GHRVPK 2022

Page 1

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

Af John Frandsen.

Af John Frandsen.

Foreningens formål

er – som kørende forening – at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel samt formidle dets historie, herunder specielt bælte-, hjul- og hestekøretøjer samt effekter, der i tidens løb primært har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.

Foreningens formål er – som kørende forening – at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk materiel samt formidle dets historie, herunder specielt bælte-, hjul- og hestekøretøjer samt effekter, der i tidens løb primært har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.

Vores motto “NIHIL NIMIS MAGNUM – NIHIL NIMIS PARVUM” beskriver bredden i vores arbejde. Disse latinske ord betyder “Intet er for stort – intet er for småt”, hvilket vi frit oversætter til: “Vi arbejder med alt fra feltcykler til kampvogne”.

Vores motto “NIHIL NIMIS MAGNUM – NIHIL NIMIS PARVUM” beskriver bredden i vores arbejde. Disse latinske ord betyder “Intet er for stort – intet er for småt”, hvilket vi frit oversætter til: “Vi arbejder med alt fra feltcykler til kampvogne”.

Vores mål er at bevare fortiden for nutiden! Uden denne er der ingen fremtid!

Vores mål er at bevare fortiden for nutiden! Uden denne er der ingen fremtid!

Hvem er og kan blive medlem

Mange af vores medlemmer er nuværende og tidligere soldater. Vi har også medlemmer, som ikke har været soldater, men som har interesse for at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt militærhistorisk materiel. Alle er velkomne. Indmeldelse kan finde sted ved på vores hjemmeside: www.ghrvpk.dk ved at klikke på linket ”Hvem er vi”, hvor der næsten nederst er et link til et indmeldelsesskema.

Hvem er og kan blive medlem

Mange af vores medlemmer er nuværende og tidligere soldater. Vi har også medlemmer, som ikke har været soldater, men som har interesse for at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare gammelt militærhistorisk materiel. Alle er velkomne. Indmeldelse kan finde sted ved på vores hjemmeside: www.ghrvpk.dk ved at klikke på linket ”Hvem er vi”, hvor der næsten nederst er et link til et ansøgningsskema.

Hvad laver foreningens medlemmer?

Foreningen har mange aktiviteter, der spænder fra restaurering og vedligeholdelse af køretøjer, deltagelse i udstillinger, hvor vores køretøjer fremvises, til skydning med kampvogne og andre køretøjer ved demonstrationer. Du kan læse mere på fanebladet: AKTIVITETER på vores hjemmeside. Vi mødes normalt hver tirsdag samt en søndag hver måned for at restaurere og vedligeholde vores køretøjer, fortælle røverhistorier og pleje kammeratskabet. Se aktivitetskalender på vores hjemmeside: www.ghrvpk.dk

Hvad laver foreningens medlemmer?

Foreningen har mange aktiviteter, der spænder fra restaurering og vedligeholdelse af køretøjer, deltagelse i udstillinger, hvor vores køretøjer fremvises, til skydning med kampvogne og andre køretøjer ved demonstrationer. Du kan læse mere på fanebladet: AKTIVITETER på vores hjemmeside. Vi mødes normalt hver tirsdag samt en søndag hver måned for at restaurere og vedligeholde vores køretøjer, fortælle røverhistorier og pleje kammeratskabet. Se aktivitetskalender på vores hjemmeside: www.ghrvpk.dk

Hvor holder foreningen til?

Vi holder til på adressen Skyttemarksvej 194, 4700 Næstved. Det er i Fredskoven ude på øvelsespladsen. På vores hjemmeside kan du downloade en KØRSELSVEJLEDNING. Du er meget velkommen til at besøge os en tirsdag, så du kan se, hvad vi laver, og finde ud af, om det er noget for dig at blive medlem. Vi har også en afdeling i Kalby Ris-anlægget på Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved.

Hvor holder foreningen til?

Vi holder til på adressen Skyttemarksvej 194, 4700 Næstved. Det er i Fredskoven ude på øvelsespladsen. På vores hjemmeside kan du downloade en KØRSELSVEJLEDNING Du er meget velkommen til at besøge os en tirsdag, så du kan se, hvad vi laver, og finde ud af, om det er noget for dig at blive medlem. Vi har også en afdeling i Kalby Ris-anlægget på Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved.

Støtte til foreningens arbejde

Vi modtager gerne frivillige bidrag til foreningens arbejde. Hvis du vil give et beløb til foreningen, kan du kontakte foreningens kasserer på: kasserer@ghrvpk.dk og bede om et girokort. Du kan også sætte et beløb direkte ind på foreningens bankkonto, Reg. nr. 2510, konto 3495

Støtte til foreningens arbejde

7705 58 eller på vores Mobilepay: 599 981. CVR-nummer: 33531907.

Støtte til dig og din forening?

Vi modtager gerne frivillige bidrag til foreningens arbejde. Hvis du vil give et beløb til foreningen, kan du kontakte foreningens kasserer på: kasserer@ghrvpk.dk og bede om et girokort. Du kan også sætte et beløb direkte ind på foreningens bankkonto, Reg. nr. 2510, konto 3495 7705 58 eller på vores Mobilepay: 599 981. CVR-nummer: 33531907.

Du kan anmode om støtte via vores hjemmeside under fanebladet Administration - Støtte fra GHRVPK - udfyld skemaet og tryk på SEND. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Støtte til dig og din forening?

Du kan via vores hjemmeside anmode om støtte ved at udfylde blanketten: ”ANSØGNINGSSKEMA”. Linket til blanketten ligger på forsiden af vores hjemmeside. Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Oplag: 100. Layout og sats: GB Grafisk A/S. Tryk: Lasertryk

2 2
Oplag: 100. Layout og sats: GB Grafisk A/S. Tryk: Lasertryk

Formand

Bestyrelsen 2022

Niels Hartvig Andersen 61 31 10 98 formand@ghrvpk.dk

Næstformand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Rasmussen 27 57 72 52 næstformand@ghrvpk.dk

Aktivitetsbefaling Aktiviteter Sekretær

Claus Kjær Madsen 40 40 44 00 kasserer@ghrvpk.dk

Finn Frederiksen 30 49 87 67 Best4@ghrvpk.dk

Aktiviteter Sikkerhedsleder

Aktiviteter Varme garage 2

Bestyrelsesmedlem

John Frandsen 20 33 80 67 55 77 75 21 Best3@ghrvpk.dk

Presseansvarlig Aktiviteter Måneden der gik

Observatør

Bestyrelsesmedlem

Martin Grane 72 83 53 19 og 29 41 91 66 GHR-S4-01@mil.dk

Hans Christian Olsen 61 63 09 42 ravnereden@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Jacob Jæger 27 63 50 28 jacob@aprovarme-consult.dk

Eigil Thorleif Kristensen 42 71 19 96 ttp@ghrvpk.dk

Regimentets observatør i bestyrelsen

VMEK

Transportkoordinator Kontrolbøger Syn af Køretøjer

3

JANUAR 2022

Den 10. januar holdt vi årets første bestyrelsesmøde. Et af punkterne var det manglende vand på vaskepladsen i Fredskoven, samt vejen over øvelsesterrænet. Punktet er er flere gange blevet påpeget over for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i Vordingborg. En eventuel hovedreparation af den ene motor på vores KVGL M/24 blev også diskuteret, men blev udskudt indtil videre. Referat fra mødet ligger som sædvanlig på vores hjemmeside.

Den 15. – 16. januar havde vi 4 medlemmer på tur til Brørup for at strippe, hvad de kunne nå fra de opstaldede PMV G3. Hvis det er muligt at samle folk til det, vil der blive mulighed for en tur mere i løbet af foråret.

Den 18. januar havde vi besøg af Surpreeze Aps, et firma i København, der producerer film og videoer. De havde bedt om tilladelse til at tage billeder af vores KVG CENT – ikke bare et par billeder. Nej, de var der det meste af dagen, så den gamle dame blev virkelig gennemfotograferet. Billederne skulle åbenbart bruges af et indisk selskab til at skabe en 3D-film.

FEBRUAR 2022

Stevnsfortet har i lang tid ønsket en Panserjager M/10, og i denne måned fik de grønt lys fra Nationalmuseet til at bruge penge til at få en sådan sat i stand for at bruge den som Static Display. Da det efter gensidig aftale var GHRVPK, som skulle levere den fra vores ”lager”, blev der travlhed i Fredskoven, og det tunge udstyr (læs: stor truck) måtte i arbejde. Nede i Garage 7 skulle der flyttes noget rundt, inden man kunne komme til Panserjagerens undervogn og tårn. Efterfølgende skulle tårnet så monteres – en ikke helt let operation, da tårnet vejer ca. 5 tons. Operationen lykkedes, og Panserjageren er nu transporteret ind til Kalby Ris (KBR) for at blive sat lidt i stand, banket fri for rust og malet af familien Hall. Forhåbentlig vil den blive klar til transport og levering til Stevnsfortet mandag den 2. maj 2022.

