) đều có kiểu gen là Aa

D

IỄ N

Vậy có 4 phát biểu đúng

----- HẾT -----

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 14 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

Câu 1: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

H

A. Có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.

.Q

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

H Ư

N

G

A. Đột biến.

A. 4.

TR ẦN

Câu 3: Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB x AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen? B. 1.

C. 3.

D. 2.

A. Hiện tượng rỉ nhựa.

10 00

B

Câu 4: Áp suất rễ thường thể hiện ở những hiện tượng nào?

B. Hiện tượng ứ giọt. D. Hiện tượng rỉ nhựa và thoát hơi nước.

A

C. Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt.

H

Ó

Câu 5: Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào?

D. Cây bụi thấp và những cây thân thảo.

-L

C. Cây thần bò.

B. Cây thân cột.

Í-

A. Cây thân gỗ.

A. CO2, O2

ÁN

Câu 6: Ở thực vật, sản phẩm của quá trình hô hấp là B. H2O và năng lượng D. CO2, H2O và năng lượng

ÀN

C. năng lượng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Câu 2: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

D. So với quần thể có kích thước lớn thì sự biến đổi một cách ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiểu gen ở quần thể có kích thước nhỏ xảy ra phổ biến hơn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Có thể dẫn đến làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

B. Làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

Đ

Câu 7: Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động quang hợp của cơ quan nào dưới đây?

IỄ N

A. Lá

B. Thân

C. Rễ

D. Củ

D

Câu 8: Khi nói về sự cân bằng pH nội môi ở người, nhận định nào dưới đây là chính xác? A. Phôtphat là hệ đệm mạnh nhất trong cơ thể. B. Hệ đệm bicacbônat có tốc độ điều chỉnh pH rất chậm. C. Hệ đệm phôtphat đóng vai trò quan trọng trong dịch ống thận.

Trang 1 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Hô hấp và bài tiết không tham gia vào quá trình điều hoà pH của máu. Câu 9: Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây? A. CO2 và ATP.

B. Năng lượng ánh sáng.

C. Nước và CO2.

D. ATP và NADPH.

Câu 10: Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

H

Ơ

N

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.

D. XAXaXa.

Câu 12: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết là B. chuyển đoạn.

C. đảo đoạn.

TR ẦN

A. mất đoạn.

D. lặp đoạn.

Câu 13: Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo những giai đoạn nào?

10 00

B

1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

A

3. Giai đoạn nước bị đây từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân

H

Ó

4. Giai đoạn nước từ mạch gỗ của thân lên lá

Í-

Tổ hợp đúng là:

B. 1, 2, 4

-L

A. 1, 2, 3

C. 1, 3, 4

D. 2, 3, 4

ÁN

Câu 14: Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng? A. Đột biến quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa nhỏ.

ÀN

B. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. XaXaY.

N

B. XAXAXA.

H Ư

A. XAXAY.

G

Đ

ẠO

Câu 11: Phép lai P: ♀ XAXa x ♂ XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.

Đ

C. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có di - nhập gen.

IỄ N

D. Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là biến dị tổ hợp.

D

Câu 15: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai ? A. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen. B. Gen đột biến khi đã phát sinh chắc chắn được biểu hiện ngay ra kiểu hình. C. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

Trang 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Đột biến gen làm thay đổi chức năng của prôtêin thường có hại cho thể đột biến. Câu 16: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Gen điều hòa (R) không nằm trong thành phần của opêron Lac. II. Vùng khởi động (P) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

N

III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

C. 1.

D. 4.

H .Q

ẠO

C. những tính trạng phụ thuộc nhiều vào kiểu gen.

Đ

D. những tính trạng mà sự biểu hiện do yếu tố nhiệt độ quy định.

N

G

Câu 18: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau đây:

H Ư

Thực vật → Sâu ăn lá → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp 2 là B. Nhái.

C. Diều hâu.

TR ẦN

A. Rắn hổ mang.

D. Sâu ăn lá.

B. sâu ăn lá cây.

C. cỏ.

10 00

A. cầy

B

Câu 19: Cho chuỗi thức ăn : Cỏ → Sâu ăn lá cây → Cầy → Đại bàng. Sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên là D. đại bàng.

