__MAIN_TEXT__

Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NỘI DUNG

Y

TRANG

ĐỊNH TÍNH PROTEIN VÀ ACIDE AMIN

2

HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYM

3

LIPID, ENZYM DỊCH VỊ VÀ DỊCH TỤY

4

XÉT NGHIỆM GLUCOSE, CHOLESTEROL,

G N

10 00

A

Ó

23

-L

Ý

-H

PROTEIN TRONG MÁU

XÉT NGHIỆM HÓA SINH NƯỚC TIỂU

30

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

18

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

13

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

02

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

1

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

BÀI

N

H

Ơ

N

MỤC LỤC

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 1

H

Ơ

N

ĐỊNH TÍNH PROTEIN VÀ ACIDE AMIN

Y

N

I.NỘI DUNG:

TP

2/ Phản ứng Biuret

TR ẦN

Tên dụng cụ

Số lượng

Cái

2

Cái

1

Cái

3

Cái

5

5 - Ống nghiệm trung

Cái

20

6 - Cốc 50 ml

Cái

2

7 - Cốc 100ml

Cái

2

8 - Pipet 1ml

Cái

1

9 - Pipet 2ml

Cái

1

10 - Ông đong 5ml

Cái

1

11 - Ống đong 10ml

Cái

1

12 – Quả bóp cao su

Cái

1

1 - Kẹp ống nghiệm

10 00

2 - Giá đựng ống nghiệm

B

Đơn vị

-L

Chuẩn bị bộ dụng cụ:

H Ư

5/ Tìm protein trong nước tiểu.

3 - Ống nhỏ giọt

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Ý

-H

Ó

A

4 - Ống nghiệm nhỏ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

4/ Phản ứng tủa protein bởi acid mạnh và không đun nóng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

3/ Phản ứng tủa protein bởi nhiệt với môi trường acid yếu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

1/ Phản ứng Ninhydrin

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

II.TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:

N

1.THÍ NGHIỆM 1: Phản ứng Ninhydrin

G

oxy hóa của acide amin với H2O, để cuối cùng cho ra CO2, NH3 và một aldehyd

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

ngắn đi một carbon so với acide amingốc và Ninhydrin bị khử. Sau đó, Ninhydrin bị khử, lại tác dụng lại với NH3 vừa được phóng thích và kết hợp với một phần tử

TR ẦN

Ninhydrin thứ hai, tạo thành sản phẩm ngưng kết có màu xanh tím. Đây là phản ứng chung cho chác Protid va AA tự do. Phản ứng này cho phéo

B

nhận dạng tất cả các AA có nhóm NH2 va COOH tự do. Ngoại trừ Prolin và OH

10 00

Prolin tác dụng với Ninhydrin cho màu vàng. Ống nghiệm 1

Ống nghiệm 2

-H

Ó

A

b. Tiến hành:

1 ml

-L

Ý

Nước cất

1 ml

TO

ÁN

Dd lòng trắng trứng 1 ml

1ml

D

IỄ N

Đ

ÀN

Ninhydrin 0,2%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ninhydrin là một chất oxy hóa nên có thể tạo nên phản ứng khử carboxyl

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Acide amin

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Xanh tím

TP

+ Dung dịch Ninhydrin 0,2%

Dung dịch : Peptid

U

t0

Protid Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

sẽ cho màu xanh tím.

Dung dịch

H

N

Dung dịch protein, peptid hoặc acid amin khi đun nóng với Ninhydrin 0.2%

Ơ

a.Nguyên tắc:

Đem cả hai ống nghiệm đun cách thủy đến khi có hiện tượng xảy ra, quan sát và nhận xét:

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Ống nghiệm 1:Không có hiện tượng, màu dung dịch không đổi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

c.Kết quả:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ống nghiệm 2: Dung dịch có màu xanh tím.

d.Giải thích: Ninhydrin là chất oxy hóa  oxy hóa, acid amin CO2, NH3,aldehyde

ngắn hơn và Ninhydrin bị khử. Sau đó Ninhydrin bị khử lại tác dụng với NH3 vừa được tạo ra kết hợp với 1 phân tử Ninhydrin khác tạo sản phẩm ngưng kết có màu xanh tím. 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2/ THÍ NGHIỆM 2: Phản ứng Biuret ( Xác nhận các liên kết) a/ Nguyên tắc:

Ơ

N

Protein tác dụng với Cu++ trong môi trường kiềm tạo phức chất màu tím

N

H

hồng, phản ứng xảy ra do các liên kết peptid.

Y

Sở dĩ gọi phản ứng Biuret là do chất Biuret (có nhóm CO – NH, giống như

+ Nước cất 0,5 ml

+ DD CuSO4 1%

3 giọt

B

TR ẦN

+ DD NaOH 40%

N

1 ml

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ DD lòng trắng trứng

Ống nghiệm 2

0,5 ml 3 giọt

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

Lắc đều,quan sát màu,nhận xét và giải thích:

1 ml

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ống nghiệm 1

G

Dung dịch

Đ ẠO

b/ Tiến hành:Cho vào ống nghiệm:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

protein.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

một liên kết peptid) cũng cho phản ứng tương tự, tạo phức hợp có màu giống như

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

c/Kết quả: Ống nghiệm 1: Không xảy ra hiện tượng, màu dung dịch có màu của dd

Y

N

sang màu tím hồng khi cho CuSO4vào ) .

G

3/ THÍ NGHIỆM 3: Phản ứng tủa Protein bởi nhiệt với môi trường acid yếu

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

1/ Nguyên tắc:

TR ẦN

Protein hòa tan trong nước hình thành dung dịch keo, trong đó các tiểu phân protein tích điện cùng dấu và mang lớp áo nước( hydrat hóa). Nhờ tích điện cùng dấu nên các tiểu phân protein đẩy nhau và nhờ có lớp áo nước nên chúng ngăn cách

10 00

B

nhau, vì vậy dung dịch keo potein bền vững.