Den 4. februar var denne skribent, som repræsentant for Danske Hærhistoriske Museer (DHM), til det første møde omkring Hærens Åben Hede 2022 på Oksbøl Kaserne. I år bliver der en del ændringer, idet vi rent geografisk bliver flyttet en tak sydpå i forhold til, hvor vi plejer at være, dvs. længere væk fra skydestandpladserne, men tættere på indgangen til udstillingsområdet. Skydningen bliver også ændret, idet de kampvogne, der skal skyde med skarpt, ikke kommer til at holde i udstillingsområdet. Herved undgår man at skulle køre mellem alle gæsterne, når man skal ud til skydestandspladserne. De skydende kampvogne kommer til at holde i et udgangsområde helt fri for gæster. De andre kampvogne, som ikke skal skyde, vil være placeret i udstillingsområdet.

Den 7. februar havde vi besøg af Chefen for Gardehusarregimentet, Oberst Jørn Christensen m.fl., hvor samarbejdsaftalen blev gennemgået, og alle deltagere fra GHR blev vist rundt i Kalby Ris og Fredskoven. Under fremvisningen udtrykte bataljonschefen for V/GHR, Oberstløjtnant Anton, et stort ønske om at overtage karossen, der i flere år har stået på pladsen over for Bygn. 3. i KBR. Inden de tog hjem, var der truffet aftale om, at V/GHR kunne låne karossen. De skal selv, i samarbejde med vores mand Ole Villers, stå for klargøring og afhentning, og det blev aftalt, at den selvfølgelig skulle tilbage til os, hvis de ikke længere ønskede at bruge den. Om aftenen var der logistikmøde. Referatet herfra kan læses på hjemmesiden.

4

Den 8. februar havde vi besøg af en flok nuværende og tidligere politibetjente, der alle havde det til fælles, at de var blevet skadet i national tjeneste. De fik den helt store rundtur af vores chefguide, så alle 18 deltagere tog glade hjem.

Den 15. februar holdt vi et reduceret bestyrelsesmøde, hvor vi gjorde klar til den kommende generalforsamling.

Den 20. februar afholdt vi en velbesøgt generalforsamling med 64 deltagere. Traditionen tro indledte vi med en orientering af regimentschefen om GHR, en både underholdende og oplysende orientering. Man må sige, at den nye oberst ikke er en mand af få ord. Orienteringen sluttede med, at formanden fik overrakt 100 stk. af GHR’s flotte ærmemærke, som en markering af, at vi nu officielt er en organisatorisk del af GHR og derfor må gå med GHR ærmemærke. Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt – referat kan læses på vores hjemmeside.

Den 22. februar havde vi besøg af 11 nye premierløjtnanter til GHR, der fik en orientering om foreningen samt en rundvisning i KBR og Fredskoven. De var meget overraskede over at se, hvor mange køretøjer, vi havde, og da de yderligere fik mulighed for at få en prøvetur i en af vores KVG LEO’er, PMV PIR og JEEP M/38, så kan det nok være, at vi hentede noget goodwill. Sandsynligvis en aktivitet, som vi vil komme til at lave hvert år til gavn og glæde for alle.

Den 24. februar besøgte formanden, næstformanden og H.C. Olsen GHR for at se GHR militærhistoriske fjernlager. Vi blev vist rundt af major Stig Carlsen, som vidste alt om næsten alle de mange, mange ting, som er opbevaret i kældrene på Gardehusarkasernen. En minderig formiddag, som sluttede med en god frokost i CASINO. Der blev fortalt rigtigt mange røverhistorier. Og vi vender snart tilbage.

MARTS 2022

LEOGRP har virkelig haft travlt. De har kæmpet for at tømme dieseltanke på KVG LEO 46.786 for skumbolde, som var begyndt at opløse sig og stoppe brændstoffilteret. I sidste måned blev KVG LEO 46.812 kørt ind til Kalby Ris, motoren taget ud, og der blev lavet stort eftersyn med bl.a. kontrol af utætheder i tankene. Det lykkedes at få begge vogne klar til skruesøndagen den 27. marts, hvor der kom en kranlastbil og lagde motorer i begge vogne igen, så de nu er glade og klare til forårets arrangementer. Oven i det hele har de også haft tid til at samle foreningens skrot-jern sammen, som blev afhentet mandag den 28. marts

Et af kravene, for at vi igen måtte køre med vores militærhistoriske køretøjer, var, at vores køretøjer skulle synes en gang årligt, uanset hvornår de sidst var synet. Dette indebar, at vi besluttede, at alle PMV’er skulle have den helt store overhaling under kyndig vejledning af Martin Dam, før de blev indstillet til militært syn. Det har betydet, at der konstant har været en eller to PMV’er inde på værkstedet i Kalby Ris, og i begyndelse af april skal flere af dem synes, så vi forhåbentlig har noget at køre med, når vi i slutningen af april måned holder Veterandag.

Den 1. marts havde vi igen besøg af 4 journalister fra Værnepligtsrådet, som skulle lave en fotosession, og i den forbindelse fik de en god køretur af Polle i vores PMV PIRANHA.

Den 4. – 5. marts var vi 4 bestyrelsesmedlemmer, der deltog i DHM’s Udviklingsseminar i Nymindegab. Det var ellers meningen, at kassereren også skulle have

5

været med, men et par dage før måtte han melde fra, da han var Corona-ramt. Fredag aften var der flere af deltagerne, der fik et wake-up-call, idet vi fik en grundlæggende viden om gældende våbenlovgivning. Lovgivningen er virkelig stram, men heldigvis er vi underlagt lidt andre regler, da vi bor på et militært etablissement. Men flere af de andre foreninger skulle hjem for at se, om de levede op til lovgivningen, hvilket flere af spørgsmålene til foredragsholderen ikke tydede på. Det var ellers meningen, at vi skulle have haft en orientering om Tirpitz-museet og det nye Flugt Museum i Oksbøl, men museumsdirektør Claus Kjeld Jensen fra Varde Kommune fik forfald. Det gav os så til gengæld mere tid til erfaringsudveksling i messen.

Generalforsamlingen om lørdagen forløb gnidningsløs, hvorefter vi delte os op, således at de kørende foreninger satte sig sammen, og her blev de nye bestemmelser for anvendelse og vedligeholdelse af Forsvarets kørende militær-historiske køretøjer grundigt gennemgået af Bjarne Møller fra Hærkommandoen (HKO) og Tage Byrnak fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Den 7. marts afholdt vi bestyrelsesmøde, hvor der blev orienteret om de mange besøg, som vi havde haft i løbet af februar og marts måned 2022. Der blev også diskuteret, hvordan vi kan leve op til Forsvarets køre- og hviletidsbestemmelser, specielt i forbindelse med Hærens Åben Hede. Referatet fra også dette møde kan som sædvanlig læses på vores hjemmeside.

Den 15. – 17. marts havde vi en enhed fra GHR i Fredskoven, hvor de opstillede deres kommandostation (KSN) og underbragte deres momentstyrke.

Den 22. marts var formanden og næstformanden en tur på Stevnsfortet for at aftale levering af deres panserjager M/10 planlagt til den mandag den 2. maj, hvor vi måske også kan hjælpe med at flytte deres KVG CENT. Vi fik en lille rundtur af Super-rundviseren Steen Drews, og vi fik lov til at låne deres gas-geværer til vores arrangementer under kyndig ledelse af Steen himself. Endnu en god dag.

April 2022

Man må tage hatten af for besætningen på vores KVG CENT-bjærger. Dårligt nok har de fået den til at køre, før der opstår nye problemer, og sådan har det nu stået på i flere år. Senest har den nu i nogen tid holdt i Kalby Ris. Årsagen var vandspild. Vandspildet kom fra en samling nederst i motor-/transmissionsrum, hvor man ikke kunne komme til uden at tage hele transmission og kobling ud. Utætheden er nu klaret, og man har haft tryk på kølesystemet, som ser ud til at være tæt. I uge 17 (25. – 29. april) fik de lagt kobling og transmission retur, så nu skal de monteres igen. Det skulle gerne være klaret i uge 18 (2. – 8. maj), men da de tidligere har mødt nogle uforudsete problemer, må det komme an på en prøve. Besætningen håber at få bjærgeren med til Hærens Åben Hede 23. – 26. juni, men vi får se, om det lykkes. Vi krydser fingre.

Den 7. april var der møde i Næstved Kommunes Veteranråd.

Den 8. april havde vi syn af flere af vores PMV’er. Resultatet var ikke helt tilfredsstillende, da et par af dem ikke gik gennem synet og skal fremstilles igen.

6

Den 20. april deltog formanden og Æresmedlem nr. 3 og tidligere formand, Steen Thomsen i GHR HISAM’s årlige generalforsamling ved regimentet i Slagelse.

