__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dansk Sejlunion

Certificeret kiteskole

Kitesurfer 1

Grundlæggende kitesurfing på lavt vand

Navn

Certificeret Kiteskole & dato

Instruktør


Kitesurfer 1

Grundlæggende kitesurfing på lavt vand Vurderes at kunne udøve kitesurfing sikkert på lavt vand, idet han/hun: Kan: 1. Anvende basis ”kitetegn” til kommunikation på afstand: ”Klar til launch”, ”Jeg vil lande min kite”, ”Hjælp”, ”Okay”. 2. Udføre fejlfri tilrigning af en 4- eller 5-linet kite. Herunder at kunne udløse og samle chicken loop samt montere leash selv. 3. Frigøre sig fra kiten hurtigt: ”Slip baren”, ”udløs chicken loop”, ”udløs quick release”. 4. Trimme kiten ved hjælp af ”trimstrappen”, så kiten har korrekt power. 5. Kontrollere kiten i ”neutralzonen” og gå med kiten placeret stabilt. 6. Kontrollere kitens power ved at bevæge baren ud og ind. 7. Flyve kiten kontrolleret igennem ”powerzonen”. 8. Udføre ”bodydrag” downwind både til styrbord (højre) og bagbord (venstre). 9. Udføre sikker ”launch” og landing af kiten både som pilot og hjælper og kan afgøre den rette vinkel mellem vind og kite. 10. ”Relaunche” kiten (starte fra vandet) fra direkte downwind position. Har prøvet og ved hvordan: 11. Man laver en vandstart (kommer op på boardet). 12. Man ”bodydragger” upwind (supermand). Ved: 13. Hvilke kriterier et kitesurf spot skal opfylde for at være egnet til eget niveau. 14. Hvilken størrelse kite der bør vælges i forskellige vindstyrker. 15. Hvordan de vigtigste søvejsregler (vigeregler) er og kender til normale risici. 16. Hvilke vejrforhold man bør være ekstra opmærksom på. 17. Hvordan man kommer videre med kitesurfing. 18. Hvordan man tolker vejrudsigter på fx internettet. 19. Hvilken påklædning, der er egnet til årstiden.


Tillæg

Grundlæggende kitesurfing på dybt vand (Forudsætter Kitesurfer 1)

Vurderes at kunne øve kitesurfing på dybt vand, idet han/hun: Kan: 20. Sejle på begge halser. 21. Vandstarte kiten på dybt vand. 22. Udføre ”safety packdown”, hvor man svømmer op på siden af kiten og pakker den forsvarligt. 23. Udføre ”self rescue”, hvor man bruger kiten som ’sejl’ til at trække sig ind til land. 24. Bodydragge upwind (supermand).

Certificeret Kiteskole & dato

Instruktør

Vejledning

Kitesurfer 1 diplomet er opbygget efter tre principper: Kan: Man kan udføre punktet uden hjælp og kan demonstrere dette for instruktøren. Har prøvet og ved hvordan: Man har prøvet punktet og tydeliggjort forståelsen af emnet for sin instruktør. Ved: Man kan forklare emnet for sin instruktør og forstår emnets relevans.


Dansk Sejlunion

Certificeret kiteskole

Krav ved afvikling af kitekurser certificeret af Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunions certificerede kiteskoler Kiteskoler, som er certificeret af Dansk Sejlunion, tilbyder nye udøvere i kitesurf sporten en høj kvalitet i undervisningen. På certificerede kiteskoler foregår afviklingen af kurser under sikkerhedsmæssigt forsvarlige rammer og vejrforhold. Dansk Sejlunion kræver følgende til en certificeret kiteskole:

Uddannelse af instruktører og certificerede kiteskoler: På certificerede kiteskoler er der instruktører, som er uddannet af Dansk Sejlunion. Certificerede kiteskoler og uddannede instruktører fremgår af Dansk Sejlunions hjemmeside.

Antal kites: Én instruktør kan forsvarligt afvikle et kursus svarende til ”Kitesurfer 1” på lavt vand med maksimum to kites i luften, medmindre det er trainer-kites. Indledningsvist skal der undervises med én kite, men når eleverne mestrer pkt. 1, 3 & 5, kan der anvendes to kites.

Sikkerhed og udstyr: Det er elevens sikkerhed og tryghed, at kravene til afvikling af kurser er opfyldt. Instruktører skal være udstyret med svømmevest. Elever skal være udstyret med svømmeveste og hjelme. Hvis du som elev på en certificeret kiteskole oplever, at kravene til ”uddannelse af instruktører”, ”diplomindhold”, ”antal kites i luften” eller ”sikkerhed og udstyr” ikke overholdes, bedes du rette henvendelse til Dansk Sejlunion på: ds@sejlsport.dk eller tlf.: 4326 2182.

Profile for Dansk Sejlunion

Kitesurfer 1 diplom  

Kitesurfer 1 diplom  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded