DG-asiakaslehti - uusin julkaisu

Page 1

VERKKO

Tietoturvallinen monipaikkatyöskentely joustavasti ilman rajoja TYÖPISTE

LAITERATKAISUT

VARMUUSKOPIOINTI

Millainen on tulevaisuuden työpiste?

Moderneilla työvälineillä tyytyväisempiä ja tuottavampia tekijöitä

Markkinoiden paras teknologia tietojesi turvaksi

Data Groupin asiakaslehti 1/2022

DG-ASIAKASPALVELUA PARHAIMMILLAAN!


Paikallinen palvelu, koko Suomen kattava tuki Työnteko sujuu, kun työkalut ovat kunnossa. Saat meiltä käyttöösi parhaat palvelut ja laitteet, jotta päivittäinen toimintasi olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. Ongelmatilanteissa asiantunteva paikallinen apumme toimii nopeasti.

Olemme osa vuonna 1992 perustettua maan suurinta IT-erikoisliikkeiden muodostamaa Data Group -ketjua. Kilpailukyinen hinta, luotettava laatu sekä asiantunteva palvelu ovat toimintamme keskeisiä arvoja. Näille hyvän pohjan antavat Data Groupin 370 asiantuntijan tuki sekä erinomaiset suhteet tärkeimpiin laitevalmistajiin ja maahantuojiin.

Kuinka voisimme palvella sinua paremmin? Tyytyväiset asiakkaat ovat liiketoimintamme ydin. Vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyymme autat meitä kehittämään palveluamme paremmaksi. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kiitos! www.datagroup.fi/ asiakastyytyvaisyyskysely 2


Turvallinen monipaikkatyöskentely joustavasti ilman rajoja Maailmanlaajuisen pandemian myötä nopeasti tapahtunut muutos muun muassa etätyönteossa on aiheuttanut yrityksille päänvaivaa joustavien, tietoturvallisten ja tietoliikenneverkkojen suhteen. Data Group tarjoaa kaiken kattavaa ja monipuolista palvelua yhdessä Hewlett Packard Enterprisen ja Aruban kanssa, jotta työn tekeminen olisi mutkatonta ja mahdollista missä ja milloin tahansa.

T

oimialasta riippumatta jokaisen yrityksen on tärkeää pystyä tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuus sujuvaan, kivaan ja helppoon työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Olipa työtila sitten perinteisesti yrityksen toimitiloissa, tien päällä tai kotitoimistolla maasta riippumatta, tietoturvan pitää olla kunnossa ja työntekijällä tulee olla pääsy yrityksen tietojärjestelmiin. Viime vuosina laitteiden määrä, käyttötarkoitukset ja mahdollisuudet ovat kehittyneet ja vieneet jatkuvasti kohti uutta. – Moderni monipaikkatyöskentely vaatii sen, että toimistoympäristöä venytetään haluttuihin paikkoihin ja työntekijälle on tärkeää luoda samat toimintaedellytykset paikasta riippumatta. Microbranch -ratkaisumme mahdollistaa tarpeiden mukaan muuntautuvan, tietoturvavaatimukset täyttävän työskentely-ympäristön paikasta riippumatta, Hewlett Packard Enterprisen partner business manager Emmi Nulpponen sanoo. Perinteisillä menetelmillä toteutetut verkkoratkaisut, jossa määritykset tehdään kiinteästi, eivät pysty skaalautumaan ympäristön ja tarpeiden muuttuessa. Data

Group jälleenmyy Nulpposen edustaman HPE:n ja Aruban ratkaisukeskeistä pilvipohjaista palvelua, joka luo turvallisen yhteyden käyttäjän päätelaitteiden ja yrityksen tietojärjestelmien välille. Data Groupin palvelun avulla voidaan ennakoida myös käyttäjän saaman palvelun tasoa. – Modernin monipaikkatyön tulee olla skaalautuvaa, eli sen pitää nopeasti ja joustavasti laajentua tai supistua käyttäjän sekä yrityksen tarpeiden mukaan. Yhdessä hetkessä kaikki saattavat siirtyä etätyöhön ja toisessa kokoontua kaikki saman katon alle yhteisiin toimitiloihin. Aruban ratkaisussa verkkoon kytketyt päätelaitteet autentikoidaan, profiloidaan ja liitetään automaattisesti oikeaan verkkoon sekä käyttäjärooliin. Laite saa aina samanlaiset käyttöoikeudet, tapahtuupa verkkoon liittyminen missä toimipisteessä tahansa Wi-Fi- tai LAN-verkossa.

