Page 1

19 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat augustus

4

bus 2008

TIJDSCHRIFT 3

2340 BEERSE NUMMER 19

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P708878


inhoud Swing augustus 2008

07

09

14

Inhoud

Clubactiviteiten

Dansmuziek

02

07 - 08- 19 - 26

19 Hitparade

Voorwoord

Dansdag 2008

Dans van het jaar

03

09 Overzicht in het dansaanbod 12 Inschrijvingsformulier

20 Roadrunner

Dansliga secretariaat 04 De nieuwe Dansliga-lidkaart!

OD-dagen Dansactiviteit in de kijker

22

13 Verbroedering clubbesturen te Baarle

Clubnieuws 05 06 06 07

Dansliga Puurs op fietstocht Dansclub Move It blijft in beweging! Dansschool M&M - Bocholt Dansclub Alken- Music To Dance

Dans DVD - CD Lerarencongres 14

Internationale Danswereld 18

25 Tonya 26 Lisa Del Bo

20


voorwoord

Een nieuwe start Orphea Gorski en Antoine Dartois.

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Gust Luyten p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Proost I. Van Berckelaer S. - Van den Broeck F. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 8000 exemplaren Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

V

oor u ligt ons ledenblad dat de verlofperiode afsluit en een nieuw werkjaar inluidt. Tijdens de stille periode hebben onze dansleraren hun jaarlijks congres gehouden. We willen onze leden hierover uitvoerig berichten omdat onze leraren een vitaal deel zijn van onze federatie: Zij bepalen mee de richting die we uitgaan. In het bestuur van de lerarencommissie wordt stevig nagedacht en beslist over verscheidene aspecten van ons eigen danswereldje. Zij geven invulling aan het lessenpakket voor onze danscursussen. Zij zorgen ervoor dat ons dansaanbod up to date blijft en aangepast aan veranderingen en trends. Zij zijn medeorganisators en lesgevers op onze danskampen, clubcongressen en dansdagen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook zij in dit blad de nodige aandacht krijgen. Daarenboven is het goed dat onze leden en bestuursleden op de hoogte gesteld worden van het reilen en zeilen van de leraars en van de inhoud en het belang van hun bijscholingen. In het nieuwe dansseizoen neemt onze jaarlijks weerkerende dansdag een bijzondere plaats in. Het aangeboden programma en de toelichting bij elke dans kan je rustig doornemen. De prachtige locatie van het Vormingscentrum Destelheide te Dworp heeft ons doen besluiten onze 6e dansdag daar te houden. Gelegen in het centrum van het land, omkaderd met mooie ruimtes, grote danszalen en groen, lijkt dit een ideaal kader voor zulk evenement. We menen dat we op deze dag onze leden een gevarieerd programma en een niet te missen slotshow kunnen aanbieden. Daarom nodigen we ook u uit je keuze te maken en je inschrijving te regelen. De dansdag is elk jaar een belevenis en belooft ook op 11 november een topper te worden. Gust Luyten Nationaal voorzitter


dansliga secretariaat

De

nieuwe

Dansliga-lidkaart ! De Dansliga-lidkaart, het bewijs dat u lid bent van onze federatie! Met deze lidkaart kan u: • Deelnemen aan de activiteiten in uw club maar ook aan de nationale Dansliga-activiteiten. • U krijgt het tijdschrift van de federatie toegestuurd (1 per adres). • U bent verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen op alle activiteiten (én op de reisweg heen en terug) in het kader van Dansliga. De lidkaart is niet enkel van 'look' veranderd, ook de wijze waarop de lidkaarten verdeeld worden is gewijzigd. Oók Dansliga doet aan 'administratieve vereenvoudiging' en heeft het programma voor ledenbeheer aangepast. In principe blijft voor de Dansliga-leden alles hetzelfde, u verkrijgt nog steeds de Dansliga-lidkaart via uw dansclub of school maar .. . niet onmiddellijk, de lidkaarten worden aangemaakt door de federatie en dus niet meer uitgeschreven door de club/school. De clubverantwoordelijke

zal u wel vragen om uw lidmaatschap te betalen, daarna worden uw gegevens opgenomen in het Dansliga-ledenbestand en wordt de lidkaart aangemaakt. Na een tweetal weken ligt uw lidkaart klaar in de club. Ledenlogin: Op de lidkaart vindt u uw ledenlogin (= gebruikernaam en paswoord). Deze kan u gebruiken om: • in te loggen op de website van Dansliga (links onderaan bij ledenlogin). U krijgt dan uw persoonlijke fiche te zien. Hier kan u uw persoonlijke gegevens zelf correct aanpassen. De correcties zijn dan ook definitief in orde en moeten verder niet meer gemeld worden aan Dansliga (en uw club/school). • in te schrijven op een activiteit van Dansliga: dansdag - danskampen - cursussen - … . Wij wensen u alvast veel dansplezier!


clubnieuws

Dansliga Puurs

op fietstocht 29

“Zeg” zei mijn vrouw, “we gaan wel maar één dag fietsen hoor”. Ik heb het wel graag wat in orde als we gaan fietsen, banden opgepompt, iets mee voor de regen, wat water en plakgerief. Dat geeft een gerust gevoel. Hoe ze dat in Puurs doen om altijd lekker fietsweer te bestellen is mij een raadsel. Arme Clarissen zijn er bij ons niet meer, dus ze moeten ergens anders iets gedaan krijgen. In elk geval, het weer was dik in orde. Het zou een tocht worden van een dikke vijftig kilometer met natuurlijk enkele stops voor een natje en een droogje. De afspraak was aan het station in Puurs en de laatsten kwamen bij de groep aan de sluis van Hingene. Van daar met het bootje, over de Rupel, naar Schelle en naar onze eerste stop in Hemiksem. De “heen en weer - bootjes” noemen ze die overzetbootjes en ze zijn een zegen voor het toerisme in het Scheldeland. Zij verbinden op verschillende plaatsen het Scheldeland met het Waasland. Aan de Sint Bernardusabdij van Hemiksem stonden de gidsen ons op te wachten. De groep werd in twee gesplitst. De ene helft bezocht het Heemmuseum en de andere de Abdij. In zijn huidige vorm is de abdij eigendom van de gemeente Hemiksem. In het al gerestaureerde voorste gedeelte hebben de gemeentediensten en de politie onderdak gevonden. Achteraan zijn de gebouwen omgebouwd tot serviceflats. Heel mooi gedaan en in een oase van rust. De gebouwen daartussen worden stelselmatig gerestaureerd. Dit is in elk geval een werk van lange adem en heel veel centjes. Ook het Heemmuseum is een bezoek waard. Het is zoals de meeste heemmusea: rommelig en stoffig maar met een goede gids, de moeite van het bezoeken waard.

