frivillig_05_12

Page 1

frivillig

RØDE KORS 05/2012

Mere indflydelse:

“Vi skal tale de svages sag.”


2

“At være neutral betyder ikke, at vi ikke skal tale sårbares sag.”

Udgiver: Røde Kors, Blegdamsvej 27 Postboks 2600 2100 København Ø, Tlf.: 35 25 92 00, info@rodekors.dk www.rodekors.dk Redaktion: Klaus Nørskov (ansv.), Ulrik Norup Jørgensen (red.), Julie Lorenzen, Jonas Majcherek, Philippa Crone, Lotte Winther, Helle Bjerre Østergaard (layout). Forsidefoto: Nils Lund Pedersen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag: 21.000 ISSN-nummer: 1904-2353 Frivillig udkommer 5 gange om året og sendes til alle frivillige i Røde Kors. Artikler fra bladet kan frit gen­gives, dog med angivelse af kilde. Meninger fremsat i Frivillig er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Røde Kors’ holdning. Redaktionen for dette nummer er afsluttet 12. oktober 2012. Meddelelser vedrørende adresse­ ændringer bedes rettet til forenings- og medlemsservice: anbar@rodekors.dk

Indlæg til Frivilligbladet: Næste nummer af Frivillig kommer i første kvartal 2013. Send indlæg til redaktionen@rodekors.dk

Hver dag hjælper Røde Kors mennesker i Danmark og i verden. Det gør vi alene, fordi de har behov for vores hjælp. Vi gør det ud fra vores princip om medmenneskelighed. Og vi gør det upartisk, uafhængigt og neutralt. Men at være neutral betyder ikke, at vi ikke skal tale sårbares sag. Det betyder ikke, at vi ikke skal råbe op, når vi ser nød, lidelse eller diskrimination. Derfor har vi en værdi, der siger, at vi er fortalere for sårbare. Og derfor har vi en værdi, der siger, at vi handler, når vi ser et behov. Vi har et ansvar for at gøre noget, når vi oplever, at kommunen ikke giver sårbare familier den hjælp, de har behov for. Vi har et ansvar for at råbe op, når en lovgivning ikke tager hensyn til den enlige mor. Vi har et ansvar, når en medborger med etnisk minoritetsbaggrund ikke får den tandlægebehandling, hun har ret til. Røde Kors vedtog sidste år en fortalerstrategi. Det betyder kort fortalt, at vi vil påvirke vilkårene for sårbare. Det gør vi ved alt fra, at frivillige lokalt går til kommunen, hvis I oplever en uretfærdighed, til at vi indsamler lokale eksempler, som styrelsen og Anders tager med på Christiansborg. I slutningen af året kommer styrelsen med en håndbog, der giver gode idéer til, hvordan vi lokalt kan tale sårbares sag. Det kan du læse mere om i dette blad, hvor du også kan læse gode eksempler på, hvordan det allerede er sket. Også her kan vi sammen gøre en verden til forskel.


3

INDHOLD

6

4 Landet rundt Hvad er der sket siden sidst? 6 Tema: Sådan får vi indflydelse 14 Ordet er frit

16

Ny Røde Kors-aftale Så er Røde Kors-aftalen klar til brug. Røde Kors-aftalen bruges til at afstemme forventninger mellem nye frivillige og aktivitetsledere. Røde Kors-aftalen kan bestilles på netbutikken eller printes fra Rodekors.dk/ frivillig

12

Hvordan kan du ændre forhold for svage i lokalsamfundet?

15 Debat Har du lyst til at sidde i styrelsen? 16 Portrættet: Kaaveh fængselsbesøgsven 18 Opslagstavlen 20 Kort nyt Gå på opdagelse i nyt fra den frivillige verden 21 Aktiviteter 21 Styrelsen 22 Genbrug 24 Nørkler 26 Førstehjælp 28 Samaritter 29 Kommunikation 30 Social 32 Asyl 33 Kurser 36 Buketten


4

Landet rundt

vrå

ÅLBORG

HJALLERUP

Nordisk Røde Kors-møde Fra 31. august til 2. september mødtes 20 Røde Kors'ere fra Norge, Sverige og Danmark på Vrå Højskole. Repræsentanter fra seks afdelinger i Netværk Nord deltog. Der blev udvekslet erfaringer om aktiviteter i de tre lande fx Norges Røde Kors’ psykosociale indsats ved Utøya. Det var også en god oplevelse at tale med højskoleeleverne, som kommer fra mange forskellige lande.

vildbjerg

Varde

ESBJERG

Frivilligtræf i Vildbjerg I september mødtes 199 nørklere, besøgsvenner, patientstøtter, bisiddere, vågetjeneste og integration fra Region Midtvest til træf i Vildbjerg. Det var en rigtig fin eftermiddag med oplæg af Angela Marinescu om hendes flugt fra Rumænien, Karen Thomsen om haveselskabet på Fredensborg og Else Langkjær om vågetjenesten. Eftermiddagen blev rundet af med underholdning ved Erik Sommer.

TØNDER

Ny social aktivitet

Flygtninge spiller for Røde Kors

I foråret startede Esbjerg en aktivitet, der går ud på at forbedre hverdagen for sårbare grønlandske familier i Danmark ved at styrke deres sociale netværk og give dem værktøjer til at deltage i deres nærmiljø. Børnene skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og komme på ferie. 9 børn deltog i sommer på ’Regnbuelejren’ og 8 familier på ’Sletten’ med stor succes.

I februar spurgte en gruppe unge flygtninge, om Tønder ville sponsorere et sæt holdtrøjer, så de kunne deltage i den 26. udgave af Møgeltønder Cup. Afdelingen kunne give et tilskud, da den havde fået et sponsorat til det formål. Spillerne betalte resten af beløbet og designede selv trøjerne. "De vandt ikke i år, men på den igen!" skriver frivillig Lis Brydebøl. "Hurra for initiativet."


5

Hvad sker der i din afdeling? Har du en historie til landet rundt, så send et par ord og et billede til Lotte Winther, mail: lowin@rodekors.dk senest den 23. januar 2013. Billeder vedhæftes separat som billedfil.

¼ million til katastrofefonden 24. august blev 1-års-dagen for flytningen af butikken i Hjallerup, Dronninglund markeret. Der var tilbud på udvalgte varegrupper, og der blev serveret kaffe og småkager. Formand Asta Skaksen roste personalet for deres engagement og fortalte, "at salget var gået over al forventning og allerede har rundet en million." Generalsekretær Anders Ladekarl modtog en check på 250.000.

SLAGELSE

Frivilligmarked i Aalborg 35 foreninger deltog 25. august i frivilligmarked på Gl. Torv i Aalborg. Under to store tipier blev der informeret og hvervet frivillige. Bent fra Hals og Tove og Kurt fra Aalborg reklamerede for Røde Kors og uddelte i alt tre kasser plastre til de mange interesserede voksne og børn, der kiggede forbi. En dejlig dag med mange gode samtaler og stor synlighed til Røde Kors.

Julestue giver bonus

Kulturnat til fordel for hungerramte

Varde afholder hvert år julestue med nisser, engle, kagedåser m.m.m. Der bliver samlet ind hele året, og i år åbner julestuen lørdag 17. november kl. 9.30. Der plejer at være kø foran butikken, og sidste år blev åbningsdagens omsætning da også tredoblet til 12.000 kr. Fotoreportage kan ses på http://ugeavisen.dk/varde/se-billedernejulestue-i-genbrugsbutik-trak-mange-kunder?img=0

Under kulturnatten i Slagelse 28. september havde URK og Røde Kors opstillet en infocafé, hvor der var kaffe og information om det lokale og internationale arbejde. Indtægterne på 22.530 kr. i Slagelses tre butikker denne dag gik til hungerramte i Vestafrika. Bestyrelsen havde besluttet at runde op til nærmeste 10.000 kr., så der blev sendt 30.000 kr. til Vestafrika.


6

TEMA Røde Kors er en organisation, der bliver lyttet til – også i lokalsamfundene. Vi er et fantastisk netværk af frivillige, der har overblik over, hvor behovene for hjælp er. Den viden kan vi bruge til at få indflydelse. Læs hvordan i dette nummer.

Vi skal hjælpe flere gennem politisk indflydelse Vi skal være bedre i afdelingerne til at søge politisk indflydelse. På den måde kan vi hjælpe langt flere sårbare grupper. Af Jonas Majcherek

Når kommunen lukker et værested for udsatte, skal vi råbe op. Når vi opdager, at beboerne på plejehjemmet ikke bliver behandlet værdigt, skal vi træde til. Og når vi kan se, at yngre mødre har brug for hjælp, skal vi gøre kommunen opmærksom på problemet. Rundt om i landet søger frivillige i Røde Kors politisk indflydelse, hvor de ser behovet. Men vi kan blive bedre til det, for det er med til at hjælpe de sårbare grupper i samfundet. Det siger Lillian Christensen, formand for Styrelsens arbejdsgruppe for fortalerarbejde. Fortalerarbejdet betyder, at vi skal tale de sårbares sag over for myndighederne. ”Vi er i forvejen en stor samarbejdspartner på mange områder i kommunen. F.eks. gennem besøgstjenester,

vågetjenester og hjælp til udsatte børnefamilier. Vi gør det ikke for egen vinding, men for mennesket. Derfor skal vi søge indflydelse på, hvordan man behandler mennesker. Vi skal tale for den svage og sårbare i samfundet,” siger Lillian Christensen.

Skub medmenneskeligheden forrest Lillian Christensen ser fortalerarbejdet som en naturlig del af det frivillige arbejde. ”Når vi er fortaler i en sag, kan vi være med til at sikre, at en bestemt aktivitet ikke bliver lukket. Eller vi kan sammen med kommunen oprette nye aktiviteter. Fortalerarbejdet er med til at sikre ordentlige forhold for resten af vores frivillige arbejde,” siger hun. Selvom vi søger politisk indflydelse, understreger hun, at det ikke går imod Røde Kors’ principper om at være upartisk og neutral. ”Det gør det ikke, fordi vi handler ud fra

vores første princip: medmenneskelighed. Selvom vi går ud og er politiske, gør vi det udelukkende for, at det enkelte medmenneske bliver set.”

Kommunen er en samarbejdspartner Fortalerarbejdet kan ske på mange måder. Derfor anbefaler Lillian Christensen, at man forbereder sig grundigt, inden man går ind i en sag. Her kan regionalkonsulenterne og landskontoret være en stor hjælp. De kan give gode råd til, hvordan man får lokalpolitisk indflydelse. Det kan f.eks. være med generel viden om den udsatte gruppe eller viden om lovgivningen på området. ”Når man er fortaler i en bestemt sag, taler man på vegne af Røde Kors. Og vi vil have et godt samarbejde med kommunen. Vi vil ikke være dem, der bare råber op. Vi vil være dem, der siger; ’Nej nu handler I ikke ordentligt menneskeligt.’”


7

TEMA | lokal indflydelse

Gerda bankede i bordet En vanrøgtet beboer og et fraværende personale på et plejehjem fik Gerda Madsen til at gå til kommunen. Som frivillig har man pligt til at tale for de svage, mener hun. I kommunen er de taknemmelige for, at hun råbte op. Af Jonas Majcherek. Foto: Nils Lund Pedersen


8

TEMA | lokal indflydelse

Klokken er lidt i to onsdag eftermiddag, og på Egmont Plejecenter i Odense er de ved at gøre klar til ugens Røde Kors-café. Mere end 30 ældre sidder klar ved det lange bord i det store, lyse rum, iklædt deres stiveste puds og med kaffekopperne parat foran sig. De sidste trisser hen og besætter de få tomme stole, mens et orkester fra Lindø Harmonikaklub rigger op til at spille. De ældre bor nær plejehjemmet og mødes hver anden onsdag og synger, hygger og drikker kaffe i Røde Kors-caféen. Caféen er startet af Gerda Madsen, som siden februar sidste år har været besøgsleder for fire caféer i Odense. I dag er hun på visit i caféen, og det er tydeligt, at hun er en vellidt leder. Da den lille kvinde træder ned gennem rummet, griber både ældre og frivillige ud efter hende, hilser, sludrer og kæmper om hendes opmærksomhed.

