Page 1

SELECCIÓ LAUS ESTUDIANTS 2008

DAVID ALANDÍ IDENTITAT VISUAL CORPORATIVA CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT


CONCEPTE /////////////////////////////////////////// Centre de les arts del moviment com a un conjunt obert a totes les idees (cercle obert), on la part més important es l´aportació subjectiva própia de cada individu (traç no uniforme). La última part que conforma la idea es la multiculturalitat i el concepte de cosmopolita (colors) en paral·lelisme amb la ciutat Barcelona.


CMYK/RGB/PANTONE

PLUMA 1 TINTA

ESCALA DE GRISOS

LOGOTIP ////////////////////////////////////////////// L´imagotip es combina amb el nom del centre donant la idea de conjunt obert on hi té cabuda qualsevol idea, interpretació, técnica o estil. És un recurs que s´anirà repetint durant tota la imatge corporativa.


CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT aáàbcçdeéèfghiíjklmnñoóòpqrstuúvwxyz AÁÀBCÇDEÉÈFGHIÍJKLMNÑOÓÒPQRSTUÚVWXYZ #€@/*+-&%$”!ªº^¨( )[ ]{ };:- –_

TIPOGRAFÍA ///////////////////////////////////////// La part textual del logotip ha de contrastar amb la part de imatge, per tant una tipografía de pal sec es l´adecuada. Chalet NewYork 1980 de House Industries dóna aquesta característica i a més aporta modernitat.


C=26 M=1 Y=72 K=0 R=208 G=216 B=99 PANTONE 1915 C C=0 M=76 Y=26 K=0 R=233 G=93 B=127 PANTONE 1915 C C=62 M=0 Y=0 K=1 R=0 G=158 B=224 PANTONE 298 C C=0 M=0 Y=0 K=100 R=0 G=0 B=0 PANTONE Black C

COLOR //////////////////////////////////////////////// La idea de varietat que aporta la ciutat Barcelona i la dança contemporànea es transmet mitjançant cuatre colors básics com son el verd, el vermell, el blau i el negre.


TARJETA PERSONALITZADA

TARJETA GENÉRICA

TARJETES //////////////////////////////////////////// L´aplicació del logo sobre negre dóna eleància i modernitat a les tarjetes. El dors utilitza el logo a sang englobant la informació del contacte o la institució.


TARJETÓ ////////////////////////////////////////////// Aplicació del logo sobre negre a la cara frontal i una cara dorsal en blanc per poguer escriure.


Estimado cliente, Desearía ser eliminado de su lista de distribución de correo electrónico NO DESEADO. De paso, los informo de que procederé a mancillar a sus mujeres y quemar sus viviendas. Si no desean que lleve a cabo dichas acciones, mándenme un correo electrónico a misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, seremos buenos y pagaremos por nuestra publicidad” en el asunto. Me despido no sin antes instarlos a que utilicen el diccionario para buscar las palabras Me despido no sin antes instarlos a que utilicen el diccionario para“remover” buscar lasy “remoción”. Desearía ser eliminado de su lista de distribución de correo electrónico NO DESEADO. De paso, los informo de que procederé a palabras “remover” y “remoción”. mancillar a susNO mujeres y quemar sus viviendas.Si no desean que lleve a cabo Desearía ser eliminado de su lista de distribución de correo electrónico dichas acciones, mándenme un correo electrónico a DESEADO. misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, seremos buenos y De paso, los informo de que procederé a mancillar a sus mujeres y quemar sus pagaremos por nuestra publicidad” en el asunto. viviendas. Si no desean que lleve a cabo dichas acciones, mándenme un correo electrónico a misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, despido no sin antes instarlos a que utilicen el diccionario para buscar las seremos buenos y pagaremos por nuestra publicidad” en Me el asunto. palabras Me despido no sin antes instarlos a que utilicen el diccionario para“remover” buscar lasy “remoción”. Desearía ser eliminado de su lista de distribución desucorreo electrónico NO DESEADO. palabras “remover” y “remoción”. Desearía ser eliminado de lista de distribución De paso, los informo de que procederé a mancillar a sus mujeres y quemar sus de correo electrónico NO DESEADO. De paso, los informo de que procederé a viviendas. Si no desean que lleve a cabo dichas acciones, mándenme un correo mancillar a sus mujeres y quemar sus viviendas.Si no desean que lleve a cabo electrónico a misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, seredichas acciones, mándenme un correo electrónico a mos buenos pagaremos misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, seremosy buenos y por nuestra publicidad” en el asunto. pagaremos por nuestra publicidad” en el asunto. Ivan para Lopez, RRPPlas de CAM Me despido no sin antes instarlos a que utilicen el diccionario buscar palabras “remover” y “remoción”. Desearía ser eliminado de su lista de distribución de correo electrónico NO DESEADO. De paso, los informo de que procederé a mancillar a sus mujeres y quemar sus viviendas. Si no desean que lleve a cabo dichas acciones, mándenme un correo electrónico a misosofos@nomaspublicidad.com con “No lo hagas, por favor, seremos buenos y pagaremos por nuestra publicidad” en el asunto.

