Page 1

18 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat 4 bus juni 2008

TIJDSCHRIFT 3 2340 NUMMER

BEERSE 18

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P708878


dansinhoud Swing juni 2008

04

06

07

12

inhoud

Internationale Danswereld

Dansliga’s keigoeie danskampen

02

10 Olympische spelen van Blackpool 11 Reis naar Blackpool

23 Zomerdanskampen 2008 23 Frans + Danskamp in Bocholt

Senioren

Wedstrijdkalender

12 Seniorendansvakantie, Oostende

18 nationale wedstrijden 18 provinciale wedstrijden

voorwoord 03

dansclub in de kijker 04 DANZA Zandhoven

Opleidingen 16 VTS-opleidingen

clubnieuws 05 Dansliga Happy Dancer, Ham 06 Dansclub Geel

clubcongres 07 Clubcongres

clubnieuws 20 Oefenavonden

dansmuziek 17 Hitparade

Dansliga’s keigoeie danskampen 23 Zomerdanskampen 2008 23 Frans + Danskamp in Bocholt


voorwoord

Adempauze Dansfestival Blackpool

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Gust Luyten p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Proost I. Van Berckelaer S. - Van den Broeck F. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 8000 exemplaren Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

H

et dansseizoen loopt op zijn laatste benen: tijdens de zomer geen danslessen en minder oefenavonden. De hoogspanning is verdwenen. Zon, zee en bergen lokken de mensen naar andere vormen van ontspanning en zorgen voor een weldoende afwisseling. In deze Swing willen we verslag geven van enkele belangrijke 'eindeseizoenactiviteiten' van Dansliga en van feestelijkheden in enkele dansclubs. Ons tweejaarlijks clubcongres stond dit jaar in het teken van verandering en vernieuwing. Mee evolueren betekent onze visie en onze werking afstemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de danswereld. Het werd een dans- en vormingsdag die ruimte liet voor verschillende facetten van de werking van een dansclub of dansschool. Zulk congres is voor Dansliga tevens een gelegenheid om haar waardering en dank te tonen voor de vrijwillige inzet van al haar bestuursleden en medewerkers. Hun engagement brengt een dansseizoen lang, mensen in beweging. De senioren vormen een omvangrijke en trouwe groep binnen Dansliga. Ten behoeve van de 55-plussers werden in mei twee dansvakanties georganiseerd in de Kinkhoorn te Oostende. Het werden twee voltreffers qua belangstelling en qua opzet. De bevindingen van deelnemers en leiding waren zeer positief. We voelen ons dan ook verplicht dit initiatief de komende jaren te herhalen. In dit nummer laten we de deelnemers zelf aan het woord. In een kijk op de internationale danswereld wordt de historiek en het opzet geschetst van het Blackpoolfestival. Een enthousiaste deelnemer geeft hierover haar indrukken weer. Wie tijdens de vakantie zijn of haar geliefde hobby wil blijven beoefenen, vindt zijn gading in het aanbod van oefenavonden. Maar vergeet ook niet te genieten van een verdiende rust en je zo weer op te laden voor een nieuw werkjaar. Gust Luyten Nationaal voorzitter


dansclub in de kijker

35 jarige jubileumviering DANZA Zandhoven De planning Onze zilveren jubileum zit nog vers in ons geheugen en we zijn inmiddels weerom 10 jaar verder! 35 jaar, dat konden we uiteraard niet onopgemerkt laten voorbijgaan en een feestplanning werd op touw gezet. Er werd gekozen voor een interne viering op zaterdag 12 april 2008 in ons eigen vertrouwde clublokaal. De voorbereidingen en de organisatie voor het feestprogramma dienden dan ook zorgvuldig besproken te worden.

Het feestprogramma Vanaf 18.30 uur werden onze leden vergast op een gezellige receptie. De opstelling van 35 jaar clubhistoriek met allerhande leuke foto's en clubdocumenten zorgde voor heel wat belangstelling van onze leden. Leuke herinneringen van vervlogen activiteiten werden door velen uitbundig besproken. Om 19 uur werd er plaatsgenomen aan een prachtige gedekte feesttafel waar de aanwezigen van een uitgebreid feestdiner konden genieten. Dit alles rijkelijk overgoten met de nodige wijnen die overvloedig ter beschikking waren.

Een passende toespraak van de voorzitter Jef Van Genechten schetste ondertussen een algemene clubsituatie en benadrukte alsook het belang van een degelijke en gezonde clubwerking. Met enige fierheid werd dan ook verwezen naar het huidig ledenbestand van 380 actieve clubleden. De inmiddels reeds 15 jaar jeugdwerking droegen er zeker toe bij dat onze club op volle toeren bleef draaien. Daarbovenop werd er dit jaar dan ook nog gestart met een cursus kleuterdans die werkelijk uitliep naar een kompleet succes. De nodige aandacht en felicitaties voor 19 jaar geduldig lesgeven van onze leraars May Leys & Cyriel Smets kwamen aan bod en zij werden dan ook daadwerkelijk in de bloemetjes gezet. Tenslotte werd door de voorzitter hulde gebracht aan de bestuursleden. Nogmaals werd het belang aangehaald van een goede bestuursgeest en een goede samenwerking tussen de bestuursleden. Aldus de voorzitter: “Zonder de inzet en de hechte band van onze bestuursleden zouden we er zeker nooit in geslaagd zijn hier vanavond ons 35 jarig bestaan te vieren�. Een daverend applaus van de leden bevestigde dan ook eveneens dit ware gezegde! Na de afsluiting met een lekker dessertenpallet en koffie waren de hongerige magen kompleet gevuld en werd het tijd om het tweede gedeelte van onze feestavond aan te vatten!

4


dansclub in de kijker Ditmaal kozen we voor het professionele dansorkest “The Wigs”. Een uitermate goede keuze die werkelijk voor de juiste stemming en het perfect dansritme zorgde! Muzikanten in hart en ziel die weten wat dansmuziek is en wat het betekent voor diegenen die het willen uitvoeren. En of er gedanst werd…!!!

Een glunderend bestuur met de dames, v.l.n.r: De Laet W., Geens A., Van Dyck H., Croonenborghs M., Belis L., Marien-Bouwens B. De heren: Van den Bulck C., Schelles K., Van de Velde R., Van Genechten J., Van Laer H., Janssen R.

