Page 1

MIT RØDE KORS

NUMMER 4/2018

Fremtidens frivillige er også digitale


2

Nye tider – nye muligheder

Udgiver: Røde Kors Blegdamsvej 27 Postboks 2600 2100 København Ø Tlf.: 35 25 92 00 info@rodekors.dk www.rodekors.dk Redaktion: Klaus Nørskov (ansv.) Mathilde Risvig (red.) Brian Pabst Lotte Bach Andersen Miriam Meister Ib Lundby Helle Bjerre Østergaard (Design og layout) Forsidecollage: TOT Copenhagen & Mathilde Bech Tryk: KLS Grafisk Hus A/S

Oplag: 30.000 ISSN-nummer (offline): 2246-686X ISSN-nummer (online): 2246-6878 Mit Røde Kors udkommer fire gange om året og sendes til alle frivillige i Røde Kors. Artikler fra bladet kan frit gengives med angivelse af kilde. Meninger fremsat i bladet er ikke nødvendigvis sammen­faldende med Røde Kors’ holdning. Redaktionen for dette nummer er afsluttet 26. november 2018. Meddelelser vedrørende adresseændringer bedes rettet til forenings- og medlemsservice: anbar@rodekors.dk Har du ikke adgang til mitrødekors.dk, send en mail til frivillighotline@rodekors.dk

Lad mig være helt ærlig: Jeg har været tilbageholdende over for digitale medier som Facebook, Skype og diverse apps i relation til vores sociale arbejde. Men jeg har fundet ud af, at digitale universer rummer muligheder for at skabe kontakt og hjælpe andre. Man kan mødes, støtte hinanden, danne fællesskaber og komme i kontakt med frivillige, som måske kan give et råd, løse et problem eller bare være der. Årets sidste nummer af Mit Røde Kors handler om, hvordan digitale frivillige kan mødes med fx ensomme. Ikke gennem et ugentligt besøg og en kop kaffe, men gennem en app, en telefon eller et Skype-opkald. Og det er interessant, hvor meget der allerede er udviklet til glæde for mange mennesker. Digital frivillighed kommer aldrig til at erstatte vores fysiske fællesskaber, men jeg er overbevist om, at det kan være et velkomment supplement. Og det har vi brug for. Selv om vi når mange, er der endnu flere, vi ikke når. På landsmødet i november fik vi et nyt pejlemærke for Røde Kors: “Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen,” og “vi vil være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.” Det er store ord, og for at kunne levere på dette, kan vi lige så godt omfavne en virkelighed, hvor de fleste mennesker starter og slutter dagen med at se på deres smartphone. Det ser også ud til, at muligheden for at engagere sig digitalt vil få nye frivillige til at melde sig. Og måske mere overraskende, at der faktisk er ensomme, der foretrækker en digital relation. Mon ikke nogle af dem efterhånden også får lyst til at mødes ansigt-til-ansigt og i større fællesskaber? Jeg håber, at bladet vil inspirere til at bruge teknologien i medmenneskelighedens favør, så vi når flere. For vi er alle digitale i dag. Og selv om det kan virke svært, kræver det bare et enkelt klik, før man har kontakt. Mine børnebørn, der bor i England, har fx lært mig at bruge WhatsApp, så vi kan være mere sammen trods distancen. I har sikkert jeres egne eksempler. Lad os bruge dem til at gøre medmenneskelighed til en folkesag.

Indlæg til bladet Mit Røde Kors Næste nummer af Mit Røde Kors udkommer primo 2019.

Sven Bak-Jensen, præsident


3

4 Altid til stede Hvad sker der i Røde Kors i Danmark?

FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

6 Tema Digital frivillighed er fleksibel frivillighed

6 TEMA

14 Annonce Har du lyst til at gøre mitrødekors.dk bedre?

Er frivillighed altid et møde menneske til menneske? Ikke nødvendigvis. Masser af ensomme og udsatte børn og voksne bruger digitale fællesskaber, fordi det passer både dem og de frivillige bedre. Det er nemlig fleksibelt.

15 Verden i følge Anders Vi skal have mange flere med i vores fællesskab

16 Internationalt fokus Hele verden holder øje med Malawi. Ny metoder forudser, hvornår katastrofen rammer 18 ­Portræt H.K.H. Kronprinsen er Røde Kors’ nye protektor 20 Aktiviteter

MØDE VORES NYE HOVEDBESTYRELSE mitrødekors.dk/nyheder/hovedbestyrelse


4

FOTO: PRIVAT

ALTID TIL STEDE

Sygeplejersken fra Silkeborg skulle vælge mellem liv og død Det er nok de færreste, der frivilligt rejser

Det svære valg

til krigszoner som Afghanistan, Somalia og Sydsudan. Det er dog, hvad den 58-årige anæstesisygeplejerske Lindy Lillelund adskillige gange har gjort de sidste 15 år. Her har han hjulpet syge og sårede mennesker, der lever med konflikter og fattigdom helt inde på livet.

I 2005 lander det lille Twin Otter fly i en landsby i Sudan. Der sidder mere end 40 syge og sårede på den tørre jord. Her venter de på at få afgjort deres skæbne. 12 af dem må blive tilbage, da der ikke er plads i flyet. Men hvem skal have hjælp, og hvem skal ikke? Det er en beslutning, som for nogle af dem vil afgøre, om de lever eller dør. Og det er Lindy, der skal tage beslutningen. “Det er helt klart det, der har gjort størst indtryk på mig under alle mine udsendelser. Det at skulle sige nej til fx en kvinde, der er blevet skudt i hovedet. Det er jo en direkte dødsdom, og det er mentalt

BOOK ET FOREDRAG Lindy holder aftenforedrag i en radius af 100 kilometer fra Silkeborg. Lindy kan kontaktes på: lindytravel2002@yahoo.dk

krævende. Men vi er nødt til at hjælpe ud fra de midler og ressourcer, vi har,” fortæller Lindy. Lindy er netop aktuel med bogen ’Mellem liv og død – på job som sygeplejerske i en krigszone’. Ligesom under sine foredrag fortæller Lindy her åbent og ærligt om de hårde valg og arbejdet i verdens brændpunkter. Og selvom bogen er udkommet, så er det sidste punktum endnu ikke sat for ham: “Selvom det er hårdt, så er det alligevel det hele værd at kunne hjælpe. Det er absolut ikke sidste gang, jeg har været udsendt. Jeg bliver ved, så længe Røde Kors kan bruge mig,” tilføjer Lindy.


Wasiem giver cykelglæde i København Som tilflytter til Danmark har Wasiem

FOTO: NATHAN MEISTER

von Heydebrand opdaget, at man på en cykel kommer hurtigt og nemt rundt i København. Glæden ved at cykle giver han derfor – for fjerde sæson i træk – beredvilligt videre gennem cykeltjenesten i hovedstadsområdet til folk, der af forskellige årsager aldrig har lært at cykle eller føler sig utrygge på to hjul i trafikken. Som regel træner kursisterne i to sæsoner, hvor de cykler rundt på gangstierne på Vestre Kirkegård i Valby, København, før de er klar til at færdes i trafikken på egen hånd. “De øjeblikke, hvor folk får styr på balancen for første gang, er de mest værdifulde øjeblikke,” siger han med et bredt smil. Det er netop på grund af hans ind-

sats med at give folk bevægelighed på to hjul, at en storsmilende og temmelig paf Wasiem får overrakt buketten på en solbeskinnet søndag eftermiddag på Vestre Kirkegård. For Wasiem handler cykeltjenesten også om at give kursisterne mere luft i økonomien, ved at de nu kan tage cyklen i stedet for det offentlige. Med et bevis på deres cykelfærdigheder bliver mange kursister også bedre stillet i forhold til at få et job eksempelvis som SOSU-assistent, der kræver, at man kan cykle rundt.

Kender du og så en, der ligesom W asiem fortjener en bu ket? Indstil dit forslag på mitrødekors.d k

FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

5

NYBORG Fremtiden i spil Fremtidens Røde Kors var i fokus, da der blev afholdt landsmøde i Nyborg. Der var debat og hovedbestyrelsesvalg. Lars Løkke, Mette Frederiksen og Bertel Haarder gav deres bud på, hvad Røde Kors betyder for Danmark. Læs mere her: mitrødekors.dk/fremtidensrode-kors

HORSENS Sortering af genbrugstøj Hvordan er det nu lige, man skal sortere overskudstøjet fra genbrugsbutikken? Charlotte fra Genbrugscentret i Horsens giver gode råd og fif til sorteringen. Der er nemlig visse kriterier, der skal opfyldes. Se dem i videoen her: mitrødekors.dk/nyheder/sortering-afoverskudstoej

AARHUS Med døden til kaffe Vågetjenesten i Aarhus inviterede i uge 44 til en snak om sorg og det at miste. Flere vågetjenester afholdt i ugens løb arrangementer for at bryde det tabu, der stadig eksisterer omkring det at blive alene. Læs mere her: / mitrødekors.dk/nyheder/hvad-siger-man-tilen-der-lige-har-mistet


6 Britt Sandvad, formand for Røde Kors Holstebro, har lanceret en digital besøgstjeneste. Det er iøvrigt en verdensnyhed lavet sammen med Flemming Munch fra firmaet Connec.


7

TEMA DIGITAL FRIVILLIGHED

Besøgsvennen er flyttet ind på computeren

Med et enkelt tryk på en knap kan ensomme ældre i Holstebro få besøg af en besøgsven døgnet rundt. Det sker online via computer eller smartphone og er enestående i hele verden. – Af Brian Pabst. Illustration: TOT Copenhagen –

“Hvis jeg sidder en eftermiddag og føler mig ensom; ja, så er det rart, at der er en ventil. Jeg kan trykke på en knap, og så har jeg en at snakke med. Uden at det er aftalt på forhånd, og uden at jeg skal åbne døren og lukke nogen ind. Jeg skal bare tænde for computeren.” 82-årige Bjørn har rejst kloden rundt som sømand. Han har besøgt hver en krog i Danmark og hilst på hundredvis af tilhørere, når han har holdt foredrag. Og han har undervist kolleger i bundter, mens han har turneret fra kursussted til kursussted. Men på sine ældre dage er den gamle sømand blevet ensom. Og er samtidig lettere maniodepressiv. Han får sjældent besøg i sit hjem i en lille by udenfor Holstebro. Og han bryder sig ikke om at være sammen med andre, hverken i små eller større forsamlinger. Men nu er der tændt en gnist hos Bjørn, der ønsker at være anonym. Håbet hedder Online Besøgsven. Nu får Bjørn besøg på computeren.

Ny måde at bekæmpe ensomhed Det er en verdensnyhed. Og det er et initiativ, som Holstebro Kommune, virksomheden Connec og Røde Kors Holstebro står bag. Online Besøgsven er en digital tjeneste, der skaber kontakt mellem ensomme ældre frivillige besøgsvenner via en computer, tablet eller smartphone. Lige nu kører det som pilotprojekt. Kontakten mellem de første frivillige og brugere er allerede etableret. Formanden i Holstebro, Britt Sandvad,

har store forhåbninger til den nye aktivitet, hvor afdelingen står for rekruttering og organisering af frivillige. “Ensomhed er et stigende problem hos ældre, og vi mærker jo, at der i forvejen er stor efterspørgsel efter vores traditionelle besøgsvenner. Online Besøgsven er en ny og anderledes måde at være med til at bekæmpe ensomhed, som jeg tror kan virke tiltrækkende for både ensomme og for frivillige,” siger Britt.

Meningsfuld samtale Den nye digitale tjeneste fungerer som en videosamtale fra skærm til skærm og er i brug meget fleksibel. Brugeren kan logge på døgnet rundt og i øvrigt vælge et emne, som vedkommende gerne vil tale om. Det kan være ’bare snakke’, men også emner som historie, sport eller rejser. Den frivillige i den anden ende af røret vælger også selv emne og tidspunktet for, hvornår en samtale med en ensom passer ind i hverdagen. “På den måde skabes der et match, der danner grundlag for både en god kontakt og en meningsfuld samtale. Den grundlæggende idé er, at ensomme, der har lyst til at øge deres sociale kontakt, gør det via dialog med andre om emner, begge parter synes er spændende. Og det hele foregår via skærmen,” siger Britt. Da det er tilfældigt, hvornår brugere og frivillige er online, vil brugeren ikke opleve at komme til at tale med den samme frivillige hver gang.

Gør forskel, når jeg har tid Online Besøgsven blev lanceret i efteråret, og hurtigt var der 15 frivillige, der tilmeldte sig. Der blev holdt flere orienteringsmøder. Blandt andet på flere af Holstebros uddannelsesinstitutioner og i afdelingen. Møderne blev også annonceret på Facebook. En af dem, der faldt over omtalen på Facebook, er 22-årige Kasper Knopper. Han er for ikke så længe siden flyttet fra Thyborøn til Holstebro og arbejder som portør på Regionshospitalet Herning. “Jeg ringede med det samme, jeg så det på Facebook, og fortalte, at jeg syntes det lød helt fantastisk at blive Online Besøgsven. Det tiltaler mig at kunne være med til at hjælpe ensomme, og at det er så fleksibelt. Jeg har skiftende arbejdstider og har ikke mulighed for at være frivillig på faste tidspunkter. Nu kan jeg gøre en forskel, når jeg har tid – og uanset hvor jeg befinder mig. Bare jeg har min computer med mig,” lyder det fra Kasper.

Kan lide at snakke Han har ikke tidligere været frivillig i Røde Digitale ældre Danske ældre er blandt de mest digitaliserede i verden. To ud af tre ældre på 65-89 år er på internettet dagligt, mens det gælder for tre ud af fire i alderen 5564 år. Kun seks procent af de ældre har aldrig været på internettet.


8

TEMA DIGITAL FRIVILLIGHED SIG JA!

“Jeg har ikke mulighed for at være frivillig på faste tidspunkter. Nu kan jeg gøre en forskel, når jeg har tid. Bare jeg har min computer med mig.” Kors, men har i en periode arbejdet med flygtninge i et lokalt modtagecenter. “I mit job som portør møder jeg dagligt masser af patienter. Mange er ældre, og jeg kan godt lide at få en snak om alt mellem himmel og jord. Jeg synes, det er givende, og man lærer jo også noget, når man hører på andres historier. Jeg har ikke selv bedsteforældre mere, så jeg glæder mig til at tale med ældre og ensomme medborgere,” siger Kasper. Alle frivillige skal være mindst 18 år. Og inden de hopper ud i at blive online besøgsvenner, har de været på kursus. Her bliver de klædt på til at anvende teknikken, og de får en introduktion i, hvordan man fører en samtale med fremmede, og hvordan man blandt andet kommer ind og ud af et samtaleemne uden at såre nogen. Uddannelsen indeholder også vejledning for god og sikker online adfærd. De frivillige får alle et uddannelses- og frivilligcertikfikat. “Der er ingen tvivl om, at vi med den nye mulighed tiltrækker frivillige, vi ellers aldrig ser i vores arbejde. Det er meget fleksibelt, at man kan være frivillig, når man har tid, og uanset hvor man befinder sig. Og så er de digitale medier en del af de nye generationers hverdag og derfor utroligt spændende for os, at vi kan tilbyde det som en del af Røde Kors’ frivillig-tilbud,” siger Britt.

Mødt med skepsis Hun erkender, at det mest er helt nye frivillige, der er gået med som online besøgsvenner. Hovedsageligt de unge. “Det er kun et par stykker af vores andre besøgsvenner, der har meldt sig til den nye besøgstjeneste. Der har været nogen skep-

sis for, om man kan få ældre ensomme med på at bruge computeren, og om det helt grundlæggende er OK, at der ikke er et fysisk møde med den frivillige. Den skepsis forstår jeg godt, og derfor er det vigtigt, at den ældre selv vælger den digitale mulighed til. Og at vi naturligvis holder fast i, at det er et supplement og aldrig kan træde i stedet for mødet menneske til menneske,” understreger Britt.

Venteliste til besøgsven Det er Holstebro Kommune, der har henvist brugerne, der har mulighed for at tilmelde sig Online Besøgsven. Målgruppen er ældre over 55 år, og en forudsætning er, at den ældre har adgang til computer, tablet eller smartphone. Og siger ja til at være med. I forvejen er der venteliste blandt borgere i kommunen, der ønsker at få en traditionel besøgsven. “På den måde passer Online Besøgsven rigtig godt ind som et supplement. Vi har mange borgere, der har svært ved at komme ud af hjemmet og for hvem, det

Teknologien bag Online Besøgsven anvender kendte ITløsninger, men er baseret på avanceret teknologi. Det er enkelt at anvende for brugeren, mens den frivillige har adgang til værktøjer som opload af billeder og videoer. Samtidig er der adgang til information om brugerens stamdata, bookinger og tidsforbrug. Samtalen føres via det videokamera, der er på computer, tablet eller smartphone.

giver god mening at få besøg af en online besøgsven. Det kan for eksempel være i forbindelse med et langt sygdomsforløb, hvor den enkelte skal gendanne de sociale færdigheder. Andre er begrænsede af psykiske udfordringer, hvor det er svært at indgå i sociale fællesskaber, hvor det giver mening i stedet at møde andre digitalt via en skærm,” siger Sofie Keller Dahl, der er udviklingskonsulent i kommunens sundhedsafdeling. Hun ser muligheden for, at Online Besøgsven kan være første step for nogle til efterfølgende selv at opsøge eller vende tilbage i andre fællesskaber og aktiviteter. Sofie Keller Dahl understreger, at Online Besøgsven skal ses som et supplement til de traditionelle besøgstjenester.

Fællesskab forlænger livet Teknologien og filosofien bag Online Besøgsven er udviklet af det danske selskab Connec, der også står bag den digitale tjeneste Online Lektiehjælp. “Undersøgelser viser, at det mest livsforlængende for mennesker er at indgå i sociale fællesskaber og have interaktion med andre. Andre undersøgelser viser, at det kan foregå digitalt, og at det virker. Også for ældre,” siger direktør Flemming Munch, der oplyser, at der er lignende projekter under opstart i Australien og USA. Connec har stor erfaring med prisbelønnede projekter, der støtter sårbare grupper via online-tjenester og samarbejde med frivillige. Virksomheden har i øvrigt som mission, – fremgår det af selskabets hjemmeside – at ’øge livskvaliteten for udsatte grupper’.


9

TEMA


10

Frivillige øjne hjælper blinde med at se Anders er blind, men appen Be My Eyes giver ham friheden til at bede om hjælp, når han har behov. Hvornår udløber datoen på mælken? Er temperaturen på bageovnen indstillet rigtigt? Og passer farven på sokkerne? Det kan være en udfordring, hvis man som 35-årige Anders Boholdt-Petersen har været blind hele livet. Men et netværk af frivillige hjælpere, en smartphone og appen Be My Eyes giver Anders øjne, så kan han klare dagens gøremål, hvis der opstår et problem, hvor han skal se. “Jeg trykker bare på en knap på appen på min iPhone. Sekunder efter er der en frivillig, der gennem kameraet på telefonen 'ser for mig'. Jeg viser mælkekartonen, og den frivillige fortæller mig, hvornår mælken udløber. Det er hurtigt og bekvemt,” fortæller Anders, der i perioder bruger Be My Eyes flere gange om dagen. Andre gange kan der gå uger. Han er glad for, at han ikke længere behøver at forstyrre familie, venner eller naboer. “Jeg nyder friheden til at få hjælp, lige når jeg har brug for det,” siger Anders. Er der ikke kontakt til en frivillig med

det samme, hopper appen videre til en ny hjælper. Indtil der er hul igennem.

Er øje når jeg har tid En af øjnene på Be My Eyes er 28-årige Rued Riis. Han har et travlt job på et bureau i København, der laver animationer og reklamefilm. “Det her er en superfleksibel måde at være frivillig på. Har jeg tid, besvarer jeg appen. Hvis ikke, lader jeg den være,” fortæller Rued, der på det seneste er blevet kontaktet flere gange. “Det giver en god fornemmelse, at jeg gør en forskel for andre,” siger Rued, der ikke personligt kender en blind. Og heller ikke tidligere har været engageret i frivilligt arbejde.

Be My Eyes bruges af 100.000 blinde Be My Eyes så dagens lys i 2015 og er siden blevet populær over hele verden. I dag er appen bredt ud til 150 lande på 185 forskellige sprog. Antallet af blinde brugere nærmer sig

hastigt 100.000. Og antallet af frivillige er nu oppe på over 1,7 millioner. “Der er mange måder at være frivillig på, men de fleste kræver tid. Her kan du hjælpe, når du har tid, og hvor end du er,” siger kommerciel direktør i Be My Eyes, Alexander Hauerslev Jensen, der oplyser, at appen kun skaber kontakt mellem personer, der taler samme sprog. Appen er opfundet af Hans Jørgen Wiberg, der selv er svagtseende. Be My Eyes har vundet adskillige priser og er omtalt rosende i flere internationale medier. Be My Eyes App, der hjælper mennesker med synshandicap, kombineret med et globalt netværk af frivillige. Appen skaber kontakt mellem en blind og en seende frivillig, der gennem live video kan assistere den blinde. Appen kan downloades til både IPhone og Android og er gratis at bruge.


11

TEMA DIGITAL FRIVILLIGHED

Boblende fællesskaber Mangler du nogen at gå søndagstur med? Har du været gennem en depression, og vil du dele dine erfaringer med andre? Måske interesserer du dig for forfatteren Hanne-Vibeke Holst og vil møde andre med samme interesse? Over 110.000 danskere bruger i dag websitet Boblberg.dk, hvor de finder fællesskaber om alt muligt ved at ’boble’, som det hedder. Det vil sige skrive indlæg om interesser og udfordringer og finde andre, der står i samme situation. ”Vi hjælper borgerne til at finde vej til hinanden, indgå i fællesskaber og møde andre,” fortæller Rasmus Stæhr, der var med til at stifte sitet i 2013. Dengang i samarbejde med tre kommuner. I dag er 27 kommuner med. Grundidéen med det digitale mødested er ”at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre borgernes mentale og fysiske sundhed”. Det er gratis at oprette en profil og skrive en bobl. Du kan oprette ligeså mange bobler, du vil. Og du kan se andres bobler, kommentere offentligt eller skrive direkte beskeder. Lige nu er der over 14.000 bobler på Boblberg. Om alt fra løbeklubber til reserve-bedste-fællesskaber.

Hjælpende hånd i pigernes eget univers Angst, ensomhed og selvmordtanker. Unge piger med ondt i livet søger hjælp og rådgivning på den måde, de kender bedst: Gennem mobiltelefonen. Det er erfaringen, som Anna Bjerre har gjort, siden hun i 2004 stiftede girltalk. dk: Et digitalt univers med hjemmeside, sociale medier, sms-chat og meget mere. “Unge piger er konstant på mobiltelefonen. Vi er derfor udelukkende til stede digitalt med vores rådgivning,” siger Anna Bjerre, der også er direktør i girltalk.dk. Der er over 7.000 henvendelser om året over chatten på nettet og mobiltelefon fra unge piger i alderen 12 til 24 år. Alle bliver håndteret af frivillige – ofte andre unge, der i gang med en uddannelse til fx psykolog eller pædagog. Eller kvinder, der selv har oplevet kriser. Der er i alt over 160 frivillige hos girltalk.dk, og alle er over 18 år. Anna Bjerre oplyser, at der nærmest er kø for at blive frivillig hos girltalk.dk. “Vi henvender os til frivillige, der er vokset op med mobiltelefon. For dem er det helt naturligt at rådgive og hjælpe gennem digitale medier,” siger Anna Bjerre. Hun understreger, at chatrådgivningen ofte er de unges første kontakt og ikke kan erstatte anden rådgivning hos for eksempel en lærer, psykolog eller myndigheder.


12

TEMA DIGITAL FRIVILLIGHED G JA!

Sæt strøm til det frivillige arbejde Vi er stort set alle på internettet, har en e-mail og en konto på sociale medier. Alligevel er kun to procent af det frivillige arbejde digitalt.

Har du været på Facebook i dag? Har du søgt på Google? Eller tjekket din mail? Danskerne er et af de mest digitaliserede folkefærd i verden. Hele 98 procent er på internettet, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Alligevel er det kun to procent, der er frivillige i digitale netværk eller online, viser den nyeste frivilligrapport. “Der er et gigantisk potentiale for de frivillige organisationer. Det gælder digitale værktøjer som sms, chat, apps, video og de sociale medier. Men det går langsomt med at få mulighederne med i det frivillige arbejde, hvilket jeg godt kan forstå: For der findes utrolig lidt viden om, hvordan digitale medier fungerer i frivilligt arbejde, hvordan man skal arbejde med det som frivillig, og om brugerne kan se værdien i det,” siger Mikkel Vadsager, der er Cand. Soc. med speciale i digital frivillighed. Han har undersøgt en af de hurtigst voksende bevægelser herhjemme de seneste år, Venligboerne, der bruger Facebook aktivt i arbejdet med flygtninge. Bevægelsen

fik hurtigt fra starten i 2015 flere tusinde frivillige. “Venligboerne har appel til alle aldersgrupper og mennesker, der vil gøre en forskel som frivillige. At kommunikationen foregår på Facebook, er et plus: Det er hurtigt, effektivt, og for dem, der er med, er det meget synligt, hvad andre gør. Og det er ikke kun unge, der er med gennem Facebook. Det er de ældre Venligboere også,” konstaterer Mikkel Vadsager.

Tiltrækker nye frivillige Han mener, at vi fremover vil opleve andre måder at være frivillig på. Både fordi unge er vokset op som digitale indfødte, og fordi digitale medier fylder mere og mere i hverdagen for alle. “Digitale medier kan ofte bruges mere uforpligtende end traditionelt frivilligt arbejde. Det er nemt at tænde computer,

tablet eller bruge sin mobiltelefon. Vi kan stemple ind og ud, når det passer. Det vil virke tiltrækkende på især nye frivillige,” siger Mikkel Vadsager og tilføjer: “Det kan være både godt og skidt. Men det betyder i hvert fald, at dem, der ikke nødvendigvis har tid til at forpligte sig alt for meget, alligevel kan nå at bidrage for eksempel i en Facebook-gruppe eller på en chat-tjeneste. På den måde bliver det frivillige arbejde også mere tilgængelig,” mener han. I den anden ende af røret sidder brugerne. Dem, som de frivillige skal gøre en forskel for. Vil de være skeptiske, når de fremover bliver mødt af en digital frivillig? “Ikke nødvendigvis. For de fleste er digitale og sociale medier allerede en del af hverdagen, og for dem vil det falde naturligt, at der er digital kontakt med en frivillig. Men jeg tror aldrig, at vi når derhen, at den fysiske kontakt og samtale ’face to face’ i det frivillige arbejde forsvinder. Men det digitale er et godt supplement,” siger Mikkel Vadsager.


13

Røde Kors vil gøre medmenneskelighed til en folkesag Røde Kors skal være en bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag. Det mål blev sat på landsmødet i november med vedtagelsen af manifestet ’Altid til stede’. På landsmødet deltog repræsentanter fra 149 lokalafdelinger. Kernen i manifestet er medmenneskelighed, fællesskab og engagement. “Vi tror på, at vi kan få mange flere danskere til at tage et personligt ansvar for den verden, vi lever i,” sagde Sven BakJensen, der blev genvalgt som præsident for Røde Kors.

“Det er utopisk at tro, at vi kan få hele Danmark til at blive frivillige i Røde Kors. Men vi kan sagtens få flere til at bakke op og engagere sig på forskellige måder. Måske ’liker’ de os på Facebook, måske har de lyst til at give penge til Røde Kors. Eller måske har de lyst til at blive digital besøgsven eller arrangere fællesspisning,” lød det fra Sven. Til at fremme det ambitiøse mål vedtog landsmødet en resolution. Resolutionen beskriver en række områder, hvor Røde Kors i de kommende år vil

sætte ind for at bidrage til, at vi på længere sigt opfylder ambitionerne i manifestet. “Det er vigtigt at understrege, at det – at blive en bevægelse – ikke er et skridt væk fra at være en organisation og en forening. Det vi vil i gang med, skal ske i en stærk sameksistens med det, vi kender,” understregede Sven Bak-Jensen. Bliv klogere på ambitionerne på: mitrødekors.dk/fremtidens-rode-kors

RØDE KORS MANIFEST

ALTID TIL STEDE Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation. Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen. Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.


14

KURSER/ÅRSMØDE/TEMADAG

Online-kursus giver plads til engagerede snakke

Et kort online-kursus, som du kan tage hjemme i sofaen, sekunderet af en god kop kaffe, kan give plads til mange gode snakke på det efterfølgende Medmenneskelighed i Praksis-kursus. I efteråret begyndte deltagerne på vores Medmenneskelighed i Praksis-kurser (MIP)

for første gang at tage det ny online-kursus, inden de mødtes til MIP. Ifølge flere gjorde det en mærkbar forskel, at de havde investeret en halv time af deres tid på online-kurset, før de dukkede op til kursusdagen. Det betød, at underviserne på kursusdagen skulle bruge mindre

tid på at formidle vigtig viden om grundbegreber som den psykosociale tilgang og psykisk førstehjælp. I stedet kunne underviserne sætte tid af til, at deltagerne kunne erfaringsudveksle og drøfte med hinanden, hvordan de hver især ville gå hjem og omsætte grundbegreber til praksis. Online-kurset Medmenneskelighed i Praksis (MIP) introducerer dig til grundbegreber, som er vigtige i dit frivillige arbejde i Røde Kors. Kontakt din fagkonsulent, hvis du vil høre mere om din mulighed for at deltage i et MIP-kursus, hvor alle kursusdeltagerne forinden har taget online kurset. Her finder du online-kurset: elearning.drk.dk/medmenneskelighed-ipraksis/

SE ALLE KURSER OG TILMELD DIG PÅ MITRØDEKORS.DK

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

Åben din browser. Gå til mitrødekors. dk og log ind med din e-mail og adgangskode. Husk at acceptere Mit Røde Kors-betingelserne.

Gå til mitrødekors.dk/kursusoversigt og tryk med musen på det kursus, du ønsker at deltage i. Du kan trykke på ’Region’ for at se kurser tættest på dig. Eller på ’Type’ for kun at se de kurser, der interesserer dig. Du kan også sortere kurserne alfabetisk eller efter dato.

Trykker du på ’Læs mere’, kan du læse info om kurset, tidspunkt og sted. Tryk på ’Tilmeld’, hvis du ønsker at deltage. Udfyld dine kontaktoplysninger og tilmeld dig på ’Tilmeld kursus nu’. Du får efterfølgende en bekræftelse på e-mail. Ønsker du at afmelde, trykker du på ’Afmeld kursus’.

God fornøjelse! Har du problemer med at logge ind, skriv til frivillighotline@rodekors.dk


15

Anders: Vi skal have flere med Det går godt for de fleste i Danmark. Al-

Vil du være med til at gøre mitrødekors.dk bedre? Tilmeld dig vores brugerpanel på mitrødekors.dk/ brugerpanel

ligevel er antallet af ensomme og udsatte stigende. Det er trist. For de, der rammes og for sammenhængskraften i Danmark. Heldigvis oplever jeg en spirende lyst til, at flere gerne vil gøre mere for andre. En lyst til at etablere og åbne fællesskaber for og med andre. Fysisk og digitalt. Det er måske ikke så organiseret, som vi er vant til, men det engagerer folk, og det er det vigtigste. Røde Kors har altid været en organisation for engagement og medmenneskelighed. 34.000 fantastiske frivillige er med til at bekæmpe ensomhed og inviterer indenfor til fællesskab. Men når antallet af ensomme og isolerede mennesker bare bliver ved med at stige – gør vi så nok? Nej. Vi kan ikke løbe stærkere, siger mange af vores frivillige. Jeg er enig. Vi skal have flere engageret i vores fællesskab. Det kunne fx være sammen med andre organisationer, som vi har gjort med Dansk Flygtningehjælp i ’Venner Viser Vej’. Det kunne også være at få flere til af engagere sig digitalt – som Ungdommens Røde Kors allerede gør med brevkasse og lektiehjælp. Kun fantasien sætter grænserne her. Vi skal gøre medmenneskelighed til en folkebevægelse – og vi skal sætte os selv i bevægelse først.

Anders Ladekarl er generalsekretær i Røde Kors


16

INTERNATIONALT FOKUS

Ny metode redder liv i Malawi Det betaler sig at hjælpe, før katastrofen rammer. Ny metode forudser, hvor og hvornår katastrofen kommer. – Af Lotte Bach Andersen. Illustration Lars Petersen –

I Malawi venter de på vandet. Langs den mægtige 402 kilometer lange Shireflod står frivillige fra Røde Kors og måler flodens højde. Floden kan være din bedste ven og livskilde. Den kan også være alt­ ødelæggende og din værste fjende. Det gælder om at vide, hvornår den er hvad. Ny metode omsætter denne viden til forebyggende indsatser, før katastrofen rammer. Hvert år bliver Malawi ramt af voldsomme oversvømmelser. Særligt 2015 står som et katastrofalt år. Flere end 100 mennesker døde, og tæt på en million mistede deres

hjem eller blev på anden vis påvirket. Men i år er de klar. En ny metode skal forhindre, at oversvømmelser skyller husdyr, ejendele og mennesker væk. Projektet kombinerer det lavpraktiske og lokale med det højteknologiske og globale. Internationale meteorologiske institutioner deler viden, mens eksperter laver detaljerede kort ud fra informationer fra satellitfotos og jordbundsmålinger. Dertil kommer de fysiske målinger fra frivillige i Malawi, der hver dag måler flodens højde. Det er de selvsamme frivillige, der varsler

flodens naboer, når vandstanden når et forhøjet niveau. Så er det på tide at få sig selv og sine husdyr væk. Og selvom de stadig venter på vandet i Malawi, så ved vi, at metoden vil virke, når vandet så stiger. Beregninger fra Det Britiske Udviklingsministerium viser i øvrigt, at hvis penge bliver investeret i en forebyggende indsats, inden katastrofen rammer, kan de blive til mindst tre gange deres værdi. Fordi behovet for nødhjælp simpelthen bliver mindre.

Forecast Based Financing er det tekniske navn for en metode, hvor man bruger varsler om en forestående katastrofe til aktivt at sætte ind med ressourcer og penge, før en katastrofe indtræffer..


17

Røde Kors er den eneste danske humanitære organisation, der arbejder med Forecast Based Financing-metoden. Røde Kors-selskaber i andre lande har med succes brugt metoden forskellige steder i verden:

Uganda Da en data-prognose om regn og oversvømmelser i det nordlige Uganda lagde i kakkelovnen til en potentiel katastrofe i 2015, rykkede vi ind med nødhjælp. Vi underviste lokalbefolkningen i hygiejne og sygdomme som livsfarlig diarre. Vi uddelte vandrensningstabletter, vanddunke og håndsæbe, inden regnen begyndte at falde. Og da oversvømmelsen kom en uge efter, var der kun behov for nødhjælp til de landsbyer i området, som ikke allerede have fået hjælp.

Togo Med monsunregnen i 2017 kunne vi se, at vandstanden i floden Mono i Nangbeto-dæmningen kunne blive faretruende høj. Vi uddelte derfor vandrensningstabletter til 2.000 familier som forebyggelse mod kolera og leverede to kanoer til evakueringer. Derudover uddelte vi presenninger, myggenet, sovemåtter samt sæbe og spande til over 100 familier, der måtte forlade deres huse, da vandstanden steg.

Peru Forecast Based Financing-metoden gjorde det muligt at handle tidligt på varsler om kraftig regn i forbindelse med vejrfænomenet El Niño i 2015-2016. Vi sikrede, at mindst 1.100 familier fik hygiejneartikler, sprøjtning mod malariamyg og vandrensningstabletter. Derudover blev folks huse forstærket, og de blev undervist i førstehjælp og hygiejne. Da El Niño ramte året efter, blev de lokalsamfund, der var med i projektet, mindre påvirket end ved tidligere El Niños.


18

PORTRÆT H.K.H. KRONPRINSEN

Kronprinsen går i sin fars fodspor Den 1. oktober kl. 10.27 blev der helt stille i Røde Kors’ Frivillighus i København. –Af Lotte Bach Andersen. Foto Jakob Dall –

Bordene var dækket med blomster. Boblende flasker med smag af æble og hindbær stod klar til at blive knappet op. Og små petitfours stod klar til at blive spist – så snart æresgæsten ankom. Festen begyndte, da to livvagter, en hofchef – og en mand i et gråt jakkesæt trådte ind. Røde Kors’ nye protektor: Kronprins Frederik. Stilheden blev med ét afbrudt af mediernes kameralinser, der begyndte at knipse ivrigt. For det var en stor dag for Røde Kors. Danmarks kommende konge fortsatte en 141 år gammel tradition. “Dagen i dag er en af dem, der vil gå over i Røde Kors-historiebøgerne. Vi er nærmest lykkelige over, at De overtager den vigtige protektorrolle,” sagde præsident i Røde Kors i Danmark, Sven BakJensen, til Kronprinsen. På det grålige jakkesæt sad et rødt kors. Det er et rødt kors, der har fulgt den kongelige familie lige så længe, som Røde Kors i Danmark har eksisteret. Kronprinsens tip-tip-oldefar, Kong Christian 9., blev den første protektor for Røde Kors i 1877. Og kun seks kongelige har før Kronprinsen haft titlen som protektor for Røde Kors. Stilheden sænkede sig atter engang, da Kronprinsen sendte en tanke afsted til sin far og vores seneste protektor, prins Henrik, der

1877-1906 Kong Christian 9.

i 17 år var en engageret og elsket protektor for Røde Kors. “Jeg er både stolt og rørt over at være jeres nye protektor. Jeg føler mig hjemme hos Røde Kors, og jeg glæder mig til at videreføre den protektion, min far med så stort engagement forvaltede i medmenneskelighedens tjeneste,” fortalte Kronprinsen. Kronprinsen har allerede besøgt Røde Kors-projekter rundt om i verden. På dagen var store fotografier fra Kronprinsens mange rejser med Røde Kors udstillet i Frivillighuset. Munden smilede, og øjnene drømte sig væk i de mange billeder, som rejsekammerat og Røde Kors-fotograf Jakob Dall havde taget på Kronprinsens rejser til Mozambique, Nepal og senest Bangladesh. “Jeg har på mine rejser med Røde Kors været vidne til jeres imponerende indsats. Det gør indtryk,” fortalte Kronprinsen. Og kongefamiliens hverv som protektorer gør ligeledes en kæmpe forskel, da det er med til at sætte fokus på de store problemer, der er rundt omkring i verden. Derfor blev der fyldt op i glassene. Der blev grint og snakket, inden livvagter, hofchef og Røde Kors’ nye protektor forlod Frivillighuset, og stilheden atter sænkede sig på Blegdamsvej i København.

KONGELIGE PROTEKTORER FOR RØDE KORS I DANMARK

1906 – 1912 Kong Frederik 8.


19

Medmenneskelighed i øjenhøjde Jeg er stolt over at være jeres nye protektor. Jeg føler mig hjemme hos Røde Kors, og jeg glæder mig til at videreføre den protektion min far, Prins Henrik, med så stort engagement forvaltede i medmenneskelighedens tjeneste. På mine rejser med Røde Kors har jeg oplevet jeres imponerende indsats. Det gør indtryk. Jeg glæder mig til at se Røde Kors udvikle sig og blive i stand til at hjælpe endnu flere sårbare mennesker både herhjemme i Danmark og ude i verden. I er som frivillige grundstenen i bevægelsen. Uden jer, intet Røde Kors. Jeg håber, at jeg kan medvirke til, at endnu flere får øjnene op for jeres indsats til gavn for sårbare mennesker.

1912 – 1947 Kong Christian 10.

1947 – 1972 Kong Frederik 9.

1972 – 2001 Dronning Ingrid

2001 – 2018 Prins Henrik


20

AKTIVITETER Et af de fem nye rekrutteringsmaterialer.

GENBRUG Målrettede rekrutteringsmaterialer For at få flere og nye typer frivillige i butikkerne har vi udarbejdet materialer, der er rettet mod forskellige typer opgaver. Materialerne henvender sig til “almindelige” butiksfrivillige, butiksledere, chauffører, frivillige til sociale medier og administrative frivillige. Læs mere og find alle materialerne: mitrødekors.dk/faa-flere-frivillige-i-butikkerne

Et årsmøde i rekrutteringens tegn Rekruttering er en af de største udfordringer. Derfor var det også temaet på årsmødet i efteråret. Blandt andet legede vi ’kender du frivillig-typen’ og fik råd til, hvordan vi kan få flere unge og mænd i butikkerne. Og så blev der udvekslet erfaringer på kryds og tværs. Se mere her: mitrødekors.dk/tak-et-godt-aarsmoede

Vi vil vide mere! Hvad sælger vi mest og mindst af? Hvor mange kunder har vi? Og hvor meget køber de for? Det er bare nogle af de ting, vi gerne vil vide mere om. Derfor er en gruppe med frivillige og ansatte i gang med et projekt, der skal give os mere viden om butikkernes salg. Viden, som bliver brugbar, både for jer i de enkelte butikker og for landskontoret. Jo flere data vi har, jo mere viden kan vi få, og jo bedre rådgivning kan vi give butikkerne. Data kommer fra kasseterminaler med Flexpos. Hvis jeres butik ikke har sådant et, bør I overveje at få det. Grib fat i jeres konsulent, og tag en snak. Læs mere om projektet her: mitrødekors.dk/hvad-saelger-vi

Nyt initiativ: Butikslederens dag Butikslederens dag skal understøtte butikslederne. Der skabes et fælles forum for møbel- og storbutikker, og tøjbutikkerne

samles i syv regionale grupper. Vi skal mødes omkring oplæg, debat og erfaringsudveksling. Butikslederens dag suppleres med butiksbesøg og online undervisning. Glæd jer! Læs mere her: mitrødekors.dk/ butikslederens-dag

NØRKLERNE www.mitrødekors.dk Vores elektroniske ’blad’ kan man kalde det. Et vigtigt mødested på nettet, hvor det meste information og nyheder formidles i dag. Er du ikke på endnu, så anbefaler vi dig at komme på. Det kræver kun din e-mail. Kontakt gerne frivillighotline@ rodekors.dk, hvis du oplever udfordringer eller går i stå – så får du hjælp.

Nørklerier bag tremmer “Selvom man afsoner en dom, kan man


21

AKTIVITETER

godt have lyst til at gøre noget for andre”. Sådan sagde en indsat kvinde i Jyderup Fængsel, da hun spurgte, om hun og andre indsatte kunne lave tæpper til hjemløse. Aftalen kom i stand, og det får hjemløse i København glæde af. Læs historien her: mitrødekors.dk/noerklerier-bag-tremmer

Strik til hjemløse Hovedstadens Røde Kors driver et omsorgscenter for hjemløse. De har efterspurgt lune ting til vinteren, fx håndvarmere, store tæpper, huer, halstørklæder og sokker. Skriv til norkler@rodekors.dk, hvis I har lyst til at lave ting til hjemløse. Så bliver I kontaktet for nærmere aftale om levering, mærkning af forsendelsen mm.

Udsendelse af tøj I oktober sendte vi årets tredje forsendelse – denne gang 11,8 ton nørkletøj og 4,2 ton genbrugstøj til Hviderusland, som er fast aftager af lunt tøj til de kolde vintre. Hviderusland takker hjerteligt og har for nylig lavet en rapport, som vil blive publiceret inden årets udgang. En oversigt over udsendt tøj i 2018 er på mitrødekors.dk

INDSAMLING 16 millioner tak Kæmpestor tak til alle, der var involveret i Røde Kors-indsamlingen i oktober – enten som indsamlere, på mødesteder eller med organiseringen af dagen. Det er en stor dag for Røde Kors økonomisk og synlighedsmæssigt. Og det ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres engagement. Tak! Indsamlingen indbragte ca. 16 mio. kr. Vi har sendt nogle af de indsamlede midler videre til hjælp i verdens største flygtningelejr i Bangladesh, til familier, der lever med krigen i Syrien, og til ofre for jordskælvet i Indonesien. Herhjemme er nogle af pengene gået til at sikre hjemløse en varm seng og hjælpe voldsudsatte kvinder med at komme videre med et nyt liv i tryghed.

Røde Kors-lotteriet Igen i år har vi et lotteri i samarbejde med Støt Foreningen. Støt Foreningen er et landsdækkende netværk af skoleklasser og sportsklubber, der kan sælge Røde Kors-lodder mod provision. Overskuddet fra deres salg går selvfølgelig også til Røde Kors’ arbejde. Tag godt imod dem, hvis I møder dem på jeres vej. Salgsperioden er 8. december 2018 til 7. juni 2019. Læs mere om lotteriet her: mitrødekors. dk­/rklotteri

AFDELINGERNES INTERNATIONALE ARBEJDE Nye venskabslande på trapperne i 2019 Afdelingerne yder en væsentlig og vigtig støtte til det internationale arbejde gennem venskabsprojekterne. I 2019 er Etiopien og Ukraine blandt de nye venskabslande, der kan støttes på den samlede liste af 13 lande. Se mulighederne her: mitrødekors. dk­/nyheder/stoet-nye-venskabslandefra-2019

Bliv klogere på Kenya – book et foredrag Deltagerne på den netop overståede studierejse til Kenya står på spring for at fortælle om deres mange oplevelser af den hjælp, vi giver til sårbare kvinder og børn i Mombasa og Nairobi: mitrødekors.dk/nyheder/book-et-spaendende-foredrag-om-kenya-0

Pakistanere uddannes til at styrke lokalsamfund Pakistan har sit at slås med i form af katastrofer udløst af klimaforandringer og konflikter. Gennem Venskabsprojektet uddanner vi ungegrupper til at gøre deres lokalsamfund mere robuste: mitrødekors. dk/historier/hjaelp-til-staerkt-beredskabi-pakistan

INTEGRATION Tech Akademi for unge flygtninge I efterårsferien afholdt Røde Kors for første gang et Tech Akademi for unge flygtninge. Alle 35 pladser var besat, og frivilliggruppen bestod af unge mellem 18 og 35 år. Tech Akademi er en lejr, hvor del-


22

AKTIVITETER

med uledsagede børn og unge i asylsystemet. Røde Kors står stadig for indsatsen, og flere af de erfarne medarbejdere fra Center Gribskov fortsætter i nye rammer på Center Sandholm, hvor arbejdet skal varetages fra den 1. november.

VÆRKET

Foto: Steen Brogaard

I slutningen af oktober besøgte H.K.H., Kronprinsesse Mary, vores aktivitet Værket i Næstved. I Værket mødes ensomme mellem 30 og 60 år.

tagere og frivillige i fællesskab arbejder med robotter, lærer om kodning og flyver med droner. Det er ikke tilfældigt, at det netop er teknologi, som er omdrejningspunktet. Robotter, Virtual Reality, apps og anden computersoftware vil i stigende grad danne grobund for vores samfund og vores hverdag. Og så er der et enormt jobpotentiale i at kunne mestre den nye teknologi. Da Tech Akademiet afholdtes på Langeland i år, var Røde Kors Langeland tilstede med bl.a. frokost til alle deltagerne. På Mit Røde Kors.dk kan du læse, hvordan 19-årige Amaar Alzelaa oplevede lejren: mitrødekors.dk/jeg-er-faktiskblevet-ret-god-til-flyve-med-drone

VENNER VISER VEJ Venner Viser Vej har igen fået støtte fra satspuljen Røde Kors gav i 2015 et nationalt løfte om, at alle flygtninge, der flyttede ud i en dansk kommune, skulle tilbydes en frivillig ven. Den stærke frivillige indsats – og det gode samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og andre lokale foreninger – har betydet, at knap 8.000 flygtninge har fået en frivillig ven gennem Røde Kors og

Dansk Flygtningehjælp. Med den uvurderlige hjælp fra bestyrelser, aktivitetsledere og frivillige venner har flygtningene fået en god modtagelse og støtte, der bringer dem videre i livet. Det har politikerne på Christiansborg også opdaget, og derfor har de politiske partier bag satspuljen besluttet, at Venner Viser Vej skal have støtte over de næste fire år. Satspuljen er en særlig pulje, der skal hjælpe samfundets svageste. Puljen er som regel på et trecifret millionbeløb, som nærmer sig en milliard, men puljens størrelse varierer år efter år: mitrødekors.dk/ nyheder/stor-stoette-til-venner-viser-vej

ASYL Flot farvel til Center Gribskov Den første lørdag i oktober holdt personale, frivillige og beboere på Center Gribskov en flot farvel-reception med både musik, gøgl og kunstudstilling i anledning af, at centeret skal lukke. Rigtig mange greb anledningen til at fejre indsatsen i de 18 år, Røde Kors har modtaget uledsagede børn på Center Gribskov. Modtagecenterets personale har i været med til at sætte standarden for arbejdet

Kronprinsesse Mary besøgte Røde Kors i Næstved I Værket mødes voksne på 30 til 60 år, taler om ensomhed og øver sig i nogle af de sociale kompetencer, som godt kan ruste lidt, hvis man ikke får dem brugt. Røde Kors har aktiviteten sammen med Mary Fonden. Og derfor besøgte H.K.H. Kronprinsesse Mary, Værket i Næstved i slutningen af oktober. Her var Kronprinsessen med til nogle af de øvelser, som deltagerne i Værket laver for at få stærkere sociale kompetencer. Værket er støttet af Velux Fonden. Generalsekretær Anders Ladekarl var også med til besøget. Læs hans beretning, og se fotos fra mødet med Kronprinsesse Mary her: mitrødekors.dk/afdelinger/ naestved-fuglebjerg/indlaeg-og-debat/ skoent-besoeg-af-kronprinsessen-hosroede-kors-i-naestved

QNET Røde Kors’ indsats for voldsudsatte kvinder og børn skal bredes ud til hele landet Qnet er Røde Kors’ indsats for voldsudsatte kvinder og børn. Nu har Østifterne bevilget 8,2 millioner kroner til Qnet over de næste fire år. Det betyder, at vi endelig kan brede Qnet ud til hele landet og sikre, at alle voldsudsatte kvinder og børn får tilbud om støtte efter et krisecenterophold, uanset hvor de bor. Konkret skal vi starte minimum 15 nye Qnet over de næste fire år. Samtidig får vi mulighed for fortsat at sikre kvaliteten i


23

Ny aktivitetsleder? Kom på kursus! Læs mere og tilmeld dig på mitrødekors.dk/kurser

indsatsen gennem udvidet kompetenceudvikling til frivillige. Østifterne støtter allerede projekt Mor+Mig, der har særligt fokus på trivsel og tryghed for børn i Qnet. Det vil I kunne læse mere om på mitrødekors.dk efter nytår.

Førstehjælpskurser for private afholdes af afdelinger rundt om i landet, og udover et estimeret salg på knap 10 millioner kr., er der betjent og undervist over 18.000 betalende kursister i førstehjælp i 2018. Stor ros til vores seje frivillige i førstehjælpsaktiviteten! Det er rigtig godt gået.

FØRSTEHJÆLP

SAMARITTER

Networking – på regionale møder

Samaritters højsæson veloverstået

At være førstehjælpsinstruktør kan ind i mellem føles som en alene-aktivitet. Blandt andet derfor mødtes førstehjælpsinstruktørerne for andet år i træk til regionale møder rundt om i landet fra Herning til København. De otte møder blev afholdt den 5. og 6. december i henholdsvis Herning, Aalborg, Aarhus, Slagelse, København, Haderslev, Odense og Bornholm. Fokus var på alt fra netværk mellem instruktørerne og afdelingerne til sparring og inspiration til undervisningen. Instruktørerne præsenteredes desuden for nye førstehjælpsemner – som altid i tråd med guidelines fra Dansk Råd for Genoplivning. Der var stor opbakning til møderne – 130 instruktører ud af 300 havde meldt sig.

Hos samaritterne er højsæsonen veloverstået. I Københavnsområdet sluttede vi med Eremitageløbet den 7. oktober, som blev afviklet uden større skader og uheld. Til gengæld starter uddannelsessæsonen nu, hvor vi uddanner samaritter på alle niveauer. Den fortsætter frem til april måned 2019, hvor vi igen er klar til en ny højsæson.

Salgsrekord på vej Det ser ud til, at vi igen i år sætter salgsrekord for førstehjælpskurser til private.

BEREDSKAB Tryghed ved stor beredskabsøvelse Den 14. november var Røde Kors med til at skabe tryghed omkring beredskabets store øvelse i City 2. Cirka hvert tredje år gennemfører beredskabet en stor øvelse, som involverer mange forskellige aktører. Politi, ambulancetjeneste, brandvæsen og hjemmeværnet er alle med. Og denne gang også Røde Kors. Vores opgave lå “på

siden” af øvelsen og var med til at sikre ro og information omkring øvelsen for mennesker, som tilfældigt kom forbi eller kom i berøring med ambulancer, brandbiler, politibiler og blå blink i øvrigt. Der var omkring 1.000 deltagere i beredskabets øvelse, og den gik under navnet “’RAGNAROK II”, fordi beredskabet netop ville øve den helt store kaotiske beredskabssituation. Vi var på plads med samaritter og frivillige, som gennemførte psykosociale opgaver, og vi fik rum til at øve os sammen med beredskabet.


Overførsel fra kontonummer

8

7

Hver en krone tæller. Tak for dit bidrag.

GIRO INDBETALING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

250 kr. Besøg hos en ensom person hver uge i fire måneder 400 kr. Udflugtsdag for to udsatte børn 800 kr. En julekurv til en udsat familie Din støtte er ikke øremærket, men hjælper der, hvor behovet er størst.

Indbetaler

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

KVITTERING

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

REG: 4183 KONTO: 731 3233

REG: 4183 KONTO: 731 3233

RØDE KORS Blegdamsvej 27 2100 København Ø 35 259 200

RØDE KORS Blegdamsvej 27 2100 København Ø 35 259 200

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X 4030S 05-18 – PNS 485-28850

.

.

Øre

,

Sådan kan du støtte: brug girokortet, gå ind på rødekors.dk, eller sms NØD til 1290, og støt med 100 kroner (+ sms-takst)

GOD JUL. TIL ALLE. MAGASINPOST SMP ID. NR.: 46152

Mit Røde Kors 4 2018  

Er frivillighed altid et møde menneske til menneske? Ikke nødvendigvis. Masser af ensomme og udsatte børn og voksne bruger digitale fællessk...

Mit Røde Kors 4 2018  

Er frivillighed altid et møde menneske til menneske? Ikke nødvendigvis. Masser af ensomme og udsatte børn og voksne bruger digitale fællessk...

Advertisement