5

juni

Door tijdsgebrek hebben wij niet alles kunnen bekijken. Wij komen zeker nog eens terug om de afdeling van de Gilliot-tegelfabriek te bezoeken. In hun bloeiperiode waren zij wereldklasse voor vloer - en wandtegels. Zij hebben ondermeer de tegels gemaakt waar de tunnels onder de Schelde in Antwerpen mee bekleed zijn. Het was ondertussen ruim middag geworden en tijd voor de lunch. Op vijf minuten fietsen staat in een mooi park de sporthal van Hemiksem met cafetaria en restaurant. De smoskes hesp en kaas waren besteld en stonden klaar. En of dat smaakte…. . Opzij, opzij, opzij, Dansliga Puurs is daar. Een lange stoet trok zich op gang. Door Schelle, Hellegat en Boom naar De Schorre. Onderweg even op mekaar gewacht om twee platte banden te repareren en dan verder langs Reet naar Rumst waar een frisse pint, koffie of frisdrank op ons wachtte. Hier en daar was er al een met “zadelpijn” of een pijntje ergens anders, maar kloek als we zijn terug de fiets op. Over de fietsbruggen bij de monding van Nete en Rupel en door het Broek van Blaasveld terug naar Puurs. We hadden er dan 52km opzitten. Beste lezers van de Swing. Kom ook eens fietsen in ons prachtige Klein - Brabant. Het is nog niet platgelopen. Willen jullie de echte sfeer van “Stille Waters” leren kennen, kom dan 's morgens heel vroeg als de nevel nog over het water hangt. Voor de moedigen deze tip: Kom eens, in de winter, als de wind breed zit, op de kop van de sluis van Hingene staan. Voel hoe nietig een mens wordt bij stormweer en geloof terug in waterduvels en kluddes, want die zitten er echt nog in Nattenhaasdonk. Zeker weten. Guido Meeus, Dansliga Puurs.


clubnieuws

Dansclub Move It Kinrooi blijft in beweging! Het ene dansseizoen is net voorbij en het nieuwe staat al in de startblokken. Wie van dansen houdt, doet er goed aan om in beweging te blijven. Het is net een epidemie - maar dan wel een gezonde. Geest en lichaam houden we op die manier in een goede conditie. De meeste mensen zijn steeds hard aan het werken en hebben een gejaagd leven. Dit moet nog gedaan worden, hier moeten we nog heen en de beschikbare tijd wordt steeds schaarser. En wat doen we eigenlijk nog samen met onze partner (behalve stressen)? Samen dansen, vrienden ontmoeten en maken gezellig bij elkaar zijn en de energietank weer bijvullen - dat is waar het uiteindelijk om draait. Dus: blijf vooral in beweging. Het afgelopen dansseizoen werd ook bij Move It op een waardige manier afgesloten. Tijdens een spetterend slotfeest was er veel te doen. Nagenoeg alle leden waren aanwezig en vermaakten zich uitstekend op dit fantastische feest.

“We waren net een grote familie”. “Leuk, om met zoveel vrienden een toffe avond te hebben”. “Dit zijn dé momenten die tellen - je weet dan ook gelijk waarom dansen zo tof is”. …. zijn veelgehoorde uitspraken geweest. Er waren weer geweldige optredens. Vanaf de 1e jaars tot en met de hoogste klassen, de Countryclub en de Linedancers, werden er prachtige shows neergezet. Maar ook een MR. MAGIC liet zijn tovenaars- trucjes tot verbazing spreken. En als 'special' was er een optreden van de Blues Brothers met hun “Everybody needs somebody”. Dus een avond om niet te vergeten. Raylmond Delhées.

Dansschool M&M Bocholt vzw Slotshow 2008

HOLLYWOOD

Deze avond werd een onvergetelijke avond met glamour en glitter. Kinderen , kleinkinderen ja zelfs opa's , mama's en papa's vervulden de rol van “Hollywoodster”. De toeschouwers waanden zich niet langer in “De Kroon” in Kaulille maar veeleer op één of andere filmset. Verschillende dansstijlen kwamen aan bod : denk maar aan Freestyle waaronder hip-hop, streetdance, clipdance en zo meer, maar ook dansstijlen zoals stijldansen en swing-solution , u intussen vertrouwd mede dankzij T.V.series zoals “Sterren op de dansvloer. Niet alleen dans passeerde de revue , neen, ook “de stem” droeg haar steentje bij tot het welslagen van deze avond. Het koor “New Sound” had zich bereid gevonden om bepaalde delen van deze avond vocaal op te luisteren

met een moderne uitvoering van verschillende filmmuziek. Niet onbelangrijk om te vermelden , de deelnemers aan deze show werden vooraf niet geselecteerd, iedereen mocht meedoen. Mogen wij langs deze weg iedereen bedanken die hebben meegeholpen aan deze avond. M&M

6


clubnieuws

Dansschool Isadora - ALKEN Music To Dance De Koninklijke Harmonie Sint - Aloysius van Alken, onder leiding van Jean Vanderspikken als dirigent en Peter Aerts als voorzitter, organiseerde onlangs hun jaarlijks concert. Jean, tevens lid van onze dansclub, had het idee om dansbare muziek te brengen en Isadora gevraagd als visuele ondersteuning. Eerst werd er wat terughoudend gereageerd, want dansen op de muziek van 'n harmonie, daar hadden we onze vragen bij. Na aandringen van enkele bestuursleden en met de medewerking van 'n aantal leden werd er toegezegd en geoefend. De dans werd geopend door Jean en zijn echtgenote Ria, op de tonen van “The second wals� (weense wals) waarbij onze dansparen achter het erekoppel inschoven op de dansvloer. Verder werd er gedanst op - The second waltz (weense wals) - Steady beat (disco) - Crazy little ting called love (Jive ) - Hello Dolly (quik step) - Latin mood (cha-cha) - Morning has broken (engelsewals) - Samba tequila (samba) - New York, New York (slow foxtrot)

Ook waren er een aantal leden van de club komen opdagen om te supporteren, wat we natuurlijk zeer fijn vonden. Als gastoptreden was er het dansorkest The Suspenders: op hun muziek kon er vrij gedanst worden. Het werd 'n geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Jeannette Arnols

Einde - Dansseizoen - activiteiten

optreden van dansclub " De Salvandy " Ninove tijdens de Sangriafeesten te Pollare.

7

Dansclub Ami uit de Pinte ging op verrassingsweekend naar Herbeumont.

Summerparty "On the prairie" in dansclub Imago te Rillaar.


clubnieuws Einde - Dansseizoen - activiteiten

De allerkleinste kleutertjes, met knuffel, tijdens de shownamiddag voor de jeugd van Dansclub CLAP te As.

24 mei 08 : jaarlijkse wandeling Dansklub Tervuren.

S-pression team nam deel aan de zeestoet te Oostduinkerke (Dansschool S-pression Eeklo).

DANSSCHOENEN stijldansen - latino (salsa) - Arg. tango ruime keuze in model, hielhoogte en kleur alle maten in voorraad superieure kwaliteit aan scherpe prijzen bij elk paar: schoenzakje GRATIS Van half september tot eind april: dinsdag en woensdag: van 10 tot 12 uur donderdag: van 10 tot 12 uur en van 20 tot 22 uur andere dagen/uren en schoolvakanties: na afspraak op 03 480 30 30 OOSTMALLE HERENTALS

ANTWERPEN LIER

BERLAAR MECHELEN

AARSCHOT

Aarschotsesteenweg 2 - Lier 03 480 30 30

Ruime keuze dans-CD's ( ook via p

ost)

Alle modellen en CD's te zien op www.dansschoenen.be

8


dansdag 6de editie

Dansdag 2008 Dansliga organiseert voor de 6e keer een onvergetelijke dansdag. Dit jaar met speciale aandacht voor het standaarddansen. Iedereen kan aan deze dansdag deelnemen. Dit grote dansevenement zal doorgaan op dinsdag 11 november 2008 in het Vormingscentrum Destelheide te Dworp. We hopen dat jullie allen deze dag zullen meemaken want er is heel wat te beleven ! De hele dag door worden er danslessen gegeven door bekwame Dansliga-leraars. Er is een overvloed aan keuzes gaande van initiatie tot stijlverbetering in verschillende dansen. Enwie wil er niet een keer les krijgen van Leila Akcelic samen met Antony Arandia, winnaars van 'Sterren op de Dansvloer'. Iedere deelnemer kan tijdens de dansdag 4 verschillende initiatielessen volgen. Om 16.30 uur sluiten we de dansdag af met een schitterende 'slotshow'. Hier mag een optreden van de winnaars van Leila en Antony zeker niet ontbreken maar ook andere demonstraties zullen zeker uw waardering wegdragen.

