Page 1

27 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat 4 bus april 2010

TIJDSCHRIFT 3 2340 NUMMER

BEERSE 27

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P708878


inhoud Swing april 2010

04

07

12

21

Inhoud

Zumba

02

10 Een kijk op zumba door een instructor

Danswedstrijden

Voorwoord

Dans

03

12 Focus op Tango

19 Kids 20 Internationale rangschikking 21 Provinciale wedstrijden

Dansliga

Senioren

Dansmuziek

04 Dansliga medewerker in de kijker: Gerard Craenen 06 Clubcongres 06 So you think dance 07 Gewestavond LIMBURG

14 Seniorenmiddagen in Baarle-Hertog, Leopoldsburg en Turnhout 15 15 jaar seniorenwerking: Dansnamiddag met orkest!

Danskalender

22 Dansmuziek & dansbare muziek

23 Kalender 23 Overzicht danskampen

Bijscholingen Nieuws uit de dansclubs 08 10 jaar JayBeeS

16 Focus op Argentijnse Tango 17 Revealing the secrets 18 Clipdance

2


voorwoord

Goede voornemens: actie! B. Corona en A. Mostenne foto: Leo Buyckx

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Guido Goderis p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Proost I. Van Berckelaer S. - Van den Broeck F. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 13000 exemplaren Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

3

E

indelijk is de lente er. De eerste warme zonnestralen doen wonderen... Ze geven ons een kick, doen ons herleven en zetten ons aan tot plannen en ondernemen... We willen na deze lange en harde winter terug in alle hevigheid uitbreken. Ons lichaam vraagt om actie, en nu moet het gebeuren. Niet getreurd, vele clubs geven u de kans om in actie te treden via extra cursussen, zumba- lessen, danstesten, oefen- en dansavonden. Het dansprogramma” Sterren op de dansvloer” kan hierbij een stimulans zijn om van uw hobby iets moois te maken en eventueel een aanzet geven tot wedstrijddansen. Naast het volgen van de dansactiviteiten is er ook de vraag naar vele helpende handen bij het organiseren van clubfeesten, vieringen, verrassingsreizen en andere clubactiviteiten…Hier kunt u zeer zeker veel energie kwijt. Naast het aanbod van de vele nevenactiviteiten bij onze aangesloten clubs/scholen, biedt Dansliga ook de mogelijkheid om danskampen te volgen… voor elk wat wils, maar haast u om in te schrijven. Ook onze bestuursleden en leraren zitten boordevol ideeën en goede voornemens naar de toekomst toe. Om hen hierbij te helpen is er op 2 mei ons Clubcongres. Ik ga er van uit, mede met het bestuur van Dansliga, dat elke club/school hier een vertegenwoordiging moet hebben. De huldiging van onze uittredende voorzitter Gust Luyten is nog een reden te meer om deze afspraak niet te missen. Ook de leraren zijn meer dan welkom! Voor hen is er trouwens ook nog het lerarencongres op 26 juni. In dit nummer maakt u ook kennis met een dansleraar uit de duizend: Gerard Craenen Dit alles moet u de kans bieden om te blijven dansen, en uw bewegingsdrang en vitaliteit een kans te geven en daarbij het sociaal contact niet te verliezen. Deze Swing wil u hierbij helpen. Veel succes! Guido Goderis Nationaal voorzitter


Dansliga medewerker

Gerard Craenen schreef dans-geschiedenis Ere wie ere toekomt, het mag gezegd dat we met Gerard Craenen een monument in de danswereld hebben. Wist je dat Gerard aanvankelijk een voetbalcarriere op het oog had? Als voorspeler en doelwachter maakte hij grote furore in het Stokkemer voetbal en bracht het tot 1ste provinciaal. Toen verloor hij in 1971 zijn hart aan het dansen. Samen met zijn vrouw Bertha startte hij bij de BGJG-Stokkem met danslessen te nemen om in 1973 aan te sluiten bij de Maaslandse Dansvereniging. Gedreven door zijn competitieve geest zijn ze dan in 1974 met een derde prijs gaan lopen in een beginnerswedstrijd in het Cultureel Centrum van Hasselt. Toen hadden ze de smaak goed te pakken en deden tot 1979 mee aan talloze nationale wedstrijden en brachten menig prijs mee naar huis in beide disciplines, zowel ballroom als latin. Een leuke anecdote daarbij is dat Gerard op een beginnerswedstrijd de figuren van de dame voordeed op de vloer terwijl de jury er stond op te kijken en het nog leuk vond ook. Om zijn gedrevenheid te blijven voeden met dans, is Gerard gestart in 1979 met het volgen van een vier jaar durende cursus tot dansleraar. Nu was zijn droom eindeloos, het doorgeven van zijn passie aan andere mensen, in clubs verspreid over Limburg. Wat had je gedacht, het begon allemaal in Stokkem natuurlijk waar hij getrouw de les bleef geven met zijn vrouw Bertha tot voor een paar jaar toen zijn oudste dochter de fakkel van haar overnam. Gerard heeft daar een loopbaan van 30 jaar achter de rug!

fooncentrales geautomatiseerd werden, gingen ze met een jaar verschil bij de boekhouding werken in Hasselt waar ze werkzaam bleven tot hun pensioen. In 1966 betrokken ze hun nieuwe woning in de Nieuwe Weerd te Stokkem samen met hun nieuwste spruiten, een tweeling. Het les geven begon dus allemaal in Stokkem bij de BGJG waar al snel dansclub Stokkem uit voortkomt en een paar jaar later werd hij al gevraagd om les te komen geven in

Het lijkt raar maar Bertha en Gerard zijn al van in den beginne onafscheidelijk. Nadat ze mekaar gevonden hadden, waren ze niet meer uit mekaars buurt te slaan. Na 7 verlovingsjaren trouwde hij zijn buurmeisje en gingen in Kesselt wonen. De kinderen werden geboren in 57, 58 en 59. In 1959 hing Gerard zijn douane kepie aan de haak en begon als operator bij de toenmalige RTT in Lanklaar en ze gingen terug in Stokkem wonen, hun heimat. Daar werkten ze zij aan zij bij de RTT in Lanklaar. Toen de telefoto: Leo Buyckx

4


Dansliga medewerker

foto: Leo Buyckx

Houthalen bij Bolero Danscenter waar hij 29 jaren dienst bij mekaar danste als leraar. Dat was niet het enige want hij heeft ook les gegeven in Diepenbeek bij 2 verenigingen waar onder zijn advies 1 dansclub van geworden is, nl. dansclub Gora. Daar konden ze het vaandel na een jaar of 10 doorgeven aan iemand uit de club zelf die met succes de lerarenopleiding had gevolgd, een kuiken uit eigen nest, kan je zeggen. Verder werd er nog les gegeven in Dilsen, Hasselt en Kinrooi. Zo waren ze natuurlijk de ganse week aan het dansen en dat was niet vol te houden. Hebben ze besloten om op donderdag te stoppen met lesgeven. Het zal je niet verbazen dat het niet lang geduurd heeft of die tijd werd ingenomen door het les geven aan wedstrijdparen. Er zijn toch heel wat wedstrijdkoppels die met de goede zorgen van Bertha en Gerard met prijzen naar huis kwamen. Tot zover hun rust. Maar dat getuigt alleen maar van een grote gedrevenheid. Moet je weten dat Bertha en Gerard ooit nog bijscholing gekregen hebben van Walter Laird, de grote man die het boek schreef: the Laird technique of Latin Dancing, waar alle toekomstige leraren nu nog hun techniek uit gedoceerd krijgen. Zo waren ze ook jaren geabonneerd op verschillende media van verscheidene internationale dansleraren waardoor ze hun techniek en danskunst op peil hielden en zo alle cursisten en altijd de modernste technieken en figuren konden doorgeven. Die gedrevenheid bleef niet onopgemerkt en in 1983 werd Gerard gevraagd door nationaal voorzitter Vic Colebunders of hij geen zin had om docent te worden bij de Vlaamse Trainerschool of kortweg VTS, Natuurlijk zag Gerard dat wel zitten. Buiten het doceren in de opleidin-

5

gen, heeft Gerard zich ook toegelegd op het jureren van wedstrijden, zo zullen nog vele wedstrijdparen zich herinneren dat Gerard op bijna alle nationale maar ook internationale wedstrijden te zien was als jury. Dat hij jaren deel uitmaakte van de wedstrijdcommissie bij Dansliga vloeit daaruit voort. Hij wist als geen ander hoe een wedstrijd gestreden werd. Het mag vermeld dat Gerard vele jaren in de lerarencommissie zetelde. Wie beter dan Gerard kon over zijn pappenheimers meepraten. En vanwege het docentschap is het logisch dat Gerard alle examens van de dansleraren heeft afgenomen waar hij les aan gegeven heeft. In een ver verleden werd er nog les gegeven aan toekomstige dansleraren in Averbode. Gerard gaf er les aan de assistenten en Gust Luyten aan de dansleraren. Er waren 2 zalen en al naargelang er latin of ballroom werd gegeven, werd er gebruik gemaakt van de grote (ballroom) of de kleine zaal (latin). Later werd er ook les gegeven in het Ligahof te Lichtaart en de laatste jaren in zaal Optimi te Zichem en zaal Imago te Rillaar. Recent is daar ook nog Gent bijgekomen. Maar hier stopt spijtig genoeg het verhaal van Gerard. Wegens ziekte heeft hij kortelings het dansen moeten opgeven. Ik vermoed dat alle mensen die ooit les kregen van Gerard, nu met weemoed terugblikken op de fijne uren die ze met deze gepassioneerde danser mochten doorbrengen. Nu kan hij niet meer dansen en wees ervan overtuigd dat Bertha en Gerard nog menig pasje zouden dansen als het kon. Ik mag getuigen dat dansen nog altijd passie is ten huize Craenen.

Simon Van Berckelaer


clubcongres zondag 2 mei te Tongerlo

Clubcongres Het clubcongres is aan zijn derde editie toe … . We kunnen zeggen dat het een tweejaarlijkse gewoonte wordt. Het is een ‘bijscholingsdag’ waar bestuursleden en lesgevers van de aangesloten dansscholen/clubs verschillende informatiesessies kunnen volgen. Hier wordt nieuwe informatie aangereikt die zij als bestuurder, vrijwilliger of leraar kunnen gebruiken om zo de organisatie van het dansclub-gebeuren in goede banen te leiden. Uw bestuursleden kunnen een keuze maken uit volgende infosessies: • Nieuwe multimediatechnologieën • Nazorg • Opmaak folders en affiches • Muziek op oefenavonden • Jeugdsportproject • Zumba: uitwisseling ideeën • Onthaal nieuwe clubs Omdat onze organisatie nog steeds beroep kan doen op vele vrijwilligers, organiseren we een gezamenlijke infosessie over “Vrijwilligers motiveren”. Vrijwilligers leiden en begeleiden is een leuke, zinvolle, gevarieerde en bijzondere taak. Eén van de belangrijkste vraagstukken hierbij is hoe je hen blijvend motiveert. Want je wil zeker geen vrijwilligers verliezen. Je hebt respect voor hen, maar tegelijkertijd vraag je ook inzet van hun kant, verwacht je dat ze op de hoogte zijn van de gang van zaken, dat ze meewerken en goed samenwerken, … . Koen Dewulf – Stand up comedian – sluit onze informatieve dag af met een korte show. Maar dit clubcongres is net iets specialer dan de beide vorige edities. Alle aanwezigen kunnen de overdracht van het voorzitterschap van Gust Luyten naar Guido Goderis meemaken.

So You Think You Can Dance

De zoektocht naar de populairste danser van België en Nederland is weer begonnen In dit nieuwe programma met een hoog showgehalte wordt het grootste danstalent (leeftijd van 16 tot en met 30 jaar) van de lage landen gezocht. Die ene mannelijke of vrouwelijke danser(es) die elke dansstijl op overtuigende wijze neer kan zetten. Beste danser, 'So You Think You Can Dance' het populaire dansprogramma voor alle dansers van de Lage Landen komt terug. Net als vorig jaar zoeken we niet alleen hiphoppers, breakdansers, jazzen moderne dansers maar ook balletdansers, buikdansers, ballroomdansers, latin dansers,...

Ook mensen met een unieke, vergeten, of nog onbekende dansstijl zijn meer dan welkom. Overtuig onze jury bij de audities en doe mee met de befaamde bootcamps in juli en augustus. Wie weet schitter jij daarna in de live-shows, net zoals Els, Angelo, Evelien, Michaël, Suzanne, Kris en vele anderen vorig seizoen. Bovendien wint de beste danser van de Lage Landen een dansopleiding naar keuze én een mooie geldprijs. De audities beginnen dit jaar al in mei dus schrijf je snel in! Iedereen mag meedoen, maar om door te gaan tot in de live-shows moet je in oktober 2010 minimum 18 jaar zijn. Alvast veel succes vanwege het 'So You Think You Can Dance'team! Inschrijven kan via de link op onze website www.dansliga.be of rechtstreeks via soyouthinkyoucandance@kanakna.com

6


gewestavond

DANSAVOND GEWEST LIMBURG Op zaterdag 30 januari 2010 vond in Stokkem, in zaal Nieuwenborgh de 23ste Gewestelijke dansavond plaats.

Na meerdere jaren teammatchen of openwedstrijden voor cursisten op deze dansavonden georganiseerd te hebben, kozen we dit jaar voor een dansavond met demonstraties en het aanleren van een dans. Voor deze demonstraties zorgden DC 80 Stokkem, DC Gerdak Bree, Dansschool MkM Bocholt en Dansstudio MDV Maasmechelen. Voor het aanleren van een dans zorgde Raymond Delhèes, die ook de leiding van de avond op zich nam. Omwille van slechte weersomstandigheden van die avond (hevige sneeuwval en gladheid van de weg) moest de groep Rafaga De Viento onder leiding van Stijn Luyten annuleren, zij zouden de dansavond afsluiten met een schitterende Breakdance-act. Tussen de verschillende demo’s kon er veel gedanst worden. Tijdens deze dansavond hebben we ook onze nieuwe nationaal voorzitter Guido Goderis samen met zijn echtgenote Francine Desmet voorgesteld aan de aanwezige clubs. Een weerkerend programmapunt is de diploma-uitreiking van initiator standaarddans en actuele dans en Instructeur B Street dance. Volgende aanwezigen: Knuts Wesley, Lievens Maj, Simons Manilla, Tulpin Patrick, Vandael Silvia, Vanderhallen Jozef, Vander hallen Karmen, Van den Driessche Kimberly, Van Lokeren Valerie, Vranken Melissa en Blockx Liesbeth, mochten uit handen van onze nieuwe nationaal voorzitter bijgestaan door Hilde Bauduin, Sporttechnisch coördinator van Dansliga en Directeur Sportkaderopleiding dansen van het BLOSO. Van het gewest Limburg ontvingen ze een klein aandenken. Voor al de aanwezigen dansparen was dit een heel fijne dansavond, omdat ze tussen de verschillende acts heel veel vrij konden dansen. Henri Ercken