Nếu làm mất 2 yếu tố trên thì các tiểu phân protein do chuyển động sẽ gặp

Ó

A

nhau, dính vào nhau thành những hạt to và kết tủa.

-H

a/ Làm mất điện tích của protein bằng cách:

-L

Ý

Thêm chất điện giải như NaCl, (NH4)2SO4,.....

ÁN

Hoặc đưa pH của môi trường chứa protein về pH1 đăng điện của protein.

TO

Các tiểu phân protein khi đã mất đi điện tích chỉ còn lớp áo nước thì dễ bị

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

tím hồng đặc trưng với dung dịch CuSO4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Protein có phản ứng đặc trưng ( xác nhận liên kết peptid ) tạo phức có màu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

d/Giải thích: Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

Ống nghiệm 2: Xảy ra hiện tượng dung dịch đổi màu (từ không màu chuyển

Ơ

N

CuSO4 (xanh)

D

IỄ N

Đ

ÀN

kết tủa nếu làm mất lớp áo nước thì protein sẽ kết tủa. b/ Làm mất lớp áo nước của protein, bằng cách: Thêm chất khử nước vào môi trường chứa protein( ví dụ : alcohol, aceton, (NH4)2SO4 ....) Hoặc làm biến tính protein bằng cách đun sôi, thêm acid hay kiềm mạnh hoặc muối kim loại nặng. 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

2/ Thuốc thử: + Dd acid acetic 1% và 10%

Ơ

N

+ Dd NaCl bão hòa

N

H

+ Dd NaOH 10%

Ống 3

Ống 4

Lòng trắng trứng đã thẩm tích

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

N H Ư TR ẦN

5 giọt

2 giọt 2 giọt

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Đun sôi cách thủy cả 5 ống,nhận xét,ghi kết quả từng ống có tủa không,giải thích:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5 giọt

G

Acid acetic 10 % NaOH 10%

1 ml MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2 giọt

NaCl bão hòa

Ống 5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ống 2

Acid acetic 1 %

http://daykemquynhon.ucoz.com

.Q

Ống 1

TP

Dung dịch

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

3/ Tiến hành:Cho vào ống nghiệm:

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

-Ống 1: Dung dịch trắng đục lợn cợn ít, không tủa nhiều vì các tiểu phân phân tử Protein dù bị mất lớp áo nước bên ngoài nhưng vẫn còn tích điện.

N

-Ống 2: Có tủ trắng đục vì khi cho 2 giọt A.acetic 1% vào sẽ tạo môi trường

H

Ơ

acid yếu  tiểu phân phân tử Protein mất điện tích, PH môi trường đạt gần tới

Y

N

điểm đẵng điện PH1 Protein tủa.

-Ống 4: Có tủa trắng đục, vì khi cho them 5 giọt A.acetic 10% và 2 giọt

N

G

NaCl bão hòa vào sẽ tạo ra môi trường trung hòa về điện. Do đó sẽ tạo tủa.

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

-Ống 5: Không có tủa, vì khi thêm 2 giọt dung dịch NaOH 10% vào sẽ tạo ra môi trường kiềm. Nhóm NH3được trung hòa. Khi đun sôi điện tích âm của tiểu

TR ẦN

phân Protein vẫn còn. Do đó sẽ không tạo tủa.

10 00

a/ Nguyên tắc:

B

4/ THÍ NGHIỆM 4: Phản ứng tủa bởi acid mạnh và không đun nóng

A

Các acid vô cơ mạnh ( HNO3, H2SO4, HCl, ....) và các acid hữu cơ (acid

Ó

Tricloracetic, acid Sulfosalisylic) có tác dụng làm biến tính và kết tủa đại đa số

-H

Protein.

-L

Ý

b/ Tiến hành:

ÁN

+ Acid vô cơ:

-Ống 2: 2ml Lòng trắng trứng + 1ml HNO3(Lắc)

Quan sát hiện tượng:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

-Ống 1: 2ml H2O + 1ml HNO3(Không lắc)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

dương nên không tạo kết tủa.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

acid mạnh  nhiều H+ Protein bị khử nước. Phân tử Protein vẫn còn tích điện

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

-Ống 3: Không có tủa, vì khi cho them 5 giọt A.acetic 1% vào  môi trường

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TO

-Ống 1: Không có hiện tượng,dung dịch trong suốt.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

-Ống 2: Dung dịch có màu trắng đục.

+ Acid hữu cơ: A.Sulfosalicylic -Ống 1: 2ml H2O + 1ml A.Sulfosalicylic -Ống 2: 2ml Lòng trắng trứng + 1ml A.Sulfosalicylic (Lắc) Quan sát hiện tượng: 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-Ống 1: Không hiện tượng, dung dịch trong -Ống 2: Dung dịch có màu trắng đục,lớp dưới ngã mảu vàng. c/Giải thích:

Protein tạo tủa trong môi trường acid yếu tốt hơn môi trường acid mạnh. 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

5/ THÍ NGHIỆM 5: Tìm protein trong nước tiểu a/ Nguyên tắc

Ơ H

N

Tricloracetic, acid Sulfosalisylic) có tác dụng làm biến tính và kết tủa đại đa số

N

Các acid vô cơ mạnh ( HNO3, H2SO4, HCl, ....) và các acid hữu cơ (acid

.Q

-Ống 1: 2ml nước tiểu + 1 ml HNO3

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

-Ống 2: 2 ml nước tiểu (phòng thí nghiệm) + 1ml HNO3

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Quan sát hiện tượng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

TP

+ Acid vô cơ: HNO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

b/ Tiến hành:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

Protein.