Monipuolista palvelua asiakkaan ehdoilla Verkon tulee olla siellä, missä ihmiset ovat. Juuri siellä, missä me päivittäin elämme, opiskelemme, työskentelemme ja käymme. Kouluissa, tehtaissa, kaupoissa, hotelleissa

ja kaupungeissa, joissa asumme, tuotetaan valtava määrä dataa loppukäyttäjien ja laitteiden toimesta. Yritykset, jotka osaavat ja kykenevät hyödyntämään tämän datan, ovat etulyöntiasemassa kehittämässä omaa liiketoimintaansa ja markkinaansa. Aruban Edge Services Platform (ESP) on älykäs verkon arkkitehtuuripalvelua, jonka ratkaisut tuovat yrityksille tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvaa automaatio- ja ennakointikykyä. Yhtenäisen verkkoinfrastruktuurin alustamana saavutetaan korkean luokan käytettävyys ja tietoturvataso. – Pilvipohjainen ratkaisumme mahdollistaa sen, että tarpeiden muuttuessa kapasiteettia ja laitemäärää voi helposti kasvattaa tai kutistaa. Ratkaisun voi ostaa palveluna kokonaisuudessaan ja tarpeiden mukaan kartoitettuna pakettina, Nulpponen sanoo. Asiakas voi itse päättää, hankkiiko kertaluonteisen palvelun vai kuukausittaisen ylläpitopalvelun. Data Groupin sertifioidut osaajat kertovat lisää ja suunnittelevat asiakkaan kanssa räätälöidyn, tarpeisiin sopivan palvelupaketin.

Lue lisää Aruban sähköisestä ratkaisuoppaasta osoitteessa: sahkoinen.fi/arubaratkaisuopas/ 3


Millainen on tulevaisuuden työpiste?

T

yöhyvinvointi ja korkea motivaatio ovat tärkeitä edesauttajia luovuuden löytymiseen ja yleisen tehokkuuden nostamiseen. Miten työpisteet sitten liittyvät tähän? Voidaan pitää lähes itsestäänselvyytenä, että luovuuden kiihdyttäminen ei onnistu istuttamalla tietotyöntekijää kotikonttorilla ”yhdeksästä viiteen” ja odottelemalla taivaasta tippuvia fantastisia innovaatioita. Työntekijän saadessa päivittäin valita itselleen sopivimman paikan ja tavan työskennellä, hyvinvointi paranee yleensä merkittävästi. Työnantajan joustavuus nostaa myös motivaatiota ja antaa työntekijälle tärkeän merkityksellisyyden tunteen. Liikkuvuus aiheuttaa muutoksia yritysten työtapoihin, tiloihin ja käytettäviin välineisiin. Mutta mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon liikkuvaa työpistettä suunnitellessa?

1. Laitteet Moderni työpiste hoitaa teknologiaa apuna käyttäen kaikki tarpeet, jotta työntekijä voi mennä ja tulla huoletta. Markkinoilla on jo nyt monia käyttäjien työtä tehostavia ratkaisuja, ja siksi laitteiden valinnassa kannattaakin hyödyntää asiantuntijan apua. → Valitse liikkuvalle käyttäjälle kevyt teholäppäri. Raskaampaan käyttöön voi

4

Tulevaisuuden työntekijä päättää joustavasti työpisteensä sijainnin, on se sitten kotona, toimistolla, yhteiskäyttötilassa tai vaikkapa reissun päällä. harkita pöytäkonetta liikkuvuuden kustannuksella, näin saat parhaan teho/ hinta -suhteen. → Hanki työpisteelle riittävästi näyttöpinta-alaa. Kaksi näyttöä tai yksi isompi näyttö parantaa ergonomiaa ja tehostaa tutkitusti työntekijän luovuutta. → Mieti, kuinka kannettavat liitetään muihin tarvittaviin laitteisiin vaivattomasti. Uusissa näytöissä on mukana sisäänrakennettu telakka, joka vähentää työpöydällä olevia johtoja ja vähentää hankintoja.

2. Tiedonhallinta ja tietoturva Liikkuvassa työssä tiedontallennustapojen merkitys korostuu. Kun kaikki eivät samalla toimistolla, on tiedon kuljettava tehokkaasti ja turvallisesti tekijöiden välillä. Yrityksellä on oltava selkeä tiedonhallintastrategia, jotta dokumenttien etsimiseen ei mene turhaa aikaa. Toimistolla, yhteiskäyttötiloissa ja kotikonttorilla on eri vaatimuksia tietoturvaan ja uloskirjautumisiin liittyen. → Huolehdi, että liikkuva työ on tietoturvallista!

→ Mieti, minne tiedostot tallennetaan, jotta ne ovat helposti oikeiden tahojen saatavilla. → Helpota työntekijöiden päivittäisiä rutiineja laitteiden ja palveluiden automaatiikalla.

3. Yhteiskäyttötilat Viihtyisät yhteiskäyttötilat edistävät luovuutta sosiaalisen kanssakäymisen ohella. Yhteiskäyttötilat tullee yleistymään lähitulevaisuudessa, ja näiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon riittävä tietoturva ja laitteiden sopivuus erilaisille käyttäjille. Jotta toimistoympäristöllä on mahdollisimman suuri positiivinen vaikutus työntekijään, tiloissa tulisi olla järjestetty ainakin seuraavat asiat: → Riittävästi taukoalueita, jotka mahdollistavat satunnaisia jutustelutuokioita. → Häiriötöntä tilaa keskittymistä vaativia tehtäviä varten. → Valikoima erilaisia kokoustiloja sekä työpisteitä monenlaisiin tarpeisiin.


