act FORDREVET final

Page 1

fordrevet / 1

t e v e dr

r o f DILEMMA

HVOR FLYGTER DU HEN?

ISTABRAK FLYGTEDE FRA SYRIEN:

DAGBOG

DANSKE LENE FORTÆLLER FRA SYRIEN

KE S I R Y 18 SRN D E M BØ + KE ANSN D 4 1 BØR

“VI VAR SÅ SULTNE, AT VI SPISTE GRÆS” + HASAN SPILLER FODBOLD I STEDET FOR AT GÅ I SKOLE + ALAA HAR GLEMT SIT GAMLE LIV

rødekors.dk


fordrevet / 3

fordrevet / 2

ISTABRAK TOG SIT YNDLINGSTØJ PÅ, DA FAMILIEN FLYGTEDE.

4,8 millioner syrere er flygtet væk fra krigen i Syrien, der startede i 2011. Over 4 millioner af dem bor i ‘nærområdet’. Det er landene i nærheden af Syrien fx Libanon og Jordan. Kilde: UNHCR

SIDE 4

Find ud af, hvad det var

INDHOLD act FORDREVET handler om børn, der er drevet på flugt fra krigen i Syrien. Du møder børn i deres nye hjem i landene Libanon og Jordan. Nogle af dem er så heldige, at de igen går i skole. Andre må arbejde hårdt for, at familien kan overleve. Deres liv har ændret sig på grund af krigen, men de er stadig børn. De synes også, det er skønt at lege med deres bedste ven, og at en god dag bedst afsluttes med et kram eller en godnathistorie.

HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I ET LAND I KRIG? SIDE 4 INTERVIEW

Syriske Istabrak, 14 år: “Vi var så sultne, at vi spiste græs”

Mød danske Lene

SIDE 10 SYRISKE BØRN SÆLGER TYGGEGUMMI OM NATTEN.

SIDE 8 SPØRGSMÅL

Danske og syriske børn svarer på: Hvad skal du lave i morgen?

SIDE 18

SIDE 10 DAGBOG

Hjælpearbejder Lene fortæller fra Syrien

SIDE 14 INTERVIEW

evet

fordr

Materialet består af et magasin til elever og en lærervejledning, som kan downloades på rodekors.dk/ skole/fordrevet. Her findes endnu mere materiale om temaet. Materialerne er målrettet 4.-7. klasse. Materialet er udgivet af Røde Kors med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling og Knud Højgaards Fond.

12-årig flygtning fra Syrien: Hasan spiller fodbold i stedet for at gå i skole

Pædagogisk konsulent: Anne Marie Thirup Christiansen Forsidefoto: Lene Vendelbo Layout: Tina Schembecker, eye-on-you.com Tryk: KLS A/S Tak til: 5. klasse på Bagsværd Skole. Holdninger, der kommer til udtryk i dette magasin er ikke nødvendigvis Røde Kors’ holdninger. Røde Kors, december 2016, 1. udgave, 1. oplag, oplag 30.000 ISBN 978-87-92283-34-4 Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej 27 2100 København Ø skoletjenesten@rodekors.dk rødekors.dk/skole

SIDE 14

SIDE 16 SPØRGSMÅL

Danske og syriske børn svarer på: Hvad gør du, inden du går i seng ?

Materialet er gratis. Du betaler kun for porto og ekspedition. Klassesæt kan bestilles hos Røde Kors. Redaktionen er afsluttet december 2016. Redaktion: Morten Schwarz Lausten (ansv.) og Lene Vendelbo, vendelbokommunikation.dk (red., skribent og fotograf side 1-24)

HVORFOR SPILLER HASAN FODBOLD I STEDET FOR AT GÅ I SKOLE?

SIDE 18 INTERVIEW

Syriske Alaa, 10 år: “Jeg har glemt mit gamle liv” SIDE 22 DILEMMA

Forestil dig, at du bor i Syrien, hvor der er krig: Hvor flygter du hen?

DU BOR I SYRIEN, HVOR DER ER KRIG. NU SKAL DU FLYGTE, MEN HVOR FLYGTER DU HEN?

Løs dilemmaet på

SIDE 22


fordrevet / 5

fordrevet / 4

1.

Istabrak forsøgte i to år at flygte fra krigen i Syrien. Familien endte med at spise græs for at overleve. Nu er hun i sikkerhed i Jordan og går igen i skole. Istabrak tør igen tro på en fremtid.

Faren er syg, så de kan ikke flygte Istabrak er ni år, da krigen bryder ud i Syrien i 2011. Hendes landsby er et af de første steder, hvor det går helt amok. Der er fly i luften og soldater på jorden. De skyder mod hinanden. Midt i det hele er Istabrak og hendes familie. Familien kan ikke flygte. Istabraks far er meget syg og er på hospitalet. Faren får det langsomt bedre og for at komme i sikkerhed, tager familien til en flygtningelejr. Her bor de på en lukket skole. Istabrak går ikke længere i skole. Det gør hendes søskende heller ikke.