Câu 20: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

Ó

A

A. Đột biến gen chỉ xảy ra trong nguyên phân mà không xảy ra trong giảm phân.

Í-

H

B. Đột biến gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit trong gen gọi là đột biến điểm.

-L

C. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

ÁN

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa. Câu 21: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

ÀN

I. Quan hệ sinh thái giữa sầu ăn lá ngô và nhái là quan hệ cạnh tranh.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

B. những tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. những tính trạng phụ thuộc vào giống.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Câu 17: Tính trạng có mức phản ứng rộng là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 3.

N

A. 2.

Ơ

IV. Khi gen cấu trúc A phiên mã 5 lần thì gen cấu trúc Z phiên mã 2 lần.

Đ

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa nhái và rắn hổ mang dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

D

IỄ N

III. Rắn hổ mang và diều hâu thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau. IV. Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn lá ngô sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng nhái. A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Câu 22: Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Trang 3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Mỗi quần thể thường có 3 nhóm tuổi là: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi đang sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. B. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. C. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. D. Nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.

Ơ

N

Câu 23: Chuỗi thức ăn nào sau đây mở đầu bằng sinh vật phân giải?

H

A. Lá, cành cây khô → muỗi → nhện → thằn lằn.

Rừng lim Hữu Lũng – Tỉnh Lạng Sơn B. Diễn thế thứ sinh.

10 00

B

A. Diễn thế nguyên sinh. C. Diễn thế phân huỷ.

D. Ngoại diễn thế.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 25: Hình ảnh dưới đây là hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ nào?

Đ D

IỄ N

A. Quan hệ kí sinh

B. Quan hệ hội sinh

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 24: Hình ảnh dưới đây minh họa cho loại diễn thế sinh thái nào?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

D. Cây lúa → chuột → rắn → diều hâu → vi khuẩn.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Tảo → tôm he → cá khế → cá nhồng → cá mập.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

B. Cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang diều hâu.

C. Quan hệ cộng sinh D. Quan hệ hợp tác

Câu 26: Hai quần thể chuột đồng (I và II) có kích thước lớn, sống cách biệt nhau. Tần số alen A quy định chiều dài lông ở quần thể I là 0,7 và quần thể II là 0,4. Một nhóm cá thể từ quần thể I di cư sang quần thể II. Sau vài thế hệ giao phối, người ta khảo sát thấy tần số alen A ở quần thể II là 0,415. Số cá thể di cư của quần thể I chiếm bao nhiêu % so với quần thể II? A. 5,26%.

B. 3,75%

C. 5,9%.

D. 7,5%.

Trang 4 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Một quần thể thực vật có tỉ lệ cây thân cao là 64%. Sau hai thế hệ tự thụ phấn, số cây thân thấp trong quần thể là 42%. Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: A. 0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb

B. 0,48 BB : 0,16 Bb : 0,36 bb

C. 0,16 BB : 0,48 Bb : 0,36 bb

D. 0,36 BB : 0,22 Bb : 0,42 bb

D. 0,6A và 0,4a.

D. 42 phép lai.

AB D d AB D X X  X Y ab ab BD BD  Aa bd bd

AD B b AD B X X  X Y ad ad

D.

Ad B b Ad B X X  X Y aD aD

B

C. Aa

B.

10 00

A.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 30: Lai giữa con đực cánh dài, mắt đỏ với cái cánh dài, mắt đỏ, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 14,75% con đực mắt đỏ, cánh dài; 18,75% đực mắt hồng, cánh dài; 6,25% đực mắt hồng, cánh cụt; 4% đực mắt đỏ, cánh cụt; 4% đực mắt trắng, cánh dài; 2,25% đực mắt trắng, cánh cụt; 29,5% cái mắt đỏ, cánh dài; 8% cái mắt đỏ, cánh cụt; 8% cái mắt hồng, cánh dài; 4,5% cái mắt hồng, cánh cụt. Biết kích thước cánh 1 cặp alen quy định (D, d), con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Kiểu gen của P là

H

Ó

A

Câu 31: Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch thứ nhất có số nuclêôtit loại T và X lần lượt chiếm 20% và 40% số nuclêôtit của mạch; trên mạch thứ hai có số nuclêôtit loại X chiếm 15% số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ nuclêôtit loại T ở mạch thứ hai so với tổng số nuclêôtit của mạch là: B. 20%

C. 10%

D. 25%

Í-

A. 15%

ÁN

-L

Câu 32: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Các cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây H thuộc loài này lần lượt giao phấn với 2 cây cùng loài, thu được kết quả sau:

Đ

ÀN

- Với cây thứ nhất, thu được đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây thân cao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 21 phép lai.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 6 phép lai.

ẠO

A. 9 phép lai.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 29: Trong quần thể xét một gen có 3 alen : a1 , a 2 , a 3 . Biết rằng không xảy ra đột biến, người ta có thể thực hiện được bao nhiêu phép lai từ các kiểu gen của 2 alen trên (không kể các phép lai thuận nghịch?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 0,5A và 0,5a.

U Y

B. 0,4A và 0,6a.

N

A. 0,2A và 0,8a.

H

Ơ

N

Câu 28: Ở một loài thực vật, gen trội A quy định quả đỏ, alen lặn a quy định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể là

D

IỄ N

- Với cây thứ hai, thu được đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao, quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen của cây H là A.

Ab . ab

B.

Ab . aB

C.

AB . ab

D.

aB . ab

Câu 33: Cho một lưới thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau đây:

Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

Có bao nhiêu kết luận dưới đây nói về lưới thức ăn trên là đúng?

A. 46%.

TR ẦN

H Ư

Câu 34: Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ, thu được F2 có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm 2%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F2 có số cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ B. 23%.

C. 2%.

D. 25%.

10 00

B

Câu 35: Ở người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y quy định. Bố bình thường, mẹ bình thường có kiểu gen XAbXaB sinh con mắc cả hai bệnh trên. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nhận định nào sau đây là đúng?

Ó

A

A. Đứa con trên là trai, trong quá trình giảm phân của bố, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li.

Í-

H

B. Đứa con trên là trai, trong giảm phân của mẹ có xảy ra hoán vị gen.

-L

C. Đứa con trên là gái, trong giảm phân của mẹ không xảy ra hoán vị gen.

ÁN

D. Đứa con trên là trai và trong quá trình giảm phân của bố xảy ra hoán vị gen.

TO

Câu 36: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai?

Đ

B. Mẹ.

C. Bà nội.

D. Ông nội.

D

IỄ N

A. Bố

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q C. 3.

N

B. 2.

G

A. 1.

Đ

(4) Có 3 chuỗi thức ăn gồm có 5 mắt xích.

ẠO

(3) Diều hâu vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 4.

TP

(2) Chuột tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1) Lưới thức ăn bao gồm 5 chuỗi thức ăn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Câu 37: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu trường hợp lai của P cho đời con có tỉ lệ kiểu hình khác nhau? A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Ở người, bệnh máu khó đông do một đột biến gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Trong một gia đình có người bố và mẹ đều không bị mắc bệnh máu khó đông. Họ sinh được một con gái bình thường và một con trai mắc bệnh máu khó đông, người con gái lấy một người chồng bình thường, khả năng cặp vợ chồng này sinh được con trai không mắc bệnh là A. 50%

B. 6,25%

C. 37,5%

D. 25%

U Y

A. F1 có 3 loại kiểu gen đồng hợp tử quy định kiểu hình hoa trắng, lá xẻ thùy.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền hai tính trạng ở người. Alen A quy định mũi cong trội hoàn toàn so với alen a quy định mũi thẳng (gen nằm trên NST thường); alen B quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định máu khó đông (gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X).

Ó

A

Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả các thành viên trong gia đình. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

H

I. Con gái của cặp vợ chồng (A) và (B) không bao giờ bị máu khó đông.

-L

Í-

II. Con gái của cặp vợ chồng (D); (E) có thể có mũi thẳng và bị bệnh máu khó đông.

ÁN

III. Xác suất để cặp vợ chồng (D); (E) sinh ra người con trai mũi cong và bị bệnh máu khó đông là IV. Kiểu gen của (D) có thể là một trong bốn trường hợp. B. 1.

C. 2.

D. 4.

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

ÀN

A. 3.

1 12

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

D. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá nguyên.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. F1 có 46,875% số cây hoa trắng, lá nguyên.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá xẻ thùy.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Câu 39: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả hai loại alen A và B cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen d quy định lá xẻ thùy. Phép lai P: AaBbDd x aaBbDd, thu được F1. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 14 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-C

5-D

6-D

7-A

8-C

11-D

12-B

13-A

14-B

15-B

16-A

17-B

18-D

19-A

20-A

21-A

22-C

23-A

24-B

25-C

26-A

27-B

ẠO

9-D

10-C

28-C

29-C

30-B

31-D

32-C

33-C

34-B

35-B

36-B

38-C

39-A

40-D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Đ

G H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

37-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

N

U Y

2-D

.Q

1-A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BỘ ĐỀ 2018 MÔN SINH

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ MEGABOOK 2018- SỐ 14 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ

N

LỜI GIẢI CHI TIẾT

G

Đ

Một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa "Các yếu tố ngẫu nhiên" vì yếu tố ngẫu nhiên là những yếu tố xảy ra do thiên tai, dịch bệnh nên nó có tính chất đột ngột và vô hướng.