Om 2 uur raakten de gemoederen en de danslust stilaan uitgeblust en werd er een punt gezet achter deze zeer geslaagde feestviering die zeker nog lang in het geheugen zal blijven hangen. Hopelijk kunnen we nog veel van zulke clubvieringen beleven. Jef Van Genechten

clubnieuws

Ham

Happy Dancer Op zaterdag 19 april hield dansclub Happy Dancer uit Ham weer haar jaarlijks clubfeest. Met 175 personen werd er heerlijk gesmuld van een meer dan uitgebreid buffet. Uit liefst 17 vlees- en vissoorten kon men kiezen om al de kilo's die er vorige maanden afgedanst werden, terug aan te plakken. En met een lekkere wijn of een fris pintje lukte dat meer dan behoorlijk. Het bestuur was heel blij dat er leden uit alle cursussen meededen, want dat maakt dat er een gezonde samenhang is tussen de verschillende groepen. Na het eten werd er toch nog meer dan behoorlijk gedanst en met een nieuw tof dansje “de cumbia” werd er toch ook nog iets nieuw geleerd, alhoewel sommigen daar, hoe later het werd, meer en meer last mee kregen, wat de dansrichtingen betrof. Tegen 3 uur 's nachts liep alles toch nog goed af en trok iedereen moe maar tevreden huiswaarts. Sommigen onder hen moesten de dinsdag na het clubfeest toch nog wat dansen, want zij hadden zich ingeschreven voor de jaarlijkse zomercursus café boogie. Liefst 56 paren kwamen er opdagen om 7 dinsdagen na mekaar een gezellige café boogie in elkaar te boksen. In een ontspannen sfeer werden de danspasjes één na één uitgelegd, want er waren ook een heel deel dansleken bij. Het werd in ieder geval een leuke boel en verschillende nieuwe koppels vroegen dan ook inlichtingen over het volgende dansseizoen. En natuurlijk hoopt dansclub Happy Dancer dat al die mensen volwaardige leden en toekomstige sterren op de dansvloer worden! Johnny Peeters

5


clubnieuws

Dansclub Geel viert haar bestaande bestuur en voorzitter Vrijdag 4 april 2008, 19.30 uur. Het was eindelijk zover. Onder een druilerig wolkendek verzamelden alle leden van dansclub Geel in feestzaal Elsum voor een bijzonder ledenfeest. Er werd reikhalzend uitgekeken naar dit toch wel historische ledenfeest in de geschiedenis van dansclub Geel. We vierden niet alleen het einde van een wederom fantastisch dansjaar met een uitgebreid buffet om duimen en vingers af te likken, maar vierden eveneens het huidige bestuur onder leiding van Karel Beyens en Josephine Boogaerts. Aan het einde van dit 37e dansseizoen geven zij namelijk de fakkel door aan een nieuwe ploeg van gemotiveerde mensen, die hun schouders onder de club willen zetten. Na het heerlijke buffet werd van wal gestoken met de feestelijkheden door voorzitter Karel Beyens onze nieuwe voorzitter Ivan Haagen, die zijn nieuwe ploeg bestuursleden aan de club voorstelde. Zij zullen de taken overnemen vanaf het volgende dansseizoen.

v.l.n.r.: Marc Gilis, Maria Lemmens, Lia Szeker, Ivo Peeters, Lisette Smolders, Elly Van Roie en Freddy Van Hoof)

ziel van dansclub Geel, de rotsen in de branding. Zij hielden dansclub Geel recht wanneer de nood het hoogst was en zij maakten dansclub Geel tot wat ze nu is: een jonge en dynamische vriendenclub met 194 leden waar dansen nog een echt plezier is. Onder een oorverdovende staande ovatie, waarbij menig traankanaal niet onberoerd bleef, werden zij dan ook uitgebreid bedankt voor alles wat ze voor de club gedaan hebben.

v.l.n.r.: Hilde Pelgrims, Andy Gielen, Ann Adriaensen, Patric Nouwen, Sandra Mertens, Wendy Verherstraeten, Elly Van Roie, Bart Bellinckx en Ivan Haagen

Ledenfeesten zijn in de eerste plaats belangrijk om leden te bedanken voor het voorbije seizoen en anderzijds een perfecte gelegenheid om uittredende bestuursleden van de club te bedanken voor hun jarenlange belangeloze ijver en inzet voor de dansclub. Ook zij maakten van dansclub Geel een club waar het aangenaam vertoeven is. Niet alleen de bestuursleden werden in de bloemen gezet, maar ook onze uittredende voorzitter Karel Beyens en zijn partner Josephine Boogaerts. Zij zijn het kloppend hart en de

Karel Beyens en Josephine Boogaerts

Als kers op de taart werd aan hen beiden de titel van erevoorzitter en erevoorzitster uitgereikt, zodat we hen nooit meer gaan vergeten. Karel en Josephine, nogmaals BEDANKT voor al die mooie jaren en het ga jullie goed. Uiteindelijk werd op de tonen van een chachacha nog een gezellige dans-en muziekavond ingezet tot in de vroege uurtjes.

Hartelijk dank aan iedereen om deze avond onvergetelijk te maken en nu op naar ons 40-jarig bestaan. Bij deze nodigen wij iedereen uit om ook eens een kijkje te komen nemen op onze opendeurdag van zaterdag 6 september 2008. Hilde Pelgrims

6


clubcongres

Clubcongres Op 24 mei verzamelden ruim 120 bestuursleden en vrijwillige medewerkers in Malle voor het 'clubcongres' dat om de twee jaar wordt gehouden. Het thema was:

'verandering en vernieuwing in onze dansclubs en dansscholen'. De workshops gaven ondersteuning bij de taak van bestuurslid of vrijwillige medewerker. In de infosessies werden vernieuwende inzichten aangereikt omtrent het eenheidsprogramma van Dansliga en aangaande bepaalde communicatievaardigheden. De actieve deelname aan de danssessies zorgden dan weer voor een aangename en leerrijke verpozing. De bezielende inbreng van professor Jeroen Scheerder gaf aan deze vormingsdag een extra dimensie. Met overzichtelijke en sprekende cijfergegevens gaf hij een duidelijk beeld van de veranderingen en trends in de huidige sportsector. De maatschappelijke ontwikkelingen die voelbaar zijn in de sport, hebben zeker ook hun weerslag op onze dansclubs en dansscholen. Ondergetekende heeft hierop ingespeeld en enkele gevolgtrekkingen gemaakt voor Dansliga. We maken een selectie van een aantal uitdagingen waaraan Dansliga intensief wil werken. Ze verwoorden onze grootste zorg voor de komende jaren.

Het thema van deze bijdrage is tweeledig: 'Eén doel voor allen en allen voor één doel'. 'Eén doel voor allen' betekent de missie van Dansliga voor ogen houden, nl. een danscultuur uitbouwen door middel van een gezonde en zinvolle vrijetijdsbeleving, rekening houdend met de maatschappelijke veranderingen en met de nieuwe trends in de danswereld.

Een eerste uitdaging luidt:

Ons dansaanbod zien als een vrijetijdsaanbod. Het is overduidelijk: alternatieve leveranciers van sport en ontspanning springen in de markt, met als gevolg een vermenigvuldiging van het vrijetijdsaanbod. We leven in een consumentistische cultuur.De hedendaagse consument kan dus van het ene vrijetijdsproduct naar het andere lopen en doet dat ook. Hij of zij plukt uit de rekken wat hem of haar aanspreekt en wat past in het persoonlijk leven of het gezinsleven. Hij of zij kiest een sport uit de vele mogelijkheden waarvan dansen er één van is. De hedendaagse mens is ook mobieler, vrijer en kieskeuriger geworden. Men wil gaan dansen waar en wanneer men wil. Mensen die met technologie opgegroeid zijn moeten we naar de dansschool of dansclub lokken. 20- tot 40-jarigen die bezig zijn met kennis en dienstverlening en die in hun vrije tijd gaan joggen of fietsen, moeten we warm zien te maken voor de dans. Dat vraagt een doelgerichte aanpak en een sensibiliseren op maat. Velen willen zich ook minder binden aan een club en men wil er in- of uitstappen wanneer men wil. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat een danscursus van 25 lessen op die bepaalde dag en op dat uur voor sommigen een te zware opgave wordt. We krijgen ook meer en meer te maken met mensen die op zoek zijn naar initiatie in één of enkele dansen die ze zelf kiezen. Of ze willen komen proeven uit een gevarieerd dansaanbod. Het lidmaatschap van de club nemen ze er noodgedwongen bij.

