{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MIT RØDE KORS

PORTRÆT 12

Frank handlede hurtigt, da flygtningene strømmede til Rødby

KORS OG GODT 15 Nye udfordringer og muligheder for Røde Kors FREELANCE-FRIVILLIGE 16

Få hjælp til Smid Tøjet

NUMMER 1/2016

Gerda i Herning:

“Vi skal skabe værdi for dem, vi hjælper”


2

Udgiver: Røde Kors Blegdamsvej 27 Postboks 2600 2100 København Ø Tlf.: 35 25 92 00 info@rodekors.dk www.rodekors.dk Redaktion: Klaus Nørskov (ansv.) Nina Due-Aundal (red.) Mathilde Risvig Julie Lorenzen Ditte Nørgaard Goor John Engedal Nissen Ib Lundby Helle Bjerre Østergaard (layout) Forsidefoto: Mathilde Bech Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

“Ligeværdighed er medicin for mennesker” For seks år siden blev min far uhelbredeligt syg. Han oplevede, at sygdommen blev hans arbejdsgiver. Han bestemte ikke selv, og i hospitalsvæsenet mistede han titlerne som familiefar og musiker, og var i stedet kun patient. Vi kan alle sammen være udsatte i en periode. Det kan være økonomisk, socialt eller på grund af sygdom. Nogle har i sådanne situationer brug for Røde Kors. Vores nye strategi for vores sociale aktiviteter peger desværre på, at der vil være flere, der har brug for en frivillig håndsrækning i de kommende år.

PurePrint ® by KLS

Produceret 100 % bionedbrydeligt af KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 27.000 ISSN-nummer (offline): 2246-686X ISSN-nummer (online): 2246-6878 Mit Røde Kors udkommer fire gange om året og sendes til alle frivillige i Røde Kors. Artikler fra bladet kan frit gengives med angivelse af kilde. Meninger fremsat i bladet er ikke nødvendigvis sammen­faldende med Røde Kors’ holdning. Redaktionen for dette nummer er afsluttet 16. februar 2016.

Alle, der beder om hjælp hos os, føler sig helt sikkert fastlåst i deres situation. Ligesom min far gjorde. Vi kan i familienetværket, fængselsbesøgstjenesten, besøgstjenesten osv. tilbyde folk den anstændighed at møde dem i øjenhøjde. Vi ser hele mennesket og ikke kun sygdommen, ensomheden eller integrationsudfordringen. Vi kan hjælpe dem med at holde fast i de elementer i deres liv, der ikke stempler dem som det ene eller det andet. Vi kan tilbyde dem et fællesskab, hvor vi er interesseret i, hvad de kan, og hvem de er. Hos os er der ikke nogen, der agerer arbejdsgivere i andres liv. Den ligeværdighed, jeg ser i vores sociale aktiviteter, er medicin for mennesker.

Meddelelser vedrørende adresseændringer bedes rettet til forenings- og medlemsservice: anbar@rodekors.dk Har du ikke adgang til mitrødekors.dk, send en mail til kontakt@rodekors.dk Indlæg til bladet Mit Røde Kors Næste nummer af Mit Røde Kors udkommer ultimo maj 2016. Deadline for indlæg er 16. marts 2016 til redaktionen@rodekors.dk

Hanna Line Jakobsen, præsident


3

INDHOLD

6

4

Landet rundt  vad er der sket siden sidst? H

6 Tema Vi skal tage udgangspunkt i de mennesker, vi hjælper. Få inspiration til, hvordan vi gør 12 Portræt Frank organiserede hjælpen til flygtninge i Rødby  14 Kors og godt Vil du i hovedbestyrelsen? Du kan stadig nå at melde dig 16 Freelance-frivillige Smid Tøjet – sådan får man et par ekstra hænder 18 Aktiviteter 18 Genbrug 19 Nørkler 19 ­­Førstehjælp og samaritter 20 Socialt 20 Indsamling 21 Internationalt 21 Asyl 22 Kurser 24 Buketten Jørgen og Marian bruger deres ferie på familiecamps

12


4

LANDET RUNDT

Foto: Martin Hoffmann Kønig

SKAGEN

HADSTENHINNERUP

Sprogtræning i Skagen Inger, Hanne og Else står til daglig for 'Sprogtræning for voksne' i Skagen. Hver torsdag hjælper de cirka 30 flygtninge med at lære det danske hverdagssprog. De tre frivillige sprogtrænere fra Røde Kors har for nyligt deltaget i undervisningen af 382 flygtninge og indvandrere på et AOF-danskkursus for flygtninge og indvandrere fra Skagen, Frederikshavn og Sæby.

VIBORG

HADERSLEV Støtte fra løbeklub i Viborg

AABENRAA

Boligselskabet Sct. Jørgens løbeklub har doneret 10.000 kr. til fritidshjørnet i butikken i Viborg. “Det er kun et år siden, butikken etablerede et fritidshjørne, hvorfra vi sælger sportsudstyr. Fritidshjørnet er i høj grad medvirkende til, at mange flere får mulighed for at dyrke sport til små penge,” fortæller formanden i Viborg, Poul Erik Tulstrup.

Inspirationsdag i Hadsten-Hinnerup

Hjertegaver i Haderslev

Ældre Sagen og Røde Kors afholdt i oktober den årlige inspirationsdag for frivillige med overskriften “Hvad gør alkohol ved de ældre?” Der blev holdt nogle spændende oplæg, og om eftermiddagen appellerede Henrik Rasmussen til, at folk får styr på deres kropssprog. “Vi fik rørt lattermusklerne og nød fællesskabet“, fortæller Annemarie Jensen fra afdelingen.

I det sydjyske har man opnået en foreløbig rekord for Hjertegaven – et samarbejde mellem Røde Kors i Haderslev, et lokalt reklamebureau og JydskeVestkysten om at samle ind til trængte. Hjertegaver blev delt ud, og 307 trængte børnefamilier fik julemiddag med ande- og flæskesteg, brune kartofler og risalamande til dessert samt lidt ekstra helligdagene.


5

Har du en historie til Landet Rundt, så læg den på Landet Rundt på mitrødekors.dk

Medmenneskelighed i Hillerød Patientstøtterne på Hillerød Hospital har som i Rødekro/Aabenraa haft kursus om medmenneskelighed. Kurset, der finansieres af Røde Kors, som samtidig stiller to undervisere til rådighed, tager udgangspunkt i øvelser, som giver de frivillige konkrete værktøjer, de kan bruge i det frivillige arbejde. Hillerød Hospital stillede lokaler til rådighed og var vært ved eftermiddagskaffen.