7


clubnieuws

JayBeeS WERD 10 JAAR!!! EN DAT GING NIET ONOPGEMERKT VOORBIJ… Als iemand mij 12 jaar geleden had gezegd dat ik dit seizoen het 10-jarig bestaan van onze dansschool zou vieren, had ik hem of haar waarschijnlijk vierkant uitgelachen. Ik was toen net 18, ging op kot om te studeren en de grote wereld lag voor mij open. Dat ik 2 jaar later samen met mijn ouders en mijn broer aan zo’n avontuur zou beginnen, had ik niet durven vermoeden. Maar we deden het wel en het bewijs daarvan is ondertussen al 10 jaar een feit. De vlotte samenwerking binnen onze familie is de grote steunpilaar in het hele verhaal en zonder dit zou JayBeeS niet zijn wat het nu is: een dansschool van formaat! In 10 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige dansschool waar iedereen terecht kan. Of je nu slechts één uurtje per week wil komen ontspannen of competitie wil gaan dansen, of je alleen of met je partner wil dansen, of je al wat ouder bent of juist nog heel jong, het kan allemaal… En er is meer: al onze lesgevers zijn gediplomeerd en gespecialiseerd op verschillende domeinen. Na je les kan je ook gezellig blijven hangen voor een babbeltje en/of een drankje en het gebeurt vaak dat één van de leden van de familie Benou er gewoon bij komt zitten. Naast de dansvloer is je lesgever dus ook je vriend. Om ons jubileum in de kijker te zetten hebben we dit seizoen een superformidastische dansshow in elkaar gestoken met als titel JayBeeS @ the Movies! De meesten spreken over ‘hun grote dag’, maar wij voerden deze voorstelling maar liefst vier keer op drie dagen tijd uit. 19, 20 en 21 februari 2010 was dus ‘ons grote weekend’. 40 choreografieën moesten kaderen in het thema film en musical, 440 dansers moesten in kledij gestoken worden en het decor en de aankleding van de zaal moesten ervoor zorgen dat de kijker zich in een heus Broadway Theatre zou wanen. En dat dat gelukt is zal beaamd worden door iedereen die erbij was… De positieve commentaren bleven dan ook niet uit. Wij zouden dit echter nooit gekund hebben zonder de hulp van vele vrijwillige medewerkers. Vandaar dat ik van deze gelegenheid nogmaals gebruik wil maken om deze mensen even in de kijker te zetten. Aan al de mensen die hebben meegewerkt aan het decor, de kledij, de grime, de opbouw en de afbraak: EEN DIKKE MERCI!!! Zonder jullie was dit niet goed afgelopen… Uiteraard mag ik hier onze vaste werkgroep niet vergeten te vermelden, want ook zij stonden weer klaar om tijdens de show zelf alles vlot te laten verlopen. Ook de lesgevers wil ik bedanken voor hun inzet. Zij

8


10 jaar JayBeeS

clubnieuws

hebben stuk voor stuk fantastische choreografieën gemaakt en deze aangeleerd aan al die dansers. Het was zeker geen gemakkelijke opgave om alles in het kader van het thema ‘film & musical’ te laten passen, maar ze zijn er zeker in geslaagd! We hebben enorm veel plezier beleefd aan JayBeeS @ the Movies! Jessica Benou


Zumba

Een kijk op zumba door een instructor Hoi!

Mijn besluit: elke dag is een Zumba®-dag! Sabine Van Humbeeck

Met het ontdekken van Zumba®ging een nieuwe, spannende wereld voor mij open. Ballroom, latin, swing en salsa dansen en onderrichten, leverden al een flinke portie dansgeluk op. Dankzij Zumba®stapte ik ook vlot – en zonder voelbare pijntjes – de wereld van de fitness in. Wat merkte ik al na enkele weken? Versteviging van de bovenarmen, en ook een tikkeltje stevigere dijbenen: een mooi extraatje bij al dat dansplezier dat ik aan Zumba®beleefde! Ook de rest van mijn lichaam volgde dezelfde trend: mijn arm- en beenspieren mogen intussen gerust stevig genoemd worden en dankzij de vele ‘booty circles’ en heupbewegingen kregen mijn buikspieren een conditie die ze nog nooit hebben gehad. Bye bye sit-ups! Hello, Zumba®! Elke les die ik gaf, was telkens opnieuw één groot feest, zowel voor de dansers als voor mezelf. Het was heet in augustus 2009, niet alleen door de hoge buitentemperaturen maar ook door… Zumba®! En nu, april 2010, is Zumba® nog steeds even ‘hot’. Zumba® is duidelijk GEEN hype, zoals sommigen graag beweren. De dansers blijven kicken op hun wekelijkse portie Zumba® en

In februari vorig jaar ontdekte ik Zumba®. Weinig mensen hadden er op dat moment over gehoord en zelf stond ik er ook wat wantrouwig tegenover: dans én fitness tegelijk? Fitnessen associeerde ik tot dan toe met hard zweten, zware toestellen, pijnlijke spieren… Dat je met Zumba® je conditie en figuur optimaal kunt trainen, leek me een valse belofte (met plezier geef ik het toe: daar zat ik goed fout!). Nieuwsgierig volgde ik toch maar een les. Het was erg leuk en achteraf voelde ik een aangename vermoeidheid. De sfeer van de les, met al die opgewekte, zuiderse liedjes, bleef nog een hele avond nazinderen. Echt ondersteboven was ik er niet van, maar toch volgde ik nog een les. En vanaf toen was ik helemaal Zumb®-addicted! Ik besloot Zumba® Instructor te worden, zodat ik de dansers uit onze dansstudio, kon laten meegenieten van mijn Zumba®-geluk!

brengen enthousiast hun vrienden mee. Ze merken bij zichzelf de figuurverbetering waarvan we aanvankelijk allemaal dachten dat het maar reclame was. Bestaat er iets mooiers dan samen te genieten van de vorderingen die je maakt? Dat op zich is alweer een reden om een nieuw Zumba®feestje te bouwen! Het enthousiasme en de blije gezichten van onze dansers inspireerden mij trouwens tot het behalen van de licenties voor Basics 2,

Zumbatomic® (voor Kidz) en Zumba®Gold. Zumba®is niet alleen dans en fitness, het is een way of life boordevol positieve energie waardoor je ’s ochtends fit, gezond én superblij wakker wordt. Ik weet het: het klinkt alweer als een reclamespot. Heb je al eens een les Zumba® geprobeerd? Dan kun je het bevestigen! Zumba® brengt het positieve in mensen naar boven: hoe weinig sportief je ook bent, Zumba® laat je stralen op de dans/fitnessvloer en zorgt ervoor dat je er mooi uitziet terwijl je danst. Als ik zie hoe ‘mijn’ dansers coole, sexy of machtig mooie bewegingen kunnen maken, terwijl ze dat vroeger niet eens van zichzelf hadden gedacht, dan kan mijn dag niet meer stuk. Ze stralen in de les, stellen vast dat hun lichaam in topvorm is, dat ze er steeds beter uitzien, en ze lopen opgewekt rond. Als ik op het podium sta en hen met 50 of 60 of … tegelijk de Zumba® shuffle zie doen met een big smile, dan ben ik zoooo trots op hen! Ja, beste mensen, geef ze gerust een applaus! Zumba® maakt je hoofd, je lichaam, je hart zoveel blijer en lichter… Een dag zonder Zumba® is een verloren, sombere dag. En wie wil nu zo’n dag? Daarom heb ik besloten: vanaf nu maak ik van élke dag een Zumba®-dag! Sabine Van Humbeeck

10


Zumba

Enkele reacties van enthousiaste zumbaleden van Dansclub CLAP: “Sinds vorig seizoen volg ik bij jullie de zumba. Er wordt op een aangename manier les gegeven. We leren veel bij, werken hard aan onze conditie en jawel, er zijn ook al enkele kilootjes mee verdwenen, er wordt ook heel wat gelachen en plezier beleefd tijdens de les. Maar vooral onze lesgeefster, Heidi, moet toch een dikke pluim krijgen voor telkens weer een aangename les en we kijken erg uit naar de  show waar wij als zumbalid aan mogen deelnemen”.

Wat ik leuk vind aan de Zumba in As: een fijne sfeer met gewone mensen, geen modepoppen :) die show komen maken; een toffe, geduldige juf; sociaal bevorderend Keep up the good work Michelle

Fitnesjuf slaagt erin de Zumba een speels karakter te geven, Zumba bij Dansclub CLAP is dus iedere keer een korte reis, altijd iets verder en iets anders maar superfijn. Stany

“Ik vind het SUPER GEWELDIG om te doen! Ik heb nog nooit een sport zo lang volgehouden, het is een fantastische uitlaatklep. Ik kom elke week met veel plezier en enthousiasme! En onze lesgeefster doet dat ook heel goed! Niet voor niks dat ik een vriendin heb kunnen overtuigen om ook mee te komen en zij is er al even verslaafd aan als ik”.

Na mijn eerste les Zumba in september 2009 heb ik geen enkele les meer overgeslagen! Alles moet wijken voor mijn 3 x zumba per week. Een ware verslaving zou ik het durven noemen. Persoonlijk vind ik Heidi een zeer aangename instructrice. Dynamisch, energiek en niet om een grapje verlegen ;-) Zeer variërende dansjes en veel afwisseling. Kortom, zeker de moeite waard. Ik ben alvast gewonnen!

Veerle

Anja

Sandra

Zumba in Dansibo Roeselare De nieuwste hype in fitnessland heet zumba. De naam zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, wat wil zeggen, snel bewegen en lol hebben. Elke week shaken we alles los en dit bezorgt ons een zalig gevoel van fun en music. We gaan verschillende dansstijlen zoals Salsa, Merengue, Reggaeton, .. combineren met eenvoudige fitnessoefeningen en dit op opzwepende muziek. Doorzetten en zelfmotivering is niet meer aan de orde, zumba is fun !! Maar het werkt ook echt. Doordat trage en snelle ritmes afgewisseld worden, ontstaat er een vorm van intervaltraining, zodat je vet verbrandt terwijl we ook de spieren trainen. Na een zumbales heb je het gevoel, dat je de hele wereld aan kan. Je bent ontspannen en je kan eens alles loslaten, we shaken alle stress van ons af, wat ons een gelukkig gevoel geeft. Zumba is een aanrader voor iedereen: man of vrouw, jong of oud, iedereen is welkom! Sara Mahieu

11


dans

Focus op Tango van gesloten danshouding naar promenade positie De meest gebruikte figuren om in de tango in een promenade positie te komen, zijn de Progressive Link en de Five Step (vroeger de ‘Four Step met extra slow’ genoemd).

Het zijn twee afzonderlijke figuren die niet na elkaar kunnen gedanst worden omdat ze beide in promenade eindigen.

2 Walks; Progressive Link ( 2wandelpassen en de Link) Begin in gesloten danshouding, heer aangezicht schuin naar de muur. De knieën zijn licht gebogen. Typisch voor de tango is de sluitpositie van de voeten: De Heer sluit de rechter voet half achter de linker; de dame sluit de linker voet half voor de rechter voet. De rechter zijde van het lichaam is een weinig naar voor. 0 startpositie

1 slow

2 slow

3 quick

4 quick

Heer

Dame

1.

Linker voet voorwaarts in front van de R voet, op de hiel, schuin naar de muur.

Rechter voet achterwaarts in het verlengde van de linker voet.

2.

Rechter voet voorwaarts met de rechter zijde een weinig voorwaarts, op de hiel, schuin naar de muur

Linker voet achterwaarts

3.

Linker voet voorwaarts in front van de R voet, op de hiel, schuin naar de muur.

Rechter voet achterwaarts in het verlengde van de linker voet.

4.

Plaats rechter voet zijwaarts op de lijn van de linker voet, de twee voeten wijzen schuin naar de muur, de linker knie neigt naar de rechter knie zodanig dat enkle de binnenkant van de bal van de linker voet aan de vloer is.

Draai een kwart rechts, plaats de linker voet op de lijn van de rechter voet, de twee voeten wijzen schuin naar het midden, de rechter knie neigt naar de linker knie zodanig dat enkel de binnenkant van de bal van de rechter voet aan de vloer is.

Hierna kan men vervolgen met elke figuur die in promenade begint

12


dans Five Step (Four Step met extra slow) Begin in gesloten danshouding aangezicht schuin naar de muur.

1. Q

H Linker voet voorwaarts in front van de rechter voet, schuin naar de muur, over de hiel D Rechter voet achterwaarts in het verlengde van de linker voet.

2. Q

H Draai linksom en plaats de rechter voet zijwaarts en een weinig achterwaarts, schuin naar de muur tegen de dansrichting(1/4 draai), op de bal dan hiel. D Draai linksom en plaats de linker voet zijwaarts en een weinig voorwaarts, voet wijst schuin naar de muur tegen de dansrichting(1/4 draai), vlakke voet.

3. Q

H Linker voet achterwaarts schuin naar de muur tegen de dansrichting, dame stapt naast D Rechter voet voorwaarts naast de heer, schuin naar de muur tegen de dansrichting, op de hiel

4. Q

H Rechter voet achterwaarts en een weinig naar rechts, zonder te draaien, schuin naar de muur tegen de dansrichting, Op de bal dan hiel D Linker voet voorwaarts en een weinig naar links, zonder te draaien, schuin naar de muur tegen de dansrichting, op de bal van de voet

5. S

H Houd gewicht op rechter voet, draai de dame naar promenade, 2 voeten wijzen schuin naar het midden; de linker knie neigt naar de rechter knie zodanig dat enkel de binnenkant van de bal van de linker voet aan de vloer is. D Draai een Âź naar rechts in de voeten, gewicht op linker voet, de twee voeten wijzen schuin naar het midden, de rechter knie neigt naar de linker knie zodanig dat enkel de binnenkant van de bal van de rechter voet aan de vloer is. Gust Luyten, foto's: Leo Buyckx

13


senioren

Seniorenmiddagen Baarle-Hertog

11 maart 2010

Ook dit jaar mochten we weer een seniorenmiddag organiseren. Massaal gaven de senioren zich op, rechtstreeks of via hun club. Er waren 118 aanwezigen uit verschillende clubs in de regio (Baarle-Hertog, Zandhoven, Vorselaar, Retie, Mol-Gompel en Turnhout).

Bij aankomst zochten de mensen hun plaatsje en om 14 uur zat iedereen startklaar. De seniorenmiddag kon beginnen. Fientje heette iedereen van harte welkom en Jan draaide (zoals vanouds) weer fijne muziek. De dansvloer was van de eerste tot de laatste dans volzet. Na een uurtje werd iedereen op de dansvloer uitgenodigd om een nieuw dansje, de ‘Mambo Mania’ te leren. Met de ervaren lesgeefster Fientje kreeg iedereen de pasjes snel onder de knie.

Leopoldsburg 3 maart 2010 Op woensdag 3 maart 2010 had DC Horsten-Jivers, Leopoldsburg het genoegen 151 senioren te mogen inschrijven voor de seniorendag. De inkom van € 3,00 werd besteed aan een stuk Limburgse vlaai, een tas koffie en een borreltje voor iedereen. Dit samenzijn was voor de club een groot succes en dit reeds voor het 2de jaar. De mensen waren allen zeer tevreden en wij Dansclub “Horsten-Jivers” hebben beloofd om volgend jaar terug een seniorendag te organiseren.

DC Turnhout 21 januari 2010 Een geslaagde seniorendansnamiddag in DC Turnhout.

Weer een uurtje later werd de innerlijke mens versterkt met belegde broodjes, koffiekoek en koffie. Dat smaakte! Het laatste uur werd het nieuwe dansje nog eens herhaald. De middag was weer veel te snel voorbij. Om 18 uur keerde iedereen voldaan en tevreden huiswaarts. Dansclub Baarle dankt iedereen nogmaals voor hun aanwezigheid. Monique Haneveer

14


senioren 15 jaar seniorenwerking: Dansnamiddag met orkest 2 april 2010 Het Vormingscentrum in Malle. Toen we de aankondiging voor de dansnamiddag lazen wisten we niet wat we er ons van moesten voorstellen en dan nog de vrijdag voor Pasen! Ondertussen weten we het wel en het moeilijke verkeer op die dag willen we er volgend jaar graag bij nemen. Het is immers een prachtige zaal en de sfeer die dansende senioren graag hebben was er in een notime. Het orkest van Eddy Smets zit er natuurlijk voor veel tussen maar het terug ontmoeten van de koppels waarmee je tijdens de dansvakantie samen geleerd (en gezweet) hebt is erg aangenaam. De lesgevers en verantwoordelijken waren er allen, Gust en Aloïs stralen de rust uit die alleen de jaren kunnen brengen. Marianne en Evi hadden blijkbaar de administratieve vloedgolf van 268 inschrijvingen rimpelloos verwerkt. Swa Eelen stond tussen het dansende volkje en was een houvast voor mensen zoals ik die de CooCoo wel willen mee dansen maar al die passen toch blijkbaar niet genoeg geoefend hadden. Monique, Ilse en Diana verzorgden het dansmenu en begeleidden de lijndansen en de fotograaf van dienst was Leo die op vinkenslag lag om de geslaagde chassés of whisks vast te leggen. Met de afwisseling van lijndansen en stijldansen vloog de tijd voorbij en na het broodje met koffie was het plots 18 uur! Dansen blijft veel mensen boeien, zelfs vanuit Oostende waren de gepassioneerden komen opdagen! Een deel van het genoegen is ook de meer ervaren (of meer getalenteerde) koppels bezig te zien en dat is een aansporing om verder te leren en te oefenen met de Dansliga. Heel de organisatie verliep prima dankzij de inzet van vele vrijwilligers voor bonnetjes- en drankenverkoop en voor de bediening aan tafel van thee, koffie en broodjes. Het was een stralende inzet van het Paasweekend en we kijken uit naar de volgende activiteiten voor senioren. Met blijde dankbaarheid. Nancy en René, Dansclub Tervuren

Dansvakantie voor senioren le enke ij g o n n vr i e s t a pla 7 me t o t van 3 inkhoorn K in de stende Oo

Dansliga biedt de 55-plusser, die lid is van Dansliga en minstens 3 jaar danservaring heeft, een zorgeloze vakantie aan met een leerrijk aanbod aan dansgenres, met kansen voor ontmoeting en gezelligheid. Bewegen blijft belangrijk om je goed te voelen. Samen dansen met leeftijdsgenoten onder deskundige begeleiding van bekwame dansleraars, garandeert u een aangename actieve vakantie. Ballroom- en Latindansen, maar ook lijndansen, gezelschapsdansen e.a. komen aan bod. Ook zal er mogelijkheid zijn om de omgeving te verkennen of andere activiteiten mee te doen.

appartement dan is de deelnameprijs per persoon: € 245. Inbegrepen in de prijs: volpension (van avondmaal op maandag tot middagmaal op vrijdag), dranken (koffie, tafelbier of water) tijdens de maaltijden, één zwembeurt per persoon, gebruik danszaal, danslessen, animatie…

Deelnameprijs per persoon voor deze dansvakantie bedraagt: € 269 per persoon met 2 op appartement. Deelt u met 3-4 een

Inschrijven en meer info vindt u terug op onze website: www.dansliga.be of op het secretariaat van Dansliga.

15


bijscholingen

Focus op Argentijnse Tango Wie wil bijblijven moet bijscholen. Dat geldt ook voor dansleraars. Daarom organiseert het bestuur van de lerarencommissie van Dansliga 4 tot 8 studiedagen per jaar plus een congres. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer gevarieerd: kennis maken met nieuwe variaties of dansvormen, stijlverbetering, choreografieën maken … alles wat interessant kan zijn komt in aanmerking. In januari ging het over Argentijnse tango en maart over salsa.

Argentijnse tango Dansliga leraars zijn erg bedreven in tango meer bepaald in de ballroom tango. Er wordt veel aandacht aan besteed in de technieklessen tijdens hun opleiding. Argentijnse Tango komt daarin niet aan bod. De dans past ook minder in een programma met andere ballroom en latin dansen. Maar de dansvorm kent veel beoefenaars en oogt heel leuk. Daarom is het heel begrijpelijk dat onze leraars meer over deze dans willen weten en hem ook willen kunnen dansen. Die kans werd geboden op de studiedag in januari. Jos Corbeel, een collega dansligaleraar en voormalig wedstrijddanser heeft zich voor enkele jaren bekeerd tot de Argentijnse tango. Hij was dan ook de ideale persoon om samen met zijn vrouw Rita deze studiedag te verzorgen en daarin de verschillen tussen beide dansvormen te belichten. Ook de verschillen binnen de Argentijnse tango kwamen aan bod. Zo konden de deelnemers ook ervaren hoe de milonga (op snellere muzie) en de Argentijnse wals (in ¾ maat) gaan. Leo Buyckx

