Page 1

10 TWEEMAANDELIJKS

DansLiga Sportfederatie vzw

IJzerstraat november

4

bus 2006

TIJDSCHRIFT 3

2340 BEERSE NUMMER 10

AFGIFTEKANTOOR 3500 Hasselt 1 erkenningsnummer P309723


dansinhoud Swing november 2006

04

09

13

inhoud

Ten huize van...

wedstrijdkalender

02

09

21 21

voorwoord

dansdag 2006

03

15

dansclub in de kijker

dansmuziek

04

19

Gust Luyten

Verslag

21

Nationale wedstrijden Provinciale wedstrijden

dansopleidingen 22

Hamse dansklub

Hitparade

just4you 23

clubnieuws

dans

06 08

20

Mol Gompel Dansclub Move-it Kinrooi

We are family (lijndans)

Dansliga’s keigoeie danskampen


voorwoord

colofon Swing Tijdschrift uitgegeven door Dansliga Sportfederatie vzw Verschijnt 5x per jaar in de maanden: februari - april - juni - augustus - november Verantwoordelijke uitgever Gust Luyten p/a Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Mediacommissie Buyckx L. - Luyten G. - Van Berckelaer S. Van den Broeck F. - Verheyen P. Redactie - administratie - advertentie Dansliga-secretariaat IJzerstraat 4 bus 3 2340 Beerse Tel. 014 61 19 37 Fax 014 61 12 87 Email: info@dansliga.be Website: www.dansliga.be Dansliga nodigt alle clubs/scholen uit om nieuwsberichten, dansinformatie en fotoverslaggeving van hun activiteiten, over te maken aan de redactie. Abonnementen Gratis voor leden van Dansliga-clubs en -scholen Individueel lidmaatschap: 13,00 EUR op reknr. 068-2406738-01 met vermelding van abonnement SWING. Oplage 8000 exemplaren Drukkerij en Lay-out Drukkerij Sleurs nv, Overpelt Tel. 011 80 90 90 - Fax 011 80 90 95 info@drukkerijsleurs.be Dansliga is een door Bloso erkende recreatieve sportfederatie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Het feest van Malle

‘E

en geslaagd evenement’, ‘een goed initiatief’, zo luidden de appreciaties van menig deelnemer aan de dansdag 2006. Een goed gevuld en gevarieerd programma en een vlotte organisatie zorgden voor een gezellige en leerrijke dag. We mochten ons verheugen in een belangstelling die alle verwachtingen overtrof: ruim 400 deelnemers schreven in voor de danssessies en 600 toeschouwers waren getuigen van een adembenemende slotshow. De deelnemers, de lesgevers, de vrijwillige medewerkers en de dansligaorganisatie blikken dan ook tevreden terug op een dansfeest dat 11 november kleur gaf. Dat er nood is aan zulk evenement is overduidelijk geworden. Men krijgt nieuwe dansvariaties aangeboden, men kan kennismaken met andere dansvormen, men kan les volgen bij verschillende leraren, er is mogelijkheid tot ontmoeting. Kortom, men treedt uit het alledaagse en uit de beslotenheid van de club. Bij zulke manifestatie voelt men zich opgenomen in één grote dansorganisatie waardoor het wij-gevoel komt boven drijven. Het is onze vurige wens dat dit gebeuren mag uitdeinen in de clubs, doordat zij die deelnamen er ruchtbaarheid aan geven. Dansliga gaat alleszins op dit elan verder. De volwassenen zullen geduld moeten oefenen tot 2008 want volgend jaar komt de jeugd aan de beurt: afspraak op 11 november 2007.

Gust Luyten Nationaal voorzitter


dansclub in de kijker

De Hamse Dansklub VZW

E

r waren eens, heel lang geleden, enkele hobbydansers die een droom hadden. Ze vonden het bijzonder jammer dat er in hun gemeente Ham geen dansclub gevestigd was. Ze kregen een geweldige creatieve impuls en besloten om er dan maar zelf één op te richten. Op 8 december 1978 werd de Hamse Dansklub (toen, en nu nog altijd, officieel met een “K” geschreven), boven de doopvont gehouden. Er moest op zoek gegaan worden naar een lokaal, want om te dansen is er natuurlijk in de eerste plaats ruimte nodig. Het feestzaaltje bij Vien in “Kwamol”, werd het eerste clublokaal, er konden met moeite 4 tot 5 koppels tegelijk op de tegelvloer dansen als al de stoelen goed tegen de muur werden geschoven. Door het steeds groeiend succes barstte dit kleine zaaltje echter al vlug “uit zijn voegen” en de club begon een echt zwerversbestaan langs alle min of meer geschikte locaties in de gemeente. Eind juni 1981 werd een leegstaande schuur (het Kiekenkot) omgebouwd tot een heus clubhuis met als primeur voor de club, een prachtige houten dansvloer. Maar zie, de club bleef groeien en ook het vertrouwde Kiekenkot werd te klein. Na intensieve onderhandelingen werd door de gemeente een stuk grond ter beschikking gesteld in de sport- en industriezone. De club moest echter helemaal zelf instaan voor de bouw van haar nieuwe zaal. Vele handen werden uit de mouwen gestoken en velen tastten diep in de geldbuidel en het wonder geschiedde, de zaal kwam er. Op 10 januari 1992 werd ze plechtig geopend door de toenmalige Burgemeester van Ham, de Heer Michiels en menige lokale dag- en weekbladen blokletterden: DANSFABRIEK GEOPEND IN HAM !! Zij die 14 jaar eerder aan de wieg van de club hadden gestaan en er de evolutie en de groei niet hadden meegemaakt, zouden ongetwijfeld omgevallen zijn van verbazing bij het zien van het prachtige nieuwe lokaal, waar de club tot vandaag gevestigd is. Het clubje dat zo bescheiden van start gegaan was, groeide op die manier uit tot een volwassen danssportgelegenheid, die niet alleen de grootste sportclub (meer dan 800 leden !) is van de gemeente waar ze haar thuis heeft gevonden maar die tevens één van de grootste clubs is van Dansliga.

Geen beter middel om een overzicht te krijgen van het clubleven dan het overlopen van een typische dansweek in HDK (Hamse Dansklub). Maandag is de rustigste dag van de week (de enige) waarop, na het drukke weekend, alles terug in de juiste plooien moet gestreken worden. Dinsdag gaan de dansactiviteiten van HDK terug van start met onze Lady’s-night (). Tussen 19u00 en 22u00 komen om en bij de 120 dames van alle leeftijden zich inspannen en ontspannen onder leiding van lerares Karolien. De dames krijgen de kans om te kiezen uit de activiteiten Latino – Freestyle en BBB. De echte fanaten trainen zelfs gewoon 2 tot 3 uur achter elkaar door en springen dus vlot van de ene op de andere dansstijl over. Woensdagavond is het de beurt aan de Countrydansers. Onder de kundige leiding van Odette en Antonio worden er van 19u00 tot 23u00 tientallen Countrydansen () per seizoen aangeleerd, dit is waarlijk niet alleen een fysieke inspanning maar ook een echte geheugentraining. Ondertussen zijn er reeds een 60-tal dansers in HDK die de charme van de Countrydans ontdekt hebben. Donderdagavond gaan we de stijldanstoer op en dan is het de beurt aan leraar Jean-Paul en zijn echtgenote Lieve om te trachten hun danskunde beetje bij beetje op de cursisten over te brengen. Een van de twee cursussen voor beginnelingen in het stijldansen () heeft op de donderdagavond vanaf 19u30 zijn plaats gevonden, na een uurtje gevolgd door workshops beurtelings gericht naar de Hobbydansers en naar allen die op technisch vlak wat willen bijleren. Deze workshops zijn alleen toegankelijk voor HDK-ers (jammer genoeg niet voor andere Ligaleden).

