Page 1

16 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat februari

4 bus 2008

TIJDSCHRIFT 3

2340 NUMMER

BEERSE 16

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P708878


dansinhoud Swing februari 2008

04 inhoud 02

voorwoord 03

dansclub in de kijker

06 08 09 09 10 10 11

dansclub La Tiempo, Lanaken Dance?Fun!, Nijlen dansclub Imago, Rillaar dansclub 2000 vzw, Schilde dansclub Tervuren, Tervuren dansclub Optimi, Zichem

04 dansclub Merksplas 40 jaar

dans

Carnaval in de Dansliga-clubs…

12 Focus op Samba 14 Compacte Samba-variatie 16 POP-Samba

06 07 07 08

Carrus navalis… Carnaval dansclub Clap, As dansclub M&M, Bocholt dansclub Victory, Diepenbeek

dansmuziek 18 Hitparade

14

20

wedstrijden 19 Wedstrijdkalender

Dansliga’s keigoeie danskampen 20 Danskamp Meeuwen 21 Zomerdanskampen 2008

clubnieuws 22 dansclub Horsten-Jivers, Lommel 22 DSC, Retie 22 CLUBCONGRES

activiteitenkalender 23 activiteiten en seniorendansnamiddagen


voorwoord

Anders dan anders ‘Carnaval' in Danslub Clap.

S

wing zit in een nieuwe verpakking. Om storingen in de verzendingen te vermijden hebben we gekozen voor een meer adequate en stijlvolle vorm. Zo kan je beginnen lezen in een ongeschonden tijdschrift.

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Gust Luyten p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Van Berckelaer S. Van den Broeck F. - Verheyen P. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 8000 exemplaren Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be

De inhoud is aangepast aan de tijd van het jaar. Dit is een themanummer. We brengen carnavalsvieringen en dansavonden in carnavalsfeer in woord en beeld. Niet enkel om jullie te laten meegenieten van de kleurrijke beelden, maar eveneens om interesse te wekken voor dergelijke deugddoende clubactiviteiten. Sommige dansclubs en dansscholen hebben in dat kader een echte traditie opgebouwd. Clubs die aan een plaatselijke carnavalstoet deelnemen, zien hierin een gelegenheid om hun naambekendheid te verbeteren. Het is op zich al lovenswaardig om uit de besloten kring van de eigen dansclub te treden en zich zo te integreren in het plaatselijke verenigingsleven. De voorbereidingen, die soms maanden in beslag nemen, bevorderen de groepsgeest en de samenhorigheid. Verklede dansers en danseressen, een originele choreografie op aangepaste muziek zijn dankbare ingrediënten voor een geslaagd spektakel. Ook een dansavond in carnavalstijl, al dan niet verkleed, is een aan te prijzen nevenactiviteit. Dansen , zwieren, 'hossen'… kunnen het collectieve plezier opdrijven indien het 'met stijl' gebeurt, eigen aan een goede dansclub. Zulke dansavonden dragen bij tot de nodige familiale sfeer en verstevigen de vriendschapsbanden tussen de verschillende cursusjaren. Carnaval wordt geassocieerd met Samba. Daarom willen we deze dans eveneens in de schijnwerper plaatsen. We focussen op een vleugje techniek en op hapklare danscombinaties. Veel lees- en dansplezier!

Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Gust Luyten Nationaal voorzitter


dansclub in de kijker

Dansclub Merksplas 40 jaar Merksplas, zaterdag 19 januari: we zijn omstreeks 16u00 te gast in het gemeenschapscentrum “de Mart“. Dansclub Merksplas viert haar 40e verjaardag. Naast vele leden mochten we nationaal voorzitter Gust Luyten met zijn echtgenote verwelkomen samen met een delegatie van de Raad van Bestuur. En natuurlijk kon ook het gemeentebestuur niet afwezig blijven om in de persoon van burgemeester Frank Wilrijckx, de vierende club alle goeds toe te wensen. Ook mochten we rekenen op de aanwezigheid van een afvaardiging van het gewestbestuur: gewestvoorzitter Leo Hermans, secretaris Frans Van Oosterwijck en penningmeester Karel Luyten, allen vergezeld van hun partner. Zelfs gewezen voorzitter Jos De Prins was van de partij Er werd echt gevierd die dag: de nodige drankjes en hapjes zorgden al gauw voor een goede sfeer en tussen de toespraken van plaatselijk voorzitter Jef Van Dooren, de burgemeester en de nationale voorzitter, waren er fijne demonstraties in diverse disciplines. Bij zo'n viering horen natuurlijk de nodige lof- en dankbetuigingen. De werkgroep van de Line-dancers werd als eerste in de bloemen gezet. Deze koppels zorgen al verscheidene jaren dat onze leden zelfs twee maal per week hun hartje kunnen ophalen tijdens de lessen maar ook tijdens de oefenavonden.

Werkgroep line dance.

Bestuur. Ook de bestuursleden werden gehuldigd. Zonder die stuwende krachten had de dansclub nooit deze verjaardag kunnen vieren. De vier mannen die de club nu leiden zijn samen met hun dames al vele jaren actief in de dansclub. Vermeldenswaard is de bestuursfunctie sinds het prille begin van secretaris Jan Govaerts en voorzitter Jef Van Dooren. Het werd een fijne namiddag die later zou overgaan in het jaarfeest voor de leden die momenteel vooral bestaan uit de Line-dance groep. Ook dat jaarfeest werd een succes. Aangepaste muziek en degelijke leiding zorgden voor de nodige ambiance. Na een verzorgd eetmaal was de toon gezet om de leden van Chrissy's line- dansers een ganse avond te plezieren. Aan dit jubileum gaat een hele geschiedenis vooraf. Vic Colebunders, politiecommissaris te Beerse, vond dat de jeugd kansen moest krijgen om behoorlijk te leren dansen. In Beerse kenden de danslessen een groot succes. Ook verschillende mensen uit Merksplas schreven zich daar in. Op een jaarfeest van de Bond van Grote en Jonge gezinnen te Merksplas kwam Vic Colebunders zijn standpunt over dansen uit de doeken doen. De Bond sprong mee op de kar en de dansclub was geboren. Wim Michielsen, van Dansschool Michielsen uit Tilburg, was de eerste leraar die, voor zowat 40 cursisten, de danslessen leidde. Het ging er in die tijd heel formeel aan toe. Wie kan zich nu nog voorstellen dat de heren aan één kant van de zaal zitten, de dames aan de andere kant; dat diezelfde heren

4


dansclub in de kijker Maar ondanks het succes van TV series als “Sterren op de dansvloer”, kon dansclub Merksplas niet blijven opboksen tegen de concurrentie van de meer commerciële clubs uit de buurt. Zij konden een accommodatie aanbieden waaraan wij met een turnzaal of schoolrefter niet konden aan tippen. Ondanks alle goede wil van een gemotiveerd bestuur moesten we toch afbouwen en stopten we enkele jaren geleden met de lessen standaarddans. En na een herhaalde vraag om helpende handen van ouders bij onze jeugdgroep, zagen we ons verplicht ook een einde te maken aan deze activiteiten. Met slechts vier bestuursleden konden we al deze activiteiten niet meer op een behoorlijke wijze organiseren.

vriendelijk een dame uitnodigen, haar arm in arm naar de dansvloer begeleiden en deze nadien met een bedankje naar haar plaats brengen. Naast een verzorgde outfit was de etiquette zeer belangrijk: het hoorde allemaal bij de spelregels. Na dat eerste jaar , ik heb het over 1967, was er behoefte aan een tweede groep en vanaf dat moment bleef het groeien. Er kwam een groep gevorderden en zelfs vergevorderden bij en later namen eigen mensen de vijftigplussers voor hun rekening. Voor al deze groepen werden regelmatig oefenavonden ingericht; in de gouden periode zelfs wekelijks. Altijd was het ambiance troef bij Dansclub Merksplas. Er werd ook geregeld ingespeeld op de actualiteit met extra lessenreekdemo sen voor Rock 'n Roll, Lambada, Salsa en modedansen. Met de jaren groeide ook de belangstelling voor jeugddans. Hip Hop en Freestyle waren in. De dansclub liet deze kans niet liggen. Op een gegeven moment waren er zelfs vier leeftijdsgroepen die op zaterdagnamiddag hun energie kwijt konden bij onze club. Op dat moment was Dansclub Merksplas zeker één van de grootste verenigingen van Merksplas met wekelijkse activiteiten voor alle leden. En het aanbod werd nog uitgebreid. In ons dorp waren de line-dancers actief. Zij zochten een vaste stek en een uitgebouwde vereniging en sloten zich aan bij onze club. Nu konden we voor iedereen wat bieden en de Dansclub kende haar hoogtepunt. Het bleef niet bij dansen alleen. Om de leden op de hoogte te houden van alle activiteiten werd “Medac” in het leven geroepen: een tijdschriftje dat uitgroeide tot een volwaardige nieuwsbrief. Ook de nevenactiviteiten waren een vast onderdeel van ons jaarprogramma. In december kwam de Sint langs met traktaties voor alle leden en hun kinderen. Er was telkens een geslaagd jaarfeest en er werd elk jaar uitgekeken naar “de verrassingsreis”, een creatie van onze fantasierijke secretaris. De danstesten kenden in het verleden veel succes, evenals de teamwedstrijden die beslecht werden onder clubs uit het omliggende. Met carnaval was er de traditionele; onvergetelijke “verklede carnaval-oefenavond.

5

Maar…. de dansclub floreert nog steeds. De Chrissy's Line-Dancers floreren als nooit te voren. Tweemaal per week krijgen de leden de kans om bij te leren en te oefenen. Dit is enkel mogelijk omdat er een sterke werkgroep deze lessen organiseert en de oefenavonden leidt.

Latin

Voor allerlei clubactiviteiten hebben we altijd mensen bereid gevonden zich belangloos in te zetten om zo'n grote club draaiende te houden. Onze waardering en dank gaat dan ook naar ieder van hen uit. Ook de leraars van de verschillende disciplines mogen delen in deze dank. Zij moesten toch elke week paraat staan, zelfs al was er eens een jaar met minder cursisten. Het bestuur en de leden van Dansclub Merksplas zijn fier op deze 40 jaar clubwerking. In een relatief klein dorp als Merksplas was het echt niet zo vanzelfsprekend om elk jaar opnieuw te starten met nieuwe groepen, toch is het gelukt. En de deur staat nog altijd op een kier. Niemand kan voorspellen of er vandaag of morgen weer iemand klaar staat om de draad weer op te nemen zodat we over tien jaar ons gouden jubileum kunnen vieren, liefst met een volwaardige groep standaarddansers.

Jef Van Dooren, Voorzitter


Carnaval …

Carne vale … Carrus navalis …

... Carnaval !

Carnaval is het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan de huidige Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot Pasen. Op carnavalszaterdag of -zondag nemen de Prinsen Carnaval voor drie dagen op rituele wijze de macht van de burgerlijke autoriteiten over in de dorpen en steden en vieren met hun onderdanen, de carnavalsvierders, de tijdelijke vestiging van hun narrenrijk. Carnavalsvierders verkleden zich in een soms wat extravagante uitdossing en nemen in een driedaagse carnavalsroes bezit van de straat en café's. Van oudsher was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was om zich te buiten te gaan voor de 40 daagse vasten, de periode waarin men geen vlees mocht eten. Vandaar carne vale (= vaarwel aan het vlees). Een andere mogelijke verklaring voor de term 'carnaval' is het eveneens Latijnse carrus navalis: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip. Maar dit kan ook duiden op het schip waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten. Carnaval wordt gevierd van zondag tot woensdag, en in sommige steden vindt op woensdag zelfs een 'popverbranding' plaats. Traditioneel krijgt Prins Carnaval tijdens carnaval de macht over de stad. Als een

prins driemaal wordt verkozen, wordt hij in sommige steden, zoals bijvoorbeeld in Aalst, keizer. Op zondag 9 maart 1851 trok de eerste carnavalsstoet door de straten van Aalst. Dit wordt echter niet erkend omdat dit geen georganiseerde stoet was. Een georganiseerde stoet was er pas in 1923.

Aalst Carnaval vandaag Sinds de jaren zestig is carnaval in Aalst een uniek volksfeest. Verenigd in tientallen organisaties en verenigingen bereiden duizenden vrijwilligers maandenlang de festiviteiten voor. Op Driekoningen start officieel het carnavalseizoen. De kandidaten voor de titel van Prins Carnaval worden op die dag aan het publiek voorgesteld, waarna de campagne voor de verkiezing in alle hevigheid begint en de stad wekenlang in haar ban houdt. De prinsenverkiezing zelf is telkens een groots spektakel met dans en muziek. De winnaar wordt een jaar lang ambassadeur van de stad. Met een spottende carnavalsraadszitting wordt het carnavalsweekend geopend. Politici en bekende Aalstenaren worden op een carnavaleske manier in hun hemd gezet. Op carnavalszondag trekt de parade van officiële carnavalsvereningen, losse groepen en individuele carnavalisten door de stad. Tienduizenden toeschouwers beleven er het hoogtepunt van de Aalsterse creativiteit.

6


… in de Dansliga-clubs De groepen besteden veel aandacht aan de keuze van hun thema dat in verschillende elementen wordt uitgewerkt: een lied, een kleurrijk kostuum en een praalwagen. Soms wordt er rond dit thema zelfs een heuse affichecampagne gevoerd, een webstek gebouwd, etc. De thema's evolueren van typisch Aalsterse gebeurtenissen naar voorvallen uit de nationale en internationale actualiteit. Toch blijft het Aalsters karakter van de stoet bewaard. De wagenbouwers hebben een karikaturale stijl ontwikkeld die eigen is aan de Aalsterse stoet.

bekendgemaakt welke groepen met de prijzen gaan lopen. De dag eindigt in een nieuwe carnavalsnacht op en rond de Grote Markt, die is omgetoverd tot een pompierdiscotheek.

Elk jaar, op de voorlaatste donderdag voor carnaval, komen ruim tweehonderd losse groepen bijeen. Met spitsvondige sketches worden de volgens hen ware oorzaken van de te lange stoet gehekeld en duidelijk gemaakt dat ze op hun verworven rechten blijven staan. De losse groepen worden gedoogd omdat ze dode momenten en lege plekken in de cavalcade opvullen en een eigen cachet geven aan de stoet. Zij zijn het peper en zout van de stoet.

Dinsdag is de dag van de 'voil jeanet'. Jong en oud trekken door de stad tijdens de 'voil jeanettenstoet'. 's Avonds wordt de carnavalspop verbrand en zitten de festiviteiten er op. Dit jaarlijkse feest maakt van Aalst de carnavalstad bij uitstek.

Maandagnamiddag trekt de stoet een tweede maal door de straten. 's Avonds valt het verdict van de jury en wordt

Gedurende de drie carnavalsnachten verandert het stadscentrum in een bont straatfestival. Van op oude brandweerwagens op de Grote Markt, waar duizenden carnavalisten verzamelen, dreunt de typische Aalsterse carnavalsmuziek de nacht in.

