Page 1

FRIVILLIG Palle, Henrik og Søren:

RØDE KORS 03/2013

“Ferie på Fulton giver børn en anderledes oplevelse”


2

Udgiver: Røde Kors, Blegdamsvej 27 Postboks 2600 2100 København Ø, Tlf.: 35 25 92 00, info@rodekors.dk www.rodekors.dk Redaktion: Klaus Nørskov (ansv.) Mathilde Risvig (red.) Julie Lorenzen Christine Evers Troels Donnerborg Matilde Hørmand-Pallesen Anne Bregendahl Laursen Mia Duelund Jensen Mette Kræmer Lotte Winther Helle Bjerre Østergaard (layout) Forsidefoto: Martin Paldan Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 21.000 ISSN-nummer: 1904-2353 Frivillig udkommer 5 gange om året og sendes til alle frivillige i Røde Kors. Artikler fra bladet kan frit gen­gives, dog med angivelse af kilde. Meninger fremsat i Frivillig er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Røde Kors’ holdning. Redaktionen for dette nummer er afsluttet 22. august 2013. Meddelelser vedrørende adresse­ ændringer bedes rettet til forenings- og medlemsservice: anbar@rodekors.dk

INDLÆG TIL FRIVILLIGBLADET Næste nummer af Frivillig kommer i slutningen af oktober 2013. Deadline for indlæg er 26. september 2013 til redaktionen@rodekors.dk

“Vores Røde Kors-fællesskab bliver hver dag større, derfor er vi en vigtig stemme i frivillig-debatten”

Frivillighed er fantastisk. Den er det ekstra, der binder vores samfund sammen. Den er det enkelte menneske, der frivilligt rækker ud til et medmenneske. Frivillighed er, når vi overskrider vores sociale blufærdighed, banker på naboens dør og træder til. Frivillighed er også svært at sætte i bås. Hvilket netop er pointen. Hos Røde Kors er frivillighed et inkluderende fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at gøre en forskel. Vi har fokus på dem, der er allermest sårbare. Frivillighed fylder for tiden. I foreningen, hvor frivillighed var temaet på Røde Kors-Højskolen i juni. I samfundsdebatten, hvor Røde Kors har bidraget til Danmarks nye frivilligcharter om samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet. Jeg er glad for, at charteret bygger på gensidig tillid. Essensen for mig er, at vi gennem vores frivillige engagement bringer udsatte mennesker ind i bæredygtige fællesskaber. Vi rækker ud til børn, unge, ældre, indsatte, unge mødre, voldsramte, døende, patienter, ensomme og psykiske syge. Så ja, vi vil gerne samarbejde med eksempelvis kommunerne, men på vores præmisser, fordi vi er frivillige. Kun sådan kan vi fortsat være den største frivillige sociale organisation i Danmark, der i et forpligtigende fællesskab gør en forskel for mennesker, der har brug for ekstra opmærksomhed.


3

INDHOLD

6

4

Landet rundt  vad er der sket siden sidst? H

6 Tema Gør en forskel for udsatte børn og unge 14 Danmark mod katastrofer

16

VI SAMLER IND TIL KAMPEN MOD KATASTROFER! Søndag den 6. oktober er dagen for vores årlige Røde Kors-indsamling. Det er dagen, hvor vi sikrer fortsat støtte til vores arbejde, så vi kan blive ved med at gøre en forskel. Kom med på indsamler.dk

12

Har du brug for nye hverve- eller informationsmaterialer? Kig med på side 12-13, hvor vi fortæller om Trykmaskinens mange muligheder.

15 Debat Cecilie Fritzen siger, at frivillighed er mennesker, der møder mennesker på lige fod. 16 Portræt Mania Abu Saeed er frivillig i Syrisk Arabisk Halvmåne  18 Opslagstavlen 20 Aktiviteter 20 Styrelsen 21 Venskab 22 Genbrug 24 Nørkler 26 Førstehjælp 28 Socialt 30 Samaritter 31 Indsamling 32 Asyl 33 Kurser 36 Buketten  Margit ser behov, før de opstår


4

LANDET RUNDT

MORSØ HADSTEN-HINNERUP

Morsø er gået teatervejen Morsø deltog i forårets store børneteaterfestival på Mors, dog ikke på scenen, men i foyeren. En arbejdsgruppe fra møbelbutikken sørgede for at bringe og arrangere møbler til skuespillerne i foyeren, så der var lidt hyggelige omgivelser til dem. Møblerne var på samme tid til salg, og allerede på festivalens 2. dag røg der en sofa, fortæller formand Bodil Mandøe Øllgård.

VILDBJERG VIDEBÆK

Fokus på ledelse Birthe Degnboel, formand i Videbæk, handler, når hun ser behov. Takket være en handlingsorienteret bestyrelse er der startet to nye aktiviteter, en café for seniorer og en sorggruppe. Bestyrelsen har også blik for frivilligpleje. Hvert år afholdes temaaften for besøgs- og vågetjenesten med buffet, foredrag, erfaringsudveksling og mulighed for at blive tanket op, en adventsfest og udflugt for alle frivillige.

Nørklemøde med 105 deltagere

Legetøj til asylbørn

"Det var helt fantastisk," siger Hanne Nielsen, formand for netværket,. "Vi havde sagt stop ved 90, men folk blev ved med at strømme til.” Designer Bente Rønberg underviste nørklerne og delte ud af hendes mange tips og ideer. Nørklerne var meget aktive og optaget af at lære nyt. Vi strikkede, snakkede, sang forårssange – og alle bollerne blev spist.

Hadsten-Hinnerup indsamlede den 2. og 3. advent sammen med julemanden brugt legetøj i Hadsten Centret. Legetøjet skulle gå til børn, som ikke har ret meget. Hadsten Handel sørgede for julemand, slik og diplom til giverne. "Vi var spændte, og heldigvis kom der mange ting begge søndage," siger formand Margit S. Larsen. Legetøjet blev til stor glæde overrakt til Jelling Asylcenter.


5

HVAD SKER DER I DIN AFDELING? Har du en historie til landet rundt, så send et par ord og et billede til Lotte Winther, mail: lowin@rodekors.dk senest den 13. september 2013. Billeder vedhæftes separat som billedfil.

Sponsoreret julehjælp Afdelingerne i Odsherred kommunekreds, Dragsholm, Trundholm og Nykøbing-Rørvig, samarbejder om at uddele 140 pakker julehjælp. De arbejder ihærdigt på at få julehjælpen sponsoreret, f.eks. har de fået 20.000 kr. fra hhv. Vig Festival og § 18-midler. I 8 weekender op til jul sælger de nørklerier ved det lokale center og Vig Brugs. Desuden får de 10 % på madvarerne til pakkerne.

RØDOVRE ODSHERRED SLAGELSE BORNHOLM

Samarbejde på tværs af aktiviteter Både Rødovre afdeling og Ungdommens Røde Kors har aktiviteter i Café Biblioteket. Rødovre har lektiehjælp, URK har en pigegruppe og IT for Alle, hvor man lærer at bruge en computer. Både eleverne fra lektiehjælpen og pigegruppen bruger computerne hos IT for Alle, og pigegruppen får også lektiehjælp. Der er overlap af frivillige mellem aktiviteterne, det giver en stor tryghed blandt brugerne.

Fra Slagelse til Malawi

Frivillig til frivillig

"Se vores flotte generalsekretær Ethel Kaimila fra Malawi Røde Kors," skriver delegat Christina Rasmussen. "Hun beundrede min jakke så meget, at hun fik lov til at låne den." Jakken er kreeret af Skrot og Skævt tøj i Slagelse Røde Kors af en jakke, som ikke blev solgt i butikken. Nu skaber den beundring og inspiration i Malawi. Røde Kors er i sandhed en international organisation.

Patientstøtterne på Bornholms Hospital fik i foråret besøg af 13 patientstøtter ved Køge Sygehus. De to grupper har igennem de seneste år haft en gensidig kommunikation og erfaringsudveksling. Dagen var vellykket med oplæg, rundvisning til de afdelinger på hospitalet, som patientstøtterne besøger, snak, sange, pausegymnastik, god mad og et kulturelt indslag: besøg på Bornholms Teater.


6

TEMA | UDSATTE BØRN OG UNGE

Ansvar gør en god sømand I Rørvig Havn vinker formand for Trundholm afdeling Palle Gettermann farvel til forældrene til de 24 børn og unge, han skal have med om bord på skonnerten Fulton. – Af Christine Bolt Evers. Foto Martin Paldan –

”Glæder I jer?” spørger Palle Gettermann ud over forsamlingen af 24 forventningsfulde børn og unge. ”Er der nogen, der har lyst til at hoppe af nu? Så skal I skynde jer. I aften skal vi til Hundested, og så sejler vi ud i Kattegat i morgen. Der sejler vi enten til højre eller til venstre. Det afhænger af vinden. Er der nogen, der ved, hvad højre og venstre hedder om bord på et skib?” skærer Palle igennem de skingre stemmer. ”Styrbord og bagbord,” lyder det ivrigt, mens børnene prøver at overgå hinanden med, hvem der

kan råbe højest. Fortøjningerne er løsnet fra land. Den legendariske tremastede skonnert Fulton, glider gennem vandet, og den sagte motor efterlader plads til børnenes begejstring. ”Vi kommer aldrig tilbage,” råber to lyshårede piger i kor. Sammen med to andre Røde Kors-frivillige, tidligere formand for Nykøbing-Rørvig og styrelsesmedlem Søren Fagerland samt besøgsleder i Nykøbing-Rørvig Henrik Mørck, skal Palle Gettermann af sted med 24 udsatte børn og unge mellem 12 og 16 år på Røde Kors ferielejr til søs. De frivillige har deres passion for sejlads tilfælles. En lokal skolelærer og en fast Fulton-besætning sejler også med. Fra skibet lyder der to blæsende horn så høje, at de kunne skære hul på den blå julihimmel. Det er Fultons tegn til afsked. Børnene laver fjollede ansigter og vinker ivrigt ind til deres forældre på kajen i Rørvig Havn.

Børnene får en anderledes oplevelse ”Det er en anderledes form for sommerferieoplevelse, børnene får til søs. Det er spændende for dem at prøve at sejle med Fulton, som er et gammelt skib med en historie. Jeg håber på at kunne give dem en oplevelse, og vise dem, hvor sjovt det er at sejle,” forklarer Palle om formålet med turen.

Palle, formand i Trundholm afdeling, har været primus motor på projektet. Palle har fra ideens spæde start haft et tæt samarbejde med de to øvrige Røde Korsformænd i Odsherred Kommune samt med kommunens familieafdeling.

Ideen opstod i 2011 Ideen om at få børnene ud at sejle stammer fra 2011. Det var Palles egen interesse for sejlads, der ledte ham på sporet af Fulton. I 2011 faldt han i snak med en fra Fulton Fondens bestyrelse. Men det kunne ikke lade sig gøre at leje skibet før denne uge i juli. Til gengæld har de tre afdelinger allerede lagt billet ind på skibet i sommeren 2015. Til 100 års-jubilæet for den historiske skonnert, der er bygget i Marstal i 1915. Det er første gang, at de tre afdelinger arrangerer ferielejre sammen. I alt har de cirka 60 børn af sted på ferielejr i år. ”Det er et ret unikt samarbejde, vi har i de tre afdelinger. Men jeg tror godt, at en afdeling selv ville kunne stable et arrangement som dette på benene. Det kræver meget planlægning, at man er god til at få samlet penge ind til projektet, og at man har et tæt samarbejde med kommunen,” fortæller Palle.

Opgaver og fri leg Børnene er inddelt i tre hold, som på skift


7

TEMA Antallet af udsatte børn i Danmark er stigende, og sommeren hos Røde Kors har været spækket med sociale aktiviteter for netop børn og unge. Vi sætter i temaet fokus på sociale aktiviteter for børn og unge. Vi håber, de inspirerer.


8

TEMA | UDSATTE BØRN OG UNGE

Palle står med to af de seks piger, der er med om bord. Det er 12-årige Annika forrest og 15-årige Sandra bagerst.

skal tage sig af de daglige gøremål på skibet, herunder madlavning, sejlsætning og rortørn. De frivillige er ansvarlige for hver sit hold. Når der ikke er nogen opgaver, er der fri leg. De fleste, især drengene, vil gerne kravle en tur op i masten i de orange sikkerhedsveste. De tre frivillige Palle, Søren og Henrik, holder øje med børnene, mens de tager en kop kaffe. ”Der er så god udsigt deroppefra. Du skal prøve det,” siger en dreng i en blå- og hvidstribet t-shirt til sin ven.

Man skal kunne spotte ballademagerne ”Hørte I det alle sammen?” spørger Palle, da hans hold får vist, hvordan de sætter deres hængekøje op. Palle viser, hvordan man binder det rette knob. En af drengene med rødblond hår og fregner, som har løbet rundt, siden han kom om bord, lægger sig ned i sin hængekøje og lukker øjnene, så snart han har fået hængt

køjen op. ”Den lille Ole med paraplyen, han kender alle små børn i byen …,” begynder Palle at synge, mens han giver køjen nogle forsigtige vug: ”Godnat.” Drengen åbner øjnene og bryder ud i et stort grin. Palle har undervist som skolelærer i et par år. ”Dengang var jeg også god til at spotte, hvem der lavede ballade,” siger han med et smil.

Sikkert i havn Der bryder en vandkamp ud under opvasken. Palle har et hyr med at få alle fra hans hold til deltage. De vil hellere kaste vand ud over rælingen. Men ellers er Palle godt tilfreds med deres opførsel, som den første dag til søs tager sin ende: ”Jeg synes faktisk, de har opført sig eksemplarisk. Vi ved fra kommunen, der er nogle af børnene, der har en ADHD-­ dia­gnose. Men efter blot et par timer på havet er de faldet meget mere til ro.” Klokken er halv ni, da Fulton anløber

Hundested Havn. Den smule vind, der har båret skibet stille af sted for sejl, er løjet af. Havoverfladen er blankt som et spejl.

Landgang Nye knob, nye venner, sejl, der skal sættes, madlavning, opvask, køjer, der skal hænges op og flere timers rortørn. Det er, hvad de 24 unge blandt andet har oplevet, siden de forlod Rørvig. Men de mangler ikke energi, da de får lov til at komme på land i en time. Straks børnene har fået fast grund under fødderne, løber de rundt i små grupper sammen med deres nye venner. Aftensolen kilder dem i ryggen. De skal snolde i den lokale Netto. ”Lad nu være med at bruge alle jeres penge i aften, ikke?” får Palle lige akkurat råbt efter de forreste. Otte timer på havet om bord på det samme skib, kan gøre meget. Det er spændende at se, hvilke 24 børn, der går i havn i Rørvig. Og det er mindst lige så interessant at se, hvordan de tre Røde Kors-frivillige har


9

Søren Fagerland viser 14-årige Niclas, hvordan man sætter køjer op.

Henrik Mørck, besøgsleder i Nykøbing-Rørvig ”Jeg var for nylig til et Røde Korsforedrag om ensomhed, og der fik jeg mig en øjenåbner. Der fik jeg at vide, at det er lige så farligt at være ensom som det er at ryge 15 smøger om dagen, og at ensomhed ikke har nogen alder. Der skal nok være en to-fire børn her om bord, som er ensomme. Der går alene rundt og holder sig mest for sig selv. De er vant til, at der ikke er nogen, som interesserer sig for dem. Dem vil jeg hive fat i efter et døgns tid og høre, hvordan de har det, og hvad de laver til hverdag og få mig en lille snak med dem.” det, når de om fem dage overlader børnene til deres forældre.

Målet er succesoplevelser ”Næste gang skal vi være bedre forberedte med hensyn til underholdning i land. Om bord på Fulton var det ikke noget problem at holde dem interesserede,” konstaterer Palle efter fem dage til søs. Om en tur, som han på mange punkter synes har været en succes. Han er ikke afvisende over for at arrangere noget lignende en anden gang. Palles forslag til alternative bud på ferielejre er mange. For eksempel foreslår han bondegårdsture eller højskoleophold. ”Det er vigtigt, at børnene beskæftiger sig med noget, der stikker dybere end blot det at være på ferie. Som for eksempel at skulle samarbejde om at sætte sejl eller at lave mad. At løse en opgave, som de har fået tildelt ansvaret for, dét kan give dem en succesoplevelse.”

FULTON-TUREN De tre Røde Kors-afdelinger Trundholm, Nykøbing-Rørvig og Dragsholm har arrangeret ferielejren på Fulton. Turen strakte sig over fem dage i begyndelsen af juli. Der var 24 udsatte børn og unge med om bord i alderen 12 til 16 år. Ferielejren er en del af Røde Kors’ familielejre for udsatte børn og unge og deres forældre. Om bord på Fulton er forældrene ikke med. En familielejr er en tiltrængt pause i en ofte svær og økonomisk trængt hverdag. Fra 2006 til 2012 steg antallet af Røde Kors familielejre fra 3 til 16.

Søren Fagerland, styrelsesmedlem

”Jeg har to knallerter på mit hold, der er godt nok gang i dem. Jeg er spændt på, om de kan sove. På havet kan man jo ikke sådan bare lige komme væk. Man kan ikke blive hentet af sine forældre, som man kan på en ferielejr til lands. Om bord på skibet er det et lille samfund, hvor man er tvunget til at være sammen og til at samarbejde. Det tror jeg, er sundt for de unge mennesker at prøve.”


10

TEMA | UDSATTE BØRN OG UNGE

URK: Vi skal samarbejde Behovet for at hjælpe udsatte børn og unge herhjemme er så stort, at URK og Røde Kors i Danmark bør styrke samarbejdet. Det mener landsformand i URK, Mads Espersen.

Hvorfor mener du, at samarbejdet mellem URK og Røde Kors i Danmark skal styrkes?

Lisbeth giver udsatte børnefamilier i Halsnæs oplevelser Som sundhedsplejerske gennem 18 år kender Lisbeth Kristensen behovet for hjælp til udsatte børn og unge. – Af Matilde Hørmand-Pallesen –

70 mennesker mødte op til Halsnæs familienetværks sommerfest inklusive byens borgmester. Festen var for de mange udsatte familier, der deltager fast i udflugter og hyggeaftener, som Røde Kors’ familie­ netværk arrangerer. 53-årige Lisbeth Kristensen leder familie­ netværket på femte år. ”Sommerfesten var en stor succes. Det er dejligt at være med til at udvide familiernes verden. De får lov at prøve noget, der ikke er overskud til derhjemme. Børnene får samtidig kontakt til andre voksne, og forældrene får et frirum,” siger Lisbeth Kristensen, der gennem sit arbejde som sundhedsplejerske har oplevet uligheden blandt børnefamilier.

”Jeg har mødt mange børn fra underskudsfamilier, der ligger på sofaen en hel sommerferie og ser Disney, mens deres klassekammerater kommer til eksotiske steder. Det kunne jeg ikke bære,” siger hun. 14-årige Jannik Rytter kommer fast til familienetværkets arrangementer. Sammen med sin lillesøster og enlige mor, som er på kontanthjælp, har han været med til sommerfesten, i Zoologisk Have og til flere hyggeaftener. ”Til hyggeaftenerne spiser vi sammen og spiller fodbold. Det er dejligt at være sammen med en masse mennesker,” siger han og efterspørger flere arrangementer. Det er også Lisbeth Kristensens store ønske, og derfor er hun på jagt efter flere frivillige.

Hvert 7. barn i Danmark vokser op som udsat, så behovet er enormt. Desværre har der i nogle dele af organisationen været en uheldig forventning om, at URK var de eneste, der skulle arbejde med børn og unge. URK og Røde Kors i Danmark har været igennem en proces i de senere år og fundet ud af, at der er så stor en udfordring med at hjælpe udsatte børn og unge, at URK ikke kan og skal løfte den alene. Vi vil gerne samarbejde, og ingen har monopol på børn- og ungearbejdet.

Hvordan kan de frivillige i Røde Kors og de frivillige i URK bedst hjælpe hinanden? Vi har forskellige kompetencer. URK er dygtige til at organisere unge, og vi møder de unge der, hvor de er – i øjenhøjde ung til ung. Frivillige i URK er ofte en ventil for nogle af de frustrationer, man oplever som barn og ung i Danmark, mens de typisk lidt ældre frivillige i Røde Kors kan tilbyde livserfaring og stabilitet. Det er to forskellige ting, og der er behov for begge dele – allerhelst i samspil.


11

Antallet af udsatte børn er steget voldsomt Antallet af fattige børn i Danmark er tredoblet fra 2001 til 2010, og stadig flere børn mistrives. Frivillige i hele landet reagerer med hjælp i ferien og hverdagen. – Af Troels Donnerborg –

FATTIGDOMSGRÆNSEN • I juni 2013 fik Danmark en fattigdomsgrænse. • Et menneske i Danmark er fattigt, hvis det i tre år har tjent mindre end 103.200 kroner om året efter skat. Det svarer til halvdelen af medianindkomsten. • 42.200 danskere levede i fattigdom i 2010. • 1 0.700 børn levede i fattige familier i 2010. KILDE: Socialministeriets ekspertudvalg, fattigdomsgrænsen, 2013. FOTO: JAKOB DALL

Fra 2010 til 2011 steg antallet af anmeldte sager om mistrivsel hos børn med over 20 procent ifølge Ankestyrelsen. Samtidig havde 11.000 danske børn siddet fast i fattigdom i tre år i 2010 ifølge ekspertudvalget bag Danmarks nye fattigdomsgrænse. Det er tre gange så mange som i 1999. Den udvikling reagerer frivillige i Røde Kors på. Ikke bare med økonomisk hjælp til jul, men nu også i højere grad end nogensinde i hverdagen og i sommerferien. Fra 2006 til 2012 steg antallet af vores sommerlejre for udsatte familier fra tre til 16. Antallet af frivillige og brugere blev ti-

doblet i perioden, og vi gav i 2012 over 500 børn en god sommeroplevelse i selskab med deres forældre.

Også resten af året hjælper vi stadig flere mennesker Siden år 2010 er antallet af frivillige steget med 50 procent i de aktiviteter, der er rettet mod de mest udsatte familier i Danmark. Hvor der i 2010 var 774 frivillige, der arbejdede med de mest sårbare familier, var der i 2012 hele 1163 frivillige, der tog del i arbejdet. Vi har været i stand til at hjælpe næsten

5000 mennesker i 2012 i vores familienetværk, integrationsarbejde og vores indsats for voldsramte kvinder og børn. Det er en tredjedel mere end i 2010, og antallet af børn, der får hjælp, er steget fra 1405 til 1816 på tre år.

Noget tyder på, at udviklingen ikke stopper her Antallet af afdelinger, der tilbyder familie­ netværk, er vokset fra ni til 17 det seneste år. Og med støtte fra Egmont Fonden er det planen, at 40 nye netværk skal opstå frem mod 2016.


12

Kom godt i gang med

TRYKMASKINEN

Har du brug for nye hverve- eller informationsmaterialer i din afdeling? Her kan Trykmaskinen være et brugbart værktøj for dig. I Trykmaskinen finder du skabeloner med et færdigt Røde Kors-layout, som du nemt kan arbejde videre med, og som giver dig mulighed for at lave materiale, der er målrettet din afdeling. Du kan blandt andet finde skabeloner til annoncer, plakater og foldere.

Materiale til afdeling eller aktivitet? Du kan vælge mellem tre typer skabeloner: •S  kabeloner til afdelingen er generelle materialer til præsentation af afdelingens

– Af Mette Kræmer –

aktiviteter og arrangementer, som for eksempel afdelingsfolder og annoncer til generalforsamling. • Fleksible skabeloner er åbne for brug til alle aktiviteter. Her er der ikke skrevet tekst eller indsat billede, og det giver derfor flere valgmuligheder, men kræver lidt mere arbejde. • Aktivitetsspecifikke skabeloner har specialskrevet tekst og billeder til de forskellige aktiviteter. Her er skabeloner til Besøgstjenesten, Familienetværk, Førstehjælp, Genbrug, Integration, Samarit, Qnet, Tryghedsopkald og Vågetjenesten.

Fælles login Din afdeling har et fælles login. Det vil sige, at din afdeling bruger samme brugernavn og adgangskode til at få adgang.

Går du i stå med opgaven, eller har du problemer med login? På landskontoret sidder Mie Søndergaard Larsen klar til at hjælpe dig. Skriv til trykmaskinen@rodekors.dk eller ring på 3525 9282.

Manual og oversigt

På Frivilligportalen kan du finde manual og oversigt, som kan hjælpe dig i gang med Trykmaskinen. Manualen giver en trin for trin – vejledning, og oversigten giver overblik over, hvilke skabeloner der findes til de forskellige aktiviteter.

Materialer til Røde Kors-indsamlingen

I Trykmaskinen finder du både en plakat og en flyer, som du kan tilrette og bruge til hvervning af indsamlere til Røde Kors-indsamlingen den 6. oktober.

Billeder

Du kan nemt bruge dine egne billeder, når du laver materiale i Trykmaskinen. Se, hvordan du gør i manualen.


13

“Brug lige lidt tid på at sætte dig ind i Trykmaskinen. Du får simpelthen ikke et bedre redskab!” – Michael H. Jensen, Esbjerg afdeling –

Sådan bruger Michael fra Esbjerg Trykmaskinen Professionelt materiale på kort tid I stedet for at arbejde med folder, annoncer og plakater i et tekstbehandlingsprogram, vil jeg helt klart anbefale Trykmaskinen. Med de skabeloner, der findes i Trykmaskinen, kan man på kort tid lave materialer til afdelingen, der ser professionelt ud og signalerer Røde Kors.