Den 22. – 23. april havde POKMP NSV lånt Fredskovsanlægget i forbindelse med en øvelse, hvor de blandt andet skulle træne adgangskontrol.

Den 24. april afholdt vi, med 2 års forsinkelse grundet Corona, Veterandag for veteraner og deres famlier. Vi havde nok forventet en del flere tilmeldinger end de ca. 150, som vi fik, men uanset manglen på tilmeldinger, så må man sige, at alle dagens forskellige aktiviteter gik godt, og at specielt uddelingen af Familienetværkets børnemedalje var en stor succes. Der har efter forlydende aldrig været delt så mange børnemedaljer ud før til et enkelt veteranarrangement. I alt 43 stk. blev delt ud til glæde for mange børn og familier.

Den 26. april havde vi besøg fra Stevnsfortet. 2 medarbejdere var på sightseeing, og ved samme lejlighed fik vi tilbudt en gratis familiedag på Stevnsfortet i august. Leveringen af Panserjageren M/10, som familien Hall har fået færdigmalet, skulle være klar til levering torsdag den 12. maj. Et godt samarbejde er blevet etableret.

Den 29. april var 4 bestyrelsesmedlemmer til et godt møde på Oksbøl Kaserne omkring Hærens Åben Hede. Der kom som sådan ikke meget nyt frem ved mødet, så det bliver næsten, som det plejer at være. Årets store gulerod med mulighed for kørsel, skydning og hyggeligt samvær for dem, som har ydet i årets løb.

Samme dag fik vi synet vores MEKPMV.

Maj 2022

Det er jo ikke lige frem fordi, at medlemmerne står i kø for at arbejde på vores hjulkøretøjer. Så er det dejligt, når man har 3 hjemmeværnskammerater, som – efter de er gået i Reserven –manglede noget at gå og hygge sig med. Når samme 3 gode folk samtidig havde uddannelse til, uden de store falberader, at give sig i kast med vores hjulkøretøjer, så lå det lige til højrebenet at forsøge at lokke dem til at melde sig ind i foreningen. Det lykkedes, og de har, som et af deres første projekter, kastet sig over vores JEEP GD 290, og er nu næsten klar til at få den synet. Spændende, hvad de er parate til at kaste sig over, når dette projekt er færdigt.

Et andet af vores nye medlemmer har kastet sig over vores MEKMAN, og godt støttet med gode råd af den alvidende Svend-Erik er han ved at klargøre den til syn. De har dog lidt problemer med generatoren, som ikke vil lade, og så skal der laves en ny holder til kompressoren.

MOSEGRISEN har fået lavet de bageste bremser, så den er snart klar til syn, så den kan komme ud og trille igen.

Den 1. maj var vi traditionen tro til Forårsmønstring i Kastellet i København. Vi var desværre ikke ret mange tilmeldte fra foreningen, men til gengæld var der et virkeligt stort fremmøde af ældre biler i alle afskygninger. Jeg tror aldrig, der har været så mange (Ca. 5.000) i de mange år, hvor vi er kommet derind, men måske har det

7

noget at gøre med, at der har været 2 års aflysninger grundet COVID 19. Igen en god oplevelse med en perfekt service fra Kastellets side.

Den 2. maj afholdt vi bestyrelsesmøde. Veterandagen søndag den 24. april 2022 blev evalueret, og der er enighed om, at det skal være et tilbagevendende arrangement, hvis ellers Veterancenteret vil være med rent økonomisk. 200 glade veteraner og pårørende. Der blev bl.a. uddelt 43 Børnemedaljer fra Familienetværket. Til glæde og stolthed hos både børn og forældre. Referatet af mødet kan som sædvanlig læses på hjemmesiden.

Den 4. maj havde vi egentlig planlagt at vores traditionelle Tour de Sydsjælland skulle afsluttes på Svinø i forbindelse med det arrangement, der finder sted ved flyvergravene på Svinø Kirkegård. Ved en høflig forespørgsel til arrangørerne fik vi at vide, at man helst så, at det fortsatte med at være et flyverarrangement. Ikke, at vi ikke var velkomne, men helst ikke i grønt. Fuld respekt for deres ønske, så det blev i stedet en lille sluttet kreds, der tog turen: Mogenstrup, Snesere, Sjolte og via småvejene retur til KBR, hvor der blev lagt kranse fra Hjemmeværnet på grave til faldne Frihedskæmpere fra 2. Verdenskrig. De må aldrig blive glemt.

Den 17. – 18. maj var der besøg af 2 mand fra Danske Artilleriregiment (DAR), der skulle kontrollere kanonrørene på de kampvogne, der var planlagt til at skulle skyde i Oksbøl under Hærens Åben Hede i juni måned. Både KVG CENT og de 2 KVG LEO’er gik glat igennem synet og fik stor ros. Desværre var der problemer med rekylbremsen på vores KVGL M/41, så den kommer ikke til at skyde. Da der samtidig er så stort slid på kanonrøret, så der ikke er ret mange skud tilbage, går jagten nu ind på at finde et nyt rør. Vi undersøger ved vores to KVGL M/41’ere på Gardehusarkasernen i Slagelse og på Almegårds Kaserne på Bornholm.

Den 18. maj deltog formanden i det årlige bestyrelsesmøde i Gardehusarregimentets Historiske Fond, hvor det kunne berettes, at det går rigtig godt i vores forening og at vi får rigtig god og effektiv støtte af GHR. Tak.

Den 21. maj afholdt vi traditionen tro vores eget Åbent Hus. Fremmødet kunne godt have været større end de ca. 1.750 gæster, men på den anden side bevirkede det, at de fleste gæster fik en køretur i et af vores køretøjer uden at skulle stå for lang tid i kø. Igen havde vores ”kaffedamer” bagt og doneret kage, og selvom der var nok at tage af, så blev der nærmest udsolgt. Stor tak til Hanne, Jytte, Grethe, Lis og Marianne for deres donation og store hjælp. På dagen blev der igen udelt børnemedaljer fra Familienetværket til 15 glade børn og deres veteranfamilier. Tak for det.

Den 22. maj havde vi et arrangement for Interforce. Der var tilmeldt 400 deltagere, men på selve dagen dukkede der kun 300 op. Igen gjorde vi det godt, og vi er nu blevet truet med, at der til næste år vil komme mange flere, idet Interforce vil åbne for, at de enkelte civile virksomheder kan tilmelde mange flere, end de hidtil har kunnet. Nu får vi se, om det holder stik.

Den 31. maj havde vi travlt, idet to foreninger havde meldt deres ankomst. Jeg selv havde fornøjelsen af at guide et lille hold på 6 mand fra Gardehusarforeningen Nordvestsjælland rundt i Fredskoven, efter at de havde nydt en frokost udenfor, og efterfølgende blev de vist rundt i KBR, inden de drak deres eftermiddagskaffe ved bænken foran Bygn. 2. Det hele var timet så godt, at da det lille selskab var færdige med deres frokost, så kom der en busfuld med 43 medlemmer af Hemingway Club Greve – et frivilligt socialt netværk for mænd – som så kunne overtage

8

bænkene for at indtage en velfortjent frokost, inden de blev delt i 2 hold for at få en rundvisning. Vores indsats gjorde rigtigt mange mennesker glade også denne dag.

Og så ser vi frem mod Hærens Åben Hede.

Juni 2022

Ingen tvivl om, at det, der har fyldt mest i denne måned, er Hærens Åben Hede i Oksbøl og klargøringen af de mange køretøjer, der skulle med, men der er dog også sket andet. Vores opbevaringsreoler er næsten alle over en kam blevet erklæret ulovlige, rent arbejdsmiljømæssigt. Men ved stor og effektiv hjælp fra GHR og FMI er der nu sat lovlige pallereoler op i Garage 3 i Fredskoven og i KBR er der sat lovlige reoler op på det, vi kalder Grovlageret, og på et tidspunkt vil der blive sat tilsvarende godkendte reoler op på Finlageret. Så stor tak til GHR og FMI. Hvem skulle have troet dette for blot et år tilbage.

Omkring hjulkøretøjer har Preben fået en del hjælpere, og VW Boblen har fået hjul på igen, har fået lappet nogle huller og er flyttet ind i Garage 3, hvor den får lov at stå nogen tid endnu, inden den bliver gjort færdig til syn. Både vores SPJ-GD og GD 290 bliver der arbejdet på, og på et tidspunkt skal de synes. Preben med hjælpere er også begyndt at rydde op på Lageret i Bygn. 1 i FRSK.

Brutalis (KVG CENT, Bjærgning) har det desværre ikke så godt. Ved den sidste test blev det konstateret, at der var oliespild. Ved en afmontering af luftfilteret i højre side, blev der konstateret olielækage mellem top og cylinder. Det er et stort problem, og der har været sendt følere ude til næsten Gud og hver mand for at få fif til, hvordan problemet kunne løses. Holdet forventer, at reparationen vil tage nogle måneder.