HILLERØD

SLAGELSE GREVE

Frivillighedspris i Greve I år gik Greve Kommunes frivillighedspris til Svend Thomsen fra Røde Kors Solrød-Greve for en bemærkelsesværdig indsats. Han har i mange år stået for møbelbutikken i Greve landsby, hvor han har indsamlet møbler hos lokale og sat dem i stand inden salget. Med hæderen fulgte en check på 10.000 kr. Det var en tydelig rørt Svend Thomsen, der tog imod prisen.

Medmenneskelighed i Aabenraa

Julefrokost med Værket

Patientstøtter og vågekoner fra Rødekro og Aabenraa har gennemført et Røde Kors-kursus i den psykosociale metode, som klæder frivillige på til at hjælpe patienter, der er indlagt på hospitalet. I tre dage lærte deltagerne, hvilke forventninger der er til dem, hvordan de løfter opgaven med at støtte, og hvordan de tager hånd om sig selv og støtter hinanden.

Røde Kors-frivillige i Værket, et netværk for ensomme i Slagelse, fik holdt en god julefrokost. Birthe Toft Bagge fortæller: “Vi startede med lækker julemad – risalamande og mandelgave, kaffe og hjemmebagte småkager og derefter en lille opgaveleg, tre julesange og pakkeleg”. Alt dette dannede rammen om et hyggeligt socialt fællesskab i Røde Kors’ lokaler i Slagelse.


6

TEMA Vores aktiviteter skal tage udgangs­ punkt i de mennesker, vi hjælper. Groft sagt skal vi pakke vores indre hattedame væk og spørge det enkelte menneske, hvad de har brug for. Det er kernen i den nye strategi for vores sociale arbejde i Danmark.


7

TEMA NY SOCIAL STRATEGI

“Vi er meget forankret i lokalmiljøet. Det gør, at vi bliver opmærksomme på, hvad der sker rundt omkring.”

Herning klarer de lokale udfordringer I Herning vurderer de hele tiden, hvordan de bedst muligt kan hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp i lokalområdet. De opdager nye behov, der bliver til nye aktiviteter. Men nogle gange må man også sige nej. – Af Ditte Nørgaard Goor. Foto: Mathilde Bech –

Sneen dækker hele pladsen foran den store Røde Kors udlejningsbutik i Tjørring. Indenfor ligger idé-kort til nye Røde Korsaktiviteter spredt ud på et af bordene. Idé-kortene er udarbejdet af afdelingen i Herning, og de fungerer som inspiration til, hvordan lokale behov kan imødekommes. “Kortene er forslag til nye aktiviteter. For eksempel var vi i kontakt med mange sårbare børnefamilier i forbindelse med uddelingen af vores julehjælp. Det var et klart behov, vi selv oplevede, som stod på et af vores idé-kort. Og det er grunden til, at vi nu er ved at starte aktiviteter, der kan hjælpe de sårbare børn”, fortæller Gerda Højgaard. Gerda Højgaard er formand i Herning, og her er hun med til at sikre, at afdelingens sociale aktiviteter imødekommer det, der er brug for i lokalområdet.

afgørende rolle for afdelingens arbejde. “Vi er meget forankret i lokalmiljøet. Det gør, at vi bliver opmærksomme på, hvad der sker rundt omkring. Når andre ser, at vi løser en opgave godt, så betyder det også, at de kommer til os, hvis de har brug for hjælp. Det gælder både kommunen og andre organisationer,” forklarer Gerda Højgaard. Idéerne til nye aktiviteter kommer derfor nogle gange ude fra. For eksempel oplevede Herning Sygehus, at mange patienter manglede nogen at snakke med og støtte sig til, når de var indlagte. Og så tog hospitalet kontakt. “Vi havde nogle indledende møder, hvor vi forventningsafstemte. Så vi kunne se, om det var en opgave, vi kunne løse. Nu har vi været der i ti år og har lige udvidet til vores syvende afdeling på sygehuset,” siger den 82-årige formand stolt.

Stærk lokal forankring

Idéer inde fra

Lige præcis lokalsamfundet spiller en

Der opstår også aktiviteter, fordi frivillige,

aktivitetsledere eller bestyrelsesmedlemmer oplever et behov i nærområdet. I 2014 afholdte de i Herning en visionsdag. Det handlede både om at evaluere eksisterende aktiviteter men også om at vurdere behovet for nye. Blandt andet nævner Gerda Højgaard, at afdelingens integrationsarbejde, der har stået på i otte år, er blevet videreudviklet på baggrund af nye behov. Afdelingen oplevede, at mange af dem, der ikke havde en netværksfamilie i Røde Kors, også havde brug for hjælp. Nu kommer frivillige på sprogskolen hver onsdag og hjælper med forskellige praktiske ting, der kan være svære som ny i Danmark. “Der var brug for hjælp til flere end de familier, vi var netværksfamilier for. Så vi tænkte over, hvordan vi kunne hjælpe flere. Så vi blev tilknyttet sprogskolen. Det har været en succes,” siger formanden, der netop er ved at starte et nyt integrationsprojekt, hvor Røde Kors-frivillige skal lave


8

TEMA NY SOCIAL STRATEGI

'prøve-jobsamtaler' med flygtninge på sprogskolen. “Her i området har der været brug for, at flygtningene får hjælp til at komme i arbejde. Og der snakkede vi så med sprogskolen om, at dette kunne være en god mulighed,” fortæller Gerda Højgaard og smiler stort.

Nogle gange må man sige nej Gerda og de andre frivillige ved, hvor vigtigt det er, at behovene styrer arbejdet og aktiviteterne. Det har erfaringen lært dem. “Vi havde et tilbud om at følge patienter hjem, når de blev udskrevet og sidde sammen med dem et par timer. Vi prøvede at få aktiviteten op at køre i tre måneder, men kun to tog imod tilbuddet, så behovet var der ikke,” forklarer Gerda Højgaard. Nogle gange bliver der også sagt nej, hvis nye idéer ikke giver værdi for de mennesker, vi gerne vil hjælpe. For eksempel forslog kommunen, at Røde Kors kunne

underholde demente, mens kommunens demenskoordinator underviste de pårørende. “Vi afprøvede forslaget, men det blev simpelthen for kunstigt, for vi havde ingen relation til den demente. Det blev alt for flygtigt og gav ingen værdi for vedkommende”, forklarer Gerda. Til gengæld arrangerer afdelingen brunch hver måned for demente og deres pårørende. Og den aktivitet er en stor succes. Alle hygger sig med hinanden og møder trofast op. I det hele taget skal man hele tiden vurdere, om det er en opgave for Røde Kors. “Vi sørger hele tiden for at skelne mellem opgaverne. Vi vil ikke tage de opgaver, der skal og bør løses af kommunen,” fortæller Gerda. Hvis Gerda skulle give et par gode råd til andre afdelinger, siger hun: “Man bør løbende tage stilling til, om de aktiviteter, man har i afdelingen er relevante. Hvis ikke de opfylder deres formål, skal man have

mod til at lukke aktiviteten ned og finde på noget, der rammer bedre.”