Bronnen: http://nl.wikipedia.org http://users.pandora.be/wim.beelaert/vastenavond Oeteldonkse Club van 1882

… in dansclub Clap te As

… in dansclub M&M te Bocholt Carnaval viel vroeg dit jaar maar in Bocholt waren ze er voor klaar. Deze dagen werd er geen les gegeven maar er werd volop gefeest. Op dinsdag en woensdagavond lieten wij de teugels los zodat onze jeugd kon tampeesten als de beesten. Het is altijd een kleurrijke boel, clowns, feeën, pipi langkousen, M&M's en nog meer rariteiten zwaaien de beentjes uit en komen in de late uurtjes thuis. Carnavalszitting in Bocholt, optreden van de Las Mûnetas en de sambagirls.

7


Carnaval in de Dansliga-clubs … … in dansclub Victory te Diepenbeek Met onze deelname in de carnavalstoet 2007 te Diepenbeek hebben we de wisselbeker gewonnen. Met onze Slurfendans (bedacht door onze huidige danslerares) en de Disco Samba hebben we gezorgd voor veel ambiance en bekijks. Het was zeer vermoeiend maar wel de moeite waard. Dit jaar was Dansclub Victory vzw opnieuw te zien in de stoet die plaats vond op 24-02-2008 in Diepenbeek Centrum.

… in dansclub La Tiempo te Lanaken Carnaval bij dansclub La Tiempo is steevast op zaterdag voor carnaval. De oefenavond staat volledig in dat teken. Want carnaval wortdt aan de maaskant toch stevig gevierd. De meeste leden hebben dit met de paplepel meegekregen hetgeen garant staat voor een gezellige avond en goede sfeer. De zaal wordt aangekleed met de kleuren rood/geel/groen en aangevuld met carnavalsversieringen. Ons danskoppel geeft die dag verkleed les, gevolgd door de rest van het

bestuur. De DJ van dienst draait een combinatie van chachacha, tango, … afgewisseld met een stevige wals en of polonaise. Zo blijven we de danssfeer behouden, want onze leden komen om te oefenen en daar krijgen ze natuurlijk alle tijd voor. Klokslag middernacht wordt het best verklede koppel gekozen en gekroond met een mooie La Tiempo-trofee. Omstreeks 1 uur beëindigen we onze leuke avond en kunnen we de overige 5 dagen nog verder genieten van het carnaval aan de maaskant.

8


Carnaval in de Dansliga-clubs … … in dance?Fun! te Nijlen Tijdens de 'Faute Avondt' ging het er uitbundig aan toe bij Studio Dance?Fun! (Kessel-Nijlen). Palmbomen, hawaïslingers, blingbling en te gekke muziek… alles was 'faut' die avond, behalve de sfeer. Die was TOP

… in dansclub Imago te Rillaar

9


Carnaval in de Dansliga-clubs … … in dansclub 2000 vzw te Schilde

… in dansclub Tervuren Ieder jaar viert Dansklub Tervuren Carnaval. Uit de verkleden wordt dan de prins en prinses voor een jaar gekozen. Prins Hervé en prinses Marleen hebben in 2007 het bestuur met enthousiasme geholpen.

10


Carnaval in de Dansliga-clubs … … in dansclub Optimi te Zichem Een opti - opti- optimist... Wie kent het liedje “Een optimist” niet? Bij DC Optimi dansen we er niet alleen een mars op…. We vieren met deze rasechte carnavalhit gewoon carnaval. Voor DC Optimi in Zichem een elk jaar wederkerend speciaal gebeuren. Onder impuls van het toenmalige bestuur werd een twintigtal jaar geleden de carnavalstoet van Zichem ingericht. Op deze manier heeft DC Optimi een rijke traditie opgebouwd in dit feestgebeuren. Jaarlijks organiseren we ons inmiddels beroemd en berucht smulfestijn. Met de opbrengsten financieren we alle benodigdheden. Tussen pot en pint bespreken we dan ook het thema voor de volgende stoet. In tegenstelling tot andere grotere carnavalstoeten, maken we in Zichem (bijna) alles zelf: de wagen, de kostuums, de attributen. Het maken van de “praalwagen” is een groepsgebeuren op zich tijdens de kerstvakantie. Veel lof dan ook voor de ganse ploeg vrijwilligers die Carnaval tot een feest maken! Tijdens de stoet dansen we op zowat alle grote carnavalhits. Op deze manier beleven we niet alleen zelf plezier aan de stoet; we warmen ook de omstanders op om zich een nieuwe hobby aan te meten, het dansen! Niet alleen onder de vorm van muziek en dans maken we iedereen duidelijk dat we een dansclub zijn, ook door onze wagen zelf.

In 2006 gingen we onder het thema “De dansende Draak”.

11

Carnaval DC Optimi 2007: De Dansende Nonnen DC Optimi is een dansclub waarbij het groepsgebeuren centraal staat. Ook tijdens carnaval komt dit tot uiting. Uit alle geledingen van onze dansschool zijn er deelnemers aan de stoet: zowel van onze jeugdafdeling, dames, country als stijldansers en last but not least Raymond onze nimmer aflatende voorzitter! Hij zorgt er elk jaar voor dat tijdens de stoet alles in goede banen loopt (of liever danst!). Dit alles maakt dat de leden van DC Optimi echte opti -opti -carnavalisten zijn! Dit jaar vond de stoet plaats op 3 februari! Meer informatie vind je op www.dcoptimi.be! Heidi Van Tichelen


dans Samba

Focus op Samba De Samba is een Braziliaanse volksdans en is onafscheidelijk verbonden met carnaval. Hobbydansers kunnen zich met enkele simpele figuren uitstekend amuseren op de meeslepende muziek. Door de verscheidenheid van figuren en ritmes is de samba voor vergevorderde dansers en wedstrijddansers niet zo eenvoudig. Typisch is de bounce-actie: dit is het buigen en strekken van de knieĂŤn en enkels en is van toepassing voor figuren met

een ritme van 1 a 2. Dit resulteert in een voetwerk van bal-vlak, bal, vlak. Het is geen rijzen en dalen maar een licht buigen en strekken met voldoende spanning in de beenspieren en de enkels. We maken een keuze uit belangrijke basisfiguren.

Promenade Samba Walk (Samba Wandelpas in Promenade) Begin in Promenade positie met gezicht in dansrichting na bijvoorbeeld een Wisk gedanst te hebben waarmee je in promenade draait. De dame danst de passen tegengesteld. De Promenade Samba Walk wordt met de andere voet herhaald.

Pas 1 Linker voet voorw. op de bal van de voet, dan vlak. de knie is onder spanning gebogen. De rechter knie buigt naar de linker knie toe. Belangrijk: het lichaamsgewicht volledig voorw. verplaatsen door af te duwen op de rechter steunvoet en het lichaamsgewicht op te vangen op een onder spanning (licht) gebogen been.

Tel 1

Pas 2 Strek het rechter been achterw. met een deel van het gewicht, de voet wordt uitgedraaid. Belangrijk: De rechter voet zodanig naar buiten draaien dat de binnenkant van de grote teen tegen de vloer drukt. Ondertussen blijft het linker been onder dezelfde spanning gebogen.

Tel a

Pas 3 Trek de linker voet een weinig achterw. met gebogen knie.

Tel 2

Belangrijk: Gedurende de hele figuur bewegen de romp, schouders en armen niet mee met het benen- en heupwerk. De bounce-actie is miniem en is enkel zichtbaar bij de inzet, door vanuit gebogen knieĂŤn je af te duwen en het lichaamsgewicht voorw. te verplaatsen.

12


Samba dans Shadow Botafogos Een belangrijke basisfiguur uit het Eenheidsprogramma is de Botafogo waarbij de heer achter de dame stapt op de eerste pas. De heer begint in open positie met de L. hand aan de R. hand van de dame en met gezicht schuin naar de muur; de dame met gezicht schuin naar het midden. De dame danst tegengesteld. De Shadow Botafogo wordt met de andere voet herhaald. Er is slechts een lichte bounce-actie (buig-strek-buig).

Pas 1 Duw af vanuit de rechter voet en stap met de linker voet voorw. op de bal van de voet, dan vlak; hef de linker arm en stap achter de dame.

Tel 1

Tel 2

Pas 2 De rechter voet zijwaarts en een weinig voorw. plaatsen met een deel van het gewicht, de tenen zijn buitenwaarts gewend, d.w.z. dat de rechter voet schuin naar de muur wijst met drukking van de binnenkant van de grote teen aan de vloer; de twee benen zijn recht en Tel a de hielen van de vloer. Op deze tweede pas wordt de draai naar links ingezet en deze wordt voltooid bij het herplaatsen op pas 3. Pas 2 voelt aan als een voorw. beweging.

Pas 3 Herplaats het gewicht op de linker voet en buig een weinig de linker knie; eindig schuin naar het midden. De dame eindigt schuin naar de muur.

Veel voorkomende fouten (slordigheden) Op 1: De beweging niet inzetten en op de hiel voorwaarts stappen Op 2: De rechter voet achter de linker voet plaatsen. De voet niet uitdraaien. Te veel gewicht op de rechter voet. Te veel draaien.

13

Op 3: De linker voet niet herplaatsen, d.w.z. op dezelfde plaats neerzetten, maar verplaatsen.

Gust Luyten


dans Samba

Compacte SAMBA variatie De onderstaande variatie is samengesteld uit elementen die door de enigszins gevorderde hobbydanser zijn gekend. De wijze waarop deze elementen zijn samengevoegd maken deze combinatie verrassend en een beetje uitdagend. Een ander aspect van de combinatie is dat ze zeer compact is en daardoor overal kan gedanst worden. De verplaatsing die is ingebouwd laat bovendien toe om enigszins de richting te kiezen.

