Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ............................................. 1 BÀI 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ACID CITRIC TRONG NƯỚC TRÁI CÂY ........ 1 BÀI 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASPIRIN TRONG MẪU THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ NGƯỢC......................................................................... 6 BÀI 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA ....................................................................................................................... 11 BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLO TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐỘ KẾT TỦA .................................................................................................... 15 BÀI TẬP THỰC HÀNH .................................................................................................. 20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH BÀI 1: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ACID CITRIC TRONG NƯỚC TRÁI CÂY

-H

1. Hóa Chất: NaOH. H 2 C2 O 4 . Dung dịch Phenolphtalein.

ÁN

-L

Ý

Giấy đo pH. Mẫu nước trái cây (chanh).

TO

2. Dụng Cụ: Beacher 100ml. Buret, Erlen 250ml Pipet 10ml.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Ống đong 50 ml. Pipet 5ml. Bình định mức 100ml.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ:

Ó

II.

10 00

B

Các sản phẩm nước trái cây thị trường có thể định lượng được lượng trái cây bằng cách đo hàm lượng acid citric trong đó. Quy trình thông dụng nhất là sử dụng NaOH làm dung dịch chuẩn để chuẩn độ acid citric. Điểm cuối của phản ứng được đánh dấu bằng sự đổi màu của chất chỉ thị Phenolphtalein.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Acid citric hòa tan trong nước sẽ trở thành một triprotic acid có khả năng phân ly cho 3 proton H+. Nếu cho phản ứng với một base mạnh sẽ tạo thành muối và nước theo phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

Ơ

N

Mục tiêu học tập: - Trình bày phương pháp pha chế dung dịch. - Trình bày phương pháp chuẩn độ trực tiếp. - Tính hàm lượng chất phân tích trong mẫu thực.

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I III.

Nhóm 5

THỰC NGHIỆM:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

b. Chuẩn độ dung dịch phân tích: Lắp đầy buret bằng dung dịch NaOH 0.05M. Hút 10ml dung dịch nước chanh bằng pipet 10ml cho vào erlen 250ml them khoảng 30ml nước cất, 3 giọt phenolphthalein, khuấy đều. Kiểm tra pH dung dịch bằng giấy đo pH. Chuẩn độ dung dịch nước chanh bằng NaOH đến khi xuất hiện màu hồng bền trong 30 giây thì dừng. Ghi nhận giá trị thể tích NaOH trên buret. Tiến hành 3 lần lấy kết quả trung bình.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

a. Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch H2C2O4 Lắp đầy buret bằng dung dịch NaOH 0.05M. Hút 5ml dung dịch H2C2O4 0.05M bằng pipet cho vào erlen 250ml thêm 3 giọt phenolphthalein, lắc đều. Chẩn đô dung dịch NaOH bằng H2C2O4 đến khi xuất hiện màu hồng bền trong 30 giây thì dừng. Ghi nhận giá trị thể tích NaOH trên buret. Tiến hành 3 lần lấy kết quả trung bình.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Chẩn độ dung dịch phân tích:

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

1. Pha dung dịch Phenolphtalein: Dung dịch Phenolphtalein: Cân 0.5g Phenolphtalein + 50ml ethanol + nước cất → vừa đủ bình định mức 100ml. Dung dịch H2C2O4 0.05M: Cân 0.629g H2C2O4 + nước cất → vừa đù bình định mức 100ml. Dung dịch NaOH 0.05M: Cân 1.044g NaOH + nước cất → vừa đủ bình dịnh mức 500ml.

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I IV.

Nhóm 5

KẾT QỦA:

VNaOH

Lần 1

9.4ml

Lần 2

9.3ml

Lần 3

9.4ml

VTB

Ơ

Số lần

N

Thể tích NaOH sử dụng chuẩn độ H2C2O4 1. V H2C2O4 = 5ml

H N Y

lần

VNaOH

V

lấy 40.5ml

Lần 2

40.7ml

Lần 3

40.6ml

4 0.6ml

10 00

B

Lần 1

TR ẦN

TB

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số

N

G

Vchanh= 10ml chanh + 30ml nước

CM NaOH =

A

= 0.0532 M = 0.0131 M

-H

Ó

CM Chanh =

-L

Ý

2. Số mol NaOH sử dụng trong 40ml dung dịch: n=40.6*0.0532=2.1599 mmol

ÁN

3. Số mol acid Citric trong mẫu 10ml n=(2.1599*10)/40=0.54 mmol

5. % (m/V) acid citric trong mẫu C%= (m/V)= 1.0368 (%)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