11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

-Ống 1: Bình thường, không chứa Protein -Ống 2: Có tách lớp, có chứa Protein

Ơ

N

+ Acid hữu cơ: A.Sulfosalicylic 3%

N

H

-Ống 1: 2ml nước tiểu + 1ml A.Sulfosalicylic 3%

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Quan sát hiện tượng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

-Ống 2: 2ml nước tiểu (phòng thí nghiệm) + 1ml A.Sulfosalicylic 3%

-Ống 1: Không có hiện tượng, không có chứa Protein -Ống 2: Có hiện tượng vẫn đục, có chứa Protein 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 2

N

HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYM

H

Ơ

S.G.O.T (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase). (AST)

U

G

1. Nguyên tắc:

N GOT

Oxaloacetac + NaDH + H+

MDH

H Ư

α . cetoglutarate + L . Aspartate

L.Glutamate +

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

GOTxảy ra theo phản ứng sau đây:

Oxaloacetac

L. Malate + NAD+

GPTxảy ra theo phản ứng sau đây:

GPT

L. Glutamate + Pyruvate

MDH

L. Lactate + NAD+

10 00

Pyruvate + NaDH + H

+

B

α . cetoglutarate + L. Alanin

Ó

A

2. Mẫu thử: (Kim Cương)

Ý

-H

Huyết thanh hay huyết tương( kháng đông Heparine).

-L

3. Thuốc thử:

TO

ÁN

Dạng KIT pha sẵn, gồm các hóa chất sau đây: 3.1.

Buffer / Substrate (Reagent 1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

Phương pháp ENZYMMATIC ( U.V Test)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Xét nghiệm GOT và GPT giúp ta chẩn đoán, theo dõi các bệnh về gan, tim.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

Được tổng hợp từ gan và tim, thuộc nhóm phân hóa tố chuyển nhóm amin.

Y

N

S.G.P.T (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase). (ALT)

L. Aspartate ( GOT) hoặc L. Alanin ( GPT) 3.2.

Enzym / Coenzym (Reagent 2) α. Oxoglutarate.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Tris buffer pH 7.5

4. Tiến hành:

13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

GOT

GPT

Reagent 1

500 µl

Reagent 2

100 µl

Reagent 2

100 µl

Sample

50 µl

Sample

50 µl

Ơ

500µl

GPT (ALT) : 4UI /lit

TR ẦN

Đọc kết quả:GOT (AST) : 7 UI /lit

H Ư

Sample (Đo mẫu)

B

 Chỉ số nằm trong giới hạn bình thường

10 00

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘNG AMYLAZ TRONG NƯỚC TIỂU (PP

A

WHOLGEMUTH):

-H

Ó

1/ Nguyên tắc:

Dùng phương pháp pha loãng dần nước tiểu để tìm lượng enzym tối thiểu phân

-L

Ý

hủy hết 2 ml dd hồ tinh bột 1% ở 370C trong 30 phút.

ÁN

Kiểm soát độ phân hủy của hồ tinh bột bằng iode. Tính hoạt độ của Amylaz theo

TO

đơn vị Wholgemuth.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Chọn Test  Chọn AST/ALT  Chọn water blank ( Đo nước cất)  Chọn

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Trộn đều – Cho vào máy đo

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Y

N

H

Reagent 1

N

U

U

dd hồ tinh bột 1% ở nhiệt đô 370C trong 30 phút.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Định nghĩa 1 đơn vị Wholgemuth: là lượng Amylaz có khả năng thủy phân 1 ml

2/ Thuốc thử: -

Dung dịch NaCl 9%.

-

Dung dịch iode N/50

-

Dung dịch hồ tinh bột 1% 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

3/ Tiến hành: Lấy 8 ống nghiệm đánh số từ 1 -8

Đ ẠO

Hút 1 ml ống 2 sang ống 3. Tiếp tục như vậy đến ống 7. Đến ống 7 hút ra 1 ml bỏ

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

của

của

ống 2

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

1ml

của

của

của

của

ống 3

ống 4

ống 5

ống 6

1/16

1/32

1/64

Lấy ra

1/2

1/4

1/8

1ml bỏ

-L

Ý

Tỉ lệ

-H

Ó

A

ống 1

8

1ml

10 00

Nước tiểu

7

B

NaCl 9%

6

ÁN

-Thêm nhanh vào mỗi ống đúng 2 ml hồ tinh bọt 1%, lắc đều. Để cách thủy 370C

TO

trong 30 phút.

ÀN

-Lấy ra cho nhanh vào mỗi ống 2-3 giọt dd iode N/50 . Lắc đều.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4

G

3

N

2

H Ư

1

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

đi. Như vậy nước tiểu ở các ông theo thứ tự đã được pha loãng theo tỉ lệ:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

Hút 1 ml của ống 1 cho sang ống 2. Cũng tráng và trộn như ống trên

U

Y

lần. Trộn đều. Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

N

Cho vào ống 1: 1 ml nước tiểu. Tráng ống hút bằng cách hút lên hút xuống 1-2

Ơ

N

Cho vào mỗi ống nghiệm 1 ml dd NaCl 9%.

D

IỄ N

Đ

-Quan sát :

15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

có khả năng thủy phân 2ml dung dịch hồ tinh bột 1%.

A

-Vậy 1ml nước tiểu sẽ thủy phân 32 x 2 = 64 ml hồ tinh bột.

-H

Ó

 Hoạt động Amylaze theo đơn vị Wohlgemuth là 64

-L

Ý

4/ Biện luận:

ÁN

Bình thường : từ 16 – 32 đơn vị

TO

( Có thể thay đổi từ 8- 64 đơn vị Wholgemuth).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

-Chọn Ống 5 là ống trung gian để biểu diễn kết quả. Hay 1/32ml nước tiểu sẽ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

xanh, ống 8 có màu xanh đậm nhất.