7


clubcongres Gelukkig hebben we ook vele leden die de club jarenlang trouw blijven. Toch moeten we ons ook verzoenen met een lidmaatschap à la carte of met een vlottend lidmaatschap.

Een tweede aandachtspunt:

Wij zorgen voor diversiteit. Als we denken aan diversiteit gaan onze gedachten spontaan naar kinderen, jongeren, senioren, alleenstaanden of personen met een handicap. Momenteel zijn ongeveer 1/3 van onze leden kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit aantal zou aanzienlijk kunnen vermeerderen indien meerdere clubs jeugddansen zouden aanbieden. Waar met jeugd wordt gewerkt, ervaren we enthousiasme en dynamisme bij cursisten en ouders. De wedstrijden voor de jeugd kennen een groeiend succes. Goed opgeleide lesgevers staan klaar om kinderen de nodige bewegingsopvoeding te geven en jongeren de passie voor de dans bij te brengen. Toegegeven, jeugdcursussen zijn niet overal mogelijk omdat rekening moet gehouden worden met de beschikbare tijd, de accommodatie en het aantal vrijwillige medewerkers. Een kleine dansclub heeft vaak minder mogelijkheden om een diversiteit aan cursussen aan te bieden. Een stevig gevestigde dansschool of een grote dansclub kan dat wel. Toch kan altijd de mogelijkheid onderzocht worden een bepaalde doelgroep extra aandacht te geven. Een cursus lijndansen voor alleenstaanden bijvoorbeeld kent op verscheidene plaatsen een groot succes. En waar-

om onze senioren niet aanmoedigen om de gewestelijke dansnamiddagen bij te wonen? Onder de noemer diversiteit kunnen we ook een andere minderheidsgroep plaatsen, namelijk de holibi's. Het is een onzichtbare minderheidsgroep. Sinds vorig jaar beschikt Vlaanderen over een charter ter bevordering van de gelijke behandeling van hetero's en holibi's in de sport. Dansliga sportfederatie was één van de eerste om dit charter te ondertekenen. Daarom willen we onze dansclubs en dansscholen aanmoedigen om een holibivriendelijk beleid te voeren. Andersgeaarden worden in Dansliga ingesloten, niet uitgesloten. Kortom, werken aan diversiteit betekent: ons aanbod creatief en flexibel afstemmen op de verschillende doelgroepen.

Een derde aandachtspunt: het aspect gezondheid. Het is jullie bekend: de media propageren wellness, fysieke paraatheid, jeugdigheid en gezondheid. Wij moeten de boodschap verspreiden dat dansen heilzaam is voor het fysisch en psychisch welzijn. Dansen als bewegingsvorm draagt bij tot de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 'Gaan dansen' is dan tegengif tegen de opgelegde drukte van de prestatiemaatschappij. Het is één van de ontsnappingsmogelijkheden uit de drukke wereld van consumeren en produceren. Vele mensen zoe-

8


clubcongres

ken een wijkplaats, een plaats om uit te wijken voor het stresserende leven. Een dansclub of dansschool biedt zulke wijkplaats aan. Laten we daarom het aspect gezondheid uitspelen in onze propaganda. Laten we hierbij de waarde van het sociaal contact niet vergeten. Het losweken van de sociale samenhang heeft veel mensen op zichzelf terug geworpen. In een gezellige en familiale sfeer met clubgenoten samen dansen en oefenen, is een zinvol alternatief want het verstevigt de onderlinge band. De nieuwe vriendenkring die door een danscursus ontstaat, kunnen velen niet meer missen en zorgt vaak voor een jarenlang lidmaatschap.

Ons vijfde objectief: durven vernieuwen en aanpassen. We mogen niet bang zijn om tradities te doorbreken en ons dansaanbod te verbreden met nieuwe trends. De lerarencommissie doet er alles aan om de nieuwigheden op de voet te volgen. Nieuwe en populaire dansvormen die zich aandienen kunnen niet allemaal opgenomen worden in de courante danscursussen maar vinden

9

gemakkelijk hun plaats in een korte cursus op het einde van het dansseizoen. Tradities doorbreken wil niet zeggen dat ons Eenheidprogramma in ballroom, latin en social dansen hiervoor moet inboeten. Het betekent dat we ons aanbod durven aanpassen aan de ontwikkelingen in de danswereld en in de muziek en aan de behoeften van de hedendaagse mens. De tango bijvoorbeeld kan in de eerste cursus gemakkelijk weggelaten worden om plaats te maken voor een meer populaire dans. De jive wordt in het eerste jaar best vervangen door de swing die gemakkelijker en meer toepasbaar is in het gewone ontspanningsmilieu. Naast één doel voor allen, moeten we ook zorg dragen voor het tweede deel van ons thema: 'allen voor één doel'. Dit betekent in de eerste plaats dat we in onze besturen de teamspirit hoog in het vaandel moeten dragen en dat we alle bestuursleden en vrijwillige medewerkers verantwoordelijkheid, medezeggenschap en bevestiging geven. 'Allen voor één doel' betekent eveneens dat elke dansschool en dansclub zich opgenomen weet in één grote dansfederatie. Een dansliga-club of -school is geen eiland maar maakt deel uit van een groter geheel. Om de werking van de federatie te ondersteunen, vragen we dat elke club en elke dansschool zich solidair en loyaal opstelt. Loyaliteit en solidariteit zijn onontbeerlijk voor de goede werking en de verdere groei van Dansliga. Beste dansligavrienden, onze missie blijft onverminderd actueel: mensen danscultuur en dansplezier bijbrengen. We mogen deze missie met fierheid uitdragen. Laten we er samen onze schouders onder zetten. Gust Luyten


Internationale danswereld Olympisch spelen van Blackpool De 'Olympische Spelen van het dansen' is een predicaat waarmee het jaarlijkse 9 dagen durende dansfestival in Blackpool wordt aangeduid. Jaarlijks in mei verzamelen meer dan 1800 dansparen uit meer dan 60 landen en meer dan eens zoveel toeschouwers uit nog meer landen hier voor het grootste dansevenement in de hele wereld. Eigenlijk zou elke danser dit toch minstens éénmaal moeten meemaken. Dat geldt zeker voor dansleraren en daarom nam het bestuur van de lerarencommissie het initiatief tot een groepsreis. Over hun wedervaren en de opgedane indrukken leest u meer in het verslag door 1 van de deelnemers maar ter inleiding volgt hier een situering van dit congres. Blackpool is de populairste Engelse badplaats, gelegen aan de Ierse zee in noordwest Engeland (Lancashire). De stad telt c.a. 140.000 inwoners. De WINTER GARDENS is een groot complex van theaters en conferentieruimtes. Het eerste theater opende in 1878 maar een groot gedeelte van het complex dateert van na 1930. Het is een geliefkoosde accomodatie voor politieke- en vakbondscongressen van alle strekkingen. Elke Britse premier van na de 2de wereldoorlog heeft volgens de eigenaars hier toespraken gehouden. De 'EMPRESS BALLROOM' ( zie foto op de voorpagina) is een schitterende zaal , 49m lang, 24m breed en 19m