16


bijscholingen

Revealing the secrets studiedag voor dansleraars met Morry Krispijn Salsa In tegenstelling tot de argentijnse tango zijn salsa en/of mambo wel vaste waarden in de meeste van onze dansclubs en dansscholen. Binnen Dansliga bestaat er zoals voor andere dansen ook een eenheidsprogramma voor salsa dat sinds de vorige lichting opgenomen is in het programma social dancing van de opleiding assistent-dansleraar. Zoals voor de argentijnse tango bestaan er ook voor salsa organisaties die zich in hoofdzaak op deze dansvorm toespitsen. Salsaventura in den Haag bijvoorbeeld. Maar Salsavantura is in de loop van de jaren uitgedeind tot een heuse dansorganisatie met 3500 dansers en wekelijks 200 uren instructie in de wijde omgeving van Amsterdam en Rotterdam. Morry Krispijn is het organisatorische genie die dat in 15 jaar elkaar bracht. In 1993 was Morry reeds te gast bij Dansliga voor een bijscholing van onze leraars. Zijn nieuwste project ‘Revealing the Secrets’, een bootcamp van 8 uur was de aanleiding om hem opnieuw uit te nodigen. Alleen hadden we maar 3 uur ter beschikking. Het werden 3 bijzonder boeiende uren waarin inderdaad de geheimen van het (betere) salsadansen werden behandeld, element per element, op de flipover en met praktische oefeningen. Achtereenvolgens kwamen aan bod. • Zes danspatronen, • Zeven verschillende handverbindingen, • Drie verschillende niveaus waarop de handen zich bevinden, • Leiden en volgen door: spanning, afstand, richting, connectie • Muzikaliteit.

Na afloop vulden de deelnemers een evaluatieformulier in waarin zoals steeds gepeild werd naar de kwaliteit van de uitleg en de presentatie. Voor beide aspecten kreeg Morry de hoogste score van IEDEREEN. De peiling naar bruikbaarheid voor de eigen cursisten en het nut voor de persoonlijke ontwikkeling leverde bij 95% van de deelnemers eveneens de maximum score op. Het kan dan ook niet anders dan dat de naam Morry Krispijn binnen afzienbare tijd nog in dit blad zal voorkomen in verband met toekomstige bijscholingen. Leo Buyckx

Zaterdag 26 juni 2010: Congres Dansleraars te Turnhout Houdt deze datum zeker vrij, het congres belooft ook dit jaar weer een voltreffer te worden.

17


bijscholingen

Clipdance 2010-2011 + Hip Hop Lyrical De clipdance Disco en Streetdance 2010-2011 zal in première gaan op zondag 30 mei 2010 in Turnhout (JayBeeS Danscenter)! Alle lesgevers die van plan zijn om volgend jaar met hun dansers aan Dansliga-wedstrijden deel te nemen, zijn meer dan welkom! Ook lesgevers die wensen te jureren op Dansliga-wedstrijden raden we aan om de bijscholing clipdance te volgen. Door het succes van de sessie hip hop lyrical op 13 februari, zal Steven Benou, aansluitend op de bijscholing clipdance op 30 mei, voor alle liefhebbers nog een sessie geven! Deze extra sessie is voor iedereen toegankelijk, je moet de bijscholing op 13/2 niet gevolgd hebben om je hiervoor in te schrijven.

Wat is hip hop lyrical? Deze stijl hebben jullie zeker al gezien bij “So you think you can Dance”. Het is streetdance die volledig wordt uitgewerkt volgens

“verhaal” of “tekst”. Wat bewegingen betreft, is dit vergelijkbaar met New Style, namelijk een afwisseling van korte, strakke bewegingen met lange, vloeiende bewegingen.

Wat is Clipdance? • De clipdance is een dans die door Dansliga wordt opgelegd voor wedstrijddansers in de leeftijdscategorie 8-11 jaar startklasse. • Clipdance moet een drempelverlaging zijn voor kinderen van 8 tot 11 jaar die willen deelnemen aan wedstrijden. Een eigen combinatie dansen op muziek die vooraf niet gekend is, is niet voor iedereen even gemakkelijk. • In de clipdance worden basiselementen verwerkt die technisch correct uitgevoerd moeten worden. De bedoeling hiervan is de dansers bewust maken van correcte lichaamshoudingen en het belang van afwerking tijdens het dansen.

cursus Clipdance met jurycursus 2de cursus Clipdance met jurycursus Wanneer Zondag 30 mei 2010

Wanneer Zondag 29 augustus 2010

Uur 10.00 - 11.00 uur: clipdance Disco 11.30 - 12.30 uur: clipdance Streetdance 13.00 - 14.30 uur: keuze uit Hip hop lyrical of Jurycursus

Uur 10.00 - 11.00 uur: clipdance Streetdance 11.30 - 12.30 uur: clipdance Disco 13.00 - 14.30 uur: jurycursus

Waar Danscenter JayBeeS Steenweg op Mol 47, 2300 Turnhout

Waar Sporthal Ter Wallen (polyvalente zaal), Sportstraat 3, 9820 Merelbeke

(ingang via Boomgaardplein)

Docenten Claudia Everts (Disco) Steven Benou (Streetdance)

Docenten Claudia Everts (Disco) Steven Benou (Streetdance + hip hop lyrical)

Waarom deze bijscholing? • Om lesgevers de kans te geven de opgelegde dans eigen te maken om nadien in hun club door te geven aan eigen dansers. • Om juryleden en lesgevers te wijzen op de voornaamste technische eisen en hoe deze moeten worden uitgevoerd. • Om de jury en lesgevers bij te brengen hoe de clipdance correct beoordeeld moet worden. Voor wie? • Initiators en lesgevers actuele dans die met hun leerlingen wensen deel te nemen aan wedstrijden. • Dansliga-juryleden. Lesgevers die de bijscholing clipdance en de jurycursus volgen, krijgen immers voorrang om te jureren op Dansliga-wedstrijden (meer info: www.dansliga.be onder de rubriek ‘wedstrijden’).

Steven Benou

Claudia Everts

Kostprijs? • GRATIS voor alle lesgevers die aangesloten zijn bij Dansliga (op vertoon van lidkaart) • €25 lidgeld voor sportjaar indien je nog geen lid bent van Dansliga (ter plaatse te betalen). Inschrijven en info? Tel: 014 61 19 37 Fax: 014 61 12 87 e-mail: info@dansliga.be Inschrijven kan ook via de website www.dansliga.be (zie rubriek ‘lesgevers’ – ‘bijscholingen’). Je kan inloggen met de gegevens op je lidkaart.

18


danswedstrijden

“The Kids” Ook de allerjongsten genieten van standaarddans! Tijdens de laatste open wedstrijd voor cursisten in Turnhout kon er niet naast gekeken worden, 2 jonge dansertjes veroverden immers de dansvloer en het hart van de vele aanwezigen. Sharon Vanhecke (10 jaar) en haar danspartner Alexander Debruyne (9 jaar) namen op dat moment deel aan hun eerste competitie én met succes! Dit jonge koppeltje behaalde een mooie derde plaats in de latin categorie (chachacha en jive).