TR ẦN

-Từ ống 1 đên ống 5không có màu, Ống 6 có màu xanh nhạt, ống 7 màu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

ÀN

Kết luận: Hoạt độ Amylaz ở thí nghiệm trên là 64 đơn vị Wholgemuth. Chưa xuất hiện

dấu hiện của bệnh lý. Ngoài ra, trong viêm tụy cấp, Amylaz niệu có thể tăng quá 200 đv , đôi khí lên tới 4000 – 5000 đv. Trị sô tối đa vào lúc 12 -24 giờ, sau khi xuất hiện nhũng triệu chứng đầu và trở lại bình thường sau 2- 3 ngày. Vì trị số Amylaz trong nước tiểu 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

rất hay thay đổi , nên nếu chỉ định lượng trong mẫu nước tiểu thì kết quả sẽ ít chính xác hơn khi kết hợp với Amylaz huyết thanh.

N

Trường hợp có suy thận, định lượng Amylaz ( huyết thanh và nước tiểu) đều

H

Ơ

không có giá trị chuẩn đoán.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

Amylaz giảm chỉ có ý nghĩa rất ít.

17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Bài 3:

N

LIPID, ENZYM DỊCH VỊ VÀ DỊCH TỤY

Y

N

Lipid thuộc nhóm các hợp chất không tan hoặc ít tan trong nước và dung

H

Ơ

A/ NGUYÊN TẮC:

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

metanol, benzen, ether,....

N

G

Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm mạnh như: NaOH, KOH, đun

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

nóng cho xà phòng và glycerol ( gọi là sự xà phòng hóa).

cung cấp năng lượng cho cơ thể.

TR ẦN

Lipid đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia cấu tạo các mô động vật,

B

Lipid thức ăn đưa vào cơ thể ( chủ yếu là Triglycerid) nhờ các men tiêu hóa:

10 00

Lipaz và các men khác được thủy phân để tạo thành những chất: acid béo, glycerol, sphingozin, cholesterol cùng một số sản phẩm thủy phân không hoàn thành như

Ó

A

mono và diglycerid. Những sản phẩm trên lại được tổng hợp lại thành Lipid tại tế

-H

bào ruột vào hệ tuần hoàn, phần lớn đi theo đường bạch huyết dưới dạng kết hợp

Ý

Lipoprotein – chất này ở máu, dưới tác dụng của men Lipoprotein lipaz lại được

-L

phân hủy thành các sản phẩm glycerol, acid béo,…… Acid béo được thoái hóa theo

ÁN

con đường β oxy hóa tạo thành những mẫu acetyl coenzym A. Quá trình này xảy ra

TO

chủ yếu ở gan. Một phần acetyl coenzyme A vào chu trình Krebs tạo thành CO2 và

ÀN

H2O. Trong điều kiện rối loạn chuyển hóa, acetyl coenzym A cũng có thể tích tụ lại

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

chất nhũ tương hóa như: xà phòng, muối mật, protein, ...... sẽ được nhũ tương bền.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Nhũ tương dầu trong nước là một nhũ tương không bền, khi cho thêm một

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

môi phân cực, dễ tan trong các dung môi hữu cơ ( không phân cực) như: Cloroform,

D

IỄ N

Đ

đẻ tạo thành những sản phẩm acid aceto acetic, acid βhydroxyl butyric và eceton; 3 chất này có tên chung là Cetonic ( thể Ceton). Sự gia tăng của các chất Ceton trong

máu gây hiện tượng nhiễm acid đồng thời kéo theo sự bài xuất các chất này qua nước tiểu. B/ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:

18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Thí nghiệm 1: Khảo sát tính hòa tan Thí nghiệm 3: Sự nhũ tương hóa

Ơ

N

Thí nghiệm 4: Tìm thể ceton trong nước tiểu

N

H

Thí nghiệm 1: Khảo sát tính hòa tan

5 giọt

5 giọt

Nước cất

1 ml

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

Lắc kỹ, mạnh trong 5 phút, để yên 15 phút ,quan sát.

H Ư

*Kết quả:

TR ẦN

-Ống 1: Sau khi lắc hỗn hợp đục, sau đó để yên 15 phút  dung dịch tách lớp.

B

-Ống 2:Sau khi lắc hỗn hợp đục, sau đó để yên 15 phút ống vẫn đục như ban đầu.

10 00

*Kết luận : Lipid (dầu ăn) không tan trong nước, Lipid tan trong Alcol

A

Thí nghiệm 2: Sự nhũ tương hóa

-H

Ó

Nhũ tương dầu/ nước là 1 nhũ tương không bền, khi cho thêm 1 chất làm nhũ tương bền hơn như: xà phòng, muối mật, protein, Na2CO3, lecithin... gọi là chất

-L

Ý

nhũ hóa.

ÁN

*Tiến hành:Cho vào 3 ống nghiệm: Ống 2

Ống 3

Nước cất

10 ml

10 ml

10 ml

Dầu ăn 10%

1 giọt

1 giọt

1 giọt

Na2CO310%

10 giọt

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Ống 1

Xà phòng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

1 ml

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Alcol 700

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Dầu ăn

.Q

Ống 2

TP

Ống 1

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

Cho vào 2 ống nhiệm:

10 giọt Lắc mạnh để yên trong 5 phút

19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ó

A

đều đục nhưng ống 1 đục nhiều hơn ống 2.

-H

-Ống 3: đầu tiên hỗn hợp đục, sau khi để yên bị tách lớp.

-L

Ý

*Kết luận: Dầu ăn không tan trong nước, Na2CO3là xà phòng là chất nhũ

Thí nghiệm 3: Tìm thể ceton trong nước tiểu

* Nguyên tắc:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

hóa và xà phòng có tác dụng nhũ hóa mạnh hơn Na2CO3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-Ống 1 và ống 2: Sau khi lắc hỗn hợp đục, sau khi để yên cả 2 ống 1 và 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

10 00

B

*Kết quả:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

*Nhận xét các ống,giải thích các hiện tượng xảy ra:

Sodium nitroprussiat tác dụng với chất ceton cho ra phức chất màu tím, phản ứng này xảy ra trong môi trường kiềm.