De ældre ladt tilbage alene Gerda Madsen nyder at være leder, og hun har flere gange oplevet, at det nytter at sige til, når man som leder og frivillig oplever uretfærdigheder. Senest i foråret,

hvor hun var vidne til et grelt svigt på plejehjemsområdet og fik kommunen til at forbedre forholdene. Episoden udspiller sig en lun dag i maj. På en forårstur med en gruppe ældre gennem Sydfyn opdager Gerda Madsen, at en plejehjemsbeboer er meget beskidt og lugter. ”Hans jakke var ikke blevet vasket længe, der var bræk ned ad hans pengekat, og hans rollator var så klam, at ingen ville røre den,” fortæller hun. Hun får at vide af en fast frivillig, at manden altid ser sådan ud. ”Det her er vanrøgt, tænkte jeg, og jeg var rystet over, at man kunne se sådan ud, når man bor på et dansk plejehjem,” fortæller Gerda Madsen. Men den usoignerede mand er ikke det eneste problem. Da de frivillige afleverer beboerne på det sidste plejehjem, er der intet personale til at tage imod de ældre. Den eneste medarbejder, de kan finde i huset, vil ikke tage imod. Derfor bliver de frivillige til sidst nødt til at efterlade de ældre – heriblandt en syg mand, som har kastet op – alene i plejehjemmets café. De

forsøger at ringe til plejehjemmets vagttelefon, men ingen svarer. ”Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg skulle klage til kommunen efter den episode,” siger Gerda Madsen resolut. Samme aften skriver hun en e-mail til kommunen og opfordrer dem til at gøre noget ved den usoignerede mand og ved personalet, som de frivillige også har oplevet været fraværende tidligere i forbindelse med caféer.

Givtigt møde med kommunen 14 dage efter sidder Gerda Madsen og Jette Ørnstrup til møde med lederen af plejehjemmet og en chef fra kommunen. Kommunen har reageret lynhurtigt på Gerda Madsens henvendelse, og det bliver et konstruktivt møde. ”Kommunen var lydhør og tog os meget alvorligt,” fortæller Gerda Madsen. Rehabiliteringschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Ulla Hetebrügge, var også meget glad for mødet. ”Vi havde en god dialog og fik forståelse for hinandens virkeligheder. Og for hvor


9

svært det kan være at stå i vanskelige situationer som frivillig. Det har vi dyb respekt for,” siger Ulla Hetebrügge.

Hun er glad for, at Røde Kors slog alarm ”Hvis Gerda Madsen ikke havde henvendt sig, ville vi have hørt om problemet ad bagveje, og så havde det været meget sværere at tage fat om. Jeg synes, man skal tage tingene up front,” siger Ulla Hetebrügge. Siden mødet er manden, der før var beskidt, nu ren, velbarberet og klædt i ordentligt tøj. De frivillige synes stadig, at personalet kunne blive mere tilstedeværende, men at medarbejderne er blevet bedre til at hente de ældre efter Røde Kors-caféer.

Vi skal give de svage en stemme Gerda Madsen er glad for, at det gav pote at hive fat i kommunen. For hende er det naturligt at råbe op, når hun oplever svigt. ”Man må give en stemme til dem, der ikke kan tale for sig selv. Som for eksempel de gamle. De er fra en anden tid, hvor man tier og tåler og ikke vil være til ulejlighed.

Derfor skal vi tale for dem,” siger hun, og opfordrer andre frivillige til at gøre det samme. ”Jeg synes, vi som mennesker og frivillige har pligt til at handle,” siger hun. Også hos kommunen er der stor opbakning til, at de frivillige tager bladet fra munden. ”Det er meget positivt for os, når folk siger til. Vi skal jo kigges i kortene, for vi er ikke ufejlbarlige og ser ikke alting. Så hvis en frivillig observerer noget, er vi selvfølgelig interesserede i, at de siger til,” siger Ulla Hetebrügge. Tilbage på Egmont Plejecenter er klokken ved at være fire. Musikken klinger af, harmonikaorkestret pakker sammen, og de ældre lunter ud af lokalet, mens de småsnakker og tager afsked med hinanden. Før hun springer op for at tage afsked med de ældre, kommer Gerda Madsen med en sidste reprimande: ”Tingene bliver aldrig bedre, hvis ingen gør noget!” siger hun og iler op til de ældre, som venter utålmodigt på hende.

“Man må give en stemme til dem, der ikke kan tale for sig selv. Som for eksempel de gamle. De er fra en anden tid, hvor man tier og tåler og ikke vil være til ulejlighed.” Gerda Madsen, Røde Kors i Odense.


10

TEMA | lokal indflydelse

Kommunerne er vigtig samarbejdspartner Sammenslutningen af idrætsforeninger, DGI, arbejder målrettet med at sikre sig lokal indflydelse. Vi har talt med Per Frost Henriksen, der gennem flere år har oparbejdet et tæt samarbejde med kommunerne. – Af Jonas Majcherek –

DGI Nordsjællands forhold til kommunen som proaktivt. De tager selv kontakt, men er heller ikke bange for at skrive kritiske læserbreve. Alligevel oplever han altid, at kommunerne tager godt imod ham. ”Vi har et fantastisk samarbejde med alle kommunerne. Der er en forståelse for, hvad vi vil. Jeg er også heldig, at jeg taler en god sag. Alt peger jo på, at det er tosset ikke at dyrke motion, så det er svært at sige noget imod.”

Hos DGI Nordsjælland er man gode til at påvirke den politiske retning for idrætten. Formanden, Per Frost Henriksen, har i mange år beskæftiget sig med at få lokalpolitisk indflydelse. Sidste år ringede han f.eks. til regionens 11 borgmestre og arrangerede uformelle kaffemøder. I løbet af et par dage fik han snakket med dem alle sammen. ”Det var med til at åbne dørene, så vi kunne lave endnu mere ude i kommunerne. Netværk er vigtigt. Der er ingen tvivl om, at netværk, samarbejde og kontakter bliver mere og mere brugt i DGI. Det gør det alle steder i samfundet,” siger han. For tiden samarbejder DGI Nordsjælland blandt andet med kommunerne om uddannelse af frivillige og integration af unge gennem sport.

Men DGI Nordsjælland er ikke bange for også at skælde ud på kommunen. Det gør de blandt andet gennem medierne. Når skoler f.eks. lukker, gør de opmærksom på, at det får konsekvenser for idrætsfaciliteterne på skolerne, og at man skal sørge for alternativer. Et andet eksempel er Allerød Svømmehal, som var lukningstruet. ”Når vi går ind i den sag, læner vi os op ad DGI’s landskontor. De analyserer, hvad konsekvenserne bliver af en lukning, og hvad man kan gøre i stedet. Det går vi videre med til kommunen og kommer med forslag til, hvordan vi i samarbejde kan opretholde den,” siger Per Frost Henriksen. ”Og der er altså stadig vand i svømmehallen.” Per Frost Henriksen karakteriserer selv

5

Gode råd fra Per 1: Gør jer klart, hvilke områder I vil have indflydelse på, så I ikke arbejder med alt og ingenting. 2: ­­ Følg med i debatten i de lokale medier, så I kan sige jeres mening om aktuelle emner. 3: Gør opmærksom på jer selv over for kommunen ved hele tiden at søge kontakten og dialogen. 4: Brug fakta, når I argumenterer over for kommunen. Fortæl dem, hvad konsekvenserne bliver af deres beslutninger. 5: Vær løsningsorienterede. Kom med forslag til, hvordan problemerne kan løses på en bedre måde.


11

“At åbne munden er også en måde at hjælpe folk på. Det er vigtigt at sige sin mening, for det kan nemt ende galt, hvis ingen siger noget.” Mette Præstegaard, formand i Hirtshals

Sagde nej til nedskæringer – Af Philippa Crone –

Da kommunen ville fratage ældre i Hirtshals deres morgenbesøg med henvisning til Røde Kors’ telefonkæde, protesterede Mette Præstegaard. At åbne munden er også en måde at hjælpe på, mener hun. Da Mette Præstegaard i 2011 får nys om, at en 92-årig dame står til at miste sit morgenbesøg fra kommunen, fordi hun er blevet indstillet til Røde Kors’ telefonkæde, ringer hendes alarmklokker. Hun kontakter straks socialrådsformanden i Hjørring Kommune. ”Jeg protesterede og sagde, at det ikke kunne være rigtigt – så sølle kan vi simpelthen ikke være over for vores borgere,” fortæller hun. Mette Præstegaard er formand for Røde Kors i Hirtshals og ansvarlig for telefonkæden i byen. Her ringer frivillige rundt til borgere om morgenen for at give dem en god start på dagen. Efter samtalen med kommunen får Mette Præstegaard mistanke om, at besparelserne er omfattende, og at kommunen forsøger at udnytte Røde Kors’ telefonkæde systematisk som påskud for at skære ned. Hun fraråder dem at gøre det. ”Jeg forklarede, at Røde Kors er et supplement til de tilbud, som borgerne får fra kommunen. Og at vi ikke er til for at overtage de ansattes job,” fortæller hun. På trods af kampen har Mette Præstegaard ikke kunnet forhindre, at den 92-årige fik frataget sin hjælp. Og hun har heller ikke formået at standse kommunens sparekniv. Men hun gør fortsat, hvad hun kan. Ved at være på vagt, når nye ældre bliver indstillet til telefonkæden, og ved at sige fra, når hun er uenig med kommunen. ”At åbne munden er også en måde at hjælpe folk på. Det er vigtigt at sige sin mening, for det kan nemt ende galt, hvis ingen siger noget,” siger hun.

Forbedrede boligforholdene for flygtningebørn Da Annette Madsen som repræsentant for et uledsaget flygtningebarn oplevede, at Faxe Kommune anbragte to flygtningedrenge på en institution for adfærdsvanskelige børn, protesterede hun. Otte måneders vedholdende protest førte til, at drengene blev flyttet, og at Faxe Kommune ikke længere bruger denne praksis.

Sendte politiker i praktik I Nibe inviterede de sidste år en lokalpolitiker i Røde Kors-praktik. ”Jo mere, politikerne har oplevet ved selvsyn, jo bedre”, siger formand i Nibe Birgit Sohn Christensen og forklarer, at det er lettere at henvende sig til politikerne, når man kender dem, og de kender Røde Kors’ arbejde.

Slog til lyd for et bedre system Formand i Herning Gerda Højgaard syntes det burde være lettere for de frivillige at finde rundt i kommunens afdelinger. Derfor foreslog hun kommunen, at de stillede en kontaktperson til rådighed for de frivillige. Det førte til et møde med socialchefen, som var lydhør over for idéen.


12

VÆRKTØJSKASSEN

1

2

Hvad vil du have ændret? Begynd med at finde ud af, hvad du konkret vil have ændret. Er det de lokale hjemløse, som du gerne vil sikre bedre forhold? Eller er det måske kommunens opmærksomhed på ensomme, som ikke er god nok?

Sæt dig ind i sagen Overvej dernæst, hvilken rolle Røde Kors kan spille. Kan vi pege på løsninger, hvor vores frivillige kan hjælpe kommunen med at løse opgaven? Læs på kommunens hjemmeside, snak med de ansatte i kommunen, eller undersøg, hvad lovgivningen siger. Hav i baghovedet, hvordan kommunen ser på sagen. Hvem tager beslutningerne på området i kommunen?

3

Samarbejd med andre Husk altid at koordinere med andre afdelinger i kommunekredsen. Det kan være, at de går med lignende tanker – brug evt. din regionale konsulent eller landskontoret. Og overvej, om der er andre organisationer, som vi kan gå sammen med – det være, at nogle har gode erfaringer andre steder fra.