Folder laves gennem samarbejde Vi bruger blandt andet Trykmaskinen til at lave en fælles folder for hele Esbjerg afdeling, der bruges som hvervefolder til alle vore aktiviteter. Indholdet i folderen er lavet i et samarbejde mellem de enkelte aktiviteter og bestyrelsen.

Gode råd til tryk Lokalt præg med egne billeder Trykmaskinen giver mulighed for at bruge egne billeder, og det har vi benyttet os af, så materialet får et tydeligt lokalt præg.

Når der skal trykkes foldere, vil jeg helt klart anbefale at bruge papir på min. 120 g. Dette gør, at folderen virker mere professionel. Vi har gennem vore frivillige fået folderen

trykt til favorable priser. Den trykkes i et forholdsvis lavt oplag, så vi ikke har foldere på lager, som ikke er ajour, når der kommer nye aktivitetsledere, aktiviteter, telefonnumre og så videre.

FEEDBACK Annoncerne er populære

De mest benyttede skabeloner i Trykmaskinen er annonceskabelonerne. Skabelonerne findes i forskellige størrelser og kan benyttes, når man har brug for at annoncere i lokalavisen. Du kan sende den færdige pdf-fil til din lokalavis.

Kurser

Vi afholder kurser i brug af Trykmaskinen. Er du/jeres afdeling interesseret i et kursus i Trykmaskinen? Send en forespørgsel på trykmaskinen@rodekors.dk

På landskontoret er vi meget interesserede i at høre din mening om Trykmaskinen. Har du forslag til nyt materiale, eller er der andet, du gerne vil dele med os, så skriv gerne til trykmaskinen@rodekors.dk


14

ANNONCER

Mit Røde Kors

Vi søger frivillige

mitrødekors.dk bliver vores fælles indgang til Røde Kors

Der er stadig plads i den frivillige redaktionsgruppe, så hvis du

og hinanden. Vi bygger en ny digital platform for at styrke fællesskabet og kvaliteten af det frivillige arbejde. mitrødekors.dk samler viden og kommunikation et sted. Den gør det let for frivillige at finde og hjælpe hinanden. mitrødekors.dk er klar til brug i starten af 2014. Du vil senere på året få mere information om de nye muligheder, og hvordan du kommer i gang med at bruge mitrødekors.dk Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til frivillighotline@rodekors.dk eller ringe på tlf. 3525 9263, hvor vi sidder klar til at fortælle mere.

har lyst til at være en del af FRIVILLIGS redaktion, send en mail til redaktionen@rodekors.dk – skriv ”Frivillig” i emnefeltet.

Vi håber, du vil tage rigtig godt imod mitrødekors.dk

fRivillig

RØDE KORS

01/2013

Sven Bak-Jensen leder 120 frivillige:

“Det handler om at brede ansvaret ud.”

Foto: Jacob Dall

Bliv indsamler søndag den 6. oktober kl. 11-14. Gå ind på rødekors.dk eller ring 7010 0000


15

DEBAT

”Jeg synes, de frivilliges rolle skal afbalanceres. Der kan sagtens være frivillige på et plejehjem, men det skal bestemt ikke være som erstatning for ansat arbejdskraft. Vi skal have frivillige ind der, hvor det giver mening at have frivillige. Det skal være der, hvor vi ser et behov. Det skal ikke være den omvendte vej, hvor kommunen definerer et behov.”

”Vi skal være en aktiv samarbejdspartner. Jeg ser ikke problemer ved at samarbejde med kommunen, hvis man bare har klare aftaler. Frivillige må aldrig blive skraldespand. Et godt samarbejde kræver en dygtig kommune og en dygtig lokalafdeling. Det kræver politikere, der tør tænke anderledes. Vi skal tænke, vi bidrager med noget godt og anderledes.”

Anni Andersen, formand for Middelfart Afdeling

Susanne Dahl, formand for Hvidovre Afdeling

Hvilken rolle skal frivillige spille i samfundet?

”Vi kommer til at spille en større og større rolle, for vi har som samfund brug for, at frivillige indgår i flere sammenhænge. Ansatte har brug for at få tilført ressourcer, og de frivillige får noget ud af at yde en frivillig indsats. Frivillige skal selvfølgelig være et ekstra tilbud, for vi kommer ikke med faglighed. Vi kommer med tid og lyst til at gøre en forskel.” Elsa Silva, frivillig på Asylcenter Jelling

“Det er meget vigtigt, at frivillige står for frivillige aktiviteter. Frivillighed er en kerneværdi, man skal værne om. Samarbejdet med kommunerne er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, men vi skal ikke være en del af kommunen. Vi kommer som frivillige, fordi vi ønsker og vil dem, vi møder. Kommunen skal understøtte de frivillige.”

”Vi er en ekstra ressource, der ikke lige ligger i de kasser, vi har bygget vores samfund op omkring. Jeg synes, frivillighed er en vigtig del, men man skal passe på, at man ikke tager arbejdet fra folk. Der skal selvfølgeligt være et godt samarbejde med de ansatte. Vi kan som frivillige løfte nogle andre sociale behov end ansatte eksempelvis kan. Vi er mennesker, der møder mennesker på lige fod.” Cecilie Fritzen, frivillig på Asylcenter Kongelunden

Ella Hedegaard Andersen, næstformand i Esbjerg Afdeling

BLAND DIG I DEBATTEN PÅ WWW.DRKNET.DK FOTO: JOHNNY WICHMANN


16

PORTRÆT MANIA ABU SAEED

MANIA ABU SAEED • 32 år • Er forlovet – har ingen børn • Hendes største drøm er, at krigen snart ender • Hun er glad, når hun går en tur i Damaskus’ gader med sit yndlingsband Scorpions i ørerne


17

“Jeg stopper aldrig som frivillig” Hun har mistet en af sine bedste venner. Og 20 af hendes medfrivillige er blevet dræbt. 32-årige Mania Abu Saeed er Røde Halvmåne-frivillig i Syrien. – Af Julie Lorenzen. Foto: Peter Sørensen –

Der er blod overalt. Folk vågner op i huse, hvor væggene er blæst væk. En kæmpe bilbombe har spredt sin dødelige last midt i et civilt boligkvarter i det borgerkrigsramte Damaskus. Mania Abu Saeed og de andre frivillige fra Syrisk Arabisk Røde Halvmåne hjælper de mange sårede med førstehjælp. Mania leder efter overlevende i ruinerne. Midt i al kaosset bliver hun fyldt med håb. ”Selvom folk var bange og chokerede, hjalp de hinanden og forsøgte at flytte stenene. Det gav mig håb,” fortæller Mania Abu Saeed om oplevelsen for fire måneder siden. ”Jeg kunne se taknemmeligheden i deres ansigter, når jeg spurgte, om jeg kunne hjælpe. I øjeblikket glemmer du alt og vil bare hjælpe. Folk har brug for dig – nogle har ikke andre.”

Er frivillig selvom hun er bange Mania Abu Saeed har været frivillig i Syrisk Arabisk Røde Halvmåne i 13 år og lærte førstehjælp i 2001. Siden borgerkrigen brød ud i Syrien i 2011, har hun flere gange rykket ud for at hjælpe syge og sårede. Selvom 20 af hendes medfrivillige er blevet dræbt under tjeneste, har Mania ikke mistet modet. ”Jeg har aldrig overvejet at stoppe som frivillig, for jeg elsker det. Jeg vil gerne gøre noget for mit samfund uden at få noget igen. Den følelse, du får indeni, er uvurderlig,” fortæller hun. Familien er ikke meget for, at Mania arbejder som frivillig. De synes, det er for farligt. De presser hende til at stoppe, fordi de er bekymrede. Særligt hendes mor.

”Men de respekterer det og er stolte af mig.” Mania indrømmer, at angsten nogle gange gnaver, når hun tager ud i krigszonerne for at yde førstehjælp. Men så tænker hun på, hvad der er på spil, og at folk har brug for hende. Så glemmer hun, at hun er bange og fokuserer på at hjælpe.

Hendes gode ven skudt på gaden Selvom hun bor i et rimeligt sikkert nabolag i Damaskus, har Mania også selv krigens konsekvenser tæt inde på livet. Det er tre måneder siden, hun sidst så sin familie. De bor i en by i den sydlige del af landet, og det er for farligt for Mania at besøge dem. Risikoen for at blive dræbt af snigskytter eller kidnappet på vejen er stor. ”Jeg er ked af, jeg ikke kan se min familie. Jeg kunne ikke besøge min mor på Mors Dag, og jeg missede min nieces fødselsdag. Men sammenlignet med andre er det en lille ting. Nogle kan ikke finde mad til deres børn. Min familie er ok og bor et sikkert sted.” Mania har mistet mange, hun kendte, siden krigen brød ud. Sidste år blev hendes tætte ven gennem ti år skudt ned på vej til arbejde. Hun nåede ikke at sige farvel til ham. For en måned siden døde hendes fætters søn, som Mania legede med som barn – han blev kun 20 år. Tårerne presser sig på, og hun slår blikket ned. Det er stadig for svært at tale om. ”I dag fortæller jeg altid mine venner og familie, hvor højt jeg elsker dem. Jeg ved aldrig, hvornår jeg mister dem.”


18

EN L V A T S OPSLAG

ben, så smil på læ e g n ri b k eller kunne dekors.d et, der vil g ro o n @ r in e ll low t tip e inther på nhavn Ø. e, et god til Lotte W 100 Købe 2 leoplevels st å k 7, tr 2 te ls j e o in s n nd d damsv Har du e avlen. Se ther, Bleg l opslagst otte Win ti L t . e tt d a , d n rs se l Røde Ko et brev ti

HJÆLP

med en sang

evelse l p o g i l j e En d di

fyre in 8-10 unge l mmer der ko g a lædt på ti d k id form ve Anders a h det lle å En lørdag u p sk d De get me -butikken. lige så me r a v e d rs Røde Kors e rø d se An t par ceri rabend, og g finder e o a it hans polte n g A o r sige bånd erne! Ok, med binde som venn encerkjole sp t t, strikket re e st liv n mø bælte om t d leggins, en rø le lt a sm et og en lil irt under, t på hoved a h d e ors en gul T-sh e rm tw e et hver svig alsen, tern ers var “en d n tter dims om h A la . n n e rm er mege ske over a skete und n ce g n hvid lakta o a a se it le , og An per sej! He for 140 kr. å p t e at drøm”!! Su d d e læ v k lo v Anders Anders ble lse rigere! e v le og varme. p o v o dejlig og sj gde ja. jeg var en , om hun sa lle æ rt fo g do komme in , Hadsten a og Ruth Hilsen Anit

I år er jeg forhindret i at samle ind til Røde Kors Indsamlingen. Da jeg skrive r mange sange, tilbyde r jeg følgende: Skal du til fødselsdag, bryllup, sølvbryllup, bar nedåb, konfirmation eller skrive en takkesang til far og mor, der er mange grunde til at få lavet en sang. Jeg skriver sangen for dig, og du giver et bidrag til Røde Kors Nibe Afd. til indsamlingen den 6. okt ob er. På den måde er du me d til at sikre, at Røde Ko rs hurtigt kan yde hjælp, når katastrofer ramme r et eller andet sted ude i verden . Men du er også med til f.eks. at hjælpe børn i Danm ark, som er i en sårbar situ ation. Send en mail med dine ønsker til birgitsaehl@ yah oo.dk eller ring til tlf. 6178 229 3. Jeg sender sangen kor t tid efter. Du betaler til konto: Reg . nr. 9367 Konto 45649 59761 mærket: Sang. Beløbet skal svare til det , du synes, du vil give i dit og mit hjælpearbejde, sam t hvad man normalt bet ale r for en sang. Med venlig hilsen Birgit Sæhl, frivillig i Rø de

BILÆUM I U J S R Å 0 3 STØVRING r butikken

fo rs jubilæum jrede vi 30-å s præsire vo Den 6. juli fe . .a bl vde besøg af ha i V r Anny g. rin i Støv s borgmeste rsen og byen La e lag, nn ds sa in Su dent ed festlige de dagen m jre fe i V dt . er go Winth Butikken var gode tilbud. ed en gavekort og t anretning m rverede en le se vi og alle og , g, gt da besø agtfuld i havde en pr V . til g in kn forfris indsats. ydede en stor butikspigerne Støvring , butikspige erete Nielsen M en ls hi lig Ven

Kors


19

Hæder til Røde Kors-frivillige

FOTO: Henrik Jue

dagens Helt 2013 i Slagelse. Annie Toft modtog i juni prisen Hver som gør en forskel i hverPrisen uddeles til en borger i Slagelse, Annie fik prisen for sin inddagen for andre mennesker frivilligt. re. Annie har fra aktivitetens sats som aktivitetsleder i Unge Mød gement og varmt hjerte start for 4 år siden vist et stort enga og hjulpet unge mødre. og med et utroligt overskud støttet selvværd, da de kom til Pigerne var usikre, generte og uden et mere frie og har fået aktiviteten, nu er de blomstret op, blev meget mere selvtillid.

l Skovrider

ling modtog i maj Assens KommuMarianne Elfvengren fra Aarup afde oldende og engagerede indsats. nes Frivillighedspris 2013 for sin vedh r af besøgstjenesten. Et par gange Marianne har siden 2004 været lede gsvenner i sit hjem. Her bliver om året samler hun de 15 – 20 besø endevendt i en varm atmosfære stort og småt, problemer og glæder gerer Marianne en udflugt for af samhørighed. Én gang årligt arran adventsdag på det lokale plejebesøgsvenner og -modtagere, og en besøgstjeneste. For 3 år siden hjem i samarbejde med Ældresagens var straks klar. Marianne lægger kom Vågetjenesten til, og Marianne mennesker omsorg. mange timer og kræfter i at give med

BILÆUM 20 ÅRS JU UBBEN KL I NØRKLE UP I PANDR Kors i 20 et for Røde

20 ÅR MED RØ KORS-BUTIK DE KEN I NÆSTVED

Den 29. maj ku nne butikken i Næstved fejre jubilæum, hvor 20-års vi havde en go d dag og solgte til ½ pris (vi ha varer vde et godt sa lg) og bød kund på et glas vin og erne kransekage. Se nere var person samlet til midda alet g, hvor afdelinge ns formand ov rakte 20-års-nål eren til tre damer , som alle har væ med i butikken ret lige fra starten, ne mlig Gerda Win aktivitetsleder kler, Inge Lindebæk Hansen og Käte Rasch. Venligst Inge Li ndebæk Hansen

rikk ersen har st errakt en Anna B. And . 28. maj ov n torsdag d hu fik r Jensen. fo ie er år. D rkleleder M nø af rd aa eg smule skål fra Holm et glad og en errasket, meg ed at ov v m le ig b d a ti Ann et, sam den blev fejr he ivilligen Fr iv i eg ng B . ni rørt mmerafslut so t ld ho en med kaffe Nørkleklubb hyggelig dag g ti g ri en v le onikaspil. huset. Det b nge og harm rød, gode sa b re ør sm og Pandrup Nørkleleder, Mie Jensen, en ls hi lig Ven


20

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

STYRELSEN Styrelsen mødes den 9. september for at lægge sidste hånd på forberedelsen af repræsentantskabsmødet. Det samlede materiale udsendes en måned før mødet. Med dette materiale følger også information om, hvem der er opstillet til valg på repræsentantskabsmødet.

FOTO: TOMAS BERTELSEN

NYT. Debatoplæg til repræsentantskabsmødet • Et aktivt foreningsdemokrati – et Røde Kors i konstant bevægelse • Røde Kors prioriterer indsatsen for de mest sårbare – øget fokus på børn og unge Det er overskrifterne på styrelsens debatoplæg til repræsentantskabsmødet den 2. – 3. november i Vingsted Centret ved Vejle. De to oplæg er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer i juni sammen

med præsidentens invitation til repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet er deltagelse og debat om vores fælles fremtid i Røde Kors. I de to debatoplæg er der forslag til styrkelse af Røde Kors' demokrati og arbejdet for de mest sårbare. Det er styrelsens ønske, at alle frivillige får mulighed for at deltage i debatten. Styrelsens oplæg kan også læses på Frivilligportalen: http://www.frivillig.drk.dk/ sw104718.asp og kommentarer kan sendes til styrelsen på: repræsentantskabet2013@ rodekors.dk Alle kommentarer er velkomne!

Vi sætter øget fokus på børn og unge gennem for eksempel familielejre.

Styrelsen genopstiller Susanne Larsen som præsident Styrelsen besluttede på sit møde den 3. juni at genopstille Susanne Larsen til posten som præsident. Susanne har meddelt, at hun er parat til at fortsætte med uændret engagement og ildhu, og hendes fokus er en videreudvikling af Røde Kors gennem decentralisering, involvering og demokratiudvikling.

VIDSTE DU AT ...?

FOTO: PETER CLAUSEN

Styrelsens oplæg kan læses på Frivilligportalen: http://www.frivillig.drk.dk/sw104718.asp og kommentarer kan sendes til styrelsen på: repræsentantskabet2013@rodekors.dk


21

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

VENSKAB FOTO: MARIA GULLESTRUP

Det nye venskabsprojekt i Malawi Jeg er på besøg i Malawi for at besøge det nye venskabsprojekt i landet. Malawi ligger syd for Ækvator. Det er vinter, og vejret føles som på en god dansk sommerdag. På overfladen ser landskabet også næsten ud som det danske, lmen kigger man nærmere efter, dukker der stadig nye og eksotiske planter frem. Vi er kørt nordpå ad en af de få asfalterede veje i landet. Vejen løber fra nord til syd, men man ser kun få biler. Det er mest gående og cyklister, der fylder vejene. Vi skal se på sundhedsprojekter og på den støtte, projekterne yder til børns skolegang. Vi besøger en forskole for mindre børn. Der er allerede mange børn i en bygning, der fungerer som kirke. De synger og danser, da vi ankommer. Flere børn kommer til, nogle sammen med deres forældre, andre alene eller to og to med madpakken i den ene hånd. Uden for bygningen er en Røde Kors-frivillig klar til at byde børnene velkommen. Indenfor i bygningen lærer børnene engelske sanglege, så de bliver i stand til at følge undervisningen i skolen på engelsk. De synger om hoved, hals og arme, om sommer og vinter, og de hopper, danser og løber, når de synger om at hoppe, danse og at løbe. På den måde hjælpes de til at få en bedre skolestart og dermed en bedre fremtid. I skolen snakker jeg med de forældre-

Børnene synger og danser sig til at lære engelsk. Her synger de om hovedet. På den måde bliver de bedre rustet til at gå i skole og få en uddannelse, der på længere sigt kan give dem et bedre liv.

løse børn, som Røde Kors støtter med skolepenge, skoletøj og mad. Flere af dem har oplevet deres forældre dø af hiv/aids. De bor alene med søskende, hos onkler og tanter eller hos bedsteforældre. Et par af dem har svært ved at klare skolen og er ofte syge, sandsynligvis er de hiv-smittede. Røde Kors’ støtte betyder, at børnene får mulighed for skolegang og et bedre liv. Vi besøger distriktets gymnasium. Inspektøren er stolt af, at der sidste år var en af hans elever, der søgte om optagelse på universitetet. I år er der tre, der søger om optagelse, og han håber og tror, at det i år lykkes at få en elev optaget på universitetet. Det vil kunne tjene til inspiration

Glade børn fra Malawi

for de andre elever, at man kan få en god uddannelse, selv om man bor i en landsby i udkanten af landet. Der er fortsat behov for støtte til projektet i Malawi. Information kan fås hos konsulenten Maria Gullestrup, tlf. 3525 9374 eller pr. e-mail: magul@rodekors.dk

Udviklingskonsulent Maria Gullestrup 3525 9374 magul@rodekors.dk

VIDSTE DU AT ...?

FOTO: MARIA GULLESTRUP

Afdelingerne i den kommende tid vil modtage en opfordring om at sende engangsbeløb til venskabsprogrammet, hvis de får penge til overs i 2013, og en opfordring til at forny eller tegne nye aftaler om støtte fra 2014 og frem.


22

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

GENBRUG Møbelbutikker vinder frem

Røde Kors tænker stort! For med store investeringer følger store indtjeninger til gavn for hjælpearbejdet. De nye storbutikker med fuldt sortiment tiltrækker også nye frivillige til spændende fællesskab med faglige udfordringer.

Hvor kommer varerne fra? Modsat tøjbutikker, hvor centeret i Horsens kan hjælpe med et sortiment til start, er indsamlingen af varer til møbelbutikker et rent lokalt anliggende. Derfor er opmagasineringsplads og anskaffelse af varebil et af de første skridt, der skal tages, når man overvejer at åbne møbelbutik, så man hurtigst muligt kan opbygge et grundsortiment til butikken. Varebilen må gerne være med lift, så man skånes for de mange tunge løft ud og ind af bilen. Dernæst skal man gøre opmærksom på butikken og ønsket om at modtage donationer. Spred budskabet Kendskabet til butikken udbredes bl.a. ved

annoncering og redaktionel omtale i lokale aviser. Det er godt at lave en medieplan for hele året, så man kan koordinere aktiviteter og planlægge annoncering fremadrettet. En folder med kontaktinformation kan uddeles til f.eks. advokater, plejehjem og bedemænd, så de kan henvise til Røde Kors. Nogle har held med aftaler på de lokale genbrugsstationer om indsamling af brugbare ting, og endeligt er der samarbejdet med kolleger i andre Røde Kors-butikker. De har oftest mulighed for at bidrage til startsortimentet med varer fra eget lager. Synlighed og tilgængelighed er afgørende for donors valg af Røde Kors. Kontinuerlig annoncering efter donationer er vigtig,

FOTO: METTE BENGAARD

Når man skal vurdere prisen på nips, er det en god ide at spørge en ekspert på området. Man kan også søge på nettet eller benytte frivillig-tilfrivillig samarbejdet i sit netværk.

så det er jeres telefonnummer, donorer ser, den dag de skal bruge det. Butikker med flot facade, god håndtering og flot præsentation af varerne giver også lyst til at betro Røde Kors donationerne.

Hvad er det værd? Som frivillige i møbel- og nipsbutikker har man lidt af en skattejæger gemt i maven. Hvad gemmer sig, og hvad er det mon værd? De fleste har lært at vende både porcelæn og møbler på hovedet for at finde stempler, der kan lede en på sporet af, hvad man har mellem hænderne. Men opgaven er ikke bare spændende – den er også stor. Modsat beklædning, hvor der er

BESØG EN KOLLEGA I foreningen er der oparbejdet stor viden og erfaring om organisering og drift, som kan deles ved besøg og samarbejde mellem butikkerne.

FOTO: METTE BENGAARD

Siden den første Røde Kors møbelbutik så dagens lys, er det gået støt fremad. I disse år oplever vi, at flere nye butikker har møbler i sortimentet, og at eksisterende tøjbutikker flytter og udvider sortimentet til også at omfatte møbler og nips. Der er generelt mere arbejde med møbler og nips, men der er også gode penge at tjene. En beregning viser, at fordelingen i omsætningen i 2012 er: 73 % af salget er fra tøjbutikker, og 27 % af salget er fra møbel/ nipsbutikker. Andelen for møbelbutikker er stigende, og den største stigning kommer fra de nye storbutikker med det fulde sortiment.


23

GENBRUG SOCIALT

mærker, der kan spore prissætningen ind, så er der et langt mere varieret sortiment indenfor møbler og nips. Hvad gør man, når der ikke findes en prisliste? En god måde at organisere arbejdet på er at dele det op i ”specialer”, som de enkelte frivillige kan dygtiggøre sig i. De fleste møbelbutikker har også pc og internet til rådighed, og her kan man søge råd om priser, aktuelle trends m.m., ligesom man kan bruge vores eget drknet.dk til at søge råd hos kolleger. Flere steder har man med succes rekrutteret fagfolk som frivillige, f.eks. bibliotekarer, urmagere og snedkere. Andre har gode aftaler med eksperter fra branchen, som frivilligt kommer forbi og giver en vurdering af indkomne effekter, før de udbydes til salg i butikken. Muligheden for vurdering/salg hos auktionshusene er også en anvendt mulighed. Med et foto og en beskrivelse kan de hurtigt give tilbage­ melding og bud på pris. Endeligt er der over hele landet en voksende interesse for at deltage i netværk og dele erfaringer. Den inspiration og viden om varekendskab, prissætning og organisering af arbejdet, som frivillige kan give frivillige, er en stærk valuta i Røde Kors, som kommer hele fællesskabet til gode.

Indretning af møbelbutikker

FOTO: METTE BENGAARD

Modsat tøjbutikker tilbyder møbel/nipsbutikkerne et varieret udbud af varer, der hen over ugen skifter i størrelse, form og farve. Det stiller store krav til indretningen, så de mange forskellige varer kan præsenteres så flot og enkelt som muligt. Til nips,

køkkenting, el-ting, bøger og lign. er det bedst med ensartede reoler, f.eks. hvide Billy fra IKEA eller tilsvarende. Det skaber ro og giver varerne mest synlighed. Til de mange billeder, der ofte giver rummet spræl og bidrager med gode indtægter, kan der med fordel sættes smalle IKEAhylder op på alle bare vægge. Til møbler er det bedst med åben gulvplads, så de skiftende møbler kan stå frit og ses fra alle sider. Stil gerne møbler op i miljøer som f.eks. stuer og spisestuer, det giver en hjemlig fornemmelse. Møbler i stabler er ikke særligt indbydende. Optimering af sortimentet Da møbler kræver god salgsplads, er det vigtigt kun at sælge det bedste. De dyre m2 skal bruges optimalt, og det kræver god sortimentsstyring. Hvad sælger godt? Hvad skal der være mere af? Og hvad skal der være mindre af? Brug kasseapparatet til at få styr på, hvilke kategorier der bidrager til det gode salg, og hvad der ikke sælger så godt og derfor skal være mindre af.