hoog betegeld met 10.000 parketblokjes uit mahony, eik, noot en grenen. Een spontane 'Waaauw' valt niet te onderdrukken als je de zaal voor het eerst betreedt. Het eerste dansfestival vond plaats met Pasen in 1920. De bedoeling was om 3 nieuwe 'sequence' dansen te bekronen in de volgende ritmes: waltz, two step en foxtrott. Dat waren de ritmes die toen samen met de 'lanciers' populair waren in de danszalen. Het festival duurde 4 dagen, één dag voor elke dans en op de 4de dag werden de drie winnaars aangeduid. In de volgende jaren gingen ook Veleta en de dansstijlen Country en Morris ook deel uitmaken van de wedstrijd. Vanaf begin dertiger jaren werd de engelse stijl ballroomdansen populairder wat zijn invloed had op wedstrijden van het festival. Nog veel later werden de latindansen populair met het gevolg dat vanaf 1961 ook wedstrijden in latindansen op het programma van Blackpool staan. Latere innovaties waren wedstrijden formatiedansen, teammatch voor uitgenodigde landenteams (1968), showdans. Behalve een evolutie van danscreatiewedstrijd naar danswedstrijd en de wijzigingen in dansen zelf die aan bod kwamen, veranderde ook het deelnemersveld. Oorspronkelijk kwamen de deelnemers enkel uit Noordwest Engeland. Nadien volgde de uitbreiding met voorrondes over heel Engeland om uiteindelijk tot een zeer internationale gebeuren te worden. Kortom als de leden van het Internationaal Olympisch Comité, die beoordelen of een sport Olympisch mag worden of niet, al eens op het festival in Blackpool waren dan hebben ze daar zeker argumenten gevonden ten voordele van de danssport. Jammer misschien voor Blackpool zelf want eens dansen Olympisch wordt dan zal Blackpool niet langer het belangrijkste dansgebeuren zijn in de wereld, althans niet in een Olympisch jaar. En wat dan nog? Leo Buyckx

10


Internationale danswereld Reis naar Blackpool Elk jaar in mei staat Blackpool in het teken van stijldansen. Maar liefst 5 festivals worden er georganiseerd. Voor de eerste keer zijn we met een aantal leraars daar een kijkje gaan nemen. In het volgende verslag kan je lezen wat ik die 2 dagen beleefd en gezien heb.

Woensdag 28 mei 2008 Deze morgen was het eindelijk zo ver. Na lang wachten kon ik samen met mijn vriendin vertrekken naar Blackpool. Ik moest al om 5.00 uur optaan want om 6.00 uur vertrok onze trein naar Brussel. Om 7.30 uur zijn we daar gearriveerd. De rest van de groep (we gingen met 29 personen), stond ons al op te wachten. Dan met z'n allen op de eurostar richting Londen. In Londen aangekomen (ondertussen was het al 9.00 uur), hebben we een kleine wandeling naar het volgend station gemaakt. Van daaruit stapten we op de laatste trein richting Blackpool. Na 2 uur vertraging zijn we dan uiteindelijk aangekomen in Blackpool. Daarna ging iedereen vlug op zoek naar het hotel waar ze logeerden, want om 17.00 uur hadden we onze eerste samenkomst in de "Wintergarden", de plaats waar het allemaal te doen was. Toen ik binnenwandelde in de Wintergarden, had ik zoiets van "jongens, wat een mooie zaal!" Het was een balzaal met dubbel balkon en hele mooie kroonluchters. We hadden geen zitplaatsen meer kunnen bemachtigen, maar overdag waren er genoeg stoelen vrij, dus hebben we ervan geprofiteerd en zijn we toch kunnen gaan zitten. Er stonden enorm veel danskoppels op de dansvloer, ik wist niet goed waar ik eerst moest kijken. Het waren allemaal latinkoppels (profs) met ontzettend mooie danskleding. Overdag waren er voorrondes, maar hoe later op de

11

avond, hoe kleiner de groepen werden en uiteindelijk bleven alleen de besten over. De sfeer tijdens de finale was enorm! Om 01.30 uur was het winnend danskoppel bekend. Ze waren gestart met 350 paren; als je dan als winnaar eindigt, mag je wel zeggen dat je kan dansen! Moe maar voldaan gingen we terug naar ons hotel.

Donderdag 29 mei 2008 Na een wat onrustige nacht, en een typisch engels ontbijt waren we weer klaar om terug te gaan naar de Wintergarden. Om 10.00 uur begonnen de trainingen van de dansers. Ook daar zijn wij eens gaan kijken, en dan zie je toch ook dat zelfs goede dansers ook vaak discussies hebben met mekaar. Na de trainingen was het de beurt aan de amateurs Ballroom. Zij waren met 116 paren. Weerom een schitterend plaatje om naar te kijken. We kregen een mooie demonstratie van de EW, de SF, de TA en de QS. Na afloop van de 3de ronde werd de balzaal even gesloten. Dat gaf ons de gelegenheid om de stad Blackpool eens te verkennen. Het was zalig weer, dus het ideale moment om een wandeling te maken. Blackpool is een badplaats en er is echt wel wat te zien. Na de wandeling eerst lekker gaan eten, ons wat verfrissen, en dan weer terug naar de Wintergarden voor het vervolg van de amateurs ballroom. We kregen eerst 2 heats te zien, en daarna was het tijd voor "showdance" . Wat ik toen gezien heb dat was de moeite. Het was wel meer acrobatie dan dans, maar ongelooflijk mooi! We hebben kunnen genieten van 5 verschillende danskoppels en stijlen. Na de prijsuitreiking was het weer de beurt aan de amateurs ballroom. Die heats werden ook steeds kleiner en kleiner, en om 00.30 uur was de winnaar bekend. Ik vond het jammer dat we de volgende dag weer naar huis moesten vertrekken. Ik heb er enorm van genoten, niet alleen van het dansen maar ook van de sfeer die er rond hangt. Voor mij waren deze twee dagen zeker en vast geslaagd. Ilse Proost


Senioren dansvakantie

Onze dansvakantie in de Kinkhoorn Daarna begint het meer ernstige werk met de Engelse wals, draaien, wisk, weave, check links en rechts. Onder de vaardige leiding van Gust Luyten wordt een ogenschijnlijk moeilijke sequentie in verteerbare stukjes opgedeeld en ingeoefend. De tijd vliegt voorbij en de eerste dag zit erop voor we het beseften. De volgende dagen wordt het programma stap voor stap afgewerkt. De namiddagactiviteiten bieden wat verpozing voor ons concentratievermogen, dansen is heerlijk maar je moet er wel je hoofd bijhouden! Het bezoek aan het MariaHendrikapark laat de groep een minder bekend stuk van Oostende kennen en op weg naar het park loodst de gids ons langs interessante historische en architecturale hoogstandjes.

