Page 1

14 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat augustus

4

bus 2007

TIJDSCHRIFT 3

2340 BEERSE NUMMER 14

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P309723


dansinhoud Swing augustus 2007

06

08

11

inhoud

dansmuziek

dansclubs

02

10

20

voorwoord

congres

03

11

dansclub in de kijker

dansdag 2007

04

15

De Salvandy

Hitparade

activiteitenkalender

clubnieuws

dans van het jaar

06 07 08

18

Dansclub Tervuren Dance?Fun! Dansclub Move It

Opendeurdagen en start van de cursussen

Candy

23

15


voorwoord

Petra Verwaest en Ilse Proost, winnaars ‘creatiefste dans’ en ‘dans van het jaar 2007’

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Gust Luyten p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Van Berckelaer S. Van den Broeck F. - Verheyen P. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 8000 exemplaren

Met een knipoog

N

a een deugddoende rustperiode willen de vele Dansliga-leden de draad met ‘het dansen’ weer opnemen. Als trouwe en actieve cursisten zitten ze te popelen om een nieuwe lessenreeks te starten. Immers onze dansclubs en dansscholen zijn opnieuw ‘aan zet’ voor een inhoudrijk en eigentijds aanbod. De dansscholen en clubbesturen zijn druk in de weer geweest om club of school bekendheid te geven en om de dans te promoten. De dansclub zal zich van haar beste zijde tonen door alle cursisten in een gezellig kader te ontvangen. Ook de nieuwe danslustigen zullen kunnen rekenen op een warm onthaal tijdens de ‘opendeur’. Uiteraard is er de dans van het jaar als geprivilegieerde dans om het nieuwe seizoen zijn glans te geven. We hopen tevens dat ‘de dans van de creativiteit’ zal aanslaan zodat jong en minder jong hieraan hun hart kunnen ophalen. De leraren hebben beide dansen uitgekozen en uitgeprobeerd op hun jaarlijks congres. Deze swing laat jullie alvast kennis maken met de dans van het jaar en geeft tevens een inkijk in wat er te beleven en te leren viel op dit tweedaags evenement. Het werd weerom een hoogstaand en leerrijk gebeuren dat zijn weerslag zal kennen in de aangeboden dansprogramma’s. Alles doet vermoeden dat vele gegadigden de weg naar de dansclub of dansschool zullen vinden. Daarom ziet Dansliga met veel vertrouwen de toekomst tegemoet en geven we samen een knipoog naar het nieuwe dansseizoen.

Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Gust Luyten Nationaal voorzitter


dansclub in de kijker

DE SALVANDY

Dansclub vzw Meerbeke-Ninove ONTSTAAN VAN DE CLUB Dansclub ‘De Salvandy’ staat voor een gevarieerd dansprogramma, dansplezier voor jong en oud en bovendien gezelligheid. Dat alles is er natuurlijk niet zomaar gekomen. De Salvandy van vandaag is het resultaat van de jarenlange enthousiaste inzet van zoveel mensen. Achter onze clubnaam schuilt een mooi verhaal. Aan de vooravond van de revolutie van 1830 werd in het koninklijk paleis een feest gehouden ter ere van de koning van Napels. Onder de genodigden bevond zich Graaf Narcisse Achille de Salvandy, Frans minister van Onderwijs. Van hem zijn vele uitspraken bewaard gebleven. Zo ook de woorden die hij die avond tegen de graaf van Orléans sprak: “C’est une fête toute napolitaine, Monseigneur, nous dansons sur un volcan!” Graaf de Salvandy bedoelde deze uitspraak zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk doelde hij op de Vesuvius, de beroem-

de Napolitaanse vulkaan waarvan de uitbarsting in het jaar 79 n.C. de meeste bekende is doordat hij welvarende steden als Pompeii en Herculaneum volledig verwoestte; figuurlijk gebruikte hij het beeld van een vulkaan voor de revolutie: die zou even krachtig en ve(r)rassend zijn als een vulkaanuitbarsting. De gelijkenis met onze club ligt voor de hand: wanneer u denkt alles gezien te hebben van ons, verrassen wij u opnieuw!!! 10 jaar geleden, we schrijven juni 1997, tijdens het sluitingsfeest van de dansgroep van de toenmalige danslerares Luce Van Den Bulcke die danslessen introduceerde in het Ninoofse, besloten een paar dansvrienden om een dansclubje op te richten. Het een en ander werd besproken tijdens een algemene bijeenkomst van de dansers die nog overbleven. In samenspraak met de lerares is dansclub “De Salvandy” toen verrezen. Helaas hebben we de lerares niet kunnen overtuigen om mee te varen. De eerste opendeurdag die plaats vond in de zaal “De Jachthoorn” te Outer-Ninove kwam eraan en er moest nog veel gebeuren om alles in goede banen te leiden. Alles is toch goed verlopen en de eerste inschrijvingen kwamen binnen.

4


dansclub in de kijker Tot onze spijt en ook die van vele leden werd de club gesplitst in het jaar 2001. Als huidig bestuur zaten we echt in een dipje en hadden de idee om ermee te stoppen.Gelukkig waren er nog een paar gemotiveerde leden (weet je nog Christiaan) die onze negatieve instelling verwierpen en hebben zo de moed weer opgerakeld om verder te gaan met de club. De resterende lessen die onze leden nog tegoed hadden, werden door de leraar Michel Michiels opgevangen en tot een goed einde gebracht, waarvoor onze dank aan Michel en partner. Opnieuw op zoek naar een leraar of lerares. Het was zeker niet gemakkelijk om in het Oost-Vlaamse een dansleraar of lerares te vinden die vrij was of bereid om er nog een paar lessen bij te nemen. Eddy Van Dijck en zijn partner hebben zich toen gemeld om onze danspasjes verder te vervolledigen. Door een spijtig toeval hebben we ook van deze mensen afscheid moeten nemen. We schrijven juni 2004. Weeral dezelfde trein naar het Dansliga-secretariaat in Beerse om een leraar te zoeken. Na vele telefoontjes en gesprekjes hebben we gelukkig nog een gediplomeerde lerares gevonden, die nu al voor het vijfde jaar op rij alle danspasjes en figuurtjes in goede banen probeert te leiden. Haar naam is Jayasree Chakroverty uit Sint-PietersLeeuw. Samen met haar echtgenoot Mark Muller en initiator Viv, verzorgen zij elke woensdag en donderdag de lessen.

of een tweedaagse trip. Sinterklaas en de Paashaas komen op bezoek bij de allerkleinste spruitjes van de leden. Onze opendeurdagen mogen we zeker niet vergeten. Verder worden er nog bowlingavonden georganiseerd, enz….. Een club waar veel te beleven valt en dit alles doen we samen als een grote familie. Vorig jaar hebben we ook een werkgroep opgericht met gemotiveerde medewerkers die een handje toesteken tijdens een van de vele activiteiten. Allen hartelijk dank voor jullie blijvende inzet en werklust. Verder is er ook een formatieteam van amateur-dansers actief en dit al gedurende vier jaar. Wij houden ervan om samen te repeteren en te dansen in groep voor de lokale verenigingen tijdens activiteiten die plaats vinden in het CC De Plomblom te Ninove. We naderen stilaan onze verjaardagsdatum die voorzien is op zaterdag 20 oktober 2007. Op die dag vieren we met een groot gala-bal ons 10 jarig bestaan. Tal van optredens zullen deze avond vullen die in goede banen geleid worden door onze gekende dj Aldo. Dit alles zal doorgaan in de sportzaal “St – Kristoffel” te 9401 Pollare-Ninove. Verdere info zal zeker nog medegedeeld worden tijdens de komende weken. Bij deze aan iedereen die van dansen houdt, WELKOM OP ONS GALA-BAL OP ZATERDAG 20 OKTOBER 2007 OM 19H30.