4. khối lượng acid Citric trong mẫu 10ml m= n*M= 0.54*10-3 *192= 0.10368g

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Thể tích NaOH sử dụng khi chuẩn độ nước chanh:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ml

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U

9.4

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

lấy

3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

3. Tại sao NaOH không thể pha được dung dịch có nồng độ chính xác, phải đi chuẩn độ để xác định lại nồng độ? NaOH có tính hút ẩm cao, khi điều kiện bảo quản trong phòng thí nghiệm không đảm bảo, NaOH sẽ hút ẩm và chảy ra. Khi cân lượng NaOH để đi pha chất chuẩn trong trường hợp này thì lượng cân được không được chính xác, sai lệch lớn, dẫn đến nồng độ sẽ lệch so với lí thuyết ban đầu. Nên cần chuẩn độ để xác định lại nồng độ của NaOH.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

2. Tại sao phải sư dụng phenolphthalein làm chất chỉ thị? Có thể sử dụng chất khác được không? Người ta thường sử dụng phenolphthalein làm chất chỉ thị trong phản ứng trung hòa mà không dung chất khác vì phenolphthalein là 1 acid-base, là chất có màu thay đổi trong khoản Ph từ 8-10. Nếu Ph <8 thì có màu trắng, nếu Ph >8 thì có màu hồng từ nhạt đến đậm, thể hiện nồng độ của base càng cao, tuy nhiên khi ph vượt 10 thì nó dần trở lại không màu như củ. Do đó người ta hay sử dụng phenolphthalein để làm chỉ thị trong chuẩn độ acidbase vì sự thay đổi rỏ rệt từ trắng sang hồng hoặc ngược lại khi due 1 giọt dung địch chất chuẩn. Do ta không có chất chỉ thị nào có khoảng ph đổi màu ngay tại vị trí ph=7, nên chọn phenolphtalein làm chất chỉ thị chứ không dung các chất chỉ thị khác.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

V. CÂU HỎI CŨNG CỐ 1. Trình bày quy trình xác định acid citric trong mẫu nước trái cây? Lắp đầy buret bằng dung dịch NaOH có nồng độ xác định. Hút 10ml dung dịch nước trái cây bằng pipet 10ml cho vào erlen 250ml thêm khoảng 30ml nước cất, 3 giọt phenolphthalein, khuấy đều. Kiểm tra pH dung dịch bằng giấy đo pH. Chuẩn độ dung dịch nước trái cây bằng NaOH đến khi xuất hiện màu hồng bền trong 30 giây thì dừng. Ghi nhận giá trị thể tích NaOH trên buret. Tiến hành 3 lần lấy kết quả trung bình. Dựa vào thể tích NaOH cần dung từ đó suy ra lượng acid citric có trong mẫu dung dịch nước trái cây.

4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

4. Chất chuẩn gốc là gì? Điều kiện của chất chuẩn gốc là gì? Chất gốc là chất dùng để điều chế các dung dịch chuẩn có nồng độ chính xác. Chất gốc là chất phải thoả mãn những điều kiện sau:  Thường là những chất rắn nguyên chất, có độ tinh khiết cao (lượng tạp chất không vượt quá 0,01 – 0,02%)  Có thành phần ứng với một công thức hoá học xác định kể cả lượng nước kết tinh.  Bền cả dạng rắn và dạng dung dịch trong suốt quá trình điều chế và bảo quản.

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

BÀI 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASPIRIN TRONG MẪU THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ NGƯỢC Mục tiêu học tập:

.Q

ÁN

-L

TO

II.

DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

Theo trên thì phản ứng thủy phân aspirin với NaOH xảy ra rất chậm nên rất khó chuẩn độ trực tiếp. Để giải quyết vấn đề này, một lương dư NaOH cho phản ứng với aspirin, sau đó chuẩn độ với HCl để xác định lượng NaOH dư sau phản ứng. Từ đó tính được lượng NaOH phản ứng với aspirin.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Aspirin phản ứng với NaOH dư theo phương trình.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

H

Ơ

N

- Trình bày phương pháp pha chế dung dịch - Trình bày quy trình chuẩn độ ngược. - Tính hàm lượng chất phân tích trong mẫu thực. I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

D

IỄ N

Đ

ÀN

1. Dụng cụ Buret 25ml

Ống đong 100ml

Erlen 25ml

Pipet 10ml

Chén cân

Bearker 100ml, 50ml

Chày cối.