INSPIRATION TIL DIN AFDELING 'Røde Kors Vurderingen' kan være en hjælp til at sikre, at de projekter, der starter op i afdelingerne, kommer godt fra start. Vurderingen kan hjælpe til at afdække hvilke mennesker i sårbare situationer og behov, der er i jeres lokalområde, og hvordan man vurderer, om Røde Kors er de rigtige til at løfte opgaven. Du kan hente 'Røde Kors Vurderingen' til inspiration her: mitrødekors.dk/frivillig/ roede-kors-vurderingen


9

Andreas giver mig tryghed Søren Algreen Ussing fik en psykisk diagnose sent i livet. Han begyndte at føle sig ensom, da han flyttede på et værested. Det ændrede sig, da han mødte Andreas. – Af Ditte Nørgaard Goor. Foto: Peter Sørensen –

Backgammonspillet er hevet frem, mens Andreas Nyrop Hjort og Søren Algreen Ussing kæmper om at komme først i mål. De hygger sig, snakker og driller hinanden, som når Søren kommenterer Andreas' hanekamsfrisure, der må være ekstra kold i vintermånederne. Det eneste, de mangler, er wienerbrødet. “Kagerne er en stor ting for os,” siger 21-årige Andreas, og Søren griner. Og det har de været siden, Andreas blev Sørens besøgsven tilbage i august 2014. “Jeg gik ind til det med idéen om, at der ikke er nogle faste rammer og planer. Dem skulle Søren selv være med til at skabe,” siger Andreas.

Grin og nærvær 46-årige Søren Algreen Ussing hørte, det var muligt at få en besøgsven igennem Røde Kors. Og lokalafdelingen i Roskilde

havde ry for at lave gode matches. Så det varede ikke længe, før Søren meldte sig. “Jeg ville gerne have nogen, som jeg kunne snakke med uden for det sted, jeg bor. En, jeg kunne grine sammen med,” fortæller Søren.

Det fleksible venskab De to venner sørger for, at venskabet er fleksibelt. Man kan altid komme med forslag til, hvad det næste søndagsvisit skal gå med. “Det handler ikke om, at vi skal lave en masse ting. Jeg manglede en, der kunne skabe tryghed omkring mig,” siger 46-årige Søren. Han nyder den ro, der er i venskabet med Andreas. Andreas har nemlig stor forståelse for, hvad Søren mangler i sin hverdag. “Vi snakker om, hvad vi skal lave fra gang

til gang. Men vi har altid noget at falde tilbage på. Vores lokale kage-stamsted,” forklarer Andreas, og de griner begge to. Lige fra start har Søren oplevet, at Andreas har lyttet og fokuseret på hans behov. “Jeg har fået det venskab, jeg gik og ønskede mig. Det har været med til at afslutte ensomheden, at jeg ikke skal gå rundt længere med hele verden imod mig,” siger Søren.

Mød Søren og Andreas, og hør dem fortælle mere om deres venskab her: mitrødekors.dk/soerenog-andreas


10

Vi skal være der, hvor der er brug for os Røde Kors' sociale arbejde har udvidet sig de seneste år. Fra besøgstjenesten til en stor vifte af aktiviteter for sårbare mennesker. Det er vigtigt, at vi ved, hvilke behov der rører sig i Danmark, og hvor vi bedst kan hjælpe – Af Ditte Nørgaard Goor. Foto: Peter Sørensen –

hvor Røde Kors bedst kan gøre en forskel og skal sætte ind. Derfor er der blevet udarbejdet en analyse af omverdenen, der kortlægger de områder, hvor der er brug for en indsats.

Behov skal styre vores aktiviteter

Røde Kors' sociale arbejde er vokset. Alene fra 2014 til 2015 er der blandt andet sket en fordobling af frivillige i integrationsarbejdet. “Jeg er stolt over den indsats, alle frivillige gør i de sociale aktiviteter rundt omkring i landet,” siger Janne Gry Poulsen, der er chef for national support hos Røde Kors. Men det øgede arbejde er med til at gøre det endnu vigtigere at undersøge,

Analysen er en guide til de tendenser, der præger den sociale danske virkelighed. Og den viser et øget behov på mange af de områder, Røde Kors allerede beskæftiger sig med. “Når behovene findes på nationalt plan, så findes de også på den ene eller anden måde lokalt. Så analysen er en slags inspiration til, hvad afdelingerne skal have særligt øje for af behov,” fortæller Janne Gry Poulsen.

Røde Kors skaber fællesskaberne Janne Gry Poulsen mener, at der, hvor Røde Kors virkelig kan gøre en forskel i Danmark, er for dem, der mangler de støt-

tende fællesskaber. “Røde Kors kan skabe fællesskaber. Vi er i stand til at rumme mennesker i sårbare situationer på en måde, så de styrkes til at løse deres problemer og komme ud af den sårbare situation. Alle kan ende i sådan en situation. Og der er det vigtigt, man får støtte og hjælp fra nogen, der forstår den situation og kan vise vejen ud,” fortæller Janne Gry Poulsen. Hun oplever, at der er stor parathed i afdelingerne til at løse opgaverne. Men Janne Gry understreger også, at hver eneste opgave og hvert eneste behov skal diskuteres. “Der skal hele tiden være en diskussion om, hvor vidt det er os, der skal ind i konkret aktivitet. Vi skal hele tiden vurdere, på hvilken måde vi skal gå ind i en opgave, og hvem vi kan inddrage for at løse opgaven bedst muligt. For første prioritet er at få løst opgaven over for de sårbare. Det handler dermed ikke om, hvor vidt det alene er os, der løser den,” fortæller Janne Gry Poulsen.

Strategien er bygget op om disse fire ambitioner. Dyk ned i strategien her: mitrødekors.dk/frivillig/ roede-kors-strategier

AMBITION 1 VI HANDLER,HVOR VI SER BEHOVENE


11

TEMA NY SOCIAL STRATEGI

Vores strategi Læs mere om hvilke tendenser der præger det sociale område på mitrødekors.dk/nyheder/flere-faar-detsvaerere

Sidste punktum er netop sat i vores nye sociale strategi. Og der har været rig mulighed for at byde ind for alle. – Af Ditte Nørgaard Goor. Foto: Peter Sørensen –

Røde Kors-højskolen, årsmødet for sociale akti-

“Røde Kors kan skabe fællesskaber. Vi er i stand til at rumme sårbare på en måde, så de styrkes til at løse deres problemer og komme ud af den sårbare situation.”