Programma: 09.00 10.00 11.15 12.20 13.45 15.00 16.30

-

10.00 10.55 12.10 13.30 14.40 15.55 17.30

uur: uur: uur: uur: uur: uur: uur:

onthaal dansinitiatie dansinitiatie eten dansinitiatie dansinitiatie slotshow*

1 2 3 4

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het uurschema mogelijk nog wijzigen. U zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden via onze website www.dansliga.be of via uw deelnamekaart die u enkele dagen vooraf zal ontvangen. De dansdag start om 10 uur met de eerste dansinitiatie die 55 minuten duurt. Tussen elke dansles is er een pauze

9

voorzien van 20 minuten om naar de juiste locatie te gaan, om even iets te drinken of om op adem te komen. * De slotshow bijwonen zonder deelname aan de DANSDAG is enkel mogelijk op aanvraag en kan pas bevestigd worden na 20 oktober 2008. De deelnemers aan de dansinitiaties krijgen voorrang.

Maaltijden Het restaurant van het Vormingscentrum Destelheide biedt jullie de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. Hiervoor betalen de deelnemers 12,00 euro. De warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Wat er op het menu staat, wordt op de dag zelf door het centrum vastgelegd.

Sandwiches (zachte broodjes) kunnen besteld worden en kosten 1,25 euro per stuk. Warme maaltijd en sandwiches moeten vooraf besteld worden via het inschrijvingsformulier.

Kostprijs De prijs voor deze dansdag, waaronder 4 dansinitiaties en een slotshow bedraagt 15 euro.

Inschrijving Inschrijven kan via de website (vanaf 01/09) www.dansliga.be of via het inschrijvingsformulier dat u v贸贸r 17 oktober 2008 moet terugbezorgen aan het Dansliga-secretariaat. Snel inschrijven want sommige dansinitiaties zijn beperkt in het aantal deelnemers !


dansdag dans rijd je voorbij de bushalte bij de wegwijzer Destelheide rechts de Zevenbronnenstraat in. De eerste straat links is de Destelheidestraat. Het Vormingscentrum Destelheide ligt op de helling rechts in het groen.

Wegbeschrijving Het plannetje hiernaast helpt je om Dworp te situeren tussen de E19 richting Mons-Parijs en de N5 richting WaterlooCharleroi.

Hoe bereik je het Vormingscentrum Destelheide in Dworp? Met het openbaar vervoer: Je spoort met de trein via Brussel naar Halle. De Lijn brengt je van Halle naar Dworp. Vertrekhalte is "Halle station", daar neem je: lijn153 richting Drogenbos of lijn 155 richting Drogenbos. Afstappen op de grens Alsemberg-Dworp, halte "Destelheide". Opgelet! Op de dienstregeling vind je deze halte niet terug. "Destelheide" ligt tussen "Dworp sportschuur" en "Alsemberg Winderickx". Met de wagen: Vanuit Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent of Oostende volg je de ring rond Brussel E19 richting Mons-Charleroi (Parijs). Je verlaat de E19 via afrit 20 Huizingen-SintGenesius-Rode. Je gaat linksaf richting Dworp-Alsemberg. (Alsembergsesteenweg). Na ongeveer 3 km, net voorbij het dorpscentrum van Dworp en voor de helling,

Wie over Leuven komt en de ring rond Brussel over het viaduct van Vilvoorde wil vermijden, kan ten zuiden van Brussel de Ring Oost volgen. In Kraainem verlaat je dan de E40 en kies je richting Waterloo, ook aangeduid Mons-Charleroi. Je rijdt twee tunnels door, onder het Vierarmenkruispunt en onder het Leonardkruispunt. In Groenendaal, net v贸贸r de derde tunnel, ga je rechtsaf voorbij de spoorwegbrug het bos in, richting Sint-Genesius-Rode. Na een zevental bochten en verkeersdrempels ga je bij de wegwijzer Sint-GenesiusRode linksaf. Je blijft deze weg volgen, voorbij de splitsing tot aan de verkeerslichten. Daar rijd je linksaf de steenweg op. Aan het eerste kruispunt met verkeerslichten ga je rechtsaf. Je volgt deze weg met verkeerslichten gedurende ongeveer 5 km tot in Dworp. Vanaf hier staan wegwijzers "Destelheide".

Aanbod zaal 1

zaal 2

zaal 3

zaal 4

zaal 5

10.00 uur

Line Dance

Salsa

Chachacha

Dirty Dancing (1)

Tango

11.15 uur

Gemeenschapsdans

Bachata

Jive

13.45 uur

Swing

Boogie

Salsa Shines

Rumba

Engelse Wals

15.00 uur

Disco Swing

Salsa

River Dance

Engelse wals

Samba

Toelichting bij de aangeboden danssessies In het aanbod van 19 sessies moet iedere danslustige gemakkelijk 4 interessante instructies kunnen vinden op maat van het eigen dansniveau. Wat betreft dansniveau onderscheiden we 3 groepen: 1. geen danservaring vereist, 2. enige danservaring vereist 3. gevorderden: drie jaar danservaring in de betreffende dans

Slow foxtrott

De kleuren in bovenstaande rooster geven dit onderscheid weer. Er zijn echter meer dan 3 kleuren gebruikt. In de toelichting op de volgende bladzijde vindt u de verklaring. Verder maken we onderscheid tussen dansen die zonder partner gedanst worden en de andere. De dansen zonder partner zijn in het rood gedrukt. Mocht u na het lezen van de toelichting noch vragen hebben, aarzel dan niet om het secretariaat te raadplegen.

10


dansdag Geen danservaring vereist

Jive

Zonder partner. Inspirerende muziek, leuke bewegingen, jezelf uitleven niet gehinderd door een partner die je moet leiden of volgen.

Wat hiervoor over salsa gezegd is t.o.v salsa en bachata geldt evenzeer voor de jive t.o.v allerlei swings en boogie. De mogelijkheden die dit ritme biedt, zijn onovertroffen. En net zoals voor de chachacha het geval was kan u ook van deze sessie enkele leuke ideetjes meenemen.

Gemeenschapsdans

Salsa Shines

Dansen met een partner waarbij een bepaalde sequence steeds wordt herhaald door alle paren tegelijk.

De populariteit van lijn- of solodansen heeft ertoe geleid dat er zowat in elk dansritme choreografieën zijn gemaakt voor dansen zonder partner. In de salsa noemt men dit 'Shines'. Als u al vertrouwd bent met het salsa/mambo ritme en houdt van deze muziek dan zal je dit beslist een leuke sessie vinden.

Line Dance

Swing Lekker rocken en liefst op snelle tot zeer snelle muziek. De passen en figuren zijn echter dusdanig dat je niet in het zweet komt te staan. Onmisbaar voor feestjes waarop die goeie ouwe rockmuziek wordt gespeeld. Disco swing De passen zijn zo eenvoudig als wandelen. Daardoor komt alle aandacht vrij voor de heer om de dame in allerlei leuke variaties te leiden. De muziek is zowel de oerdisco als het gros van de up tempo nummers uit de actuele hitlijsten. Salsa Aanstekelijke muziek die je meteen doet denken aan zonnige Caraïbische vakantiebestemmingen waar je al of niet al bent geweest. Als je dan nog op deze muziek kan dansen voel je je helemaal happy.

River dance Lijndans maar dan echt op een lijn gedanst. Met deze Ierse dansvorm heeft Michael Flatley miljoenen theater en bioscoopbezoekers over heel de wereld met verstomming geslagen. Het kan echter ook eenvoudig en toch leuk. Dit is uw kans om dat te ervaren. Salsa Leila en Anthony, de sterren op de dansvloer van het afgelopen jaar bieden u enkele salsa figuurtjes aan. Zij gaan ervan uit dat de deelnemers vertrouwd zijn met het ritme van salsa/mambo. Is dat voor u het geval dan zal u zeker genieten van dit bijzonder sympathieke mediadanskoppel. Dirty Dancing

Bachata Komt uit hetzelfde Caraïbische gebied als de salsa, meer bepaald de Dominicaanse republiek. Is van daaruit enkele jaren geleden begonnen aan een wereldveroveringstocht. Ritme en passen zijn veel gemakkelijker dan in de salsa en het tempo is lager. De muziek is gewoon onweerstaanbaar.