13

Vejen til

indflydelse … Hvordan skal du gribe det an, hvis du opdager noget i dit lokalsamfund, som du gerne vil have ændret? Her en lille guide, der kan hjælpe dig på vej. – Illustrator: Lars Pedersen –

Få mere viden

4

Fremlæg din sag Sidste led er at tage kontakt med kommunen om den konkrete sag. Du kan f.eks. arrangere et møde med de lokale embedsmænd – eller måske hive fat i lokalpolitikere, som I kender på forhånd. Til mødet skal du have konkret viden med – og gerne eksempler fra Røde Kors’ lokale aktiviteter. Og husk, at Røde Kors er en organisation, som folk lytter til.

Fra midt i november vil det være muligt at hente en ny publikation, som fortæller meget mere om, hvordan du kan forbedre dit lokale arbejde med at sikre indflydelse. Den hedder ”Vi er fortalere – håndbog til lokal indflydelse.” og kan hentes på frivilligportalen. rødekors.dk/frivillig


14

Røde Kors-indsamling 2012

TAK for en fantastisk indsamling!

Søndag 7. oktober gik ca. 18.000 indsamlere på gaden for Røde Kors. En fantastisk dag med sol, efterårsblæst og ikke mindst masser af glade indsamlere. Vi har samlet en række billeder fra hele landet. Tak for indsatsen!

FOTO: Jakob dall


15

Debat

Ja, jeg overvejer at stille op for at sætte fingeraftryk på den daglige drift. Og få lov til at præge, hvor Røde Kors skal hen. Det giver mig rigtig meget energi og lyst at være med til at påvirke processen. Det er helt almindelige mennesker, der sidder i styrelsen – og ikke nødvendigvis mennesker, der har studeret på højere læreanstalter. Vi bringer alle vores forskelligheder og kompetencer med ind. Claus Elsborg, formand for Horsens Afdeling

Er arbejdet i styrelsen noget for dig? ”Næste år er der valg til styrelsen. Fristen for at opstille kandidater er 2. april 2013, så vi skal allerede nu i gang med at finde gode kandidater. Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i at finde kandidater til styrelsen.”

Jeg har faktisk lyst – tiden er bare ikke lige nu. Jeg har to små børn, og både min kone og jeg arbejder både aften, dag og nat som sygeplejersker – så det er ualmindeligt svært at få enderne til at mødes. Desuden mangler jeg lidt motivationen lige nu, for vi har haft en svær periode, som har drænet for energi. Men jeg kunne godt overveje det på sigt, for man kan lave mange gode ting i Styrelsen. Jes Haberlandt, næstformand i Kolding Afdeling

Wivie Schärfe, formand for valgforberedelsesudvalget.

Jeg stillede op sidst og overvejer at stille op igen. Jeg synes, styrelsen er skævt repræsenteret. 2/3 kommer fra hovedstadsområdet og 1/3 fra Jylland og Fyn. Der er ingen fra Sjælland. Det skurrer mod min demokratiske indstilling. Jeg kan bidrage med 16 års kommunalpolitisk erfaring og er samtidig international ambassadør – dermed kan jeg gå på to ben i forhold til arbejdet i styrelsen. Claus Steen Petersen, Køge, bestyrelsesmedlem

Foto: Johnny Wichmann

Bland dig i debatten på www.drknet.dk


16

Portræt | Kaaveh Dolatshahi Pirooz:

Kaaveh Dolatshahi Pirooz: • 21 år • Søn af en iransk far og en dansk mor • Fængselsbesøgsven for Røde Kors siden juli • Studerer jura på tredje år • Ny fængselsbesøgsleder for Røde Kors i Københavns Fængsler siden september


17

”Jeg giver altid en krammer efter et besøg.” Kaaveh Dolatshahi Pirooz’ far er iransk flygtning og tidligere straffet. I dag er Kaaveh fængselsbesøgsven i Ellebæk. ”Det handler om at udrette noget godt for så mange som muligt, på den bedste måde jeg kan,” siger han. — Jonas Majcherek. Foto: Jacob Nielsen —

Kaaveh Dolatshahi Pirooz trækker den unge mand fra Sierra Leone ind til sig. Deres besøg slutter altid med et stort kram til den indsatte sierraleoner. ”Jeg er meget glad for krammere. Jeg krammer alle. Men min besøgsven fra Sierra Leone forstår det ikke helt. Så jeg tager bare fat i ham,” siger Kaaveh og griner. Hans rolige toneleje på flydende dansk bliver ofte afbrudt af en varm, spontan latter, når samtalen falder på hans besøg. Kaaveh har været fængselsbesøgsven i Ellebæk for frihedsberøvede flygtninge siden juli. Ligesom ca. 100 andre frivillige besøger han indsatte gennem Røde Kors’ fængselsbesøgstjeneste. Fængselsbesøgstjenesten giver de indsatte kontakt med omverdenen og nogen at tale med. Besøgene tager halvanden time og foregår i et besøgslokale i fængslet. Kaaveh og sierraleoneren spiller ofte backgammon, dam eller skak, mens de griner og snakker. Faktisk er de aldrig blevet færdig med et parti skak endnu, fordi de snakker for meget mellem trækkene. Det ugentlige besøg er et afbræk i sierraleonerens usikre hverdag. Men mærkerne i bordet, hvor tidligere indsatte har ridset deres navn, og tremmerne for vinduet er en konstant påmindelse om, at hverdagen fortsætter bag tremmerne, mens Kaaveh går tilbage til sin familie og sit jurastudie. ”Han har siddet derinde i ti måneder nu. Hver gang jeg er derinde, håber jeg, at der sker noget nyt i sagen. Jeg er altid spændt på det næste besøg. Næste gang jeg kommer derhen, er han måske blevet løsladt,” siger Kaaveh.

I farens fodspor Han er en rolig klippe at se til, den 21-årige iraner med de brede skuldre. Der hviler en selvsikkerhed over ham. Jobbet som besøgsven var ikke et rigtigt valg. Det lå nærmest i generne. Efter hans far flygtede fra Iran, kom han ud i en kriminel løbebane og endte tre et halvt år i fængsel. Da

straffen var taget, ønskede han at hjælpe andre indsatte. Desværre kom hans plettede straffeattest i vejen. ”Min far ville gerne gøre brug af sine erfaringer og hjælpe fanger. Han har virkelig meget at give af. Men det kan han ikke få lov til på grund af kriminalforsorgsreglerne.” Så da Kaaveh i maj tilfældigt så et opslag, hvor Røde Kors søgte fængselsbesøgsvenner, var han ikke i tvivl. ”Da jeg så opslaget, sagde det bare bing. ’Yes,’ tænkte jeg. ’Det er lige noget for mig,” siger han. ”Siden gymnasiet har jeg villet arbejde med strafferet og udlændinges rettigheder. Det er også derfor, jeg læser jura. Det er vigtigt at give fangerne en tro på fremtiden.”

Et menneske at tale med Sierraleoneren er den tredje indsatte, Kaaveh besøger. Før ham var det en inder og en iraner. Begge besøg stoppede, da de blev løsladt. Sådan er det ofte med frihedsberøvede flygtninge i modsætning til normale fanger, der afsoner en dom. Det seneste besøg kan let være det sidste, hvis der sker fremskridt i sagen. Og Kaaveh hører først om løsladelsen, når han kommer for at besøge. ”Det påvirker mig ikke. Jeg binder mig ikke så tæt til dem. Så længe jeg har gjort, hvad jeg kunne for dem, er jeg bare glad på deres vegne,” siger Kaaveh. ”Jeg er der for at aflaste, så de kan komme af med deres bekymringer gennem mig. Det er vigtigt, de føler, at jeg interesserer mig for dem. At jeg er til stede i samtalen. At jeg kigger dem i øjnene, så de føler, at det er et menneske, de sidder overfor.” Øjenkontakten viger ikke, mens han siger det. Smilet breder sig. Han er til stede i hvert et ord. ”Med min viden gennem mit studie og min familiebaggrund tror jeg, det er her, jeg hører til. For mig handler det om at udrette noget godt for så mange som muligt, på den bedste måde jeg kan.”


18

AVLEn T S LAG S OP

ben, smil på læ ne bringe n ku il v .dk r e rs noget, d rodeko dt tip eller på lowin@ o g r e t e th e, in ls W leve Lotte solstråleop in tekst til r, Har du en tte Winthe len. Send d av st ag sl rs p o o K , att. Lo l ti e d t e ø d R l d ti n v Ø. så se eller et bre København ej 27, 2100 Blegdamsv

um æ l i b u sj 20-åri Karup ber 20 1. okto

n t har de ret stø s butik har væ g n n e e så li t g e t d in a af forts sætn g m o o Karup n g e o i by var agen, e, det e midt år på b å troed started f i n er, V u . r k e d m rikva t stigen . Selv o indust m t e u r alle t a r f n f a e ået butik ud af c Godt g ive en r r. d å t 5 a i nu muligt rt det rup gjo a K ken. r ik a t h e i bu g li il n seks iv um ka æ vore fr il b ju ens butikk æum: e med ls e rs jubil d å in 0 2 e I forb jr fe rlig e også sansva frivillig , butik n e ls e ikk Lissy M run B it Birg vad n Mos Kirste n rse Eva La sen Jeppe n e Kar off usnitz Lise K dsats. t s ore in s e r je r Tak fo deling ilsen rup af enlig h for Ka v d d n e a M form ieder, Karin L

Ju

Farsø 25-års i r e jre bilæ nne fe kunne

ig rsø ku Samtid en i Fa t en s e n ugust. a je t f jenest s t a s g n g ø Bes tninge r besø o lu f s r i e um . tsled jubilæ ktivite bilæum gere a -års ju li 5 1 id t e jr n de ren fe oseng Rosa R

15-års jubilæ

um

Røde Kors-but ikken i Rødbyh avn holdt 15 år jubilæumsfest s den 4. august fo r vores to plejehjem og pensio nister i Rødby og Holeby. Vi va 210 deltagere, r der fik serveret smørrebrød, øl vand samt kaffe og og kage. Det va r et feststemt publikum, der var mødt op. De fri villige havde arrangeret en meget flot tøjo pv isn ing, der selvfølgelig sluttede med ”Brudepa rret”. Lili Faxholm Vi lhelmsen Aktivitetsleder, Rødby


19

tter Patientstø jubilæum s r å 5 r e jr fe

Roser afholdt 1. septemb 2 n e d ning d g a le Fred on i an en recepti s u h e på g y m S u kilde rs jubilæ tternes 5 å tø ats ri n e e G ti a af p r seks på ehus. Vi e g y ag, S d r e e v ild h Rosk to timer r å g r e d , g på fem, trisk afdelin t sangkor er har vi e v o d ru om ugen e g d og r en gan e g n sy g o er æret der komm e. Vi har v rne i en tim te n e ti a p d r. me m de 5 å old igenne et stabilt h ner Mange hils ndix Kirsten Be r Koordinato

10 x

læum

ubi j s r å 20

rs ng 20-å d afdeli rø le sanne il u H S fejrede sident r e ræ b P . m k ti ække 1. septe gens bu d overr r afdelin lejlighe e m m dagen fo a ed s illige. kunne v Larsen faste friv o tr i n l nåle ti 20-års

Til eftertank

At turde have ti e llid

Uge 36 blev en særlig uge i Rø de Kors-butik tesalg med st ken i Hjørring. ort rykind og Vi havde sæso købelystne ku nskifnder. Kort før vi lukk ede om lørdag en, kom en æ gerne snakke ldre dame ind lidt og bl.a. hø i butikken. Hu re, hvordan vo n ville at vi havde ha res uge var gå ft en rigtig go et . Jeg fortalte he d uge, og der nde, dem, der træng var kommet m er hårdt til hjæ ange penge in lp ude i verden d til alle sagde hun: "D . Der blev still er er også man e et øjeblik, og ge i vores eget så svarede, at Rø land, der har br de Kors også ug for hjælp." hjælper nationa Jeg lt. Så fortalte hu n mig følgende oplevelse, hun længe siden rin for nylig havd gede det på he e haft: "For ik ndes dør, og da ke så mand og spur hun åbnede, st gte, om hun ku od der en forh nne undvære det kunne hun utlet en madpakke godt, men da til ham. Hun sv hun selv var ve ar ed ind og spise m e, at d at spise, tilbø ed og få en ka d hun ham at rtoffel og lidt ko godt lukke mig m m e fisk. Manden sa ind?" hvortil hu gde til hende: n svarede: "Ja, "Tør du noget." Da de for jeg tror ikke havde spist, sa , du vil gøre m gde den gavm pakke, som du ig ilde dame: "N kan få med di u la ve r jeg en madg." Hertil svar madpakke, nå ede han: "Jeg r jeg har fået kan da ikke og kartofler og fis så få en Denne lille fort k." Hun svared ælling gav stof e: "Jo, det kan du til eftertanke, !" altid huske." He og jeg sagde rtil svarede hu til hende: "Det n: "Han skal ik vi l han selv fra et fatt ke være taknem igt hjem." lig – jeg komm er Med venlig hilse n Gitte Rosendah l Butiksleder