Yritykset siirtyvät nyt

hybridipilveen

E

tätyö ja uudet työtavat ovat tuoneet mukanaan muutoksen sovellusten ja tietojen käyttöön. Työntekijöillä täytyy ajasta ja paikasta riippumatta olla taattu pääsy sovelluksiin ja IT:n pitää pystyä hoitamaan kaikki ylläpidolliset toimet niin, että käyttäjien työskentely onnistuu tietoturvallisesti.

Pilvipalvelut toimivat yleensä hyvin käyttäjien peruspalveluissa, kuten sähköpostissa Kun monenlaisia pilvipalveluita on paljon tarjolla, on helppoa ajatella, että ne olisivat automaattisesti oikea ratkaisu jokaiseen

tarpeeseen. Markkinoita tutkiva IDC kuitenkin arvioi, että optimoimalla palvelujen tyyppiä, kokoa ja käyttöä yritykset voivat säästää yli 25 % it-kuluistaan.

Hybridipilvi Fujitsun teettämän tutkimuksen mukaan monet yritykset siirtyvät nyt ratkaisuihin, joissa hyödynnetään tehokkaasti sekä julkisen pilven että omien palvelinratkaisun etuja, jolloin puhutaan hybridipilvestä. Hybridipilvi voi tarjota yritykselle monia etuja, kuten kontrollin oman datan sijaintiin ja käytettävyyteen. On kuitenkin huolehdittava, että julkiset pilvipalvelut ja oma ICT-ympäristö

Olemme tehneet seuraavanlaisia siirtymiä edellisen kahden vuoden aikana

toimivat saumattomasti yhteen. Fujitsu ja Data Group tarjoavat käyttövalmiin kokonaisratkaisun, joka auttaa yrityksiä maksimoimaan toimintansa tehokkuutta ja yhdistämään pilven ja oman järjestelmän parhaat puolet. Järjestelmä tukee yrityksiä laajentumaan, parantamaan organisaation joustavuutta sekä kehittämään poikkeustilanteiden sietokykyä.

Olemme parhaillaan tai todennäköisesti tekemässä seuraavan kahden vuoden aikana seuraavanlaisia siirtymiä

74%

68%

Omasta ICT-ympäristöstä julkiseen pilveen

Omasta ICT-ympäristöstä julkiseen pilveen

21%

Julkisesta pilvestä toiseen

30%

Julkisesta pilvestä toiseen

32%

Julkisesti pilvestä omaan ICT-ympäristöön

32%

Julkisesti pilvestä omaan ICT-ympäristöön

Lähde: Freedom Dynamics 2021 – Perustuu 819 IT-managerin haastatteluun kahdeksassa euroopan maassa

5


Epävakaa tilanne lisää tietoturvariskejä – näin varmistat yrityksen tietoturvan

Kansainvälisen turvallisuustilanteen heikentyminen voi aiheuttaa tulevaisuudessa tietoturvariskejä myös suomalaisille yrityksille. Yritysten johdon onkin nyt ensiarvoisen tärkeää käydä läpi mahdolliset riskit, huolehtia suojauskäytännöt ajan tasalle ja ylläpitää aktiivisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan kriittisten toimintojen jatkuvuus myös poikkeustilanteessa.

T

urvallisuustilanteen heikentyessä tulee ottaa huomioon myös erilaiset kyberturvallisuuteen liittyvät riskit. Jokaisessa yrityksessä tulee olla johdon laatima suunnitelma, jossa määritellään kriittiset tiedot ja toiminnot tärkeysjärjestyksessä. Yrityksellä tulee myös olla riittävät resurssit tietoturvan varmistamiseen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tietoturvasuunnitelmassa tulee myös määritellä, kuka tai mikä taho on vastuussa niiden suojaamisesta. Myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tiedot täytyy pitää ajantasaisina ja varmistaa, että myös he noudattavat tehtyä suunnitelmaa. Häiriötilanteissa toimintojen palauttamisen tulee perustua etukäteen määriteltyyn, dokumentoituun ja harjoiteltuun turvallisuussuunnitelmaan.

Henkilöstön säännöllisillä koulutuksilla parannetaan huomattavasti tietoturvakäytäntöjen noudattamista. Selkeillä ja helposti ymmärrettävillä tietoturvaohjeilla edistetään varmempaa toteutumaa arkipäiväisessä työntouhussa.

Tietoturvapoikkeamat reaaliajassa Tietoturvaratkaisujen toiminnasta tulee huolehtia jatkuvasti. Erityisesti on huomioitava, että tietoturvaratkaisut on asennettu kaikkialle oikein, ne ovat varmasti toimintakuntoisia ja että niitä päivitetään säännöllisesti. Riittävän vahvaan tunnistautumiseen tulisi panostaa erityisesti arkaluonteisia toimintoja ja tietoja sisältävissä ohjelmistoissa. On tärkeää huolehtia siitä, että laitteiden ja järjestelmien oletussalasanat on vaihdettu uusiin, vahvoihin salasanoihin ja kaikkiin julkisesta verkosta tavoitettaviin organisaa-

Jos havaitsette tietoturvauhkia, ilmoittakaa niistä Kyberturvallisuuskeskukselle osoitteessa kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