 4


dansclub in de kijker  De vrijdagavond is dan weer afwisseling troef. De “dans wordt geopend” door de Breakdancers (), beoefenaars van een dansstijl waarvoor je sterk en soepel moet zijn en die dus jammer genoeg niet geschikt is voor hen die het gewicht van de jaren al wat meer voelen drukken. De jongste leraars van de club, Michael en Kevin trachten elke week gedurende een uur aan een twintigtal jongens en meisjes de beginselen van deze dynamische dansstijl bij te brengen. Na dit jonge geweld komen de stijldansers terug aan bod. Er wordt achtereenvolgens startcursus Argentijnse Tango (), één van beide cursussen Stijl 2de jaar en tenslotte Argentijnse Tango voor gevorderden gedanst. Het spreekt vanzelf dat de deuren van de Club op zo’n vrijdagavond niet al te vroeg gesloten worden ! De onbetwiste top-weekdagen van dansactiviteiten in de club moeten dan echter nog komen. Op zaterdag weerklinkt er ononderbroken Hip-hop muziek voor jeugddansers tussen 09u00 en 16u30. Zonder enige pauze passeren er meer dan 200 jeugddansers verdeeld over acht groepen over de vloer. Zij krijgen lessen op starters-, midden- en hoog niveau van Karolien, Katrien, Katleen en Natalie. Nadat de laatste jongeren naar huis vertrokken zijn, is er nog net een uurtje pauze en dan worden terug de CD’s met stijldansmuziek bovengehaald. Tussen 18u30 en 19u30 worden in de loop van het dansseizoen verschillende nevencursussen gegeven zoals Disco-, Café- en Boogie-Woogie en de feestcursus. Van 19u30 tot 20u30 treden dan de tweede groep beginnelingen aan voor hun eerste lessen van een hopelijk lange danscarrière. De deuren van de Club worden echter pas afgesloten een stuk na middernacht, op het einde van onze vaste trainingsavond voor stijldansers. De laatste dag van de week, zondag, start omstreeks 15u00 met de cursus Salsa. Nadien, tussen 16u00 en 20u00 volgen de lessen stijldansen, achtereenvolgens voor de 2de, 3de, 4de jaars en de gevorderden. De zondagavonden tenslotte worden verdeeld over de verschillende dansstijlen: elke 1ste en 3de zondag is er oefenavond stijldansen, de 2de zondag is countryavond en de 4de zondag komen de aanhangers van de Argentijnse Tango aan hun trekken in ons Café Argentina. Al deze zondagavonden zijn toegankelijk voor alle leden van Dansliga.

5

 Behalve met welgevulde dansweken, wordt het clubleven ook gestoffeerd met een groot aantal feestactiviteiten. Er zijn uiteraard de in het verenigingsleven traditionele eetdagen en Paas-, St-Niklaas-, Kerst-, en Eindejaarsfeesten. Daarbij komen echter ook elk jaar Opendeurdagen en dansshows, Jeugdfuiven en Countrybals, verwelkomingsoefenavonden en afsluitingsfeesten. Voorbije zomer werd zelfs een spectaculaire Jeugdhappening georganiseerd in een reusachtige “circustent” met een 200-tal dansers en meer dan 1200 toeschouwers. Last-but-not-least vermelden we ook nog dat we sinds vorig jaar een tweede jeugdafdeling () opgestart hebben buiten onze gemeente. Onder de naam Feverdance worden er in de gemeentes Peer en Wijchmaal jeugdlessen gegeven door alweer een ander jong talent, onze Jochem. Bij het overlopen van de lijst met aangeboden activiteiten wordt snel duidelijk dat de Hamse Dansklub, anno 2006, voor elk wat wils heeft. Als je dan ook weet dat al deze activiteiten georganiseerd worden door een relatief klein Bestuur gelukkig bijgestaan door een enthousiaste vriendenkring, dan wordt duidelijk dat het woord VERVELING totaal onbekend is in de club. Een succesvolle organisatie moet uiteraard ook naar de toekomst kijken. Dit streven naar nog verdere ontwikkeling krijgt in Ham gestalte onder de vorm van een project tot uitbreiding van de danszaal met een tweede trainingsvloer waardoor de activiteiten iets beter zouden kunnen gespreid worden en er nog cursussen zouden kunnen bijkomen. Of dit project kan gerealiseerd worden is nog lang niet zeker, maar in de Bergstraat 37A te Ham wordt er in ieder geval hard aan verder gewerkt. Zij die bijkomende foto’s of filmpjes willen bekijken en op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen en de activiteiten in HDK, verwijzen we naar onze website: www.hamsedansklub.be. Sportieve dansgroeten vanwege het Bestuur van HDK: Lieve Ottenbourghs, Martine en Tony Maes, Greta en Johan Vlaeyen (onze Voorzitter).


clubnieuws

Mol Gompel Anders dan anders 26/08/2006

E

en verslag van de jaarlijks terugkerende "anders dan anders", een evenement dat ingericht wordt door het bestuur van dansclub Mol Gompel. Telkens weer wordt geprobeerd om de leden een dagje entertainment aan te bieden op een onconventionele, alternatieve manier die niet direct met dansen hoeft gerelateerd te zijn.

Anders dan anders 26/08/2006, het verslag ‌ Ja, wat te verwachten van die dag ? Een uitstap ? Een gezellig samenzijn ? Een fietstocht ? Laat jullie verrassen !!! Afspraak om 9.00 uur aan dansclub te Mol Gompel. Er was een grote opkomst want zelfs 2 bussen stonden klaar.

Wij werden om 10 uur verwacht in de tweede grootste stad van Limburg met ongeveer 64.000 inwoners en 88 verschillende nationaliteiten: GENK. Bij het fietshotel "De Schacht" werden wij verwelkomd met een tas koffie en een koffiekoek. Om 10.30 uur vertrok de eerste bus naar de Turkse moskee van Sledderlo, terwijl de tweede bus naar de moskee van Waterschei ging. De uitleg van onze zeer ervaren en geleerde gids was duidelijk en respectvol, ook voor de andere culturen. Hij stond ook open voor de vragen over discriminatie en samenwonen van alle andere rassen. Na een uurtje vertrokken wij weer naar de feestzalen "Elyzee� voor een uitgebreid middagmaal. Om 14 uur werden wij verwelkomd door 2 gidsen die ons meenamen voor een twee uur durende wandeling door de tuinwijk van Winterslag. En eigenlijk namen zij ons mee voor een historische tocht door de geschiedenis van de mijnbouw in ons land. Hoe hard was het leven van de mijnwerkers wel in die tijd ! En dat er verschil in standen was bleek eens te meer overduidelijk uit de bezichtigde woningen en gebouwen. Omstreeks 17.30 uur rijden wij met twee bussen vol enthousiastelingen al vrolijk napratend naar dansclub Gerdak in Bree, waar wij welkom geheten werden met een verzorgde koffietafel en fruit. Vooraf kregen we nog een korte rondleiding door Bree waar net op dat moment optredens op de grote markt waren. En waar de helft van onze groep uitgebreid aan het dansen gingen. Leute alom natuurlijk, en de zangeres in de wolken met zo veel enthousiasme. Rond 20 uur trokken wij onze dansschoenen aan en werd er stevig gebruik gemaakt van de dansvloer, waar wij ook nog een linedance bijgeleerd kregen, namelijk de "slangendans".

