Page 1

Holdsejlads – kom godt i gang


Indhold Hvorfor holdsejlads?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hvad kræves for at sejle holdsejlads?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hvem kan sejle holdsejlads?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hvor meget tid kræver holdsejlads?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hvad skal sejlerne vide for at komme i gang med holdsejlads?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Træningsøvelser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Baneeksempler.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Starten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pointsystemet

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Hvilket udstyr kræves for at sejle holdsejlads?.. . . . . . . . . . . . 17 Hvor finder jeg mere info om holdsejlads?.. . . . . . . . . . . . . . . . 18

2


Hvorfor holdsejlads? Holdsejlads er en god mulighed for at lave noget anderledes end traditionel kapsejlads.

Holdsejlads er: • Leg. • Læring. • En sjov aktivitet med fokus på sammenhold, samarbejde og teamånd.

• En anderledes måde at konkurrere, hvor der er flere vindere. • En motiverende indgang til at lære kapsejladsreglerne. • Tæt – og dermed actionfyldt – sejlads. • En sejladsform, som motiverer til at kigge ud af egen båd og rette opmærksomheden mod holdkammeraters og modstanderes både.

“Jeg lærte en masse nye sejlere at kende. Jeg fik for en gangs skyld brugt rigtig mange af reglerne. Og så var det bare super hyggeligt!” Nanna Riis, 14 år, fra Middelfart Sejlklub

3


4


Hvad kræves for at sejle holdsejlads? Med blot 2 både kan den enkleste holdsejladsøvelse laves. Hvis der er 4 både, kan der sejles holdkapsejlads.

“Vi erfarede, at sejlerne fik fantastisk mange sjove og lærerige oplevelser i forhold til den tid, vi havde brugt på at organisere en holdsejlads for de lokale klubber.” Søren Hvid, arrangør af holdsejlads fra Skærbæk Bådeklub

5


Hvem kan sejle holdsejlads? Dog er det en fordel at have kendskab til de basale kapsejladsregler som ’bagbord viger for styrbord’ og ’Luv viger for læ’. ISAF´s simple regler for kapsejlads kan bruges i begyndelsen.

Det anbefales derfor, at sejlerne, har bestået Delfin Diplomet og arbejder på at opnå Sejler-1 diplomet.

Dip

sejlersk lom

en ol

Holdsejlads handler om meget mere end at sejle hurtigt. Det handler om samarbejde, holdånd, at kunne hjælpe egne holdkammerater foran modstanderholdet samt taktisk og strategisk overblik.

Da

ns

Sejlerne skal kunne sejle rundt på en bane, dvs. krydse, lænse og bomme.

k S e jl u n i o

n

Alle!

Delfin Diplom har vist

At han/hun kan:

regler1.0 - April 2008 Version

føre

Den lu

v

Vindretning

6

inger

At han/hun tør:

At han/hun har

Altid at hjælpe sine kammerater. Følge instruktøren s/ trænerens instru kser. Sidde på essing en og sejle.

prøvet: At deltage i en enkel kapsejlads.