20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

OHCeton + Na nitroprussiat

phức chất màu tím

20 giọt

2 giọt

2 giọt

2 giọt

2 giọt

1ml

1ml

-H

Ó

A

Sodium nitroprussia 10%

10 00

B

Nước tiểu PTN

-L

Ý

NH4OH đậm đặc

nhỏ cẩn thận theo thành ống. Quan sát sau vài phút.)

*Kết quả:

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

(Trộn đều, hút 10 giọt NH4OH đậm đặc, nghiêng ống nghiêm 450 ;

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

20 giọt

TR ẦN

Nước tiểu

Ống 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ống 1

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Cho vào 2 ống nghiệm:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

*Tiến hành:

Acid acetic đâm đặc

Ơ

Y

NH4OH đậm đắc.

U

-

.Q

Acid acetic kết tinh.

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

này cũng mau chuyển sang màu xanh ve, khi do phải pha lại. -

H

Sodium nitroprussia 10% trong nước – Bảo quản trong tối nhưng dung dịch

N

-

N

*Thuốc thử:

21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

-L

ÁN

-Ống 2: Có vòng tím xuất hiện ở mặt phân cách của 2 dung dịch  trong

*Giải thích:

Ống 2 có màu tím ở mặt phân cách do trong mẫu có ceton và ceton sẽ tạo phức có màu tím với Sodium nitroprussia 10% trong môi trường kiềm ( vai trò của NH4OH)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

mẫu có ceton

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-Ống 1: Không có vòng tím ở mặt phân cách  trong mẫu không có ceton

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-H

-Cả 2 ống đều có hiện tượng tách lớp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 4:

XÉT NGHIỆM GLUCOSE, CHOLESTEROL, PROTEIN

H

Ơ

N

TRONG MÁU

1 cái

Cốc 50 ml

2 cái

Cốc 100 ml

2 cái

B

NỘI DUNG TIẾN HÀNH:

10 00

+ Định lượng glucose trong máu

Ó

A

+ Đinh lượng cholesterol trong máu

-H

+ Định lượng protein trong máu

-L

Ý

A/ ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE TRONG MÁU

ÁN

-Glucose có nguồn gốc từ thức ăn hoặc được tân tạo từ các acid amin và các sản

TO

phẩm thoái hóa của Lipid do gan đảm nhiệm tổng hợp.

I/ Nguyên tắc:

D

IỄ N

Đ

ÀN

-Mục đích của xét nghiệm Glucose giúp ta chẩn đoán và theo dõi bệnh tiểu đường.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Máy quang phổ kế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2 cái

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Micropipet 10-100 µl

.Q

1 cái

TP

Micropipet 100-1000 µl

Đ ẠO

1 cái

G

Giá ống nghiệm

N

6 ống

H Ư

Ống nghiệm nhỏ

U

Số lượng

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Dụng cụ

Y

N

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ:

Glucose trong huyết thanh bị oxy hóa bởi phân hóa tố Glucose Oxydase cho ra Gluconic Acid và H2O2 sẽ hợp với Phenol và 4-aminoantipyrine có sự hiện diện của Peroxidase sẽ cho ra một màu đỏ tím. Phản ứng được tóm tắt như sau: 23

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Glucose oxidase Glucose + O2 + H2O

Gluconic acid + H2O2 +

Ơ H

Red quinone + 4 H2O

N

Phenol + 4 – aminoantipyrin

N

Peroxidase

TR ẦN

Dạng KIT có sẵn. Bao gồm: 1/ Reagent 1 ( R1)

B

Phosphate Buffer pH 7.4

10 00

Phenol

Ý

-L

Peroxidase

-H

Glucose Oxidase

Ó

A

2/ Reagent 2 (R2)

ÁN

4-aminoantipyrin

IV/ Tiến hành: Cho vào 2 ống nghiệm nhỏ:

IỄ N

Đ

ÀN

TO

3/ Glucose standard

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

III/ Thuốc thử:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

3/ Dịch não tủy.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

2/ Có thể dùng Huyết tương( lấy với kháng đông Heparin Fluoride).

TP

1/ Huyết thanh không tiêu huyết – Mới lấy

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

.Q

U

Y

II/ Mẫu thử:

Reagent

U

S

1000 µl

1000 µl

Standard Sample

10 µl 10 µl

Ủ 10 phút sau đó đo và đọc kết quả 24

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Kết quả của ống U 5.00 mmol/L *Biện luận:

Ơ

N

Lượng glucose của người bình thường là 4.2 – 6.4 mmol/L

N

H

Kết luận: Ống nghiệm U bình thường, chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh lý.

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Cường tiền não thùy.

TR ẦN

Nếu trị số giảm thì nằm trong một số bệnh lý sau đây: Sơ gan; Thiểu năng gan

-

Cường tuyến tụy ( ung thư tế bào β tụy tạng).

-

Giảm kích thích tố làm tăng đường huyết.

-

Khả năng ngưỡng thận của Glucose máu là 1,7 – 1,8 g/L .

10 00

B

-

Ó

A

B/ ĐỊNH LƯỢNG CHOLESTEROL TRONG MÁU

-H

Cholesterol có nguồn gốc từ thức ăn và được tổng hợp ở gan.

-L

Ý

Lưu thông trong máu dưới hai dạng: tự do và ester hóa.

ÁN

Quá trình chuyển hóa Cholesterol dẫn đến sự tạo thành một số chất quan

TO

trọng nhứ các acid mật, muối mật, vitamin D và các kích thích tố nhóm Steriod.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

U tủy thượng thân.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Rối loạn nội tiết trong trường hợp: Cường tuyến giáp

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Tiểu đường tụy;

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Nếu trị số gia tăng thì nằm trong một số bệnh lý sau đây:

ÀN

Xét nghiệm Cholesterol giúp ta theo dõi và chẩn đoán một số bệnh về tim

D

IỄ N

Đ

mạch, gan và thận.