6


clubnieuws

Plots hoorden wij een geknal en een paar kloeke mannen liepen naar buiten en oooohhh: zij hadden een heus vuurwerk ontdekt! Mooi voor ons om even een frisse neus te halen en mee te genieten van het Breese feest. Toen de klok 23 uur sloeg, hebben wij beetje bij beetje onze mensen bij elkaar gebracht en zijn wij met zijn allen met veel "tot ziens" en "bedankt" en "tot nog eens" naar de bussen gegaan om richting Gompel te vertrekken. Als je nu denkt dat iedereen moe was, heb je het goed mis. Er werd nog heel wat gepraat en "oh zo fijn"gezongen.

Wij kwamen heel tevreden en voldaan aan in Mol en iedere aanwezige was het hierover eens. Deze reis was zeer goed voorbereid en iedereen hield zich strikt aan het programma, waardoor het voor ons alleen maar aangenamer was. De volgende "anders dan anders" moeten we met minstens evenveel (ca 80) personen, maar liefst met 3 bussen zijn, want het was prachtig. Bedankt iedereen voor de goede zorgen en vrolijke aanwezigheid, en in het bijzonder Sonja die deze reis in elkaar gestoken had. Karin Hansen


clubnieuws

Dansclub Move It in Kinrooi viert dubbel feest

D

at dansen op dit moment “hot” is, is bij een enorm breed publiek bekend. Dansclub Move It in Kinrooi had het dan ook niet beter kunnen treffen. Want zij vierden feest. Het is deze zomer exact 25 jaar geleden, dat de Dansclub in haar oorspronkelijke vorm werd opgericht. Jarenlang was de Dansclub goed bekend onder de naam Dance-On. Recentelijk werd de club echter overgenomen door Raymond en Yvonne Delhées. Om niet het verleden, maar juist de toekomst in de schijnwerpers te zetten, werd onder andere de naam gewijzigd in Dansclub Move It. Tijdens de zomerpauze kreeg de dansclub bovendien ook een bijzonder aangename facelift. Ambiance, gezelligheid, warme kleuren en goed verzorgde oefenavonden staan hierbij duidelijk in het middelpunt. Dansen is immers meer dan een paar ritmische stappen zetten. Het is vooral een sociaal gebeuren voor jong en “ietsje ouderen”. Dagelijks heeft iedereen te maken met enorme druk, stress en dus een gejaagd leven. Men heeft amper nog tijd voor familie, vrienden en gezelligheid. Dan wordt het dus hoog tijd voor ontspanning. De accu moet weer worden opgeladen, om de diverse “uitdagingen” van het leven het hoofd te kunnen bieden. En wat is er dan niets mooier dan met vrienden naar een dansclub te gaan? Gewoon er op uit. Even iets anders. Fijne momenten met je partner en vrienden delen. En bovendien doen we dan ook iets aan onze conditie. Dus dansen is goed voor lichaam en geest!

Op 9 september was er een gezellige en drukke Open Deur bij Dansclub Move It. Iedereen, die in dansen geïnteresseerd is, was van harte welkom. Natuurlijk werd er stilgestaan bij het 25 jarig jubileum, maar ook de start van het nieuwe dansseizoen werd niet onopgemerkt gevierd. De schepen van Cultuur van de Gemeente Kinrooi, mevrouw Anita Meerten, had dan ook een toepasselijke speech voor Raymond & Yvonne Delhées en hun Dansclub. Juist de sociaal-maatschappelijke rol van een Dansclub als Move It is van grote waar-

de voor de Gemeente Kinrooi en haar bewoners. Plezier hebben, bewegen en elkaar ontmoeten zijn belangrijke pijlers voor de gemeenschap van Kinrooi. Mevrouw Anita Meerten feliciteerde de Dansclub van harte en wenste haar veel succes toe voor de toekomst.

Tijdens de Open Deur werden door cursisten en wedstrijdkoppels diverse dansdemonstraties verzorgd. Ook Raymond & Yvonne dansten een adembenemende Rumba, Cha Cha Cha en Salsa. Later op de avond lieten zij ook nog hun kunnen zien met een Engelse Wals en een Tango. Het publiek kreeg enkele passen in de Salsa aangeleerd. Het was een geweldig succesvolle avond met mooi en bruisend spektakel. We zullen ongetwijfeld nog meer van deze club horen.

Raymons Delhées Voorzitter Move-it

8


ten huize van... Ten huize van...

Gust Luyten I

n Swing nummer 6 hebben we nader kennis gemaakt met Gust Luyten, sinds 2 jaar voorzitter van Dansliga. Vele Dansligaleden lieten weten geboeid en verrast te hebben gelezen uit welk nest Gust Luyten stamt, welke waarden hij in zijn opvoeding heeft meegekregen en hoe zijn belangstelling voor dansen is geëvolueerd. In het tweede deel van deze ‘ten huize van’ komen we meer te weten over de actuele opvattingen, bezigheden en ambitie van mijnheer Gust Luyten. Ring, Ring …De telefoon gaat. Gust staat rustig op van de tafel in de living, neemt de hoorn op en luistert. Dan hoor ik hem zeggen: ‘45 minuten laten broebelen, om de tien minuten even roeren, helemaal op laatst suiker toevoegen, gewone en vanille’. ‘Het was onze Jan (oudste zoon) die rijstpap wil koken en wat raad vraagt’ zegt hij lachend. Ja, Gust is de nieuwe man. Hij was dat al toen de term nog moest uitgevonden worden. Maria werkte nog voltijds toen Gust op pensioen ging en dus kookte hij. Maar ook in wassen en strijken is hij heel bedreven, dankzij jarenlange regelmatige praktijk. Koken is een kwestie van organiseren zegt Gust. Zorgen dat alle ingrediënten aanwezig zijn, de bereidingstijd voor elk potje kennen en met die kennis ervoor zorgen dat alles precies op tijd klaar is.