6

tion resursseihin vaaditaan aina vahva, monivaiheinen tunnistautuminen (MFA). Mikäli käytössä on korkeamman turvallisuustason ympäristöjen etäyhteys (VPN), tulee tietoturvaan kiinnittää erityistä huomiota. Iso osa yritysten tiedoista liikkuu verkossa – sekä omissa sisäverkossa että internetissä. Juuri siitä syystä on tärkeää huolehtia, että verkot, verkkolaitteet ja määritykset on valittu ja toteutettu asianmukaisesti, sekä pidetty ajan tasalla. Kriittisiin ympäristöihin kohdistuvat tietoturvapoikkeamat pitää pystyä havaitsemaan ajoissa ja tilanteen muuttuessa operoimaan viivyttelemättä. Lokitietoa tulee kerätä sellaisista laitteista, ohjelmistoista ja tietokannoista, joita mahdollinen turvallisuutta uhkaava hyökkääjä voisi käyttää hyväkseen. Lokitiedot tulee suojata mahdollisen tunkeutujan vaikuttamiselta.


Varaa kattava tietoturvakartoitus Data Groupilta ja selvitetään yhdessä toimivimmat keinot yrityksenne tietoturvan parantamiseen!

Tietoturvakartoitus – varmistu yrityksesi tietoturvan tasosta

Usein tietoturvaa tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota virustentorjuntaohjelmiin tai palomuureihin. Tietoturva on kuitenkin laajempi kokonaisuus, jossa on monia eri osa-alueita. On tärkeää, että kaikki tietoturvan alueet on kartoitettu ja riittävällä tasolla ja laajuudella suojattu.

T

ietoturva on jatkuvaa kilpajuoksua tietoturvauhkia tuottavien ja niiltä suojaavien keinojen välillä. Verkkorikolliset hyödyntävät tietoturva-aukkoja yhä kiihtyvällä vauhdilla ja lisääntyneet kyberturvallisuusuhat pakottavat yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota oman tietoturvansa tasoon. Tietojen suojaamiseen kehitetään jatkuvasti uusia keinoja, sillä vaarassa ovat yrityksen omien tietojen lisäksi myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiedot. Tietojen kalastelu- ja tietomurtoyritykset ovat aiempaa laadukkaammin toteutettuja ja automatisoituja, joten niiden havaitseminen ja estäminen on entistä vaikeampaa. Ne kohdistuvat yrityksiin, jotka ovat yhteydessä julkiseen verkkoon, eli käytännössä kaikki yrityksen ovat vaaravyöhykkeellä. Automatisoidut järjestelmät tunnistavat tyypillisimmät haavoittuvuudet ja murtautuvat sinne, mihin pääsee helpoiten sisään. Perusasioista huolehtimalla riskit voidaan minimoida. Erinomainen tietoturva edellyttää monipuolista ja säännöllisesti paranneltua ja kehitettyä tietoturvaratkaisua.

Data Groupin tietoturvakartoituspalvelulla yritys varmistuu siitä, että tietoturva-asiat ovat riittävällä tasolla. Tarpeen mukaan suunnitellut tietoturvalliset toimintatavat ja –välineet tuovat mukanaan täsmällisyyttä ja säännöllisyyttä myös yrityksen muuhun toimintaan. Hyvin tehdyssä ja kattavassa tietoturvasuunnitelmassa asiakasyritys määrittää yhdessä Data Groupin kanssa tavoitteet, toimintamallit ja vastuut onnistuneen tietoturvan tueksi.

Kaikki osa-alueet tärkeitä Data Group tarjoaa tietoturvakartoituspalvelua, josta yritys saa ajantasaisen kuvan oman tietoturvansa tilanteesta. Kartoituksessa käydään laajasti läpi johtamiseen, henkilöstöön, käytäntöihin sekä toimitiloihin ja laitteisiin liittyvät tietoturvariskit. Kattavan raportin lisäksi palveluun sisältyy myös vinkit tietoturvan saattamiseen paremmalle tasolle. Tietoturvauhat kohdistuvat kaikkiin, mutta henkilöstön tietoturva on usein se kaikista vaikein suojattava. Selkeillä ja helposti ymmärrettävillä käytännöillä ja ohjeilla sekä henkilökunnan säännöllisillä koulutuksilla parannetaan tietoturvasääntöjen noudattamista ja toteutumista.

Täydellistä tietoturvaa ei ole. Kartoituksen tavoitteena on löytää ne keinot, joilla yrityksen johto voi riittävällä tasolla hallita riskejä ja varautua niihin etukäteen ja toimitavat, joilla mahdollisista tietoturvaongelmista palaudutaan mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tietoturvakartoituksessa käydään kattavasti läpi kaikki tietoturvan osa-alueet: → Hallinnollinen tietoturva: Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi → Henkilöstön tietoturva: Vastuut, roolit ja ohjeistus → Toimitilojen ja laitteiden tietoturva: Toimitilojen ja laitteiden fyysinen suojaaminen → Ohjelmistojen tietoturva: Käytettävien ohjelmistojen tietoturva → Tietoliikenteen turvallisuus: Tiedon siirtoon liittyvä turvallisuus → Tietoaineiston turvallisuus: Tietoa sisältävien dokumenttien käsittely

7


Miksi kiertotalous? Väestö kasvaa ja vaurastuu, ja siten kuluttaa enemmän. Materiaalien käyttö on kasvanut ja kasvaa ja luonnovarat vähenevät. Joka vuosi käytämme vuoden luonnonvarat jo heinäkuun loppuun mennessä. Ja joka vuosi käytämme tämän ekologisen budjetin aikaisemmin ja aikaisemmin. Nykytahdilla tarvitsisimme 1,75 planeettaa vuonna 2050. Tämän takia meidän pitää miettiä perusteellisesti, miten toimimme.