Na veel zoeken en rondvragen zijn we gedurende de voorbije jaren op zoek gegaan naar verschillende geschikte zalen om te kunnen oefenen. Momenteel maken we gebruik van de polyvalente zaal “De Linde” te Meerbeke. Een zeer ruime zaal met veel mogelijkheden, maar helaas ontbreekt er 1 ding, een mooie “parketvloer”. Buiten de traditionele feestjes zoals een nieuwjaarsfeest en sluitingsfeest organiseert de club ook nog tal van andere activiteiten zoals thema-oefenavonden. Elk jaar maken we een dagsreis

5

VOOR INFO EN RESERVERING Yves Reygaerts Beauprestraat 18 9506 Geraardsbergen Gsm nr: 0476/ 84 81 26 Email: yves.reygaerts@telenet.be


clubnieuws 2 juni 2007

Volksfeest n.a.v. 30-jarig bestaan

Dansklub Tervuren

O

p 2 december vierden we officieel ons 30-jarig jubileum met de gebruikelijke toespraken, optredens, enz…, maar dit feestjaar wilden we ook op een originele manier afsluiten. 15 jaar terug hielden we een “Vlaamse kermis” met barbecue vandaar dat nu opnieuw dit idee bij mij rijpte. Veel vrijwilligers sprongen op de kar met allerlei ideeën: ludieke volksspelen, een frietkraam, een pannenkoekenfestijn, de nodige kinderanimatie, witte en zwarte pensen. Voor de geschikte locatie moesten we even van ons vertrouwd lokaal weg en naar Duisburg uitwijken, maar dat kon onze gedrevenheid niet intomen. Al vroeg in de morgen van 2 juni werd er verzameling geblazen, want de weergoden hadden ons de hele week al wind en water gestuurd, dus moesten er tentjes opgezet worden (als bescherming tegen de regen of hopelijk tegen de zon???) En we hadden geluk, de zon kwam van ’s morgens al door de wolken priemen zodat de sfeer onder de opbouwers er al meteen goed in zat. De temperatuur en de motivatie stegen met de minuut. Om 14u stonden het bestuur en de vele helpers dan ook klaar om er een lange, aangename dag van te maken. Voor allen bleef het nochtans een groot vraagteken wat de opkomst betrof, want er waren heel wat gelijklopende activiteiten gepland. En wat gebeurde er? We kregen meteen heel wat volk over de vloer – de spelen vielen erg in de smaak, groot en klein namen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk punten te vergaren om in de prijzen te vallen. De kinderen stalen de show met hun geschminkte kopjes en kregen maar niet genoeg van het vissen naar de eendjes in de kuip.

De stapels pannenkoeken verdween als sneeuw voor de zon en in de keuken was het één bedrijvigheid. De zweetdruppels parelden op de gelukkige gezichten. Om 18u openden de friet-en pensenkraam hun deuren en meteen wisten deze verkopers niet meer wie ze eerst moesten bedienen. Van een succes gesproken! De bonnetjesverkopers hadden er met hun eigen vriendelijke aanprijzing voor gezorgd dat niemand, van de toog tot de kraampjes en de spelen, zonder werk kwam te zitten. Hun enthousiasme was niet te beschrijven! Eliane en Emile leerden ons die avond ook 2 nieuwe aangepaste dansjes aan: de kermiswals en een vrolijke polka. De sfeer kon niet meer stuk. Het was zo’n mooie avond dat niemand naar binnen wou en iedereen dus op de soms hobbelige vloer meedanste. We hebben in al die jaren geleerd van ons aan te passen, een gedreven danser kan immers veel hindernissen overwinnen. Tot middernacht zaten we gezellig buiten te keuvelen en te genieten van deze prachtige dag. Velen vertrokken met de opmerking: “Je moet geen 15 jaar wachten om dergelijk initiatief te herhalen!” Van een opkikker gesproken! Het was de kroon op ons werk. Hartelijk dank aan het bestuur en de vele helpers voor deze positieve samenwerking. Het was een toffe, aangename afsluiter!

Els Vanrossum

6


clubnieuws

Dance?Fun!

Een dansstudio waar pit in zit!

B

este dansliefhebbers, Mogen wij even de dansstudio voorstellen waar wij les volgen? Naam: Studio Dance?Fun! Leeftijd: °2005 Vestigingsplaats: Nijlen (lessen in Kessel-Dorp) Karakter: dynamisch, sprankelend… erg dansbaar! 2 jaar geleden, in de zomer van 2005, werd Studio Dance?Fun! opgericht door onze leraars, Sabine en Koen, en bestuursleden Anita en Frans. Doelstelling van de gloednieuwe dansstudio was jongvolwassenen, 20’ers, 30’ers, 40’ers, enz. een kwaliteitsvolle dansopleiding te bieden in een ontspannen, positieve sfeer. En of het een succes werd! De dynamiek en het enthousiasme bij de leraars en cursisten werken zo aanstekelijk dat ons ledenaantal zienderogen groeit. Het bestuur is dan ook al aangevuld met Peggy, synoniem voor ‘creatief talent’ en ‘bangelijke ideeën’. De cursussen voor volwassenen zijn inmiddels gespreid over 3 dagen en zijn bedoeld voor zowel solo-dansers (Solo Fun Dance en Latino Moves) als koppels, die allerlei figuren uit Ballroom & Latin, Swingdansen of Salsa leren. De sfeer? Opgewekt en positief! Zo hoort het ook… Dance?Fun! is the name, remember?

7

Sinds kort kunnen ook jeugdige dansers vanaf 6 jaar terecht bij Studio Dance?Fun!. Onder leiding van Quinta leren de Funky Kids toffe bewegingen op hippe muziek. Streetfunk/hiphop biedt dansgrage tieners de mogelijkheid om de coolste moves & grooves op superhotte R& B te oefenen. Geweldig vinden ze dat. En wie kan hen tegenspreken? Dansen is gewoon leuk, hoe jong of oud je ook bent. Eenmaal per maand gaan de cursisten (en andere Dansliga-leden) naar de dansavond, waar swingende hits en sfeervolle, dansbare muziek troef zijn. Pasje vergeten? No problem, Sabine of Koen springt even bij en daar gaan we weer… zwevend, swingend of met bounce over de dansvloer. Dankzij de toffe activiteiten van Studio Dance?Fun! hebben we al kennisgemaakt met de meest uiteenlopende facetten van het veelzijdige thema ‘dans’. We kunnen het jullie verzekeren: op de thema-avonden, wandelingen, fietstochten en gezamenlijke avondjes stappen wordt er flink wat ‘gesocialized’! Dance? Da’s gewoon pure Fun!, daar zijn wij intussen wel van overtuigd! Onze leraars vinden dat plezier niet ten koste van kwaliteit mag gaan en in feite hebben ze wel gelijk: een correcte houding, hielen, tenen, rijzen, dalen, tips voor techniekverbetering… Ze kunnen het niet laten erop terug te komen. Eigenlijk is dat maar goed ook, want uiteindelijk willen we het echt wel allemaal héééél goed doen! Dansen… een fantastische sport! Carine De Visscher www.dancefun.be