Highly commanded (deel 2)

Die zin en talent wat organiseren betreft, komt je zeker ook van pas bij Dansliga. Hoe voel je je overigens in je rol van voorzitter? Zoals je weet heb ik niet voor die functie gesolliciteerd. Ik heb ze ook nooit geambieerd. Maar ik moet toegeven dat het een heel boeiende functie is. Heel gevarieerd, je komt met alles en nog wat in aanraking. Dat vereist natuurlijk ook dat ik me in veel verschillende materies inwerk. Reglementeringen i.v.m subsidies, verzekeringen, beleidsplannen, de werking van de verschillende commissies. Er is ook het tijdschrift ‘Swing’ dat telkens van een lezenswaardige inhoud moet worden voorzien. Daarnaast vergt ook de presentatie van het blad telkens veel aandacht opdat het blijvend fris zou ogen. En steeds opnieuw is er die deadline. De meeste aandacht gaat natuurlijk naar het secretariaat want daarop draait de organisatie. Ik doe het allemaal graag maar er kruipt meer tijd in dan voorzien. Niettemin probeer ik een evenwicht te vinden tussen mijn voorzitterschap, mijn gezin en voor mij voorname vormen van dienstbaarheid. En laat er geen twijfel over bestaan, het leven thuis komt op de eerste plaats. Maar hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar want je bent ook nog heel actief in de parochie en in de vereniging van gepensioneerden. Je doet de opleiding van

Familiaal geluk van de familie Luyten bij de officiële aankondiging van Gust als opvolger van mijnheer Colebunders. Dirk mocht in naam van Dansliga de bloemen overhandigen aan zijn moeder die daardoor duidelijk blij verrast werd.

9


ten huize van... nieuwe dansleraren en wat al meer wat ik niet weet. Altijd rustig blijven, stress vermijden en prioriteiten stellen. Hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en delegeren. Leiding geven moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Dat heb ik geleerd bij de chiro waar ik zelf altijd heel veel vertrouwen heb gekregen. Aan die chiro heb ik dan ook heel veel te danken meen ik. Gezag daarentegen moet je verdienen. Het steunt op menselijkheid, vertrouwen en waardering die je ook regelmatig laat blijken. Leidinggeven moet erop gericht zijn dat medewerkers zich thuis goed voelen. Dat kan door te zorgen voor een aangename werksfeer. Daar hoort ook onder verlof toestaan als de privé situatie dat vereist. Een attentie met Sint-Niklaas en een nieuwjaarsgeschenk zijn voor mij vanzelfsprekende uitdrukkingen van waardering. Zijn er nog meer principes waardoor je je laat inspireren bij het leiden van Dansliga? Om te beginnen vind ik een voorzitter weliswaar een belangrijke schakel maar veel andere belangrijke schakels zijn nodig om het geheel te doen functioneren.

Altijd rustig blijven mensen.

Leiding geven is meer dan het toepassen van managementtechnieken. Het is omgaan met mensen en die allemaal op éénzelfde lijn zien te krijgen om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Een functie mag niet belangrijker zijn dan de mens die ze uitvoert. Met andere woorden een medewerker is geen nummer die je zonder meer kan vervangen door een ander nummer met dezelfde capaciteiten.

Jezelf niet te ernstig nemen maar je humor bewaren. Humor is een hulp bij kleine spanningen en relativeert moeilijkheden. Het doet je hoopvol naar het leven kijken. Bij de overweging of je het voorzitterschap op je zou nemen speelde het besef dat je bepaalde andere activiteiten diende te schrappen om de nodige tijd vrij te maken. Nu blijkt dat de functie meer tijd vergt dan gedacht, vraag ik me af waar je die tijd hebt afgenomen. Alleszins niet van je dienstbetoon aan de parochie lijkt mij. De parochie zie ik als een opdracht. Het is zeer zinvol werk. Ik doe het al vele jaren en zal het zolang dat kan blijven doen. Ik heb de nodige opleiding gevolgd waaronder een driejarige cursus theologie, verschillende bijbelcursussen en een opleiding voor uitvaartliturgie. Ik volg nog regelmatig studiedagen en congressen, houd een reeks tijdschriften bij en lees ook veel boeken. Daarin onderstreep ik wat ik belangrijk vind. Als ons Maria nadien zo’n boek doorneemt volstaat ze vaak met het lezen van de onderlijnde fragmenten. Uit deze lectuur put ik inspiratie bij het opstellen van mijn preken en van de diensten en vieringen waar ik in voorga. Ik maak gebedsdiensten en gebedswaken in onze parochie, een tweede hobby zeg maar. Achteraf ervaar ik daarvoor steeds veel waardering van de mensen. Ik ga soms voor in uitvaartdiensten of doe de homilie in een uitvaart. Daardoor is het contact met de naaste familie zeer intens. Je treedt dan binnen in het binnenste van de mens met zijn grootste verdriet. Dat is niet altijd gemakkelijk maar de troost en de hulp die je op dat ogenblik kan geven schept een band met de familie. En ook als je hen veel later nog eens tegenkomt ervaar je die band en die dankbaarheid. Dan heeft de gepensioneerdenbond het waarschijnlijk moeten bekopen of ben je minder gaan lezen? Niet echt. Ik geef nog 2 voormiddagen in de week computerles voor OKRA (KBG), beginners en gevorderden. Ik heb me wel teruggetrokken uit het bestuur. Lezen doe ik

Voor iedereen gelijk zijn: heeft te maken met het gevoel voor rechtvaardigheid en waarheid dat ik van thuis heb meegekregen. Het is belangrijk je te omringen met mensen die het algemeen belang boven het eigen belang stellen. Medewerkers met respect behandelen, hen vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Hun deskundigheid aanwenden voor een gemeenschappelijk doel.

Gust in één van zijn vertrouwde biotopen.

10


ten huize van... voortdurend en is voor mij de beste ontspanning. Zo heb ik altijd een boek in de wagen liggen dat meteen open gaat als ik ergens moet wachten.

lingen naast elkaar op de trede, schreef tussen hen een groot maalteken op het bord en keerde vervolgens de tweede leerling om op zijn hoofd.

De omvangrijke boekenkast puilt inderdaad uit. Een roman kan ik evenwel niet ontdekken. Wel tientallen boeken die te maken hebben met geestelijke verrijking, spiritualiteit, geloof, mystiek, filosofie, sociologie, zen, meditatie…Benieuwd naar Gust zijn persoonlijke top.

René Stockman, generale (dus wereldwijde) overste van de Broeders van Liefde. Zijn visie op de mens en de daaruit voortgevloeide dienstbaarheid voor geestelijk gehandicapten is zeer groots.

Op de eerste plaats met voorsprong: ‘Spiritualiteit van Beneden’ door Anselm Grün. Amper 90 bladzijden maar een pareltje. Er wordt in uitgedrukt dat God niet alleen in de bijbel en via de kerk spreekt maar ook en juist door onszelf, door ons lichaam, onze gevoelens en zelfs onze zwakheden heen. Verder: De vier seizoenen (gedachtegoed Maurice Zundel) Eric Galle Een ethiek voor het dagelijks leven - Roger Buggraeve Mystiek en verzet - Dorothee Sölle Zeker weten - H.M. Kuitert Theologen op zoek naar God - Anton Houtepen Hara - Karlfried Graf Von Durckheim Ons dagelijks leven als oefening - Karlfried Graf Von Durckheim Specht en Zoon - Jan Willem Otten 