AMBITION 2 VI SER DET ENKELTE MENNESKE

viteter og formandskonferencen er bare nogle af de steder, hvor der har været mulighed for at komme med idéer til den sociale strategi. Medlem af hovedbestyrelsen og formand i Hadsten Hinnerup, Margit Sandvang Larsen, har været formand for den temagruppe, der har arbejdet med den nye strategi. Og idéer var der masser af. “Mange aktiviteter har været repræsenteret i gruppen. Alt fra familienetværk til fængsels­ besøgstjenesten og integrationsarbejdet. Folk har arbejdet godt, og alle har kunnet bidrage med noget,” fortæller Margit Sandvang Larsen.

Frivillige skal give strategien liv Margit Sandvang Larsen håber, at temagruppens store spredning i geografi og arbejdsområde og de mange forskellige involverede kan sikre, at mange vil være med til at give strategien en god start. “Det hjælper nemlig ikke at lave strategier, der er fine på papiret, hvis vi ikke arbejder med dem efterfølgende”, mener Margit Sandvang Larsen. “Strategien skulle gerne ende som en fælles retning og en guide, man kan slå op i. Og det håber jeg meget, den gør,” siger Margit Sandvang Larsen.

AMBITION 3 VI SKABER FÆLLESSKABER

AMBITION 4 VI ER EN STÆRK LOKAL AKTØR


12

PORTRÆT FRANK WILHELMSEN

Mød Franks kone Lily, der fik en buket for sin indsats i Rødby på mitrødekors.dk/buketten/ sven-overrasker-lilimed-buketten

Da flygtningene kom til Rødby Formand i Rødby, Frank Vilhelmsen, fik travlt, da hundredvis af flygtninge i september pludselig kom til byen. Sammen med andre frivillige fik han organiseret hjælpearbejdet i en fart. – Af Julie Lorenzen. Foto Klaus Sletting –

Han er lige vågnet og har tændt for radioen. Klokken er kun 6 den mandag morgen i september. Frank Vilhelmsen er endnu uvidende om, hvad der venter ham de næste fire dage. Radioværten fortæller, at et stort hold flygtninge i løbet af natten er kommet over grænsen fra Tyskland til Rødby. Frank ved med det samme, han må gøre noget. Han kommer hurtigt i tøjet, vækker konen Lili, og allerede kl. 7.30 står han klar i Røde Kors-butikken. Sammen med de andre frivillige begynder Frank at pakke tøj. Især varme vinterjakker. Frank og Lili tager hen til Rødbyhallen, hvor de mange flygtninge skal indkvarteres, og går i gang med at lægge tøjet frem. Omkring frokosttid begynder flygtningene at ankomme.

Det væltede ind med tøj og mad Selvom der er omkring 100 mennesker i hallen, er der stille. Den eneste lyd er børnenes snak. Stemningen er trykket blandt de mange flygtninge, der kort forinden gik langs motorvejen for at komme til Sverige. Og nu er blevet gennet ind i hallen af politiet. Frank har travlt. Det vælter ind med tøj og mad, som folk kommer forbi og donerer. Og 25 har meldt sig som frivillige. Frank registrerer dem, sætter dem i sving og får organiseret de mange donationer. Hans mobil gløder. Klokken er 21, inden Frank er hjemme igen. Han er træt og sætter sig i lænestolen med en kop te for at se nyhederne. På skærmen ser han billeder af flygtninge, der stikker af fra politiet. Det ser dramatisk ud. Underligt, tænker Frank. Han har stået lige i midten af det hele, men har haft for travlt til at se, hvad der er foregået. Inden han går i seng, når han lige at skrive ud på afde-

lingens Facebook, at der ikke er brug for mere tøj, men derimod barnevogne og klapvogne.

Klar til flere flygtninge Næste morgen vågner Frank op til flere end 100 barne- og klapvogne. Han er overvældet over viljen til at hjælpe. Det strømmer fortsat ind med tøj og mad. Frank møder tre unge fyre, der er taget hele vejen fra Odder. Og et ægtepar har samlet 4.300 kr. ind på deres arbejde. Frank får tårer i øjnene. Stemningen i hallen er kaotisk. Politiet har lavet afspærringer, så flygtningene ikke længere kan komme ud. 10–12 betjente står på vagt. Frank får lov at komme ind. Han fortsætter arbejdet med at organisere alt tøjet. De tre containere uden for hallen er stuvende fulde, og der ligger bunker af tøj rundt omkring. De næste dage knokler Frank fra morgen til aften. Men torsdag er det pludselig slut. Flygtningene har fået lov til at rejse videre. Sammen med de andre frivillige går Frank i gang med at rydde op i hallen. Det er lidt af et antiklimaks. De har været i fulde omdrejninger, og med ét stopper det hele. Det tager ham en uge at komme sig og få det hele på plads i hovedet. Frank er godt tilfreds med indsatsen: “Hvis jeg går ind i noget, så gør jeg det ordentligt. Sådan er jeg opdraget.” Og han er ikke i tvivl om, hvad han vil gøre, hvis flere flygtninge kommer til Rødby. “Så laver vi det igen. Røde Kors har pligt til at hjælpe. Uanset om det er i en flygtningelejr ude i verden eller flygtninge, der har gået halvvejs gennem Europa.”


13

FRANK VILHELMSEN • 73 år •  Formand for Rødby Afdeling samt aktivitetsleder for familienetværk og integration •  Gift med Lilly og har fire børn, otte børnebørn og tre oldebørn på vej •  Tidligere fotograf og fotograferer stadig i fritiden • Livret er stegt flæsk med persillesovs


14

KORS OG GODT

NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Nye udfordringer og muligheder

Meld dig som kandidat til hovedbestyrelsen eller valgforberedelsesudvalget! Vil du være med til at bestemme, hvor vi skal hen? Eller vil du være med til at bestemme, hvem der skal bestemme?

Røde Kors har gennemgået en fantastisk udvikling, siden landsmødet i 2011 vedtog ’Røde Kors i Forandring’ som retning for vores arbejde. Vi har oplevet vækst i vores sociale aktiviteter, nye butikker og et bredt samarbejde om førstehjælp og samaritter. Og mange flere nye frivillige er kommet til. På de fire år har vi også oplevet, at samfundet har ændret sig. Nye behov er opstået, for eksempel i forbindelse med flygtningesituationen. Og forventningerne til Røde Kors er steget, blandt andre fra nye typer af frivillige, der ønsker at involvere sig på andre måder, end vi er vant til i Røde Kors. Hovedbestyrelsen vil i 2016 sætte fokus på, hvordan vi gearer Røde Kors til fremtidens behov. Blandt andet på formandskonferencen den 16. april 2016, hvor temaet er ’Nye udfordringer og muligheder’.

Der 12 pladser på valg den 5. og 6. november i hovedbestyrelsen. Der er også to pladser i valgforberedelsesudvalget. Bliv klogere på mitrodekors.dk/frivillig/valgforberedelse. Meld dig som kandidat samme sted inden den 5. april 2016. Præsidiet og valgforberedelsesudvalget opfordrer alle interesserede til at stille op.

Vi varmer op til konferencen på mitrødekors.dk. Følg med på mitrødekors.dk/ formandskonferenceapril-2016


15

Hvad er e dit bedst rsRøde Ko minde?

“De ringede og spurgte, om jeg havde fem minutter. Da jeg kom frem, stod de i entreen og sang fødselsdagssang på dansk. De havde tændt stearinlys.” Hanne, frivillig kontaktperson for en flygtningefamilie

6614

Det sker på Mitrødekors.dk

flygtninge og indvandrere var en del af vores integrationsaktiviteter i 2015 – det er en stigning på 55 % i forhold til 2014.

Venskab hitter

Ugens debat

6.315.500 kr. støttede afdelingerne venskabsprogrammerne med i 2015. I år har vi 15 venskabsprogrammer, som din afdeling kan støtte. Se mere her: http://mitrodekors.dk/aktiviteter/ afdelingernes-internationale-arbejde

Mange af jer følger med på Røde Kors' Facebook-side – og med god grund! Der er gang i debatten på godt og ondt. Som et nyt tiltag samler vi hver uge high­lights fra ugens debat og lægger dem på mitrødekors.dk med en uddybende forklaring på, hvorfor vi handler, som vi gør.


16

“Vi kunne bare møde op” Under sidste års Smid Tøjet-kampagne fik butikken i Ringkøbing nogle gymnasieelever til at hjælpe med at sortere tøj en eftermiddag. – Af Miriam Meister. Foto Thomas Evaldsen –

De frivillige druknede i tøj og arbejde. Tøjmængderne var så store under Smid Tøjet-kampagnen sidste år, at Agnete Petersen og de andre frivillige, der sorterede tøjet i butikken i Ringkøbing, ofte måtte blive op til to timer ekstra for at kunne følge med. Derfor var det en kærkommen hjælp, at en håndfuld gymnasieelever hjalp til med sorteringen en eftermiddag. Det var

en lærer, der selv er frivillig i Røde Kors, der skabte forbindelsen og sørgede for, at der blev bragt 30 sorte sække tøj op på gymnasiet. “Det var egentlig rart, for vi kunne bare møde op,” husker 18-årige Andreas Funch, som var en af de gymnasieelever, der hjalp til. “Vi behøvede ikke at forpligte os til at hjælpe en masse, og det var faktisk det, der gjorde, at vi ikke følte os skræmt.”

Værd at gentage 72-årige Agnete Petersen, der har været frivillig i Røde Kors de seneste 11 år, var med oppe på gymnasiet for at instruere eleverne i, hvordan tøjet skulle sorteres. “Jeg måtte jo forklare dem lidt om, hvad det gik ud på. Det var de ret gode til at fatte. Det skulle jo fordeles i kurve og kasser, alt efter om det nu var til børn eller vintertøj, og det fattede de rigtig hurtigt,” siger hun.


17

FREELANCE-FRIVILLIGE

Samarbejdet mellem Agnete og gymnasieeleverne gik faktisk så godt, at de i løbet af blot nogle få timer havde sorteret 30 sorte sække tøj. “Det sparede os for en formiddags arbejde, så det gjorde da en forskel. Og så var det sjovt at sortere tøjet med eleverne, for de gik jo op i det og var også meget interesseret i, hvordan og hvorfor vi kunne bruge tøjet. Så det var en succes, som jeg ikke har noget imod at gentage,” siger Agnete Petersen.

Underligt med brugt undertøj For gymnasieeleverne var det også en positiv oplevelse, husker Andreas Funch.

“Det tog overraskende lidt tid, synes jeg. Når vi var i tvivl om noget, var det godt, at Agnete var der til at hjælpe.” Undervejs fandt de en spraglet cykeldragt i 80’er-farver, som en af eleverne afprøvede til morskab for de andre. Selv fandt Andreas en mørklilla skræddersyet skjorte i noget mærkeligt stof. “Vi blev lidt forlegne, når vi fandt undertøj. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre med det,” siger Andreas, der dog gerne vil hjælpe igen. “Jeg kunne helt klart finde på at gøre det igen. Jeg tror, det var afgørende, at vi blev opsøgt, og at det var nemt. Alt, vi skulle gøre, var at blive lidt længere på skolen.”

Sådan får du freelance-frivillige Overraskende mange vil gerne hjælpe og venter bare på at blive spurgt. Især hvis de ikke forpligter sig til at hjælpe mere end en-to gange, og det kun er nogle få timer hver gang. Det skal være nemt og overkommeligt. Tænk på det som en gevinst for de freelance-frivillige. De får indblik i genbrugsarbejdet, en sjov oplevelse og deltager i den gode sags tjeneste. Se jer omkring. Hvem er det oplagt at spørge? Familiemedlemmer, venner og bekendte. Men det kan også være folk, der ofte er nede i tøjbutikken. Eller ældre som har god tid eller måske allerede er aktive andetsteds. Yngre folk er også guld værd. Eksempelvis elever fra den lokale skole og gymnasium.

Hør, hvordan vi cepræsident Sven BakJensen mener, vi kan brug e freelancefrivillige på mitr ødekors. dk/freelance-fr ivillige

“De blev grebet af at hjælpe” “Vi fik hjælp fra nogle ekstra under kampagnen sidste år. Seks nye sorteringsfolk hjalp os med at sortere tøjet. I bund og grund kiggede vi os blot lidt omkring og spurgte folk. De sagde ja og endte med at være der rigtig meget, fordi vi simpelthen modtog så meget tøj. De blev sådan lidt grebet af det, så flere af dem hjælper os faktisk stadig i dag som frivillige. I år regner vi også med, at vi skal have fat i nogle ekstra udefra, der kan tage en tørn under Smid Tøjet.” Gerda Madsen Butiksleder, Odense

“Vi plottede dem bare ind i vagt­planen” “Vi fik ekstra hjælp af fire fra vores lokale frivilligheds­ center i byen og af nogle familiemedlemmer. Det var nemt. Vi plottede dem bare ind i vores vagtplan. Det betød rigtig meget. Ellers havde vi slet ikke kunne sortere så meget tøj, som vi gjorde sidste år. Denne gang forsøger vi også at få nogle ekstra frivillige fra de forskellige uddannelsessteder til at hjælpe os under kampagnen.” Yvonne Petersen Butiksleder, Albertslund


18

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

GENBRUG

FOTO: METTE BENGAARD

i år. Så specielt planlægning omkring pladsforhold og aktiviteter blev drøftet på møderne samt ønsker til det fornyede samarbejde med Coop.