Na de ontgoocheling van eerst geen plaats meer te hebben, is de vreugde dubbel zo groot nu we de brief van de Dansliga ontvangen met de bevestiging voor de tweede sessie. Het aftellen is begonnen. De drukte van het Pinksterweekend zorgt voor enige frustratie bij het inchecken maar dat is vlug vergeten als de eerste dansactiviteit stipt om 15u begint. Gust Luyten neemt de groep snel op sleeptouw en luttele minuten later hebben we de kennismakingsdans onder de knie. Het nuttige wordt aan het aangename gepaard en door telkens een plaats op te schuiven leren we de andere deelnemers op een speelse manier kennen. De toon is gezet en de sfeer geschapen voor een weekje dat achteraf naar meer zal smaken.

Donderdagnamiddag gaat een deel van de groep op bezoek bij Gevada, de dansschool van een andere routinier, Guido Van Damme. Guido geeft ons een onfeilbaar recept voor de morgenkater: de Bob, een pittige lijndans die volgens hem de ergste pessimist uit zijn ochtendhumeur haalt en de sluizen van onze innerlijke energie wijd open gooit. Hij leert ons ook nog, wat achteraf de unanieme voorkeur van de groep wordt, “Chocolade�. De afwezigen hebben weeral eens ongelijk. De wiegende heupen van Ilse begeleiden ons voor een pittige cha-cha en een tedere rumba. We denken er al monkelend aan hoe we op een volgende oefenavond in onze club de show gaan kunnen stelen en voelen ons een beetje sterren op de dansvloer.

12


Senioren dansvakantie Het alziende oog van Gust merkt bij de stijldansen de onvolmaaktheden op en met zijn ontwapenende humor kan hij haarscherp de juiste tips geven. Voor de harde kern zijn er dan nog 2 avonden “Live Music” in de foyer van de Kinkhoorn. We kunnen er een kermiswals meedraaien maar ook onze nieuwe cha-cha inoefenen. Eliane en Emile krijgen na een demonstratie een spontaan applaus van een verbouwereerd publiek. Als vrijdag de laatste danssessie afgesloten wordt zijn we opgetogen over een unieke week maar ook al een beetje droef omdat het weeral voorbij is. Eliane bedankt namens de groep Ilse en Gust voor hun didactisch talent en hun onverstoorbaar optimisme. Aloïs Vanherck heeft van op de achtergrond alles in goede banen geleid en daarvoor verdient hij een oprecht dankjewel. Tijdens het afsluitend middagmaal worden we verrast met het goede nieuws dat er gepland wordt om in juni een herhalingsdag te organiseren. Dat is echt de kers op de taart! We beginnen opnieuw af te tellen. Thuis ga ik op de balans staan want ik heb iedere keer meer dan lekker gegeten: er is maar een halve kilo bijgekomen, de schade van de buffetformule valt mee . . .

Deelnemers aan het woord Het waren zeer leerzame dagen en heel amusant. De dagen vlogen om. Zeker voor herhaling vatbaar. Het was fijn om op deze manier met dansen bezig te zijn. Het was veel te onthouden maar we zullen toch wel wat figuren kunnen blijven dansen. Misschien is het wenselijk een onderscheid te maken tussen beginners, gevorderden en ver gevorderden. De dansfiguren waren zeer mooi. Wat meer vrije oefengelegenheid, al dan niet begeleid, zou het wat gemakkelijker maken om de vele figuren te onthouden. Proficiat voor de organisatie en begeleiding en doe zo verder. Als het volgend jaar opnieuw ingericht wordt, ben ik zeker van de partij. Danslessen waren goed opgebouwd. Danservaring was uiteenlopend. Bij de samenstelling van de groepen rekening houden met de jaren danservaring. Eventueel minder lijndansen. Deze dansvakantie is een geslaagde primeur. er was voor elk wat wils. Wij kijken nu al uit naar de volgende soortgelijke activiteit. Elk zegge het voort! Het was een leerrijke en deugddoende vakantie vol fijne verrassingen. We kregen meer dan we verwacht hadden. Proficiat aan lesgevers en begeleiders. Van verschillende dansstijlen nieuwe figuren geleerd waarvan ik aanvankelijk dacht ze niet aan te kunnen. Maar dankzij het goede onderricht voelde ik mij als een ster op de dansvloer. Ik had 's avonds nog graag een half uurtje vrij gedanst; dan kan men eens zien hoe er in andere dansclubs gedanst wordt.

René en Nancy. Deze dansontspanningsdagen voor senioren zijn beter meegevallen dan we verwachtten en onze verwachtingen waren reeds zeer hoog. Ons eerste rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van Dansliga verliep alsof wij elkaar reeds jaren kenden en dat gaf een goed gevoel. De leraren verdienen de grootste onderscheiding om op zodanige wijze de dansen aan te leren aan mensen wiens hard schijf reeds vol zit. Proficiat. Nietegenstaande onze 25 jaar ervaring hebben we mooie aangename figuren bijgeleerd. Dit alles was ondersteund door een perfecte organisatie. Jullie kunnen niet anders dan dit te herhalen. Wij zullen dan verplicht zijn ons zo vlug mogelijk in te schrijven. Arthur

13

Niettegenstaande ons lage niveau in stijldansen amuseerden we ons kostelijk. Met de lijndansen had ik geen probleem; vandaar was dat het leukste, voor mij althans. Vriendelijk, vlotte en goed uitgelegde dansen met geduld en goede indeling. Om te bewijzen dat dit geen toeval is, zijn deze mensen verplicht volgend jaar deze prestatie te herhalen.


Senioren dansvakantie

Zeedans 2008 “Het is daar goed hoor, wij zijn daar ook al eens geweest” zei mijn buurman toen ik hem vertelde dat we voor een week naar de Kinkhoorn gingen. “En ge kunt daar parkeren aan het kerksken van Ensor, daar is meestal wel plaats”. Nog wat gebabbeld over dat we daar gingen dansen en over ons vijfde kleinkind dat er bijna was en dan de laatste bagage in de auto. Hij hield ons nog even tegen om te vragen of we ons zwemgerief bij hadden, “ge kunt daar gaan zwemmen bij de buren” riep hij ons nog na. Mark, onze buurman is wat men een “doorgaans betrouwbare bron” noemt. Leonie en ik hoopten dat het nu ook weer zo zou zijn, want we stonden stijf van de zenuwen. Bij de inschrijving vroeg men “enkele jaren danservaring”. Wij hebben drie jaar achter de rug, maar hadden er geen benul van of dat voldoende was om mee te kunnen. Enfin, het was nu toch te laat. We waren ingeschreven en onderweg naar Oostende. Het was stralend weer aan de zee. Een doorsnee Belg gaat dan op het strand liggen of op een terrasje zitten met een frisse pint, wij gingen dansen in de kelder van een hotel. De ontvangst verliep vlot en hartelijk. Iedereen kreeg een klever opgeplakt met voornaam en naam van de dansvereniging. Er was voor koffie en gebak gezorgd en zo kon de kennismaking beginnen.

De schrik sloeg mij om het hart toen ik op een van de klevers “ kampleider” zag staan. Het leek nochtans een aardige man. “Stageverantwoordelijke” had zeker beter bij hem gepast. Het vervolg van de kennismaking was er één op de dansvloer met een kennismakingsdans. Zo maakten we al onmiddellijk kennis met het begrip “gemeenschapsdans”. Iets wat bij Dansliga Puurs niet gedaan wordt maar wel heel prettig is om te doen. Deze eerste dans was het begin van een hele reeks die pas zou stoppen voor het middagmaal van vrijdag. De dansen volgden mekaar in een strak tempo op: mooie nieuwe figuren van de Engelse Wals, Quickstep, Tango, Slow Foxtrot, Cha-Cha…..enz, lijndansen en gemeenschapsdansen. Gust Luyten, Inge Proost en Guido Vandamme waren prima lesgevers. Zij hadden blijkbaar ervaring met ouwe rakkers zoals wij. En wij hebben van het begin tot het einde genoten. In danservaring zijn wij nog kleutertjes en dat voel je aan het tempo waarin de dansen worden aangeleerd. Wij waren dan ook erg dankbaar toen wij bij het einde van de stage alle dansen netjes uitgeschreven en gebundeld mee naar huis kregen. Natuurlijk was er ook tijd voor iets anders dan dansen. Zo heeft de animatieverantwoordelijke van de Kinkhoorn, zelf een geboren Oostendenaar, ons een heel mooi stukje Oostende laten zien, ver weg van het platgelopen centrum. Nooit geweten dat Oostende zo groot van oppervlakte was en dat er zo'n mooie huizenrijen staan. Ook een wandeling door het Maria - Hendrikapark was een aangename verrassing. En natuurlijk was er tijd om te gaan shoppen; zoals elke goede toerist zijn ook wij door de Kapellestraat gaan flaneren en hebben koffie gedronken op een terrasje. Vrijdagnamiddag zijn we, zeer voldaan, in plaats van naar huis in Puurs recht naar de materniteit naar Mechelen gereden. Onze kleinzoon had op dit moment gewacht om zijn eerste stapjes in de wereld te zetten. Wie weet gaat die zijn oma en opa achterna op de dansvloer. Beste Gust, Ilse en Alois, jullie zijn “partners in crime”. We waren al goed besmet door de dansmicrobe, maar ik vrees dat het nu ongeneselijk is geworden. Wij ondergaan ons lot met het grootste plezier. Het is jullie vergeven Wij hopen dat dit volgend jaar mag herhaald worden. Bij leven en welzijn zijn wij er dan zeker bij. Guido Meeus, Dansliga Puurs

14


Senioren dansvakantie UITGEBLUSTE SENIOREN OPGELET! EEN GOUDEN RAAD VAN DANSCLUB ZANDHOVEN:

EEN DANSVAKANTIE VOOR SENIOREN EN JE BENT HERBOREN! Na onze deelname aan de dansvakantie in Oostende kunnen wij niet anders dan lof toewijzen aan de organisatoren van deze fantastische belevenis. Dank zij de steun van Dansliga en de inzet van kampleider Alo誰s Vanherck genoten wij van een fantastisch weekje dansplezier in vakantiesfeer. Onder de deskundige leiding van onze nationale voorzitter en dansleraar Gust Luyten en zijn dansassistente Ilse Proost werden wij werkelijk overgoten met nieuwe danspassen. Ballroom, latin, line- en gezelschapsdansen zorgden voor de nodige afwisseling zodat de belangstelling steeds optimaal bleef. En of we het konden, je mag eens raden! Er werd geoefend dag na dag tot we de vloer kompleet ronddansten. Toen we ons inschreven voor deze nieuwe dansformule was het echt afwachten naar de inhoud en de vorm van deze activiteit. Zou het niet te moeilijk of te zwaar zijn? Maar neen hoor, tot onze grote verbazing moesten we vaststellen welke ongelooflijke danservaring we opdeden gedurende deze dagen. De gemoedelijkheid en de gezellige sfeer tussen de deelnemers van de ver-

schillende clubs zorgde eveneens voor een ontspannen en aangename vakantie. Tevens zien we al uit naar de geplande re端nie van alle deelnemers, zodat de opgedane ervaringen en de aangeleerde dansen van deze dansvakantie samen herhaald kunnen worden. Een echte finale van deze happening, een soort bekroning als afsluiter waar, tussen pot en pint, nog lang zal nagepraat worden. Nogmaals een dikke proficiat voor de knappe organisatie van deze senioren dansvakantie die zonder twijfel voor herhaling vatbaar is. En om deze reden zullen wij dan ook alle senioren van onze club de nodige motivatie aanpraten om de volgende dansvakantie zeker niet te missen! Jef Van Genechten, Dansclub Danza-Zandhoven

15


dansopleidingen

VTS-opleidingen Initiator actuele dansvormen 1. Aanvangsdatum: Zondag 21/09/2008 (Toelatingsproef op zondag 7 september 2008) 2. Doelstellingen: Opleiding van begeleiders die onze jeugd kunnen initiëren in kinder- en jeugddansen zoals streetdance, jazzdans, freestyle, dansexpressie, kring- en figuurdansen. Toekomstige initiators leren hoe elementaire vaardigheden uit deze dansstijlen op een recreatieve manier over te brengen. 3. Cursusomvang: De cursus omvat 82 lesuren 4. Cursusgeld: 165 euro 5. Toelatingsvoorwaarden: > Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start (geboren zijn in 1991 of vroeger) > Praktijkervaring in jeugddans is vereist > Het cursusgeld betaald hebben > Slagen in toelatingsproef op 07/09/2008 te Merelbeke Tijdens deze proef worden twee danscombinaties aangeleerd in de twee stijlen die het meest aanbod komen in de opleiding nl. jazzdans en streetdance. U dient zelf niets voor te bereiden. Een jury beoordeelt volgende criteria tijdens je uitvoering: Ritme, afwerking, adaptatie, houding, gebruik van de ruimte, dynamiek van de bewegingen.

6. Cursusplaats: Merelbeke 7. Cursusverantwoordelijke: Dhr. Edouard Geeraert, Huldelgemsesteenweg 543, 9820 Merelbeke, 09/221 50 25

Initiator Standaarddans 1. Aanvangsdatum: 6 september 2008 (Toelatingsproef 30/8/2008) 2. Doelstellingen: Basisvorming van bekwame initiator die een dansleraar leraar helpt en in staat is beginnende dansers te begeleiden bij de basispassen van het eenheidsprogramma met uitzondering van Paso Doble, Slow-foxtrot en Samba.