De naam van Durchheim komt 2 maal voor en in de kast zitten van nog andere auteurs meerdere titels. Gust heeft dus blijkbaar favoriete schrijvers. Ik vraag mij af voor welke andere mensen Gust een bijzondere waardering heeft. Senne Rouffaer (alias kapitein Zeppos). Ik heb 6 jaar les van hem gehad en ik vind hem mijn beste leraar ooit. Van hem heb ik geleerd in het openbaar te spreken. Hij gaf dictie op het college, een ‘klein’ vak dus. Maar hij kon zijn leerlingen zó fel begeesteren en aanmoedigen. Hij is degene die me het meest is bijgebleven. Pater Van Sonsbeeck, Norbertijn van Postel en proost van de chiro van Witgoor. Hij wist in iedereen kwaliteiten te ontdekken, deed je uit je schulp komen en gaf daarbij het nodige zelfvertrouwen: ‘gij kunt dat’. Van hem heb ik ‘leiding geven’ geleerd. De onderwijzers van de lagere school van WitgoorDessel waaronder mijnheer Feyaerts. Hij was behalve leraar ook toneelregisseur en kon de leerstof op een zo bijzonder aanschouwelijke als ludieke manier brengen. Om twee breuken te delen, vermenigvuldigt men de eerste breuk met de tweede breuk omgekeerd. Om dat bij de hele klas blijvend in te prenten, plaatste hij 2 leer-

11

Marc Eyskens, een boeiende docent met een heel fijne humor. Alex Moore, hij heeft de ballroomdansen gestandaardiseerd en in boekvorm gegoten Met die laatste naam zijn we terug bij het dansen aanbeland. De danswereld is wel ontzettend veranderd sinds Alex Moore zijn standaardwerk over de techniek van het ballroomdansen publiceerde. Wat zijn de opvallendste veranderingen die je op dansgebied hebt opgemerkt? In mijn beginjaren was ‘stijl’ het etiket wat op dansen kleefde. Stijl en etiquette waren de hoofdzaken. Vandaar zijn we langzaam geëvolueerd naar ‘Social Dancing’. Dansen op alle plaatsen en op alle muziek. Sinds 1989, toen Lambada furore maakte, hebben jij en ik elke gelegenheid te baat genomen om social dancing te promoten. De herziening van het eenheidsprogramma was een belangrijke bijdrage. De figuren van het oude eenheidsprogramma waren te zeer op wedstrijddansen afgestemd. Ook de opname van de social foxtrot in dat programma was een belangrijke stap. Maar … niet iedereen is deze trend gevolgd, Dat heeft mijn inziens veel te maken met het dansmilieu waarin vele dansleraars zijn opgegroeid. Als zij zelf uit een uitgesproken wedstrijdmilieu voortkomen waar

Uitreiking oorkonde aan jubilaris voor zovele jaren lidmaatschap dansligaclub.


ten huize van... Gaan de dansprogramma’s op TV enig effect hebben? In het buitenland hebben de gelijkaardige uitzendingen significant meer cursisten opgeleverd. Dansliga kan zich ook verheugen in een toename van het aantal leden. In hoeverre de TV- programma’s hiertoe hebben bijgedragen is moeilijk meetbaar maar zeer waarschijnlijk. Vele ex-leden hebben wel toegegeven dat de drang om terug te gaan dansen juist door deze programma’s onweerstaanbaar groot werd. Of deze programma’s ook meer animo voor het wedstrijddansen kunnen veroorzaken is nog niet aangetoond. Ondertekening van attesten na het afnemen van danstesten waarvan Gust groot voorstander is en veelgevraagde jury nooit social dancing werd beoefend dan vergt dat een hele aanpassing. Ook vereist het moed om een programma wat men sinds jaren volgt aan te passen, want cursisten zijn meestal wel gretig naar nieuw maar niet naar wijzigingen. Ik meen ook dat we met onze eigen opleidingen tot dansleraar te lang in één richting zijn gegaan. Nu heeft social dancing daarin een groter aandeel verworven en dat zal nog toenemen. Ik ben ervan overtuigd dat dansscholen en –clubs enkel toekomst hebben als zij ruime aandacht geven aan social dancing zonder evenwel het correct en stijlvol dansen te vergeten. Zijn wedstrijden dan niet belangrijk? Wedstrijden blijven belangrijk in Dansliga omdat ik meen dat mensen die de dans als sport willen beoefenen daartoe de kans moeten krijgen. Slechts een klein procent heeft die ambitie of willen er de nodige tijd en geld aan spenderen die deze sport vereist. Competitie spreekt mensen minder aan: waarschijnlijk een veranderde tijdsgeest. Bovendien zijn niet alle leraren geïnteresseerd of hebben te weinig tijd om paren hierin te begeleiden. We proberen de wedstrijden nieuw leven in te blazen. Daarom zijn we gestart met provinciale wedstrijden. Afwachten. Alleen als de leraren er achter staan heeft het initiatief kans op succes. Via bijscholing zullen we de huidige koudwatervrees trachten om te buigen naar zelfvertrouwen. De winst aan imago die we daarmee kunnen boeken in wedstrijdmiddens mag echter geenszins de reputatie aantasten die we bij het grote publiek hebben opgebouwd. De jeugdwedstrijden floreren wel fantastisch. Ja, maar de jeugd komt vaak nog gewoon uit de lessen. De enorme toename van het danspeil maakt dat er toch ook al heel wat extra lessen worden genomen. Ook in de outfit en de verplaatsingen kruipt heel wat geld. De ouders hebben dat echter over voor dochter(s) lief, meer dan voor zichzelf. Jongens zijn eerder een uitzondering op de jeugdwedstrijden. Enkel de stoere breakdance kan hun blijkbaar bekoren;

De toekomst van Dansliga. Het gaat dus goed met Dansliga. Cijfers bevestigen dat, aantallen clubs, leden, leraars. Ook de sfeer die er op de afgelopen dansdag heerste en de daar geboden kwaliteit zijn een belangrijke indicator. Maar als je de continuïteit van de organisatie wil verzekeren mag je niet op je lauweren rusten. Welke zijn de objectieven voor de komende tijd? Dansliga grotere bekendheid geven. We krijgen van de media niet de aandacht die we verdienen en dat moet veranderen. De programma’s nog meer afstemmen op de tijdsgeest en permanent anticiperen op nieuwe trends. Dit is één van de belangrijkste taken van het bestuur van de lerarencommissie. Via bijscholingen moeten die nieuwe trends zo vroeg mogelijk aan alle leraren worden doorgegeven; Verder omvormen van de lerarenopleiding zodat bekwame en ‘social-dance-vaardige’ leraren worden afgeleverd. Zoeken naar en aanmoedigen van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn broodnodig en zij dragen de organisatie in belangrijke mate. Er kan niet ontkend worden dat minder mensen geneigd zijn tot langdurige engagementen die veel tijd vergen. Anderzijds is het zo dat zeer veel leden graag een handje toesteken of hun expertise willen aanreiken voor concrete projecten.

De voorzitter bij de uitoefening van zijn functie op de zetel van dansliga.

12


ten huize van... Het is vaak een kwestie van de mensen te kennen en ze aan te spreken en … te waarderen. Het contact met de basis verbeteren. Daarom is een deeltijdse functie gecreëerd voor iemand die de opdracht krijgt om de clubs te gaan bezoeken om ze beter te kennen en de communicatie met het bestuur van Dansliga te verbeteren. Identificatiegraad tussen club/leraar en Dansliga vergroten. Ik zou graag zien dat de mensen meer fierheid tonen over hun lidmaatschap van Dansliga. Identificatie met de club of school is er vaak wel maar die leraren, die clubs en scholen vergeten wel eens te onderstrepen dat zij deel uitmaken van een groter geheel.