Enige danservaring vereist

Wie herinnert zich niet de romantische dansfilm uit 1987 met Patrick Swayze en Jennifer Grey? Eén van de meest bekeken films ooit. 20 jaar later maakt de musicall versie furore in Nederland. Dit gaat gepaard met een hype in de dansscholen. Er werd onder meer een choreografie samengesteld met elementen uit de film op de muziek van Johnny's Mambo. Deze dans kan u leren in 2 aaneengesloten sessies mits u al vertrouwd bent met het ritme van de mambo/salsa.

Boogie Met deze dansvorm kun je alle rockmuziek de baas, van de luie zwoele blues tot de echte rock & roll waarvoor minder gevorderde dansers de swing gebruiken. Wie al eerder kennis maakte met de basis van deze dans krijgt nu de kans om de bagage wat uit te breiden.

11

Gevorderden: Speciaal voor de gevorderde dansers bieden we onderstaande sessies aan. Naast 4 sessies waarin figuren worden aangeleerd zijn er 2 sessies die enkel op stijlverbetering/afwerking zijn gericht.

Chachacha

Figuren in:

Stijlverbetering in

Salsa, bachata … alles leuk maar deze relatieve nieuwkomers vermogen de chachacha niet te verdringen als populairste latindans. Van deze sessie neemt u beslist leuke figuurtjes mee die je gekende collectie verrijken.

Tango Slow Foxtrot Engelse Wals Samba

Engelse Wals Rumba


dansdag dans INSCHRIJVINGSFORMULIER Inschrijven voor de dansdag kan via onze website: www.dansliga.be of via het inschrijvings-formulier, dat vóór 17 oktober 2008 moet toekomen op het secretariaat van Dansliga Sportfederatie vzw, IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse. (fax: 014/61.12.87, e-mail: info@dansliga.be). Gelieve ook het inschrijvingsgeld + lunch vóór deze datum te storten op rekeningnummer: 068-2406738-01 met vermelding van DANSDAG 2008 + NAAM (of namen indien meerdere personen). U ontvangt dan van ons in de week van 3 november 2008 de bevestiging van uw deelname aan deze dansdag. DEELNEMER 1

DEELNEMER 2

NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dansliga lidnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dansliga lidnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode:

postcode:

..........................................................

woonplaats:

.......................................................

..........................................................

woonplaats:

.......................................................

telnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telnr.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

club: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

club: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geboortedatum:

geboortedatum:

..................................................

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Gelieve per sessie (per rij) een kruisje te zetten achter de dans die uw voorkeur geniet. Een reservesessie zal gebruikt worden indien de gekozen sessie volzet is. • Deelnemer 1 en 2 (D1-D2) vullen hun voorkeursessies in.

D1 D2

D1 D2

D1 D2

D1 D2 Dirty Dancing

D1 D2

10.00 uur

Line Dance

Salsa

ChachaCha

Tango

11.15 uur

Gemeenschapsdans

Bachata

Jive

13.45 uur

Swing

Boogie

Salsa Shines

Rumba

Engelse Wals

15.00 uur

Disco-Swing

Salsa

River Dance

Engelse Wals

Rumba/Samba

Slow Foxtrott

• actieve deelname Dansdag (exclusief maaltijd): 15 euro x….…..deelnemers

= ………… euro

• Indien u uw lunch wenst te bestellen, graag hier aanduiden: 

warme maaltijd:

12,00 euro x ………(aantal)

= ………… eurosandwiches:

1,25 euro x kaas ………(aantal)

= ………… euro

1,25 euro x hesp ………(aantal)

= ………… euro

TOTAAL:

= ………… euro

Gelieve ook de lunch op voorhand te betalen. Samen met de deelnamekaart zal u een eetbon worden opgestuurd.

12


dansactiviteit in de kijker

Verbroedering clubbesturen te Baarle Hoe vaak zijn jullie vandaag de Belgisch - Nederlandse grens overgestoken? Dat was de schiftingsvraag die bestuursleden en bereidwillige medewerkers van de Dansend Baarle, dansclub Mol-Gompel en dansclub Turnhout allemaal fout beantwoordden op het einde van een 4km lange fotozoektocht door de Baarlese enclave. Als lid van één van vijf gemixte groepen had iedereen van alles en nog wat opgemerkt inclusief een paar te gekke grensmarkeringen maar dat iedereen wel 26 maal over de schreef was gegaan ….onwaarschijnlijk. Ook deze aflevering van de jaarlijkse 'wandeling' met de 'werkers' van de 3 genoemde clubs om beurten door één van hen georganiseerd op het einde van juni was superleuk, verrassend en nog lekker ook. Wanneer het ooit begon is niet met zekerheid te achterhalen, maar uit allerlei berekeningen met leeftijden van

De voorzitters met partners en (voormalig) dansleraar

13

kinderen die intussen al zijn afgestudeerd en herinneringen aan daaraan verwante zwangerschappen, concludeert 'men' dat het beslist al langer dan 20 jaar moet zijn. Lang nadat het oorspronkelijke bindmiddel, zijnde de gemeenschappelijke dansleraar, is verdwenen houdt deze traditie stand. Het vergt van de organiserende club telkens een hele inspanning om er telkens opnieuw een vooral leuke maar liefst ook nog originele bijeenkomst van te maken waar men op het einde van een lang werkjaar graag naartoe komt. Alvast de weergoden weten dit te appreciëren want behalve die ene keer toen zij een collectieve offday hadden hebben zij steeds gesympathiseerd door volop zon te brengen. Leo Buyckx

Verpozing tijdens de fotozoektocht.


lerarencongres

Super geslaagd lerarencongres in Limburg Het jaarlijkse congres van de LerarenCommissie van Dansliga had dit jaar voor het eerst plaats in Limburg. Een goede keuze is gebleken want deze 21ste editie was een reuze succes. Voor het eerst werd er op zaterdag op 2 locaties 'gewerkt'. Zo konden de lesgevers actuele dansvormen en de leraren ballroom en latin parallel 5 uren les krijgen. Het zaterdagavondprogramma bood een heerlijk diner, een schitterend optreden van Orphea Gorski en Antoine Dartois, een originele dans van het jaar, een bezoekje van Lisa Del Bo en gelegenheid om met collega's te dansen en te praten. Op zondag bezochten we achtereenvolgens Dansclub M&M in Bocholt, Phill's Danscenter in Weert en de Ritmo-Van Tyghem dansstudio's in Hasselt. Een even leerrijke als aangename rondreis, afgesloten met een lekker diner in het Borrelhuis en een drankje op het terras.

Zaterdag 9.00 tot 9.45 uur: onthaal. De deelnemers komen toe in de zaal van Dansclub Olda te Houthalen. Die van Oostende en Ieper zijn al heel lang op en kunnen een inwendige versterking gebruiken. De croissantjes en de koffie zijn echter bij iedereen welkom. Zaterdag 9.45 tot 16.30 uur: instructie Michael Hull. Twee jaar geleden was Michael Hull uit Osnabruck (340 km van Houthalen) te gast op het lerarencongres. Hij maakte daar zo'n indruk dat meteen werd beslist om hem terug te vragen. Een goed idee zo blijkt want iedereen geniet alweer van zijn instructies. Alle combinaties die hij aanleert zijn heerlijk om te dansen en bovendien geschikt om door te geven. Daarenboven zijn de manier van aanbrengen, de didactische opbouw en de presentatie inclusief de geluidjes en andere humor een voorbeeld of een inspiratiebron voor elke dansleraar. De eerste instructie gaat over jive en na de pauze is rumba aan de beurt. In de namiddag gaat het verder met chachacha en samba en als uitsmijter een ideetje bruikbaar in zowel quickstep als in engelse wals. Zaterdag 9.45 tot 12.00 uur: instructie door Hilde Bauduin. In het cultureel centrum leert Hilde aan de initiators actuele dansvormen eerst de videoclipdans aan die zij zelf in opdracht heeft gecreĂŤerd op de zomerhit 'ik wil zingen, ik wil dansen' van Tonia. Dan vervolgt ze met een instructie jazzdance. De deelneemsters komen super enthousiast terug voor de lunch.

