Page 1

1 • 2012 Pohjoisen voiman puolesta Upouudet sähkötuotteet helpottavat valintoja

Oulun Energia kehittää

Älykkäät sähköverkot ovat iso mullistus Sähköyhtiöt varautuvat myrskyyn

hiilidioksidin talteenottoa


Energiansäästö on mukavaa puuhaa

Y

mpäristön suojelemisen ja energian säästämisen ei tarvitse olla ryppyotsaisen tylsää puuhaa, vaikka tärkeistä asioista onkin kysymys. Varsinkaan lasten ja nuorten kanssa touhutessa parhaita tuloksia ei saavuta sormia heristämällä tai vanhanaikaista valistusta harjoittamalla, vaan yhdessä tekemällä ja aidosti keskustelemalla. Ympäristöja energia-asioidenkin kimppuun voi käydä luovasti ja innostuneesti. Hyvä esimerkki iloisella mielellä tehdystä ympäristöhankkeesta oli Oulussa kouluille vastikään järjestetty Ekoteko-kilpailu. Siinä oli tarkoituksena ideoida, kuinka koulussa tai lähiympäristössä voitaisiin vaikkapa vähentää jätteiden määrää, edistää kierrätystä tai säästää energiaa. Toinen mielenkiintoinen juttu oli viime vuonna Oulussa järjestetty koulujen välinen säästökisa, jossa saavutettiinkin komeita tuloksia. Yhteensä mukana olleet neljäkymmentäviisi koulua säästivät vuoden aikana energian käyttötottumuksia muuttamalla 2 300 kuutiometriä vettä ja 511 000 kilowatti-

tuntia sähköä. Säästöjen rahallinen arvo oli 46 000 euroa. Hiilidioksidipäästöt vähenivät 130 tonnilla. Määrä vastaa seitsemää miljoonaa ajokilometriä bensakäyttöisellä autolla. Energiansäästökilpailun tavoitteena oli paitsi ihan oikeasti säästää myös opastaa oppilaita ja tietysti myös opettajia sekä koulujen muuta henkilökuntaa järkevään energian ja veden käyttöön. Oulun Energia oli yhtenä osapuolena järjestämässä molempia kilpailuja. Vastuullisen energiayhtiön tehtävä on auttaa ihmisiä välttämään turhaa sähkön ja lämmön kulutusta. Tämän vuoksi Oulun Energia on kaikkien Pohjoista voimaa -yhteistyöhön osallistuvien tapaan myös mielellään kertomassa energiaan ja ympäristöön liittyvistä asioista lapsille ja nuorille. Kannattaa muistaa, että melko pienilläkin muutoksilla pystyy vähentämään merkittävästi energiankulutustaan. Hyviä säästövinkkejä kaikille on muun muassa Pohjoista voimaa -verkkosivuilla osoitteessa www.pohjoistavoimaa.fi. Vielä tarkempia

Sulake

Pohjoisen voiman puolesta JULKAISIJA Oulun Sähkönmyynti Oy Kasarmintie 6, PL 116 90101 Oulu Puhelin: (08) 5584 3200 ISSN 1797-2078 PÄÄTOIMITTAJA Arto Sutinen arto.sutinen@oulunsahkonmyynti.fi toimitussihteeri Mari Laulumaa mari.laulumaa@oulunenergia.fi

2

TOIMITTAJAT Kari Arokylä, Hilkka Lahti, Päivi Mäkinen, Katariina Parhi VALOKUVAAJAT Kati Leinonen, Vesa Ranta TAITTO Darwin PAINOPAIKKA Erweko Oy

neuvoja kaipaava on tervetullut ottamaan yhteyttä omaan energiapalveluneuvojaamme, jonka yhteystiedot löytyvät samasta osoitteesta. ________________________ Aurinko on mahtava energianlähde ja viipyy nyt taivaalla päivä päivältä pitempään. Toivotan kaikille Sulakkeen lukijoille mukavaa kevättä!

Arto Sutinen

POHJOISTA VOIMAA -YHTIÖT: Oulun Sähkönmyynti Oy 0800 30 5000 www.pohjoistavoimaa.fi Oulun Energia 0800 30 5000 www.oulunenergia.fi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 08 5584 3300 www.oulunenergia.fi/sahkonsiirto Oulun Energia Urakointi Oy 08 5584 3300 www.oulunenergia.fi/urakointi Kemin Energia Oy 0800 30 5000 www.keminenergia.fi Tornion Energia Oy 0800 30 5000 www.tornionenergia.fi

Keminmaan Energia Oy (016) 458 8400 www.keminmaanenergia.fi Rantakairan Sähkö Oy 010 231 9920 www.rantakairansahko.fi Haukiputaan Sähköosuuskunta (08) 5612 610 www.hso.fi Tenergia Oy (016) 242 441 www.tenergia.fi Raahen Energia Oy 0800 30 5000 www.raahenenergia.fi Turveruukki Oy 044 551 5700 www.turveruukki.fi

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Sisällys

sähköverkot 10 Ilowatteja Maikkulassa 12 Oulun Sähkönmyynti 4 Älykkäät ovat iso mullistus energiakarusellista julkaisi uudet tuotteet Tohtori Antonio Caló tutkii älykkäiden sähköverkkojen ympäristömerkitystä ja teknologisia haasteita.

Energiakaruselli on mukava leikkiväline, mutta sen avulla voi myös oppia.

Asiakas voi nyt entistä helpommin valita sähkönsä tuotanto- ja hinnoittelutavan.

6 KOLUMNI

Suomalaisten väittelykulttuuria ei pilaa ujous tai konsensushakuisuus, vaan se, että ihmisiltä puuttuvat vasta-argumentit, sanoo Tuomas Enbuske.

7 OULUSSA OSATAAN KIERRÄTTÄÄ

Tuore opinnäytetyö kertoo, että oululaiset ovat tunnollisia kierrättäjiä ja suhtautuvat myönteisesti Laanilan ekovoimalaitokseen.

8 Sähköyhtiöt varautuvat myrskyyn

Yhteiskunta ei toimi ilman sähköä. Sähköyhtiöt pyrkivätkin monin eri tavoin parantamaan verkon toimintavarmuutta.

14 SÄHKÖN KULUTUS LASKI 3,8 PROSENTTIA

Loppuvuoden lämmin sää ja teollisuustuotannon hiipuminen pudottivat sähkön kulutusta vuonna 2011.

16 Kasvihuonekaasut talteen

Oulun Energia on mukana kehittämässä hiilidioksidin talteenottoa savukaasuista. Talteenotolla voidaan merkittävästi vähentää päästöjä.

18 TIETOTURVA TOHTORISMIEHEN HOIDOSSA

Hyvä tietoturva on olennaisen tärkeä asia energiayhtiöille. Oulun Energia -konsernissa siitä vastaa tuore tohtori Kari Nykänen.

19 MATIKKAA MUKAVASTI

Bagdad-näyttely Oulun Tietomaassa opettaa matematiikkaa pelien, ongelmien ratkaisun ja draaman avulla.

22 Pohjoista voimaa -etuasiakassivut 26 SÄHKÖENERGIAHINNASTO 27 RISTIKKO Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

3


Älykkäät sähköverkot ovat iso mullistus Ensin oli internet, nyt on näköpiirissä enernet. Teksti: Kari Arokylä Kuvat: Kati Leinonen Sähkön tuotanto ja jakelu saattavat tulevaisuudessa olla kovin toisenlaisia kuin nykyään – ainakin jos katsoo tarpeeksi monta vuotta eteenpäin. Älykkäitä sähköverkkoja tutkiva Antonio Caló näkee ehkäpä noin viidenkymmenen vuoden päässä jotain, joka on likimain yhtä mullistava kuin internet. Siellä odottaa enernet. ”Internet on muuttanut perusteellisesti ihmisten tapaa toimia ja monia toimialoja. Enernetillä on yhteisiä piirteitä internetin kanssa ja se voi johtaa samankaltaisiin muutoksiin nimenomaan energia-alalla”, hän kuvailee. Enernet muodostuisi, kun nyt vielä alkuvaiheessa olevien älykkäiden sähköverkkojen kehitys etenee tarpeeksi pitkälle. Mutta jo paljon aikaisemmin älykkäät verkot muokkaavat todennäköisesti energia-alaa syvällisesti. Antonio Caló on ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja fysiikan alalta väitellyt filosofian tohtori, joka työskentelee Oulun yliopiston alaisessa Thule-instituutissa. Hän sai viime vuonna Oulun Energian ympäristötililtä apurahan tutkimukseensa, joka käsittelee älykkäitä sähköverkkoja pohjoisella alueella ja ennen kaikkea niiden ympäristömerkitystä sekä teknologisia haasteita.

Hajautettu malli Älykkäät sähköverkot pitävät sisällään nykyiseen verrattuna hyvin erilaisen tuotanto- ja jakelumallin. ”Sähkön tuotanto on nyt keskittynyt suuriin yksiköihin. Älyverkoissa tuotanto hajautuu lukemattomiin pieniin yksiköihin. Jopa kuluttajat itse voivat tuottaa sähköä. Mahdollisen ylimääräisen sähkönsä he myyvät verkkoon”, selvittää Caló.

Hajautettu tuotanto johtaa uusiutuvan energian laajaan käyttöön, sillä kuluttajat tai muut pientuottajat tekevät sähkönsä lähinnä aurinkokennojen, pienten tuulivoimaloiden tai bioenergiaan perustuvien CHPvoimaloiden avulla. Sähköautot puolestaan olisivat yksi tapa varastoida sähköä. Caló korostaa kuitenkin, että keskitettyä sähkön tuotantoa suurine voimalaitoksineen toki tarvittaisiin myös jatkossa. Yksi osa älykästä sähköverkkoa on myös se, että hintatiedot pörssistä olisivat suoraan kuluttajien hyödynnettävissä ja ohjaamassa näiden energian käyttöä – ostoa tai myyntiä.

Monenlaista hyötyä Älykkäistä sähköverkoista ja hajautetusta tuotannosta olisi Antonio Calón mielestä monenlaista hyötyä. Ensinnäkin riskit olisivat pienemmät. Yhden johdon katkeaminen ei veisi sähköjä sadoiltatuhansilta talouksilta, kuten nyt saattaa tapahtua. Ja vian ilmaantuessa sen paikantaminen luultavasti sujuisi nopeammin. Myös ympäristön kannalta uusi sähkön tuotannon ja jakelun malli olisi edullinen. Uusiutuvien energialähteiden laaja käyttö tekisi sähköstä vihreämpää. Lisäksi tarve käyttää saastuttavia voimalaitoksia huippukysynnän aikaan pienenisi, sillä älykkäiden verkkojen ansiosta sähkön kysynnän hallinta on helpompaa. Älykkäiden sähköverkkojen kehittäminen ja ottaminen käyttöön vaati vielä tekniikan kehittämistä, mutta Antonio Calón mielestä suuremmat haasteet ovat muualla. ”Yhteiskunta on paljolti rakennettu nykyisen keskitetyn

Ympäristötilin apurahoilla tutkitaan älykästä sähköverkkoa Oulun Energian johtokunta myönsi Pohjoista voimaa -ympäristöraadin esityksestä ympäristötilin apurahoja yhteensä 67 000 euroa viidelle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle. Toista kertaa jaettavat apurahat suunnattiin kahteen laajaan tutkimuskokonaisuuteen, jotka käsittelevät älykkäitä sähköverkkoja: mahdollisuuksiin hyödyntää ja parantaa niiden avulla energiatehokkuutta.