sejlersko om

an

D

d eller er de bagbor din båd du er på side af mer, om : Den læ side. Luv side em læ st og be Luv den , for at luv side den an ejladsen ffe en e: Din ls ps side er ha ka e af stra yrbord ngørern gt, for at rd og st t af arra om nødvendi Bagbo halse. udpege , Læ side styrbord , som er tå reglerne og on rs at fors r: En pe Rådgive ltagerne med de hjælpe . opførsel båd. ortslig rd Styrbo r god sp halse erne fo n båd. gler pp de ci re an in nd Gru lde pr ed en d m ho er gb on Ba or ov å kollisi halse Du skal at undg 1. ord forsøge på bagb al er sk du u D 2. lser, og satte ha mødes den på mod rd halse. når både å den an båd er Regler anden den på styrbo du undg n de lse, skal ha e år du og du undgå bå N m sam 3. skal d er på halse, den bå den an l halse ska år du og N rd halse bagbord Blå på Gul på styrbo 4. r en undgå g, eller båd rke elle æ foran di m er et n r is de de. rmer je n båd (a) hv n læ si rke n båd næ og den ande ve ste mæ er på di Til næ å, gi n ande is den (b) hv du og de nødt til at undg nden, skal du e og t, te ta er ns mm star de ge sa r er n bå le e de du el is t på begg Efter ærket 5. t sikker v mærke, hv nd, som lem dig og m ssere de gensta et lu de kan el gge bå r sig m plads til at pa rtid ikke ved , så be e ds til Blåpåbudte sid le befinde ig id el l give pla den im kk er Gul ska mærket på ræ ld ndrer re æ passe den tilst ne regel gæ halser. du og en dgå dig, ighed for at odsatte side. D t til at un er på m mul forpligte d en rimelig bådene båd er bå n n de de an n an ve den Når de 6. al du gi vet. kurs, sk g. beskre di en har undgå . psejlads en ka ni tli af rne bag star rangøre regler du være , som ar ikker på t, skal Andre n bane du er us e tsignale sejle de du ed star ler hvis riv V al 7. let, sk regel, el ejladsen besk er båd, der . na en er ig t rk ts æ ar r brud efter kaps enhv Efter st nens m bådens llet for båd ha 8. røre ba anden dsen, skal du int til pointta flere point til ikke be e po la eller en Du må du selv under kapsej n da lægge to dgiveren lægg 9. at , er kt ka n rå men t tidspun rlig, ka giveren vis du er alvo 10. H erne på noge iveren. Råd ædelsen rådg regl sen for l. Hvis overtr el nd hæ t en rege har brud l. pointta

Forklar

Altid, om man er luv eller læ. Hvordan en god sejlermadpakke ser ud. Hvem der er ungdo msleder i klubben. Hvad der er den rette påklædning, når man sejler.

n le

hvor du n side,

sejl. r dit stor

Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse.

Dip l

sejlads for kap

Trimme jollen korrekt på kryds, slør og læns (skøde). Lægge til på læ-sid en af en bro. Placere sig rigtigt i jollen.

At han/hun ved:

on

Simple

Sejle en hel bane (kryds, slør og læns). Stagvende og bomme på kommando.

s k S e jl u n

i

Træner Leder

Sejler Diplom

1

har vist

At han/hun kan: Starte til tiden. nset Sejle i et afgræ kollision. område uden

Øse jollen, mens der sejles. vandet. Spryde om på rs. Sejle efter tickle og Tage sejlet ned padle jollen. Sejle amerikaner luft. let i læns en Lægge til ved . bro uden hjælp

At han/hun ved: startFlagene ved en procedure. yge Hvordan en regnb d. ser ud på afstan es Kapsejladsreglern 2. del, afsnit A. er. Simple kølbådsterm Hvad de 5 er. grundelementer

At han/hun tør: Gå essingen rundt på sin jolle. Svømme ind under er jollen, mens den kæntret.

prøvet: At han/hun har e At sejle et stævn i klubben. e At sejle stævn i en anden klub. At sejle kølbåd.

Leder Træner


Hvor meget tid kræver holdsejlads? Det tager ikke lang tid at få glæde af holdsejlads. Holdsejlads kan sejles på en time i forbindelse med den ugentlige træningsaften. Hvis man ønsker at gøre mere ud af det, kan man f.eks. benytte en lørdag.

En sejlads varer 10-12 min. Dvs. at man ved en times effektiv sejlads kan få gennemført op til 5 sejladser. Andre øvelser kan fortsætte, indtil man aktivt afbryder dem.

7


Hvad skal sejlerne vide for at komme i gang med holdsejlads? For at komme godt i gang med holdsejlads er der nogle få ting, sejlerne skal vide.