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

2. Hóa chất HCl NaOH

N

Phenolphtalein

Chuẩn độ aspirin

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

2.

G

Nồng độ của NaOH được xác định từ nồng độ của acid Oxalic

TR ẦN

H Ư

Cân khối lượng 1 viên thuốc, nghiền nhỏ viên thuốc. Lấy 2 erlen 250ml, cân vào mỗi erlen khoảng 0.1g bột thuốc, thêm 5ml Ethanol, 3 giọt phenolphthalein. Chuẩn độ erlen thứ nhất bằng NaOH, ghi lại thể tích NaOH cần dùng. Cho vào erlen thứ hai 1 lượng NaOH gấp 2.5 so với lượng NaOH sư dụng ở trên.

10 00

B

Đun dung dịch trong nồi cách thủy, không đun sôi( tránh aspirin bị phân hủy). Khuấy liên tục trong 15 phút , sau đó lấy ra để nguội.

-H

Ó

A

Chú ý: lấy NaOH trên buret để đảm bảo chính xác thể tích, nếu sau khi đun, dung dịch không có màu hồng thì thêm vài giọt phenolphthalein, nếu vẫn không xuất hiện màu hồng thì thêm 10ml NaOH. 3.

Chuẩn độ ngược với acid.

-L

Ý

Chuẩn erlen trên bằng dung dịch HCl, ghi nhận thể tích HCl.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

Lặp lại chuẩn độ 3 lần.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Xác định lại nồng độ của độ của HCl bằng NaOH.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

Dùng Pipet hút khoảng 0.8ml dung dịch HCl đậm đặc cho vào bình định mức 250ml chứa sẳn nước, định mức đến vạch bằng nước cất.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

THỰC NGHIỆM Pha dung dịch HCl

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

III. 1.

N

H

Ơ

Mẫu thuốc.

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I IV.

Nhóm 5

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Số liệu thực nghiệm Khối lượng cân

VH2C2O4 =5ml

V HCl =5ml

VNaOH : 5.2ml; 5.0ml; 5.1ml.

TR ẦN

VNaOH 14.7ml; 14.5ml; 14.6ml VNaOH TB =14.6ml

VNaOH TB = 5.1ml CM HCl =0.0349M

10 00

B

CM NaOH =0.0342 M

HCl chuẩn ngược (m2) VHCl =6.2ml

-L

Số mol tổng

Số mol dư(theo nHCl)

Số mol phản ứng

n=38.5*0.0342

n=6.25*0.0349

=1.3167 mmol

=0.218125 mmol

n=ntổng-ndư =1.098575 mmol

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Số mol NaOH

( m1) VHCl =6.3ml

XỬ LÍ KẾT QUẢ

ÁN

V.

VNaOH thêm vào =2.5*15.4=38.5ml

Ý

-H

(m0 )VNaOH =15.4ml.

Ó

A

NaOH chuẩn aspirin

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

NaOH chuẩn HCl

G

H2C2O4 (0.05M) chuẩn NaOH

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP Đ ẠO

Thể tích chuẩn độ

N

http://daykemquynhon.ucoz.com

2.

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

m2 =0.1043g

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

m1 =0.1051g

N

m 1 viên thuốc =0.6775g

Y

m0 =0.1110g

U

CM =0.05M

H

Khối lượng bột thuốc

.Q

m H2C2O4 = 0.6310g (pha trong100ml )

Ơ

N

1.

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

Khối lượng aspirin : Vì 1,0 mol aspirin phản ứng với 2,0 mol NaOH nên số mol aspirin trong mẫu:

H

Ơ

N

naspirin = nNaOH PU /2= 1.098575/2=0.5492875 mmol maspirin trong 1viên thuốc(khoảng 0.6775g)

.Q

m=(0.098872*0.6775)/0.1=0.6699g

TR ẦN

Cân khối lượng 1 viên thuốc, nghiền nhỏ viên thuốc. Lấy 2 erlen 250ml, cân vào mỗi erlen khoảng 0.1g bột thuốc, thêm 5ml Ethanol, 3 giọt phenolphthalein.

10 00

B

Chuẩn độ erlen thứ nhất bằng NaOH, ghi lại thể tích NaOH cần dùng. Cho vào erlen thứ hai 1 lượng NaOH gấp 2.5 so với lượng NaOH sư dụng ở trên. Đun dung dịch trong nồi cách thủy, không đun sôi( tránh aspirin bị phân hủy). Khuấy liên tục trong 15 phút , sau đó lấy ra để nguội.