5. Toelatingsvoorwaarden: > Minstens 18 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus start. > Slagen in een vaardigheidsproef op basis van minimum 60 lesuren eenheidsprogramma met bijzondere aandacht voor de dansstijl (dansen van Engelse wals, tango, quickstep, jive, cha-cha, rumba). Of in het bezit zijn van het Dansliga certificaat “Goud” van Ballroom en Latin. Datum en locatie toelatingsproef: 30/08/2008 te Rilaar: Zaal Imago, Diestsesteenweg 288. (Tel: 016 50 13 19)

6. Cursusplaats: Rillaar, Zaal Imago, Diestsesteenweg 288. (Tel: 016 50 13 19) 7. Cursusverantwoordelijke: BUYCKX Leo, Tijkwerkersstraat 21, 2300 Turnhout. Tel. 014 41 99 93

Instucteur B Actuele dans Jazzdans en/of Streetdance (Module 2): 1. Aanvangsdatum: 12 oktober 2008 2. Doelstellingen: De initiator actuele dansvormen dans krijgt tijdens deze module meer inzicht in verschillende onderdelen (o.a. muziek monteren, choreografie samenstellen, presentatievormen, pedagogisch jaarplan opmaken, enz…) nodig bij het vormen van meer gevorderde dansers. 3. Cursusomvang: Deze module omvat 27 lesuren en moet net als het Algemeen gedeelte (module 1) en de specifieke modules jazzdans en/of streetdance (module 3) met succes afgelegd worden, wil men de het diploma instructeur B jazzdans en/ of streetdance behalen 4. Cursusgeld: 65 euro 5. Toelatingsvoorwaarden: > Diploma: initiator actuele dansvormen bezitten, of ermee gelijkgesteld zijn. > Slagen in de toelatingsproef. Deze vaardigheidstest wordt meermaals per jaar georganiseerd. Meer info over deze proef kan je bekomen via de website www.dansliga.be of via het secretariaat van Dansliga: 014 61 19 37 of via info@dansliga.be

3. Cursusomvang: De cursus omvat 55 lesuren

6. Cursusplaats: Sportacentrum Geneinde 2, 2260 Tongerlo, 014 54 80 72

4. Cursusgeld: 120 euro (onder voorbehoud) documentatie inbegrepen

7. Cursusverantwoordelijke: Theo Mues, K.M. Cuypersstraat 54, 3271 Zichem. Tel: 013 77 30 02; e-mail: theomues@pandora.be

16


dansmuziek

Dansmuziek&Dansbare muziek

19 Hate that i love you

RIHANNA FT.NE-YO

14 Orpheus

EVA DE ROOVERE

28 Eyes on me

CELINE DION

23 Ella Elle L'A

KATE RYAN

11 Over the rainbow

LEKI

meest geschikt

23 50 23 31 24

goed

kan eventueel ook

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

salsa/mambo

engelse wals

merengue

bachata

quick step

samba

rumba

chacha

jive

boogie

swing

disco swing

Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

swing fox

social foxtrot

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top 30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 1 juni.


danswedstrijden kalender

Nationale wedstrijdkalender 2008 - 2009 (onder voorbehoud)

DATUM

Disciplines

Clubs

ZAAL

1

Zondag 19/10/2008

FS solo, Street duo, groepen

Wenduine Dance NRGY

Sporthal d'Hoogploate Blankenberge

2

Zondag 02/11/2008

Street solo, FS duo, groepen

Turnhout Dansclub

Zaal Hertoginnedal Turnhout

3

Zondag 16/11/2008

FS solo, Street duo, groepen

D-Dance Dansclub Power

Sporthal Berckhoven Westmalle

4

Zondag 30/11/2008

Street solo, FS duo, groepen

Langemark DS Donatha

Sporthal Langemark

5

Zondag 18/01/2009

FS solo, Street duo, groepen

Blankenberge Dance NRGY

Sporthal d'Hoogploate Blankenberge

6

Zondag 15/02/2009

Street solo, FS duo, groepen

Bree Dansclub Gerdak

Sporthal Olympia Bree

7

Zondag 08/03/2009

FS solo, Street duo, groepen

Malle Dansclub D-Dance

Sporthal Berckhoven Westmalle

8

Paasmaandag 13/04/2009 Street solo, FS duo, groepen

Merelbeke Dream Dance

Sporthal Ter Wallen Merelbeke

9

Zondag 26/04/2009

Kampioenschap Freestyle

Staden Dansschool Donatha Sporthal Ogierlande Gits

Kampioenschap Streetdance

Koekelare Dansclub Viva

10 Zondag 03/05/2009

Dans- en Feestzaal Viva Koekelare

Provinciale wedstrijdkalender 2008 - 2009

(onder voorbehoud)

DATUM

Provincies

Clubs

1

Zondag 21/12/2008

Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant Turnhout Dansclub Turnhout

Zaal Hertoginnedal

2

Zondag 25/01/2009

Oost- en West-Vlaanderen

Dans- en Feestzaal

3

Zaterdag 21/03/2009

Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant Maasmechelen MDV Maasmechelen

4

Zondag 05 of 19/04/2009 Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant

Koekelare Dansclub Viva Viva Koekelare

ZAAL

Cultureel Centrum

18


DANSSCHOENEN stijldansen - latino (salsa) - Arg. tango ruime keuze in model, hielhoogte en kleur alle maten in voorraad superieure kwaliteit aan scherpe prijzen bij elk paar: schoenzakje GRATIS Van half september tot eind april: dinsdag en woensdag: van 10 tot 12 uur donderdag: van 10 tot 12 uur en van 20 tot 22 uur andere dagen/uren en schoolvakanties: na afspraak op 03 480 30 30 OOSTMALLE HERENTALS

ANTWERPEN LIER

BERLAAR MECHELEN

AARSCHOT

Aarschotsesteenweg 2 - Lier 03 480 30 30

Ruime keuze dans-CD's ( ook via p

ost)

Alle modellen en CD's te zien op www.dansschoenen.be


vanaf 21 uur

Balen Jodet Zaal: Ongelberg 60 - 2490 Balen 014 81 23 18

van 20 tot 24 uur

Bocholt M&M vzw Zaal: Schipperstraat 1D - 3950 Bocholt 0477 37 12 85

van 20.30 tot 24 uur

Bree Gerdak vzw Zaal: Grauwe Torenwal - 3960 Bree 0474 46 14 99

vanaf 20.30 uur

Deinze Danssalon Leiedal Zaal: Kortrijksesteenweg 118 - 9800 Deinze 0473 38 01 97

vrijdag vanaf 21 uur zaterdag vanaf 20.30 uur

Diepenbeek Victory vzw Zaal: Toekomststraat 45 - 3590 Diepenbeek 011 33 41 03 - 0479 78 46 79

van 20 tot 24 uur

zondag 31/08

zaterdag 30/08

vrijdag 29/08

zondag 27/07 zondag 24/08

vrijdag 25/07 vrijdag 22/08

zaterdag 23/08 zaterdag 26/07

zondag 20/07 zondag 17/08

vrijdag 18/07 vrijdag 15/08

zaterdag 16/08 zaterdag 19/07

zondag 13/07 zondag 10/08

vrijdag 11/07 vrijdag 08/08

zaterdag 09/08 zaterdag 12/07

zondag 06/07

vrijdag 04/07 vrijdag 01/08

Alken Isadora Zaal: G.C. d'Erckenteel - Alken/Terkoest 0499 37 40 76

zondag 03/08

JULI

Overzicht van de oefenavonden per club. Als de oefenavond niet doorgaat op een vrijdag, zaterdag of zondag dan werd dit bij de opmerkingen geplaatst. U kan deze lijst ook op de website raadplegen evenals de contactgegevens van de clubs. www.dansliga.be