Den 2. juni havde vi igen besøg af Hemingway Club Greve. Foreningen har intet med litteratur at gøre, men er et socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Åbenbart meget populært, da de var så mange, at de fyldte en stor 50 personers bus. Vi kunne gøre disse ældre mænd glade, og de fik en stor oplevelse.

Den 14. juni havde vi to rundvisninger, idet vi havde besøg af 18 medlemmer af Sjællands Veteran Traktor Klub (SVTK) og et lille hold på 6 husarer fra Gardehusarforening Nordvestsjælland.

SVTK startede inde i KBR, videre til FRSK, hvor de indtog deres frokost, inden de også fik en rundtur her. Chefguiden havde fået et par KVG LEO-folk til at køre en af vores KVG LEO’er ud, og lyden var de virkelig imponeret af. Deres tilfredshed ved besøget blev også udmøntet i vores sparebøsse.

De gamle gardehusarer startede i FRSK med frokost, derefter rundvisning og senere rundvisning i KBR afsluttende med kaffe og kage ved Bygn 2. Det var næsten helt skovtursagtigt og meget hyggeligt.

Den 17. juni var denne skribent sammen med vores chef-mekaniker Poul Erik (Polle) til DHM Materialeudvalgsmøde (MAU) i Fredericia. På mødet blev ”25-års-listen” diskuteret, og vi fik tilføjet, at vi ønsker et stk. Eagle 4, PIRANHA III C, PIRANHA V, IKK og Nissan Navara. Der blev talt om registrering af reservedele i de traditionsbærende foreninger, sammensætning af MAU, nitrogenflasker til KVG LEO, ”nyt” rør til vores KVGL M/41, og endelig blev der aftalt, at vi får en undervogn fra en KVGL M/41 fra Holstebro til stripning.

Den 20. juni havde formanden og næstformanden møde med CH GHR og hans stab for at planlægge GHR Åbent Hus lørdag den 27. august, hvor vi blev bedt om at stille med flest mulige køretøjer og frivillige. Der blev også drøftet støtte til H. M. Dronningens besøg på Flådestation Korsør mandag den 29. august i anledning af H. M. D. 50-års Regentjubilæum, hvor GHR ønskede, at vi stillede med vores KVG CENT.

9

Den 23. – 26. juni var det tid til Hærens Åben Hede. Forventningerne var store, da det jo var 3 år siden, der sidst havde været afholdt Hærens Åben Hede, og så blev det efter min mening lidt af en nedtur, både i forhold til selve arrangementet og vores deltagelse. Det startede allerede, da vi skulle indkvarteres, da der ikke var styr på, hvor vi skulle bo, måske i Varde. Det blev dog afvist, men slutresultatet blev, at vi blev fordelt på flere forskellige bygninger på Oksbøl Kaserne.

Fredag morgen startede med, at de 4 PMV’er gennemgik alle deres bælter, da det var konstateret, at en konnektor på en af PMV’erne var ved at falde af, så de var først ude ved Bøffelstillingen ved middagstid. På forhånd var vi blevet adviseret om, at MP’erne, støttet af synsfolk, ville være oppe på mærkerne både fredag og lørdag, og ganske rigtigt, næsten alt, hvad der rørte sig på fire hjul fredag morgen/formiddag, blev vinket ind til at følge efter en MP’er og ført ned til den vestlige ende af kasernen, hvor der var oprettet prøvestand.

Undertegnede havde selv fornøjelsen at være nummer 3, heldigvis uden bemærkninger. Så heldig var vores JEEP 151’er ikke, idet der var problemer med bremserne, hvilket betød, at Ole Villers og Polle gik i gang med at reparere på den. Heldigvis var synsfolkene meget samarbejdsvillige, idet de fik lavet en aftale om at få jeepen omsynet samme eftermiddag, hvilket lykkedes. Som nævnt blev alt på fire hjul taget til kontrol, og det betød også, at det personel, der skulle stå for indskydningen, også blev taget ud, så der var lige en stor forsinkelse af dagens program her – ikke særlig smart.

Medens dette stod på, så var der desværre sket et nyt uheld, idet vores Eagle på vej ud til Bøffelstillingen havde fået smadret ventilatoren og måtte trækkes det sidste stykke af en PMV. Uheldet betød, at Ole Villers og Polle ”vandt” en tur til Nymindegab, hvor der stod en Jülkat, hvor de kunne tage en ny ventilator. Desværre viste det sig, at det var mere end ventilatoren, der var gået i stykker, så i sidste ende måtte den transporteres ind på kasernen af Ålborgfolkene. Stor tak til dem.

Hærkommandoen havde insisteret på, at Stående Styrke skulle have førsteprioritet, hvad placering angik, og derfor var vi rykket længere mod syd. Surt show, da det viste sig, at den enhed, der skulle være på vores ”gamle” plads, kun kom med en EAGLE V, og pladsen ved siden af kun var besat med en lastbil. Vi kunne lige så godt være placeret, hvor vi plejer.

Fredag aften skulle der være parade for CH/DAR, men ½ time før paraden startede et heftigt regnvejr med lyn og torden, så i stedet for at stå ude i styrtregnen, bænkede alle sig inde på den overdækkede terrasse uden for Fællesmessen. Heldigt, at den er blevet udvidet til dobbelt størrelse, og herunder fik formanden for Aalborg Kaserners Veteran Panser og Køretøjsforening

10

(AKVPK), Jens Dietz, GHRVPK skjold som en markering af det gode samarbejde mellem de to foreninger.

Lørdag skulle der traditionen tro være skovtur, men det blev en blandet fornøjelse for bl. a. vores KVGL M/41. Allerede om fredagen havde de problemer med, at den blev meget varm, og nu skød den en slange til køleren af og smed vandet. Det kostede dem det meste af dagen, og til sidst måtte de opgive at få den fikset, kørte den ind i Bøffelstillingen, og det blev så aftalt, at Ålborgfolkene næste morgen skulle køre den ind til Oksbøl Kaserne på deres militærhistoriske transporter. For at det ikke skulle være løgn, så smed vores MEK-PMV det ene slutdrev, så JDR-folkene fik trænet lidt med deres KVG LEO1 bjærgningsvogn, og endelig så gik vores JEEP M/38 død, da næstformanden var ude ved KVGL M/41, så der måtte en ordonnans ud med et startkabel, og igen måtte Ålborgfolkene stå for skud, idet jeepen blev sat over til dem for at batteriet kunne blive ladet op i løbet af natten.

Alle disse uheld betød, at tidsplanen for hjemkørsel til kasernen skred, hvilket igen betød, at vi måtte aflyse aftenappellen. RC/GHR havde meldt sin ankomst til grill-aftenen, og inden spisningen afholdt formanden en improviseret appel, hvorunder han takkede RC for det gode samarbejde og forærede ham foreningens skjold. RC/GHR kvitterede for gaven med at give en omgang øl.

Søndag var så publikumsdag, og for vores vedkommende blev det noget af en amputeret udstilling i forhold til, hvad vi plejede at vise frem. De to KVG LEO’er og KVG CENT kørte fra morgenstunden ud i deres stillinger i f.m. skarpskydningen, så dem så vi ikke mere, KVGL M/41 blev, som tidligere nævnt, transporteret ind til kasernen, Eaglen og MEK-PMV holdt allerede derinde. Næstformanden var chauffør for RC på vores JEEP M/151, PIRANHA og to PMV’er kørte VIP-kørsel og fik først tilladelse til at køre til udstillingsområdet over middag. Så det, vi havde at vise frem, var vores MAGI, JEEP M/38, GD 240 og vores PNMK, og jo, vi havde besøgende, men slet ikke så mange, som vi plejede. Men alligevel: Ca. 20.000 gæster er ikke så ringe endda.

Allerede da skydningen var overstået, begyndte tilskuerne at forlade området, så da klokken nærmede sig 16.00, kunne vi uden de store problemer forlade udstillingsområdet og køre ind på kasernen. Kampvognene var allerede kørt noget før, da de jo bare stod og blomstrede ude i terrænet, så inden for kort tid var alle BUSLET fyldt op og kørt, så alle kom hjem i rimelig ordentlig tid.

Glemte jeg helt at nævne, at fredag blev vi simpelthen stegt, og flere måtte bide i det sure æble og anlægge solcreme om lørdagen for at ”sløre” den røde hud. Jeg glemte også at nævne, at vi måtte stille personel til at bevogte bommen, der spærrede vejen ind til Bøffelstillingen om fredagen, og at vi måtte afgive personel til at rejse nogle telte, hvoraf det ene aldrig kom i brug. Helt klart arbejde, som vi frivillige ikke burde have udført, men vi er jo så flinke.

Den 28. juni kom flere af vores bæltekøretøjer retur med Tung Transport, og efter at have losset vores køretøjer returnerede de til Oksbøl efter flere køretøjer.

Juli 2022

I alle de år, hvor vi har været i Fredskoven, har vi selv måttet køre affald ind til genbrugspladsen i Kalby Ris, slået græsset indtil vores havetraktor opgav ævred, fylde grus i hullerne i vejen, indtil vi fik en skideballe, for det var åbenbart noget kontraktmæssigt, som vi bevægede os ind på, og havde kæmpet os gennem sneen om vinteren.

Hvorfor nu nævne disse trakasserier? Jo, formanden har i flere år forgæves prøvet at få svar på, hvad der egentlig lå af aftaler om Fredskoven og vejen over øvelsesterrænet. Sjovt nok op-

11

levede vi sidste vinter for første gang i ”vores tid”, at vejen fra Kalby Ris til Fredskoven blev fejet for sne. Efter at ISS har fået deres kontrakt med Forsvaret ophævet, så får vi nu græsset slået, der bliver fjernet ukrudt, vores affaldsstativer bliver tømt, vi har fået er container til stort affald, og vejen over øvelsesterrænet har været fejet.

Vi kender stadig ikke, hvilke aftaler, der foreligger om Fredskoven og vejen over øvelsesterrænet, men man kan ikke lade være med at tænke sit, når man ser, hvad vi nu får leveret, efter at ISS ikke længere er ansvarlig og FES har overtaget ansvaret. Det tegner godt for fremtiden på disse områder, som er nødvendige og vigtige for os.

Her sidst på måneden har KVG LEO-gruppen travlt, idet de er i gang med at bytte bælter på to af KVG LEO’erne, og i Kalby Ris er der gang i vores SPJGD og GD 290, som begge er ved at blive gjort klar til syn. Mekaniker-PMV ’en, som kom så galt afsted i øvelsesterrænet i Oksbøl, har fået udskiftet slutdrevet, og er igen fit for fight, og inde i Bygn. 3 har Kurt travlt med at få gjort Morter-PMV ’en (M106) klar til syn. PMV’en er en af kun to eller tre tilbageværende af de oprindelige PMV’er, der kører på benzin.

Den 19. juli havde foreningen besøg af forhenværende Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff, som havde en stor del af æren for, at Gardehusarregimentet ikke blev nedlagt i begyndelsen af dette årtusinde. Generalen var også den bærende kraft i indsamlingen, skrivningen og udgivelsen af den fornemme bog ”Et Regiment i Krig gennem 400 år”, som blev udgivet i anledning af regimentes 400-års jubilæum den 17. november 2014. Som en tiltrængt pause i rundvisningen blev frokosten indtaget i vores messevogn, som næstformanden havde klargjort til lejligheden. Hurtigt fløj de gode gamle soldaterhistorier lystigt igennem luften. Generalen skrev i vores gæstebog, og som afslutning fik han vores foreningsskjold og bogen om ”Køretøjer i den danske hær 1945 – 2005” som tak for den store indsats for Gardehusarregimentet, som reelt har muliggjort vores virke. Tak og respekt. At generalen overrakte næstformanden 1.500 kr. som en donation, afsluttede dagen på en perfekt måde.

August 2022

Indrømmet – vi har nok været for fokuseret på at få vores bæltekøretøjer klar til de fire store arrangementer i foråret, nemlig Veterandagen, GHRVPK Åbent Hus, Interforce-dagen og Hærens Åben Hede, så vi ikke rigtigt har været opmærksomme på, at flere af vores hjulkøretøjer skulle synes lige efter sommerferien, og andre havde overskredet synsmåneden, men trængte til en ”brush up” inden syn.

Det gik op for bestyrelsen, da det skulle afgøres, hvilke hjulkøretøjer, der skulle med til Åbent Hus på GHR her i august. Der var simpelthen ikke ret mange at vælge imellem. Ja, der var kun tre, nemlig vores messevogn, Jülkatten og Piranha’en, og både messevognen og Piranha’ens syn udløb ved månedens udgang, hvilket betød, at hvis der ikke skete noget synsmæssigt meget hurtigt, så ville vi ved månedsskiftet kun have vores VW DOBBCAB, MAN 18 og Jülkatten kørende.

Som det fremgår længere nede, så blev vores KVG CENT synet i begyndelsen af måneden, hvilket ikke var uvæsentligt, da vi var blevet bedt om at stille med den til Åbent Hus på Flådestation Korsør, og især til Forsvarets fejring af H. M. Dronningens 50-års Regentjubilæum et par dage efter.

Ude i Fredskoven er der godt gang i oprydningen i lagerlokalet i Bygn 1, og ellers arbejdes der på at få vores GD 240 og MEKMAN klar til syn.

Den 1. august holdt vi bestyrelsesmøde. Et af de større punkter på dagsordenen var evaluering af dette års Hærens Åben Hede, idet der var flere ting ved arrangementet, der var en del utilfredshed over. Mødereferatet ligger som sædvanligt på vores hjemmeside.

12

Den 2. august fik vores PMV-superviser, Martin Dam, udleveret foreningens skjold for hans store arbejde med at få efterset vores PMV’er i hoved og …. Han skulle ellers have haft det ved generalforsamlingen i februar, men han var desværre ikke til stede den dag, og så blev det lidt forsinket. Men fortsat velfortjent. Tillykke. 15 aktive medlemmer var med til at fejre dette i en kort pause.

Den 5. august var der syn af KVG CENT og de to grønne KVG LEO’er. Alle gik igennem uden bemærkninger.

Den 9. august var der arbejdsmiljøtjek fra GHR.

Den 17. august var vores Jülkat til syn, og den gik igennem betinget, idet der var nogle småting, der skulle rettes.

Den 16. ­ 17. august lånte 4/V/GHR Fredskoven til øvelse.

Den 18. august afholdt formanden møde med Veteranrådet i Bygn 40 med Flagdagen i Næstved Kommune som vigtigste punkt på dagsordenen.

Den 26. august var der generalprøve på Åbent Hus på Flådestation Korsør.

Den 27. august var der Åbent Hus på Flådestation Korsør.

Den 27. august var der samtidigt Åbent Hus ved GHR, hvor vi stillede med messevognen, Jülkatten, en PMV, en KVG LEO og Piranha’en. Egentlig skulle der være to PMV’er, men den ene smed gummiet på et vejhjul kort efter start fra Kalby Ris, så besætningen valgte af sikkerhedsmæssige årsager at trille tilbage. Vi var i perioder velbesøgt, og PMV’en og vores PIR havde nærmest ingen pauser i forbindelse med deres kørsel af gæster. Næste år bør vi nok have 2 PMV’er til publikumskørsel ud over vores PIR.

Den 29. august var der så parade på Flådestation Korsør, hvor Forsvaret fejrede H. M. Dronningens 50-års Regentjubilæum. Vores CENT var virkelig kommet i godt selskab, idet den sammen med et Infanteri Kampkøretøj CV 90 (IKK) flankerede teltet, hvor alle VIP’erne sad.

Den 31. august var formanden med til chefskifteparade ved Danske Artilleriregiment (DAR) på Oksbøl Kaserne. Oberst T. D. Møller takkede af efter mere end 40 år i Forsvaret. Han fik sat Hærens Åbent Hus på skinner, og vi var altid meget velkomne. Den nye regimentschef, oberst Michael Willumsen, ønskes held og lykke med jobbet, og vi håber, at han vil videreføre Hærens Åbent Hus, så vi kan få luftet vores køretøjer.

13

September 2022

I lang tid har det ligget og rumlet, at depoterne under Bygn 40 i Kalby Riis Anlægget (KBR) skulle bygges om, og i denne måned fik vi så besked om, at vi skulle rydde vores depot, da det var udpeget til at skulle være centraldepot for de andre militære enheder, der havde depot i kælderen. Jeg havde ellers udset mig en dobbeltgarage bag Bygn 3 i KBR som værende en god løsning for os, men blev overtalt til i stedet at tage imod en af de store garager, hvor Tung Transport holder til. Dette fordi, jeg havde fået oplyst, at der var affugtningsanlæg, og med min manglende tekniske viden, troede jeg også, at det betød, at der var et varmesystem. Jeg er dog efterfølgende blevet meget klogere. Affugtningsanlægget var nemlig ført ind i nabogaragerne, og der var ingen varme i vores mulige garage – ikke særlig smart, når der skal opbevares uniformer i garagen. Jeg har derfor måtte meddele kasernemesteren, at vi ikke kan bruge lokalet til vore oprindelige ønskede formål og gerne så, at vi fik adgang til dobbeltgaragen, som oprindeligt ønsket. Vi har endnu ikke fået noget svar.

Den 1. september havde navnkundige Lauge aftalt en rundvisning for medlemmer af Veteran Motorcyklens Venner fra Korsør. En virkelig hyggelig dag, men vejret var heldigvis også med dem.

Den 5. september var vi til syn med MAGI messevogn, JEEP M151 og JEEP M38. MAGI’en gik igennem, M38 også, men med bemærkninger, og M151 gik ikke igennem, da den bremsede skævt. Den bliver fremstillet igen primo oktober. Samme dag fik vi nøglerne til vores ”nye” depot.

Da det jo var Flagdag, havde vi en KVG LEO 1 inde på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot hele dagen, og om eftermiddagen var tre af vores køretøjer afsted til Trelleborg, hvor Slagelse Kommune markerede Flagdagen, bl. a. med tale af regimentschefen for Gardehusarregimentet, oberst Jørn Christensen.

Den 10. – 11. september gennemførte Panzermuseum East deres Military Days. Vi havde både den ene KVG LEO 1, Piranha’en, KVG CENT og messevogn dernede. Et meget populært arrangement, både for vores deltagere, som hyggede sig, og de rigtigt mange gæster.

Den 17. september var der Åbent Hus på Vordingborg Kaserne. Vi havde ikke så mange køretøjer dernede, men vi må nok erkende, at vi er nødsaget til at have mindst en PMV med ud over PINRANHA’en til at køre publikum. Køen var konstant meeeget lang til at få en køretur.

Den 17. – 18. september brugte flere af vores medlemmer weekenden på at flytte vores uniformer fra depotet i Bygn. 40 og Bygn. 3 til den nye forhåbentlig midlertidig garage. Virkelig godt arbejde. Tak.

Den 20. september var der flere af vores medlemmer, der drog et lettelsens suk, idet børnefeltbanen, som vi havde haft stående siden sidste tur til Oksbøl i 2019, blev læsset på vores MAN og næste dag afleveret til HJVK FAXE. Vi kommer aldrig til at bruge den mere. Tak for lån.

Den 24. ­ 25. september var 26 medlemmer på tur til Panzermuseum Münster i Tyskland. Turen blev ikke lige det, som de fleste havde sat næsen op efter, men det var ikke ar-

14

rangørernes skyld. Der var regnet med ankomst til Münster omkring kl. 13.00, men det gik fuldstændig i vasken p.g.a. køkørsel på motorvejen, hvilket samtidig gav nogle udfordringer, da der ikke var noget toilet i bussen. Ankomst til Münster kl. ca. 15.00 betød, at der ikke var nogen af de bestilte guider til rådighed, og samtidig var der ikke samme tid til rådighed som beregnet, da deltagerne skulle indkvarteres på Hotel Stadt Münster, hvor de også skulle spise aftensmad. Men det blev alligevel et meget interessant og spændende besøg på museet, som er blevet superflot og udbygget rigtigt meget i de senere år. Her er virkelig krigshistorie for alle. Helt sikkert et besøg værd. Hermed link til hjemmesiden: https://daspanzermuseum.de/multimedia/bilder/

Dagen efter stoppede deltagerne ved KZ-lejren Neuengamme på vej hjem. Et meget stort og flot museum, som dækkede mange kvadratkilometre, og hvor utroligt mange mennesker led ufattelige pinsler. Tankevækkende, og det gav virkelig stof til eftertanke. Er vi mennesker blevet klogere med tiden? Link til museet: https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/

Efter dette besøg var der et anderledes opmuntrende besøg i en velassorteret grænsebutik. Alle var glade, ikke mindst butikken, som fik dagens omsætning i hus på kort tid. Så var der ellers en times kø over Farøbroen, inden vi glade tog afsked med hinanden. Tak til Børge og alle, der hjalp til med turens planlægning og gennemførelse. Det må vi gøre igen en anden gang.

Oktober 2022

Som det måske er flere bekendt, er der i august indført miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Aarhus og Odense, hvilket begrænser kørslen med dieseldrevne busser, last- og varevogne. Det burde jo ikke give nogen problemer for os, da de fleste af vores køretøjer er veterankøretøjer, så vi kørte gladeligt ind til Kastellet til Forårsmønstring i maj, og havde da også planlagt at skulle samme sted hen til Kulturnatten i oktober.

Så skete der det, at Forsvarsministeriet bad om at få en KVG LEO1 ind og stå foran ministeriet på Kulturnatten 14 OKT, og så startede balladen. Delingsføreren TTP ville gerne have dokumentation for, at TTP lovligt måtte køre ind til ministeriet med KVG LEO’en, da chaufføren ellers kunne risikere en bøde på 12.500 kr. Det viste sig i første omgang, at det ikke var muligt at fremskaffe en sådan dokumentation, da ordet ”veterankøretøj” overhovedet ikke eksisterede i FMI-regi. For at gøre en lang historie kort, så betød denne opdagelse, at vi så os nødsaget til at aflyse vores deltagelse i Kulturnatten i Kastellet, og efter en masse skriveri frem og tilbage fik TTP tilladelse til at køre ind i miljøzonen med vores KVG LEO, men kun denne ene gang.

Hele miseren bunder i, at der er nogen i FMI, der har sovet i timen, da man blev bedt om at komme med kommentarer til de kommende regler for kørsel i miljøzone. ”Ingen kommentarer” var svaret, på trods af at der fra DHM’s side var indsendt bemærkninger til bestemmelserne til FMI. Der er undtagelser fra reglerne, men de kan desværre for nuværende ikke bruges af os, da der står ” Køretøjer, der benyttes af Forsvaret, Politiet, Redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed. Hvis den del, som jeg har kursiveret, bare var blevet slettet, så havde der

15

ikke været nogen problemer. Det er ikke kun os, der er ramt at det, flere af Hærens lastbiler kan heller ikke bruges inden for miljøzonerne, og Hjemmeværnet i København har været nødsaget til at flytte flere af deres lastbiler uden for miljøzonen.

Både Hærkommandoen, Hjemmeværnskommandoen og FMI arbejder sammen på at finde en løsning, der forhåbentlig munder ud i, at vi generelt bliver undtaget fra reglerne om kørsel i miljøzoner.

Den 8. oktober havde vi besøg af ca. 30 medlemmer af Venstre i Næstved, som fik en rundvisning i både Fredskoven og KBR.

Den 10. oktober var der omsyn af vores JEEP M/151 samt nysyn af vores GD 240 med anhænger. JEEP M/151 gik fint gennem synet, og det samme gjaldt anhængeren. Vores GD 240 måtte desværre hjem igen med uforrettet sag, da den fortsat bremsede skævt.

Den 14. oktober skulle vi traditionen tro have været inde til Kulturnat i Kastellet, men som det fremgår af ovenstående, så turde vi ikke andet end at aflyse turen. KVG LEO’en kom dog ind til Forsvarsministeriet. Almindeligvis plejer vi også at være inde på Livgardens Kaserne i Gothersgade samme aften, men de havde valgt at melde fra, da de var fuldt beskæftiget med at gøre klar til at sende et kontingent til Letland.

Den 26. oktober deltog formanden i Næstved Kommunes Veteranråd, hvor bl.a. Flagdagen den 5. september blev evalueret, og næste års budget blev forelagt. Referatet fra møde kan ses på hjemmesiden.

Den 30. oktober gennemførte vi som sædvanlig Skruesøndag i super flot vejr. Der blev gået til stålet og flyttet rundt og ryddet op til den store guldmedalje. Morgenmad og frokost avec blev nydt i det gode vejr.

November 2022

Som nævnt i oktober-udgaven, så havde vi en KVG LEO inde og stå foran Forsvarsministeriet, og vi har nu – via GHR - modtaget nedenstående:

”Departementet vil gerne takke alle bidragsydere for en velgennemført kulturnat i Holmens Kanal 9 den 14. oktober 2022.

Det anslås, at der var ca. 7.000-8.000 gæster forbi ministeriet i løbet af aftenen. Kulturnatten er med til at give offentligheden et positivt indtryk af koncernen, hvilket skyldes jeres relevante bidrag. Departementet sætter pris på, at I deltager og har lyst til at give et indblik i jeres arbejde, viden og materiel.

Tak for jeres engagement.”

Trojkaen i Fredskoven får virkelig noget fra hånden. MEK-MAN er ved at få monteret rotorblink, MEK-påhængsvognen er flyttet op til Garage 4, der er taget frysekontrol på alle hjulkøretøjer, og så er det planen at flytte den hvide LARO ind i den varme garage, så der kan arbejdes på den her til vinter. Vores 120 mm Tunge Morter skulle være synet, men den viste sig ikke at være registeret i systemet, så den blev desværre ikke synet i denne omgang. Inde i KBR er der god gang i at få klargjort vores spejder-GD og GD 290 til syn.

Som nævnt længere nede deltog flere fra bestyrelsen på DHM’s Udviklingsseminar på Vordingborg Kaserne. Et af punkterne, der blev behandlet, var problematikken om kørsel i miljøzoner. DHM har hidtil haft

16

en rigtig god samarbejdspartner i FMI – Tage Byrnak – som har gjort et stort arbejde for specielt de kørende foreninger. Tage gik på pension her til sommer, men heldigvis er han blevet ansat i en konsulentstilling i FMI, så vi vil stadig have glæde af ham. Fra foreningens side har vi haft stor glæde af Tages store arbejde, og det markerede formanden ved at overrække Tage foreningens fine og eftertragtede skjold.