“Farvel til frivilligt arbejde igennem 17 år”

t frivillig i Inge Stensvig fra Rødbyhavn har være startede få Røde Kors-butikken siden 1995. Hun i Havnegade måneder efter, at butikken åbnede rende 37 og fulgte i 1997 med til den nuvæ årene haft alle i har Hun 58. e egad adresse Havn n på 3 ½ en fast vagt i butikken, om mandage time. t meget Inge Stensvig siger, at hun har være med haft har hun akt, kont gode glad for den de med ær samv le socia det og kunderne, det øvrige frivillige. Hun vil gerne anbefale ei glæd og dring foran er ønsk til andre, der dagligdagen. Med venlig hilsen Frank Vilhelmsen Formand Rødby afdeling

Aktivit Vilhelmseetsleder Lili Fax holm n, In Kirsten Hge Stensved og off Olsen


20

frivillignyt

Bedre indsamling end sidste år Danskerne samlede godt 18 millioner kroner ind til Røde Kors i dag. Det er cirka 3 procent mere end sidste år. Og det er ikke antallet af indsamlere, der er steget. Der er simpelthen kommet mere i bøssen. ”Det er et utroligt flot resultat,” siger generalsekretær Anders Ladekarl. ”Jeg er stolt over den stabile opbakning, vi altid kan regne med at få fra danskerne. Vi var bekymrede for, at krisen ville spille ind på resultatet, men det ser faktisk ud, som om danskerne har været meget gavmilde i år.” Ny chef i URK Ungdommens Røde Kors har ansat Anders Folmer Buhelt som ny sekretariatschef. Anders er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som afdelingsleder hos Institut for Menneskerettigheder.

Ny Røde Kors-aftale Så er Røde Kors-aftalen klar til brug. Røde Kors-aftalen bruges til at afstemme forventninger mellem frivillig og aktivitetsleder. Aftalen underskrives af begge. Røde Kors-aftalen kan bestilles på netbutikken eller printes fra rodekors.dk/frivillig

Mere end 500 børn på ferielejr I år gjorde Røde Kors’ ferielejre mere end 500 børn glade. 1021 mennesker var på ferielejr i sommer, heraf 515 børn og 133 frivillige.

Kronprinsparret uddeler pris til Ungdommens Røde Kors Lørdag den 6. oktober modtog Ungdommens Røde Kors Den Sociale Pris ved et storstilet tv-show på DR 1. Det var den 18-årige Leise Sandeman, der er frivillig i en lektiecafé på Nørrebro i København, som tog imod prisen, der hvert år bliver givet til et banebrydende initiativ for udsatte eller marginaliserede grupper. Leise Sandeman er blandt de 4500 frivillige ildsjæle i Ungdommens Røde Kors, som har været medvirkende til, at vi nu får tildelt den fornemme hæder for vores generelle arbejde med udsatte børn og unge.

Ny plan for frivilligkommunikation Med 22.000 frivillige i et bredt spektrum af aktiviteter er det nødvendigt, at vi kan kommunikere på tværs. Derfor har en temagruppe under styrelsen netop fremlagt et bud på, hvordan fremtidens frivilligkommunikation skal se ud. Og anbefalingerne er, at fremtidens frivilligkommunikation skal være baseret på åbenhed, involvering og sammenhæng mellem vores forskellige medier – f.eks. dette blad. I de kommende måneder vil I komme til at høre meget mere om arbejdet med frivilligkommunikation. Hvis du vil se alle anbefalingerne, kan du læse her: rodekors.dk/frivillig/strategi Røde Kors-frivillige er helte i Syrien Selvom 19 frivillige fra Røde Halvmåne er blevet skudt i Syrien, så knokler 2000 fortsat for at hjælpe ofrene for borgerkrigen.


21

OPSLAGSTAVLEN

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

Styrelsen Katastrofearbejdet bæres af udviklingsindsatsen På sidste møde i styrelsen drøftede vi en status på vores internationale strategi. Vi har i et stykke tid i foreningen haft fokus på vores nationale arbejde. Det har vi haft for at sikre, at også vores store nationale sociale indsats, som løftes af 23.000 frivillige, er synlig for omverdenen. Men det betyder ikke, at vi ikke også skal fortælle om vores store internationale indsats. FOTO: Jakob dall

Også internationalt har vi to ben Noget af det, vi er opmærksomme på i styrelsen, er, at vi skal huske at fortælle historien om, at der også i vores internationale arbejde er to ben. I offentligheden er Røde Kors kendt for vores katastrofearbejde. Langt størstedelen af den danske befolkning ved, at vi er til stede ved tsunamien, jordskælvet i Haiti, oversvømmelsen i Pakistan og fødevarekatastrofen i Østafrika. De ved, at vi har klinikker i flygtningelejrene og hjælper sårede i krig. Og det er vigtigt, for vi er dybt afhængige af de midler, vi kan indsamle, for at kunne løfte denne indsats. Og kunne gøre det hurtigt. Vi er derfor også afhængige af, at befolkningen synes, vi gør det godt. Men langt færre ved, at den katastrofeindsats kun kan lykkes, fordi den kombineres med et massivt udviklingsarbejde.

Besøg hos en Røde Kors-frivillig i Mozambique i 2011.

Gennem langsigtede hjælpeprogrammer opbygger vi lokal modstandskraft til at modstå kriser og konflikter. Vores varemærke er netop, at vi både er til stede før, under og efter katastrofen. Det store og udfoldede udviklingsarbejde – og også den del af det, der ikke er i relation til katastrofer – er lige så vigtigt som selve katastrofearbejdet. Jeg har selv i det seneste år været i Mozambique og Myanmar for at se, hvordan vi arbejder med udvikling. I Mozambique blev jeg dybt betaget af den store frivillige indsats, lokale bidrog med. Jeg mødte bl.a. en enlig mor, der stod op kl. 4 om morgenen og passede sin jord,

VIDSTE DU, AT ...? Omfanget af vores hjælpearbejde er næsten fordoblet siden 2007. Røde Kors i Danmark i 2011 var med til at hjælpe næsten 14 mio. mennesker berørt af katastrofer?

gik på marked og solgte småkager – og så var hun også frivillig i Røde Kors. I Myanmar slog det mig, hvor lidt der skal til, for at vi kan gøre en verden til forskel. Vi har bygget brønde, der sikrer rent vand i 10 år til en hel landsby. Landsbyboerne er efterfølgende selv fortsat med at bygge flere brønde. De historier skal vi også blive ved med at fortælle.

Præsident Susanne Larsen sular@rodekors.dk


22

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

genbrug Stort årsmøde for genbrug

”Årets Butik"-prisen indført Røde Kors genbrug blev startet i 1975 i Aars efter en gruppe frivilliges gode ide og initiativ. Med dem som inspiration lancerede Claus Jonsen ”Årets Butik”-prisen. På næste årsmøde skal prisen gives til den eller de butikker, som har fået og gennemført en god ide, der har skabt positiv forandring. De nærmere detaljer og kriterier vil blive udarbejdet og sendt til alle butikker.

Claus Jon Jonsen og Gerda Højgaard stod i spidsen for årsmødet for genbrug, som blev afholdt 23. september i Vejle. En dag fyldt med inspiration og ideer til udvikling af aktiviteten, og der var stor ros til alle frivillige for rekordstort overskud i 2011.

Læs evt. mere om årsmødet på Røde Korsbutikkernes netværk på DRK-net, hvor præsentationer og program også er.

Hvornår runder vi 100 millioner? Røde Kors-butikkernes omsætning tog et kvantespring i 2011. Der blev solgt for lidt over 91 mio. kr., og det er en stigning på 11,5 mio. kr. i forhold til omsætningen i 2010. Og det gav selvfølgelig også en pæn stigning i overskuddet, som endte med 30 mio. kr. til hjælpearbejdet. En stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til året før. Genbrug er in Den flotte udvikling har flere årsager. 11 nye

FOTO: Mette Bengaard

De store smil var fremme hos aktivitetsleder Bjørg RavnNielsen og formand Margit S. Larsen, da Anders Ladekarl forestod dobbelt åbning af Røde Korsbutikkerne i Hinnerup og Hadsten.

butikker i 2011 gav en ekstra omsætning på 2 mio. kr., flere flytninger af eksisterende butikker til større lokaler og med udvidet sortiment gav øget omsætning, og så har indførelsen af dankort rundt omkring også bidraget til stigningen. Det, der gav allermest, er dog en grundlæggende god efterspørgsel efter genbrug. Det er in at være ressourcebevidst og købe genbrug, og Røde Kors-butikkerne er trimmet til at møde denne efterspørgsel. Fremgang forventes fortsat De gode takter er fulgt med ind i 2012, og holder fremgangen året ud, er det realistisk at tro på, at vi med snart 218 butikker

Bannere til udstilling Roll-up-bannere til udstilling findes på netbutikken på www. rodekors.dk/frivillig. Bestilles gennem netbutikken og kan lånes i 30 dage.

Foto: Mette Bengaard

Der var festlig stemning i Vingstedcenteret ved Vejle, da omkring 240 frivillige fra Røde Kors genbrug mødtes for at høre sidste nyt om genbrug, blive inspireret af hinanden og få gode ideer til fortsat udvikling af butiksdriften. ”Røde Kors i bevægelse” indbefatter bl.a., at styrelsen nu står for årsmødet, og det gjorde styrelsesmedlem Claus Jon Jonsen i samarbejde med Gerda Højgaard, formand i Herning afdeling. Claus Jonsen fortalte om, hvordan denne ændrede organisering nu giver mulighed for en mere direkte kommunikation mellem genbrugsaktiviteten og styrelsen. Og at man i det hele taget vil se en mere aktivt deltagende styrelse fremover. Gerda Højgaard gav en status på de 217 Røde Kors-butikkers indsats i 2011 og bad deltagerne bringe en hilsen og stor tak med hjem til alle frivillige. Uden deres vedholdende indsats kunne det flotte resultat ikke lade sig gøre.


23

genbrug SOCIALT

runder 100 mio. kr. i omsætning for 2012. Og sandsynligvis også med et endnu bedre nettoresultat. Det er rigtig ’godt gået’ og skyldes jo også mange frivillige hænder, der hver dag yder en stor og uundværlig indsats for Røde Kors genbrug.