25

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

**PHƯƠNG PHÁP ENZYMATIC AND POINT 1/ NGUYÊN TẮC:

TR ẦN

Phenol Peroxidase

B

Cholesterol esterase

10 00

Ó

A

b/ Standard 200 mg/dl

-H

3/ TIẾN HÀNH:

ÁN

-L

Ý

Cho vào 2 ống nghiệm nhỏ lấy theo bảng:

TO

Reagent

U

S

1000 µl

1000 µl

IỄ N

Đ

ÀN

Standard Sample

10 µl

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

4-aminoantipyrin

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

a/ Reagent ( bền 6 tuần ở 20C - 80C, 2 tuần ở 150C - 250C).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Dạng KIT pha sẵn bao gồm:

Cholesterol oxidase

N Ơ

quinoneimin + 4H2O

2/ THUỐC THỬ:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

Peroxidase

.Q

2H2O2 + Phenol + 4-aminoantipyrin

+ H2O2

H

Cholesterol-3 – one

N

Cholesterol + O2 Cho. Oxidase

Cholesterol + Acid béo

Y

Cho. Esterase

U

Cholesterol ester + H2O

10 µl

Đem ủ 2 ống nghiệm trên trong 10 phút, đem đo và đọc kết quả: -Mẫu U: 13,25 mmol/l -Mẫu S: 5,68 mmol/l

26

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

*Trị số mẫu U tăng so với chỉ số bình thường (Trị sô bình thường là 140 – 250 mg/dl). Vậy có thể mắc một trong số các bệnh lý sau:

Ơ

N

+Tiểu đường tụy

N

H

+Rối loạn nội tiết trong các trường hợp :

.Q

**ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TRONG MÁU

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

XÉT NGHIỆM PROTEIN TRONG MÁU

H Ư

Protein có nguồn gốc ngoại sinh là từ thức ăn và nguồn gốc nội sinh là từ gan

TR ẦN

và hệ thống nội mạc võng mô.

Trong cơ thể Protein giữ 4 nhiệm vụ chính là nhiệm vụ:

10 00

B

Dinh dưỡng – Chuyên chở - Đặc biệt – Sinh lý. Xét nghiệm Protein toal và tỉ số A/G giúp ta trong việc chẩn đoán và theo

-H

I/ Nguyên tắc:

Ó

A

dõi các trường hợp mất nước, các bệnh về gan và thận.

-L

Ý

Là phương pháp đo điểm cuối

ÁN

Là phép đo mật độ quang (DA) của dung dịch chất thử mà trong quá trình

TO

thực hiện phản ứng xảy ra hoàn toàn sau một thời gian nhất định. Tại thời điểm đó

ÀN

phản ứng kết thúc và tạo ra phức hợp màu đặc trưng và bền vững

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

-Cường tiền não thùy

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

-U tủy thượng thận

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

-Cường tuyến giáp

Cho vào 2 ống nghiệm lấy theo bảng số liệu:

D

IỄ N

Đ

II/ Tiến hành:

27

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Reagent

U

S

1000 µl

1000 µl 10 µl

Ơ

10 µl

N

H

Sample

N

Standard

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Mẫu U: Cholesterol = 1453/2422 x 200 = 119,98 mg%

G

Áp dụng công thức: Au/As x 200

TR ẦN

Trị số mẫu U đo được trong giới hạn bình thường (140-250 mg%) Biện luận:

B

Giá trị bình thường của protein toàn phần trong huyết thanh là 65 -85 g/L

10 00

Một số nguyên nhân làm thay đổi trị số protein:

Ó

A

Tăng trong : HC mất nuốc liên tục ( nôn, tiêu chảy)

Bệnh u tủy

-L

Ý

-H

Sốt kéo dài

Xơ gan, viêm gan Thận nhiễm mỡ Mất máu Tăng nhu cầu protein ( thai nghén, cho con bú).

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Giảm trong: Suy dinh dưỡng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

-AS: 2422

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

-AU: 1453

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

Đem ủ 2 ống nghiệm trên trong 10 phút, đem đo và đọc kết quả:

28

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

**ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN I/ Nguyên tắc:

Ơ

N

Là phương pháp phản ứng Buiret

N

H

Mẫu thử U, Thuốc thử, Mẫu S

1000 µl

N

20 µl

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

G

20 µl

TR ẦN

Đem ủ 2 ống nghiệm trong 10 phút, đem đo và đọc kết quả: -Mẫu S: 81 g/l

B

-Mẫu U: 80 g/l

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

Trị số mẫu U (80 g/l) nằm trong giới hạn bình thường.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1000 µl

Standard Sample

TP

S

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Reagent

U

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Cho vào 2 ống nghiệm lấy theo bảng số liệu:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Y

II/ Tiến hành:

29

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

BÀI 5

N

XÉT NGHIỆM HÓA SINH NƯỚC TIỂU

H

N

những chất độc, những cặn bã trong quá trình chuyển hoá các chất của cơ thể ra

Ơ

Nước tiểu là một dịch bải tiết quan trọng của cơ thể, có nhiệm vụ đào thải

Y

ngoài.

Xét nghiệm nước tiếu giúp ta chẩn đoán và theo dõi các bệnh cúa GAN —

Huyết (nước tiểu nhiều, nước tiều ít).

Các kích thích tố.

Ăn uống.

B

I/TÍNH CHẤT VẬT LÝ

H Ư

TR ẦN

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Lượng nước tiểu bài tiết ra ngoài tuỳ thuộc vào yếu tố:

G

THẬN - TUYẾN NỘI TIÉT, các trưởng hợp nhícm trùng, thai nghén...

10 00

1. THỂ TÍCH

A

1.1 Bình thường từ 600 đến 2000 ml.

-H

Ó

(Thay đổi theo khí hậu, hoạt động và ăn uống).

Ý

1.2Trị số tăng trong bệnh tiểu đường, đái tháo nhạt (do di truyền).