Brug lokale netværk

Vi er alle godt i gang med forberedelserne til dette års Smid Tøjet-kampagne, der finder sted i april. Og i år er vi langt mere klar over, hvad der kommer til at ske, når danskerne med et smil på læben kaster sig over oprydningen i garderoben og hjælper Røde Kors med at hjælpe. Vi har fået ekstra hjælp til indsamlingen, idet Coop samler ind i to uger i stedet for én uge i år. Det er også en god idé at have øje for at skaffe ekstra hænder i butikkerne til at løfte den store opgave – i alle ordets betydninger. I løbet af marts sætter vi fokus på rekruttering og udgiver materialer, der kan støtte op om det.

Med Smid Tøjet Danmark har afdelinger og butikker en enestående anledning til at tilbyde alle, der ønsker at hjælpe mennesker i nød, en håndgribelig mulighed for at være med. Alle, der kan komme med en god idé til en begivenhed eller kan sætte deres netværk i gang, kan bidrage til kampagnen lokalt. Skolesamarbejder, sportsklubber og ungdomsuddannelser var derfor også et varmt emne på kick-off-møderne. Der blev talt om, hvordan, hvornår og hvem der kan kontaktes, og flere havde allerede fået gode kontakter lokalt i forbindelse med Røde Kors-indsamlingen til grupper af unge, der kan hjælpe til under kampagnen og gøre en forskel for dem, vi i sidste ende hjælper. De første materialer blev delt ud på mødet, og især kalenderen med årets vigtigste datoer blev taget godt imod. Kalenderen kan findes på mitrødekors.dk sammen med præsentationen fra møderne og butikkens tjekliste til kampagnen.

Kick-off skød det hele i gang

Kig på mitrødekors.dk

Over hele landet blev der i januar afholdt 15 kick-off-møder, hvor mange frivillige fra butikker og bestyrelser blev orienteret om dette års kampagne. På møderne var der god tid til at drøfte sidste års erfaringer og udveksle idéer med hinanden. Og der var mange forskellige idéer på bordet – lige fra røde løbere og barometer i butikken, til lokale kendisser som donerede og auktionerede tøj til kampagnen. Alle husker de store mængder tøj og den trange plads, som det nogle steder medførte i butikkerne sidste år. Men hvor vi sidste år var med som pionerer i Danmarks første store tøjindsamling, er vi om ikke eksperter så i hvert fald mere rutinerede aktører

Det er en god idé at udpege en ansvarlig i afdelingen til at holde jer ajour med nyheder, materialer og alt det andet, der lægges op og informeres om på mitrødekors.dk. Under aktiviteter/genbrug/dokumenter er der et særskilt faneblad, som hedder “Smid Tøjet Danmark”, og her vil alt kunne findes.

Kalender med dette års kampagner blev uddelt på de 15 kick-off møder landet over

Smid Tøjet Danmark 2016

Smid Tøjet har givet et løft Det er tydeligt, at der ikke er nogen i butikkerne, der sidder på hænderne. Der er skabt et flot resultat i et år, der både har været præget af travlhed i forbindelse med Smid Tøjet-kampagnen samt et stort antal moderniseringer, flytninger, udvidelser og butiksåbninger. Vi havde ved årets udgang 236 butikker, og heraf er der seks storbutikker og 10 møbel- og tøjbutikker mere, end vi havde i 2014. Og der er stadig mange flere flytninger, udvidelser og nye butikker på vej i 2016. Smid Tøjet-kampagnen fyldte meget i året, og kampagnen gav en masse ekstra tøj og tekstiler til Røde Kors. 1421 tons tøj blev indsamlet i kampagnen, der nærmest gjorde det til en folkesag at donere tøj til Røde Kors. Men den megen omtale og synlighed, som kampagnen skabte, satte også for alvor Røde Kors-butikkerne på landkortet. Således nævner flere end 70 % af de adspurgte “Røde Kors”, når de skal nævne en genbrugsbutik, som de kender. Det kan vi godt være stolte af.

Vi forbereder fremtiden Vi vil naturligvis bruge den gode strømning til at forberede os på fremtiden. Hovedbestyrelsen forventes i slutningen af 2016 at nedsætte en temagruppe, der skal arbejde med fremtidens butikskoncepter. Derfor vil vi bruge 2016 til at analysere forskellige forretningsmuligheder.

2015 blev et forrygende år Selv om regnskaberne først foreligger i marts, kan vi allerede nu se, at butikkernes samlede omsætning er højere end nogensinde. Den forventes at runde 138 millioner kroner, og det er et godt stykke over sidste års omsætning.

Læs om Smid Tøjet, og hent materialer til butikken løbende på mitrødekors.dk


19

NØRKLER Strikkede sokker hitter

Mange sårbare i Danmark Den nye udviklingsplan for nørkleaktiviteten lægger op til, at vi også støtter sårbare i Danmark. Vi har mange sårbare mennesker herhjemme, og de kan også bruge en lun trøje, hue eller sokker i denne kolde tid. Derfor sagde vi ja, da vi fik en forespørgsel fra nogle asylcentre, hvor der er mange mennesker lige nu, som fryser og ikke har mulighed for at komme ud og købe varmt tøj til dem selv og børnene.

Der er sendt ca. 27 ton nørkletøj til Kirgisistan, Hviderusland og Rwanda i 2015. Foto: Connie Fricke Jensen

I forbindelse med Røde Kors’ jubilæum i 2014 lavede vi en landsdækkende garnindsamling og opfordrede alle nørklere til at strikke lune sokker. Det blev til mere end 5000 par sokker, der så dagens lys i løbet af 2015.

Guri Madsen og Merete Donkild tog glade imod lune sokker til asylsøgere i Roskilde

Samarbejde med asyl Vi samarbejder nu med asyl, og første modtagere af de lune sokker var asylcentret på Sct. Hans Hospital i Roskilde. Her har Roskilde afdeling etableret en fin lille butik, som sælger beklædning til hele familien, linned og legetøj mm. Der er kommet

mange donationer fra virksomheder og befolkningen, og varerne sælges til så lav pris, at alle har mulighed for at erhverve sig noget godt og varmt tøj. Asylcentret fik to sække med strikkede sokker, og det vakte glæde og varme i den lille butik, hvor mange frivillige har travlt med at hjælpe beboerne med at handle ind til hele familien. Resten af sokkerne er delt ud på andre asylcentre i Danmark, og der vil løbende blive fortalt mere om det på www.mitrødekors.dk under nørkleaktiviteten.