Ó

A

Chuẩn erlen trên bằng dung dịch HCl, ghi nhận thể tích HCl.

Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các quá trình chuẩn độ? Aspirin phản ứng với NaOH

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

2. a.

ÁN

-L

Ý

-H

Lặp lại chuẩn độ 3 lần.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

TRẢ LỜI CÂU HỎI Mô tả quy trình chuẩn độ ngược aspirin bằng dung dịch NaOH ?

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

VI. 1.

G

Đ ẠO

Chú thích: Một mol axit trong aspirin phản ứng vừa đủ với một mol NaOH, một mol este trong aspirin phản ứng vừa đủ với một mol NaOH. Như vậy số mol NaOH phản ứng sẽ gấp đôi số mol aspirin.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

m=0.5492875*10-3 *180=0.098872g

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

N

maspirin trong khoảng 0.1g bột thuốc

9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I Muối tác dụng với acid

N

H

Ơ

N

b.

Nhóm 5

Y

10 00

B

4. Ethanol sử dụng để hoàn tan aspirin có làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích không? Nếu có thì làm thế nào để hạn chế? Ethanol sử dụng để hòa tan aspirin có ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

Ý

-H

Ó

A

Ethanol dễ bay hơi ở 70-800C, aspirin bị phân hủy ở nhiệt độ 1430C. Do đó khi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khi ở nhiệt độ cao, ethanol bị bay hơi mạnh kéo theo một số phân tử aspirin trong dung dịch làm cho hàm lượng aspirin trong mẫu không còn chính xác nữa.

ÁN

-L

Mặt khác, nếu đun dung dịch ở nhiệt độ quá cao, aspirin bị phân hủy và bị bay hơi lượng aspirin trong dung dịch.

TO

Cách để hạn chế:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Đun dung dịch trong nồi cách thủy, đun nhẹ tránh đun sôi, không đun quá lâu khoảng 15 phút và khuấy liên tục để phản ứng xảy ra hoàn toàn và nhằm tránh nhiệt độ dung dịch quá cao, nhiệt độ trong dung dịch không đều.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Chúng ta cần lấy thế tích NaOH trên buret để đảm bảo độ chính xác về thể tích, vì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chúng ta cần dựa trên lương NaOH dư để tính được lượng NaOH phản ứng với aspirin trong mẫu, nếu dụng cụ đong không có độ chính xác cao, lượng NaOH tổng sẽ có sự sai lệch. Từ đó xác định không chính xác lượng aspirin có trong mẫu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

Tại sao phải thêm thể tích tổng NaOH bằng buret mà không sử dụng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3. ống đong?

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

c. Chuẩn lại nồng độ NaOH và HCl NaOH + H2C2O4 → Na2C2O4 + H2O NaOH + HCl → NaCl + H2O

10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

BÀI 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ EDTA

-

Trình bày phương pháp chuẩn độ trực tiếp.

-

Tính hàm lượng tổng Ca2+ và Mg2+ trong mẫu thực.

N Y

N

G

Phương trình phản ứng :

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ca2+ (Mg2+) + H2Y2- → CaY2- + 2H+

TR ẦN

Theo phương trình trên, 1mol Ca2+ hoặc Mg2+ phản ứng với 1 mol EDTA. Chất chỉ thị là Eriochrom black T chuyển màu từ đỏ vang sang xanh tại điểm cuối.

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

Cấu trúc của EDTA như sau :

ÀN

DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Hóa chất

Đ

1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

bằng phương pháp chuẩn độ tạo phức với EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

Nước cứng là nước chứa đồng thời ion Ca2+ và Mg2+ . Những ion này được xác định

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q TP

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.

EDTA

NaOH

Dung dịch Eriochrom black T.

Mẫu nước tự nhiên

IỄ N D

Ơ

Trình bày phương pháp pha chế dung dịch.

H

-

I.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

Mục tiêu học tập:

11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I 2.

Nhóm 5

Dụng cụ Ống đong 50mL

Buret

Pipet 5mL

Pipet 10mL

Bình định mức 100mL

Y

THỰC NGHIỆM

1.

Pha dung dịch Eriochrom black T : hòa tan 0,2g trong 50mL ethanol

N

G

- Cân 3,1005g Na2EDTA.2H2O đem sấy trong tủ sấy, sau đó để nguội trong bình

H Ư

hút ẩm trong 15 phút.

TR ẦN

- Cân khoảng 1g EDTA đã sấy, cân được khối lượng 1,0048g. - Hòa tan bằng nước cất rồi chuyển toàn bộ dung dịch thu được vào BĐM 250mL.