Storbutikker er fremtiden Tallene taler for sig selv i storbutikkerne mht. omsætning, overskud, husleje, m2, frivillige m.m. Alt er bare større, og det er kernen i den nye udvikling af butiksdriften i Røde Kors. For vel skrues der op for udgifterne, men indtjeningen bliver også større – i sidste ende til gavn for mange flere. I et marked, hvor konkurrencen er stor, har Røde Kors med styrke i det frivillige arbejde en unik mulighed for at sætte dagsordenen, da vi i foreningen har

Møbel- og storbutikker anbefales at have lastbil med lift til indsamling af donationer og tømning af egne tøjcontainere. Den er en stor hjælp til opgaven.

opbygget viden og erfaring om den omfattende organisering, der kræves for drift af så store butikker. Ikke mindst antallet af frivillige stiller nye krav til ledelse og organisering. Med 50 til 100 frivillige og langt flere opgaver er der behov for større opdeling af ansvarsområder. Kommunikation bliver også mere omfattende og er derfor i sig selv et ansvarsområde. Hvad er en storbutik? En storbutik har fuldt sortiment i tøj, nips og møbler, og vi anbefaler derfor en butiksstørrelse på minimum 600 m2. Beliggenheden har indflydelse på husleje såvel som omsætning, men i modsætning til en lille butik kan en storbutik godt placeres, hvor folk ikke færdes til fods. Sortimentets omfang gør det attraktivt for kunden at komme til i bil – og gøre indkøbet til en oplevelse for hele familien – i fremtidens Røde Kors Butik.

Konsulent Connie Fricke Jensen Tlf.: 3525 9385 cfric@rodekors.dk Konsulent Mette Bengaard Tlf.: 2260 0201 meben@rodekors.dk Konsulent Klaus Hansen Tlf.: 2089 4369 klhan@rodekors.dk

ERIK STOPPER I GENBRUG Efter 11 år som leder af genbrugsteamet har Erik Hove valgt at søge nye udfordringer i landskontorets økonomifunktion. Her skal han bl.a. rådgive afdelinger om regnskaber og indberetninger. Processen med at finde Eriks afløser er nu sat i gang.


24

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

NØRKLER Kaffevarmere på højskole

Penge kan hjælpe mange børn Som nævnt både på temadagene og her i Frivilligbladet skal de smukke, unikke kaffevarmere sælges i en julekampagne i

På højskolen var der masser af inspiration til håndarbejde, da strikdesigner Bente Rønberg øste ud af sin store erfaring. ”Kaffevarmere” var temaet, og weekenden igennem blev der kreeret en masse flotte eksemplarer, som skal sælges i Magasin senere på året.

samarbejde med stormagasinet Magasin. De kommer til at koste 100 kr. og er en ”kvittering” på en donation til Røde Kors. Og på samme måde som Dukken Liv går hele indtægten til Røde Kors og hjælpearbejdet. Dukken Liv, som var vores julevare i 2009, indbragte mere end 500.000 kr., og det er fantastisk flot!

fevarmere – og at få dem sendt af sted til Kliplev hurtigst muligt – gerne inden udgangen af september. Hvis man ikke har mulighed for at aflevere dem i en Røde Kors-butik med den særlige orange mærkat på, kan de sendes med posten direkte til: Røde Kors pakkecentral, Kliplev Hovedgade 7B, Kliplev, 6200 Aabenraa.

Vi kan bruge flere kaffevarmere Mange har sikkert tænkt: ”Det er først til jul”, så hen over sommeren er der ikke kommet særligt mange kaffevarmere til Kliplev. Men julen starter som bekendt meget tidligt i detailhandelen, og derfor vil vi opfordre til både at lave flere kaf-

Julen starter i oktober Magasin glæder sig til at præsentere nørklernes fine arbejde og lave en god kampagne sammen med os. Kampagnen starter allerede i oktober, hvor kaffevarmerne vil blive præsenteret flere steder i Magasin med flotte skilte og udstillinger

... og drengene legede, at de “ammede” dukke Liv. FOTO: MARIA GULLESTRUP

FOTO: MARIA GULLESTRUP

Da Kirsten og Erik Klarsø besøgte et børnehjem i Malawi, delte de Dukke Liv ud til alle børnene. En sjov lille leg opstod, hvor pigerne begyndte at fægte med dukkerne …

FOTO: KIRSTEN KLARSØ

Der var både regn og rusk udenfor på Røde Kors-højskolen, selvom det var midsommer, og måske var det meget godt. Inden døre var der nemlig hygge, flid og masser af inspiration fra strikdesigner Bente Rønberg, som stod for to kreative workshops: ”Inspiration til håndarbejde”. Temaet var årets julevare ”kaffevarmer” til stempelkander, og det var fantastisk at se kreativiteten blomstre weekenden igennem og se det ene smukke eksemplar efter det andet blive til. Der blev vist forskellige strikteknikker, lavet pynt og broderier, syet knapper på og klippet filt i lange baner – det var kun fantasien, der satte grænsen for, hvad der kunne bruges af gode, varme materialer til at lave kaffevarmere. En enkelt deltager foreslog, at man også kunne bruge pels fra genbrug, som ikke kunne sælges – eller vaske en uldtrøje meget varmt, så ulden filtrer sammen og bliver til et tykt, tæt materiale, der kan klippes ud til firkanter. Bente Rønberg har lavet et lille otte siders inspirations­ hæfte med udførlige opskrifter. Her beskrives de forskellige metoder, modeller og materialer til at lave kreative, flotte kaffevarmere.


25

NØRKLER

med stempelkander og kaffe m.m. Senere op mod jul vil der være arrangementer i Magasin med f.eks. strikkecaféer, hvor kendte mennesker skal være med til promovere kaffevarmerne, hvor vi kan fortælle om Røde Kors’ arbejde – og invitere folk indenfor og strikke – gerne i samarbejde med frivillige nørklere i Røde Kors. Pakning af kaffevarmerne Kaffevarmerne skal pakkes i en lille fin, gennemsigtig cellofanpose, så den kan ses fra begge sider. Der kommer en Røde Kors-mærkat på, og i pakken ligger et kort, der fortæller om nørklernes og Røde Kors’ hjælpearbejde. Et firma har stillet et antal medarbejdere til rådighed 4. oktober, og de skal blandt andet pakke kaffevarmere. Pakningen vil naturligvis fortsætte løbende, i takt med at vi får dem ind i perioden op mod jul, men jo flere, vi kan få pakket i oktober – jo bedre. Salg af kaffevarmere andre steder Der bliver naturligvis også mulighed for at sælge kaffevarmerne i Røde Korsbutikkerne op mod jul. I næste nummer af Frivillig vil der komme flere informationer om, hvordan man gør, emballage, udstilling, lokal presse m.m. Op mod jul bliver kaffevarmeren også solgt i Røde Kors’ egen webshop – ligesom Dukke Liv. Opskrifter, mærkater m.m. Det lille Røde Kors stofmærke, der skal sys på kaffevarmeren samt opskrift på kaffevarmeren (syet, strikket/hæklet) samt Bente Rønbergs tips til kaffevarmerne (otte siders hæfte) kan fås ved at ringe til

Solveig Sjøberg, tlf. 3525 9377, eller sende en mail: sosjo@rodekors.dk. Kontakt os endelig, hvis der er yderligere spørgsmål til kampagnen.

Dukke Liv til Malawi I foråret rejste ægteparret Kirsten og Erik Klarsø fra Egtved afdeling til Malawi for at tage Røde Kors’ nye venskabsprojekt i landet i øjesyn. Kirsten og Erik er frivillige internationale ambassadører og tager i den egenskab rundt i Danmark for at holde foredrag og fortælle om det internationale Røde Kors-arbejde. Dukke Liv var med på turen Kirsten Klarsø er kendt af de fleste, for hun var i 2006 i Togo for at overvære uddelingen af nørkletøj. Ved den lejlighed tog hun nogle flotte billeder, og hun har været rundt i mange afdelinger for at fortælle om turen og uddelingen. Dengang så hun, hvor stor glæde, det giver, når der kommer nørkletøj fra Danmark. Derfor tænkte hun, at det kunne være fint at have en lille ting med til børnene på det børnehjem, de skulle besøge. Kufferten blev fyldt med Dukke Liv – 64 i alt, som tog flyveturen med Kirsten og Erik til Malawi. Gaven vakte stor lykke Kirsten Klarsø fortæller: ”I Malawi arbejder en dansk delegat, Christina Rasmussen, og hun fulgte os ud til børnehjemmet, hvor bilen straks blev omringet af glade børn, der nysgerrigt undersøgte, hvem der nu kom forbi. Og øjnene blev spærret op, og smilene blev store, da jeg åbnede tasken og tog nogle dukker ud og forærede dem til

FOTO: CONNIE FRICKE JENSEN

Der var masser af inspiration til kaffevarmere på årets højskole. Her vises Bente Rønbergs fine eksemplarer frem på en udstilling, som fik mange beundrende kommentarer med på vejen.

børnehjemsbørnene. Det var meget stort for dem! Dukkerne er ikke en del af vores normale program, men denne lille ekstra gave viser, at vi arbejder med nogle børn, der næsten ingenting ejer, i vores projekter. Derfor bliver de kistelykkelige for en strikket dukke fra nørklerne i Danmark.” Piger fægter – drenge ammer Kirsten fortsætter: “Der var en lille sjov episode undervejs, da alle børn havde fået deres dukker. Mens vi voksne snakkede og blev vist rundt på børnehjemmet, begyndte børnene at lege, som de plejer – blot med Dukke Liv. Men modsat af det, man skulle tro, så begyndte pigerne på et tidspunkt at fægte med dukken og bruge den som ”sværd”, mens et par af drengene trak op i blusen og begyndte at “amme” dukkerne. Det fik vi mange gode grin ud af – både børnene og os besøgende.”

Torsdagstelefonen holder sommerferie Torsdagstelefonen åbner igen torsdag den 29. august 2013. Har du spørgsmål til opskrifter, materialer eller lignende, så kontakt Røde Kors på tlf. 3525 9200 mellem kl. 13 og 16, og få nummeret på den nørkler, der har vagten.

Konsulent Connie Fricke Jensen Tlf.: 3525 9385 cfric@rodekors.dk

TØJ TIL TADSJIKISTAN 24. april blev der sendt en container af sted til Tadsjikistan med 7,8 ton nørkletøj og 7 ton genbrugstøj. Tadsjikistan ligger nord for Afghanistan i Centralasien.


26

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

FØRSTEHJÆLP Opstart af førstehjælp i Ringsted Bestyrelsen i Ringsted Røde Kors havde gennem en årrække haft stor lyst til at kunne udbyde førstehjælp til borgerne i Ringsted. Opgaven syntes dog uoverskuelig, da der i bestyrelsen ikke var ressourcer til at igangsætte denne aktivitet.

En succeshistorie Førstehjælp startede op i januar måned

Bent Peter fra Røde Kors (i midten) ønsker kaptajn Joacim og 1. styrmand Steffen et godt togt.

og er nu en aktivitet, der kan udbydes en gang om måneden med et deltagerantal på ca. 14 deltagere pr. hold, hvilket er en succes, og over al forventning ifølge Birgit. Fra efteråret overtager Ringsted selv aktiviteten, idet der er blevet tilknyttet en instruktør, som refererer til bestyrelsen i Ringsted. Efter Birgits mening har investeringen i denne aktivitet været forholdsvis beskeden, idet en anden afdeling, der p.t. har nedlagt førstehjælpsaktiviteten, velvilligt har udlånt deres træningsudstyr til Ringsted. Bestyrelsen i Ringsted har været meget glade for denne hjælp og glæder sig over, at der nu også tilbydes førstehjælp i Røde Kors i Ringsted.

FOTO: HERLE LORENZEN NIELSEN

Det gik over al forventning, da 64 glade, aktive unge om bord på skoleskibet Georg Stage skulle lære førstehjælp på deres forårstogt til bl.a. Færøerne – selvom pladsen var trang.

Årsmøde og aktivitetslederkursus d. 26. – 27. oktober I år holder vi aktivitetslederkurset i umiddelbar forlængelse af årsmødet. Årsmødet og aktivitetslederkurset er for aktivitetsledere for førstehjælp og bliver afholdt på Scandic Bygholm Park i Horsens. På årsmødet, som styrelsen er vært for, gør vi sammen status på året, der er gået, og ser på, hvordan vi arbejder for, at flere kan lære førstehjælp i 2014. Årets tema I år vil der være et særligt fokus på ledelse og sammen med de andre aktiviteter, som også afholder årsmøde denne dag, byder

VIRKSOMHEDSKURSER Har du kontakt til virksomheder, der har brug for et førstehjælpskursus så kontakt Bent Peter Andreasen på benan@rodekors.dk eller telefon 5361 1889.