Det vigtigste, sejlerne skal vide, er: • Holdsejlads sejles for at have det sjovt og lære! • Holdsejlads drejer sig om at få hele holdet med – ikke bare selv at sejle stærkt. • Hvordan pointsystemet fungerer – og hvordan det vindende hold findes. • At holdsejlads kun er muligt, hvis sejlerne er enige om at følge reglerne og tage deres straf frivilligt, hvis de kommer til at bryde en regel.

• At man lærer af at lave fejl, og at man hellere skal tage en straf for meget end en for lidt. (En straf er, at sejleren drejer båden en runde om sig selv.) • At situationer drøftes på land, efter sejladserne – diskussion på vandet skal undgås. På den måde kan mange flere af sejlerne lære af de situationer, der er opstået.

Ros de sejlere, der hjalp deres holdkammerater under holdsejladsen.

Anerkend de sejlere, der frivilligt tager deres straf. På den måde skabes en kultur, hvor det er sejt at tage sin straf.

8


Blåt, rødt, gult og grønt hold er klar til holdsejlads.

9


Træningsøvelser – til holdsejlads 2 både – Der kan trænes i at sejle hurtigst muligt ved siden af hinanden. – Der kan sejles matchrace. – Der kan trænes i, hvordan man bedst placerer sig for at tage den andens vind.

3 både – ’Smørhul’: Denne leg kan sejles på en bane med start og mål eller på en firkant uden start og mål, indtil træneren stopper legen. Den båd, der ligger i midten, er mod de to andre både. Den midterste båds opgave er at komme op og ligge nummer 1.

De to andre bådes opgave er at få den midterste båd ned på sidstepladsen. Holdene skifter, enten så snart placeringerne skifter, eller efter hver mærkerunding. (Se Træningsøvelser til kapsejlads, side 65).

4 både – Holdsejlads med to både på hvert hold.

5 både – Holdsejlads med to både på det ene hold og tre på det andet. Den nemmeste måde at give point, når der ikke er lige mange på hvert hold, er, at holdet, der får sidstepladsen, taber. Dette er simpelt og overskueligt.

10


6 både – Holdsejlads med tre både på hvert hold. Uanset hvilken type øvelse der sejles, er det vigtigt, at træneren gør meget ud af at dele så lige hold som muligt. Sejlerne får klart mest ud af det på den måde. Holdene kan der evt. rokeres rundt på efter hver sejlads.

11


Baneeksempler Til træning og holdkapsejlads præsenteres her to forslag til banevalg. Den ene bane er helt enkel og kræver kun 3 mærker. Den anden bane er mere avanceret, men giver til gengæld flere mærkerundinger og dermed flere spændende situationer.

Banen skal på den ene side være enkel, så den er nem og hurtig at lægge. På den anden side gør mange mærkerundinger holdsejlads mere spændende, idet de mest taktisk krævende situationer opstår ved mærkerundingerne. Valget af bane afhænger af flere ting, såsom mængde af følgebåde og mandskab til rådighed.

12


VIND

1

2

VIND Start/mål

4

3

Start/mål

Op-ned-bane

Box-banen

Op-ned-banen

Box-banen

Med start og mål i bunden er klart den enkleste løsning. Op-nedbanen er et fint valg, hvis der ikke er så mange mærker og følgebåde til rådighed.

Er lidt mere krævende at lægge, men giver til gengæld en masse gode mærkerundinger og dermed spændende situationer.