4

Älykäs sähköverkko pohjoisessa Fysiikan tohtori, ympäristötekniikan diplomiinsinööri Antonio Calón jatkotutkimuksessa tutkitaan sähköverkon näkökulmasta miten kommunikointi sujuu, jos useita yksittäisiä hajautettuja energiantuottajia kiinnitettään verkkoon. Calón tutkimukseen liittyy kiinteästi Jean-Nicolas Louisin diplomityö älytalon energianhallintajärjestelmän integroinnista älykkääseen sähköverkkoon.

UBI-AMI versio 2: Laitekohtainen ajantasainen energiankulutustieto Tutkimuskokonaisuus käsittelee laitekohtaista ajantasaista energiankulutustietoa, jossa sensorit keräävät tietoa sähkönkulutuksesta, lämpötilasta ja valaistuksesta. Mittaustieto siirretään panOULU WSN -verkkoa pitkin palvelimelle, joka tarjoaa mittaustiedon jalostetussa muodossa käyttäjälle. UBI-AMI versio 2 toteutetaan Teemu Leppäsen väitöskirjatutkimuksessa sekä Pauli Närhen ja Jani Yliojan diplomitöissä.

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


"jopa kuluttajat itse voivat tuottaa sähköä. Mahdollisen ylimääräisen sähkönsä he myyvät verkkoon."

Antonio Caló tutkii älykkäitä sähköverkkoja Oulun yliopistossa.

tuotantomallin vaatimusten mukaiseksi. Rakenteiden ja ajattelutavan muuttaminen vie aikaa. Tulevaisuuden älyverkot vaativat, että esimerkiksi taloista on ryhdyttävä tekemään ihan erilaisia kuin nykyään”, hän huomauttaa.

Lisää aktiivisuutta Älykkäät verkot tarjoavat kuluttajille mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen vaatii myös jonkin verran aktiivisuutta ja käyttäjän osallistumista. Caló painottaa kuitenkin, että liikaa vaivaa tämä ei saa ihmisille aiheuttaa, eikä kuluttajilla toisaalta ole välttämättä riittävää osaamista. Onkin esimerkiksi kehitettävä teknisiä ratkaisuja ja palveluja, jotka auttavat kuluttajia tai miksei suoraan rakennuksia pitämään yhteyttä älyverkkoon. Myös sähköyhtiöiden rooli ja tehtävät muuttuisivat. Niistä tulisi nykyistä paljon enemmän asiantuntemuksen ja palvelujen myyjiä. ”Kuluttajat tarvitsevat apua ja tukea toimiessaan älykkäiden verkkojen kanssa ja saadakseen niistä kaiken hyödyn irti. Tämä avaa sähköyhtiöille uusia mahdollisuuksia”, korostaa Antonio Caló.

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

5


Kolumni

Tuomas Enbuske

Ei se ole noin yksinkertaista

"L

uomua ei ole pystytty todistamaan tavallista ruokaa terveellisemmäksi.” -Ei se ole noin yksinkertaista! “Köyhinkin suomalainen on rikastunut 80-lukuun verrattuna” -Nyt kyllä yksinkertaistat! “Kapitalismi on vähentänyt kolmannen maailman köyhyyttä paljon enemmän kuin kehitysapu.” –Niin, mutta todellisuus on paljon monimutkaisempaa. “Naisten vähäinen johtajuus johtuu siitä, että naiset hakevat pomopaikkoja miehiä vähemmän.” -Mutta eihän se ole niin... Sanapari “suomalainen väittelykulttuuri” on käsitteellinen ristiriita, kuten ruman kaunis tai Speden parhaat. Antiikin kreikkalaiset kutsuivat sellaista oksymorooniksi. Huonoa väittelykulttuuria perustellaan ujoudella ja konsensushakuisuudella. Oikea syy on kuitenkin julmempi: ihmisiltä puuttuvat vastaargumentit. Väittelynhän pitäisi mennä näin. Sinulla on väite, jonka perustelet jollain faktalla, tutkimuksella tai muuten empiirisellä tiedolla. Tässä vaiheessa esiin astuu vastaväittäjän vastuu. Väite täytyy kumota, näiden samojen faktojen perusteella. Tai sitten täytyy kyseenalaistaa faktojen todenperäisyys perustelemalla miksi tutkimusta ei ole tehty oikein. Tähän ei riitä esimerkiksi se, mitä 70-luvulla sanottiin, kun ei tykätty tutkimuksen tuloksesta. Silloin omien ennakkoluulojen kanssa ristiriidassa olevia faktoja haukuttiin “porvarillisiksi tutkimustuloksiksi”. Mutta meillä väitellään harvoin itse asiasta. Lähes poikkeuksetta älykkö vetäisee vaikean argumentin kuultuaan esiin yksinkertaisuuskortin. Hän sanoo, ettei asia lainkaan ole niin

6

yksinkertainen. Aloin pohtia milloin itse käytän tuota argumenttia. Vastaus on karu. Sitä käytetään vain silloin, kun ei ole mitään sanottavaa. Testatkaapa tätä vaikka illallisseurueessa, jos siellä aletaan väitellä jostain vähän vakavammasta. Jos jollakin ei ole mitään sanottavaa, hän vetoaa asian monimutkaisuuteen. Monimutkaisuuteen vetoaminen on ovela kortti. Silloin vaikuttaa siltä, että puhuja ei ole mustavalkoinen juntti, vaan näkee asian kaikki puolet. Ja ennen kaikkea silloin puhuja ei ole populisti. Kaikki fiksut välttelevät populismia. Tässä on kuitenkin pikku harha. Populismi on nimittäin täysin eri asia. Populismissa asioita nimenomaan ei perustella. Timo Soinin “Missä EU, siellä ongelma”, ei ole mitenkään hyvä väite. Se on kyllä yksinkertaistus, mutta näpäkkyydestään huolimatta sitä ei perustella millään tavalla. Tietenkään maailma ei ole yksinkertainen. Ihmisen suurimpia harhoja on syyn ja seurauksen harha. Meille on evoluutiossa ollut hyötyä siitä harhaluulosta, että kaikkeen on syy. Ihan fiksutkin ihmiset analysoivat esimerkiksi presidentinvaalien tuloksia, ihan kuin kaikkeen olisi olemassa mitattavissa oleva syy. Hävisikö Pekka Haavisto vaalit siksi, että hän oli homo vai vihreä? Vaikka vaaliasiantuntijoilla tuntui olevan tähän selkeät vastaukset, emme tule tätä koskaan tietämään. Emme nimittäin koskaan pääse äänestäjien pään sisälle mittaamaan, miten he oikeasti tekivät äänestyspäätöksensä. Ja gallup-vastauksiin ei tällaisessa voi luottaa, sillä ihmisillä on taipumus kaunistella motiivejaan. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Oulussa osataan

kierrättää Oululaiset ovat varsin hyviä kierrättäjiä ja heidän mielikuvansa tulevaa Laanilan ekovoimalaitosta kohtaan ovat positiivisia. Kuluttajat ovat kiinnostuneita ympäristöstään, jätteiden lajittelusta ja he odottavat ekovoimalaitoksen myötä tulevia uusia ohjeistuksia. Tulokset selviävät Oulun seudun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Piia Juntusen opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin oululaisten kuluttajien kierrätysaktiivisuutta ja mielikuvia Laanilan ekovoimalaitoksesta. Mielikuvakysymysten perusteella ekovoimalaitosta pidetään ympäristölle hyödyllisenä kaatopaikkasijoituksen vähentyessä ja siitä koetaan olevan hyötyä koko Pohjois-Suomelle. Vastaajat eivät myöskään usko ekovoimalaitoksen haisevan tai aiheuttavan päästöjä normaalia voimalaitosta enempää.

Tehokas kierrätyspiste innostaa lajittelemaan Jopa 89 prosenttia tutkimukseen osallistuneista oululaisista kertoo lajittelevansa jätteensä useimmiten tai aina. Ainoastaan kaksi prosenttia ei lajittele koskaan. Kierrätysinnokkuuteen vaikuttaa suoraan jäteastioiden määrä keittiössä. Kun kotona on vähintään neljä jäteastiaa, jätteet lajitellaan lähes aina. Oululaiset lajittelevat sanomalehdet ja paperin (99 %), vaarallisen jätteen (98 %) sekä pahvin ja kartongin (94 %) aina tai useimmiten. Lasin ja metallin lajittelee aina tai useimmiten 87 prosenttia vastaajista. Muovin ja biojätteen lajittelu jää muista hieman jälkeen – vajaa 60 prosenttia vastaajista lajittelee ne aina tai useimmiten. Kuluttajat kokevat vaarallisen jätteen lajittelun ympäristölle hyödyllisenä. Vaarallisen jätteen lajittelun tärkeys korostuu myös ekovoimalaitoksen aloitettua toimintansa. Poltettavan jätteen puhtaus kun vaikuttaa suoraan ekovoimalaitoksen päästöihin. Oulun Jätehuollon palvelupäällikkö Ilona Suppasen mukaan Oulussa tuleekin miettiä ratkaisuja vaarallisten jätteiden keräyspisteiden Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

Kysy kierrätyksestä

Oiva Roinalta Kierrätyksen asiantuntija Oiva Roina ottaa selvää ja vastailee mielellään lajitteluun ja ekovoimalaitokseen liittyviin kysymyksiin Facebookissa. Myös ekovoimalaitoksen nettisivuilla www.oulunenergia.fi/ekovoimalaitos on paljon hyödyllistä tietoa muun muassa voimalaitoksen toiminnasta, tekniikasta ja aikatauluista. Keväällä ilmestyvä Oulun Jätehuollon jäteopas kannattaa myös lukaista tarkkaan!

lisäämiseksi. Erityisesti kerrostaloasujat pitävät keräyspisteiden määrää riittämättömänä. Kerrostaloissa on totuttu lajittelun helppouteen, kun kaikki lajitteluastiat ovat taloyhtiön jätekatoksessa ja vaarallisen jätteen vieminen muualle koetaan työläänä. ”Kuluttajat ovat silti ilahduttavan valmiita kuljettamaan vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin”, toteaa tutkimuksen tekijä Piia Juntunen.