clubnieuws

Dansclub Move It in Kinrooi krijgt een ster

E

en ster verwijst naar een uitzonderlijke klasse, een bijzondere prestatie waarbij één of meerdere personen duidelijk schitteren. Dansclub Move It heeft het afgelopen dansseizoen stijlvol afgesloten. De voorbije periode hebben alle leden een prima dansjaar gehad. Niet alleen de kwaliteit van de danslessen, maar zeker ook de vele oefenavonden en seniorenmiddagen, verliepen steeds in een geweldige sfeer. De betrokkenheid en toewijding van de leden werden tijdens het slotfeest duidelijk gemaakt. Het was een avond met een bijzonder hoog gehalte van ambiance, gezelligheid en plezier. Verschillende cursisten lieten op die avond zien wat zij te bieden hadden op het gebied van dans en vermaak. Zo waren er fantastische optredens van de leden van de Country- en Linedancelessen met mooie groepsdansen, flitsende dansdemonstraties van de Wild Cats, een tweede Linedancegroep en vele andere geweldige shows. Door de hoogste klasse stijldanscursisten werd zelfs een buitengewoon strijkorkest met een heuse dirigent op de dansvloer gepresenteerd. In tegenstelling tot een gebruikelijk strijkorkest, kwamen deze leden niet met violen en contrabassen de schijnwerpers opzoeken, maar met heel andere strijkinstrumenten. Gewapend met strijkplanken, strijkijzers en strijkgoed streken zij in het ritme van mooie klassieke muziek samen hun was weg. Het publiek trainde hierbij de lachspieren op een uitzonderlijke wijze. Een ander optreden werd toepasselijk in de vakantiestemming gezet. Enkele cursisten waanden zich al in de Salsa-sferen van Cuba. Zij wisten met hun zomerse outlook en onweerstaanbare Salsamuziek de dans-grage koppels gretig de vloer op te loodsen. De stemming zat er perfect in. Maar ook het stijldansen op hoog niveau mocht natuur-

lijk niet ontbreken. Door zeer gedreven en goed getrainde wedstrijdkoppels werd een prachtige dansdemonstratie in de Ballroomdansen (Engelse Wals, Tango, Weense Wals. Slow Foxtrot en Quickstep) op het parket getoverd. Tegen het einde van de avond kwamen – en hoe kan het ook anders – de “dames” van de kuisploeg. Er moet natuurlijk na een meer dan geslaagde slotavond de boel weer proper en netjes opgeruimd worden. Dus het was tijd voor een professioneel optreden van de poetsvrouwen. En dat waren “José & Miet” in hun werkkleding, die zij als lesgevers natuurlijk niet aan hebben. Deze twee macho dames, eh … heren wisten het publiek op een buitengewone manier te amuseren door hun poetsact. Zij dansten eerst ‘solo’ een Rumba met het nodige heupwerk om daarna ‘samen’ een komische Tango op Heideroosje te dansen. Het was zeker de moeite waard om dit op de gevoelige plaat vast te leggen. En dan: het slotfeest zit erop. Het is eigenlijk geen slot, maar in feite het begin van een nieuwe start. Want alles wordt in de steigers gezet om dadelijk weer aan een nieuw en schitterend dansseizoen te beginnen. Over schitterend gesproken, we hadden het er toch over dat Dansclub Move It in Kinrooi een ster krijgt. Ja zeker, die komt er, 100%. Inmiddels hebben we met z’n allen al enkele keren op de televisie kunnen genieten van het dansprogramma Sterren op de dansvloer. Een adembenemend spektakel. BV’ers, die niet eerder met het dansvirus waren besmet, leerden van professionele dansers in korte tijd verbluffende danscombinaties.

8


clubnieuws

Met de nodige wil, inzet en begeleiding werden niet-dansers omgetoverd tot fantastische dansfanaten. Alles is mogelijk – dus voor iedereen is de danskunst binnen hand(voet)bereik. Je moet natuurlijk niet direct tot de top hoeven te behoren en de sterren van de hemel dansen. Het is ook voldoende in club- en cursusverband de basis te leggen om gezellig samen op fijne muziek te dansen. Het is een geweldige bezigheid, waarbij je “samen” bent, vrienden maakt, ontspanning vind en veel plezier kan hebben.

De Open-Deur-Dagen staan bij alle dansclubs bovenaan op de agenda. Een belangrijke activiteit, die een grote invloed heeft op de komende dansperiode. Dus alles moet uit de kast gehaald worden, om de Open-DeurDagen tot een succes te maken. Dansclub Move It gaat dit zeker waarmaken. Op televisie hebben wij al twee keer op de tweede plaats de professionele danser Pascal Maassen gezien. Hij danste met Natalia en de laatste keer met Cathérine Moerkerke. En dat deze knappe man kan dansen hebben we goed kunnen zien. Als bijzondere attractie zal hij bij Dansclub Move It op de Open Deur te zien zijn. Het belooft een schitterend optreden te worden, waar we nog lang over zullen napraten. Dus Dansclub Move It in Kinrooi krijgt een ster op vrijdag 31 augustus.

Raymond Delhées

9


zoekertje

Zoekertje

Ik ben op zo ek mannelijke naar een alleenstaan de da jaar. Ik he nspartner van rond de b v Mol Gompel 1 jaar stijldansen gevo ijftig lgd in . Ik ben 52ja ar Wil wel het en 1.70m groot en wo on e gewenst en erste jaar overdoen in in Mol. ik d blijven dans zou ook graag in Mol ien en. Gompel U kan me b ereiken op 0 494 98 26 91.

Dansmuziek&Dansbare muziek

3

So many ways

5

Gone to Stay

NATALIA

7

Kvraagetaan

FIXKES

9

Candy man

CHRISTINA AGUILERA

10 Laat je hart slaan

MAMA'S JASJE NELLY FURTADO

15 Ze kent me

WIM SOUTAER

16 Change Yourself

TOM HELSEN

17 Porque te Vas

GABRIEL RIOS

18 Djolei Djolei

BELLE PEREZ

20 Na誰ve

AXELLE RED

21 Everything

MICHAEL BUBLE

23 Makes me wonder

MAROON 5

24 Voyage Voyage

KATE RYAN

25 Oogcontact

CLOUSEAU

28 Sound of freedom

BOB SINCLAIR

29 Afterparty

CRU5H 5

30 Messias

BART PEETERS

Dance tonight

PAUL MC CARTNEY

Survivor

KATE STYLES

Niets zonder jou

MAMA'S JASJE goed

kan eventueel ook

10

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

salsa/mambo

engelse wals

merengue

bachata

quick step

samba

rumba

chacha

jive

boogie

swing

DEAN

11 Say it right

meest geschikt

disco swing

Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

swing fox

social foxtrot

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 21 juli.


congres Leraren Commissie Dansliga

Congres 20ste dansliga leraren congres een topper

H

istorisch stipt om 22.00u, zondagavond 24 juni 2007 stapten een groep uiterst voldane dansleraar over van de autocar in de wagen waar ze 36 uren eerder op dezelfde plaats waren uitgestapt om het jaarlijkse LCD congres te beginnen. In vele opzichten een bijzonder congres.