Michael Hull

Instructeurs actuele dansvormen: Hilde Bauduin en Steve Burggraeve.

14


lerarencongres

Zaterdag 13.45 tot 16.30 uur: instructie Steve Burggraeve van Hypnosis. In zijn hiphop sessie laat de 'headcoach' van Teamhypnosis(.com) zien hoe je hiphop in een nieuw kleedje kan stoppen door je eigen creativiteit de vrije loop te laten. Een must voor elke hiphop choreograaf/docent zo stond in de uitnodiging en na afloop beamen de deelneemsters dit volmondig. Zaterdag 17.00 uur: algemene vergadering. Terugblik op het voorbije jaar inclusief presentatie van wat via evaluatieformulieren en andere bevraging werd gemeld. Vooruitblik op het volgende werkjaar. (Her)verkiezing van 4 bestuursleden. Geert Thijs neemt de plaats in van Diana Seghers. De voorzitter van lerarencommissie verwelkomt Geert en dankt Diana voor haar grote verdienste als bestuurslid en bijzonder als secretaresse.

ning voor 'origineelste danscreatie'. Elders in dit blad vindt u de dansbeschrijving van dit pittige dansje. Bij het aanleren ondervinden de leraren aan den lijve dat het aanleren toch iets meer tijd vergt dan op zicht ingeschat. Dan verwelkomen we een andere lieftallige verschijning. Lisa Del Bo komt persoonlijk de dans CD promoten die ze heeft opgenomen. Ze doet dat op een bijzonder charmante manier onder meer door haar favoriete chachacha te playbacken en onvermoeibaar cd's te signeren liefst met een opdracht erbij. Geen wonder dat iedereen met haar op de foto wilde. Meer informatie over deze CD vind u op pagina 26.

Zaterdag 19.00 tot 01.00 uur: avondprogramma. Er wordt gestart met een apero-drankje en een aperitief dansje. Daarna volgt een koud buffet en een koud buffet dansje. Later tussen de bedrijven door volgen nog het warm buffet en het dessert. Maar na het koud buffet dansje komt eerst de danscreatiewedstrijd. Grace Van Eycken pakt met haar creatie ROADRUNNER op de gelijknamige song van Amy Winehouse zowel de titel 'dans van het jaar' als de bekroGrace Van Eycken - winnares danscreatiewedstrijd.

15

Lisa del Bo zingt haar lievelings chachacha


lerarencongres Orphea Gorski en Antoine Dartois zijn de actuele vice-kampioenen van België 10 dansen. Vermits Orphea tijdens dit congres pas 17 werd en zij nog maar sinds 2 jaar met Antoine danst, achten wij de kans groot dat we met hen tevens de toekomstige kampioenen 10 dansen te gast hebben. Nog steeds 16 jaar geeft Orphea 3 demonstraties. De eerste 2 zijn de klassieke latindansen. Het laatste deel is een showdance en die hernemen ze nog eens kort na middernacht als Orphea pas 17 is geworden. En jawel de ultieme lift ging nu echt feilloos.

Zondag 09.00 uur: Een autocar verlaat de parking van hotel De Bosberg in Houthalen met aan boord een groep min of meer uitgeslapen danslesgevers. Een half uur wakkerder stapt de groep dansschool M&M binnen waar hen een ontbijtbuffet wacht. Geheel onverwacht krijgen we bij het ontbijt een toetje in de vorm van een optreden van 6 meisjes op de muziek thriller. Een voorproefje van de grote musicall show die het volgende weekend door M&M in het cultureel centrum wordt opgevoerd.

Iedereen wil meteen deze lift nadoen. Helaas heeft onze collega Tim Vandamme de cd reeds teruggeven aan Antoine. In de plaats draait hij andere leuke dansmuziek en bewijst daarmee dat hij een groot Deelname Congres is niet zonder risico maar expert is in het naadloos mixen. De dansers gedeelde pijn is halve pijn. ervaren wat men in dansschool Gevade Oostende elke week ervaart, hoeveel leuWaar we als leraars bijzonder in geïnteresseerd zijn is hoe ker het is om op deskundig gemixte muziek te dansen. de dansschool ontstaan is, welke barensweeën en groeipijnen ze heeft doorgemaakt, hoe er actueel wordt Zaterdag 01.00 uur: gewerkt en waarvan men verder droomt. Marianne, de Iedereen verlaat het OLDA lokaal na een bijzonder leuke gastvrouw legt het allemaal haarfijn uit. Daarna is het de dag te hebben beleefd. De gezellige sfeer eigen aan de beurt aan Marcel, om geassisteerd door dochter Caroline zaal met zijn perfecte dansvloer en stemmige verlichting een instructie te geven. Om 12 uur zit iedereen weer in met daarbij de gastvrijheid van Guido Panis en zijn de bus, een bijzonder leuke samba choreografie rijker. medewerkers, eveneens eigen aan de zaal hebben daar zeker toe bijgedragen.

Bezoek M&M: Marianne en Marcel met dochter Caroline.

16


lerarencongres

Phil's danscenter: Phil leert een stukje River Dance aan.

Johan Van Thygem.

Zondag 13.00 uur: Midden in een woonwijk in Weert stopt de bus. Onder een verblindende en verschroeiende zon stappen we op Phil's danscenter af. Phil zelf verwelkomt iedereen persoonlijk bij de ingang. Phil gaat ervan uit dat iedereen meteen wil dansen en nodigt alvast zelf iemand uit om het voorbeeld te geven. Na een smakelijke lunch neemt Phil in het midden van de vloer plaats op een barkruk en doet haar verhaal. We zijn de Nederlandse grens overgestoken geïntrigeerd door de vrouw die in haar eentje alleen een dansschool runt en bovendien alle lessen in uiteenlopende disciplines zelf geeft. We komen er achter dat passie voor de dans en het dansles geven de drijfveer zijn. Tevens maakt Phil duidelijk dat zij deze voormalige judoschool smaakvol heeft ingericht en regelmatig herinricht met de hulp van haar ouders die ook de bar verzorgen en nog andere logistieke steun verlenen.Ook hier verlaten we de zaak met extra dansbagage meer bepaald River Dance. Zondag 16.00 uur: Na een rit van een uur die korter leek dank zij een enkel borreltje korte drank (symbolisch voor de bestemming) stappen we af in Hasselt bij de RITMO - VAN TYGHEM DANSSTUDIO'S. Johan Van Tieghem wacht ons op en bied een glaasje schuimwijn aan. Vervolgens doet hij het

17

verhaal van RITMO en de transformatie naar RITMOVAN TYGHEM DANSSTUDIO'S. Bij het aanhoren flapperen alle oren. Dan worden we meegenomen voor een rondleiding doorheen het complex met zijn 5 danszalen. Daarbij worden grote ogen getrokken. Na de rondleiding beantwoordt Johan heel open alle vragen en eindigt met het antwoord op de niet gestelde vraag: ik doe wat ik doe omdat dansen een passie is, ook na 20 jaar. Die passie omvat zeker ook het lesgeven. Zo blijkt tijdens het aanleren van de choreografie met chachabewegingen. Bij het afscheid boeken we de locatie en lesgever meteen voor één van onze studiedagen in het volgende werkjaar. Zondag 18.30 uur: Met z'n allen kijken we naar de gesloten deur van het jenevermuseum aan onze linkerzijde en gaan dan vlug binnen in het borrelhuis aan onze rechterzijde waar gereserveerd was voor het diner. Het afsluitende koffietje wordt op het terras gedronken. Dan slenteren we naar de bus die ons een kwartier later, precies om 21.00 uur op de parking van de Bosberg afzet. Leo Buyckx