Kortom een leuke combinatie die je als een op zichzelf staand dansje kan uitvoeren ofwel voor of achter je vertrouwde routine kan plaatsen. Tot slot nog dit, alle bewegingen zijn perfect leidbaar waardoor aan goed leidende heren de kans wordt geboden om te variĂŤren in het aantal keren dat elke beweging wordt uitgevoerd alsook in de volgorde waarin de dingen worden gedaan. Veel plezier ermee:

Dansbeschrijving: opmerking: indien niet uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de passen en bewegingen voor de dame het spiegelbeeld van wat de heer doet.

Opstelling: met partner in gewone danshouding, richting is vrij

Beschrijving: A

B

C

1a2

whisk naar links

3a4

whisk naar rechts

5a6

whisk naar links

7a8

Hr: whisk naar rechts Da: volta spot met LV

1a2

Stationary samba walk met LV F1

3a4

Stationary samba walk met RV

5a6

Stationary samba walk met LV

7a8

Stationary samba walk met RV

1a2

hammerlock naar links F1 dame: met beide handen vast maakt de dame een volta spot met RV daarbij draait zij onder de linker arm van de heer, rechter hand van heer en linker hand dame blijven laag heer: whisk met LV

F1

F2

14


Samba dans

3a4

hammerlock naar rechts F3 dame: maakt een volta spot met LV onder de steeds geheven linker arm van de heer heer: whisk met RV eindigen voor elkaar alle handen laag.

5a6

kick ball change: Heer met LV en Dame met RV F4 en F5

F3

F5

F4

7a8

kick ball change: Heer met LV en Dame met RV laatste pas tussendoor stappen F6

D Zigzag: a1 a2

LV zijw, RV tussendoor

a3

LV zijw, RV achter kruisen

a4

LV zijw, RV tussendoor

5&6

cucaracha met LV

7&8

cucaracha met RV

Leo Buyckx

15

LV zijw, RV achter kruisen

F6


dans Samba

POP SAMBA Gemeenschapsdans met of zonder partner wisseling. Eénvoudig en bijzonder geschikt om ambiance te creëren. Uitvoerbaar op alle samba muziek, ook en bij voorkeur de snellere tot 64 maten per minuut. Alleen al daarom verdient dit dansje, dat in een aantal clubs al jaren populair is, een algemene verspreiding. Bovendien is het dansje ook heel bruikbaar als inleiding tot de échte samba. Met name het afduwen voor elke pas kan hiermee goed en prettig worden geoefend. Het is deze aktie die de dansers het samba gevoel geeft in dit dansje.

Opstelling: paren staan opgesteld in flankkring, aangezicht in dansrichting, dame rechts van de heer F1

F1

handverbinding: LH dame in LH heer, RH heer op schouderblad Dame voetengebruik:

de hele dans wordt STAP-TIK gedanst. De stap is met gewicht, de tik is zonder gewicht. Een stap met de ene voet wordt gevolgd door een TIK met de andere. De hele dans is symmetrisch, de bewegingen van de partners zijn elkaars spiegelbeeld

deel1: balanceren A

1-2

stap met LV voorwaarts en tik met RV naast LV

3-4

stap met RV achteruit en tik met LV naast RV

5-8

herhaal 1-4

F2

hef de danshouding met je partner op F2

B 1-2

stap met LV voorwaarts en tik met RV naast LV draai op de tik lichtjes weg van de partner

3-4

stap met RV voorwaarts en tik met LV naast RV draai op de tik terug tegenover de partner

5-6

stap LV opzij naar links en tik met RV naast LV

7-8

stap RV opzij naar rechts en tik met LV naast RV F3

F3

16


Samba dans

C

D

1-2

stap met LV achterwaarts en tik met RV naast LV op de stap linker zijde naar achter F4

3-4

stap met RV achterwaarts en tik met LV naast RV op de stap rechter zijde naar achter F5

5-6

stap met LV voorwaarts en tik met RV naast LV

7-8

stap met RV voorwaarts en tik met LV naast RV

1-2

stap LV opzij naar links en tik met RV achter LV

3-4

stap RV opzij naar rechts en tik met LV achter RV F6

5-6

stap LV opzij naar links en tik met RV achter LV

7-8

stap RV opzij naar rechts en tik met LV naast RV hierbij tot in dansrichting draaien en beginhouding aannemen.

F4

F5

Indien uitgevoerd met partnerwisseling: De partnerwisseling komt tot stand doordat na het uit elkaar bewegen 'C4' beide partners schuin naar links voorwaarts bewegen tot voor de persoon naast je partner. De passen blijven zoals beschreven onder 'C5-8'. D1-8' wordt dan uitgevoerd tegenover de nieuwe partner. Leo Buyckx

17

F6


dansmuziek

Dansmuziek&Dansbare muziek

1

Don't stop the music

2

Glamorous

3

Big Girl

MIKA

6

Poison

STAN VAN SAMANG(VERTRAGEN) EROS RAMAZZOTTI & RICKY MARTIN

22 Casanova

CLOUSEAU

29 Goodbye Philadelphia

PETER CINCOTTI

23 Amazing

SEAL

27 Back in a minute

SOULSISTER

30 With every heartbeat

ROBYN WITH KLEERUP

How long

THE EAGLES

Phonecall

TIMO DESCAMPS goed

kan eventueel ook

18

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

salsa/mambo

engelse wals

merengue

bachata

quick step

samba

rumba

chacha

jive

boogie

swing

NATALIA

10 Non siamo soli

meest geschikt

disco swing

Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

swing fox

social foxtrot

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 12 januari.