Dobbelt butiksåbning Klokken lidt i ti lørdag den 1. september var den nyåbnede Røde Kors Butik i Hinnerup allerede fyldt med frivillige, interesserede Hinnerupborgere, Røde Kors-venner fra kommunekredsen, borgmesteren i Favrskov og vores egen generalsekretær, Anders Ladekarl. Den dag kulminerede det store arbejde, som bestyrelse, butiksleder og de butiksfrivillige i Hadsten-Hinnerup afdeling havde knoklet med at få færdig til dobbelt åbning af butik nr. 217 i Hinnerup og 218 i Hadsten. ”Det er første gang, jeg har åbnet to butikker i samme kommune”, sagde generalsekretær Anders Ladekarl under åbningstalerne. Små ambassader De to butikker er en velkommen indtægtskilde for den aktive afdeling, som gerne vil udvide deres sociale aktiviteter. ”Vi oplever et øget behov og vil gerne gøre endnu mere”, siger formand Margit Sandvang Larsen. I sin åbningstale slog formanden fast, at butikkerne skal være mere end det. ”Vi drømmer om, at de bliver små Røde Kors-ambassader, hvor borgerne kan følge med i Røde Kors-arbejdet lokalt og ude i verden. Et sted, hvor man kan melde sig som frivillig, og hvor man kan møde vores aktiviteter. F.eks. en nørkler, der strikker i butikken, en besøgsven, der tager sin be-

søgsmodtager med – eller en flygtning fra cafeen, som kommer i sprogpraktik”. Opskriften på succes Ved åbningen roste bestyrelsesmedlem Ruth Sørensen formand Margit Sandvang Larsen: ”Du har et stort sted indeni, hvor der står Røde Kors. Du har ikke langt fra ide til handling, og det er kommet os alle til gode”. Aktivitetsleder Bjørg Ravn-Nielsen har også lagt mange kræfter i opbygningen af de to butikker. ”Uden en aktiv bestyrelse og mange engagerede frivillige var det aldrig lykkedes”, sagde Bjørg og sendte en stor tak til alle. Tillykke til Hadsten-Hinnerup afdelingen og til sårbare medborgere, som nu kan se frem til endnu flere aktiviteter i lokalområdet.

Tøjindsamlingsdag d. 6. november 6. november holder vi en national tøjindsamlingsdag med formålet at skaffe mere tøj til vores Røde Kors-butikker. Vi sætter fokus på miljøbevidsthed samt de gavnlige formål, butikkernes overskud går til. Både virksomheder og privatpersoner kan deltage i tøjindsamlingsdagen, og målet er derfor, at vi med fælles indsats kan indsamle minimum 10 ton tøj. Tøjindsamlingen er støttet af brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, PrimeCargo, som uden beregning afhenter indsamlet tøj hos de deltagende virksomheder samt H&M, som stiller alle sine 75 butikker til rådighed til indsamling af tøj fra privatpersoner. I kan hjælpe Frivillige i Røde Kors-butikkerne kan også være med til at gøre denne dag til en

“Vi har så meget at være stolte af!” Frivillig deltager på årsmødet for genbrug

succes. Har I kontakt til lokale virksomheder, kan I opfordre dem til at være med og melde sig til på www.rødekors.dk/ tøjindsamling. Spred også ordet til venner og bekendte og få dem til at rydde op i garderoben 6. november. Vi håber på god opbakning og presseomtale, så tøjindsamlingsdagen kan nå helt ud til den almene dansker og blive en tilbagevendende succes. Mere information fås ved at besøge www.rødekors.dk/tøjindsamling eller kontakte Louise Holk: lohol@rodekors.dk, tlf. 3525 9228.

Temadage om genbrug Genbrug er populært som aldrig før. Det giver nye muligheder og udfordringer – en spændende opgave vi kan løse sammen. Derfor afholdes efteråret igennem otte regionale temadage, hvor frivillige kan mødes og dele oplevelser og erfaring, danne netværk og få en god snak om genbrug i Røde Kors. Hør mere om temadagene hos din aktivitetsleder eller kig under ”kurser” på Frivilligportalen: www.rodekors.dk/frivillig. Konsulent Connie Fricke Jensen Tlf.: 3525 9385 cfric@rodekors.dk Konsulent Mette Bengaard Tlf.: 2260 0201 meben@rodekors.dk Konsulent Klaus Hansen Tlf.: 2089 4369 klhan@rodekors.dk

Er du på DRK-net? Medlemmer af aktivitetsledelsen har mulighed for at komme på Røde Kors-butikkernes elektroniske netværk. Her er materialer, dialog og inspiration om genbrug. Du kan blive medlem af DRKnet ved at sende en mail til erhov@rodekors.dk med information om afdeling og hverv.


24

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

Nørkler Temamøder for nørkleledere I stedet for det traditionelle årsmøde hhv. øst og vest, prøvede vi for første gang i år at lave temadage for nørkleledere. På en lille turne, der strakte sig fra 11. september til 11. oktober, kom vi rundt i alle landets regioner og afholdt i alt fem møder.

strikkeworkshop, uddelt bamser til børn af indsatte, afskaffet fejlfri kvitteringer og uddelt Dronningens fortjenstmedalje til Kaj fra pakkecentralen i Kliplev.

Hvad er sket siden sidst? Møderne var en blanding af tilbageblik siden sidst – og et kig fremad mod julen 2013, hvor vi har en ny julevare til salg – ligesom Dukke Liv. Siden årsmødet i 2010 er der jo sket en masse spændende ting, og det fik vi et kronologisk overblik over i løbet af formiddagen. Blandt andet kan nævnes, at vi har haft en særlig forsendelse til Congo, som har givet fine tilbagemeldinger, vi har afholdt højskole med

Masser af tøj ud i verden År efter år laver nørklerne i gennemsnit omkring 35 ton baby- og børnetøj, der sendes ud i verden. Det gjorde vi naturligvis også i 2010 – 2012, og vi har oven i købet været heldige at få fine rapporter tilbage fra blandt andet Congo og Laos. Fra Congo fik vi ydermere mange fotos, som blev vist som afslutning på dagen. Ikke et øje var tørt, da vi så de alvorlige scener med uddeling af tøj til de mange grupper af

På alle temamøder for nørkleledere, som blev afholdt i september og oktober, var der flotte udstillinger af ting, der kan sælges i Røde Kors-butikkerne, på markeder og lignende. Der var stor interesse for udstillingerne, og der blev udvekslet ideer og inspireret som aldrig før.

sårbare – ikke mindst børnene. Det luner et nørklehjerte at se, at tøjet kommer ud – og til de rette personer – igen og igen.

Julevaren 2013

FOTO: Ann-Christin Lystrup

Kaffevarmeren til stempelkande bliver den nye julevare 2013. På samme måde som Dukke Liv, skal den – i samarbejde med bl.a. Magasin – være med til at skabe indtægter til nødhjælp.

Til næste jul vil vi lave en kampagne magen til Dukke Liv-kampagnen i 2009. Dukke Liv har jo indtjent mere end 500.000 kr. (ja, en halv million) til nødhjælpsarbejdet, og for det beløb kan Røde Kors hjælpe ganske mange børn med både mad, medicin og skolegang – bare for at nævne noget. Kaffevarmer Julevaren til 2013 bliver en kaffevarmer,

VIDSTE DU AT ...? Materialer Røde Kors lige nu harfinder 214 butikker i hele landet. Vi erpakkeliste, repræsenPå frivilligportalen du materialer som f.eks. teretopskrifter bredt i både by og på land og har tre typer af butikker: på kaffevarmer, sjaler, indkøbsnet, huer m.m. 19 handler med møbler/nips, 166 er tøjbutikker og 29 handler med både tøj og møbler/nips. Der er flere nye Røde Kors-butikker på vej i bl.a. Gråsten, Lyngby og Ishøj.

Foto: Connie Fricke Jensen

Vi kommer rundt i landet På de tidligere årsmøder havde mange nørkleledere svært ved at nå frem, bl.a. på grund af store afstande og på grund af manglende offentlig transport. Derfor var tanken, at vi skulle komme tættere på i håb om, at flere kunne få mulighed for at deltage. Fremmødet var noget højere end på årsmøderne, og det tyder på, at det er den model, vi skal anvende fremover. Eneste minus er, at ikke alle får set alle udstillinger, men det råder vi bod på ved at tage en masse fotos, som vi senere kan formidle til inspiration for alle.


25

nørkler

som kan hjælpe en stempelkande med at holde varmen. Kaffevarmeren er blandt andet udviklet, fordi den kan laves af de grovere rester af garn og stoffer, som vi alligevel ikke kan anvende til børnetøjet, og så giver den mulighed for at give den gas med kreativiteten, når man skal pynte og dekorere med fine lukninger, applikationer – eller hvad man nu har lyst til. Hjælp, der varmer Kampagnen for kaffevarmeren er ikke udviklet endnu, men det bliver noget med ”hjælp der varmer”, som kan forstås på flere måder. Prisen skal være 100 kr. som Dukke Liv, og det er et symbol på en donation til Røde Kors, køberne giver. Samarbejdspartnere Vi har været så heldige at få to samarbejdspartnere til julekampagnen. Firmaet A-Tex i Herning har doneret 2 x 15.000 stofmærker med Røde Kors på, som kan sys på kaffevarmeren, og det er vi naturligvis rigtig glade for. Derudover har Magasin sagt ja til at være med til at markedsføre og sælge kaffevarmeren, når vi når julen 2013, og det skal ske med en masse opmærksomhed i butikkerne og omtale i Magasins landsdækkende julekatalog. Der arbejdes med ideer om strikkecaféer i Magasin-butikkerne, hvor kendte kan være med til at skabe opmærksomhed om produkterne samt udstillinger med stempelkander, kaffe og mere. Alt er på tegnebordet lige nu, men vi skal nok informere nærmere, når tiden sig nærmer. Hvad kan du gøre? Opskriften på kaffevarmeren kan hentes på

frivilligportalen eller ved at ringe til Solveig Sjøberg på tlf. 3525 9377, mail: sosjo@ rodekors.dk. Den er nem – 16 x 30 cm med 3 lukninger, men i selve opskriften gengives lidt flere detaljer, som man kan tage udgangspunkt i. Der er også en lille forskel i forhold til, om man syr eller strikker kaffevarmeren. Kvalitet i højsædet Kaffevarmeren har – ud over at være en donation til Røde Kors – en praktisk funktion, idet den skal kunne holde en stempelkande med kaffe varm. Den skal selvfølgelig også være fin og flot at se på, og i en god kvalitet – så put gerne sjove knapper, små applikationer, blonder eller hvad kreativiteten nu rækker til, på kaffevarmeren. Stofmærket placeres foran på kaffevarmeren, så køberen kan se, at de har støttet Røde Kors. Emballage og kort Som med Dukke Liv vil vi udvikle en emballage og en lille folder eller label, der tydeligt fortæller om nørklernes arbejde og Røde Kors nødhjælp, så folk kan se, det er et unikt, håndlavet produkt, de har erhvervet, og at de har støttet os. Dette vil ske hen under sommeren 2013, og vi vil skyde kampagnen i gang i december 2013. Vent derfor med at sælge kaffevarmeren i egen butik, til det samlede materiale er klar. Sendes til Kliplev Kaffevarmeren kan laves fra nu af, og de skal blot sendes med til Kliplev, hvor de frivillige vil samle dem sammen. Rigtig god fornøjelse med kaffevarmerne – vi håber,

“Dejlig dag, fint oplæg og masser af inspiration til ’nørklerier’. Godt at tale med de andre.” — Deltager fra temadag i Viborg —

de vil sprede varme gennem en lang, kold vinter i mere end en forstand.

Materialer i papir På temadagene blev der udleveret temmelig meget materiale. Vi var heldige at få lov til at publicere strikdesigner Bente Rønbergs materiale fra højskolen i sommeren 2011. Her øsede hun af sin store erfaring, og det blev til 8 sider med tips og gode ideer til alt fra farvesammensætning til opskrifter på både teknikker og 2 konkrete mønstre. Hvis der er spørgsmål til opskrifterne, så kontakt landskontoret eller torsdagsgruppen, da Bente Rønberg ikke arbejder for Røde Kors, men blot har stillet sit materiale frit til rådighed. Billeder til inspiration Vi har taget en masse fotos fra afdelinger, der har lavet ”nørklerier” til salg i butikkerne, og det er blevet til en 16 siders publikation, hvor man kan kigge på billederne og få gode ideer til sin egen produktion. Vi laver IKKE en opskriftssamling til disse ”nørklerier”, men brug gerne hinandens ideer og lad jer inspirere, hvis det har interesse. Derudover blev der uddelt en 4 siders folder med søde billeder af uddelingen af nørkletøj i Congo.