Internationale danswereld De internationale danswereld In swing nr.17 kon u kennis maken met de IDSF of de International DanceSport Federation. In de Swing die u nu vastheeft willen we het nog even hebben over de belangrijkste organisatie op gebied van standaarddansen. Wat u beslist zal hebben onthouden uit het eerste artikel is de Olympische droom van de IDSF. Ondanks de beleefde, bemoedigende woorden vanwege de heer Antonio Samaranch en andere IOC-ers zal het nog niet voor morgen zijn. Dansen behoort immers niet tot de 5 sporttakken die voor de spelen van 2016 nieuw in aanmerking komen. Maar de IDSF top is er rotsvast van overtuigd dat zij uiteindelijk toch in hun opzet zullen slagen. Daarom gaan ze onverkort verder met 'VISION 2012', de verzamelnaam voor alle veranderingen die men wil doorvoeren. Dit programma werd in juni 2007 op de algemene vergadering in Spanje opgestart. Een van de doelstellingen is de IDSF om te vormen tot een organisatie die alle bestaande danssporten/danssportfederaties overkoepelt. Er werd alvast een naam bedacht en op de algemene vergadering van dit jaar in Moskou werd het nieuwe logo voorgesteld. Vanaf 2009 zullen meer dan 500 dansevenementen onder het nieuwe IDSF logo gaan. Op het ogenblik dat voldoende danssportorganisaties zich bij het project willen aansluiten wordt de IDSF omgevormd tot WDSF en wordt het logo overeenkomstig aangepast.

Over het logo nog dit, de ontwerpers hebben er volgende symboliek in ge- of verstopt: DanceSport is duidelijk het dominante element. Twee dansers in een dynamische en esthetische houding samenwerkend zijn representatief voor de meest uiteenlopende dansstijlen en voor atleten van beide geslachten. De kleuren geel, bruin en blauw symboliseren respectievelijk het licht, de dansvloer en de aarde. Vanaf 2009 zullen meer dan 500 dansevenementen verplicht onder het nieuwe IDSF logo gaan. EĂŠn daarvan is de European Dance Contest. De EDC wil het equivalent worden van de het Eurovisie song festival. De eerste editie had in 2007 plaats in London met 16 deelnemende landen. De organisatie verloopt in samenwerking met de BBC en EBU (European Broadcasting Union) dat ook het songfestival in de ether brengt. Op 6 september 2008 heeft de 2de editie plaats in Glasgow. Een andere organisatie van de IDSF is de Grand Slam. Dit is een competitie die loopt over 5 preselecties en een finale. In die finale komen de 12 paren met de beste resultaten over alle preselecties tegen elkaar uit. Deze competitie wordt voor ballroom en latin afzonderlijk georganiseerd. Voor een goed begrip, deze wedstrijden zijn voorbehouden voor zogenaamde amateurs wat overigens niet noodzakelijk van een minder niveau is dan de professionals. Over die professionals zal ik het in een volgend artikel hebben. Leo Buyckx

18


dansmuziek

Dansmuziek&Dansbare muziek

2

Fascination

ALPHABEAT

1

This is the life

AMY MACDONALD

5

Give it 2 me

MADONNA

3

Better in time

LEONA LEWIS

8

Love song

SARA BAREILLES

10 Lollipop

MIKA

11 Sweet about me

GABRIELLA CILMI

17 We don't belong

DEAN

20 Can you hear me

ENRIQUE IGLESIAS

27

Like a bullet

49 31 21 30 48 29 21 29

29

goed

Einde - Dansseizoen - activiteiten

Dance Revolution sloot het seizoen af met een dansshow in de Capitole te Gent.

DC Vlimmeren ging op verrassingsreis.

kan eventueel ook

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

salsa/mambo

engelse wals

merengue

bachata

quick step

48

SANDRINE

meest geschikt

19

samba

rumba

chacha

jive

boogie

swing

disco swing

Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

swing fox

social foxtrot

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top 30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 26 juli.


dans

"Roadrunner"

Dans van het jaar

Creatie: Grace Van Eycken - GEVADA Oostende • Muziek: Mark Ronson ft. Amy Winehouse - Valerie

blok 8-1 tel 1

rechter voet zij plaatsen

2

linker voet over tikken

3

4

rechter voet achter tikken linker voet zij plaatsen

5 en 6

chassé rechts met op de laatste pas een halve draai rechts (zij - sluit - draai)

7 en 8

chassé links

blok 8-2 en

rechter voet bij linker voet tikken 5

linker voet over tikken

1

rechter voet zij plaatsen 6

linker voet zij tikken

en

linker voet bij rechter voet tikken 7

linker voet bij rechter voet tikken

2

linker voet zij plaasten en

linker voet zij tikken

3 en 4

box step rechts over 8

linker voet bij rechter voet tikken

20


dans

blok 8-3 tel 1

2

linker voet zij plaatsen en sluit rechter voet bij halve draai links maken linker voet en 6

3 en 4

en

lock step links voor

5

rechter voet los en been een beetje zijwaarts heffen

rechter voet voor linker voet plaatsen

7 en 8

charleston links

lock step rechts voor

blok 8-4 tel 1

en

linker voet voor plaatsen 5

herplaats rechter voet en

rechter voet zij zetten + twist rechts

21

twist links

2

linker voet zij plaatsen 6

twist rechts

3

rechter knie op en

linker voet los

en

rechter voet zij tikken

4

rechter voet los en been een beetje zijwaarts heffen

7 en 8

chassĂŠ links met op de laatste pas een halve draai links (zij - sluit - draai)


dansclubs

Opendeurdagen en start van de cursussen Dansclubs/scholen Bij de start van het nieuwe dansseizoen organiseren verschillende Dansliga-clubs/scholen opendeurdagen. Hierbij vindt u de data telkens van de (eerste) opendeurdag en de eerste lesdag. Voor meer informatie kan u contact opnemen of de website raadplegen van de betreffende club. Club Website

Tel/GSM E-mail

Aalst RpM www.danscenter.rpm.be

Omwille van verlofperiode waren sommige clubs niet in de mogelijkheid de data tijdig te melden. De volledige lijst van alle clubs/scholen aangesloten bij Dansliga kan u vinden op de website www.dansliga.be of opvragen via info@dansliga.be of telefonisch: 014 61 19 37. Jeugd Volw.

Opendeurdagen vanaf datum

start cursussen vanaf datum

053 83 8 901 lydia.cleijnen@skynet.be

06-09-2008 06-09-2008

08-09-2008 10-09-2008

Alken Isadora http://users.skynet.be/isadora

0498 53 60 90 pierre.bosloirs@skynet.be

07-09-2008 12-09-2008

19-09-2008

As Dansclub CLAP www.dansclub-clap.be

0475 57 13 36 info@dansclub-clap.be

31-08-2008 06-09-2008

17-09-2008 20-09-2008

Beerzel Funny Kids www.funnykids.be

0496 11 95 09 funny.kids@skynet.be

07-09-2008 07-09-2008

08-09-2008 08-09-2008

Berlaar Dance Feeling vzw 0473 64 33 14 www.freewebs.com/berlaardancefeeling/ elianevingerhoets@hotmail.com

07-09-2008 07-09-2008

07-09-2008 07-09-2008

Bocholt M&M vzw www.dansschoolmnm.be

011 64 98 17 stessensmarianne@euphonynet.be

07-09-2008 06-09-2008

15-09-2008 21-09-2008

Brecht Holiday Dance

03 313 71 40

Bree Gerdak vzw www.gerdak.be

089 46 48 15 henri.ercken@skynet.be

23-09-2008

Brussel Skylight Dance club vzw 02 374 73 69 http://users.skynet.be/danceclub.skylight skylight.danceclub@skynet.be