Inden seminaret havde Tage siddet og gennemgået alle mulige bestemmelser, og han mente helt klart, at vi nok i fremtiden skulle komme til at køre til Kastellet med de af vores køretøjer, der var at regne som veterankøretøjer. Han skulle lige have vinget den af med bilinspektørerne, så vi bare skulle have en seddel i kontrolbøgerne med fra bilinspektørerne, der angav, at køretøjer var et veterankøretøj. Samtidig var han rimelig optimistisk med at få miljøbestemmelserne ændret, så vi ville kunne køre ind i miljøzonerne med alle vores køretøjer, og han var så optimistisk, så han mente, at det måske var på plads allerede til sommeren 2023. Vi får se, men krydser optimistiske fingre og tæer.

På mødet blev vi også orienteret om ”Tanknet”. ”Tanknet” er et forum for private og offentlige militærmuseer fra hele Europa, USA og Canada. DHM har deltaget i deres møder de sidste par år, og til september næste år skal DHM være vært. Under orienteringen blev det bl.a. nævnt, at det østrigske museum HEEREGESCHICHLICHES MUSEUM (www.hgm.dk) havde bjerget en KVGL M/36, der var kørt i en sø i 1945, og nu savnede de bælter til den. M/36 ligner til forveksling vores KVGL M/10, men med den væsentligste forskel, at M/36 havde en 90 mm. kanon, hvor KVGL M/10 kun havde en 76,2 mm. kanon. Chassiset var som på M/10 fra en Sherman kampvogn, så bælterne fra M/10 burde uden de store problemer kunne bruges.

Efter seminaret er det blevet aftalt, at vi leverer et sæt bælter til østrigerne. Museet vil selv sørge for afhentning, og som tak:”for the guys in Zeeland, I will send our museums coins, that will give free entrance (lifetime) to the museum and all our shows.” I forlængelse af seminaret havde vi tilbudt at åbne både i Fredskoven og i KBR. Flere af deltagerne benyttede sig af tilbuddet, og det udmøntede sig også i flere ønsker fra et par af de andre kørende foreninger. Fredericia spurgte efter en RT5247VRC, og da vi har tre af dem stående, har de nu fået besked om, at de godt kan få en. Fra Aalborg fik vi for et par år siden en hvid LARO, da de mente, den bedre ville passe i vores samling, da vi jo har flere hvide køretøjer. Under besigtigelsen spurgte de, om det var muligt, om de kunne få en grøn LARO? Da vi har flere stående, er de blevet tilbudt en kort og en lang, så de selv kan stykke en hel en sammen. Begge er kørt ind i KBR og venter på at blive afhentet.

Den 31. oktober – 2. november brugte et hold HBU’er fra Trænregimentet på VOR KAS den bageste garage i Fredskoven som moment på deres patruljeøvelse. Samtidig havde vi et lille hold fra HESK/GHR inde i Bygn. 1, også i Fredskoven.

Den 1. november fik vi synet vores INF-PMV. Desværre måtte vores MORTER-PMV til omsyn.

Den 4. – 5. november var flere medlemmer af bestyrelsen til DHM’s udviklingsseminar på VOR KAS.

Den 8. november skulle der have været mønstring af vores håndvåben, men da Jan Hall kort før havde overdraget opsynet til H. C. og dermed lige optalt, var dette ikke nødvendigt.

Den 19. november afholdt foreningens julefrokost for 28 medlemmer, der havde en rigtig hyggelig aften.

Den 22. november havde vi besøg fra GHR i forbin-

17

delse med arbejdsmiljøeftersyn. Der var selvfølgelig nogle småting, der lige skulle rettes, men ellers fik vi ros for oprydningen. Der var virkelig sket noget siden sidste besøg, og vi blev opfordret til at fortsætte denne gode udvikling.

Den 22. november skulle vi have haft besøg af Kommandanten på Vordingborg Kaserne, Oberst Johnny Thomsen og Chefen for Garnisonsstøtteelementet, MAJ H. Ø. Nielsen. Mødet blev desværre udsat pga. sygdom.

Den 28. november afholdt vi bestyrelsesmøde. Et par af punkterne var den kommende generalforsamling, julefrokosten samt et midlertidig udlån af Bygn 1 i KBR. Referatet kan som sædvanlig læses på hjemmesiden.

December 2022

Meget peger efterhånden på, at der er flere og flere i Hæren, der har fået øjnene op for det store arbejde, der gøres med at bevare de gamle militærhistoriske køretøjer, endda på frivillig basis. I det sidste nyhedsbrev, der blev udsendt fra Chefen for KALA (Kapacitetsansvarlig Land) ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), var der bl. a. anført nedenstående.

”Køretøjer og våben til museale formål”

Et mindre - og måske mere ukendt - ansvarsområde for KALA er arbejdet med museumskøretøjer og -våben. Forsvaret har en relativt stor mængde materiel i udlån til forskellige foreninger og museer, der anvender materiellet i formidlingen af Danmarks og Forsvarets historie og kultur.

Det er således normalt, at køretøjer, der kasseres eller udfases fra operativ tjeneste, tilbydes til fx Nationalmuseet. Ligeledes har Forsvarets associerede foreninger (eksempelvis veteranpanserforeninger i tilknytning til regimenterne) mulighed for at ansøge om tildeling af et eller flere kasserede eller udfasede køretøjer. Arbejdet sker i samarbejde mellem Hærkommandoen (HKO) og KALA, der afgør, om det er muligt at tildele det pågældende køretøj eller ej.

Af operative og sikkerhedsmæssige hensyn skal der fortsat (såfremt køretøjerne skal kunne køre) gennemføres de nødvendige bilsyn, ligesom der udfærdiges vedligeholdelsesplaner.

Når foreningen ikke længere ønsker at låne køretøjer af Forsvaret, afleveres det tilbage.”

Den 4. december knoklede besætningen på vores KVG CENT med at få afmonteret bælterne fra en af vores KVGL M/10-vrag. De måtte virkelig knokle, men det lykkedes til sidst for dem at få bælterne af, og de er nu - delvist – rullet sammen, og ligger nu klar i KBR til afhentning af østrigerne til deres militærmuseum i Wien i det nye år. Vi får til gengæld 5 mønter med livstids gratis adgang til dette museum. Nærmere tilgår.

Den 13. december fik vi besøg fra AKVPK (Aalborg Kaserners Veteran Panser Køretøjsforening). Med sig havde de et tårn til vores Jülkat, og til gengæld fik de så en kort og en lang LARO med tilbage. En dårlig byttehandel vil nogen måske sige, men vi har flere LARO’er, så selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden, hvor det giver mening.

18

Den 16. december var der virtuelt møde for alle brugere af Kalby Ris. Noget af det, som vi bragte op, var vedligeholdelse af vejen mellem KBR og Fredskoven, vores depotforhold, de manglende vaskepladser i KBR og FRSK, manglende orientering om, hvad der foregår i KBR, aftaler omkring vedligeholdelse mm. TTP bragte også spørgsmålet op om reparation af perimeterhegnet. Spændende, hvad der kommer ud af det.

Den 18. december var det sidste skruedag, og et af vores medlemmer havde doneret – og stod for – morgenmad og frokost, og PMV-GRP havde inviteret til gløgg og æbleskiver. Heldigvis var arrangementet flyttet til køkkenet i FRSK, da det var rimelig koldt. En rigtig god måde at sige Tak for det gamle år og God Jul på.

Den 19. december fik vi en undervogn til en KVGL M/41 fra JDR-folkene, som vi kan strippe for alt, hvad vi mener, der er brugbart. Ifølge nogen af dem, der ved noget om KVGL M/41, så er der flere gode dele, der kan bruges. Samme dag afleverede vi et stativ og en presenning til en anhænger, som JDR-folkene manglede, og som de længe havde ønsket sig. Vi har fortsat en på lager.

Den 20. december på årets sidste skruedag havde vi besøg af et hold nye premierløjtnanter fra GHR, som fik en kort orientering om foreningen og terrænet, en hurtig rundvisning, transport til Fredskoven, hvor der også var en hurtig rundvisning, og så fik den ellers en på opleveren med kørsel i PMV, PIR og KVG LEO 1.

På foreningens vegne vil jeg hermed ønske alle læserne et godt nytår – vi vender stærkt tilbage i det nye år.

19

Eksterne

Frivillige timer i 2022

Der er i 2022 ydet næsten 25.000 timers frivilligt arbejde i forbindelse med gennemførte aktiviteter, fremvisninger, besøg og arbejde i værkstederne på de militærhistoriske køretøjer m.m. til gavn og glæde for Forsvaret og medlemmerne. I 2021 var tallet ca. 20.000 timer. Stigningen skyldes, at vi igen er kommet i gang med vores mange aktiviteter og forberedelserne hertil.