FØRSTEHJÆLP OG SAMARITTER Førstehjælp som kerneaktivitet øger aktiviteten

Øget omsætning og fremgang Vi har øget omsætningen i DoCAS med

Mere information om Årets Førstehjælper 2016 findes på mitrødekors.dk

Årets førstehjælper 2016 Prisoverrækkelserne foregår den 17. marts kl. 13.00 hos Aleris-Hamlet København, Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg. I er naturligvis velkomne til at komme til prisoverrækkelsen, hvor der efterfølgende vil være et arrangement for instruktører.

Foto: Colourbox

De seneste år har der været ekstra fokus på førstehjælp som en kerneaktivitet, og det har givet meget synlige resultater på vores aktivitetsniveau. Nye afdelinger er i gang med at udbyde førstehjælp – enten selv eller ved at udbyde kurser i samarbejde med andre afdelinger i deres område. Mange af jer har lagt en ekstra stor indsats i at hjælpe andre afdelinger i gang med at slå så mange kurser op som muligt. Vi har også fået mange nye aktive – både instruktører, der er uddannet i løbet af året, eller som er overflyttet fra andre organisationer samt nye frivillige, der er vil være aktivitetsledere.

samlet set 26 % i forhold til 2014. Det flotte resultat skyldes hovedsageligt den fantastiske indsats fra alle aktive på førstehjælpsområdet. Ligeledes er der sket en meget synlig fremgang for salg af kurser til virksomheder. Omsætningen viser en stigning på 30 % i forhold til 2014. Resultatet er ikke mindst opnået ved at ansætte studentermedhjælpere, som varetager telefonsalget til både nye og tidligere kunder.

Aktivitetsledere og instruktører til møde på landskontoret i København


20

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

SOCIALT Danmark spiser sammen Røde Kors er sammen med flere end 60 organisationer og foreninger med i Folkebevægelsen mod Ensomhed, der har til formål at få danskerne ud af ensomheden og ind i fællesskaberne. Som en del af det fælles arbejde afholdes en national begivenhed “Danmark spiser sammen”. Formålet med begivenheden er at bringe folk sammen, skabe nye relationer eller styrke gamle. Middagsbordet er et godt udgangspunkt for at mødes og et omdrejningspunkt for en god snak. “Danmark spiser sammen” foregår i uge 17 og skydes i gang den 25. april 2016 - bl.a. med fem fyrtårnsmiddage for besøgstjenesten. Læs mere på www.modensomhed. dk eller kontakt Malene Sarwar mabor@ rodekors.dk /3148 7221.

Få mere viden og inspiration her: www.modensomhed.dk

Med “Danmark spiser sammen” sætter vi blandt andet fokus på døden.

Den ultimative ensomhed Vi har også valgt at bruge 'Danmark spiser sammen' til at sætte særligt fokus på Vågetjenesten, hvor vi arbejder med den ultimative ensomhed, nemlig døden. Vi opfordrer alle til at arrangere fælles middage med det formål at tale om

døden. Ved at mobilisere frivillige, deltagere, institutioner med flere til at invitere ind i fællesskabet og turde tale om døden, tager vi et fælles skridt mod at bryde det tabu, der omslutter døden. Vi har lavet et idékatalog med forslag til, hvordan aftenens samtale om døden kunne forløbe. Kontakt Alexandra Dessoy på alilb@rodekors.dk/2334 4046 for at få mere information.

INDSAMLING Har du set Røde Kors-lotteriet? Røde Kors-lotteriet er for femte gang til salg rundt om i landet. Måske har du mødt nogle, der sælger vores lodder? Lodderne sælges både af afdelingerne og af skoleklasser og sportsklubber, som hjælper os med salget mod provision pr. solgt lod. Overskuddet fra salget går til Røde Kors, og formanden får besked, hvis der er nogen, der sælger lodder i jeres område. Lodderne kan sælges frem til den 1. maj 2016. Indtil nu har 24 afdelinger bestilt 5100 lodder, og over 120 klasser har fået mere end 60.000 lodder sendt ud til salg. Som afdeling kan I være med til at sælge lodder og tjene penge til jeres aktiviteter. Kontakt Tine Brendstrup på tibre@ rodekors.dk, hvis I vil høre mere.

Fuld tryk på Velgørenheds­ knappen Siden maj sidste år har kunder i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen haft mulighed for at donere deres pant til Røde Kors med et enkelt tryk på knappen i butikkernes flaskeautomater. Og der har været godt gang i knappen allerede! Fra 1. maj 2015 til 1. januar 2016 har danskerne doneret mere end tre millioner kroner i flaskepant, hvilket er en stigning på 15 % i forhold til samme periode sidste år. Overskuddet fra Velgørenhedsknappen

Læs mere om lotteriet på: mitrødekors.dk/lotteri

går til vores hjælpearbejde herhjemme og ude i verden. Velgørenhedsknappen er et led i vores strategiske samarbejde med Coop, der løber frem til 2020. Hvis du vil vide mere om samarbejdet, så kontakt Mette Pind Jørum på mejor@rodekors.dk.

Lodder i Røde Kors-lotteriet sælges frem til 1. maj 2016.


21

INTERNATIONALT Katastrofer oplevet i børnehøjde

Se mere på mitrødekors.dk/ aktiviteter/afdelingernesinternationale-arbejde FOTO: KASPER NYBO

10-årige Regitze fra Frederikssund oplevede familiens hus blive oversvømmet. 12-årige Surabs familie fik ødelagt deres hus ved jordskælvet i Nepal. Og 11-årige Oliver fra Hammerum reddede sin søsters liv, da hun gik igennem isen. Regitze, Surab og Olivers personligt oplevede katastrofer er kernehistorierne i det spritnye undervisningsmateriale fra Skoletjenesten med titlen act KATASTROFE. Som titlen siger, handler materialet både om de store, altødelæggende katastrofer som jordskælv, men også om de helt nære katastrofer, som danske børn kan komme ud for. Gennem interview, dilemma-spil og faktuel viden bliver børnene også klogere på fremtidens katastrofer, og hvordan Røde

Det nye undervisningsmateriale skolerne kommer på gaden den 1. marts.

Kors arbejder med katastrofeforebyggelse. Børnene får helt konkrete redskaber til, hvordan man kan hjælpe en ven, der har oplevet noget voldsomt.

Kommer på gaden den 1. marts

lærervejledning, udkommer den 1. marts og er primært rettet mod grundskolens mellemtrin, altså elever fra 4. til 6. klasse. Erfaringerne siger dog, at lidt ældre elever også med stort udbytte vil kunne bruge materialet i undervisningen. Act KATASTROFE-materialet er gratis, og klassesæt kan bestilles på rødekors. dk/skole/katastrofe fra den 1. marts. Her kan også findes endnu mere materiale om emnet. Skoletjenesten holder temakursus om materialet den 12. marts 2016.

Magasinhæftet, med tilhørende omfattende

FOTO: SHAZIA KHAN

ASYL

Se mere om dem, der går med på Facebook­ siden Humanitære Folkevandringer.