Men i stedet begynder bomberne at springe igen. Denne gang omkring flygtningelejren. Istabraks mor beslutter, at de må tage tilbage til deres hus. Moren håber, at der er nogle af naboerne tilbage. De har verdens bedste naboer – den slags, som hjælper en, når man har det svært. Og Istabraks familie har det rigtigt svært.

I et halvt år venter de på, at krigen skal stoppe, så de kan vende hjem til deres hus.

En flygtningelejr er et sted, hvor flygtninge kan bo i sikkerhed. Her får de et telt at sove i og mad at spise. Røde Kors hjælper millioner af flygtninge.

BLÅ BOG

flygte

ISTABRAK AL MUHSIN

RØDE KORS HJÆLPER Røde Kors hjælper Istabrak og hendes søskende. I deres fritid mødes de med andre børn, hvor de snakker om deres oplevelser. Tit er flygtninge kede af det og bange. Vi hjælper dem til igen at blive glade. I Jordan får tusindvis af voksne og børn denne hjælp.

2. pDeentgkeoster at

Alder: 14 år Fra: Syrien Bor: I Amman i Jordan Søskende: Noor, Sundos (21 år), Hebat Allah (18 år), Khalid (16 år), Ateia (9 år) og Islam (6 år) Fritid: Høre musik, min veninde og lege hinkesten Bedste fag: Engelsk Bedste ven: Bayan Fremtid: Læge

Istabra ks fam ilie kom helt to mer til m for bage t m ennes huse. M il land k e r. Fam sbyen en pro ilien fi . Men bleme nder li den er t er sta Det ko dt ma d ster ne ig pen d i nab g m e li oernes . g peng Faren er stad e at fly ig g te ud a syg. H familie an sid f Syrie ns frem der m n. tid afh est ne ænger Lands d. Det byen li af. Hun er mo gger s er held ren, regerin t a ig d ig v is supe gen og midt i rsej. krigen fra op bare la rørern . Der e de fam e omk r solda ilien re r og hen in ter fra g js d e væk e m des sø . O . Hver g de v skend holder d il a e ikke g hen til tager vagt. D den af moren et er v bestem s p Is ærring tabrak ejen til mer ov , hvor hoved er. soldat staden erne Damas kus, so ldatern e

Istabrak og hendes mindre søskende på vej i skole i deres nye land Jordan. Bagved siger deres forældre farvel.


fordrevet / 7

fordrevet / 6

3.

Skifte

ån m n e i j kke tø

ri

Istabrak sammen med sin bror Ateia, sin lillesøster Islam og forældrene. Faren kom til Amman lidt efter resten af familien.

I Jordan bor der 9,5 millioner mennesker og cirka 655.000 flygtninge fra Syrien. Kilde: UNHCR

ed

op.

ers d vi ell a v h g s mor. s, o sli hende te græ g is o p s k i a Maden r b tv ak, er Ista ltne, a Istabr ,” husk r så su giver n e e n d r r e “Vi va mme ldat på jo et. So finde il at ko d t e s n v e n lo k u k de g lyk øsken ludseli små s e Men p d rig, så g or o æret k m v . s e n e d e d v g n ha hen ærrin r ikke l – bye m afsp og de es må , r il e klar b d igenne n å e jligh d aft e r at n h le e e n d im e t v r ned. e ha r tre oste hel må Hvis d aks m t unde r n e b e g a a t t m e r Is det r det d Her ha havde , tage rdan. ig o r J k i dstad r n e s hove i der n Amma d r ie o r f y limske tiS . Men r (mus t ande e d e til dem n k s la o . I alt im er b stopp penge jre og r n le e e t ie s il g o nk Fam , som gtnin å rejse s, i fly familie p u f t k a s id e a r k rd Dam små s ene få ’). Alle r. Peng e n o r ‘kirker n. 0k tøj, de g 700 f Syrie ar det t ud a h omkrin e t n g d røde u y k er fl as me t de e a d m , e t ja r g y e li all se gsp å plud yndlin sker s et sin n g e a j. t t g t r ha Flu det ø tabrak det an Is . r . e å v p o er hun il at har r på nødt t ,” husk stribe d r e e e t n e r å o D m j. og s åned. nes tø tøj i en . børne nuar m ja n er ikke t e r r if e t kold o k t s mege ker m m de “Jeg s r o a e lv v il e s b n n, ellem et af e roppe Ind i m på lad e på k r r n ø e t n t e e rk lade d nem ø en gen r u t r Isæ ånden

fterh pper e

4. Drømmen om en go

d fremtid

SYRIEN «DAMASKUS AMMAN « Istabraks makeup, bamse og hendes nye armbånd.