Väestö

Materiaalien käyttö

Kierrätys ja uusiokäyttö

7.7 mrd nyt�→ 9.7 mrd vuoteen 2050.

4 x viimeisten 50 vuoden aikana, lähes 2 x vuoteen 2050 mennessä.

8 kuukaudessa käytämme enemmän kuin planeetta voi tuottaa 12 kuukaudessa.

E-jäte on nopeiten kasvava jätevirta Jätekuorma kasvaa huimaan vauhtia, ja alle 20 % siitä kierrätetään vastuullisesti. Lisäksi 4 % päätyy normaalijätteen sekaan, minne se tietenkään ei kuulu.

53,6 M tonnia

Yli 7 kg

57 mrd USD

Vain 17,4%

vuodessa

per henkilö

arvosta

kierrätetään vastuullisesti

Kiertotalouden edistäminen Mitä Dellillä sitten tehdään kiertotalouden edistämiseksi ja jätteen vähentämiseksi?

8

Kestävät materiaalit

Kierrätettäväksi suunniteltu

Kestävyys

Kaikki alkaa suunnittelusta – millaisia materiaaleja käytetään, ja voiko ne kierrättää elinkaaren lopuksi.

Vähemmän ruuveja, yhteen napsautettavat osat liimaamisen asemesta ja jopa maalaamisen välttäminen helpottaa kierrättämistä.

Pitkään kestävät tuotteet aiheuttavat vähemmän päästöjä.

Korjaus tai kunnostus

Materiaalien vähentäminen

Liiketoimintamallit

Dell haluaa tehdä korjattavuudesta helppoa, ja tarjoamme selkeät ohjeet ja oppaat.

Materiaalin tai komponenttien vähentämisellä on myös kerrannaisvaikutuksia: kevyemmät pc:t pienentävät kuljetuksen aikaista jalanjälkeä.

APEX ja yhä kasvava as a service -tarjonta auttaa vähentämään omistetun raudan määrää.


Moderneilla työvälineillä

tyytyväisempiä ja tuottavampia tekijöitä

Sulavasti etä- ja läsnätyön sekä hybridimallin vaatimuksiin sopeutuva ja työntekijän tarpeet täyttävä personoitu työväline vaikuttaa motivaatioon, tehokkuuteen ja työntekijän tyytyväisyyteen. Dellille käyttäjäkokemus on erittäin tärkeä ja siksi markkinoille tulee jatkuvasti yhä paremmin lisätarvikkeilla yksilöitävissä olevia laitteita.

T

eknologia-alalla puhuttiin pitkään muutoksesta, mutta lopulta pandemian tehdessä alkusysäyksen, muutos työpaikoilla oli valtava. Etätyöhön siirtyminen muutti työskentelykulttuuria luultavasti lopullisesti. Nykypäivän työpiste voi olla kiinteänä toimistolla, kotona etätyöpisteellä, liikkuvana junan kyydissä tai palmun alla ulkomailla. Tai näitä kaikkia vuorotellen. Vaihtelevuus ja varsinaisen kiinteän työpisteen puuttuminen aiheuttaa haasteita myös laitteille, joilla työtä tehdään. Tämän tietää myös Dellin tuotemarkkinointipäällikkö Jenni Vuorio. – Kunnolliset ja uusimman teknologian mukaiset tarkoitukseensa suunnitellut laitekokonaisuudet voivat olla rekrytointitilanteessa jopa etulyöntiaseman antava valttikortti. Jokaisella työntekijällä voi periaatteessa olla sama työkone, joka on pienillä ominaisuuksilla yksilöity kunkin tarpeisiin sopivaksi, Jenni Vuorio sanoo. – Etätyön normalisoituminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys voi rekrytoida tarvitsemansa osaajan fyysisestä sijainnista riippumatta. Se antaa loputtomasti uusia mahdollisuuksia työntekijän valintaan.

Yksi tärkeimmistä kriteereistä on usein laitteiden helppokäyttöisyys. Kun tuki työn tekemiseen on kauempana kuin ennen, on digitaalisten kommunikointivälineiden syytä olla kunnossa. – Laitteiden tulee olla mobiileja, eli helposti mukana kulkevia, vaivattomasti kytkettäviä esimerkiksi lisänäyttöihin ja -kameroihin sekä neuvottelutilojen erilaisiin laitteistoihin. Tärkeässä roolissa voivat olla myös akun kesto, äänentoisto ja monitoimihiiri.

