Magasinet DANS vår 2015

Page 22

BARENTS: Danserne i «Whispers - by the Pearly Gates» er fra Russland, Finland, Sverige og Norge.

Foto: Jussi Tuokkola

i forbindelse med norsk-russisk kulturutveksling. Den gang var jeg rundt syv år. Dette glemte jeg aldri, og da jeg som liten pike senere var så heldig å få treffe Lillebil Ibsen som var på turné med Riksteatret (tror jeg), ble drømmen enda sterkere. Etter hvert banket jeg på døra til Operaen og sa at jeg ønsket å danse. Jeg var heldig og fikk først en «prøveplass» på Operaens ballettskole, hvor jeg senere fullførte først min pedagogutdanning og videre danselinjen. Det var fantastiske år. KULTURELL UTVEKSLING. Du har reist mye med forestillingene dine i Barentsregionen, ikke minst i Russland. Hvordan blir dere tatt imot av andre nasjoner og kulturer? – Jeg har sterk tro på at kunstnerisk arbeid på tvers av geografiske grenser og med ulik kulturell bakgrunn er både utviklende, dannende og fredsskapende arbeid. Folk til folk samarbeid verdsetter jeg høyt. Jeg har stor tro på dansen som kontaktskaper. Dans er et språk alle taler. Spesielt har samarbeidet med Russland vært veldig bra til tross for ulike språk og tungt byråkrati. Jeg håper at scenekunsten kan være en plass hvor den 22

DANS // VÅR 2015

enkelte kan oppleve litt av verden og bli nysgjerrig på mer. FRA HOBBY TIL PROFESJON. Har hold-

ningene til dans endret seg siden din start som dansekunstner? – Da jeg startet mitt yrkesliv var ofte holdningen at jeg hadde dans som hobby. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sittet i ulike sammenhenger og forklart hva mitt arbeid går ut på. Oppfatningen har heldigvis endret seg gjennom årene. I denne sammenheng har blant annet Norske Dansekunstnere og mange ildsjeler gjort en formidabel innsats. Å bedre dansens posisjon i Norge handler mye om hvordan vi omtaler oss selv – og ikke minst samhold. Vi har ennå en lang vei å gå. Jeg synes mangfoldet som fins innen dansefeltet er berikende og utfordrende, med mange nye spennende koreografer og eksepsjonelle dansere. Personlig synes jeg at dansebegrepet står i fare for i enkelte sammenhenger å bli «utvasket». Det er blitt for mange danseforestillinger som jobber mer med «bevegelig» tekst enn den fysiske bevegelsen. Jeg liker å se forestillinger som gir meg en fysisk opplevelse.

DANS FORESTILLING

STELLARIS DANSETEATER «WHISPERS – BY THE PEARLY GATES» Stellaris jubileumsforestilling tar utgangspunkt i Solveig Leinan-Hermos egen historie og hennes møte med sykdommen Alzheimers i nær familie. 16-19. APRIL KL. 19:00