Pelko lajittelun loppumisesta vähäinen Suurin osa vastaajista uskoo lajittelun pysyvän ennallaan ekovoimalaitoksen aloitettua toimintansa. Pelko lajittelun loppumisesta on vastausten mukaan siis vähäinen. Käytännössä lajittelu tulee tehostumaan entisestään, kun polttokelpoisen jätteen joukosta pitää saada entistä tarkemmin kaikki palamaton ja vaarallinen aines pois. Suurimmat ja käytännössä ainoat ekovoimalaitoksen tuomat muutokset lajitteluun ovat sekajätteen nimen muuttuminen polttokelpoiseksi jätteeksi sekä muovin erilliskeräyksen päättyminen ekopisteillä 31.8.2012. Syyskuusta alkaen muovi lajitellaan polttokelpoisen jätteen joukkoon. Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2011 lähettämällä reilulle tuhannelle oululaiselle sähköpostikysely. Vastauksia saatiin yhteensä 325. Vastaajista 52 prosenttia asui omakotitalossa, 33 prosenttia kerrostalossa ja loput rivi- tai luhtitalossa. Erityisesti omakotitaloasujat ovat kiinnostuneita jätteiden lajittelusta, koska heiltä saatiin 52 prosenttia vastauksista, vaikka otannassa omakotitaloasujien osuus oli 1/3.

Oululaiset lajittelevat

99 % Paperi 98 %

vaarallinen jäte

94 % pahvi ja kartonki 87 % Lasi ja metalli 60 % muovi- ja biojäte 7


Sähköyhtiöt varautuvat myrskyyn Sähköyhtiöt eivät Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n toimitusjohtajan Antti Timosen mukaan odottele kädet pystyssä tulevia myrskyjä. Sähköverkon toimintavarmuutta voidaan parantaa monin keinoin. Teksti: Päivi Mäkinen Kuvitus: Darwin

I

lman sähköä ei yhteiskunta toimi kunnolla. Sen ovat opettaneet Asta ja Veera-myrskyt ja viimeistään tapanin- ja Hannun päivän myrskyt viime vuonna. Kaupunkien ja taajamien sähkö kulkee tuulilta turvassa maakaapeleissa, mutta maaseudulla sähköverkko on rakennettu pääasiassa ilmajohtoina. Suurimmat ongelmat myrsky aiheuttaakin maaseudulla. ”Valtiovalta tuki maaseudun sähköistämistä 1980-luvun lopulle saakka, ja sähköistämisen maksoivat asiakkaat, valtio ja sähköyhtiöt. Toimitusvarmuus ei ollut päällimmäisenä ajatuksissa, kun sähköjohdot vedettiin metsien halki suoraan vesivoimalaitoksesta kulutuskohteeseen”, sanoo Antti Timonen. Ilmajohtojen käyttöaika on lähes 50 vuotta, joten niitä kulkee keskellä Suomen metsiä vielä satoja tuhansia kilometrejä. ”Jotta sähkön siirtohinnat pysyisivät kohtuullisina, kestänee vielä ainakin parikymmentä vuotta ennen kuin energiayhtiöt saavat johdot siirrettyä teiden varsille”, sanoo Timonen. Jotain voidaan tehdä pikaisestikin. Toimitusvarmuutta voi parantaa esimerkiksi lisäämällä verkon automaatiota. ”Jos sähkölinjalle on kaatunut puita, lähtö- tai linjakatkaisijat erottavat verkon vaurioituneen osan pois käytöstä eikä tiheimmin asuttu taajama koe sähkökatkoa lainkaan. Vikaherkille alueille on lisätty ja lisätään yhä kauko-ohjattavia erottimia, jotka nopeuttavat vianselvitystä huomattavasti.” Johtoalueiden reunoilta voidaan poistaa puustoa ja luiskata ojat ilmajohtojen alta, jotta vikapartioiden työskentely maastossa helpottuu. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on aloittanut yhteistyön metsäsektorin kanssa, jotta sähkölinjojen poikittaisojat saadaan luiskattua. Sähkölinjat kulkevat pääosin yksityismaalla, eivätkä verkonhaltija ja metsänhoitoyhdistys voi raivata omin luvin kuin välittömästi sähkönjakelun varmuutta uhkaavat yksittäiset puut.

Automaatiota muuntajiin Myös muuntamoautomaatiota voidaan lisätä. Esimerkiksi Kiimingin vanhemman sähköaseman suojareleistyksen uusimisen valmistuttua käyttökeskukseen saadaan oikosulkuvikojen paikannustoiminto. Kuivasjärven sähköasemalle Ouluun saadaan tänä vuonna toinen päämuuntaja, joka varmistaa korvattavuutta vikatilanteissa ja sähköjen katkottomuutta huoltotöissä. Oulujokivarressa verkostoa on saneerattu 8

ja muutettu samalla ilmajohdot maakaapeleiksi. Verkostoa uusittaessa tehdäänkin kaikki voitava jakeluvarmuuden parantamiseksi. Maakaapeli ei kuitenkaan ole kaiken kattava ratkaisu, koska maakaapelivian selvittäminen on aina hitaampaa kuin ilmajohtoverkon. Rengasyhteyksien avulla vikaantunut maakaapeli voidaan irroittaa verkosta ja korjata ilman, että asiakkailta katkeavat sähköt. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on aloittanut yhteistyön metsäsektorin kanssa, jotta vierimetsän raivausta tarvitsevia alueita päästään selvittämään helikopterilla. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on luotu varallaolojärjestelmä metsäkoneiden saamiseksi raivaustöihin tarvittaessa. Myös etäluenta parantaa mahdollisuuksia saada tietoa vioista ja siten auttaa ohjaamaan resursseja tehokkaammin.

Varomattomuus katkaisee maakaapelin Raahen Energian sähköverkosta yli 90 prosenttia on maan alla. ”Olemme pieni yhtiö ja toimimme Raahen kantakaupungin alueella”, kertoo Raahen Energia Oy:n toimitusjohtaja Heikki Jäälinoja. Jäälinojan mukaan myrskyuutisia kuullessa ja katsellessa omaan sähköverkkoon on saanut olla tyytyväinen. Hän kertookin voineensa vain kuvitella, kuinka vaikea tilanne on voinut olla muualla. Sähkökatkoja Raahen Energian alueella on todella vähän, ja nekin johtuvat yleensä ulkopuolisen varomattomuudesta, kun maakaapeli katkeaa kaivutöiden yhteydessä. Avojohtoja tullaan tulevaisuudessa vaihtamaan maakaapeleiksi, mutta avojohtoja tulee vielä jäämäänkin esimerkiksi saariin. Avojohtoja sähköyhtiö hoitaa sähkölain velvoittamalla tavalla ja pitää avolinjat kunnossa.

Tuuliin ja tulviin varaudutaan Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Koskinen kertoo myrskyuutisten herättäneen sähköyhtiön päivittämään varautumissuunnitelmansa. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Ilmajohtoverkon sijoittaminen teiden varsille on yksi tehokkaimmista tavoista välttää myrskyvauriot ja lyhentää katkosaikoja.

Pohjoista voimaa -yhtiöiden maakaapelointiasteet

Verkkoyhtiö Pienjänniteverkko Keskijänniteverkko

”Tänä keväänä ilmajohtoverkko käydään Haukiputaan Sähköosuuskunta läpi maastossa, tarkastetaan yksityiskohtaisesti Kemin Energia Oy alueet, jotka ovat alttiita myrskyvahingoille Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ja kartoitetaan, mitä niille voi tehdä”, kertoo Raahen Energia Oy Koskinen. Yhtiö on myös selvittänyt, löytyykö alueelta metsäkoneurakoitsijoita ja metsureita, Tenergia Oy Tornion Energia Oy joita voi soittaa töihin tarvittaessa. Tornion Energia toimittaa sähköä Tornion keskustaan ja sen lähiympäristöön. Sähköverkosta noin 60 prosenttia on maakaapelina. ”Ilmajohtoverkon sijoittaminen teiden varsille on yksi tehokkaimmista tavoista välttää Ilmajohtoa on noin 320 kilometriä, josta myrsmyrskyvauriot ja lyhentää katkosaikoja.” kylle herkällä metsäisellä alueella noin sata Myrsky ei ole aiheuttanut suuria sähkökatkilometriä. Maakaapelia lisätään sitä mukaa, koja 10–15 vuoteen. kun kaava-alueiden rakentaminen etenee ja ”Pohjoisessa puuston pituus on sellainen, tarpeen mukaan muualla haja-asutusalueella: että myrsky ei herkästi saa aikaan vaurioita. Pitää ilmajohtojen vaihtaminen ”kaiken varalta” silti koputtaa puuta: jos samanlainen myrsky maakaapeleiksi olisi turhan kallista. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

45 % 75 % 84,5 % 93 % 16 % 67 %

14,5 % 66 % 63,5 % 95 % 1% 38 %

virtaus iskee kuin etelässä, voi tilanne olla toinen.” Jokivarressa tulva voi olla Koskisen arvion mukaan jopa suurempi varautumisen kohde. Tulva aiheutti sähkökatkoja ja vaurioita viimeksi 1990-luvun alussa, kun jääpato nosti Tornionjoen vedenpinnan niin korkealle, että vesi pääsi muuntamoihin sisälle. Tuolloin kaduilla oli 20–30 senttiä vettä. 9


Maikkulanraitin koulun

energiakarusellista ilowatteja Teksti: Hilkka Lahti Kuvat: Kati Leinonen

10

Karuselli pyörii hurjaa vauhtia Maikkulanraitin koulun kuudesluokkalaisten antaessa sille kyytiä. Energiakaruselli tuottaa pyöriessään kilowatteja, mutta niitäkin enemmän se tuottaa ilowatteja.

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Oppilaat purkavat oppitunnilla istumisesta kertynyttä energiaa välitunnin aikana ja karuselli muuttaa sen sähköksi.

P

ojat lapioivat urakalla energiakarusellia esiin lumihangesta. Energiaa kuluu, mutta kohta karuselli taas pyörii ja tuottaa energiaa. ”Oppilaat valittivat, ettei välitunnilla ole mitään tekemistä. Siitä se ajatus lähti”, idean isä, luokanopettaja Heikki Vesala naurahtaa. Energiakaruselli suunniteltiin alun perin Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran valtakunnalliseen ympäristökilpailuun. Kilpailusta saatiin myös projektin toteuttamiseen tarvittavat varat. Välituntitekemisen lisäksi hanketta on voitu käyttää fysiikan ja kemian tunnilla selventämään energia-käsitettä ala-asteikäisille. Oppilaat purkavat oppitunnilla istumisesta kertynyttä energiaa välitunnin aikana ja karuselli muuttaa sen sähköksi. Tavoitteena on saada välitunnilla tuotettu energia varastoitua akkuihin, josta sitä voi oikeasti käyttää vaikka kännykän akun lataamiseen.

Heikki Vesala uskoo, että eräänä päivänä energiakarusellin tuottama energia saadaan varastoiduksi akkuun.