Tuotekehitystä tarpeiden pohjalta Työvälineet tulee valita työntekijän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Dellin koneiden ominaisuuksissa ja lisälaitevalinnoissa työntekijän persoonallisuus voidaan huomioida; paketista voi rakentaa minimalistisemman tai laajemman kokonaisuuden. Dellillä kiinnitetään huomiota myös siihen, että tuotteet valmistetaan ympäristön kannalta kestävästi. – Kun laitteisiin tuotetaan jatkuvasti lisää ominaisuuksia ja vaihtoväli voi olla pieni, on entistä tärkeämpää, että tuotteet valmistetaan kierrätysmateriaaleja hyödyntäen ja kestävää kehitystä noudattaen.

Uuden teknologian lisäksi myös kestävän kehityksen ominaisuudet, kierrätettävyys ja hiilijalanjälki ovat asioita, joissa Dell tuo uutta joka vuosi, Vuorio sanoo. Tutkimusten mukaan lisänäytöllä on työmotivaatiota kohottava ja tuottavuutta nostava vaikutus. Tarpeen mukaan Dellin valikoimasta löytyy myös telakoitavia lisänäyttöjä, joissa on latausominaisuus. On kuitenkin hyvä miettiä, onko perinteinen telakka lisänäytöllä omiin tarpeisiin sopivampi vaihtoehto. Digitaalisten kommunikointikeinojen arkipäiväistyttyä laitteiden laadukkaat kamera- ja äänentoisto-ominaisuudet ovat nousseet entistä isompaan rooliin. – Kannettavissa laitteissa kuvanlaatu kehittyy jatkuvasti ja se lisää käyttömukavuutta. Dellin koneissa ollaan nyt siirtymässä Full-HD -kameroista Q-HD -kameroihin. Ulkoisissa kameroissa on tarjolla jo 4K -kuvaa. Dell on julkaissut Intelin 12:sta sukupolven prosessorin, joka mahdollistaa vielä entistäkin paremmin ja tarkemmin personoitujen ominaisuuksien huomioimisen.

9


Tarpeiden mukaan räätälöity tulostuspalvelu – kiinteällä kuukausihinnalla Tulostuksen hallintapalvelun avulla on mahdollista rakentaa yrityksen tulostustarpeiden mukaisen, helpon, kustannustehokkaan ja työntekijäystävällisen ratkaisun.

A

lkukartoituksen jälkeen yrityksesi saa käyttöönne mitoitetun ja kustannustehokkaan laitekannan. Kartoituksessa selvitetään tulostustarve, joten tulosteiden hyödyntäminen on monipuolisempaa. Tarpeisiin sopivalla tulostimella toteutat myös flyerit, tarrat, julisteet, etiketit ja muun markkinointimateriaalin. Kuukausihintaisessa palvelussa huolehditaan tulostimesi toiminnasta, ylläpidosta ja mahdollisista häiriötilanteista. Tulostusratkaisun ja monitoimilaitepalvelun tarjoama kokonaisratkaisu sisältää muun muassa laitteiden ylläpidon ja väriaineet. Palvelun avulla asiakkaat voivat itse määrittää tulostuskustannuksensa omaa käyttöään vastaaviksi. Tarvikehankintojen ulkoistamisen myötä laitehankinnat eivät enää rasita työntekijöitä ja aikaa vapautuu tuottavan työn tekemiselle. Palveluun sisältyy automaattiset lisätarviketilaukset, joten aikaa

10

säästyy ydinliiketoimintaan. Tulostimen väriaineet ja niiden automaattinen toimitus sisältyvät kuukausihintaan. Käytetyt värikasetit kierrätetään ja palautetaan käyttöön kokonaisuudessaan. Kierrätysprosessissa tyhjien kasettien osat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen uusien kasettien tuotannossa. Hankkimalla alkuperäisiä Canon-värikasetteja ja kierrättämällä käytetyt, asiakas voi auttaa varmistamaan suljetun järjestelmän ja auttaa pienentämään uusien raaka-aineiden käyttöä.

Joustavuutta ja turvallisuutta samassa paketissa Hybridi- ja monipaikkatyö asettaa lisähaasteita asiakirjaympäristöjen tietoturvasta niin tulostuksenhallinnan kuin työnkulkujen osalta. Tietoturva on oltava kokonaisvaltaista ja se tulee huomioida kaikissa yrityksen prosesseissa, työkaluissa ja käytännöissä, jotka koskevat sekä paperimuotoista että digitaalista tietoa.

Canonin EASY –laitteissa tietoturva on otettu huomioon muun muassa järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistuksella sekä käyttäjätunnistuksella, jolla suojataan laitteen toimintaa. Suojatulla tulostustoiminnolla estetään tulosteiden sisällön luvaton käyttö. Canon EASY Tulostin, tulosteet, värit, ylläpito ja huolto palveluna alkaen 29€/kk.