Konsulent Connie Fricke Jensen Tlf.: 3525 9385 cfric@rodekors.dk

Materiale sendes gerne På temadagene blev der udleveret en masse inspiration til ”nørklerier” og billeder fra Congo. Afdelinger, der ikke havde mulighed for at deltage på møderne, vil få det sendt med posten, og ønsker du mere, så kontakt Solveig Sjøberg på tlf. 3525 9377 eller mail: sosjo@rodekors.dk


26

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

førstehjælp Ny kursusstruktur fra 1. januar Fra årsskiftet implementeres en ny kursusstruktur for alle førstehjælpskurser. Landskontoret har gennem længere tid arbejdet på at gøre strukturen i kurserne mere fleksibel, således at kurserne afspejler det indhold, som deltagerne efterspørger.

Færdselsrelateret førstehjælp Færdselsrelateret førstehjælp vil fra næste år være på 8 timer og indeholde hjertestop-kurset og det færdselsrelaterede kursus, vi kender i dag. Der vil dog være en forebyggende del, som Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet, og som er målrettet unge mennesker, der skal til at færdes i trafikken. Som noget nyt skal man også gennemføre færdselsrelateret førstehjælp for at erhverve et knallertkørekort. Andre kurser Der vil fortsat være behov for at udbyde et 12-timers kursus, da en del studerende skal bruge det i forhold til deres uddannelse. Afdelingerne kan også udbyde andre kurser, og de kan udbydes i de kategorier, som er listet her:

Foto: Cardiac Science

Fra medio 2013 skal der indgå træning i brug af hjertestarter på alle hjertestopkurser.

At redde liv er ikke noget, man skal spøge med, men derfor kan man jo godt have det sjovt, mens man lærer det. Der var stor tilfredshed med førstehjælpskurset i Vordingborg, hvorfra billedet stammer.

• Førstehjælp i hjemmet • Førstehjælp i trafikken • Førstehjælp til dig, der har en aktiv fritid • Førstehjælp til dig, der har ansvar for børn • Førstehjælp til dig, der skal i gang med en uddannelse Som altid er det jo efterspørgslen, der afgør, hvilke kurser der rent faktisk kan afholdes i afdelingerne.

tetsledere på DoCAS. Det er derfor en god ide at vente med annonceringen for kurser i 2013, indtil de nye skabeloner foreligger. Orientering om de nye uddannelsesplaner og den nye kursusstruktur vil foregå løbende på drknet.dk og i Frivillig-bladet. Desuden præsenteres den nye uddannelsesstruktur og uddannelsesplanerne på en række temadage i løbet af efteråret og foråret. Så tilmeld dig gerne og vær sikker på at få den relevante information.

Nye skabeloner i DoCAS

Samarbejde med Ældre Sagen om førstehjælpskurser

Fra ultimo november er der nye centrale kursusskabeloner tilgængelige for aktivi-

Vi har indgået et samarbejde med Ældre Sagen om salg af hjertestartere samt om

VIDSTE DU, AT ...? I september iværksatte landskontoret en direct mail-kampagne over for landets kommuner. Kampagnen opfordrer til, at kommunerne dygtiggør medarbejderne på omsorgsområdet i førstehjælp. Brevene gik til forvaltningschefer på børne- og ungeområdet, ældreområdet og HR-ansvarlige.

Fotograf: Steen Knarberg

Basis kursus Fra 2013 vil uddannelsen bestå af en basisdel på 4 timer i basal genoplivning og brug af hjertestarter, et ”hjertestopkursus”. Basisdelen vil indgå i de fleste kurser.


27

førstehjælp

et 4-timers førstehjælpskursus: 3 timers hjerte-lunge-redning (HLR) og 1 times orientering i brug af hjertestarter. Efter at have diskuteret et forslag fra Røde Kors anbefaler Ældre Sagens hovedbestyrelse, at der bør være både førstehjælpskundskaber og en hjertestarter til rådighed, når man deltager i Ældre Sagens arrangementer. Det er aftalt at udbyde førstehjælpskurset til Ældre Sagen på to forskellige måder: Kurser til den lokale afdeling af Ældre Sagen Den ene måde er et "afdeling-tilafdeling”-kursus. Her er det Ældresagens lokale afdeling, der står for at samle deltagerne og indsamle penge m.m. og Røde Kors-afdelingen, der afholder kurset. Kurset koster 5.000 kr., og der er et maksimum på 15 deltagere pr. kursus. Ældre Sagen arbejder på at få sponsoreret kurserne eksternt. Ældre Sagens lokale afdelinger modtager en mailadresse og et telefonnummer på en kontaktperson på landskontoret, som videreformidler kontakten mellem de respektive afdelinger. De byer, hvor Røde Kors ikke har en afdeling med førstehjælp, henvises til nærmeste afdelinger. Kurser til Ældre Sagens medlemmer Den anden måde er deltagelse i Røde Kors' kurser annonceret via DoCAS. Ældre Sagen har 430.000 medlemmer. I Ældre Sagens medlemsblad ”TILBUD”, som udkommer den 1. februar 2013, indrykkes en helsidesannonce med en opfordring til at tilmelde sig et 4-times HLR/AED-kursus

hos Røde Kors. Ældresagens medlemmer vil få en rabat på ca. 10 %. Tilmelding vil ske via hjemmesiden og kursusstyringsprogrammet DoCAS. Det er derfor vigtigt, at så mange afdelinger som muligt udbyder dette HLR og AED-kursus og koordinerer publiceringen af kurset med tidspunktet for annonceringen i Ældre Sagens medlemsblad. Landskontoret etablerer et forum på www.rødekors.dk til Ældre Sagen, hvor kurserne vil fremgå. På dette forum vil der også være andre førstehjælpsrelaterede informationer. Vi håber, at samarbejdet vil skaffe os en masse førstehjælpskursister rundt om i landet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inge Skaarup Andersen på inand@rodekors.dk eller telefon 3525 9369.

Samarbejde med stor køreskole Landskontoret arbejder på at indgå et samarbejde med Lisbeths Køreskole, der har køreskoler i 12 byer rundt i landet. Køreskolen estimerer at kunne sende 3.000 kursister til et Røde Kors-førstehjælpskursus om året. Skolerne ligger i Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Horsens, Kolding, Odense, Vejle, Aabenraa, Aarhus, Middelfart, Svendborg og Vejen. Røde Korsafdelinger i disse byer vil således indgå tættest i samarbejdet. Andre Røde Korsafdelinger må forventes også at modtage kursister fra Lisbeths Køreskole og drage fordel af samarbejdsaftalen, da eleverne vil have mulighed for at vælge mellem alle færdselsrelaterede kurser udbudt regionalt via DoCAS. Røde Kors er blevet valgt som samarbejdspartner af Lisbeths

“Meget sympatisk, fagligt og pædagogisk dygtigt. 12-tal herfra.” — Kursist hos Tryg Forsikring —

Køreskole, fordi vi er landsdækkende og leverer en høj kvalitet gennem vores super dygtige instruktører. Vi håber, alle vil tage godt imod kursisterne, og at afdelingerne kan sætte mange gode aktiviteter i gang for de penge, samarbejdet forventes at tjene ind til Røde Kors. Lisbeths Køreskole forventer at åbne nye afdelinger rundt om i landet, og vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde.

Efterlysning af fremragende virksomheder Til foråret kåres Årets Førstehjælper atter, og som et nyt tiltag vil der blive uddelt en pris til en virksomhed, der gør en særlig stor indsats for førstehjælp. Så har du kendskab til en virksomhed, hvor de har ekstraordinært fokus på førstehjælp, eller som har taget særlige initiativer for at udbrede kendskabet til førstehjælp blandt medarbejdere eller i lokalmiljøet, hører vi meget gerne om det. De gode eksempler indsendes til Landskontoret: lohol@ rodekors.dk

Teamleder Jutta Helles Tlf.: 3525 9378 juhel@rodekors.dk Kursuskoordinator Annette Villumsen Tlf.: 3525 9376 anvil@rodekors.dk

Årets førstehjælper Personer, der har ydet god førstehjælp og fortjener en særlig anerkendelse, kan nu indstilles til Årets Førstehjælper på Rødekors.dk.


28

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

samaritter Tag godt imod de nye vagtledere Vi kunne i september lykønske 8 nye vagtledere, som er klar til at møde alle jer frivillige samaritter på årets vagter. Tag godt imod dem – og tal gerne med dem om, hvad I synes de gør godt, og hvordan de kan forbedre sig. Tillykke til dem alle – og god vagt.

Vagtkoordinering Vagtkoordinatorkurset er i år blevet aflyst for bl.a. at give plads til udviklingen af det nye vagtadministrationsprogram (ELIAS), som kommer i 2013. Med det nye system får vagtkoordinatorerne og de frivillige en ny platform til at styre og fordele vagter. Aflysningen åbner også mulighed for et aktivitetslederkursus i 2013 – og vagtkoordinatorkurset bliver genudbudt allerede i foråret 2013.

Oprydning på DRKnet. Samaritergruppen på DRKnet bliver brugt flittigt til ”frivillig til frivillig”-kommunikation, men der er en del flere medlemmer af gruppen, end vi er aktive samaritter. For at rydde op bliver alle medlemmerne ved årets udgang taget af samarit-siden – men I kan naturligvis melde jer ind lige efter igen.

Markedsføringsmateriale Vores webshop vil næste år have en række nye materialer til markering på samaritervagter. Der kommer nye plakater og

bannere, flag og nogle nye beachflag med fod. Det vil være muligt at indkøbe flag og beachflag 2 gange næste år, hvorefter de produceres efter bestilling. På den måde undgår vi store lagre. Der vil også komme noget materiale til udlån til festivaler og markedsføring.

Fælles materiale med førstehjælp Røde Kors udbyder en lang række førstehjælpskurser – og sælger en førstehjælpstaske igennem vores webshop og vores førstehjælpsinstruktører. Der er nedsat en arbejdsgruppe af samaritter, der skal se på, hvilket materiale en fremtidig førstehjælpskasse skal indeholde, samt hvilke produkter

VIDSTE DU, AT ...? Vagtkoordinatorkurset ligger d. 13.-14. april i 2013 – så reserver allerede nu weekenden.

som bruges af samaritterne. Hermed kan alle afdelinger få billigere priser på Røde Kors-mærket materiel. Med storindkøb kan vi få bragt priserne på forbrugsmaterialerne meget længere ned. Det er tanken, at dette samarbejde og fælles indkøb kan give alle afdelinger en sundere vagtøkonomi og bidrage til en forøget indtjening – også ved salg af nye førstehjælpskasser.

Udviklingskonsulent Claus Boysen Tlf.: 3525 9382 clboy@rodekors.dk


29

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

INDSAMLING Tak for en god indsamling

Årets julekampagne Igen i år sætter vi i november og december fokus på de mange familier i Danmark, der har det svært økonomisk og derfor ikke har råd til at holde jul. Takket være de mange frivillige rundt om i afdelingerne kunne vi sidste år uddele julehjælp til 2.800 familier. I år er målet at nå mindst 3.000 familier. Indsamlingen finder bl.a. sted i samarbejde med SuperBest, som

VIDSTE DU, AT ...? Flere end 14.600 børn og unge i Danmark vurderes at være fastholdt i langvarig fattigdom. Mange af dem har brug for vores hjælp til jul.

Op til jul sætter Røde Kors fokus på og samler penge ind til udsatte familier i Danmark, så de kan holde jul ligesom alle os andre.

samler ind til julehjælp i deres butikker. Man kan også støtte kampagnen via RødeKors.dk. Her kan man samtidig købe julekort og gaver, som man kan lægge under træet juleaften. Du kan finde mere information om julekampagnen på Frivilligportalen, og har du spørgsmål, kan du kontakte Mette Pind Jørum på 3525 9214.