JORDAN

Familien har nu boet i sikk erhed i lejligh Istabrak smile eden i Amm . Der er meg an i tre år. I da et, der er go g kan dt . “Jeg går i skol e igen. Godt nok kun 7. kl så skulle jeg asse – hvis m gå i 9. klasse an kiggede på , m en jeg mistede min alder, fortæller hun. tre skoleår på grund af krig en,” Hun har fået en ny bedste veninde – Bay og planlægg an. De hører er, hvad de vi musik samm l plage deres en, snakker m armbånd, so m ødre om at kø akeup m hun gemm be. Istabrak er i sit eget lil har lige fået le skab. nogle Når Istabrak tænker på si g selv som vo at hun komm ksen, så håbe er til at bo i Sy r hun på, rien. “Men jeg tror også, at Tysk land vil være dejligt at bo Indtil videre i.” handler det om at klare sig go Hvis hun skal dt i skolen. D nå så langt, så rømmen er at kræver det, at blive læge. drømmer så nogle af de an stort, for peng dre søskende e skal der til. ikke Og faren bliv Istabraks stor er aldrig rask ebror er derf no k til or at arbejde ig al le rede stoppet Han gør rent en. i skolen for at i et supermar tjene penge ked. til familien. “Hvis jeg virk elig bliver læ ge en dag, så virkelig brug vil jeg kunne for.” hjælpe andre, og det er de r


fordrevet / 9

fordrevet / 8

OSCAR TORPE CHRISTOFFERSEN, 10 år, Danmark

HAMMADY NABHAN, 13 år, Syrien (bor i Libanon) “Jeg skal nok hjælpe min mor med at købe ind og gå ned med skrald og den slags. Jeg går nemlig ikke i skole. Det er halvandet år siden, at jeg stoppede. Undervisningen i Libanon er på engelsk, og det var for svært. I Syrien var det på arabisk.”

“Hjem til min farmor og farfar. Det er jeg hver tirsdag. Vi spiller kort og går en tur i parken.”

HAZAR TAREK AL SATLI, 10 år, Syrien (bor i Jordan) “Det bedste er, hvis det er en af de dage, hvor vi spiller sammen i familien. Vi spiller tit et spil, hvor man på tid skal skrive ord ned, der starter med det samme bogstav fx løve, Libanon, lejlighed.”

Hvad skal du lave i morgen? Find ud af, hvad syriske børn, der er flygtet fra krig, har af planer. Og er danske børns planer de samme? MOHAMMAD FARRAJ, 11 år, Syrien (bor i Jordan) MUHAMMAD DIAA, “Ingenting sikkert. Jeg går ikke i 12 år, Syrien (bor i Jordan) skole og kan hverken læse eller “Jeg har en eksamen i morgen. skrive. Krigen i Syrien startede Det er i arabisk. Jeg håber, det går nemlig, da jeg skulle til at starte i godt, men jeg har faktisk ikke fået skole.” læst så meget på lektierne … ”

ABDULRAHMAN DIAB, 12 år, Syrien (bor i Libanon)

“Lukke mine kaniner Fluffy og Pjuske ud i haven.”

“I morgen er fridag, så jeg skal spille fodbold med mine venner. De er alle sammen fra Syrien. Børnene fra Libanon leger vi ikke med. De kan ikke lide os, og så kommer vi op at slås. I Syrien ville jeg nok have cyklet en tur på en fridag, men cyklen fik vi ikke med, da vi flygtede.”

ANDJELA MARSENIČ, 11 år, Danmark

AKUA OFEI, 10 år, Danmark

“I morgen har jeg en fridag fra træning. Jeg spiller tennis fem gange om ugen. Måske vil jeg se en film.”

“Slappe af og lege med mine søskende. Eller måske skal jeg læse lidt?” PAULO MADRONA, 11 år, Danmark “Til ishockeytræning. Jeg spiller seks eller syv gange om ugen.”

TALAL NADDAF, 12 år, Syrien (bor i Jordan) “Måske tager jeg på markedet med mine venner. Jeg sparer op, så jeg kan købe gaver til folk, jeg holder af.”

ABDALLAH AL NAJJAR, 13 år, Syrien (bor i Jordan) “I skole! Det kan MARTIN SARIC, også være, at jeg skal 11 år, Danmark spille på min Play“Enten være inde og station sammen spille Playstation eller med min ven. Vi spiller Counterudenfor og spille strike.” fodbold eller noget

andet i klubben.”

SMILLA PETERSEN, 11 år, Danmark

“Slappe af sammen med min mor. Det er ikke så tit, jeg gør det, for jeg går til springgymnastik fem gange om ugen.”

KALLE LINDHÉ HOVGAARD, 11 år Danmark

RU’A ABU ZAID. 11 år, Syrien (bor i Jordan) “Lege med min bedste ven Maria. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi er bedste venner? Måske fordi hun var den første, jeg mødte på skolen, da vi kom hertil fra Syrien.”