H Ư

N

Câu 3: Đáp án D P: AABB x AABb → 1AABB : lAABb

TR ẦN

Vậy đời con có 2 kiểu gen Câu 4: Đáp án C

10 00

B

Áp suất rễ thường thể hiện ở 2 hiện tượng : hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt. Câu 5: Đáp án D

A

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây bụi thấp và những cây thân thảo.

Ó

Câu 6: Đáp án D

-L

Câu 7: Đáp án A

Í-

H

Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật là CO2, H2O và năng lượng.

ÁN

Cơ quan quang hợp chủ yếu xảy ra ở lá, vậy cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động quang hợp của lá. Câu 8: Đáp án C

ÀN

- A sai vì prôtêinat là hệ đệm mạnh nhất trong cơ thể

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 2: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- B, C, D là những phát biểu đúng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- A sai vì yếu tố ngẫu nhiên không làm xuất hiện kiểu gen mới trong quần thể mà nó chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 1: Đáp án A

Đ

- B sai vì hệ đệm bicacbônat có tốc độ điều chỉnh pH rất nhanh

D

IỄ N

- C đúng vì “Hệ đệm phôtphat đóng vai trò quan trọng trong dịch ống thận” - D sai vì hô hấp và bài tiết đều tham gia vào quá trình điều hoà pH của máu Câu 9: Đáp án D Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm là ATP và NADPH. Câu 10: Đáp án C Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- A sai vì, tạo ra thể khảm chứ không phải là thể ba. - B sai vì, thể lệch bội là làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp tương đồng → có thể tăng hoặc giảm hàm lượng ADN. - C đúng, cônsixin có tác dụng ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật

N

- D sai, vì thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

Ơ

Câu 11: Đáp án D

Đ

Câu 12: Đáp án B

Câu 13: Đáp án A

TR ẦN

Quá trình hấp thụ nước ở rễ xảy ra theo 3 giai đoạn là:

H Ư

N

G

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm thay đổi nhóm gen liên kết là chuyển đoạn.

1. Giai đoạn nước từ đất vào lông hút

2. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

10 00

B

3. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thần Câu 14: Đáp án B

A

- A sai vì đột biến là nhân tố tiến hóa vô hướng.

H

Ó

- B đúng

Í-

- C sai vì tiến hóa nhỏ vẫn diễn ra khi không có di - nhập gen.

-L

- D sai vì nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là đột biến gen.

ÁN

Câu 15: Đáp án B

- A, C, D là những phát biểu đúng

Đ

ÀN

- B sai vì gen đột biến chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi nó ở trạng thái đồng hợp lặn, hoặc gen đột biến thành alen trội.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đời con xuất hiện những kiểu gen sau : XAXaXa; XAXaY, XaO, OY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

- XaY giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử là: Xa, Y

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Con cái có kiểu gen XAXa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường tạo giao từ là XAXa, O.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

P. ♀ X A X a  ♂ X a Y

IỄ N

Câu 16: Đáp án A

D

- I đúng vì thành phần của opêron Lac gồm có : O, P, Z, Y, A

- II sai vì vùng khởi động là vị trí tương tác của ARN pôlimeraza để khởi đầu phiên mã. - III đúng, dù có hay không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã. - IV sai vì số lần phiên mã của gen cấu trúc là bằng nhau Vậy có 2 phát biểu đúng Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 17: Đáp án B Tính trạng có mức phản ứng rộng là những tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường. Câu 18: Đáp án D Bậc dinh dưỡng bậc 1 bắt đầu bằng sinh vật sản xuất nên ta có sơ đồ sau đây

N

Thực vật (bậc dinh dưỡng bậc 1) → Sâu ăn lá (bậc dinh dưỡng bậc 2) → Nhái (bậc dinh dưỡng bậc 3) → Rắn hổ mang (bậc dinh dưỡng bậc 4) → Diều hâu (bậc dinh dưỡng bậc 5).