Telefonkampagner Formålet med telefonkampagnerne er at sikre endnu større økonomisk opbakning til Røde Kors' arbejde. Takket være telefonkampagnerne er indtægterne fra faste aftaler steget fra ca. 7 mio. kr. om året til

nu ca. 20 mio. kr. om året. Derfor er det en fast del af kontakten til bidragyderne. Vi ringer årligt til ca. 50.000 personer. I år har vi modtaget klager fra ca. 250 personer. Så set i den sammenhæng, er der heldigvis ikke mange klager. Alle klager bliver håndteret hurtigt, samtalen bliver aflyttet, og evt. fejl hos telefonmedarbejderne rettes til. Kontakt Kirsten Poulsen på 3525 9305, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Fundraisingchef Birgitte Marie Mabeck Tlf.: 3525 9307 bimab@rodekors.dk

“Det ville have været en frygtelig kedelig jul, hvis ikke vi havde fået hjælpen. Normalt overlever vi bare.” — Lilli-Ann og hendes tre børn fik julehjælp af Røde Kors sidste år. —

Modelfoto: Helga C Theilgaard

Søndag d. 7. oktober løb Røde Kors-indsamlingen af stablen, og vi fik ca. 18 mio. kr. i bøsserne rundt om i landet. Det er et rigtig fint resultat, som endda er lidt bedre end sidste års resultat, og der er god brug for alle de indsamlede midler. De første penge er allerede sendt af sted til de sultende i Vestafrika og til nødhjælpsarbejdet i det krigsramte Syrien. Vejret var rimeligt godt, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra glade indsamlere. Alt dette er kun muligt pga. det kæmpe arbejde, I udfører ude i afdelingerne, så mange tak for det! Vi glæder os til samarbejdet om næste års indsamling, som vi allerede så småt er i gang med at planlægge. Har du spørgsmål eller kommentarer til Røde Kors-indsamlingen, kan du kontakte Ingrid Falkenham eller Tine Brendstrup på 3525 9302.


30

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

SOCIALT Kontaktfamilier netværker i Ringkøbing

Klæd de frivillige på • Invitér kommunen til at fortælle om flygtninge og integration • Invitér en medarbejder fra det nærliggende asylcenter til at fortælle om asylfasen • Invitér en erfaren afdeling til at dele ud af gode råd og erfaringer • Invitér Røde Kors' konsulent til at fortælle om integrationsaktiviteter og frivilligrollen

Foto: tomas bertelsen

Røde Kors i Ringkøbing har afholdt det første netværksmøde for kontaktfamilier for unge flygtninge. Susanne Rystok er bestyrelsesmedlem i Røde Kors-afdelingen, og har været primus motor på at etablere den nye integrationsindsats. Gerda og Jørgen har valgt at blive kontaktfamilie for Hamid, som er 17 år og fra Afghanistan. De har kun mødt ham et par gange og ved egentlig ikke så meget om ham. "Vi har brug for det her netværk til at tale sammen med de andre kontaktfamilier", fortæller Gerda. Gerda og Jørgen har ikke været bange for at tage opgaven som kontaktfamilie. "Man bliver klædt på undervejs, og vi har haft god kontakt til Hamids pædagogiske personale lige fra starten", fortæller Gerda, og som Jørgen siger, "De er jo bare mennesker ligesom os andre".

Bliv kontaktfamilie for en uledsaget flygtning i Ringkøbing. De unge flygtninge bor på et bosted og har brug for et netværk, som kan støtte dem i det daglige.

• Arrangér aftenen i samarbejde med konsulenten Lya Moestrup, udviklingskonsulent i Røde Kors

Samtalegrupper for børn af indsatte I Danmark lever mere end 4000 børn med enten den ene eller begge forældre i fængsel. I Røde Kors' samtalegrupper kan børnene møde andre børn i samme situation og tale frit om deres oplevelser i et forum, hvor alle har tavshedspligt. I hver gruppe er der to Røde Kors-frivillige med børnefaglig baggrund. Sammen med børnene snakker vi om nogle af de ting, der

Mens børnene taler sammen, kan forældrene mødes med hinanden. Her kan de dele erfaringer og få redskaber til at hjælpe deres børn af Røde Kors-frivillige med socialfaglig baggrund.

er svære at tale med familie og kammerater om. Børnene finder ud af, at de ikke er alene om at have en mor eller far i fængsel. De deler oplevelser og søger råd og vejledning hos hinanden. Møder du børn af indsatte i din aktivitet, kan du henvise dem til samtalegrupperne på www.rødekors.dk/børnafindsatte eller ring til konsulent Mette Kepp Nielsen på tlf.: 2089 4816

Frivillig til frivillig I Røde Kors har vi stor tillid til de frivillige rundt omkring i landet. De har mange erfaringer med opstart af sociale aktiviteter og et stort kendskab til de udfordringer, der melder sig i mødet med

VIDSTE DU, AT ...? Ensomme, børn og unge, familier, voldsramte kvinder og enlige forældre er nogle af de grupper, der kan have brug for støtte og omsorg. Som frivillig kan du gøre hverdagen lettere ved f.eks. at give lektiehjælp, arrangere ferielejre, uddele julehjælp eller besøge en ensom. Se mere på frivillig.drk.dk.


31

SOCIALT

brugerne. Baggrunden for etableringen af en frivillig-til-frivillig-gruppe er, at vi i Røde Kors ønsker at blive endnu bedre til at udbrede de gode erfaringer, som de frivillige har med sig. Vi har derfor nedsat en gruppe af garvede frivillige, der har tilbudt at være behjælpelige med gode råd og vejledning til afdelinger, der ønsker at starte integrationsaktiviteter op i deres by, eller afdelinger, som allerede har integrationsindsats, og som ønsker inspiration og sparring fra andre frivillige.

Hvem er med? De frivillige i gruppen er alle nogle, der brænder for integrationsarbejdet i Danmark. De repræsenterer en bred vifte af integrationsaktiviteter, der spænder over alt lige fra ferielejre, lektiecafeer, venskabsfamilier, modtagelse af nyankomne flygtninge o.m.a. De har i forbindelse med organiseringen af disse aktiviteter stor erfaring med hele opstartsfasen af integrationsinitiativer, kommunesamarbejde, ansøgning af fonde og midler, rekruttering af frivillige, opgaver som frivillig osv. Gruppen er sammensat, således at den så vidt muligt repræsenterer store dele af landet. Målet er, at det skal være muligt at kontakte en afdeling nær ved, for at søge om støtte og gode råd. Så tøv derfor ikke med at ringe til en af de frivillige – de svarer med glæde på dine spørgsmål. Find dem på Frivillig.drk.dk under aktiviteter > integrationsindsatsen > kontakt

Litterære besøgsvenner Gentofte Bibliotekerne har netop indgået

samarbejde med Røde Kors i Gentofte om et nyt projekt med titlen 'Litterære besøgsvenner'. Det nye projekt matcher to bogelskere – en besøgsven og en besøgsmodtager – i et møde mellem to, som er glade for at læse. Litteraturen og bogen giver noget konkret at være sammen om", siger projektleder Elisabeth Bank Lorenzen fra Røde Kors Gentofte. Litterære besøgsvenner er en del af Gentofte Bibliotekernes generelle indsats for at skabe endnu flere relevante tilbud, f.eks. foredrag, læsekredse, kurser osv. Medborgerskab og medmenneskelighed er en vigtig nøgle til at skabe de nye tilbud. Kunne I tænke jer at gøre det samme i jeres lokale Røde Kors-afdeling, så kontakt aktivitetsleder Laila Sommerhøj Juhl for yderligere oplysninger på mail: lsjuhl@ mail.dk eller tlf.: 3990 4790.

Personalenyt Christina Rasmussen har siden 2002 arbejdet som udviklingskonsulent i Røde Kors' nationale arbejde. Her har hun sammen med frivillige udviklet kvindenetværket, sygehusbesøgstjenesten, vågetjenesten, besøgstjenesten og senest familienetværket til støtte for socialt udsatte børnefamilier. Socialt udsatte børnefamilier er fortsat hendes fokus som delegat hos Malawi Red Cross Society, hvor hun startede 1.9.2012. for en 3-årig periode. Her skal hun bl.a. støtte Røde Kors-kolleger og -afdelinger med at hjælpe forældreløse børn med skolegang, psykosocial støtte og sundhed. Følg Christinas arbejde igennem Barnelandet eller send hende

“Børnene bliver bedre til at hjælpe sig selv. Og de er gode til at hjælpe hinanden.” — Ingelise, frivillig i samtalegruppe —

en mail hvis I vil høre nærmere: chras@ rodekors.dk Johanne Brix Jensen startede hos Røde Kors i 2002 som leder af skoletjenesten. Fra 2009-2010 arbejdede hun i Røde Kors’ Referencecenter for Psykosocial Støtte som træningskonsulent, hvor hun b.la. arrangerede en international træning i København med deltagere fra 18 forskellige lande. Fra 2010 har hun arbejdet som konsulent for kompetenceudvikling af frivillige i Danmark, og var b.la. ansvarlig for den første Røde Kors-højskole i 2011. Fra 1.9.2012 skal Johanne være konsulent i familienetværket til støtte for socialt udsatte børnefamilier, hvor hun b.la. skal være med til at opstarte aktiviteten på Sjælland, Fyn og Øerne. Katrine Dilling Holst er startet i praktik i Røde Kors’ Skoletjeneste fra september til og med december 2012, hvor hun skal være med til at skrive undervisningsmateriale til næste års emneuge ”Børn gør en forskel” til 4.-6. klasser. Det overordnede emne er medmenneskelighed. Katrine læser Europæisk Etnologi på Københavns Universitet, og har i sit studie tidligere beskæftiget sig med formidling til børn.

Koordinator Malene Borberg Sarwar Tlf.: 3525 9387 mabor@rodekors.dk

Skriv til bladet Vi hører gerne fra dig, hvis du har en historie, som du har lyst til at dele. Send materialet til mabor@rodekors.dk. Vi forbeholder os ret til at redigere og forkorte.


32

NYHEDER OG VIGTIGE BEGIVENHEDER

asyl Sommervarm debut og sommerfugle i maven – frivillige indgår nu i eftersøgningstjenesten På en af de varmeste dage i august har en gruppe frivillige trodset varmen og er mødt op på Blegdamsvej i København. Her skal de introduceres til Røde Korsbevægelsen og den aktivitet, der består i at etablere kontakt mellem familiemedlemmer, der, som følge af krig, flugt eller katastrofer har mistet forbindelsen med hinanden. I snart 150 år har Den Internationale Røde Kors Komité foretaget eftersøgninger på vegne af personer, som har mistet kontakten til et eller flere familiemedlemmer. Eftersøgningerne foregår via Røde Kors’ netværk, dvs. de nationale selskaber i hele verden og internationale Røde Kors-delegationer. Det første skridt i en eftersøgning er, at der udfyldes et eftersøgningsskema. Her angives det, hvem der eftersøges, hvor og hvordan kontakten til den eftersøgte ophørte, hvem der kunne tænkes at have oplysninger om den eftersøgte osv. Hvis der er behov for det, hjælper Røde Kors eftersøgeren med at udfylde skemaet. Det er her, de frivillige kommer ind i billedet. Hidtil er interviewene, hvor eftersøgningsskemaet udfyldes, blevet gennemført af Røde Kors-ansatte, men for at kunne nå ud til en bredere skare, involveres frivillige nu i denne aktivitet. De frivillige skal

Nye frivillige i eftersøgningstjenesten stiller op til ’familiefoto’. Yderst til højre i forreste række ses Amira Ajanovic, som er ansat i eftersøgningstjenesten sammen med Mette Jensen, som er i praktik, og som har skrevet artiklen.

denne augustdag klædes på til arbejdet, hvilket sker gennem faglige oplæg og rollespil. Én får rollen som mindreårig eftersøger, én som bisidder, én som tolk og én som frivillig interviewer. Tolken coaches til at være uopmærksom, bisidderen forstyrrende og eftersøgeren ked af det. På den måde bliver nogle af de udfordringer, den frivillige kan møde under eftersøgningsinterviewet, tydelige. Efter rollespillet er der diskussion og spørgsmål, forventningsfuldhed og nervøsitet. Et par uger efter mødet i august mødes de frivillige igen. De skal foretage de første interviews. Nervøsiteten er tilbage – hvordan var det nu, telefonen virkede, ved

Frivillige og asylansøgere fra Asylcenter Ebeltoft på sejltur fra Ebeltoft til Skærbæk Havn efter i foråret sammen at have restaureret ’Ålekvasen Rigmor’, et smukt, bevaringsværdigt skib fra 1800-tallet.

tolken, at vi ringer, hvordan præsenterer man sig, skal man give hånd til eftersøgeren? Interviewene kommer i gang, de bliver gennemført, og trods nervøsitet og usikkerhed går det ganske godt. De frivillige har haft deres debut – en ny aktivitet har set dagens lys.