Udgifter til vedligeholdelse i 2022

I 2022 har GHRVPK af egne midler anvendt kr. 55.126 direkte til udgifter på Forsvarets militærhistoriske køretøjer ved GHRVPK (48.346 kr. i 2021).

I perioden 2007 – 2022 (inkl.) er det samlede beløb 951.990 kr. Imponerende. Udgifterne for de enkelte år kan ses på hjemmesiden.

Hjemmesiden

Besøg på vores hjemmeside: 2021: 9.907 og 2022: 10.899. Årsagen til stigningen vurderes at være, at vi igen kom i gang med at gennemføre større arrangementer.

Til vores nyhedsbrev er der i 2022 tilmeldt 345 faste modtagere mod 273 personer i 2021.

Også her en lille positiv fremgang.

Antal Nyhedsbreve: I 2022 blev der udsendt 22 stk.

Facebook­siden

Vi har følgende antal faste følgere på Facebook: 2020: 955, 2021: 1.024 og 2022: 1.206 følgere. Det går langsomt men sikkert fremad.

Andre nøgletal for 2022

Fredskoven har i 2022 været benyttet af Operative enheder i 9 forskellige perioder.

Besøg af gæster i KBR og Fredskoven 2020 1.500, 2021 1.667, 2022 1.955.

Eksterne besøgende 2021: 15.950 og 2022: 47.500 (heraf 20.000 til Hærens Åben Hede (se næste side)).

Antal medlemmer 2021: 363 og i 2022: 370. I disse tider en fin lille stigning.

20
Dato Hvad/Hvor Ca. antal besøgende 1 MAJ Forårsmønstring i Kastellet 5.000 23 – 26 JUN Hærens Åben Hede, Oksbøl 20.000 27 AUG Åbent Hus Flådestation Korsør 4.000 27 AUG Åbent Hus GHR, Slagelse 4.000 29 AUG H.M.D. 50-års Regentjubilæum, Korsør 1.000 4 SEP Foreningernes Dag i Næstved 1.000 5 SEP Flagdag på Trelleborg, Slagelse Kommune 1.000 5 SEP Flagdag på Hærens Officersskole 1.000 11 – 12 SEP Panzermuseum East 2.000 17 SEP Åbent Hus Vordingborg Kaserne 500 14 OKT Kulturnat ved Forsvarsministeriet 8.000 I alt: 47.500
aktiviteter

Modtagere af GHRVPK skjold i 2022

Nr. Navn og medlems­nr.:

Uddelt dato:

63 Næstformand Bjarne Rasmussen, medl. nr. 727 Generalforsamlingen, 20. feb. 2022

64 Webmaster Jan Henrik Tiede, medl. nr. 527 Generalforsamlingen, 20. feb. 2022

65 Bestyrelsesmedlem

Finn Frederiksen, medlem nr. 8

Generalforsamlingen, 20. feb. 2022

66 Revisor Peter Bloch Hansen, medl. nr. 286 Generalforsamlingen, 20. feb. 2022

67 Chef-Guide Povl Erik Hejlstrup, medl.nr. 251 Generalforsamlingen, 20. feb. 2022

68 Steen Drews, medlem nr. 212

GHRVPK Åbent Hus - 24. april 2022

69 Formand AKVPK Jens Dietz, medl. nr. 1048 Hærens Åben Hede, 23.-26. juni 2022

70 CH/GHR Oberst Jørn Christensen

Overrakt i felten under Hærens Åben

Hede 2022 med ære og respekt. 25. juni 2022

71 PMV-specialist Martin Dam, medl. nr. 83 Skruetirsdag, 2. august 2022

72 FMI Tage Byrnak

GHRVPK

Udviklingsseminaret på Vordingborg

Kaserne - 5. november 2022

Regnskab 2022

21
Resultat Resultat Resultat Resultat BUDGET 2019 2020 2021 2022 2023 Administration ­ konti 100 Indtægter 21.003 7.300 17.260 28.153 28.000 Udgifter -53.519 -70.353 -65.283 -58.765 -43.000 Aktiviteter ­ Konti 200 Indtægter 44.000 30.000 91.028 110.170 90.000 Udgifter -15.493 -10.403 -60.322 -102.478 -80.000 Kontingenter / støtte ­ Konti 300 Indtægter 103.612 164.957 109.227 127.200 132.000 Udgifter - -1.250 2.750 -Køretøjer ­ Konti 400 Indtægter 12.429 12.744 - -Udgifter -71.769 -50.116 -48.346 -55.126 -124.000 Saldo Indtægter 181.044 215.001 217.515 265.523 250.000 Udgifter -140.781 -132.122 -171.201 -216.369 -247.000 Årets Resultat 40.263 82.879 46.314 49.154 3.000 Balance Aktiver: 2021 2022 Indestående bank ultimo 86.504 172.158 Hensat bank reserve 100.000 100.000 Veterancentret hensat til aktivitet 2022 32.500Periodisering kontingenter 1.500 4.000 Tilgodehavender leverandører 0 0 Kassebeholdning Kiosksalg 5.417 6.714 Lagerbeholdning tøj og merchandise 57.906 59.476 I alt aktiver ultimo 2022 283.827 342.348

Tak til vores støtter

Eksterne aktiviteter i 2021:

Dato: Hvor: Ca. antal besøgende/kunder:

4 SEP Foreningernes Dag i Næstved 1.000

5 SEP Grønnegade Kaserne i Næstved 100

11 SEP Åbent Hus, GHR 800

11 – 12 SEP Pansermuseum East 1.700

I løbet af året har flere af de foreninger og enkeltpersoner, der har besøgt os, begavet os med større eller mindre beløb. Tak for det. Det gør det muligt for os at indkøbe reservedele til de køretøjer, som skal restaureres og vedligeholdes, og som Forsvaret ikke længere har reservedele til. Uden Jeres støtte ville vi ikke kunne have opnået de trods alt meget fine resultater med vores militærhistoriske materiel. Støt om muligt vores støtter –de støtter os.

18 SEP Åbent Hus, Vordingborg Kaserne/HJV/TRR 350

30 SEP Chefskifte GHR 1.000

Nedenfor skal nævnes nogle, der i løbet af året i allerhøjeste grad har ydet os en stor hjælp – økonomisk og/eller praktisk.

15 OKT Kulturnat Gothersgade Kaserne/LG 9.000

15 OKT Kulturnat Kastellet 2.000

Samlet antal mulige ”kunder”: 15.950

Jesper’s Auto

Fabriksvej 80, 4700 Næstved

Frivillige timer i 2021

Brug af bremsestand til lastbiler

DEKRA Bilsyn Aps

v/Michel Nygård

Brug af bremsestand til små hjulkøretøjer

Der er i 2021 ydet næsten 20.000 timers frivilligt arbejde i forbindelse med gennemførte aktiviteter, fremvisninger, besøg, arbejde i værkstederne mv.

Holsted Park 16 4700 Næstved

En samlet specificeret oversigt kan ses på hjemmesiden.

Veterancentret

Udgifter til vedligeholdelse

Garnisonen 1

4100 Ringsted

Økonomisk støtte

I 2021 har GHRVPK af egne midler anvendt 48.346 kr. til udgifter på forsvarets militærhistoriske køretøjer ved GHRVPK.

I perioden 2007 – 2021 (inkl..) er det samlede beløb 913.918 kr. – imponerende.

Udgifterne for de enkelte år kan ses på hjemmesiden.

Foreningens tre æresmedlemmer, H.K.H. Kronprins Frederik, tidligere Forsvarsminister Søren Gade og tidligere formand for GHRPVK, Steen Thomsen.

22 19
https://veterancentret.dk/da/ 22

Leoparder

CENT

M41

M24

Fokusansvarlige

Jacob Jæger 27 63 50 28 jacob@aprovarme-consult.dk

Hans Christian Olsen 61 63 09 42 ravnereden@mail.dk

PMV

Hjulkøretøjer

KBR

Kasernemester

Webmaster

Forsyningsbefalingsmand

Kim Rædkær 20 85 53 28 kimraedkaer@gmail.com

Preben Jensen 40 14 38 40 Pvlj83@gmail.com

Poul Erik Helmdahl 20 74 62 97 cjh.peh@post.tele.dk

Andre støttende roller

Eigil Thorleif Kristensen 42 71 19 96 ttp@ghrvpk.dk

Jan Henrik Tiede 51 90 96 38 webmaster@ghrvpk.dk

Steen Drews 21 64 09 71 fsbm@ghrvpk.dk sedgrey@gmail.com

Lagermand Ole Villers 20 64 40 18 Ole.Villers.1966@gmail.com

VMEK

Garagerne i Fredskoven

Værkstedet bygn. 3 Lagermand Sikkerhedsrepræsentant

Transportkoordinator Kontrolbøger Syn af Køretøjer

Øl & vand

Chefguide

Povl Erik Hejlstrup 21 65 04 64 peh@1144.dk

23
2022 2019
Året, der gik
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.