Yhteistyötä ja avunantoa Energiaa tuottavaa laitetta olivat ideoimassa koulun silloiset viidennen ja kuudennen luokan oppilaat, mutta hankkeen vaativuuden takia Vesala etsi siihen myös yhteistyökumppaneita ja löysi Oulun ammattikorkeakoululta hyvinvointiteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus HYTKE:n ja Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen. ”Hanke on ollut erinomainen esimerkki myös eri kouluasteiden välisestä yhteistyöstä”, hän kehuu. Karusellin toteuttamisessa tärkeää on ollut kierrättäminen ja rakennusmateriaalit ovatkin pääosin kierrätettyä. Energiakarusellia on rakennettu yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulusta hyvinvointiteknologian opiskelijoiden kanssa. Energiakarusellia on rakennettu projektityön kursseilla ja projekteja ja tekijöitä on ollut jo useita. Ensimmäiset projektityöt koskivat karusellin turvallisuutta, laitteen suunnittelua ja rakenteiden toteutusta. Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat tekivät käytännön työn rakentamalla karusellin metallirakenteet ja pystyttämällä karusellin.

Välitunnin aikana energiakarusellissa puretaan ja tehdään energiaa.

Laakeririkko pysäytti Viime syksynä energiakarusellin liike pysähtyi laakereiden rikkouduttua. Vesalan mielen täytti jo epätoivo, sillä koululla ei ollut resursseja karusellin korjaamiseen. Samaan aikaan hyvinvointiteknologian opiskelijat Hanna-Mari Nieminen ja Marika Vänttilä ja Leena Kuukasjärvi aloittivat omat projektiopintonsa ja valitsivat kohteekseen energiakarusellin. Projekti oli loppua alkuunsa, mutta onneksi Vesala oli keksinyt kysyä apua Oulun Energian energiapalveluneuvojalta Jarmo Meriläiseltä. Hän innostui ideasta niin, että hankki karuselliin tarvittavat osat. Koska insinööriopiskelijoilla ei ole käytössään nostureita tai muita työkaluja, karusellin korjauksessa käännyttiin aikuiskoulutuskeskuksen puoleen. ”Marssimme aikuiskoulutuskeskukseen ja kysyimme, voitteko auttaa meitä. Apua löytyi”, Kuukasjärvi kiittää. Samassa yhteydessä karuselliin jo aiemmin vedetty kaapeli kytkettiin koululle energian talteenottoa varten. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

”Varsinkin tyttöoppilaille insinöörityö tuli tutuksi, sillä heitä oli useita korjaamisen aikana kuopan reunalla ihmettelemässä”, Nieminen ja Vänttilä toteavat.

Valoja ja summeri Projektissaan opiskelijat asensivat karusellin nuppiin led-valot, jotka ilmaisevat väreillä, millaista vauhtia karuselli pyörii. Tällä hetkellä teon alla on ohjelmisto, jolla valaistusta säädetään. Karuselliin on asennettu komponentit valmiiksi myös summerille, joka ilmoittaa karusellin vuoronvaihdon, jottei leikkiminen mene nahisteluksi. Toiveissa on myös, että karusellista kouluun vedetty kaapeli saataisiin yhdistettyä akkuun energian talteenottoa varten. ”Valitsimme energiakarusellin projektityömme aiheeksi, koska siinä on mahdollisuus tehdä monenlaisia töitä”, projektiryhmä sanoo. ”Karuselli on jo itsessään mukava leikkiväline, mutta sen avulla voi myös oppia, niin me projektiin osallistuvat kuin koululaisetkin.” 11


Entistä parempi sähkösopimus Uudistukset selkeyttivät tarjontaa ja muuttivat hintoja kilpailukykyisemmiksi. Teksti: Katariina Parhi Kuvat: Darwin, Kati Leinonen

Oulun Sähkönmyynti on uudistanut sähkösopimuksen entistä asiakaslähtöisemmäksi. Uusi sopimus antaa niin yksityis- kuin yritysasiakkaankin valita, miten sähkö on tuotettu ja miten asiakas haluaa sopimuksen hinnoiteltavan. Uudistuksen taustalla on asiakaspalaute, jota kuuntelemalla Oulun Sähkönmyynti kehittää palveluitaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Saadusta palautteesta erottuu kaksi tekijää: asiakkaat pitävät nykypäivänä tärkeänä, miten ympäristöystävällisesti sähkö on tuotettu. Oulun Sähkönmyynti haluaa vastata kuluttajien ympäristötietoisiin tarpeisiin ja on kehittänyt erilaisia uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä tuotteita. Samalla myös sähköenergian hinta on asiakkaille erittäin tärkeä tekijä. Oulun Sähkönmyynti tarjoaa sähköenergiaa aina mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan. Asiakas voi valita itselleen sopivimman sopimuksen keston, jonka perusteella sähköenergian hinta ja sopimuskauden pituus määräytyvät.

Valitse ensin tuote, sitten sopimuksen kesto Pohjoista voimaa -sähkösopimuksen rakentaminen alkaa sähkötuotteen valinnalla. Omaan sopimukseen voi valita yhden kolmesta sähkötuotteesta: Varmavirran, Vihreävirran tai Tuulivirran, joilla kaikilla on korkea kotimaisuusaste. Suurin osa sähköenergiasta ostetaan Oulun Energialta, joka tuottaa sertifioidusti sähkönsä kotimaisista raaka-aineista. Näin tuetaan suomalaista hyvinvointia. 12

Näin teet Pohjoista voimaa -sähkösopimuksen

1

Valitse tuote ja tuotantotapa

2

Valitse SOPIMUKSEN KESTO ja hinnoittelutapa Spot

Jatkuva

• voimassa toistaiseksi • hinta seuraa pörssihinnan laskuja ja nousuja, vaihtuu kuukausittain

• voimassa toistaiseksi • tasaa suuria hintavaihteluja

Kvartaali

Määräaikainen

• voimassa toistaiseksi • lähellä markkinahintaa • hinta tarkistetaan kolmen kuukauden välein

• 12 kk tai 24 kk sopimuskausi • hinta pysyy vakiona koko sopimuskauden ajan

Sopimuksiin on tarjolla myös erilaisia lisäturvapalveluja, joilla voi suojautua sähkön hinnan vaihteluilta. Myös keskittäminen palkitaan: kun ostaa sähkönsä Oulun Sähkönmyynnistä vakituisen asuntonsa lisäksi muihin kohteisiin kuten kesäasuntoonsa, puolitetaan kaikkien muiden kohteiden perusmaksut. Näin säästää kymmeniä euroja vuodessa. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Varmavirta on edullisin vaihtoehto, joka tuotetaan 42-prosenttisesti uusiutuvista luonnonvaroista. Vihreävirta on puulla ja vedellä tehty, sataprosenttisesti uusiutuva ja hiilidioksidineutraali vaihtoehto. Tuulivirran ero Vihreävirtaan on se, että sähköenergia on tuotettu tuulella. Seuraavaksi valitaan sopimuksen kesto. Asiakkaille hyvin tärkeä hintojen kilpailukykyisyys on turvattu neljällä eri vaihtoehdolla. Valittu sopimuksen kesto vaikuttaa sähköenergian hintaan.

Lisäksi monipuolisia asiakasetuja Vastuullisesti tuotetun energian ja kilpailukykyisen hinnan lisäksi asiakkaalla on uudistetuista sähkösopimuksista muutakin hyötyä. Ainutlaatuisia etuja, alennuksia ja mukavia yllätyksiä sisältävä etuasiakkuus on entiseen tapaan tarjolla Oulun Sähkönmyynnin asiakkaille. Esimerkiksi helmikuun alusta etuasiakkaille myönnettiin viiden prosentin alennus sähköenergian hinnasta jatkuvissa Varmavirta-, Vihreävirta- ja Tuulivirta-sopimuksissa. Omien energia-asioiden hallinnointi onnistuu vuorokauden ympäri Energiatilillä internetissä, mutta edelleen on tarjolla asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua paikan päällä ja puhelimitse. Erityisesti maksuton energianeuvonta on suosittu.

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

Vihreävirta ja Tuulivirta kartuttavat jatkossakin ympäristötiliä, jolta on tähän mennessä jaettu tutkimusapurahoja 110 000 euroa. Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailta kertyneen osuuden maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Myös Finnair Plus -pisteitä voi entiseen tapaan käyttää sopimuksen lisäturvan ostamiseen tai vaikkapa Varmavirran vaihtamiseen Vihreävirraksi.

Sähkötarjous tai -sopimus kätevästi netistä Pohjoistavoimaa.fi -sivustolla tuoteuudistus näkyy raikkaana etusivu-uudistuksena sekä uusittuna sopimustyökaluna. Sähkösopimuksen tekeminen tai tarjouksen laskeminen onnistuu näppärästi uudella työkalulla. Kokeile vaikka!

AinaVirta historiaan Tuoteuudistus ei vaikuta voimassa oleviin sähkösopimuksiin muuten kuin nimien osalta. Toistaiseksi voimassa olevat AinaVirta -sähkösopimukset on nimetty Varmavirran Jatkuva -sopimuksiksi. Spotvirta ja Kvartaalivirta löytyvät laskulta Varmavirta Spot tai Varmavirta Kvartaali -nimillä. Hinnat ja sopimusehdot pysyvät ennallaan – vain tuotenimi muuttuu.

Tuoteuudistus saanut kiitosta asiakkailta Oulun Sähkönmyynnin uudet Pohjoista voimaa -sähkötuotteet ovat olleet nyt markkinoilla reilun kuukauden. Yhtiön toimitusjohtaja Arto Sutinen katselee tyytyväisenä tuotArto Sutinen teiden asiakkailta saamaa palautetta, joka on pääosin hyvin myönteistä. ”Halusimme uudistaa tuotevalikoimamme niin, että asiakkaiden on mahdollisimman helppo tehdä päätöksensä ja että tuotteidemme keskeiset ominaisuudet käyvät helposti ilmi”, kertoo toimitusjohtaja Sutinen. Palaute kertoo Sutisen mukaan, että tässä on onnistuttu varsin hyvin. ”Olemme jo saaneet kiitosta tuotteiden läpinäkyvyydestä ja helposta vertailtavuudesta”, hän mainitsee. Kiitosta on tullut myös asiantuntevasta asiakaspalvelusta, joka tarvittaessa pystyy selventämään sähkötuotteiden

13


Sähkön ja kaukolämmön vuosi 2011 ominaisuuksia ja auttamaan oikean tuotteen valinnassa. Sähkö on kaiken kaikkiaan melko monimutkainen tuote, eikä sen ostaminen ole välttämättä ihan yksinkertaista puuhaa. Toimitusjohtaja Sutisen mielestä asiakkaita ei pitäisikään vaivata tarpeettomilla yksityiskohdilla eikä tehdä ostamisesta liian vaikeaa. Hyvää palvelua on paketoida tuotteet niin, että asiakkaat mahdollisimman helposti löytävät itselleen sopivimmat tuotteet. ”Emme halua sekoittaa asiakkaiden ajatuksia, vaan päinvastoin tehdä sähkön ostamisesta yksinkertaista”, hän toteaa.