De laatste jaren is het aanbod op dansgebied explosief toegenomen. Bovendien wordt er op alle mogelijke plaatsen, cafés en fitnesscentra inbegrepen, dansles gegeven. Hoe reageert Dansliga daarop? Dansliga wil zich profileren t.o.v de andere initiatieven door Familiale sfeer en onderlinge verbondenheid op alle activiteiten Kwaliteit van de lesgevers, zowel technisch als didactisch. Kwaliteit van de programma’s, in de eerste plaats het éénheidsprogramma dat reeds lang bestaat voor de standaarddansen en recent ook beschikbaar voor een aantal social dances. Het programma biedt stof voor de eerste reeks lessen in elke dans. Concurrentie schuwen we zeker niet, integendeel want concurrentie dwingt tot hogere kwaliteit. Wat is je nu uit al die jaren dat je les hebt gegeven het meest bijgebleven? Waar ik me steeds opnieuw over heb verbaasd is hoe de van nature zeer gesloten(Kempense) mensen na verloop van tijd open komen in een dansclub. Langzaam maar zeker krijgen mensen door het dansen zelfvertrouwen en durven zij zich uitleven in de groep met medecursisten. Mensen ervaren dat zij in staat zijn tot dingen (dansen) die ze niet voor mogelijk hielden. Dansen, zeker in de schoot van een dansclub of dansschool maakt mensen gelukkiger. Mensen zijn de leraar daarvoor heel dankbaar. En die erkenning geeft telkens opnieuw een kick. Het is dan ook niet juist als mensen zeggen dat je veel geduld moet hebben als leraar. Het vooruitzicht om mensen eventueel na veel inspanningen dat zalige gevoel bij te brengen van ‘ik kan het’ maakt dat het geduld oefenen in het geheel geen grote opgave is. Verder verbaast het mij steeds weer in welke korte tijdspanne mensen zoveel verschillende bewegingen en ritmes verwerven.

13

Toekomstplannen: 2006 is wel een bijzonder jaar voor het gezin Luyten. De chiro van ’t Witgoor bestaat 50 jaar en wordt passend gevierd. Maar belangrijker nog zijn de wijzigingen die van betekenis zijn voor de volgende 50 jaar. Jullie zijn grootouder geworden. Jullie jongste zoon is afgestudeerd als ingenieur en ...jullie hebben het besluit genomen om je ruime woning te ruilen voor een appartement. Dat zijn veranderingen met gevolgen. Inderdaad, vanaf januari zullen Maria en ik één dag per week op Jonas, ons eerste kleinkind passen. Doordat Dirk is afgestudeerd heeft hij meer tijd om enkele van zijn ontelbare plannen uit te voeren en ook daar kunnen en willen we bij helpen. De verhuis naar een appartement brengt mee dat we veel voorwerpen zullen moeten wegdoen maar ik vind het niet erg om dingen los te laten. Bevrijd van klussen als haag scheren, gras afrijden, onderhoudswerkzaamheden aan het huis … komt er tijd vrij die ik wil gebruiken voor mezelf. Om eens af en toe een voorstelling bij te wonen, een studiedag te volgen, nog meer te lezen en er al eens een paar dagen tussenuit te trekken met ons Maria. Ik ben er zeker van dat Maria dit heel graag zal lezen, misschien mij wel dankbaar zal zijn omdat het ook op papier is vastgelegd. Namens alle lezers Gust: veel succes bij de uitvoering van deze plannen. Leo Buyckx

En laat er geen twijfel over bestaan, Jonas gaat voor (en zal door opa verwend worden).


ten huize van...

Bij de Luyten moet je sluiten. Iedereen die ooit dansles genoten heeft van Gust Luyten kent dit gezegde van hem. Het is van toepassing bij bepaalde figuren van de engelse wals waar de voeten dienen gesloten te worden in functie van een goede techniek. Qua kennis van danstechniek kent Gust geen gelijke. Meer dan 25 jaar doceert Gust deze wetenschap in het kader van de opleiding dansleraar ballroom en latin, een samenwerkingsverband Dansliga-Bloso. Hij doet dit op een onnavolgbare manier met de nodige fijne humor. Zijn lessen ballroom en latin techniek zijn steeds opnieuw voorbeelden bij de lessen didactiek en methodiek die hij ook geeft in een aparte module. Elke jaar opnieuw verzorgt hij ook ĂŠĂŠn van de 5 studiedagen voor de reeds gediplomeerde leraars. En steeds gaat hij aan de haal met de palm voor de meeste deelnemers en hoogste scores op de evaluatieformulieren.

14


dansdag2006 4de editie

Dansdag2006 O

p 11 November 2006 organiseerde Dansliga een dansdag in het vormingscentrum te Malle. En jawel … Het was een geslaagd evenement !! We mochten ons verheugen in een overdonderende belangstelling. De deelnemers hadden vooraf hun keuze gemaakt welke danssessies zouden gevolgd worden. Dit zorgde hier en daar voor zéér ‘veel volk’ op de dansvloer. Tijdens de middagpauze kon men verpozen in de bar of patio met een broodje en een drankje of in het restaurant een warme maaltijd gebruiken. Na het actief dansen stond de slotshow op het programma. Acrobatie van de familie Baert, de Dansliga-wedstrijdteams van dansclubs JayBeeS en Mattliss die het beste van zichzelf gaven, het wedstrijdkoppel Antonio Falzone en Vanessa en natuurlijk als kers op de taart Wim en Dina van het alom gekende tv-programma Sterren op de dansvloer. Wij vroegen ons af hoe ons danslief-hebbend publiek over deze dansdag dacht … Onze reportersploeg lieten een aantal mensen een bevraging ondergaan, waarvan hier het resultaat:

interviews: Petra Verwaest Peter Verheyen foto’s: Ans Brys

Interviews Dansdag. 6 gezellige mensen van Dansclub Meer Bevers zijn bereid om enkele vragen te beantwoorden. Is dit de eerste keer dat jullie naar de dansdag komen ? Ja. Het onthaal aan de inkom was zeer goed georganiseerd, maar we hadden verwacht dat we dan in de bar op het gemak nog een tasje koffie konden drinken, dit viel dus wel een beetje tegen omdat er te weinig plaatsen en kopjes waren, een leuk sfeermuziekje in de bar was eigenlijk ook wel welkom geweest. Welke sessies hebben jullie gevolgd ? Als eerste Engelse Wals en daarna de Paso Doble. Straks volgen we nog de Chachacha en Salsa. De Engelse Wals was een beetje moeilijk, de Paso Doble was zeer leuk en helemaal nieuw voor ons. De danssessies zijn echt superleuk, er is misschien wel een luxeprobleem dat er teveel mensen in één sessie aanwezig zijn waardoor het soms moeilijk is om goed te kunnen zien. De leraars zijn zeer goed, maar het valt ons op dat de stappen voor de heer zeer duidelijk worden uitgelegd en de dames worden geacht om te kunnen volgen na één keer voorgedaan te hebben. Hebben jullie ook lekker kunnen eten tijdens de middag ? Wel ja, we hebben broodjes besteld en ze smaakten zeer goed. Zien we jullie terug in 2008 voor de volgende dansdag ? Zeker weten !! Tegen die tijd hebben we zelf nog meer ervaring en wordt onze keuzemogelijkheid nog groter. Ja, wij zijn weer van de partij bij het volgende dansfeest!