Et skridt ad gangen Så let kan det gøres at bygge bro mellem lokalbefolkningen og nyankommne i Danmark. På Bornholm har Røde Kors i samarbejde med lokale frivillige, kommunen og organisationer som DGI, DFUNK, URK og beboere fra asylcentrene på øen løftet i

flok og stablet den første af ni humanitære folkevandringer på benene. På torvet i Rønne bliver deltagerne i hold af fire sendt på en venskabelig vandring. Alle bliver udstyret med såkaldte samtalekits med spørgsmål, så snakken kan gå let. Efter turen bliver der serveret en skål varm suppe i Musikhuzet, og sangerinden O’Hara og det lokale band Eastmary sætter stemningen med god musik. Idéen lægger sig i sporet af de humanitære folkemøder, som blev afholdt sidste år. Her lød var budskabet, at alle flygtninge skal sikres én ven. Denne gang har vi allieret os med vandringspædagog, Carsten Ohm, fra Folkevandringen.dk, der vil føre os nærmere de venskaber, som vi alle beriges af.

Venner kan hjælpe med praktiske udfordringer “I Røde Kors oplevede vi i september stor interesse fra frivillige, da billederne af syriske flygtninge på motorveje fyldte i medierne. Men der er altså stadig behov for hjælp,” fortæller Uzma Ahmed, som er tovholder hos Røde Kors. “Vi fik omkring 3000 opkald fra folk, som gerne ville hjælpe her og nu. Men vi står nu over for det lange seje træk, som giver god modtagelse. For det offentlige kan gøre sit, men venner betyder meget og kan være indgangen til praktiske og kulturelle ting”, siger Uzma Ahmed.


22

KURSER I APRIL, MAJ OG JUNI

KURSER TILMELDING

mitrødekors.dk/kurser Telefon: 3529 9523

Læs mere om kurserne i kursuskataloget på mitrødekors.dk/frivillig/ kursuskatalog

BESTYRELSER Introduktionskursus for nye kasserere Formålet med kurset er at indføre nye kasserere i de opgaver, der ligger i at være økonomiansvarlig for en afdeling i Røde Kors-regi. Tid: 6. april kl. 17.00–20.00 Sted: Fredericia Genbrugsbutik Tilmeldingsfrist: 6. marts

Frivilligkonsulent Rasmus Egeskjold Tlf.: 3169 6178 raege@rodekors.dk Kursuskoordinator Marlene Jacobsen Tlf.: 2529 9523 kursus@rodekors.dk

Tid: 13. april kl. 17.00–20.00 Sted: Aalborg Genbrugsbutik Tilmeldingsfrist: 13. marts

Kursus for nye formænd Kurset omhandler formandens rolle, opgaver og ansvar i Røde Kors. Målgruppen er nye formænd og næstformænd. Tid: 1.–3. april kl. 12.00–15.00 Sted: Landskontoret Tilmeldingsfrist: 18. marts

Intro til nye bestyrelse­ smedlemmer Som nyt bestyrelsesmedlem får du en grundig intro til Røde Kors, og hvad din rolle som bestyrelsesmedlem indebærer. Tid: 30. april kl. 09.30–17.00 Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 11. april Tid: 30. april kl. 09.30–16.00 Sted: Randers Tilmeldingsfrist: 18. april Tid: 21. maj kl. 09.15–16.30 Sted: Landskontoret Tilmeldingsfrist: 12. maj

INTEGRATION Netværksfamilier og -personer for flygtninge Er du frivillig netværksfamilie eller -person? Så kom til temadag om netværksarbejdet!


23

KURSER

Tid: 21. maj kl. 09.00–17.00 Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 1. april

FØRSTEHJÆLP

GENBRUG

Tid: Del 1: 11.–15. april og Del 2: 25.–29. april Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 4. marts

Butikslederkursus På kurset præsenteres Røde Kors’ samlede genbrugsvirksomhed. Undervisningen omfatter butikskoncept, indretning og drift, ledelse og markedsføring – alt sammen emner med relation til det daglige arbejde i butikken. Pladserne forbeholdes aktivitetsledere, der ikke før har deltaget. Tid: 14. juni – 16. juni Sted: Vejle Center Hotel Tilmeldingsfrist: 2. maj

SOCIALE AKTIVITETER Kursus for nye aktivitetsledere i de sociale aktiviteter Kurset er for alle nye ledere i de sociale aktiviteter. På kurset er der flere emner på programmet: rekruttering, ledelse af frivillige, konkrete værktøjer og Røde Kors-organisering. Der er også afsat tid til, at du kan fordybe dig i din egen aktivitet og danne netværk på tværs. Tid: 9.–10. april kl. 09.30–16.00 Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 4. marts

Samarbejde med eksterne aktører Temadagen vil klæde dig på til at skabe og indgå i forskellige samarbejdsrelationer til fordel for brugerne i vores aktiviteter og henvender sig til frivillige fra Patientstøtterne, Familienetværk, Q-net, Familiecamps, Psykisk sårbare, Besøgstjenesten, Primus Motor og Vågetjenesten. Tid: 21. maj kl. 09.00–16.00 Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 21. april

Nyuddannelse af førstehjælpsinstruktører del 1 og 2


RØDE KORS, BLEGDAMSVEJ 27, 2100 KØBENHAVN Ø

Magasinpost UMM ID-nr.:46152

Ferie levner ikke tid til at dase

FOTO: PRIVAT

Der er ikke tid til dovne morgener og afslapning i solen, når Jørgen Sand og Marian Hallberg holder ferie. I hvert fald ikke når den foregår på Røde Kors’ familiecamps. Makkerparret har stået i spidsen for Familiecampen i uge 42. Det kræver et køligt overblik, en stor portion entusiasme og flere måneders planlægning at tilrettelægge en camp, der hver især afholdes af cirka 20 frivillige for omkring 50 deltagere. Camp-frivillig Olau Holtvind fortæller med beundring, at Jørgen og Marian i løbet af campen er først ude af fjerene og sidst til køjs. “De sætter os andre højere end sig selv,” siger Olau, som er glad for, at det velfun-

gerende makkerpar forsætter og snupper en camp mere sammen som primusmotor allerede til påske. “For kører toppen godt, så kører resten godt.” For deres utrættelige indsats har de fået en velfortjent buket.

Kender du en , der ligesom Jørgen og Mar ian fortjener et skulderklap eller en varm tanke for sin in dsats? Indstil dit forslag på mitrødekors.d k

Profile for Røde Kors

Ny Social Strategi  

Læs om hvordan Herning klarer de lokale udfordringer og find inspiration til din afdeling

Ny Social Strategi  

Læs om hvordan Herning klarer de lokale udfordringer og find inspiration til din afdeling