AUGUSTUS

Oefenavonden

zaterdag 02/08 zaterdag 05/07

oefenavonden

De Pinte Ami Zaal: Begonia - 9840 De Pinte 09/2311918 Eeklo Tropicana Zaal: Kaaistraat 41 - 9900 Eeklo 09/2268023

van 20 tot 24 uur

Eksel Waterhofkens vzw Zaal: Eindhovensebaan 103 - 3941 Eksel 011 73 10 88

vanaf 20 uur

Gent Verenigde Dansscholen vzw Zaal: Gasmeterlaan 107 - 9000 Gent 0475 29 19 99 Ham Hamse Dansklub vzw Zaal: Bergstraat 37a - 3945 Ham 0476 92 13 28 Ham Happy Dancer Zaal: Schoolstraat 12 - 3945 Ham 013 66 53 99 - 0477 77 27 29

van 20 tot 24 uur

vrijdag van 20 tot 24 uur zat. van 20 tot 0.30 uur zondag van 20 tot 23 uur zaterdag vanaf 20 uur

Hechtel Hechtelse Dansvrienden vzw Zaal: Hasseltsebaan 29 - 3940 Hechtel 011 63 22 77 Kessel DC vzw zaal: Torenvenstraat 5 - 2560 Kessel-Station 03 480 57 77 - 03 481 81 26

van 20 tot 0.15 uur

Kinrooi Move-it BreeĂŤrsteenweg 204 - 3640 Kinrooi 0487 45 54 52

van 21 tot 0.30 uur

Lebbeke Calypso Zaal: Hof Ter Burstbaan 13 - 9280 Lebbeke 052 41 28 77 Maasmechelen MDV Zaal:Kastanjelaan 53 - 3630 Maasmechelen 0475 73 64 34

op woensdagen 25 juni en 2, 16 en 30 juli en 13 en 27 augustus

20


Merelbeke Medante Zaal: Hundelgemsesteenweg 80-Merelbeke 09 384 66 59

van 20.30 tot 0.30 uur

Messelbroek de zolder Zaal: Mannenberg 196 - 3272 Messelbroek 013 77 38 76

van 20.30 tot 24 uur

zondag 31/08

zaterdag 30/08

vrijdag 29/08

zondag 27/07 zondag 24/08

vrijdag 25/07 vrijdag 22/08

zaterdag 23/08 zaterdag 26/07

zondag 20/07 zondag 17/08

vrijdag 18/07 vrijdag 15/08

zaterdag 16/08 zaterdag 19/07

zondag 13/07 zondag 10/08

vrijdag 11/07 vrijdag 08/08

zaterdag 09/08 zaterdag 12/07

zondag 06/07 zondag 03/08

vrijdag 04/07 vrijdag 01/08

zaterdag 02/08 zaterdag 05/07

JULI AUGUSTUS

oefenavonden

Ninove Adelante vzw Zaal: Geraardbergsestraat 60 - 9400 Ninove 0496 23 28 95 Oostende Gevada Zaal: Lindenlaan 19 - 8400 Oostende 0486 27 52 38 Puurs Dansliga Puurs Zaal: Kloosterhof 1 - 2870 Puurs 03 889 18 64 Retie DSC Zaal: Turnhoutsebaan 23 - 2470 Retie 014 61 28 57

vrijdag van 20 tot 24 uur zat. van 20 tot 24 uur zondag van 20 tot 23 uur

Roeselare Dansibo Zaal: Gitsesteenweg 287 - Roeselare 051 20 82 56 Turnhout DC Zaal: Hertoginnedal - Brugstraat, Turnhout 014 42 46 87

donderdag 26/07

Wetteren Eurodance Zaal: Moerstraat 11 - 9230 Wetteren 09 362 57 14 Zichem Optimi Zaal: in Zichem aan de kerk 0473 35 42 06 - 014 84 12 07 Zonhoven Dansant Zaal: De Kwint - Heuvenstraat 9, Zonhoven 011 35 20 91 - 0486 34 22 89

van 20.30 tot 24 uur

Zottegem Saltare v.z.w. Zaal: Zwembadstraat - 9620 Zottegem 0476 55 80 50

vanaf 21 uur

oefenavond voor alle Dansliga-leden tijdens de maand juli

21

oefenavond voor alle Dansliga-leden tijdens de maand augustus


6de editie

Dansdag 2008 dinsdag 11 november Vormingscentrum Destelheide, Dworp

MEGA DANSEVENT Standaard en Social Dance voor beginners en ervaren dansers Volg 4 workshops gegeven door fantastische dansdocenten

Dansshow als afsluiter Meer info: Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse Tel: 014 61 19 37, fax: 014 61 12 87 e-mail:info@dansliga.be, www.dansliga.be

Deelname: 4 workshops + slotshow: â‚Ź 15


DANSLIGA'S KEIGOEIE DANSKAMPEN

ZOMERDANSKAMPEN 2008 Breakdancekamp (+12 jarigen) > 7 tot 11 juli 2008 > Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle > Meisjes en jongens van 12 jaar t.e.m. 17 jaar (°1996-°1991). Er is geen danservaring vereist. > Deelnameprijs is 196 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24/24 uur begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering. > Ouders zijn welkom op de slotactiviteit, de laatste dag van 16 uur tot 17 uur.

Danskamp (9 t.e.m.16-jarigen) > 14 tot 18 juli 2008 > Bloso Centrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge > Danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen zoals freestyle, streetdance, jazzdans, ragga e.a. > Meisjes en jongens van 9 jaar t.e.m. 17 jaar (°1999-°1991). Er is geen danservaring vereist. > Deelnameprijs is 229 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24/24 uur begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering. > Ouders zijn welkom op de slotactiviteit, de laatste dag van 16 uur tot 17 uur.

Danskamp (10 t.e.m.13-jarigen) > 11 tot 15 augustus 2008 > Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp > Meisjes en jongens van 10 jaar t.e.m. 13 jaar (°1998-°1995). Er is geen danservaring vereist. > Deelnameprijs is 196 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24/24 uur begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering. > Ouders zijn welkom op de slotactiviteit, de laatste dag van 16 uur tot 17 uur.

Nieuw: danskamp voor 15+ > 11 tot 15 augustus 2008 > Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp > Deelnemers vanaf 16 jaar t.e.m. 26 jaar (°1992-°1982). Er is geen danservaring vereist. > Danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen zoals freestyle, streetdance, jazzdans, e.a. > Deelnameprijs is 199 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24/24 uur begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering.

FRANS+DANSKAMP BOCHOLT VAN 25-29 AUGUSTUS 2008

> 25 tot 29 augustus 2008 > Sporthal van Bocholt > Externaat van maandag 10 tot 15.30 uur. Vooropvang vanaf 9 uur en naopvang tot 16.30 uur. > Deelnemers krijgen 2 uur frans en 2 uur dans per dag. > Meisjes en jongens van 5 jaar t.e.m. 12 jaar Er is geen danservaring vereist. > Deelnameprijs is 95 euro. Ben je lid van Dansliga dan krijg je 5 euro korting. > Op de laatste dag zijn de ouders welkom op de slotactiviteit.

Meer info en inschrijven kan u op onze website: www.dansliga.be. U kan ook contact opnemen met het Dansliga secretariaat, IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse, 014 61 19 37

23


Seniorendansvakantie

Juni 2008, Nr 18  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you