foto’s: Ans Brys

15


dansdag2006

Gerrit, heeft u lang moeten nadenken over de vraag of u vrijwilliger wilde zijn op deze dansdag? We zijn gevraagd door Jan en Fientje van de dansclub en ik moet wel zeggen dat ik even moest nadenken, maar mijn vrouw zei: “ Ja”. Dus ben ik maar gewoon gevolgd hé! Is de dag hier tot nu toe al goed verlopen? Het is een zeer geslaagde dag, in het begin heftig omdat er geen kopjes voor de koffie waren, maar we waren stressbestendig. We maakten de juiste taakverdeling en na een uurtje liep alles zoals een trein. Wat vindt u van de collega’s waar u mee moet samenwerken? Tja, het is een goede werkgroep, het klikte vanzelf. We komen allemaal met dezelfde bedoeling hé. Wie heeft de leiding op zich genomen achter de bar? Nou, dat er een echte leider is aangeduid, dat zou ik niet direct zeggen, maar er zijn wel enkele informele leiders, ieder doet z’n eigen ding. Laten we even rond kijken: Theo is de verantwoordelijke van de bevoorrading en het sorteren van flesjes. Thea staat in voor de koffie en de wijn. Tony was eigenlijk te laat aangekomen en had dat toch fijn bekeken, maar de inhaalslag was zeer goed! Hilde staat in voor de verdeling van de broodjes. Dirk

kwam na de drukte en Simon breekt de glazen op hoog niveau! En dan mogen we natuurlijk de dame met de witte voorschoot niet vergeten, Bea staat in voor de algemene drank en het rondhalen van de glazen. Ook Anita van dansclub Gerdak Bree wil wel haar mening geven Wat is de algemene indruk van de dansdag? Het is een prima dansdag! Er hangt een leuke sfeer, de leraars kunnen het goed uitleggen en er wordt veel gedanst. Het is jammer dat een sessie maar 50 minuten duurt, je leert zeer veel maar hebt eigenlijk weinig tijd om het goed in te oefenen. Het zou misschien ook aangenamer zijn als er minder mensen per danssessie zouden deelnemen, nu moet je soms halsreikend toekijken om te kunnen volgen. Heb je een warme maaltijd of een broodje genomen tijdens de lunch? Wij hebben in het restaurant een warme maaltijd genomen en het was zeer lekker, complimenten aan de kok!! Het verliep ook allemaal zeer vlot, ja, het was echt wel goed georganiseerd. Ook aan Britt H. van dansclub Libalforte uit Kasterlee stellen we nog snel een vraag. Heb je je al geamuseerd vandaag? Ja ik vind het een zeer toffe dag, het is voor mij de

foto’s: Ans Brys

Vlak voor de grote drukte van de middagpauze heeft Gerrit Bijl (vrijwilliger achter de bar) en lid van Dansclub Baarle even tijd voor mij.

16


foto’s: Ans Brys

dansdag2006

eerste maal, maar het zal zeker niet de laatste zijn! Ik heb Latino Fun en Salsa gevolgd en de sessies waren beiden heel leuk om te volgen. Kort na de middagonderbreking treffen we in de bar 4 personen van dansclub Sint Paulus uit Gent. Ze zitten gezellig te keuvelen. Goede middag, mag ik even storen ? Ja zeker, geen probleem Wat vinden jullie van het verloop van deze dansdag ? We vinden het zeer boeiend. Voor twee van ons is het de eerste keer dat we deelnemen en we zijn zeker tevreden. Vooral het gegeven dat je eens les kan volgen bij een andere leraar dan eigen vertrouwde leraar is best leuk. Welke sessies hebben jullie al gevolgd ? Chachacha en Paso Doble. Beiden wel leuk maar voor ons was Paso Doble vrij moeilijk omdat we dit tot hier toe nog niet dansten. Misschien moet de omschrijving van de keuzes iets meer verduidelijking geven over de moeilijkheidsgraad ? We vonden de sessies ook iets te kort ofwel de aangereikte stof te veel. Toch algemene tevredenheid meen ik te begrijpen ? Ja, best een toffe dag. Het onthaal en de organisatie mag zeker een pluim krijgen. Natuurlijk begrijpen wij ook dat een grote opkomst ook voor praktische problemen kan zorgen zoals een dansvloer die eigenlijk te klein is, maar ja, dat nemen we er wel bij. Verderop zitten 4 mensen van Dansclub Turnhout even te pauzeren.

Hallo mag ik er even bij komen zitten ? Ja hoor er is plaats genoeg. Ik wil als reporter voor “Swing” even navragen hoe jullie deze dag ervaren ? Wel, voor ons is het eens leuk om te ervaren dat andere leraars ook andere accenten leggen. Tevens is een andere accommodatie en omgeving best eens leuk. Anders dan je eigen vertrouwde dansschool. De datum vinden we ook best positief. Dit tijdstip in het dansseizoen moedigt meer aan om een dansdag te volgen dan wanneer de lessen in je eigen club al beëindigd zijn. Eigenlijk vinden we 4 danssessies zeker genoeg. Het zouden er eventueel ook 3 mogen zijn. Er komt immers veel op je af en je moet het ook nog kunnen verwerken. Eventueel nog een pauzesessie zou nuttig zijn. Als er dan ergens en oefenlokaaltje is, dan kan je de dingen die je geleerd hebt ook nog eens dansen. ’t Is maar een suggestie. Hopelijk is dit een jaarlijks terugkerend evenement. Klinkt allemaal heel positief ? Ja, we willen ook nog even een applaus voor de mensen van het secretariaat en de organisatie. Er volgt spontaan geklap in de handen. Na het einde van de dansdag vind ik deze mensen nog terug in de sporthal. Ze zijn zo opgetogen dat ze spontaan aanbieden om mee te helpen bij het opruimen en het opbreken van de dansvloer. Kort daarna voegen ze ook de daad bij het woord. Toch leuk als je op zo’n dag terugblikt en je denkt terug aan deze positieve impressies.

17


dansdag2006

De Dansdag werd afgesloten met een schitterende slotshow

Freestyleteam Get Out van Mattliss

Hiphopteam Lil’Jays van JayBeeSdancers

De Kaiserwalz van Formatieteam Libalforte

3-2 show van Marc Baert met Kim en Kirsten

foto’s: Ans Brys

Antonio Falzone en Vanessa: Latincombinatie

Wim Gevaert en Dina Tersago

Presentatie: Guido Goderis

18


dansmuziek

&

Dansmuziek

Dansbare muziek

1

I don't feel like dancin'

2

Een tocht door het donker

THOR

3

Prison Break

KAYE STYLES

4

Don't ever go

REBORN

5

Rock this party

BOB SINCLAIR & CUTEE- B

7

One love, world love

FRANK TI AYA FT.YARDI DON

8

Temps pour nous

AXELLE RED

9

Rudebox

ROBBIE WILLIAMS

12 alive

K3 JAMELIA

17 She moves in her own way

KOOKS

19 I don't need a man

PUSSYCAT DOLLS

20 Run

MILK INC.