AYA MOUHAMED ABDO, 11 år, Syrien (bor i Libanon) “Vi skal nok bare være hjemme. Måske tager min mor mig og nogle af mine ni søskende med på en gåtur. Det er rart at komme ud af lejligheden, for der er kun to værelser.”

AMMAR NADDAF, 11 år, Syrien (bor i Jordan)

“Jeg skal selvfølgelig i skole. Jeg gør mig umage, for jeg vil gerne uddanne mig til pilot, og så vil jeg flyve til Syrien.”


fordrevet / 11

fordrevet / 10

Nisreen er meget syg og overlever kun, fordi Røde Kors betaler hendes behandling.

HjA Elpearbejder Lene fortA Eller fra Syrien

fordi det Libanon, t e d n la o et er a nab landt and b i Syrien fr r d e in d r a d re n, Jeg kø d til Syrie at flyve in t ig rl fa r e nsen. r over græ re ø . k y i fl v p a m ka dt, d r med g sitrer li n bombe rke, at je – ser ma æ g m ri k n i a k d Jeg t lan r de første været i e før jeg se g ri r, e ld t a m r ti a r flere Jeg h er er slåe omber, d en der gå b M s ? g e la s m en det sam mmer fra kus. Røgen ko r. e jl n Damas e ø s d g ta s rø d e r v o h kilomete anten af det er ti , g . li ned i udk ro re rø od gen en ba eger ud m k Stat, m p is g m o la r Is ø r ff hau “Det e syriske c er vores kommer væk,” sig maskus, a D f a m tru ker, er os cen r, der tjek r soldate at vi nærm tå s d r e n e m re d ø t r k I ta r, hvo Chauff ere stede maskus. fl a D g i o d re in e re os. der fl e til at kø i nærmer r tilladels æk, når v v n fo . I stedet om vi ha le m ferer de e min te k ra k g a p to ig fo an y. beder m ave, at m n smuk b vil ikke h også er e e s u rn k ne te s a a rn ld m So ns bø e at Da kaffe, me p og ser, o r e n g k k je ri r , d e i krig me kigg ldre e et land hvor foræ k r, ik e t s e rk a d re p o r v ligne ekke Der er er skal tj i centrum d e r, d te in a lt ld e so leger. H der igen hjørne er te s æ n d ve lever i to hvor folk , d papirer. n la lighed, t e være i den virke f g a je n r e e ls g le esø r. Jeg får fø e tusinde te dage b hundred r. De næs t e b d e ræ h d g li g o virke elagt alt en har ød hvor krig

ldt. er overfy værelset te n e V maskus, . a s tet til D amasku g D y i fl l e a d it t p s ,a rt ger et ho æller mig elig sikke Jeg besø enter, fort det er rim v . r r o e v d h d , n t, m e nd s eje ele f de Mange a steder i la t alle dere d få a e rl d e f ft a e t nge er e yrer ld har ma fordi det Hendes n til gengæ på 36 år. n b e a s M r hedder s . a d K re at væ noget, e Nisreen e v r a e h e n rn u al h ente Derfor sk En af pati e. t dårligt. e g e t overlev m a r gen for fungere u m o e g delsen e gan en. s i begyn dialyse tr m o H n handling e y ke fik be de fra b ik te n g u y h fl r o n af, hv Da hu tre uger, afhængig , gik der nu er jeg e ig L . af krigen , ø ng t på at d behandli meget tæ etale min b il v r “Jeg var e n tio organisa at hjælpe .” r jeg ellers dø

£ ALEPPO

£ HOMS

SYRIEN

«DAMASKUS


fordrevet / 13

fordrevet / 12

G A D S TIR ARTS 15. M

Fuddah Houlani går på et frisørkursus. Det er Røde Kors, der giver kvinderne en uddannelse.

MANDAG 14. MARTS

Da vi kører vi dere, stopper vi i den del af byen, som ha r været cent ru m. For fem år siden lå der et shopping center og ca Da jeg stiger feer. ud af bilen, slår stilheden Næste dag ha m ig i m ø de. De eneste r jeg fået lov til at køre til mennesker, Nisreens by der nu, er en der er Homs. Byen håndfuld so er en ldater. Stilhed af de største i Syrien. Her ha fø le s kvælende. en r været vold Jeg får følels somme kam en af spildt mellem reger spildte mulig pe liv, ingens soldat heder og dø er og oprørs d. Før krigen soldater. Vi boede der b bliver stand ørn, der grine set igen og de og leged soldater skal igen, fordi Forældre, der e. tjekke, at vi kyssede, dra ha r d e k rette d tilladelser. Fo en st ar æ ab rk iske kaffe og e r selv om der spiste de hv ikke er kamp nu, er landet inende søde kager. Nu er e lige stadig i krig deres by grå , og der er m , støvet og st steder, man ange Jeg er taknem ille. ikke kan få lo melig over, at v til at rejse de knuste hen. vinduer og d Vi kommer ud e pulverisere på en skole, de mure ikke som ligger m tale om, hvad kan bygninger, d el de har opleve le m er er hullede t. Jeg er ikke efter granate sikker på, at af indbygger r. jeg ville kunn Nogle ne er begyn e holde til at dt at vende det. høre Det er dog ku tilbage. n kvinder og børn. Mænd er enten død ene e eller kæm per i krigen andet sted i et Syrien. En af kvinderne, Fu Houlani, fort ddah æller mig, at hu n og hendes igen er flyttet børn ind i deres g amle lejlighe at de kun ka d, men n bruge to af værelserne, ligger en rake fordi der t i det tredje rum. “Men vi bliver boende. Vore s hjem er i Sy siger hun. rien,”