Hun avontuur begon zo een 3 jaar geleden toen ze hun eerste danspasjes aanleerden bij dansschool Gevada te Oostende. Sharon en Alexander kenden elkaar op dat moment nog niet, maar zoals het toeval wil, schreven zij zich gelijktijdig in voor de cursus “stijldans voor kids” en werden ze door juf Grace als danspartners aan elkaar gekoppeld. Na een aantal onwennige weken vlotten de danspasjes steeds beter en durfden ze elkaar zelfs al eens in de ogen te kijken! Na 3 jaar recreatief dansen, smaakte het voor een aantal dansertjes naar meer en stapten Sharon, Alexander en Jana naar juf Grace met de vraag of ze eens konden deelnemen aan een danswedstrijd. Na een aantal uurtjes intensieve training was het voor Sharon en Alexander zondag 7 maart eindelijk zo ver én met resultaat! Hierbij ook een warme oproep naar jonge dansers die zich in deze dansdisciplines willen ontplooien. We zijn nog op zoek naar een gemotiveerde danspartner voor Jana (11jaar)! Tot op vandaag maken Sharon en Alexander deel uit van een groep kinderen die op recreatieve wijze kennismaken met een aantal standaard- en andere dansen (denk maar aan salsa, swing en rock ‘n’ roll). Dat “the kids” gebeten zijn door het dansvirus blijkt duidelijk uit hun quotes. We wensen Sharon, Alexander en alle andere kids nog heel veel dansplezier en succes op de dansvloer! De cursus stijldans voor kids staat op voor kinderen vanaf 7 jaar.

19

“Door mijn nicht en vriendin heb ik het stijldansen leren kennen. Vond dit heel leuk en heb besloten om het ook te doen. Het is heel leuk en we hebben een toffe lieve juf. Ik dans ook al 4 jaar hip hop en vind het heel fijn dat dansen zo een ruime sport is!” Ine, 9 jaar “Ik ben Noa en ik dans al 2 jaar stijldans. Ik vind dit heel leuk. Er zijn verschillende dansen, de één al wat moeilijker dan de ander, maar ze zijn allemaal tof. Ik vind het ook leuk omdat ik dan samen met mijn vriendin kan dansen…. En de juf is ook een schatje!” Noa, 8 jaar “Hallo, ik vind dansen heel leuk, je leert veel dansen en pasjes en er is ook heel veel en leuke muziek”. Melanie, 8 jaar “Ik dans al een paar jaar en vind het een heel leuke sport. Het is tof en zeker met deze juf. Sharon is mijn danspartner!” Alexander, 9 jaar “Hallo, ik ben Seda. Ik vind dansen superleuk, maar soms zijn de passen een beetje moeilijk. We hebben de beste dansjuf!!!!” Seda, 9 jaar “Ik dans al 3 jaar bij dansschool Gevada. Door het programma ‘Sterren op de dansvloer’” kreeg ik heel veel zin om ook zo te kunnen dansen. Sinds kort is mijn broer Gillian mijn danspartner. Ik ben fier dat hij dat als jongen durft want veel jongens zijn bang om uitgelachen te worden door hun vrienden.” Phaedra, 12 jaar en Gillian, 11 jaar “Ik vind het leuk dat er muziek is! Er zijn veel toffe dansjes en soms zijn ze ook grappig. Gelukkig kunnen we een beetje uitrusten in de pauze!” Shookarat, 8 jaar “Wij dansen al anderhalf jaar in dansschool Gevada. We doen dat graag omdat we ons echt kunnen uitleven in het dansen. Het is megatof!!! We verheugen ons ook al op het optreden? Hopelijk mogen we nog lang dansen. Veel dansgroeten, de 2 girls.” Sam, 11 jaar en Ekaterina, 10 jaar


danswedstrijden

IDSF (International DanceSport Federation) De beste amateur dansparen op internationaal niveau Alle dansparen worden ingedeeld volgens leeftijd. De jongste dansparen, Juveniles I, hebben een leeftijd van 8 jaar. Ben je wat ouder dan word je Juveniles II, vervolgens Junioren I en II en dan Youth. Vanaf 19 jaar danst men in leeftijdsklasse Adults. Bij een leeftijd van 35 jaar ga je over naar Senioren I. Later (vanaf 45 jaar) kan men dansen in de categorie Senioren II. Als 1 partner 55 jaar of ouder is, kan men kiezen om bij Senioren III te dansen. In alle leeftijdscategorieën mag 1 partner jonger zijn, behalve bij Senioren.

Wereldranglijst (gebaseerd op de klassering van IDSF op 1 februari 2010) Voor de meest recente lijst kan u terecht op de website van IDSF (http://www.idsf.net) of BDSF (http://www.bdsf.be rubriek uitslagen)

Adults Ballroom (Standaard) 1. Ferruggia, Benedetto - Köhler, Claudia Germany 2. Valeri, Emanuel - Kehlet, Tania Denmark 3. Ghigiarelli, Andrea - Andracchio, Sara Italy 4. Segatori, Simone - Sudol, Annette Germany 5. Gimaev, Marat - Basiuk, Alina Russian Federation 6. Konovaltsev, Sergey - Konovaltseva, Olga Russian Federation 7. Di Toro, Federico - Favero, Genny Italy 8. Cavallaro, Marco - Clifton, Joanne Italy 9. Kosaty, Marek - Glazik, Paulina Poland 9. Todaro, Salvatore – Yaneva Violeta Bulgaria 319.Pessemier, Wim – Pessemier Astrid Belgium

Benedetto Ferruggia & Claudia Köhler Ballroom Adults

Slawek Lukawczyk & Edna Klein Ballroom Senioren I

Senioren I Ballroom (Standaard) 1. Bernardini, Stefano - Martellini, Stefania 2. Lax, Tassilo - Lax, Sabine 3. Lukawczyk, Slawek - Klein, Edna 4. Payen, Pierre - Reyjal, Isabelle 5. Francesconi, Mirko - Cervelli, Milena 6. Daga, Marcello - Pau, Marina 7. Belometti, Alberto - Pini, Barbara 8. Rigon, Andrea - Remondini, Barbara 9. Hillenbrand, Jörg – Hillenbrand, Ute 10. Becherelli, Andrea - Scuderi, Alessia 50. Nowicki, Eddy -Willems, Erna 54. Henneghien, Jean Hugues - Scherf, Eun-Sook 79. Vandenrul, Paul - Kuypers, Nini

Italy Germany Belgium France Italy Italy Italy Italy Germany Italy Belgium Belgium Belgium

Senioren II Ballroom (Standaard) 1. Lindner, Michael - Lindner, Beate 2. Valenta, Walter - Maurer, Irmtraud 3. Destri, Roberto - Lentini, Giuseppina 4. Farwick, Bernd - Voosholz, Petra 5. Mannello, Luciano - Presti, Patrizia 6. Reimann, Raymund - Reimann, Antje 7. Donato, Luigi - Parente, Cira 8. Rinaldi, Antonio - Contini, Silvana 9. Feld, Michael - Glaser, Heide 10. Lazzareschi, Bruno - Zotta, Ida 37. Heggen, Michel - Nijssen, Tonny 90. Vandenrul, Paul - Kuypers, Nini

Germany Austria Italy Germany Italy Germany Italy Italy Germany Italy Belgium Belgium

Senioren III Ballroom (Standaard) 1. Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia 2. Büscher, Hans-Arnold - Büscher, Heidi 3. Batin, Thierry - Batin, M-Cecile 4. Anselmi, Alfredo - Pietrobelli, Anna Maria 5. Straccini, Roberto - Peppoloni, Marisa 6. D'Andrea, Luca - Scerrato, Regina 7. Pravato, Lucio - Sperotto, Nunzia 8. Servadei, Maurizio - Charrier, Anna 9. Atance, Miguel - Rovira, Dolors 10. Rapone, Dario - Prati, Anna 72. De Neeff, Francois - Dekeyser, Huguette 90. Van Den Brande, Willy - Brion, Josee