22 Smiley faces

GNARLS BARKLEY

23 Nothing in this world

PARIS HILTON

26 Story of us

SANDRINE

19

RED HOT CHILI PEPPERS

Smile

LILY ALLEN

Caterina

HELMUT LOTTI

Deja vu

BEYONCE FT. JAY-Z

Vlaanderen zing, Vl. Danst

WILL TURA

You're wrong

LC MORAIS FT. JONEZ

You came

KIM WILDE

Een smsje doet geen zeer

SAM GOORIS

A dios le pido

JUANES

Diep in mijn hart

LUC STEENO

catfight

KATERINE

Jong en eigenwijs

GENE THOMAS & EUROSONG FOR KIDS goed

kan eventueel ook

mars

weense wals

slow foxtrott

tango

salsa/mambo

engelse wals

merengue

bachata

quick step

samba

rumba

chacha

jive

boogie

KATE RYAN

15 Something about you

meest geschikt

swing

SCISSOR SISTERS

13 Dokter dokter

29 Snow (hey oh)

disco swing

Geen rangnummer betekent dat het nummer intussen alweer uit de hitlijst is verdwenen.

swing fox

social foxtrot

Overzicht van de nummers die sinds de vorige SWING nieuw in de Radio2-top30 zijn gekomen. De nummering slaat op de ranking per 17 november.


dans

lijndans

We Are Family Titel: We Are Family Uitvoerder: Sister Sledge CD: The Full Monty Soundtrack Genre: Disco muziek Bron: scdf

2-wall line dance, 32 tellen Start na 32 tellen. Step togheter step touch 1 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 2 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap sluit bij RV 3 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 4 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast RV 5 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 6 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij LV 7 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 8 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast LV Open open close close, 2 heel lifts 9 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 10 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 11 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap terug naar het midden 12 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij RV & RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij 13 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap opzij & RV . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap terug naar het midden 14 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij RV 15-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .til 2x je hakken op Locksteps forward touch, step (1/2 right) turn touch, step touch 17 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap diagonaal voor 18 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap gekruist achter RV 19 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap diagonaal voor 20 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast RV 21 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap met _ draai linksom 22 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast LV 23 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap voor 24 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast RV Lockstep forward touch, step touch 4x 25 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap diagonaal voor 26 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap gekruist achter LV 27 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .stap diagonaal voor 28 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik naast LV & RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij LV 29 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik iets voor RV & LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij RV 30 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik iets voor LV & RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij LV 31 LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik iets voor RV & LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sluit bij RV 32 RV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tik iets voor LV Begin opnieuw

20


dandanswedstrijden

Wedstrijdkalender

2006-2007 NATIONALE WEDSTRIJDEN 2006-2007 DATUM

DISCIPLINES

CLUBS

ZAAL

1

Zondag 22.10.2006

FS solo, Street duo, groepen

Koekelare Viva

Danszaal Viva

2

Zaterdag 04.11.2006

Street solo, FS duo, groepen

Turnhout DC

Hertoginnedal

3

Zondag 26.11.2006

FS solo, Street duo, groepen

Langemark DS Donatha

Sporthal Langemark

4

Zondag 21.01.2007

Street solo, FS duo, groepen

Staden DS Donatha

Sporthal Ogierlande te Gits

5

Zondag 11.02.2007

FS solo, Street duo, groepen

Blankenberge Dance NRGY

Sporthal d’Hoogploate

6

10 of 11 maart 2007

Street solo, FS duo, groepen

7

Zondag 1 april 2007

FS solo, Street duo, groepen

Gewest Limburg

Sporthal Bocholt

8

Maandag 09.04.2007

Street solo, FS duo, groepen

Merelbeke Dream Dance

Sporthal Ter Wallen

9

Zondag 22.04.2007

Kampioenschap Freestyle

Beselare DS Donatha

Ontmoetingscentrum ‘Zonnerad’

te Blankenberge

in Zonnebeke 10 Zondag 29.04.2007

Kampioenschap Streetdance

Turnhout JayBeeS Dancers

Danscenter JayBeeS

PROVINCIALE WEDSTRIJDEN 2006 – 2007 DATUM

21

PROVINCIES

CLUB

ZAAL

1

Zondag 28 januari 2007 Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant Gewest Limburg

2

3 of 4 februari 2007

Sporthal Bocholt

3

Zaterdag 3 maart 2007

Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant Lommel Horsten-Jivers

Den Horst

4

Zondag 18 maart 2007

Oost- en West-Vlaanderen

Dans- en Feestzaal Viva

5

Zondag 15 april 2007

Antwerpen / Limburg / Vlaams-Brabant Turnhout JayBeeS Dancers Danscenter JayBeeS

Oost- en West-Vlaanderen Koekelare Dansclub Viva


dansopleidingen

Opleidingen 

Bloso organiseert op 16 december 2006 de “Dag van de Trainer”. Alle VTS- gediplomeerde lesgevers kunnen deelenemen aan dit evenement. Voor meer informatie kan u terecht op www.bloso.Be/dagvandetrainer of u kan een folder aanvragen op het Dansliga-secretariaat.Momenteel zijn volgende dansopleidingen aan de gang: - Initiator Actuele dansvormen te Herentals - Initiator Standaarddans te Rillaar - Dansleraar Standaarddans te Zichem

Een overzicht van de cursussen die in 2007 georganiseerd worden vindt u op www.dansliga.be of voor meer info: Dansliga-secretariaat 014 61 19 37

Enkele indrukken …

22


DANSLIGA'S KEIGOEIE DANSKAMPEN Tijdens de herfstvakantie organiseerde Dansliga een externe dansstage te Turnhout (30-31 oktober en 1 november). Het waren 3 fijne dansdagen, het was zweten maar de deelnemers hebben veel geleerd en zich goed geamuseerd. Ook in de volgende schoolvakanties zullen er nog externaatskampen georganiseerd worden op verschillende locaties. Meer informatie hierover vindt op de website of in het jeugdtijdschrift Just4you.

Het dansen is best leuk maar met liesbeth nog leuker. Stoer, gek en mooi kan zij dansen. Het T-shirtje dat we krijgen is leuk. Isis

We zijn Heleen en het danskamp te Tu Eline. We hebben meegedaan aan ook vermoeiend. We rnhout. Het was kei tof maar zaten in groep 4. Eigenlijk waren we te jong voor deze groe anders waren er p maar We kregen les vante veel dansers in groep 1 en 2. Sa ra hAstrid en Carolien keitoffe lesgever , Als je plezier wisl trouwens. he bb en .. . do e dan volgend jaar zeker mee !! Tot volgend jaar. ! Groetjes Eline en Heleen.


November 2006, Nr 10  

Tweemaandelijks tijdschrift uitgebracht door Dansliga Sportfederatie vzw IJzerstraat 4 bus 3, 2340 Beerse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you