06-09-2008 06-09-2008

10-09-2008 13-09-2008

28-09-2008 28-09-2008

29-09-2008 29-09-2008

Deinze VID-school www.vid-school.be

0494 15 49 95 elke@vid-school.be

17-09-2008 17-09-2008

Diepenbeek Veleta

089 41 84 08 Luc.vorstenbosch@skynet.be

06-09-2008

13-09-2008

Diepenbeek Victory vzw www.dansclubvictory.be

0479 78 46 79 jozef.vanderhallen@telenet.be

30-08-2008

05-09-2008

Diest Dansclub www.dansclubdiest.be

0499 27 55 53 henrienkels@skynet.be

13-09-2008 13-09-2008

13-09-2008 20-09-2008

Eeklo Dansschool S-pression vzw www.s-pression.be

09 377 49 27 info@s-pression.be

30-08-2008 30-08-2008

08-09-2008 08-09-2008

Eeklo Tropicana www.trop.be Eksel Waterhofkens vzw www.waterhofkens.be

09 226 80 23 marc.expeels@telenet.be 011 73 10 88 marc.deckers@skynet.be

29-08-2008

05-09-2008

Erembodegem K-dance zone vzw

0486 25 91 29 K-dance-zone@pandora.be

Ertvelde "Dansliga Ertvelde" http://users.skynet.be/dansliga.ertvelde

06-09-2008

14-09-2008

05-09-2008

09-09-2008

0477 17 43 49 dansliga.ertvelde@skynet.be

30-08-2008

01-09-2008

Etterbeek Terpsichore www.dansclubterpsichore.be

0477 46 86 53 lindahebberecht@skynet.be

16-10-2008

23-10-2008

Geel www.dansclubgeel.be

0486 79 25 54 info@dansclubgeel.be

06-09-2008

11-09-2008

22


dansclubs Geel Stresscape vzw www.stresscape.be

0498 69 92 22 info@stresscape.be

31-08-2008 31-08-2008

08-09-2008 08-09-2008

Gelrode 't Dansateljeeke http://home.scarlet.be/t_dansateljeeke

016 75 04 80 t_dansateljeeke@hotmail.com

13-09-2008

20-09-2008

Gent Dance-Revolution www.dance-revolution.be

0498 80 98 89 angelique@dance-revolution.be

15-09-2008 15-09-2008

15-09-2008 15-09-2008

Gent Verenigde Dansscholen vzw www.vdrg.be

0475 60 98 83 info@vdrg.be

30-08-2008 30-08-2008

30-08-2008 30-08-2008

Ham Hamse Dansklub vzw www.hamsedansklub.be

0476 92 13 28 info@hamsedansklub.be

06-09-2008 06-09-2008

20-09-2008 14-09-2008

Ham Happy Dancer www.happy-dancer.be

0477 77 27 29 peetersjohnny@skynet.be

06-09-2008 06-09-2008

07-09-2008 09-09-2008

Hasselt Dansgroep Cosmo www.dansgroepcosmo.be

0479 42 41 75 info@dansgroepcosmo.be

31-08-2008 31-08-2008

10-09-2008 10-09-2008

Hechtel Hechtelse Dansvrienden vzw www.hechtelsedansvrienden.be

011 63 22 77 hdv@versateladsl.be

31-08-2008

12-09-2008 20-09-2008

Heist op den Berg Happy Feet vzw www.happyfeet.be

0474 89 00 66 frank.de.meyer@telenet.be

03-09-2008 06-09-2008

10-09-2008 14-09-2008

Heusden Idancity www.idancity.be

09 230 99 26 idancity@hotmail.com

06-09-2008

12-09-2008

Ieper Maes www.frankymaes.be

057 20 80 00 info@frankymaes.be

07-09-2008

18-09-2008

Kessel Dansclub Kessel vzw www.dckessel.com

03 4818126 06-09-2008

07-09-2008

Kinrooi Move It vzw www.dansclubmove-it.be

0487 45 54 52 info@dansclubmove-it.be

07-09-2008 30-08-2008

16-09-2008 16-09-2008

Koekelare Dansclub VIVA www.dansclubviva.be

0477 94 71 25 info@dansclubviva.be

06-09-2008 06-09-2008

08-09-2008 08-09-2008

Koningshooikt Scratch! Vzw www.dansclub-scratch.be

0476 27 63 79 contacteren@dansclub-scratch.be

06-09-2008 03-09-2008

13-09-2008 10-09-2008

Kontich X-essĂŞncia www.x-essencia.be

0499 23 72 50 x-essencia@telenet.be

14-09-2008

17-09-2008

Lede Dance Fever www.dancefeverlede.be

0476 83 03 93 secretariaat@dancefeverlede.be

05-09-2008 05-09-2008

09-09-2008 09-09-2008

Ledegem Mattliss www.mattliss.net

0479 41 02 25 info@mattliss.net

Lokeren Lokerse Dansclub www.lokersedansclub.be

052 45 39 48 els.cornelis@mail.be

06-09-2008 06-09-2008

10-09-2008 07-09-2008

Lommel Danssport Centrum vzw www.hobbyspot.be

0485 8526 79 danssport-lommel-centrum@fulladsl.be

06-09-2008

02-09-2008 02-09-2008

Lommel Horsten-Jivers www.horsten-jivers.be

0484 39 73 64 ludoclaes1@telenet.be

13-09-2008

14-09-2008

Maaslandse dansvereniging MDV vzw

0475 73 64 34 schilderwerken.peeters@telenet.be

06-09-2008

14-09-2008

Mechelen K!dans www.kdans.be

0486 79 05 03 linda.pauwels@telenet.be

06-09-2008 06-09-2008

09-09-2008 09-09-2008

Mechelen Medak www.medak.be

03 886 53 34 Medak@skynet.be

09-09-2008 12-09-2008

13-09-2008

17-09-2008

Merksplas Medac "Chrissy's line Dancers" 014 63 40 15 www.dansclub-merksplas.be/chrissyslinedancers emiel.verhoeven@telenet.be