H

Ơ

Vậy trong chuỗi thức ăn này sinh vật có bậc dinh dưỡng cấp 2 là sâu ăn lá.

Đ

- B đúng, đột biến điểm là đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit

N

G

- C đúng

H Ư

- D đúng

TR ẦN

* Lưu ý : Phương án có từ “chỉ”, “luôn” thường là những phương án sai. Câu 21: Đáp án A

- I sai vì quan hệ sinh thái giữa sâu ăn lá ngô và nhái là mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác.

10 00

B

- II đúng vì số lượng nhái bị khống chế bởi rắn hổ mang và ngược lại. - III đúng vì rắn hổ mang thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 còn diều hâu có bậc dinh dưỡng cấp 5.

A

- IV đúng vì sâu ăn lá ngô là thức ăn của nhái.

H

Ó

Vậy có 3 phát biểu đúng

Í-

Câu 22: Đáp án C

-L

- A, B, D là những phát biểu đúng

ÁN

- C sai vì cấu trúc tuổi của quần thể không ổn định và phụ thuộc với yếu tố môi trường Câu 23: Đáp án A

ÀN

- A chọn vì lá, cành cây khô là sinh vật phân giải.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- A sai vì đột biến gen có thể xảy ra trong cả quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Câu 20: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Cỏ (bậc dinh dưỡng bậc 1) → Sâu ăn lá cây (bậc dinh dưỡng bậc 2) → Cầy (bậc dinh dưỡng bậc 3) → Đại bàng (bậc dinh dưỡng bậc 4).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 19: Đáp án A

Đ

- B, C, D loại vì đây là những chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật sản xuất.

D

IỄ N

Câu 24: Đáp án B Nhìn vào hình ảnh ta thấy, ban đầu đã có quần xã “Rừng lim nguyên sinh” từng sống → nên hình ảnh này minh họa cho diễn thế thứ sinh. Câu 25: Đáp án C

Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Hình ảnh này là hiện tượng một số loài cua biển mang trên thân những con hải quỳ thể hiện mối quan hệ cộng sinh. Cua trú ngự trong hải quỳ trốn tránh kẻ thù (vì hải quỳ có độc tố). Hải quỳ có thể di chuyển, kiếm được nhiều thức ăn hơn. Câu 26: Đáp án A Áp dụng công thức giải các bài tập di truyền quần thể chịu tác động của di – nhập gen

N

m.(pcho - phỗn) = phỗn – pnhận

Ơ

Trong đó:

U Y

- pcho : tần số alen A của quần thể cho.

Đ

m = (phỗn – pnhận )/ (pcho - phỗn) = (0,415 – 0,4)/(0,7 – 0,415) = 0,015/0,285 = 5,26%

N

G

Câu 27: Đáp án B

H Ư

B: cao >> b : thấp

Gọi tỉ lệ kiểu gen Bb của quần thể ban đầu là x

TR ẦN

Tỉ lệ cây thân cao là 64% → tỉ lệ cây thân thấp là 100% - 64% = 36%

B

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: (0,64 – x)BB : xBb : 0,36bb = 1

10 00

Sau hai thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen thân thấp bb trong quần thể là: 2

H

Ó

A

1 1   2 0,36    x  0, 42 2

ÁN

A : đỏ >> a : vàng

-L

Câu 28: Đáp án C

Í-

 x  0,16 → Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P là: 0,48BB : 0,16Bb : 0,36bb

Gọi tần số alen A và a lần lượt là p và q

ÀN

Quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền nên tuân theo công thức: p2 AA + 2pqAa + q2 aa= 1

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Như vậy từ công thức ta có: m.(pcho - phỗn) = phỗn – pnhận

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- m : tỉ lệ cá thể mới nhập cư so với số cá thể quần thể nhận ban đầu.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- pnhận : tần số alen của quần thể nhận

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- phỗn : tần số alen A của quần thể hỗn hợp (sau khi nhập cư)

Đ

Theo bài ra ta có q2 = 0,25 → q = 0,5 → p = 0,5

D

IỄ N

Câu 29: Đáp án C Ba alen a1 , a 2 , a 3 tạo được số kiểu gen là: 3  3  1 / 2  6

→ Số phép lai tạo ra là 6.(6+1)/2 = 21

Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

* Lưu ý: Giả sử quần thể có n kiểu gen khác nhau, thì số kiểu giao phối hay số phép lai tình bằng công n.  n  1 thức: 2 Câu 30: Đáp án B

H

Ơ

+ Ở F1 có tỉ lệ mắt đỏ : mắt hồng : mắt trắng: 9 : 6 : 1 → tương tác bổ sung và kiểu gen P về tính trạng màu mắt là AaBb x AaBB. Mặt khác tính trạng này phân bố không đều ở 2 giới → 1 trong 2 cặp alen phải nằm trên nhiễm sắc thể X (không có alen tương ứng trên Y).