13


r hvor lgen alt efte sejladsræk kefø man kan lave på, hvordan det er sket, le eksempler mod alle. Når Her er der nog l have sejlet ska slut er. til der hold mange hold to hold, er cip er, at alle ggende prin lighed mellem adser. Ved Det grundlæ på to måder: det flest sejl oldet findes . , der har vun kan vinderh yrdes sejlads t er det hold ud af 3”. vandt den indb ste hold f.eks. ”bedst 1. Vinderholde der , hold t dét to bed r vinderholde alle, sejler de er alle 2 elle har sejlet mod des alle mød 2. Når alle e gange, såle -mod-alle fler der sejles alle der det, kan Hvis tiden tilla 3 gange. ne på de eller med nav et A, B, C etc. på bådene, nt er nav ngiv er der vises i dette dok ume s til f.eks. farv Holdene er fordel omdøbe med fra. kan mer te Det kom ber holdene forskellige klub 6 hold

3 hold Sejlads nr. 1 2 3

Hold

A A B 4 hold

Sejlads nr. 1 2 3 4 5 6

A C A B A B 5 hold

Sejlads nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hold

Sejlads nr. 1 2 3

B C C

4

B D C D D C

Hold

C E B C B A D A B

F C E

A D 7 hold

B D A C E D C E D E

E F E F C F D E

B

13

Sejlads nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B D F D

A B C A D B A B C

5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

A

Hold

A C E

A C E E B A B F A B A C D A B C A D B D C

Hold

B D F G D C C G D F E G G F E E G F G E F

Starten

Pointsystemet

Lav en enkel startprocedure med nedtælling fra 3 minutter. Der gives lyd ved 3, 2 og 1 minut før start, samt når starten går. ISAF´s simple regler for kapsejlads træder i kraft 2 minutter før start.

For at kunne udnævne vinderholdet er der lavet et enkelt pointsystem. Point tildeles ligesom i almindelig sejlads. Dvs. den båd, der kommer først i mål, får et point – Båd nummer to får to point osv. Pointene for de både, der er på samme hold, lægges derefter sammen, og vinderholdet er det hold med færrest point. Ved pointlighed er det holdet, der ikke fik førstepladsen, der vinder.

14


Den enkelte bĂĽds placering er ligegyldig, da det er holdets samlede point, der tĂŚller.

15


16

BemĂŚrk, at bovsprydet er tapet til, der sejles uden spiler i holdsejlads.


Hvilket udstyr kræves for at sejle holdsejlads? For at lave øvelser i holdsejlads kræves minimum 2 både. Hvis man vil sejle en holdkapsejlads, kræver det minimum 4 både. Det optimale er at have både af samme type, men det skal dog ikke være nogen hindring for at komme i gang. Både af forskellig type, der sejler nogenlunde lige hurtigt, kan godt mikses. Der kan sejles holdsejlads i alle typer af joller og både. I holdsejlads bruges der ikke spiler, selvom båden til dagligt er udstyret med en. Dette gælder, uanset hvilket niveau sejlerne er på. Når sejlerne har prøvet deres første holdsejlads, forstår de, at dette gøres, fordi det er andre elementer af sejladsen end boathandlingen, der er fokus på i holdsejlads.

Hvordan og hvornår kan holdsejlads ellers bruges? Holdsejlads kan bruges som anderledes træning til klubbens aftentræning. Da holdsejlads er korte, intensive sejladser, egner det sig også godt til opvisning og leg. Ungdomsafdelingen kan lave en holdsejlads i forbindelse med klubbens standerhejsning for at vise sine både og sejlere frem. Holdsejlads, hvor forældre og børn mikses, kan ligeledes bruges som en spændende aktivitet. Holdsejlads er en oplagt mulighed for at lave noget sjovt sammen med naboklubberne – f.eks. på en månedlig fællestræningsaften eller på en lørdag, der afsættes til holdsejlads. Under visse betingelser, giver Dansk Sejlunion mulighed for, at din klub kan låne 4 stk. Feva-joller, hvis klubben vil lave et holdsejladsarrangement. Lån af Feva-joller aftales med Allan Borch Madsen, Dansk Sejlunion, e-mail: allan@sejlsport.dk

17


Hvor finder jeg mere info om holdsejlads? På Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk/ungdom kan du finde yderligere informationer om holdsejlads, herunder idéer til udformning af invitation og sejladsbestemmelser, hvis klubben vil lave en holdsejlads, hvor andre skal inviteres.