Familien Al-Hamdani.

år, gte i g g besø je af m e o t s, s kan n t til ud af Hom e l t e n g d y ie r fl il o fam e er En st . Mang møder e g d e ø J . g lt nin , kus var he Damas edsbyg h n e ig d jl a le t s både en hoved angler e bor i m D r i. e n D a . d sted, gget Al-Ham eneste rdigby t æ e f d r r e g ke et va e spran som ik men d rne ikk arme, e v b g m o o b vand e, hvor ne find n u k e. e . d dem en hav rne på havde e r g ø je r m o r og hvo artofle us før, ruer, k e i et h d t d r, e e o t b le og a oma “Vi r kamil e jeg t e d n e v r k r a e s y k ” suk Her d ... jeg tsager, er. Åh t n r ø u r r g e o aler m egne krydd r hun t å f vores a n r, d e a mil ic til at lave m r, plast , men s e a p ir n p o æ M varers – t moren g føde o øde Ko e R lv a r u f n ng e kan e beto hjælpe ste dag de kold e fl å p e d e e lægg ør, at d som g pakker, t. ge. t mege re gan ilien re m spise t a f r e mil yld. Vi taget s nes sk e le n e r h ø t b I de for aren. siger f smile ,” t n a e il d t she nødt for den i håblø “Vi er takker e ned g ld o a f n e ilie kan ikk l til fam r farve e ig s . g e Je n kaff Jeg ka rke kop yrien. S il t lille stæ l at de e r, g farv t ove e je t t r e le r ge en sig m, ikke følgeli I morg hørte o g selv je g t je a r, , be mærke bilbom tter og y k s ig sn lippe . g kan s e på mig J . m t a is r tr fik jeg har g også oksne, ig er je v id t g o m a n ør . Men s ange b å blive age, m n de m e d e m t , s d u de sid t med snakke

En snigskytte er trænet til at skyde et mål langt væk fx et menneske. Snigskytten ligger i skjul.


Hasan sammen med to af sine brødre.

fordrevet / 14

fordrevet / 15

BLÅ BOG

:

HASAN ABU SHEFOH

Alder: 12 år Fra: Syrien Bor: I Amman i Jordan Søskende: Salam (2 år), Mohammad (6 år), Amer (11 år), Badvieh (11 år) og Suad Edin (16 år) Fritid: Se tv og spille fodbold Bedste ven: Zakareia Fremtid: ?

Hasan spiller fodbold i stedet for at ga i skole Krigen i Syrien startede det år, hvor 12-årige Hasan skulle begynde i skole. Han har derfor aldrig gået i skole. Hasan er nu i sikkerhed i Jordan, men han går stadig ikke i skole. Dagen går i stedet med at se tv og spille fodbold.

Over halvdelen af de børn, der er flygtet fra Syrien til landene omkring Syrien, går ikke i skole. Kilde: UNHCR

Hasan Abu Shefoh er 12 år og gladest, når han spiller fodbold med sine brødre eller sine venner. Hasan er flygtning fra krigen i Syrien. Han bor nu i landet Jordan. Hasan og hans familie er i sikkerhed for bomberne. I stedet for bomber og krig, er der nu meget stille. Familiens liv er at se tv, spise og vente på, at faren kan få et rigtigt job. Som flygtning må han ikke arbejde. Derfor lever familien af den hjælp, som de får fra organisationer som Røde Kors. Hverken Hasan eller hans søskende går i skole. “Krigen startede, da jeg skulle til at gå i skole. Derfor kom jeg aldrig i skole,” fortæller Hasan. I Jordan må Hasan gerne gå i skole, men han kan hverken læse eller skrive, så han skal starte i 1. klasse med børn på seks år. Det kan være pinligt, synes mange. Hasan siger selv, at det er fordi, der er for langt hen til skolen. Hasans far ser meget dystert på tingene: ”Jeg kan ikke se en fremtid for min familie.”


fordrevet / 17

fordrevet / 16

LUKAS ANDERSEN, 11 år, Danmark

“Finder min bamse Malle. Den har jeg haft, siden jeg var et år.” RU’A ABU ZAID, 11 år, Syrien (bor i Jordan) “Læser lektier, så jeg er klar til næste dag. Jeg vil klare mig rigtig godt i skolen. Måske jeg en dag kan blive læge?”