Kaksi keskeistä ominaisuutta Arto Sutisen mukaan ne kaksi keskeistä ominaisuutta, joiden perusteella asiakkaat valintansa tekevät, ovat sähkön hinta ja tuotantotapa. ”Periaatteemme on, että asiakas tekee arvovalinnan – kuinka vihreää sähköä hän haluaa käyttää. Sitten asiakas päättää, kuinka paljon ja nopeasti hän haluaa sähkön markkinahinnan vaihtelun heijastuvan oman sähkönsä hintaan. Näiden kahden valinnan perusteella voimme tarjota asiakkaalle oikean tuotteen”, kiteyttää Sutinen. Toimitusjohtaja Sutinen uskoo, että suuntaus käy jatkuvasti kohti vihreämpiä tuotteita. Hän haluaa myös korostaa, että Oulun Sähkönmyynnin tuotteet perustuvat suurelta osin lähienergiaan. Ne tuotetaan Oulun seudulta ja Oulua ympäröivästä maakunnasta hankituista raaka-aineista. Samalla tavalla sähkön valmistuksesta ja myynnistä syntyvät rahavirrat jäävät hyödyttämään oman alueen taloutta.

14

Sähkön kulutus laski prosenttia

3,8 V

uosi 2011 oli kaksijakoinen sähkön kulutuksen suhteen. Alkuvuonna kulutus kasvoi kylmän talven ja teollisuuden hyvien suhdannenäkymien johdosta. Lämmin loppuvuosi ja teollisuustuotannon hiipuminen käänsivät kuitenkin koko vuoden kulutuksen miinukselle 3,8 prosenttia. Teollisuuden sähkön tarve laski 2 prosenttia. Suurin osa laskusta tuli metsäteollisuudesta, jonka sähkön tarve väheni 4 prosenttia. Suurempi pudotus koettiin asumisessa ja maataloudessa sekä

palveluissa ja rakentamisessa, joissa sähköä kului 5,4 prosenttia viime vuotta vähemmän. Suomi käytti sähköä viime vuonna 84,4 miljardia kilowattituntia. Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutushuippuennätys, 14 998 megawattia, saavutettiin 18.2.2011 klo 9–10, jolloin kotimainen sähkön-

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


tuotantokapasiteetti oli lähes kokonaan käytössä muutamaa voimalaitoshäiriötä lukuun ottamatta. Oma tuotanto kattoi kulutuksesta 83,6 prosenttia ja nettotuonti loput. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kattoi kulutuksesta 31 prosenttia, ydinvoima 26, vesivoima lähes 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima runsaat 11 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,6 prosenttia. Sähkön nettotuonti (13,9 TWh) kasvoi 32 prosenttia. Kasvua selittävät Ruotsin ydinvoimaloiden käyntiasteiden nousu sekä ennen kaikkea keväästä alkanut Norjan ja Ruotsin vesitilanteen parantuminen. Pohjoismaisissa varastoaltaissa on vuoden 2012 alussa vettä noin 75 prosenttia täydestä, 8 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän. Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 64-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 33 prosenttia sähköntuotannosta. Päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta olivat viime vuonna 26 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähkön markkinahinnat olivat vielä alkuvuodesta 2011 hyvin korkealla, mutta loppuvuotta kohti hinta laski, kun vesitilanne parani ja päästöoikeuksien hinnat halpenivat. Keskimäärin markkinasähkön hinta oli Suomessa viime vuonna 4,9 snt/kWh, 13 prosenttia alempi kuin vuonna 2010. Kesällä ja alkusyksyllä riittämätön siirtokapasiteetti haittasi edullisemman vesisähkön tuontia muista Pohjoismaista, jolloin Suomen tukkuhinta oli huomattavasti korkeampi kuin Ruotsin ja Norjan. Siirtokapasiteetti kasvoi noin 40 prosentilla, kun Fenno Skan 2 -sähköyhteys Ruotsin ja Suomen välillä otettiin käyttöön joulukuussa. Viime vuoden alussa tuli voimaan tuntuvat energiaverojen korotukset. Yhtenä niistä sähköveron korotus, joka maksetaan siirtomaksun yhteydessä. Kotitalouskäyttäjän sähkölaskun loppusumma kasvoi keskimäärin 2,9 prosenttia ja sähkölämmittäjällä 2,2 prosenttia vuoden aikana. Kotitalouskäyttäjän sähkön veroton kokonaishinta (myynti + siirto + verot) oli vuoden 2012 alussa 15,46 snt/kWh ja sähkölämmittäjän 12,75 snt/kWh.

kWh (kilowattitunti) = 1 000 Wh (wattituntia) MWh (megawattitunti) = 1 000 kWh GWh (gigawattitunti) = 1 000 MWh TWh (terawattitunti) = 1 000 GWh

Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden käyttö nousi yli 20 prosentin Kaukolämmön myynti Suomessa laski viime vuonna yli kymmenen prosenttia lämpimämmän sään vuoksi. Kaukolämpöä myytiin 30,1 miljardia kilowattituntia ja sen rahallinen arvo oli 1,93 miljardia euroa. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa lähes 1,3 miljoonaa ja kaukolämpötaloissa asuu lähes 2,7 miljoonaa suomalaista. Asuntojen osuus myynnistä oli edelleen 55 prosenttia. Suurimmissa kaupungeissa rakennusten lämmitysenergian tarpeesta yli 90 prosenttia katetaan kaukolämmöllä. Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna 33,4 terawattituntia, 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yhteistuotannon osuus oli 74 prosenttia ja erillistuotannon 26 prosenttia. Kaukolämmön kanssa yhteistuotannossa tuotettiin 14,9 terawattituntia sähköä. Yhteistuotannossa säästyy kolmasosa polttoainetta verrattuna siihen, että nämä tuotettaisiin erikseen. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästö oli 6,6 miljoonaa tonnia, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna yli 18 prosenttia. Pääosin lasku johtui edellistä vuotta pienemmästä tuotannosta, mutta myös uusiutuvien polttoaineiden lisääntyneestä käytöstä. Puun ja puutähteen sekä muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden käyttö nousi ensimmäisen kerran 22 prosenttiin. Keskimääräinen päästö oli 197 g tuotettua kilowattituntia kohden. Kaukolämmön keskihinta (energia- + tehomaksu + verot) oli 6,39 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta nousi lähes 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Hintaa nostivat erityisesti polttoaineiden energiaverojen korotukset vuoden 2011 alussa. Myös polttoaineiden verottomat hinnat nousivat vuoden aikana. Kaukolämmön toimitusvarmuus on 99,98 prosenttia. Keskeytykset aiheutuvat järjestelmän häiriöistä ja niiden korjauksesta. Myös uusien asiakkaiden liittämistyöt ja kadunrakennuksesta johtuvat johtojen siirrot aiheuttavat jakeluhäiriöitä. Valtaosa keskeytyksistä on suunniteltuja eli ilmoitetaan asiakkaille etukäteen. Korkea toimitusvarmuus on systemaattisen laadunvarmistuksen, kunnossapidon ja ennakkohuollon ansiota.

Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 64-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

Lähde: Energiateollisuus ry

15


Oulun Energia mukana tutkimassa

Kasvihuonekaasut talteen Teksti: Hilkka Lahti Kuvat: Kati Leinonen

Hiilidioksidin talteenoton tutkiminen on satsaus ympäristön hyväksi. Oulun Energia on mukana kehittämässä hiilidioksidin talteenottoa savukaasuista. ”Hiilidioksidin erottamisella voidaan vähentää päästöjä oleellisesti. Tekniikka tulee yleistymään 10–20 vuoden kuluttua ja haluamme olla mukana kehitystyössä”, suunnitteluinsinööri Tommi Kantola Oulun Energiasta toteaa. Hanke on osa Tekesin rahoittamaa viisivuotista tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 16 teollisuuslaitosta ja yhdeksän tutkimuslaitosta. Ohjelma on jaettu viiteen alahankkeeseen, joissa tutkitaan lainsäädäntöä ja yleistä hyväksyttävyyttä, hiilidioksidin talteenoton kehittämistä, teknisiä yksityiskohtia, logistiikkaa ja loppusijoitusta.

Päästöillä hintansa Oulun yliopistossa prosessitekniikkaa opiskeleva Esa Keskitalo tutkii

16

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


diplomityössään hiilidioksidin talteenottomenetelmiä, jotka sopisivat Toppilan voimalaitokselle. Työssä tarkastellaan myös sitä, miten talteenotto vaikuttaa voimalaitoksen toimintaan. Oulun Energia hankkii päästöoikeuden jokaista Toppilan voimalaitokselta ilmaan tuprutettua hiilidioksiditonnia kohden. Nyt päästöoikeudet vaikuttavat energian hintaan varsin vähän, mutta on ennusteita, että päästöoikeuksien hinta moninkertaistuu, Kantola perustelee. Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia pidetään yhtenä merkittävimmistä keinoista vähentää teollisuuslaitosten ja energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa. Siksi talteenoton tekniikoita myös tutkitaan maailmanlaajuisesti innokkaasti. Hiilidioksidin talteenoton lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi tarvitaan muun muassa energiankulutuksen vähentämistä ja uusiutuvia energialähteitä. Hiilidioksidin talteenoton odotetaan edustavan 20 prosenttia kasvihuonepäästöjen vähennyksistä vuoteen 2050 mennessä.

Talteen ennen piippua Keskitalo on aloittanut työnsä arvioimalla eri talteenottotekniikoiden sopivuutta Toppilan voimalaitoksella. ”Kemiallinen erottelu liuottimella on tekniikka, jota on käytetty kemianteollisuudessa jo pitkään. Tarkoitus on tutkia sen käyttöä voimalaitoksessa muun muassa tietokonemallin avulla”, hän kertoo. Erotusmenetelmä itsessään on varsin yksinkertainen. Voimalaitokselta tuleva savukaasu johdetaan absorptiolaitteeseen, jossa hiilidioksidi sidotaan liuottimeen. Seuraavassa vaiheessa hiilidioksidi erotetaan liuoksesta kuumentamalla ja liuos voidaan palauttaa takaisin kiertoon. Hiilidioksidi on erotuksen jälkeen jälleen kaasua. Toppilassa prosessissa syntyvä hiilidioksidi otettaisiin talteen polton jälkeen ennen sen vapautumista savukaasun mukana ilmaan. Muita hiilidioksidin erotustekniikoita ovat talteenotto ennen polttoa tai polttaminen puhtaan hapen avulla.

Ongelmia ratkaistavana Toppilan voimalaitoksella savukaasua muodostuu valtavat määrät ja se sisältää hiilidioksidia vain 10–15 prosenttia. Erottelu vaatii nykyisillä tekniikoilla paljon energiaa ja pienentää siten Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

Oulun Energiassa on jo vuosia satsattu ympäristöön. Esimerkiksi energiatehokkuutta on parannettu ottamalla savukaasuista lämpöä talteen, Tommi Kantola ja Esa Keskitalo toteavat.