Näin Canon EASY toimii: 1. Valitaan yrityksen tarpeisiin sopiva tulostin (mustavalko, väri, monitoimilaite) 2. Otetaan tulostin käyttöön 3. Voit tulostaa huolettomasti 4. Uudet värit tulevat hyvissä ajoin automaattisesti 5. Huolehdimme tarvittaessa tulostimen huollosta


Markkinoiden paras teknologia tietojesi turvaksi Monelle saattaa tulla uutena tietona, että tietoturva ja varmuuskopiointi ovat pääasiassa aina yrityksen vastuulla. Varmuuskopiointipalvelu- ja tietoturva-alalla on useita palveluntarjoajia, Data Groupin yhteistyökumppaniksi on valikoitunut Storage IT.

T

ietojen ja tiedostojen varmuuskopiointi on yrityksen elintärkeiden ja toiminnan jatkumisen kannalta kriittisten tietojen suojaamista. Toimilla turvataan liiketoiminnan jatkuminen mahdollisen kriisitilanteen sattuessa. Isolle osalle yrittäjistä saattaa tulla yllätyksenä se, että vaikka tiedot ja tiedostot ovat esimerkiksi Microsoftin käsissä, vastuu kaikista tiedoista ja datasta pysyy asiakasyrityksellä. – On väärä uskomus, että kaikki säilyy aina tallessa ilman lisätoimia. Nykyään tiedot on suojattava toimitilojen tulipalon sijaan esimerkiksi työntekijän deletoinnilta ja muilta teknisiltä tuhoilta. M365:n puolella kaikki on tallessa pilvessä, mutta lisäsuojaaminen on asiakasyrityksen omalla vastuulla, Storage It:n Head On Sales Marketing Sampo Seppänen kertoo. Data Group on käyttänyt Storage IT:n varmuuskopiointipalveluita vuodesta 2007 alkaen. Veeamin teknologia on tullut mukaan 2016, jonka jälkeen myös sitä on ollut mahdollista hankkia Data Groupin toimesta Storage IT:n kautta. Eikä pelkästään teknologiaa, vaan myös vahvaa osaamista.

– Tarjoamamme teknologia on todettu markkinoiden parhaaksi ja luotettavimmaksi. Kyseinen ratkaisu mahdollistaa myös sähköpostien (Exchange) suojaamisen, omien tiedostojen (OneDrive), jaettujen työtilojen (SharePoint) sekä Teamsin rakenteen ja datan suojaamisen.

Laitetiloja Suomessa ja Euroopassa Veeam -ratkaisut ovat osa Storage IT:n tarjoamia varmuuskopiointiapalveluita. Veeam on perustamisestaan asti, keskittynyt vahvasti virtuaalikoneiden varmuuskopiointien yksinkertaistamiseen. Yrityksestä on tullut nopeassa tahdissa alansa johtava yritys, jolla on nopein ja luotettavin tietojen palautus virtuaaliympäristöissä. Storage IT on todennut Veeamin tuovan erinomaisen lisän Storage IT:n omaan palveluvalikoimaan. – Ensimmäinen versio M365:n datan suojaamiseen kehitetystä tuotteesta julkaistiin jo loppuvuodesta 2016. Ratkaisu ei siis ole mikään uusi tulokas ja se onkin käytössä jo lukuisilla asiakkailla Suomessa ja ympäri maailmaa, Veeamin Systems Engineer Janne Haatainen sanoo.

Storage IT luottaa vahvaan markkinajohtajaan, sillä Veeamilla on yli 8.5 miljoonaa suojattua käyttäjää. Varmuuskopiointituotteen erityisominaisuuksiin kuuluu se, että asiakkaalla on mahdollisuus itse valita datan tallennuskohde. Valtaosalla kilpailijoista ei ole tällaista vaikutusmahdollisuutta. – Tallennuspaikan valinnassa on hyötyä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa varmuuskopiot on saatava syystä tai toisesta sijoitettua Suomen rajojen sisäpuolelle. Sertifiointi on yksi hyvä kriteeri laitetilaa valittaessa. Storage IT:llä on oma laitetila Pohjois-Suomessa Kemijärvellä sekä kumppaneiden laitetiloja pääkaupunkiseudulla sekä Euroopassa. Tarvittaessa dataa on mahdollista palauttaa kokonaisuudessaan ja myös muualle, kuin takaisin pilveen. – Esimerkiksi DR -suunnitelmissa vaaditaan usein, että datan tulee olla palautettavissa, vaikka alkuperäinen palvelu ei olisi enää käytettävissä. Näin voidaan estää myös niin sanotun vendor lockin muodostuminen.

11


370 ASIANTUNTIJAA

Paikallinen palvelu, koko maan kattava tuki

12


Teknologia muuttaa tapaa, jolla työtä tehdään Tarjoamme koulutuksia, joiden avulla yrityksesi työntekijät pystyvät hyödyntämään paremmin modernien työkalujen luomia mahdollisuuksia ja huomioimaan tietoturvan jokapäiväisessä työssään.