FULLES DE CARTA ///////////////////////////////// El logo entra, recull les dades formals i forma una capçalera corporativa, el segon full manté en la mateixa posició el nom del centre.


AMERICÀ

SOBRES ////////////////////////////////////////////// L´imagotip entra per dalt i recull les dades postals. A l´interior torna a aparèixer l´imagotip al obrir la carta. El remitent utilitza una estrucutura característica per a totes les dades.


DIN C5


DIN C4


CARA “CONTINGUT”

“CONTINGUT” DISC “CONTINGUT”

DORS

GALETA/FUNDA CD/DVD ///////////////////////// Sobre de cartró rodó continuant la forma del logo. Utilització del logo de forma concéntrica al disc seguint la idea de conjuntar.


ENTRADA

SORTIDA

AUDITORI

TENDA

LAVABOS

CAFETERIA

SALA

PRINCIPAL

INFORMACIÓ

SALA 2

BACKSTAGE

SALA 3

PREMSA

SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL //////////////// L´imagotip complementa les diferents direccions. A part de les fletxes els noms estan posicionats segons la direcció.


SENYALITZACIÓ PICTOGRAMAS /////////////// L´imagotip complementa els diferents pictogrames. L´estética i posició dels pictogrames tenen un paral·lelisme amb la tipografía.


THOMAS NOONE DANCE /// MUR RECREACIÓ DE L´EMOCIÓ A PARTIR DEL MOVIMENT EN ESTAT PUR

CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT DEL 12 AL 15 DE GENER DE DIJOUS A DISSABTE, 21H / DIUMENGE, 19H 10 EUROS SALA MAC

www.cam.org

FLYER ////////////////////////////////////////////////// La peça continua la forma de l´imagotip. Les imatges relacionades amb l´espectacle són en escala de grisos formant una textura característica que fan únic el flyer, l´imagotip a tot color resalta juntament amb la tipografía blanca.


MUR /// THOMAS NOONE DANCE

RECREACIÓ DE L´EMOCIÓ A PARTIR DEL MOVIMENT EN ESTAT PUR

CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT DEL 12 AL 15 DE GENER DE DIJOUS A DISSABTE, 21H / DIUMENGE, 19H 10 EUROS SALA MAC

www.cam.org

CARTELL ////////////////////////////////////////////// Les imatges relacionades amb l´espectacle són en escala de grisos formant una textura característica que fan únic el flyer, l´imagotip a tot color resalta juntament amb la tipografía blanca.


DAVANT

DARRERA

VESTUARI STAFF /////////////////////////////////// Samarretes negres amb el logotip envoltant el coll per continuar la idea de conjunt. Metàfora de que el logotip també inclou les idees del cap.


MERCHANDISING ////////////////////////////////// Bolso unisex de color negre amb el logotip a sang. Les nances son 3 tires de colors, una interpretaci贸 del imagotip en tres dimensions.

centre de les arts del moviment  

imatge corporativa seleccionada als premis Laus estudiants 2...