Italy Germany France Italy Italy Italy Italy Italy Spain Italy Belgium Belgium

20


danswedstrijden Adults Latin 1. Silde, Alexey - Firstova, Anna Russian Federation 2. Zaytsev, Andrey - Kuzminskaya, Anna Russian Federation 3. Plohl, Zoran - Lahvinovich, Tatsiana Croatia 4. Zanibellato, Martino - Abildtrup, Michelle Denmark 5. Batagelj, Jurij - Strukelj, Jagoda Slovenia 6. Karpov, Vladimir - Tzaptashvilli, Mariya Russian Federation 7. Goffredo, Gabriele Pasquale - Goffredo, Antonia Italy 8. Imametdinov, Timur - Nikolaeva, Ekaterina Russian Federation 9. Voronovich, Nikolay - Nikolishina, Maria Russian Federation 10. Schmitt, Charles-Guillaume - Salikhova, Elena France 342.Van Briel, Kurt - Van Geel, Vanesssa Belgium

Senioren I Latin 1. Lavigne, Gwenael - Godet, Stephanie 2. Hernandez, Roberto - Perez, Beatriz 3. Ferraris, Daniele - Ciccarelli, Antonella 4. Ramirez, Manuel - Lopez, Julia 5. Hoffmann, Andreas - KrĂźger, Isabel 6. Mayral, Jordi - Aguilera, Eva 7. Lachenmaier, Bernd - Vinzens, Sibille 8. BrĂśker, Georg - Schantora, Susanne 9. Kovacs, Sandor Otto - Farkas, Monika 10. Sawang, Michael - Sawang, Claudia 26. Lukawczyk, Slawek - Klein, Edna 37. Saxe, Frederic - Weyts, Valerie 41. Henneghien, Jean Hugues - Scherf, Eun-Sook 57. Vlieghe, Luc - Bekaert, Severine 68. Autier, Pierre - Czerney, Tanja 84. Geenen, Leo - Weyer, Barbaraq

France Spain Italy Spain Germany Spain Germany Germany Hungary Germany Belgium Belgium Belgium Belgium Belgium Belgium

Alexey Silde & Anna Firstova Adults Latin

Gwenael Lavigne & Stephanie Godet Latin Senioren I

Senioren II Latin 1. Tursi, Vincenzo - Manti, Sonia 2. Miquel, Pere - Trillo, Maria 3. Garcia, Jose Luis - Matamoros, Carmen 4. Dietrich, Volker Dr. - Bockmann-Dietrich, Sonja 5. Viciana, Pedro - Lopez, Isabel 6. Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva 7. Fleischer, Georg - Mak, Annabel 8. Torrado, Miguel - Figueroa, Rosario 9. Buendia, Antonio - Perez, Maria 10. Wicke, Thomas - Wicke, Michaela

Italy Spain Spain Germany Spain Austria Germany Spain Spain Germany

provinciale wedstrijden Enkele sfeerbeelden van de provinciale wedstrijden Ballroom / Latin / Social Dance. De uitslagen van de wedstrijden Ballroom / Latin / Social Dance vindt u op www.dansliga.be

21


dansmuziek

Fireflies

OWL CITY

4

Vergeef me

ANDES

5

Don't tell me that it's over AMY MACDONALD

7

As long as it takes

ISBELLS

8

Hey, soul sister

TRAIN

9

Wings

DAS POP

34

CHERYL COLE

30

SHAKIRA NORAH JONES

25 Haven't met you yet

MICHAEL BUBLE

29 Empire state of mind

JAZ-Z & ALICIA KEYS

Never get enough

DAS POP

Rain

MIKA

Zij aan zij

CLOUSEAU

LIER BERLAAR MECHELEN

AARSCHOT

Aarschotsesteenweg 2 - Lier 03 480 30 30

kan eventueel ook

hustle

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

goed

22 22

30 46 26

30

21 46 31

31

25 25

43

Van half september tot eind april: dinsdag en woensdag: van 10 tot 12 uur donderdag: van 10 tot 12 uur en van 20 tot 22 uur andere dagen/uren en schoolvakanties: na afspraak op 03 480 30 30 HERENTALS

salsa/mambo

50

stijldansen - latino (salsa) - Arg. tango ruime keuze in model, hielhoogte en kleur alle maten in voorraad superieure kwaliteit aan scherpe prijzen bij elk paar: schoenzakje GRATIS

ANTWERPEN

engelse wals

32 35

DANSSCHOENEN

OOSTMALLE

merengue

bachata

quick step

samba

rumba

chacha

jive

32

Ruime keu ze dans-CD's (ook via po

st)

Alle modellen en CD s te zien op www.dansschoenen.be

meest geschikt

16 Gypsy 17 Chasing pirates

boogie

23

1

14 Fight for this love

swing

disco swing

swing fox

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top 30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 27 maart. Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

social foxtrot

Dansmuziek & dansbare muziek


danskalender

Kalender Datum

Activiteit

Locatie

2-mei-10

Clubcongres

Sporta-centrum Tongerlo

25-mei-10

Cyclus van 3 bijscholingen (oLv Ton Greten)

Ham Hamse Dansklub

30-mei-10

Bijscholing jeugddans: Clipdance + Hiphop Lyrical

Turnhout - Danscenter Jaybees

3-jun-10

Ontmoetingsdag 50-plussers

Dansclub Mol-Gompel, OL Vrouwstraat 82 te Mol

8-jun-10

Cyclus van 3 bijscholingen (oLv Ton Greten)

Ham Hamse Dansklub

15-jun-10

Cyclus van 3 bijscholingen (oLv Ton Greten)

Ham Hamse Dansklub

26-jun-10

Congres Dansleraars

Zaal Hertoginnedal Turnhout

29-aug-10

Bijscholing jeugddans: Clipdance + jurycursus

Merelbeke - sporthal Ter Wallen

Overzicht kampen Dansliga 2010 periode

locatie

wat

leeftijd

03-07 mei

De Kinkhoorn Oostende

seniorendansvakantie

55+

17-21 mei

De Kinkhoorn Oostende

seniorendansvakantie*

55+

07-11 juni

Ol Fosse d'Outh Houffalize

seniorendansvakantie*

55+

05-09 juli

Bloso-centrum Blankenberge

danskamp internaat

9-14 jaar

05-09 juli

Bloso-centrum Genk

danskamp internaat

12+

05-09 juli

Bloso-centrum Genk

breakdance (internaat)

12+

05-09 juli

Bloso-centrum Genk

urban dance (internaat)

12+

11-15 juli

Vormingscentrum Malle

danskamp internaat

9-18 jaar

02-06 augustus

Destelheide Dworp

dansstage internaat

+16 jaar

02-06 augustus

Destelheide Dworp

vervolmakingsstage

+16 jaar

08-12 augustus

Fabiola Home Maasmechelen

danskamp internaat

9-16 jaar

16-20 augustus

Vormingscentrum Malle

danskamp internaat*

11-18 jaar

23-27 augustus

Hoge Rielen Kasterlee

danskamp internaat*

9-15 jaar

23-27 augustus

Sporthal Bocholt

frans-danskamp

5-12 jaar

07-15 september

Rosas Spanje

seniorendansvakantie*

55+

03-05 november

Turnhout

danskamp externaat

9-16 jaar

*volzet

23


15 jaar seniorenwerking bij Dansliga!

Swing_27  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you