danswedstrijden

Wedstrijdkalender Provinciale wedstrijden 23/02/2008 te Turnhout (Danscenter JayBees) JayBees Dancers 29/03/2008 te Maasmechelen (CC) MDV 12/04/2008 te Lommel (Den Horst) Horsten-Jivers

Nationale wedstrijden 02/03/2008 te Gits - FS solo/Street duo/groepen 24/03/2008 te Merelbeke - Street solo/FS duo/groepen 20/04/2008 te Blankenberge - kampioenschap Freestyle 27/04/2008 te Turnhout - kampioenschap Freestyle


danskampen

Danskamp in

Dansliga's keigoeie danskampen ...

Meeuwen Dansliga organiseert tijdens de paasvakantie een externaatskamp in Meeuwen in samenwerking met Livo. Het danskamp start op woensdag 2 april t.e.m. vrijdag 4 april 2008. Afhankelijk van leeftijd en ervaring leer je danscombinaties die je op de laatste dag tussen 16 uur en 17 uur aan je ouders, vrienden... mag laten zien tijdens een afsluitende show. WAT: Een danskamp in externaatsvorm met als afsluiter een optreden op de laatste dag om 16 uur. Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket mee. Drank is ter plaatse te verkrijgen. WIE: Meisjes en jongens van 10 jaar (째1997) t.e.m. 14 jaar (째1993) WAAR: Lessen vinden plaats in de gemeentelijke sporthal en de Kaai.

JVEN I R H C S N I Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geslacht: M / V Geboortedatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat + nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode + Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUDERS: Deelnemers worden gebracht en afgehaald de sporthal. Omdat er dagelijks een verplaatsing gedaan wordt naar de Sporthal hebben de kinderen extra schoeisel nodig en kledij aangepast aan de weersomstandigheden. WANNEER: Gelieve je aan te melden op de eerste dag vanaf 8.30 uur. De lessen starten stipt om 9 uur en eindigen om 17 uur. PRIJS: Deelnemers betalen 50 euro (T-shirt inbegrepen) voor deze 3 dagen dansplezier. Ben je lid van Dansliga dan krijg je 5 euro korting en betaal je 45 euro .

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansclub: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lidnummer Dansliga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T-shirtmaat: 7-9j / 10-12j / S / M / L Schrijft in voor het danskamp in Meeuwen op 2-3-4/04/08 Datum

Handtekening ouders

.............................................................................

INSCHRIJVEN: Bijgevoegd inschrijvingsformulier (of gegevens) opsturen, faxen of mailen naar Dansliga Sportfederatie vzw, IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse, Fax: 014 61 12 87, e-mail: info@dansliga.be. Inschrijven kan ook via onze website. Na de inschrijving ontvang je een factuur voor de betaling en verdere informatie. Opgelet: het aantal plaatsen per kamp is beperkt. Inschrijving is pas geldig na betaling.

20


DANSLIGA'S KEIGOEIE DANSKAMPEN

ZOMERDANSKAMPEN 2008 Danskamp (9 t.e.m. 16-jarigen) 7-11 juli 2008 & 24-28 augustus 2008 Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle 14-18 juli 2008 Bloso Centrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge 11-15 augustus 2008 (10 t.e.m. 13 jaar!) Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp Wat:

Danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen zoals freestyle, streetdance, jazzdans, ragga e.a.

Wie:

Meisjes en jongens van 9 jaar t.e.m. 16 jaar (°1999°1992). Opgelet bij het kamp in Dworp is leeftijd beperkt van 10 t.e.m. 13 jaar (°1998- °1995). Er is geen danservaring vereist.

Wanneer: Van maandag (of zondag) 9u tot en met vrijdag (of donderdag) 17u. Ouders zijn welkom op de slotactiviteit, de laatste dag van 16u tot 17u. Prijs:

Deelnameprijs voor het danskamp in Malle en Dworp is 196 euro. Voor Brugge is de prijs 229 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24-24u begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering.

Inschrijven: Kan door bijgevoegd inschrijvingsformulier (of gegevens) op te sturen, te faxen of te mailen naar: Dansliga Sportfederatie vzw, IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse, fax: 014/61 12 87, e-mail: info@dansliga.be Inschrijven kan ook via onze website: www.dansliga.be.

Breakdancekamp (+12 jarigen) 7-11 juli 2008 Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Wat:

Breakdance in combinatie met streetdance.

Wie:

Meisjes en jongens van 12 jaar t.e.m. 16 jaar (°1996-°1992). Er is geen danservaring vereist.

Prijs:

Deelnameprijs is 196 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24-24u begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering.