Danske og syriske børn, der er flygtet fra krig, svarer. MALAK FARRAJ, 13 år, Syrien (bor i Jordan) “Det er altid godt at læse Koranen inden sengetid. Det får mig nemlig til at slappe af. Det kan ellers være svært at falde i søvn, fordi jeg godt kan lide at se uhyggelige film.”

SINDOS FALLAH, 11 år, Syrien (bor i Libanon) “Ikke noget særligt. Jeg finder bare madrassen frem, som jeg deler med min storesøster. Det var bedre i Syrien. Der delte vi en seng.”

“Siger godnat til min mor. Vi deler nemlig værelse, fordi vores lejlighed kun har tre værelser.”

“Hører musik, inden jeg sover. Jeg deler værelse med min bror. Det er ikke så rart et sted, fordi vinduet ikke rigtig kan åbnes, så luften bliver meget hurtig tung.” ERNST STRUBERGA, 11 år, Danmark

MOHAMAD HASSOUN, 12 år, Syrien (bor i Libanon) “Spiser! Hvis det er sæson for vandmelon, så spiser jeg det, inden jeg går i seng i den lejlighed, jeg bor i sammen med min mor og seks søskende. Min far er dræbt i krigen i Syrien.”

“Sikrer, at jeg ikke er uvenner med mine forældre, når jeg går i seng. Det er vigtigt.”

ROUBAH FALLAH, 13 år, Syrien (bor i Libanon) “Finder min kæmpestore bamse ‘Dabdoub’ frem. Den fik jeg af mine forældre, lige da vi kom til Libanon for tre år siden. I Syrien havde jeg masser af bamser, men vi kunne ikke tage dem med, da vi flygtede.”

RAJNEET KAUR SANGERA, 12 år, Danmark

“Nogle gange beder jeg. Hvis jeg fx har set en for uhyggelig film, så beder jeg om at få en god søvn.”

MAYA VESTERGAARD, 11 år, Danmark

“Sætter lydbog på. Lige nu hører jeg Iqbal Farooq.” NINA RAJOVIC, 11 år, Danmark

“Lægger tøj frem, så jeg ikke har en tøjkrise næste morgen.” VICTOR WANG, 11 år, Danmark

VIKTOR RAJOVIC, 11 år, Danmark

ABDULMUEZ AL NAJJAR, 13 år, Syrien (bor i Jordan)

“Siger godnat til min mor og far.”

OSCAR TORPE CHRISTOFFERSEN, 10 år, Danmark

“Ligger i min seng og tænker dagen færdig.” MOHAMMAD FARRAJ, 11 år, Syrien (bor i Jordan) “Ser tv, indtil jeg føler mig søvnig nok til at sove. Det tager tit lidt tid, fordi jeg ikke rigtig laver noget i løbet af dagen. Jeg går nemlig ikke i skole.”

HAZAR TAREK AL SATLI, 10 år, Syrien (bor i Jordan)

“Hører godnathistorie. Det er min søster på 13 år, der fortæller. Hun finder selv på den, men tit minder den om en, man kender fx Askepot.”

AYA MOUHAMED ABDO, 11 år, Syrien (bor i Libanon)

“Læser lektier. Tit tager det to eller tre timer. Jeg er flittig, for jeg vil have en uddannelse. Allerhelst vil jeg være læge, så jeg kan hjælpe andre.”


fordrevet / 19

fordrevet / 18

1.

hed gle af as lejlig , og no la n A e g il t n a g rne op ftet i op Trappe ud fra lo r ø r r der er n r . je ørkt, fo et væk r m spidse ld lv u a h m s r er r. Her ene er men de vindue , n n e e petrinn g g a in d ke er eller midt om op og h or der ik v e h s Det er r, ly e t a ld . i en kæ mper til r sollys mer de ligesom ingen la – m t o k e l k k a je s delu på tred lugter in d. Men u t e ft d lu e, da ighe . blevet vi boed laas lejl , A d r e t e s g lig ste det før Og her let ikke dre end e b er var s r ssuf D e . s n e ly d r e e laa You h r A e e h r ig r “Lejlig fo å tinon, s rtæller til Liba familien ted,” fo s vi kom e t s r e fø ls mod e t g e d æ s v dbe noget ly en hån g laver o l a ngæld b ji Rin n til ge e m r, e du d. d. den vin tråle in lejlighe n kan s relser u le æ o v s o r t o s lige om n, hv står af se fora beton – s f Den be a a r r r e e t inder eden n slags k. Det m i lejligh li b e er der e f n a e t lv u ve å ne og g get er la mark. P Vægge lder. Ta re i Dan æ u k k s ls g e o k in ker fugt g e cy i en par å mang riber af t p s r ert e e s s n ma elt sikk , man bliver h ene kan om det r g e g H æ r. v ulle en af ind af h indersid ommet k lidt. r e o m mer m m o regn, so k n e r år vinte koldt, n

"Jeg har glemt mit gamle liv" Libanon er på størrelse med Jylland. Der bor 5,8 millioner libanesere og over 1 million flygtninge fra Syrien. Kilder: FN og denstoredanske.dk

Ti-årige Alaa boede i en stor lejlighed i Syrien, men så kom krigen. Familien flygtede, mens bomberne sprang. Nu bor de i Libanon. Faren er syg, og brødrene er nødt til at sælge tyggegummi på gaden, for at familien kan få råd til mad. Alaa husker næsten ingenting fra sit gamle liv. Bomberne har slettet hendes hukommelse.

ighed er l j e l s e du Vor n i v n e har ing er smalle. Der hængetrrap-

BLÅ BOG

ALAA YOUSSUF RINJIBAL

RØDE KORS HJÆLPER Røde Kors hjælper Alaa og hendes familie. Hver måned får de 1250 kr. Pengene bliver brugt til husleje på 930 kr. og elektricitet. Røde Kors i Danmark støtter 220 af de fattigste familier i Libanon på denne måde.

Alder: 10 år Fra: Aleppo i Syrien Bor: I Tripoli i Libanon Søskende: Muhamad (11 år), Omar (8 år), Siba (6 år), Selma (2 år) og Mustafa (0 år) Fritid: Lektier, hjælper mor og leger med søster Bedste fag: Arabisk Fremtid: Egen frisørsalon


fordrevet / 21

fordrevet / 20

3.

Alaa i lejligheden i Libanon sammen med sine lillebrødre.

2.

mange ven

Alaa har boet i Libanon i tre år. Hendes familie boede i den syriske storby Aleppo, før de flygtede fra krigen. “Vi boede i en lejlighed med masser af plads. Der var fem værelser. Jeg delte værelse med min søster,” fortæller Alaa. Alaa kan ikke huske, hvad hun legede med, før krigen. “Jeg har glemt mit gamle liv. Derfor savner jeg det heller ikke.” Familien flygtede, mens bomberne sprang omkring dem. Alaas mor fortæller, at det var så voldsomt for børnene, at det er som om, at deres hukommelse er blevet slettet.

Det gør de ikke længere. Hver dag er en kamp for at skrabe penge sammen til mad.

60 kron og Omar tjener de uhamad M g n. a re d d d o rø om natte en g Alaas b aden. På lokken et k g l å ti ke p d i ik in m g g li m nem i gan tyggegu aren kan ke været F s . å d m a e m r d e ar et fo køb men så h ar arbejd ien på at rdi han h ger famil fo ru r, b e e k e. Han er n k e m Peng e hjem ået i sty k g ik r e g o g d ry faren har fået Hans arbejde. . I dag er år. Salma s d to la å p p e g a meget r Salm en byg rældrene lillesøste hårdt på fo s r a e la r A o d Derf alet me . an dø af. på hospit i to dage et kan m D . e ls hjemme e e d n n le a tæ e a to b la e lung var A n kun er For nylig lv om ha t. e s le a r, it ro p b s lille på ho passe min s jeg. svært at å s ad,” syne e k m ik e v r a la v n t t a e r “D ste va re. Babye et svære sine brød D g r. o e d lv e e n s må l sig artofler ti rasede k b e d e v Alaa la aske. fik suttefl

4. hFaøvrdkeriAgelana

I Syrien boede Alaa i en stor lejlighed

Men moren husker. Hun husker et liv, hvor der var nok af alting. Familien ejede et skrædderi og havde 15 ansatte. I weekenderne kørte de tit ud til deres familie uden for byen. De grillede og hyggede sig.