Hiilidioksidin erottamisella voidaan vähentää päästöjä oleellisesti. voimalaitoksen tuotantoa. Mitä tarkemmin hiilidioksidi halutaan erottaa savukaasusta, sitä enemmän energiaa se vaatii. ”Kemiallista absorptiota tehokkaampia talteenottotekniikoita on kehitetty, mutta niistä ei ole vielä riittävästi tietoa. Mahdollisuuksia rajoittaa myös se, että laitteisto pitää sijoittaa valmiiseen voimalaitokseen”, Keskitalo sanoo. Toppilaan laitteistot pitäisi rakentaa savukaasulauhduttimen jälkeen ennen piippua, mutta ne vaativat melkoisesti tilaa. Uusiin voimalaitoksiin voidaankin tarvittavat tilat rakentaa jo rakennusvaiheessa uutta tekniikkaa odottamaan. Joitakin koelaitteistoja hiilidioksidin talteenotosta löytyy muun muassa Yhdysvalloista ja Australiasta. Toppilaan koelaitosta ei ole tarkoitus rakentaa tämän hankkeen puitteissa. Kaupallista sovellutusta voimalaitosten hiilidioksidin erotteluun ei vielä ole. Samaan aikaan kun hiilidioksidin talteenottoon kehitetään taloudellisesti kannattavaa tekniikkaa, pitää ratkaista myös hiilidioksidin kuljetukseen ja varastointiin liittyvät asiat.

Hiilidioksidia voidaan varastoida esimerkiksi meren alle tai maaperään esimerkiksi käytettyihin öljy- ja kaasuesiintymiin. Suomessa ei ole sopivia varastointipaikkoja, vaan hiilidioksidi jouduttaisiin kuljettaman muualle.

Päästöjä nolla? Toppilan voimalaitoksessa on vuosien ajan investoitu energiatehokkuuteen ja lisätty puun polttoa turpeen rinnalla. Puun osuus on nyt kolmisenkymmentä prosenttia. ”Olemme tehneet monia investointeja puun käytön lisäämiseksi, joista yksi esimerkki on puun vastaanottoaseman rakentaminen”, Kantola kertoo. Biopolttoaineen käyttäminen voimalaitoksessa tuo myös mielenkiintoisen lisän hiilidioksidin talteenoton tutkimiseen. Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia, joten se lasketaan nollapäästöiseksi biopolttoaineeksi. Samat hiilidioksidin talteenottotekniikat sopivat niin turpeen kuin puunkin poltolle. ”Jos Toppilan voimalaitoksessa otetaan hiilidioksidi talteen, voitaisiin jopa ajatella saatavan aikaan negatiiviset hiilidioksidipäästöt”, Kantola visioi. 17


.. t ja i ek T an m i o v n se i o j P oh Teksti: Kari Arokylä Kuvat: Kati Leinonen

Oulun Energia -konsernin tietoturvasta vastaa Kari Nykänen – viime vuoden marraskuussa tietojenkäsittelytieteen alalta väitellyt filosofian tohtori. Nykäsen väitöskirja käsitteli ihmisen tietoturvakäyttäytymistä työpaikoilla ja siihen liittyviä tietoturvaongelmia sekä näiden vähentämistä huolellisesti suunnitellun koulutuksen avulla. Hän on yksi harvoista asiantuntijoista, jolla on

Tietoturva

tohtorismiehen hoidossa

Tietoturvan korkea taso on olennaisen tärkeä asia energiayhtiöille.

”Tärkeää on, että ihmiset ymmärtävät oman käyttäytymisensä merkityksen. Olen huomannut, että kun päivittäisessä työssä korostetaan tietoturvan tärkeyttä, ovat monet alkaneet kiinnittää siihen enemmän huomiota myös kotona”, toteaa Nykänen. Energiayhtiöiden häiriötön toiminta on tärkeää sekä niiden asiakkaille että koko yhteiskunnalle – kuuluuhan energia-ala yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseen infrastruktuuriin. Energian tuotanto ja jakelu pyörivät nykyisin suurelta osin tietotekniikan varassa. Asiakkaat puolestaan hoitavat yhä enemmän yhteydenpitoaan energiayhtiöiden kanssa sähköisesti internetin kautta. Kaikki tämä vain korostaa toimivien tietoturvakäytänteiden tärkeyttä.

Tärkeää on, että ihmiset ymmärtävät oman käyttäytymisensä merkityksen. konkreettista näyttöä tietoturvakoulutuksen vaikutuksesta yksilön käyttäytymiseen. Oulun Energia -konsernissa tietoturva-asiat ovat Nykäsen mukaan hyvällä tolalla. Tämä tarkoittaa asiakkaiden kannalta sitä, että sen kanssa voi asioida täysin luottavaisin mielin niin henkilökohtaisesti kuin sähköisestikin. ”Olemme tehneet tietoturvan hyväksi sen, mitä nykyisin tehdä voi. Mutta totta kai on muistettava, että ihminen – joko asiakas itse tai työntekijä yrityksessä – voi joskus olla tietoturvan heikko lenkki. Tietoturvallisuus on myös inhimillinen asia”, tohtori Nykänen huomauttaa.

Laaja-alaista toimintaa Tietoturva käsitetään Kari Nykäsen mielestä valitettavan usein aivan liian suppeasti. Kysymys on paljon enemmästä kuin toimivista virustorjuntaohjelmista. ”Viime kädessä tietoturvasta huolehtiminen on jatkuvaa, laaja-alaista toimintaa, jonka

perimmäinen tavoite on turvata liiketoiminnan jatkuminen ilman tietoturvasta johtuvia ongelmia. Se on myös merkittävä ja tärkeä osa yritysten riskienhallintaa”, hän korostaa. Nykäsen mukaan tietoturva voidaan jakaa hallinnolliseen ja operatiiviseen. Molemmat puolet huomioidaan Oulun Energia -konsernin toiminnassa. Hallinnolliseen tietoturvaan kuuluu muun muassa sellaisten yhteisten pelisääntöjen luominen, joiden mukaan henkilökunta toimii päivittäisissä työtehtävissään. Lisäksi yhteistyökumppaneille asetetaan tiukat tietoturvavaatimukset jo näitä valittaessa. Operatiivisen tietoturvan avulla taas varmistetaan esimerkiksi tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja työasemien turvallisuus. Tähän liittyy olennaisesti tietokoneen ja tuolin välissä työskentelevä ihminen. Kari Nykänen korostaakin, että uusia tietoturvaa parantavia käytäntöjä täytyy luoda aina tarpeiden mukaisesti.

Tohtori Kari Nykänen tietää kuinka yritysten tietoturva pidetään kunnossa.

Paljon koulutusta Nykänen painottaa, että Oulun Energia -konsernissa henkilökuntaa on pyritty kouluttamaan paljon tietoturva-asioissa ja tietoisuutta niiden merkityksestä on järjestelmällisesti lisätty. Hänen mukaansa henkilöstön ammattitaito on myös tässä suhteessa hyvällä tasolla. 18

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Matikkaa mukavasti

Teksti: Päivi Mäkinen Kuvat: Vesa Ranta

Näyttelyn pystyttäminen on purkamista, kokoamista, tunnelman luomista ja pienten yksityiskohtien muistamista. Itämaisia mattoja, kankaita, tyynyjä, kulhoja ja kurvikas lipasto. Kaikkia näitä ja paljon muuta tarvitaan, jotta Tietomaan ala-aulan näyttelytilaan saadaan luoduksi historiallisen Bagdadin tunnelma. Koululaisryhmille suunnatun Bagdad-näyttelyn aiheena on matematiikka. Jotta selviää, miten matematiikka on mukana arjessa, tarvitaan myös keppihevonen ja auton ratti. ”Matematiikka ei ole vaikeaa ja kamalaa, vaan se voi olla myös hauskaa. Ilman sitä elämä ei onnistuisi”, sanoo näyttelyn tuottaneessa ruotsalaisessa tiedekeskus Navetissa Boråsissa työskentelevä Riitta Carlström. Bagdad opettaa matematiikkaa pelien, ongelmanratkaisutehtävien ja draaman avulla. Näyttely kiertyy 800-luvulla eläneen matemaatikko Al-Kwarismin ympärille. Hänen lisäkseen näyttelyssä voi kohdata matemaatikot Hypatian, Brahmaputran ja Sonja Kovalevskajan. Alexandriassa 370–415 elänyt Hypatia oli ensimmäisiä tiedenaisia, 1850-1891 elänyt Kovalevskaja taas ensimmäinen venäläinen naismatemaatikko ja maailman ensimmäinen nainen matematiikan professorin virassa. Bagdad on suunnattu koululaisryhmille ja maksuton, mutta joinakin viikonloppuina se tulee olemaan auki kaikille Tietomaassa kävijöille. Matematiikka on Tietomaan keväässä mukana muutenkin. Älynystyröitä pääsee hieromaan vaikkapa keskiviikkoiltojen luennoilla ja ohjatuissa lasten ja nuorten matikkakahviloissa.

"Matematiikka ei ole vaikeaa ja kamalaa, vaan se voi olla myös hauskaa. Ilman sitä elämä ei onnistuisi." käsittelevää näyttelyä alettiin näyttelyvastaava Jukka Pitkäsen mukaan laatia noin vuosi sitten. Vuosi tai pari kuulostaa äkkisältään pitkältä ajalta, mutta Pitkänen paljastaa, että tosiasiassa se ei sitä ole. ”Avajaispäivä tulee joka kerta yllättävän äkkiä, kun on luotava tyhjästä parikymmentä uniikkikohdetta, joissa on oltava ideaa, opetuksellisuutta ja interaktiivisuutta. Niiden on kestettävä käyttöä ja oltava turvallisia, huollettavissa, liikuteltavissa ja näytettävä hyvältä. Lisäksi joka kohteeseen tarvitaan ohjeet, joiden mukaan näyttelyvieras osaa toimia.”

Näyttely syntyy eri alojen osaajien yhteistyönä – Pitkäsen mukaan on tavallaan erikoista, että tiedekeskuksessa ei kuitenkaan työskentele yhtään varsinaista tiedemiestä. Matka nollasta valmiiseen ei ole aivan mutkaton. ”Kun pöytä on tyhjä eikä olemassa ole vielä kuin ideat, meinaa joskus itku päästä. Mutta kun näyttely on valmis, asiakkaat toimivat kohteissa oikein ja sisälle tulevien koululaisten silmät loistavat, tuntuu hyvältä”, kertoo Pitkänen.