B

- Thêm 1 ít mẫu NaOH (0,1462g) vào dung dịch, khuấy đến khi NaOH tan hoàn

10 00

toàn.

- Định mức đến vạch, lắc đều.

Ó

A

- Chứa dung dịch trong chai nhựa. Phân tích mẫu nước cứng.

-H

3.

-L

Ý

- Mẫu nước phân tích phải được lọc để loại bỏ các tạp chất môi trường.

ÁN

- Hút 25mL mẫu nước đã lọc vào erlen 250mL. - Thêm 2-3 giọt Eriochrom black T. - Chuẩn độ với dung dịch EDTA đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ vang sang

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Pha dung dịch chuẩn EDTA 0,01M.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2.

Đ ẠO

tinh khiết, khuấy đều để giảm độ nhớt. Dung dịch có thể ổn định trong vài tháng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

U

III.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

H

Ơ

N

Beacher 100mL

- Tiến hành thí nghiệm 3 lần.

D

IỄ N

Đ

ÀN

màu xanh thì ngừng. Ghi nhận thể tích EDTA trên buret.

12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

KẾT QUẢ

6h40, 5/4/2017

6h15, 5/4/2017

Địa điểm

Tại nhà ( Sâm Bua)

Cống Chung cư Kì La

3,5ml

H Ư

TR ẦN

Độ cứng của nước được biểu diễn theo công thức:

B

Ppm (CaCO3) =

10 00

trong đó: Vmẫu = 0.025L.

CaCO3< 50mg/l: Nước mềm

Ó

A

CaCO3 ~ 150 mg/l: Nước cứng trung bình

-H

CaCO3> 300: Nước quá cứng Độ cứng của nước giếng:

-L

Ý= 318,8 mg/l

ÁN

ppm CaCO3 =

→ Nước quá cứng. Độ cứng của nước thải:

ppm CaCO3 =

= 140 mg/l

→ Nước cứng trung bình.

D

IỄ N

Đ

ÀN3,5ml

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

7,97ml

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3,4ml

N

VEDTA Trung bình

N

TP

8,1ml

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

8ml

U

3,6ml

.Q

7,8ml

Y

Hơi đục, có cặn

Đ ẠO

VEDTA

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có mùi bùn, nước trong veo

N

Thời gian

Tình trạng Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thải

Ơ

Giếng

Mẫu nước

H

IV.

13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhóm 5

V.

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1.

Tại sao phải sử dụng dung dịch đệm pH 10.0 khi chuẩn độ?

Dung dịch đệm dùng để duy trì pH ổn định, tránh sự thay đổi của các hằng số điều

H N

Viết phương trình chuẩn độ?

G

- Thêm (2) vào (1), lắc đều và ĐM 250ml.

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

- Bảo quản dung dịch trên trong chai nhựa, dung dịch ổn định trong 1 tháng.

Mô tả phương pháp xử lý sơ bộ mẫu nước tự nhiên?

TR ẦN

4.

- Dùng giấy lọc để lọc mẫu nước nhằm loại bỏ các chất cặn bã có trong mẫu nước.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

- Dùng phương pháp lắng thủ công để loại bỏ những chất lơ lửng có trong nước.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ ẠO

- Hòa tan 1.17g Na2EDTA.2H2O và 0.78g MgSO4.7H2O trong 50ml nước cất.(2)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

- Hòa tan 16.9g NH4Cl trong 143ml NH4OH.(1)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Tính toán và trình bày cách pha chế dung dịch đệm pH 10?

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

3.

Y

Ca2+ (Mg2+) + H2Y2- → CaY2- + 2H+

U

2.

Ơ

kiện làm sai lệch kết quả chuẩn độ.

N

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

BÀI 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLO TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐỘ KẾT TỦA

10 00 A -L

Ý

-H

Ó

COOH

TO

ÁN

Do chỉ thị phản ứng trên bề mặt hạt kết tủa nên cần thêm dextrin vào dung dịch để giữ kết tủa ở dạng keo. Điểm cuối được dánh dấu bằng sự chuyển màu từ xanh huỳnh quang sang màu hồng nhạt. Đối với phương pháp Mohr, điểm cuối chuẩn độ Cl- bằng Ag+ được ghi nhận bởi sự xuất hiện kết tủa đỏ gạch Ag2CrO4 theo phản ứng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

O

B

HO

Cl

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Cl

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ ẠO

TP

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trong bài này ta sẽ tiến hành xác định Cl- bằng 2 phương pháp: Mohr và Fajan. Đối với phương pháp Fajan, ion Cl- được chuẩn độ trực tiếp với ion Ag+ có trong AgNO3, sử sụng chỉ thị dichloroflourescein theo phản ứng: Ksp = 1.8x10-10 Ag+ + Cl→ AgCl(s) Cấu trúc của dichloroflourescein như sau:

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

Mục tiêu học tập: - Trình bày phương pháp pha chế dung dịch. - Trình bày phương pháp chuẩn độ Mohr, chuẩn độ Fajan. - Tính hàm lượng chất phân tích trong mẫu thực.