-L

1.3Trị số giảm trong tiêu chảy ói mửa, mất máu, sốt xuất huyết, viêm thận do

ÁN

ngộ độc cấp Hg, suy tim nặng...

TO

2. MÀU SẮC

ÀN

2.1 Bình thường có màu vàng nhọt (vàng rơm hay vàng chanh).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

nhưGAN - THẬN.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ảnh rõ sự rối loạn chuyển hoá các chất và các hoạt động của các cơ quan nội tạng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Sự thay đổi tính chất lý hoá vả những thảnh phần hoá học cúa nước tiều phản

D

IỄ N

Đ

2.2 Bệnh lý:

Màu đỏ trong tiểu máu, tiểu ra Hb, sạn.

Vàng đậm trong viêm gan, vàng da tắc mật.

Đỏ nước rửa thịt trong viêm cầu thận cấp.

30

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Trắng đục, lợn cợn trong nhiễm trùng tiểu.

Trắng sữa đo tiểu ra dưỡng chấp.

Ơ

N

3. pH NƯỚC TIỂU

Y

pH kiềm trong nhiễm trùng tiểu, viêm bàng quang.

G N

4.1 Bình thường 1.003 đến 1.030

TR ẦN

(Thay đổi tùy thuộc vào chất hoà tan)

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

4. TỈ TRỌNG

4.2 Tăng trong bệnh tiểu dường hoặc các trường hợp mất nước.

10 00

B

II/THÀNH PHẦN HÓA HỌC

A

1. NHỮNG CHẤT VÔ CƠ

-H

Ó

1.1. NaCl (5 – 11 g/ Nước tiểu 24 giở).

Ý

1.2 . K+, Ca++ , Mg++

ÁN

-L

1.3 Sulfate (2.5 g/ nước tiểu 24 giờ).

TO

2. NHŨNG CHÁT HỮU CƠ Bình thường

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

pH acid trong bệnh tiểu đường nặng vì có nhiều Ketone.

Đ ẠO

TP

3.2 Bệnh lý:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

kiềm.

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

nhiều rau

acid.

U

Thay đổí theo chế độ ăn: nhiều thịt

N

H

3.1 Bình thường 4.7 đến 8 (Trung bình 6)

D

IỄ N

Đ

ÀN

2. 1 Ure 15 – 35 g/ Nước tiểu 24 giờ

2. 2Ammoniac (bài tiết dưới dạng muối Ammonium) ( trong bệnh suy gan và nhiễm trùng nặng)

2. 3 Creatin và Creatinin 1.6 - 2g/ Nước tiểu 24 giờ. 2. 4Uric acid 0.5 - 0.8g/ nước tiểu 24 giờ. 2. 5Acid amin (chứa đủ 20 acid amin của cơ thể) 31

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Mỗi ngày bài tiết khoảng 3g. 3. NHŨNG CHẤT HỮU CƠ

N

Bất thường.

Ơ

3.1 Protein 30 - 200 mg/ Nước tiểu 24 giờ

N

H

(Thay đồi do đứng lâu, lao động nặng).

Y

• Tăng trong các bệnh về thận: nhiễm mỡ, viêm cấp hay mạn, viêm do ngộ độc

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

động kinh, sỏi..

G

• Tăng trong bệnh tiểu đường tuỵ và tiểu đường thận.

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

3.3 Ketone (Aceton) 3 - 15 mg/Nước tiểu 24 giờ • Tăng trong bệnh tiểu đường, nhịn đói lâu ngày

TR ẦN

3.4Bilirubine tăng trong vàng da do viêm gan, tắc mật. 3.5 Máu và Hb xuất hiện trong viêm cầu thận cẩp, sỏi, chấn thương đường tiểu.

B

(Hb xuất hiện trong vàng da tiêu huyết, sốt rét)

10 00

3.6Bence Jone Proteiri xuất hiện trong các trường hợp u tuỷ xương, ung thư hạch bạch huyết, ung thư máu, bệnh Hodgking.

Ó

A

IV/PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ

-H

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động chung của máy phân tích nước tiểu (PTNT).

Ý

- Biết cách vận hành máy đê đo mẫu nước tiểu của bệnh nhân

-L

- Đánh giá kết quả sau khi PTNT bằng máy.

ÁN

A. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PTNT

TO

1. Nguyên tắc hoạt động chung của máy PTNT

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ngọt)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

3.2 Glucose 100 mg/ Nước tiểu 24 giờ (Thay đổi theo chế độ ăn nhiều chất

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

Hg, Pb - Trong các bệnh nhiễm trùng, tim mạch, u não - Trong sôt nhiễm trùng,

ÀN

Máy PTNT tự đông là một máy quang kế được sử dụng để đo bán định

D

IỄ N

Đ

lượng 10 thông số trong nước tiểu bằng cách sử dụng thanh nhúng nước tiểu. Các

bóng đèn được phát ra ánh sáng được sử dụng như nguồn sáng và thời gian đo được tối ưu hóa để phản ứng hóa học và sựu tạo màu xảy ra trong các vùng phản ứng của thuốc thử. Đầu đo trong máy chứa 3 bóng đèn có 3 bước sóng khác nhau. Que thử được đặt ở một vị trí cô định và đầu đo di chuyển trên mỗi miếng đệm thuốc thử, 32

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

bắt đầu từ vị trí “ tham chiêu” - nơi hệ thống quang học bắt đầu hoạt động. Trong quá trình đo, máy kiểm tra vị trí thanh thử thử dưới đầu đo bằng cách

N

thực hiện sự kiểm ưa một cách chính xác dòng ánh sáng khúc xạ được đo.

N

H

hiệu lỗi “ Strip problem - rest”

Ơ

Nếu que thử được đặt thiếu chính xác dưới đầu đo, máy sẽ thông báo một tín

TP

trọng, máu, pH, protein, urobilinogen, nitrit, bạch cầu trong nước tiểu.