Vuosi on lyhyt aika Eri tiedekeskuksissa Ruotsissa ja Norjassa vuodesta 2005 kiertänyt Bagdad saatiin nyt ensimmäistä kertaa Suomeen. Huhtikuun loppuun asti esillä oleva näyttely on Tietomaan tämän vuoden ainoa vuokranäyttely. Muuten Tietomaa suunnittelee ja toteuttaa näyttelynsä pääasiassa itse. Ideoita ja kokemuksia haetaan esimerkiksi vierailemalla maailmalla muissa tiedekeskuksissa ja messuilla. Seuraava uusi näyttely on itse ideoitu ja toteutettu X vai Y? Lokakuussa avattavaa sukupuolien välisiä eroja ja niiden olemassaoloa Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

Helene Berntsson (vas.) ja Riitta Carlström toivat Bagdad-näyttelyn Tietomaahan tiedekeskus Navetista Ruotsista. 19


Energiakysymyspelillä

Tokaluokkalaisten energiakilpailun voittoon Värikäs, toiminnallinen ja hauska Energiakysymyspeli vei vuoden 2011 Tokaluokkalaisten energiakilpailun voiton Raaheen Jokelan kouluun, jonka 2. luokka pääsee kevään korvalla palkintomatkalle Helsinkiin. Voittajaluokan opettaja Tiina Torvinen kertoo, että lapset olivat yllättyneitä ja iloisia voitosta. "Ajatuksena oli tehdä energia-asioihin perehdyttävä peli, jonka tekemisen voisi integroida moneen oppiaineeseen. Nythän siinä tuli yhdistettyä ainakin äidinkieltä,

matematiikkaa, ympäristö- ja luonto-oppia sekä kuvaamataitoa. Lisäksi opittiin ryhmätyötaitoja, kun pelilaudat tehtiin pareittain tai pienissä ryhmissä", Torvinen toteaa. Näyttävän visuaalinen ja paljon asiaa sisältävä lautapelimaailma vakuutti kisan tuomariston. Asiaan oli perehdytty huolella ja myös paikallista näkökulmaa oli tuotu työssä kiitettävästi esiin. Energiakilpailu on osa Motivan Tokaluokkalaisten Energiansäästöviikkoa. Kampanjaan liittyvät olennaisesti Hei, kaikki toimii!

-opetusmateriaalit, joita energiayhtiöt, energiatoimistot ja kunnat ostavat kampanjan myötä luokille. Jokelan koulun tukija Raahen Energia Oy on ollut mukana kampanjassa yli 10 vuotta. "Haluamme olla mukana viemässä energiatietämystä kouluihin ja olemme vastanneet myös varsinaisen jakelualueemme ulkopuolisten koulujen aineistopaketeista", voitosta iloinen toimitusjohtaja Heikki Jäälinoja Raahen Energiasta kertoo.

Pohjoistavoimaa.fi sai uuden ilmeen Pohjoistavoimaa.fi-nettisivusto on saadut raikkaan ilmeen uusien sähkötuotteiden myötä. Suurimmat muutokset näkyvät heti etusivulla sekä Sähkötarjous- ja Sähkösopimus-sivuilla. Sopimuksen tekeminen ja tarjouksen laskeminen on nyt entistä helpompaa. Voit joko laskea sähkönkulutuksesi perusteella sinulle edullisimman ja ympäristöystävällisimmän tarjouksen tai tehdä suoraan tarpeisiisi sopivan sähkösopimuksen. Tutustu ja kokeile osoitteessa www.pohjoistavoimaa.fi.

20

Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Pohjoista voimaa -yhtiöiden

sähköinen asiakaspalvelukanava

Avaa oma Pohjoista voimaa Energiatilisi ja tee energia-asioiden hoidosta ennennäkemättömän helppoa!

Pohjoista voimaa Rakentajamessuilla

Kirjaudu sisään osoitteessa www.pohjoistavoimaa.fi

Palvelun käyttöönottoon tarvitset sähköpostiosoitteen sekä asiakas- ja käyttöpaikkanumerosi, jotka löydät uusimmasta laskustasi.

Tervetuloa Oulun Energia -konsernin ja Oulun Jätehuollon yhteiselle osastolle Oulun Rakentajamessuilla 20.–22.4. Ouluhallilla. Nouda oma Energiapakki pientalon sähköistykseen ja lämmitykseen. Osastoltamme saat myös kattavan infopaketin Laanilan ekovoimalaitoksesta sekä sen vaikutuksista jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen.

Energiatilin kautta voit myös aktivo ida

Etuasiakkuutesi ja pääset nauttim aan eduistasi

Uusi kierrätyssivusto

avataan pian

Laanilan ekovoimalaitos valmistuu kaupalliseen käyttöön elokuussa 2012. Oulun Energia ja Oulun Jätehuolto avaavat kevään aikana yhteisen www-sivuston, josta löytyy runsaasti tietoa ekovoimalaitoksesta ja sen vaikutuksista jätteiden hyötykäyttöön. Vaikka ekovoimalaitos aiheuttaa vain pieniä muutoksia jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, uudelta sivustolta saa tietoa, neuvoja ja vinkkejä kierrättämiseen, materiaalin hyötykäyttöön sekä ekovoimalaitoksen toimintaan liittyen. Tarjolla on myös käytännön ohjeita muun muassa taloyhtiöille kierrätyspisteen järjestelyyn. Sivusto löytyy osoitteesta www.arjestaenergiaa.fi.

Energiatilillä voit: · · · · · · · ·

Päivittää omia yhteystietoja Tarkistaa sopimustilanteen Muuttaa sähkösopimusta Tehdä muuttoilmoituksen Tarkastella laskuja Ottaa yhteyttä asiakaspalveluun Ilmoittaa sähkö- ja kaukolämpömittareiden lukemat Hyödyntää ajantasaiset kampanjaedut

Energiatili on käytössä kaikilla Pohjoista voimaa -yhtiöiden asiakkailla (Oulun Energia, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, Haukiputaan Energia Oy, Haukiputaan Sähköosuuskunta, Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Raahen Energia Oy, Tenergia Oy ja Tornion Energia Oy).


Pohjoista voimaa etuasiakkaana saat käyttöösi ainutlaatuisen etupaketin, joka sisältää mukavia lisäpalveluita ja rahanarvoisia etuja arjen hankinnoista. Tutustu asiakasetuihin

Pohjoistavoimaa.fi/etuasiakas Voit ladata etuasiakaskortin puhelimeesi nyt myös Energiatilin kautta

Energiatili.fi

inna lu avo sa e v l a p es ti Asioin vuorokaud 24 h

Voit tilata perinteisen etuasiakaskortin sähköpostitse etuasiakas@pohjoistavoimaa.fi tai asiakaspalvelustamme 0800 30 5000 (ma–pe klo 8–16)

VOITA LENNOT KAHDELLE NEW YORKIIN

5 % ETUASIAKASALENNUS SÄHKÖENERGIAN HINNASTA

Kaikkien 31.5.2012 mennessä etuasiakkaiksi rekisteröityneiden kesken arvomme 1.6.2012 Finnairin lennot kahdelle New Yorkiin.

helmikuun alusta alkaen. Alennus koskee jatkuvia Varmavirta, Vihreävirta ja Tuulivirta sopimuksia.

MAKSUTON ENERGIANEUVONTA

ETUOIKEUS OSTAA VIHREÄVIRTAA JA TUULIVIRTAA

Energiapalveluneuvojamme auttaa henkilökohtaisesti sinua säästämään energiaa ja suunnittelemaan energiankäyttöä.

Vihreää sähköä tuotetaan rajallisia määriä. Etuasiakkaamme ovat aina ensimmäisenä jonossa, jos vihreä sähköntuotantomme myydään loppuun.

SÄHKÖNKULUTUSMITTARI VELOITUKSETTA LAINAAN

VAIHTUVIA TUOTE- JA LIPPUARVONTOJA

Etuasiakkaana voit hakea veloituksetta sähkönkulutusmittarin lainaan Pohjoista voimaa -yhtiöiden asiakaspalvelupisteistä. Mittarilla selvität helposti esimerkiksi kodinkoneiden sähkönkulutuksen.

Arvomme etuasiakkaidemme kesken pääsylippuja yhteistyökumppaneidemme tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

TULOSSA ETUASIAKASTAPAHTUMIA Vauhtipuistopäivä 6.6. 22

Pohjoista voimaa kesäkonsertti Toppilan Möljällä 17.8. Sulake – Pohjoisen voiman puolesta


Jääkarhuemo venus LUMIleikeissä SISARENSA VALESKAN KANSSA

JÄÄKARHUN PENNUN VARTTUMISTA ON SEURATTU TARKASTI PESÄKAMERALLA

JÄÄKARHU PITÄÄ ELÄINPUISTON VÄEN JÄNNITYKSESSÄ Syksy ja talvi ovat olleet Ranuan eläinpuistossa jännittävää aikaa. Loppusyksy odotettiin jääkarhunpennun syntymää, ja loppuvuosi kului jännittäessä, selviääkö pentu. Alkutalvesta jännitystä on tarjonnut emojääkarhu Venuksen kärsivällisyys: malttaako se pysyä riittävän pitkään sisällä. Ranuan eläinpuiston intendentti Mari Heikkilän mukaan pentua ei voi päästää ulos ennen kuin sen turkki on kasvanut pitämään lämpöä ja painoakin saisi kertyä ensin noin kymmenen kiloa. Teksti: Päivi Mäkinen

Kuvat: Ranuan Eläinpuisto

”Pennun paino kasvaa päivässä noin 100 grammaa. Kevättalvella painoakin alkaisi olla sopivasti”, kertoo Heikkilä. Emon maidossa on rasvaa yksi kolmasosa, eli ravintosisällöstä ei painonnousu ainakaan ole kiinni. Kiinteää ravintoa jääkarhunpennut syövät luonnossakin 3-4 kuukauden iässä. Ovi ulkoaitaukseen avataan vasta, kun Venus toden teolla tahtoo ulos. Pentu puolestaan tulee ulos silloin, kun se itse haluaa tai kun emo hakee sen. Kevättalvi kuluukin pitkälle karhujen ehdoilla. ”Ulos pääsy voi olla emostakin kiinni. Ruskeakarhuemot eivät joskus päästäisi millään pentujaan ulos”, sanoo Heikkilä. Venus-emo päättää myös siitä, missä yö vietetään. ”Tarkoitus on, että jääkarhut olisivat aluksi yöt sisällä, mutta jos sisälle meneminen ei kiinnosta, ne ovat ulkona.” Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

RANUAN ELÄINPUISTO Perhelippu etuhintaan 40 € vanhemmat ja kaikki lapset + jääkarhupehmolelu muistoksi käynnistä! www.ranuazoo.com

Talviturkit ja kevään äänet Talvikausi on Heikkilän mukaan hyvää aikaa vierailla eläinpuistossa. Eläimet ovat talvella virkeitä ja niiden talviturkit ovat komeita. Karhutkin heräilevät talviuniltaan yleensä maaliskuulla, kun aurinko alkaa lämmittää. Vain käärmeet ja muuttolintuihin kuuluvat mehiläishaukka ja suopöllö viettävät talven lämpimissä sisätiloissa. Eläimet on helppo havaita lumisista aitauksista, mutta pelkän näköaistin varaan havainnot eivät jää. Kiima-ajan koittaessa eläimet alkavat äännellä ja paikka suorastaan herää eloon, kun pöllöt huhuilevat ja ilvekset mouruavat. Eläimet tarjoavat aina jotain ilahduttavaa myös työntekijälle. Heikkilä huomaa joka päivä jotain, joka sykähdyttää. Se voi olla uusien pentujen syntymä tai vaikkapa kala-aterian jälkeen tyytyväisinä lämpimässä pesässään köllöttelevät saukot.