g er l æ s e n e Brødr mmi om natten lger otte år sæ tyggegu på 11 og er,

£ ALEPPO

TRIPOLI £ BEIRUT«

LIBANON

SYRIEN «DAMASKUS

n er

Når Alaa p asser sine søskende, selvfølgelig kan hun ikke komm “Min bedst e i skole. M hun og hen e ven hed en ellers gå des søsken Nour. Men r m d asser af ve jeg havde e i skole hve klokken to nner. Vi leg r dag fra til halv syv. ede tit gem Sandsynlig meleg.” heden for, Der er ove at Alaa sna tilbage til si r en million rt ko mmer n barndom syriske flyg Libanon. M sby i Syrien tninge i Aleppo er an har ikke , e r lille. en af de bye bygget ekst til de mang r i Syrien, h ra skoler har været vo e ekstra bø vo r k rigen ld rn somst. Meg . Derfor er dagen delt et af byen skolebombet he op, så de lib e r lt i stykker. anesiske b formiddag ørn går om en og de sy A la ri sk a s e m b or fortælle ørn om eft middagen. r, at familie ern gerne vil Syrien, hvis til det bliver m “Men jeg sn uligt en da akker faktis g . “V i kom til Lib k ikke rigti nogen ovre g med anon, fordi i skolen. Ku det var tæ d e t n eneste sted m t på og in lillesøster S Det er også , vi havde rå iba. hende, jeg d til at tag Men vi kan leger med,” e hen. ikke blive h siger Alaa. Hun sidder er. Det er fo Lige nu hå lidt og tæn r sv æ rt. b e r ker, og så h jeg på, at v lidt mere fr usker hun i kan få pe nok, så vi ka a livet før b n g e n komme ti omberne: l Europa.”

Dukkerne er Alaas yndlingslegetøj.


fordrevet / 23

fordrevet / 22

4,8 millioner syrere er flygtet væk fra Syrien. Over 4 millioner af dem bor i ‘nærområdet’. Det er landene i nærheden af Syrien fx Libanon og Jordan.*

EUROPA

*

SYRIEN

Der er fredeligt i Europa*. Børnene går i skole. Alle får mad hver dag.

I udkanten af hovedstaden Damaskus er der en del tomme bygninger. Hvis I tager dertil, vil I være ret tæt på jeres hjem, når krigen en dag stopper.

ULEMPER

HVOR flyGTER DU HEN? Du bor i Syrien. Der har været krig siden 2011. Nu siger din far, at hvis I bliver, er han bange for, at I ender med at dø i et bombeangreb. Hvor flygter du og din familie hen?

1)

Rejsen til Europa er dyr. Din far skal betale menneskesmuglere flere hundrede tusinde kr. for at få jer alle over Middelhavet.

2)

Mange drukner i forsøget på at nå til Europa.

3)

Mange lande i Europa synes, at de har taget nok flygtninge ind. Derfor kan du ikke være sikker på, at du vil blive budt velkommen.

*

ULEMPER 1) 2) 3)

Husene er ikke færdigbyggede, så der er ingen vand eller elektricitet. Om vinteren er husene kolde og fugtige. Nogle gange er der bombeangreb, men det er ikke så tit. Din far er nødt til at være soldat for at tjene penge.

Det er de lande, der er medlem af fællesskabet Den Europæiske Union (EU) samt Norge og Schweiz, som flygtninge helst vil til. De orange lande er alle medlemmer af EU.

8,7 millioner syrere er på flugt inde i Syrien. Denne type flygtninge kaldes ‘internt fordrevne’.*

LIIBANON Din fars fætter bor i nabolandet Libanon. Fætteren har en treværelses lejlighed. Måske kan I få lov til at bo der?

ULEMPER 1)

Der bor i forvejen 15 andre i lejligheden.

2)

Din far vil nok ikke kunne få et job, fordi der er i forvejen er så mange arbejdsløse.

3)

Der er allerede en million syriske flygtninge i Libanon. Det er mange i et land med kun fire millioner indbyggere.

Knap 1 million syriske flygtninge har søgt om asyl i Europa*. Asyl betyder beskyttelse – altså et sikkert sted at bo.

JORDAN Der er rigtig mange fra den by, du kommer fra, som er flygtet til Jordan. Her bor en del af flygtningene i store lejre. Hver familie får et telt hver. Hjælpeorganisationerne deler mad og madrasser og den slags ud.

ULEMPER 1)

Der er ingenting er at lave. Det gør mange folk ret mærkelige. Nogle bliver hidsige. Andre helt sløve og kede af det.

2)

Det er ikke sikkert, du kan gå i skole.

3)

Hvis du ikke går i skole i flere år, så kommer du måske aldrig til at gå i skole. Det vil blive rigtig svært at få et job, når du bliver voksen.

* Kilde: UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation)


fordrevet

t e v e dr

r o f

M

HJE S E R I DE

GEN O B EVET A R R D F R NE E/FO

RNES.DK/SKOL Ø B D MØ DEKOR O TJEK R

ARK

A SYRIEN TIL DANM FR N E T G U FL PÅ D E FILM: TAG M ON OG SERBIEN. MED STOP I LIBAN

RADIO:

TJEK 12-ÅRIGE NAELAS YNDLINGSMUSIK

BESØG

RØDE KORS

Samme n Københ med din klass e avn. Vi har byg kan du nu be til at st søge R å midt get et o øde i ka ple nødhjæ lpsudst tastroferne. D velsesrum, h Kors i yr og u vor du e og meg r er vir dst komme et tu r rodeko , meget mere yr fra gamle d al reality, mo rs.dk/o derne . Få din a g e , d il plevels e læ m rer til a en t tjekke maer


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.