06-09-2008 06-09-2008

10-09-2008 10-09-2008

Mol Gompel www.dansclubmolgompel.be

014 31 40 45 vichoremans@scarlet.be

07-09-2008 15-09-2008

19-09-2008 22-09-2008

Neerpelt Lida www.freewebs.com/dansclubLida

011 54 32 82 biedevroede@yahoo.com

07-09-2008 07-09-2008

14-09-2008 14-09-2008

Nijlen Studio Dance?Fun! www.dancefun.be

03 488 04 29 dancefun@telenet.be

Ninove Dansclub De Salvandy vzw www.dansclubdesalvandy.be

0475 90 53 88 peter.hemerijckx@skynet.be

23

11-09-2008 06-09-2008 06-09-2008 06-09-2008

17-09-2008 16-09-2008


dansclubs Olen Dance Company

014 22 05 43

08-09-2008

Oostende Gevada www.gevada.be

0486 27 52 38 info@gevada.be

08-09-2008 07-09-2008

09-09-2008 10-09-2008

Oostende Ten Stuyver www.tenstuyver.be

059 80 48 58 tenstuyver@telenet.be

03-09-2008 03-09-2008

03-09-2008 17-09-2008

Oostrozebeke Dansschool Nele www.dsndanceschool.centerall.com

0495 77 65 77 info@danceschoolnele.be

-

15-09-2008 15-09-2008

Puurs "Dansliga-Puurs" www.dansligapuurs.be

03 889 18 64 camieldesmedt@versatel.be

12-09-2008

28-09-2008

Ravels RWP

014 65 56 21

20-09-2008

25-09-2008

Rekem Hobby Dance Balando www.balando-dansclub.be

0475 56 60 19 guillaume.beckers1@pandora.be

06-09-2008 06-09-2008

13-09-2008 13-09-2008

Retie DSC www.dscretie.be

014 61 28 57 jangeenen@scarlet.be

13-09-2008 07-09-2008

20-09-2008 11-09-2008

Rillaar Imago www.danclubimago.be

013 77 30 02 theo.mues@pandora.be

19-09-2008 20-09-2008

24-09-2008 27-09-2008

Roeselare Dansibo vzw www.dansibo.be

051 20 82 56 info@dansibo.be

07-09-2008 07-09-2008

08-09-2008 10-09-2008

Rupelmonde Liga-Dance

03 774 55 38 georges.meersman@telenet.be

20-09-2008

23-09-2008

Schilde DC 2000 vzw www.dansclub2000.be

03 312 26 25 swa.eelen@pandora.be

11-09-2008

18-09-2008

St-Martens-Latem Habanera www.habanera.be

09 282 32 84 habanera@telenet.be

09-09-2008 09-09-2008

16-09-2008 16-09-2008

Stokkem DC80 http://home.scarlet.be/dc80stokkem

0472 22 81 52 prata_cosimo@hotmail.com

07-09-2008 07-09-2008

10-09-2008 14-09-2008

Tervuren Dansklub www.dansklubtervuren.be

02 767 79 96 dansklub.tervuren@skynet.be

12-09-2008

19-09-2008

Tienen DANS JE FIT www.dansjefit.be

0495 63 10 36 roger.bruyninckx@belgacom.net

06-09-2008 30-08-2008

17-09-2008 15-09-2008

Tremelo Magneet dansers www.magneetdansers.be Turnhout Dansclub vzw www.dansclub-turnhout.be

0495 92 54 55 godelieva_dr@skynet.be 014 42 4 687 dansclub.turnhout.vzw@pandora.be

06-09-2008 31-08-2008

03-09-2008 03-09-2008 13-09-2008 14-09-2008

Vlimmeren Dansclub www.dansclubvlimmeren.be

03 312 55 26 herlinda.hermans@telenet.be

27-09-2008

30-09-2008

Vorselaar Dansclub users.telenet.be/dansclubvorselaar

014 51 38 75 dansclub_vorselaar@scarlet.be

20-09-2008

27-09-2008

Wetteren Dansclub Eurodance www.dansclubeurodance.be

09 362 57 14 eurodance_wetteren@yahoo.com

06-09-2008 13-09-2008

13-09-2008 28-09-2008

Wommelgem Dansclub Amusa

03 353 72 17 fransvanoosterwijck@skynet.be

12-09-2008

22-09-2008

Zandhoven DANZA www.dansclubdanza.be

03 323 69 15 frijef@skynet.be

13-09-2008 11-09-2008

20-09-2008 18-09-2008

Zichem Dansclub Optimi www.dcoptimi.be

0473 35 42 06 dcoptimi@skynet.be

19-09-2008 20-09-2008

27-09-2008 27-09-2008

Zottegem Saltare www.saltare.be

0476 55 80 50 info@saltare.be

06-09-2008

10-09-2008

24


dansmuziek

TONYA Dans-maar-mee-DVD Primeur in België

Deze “Dans-maar-mee-DVD” is er gekomen in samenwerking met de Dansliga Sportfederatie vzw en is een een echte primeur op de DVD-markt en in de Belgische jeugd-danswereld. Op de DVD wil Tonya aan alle dansliefhebbertjes, ook diegenen die nog nòòit gedanst hebben, heel wat dansstijlen in verschillende stappen aanleren. 7 Dansstijlen Er komen in totaal 7 populaire dansstijlen op de DVD aan bod: streetdance, showdance, jazzdance, ragga, salsa, flamenco en Afrikaanse dans. Van de echte beginner tot de gevorderde danser, allemaal komen ze aan hun trekken met deze DVD. Want de bedoeling van Tonya is en blijft: iederéén moet meedansen, van jong tot oud, van “bleu”' tot professionele danser. Deze boodschap verkondigt ze de ganse zomer doorheen heel Vlaanderen: iederéén die haar ziet optreden moet meedansen, en mag misschien zelfs met haar mee op het podium dansen! Alle videoclips Intussen is Tonya 5 jaar bezig in muziekland en om dat op gepaste wijze te vieren werd ervoor gezorgd dat deze Dans-DVD een echt collectors item wordt! Dankzij de bereidwillige medewerking van VRT en EMI staan ALLE videoclips ook op deze Dans-DVD. Van “Hé doe maar mee”, “Hoelahoepen”, “Gelukkige Verjaardag”, “WatteWietteWoe” tot “Ik wil zingen, ik wil dansen”. Kortom, maar liefst 10 clips staan als bonus op de DVD. De DVD garandeert in totaal meer dan 2uur kijk- en dansgenot.

Vanaf september verkrijgbaar in jouw dansclub/dansschool.


dansmuziek

voorstelling Dans CD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pepito Blanket on the ground Blue Bayou Don't leave tonight Boom bang a bang Lay love on you Be my guest Oh lonesome me Paper roses Some kind of wonderfull

chachacha foxtot rumba engelse wals weense wals samba jive quick step slow fox slow jive

30 45 25 29 56 57 39 52 28 30

(1)

(2)

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisa Del Bo

Demasiado corazon Ich bin wie du Tango d'amore Stop looking in his eyes Shout There's a sparkle in your eyes Kiss me honey Party samba do Brazil Do the huckle buck

mambo swing tango chachacha swing engelse wals chachacha party samba hucklebuck

25 32 31 25 32 28 30 62 38

(4)

(4)

(5)

(3)

Op de affiche van menig opendeurdag die het nieuwe dansseizoen voorafgaat zal je Lisa del Bo vermeld zien. Wat Lisa betreft kadert dit in de promotiecampagne voor haar nieuwe cd die de titel 'Dansen, Plezier voor Twee' mee kreeg. Deze slogan is niet origineel en dat geldt ook voor de nummers die op dit album staan. De nummers op de cd zijn immers stuk voor stuk evergreens, op een bijzonder leuke manier gezongen door Lisa. De charme die de zangeres onderandere op het afgelopen lerarencongres uitstraalde, klinkt er als het ware doorheen. Gegarandeerd plezier voor twee als u met uw partner de muziek invult met de dans die bij elk nummer staat vermeld. De CD is zeker een aanrader voor de beginnende en de hobbydanser. Hieronder nog een paar tips voor het gebruik:

(1) foxtrot: bedoeld is hier Social Foxtrot of Swing Fox (2) samba: samba bestaat in vele uitvoeringen maar voor de ballroom samba die hier te lande wordt aangeleerd is deze muziek te snel om comfortabel de geleerde figuren uit te voeren. Wij zoeken nog naar het waarom van deze snelle uitvoering. Het nummer is wel zeer bruikbaar voor de pop samba zoals beschreven in Swing nr 16. (3) Slow Jive: kan ook dienen voor Disco Swing (4) Swing: binnen de danswereld is er geen eensgezindheid wat betreft het gebruik van de benaming 'Swing'. De naam wordt voor verschillende dansvormen gebruikt en anderzijds worden voor ĂŠĂŠn bepaalde dans ook verschillende benamingen gebruikt. Binnen dansliga hebben we enige tijd geleden afspraken gemaakt over het gebruik van de benamingen Swing, Boogie en Disco Swing. De nummers die op deze cd met Swing zijn aangeduid, zijn beide Disco Swings (5) Party Samba: uitstekend voor de eerder aangehaalde Pop Samba en eveneens om u zelf, zonder danspartner, helemaal los te schudden.

Einde - Dansseizoen - activiteiten

Dansschow The Dream van dansclub X-essencia te Kontich.

Chrissy's Line Dancers (Dansclub Merkplas) sloot het seizoen af met een Barbecue en een geweldige dansavond.

26


6de editie

Dansdag 2008 dinsdag 11 november Vormingscentrum Destelheide, Dworp

MEGA DANSEVENT Standaard en Social Dance voor beginners en ervaren dansers Volg 4 workshops gegeven door fantastische dansdocenten

Dansshow als afsluiter Meer info: Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse Tel: 014 61 19 37, fax: 014 61 12 87 e-mail:info@dansliga.be, www.dansliga.be

Deelname: 4 workshops + slotshow: â‚Ź 15

Augustus 2008, Nr 19  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you