VEIKEÄT SAUKOT VIIHTYVÄT NIIN VEDESSÄ KUIN RUOKALEVOLLA KALA-aTERIAN JÄLKEEN 23


Lue lisää ja rekisteröidy Pohjoistavoimaa.fi/etuasiakas Alennus koskee sähköenergian hintaa jatkuvissa Varmavirta, Vihreävirta ja Tuulivirta sopimuksissa.


YHTEISTYÖKUMPPANEIDEMME TARJOAMIA ETUJA

Edut SAAT POHJOISTA VOIMAA KORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ yhteistyökumppanien omissa myyntipaikoissa

CITY SPORT

KÄRPÄT–ÄSSÄT ti 13.3.

25 % alennus suksivoiteista ja -tarvikkeista.

Oulun Energia Areena, Oulu 2 lippua yhden hinnalla. Liput vain Kärppätoimistolta.

Etu normaalihintaisista tuotteista 31.3.2012 saakka www.citysport.fi

www.oulunkarpat.fi

ELOKUVATEATTERI STAR

PYÖRTEITÄ pe 23.3. klo 19

1 € alennus normaalihintaisista lipuista kaikkiin näytöksiin maanantaista torstaihin.

Uuno Klamin ja Kalevi Ahon säveltämä kokoillan baletti. Madetojan sali, Oulu Etuhinta 28 € (norm. 32 €)

www.elokuvateatteristar.fi

www.finnair.fi

www.omj.fi

FINNAIR PLUS

SECURI ANVIA

Finnari PLUS -pisteillä vihreää sähköä tavallisen sähkösopimuksen hinnalla

Sähköliittymän hankkijalle 150 € alennus turvajärjestelmästä (rikos-/videovalvonta), kun arvo on yli 1000 €.

Hintaturva tai hintakatto PLUS-pisteillä sähkösopimukseen.

HAMMARIN SÄHKÖ

SECURI LIFE – hälytysjärjestelmä kotiin

15 % alennus kaikista normaalihintaisista valaisimista, lampuista ja sähkötarvikkeista.

Securi Life avausmaksu 0 € Securi Life palvelumaksu 16,50 €/kuukausi www.securilife.fi

www.hammarinsahko.fi

HAMMARIN SÄHKÖ

ISYYSPAKKAUS 27.4. klo 20

20 % alennus sähköasennustöiden tuntiveloitushinnasta.

Jukka Rasilan tähdittämä uutuusnäytelmä. Etuhinta 22 €/hlö (norm 25 €) Lippuvaraukset p. 010 3095470 ja osto Teatteri Riosta to–la klo 16–18. Lippuja on rajoitettu määrä.

www.hammarinsahko.fi

www.kalajokiresort.fi

www.securi.fi

www.teatteririo.fi

KALAJOKI RESORT

TAIDELAINAAMO JA -MYYMÄLÄ ARTo

Näköalaparvekkeellinen superiorhuone standardin hinnalla Kylpylähotelli Sanissa alk. 124 €/ 2hh/vrk. Tunnus “sähkö”. Paikkoja rajoitetusti. Tarjous voimassa 30.4.2012 saakka.

5 % alennusta verottomista taidelainaus- ja ostohinnoista.

arto.artoulu.fi

LIKKOJEN LENKKI OULU 18.8. klo 12-18

TIEDEKESKUS TIETOMAA

Raatin stadion Etuhinta 31.5. saakka 27 € (norm. 32 €/likka) Etuhinta 30.6. saakka 31 € (norm. 36 €/likka) Alennuskoodi osoitteesta www.energiatili.fi

Perhelipusta 4 € alennus. Etuhinta 39 € sisältää näyttelyt, elokuvan ja planetaarion. Yleislipusta 2 € alennus. Etuhinta 9 € lapset, 13 € aikuiset.

www.likkojenlenkki.fi Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

www.tietomaa.fi

25


Sähköenergia-

hinnasto

kvartaalisopimus

Kvartaalisopimus sopii sinulle, joka haluat olla lähellä markkinahintaa, mutta välttää tuntihinnoittelun suuren vaihtelun. Sähkön hinta tarkistetaan neljä kertaa

vuodessa, kolmen kuukauden välein. Vuoden neljä hintajaksoa ovat 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. Saat ilmoituksen uudesta hinnasta 30 päivää ennen seuraavaa hintajaksoa. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden viikon irtisanomisajalla.

Hinnat sisältävät alv 23 %, mutta eivät sähkön siirtomaksuja eikä energiaveroa. Siirtomaksun laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Hinnasto on voimassa kohteissa, joissa pääsulakekoko on enintään 3 x 63 A. Yleissähkö 1 kohteissa kulutus alle 10 000 kWh/vuosi. Yleissähkö 2 yli 10 000 kWh/vuosi.

spot-sopimus

me Suosittelem Yleissähkö 1 Yleissähkö 2 Aikasähkö

Kausisähkö

perusmaksusta, myyjän 0,25 snt/kWh marginaalista ja energian hinnasta. Energian hinta määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin toteutuneen Suomen alueen kuukauden keskihinnan perusteella. Hinta vaihtuu kuukausittain ja seuraa koko ajan pörssihinnan laskuja ja nousuja. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla.

0,25 snt/kWh + Spot

5,00 €/kk

0,25 snt/kWh + 0,15 snt/kWh * + Spot

Tuulivirta 0,25 snt/kWh + 0,30 snt/kWh * + Spot *ympäristöosuus

Lisäturvaa spot-sopimukseen hintakatosta Ottamalla spot-sopimukseen vapaaehtoisen hintakaton varmistat, että sähköenergiasta ei veloiteta 8,60 snt/ kWh ylittävää osaa, vaikka kuukauden keskihinta olisikin korkeampi. Suojaudut Nord Pool -pörssihinnan nousupiikeiltä ja säilytät mahdollisuuden hyötyä markkinahinnan laskusta ja matalasta tasosta.

kk-maksu

Yleissähkö 1 Yleissähkö 2 Aikasähkö Kausisähkö

snt/kWh

snt/kWh

snt/kWh

3,50 €/kk 5,00 €/kk 5,00 €/kk

5,78 5,60

5,93 5,75

6,08 5,90

5,95

5,05

6,10 5,20

6,25 5,35

5,70 5,55

5,85 5,70

6,00 5,85

5,00 €/kk

Talviarkipäivä Muu aika

Maksat sähköstä aina markkinahinnan. Hinta muodostuu

Perusmaksu

Varmavirta Vihreävirta Tuulivirta Perusmaksu

Päiväenergia Yöenergia

Hinnasto 1.10.2010 alkaen, voimassa toistaiseksi

Varmavirta Vihreävirta

Hinnasto 1.4.–30.6.2012

3,50 €/kk 3,50 €/kk 3,50 €/kk 3,50 €/kk

jatkuva sopimus

Hinnasto 1.2.2011 alkaen, voimassa toistaiseksi

Jatkuva sopimus on oikea valinta, kun haluat vakaan ja huolettoman sähkösopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi kahden viikon irtisanomisajalla. Se tasaa suuria hintavaihteluja niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Perusmaksu

Yleissähkö 1 Yleissähkö 2 Aikasähkö

Varmavirta Vihreävirta Tuulivirta snt/kWh

snt/kWh

snt/kWh

7,56 7,38

7,71 7,53

7,86 7,68

7,38 6,77

7,53 6,92

7,68 7,07

7,75 7,07

7,90 7,22

8,05 7,37

3,52 €/kk 5,04 €/kk 5,04 €/kk

Päiväenergia Yöenergia

Kausisähkö

5,04 €/kk

Talviarkipäivä Muu aika

Etuasiakk aalle 5 % alennus sähköenergian hinnasta Lisätietoja Etuasiakassivuilla 22–25

määräaikainen sopimus

Hinnasto 1.3.2012 alkaen, voimassa toistaiseksi

Hinta pysyy 12 tai 24 kuukauden mittaisen sopimuskauden ajan vakiona.

Sopimuskauden päätteeksi voit uusia sopimuksen tai antaa sopimuksen muuttua joustavaksi toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi.

Varmavirta snt/kWh

Yleissähkö 1 Yleissähkö 2 Aikasähkö

Talviarkipäivä Muu aika

snt/kWh

Tuulivirta snt/kWh

Perusmaksu

12 kk

24 kk

12 kk

24 kk

12 kk

24 kk

3,50 €/kk 5,00 €/kk 5,00 €/kk

6,48 6,30

6,58 6,40

6,63 6,45

6,73 6,55

6,78 6,60

6,88 6,70

6,70 5,70

6,80 5,75

6,85 5,85

6,95 5,90

7,00 6,00

7,10 6,05

6,90 5,90

6,95 5,95

7,05 6,05

7,10 6,10

7,20 6,20

7,25 6,25

Päiväenergia Yöenergia

Kausisähkö

Vihreävirta

Lisäturvaa 24 kk määräaikaiseen sopimukseen hintaturvasta

5,00 €/kk

Yleissähkö 1 Yleissähkö 2 Aikasähkö Kausisähkö

kk-maksu

Kertamaksu

1,50 € 2,50 € 3,50 € 3,50 €

36,00 € 60,00 € 84,00 € 84,00 €

Liittämällä 24 kuukauden määräaikaiseen sopimukseesi hintaturvan, voit tehdä yhden uuden 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen kanssamme, jos sähkön hinta laskee sopimuskauden aikana. Voit siis suojata sähkösopimuksesi hinnan nousua vastaan ja hyödyntää hinnan laskun markkinatilanteen niin salliessa.

Pidätämme oikeuden hintojen muutokseen. Sähkötarjous netissä www.pohjoistavoimaa.fi. Asiakaspalvelu puh. 0800 30 5000, osm@pohjoistavoimaa.fi


Ristikko • Tämänkertaisen ristikon palkintona arvotaan 10 kappaletta digitaalisia sisä-/ ulkolämpömittareita. Lähteä ratkaisu ja yhteystietosi 4.5.2012 mennessä sähköpostilla info@oulunenergia.fi tai postitse Oulun Sähkönmyynti Oy / Ristikko, PL 116, 90101 Oulu.

PALKINTONA

DIGITAALISet L Ä MP Ö MITTARit!

Nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Sulakkeen 4/2011 ristikkoarvonnassa digitaalisen sisä-/ulkolämpömittarin voittivat A-L Laitala (Raahe), Heikki Eteläinen (Oulu), Eija Haapaniemi (Oulu), Sirkka Filppula (Raahe), Helena Saarela (Raahe), Raimo Piiroinen (Oulu), Päivi Tomperi (Kempele), Reino Lepistö (Oulu), Orvokki Kolehmainen (Pielavesi) ja Maija-Liisa Anttonen (Oulu). Sulake – Pohjoisen voiman puolesta

27


Minkä väristä sähkö on?

Päätä sinä. Oulun Sähkönmyynnin asiakkaana saat sähkön nyt väreissä. Sähkön ostamisen ei tarvitse olla vaikeaa ja ympäristölle kestämätöntä. Tutustu uudistuneisiin tuotteisiimme www.pohjoistavoimaa.fi

Sulake 1/2012  

Oulun Sähkönmyynnin asiakaslehti Sulake, Sulake 1/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you