Tietoturvakoulutus

Microsoft 365 -koulutus

Teams-koulutus

Käyttäjien perustaidot ja yrityksen tietoturvakäytännöt kuntoon

Tuottavuustyökalut tehokkaammin käyttöön

Parempaa yhteistyötä Teamsin avulla

Tietoturvakoulutuksessamme käydään läpi ja kirjataan ylös perusasiat, joiden avulla työntekijät pystyvät tunnistamaan uhat ja osaavat toimia turvallisesti eri tilanteissa. → Aloituspalaveri → Henkilöstön haastattelu → Tietoturva ohjeen luominen tai päivittäminen → Koulutustilaisuus → Päätösraportti

Microsoft 365 -koulutuksemme tarjoaa henkilöstöllesi paremman osaamisen Microsoft 365 -työkalujen hyödyntämiseen. → Avaimet tuottavaan tiimityöhön (Teams) → Yhteisten tiedostojen käyttö koneelta → Pienprojektien hallinta → Verkkolomakkeiden teko → Kaikki hyöty irti verkkokokouksista → Töiden tehostaminen työnkuluilla → Tiedostojen yhteiskäyttö → Kalenterien yhteiskäyttö → Valmennus asiakkaan omissa tiloissa

Teams-koulutuksemme tarjoaa henkilöstöllesi paremman osaamisen Microsoft 365 Teamsin hyödyntämiseen. Teams-koulutuksessa käsitellään seuraavia osa-alueita: → Tiimien luonti, kanavat ja ryhmät → Käyttöoikeuksien hallinta, ulkoiset käyttäjät → Muut yleisimmät työvälineet → Etä- ja kanavakokoukset, pikaviestintä → Tiedostot ja yhteiskäyttö

Kaikki koulutuksemme voidaan räätälöidä juuri tarpeisiinne sopivaksi. Kun haluat varata koulutukset tai kaipaat lisätietoa, ole meihin yhteydessä!

13


Mac ja iPhone, luotu toisilleen. Mac ja iPhone toimivat yhdessä, joten tiimisi pääsee ryhtymään työhön suosikkilaitteillaan. Macin ja iPhonen saumaton yhteistyö sekä monet yhteiset sisäänrakennetut ominaisuudet ja apit tehostavat tuottavuutta. Kopioi ja sijoita laitteesta toiseen. Skannaa asiakirja suoraan Maciisi. Ja vastaa puheluihin missä tahansa.

Appeja jotka tehostavat työtäsi. Macin avulla työntekijät voivat hyödyntää appeja, jotka tehostavat tuottavuutta ja auttavat tekemään yhteistyötä. Kaikki tuottavuuteen ja yhteistyöhön tarvittavat yritysapit toimivat sujuvasti Macilla – Microsoft 365:stä ja Google Workspacesta Zoomiin ja Dropboxiin. Applen M1-sirun ansiosta myös iPhone- ja iPad-apit toimivat Macilla.

14

Turvallisuus vakiona. Mac on suunniteltu pitämään henkilötiedot ja yritystiedot turvassa. Mac on maailman turvallisin henkilökohtainen tietokone, koska siinä tulee vakiona suojausominaisuudet, kuten laitteiston varmistama suojattu käynnistys, kokonaan reaaliajassa tapahtuva tietojen salaus, Touch ID ja Gatekeeper.


Työ ja vapaa-aika eivät ole erillisiä elämän osa-alueita. DG Nummelan Pia Marttila kertoi, kuinka hyvinvointia parannetaan omilla valinnoilla.

Keväisiä tuulia DG-päivillä Vantaalla IT-palveluiden kehitys on nopeaa ja mahdollisuudet hyödyntää uusia ratkaisuja ovat helpottuneet. Kun eri teknologioita valjastetaan toimivaksi kokonaisuudeksi, kasvaa tiiviin yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys. Kokoonnuimme tällä kertaa Vantaan Flamingoon yhdessä Data Groupilaisten ja kumppaneidemme kanssa oppimaan uutta ja suunnittelemaan tuoreita ratkaisuja suomalaisten yritysten arkeen. Paikalla oli noin 200 IT-ammattilaista ympäri Suomea.

Electrowavesin Kim Nyholm ja DG Databrosin Petri Koskinen keskustelivat esitystekniikasta.

Syksyn DG-päivillä tiedossa ovat juhlat, kun Data Group täyttää 30 vuotta.

Samsung esitteli yrityskäyttöön sopivia puhelinmalleja.

Microsoftin Jari Tuisku esitteli Teams Rooms -ratkaisun luomia mahdollisuuksia yrityksen viestinnälle.

Tarratulostimet ovat pieniä ja käteviä. Brotherin Mika Tyynelältä löytyy tulostin kaikenlaisiin tarpeisiin. DG Creativen Joel Sjöblom ja Christian Sundell kuuntelivat kiinnostuneina.

WithSecuren Mikko Suhonen kertoi tietoturvan nykytilanteesta.

Sami-Ville Jormanainen DG Sata IT:stä kertoi oman näkemyksensä, kuinka kokoushuoneen tekniikka tuotteistetaan.

15


DG INFONÄYTTÖ Kotimainen infonäyttöratkaisu soveltuu moneen erilaiseen käyttöön ja ympäristöön.

DATA G ROUP IN ASIAK ASLEHTI Julkaisija: Data Group Finland Oy, Ylistönmäentie 31, 40500 Jyväskylä. Päätoimittaja: Jarno Hämäläinen. Painosmäärä: 15 000 kpl. Painopaikka: PunaMusta Forssa. Ulkoasu ja taitto: MAK Media Oy.