N

Xét riêng từng cặp tính trạng;

 A1  T2  100%  T1  X1  G1  100  20  40  15  25%

10 00

B

Câu 32: Đáp án C A: cao >> a: thấp; B: tròn >> b: bầu dục

Ó

A

- H x cây 1 → 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây thân cao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.

Í-

H

Cao/thấp = (210+150)/(90+30) = 3 : 1 → Aa x Aa

-L

Tròn/bầu dục = (210+30) /(150+30) = 1 :1 → Bb x bb

ÁN

→ (Aa, Bb) x (Aa,bb)

- H x cây 2 → 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao, quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn.

ÀN

Cao/thấp = (210+30)/(90+150) = 1:1 → (Aa x aa)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Mạch 2: X 2  G1  15%

H Ư

Mạch 1: T1  A 2  20%; X1  G 2  40%

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 31: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Đ

AD B b AD B X X  X Y ad ad

G

→ Kiểu gen của P:

ẠO

→ (ad/ad) = 2,25% : 25% = 9% (vì XbY chiếm tỉ lệ 1/4) = 30% ad x 30% ad

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

+ Ở F1 có tỉ lệ cánh dài: cánh cụt = 3 : 1 → kiểu gen P về tính trạng kích thước cánh là Dd x Dd và phân li đồng đều ở hai giới → gen nằm trên nhiễm sắc thể thường → có gen A hoặc B với gen D cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường → loại đáp án AaXDXd x AaXDY. Con đực mắt trắng, cụt có kiểu gen (ab/ab)XbY chiếm 2,25%

IỄ N

Đ

Tròn/bầu dục = (210 + 150)/(90+30) = 3:1 → (Bb x Bb)

D

→ (Aa,Bb x aa,Bb)

Vậy cây H dị hợp 2 cặp gen (Aa, Bb)

Ở phép lai với cây 1 tỉ lệ kiểu hình thấp - bầu dục =

90 90   0,1875  210  150  90  30  480

Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 18, 75%

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ab  37,5%ab  50%ab ab

Nhận thấy giao tử ab  37,5%  25% → đây là giao tử liên kết gen → Kiểu gen của cây H là dị hợp tử AB đều ab

N

Câu 33: Đáp án C

Ơ

(1) đúng

U Y

1 - Thực vật → Châu chấu → Chuột → Diều hâu.

Đ

5 - Thực vật → Kiến → Ếch → Rắn → Diều hâu.

N

G

(2) sai vì

H Ư

Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn còn diều hâu tham gia vào cả 5 chuỗi thức ăn.

TR ẦN

(3) đúng

1- Thực vật (sinh vật sản xuất) → Châu chấu (sinh vật tiêu thụ bậc 1) → Chuột (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Diều hâu (sinh vật tiêu thụ bậc 3).

10 00

B

2 - Thực vật (sinh vật sản xuất) → Châu chấu (sinh vật tiêu thụ bậc 1) → Chuột (sinh vật tiêu thụ bậc 2) → Rắn (sinh vật tiêu thụ bậc 3) → Diều hâu (sinh vật tiêu thụ bậc 4).

A

(4) đúng

H

Ó

- Ba chuỗi thức ăn gồm có 5 mắt xích, đó là

Í-

1 - Thực vật → Châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu.

-L

2 - Thực vật → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu.

ÁN

3 - Thực vật → Kiến → Ếch → Rắn → Diều hâu. Vậy có 3 kết luận trên đúng.