Sektionsleder Frivillig konsulent Anne Sander Tlf.: 42 787 644 asa@redcross.dk

VIDSTE DU, AT ...? vi den 5.-9. november gennemfører energikampagnen TÆNK ENERGI på alle asylcentre. Vi sætter ’energi’ på dagsordenen og deltager i de nationale mål om nedsættelse af energiforbruget med deltagelse af såvel frivillige som asylansøgere og ansatte. Vil du være med eller vide mere kontakt Lisbeth lin@redcross.dk


33

januar, februar, marts, april

KURSER TILMELDING Frivilligportalen www.rodekors. dk/frivillig, se under ”Kurser” E-mail: kursus@rodekors.dk Telefon: 3525 9383

Kursusoversigt 2012/13 – er tilgængelig online på Frivilligportalen (www.rodekors.dk/frivillig). Du kan downloade den nyest opdaterede oversigt under ”Kurser” eller bestille en papirudgave hos Marianne Nyland på kursus@

240 frivillige mødtes på årsmødet for genbrug på Vingstedcentret ved Vejle. Ide- og erfaringsudveksling var i højsædet, og mange havde udstillet deres nyeste værker.

rodekors.dk. Kursus-

oversigten 2013 er klar på Frivilligportalen 1. november.

Skriv til bladet Har du en god historie fra en temaaften/ kursus/foredrag, modtager vi gerne indlæg. Og har du ideer eller ønsker til kurser, der kan styrke jeres frivillige arbejde, hører vi også gerne fra dig.

”Medmenneskelighed i praksis” – et kursus for frivillige i familierettede aktiviteter Arbejdet med socialt udsatte familier er både sjovt og givende, men kan også være krævende og udfordrende. Derfor er der udviklet et målrettet kursus til aktivitetsgrupper i integrationsarbejdet, Qnet og familienetværket. Kurset bliver afholdt lokalt af dygtige frivillige undervisere. Ønsker du et kursus tilrettelagt i din aktivitetsgruppe – kontakt: For frivillige i integration: Line Thaudahl Jakobson: litha@rodekors.dk

Udviklingskonsulent Johanne Brix Jensen Tlf.: 3525 9339 jojen@rodekors.dk Kursuskoordinator Marianne Nyland Kristensen Tlf.: 3525 9383 manyl@rodekors.dk

For frivillige i Qnet: Anne Karen Ursø: ankar@rodekors.dk

udgifter til underviserens kørselsrefusion samt forplejning til deltagerne.

”Introduktion til Røde Kors” – et kursus til nye frivillige ”Introduktion til Røde Kors” varer 2-3 timer og er relevant for nye frivillige såvel som for frivillige, der har været i Røde Kors i længere tid. Kurset giver en introduktion til Røde Kors’ historie, opbygning, aktiviteter mv. Kurserne afholdes af frivillige undervisere, der står klar til at komme ud til afdelinger og kommunekredse. For afdelingerne/kommunekredsene er der ikke forbundet andre udgifter end til at dække kaffe samt evt. lokaleleje og transportgodtgørelse. Kontakt din regionskonsulent, hvis du er interesseret i at arrangere et kursus for lokalafdelingen/kommunekredsen.

For frivillige i familienetværk: Johanne Brix Jensen: jojen@rodekors.dk

Røde Kors’ foredragsholdere

Du vil herefter blive kontaktet af en underviser i dit område, så I kan aftale det konkrete undervisningsforløb for din aktivitetsgruppe. Kurset er gratis, bortset fra

Få øget viden om Røde Kors’ internationale arbejde, og invitér en af vores 100 frivillige foredragsholdere ud og fortælle om katastrofen på Haiti, om hjælpearbejdet i Afghanistan eller sundhedsarbejdet i


34

Kurser januar, februar, marts, april

Afrika. Foredragsholderne kommer gratis ud og holder foredrag, de skal bare have transporten dækket. Bestil foredragsholderoversigten hos Maria Gullestrup, mail magul@rodekors.dk eller tlf. 3525 9374.

FØRSTEHJÆLP Nyuddannelse af førstehjælps­ instruktører Del 1 og 2 Røde Kors har i dag 900 instruktører tilknyttet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som er i tråd med de internationale bestemmelser. Uddannelsen varer 2 uger og består af del 1 og del 2. Som instruktør for Røde Kors er du en del af vores instruktørstab og underviser i lokalområdet. Forudsætninger for at deltage kan du finde på www.rodekors.dk, skriv ”Bliv førstehjælpsinstruktør” i søgefeltet øverst på siden. Tid: 7.-12. januar (del 1) Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 3. december 2012 Tid: 21.-25. januar (del 2) Sted: Severin, Middelfart Tilmeldingsfrist: 17. december 2012 Tid: 4.-9. marts (del 1) Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 4. januar Tid: 18.-22. marts (del 2) Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 21. januar

GENBRUG Butikslederkursus På kurset præsenteres Røde Kors’ samlede genbrugsvirksomhed. Undervisningen omfatter butikskoncept, indretning og drift, ledelse og markedsføring – alt sammen emner, med relation til det daglige arbejde i en Røde Kors-butik. Kurset giver

afsæt for udviklingen af den enkelte Røde Kors-butik. Der veksles mellem oplæg fra erfarne undervisere, øvelser og erfaringsudveksling. Målgruppen er Røde Kors-butikkens aktivitetsledelse. Der tilstræbes en bred repræsentation fra store og små butikker i hele landet. Pladserne forbeholdes aktivitetsledere, der ikke før har deltaget. Har du deltaget før, er du velkommen til at tilmelde dig, og såfremt der er ledige pladser efter tilmeldingsfristen, vil du få en plads. Tid: 8.-10. februar Sted: Vejle Center Hotel Tilmeldingsfrist: 21. december Tid: 3.-5. maj Sted: Vejle Center Hotel Tilmeldingsfrist: 22. marts

INTEGRATION Kursus for brobyggere Kurset er for frivillige, som er en del af Røde Kors’ initiativ om frivillige støtter i overgangen fra asylcentret til lokalsamfundet. Hvert år får mellem 100 og 250 flygtningefamilier bosat på asylcentre meddelt opholdstilladelse. Røde Kors vil gerne understøtte overgangen fra et liv på asylcenter til et liv i et dansk lokalsamfund – dette gør vi igennem vores ”brobyggere”. Brobyggerne giver den respektive familie/ flygtning mulighed for over flere gange at mødes med frivillige, der kan fortælle om deres nye liv i et nyt lokalsamfund. På dette kursus vil vi gerne klæde vores brobyggere godt på, så de bedst muligt kan hjælpe en familie/flygtning med at finde sig til rette i lokalsamfundet. Du får konkrete værktøjer, viden om asylsystemet og mulighed for at snakke med andre frivillige, som står over for det samme arbejde som dig. Tid: 19.-20. januar

Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 23. november 2012

Regionale temaaftener Er du frivillig i integrationsindsatsen, og bor du i regionen, så book aftenen. Her vil vi sætte fokus på et spændende og vedkommende emne – vi inviterer en oplægsholder, og samtidig får du rig lejlighed til at udveksle erfaringer med andre frivillige. Nærmere beskrivelse følger. Tid: 3. april Sted: Viborg Golf Hotel Tilmeldingsfrist: 1. februar Tid: 10. april Sted: Scandic, Ringsted Tilmeldingsfrist: 27. februar

Temadag for frivillige på ferielejre Røde Kors sender hvert år mange familier af sted på ferielejre. Forud for sommerens mange lejre holder vi en temadag, hvor vi har fokus på drift og planlægning. Der er tid til, at vi bliver konkrete og snakker aktiviteter og planlægning, ligesom der også er tid til at høre, hvordan andre afdelinger arrangerer deres lejre, og lade sig inspirere af hinanden. Temadagen er for alle frivillige, der er involveret i lejraktiviteter, eller som overvejer at gå i gang. Tid: 3. marts Sted: Trinity Tilmeldingsfrist: 4. januar

SOCIALE AKTIVITETER Fælles temadag Vi sætter fokus på et aktuelt emne, som har med det frivillige sociale arbejde at gøre. Vi samler frivillige og erfaringer fra flere af de sociale aktiviteter i Røde Kors – på denne måde kan vi sammen blive klogere på, hvordan vi styrker det sociale arbejde. Der bliver god tid til at snakke med andre frivillige og udveksle erfaringer. Arrangementet henvender sig særligt til


35

KURSER

frivillige, der arbejder inden for det sociale felt, men alle er velkomne. Tid: 2. marts Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 4. januar

Kursus for nye aktivitetsledelser Kurset er en introduktion for nye ledelser i besøgstjenesten, Qnet, vågetjenesten, familienetværk, sygehusbesøgstjeneste og integrationsaktiviteter. På kurset kommer vi omkring opgaver og udfordringer, som du vil møde som leder: Hvad er min rolle som aktivitetsleder? Hvordan hverver vi nye frivillige? Hvem kan jeg spørge, når jeg bliver i tvivl? Hvilke opgaver skal vores frivillige varetage? Der er også afsat tid til, at du kan danne netværk på tværs og fordybe dig i spørgsmål om netop din aktivitet. Tid: 9.-10. marts Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 11. januar Tid: 15.-16. juni Sted: Trinity, Fredericia Tilmeldingsfrist: 19. april

SKOLETJENESTEN Temamøde På mødet diskuterer vi Røde Kors' skolearbejde og går i dybden med årets tema og undervisningsmateriale. Vi gennemgår det foredrag om årets tema, skolefrivillige kan tilbyde skolerne, og vi sparrer, snakker og diskuterer med hinanden. Målgruppen er skolefrivillige og potentielt nye skolefrivillige. Tid: 23. februar Sted: Severin, Fredericia Tilmeldingsfrist: 18. januar

BESTYRELSER Leder i Røde Kors Kurset er et tilbud til dig, der arbejder

med ledelse af frivillige i Røde Kors. Måske er du nyt bestyrelsesmedlem, aktivitetsleder for en ny aktivitet, en rutineret leder, der har behov for nye inputs – kort sagt, kurset er for alle, der kunne tænke sig at blive klogere på ledelse af frivillige i Røde Kors. Underviserne bestræber sig på at veksle imellem oplæg og drøftelser. Der vil blive tid til at udveksle erfaringer og gode ideer med andre frivillige fra andre dele af landet. Tid: 13.-14. april Sted: Sted følger Tilmeldingsfrist: Dato følger


Dansk Røde Kors, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

Magasinpost UMM ID-nr.:46152

Agnethe er overalt

FOTO: lasse baltzer

For et par år siden sad butikken på Vestergade i Vojens i suppedasen. Den tidligere butiksleder flyttede fra byen, og derfor manglede afdelingen pludselig en butiksleder. Men så trådte Agnethe Nissen til: "Vi lukker ikke butikken af den grund – vi kører videre!" Og sådan blev det. I dag kører butikken stadig med 33 frivillige. Det er blot et eksempel på, hvordan Agnethe Nissen er rygraden i butikken i Vojens. "Det er lige meget, om det er i forhold til sortering eller til salg i butikken. Hun er der altid. Når der skal afløses i butikken, hvis der er sygdom, eller nogle damer på anden måde er forhindret, så er Agnethe ligeledes den, der mange gange tager tjansen," siger Marga Pedersen, der er sekretær i Vojens – og står bag indstillingen af Agnethe til buketten.

Og da butikken havde indbrud i foråret og fik ødelagt et kasseapparat og et skab, sørgede Agnethe for at ordne problemerne. "Det er jo altafgørende at have én som Agnethe. Der er jo mange, der siger, at de gerne vil hjælpe til. Men Agnethe, hun tager ansvar."

BUKETTEN Kender du en, der ligesom Agnethe fortjener et skulderklap eller en varm tanke for sin indsats? Send dit forslag til buketten@rodekors.dk