Skabeloner til sejladsbestemmelser, indbydelse, flightskema og baneeksempler kan frit downloades fra hjemmesiden.

Litteratur:

Steve Tylecote, Team Racing for Sailboats, ISBN 1-898660-85-9 Dansk Sejlunion, Træningsøvelser til kapsejlads, ISBN 978-87-88103-66-3

18


Indsæt sejlklu bbens logo her

Indbydelse til

hold kapsejl ads i (indsæ t jollens navn Et eksempel på hvordan en ). indbyd Hold kapsejl ad (indsæt ugedag

interesserede 1.

else til en hol dkapsejlads kan

s i (indsæt se

og dato f.eks.

lørdag

e sejla st åend Neden

dsbest

t. tilpa

sses, hv

or teks

ten er

Tilmelding Gør du ved at sen

tilmeldingsfrist )

l ets tite Stævn ør Arrang Dato

sig nde om n en ru ret til: ’ til ejlads.’ ’ regel 10 ænd at dreje både råbe ’protest d d for kaps regler psejlads n god igen ve regel, skal du re fejlen go en e ka r pl r le fo im gø ‘S ds de en er 1. Reg ISAF’s ple regl kan du gøre t hold bryder sig selv for at efter kapsejla for l, I de ‘Sim llet en rege båd på et ande n en runde om en regel, kan Dog er pointta bryder t de point til Hvis du s du mener en e at dreje bå af jer har brud gge to kan rådgiveren læ da vi lg n selv. H kan væ orvi dt en ådgiveren ka en er alvorlig, båden om, hv R trædels den og s I er uenige rådgiveren. r vis over vi igen. H hændelsen fo t en regel. H ud e br riv r sk ttal. ha be ns poin d, der de bå bå er enhv int til sikring. flere po svarsfor lægge arts an tredjep jlklub ge af en se t af en gyldig edlem at delta tte r m fa fo re om . gelser gere skal væ al være ansvar 2. Betin e båd sk vnet på eget Delta ltagend æ 2.1 Hver de e deltager i st rn 2.2 Deltage ødet ipperm 2.3 efter sk rmøde Skippe delbart igt ds umid skema mul 0 1. sejla 3. Tids er som ds Kl. 09:3 jla ge se 3.1 0 så man kl . 15:0 planlagt st i land er indtil Der er ko sejlads ises fro 3.2 r at starte Der sp gt la r ikke ha . plan 3.3 g i mål t hold de Det er placerin ed, vinder de 3.4 til dens gh arende Er der pointli sv t g in givnin båd gives po point vinder. r: 4. P oint rrest Hver nen he med fæ ing af ba Holdet en tegn adsen. Inds æt førstepl nen ie og ba mållin r tlinie, else he er, star beskriv 5. Mærk Inds æt ne er: r Mærker he rivelse æt besk : Inds mellem er en Startlini

3.

vn)

Program

Skippermøde Dagens første sta Det er planlagt rt at starte sejlad Hver sejlads varer ca. 10 min ser indtil kl. 15:00 utter Frokosten spi ses i fællesska b på land

rød.

2.

se ud

sejlklubber i lok den 5. august) gennemfører vi hold kapsej alområdet. lads for

(indsæt klokke slet) (indsæt klokke slet)

n ev ser ka emmel

jlklubbens na

Bane Sejladserne sej les

eksempler på

de en mail til

(indsæt mailadr

esse) senest

(indsæt dato

for

på en bane som

forskellige ban

eskitser i dok

denne (indsæt den baneskitse umentet Ban som I ønsker e eksempler) se

19


Hæftet er udgivet med støtte fra TORM Fonden Grafisk tilrettelæggelse: Kreativ Zone Tryk: TS Print Consult Fotos: Mogens Hansen

TORM Holdkapsejlads  

Læs mere om hvordan klubben kan lave holdkapsejlads.