FOTOGRAF: LENNART FUNCH

Hjælp fra naboafdeling Som en inspiration for andre giver Birgit Thorsted, fungerende formand i Ringsted afdeling, her sit bud på, hvordan man kan starte en aktivitet op med hjælp fra andre afdelinger. ”Naboafdelingen, Røde Kors i Roskilde, tilbød at være igangsættere og stå for aktiviteten, indtil den var rentabel, og indtil der var fundet ressourcepersoner, der kunne varetage denne aktivitet for os. Det blev et samarbejde, der i høj grad var en øjenåbner for, hvordan man kan bruge hinanden på tværs af afdelingerne”, fortæller Birgit Thorsted. ”Ringsted afdeling stod for at finde egnede lokaler, som lå centralt i forhold til offentlige transportmidler. Ligeledes annoncerede Ringsted afdeling i lokalaviserne og lavede en annonce om opstart af førstehjælp i Ringsted. Roskilde var behjælpelig med al logistik, herunder også annoncering på det webbaserede tilmeldingssystem og med at finde instruktører”, tilføjer Birgit.


27

FØRSTEHJÆLP

vi på et spændende oplæg af Sven BakJensen, formand for Hørsholm afdeling. Når årsmødet slutter, starter aktivitetslederkurset med en hyggelig aften med god tid til at netværke og udveksle erfaringer. Dagen efter arbejder vi med vores personlige ledelsesstil og udviklingen af førstehjælpsaktiviteten. Program og yderligere information vil komme på drknet.dk Tilmelding til begge arrangementer Du tilmelder dig både årsmøde og aktivitetslederkursus på kursus@rodekors. dk. Der er 35 pladser, og det er de første til mølle. Tilmelding inden d. 1. september. Det er vigtigt, at du oplyser, om du deltager både i årsmødet og på aktivitetslederkurset for førstehjælp. Overnatning og forplejning dækkes af landskontoret; transport dækkes af afdelingen. Vi ser frem til en hyggelige og lærerig weekend.

instruktør, der kunne sejle med om bord på skibet i den periode, hvor eleverne skulle have deres 12-timers kursus. I sikker forvisning om, at Røde Kors har masser af eventyrlystne og søstærke instruktører, indgik landskontoret en aftale med skoleskibet og engagerede instruktør Herle Lorenzen Nielsen fra Røde Kors i Skærbæk afdeling, Sønderjylland til opgaven. Herle har familie, der har sejlet med skoleskibet, og hun var frisk på at stå til søs. Som en del af aftalen mellem Georg Stage og Røde Kors om undervisning af de 64 elever i førstehjælp leverede Røde Kors også udstyr og materialer til undervisningen og en hjertestarter i samarbejde med Heart2Start. På afrejsedagen d. 24. maj 2013 blev de sidste undervisningsmaterialer leveret på kajen i Frederikshavn. Her steg Herle også om bord og mødte eleverne, kaptajn Joacim Bøllehuus og den øvrige besætning.

Skoleskibet Georg Stage I februar 2013 stod skoleskibet Georg Stage over for at skulle finde en ny underviser i førstehjælp efter at have mistet sin aftale med Søværnet. Kaptajnen fortalte Røde Kors, at de 64 elever havde en spændende tur foran sig – først til Shetlandsøerne og dernæst til Færøerne. På dette togt skulle de nå at lære førstehjælp. ”Det er en obligatorisk del af uddannelsen og en vigtig del af sikkerheden om bord. Sikkerhed, og det at kunne hjælpe hinanden, er en stor del af kulturen på skoleskibet,” fortalte kaptajnen. Instruktør i bølgegang Georg Stages problem var at finde en

Lærerig, anderledes oplevelse Herle synes, det har været en lærerig, spændende og anderledes opgave at være om bord på skoleskibet Georg Stage som instruktør i førstehjælp. ”Det er skibet og vejret, der sætter den endelige dagsorden, selv om alt er skemalagt. Der er arbejde af forskellig art, der skal udføres i alle døgnets 24 timer. Enhver person om bord har sine opgaver uanset vind og bølgegang.” Endvidere beretter Herle, at kun få hærdede undgik søsygen, og hun måtte enkelte gange undervise med en pøs i den ene hånd og en tusch i den anden. Pladsen var trang, og så meget som muligt blev udført i praksis i disse rammer.

“Samarbejdet var en øjenåbner for, hvordan man kan bruge hinanden på tværs af afdelingerne” – Birgit Thorsted, fungerende formand i Ringsted afdeling –

Undervejs blev der lavet en øvelse, hvor førstehjælpen og brandberedskabet blev afprøvet og kontrolleret. ”Alt i alt en fantastisk oplevelse sammen med glade, aktive og videbegærlige unge mennesker”, siger Herle.

Sommerkampagnen Årets sommerkampagne blev skudt i gang 17. juni. Kampagnens formål var at sikre, at flere danskere forbinder Røde Kors med førstehjælp, og at øge salg af førstehjælpskurser og - tasker til private. På Facebook fik de besøgende gode råd om førstehjælp i sommerferien, og der blev igangsat tre konkurrencer. Der var mange "likes" på de forskellige indlæg, og rigtig mange deltog i konkurrencerne. På hjemmesiden var der en særskilt kampagneside med masser af gode førstehjælpsråd til sommerferien og nem adgang til at købe en førstehjælpstaske eller et kursus. I en pressemeddelelse slog vi til lyd for sikkerheden på bilferien, herunder at medbringe en førstehjælpstaske. Tasken indeholder nu også alkotester og sikkerhedsvest, som i dag er obligatorisk i flere europæiske lande.

Teamleder Bent Peter Andresen Tlf.: 35 25 92 37 benan@rodekors.dk Kursuskoordinator Annette Villumsen Tlf.: 3525 9376 anvil@rodekors.dk

VIDSTE DU AT ...? Der i år – til og med maj – var hele 4.471 kursister, der havde tilmeldt sig et førstehjælpskursus via DoCAS.


28

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

SOCIALT Ferietid – også i Røde Kors

Pusterum og ferietid. I sommerferien er det rart at komme lidt væk fra de daglige rutiner – og godt at kunne dele oplevelserne med kammeraterne, når ferien er slut!

navnet Ensomhed har ingen alder, er da også kommet godt fra start. Rundt om i afdelingerne arbejdes der med nye tilbud støttet af landskontoret. Der er interesse for at udvikle nye aktiviteter.

Ensomhed har ingen alder Eller ensomhed har mange stemmer. Uanset hvordan vi taler om det, ved vi i Røde Kors, at der findes mange ensomme medmennesker rundt omkring i landet. Mennesker, som af mange forskellige årsager, føler sig isolerede fra fællesskabet og kan bruge lidt støtte til at danne netværk. Det er lige en sag for Røde Kors. Og den ekstra indsats overfor sårbare og ensomme mennesker, der går under

De store byer er godt på vej I Esbjerg henvendte kommunen sig for at høre, om Røde Kors havde mod på at gøre en indsats i forhold til tidligere misbrugere, der står i den sårbare fase, hvor behandlingen er afsluttet, og kommunen ikke har flere støttemuligheder. Personerne skal til at etablere et nyt liv og netværk efter misbruget, og her kan ensomhed blive en stor udfordring.

FOTO: HENRIK BJERG

Laver I allerede støtte og aflastning til pårørende i din afdeling? Så skriv gerne til os på landskontoret, så vi kan få et overblik over aktiviteten: ulhan@ rodekors.dk

Røde Kors i Esbjerg var frisk på ideen, og opgangsprojektet, som det kaldes, udvikler sig nu i et fint samarbejde mellem afdelingen, kommunen og landskontoret. To aktivitetsledere har allerede sagt ja til opgaven, så alle er klar i starthullerne. Efter sommer skal der rekrutteres frivillige i tæt dialog med brugerne af tilbuddet. Landskontorets konsulenter har talt med mange frivillige om den nye indsats, og det har vist sig, at afdelingerne i Odense og Aalborg også er i gang med lignende tiltag. Måske er I allerede i gang? Vil I høre mere om aktiviteterne, eller ved

VIDSTE DU, AT ...? Næste ansøgningsfrist til En Håndsrækning er 1. september? Find vejledning og det nye ansøgningsskema på Frivilligportalen under værktøjskasse – fundraising.

FOTO: PETER CLAUSEN

Igen i år har Røde Kors-frivillige over hele landet arrangeret familielejre og ferier for og med udsatte familier. I alt 13 lejre afholdes hen over sommeren, og dertil kommer forskellige typer af ophold i sommerhuse og feriebyer, som nogle afdelinger også tilbyder. Igen i år når det totale antal deltagere sandsynligvis op omkring de 1.000. Ferierne afholdes i den danske sommer i både solskin og regn, men uanset hvad, så giver de altid deltagerne et pusterum i en hverdag, der som regel rummer masser af udfordringer. De giver tid til at være sammen som familie og ro til at hygge sig i dejlige rammer. Sidst, men ikke mindst giver de mulighed for, at børnene, ligesom alle andre, kan fortælle om deres ferieoplevelser, når de mødes med kammeraterne i skolen eller børnehaven efter ferien. Det har stor værdi, fortæller Røde Kors-frivillige over hele landet.


29

SOCIALT

I, at der er en overset gruppe af sårbare og ensomme mennesker i jeres område? Så er I meget velkomne til at kontakte konsulenterne: Thomas Hansen (Jylland): tlf. 3116 4815, mail: tohan@rodekors.dk eller Lisbeth Ott-Ebbesen: tlf. 3175 8129, mail: liott@rodekors.dk. Vi kommer meget gerne på besøg i jeres afdeling og fortæller om mulighederne. Vi bruger bl.a. lydfortællinger til at illustrere de behov, som psykisk sårbare mennesker kan have for medmenneskelig støtte fra frivillige.

Flere besøg i Aarhus arrest Efter et halvt års bearbejdning og stort engagement fra arrestforvareren i Aarhus lykkedes det i juni at få tilladelse til at besøge indsatte med brev- og besøgskontrol i Aarhus arrest. De indsatte med brev- og besøgskontrol optager 40 % af pladserne i arresten og har indtil nu været lukket land for Røde Kors. Tilladelsen fra Østjyllands politi betyder, at langt flere indsatte får besøg, og det vil forhåbentlig også gavne indsatte i Randers arrest, når fængselsbesøgstjenesten snart starter op der.

En håndsrækning til indsatte En Håndsrækning, som er finansieret af Egmont Fonden, har i anden uddelingsrunde hjulpet mange familier til et lille afbræk fra hverdagen i form af støtte til lidt sommerferie sammen. Som noget nyt kan også indsatte, der har en Røde Korsbesøgsven, søge om støtte til aktiviteter for og med deres børn og på den måde pleje relationerne til familien udenfor.

Indlæg Røde Kors afdelingen i Rødekro har nu oprettet en aflastningstjeneste for pårørende til terminale og kronisk syge. Tjenesten er kommet i stand gennem kontakt mellem hjemmeplejen og vågetjenesten i Tinglev. Da det ville blive for omfattende for vågetjenesten i Tinglev at skulle formidle kontakten begge steder, besluttede vi at oprette en aflastningstjeneste med egen aktivitetsleder og egne frivillige. De første skridt var nu taget, og nu er der en samarbejdsaftale på plads med hjemmeplejen! Vi har nu ni frivillige, selvom vi troede, det ville blive en stor udfordring at finde nogen. Vi tror virkelig, at der er et behov, og når de sidste brikker er faldet på plads, er vi klar til at starte op. Kirsten V. Jørgensen, aktivitetsleder Tinglev/Rødekro

Beretninger fra det danske sommerland Sommeren kom til Halsnæs Regnen stoppede på det helt rigtige tidspunkt, da Halsnæs Røde Kors holdt sommerfest. 65 børn og voksne fra familienetværket og integrationscaféen mødte op med godt humør. Borgmester Helge Friis åbnede festen med en velkomsttale på både dansk og engelsk og greb guitaren, da der var fællessang. Snakken gik over grillmaden, og hoppeborgen stod aldrig stille. Efter middagen underholdt danske og iranske musikere i et fint samspil. Dagen var et fint billede på det, som vi kan i Røde Kors: skabe netværk og relationer mellem mennesker i al deres forskellighed.

“Formålet er at kunne give pårørende et tiltrængt pusterum, uden at de skal bekymre sig” – Aktivitetsleder Kirsten V. Jørgensen, Rødekro –

De røde skjorter får ros Patientstøtterne kan bare noget med nærvær og medmenneskelig støtte. Og som så mange af Røde Kors' andre tiltag mod ensomhed, er de kommet for at blive. Patientstøtterne i både Aabenraa og Slagelse har netop fejret fem-års jubilæum og høster anerkendelse fra samarbejdspartnerne for deres nærvær og overskud overfor deres medmennesker. Dorthe fra Allerød – besøgsven med ben i næsen I Allerød har besøgsleder, Erik Skjødt, taget kampen op mod ensomheden i den nystartede besøgstjeneste. Det er han heldigvis ikke alene om. En dag ringede Dorthe og meldte sig som besøgsven og fortalte også, at hun ingen ben har. Erik fortæller: "Jeg besøgte Dorthe og mødte en meget aktiv person, der ikke er bleg for at kaste sig ud i nye udfordringer. Hun bor alene, men ved hjælp af sin tre-hjulede scooter kommer hun til Allerød hver dag. Sådan blev hun besøgsven på Skovvang. "Man kan, hvad man vil," siger Dorthe. Vi glæder os til at få flere af hendes slags," fortæller Erik Skjødt.

Konsulent Ulla Sthen Hansen Tlf.: 2810 9496 ulhan@rodekors.dk

FRIVILLIG UNDERVISER? Har du undervisningserfaring, og vil du undervise i kurset "Medmenneskelighed i praksis"? Så læs mere på Frivilligportalen eller på kursussiderne


30

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

SAMARITTER Der er gang i samaritterne!

DGI Landstævne i Esbjerg Torsdag d. 4. juli besøgte jeg sammen med korpslæge Lars Andersen DGI's landstævne i Esbjerg, hvor Røde Kors delte samaritervagterne med det lokale redningsberedskab. Røde Kors stod for 4 af vagterne, og der er ingen tvivl om, at det har krævet en masse planlægning at få afviklet så stort et arrangement. Hvor vigtigt det er at have en kompetent og velfungerende samaritervagt, viste sig, da en deltager i lørdagens landevejscykelløb faldt om med hjertestop. Ved hurtig og effektiv indsats fra blandt andet jeres side, lykkedes det at genoplive manden, der efterfølgende blev kørt til Odense Universitetshospital. Det er et tydeligt eksempel på, at det frivillige arbejde, der bliver ydet, er af afgørende betydning.

Roskilde Festival 2013 Også på Roskilde Festival var jeres unifor-

Nam liber tempor Cum soluta nobis eleifend option congue nihil imper perdiet doming id quod På DGI'splacerat hjemmeside fremgårassum. det, atLorem der varipsum ca. 23.500 og ca. 16.500adipiscing tilskuere –elit, altså i mazim facer possim dolor deltagere sit amet. Consectetuer sed alt omkring 40.000 diam nonummy nibhpersoner. euismod Røde Kors-samaritterne har hjulpet ca. 3,5 % af disse personer.

mer med det røde kors med til at skabe en tryg festival ved at bemande de to store samaritervagter på campingområderne East og West. Og som noget nyt blev der placeret et bårehold ved servicetårnet på den del af campingområdet, der ligger ved badesøen. Den funktion var dog ikke døgnbemandet men var alligevel med til at nedbringe responstiden på akutte opkald i den del af campingområdet.

kring 200 håndboldhold fra hele verden. Blandt andet med deltagere fra Bangladesh, Brasilien, Canada, Chile, Egypten, Indien, Rusland, Taiwan og mange europæiske lande. Særligt bemærkede jeg, hvor meget jeres professionelle behandling betyder for de forældre, hvis ”guldklumper” er kommet til skade. Jeres tilstedeværelse giver en uvurderlig tryghed for både deltagerne, de pårørende og tilskuerne.

Dronningelund Cup v/ Aalborg Onsdag d. 10. juli havde jeg fornøjelsen, sammen med regional konsulent Michael Jervild, at se jeres arbejde ved Dronninglund Cup 2013, hvor der var tilmeldt om-

Ved stævnet så jeg, hvordan jeres gode behandling gjorde, at de fleste, der henvendte sig i samaritten efterfølgende kunne deltage aktivt i stævnet igen.

Frank Praefke Konsulent – Samaritter Mobil. 3132 9927 frpra@rodekors.dk

VIDSTE DU AT ...? Røde Kors-samaritterne færdigbehandlede 95 % af de ca. 1.400 deltagere, der henvendte sig i samaritervagterne ved DGI’s Landstævne. Og 86 % af de ca. 5.600 deltagere, der henvendte sig i samaritervagterne på Roskilde Festivalen.

FOTO: TOMAS BERTELSEN

Efter at have haft fornøjelsen af at besøge tre af de store begivenheder i juli måned, hvor Røde Kors’ samaritter bidrager til at skabe tryghed, må jeg sige: Der er virkelig gang i samaritterne. Husk at brug din indflydelse via jeres repræsentanter i projektarbejdet ”Fremtidens samariteraktivitet”. Og til aktivitetslederne, HUSK at tilmelde jer årsmødet, der afholdes den 26. oktober.


31

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

INDSAMLING Vi samler ind til kampen mod katastrofer!

Bliv en del af indsamlingen Røde Kors-indsamlingen er båret af fællesskabet. Vi er mange mennesker om at løfte indsamlingen – lige fra den frivillige indsamlingsleder til den enkelte indsamler. Jo flere vi er, jo flere penge kan vi samle

Sidste år indbragte Røde Kors-indsamlingen 18 millioner kroner til vores hjælpearbejde – takket være vores indsamlere og de mange frivillige, der gav en hånd med til det praktiske arbejde.

ind til vores hjælpearbejde – det arbejde, vi alle sammen er en del af og så stolte af. Det betyder, at vi også har brug for din hjælp! Du kan melde dig som indsamler, og du kan spørge din familie, venner, kolleger og naboer, om de vil hjælpe med at samle ind. Eller måske har din lokale afdeling brug for ekstra hænder til det praktiske i forbindelse med indsamlingen. Som frivillig er du en vigtig ambassadør for Røde Kors' arbejde, og derfor håber vi, at du vil være med på holdet! Du kan hjælpe på flere måder Der er mange måder at hjælpe til på, og vi har i år gjort det endnu nemmere at blive

“Indsamlingen er en oplagt måde at vise, hvordan vi alle kan være med til at hjælpe” – Indsamler ved sidste års Røde Kors-indsamling –

en del af indsamlingen. På indsamler.dk kan du læse mere om indsamlingen og få gode idéer til, hvordan du kan hjælpe med at sprede budskabet. Alternativt kan du kontakte din indsamlingsleder og spørge, hvordan du bedst kan hjælpe til i dit lokalområde. Vi glæder os til årets indsamling sammen!

Projektleder, Røde Kors-indsamlingen Ingrid Falkenham Tlf: 3525 9223 infal@rodekors.dk

VIDSTE DU AT ...? En indsamling tager 2-3 timer af din tid, og du vil typisk få samlet 1.000 kr. ind. For det beløb kan vi sikre rent vand til 37 mennesker i et år. Rent vand forebygger sygdomme i verdens fattigste lande. Og når katastrofen rammer, er rent vand med til at redde liv.

FOTO: JAKOB DALL

Søndag den 6. oktober er dagen for vores årlige Røde Kors-indsamling. Det er dagen, hvor vi står sammen og fortæller hele Danmark om den store forskel, vi gør herhjemme og ude i verden – dagen, hvor vi sikrer fortsat støtte til vores arbejde, så vi kan blive ved med at gøre en forskel. I år samler vi ind til kampen mod katastrofer. Katastrofer kan ramme alle, men det er især de mennesker, der i forvejen er fattige og sårbare, som katastroferne går ud over. Røde Kors arbejder i 187 lande – før, under og efter katastrofen. Vi hjælper, når mennesker rammes af jordskælv, oversvømmelser, tørke eller krig, og også når livskriser rammer danske familier. Med penge fra indsamlingen kan vi fortsætte kampen mod katastrofer. Vi kan forebygge konsekvenserne af oversvømmelser, tørke, jordskælv og sygdom i nogle af verdens fattigste lande. Vi kan sikre husly, rent vand, mad, medicin og lægehjælp til ofrene, få timer efter katastrofen rammer. Og vi kan hjælpe med at genetablere samfund og give nyt håb til familier efter katastrofen.


32

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

ASYL Røde Kors åbner efter sommer­ ferien Region Midtsjælland

Døren står åben ind til Røde Kors-børneskolen, Stormly, der ligger centralt i den nye region i Midtsjælland. Her vil asylbørn i alderen 6-16 år fremover modtage undervisning, svarende til folkeskolens tilbud til tosprogede. En af Røde Kors’ cykler er parkeret foran bygningen.

Hvordan kan frivillige hjælpe? Vi søger nu efter frivillige, der har lyst til at medvirke til at opbygge nye aktiviteter i sparring med frivilligkoordinatoren, der daglig er på adressen. Frivillige kan dele hverdagsdansk og andre sprog med asylansøgerne, deltage i lektiecafé, åbne caféen i frokosten og servere f.eks. pitabrød, salat og snacks, spille spil og musik, dyrke boldspil i hallen, stå for cykeltræning, ledsage beboere fra og til sundhedsklinikken eller til den nærmeste lokalafdeling og stå for guidede ture rundt om i lokalområdet. I løbet af den kommende tid udarbejdes der en vifte af aktivitetsbeskrivelser af beboere og medarbejdere i samråd, og hertil

FOTO: TANJA KARSTEN

80 beboere og frivillige fra Sandholm steg på båden i Amaliehaven og fik en dejlig sejltur med kanalrundfarten i København. Solen brød igennem skyerne under turen.

håber vi, at kunne udvikle nye aktiviteter sammen med frivillige. Vi tilbyder frivillige en grundig introduktion til asylområdet, adgang til træf med fagligt indhold og fællesspisning. Vi håber på rigtig mange henvendelser, da den frivillige indsats er afgørende for, at asylansøgerne føler sig hjemme i regionen og trives, mens de afventer afklaring om fremtiden.

Sektionsleder Frivillig konsulent Anne Sander Tlf.: 4278 7644 asa@redcross.dk

VIDSTE DU, AT ...? Der netop er ansat ny frivilligkoordinator i Kongelunden, Stig Tønnesen, der kan kontaktes på telefon 3527 9820 eller mail stt@redcross.dk. Stig, der afløser Martin, kommer fra en stilling i Børnecentret og har mange års erfaring med asylarbejdet. Stig glæder sig til at møde de 140 frivillige i Kongelunden.

FOTO: LINE LAUSTEN

Den nye Region Midtsjælland kommer til at ligge sammen med Filadelfia i landsbyen Dianalund i Vestsjælland. Region Sjælland er en samlet betegnelse for de tilbud, asylansøgere kan modtage, mens de opholder sig i boliger rundt om i regionen eller i asylcentrene, Avnstrup, Ringsted og Vipperød. Efter sommerferien vil asylbørn køres i skolebus fra centrene til børneskolen, unge fra 17 år og opefter vil modtage undervisning i voksenskolen. Der etableres et lille køkken og en café, hvor skolefrokosten kan indtages. Aktivitets- og jobcenter åbner for afklaring af jobmuligheder og formidling af praktikpladser. Sundhedsklinikken vil forebygge sygdom og hjælpe syge i behandling. Regionskontoret vil bemandes af Røde Kors-medarbejdere, der hjælper asylansøgerne med indkvartering, busbilletter og alt andet mellem himmel og jord, som er målrettet alle asylansøgere i regionen. Tilbuddene ligger i bygninger rundt om i området, og nogle af bygningerne har tilnavne som Stormly, der vil rumme børneskolen, og Fredhjem, hvor caféen vil holde til, og Elmely, hvor en mindre gruppe asylansøgere vil bo. Til området, der kan beskrives som en lille by i byen Dianalund, hører også et større antal værksteder, idrætshal, kirke, togstation og sågar også en miniput brandstation.


33

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

KURSER TILMELDING Frivilligportalen www.rodekors. dk/frivillig, se under ”Kurser” E-mail: kursus@rodekors.dk Telefon: 3525 9383

KURSUSOVERSIGT 2013 – er tilgængelig online på Frivillig­ portalen (www.rodekors. dk/frivillig). Du kan downloade den senest opdaterede oversigt under ”Kurser” eller bestille en papirudgave hos Marianne Nyland på kursus@ rodekors.dk.

BRUG FRIVILLIGPORTALEN Der er ikke plads til detaljerede beskrivelser i bladet, så læs mere på Frivilligportalen. Her kan du også tilmelde dig on-line.

Frivilligkonsulent Rasmus Egeskjold Tlf.: 3169 6178 raege@rodekors.dk Kursuskoordinator Marianne Nyland Kristensen Tlf.: 3525 9383 manyl@rodekors.dk

Bliv frivillig underviser i kurset ”Medmenneskelighed i praksis” Har du undervisningserfaring, og er du lærer, psykolog, sygeplejerske, socialrådgiver eller på anden vis erfaren ift. at arbejde med socialt udsatte mennesker, og vil du gerne bruge dine kompetencer på frivilligt arbejde i Røde Kors? Så har du nu mulighed for at blive underviser i kurset ”Medmenneskelighed i praksis”. Læs mere på Frivilligportalen, under Kurser>Sociale aktiviteter>Medmenneskelighed i praksis. Vi afholder informationsaftener den 24.9 i København, 3.10 i Århus og den 8.10 i Odense, alle steder kl. 17-18.30. Mail til konsulent Ulla Sthen Hansen ulhan@rodekors.dk senest 23. september 2013 om dine kompetencer og din motivation – og om du vil deltage i et informationsmøde. Og så holder vi en træningsweekend i november, hvor du bliver præsenteret for og får lejlighed til at prøve kræfter med undervisningsmaterialet, du skal bruge som frivillig underviser. Vil du vide mere? Spørg konsulent Johanne Brix Jensen på jojen@rodekors. dk eller tlf. 2047 0287.

Tid: 22. – 24. november Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 26. september

BESTYRELSER Intro til KONTAKT Kurset bliver en præsentation og en fælles gennemgang af KONTAKT efterfulgt af muligheden for selv at prøve at arbejde med programmet. På møderne vil vi præsentere: - KONTAKT – hvad kan det og hvad kan det ikke. - De nye funktioner og muligheder: at oprette og vedligeholde oplysninger på medlemmer og frivillige. - Hvor kan man få hjælp i brugen af KONTAKT. Kursister på tidligere kurser har vurderet kurset generelt til at score 4,6 ud af 5 som højeste score. Kom og lær, hvordan I kommer i gang med at bruge KONTAKT i afdelingen! Målgruppen er formænd, kasserere, superbrugere i KONTAKT.


34

NYHEDER OGOKTOBER, VIGTIGE BEGIVENHEDER SEPTEMBER, NOVEMBER, DECEMBER

Tid: 18. november kl. 17.00-20.00 Sted: Landskontoret, København Tilmeldingsfrist: 16. oktober Tid: 19. november kl. 17.00-20.00 ISted: EUC Fredericia Tilmeldingsfrist: 16. oktober

Leder i Røde Kors

Tid: 23. – 24. november Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 16. oktober

INTEGRATION Temadag om lektiehjælp og sprogtræning Er du engageret i lektie- eller sproghjælp, så kom til Fredericia sidst i september! Vi sætter fokus på lektiehjælp, og hvordan vi selv kan være med til at sætte en god ramme for oplevelsen. Dagen byder på oplæg, fordybelse i mindre grupper og plenumsnakke – en dag, hvor du bliver inspireret, lærer af kollegaer fra hele landet og får gode ideer med hjem. Målgruppen er frivillige involveret i lektiehjælp og afdelinger, som overvejer at etablere lektiehjælpsaktiviteter. Der er stor forskel på, om man er frivillig i en lektiecafé på en folkeskole, eller i et lektiehjælpstilbud for voksne flygtninge og indvandrere, der har dansk som andetsprog. Derfor har vi planlagt dagen, så alle får mest muligt ud af det – det meste

Tid: 29. september Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 4. september

Temadag om unge flygtninge

vi god ledelse på dagsordenen. Temaet er, hvordan vi i fællesskab styrker og udvikler god ledelse i Røde Kors. Hvordan får vi skabt en kultur båret af fleksibelt samarbejde, anerkendelse og dialog, så vi kan hjælpe endnu flere? Desuden er der møder i de enkelte aktiviteter, hvor opsamling på året og udveksling af erfaringer er i højsædet. Tid: 26. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

Temadag for aktivitetsledere i Qnet

Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Igen i år holdes temadag for aktivitetsRøde Kors Asyl, Dansk Flygtningehjælp og ledere i Qnet dagen efter årsmødet. DFUNK afholder i fællesskab en temadag. Foreløbig overskrift på dagen er: at lede Temaet for dagen er udfordringer i unge et fællesskab. Dagen vil byde på overNam liber tempor Cum soluta nobis eleifend option congue nihil imper perdiet doming id quod flygtninges liv. facer Kom possim og hør,assum. hvordan du ipsum dolor vejelser overConsectetuer samspil og adipiscing dynamikker mazim placerat Lorem sit amet. elit,i sed diamfrivillig nonummy euismod som kannibh være med til at støtte grupper – hvordan får vi bedst gruppen bedre op omkring de unge, og hvilke udaf frivillige/deltagere til at fungere godt, fordringer de tumler med i hverdagen. så alle i gruppen tager vare på sig selv og med opmærksomhed på hinanden? Flere Tid: 5. oktober informationer følger. Sted: DFH Århus, Århus Tilmeldingsfrist: 20. september Tid: 27. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

SOCIALE AKTIVITETER

Fælles temadag for de sociale aktiviteter – brugerinddragelse og empowerment

Kursus for nye aktivitetsledere i de sociale aktiviteter

Kurset er en introduktion for nye ledelser i Besøgstjenesten, Qnet, Vågetjenesten, På temadagen sætter vi fokus på deltaFamilienetværk, Sygehusbesøgstjeneste gerinddragelse – hvordan får vi inddraget og Integrationsaktiviteter. På kurset komvores målgrupper? På dagen kommer en mer vi omkring opgaver og udfordringer, spændende oplægsholder, og derudover som du vil møde som leder: Hvad er min bliver der workshops målrettet de enkelte rolle som aktivitetsleder? Hvordan hverver aktiviteter (Qnet, Familienetværket, Intevi nye frivillige? Hvem kan jeg spørge, gration). når jeg bliver i tvivl? Hvilke opgaver skal vores frivillige varetage? Der er også afsat Nam liber tempor Tid: 28. september tid til, at du kan danne netværk på tværs Cum soluta nobis VIDSTE DU AT...? eleifend option conSted: Trinity, Fredericia og fordybe dig i spørgsmål om netop din Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod gue nihil imper Tilmeldingsfrist: 15. august aktivitet. perdiet doming id tincidunt ut laoreet dolore magna tincidunt ut laoreet dolore

quod mazim placerat magna Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh facer possim assum. Årsmøde for sociale aktiviteter 9. –dolore 10. november euismod tincidunt ut Tid: laoreet magna tincidunt ut laoreet Lorem ipsum dolor dolore magna Dagen samler aktivitetsledere fra alle soSted: Trinity, Fredericia sit amet.

ciale aktiviteter og hele landet. I år sætter

Tilmeldingsfrist: 11. september

FOTO: TOMAS BERTELSEN

Kurset er et tilbud til dig, der arbejder med ledelse af frivillige i Røde Kors. Måske er du nyt bestyrelsesmedlem, aktivitetsleder for en ny aktivitet, en rutineret leder, der har behov for nye inputs – kort sagt, kurset er for alle, der kunne tænke sig at blive klogere på ledelse af frivillige i Røde Kors. Underviserne bestræber sig på at veksle imellem oplæg og drøftelser. Der vil blive tid til at udveksle erfaringer og gode ideer med andre frivillige fra andre dele af landet.

SOCIALT

af dagen kører vi to parallelle spor, hvor man vælger sig ind på enten lektiecaféer på folkeskoler, eller lektiehjælp til voksne, der har dansk som andetsprog. På denne måde håber vi at kunne tilgodese alle, og at både oplæg og diskussioner er så relevante, som muligt. Formålet er at sikre erfarings- og vidensdeling mellem de frivillige, samt sikre udvikling og inspiration på området.


35

KURSER

FØRSTEHJÆLP Nyuddannelse af førstehjælps­ instruktører del 1 og 2 Røde Kors har i dag 900 instruktører tilknyttet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som er i tråd med de internationale bestemmelser. Uddannelsen varer 2 uger og består af del 1 og del 2. Som instruktør for Røde Kors er du en del af vores instruktørstab og underviser i lokalområdet. Forudsætninger for at deltage kan du finde på www.rodekors.dk, skriv ”Bliv førstehjælpsinstruktør” i søgefeltet øverst på siden. Del 1 Tid: 11. – 16. november Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 11. september Del 2 Tid: 25. – 29. november Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 11. september

Vedligeholdelse førstehjælp Det er et krav fra Dansk Førstehjælps Råd, at instruktøren vedligeholder sin viden, og deltager på et vedligeholdelseskursus minimum hvert 5. år. NB: Instruktøren er selv ansvarlig for at tilmelde sig et vedligeholdelseskursus, indenfor denne periode. Målgruppen er instruktører, der er uddannet eller har deltaget i et opfølgningskursus for 5 år siden. Formålet er at sikre velkvalificerede instruktører, hvis pædagogiske og faglige viden, holdninger og færdigheder i førstehjælp gør dem kompetente til at undervise i førstehjælp. Tid: 19. oktober Sted: Landskontoret, København Tilmeldingsfrist: 4. september Tid: 2. november Sted: Landskontoret, København

Tilmeldingsfrist: 18. september Tid: 5. december Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 8. oktober

Årsmøde for førstehjælp Årsmødet er for aktivitetsledere for førstehjælp. På årsmødet gør vi sammen status på året, der er gået, og ser på, hvordan vi arbejder for at flere kan førstehjælp i 2014. I år sætter vi desuden god ledelse på dagsordenen. Styrelsen er vært for mødet. Tid: 26. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

Aktivitetslederkursus for førstehjælp Aktivitetslederkurset er for aktivitetsledere for førstehjælp. Kurset er i umiddelbar forlængelse af Årsmødet. Der vil være fokus på god ledelse af førstehjælpsvirksomheden, og der vil være god tid til inspiration og erfaringsudveksling aktivitetslederne imellem. Tid: 27. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

VENSKAB Årsmøde for Venskabsprogrammet Årsmøde for Venskabsprogrammet er åbent for alle afdelinger. Der vil være fokus på året, der gik på det internationale område, med særlig fokus på sundhed. Mor og barn-sundhed i udviklingslandene og sundhed i krig og konflikt. Der bliver også tid til at kigge lidt frem. Hvilke venskabsprojekter skal afdelingerne støtte i 2014? Tid: 26. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

SKOLETJENESTEN Årsmøde for Skoletjenesten Temaet for Årsmødet 2013 er, hvordan vi i fællesskab styrker og udvikler god ledelse i Røde Kors. Hvordan får vi skabt en kultur båret af fleksibelt samarbejde, anerkendelse og dialog, så vi kan hjælpe endnu flere. Du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre frivillige fra Skoletjenesten og andre Røde Kors-aktiviteter, du vil få inspiration til dit frivillige arbejde og lejlighed til at sætte dit præg på Skoletjenestens indsats det kommende år. Tid: 26. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september

SAMARITTER Vagtkoordinator- og aktivitets­ lederkurser Kursus for vagtkoordinatorer og aktivitetsledere. Vi har i år valgt at afholde kurserne samtidig i håbet om en øget faglig sparring, og for at styrke det sociale fællesskab. Regionsfællesskabet er involveret i arbejdet med at forme de kommende kurser, og vi er sikre på, at det bliver nogle spændende og lærerige dage. Tid: 21.-22. september Sted: Byggecentrum, Middelfart Tilmeldingsfrist: 28. juli

Årsmøde for samaritter Årsmødet er aktivitetsledernes årlige samlingspunkt ud over de regionale møder. I år sætter vi god ledelse på dagsordenen. Temaet er, hvordan vi i fællesskab styrker og udvikler god ledelse i Røde Kors. Hvordan får vi skabt en kultur båret af fleksibelt samarbejde, anerkendelse og dialog, så vi kan hjælpe endnu flere. Tid: 26. oktober Sted: Scandic Bygholm, Horsens Tilmeldingsfrist: 11. september


DANSK RØDE KORS, BLEGDAMSVEJ 27, 2100 KØBENHAVN Ø

Magasinpost UMM ID-nr.:46152

Margit ser behov, før de opstår

FOTO: CARSTEN INGEMANN

Margit Larsen har mange ideer om, hvordan hendes afdeling i Hadsten-Hinnerup skal folde sig ud. Ideer, som hendes kolleger sætter pris på. De har nemlig ført til en integrationscafé og åbningen af to nye butikker i både Hadsten og Hinnerup. Endda på samme dag. Derudover sørger Margit for at sende børn på sommerlejr og arrangere udflugter med gå- og besøgsvenner. Næste projekt er en kvindecafé, som åbner senere på året. Ruth Sørensen, frivillig i afdelingen, har indstillet Margit til buketten: ”Oppe i Margits hoved er der et meget stort felt, der hedder Røde Kors, og det er vi alle glade for. Margit er engageret og uselvisk og dygtig til at få tingene til at ske. Hun kan se behovet, før det egentligt er der,” siger hun.

Margit selv var meget overrasket og rørt over at få buketten. Hun troede bare, at hun skulle ind til et møde. ”Jeg elsker det frivillige arbejde, og har faktisk arbejdet frivilligt lige siden 7. klasse. Men jeg kunne ikke gøre det uden alle jer andre,” siger hun.

BUKETTEN Kender du en, der ligesom Jytte fortjener et skulderklap eller en varm tanke for sin indsats? Send dit forslag til buketten@rodekors.dk

Palle, Henrik og Søren: “Ferie på Fulton giver børn en anderledes oplevelse”  

Antallet af udsatte børn i Danmark er stigende, og sommeren hos Røde Kors har været spækket med sociale aktiviteter for netop børn og unge....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you