21

Nieuw: danskamp voor 15+ 11-15 augustus 2008 Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66, 1653 Dworp Wat:

Danskamp waarin verschillende dansstijlen aan bod komen zoals freestyle, streetdance, jazzdans, ragga e.a.

Wie:

Deelnemers vanaf 16 jaar t.e.m. 26 jaar (°1992°1982). Er is geen danservaring vereist.

Prijs

Deelnameprijs is 199 euro. Hierin is begrepen: verblijf in volpension met vieruurtje, 24-24u begeleiding, minimum 4 uur dans per dag, nevenactiviteiten, verzekering.

INSCHRIJVINGSFORMULIER DANSKAMPEN Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geslacht: M / V Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat + nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode + Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lidmaatschap sportclub: ja neen Welke sporttak(ken): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naam dansclub: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lidnummer Dansliga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennisname sportkamp via: tijdschrift Dansliga website Dansliga website Spoka folder andere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T-shirtmaat: 7-9j / 10-12j / S / M / L Slapen op kamer met: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wenst in te schrijven voor het danskamp te: Malle (9-16j) van 7/07/08 tem 11/07/08 Breakdance (+12j) in Malle van 07/07/08 tem 11/07/08 Brugge (9-16j) van 14/07/08 tem 18/07/08 Dworp (10-13j) van 11/08/08 tem 15/08/08 Dworp (+15 j) van 11/08/08 tem 15/08/08 Malle (9-16j) van 24/08/08 tem 28/08/08 Datum

Handtekening ouders

..........................................................................................

Na de inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling en verdere info. Opgelet: • Het aantal plaatsen per kamp is beperkt. Inschrijving is pas geldig na betaling. • Annuleren kan enkel in geval van ziekte of ongeval en dient gestaafd te worden met een bijgevoegd doktersbewijs. De annulering gebeurt altijd schriftelijk, zelfs na telefonisch contact. Bij iedere annulering, onafgezien de aard, wordt steeds 25 euro administratiekosten aangerekend.


clubnieuws Dansclub

HORSTEN-JIVERS te Lommel organiseert op zaterdag 23 februari een oefenavond met live orkest SHAKE HANDS. Deze oefenavond gaat door in zaal “Den Horst� Gelderhorsten Lommel-Kerkhoven vanaf 20u.

Voor meer informatie: Nico Roossens 0484 39 73 64 Janssens Marleen 011 39 17 16 ludoclaes1@telenet.be of www.horsten-jivers.be

DSC-RETIE organiseert op 15 maart 2008 een ORKESTAVOND met Eddy Smets & Letty Lanka. Aanvang 20.00 uur, deuren open om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Om organisatorische redenen vragen wij wel om per club vooraf een seintje te geven met hoeveel personen men aanwezig zal zijn via e-mail: ritaverkoeyen@scarlet.be of op telnr. 014 61 28 57. Ingang naar de parking via de Burchtstraat

Allen hartelijk welkom! Het bestuur van DSC-Retie

Clubcongres 2008 Vele mensen zetten zich in als bestuurder of als vrijwilliger voor hun dansschool of dansclub. Ze nemen verantwoordelijkheid en geven leiding in omstandigheden die niet altijd gemakkelijk zijn. Zo proberen ze hun steentje bij te dragen om hun organisatie te laten lukken in haar doelen. Om deze bestuursleden te ondersteunen organiseert Dansliga Sportfederatie een clubcongres op zaterdag 24 mei in het Provinciaal Vormingscentrum Malle.

Het concrete aanbod zal kortelings aan alle dansliga clubs worden meegedeeld. Bestuursleden en clubverantwoordelijken, hou alvast deze datum vrij in uw agenda !!

Tijdens deze dag zullen er verschillende infosessies/workshops georganiseerd worden. U krijgt duidelijk en concreet advies van specialisten. U leert uit herkenbare voorbeelden en getuigenissen en u deelt er ervaringen met collega's. Niet alleen kan u deelnemen aan theoretische sessies maar ook zullen er enkele danssessies aangeboden worden en niet te vergeten de verbroedering met bestuurleden van andere clubs. Provinciaal Vormingscentrum Malle

22


danActiviteitenkalender

Activiteitenkalender 15/03/2008: Studiedag voor Dansleraars/ Assistenten 16/03/2008: Toelatingsproeven initiator + instructeur Actuele Dans 18/05/2008: Clipdance Freestyle/Streetdance te Tienen 24/05/2008: CLUBCONGRES 21-22/06/2008: Lerarencongres

Seniorendansnamiddagen 

Horsten-Jivers Lommel op woensdag 12 maart 2008 in zaal 'Den Horst' Kerkhoven, Gelderhorsten. Contactpersoon: Nico Roosen tel.: 0484 39 73 64 email: ludoclaes1@telenet.beDansclub Baarle op donderdag 13 maart 2008 in Danscenter 'Oordeelhoeve', Oordeel-straat 1, 2387 Baarle-Hertog. Contactpersoon: Sophia Peeters tel.: 014 69 92 10 e-mail: jan.haneveer@telenet.be


carnaval in de Dansliga-clubs

Februari 2008, Nr 16  
Februari 2008, Nr 16  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Advertisement