ÀN

Câu 34: Đáp án B

Đ

P: thân cao, hoa trắng (A-bb) x thân thápa, hoa đỏ (aa,B-)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

4- Thực vật → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

3 - Thực vật → Kiến → Chuột → Diều hâu.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2 - Thực vật → Châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- Lưới thức ăn bao gồm 5 chuỗi thức ăn là:

D

IỄ N

F1: (Aa,Bb) (thân cao, thân đỏ) F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (aaB-) thu được cây thân thấp, hoa trắng ab    2%   4%ab  50%ab  F1 có kiểu gen dị hợp tử chéo (vì ab  4%  25% đây là giao tử hoán vị ab   gen, vậy tần số hoán vị gen f  4.2  8% )

Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Phép lai của F1 :

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ab aB  aB ab

G F2 : Ab  aB  46% AB  ab  4%

aB  ab  50%

F2 có số cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ:  aa, B   0, 46aB.0,5aB  23%

Ơ

N

* Lưu ý đọc kĩ đề bài, vì đề bài hỏi cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng.

U Y

N

G

Đ

→ trong các nhận định mà để bài đưa ra, nhận định đúng là: “Đứa con trên là trai, trong giảm phân của mẹ có xảy ra hoán vị gen.”

H Ư

Câu 36: Đáp án B

TR ẦN

Quy ước gen A : bình thường >> a: mù màu

- Chồng bị bệnh mù màu nên kiểu gen của người chồng là XaY

10 00

B

- Người phụ nữ bình thường về bệnh có kiểu gen là XA X

A

- Cặp vợ chồng này sinh được 1 người con trai bị bệnh có kiểu gen là XaY (người con trai này luôn nhận giao tử Y từ bố và giao tử X từ mẹ) → người con trai nhận Xa từ mẹ → B đúng

Í-

A : thân cao >> a: thân thấp

H

Ó

Câu 37: Đáp án A

-L

B : hoa đỏ >> b : hoa vàng

ÁN

Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (aaBB; aaBb) tự thụ phấn có thể xảy ra các trường hợp sau đây: - TH1: Cả 3 cây đều có kiểu gen aaBB, ta có P: aaBB x aaBB → F1 : 100% aaBB → kiểu hình : 100% thấp, đỏ

Đ

ÀN

- TH2 : Cả ba cây đều có kiểu gen là aaBb, ta có P: aaBb x aaBb → F1: 1/4aaBB: 2/4aaBb : 1/4aabb → kiểu hình : 3 thấp, đỏ : 1 thấp vàng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Để sinh con trai mắc cả hai bệnh trên (XabY) thì mẹ phải cho giao tử Xab mà mẹ có kiểu gen dị hợp chéo (XAbXaB) → trong giảm phân của mẹ đã xảy ra hoán vị gen

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Vì bố bình thường nên chắc chắn con gái bình thường (luôn nhận giao tử XAB từ bố) → người con bị bệnh là con trai

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bố bình thường nên kiểu gen của bố là: XABY; mẹ có kiểu gen là: XAbXaB

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 35: Đáp án B

D

IỄ N

- TH3: 1 cây có kiểu gen aaBB, 2 cây có kiểu gen aaBb, ta có : (1/3aaBB : 2/3aaBb) tự thụ + P: 1/3aaBB → F1: 1/3aaBB

+ P: 2/3aaBb → F1: 2/3(1/4aaBB : 2/4aaBb : 1/4aabb) = 1/6aaBB : 2/6aaBb : 1/6aabb Vậy F1 : 1/2aaBB : 2/6aaBb : 1/6aabb → kiểu hình : 5 thấp, đỏ : 1 thấp vàng - TH4: 2 cây có kiểu gen aaBB, 1 cây có kiểu gen aaBb, ta có : (2/3aaBB : 1/3aaBb) tự thụ Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ P: 2/3aaBB → F1: 2/3aaBB + P: 1/3aaBb → F1: 1/3(1/4aaBB : 2/4aaBb : 1/4aabb) = 1/12aaBB : 2/12aaBb : 1/12aabb Vậy F1 : 9/12aaBB : 2/12aaBb : 1/12aabb → kiểu hình : 11 thấp, đỏ : 1 thấp vàng Vậy có 4 trường hợp Câu 38: Đáp án C

Ơ

N

Quy ước: A: bình thường >> a: máu khó đông

TP

1X A ;1Y

ẠO

F1 :1X A X A :1X A X a :1X A Y :1Xa Y

H Ư

N

G

Đ

Dựa vào sơ đồ lai, ta nhận thấy kiểu gen của người vợ (có kiểu hình bình thường) có thể là XA XA hoặc 1 1 3 1 XA Xa với xác suất: X A X A : X A X a (cho giao tử với tỉ lệ: X A : X a ) 2 2 4 4

TR ẦN

Người chồng bình thường có kiểu gen là X A Y (cho giao tử với tỉ lệ

1 A 1 X : Y) 2 2

Khả năng cặp vợ chồng này sinh được con trai không mắc bệnh  X A Y  là:

10 00

B

Câu 39: Đáp án A

3 A 1 3 X  .  Y    37,5%  4 2 8

A-B-: hoa đỏ; còn lại các kiểu gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng.

Ó

A

D: lá nguyên >> d: lá xẻ thùy

Í-

+ Aa x aa → 1/2 Aa : 1/2aa

H

P: AaBbDd x aaBbDd

-L

+ Bb x Bb →1/4 BB : 2/4Bb : 1/4bb

ÁN

+ Dd x Dd → 1/4DD : 2/4Dd : 1/4dd - F1: hoa trắng, lá xẻ thùy đồng hợp tử có các kiểu gen sau: aaBBdd, aabbdd → A là phương án sai.

ÀN

- B đúng, F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá xẻ thùy là: AaBBdd, AaBbdd

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ta có sơ đồ lai của bố mẹ vợ: G :1X A ;1X a

.Q

XAY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

P : XA Xa

U Y

X A Xa .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Bố mẹ bình thường sinh được người con trai mắc bệnh máu khó đông  X a Y  → mẹ có kiểu gen dị hợp

Đ

- C đúng, F1 số cây hoa trắng, lá nguyên có tỉ lệ là: 1/2AA.1/4bB.3/4D- + 1/2AA.1(B,b).3/4 = 46,875%

D

IỄ N

- D đúng, ở F1 số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, lá nguyên là: AaBBDD, AaBbDD, AaBBDd, AaBbDd. Câu 40: Đáp án D Quy ước: A: mũi cong >> a: mũi thẳng

Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B: bình thường >> b: máu khó đông - (A) và (B) đều bình thường có kiểu gen lần lượt là A  X B Y; A  X B X  , vì con gái của cặp vợ chồng này luôn nhận XB từ bố nên luôn có máu đông bình thường → I đúng. - (C) mũi thẳng, bị bệnh máu khó đông có kiểu gen là aaX b Y → (A); (B) đều mang alen a, ngoài ra, (B) còn mang alen X b → kiểu gen của (A) và (B) lần lượt là AaX B Y; AaX B X b , người con gái (D) mũi cong,

N

máu khó đống bình thường sẽ có kiểu gen dạng A  XBX .

H Ư

N

G

Đ

1  2 (A) x (B) : Aa x Aa → 1AA : 2Aa : 1aa → kiểu gen của (D): 1AA : 2Aa  hay  A : a  ; (E) có kiểu 3  3 gen là aa nên cho 100% giao tử a.

+ Tính trạng khả năng đông máu

3 B 1 b X : X ; (E) cho giao tử với xác suất: 4 4

TR ẦN

 A    B : X BY  X BX b   D 

cho giao tử với xác suất:

10 00

B

1 b 1 X : Y 2 2

Ó

A

→ Xác suất để cặp vợ chồng (D); (E) sinh ra người con trai mũi cong và bị bệnh máu khó đông là: 2 1 1 1  A  .1 a  .  X b  .  Y   → III đúng. 3 4 2 12

Í-

H

- Kiểu gen của (D) có thể là một trong bốn trường hợp sau:

-L

AAX B X B ; AaX B X B ; AAX BX b ; AaX BX b

TO

ÁN

Vậy có 4 phát biểu đúng.

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

+ Tính trạng dạng mũi

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

- Xét từng cặp tính trạng riêng rẽ.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

- Nếu (D) mang kiểu gen AaX B X b thì con gái của cặp vợ chồng này có thể có mũi thẳng và bị bệnh máu khó đông (vì cả bố và mẹ đều có thể cho giao tử aXb) → II đúng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

- (E) có mũi thẳng và mẹ bị bệnh máu khó đông nên sẽ có kiểu gen là aaX b Y (do luôn nhận alen Xb từ mẹ).

Trang 17 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH 2018 - 14 ĐỀ MEGABOOK - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT  

https://app.box.com/s/4ta9wk5pezd22luwibxrwy7z6rwq273y

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT MÔN SINH 2018 - 14 ĐỀ MEGABOOK - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT  

https://app.box.com/s/4ta9wk5pezd22luwibxrwy7z6rwq273y

Advertisement