Ag+

+

CrO4-

Ag2CrO4 (s)

15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

10 00

B

3. Pha dung dịch K2CrO4: Cân khoảng 3g K2CrO4 trong beaker 100ml, khuấy đều. Cho dung dịch vào lọ đựng chỉ thị.

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

4. Chuẩn độ theo phương pháp Fajan: Lắp đầy buret bằng dung dịch AgNO3, chỉnh về vạch 0. Dùng pipet hút 10ml mẫu nước vào erlen 250ml, thêm khoảng 2g dextrin, vài giọt chỉ thị dichloroflourescein. Dung dịch có màu vàng xanh. Cho từ từ AgNO3 trên buret vào dung dịch, lắc đều cho đến khi xuất hiện màu hồng bền trong 30 giây thì ngừng chuẩn độ. Ghi nhận giá trị thể tích AgNO3 sử dụng. Tiến hành thí nghiệm lập lại 3 lần.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

2. Pha dung dịch chỉ thị dichloroflourescein: Cân khoảng 0.2g dichloroflourescein trong beaker 250ml. Thêm 75ml ethanol, 25ml nước cất. Khuấy đều, dung dịch có thể sử dụng trong 2 tuần.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ ẠO

III. THỰC NGHIỆM: 1. Pha dung dịch AgNO3 ≈ 0.05M Cân khoảng 0.85g AgNO3 bằng chén cân, ghi nhận lại khối lượng chính xác của AgNO3. Hòa tan nước cất và định mức đến 100ml bằng bình định mức 100ml. Lắc đều, ổn định trong 5 phút. Tính lại nồng độ chính xác của AgNO3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Dichloroflourescein. K2CrO4.

U

2. Hóa Chất: AgNO3 . Ethanol. Mẫu nước.

Y

N

H

Ơ

N

Pipet 10ml. Bình định mức 100ml.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II. DỤNG CỤ HÓA CHẤT: 1. Dụng Cụ: Buret 250ml. Erlen 250ml. Ống đong 250ml, 100ml.

D

IỄ N

Đ

ÀN

5. Chuẩn độ theo phương pháp Mohr: Tiến hành thí nghiệm tương tự như trên với chỉ thị K2CrO4 cho đến khi thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch thì ngừng chuẩn độ. Ghi nhận thể tích AgNO3 trên buret. Tiến hành thí nghiệm lập lại 3 lần.

16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

IV.KẾT QỦA: Nồng độ dung dịch AgNO3:

Ơ

N

= 0.0505M

VTB

2.1ml

2.1ml

2.167ml

Nước Thủy Cục

1.1ml

1.2ml

1.2ml

1.167ml

TP

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

CM =

TR ẦN

Nồng độ Cl- trong nước thủy cục : =

= 0.00589M

10 00

Thể tích AgNO3

B

2. Phương pháp Mohr: V1 2.1ml

Nước Thủy Cục

0.6ml

2.067ml

0.6ml

0.5ml

0.567ml

Ý

-L

ÁN

= 0.0104M

TO

=

ÀN

Nồng độ Cl- trong nước thủy cục : =

= 0.00286M

D

IỄ N

Đ

CM =

VTB

2.0ml

Nồng độ Cl- trong nước giếng: CM =

V3

2.1ml

-H

Ó

A

Nước giếng

V2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= 0.0109M

G

=

N

CM =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2.3ml

.Q

Nước giếng

Nồng độ Cl- trong nước giếng:

N

V3

Y

V2

U

V1

Đ ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Thể tích AgNO3

H

1. Phương pháp Fajan:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

CM =

17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhóm 5

TO

ÁN

-L

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ý

-H

Ó

A

10 00

3. Nêu ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp? Phương pháp Mohr: Nhược điểm: - Không dùng để chuẩn độ dung dịch có màu vì màu của dung dịch sẽ che đi màu của kết tủa khó quan sát. - Phương pháp này chỉ dùng để xác định Cl- và Br-, không dùng để xác định I-, SCN-,F-, AgF không kết tủa, còn AgI và AgSCN kết tủa sẽ hấp thụ mạnh CrO42 gây ra sai số lớn. - Không thể chuẩn độ Cl- trong môi trường kiềm mạnh ( PH ≥ 11) vì có khả năng tạo tủa AgOH màu trắng và nhanh chóng trở thành Ag2O màu đen, khó phân biệt màu, khó phân biệt điểm cuối cùng. AgOH  Ag2O + H2O Ưu điểm: - Kết tủa của CrO42- có màu dễ nhận biết, ít gây sai lệch kết quả chuẩn độ. - Khoảng PH chuẩn độ rộng từ 7,5-11. - Độ chính xác cao (trên 99%).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

TR ẦN

2. So sánh kết quả đo giữa 2 phương pháp trên? Thể tích chất chuẩn của phương pháp Mohr thấp hơn fajan dễ đến nồng độ Cl- của Mohr thấp hơn fajan vì kết tủa của CrO42- có màu dễ nhận biết, ít gây sai lệch kết quả chuẩn độ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Đ ẠO

H Ư

N

G

b. Chuẩn độ theo phương pháp Mohr: Tiến hành thí nghiệm tương tự như trên với chỉ thị K2CrO4 cho đến khi thấy xuất hiện kết tủa đỏ gạch thì ngừng chuẩn độ. Ghi nhận thể tích AgNO3 trên buret. Tiến hành thí nghiệm lập lại 3 lần.

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

V. CÂU HỎI (BÀI TẬP) CỦNG CỐ: 1. Trình bày quy trình xác định clo trong nước theo 2 phương pháp Mohr và Fajan. a. Chuẩn độ theo phương pháp Fajan: Lắp đầy buret bằng dung dịch AgNO3, chỉnh về vạch 0. Dùng pipet hút 10ml mẫu nước vào erlen 250ml, thêm khoảng 2g dextrin, vài giọt chỉ thị dichloroflourescein. Dung dịch có màu vàng xanh. Cho từ từ AgNO3 trên buret vào dung dịch, lắc đều cho đến khi xuất hiện màu hồng bền trong 30 giây thì ngừng chuẩn độ. Ghi nhận giá trị thể tích AgNO3 sử dụng. Tiến hành thí nghiệm lập lại 3 lần.

N

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

18

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhóm 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Đ ẠO

G

N

H Ư

TR ẦN

B 10 00 A Ó -H Ý -L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

Phương pháp Fajans: Nhược điểm: -Môi trường phân tích phải gần giá trị PH trung tính. -Việc xác định điểm tương đương phụ thuộc vào người phân tích. -Phương pháp phân tích này khó được tự động hóa. - Môi trường phân tích kiềm yếu hoặc trung tính, cần thêm các chất tạo keo như dextrin hay hồ tinh bột để giữ kết tủa. Ưu điểm: Xác định được nhiều loại ion trong nước như : Cl-, Br-, I-, SCN-. 4. Vai trò của dextrin là gì? Hoạt động của chất chỉ thị diễn ra dựa vào lượng Clo dư bị hấp thụ trên bề mặt của AgCl tạo cực âm trên bề mặt hạt huyền phù. Chất chỉ thị dichloroflourescein bị hút vào hạt huyền thù và biến đổi màu sắc tạo nên điểm kết thúc. Sự hiện diện của nồng độ cao của các ion là nguyên nhân làm cho các phân tử AgCl co lại, làm giảm vùng bề mặt kết tủa khó thấy màu chỉ thị. Do đó, dextrin được thêm vào để làm giảm sự co lại của AgCl giữ cho kết tủa ở dạng keo giúp dễ nhận biết điểm kết thúc hơn, dễ nhìn màu chỉ thị.

N

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

19

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

BÀI TẬP THỰC HÀNH

N

Bài 1: Tính pH của các dung dịch sau: a. HNO20.5M biết Ka = 4.5 x 10-4

Ơ

+ 2

H

[H ] Ka = C − [H ] + 2

+

− 2

G

[OH ] Kb = C − [OH ]

N H Ư

− 2

[OH ] = 1 − [OH ] −

 [OH-] = 1.95*10-5M Kw 10 −14 = 1.95 * 10 −10 OH −

[

]

10 00

 [H+] =

TR ẦN

 3.8*10

-10

B

http://daykemquynhon.ucoz.com

 pH = 9.3

HCN 0.2M và NaCN 1M biết KHCN = 4.9 x 10-10

KCN- =

[H ]* [CN ] = C − [H ] +

x( x + 1) 0 .2 − x

-L

Ý

 4.9*10-10 =

x( x + 1) C−x

Ó

-H

+

A

c.