 voor het eerst liep het congres over 2 volledige dagen. Tot dusver was het record vrijdagavond en zaterdag tot 18 u. voor het eerst waren ook de initiators seniorendans van de partij op een deel van het congres. record aantal deelnemers (10) aan de danscreatie wedstrijd dagreis met de bus met bezoek aan 3 dansscholen in Oost- en West Vlaanderen met ter plaatse een sterk verhaal ivm de geschiedenis van de dansschool en dansinstructies videofragmenten van de vorige 19 congressen een vurig rode ‘rood’ demonstratie op de gelijknamige plaat van Marco Borsato gezellig contacten bij aperitief, lunch en diner heerlijke jubileumtaart eerste instructie door Guy Jottay en Martine weerzien van Wim Gevaert en Dina in een superleuke spliksplinternieuwe jurk.

 speciale aflevering van de kwis “één jaar gratis” met deelname van alle aanwezigen demonstratie van alle dansen bekroonde dansen van de danscreatiewedstrijd in één enkele montage. huldiging van de gelukkigen die alle 20 de congressen hebben bijgewoond. De foto’s op deze en volgende pagina’s kunnen slechts een impressie geven van dit schitterende gebeuren. Door lezen van de tekst komt u meer te weten over de doelstellingen van het lerarencongres en de wijze waarop daar 20 jaar lang invulling aan is gegeven. Het eerste congres van dansligaleraren vond dus plaats in 1988. We noemden het een minicongres omdat het maar één werkdag lang duurde (nine-to-five), weliswaar op een zaterdag. Na een paar jaar werd de vrijdagavond bij ingeschakeld en werd het een MIDI-congres. Daardoor kreeg althans één belangrijke doelstelling van het congres betere kansen: bevordering van het contact tussen collega’s. Inderdaad, van bij de start en nu meer dan ooit willen we met het congres de contacten tussen alle lesgevers stimuleren. Daarom werden sinds een paar jaar ook initiators bij het congres betrokken.

1. De zaterdagavond sessie begint met een aperitief. Ongeacht de kleur altijd goed om in de juiste stemming te komen.

1

11


congres Dansleraars zijn een apart soort leraars. Als ze samenkomen voor een dag of langer dan willen ze uiteindelijk toch wel wat bijgeleerd hebben. Daarom worden ze op ieder congres ook verwend met instructies door top lesgevers. Vorig jaar nog Michael Hull uit Duitsland, dit jaar Wim Gevaert en Guy Jottay. Alle 3 bekende gezichten uit sterren op de dansvloer

bijzondere aandacht besteed. Waar mogelijk wordt bij de keuze aansluiting gezocht bij het thema dat zo’n congres meestal heeft. Op die manier werden de smakpapillen al op volgende wijze gestreeld: kaas en bier, barbecue, surinaams, 7 gangen diner, chinees, kempische koffietafel. Een ander krachtig hulpmiddel om sfeer te creëren is muziek, vooral als je die met de hele groep zelf produceert. Dat bleek ook telkens als we alle mogelijke percussie instrumenten waarmee de Zuid Amerikaanse orkesten zijn uitgerust onder de deelnemers verdeelden en dan onder deskundige leiding rumba, chacha of andere samba speelden. Geweldige ervaring was ook de djembé sessie van 3 jaar geleden. Die was tot grote ergernis van de dames voorbehouden aan de mannen. Maar achteraf moesten ze toegeven nog nooit eerder zo leuk begeleid te zijn bij het buikdansen. En dat mag je geloven want het was hun eerste keer.

We nemen ook elk jaar de gelegenheid te baat om het ‘korps’ kennis te laten maken met één of andere dansvorm die niet direct de specialiteit is van onze lesgevers, kwestie van een zo breed mogelijke kijk te ontwikkelen op de danswereld. Dit jaar zou dat Jump zijn maar in laatste instantie werd besloten om dit toch maar bij een andere gelegenheid te doen om gegronde praktische redenen van hygiënische aard. Dat probleem was er niet vorig jaar met de Lindy Hops. Synchroondans, country line dance, square, charleston, tapdance, electric boogie, rock&roll, zouk, axé, sequence dance en zelfs buikdansen … passeerden alle de revue. Volgend jaar wordt het allicht paaldansen.

Danscreatiewedstrijd.

Hét contacten verloopt ook tussen leraars vlotter in een tongstrelend culinair kader. Daarom wordt aan dit aspect ook steeds

Sinds 92 gaan we tijdens elk congres op zoek naar een ‘dans van het jaar’. Aan deze danscreatiewedstrijd mogen alle lesgevenden deelnemen. Aanvankelijk was het de bedoeling een dansje te

2. Wim Gevaert en Dina Tersago tijdens de instructie over intro’s en outtro’s in de engelse wals. 3. Guy Jottay en Martine een aanstekelijk koppel lesgevers introduceerden leuke combinaties in chacha en samba. 4. Instructeurs mogen zich steeds verheugen in een zeer actieve groep dansliga leraars. Dat blijkt ook uit deze foto genomen tijdens de instructie van Wim Gevaert over ‘Intro’s voor engelse wals’. 2

3

4

12


congres hebben dat in alle Dansliga clubs en scholen zou worden aangeleerd en dat bij het horen van de eerste noot alle Dansliga leden naar de dansvloer zou doen stormen. Dit dansje moest tevens dienst doen om aangeleerd te worden op opendeur dagen voor aanvang van het dansseizoen. Daarmee moest worden verzekerd dat de aangeleerde dans op een actuele tophit werd uitgevoerd en dat hij bovendien geschikt was voor nieuwkomers. Om een nummer te hebben dat hoog in de hitparade zou staan bij aanvang van het seizoen (september) maar nog niet afgezaagd werden in mei de platenmaatschappijen bezocht en gevraagd naar datgene waarmee zij dachten te scoren in september. Op die manier werd voor de eerste dans van het jaar TBX Legacy of sound gekozen. De pronostiek van de platenmaatschappij kwam evenwel niet altijd uit en mede daardoor werd overgestapt op vrije muziekkeuze. Het grote voordeel hiervan is dat we zoals dit jaar 10 choreografieën overhouden aan de danscreatiewedstrijd op 9 verschillende muziekjes tegenover anders 10 choreografieën voor één nummer. Uiteraard wordt de keuze van de dans mede (mogelijk sterk) beïnvloed door de muziekkeuze zodat niet altijd de knapste creatie wordt bekroond. Maar in welke wedstrijd is dat anders?

Dit jaar werd voor de tweede maal naast de dans van het jaar ook de ‘origineelste’ dans verkozen. Met de eisen die aan de dans van het jaar gesteld worden in verband met éénvoud moet het niet verwonderen dat men veelal terugvalt op dezelfde bewegingen. Het kwam wel eens voor dat een bijzonder leuke creatie niet werd bekroond wegens te moeilijk voor beginners. Pogingen om de eisen wat betreft éénvoud af te schaffen werden lang niet door iedereen geaccepteerd en daarom werd een aparte bekroning voor de ‘creatiefste’ in het leven geroepen. Het is mogelijk dat één dans zowel beide prijzen in de wacht sleept. Erg sneu is het als je in beide categorieën als tweede eindigt. Dat overkwam Grace Van Eycken dit jaar. Hoe verloopt nu de verkiezing? De formule is in de loop van de jaren verschillende malen aangepast met als uitersten: een formule waarbij 3 dansen in finale komen en worden aangeleerd aan een testpubliek bestaande uit doorsnee cursisten en een andere formule waarbij in de finale de dansen aan alle leraars worden aangeleerd. Men kan bij het zelf uitvoeren van de dans immers wel eens tot een ander inzicht komen dan bij het louter bekijken

5. “Eén jaar gratis” (lid van de lerarencommissie) is de naam en de inzet van deze quiz waaraan iedereen deel nam en ook de niet winnaars veel plezier beleefden. 6. Vlnr. Franky Maes, Edward Waeyenberge, Josee Verluyten en Gust Luyten. Deze 4 hebben in 20 jaar geen LCD congres gemist. Het leuke cadeautje dat zij mochten ontvangen zal ervoor zorgen dat ze er ook de volgende 20 jaar bij zijn, althans dat zij het gebruiken om hun agenda bij te houden. 7. Frank Van Hees en Camilla Bol tijdens met hun fel gesmaakte choreografie op ‘Rood’ van Marco Borsato. 8. Alle in verleden bekroonde dansen werden in één montage gegoten door Monique Haneveer en gepresenteerd door vlnr. Petra Verwaest, Hilde, Diana Seghers, Harry, Monique Haneveer, Ilse Proost. En of ze er zelf plezier aan hebben beleefd. 5

7

13

6

8


congres van de dans. Hoe dan ook, om praktische redenen (tijdsgebrek) appelleerden we dit jaar, zoals ook vorig jaar, aan het doorzicht van de leraars en werd enkel op zicht gekozen. Daarbij werd als volgt tewerk gegaan: alle deelnemers toonden gedurende 2 minuten hun creatie in een door loting bepaalde volgorde. Daarna werd in de omgekeerde volgorde elke dans nog gedurende 1 minuut getoond. Alle aanwezige leraars duidden op een stembiljet aan welke voor hun de dans van het jaar zou moeten zijn en daarnaast welke creatie zij de origineelste vonden. Voor beide categorieën gold: als één dans 50% van de stemmen haalde was dat de winnaar zoniet kwamen de 2 creaties met de meeste stemmen in finale, wat ook het geval was. Dit wil zeggen, ze werden opnieuw getoond en daarna werd opnieuw gestemd. Dat de danscreatiewedstrijd al vele leuke creaties heeft opgeleverd bleek overduidelijk uit de presentatie van alle reeds bekroonde dansen in de vorm van een compilatie heel leuk gebracht door 5 vrouwelijke en één mannelijke dansleraar.

dan louter lesgeven. Verschillende technische en organisatorische uitdagingen moeten worden aangegaan en er moet constant worden gemoderniseerd. Denken we bijvoorbeeld maar aan de impact van de computer die intussen zelfs algemeen wordt gebruikt om muziek te spelen op lessen en oefenavonden. Als je een eigen dansschool start dan komt er nog zoveel meer bij kijken. Op de zondag van het congres is daarover onze laatste twijfel weggenomen door 3 collega’s die dit hebben overleefd. Achtereenvolgens bezochten we Leiedal in Oudenaarde, Gevada in Oostende en Dancenter Maes in Ieper. Op elk van de 3 plaatsen werden we bijzonder gastvrij ontvangen. De zaakvoerdersdansleraar vertelden ieder een bijzonder spannend verhaal over het ontstaan van hun bedrijf en hoe ze dat runnen. Drie heel verschillende verhalen maar alle 3 even boeiend. Hun collega’s kennende hadden de gastheren- en dames er bovendien voor gezorgd dat ter plaatse onze dansbagage werd uitgebreid. Wij gaan beslist nog vaker op bezoek bij collega’s.

Sant in eigen land. De danscreatiewedstrijd levert telkens opnieuw het bewijs van creatief talent bij de dansliga leraars. Maar ook voor het geven van instructies tijdens het congres wordt geregeld gerekruteerd uit eigen rangen. Het vak van dansleraar houdt echter meer in

Leo Buyckx Foto’s: Josee Verluyten, John Simons

9

9. Willy Beyens en Nicole bij het aanleren van een lijndans in hun ‘Leiedal’ 10. Gevada - Guido Vandamme verraadt door de wijze van presenteren dat hij ooit nog wat anders dan dansen heeft onderricht. 11. Franky Maes verbouwde een bioscoop om tot ‘Dancenter Maes’ 11

10

14


5de editie

Dansdag2007 Niet te missen, het spetterende dansevenement van Dansliga op zondag 11 november in het Bloso-centrum ‘Julien Saelens’ in Brugge. Special guest: Sandrine!! Ze zal niet alleen zingen maar ook dansen met Guy Jottay. Dit jaar zal onze dansdag vooral in het teken staan van de actuele dansvormen. Dit zijn de dansen die vooral bij de jeugd populair zijn. Iedereen is welkom, zowel Dansliga-leden als niet-leden, beginners als gevorderden. Maar ook volwassenen kunnen zich bij deze workshops aansluiten. Je kan 4 verschillende dansinstructies volgen en om 16u sluiten we de dansdag af met een schitterende ‘slotshow’. Dansliga kampioenen Freestyle en Streetdance zullen optreden. Maar ook Sandrine zal haar beste beentje voorzetten door jullie te verrassen met een dansoptreden met Guy Jottay. Sandrine zal de dag al zingend afsluiten terwijl jullie een aangeleerde danscombinatie mogen dansen. Schrijf je reeds in voor deze spetterende dag op zondag 11 november 2007 in het Bloso-centrum ‘Julien Saelens’, Speelpleinlaan 1, 8310 Brugge.

15

Programma: 09.00u – 10.00u: onthaal 10.00u – 10.45u: dansinitiatie 1 11.00u – 11.45u: dansinitiatie 2 eten + voor de liefhebbers massadans(1) 13.15u – 14.00u: dansinitiatie 3 14.15u – 15.00u: dansinitiatie 4 vrijdansen + massadans 16.00u – 17.00u: slotshow(2) (1)

(2)

massadans: Op een liedje van Sandrine zal een leuk dansje aangeleerd worden. Dit kunnen jullie dan tijdens de slotshow dansen terwijl Sandrine live zingt. slotshow: Het is ook mogelijk om enkel de slotshow bij te wonen

Het invullen van de danssessies kan nog wijzigen afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Meer info, wegbeschrijving en inschrijven kan ook via onze website: www.dansliga.be


Aanbod 10u0010u45

Wedstrijd oefening Streetdance Dansliga

Freestyle beginners richtleeftijd: +12jaar

Videoclipdance gevorderden +12jaar

Latino fun

11u0011u45

Fun dance

Breakdance beginners richtleeftijd: +10 jaar

Salsa Jazz richtleeftijd +12j

Kennismaking Disco-Swing

13u1514u00

Wedstrijd oefening Freestyle Dansliga

Streetdance beginners richtleeftijd: +12 jaar

Streetdance gevorderd. richtleeftijd: +12 jaar

Kennismaking Jumpen

14u1515u00

Kids Rap

Kennismaking Ragga

Freestyle gevorderden richtleeftijd: +12 jaar

Kennismaking Chachacha

Beginnende dansers, richtleeftijd jonger dan 12 jaar

Gevorderde dansers, richtleeftijd: +12 jaar

Beginners, richtleeftijd +10 jaar

Kennismaking, iedereen

Toelichting bij de aangeboden danssessies. Fun dance (richtleeftijd < 12 jaar)

Freestyle beginners (richtleeftijd: +12 jaar)

Dat is pas echte fun. Hier gaan we coole en hippe pasjes leren op een vrolijk ritme. Toffe en grappige combinaties worden aangeleerd. Een niet te missen sessie op deze dansdag

De danscombinatie die jullie hier zullen leren, zal bestaan uit elementaire Freestyle bewegingen, aangevuld met zeer eenvoudige danspassen zoals je ziet in videoclips.

Wedstrijd oefening Freestyle Dansliga (richtleeftijd < 12 jaar)

Breakdance beginners (richtleeftijd: +10 jaar)

Deze combinatie is een, door Dansliga opgelegde freestyle dans die tijdens de wedstrijden op vooraf vastgelegde muziek wordt gedanst.

Tijdens deze sessie wordt de basis van de breakdance uitgelegd. Zowel grondwerk als rechtopstaand breaken of Electric Boogie kunnen aan bod komen.

Wedstrijd oefening Streetdance Dansliga (richtleeftijd < 12 jaar)

Streetdance beginners (richtleeftijd: +12 jaar) Met basispassen uit de streetdance als slide, bounce, duckwalk enzâ&#x20AC;Ś zal een keitoffe combinatie worden opgebouwd voor de beginnende streetdancer.

Ook voor streetdance werd door Dansliga een wedstrijdcombinatie voorgeschreven op opgelegde muziek. Het is de bedoeling om zo de instapdrempel voor nieuwkomers op de wedstrijden te verlagen.

Kids Rap (richtleeftijd < 12 jaar) Jullie leren een leuke up-tempo-streetdance choreografie met stoere en coole moves. Op een leuke manier leer je hier een leuk dansje dat je dan later aan al je vrienden en familie kan laten zien!

16


INSCHRIJVINGSFORMULIER Videoclipdance gevorderden (+12 jaar) Waarschijnlijk droom je er wel eens van om in de videoclip van jouw favoriete idool te dansen... ! Deze initiatie clipdance brengt je alvast wat dichter bij het waarmaken van deze droom. We dansen samen een stukje choreografie die je in de videoclip van jouw favoriete idool ziet! Een coole, leuke en vooral stoere streetdancecombinatie net zoals in de clip!

Salsa Jazz (richtleeftijd +12 jaar) Jazzdans evolueert mee met de tijd en dus ook met de verschillende muziekgenres. Tijdens deze sessie zullen jazzdansbewegingen met een salsa tintje worden uitgevoerd op zuiderse ritmes! De danscombinatie wordt samengesteld met veel draaien en vooral met veel accenten en is daardoor gericht op meer gevorderde dansers. De muziek nodigt je uit om er een dynamische uitvoering van te maken!

Inschrijven voor de dansdag kan via onze website: www.dansliga.be of via het inschrijvings-formulier, dat vóór 19 oktober 2007 moet toekomen op het secretariaat van Dansliga Sportfederatie vzw, IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse. (fax: 014/61.12.87, e-mail: info@dansliga.be). Gelieve ook het inschrijvingsgeld + lunch vóór deze datum te storten op rekeningnummer: 068-2406738-01 met vermelding van DANSDAG 2007 + NAAM (of namen indien meerdere personen). U ontvangt dan van ons ten laatste op 2 november 2007 de bevestiging van uw deelname aan deze dansdag.

Deelnemer Naam:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dansliga lidnummer: Straat + nr: . Postcode:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Streetdance gevorderderden (richtleeftijd: +12 jaar)

Geboortedatum:

Streetdance wordt meer en meer een cultuurverschijnsel, waardoor het heel erg populair is bij de jeugd. Voor deze sessie zal er enerzijds dieper ingegaan worden op ingewikkelde been-arm coördinaties maar ook popping en locking zullen deel uitmaken van de danscombinatie die tijdens deze sessie wordt aangeleerd

Telefoon:

Freestyle gevorderden (+12 jaar) Voor deze sessie is ervaring vereist. De uiteindelijke danscombinatie zal bovendien gekenmerkt zijn door choreografische elementen en showbewegingen.

Kennismaking Ragga (iedereen) Een dans die ontstaan is in de straten van Jamaica. Je vindt er de opzwepende elementen terug van Afrikaanse dans en het choreografische gedeelte van de hiphop. Kom en shake your body.

Latino Fun (iedereen) Hou je van de zon en bijhorende zwoele melodieën? Kan je ook niet stil blijven zitten bij het horen van opzwepende ritmes? Volg dan deze sessie van eenvoudige lijndansen op zuiderse muziek en leer verschillende leuke varianten op Latijns-Amerikaanse dansen zonder partner.

Kennismaking Jumpen (iedereen) Jumpen is helemaal in en bijna iedereen die hiervoor interesse heeft, danst de jumpcombinaties die overal op het internet worden voorgesteld. Wij proberen de creativiteit een beetje aan te spreken door nieuwe figuren aan te leren en door andere accenten te leggen. Deze sessie is dan ook opengesteld voor iedereen, en ongetwijfeld ook gericht naar beginnende jumpers!

Kennismaking Disco-Swing (iedereen) Op het ritme van zowel de meest recente hits als de rasechte klassiekers maak je in deze sessie kennis met discoswing. Discoswing is een losse en vooral leuke dansvorm die met partner wordt uitgevoerd. We starten met de basis, maar er zal ongetwijfeld op los geswingd worden met een aantal eenvoudige, maar niettemin spectaculaire, combinaties. Een dans die bruikbaar is in alle denkbare danssituaties en waar je nog jaren plezier aan zal beleven!

E-mail: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam dansclub: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Gelieve per sessie een kruisje te zetten achter de dans die uw voorkeur geniet. - Gelieve een reserve sessie in te vullen, deze zal gebruikt worden indien de gekozen sessie volzet is. sessie 1 (10u00-10u45) 1e keuze Wedstrijd oefening Streetdance . . . Freestyle beginners . . . . . . . . . . . . . Videoclipcance gevorderden . . . . . Latino fun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

reserve

sessie 2 (11u00-11u45) 1e keuze Fun Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Breakdance beginners . . . . . . . . . . . Salsa Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennismaking Disco-Swing . . . . . . . 

reserve

sessie 3 (13u15-14u00) 1e keuze Wedstrijd oefening Freestyle . . . . . . Streetdance beginners . . . . . . . . . . . Streetdance gevorderden . . . . . . . . . Kennismaking Jumpen . . . . . . . . . . . 

reserve

sessie 4 (14u15-15u00) 1e keuze Kids Rap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennismaking Ragga . . . . . . . . . . . . Freestyle gevorderden . . . . . . . . . . . Kennismaking Chachacha . . . . . . . . 

reserve

        

 actieve deelname Dansdag (+slotshow): . . . . . . . aantal deelnemers =

........

 inkom slotshow: € 7,5 x . . . . . . . aantal deelnemers =

........

€ 12 x

 Indien u uw lunch wenst te bestellen, graag hier aanduiden:

Kennismaking Chachacha (iedereen) Een uitgelezen kans om onder leiding van Guy Jottay, geassisteerd door zijn dochter Laura, de beginselen van deze Latindans onder de knie te krijgen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAAL

- warme maaltijd: € 9 x . . . . . . .aantal = €

..........

- broodje kaas:

€ 2 x . . . . . . .aantal = €

..........

- broodje hesp:

€ 2 x . . . . . . .aantal = €

..........

..........

Gelieve ook de lunch op voorhand te betalen. Samen met de deelnamekaart zal u een eetbon worden opgestuurd.

17


dans

Dans van het jaar

The CANDY

Verkozen tot dans van het jaar door dansliga leraars tijdens congres op 23 juni 2007 Creatie: Ilse Proost - Muziek: “The Candyman” van Christina Aguilera

Rechter twist, kick, coaster step 1

2

Bal RV

3

Twist R

4

Twist terug

5

RV kick

6

RV achter

7

LV sluit

8

RV voor

Rust

Linker twist, kick,coaster step Symmetrie met 1-8 9

10

Bal LV

11

Twist L

12

Twist terug

13

LV kick

14

LV achter

15

RV sluit

16

LV voor

Rust

Chasse naar rechts, kick, chasse naar links, kick 17

18

RV opzij

19

LV sluit

20

RV opzij

21

LV kick

22

LV opzij

23

RV sluit

24

LV opzij

RV kick

Back rock, rock, coaster step 25

RV achter

26

27

LV terug

28

RV voor

29

LV terug

RV achter

30

31

LV sluit

32

RV voor

Rust

18


dans

2 Lock steps schuin voorwaarts 33

34

LV schuin

35

RV kruis

36

LV schuin

37

Zwaai RV

38

RV schuin

39

LV kruis

RV schuin

Stap-tik-stap, sailor draai 41

42

LV voor

43

RV tik + knip

+ 44

45

RV achter en zwaai LV

46

L achter 1/4 dr. L

47

RV sluit

58

RV voor

59

LV opzij

60

RV voor

61

Rust

62

LV achter

63

RV sluit

Zwaai LV

+ 48

LV voor + rust

3 step turn, coaster step 57

40

+ 64

LV voor + rust

Jazz box, cucaracha 65

RV kruis

19

66

67

LV opzij

68

RV sluit

69

Rust

70

LV opzij

RV terug

71

72

LV sluit

Rust


dansclubs

Opendeurdagen en start van de cursussen Dansclubs/scholen Bij de start van het nieuwe dansseizoen organiseren verschillende Dansliga-clubs/scholen opendeurdagen. Hierbij vindt u de data telkens van de (eerste) opendeurdag en de eerste lesdag. Voor meer informatie kan u contact opnemen of de website raadplegen van de betreffende club. Club Website

Tel/GSM E-mail

Aalter DeMotion http://users.telenet.be/Demotion

Omwille van verlofperiode waren sommige clubs niet in de mogelijkheid de data tijdig te melden. De volledige lijst van alle clubs/scholen aangesloten bij Dansliga kan u vinden op de website www.dansliga.be of opvragen via info@dansliga.be of telefonisch: 014 61 19 37. Jeugd Volw.

Opendeurdagen vanaf datum

start cursussen vanaf datum

0475/670199 deMotion.Aalter@hotmail.com

08-09-2007

08-09-2007

Alken Isadora

0498/536090

08-09-2007

10-09-2007

Arendonk Dansliga www.dansliga-arendonk.be

0479/398527 petra.verwaest@telenet.be

31-08-2007 31-08-2007

12-09-2007 11-09-2007

As C.L.A.P. www.dansclub-clap.be

0475/571336 clapas@scarlet.be

02-09-2007 08-09-2007

12-09-2007 10-09-2007

Beerse Dansclub VZW www.dansclubbeerse.be

0496/579918 gustaaf.jonckers@telenet.be

15-09-2007

05-09-2007 18-09-2007

Beerzel Funny Kids http://users.skynet.be/funny.kids

015/754921 linda.Cloots@skynet.be

09-09-2007

10-09-2007

Berlaar Dance Feeling vzw www.freewebs.com/berlaardancefeeling/

0473/643314 elianevingerhoets@hotmail.com

02-09-2007 02-09-2007

09-09-2007 09-09-2007

Beselare Dansschool Donatha www.donatha.be

0497/544484 info@donatha.be

14-09-2007

Blankenberge Dance NRGY www.dancenrgy.be

0486/736976 info@dancenrgy.be

03-09-2007 04-09-2007

Bocholt M&M vzw www.dansschoolmnm.be

011/649817 stessensmarianne@euphonynet.be

Brecht Holiday Dance

03/313 71 40

Bree Gerdak vzw www.gerdak.be

089/464815 henri.ercken@skynet.be

01-09-2007

12-09-2007 15-09-2007

De Pinte Ami www.dansclubami.be

09/2311918 martin.defauw@belgacom.net

09-09-2007 02-09-2007

10-09-2007 10-09-2007

Deinze Danssalon Leiedal www.danssalonleiedal.be

0473/380197 danssalon.leiedal@skynet.be

01-09-2007 08-09-2007

16-09-2007 16-09-2007

Deinze VID-school www.vid-school.be

0494/154995 elke@vid-school.be

Diepenbeek Veleta

089/418408 dansclub.veleta@skynet.be

01-09-2007

08-09-2007

Diepenbeek Victory vzw www.dansclubvictory.be

0479/784679 jozef.vanderhallen@telenet.be

25-08-2007

01-09-2007

Diest Dansclub www.dansclubdiest.be

011/588347 henrienkels@skynet.be

15-09-2007 15-09-2007

22-09-2007

Eeklo Tropicana www.trop.be

09/2268023 marc.expeels@telenet.be

31-08-2007

07-09-2007

02-09-2007 02-09-2007

11-09-2007 13-09-2007 18-09-2007

19-09-2007 20-09-2007

20


dansclubs Eksel Waterhofkens vzw www.waterhofkens.be

011/731088 marc.deckers@skynet.be

08-09-2007 08-09-2007

11-09-2007 16-09-2007

Ertvelde http://users.skynet.be/dansliga.ertvelde

0477/174349 dansliga.ertvelde@skynet.be

01-09-2007

10-09-2007

Etterbeek Terpischore www.dansclubterpsichore.be

0477/468653 lindahebberecht@skynet.be

18-10-2007

25-10-2007

Geel www.dansclubgeel.be

013/666448 karelbeyens@skynet.be

08-09-2007

12-09-2007

Gelrode 't Dansateljeeke

016/572766 t_dansateljeeke@hotmail.com

08-09-2007

15-09-2007

Gent Dance-Revolution www.dance-revolution.be

0498/809889 info@dance-revolution.be

09-09-2007 09-09-2007

10-09-2007 14-09-2007

Gent Sint-Paulus www.dansclubsintpaulus.be

09/2225383 chrisclaeys@scarlet.be

04-09-2007

11-09-2007

Gent Verenigde Dansscholen vzw www.vdrg.be

0475/291999 info@vdrg.be

27-08-2007 25-08-2007

03-09-2007 01-09-2007

Gistel Gestellae ballet vzw

059/274439 ciephfase@pandora.be

Ham Happy Dancer www.happy-dancer.be

0477/772729 peetersjohnny@skynet.be

01-09-2007 01-09-2007

09-09-2007 09-09-2007

Hechtel Hechtelse Dansvrienden www.hechtelsedansvrienden.be

011/632277 hdv@versateladsl.be

01-09-2007 01-09-2007

14-09-2007 15-09-2007

Heist op den Berg Happy Feet vzw www.happyfeet.be

0474/890066 frank.de.meyer@telenet.be

05-09-2007 01-09-2007

12-09-2007 09-09-2007

Heusden Idancity

09/2309926 idancity@hotmail.com

08-09-2007

14-09-2007

Ieper Maes www.frankymaes.be

057/208000 info@frankymaes.be

02-09-2007

14-09-2007

Kasterlee Dansclub Libalforte v.z.w. www.Libalforte.be

014/557738 telesim@telenet.be

07-09-2007

14-09-2007

Kessel DC vzw www.dckessel.com

03/4818126 08-09-2007

09-09-2007

Kinrooi Move It vzw www.dansclubmove-it.be

089/481849 info@dansclubmove-it.be

31-08-2007

10-09-2007

Knokke-Heist Heliopsis www.heliopsis.be

050/515788 heliopsis@skynet.be

Koersel Koda www.koerselonline.be

011/423867 danskringkoda@hotmail.com

08-09-2007

13-09-2007

Koningshooikt Scratch! Vzw www.dansclub-scratch.be

0476/276379 contacteren@dansclub-scratch.be

08-09-2007 07-09-2007

15-09-2007 14-09-2007

Kontich X-essĂŞncia www.x-essencia.be

0494/297144 x-essencia@telenet.be

12-09-2007

12-09-2007

Langemark Dansschool Donatha www.donatha.be

0497/544484 info@donatha.be

Ledegem Mattliss www.mattliss.net

0479/410225 info@mattliss.net

Lichtervelde "The Powerdancers" vzw www.deburgersgilde.be

0494/082485 nick.casteleyn@telenet.be

Lokeren Lokerse Dansclub www.lokersedansclub.be

052/453948 els.cornelis@mail.be

Lommel Danssport Centrum vzw 0485/852679 http://www.danssport-lommel-centrum.be danssport-lommel-centrum@fulladsl.be

18-09-2007

14-09-2007 14-09-2007

12-09-2007 13-09-2007 11-09-2007

11-09-2007 06-09-2007

15-09-2007 15-09-2007

16-09-2007

22-09-2007 22-09-2007

25-09-2007 25-09-2007

Lommel Horsten-Jivers

0484/397364 ludoclaes1@telenet.be

15-09-2007

16-09-2007

Mechelen Medak www.medak.be

03/8865334 medak@skynet.be

15-09-2007

17-09-2007

21


dansclubs Merksplas Medac "Chrissy's line Dancers" www.dansclub-merksplas.be

014/634015 emiel.verhoeven@telenet.be

01-09-2007 01-09-2007

03-09-2007 03-09-2007

Mol Gompel www.dansclubmolgompel.be

014/314045 vichoremans@scarlet.be

07-09-2007 15-09-2007

19-09-2007 22-09-2007

Neerpelt Lida www.freewebs.com/DCLida

0495/443318 dansclublida@hotmail.com

09-09-2007 09-09-2007

23-09-2007 23-09-2007

Neerpelt Passionata vzw

0485/877162 patriciameuris@hotmail.com

02-09-2007 09-09-2007

10-09-2007 10-09-2007

Nijlen Dance?Fun! www.dancefun.be

03/4880429 sabine.vanhumbeeck@skynet.be

Ninove Adelante vzw www.dansclubadelante.be

0496/232895 nelly.everaert@pandora.be

01-09-2007 14-09-2007

01-09-2007 14-09-2007

Oostende Gevada www.gevada.be

0486/275238 info@gevada.be

08-09-2007 09-09-2007

08-09-2007 09-09-2007

Oostende Ten Stuyver www.tenstuyver.be

059/804858 tenstuyver@telenet.be

12-09-2007 12-09-2007

12-09-2007 12-09-2007

Oostrozebeke Dansschool Nele www.dsndanceschool.centerall.com

0495/776577 info@danceschoolnele.be

Puurs "Dansliga-Puurs" www.dansligapuurs.be

03/8891864 camieldesmedt@versatel.be

Ravels RWP

014/655621

Retie DSC www.dscretie.be

0474/294875 jangeenen@scarlet.be

Roeselare Dansibo vzw www.dansibo.be

13-09-2007 01-09-2007

10-09-2007 11-09-2007 07-09-2007

23-09-2007

15-09-2007

20-09-2007

08-09-2007 02-09-2007

15-09-2007 07-09-2007

051/208256 afossez@telenet.be

08-09-2007 08-09-2007

10-09-2007 09-09-2007

Rupelmonde Ligadance

03/7745538 georges.meersman@telenet.be

22-09-2007

24-09-2007

Schilde DC 2000 vzw www.dansclub2000.be

03/3122625 swa.eelen@pandora.be

13-09-2007

20-09-2007

Staden Dansschool Donatha www.donatha.be

0497/544484 info@donatha.be

St-Martens-Latem Habanera www.habanera.be

09/2222526 habanera@telenet.be

Tervuren www.dansklubtervuren.be

02/7677996 dansklub.tervuren@skynet.be

07-09-2007

14-09-2007

Tienen DANS JE FIT www.dansjefit.be

0475/631036 roger.bruyninckx@belgacom.net

01-09-2007 01-09-2007

19-09-2007 18-09-2007

Turnhout Texas Boots

0496/618939 ilse_proost@hotmail.com

Vlimmeren Dansclub www.dansclubvlimmeren.be

03/3125526 herlinda.hermans@telenet.be

Wenduine Dance NRGY www.dancenrgy.be

0486/736976 info@dancenrgy.be

Wetteren Eurodance www.dansclubeurodance.be

09/3625714

Wommelgem Amusa

11-09-2007 11-09-2007 11-09-2007 11-09-2007

18-09-2007 18-09-2007

13-09-2007 22-09-2007

25-09-2007 05-09-2007

08-09-2007 08-09-2007

15-09-2007 23-09-2007

03/3537217 fransvanoosterwijck@skynet.be

07-09-2007

17-09-2007

Zichem Optimi www.dcoptimi.be

0473/354206 dcoptimi@skynet.be

14-09-2007 22-09-2007

29-09-2007 28-09-2007

Zonhoven Dansclub

0486/342283 dansschool.geert@telenet.be

07-09-2007

14-09-2007

Zottegem Saltare

0476/558050 dansclubsaltare@telenet.be

01-09-2007

05-09-2007

22


danActiviteitenkalender

Activiteitenkalender 01/09/2007: Bijscholing Clipdance en jurycursus te Rillaar (lesgevers jeugddans) 15/09/2007: Bijscholing clubbestuurders te Lichtaart 07/10/2007 : Bijscholing Lijn-en gezelschapsdans te Eksel (intiators standaard/seniorendans) 18/10/2007 : Seniorendansnamiddag te Retie 11/11/2007 : Dansdag 17/01/2008 : Seniorendansnamiddag te Turnhout


Augustus 2007, Nr 14  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Augustus 2007, Nr 14  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Advertisement