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Que thử 10 thông số cung cấp những testh thử glucose, bilirubin, ceton. tỷ

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Các vùng phản ứng của que thừ đã sẵn sàng để sử dụng để khi được lấy ra từ

H Ư

trong chai đựng que thử. Sau khi sử dụng, que thử phải được bỏ đi. Thao tác phải

TR ẦN

được tuân thủ một cách chính xác, thời gian chính xác cần thiết để cho một kết quả khách quan. Que thử phải được giữ trong chai đậy nắp, nước tiểu phải mới lấy - lấc

pH: dựa trên sự có mặt của chất chỉ thị màu: đỏ methyl và xanh

10 00

-

B

đều và không quay ly tâm.

bromothymol. Màu thay đổi từ cam, vàng, xanh lá.

A

Tỷ trọng: với sự có mặt cảu các cation, các proton sẽ được giải phóng bởi

Ó

-

-H

một thuốc thử hỗn hợp, tạo nên sự thay đổi màu của chất chi thị Bromothylmol có

Glucose: test này xảy ra nhờ 2 enzym là glucose và peroxydase. Xét nghiệm

-L

-

Ý

màu xanh da trời sang màu xanh lá cây rôdi sang màu vàng.

ÁN

này không bị ảnh hưởng bởi tỷ trọng, pH nước tiểu và sự hiện diện của thể ceton.

TO

Sản phẩm tạo ra là một phức màu thay đổi từ màu xanh cho tới màu nâu. Protein: xét nghiệm này dựa trên nguyên tắc sự thay đổi nồng độ protein phụ

ÀN

-

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

đường, chức năng gan, thận, thằng bằng kiềm toan và sự nhiễm trùng đường tiểu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Test này cung cấp những thông tin liên quan tới tình trạng chuyển hóa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

2. Nguyên nhân phản ứng của từng xét nghiệm riêng biệt trên thanh thử:

D

IỄ N

Đ

thuộc vào một chất chỉ thị về pH. Với một pH hằng định, sự xuất hiện bất cứ màu

xanh lá chứng tỏ có sự hiện diện của protein. -

Ceton: phản ứng giữa acetoacetic acid với Nitroprusside cho màu hồng. Bilirubin : nguyên tắc của xét nghiệm này dựa trên sự kết hợp của bilirubin

với diazodtizedbdichcholoroanilin trong môi trường acid mạnh.

33

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

-

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Urobilinogen: xét nghiệm này dựa trên nguyên tắc là muối diazonium phản

ứng tức thì vớí urobilinogen để tạo nên một chất azo có màu đỏ. Sẽ không có màu

N

hoặc màu nhạt hơn màu của nồng ddoojurrobilinogen bình thường là 1 mg% (17

H

Máu: hoạt dộng của Hemolobin giống như peroxydase có tác dụng phân giải

N

-

Ơ

µmol/L) thấy trong những mẫu bình thường.

.Q

-

Nitric: phản ứng thể hiện sự có mặt của nitrit, vì vậy cổ thể phát hiện một

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

tới xanh lá.

N

Bạch cầu: xét nghiệm thể hiện sự có mặt của men esterase có trong bạch cầu

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

-

G

sự có mặt của vi khuẩn trong nước tiểu.

hạt. Các enzym esterase có tác dụng thủy phân este của indoxyl và indoxyl được

TR ẦN

giải phóng sẽ phản ứng với các muối diazonium để cho một sản phẩm màu tím. Độ nhạy của các vùng thử:

10 00

B

Glucose 4 – 7 mmol/ L ( 75-125 mg/dl)

Bilirubin 7 – 14 µmol/L ( 0,4 – 0,8 mg/dl)

-H

Ó

A

Ceton 0,5 – 1 mmol/L (5 – 10 mg/dl)

Ý

Máu 150 – 620 tg/L (0,015 – 0,062 mg/dl)

-L

Protein 0,15- 0,3 g/L (15 – 30mg/dl)

TO

ÁN

Nitrit 13- 22 µmol/L (0,06 – 0,1 mg/dl)

ÀN

Bạch cầu 5 – 15 TB/µL.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

hồng đến đỏ của thanh thử. Ngay cả màu hồng nhạt cũng là chỉ dẫn có ý nghĩa về

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

cách gián tiếp các vi khuẩn tạo nên nitrit có trong nước tiểu bảng sự đổi màu từ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

diisopropybenzen dihydroperoside. Phản ứng xảy ra cho màu thay đổi từ cam cho

D

IỄ N

Đ

B/ Sử dụng máy: 1 - Bật công tắc máy 2- Lấy que thử và đậy nắp lại 3- Nhúng que thử vào mẫu nước tiểu cân thử

34

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4- Ấn nút xanh trên máy bằng một ngón tay trái 5- Đồng thời thấm giọt nước tiểu còn dư bằng cách nghiêng que thử lên giấy thấm

Y

N

PTNT.

H

6- Đặt que thử theo đúng hướng và vị trí. Khay tự động kéo vào bên trong máy

Ơ

N

mềm.

G

Biện luận kết quả:

N H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

pH = 6.0 ( trung tính)

Urobilinogen:URO = 3.5 µmol/L

TR ẦN

Tỷ trọng :SG= 1.030/

10 00

B

Tất cả trị số còn lại nằm trong mức bình thường

Kết quả âm tính (-) . Chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

lý.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

8- Ghi kết quả.:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

giấy thấm mềm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

7- Khi thử nghiệm kết thúc, bỏ que thử đã sử dụng, lau khay thử nếu thấy cần bằng

35

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

BÁO CÁO THỰC TẬP HÓA SINH (CÓ KÈM HÌNH ẢNH)  

https://app.box.com/s/qog2ka6a8qjv1kw867p50w3sgfgsxz0g

BÁO CÁO THỰC TẬP HÓA SINH (CÓ KÈM HÌNH ẢNH)  

https://app.box.com/s/qog2ka6a8qjv1kw867p50w3sgfgsxz0g

Advertisement