TO

ÁN

 x = 9.8*10-11M  pH = 10.008

D

IỄ N

Đ

ÀN

d. H2SO4 0.0005M H2SO4  2H+ + SO420.0005  0.001  [H+] = 0.001M  pH = 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C6H5NH3OH 1M biết Kb = 3.8 x 10-10

b.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

TP

 [H+] = 0.015M pH = 1.82

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

[H ] 0.5 − [H ]

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

 4.5 *10-4 =

N

+

20

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

Nhóm 5

Bài 2: a. Tính toán lượng hóa chất cần thiết để pha 100ml dung dịch Na2S2O30.1M từ tinh thể rắn Na2S2O3.5H2O có độ tinh khiết 99.5% = 2,49g

N

=

N

H

Ơ

mct = n x M = CM x V x M x

= 0.63g

TR ẦN

=

10 00

B

Bài 3: a. Cho khối lượng riêng của dung dịch Fe(NO3)3 8% là 1.062g/ml. Hãy tính nồng đô mol của Fe(NO3)3 trong dung dịch =

= 0.35M

-H

Ó

A

CM =

-L

Ý

b. Tính số gam Fe(NO3)3 có trong 1 lít dung lịch trên. n Fe(NO3)3 = CM x V = 0.35 x 1 = 0.35 mol n x M = 0.35 x 242 = 84.7g

ÁN

m Fe(NO3)3 =

TO

Bài 4: Hãy tính lượng hóa chất cần thiết để pha các dung dịch sau: a. 100ml dung dịch HCl 0.1N từ HCl đặc ( d=1.18g/ml; C=38%)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

mct =

H Ư

N

c. Tính lượng hóa chất cần thiết để pha 100ml dung dịch H2C2O4 0.1N từ tinh thể rắn H2C2O4.2H2O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

= 4.5ml

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q =

G

V=

= 6.7ml

Đ ẠO

=

TP

mdd =

CHCl đặc = CHCl x VHCl

= =

= 12.28 M

CHCl đặc x VHCl đặc

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

b. Tính thể tích lượng nước cần thiết thêm vào dung dịch HBr đặc ( d=1.50g/ml; C=48%) để thu được 250 ml dung dịch HBr 0.16M

CHCl đặc =

= = 0.814ml 21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I b.

Nhóm 5

100ml dung dịch HCl 0.1N từ HCl đặc ( d=1.18g/ml; C=38%)

CHCl đặc x VHCl đặc

Ơ

=

N

H

CHCl x VHCl

= 12.28 M

N

=

CHCl đặc =

=

TR ẦN

 mct = (15/100)*d*V = 0.15*2.11*200 = 63.3g

CM =

= 2.88M

-L

Ý

-H

=

Ó

A

10 00

B

Bài 7: Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCl 10% (d=1.05g/ml) để pha loãng với nước nhằm thu được 2 lít dung dịch có pH = 2 pH= -lg[H+] → CM [H+] = 10-2 = 0.01 2 = -lg[H+]

ÁN

Ta có : CHCl x VHCl

TO

VHCl đặc =

=

CHCl đặc x VHCl đặc

=

= 6.94 ml

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

mct * 100 d *V

H Ư

15 =

Đ ẠO

mct * 100 mdd

N

C% =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

200ml dung dịch KNO3 có nồng độ 15% từ KNO3 tinh thể

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

c.

Bài 8:Có bao nhiêu ion H+ có trong 1 lít dịch vị bao tử có pH = 2 ? biết 1 mol H+ có 6.023 x 1023 ion H+ pH= -lg[H+] → CM [H+] = 10-2 = 0.01 2 = -lg[H+] n = CM x V = 0.01 x 1 = 0.01 mol Số ion H+ = 0.01 x 6.023 x 1023 = 6.023 x 1020

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

CHCl đặc =

22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

N

Ơ

H

N

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Nhóm 5

23

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I (Nhóm 5)  

https://app.box.com/s/yyo5ldc9lb0tlet4oq27tzmm2dypkb7r

Báo cáo thực hành Hóa phân tích I (Nhóm 5)  

https://app.box.com/s/yyo5ldc9lb0tlet4oq27tzmm2dypkb7r

Advertisement